Sunteți pe pagina 1din 33

Facultatea de Management

Disciplina : MANAGEMENTUL CALITĂŢII


Anul de studiu : 3

1.
Definiti tara care si-a facut din calitate un tel suprem, inregistrand in scurt
timp succese notabile in acest domeniu?
Variante de raspuns:

a. -SUA;
b. Germania;
c. Japonia;
d. Anglia;
e. Franţa .

2.
Cine a definit calitatea ca „o tinta in miscare”?
Variante de raspuns:

a. W.E.Deming;
b. J.M.Juran;
c. -V.Feigenbaum;
d. V.Ishikawa;
e. Ph.Crosby.

3.
J.M.Juran şi W.E.Deming semnaleaza ca in 1924 la compania Western
Electric, 25% din angajati erau controlori de calitate. Ce procent din cifra de afaceri
reprezentau rebuturile in aceste conditii?
Variante de raspuns:

a. 5-10%;
b. 10-15%;
c. 15-20%
d. 20-25%
e. peste 30%.

4. Identificati afirmatia gresita dintre urmatoarele masuri luate la nivelul organizatiei


pentru realizarea calitatii:

a. identificarea nevoilor clienţilor;


b. reflectarea corectă a acestor nevoi prin caracteristicile proiectate
ale produsului;
c. pregatirea adecvată a personalului operativ şi de conducere;
d. stabilirea pe bază de contract cu beneficiarul a procentului de
rebut admisibil ;
e. realizarea unei inspecţii performante privind menţinerea nivelului
planificat de calitate;

5.
Identificati definitia corecta a SMQ (sistemul de management al calitătii)
dintre urmatoarele variante:

a. concept ce defineste masurile luate de manager pentru realizarea


calitatii;
b. concept ce defineste masurile luate de beneficiar pentru monitorizarea
calitatii;
c. concept ce defineste ansamblul de structuri, reguli, proceduri,
resurse care să facă posibila planificarea, monitorizarea şi imbunatatirea
continua a calitatii;
d. concept ce defineste ansamblul de masuri ce trebuie luate de
manager pentru adaptarea operativa ca calitatii la cerintele pietii;
e. concept ce defineste strategia de urmat in viitor pentru stapanirea
abaterilor de la documentatie ce pot apare in urma măririi productivitatii
muncii.

6.
Depistati afirmatiile false dintre urmatoarele trasaturi esentiale ale
conceptului de calitate:
1.-calitatea este o marime relativa;
2.-calitatea este o caracteristica subiectiva;
3.-calitatea are un caracter complex;
4.-calitatea are un caracter nedefinit;
5.-calitatea este o categorie cu sfera larga de aplicare;
6.-calitatea este o categorie cu sfera punctuala de aplicare;
7.-calitatea este o marime dinamica.
Variante de raspuns:

a. 1,3,5
b. 3,5,7
c. -2,5,7
d. 2,4,6
e. 3,4,5

7.
Ce intelegeti prin notiunea de satisfactie a clientului?
Variante de raspuns:

a. scrisoarea de multumire a clientului fata de calitatea unui produs


sau serviciu pe care l-a folosit;
b. perceptia faptului că cerintele clientului au fost indeplinite la
nivelul-clasa dorita de acesta;
c. preceptia faptului ca produsul corespunde procedurilor de
verificare şi control;
d. perceptia faptului că produsul se incadreaza in limita preturilor
solicitate de client;
e. perceptia faptului că produsul corespunde d.p.d.v.ergonomic şi al
mentenantei .

8.
Ce intelegeti prin notiunea de proces?
Variante raspuns:

a. notiunea juridica prin care clientul pagubit de proasta calitate a


unui produs sau serviciu işi cere drepturile in instanta;
b. noţiunea este gresita fiind vorba de proces tehnologic, o insusire
de operatii ce duc la realizarea calitatii unui produs;
c. grup de activitati corelate sau in interactiune ,care transforma
intrarile (resurse materiale, umane, informatii)in iesiri(produse şi servicii);
d. activitate tehnologica menita să transforme starea de agregare a
unui material;
e. activitate tehnologica menita să transforme materia prima in
produs finit.

9.
Evidentiati veriga falsa din lantul evolutiei coceptului de calitate prezentat
mai jos:

a. controlul calitatii(CQ)
b. controlul selectiv al calitatii (CSQ);
c. asigurarea calitatii (AQ);
d. managementul calitatii totale (TQM);
e. managementul integrat de calitate şi mediu (QMIM).

10.
TQM,ca mijloc de realizare a excelentei integrează principiile şi metodele
managementului performant ;
Identificati afirmatia falsa dintre urmatoarele:
a. introducerea calitatii in strategia manageriala;
b. introducerea cotrolului statistic ca metoda predilecta pentru
asigurarea calitatii;
c. introducerea managementului participativ;
d. introducerea managementului flexibil;
e. stimularea creativitatii membrilor organizatiei .

11.
Recunoasteti definitia gresita a managementului calitatii totale dintre
următoarele:

a. -reprezinta un model de management centrat pe calitate, bazat pe


aportul tuturor membrilor organizatiei ,care vizeaza un succes pe termen
lung prin satisfacerea clientului şi aducerea de avantaje pentru toţi membrii
organizaţiei şi pentru societate;
b. reprezinta managementul orientat spre calitate care asigura
atingerea calitatii totale, precum si mentinerea prin actiuni planificate şi
sistematice;
c. reprezinta managementul in care atributul „total”asociat calitatii se
refera atat la aspectul sferei de cuprindere cat şi al obiectivelor urmarite;
d. reprezinta un sector al excelentei industriale ;
e. reprezinta un model de management care presupune tinerea
permanenta sub control a tuturor caracteristicilor functionale şi de fiabilitate
ale unui produs.

12.
Identificati din urmatoarele insusiri ale functiei manageriale, care sunt
functiile managementului calitatii aşa cum apar ele in standardul ISO8402/1995:
1..-previziunea;
2.-planificarea;
3..-organizarea;
4.-coordonarea ;
5.-tinerea sub control;
6.-antrenarea;
7.-asigurarea;
8.-imbunatatirea.
Variante de raspuns:
a. 1,2,3,4
b. 2,4,6,8
c. 1,3,5,7
d. 2,5,7,8
e. 3,5,6,8

13.
Identificati din urmatoarea insiruire de functii manageriale, pe cele ce fac
parte din managementul calitatii ,dupa opinia lui Juran:
1-previziunea;
2.-planificarea;
3.-coordonarea;
4.controlul;
5.-antrnarea;
6.-imbunatatirea.
Variante de raspuns;

a. 1,2,3
b. 2,3,5
c. 3,4,6
d. 3,5,6
e. 2,4,6

14.
Identificati din urmatoarea insiruire, notiunile ce fac parte din „roata lui
Deming”:
1.-previziune;
2.-planificare;
3.-coordonare;
4.-antrenare;
5.-executie;
6.-control;
7.-imbunataţire;
8.-actionare.
Variante de raspuns:

a. 1,3,5,7
b. 2,4,6,8
c. 3,5,7,8
d. 2,5,6,8
e. 2,5,7,8

15.
Identificati din urmatoarea insiruire, notiunile ce fac parte din functiile
managementului calitatii după opinia lui Kelada:
1.-previziune;
2.-planificare;
3.-antrenare;
4.-organizare;
5.-executie;
6.-coordonare;
7.-controlul;
8.-asigurare.
Variante de raspuns:

a. 1,3,5,7,8
b. 2,4,6,7,8
c. 1,4,5,7,8
d. 2,3,5,7,8
e. 1,2,4,5,7

16.
Un teoretician care s-a ocupat de calitate a spus:”orice activitate
manageriala este indreptata fie spre crearea schimbarii fie spre prevenirea acesteia
„Identificati teoreticianul dintre urmatoarele personalitati:

a. V.Feigenbaum;
b. V.Ishikawa;
c. J.M.Juran;
d. Ph.Crasby;
e. W.E.Deming.

17.
Identificati afirmatia falsa dintre urmatoarele actiuni ale managementului in
aplicarea principiului orientarii spre client:

a. stapanirea relatiei cu clientii;


b. intelegerea asteptărilor clientilor pentru produse, preturi, fiabilitate,
mentenabilitate;
c. lamurirea clientului prin actiuni de marketing bine conduse asupra
calitatii produselor oferite;
d. realizarea unui echilibru intre cerintele clientului şi ale altor parţi
interesante;
e. monitorizarea permanenta a satisfactiei clientului.

18.
Identificati afirmatia falsa dintre urmatoarele actiuni ale managementului in
aplicarea principiului Leadership
a. stabilirea unei viziuni clare despre viitor ;
b. impunerea in fata personalui prin orice mijloace a viziunii alese de
lider;
c. stabilirea normelor de comportament in organizatie ;
d. asigurarea resurselor pentru realizarea obiective;lor
e. instruirea personalului.

19.
Identificati afirmatia falsa dintre urmatoarele acţiuni ale managementului in
aplicarea principiului abordarii bazate pe proces :

a. definirea proceselor in cadrul organizatiei ;


b. stabilirea clara a responsabilitatilor;
c. stabilirea clara a dezabilitatilor;
d. identificarea clientilor, furnizorilor, concurentilor;
e. folosirea metodelor moderne de proiectare a proceselor.

20.
Identificati afirmatia falsa dintre urmatoarele acţiuni ale managementului in
aplicarea principiului implicarii personalului:

a. asumarea responsabilitatii pentru rezolvarea problemelor;


b. cautarea de oportunitati pentru cresterea competentelor;
c. angajarea de someri care lucrează mai bine de teama unei noi
concedieri;
d. recompensarea persoanelor cu merite pe linie de calitate.

21.
Identificati afirmatia falsa dintre caracteristicile conceptului KAIZEN de
imbunătatire a calitatii:

a. complexitate mare;
b. frecventa mare ;
c. durata procesului mica;
d. scopul actiunii ingust;
e. riscul actiuni mic.

22.
Identificati afirmatia falsa dintre caracteristicile conceptului KAIRYO de
imbunătatire a calităţii:

a. riscul actiunii mare;


b. frecventa mare;
c. durata procesului mare;
d. scopul actiunii larg;
e. -nivel de coordonre superior.

23.
In ce domeniu a aparut miscarea de standardizare in managementul calitatii:

a. industria textila;
b. industria extractiva;
c. industria de echipamente militare;
d. industria de automobile;
e. industria navala.

24.
Care este semnificatia simbolurilor SR/EN/ISO;

a. standard international cu aplicatie in Spania, Romania, Elvetia şi


Olanda;
b. standard international cu aplicare in sectorul rutier şi economia
navala;
c. standard international cu aplicare in Uniunea Europeana in
sectorul minier;
d. standard international cu aplicare in UE şi RO;
e. standard european cu aplicare internatională in sectorul rutier

25.
Care este obiectul de activitate al standardului international de calitate ISO
9004/2000:

a. principii fundamentale şi vocabular;


b. cerintele SMQ;
c. ghid pentru imbunatatirea performantelor;
d. ghid pentru intocmirea manualului calitatii;
e. ghid pentru intocmirea procedurii de control a calitatii.

26.
Identificati clauza falsa care s-a strecurat printre cerintele unui sistem de
management al calitatii elaborat conform ISO 9001/2000:

a. sistemul de management al calitatii;


b. responsabilitatea managementului;
c. managementul resurselor;
d. managementului mediului;
e. realizarea produsului;

27.
Standardul ISO9001/2000, prevede existenta unor proceduri documentate
care sa raspunda unor anumite cerinte.Printre cerintele enumerate mai jos s-a
strecurat o greseala.Identificati-o!

a. controlul documentelor;
b. controlul inregistrarilor;
c. controlul produsului neconform;
d. controlul absentismului angajatilor CTC;
e. actiuni corective;

28.
Printre etapele implementarii in organizatie a documentelor SMQ s-a
strecurat una falsa .
Identificati-o!

a. identificarea proceselor de lucru şi control;


b. proiectarea documentelor de lucru;
c. proiectarea procedurilor SMQ;
d. obtinerea avizului ASRO pentru documentele de lucru şi proceduri;
e. proiectarea manualului calitatii;

29.
Care dintre documentele enumerate mai jos face parte din documentele
calitatii:
1.-manualul calitatii ;
2.-procedurile SMQ;
3.-proceduri operationale;
4.-fise de pontaj;
5.-insructiuni de lucru;
6.-foi de parcurs;
7.-formulare;
8.-oglinda zilei de lucru.
Variante de raspuns:

a. 1,2,3,4,5
b. 1,2,3,5,6
c. 1,2,3,5,7
d. 2.3.4,5,6
e. 2,3,5,7,8
30.
Responsabilitatea managementului reprezinta o cerinta de baza a SMQ,
conform standardului ISO9001/2000. Printre actiunile care fac operativa aceasta
responsabilitate s-a strecurat una falsa.Identicaţi-o!

a. angajamentul managementului ;
b. angajamentul sindicatului angajatilor;
c. politica referitoare la calitate;
d. reprezentantul managementului ;
e. comunicarea interna;

31.
Documentul care prezinta politica referitoare la calitate a managementului de
varf trebuie să lamureasca o serie de aspecte; printre acestea s-a strecurat şi o
afirmaţie falsa.Identificati-o!

a. ce inseamna calitatea pentru organizatie;


b. de ce este calitatea importanta;
c. conditiile in care se poate renunta la o parte din indicatorii de
calitate;
d. persoanele implicate in realizarea si imbunatatirea calitatii;
e. care este raspunderea conducerii fata de calitate.

32.
Printre sarcinile reprezentantului managementului pe linie de calitate s-a
strecurat o gresala.Identificati-o!

a. să se asigure că standardele ISO seria 9000 sunt cunoscute in intreaga


organizatie
b. sa vegheze la implementarea SMQ;
c. sa coordoneze activitătiile legate de obiectivele calitătii;
d. să se asigure ca documentele calitatii respecta standardul ISO8402 care
prevede conditiile de intocmire a lor;
e. să raporteze managementului de varf despre functionarea SMQ.

33.
Principalele documente folosite de analiza efectuata de management se
referă la urmatoarele:
In cele de mai sus s-a strecurat o greseala. Identificati-o!

a. rezultatele auditurilor;
b. feedback-ul de la clienti;
c. conformitatea produselor;
d. performantele produselor;
e. termenele scadente;

34.
Organizarea departamentului calitate cuprinde mai multe compartimente
printre care s-a strecurat o gresala. Identificati-o!

a. asigurarea calitatii;
b. auditul intern al calitatii;
c. auditul extern al calitatii(certificarea SMQ);
d. inspectia calitatii;
e. laboratoare de incercari şi metrologie.

35.
Implicarea intregului personal in realizarea obiectivelor calitatii presupune
respectarea urmatoarelor obligatii de catre fiecare angajat al organizatiei;
In cele de mai sus s-a strecurat o gresala. Identificati-o!

a. să cunoasca şi să respecte prevederile documentelor SMQ ;


b. sa semnaleze pe cale ierarhica orice neconformitate constatata;
c. să schimbe procedurile dacă constata greutaţi in indeplinirea condiţiilor de
calitate;
d. sa fie interesat de perfectionarea permanenta a abilitatilor personale;
e. să participe la intocmirea documentelor specifice domeniului lui de
activitate .

36.
Insusirea unei noi culturi organizationale, bazata pe cultivarea calitatii,
presupune din partea tuturor urmatoarele:
In cele de mai sus s-a strecurat o gresala .Identificati-o!

a. inţelegerea nevoii de schimbare;


b. constientizarea fiecarui angajat cu privire la rolul lui in obtinerea
performantelor ;
c. participarea la imbunatatirea proceselor de munca;
d. participarea la intocmirea politicii in domeniul calitatii a
organizatiei;
e. dezvoltarea creativitatii tuturor angajatilor.

37.
Conform standardului ISO9001/2000 procesul de instruire a personalului
trebuie să cuprinda urmatoarele etape obligatorii:
Care din afirmatiile de mai sus este gresita?

a. identificarea necesitatilor de instruire;


b. planificarea instruirii personalului;
c. alocarea resurselor financiare şi materiale ;
d. obtinerea aprobarii forului tutelar pentru cheltuirea resurselor;
e. realizarea instruirii;

38.
Se cunosc diferite tipuri de echipe de lucru implicate in SMQ:
In cele de mai sus s-a strecurat o gresala .Identificati-o!

a. echipe operative şi de interventie;


b. echipe de proces;
c. echipe de proiect;
d. echipe de prevenire;
e. echipe de imbunatatire;

39.
Indicaţi in ce constă procesul de planificare a calitatii, alegand din
urmatoarele afirmatii:
1.stabileste obiectivele calitatii ;
2. studiaza cerintele consumatorilor;
3. stabileste procesele operaţionale;
4.studiaza preocuparile organizatiilor concurente;
5.stabileste resursele aferente proceselor operationale.
Variante de raspuns:

a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 1,3,5
d. 2,4,5
e. 3,4,5

40.
Analiza diagnostic a calitatii se face in urmatoarele situatii:
1. la inceputul unui proces de proiectare a SMQ;
2. in timpul implementarii SMQ;
3. in perioada de pregatire a auditului de certificare a SMQ;
4. in timpul perioadei de concedii pentru a nu afecta productia;
5. la evaluarea capabilitatii furnizorului.
Variante de raspuns:
a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 3,4,5
d. 1,3,5
e. 2,4,5

41.
Planificarea calitatii produselor necesita urmatoarele etape:
In insiruirea de mai sus a aparut o etapa gresita.Identificati-o!

a. identificarea nevoilor clientilor;


b. impartirea pe clase de calitate a acestor nevoi;
c. stabilirea obiectivelor calitative;
d. alegerea materialelor şi componentelor ;
e. proiectarea proceselor de executie.

42.
Documentele planificarii calitatii sunt urmatoarele :
1. contracte, specificatii de produs, standarde;
2. specificatii de aprovizionare, caiete de sarcini, norme;
3.foi de parcurs ,bonuri de materiale consumabile;
4. planuri de operatii, fise tehnologice;
5. instructiuni de incercare , fise de masuratori;
6. procese verbale de atestare a aparatelor de masura şi control.
In insiruirea de mai sus s-au strecurat 2 greseli.Identificati-le!
Variante de raspuns:

a. 1,2
b. 2,3
c. 3,4
d. 5,6
e. 3,6

43.
Standardul ISO9000/2000 clasifica produsele rezultate din procese in 4
categorii.Identificati-le!
1.servicii;
2.software;
3.materiale finite;
4.materiale intermediare;
5.hardware;
6.materiale procesate.
Variante de raspuns;

a. 1,2,3,4
b. 1,3,5,6
c. 1,2,5,6
d. 2,3,4,5
e. 3,4,5,6

44.
Cerinţele care stau la baza definirii caracteristicilor de calitate se clasifica :
1. explicite ;
2. implicite ;
3. obligatorii ;
4. facultative ;
5. ale pietei;
6. ale societatii;
7. ale presedintiei;
8. ale organizatiei(interne).
În cele de mai sus s-au strecurat 2 greseli.Identificati-le!
Variante de raspuns:

a. 1,3
b. 2,4
c. 3,6
d. 4,7
e. 6,8

45.
Stabilirea nivelelor de calitate se face in etape:
In cele de mai sus s-a strecurat o greseala.Identificati-o!

a. studii de piata, sondaje de opinie;


b. monitorizarea satisfactiei clientilor;
c. prelucrarea statistica a datelor informationale;
d. discutarea cu oficiul pentru protectia consumatorului;
e. calculele tehnico-economice de optimizare;

46.
EFQM a elaborat un model de anteevaluare a eficacitatii SMQ care
cuprinde urmatoarele criterii:
1.conducere;
2.orientare catre angajati;
3.orientare catre mediu;
4.politica şi strategie;
5.resurse;
6.procese;
7.aprovizionare;
8.satisfacţia angajatilor;
9.satisfactia clientilor;
10.responsabilitatea sociala;
11.rezultate financiare;
12.gestiunea mijloacelor fixe.
In cele de mai sus s-a strecurat 3 greseli.Identificati-le
Variante de raspuns:

a. 1,3,5
b. 2,4,6
c. 3,5,7
d. 3,7,12
e. 4,8,11

47.
Notiunea de “proces”opereaza cu mai multi factori:
Identificati elementul suplimentar aparut in insiruirea de mai sus

a. cerintele referitoare la proces;


b. intrari;
c. iesiri;
d. mecanisme specifice(metode şi resurse);
e. personalul angajat.

48.
Planificarea realizarii produsului, trebuie să contina urmatoarele:
Identicati afirmatia gresita din cele de mai sus!

a. obiectivele calitatii si cerinte referitoare la produs;


b. stabilirea, proceselor, documentelor şi resurselor alocate;
c. stabilirea criteriilor de acceptare a produsului;
d. stabilirea derogarilor de la calitate;
e. stabilirea inregistrarilor necesare pentru a dovedi că procesele
aplicate satisfac cerintele.

49.
Fazele unui plan de realizare a unui produs sunt urmatoarele:
1.analiza cerintelor;
2.intocmirea documentatiei tehnologice;
3.intocmirea documentatiei constructive;
4.analiza documentatiei;
5. executii SDV-uri;
6.executie protototipuri;
7.omologare produs;
8.omologare tehnologie.
Identificati fazele ce nu se afla pe locul lor ca ordine de amplasare!
Variante de raspuns:

a. 1,2
b. 2,3
c. 3,4
d. 5,6
e. 7,8

50.
Determinarea cerintelor referitoare la produs, presupune din partea
organizatiei identificarea:
Identificati gresala strecurata in enumerarea de mai sus

a. cerintelor specificate de client ;


b. cerintelor nespecificate de client;
c. cerintelor specificate de patronat;
d. cerintelor legale si reglementare;
e. altor cerinte de orice natura in legatura cu produsul.

51.
Scopurile analizei cerintelor referitoare la produs urmaresc daca:
Identificati afirmatia falsa dintre cele de mai sus:

a. formularea cerintelor este introdusa in document;


b. formularea cerintelor este completa;
c. formularea cerintelor este pertinenta;
d. formularea cerintelor este incompleta;
e. formularea este acceptabila pentru organizatie .

52.
Comunicarea cu clientul isi doreste a fi eficace in legatura cu:
Indicati afirmatia falsa din insiruirea de mai sus!
a. informatiile despre produs;
b. tratarea cererilor de oferta;
c. feedback-ul de la clienti ;
d. feedback-ul de la concurenta.

53.
Modelul de proces folosit in SMQ trebuie să cuprinda:
1.planificarea realizarii procesului;
2.procese referitoare la relatia cu clientul;
3. analiza cerintelor referitoare la OSIM;
4.procese referitoare la relatia cu organigramele de certificare;
5. procesul de proiectare –dezvoltare;
6.procesul de aprovizionare;
7.productia şi furnizorii de servicii.
În insiruirea de mai sus s-au strecurat 2 greseli:
Variante de raspuns:

a. 1,2
b. 3,4
c. 4,5
d. 5,6
e. 6,7

54.
Intrarile in procesul de proiectare trebuie să cuprinda:
1.cerintele de functionare şi performanta;
2.informatii necesare pentru aprovizionare;
3.cerinte legale şi reglementari in vigoare;
4.cerinte despre criteriile de acceptabilitate;
5.informatii din proiecte anterioare.
Depistati cele 2 afirmatii gresite!
Variante de raspuns;

a. 1,2
b. 3,4
c. 1,3
d. 2,4
e. 4,5

55.
Ieşirile din procesul de proiectare trebuie :
1. sa respecte elementele de intrare;
2. sa respecte cerinte de functionare şi performanta
3.sa furnizeze informatii necesare pentru aprovizionare;
4.sa cotina date despre criteriile de acceptabilitate;
5.sa precizeze parametrii esentiali pentru o utilizare sigura a produsului;
6.sa respecte cerintele ilegale.
Identificati cele 2 afirmatii gresite:
Variante de raspuns:

a. 1,2
b. 3,4
c. 4,5
d. 2,6
e. 3,6

56.
Procesul de aprovizionare se refera la urmatoarele aspecte:
1.aprovizionare propriu-zisa;
2.identificarea mijloacelor de transport;
3.informatiile pentru aprovizionare;
4.identificarea depozitelor convenabile;
5.verificarea produsului aprovizionat.
Identificati cele 2 afirmatii gresite:
Variante de raspuns:

a. 1,2
b. 2,3
c. 2,4
d. 3,5
e. 4,5

57.
Producţia şi furnizarea de servicii presupun :
1. controlul productiei şi furnizarii serviciilor;
2. validarea proceselor de productie şi de furnizare a serviciilor;
3. furnizarea de informatii necesare pentru aprovizionare;
4. identificarea şi trasabilitatea;
5. identificarea cerintelor legale şi ilegale;
6. pastrarea produsului.
Identificati greselile in enumerarea de mai sus !
Variante de răspuns :
a. 1,2
b. 2,3
c. 2,4
d. 3,5
e. 4,6

58.
Despre controlul calitatii se pot spune urmatoarele :
In enumerarea de mai sus s-a strecurat o greseala. Identificati-o !

a. este o componenta majora a managementului calitatii;


b. este o componenta secundara a managementului calitatii in
acceptiune moderna;
c. are rolul de a verifica indeplinirea cerintelor specificate;
d. are rolul de a furniza argumente obiective privind starea calitatii;
e. lipsa lui este de neconceput intr-o economie moderna.

59.
Satisfactia clientului se evalueaza dupa o serie de criterii, dintre care unul
este eronat:

a. caracteristicile şi performantele produselor;


b. respectarea termenelor de livrare;
c. preţul şi facilitati acordate;
d. promtitudinea şi negarantarea serviciilor
e. viteza de reactie la reclamatii.

60.
Un plan de control cuprinde urmatoarele puncte :
1. punctele de control ;
2. punctele de control facultative ;
3. caracteristicile masurate ;
4. metodele de control şi instrumentarul folosit ;
5. frecventa măsuratorilor ;
6. durata maxima a masuratorilor ;
7. responsabilitatea realizarii controlului.
Deoarece s-au strecurat greseli, identificati-le.
Variante de raspuns :

a. 1,7
b. 2,3
c. 3,4
d. 2,5
e. 2,6

61.
După procedeul aplicat se cunosc urmatoarele metode de control :
1. observarea;
2. temporizarea;
3. masurarea;
4. aproximarea;
5. incercarea.
Identificati greselile
Variante de raspuns :

a. 1,2
b. 1,3
c. 2,4
d. 2,5
e. 3,5

62.
Dintre metodele de control enumerate identificati-le pe cele false !
1. masurarea;
2. sinterizarea;
3. controlul 100%;
4. controlul partial;
5. peletizarea ;
6. controlul distructiv.
Variante de raspuns :

a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 4,6
e. 2,5

63.
Controlul statistic al calitatii are urmatoarele caracteristici :
1. s-a impus in primul sfert al secolului trecut;
2. s-a impus in a doua jumatate a secolului trecut;
3. se aplica unui numar mare de produse;
4. se aplica unui numar mic de produse;
5. este un control prin sondaj;
6. se bazeaza pe reguli de esantionare.
Identificati greselile strecurate .
Variante de raspuns :

a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 4,6
e. 2,6

64.
Controlul statistic al calitatii operează cu următoarele notiuni :
1. valoarea medie a variabilei;
2. media ponderata a variabilei;
3. abaterea patratica medie;
4. abaterea tertiaramedie;
5. intervalul de intindere;
6. nivelul de calitate acceptabil.
Determinati notiunile gresite !
Variante de raspuns :

a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 4,6
e. 4,5

65.
Etapele de determinare a capabilitatii produselor sunt :
1. stabilirea limitelor admise ale valorilor controlate;
2. stabilirea valorilor inadmisibile ale valorilor controlate;
3. se masoară parametrul pe un esantion extras dupa regulile probabilistice;
4. se masoara parametrul principal pe piesele 1,3,5......
5. se determina parametrii statistici;
6. se verifica dacă datele corespund distributiei normale.
Identificati fazele gresite care s-au strecurat.
Variante de raspuns :

a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 4,6
e. 3,6

66.
Cerinţele prevăzute de standardul ISO – 9001 / 2000 cu privire la evitarea
livrării la consumator a produselor neconforme sunt următoarele :
Identificaţi greşeala apărută in enumerarea de mai sus.

a. identificarea produselor neconforme;


b. etichetarea produselor neconforme;
c. introducerea produselor neconforme in loturile de piese de schimb
unde exigenţele sunt mai reduse;
d. intocmirea raportului de neconformitate;
e. izolarea produselor neconforme.

67.
Acţiunile folosite in tratarea produselor neconforme sunt :
1. corectia;
2. selectia;
3. reprelucrarea;
4. reparatia;
5. peletizarea;
6. flotatia;
7. reclasarea;
8. rebutarea.
Identificati actiunile gresite.
Variante de raspuns :

a. 1,3,5
b. 2,4,6
c. 3,5,7
d. 2,5,6
e. 4,6,8

68.
Efectele economice ale derogarii sunt urmatoarele :
1. reducerea pretului;
2. pastrarea pretului;
3. cresterea pretului;
4. deflatia;
5. stimularea angajatilor.
Indicati efectele reale ale derogarii.
Variante de raspuns :
a. 1,2
b. 2,3
c. 3,4
d. 4,5
e. 2,5

69.
Efectele economice ale reclasarii sunt urmatoarele :
Indicati raspunsul corect.

a. reducerea pretului;
b. cresterea pretului;
c. pastrarea pretului initial;
d. slumpflatia;
e. stimularea angajatilor.

70.
Standardul ISO 9001 / 2000 cere ca analiza datelor necesare desfasurarii
actiunilor corective şi preventive să furnizeze informatii despre :
Identificati informaţia gresita.

a. satisfactia clientilor;
b. conformitatea cu cerintele referitoare la produs;
c. numarul concurentilor;
d. caracteristicile si tendintele produselor;
e. situatia calitatii la furnizori.

71.
Procedura obligatorie privind actiunile corective defineste cerinte pentru :
Identificati actiunea gresita !

a. analiza neconformitatilor depistate;


b. determinarea cauzelor neconformitatilor depistate;
c. evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni corective pentru
evitarea reaparitiei neconformitatilor depistate;
d. evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni corective pentru
prevenirea neconformitatilor potentiale;
e. determinarea şi aplicarea actiunilor corective.

72.
Procedura obligatorie privind actiunile preventive defineste cerinte pentru :
Depistati actiunea gresita !
a. analiza neconformitatilor potentiale;
b. determinarea cauzelor neconformitatilor potentiale;
c. evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni de corectare a
neconformitatilor;
d. evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni de prevenire a
neconformitatilor
e. determinarea şi aplicarea actiunilor preventive;

73.
Metodele folosite pentru rezolvarea problemelor numerice de calitate sunt
urmatoarele :
1. graficul liniar;
2. graficul radar;
3. diagrama de flux;
4. diagrama Ishikawa;
5. diagrama Pareto;
6. diagrama cauza-efect;
7. diagrama de corelatie.
Variante de raspuns :

a. 1,2,3,4
b. 2,4,5,7
c. 1,2,5,7
d. 3,5,6,7
e. 1,3,5,7

74.
Metodele folosite pentru rezolvarea problemelor nenumerice de calitate sunt
urmatoarele :
1. graficul liniar;
2. diagrama Ishikawa;
3. graficul radar;
4. diagrama de flux;
5. diagrama de corelatie;
6. brainstorming-ul;
7. diagrama Pareto;
8. benchmarking-ul.
Variante de raspuns :

a. 1,3,5,7
b. 2,4,6,8
c. 1,4,5,8
d. 2,3,6,7
e. 74,5,6,7

75.
Care era ponderea costurilor calitatii din cifra de afaceri a organizatiei,
inainte de introducerea SMQ ?
Variante de raspuns :

a. 10...15%;
b. 15...20%;
c. 20...25%;
d. 25...30%;
e. 5...10%.

76.
Care din urmatoarele costuri nu fac parte din costurile calitatii ?
1. costuri de prevenire;
2. costuri de intretinere;
3. costuri de evaluare;
4. costurile amortizarii;
5. costurile defectarilor interne;
6. costurile defectarilor externe.
Variante de raspuns :

a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 4,6
e. 5,6

77.
Identificati dintre urmatoarele categorii de costuri, costurile conformitatii :
1. costurile reprelucrarii;
2. costurile de prevenire;
3. costurile declasarilor;
4. costurile de evaluare;
5. costurile garantiilor;
6. costurile auditurilor.
Variante de raspuns :

a. 1,3,5
b. 2,4,6
c. 3,5,6
d. 4,5,6
e. 2,3,5

78.
Identificati dintre urmatoarele categorii de costuri, costurile neconformitatii :
1. costurile instruirii personalului;
2. costurile metrologice;
3. costurile defectelor interne;
4. costurile auditurilor;
5. costurile defectelor externe;
6. costurile penalizarilor.
Variante de raspuns :

a. 1,3,5
b. 2,4,6
c. 3,5,6
d. 4,5,6
e. 2,3,5

79.
În bilantul costurilor referitoare la calitate intra urmatoarele categorii de
costuri :
1. costurile defectelor interne;
2. costurile defectelor intamplatoare;
3. costurile defectelor externe;
4. costurile amortizarii utilajelor defecte;
5. costurile de prevenire;
6. costurile de intretinere;
7. costurile de evaluare.
Variante de raspuns :

a. 1,2,3,4
b. 2,3,4,5
c. 3,4,5,6
d. 4,5,6,7
e. 1,3,5,7

80.
În managementul calitatii se folosesc urmatorii indicatori adimensionali
1. randamentul costurilor calitatii (RCQ);
2. coeficientul costurilor calitatii (CCQ);
3. coeficientul de eficacitate al declasarilor (CED);
4. indicatorul performantelor privind calitatea (PPQ);
5. indicatorul performantelor privind rebuturile (IPR).
Identificati indicatorii corecti !
Variante de raspuns :

a. 1,2
b. 2,3
c. 3,4
d. 4,5
e. 2,4

81.
Identificati formula de calcul a indicatorului performantelor privind calitatea !
Variante de raspuns :

a. IPQ = CQ / CP;
b. IPQ = CP / CQ;
c. IPQ = 1 – CP / CQ;
d. IPQ = 1 – CQ / CP;
e. IPQ = CP / CQ – 1.

82.
Identificati formula de calcul a coeficientului costurilor calitatii !
Variante de raspuns :

a. CCQ = CP / CQ
b. CCQ = 1 - CP / CQ
c. CCQ = CQ / CP
d. CCQ = 1 - CP / CQ
e. CCQ = CP / CQ -1

83.
Valoarea coeficientului costurilor calitatii variaza intre urmatoarele valori :

a. 1....2
b. 0,5...1
c. 0...0,5
d. 0...1
e. 1...0
84.
Principalele caracteristici ale auditurilor calitatii sunt urmatoarele :
1 – au un caracter sistematic;
2 – au un caracter independent;
3 – au un caracter dependent pe practica organizatiei;
4 – se desfasoară pe baza unor dispozitii prestabilite;
5 – au un caracter aleatoriu;
6 – sunt documentate.
Identificati cele doua greseli !
Variante de raspuns :

a. 1,2
b. 1,3
c. 2,4
d. 3,5
e. 4,6

85.
Care este standardul dupa care se face auditul calitatii :

a. SR / SO 9001 / 2000;
b. SR EN 45.001;
c. SR ISO 10013 /1997
d. SR / SO 14010;
e. SR ISO 10011 / 1- 1994.

86.
Identificati auditurile interne dintre urmatoarele tipuri de audituri :
1 – audituri de prima parte;
2 – audituri de secunda parte;
3 – audituri planificate;
4 – audituri de terta parte;
5 – audituri neplanificate.
Variante de raspuns :

a. 1,2,3
b. 1,3,4
c. 2,4,5
d. 1,3,5
e. 2,3,5
87.
Indicaţi auditurile externe dintre urmatoarelr tipuri de audituri :
1 . audituri de prima parte;
2 . audituri de secunda parte;
3 . audituri planificate;
4 . audituri de terta parte;
5 . audituri neplanificate.
Variante de raspuns :

a. 1,2
b. 1,3
c. 2,4
d. 3,5
e. 4,5

88.
Conform ISO 10011 – 1 / 1994 etapele auditului SMQ sunt urmatoarele :
Identificati etapa gresita.

a. initierea;
b. pregatirea;
c. avizarea pregatirii de catre managerul de varf;
d. efectuarea auditului;
e. elaborarea documentelor;

89.
Identificaţi varianta ce corespunde definitiei procesului de verificare a calitatii
:

a. existenta unor dovezi scrise care atesta conformitatea cu anumite


cerinte (certificat de conformitate);
b. procedura prin care o terta parte da o asigurare scrisa ca un
produs, proces sau serviciu este conform cu cerintele specificate;
c. existenta unui organism neutru, independent de furnizor şi
beneficiar, care elibereaza certificatul de conformitate.

90.
Indicati standardul care prevede criteriile generale pentru evaluarea
organismelor de inspectie independente !
Variante de raspuns :

a. EN 45.001
b. EN 45.002
c. EN 45.003
d. EN 45.004
e. EN 45.011

91.
Care sunt formele imbracate de procesul de certificare a calitatii, din
urmatoarele :
1. certificarea produselor;
2. certificarea marcii de conformitate;
3. certificarea sistemelor de calitate;
4. certificarea personalului;
5. certificarea managerului de varf.
Variante de raspuns :

a. 1,2,3
b. 2,3,4
c. 1,3,4
d. 2,3,5
e. 3,4,5

92.
Certificarea personalului este realizata in concordanta cu cerintele
urmatoarelor organizatii internationale:
1. Organizatia Europeana pentru calitate (EOQ);
2. Asociaţia Retelei Nationale de Acreditare (RENAR);
3. Fundatia Europeana pentru Managementul Calitatii (EFQM);
4. Organizatia Europeana pentru incercari şi Certificare (EOTC);
5. Asociatia Internationala a Organismelor de Certificare a Auditorilor şi a
Cursurilor de Instruire (IATCA);
6. Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD).
Variante de raspuns :

a. 1,2,3
b. 1,3,5
c. 2,4,6
d. 1,3,6
e. 4,5,6

93.
Asociatia RENAR are ca atributii :
1. acreditarea laboratoarelor şi organismelor de certificare;
2. eleborarea şi actualizarea regulilor acreditarii;
3. acreditarea facultatilor particulare;
4. dezvoltarea parteneriatului international in domeniul acreditarii;
5. acreditarea IMM – urilor;
6. participarea la procesul de elaborare a standardelor specifice;
7. editarea documentelor privind acreditarea;
8. avizarea brevetelor elaborate de OSIM.
Identificati atributiile gresite !
Variante de raspuns :

a. 1,3,5
b. 2,4,6
c. 3,5,8
d. 4,6,8
e. 6,7,8

94.
Factorii motivanti pentru aplicarea in organizatie a SMQ sunt urmatorii:
Identificati motivatia gresita!

a. presiunea clientilor, cerintelor contractuale;


b. in scopul reducerii impozitului pe beneficiu managerul de varf
cauta să faca tot felul de cheltuieli neproductive printre care şi pe cele
necesare pentru plata organizatiilor de consultanta;
c. cerinte ale organismelor de reglementare in diferite domenii ;
d. dorinta de a obtine un ascendant asupra concurentei;
e. intentia conducerii de a imbunatati calitatea .

95. Avantajele implementarii SMQ in organizatie sunt:


1.- crestera satisfactieii clientilor;
2.- cresterea satisfactieii concurentilor ;
3.- reducerea costurilor prin micsorarea necomformitatilor;
4.- reducerea imozitelor prin cresterea cheltuielilor neproductive;
5.- cresterea competivitatii;
6.- largirea pietei de desfacere.
Indentificati afirmatiile gresite care s-au strecurat in insiruirea de mai sus
Variante de raspuns:

a. 1,2
b. 1,3
c. 2,4
d. 3,5
e. 4,6

96.
Etapele proiectarii SMQ sunt urmatoarele:
Identificati afirmatia gresita structurata in insiruirea de mai sus !

a. intelegerea de catre managerului de varf a importantei acestei


actiuni;
b. obtinerea sprijinului conducerii superioare şi a sindicatului(daca
este cazul);
c. declaratia de intentii a managerului;
d. obtinerea aprobarii ministerului de resort;
e. numirea”reprezentantului managementului”;

97.
Etapele implementarii SMQ in organizatie sunt urmatoarele:
Identificati etapela gresita:

a. intocmirea programului de implementare;


b. instruirea personalului pentru asimilarea documentelor calitatii şi
cunoasterea sarcinilor care ii revin ;
c. derularea unui audit pentru verificarea corespondentei
documentelor calitatii cu cerintele standard şi a felului cum sunt aplicate;
d. experimentarea functionarii SMQ timp de 6 luni ;
e. trimiterea raportului de audit spre aprobare la forul tutelar;

98.
Schimbarile interne majore care apar in organizatie cu ocazia aplicarii SMQ
sunt urmatoarele:
1. modificarea metodelor de lucru;
2.modificarea profilului organizatieii;
3.modificarea rolurilor oamenilor;
4.modificarea dimensiunilor pietii;
5. modificarea culturii organizatiei.
Identificati modificarile gresite:
Variante de raspuns:

a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5
99.
Rolurile oamenilor in condintiile aplicarii SMQ in organizatie se rezuma la:
1. sa stie ce sa faca ;
2. sa stie cand sa demisioneze ;
3. sa poata face ce este necesar ;
4. sa monitorizeze activitatea vecinilor de lucru ;
5. să vrea sa faca ce este necesar să faca .
Identificati afirmatile gresite:
Variante de raspuns:

a. 1,3
b. 2,4
c. 3
d. 1,4
e. 2,5

100.
Cauzele care duc la esecul implementarii SMQ sunt urmatoarele:
1.complexitatea SMQ;
2.neimplicarea conducerii superioare;
3.desemnarea unei persoane nepotrivite pentru functia de reprezentant al
managementului;
4.antrenarea in actiune a reprezentantilor forului tutelar;
5.antrenarea in actiune a unor colaboratori nepregatiti;
6.neglijarea aspectelor sociale;
7.insuficienta resurselor banesti alocate actiunii.
Identificati cauzele gresite.
Varianta de raspuns:

a. 1,4
b. 2,5
c. 3,6
d. 4,6
e. 2,6