Sunteți pe pagina 1din 1
BISERICA CRESTINA APOSTOLICA $1 INVATATURA ESENTIALA A EVANG: 1 gates cea sat aS acd, igh aneees op fisceon ce aponalih.nrin Noa! Teste Ectiiogt Hest slurnih eeptia cse iin). Ade nome 9 Fa dat pane Gad ce dine cin Antobl, inal ed ej ‘en eedie in Heo pein Pvel pare ‘ava: ae Fame 11,26). Ee oe pected forage pete boca a rbtoe Roonoiul Feu (eaus4 6). fr Nou! Testament sf 2B; I Tims, 43), gm wider ace mmele de cepunh, fn {folosegte exc! ‘gum se exclude de cltre cei ce se numes¢ azi Evangheligti gi cum se exclude de cle scestia {imumele de membri ai Biscriciiapostoice. + Noul Testament foloseyie numelede erege Sn pur oa ce rd in Has, mime sisind prin accasta pe Jisus ca Hristos sau ca Dumnezeu. De fapt not mune impirtigim cu Evangheli, ci ew Histos, Evanghelia ne esis jy folos, mural penny ete Hira al iiss, Hrisios este Mintitora, iar Evanghe- Jia ne este de flos spre minture mama pentra _ cl eaeste invijituralui Hristos-Dumnezen, 208 summa pentru cf Hristos-Dumnezeu lucreaz in 2° rin Simbololcrednil se cere crestor ‘stcteadt in Biserica spostolicd gi ma “evanghe- ict’, pentru cf propoviduires spostollor ne oan mas frat in srs ded Te dot ‘Aposioli gi de la doi weenici si lor. a Sera Sec post ya touror ence or unde este, dack nu in éeea ce a primit oral Bi- Serica dela ci, predind generafilor umatoare ‘ea redenie aposiolicN? Cite bogatltrebuie st Ai fost invijitara SCntului Aposiol Pavel, dack ‘mumal in uncle Episiole ce spundeau nor in- teebisi mirunte, avem ata ineaptuek? $i ndo | vee |] S882 885 ae eased os. ae A | edie Qn SE] af eshezs2 Oy wa 2 | eee ed || 8 ff Bete 288 Ey eet fe Ee? = Se) ee BQ epeee -a Bl cde Zot eye: pes babe oD Age ste avea| are ma lds Pevel pe credinciogi int spunindu-le: "Frajlor, vi laud cX in toate ‘Vi educei aminte de mine iinet predaniile pe. cere vi le-am dat” (1 Cor. 11,297 Dar dacd fi ‘ua pe cei ce menjneau ecle predate oral. do el, oare mi muscle eei ce mu le respects? ‘Acecapi porunct de a plore cele auzite dela ot ‘ral o dk Sfintal Pavel i lui Timotsi, asigurin- hud cl "eet ce fac aceasta, primes pentru a- seats SS dat , impotrivd, cece nu jin frokphtura {ui oral sint socoti ca “Plzvratii geitor in eget gi ingelitoi” (Tit 3,10). ‘Si jinem deci bunavestveafatreagt, pre- ‘cum ne-a fost predal de tof Apostoi, gam 2 riminem membrl ai Biserieli spostoice gi {Sl fohcnd opm cole rhate 1 Apostoli? $1 sf ne mumim exetii, crezind ef mamai Hise, crerutea Dumnezev, ne-a selpat de mosrte gi e este Mintuitor cu ‘sdevlrat, De ce st hminem Ia lchova, de vre- zis ce 2 venit in rup Fol loi Durmnereu? De co #4 nu steborim, actl Inve ll Hristo, ea ‘bazd a inviert noaste gi sf riminem da’ se- ‘lorirea Simbetti a une bucusi pentro fume celzuuk in plcat? De ce of wu procizi c& ne Sboterim i Heltos gic fark byverea cu Hristos ‘it se mintulestenimeni, deci se pierd definitiv frintete? Decent rnin dn xeleso- ote2? De ce sim imtextele scr- Zo ale Nout Texament et Hrs S-a nis din Focioard gi deci, murind fk de pleat (Evr. 4,15) s muritna pentru Sine, ci ca ei ne scape Fezel gin mle nr duct am oa scat din oa a primit moattea pe erucs pentra sine, me Cie cast ets fave eel Evanghelici Pr. prof. D, Stinitoae gee Shs82 22Ee252 2 UME iagiy! SoPsg eg 5k ae siz? aoe cage SE EEES! 2 eo de gst Es ose z(t feggefSes aa go-B |S ad ag |i =e EESHEEE Fle Suggisegs |S aE EE i SE |i aes b EE. FE Hay. $8237 [8 ceeegesgego. sepgei bee seated aglse a 8282

S-ar putea să vă placă și