Sunteți pe pagina 1din 31

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA

CLUJ NAPOCA

APELE MINERALE DIN ROMANIA SI IMPORTANTA


LOR

Motto:
"Cine se îmbogăţeşte se îngreunează. Această apă îmbogăţită cu atâtea reflexe şi umbre este o apă
grea".
Gaston Bachelard, Apa şi visele.

PROF. Dr. ADRIAN MOLNAR

STUDENT
OVIDIU- DANIEL STEFAN
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

APELE MINERALE DIN ROMANIA SI IMPORTANTA


LOR

Apele minerale sunt apele ce au un conţinut variabil de săruri, gaze, substanţe


minerale, elemente radioactive, care le conferă proprietăţi terapeutice. În trecut, denumirea de
apă minerală se atribuia tuturor apelor subterane sau superficiale care puteau fi utilizate în
scopuri terapeutice. În ultimii ani, apelor minerale destinate scopurilor terapeutice li s-a dat
denumirea de ape curative. [Artemiu Pricajan, Ştefan Airinei, 1979].
În ţara noastră există numeroase izvoare de ape minerale în jurul cărora au fost
amenajate importante staţiuni. Apele minerale constituie factorii naturali de bază în
tratamentul bolilor indicate. Apele minerale sunt sărate-iodurate-bromurate, sărate-sufluroase
şi izvoare de cură internă cu apă slabă mineralizată sulfuroasă, bicarbonată, sulfatată,
calcinată sodică, magneziană. Apele doro-sodice iodurate bromurate cu degajări de gaze
(hidrocarburi uşoare printre care predomină metanul) sunt ape de adâncime cu concentraţie
mare, exploatate prin sonde. [Botzan M., 1984].

Apa, resursă minerală regenerabilă

Deşi, resuresele de apă sunt regenerabile, în limite net definite, ele nu sunt şi
inepuizabile, fapt care trebuie bine gestionate. [Stanescu I., 2000].

2
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Apa subterană, resursă minerală regenerabilă

Relaţiile dintre apa de suprafaţă şi apele subterane arată independenţa lor; ambele
nu sunt decât fracţiunile unui singur volum total de apă disponibilă. Din această cauză
prelevarea unora se efectuează în detrimentul altora. Exploatarea apelor subterane
diminuează debitul scurgerii subterane, deci a emergentelor, apoi a cursurilor de apă pe care
le alimentează. Aceste acţiuni se repercutează în adâncime, mai ales în bazinele sedimentare.
Noţiunea de unitate este importantă în vederea prevenirii poluărilor deoarece ea
demonstrează că apa este un agent transportor şi dispersator foarte important. [Cineti A.,
1990].

1.Surse de ape minerale şi importanţa lor

Govora este una din cele mai bogate staţiuni în ape iodurate şi bromurate din
Europa. Moret o citează a doua în Europa, după Pechelepronne din Alsacia cu 562 mg la mie
de brom şi 42 mg la mie iod.

3
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Apele din Govora conţin până la 38,3 mg la mie brom şi iod până la 41,8 mg la
mie. Atât iodul cât şi bromul sunt de origine organică, rezultate din putrezirea micilor alge.
Calciul şi magneziul pe care aceste ape îl conţin în cantitate destul de mare şi anume: calciul
15-3,3 la mie şi magneziu 0,77-1,05g la mie se datorează nisipurilor şi gresiilor.
Caracteristica apelor de zăcământ este, de asemenea, prezenţa amoniului. Aceste ape nu
conţin hidrogen sulfurat, sunt ape captate în sonde, la adâncimi de la 90-1860 m. Fiecare
debitează între 40-160 m3 de apă în 24 de ore. Apele clorurate-iodurate-bromurate din sonde
sunt ape vechi, fosile, formând pânze-pungi şi stau straturi permeabile în nisipuri.
Apele izvorului de cură internă slab mineralizate sunt caracterizate printr-o
concentraţie mică de hidrogen sulfurat şi clor, dar bogate în bicarbonaţi. Ele apar din
depozitele sarmatiene destul de abundente pe valea Hintel, care sunt formate spre bază din
marne negricioase, urmate apoi de bancuri de nisip, cu pachete de marne şi intercalaţii de
gresii. De aceste depozite sunt deci legate apele sulfuroase slab mineralizate precum şi pânza
de apă dulce.
Un alt zăcământ de ape minerale este Borsa ce conţine izvoare cu ape minerale
carbogazoase, sau conţinând fier, calciu, magneziu, recomandate în tratamentul bolilor
cronice ale tubului digestiv şi în tratamentul bolilor renale, a nevrozelor astenice şi a
tulburărilor respiratorii.

4
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Oraş situat în nord-estul României (Judeţul Harghita), în depresiunea


intramontană cu acelaşi nume din Carpaţii Orientali, Borsec este înconjurat de Munţii
Bistriţei, Munţii Călimani, Munţii Giurgeu şi Munţii Ceahlău, altitudine 900 m.

O veche staţiune (cunoscută din 1804), deschisă tot timpul anului, cu


numeroase izvoare de ape minerale carbo-gazoase, sau conţinând calciu, magneziu. Aceste
ape sunt cunoscute pentru efectul lor benefic încă din a doua jumatate a secolului al XVI-lea.
Efectele terapeutice ale acestor izvoare de ape minerale au fost recunoscute pe plan
internaţional. Staţiunea Borsec este recomandată în tratamentul bolilor cardiovasculare
(insuficienţă mitrală compensatorie şi insuficienţă cardiacă, hipertensiune, varice), al bolilor
endocrine (hipertiroidie, boala Basedow, starea de prepubertate la copii supraponderali),
dischinezie biliară, boli digestive (gastrită cronică hipoacidă, constipaţie cronică, colită
cronică nespecifică), colicistită cronică necalcaroasă, tulburări renale şi ale aparatului urinar,
nevroză astenică, boli dermatologice, metabolice şi de nutriţie, etc.
Având în vedere gustul plăcut acidulat, care-şi păstrează calitaţile terapeutice,
apa minerală Borsec este îmbuteliată de APEMIN Borsec. Zăcământul mineral Borsec are o
apă bicarbonată, calcică, magnezienă, cu o mineralizaţie totală de 6873 mg/l, precum şi cu un
conţinut foarte redus de fier. Apele minerale carbogazoase sunt acumulate în calcarele

5
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

cristaline-dolomitice prinse între şisturile cristaline care predomină în zonă. Prin fisurile şi
golurile carstice ale calcarelor, apele subterane au o circulaţie turbulentă, ceea ce favorizează
solubilitatea mai accentuată a bicarbonaţilor. Conţinutul în CO2 este obţinut de apele
subterane pe tot parcursul circulaţiei lor.
Dezvoltarea deosebită a industriei de îmbuteliere a Borsecului se datorează, în
primul rând, cererii consumatorilor, care apreciază gustul plăcut al apei, lipsei de precipitare
în buteliile în care o transportă, precum şi marea ei stabilitate chimică ce o recomandă printre
apele de prim rang din Europa.
Borsec – apă minerală de calitate ideală, premiată în 1873 la Târgul internaţional
de la Viena cu medalia de aur împreună cu titlul onorific “Regina Apelor Minerale”, medalia
de argint şi diploma de onoare la expoziţiile organizate în 1876 la Berlin şi respectiv, Trieste,
diploma de onoare a Expoziţiei de la Paris (1878).
Produs şi îmbuteliat în România de către Romaqua Group S.A. Borsec, Fabrica
Regina Apelor Minerale – Borsec.

Analiză chimică:

ANIONI Mg/dm3 CATIONI Mg/dm3


Cl- 18.37 Na+ 79.4
SO42- 30.87 Ca2+ 328.65
CO2min 2500 Mg2+ 16.73
Reziduu sec. la 1445
180C
Localitate situată în partea central-estică a României (Judeţul Harghita), pe râul
Olt, în partea sudică extremă a Depresiunii Ciucului, altitudine 656m, 32 km sud de
Miercurea Ciuc (reşedinţa Judeţului Harghita), BăileTuşnad este o cunoscută staţiune din
România. Depresiunea este delimitată de Munţii Harghitei în partea de nord-vest şi de
Masivul Ciumatu Mare în sud-est- munţi vulcanici. Cheile Tuşnad-Malnaş ale Oltului, aerul
6
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

puternic ozonat, liniştea, confortul şi tratamentul cu ape minerale au făcut din Băile Tuşnad o
staţiune minunată şi un loc ideal de petrecere a vacanţei în orice anotimp.
Staţiune cu sezon permanent, cu numeroase izvoare de ape minerale (cunoscute
încă de la începutul secolului al XIX-lea, dar inaugurată abia în anul 1860). Staţiunea este
recomandată pentru tratamentul bolilor sistemului nervos central (nevroză astenică, stări
astenice secundare, stres fizic şi intelectual), al bolilor cardiovasculare (infarct miocardic,
hipertensiune, arteriopatie periferică, stări postflebite, varice), al bolilor sistemului urinar
(litiasă renală, inflamaţii) şi al unor boli înrudite (boli digestive, endocrine, ginecologice etc.).
Apa minerală este bicarbonatată, calcică, magneziană, clorosodică, potasică,
feruginoasă şi apă mezotermală, având o mineralizaţie totală de 2.5 g/l, din care gazul CO2
deţine 1.14 g/l. Apa minerală carbogazoasă de Tuşnad are un gust plăcut, dulceag şi o
cantitate ridicată de CO2 (provenită, în principal, din reimpregnarea în exces a apei deferizate
şi filtrate, în timpul îmbutelierii). Dioxidul de carbon necesar completării celui existent în apă
este obţinut din acelaşi zăcământ hidromineral, deoarece sonda în exploatare produce pe
lângă apa destinată îmbutelierii şi o importantă cantitate de CO2 liber ( de circa 45 tone/an ).

Zăcământul Casin

În secolul trecut zăcământul Casin avea două izvoare cu ape minerale – Repat şi
Salutaris – situate pe cei doi afluenţi de stânga, Repat şi Borviz, ai pârâului Casin. Apele
ambelor izvoare erau îmbuteliate: apă minerală medicinală la izvorul Repat şi apă de masă, la
izvorul Salutaris.
Exploatarea apei minerale de la Casin a început în anul 1888 fiind comercializată
în ţară, dar ajungând şi peste hotare (Viena, Berlin, etc ). În prezent, unitatea de îmbuteliere –
situată pe afluentul Borviz şi văii Casinului are o capacitate de producţie modestă de circa
500 mii l/an, din cauza debitului mic al sursei exploatate. Apa minerală este bicarbonatată
(având un conţinut mare de bicarbonaţi, în medie 3441.0 mg/l), slab clorurată, calcică,
magneziană, sodică, feruginoasă şi carbogazoasă, cu mineralizaţie totală de 7211.9 mg/l, din
care CO2 reţine 2270.0 mg/l.
În centrul României, în judeţul omonim, aşezat în depresiunea Braşovului, la
poalele vestice ale munţilor Vrancei, la o altitudine ce variază între 550 şi 600 m, la 31 km est
faţă de municipiul Sfântu Gheorghe, se află oraşul Covasna.

7
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Numeroase izvoare (în jur de 1.000) cu apă minerală carbogazoasă, bicarbonată


alcalină sau conţinând diverşi compuşi ai fierului, iodului, bromului sau clorului sunt
recomandate în tratamentul bolilor cardiovasculare (infarctul miocardic, cardiopatie
ischemică, insuficienţă aortică, hipertensiune arterială, refacere după flebită superficială sau
profundă, valvulopaţii operate), disfuncţii hepatobiliare (disfuncţii ale bilei, colecistite
cronice fără calculi, refaceri după operaţii la ficat, pancreatită cronică), boli digestive (gastrite
cronice hiperacide, ulcere cronice gastrice sau duodenale) şi boli asociate (obezitate cu
complicaţii cardiovasculare, nevroze respiratorii, nevroze astenice, etc.).
Covasna este un important centru pentru îmbutelierea apelor minerale.
Zăcământul mineral Covasna este, pe de o parte complicat ca structură, iar pe de altă parte,
renumit prin varietatea de tipuri hidrochimice de ape carbogazoase. Apele minerale
acumulate în nisipurile cuaternare sunt bicarbonatate, calcice, magneziene, uşor clorosodice
având o concentraţie în săruri mai mare de 1.5 g/l. Conţinutul în CO2 din aceste ape minerale
variază între 1.0 şi 2.5 g/l.

Unitatea de îmbuteliere Covasna valorifică o apă cu mineralizaţie totală de 8.5


g/l, din care gazului CO2 îi revine 1.7 g/l. Debitul pompat este de 0.15 l/s. Acest debit îi
asigură unităţii de îmbuteliere o producţie de circa 1.14 mil. litri/an apă minerală
carbogazoasă.

Zăcământul hidromineral Slănic-Moldova, pe baza căruia a luat fiinţă şi s-a dezvoltat


staţiunea conţine ape medicinale de tip clorurat, carbonat, bicarbonatat, sodic, slab sulfuros,
hipertonic, hipotonic şi oligomineral a fost descoperit încă din anul 1801. În 1852 s-au
efectuat primele teste chimice, iar în 1877 au apărut primele instalaţii balneare. De-a lungul
timpului, calităţile apelor minerale descoperite aici au fost confirmate prin medaliile obţinute

8
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

la expoziţiile internaţionale de la Paris, Viena, Frankfurt/Main etc. Specialiştii le-au


comparat cu apele minerale de la Karlovy Vary, Vichy, Aix-les-Bains etc.

Botezată "Perla Moldovei", Slănic Moldova asigură tratament pentru tulburări


digestive (gastrite cronice hipo- şi hiperacide, ulcere gastrice şi duodenale, la un interval de
cel puţin 3 ani de la faza dureroasă, afecţiuni stomacale postchirurgicale, colite cronice
atipice, colon inflamabil, constipaţie cronică), boli hepatobiliare (dischinezie biliară,
colicistită cronică cu sau fără calculi, stări postoperatorii în boli ale ficatului), boli metabolice
şi nutriţionale (diabet melitus, forme uşoare şi intermediare, obezitate), boli ale rinichiului şi
urinare (stări de după tratamentul infecţiilor urinare, acolo unde nu au existat leziuni sau
dereglări renale). Cura externă cu apele minerale de la Slănic Moldova ajută la tratamentul
bolilor reumatismale degenerative şi diartritice, al celor cardiovasculare şi respiratorii (astmă
alergică, traheobronşite cronice, rinosinuzite cronice, emfizem pulmonar), tratamentul bolilor
endocrine (stări prepubertale la copii hiperreactivi), al bolilor ginecologice ( sindrom ovarian
menopauzal) şi al altor boli.
Slănic Moldova este şi o importantă staţie de îmbuteliere a apei minerale. Cele
două izvoare ce asigură îmbutelierea a 400-500 mii litri/an au fost captate prin clopote de
material inoxidabil, ancorate în betoane şi acoperite apoi cu argilă stabilizată. Apa minerală
preluată prin aceste clopote este deversată în cuve de unde este trimisă la consum (cură
internă şi îmbuteliere).

9
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Staţiunea Călimăneşti- Căciulata este indicată în tratamentul bolilor


digestive (gastrită cronică cu hipoaciditate, constipaţie cronică, colită cronică), al bolilor
hepatobiliare (dischinezie biliară, colicistită cronică care prezintă sau nu calculi, hepatită
cronică, pancreatită cronică, stării postoperatorii în bolile ficatului), boli ale sistemului renal
şi urinar (litiasă la rinichi, pielonefrită cronică termal = 41°C şi infecţii urinare), tulburări
metabolice şi nutriţionale (diabet melitus, stări hiperuremice, obezitate), în afecţiuni
respiratorii (bronşită, traheobronsită cronică), în boli ale sistemului nervos periferic (pareză,
sechele ale poliomielitei), stări reumatismale (spondiloză, artroză, poliartroză, tendinită), stări
post-traumatismale (după entorse, luxaţii şi fracturi), boli ginecologice (sindrom ovarian
cauzat de menopauză), boli O.R.L. (rinosinuzită cronică, laringită cronică alergică etc.), boli
dermatologice, cardiovasculare şi de alta natură.

Factorii de cură naturală sunt reprezentaţi de clima protectoare şi izvoarele


(descoperite în 1827) de ape minerale sulfuroase, clorate, bromate, cu sodiu, calciu,
magneziu, slab bicarbonatate, în principal hipotonice, cu concentraţie, compoziţie chimică şi
temperatură variabile (mineralizare între 0.5 şi 11.5 gr/l; atermale, mezotermale 41°C şi
hipertermale 49.5°C) şi cu un conţinut de hidrogen sulfurat (H2S) de 7.5 mg/l.
Totodată Călimăneşti- Căciulata este şi un important centru de îmbuteliere a
apei minerale.Cantitatea de apă îmbuteliată este între 500-600 l/zi.
Este de menţionat un aspect specific al apei de Căciulata: compoziţia ei chimică
prezintă pe o perioadă de 100 de ani, adică de la captarea sursei şi până în prezent, un
echilibru constant în cloruri, carbonaţii şi sulfaţii de sodiu, de litiu, de potasiu şi de magneziu.

10
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Un alt parametru interesant este acela că indicele de refracţie al apei minerale este apropiat de
cel al apei distilate.

Zăcământul Herculane

Cea mai veche staţiune balneară din România, datând din vremea romanilor,
când purta numele de "La apele sacre ale lui Hercule" (atestată documentar ca staţiune în anul
153 a. Hr.) este cunoscută pentru efectele terapeutice ale apelor sale termale, sulfuroase, cu
sodiu, calciu, magneziu, oligotermale, uşor radioactive, bune atât pentru cura internă cât şi
externă. Date fiind temperatura ridicată a acestor ape minerale (38-60°C) cât şi gradul lor
variat de mineralizare (3166-7426 mg/l), acestea au un efect fiziologic complex şi o valoare
terapeutică fără egal.

Începând cu 1948, Herculane a cunoscut o dezvoltare susţinută, devenind o


staţiune de rang naţional, cu regim permanent, recomandată pentru tratamentul durerilor
reumatismale degenerative (artroză, poliartroză, spondiloză etc.), al bolilor inflamatorii
(spondilita) şi diartrozelor (tendonită, tendomiosită, periartrită scapulohumerală), al bolilor
sistemului nervos periferic (pareze, paralizii), precum şi pentru tratamentul unor boli asociate
(ginecologice, respiratorii, ORL, dermatologice, obezitate etc.).
Contraindicaţii: TBC, boli al ficatului şi rinichilor, boli cardiace decompensate,
hipertensiune arterială peste 180 mm HG, Parkinson, ulcer în faza acută, neoplasme, boli
psihice şi toxicomanii.

11
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Moneasa este o comună din vestul României (Judeţul Arad), situată pe râul
Moneasa, la poalele Masivului Codru-Moma, altitudine 290 m, la 110 km nord-est de
Municipiul Arad.

Izvoarele de ape minerale bicarbonatate, conţinând calciu, magneziu, sodiu,


cele oligominerale, mezotermale (24-32°C) sunt recomandate pentru tratamentul bolilor
reumatismale degenerative (forme simple de spondiloză cervicală, lombară şi dorsală),
diartroze (periartrită scapulohumerală), al bolilor sistemului nervos periferic şi central (pareza
uşoară recentă, în curs de recuperare după un tratament specific, sechele ale poliomielitei,
anumite forme de semipareză şi parapareză, urmând sfatul medicului), al bolilor ginecologice
(dereglări genitale minore datorate unei nervozităţi extreme), al bolilor metabolice şi de
nutriţie (diabet mellitus, obezitate) etc. Instalaţii pentru băi calde în cadă cu ape minerale,
pentru electroterapie, hidroterapie şi kinetoterapie, bazine în aer liber pentru băi reci cu ape
minerale , zone de plajă.
Zăcămîntul Lacu Sărat conţine importante rezerve de nămol sapropelic şi apă
minerală hipertonică conţinând compuşi ai sulfului, clorului, sodiului, magneziului, bromului
(mineralizare 70-84 g/l), folosite pentru tratamentul bolilor reumatismale degenerative,
inflamatorii (spondiloze cervicale, dorsale sau lombare, artroze, poliartroze, tendonite,
tendimiozite, periartrite scapulohumerale), boli ginecologice (insuficienţă ovariană, cervicită
cronică), dermatologice (psoriasis, ichthyosis, dermatita keratotic, neurodermatite, etc.),
endocrine (benigne, hipotiroidism,hipoovarianism pubertal), afecţiuni ale sistemului nervos
periferic (pareze uşoare, neurite, sciatică şi sechele după poliomelită), a stărilor post-
traumatice (după operaţii pe muşchi, tendoane şi articulaţii, după luxaţii şi fracturi),
respiratorii (bronşite cronice, traheolaringite, laringite) şi alte boli.

12
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Staţiunea oferă şi facilităţi pentru băi calde în ape minerale în căzi, aplicări de
nămol cald, aerohelioterapie şi aplicări de namol rece urmate de băi în lac, instalaţii pentru
electro- şi hidroterapie, gimnastică, piscină pentru kinetoterapie.
Amara este o comună în SE României (judeţul Ialomiţa), situată în estul Câmpiei
Române (în Câmpia Bărăganului), pe malul lacului Amara. Apa lacului Amara (156 ha),
sărată, conţinând sulfaţi, magneziu, bicarbonaţi şi în cantităţi mai mici bromuri, dar în special
nămol sapropelic cu proprietăţi terapeutice au dus la dezvoltarea staţiunii începând cu 1900.

Staţiunea este recomandată în tratamentul bolilor reumatismale degenerative


(spondiloză, artroză, poliartroză) şi a bolilor reumatismale inflamatorii (reumatismul
articular), bolilor ginecologice (metrosalpingită cronică, insuficienţă ovariană, sterilitate
secundară) şi a disfuncţiilor asociate (dermatologice, endocrine). Staţiunea dispune de
facilităţi pentru băi calde în căzi şi piscine cu apă din lac, băi calde cu nămol şi aplicări de
nămol, plajă pe malul lacului şi aplicări de nămol rece, băi în lac.
Zăcământul Biborţeni furnizează comerţului apă minerală de Biborţeni. În prezent la
cele două unităţi de îmbuteliere (Biborţeni І şi ІІ ) se îmbuteliază zilnic 198 mii litri de apă

13
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

minerală de tip bicarbonatat, calcic, magnezian, feruginos şi carbogazos. Bicarbonaţii au o


participare în jur de 2000 mg/l, iar gazul CO2 în jurul aceleiaşi valori ( 2000 mg/l). Datorită
unui conţinut de ioni Fe++ de până la 5-7 mg/l, apa minerală este în prealabil deferizată.

Sângeorz-Băi este staţiunea care oferă spre consum apa Hebe. Apele minerale
îmbuteliate în prezent sunt de tip bicarbonatat, clorurat, sodic, calcic, magnezian, slab
bromurate şi carbogazoase, având o mineralizaţie totală de 8539.9 mg/l, din care gazul CO2
reprezintă 1108.8 mg/l. Aceste ape sunt exploatate de la intervalul cuprins între 135 şi 150
metri adâncime. Izvorul are un debit de un litru pe secundă şi asigură îmbutelierea a 3
milioane/an.

Staţiunea Zizin se află aşezată pe bordura sud-estică a bazinului Prejmer - Sf.


Gheorghe. Izvorul având un debit de 0.17 l/s (10 mii l/zi) alimenteză unitatea de îmbuteliere
care produce 5600 mii l/an. Această unitate prepară totodată şi un sortiment de băuturi
răcoritoare pe bază de apă minerală. Apa minerală destinată consumului este de tip
bicarbonatat, clorosodic şi carbogazoasă, cu o mineralizaţie de 2733.5 mg/l.

14
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Zizin – Apă minerală naturală- produs de APEMIN S.A.

Compoziţie chimică

ANIONI Mg/l CATIONI Mg/l


Cl- 72 Ca2+ 144.28
HCO3- 671 Mg 2+ 29.18
K+ 4.4
Na+ 128.8
CO2 Min. 2500

15
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

.
Apa Dorna îmbuteliată de Dorna Apemin S.A.Vatra Dornei , România.

Analiză chimică:

ANIONI Mg/l CATIONI Mg/l


Cl- 10.2 Ca2+ 360
NO3- Absent Mg2+ 11.8
NH4 Absent Na+ 22
ph: 6.6

Izvorul Minunilor - produs de European Drinks

Compoziţie chimică după Larex:

16
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Anioni Mg/l Cationi Mg/l


Sulfaţi (SO42-) 7.6 Sodiu 6.0
(Na+)
Azotaţi (NO3-) 0.2 Potasiu 0.6
(K+)
Hidrogencarbonaţi 199.7 Magneziu 13.37
(HCO3-) (Mg2+)
Azotiţi (NO2-) <0.02 Calciu 46.09
(Ca2+)
Dioxid de carbon alimentar min 2500
(CO2)
Reziduu sec solubil total 292.25 mg/l

Importanţa :
Apele minerale sunt valorificate în industria de băuturi răcoritoare. Unele ape
minerale au devenit, în ultimii ani, datorită compoziţiei chimice şi conţinutului în CO2,
“materie primă“ de bază la prepararea unor sorturi de băuturi răcoritoare. Principala
concluzie la care au ajuns experimentatorii constă în aceea că aroma băuturii răcoritoare este
scoasă în evidenţă, în mod surprinzător, de către apa minerală, chiar în condiţia de numai 2%
zahăr în produsul finit, faţă de 9-12% cât se utilizează la băuturile răcoritoare obişnuite.
Debutând modest la Zizin, producerea de băuturi răcoritoare şi dietetice pe bază de apă
minerală s-a extins la scară largă, devenind o preocupare de interes pentru diferitele unităţi de
îmbuteliere, ca: Borsec, Vâlcele, Poiana Vinului, Poiana Coşnei, etc.

2. Originea apelor minerale.

De-a lungul anilor au existat numeroase ipoteze, privind originea apelor minerale,
dar numai două teorii au fost acceptate: originea vadoasă sau meteoritică şi originea
magmatică sau juvenilă.
Conform conceptului originii vadoase, apa minerală ar rezulta din apele
superficiale meteoritice infiltrate în sol şi dirijate în circuit subteran de reţeaua accidentelor
tectonice, unde, sub imperiul gravitaţiei, sunt obligate să pătrundă adesea în scoarţa terestră la

17
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

adâncimi mari. Pe tot parcursul lor, apele minerale spală rocile străbătute, achiziţionând, prin
dizolvare, săruri minerale şi gaze libere aflate în zonele adânci ale apei (de exemplu CO2).
Deşi mai atractiv, conceptul originii magmatice sau juvenile a apelor minerale,
conform căreia apa minerală ar proveni din zonele foarte adânci ale scoarţei terestre şi din
cele ale mantalei superioare, îşi pierde treptat susţinătorii. Ar fi vorba de apa provenită prin
deshidratarea magmei sau o apă de sinteză chimică pe baza gazelor care însoţesc magma.
Susţinătorii acestui concept pleacă de la considerentul că magmele conţin mai multă apă
decât rocile cristalizate din care provin.
Între cele două concepte s-a găsit o soluţie mediatoare, conform căreia
majoritatea apelor minerale au origine vadoasă şi că se pot încorpora în unele zone adânci ale
scoarţei terestre cantităţi de elemente de origine juvenilă.

3. Tipuri de ape minerale

Apele minerale din România prezintă o mare varietate hidrochimică. Se


desprind trei tipuri predominante de ape minerale: sărate, sulfuroase-sulfate şi carbogazoase,
în cadrul lor apărând, în funcţie de natura rocilor levigate local, unele caractere hidrochimice
secundare (fier, arsen, potasiu, calciu, magneziu, clor, etc.)

Apele minerale carbogazoase

Întreaga suită de zăcăminte hidrominerale din bazinele Oaşului, Ciucului,


Baraoltului şi Bârsei – cum ar fi cele de la Negreşti-Certeze, Bixad, Sâncrăieni, Biborţeni -
sunt acumulate în depozite sedimentare recente. O parte din restul zăcămintelor cunoscute,
cum ar fi cele de la Poiana Negrii, Poiana Coşnei, Poiana Vinului, Slănic-Moldova, Casin,
Covasna, Malnaş, Poian şi Vîlcele au ape acumulate în formaţiuni stâncoase ale flişului
carpatic, iar o altă parte cum ar fi cele de la Borsec şi Bilbor au ape acumulate în calcare
cristaline carstificate.

18
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Zăcămintele cu ape minerale carbogazoase aflate în Câmpia de Vest, sunt


cantonate în formaţiuni sedimentare relativ recente care au umplut, la finele Pliocenului şi în
Cuaternar, extremitatea estică a depresiunii Panonice, extinsă pe teritoriul României.
Exploatarea zăcămintelor enumerate se face în acord cu modul de acumulare,
cu adâncimea la care se găsesc şi cu tipul de manifestări la zi ale apelor minerale
carbogazoase. Lucrările de captare sunt adaptate pentru adâncimile mici ale surselor
(clopote de captare, drenuri, puţuri şi galerii de coastă) sau pentru adîncimi mai mari
(lucrări adecvate de foraj). Când zăcământul este asociat rocilor stâncoase şi se
manifestă la zi prin izvoare, exploatarea lui se face prin captarea la suprafaţă a surselor
(Borsec, Poiana Coşnei, Poiana Vinului, Slănic-Moldova, Casin, Căciulata) sau prin
executarea unor puţuri puţin adânci, de câţiva metri (Şarul Dornei, Covasna şi Boholt).
Apele minerale îmbuteliate în România pot fi denumite şi ape gazoase
deoarece conţin importante cantităţi de gaze, reprezentate în speciale de dioxid de carbon.
Caracterul lor cabogazos îl obţin prin încorporarea dioxidului de carbon întâlnit în calea lor
de circulaţie subterană. Intercepţia CO2 poate avea loc la adâncimi diferite, dar întotdeauna
în lungul accidentelor tectonice care îi înlesnesc mişcarea ascensională şi difuzia laterală până
la distanţe de zeci de kilometri. Caracterul chimic al apelor de circulaţie este determinat de
natura şi compoziţia rocilor levigate de acestea, atât în mişcarea lor descendentă cât şi în cea
ascensională. În acest mod iau naştere apele minerale cu compoziţii chimice specifice şi
uneori complexe, ca: acid-carbonice (arsenicale, ferugioase), cloruro-sodice, bicarbonatate
calcice, etc.

19
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

În cazul unor ape minerale, dioxidul de carbon se găseşte în proporţie de 70%


din mineralizaţia lui totală. Câteva exemple sunt elocvente: Poiana Coşna (76%), Zizin
(75%), Poiana Vinului (62%). Apele minerale cu conţinut de CO2 sensibil egal cu suma
ionilor (anioni şi cationi) – cum este cazul apelor minerale carbogazoase de la Borsec (59%),
Sâncrăieni (54.6 %), Biborţeni (43%), Boholt (44%) – au cea mai mare stabilitate chimică, au
calităţi primare bune pentru îmbuteliere, suportă transportul la distanţe mari şi CO2 este
reţinut de apă o perioadă foarte îndelungată. În general, concentraţia de dioxid de carbon a
apelor minerale carbogazoase din România este cuprinsă între: 1100 mg/l – cele de Casin şi
Covasna – şi puţin peste 3000 mg/l – cele de la Borsec, Buziaş, Vâlcele şi Bodoc. Restul
apelor minerale au concentraţii în CO2 situate între limitele menţionate.

Apele minerale sărate (clorosodice, iodurate, bromurate) au o concentraţie


puternică şi cunosc cea mai mare răspândire pe teritoriul ţării. Unele dintre ele sunt legate
genetic de zăcămintele de hidrocarburi din exteriorul sau interiorul arcului carpatic, în timp
ce altele provin din spălarea masivelor de sare sau a sărurilor reziduale de apele subterane
sau superficiale.
Apele minerale sulfuroase şi sulfatate au şi ele o răspândire relativ mare, fiind
asociate genetic formaţiunilor gipsifere din Miocenul Carpaţilor Orientali, conglomeratelor
din flişul carpatic, conglomeratelor de vârstă eocenă din Depresiunea Getică şi sulfurilor din
rocile metamorfozate ale Carpaţilor Orientali sau celor din zăcămintele de cărbuni.

Apele minerale bicarbonatate

Ionul HCO3- se află în proporţie ridicată în următoarele ape: Săpânţa (6.0


g/l), Bixad (5.6 g/l), Malnaş (5.4 g/l), Sângeorz-Băi şi Slănic-Moldova (4.0 g/l).
Ionul bicarbonic nu depăşeşte o concentraţie de 1 g/l, cu excepţia apelor de
la Poiana Coşnei şi Coşniţa.
Ionul fier variază între limite foarte largi între 1.5-1.7 mg/l în apele de la
Borsec şi Slănic-Moldova şi 22-24 mg/l în cele de la Poian şi Vâlcele, majoritatea apelor
având un conţinut cuprins între 7 şi 14 mg/l. Pentru îmbuteliere, fierul sub formă bivalentă
prezintă dificultatea că poate precipita în sticle, dăunând calităţii comerciale ale acestor ape.
Pentru înlăturarea acestui neajuns sunt prevăzute instalaţii de deferizare a apei minerale din
zăcământ, înainte de a fi îmbuteliată.

20
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Ionul litiu este relativ frecvent, cea mai importantă apă litiniferă fiind Perla
Casinului (6.6 mg/l), după care urmează celealte, având conţinuturi cuprinse între 0.8 şi 0.1
mg/l.
Anionul iod este absent în majoritatea apelor, mai ales în cele destinate
consumului alimentar. În cantităţi mici este prezent în următoarele ape minerale: Malnaş (3.4
mg/l), Bodoc (1.3 mg/l), Vâlcele şi Perla Casinului (0.8 mg/l), Stânceni şi Slănic-Moldova
(0.6 mg/l), Tinca (0.37 mg/l) şi Şarul Dornei (0.1 mg/l).
Apele magneziene sunt numeroase, cea mai mare proporţie având-o apa de
la Vâlcele (320.2 mg/l), urmată de apele de la Stoiceni (107 mg/l), Sângeorz-Băi (110 mg/l),
Borsec şi Poian (107 mg/l), Covasna (68 mg/l), Boholt (67.7 mg/l), Vârghiş (58.3 mg/l),
Biborţeni (56.9 mg/l), Bodoc (49.5 mg/l), Casin (48.5 mg/l), Bixad (46.8 mg/l) şi Sâncrăieni
(41.0 mg/l).
Apele plate

Există un curent de gândire printre specialiştii hidrogeologi şi hidrochimişti prin


care se afirmă că este greşit să se considere drept ape minerale numai acelea care depăşesc un
anumit grad de mineralizare şi care, necondiţionat trebuie să fie şi carbogazoase. Este drept
că apele carbogazoase sunt mai căutate, adăugând la calităţile lor intrinseci şi pe acelea de a fi
comerciale. Totuşi, în consum îşi fac loc şi apele plate, unele dintre având calităţi terapeutice.
Apele minerale de consum alimentar - având totodată şi proprietăţi
terapeutice- au o mineralizaţie totală sub 6.0 g/l şi se grupează în două categorii. Din prima
categorie fac parte ape minerale cu mineralizaţie care nu diferă cu mai mult de 5 g/l: Borsec
( 5.6 g/l ), Boholt ( 4.79 g/l ), Şarul Dornei ( 4.78 g/l ), Poiana Vinului ( 4.71 g/l ), Covasna
( 4.4 g/ ). Din categoria a doua, cu ape slab mineralizate şi puţin diferite una faţă de alta, fac
parte : Poiana Coşnei ( 3.4 g/l ), Buziaşi (3.6 g/l), Sâncrăieni ( 3.0 g/l ).

Apele minerale si proprietatile lor terapeutice

Izvoarele de ape minerale sint extrem de cautate pretutindeni. Trecind prin straturile
succesive cu continut variat de diverse substante, apa spala si dizolva anumite minerale si
saruri solubile. In plus, apele minerale pot sa contina anumite substante organice si bioactive
sau gaze dizolvate. Din aceste motive, apele minerale sint utile in cure interne sau externe. De
aceste cure cu ape minerale beneficiaza cei cu afectiuni ale aparatului locomotor sau ale

21
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

cailor respiratorii, bolnavii de reumatism sau cei care necesita cure de recuperare dupa
traumatisme sau interventii chirurgicale.
Apele minerale pot actiona impotriva carentei de saruri minerale, in ele existand mari
depozite de calciu, magneziu, si chiar fluor. De asemenea contin si oligoelemente care sunt
foarte bine asimilate de organism, asemeni sulfatillor ce le confera virtuti diuretice si
laxative.
Apele minerale folosite in cure interne vindeca sau amelioreaza boli digestive,
normalizeaza functiile gastrointestinale, actioneaza in procesele inflamatorii ale aparatului
uro-genital. Apele carbogazoase sint un stimulent, imbunatatind peristaltismul stomacului si
intestinului, maresc sau scad, dupa caz, aciditatea gastrica, stimuleaza circulatia la nivelul
stomacului si al ficatului. O alta functie de maxima importanta a apelor minerale este
lichidarea foamei de oxigen la nivelul tesuturilor, ameliorind rezistenta organismului la boli.

Alte utilizari ale apelor minerale

Cosmeticienii s-au straduit sa asigure hidratarea, hranirea si mineralizarea corespunzatoare a


pielii si, pe aceasta cale, a intregului organism. Desigur, metoda clasica o reprezinta baile,
mastile si compresele cu apa minerala. Pe linga acestea, au fost inventate sprayuri cu apa
minerala, care se pulverizeaza pe fata, pe miini si git. Procedeul este salvator in zilele toride,
caci hidrateaza masiv pielea, exact in zonele cele mai expuse la intemperii.
Un alt procedeu, la fel de simplu si eficient, este stergerea fetei si a gitului cu cubulete
de gheata, obtinute prin congelarea apei minerale. Gheata mareste tonusul pielii si
accelereaza circulatia capi-lara la nivelul ei, iar apa minerala topita din cubuletele de gheata
hidrateaza pielea.
Romania are o treime din izvoarele termale si minerale din Europa. Efectul vindecator al
acestor izvoare a fost dovedit stiintific si acest lucru face ca multe statiuni balneoclimaterice
sa fie recunoscute pe plan international.

Apele minerale si efectele lor terapeutice

Apa este elementul primordial al vieţii pe pământ şi orice vieţuitoare, animal sau
plantă, indiferent dacă este mică sau mare, nu poate trăi fără ea. Apa este „vehiculul“ care
dizolvă şi aduce elementele hrănitoare în organism, acolo unde ele sînt necesare, şi tot ea

22
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

conduce în afara organismului elementele uzate, devenite nefolositoare şi toxice.


Dacă animalele sălbatice mestecă şi înghit instinctiv anumite argile, de pe lângă anumite
izvoare, sau beau ape încărcate cu anumite minerale, pe care sînt capabile să le caute zeci şi
zeci de kilometri, omul este nevoit, în schimb, să-şi compenseze simţurile, „atrofiate“ şi
pervertite de viaţa modernă, căutând să se informeze corect pentru a afla ce elemente
nutritive şi tămăduitoare sînt necesare organismului pentru a-i asigura susţinerea şi viaţa.
Informarea corespunzătoare este exact ceea ce urmărim prin rândurile de faţă.
Consumarea apelor minerale acţionează profund asupra tuturor organelor interne, ajungând
până la cea mai mică celulă şi producând modificări spectaculoase, în primul rând la nivelul
tubului digestiv, al stomacului, al duodenului, al ficatului, al colecistului, al pancreasului,
precum şi al aparatului urinar, prin intermediul rinichilor.
Graţie pământurilor şi gazelor prin care trec în drumul lor spre suprafaţă, apele minerale se
încarcă biochimic şi capătă o compoziţie chimică şi o încărcătură geomagnetică specifică.
Prima este mai uşor de analizat şi de prezentat, în vreme ce cea de-a doua, chiar dacă este cel
puţin la fel de importantă, intră mai puţin în vederile ştiinţei actuale. Putem să clasificăm
apele minerale, din punct de vedere medical, în 11 grupe:
1 - Apele oligominerale – cele care au o mineralizare totală sub 1 g/l, fără gaze sau elemente
chimice rare sau radioactive; sînt asemănătoare cu apa potabilă. Se găsesc la Călimăneşti, la
Olăneşti, la Slănic Moldova, la Felix, la Sângeorz Băi. Din intestin, ele se resorb rapid, ca
urmare a slabei lor mineralizări şi sînt eliminate la fel de repede, mărind diureza. Efectul
diuretic este acţiunea lor principală, ele scăzând concentraţia sărurilor minerale din urină,
precum şi a produşilor de degradare proteică din sânge. Creşterea diurezei produce o spălare
a căilor urinare, cu eliminarea nisipului de la rinichi, a produselor inflamatorii şi a florei
microbiene, cu repararea şi vindecarea căilor urinare. Ca tehnică de cură, de obicei, se
administrează cantităţi mici, de 2-3 pahare a câte 250 ml, băute încet, dimineaţa şi la prânz,
pe nemâncate, mărindu-se doza în 2-3 săptămâni la 6-7 litri pe zi. Indicaţii: procese
inflamatorii şi infecţioase cronice ale căilor urinare (pielite, cistite, hipersecreţii de uraţi,
fosfaţi, oxalaţi, cu predispoziţie la litiază).
2 - Apele carbogazoase au cel puţin 1 g de CO2/l, sînt slab acide şi astfel dizolvă multe săruri
din solul prin care trec, formând bicarbonaţi. Prin degajarea de CO2, sărurile se depun pe
vase, pe pietre şi pe vegetaţia pe care o stropesc. Asemenea ape se găsesc la Slănic Moldova,
la Şarul Dornei, în Covasna, la Gheorgheni, la Bicaz. Sînt recomandate în cură de băut,
pentru potolirea setei, prin hiperemia şi excitarea nervilor gustativi din mucoasa

23
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

bucofaringiană. Prin excitarea mucoasei gastrice măresc secreţia de suc gastric şi de acid
clorhidric din stomac. De asemenea, calmează durerile de stomac şi activează golirea
acestuia, cresc diureza prin absorbţia mare de apă în intestin, stimulează centrul respirator din
bulb, mărind amplitudinea respiraţiilor şi creşterea ventilaţiei pulmonare. Trebuie, totuşi,
făcută diferenţă între apa natural carbogazoasă de la izvor şi cea aşa-zis „îmbogăţită“ cu CO2,
care se comercializează în butelii de plastic. Efectele terapeutice apar mai mult la apa
consumată direct de la sursă şi mai puţin la cea sifonată artificial.
3 - Apele alcaline conţin cel puţin 1 g hidrocarbonat de sodiu la litrul de apă minerală.
Alcalinitatea lor se manifestă prin posibilitatea de a fixa acizii. Apele alcaline sînt, de obicei,
mixte, mai ales cu conţinut de bioxid de carbon, clorurosodice, sulfuroase, sulfatate,
feruginoase. Se găsesc la Arieş, la Năsăud, la Călimăneşti, la Govora, la Pucioasa, la Strunga,
la Tg. Frumos.
Administrarea pe stomacul gol cu o oră şi jumătate sau două înainte de masă are o acţiune de
diminuare a secreţiei şi acidităţii stomacului. Administrarea cu puţin timp înainte de masă (30
de minute) sau odată cu hrana provoacă o creştere a secreţiei gastrice. Băută după masă, apa
alcalină neutralizează aciditatea gastrică, calmează arsurile şi durerile. În diabet, efectul
alcalinizat al acestor ape favorizează oxidările şi, deci, o mai bună utilizare a hidraţilor de
carbon. La bolnavii hepatobiliari micşorează densitatea bilei şi drenajul acesteia, ameliorând
procesele inflamatorii ale căilor biliare.
4 - Apele minerale alcalinoferoase şi feroase sînt apele în compoziţia cărora predomină,
alături de bicarbonat, cationi de Ca şi Mg. Apele cu Ca sînt mai valoroase, modificând
excitabilitatea neuromusculară. În procesele inflamatorii intestinale inhibă motilitatea
intestinului, producând constipaţia. Apele calcice sînt diuretice prin mecanisme complexe; de
asemenea, schimbând reacţia urinei, îi inhibă germenii sensibili în mediul acid. Se găsesc la
Borsec, în Covasna, la Sângeorz, la Slănic Moldova.
5 - Apele feruginoase trebuie să conţină cel puţin 10 mg ioni de fier la 1l apă minerală.
Aceste ape conţin întotdeauna şi bioxid de carbon, dar şi foarte frecvent săruri de claciu şi
sulfaţi clorurosodici. Se găsesc la Tuşnad, la Vatra Dornei, la Buziaş, în Covasna. Indicaţii: în
maladii infecţioase cronice, intoxicaţii cronice, hemoragii repetate, în carenţă de fier exogen
sau prin nevoi sporite din parazitoze şi boli de ficat.
6 - Apele arsenicale conţin în cantităţi foarte mici, respectiv 0,7 ion arsenic/l. Arsenicul există
în mod normal în tiroidă, glanda mamară, oase, piele, păr, sânge menstrual. Acţiunea
principală a arsenicului se exercită asupra proceselor de nutriţie generală, diminuând arderile

24
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

tisulare, favorizând asimilarea. Se întâlnesc în Covasna sau la Şarul Dornei. Sînt indicate în
stări de debilitate, mai ales la copii, de convalescenţă, anemii secundare, disfuncţii tiroidiene
cu metabolism ridicat, psoriazis. Administrarea se face cu cantităţi mici, de 25 ml, de două
ori pe zi, până la 250 ml/zi. La sfârşitul curei, cantitatea se micşorează treptat.
7 - Apele sărate (clorurosodice), cu cel puţin 1 g de sare/l, până la 15 g/l, ape utilizabile în
cura internă. Se găsesc la Piatra Neamţ, la Ocna Sibiului, la Târgu Ocna, în Vrancea.
Acţiunea lor la nivelul aparatului digestiv este de a excita mucoasa gastrică, potenţând
secreţia gastrică. De asemenea, produc o creştere importantă a motilităţii şi a secreţiei
intestinale, mai ales dacă au în compoziţie şi sulfaţi. Indicaţiile importante ale curei interne
sînt gastrita hipotonică în constipaţii cronice, obezitate, stări dismetabolice. Contraindicaţia
apelor sărate în cură internă este hipertensiunea şi dezechilibrele hidroelectrolitice.
8 - Apele iodurate – conţin cel puţin 1 mg iod/kg. Sînt în asociere cu apele clorurosodice,
având o origine comună din flora şi fauna mărilor de odinioară. Se găsesc la Bazna, la Sărata
Monteoru, la Pucioasa. Se recomandă în boli tiroidiene cu deficit de iod, în tulburări
funcţionale ale glandelor sexuale la femei. Eliminarea iodului prin mucoasa alveolară
ameliorează procesul inflamator al căilor respiratorii superioare şi inferioare.
9 - Apele sulfuroase trebuie să conţină cel puţin 1 mg sulf titrabil/l, sub formă de hidrogen
sulfurat. Şi aceste ape sulfuroase sînt în combinaţie cu alte elemente din cele deja prezentate.
Se găsesc la Herculane, la Strunga, la Târgu Frumos, la Nicolina-Iaşi, la Pucioasa, la Tg.
Ocna, la Mangalia, la Olăneşti. Au acţiune la nivelul stomacului, cresc secreţia gastrică, de
asemenea şi peristaltismul intestinal, combătând constipaţia. La nivelul ficatului, exercită un
efect de eliminare a secreţiei biliare, la nivelul intestinului au efect antitoxic în intoxicaţii cu
mercur, plumb şi zinc. Sînt indicate în constipaţii şi în colite cronice, în afecţiuni cronice ale
ficatului şi vezicii biliare, în diabetul zaharat, în hiperglicemie şi în intoxicaţii cronice cu
metale grele.
10 - Apele sulfatate - în această categorie intră apele minerale care conţin cel puţin 1 g de
substanţe solide dizolvate la 1l, în care predomină sulfaţii. Acţiunea lor este în special asupra
intestinului, ficatului şi căilor biliare, prin mărirea secreţiei şi excreţiei din aceste organe. Se
găsesc la Bălţăteşti - Neamţ, la Buziaş-Cluj, la Breazu – Iaşi, la Tg. Ocna, la Slănic Moldova.
Mod de administrare: apele sulfatate se prescriu dimineaţa, pe nemâncate, în cantitate de 100-
300 ml, în raport cu concentraţia lor şi, de preferinţă, calde. Dacă sînt mai concentrate de 10
g/l nu pot fi folosite decât cu pauze intercalate şi diluate cu apă potabilă.
11 - Apele radioactive – conţin cantităţi variabile de uraniu, actiniu sau thoriu. Nu sînt

25
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

recomandabile, deoarece radioactivitatea generală a crescut mult, cu urmări nedorite în


creşterea frecvenţei cancerului. Se găsesc la Borsec, la Herculane, la Sângeorz-Băi, la Vatra
Dornei, la 1 Mai.

Apele minerale- izvor de sanatate

Apele minerale constituie principala bogatie in patrimoniul national romanesc al


factorilor naturali terapeutici, existand marturii privind folosirea lor inca de pe vremea
ocuparii Daciei de catre romani.
Oamenii au apelat la utilizarea apelor minerale si a telor medicinale inca de la inceputurile
existentei lor, pentru ameliorarea sau vindecarea bolilor de care
sufereau.
Experienta indelungata capatata de-a lungul mileniilor a fost valorificata superior numai din
secolul al XlX-lea, cand au aparut si primele lucrari stiintifice. Apele minerale si termale,
izvoarele cu apa cristalina imbogatesc domeniul terapiilor naturale prin efectele lor
terapeutice inegalabile, putand fi folosite atat pentru consumul intern, cat si pentru bai totale
sau partiale.
Durata unei cure interne este de 18-21 de zile si se recomanda in cazul afectiunilor digestive,
meolice sau renale.

Ape mierale bicarbonate

Cura externa constituie tratamentul de baza in afectiunile aparatului locomotor, aparatului


genital, ale sistemului nervos si ale pielii.
Prin insumarea efectelor termice, mecanice si chimice asupra pielii sunt stimulate atat
circulatia sangelui, cat si reactiile meolice ale organismului.
Cu toate dificultatile unei clasificari riguroase, apa izvoarelor minerale din tara noastra a fost
impartita in unsprezece tipuri.
m prezenta mai jos cele mai utilizate ape minerale in scop terapeutic.
Tara noastra poseda o mare bogatie si rietate de ape minerale ce fac parte din aceasta
grupa. Valoarea lor terapeutica poate fi pusa in evidenta atat prin consumul intern, cat si prin
folosirea in cadrul unor proceduri hidroterapeutice.
In afara actiunii lor asupra proceselor enzimatice intestinale, unele ape minerale alcaline

26
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

produc si o crestere a contractiilor tubului digestiv, marind astfel tranzitul intestinal.


Aceste ape minerale actioneaza de fapt asupra meolismului general al organismului,
indeosebi asupra celui glucidic, al grasimilor si proteinelor.
Apele minerale alcaline ofera protectie fata de reactiile alergice cutanate, digestive sau
respiratorii. in acest scop, sunt recomandate apele de la Poiana Negri, Bilbor, Slanic--Moldo,
Valea Ciungetului.
Sub forma de inhalatii, apele bicarbonatate sunt utile pentru efectul for de fluidizare si de
eliminare a secretiilor din caile respiratorii.In felul acesta, ele pot fi folosite ca adjunte in
tratamentul unor afectiuni cronice ale aparatului respirator (bronsite, faringite, laringite).In
cura externa, unele ape minerale alcaline pot fi folosite in tratamentul eczemelor pruriginoase
sau ricoase, ca si in cel al bolilor cardiosculare compensate. Se recomanda in acest scop
statiunile Borsec, Valcele, Buzias, Lipo.

Apele minerale cloruro-sodice

In cadrul acestora se inscriu apele in care predomina ionii de sodiu si de clor, dar, de
obicei, au in compozitia lor chimica si alti ioni, cum ar fi cei bicarbonici, de calciu sau
magneziu.In cura interna, ele pot fi folosite in scopuri terapeutice numai daca sunt slab
mineralizate, intrucat cele concentrate devin iritante pentru mucoasa digesti.
Izvoarele cloruro-sodice de la Sangeorz-Bai, Herculane, Slanic-Moldo reduc secretia gastrica,
motiv pentru care se folosesc in scopuri terapeutice, pentru tratarea ulcerului.
Pentru enzimele digestive, prezenta clorurii de sodiu in apele minerale reprezinta un factor
modelator, cu efecte riabile asupra acestora, de normalizare sau de crestere a activitatii lor.
Izvoarele de la Malnas, Zizin, Herculane, Sangeorz-Bai, Slanic-Moldo si Bazna reprezinta
surse hidroterape-utice eficiente pentru afectiunile in care se obser o reducere a contractiilor
peretelui gastrointestinal.
In constipatiile obisnuite se recomanda a se consuma zilnic, dimineata pe nemancate si cu
doua ore inainte de mesele principale, cate 100-200 ml din aceste ape minerale.
In general, apele clorurate au o actiune hipoglice-mianta, datorita stimularii secretiei de
insulina sub influenta directa a ionilor de clor. Asociate medicatiei antidia-betice, apele
clorurate potenteaza efectul tratamentului medicamentos. in timp se poate ajunge la reducerea
dozelor zilnice de medicamente.
In diabetul zaharat se recomanda cura hidrominerala cu ape hipotone cloruro-sodice (cu o

27
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

concentratie a sarurilor minerale mai mica) din statiunile Sangeorz-Bai, Slanic-Moldo,


Malnas si Someseni (langa Cluj).
In tratamentele externe, aceste ape actioneaza asupra pielii prin efectul cumulat al excitantilor
chimici (clor, sodiu, calciu, magneziu, iod, brom), termici (temperatura apei) si mecanici.
Acestia din urma sunt reprezentati de presiunea hidrostatica (presiunea exercitata de apa
asupra corpului in timpul baii) si de puterea de ridicare a corpului din apa baii, care la apele
sarate este direct proportionala cu concentratia apei.
Daca temperatura bailor riaza intre 36 si 38 A°C, se produce o relaxare musculara si o
imbunatatire a circulatiei sangvine periferice, obtinandu-se astfel rezultate terapeutice
deosebite in tulburarile circulatorii.
Excitatiile chimice sunt date indeosebi de ionii de clor si de sodiu care, actionand asupra
receptorilor cutanati, le modifica sensibilitatea.In afara efectului de excitatie directa asupra
pielii, baile cloruro-sodice intervin asupra organismului si indirect, prin intermediul
sistemului nervos periferic, ale carui excitatii declanseaza in organism o serie de reactii
endocrine, nervoase si meolice, intarind capacitatea de adaptare a bolnavilor. Pentru cura
externa se recomanda statiunile Amara, Techirghiol, Lacul Sarat, Ocna Sibiului, Sota, Ocna
Muresului.

Apele minerale sulfuroase

Datorita concentratiei ridicate de sulf, ce le da un gust neplacut, acestea nu pot fi


folosite ca apa de masa, ci doar ca ape medicinale.
Folosite intern, aceste ape sunt indicate in constipatii, colite, hepatite, diabet zaharat si
intoxicatii cronice cu metale grele (mercur, plumb, zinc).
Tratamentul intoxicatiei cu plumb se poate face in statiunile Calimanesti sau Olanesti.
Asupra sistemului ners, apele cu sulf au o actiune stimulatoare, de aceea se pot folosi de catre
bolnavii astenici si hiporeactivi.
Cura hidrominerala sulfuroasa modifica si secretiile endocrine. Studiile clinice si de laborator
efectuate pe pacienti tratati in statiunea Herculane au aratat cresterea secretiei de hormoni
dupa ingestia de ape sulfuroase. Hormonii glucocorticoizi sunt secretati la nivelul glandei
suprarenale si au un puternic efect antiinflamator si anti-algic.
Cura externa cu ape sulfuroase se bucura de o larga utilizare in statiunile balneoclimaterice
din tara noastra, baile totale sau partiale fiind deosebit de benefice in tratarea afectiunilor

28
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

dermatologice. Se recomanda in acest scop folosirea apelor minerale de la Calimanesti si


Olanesti, unde s-au obtinut succese terapeutice importante in tratarea acestor afectiuni.In
afara bolilor de piele, baile cu ape sulfuroase sunt indicate in tratarea afectiunilor
reumatismale cronice.
Principalele statiuni cu ape minerale sulfuroase sunt urmatoarele: Gora, Herculane,
Calimanesti-Caciulata, Olanesti, Pucioasa, Mangalia, Sacelu.
lor terapeutice si contin iod in concentratie de 1-5 mg/l.

Apele minerale iodurate

Cura interna cu ape iodurate este indicata in boala


Basedow, gusa chistica, guta, intoxicatie cronica cu mercur
sau plumb.
Baile cu aceste ape minerale se recomanda in tratarea reumatismului cronic degenerativ, a
afectiunilor circulatorii, nervoase sau ginecologice si in boli parazitare ale pielii (pitiriazis
versicolor).
Cele mai cunoscute statiuni romanesti cu ape minerale iodurate sunt: Bazna, Govora, lcana,
Sarata Monteoru, Calimanesti-Caciulata, Baltatesti.

Apele minerale feruginoase

Indicatiile terapeutice principale ale acestor ape sunt anemiile prin aport insuficient de
fier, debilitatea fizica si conlescenta.
Prin participarea la imbunatatirea proceselor meolice din organism, fierul contribuie la
cresterea in greutate a bolnavilor, la sporirea fortei lor fizice si a rezistentei in fata
agresiunilor virale.
Din cauza insilitatii acestor ape, tratamentul trebuie sa se faca exclusiv la izvor.
Apele feruginoase sunt caracterizate prin continutul de ioni ferosi (Fe2+) sau ferici (Fe3+) in
cantitati de cel putin 10 mg/l, sub forma de bicarbonat, sulfat sau clorura de fier. Aceste ape
contin intotdeauna si bioxid de carbon (CO2).
In timpul curei interne cu ape feruginoase nu este indicata consumarea unor cantitati mari de
lactate acidulate sau fructe care contin acid citric.
In tara noastra exista numeroase statiuni cu izvoare de ape minerale feruginoase : Vatra

29
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Dornei, Tusnad, Buzias., Lipo, Malnas, Homorod, Cosna, Valcele, Harghita, Biborteni,
Bilbor, Balnyos.

Apele minerale carbogazoase

Aceste ape contin cel putin lg CO2/1 si sunt produsul natural rezultat in urma
dizolvarii bioxidului de carbon in apa care circula subteran.
In cura interna, apele minerale carbogazoase sunt indicate in boli digesti, hepatobiliare si
renale.
Statiuni ca Buzias, Vatra Dornei, Borsec, Covasna, Lipova folosesc aceste ape si in
tratamente externe in cazul bolilor cardiovasculare, endocrine si nervoase.
Covasna, statiunea cu o mie de izvoare, poseda ape carbogazoase, alcalino-carbogazoase, ape
arsenicale si mofete, statiunea plasandu-se printre primele pe european in ceea ce priste
bogatia apelor minerale.
Cea mai variatã compozitie dintre toate apele naturale o au apele subterane. Ele contin
cantitati mari de substante solide sau gazoase. Ajunse la suprafata, aceste ape, formeazã
izvoare de ape minerale.

Dupa compozitie, apele minerale pot fi:

-acide (continut ridicat de CO2);


-alcaline (predomina sulfatii de magneziu si sodiu);
-sulfuroase (contin sulfuri alcaline);
-feruginoase (contin carbonati de fier di si trivalent);

Tara noastra are un potential ridicat de ape minerale. Sunt cunoscute statiunile balneo-
climaterice ca cele de la Buzias (ape carbogazoase si feruginoase), Calimanesti, Govora,
Caciulata (ape sulfuroase), Slanic Prahova, Ocna Sibiului (saline).
Factorii determinanti ai efectului terapeutic precum: termalitate, prezenta gazelor
dizolvate (O2, CO2, H2S, CH4, N2, gaze rare), prezenta unor substante de natura minerala
sau organica (hormoni, antibiotice) permit utilizarea acestor ape în tratarea unei game foarte
largi de afectiuni ale aparatului cardio-vascular, locomotor, anemii, boli ale sistemului nervos
si boli endocrine.

30
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA
CLUJ NAPOCA

Faima apelor minerale dateaza din secolul XVI. Exista atestare documentara ca apa
minerala de la Borsec a fost transpostata cu carutele in 1954, in butoaie de stejar, la curtea
domneasca de la Alba Iulia unde s-a tratat Sigismund Bathory. Datorita efectelor curative si
experientei empirice, apele minerale au fost imbuteliate in ulcioare astupate din lut ars, puse
in desagi pe spinarea cailor de munte si transportate in Transilvania, Moldova, Tara
Romaneasca si Ungaria inca din secolul XVIII.
La sfarsitul secolului XVIII faima tamaduitoare a apelor minerale face ca acestea sa
aiba un renume. Se construiesc la inceput niste baraci, apoi cabane si niste stabilimente
balneare primitive, care fac posibil ca numerosi bolnavi sa-si trateze bolile de care sufera.

BIBLIOGRAFIE:

1. Dicţionar Enciclopedic – Editura Enciclopedică – Bucureşti, 1993.


2. Artemiu Pricajan, Ştefan Airinei - “Ape minerale de consum din România” -
Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică - Bucureşti, 1797.
3. Gaston Bachelard, Apa şi visele, 1988.
4. Botzan M., Apele în viata poporului român, Edit. Ceres, Bucuresti, 1984.
5. Cineti A., Resursele de ape subterane ale României, Edit. Tehnica, Bucuresti,
1990.
6. Stanescu I., Hidrologie, Edit. Universitatii „Al.I.Cuza”, Iasi, 2000.

31