P. 1
Producerea energiei electrice

Producerea energiei electrice

|Views: 225|Likes:
Published by Seaman Boby

More info:

Published by: Seaman Boby on May 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Clasa a VIII-a Data ________________ Profesor: Popescu Corneliu Unitatea de învăţare: Surse de energie Titlul lecţiei: Producerea energiei electrice Tipul lecţiei: de sinteză Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a VIII-a, elevii vor fi capabili: 1.1 să identifice caracteristicile definitorii ale unor sisteme întâlnite în natură 1.2 să descrie fenomene mecanice, acustice, termice, electrice, atomice sau nucleare 2.1 să identifice posibilităţile practice de aplicare a cunoştinţelor teoretice din domeniile studiate în cadrul fizicii 3.3 să analizeze relaţiile cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din cadrul domeniilor studiate 3.4 să aplice cunoştinţele dobândite prin studiul fizicii în domenii conexe acesteia 4.3 să prezinte sub formă scrisă sau orală rezultatele unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică proprie fizicii 5.1 să argumenteze avantajele şi dezavantajele tehnologiilor actuale şi de perspectivă pentru mediu Obiective concrete: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: OC1. să explice importanţa energiei electrice în ziua de azi; OC2. să enumere principalele metode de producere a energiei electrice; OC3. să precizeze avantajele şi dezavantajele fiecărei metode, în funcţie de principiul de funcţionare; OC4. să arate utilizările practice ale acestor metode. Resurse: • Materiale: baterie, lămâie, plăcuţe de cupru şi zinc, becuri, model de alternator, magnet permanent, bobină, miliampermetru, fire de legătură, calculator cu panou fotovoltaic etc.; • Informaţionale: prezentări PowerPoint realizate de elevi şi coordonate de profesor, PC, proiector, fişe de lucru, hartă, manual; • Procedurale: studiul de caz, lucrul în grup, problematizarea, argumentarea; • De timp: 50 minute.

eoliene. aspectele legate de avantajele. Ei expun informaţiile găsite pe tema dată. 2. utilizări. Temele de lucru pe grupe sunt următoarele: • Grupa 1 – Curentul continuu şi curentul alternativ. 4. centrala de la Cernavodă. În cadrul fiecărei grupe. Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back-ului (5’) Elevii rezolvă testul de fixare. funcţionarea bateriei şi acumulatorului.SCENARIU DIDACTIC 1. .. Se urmăreşte ca elevii de la toate grupele să achiziţioneze aceleaşi cunoştinţe. • Grupa 5 – Energii neconvenţionale: centrale solare. construirea unui element galvanic dintr-o lămâie şi 2 plăcuţe de cupru şi zinc. fisiunea nucleară. Pentru o mai bună fixare a cunoştinţelor şi pentru asigurarea participării tuturor elevilor. • Grupa 2 – studiul modelului alternatorului. 3. • Grupa 5 – studiul unui calculator cu panou fotovoltaic. dezavantaje. La această discuţie participă întreaga clasă. • Grupa 3 – Centralele termoelectrice şi hidroelectrice: schema-bloc. cu ajutorul dispozitivelor prezente la mese şi al prezentărilor PowerPoint pe care le-au realizat sub îndrumarea profesorului. geotermale etc. avantaje şi dezavantaje. pe care să le treacă în fişele de lucru. Captarea atenţiei (3’) – obiectiv urmărit: OC1 Profesorul le cere elevilor să enumere utilizările electricităţii în viaţa de zi cu zi. • Grupa 4 – Centralele nucleare: alcătuirea şi funcţionarea reactorului nuclear. Transferul de cunoştinţe (40’) – obiective urmărite: OC2-OC4 Elevii lucrează pe grupe de 3-4 elevi. avantaje. mareomotrice. funcţionare. sunt integrate experimente efectuate de elevi: • Grupa 1 – circuitul simplu format din baterie şi bec. să argumenteze avantajele şi dezavantajele folosirii energiei electrice faţă de alte forme de energie. dezavantajele şi utilizările fiecărei metode vor fi discutate de către toţi elevii. funcţionare. • Grupa 2 – Alternatorul şi dinamul: alcătuire şi funcţionare. avantaje şi dezavantaje. acolo unde este posibil. centrale din România. Moment organizatoric (2’) Profesorul verifică prezenţa la oră şi aşezarea elevilor pe grupe.

Centralele termoelectrice şi hidroelectrice • Centralele termoelectrice sau ____________ transformă căldura degajată prin arderea unui ____________ în energie electrică. • O centrală termoelectrică este alcătuită dintr-un ________ în care este ars ___________ (cărbune. păcură. • Dinamul are o alcătuire şi funcţionare asemănătoare cu alternatorul. Bateria transformă energia _________ în energie ___________.FIŞĂ DE LUCRU CLASA A VIII-A TEMA: „PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE” 1. El este alcătuit dintr-o parte fixă numită __________ şi una mobilă numită __________.). are loc variaţia ________________ în spirele sale. Acesta învârte o __________ care este legată de __________ unui alternator. • Schema transferului de energie într-o centrală termoelectrică: • Centrale termoelectrice importante din România: _____________________ . care este colectată cu ajutorul ___________ şi ___________________ şi apoi trimisă către consumator. care e transformată în _____ sub presiune. • O baterie este alcătuită din unul sau mai multe elemente __________. ceea ce generează o ____________________. • Atunci când ___________ se învârte în câmpul magnetic generat de __________. la care este ataşat un ____________ şi două _____________________. gaz etc. El este produs de ____________. Curentul continuu şi curentul alternativ • Curentul continuu se caracterizează prin faptul că ___________ său nu se modifică. 3. • Curentul alternativ îşi schimbă periodic ___________. Un astfel de element este alcătuit din 2 __________. • Utilizări ale acumulatorului: ______________________________________ 2. • Utilizări ale bateriei: ____________________________________________ • Acumulatorul poate fi ____________. _____________ şi ____________. scufundaţi într-o soluţie de _________. El este produs de __________. însă spre deosebire de aceste produce curent __________. Alternatorul şi dinamul • Alternatorul este un dispozitiv care generează curent _________. Căldura degajată încălzeşte apa.

iar aburul obţinut este folosit pentru a roti o ________. Centralele nucleare • Centralele nucleare transformă energia degajată în urma reacţiei de • • ______________ în energie electrică. pe care o transformă în abur sub presiune. în ____________________. Energii neconvenţionale • Energia solară poate fi transformată în energie electrică. Schema transferului de energie într-o centrală nucleară: În România se află centrala nucleară de la _________. iar aburul învârte o _________ cuplată cu un generator. • Utilizări ale celulelor fotovoltaice: _________________________________ • Centralele eoliene transformă energia cinetică a ___________ în energie electrică. care sunt formate din ________________. Aceasta foloseşte _________ drept combustibil nuclear şi ___________ drept moderator şi agent de răcire. • Schema transferului de energie într-o centrală hidroelectrică: • • Centrale hidroelectrice importante din România: ______________________ • Centralele mareomotrice se bazează pe variaţia nivelului __________ în timpul unei zile 4. • Apa acumulată în spatele ___________. este trimisă printr-o ________________. În interiorul ___________________ se produce __________ nucleelor de ____________. La capătul inferior al acesteia se află o _________ care se roteşte împreună cu rotorul unui __________. . care încălzeşte _____________. cu ajutorul panourilor solare. Acesta la rândul său încălzeşte apa. • 5.Centralele hidroelectrice sau ____________ transformă energia acumulată de apa dintr-un ______________ în energie electrică. • Centralele geotermale încălzesc apa cu ajutorul energiei termice înmagazinate în _____________. sub acţiunea __________ încetiniţi de _________. În urma reacţiei se degajă o mare cantitate de _________.

care produce curent continuu. Pe verticala A-B veţi găsi un cuvânt care ar putea sintetiza tema lecţiei de azi. Localitate în care se găseşte singura centrală nucleară din România. Dispozitiv asemănător cu alternatorul. 5. Centrală electrică situată pe un curs de apă. 2. Dispozitiv care produce curent electric alternativ. Centrală electrică în care sunt arşi combustibili fosili. O baterie este formată din una sau mai multe pile … 6. Energia vântului.TEST DE FIXARE Înscrieţi în următorul rebus cuvintele corespunzătoare definiţiilor de mai jos: A 1 2 3 4 5 6 7 B 1. 7. . 3. 4.

Rezolvarea testului 2 E 3 4 5 G 6 D 7 C O A H A I E 1 T L I L T I D L V N A R N E A E R A M A R M N Ă R N O C N I V O O A E C D C T N E Ă E O T N R R T A R L A Ă L Ă .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->