Sunteți pe pagina 1din 1

TEZA LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA

CLASA A IX-A
SEM. II

I. Citeşte cu atenţie textul dat, pentru a răspunde cerinţelor:


„ Amurg de toamnă pustiu, de humă Pustiu adânc... şi-ncepe a-nnopta
Pe câmp sinistre şoapte trec în vânt - Şi-aud gemând amorul meu defunct
Departe plopii s-apleacă la pământ Ascult atent privind un singur punct
În larg balans lenevos de gumă. Şi gem, şi plâng, şi râd în hâ, în ha...
(G. Bacovia – ”Amurg de toamnă”)

1. Scrie patru locuţiuni/ expresii care să conţină cuvântul a trece.


2. Precizează câte un sinonim contextual pentru termenii amurg şi sinistre.
3. Rescrie textul următor, corectând greşelile, indiferent de natura lor: Mi-ar place să
continuu să cred că nici un elev nu poate fii atât de leneş încât să aibe numai note mici.
4.Transcrie patru termeni din câmpul semantic al tristeţii.
5. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.
6. Extrage două figuri diferite din prima strofă şi numeşte-le.
7.Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric, în textul dat.

II. Citeşte cu atenţie textul de mai jos:


„Aşadar, interesul pentru analiza câmpurilor lexico-semantice este justificat de
aspecte teoretice, metodologice, pe de o parte, şi aplicative, pe de altă parte. Astfel,
compararea aceluiaşi câmp semantic în două sau mai multe limbi diferite pune cu
claritate în evidenţă diferenţele de sens şi de lexicalizare(semne deosebite, cuvinte
inexistente şi opoziţii diferite de la o limbă la alta). Sesizarea acestor diferenţe
interesează atât tipologia limbilor, cât şi învăţarea lexicală dintr-o limbă sau din diferite
limbi. Niciun vorbitor nu dispune cu uşurinţă de întreg inventarul (termeni şi opoziţii) al
unui câmp semantic. În schimb, după descrierile ştiinţifice se pot valorifica rezultatele pe
diverse căi, lexicografice sau didactice.”
(Angela Bidu-Vrânceanu, Câmpurile lexico-semantice, în revista
Limba şi literatura română)
Cerinţe:

1. Precizează tema şi scopul comunicării în fragmentul de mai sus.


5. Menţionează factorii care perturbă receptarea textului dat (codul, canalul, contextul),
argumentându-ţi puncul de vedere.
6. Identifică elementele componente ale situaţiei de comunicare în textul dat.
7. Dă câte două argumente pentru fiecare dintre funcţiile comunicării identificate in
textul dat.

III. Realizeaza un eseu argumentativ de 15-20 de randuri cu tema “Adolescenta-


perioada marilor schimbari”.

S-ar putea să vă placă și