PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Clasa a VIII-a Data ________________ Profesor: Popescu Corneliu Unitatea de învăţare: Surse de energie Titlul lecţiei: Producerea energiei electrice Tipul lecţiei: de sinteză Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a VIII-a, elevii vor fi capabili: 1.1 să identifice caracteristicile definitorii ale unor sisteme întâlnite în natură 1.2 să descrie fenomene mecanice, acustice, termice, electrice, atomice sau nucleare 2.1 să identifice posibilităţile practice de aplicare a cunoştinţelor teoretice din domeniile studiate în cadrul fizicii 3.3 să analizeze relaţiile cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din cadrul domeniilor studiate 3.4 să aplice cunoştinţele dobândite prin studiul fizicii în domenii conexe acesteia 4.3 să prezinte sub formă scrisă sau orală rezultatele unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică proprie fizicii 5.1 să argumenteze avantajele şi dezavantajele tehnologiilor actuale şi de perspectivă pentru mediu Obiective concrete: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: OC1. să explice importanţa energiei electrice în ziua de azi; OC2. să enumere principalele metode de producere a energiei electrice; OC3. să precizeze avantajele şi dezavantajele fiecărei metode, în funcţie de principiul de funcţionare; OC4. să arate utilizările practice ale acestor metode. Resurse: • Materiale: baterie, lămâie, plăcuţe de cupru şi zinc, becuri, model de alternator, magnet permanent, bobină, miliampermetru, fire de legătură, calculator cu panou fotovoltaic etc.; • Informaţionale: prezentări PowerPoint realizate de elevi şi coordonate de profesor, PC, proiector, fişe de lucru, hartă, manual; • Procedurale: studiul de caz, lucrul în grup, problematizarea, argumentarea; • De timp: 50 minute.

• Grupa 5 – studiul unui calculator cu panou fotovoltaic. utilizări. avantaje şi dezavantaje. fisiunea nucleară. Transferul de cunoştinţe (40’) – obiective urmărite: OC2-OC4 Elevii lucrează pe grupe de 3-4 elevi. dezavantaje. • Grupa 3 – Centralele termoelectrice şi hidroelectrice: schema-bloc. acolo unde este posibil. 4. sunt integrate experimente efectuate de elevi: • Grupa 1 – circuitul simplu format din baterie şi bec. • Grupa 2 – studiul modelului alternatorului. La această discuţie participă întreaga clasă. cu ajutorul dispozitivelor prezente la mese şi al prezentărilor PowerPoint pe care le-au realizat sub îndrumarea profesorului. avantaje şi dezavantaje. Temele de lucru pe grupe sunt următoarele: • Grupa 1 – Curentul continuu şi curentul alternativ. Se urmăreşte ca elevii de la toate grupele să achiziţioneze aceleaşi cunoştinţe. aspectele legate de avantajele. geotermale etc. eoliene. Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back-ului (5’) Elevii rezolvă testul de fixare. Ei expun informaţiile găsite pe tema dată. funcţionare. Pentru o mai bună fixare a cunoştinţelor şi pentru asigurarea participării tuturor elevilor. • Grupa 4 – Centralele nucleare: alcătuirea şi funcţionarea reactorului nuclear. • Grupa 2 – Alternatorul şi dinamul: alcătuire şi funcţionare. avantaje. • Grupa 5 – Energii neconvenţionale: centrale solare. construirea unui element galvanic dintr-o lămâie şi 2 plăcuţe de cupru şi zinc. mareomotrice.. funcţionarea bateriei şi acumulatorului. pe care să le treacă în fişele de lucru. 2. . dezavantajele şi utilizările fiecărei metode vor fi discutate de către toţi elevii. 3. În cadrul fiecărei grupe. Captarea atenţiei (3’) – obiectiv urmărit: OC1 Profesorul le cere elevilor să enumere utilizările electricităţii în viaţa de zi cu zi. centrala de la Cernavodă.SCENARIU DIDACTIC 1. funcţionare. să argumenteze avantajele şi dezavantajele folosirii energiei electrice faţă de alte forme de energie. centrale din România. Moment organizatoric (2’) Profesorul verifică prezenţa la oră şi aşezarea elevilor pe grupe.

FIŞĂ DE LUCRU CLASA A VIII-A TEMA: „PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE” 1. Centralele termoelectrice şi hidroelectrice • Centralele termoelectrice sau ____________ transformă căldura degajată prin arderea unui ____________ în energie electrică. El este produs de __________. 3. care e transformată în _____ sub presiune. _____________ şi ____________. El este alcătuit dintr-o parte fixă numită __________ şi una mobilă numită __________. • Curentul alternativ îşi schimbă periodic ___________. Un astfel de element este alcătuit din 2 __________. • Utilizări ale bateriei: ____________________________________________ • Acumulatorul poate fi ____________. Alternatorul şi dinamul • Alternatorul este un dispozitiv care generează curent _________. gaz etc. Bateria transformă energia _________ în energie ___________. are loc variaţia ________________ în spirele sale. la care este ataşat un ____________ şi două _____________________. scufundaţi într-o soluţie de _________. păcură. care este colectată cu ajutorul ___________ şi ___________________ şi apoi trimisă către consumator. • Schema transferului de energie într-o centrală termoelectrică: • Centrale termoelectrice importante din România: _____________________ . • O centrală termoelectrică este alcătuită dintr-un ________ în care este ars ___________ (cărbune. • Utilizări ale acumulatorului: ______________________________________ 2. • Atunci când ___________ se învârte în câmpul magnetic generat de __________. Curentul continuu şi curentul alternativ • Curentul continuu se caracterizează prin faptul că ___________ său nu se modifică. El este produs de ____________. ceea ce generează o ____________________. • Dinamul are o alcătuire şi funcţionare asemănătoare cu alternatorul. • O baterie este alcătuită din unul sau mai multe elemente __________. Acesta învârte o __________ care este legată de __________ unui alternator. însă spre deosebire de aceste produce curent __________.). Căldura degajată încălzeşte apa.

• Apa acumulată în spatele ___________. Schema transferului de energie într-o centrală nucleară: În România se află centrala nucleară de la _________. în ____________________. iar aburul obţinut este folosit pentru a roti o ________. • Centralele geotermale încălzesc apa cu ajutorul energiei termice înmagazinate în _____________. . este trimisă printr-o ________________. pe care o transformă în abur sub presiune. Energii neconvenţionale • Energia solară poate fi transformată în energie electrică.Centralele hidroelectrice sau ____________ transformă energia acumulată de apa dintr-un ______________ în energie electrică. Aceasta foloseşte _________ drept combustibil nuclear şi ___________ drept moderator şi agent de răcire. sub acţiunea __________ încetiniţi de _________. • Utilizări ale celulelor fotovoltaice: _________________________________ • Centralele eoliene transformă energia cinetică a ___________ în energie electrică. care încălzeşte _____________. Acesta la rândul său încălzeşte apa. iar aburul învârte o _________ cuplată cu un generator. cu ajutorul panourilor solare. Centralele nucleare • Centralele nucleare transformă energia degajată în urma reacţiei de • • ______________ în energie electrică. • 5. La capătul inferior al acesteia se află o _________ care se roteşte împreună cu rotorul unui __________. care sunt formate din ________________. În interiorul ___________________ se produce __________ nucleelor de ____________. În urma reacţiei se degajă o mare cantitate de _________. • Schema transferului de energie într-o centrală hidroelectrică: • • Centrale hidroelectrice importante din România: ______________________ • Centralele mareomotrice se bazează pe variaţia nivelului __________ în timpul unei zile 4.

4. O baterie este formată din una sau mai multe pile … 6. Localitate în care se găseşte singura centrală nucleară din România. Energia vântului. 7. 3. Pe verticala A-B veţi găsi un cuvânt care ar putea sintetiza tema lecţiei de azi. Centrală electrică în care sunt arşi combustibili fosili. Centrală electrică situată pe un curs de apă. Dispozitiv asemănător cu alternatorul.TEST DE FIXARE Înscrieţi în următorul rebus cuvintele corespunzătoare definiţiilor de mai jos: A 1 2 3 4 5 6 7 B 1. care produce curent continuu. 5. . 2. Dispozitiv care produce curent electric alternativ.

Rezolvarea testului 2 E 3 4 5 G 6 D 7 C O A H A I E 1 T L I L T I D L V N A R N E A E R A M A R M N Ă R N O C N I V O O A E C D C T N E Ă E O T N R R T A R L A Ă L Ă .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful