Sunteți pe pagina 1din 31

Universitatea “Transilvania” din Braşov

Facultatea de Inginerie Electrică şi


Ştiinţa Calculatoarelor

CURSUL 1
INTRODUCERE
Sisteme energetice inteligente

“Energia este unică nu numai datorită abilităţii de


a da răspunsuri multor probleme ale societăţii, dar
şi pentru că este singura la care mai putem face
ceva...”

Prof. Richard Smalley, laureat al Premiului Nobel,


Universitatea Rice California
Sisteme energetice inteligente

•Transportul şi distribuţia eficientă a energiei


electrice reprezintă cerinţe fundamentale
pentru a asigura societăţii civile şi
economiei resursele energetice esenţiale.
• Necesitatea de a reînnoi reţelele de energie
electrică ale Europei precum şi cererea de
energie tot mai mare, reprezintă premise
pentru consolidarea unei pieţe de
electricitate trans-europene, alături de
integrarea de surse de energie sustenabile
(incluzând sursele regenerabile).
•Pentru a atinge aceste deziderate cercetarea
şi dezvoltarea în domeniu joacă un rol
crucial.
Sistemul energetic european 2005
Sistemul energetic european – date
statistice

• 2500 TWh utilizaţi @ 25€/MWh


• 560 GW capacitate instalată @ 500€/kW =
280G€
• 230.000 km de reţele electrice de ÎT @
0.4M€/km = 90G€
• Aprox. 5.000.000 km de reţele electrice de
MT+JT
• 1500€ investiţie pe cetăţean EU
• 430 milioane de utilizatori deserviţi
Necesarul de investiţii europene până în
anul 2030>1000 G€

• Cerere
- Creştere de 2%/an = +1250 TW
• Producerea de energie electrică
- Înlocuire & extindere 900 GW
- RES 500 GW
• Transport şi Distribuţie
- Înlocuire, extindere şi integrare
RES+DG 500 G€
• Piaţa de energie & Reglare preţ energie
- Date + informaţii > 20G€ investiţie
(bazat pe 100€ pe conectare)
Sisteme energetice inteligente

•Sistemele de energie electrică ale


Europei au furnizat, începând cu multe
decenii în urmă, şi continuă să
furnizeze, cu succes, legăturile de bază
dintre producătorii de energie electrică
şi consumatori.
• Arhitectura de bază a acestor sisteme
s-a dezvoltat în concordanţă cu
tehnologiile de generare a energiei
electrice, bazate predominant pe surse
convenţionale de energie, situate în
general departe de consumatori.
Sisteme energetice inteligente

• Problematica energetică actuală a determinat


Europa să-şi schimbe treptat viziunea despre
sistemele electrice actuale şi să treacă la
implementarea de SISTEME ELECTRICE
INTELIGENTE (SMART GRIDS).
Originea conceptului de
Sisteme energetice inteligente

• SISTEMELE ENERGETICE INTELIGENTE au apărut ca şi


concept (în Europa) în anul 2005, prin lansarea Platformei
Europene de Cercetare Tehnologică în domeniul
sistemelor de energie electrică, şi care îşi propune
formularea şi promovarea unei noi viziuni pentru
dezvoltarea sistemelor de electricitate ale Europei până în
anul 2020 şi după.

• Iniţiativa răspunde noilor provocări şi oportunităţi, cu


beneficii pentru toţi utilizatorii, investitorii şi companiile
care au drept scop eficientizarea energiei.
Sisteme energetice inteligente

Sectorul energetic îşi propune ca în viitor să


răspundă următoarelor cerinţe:

•abordarea energetică centrată pe utilizator


•înnoirea şi înlocuirea reţelelor electrice
•siguranţa alimentării cu energie electrică
•liberalizarea pieţii energetice
•interoperabilitatea sistemelor electrice europene
•producerea distribuită (DG) şi utilizarea surselor de
energie regenerabile (RES)
Sisteme energetice inteligente

•protecţia mediului
•managementul cererii de energie (DSM)
•dezvoltarea continuă şi armonizarea politicilor
energetice în cadrul Uniunii Europene
•încadrarea într-un context care să ţină seama şi
de aspecte sociale şi demografice
Sisteme energetice inteligente

Factorii implicaţi în conturarea sistemelor de energie


inteligente
•utilizatorii
•producătorii de energie electrică
•companiile de transport şi distribuţie a energiei electrice
•companiile de furnizare a energiei electrice
•producătorii de echipamente de specialitate
•cercetătorii
•comercianţii de energie electrică
•agenţiile guvernamentale şi agenţiile de reglementare a
tarifelor energiei electrice
•furnizorii de servicii şi soluţii energetice avansate
•mediul educaţional
Sisteme energetice inteligente

Sistemele energetice ale Europei în anul 2020 şi după:

• flexibile – vor îndeplini cerinţele consumatorilor şi în acelaşi


timp vor răspunde schimbărilor şi provocărilor apărute în timp.
• accesibile – vor permite conectarea la reţea a tuturor
utilizatorilor, în particular a celor care utilizează RES şi surse
locale foarte eficiente, cu emisie de carbon zero sau foarte
scăzută.
• fiabile – vor asigura şi vor îmbunătăţi siguranţa şi calitatea
alimentării cu energie electrică, în concordanţă cu cerinţele
societăţii „digitale”.
• economice – vor furniza cea mai bună valoare prin inovaţie,
management energetic eficient şi competiţie corectă.
Sisteme energetice inteligente

Caracteristicile sistemelor
energetice inteligente

•consumatorii sunt parte ale “buclei reţelei”, atât


producători cât şi consumatori = ”prosumatori”
(producători+consumatori)
- informaţii în timp real despre preţul energiei
(contoare inteligente)
- sisteme automatizate + confort
- investiţii adecvate şi recompense stimulatoare

•posibilitatea integrării a milioane de surse de


producere a energiei electrice de mici dimensiuni
Sisteme energetice inteligente

•energia electrică furnizată în centralele de mare


putere să coexiste cu cea generată în mod sustenabil,
la scară mică,

•găsirea de soluţii pentru echilibrarea situaţiei cerere-


resurse disponibile,

•reţelele electrice eficiente şi fiabile,

•calitatea energiei electrice diferenţiată la punctul de


conectare,

•piaţa energiei electrice matură, reglementată


corespunzător.
Sistemul energetic tradiţional

• Sistemul energetic actual este predominant bazat


pe centrale electrice de puteri mari conectate la
sistemele de transport a energiei electrice, care la
rândul lor alimentează sistemele de distribuţie de
medie şi respectiv joasă tensiune.

• Sistemul de transport şi distribuţie este condus de


monopoluri naturale, sub controlul autorităţilor de
reglementare.

• Pe de altă parte, sectorul de producere a energiei


electrice este tot mai competitiv.
Sistemul energetic tradiţional

Imaginea de
ansamblu este
aceea
corespunzătoare
fluxului de
energie electrică
într-un singur
sens, de la
producător la
utilizator.
Sistemul energetic tradiţional

•Caracteristici
•Interconexiuni limitate între graniţe
•Control centralizat
•Tehnologie care atinge în curând un secol
de existenţă
•Centrale electrice de puteri mari
•Sistemul energetic este optimizat tehnic
pentru consum regional
•Reglementările comerciale şi legislative
diferite
Sistemul energetic în viitorul apropiat

Caracteristici

•Calitate, siguranţă, fiabilitate conform cerinţelor utilizatorului,


specifice erei digitale,
•Sistem strategic, optimizat, flexibil,
•Management al cererii de energie flexibil şi servicii cu
valoare adăugată orientate spre client,
•Management energetic coordonat local şi integrarea
completă a centralelor mari cu DG şi RES,
•Producerea distribuită a energiei cât mai aproape de
consumator,
•Armonizarea cadrului legislativ european astfel încât să se
faciliteze comerţul şi serviciile energetice trans-europene.
Sistemul energetic în viitorul apropiat

Funcţionarea sistemului se va baza atât pe surse centrale cât


şi distribuite de producere a energiei electrice, cu
managementul sistemului complet integrat
Sistemul energetic în viitorul apropiat

Imbinat

Actual
Integrat

Control centralizat Control integrat


Sistemul energetic în viitorul apropiat

Imaginea de ansamblu este aceea corespunzătoare


fluxului bidirecţional de energie electrică pentru
sistemele de distribuţie a energiei electrice, sisteme
care vor deveni active.
Sistemul energetic în viitorul apropiat

Realizarea sistemelor de distribuţie active va


permite implementarea de noi concepte de
sistem. Cele două exemple propuse sunt:

1. Microsistemele de energie electrică

2. Utilităţi virtuale
Sistemul energetic în viitorul apropiat

Microsistemele = reţele de joasă tensiune cu surse


distribuite de producere a energiei electrice, împreună
cu dispozitive locale de stocare a energiei şi sarcini
controlabile (încălzitoare de apă, aparate de aer
condiţionat).
- puterea instalată totală este cuprinsă între câteva
sute de kilowaţi şi câţiva megawaţi.
- deşi funcţionează mai mult conectate la reţeaua
locală de distribuţie, pot să comute automat pe mod
funcţionare autonom, izolat, în caz de defecţiuni în
reţea, şi pot să se resincronizeze cu reţeaua după
înlăturarea defectului.
Microsistemul energetic
Utilităţile virtuale

Utilităţile virtuale (piaţa virtuală de electricitate) adoptă


structura unui model asemănător Internet-ului.

- Energia electrică este achiziţionată şi distribuită în


puncte sau noduri agreate.
- Sursa energiei electrice tranzacţionate poate fi
convenţională, RES sau energie stocată, şi este
determinată de furnizor.
- Sistemul dispune de tehnologie modernă a
informaţiei, componente avansate ale electronicii de
putere şi stocări eficiente.
Utilităţile virtuale
Tehnologii noi

Sistemele energetice inteligente se vor baza pe


tehnologii noi
• sisteme de distribuţie active
• tehnologii noi pentru reţelele electrice, care să faciliteze
transportul energetic şi să reducă piederile de energie
electrică (supraconductoare, temperaturi mari de funcţionare,
cu utilizarea nanotehnologiilor, etc)
• dezvoltarea pe scară largă a sistemelor de comunicaţie,
servicii on-line, răspuns la cerere şi management al cererii de
energie
• tehnologii avansate în domeniul electronicii de putere,
pentru asigurarea calităţii energiei electrice
• dispozitive staţionare de stocare a energiei
Tehnologii noi
Obiectivele sistemelor energetice inteligente

•Dezvoltarea unei viziuni comune pentru viitor, care să


încurajeje angajamentul a cât mai multor părţi,
independente
•Identificarea nevoilor de cercetare şi construirea
suportului pentru creşterea efortului de cercetare public şi
privat
•Alinierea proiectelor de cercetare şi dezvoltare în
derulare, a programelor regionale, naţionale şi europene
pe domeniul sistemelor de transport şi distribuţie a
energiei electrice
•Trasarea concluziilor şi recomandărilor pentru acţiunile
următoare şi implementarea calendarului strategic de
cercetare, precum şi a planului de dezvoltare
Sistemele energetice inteligente
în viitorul nu prea îndepărtat...