PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Clasa a VIII-a Data ________________ Profesor: Popescu Corneliu Unitatea de învăţare: Surse de energie Titlul lecţiei: Producerea energiei electrice Tipul lecţiei: de sinteză Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a VIII-a, elevii vor fi capabili: 1.1 să identifice caracteristicile definitorii ale unor sisteme întâlnite în natură 1.2 să descrie fenomene mecanice, acustice, termice, electrice, atomice sau nucleare 2.1 să identifice posibilităţile practice de aplicare a cunoştinţelor teoretice din domeniile studiate în cadrul fizicii 3.3 să analizeze relaţiile cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din cadrul domeniilor studiate 3.4 să aplice cunoştinţele dobândite prin studiul fizicii în domenii conexe acesteia 4.3 să prezinte sub formă scrisă sau orală rezultatele unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică proprie fizicii 5.1 să argumenteze avantajele şi dezavantajele tehnologiilor actuale şi de perspectivă pentru mediu Obiective concrete: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: OC1. să explice importanţa energiei electrice în ziua de azi; OC2. să enumere principalele metode de producere a energiei electrice; OC3. să precizeze avantajele şi dezavantajele fiecărei metode, în funcţie de principiul de funcţionare; OC4. să arate utilizările practice ale acestor metode. Resurse: • Materiale: baterie, lămâie, plăcuţe de cupru şi zinc, becuri, model de alternator, magnet permanent, bobină, miliampermetru, fire de legătură, calculator cu panou fotovoltaic etc.; • Informaţionale: prezentări PowerPoint realizate de elevi şi coordonate de profesor, PC, proiector, fişe de lucru, hartă, manual; • Procedurale: studiul de caz, lucrul în grup, problematizarea, argumentarea; • De timp: 50 minute.

acolo unde este posibil. funcţionare. geotermale etc. mareomotrice. cu ajutorul dispozitivelor prezente la mese şi al prezentărilor PowerPoint pe care le-au realizat sub îndrumarea profesorului. 4. • Grupa 5 – studiul unui calculator cu panou fotovoltaic. avantaje. eoliene. • Grupa 3 – Centralele termoelectrice şi hidroelectrice: schema-bloc. funcţionare. Captarea atenţiei (3’) – obiectiv urmărit: OC1 Profesorul le cere elevilor să enumere utilizările electricităţii în viaţa de zi cu zi. . centrale din România. construirea unui element galvanic dintr-o lămâie şi 2 plăcuţe de cupru şi zinc.. Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back-ului (5’) Elevii rezolvă testul de fixare. dezavantaje. Se urmăreşte ca elevii de la toate grupele să achiziţioneze aceleaşi cunoştinţe. centrala de la Cernavodă. În cadrul fiecărei grupe. pe care să le treacă în fişele de lucru. fisiunea nucleară.SCENARIU DIDACTIC 1. Temele de lucru pe grupe sunt următoarele: • Grupa 1 – Curentul continuu şi curentul alternativ. avantaje şi dezavantaje. • Grupa 2 – studiul modelului alternatorului. dezavantajele şi utilizările fiecărei metode vor fi discutate de către toţi elevii. La această discuţie participă întreaga clasă. Moment organizatoric (2’) Profesorul verifică prezenţa la oră şi aşezarea elevilor pe grupe. aspectele legate de avantajele. 3. • Grupa 5 – Energii neconvenţionale: centrale solare. să argumenteze avantajele şi dezavantajele folosirii energiei electrice faţă de alte forme de energie. • Grupa 4 – Centralele nucleare: alcătuirea şi funcţionarea reactorului nuclear. Pentru o mai bună fixare a cunoştinţelor şi pentru asigurarea participării tuturor elevilor. 2. avantaje şi dezavantaje. Ei expun informaţiile găsite pe tema dată. sunt integrate experimente efectuate de elevi: • Grupa 1 – circuitul simplu format din baterie şi bec. • Grupa 2 – Alternatorul şi dinamul: alcătuire şi funcţionare. funcţionarea bateriei şi acumulatorului. Transferul de cunoştinţe (40’) – obiective urmărite: OC2-OC4 Elevii lucrează pe grupe de 3-4 elevi. utilizări.

Curentul continuu şi curentul alternativ • Curentul continuu se caracterizează prin faptul că ___________ său nu se modifică. • Dinamul are o alcătuire şi funcţionare asemănătoare cu alternatorul. însă spre deosebire de aceste produce curent __________. scufundaţi într-o soluţie de _________. • O baterie este alcătuită din unul sau mai multe elemente __________. _____________ şi ____________. Centralele termoelectrice şi hidroelectrice • Centralele termoelectrice sau ____________ transformă căldura degajată prin arderea unui ____________ în energie electrică. • Curentul alternativ îşi schimbă periodic ___________. la care este ataşat un ____________ şi două _____________________. are loc variaţia ________________ în spirele sale. Acesta învârte o __________ care este legată de __________ unui alternator. • Atunci când ___________ se învârte în câmpul magnetic generat de __________. Bateria transformă energia _________ în energie ___________.FIŞĂ DE LUCRU CLASA A VIII-A TEMA: „PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE” 1. • O centrală termoelectrică este alcătuită dintr-un ________ în care este ars ___________ (cărbune. 3. El este produs de ____________. • Utilizări ale acumulatorului: ______________________________________ 2. păcură. • Schema transferului de energie într-o centrală termoelectrică: • Centrale termoelectrice importante din România: _____________________ . El este alcătuit dintr-o parte fixă numită __________ şi una mobilă numită __________. care este colectată cu ajutorul ___________ şi ___________________ şi apoi trimisă către consumator. ceea ce generează o ____________________. Un astfel de element este alcătuit din 2 __________. • Utilizări ale bateriei: ____________________________________________ • Acumulatorul poate fi ____________. gaz etc.). care e transformată în _____ sub presiune. Căldura degajată încălzeşte apa. Alternatorul şi dinamul • Alternatorul este un dispozitiv care generează curent _________. El este produs de __________.

La capătul inferior al acesteia se află o _________ care se roteşte împreună cu rotorul unui __________. Aceasta foloseşte _________ drept combustibil nuclear şi ___________ drept moderator şi agent de răcire. în ____________________. În interiorul ___________________ se produce __________ nucleelor de ____________. • Schema transferului de energie într-o centrală hidroelectrică: • • Centrale hidroelectrice importante din România: ______________________ • Centralele mareomotrice se bazează pe variaţia nivelului __________ în timpul unei zile 4. cu ajutorul panourilor solare. pe care o transformă în abur sub presiune. iar aburul învârte o _________ cuplată cu un generator. • 5. Energii neconvenţionale • Energia solară poate fi transformată în energie electrică. Schema transferului de energie într-o centrală nucleară: În România se află centrala nucleară de la _________. • Apa acumulată în spatele ___________. . În urma reacţiei se degajă o mare cantitate de _________. care sunt formate din ________________. • Utilizări ale celulelor fotovoltaice: _________________________________ • Centralele eoliene transformă energia cinetică a ___________ în energie electrică. este trimisă printr-o ________________.Centralele hidroelectrice sau ____________ transformă energia acumulată de apa dintr-un ______________ în energie electrică. Acesta la rândul său încălzeşte apa. care încălzeşte _____________. sub acţiunea __________ încetiniţi de _________. • Centralele geotermale încălzesc apa cu ajutorul energiei termice înmagazinate în _____________. iar aburul obţinut este folosit pentru a roti o ________. Centralele nucleare • Centralele nucleare transformă energia degajată în urma reacţiei de • • ______________ în energie electrică.

Centrală electrică în care sunt arşi combustibili fosili. 3.TEST DE FIXARE Înscrieţi în următorul rebus cuvintele corespunzătoare definiţiilor de mai jos: A 1 2 3 4 5 6 7 B 1. . 7. Localitate în care se găseşte singura centrală nucleară din România. Pe verticala A-B veţi găsi un cuvânt care ar putea sintetiza tema lecţiei de azi. care produce curent continuu. O baterie este formată din una sau mai multe pile … 6. Centrală electrică situată pe un curs de apă. 5. Dispozitiv care produce curent electric alternativ. Dispozitiv asemănător cu alternatorul. 4. 2. Energia vântului.

Rezolvarea testului 2 E 3 4 5 G 6 D 7 C O A H A I E 1 T L I L T I D L V N A R N E A E R A M A R M N Ă R N O C N I V O O A E C D C T N E Ă E O T N R R T A R L A Ă L Ă .