Sunteți pe pagina 1din 13

Evaluarea actiunii vantului pe sarpanta

 Intensitatea turbulentei vantului: Iv(z)

lungimea de rugozitate: z0  0.3  m inaltimea constructiei : z  10  m

factor de turbulenta : k 1  1 factor orografic : C0z  1

k1
Ivz   0.285
 C  ln z  
 0z  z  
  0 

lungimea de rugozitate corespunzator categoriei II de teren: z0II  0.05  m


0.07
 z0 
factor de teren: Kr  0.19     0.215
 z0II 
Crz  Kr  ln   0.755
z
factor de rugozitate:
 
z0

m
valoarea fundamentala a vitezei de referinta: v b0  35  conform Anexei Nationale
s
Cdir  1 Cseason  1

m
v b  Cdir  Cseason  v b0  35
s
m
viteza medie: v mz  Crz  C0z  v b  26.435
s
kg
densitatea aerului: ρ  1.25 
3
m

 
2 kN
presiunea dinamica de varf: q pz  1  7  Ivz  0.5  ρ  v mz  1.309 
2
m

Coeficient de presiune exterioare: cpe  0.7

kN
Presiunea vantului: w  q pz  cpe  0.916 
2
m

Evaluarea actiunii zapezii:


 unghiul acoperisului: α  39

( 60  α)
 coeficient de forma a acoperisului: μ  0.8   0.56
30

 coeficient de expunere: Ce  1  coeficient termic: Ct  1


kN
 valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol: S0k  2.5 
2
m
kN
 incarcarea din zapada: sk  Ce  Ct  μ  S0k  1.4 
2
m
Dimensionarea sipcilor:
distanta interax sipci: s  0.3  m distanta interax capriori: c  0.8  m
kN kN
b s  38  mm h s  58  mm ρmed  4.2  q inv  0.5  α  39°
3 2
m m
Evaluarea incarcarilor:
3 kN
 Permanente: Gk - greutatea proprie: g s  b s  h s  ρmed  9.257  10 
m
q inv  s kN
- invelitoare: g inv   0.193 
cos( α) m

 Variabile : Qk kN
- zapada: q zs  sk  s  cos( α)  0.326 
m

kN
- vantul: q ws  w  s  0.275 
m
kN kN
q k  0.5  - din exploatare: q s  q k  s  cos( α)  0.117 
2 m
m

Qk  1  kN
- din om:
Combinatii de incarcari pentru sipci:

 1. 1.35*ΣGk+1.5*zapada +1.5*0.7*vant

 2. 1.35*ΣGk+1.5*qs

 3. 1.35*ΣGk+1.5*Qk

 4. 1.35*ΣGk+1.5*Qk +1.5*0.7*0.7kN/m2

Cazul 1: kN
P1  1.35  g s  1.35  g inv  1.5  q zs  0.763 
m
kN
P1w  1.05  q ws  0.289  Vantul actioneaza paralel cu directia y!
m

kN
P1y  P1  cos( α)  P1w  0.881 
m
kN
P1z  P1  sin( α)  0.48 
m

2
c
M 1y  P1z   0.038  kN  m
8
2
c
M 1z  P1y   0.07  kN  m
8

Cazul 2: kN
P2  1.35  g s  1.35  g inv  1.5  q s  0.448 
m
kN
P2y  P2  cos( α)  0.348 
m
kN
P2z  P2  sin( α)  0.282 
m
2
c
M 2y  P2z   0.023  kN  m
8
2
c
M 2z  P2y   0.028  kN  m
8
Cazul 3: kN
P3  1.35  g s  1.35  g inv  0.273 
m
P3Q  1.5  Qk  1.5  kN

kN
P3y  P3  cos( α)  0.212  P3yQ  P3Q  cos( α)  1.166  kN
m
kN
P3z  P3  sin( α)  0.172  P3zQ  P3Q  sin( α)  0.944  kN
m
2
c c
M 3y  P3zQ   P3z   0.203  kN  m
4 8
2
c c
M 3z  P3yQ   P3y   0.25  kN  m
4 8

Cazul 4: kN kN
P4  1.35  g s  1.35  g inv  1.5  0.7  0.7   1.008 
m m
P4Q  1.5  Qk  1.5  kN

kN P4yQ  P4Q  cos( α)  1.166  kN


P4y  P4  cos( α)  0.783 
m
kN P4zQ  P4Q  sin( α)  0.944  kN
P4z  P4  sin( α)  0.634 
m
2
c c
M 4y  P4zQ   P4z   0.24  kN  m
4 8
2
c c
M 4z  P4yQ   P4y   0.296  kN  m
4 8
Eforturile la care se va dimensiona sectiunea:: M yds  M 1y  0.038  kN  m

M zds  M 1z  0.07  kN  m

Calculul la SLU
A. Calculul la starea limita de rezistenta:
N
fmk  24 
 rezistenta caracteristica la incovoiere: 2
mm
N
fc0k  21 
 rezistenta caracteristica la compresiune paralela cu fibrele: 2
mm
kN
 modulul de elasticitate mediu: E0med  11 
2
mm
kN
 modulul de elasticitate conventional: E0.05  7.4 
2
mm
 rezistenta de calcul:
γM  1.3 pentru lemn masiv cf. EC5-1-1 pag.25

0.6 - pentru incarcare permanenta


k modz  0.6
0.8 - pentru incarcare de durata medie: zapada

fmk N
fmzd  k modz   11.077 
γM 2
mm

0.6 - pentru incarcare permanenta


k mody  0.6
0.9 - pentru incarcare de scurta durata: vantul

fmk N
fmyd  k mody   11.077 
γM 2
mm

 calculul tensiunilor:

2
hs 5 3
M yds N
Wy  b s   2.131  10 m σmyd   1.802 
6 Wy 2
mm

2
bs 5 3
M zds N
Wz  h s   1.396  10 m σmzd   5.051 
6 Wz 2
mm

k m  0.7 - factor ce tine seama de redistribuirea tensiunilor si eventualele neomogenitati

σmyd σmzd
 km   0.482 <1
fmyd fmzd

σmyd σmzd
km    0.57 <1
fmyd fmzd

B. Verificarea stabilitatii laterale prin torsiune:

 lungimea efectiva a grinzii: lef  c  0.8 m


2
bs N
 tensiunea din incovoiere critica: σm.critic  0.78   E0.05  179.629 
h s  lef 2
mm
 fmk 
 zveltetea relativa: λrel.m  σ   0.366
 m.critic 
λ.rel.m < 0.75 rezulta: k crit  1

σmzd
Verificare :  0.456 Nu exista pericolul pierderii stabilitatii laterale prin torsiune!
k crit  fmzd
C. Verificarea sagetii in Starea Limita de Serviciu:

ls  c  0.8 m

ls
u adm   5.333  mm
150

 sageata data de incarcarile permanente dupa cele 2 directii: y-y si z-z

3 3
bs  hs 7 4 bs  hs 7 4
Iy   6.179  10 m Iz   2.652  10 m
12 12

gs  ginv  c gs  ginv  c


4 4
5 5
u instgy    0.37  mm u instgz    0.159  mm
384 E0med  Iz 384 E0med  Iy

Kdefyg  0.8 -pentru incarcari permanente cf. EC5 Kdefz  0.8

 
u gfiny  u instgy  1  Kdefyg  0.666  mm  
u gfinz  u instgz  1  Kdefz  0.286  mm

 sageata data de incarcarile de durata medie(zapada) sau scurta(vant) dupa cele 2 directii: y-y si z-z

4 4
5 q ws  c 5 q zs  c
u instqy    0.502  mm u instqz    0.256  mm
384 E0med  Iz 384 E0med  Iy

Kdefyq  0.8 Kdefzq  0.8

 
u qfiny  u instqy  1  Kdefyq  0.904  mm 
u qfinz  u instqz  1  Kdefzq  0.461  mm 

ugfiny  uqfiny  
2 2
u max   u gfinz  u qfinz  1.738  mm <u admisibil

Dimensionarea capriorilor:

b c  150  mm h c  200  mm

Evaluarea incarcarilor:

ρmed kN
 Permanente: Gk - greutatea proprie: g c  b c  h c   0.162 
cos( α) m
q inv  c kN
- invelitoare: g invc   0.515 
cos( α) m

- din sipci: numarul sipcilor pe caprior pe metru: nrs  4

b s  h s  ρmed  nrs kN
g cs   0.048 
cos( α) m
kN
Total: g t.c  g c  g invc  g cs  0.724 
m
 Variabile : Qk kN
- zapada: q zc  sk  c  cos( α)  0.87 
m

kN
- vantul: q wc  w  c  cos( α)  0.57 
m
kN kN
q k  0.5  - din exploatare: q sc  q k  c  cos( α)  0.311 
2 m
m
Qk  1  kN
- din om:
d 1  3.9  m d 2  3.86  m d 3  2.82  m - capriorul cel mai lung este cel fara pana
intermediara
 
d  max d 1 d 2 d 3  3.9 m

Combinatii de incarcari pentru capriori:

 1. 1.35*ΣGk+1.5*zapada +1.5*0.7*vant

 2. 1.35*ΣGk+1.5*qs

 3. 1.35*ΣGk+1.5*Qk

 4. 1.35*ΣGk+1.5*Qk +1.5*0.7*0.7kN/m2

Cazul 1: kN
Pc1  1.35  g t.c  1.5  q zc  2.284 
m
kN
Pcw1  1.5  0.7  q wc  0.598  Vantul actioneaza paralel cu directia y!
m

kN
Pcy1  Pc1  cos( α)  Pcw1  2.373 
m
2
d
M cz1  Pcy1   4.511  kN  m
8

Cazul 2: kN
Pc2  1.35  g t.c  1.5  q sc  1.444 
m
kN
Pcy2  Pc2  cos( α)  1.122 
m

2
d
M cz2  Pcy2   2.134  kN  m
8
Cazul 3: kN
Pc3  1.35  g t.c  0.978 
m
Pc3Q  1.5  Qk  1.5  kN

kN
Pcy3  Pc3  cos( α)  0.76  PcyQ3  Pc3Q  cos( α)  1.166  kN
m
2
d d
M cz3  PcyQ3   Pcy3   2.582  kN  m
4 8
kN kN
Cazul 4: Pc4  1.35  g t.c  c  1.5  0.7  0.7   1.566 
2 m
m
Pc4Q  1.5  Qk  1.5  kN
kN
Pcy4  Pc4  cos( α)  1.217  PcyQ4  Pc4Q  cos( α)  1.166  kN
m
2
d d
M cz4  PcyQ4   Pcy4   3.45  kN  m
4 8

Eforturile la care se va dimensiona sectiunea::

 
M zdc  max M cz1 M cz2 M cz3 M cz4  4.511  kN  m

A. Calculul la starea limita de rezistenta:

2
bc  hc 3 3
Wc   1  10 m
6

M zdc N
σmd.c   4.511 
Wc 2
mm

Kmod  0.6

 150  mm  0.2 


Kh  min   1.3  0.944 - coeficient de inaltime

 h c  
2
bc N
σm.crit.c  0.75   E0.05  160.096 
tensiunea din incovoiere critica: hc  d 2
mm

zveltetea relativa: mtr  0.88 - factor de transformare a momentului real in moment echivalent

 fmk  mtr 
λrel.m.c     0.363
 σm.crit.c 

λ.rel.m < 0.75 rezulta: Kcrit  1 - coeficient care ia in considerare fenomenul de instabilitate

Kls  1 - coeficient ce ia in considerare efectul sistemului asupra capacitatii portante

fmk N
γM  1.3 fmd  Kmod  Kh  Kcrit  Kls   10.458 
γM 2
mm

N
σmd.c  4.511  < fmd
2
mm
B. Calculul la starea limita de serviciu:

 sageata data de incarcarile permanente:

3
bc  hc 4 4
I   1  10 m
12

4
5 g t.c  cos( α)  d
u g.inst    1.542  mm
384 E0med  I

Kdef.g  0.8


u g.fin  u g.inst  1  Kdef.g  2.775  mm 
 sageata data de incarcarile de durata scurta(vantul):

4
5 q wc  d
u q.inst    1.56  mm
384 E0med  I

Kdef.q  0.8


u q.fin  u q.inst  1  Kdef.q  2.807  mm 
d
u fin  u g.fin  u q.fin  5.582  mm < u adm.c   19.5  mm
200

Dimensionarea panelor:
Cea mai solicitata pana este pana de coama de pe portiunea de sarpanta unde nu este prevazuta pana
intermediara!
N
b pn  170  mm h pn  200mm ρmed  4200 
3
m
lc  4000  mm  c  3.2 m

Evaluarea incarcarilor:
kN
 Permanente: Gk - greutatea proprie: g pn  b pn  h pn  ρmed  0.143 
m

q inv  3.84  m  c
- invelitoare: g invpn   1.976  kN
cos( α)

- din sipci: g spn  4  3.84  m  b s  h s  ρmed  0.142  kN

- din capriori: g cpn  3.84  m  b c  h c  ρmed  0.484  kN

Total: Pppn  g invpn  g spn  g cpn  2.602  kN

 Variabile : Qk
- zapada: q zpn  sk  c  3.84  m cos( α)  3.342  kN

q wpn  w  c  1.92  m cos( α)  1.093  kN


- vantul:
kN q spn  q k  c  3.84  m cos( α)  1.194  kN
q k  0.5  - din exploatare:
2
m
Qk  1  kN
- din om:

Combinatii de incarcari pentru pane:

 1. 1.35*ΣGk+1.5*zapada +1.5*0.7*vant

 2. 1.35*ΣGk+1.5*qs

 3. 1.35*ΣGk+1.5*Qk

 4. 1.35*ΣGk+1.5*Qk +1.5*0.7*0.7kN/m2

Cazul 1: kN
Pgr.proprie  1.35  g pn  0.193 
m

P1perm_z  1.35  Pppn  1.5  q zpn  8.527  kN

P1ywpn  1.5  0.7  q wpn  sin( α)  0.723  kN

4  P1perm_z 2
2  lc
Pgr.proprie  lc lc
M pz1    13.89  kN  m
8 8

4  P1ywpn 2
 lc
lc
M py1   1.156  kN  m
8
kN
Cazul 2: Pgr.proprie  0.193 
m

P2perm_s  1.35  Pppn  1.5  q spn  5.304  kN

4  P2perm_s 2
2  lc
Pgr.proprie  lc lc
M pz2    8.733  kN  m
8 8
M py2  0  kN m

Cazul 3: kN
Pgr.proprie  0.193 
m

P3perm  1.35  Pppn  3.513  kN

4  P3perm 2
2  lc
Pgr.proprie  lc lc 1.5Qk  lc
M pz3     7.068  kN  m
8 8 4

M py3  0  kN m
kN
Cazul 4: Pgr.proprie  0.193 
m

P4perm  1.35  Pppn  3.513  kN

kN
P4_07  c  3.84  m  cos( α)  1.5  0.7  0.7   1.755  kN
2
m

4  P4perm 2
4  P4_07 2
2  lc  lc
Pgr.proprie  lc lc 1.5Qk  lc lc
M pz4      9.876  kN  m
8 8 4 8

M py4  0  kN m

Eforturile la care se va dimensiona sectiunea:

M zdp  M pz1  13.89  kN  m

M ydp  M py1  1.156  kN  m

2
2 h pn  b pn 4
b pn  h pn 3 3 Wpy   9.633  10
3
m
Wpz   1.133  10 m 6
6

M zdp N M ydp N
σmzdp   12.256  σmydp   1.2 
Wpz 2 Wpy 2
mm mm

Kmod  0.6

 150  mm  0.2 
Kh  min  1.3  0.944 - coeficient de inaltime
 h pn  
  
2
b pn N
σm.crit.z  0.75   E0.05  250.617 
tensiunea din incovoiere critica: h pn  lc 2
mm

zveltetea relativa: mtr  0.88 - factor de transformare a momentului real in moment echivalent

 fmk  mtr 
λrel.m.pn  σ   0.29
 m.crit.z 

λ.rel.m < 0.75 rezulta: Kcrit  1 - coeficient care ia in considerare fenomenul de instabilitate

Kls  1 - coeficient ce ia in considerare efectul sistemului asupra capacitatii portante

fmk N
γM  1.3 fmzd  Kmod  Kh  Kcrit  Kls   10.458 
γM 2
mm

N
σmzdp  12.256  < fmzd
2
mm
Kmod  0.6

 150  mm  0.2 
Kh  min   1.3  0.944 - coeficient de inaltime

 hpn  
2
h pn N
σm.crit.y  0.75   E0.05  408.088 
tensiunea din incovoiere critica: b pn  lc 2
mm

zveltetea relativa: mtr  0.88 - factor de transformare a momentului real in moment echivalent

 fmk  mtr 
λrel.m.pn  σ   0.227
 m.crit.y 

λ.rel.m < 0.75 rezulta: Kcrit  1 - coeficient care ia in considerare fenomenul de instabilitate

Kls  1 - coeficient ce ia in considerare efectul sistemului asupra capacitatii portante

fmk N
γM  1.3 fmyd  Kmod  Kh  Kcrit  Kls   10.458 
γM 2
mm

N
σmydp  1.2  < fmyd
2
mm

Calculul la starea limita de serviciu:

 Calculul sagetii data de incarcarile permanente, dupa axele y-y si z-z:

3 3
b pn  h pn 4 4 h pn  b pn 5 4
Izp   1.133  10 m Iyp   8.188  10 m
12 12

 4   g invpn  g spn  g cpn 4


gpn    lc
u Ginst_y 
5

 l c   3.719  mm
384 E I 0med zp

Kdef  0.6

 
u Gfin_y  u Ginst_y  1  Kdef  5.951  mm

u Ginst_z  0  mm
Kdef  0.6


u Gfin_z  u Ginst_z  1  Kdef  0  mm
 Calculul sagetii data de incarcarile de durata medie(zapada) dupa axele y-y si z-z:

 4  q zpn  4
 l   lc
u Qinst_y 
5

 c   4.576  mm
384 E I0med zp
Kdef  0.6


u Qfin_y  u Qinst_y  1  Kdef  7.321  mm 

u Qinst_z  0  mm

Kdef  0.6


u Qfin_z  u Qinst_z  1  Kdef  0  mm 
lc
u maxp  uGfin_y  uQfin_y2  uGfin_z  uQfin_z2  13.272  mm< u admp 
200
 16  mm

Dimensionarea popilor

A. Calculul la starea limita de rezistenta


4 2
h pop  200  mm b pop  200  mm Ap  b pop  h pop  4  10  mm

N 3 N 3
fc0k  21  E0.05  7.4  10  b pop  h pop
2 2 8 4
mm mm Ip   1.333  10  mm
12
3.4
lpop  m lf  lpop  1.7 m
2
Ip lf
i   57.735  mm λ   29.445
Ap i

2
π  E0.05 N
σc.crt   84.239 
2 2
λ mm

fc0k
λrel   0.499 > 0.5 intervine flambajul!
σc.crt

Se calculeaza efortul axial din pop:

Gp_sipci  b s  h s  ρmed  10  3.2  m  0.296  kN

Gp_capriori  b c  h c  ρmed  4  2.5  m  1.26  kN

q inv
Gp_inv   3.2  m  2.5  m  5.147  kN
cos( α)

Gp_pana  b pn  h pn  ρmed  3.2  m  0.457  kN


FG  Gp_sipci  Gp_capriori  Gp_inv  Gp_pana  7.16  kN

2
FQ  sk  cos( α)  2.5  3.2  m  8.704  kN

FG  FQ N
σc0d   0.397  βc  0.2
Ap 2
mm

K  0.5  1  βc  λrel  0.5  λrel


2
     0.625
1
Kc  1 Kmod  0.6
2 2
K K  λrel

Kmod  fc0k N
fc0d   9.692 
γM 2
mm

Verificarea relatiei:

σc0d
 0.041 <1 Popul nu flambeaza!
Kc  fc0d