PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Clasa a VIII-a Data ________________ Profesor: Popescu Corneliu Unitatea de învăţare: Surse de energie Titlul lecţiei: Producerea energiei electrice Tipul lecţiei: de sinteză Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a VIII-a, elevii vor fi capabili: 1.1 să identifice caracteristicile definitorii ale unor sisteme întâlnite în natură 1.2 să descrie fenomene mecanice, acustice, termice, electrice, atomice sau nucleare 2.1 să identifice posibilităţile practice de aplicare a cunoştinţelor teoretice din domeniile studiate în cadrul fizicii 3.3 să analizeze relaţiile cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din cadrul domeniilor studiate 3.4 să aplice cunoştinţele dobândite prin studiul fizicii în domenii conexe acesteia 4.3 să prezinte sub formă scrisă sau orală rezultatele unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică proprie fizicii 5.1 să argumenteze avantajele şi dezavantajele tehnologiilor actuale şi de perspectivă pentru mediu Obiective concrete: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: OC1. să explice importanţa energiei electrice în ziua de azi; OC2. să enumere principalele metode de producere a energiei electrice; OC3. să precizeze avantajele şi dezavantajele fiecărei metode, în funcţie de principiul de funcţionare; OC4. să arate utilizările practice ale acestor metode. Resurse: • Materiale: baterie, lămâie, plăcuţe de cupru şi zinc, becuri, model de alternator, magnet permanent, bobină, miliampermetru, fire de legătură, calculator cu panou fotovoltaic etc.; • Informaţionale: prezentări PowerPoint realizate de elevi şi coordonate de profesor, PC, proiector, fişe de lucru, hartă, manual; • Procedurale: studiul de caz, lucrul în grup, problematizarea, argumentarea; • De timp: 50 minute.

• Grupa 2 – Alternatorul şi dinamul: alcătuire şi funcţionare. Captarea atenţiei (3’) – obiectiv urmărit: OC1 Profesorul le cere elevilor să enumere utilizările electricităţii în viaţa de zi cu zi. mareomotrice. dezavantaje. fisiunea nucleară. Pentru o mai bună fixare a cunoştinţelor şi pentru asigurarea participării tuturor elevilor. cu ajutorul dispozitivelor prezente la mese şi al prezentărilor PowerPoint pe care le-au realizat sub îndrumarea profesorului. centrala de la Cernavodă. • Grupa 3 – Centralele termoelectrice şi hidroelectrice: schema-bloc. geotermale etc. Moment organizatoric (2’) Profesorul verifică prezenţa la oră şi aşezarea elevilor pe grupe.. să argumenteze avantajele şi dezavantajele folosirii energiei electrice faţă de alte forme de energie. centrale din România. aspectele legate de avantajele.SCENARIU DIDACTIC 1. În cadrul fiecărei grupe. eoliene. avantaje. Se urmăreşte ca elevii de la toate grupele să achiziţioneze aceleaşi cunoştinţe. sunt integrate experimente efectuate de elevi: • Grupa 1 – circuitul simplu format din baterie şi bec. Transferul de cunoştinţe (40’) – obiective urmărite: OC2-OC4 Elevii lucrează pe grupe de 3-4 elevi. utilizări. 3. pe care să le treacă în fişele de lucru. • Grupa 4 – Centralele nucleare: alcătuirea şi funcţionarea reactorului nuclear. La această discuţie participă întreaga clasă. Ei expun informaţiile găsite pe tema dată. funcţionare. funcţionare. avantaje şi dezavantaje. Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back-ului (5’) Elevii rezolvă testul de fixare. funcţionarea bateriei şi acumulatorului. construirea unui element galvanic dintr-o lămâie şi 2 plăcuţe de cupru şi zinc. avantaje şi dezavantaje. • Grupa 2 – studiul modelului alternatorului. acolo unde este posibil. . 4. • Grupa 5 – studiul unui calculator cu panou fotovoltaic. Temele de lucru pe grupe sunt următoarele: • Grupa 1 – Curentul continuu şi curentul alternativ. • Grupa 5 – Energii neconvenţionale: centrale solare. dezavantajele şi utilizările fiecărei metode vor fi discutate de către toţi elevii. 2.

gaz etc. Căldura degajată încălzeşte apa. • Schema transferului de energie într-o centrală termoelectrică: • Centrale termoelectrice importante din România: _____________________ . însă spre deosebire de aceste produce curent __________. Alternatorul şi dinamul • Alternatorul este un dispozitiv care generează curent _________. Centralele termoelectrice şi hidroelectrice • Centralele termoelectrice sau ____________ transformă căldura degajată prin arderea unui ____________ în energie electrică. • Curentul alternativ îşi schimbă periodic ___________. Un astfel de element este alcătuit din 2 __________. scufundaţi într-o soluţie de _________. • Utilizări ale bateriei: ____________________________________________ • Acumulatorul poate fi ____________. El este alcătuit dintr-o parte fixă numită __________ şi una mobilă numită __________. • O baterie este alcătuită din unul sau mai multe elemente __________. are loc variaţia ________________ în spirele sale. • Atunci când ___________ se învârte în câmpul magnetic generat de __________.FIŞĂ DE LUCRU CLASA A VIII-A TEMA: „PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE” 1. păcură. 3. Acesta învârte o __________ care este legată de __________ unui alternator. ceea ce generează o ____________________. • Dinamul are o alcătuire şi funcţionare asemănătoare cu alternatorul. care e transformată în _____ sub presiune. Bateria transformă energia _________ în energie ___________. • O centrală termoelectrică este alcătuită dintr-un ________ în care este ars ___________ (cărbune.). care este colectată cu ajutorul ___________ şi ___________________ şi apoi trimisă către consumator. _____________ şi ____________. • Utilizări ale acumulatorului: ______________________________________ 2. Curentul continuu şi curentul alternativ • Curentul continuu se caracterizează prin faptul că ___________ său nu se modifică. El este produs de ____________. la care este ataşat un ____________ şi două _____________________. El este produs de __________.

În urma reacţiei se degajă o mare cantitate de _________. Energii neconvenţionale • Energia solară poate fi transformată în energie electrică. În interiorul ___________________ se produce __________ nucleelor de ____________. . cu ajutorul panourilor solare. este trimisă printr-o ________________.Centralele hidroelectrice sau ____________ transformă energia acumulată de apa dintr-un ______________ în energie electrică. care încălzeşte _____________. • Utilizări ale celulelor fotovoltaice: _________________________________ • Centralele eoliene transformă energia cinetică a ___________ în energie electrică. sub acţiunea __________ încetiniţi de _________. în ____________________. iar aburul obţinut este folosit pentru a roti o ________. iar aburul învârte o _________ cuplată cu un generator. Aceasta foloseşte _________ drept combustibil nuclear şi ___________ drept moderator şi agent de răcire. • 5. La capătul inferior al acesteia se află o _________ care se roteşte împreună cu rotorul unui __________. Acesta la rândul său încălzeşte apa. • Schema transferului de energie într-o centrală hidroelectrică: • • Centrale hidroelectrice importante din România: ______________________ • Centralele mareomotrice se bazează pe variaţia nivelului __________ în timpul unei zile 4. care sunt formate din ________________. • Centralele geotermale încălzesc apa cu ajutorul energiei termice înmagazinate în _____________. pe care o transformă în abur sub presiune. Schema transferului de energie într-o centrală nucleară: În România se află centrala nucleară de la _________. Centralele nucleare • Centralele nucleare transformă energia degajată în urma reacţiei de • • ______________ în energie electrică. • Apa acumulată în spatele ___________.

3. Centrală electrică situată pe un curs de apă. Localitate în care se găseşte singura centrală nucleară din România. 4. . Dispozitiv care produce curent electric alternativ. 5. O baterie este formată din una sau mai multe pile … 6. 2. care produce curent continuu.TEST DE FIXARE Înscrieţi în următorul rebus cuvintele corespunzătoare definiţiilor de mai jos: A 1 2 3 4 5 6 7 B 1. Pe verticala A-B veţi găsi un cuvânt care ar putea sintetiza tema lecţiei de azi. Energia vântului. Centrală electrică în care sunt arşi combustibili fosili. Dispozitiv asemănător cu alternatorul. 7.

Rezolvarea testului 2 E 3 4 5 G 6 D 7 C O A H A I E 1 T L I L T I D L V N A R N E A E R A M A R M N Ă R N O C N I V O O A E C D C T N E Ă E O T N R R T A R L A Ă L Ă .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful