Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 13 – Expertiza Filiaţiei

-filiaţia = raportul de descendenţă biologică care rezultă din şirul continuu al naşterilor
-relaţiile de descendenţă sunt legiferate de Codul Familiei şi unele articole din Codul Penal
1. filiaţia faţă de mamă
-în cazul lipsei certificatului de naştere
-în caz de schimb de copii (maternitate)
2. filiaţia faţă de tată
-stabilirea paternităţii copilului nou-născut în afara căsătoriei
-negarea (tăgada) paternităţii->copil născut în cadrul unei căsătorii
-depărtare între soţi
-infidelitatea soţiei
-incapacitatea de procreere a soţului
-absenţă prelungită a soţului de la domiciliu->ex.detenţie
-cazuri penale în care poate fi solicitată expertiza medico-legală a filiaţiei:
-viol + sarcină
-pruncucidere
-incest
-examinările pot fi:
-examinări serologice
-examinări dermatoglifice->s-a renunţat
-examen antropologic
-stabilirea capacităţii de procreere a bărbatului
-determinarea perioadei de concepţie
1. examinări serologice
-există 60-70 sisteme genetice sanguine
-pt.ca un sistem genetic să aibă valoare trebuie să îndeplinească anumite condiţii:
-să fie stabil în tot cursul vieţii
-să fie prezent de la naştere sau să apară în primele luni de viaţă
-să se transmită după legi genetice stabile
-clasificare sistemelor după locul identificării:
-eritrocitare->ABO,Rh,MN,Kell-Cellane,Duffy,Kidd,sistemul Lutheran
-serice->sistemul haptoglobinelor (Hp),sistem grup specific component,sistem Gm,sistem
Km
-enzimatice:
-fosfataze acide eritrocitare (FAE)
-adenilat-kinaza (ADK)
-fosfoglucomutaza I
-limfocitare->HLA
-sistemul secretor / nesecretor
-sistemul gustător / negustător
-caracterele copilului sunt rezultatele sumării caracterelor primite de la mamă şi tată;nici un copil
nu poate dobândi un caracter pe care părinţii nu îl au
-în mod curent se cercetează factorii eritrocitari şi serici ai mamei copilului şi ai presupusului tată
-se poate exclude paternitatea unui bărbat faţă de un copil dar niciodată nu o poate afirma
-non-excluderea nu poate confirma paternitatea
-şansa unui bărbat învinuit de a se exclude de la paternitate este cu atât mai mare cu cât se
efectuează mai multe examinări serologice
-formulări:

1
-paternitatea bărbatului X faţă de copilul Y se exclude
-paternitatea nu se exclude : bărbatul X poate fi tatăl copilului Y ca şi orice alt bărbat cu
aceeaşi configuraţie genetică în sistemele utilizate
-examinarea serologică cu cea mai mare şansă de aflare a adevărului este determinarea sistemului
HLA (mare valoare clinică în tipizare în vederea transplantelor / transfuziilor) (probabilitate de
depistare a adevăratului tată de aprox. 95%)
-examinarea cea mai exactă = tehnologia ADN (amprenta genetică)
-ADN se poate utiliza şi pt.identificarea:
-persoanelor dispărute într-un accident
-cadavrului
-sexului
-criminalului
-sunt necesare infime probe biologice
2. examen antropologic->examen adjuvant
-studiul principalelor caracteristici somatice comparativ la copil,mamă,presupusul tată
-programe de calculator care dau rezultate rapide şi de mare fineţe
3. stabilirea capacităţii de procreere a bărbatului
-se recoltează lichidul seminal sub strictă supraveghere->spermogramă
-rezultatele exprimă starea subiectului în momentul examinării
-în justiţie sterilitatea se admite doar în caz de azoospermie sau dacă toţi spermatozoizii sunt
anormali
4. determinarea perioadei de concepţie->precizarea intervalului de timp în care a fost posibilă
concepţia copilului
-din foaia de observaţie clinică a nou-născutului
-lungimea copilului la naştere
-data naşterii
-sexul nou-născutului
-data (perioada) coabitării->din declaraţiile părţilor
-tabele matematice->interval cu perioada de concepţie
-dacă data coabitării este în afara perioadei de concepţie->tatăl se exclude