Sunteți pe pagina 1din 24

1

TABELUL DE DATE PENTRU STATISTICA GENERALĂ PROBLEMA 1. (EI GRUPA 1+2)

Nr. JUDEŢUL PRODUCŢIA PRODUCŢIA PRODUC- POPULA- PONDER SUPRAF SUPRAF POPULAŢIA
crt AGRICOLĂ AGRICOLĂ ŢIA ŢIA EA ARABILĂ ACOP CU TOTALĂ
(MILD LEI) VEGETALĂ AGRICOLĂ RURALĂ POPUL (MII HA) CEREALE
(MILD LEI) ANIMALĂ (MII RURALE (MII HA)
(MILD PERS) ÎN POP.
LEI) TOT (%)
0 TOTAL 35730 21361 14369 10196 8879 5843
1 ALBA 751 395 356 171 42,4 127 87
2 ARAD 1124 775 349 229 47,9 342 249
3 ARGEŞ 921 552 399 355 52,4 167 105
4 BACĂU 1037 587 450 369 49,5 176 122
5 BIHOR 1289 773 512 317 50,4 309 210
6 BIST-NĂSĂUD 644 349 295 206 63,0 98 65
7 BOTOŞANI 894 504 390 277 59,9 286 197
8 BRAŞOV 803 478 325 152 23,8 111 52
9 BRĂILA 820 496 324 130 33,4 326 199
10 BUZĂU 843 553 290 299 58,6 252 175
11 CARAŞ 620 382 238 157 43,2 124 90
SEVERIN
12 CĂLĂRAŞI 965 599 366 201 60,3 401 145
13 CLUJ 1063 602 461 277 31,2 169 107
14 CONSTANŢA 1094 721 373 197 26,4 471 284
15 COVASNA 634 456 177 110 47,3 86 37
16 DÂMBOVIŢA 967 533 433 380 68,5 175 116
17 DOLJ 1134 784 350 368 48,9 414 275
18 GALAŢI 901 612 288 254 39,7 286 203
19 GIURGIU 638 340 247 208 69,3 225 142
20 GORJ 628 305 322 227 57,3 103 83
2

Nr. JUDEŢUL PRODUC- PRODUC- PRODUC- POPULA- PONDE- SUPRAF SUPRAF POPULAŢIA
crt ŢIA ŢIA ŢIA ŢIA REA ARABILĂ ACOP CU TOTALĂ
AGRICOLĂ AGRICOLĂ AGRICOLĂ RURALĂ POPUL (MII HA) CEREALE
(MILD LEI) VEGETALĂ ANIMALĂ (MII RURALE (MII HA)
(MILD LEI) (MILD PERS) ÎN POP.
LEI) TOT (%)
21 HARGHITA 700 438 263 186 54,0 89 40
22 HUNEDOARA 658 388 269 130 23,9 88 55
23 IALOMIŢA 972 580 391 178 58,4 344 224
24 IAŞI 1104 614 490 404 49,1 235 157
25 ILFOV 607 286 321 258 93,0 103 61
26 MARAMUREŞ 929 447 482 250 46,7 82 44
27 MEHEDINŢI 407 223 185 168 51,3 159 121
28 MUREŞ 1068 610 455 291 48,2 212 152
29 NEAMŢ 859 513 346 345 59,1 171 107
30 OLT 1025 634 391 311 60,1 346 247
31 PRAHOVA 787 468 320 413 47,6 142 104
32 SATU MARE 803 553 251 211 53,6 220 154
33 SĂLAJ 603 387 216 152 58,1 116 74
34 SIBIU 575 327 248 140 31,5 104 59
35 SUCEAVA 1379 775 604 456 64,2 178 81
36 TELEORMAN 984 595 389 308 65,6 369 217
37 TIMIŞ 1718 992 716 263 38,0 514 375
38 TULCEA 397 266 131 136 51,0 257 165
39 VASLUI 670 378 292 260 56,3 263 198
40 VÂLCEA 806 506 300 258 59,3 84 48
41 VRANCEA 909 613 295 240 61,3 146 112
3

SISTEMATIZAREA ŞI PREZENTAREA DATELOR

Sistematizarea statistică reprezintă prelucrarea datelor primare pe întreaga


colectivitate şi pe părţile ei componente şi implică parcurgerea următoarelor etape:
1. Centralizarea datelor statistice;
2. Gruparea sau clasificarea datelor şi calculul indicatorilor statistici absoluţi;
3. Calculul indicatorilor derivaţi;
4. Prezentarea rezultatelor prelucrării sub formă de: serii, tabele, grafice.
1. Centralizarea datelor statistice, care se realizează prin strângerea la un centru de
prelucrare a tuturor formularelor şi însumarea datelor fiecărei caracteristici aditive.
Etapele de lucru pentru realizarea unei grupări sunt:
1. Stabilirea amplitudinii variaţiei (Ax):
Ax=xmax-xmin
unde: xmax= valoarea maximă înregistrată;
xmax= valoarea minimă înregistrată;
2. Stabilirea mărimii intervalului de grupare (K):

unde: n=numărul de unităţi din cadrul seriei;


3. Formarea intervalelor de grupare pornind de la xmin sau de la o valoare mai mică.
NOTĂ: ultimul interval de grupare va trebui să aibă limita superioară mai mare
sau egală, cu cea mai mare dintre valorile pe care le conţine seria statistică analizată.
4

PROBLEMA 2 PENTRU SERII DE DATE (EI GRUPA 3+4)

Despre un eşantion format din 60 de salariaţi care îşi desfăşoară activitatea în sectorul
comercial s-au înregistrat, la nivelul anului 2009, pe o perioadă de 15 zile datele statistice din cadrul
tabelului următor: Să se realizeze grupările posibile după câte una şi două caracteristici. Să se
determine valorile medii simple şi ponderate pentru categoriile de medii cunoscute. Să se reprezinte
diagramele cunoscute pentru caracterizarea repartiţiilor de frecvenţe.
NOTĂ: În cadrul tabelului simbolurile A, N, S, reţin respectiv următoarele sensuri:
A: domeniul mărfurilor alimentare;
N: domeniul mărfurilor nealimentare;
S: domeniul serviciilor cu caracter comercial.
Nr. crt Felul Valoarea încasărilor din Salariul încasat
al pers. activităţii vânzări [RON]
înreg. [MIL RON]
1 S 84 681
2 N 90 597
3 S 83 586
4 N 94 760
5 A 87 695
6 S 84 589
7 A 87 597
8 A 88 657
9 A 86 740
10 A 87 720
11 N 94 750
12 N 92 745
13 S 83 540
14 S 83 580
15 A 86 630
16 S 85 610
17 S 85 608
18 N 92 745
19 N 91 790
20 S 83 590
21 A 87 620
22 A 86 660
23 A 96 820
24 N 82 528
25 S 89 639
26 N 95 800
27 A 86 620
28 A 87 620
29 A 83 621
30 S 87 535
31 A 87 630
5

32 A 88 602
Nr. crt Felul Valoarea încasărilor din Salariul încasat
al pers. activităţii vânzări [Mii lei]
înreg. [mil ron]
33 A 84 646
34 A 83 523
35 S 91 528
36 N 86 659
37 A 84 618
38 A 84 629
39 A 84 617
40 N 83 640
41 A 88 611
42 A 87 625
43 A 84 635
44 S 88 600
45 A 93 633
46 N 81 620
47 S 87 515
48 A 87 626
49 A 89 628
50 A 81 645
51 S 80 510
52 S 92 510
53 A 88 676
54 A 86 645
55 A 86 624
56 A 81 624
57 S 89 616
58 A 87 650
59 A 87 542
60 N 91 665

TABELUL DE DATE PENTRU PROBLEMA 2


6

SISTEMATIZAREA ŞI PREZENTAREA DATELOR

Sistematizarea statistică reprezintă prelucrarea datelor primare pe întreaga colectivitate şi


pe părţile ei componente şi implică parcurgerea următoarelor etape:
1. Centralizarea datelor statistice;
2. Gruparea sau clasificarea datelor şi calculul indicatorilor statistici absoluţi;
3. Calculul indicatorilor derivaţi;
4. Prezentarea rezultatelor prelucrării sub formă de: serii, tabele, grafice.
1. Centralizarea datelor statistice, care se realizează prin strângerea la un centru de
prelucrare a tuturor formularelor şi însumarea datelor fiecărei caracteristici aditive.
Etapele de lucru pentru realizarea unei grupări sunt:
3. Stabilirea amplitudinii variaţiei (Ax):
Ax=xmax-xmin
unde: xmax= valoarea maximă înregistrată;
xmax= valoarea minimă înregistrată;
4. Stabilirea mărimii intervalului de grupare (K):
x max  x min
K
1  1,322  lg n
unde: n=numărul de unităţi din cadrul seriei;
3. Formarea intervalelor de grupare pornind de la xmin sau de la o valoare mai mică.
NOTĂ: ultimul interval de grupare va trebui să aibă limita superioară mai mare sau
egală, cu cea mai mare dintre valorile pe care le conţine seria statistică analizată.
7

PROBLEMA NR 3 PENTRU SERII DE DATE MG

Despre un eşantion format din...... de ţări, se cunosc datele din tabelul următor. Să se
realizeze grupările potenţiale ale unităţilor statistice considerate.
Să se determine parametrii medii ai variabilelor statistice analizate. (Se vor utiliza toate
mediile cunoscute în variantele simple şi ponderate, cu explicitarea, în fiecare caz a relaţiei de
calcul). PENTRU GRUPA 1 EUROPA+AFRICA, PENTRU GRUPA 2 ASIA +AMERICA DE
NORD+OCEANIA; PENTRU GRUPA 3 AFRICA +AUSTRALIA+AMERICA CENTRALĂ ŞI
AMERICA DE SUD, PENTRU GRUPA 4 EUROPA+AFRICA+ CARAIBE, PENTRU GRUPA 5
ŞI 6 EUROPA+AMERICA DE SUD. Să se reprezinte diagramele cunoscute pentru repartizarea
seriilor de frecvenţe.
8
7
6
5
4
3
2
1
NR CRT.

TRIAAUS- AUSTRA-LIA TINAARGEN- NIAARME- ANGOLA RIAALGE- DE SUDAFRICA AFGANI-STAN ŢARA

83858 7682300 2780400 29800 1246700 2381741 1219090


652225 SUPRAFAŢA [KM2]
8169929 19546792 37812817 3330099 10593171 32277942 43647458 27755775
POPULAŢIA
97 2,5 14 112 8,5 14 36 43 DENSTATEA POPULAŢIEI KM2

0,23% 0,96% 1,13% -0,15 2,18% 1,68% 0.02% 3,43% RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI %

65% 85% 90% 70% 34% 60% 505 22%


MEDIU URBAN POPULAŢIEIDISTRIIBUŢIA
35% 15% 10% 30% 66% 40% 50% 78%
MEDIU RURAL
1% 48% 1% 84% SUNNI MUSULMANI %

1% 48% 1% 15% SHIA MUSULMANI %

BISERICA INDEALBĂ %

94% ORTODOCŞI %

5% 14% 20% 31% PROTESTANŢI %

76% 29% 91% 65% 8% ROMANO-CATOLICI %

22% 7% ANGLICANI %

2% HINDUŞI %

10% INDIGENI %

1% EVREI %

15% ALŢI CREŞTINI %

BAPTIŞTI %
RELIGIOASĂ
APARTENENŢA

METODIŞTI %

RIANĂBISERICA UNITA-
8

7% 14% 2% 1% 3% 2% 0,5% ATEI

10% 6% 6% 6% 4% 1% 2% 0,5% ALŢII

74,8 77,2 72,1 62,3 40,2 68,9 45,7 47,3 BĂRBAŢI

81,3 83 79 71,1 37,6 71,7 45,2 45,9 FEMEI


DE
VIAŢĂ
SPERANŢA

78 80 75,5 66,6 38,9 70,2 45,4 46,6 MEDIE

333 400 373 316 12,981 1271 1,776 9,092 POPULAŢIA /DOCTOR

0,4% 0,5% 1,7 4,1% 19,2% 3,9% 6,2% 14,5% MORTALITATEA INFANTILĂ

115 118 304 1398 774 476 3005 4002 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL

6,3% 5,5% 4,1% 2% 5,55% 5,1% 6,2% 2% POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB %

9% 10 10 11 8 9 9 6 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.

13 17 21 19 32 28 37 58 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ

3796403 9790493 14997960 1912909 6027193 10235427 16983433 11153655 NR. MUNCITORI

751 1,391 681 239 54 242 355 132 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI

467 525 213 152 5 57 114 1 MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

525 554 223 232 13 105 134 13 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI

431 684 47 3,1 0.01 0,01 43 0 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI

294 297 123 23 12 38 30 6 NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

536 601 181 1,5 21 53 143 2.3 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL


100% 39% 29% 96% 10% 69% 20% 13%
ŞOSELE[%[
13
9

12
11
10
Nr crt.

BELGIA ŢARA BARBA-DOS BANGLA-DESH BAH-RAIN MASBAHA-

147670 707 13939


30528 SUPRAFAŢA [KM2] 430
133376680 655397 300529
10274595 POPULAŢIA 276607

337 DENSTATEAPOPULAŢIEI KM2 643 904 929 22

0,15% RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI [%] 0,46% 1,59 9,29 0,86%

97% MEDIU URBAN 25% 92% 88%


POPULAŢIEIDISTRIIBUŢIA 505
75% 8% 12%
3% MEDIU RURAL 505
2% %SUNNI MUSULMANI% 43% 60%
2% %SHIA MUSULMANI % 43% 25%
BISERICA IND ALBĂ%
ORTODOCŞI %
1% PROTESTANŢI %
67%
81% ROMANO-CATOLICI%
4% 19%
ANGLICANI%
HINDUŞI% 20%

INDIGENI% 12%

EVREI%

ALŢI CREŞTINI%

BAPTIŞTI 3% 9% 12%

METODIŞTI 32%
RELIGIOASĂ
APARTENENŢA

BISERICA UNITARIANĂ 6%

NERELIGIOŞI
9

BUDIŞTI%

6% ATEI% 17% 3%
9% 2% 6% 2%
8% ALŢII%
70,9 61,1 71 73,5
74,8 BĂRBAŢI
76,1 60,7 76 66,3
DE

81,6 FEMEI 60,9 73,5 66,9


VIAŢĂ

73,5
SPERANŢA

78,1 MEDIE 904 6,028 998 891

263 POPULAŢIA /DOCTOR 6,8% 1,9% 1,7%


1,2%

0,55 MORTALITATEA INFANTILĂ 3,280 345 254


132

137 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL 2,3% 4,8% 4%


7,2%

3,1% POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB % 5 9 9


11

12 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG. 59 21 22


19

12 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ 69233715 312401 165377


142124

4267908 NR. MUNCITORI 50 580 739


888

797 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI 4 250 376


437
MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI
498 285 6,3 272 230
466 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI
3 0 16 0,63
352 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI
202 9 117 100
160 NR ZIARE LA 10000 PERSOANE
260 1 303 204
497 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

95% 10% 78% 57%


78% [PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL ŞOSELE[%
30
29
23
20
25
24
18
17

21.
19.

32
31
28
27
22
26
16
15
14 Nr crt.

EPUBLICA CONGOREP. DEM CIPRU CUBA CROAŢIA D`IVOIRE COTECAME- BURKI


RICACOSTA BULGA-
COMORE INSULELE BNIACOLUM- BIRMANIA BHU- ŢARA
CANADA BRAZI-LIA WANA BOTS- BOLI-VIA BENIN
RUN -NAFASO RIA (MZAN-MAR) TAN
2
342000 2344885 9251 114525 56510 322462
9970610 51060 1862 1141748 47000SUPRAFAŢA [KM ]
475442 274200 110994 8547404 581730
41008227 1098581 676552 112622
2958448 55225478 767314 11224321 4390751 16804784
31902268 161847483834934
12603185 614382
176029560 1591232 8445134 POPULAŢIA
7621337 42238224 2094176 6787625
8,7 24 83 98 78 52 75 330 36 DENSTATEAPOPULAŢIEI KM2
3,2 34 46 69 21 2,7 7,7 RATA DE 62
CREŞTERE 60
45 APOPULAŢIEI [%]
2,18% 2,79% 0,57% O,35% 1,12% 2,45% 1,61% 2,99% 1,60%
0,96% 2,36% 2,64 -1,11 0,87% 0,18% 1,69% 0,56% 2,155% 2,91%
63% 30% 57% 75% 58% 46% 48% 33% 74% MEDIU URBAN
POPULAŢIEIŢIADISTRIIBU-
37% 70% 43% 25% 42% 54% 52% 67% 26% MEDIU RURAL
77% 49% 18% 70% 81% 50% 62% 28% 7% 42%
1% 6% 0,6% 39% 99% SUNNI MUSULMANI %
23% 51% 82% 30% 19% 50% 38% 72% 93% 58%
22% 25% 13% 1,5% 7,5%
1% 6% 0,6% SHIA MUSULMANI %
25% 1,5% 7,5%
ALBA%BISERICA INDEP

85% 11,1% 85% ORTODOCŞI %


17% 20% 2% 0,4 % 7,7% 2% 12% %
PROTESTANŢI6%
49% 52% 40% 76,5% 45,2% 90%
10% 1%
90% 96% ROMANO-CATOLICI
88% % 20%
0,1% ANGLICANI %
BIUSERICA UNITĂ%
2% 25%
40% 50% HINDUŞI%
12% 65%
5% 10% 17% 35% 25% 4% INDIGENI %

11,5% 50% EVREI %


RELIGI OASĂ
APARTENENŢA

13% 26% ALŢI CREŞTINI %


53%
NEHOTĂRÂŢI %
BUDIŞTI %
12,5%
7% ATEI %

14% 16% 3% 4% 10,8% 10% 1% ALŢII %

2% 30% 1% NERELIGIOŞI %

2%
10

73% 75%
44,3 47,2 74,8 74,2 70,5 43,5 73,7 58,6 67 BĂRBAŢI
10%
51,2 51,1 79,5 79,2 78 46 78,9 63,1 74,8 FEMEI
DE

14% 2% 4% 4%
VIAŢĂ
SPERANŢA

47,7 49,1 77,1 76,6 74,1 76,344,7 53,5 76,245,5 68 60,859,4 70,8
35,1 61,9 MEDIE
53,9 53,5 48,8

4564 20160 634 289 440 15241 951 11108 1090 POPULAŢIA /DOCTOR
83,3 55,2 46,8 75,2 67,9 35,4 67,1 57,1 52,8 50,6

9,8% 9,8% 0,8% 0,7% 0,7% 9,2 1,1 8,2 2,3% MORTALITATEA INFANTILĂ
79,7 54,4 46,1 71,5 63,5 35,3 64,4 55,4 53,2 49,7
299 701 197 195 169 1250 594 362 687 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL
476 15546 26315 290 824 4205 2688 3367 3796 2968
6,6 1% 5,8% 6,7% 5,3% 4,7% 5,4% 4,1% 4,1% POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB %
0,5% 6,8% 10,5% 1,45% 3,6% 6,5% 5,8% 7,2% 10,7% 8,9%
10 4 9 9 8 6 10 9 5 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.
244 392 706 116 322 635 600 1,573 619 4,280
61 26 18 13 19 43 28 35 23 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ
6% 2,7% 1,5% 3,45% 5,1% 8,6 % 4,9% 0,8% 4,1% 2,5%
1245529 20995671 367751 5545892 2073054 6406801 1525162 255006 18455185 NR. MUNCITORI
10 6 7 8 8 4 8 5 4 6
126 376 406 352 337 161 261 141 524 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI
18 52 49 18 33 28 25 31 38 53
7 0 647 44 365 18 249 10 169 MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI
16534275 6058995 5562592 2% 69698886 711608 3390614 25364269 386239 2826790
12 135 325 239 272 64 140 1,9 115 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI
1067 163 34 537 434 `54 675 96 19 110
0,01 0 100 0,34 43 0,37 23 0,72 10 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI
677 6 4 350 182 93 61 6 20 8
80 3 111 119 114 710160 32 91 9,1 394 12223 4920 116 NR
5,9 ZIARE5,5LA 1000011PERSOANE

20 31 492 32 158 590 33 0,01 1330,19 19 28 39 5115 1,7 NR. AUTOMOBILE


0 9,5LA 1000 PERSOANE
0.04

159 7 253 55PROC.ŞOSELELOR


10 ASFALTATE
18 20 ÎN TOTAL
10% 11 58% 49% 85% 10% 22% 1 77% 40 14%27
ŞOSELE[%[
581 12 5,5 266 79 70 48 1,6 15 8,1

355 13% 16% 94% 6% 55% 7%5 12% 61% 20%


39
38
34
33.

36
35

37.
%Nr crt.
UADORREPUBLICA DOMINICANĂREPUBLICA DOMINI-CA DANE-MARCA CUBA SUDCOREEA DE NORDCOREEA DE ŢARA

272045 48400 750 43094 114525 99268 120538 SUPRAFAŢA [KM2]


11224321
13447494 8721594 70158 5368854 48324000 22224195 POPULAŢIA

49 180 94 125 98 487 184 DENSTATEAPOPULAŢIEI KM2


RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI [%]
1,96% 1,61% -0,81% 0,29% 0,35 0,85% 1,10%

65% 65% 715 85% 75% 82% 60% MEDIU URBAN


POPULAŢIEIŢIADISTRIIBU-
35% 35% 295 155% 255 18% 40% MEDIU RURAL

SUNNI MUSULMANI %

SHIA MUSULMANI %

ALBA%BISERICA INDEP

ORTODOCŞI %
2% 15% 88% 2% PROTESTANŢI %
94% 90% 80% 1% 40% ROMANO-CATOLICI %
ANGLICANI %
BIUSERICA UNITĂ%
HINDUŞI%
10% 17% 16% 12% INDIGENI %
EVREI %
RELIGI OASĂ
APARTENENŢA

41% 2% ALŢI CREŞTINI %


NEHOTĂRÂŢI %
BUDIŞTI %
2% 7% 16% ATEI %

3% 3% 6% 4% 15% 125 ALŢII %

1% 5% 30% 2% 56% NERELIGIOŞI %


15% 2% BUDIŞTI %
11% CONFUCIANIŞTI
11

68,8 71,6 71 74,3 74,2 71,2 68,3 BĂRBAŢI

74,6 75,9 76,9 79,7 79,2 79 74,4 FEMEI


DE
VIAŢĂ
SPERANŢA

71,6 73,7 73,9 76,9 76,6 74,9 71,3 MEDIE

789 793 2212 294 289 769 337 POPULAŢIA /DOCTOR

3,3% 3,3% 1,6% 0,5% 0,7% 0,8% 2,3% MORTALITATEA INFANTILĂ

645 668 378 222 195 182 350 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL

3,5% 2,6% 5,5% 8,3% 6,7% 3,7% 7% POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB %

10 10 11 9 9 9 10 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.

27 37 20 10 13 31 32 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ

4948380 3680771 350560 2941203 5545892 24162253 11677329 NR. MUNCITORI

348 178 647 11145 352 10389 146 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI

100 105 294 720 44 464 46 MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

130 95 78 594 239 348 52 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI

1,7 9,4 25 693 0,34 101 6,2 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI

70 52 299 311 119 394 200 NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

46 47 200 411 32 238 25 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL


19% 49% 50% 100% 49% 75% 6%
ŞOSELE[%[
47
42
41

48.
46.

49
45

50.
44.
43.
Nr crt.

A- -NIAGERMA GAM-B9IA GABON FRANŢA LANDAFIN- FILI-PINE UNITEEMIRATELE ARABE ŢIAELVE- EL SAL-VADOR ŢARA

500 356970 11295 267667 543965 338145 300000 83600 41285 21041 SUPRAFAŢA [KM2]
154 83251851 1455842 1233353 59765983 84525639 2445989 6353681
5183145 7301994 POPULAŢIA

85 233 129 4,6 110 15 282 29 177 302 DENSTATEAPOPULAŢIEI KM2


RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI [%]
,75 0,26% 3,08% 0,97 0,35% 0,145 1,99% 1,58% 0,245 1,83%

8% 88% 32% 81% 76% 67% 59% 86% 68% 47% MEDIU URBAN
POPULAŢIEIŢIADISTRIIBU-
2% 12% 68% 19% 24% 33% 41% 14% 32% 53% MEDIU RURAL

0% 2% 45% 1% 2,5% 2,5% 80% 1,5% SUNNI MUSULMANI %

0% 2% 45% 1% 2,5% 2,5% 16% 1,5% SHIA MUSULMANI %

ALBA%BISERICA INDEP

1% ORTODOCŞI %
7% 37% 5% 2% 86% 41% 10% PROTESTANŢI %
0% 35% 44% 81% 84% 44% 85% ROMANO-CATOLICI %
10% ANGLICANI %
BIUSERICA UNITĂ%
HINDUŞI%
4% 1% INDIGENI %
1% EVREI %
RELIGI OASĂ
APARTENENŢA

4% 9% ALŢI CREŞTINI %
NEHOTĂRÂŢI %
BUDIŞTI %
1% ATEI %

155 7% 7% 11% 4% 5% 5% ALŢII %

17% 11% 5% 7% NERELIGIOŞI %


BUDIŞTI %
CONFUCIANIŞTI%
12

39% ANIMISTI

5,7 74,6 52 48 75,2 74,1 65,3 72,1 77 66,7 BĂRBAŢI

8,5 81,1 56 50,3 83,1 81,5 71,1 77,1 82,9 74,1 FEMEI
DE
VIAŢĂ
SPERANŢA

7,1 77,8 54 49,1 79 77,8 68,1 74,5 79,9 70,3 MEDIE

132 413 28244 2176 397 323 10308 552 294 1434 POPULAŢIA /DOCTOR

6% 0,5% 7,6% 9,4% 0,4% 0,4% 2,85 1,6% 0,4% 2,8% MORTALITATEA INFANTILĂ

685 108 1637 313 118 133 934 379 55 607 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL

2% 4,7% 4,9% 3,7% 6% 7,5% 3,1% 1,85 5,25 2,4% POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB %

8 12 6 10 10 9 6 6 9 9 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.

28 17 33 44 19 17 35 15 13 33 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ

419 40877840 658015 559896 26719300 2607137 31864528 1435691 ]3864994 2713742 NR. MUNCITORI

236 948 165 183 946 1498 161 355 979 465 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI

12 611 26 32 579 550 40 391 727 100 MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

93 567 3,6 55 595 622 52 134 457 677 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI

,06 233 0,12 0,21 167 1360 2,2 92 582 1,6 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI

14 311 2 30 218 455 82 170 330 48 NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

7,7 529 15 36 564 462 31 ]103 526 61 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL


0% 99% 35% 105 100% 65% 215 100 88% 20%
ŞOSELE[%[
59
58
53
52.

61
60
57
56
55
54.
Nr crt.

IRAN IRAC ZIAINDONE- INDIA HONDU-RAS HAITI GUINEEA-BISSAU NEEAGUI-+ GUATE-MALA GRENADA ŢARA

1648000 438317 1904443 3165596 112492 27750 36125 245857 108889 344 SUPRAFAŢA [KM2]
232073070 1045845200 1345479 7775065
6622704 24001816 6560608 7063722 13314079 89211 POPULAŢIA

40 55 122 330 58 255 37 32 122 259 DENSTATEAPOPULAŢIEI KM2


RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI [%]
0,77% 2,82% 1,56% 1,51% 2,34% 1,42% 2,23% 2,23% 2,57% 0,02%
62% 77% 41% 28% 53% 36% 245 33% 40% 38% MEDIU URBAN
POPULAŢIEIŢIADISTRIIBU
38% 23% 59% 72% 47% 64% 76% 67% 60% 62% MEDIU RURAL

93% 32% 43% 6% 19% 43% SUNNI MUSULMANI %

6% 64% 44% 6% 19% 42% SHIA MUSULMANI %

8% ALBA%BISERICA INDEP

ORTODOCŞI %
6% 6% 17% 7% 21% PROTESTANŢI %
3% 6% 94% 80% 90% 54% ROMANO-CATOLICI %
14% ANGLICANI %
BIUSERICA UNITĂ%
2% 75% HINDUŞI%
54% 7% INDIGENI %
EVREI %
RELIGI OASĂ
APARTENENŢA

3% 8% ALŢI CREŞTINI %
NEHOTĂRÂŢI %
1% BUDIŞTI %
3% ATEI %

1% 1% 1% 4% 2% 11% ALŢII %

1% 1% NERELIGIOŞI %
1% 1% BUDIŞTI %
CONFUCIANIŞTI%
13

68,9 66,3 66,2 62,5 67,1 47,9 47,5 43,8 64,2 62,7 BĂRBAŢI

71,7 68,5 71,1 63,9 70,5 51,3 52,2 48,8 69,7 66,3 FEMEI
DE
VIAŢĂ
SPERANŢA

70,3 67,4 68,6 63,2 68,8 49,5 49,8 46,3 66,8 64,5 MEDIE

1176 2091 8055 2459 1850 15064 6025 9380 1625 2064 POPULAŢIA /DOCTOR

28% 5,8% 4% 6,1% 3% 9,3% 10,9% 12,7% 4,5% 1,5% MORTALITATEA INFANTILĂ

625 690 1515 1271 939 1400 677 1816 1021 190 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL

4,5% 4% 1,6% 3,2% 4,1% 1,5% 2,8% 1,8% 2% 4,7% POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB %

5 6 9 8 6 6 6 6 6 11 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.

31 22 23 72 35 31 24 47 38 20 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ

9678542 6451063 101843760 450765040 2414075 3494797 562211 3511744 4200037 36895 NR. MUNCITORI

263 229 155 120 410 53 43 49 79 615 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI

149 29 31 32 46 9 9 8 57 332 MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

71 83 68 65 95 4,8 8 12 61 353 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI

0,11 0 1,1 0,32 0,19 0 0,11 0 2,5 0,31 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI

24 20 23 26 55 3 6 6 31 44 NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

41 52 25 7,7 62 7,2 12 5,2 57 32 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

56% 84% 46% 46% 20% 24% 10% 17% 35% 61% PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL ŞOSELE[%[
63

71
70
69
68
67
66
65
65
64
NR CRT.

LESOTHO LAOS KUWAIT KENZA KAZAKH-STAN JAPONIA JAMAICA ITALIA ISRAEL ISLANDA ŢARA

30355 236800 17818 582646 1049200 377837 10991 301323 21949


103000 SUPRAFAŢA [KM2]
2207954 5777180 2111561 31138735 16741519 126974630 2680029 57715625 6029529
279384 POPULAŢIA
73 24 119 53 6,2 336 244 192 275
2,7 DENSTATEA POPULAŢIEI KM2
1,33% 2,47% 3,33% 1,15% 0,10% 0,15% 0,56% 0,05% 1,48% RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI [%]
0,52%
28% 23% 98% 33% 56% 79% 56% 67% 91%
92% MEDIU URBAN
POPULAŢIEIŢIADISTRIIBU-
72% 77% 2% 67% 44% 21% 44% 33% 9% 8% MEDIU RURAL

0,5% 5% 45% 4% 23% 6% SUNNI MUSULMANI %

0,5% 7% 40% 3% 20% 6% SHIA MUSULMANI %

ALBA%BISERICA INDEP

30% 2% 10% 3% ORTODOCŞI %

20% 43% 61% 90% PROTESTANŢI %

40% 2% 9% 23% 3% 4% 98% 2% 1% ROMANO-CATOL%

10% ANGLICANI %
BIUSERICA UNITĂ%

3% 1% 1% HINDUŞI%

9% 12% 3% INDIGENI %

77% EVREI %
RELIGI OASĂ
APARTENENŢA

12% 4% 4% ALŢI CREŞTINI %


NEHOTĂRÂŢI %

60% 55% BUDIŞTI %

11% ATEI %

1% 2% 4% 4% 28% 30% 2% 2% 4% ALŢII %

1% 29% 10% 4% 4% 1% NERELIGIOŞI %


BUDIŞTI %
CONFUCIANIŞTI%
14

11% ANIMISTI

46,3 52 75,6 46,2 58 77,7 73,7 76,1 76,8 77,4 BĂRBAŢI

47,8 55,7 77,4 47,9 69 84,3 77,7 82,6 81 82,1 FEMEI


DE
VIAŢĂ
SPERANŢA

47 53,9 76,5 47 63,4 80,9 75,6 79,3 78,9 79,7 MEDIE

28446 5393 4947 27667 232 603 1896 169 260 389 POPULAŢIA /DOCTOR

8,3% 9,1% 1,1% 6,7% 5,9% 0,4% 1,4% 0,6% 0,8% 0,4% MORTALITATEA INFANTILĂ

790 389 362 607 118 61 472 182 167 68 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL

10,9% 2,5% 5% 6,6% 4,4% 3,6% 7,4% 4,9% 8,1% 5,4% POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB %

7 5 8 8 11 9 6 8 11 10 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.

25 31 13 28 19 21 31 11 13 8 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ

837810 2512276 803682 15515435 7270941 68256060 1382325 25729740 2702097 158400 NR. MUNCITORI

52 145 678 108 395 956 483 880 524 950 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI

10 8 244 10 113 586 199 474 482 701 MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

17 10 505 26 237 686 183 528 288 358 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI

0,42 0 23 0,32 2,8 269 2,2 273 261 1351 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI

7 4 376 9 30 580 64 104 291 535 NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

19 4,4 408 13 85 560 50 591 270 616 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL


18% 14% 81% 12% 95% 46% 70% 100% 100% 30%
ŞOSELE[%[
73

80
79
78
77
76
75
74
72
NR CRT.

MALA-YSIA WIMALA- MADAGA-SCAR LUXEM-BURG LITUANIA STEINLIECHTEN- LIBIA LIBERIA LIBAN ŢARA

329758 118484 226658 2586 25200 160 10452


1757000 99057 SUPRAFAŢA [KM2]
22662365 10701824 16473477 448569 3601138 32842 3677780
5368585 3288198 POPULAŢIA
69 90 28 173 55 205 352
3,1 33 DENSTATEA POPULAŢIEI KM2
1,91% 1,39% 3,03% 1,255% -0,25% 0,94% 1,36% RATA DE CREŞTERE A POPULAŢIEI [%]
2,41% 1,91%
57% 25% 30% 925 68% 21% 90%
88% 45% MEDIU URBAN
POPULAŢIEIŢIADISTRIIBU-
43% 75% 705 8% 32% 79% 12% 55% 10% MEDIU RURAL

24% 10% 3,5% 96% 10% 30% SUNNI MUSULMANI %

24% 10% 3,5% 10% 40% SHIA MUSULMANI %

ALBA%BISERICA INDEP

2% 6% 3% 2% 12% ORTODOCŞI %

3% 55% 10% 2% 1% 10% 3% 8% PROTESTANŢI %

3% 20% 25% 94% 84% 88% 1% 5% 5% ROMANO-CATOL%


2% ANGLICANI %
BIUSERICA UNITĂ%

7% 5% HINDUŞI%

24% 52% 70% INDIGENI %


EVREI %
RELIGI OASĂ
APARTENENŢA

ALŢI CREŞTINI %
NEHOTĂRÂŢI %

7% BUDIŞTI %

3% ATEI %

6% 1% 1% 2% 1% 2% ALŢII %

3% 11% NERELIGIOŞI %
BUDIŞTI %
CONFUCIANIŞTI%
15

ANIMISTI

68,8 36 53,5 74,1 63,5 75,5 73,7 50,3 69,4 BĂRBAŢI

74,2 37,1 58,1 81 75,6 82,7 78,1 53,3 74,3 FEMEI


DE
VIAŢĂ
SPERANŢA

71,4 36,6 55,7 77,5 69,4 79,1 75,9 51,8 71,8 MEDIE

1520 35976 9344 323 253 342 1146 43671 476 POPULAŢIA /DOCTOR

2% 12% 8,2% 0,5% 1,4y% 0,5% 2,8% 13% 2,7% MORTALITATEA INFANTILĂ

498 746 1068 125 109 93 233 800 370 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL

5% 4,5% 1,9% 4% 6,5% 5,6% 7,1% 5,7% 2,1% POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB %

11 8 6 9 9 8 9 10 9 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.

22 59 47 13 17 25 8 39 14 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ

9619818 4955467 7320647 187065 1918814 12760 1510824 1262542 1517397 NR. MUNCITORI

434 258 209 683 513 658 259 329 907 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI

172 4 3 750 321 608 108 2 195 MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

3 22 391 459 364 140 29 375 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI

0 0,36 267 39 182 0,02 0 12 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI

3 4 327 92 606 13 15 141 NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

5,6 5,7 662 322 678 230 15 336 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL


19% 12% 100% 91% 90% 57% 6% 85%
ŞOSELE[%[
81

89
88
87
86
85
84
83
82
NR CRT.

IUS MAURI-TANIA INSULELEMARSHAL MAROC BRITRANIEMKAREA MANI-TOBA MALTA MALI MALDIVE ŢARA

2040 1031000 181 453730 244110 647797 316 1240192


298 SUPRAFAŢA [KM2]
0206 2828858 73630 31167783 59778002 1119583 397499 11340480
320165 POPULAŢIA
588 2,7 407 69 245 2 1257 9,1
1074 DENSTATEA POPULAŢIEI KM2
,86% 2,92% 3,89% 1,68% 0,21% 0,5% 0,73 2,97% RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI [%]
2,95%
41% 58% 73% 56% 89% 72% 91% 30%
26% MEDIU URBAN
POPULAŢIEIŢIADISTRIIBU-
59% 42% 27% 44% 11% 28Y% 9% 70% 745 MEDIU RURAL

8% 50%% 50% 1% 45% 90% SUNNI MUSULMANI %

9% 50% 48% 1% 35% 105 SHIA MUSULMANI %

ALBA%BISERICA INDEP

10% ORTODOCŞI %

3% 905 9% 70% PROTESTANŢI %

15% 10% 20% 93% 2% ROMANO-CATOL%

45% ANGLICANI %

2% BIUSERICA UNITĂ%

52% HINDUŞI%

18% INDIGENI %
EVREI %
RELIGI OASĂ
APARTENENŢA

10% 1% ALŢI CREŞTINI %


NEHOTĂRÂŢI %

3% BUDIŞTI %
ATEI %

0+,5% 20% 10Y% 7% ALŢII %

0,5% 12% NERELIGIOŞI %


BUDIŞTI %
CONFUCIANIŞTI%
16

ANIMISTI

67,5 49,4 64,3 67,5 75,3 78 75,8 46,2 61,7 BĂRBAŢI

75,6 53,7 68,1 72,1 80,8 78 81 48,6 64,2 FEMEI


DE
VIAŢĂ
SPERANŢA

71,5 51,5 66,2 69,7 75,3 78 78,3 47,4 62,9 MEDIE

1176 7245 100 2174 556 120 383 15993 2505 POPULAŢIA /DOCTOR

1,7% 7,5% 3,9% 4,6% 0,5% 0,8% 0,6% 12% 6,2% MORTALITATEA INFANTILĂ

325 1503 440 1020 244 61 184 4167 1315 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL

4,2% 4,5% ]15,4 6,2% 4,9% 45 4,9% 2,9% 6,5% POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB %

7 6 10 6 11 6 11 9 6 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.

26 47 15 28 19 40 20 62 24 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ

2175 1230964 25480 11470518 29911267 583200 148005 5287752 111780 NR. MUNCITORI

371 146 80 247 1443 70 669 55 129 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI

235 7 59 50 589 20 522 3 91 MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

228 25 35 115 521 11 735 4,3 28 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI

28 0,20 0,38 0,33 348 0,1 34 0,05 9,6 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI

75 0,5 2 26 332 1 130 1 18 NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

98 12 2 52 418 3 569 4,5 9,4 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL


97% 11% 5% 56% 1005 6% 88% 12% 25%
ŞOSELE[%[
90

98
97
96
95
94
93
92
91
NR CRT.

NEPAL NAURU NAMIBIA MYANMAR MOOZAM-BIC MONGO-LIA COMONA- MOLDO-VA MEXIC ŢARA

147181 21 824269 676552 799380 1566500 2 33700 1964382


SUPRAFAŢA [KM2]
25873917 12329 1820916 42238224 19607519 2694432 31987 4434547 103400170
POPULAŢIA
176 582 2,2 62 25 1,7 16404 132 53
DENSTATEA POPULAŢIEI KM2
2,29 1,96% 1,19% 0,56% 1,13% 1,48 0,45% 0,09% 1,47% RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI [%]

12% 100% 31% 28% 40% 64% 100% 46% 74%


MEDIU URBAN
POPULAŢIEIŢIADISTRIIBU-
88% 0% 69% 72% 60% 36% 0% 54% 26% MEDIU RURAL

2% 1,5% 7% 2% 3% SUNNI MUSULMANI %

2% 1,5% 8% 3% 3% SHIA MUSULMANI %

ALBA%BISERICA INDEP

10% 45% ORTODOCŞI %

10% 6% 10% 2% 3% PROTESTANŢI %

60% 90% 20% 95% 15Z% 89% ROMANO-CATOL%


ANGLICANI %
BIUSERICA UNITĂ%

86% 2% HINDUŞI%

12% 55% 31% INDIGENI %


EVREI %
RELIGI OASĂ
APARTENENŢA

ALŢI CREŞTINI %
NEHOTĂRÂŢI %

8% 73% BUDIŞTI %

9% 4% ATEI %

2% 20% 8% 4% 2% 5% 8% 5% ALŢII %

2% 30% 20% 3% NERELIGIOŞI %

23% BUDIŞTI %
CONFUCIANIŞTI%
17

ANIMISTI

59 58 40,8 53,9 36,3 62,5 75,2 60,4 69 BĂRBAŢI

58,2 65,3 37,1 57,1 34,6 66,9 83,3 69,3 75,2 FEMEI
DE
VIAŢĂ
SPERANŢA

58,6 61,6 39 55,4 35,5 64,6 79,1 64,7 72 MEDIE

24764 1500 3390 3367 36191 411 110 286 588 POPULAŢIA /DOCTOR

7,2% 1,1% 7,2% 7,2% 13,9% 5,2% 0,6% 4,2% 2,5% MORTALITATEA INFANTILĂ

5794 120 1700 1573 1153 87 45 82 909 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL

2,5% 3,2% 8,8% 0,8% 3,2% 5,7% 8% 10,6% 4,4% POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB %

5 10 10 5 7 8 10 11 6 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.

39 23 32 31 61 32 16 23 27 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ

10696561 4500 723884 25364269 9172784 1202357 11760 2152133 40352195 NR. MUNCITORI

38 609 143 96 40 142 760 736 329 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI

12 33 63 6 4 56 780 133 125 MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

5,8 46 37 5,9 4,9 47 650 288 272 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI

0,36 0.80 20 0 0,10 0,7 340 4 51 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI

11 3 19 10 3 27 44 59 97 NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

10 9 85 1,6 0,8 30 349 70 151 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL


31% 12% 8% 12% 19% 4% 100 87% 33%
ŞOSELE[%[
99.

107
106
105
104
103
102
101
100
NR CRT.

PALAU PAKISTAN OMAN OLANDA NORVEGIA NIGERIA NIGER NICARA-GUA ZEELANDĂ-NOUA ŢARA

488 796095 309500 41526 385639 923768 1267000 1129494 270534


SUPRAFAŢA [KM2]
19409 147663430 2713462 16067754 4525116 129934910 10639744 5023818 3908037
POPULAŢIA
40 185 8,8 387 12 141 8,4 39 14
DENSTATEA POPULAŢIEI KM2
1,61% 2,06% 3,41% 0,53% 0,47% 2,54 2,70% 2,09% 1,12% RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI [%]

74% 37% 84% 89% 75% 44% 21% 56% 86%


MEDIU URBAN
POPULAŢIEIŢIADISTRIIBU-
26% 63% 16% 11% 25% 56% 79% 44% 14% MEDIU RURAL

77% 75% 2% 22% 90% SUNNI MUSULMANI %

20% 13% 2% 22% 5% SHIA MUSULMANI %

ALBA%BISERICA INDEP

6% ORTODOCŞI %

25% 27% 94% 15% 10% 24% PROTESTANŢI %

40% 34% 1% 25% 85% 13% ROMANO-CATOL%

21% ANGLICANI %
BIUSERICA UNITĂ%

6% 2% HINDUŞI%

10% 4% INDIGENI %

26% 2% EVREI %
RELIGI OASĂ
APARTENENŢA

3% 5% 1% ALŢI CREŞTINI %
NEHOTĂRÂŢI %

1% BUDIŞTI %

1% ATEI %

9% 1% 21% 3% 5% 24% ALŢII %

13% 2% 13% NERELIGIOŞI %


BUDIŞTI %
CONFUCIANIŞTI%
18

ANIMISTI

66,1 61 70,2 75,7 76 50,6 42 67,4 75,2 BĂRBAŢI

72,5 62,7 74,6 81,6 82,1 50,6 41,8 71,4 81,3 FEMEI
DE
VIAŢĂ
SPERANŢA

69,2 61,8 72,3 78,6 78,9 50,6 41,9 69,4 78,2 MEDIE

25360 2703 2362 323 357 5208 30574 1168 435 POPULAŢIA /DOCTOR

1,6% 79 2,2% 0,45 0,4% 7,2% 11,2% 3,3% 0,6% MORTALITATEA INFANTILĂ

15200 1535 455 88 69 599 8,569 676 161 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL

2,24% 2,6% 4,5% 5% 7,8% 0,7% 2,3% 4,6% 7,3% POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB %

8 6 6 13 9 6 8 6 10 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.

37 32 25 19 8 37 41 38 18 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ

8625 51724768 635154 7402335 2335320 50307124 5087790 2052234 1917698 NR. MUNCITORI

650 94 607 980 917 226 70 265 997 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI

19 22 89 618 532 4 2 31 500 MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

608 22 694 519 462 66 13 68 512 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI

0,53 0,40 3 680 1,121 0,01 0,121 2,2 808 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI

2 21 27 305 593 24 0,4 32 223 NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

4,1 8,5 142 427 505 12 5,6 10 540 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL


35% 43% 30% 90% 76% 31% 8% 11% 63%
ŞOSELE[%[
R CRT.

116
115
114
113
112
111
110
109
108
ŢARA

RUSIA ROMÂNIA QATAR PORTUGA-LIA POLONIA PERU PARAGU-AY PAPUA PANAMA SUPRAFAŢA ŢARA
[KM2]

17075200 237500 11427 92345 312684 1285216 406752 462840 75517


SUPRAFAŢA
POPULAŢIA
[KM2]
144978570 22317730 793341 10084245 38625478 27949639 5884491 5172033 2882329
DENSTATEA POPULAŢIEI
POPULAŢIA
KM2
8,5 94 69 109 124 22 14 11 38 RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI [%]2
DENSTATEA POPULAŢIEI KM
-0,33% -0,21% 3,02% 0,18% -0,02% 1,66% 2,57% 2,39 1,26% RATA DE CREŞTERE
POPULAŢIEI
APOPULAŢIEI
ŢIADISTRIIBU-
[%]

78% 56% 93% 64% 66% 73% 56% 175 56%


MEDIU
MEDIUURBAN
URBAN
RELIGI
POPULAŢIEI
OASĂAPARTENENŢA
ŢIADISTRIIBU-
22% 44% 7% 36% 34% 27% 44% 83% 445 MEDIU
MEDIURURAL
RURAL

4% 0,5% 75% SUNNI


SUNNI
MUSULMANI
MUSULMANI
%%

4% 0,5% 10% SHIA


SHIAMUSULMANI
MUSULMANI%%

ALBA%
ALBA%BISERICA
BISERICA
INDEP
INDEP

52% 70% 3% ORTODOCŞI


ORTODOCŞI%%

6% 1% 6% 4% 44% 15% PROTESTANŢI


PROTESTANŢI%%

6% 6% 91% 92% 90% 90% 22% 80% ROMANO-CATOL%


ROMANO-CATOL%
ANGLICANI
ANGLICANI%%
BIUSERICA
BIUSERICA
UNITĂ%
UNITĂ%

3% HINDUŞI%
HINDUŞI%
RELIGI

34% INDIGENI
INDIGENI
%%
VIAŢĂ

EVREI
EVREI%%
SPERANŢA
DEOASĂ
APARTENENŢA

ALŢI
ALŢICREŞTINI
CREŞTINI%%
NEHOTĂRÂŢI
NEHOTĂRÂŢI%%

2% BUDIŞTI
BUDIŞTI%%

5% 3% 1% ATEI
ATEI%%

7% 7y% 2% 2% 3% 3% 5% 5% ALŢII
ALŢII%%

28% 7% 2% 5% 2% 1% 1% NERELIGIOŞI
NERELIGIOŞI%%
BUDIŞTI
BUDIŞTI%%
CONFUCIANIŞTI%
CONFUCIANIŞTI%
19

ANIMISTI
ANIMISTI

62,3 66,6 70,4 72,7 69,5 68,2 71,7 61,7 73,1 BĂRBAŢI
BĂRBAŢI

73 74,4 75,5 79,9 78 73,1 76,8 66 78,7 FEMEI


FEMEI
DE
VIAŢĂ
/DOCTOR
SPERANŢA
POPULAŢIA

67,5 70,4 72,9 76,1 73,7 70,6 74,2 63,8 75,9 MEDIE
MEDIE

243 537 776 312 435 1099 1954 16862 715 MORTALITATEA
POPULAŢIAINFANTILĂ
/DOCTOR

2% 1,9% 2,1% 0,6% 0,9% 3,8% 2,9% 5,7% 2% MORTALITATEA


POPULAŢIA /PATINFANTILĂ
DE SPITAL

83 132 606 250 196 681 744 248 453 POND. CHELTCU
POPULAŢIA
EDUCAŢIA
/PAT DEÎNSPITAL
PIB %

3,8% 4,9% 3,4% 6% 7,5% 3% 4,4% 10,1% 5,1% POND.


NUMĂRCHELTCU
DE ANI EDUCAŢIA
PT. ŞCOALA
ÎNOBLIG.
PIB %

9 8 6 9 8 6 6 7 6 NR. NUMĂR
ELEV I/PROF
DE ANI
LAPT.
ŞCOALA
ŞCOALA
PRIMARĂ
OBLIG.

18 19 13 12 15 25 20 36 23 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA


NR. MUNCITORI
PRIMARĂ

77726370 10744122 313501 5084064 19877695 9712689 2075290 2522421 1205518 NR. APARATE RADIO LA 1000
NR. MUNCITORI
LOCUITORI

417 319 450 306 522 273 182 91 299 NR. APARATE
MR. TELEFOANE
RADIO LA 1000 LOCUITORI

218 175 268 430 282 64 50 13 151 NR.


MR.TELEVIZOARE
TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

410 233 404 336 337 126 101 9,3 187 NR.
NR.ABON
TELEVIZOARE
INTERNET LA
/ 100000
1000 LOCUITORI

19 13 0,53 117 67 3,9 2,7 0,66 10 NR. ABON INTERNET


NR ZIARE/LA
100000
1000LOCUITORI
PERSOANE

105 299 161 75 113 85 43 15 62 NR. AUTOMOBILE


NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

153 154 274 348 286 43 24 26 113 PROC.ŞOSELELOR


NR.ASFALTATE
AUTOMOBILEÎN LA
TOTAL
1000 ŞOSELE[%[
PERSOANE

67% 50% 90% 86% 68% 13% 10% 4% 35% PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL ŞOSELE[%[
130
129
128
127
126
NR CRT.

SOLOMON (INS) SLOVENIA SLOVA-CIA SIRIA SINGA-PORE ŢARA

0 27556 20253 49035 185180 648


SUPRAFAŢA [KM2]
0 494786 1932917 54223266 17155814 4452732
POPULAŢIA
2 18 95 111 93 6877
DENSTATEA POPULAŢIEI KM2
2,91% 0,14% 0,14% 2,5% 3,46% RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI [%]

20% 50% 57% 54% 100%


MEDIU URBAN
POPULAŢIEIŢIADISTRIIBU-
80% 50% 43% 46% 0% MEDIU RURAL

73% 9% SUNNI MUSULMANI %

13% 9% SHIA MUSULMANI %

ALBA%BISERICA INDEP

3% ORTODOCŞI %

2% 11% 4% PROTESTANŢI %

84% 68% 4% ROMANO-CATOL%


ANGLICANI %
BIUSERICA UNITĂ%

5% HINDUŞI%

5% INDIGENI %
EVREI %
RELIGI OASĂ
APARTENENŢA

95% 10% 6% ALŢI CREŞTINI %


NEHOTĂRÂŢI %

15% BUDIŞTI %

3% 4% ATEI %

6% 6% 4%` 40% ALŢII %

5% 11% 5% NERELIGIOŞI %
BUDIŞTI %
CONFUCIANIŞTI%
20

ANIMISTI%

3 69,4 71,4 70,2 67,9 77,3 BĂRBAŢI

6 74,4 79,4 78,4 70,3 83,5 FEMEI


DE
VIAŢĂ
SPERANŢA

7 71,8 75,3 74,2 69,1 80,3 MEDIE

7 7113 483 346 769 1137 POPULAŢIA /DOCTOR

2,4% 0,4% 0,9% 3,3% 0,4% MORTALITATEA INFANTILĂ

7 364 174 141 714 280 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL

3,6% 5,7% 5% 3,7% 3% TCU EDUCAŢIA ÎN PIB % POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB %

8 4 8 9 6 6 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.

0 23 14 19 23 25 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ

8 229400 1008314 2958560 5164291 1996142 NR. MUNCITORI

3 141 403 581 278 744 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI

2 18 386 314 103 484 MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

5 6,2 356 488 70 388 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI

0 4,9 99 59 0 386 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI

1 8 206 185 20 324 NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

9 189 455 260 30 132 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

3% 100% 87% 23% 100% PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL ŞOSELE[%[


140
139
138
137
136
135
5%NR CRT.

LAN-DA TANZA-NIA TANTAJIKID- NAMSURI- SUEDIA SUDAN ŢARA

513115 945100 143100 163265 449964 2505800


SUPRAFAŢA [KM2]
2354402 37187939 6719567 436494 8876744 37090298
POPULAŢIA
122 39 47 2,7 20 15
DENSTATEA POPULAŢIEI KM2
0,88% 2,6% 2,12% 0,55% 0,02% 2,73% RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI [%]

22% 33% 28% 74% 83% 36%


MEDIU URBAN
POPULAŢIEIŢIADISTRIIBU-
78% 67% 72% 26% 17% 64% MEDIU RURAL

4% 19% 80% 10% 1% 70% SUNNI MUSULMANI %

3% 16% 4% 10% 1% SHIA MUSULMANI %

ALBA%BISERICA INDEP

8% 1% 1% ORTODOCŞI %

17% 25% 68% PROTESTANŢI %

20% 23% 2% ROMANO-CATOL%


ANGLICANI %
BIUSERICA UNITĂ%

7% 27% HINDUŞI%

5% 12% INDIGENI %
EVREI %
RELIGI OASĂ
APARTENENŢA

2% 15% ALŢI CREŞTINI %


NEHOTĂRÂŢI %

85% BUDIŞTI %

2% ATEI %

4% 8% 1% 9% 3% ALŢII %

2% 12% 18% NERELIGIOŞI %


BUDIŞTI %

5% CONFUCIANIŞTI%
21

ANIMISTI%

66 50,8 61,2 69,2 77,2 56,2 BĂRBAŢI

72,5 52,7 67,5 74,7 82,6 58,5 FEMEI


DE
VIAŢĂ
SPERANŢA

69,2 51,7 64,3 71,9 79,8 56,2 MEDIE

2738 24400 498 3984 323 11112 POPULAŢIA /DOCTOR

3% 7,8% 11,5% 2,3% 0,3% 6,7% MORTALITATEA INFANTILĂ

502 1123 114 267 270 919 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL

4,7% 2,4% 2,1% 3,5% 8,8% 0,4% TCU EDUCAŢIA ÎN PIB % POND. CHELT CU EDUCAŢIA ÎN PIB %

6 7 9 6 9 8 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.

21 38 24 17 12 26 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ

6825459 17316374 2426661 158168 4799016 12406905 NR. MUNCITORI

234 280 143 728 932 272 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI

92 5 36 174 682 12 MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

254 3,3 3,4 153 519 86 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI

8,8 0,16 0,37 0,10 704 0 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI

65 4 20 116 446 27 NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

104 4,6 1,5 144 478 12 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

98% 4% 83% 26% 70% 36% PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL ŞOSELE[%[


155
154
152
151
150
149
148
147
146
NR CRT.

NAMVIET- VENEZU-ELA VANU-ATU UZBEKISTAN URUGUAI UKRAINA UGANDA TUVALU TURKMENISTAN ŢARA

331690 912050 12190 447400 176215 603700 241038 26 488100


SUPRAFAŢA [KM2]
81098416 24287670 196178 25563441 3386575 48396470 24699073 11146 4688963
POPULAŢIA
245 27 16 57 19 80 102 429 9,6
DENSTATEA POPULAŢIEI KM2
1,43 1,52 1,66% 1,62 0,79% -0,72% 2,94% 1,40% 1,84% RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI [%]

20% 87% 20% 37% 91% 68% 14% 50% 45%


MEDIU URBAN
POPULAŢIEIŢIADISTRIIBU-
80% 13% 805 63% 9% 32% 86% 50% 55% MEDIU RURAL

54% 2% 78% SUNNI MUSULMANI %

22% 3% 7% SHIA MUSULMANI %

4% ALBA%BISERICA INDEP

1,5% 54% 11% ORTODOCŞI %

2% 35% 0,5% 2% 97% PROTESTANŢI %

7% 94% 15% 77% 11% 41% ROMANO-CATOL%

15% 40% ANGLICANI %


BIUSERICA UNITĂ%
HINDUŞI%

9% 8% 4% 1% INDIGENI %

2% EVREI %
RELIGI OASĂ
APARTENENŢA

6% ALŢI CREŞTINI %
NEHOTĂRÂŢI %

50% BUDIŞTI %

7% 3% 4% ATEI %

13% 2% 17% 1% 13% 21% 10% 2% 3% ALŢII %

14% 2% 18% 6% 10% 1% NERELIGIOŞI %


BUDIŞTI %
CONFUCIANIŞTI%
22

ANIMISTI

67,4 70,5 57,3 60,4 72,3 60,9 43 64,8 57,6 BĂRBAŢI

72,5 76,8 47,8 67,6 79,2 72,1 44,7 69,2 64,8 FEMEI
DE
VIAŢĂ
SPERANŢA

69,9 73,6 52,9 63,9 75,7 66,3 43,8 67 61,1 MEDIE

2899 777 8524 354 270 334 25000 367 333 POPULAŢIA /DOCTOR

2,9% 2,5% 6% 7,2% 1,4% 2,1% 8,9% 2,2% 7,3% MORTALITATEA INFANTILĂ

598 682 1259 120 228 101 1091 450 87 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL

3% 5,2% 9% 7,7% 2,8% 4,5% 2,6% 5% 4% POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB %

5 10 6 6 6 9 6 7 6 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.

30 23 23 21 21 20 60 22 22 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ

40407781 9880696 34679 10489898 1530348 25111857 10880679 6540 2256340 NR. MUNCITORI

107 472 350 465 603 882 130 384 289 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI

32 108 34 67 278 199 3 21 82 NR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

47 180 14 276 239 353 16 13 194 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI

0,01 6,5 8,6 0.09 107 6,6 0,07 0,12 0,96 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI

4 206 8 3 296 54 2 3 6 NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

4,5 88 35 70 174 93 5,5 2,1 6,4 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL


25% 34% 24% 87% 90% 97% 7% 58% 81&
ŞOSELE[%[
158
157
156
NR CRT.

ZIMBABWE ZAMBIA YEMEN ŢARA

390759 752614 527970


SUPRAFAŢA [KM2]
11376676 9959037 18701257
POPULAŢIA
29 13 35
DENSTATEA POPULAŢIEI KM2
0,05% 1,9% 3,4% RATA DE CREŞTERE APOPULAŢIEI [%]

35% 40% 25%


MEDIU URBAN
POPULAŢIEIŢIADISTRIIBU-
65% 60% 755 MEDIU RURAL

50% SUNNI MUSULMANI %

49% SHIA MUSULMANI %

ALBA%BISERICA INDEP

ORTODOCŞI %

12% 30% PROTESTANŢI %

10% 33% ROMANO-CATOL%


ANGLICANI %
BIUSERICA UNITĂ%
HINDUŞI%

30% 16% INDIGENI %


EVREI %
RELIGI OASĂ
APARTENENŢA

8% 17% ALŢI CREŞTINI %


NEHOTĂRÂŢI %
BUDIŞTI %
ATEI %

40% 4% 1% ALŢII %

NERELIGIOŞI %
BUDIŞTI %
CONFUCIANIŞTI%
23

ANIMISTI

37,9 37 58,8 BĂRBAŢI

35,1 37,7 62,5 FEMEI


DE
VIAŢĂ
SPERANŢA

36,5 37,4 60,6 MEDIE

8517 13859 205393 POPULAŢIA /DOCTOR

6,3% 8,9% 6,7% MORTALITATEA INFANTILĂ

1959 2200 1667 POPULAŢIA /PAT DE SPITAL

11,6% 2,4% 7% POND. CHELTCU EDUCAŢIA ÎN PIB %

8 7 9 NUMĂR DE ANI PT. ŞCOALA OBLIG.

39 45 30 NR. ELEV I/PROF LA ŞCOALA PRIMARĂ

5827361 4287825 5521758 NR. MUNCITORI

102 120 64 NR. APARATE RADIO LA 1000 LOCUITORI

18 8 19 MR. TELEFOANE LA 1000 LOCUITORI

33 32 29 NR. TELEVIZOARE LA 1000 LOCUITORI

2,5 0,86 0,06 NR. ABON INTERNET / 100000 LOCUITORI

18 14 15 NR ZIARE LA 1000 PERSOANE

32 26 34 NR. AUTOMOBILE LA 1000 PERSOANE

PROC.ŞOSELELOR ASFALTATE ÎN TOTAL


47% 18% 12%
ŞOSELE[%[
24
NOTĂ: FIECARE STUDENT VA ANALIZA TOATE ŢĂRILE , CU EXCEPŢIA CELOR AL CĂROR NUME ÎNCEPE CU INIŢIALELE AFERENTE NUMELUI ŞI PRENUMELUI.ŞI CELE CARE CORESPUND LUNII ŞI
DATEI NAŞTERII.