Sunteți pe pagina 1din 24

Expertiza- complet

1. Ce este expertiza contabila?


Raspuns: Expertiza contabila este un mijloc de proba utilizabil in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta
specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.
Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in faza de instrumentare si de judecata ale unor
cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal se numesc expertize judiciare. Toate celelalte expertize
contabile sunt extrajudiciare
2. Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara?
Raspuns: Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. I. Introducere, Cap. II.Desfasurarea
expertizei contabile judiciare si Cap. III. Concluzii, iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. IV Consideratii personale ale
expertului contabil.
In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil, organul care a dispus efectuarea expertizei,
circumstantele care au determinat litigiul in cauza, obiectivele(intrebarile) expertizei, materialul documentar folosit, perioada de
editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului.
In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei, explicitarea modului de solutionare si raspunsul
dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv.
In cap. III se reia fiecare obiectiv al expertizei si raspunsul punctual expertului contabil

3. Cine poate efectua expertiza contabila?


Raspuns: Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil, in
conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in partea activa a Tabloului expertilor contabili, actualizat anual de catre
CECCAR

4. Cum se clasifica expertizele contabile?


Raspuns:
I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate
- expertize contabile judiciare, reglementate de : Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi specializate
- expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse
verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci cel mult de
argumentare pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor
litigii pe cale amiabila.
II Dupa natura principalelor obiective la care se refera
- Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile
- Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale
- Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale
- Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale
- Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau extrajudiciare solicitate de catre clienti

5. Care este principiul calitatii expertizelor contabile?


Raspuns: Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat cu
constiincioizitate, devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au
solicitat.
Expertizele contabile constituie mijloc de proba stiintifica. In elaborarea lor, expertul trebuie sa foloseasca metode
specifice contabilitatii. Concluziile expertului contabil trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta
evenimente si tranzactiicare fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor
contabile.In expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un tert in proces, care prin calitatea lui procesuala
contribuie la stabilirea adevarului de catre organele in drept.
Pentru asigurarea calitatii expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare, expertii contabili solicitati in efectuarea
acestora trebuie sa aplice:
a) principiile contabilitatii
b) normele profesionale elaborate de CECCAR privind exercitarea calitatii de expert contabil si efectuarea de lucrari
de expertiza contabila
Nedocumentarea si nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de expertiza contabila judiciara pot fi sanctionate de
organele in drept care le-au dispus prin inlocuirea expertului si dispunerea unei noi expertize contabile.

6. Ce trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta de numire a expertului contabil intr-o cauza civila?

Raspuns: : Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conform art. 201 din Codul de procedura civila si
cuprinde:
- numele expertului contabil
- obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil
- termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei, termen care se coreleaza cu
prevederile art. 209 din codul de procedura civila, unde se stipuleaza ca”expertul este dator sa isi depuna lucrarea cu cel
putin cinci zile inainte de termenul sorocit pentru judecata”
- onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil

1
7. Contractarea lucrarilor de expertiza
Raspuns: In cazul expertizelor contabile judiciare, organele care dispun proba cu expertiza contabila, se raporteaza numai la
reglementarile procedurale cuprinse in Codul de procedura civila, respectiv codul de procedura penala, reglementat si de
Ordonanta de guvern nr. 2/2000. In aceste cazuri, incheierea de sedinta(in cazul proceselor civile) sau ordonanta de
numire(in cazul dosarelor de cercetare penala) tine loc de contract.
Substituirea Contractului de prestari servicii de catre Incheierea de sedinta, respectiv Ordonanta de numire, este acceptata
numai pentru expertul contabil numit din oficiu. Expertii contabili recomandati de catre partile aflate in litigiu, de regula
intocmesc cu partile pe care le reprezinta un contract de prestari servicii.
Expertizele contabile extrajudiciare se executa in baza unor contracte de prestari servicii, care contin clauzele uzuale ale unui
contract(identificarea partilor, stabilirea obiectivelor, obligatiile partilor, pretul serviciilor, clauza de confidentialitate a
expertului contabil, data si locul intocmirii, semnaturi)

8. Ce se intelege prin “profesionistul contabil – un confident in societate”?


Raspuns:Practica sociala a impus o regula si anume: numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la
anumite informatii si deci numai acestia sunt susceptibili de a avea obligatii de natura secretului profesional.
Profesionistul contabil este un colaborator de cel mai inalt nivel ierarhic.Din acest motiv membrii Corpului Expertilor
Contabili si a Contabililor Autorizati, impreuna cu colaboratorii lor directi, raspund de respectarea principiului deontologic
al secretului profesional, cu exceptia cazurilor de denuntare prevazute expres de lege.
Acest principiu constituie o caracteristica esentiala a unei profesii exercitate independent, organizata si responsabila,
situandu-l pe expertul contabil si pe contabilul autorizat printre confidentii societatii precum avocatii, medicii si notarii.
Faptele implicate in secretul profesional al profesionistului contabil au o cuprindere mai larga, incluzandu-le nu numai
pe cele incredintate de clienti, ci si pe cele de care s-a luat cunostinta prin intermediul lucrarilor executate.
Profesionistul contabil nu trebuie nici sa dezminta nici sa confirme faptele care il privesc pe clientul sau, chiar daca
acestea sunt cunoscute de public.
Secretul si confidentialitatea in profesia contabila liberala sunt mai mari decat in alte profesii liberale.De exemplu,
daca o interpretare favorabila divulgarii autorizate poate sa faca lumina in domeniul secretului medical, nu acelasi lucru se
poate spune despre informatiile incredintate de clientii profesionistilor contabili.Acestia nu trebuie sa dezvaluie
neconditionat, nici chiar organelor de cercetare – Politie sau Parchet – sau instantelor de judecata, desigur, decat in cazurile
expres prevazute de lege, ceea ce au aflat in timpul misiunilor lor.Acest lucru trebuie sa li se ceara. Chiar daca
profesionistul contabil poate si trebuie sa raspunda tuturor intrebarilor privind tehnica financiara, contabila sau fiscala, el
ramane legat de secretul profesional in fata organelor de cercetare sau a tribunalului pentru toate informatiile confidentiale
care i-au fost incredintate de clientul sau. Este important a se avea in vedere ca informatiile confidentiale nu pot fi folosite
in beneficiul personal si nici al unei terte persoane.

9. Care este continutul materialului documentar in cazul expertizelor judiciare?


Raspuns: Orientativ, materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din:
- Dosarul cauzei, aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila
- Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces
- Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate.
- Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta
despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie, parchet) sau a
instantei de judecata
- Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. Expertul contabil trebuie sa aibe in
vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate,
mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele
examinate.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, partile implicate pot da explicatiile necesare numai
cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata.
Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare.

10. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile?
Raspuns: Dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie sa cuprinda ,
dupa caz:
- incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale) sau contractul de prestari servicii pentru
expertizele extrajudiciare
- raportul de expertiza contabila judiciara, exemplarul care ramane expertului pentru justificarea indeplinirii misiunii
- eventualele corespondente, raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organelle in drept
care au dispus proba cu expertiza contabila judiciara
- note personale ale expertului contabil, fundamentarea bugetului de timp alocat pentru executarea expertizei decontul de
cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre beneficiarii expertizei

11. Care este continutul Capitolului I al raportului de expertiza contabila?

Raspuns: Capitolul I Introducere, al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
- identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume, prenume, domiciliu, numar carnet,
pozitia din Tabloul Corpului
2
- identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile)
sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale), identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant,
parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa,
domiciliu, numar contract
- identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza
contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila.
- Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din
incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract
- Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila
- Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei
- Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de
instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile
- Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte
expertize contabile judiciare, cu indicarea numelui expertului/expertilor

12. Care este continutul Capitolului II al raportului de expertiza contabila judiciara?

Raspuns: Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
- Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire
la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate
- Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie précis, concis,
redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor
justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In
cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu
intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa ia in considerare in
stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza
contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar
daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este
recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile
sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.
- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II
fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.

13. Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare?

Raspuns: Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla in OG 65/1994, privind
organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu modificarile ulterioare. Potrivit acestor reglementari
legale, efectuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili.Aceasta
exclusivitate rezulta din art. 6 lit. d din OG 65/1994, care stipuleaza ca “….efectuarea de expertize contabile dispuse de
organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege”. Potrivit art. 7 din OG 65/1994
“expertii contabili pot sa-si exercite profesia individual sau se pot constitui in societati comerciale potrivit legii”. Coroborand
cele doua texte legale ale OG 65/1994, rezulta ca in toate cazurile expertizele contabile judiciare si extrajudiciare pot fi
elaborate numai de catre profesionistii care au dobandit legal, in conditiile OG 65/1994 calitate de expert contabil. Aceste
lucrari nu pot fi elaborate de catre contabilii autorizati si nici de catre alti profesionisti.

14. Care este sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila?

Raspuns: Sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila se afla in


1. Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, care la pct. 112 lit. e) stipuleaza ca expertii contabili, in
exercitarea profesiei, pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice,
cum ar fi:
- expertize amiabile(la cerere)
- expertize financiar contabile
- arbitraje in cauze civile
- expertize de gestiune
2. Standardul profesional nr. 35, impreuna cu Ghidul pentru aplicarea standardului profesional 35, care stipuleaza ca
expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii,
fiind inscribe, cu viza la zi, in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania(CECCAR)

15. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile?

In primul rand instantele de judecata care au dispus proba cu expertiza contabila,(judecatorii, tribunale) organele de cercetare
penala,(organele de politie, parchete) partile implicate in aceste dosare(persoane fizice in cauzele civile, persoane
fizice/juridice in cauzele comerciale, institutiile statului(organele Ministerului de finante) in cauzele fiscale, iar in cazul
expertizelor contabile extrajudiciare partea solicitanta care a incheiat contractul de prestari servicii cu expertul contabil.

3
16. Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil in efectuarea expertizelor contabile
judiciare si extrajudiciare?

Raspuns: Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil, deci si expertul contabil,
sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la:
- integritate
- obiectivitate
- independenta
- secretul profesional
- respectarea normelor tehnice si profesionale
- competenta profesionala
- comportarea deontologica
Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, expliciteaza urmatoarele principii deontologice:
- independenta expertului contabil
- competenta expertului contabil
- calitatea expertizelor contabile
- secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile
- acceptarea expertizelor contabile
- responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile

17. Cum se numesc expertii contabili in dosarele civile?


Raspuns: Art. 202 din Codul de Procedura Civila(C pc) prevede ca “expertii se vor numi de catre instanta, daca partile nu se
invoiesc asupra numirii lor. Incheierea de numire va statornici si plata expertilor”. Rezulta ca procedura civila permite
contactarea expertilor contabili direct de catre parti, care au dreptul sa propuna instantei numirea lor.In cele mai multe situatii
partile nu convin asupra numirii expertului contabil, astfel incat instanta civila procedeaza la numirea expertului. Numirea se
face prin Incheiere de sedinta, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
Identificarea expertului/expertilor contabil/contabili numiti din oficiu si/sau la cererea partilor
Obiectivele (intrebarile) la care trebuie sa raspunda expertul/expertii contabil/contabili
Termenul(data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila
Onorariul(plata) stabilit expertului contabili
Codul de procedura civila nu prevede in mod expres daca la sedinta in care are loc numirea expertului acesta trebuie sa fie
prezent.

18. Cum se realizeaza numirea expertilor contabili in dosarele penale?

Raspuns: Conform art. 118 al (2) si (3) din Codul de procedura penala,(Cpp) expertul contabil este numit de catre organul de
urmarire penala sau de catre instanta de judecata, fiecare dintre parti avand dreptul sa ceara ca un expert recomandat de ea sa
participe la efectuarea expertizei contabile. In dosarele penale prezenta expertului contabil, cu ocazia numirii sale, este
obligatorie, conf. Art. 120 Cpp.Potrivit acestui articol “Organul de urmarire penala sau instanta de judecata, cand dispune
efectuarea unei expertize, fixeaza un termen la care sunt chemate partile, precum si expertul, daca acesta a fost desemnat de
organul de urmarire penala sau de instanta. La termenul fixat se aduce la cunostinta partilor si a expertului obiectivul
expertizei si intrebarile la care expertul trebuie sa raspunda, si li se pune in vedere ca au dreptul sa faca observatii cu privire
la aceste intrebari si ca pot cere modificarea sau completarea lor.Partile mai sunt incunostiintate ca au dreptul sa ceara
numirea si a cate unui expert recomandat de catre fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei. Dupa
examinarea obiectiilor si a cererilor facute de parti si expert, organul de urmarire penala sau instanta de judecata pune in
vedere expertului termenul in care urmeaza a fi efectuata expertiza, incunostiintandu-l totodata daca la efectuarea acesteia
urmeaza sa participe partile”
Actul procedural de numire a expertului contabil in dosarele penale este Ordonanta emisa de organul de urmarire penala sau de
Parchetele de pe langa instantele de judecata, dupa caz. Aceste ordonante contin un Dispozitiv in care sunt nominalizate
persoanele implicate si infractiunile pentru care sunt cercetate, alaturi de care trebuie sa se regaseasca cele patru paragrafe
Numele expertului/expertilor contabil/contabili numiti din oficiu si/sau la cererea partilor
Obiectivele (intrebarile) la care trebuie sa raspunda expertul/expertii contabil/contabili
Termenul(data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila
Onorariul(plata) stabilit expertului contabili

19. Clasificarea expertizelor contabile in functie de cele doua criterii(scop si natura obiectivelor)
Raspuns: I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate
- expertize contabile judiciare, reglementate de : Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi specializate
- expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse
verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci cel mult de
argumentare pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor
litigii pe cale amiabila.
II Dupa natura principalelor obiective la care se refera
- Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile
- Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale
- Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale
4
- Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale
- Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau extrajudiciare solicitate de catre clienti
20. Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastarea secretului profesional si confidentialitatea
expertului contabil in cazul unei expertize judiciare?
Raspuns: In expertizele contabile judiciare secretul profesional si confidentialitatea profesionala trebuie sa fie accentuate si nu
diminuate. In cazul expertizelor contabile judiciare expertul contabil trebuie sa se conformeze neconditionat reglementarilor
procedurale, civile si penale.
Codul de procedura civila stipuleaza ca atunci cand, pentru lamurirea unor imprejurari de fapt, instanta socoteste de
cuviinta sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi unul sau trei experti, statornicind punctele asupra carora ei urmeaza sa
raspunda. De aici rezulta ca expertul contabil nu trebuie sa spuna mai mult decat i se cere. Orice intindere sau divagatie a
expertului contabil usupra unor puncte pe care instanta nu le-a stabilit , este neavenita si de regula se sanctioneaza de catre
instanta prin ignorarea sa.
Codul de procedura penala restrictioneaza accesul expertului contabil la informatiile care au legatura cu dosarul cauzei.
Astfel art. 121 din Cpp stipuleaza ca expertul are dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea
expertizei. In cursul urmaririi penale cercetarea dosarului se FACE cu incuviintarea organului de urmarire penala.Expertul
poate cere lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la anumite fapte si imprejurari ale
cauzei.Partile, cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urnarire penala sau de instante de judecata, pot da
expertului informatiile necesare. Din textil de mai sus, rezulta ca in cazul dosarelor penale, organul judicial poate restrictiona
accesul expertului contabil chiar si la o parte din materialele aflate la dosarul cauzei. De asemenea prin faptul ca partile
implicate in dosarul penal, pot da explicatii suplimentare, expertul contabil poate si trebuie sa solicite completarea materialului
documentar cu acte noi, inexistente la dosar.
De altfel, sunt frecvente cazurile in practica judiciara(civila si penala) in care dosarul propriu zis al cauzei reprezinta
doar punctul de pornire in documentarea expertului contabil, urmand ca documentarea propriu zisa sa se faca acolo unde se afla
materialul documentar.
In practica procedurala mai exista o discrepanta intre procedura civila si cea penala, referitoare la modul de
documentare. Codul de procedura civila prevede ca daca este nevoie de o documentare la fata locului, ea nu poate fi facuta
decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata, cu dovada de primire, aratand zilele si orele cand incepe si
continua lucrarea. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri
in legatura cu obiectul lucrarii.
Codul de procedura penala, nu are astfel de reglementari ci arata ca accesul la dosar se face numai cu incuviintarea organului
de cercetare, ori de cele mai multe ori , expertul contabil numit intr-o cauza penala nu regaseste in dosarul cauzei toate
documentele necesare efectuarii expertizei, fiind nevoit de fiecare data sa solicite organului de cercetare completari
suplimentare ale dosarului.

21. Comentati necesitatea calitatii expertizelor contabile intocmite in scopul solutionarii cauzelor aflate pe rolul
instantelor sau al altor organe cu atributii jurisdictionale.

Raspuns: Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat, cu
consticiozitate,devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor ce le-au solicitat.
Expertizele contabile constituie mijloc de proba in justitie. In elaborarea lor, expertul contabil trebuie sa foloseasca
exclusiv metode specifice contabilitatii. Concluziile expertului trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta
evenimente si tranzactii, care fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile.
In expertizele contabile, expertul contabil este un tert in proces, care prin calitatea lui procesuala, contribuie la
stabilirea adevarului de catre organul in drept.
Raportul de expertiza contabila judiciara fiind o proba stiintifica trebuie sa aduca o importanta contributie la
solutionarea cauzei in care a fost dispus.
Pentru asigurarea calitatii expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare, expertii contabili solicitati trebuie sa aplice
atat principiile contabilitatii cat si normele profesionale elaborate de CECCAR privind exercitarea calitatii de expert contabil si
efectuarea lucrarilor de expertiza contabila

22. Enumerati situatiile de incompatibilitate in care se afla expertul contabil numit intr-o cauza de catre organul
indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei.
Raspuns: Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii:
- daca este implicat financiar, direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare;
obtinerea de participatii la capitalul social ; darea sau luarea de bunuri, servicii sau bani; acordarea sau primirea de gajuri
sau cautiuni de la sau pentru clientii sai.
- Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau
calitate de angajat
- Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale, care se poate
finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de
independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil;
- Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai;
- Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile
profesionistului contabil, ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii
sale in interesul clientului respective
- Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii
5
- Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru
agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai
administratorilor.
- Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaietate
- Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti
- Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma, expertul, sotul sau vreo ruda apropiata in
solutionarea cauzei intr-un anumit mod, care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv
- Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in calitate de organ de control, conducere,
tehnic de specialitate, ori a luat parte, ca executant, la intocmirea actelor primare, a evidentelor contabile tehnico
operative;
- Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si-a
exprimat opiniile
23. Ce prevede incheierea de sedinta prin care organele indreptatite sa dispuna efectuarea exeprtizei contabile
judiciare numesc expertul desemnat sa efectueze expertiza?
Raspuns: Raspuns: Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conf. art. 201 din Codul de procedura civila prin
Incheiere de sedinta, care cuprinde:
- numele expertului/expertilor contabil/contabili numiti
- obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil
- termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei
- onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil

24. Care sunt prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor referitoare la expertizele contabile?
Raspuns: In norma profesionala nr. 3523 sunt stipulate reglementarile legale cu privire la delegarea si supravegherea
lucrarilor de expertiza contabila. Conform acestei norme efectuarea lucrarilor privind expertizele contabile judiciare nu
poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, catre asistentii sau
colaboratorii lor, deoarece au fost nominalizati de catre un organ in drept sa dispuna proba cu expertiza contabila
printr-un act procedural(incheiere de sedinta sau ordonanta de numire)
In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau
colaboratorilor sai, pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila
extrajudiciara.
In concluzie, norma profesionala 3523 delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile este
specifica, deocamndata numai expertizelor contabile extrajudiciare comandate de catre solcitanti societatilor comerciale de
profil, constituite in baza art. 8 din OG 65/1994, cu modificarile ulterioare.

25. Care este cuprinsul dosarului de lucru al expertului contabil privind documentarea expertizelor contabile?
Raspuns: Dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie sa cuprinda ,
dupa caz:
- incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale) sau contractul de prestari servicii pentru
expertizele extrajudiciare
- raportul de expertiza contabila judiciara, exemplarul care ramane expertului pentru justificarea indeplinirii misiunii
- eventualele corespondente, raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organele in drept
care au dispus proba cu expertiza contabila judiciara
- note personale ale expertului contabil, fundamentarea bugetului de timp alocat pentru executarea expertizei decontul de
cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre beneficiarii expertizei
26. Enumerati elementele de cuprins (paragrafele)ale capitolului “Introducere” din raportul de expertiza contabila
Raspuns: Capitolul I Introducere trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
- identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume, prenume, domiciliu, numar carnet,
pozitia din Tabloul Corpului
- identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile)
sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale), identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant,
parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa,
domiciliu, numar contract
- identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza
contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila.
- Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea
de sedinta/ordonanta de numire, iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract
- Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila
- Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei
- Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de
instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile
27. Detaliati elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului Desfasurarea expertizei contabile” din raportul de
expertiza contabila
Raspuns: Capitolul II “Desfasurarea expertizei contabile” trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
- Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor effectuate de expertul contabil cu privire
la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate

6
- Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie précis, concis,
redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor
justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora.
- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II
fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.
28. Detaliati elementele de cuprins(paragrafele)ale Capitolului “Concluzii” din raportul de expertiza contabila.
Raspuns: Capitolul III Concluzii al raportului de expertiza contabila trebuie sa contina cate un paragraf distinct cu concluzia
(raspunsul) la fiecare obiectiv(intrebare al(a) expertizei contabile, preluat(a) in maniera in care a fost formulat(a) in capitolul
II.
29. Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila
Raspuns: Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele. Raportul de expertiza
contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual.
Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile.
De regula, raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale; unul pentru organul care a dispus sau
partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza
contabila.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru.
Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita
pentru judecata. Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR. Raportul de
expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract
30. Redactati un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscand urmatorii termeni de
referinta:
Partile
Prestator: expert contabil Pop Ioan, carnet expert contabil nr. 1000, inscris in Tabloul Expertilor contabili la
sectiunea I, pozitia 100, domiciliat in Iasi, str. Primaverii nr. 2, jud. Iasi
Beneficiar: SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi, str. Toamnei nr. 3 jud. Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion
Obligatia beneficiarului: sa puna la dispozitia expertului contabil documentele a) b) si c)
Obligatia prestatatorului de servicii: sa formuleze concluzii pentru obiectivul X
Valoarea contractului : 5000 lei
Data depunerii raportului de expertiza : 30.06.2008
Plata : se face in doua transe 1000 lei in termen de 5 zile de la semnarea contractului si restul pana la data de
05.07.2008
Data incheierii contractului : 15.03.2008
Raspuns :
CONTRACT
Incheiat intre:
Expertul contabil Pop Ion, numar carnet 1000, cu domiciliul in Iasi, str. Primaverii nr. 2, jud. Iasi, inscris in Tabloul
CECCAR in Sectiunea I, pozitia 100, denumit PRESTATOR si,
SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi, str. Toamnei nr. 3 jud. Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion, denumita
BENEFICIAR,
s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.
Art. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul
obiectiv:
Obiectivul X
Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale
documentare:
documentele a) , b) si c)
Art. 3. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in
conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile; acesta va fi depus la sediul
beneficiarului pana la data de 30.06.2008
Art. 4 . Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca
prestatorului onorariul in suma de 5000 lei, din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei
pana la data de 05.07.2008.
Art. 5. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure
confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului
contract.
Art. 6. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare, intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile
legislatiei civile in materie.

Iasi, 15.03.2008

Prestator, Beneficiar,

31. Enumerati trasaturile caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara


7
Raspuns: Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt:
a) este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru
elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata
b) este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul de a stabili
adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate
c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare
d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru lamurirea
obiectivelor stabilite de organele judiciare
e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri
f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata, in vederea convingerii asupra realitatii si
asupra conditiilor aparitiei pagubei, deficientei, abaterii
g) este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare
32. Enumerati principiile deontologice aplicabile in misiunile privind expertizele contabile si dezvoltati principiul
acceptarii expertizelor contabile
Raspuns: Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, expliciteaza urmatoarele principii deontologice:
- independenta expertului contabil
- competenta expertului contabil
- calitatea expertizelor contabile
- secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile
- acceptarea expertizelor contabile
- responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile
Principiul acceptarii expertizelor contabile este reglementat de norma 3515. Solicitarile adresate expertilor contabili privind
efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decat daca exista motive temeinice. Expertul contabil, inanite de a accepta
efectuarea unei expertize contabile, trebuie sa-si analizeze posibilitatile de a-si indeplini misiunea, tinand seama in special de
regulile de independente, competente si incompatibilitate.
Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile un poate fi refuzata pe motive etnice, religioase, politice sau de
alta natura, deoarece expertiza contabila este un act de proba stiintifica.
In ceea ce privaste independenta profesionistului contabil, este de mentionat ca toate cazurile de incompatibilitate,
recuzare, abtinere reglementate de codul de procedura civila si de normele profesionale reprezinta motive temeinice pentru
expertul contabil sa refuze executarea lucrarii.Alte cazuri de neacceptare a misiunii de expertiza cotabila pot fi cele de boala,
concediu de odihna, alte sarcini obstesti, sarcini profesionale, care il impiedica pe expertul contabil sa realizere lucrarea. De
asemenea in acceptarea unei expertize contabile , expertul este dator sa aprecieze daca cunostintele profesionale dobandite ii
permit efectuarea in bune conditii a raportului de expertiza contabila.
33. Precizati incompatibilitatile expertului contabil in demersul efectuarii expertizelor contabile
Raspuns: Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii:
- daca este implicat financiar, direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare;
obtinerea de participatii la capitalul social ; darea sau luarea de bunuri, servicii sau bani; acordarea sau primirea de gajuri
sau cautiuni de la sau pentru clientii sai.
- Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau
calitate de angajat
- Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale, care se poate
finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de
independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil;
- Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai;
- Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile
profesionistului contabil, ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii
sale in interesul clientului respective
- Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii
- Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru
agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai
administratorilor.
- Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaietate
- Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti
- Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma, expertul, sotul sau vreo ruda apropiata in
solutionarea cauzei intr-un anumit mod, care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv
- Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in calitate de organ de control, conducere,
tehnic de specialitate, ori a luat parte, ca executant, la intocmirea actelor primare, a evidentelor contabile tehnico
operative;
- Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si-a
exprimat opiniile
34. Precizati situatiile in care expertul contabil poate fi recuzat, conform prevederilor Cpc si Cpp
Raspuns: In contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat:
- cand el, sotul sau, ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii, sau este sot, ruda sau afin pana
la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti
- cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 100 din legea de organizare judecatoreasca

8
- cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind
incetat din viata ori despartit, au ramas copii
- daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca, sau daca
au o judecata la instanta unde una din parti se judeca
- daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii
- daca este tutore, curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti
- daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca
- daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri
- daca este in vrajmasie intre el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti, sotii sau sotiile
acestora pana la al patrulea grad inclusiv
35. Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizelor contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce
elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile?
Raspuns: : Expertul contabil, pentru a putea efectua expertize contabile judiciare si sau extrajudiciare, trebuie sa fie membru al
Corpului, inscris in Tabloul Corpului, care se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei.Orice solicitant de expertize
contabile are dreptul sa contacteze pe oricare dintre expertii contabili nominalizati in Monitorul Oficial al Romaniei. In raportul
direct dintre solicitantul expertizei contabile si expertul contabil, acesta din urma trebuie sa se legitimeze cu carnetul de expert
contabil, vizat la zi.
Cum, in majoritatea cazurilor, expertizele contabile sunt lucrari cu caracter de urgenta, mai ales pentru solcitanti,
contactarea expertilor contabili trebuie sa fie o subetapa distincta si premergatoare numirii expertilor contabili, pentru a nu se
prelungi nejustificat perioada necesara elaborarii expertizelor contabile. Solicitantul expertizei contabile trebuie sa se asigure in
prealabil ca expertul contabil contactat are disponibilitatea sa efectueze expertiza contabila ce urmeaza a fi solicitata.
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele indreptatite de lege pentru administrarea probei cu
expertiza.
Conform codului de procedura civila, art 201-214, instantele de drept civil, atunci cand considera necesar sa cunoasca pararea
unor experti contabili, pot numi, la cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei experti contabili, prin Incheiere de sedinta, care
trebuie sa cuprinda:
- numele expertului contabil/expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea partilor in proces
- obiectivele (intrebarile) la care expertul trebuie sa raspunda. Acestea trebuie sa fie formulate, concis, fara echivoc, si fara
a se solicita expertului contabil sa se pronunte asupra incadrarilor legale ale faptelor supuse judecatii
- termenul un care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinandu-se seama de faptul ca raportul trebuie depus la
instanta care a dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de judecata. Daca termenul initial este considerat de catre expert
inadecvat, expertul contabil este indreptatit sa solicite instantei un termen adecvat, minim necesar pentru efectuarea
expertizei contabile judiciare.
In cazul expertizelor contabile judiciare dispuse in dosarele penale, numirea expertului contabil se face prin Ordonanta de
numire, emisa de organul de cercetare sau de judecata, care contine aceleasi elemente ca si incheierea de sedinta in cazul
dosarelor civile.
36. Comentati urmatoarele obiective(intrebari) puse in cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de
cercetare penala in care administratorul firmelor A si B este cercetat pentru evaziune fiscala privind impozitul pe
profit si TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie – aprilie 2007:
Obiectivul 1. Daca dobanzile platite de invinuit in perioada ianuarie – aprilie 2007 pentru imprumuturile luate de la
firmele A si B pot fi incluse in cheltuieli
Obiectivul nr. 2
Recalcularea profitului in functie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia varsat de
catre invinuit in perioada ianuarie – aprilie 2007
Obiectivul nr. 3 Deducerea si calcularea TVA care trebuia varsata la buget in aceeasi perioada
Obiectivul 4
Ce acte normative au fost incalcate de catre invinuit in legatura cu operatiunile contabile mentionate mai sus
Raspuns: Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele A si B in perioada ianuarie aprilie
2007, reprezinta venituri pentru firmele A si B nu cheltuiala, deci formularea obiectivelor nr. 1 si 2 nu este in masura sa
aduca lamuriri suplimentare organului de cercetare penala. De asemenea formularea obiectivului nr. 3 nu este in masura sa
aduca clarificari suplimentare, deoarece, daca se refera la obiectivele nr. 1 si 2, aceste operatiuni nu sunt in sfera de aplicare a
TVA
Obiectivul nr. 4 nu este in competenta expertului contabil, care trebuie sa faca constatari pe baza evenimentelor si
tranzactiilor reflectate in acte si documente contabile si nu sa faca incadari juridice, acest atribut fiind in sarcina organului de
cercetare penala
37. Reformulati urmatoarele obiective(intrebari) puse in cazul unei puse in cazul unei expertize contabile judiciare
dispuse de organul de cercetare penala in care administratorul firmelor A si B este cercetat pentru evaziune fiscala
privind impozitul pe profit si TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie – aprilie 2007, astfel incat sa
aiba o formulare mai concisa, cu mai putin echivoc si fara solicitari de incadrari legale:
Obiectivul 1. Daca dobanzile platite de invinuit in perioada ianuarie – aprilie 2007 pentru imprumuturile luate de la
firmele A si B pot fi incluse in cheltuieli
Obiectivul nr. 2
Recalcularea profitului in functie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia varsat de
catre invinuit in perioada ianuarie – aprilie 2007
Obiectivul nr. 3 Deducerea si calcularea TVA care trebuia varsata la buget in aceeasi perioada
Obiectivul 4
9
Ce acte normative au fost incalcate de catre invinuit in legatura cu operatiunile contabile mentionate mai sus
Raspuns: Obiectivul nr. 1:Daca imprumuturile luate de invinuit de la firmele A si B s-au facut in baza unor contracte de
imprumut semnate de ambele parti
Obiectivul nr. 2. Daca dobanzile incasate de firmele A si B de la invinuit, au fost inregistrate in veniturile celor doua
societati, daca s-a calculat impozitul pe profit aferent acestor venituri
Obiectivul nr. 3 Pentru tranzactiile economice descrise in continut nu sunt aplicabile reglementarile legate de TVA, deci
obiectivul nr. 3 nu este potrivit in acest context
Obiectivul nr. 4. Daca prin neinregistrarea veniturilor din dobanzi la firmele A si B s-a creat un prejudiciu prin neplata
impozitului pe profit si care este cuantumul acestuia
38. Conditiile de redactare a capitolului “ Considerente personale” din raportul de expertiza contabila
Raspuns: Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care
expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei
contabile, cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului
judiciar care a dispus expertiza contabila.Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie, mai ales de catre expertul contabil
numit din oficiu, deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic
privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile.Mai mult, expertul contabil prin acest paragraf, releva
mai mult decat i se cere. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti, daca
informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta, fara insa a incrimina partea adversa.Optiunea de a introduce un astfel
de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil.
39. Enumerati particularitatile raportului de expertiza contabila extrajudiciara in comparatie cu cel de expertiza
contabila judiciara
Raspuns: Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea
raportului de expertiza contabila judiciara, cu unele particularitati, cum sunt:
a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de procedura
penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze,un astfel de impediment un
exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara, acesta putand fi efectuat si de catre o societate de
expertiza contabila. In acest caz, in primal paragraf al raportului de expertiza, unde se face identificarea expertului
contabil , se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil, precum si numele personei(expertului)
care o reprezinta
b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului
de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire, sediu social etc)
c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa solicite
prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila. Descrierea trebuie facuta concis, cu claritate si fara detalii
inutile
d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in contractul
de prestari servicii
e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare
f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat, cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extrajudiciare
este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar, lucru nerecomandat in cazul expertizei
contabile judiciare
g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil sa
analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective, alte evaluari ale expertilor,
deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare, expertii nu au la dispozitie un dosar al cauzei. Aceste
precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui
utilizator al expertizei contabile.
h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii
pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara
i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de expertiza
contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara, concisa si fara ambiguitati , la fel ca in cazul raportului de expertiza
contabila extrajudiciara. Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul IV
Consideratii personale ale expertului contabil, care spre deosebire de raportul de expertiza contabila judiciara, unde
acest capitol nu se recomanda a fi uzitat, in cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze.
40. Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate
Raspuns: De regula, opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in procesele judiciare
unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. Atat codul de procedura civila (art. 210) cat si
codul de procedura penala(art. 122) reglementeaza modul de exprimare a opniilor diferite, respectiv in cadrul aceluiasi
raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta.Opiniile diferite pot fi exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si
de cei recomandati de partile din proces.Indiferent de modalitatea de consemnare a opiniei diferite de catre unul din
experti(in cadrul raportului de expertiza contabila, punctual, la fiecare obiectiv, dupa formularea opiniei celuilalt expert sau
prin semnarea raportului de expertiza asa cum a fost intocmit de catre celalalt expert, cu mentiunea expresa ca se anexeaza
opinia separata, care face parte integranta din raport), aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata. Opinia separata
exprimata de catre unul dintre expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la filiala CECCAR si ulterior la
instanta de judecata, in acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara.
41. Enumerati atributiile expertilor contabili verificatori pentru expertizele contabile judiciare
Raspuns:
a) verificarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara inainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat
10
b) intocmirea referatelor de verificare tehnica profesionala asupra lucrarilor de expertiza contabila aflate pe rol la
comisiile de disciplina ale filialelor la cererea acestor comisii
c) elaborarea documentelor de evidente a activitatilor desfasurate si raportarea
Verificarea propriu zisa presupune:
Studierea raportului de expertiza contabila judiciara cu scopul de a constata daca expertii au respectat in totalitate
prevederile Standardului profesional 35/2000, daca obiectivele au fost tratate corespunzator, iar raspunsurile au fost
sustinute prin acte si documente care au legatura cu cauza;daca expertii au respectat principiile contabilitatii, fara sa faca
incadrari juridice ale faptelor analizate;daca expertii au respectat codul etic national al profesionistilor contabili;analiza
opiniilor separate,sau rapoartele expertilor consultanti, urmarind aceleasi obiective ca in cazul raportului de
expertiza;verificarea starii de independenta a expertului contabil in raport cu cauza si mandatul primit, pe baza declaratiei
de independenta semnate pe proprie raspundere de catre expertul contabil numit din oficiu si /sau expertul consultant
Daca expertul contabil verificator nu are observatii de facut, sau nu dispune refacerea raportului de expertiza contabila
judiciara, el va inregistra raportul de expertiza contabila judicara in registrul special alocat si va aplica stampila de
verificare pe prima pagina a lucarii depuse spre verificare
42. Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile
Raspuns:Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala), expertii contabili, in contextul
efectuarii unor expertize contabile, pot intra sub incidenta unor infractiuni, in cazul realizarii elementelor constitutive ale
acestora, cum ar fi:
Luarea de mita: fapta expertului contabil care, direct sau indirect , pretinde ori primeste bani sau alte foloase necuvenite,
ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, sau nu o respinge, in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act
privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. Infractiunea de luare de mita
se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi
Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care, intr-o cauza penala civila,
disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la
imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat
Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani
Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul
savarsirii infractiunii, pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei, ori pentru a
asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii.Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7
ani.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor.
Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor
infractiuni
43. Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile
Raspuns: Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. 998 din Codul Civil, potrivit caruia
orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara.
Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare, astfel incat orice activitate
prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. In acest fel, in situatiile in care lipseste o reglementare expresa
speciala pentru angajarea raspunderii juridice, se apeleaza la aceste texte din Codul Civil.
Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de
asigurare de risc profesional. Potrivit acestei polite, asiguratorul acopera, in limita sumei asigurate, despagubirile pe care
asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti, pentru un
prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in
exercitarea misiunii sale.
44. Considerente care stau la baza utilizarii lucrarilor altor profesionisti in cadrul expertizelor contabile
Raspuns:In unele cauze civile/penale, din datele existente la dosarul cauzei sau din documentarea efectuata de catre
expertul contabil, nu pot fi identificate toate informatiile necesare pentru formularea raspunsurilor la obiectivele expertizei.
In aceasta situatie , expertul contabil trebuie sa solicite instantei, sa dispuna in prealabil efectuarea unor alte lucrari de
expertiza tehnica, topografica,grafologica, etc., urmand ca in functie de concluziile acestor lucrari, expertul contabil sa fie
in masura sa raspunda la obiectivele expertizei contabile.Profesionistii contabili care utilizeaza lucrarile altor
profesionionisti apreciaza in ce masura lucrarile acestora pot servi la realizarea obiectivelor misiunii lor. Lucrarile efectuate
de alti profesionisti se materializeaza in rapoarte, evaluari, avize si declaratii.
Expertul contabil care intentioneaza sa utilizeze lucrarile altui profesionist trebuie sa determine competenta profesionala a
acestuia.In acest sens, va avea in vedere de exemplu calificarile profesionala, diplomele, existenta in tabloul
profesionistilor din domeniul de activitate in care activeaza, experienta si reputatia in domeniul in care
activeaza.Profesionistul contabil trebuie sa aiba suficiente elemente care sa-i permita sa aprecieze daca lucrarea
profesinistului solicitat acopera obiectivele care i-au fost stabilite. Daca expertul contabil mai are rezerve asupra lucrarii
depuse de profesionistul solicitat, el il poate contacta direct pe acesta pentru elucidarea tuturor aspectelor nelamurite.
45.Expertizele pot avea ca obiect diferite aspecte ale vietii economice, juridice sau administrative. Enumerati cinci
dintre acestea.
Raspuns:Expertizele contabile pot fi dispuse in dosare civile/penale care judeca unele cauze cum sunt:
- stabilirea cotei parti ce revine fiecarui sot in cazul unui preces de partaj, ca urmare a divortului, cand sotii au achizitionat
bunuri comune in timpul casatoriei
- solicitarea de recalculare a drepturilor de pensie pentru un contestatar al pensiei
- contestarea unor sume cuprinse in procesul verbal de control intocmit de organele fiscale, dupa respingerea contestatiei
depuse de catre contribuabil la organul fiscal respectiv, conform codului de procedura fiscala
- stabilirea unui prejudiciu intr-un dosar de delapidare din gestiune sau gestiune frauduloasa
11
- actualizarea unor sume acordate cu titlu de imprumut de catre o persoana fizica unei alte persoane fizice, in baza unui
contract de imprumut , urmat de nerestituirea la termen a sumelor datorate
46. Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari
Raspuns: Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta, se stabileste un onorariu provizoriu, care se depune
de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul
Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila, expertul
contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului, prin care se stabileste suma totala de
plata in sarcina partilor. De regula, fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat, de complexitatea
lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati, cazare, cheltuieli de editare, etc.Instanta de
judecata dispune plata diferentei de onorariu, punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul
termen.Dupa depunerea raportului de expertiza contabila , functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul
biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru
expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000, iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora.De
asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele
orientative publicate de catre CECCAR.
47. Precizati cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal
Raspuns:
Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de
recuzare si anume:
- cand el, sotul sau, ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii, sau este sot, ruda sau afin pana
la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti
- cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 100 din legea de organizare judecatoreasca
- cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind
incetat din viata ori despartit, au ramas copii
- daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca, sau daca
au o judecata la instanta unde una din parti se judeca
- daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii
- daca este tutore, curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti
- daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca
- daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri
- daca este in vrajmasie intre el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti, sotii sau sotiile
acestora pana la al patrulea grad inclusiv
48. Obligatiile expertului contabil la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penala.
Raspuns:In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii:
- sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. 120 Cpp)
- sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda
- sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv , daca se afla in una din situatiile de
incompatibilitate sau de recuzare
- sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata
- sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile
- sa execute personal, cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de
judecata
- sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata
- sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire
- sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere
49. Drepturile expertului contabil in activitatea de expertiza judiciara, in cauze penale, conform prevederilor legale
Raspuns: Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi:
- sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei
contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata
- sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor
- sa primeasca, in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti
- sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti
- sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca
depusa

50. Baza juridica a expertizei contabile


Raspuns:Expertizele contabile sunt reglementate astfel:
a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu
modificarile si completarile ulterioare
b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala
c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
din Romania si Norma profesionala CECCAR nr. 35 din 2000
51. Enumerati faptele care se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert
contabil
Raspuns: Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil
- Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic
12
- Nerespectarea standardelor profesionale şi a normelor emise de Corp cu privire la
efectuarea expertizelor contabile
52. Radierea unui membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania din Tablou
Raspuns: Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii:
a) când membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni care, potrivit legislaţiei în vigoare,
interzice dreptul de administrare şi gestiune a societăţilor comerciale;
b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoanele fizice;
c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an;
d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese;
e) membrul Corpului a fost sancţionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.
53. Erori si delicte contabile in tehnica expertizelor contabile
Raspuns: Principalele tipuri de erori ce pot fi identificate sunt:
- erori de calculatie
- erori de reportare
- erori de inregistrare contabila
- erori de evaluare
Delictele contabile reprezinta abateri de la lege si regulamente si sunt de regula sanctionate penal
Dpdv al autorului, delictele pot fi:
- delicte ale intreprinzatorului sau conducerii
- delicte ale asociatilor
- delicte ale personalului fata de intreprindere
Dpdv al actiunii
- delicte de inducere in eroare
- delicte de ascundere a faptei sau situatii
- delicte de falsificare
- delicte de deturnare
Dpvd al mijloacelor folosite
- delicte produse prin actiuni
- delicte produse prin omisiuni
- delicte produse in exces
54. Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila:
Raspuns:
Pentru a fi administrata ca proba in justitie, expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat, sa contribuie
eficient la solutionarea cauzei.
Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta, ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de
proba, deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei.Capacitatea de a evalua
concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei, deoarece acesta raspunde de
hotararea ce se pronunta pe baza probelor.
Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul
beneficiar. Sunt si situatii in care, dupa examinarea expertizei contabile judiciare, beneficiarul sa ajunga la concluzia ca
raportul este necorespunzator.In aceste situatii, organul care a dispus expertiza, poate dispune, la cererea partilor sau din
oficiu, masuri de refacere sau de completare a expertizei.Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre
expert in fata instantei de judecata, lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate
de catre alt expert contabil.

55. Enumerati principiile general aplicabile in orice verificare si expertiza contabila


Raspuns:Principiile general aplicabile in orice verificare si in expertiza contabila sunt:
- Determinarea naturii si obiectului lucrarii
- Fixarea unui plan de lucru
- Alegerea metodelor de cercetare
- Studiul preliminar al organismului intreprinderii
- Studiul functiei financiar contabile
- Examinarea regularitatii documentelor financiar contabile
56.Determinarea naturii si obiectului lucrarii, ca principiu general in expertiza contabila(desemnarea expertului
contabil)
Raspuns:
Ca principiu, natura si obiectivul verificarilor sau expertizelor contabile pot sa rezulte din:
- mandatul primit
- prevederile unor texte de lege
- imprejurarile care au determinat lucrarea
Determinarea naturii si a obiectului lucrarii este nemijlocit legata de modul de incredintare a mandatului. In cazul
expertizelor contabile problema se pune in doua moduri distincte si anume:
- la expertizele extrajudiciare alegerea expertului se face de catre beneficiarul expertizei, mandatul fiind incredintat prun
semnarea contractului

13
- la expertizele contabile judiciare desemnarea expertului se face tot de catre beneficiari, dar cu respectarea unor proceduri
speciale, prin incheiere de sedinta sau ordonanta de numire. De asemenea la expertizele judiciare pot participa si alti
experti decat cei numiti oficial, respectiv expertii recomandati de catre parti.
Incredintarea mandatului trebuie sa aiba in vedere si eventualele incompatibilitati ale expertilor.
In ceea ce priveste fixarea obiectivelor , se face sub aspect procedural in mod diferit in litigiile civile fata de cele
penale.Aceasta etapa are o importanta foarte mare in calitatea raportului de expertiza contabila.
57.Fixarea obiectivelor in expertiza contabila in cauze civile si penale
Raspuns:
Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata, la cerere, sau din
oficiu, cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei, in vederea aflarii adevarului, sunt necesare cunostintele
unui expert contabil.
Obiectivele expertizei contabile, respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza:
1. in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata,
expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza
in cauza respectiva.
2. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel:
a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu, numirea expertului si fixarea unui termen cand se
citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil
b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda, atentionarea
asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor, sa completeze obiectivele
in prezenta partilor
58.Detaliati principiul general referitor la fixarea unui plan de lucru pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in
efectuarea expertizei contabile.
Raspuns: Planul de lucru stabileste o anumita ordine in culegerea, selectarea si examinarea materialului de cercetat.Aceasta
ordine depinde de natura lucrarii si de metodele care urmeaza a se intrebuinta.Planul de lucru trebuie sa tina seama de timpul
de care dispune expertul, astfel incat acesta sa poata executa lucrarea pana la termenul fixat.
Planul de lucru cuprinde in general trei parti si anume:
- partea introductiva cu pregatirea lucrarii, informatii si punctele de cercetat
- efectuarea proprizisa a lucrarii
- partea finala cuprinzand rezumatul cercetarilor si care priveste intocmirea raportului de expertiza.
Pentru fiecare parte expertul va nota principalele elemente , modul de abordare si timpul alocat pentru fiecare. In cazul in
care lucrarea este efectuata de mai multi experti, planul de lucru va cuprinde in mod obligatoriu distributia sarcinilor intre
experti.
59. Detaliati principiul general referitor la alegerea metodelor de cercetare pe care expertul contabil trebuie sa il
respecte in executarea expertizei contabile
Raspuns:
In expertizele contabile se utilizeaza in general doua tipuri de metode:
- metode progresive, care pornesc de la faptul contabil izolat, incepand cu actul care a dat nastere operatiunii, pe care
expertii il urmaresc apoi in registrul jurnal, cartea mare si bilant
- metode regresive, care pornesc de la situatiile financiare anuale, putand urmari unele operatiuni pe cale inversa, pana la
originea lor(document justificativ)
Metodele progesive se folosesc indeosebi in expertizele judiciare care se refera la fraude sau alte fapte penale, iar la
verificarile din expertizele fiscale se folosesc ambele metode.
Din puctul de vedere al extinderii cercetarilor, expertii contabil folosesc metoda verificarii complete sau metoda verificarii
prin sondaj.
In toate situatiile partile esentiale , care prezinta o importanta deosebita pentru scopul lucrarii, se verifica in intregime.
De asemenea , pentru clarificare obiectivelor expertizei, expertii pot folosi metode contabile si metode si tehnici
extracontabile.
60. Enumerati cel putin sase metode contabile folosite de expertii contabili in efectuarea expertizelor contabile,
omologate de doctrina contabila si reglementate prin norme juridice si metodologice
Raspuns:Metodele recunoscute de doctrina contabila sunt:
- verificarea rulajelor, soldurilor si reporturilor
- refacerea unor calcule
- analiza bilantului, a balantelor de verificare sau a altor calcule de sinteza
- urmarirea respectarii metodologiei contabile si a normelor de efectuare a inregistrarilor
- controlul modului de evaluare a elementelor patrimoniale
- efectuarea unor punctaje(intre evidenta cantitativa si cea valorica, intre conturile sintetice si cele analitice)
- verificarea corectitudinii analizelor pe baza de bilant sau a altor analize economico financiare
61. Enumerati cel putin sase metode si tehnici extracontabile folosite de expertii contabili in efectuarea expertizelor
contabile
Raspuns: Aceste metode au ca punct de plecare datele financiar contabile oficial inregistrate si folosesc tehnici de prelucrare
care nu sunt in toate cazurile omologate de metodologia contabila, cum ar fi:
- Intocmirea unor centralizatoare cu intrarile/iesirile de bunuri
- Reconstituirea evidentei cantitative a unor sortimente de bunuri din gestiunile global valorice
- Analiza comparativa sau in dinamica a depunerilor de numerar din vanzari
- Identificare eliberarii de bunuri care nu au intrat oficial in gestiune
14
- Metoda analizei intergestionare( minusuri la o gestiune si plusuri la alta gestiune)
- Metoda stocului maxim posibil(reconstituirea miscarilor cantitative a unor sortimente avandu-se in vedere intrarile totale
si numai acele iesiri ce reprezinta vanzari pe baza de documente)
62.Detaliati principiul general referitor la studiul preliminar al organismului intreprinderii pe care expertul contabil
trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile.
Raspuns:Orice lucrare de verificare, inclusiv cea de expertiza contabila presupune cunoasterea, cel putin sumara, a
operatiunilor specifice agentului economic in cauza si a organizarii lui din punct de vedere juridic, administrativ si
economic. Expertii contabili trebuie sa examineze cu precarere:
- cine are dreptul de dispozitie(de semnatura) si limitele puterii acordate fiecarui decident
- daca administratia firmei este este bine delimitata de compartimentele economice (in special de casierie)
- daca exista in firma un serviciu de control intern, independent de celelalte compartimente
- daca miscarile interne de bunuri si valori se fac pe baza de documente sau sub semnatura.
Lipsurile constatate in organizarea intreprinderii sau in sistemele de evidenta pot reprezenta indicatii utile in realizarea
expertizei contabile
63.Enumerati cel putin cinci cauze care ar putea conduce la situatia in care stocul faptic al unei unitati depaseste
stocul maxim posibil al acesteia.
Raspuns: Cauzele care genereaza o astfel de situatie pot fi:
- introducerea de marfuri in gestiune fara documente legale
- crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase
- livrarea altor bunuri decat cele inscrise in documente
- diluarea unor produse , vanzarea lor in amestec sau denaturarea proportiilor de amestec
- schimburile sau imprumuturile de marfuri intre gestiunile de acelasi fel
- folosirea frauduloasa a aparatelor de masura si control
64. Detaliati principiul referitor la studiul functiei contabile pe care expertul contabil trebuie sa il respecte in
executarea expertizei contabile
Raspuns: Cercetarea functiei financiar contabile este esentiala pentru orice expert care urmeaza sa efectueze o expertiza
contabila.
Punctul de plecare in acest demers il constituie studierea planului de conturi specific ramurii de activitate, cu studierea
corelatiei intre conturile sintetice si cele analitice, intre contabilitatea financiara si cea de gestiune.Se va avea in vedere atat
modul de inregistrare in conturi al fiecarei operatiuni cat si influenta in situatiile financiare anuale.
65. Detaliati principiul general referitor la examinarea regularitatii documentelor financiar contabile pe care expertul
trebuie sa il respecte in executarea expertizei contabile
Raspuns:Pentru a putea servi ca suport de informatie si de proba in expertiza contabila, documentele si datele financiar
contabile trebuie sa fie sincere si exacte. Verificarea formala este de regula o lucrare preliminara a expertizei si presupune;
- indeplinirea conditiilor de forma exterioara
- daca se tin registrele legale
- daca inregistrarile sunt tinute la zi
- daca inregistrarile sunt facute in ordinea in care s-au produs
- daca registrele sunt numerotate si parafate
- daca registrele sunt parafate si sigilate
Din punct de vedere al continutului si sinceritatii, verificarea nu se poate limita la un control formal. Ca principiu, verificarea
regularitatii trebuie sa arate daca registrele pot folosi(si in ce masura) la verificare sau expertiza, ori trebuie sa fie inlaturate
complet sau partial. Masura in care unele abateri de la dispozitiile legale sau de la regulile de organizare si tinere a
contabilitatii pot influenta forta probatorie a registrelor depinde de natura abaterilor, de legatura lor cu faptele supuse
verificarii, de jurisprudenta existenta. Din acest motiv , expertul nu poate sa se limiteze numai la constatarea neregularitatii
documentelor, ci trebuie sa continue lucrarea.
66. Raspunderea contraventionala sau administrativa
Raspuns: Aceasta raspundere este reglementata de dreptul procesual, si anume:
Codul de procedura civila art. 205 stipuleaza”dispozitiile privitoare la citarea, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor
care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor;Daca expertul nu se infatiseaza, instanta poate decide inlocuirea lui”Deci,
rezulta ca in procesul civil , expertul poate fi sanctionat administrativ prin:
- inlocuirea lui de catre instanta
- aducerea in instanta a expertului contabil
- trimiterea expertului in fata autoritatilor penale, in caz de banuieli de ascundere a adevarului sau de luare de mita
Codul de procedura penala, art 198 stipuleaza sanctionarea cu amenda judiciara a urmatoarelor abateri savarsite de expertul
contabil in cursul derularii procesului penal:
- lipsa nejustificata a expertului de la procesul penal, atunci cand este citat
- tergiversarea de catre expert a indeplinirii insarcinarilor primite, respectiv a efectuarii si depunerii raportului de
expertiza.
Amenda se aplica conf. Art. 199 din Cpp, prin ordonanta iar de catre instante de judecata prin incheiere de sedinta. Expertul
poate cere reducerea sau anularea amenzii.
Daca expertul amendat poate justifica obiectiv motivul pentru care nu si-a putut indeplini misiunea, instante poate decide
anularea sau reducerea amenzii.
67.Redactati capitolul I Introducere din raportul de expertiza contabila judiciara, cunoscand urmatoarele:
- organul cu atributii jurisdictionale : Judecatoria Iasi
- Dosar civil nr. 222/2/2007
15
- Termen de depunere a raportului de expertiza : 30.06.2008
- Partile:
- reclamant : SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi, str. Toamnei nr. 3 , jud. Iasi,
reprezentata prin manager Ion Ion
- parat : SC Prutul SA, cu sediul social in Iasi str. Verii nr. 4 jud Iasi, reprezentata prin manager Vasile Vasile
- Expert contabil Pop Ion, carnet expert contabil nr. 1000, inscris in Tabloul expertilor contabili la Sectiunea I pozitia
100, domiciliat in Iasi , str. Primaverii nr. 2 jud, Iasi
- Data incheierii de sedinta in care a fost numit expertul contabil Pop Ion: 15.03.2008
- Inprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul sunt: inchirierea unui spatiu de productie urmata de
neplata chiriei
- Obiective la care trebuie sa raspunda expertul contabil : a) si b)
- Onorariul expertului : 5000 lei
- Data depunerii Raportului de expertiza : 30.06.2008
- Data intocmirii raportului de expertiza : 20.06. 2008
- Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei consta in documentele puse la dispozitie de cele doua
societati: c),d), e) si f)
- Problemele ridicate departile interesate in expertiza si explicatiile date de acestea in timpul efectuarii expertizei sunt:
g), h) si i)

Raspuns:
(1) Subsemnatul Pop Ion, expert contabil domiciliat in Iasi str. Primaverii nr.2 jud. Iasi, posesor al carnetului de expert
contabil nr. 1000, inscris in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania in Sectiunea
I la pozitia 100,
(2) Am fost numit prin Incheierea de sedinta din data de 15.03. 2008 a Judecatoriei Iasi, in dosarul civil nr. 222/2/2007,
partile implicate in proces fiind:
1.Reclamant:SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi str.Toamnei nr.3, jud.Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion
2. Parat: SC Prutul SA, cu sediul social in Iasi, str. Verii nr. 4, jud. Iasi, reprezentata prin manager Vasile Vasile
(3) Imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul sunt: SC Dunarea SA
a inchiriat un spatiu de productie lui SC Prutul SA, in baza unui contract de
inchiriere. Chriasul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, proprietarul
spatiului, respectiv Dunarea SA fiind obligata sa-si recuperee contravaloarea
chiriei in instanta.
(4)Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila, careia i
s-au fixat urmatoarele obiective(intrebari):
1. obiectivul a)
2. obiectivul b)
(5) Lucrarile expertizei s-au efectuat in perioada 16.03.2008- 20.06.2008, la sediul Judecatoriei Iasi, la sediul social al
partilor din dosar precum si la sediul profesional al expertului contabil
(6) Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei contabile este format din :
- dosarul cauzei nr. 222/2/2007, aflat la arhiva Judecatoriei Iasi
- documentele puse la dispozitie de catre cele doua parti din dosar si anume :c), d)
e) si f)
- legislatia specifica din domeniu
(7) Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a facut in perioada 16- 20 iunie 2008. In cauza nu s-au efectuat
alte expertize contabile si nici nu s-au utilizat lucrarile altor experti.
Problemele ridicate de partile interesate in expertiza si explicatiile date de acestea in timpul efectuarii expertizei sunt:
g) , h) si i)
(8) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la 30.06.2008

68. Consideratii asupra Raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile


Raspuns:
In unele cazuri, cu caracter de exceptie, efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din
cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor
supuse expertizarii. In astfel de cazuri, expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si
apon sa efectueze expertiza contabila. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii
expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile.
Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar, peritada in care lucrarile de
expertiza sunt considerate suspendate.
Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza
contabila judiciara, respectiv Introducere, Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii, cu precizarea ca in capitolul II sunt
explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila.

16
Nu este gresit. Amortizarea fiscala prevazuta la art. 24 CF este deductibila fiscal. In cazul in care
folosesti amortizare contabila diferita de amortizarea fiscala (de ex. conducerea societatii hotaraste ca un
utilaj sa fie amortizat contabil liniar pe perioada de existenta a mijlocului fix, iar fiscal se foloseste
amortizarea accelerata) in calculul impozitului pe profit este cheltuiala deductibila amortizarea
accelerata, iar Declaratia 101 se intocmeste in mod corespunzator celor doua valori de amortizare.

Buna seara,
As dori daca aveti timp sa dezbatem putin problema amortizarii contabile si fiscale a mijloacelor fixe care nu de
multe ori (cel putin mie) ne da batai de cap.
Cum inteleg eu:

-Amortizarea contabila reprezinta echivalentul valoric al deprecierii unei imobilizari, indiferent de modul ei de
realizare, ca urmare a participarii acesteia la circuitul economic al firmei, sub influenta factorilor fizici sau de
uzura morala. Ea este determinata în urma estimarilor si calculelor rezultate din deciziile conducerii
agentului economic, afectand elementele de imobilizari ale activului bilantier, în timp ce cheltuiala
corespondeAmnta afecteaza contul de profit si pierdere.

- Amortizarea fiscala reprezinta echivalentul valoric al deprecierii fizice si morale a imobilizarilor recunoscute
de legiuitor (organele fiscale), ca cheltuiala de exploatare si se scade din veniturile luate în calcul la stabilirea
impozitului pe profit. Se determina în urma aplicarii dispozitiilor Legii nr. 15/ 1994, republicata privind
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale precum si a normelor metodologice adiacente
ei.

Conf. CF art.24
11) Amortizarea fiscală se calculează după cum urmează:
a) începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în funcţiune.

22) Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica la calculul profitului impozabil, cu exceptia
prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) si ale art. 8 din aceeasi lege

Se achizitioneaza un mijloc fix (utilaj) in luna ianuarie 2007


- conform HG 2139/2004 durata normala de utilizare este de 3 ani
- se pune in functiune in luna ianuarie 2007

Cazul I
- incepand luna februarie 2007 se amortizeaza contabil si fiscal utilajul
In aceasta situatie amortizarea contabila = amortizatrea fiscala
Daca:
- utilajul se caseaza in luna martie 2010 (m.f. amortizat integral)
– se ajusteaza TVA ul dedus

Norme CF
(4) In sensul art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, casarea activelor corporale fixe de natura bunurilor de
capital prevazute la art. 149 din Codul fiscal nu constituie livrare de bunuri. Se aplica prevederile art. 149
din Codul fiscal pentru activele corporale fixe de natura bunurilor de capital casate, daca la achizitia
sau, dupa caz, transformarea, modernizarea, fabricarea, constructia acestora taxa a fost dedusa
total sau partial si daca urmatoarele operatiuni au intervenit in legatura cu un bun de capital dupa
data aderarii: achizitia sau, dupa caz, fabricarea, constructia, prima utilizare dupa modernizare sau
transformare

- utilajul se vinde in luna martie 2007 – nu se ajusteaza TVA

C.F.Art.149
(4) Ajustarea taxei deductibile prevăzute la alin. (1) lit. d) se efectuează
d) în situaţia în care bunul de capital îşi încetează existenţa, cu excepţia cazurilor în care se dovedeşte că
respectivul bun de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care taxa este
deductibilă;

CazulII
- se cosidera ca durata de utilizare economica a utilajului este de 2 ani , se emite o decizie interna de amortizare
in acest sens pt. 2 ani de amortizare.

ORDIN nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005


65
17
Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică se efectuează în mod
sistematic, reducându-se valoarea contabilă a acestora. Valoarea contabilă a acestor active este valoarea care
este prezentată în bilanţ, fiind reprezentată de costul de achiziţie, costul de producţie sau alte valori care
substituie costul, diminuate cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum şi cu pierderile cumulate din
depreciere.
In înţelesul prezentelor reglementari, prin durata de utilizare economica se înţelege durata de viaţă utila,
aceasta reprezentând:
a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau
b) numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de entitate prin
folosirea activului respectiv

-amortizarea contabila > amortizarea fiscala


-la calculul impozitului pe profit se considera ca fiid deductilila amortizarea fiscala diferenta am.cont - am.fisc=
cheltuiala nedeductibila
-in acesta situatie cred ca se tin concomitent doua planuri de amortizare una contabila si una fiscala

C.F
(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea
contabila. Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe
se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezinta valoarea fiscala de intrare a mijloacelor fixe,
diminuata cu amortizarea fiscala.
Daca:
- are loc casarea in luna aprilie 2009 (m.f. amortizat d.p.d.v contabil dar neamortizat fiscal)
– se ajusteaza TVA ul dedus fiind in perioada de ajustare de 5 ani

716. În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, cheltuielile înregistrate ca urmare a casării unui
mijloc fix cu valoarea de intrare incomplet amortizată sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri
impozabile.

Ce sa inteleg aici ? Dupa parerea unora numai cheltuielile efectuate cu casarea mijlocului fix este cheltuiala
deductibila, valoarea ramasa neamortizata fiind cheltuiala nedeductibila la calculul profitului impozabil totusi
avem posibilitatea sa procedam asa:

"2813/441=2131 si concomitent sa creditam contul 8045 “amortizarea aferenta gradului de neutilizare a


mijloacelor fixe”cu suma aferenta gradului de neutilizare inregistrat in debitul acestui cont
-includerea in cheltuieli, pe o perioada de max 5 ani a valorii neamortizate inregistrate in contul 471 “cheltuieli
inregistrate in avans” analitic distinct
6811=471" Sursa:contabilul.ro

- la calculul profitului impozabil se considera cheltuiala nedeductibila valoarea amortizarii fiscale ramase
- daca se vinde utilajul - partea din valoarea ramasa neamortizata care nu se acopera cu venitul obtinut din
vanzarea utilajului este considerata cheltuiala nedeductibila la calculul profitului impozabil (am in vedere aici
raspuns ANAF)

Acestea sunt doar 2 cazuri din multitudinea de cazuri intalnite in practica de zi cu zi , daca aveti bunavionta va
invit sa va spuneti parerea si poate continuam si cu alte cazuri..........

SC ALPHA SA - absorbanta a SC BETA SA, preia prin fuziune, actrivul acesteia constand din cladiri 10000
lei si disponibil la banca 5000 lei si emite in schimb 1000 actiuni noi cu valoare nominala de 14 lei/actiune.
Ulterior, prima de fuziune se incorporeaza in capitalul social.

REZOLVARE:

10000+5000-14000=1000 - prima de fuziune

456 = % 15000
1011 14000
1042 1000

% = 456 15000
212 10000
5121 5000

18
mai adauga incorporarea primelor de fuziune in cap soc
1042 = 1012 1000

4. O societate comerciala obtine venituri din comertul cu amanuntul in suma de 110000 lei si venituri din
activitatea unui bar de noapte 90000lei. Cheltuielile inregistrate sunt in cazul comertului cu amanuntul 60000
lei, din care 10000 lei nedeductibile si in cazul barului de noapte 30000 lei, din care 2000 lei nedeductibile.
Separat de aceste cheltuieli inregistreaza si cheltuieli generale de administrare
in valoare de 4000 lei. Sa se determine impozitul pe profit.
Ch. Administrare 4000: comert 55% - ch administrare 2200
Bar 45% - ch administrare 1800
Pentru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maximă dintre:
- 16% xProfitul impozabil din aceasta activitate sau
- 5% xTotal venituri din aceasta activitate .
Pentru bar: Venituri – cheltuieli = 90000 – 30000 – 1800 + 2000 = 60200
16% * 60200 = 9632
5% * 90000= 4500
Astfel impozitul pe profit aferent activitatii de bar de noapte este de 9.632 lei.
Pentru comert: venituri – cheltuieli deductibile = 110000-50000 – 2200 = 57800
16% * 57800 = 9248
Total impozit pe profit = 9248 + 9632 = 18880

24. O societate comercială achiziţionează şi pune în funcţiune în luna mai 200X un mijloc
fix în valoare de 100.000 lei. Durata de amortizare este de 5 ani. Din punct de vedere
contabil mijlocul fix este amortizat liniar, iar din punct de vedere fiscal mijlocul fix este
amortizat accelerat. Ce influenţă are amortizarea fiscală, precum şi cea contabilă asupra
profitului impozabil în perioada în care este amortizat?

Din punct de vedere contabil:

Inregistrarea in contabilitate a mijlocului fix:

                 %                    =                   404                                       249.900


               2131                          „Furnizori de imobilizari”                     210.000
  „Echipamente tehnologice
(masini, utilaje si instalatii de lucru)”
              4426                                                                                    39.900
  „T.V.A. deductibila”                     
           

Inregistrarea lunara a cheltuielilor cu amortizarea mijlocul fix, in valoare de 1666.67 lei


(100.000 lei/ 5 ani/12 luni), pe durata de utilizare economica a acestuia, incepand cu data
punerii in functiune (luna iunie 200x):

19
                6811              =                    2813                                              1666.67
„Cheltuieli de exploatare    „Amortizarea instalatiilor, mijloacelor
   privind amortizarea         de transport, animalelor si plantatiilor”
       imobilizarilor”

Din punct de vedere fiscal:

Amortizarea fiscala lunara , pentru primul an de functionare este 4166.67 (100.000


leix50%/12luni)

Amortizarea fiscala lunara , pentru urmatorii ani de functionare este 1041.67 (100.000
leix50%/4/12luni)

Diferenta dintre cele doua valori amortizarea fiscala si cea contabila reprezinta cheltuiala
nedeductibila, din punct de vedere fiscal.

Analizati pozitia financiara a unei intreprinderi din domeniul industriei prelucratoare care prezinta
urmatoarele informatii bilantiere:
Indicator 31.12.N
Imobilizari 100.000
Stocuri 20.000
Creante 40.000
Disponibilitati 5.000
Capitaluri proprii 65.000
Datorii mai mari de un an 50.000
Datorii de exploatare 47.000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 3.000

Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in
clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite ‘structurile situatiilor
financiare’.Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si
capitalul propriu.

BILANT

Active imobilizate =100.000


Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
=20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000

20
TOTAL ACTIVE = 165.000

Capital si rezerve = 65.000


Datorii pe ternem lung = 50.000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. scurt=
47.000 + 3.000 = 50.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 165.000

PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 65.000 = 1.3
Datorii curente 50.000

-activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 20.000+40.000+5.000=65.000


-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori) =3.000+47.000=50.000

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;


* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate


Active curente - Stocuri =(Indicatorul test acid
) = 65.000-20.000 = 0.9 Datorii curente 50.000

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare


Capital imprumutat X 100 =50.000 X 100 = 76.92%
Capital propriu 65.000

Capital imprumutat X 100 = 50.000 X100 = 43.47%


Capital angajat 50.000+65.000

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;


* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu
dobanda.
"Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta."

21
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;


* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul
exercitiului financiar

Costul vanzarilor
Stoc mediu
sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
Stoc mediu X 365
Costul vanzarilor

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti


* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; * exprima numarul de zile pana la data la
care debitorii isi achita datoriile catre entitate
.
Sold mediu clienti X 365
Cifra de afaceri

"O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si,
in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). "

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine
de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu clienti X 365


Achizitii de bunuri (fara servicii)

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate
Cifra de afaceri
Active imobilizate

22
* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri Total active

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in
afacere:
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Capital angajat
"unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe
termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. "

b) Marja bruta din vanzari


Profitul brut din vanzari X 100
Cifra de afaceri

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze
costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.
Am vazut ca in probl. ta datoriile bancare pe termen foarte scurt sunt 0, atunci unde vezi 3000, care reprez
dat pe termen f scurt in probl mea, tu inlocuiesti cu 0.bafta mai departe

O societate comercială obţine venituri din comerţul cu amănunt în sumă de 110.000 lei şi venituri din
activitatea unui bar de noapte 90.000 lei. Cheltuielile înregistrate sunt în cazul comerţului cu amănuntul 60.000
lei, din care 10.000 lei nedeductibile şi în cazul barului de noapte 30.000 lei, din care 2.000 lei nedeductibile.
Separat de aceste cheltuieli înregistrează şi cheltuieli generale de administrare în valoare de 4.000 lei. Să se
determine impozitul pe profit.

Rezolvare :
Comert cu amanuntul :
Venituri – 110.000 lei
Ch. deductibile – 50.000 lei

Activitate bar de noapte :


Stabilirea impozitului de platit :conf. Cf . Art. 18. - (1) Contribuabilii care desfasoara activitati de natura
barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele
juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si in cazul carora impozitul pe profit
datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati
la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri inregistrate.
Venituri - 90.000 lei
Ch. Deductibile - 50.000 lei
profit impozabil 62.000 lei
 impozit 16 % - 62.000 x 16% = 9.920 lei

Venituri - 90.000 x 5 % = 4.500 lei

Venituri = 110.000 + 90.000 = 200.000 lei


Ch. Deductibile = 50.000+28.000 + 4.000 = 82.000 lei

23
Profit impozabil= 118.000 lei
Impozit pe profit = 118.000 x 16 % = 18.880 lei

24

S-ar putea să vă placă și