Sunteți pe pagina 1din 1

Logframe al proiectului “Ethnological Cybermagazine”

Formulare Indicatori de Surse de verificare Factori externi


realizare
Obiectiv general • Valori identitare
afirmate în
perspectiva integrării
în UE
Obiectiv specific • Grupuri minoritare • Grupuri • Număr de grupuri + Politici culturale
şi relaţii interetnice reprezentate; minoritare (zone-
afirmate prin cultura mozaic) reprezentate;
tradiţională • Contoarul paginii de
web;
Rezultate • Reprezentativitate • Rubrici interactive; • Număr de rubrici + Interesul specialiştilor din Balcani pentru
etnică; • Personalităţi interactive plurietnicitatea românească;
• Valoare ştiinţifică; antrenate în proiect; (noi)→dinamica în timp + Interesul emigranţilor români de alte etnii
• Varietate a • Cititori pe pagina de a publicaţiei; stabiliţi în afara graniţelor;
subiectelor; web; • Număr participanţi pe + Interesul şi preocupările celor din mediul
• Schimburi culturale • Participanţi la lisa de discuţii, la universitar;
bilaterale; întâlniri ştiinţifice; conferinţele on-line + Organizaţii şi asociaţii pe criterii etnice;
• Grup permanent de • Artişti prezenţi la (lunar), la work-shop + Programe Phare;
atitudine constituit manifestări culturale (anual); + Inexistenţa unor publicaţii româneşti asupra
• Ecouri în reviste de interferenţelor culturale;
profil şi în publicaţii on- + Puţine publicaţii on-line;
line; - Relativ slabă dotare a colaboratorilor;
• Numărul formaţiilor şi - Preţuri Romtelecom şi ale providerilor de
al artiştilor prezenţi la Internet mari;
manifestări culturale în - Fluctuaţie financiară
România
Rezultate Activităţi Resurse
 12 grupuri reprezentate;  cercetare, studiu interetnic;  12 specialişti-coordonatori (7 coordonatori de rubrici);
 7 rubrici/trimestru;  publicare pe Internet;  2 cercetători + webmaster CNCP;
 200 cititori/ pagina de web;  dialog cu specialiştii;  Reţea PC cu Windows NT, site CNCP pe Internet, conturi e-mail, programe
 25 de specialişti antrenaţi;  conferinţă on-line, work- prelucrare imagine şi sonor, scanner, camere video;
 10 corespondenţi noi; shop → grup apolitic de  Bază de date pe activităţi culturale lunare desfăşurate în România, pe creatori de
 30 participanţi la conferinţa atitudine; artă populară şi meşteşuguri;
on-line şi work-shop;  schimburi culturale  Bază de date – colaboratori;
 1 expoziţie de artă
tradiţională;
 2 formaţii la festivaluri în
România