Sunteți pe pagina 1din 7

_____________________________________________________________________ _______ Narcis Anescu

Seminar: PRESA ŞI ACTUALITATEA

Prezentarea cărţii
URMĂTORII 100 DE ANI – Previziuni pentru secolul XXI
George Friedman

În contextul temelor pentru seminar: Tendinţe ale veacului XXI


PRESA ŞI ACTUALITATEA

Tendinţe şi previziuni. Apariţia unor noi puteri mondiale – SUA, stat protagonist al sec. XXI

Următorii 100 de ani este o „carte-ochean”, despre viitorul planetei noastre. Autorul, George
Friedman, politolog american cunoscut, explorează tiparele istorice şi geopolitice cu câteva
sute de ani în urmă şi aruncă o privire către secolul viitor. După cum însuşi Friedman
apreciază: „Nu am un glob de cristal. Am, totuşi, o metodă care mi-a fost de folos, deşi poate
nu este perfectă, în a înţelege trecutul şi a anticipa ordinea – ce evenimente, tendinţe şi
tehnologii va aduce cu ea această ordine. ”
Scopul analizei şi scrierii acestei cărţi este acela de a transmite un sens al viitorului,
subiect controversat, care, trebuie să recunoaştem, ne frământă pe fiecare dintre noi, într-o
măsură sau alta. Autorul îşi propune să identifice tendinţele majore: geopolitice,
tehnologice, demografice, culturale, militare, în sensul lor cel mai general. În baza acestor
tendinţe, mai apoi, identifică evenimentele importante la nivel mondial ce ar putea avea loc.
Friedman afirmă, cu privire la evenimentele curente că raţiunea este o abordare
greşită. Aşadar, autorul propune ca metodă originală în prezicerea/anticiparea
evenimentelor viitoare, combinarea previziunilor de ordin geopolitic, tehnologic,
demografic, cultural şi militar.
Evenimentul crucial al secolului XXI, echivalent cu unificarea Germaniei din secolul
trecut este ascensiunea SUA ca o putere mondială. Cele 13 capitole ale cărţii pun în prim-
plan SUA ca fiind cel mai important actor mondial şi, evident, protagonistul cărţii. Lăsând la o
parte subiectivitatea autorului şi criticile pe marginea acestui „roman”, vom prezenta în
continuare care sunt factorii, tendinţele şi motivele pentru care SUA va deveni noua putere
monadială. Aşadar, ne-am propus să facem abstracţie de subiectul părţii a doua a acestei

1|Page
_____________________________________________________________________ _______ Narcis Anescu
Seminar: PRESA ŞI ACTUALITATEA

cărţi, anume Cel de-al treilea război mondial (numit şi Primul război spaţial), întrucât îl
considerăm subiect de lectură ce nu are aplicaţii pentru seminarul nostru.
Aşadar, noua putere mondială care se va impune în următorul secolul este SUA.
Cheia pe care o deţine acest stat, într-un prim pas argumentativ a celor afirmate anterior
este faptul că, SUA, datorită poziţiei geografice cu deschidere la cele două oceane, Atlantic şi
Pacific controlează întregul comerţ mondial.
Printre evenimentele previzibile următoare, autorul se opreşte la următoarele: în
prima jumătate a sec. XXI (anii 2000-2050) se vor forma coaliţii de puteri secundare care vor
încerca să controleze SUA. Unul din obiectivele politicii externe ale SUA va fi, implicit, să
împiedice formarea acestor coaliţii şi să elimine ameninţările.
Un set de evenimente importante, ce vor urma îl vor determina pe Friedman să
numească începutul sec. XXI: „Zorii erei americane” care ia locul erei europene. Autorul
anticipează pentru acest nou secol mai multe războaie ca în secolul XX, însă, mai puţin
catastrofale, datorită tehnologiei avansate.
Printre evenimentele cu impact în viitor, evenimente care deja s-au desfăşurat, G.
Friedman aminteşte faptul că după încheierea războiului americano-islamist, Rusia (care a
pierdut Războiul Rece şi sferele de influenţă) îşi va reclădi puterea şi îşi va reorganiza vechea
reţea de influenţă. Al II-lea Război Rece (SUA-Rusia), anticipat de autor se va finaliza cu
colapsul Rusiei, astfel, Rusia va înceta să mai joace un rol important în următorul secol.
O altă controversă actuală este problematica Chinei, care, în opinia analistului nu este
o ameninţare la adresă mondială datorită tendinţei de instabilitate politică şi economică.
SUA va menţine China în sec. XXI ca o contra-greutate pentru Rusia.
Cu toate acestea, la jmătatea sec. XXI se vor ridica alte puteri, pe plan mondial,
printre care: Japonia (stat dependent de materiile prime, dar cu o istorie militară), Turcia (o
platformă stabilă cu cea mai bună economie şi armată din regiunea unde este plasată
geografic) şi Polonia (care va cunoaşte o nouă ascensiune şi va fi sprijinită de americani).
Interferenţele dintre SUA, Japonia, Turcia şi Polonia vor marca secolul XXI şi vor duce
la Al III-lea Război Mondial, la jumătatea veacului. Războiul se va purta cu o tehnologie
foarte avansată.

2|Page
_____________________________________________________________________ _______ Narcis Anescu
Seminar: PRESA ŞI ACTUALITATEA

Evenimente importante, ce vor marca omenirea, regăsim în sec. XXI, din punct de
vedere tehnologic, respectiv, captarea electricităţii, de pe baze amplasate în spaţiul cosmic,
prin radiaţii cu microunde. Această tehnologie va substitui sursa de petrol ca energie şi se va
bucura de sprijin financiar guvernamental, precum Internetul sau calea ferată şi se va afrima
sub forma unui „BOOM” economic de proporţii.
O tendinţă importantă la nivel mondial în secolul următor se va afirma şi va marca
„sfârşitul exploziei demografice”. În ţările dezvoltate industrial va rezulta o scădere
dramatică a populaţiei, conform celor spuse de autor. ONU prevede că în anul 2050,
populaţia mondială fie se va stabiliza, fie va scădea dramatic. Scăderea ratei natalităţii este
rezultatul faptului că, la nivel mondial, copiii s-au transformat din producători (lucrători la
fermele părinţilor) în consumatori (familiile urbane), intrând în câmpul muncii după
absolvirea şcolilor la vârste înaintate. Consecinţa faptului că natalitatea va scădea la nivel
mondial în următorul secol este îmbătrânirea populaţiei.
Secolul XXI va prezenta un tipar demografic sub forma tendinţei de a avea cât mai
puţini copii.
Depedenţa de tehnologie va fi din ce în ce mai mare şi, se pare că se va ajunge până
la crearea roboţilor, construiţi cu scopul de a înlocui munca oamenilor. De asemenea,
cercetările în domeniul genetic vor avansa.
Alte enomene care le va semnala secolul XXI iau forma emigrărilor. Este cazul
Mexicului, se pare, ce va ajunge o putere importantă pe plan mondial din punct de vedere
economic, iar popuaţia acestui stat va emigra în SUA.
Toate aceste schimbări, subliniază autorul pe parcursul cărţii vor duce la criza finală a
secolului XXI. O previziune importantă legată de Statul mexican, semnalată sub forma unui
conflict cu SUA se conturează în preajma anului 2080.

Metoda de previziune a lui George Friedman. Geopolitica

În cele ce urmează, vom explica metoda de previziune folosită de George Friedman. În


această privinţă, vom da următorul citat: „Oamenii raţionali sunt incapabili să anticipeze
viitorul” (G. Friedman, 2009, p. 18). Politologul american explică faptul că principiul de bază

3|Page
_____________________________________________________________________ _______ Narcis Anescu
Seminar: PRESA ŞI ACTUALITATEA

al previziunilor nu stă în raţiune, în calcularea matematică a probabilităţilor ca unele


evenimente să se întâmple, iar altele nu. Principiul de bază în a face o previziune cât mai
aproape de realitate şi cât mai verosimilă constă în aplicarea corectă a geopoliticii la viaţa
popoarelor şi la politica statelor.
Prin geopolitică, Friedman înţelege: „un mod de a gândi şi de a anticipa ce se va
întâmpla de-a lungul timpului” sau „ample forţe impersonale care constrâng naţiunile şi
oamenii şi îi obligă să acţioneze în anumite moduri”, accentuând cea de-a doua parte.
Politologul consideră, aşadar, că imprevizibilul poate fi redus dacă luăm în
considerare constrângerea statelor din lume de a acţiona într-un anume fel. Cu alte cuvinte,
statele fac ceea ce trebuie să facă, ceea ce au făcut din totdeauna şi nu se pot desfăşura pe
plan extern după bunul plac. Autorul argumentează că însăşi istoria este concludentă în
această privinţă. El aseamănă naţiunile cu piesele de pe tabla de şah, în care fiecare stat
poate fi un pion sau altă piesă mai importantă, iar economia cu jocul de şah însuşi. Naţiunile,
afirmă autorul, îşi urmăresc propriile interese pe termen scurt (economia şi politica internă),
dar realitatea le oferă alternative limitate.
În viziunea lui Friedman, geopolitica presupune două lucruri: relaţiile dintre naţiuni
(dimensiunea virtuală a vieţii umane) şi caracterul determinat de geografie (care sunt
efectele geografiei asupra indivizilor). De asemenea, geopolitica are două direcţii de bază pe
care se desfăşoară competiţiile: geografia şi puterea.
În termeni mai generali, geopolitica reprezintă relaţiile internaţionale dintre state, iar
previziunile lui Friedman, care se bazează pe factorii precizaţi anterior, par a fi foarte
aproape de realitate, dat fiind faptul că, autorul, combină toate tipurile de tendinţe
(geopolitice, tehnologice, demografice, culturale şi militare) pentru a anticipa cât mai corect
evenimentele ce urmează să se desfăşoare în secolul XXI.

Era americană

Era americană începe în 1991, odată cu prăbuşirea Uniunii Sovietice. Secolul XXI pentru SUA
începe la 11 septembrie 2001, odată cu evenimentele de la World Trade Center şi Pentagon.

4|Page
_____________________________________________________________________ _______ Narcis Anescu
Seminar: PRESA ŞI ACTUALITATEA

În legătură cu aceste evenimente, autorul susţine că SUA „şi-au atins cu siguranţă scopurile
militare, chiar dacă evenimentul în sine rămâne un mister neelucidat”.
Friedman susţine că SUA nu îşi propune să câştige războaie, ci doar să împiedice
adversarii să le câştige. Din punct de vedere geopolitic, acest rezultat este ideal. Politologul
american afirmă că „strategia militară începe acolo unde se sfârşeşte politica”. Friedman
afirmă: „SUA este o naţiune războinică”, iar scopurile şi strategia militară îşi au originile în
teamă.

CELE 5 SCOPURI GEOPOLITICE ALE SUA (care le domină strategia militară)


1. Dominarea totală a Americii de Nord de către armata SUA;
2. Eliminarea oricărei ameninţări pentru SUA din partea puterilor din emisfera vestică (este
vorba despre bazele militare europene amplasate lângă sau în vecinătatea graniţei cu
SUA);
3. Controlul total al căilor maritime de acces înspre SUA de către flotă pentru a
preîntâmpina orice posibilitate de invazie;
4. Dominaţia completă a oceanelor lumii, pentru asigurarea siguranţei fizice a SUA şi pentru
garantarea controlului asupra reţelei comerciale internaţionale; SUA deţine performanţa
unică în istorie de a controla oceanele lumii;
5. Împiedicarea oricărei confruntări maritime cu un alt stat.

Din punct de vedere geopolitc, cel mai important scop al SUA este: menţinerea controlului
asupra oceanelor lumii !
Avantajele notabile ale SUA constau în puterea militară. SUA au susţinut războaie de-
a lungul istoriei, dar nu le-a trăit practic niciodată. În vreme ce alte state au suferit şi şi-au
revenit cu greu de pe urma războaielor, SUA s-au dezvoltat de pe urma lor (ne spune
autorul). Flota militară a SUA controlează toate oceanele lumii şi prin intermediul sateliţilor,
deci, controlează comerţul mondial.
Strategia pe care se bazează SUA constă în faptul că au modelat sistemul comercial
internaţional într-un mod foarte subtil.

5|Page
_____________________________________________________________________ _______ Narcis Anescu
Seminar: PRESA ŞI ACTUALITATEA

Din punct de vedere psihologic, SUA reprezintă „un amestec bizar de aroganţă şi
depresie profundă”, rezultă de aici, conform lui Friedman că acest stat este o societate
tânără, adolescentină. Cultura americană este caracterizată de pragmatism, iar întruchiparea
practică a acestui pragmatism este unealta-computer.
În ceea ce priveşte politica internă a Statelor Unite ale Americii, acestea prezintă
următoarea caracteristică: au tendinţa de a fi hipersensibile la problemele politicii interne,
întrucât dispun de un spaţiu enorm pentru manevre în politica externă.

FALIILE GEOPOLITICE UNDE SE POT PRODUCE CONFLICTE ÎN SEC. XXI


1. Bazinul Pacificului (Japonia, China);
2. Eurasia (Rusia şi sfera sa de influenţă);
3. Europa (numită şi „Cutia Pandorei”) – Polonia, Germania (zonă tampon) şi influenţa
Rusiei în zonă;
4. Lumea musulmană – actor principal Turcia
5. Mexicul, a cărui populaţie va emigra în SUA (conflict SUA-Mexic în următorul secol).

Falii geopolitice, numite şi falii active sunt comparate de autor cu vulcanii activi care
stau să izbucnească în orice moment. Faliile active reprezintă practic, zonele geografice unde
se pot produce conflicte. Aceste falii sunt create sau determinate fie de poziţia geografică a
unor state (poziţia cea mai bună este cea a statelor cu deschidere la mări sau oceane), fie de
dezvoltarea şi dinamica economiei a altor state.
După jumătatea secolului XXI, controlul SUA asupra oceanelor lumii va deveni
controlul spaţial asupra sateliţilor pentru monitorizarea globului şi economiei mondiale.

_________________________________________________

6|Page
_____________________________________________________________________ _______ Narcis Anescu
Seminar: PRESA ŞI ACTUALITATEA

IDEI DE REŢINUT

1. Analiza cărţii ne transmite un sens al viitorului.


2. Autorul îşi propune să identifice tendinţele majore de ordin:
- geopolitic, tehnologic, demografic, cultural şi militar.
În baza acestor tendinţe se identifică evenimentele importante la nivel mondial ce ar putea avea loc.
3. Cartea aşează SUA în prim-plan, fiind noua putere mondială a sec. XXI, cel mai important actor
politic şi economic şi militar.
4. Evenimentele de la început de secol şi tendinţele generale (în special geopolitice) ne vorbesc de
afirmarea unor state ca puteri mondiale ce vor marca secolul XXI:
- SUA, Japonia, Turcia, Polonia, Mexic.
5. Schimbările cele mai importante ale secolului următor şi previziunile aferente sunt legate de
următoarele fenomene:
- Tehnologie (genetică, robotică etc)
- scăderea dramatică a populaţiei globului (şi îmbătrânirea populaţiei la nivel global)
6. Geopolitica reprezintă relaţiile internaţionale dintre state. Previziunile lui Friedman sunt
rezultatul combinaţiei între toate tipurile de tendinţe (geopolitice, tehnologice,
demografice, culturale şi militare).
7. Era americană începe în 1991, odată cu prăbuşirea Uniunii Sovietice. Secolul XXI pentru

SUA începe la 11 septembrie 2001, odată cu evenimentele de la World Trade Center şi


Pentagon.
8. Cele 5 scopuri geopolitice ale SUA (care le domină strategia militară): dominarea totală a
Americii de Nord de către armata SUA; eliminarea oricărei ameninţări pentru SUA din
partea puterilor din emisfera vestică; controlul total al căilor maritime de acces înspre
SUA de către flotă pentru a preîntâmpina orice posibilitate de invazie; dominaţia
completă a oceanelor lumii, pentru asigurarea siguranţei fizice a SUA şi pentru
garantarea controlului asupra reţelei comerciale internaţionale; împiedicarea oricărei
confruntări maritime cu un alt stat.
9. Faliile geopolitice unde se pot produce conflicte în sec. XXI sunt: Bazinul Pacificului,
Eurasia, Europa, Lumea musulmană şi Mexicul.

7|Page