Sunteți pe pagina 1din 1

Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania,

Informatii Admitere Facultate, Studii Postuniversitare,


Burse, Masterate, MBA-uri www.ListaFacultati.ro
Subiecte Adimitere Facultate: www.Forum.ListaFacultati.ro

Admitere studii universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2011-2012


Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

SPECIALIZAREA SPECIALIZAREA
FACULTATEA
Studii universitare de licență Studii universitare de masterat
Transilvania în istoria culturală a
Istorie
Europei Centrale
Preistoria spaţiului carpato – dunărean
Arheologie
în contextul arheologiei sistemice
Facultatea de Muzeologie. Cercetarea şi protejarea
Muzeologie
Istorie și patrimoniului cultural
Filologie Limba şi literatura română – Literatură şi cultură românească în
Limba şi literatura franceză context european
Limba şi literatura română – Limbă, literatură și cultură engleză în
Limba şi literatura engleză context european
Limba şi literatura franceză - Limbă, literatură și cultură franceză în
Limba şi literatura engleză spațiul francofon
Economia comerţului, Auditul şi controlul agenţilor economici
turismului şi serviciilor
Contabilitatea şi auditul în instituţiile
Administrarea afacerilor
publice
Sistemul informaţional contabil în
Finanţe şi Bănci
asistarea deciziilor manageriale
Contabilitate şi informatică de Administrarea dezvoltării regionale
Facultatea de gestiune durabile
Științe
Administrarea afacerilor în comerţ,
Marketing
turism şi servicii
Informatică Bănci, asigurări și piețe financiare
Măsurători terestre şi cadastru Programare avansată și baze de date
Marketing, publicitate și promovarea
Electronică aplicată
vânzărilor
Sisteme informaționale cadastrale și
Ingineria mediului
organizarea teritoriului
Drept Instituţii de drept privat
Asistență managerială în sectoarele
Sociologie
public și privat
Facultatea de
Asistenţă socială Management educaţional
Drept și Științe
Administraţie publică Opera socială în instituțiile ecleziale
Sociale
Asistenţă managerială şi Științe penale și criminalistică
secretariat
Învăţământ primar şi preşcolar
Educație fizică și sportivă
Facultatea de Teologie ortodoxă pastorală Teologie comparată
Teologie
Teologie ortodoxă asistență
Ortodoxă Consiliere pastorală
socială

Evaluare