Sunteți pe pagina 1din 9

339

BIBLIOGRAFIE

1. ALEXANDRU, D., Geografia turismului, Bucureşti, Editura


NEGUŢ, S., Academiei, 1997
ISTRATE, I.
2. ALBERT, F. Dialog cu timpul liber, Bucureşti, Editura
Politică, 1970
3. ANGELESCU, C., Timpul liber – condiţionări şi implicaţii
JULA, D. economice, Bucureşti, Editura Economică,
1997
4. ANGHEL, L. D. Marketing, Bucureşti, Editura ASE, 2000
5. ANGHEL, L., Elemente de marketing în Internet, Bucureşti,
ONETE, B., Editura ASE, 2000
NISTOREANU, P.,
BONCIU, F.
6. ANGHEL, L.D., Business to business marketing, Bucureşti,
PETRESCU, E. C. Editura Uranus, 2001
7. BALAURE, V. & colab. Tehnici promoţionale, Bucureşti, Editura
Uranus, 1999
8. BECKER, S. G. Comportamentul uman – o abordare
economică, Bucureşti, Editura ALL, 1998
9. Birkenbihl, F. V. Antrenamentul comunicării, Bucureşti, Editura
Gemma Pres, 1998
10. BRAN, F., Ecoturism, Bucureşti, Editura Economică, 2000
SIMON, T.,
NISTOREANU, P.
11. BRAN, P. Economica valorii, Bucureşti, Editura
Economică, 1995
12. BREMOND, J., Dicţionar economic şi social, Bucureşti,
GELEDAN, A. Editura Expert, 1995
13. BRILMAN, J. Gagner la competition mondial, Paris, Les
Editions d’Organisation, 1991
14. BROWN, R. L. Eco-economie, Bucureşti, Editura Tehnică,
2001
15. BUCUR, C. Comerţul electronic, Bucureşti, Editura ASE,
2002
16. COOPER, C., Tourism, Principles and Practice, Longman,
FLETCHER, J., Harlow, 1998
GILBERT, D.,
WANHILL, S.
17. COSMESCU, I. Turismul – Fenomen complex contemporan,
Bucureşti, Editura Economică, 1998
18. COSMESCU, I., Economia serviciilor, Editura Universităţii
ILIE, L. “Lucian Blaga” din Sibiu, 1999
19. COVEY R. S. Eficienţa în 7 trepte, Bucureşti, Editura ALL,
1995
20. CUILENBURG, V. J. J., Ştiinţa comunicării, Bucureşti, Editura
SCHOLTEN, O., Humanitas, 1998
MOOMEN, G. W.

21. DAFT, R. T. Organization theory and desing, MN: West, St.


Paul, 1989
22. DALOTĂ, M., Managementul firmei prin planul de afaceri,
DONATH, L. Timişoara, Editura Sedona, 1997
23. DAVIS, K. Human Behaviour at Work, Mc Graw, Hill
Book Company, New York, 1972
24. DIACONU, M. Turism prin Internet, Bucureşti, Editura
Tribuna economică, 2004
25. DIDIER, M. Economia: regulile jocului, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1998
26. DINU, V. Protecţia drepturilor şi intereselor
consumatorilor, Buzău, Editura Alpha, 2001
27. DOBRESCU, M. E., Afacerile, mică enciclopedie, Bucureşti,
FRANC, V. I. Editura Expert, 1997
28. DOBROTĂ, N. Economie politică, Bucureşti, Editura
Economică, 1997
29. EMILIAN, R. Management în servicii, Bucureşti, Editura
ASE, 1995
30. EMILIAN, R.(coord.) Managementul serviciilor, Bucureşti, Editura
Expert, 2000

31. EMILIAN, R.(coord.) Iniţiere în managementul serviciilor, Bucureşti,


Editura Expert, 2001
32 EMILIAN, R.(coord.) Fundamentele managementului firmei,
Bucureşti, Editura ASE, 2004

33. FLORESCU, C.(coord) Marketing, Bucureşti, Editată de Marketer


(Grup Academic de marketing şi management),
1992

34. FRAISSE, H. Manuel de l’ingenieur d’affaires, Paris,


Editions Dunod, 1990

35. GHEORGHE, I. Managementul transporturilor, Bucureşti,


Editura Eficient, 2001

36. GLASS, N. Management: Les 10 defis, Paris, Editions


d’Organisation, 1998

37. GODIN, S., Business Rules of Thumb, Warner Books, 1987


CONLEY, C.

38. GOIAN, M. Introducere în management, Timişoara, Editura


Sedona, 1995

39. GRIGORESCU, A. Managementul proiectelor de mediu, Lugoj,


(coord.) Editura Dacia Europa Nova, 2000

40. HARRINGTON, H. J., Management total, Bucureşti, Editura Teora,


HARRINGTON, J. S. 2000

41. HIRSCHEY, M., Fundamentals of Managerial Economics, The


PAPPAS, L. J. Dryden Press, 1992

42. HUGHES, R. J. Hospitality, Management skill builders,


Educational Institute of the American Hotel &
Motel Association, East Lansing, 1994

43. IONCICĂ, M. Economia serviciilor, Bucureşti, Editura


Uranus, 2000
44. IONESCU, GH. I., Management organizaţional, Bucureşti, Editor
CAZAN, E., Tribuna Economică, 2001
NEGRUŞA, A. L.

45. ISACHEN, A. J., Să înţelegem Economia de piaţă, Bucureşti,


HAMILTON, B. C., Editura Oscar Print, 1992
GYLFASON, Th.

46. ISTRATE, I., Economia turismului şi mediului înconjurător,


BRAN, F., Bucureşti, Editura Economică, 1996
ROŞU, A. G.

47. JOHNS, G. Comportament organizaţional, Bucureşti,


Editura Economică, 1998
48. JONES, G. Primii paşi în afaceri, Bucureşti, Editura
Teora, 1999
49. KAPLAN, R. S., Balance Scorecard – Measures That Drive
NORTON, D. P. Performance, Harvard Business Review,
January–February, 1992
50. LANQUAR, R. Le tourisme international, Paris, Presses
Universitaires de France, 1989
51. LE BIHAN, C. Marile probleme ale eticii, Iaşi, Editura
Institutul European, 1999
52. LE BON, G. Psihologia mulţimilor, Bucureşti, Editura
Anima, 1990
53. LEHNISSCH, J. P. Creation d’entreprise, Paris, Les Editions
d’Organisation, 1990
54. LUCEY, T. Administrarea afacerilor, Bucureşti, Editura
Tehnică, 2001
55. LUPU, N. Hotelul – economie şi management, Bucureşti,
Editura ALL Beck, 2002
56. MANN, R., Controlling, Bucureşti, Editura ALL, 1996
MAYER, E.
57. MANOLACHE, M., Managementul micilor afaceri, Bucureşti,
MORARU, I. Editura Didactică şi Pedagogică, 1996
58. MANTU, G. Fordismul, Bucureşti, Atelierele Grafice Socec,
1929
59. MĂRĂCINE, V. Decizii manageriale, Bucureşti, Editura
Economică, 1998
60. MERCIOIU, V.& colab. Management comercial, Bucureşti, Editura
Economică, 1998
61. MIHULEAC, E. Ştiinţa conducerii, coordonarea atribut al
conducerii, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1987
62. MINCIU, R. Economia Turismului, Bucureşti, Editura
Uranus, 2001
63. MINCIU, R., Economia şi tehnica serviciilor de alimentaţie
ZADIG, R. publică şi turism, Bucureşti, Lito ASE, 1984
64. MINTZBERG, H. The Structuring of Organizations, Englewood-
Clifs New Jersey, Prentice-Hall, 1979
65. MOLDOVEANU, G. Managementul operaţional al producţiei,
Bucureşti, Editura Economică, 1996
66. MOLDOVEANU, M., Psihologia reclamei, Bucureşti, Editura Libra,
MIRON, D. 1995
67. NEACŞU, N. Calitate şi eficienţă în perioada de tranziţie,
Bucureşti, Editura Garamond, 1999
68. NEACŞU, N. Turismul şi dezvoltarea durabilă, Bucureşti,
Editura Expert, 2000
69. NEDELEA Al. Piaţa turistică, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 2003
70. NICOLESCU, O. Management comparat, Bucureşti, Editura
Economică, 1997
71. NICOLESCU, O., Managementul modern al organizaţiei,
NICOLESCU, L. Bucureşti, Editor Tribuna Economică, 2001
72. NICOLESCU, O., Management, Bucureşti, Editura Economică,
VERBONCU, I. 1996
73. NICOLESCU, O., Metodologii manageriale, Bucureşti, Editor
VERBONCU, I. Tribuna Economică, 2001
74. NICOLESCU, R. Serviciile în turism – alimentaţia publică,
Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1988
75. NISTOREANU, P. Turismul rural, o afacere mică cu perspective
mari, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1999
76. NISTOREANU, P., Managementul prestaţiei turistice,
TUDORESCU, N. Turnu Severin, Editura Cargo, 2002
NISTOREANU, P., Producţia şi comercializarea serviciilor
DINU V., turistice, Bucureşti, Editura Didactică şi
NEDELEA Al. Pedagogică, 2004
77. NIŢĂ, I., Piaţa turistică a României, Braşov, Editura
NIŢĂ, C-tin Ecran Magazin, 2000
78. OLTEANU, V. Economia întreprinderii de servicii, Bucureşti,
ASE, 1994
79. ONETE, B., Modelarea deciziei manageriale, Bucureşti,
COLIBABA, D. Editura Economică, 1998
80. ONETE, B. Sisteme informatice, Bucureşti, Editura ASE,
2001
81. PEEL, M. Introducere în management, Bucureşti, Editura
Alternative, 1994
82. PETRESCU, I., Management general, Bucureşti, Editura
DOMOKOS, E. Hyperion XXI, 1993
83. PLEŞEA, D. A. Domotica, Bucureşti, Editura ASE, 2000
84. POPESCU, C. O. Comunicarea în marketing, Bucureşti, Editura
Uranus, 2001
85. POPESCU, B. C. Sistemul informaţional al firmei în mediu
concurenţial, Bucureşti, Editor Tribuna
Economică, 1999
86. POPESCU, D. Conducerea afacerilor, Bucureşti, Editura
Scripta, 1995
87. PRICOP, M., Sisteme moderne în managementul
DRĂGHICI, C-tin aprovizionării, Bucureşti, Editura Tribuna
Economică, 1999
88. REES, W. D. The skills of management, London, Routledge,
1991
89. REES W. D. Arta managementului, Bucureşti, Editura
Tehnică, 1996
90. RONDELLI, V., Managementul calităţii serviciilor din turism şi
COJOCARU, S. industria ospitalităţii, Bucureşti, Editura THR-
CG, 2005
91. ROTARU, G., HACCP – Analiza Riscurilor Punctele Critice
MORARU, C. de Control, Galaţi, Editura Academica, 1997
92. RUSSU, C. Management, Bucureşti, Editura Expert, 1996
93. RUSSU, C. Managementul Întreprinderilor mici şi mijlocii,
Bucureşti, Editura Expert, 1996
94. RUSU, C. (coord.) Managementul afacerilor mici şi mijlocii,
Chişinău, Editura Logos, 1993
95. SADGROVE, K. Ghidul ecologic al managerilor, Bucureşti,
Editura Tehnică, 1998
96. SADGROVE, K. Managementul calităţii totale în acţiune,
Bucureşti, Editura Rentrop & Straton, 1999
97. SAVEDRA, M., Supervizarea, Bucureşti, Editura Ştiinţă şi
HAWTHORN, J. tehnică, 1996
98. SIMION, H. Lessons from Germany’s Midsize Giants,
Harvard Business, March-Aprilie 1992
99. SNAK, O. Economia şi organizarea turismului, Bucureşti,
Editura Sport-Turism, 1975
100. SNAK, O. Turismul în economia naţională, Bucureşti,
Editura Sport-Turism, 1981
101. SNAK, O., Economia Turismului, Bucureşti, Editura
BARON, P., Expert, 2001
NEACŞU, N.
102. STANTON, N. Comunicarea, Bucureşti, Societatea “Ştiinţă &
Tehnică” SA, 1995
103. STĂNCIULESCU, G. Tehnica operaţiunilor de turism, Bucureşti,
Editura ALL Educational, 1998
104. STĂNCIULESCU, G. Managementul agenţiei de turism, Bucureşti,
Editura ASE, 2002

105. STĂNCIULESCU, G. Managementul turismului durabil în ţările


(coord.) riverane Mării Negre, Bucureşti, Editura ALL
BECK, 2000
106. STEWART, R. Managers and Their Jobs, Editura Pan Piper,
1970
107. TANŢĂU, M. R., Concepte manageriale la început de secol,
TANŢĂU, A. D. Buzău, Editura Alpha, 2002
108. TRICKER, R. ISO 9000 pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
Bucureşti, Editura All Beck, 1999
109. VASILE, D. Tehnici de negociere şi comunicare, Bucureşti,
Editura Expert, 2000
110. VELLAS, Fr. Turismul – tendinţe şi previziuni, Bucureşti,
Editura Walforth, 1994
111. VELLAS, FR., International Tourism. An Economic
BECHEREL, L. Perspectiv, London, Mac Millan Press Ltd.,
1995
112. VERBONCU, I. Tabloul de bord, Bucureşti, Editura Tehnică,
2001
113. VERBONCU, I., Diagnosticarea firmei, Bucureşti, Editura
POPA, I. Tehnică, 2001
114. ZAHARIA, M. & colab. Management, Braşov, Editura Omnia Uni
S.A.S.T, 1997
115. ZORLENŢAN, T., Managementul organizaţiei, Bucureşti, Editura
BURDUŞ, E., Holding Reporter, 1996
CĂPRĂRESCU, G.
116. VON WEIZSACKER, Factorul patru, Bucureşti, Editura Tehnică,
ULRICH, E., 1998
LOVINS, A. B.,
LOVINS, L. H.
117. ZYMAN, S. Sfârşitul marketingului, Bucureşti, Editura
Nemira, 2001
118. * * * Tourism Market Trends: Europe – 2000,
Madrid, World Tourism Organization, 2000
119. * * * Colecţia Revistei Tribuna Economică, 2000–
2002
120. * * * Colecţia Revistei de Comerţ, 2000–2002
121. * * * DEX, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 1996

122. www.abc-netmarketing.com
123. www.amadeus.com
124. www.cyberatas.com
125. www.economia.cl
126. www.ecotourisme2002.org
127. www.expedia.com
128. www.enquest.com
129. www.oldwayspt.org/ html/p_med.htm
130. www.transport.ngo.ro
131. www.travelocity.com
132. www.travelweb.com
133. www.tiss.com
134. www.uneptie.org/pc/tourism
135. www.vizion.com
136. www.world-tourism.org
137. www.worldspan.com
138. www.yahoo.co.uk/business and economy/campanies/travel

Evaluare