Sunteți pe pagina 1din 2

Proces verbal,

Încheiat azi, 16 martie 2011 în şedinţa Comisiei metodice a profesorilor


de la Şcoala Gimnazială Adam. Au participat cadrele didactice ce predau la
clasele V-VIII, domnul profesor Dediu Gheorghe – directorul şcolii şi
domnişoara Roşca Elena responsabila Comisiei metodice.
Ordinea de zi:
-lecţie demmostrativă la clasa a V-a „Operaţii cu numere zecimale”
-referat cu numele „Factori determinanţi pentru o învăţare eficientă”

În cuvântul său doamna Cocu, propunătorul lecţiei prezentate consideră


că obiecivele operaţionale propuse au fost realizate, etapele lecţiei au fost
parcurse reuşind să capteze atenţia elevilor, să reactualizeze cunoştinţele
însuşite anterior, să fixeze şi să consolideze cunoştinţele studiate.
Pentru activitatea cu elevii s-au folosit fişe de lucru în care au fost
propuse exerciţii din materia parcursă în capitolul „Fracţii zecimale”.
Doamna Găţă Maria, profesor de matematică, apreciază activitatea
desfăşurată. Nu s-au făcut greşeli iar majoritatea elevilor au participat la
discuţii. Elevii au primit fişe de muncă independentă care conţin exerciţii cu
grade de dificultate în creştere şi pe care le-au rezolvat într-un timp dat,
apoi s-au făcut rezolvările la tablă cu corecturil şi completăriloe de rigoare.
Domnul director apreciază întreaga activitate desfăşurată în cadrul
Comisiei metodice.
Referindu-se la lecţia ţinută, totul arată că au fost realizate obiectivel
propuse, elevii şi-au însuşit noţiunile predate în capitolul „Fracţii zecimale”,
au operat corect cu numere zecimale, au enunţat regulile referitor la fiecare
operaţie în parte, au aplicat corect ordinea efectuării operaţiilor şi au
exprimat clar, corect şi concis soluţia problemelor propuse.
Deşi evaluarea s-a făcut prin aprecierea modului de participare a
elevilor la lecţie pe tot parcursul orei, totuşi domnul director reproşează
faptul că nu s-a făcu şi notarea elevilor.
Se dă citire referatului cu titlul „Factori determinanţi pentru o învăţare
eficientă după care vor avea loc anumite discuţii pe marginea acestuia.
S-a apreciat calitatea prezentării materialului dar şi structura
materialului.
Tuturor colegilor le-a plăcut prezentarea materialului.

1
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Participanţi:
• Prof. BALABAN DRAGOŞ BOGDAN
• Prof. BRAŞOVEANU IONUŢ NICU
• Prof. COCU VIORICA
• Prof. COSTIUC FLORIN EVELIN
• Prof. DEDIU GHEORGHE
• Prof. DELESCU CLAUDIA
• Prof. DRĂGĂNESCU CARMEN
• Prof. GĂVAN NICULINA
• Prof. GÂŢĂ MARIA
• Prof. GHEORGHIU VICTOR DUMITRU
• Prof. ROŞCA ELENA
• Prof. SIMION CARMEN MONICA
• Prof. SIMION CARMEN MONICA
• Prof. STAMBOALĂ CONSTANTIN
Prof. ZAMFIROIU VASILE

S-ar putea să vă placă și