Sunteți pe pagina 1din 2

Caracterizarea lui Ştefan cel Mare

din lucrarea ,,Fraţii Jderi ,, de Mihail Sadoveanu


Sadoveanu reuşeşte să prezinte ca nimeni altul figura legendarului domnitor Ştefan , romanul Fraţii
Jderi putînd fii caracterizat ca roman al domniei acestuia. Ştefan cel Mare simbolizează tipul domnitorului
cu dragoste de neam şi ţară, suveran luminat şi autoritar, înconjurat de boieri ascultători şi de răzeţi
supuşi. Se arată poporului său ca exponent al idealurilor de libertate şi dreptate. Ceea ce conferă măreţie
portretului său şi forţa de a străbate prin spaţiul eternităţii este tocmai ridicarea omului Ştefan la condiţia
de supraom, de „Soare" al neamului. Romanul, urmărind devenirea lui ca personalitate complexă,
construieşte imaginea monumentală a unui tip cu virtuţi modelatoare.

Ştefan domină întreaga desfăşurare epică, fiind o prezenţă continuă nu numai prin vorbele şi faptele
sale, ci mai ales prin ceea ce spun şi gîndesc despre el supuşii săi.

Patriotismul fierbinte, setea de adevar, vitejia, curajul şi puterea nestrămutată de sacrificiu sunt
trăsături dominante ale eroului.

Figura legendarului domnitor Ştefan cel Mare, din romanul „Fraţii Jderi” poate fi caracterizată prin
două modalităţi : direct şi indirect.

Caracterizarea directă a personajului acestei opere, domnitorul Ştefan cel Mare, este realizată din
două perspective: cea a autorului şi cea a altor personaje.

Caracterizarea directă din perspectiva autorului cuprinde portretul fizic al domnitorului şi se


realizează cu ajutorul descrierii: „avea obrazul ars proaspăt de vîntul de primăvară. Se purta ras, cu
mustaţa uşor carunţită. Avea o puternică strîngere a buzelor şi o privire verde tăioasă. Deşi scund de
statură, cei dinaintea sa, opriţi la zece paşi, pareau că se uită la el de jos în sus”.

Caracterizarea directă din perspectiva altor personaje este realizată din atitudinea celorlalte
personaje faţă de domnitor. Acesta reuşeşte să-i impresioneze pe solii străini cu ordinea şi disciplina de la
curte şi implicit, din ţară.

Cunoscut de toţi şi admirat, „se zvoneşte prin sate despre Măria Sa ca-i om nu prea mare de statură,
însă groaznic cînd îşi încruntă sprînceana”. Dacă în relaţiile cu boierii este de multe ori aprig şi iute la
mînie, în relaţiile cu oamenii de rînd este blînd şi înţelegător, plăcîndu-i să poposească în mijlocul lor.

Caracterizarea indirectă a personajului reiese din relaţiile lui cu alte personaje, prin vorbe,
vestimentaţie ,precum şi din faptele sale.

Din relaţia cu fiul său, Alexandrel-Vodă, iese în evidenţă înţelepciunea domnitorului pe care încearcă
să o transmită şi fiului prin sfaturi: „noi, domnii şi stăpînitorii de noroade, trebuie să urmăm pilda soarelui,
dînd în fiecare zi lumină fără a primi înapoi. Rînduiala noastră nu-i fără noimă în faţa lui Dumnezeu. Dacă
ai fi fost un mişel, ai fi asudat în robie; dacă ai fi fost un vierme, ai fi urmat soarta ta mîncînd trupul unui
înţelept; însa eşti cucon domnesc’’.

Străinii il privesc ca pe un mare cărturar, un iubitor de cultură şi artă, un om al Renaşterii. Bun


diplomat, el primeşte străinii şi discută cu aceştia în limbile lor, reuşind să îi uimească. Astfel solii străini
spun că „a băut din apa înţelepciunii din aceeaşi fîntînă răsăriteană din care s-a adăpat Apusul.”

Ştefan cel Mare poate fi caracterizat şi după vestimentaţie : ,, Purta straie domneşti..’’, ne putem da
seama despre stare socială din care făcea parte.
Incă o dovadă că el era resptectat de toţi şi că cuvîntul lui însemnă foarte mult pentru popor şi
slujiorii lui se desprinde din vorbele lui : ,,Da domule. – Porunceşte să mi se arate toţi !’’

Trăsăturile dominante ale voievodului sunt voinţa şi dorinţa de dreptate: „a prigonit pe lotri, a bătut
peste fălci pe duşmani, a grabit sfîrşitul vicleniilor”. Politica pe care el o duce este una dreaptă, iar braţul
Măriei Sale a lovit, a stăpînit şi a călăuzit”.

În încheere pot adăuga că Măria Sa Ştefan cel Mare, marele domnitor al Moldovei este o figură
dominantă în operele multor scriitori şi chiar în istoria adevărată a Moldovei.

S-ar putea să vă placă și