Sunteți pe pagina 1din 3

THE ”DIMITRIE CANTEMIR” CHRISTIAN UNIVERSITY

THE FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES


GROUP 7107; SPECIALIZATION: FRENCH-ENGLISH
1st YEAR, 2nd SEMESTER

Student Constantin Stumbea

Date: May 18th, 2011

PRACTICAL COURSE in ENGLISH

HOMEWORK NR. 10
(letter)
Draga prietene,

De dimineata pana seara, in fiecare zi, am foarte multe activitati de rutina, care imi
toaca timpul si nervii intr-o foarte mare masura. Cred ca si tu esti in aceiasi situatie. Iti
recomand si tie, anumite obiceiuri si activitati care sa te mai scoata din stres, pe care eu le
aplic in mare masura.
Aceste obiceiuri şi activitati sunt urmatoarele:

1. MUZICĂ – ghitară, pian, vioară, acordeon etc


2. PESCUIT – ustensile de pescuit
3. SPORTURI DE IARNĂ – skiuri, patine, sanie etc
4. SPORTURI NAUTICE (înot, canotaj, polo etc) – costum de baie, bărci
pneumatice, mingi etc
5. SPORTURI PE ROŢI – biciclete, role, skateboard etc
6. JOCURI DE „CĂRŢI” – bridge, cruciaş, 66, licitaţie, macao, poker,
tabinet, whist etc
7. JOCURI CU „PIETRE” – canastă, remy etc
8. LECTURI – cărţi, reviste, ziare etc
9. ARTĂ FOTOGRAFICĂ – camere digitale, camere fotofilm etc
10. ÎNGRIJIREA ANIMALELOR DE COMPANIE ( pisici, câini, broaşte
ţestoase etc) – cuşti etc
11. ÎNGRIJIREA PĂSĂRILOR ( porumbei, sticleţi, canari, papagali etc ) –
colivii, pod etc
12. ÎNGRIJIREA PEŞTILOR EXOTICI ( gurami, xifo, zebre, cardinali,
mulineji, gupi etc ) – acvarii, încălzitoare etc
13. JOCURI PE COMPUTER, INTERNET – computer, multifuncţională etc
14. INTEGRAME, REBUS
15. ŞAH, TABLE
16. SPORTURI DE TEREN (fotbal, handbal, baschet, volei etc ) – mingi
specifice, echipamente corespunzătoare
17. DRUMEŢII, EXCURSII – rucsac mare, echipamente corespunzătoare de
traseu şi de sezon
18. TENIS DE CÂMP, TENIS DE MASĂ – filee corespunzătoare, palete,
mingi specifice, rakete
19. PLIMBĂRI, DEPLASĂRI, TRANSPORTURI – autoturism, motocicletă,
moped etc
20. VIZIONĂRI DE FILME – televizor, internet, videoplayer
21. COLECŢII – timbre, numismatică etc
22. ARTĂ APLICATĂ (pictură, sculptură, gravură etc) – materiale specifice
23. VIZITE LA MUZEE, CASE MEMORIALE, GRĂDINI ZOOLOGICE,
GRĂDINI BOTANICE etc
24. VIZIONĂRI DE SPECTACOLE (teatru, cinema, circ, muzică )
25. DRAGOSTEA ŞI IUBIREA (faptul de a avea simţăminte şi sentimente
bune pentru anumite persoane de sex opus, au darul de a ne scoate din starea de rutină în
cea mai mare masură).
Te las pe tine sa le organizezi programul, dar tine minte, sa nu treaca nicio zi fara
cateva minute de distractie.

2
Dear friend,

From morning to evening, every day, I have many routine activities, who chop me
time and nerves into greatly. I think you're in the same situation. I recommend to you,
certains habits and activities to remove the stress you , wich I had been applied now into
greatly .
These practices and activities are as follows:

1.MUSIC - guitar, piano, violin, accordion, etc.,


2.FISHING - fishing utensils,
3.WINTER SPORTS - skis, skates, sled, etc.,
4.WATER SPORTS (swimming, rowing, polo, etc.) - bathing suit, rubber dinghies,
balls etc.,
5.SPORTS ON WHEELS - bicycles, roller skates, skateboards etc.,
6.GAMES OF THE "BOOKS" - bridge, cruciaş, 66, auction, Macao, poker, tabby,
whist, etc.,
7.GAMES WITH STONES - canasta, rummy, etc.,
8.READING - books, magazines, newspapers, etc.,
9.PHOTOGRAPHY - digital cameras fotofilm etc.,
10.THE CARE OF THE COMPANY ANIMALS (cats, dogs, turtles, etc.) – cages,
etc.
11. THE CARE OF THE BIRDS (pigeons, goldfinch, canaries, parakeets, etc.) -
cages, bridge, etc.,
12.THE CARE OF THE EXOTICS FISHS (gurami, xifo, zebras, cardinals,
mulineji, gupi etc.) - aquariums, heaters etc.,
13.GAMES ON COMPUTER, INTERNET - computer, multi etc,
14.CROSSWORDS,PUYYLE,
15.CHESS, BACKGAMMON,
16.FIELD SPORTS (football, handball, basketball, volleyball, etc.) - specific balls,
suitable equipment,
17.TRIPS, EXCURSIONS - large backpack, suitable equipment to route and
seasonal,
18.LAWN TENNIS, PING PONG - corresponding grids, blades, balls specific
raketa,
19.WALKING, TRAVEL, TRANSPORT - car, motorcycle, moped, etc.,
20.FILMS - television, Internet, videoplayer,
21.COLLECTIONS - stamps, coins,
22. APPLIED ARTS (painting, sculpture, engraving, etc.) - specific materials,
23.VISITS - museums, memorial houses, Zoo, Botanical Garden, etc.,
24.SPECTACLE (theater, cinema, circus, music),
25.LOVE AND LOVE (the fact to having some good feelings and sentiments of the
opposite sex, they have the gift to us out of the routine to the greatest extent).

I'll let you program to organize them, but remember, it was no day passes without a
few minutes of fun.