Sunteți pe pagina 1din 1

http://www.scritube.com/economie/finante/Sistemul-bancar-in-Romania-Stu54796.

php

http://www.scritube.com/economie/finante/STUDIU-DE-CAZ-RAIFFEISEN-BANK-
545719.php

http://www.viromet.ro/files/tehnic/raport_securitate_2009.pdf !!!!

http://www.omnis.ro/rom_index/isis/mf.asp- info

http://www.scribd.com/doc/39386086/Monografie-Contabila-are-Imobilizari-Corporale-
in-LEASING

http://www.scribd.com/doc/22254415/Metodele-Reevaluarii-Imobilizarilor-Corporale

http://facultate.regielive.ro/proiecte/calculatoare/sepal_prototip_de_sistem_expert_pentru
_acordare_de_leasing-101006.html- siseme expert

http://facultate.regielive.ro/proiecte/contabilitate/prototip_sisteme_expert_in_contablitate
_analiza_principalilor_indicatori_economico_financiari_ai_sc_ager_fruit_srl-
203101.html

http://facultate.regielive.ro/proiecte/inteligenta_artificiala/prototip_de_sistem_expert_pen
tru_selectia_personalului-85293.html

http://www.scribd.com/doc/12605411/finantarea-agentilor-economici- finantare