PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Clasa a VIII-a Data ________________ Profesor: Popescu Corneliu Unitatea de învăţare: Surse de energie Titlul lecţiei: Producerea energiei electrice Tipul lecţiei: de sinteză Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a VIII-a, elevii vor fi capabili: 1.1 să identifice caracteristicile definitorii ale unor sisteme întâlnite în natură 1.2 să descrie fenomene mecanice, acustice, termice, electrice, atomice sau nucleare 2.1 să identifice posibilităţile practice de aplicare a cunoştinţelor teoretice din domeniile studiate în cadrul fizicii 3.3 să analizeze relaţiile cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din cadrul domeniilor studiate 3.4 să aplice cunoştinţele dobândite prin studiul fizicii în domenii conexe acesteia 4.3 să prezinte sub formă scrisă sau orală rezultatele unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică proprie fizicii 5.1 să argumenteze avantajele şi dezavantajele tehnologiilor actuale şi de perspectivă pentru mediu Obiective concrete: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: OC1. să explice importanţa energiei electrice în ziua de azi; OC2. să enumere principalele metode de producere a energiei electrice; OC3. să precizeze avantajele şi dezavantajele fiecărei metode, în funcţie de principiul de funcţionare; OC4. să arate utilizările practice ale acestor metode. Resurse: • Materiale: baterie, lămâie, plăcuţe de cupru şi zinc, becuri, model de alternator, magnet permanent, bobină, miliampermetru, fire de legătură, calculator cu panou fotovoltaic etc.; • Informaţionale: prezentări PowerPoint realizate de elevi şi coordonate de profesor, PC, proiector, fişe de lucru, hartă, manual; • Procedurale: studiul de caz, lucrul în grup, problematizarea, argumentarea; • De timp: 50 minute.

aspectele legate de avantajele. centrala de la Cernavodă. acolo unde este posibil. avantaje şi dezavantaje. 4. fisiunea nucleară. utilizări. La această discuţie participă întreaga clasă. cu ajutorul dispozitivelor prezente la mese şi al prezentărilor PowerPoint pe care le-au realizat sub îndrumarea profesorului. • Grupa 5 – Energii neconvenţionale: centrale solare. Pentru o mai bună fixare a cunoştinţelor şi pentru asigurarea participării tuturor elevilor. Temele de lucru pe grupe sunt următoarele: • Grupa 1 – Curentul continuu şi curentul alternativ. funcţionare.. • Grupa 4 – Centralele nucleare: alcătuirea şi funcţionarea reactorului nuclear. pe care să le treacă în fişele de lucru. să argumenteze avantajele şi dezavantajele folosirii energiei electrice faţă de alte forme de energie. Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back-ului (5’) Elevii rezolvă testul de fixare. • Grupa 5 – studiul unui calculator cu panou fotovoltaic. funcţionare.SCENARIU DIDACTIC 1. avantaje şi dezavantaje. . mareomotrice. Transferul de cunoştinţe (40’) – obiective urmărite: OC2-OC4 Elevii lucrează pe grupe de 3-4 elevi. Moment organizatoric (2’) Profesorul verifică prezenţa la oră şi aşezarea elevilor pe grupe. • Grupa 2 – studiul modelului alternatorului. • Grupa 2 – Alternatorul şi dinamul: alcătuire şi funcţionare. centrale din România. 2. Se urmăreşte ca elevii de la toate grupele să achiziţioneze aceleaşi cunoştinţe. Captarea atenţiei (3’) – obiectiv urmărit: OC1 Profesorul le cere elevilor să enumere utilizările electricităţii în viaţa de zi cu zi. geotermale etc. construirea unui element galvanic dintr-o lămâie şi 2 plăcuţe de cupru şi zinc. Ei expun informaţiile găsite pe tema dată. dezavantajele şi utilizările fiecărei metode vor fi discutate de către toţi elevii. 3. În cadrul fiecărei grupe. funcţionarea bateriei şi acumulatorului. • Grupa 3 – Centralele termoelectrice şi hidroelectrice: schema-bloc. avantaje. eoliene. dezavantaje. sunt integrate experimente efectuate de elevi: • Grupa 1 – circuitul simplu format din baterie şi bec.

• Utilizări ale acumulatorului: ______________________________________ 2. scufundaţi într-o soluţie de _________. • Dinamul are o alcătuire şi funcţionare asemănătoare cu alternatorul. • O centrală termoelectrică este alcătuită dintr-un ________ în care este ars ___________ (cărbune. Alternatorul şi dinamul • Alternatorul este un dispozitiv care generează curent _________. are loc variaţia ________________ în spirele sale. Bateria transformă energia _________ în energie ___________. gaz etc. El este produs de ____________. • Schema transferului de energie într-o centrală termoelectrică: • Centrale termoelectrice importante din România: _____________________ . Centralele termoelectrice şi hidroelectrice • Centralele termoelectrice sau ____________ transformă căldura degajată prin arderea unui ____________ în energie electrică. ceea ce generează o ____________________. • Atunci când ___________ se învârte în câmpul magnetic generat de __________. care este colectată cu ajutorul ___________ şi ___________________ şi apoi trimisă către consumator. _____________ şi ____________. • Curentul alternativ îşi schimbă periodic ___________. • O baterie este alcătuită din unul sau mai multe elemente __________.). El este produs de __________. care e transformată în _____ sub presiune. Un astfel de element este alcătuit din 2 __________. Căldura degajată încălzeşte apa. 3. la care este ataşat un ____________ şi două _____________________. Acesta învârte o __________ care este legată de __________ unui alternator. El este alcătuit dintr-o parte fixă numită __________ şi una mobilă numită __________. • Utilizări ale bateriei: ____________________________________________ • Acumulatorul poate fi ____________. păcură.FIŞĂ DE LUCRU CLASA A VIII-A TEMA: „PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE” 1. însă spre deosebire de aceste produce curent __________. Curentul continuu şi curentul alternativ • Curentul continuu se caracterizează prin faptul că ___________ său nu se modifică.

este trimisă printr-o ________________. • Schema transferului de energie într-o centrală hidroelectrică: • • Centrale hidroelectrice importante din România: ______________________ • Centralele mareomotrice se bazează pe variaţia nivelului __________ în timpul unei zile 4. iar aburul învârte o _________ cuplată cu un generator. care sunt formate din ________________. În interiorul ___________________ se produce __________ nucleelor de ____________. iar aburul obţinut este folosit pentru a roti o ________. care încălzeşte _____________. • Apa acumulată în spatele ___________. • 5. În urma reacţiei se degajă o mare cantitate de _________. Aceasta foloseşte _________ drept combustibil nuclear şi ___________ drept moderator şi agent de răcire. La capătul inferior al acesteia se află o _________ care se roteşte împreună cu rotorul unui __________. sub acţiunea __________ încetiniţi de _________. Schema transferului de energie într-o centrală nucleară: În România se află centrala nucleară de la _________.Centralele hidroelectrice sau ____________ transformă energia acumulată de apa dintr-un ______________ în energie electrică. . Energii neconvenţionale • Energia solară poate fi transformată în energie electrică. • Centralele geotermale încălzesc apa cu ajutorul energiei termice înmagazinate în _____________. Centralele nucleare • Centralele nucleare transformă energia degajată în urma reacţiei de • • ______________ în energie electrică. Acesta la rândul său încălzeşte apa. în ____________________. pe care o transformă în abur sub presiune. cu ajutorul panourilor solare. • Utilizări ale celulelor fotovoltaice: _________________________________ • Centralele eoliene transformă energia cinetică a ___________ în energie electrică.

Centrală electrică situată pe un curs de apă. 3.TEST DE FIXARE Înscrieţi în următorul rebus cuvintele corespunzătoare definiţiilor de mai jos: A 1 2 3 4 5 6 7 B 1. Energia vântului. Pe verticala A-B veţi găsi un cuvânt care ar putea sintetiza tema lecţiei de azi. 7. Dispozitiv care produce curent electric alternativ. Localitate în care se găseşte singura centrală nucleară din România. Dispozitiv asemănător cu alternatorul. 4. 2. O baterie este formată din una sau mai multe pile … 6. . Centrală electrică în care sunt arşi combustibili fosili. 5. care produce curent continuu.

Rezolvarea testului 2 E 3 4 5 G 6 D 7 C O A H A I E 1 T L I L T I D L V N A R N E A E R A M A R M N Ă R N O C N I V O O A E C D C T N E Ă E O T N R R T A R L A Ă L Ă .