PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Clasa a VIII-a Data ________________ Profesor: Popescu Corneliu Unitatea de învăţare: Surse de energie Titlul lecţiei: Producerea energiei electrice Tipul lecţiei: de sinteză Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a VIII-a, elevii vor fi capabili: 1.1 să identifice caracteristicile definitorii ale unor sisteme întâlnite în natură 1.2 să descrie fenomene mecanice, acustice, termice, electrice, atomice sau nucleare 2.1 să identifice posibilităţile practice de aplicare a cunoştinţelor teoretice din domeniile studiate în cadrul fizicii 3.3 să analizeze relaţiile cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din cadrul domeniilor studiate 3.4 să aplice cunoştinţele dobândite prin studiul fizicii în domenii conexe acesteia 4.3 să prezinte sub formă scrisă sau orală rezultatele unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică proprie fizicii 5.1 să argumenteze avantajele şi dezavantajele tehnologiilor actuale şi de perspectivă pentru mediu Obiective concrete: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: OC1. să explice importanţa energiei electrice în ziua de azi; OC2. să enumere principalele metode de producere a energiei electrice; OC3. să precizeze avantajele şi dezavantajele fiecărei metode, în funcţie de principiul de funcţionare; OC4. să arate utilizările practice ale acestor metode. Resurse: • Materiale: baterie, lămâie, plăcuţe de cupru şi zinc, becuri, model de alternator, magnet permanent, bobină, miliampermetru, fire de legătură, calculator cu panou fotovoltaic etc.; • Informaţionale: prezentări PowerPoint realizate de elevi şi coordonate de profesor, PC, proiector, fişe de lucru, hartă, manual; • Procedurale: studiul de caz, lucrul în grup, problematizarea, argumentarea; • De timp: 50 minute.

funcţionare. fisiunea nucleară. dezavantajele şi utilizările fiecărei metode vor fi discutate de către toţi elevii. să argumenteze avantajele şi dezavantajele folosirii energiei electrice faţă de alte forme de energie. 4.SCENARIU DIDACTIC 1. eoliene. Temele de lucru pe grupe sunt următoarele: • Grupa 1 – Curentul continuu şi curentul alternativ. utilizări. funcţionare. Captarea atenţiei (3’) – obiectiv urmărit: OC1 Profesorul le cere elevilor să enumere utilizările electricităţii în viaţa de zi cu zi. Se urmăreşte ca elevii de la toate grupele să achiziţioneze aceleaşi cunoştinţe. 3. • Grupa 5 – studiul unui calculator cu panou fotovoltaic. sunt integrate experimente efectuate de elevi: • Grupa 1 – circuitul simplu format din baterie şi bec. Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back-ului (5’) Elevii rezolvă testul de fixare.. dezavantaje. • Grupa 2 – studiul modelului alternatorului. avantaje. 2. • Grupa 3 – Centralele termoelectrice şi hidroelectrice: schema-bloc. construirea unui element galvanic dintr-o lămâie şi 2 plăcuţe de cupru şi zinc. geotermale etc. În cadrul fiecărei grupe. . Pentru o mai bună fixare a cunoştinţelor şi pentru asigurarea participării tuturor elevilor. Transferul de cunoştinţe (40’) – obiective urmărite: OC2-OC4 Elevii lucrează pe grupe de 3-4 elevi. pe care să le treacă în fişele de lucru. • Grupa 2 – Alternatorul şi dinamul: alcătuire şi funcţionare. • Grupa 5 – Energii neconvenţionale: centrale solare. La această discuţie participă întreaga clasă. aspectele legate de avantajele. • Grupa 4 – Centralele nucleare: alcătuirea şi funcţionarea reactorului nuclear. acolo unde este posibil. centrala de la Cernavodă. avantaje şi dezavantaje. Ei expun informaţiile găsite pe tema dată. centrale din România. Moment organizatoric (2’) Profesorul verifică prezenţa la oră şi aşezarea elevilor pe grupe. funcţionarea bateriei şi acumulatorului. mareomotrice. cu ajutorul dispozitivelor prezente la mese şi al prezentărilor PowerPoint pe care le-au realizat sub îndrumarea profesorului. avantaje şi dezavantaje.

Centralele termoelectrice şi hidroelectrice • Centralele termoelectrice sau ____________ transformă căldura degajată prin arderea unui ____________ în energie electrică. 3. la care este ataşat un ____________ şi două _____________________. păcură. El este alcătuit dintr-o parte fixă numită __________ şi una mobilă numită __________. are loc variaţia ________________ în spirele sale. • Curentul alternativ îşi schimbă periodic ___________. Căldura degajată încălzeşte apa. • Utilizări ale bateriei: ____________________________________________ • Acumulatorul poate fi ____________. Un astfel de element este alcătuit din 2 __________. ceea ce generează o ____________________.FIŞĂ DE LUCRU CLASA A VIII-A TEMA: „PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE” 1. Alternatorul şi dinamul • Alternatorul este un dispozitiv care generează curent _________. Bateria transformă energia _________ în energie ___________. scufundaţi într-o soluţie de _________. _____________ şi ____________. care e transformată în _____ sub presiune.). Curentul continuu şi curentul alternativ • Curentul continuu se caracterizează prin faptul că ___________ său nu se modifică. Acesta învârte o __________ care este legată de __________ unui alternator. El este produs de __________. El este produs de ____________. • Utilizări ale acumulatorului: ______________________________________ 2. • Dinamul are o alcătuire şi funcţionare asemănătoare cu alternatorul. gaz etc. • Atunci când ___________ se învârte în câmpul magnetic generat de __________. • O baterie este alcătuită din unul sau mai multe elemente __________. care este colectată cu ajutorul ___________ şi ___________________ şi apoi trimisă către consumator. • Schema transferului de energie într-o centrală termoelectrică: • Centrale termoelectrice importante din România: _____________________ . • O centrală termoelectrică este alcătuită dintr-un ________ în care este ars ___________ (cărbune. însă spre deosebire de aceste produce curent __________.

Acesta la rândul său încălzeşte apa. Aceasta foloseşte _________ drept combustibil nuclear şi ___________ drept moderator şi agent de răcire. Centralele nucleare • Centralele nucleare transformă energia degajată în urma reacţiei de • • ______________ în energie electrică. La capătul inferior al acesteia se află o _________ care se roteşte împreună cu rotorul unui __________. În urma reacţiei se degajă o mare cantitate de _________. iar aburul obţinut este folosit pentru a roti o ________. este trimisă printr-o ________________. Energii neconvenţionale • Energia solară poate fi transformată în energie electrică. În interiorul ___________________ se produce __________ nucleelor de ____________. care sunt formate din ________________. • Schema transferului de energie într-o centrală hidroelectrică: • • Centrale hidroelectrice importante din România: ______________________ • Centralele mareomotrice se bazează pe variaţia nivelului __________ în timpul unei zile 4. în ____________________. care încălzeşte _____________. sub acţiunea __________ încetiniţi de _________. Schema transferului de energie într-o centrală nucleară: În România se află centrala nucleară de la _________. cu ajutorul panourilor solare. • Apa acumulată în spatele ___________. • Utilizări ale celulelor fotovoltaice: _________________________________ • Centralele eoliene transformă energia cinetică a ___________ în energie electrică.Centralele hidroelectrice sau ____________ transformă energia acumulată de apa dintr-un ______________ în energie electrică. iar aburul învârte o _________ cuplată cu un generator. • Centralele geotermale încălzesc apa cu ajutorul energiei termice înmagazinate în _____________. • 5. pe care o transformă în abur sub presiune. .

3. Centrală electrică situată pe un curs de apă. Centrală electrică în care sunt arşi combustibili fosili. Localitate în care se găseşte singura centrală nucleară din România. 5. 2. Dispozitiv care produce curent electric alternativ. 4.TEST DE FIXARE Înscrieţi în următorul rebus cuvintele corespunzătoare definiţiilor de mai jos: A 1 2 3 4 5 6 7 B 1. O baterie este formată din una sau mai multe pile … 6. care produce curent continuu. . 7. Pe verticala A-B veţi găsi un cuvânt care ar putea sintetiza tema lecţiei de azi. Energia vântului. Dispozitiv asemănător cu alternatorul.

Rezolvarea testului 2 E 3 4 5 G 6 D 7 C O A H A I E 1 T L I L T I D L V N A R N E A E R A M A R M N Ă R N O C N I V O O A E C D C T N E Ă E O T N R R T A R L A Ă L Ă .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful