Sunteți pe pagina 1din 32

PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

 Cifra de afaceri = VENITURI TOTALE (din cele 2 servicii : de cazare si alimentatie publica)

 Cheltuieli materiale - TOTAL = 1 + 2 + 3 + 4 (sunt randurile din ce s-a studiat anterior privind
prognoza cheltuielilor)

 Cheltuieli cu personalul – TOTAL = 5 (idem)

 Cheltuieli cu amortizarile = 6 (idem)

 Alte cheltuieli de exploatare = 7 (idem)

 Rezultat din exploatare = VENITURI TOTALE – CHELTUIELI TOTALE

 Rezultat financiar = VENITURI FINANCIARE (considerate 0) – CHELTUIELI FINANCIARE


(OBTINEREA CREDITULUI SI FARA CREDIT)

 Rezultat brut = REZULTAT DIN EXPLOATARE + REZULTAT FINANCIAR

 Impozit pe profit = 16% x REZULTATUL BRUT;

 Rezultatul net = REZULTAT BRUT – IMPOZIT PE PROFIT


PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
Vom analiza 3 scenarii tehnico-financiare:
 VARIANTA FARA INVESTITIE
 VARIANTA CU INVESTITIE SI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
 VARIANTA CU INVESTITIE SI FARA FINANTARE NERAMBURSABILA

Diferentele dintre cele 3 scenarii in proiectia contului de profit si pierdere:


 VARIANTA FARA INVESTITIE – Veniturile si cheltuielile nu privesc si
investitia (pensiunea turistica)
 VARIANTA CU INVESTITIE SI CU FINANTARE NERAMBURSABILA –
Veniturile si cheltuielile sunt aceleasi cu a 3-a varianta
 VARIANTA CU INVESTITIE SI FARA FINANTARE NERAMBURSABILA –
Veniturile si cheltuielile sunt aceleasi cu a 2-a varianta
PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE –
VARIANTA FARA INVESTITIE
Proiectia contului de profit si pierdere -varianta fara Investitie
Nr.
Categoria Total Total Total Total Total Total Total
Crt. UM Anul 0
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7

Venituri din exploatare


1 Cifra de afaceri RON 11.314.128 11.316.230 11.316.230 11.316.230 11.316.230 11.316.230 11.316.230 11.316.230
Variatia stocurilor (+ pentru C;
2 RON
- pentru D)
Venituri din productia realizata
3 RON
pentru scopuri proprii
4 Alte venituri din exploatare RON
Venituri din exploatare –
5 RON 11.314.128 11.316.230 11.316.230 11.316.230 11.316.230 11.316.230 11.316.230 11.316.230
total
Cheltuieli pentru exploatare
6 Cheltuieli materiale – total RON 3.661.210 3.661.210 3.661.210 3.661.210 3.661.210 3.661.210 3.661.210 3.661.210
7 Cheltuieli cu personalul – total RON 1.562.813 1.562.813 1.562.813 1.562.813 1.562.813 1.562.813 1.562.813 1.562.813
8 Cheltuieli cu amortizarile RON 1.368.816 776.409 579.650 537.401 495.665 214.084 110.399 50.695
9 Alte cheltuieli de exploatare RON 4.361.596 4.661.600 4.981.600 5.186.600 5.211.600 5.511.600 5.561.600 5.611.600
Cheltuieli pentru exploatare
10 RON 10.954.435 10.662.032 10.785.273 10.948.024 10.931.288 10.949.707 10.896.022 10.886.318
- total
11 Rezultatul din exploatare RON 359.693 654.198 530.957 368.206 384.942 366.523 420.208 429.912
PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE –
VARIANTA CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Proiectia contului de profit si pierdere -varianta cu investitie si cu finantare nerambursabila
Total Total Total Total Total Total Total
Nr. UM Anul 0
Categoria An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7
Crt.
Venituri din exploatare
1 Cifra de afaceri RON 11.314.128 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714
Variatia stocurilor (+ pentru C;
2 RON
- pentru D)
Venituri din productia
3 realizata pentru scopuri RON
proprii
4 Alte venituri din exploatare RON
Venituri din exploatare –
5 RON 11.314.128 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714
total
Cheltuieli pentru exploatare
6 Cheltuieli materiale – total RON 3.661.210 4.382.665 4.382.665 4.382.665 4.382.665 4.382.665 4.382.665 4.382.665
7 Cheltuieli cu personalul – total RON 1.562.813 1.858.983 1.858.983 1.858.983 1.858.983 1.858.983 1.858.983 1.858.983
8 Cheltuieli cu amortizarile RON 1.368.816 1.495.343 1.298.584 1.256.335 1.205.902 924.321 631.309 571.605
9 Alte cheltuieli de exploatare RON 4.261.596 5.059.110 5.059.110 5.159.110 5.159.110 5.159.110 5.159.110 5.159.110
10 Cheltuieli pentru exploatare RON 10.854.435 12.796.101 12.599.342 12.657.093 12.606.660 12.325.079 12.032.067 11.972.363
11 Rezultatul din exploatare RON 459.693 1.350.613 1.547.372 1.489.621 1.540.054 1.821.635 2.114.647 2.174.351
PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE –
VARIANTA FARA FINANTARE NERAMBURSABILA
Proiectia contului de profit si pierdere -varianta cu investitie si fara finantare nerambursabila
Total Total Total Total Total Total Total
Nr. UM Anul 0
Categoria An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7
Crt.
Venituri din exploatare
1 Cifra de afaceri RON 11.314.128 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714
Variatia stocurilor (+ pentru C;
2 RON
- pentru D)
Venituri din productia
3 realizata pentru scopuri RON
proprii
4 Alte venituri din exploatare RON
Venituri din exploatare –
5 RON 11.314.128 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714 14.146.714
total
Cheltuieli pentru exploatare
6 Cheltuieli materiale – total RON 3.661.210 4.382.665 4.382.665 4.382.665 4.382.665 4.382.665 4.382.665 4.382.665
7 Cheltuieli cu personalul – total RON 1.562.813 1.858.983 1.858.983 1.858.983 1.858.983 1.858.983 1.858.983 1.858.983
8 Cheltuieli cu amortizarile RON 1.368.816 1.495.343 1.298.584 1.256.335 1.205.902 924.321 631.309 571.605
9 Alte cheltuieli de exploatare RON 4.261.596 5.059.110 5.059.110 5.159.110 5.159.110 5.159.110 5.159.110 5.159.110
10 Cheltuieli pentru exploatare RON 10.854.435 12.796.101 12.599.342 12.657.093 12.606.660 12.325.079 12.032.067 11.972.363
11 Rezultatul din exploatare RON 459.693 1.350.613 1.547.372 1.489.621 1.540.054 1.821.635 2.114.647 2.174.351
PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
 Nu se previzioneaza venituri financiare in aceste cazuri, deoarece se
considera ca resursele financiare care provin din depozite, dobanzi vor fi
alocate intretinerii si/sau realizarii investitiei, prin urmare sunt 0.
 “Cheltuieli privind dobanzile” - firma detine un credit, cu o rata anuala de
375.000 lei.
“Alte cheltuieli financiare” – se mentin aceleasi pentru toate scenariile

Diferentele dintre cele 3 scenarii in proiectia contului de profit si pierdere:


 VARIANTA FARA INVESTITIE – Nu se mai acceseaza nici un credit,
ramane doar cel pe care il detinea firma.
 VARIANTA CU INVESTITIE SI CU FINANTARE NERAMBURSABILA –
Se acceseaza un credit care sa acopere doar contributia de 50% din
totalul finantarii (din suma inscrisa in scenariul 3)
 VARIANTA CU INVESTITIE SI FARA FINANTARE NERAMBURSABILA –
Se acceseaza un credit care este egal cu suma totala pentru investitie
PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE –
VARIANTA FARA INVESTITIE
Venituri financiare – total

12 Venituri financiare – total RON

Cheltuieli financiare, din care

13 Cheltuieli privind dobanzile RON


225.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000

14 Alte cheltuieli financiare RON 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000

Cheltuieli financiare - total


15 RON 340.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000
(13+14)

16 Rezultatul financiar (12-15) RON -340.000 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000

17 Rezultatul brut (11-16) RON 19.693 164.198 40.957 -121.794 -105.058 -123.477 -69.792 -60.088

18 Impozitul pe profit (16% * 17) RON 3.151 26.272 6.553 0 0 0 0 0

Rezultatul net al exercitiului


19 RON 16.542 137.926 34.404 -121.794 -105.058 -123.477 -69.792 -60.088
(17-18)
PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE –
VARIANTA CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Venituri financiare – total

12 Venituri financiare – total RON

Cheltuieli financiare, din care

13 Cheltuieli privind dobanzile RON


305.772 251.848 180.241 124.333 86.224 52.298 22.178

14 Alte cheltuieli financiare RON 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 265.000

Cheltuieli financiare - total


15 RON 420.772 366.848 295.241 239.333 201.224 167.298 137.178 265.000
(13+14)

16 Rezultatul financiar (12-15) RON -420.772 -366.848 -295.241 -239.333 -201.224 -167.298 -137.178 -265.000

17 Rezultatul brut (11-16) RON 38.921 983.765 1.252.131 1.250.288 1.338.830 1.654.337 1.977.469 1.909.351

18 Impozitul pe profit (16% * 17) RON 6.227 157.402 200.341 200.046 214.213 264.694 316.395 305.496

Rezultatul net al exercitiului


19 RON 32.694 826.363 1.051.790 1.050.242 1.124.617 1.389.643 1.661.074 1.603.855
(17-18)
PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE –
VARIANTA FARA FINANTARE NERAMBURSABILA
Venituri financiare

12 Venituri financiare – total RON

Cheltuieli financiare, din care

13 Cheltuieli privind dobanzile RON


611.545 503.696 360.482 248.667 172.448 104.357 44.357

14 Alte cheltuieli financiare RON 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 265.000

Cheltuieli financiare - total


15 RON 726.545 618.696 475.482 363.667 287.448 219.357 159.357 265.000
(13+14)

16 Rezultatul financiar (12-15) RON -726.545 -618.696 -475.482 -363.667 -287.448 -219.357 -159.357 -265.000

17 Rezultatul brut (11-16) RON -266.852 731.917 1.071.890 1.125.954 1.252.606 1.602.278 1.955.290 1.909.351

18 Impozitul pe profit (16% * 17) RON 0 117.107 171.502 180.153 200.417 256.364 312.846 305.496

Rezultatul net al exercitiului


19 RON -266.852 614.810 900.388 945.801 1.052.189 1.345.914 1.642.444 1.603.855
(17-18)
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR
Diferentele dintre cele 3 scenarii in proiectia fluxului de numerar:
 Pentru varianta fara investitie, nu se efectueaza nici o investitie => 0
peste tot ☺
 Aport la capitalul societatii – daca actionarii acopera din sursele proprii
investitia: nu s-a optat pentru aceasta solutie aici
 Vanzari de active – nu este cazul
 Credite pe termen lung:
a)imprumut cofinantare la proiect:
VARIANTA CU FINANTARE – 50% din suma totala a investitiei
VARIANTA FARA FINANTARE – 100% din suma totala investiei
b) Alte credite pe termen mediu – nu este cazul
Ajutor nerambursabil (finantarea solicitata) – doar pentru VARIANTA CU
FINANTARE, reprezentand 50%
Se achizitioneaza numai active: dotari ptr pensiune, constructia in sine,
software pentru gestiunea pensiunii etc. Activele reprezinta 100% suma
investitiei
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR – VARIANTA FARA INVESTITIE
Flux de numerar - previziuni - RON varianta fara investitie
OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
Total intrari de lichiditati din:
A. RON 0 0 0 0 0 0 0 0
(A1+A2+A3+A4)
A1. Aport la capitalul societatii
(imprumuturi de la RON
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv
RON
TVA
A3. Credite pe termen lung, din
RON 0 0 0 0 0 0 0 0
care: (A.3.1. + A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare
RON
la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen
mediu si lung, leasinguri, alte RON
datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil
RON
(inclusiv avans)
Total iesiri de lichiditati prin
B. RON 0 0 0 0 0 0 0 0
investitii: (B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe
corporale si necorporale, RON
inclusiv TVA
B2. Cresterea investitiilor in
RON
curs
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR – VARIANTA CU FINANTARE
Flux de numerar - previziuni - RON- Varianta cu investitie si cu finantare nerambursabila
Anul
OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 0 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7
1
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
Total intrari de lichiditati
A. 6.895.857 0 0 0 0 0 0 0
din: (A1+A2+A3+A4)
A1. Aport la capitalul
societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active,
inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung,
3.460.000 0 0 0 0 0 0 0
din care: (A.3.1. + A.3.2.)
A.3.1. Imprumut -
cofinantare la proiect 3.460.000
A.3.2. Alte Credite pe
termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii
financiare
A4. Ajutor nerambursabil
(inclusiv prefinantare) 3.435.857
Total iesiri de lichiditati
B. prin investitii: 6.895.857 0 0 0 0 0 0 0
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe
corporale si necorporale,
inclusiv TVA 6.895.857
B2. Cresterea investitiilor in
curs
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR – VARIANTA FARA FINANTARE
Flux de numerar - previziuni - RON- Varianta cu investitie si FARA finantare nerambursabila
OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7

I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE


Total intrari de lichiditati din:
A. 6.895.857 0 0 0 0 0 0 0
(A1+A2+A3+A4)
A1. Aport la capitalul societatii
(imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv
TVA
A3. Credite pe termen lung, din
6.895.857 0 0 0 0 0 0 0
care: (A.3.1. + A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare
la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen
mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
6.895.857
A4. Ajutor nerambursabil
(inclusiv prefinantare)
Total iesiri de lichiditati prin
B. 6.895.857 0 0 0 0 0 0 0
investitii: (B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe
corporale si necorporale,
inclusiv TVA 6.895.857
B2. Cresterea investitiilor in
curs
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR

Diferentele dintre cele 3 scenarii in proiectia fluxului de numerar:


 Se mentin aceleasi specificatii privind creditele. In prima etapa le-am
observat din punct de vedere al intrarilor. Aici le observam dpdv al iesirilor.
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR – VARIANTA FARA INVESTITIE
Total iesiri de lichiditati prin
C. RON
finantare (C1+C2) 639.500 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000

C1. Rambursari de Credite pe


RON
termen mediu si lung, din care:
(C.1.1.+ C.1.2.) 149.500 0 0 0 0 0 0 0

C.1.1. Rate la imprumut - RON


cofinantare la proiect

C.1.2. Rate la alte Credite pe


RON
termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare 149.500

C2. Plati de dobanzi la Credite


RON
pe termen mediu si lung, din
care: (C.2.1.+C.2.2.) 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000
C.2.1. La imprumut RON 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000

C.2.2. La alte Credite pe


RON 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare

Flux de lichiditati din


D. RON -639.500 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000 -490.000
activitatea de investitii si
finantare (A-B-C)
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR – VARIANTA CU FINANTARE
Total iesiri de lichiditati prin
C.
finantare (C1+C2) 1.065.272 861.848 790.241 734.333 696.224 662.298 632.178 265.000

C1. Rambursari de Credite pe


termen mediu si lung, din care:
(C.1.1.+ C.1.2.) 644.500 495.000 495.000 495.000 495.000 495.000 495.000 0

C.1.1. Rate la imprumut -


cofinantare la proiect 495.000 495.000 495.000 495.000 495.000 495.000 495.000 0
C.1.2. Rate la alte Credite pe
termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii
financiare 149.500

C2. Plati de dobanzi la Credite


pe termen mediu si lung, din
care: (C.2.1.+C.2.2.) 420.772 366.848 295.241 239.333 201.224 167.298 137.178 265.000
C.2.1. La imprumut -
cofinantare la proiect 305.772 251.848 180.241 124.333 86.224 52.298 22.178
C.2.2. La alte Credite pe
termen mediu si lung,
115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 265.000
leasinguri, alte datorii
financiare

Flux de lichiditati din


D. -1.064.443 -861.848 -790.241 -734.333 -696.224 -662.298 -632.178 -265.000
activitatea de investitii si
finantare (A-B-C)
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR – VARIANTA FARA FINANTARE
Total iesiri de lichiditati prin
C.
finantare (C1+C2) 1.859.545 1.603.696 1.460.482 1.348.667 1.272.448 1.204.357 1.244.357 265.000

C1. Rambursari de Credite pe


termen mediu si lung, din care:
(C.1.1.+ C.1.2.) 1.133.000 985.000 985.000 985.000 985.000 985.000 985.000 0

C.1.1. Rate la imprumut -


cofinantare la proiect 985.000 985.000 985.000 985.000 985.000 985.000 985.000 0
C.1.2. Rate la alte Credite pe
termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii
financiare 148.000

C2. Plati de dobanzi la Credite


pe termen mediu si lung, din
care: (C.2.1.+C.2.2.) 726.545 618.696 475.482 363.667 287.448 219.357 259.357 265.000
C.2.1. La imprumut -
cofinantare la proiect 611.545 503.696 360.482 248.667 172.448 104.357 44.357 0
C.2.2. La alte Credite pe
termen mediu si lung,
115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 215.000 265.000
leasinguri, alte datorii
financiare

Flux de lichiditati din


D. -1.859.523 -1.603.696 -1.460.482 -1.348.667 -1.272.448 -1.204.357 -1.244.357 -265.000
activitatea de investitii si
finantare (A-B-C)
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR

Diferentele dintre cele 3 scenarii in proiectia fluxului de numerar:

 Incasarile – sunt aceleasi sume de la Venituri, la care se adauga TVA-ul:


24% (prin corespondenta cu Contul de Profit si Pierdere, slide 3-5);

 Plati – sunt aceleasi sume de la Cheltuieli, la care se adauga TVA-ul:


24% (prin corespondenta cu Contul de Profit si Pierdere, slide 3-5);

 Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit reprezinta diferenta intre
incasari si plati
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR – VARIANTA FARA INVESTITIE
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Incasari din activitatea de RON


exploatare, inclusiv TVA 13463812 13466314 13466314 13466314 13466314 13466314 13466314 13466314

F. Incasari din activitatea RON


financiara pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Credite pe termen scurt RON 0 0 0 0 0 0 0 0

H. Total intrari de numerar RON 13.463.81 13.466.31 13.466.31 13.466.31 13.466.31 13.466.31 13.466.31 13.466.31
(E+F+G) 2 4 4 4 4 4 4 4
Plati pentru activitatea de
I. exploatare, inclusiv TVA, din RON 11.129.10 11.493.22 11.855.31 12.091.70 12.121.45 12.478.45 12.537.95 12.597.45
care: 3 9 0 7 7 7 7 7
I1. Materii prime si materiale RON 4.053.928 4.053.928 4.053.928 4.053.928 4.053.928 4.053.928 4.053.928 4.053.928
I2. Alte materiale RON 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872 45.872
I3. Energie si apa RON 257.040 257.040 257.040 257.040 257.040 257.040 257.040 257.040
I4. Marfuri RON
I5. Aferente personalului angajat RON 1.219.059 1.219.059 1.219.059 1.219.059 1.219.059 1.219.059 1.219.059 1.219.059
I6. Asigurari si protectie sociala RON 343.754 343.754 343.754 343.754 343.754 343.754 343.754 343.754
I7. Prestatii externe RON

I8. Impozite, taxe si varsaminte RON


asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii RON 5.190.299 5.547.304 5.929.104 6.172.054 6.201.804 6.558.804 6.618.304 6.677.804
Flux brut inainte de plati
J. RON 2.334.709 1.973.085 1.611.004 1.374.607 1.344.857 987.857 928.357 868.857
pentru impozit pe profit
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR – VARIANTA CU FINANTARE
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Incasari din activitatea de


exploatare, inclusiv TVA 13463812 16834590 16834590 16834590 16834590 16834590 16834590 16834590

F. Incasari din activitatea financiara


pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0

H. Total intrari de numerar


(E+F+G) 13.463.812 16.834.590 16.834.590 16.834.590 16.834.590 16.834.590 16.834.590 16.834.590

Plati pentru activitatea de


I. exploatare, inclusiv TVA, din
care: 10.990.952 13.211.794 13.266.198 13.393.840 13.414.113 13.470.060 13.526.542 13.519.092
I1. Materii prime si materiale 4.053.928 4.864.713 4.864.713 4.864.713 4.864.713 4.864.713 4.864.713 4.864.713
I2. Alte materiale 45.872 53.103 53.103 53.103 53.103 53.103 53.103 53.103
I3. Energie si apa 257.040 297.556 297.556 297.556 297.556 297.556 297.556 297.556
I4. Marfuri
I5. Aferente personalului angajat 1.219.059 1.449.450 1.449.459 1.449.450 1.449.459 1.449.459 1.449.459 1.449.459
I6. Asigurari si protectie sociala 343.754 409.524 409.524 409.524 409.524 409.524 409.524 409.424
I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte


asimilate 117.107 171.502 180.153 200.417 256.364 312.846 305.496
I9. Alte plati aferente exploatarii 5.071.299 6.020.341 6.020.341 6.139.341 6.139.341 6.139.341 6.139.341 6.139.341
Flux brut inainte de plati
J. pentru impozit pe profit /cifra 2.472.860 3.622.796 3.568.392 3.440.750 3.420.477 3.364.530 3.308.048 3.315.498
de afaceri si ajustare TVA (H-I)
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR – VARIANTA FARA FINANTARE
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Incasari din activitatea de


exploatare, inclusiv TVA 13463812 16834590 16834590 16834590 16834590 16834590 16834590 16834590

F. Incasari din activitatea financiara


pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0

H. Total intrari de numerar


(E+F+G) 13.463.812 16.834.590 16.834.590 16.834.590 16.834.590 16.834.590 16.834.590 16.834.590

Plati pentru activitatea de


I. exploatare, inclusiv TVA, din
care: 10.990.952 13.211.794 13.266.198 13.393.840 13.414.113 13.470.060 13.526.542 13.503.092
I1. Materii prime si materiale 4.053.928 4.864.713 4.864.713 4.864.713 4.864.713 4.864.713 4.864.713 4.864.713
I2. Alte materiale 45.872 53.103 53.103 53.103 53.103 53.103 53.103 53.103
I3. Energie si apa 257.040 297.556 297.556 297.556 297.556 297.556 297.556 297.556
I4. Marfuri
I5. Aferente personalului angajat 1.219.059 1.449.450 1.449.459 1.449.450 1.449.459 1.449.459 1.449.459 1.449.459
I6. Asigurari si protectie sociala 343.754 409.524 409.524 409.524 409.524 409.524 409.524 409.424
I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte


asimilate 117.107 171.502 180.153 200.417 256.364 312.846 289.496
I9. Alte plati aferente exploatarii 5.071.299 6.020.341 6.020.341 6.139.341 6.139.341 6.139.341 6.139.341 6.139.341
Flux brut inainte de plati
J. pentru impozit pe profit /cifra 2.472.860 3.622.796 3.568.392 3.440.750 3.420.477 3.364.530 3.308.048 3.331.498
de afaceri si ajustare TVA (H-I)
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR

Diferentele dintre cele 3 scenarii in proiectia fluxului de numerar:

 Plati/incasari pentru impozite si taxe: sunt incluse rambursarile si platile


de TVA si alte impozite (impozitul pe profit, prin corespondenta cu Contul
de Profit si Pierdere)
 Rambursarile de TVA: Diferenta intre incasari si venituri (valoare cu TVA
si fara TVA);
 Platile de TVA: Diferenta intre plati si cheltuieli (valoare cu TVA si fara
TVA);
 Celelalte sectiuni se calculeaza prin sume, dupa formulele aferente;
 La “Disponibil de numerar al perioadei precedente” se completeaza doar
ptr anul 0 cu “Casa si conturi la banci” sau “Capitaluri proprii” din bilant;
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR – VARIANTA FARA INVESTITIE
Plati/incasari pentru impozite
K. RON
si taxe (K1-K2+K3) 625.351 568.750 507.790 469.000 464.250 407.250 397.750 388.250
K1. plati TVA RON 2.149.683 2.150.083 2.150.083 2.150.083 2.150.083 2.150.083 2.150.083 2.150.083
K2. rambursari TVA RON 1.524.332 1.581.333 1.642.293 1.681.083 1.685.833 1.742.833 1.752.333 1.761.833
K3. impozit pe profit/cifra de
RON
afaceri 0 0

Total plati, exclusiv cele


O. RON 625.351 568.750 507.790 469.000 464.250 407.250 397.750 388.250
aferente exploatarii
(K+L+M+N)
Flux de numerar din
P. activitatea de exploatare (J- RON 1.709.358 1.404.335 1.103.214 905.607 880.607 580.607 530.607 480.607
O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH RON


FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al RON


perioadei (D+P) 1.069.858 914.335 613.214 415.607 390.607 90.607 40.607 -9.393

R. Disponibil de numerar al
perioadei precedente 468.000 468.000 1.537.858 2.452.194 3.065.408 3.481.015 3.871.622 3.962.230 4.002.837

S. Disponibil de numerar la
sfarsitul perioadei (Q+R) 468.000 1.537.858 2.452.194 3.065.408 3.481.015 3.871.622 3.962.230 4.002.837 3.993.444
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR – VARIANTA CU FINANTARE
Plati/incasari pentru impozite
K.
si taxe (K1-K2+K3) -456.535 893.938 893.938 874.938 874.938 874.938 874.938 874.938
K1. plati TVA 2.149.683 2.687.875 2.687.875 2.687.875 2.687.875 2.687.875 2.687.875 2.687.875
K2. rambursari TVA 2.606.219 1.793.937 1.793.937 1.812.937 1.812.937 1.812.937 1.812.937 1.812.937
K3. impozit pe profit/cifra de
afaceri

Total plati, exclusiv cele


O. -456.535 893.938 893.938 874.938 874.938 874.938 874.938 874.938
aferente exploatarii
(K+L+M+N)
Flux de numerar din
P. activitatea de exploatare (J- 2.929.395 2.728.858 2.674.454 2.565.812 2.545.539 2.489.592 2.433.110 2.440.560
O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH


FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al


perioadei (D+P) 1.864.952 1.867.010 1.884.213 1.831.479 1.849.315 1.827.294 1.800.932 2.175.560

R. Disponibil de numerar al
perioadei precedente 468.000 468.000 2.332.952 4.199.963 6.084.176 7.915.655 9.764.970 11.592.264 11.592.264

S. Disponibil de numerar la
sfarsitul perioadei (Q+R) 468.000 2.332.952 4.199.963 6.084.176 7.915.655 9.764.970 11.592.264 13.393.196 13.767.824
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR – VARIANTA FARA FINANTARE
Plati/incasari pentru impozite
K.
si taxe (K1-K2+K3) -456.535 893.938 893.938 874.938 874.938 874.938 874.938 874.938

K1. plati TVA 2.149.683 2.687.875 2.687.875 2.687.875 2.687.875 2.687.875 2.687.875 2.687.875

K2. rambursari TVA 2.606.219 1.793.937 1.793.937 1.812.937 1.812.937 1.812.937 1.812.937 1.812.937

K3. impozit pe profit/cifra de


afaceri

Total plati, exclusiv cele


O. -456.535 893.938 893.938 874.938 874.938 874.938 874.938 874.938
aferente exploatarii
(K+L+M+N)
Flux de numerar din
P. activitatea de exploatare (J- 2.929.395 2.728.858 2.674.454 2.565.812 2.545.539 2.489.592 2.433.110 2.456.560
O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH


FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al


perioadei (D+P) 1.069.872 1.125.162 1.213.972 1.217.145 1.273.091 1.285.235 1.188.753 2.191.560

R. Disponibil de numerar al
perioadei precedente 468.000 468.000 1.537.872 2.663.035 3.877.007 5.094.152 6.367.243 7.652.478 8.841.231

S. Disponibil de numerar la 11.032.79


sfarsitul perioadei (Q+R) 468.000 1.537.872 2.663.035 3.877.007 5.094.152 6.367.243 7.652.478 8.841.231 1
INDICATORI FINANCIARI
Exista doua modalitati principale de abordare a analizei financiare a investitiei si anume:
•principiul economic,care se bazeaza pe capacitatea investitiei de a crea valoare si de a fi
reantabila,pe baza rezultatelor sau fluxurilor financiare pe care le genereaza in activitatea ei
de exploatare;
 principiul financiar, care se bazeaza pe aceleasi considerente,insa ia in considerare toate
aspectele legate de investitie,inclusive cele de finantare.
Indiferent de modalitate, exista patru concepte fundamentale care ghideaza analiza unei
investitii:
 capacitatea acesteia de a crea valoare pentru intreprindere si pentru actionari;
 rentabilitatea acesteia,definite prin capacitatea de a genera rezultate in urma efortului;
 termenul de recuperare a investitiei,care se doreste a fi cat mai mic;
 riscul, care trebuie sa fie cat mai mic.
Indicatorii de eficienta,care constituie criteriile financiare de evaluare a investitiilor dupa
principiul economic sunt:
 valoarea actualizata neta;
 rata interna de rentabilitate;
 termenul de recuperare a investitiei;
 indicele de profitabilitate;
INDICATORI FINANCIARI
VALOAREA ACTUALIZATA NETA(VAN) reprezinta diferenta intre cash-flow-urilor actualizate
previzibile (inclusive valoarea reziduala si costul intial al investitiei.
RATA INTERNA DE RENTABILITATE (RIR) corespunde ratei de actualizare ce face ca valoarea
actualizata neta sa fie nula. RIR este acea rata de actualizare pentru care suma iesirilor de trezorerie
actualizate este egala cu suma incasarilor actualizate.Pentru a argument realizarea investitiei trebuie
ca RIR sa fie cel putin egala cu rata medie a dobanzii pe piata sau cu costul mediu ponderat al al
capitalului (in cazul finantarii mixte:surse proprii si surse imprumutate)
Rentabilitatea proiectului de investitii creste pe masura ce RIR creste.
INDICELE DE PROFITABILITATE (IP) reprezinta valoarea actualizata neta obtinuta prin investirea
unei unitati monetare in proiectul respectiv.
Daca IP este supraunitar ,atunci proiectul de investitii este rentabil.
TERMENUL DE RECUPERARE A INVESTITIEI (TR) reprezinta numarul de ani necesar pentru
recuperarea investitiei prin cash-flow-urile nete actuale actualizate.
Termenul de recuperare nu trebuie sa fie mai mare decat durata de viata a investitiei.
Pentru calculul indicatorilor s-a tinut seama de valoarea reziduala care reprezinta 50 % din
amortizarea contabila a mijloacelor fixe din ultimului an, sau 4,3 % din valoarea de intrare a
mijloacelor fixe,adica 257.000 lei.
Calculul VANsi RIRF s-a facut folosind metoda incremental.Din fluxurile de numerar in varianta
cu investitie s-au scazut fluxurile de numerar calculate pentru varianta fara investitie.
INDICATORI FINANCIARI
Calculul VAN si RIRF pentru varianta cu investitie si fara finantare nerambursabila
este prezentat mai jos:
Se observa ca investitia nu este rentabila in varinta de mai sus.Valoarea neta actualizata
este negative ( -258.160 lei) si RIRF este de 4,67 %, sub rata dobanzii.
Flux de numerar in varianta
cu investitie si fara finantare 112516
nerambursabila 1069872 2 1213972 1217145 1273091 1285235 1188753 2191560
Flux de numerar in varianta
fara investitie 1069858 914335 613214 415607 390607 90607 40607 -9393
Flux de numerar investitie 14 210827 600758 801538 882484 1194628 1148146 2200953
Valoare investitie -5794141
Valoare reziduala 257000
Flux de numerar investitie -5794127 210827 600758 801538 882484 1194628 1148146 2457953
Rata de actualizare 5%
Coeficienti de actualizare 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,746 0,711 0,677
Calcul valoarea neta
actualizata -5794127 200707 544888 692529 726284 891192 816332 1664034
Valoarea neta actualizata -258160
Rata Interna de Rentabilitate Financiara 4,67%
INDICATORI FINANCIARI
In varianta cu investitie si cu finantare nerambursabila,luandu-se in calcul numai
contributia beneficiarului, indicatorii sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Flux de numerar in varianta


cu investitie si cu finantare
nerambursabila 1864952 1867010 1884213 1831479 1849315 1827294 1800932 2175560
Flux de numerar in varianta
fara investitie 1069858 914335 613214 415607 390607 90607 40607 -9393
Flux de numerar investitie 795094 952675 1270999 1415872 1458708 1736687 1760325 2184953
Valoare investitie
(contributie beneficiar) -2358284
Valoarea reziduala 257000
Flux de numerar investitie -1563190 952675 1270999 1415872 1458708 1736687 1760325 2441953
Rata de actualizare 5%
Coeficienti de actualizare 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,746 0,711 0,677
Calcul valoarea neta
actualizata -1563190 906947 1152796 1223313 1200517 1295569 1251591 1653202
Valoarea neta actualizata 7120745
RIRF 76,40%
INDICATORI FINANCIARI
In aceasta varianta s-a luat in calcul la valoarea investitiei numai contributia beneficiarului.
Dupa cum se observa indicatorii de eficienta sunt pozitivi in varianta cu investitie si
cu finantare nerambursabila.
Valoarea neta actualizata este de 7.120.745 lei ,RIRF este 76,40%.
Daca luam in calcul investitia totala de 5.794.141 lei, durata de recuperare a investitiei
este de 5 ani si 4 luni, iar indicele de profitabilitate este de 1,23.
Durata de recuperare a investitiei este mai mica decat durata ei de viata, iar Indicele de
profitabilitate fiind supraunitar, investitia este rentabila.
Obiectivul financiar al unei investitii este obtinerea de venit maxim mentinand cel mai scazut
nivel al riscului.Cea mai importanta masura a valorificarii investitiei din punctul de vedere al
initiatorului care plaseaza capital intr-un proiect este rata interna de rentabilitate.Dupa cum
am vazut in cele prezentate mai sus in toate variantele (cu proiect si fara proiect) rezultatul
din exploatare al firmei este pozitiv ceea ce inseamna ca afacerea este una profitabila,dar
activitatea financiara a firmei este negativa datorita influientelor de curs valutar si dobanzilor
la creditele contractate.
Varianta optima rezultata din analiza efectuata mai sus este cea cu proiect si cu
finantare nerambursabila.
TERMENUL DE RECUPERARE AL INVESTITIEI
TERMENUL DE RECUPERARE AL INVESTITIEI
Termenul de recuperare al investitiei se calculeaza ca si raport intre investitia totala si cash
–flow-ul mediu anual.
Tr = It / CF mediu anual
It = 11.455 lei
CF mediu anual = (CF0 + CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5) / 6 = (-9345 + 11445 + 2538 +
2114 + 1888 + 1600 + 1344 )/6 = 11584/ 6 = 1931
Tr = 11445 / 1931 = 5,93
Termenul de recuperare al investitiei neactualizate este de 5,93.
An Total costuri Total incasari Cash-flow net
actualizate actualizate actualizat
0 17.865 lei 8.520 lei -9345 lei
1 2.538 lei
2 2.114 lei
3 1.888 lei
4 1.600 lei
5 1344 lei
Total 139 lei