Producerea energiei electrice

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Clasa a VIII-a Data ________________ Profesor: Popescu Corneliu Unitatea de învăţare: Surse de energie Titlul lecţiei: Producerea energiei electrice Tipul lecţiei: de sinteză Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a VIII-a, elevii vor fi capabili: 1.1 să identifice caracteristicile definitorii ale unor sisteme întâlnite în natură 1.2 să descrie fenomene mecanice, acustice, termice, electrice, atomice sau nucleare 2.1 să identifice posibilităţile practice de aplicare a cunoştinţelor teoretice din domeniile studiate în cadrul fizicii 3.3 să analizeze relaţiile cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din cadrul domeniilor studiate 3.4 să aplice cunoştinţele dobândite prin studiul fizicii în domenii conexe acesteia 4.3 să prezinte sub formă scrisă sau orală rezultatele unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică proprie fizicii 5.1 să argumenteze avantajele şi dezavantajele tehnologiilor actuale şi de perspectivă pentru mediu Obiective concrete: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: OC1. să explice importanţa energiei electrice în ziua de azi; OC2. să enumere principalele metode de producere a energiei electrice; OC3. să precizeze avantajele şi dezavantajele fiecărei metode, în funcţie de principiul de funcţionare; OC4. să arate utilizările practice ale acestor metode. Resurse: • Materiale: baterie, lămâie, plăcuţe de cupru şi zinc, becuri, model de alternator, magnet permanent, bobină, miliampermetru, fire de legătură, calculator cu panou fotovoltaic etc.; • Informaţionale: prezentări PowerPoint realizate de elevi şi coordonate de profesor, PC, proiector, fişe de lucru, hartă, manual; • Procedurale: studiul de caz, lucrul în grup, problematizarea, argumentarea; • De timp: 50 minute.

La această discuţie participă întreaga clasă. . În cadrul fiecărei grupe. Pentru o mai bună fixare a cunoştinţelor şi pentru asigurarea participării tuturor elevilor. mareomotrice. Moment organizatoric (2’) Profesorul verifică prezenţa la oră şi aşezarea elevilor pe grupe. cu ajutorul dispozitivelor prezente la mese şi al prezentărilor PowerPoint pe care le-au realizat sub îndrumarea profesorului. avantaje. dezavantajele şi utilizările fiecărei metode vor fi discutate de către toţi elevii. Ei expun informaţiile găsite pe tema dată. construirea unui element galvanic dintr-o lămâie şi 2 plăcuţe de cupru şi zinc. Transferul de cunoştinţe (40’) – obiective urmărite: OC2-OC4 Elevii lucrează pe grupe de 3-4 elevi. Se urmăreşte ca elevii de la toate grupele să achiziţioneze aceleaşi cunoştinţe. • Grupa 4 – Centralele nucleare: alcătuirea şi funcţionarea reactorului nuclear. • Grupa 5 – Energii neconvenţionale: centrale solare. funcţionarea bateriei şi acumulatorului. fisiunea nucleară. 2. Captarea atenţiei (3’) – obiectiv urmărit: OC1 Profesorul le cere elevilor să enumere utilizările electricităţii în viaţa de zi cu zi. utilizări. Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back-ului (5’) Elevii rezolvă testul de fixare. funcţionare. dezavantaje. acolo unde este posibil. sunt integrate experimente efectuate de elevi: • Grupa 1 – circuitul simplu format din baterie şi bec. Temele de lucru pe grupe sunt următoarele: • Grupa 1 – Curentul continuu şi curentul alternativ.SCENARIU DIDACTIC 1. 4. să argumenteze avantajele şi dezavantajele folosirii energiei electrice faţă de alte forme de energie. centrale din România. aspectele legate de avantajele. eoliene. • Grupa 2 – Alternatorul şi dinamul: alcătuire şi funcţionare. avantaje şi dezavantaje. funcţionare. • Grupa 2 – studiul modelului alternatorului. 3. avantaje şi dezavantaje. • Grupa 5 – studiul unui calculator cu panou fotovoltaic.. • Grupa 3 – Centralele termoelectrice şi hidroelectrice: schema-bloc. pe care să le treacă în fişele de lucru. centrala de la Cernavodă. geotermale etc.

ceea ce generează o ____________________. • Atunci când ___________ se învârte în câmpul magnetic generat de __________. la care este ataşat un ____________ şi două _____________________. El este produs de ____________. • O baterie este alcătuită din unul sau mai multe elemente __________. care este colectată cu ajutorul ___________ şi ___________________ şi apoi trimisă către consumator. Acesta învârte o __________ care este legată de __________ unui alternator. Alternatorul şi dinamul • Alternatorul este un dispozitiv care generează curent _________. păcură.FIŞĂ DE LUCRU CLASA A VIII-A TEMA: „PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE” 1. Un astfel de element este alcătuit din 2 __________. • O centrală termoelectrică este alcătuită dintr-un ________ în care este ars ___________ (cărbune. Bateria transformă energia _________ în energie ___________. • Schema transferului de energie într-o centrală termoelectrică: • Centrale termoelectrice importante din România: _____________________ . El este produs de __________. • Curentul alternativ îşi schimbă periodic ___________. care e transformată în _____ sub presiune. 3. • Dinamul are o alcătuire şi funcţionare asemănătoare cu alternatorul. • Utilizări ale bateriei: ____________________________________________ • Acumulatorul poate fi ____________. • Utilizări ale acumulatorului: ______________________________________ 2.). însă spre deosebire de aceste produce curent __________. Centralele termoelectrice şi hidroelectrice • Centralele termoelectrice sau ____________ transformă căldura degajată prin arderea unui ____________ în energie electrică. scufundaţi într-o soluţie de _________. El este alcătuit dintr-o parte fixă numită __________ şi una mobilă numită __________. are loc variaţia ________________ în spirele sale. gaz etc. _____________ şi ____________. Căldura degajată încălzeşte apa. Curentul continuu şi curentul alternativ • Curentul continuu se caracterizează prin faptul că ___________ său nu se modifică.

Schema transferului de energie într-o centrală nucleară: În România se află centrala nucleară de la _________. iar aburul învârte o _________ cuplată cu un generator. Acesta la rândul său încălzeşte apa. care încălzeşte _____________. La capătul inferior al acesteia se află o _________ care se roteşte împreună cu rotorul unui __________. în ____________________. iar aburul obţinut este folosit pentru a roti o ________. Energii neconvenţionale • Energia solară poate fi transformată în energie electrică. • Centralele geotermale încălzesc apa cu ajutorul energiei termice înmagazinate în _____________. este trimisă printr-o ________________. sub acţiunea __________ încetiniţi de _________. Centralele nucleare • Centralele nucleare transformă energia degajată în urma reacţiei de • • ______________ în energie electrică. • 5. • Utilizări ale celulelor fotovoltaice: _________________________________ • Centralele eoliene transformă energia cinetică a ___________ în energie electrică. • Apa acumulată în spatele ___________. Aceasta foloseşte _________ drept combustibil nuclear şi ___________ drept moderator şi agent de răcire. cu ajutorul panourilor solare. În interiorul ___________________ se produce __________ nucleelor de ____________. pe care o transformă în abur sub presiune. • Schema transferului de energie într-o centrală hidroelectrică: • • Centrale hidroelectrice importante din România: ______________________ • Centralele mareomotrice se bazează pe variaţia nivelului __________ în timpul unei zile 4. care sunt formate din ________________. În urma reacţiei se degajă o mare cantitate de _________.Centralele hidroelectrice sau ____________ transformă energia acumulată de apa dintr-un ______________ în energie electrică. .

Centrală electrică situată pe un curs de apă. O baterie este formată din una sau mai multe pile … 6. 3. Pe verticala A-B veţi găsi un cuvânt care ar putea sintetiza tema lecţiei de azi. Dispozitiv care produce curent electric alternativ. Energia vântului. Centrală electrică în care sunt arşi combustibili fosili. 5. Localitate în care se găseşte singura centrală nucleară din România.TEST DE FIXARE Înscrieţi în următorul rebus cuvintele corespunzătoare definiţiilor de mai jos: A 1 2 3 4 5 6 7 B 1. . care produce curent continuu. 7. Dispozitiv asemănător cu alternatorul. 2. 4.

Rezolvarea testului 2 E 3 4 5 G 6 D 7 C O A H A I E 1 T L I L T I D L V N A R N E A E R A M A R M N Ă R N O C N I V O O A E C D C T N E Ă E O T N R R T A R L A Ă L Ă .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful