PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Clasa a VIII-a Data ________________ Profesor: Popescu Corneliu Unitatea de învăţare: Surse de energie Titlul lecţiei: Producerea energiei electrice Tipul lecţiei: de sinteză Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a VIII-a, elevii vor fi capabili: 1.1 să identifice caracteristicile definitorii ale unor sisteme întâlnite în natură 1.2 să descrie fenomene mecanice, acustice, termice, electrice, atomice sau nucleare 2.1 să identifice posibilităţile practice de aplicare a cunoştinţelor teoretice din domeniile studiate în cadrul fizicii 3.3 să analizeze relaţiile cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din cadrul domeniilor studiate 3.4 să aplice cunoştinţele dobândite prin studiul fizicii în domenii conexe acesteia 4.3 să prezinte sub formă scrisă sau orală rezultatele unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică proprie fizicii 5.1 să argumenteze avantajele şi dezavantajele tehnologiilor actuale şi de perspectivă pentru mediu Obiective concrete: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: OC1. să explice importanţa energiei electrice în ziua de azi; OC2. să enumere principalele metode de producere a energiei electrice; OC3. să precizeze avantajele şi dezavantajele fiecărei metode, în funcţie de principiul de funcţionare; OC4. să arate utilizările practice ale acestor metode. Resurse: • Materiale: baterie, lămâie, plăcuţe de cupru şi zinc, becuri, model de alternator, magnet permanent, bobină, miliampermetru, fire de legătură, calculator cu panou fotovoltaic etc.; • Informaţionale: prezentări PowerPoint realizate de elevi şi coordonate de profesor, PC, proiector, fişe de lucru, hartă, manual; • Procedurale: studiul de caz, lucrul în grup, problematizarea, argumentarea; • De timp: 50 minute.

Pentru o mai bună fixare a cunoştinţelor şi pentru asigurarea participării tuturor elevilor. avantaje. Transferul de cunoştinţe (40’) – obiective urmărite: OC2-OC4 Elevii lucrează pe grupe de 3-4 elevi. • Grupa 3 – Centralele termoelectrice şi hidroelectrice: schema-bloc. • Grupa 2 – studiul modelului alternatorului. fisiunea nucleară. 3. Captarea atenţiei (3’) – obiectiv urmărit: OC1 Profesorul le cere elevilor să enumere utilizările electricităţii în viaţa de zi cu zi. construirea unui element galvanic dintr-o lămâie şi 2 plăcuţe de cupru şi zinc. 4. eoliene. funcţionarea bateriei şi acumulatorului. dezavantaje. Moment organizatoric (2’) Profesorul verifică prezenţa la oră şi aşezarea elevilor pe grupe. dezavantajele şi utilizările fiecărei metode vor fi discutate de către toţi elevii. funcţionare. . La această discuţie participă întreaga clasă. • Grupa 5 – studiul unui calculator cu panou fotovoltaic. Temele de lucru pe grupe sunt următoarele: • Grupa 1 – Curentul continuu şi curentul alternativ.. pe care să le treacă în fişele de lucru. cu ajutorul dispozitivelor prezente la mese şi al prezentărilor PowerPoint pe care le-au realizat sub îndrumarea profesorului. funcţionare. avantaje şi dezavantaje. 2. Ei expun informaţiile găsite pe tema dată. centrale din România. • Grupa 5 – Energii neconvenţionale: centrale solare. Se urmăreşte ca elevii de la toate grupele să achiziţioneze aceleaşi cunoştinţe. sunt integrate experimente efectuate de elevi: • Grupa 1 – circuitul simplu format din baterie şi bec. centrala de la Cernavodă.SCENARIU DIDACTIC 1. avantaje şi dezavantaje. aspectele legate de avantajele. geotermale etc. Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back-ului (5’) Elevii rezolvă testul de fixare. să argumenteze avantajele şi dezavantajele folosirii energiei electrice faţă de alte forme de energie. • Grupa 4 – Centralele nucleare: alcătuirea şi funcţionarea reactorului nuclear. • Grupa 2 – Alternatorul şi dinamul: alcătuire şi funcţionare. În cadrul fiecărei grupe. acolo unde este posibil. utilizări. mareomotrice.

El este produs de ____________. la care este ataşat un ____________ şi două _____________________. El este alcătuit dintr-o parte fixă numită __________ şi una mobilă numită __________. El este produs de __________. • Dinamul are o alcătuire şi funcţionare asemănătoare cu alternatorul. • Schema transferului de energie într-o centrală termoelectrică: • Centrale termoelectrice importante din România: _____________________ . 3. care e transformată în _____ sub presiune. Bateria transformă energia _________ în energie ___________. Curentul continuu şi curentul alternativ • Curentul continuu se caracterizează prin faptul că ___________ său nu se modifică. • Utilizări ale acumulatorului: ______________________________________ 2. gaz etc. • Curentul alternativ îşi schimbă periodic ___________. • Atunci când ___________ se învârte în câmpul magnetic generat de __________. Alternatorul şi dinamul • Alternatorul este un dispozitiv care generează curent _________. _____________ şi ____________. • O baterie este alcătuită din unul sau mai multe elemente __________.). însă spre deosebire de aceste produce curent __________. Centralele termoelectrice şi hidroelectrice • Centralele termoelectrice sau ____________ transformă căldura degajată prin arderea unui ____________ în energie electrică. ceea ce generează o ____________________. scufundaţi într-o soluţie de _________. • Utilizări ale bateriei: ____________________________________________ • Acumulatorul poate fi ____________. • O centrală termoelectrică este alcătuită dintr-un ________ în care este ars ___________ (cărbune. Căldura degajată încălzeşte apa. Un astfel de element este alcătuit din 2 __________. are loc variaţia ________________ în spirele sale. care este colectată cu ajutorul ___________ şi ___________________ şi apoi trimisă către consumator.FIŞĂ DE LUCRU CLASA A VIII-A TEMA: „PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE” 1. Acesta învârte o __________ care este legată de __________ unui alternator. păcură.

Centralele hidroelectrice sau ____________ transformă energia acumulată de apa dintr-un ______________ în energie electrică. cu ajutorul panourilor solare. În urma reacţiei se degajă o mare cantitate de _________. Acesta la rândul său încălzeşte apa. • Schema transferului de energie într-o centrală hidroelectrică: • • Centrale hidroelectrice importante din România: ______________________ • Centralele mareomotrice se bazează pe variaţia nivelului __________ în timpul unei zile 4. • Centralele geotermale încălzesc apa cu ajutorul energiei termice înmagazinate în _____________. . Centralele nucleare • Centralele nucleare transformă energia degajată în urma reacţiei de • • ______________ în energie electrică. sub acţiunea __________ încetiniţi de _________. Energii neconvenţionale • Energia solară poate fi transformată în energie electrică. este trimisă printr-o ________________. Aceasta foloseşte _________ drept combustibil nuclear şi ___________ drept moderator şi agent de răcire. pe care o transformă în abur sub presiune. în ____________________. iar aburul învârte o _________ cuplată cu un generator. care sunt formate din ________________. care încălzeşte _____________. În interiorul ___________________ se produce __________ nucleelor de ____________. • Apa acumulată în spatele ___________. • Utilizări ale celulelor fotovoltaice: _________________________________ • Centralele eoliene transformă energia cinetică a ___________ în energie electrică. Schema transferului de energie într-o centrală nucleară: În România se află centrala nucleară de la _________. • 5. iar aburul obţinut este folosit pentru a roti o ________. La capătul inferior al acesteia se află o _________ care se roteşte împreună cu rotorul unui __________.

Localitate în care se găseşte singura centrală nucleară din România. Centrală electrică situată pe un curs de apă. 4. . care produce curent continuu. 5. 2. 7. Pe verticala A-B veţi găsi un cuvânt care ar putea sintetiza tema lecţiei de azi. Centrală electrică în care sunt arşi combustibili fosili. Dispozitiv asemănător cu alternatorul. O baterie este formată din una sau mai multe pile … 6. Dispozitiv care produce curent electric alternativ.TEST DE FIXARE Înscrieţi în următorul rebus cuvintele corespunzătoare definiţiilor de mai jos: A 1 2 3 4 5 6 7 B 1. Energia vântului. 3.

Rezolvarea testului 2 E 3 4 5 G 6 D 7 C O A H A I E 1 T L I L T I D L V N A R N E A E R A M A R M N Ă R N O C N I V O O A E C D C T N E Ă E O T N R R T A R L A Ă L Ă .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful