Sunteți pe pagina 1din 26

CeRe

Transparenþa la purtãtor!

Ghidul implicãrii cetãþeneºti


Material editat de cãtre Asociaþia Naþionalã a Birourilor de Consiliere pentru Cetãþeni
(ANBCC) în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru participare publicã – CeRe.

ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ A BIROURILOR DE CONSILIERE


PENTRU CETÃÞENI (ANBCC)

Str. Petru Maior nr. 9,


011261 Sector 1, Bucureºti, România
Tel: 004 021 313 40 06
Fax: 004 021 313 40 07
E-mail: anbcc@robcc.ro; web: www.robcc.ro

CENTRUL DE RESURSE
CeRe PENTRU PARTICIPARE PUBLICÃ (CERE)

Str. Petru Maior nr. 9,


011261 Sector 1, Bucureºti, România
Tel: (+4) 031 1050 755
Fax: (+4) 031 1050 756
E-mail: cere@ce-re.ro; web: www.ce-re.ro

©Drepturi de autor:
Drepturile de autor asupra acestei publicaþii sunt rezervate Asociaþiei Naþionale a
Birourilor de Consiliere pentru Cetãþeni – ANBCC. Materialul sau pãrþi ale acestuia pot fi
reproduse numai cu permisiunea autorilor.
Dragă cetăţeanule,

De 21 de ani trăieşti într-o Românie democratică. De tot atâţia ani, mass-media şi societatea civilă, prin
numeroase proiecte şi campanii îţi vorbesc despre democraţie, transparenţă, participare publică,
implicare în procesul decizional şi, bineînţeles, anticorupţie. Şi totuşi, după 21 de ani de democraţie, pari
nemulţumit, neîncrezător şi îţi doreşti schimbarea. Cu siguranţă că, de nenumărate ori, te-ai întrebat cum
şi ce se poate face pentru ca localitatea ta, ţara ta, să devină aşa cum ţi le doreşti.

Noi, Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, sau, pe scurt, ANBCC, împreună cu
partenerii noştri, Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe) şi cu opt dintre organizaţiile care
găzduiesc Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC) ne îndreptăm atenţia către tine şi îţi oferim o
alternativă.

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A BIROURILOR DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI (ANBCC)


este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în vederea îndrumării şi
sprijinirii activităţii desfăşurate de Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC). Din
ANBCC fac parte 37 de organizaţii neguvernamentale care au înfiinţat Birouri de
Consiliere pentru Cetăţeni şi puncte de lucru ale acestora în peste 60 de localităţi
urbane şi rurale.

ANBCC coordonează activităţile de dezvoltare a serviciilor şi de Promovare ale Birourilor de


Consiliere pentru Cetăţeni, le reprezintă în faţa autorităţilor publice şi îşi propune ca, pe baza
informaţiilor furnizate de reţeaua BCC, să elaboreze documente cu potenţial impact asupra dezvoltării
politicilor şi serviciilor sociale.
1
CeRe s-a născut din convingerea că hotărârile despre bunul mers ale
unei comunităţi, fie ea oraş, comună sau chiar ţară, trebuie luate de
cei care guvernează împreună cu cei care locuiesc acolo.

În viziunea noastră, organizaţiile neguvernamentale, cetăţenii şi


instituţiile publice îşi asumă responsabilitatea participării publice şi îşi
exercită drepturile asociate acesteia. Pentru a ajunge aici am ales să
lucrăm cu organizaţii neguvernamentale, instituţii publice şi cetăţeni.
Am lucrat cu primării şi consilii locale pentru a-i ajuta să găsească
cele mai bune căi de a informa şi consulta cetăţenii, ONG-urile şi alte părţi interesate. Am organizat
primul Juriu Cetăţenesc din România care a adus la aceeaşi masă cetăţeni, administraţie şi experţi.
Am lucrat cu ONG-uri şi grupuri de cetăţeni pentru a-i ajuta să îşi facă vocea auzită de administraţie.
I-am ajutat şi pe unii şi pe alţii să descopere metode noi de participare (cafeneaua publică,
PhotoVoice) şi să le aplice bine pe cele tradiţionale.

Misiunea CeRe este de a acţiona pentru ca deciziile publice să răspundă nevoilor şi dorinţelor
actorilor sociali.

2
Pentru că suntem de părere că “omul sfinţeşte locul” şi nu invers, îţi propunem să îţi asumi activ condiţia
de cetăţean al ţării tale, împreună cu aceea de locuitor al comunităţii în care trăieşti. Da, ai citit corect,
am spus „să îţi asumi activ condiţia de cetăţean” şi te vom lăsa pe tine să decizi asupra modalităţii de a
te implica şi de a participa la organizarea unei comunităţi aşa cum ţi-o doreşti.

Având convingerea că buna-guvernare este posibilă în România şi că dispunem de mijloacele legale


caracteristice unui stat democratic şi transparent, în cele ce urmează îţi punem la dispoziţe câteva
instrumente pe care le poţi utiliza spre a-ţi face vocea auzită. Astfel, pornim de la premisa că primul pas
pentru a veghea asupra modului în care este organizată şi funcţionează comunitatea ta este informarea
asupra drepturilor tale şi a posibilităţilor de exercitare a acestora. De aceea, în paginile următoare ale
acestui Ghid, după o succintă clarificare terminologică, vom trece în revistă cele mai importante drepturi
de care dispui. Ulterior, pentru că suntem de parere că este necesar să cunoşti formularistica specifică
în vederea exercitării dreptului la informare, îţi punem la dispoziţie câteva modele pe care le poţi
personaliza după caz.

3
Acest material este editat în cadrul proiectului „Transparenţă la purtător!”, pe care Asociaţia
Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC), îl derulează în parteneriat cu
Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe). Proiectului „Transparenţă la purtător!” este
finanţat de Uniuniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11-
Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei. Scopul proiectului vizează
creşterea gradului de implicare a opt organizaţii neguvernamentale în promovarea transparenţei şi
bunei guvernări la nivelul a opt comune din România în principal, dar şi la nivelul fiecărei regiuni
de dezvoltare.

Credem că informaţiile cuprinse în acest Ghid îţi sunt utile. De asemenea, sperăm că, până la finalul
acestui material vom fi reuşit să îţi stârnim interesul în privinţa metodelor prin care poţi influenţa buna
guvernare a comunităţii tale. De aceea, îţi rămânem la dispoziţie prin intermediul Birourilor de Consiliere
pentru Cetăţeni.

Echipa de implementare a proiectului


“Transparenţa la purtător”

4
BIROURILE DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI (BCC) sunt proiecte ale unor
organizaţii neguvernamentale, non profit, active în domeniile serviciilor
sociale, apărării drepturilor omului, dezvoltării comunitare, protecţiei copilului,
protecţiei consumatorului etc.

BCC oferă două tipuri de servicii:

 Informare privind prevederile legale, unde trebuie


să se adreseze solicitantul, informaţii utile despre
programul de lucru şi formularistica specifică

 Consiliere: solicitantul este ajutat să ia o decizie


asupra modalităţii de rezolvare a problemei sale,
după prezentarea posibilităţilor de acţiune
existente şi a consecinţelor acestora.

Pentru datele de contact ale celui mai apropiat Birou de Consiliere pentru Cetăţeni, consultă lista de
la finalul acestui material.

5
Definiţii sau... cu ce lucrăm

Administraţie publică
Administraţia publică poate fi definită atât ca activitate, cât şi ca sistem. Ca activitate,
administraţia publică se referă la actvităţile juridice aflate în responsabilitatea autorităţilor publice
şi care îşi propun satisfacerea interesului general prin organizarea executări şi transpunerea în
concret a legii. Ca sistem, prin administraţie publică se înţelege totalul instituţiilor care acţionează
în slujba activităţii administrative. Ca sistem, administraţia publică include atât aparatul central,
cât şi pe cel local.

Autorităţile administraţiei publice centrale sunt Guvernul, ministerele, alte organe centrale ale
administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice

6
descentralizate ale acestora, precum şi autorităţile administrative autonome;

Autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile locale, primării, instituţiile şi
serviciile publice de interes local sau judeţean.

Autoritate sau instituţie publică


Potrivit Constituţiei României, prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau
instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi
care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

Consultare
Procesul prin care publicul reacţionează, din proprie iniţiativă sau la invitaţia administraţiei, la
propunerile de soluţii alternative şi/sau decizii publice se numeşte consultare. Consultarea
reprezintă o comunicare în dublu sens, în care administraţia cere şi publicul oferă informaţii pe o
problemă dată.

Democraţie
Democraţia este acea formă de organizare politică a unei societăţi, în care puterea aparţine
poporului.

Informaţie de interes public


Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă
din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau
de modul de exprimare a informaţiei (Legea 544/2001).

7
Participare
Participarea reprezintă procesul prin care administraţia şi publicul dezbat împreună problemele şi
identifică şi propun soluţii şi alternative. Participarea constituie un dialog de pe poziţii de
colaborare între administraţie şi public.
Recomandare
Orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de
către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în
procesul de elaborare a actelor normative reprezintă o recomandare.

Minută
Documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de
participanţi la o şedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor poartă denumirea de minută sau proces
verbal.

Şedinţă publică
Şedinţa publică este şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are
acces orice persoană interesată.

8
Mai sunt termeni care trebuie clarificaţi? Vrei mai multe detalii despre autorităţi şi formularistica
specifică? Adresează-te unuia dintre Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni din reţeaua ANBCC.

BCC oferă două tipuri de servicii:

 Informare privind prevederile legale, unde trebuie să se adreseze solicitantul, informaţii utile
despre programul de lucru şi formularistica specifică

 Consiliere: solicitantul este ajutat să ia o decizie asupra modalităţii de rezolvare a


problemei sale, după prezentarea posibilităţilor de acţiune existente şi a consecinţelor
acestora.

Dreptul tău—puterea ta!

Te-ai întrebat vreodată în ce constă puterea ta de a influenţa procesul de luare a deciziilor, dar şi, în
general, mersul lucrurilor în comunitatea ta?! Te-ai întrebat ce îţi dă atât ţie, cât şi concetăţenilor tăi
capacitatea de a direcţiona deciziile administrative care te afectează zi de zi?! Dacă ai facut-o şi nu ai
găsit încă răspunsul, să ştii că puterea ta, puterea voastră, rezidă în drepturile consfinţite de Constituţie
şi de unele legi ordinare adoptate în scopul creării unei societăţi democratice.

Dar despre ce drepturi vorbim? În ce acte normative sunt aceste drepturi enunţate?

9
Dreptul la informare

Poate cel mai important drept de care dispui în relaţia cu autorităţile administraţiei publice este dreptul la
informare. În strânsă legătură cu unul dintre depturile fundamentale ale omului—“dreptul de a primi şi de
a împărtăşi informaţii”, dreptul la informare este garantat de Articolul 31 al Constituţiei României care
stipulează, la alineatul (1): “Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu
poate fi îngrădit.”.

În completarea articolului constituţional, Legea 544/2001 privind liberulul acces la informaţiile de interes
public stabileşte obligativitatea autorităţilor şi a instituţiilor publice de a asigura, din oficiu sau la cerere,
accesul la informaţiile de interes public oricărei persoane interesate.

Care sunt informaţiile de interes public vizate de Legea 544/2001?


Legea nr. 544 din 12/10/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public îţi dă dreptul să
soliciţi, verbal sau în scris, următoarele:
 informaţii privind regulile de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice,
dar şi structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 numele persoanelor din cadrul autorităţii sau a instituţiei publice responsabile cu
difuzarea informaţiilor publice; sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al autorităţii
sau instituţiei publice;
 modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care
persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes
public solicitate.
 listele cuprinzând documentele de interes public şi cele gestionate, potrivit legii.
10
Accesul la toate informaţiile de interes public este gratuit. Autoritatea sau instituţia publică poate
prevede numai costuri de copiere ale documentelor solicitate.

Când poţi primi aceste informaţii?


 pe loc (pentru acele informaţii solicitate verbal, care sunt formulate în timpul programului de lucru
cu publicul şi care au o complexitate limitată. Exemplu: numele persoanei responsabile cu
L544/2001 în primăria X)
 în 10 zile (pentru informaţiile de complexitate şi volum mediu. Exemplu: “Câte proiecte de
hotărâri de Consiliu Local au fost înaintate de cetăţeni în ultima lună? “)
 în 30 de zile – cu înştiinţare prealabilă a solicitantului (pentru datele complexe precum solicitarea
copiilor rapoartelor de activitate ale Consilierilor Locali din anul 2009”)

Dreptul de a participa la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare


a deciziilor

Legea nr. 52 din 21/01/2003 crează premisele pentru participarea activă a cetăţenilor la procesul de
luare a deciziilor publice prin stabilirea criteriilor privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Prevederile legii 52/2003 se referă atât la autorităţile publice centrale, cât şi la cele locale, alese sau
numite, “precum şi altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice”. Unele dintre
aspectele vizate de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, sunt
cuprinse şi în Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, care prevede că şedinţele consiliului
local, precum şi cele de consiliu judeţean sunt publice, “cu excepţia cazurilor în care consilierii decid, cu
majoritate de voturi, ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise”. Ca atare, în virtutea legislaţiei în
vigoare, ai dreptul de a interveni:

11
La nivel local prin:

 participarea la şedinţele consiliului local;


 participarea la dezbateri publice, audieri sau evenimente publice organizate fie de primărie, fie de
organizaţii neguvernamentale;
 prezenţa activă la întâlnirile publice organizate periodic de consilierii locali;
 scrierea unei propuneri pe marginea unor proiecte de hotărâre cu privire la modul de rezolvare a
unei probleme a comunităţii;
 formularea unei cereri prin care să soliciţi primăriei să fii înscris pe o listă de persoane interesate
de hotărâri ce urmează a fi luate în anumite domenii de interes pentru tine.

La nivel central prin:

 participarea la şedinţele şi dezbaterile organizate de autorităţile şi instituţiile administraţiei


publice centrale;
 formularea unei cereri de a fi informat cu privire la intenţia unui minister de a reglementa un
domeniu de interes pentru tine;
 formularea unei cereri (în numele unei asociaţii legal constituite) de organizare a unei dezbateri
publice pe marginea unui proiect de hotărâre de interes pentru tine.

Pentru ca tu să îţi poţi manifesta neîngrădit aceste drepturi, trebuie, bineînţeles, să fii informat în
prealabil. De aceea, autorităţile şi instituţiile publice de la nivel local (primărie, consiliu local) sau central
(ministere, agenţii de reglementare) au obligaţia de:

12
 a publica un anunţ referitor la elaborarea proiectelor de acte normative cu cel puţin 30 de zile
înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice;
 a publica, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare, anunţul privitor la organizarea unei şedinţe
publice;
 a stabili un interval de e cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice;
 a afişa, pe site-ul instituţiei sau al autorităţii publice, minuta şedinţei publice;
 a elabora un raport anual privind transparenţa decizională.

Prin urmare, din obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice în domeniul transparenţei decizionale,
decurg şi alte drepturi precum acela de a fi informat în prealabil asupra problemelor de interes public şi
a proiectelor de acte normative care urmează a fi dezbătute sau adoptate de autorităţi şi acela de a fi
consultat în cadrul procesului de elaborare de acte normative.

Drepturile tale nu se opresc aici! Dacă te consideri vătămat, dacă estimezi că drepturile de mai sus nu îţi
sunt respectate sau că legea nu este aplicată corect, în baza L544/2001, în termen de 30 de zile de la
momentul în care exercitarea dreptului ţi-a fost refuzată, poţi depune o reclamaţie la conducătorul
autorităţii sau al instituţiei publice respective sau poţi înainta o plângere administrativă. La fel, L52/2003
îţi permite să înaintezi o plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

În paginile care urmează, îţi punem la dispoziţie câteva modele de solicitări pe care sperăm să-ţi fie utile:

13
14
15
16
Dragă cetăţeanule,

În acest material ţi-am pus la dispoziţie câteva instrumente care îţi stau la îndemână în influenţarea
mersului comunităţii tale. Pentru că drepturile tale în raport cu autorităţile şi instituţiile administraţiei
publice nu se termină aici şi pentru că depinde de tine dacă localitatea ta se va ridica la nivelul
aşteptărilor tale, te sfătuim să:

 Te informezi cu privire la activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice! Lipsa de informaţie nu este


o scuză!
 Participi la dezbaterile publice, şedinţele de Consiliu Local, întâlnirile organizare de consilieri sau
la alte evenimente publice organizate pe marginea unor subiecte de interes public!
 Te implici activ prin realizarea de propuneri de proiecte de hotărâre privind modalitatea de
rezolvare a unei probleme, prin transmiterea de recomandări către autorităţi, prin formularea de
sesizări!

Instrumentele le ai, responsabilitatea îţi aparţine!

Vrei mai multe informaţii privind drepturile tale şi instituţiile cărora te poţi adresa, vizitează-ne la unul
dintre cele 37 de Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC).

BCC, servicii de informare şi consiliere


 GRATUITE
 INDEPENDENTE
 IMPARŢIALE
 CONFIDENŢIALE
17
BCC Alba Iulia
Str. Calea Moţilor nr. 30, 510134, Alba-Iulia, judeţul Alba
Tel: 0258 817 995, contact@paemalba.ro

BCC Arad
Str. Ştefan Cicio Pop nr. 17, 310086, Arad, judeţul Arad,
Tel: 0257 285 100, Fax: 0257 285 100 paemarad@rdsar.ro

BCC Baia Mare


Str. Victoriei nr. 90A/ 52, 430122, Baia Mare, judeţul Maramureş,
Tel/fax: 0262 218 038, bccbm@rdslink.ro, bccbaiamare@yahoo.com

BCC Berghin
Căminul Cultural, Str. Morii, comuna Berghin, 517110, judeţul Alba
Tel/fax: 0258 854 340, bccberghin@yahoo.com

BCC Botoşani
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 14, Botoşani,710247, judeţul Botoşani
Tel/Fax: 0231 511 803, botosani_2001@yahoo.com

BCC Brăila
Str. Danubiului nr. 5, Brăila, 810015, judeţul Brăila
Tel/fax: 0239 613 928, bccbraila@yahoo.com

BCC Braşov
Str. Mihail Sadoveanu nr. 3, et.2, ap.13, Braşov, 500030, judetul Braşov
Tel/fax: 0268 410 192, bccbrasov@bccbrasov.ro, www.bccbrasov.ro

18
BCC Bucureşti
Calea Victoriei nr. 2, Sector 3, Bucureşti, 030025
Tel/fax: 021 314 18 90, 021 313 17 33, bcc@irecson.ro

BCC Bucureşti
Sector 6
Str. Cupolei nr. 5, Bl. 2B, sc. B, apt. 55, Sector 6, Bucuresti, 061153
Tel/fax: 021 430 02 16

BCC Buzău
Str. Chiristigii nr. 3, et. 2, Buzău, 120024, judeţul Buzău
Tel/fax: 0238 711 997, marius_macris@yahoo.com

BCC Calăraşi
B-dul 1 Mai, bloc Parc, parter, Călăraşi, judeţul Călăraşi, Cod poştal: 910200
[OP 1 CP 53],Tel/fax: 0242 313 870, bcc@asociatiaagora.ro

BCC Câmpia
Turzii
Piaţa Unirii nr. 11, Câmpia Turzii, 405100, judeţul Cluj
Tel/fax: 0264 366 055, 0264365002, apc@campiaturzii.ro

BCC Cugir
Str. Victoriei nr. 9, et. 2, camera 4, 515600, Cugir, judeţul Alba
Tel/fax: 0358 401 341, bcccugir@yahoo.com

19
BCC Focşani
B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, parter, Focşani, 620098, judeţul Vrancea
Tel: 0771 264 008, Fax: 0337 401 111, bcc_focsani@vrancea.info

BCC
Gheorgheni
Str. Libertăţii nr. 27, parter, Gheorgheni, 535500, judeţul Harghita
Tel: 0745 678 641, bcc_gheorgheni@yahoo.com

BCC Gurahonţ
Str. Avram Iancu nr. 29, Gurahonţ, judeţul Arad
Tel/fax: 0257 316 270, lids.bcc@gmail.com

BCC Iaşi
B-lvd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, Iaşi, 700075, judeţul Iaşi
Tel/fax: 0232272065, bcciasi@yahoo.com

BCC Jimbolia
Strada Ştefan cel Mare nr. 9, 305400, Timiş
Tel/fax: 0256360078, banat_ripensis@yahoo.com

BCC Lipova
Str. Miron Costin nr. 1, Lipova, 315400, judeţul Arad
Tel:0742 025 874, bcc-lipova@ade.ro

20
BCC Negreşti
Oas
Str. Teilor nr. 3, Negreşti Oaş, 445200, judeţul Satu Mare
Tel/fax: 0261 853 600, bccngeo@clicknet.ro

BCC Nehoiu
Str. 1 Decembrie 1918 nr.1, Nehoiu, 125100, jud. Buzău
Tel/fax:0238 555 067, adcnehoiu@gmail.com

BCC Odorheiu
Secuiesc
Piaţa Primăriei nr. 5, Odorheiu Secuiesc, 535600, judeţul Harghita
Tel/fax: 0266 / 217150, bcc.odorhei@yahoo.com

BCC Oradea
Str. Gen. Magheru nr. 21, ap. 159, cod 410057, Oradea, judeţul Bihor
Tel/fax: 0259 479 454, consiliere@ruhama.ro

BCC Piatra
Neamţ
Str. Privighetorii nr. 14, Bloc 10, parter, Piatra Neamţ, 610138, judetul Neamţ
Tel: 0233 214 920, Fax: 0333814482, bccpiatraneamt@yahoo.com

BCC Piteşti
Str. Armand Călinescu nr.14, Piteşti, 110047, judetul Argeş
Tel/Fax: 0248 212 321; asociatia_junimea@yahoo.com

21
BCC Ploieşti
Str. General Vasile Milea, bl.A7, parter, Ploieşti, 100045, judeţul Prahova
Tel: 0244 525 806 Fax: 0344 814 141; bcc.ploiesti@yahoo.com

BCC Roman
Str. Dobrogeanu Gherea, bl.2, apt. 25, Roman, 611017, judeţul Neamţ
Tel/fax: 0233 721 551,office@contjur.ro, contjurroman@yahoo.com

BCC Satu Mare


Str. Someşului Bloc US 23 Ap.1, 440222, Satu Mare, judeţul Satu Mare
Tel/Fax: 0261 758 890, bccsm@datec.ro

BCC Sf.
Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 18, scara O, parter, Sf. Gheorghe, judeţul Covasna, Cod poştal:
520080, Tel/Fax: 0267 311 423, bcc.pronobis@planet.ro

BCC Sibiu
Str. Bastionului 6, Sibiu, 550177, judeţul Sibiu
Tel: 0269 215 944, Fax: 0269 206 895, provitasb@artelecom.net

BCC Simeria
Str. Libertăţii nr. 4, Simeria, 335900, judeţul Hunedoara
Tel/Fax: 0354 401 027,office@bccsimeria.ro

BCC Târgovişte
B-dul Regele Carol I, Bl. G4, Et. 1, Târgovişte, 130010, judeţul Dâmboviţa.
Tel/Fax: 0245 640 383, ate.office@yahoo.com

22
BCC Târgu
Neamţ
Str. Ştefan cel Mare nr. 62, Târgu Neamţ, 615200, judeţul Neamţ.
Tel/Fax: 0233 791 554, bcc_tirguneamt@yahoo.com

BCC Ţigăneşti
Comuna Ţigăneşti, 147420, judeţul Teleorman
Tel/Fax: 0247 330 013, 0788 723 241, aedc_teleorman@yahoo.com

BCC Timişoara
Str. Braşov nr. 8, Timişoara, 300194, judeţul Timiş
Tel/Fax: 0256 201 237, 0356 401 903, falt@falt.ro

BCC Vulcan
B-dul. Mihai Viteazul, Bl. 44, parter, Vulcan, 336200, judeţul Hunedoara
Tel/Fax: 0254 571 799, bccvulcan@yahoo.com

23
Deci...

Material editat în cadrul proiectului “Transparenþa la purtãtor!”, finanþat de Uniunea Europeanã prin programul
Facilitatea de Tranziþie 2007/19343.01.11-Consolidarea sprijinului societãþii civile în lupta împotriva corupþiei.

Editorii materialului: Asociaþia Naþionalã a Birourilor de Consiliere pentru Cetãþeni (ANBCC)


Publicat la Bucureºti, Septembrie 2010

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene. Pentru eventualele
informaþii ºi sesizãri legate de proiectele PHARE contactaþi: cfcu.phare@mfinante.ro.