Sunteți pe pagina 1din 1

3.

Guvernul
Aşa cum s-a arătat al punctul precedent, puterea executivă în Franţa aparţine Preşedintelui
Republicii şi Guvernului, ceea ce a determinat o serie de comentatori politici să considere
executivul francez ca fiind un executiv „bicefal”.
În ceea ce priveşte numirea primului ministru, aceasta reprezintă o atribuţie proprie a
preşedintelui republicii. Decretul preşedintelui republicii, în acest caz, nu are nevoie să fie
contrasemnat de primul ministru care iese din activitate. Pe de altă parte, preşedintele este liber
să desemneze pe cine doreşte pentru funcţia de prim ministru şi nu este obligat să procedeze ca
în timpul celei de-a patra Republici la o consultare cu grupurile politice parlamentare. Cu toate
acestea, el trebuie să ţină seama de cerinţa ca persoana ce va fi desemnată să se bucure de
încrederea majorităţii parlamentare.
Faţă de Parlament, primul ministru apare ca un reprezentant al majorităţii. El are totodată şi
dreptul de a participa la procedura legislativă, semnând şi depunând pe masa Parlamentului
proiectele de legi în numele Guvernului.

http://www.referate10.ro/referate-stiinte-politice.html

. În statele cu formă de guvernământ parlamentară (ex: Regatul Unit, Germania) primul ministru (sau
cancelarul) este şeful guvernului, autoritatea executivă în stat, şeful statului (Monarh sau Preşedinte)
având, cu mici excepţii, funcţii simbolice.

2. În cele cu formă de guvernământ semiprezidenţială (ex: Franţa, România), primul ministru este şeful
guvernului, dar nu şi al statului, funcţia aceasta fiind preluată de preşedintele statului. Acesta din urmă
îndeplineşte funcţii importante mai ales în domeniul politicii externe şi celei de apărare şi de securitate
(domaine reservee).

3. În cele cu formă de guvernământ prezidenţială (ex: SUA), nu există prim ministru, atât funcţia de şef al
guvernului cât şi cea de şef al statului fiind îndeplinită de preşedintele statului.
Executivul este format din instituţia şefului statului şi guvern.
În primele două cazuri avem un executiv divizat din punct de vedere al competenţelor, format din guvern
şi şef de stat, având în vedere că şeful statului şi cel al guvernului sunt două persoane diferite.
În ultimul caz avem un executiv monolitic, unde instituţia şefului de stat şi cea a guvernului sunt conduse
de aceeaşi persoană.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Prim-ministru