Sunteți pe pagina 1din 144

BURSA MONETAR FINANCIARĂ

ŞI DE
MĂRFURI SIBIU

Manual de Utilizare
al
AplicaŃiei de TranzacŃionare

Eltrans 6

2009
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Acest document este destinat investitorilor care desfăşoară activităŃi de tranzacŃionare pe pieŃele
administrate de SIBEX, precum şi personalului SIBEX implicat în administrarea pieŃelor
reglementate de instrumente financiare şi descrie modul de funcŃionare a sistemului electronic de
tranzactionare Eltrans utilizat de către Bursa Monetar Financiara şi de Marfuri Sibiu – SIBEX.

Datorită dezvoltării continue a aplicaŃiei, forma şi conŃinutul informaŃiilor din cuprinsul prezentului
document se pot schimba fără notificare. InformaŃiile prezentate în acest document sunt
proprietatea exclusivă a SIBEX. Dacă sesizaŃi o neconformitate referitoare la informatiile prezentate
în acest document, vă rugam să ne anunŃaŃi în scris. SIBEX nu garantează faptul că acest document
nu conŃine erori.

Acest document este utilizabil doar pentru aplicaŃia electronică de tranzacŃionare Eltrans. Nici o
parte a prezentei publicaŃii nu poate fi reprodusă sau trasmisă, sub orice formă şi prin orice
mijloace, electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau altele, fără acordul scris al SIBEX.

Intelegerea completa a informatiilor prezentate în acest document presupune deŃinerea unui nivel
mediu de cunoştinte privind tranzacŃionarea instrumentelor financiare si utilizarea sistemului de
operare Windows.

SIBEX - Toate drepturile rezervate.

Bursa Monetar Financiara si de Marfuri SA

550 138 Sibiu, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 2


Tel: 004 - 0269 211 198
Fax: 004 - 0269 211 153
Email: office@sibex.ro
www.sibex.ro

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 2


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
SISTEMUL ELECTRONIC DE TRANZACTIONARE AL S.C. B.M.F.M. S.A.

Bursa Monetar Financiară şi de Marfuri Sibiu utilizează un sistem electronic de tranzacŃionare


compus din următoarele module:

Software

Matching Engine “GLOBAL VISION EXCHANGE TRADING SYSTEM” furnizat de către TRAYPORT
LTD LONDON.

Clearing Engine dezvoltat de către CRC

InterfaŃa de tranzacŃionare “Eltrans 6”, dezvoltată de către SIBEX

Hardware
Server tranzacŃionare principal / Server tranzacŃionare back-up

Server baze de date principal / Server baze de date back-up

Servere tranzacŃionare intermediari / clienŃi

Linii comunicaŃie internet (provideri: RDS, UPC si Vodafone)

Sisteme de operare:
Windows
LINUX

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 3


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Cuprins
1. Prezentare generala .................................................................................................................... 5
2. Instalarea aplicaŃiei Eltrans 6 pe staŃia de lucru a utilizatorului .................................................. 6
3. Conectarea aplicaŃiei la serverul de tranzacŃionare...................................................................... 9
4. Schimbarea parolelor ............................................................................................................... 18
5. Deconectarea de la serverul de tranzacŃionare .......................................................................... 21
6. Blocarea / Deblocarea accesului la aplicaŃie ............................................................................. 21
7. Închiderea aplicaŃiei ................................................................................................................. 22
8. Tipuri de utilizatori ai aplicaŃiei Eltrans ................................................................................... 23
9. Vizualizarea listei de instrumente disponibile ........................................................................... 26
10. Crearea unei liste proprii de instrumente ................................................................................ 29
11. Salvarea unui ecran de lucru (workspace) ............................................................................... 31
12. Încărcarea unui ecran de lucru ................................................................................................ 33
13. Deschiderea ferestrelor în cadrul ferestrei principale Eltrans .................................................. 33
14. Adăugarea / ştergerea de instrumente în fereastra Watchlist ................................................... 36
15. OpŃiuni disponibile în fereastra “Watchlist” ........................................................................... 41
16. Lansarea unui ordin de tranzacŃionare .................................................................................... 49
17. Vizualizarea pieŃei pe mai multe nivele (Market Depth) ......................................................... 60
18. Adăugarea unui ordin de tranzacŃionare.................................................................................. 72
19. Executarea unui ordin de tranzactionare ................................................................................. 73
20. Ştergerea unui ordin de tranzacŃionare .................................................................................... 74
21. Modificarea parametrilor unui ordin existent in piata ............................................................. 75
22. Inactivarea unui ordin de tranzacŃionare ................................................................................. 77
23. Reactivarea unui ordin de tranzacŃionare inactiv ..................................................................... 79
24. Exercitarea opŃiunilor ............................................................................................................. 81
25. Afişarea unui ticker de cotaŃii ................................................................................................. 83
26. Fereastra General Market Depth ............................................................................................. 88
27. Afişarea unui ticker de tranzacŃii ............................................................................................ 90
28. Afişarea de cotaŃii “Spread” ................................................................................................... 91
29. Personalizarea listelor de lucru ............................................................................................... 95
30. Definirea alertelor ............................................................................................................... 101
31. Vizualizarea listei de ordine de tranzacŃionare ...................................................................... 105
32. Investigarea unui ordin ......................................................................................................... 112
33. Inactivarea / reactivarea unui grup de ordine printr-o singură comandă ................................ 113
34. Vizualizarea situaŃiei contului de marjă de către client ......................................................... 115
35. Vizualizarea de către clienŃi a ordinelor transmise pentru validare ........................................ 116
36. Meniul Help ......................................................................................................................... 120
37. Transmiterea de mesaje între utilizatori ................................................................................ 120
38. Accesarea istoricului de ordine şi tranzacŃii .......................................................................... 123
39. OpŃiunea Trades History ...................................................................................................... 126
40. OpŃiunea Clearing ................................................................................................................ 130
41. OpŃiunea My Account Operations ........................................................................................ 131
42. Încărcarea de noi versiuni ale aplicaŃiei ................................................................................ 132
Anexa 1Reguli de utilizare ale ordinelor StopOrder şi TakeProfit .............................................. 133
Anexa 2Procedura de determinare a preŃului de deschidere a sesiunii de tranzacŃionare pe piaŃa
reglementată la vedere, administrată de S.C. B.M.F.M. S.A. SIBIU .......................................... 136

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 4


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

AplicaŃia de tranzacŃionare Eltrans 6

1. Prezentare generala
Eltrans 6 este o aplicaŃie de tip client – server, dezvoltată de către SIBEX pentru a facilita tranzacŃionarea
instrumentelor financiare pe piaŃa reglementată, administrată de Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri
Sibiu.

Pentru a utiliza aplicaŃia Eltrans este necesară asigurarea următoarelor facilităŃi de către utilizator:

ConfiguraŃie Hardware:

Minimă
Procesor Pentium IV 2.5 Ghz
Memorie RAM 1 GB
Monitor si placă video care să suporte o rezoluŃie de 1024 x 768

Recomandată
Procesor Pentium IV Dual Core 3.0 Ghz
Memorie RAM 2 GB
Monitor şi placă video care sa suporte o rezoluŃie de 1280 x 1024

ConfiguraŃie software

Minimă
Sistem operare Windows 2000, Windows XP sau versiune mai nouă
.Net Framework 3.0 – se instalează automat la prima rulare a aplicaŃiei

Recomandată
Sistem de operare Windows 2000, Windows XP sau versiune mai nouă
.Net Framework 3.0 – se instalează automat la prima rulare a aplicaŃiei

Configuratie linie comunicaŃii internet

Minimă
LăŃime bandă 256 kbps garantată

Recomandată
LaŃime bandă 512 kbps garantată

Eltrans poate fi rulată în paralel cu alte aplicaŃii pe aceeaşi staŃie de lucru, în acest caz existând însă riscul
ca funcŃionarea acesteia să nu decurgă în parametri optimi. Pentru funcŃionarea în condiŃii optime,
procesorul nu trebuie solicitat la capacitate maximă.

De asemenea, este posibilă rularea pe aceeaşi staŃie de lucru a mai multor aplicaŃii Eltrans simultan, însă
în acest caz funcŃionarea acestora în parametri optimi poate fi afectată.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 5


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

2. Instalarea aplicaŃiei Eltrans 6 pe staŃia de lucru a


utilizatorului

1. Se crează pe hard disk un director (de preferinŃă pe partiŃia D), cu numele Eltrans6

2. Se descarcă fisierul Eltrans.exe de la adresa : http://www.bmfms.ro/client/

3. Se mută fişierul Eltrans.exe din directorul unde a fost descarcat în directorul Eltrans6 (creat la pasul
1.)

4. Se rulează fişierul Eltrans.exe care instalează aplicaŃia. După instalarea aplicaŃiei utilizatorul se
poate conecta la serverul de tranzacŃionare SIBEX.

În cazul în care operaŃiunea de rulare a fisierului Eltrans.exe generează o eroare si se trece la


pasul 5.

5. Se descarcă fişierul setup.exe de la adresa : http://www.bmfms.ro/client/

6. Se execută fişierul setup.exe, care va începe instalarea Framework-ului necesar rulării aplicaŃiei
Eltrans (vezi imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 6


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Se execută click pe opŃiunea Accept pentru a începe instalarea .NET Framework 3.5.

Instalarea .NET Framework poate dura câteva minute, în funcŃie de conexiunea Internet a utilizatorului şi
configuraŃia computerului utilizat.

Dupa ce instalarea este completă va aparea o fereastră (vezi imaginea de mai jos) în care se solicită
repornirea calculatorului

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 7


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Dacă se selectează opŃiunea Details, se va afişa fereastra de mai jos :

Se executa click pe butonul Yes pentru a restarta computerul.

Dupa repornire, în situaŃia în care pe ecran apare fereastra de mai jos, se selectează opŃiunea Don't
Install, deoarece fişierul Eltrans.exe este deja în directorul Eltrans6,

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 8


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Pentru o afişare optimă a ferestrelor aplicaŃiei, se recomandă setarea dimensiunii Normal a fontului
sistemului de operare. Pentru acest lucru, se efectuează click dreapta în desktopul calculatorului dvs
(AtenŃie, in momentul efectuării de click dreapta, cursorul sa nu fie poziŃionat deasupra vre-unui
document sau shortcut de pe desktopul dvs), şi se selectează opŃiunea Properties. În cadrul ferestrei nou
deschise Display Properties se selectează Tab-ul Appearance. În această fereastră se selectează
dimensiunea Normal din caseta Font size, şi se execută click pe butoanele Apply, apoi, Ok. (vezi
imaginea de mai jos)

3. Conectarea aplicaŃiei la serverul de tranzacŃionare


După descarcarea şi instalarea acestei aplicaŃii pe hard disk, în directorul Eltrans se execută dublu click pe
executabilul Eltrans (vezi imaginea de mai jos)

În urma executării operaŃiunii descrise mai sus, se va deschide fereastra principală Eltrans, împreună cu
fereastra System Messages, după cum se vede în imaginea de mai jos de mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 9


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În acest stadiu, aplicaŃia este în starea “Disconnected”, după cum se observă în imaginea de mai sus. În
câmpurile Date şi Time sunt afişate data şi ora serverului de tranzacŃionare (acestea pot sa fie diferite de
cele afişate de sistemul de operare instalat pe staŃia de lucru a utilizatorului).

Pentru conectarea la serverul de tranzacŃionare, se execută click pe meniul File şi apoi click pe opŃiunea
Connect (vezi imaginea de mai jos). De asemenea, conectarea poate fi iniŃializată şi prin combinaŃia de
taste Alt+C fără a mai urma paşii menŃionaŃi mai sus.

Indiferent de calea urmată (click File + click Connect sau Alt+C) se va deschide fereastra Login, având
formatul celei din imaginea de mai jos.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 10


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În cadrul acestei ferestre sunt prezentate următoarele informaŃii:

Sub-fereastra Server Details:

IP - adresa IP a serverului de tranzacŃionare


Port - portul pe care se efecutează conectarea

InformaŃiile din câmpurile IP şi Port sunt completate automat la conectare. În situaŃia în care aceste câmpuri
nu sunt completate automat, ele se completează cu detaliile furnizate de către Departamentul IT SIBEX.
Orice modificare de către utilizatori a informaŃiilor înscrise în aceste câmpuri pot conduce la blocarea
procesului de conectare.

Sub-fereastra Server Settings:

În această sub-fereastră sunt afişate detalii privind setăriile serverului de tranzacŃionare. La prima
conectare, aceasta opŃiune nu este activată, iar activarea ei prin bifarea câmpului va deschide o sub-
fereastră în cadrul ferestrei Login (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 11


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În cadrul acestei sub-ferestre se pot memora mai multe combinaŃii de adrese IP şi porturi de conectare.

Click pe butonul Add va adăuga în fereastra de memorare adresa IP si cea a portului, înscrise în câmpurile
IP si Port (vezi imaginea de mai jos)

Click pe butonul Save din partea dreaptă a sub-ferestrei Server Settings va memora detaliile respective.

Click pe butonul Remove din partea dreaptă a sub-ferestrei Server Settings va şterge detaliile respective.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 12


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Pentru a salva o noua combinaŃie IP/Port, se procedeaza astfel:

În sub-fereastra Server Details se introduc noua adresă IP si noul port de conectare (vezi imaginea de mai
jos).

Se executa click pe butonul Add din sub-fereastra Server Settings, care va adăuga în listă noua combinaŃie
IP/port (vezi imaginea de mai jos).

Salvarea sau stergerea noii combinaŃii se face prin click pe butoanele Save, respectiv Remove din sub-
fereastra Server Settings.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 13


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Pentru a selecta una din combinaŃiile IP/port salvate, se execută click pe respectiva combinaŃie afişată în
lista din sub-fereastra Server Settings, iar detaliile acesteia vor fi încarcate în câmpurile IP şi Port din sub-
fereastra Server Details (vezi imaginea de mai jos).

Pentru a nu mai afişa lista cu combinaŃiile IP/post memorate se debifează celula din sub-fereastra
Server Settings, iar fereastra Login va reveni la formatul iniŃial (vezi imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 14


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Fereastra Login (continuarea descrierii)

Sectiunea Connection:

Username – câmpul se completează cu numele de utilizator (username) care a fost furnizat la deschiderea
contului de utilizator. Utilizatorii de tip Client vor avea username în format “******XXYYYY” unde „******”
reprezintă primele 3 litere din numele şi primele 3 litere din prenumele clientului, XX reprezintă codul atribuit
de catre SIBEX intermediarului la care respectivul client are deschis contul, iar YYYY reprezintă codul
clientului, alocat de către broker. Daca intermediarul are alocat de către SIBEX codul 02, atunci campul XX
va afişa doar cifra 2 (când primul caracter este 0, acesta nu este afişat, exemplu: clientul nr 4 al
intermediarului AG02 va avea username: ******20004).

Începand cu a doua conectare, în campul Username va fi completat automat numele de utilizator folosit la
conectarea anterioară.

Password – câmpul se completează cu parola de conectare a utilizatorului. La alocarea contului, parola


iniŃială este un şir aleator de 8 caractere alfanumerice, generate automat de aplicaŃia Eltrans. La crearea
conturilor client de către Master Broker sau Broker, aceştia vor transmite clienŃilor lor parolele iniŃiale
generate de sistem. După prima conectare reuşită, parola trebuie schimbată, urmând procedura descrisă la
secŃiunea “Schimbarea parolelor”. Modificarea parolei de acces va fi solicitată automat dupa prima
conectare reuşită a utilizatorului.

Sectiunea Orders Confirmation:

Password – câmpul se completează cu parola de confirmare a ordinelor de tranzacŃionare transmise de


către client. La alocarea contului, parola iniŃială este acelaşi şir de 8 caractere alfanumerice generate
automat de sistemul Eltrans la crearea contului, prezentate mai sus la secŃiunea Connection şi comunicate
de către Master Broker sau Brokeri clienŃilor lor. După prima conectare reuşită, parola trebuie schimbată de
către client, urmând procedura descrisă la secŃiunea “Schimbarea parolelor”. Modificarea parolei de
confirmare a ordinelor va fi solicitată automat după prima conectare reuşită a utilizatorului.

Dupa introducerea parolelor, conectarea se realizeaza executând click pe butonul Connect. Dacă nu se
doreşte conectarea, se execută click pe butonul Close, iar fereastra Login se închide şi conectarea se
poate realiza ulterior, urmând toŃi paşii menŃionaŃi mai sus (File + Connect + introducerea parolelor +
Connect).

Dupa conectare, în fereastra System Messages, va fi afişat unul din următoarele mesaje (fiecărui mesaj ii
este ataşată şi ora generării lui):

“Connected as …username - Utilizatorul este conectat şi poate utiliza aplicaŃia.

Dacă la conectare, utilizatorul a introdus incorect numele de utilizator sau parolele, atunci în fereastra
System Messages este afişat mesajul “WRONG USER OR PASSWORD” (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 15


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Alte situaŃii posibile la conectare:

Dacă utilizatorul execută click pe butonul Connect, fără să completeaze nici unul din câmpurile Username
şi Password, aplicaŃia nu va executa nici un proces (nu se va realiza conectarea, nu se va închide fereastra
Login şi nu se va genera nici un mesaj în fereastra System Messages). Acelaşi efect are şi necompletarea
câmpurilor Username şi Password din secŃiunea Connection şi completarea corectă/incorectă a câmpului
Password din secŃiunea Orders Confirmation.

Dacă utilizatorul completează corect câmpurile Username şi Password din secŃiunea Connection şi nu
completează câmpul Password din secŃiunea Orders Confirmation, aplicaŃia se va conecta la serverul de
tranzacŃionare şi în fereastra System Messages va fi afişat mesajul “Connected”. În această situaŃie, după
executarea de click pe butonul “Connect” se va deschide fereastra Warning, cu un mesaj de avertizare
similar cu cel din imaginea de mai jos.

În această situaŃie, după conectare, utilizatorul nu va putea introduce sau modifica ordine de
tranzacŃionare, întrucat aceste operaŃiuni necesită introducerea parolei de confirmare a ordinelor de
tranzacŃionare.

În imaginea de mai sus, click pe butonul Yes va conduce la conectarea la serverul de tranzacŃionare, iar
click pe butonul No va închide fereastra Warning, abandonând operaŃiunea de conectare.

Dacă utilizatorul completează incorect unul din câmpurile Username şi Password din secŃiunea Connection,
aplicaŃia nu se va conecta la serverul de tranzacŃionare, indiferent de completarea/necompletarea
corectă/incorectă a campului “Password” din sectiunea “Orders Confirmation”. În fereastra System
Messages va fi afişat mesajul “Thread was being aborted / Not Connected / WRONG USER OR
PASSWORD” (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 16


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Dacă utilizatorul completeaza corect câmpurile “Username” şi “Password” din secŃiunea Connection, dar
completează incorect campul Password din secŃiunea Orders Confirmation, aplicaŃia se va conecta la
serverul de tranzacŃionare însa utilizatorul nu va putea introduce sau modifica ordine de tranzacŃionare
(acestea vor fi respinse cu mesajul “Invalid Password! Order was NOT sent to market” )

Dacă utilizatorul completeaza corect câmpurile “Username” si “Password” din secŃiunea Connection, dar nu
completeaza câmpul Password din secŃiunea Orders Confirmation, aplicaŃia se va conecta la serverul de
tranzacŃionare, însă utilizatorul nu va putea deschide formularul de ordin de tranzacŃionare (această
încercare va fi respinsă cu mesajul “You did NOT enter any password for orders”).

În concluzie, pentru a se realiza conectarea la serverul de tranzacŃionare, în fereastra Login este obligatorie
completarea corectă a câmpurilor din secŃiunea Connection (Username şi Password), iar pentru a putea
opera ordine de tranzacŃionare este obligatorie completarea corectă a câmpului Password din secŃiunea
Orders Confirmation.

Reguli de utilizare a parolelor:

1. Parolele trebuie sa conŃină minim 8 caractere alfanumerice (litere, cifre, caractere speciale sau
combinaŃii ale acestora), iar parola trebuie să conŃină cel puŃin 1 cifră şi cel puŃin unul din următoarele
caractere speciale ~ ! @ # $ % ^ * ( ) [ ] { } : ; + - / , . ? ` | _ =
NU sunt permise următoarele caractere speciale \ " ' & < >

2. Nu este permisă schimbarea unei parole cu una din ultimele 5 parole utilizate în trecut.

3. Este acceptată alocarea aceleiaşi parole atât pentru secŃiunea “Connection” cât şi pentru secŃiunea
“Orders Confirmation”.

4. Durata maximă de utilizare a parolelor este de 30 de zile calendaristice. Cu 3 zile calendaristice înainte
de expirarea termenului de valabilitate a parolelor, utilizatorul va fi notificat în momentul conectării asupra
faptului că parolele urmează să expire şi i se va solicita schimbarea acestora. În situaŃia în care utilizatorul
nu schimbă parolele, dupa expirarea duratei maxime de valabilitate a acestora (30 zile calendaristice), el nu
se va mai putea conecta la serverul de tranzacŃionare decât după ce parolele expirate vor fi resetate de
către un Broker sau Master Broker.

5. În situaŃia în care clientul, dintr-un motiv sau altul nu mai poate utiliza parolele actuale, el poate solicita
resetarea lor lucru brokerilor lor. Resetarea parolelor înseamnă anularea parolelor actuale şi alocarea de
noi parole. Noile parole alocate în urma procesului de resetare vor fi un şir de 8 caractere alfanumerice,
generate automat de sistem şi vor trebui în mod obligatoriu schimbate dupa prima conectare reuşită a
utilizatorului, urmând procedura descrisă la secŃiunea “Schimbarea parolelor”.

6. Dacă se completeaza incorect de 3 ori consecutiv câmpurile “Username” sau “Password”, accesul la
aplicaŃie va fi blocat, iar utilizatorul trebuie sa obŃină noi parole de acces.

La prima conectare reuşită, aplicaŃia va deschide fereastra New Watchlist de unde vor putea fi selectate
instrumentele dorite a fi vizualizate (vezi imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 17


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Deschiderea automată a acestor Watchlist-uri poate fi oprită prin bifarea câmpului Load workspace after
connect, disponibil în fereastra Options, tabul Confirmations. (vezi cap 38).

4. Schimbarea parolelor
În fereastra principală Eltrans, se executa click pe meniul File, apoi click pe opŃiunea Change Passwords
(vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 18


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
În urma executării operaŃiunilor descrise mai sus de către un utilizator de tip client se va deschide o
fereastră Password Change similară cu cea de mai jos.

Pentru modificarea parolelor, se completează câmpurile goale din fereastra Password Change, astfel:

În sub-fereastra Connection Password:

Old Password – se introduce parola actuală de conectare;


New Password – se introduce noua parolă de conectare;
Re-Type Password – se introduce încă o dată noua parolă de conectare.

În sub-fereastra Orders Password:

Old Password – se introduce parola actuală de confirmare a ordinelor de tranzacŃionare;


New Password – se introduce noua parolă de confirmare a ordinelor de tranzacŃionare;
Re-Type Password – se introduce încă o dată noua parolă de confirmare a ordinelor de tranzacŃionare.
Pentru salvarea noilor parole se execută click pe butonul Update din partea stânga-jos a ferestrei
Password Change. Dacă noile parole sunt validate, fereastra Change Password se închide automat, iar în
fereastra System Messages este afişat mesajul “Passwords were changed succesfully” (vezi imaginea de
mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 19


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Pentru închiderea ferestrei Change Password fără a se schimba parolele, se execută click pe butonul
Close din colŃul dreapta-jos.
Atentie!

Parolele pentru Connection şi Orders Confirmation nu se pot modifica independent. În momentul în care
utilizatorul schimbă una dintre parole (Connection sau Order Confirmation), el trebuie să o schimbe şi pe
cealaltă, astfel încât termenul de valabilitate va fi permanent acelaşi pentru ambele parole.

Alte situaŃii posibile în cadrul procesului de schimbare a parolelor

Dacă utilizatorul introduce în unul din câmpurile New Password aceeaşi parolă ca şi cea actuală, atunci
schimbarea parolelor va fi respinsă cu mesajul din fereastra Error de mai jos.

Click pe butonul OK va inchide fereastra Error, iar utilizatorul revine la fereastra Password Change.

Dacă utilizatorul completează incorect unul din câmpurile Old Password, atunci schimbarea parolelor va fi
respinsă cu mesajul din fereastra Error de mai jos.

Click pe butonul OK va închide fereastra Error, iar utilizatorul revine la fereastra Password Change.

Dacă utilizatorul nu completează unul din campurile Old Password sau New Password, atunci schimbarea
parolelor va fi respinsă cu mesajul din fereastra Error de mai jos.

Click pe butonul OK va inchide fereastra Error, iar utilizatorul revine la fereastra Password Change.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 20


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

5. Deconectarea de la serverul de tranzacŃionare


În fereastra principală Eltrans, se execută click pe meniul File şi apoi, click pe opŃiunea Disconnect (vezi
imaginea de mai jos). De asemenea, conectarea poate fi iniŃializată şi prin combinaŃia de taste Alt+D fără a
mai urma paşii menŃionaŃi mai sus.

În urma acestei operaŃiuni, aplicaŃia se va deconecta de la serverul de tranzacŃionare, iar statusul ferestrei
principale Eltrans va fi Disconnected (vezi imaginea de mai jos):

Fereastra principală Eltrans poate fi închisă în orice moment prin click pe butonul din colŃul din
dreapta sus al acesteia.

6. Blocarea / Deblocarea accesului la aplicaŃie


OpŃiunea de blocare a accesului persoanelor neautorizate la aplicaŃie, fără a fi necesară deconectarea de
la serverul de tranzacŃionare, se poate face executând click pe meniul File şi apoi click pe opŃiunea Lock
(vezi imaginea de mai jos). De asemenea, blocarea poate fi iniŃializată şi prin combinaŃia de taste Ctrl+F12
fără a mai urma paşii menŃionaŃi mai sus.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 21


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
În urma executării operaŃiunii de blocare a accesului la aplicaŃie, va fi afişată o fereastră cu mesajul “Locked
– Enter Password to Unlock” (vezi imaginea de mai jos).

În acest moment nu se mai pot executa nici un fel de operaŃiuni în aplicaŃie.

Pentru a debloca accesul la aplicaŃie, este necesară introducerea parolei de conectare (cea utilizată la
conectare în câmpul Password din secŃiunea Connection, în fereastra Login) şi apoi executarea unui click
pe butonul Unlock.

Introducerea unei parole incorecte sau executarea de click pe butonul Unlock fără a completa câmpul
alocat parolei nu generează nici o operaŃiune, aplicaŃia rămânând în continuare blocată cu fereastra
“Locked – Enter Password to Unlock” afişată pe ecran.

7. Închiderea aplicaŃiei
În fereastra principală Eltrans se execută click pe meniul File şi apoi, click pe opŃiunea Exit (vezi imaginea
de mai jos). De asemenea, deconectarea poate fi iniŃializată şi prin combinaŃia de taste Alt+X sau
executând click pe butonul din colŃul din dreapta-sus fără a mai urma paşii menŃionaŃi mai sus.

Sugestie: pentru a nu aglomera câmpul Taskbar de pe desktop-ul dvs este indicat a se bifa
opŃiunea Group similar taskbar buttons, care poate fi accesată prin executarea de click dreapta
pe taskbar, apoi selectarea din meniul de context a opŃiunii Properties; va fi afişată fereastra din
imaginea de mai jos

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 22


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

8. Tipuri de utilizatori ai aplicaŃiei Eltrans


Accesul la aplicaŃia Eltrans se face diferenŃiat, în funcŃie de tipul de utilizator astfel:

1. Master Broker
2. Broker
3. Utilizator View Only
4. Utilizator Back Office
5. Client
1. Master Broker

Acest tip de cont este utilizat de către un broker activ, desemnat de intermediar ca fiind responsabil cu
gestionarea întregului portofoliu de conturi (clienŃi + House). Fiecare intermediar poate deŃine un singur
cont de utilizator de tip Master Broker, iar brokerul activ, care va utiliza acest tip de cont, are
următoarele drepturi în aplicaŃia Eltrans:

- să creze în aplicaŃia Eltrans conturi clienŃilor care şi-au deschis cont de tranzacŃionare la
intermediarul respectiv. Aceste conturi presupun şi alocarea de coduri de client din lista de
coduri de clienŃi, disponibile în aplicaŃia de tranzacŃionare;
- să aloce conturile de clienŃi şi cel House, unuia sau mai multor utilizatori de tip Broker;
- să acceseze rapoartele de tranzacŃionare şi clearing, aferente oricărui cont de client,
inclusiv contul House;
- să desfăşoare activitatea de tranzacŃionare – introducere/modificare/anulare – pe oricare
dintre conturile de clienŃi ale intermediarului, inclusiv pe contul House;
- să efectueze operaŃiuni de alimentare/retragere în/din conturile de marja ale oricărui cont
de client, inclusiv în/din contul House;
- să modifice nivelele de marja şi comisioane, aferente oricărui cont de client;
- să transmită mesaje în camerele de comunicaŃie disponibile;
- să blocheze accesul la aplicaŃie al oricărui cont de client al intermediarului;
- să resteze parole pentru oricare din conturile de client ale intermediarului;
- să modifice setările pentru oricare din conturile de client ale intermediarului.
Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 23
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

2. Broker

Acest tip de cont este utilizat de către brokerul activ al intermediarului şi este responsabil cu
gestionarea conturilor de clienŃi, alocate lui de către Master Broker şi a contului House (dacă acesta i-a
fost repartizat). În cadrul fiecărui intermediar pot exista unul sau mai multe conturi de tip Broker în
funcŃie de numărul de brokeri activi, autorizaŃi de SIBEX. Utilizatorul contului Broker are următoarele
drepturi în aplicaŃia Eltrans:

- să aloce coduri clienŃilor care şi-au deschis cont de tranzacŃionare la intermediarul


respectiv. Aceste coduri se alocă din lista de coduri de clienŃi, disponibile în aplicaŃia de
tranzacŃionare şi vor fi repartizaŃi automat Brokerului care le-a alocat codurile respective.
Ulterior alocării codului, Master Broker poate repartiza respectivul cont de client şi altor
utilizatori de tip Broker;
- să acceseze rapoartele de tranzacŃionare şi clearing aferente oricărui cont de client din
lista clienŃilor alocaŃi lui de către Master Broker, inclusiv contul House (dacă acesta i-a fost
alocat);
- să desfăşoare activitate de tranzacŃionare – introducere/modificare/anulare – pe oricare din
conturile de clienŃi din lista clienŃilor alocaŃi lui de către Master Broker, inclusiv contul
House (daca acesta i-a fost alocat);
- sa efectueze operaŃiuni de alimentare/retragere în/din conturile de marjă ale oricărui cont
de client din lista clienŃilor alocaŃi lui de către Master Broker, inclusiv contul House (dacă
acesta i-a fost alocat);
- să modifice nivelele de marja şi comisioane aferente oricărui cont de client din lista
clienŃilor repartizaŃi lui de către Master Broker, inclusiv contul House (daca acesta i-a fost
repartizat);
- să transmită mesaje în camerele de comunicaŃie disponibile;
- să blocheze accesul la aplicaŃie al oricărui cont de client din lista clienŃilor repartizaŃi lui de
către Master Broker, inclusiv contul House (dacă acesta i-a fost repartizat);
- să reseteze parole pentru oricare cont de client din lista clienŃilor repartizaŃi lui de către
Master Broker, inclusiv contul House (dacă acesta i-a fost repartizat);

- să modifice setările pentru oricare cont de client din lista clienŃilor repartizaŃi lui de către
Master Broker, inclusiv contul House (dacă acesta i-a fost repartizat).

Conturile de Master Broker si Broker sunt create de catre Departamentul IT SIBEX in baza deciziilor de
admitere a brokerilor activi emise de Consiliul de Administratie al SIBEX.

Intermediarul va specifica numele şi prenumele brokerului activ căruia doreşte să-i fie alocat contul Master
Broker. De asemenea, în situaŃia în care intermediarul doreşte să aloce contul de Master Broker altui
broker activ, va transmite către SIBEX o cerere scrisă în acest sens, specificând numele şi prenumele
noului broker, căruia doreşte să-i fie alocat contul Master Broker. În urma acestei cereri, Departamentul IT
SIBEX va opera modificarea solicitată.

3. Utilizator View Only


Acest tip de cont este utilizat de către un angajat al intermediarului care are doar dreptul de a
vizualiza piaŃa SIBEX şi situaŃia portofoliilor clienŃilor alocaŃi de către Master Broker. Acest tip de utilizator
nu poate desfăşura activitate de tranzacŃionare (introducere, modificare, anulare, retragere de ordine de
tranzacŃionare). Conturile de tip utilizator cu drept de vizualizare se crează tot de către Departmentul IT
SIBEX, la cererea scrisă a intermediarului. Acest tip de utilizator ii este permis, in cadrul aplicaŃiei Eltrans:

- să acceseze rapoartele de tranzacŃionare şi clearing aferente oricărui cont de client din


lista clienŃilor alocaŃi lui de către Master Broker, inclusiv contul House (dacă acesta i-a fost
alocat);
- să transmită mesaje în camerele de comunicaŃie disponibile;

4. Utilizator Back Office


Acest tip de cont este utilizat de către un angajat al intermediarului caruia îi este permis, în cadrul
aplicaŃiei Eltrans:
- să acceseze rapoartele de tranzacŃionare şi clearing aferente oricărui cont de client din
lista clienŃilor alocaŃi lui de către Master Broker, inclusiv contul House (dacă acesta i-a fost
alocat);

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 24


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
- sa efectueze operaŃiuni de alimentare/retragere în/din conturile de marjă ale oricărui cont
de client din lista clienŃilor alocaŃi lui de către Master Broker, inclusiv contul House (dacă
acesta i-a fost alocat);
- să transmită mesaje în camerele de comunicaŃie disponibile;

5. Client

Acest tip de cont este utilizat de către clientul intermediarului. Utilizatorul contului client are urmatoarele
drepturi în aplicaŃia Eltrans:

- să acceseze rapoartele de tranzacŃionare şi clearing aferente contului său client;


- să desfăşoare activitate de tranzacŃionare – introducere/modificare/anulare – pe contul său
client;
- să transmită şi să primeasca mesaje în camerele de comunicaŃie disponibile.

Tipurile de operaŃiuni permise diferitelor tipuri de utilizator sunt prezentate centralizat in tabelul de mai jos:

Utilizator View- Utilizator Back- Master


User/Action Client Broker Office
Only broker
Administrează clienŃi NU DA NU NU DA
Administrează
NU NU NU NU NU
brokeri
DA
(Cu excepŃia
Acces la chat ferestrei de DA DA DA DA
comunicaŃie cu
SIBEX)
Introducere Ordine DA DA NU NU DA
Vizualizare Sumar
DA DA DA DA DA
(Watchlist)
Vizualizare
Adâncime (Market DA DA DA DA DA
Depth)
Poate Reseta Parola
NU DA NU NU DA
ClienŃilor
OperaŃii cu bani
NU DA NU DA DA
(adăugări/retrageri)
DA DA
DA
(CONTURILE (CONTURILE
Vizualizare clearing (CONTUL NU DA
CLIENłILOR CLIENłILOR
PERSONAL)
ASIGNAłI) ASIGNAłI)
Acces la My Market
DA DA NU NU DA
Orders
Acces la Orders
NU DA NU NU DA
from Clients
Acces la Istoric
DA DA DA DA DA
Ordine
Acces la Istoric
DA DA DA DA DA
TranzacŃii
Asignează ClienŃi la
NU NU NU NU DA
un Broker
Acces Risk and
NU DA NU NU DA
Comission
Acces Orders Sent
DA NU NU NU NU
to Broker
Introducere Ordine
în pieŃele de oferte
(OFFER) şi pieŃele NU DA NU NU DA
de operaŃiuni
speciale (SPECIAL)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 25


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

9. Vizualizarea listei de instrumente disponibile


În fereastra principală Eltrans, executaŃi click pe meniul Windows şi apoi click pe opŃiunea New Watchlist
din meniul Windows (vezi imaginea de mai jos). De asemenea, conectarea poate fi iniŃializată şi prin
combinaŃia de taste Ctrl+A fără a mai urma paşii menŃionaŃi mai sus.

În urma acestei operaŃiuni, se va deschide fereastra New Watchlist, similară cu cea din imaginea de mai
jos:

În cadrul acestei ferestre, există 2 sub-ferestre: Available Instruments - în partea stanga şi Selected
Instruments - în partea dreaptă. În cadrul sub-ferestrei Available Instruments, sunt afişate categoriile de
instrumente disponibile pentru tranzacŃionare (în acest caz: Futures, Options, Spot şi CFD). Dublu click pe
denumirea unei categorii sau click simplu pe semnul în dreptul fiecărei categorii va deschide lista cu
toate simbolurile instrumentelor, disponibile în categoria respectivă.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 26


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Dublu click pe categoria Futures, va deschide lista tuturor contractelor futures care pot fi tranzacŃionate în
momentul respectiv (vezi imaginea de mai jos).

Dublu click pe categoria Options va deschide lista cu toate simbolurile instrumentelor Options care pot fi
tranzacŃionate, iar dublu click pe un simbol va deschide lista cu tipurile de opŃiuni disponibile respectiv
CALL si PUT. Dublu click pe CALL sau PUT va deschide lista cu toate preturile de exercitare disponibile.

Lista tuturor preŃurilor de exercitare disponibile pentru un tip de opŃiuni. Pentru vizualizarea întregii liste de
preŃuri de exercitare, se utilizeaza scrollul din partea dreaptă a sub-ferestrei Available Instruments.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 27


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Lista simbolurilor instrumentelor financiare disponibile pe piaŃa SPOT (REGULATED şi ATS). Pentru
vizualizarea intregii liste de simboluri, se utilizează scrollul din partea dreaptă a sub-ferestrei Available
Instruments.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 28


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În categoria SPOT există 3 segmente de instrumente:


• SHARES – lista este populată de acŃiunile ce pot fi tranzacŃionate în cadrul pieŃei spot, în
pieŃele lor Principale;
• SPECIAL SHARES – lista este populată de acŃiunile ce pot fi tranzacŃionate în pieŃele de
operaŃiuni speciale (Buy-In, Sell-Out);
• OFFER SHARES – lista este populată de acŃiunile ce pot fi tranzacŃionate în cadrul pieŃelor
de oferte publice (în cadrul acestor pieŃe, utilizatorii tip Client nu vor putea introduce ordine).

Lista simbolurilor contractelor CFD disponibile. Pentru vizualizarea intregii liste de simboluri se utilizeaza
scrollul din partea dreapta a sub-ferestrei Available Instruments.

10. Crearea unei liste proprii de instrumente

În cadrul ferestrei New Watchlist, utilizatorul poate să-şi creeze propria listă de instrumente, astfel:

Din lista cu simboluri în sub-fereastra Available Instruments, se execută dublu click pe simbolul care se
doreşte a fi adăugat în lista proprie. În urma acestei operaŃiuni, simbolul respectiv va fi mutat din sub-
fereastra Available Instruments în sub-fereastra Selected Instruments.

Exemplu: se doreşte crearea unei liste cu următoarele simboluri:

Contracte futures
DESIF2 SEP09
DESIF2 DEC09
DESIF5 SEP09
DESIF5 DEC09
EUR/RON SEP09
EUR/RON DEC09

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 29


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Contracte Options
DESIF5 DEC CALL 0.8
DESIF5 DEC CALL 0.9
DESIF5 DEC PUT 0.5
DESIF5 DEC PUT 0.6

Se selectează în sub-fereastra Available instruments simbolurile de mai sus şi se execută dublu click pe
fiecare, pentru a le transfera în sub-fereastra “Selected Instruments” (vezi imaginea de mai jos).

Odată transferate în sub-fereastra Selected Instruments, orice simbol poate fi şters din lista proprie şi mutat
înapoi în sub-fereastra Available instruments, prin executarea de dublu click pe simbolul respectiv sau prin
poziŃionarea cursorului pe simbolul respectiv şi executarea unui click pe butonul Remove din parte de jos a
sub-ferestrei Selected Instruments. Dacă se doreşte ştergerea tuturor instrumentelor din listă se execută
click pe butonul Remove All din fereastra Selected Instruments.

Pentru mutarea unui simbol cu o poziŃie mai sus în cadrul listei din sub-fereastra Selected Instruments, se
execută click pe butoanele Up (cursorul va muta instrumentul cu o poziŃie mai sus) şi Dn (cursorul va muta
instrumentul cu o poziŃie mai jos).

Pentru a finaliza operaŃiunea de creare a listei proprii de instrumente se completează câmpul Watchlist
Name din partea de sus a sub-ferestrei Selected Instruments cu numele listei ce urmează a fi create
(numele ales de utilizator, de exemplu în imaginea de mai sus numele listei este “0”) şi se execută click pe
butonul Create.
AtenŃie ! Numărul maxim de instrumente ce poate fi afişat într-o
fereastra Watchlist este de 50.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 30


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Fereastra New Watchlist conŃine un contor (vezi imaginea de mai sus) în care este afişat numărul de
instrumente selectate a fi afişate în fereastra watchlist ce urmează a fi creată.

În cazul în care sunt selectate mai multe instrumente decât numărul maxim permis (50), în momentul
executării unui click pe butonul Create, în vederea creării listei, va fi generat un mesaj de eroare (vezi
imaginea de mai jos).

Dacă au fost respectate condiŃiile enunŃate mai sus, în momentul acŃionării butonului Creat, va fi închisă
fereastra New Watchlist şi se va deschide lista proprie de instrumente într-o fereastră separată, similară cu
cea din imaginea de mai jos. Dacă în câmpul Watchlist Name, nu se completează de către utilizator, lista
va fi salvată cu numele watchlist0.

AtenŃie, în cazul expirării unui instrument financiar derivat, acesta nu va dispărea automat din
lista de instrumente a utilizatorului, ci simbolul respectivului instrument va apărea barat. Pentru a
îndepărta respectivul simbol, se va executa click dreapta pe fereastra Watchlist apoi click pe
meniul Edit Instrument List. În cadrul aceste ferestre se va selecta instrumentul ajuns la
scadenŃă şi se va executa click pe butonul Remove.

11. Salvarea unui ecran de lucru (workspace)


Prin deschiderea unor ferestre de lucru, se crează, practic, un ecran de lucru al utilizatorului. Se pot
deschide multiple ferestre cu diverse tipuri de informaŃii (watchlist, market depth, ticker, spread, chat, etc),
acestea putând fi dimensionate şi poziŃionate pe ecran, după preferinŃele utilizatorului. Pentru a salva un
ecran de lucru, după aranjarea ferestrelor deschise, se execută click pe meniul Config din fereastra
principală Eltrans şi apoi, pe opŃiunea Save Workspace, urmată de click pe butonul Yes (vezi imaginile de
mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 31


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În imaginea de mai jos este prezentat un model de ecran de lucru pentru un utilizator, însă există sute de
posibile combinaŃii ale diverselor ferestre, în cadrul unui asemenea ecran, în funcŃie de preferinŃele
utilizatorului.

Dacă utilizatorul nu execută operaŃiunea de salvare descrisă mai sus, după închiderea listei de instrumente,
aceasta se pierde şi nu mai poate fi redeschisă. De asemenea, daca se închide aplicaŃia fără a salva lista
de instrumente, aceasta nu mai poate fi redeschisă la o conectare ulterioară.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 32


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

12. Încărcarea unui ecran de lucru


În urma operaŃiunii de salvare a ecranului de lucru, descrisă anterior, acesta este salvat în spaŃiul de lucru
al utilizatorului şi poate fi încărcat cu ocazia unei conectări ulterioare, prin click pe meniul Config din
fereastra principală şi apoi click pe opŃiunea Load Workspace (vezi imaginea de pe pagina urmatoare).

Dacă se doreşte ieşirea din fereastra New Watchlist, se execută click pe butonul Close sau click pe butonul
din colŃul din dreapta-sus al ferestrei.

13. Deschiderea ferestrelor în cadrul ferestrei principale


Eltrans
Utilizatorii aplicaŃiei Eltrans, pot opta pentru deschiderea tuturor ferestrelor în cadrul unei singure ferestre –
fereastra principală Eltrans. Acest lucru se poate face prin executarea unui click pe opŃiunea Options din
meniul Config (vezi imaginea de mai jos).

În cadrul ferestrei Options, se va alege tabul Confirmations şi se va bifa opŃiunea Windows opened in
main window (aplication restart needed), după care se va executa click pe butonul Save.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 33


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Ca urmare a acŃiunii prezentate mai sus, în fereastra System Messages va apărea un mesaj de
confirmare. (vezi imaginea de mai jos).

AtenŃie!! AtenŃie!! După salvarea setării Windows opened in main window, va fi


afişată o fereastră pop-up care va înştiinŃa utilizatorul ca aplicaŃia se va restarta
(vezi imaginea de mai jos)

Efectuarea unui click pe butonul va avea drept efect restartarea aplicaŃiei, fiind necesară
completarea de către utilizator a datelor de logare.

După restartarea aplicaŃiei, fereastra principală Eltrans va apărea maximizată pe tot ecranul, iar ferestrele
ce vor fi deschise ulterior, vor fi plasate în cadrul ferestrei principale, după cum se poate vedea în imaginea
de mai jos.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 34


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Dacă este este utilizat acest mod, deplasarea unei ferestre din cadrul ferestrei principale, va duce la apriŃia
automată a barelor de scroll.
În acest mod de vizualizare al aplicaŃiei, în cadrul meniului Config va apare o nouă opŃiune
Opened Windows, ce va afişa toate ferestrele deschise la un moment dat.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 35


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

14. Adăugarea / ştergerea de instrumente în fereastra


Watchlist
În cadrul unei liste de instrumente existentă (salvata) Watchlist se pot adăuga sau şterge instrumente
astfel: click-dreapta în orice zonă a ferestrei Watchlist şi click pe opŃiunea Edit Instrument List. În urma
acestei operaŃiuni, se va deschide fereastra New Watchlist, având în sub-fereastra Selected Instruments,
simbolurile existente în lista proprie. Pentru a adăuga noi instrumente în listă, sau pentru a şterge din listă
instrumente deja existente, se execută operaŃiunile descrise la secŃiunea “Crearea unei liste proprii de
instrumente”.

Exemplu:

În lista salvată din imaginea de mai jos, vom adăuga un nou instrument: DEBRD SEP09 şi vom şterge un
instrument existent: DESIF5 DEC09.

Paşi:

1. Click dreapta în orice zonă a ferestrei Watchlist şi apoi click pe opŃiunea Edit Instrument List (vezi
imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 36


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

2. În fereastra New Watchlist, deschisă în urma executării operaŃiunilor de la pasul 1:

- se şterge instrumentul DESIF5 DEC10 astfel: în sub-fereastra Selected Instruments se execută dublu
click pe simbolul DESIF5 DEC10.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 37


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
- se adaugă instrumentul DEBRD IUN09 astfel: în sub-fereastra Available Instruments se execută
dublu click pe Futures şi apoi dublu click pe simbolul DEBRD IUN09.

3. În urma executării operaŃiunilor de la pasul 2, noua listă proprie de instrumente va arăta astfel

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 38


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Pentru a salva modificările efectuate în listă, se execută click pe butonul Update din sub-fereastra Selected
Instruments. În urma acestei operaŃiuni se închide automat fereastra New Watchlist, iar fereastra Watchlist
conŃinând lista proprie de instrumente, se actualizează conform noilor modificări (vezi imaginea de mai jos).

4. Pentru a salva lista în noul format, în fereastra principală Eltrans, se execută click pe meniul Config, apoi
click pe opŃiunea Save Workspace şi click pe butonul Yes (vezi imaginile mai jos).

AtenŃie !

Neexecutarea operaŃiunii de salvare de la pasul 4 va conduce la pierderea modificărilor operate în


lista de instrumente, dupa închiderea acesteia sau a aplicaŃiei. Într-un astfel de caz, la următoarea
conectare, comanda “Load Workspace” va deschide lista salvată anterior (cea care nu conŃine
modificările descrise mai sus).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 39


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
La salvarea unui workspace, se va deschide o fereastră în format similar cu cel din imaginea de mai jos, în
care se indică locul pe hard disk în care se va salva respectivul ecran de lucru (de regulă este directorul
conf).

Ecranul de lucru se va salva automat, sub numele “workspace” în directorul “conf”, însă utilizatorul poate
alege alta denumire şi altă locaŃie de salvare.

AtenŃie!
Dacă se schimbă denumirea iniŃiaŃa “workspace”, nu este recomandabil să se utilizeze semne de
punctuaŃie în cadrul noii denumiri, întrucât este posibil ca la urmatoarea încercare de încarcare a
respectivului ecran de lucru, acesta sa nu poata fi localizat. Din acelaşi motiv, nu este recomandabilă
modificarea extensiei .ws a respectivului fişier salvat.

Reguli:

1. Pentru memorarea oricăror modificări efectuate în orice fereastră a aplicaŃiei, efectuaŃi


operaŃiunea “Save Workspace” !

2. OperaŃiunea “Load Workspace” va deschide directorul de pe hard disk, în care a fost efectuată
ultima operaŃiune de salvare în cadrul aplicaŃiei.

3. Utilizatorul poate salva mai multe ecrane de lucru cu condiŃia denumirii lor în mod diferit în
momentul salvării. Ulterior, prin comanda “Load Workspace”, el poate încarca/deschide oricare din
ecranele de lucru salvate.

4. Un utilizator poate rula un singur ecran workspace (nu pot fi rulate mai multe ecrane simultan).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 40


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

15. OpŃiuni disponibile în fereastra “Watchlist”


În momentul creării unei liste proprii de instrumente, ea are formatul celei din figura de mai jos:

Fiecare instrument selectat în lista proprie, are alocat un rând şi mai multe coloane în tabelul de mai
sus, cu următoarele detalii disponibile pe fiecare coloană:

Câmpurile marcate cu *, sunt afişate automat la deschiderea ferestrei. Celelalte câmpuri pot fi selectate
prin click dreapta pe fereastră şi click pe opŃiunea Edit Columns.

Câmp ExplicaŃie

Instrument * Simbolul instrumentului (Exemplu: DESIF5 SEP09, DETLV MAR10, etc)

Bid Qty * Cantitatea de instrumente (număr de contracte în cazul contractelor futures,


options şi CFD, respectiv numărul de valori mobiliare), disponibilă în cadrul unui
singur ordin, la cel mai bun preŃ de cumparare în momentul respectiv.

AtenŃie ! În situaŃia în care există în piaŃă mai multe ordine de cumpărare


diferite, la cel mai bun preŃ de cumpărare, în câmpul Bid Qty va fi afişată
cantitatea aferenta primului ordin de cumpărare din listă, la preŃul respectiv. La
acelaşi nivel de preŃ, ordinele de tranzacŃionare se ordonează în listă în ordine
cronologică.

Dacă în câmpul “Bid Qty” se afişeaza cifra 0, înseamnă că pentru instrumentul


respectiv nu există nici o ofertă de cumpărare ferma în momentul respectiv.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, sunt afişate doar
valori pozitive, reprezentate de numere întregi (fără zecimale).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 41


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp ExplicaŃie

Bid Price * Cel mai mare preŃ de cumpărare, disponibil în piaŃă la momentul respectiv.

Formatul de afişare al valorilor în acest camp este numeric, sunt afişate doar
valori pozitive, reprezentate de numere cu maxim 4 zecimale.

Ask Price * Cel mai mic preŃ de vânzare disponibil în piaŃa la momentul respectiv.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, sunt afişate doar
valori pozitive, reprezentate de numere cu maxim 4 zecimale.

Ask Qty * Cantitatea de instrumente (număr de contracte în cazul contractelor futures,


options şi CFD, respectiv numărul de valori mobiliare), disponibilă în cadrul unui
singur ordin, la cel mai bun preŃ de vanzare în momentul respectiv.

AtenŃie ! În situaŃia în care există în piaŃă mai multe ordine de vânzare diferite,
la cel mai bun preŃ de cumpărare, în campul Ask Qty va fi afişată cantitatea
aferentă primului ordin de vânzare din listă, la preŃul respectiv. La acelaşi nivel
de preŃ, ordinele de tranzacŃionare se ordonează în listă în ordine cronologică.

Dacă în campul “Ask Qty” se afişeaza cifra 0, înseamnă ca pentru instrumentul


respectiv nu există nici o ofertă de vânzare ferma, în momentul respectiv.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, sunt afişate doar
valori pozitive, reprezentate de numere intregi (fără zecimale).

Settle PreŃul ultimei tranzacŃii executate pe instrumentul respectiv.

Dacă în sesiunea de tranzacŃionare curentă nu s-a executat nici o tranzacŃie,


atunci valoarea afişată în acest câmp este cea aferentă preŃului de cotare din
sesiunea de tranzacŃionare precedentă.

Nota: Există situaŃii în care preŃul de cotare diferă de preŃul ultimei tranzacŃii,
conform regulamentelor de tranzacŃionare ale S.C. B.M.F.M. S.A.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, sunt afişate doar
valori pozitive, reprezentate de numere cu maxim 4 zecimale.

∆ Day VariaŃia, în valori absolute a pretului ultimei tranzacŃii din sesiunea curentă faŃă
de preŃul de cotare al sesiunii de tranzacŃionare precedente.

∆ Day = Settle (sesiune curentă) – Settle (sesiune precedentă).

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă atât


valori pozitive cât şi valori negative, reprezentate de numere cu maxim 4
zecimale (valorile calculate se rotunjesc astfel încât să rezulte numere cu
maxim 2 zecimale).

∆ Day % VariaŃia, în procente, a preŃului ultimei tranzacŃii din sesiunea curentă faŃă de
preŃul de cotare al sesiunii de tranzacŃionare precedente (referinŃa este preŃul de
cotare din sesiunea precedentă).

Settle (sesiune curentă) – Settle (sesiune precedentă)

Settle
Manual de utilizare al (sesiune precedentă)
aplicatiei Eltrans 6 42
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp ExplicaŃie

∆ Day % = x 100
.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă atât


valori pozitive, cât şi valori negative, reprezentate de numere cu maxim 2
zecimale (valorile calculate se rotunjesc, astfel încât să rezulte numere cu
maxim 2 zecimale).

∆ Trade VariaŃia în valori absolute a preŃului ultimei tranzacŃii din sesiunea curentă faŃă
de preŃul tranzacŃiei precedente (penultima) din sesiunea curentă.

∆ Trade = Settle – Settle (tranzacŃie precedentă)

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă atat


valori pozitive cât şi valori negative, reprezentate de numere cu maxim 4
zecimale (valorile calculate se rotunjesc astfel încât să rezulte numere cu
maxim 2 zecimale).

Trades Numărul de tranzacŃii, executate în cadrul sesiunii de tranzacŃionare curente.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, sunt afişate doar
valori pozitive, reprezentate de numere întregi (fără zecimale).

Volume Numărul de contracte (în cazul contractelor futures, options şi CFD), respectiv
numărul de acŃiuni tranzacŃionate în cadrul sesiuni de tranzacŃionare curente.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, sunt afişate doar
valori pozitive, reprezentate de numere întregi (fără zecimale).

Open Int Numărul de poziŃii deschise în urma executării ultimei tranzacŃii, în cazul
contractelor futures, options şi CFD, în cadrul sesiunii de tranzacŃionare
curente.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă doar


valori pozitive, reprezentate de numere întregi (fără zecimale).

Acest câmp nu este disponibil pentru valori mobiliare, în cazul lor fiind afişat
permanent N/A.

Open Int Numărul de poziŃii deschise în urma executării penultimei tranzacŃii, în cazul
Prev Trade contractelor futures, options şi CFD, în cadrul sesiunii de tranzacŃionare
curente.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă doar


valori pozitive, reprezentate de numere întregi (fără zecimale).

Acest câmp nu este disponibil pentru valori mobiliare, în cazul lor fiind afişat
permanent N/A.

Open Int ∆ VariaŃia numărului de poziŃii deschise în urma executării ultimei tranzacŃii faŃă de
Prev Trade numărul de poziŃii deschise în urma executării penultimei tranzacŃii în cadrul
sesiunii de tranzacŃionare curente.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 43


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp ExplicaŃie

Open Int ∆ Prev Trade = Open Int - Open Int Prev Trade

Exemplu 1: Nr poziŃii deschise după executarea ultimei tranzacŃii: 230


Nr poziŃii deschise după executarea penultimei tranzacŃii: 200

Open Int Prev Trade = 230 – 200 = 30. Aceasta înseamnă că în urma executării
ultimei tranzacŃii, pe instrumentul respectiv s-au deschis 30 de poziŃii.

Exemplu 2: Nr poziŃii deschise dupa executarea ultimei tranzacŃii: 194


Nr poziŃii deschise după executarea penultimei tranzacŃii: 200

Open Int Prev Trade = 194 – 200 = - 6. Aceasta înseamnă ca în urma executării
ultimei tranzacŃii, pe instrumentul respectiv s-au închis 6 poziŃii.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă atât


valori pozitive, cât şi valori negative, reprezentate de numere întregi pare (fără
zecimale).

Acest câmp nu este disponibil pentru valori mobiliare, în cazul lor fiind afişat
permanent N/A.

Open Int Numărul de poziŃii deschise în urma executării ultimei tranzacŃii în cazul
Prev Day contractelor futures, options şi CFD, în cadrul sesiunii de tranzacŃionare
precedente.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă doar


valori pozitive reprezentate de numere întregi (fără zecimale).
Acest câmp nu este disponibil pentru valori mobiliare, în cazul lor fiind afişat
permanent N/A.

Open Int ∆ VariaŃia numărului de poziŃii deschise în urma executării ultimei tranzacŃii din
Prev Day sesiunea curentă faŃă de numărul de poziŃii deschise în urma executării ultimei
tranzacŃii în cadrul sesiunii de tranzacŃionare precedente.

Open Int ∆ Prev Trade = Open Int - Open Int Prev Day

Exemplu 1: Nr poziŃii deschise după executarea ultimei tranzacŃii: 230


Nr poziŃii deschise după executarea penultimei tranzacŃii: 200

Open Int Prev Trade = 230 – 200 = 30. Aceasta înseamnă că în urma executării
ultimei tranzacŃii, pe instrumentul respectiv s-au deschis 30 de poziŃii.

Exemplu 2: Nr poziŃii deschise după executarea ultimei tranzacŃii: 194


Nr poziŃii deschise după executarea penultimei tranzacŃii: 200

Open Int Prev Trade = 194 – 200 = - 6. Aceasta înseamnă că în urma executării
ultimei tranzacŃii, pe instrumentul respectiv s-au închis 6 poziŃii.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă atât


valori pozitive cât şi valori negative, reprezentate de numere întregi pare (fără
zecimale).

Acest câmp nu este disponibil pentru valori mobiliare, în cazul lor fiind afişat
permanent N/A.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 44


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp ExplicaŃie

Open PreŃul de deschidere al sesiunii de tranzacŃionare curente (preŃul la care s-a


executat prima tranzacŃie în cadrul sesiunii de tranzacŃionare curente).

Dacă în câmpul “Open” se afişează cifra 0 înseamnă că pe instrumentul


respectiv nu s-a executat nici o tranzacŃie în cadrul sesiunii de tranzacŃionare
curente.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă atât


valori pozitive cât şi valori negative, reprezentate de numere cu maxim 4
zecimale.

High Cea mai mare valoare a preŃului la care s-a executat o tranzacŃie pe
instrumentul respectiv, în cadrul sesiunii de tranzacŃionare curente.

Dacă în campul “High” se afişeaza cifra 0, înseamnă că pe instrumentul


respectiv nu s-a executat nici o tranzacŃie în cadrul sesiunii de tranzacŃionare
curente.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă atât


valori pozitive, cât şi valori negative, reprezentate de numere cu maxim 4
zecimale (valorile calculate se rotunjesc astfel încât să rezulte numere cu
maxim 2 zecimale).

Low Cea mai mică valoare a preŃului la care s-a executat o tranzacŃie pe
instrumentul respectiv în cadrul sesiunii de tranzacŃionare curente.

Dacă în câmpul “Low” se afişeaza cifra 0, înseamnă că pe instrumentul


respectiv nu s-a executat nici o tranzacŃie în cadrul sesiunii de tranzacŃionare
curente.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă atât


valori pozitive, cât şi valori negative, reprezentate de numere cu maxim 4
zecimale.

Status Starea curentă a pieŃei. PiaŃa poate avea următoarele stări:

Preopen – starea de predeschidere, în care se pot introduce/modifica/anula


ordine de tranzacŃionare, dar nu se pot executa tranzacŃii

Open – starea deschisă, în care se pot introduce/modifica/anula ordine de


tranzacŃionare şi se pot executa tranzacŃii

Preclosed - starea de preinchidere, în care se pot introduce/modifica/anula


ordine de tranzacŃionare, dar nu se pot executa tranzacŃii.

Closed – starea închisă, în care nu se pot introduce/modifica/anula ordine de


tranzacŃionare şi nu se pot executa tranzacŃii.

Suspended – starea închisă, în care nu se pot introduce/modifica/anula ordine


de tranzacŃionare şi nu se pot executa tranzacŃii.

Blocked – starea închisă, în care se pot anula ordine de tranzacŃionare


exsitente, dar nu se pot introduce/modifica ordine de tranzacŃionare şi nu se pot
executa tranzacŃii.
Expired – stare închisă, în care nu se pot introduce/modifica/anula ordine de
tranzacŃionare şi nu se pot executa tranzacŃii. Această stare survine în cea de-a
3-a zi de vineri din luna de scadenŃă şi durează până la încheierea respectivei
luni de scadenŃă.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este alfabetic, se accepta doar


Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 45
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp ExplicaŃie

următoarele valori: Preopen, Open, Preclosed, Closed, Suspended, Blocked,


Expired.

Selectarea acestor opŃiuni se face prin executarea de click dreapta în orice zonă a ferestrei Watchlist şi
selectarea opŃiunii Edit Columns (vezi imaginea de mai jos).

În urma executării acestei operaŃiuni, se va deschide fereastra Edit Columns, similară cu cea din
imaginea de mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 46


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În această fereastră utilizatorul poate selecta oricare din opŃiunile afişate prin bifarea campurilor .

Prin click pe butonul Check All, din colŃul stânga jos, se selectează automat toate opŃiunile afişate (vezi
imaginea de mai jos).

După selectarea tuturor opŃiunilor, acestea pot fi deselectate simultan, prin click pe butonul Uncheck All.

Pentru a închide fereastra Edit Columns, se execută click pe butonul Close din colŃul dreapta jos.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 47


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Selectarea si salvarea mai multor opŃiuni din lista afişată va genera un Watchlist cu mai multe coloane
(vezi imaginea de mai jos)

Din cadrul ferestrei WatchList, din meniul de context, se pot afişa opŃiunile disponibile pentru un anumit
instrument, sau se poate selecta doar afişarea opŃiunilor de tip CALL sau doar cele PUT (vezi imaginea
de mai jos).

Click pe una din opŃiunile marcate in imaginea de mai sus va avea drept efect deschiderea unui WatchList
cu opŃiunile disponibile (vezi imaginea de mai jos). Această listă va avea aceleaşi funcŃionalităŃi ca şi
WatchList-urile obişnuite.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 48


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

AtenŃie! În ferestrele Options Watchlist vor fi afişate maxim 20 de opŃiuni cu preŃurile de


exercitare (generate în mod automat de către sistem în conformitate cu Regulamentul nr. 4
al S.C. B.M.F.M. S.A. ) mai mari decât preŃul de cotare al instrumentului respectiv şi
maxim 20 de opŃiuni cu preŃurile de exercitare mai mici decât preŃul de cotare al
instrumentului respectiv.

16. Lansarea unui ordin de tranzacŃionare


În fereastra Watchlist, se poziŃionează cursorul pe celula aferentă simbolului instrumentului pe care se
doreşte introducerea ordinului de tranzacŃionare, se execută click-dreapta şi se selectează opŃiunea
Add Order (vezi imaginea de mai jos):

O alta cale de a deschide fereastra Add Order - după poziŃionarea cursorului pe rândul instrumentului
dorit, este prin apăsarea tastei Ins sau prin executarea de dublu click .

În urma executării operaŃiunilor menŃionate mai sus, se va deschide fereastra Add Order, având
formatul similar cu cel din imaginea de mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 49


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În cazul poziŃionării cursorului pe celulele din coloana Bid Price sau Bid Qty, fereastra Add Order
deschisă va avea setat în mod implicit la câmpul Side, opŃiunea Sell, după cum se vede în imaginea de
mai jos:

În cazul poziŃionării cursorului pe celulele din coloana Ask Price sau Ask Qty, fereastra Add Order
deschisă va avea setat în mod implicit la câmpul Side, opŃiunea Buy, după cum se vede în imaginea de
mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 50


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În aceasta fereastră se completează câmpurile afişate, cu detaliile privind ordinul de tranzacŃionare ce


se doreşte a fi introdus în piaŃă, astfel:

Câmp Detalii cu care se completează

Instrument Automat, este selectat instrumentul înscris în randul pe care a fost poziŃionat
cursorul înainte de deschiderea ferestrei “Add Order” (în exemplul de mai sus,
cursorul a fost poziŃionat pe rândul aferent instrumentului EUR/RON DEC09).

Dacă se doreşte selectarea unui alt instrument decât cel selectat automat, se
execută click pe semnul din dreptul câmpului “Instrument”, operaŃiune în
urma căreia va fi afişată lista tuturor instrumentelor disponibile în lista proprie
“Watchlist”, creată de utilizator (vezi imaginea de mai jos).

Dacă în lista afişată, se execută click pe alt instrument decât cel selectat
iniŃial, acesta va fi selectat în campul “Instruments”

Se selectează tipul de operaŃiune aferentă ordinului respectiv Cumpărare sau


Side Vânzare.

Pentru a selecta operaŃiunea de cumpărare, se bifează opŃiunea Bid, prin click


pe butonul . În urma acestei operaŃiuni, se va confirma selectarea, prin
bifarea câmpului gol din cadrul butonului astfel:
Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 51
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp Detalii cu care se completează

Pentru a selecta operaŃiunea de cumpărare, se bifează opŃiunea Bid, prin click


pe butonul . În urma acestei operaŃiuni se va confirma selectarea prin
bifarea câmpului gol din cadrul butonului astfel:

Price Se introduce preŃul de tranzacŃionare.

Câmpul este setat automat pe valoarea 0.0000, iar utilizatorul poate tasta
direct preŃul de tranzacŃionare.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă doar


valori pozitive, reprezentate de numere cu maxim 4 zecimale, separarea între
întreg şi zecimale facându-se cu punct şi cu virgulă.

De asemenea, valoarea înscrisă în câmpul Price se poate mări sau micşora


pas cu pas, prin click pe săgeŃile , disponibile în partea dreaptă a câmpului.

Qty (Contracts) Se introduce cantitatea de instrumente, aferentă ordinului de tranzacŃionare,


respectiv numărul de acŃiuni sau numărul de contracte Futures, Options sau
CFD.

Câmpul este setat automat pe valoarea 1 (cantitatea minima acceptată), iar


utilizatorul poate tasta direct valoarea.

De asemenea, valoarea înscrisă în campul Qty (Contracts), se poate mări sau


micşora, pas cu pas, prin click pe săgeŃile disponibile în partea dreaptă a
câmpului.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă doar


valori pozitive, reprezentate de numere întregi (fără zecimale).

Order Type Se selectează tipul de ordin de tranzacŃionare.

OpŃiunea selectată automat este Firm (ordin limită), însă prin click pe semnul
se va afişa lista tuturor tipurilor de ordine disponibile, pe care utilizatorul le
poate selecta prin click pe tipul de ordin dorit (vezi imaginea de mai jos)

Firm – ordin limită activat, va fi afişat în piaŃă la preŃul introdus de utilizator,


putând fi vizualizat şi tranzacŃionat de către toti ceilalŃi utilizatori conectaŃi la
serverul de tranzacŃionare.

Withled – ordin limită neactivat, nu va fi afişat în piaŃă, el neputând fi


vizualizat şi tranzacŃionat de către ceilalŃi utilizatori. Practic, această opŃiune
va afişa respectivul ordin doar pe ecranul utilizatorului şi nu este înregistrat în
sistemul de tranzacŃionare, el fiind doar în stadiul “pregatit pentru a fi
activat/trimis in piaŃa”

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 52


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp Detalii cu care se completează

Stop Order – ordin de tip “Stop”, va fi afişat în piaŃă şi va putea fi vizualizat şi


tranzacŃionat la preŃul introdus în câmpul “Price” de către toŃi ceialalŃi utilizatori
conectaŃi la serverul de tranzacŃionare, doar după activarea lui condiŃionată de
preŃul de activare selectat în campul “Activation Price”.

Take Profit – ordin de tip “Stop”, va fi afişat în piaŃă şi va putea fi vizualizat şi


tranzacŃionat la preŃul introdus în campul “Price” de către toŃi ceialalŃi utilizatori
conectaŃi la serverul de tranzacŃionare doar dupa activarea lui condiŃionată de
preŃul de activare, selectat în câmpul “Activation Price”.

Withheld Stop Order – Ordin „Stop” aflat în starea Withheld (neactivat),


combinaŃie între ordinele Stop şi Withheld, explicate mai sus.

Withheld Take Profit – Ordin „Take Profit” aflat în starea Withheld


(neactivat), combinaŃie între ordinele Take Profit şi Withheld, explicate mai
sus.

Expiry Type Se selectează durata de valabilitate a ordinului de tranzacŃionare.

OpŃiunea selectată automat este Good Till Cancelled (valabil până la anulare),
însa prin click pe semnul , se va afişa lista tuturor tipurilor de ordine
disponibile pe care utilizatorul le poate selecta prin click pe tipul de ordin dorit
(vezi imaginea de mai jos)

Good Till Cancelled – în caz de neexecutare, ordinul are durata de


valabilitate până în momenul în care utilizatorul îl anulează sau îi schimbă
durata de valabilitate. În cazul contractelor Futures şi Options dacă un astfel
de ordin nu se execută până la data scadenŃei, după expirarea acesteia va fi
şters automat din sistemul de tranzacŃionare.

Market Order – ordin “la piaŃă”, în momentul selectării acestei opŃiuni se


şterge orice valoare care a fost (eventual) introdusă în câmpul “Price”.
În acest caz, singura condiŃie de executare a ordinului este legată de
cantitatea selectată. În momentul transmiterii lui în piaŃă, se vor executa toate
ordinele de sens opus, disponibile în momentul respectiv în sistemul de
tranzacŃionare pe instrumentul respectiv (ordine de cumpărare, dacă ordinul
“Market” este de vânzare, respectiv ordinele de vânzare dacă ordinul “Market
Order” este de cumpărare), indiferent de preŃul la care acestea sunt afişate.
În situaŃia în care, din diverse motive, acest ordin nu poate fi executat în
întregimea cantităŃii lui, cantitatea de insturmente ramasă neexecutată se
anulează.

AtenŃie! OpŃiunea “Market Order” este disponibilă numai pentru ordinele de


tranzacŃionare pentru care în câmpul “Order type” se selectează opŃiunea
“Firm” !

Good For Day – în caz de neexecutare sau nemodificare a lui de către


utiilzator, ordinul are durata de valabilitate pâna la închiderea sesiunii de
tranzacŃionare curente, când acesta este automat de catre sistemul de
tranzacŃionare în starea witheld.
Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 53
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp Detalii cu care se completează

Good Till Date - În caz de neexecutare sau nemodificare a lui de către


utilizator, ordinul va fi trecut în starea witheld în momentul expirării lui (daca
acesta se încadreaza în perioada în care sesiunea de tranzacŃionare este
deschisă) sau la închiderea sesiunii de tranzacŃionare din ziua expirării
ordinului (în cazul în care momentul expirării este după momentul închiderii
sesiunii de tranzacŃionare din ziua curentă şi înainte de momentul deschiderii
sesiunii de tranzacŃionare următoare). Valabilitatea maximă a acestor ordine
este de 45 de zile.

Fill And Kill – în cazul selectării acestei opŃiuni, în momentul transmiterii lui în
piaŃă, se vor executa toate ordinele de sens opus, disponibile în momentul
respectiv în sistemul de tranzacŃionare, pe instrumentul respectiv (ordine de
cumpărare, dacă ordinul “Market” este de vânzare, respectiv ordinele de
vânzare, dacă ordinul “Market Order” este de cumpărare), până la (inclusiv)
nivelul de preŃ specificat în câmpul “Price”. Deosebirea faŃă de ordinul “Market
Order” este că, în acest tip de ordin, se specifică un preŃ limită până la care să
activeze ordinul.
În situaŃia în care, din diverse motive, acest ordin nu poate fi executat în
întregimea cantităŃii lui, cantitatea de insturmente rămasă neexecutată se
anulează.
AtenŃie! OpŃiunea “Fill And Kill” este disponibilă numai pentru ordinele de
tranzacŃionare pentru care în campul “Order type” se selectează opŃiunea
“Firm” !

Fill Or Kill - în cazul selectării acestei opŃiuni, în momentul transmiterii lui în


piaŃă, se vor executa toate ordinele de sens opus disponibile în momentul
respectiv în sistemul de tranzacŃionare pe instrumentul respectiv (ordine de
cumpărare dacă ordinul “Market” este de vânzare, respectiv ordinele de
vânzare dacă ordinul “Market Order” este de cumpărare), pană la (inclusiv)
nivelul de preŃ specificat în câmpul “Price”.

Deosebirea faŃă de ordinul “Market Order” este că, în acest tip de ordin, se
specifică un preŃ limită până la care sa acŃioneze ordinul.

Deosebirea faŃă de ordinul “Fill And Kill” este că, în situaŃia în care, din
diverse motive, acest ordin nu poate fi executat în întregimea cantităŃii lui, el
este anulat în întregime (nu se execută decât dacă în piaŃă întlâneşte
contraparte pentru întreaga cantitate specificată în câmpul “Qty (Contracts).
AtenŃie! OpŃiunea “Fill Or Kill” este disponibilă numai pentru ordinele de
tranzacŃionare pentru care în campul “Order type” se selectează opŃiunea
“Firm” !

Expiry Se selecteaza momentul expirării ordinului.

La deschiderea ferestrei “Add Order”, această opŃiune este inactivată


automat.

Ea se activeaza doar în situaŃia în care utilizatorul selecteaza opŃiunea “Good


Till Date” în campul “Expiry Type”.
Utilizatorul va introduce anul, luna, ziua, ora, minutul şi secunda până la care
doreşte ca ordinul să fie valabil. Anul, luna şi ziua pot fi selectate dintr-un
calendar, prin click pe semnul din partea dreaptă a câmpului “Expiry
Date” (vezi imaginea de mai jos).
În momentul expirării perioadei selectate, ordinul va fi trecut în starea witheld.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 54


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp Detalii cu care se completează

În momentul deschiderii ferestrei “Add Order”, acest câmp este inactivat.


Activation Price
Câmpul “Activation Price” se activează în situaŃia în care în campul “Order
Type” a fost selectată opŃiunea “Stop Order” sau “Take Profit”.

După activarea lui se introduce preŃul de activare

Câmpul este setat automat pe valoarea 0.0000, iar utilizatorul poate tasta
direct preŃul de activare.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă doar


valori pozitive, reprezentate de numere cu maxim 4 zecimale, separarea între
întreg şi zecimale facându-se cu punct (şi nu cu virgulă).

De asemenea, valoarea înscrisă în câmpul Price se poate mări sau micşora,


pas cu pas, prin click pe săgeŃile disponibile în partea dreaptă a câmpului.

Reguli de utilizare a ordinelor Stop Order şi Take Profit

1. Pentru Stop Order de cumpărare, preŃul de executare (valoarea din


câmpul “Price”) trebuie să fie mai mare sau egală cu preŃul de
activare (valoarea din câmpul “Activation Price). Price > = Activation
Price. De asemenea valoarea preŃului de activare şi executare trebuie
să fie mai mare decat cel mai mare preŃ de cumpărare disponibil în
piaŃă în momentul transmiterii ordinului.

2. Pentru Stop Order de vânzare, preŃul de executare (valoarea din


campul “Price”) trebuie sa fie mai mică sau egală cu preŃul de activare
(valoarea din campul “Activaion Price). Price < = Activation Price. De
asemenea, valoarea preŃului de activare şi exewcutare trebuie să fie
mai mică decât cel mai mic preŃ de vânzare disponibil în piaŃă în
momentul transmiterii ordinului

3. Pentru Take Profit de cumpărare, preŃul de executare (valoarea din


campul “Price”) trebuie să fie mai mare sau egală cu preŃul de
activare (valoarea din campul “Activation Price). Price > = Activation
Price. De asemenea valoarea preŃului de activare trebuie să fie mai
mic decat cel mai mare preŃ de cumpărare disponibil în piaŃă în
momentul transmiterii ordinului.

4. Pentru Take Profit de vânzare, preŃul de executare (valoarea din


câmpul “Price”) trebuie să fie mai mică sau egală cu preŃul de activare
(valoarea din campul “Activation Price). Price < = Activation Price. De
asemenea, valoarea preŃului de activare trebuie să fie mai mare decât
cel mai mic preŃ de vânzare disponibil în piaŃă în momentul
transmiterii ordinului.
Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 55
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp Detalii cu care se completează

5. Ordinele Stop Order şi Take Profit cu durata de valabilitate Good Till


Cancelled sau Good Till Date, se supun condiŃionărilor
Regulamentului de tranzacŃionare al S.C. B.M.F.M. S.A. SIBIU
“Pentru a se evita executarea de tranzacŃii la preŃuri situate în afara
variaŃiei maxime admise, după închiderea sesiunii de tranzacŃionare
vor fi şterse din sistemul electronic de tranzacŃionare toate
ordinele de cumpărare cu preŃuri situate peste preŃul maxim de
tranzacŃionare, respectiv toate ordinele de vânzare cu preŃuri sub
preŃul minim de tranzacŃionare, valabile pentru următoarea
sesiune de tranzacŃionare şi calculate conform variaŃiei maxime
aferente pentru fiecare contract futures şi fiecare contract financiar
pentru diferenŃă.”

În situaŃia transmiterii unui ordin Stop Order sau Take Profit care nu respectă
regulile de la punctele 1, 2, 3 şi 4, acesta va fi respins de către sistemul de
tranzacŃionare.

Hidden Quantity Se introduce cantitatea de instrumente “ascunsă” în cadrul ordinului de


tranzacŃionare.

Câmpul este setat automat pe valoarea 0, iar utilizatorul poate tasta direct
preŃul de activare.

Formatul de afişare al valorilor în acest câmp este numeric, se acceptă doar


valori pozitive, reprezentate de numere intregi.

De asemenea, valoarea înscrisă în câmpul Price, se poate mări sau micşora


pas cu pas, prin click pe sagetile disponibile în partea dreaptă a câmpului.

Cantitatea introdusă în campul “Hidden Quantity” se va adăuga la cantitatea


selectata în câmpul “Qty (Contracts)” însă după acceptarea ordinului de către
sistemul de tranzacŃionare, în piaŃa respectivului instrument, cantitatea care
poate fi vizualizată de către toŃi ceilalŃi participanŃi este doar cea specificată în
câmpul “Qty (Contracts)”. Întreaga cantitate (Qty + Hidden Qty) poate fi
vizualizată doar de către utilizatorul care a introdus ordinul.

Exemplu:

Se introduce un ordin de cumpărare la preŃul 1.2000, cu cantitate vizibilă 20


contracte şi cantitate ascunsă (Hidden Quantity) 100 contracte .

În piaŃa, utilizatorul care a introdus ordinul va vedea


20 H 100 1.2000
CeilalŃi utilizatori vor vedea:
20 0 1.2000
Dacă se execută cantitatea vizibilă de 20, alte 20 de contracte din cantitatea
ascunsă vor deveni vizibile la preŃul de 1.2000, astfel că, în acest moment
utilizatorul va avea în piaŃă o cantitate vizibilă de 20 şi cantitatea ascunsă 80.
Dacă un alt utilizator trimite un ordin de vânzare de 50 contracte, la preŃul
1.2000, acesta va executa cantitatatea de 20 vizibilă şi 30 din cantitatea
ascunsă. Dupa aceasta tranzacŃie, din cele 80 contracte ascunse iniŃial mai
rămân 50, din care 20 vor completa din nou cantitatea vizibilă, astfel încat
utilizatorul va mai avea acum la cumpărare 20 contracte vizibile şi 30
ascunse.
Procesul continuă până la epuizarea întregii cantităŃi ascunse şi apoi a celei
vizibile.
Acest ordin se mai numeşte “Iceberg”, întrucat din întreaga cantitate oferită în
piaŃă, utilizatorul lasă să se vadă doar o parte.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 56


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp Detalii cu care se completează

Trading Account Câmpul este completat automat cu codul de client al utilizatorului, acesta
neputând fi modificat.

Add Click pe acest buton va transmite ordinul de tranzacŃionare în piaŃă.

Înainte de transmiterea efectivă va fi afişată fereastra “Confirmation” (vezi


imaginea de mai jos), în care se va solicita confirmarea detaliilor ordinului de
tranzacŃionare, respectiv şi introducerea parolei de confirmare a ordinului
(Orders Confirmation Password) în campul “Password”.

Utilizatorul poate bifa opŃiunea Remember Password în fereastra


Confirmation, astfel încat pentru ordine de tranzacŃionare transmise ulterior,
câmpul Password va fi completat automat cu parola aferentă.

În fereastra Confirmation, dacă se execută click pe butonul OK, aceasta se va


închide, iar ordinul va fi transmis către serverul de tranzacŃionare, iar dacă se
execută click pe butonul Cancel, transmiterea ordinului către serverul de
tranzacŃionare nu va mai avea loc şi se vor închide atât fereastra Confirmation
cât şi fereastra Add Order.

Click pe butonul Close va închide fereastra Add Order, fără nici o consecinŃă
Close pentru utilizator.

AtenŃie În momentul deschiderii ferestrei Add Order, data şi ora de expirare a ordinului va fi
momentul deschiderii, la care se adaugă aproximativ 75 de secunde. Ora şi data în cauză vor
fi inactive.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 57


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Dacă se doreşte introducerea unui ordin Good Till Date, prin selectarea opŃiunii
respective (vezi imaginea de mai jos), câmpul cu data şi ora vor deveni active.

Durata minimă de valabilitate a unui ordin Good Till Date este de 60 de secunde, astfel,
dacă ordinul nu va fi plasat în piaŃă în 15 secunde de la deschiderea ferestrei Add Order şi
Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 58
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
nu a fost modificată data şi ora expirării, sistemul va genera un mesaj de eroare prezentat în
imaginea de mai jos.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 59


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

17. Vizualizarea pieŃei pe mai multe nivele (Market Depth)


În fereastra “Watchlist” se poziŃioneaza cursorul pe rândul aferent instrumentului pe care se doreşte
vizualizarea pieŃei în adâncime (indiferent de coloană), se execută click-dreapta şi se selectează
opŃiunea Market Depth (vezi imaginea de mai jos):

În urma executării operaŃiunilor menŃionate mai sus, se va deschide fereastra Market Depth, având
formatul similar cu cel din imaginea de mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 60


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Fereastra Market Depth are 4 zone distincte, cu următoarele informaŃii disponibile:

1. Zona de ordine de tranzacŃionare, aranjate în ordinea descrescătoare a preŃului (ordinele de


cumpărare), respectiv în ordinea crescătoare a preŃului (ordinele de vânzare), în partea superioară
cuprinde un tabel cu următoarele câmpuri vizibile la deschiderea ferestrei:

Câmp ExplicaŃii

Client Este afişat codul clientului căruia îi aparŃine ordinul de vânzare/cumpărare


respectiv.
(câmp aferent zonei de
tranzacŃionare – partea Utilizatorii de tip client vizualizează codul lor propriu de client pentru ordinele
dreaptă) de tranzacŃionare care le aparŃin. Pentru ordinele de tranzacŃionare care nu
le aparŃin, în câmpul Client va fi afişat caracterul *. Astfel, clienŃii nu pot
vizualiza identitatea celorlalŃi participanŃi la piaŃă.

Bid Qty Cantitatea de instrumente, aferentă ordinului de cumpărare respectiv.

ToŃi utilizatorii vizualizează valorile înscrise în acest câmp.

Bid Price PreŃul de cumpărare, aferent ordinului de cumpărare respectiv.

ToŃi utilizatorii vizualizează valorile înscrise în acest câmp.

Acest câmp are setată culoarea verde ca şi culoare de fundal.

Ask Price Cantitatea de instrumente, aferentă ordinului de vânzare respectiv.

ToŃi utilizatorii vizualizează valorile înscrise în acest câmp.

Acest câmp are setată culoarea roşie ca şi culoare de fundal.

Ask Qty Cantitatea de instrumente aferentă ordinului de vânzare respectiv.

ToŃi utilizatorii vizualizează valorile înscrise în acest câmp.

Practic, câmpurile caracteristice acestor ordine sunt Client, Qty şi Price sunt afişate “în oglindă”, cu
detaliile aferente ordinelor de cumpărare (BID) în partea stângă şi cele aferente ordinelor de vânzare
(ASK) în partea dreaptă.

AtenŃie!

Utilizatorii vor distinge, în fereastra Market Depth, propriile ordine de tranzacŃionare, câmpurile aferente
acestora având culoarea galbenă (selectată automat), iar restul au fundalul de culoare gri. Aceste culori
pot fi modificate accesând meniul Config şi opŃiunea Customize Display.

La deschiderea iniŃială a ferestrei Market Depth, sunt selectate şi afişate automat, doar câmpurile
Client, BidQty, BidPrice, AskPrice, AskQty

Pe langă câmpurile descrise mai sus, în zona de cotaŃii a ferestrei Market Watch, mai sunt disponibile
următoarele opŃiuni, atât pentru ordinele de cumpărare, cât şi pentru cele de vânzare (afişate “în
oglindă” cu detaliile aferente ordinelor de cumpărare (BID) în partea stangă şi cele aferente ordinelor
de vânzare (ASK), în partea dreaptă).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 61


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp ExplicaŃii

Hqty Este afişată cantitatea de instrumente “ascunsă” în cadrul ordinului de


tranzacŃionare, respectiv cantitatea completată în formularul de ordin de
(câmpul aferent zonei tranzacŃionare în campul “Hidden”.
de cumpărare – partea
stangă) Utilizatorul de tip client va vedea în acest câmp, în cadrul propriilor ordine
de tranzacŃionare, cantitatea “Hidden” de instrumente. Pentru ordinele
aparŃinând altor utilizatori, va vedea în acest camp “0”, indiferent dacă
respectivul ordin de tranzacŃionare are sau nu are asociată o cantitate
“hidden”.

AggQty Este afişată cantitatea cumulată de instrumente, disponibilă pana la nivelul


respectivului ordin de tranzacŃionare.
(câmpul aferent zonei
de cumpărare – partea ToŃi utilizatorii vizualizează valorile înscrise în acest câmp.
stângă)

Agg Qty Este afişata cantitatea cumulată de instrumente, disponibilă până la nivelul
respectivului ordin de tranzacŃionare.
(câmpul aferent zonei
de vânzare – partea Toti utilizatorii vizualizează valorile înscrise în acest camp.
dreaptă)

Hqty Este afişată cantitatea de instrumente “ascunsă” in cadrul ordinului de


tranzacŃionare, respectiv cantitatea completată în formularul de ordin de
(campul aferent zonei tranzacŃionare în câmpul “Hidden”.
de vanzare – partea
dreapta) Utilizatorul de tip client va vedea în acest câmp în cadrul propriilor ordine de
tranzacŃionare cantitatea “Hidden” de instrumente. Pentru ordinele
aparŃinând altor utilizatori, va vedea în acest câmp “0”, indiferent dacă
respectivul ordin de tranzacŃionare are sau nu are asociată cantitate
“hidden”.

Activation Price Este afişat preŃul de activare dacă ordinul respectiv este de tip “Stop” sau
“Take profit”.

Rank Numărul de identificare al ordinului, în cadrul aceluiaşi nivel de preŃ. În


situaŃia în care, la acelaşi preŃ, există mai multe ordine diferite de
tranzacŃionare, ele vor primi numere de identificare Rank în ordinea
cronologică a transmiterii/intrării lor în sistemul de tranzacŃionare. Ele vor fi
executate în ordinea crescătoare a numărului de indentificare Rank. În
situaŃia în care un ordin este executat parŃial, numărul de idenditificare Rank
rămâne neschimbat pentru cantitatea rămasă neexecutată, păstrând astfel
prioritatea la executare a acestuia.

Serial Numărul unic de identificare al ordinului, alocat automat de sistemul de


tranzacŃionare. Fiecare ordin de tranzacŃionare primeşte un Serial, în
ordinea cronologica a transmiterii/intrării lui în sistemul de tranzacŃionare.
Orice modificare efectuată asupra caracteristicilor iniŃiale ale ordinului (fie că
este cauzată de către utilizator, de activare sau de modificare a cantităŃii
aferente, datorită executării lui parŃiale) va genera un nou Serial.

Validity Durata de valabilitate a ordinului, completată în campul “Expiry Type” din


fomularul de ordin.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 62


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp ExplicaŃii

Expiry Data expirării ordinului. Pentru ordinele cu “Expiry Type” Good Till
Cancelled, data expirării este setată automat, cu exact 1 an după
introducerea ordinului în piata indiferent de scadenŃa instrumentului.
Exemplu: un ordin GoodTillCancelled introdus în piaŃă în data de 11 mai
2009, ora 15:21:20, va avea afişată ca dată de expirare 11 mai 2010, ora
15:21:20.

Type
Este afişat tipul oridinului, în funcŃie de opŃiunea bifată la câmpul “Order
Type” în cadrul formularului de ordin de tranzacŃionare (Firm, Withled, Stop
Order, Take Profit, Withheld Stop Order, Withheld Take Profit).

Agency
Este afişat codul de identificare al intermediarului prin intermediul căruia a
fost introus în sistem respectivul ordin.

Pentru a selecta toate opŃiunile disponibile în vederea vizualizării lor, se procedează astfel:

În fereastra Market Depth (în zona de cotaŃii), se execută click dreapta, indiferent de zona în care se
afla cursorul şi se execută click pe opŃiunea “Edit Columns” (vezi imaginea de mai jos).

În urma acestei operaŃiuni, se va deschide o fereastră cu opŃiunile disponibile, având un format similar
cu cel din imaginea de mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 63


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În această fereastră, utilizatorul va bifa acele opŃiuni pe care le doreşte sa fie afişate în fereastra
Market Depth.
Pentru a salva noua configuraŃie a ferestrei Market Depth, cu opŃiunile bifate anterior, se execută
click pe butonul Save din colŃul stanga-jos a ferestrei Edit columns.
Pentru a afişa în fereastra Market Depth toate opŃiunile disponibile, se bifează una câte una sau se
execută click pe butonul Check All din partea de jos a ferestrei Edit Columns. În acest moment toate
opŃiunile sunt selectate, iar în locul butonului Check All apare butonul Uncheck All, care va de-selecta
toate opŃiunile, dacă se execută click pe el (vezi imaginea de mai jos).

Pentru a închide fereastra Edit Columns, se execută click pe butonul Close din colŃul dreapta-jos al
acesteia.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 64


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Exemplu:
Dacă în fereastra Edit Columns se bifează opŃiunile Stop Price şi Type şi se salvează acest format,
ulterior, fereastra Market Depth va afişa şi aceste câmpuri (vezi imaginea de mai jos).

Atentie!

Pentru a salva definitiv orice modificări efectuate în formatul ferestrei Market Depth, trebuie
salvat şi noul format al ecranului de lucru (Workspace), prin click pe meniul Config şi apoi
click pe opŃiunea “Save Workspace” în fereastra pricipală Eltrans. Dacă aceste modificări nu
se salvează şi în cadrul ecranului de lucru, la o conectare ulterioară, aceste modificări nu se
vor mai încărca.

2. Zona de informaŃii generale din partea stanga-jos în care sunt afişate informaŃii generale despre
instrumentul respectiv (vezi imaginea de mai jos):

Câmpurile afişate în imaginea de pe pagina anterioară, au următoarele semnificaŃii:

Câmp ExplicaŃii

Daily Limit Min Este afişat preŃul minim, la care se pot executa tranzacŃii cu instrumentul
respectiv, în sesiunea curentă.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 65


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Last Ses Price Este afişat preŃul de închidere al sesiunii precedente, pentru instrumentul
respectiv

Daily Limit Max Este afişat preŃul maxim, la care se pot executa tranzacŃii cu instrumentul
respectiv în sesiunea curentă

Multiply Este afişat multiplicatorul contractului futures, options sau CFD. Acest câmp
nu este disponibil pentru instrumentele de tip valori mobiliare (în cazul lor va fi
afişat în acest camp mesajul N/A)

Settle Day Este afişată ziua de scadenŃă pentru contractele futures şi options. Acest
câmp nu este disponibil pentru instrumentele de tip CFD şi valori mobiliare (în
cazul lor, va fi afişat în acest câmp mesajul N/A)

Open Int
Este afişat numărul de poziŃii deschise pe instrumentul respectiv (contract
futures, opŃiuni sau CFD); după executarea ultimei tranzacŃii în cadrul sesiunii
curente.

Acest câmp nu este disponibil pentru instrumentele de tip valori mobiliare (în
cazul lor va fi afişat în acest câmp mesajul N/A)

Open Int ∆ Prev Trade Este afişată variaŃia numărului de poziŃii deschise după executarea ultimei
tranzacŃii faŃă de numărul de poziŃii deschise după executarea penultimei
tranzacŃii (în cazul contractelor futures, options sau CFD).

Acest câmp nu este disponibil pentru instrumentele de tip valori mobiliare (în
cazul lor va fi afişat, în acest câmp, mesajul N/A)

Open Interest ∆ Prev Este afişată variaŃia numărului de poziŃii deschise după executarea ultimei
Day tranzacŃii faŃă de numărul de poziŃii deschise la închiderea sesiunii precedente
(în cazul contractelor futures, options sau CFD).

Acest câmp nu este disponibil pentru instrumentele de tip valori mobiliare (în
cazul lor va fi afisat în acest câmp mesajul N/A)

3. Zona de tranzacŃii din partea dreapta-jos a ferestrei Market Depth afişeaza detaliile ultimelor
tranzacŃii cu respectivul instrument, executate în cadrul sesiunii curente.

Câmpurile afişate în această zonă au următoarele semnificaŃii:

Câmp ExplicaŃie

Qty * Afişeaza cantitatea de instrumente, aferentă tranzacŃiei respective.


Price * Afişează preŃul aferent tranzacŃiei respective
Change Afişează variaŃia preŃului tranzacŃiei respective faŃă de preŃul tranzacŃiei
anterioare
Buyer Afişează identitatea cumpărătorului
Seller Afişează identitatea vânzătorului
Type Afişează tipul tranzacŃiei (Deal dacă este tranzacŃie obişnuită sau Exercise
dacă a rezultat în urma exercitării de opŃiuni)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 66


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Paid/Given Afişează informaŃii referitoare la modul în care a fost executată tranzacŃia
respectivă (Paid dacă fost lovit ordinul de cumpărare, respectiv Given dacă a
fost lovit ordinul de vânzare).
Time Afişează momentul executării tranzacŃiei respective
Serial Afişează numărul de identificare al tranzacŃiei respective.

* - În momentul deschiderii ferestrei Market Depth, în această zonă sunt selectate automat doar
câmpurile Qty şi Price. Pentru a selecta şi resul opŃiunilor descrise mai sus, în acestă zonă se execută
click dreapta şi se selectează opŃiunea Edit Columns. (vezi imaginea de mai jos)

În urma acestei operaŃiuni, se va deschide o fereastră cu opŃiunile disponibile, având un format similar
cu cel din imaginea de mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 67


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În această fereastră, utilizatorul va bifa acele opŃiuni pe care le doreşte să fie afişate în zona de
tranzacŃii a ferestrei Market Depth.

Pentru a salva noua configuraŃie a ferestrei Market Depth, cu opŃiunile bifate, anterior se execută click
pe butonul Save din colŃul stânga-jos a ferestrei.

Pentru a afişa în zona de tranzacŃii a ferestrei Market Depth toate opŃiunile disponibile, se bifează una
câte una sau se execută click pe butonul Check All, din partea de jos a ferestrei Edit Columns (vezi
imaginea de mai jos). În acest moment, toate opŃiunile sunt selectate, iar in locul butonului Check All,
apare butonul Uncheck All (executare de click pe acesta va de-selecta toate opŃiunile).

InformaŃiile despre ultimile tranzacŃii, afişate în Zona de TranzacŃii pot fi şterse din acea zonă prin click
pe opŃiunea Clear din meniul de context care apare la executarea de click dreapta în Zona de
TranzacŃii.
Zonele de informaŃii generale şi de tranzacŃii pot fi inactivate prin click dreapta în zona de cotaŃii a
ferestrei Market Depth şi click pe opŃiunea Hide Last Trades (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 68


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

După executarea operaŃiunilor descrise mai sus, zona de informaŃii generale şi cea de tranzacŃii vor
disparea, iar fereastra Market Depth va avea formatul din imaginea de mai jos.

Dacă se doreşte reintroducerea zonelor de informaŃii generale şi de tranzacŃii, se execută click dreapta
în fereastra Market Depth (orice zonă) şi se selectează opŃiunea “Show Last trades” (vezi imaginea de
mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 69


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

4. Zona de filtre, din partea superioară a ferestrei Market Depth, unde se va seta filtrarea ordinelor
din piaŃa respectivă după tipul lor, respectiv: Firm, Witheld sau Take Profit / Stop Order

Bifarea casuŃelor Witheld şi Take Profit / Stop Order, din zona de filtre, va permite vizualizarea
acestor ordine, dacă acestea există, după cum se poate observa în imaginea de mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 70


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

AtenŃie!! Vizualizarea ordinelor Witheld sau Take Profit / Stop Order va putea fi efectuată
doar de către clientul care le-a introdus. Nu vor putea fi vizualizate ordinele Witheld şi Take
Profit / Stop Order ale altor clienŃi, respectiv brokeri. Activarea/dezactivarea filtrelor bifate va
avea loc doar după executarea unui click pe butonul Apply.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 71


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

OpŃiuni disponibile în fereastra “Maket Depth”

18. Adăugarea unui ordin de tranzacŃionare


În zona de cotaŃii a ferestrei Market Depth, se execută click dreapta şi se selectează opŃiunea Add
Order sau se apasă tasta Ins (vezi imaginea de mai jos).

Dacă se execută această operaŃiune în zona cotaŃiilor de cumpărare (Bid Price, Bid Qty şi câmpurile
din stânga acestora), se va deschide un formular de ordin de cumpărare completat cu cantitatea şi
preŃul, aferente ordinului din fereastra Market Depth pe care s-a executat click-dreapta.

Dacă se execută această operaŃiune în zona cotaŃiilor de vânzare (Ask Price, Ask Qty şi câmpurile din
dreapta acestora), se va deschide un formular de ordin de vânzare, completat cu cantitatea şi preŃul,
aferente ordinului din fereastra Market Depth pe care s-a executat click-dreapta.

OpŃiunile din formularul de ordin şi activarea lui, sunt similare cu cele descrise la secŃiunea
“Introducerea unui ordin de tranzacŃionare”. Practic, click pe butonul Add din formular, va trimite în
sistemul de tranzacŃionare ordinul.

Adăugarea unui nou ordin de tranzacŃionare se poate face şi prin poziŃionarea cursorului pe unul din
ordinele din fereastra Market Depth (câmpurile BidQty, BidPrice, AskPrice, AskQty) şi apăsarea tastei
Ins.

Pentru ca un client să poate transmite un ordin de tranzacŃionare, este obligatorie existenŃa a


cel putin unui broker (sau master broker) conectat la serverul de tranzacŃionare, în caz contrar,
ordinul respectiv este respins cu mesajul “There are no brokers online. You cannot send any
orders” adresat clientului (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 72


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

19. Executarea unui ordin de tranzactionare


În zona de cotaŃii a ferestrei Market Depth, se execută click dreapta pe unul din câmpurile BidQty,
BidPrice, AskPrice sau AskQty se selectează opŃiunea “Fill Order” sau se execută dublu click pe unul
din câmpurile menŃionate anterior. (vezi imaginea de mai jos).

Daca se executa această operaŃiune în zona cotaŃiilor de cumpărare (Bid Price, Bid Qty) se va
deschide un formular de ordin de vânzare, completat cu cantitatea şi preŃul, aferente ordinului din
fereastra Market Depth pe care s-a executat click-dreapta.

Dacă se execută această operaŃiune în zona cotaŃiilor de vânzare (Ask Price, Ask Qty), se va deschide
un formular de ordin de cumpărare, completat cu cantitatea şi preŃul, aferente ordinului din fereastra
Market Depth pe care s-a executat click-dreapta.

Executarea unui ordin de tranzacŃionare se mai poate face şi prin poziŃionarea cursorului în fereastra
Watchlist, pe ordinul care se doreşte a fi executat şi apoi se apasă tasta F1.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 73


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
OpŃiunile din formularul de ordin şi activarea lui, sunt similare cu cele descrise la secŃiunea
“Introducerea unui ordin de tranzacŃionare”. Practic, click pe butonul Add din formular, va trimite în
sistemul de tranzacŃionare ordinul.

Aceasta opŃiune se activează indiferent dacă ordinul pe care se execută click dreapta în fereastra
Market Depth, aparŃine sau nu, utilizatorului.

OpŃiunea Fill Order se activează şi prin executarea unui dublu click pe zona de cotaŃii din fereastra
Market Depth.

20. Ştergerea unui ordin de tranzacŃionare

În zona de cotaŃii a ferestrei Market Depth, se execută click dreapta şi se selectează opŃiunea Delete
Order (vezi imaginea de mai jos).

În urma acestei operaŃiuni, se va şterge ordinul de tranzacŃionare pe care s-a executat click dreapta, în
vederea selectării opŃiunii Delete Order.

Ştergerea unui ordin de tranzacŃionare se poate face şi prin poziŃionarea cursorului pe ordinul care se
doreşte a fi şters şi apăsarea tastei Del.

Utilizatorii de tip Client pot şterge doar ordinle proprii.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 74


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

21. Modificarea parametrilor unui ordin existent in piata


În zona de cotaŃii a ferestrei Market Depth, se execută click dreapta pe unul din câmpurile BidQty,
BidPrice, AskPrice sau AskQty şi se selectează opŃiunea Update Order (vezi imaginea de mai jos).

Dacă se execută această operaŃiune în zona cotaŃiilor de cumpărare (Bid Price, Bid Qty şi câmpurile
din stânga acestora) se va deschide un formular de ordin de cumpărare completat cu parametrii
aferenŃi ordinului din fereastra Market Depth pe care s-a executat click-dreapta.

Dacă se execută această operaŃiune în zona cotaŃiilor de vânzare (Ask Price, Ask Qty şi câmpurile din
dreapta acestora), se va deschide un formular de ordin de vânzare, completat cu parametrii aferenŃi
ordinului din fereastra Market Depth pe care s-a executat click-dreapta. Modificarea unui ordin de
tranzacŃionare se mai poate face şi prin poziŃionarea cursorului în fereastra MarketDepth, pe ordinul
care se doreşte a fi modificat şi apoi, executarea combinaŃiei de taste Ctrl+U.

OpŃiunile din formularul de ordin şi activarea lui, sunt similare cu cele descrise la secŃiunea
“Introducerea unui ordin de tranzacŃionare”. Practic, click pe butonul Update din formular, va trimite în
sistemul de tranzacŃionare ordinul cu noile caracteristici (vezi imaginea de mai jos). Această opŃiuni
este valabilă doar pentru ordinele proprii

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 75


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Important!

Dacă se utilizează opŃiunea Update Order pentru un ordin de tranzacŃionare aflat în starea
“Witheld”, la deschiderea formularului de ordin, tipul acestuia este completat automat cu
opŃiunea “Firm”, astfel ca un click pe butonul “Update” fara a modifica opŃiunea “Firm” va activa
ordinul respective, odată cu salvarea eventualelor modificări operate asupra lui. În acest caz,
dacă se doreşte menŃinerea ordinului în starea “Witheld” se va selecta opŃiunea “Withled” la
câmpul “Order Type”.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 76


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

22. Inactivarea unui ordin de tranzacŃionare


În zona de cotaŃii, a ferestrei Market Depth, se execută click dreapta şi se selectează opŃiunea Withold
Order (vezi imaginea de mai jos).

În urma acestei operaŃiuni, se va inactiva ordinul de tranzacŃionare pe care s-a executat click dreapta,
în vederea selectării opŃiunii Withold Order.

În urma inactivării, respectivul ordin va fi şters din sistemul de tranzacŃionare şi sistemul de evaluare a
riscului, însa nu va fi şters de pe ecranul utilizatorului, el ramânând evidenŃiat în poziŃia iniŃială în
fereastra Market Depth, pe un fundal de culoare gri (culoarea selectată automat pentru ordinele de tip
Witheld). Detaliile acestui ordin nu sunt luate în considerare la calculul valorilor din campul AggQty (în
câmpul AggQty va fi afişat mesajul N/A). Practic, un ordin de tip Witheld este un ordin care este în
starea “pregatit pentru a fi trimis în sistemul de tranzacŃionare”.

Inactivarea unui ordin de tranzacŃionare se mai poate face şi prin poziŃionarea cursorului în fereastra
MarketDepth, pe ordinul care se doreşte a fi inactivat şi apoi executarea combinaŃiei de taste Ctrl+ W.

Utilizatorii de tip Client pot inactiva doar ordinele proprii.


După trecerea ordinului în starea “Witheld”, acesta va fi afişat pe un fundal de culoare gri închis
(selectata automat) şi cu menŃiunea Witheld în câmpul Type (dacă acesta a fost selectat pentru afişare)
în formatul din imaginea de mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 77


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Ordinele Witheld se poziŃionează în lista ordinelor afişate pentru respectivul instrument, respectând
regulile de prioritate obişnuite (preŃ şi timp). Întotdeauna, la acelaşi nivel de preŃ, ordinele Withled se
vor poziŃiona în urma celorlalte tipuri de ordine.

Vizualizarea ordinelor Witheld se va putea face doar prin bifarea filtrului Witheld şi activarea sa prin
click pe butonul Apply.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 78


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

23. Reactivarea unui ordin de tranzacŃionare inactiv


În zona de cotaŃii a ferestrei Market Depth, se execută click dreapta pe ordinul de tranzacŃionare inactiv
şi se selectează opŃiunea Firm Order (vezi imaginea de mai jos).

În urma acestei operaŃiuni, se va reactiva ordinul de tranzacŃionare, pe care s-a executat click dreapta,
în vederea selectării opŃiunii “Firm”.

În urma activării respectivul ordin, va fi retrimis în sistemul de tranzacŃionare şi sistemul de evaluare a


riscului, el urmând a fi evidenŃiat în fereastra Market Depth, pe un fundal de culoare galbenă (culoarea
selectată automat pentru ordinele active ale utilizatorului).

Reactivarea unui ordin de tranzacŃionare se mai poate face şi prin poziŃionarea cursorului în fereastra
MarketDepth, pe ordinul Witheld care se doreşte a fi reactivat şi apoi executarea combinaŃiei de taste
Ctrl+ F.

Utilizatorii de tip Client pot reactiva doar ordinele proprii.

AtenŃie !

Reactivarea unui ordin aflat în starea “Witheld”, presupune reevaluarea lui de către sistemul de
clearing, astfel încât, dacă în urma acestei reevaluări în contul de marjă al utilizatorului nu există
marja necesară pentru acest ordin, el va fi respins cu mesajul “Not enough money to add order”.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 79


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Click dreapta pe fereastra Market Depth şi click pe opŃiunea Investigate Order va afişa fereastra
Investigate Order, prezentată la capitolul 38 Investigarea ordinelor (vezi imaginea de mai jos)

Click dreapta pe fereastra Market Depth şi click pe opŃiunea Always on Top, va menŃine respectiva
fereastră permanent în prim-planul ecranului de tranzacŃionare al utilizatorului (vezi imaginea de mai
jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 80


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Pentru a dezactiva aceasta opŃiune, se repetă operaŃiunea descrisă mai sus.

Optiunea “Always on Top” funcŃioneaza identic şi atunci când este activată din fereastra Watchlist.

AtenŃie!!! După efectuarea operaŃiilor enunŃate mai sus, de: adăugare, executare, modificare,
inactivare, reactivare şi stergere a unui ordin, sistemul electronic de tranzacŃionare va solicita
clientului confirmarea operaŃiei printr-o fereastră asemănătoare cu cea de mai jos:

Executarea unui click pe butonul , va duce la efectuarea operaŃiei dorite.

Executarea unui click pe butonul , va avea drept efect întoarcerea la fereastra iniŃială,
de adăugare, executare, modificare, inactivare sau reacivare ordin.

24. Exercitarea opŃiunilor


În zona de cotaŃii a ferestrei Market Depth pentru opŃiuni, se execută click dreapta şi se selectează
opŃiunea Exercise (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 81


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
La executarea aceastei operaŃiuni, va apărea caseta de dialog „Option Exercise”, în care clientul va
putea selecta:
• opŃiunea pentru care se doreşte exercitarea (va fi selectată in mod implicit opŃiunea din Market
Depth-ul din care s-a executat click dreapta);
• volumul de contracte, pentru care doreşte exercitarea

După completarea câmpurilor menŃionate mai sus, se execută click pe butonul OK pentru a
exercita opŃiunea sau click pe butonul Close pentru a închide fereastra „Options Exercise” fără a finaliza
operaŃiunea de exercitare.
În urma operaŃiunii de exercitare pot rezulta următoarele situaŃii:
1. opŃiunea este exercitată, caz în care tranzacŃia futures aferentă acestei operaŃiuni este
generată, iar sistemul va returna un mesaj de confirmare în fereastra principală Eltrans, mesaj identic cu cel
de la tranzacŃiile futures.
2. Contul pe care se doreşte a fi exercitată opŃiunea nu deŃine poziŃii options deschise; în acest
caz, sistemul va returna mesajul din imaginea de mai jos.

3. OpŃiunea este în afara banilor, caz în care sistemul nu permite exercitarea acesteia şi va
returna un mesaj în fereastra principală Eltrans (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 82


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

25. Afişarea unui ticker de cotaŃii


Pentru a vizualiza doar cele mai bune cotaŃii (cantitate si pret) pentru un instrument, se utilizează
opŃiunea Price Ticker astfel:

În fereastra Watchlist, se poziŃionează cursorul pe instrumentul pentru care se doreşte crearea unui
ticker, se execută click dreapta şi se selecteaza opŃiunea Price Ticker (vezi imaginea de mai jos).

În urma executării operaŃiunilor de mai sus, se va deschide fereastra Price Ticker, într-un format similar
cu cel din imaginea de mai jos:

Câmpurile afişate în această fereastră au următoarea semnificaŃie:

Câmp ExplicaŃie

1 Instrumentul pentru care este afişat tickerul de tranzacŃii


2 Sunt afişate preŃul şi cantitatea de instrumente, disponibilă la cel mai mare
preŃ de cumpărare în momentul respectiv.

AtenŃie! Valoarea evidenŃiata în acest câmp reprezintă cantitatea aferentă


ordinului situat pe cea mai buna poziŃie la acel nivel de preŃ şi nu cantitatea
cumulată a tuturor ordinelor de tranzacŃionare existente la preŃul respectiv.

Exemplu: în imaginea de mai sus, dacă la preŃul de 0.4488 (cel mai bun
preŃ de cumpărare), există 3 ordine de tranzacŃionare diferite, cu cantităŃi de
11 (primul), 10 (al doilea) şi 45 contracte (al treilea), atunci valoarea afişata
în campul Qty din fereastra Ticker pe partea de cumpărare este 11.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 83


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
3 Sunt afişate preŃul şi cantitatea de instrumente, disponibilă la cel mai mic
preŃ de vânzare în momentul respectiv.

AtenŃie! Valoarea evidenŃiată în acest câmp reprezintă cantitatea aferentă


ordinului situat pe cea mai buna poziŃie la acel nivel de preŃ şi nu cantitatea
cumulată a tuturor ordinelor de tranzacŃionare existente la preŃul respectiv.

Exemplu: în imaginea de mai sus, dacă la preŃul de 0.4795 (cel mai mic
preŃ de vânzare) există 2 ordine diferite cu cantităŃi de 1 (primul) şi 10
contracte al doilea) atunci valoarea afişată în câmpul Qty în fereastra Ticker
pe partea de vânzare este 1.

4 Este afişat preŃul aferent ultimei tranzacŃii cu respectivul instrument şi


direcŃia evoluŃiei sale faŃă de preŃul tranzacŃiei precedente.
DirecŃia este afişată prin simbolurile:

Ultima tranzacŃie s-a efectuat la un preŃ mai mare decât precedenta sa

Ultima tranzacŃie s-a efectuat la un preŃ mai mic decât precedenta sa

Ultima tranzacŃie s-a efectuat la acelaşi preŃ ca şi precedenta sa

5 Sell - shortcut (scurtătură) plasare ordine, click pe text va deschide un ticket


de introducere ordine având completată partea pieŃei Vânzare, cantitatea şi
preŃul din fereastra Price Ticker (similar cu opŃiunea Fill Order).
6 Buy - shortcut (scurtătură) plasare ordine, click pe text va deschide un ticket
de introducere ordine având completată partea pieŃei Cumpărare,
cantitatea şi preŃul din fereastra Price Ticker (similar cu opŃiunea Fill Order).

OpŃiuni disponibile în cadrul ferestrei Price Ticker

În fereastra Price Ticker, prin click dreapta, sunt disponibile următoarele opŃiuni:

Settle – se va selecta dacă se doreşta sau nu afişarea câmpului ce prezintă preŃul ultimei tranzacŃii,
precum şi direcŃia acestuie.
Normal / Zoom 125% / Zoom 150% - se vor selecta dimensiunile presetate ale price tickerului

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 84


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Trades History – click pe această opŃiune va avea drept efect deschiderea unei ferestre ce va conŃine
toate tranzacŃiile efectuate de respectivul utilizator pe simbolul pentru care a fost deschis Price Tickerul
(după cum se vede în imaginea de mai jos).

Market Depth - Click pe această opŃiune (vezi imaginea de mai jos), va deschide fereastra “Market
Depth”, aferentă respectivului instrument. Toate opŃiunile disponibile în această fereastră sunt descrise
la secŃiunea “Market Depth”.

Dacă se execută dublu click în zona cotaŃiilor de cumpărare (Bid Price, Bid Qty şi câmpurile din stânga
acestora), se va deschide un formular de ordin de vânzare, completat cu cantitatea şi pretul, aferente
ordinului din fereastra Market Depth pe care s-a executat click-dreapta.

Dacă se execută dublu click în zona cotaŃiilor de vânzare (Ask Price, Ask Qty şi câmpurile din dreapta
acestora), se va deschide un formular de ordin de cumpărare, completat cu cantitatea şi preŃul,
aferente ordinului din fereastra Market Depth pe care s-a executat click-dreapta.

OpŃiunile din formularul de ordin şi activarea lui, sunt similare cu cele descrise la secŃiunea
“Introducerea unui ordin de tranzacŃionare”. Practic, click pe butonul “Add” din formular, va trimite în
sistemul de tranzacŃionare ordinul respectiv.

Această opŃiune se activează indiferent dacă ordinul pe care se execută click dreapta în fereastra
Market Depth, aparŃine sau nu utilizatorului.
Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 85
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Price Ticker-ul tabelar

Din fereastra Options, deschisă din meniul Config, se poate seta o nouă formă a tickerului de cotaŃii.

Forma acestui ticker va fi una tabelară.

Câmp ExplicaŃie

Qty (partea de Este afişată cantitatea de instrumente, disponibilă la cel mai mare preŃ de
cumpărare – zona din cumpărare în momentul respectiv.
stânga a ferestrei)
AtenŃie! Valoarea evidenŃiata în acest câmp reprezintă cantitatea aferentă
ordinului situat pe cea mai buna poziŃie la acel nivel de preŃ şi nu cantitatea
cumulată a tuturor ordinelor de tranzacŃionare existente la preŃul respectiv.

Exemplu: în imaginea de mai sus, dacă la preŃul de 0.4488 (cel mai bun
preŃ de cumpărare), există 3 ordine de tranzacŃionare diferite, cu cantităŃi de
11 (primul), 10 (al doilea) şi 45 contracte (al treilea), atunci valoarea afişata
în campul Qty din fereastra Ticker pe partea de cumpărare este 11.

Bid Este afişat cel mai mare preŃ de cumpărare al respectivului instrument.
Ask Este afişat cel mai mic preŃ de vânzare al respectivului instrument.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 86


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp ExplicaŃie

Qty (partea de vânzare Este afişată cantitatea de instrumente, disponibilă la cel mai mic preŃ de
– zona din dreapta vânzare în momentul respectiv.
ferestrei)
AtenŃie! Valoarea evidenŃiată în acest câmp reprezintă cantitatea aferentă
ordinului situat pe cea mai buna poziŃie la acel nivel de preŃ şi nu cantitatea
cumulată a tuturor ordinelor de tranzacŃionare existente la preŃul respectiv.

Exemplu: în imaginea de mai sus, dacă la preŃul de 0.4795 (cel mai mic
preŃ de vânzare) există 2 ordine diferite cu cantităŃi de 1 (primul) şi 10
contracte al doilea) atunci valoarea afişată în câmpul Qty în fereastra Ticker
pe partea de vânzare este 1.

Coloana Settle şi Este afişat preŃul aferent ultimei tranzacŃii cu respectivul instrument şi
coloana de direcŃie
direcŃia evoluŃiei sale faŃă de preŃul tranzacŃiei precedente.
DirecŃia este afişată prin simbolurile:

Ultima tranzacŃie s-a efectuat la un preŃ mai mare decât precedenta sa

Ultima tranzacŃie s-a efectuat la un preŃ mai mic decât precedenta sa

Ultima tranzacŃie s-a efectuat la acelaşi preŃ ca şi precedenta sa

Fereastra Price Ticker poate fi redimensionată, iar marimea caracterelor din cadrul câmpurilor se
ajustează in consecinŃă.

AtenŃie!

În cadrul acestei ferestre, toate ordinele de tranzacŃionare ale utilizatorului nu sunt diferenŃiate de
cele ale altor utilizatori printr-o altă culoare a fundalului precum în fereastra Market Depth, astfel
încât, dacă respectivele cotaŃii afişate conŃin şi un ordin al utilizatorului, acesta nu este evidenŃiat
distinct.

OpŃiuni disponibile în cadrul ferestrei Price Ticker

În fereastra Price Ticker, prin click dreapta, sunt disponibile următoarele opŃiuni:

Fill Order (vezi imaginea de mai jos) – click pe aceasta opŃiune va deschide un formular de ordin de
tranzacŃionare

Dacă se execută aceasta operaŃiune în zona cotaŃiilor de cumpărare (Bid Price, Bid Qty şi câmpurile
din stânga acestora), se va deschide un formular de ordin de vânzare, completat cu cantitatea şi
pretul, aferente ordinului din fereastra Market Depth pe care s-a executat click-dreapta.
Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 87
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Dacă se execută această operaŃiune în zona cotaŃiilor de vânzare (Ask Price, Ask Qty şi câmpurile din
dreapta acestora), se va deschide un formular de ordin de cumpărare, completat cu cantitatea şi
preŃul, aferente ordinului din fereastra Market Depth pe care s-a executat click-dreapta.
OpŃiunile din formularul de ordin şi activarea lui, sunt similare cu cele descrise la secŃiunea
“Introducerea unui ordin de tranzacŃionare”. Practic, click pe butonul “Add” din formular, va trimite în
sistemul de tranzacŃionare ordinul respectiv.

Această opŃiune se activează indiferent dacă ordinul pe care se execută click dreapta în fereastra
Market Depth, aparŃine sau nu utilizatorului.

OpŃiunea “Fill Order” se activează şi prin dublu click pe zona de cotaŃii din fereastra Price Ticker sau
prin poziŃionarea cursorului pe cotaŃia respectivă si executarea combinaŃiei de taste Ctrl+F.

Utilizatorii care au doar drept de vizualizare nu pot utiliza opŃiunea “Fill Order”.

Settle – se va seta dacă se doreşte vizualizarea coloanei Settle şi al indicatorului de direcŃie

Trades History – click pe această opŃiune va avea drept efect deschiderea unei ferestre ce va conŃine
toate tranzacŃiile efectuate de respectivul utilizator pe simbolul pentru care a fost deschis Price Tickerul
(după cum se vede în imaginea de mai jos).

Vizualizarea pieŃei pe mai multe nivele (Market Depth)

Click pe această opŃiune, va deschide fereastra “Market Depth”, aferentă respectivului instrument.
Toate opŃiunile disponibile în această fereastră sunt descrise la secŃiunea “Market Depth”.

OpŃiunea “Always on Top”

Click dreapta pe fereastra Price Ticker şi click pe opŃiunea “Always on Top” va menŃine respectiva
fereastră permanent în prim-planul ecranului de tranzacŃionare al utilizatorului.

Minimizarea ferestrei Ticker

Click dreapta pe fereastra Price Ticker şi click pe opŃiunea Minimize va coborî fereastra în bara de lucru
a utilizatorului.

26. Fereastra General Market Depth


În meniul Windows din fereastra principală Eltrans, se poate selecta opŃiunea General Market
Depth, care va deschide o fereastră de tip Market Depth, dar fără a conŃine informaŃii despre nici un
instrument.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 88


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Executarea unui click pe unul din instrumentele din Watchlist, va duce la popularea automată a
ferestrei General Market Depth cu informaŃii referitoare la adâncimea pieŃei respectivului instrument.
Executarea unui click pe un alt instrument din Watchlist, va avea drept efect dispariŃia informaŃiilor
primului instrument şi apariŃia unor noi date, referitoare la cel de-al doilea instrument

Structura şi aranjarea informaŃiilor în fereastra General Market Depth este identică cu cea din zona
de tranzacŃionare şi cea de filtre, din ferestrele Market Depth ale oricărui instrument, executarea de
click dreapta având, de asemenea, drept efect afişarea aceluiaşi meniu de context.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 89


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

27. Afişarea unui ticker de tranzacŃii


Pentru a vizualiza toate tranzacŃiile efectuate în cadrul pieŃei, pe toate instrumentele disponibile, se
poate afişa un ticker de tranzacŃii. Pentru a deshide tickerul de tranzacŃii, În meniul Windows, din
fereastra principală Eltrans, se execută click pe opŃiunea Trades Ticker (vezi imaginea de mai jos).

Ca urmare a acestei operaŃiuni, va fi generată o fereastră în format similar cu imaginea de mai jos:

În momentul efectuării unei tranzacŃii, această fereastră va fi populată cu informaŃii despre acele
tranzacŃii după cum urmează:

Câmp ExplicaŃie

Symbol Simbolul aferent instrumentelor financiare tranzacŃionate.

Qty Este afişată cantitatea tranzacŃionată de instrumente

Price Este afişat preŃul la care s-a efectuat tranzacŃia.


Buyer Este afişat codul propriu al clientului, doar dacă respectivul client a
cumpărat instrumentele financiare, obiect ale tranzacŃiei respective.
Seller Este afişat codul propriu al clientului, dacă respectivul client a vândut
instrumentele financiare, obiect ale tranzacŃiei respective.
Time Timpul, exprimat în ora, minutul şi secunda la care a avut loc tranzacŃia

AtenŃie: fereastra Trades Ticker va fi populată doar cu informaŃii referitoare la tranzacŃiile


efectuate după deschiderea acesteia, indiferent dacă utilizatorul a inclus sau nu, în Watchlist-
ul său, instrumentele financiare obiect ale tranzacŃie.

Executarea de click dreapta în cadrul ferestrei Trades Ticker va duce la afişarea unui meniu de
context, asemănător cu imaginea de mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 90


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Prin executarea unui click pe opŃiunea Edit Columns, se va afişa fereastra de selecŃie a informaŃiilor
dorite a fi afişate în fereastra Trades Ticker, după cum se vede în următoarea imagine.

Această fereastră se va comporta identic ca şi cea deschisă în mod asemănător în fereastra Market
Depth.

Executarea de click pe opŃiunea Clear, va avea drept efect ştergerea din listă a tranzacŃiilor efectuate
până la momentul execuŃiei click-ului respectiv.

28. Afişarea de cotaŃii “Spread”


Pentru afişarea spreadului (diferenŃei de preŃ dintre 2 instrumente diferite sau a diferenŃei de preŃ dintre
două scadenŃe ale aceluaişi instrument), se utilizeaza opŃiunea New Spread, astfel:

În meniul Windows, din fereastra principală Eltrans, se execută click pe opŃiunea New Spread (vezi
imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 91


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În urma executării acestor operaŃiuni, se va deschide fereastra New Spread Window, având un format
similar cu cel din imaginea de mai jos:

În fereastra New Spread Window, se selectează cele 2 instrumente pentru care se va afişa spreadul
astfel:

În sub-fereastra Ask Instrument din partea stânga, se selectează instrumentul pentru care va fi afişată
cea mai mica cotaŃie de vânzare, prin click pe instrumentul respectiv. În momentul în care se execută
click pe instrumentul dorit, simbolul acestuia va fi afişat în câmpul Ask Instrument, din partea de sus a
acestei sub-ferestre.

În sub-fereastra Bid Instrument din partea dreaptă, se selecteaza instrumentul pentru care va fi afişata
cea mai mare cotaŃie de cumparare, prin click pe instrumentul respectiv. În momentul în care se
execută click pe instrumentul dorit, simbolul acestuia va fi afişat în câmpul Bid Instrument din partea de
sus a acestei sub-ferestre.

AtenŃie, în fereastra New Spread Window sunt disponibile doar contractele futures şi CFD.

Exemplu: În fereastra New Spread Window vom selecta instrumentele DESIF5 SEP09 şi DESIF5
DEC09 (vezi imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 92


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

După selectarea celor 2 instrumente, pe baza cărora se va calcula spreadul, se execută click pe
butonul “Create” din partea de jos a acestei ferestre, şi în acest caz, va fi afişată fereastra Spread (vezi
imaginea de mai jos) sau click pe butonul “Close” pentru a închide fereastra “New spread window” fără
nici un alt efect ulterior.

În fereastra Spread de mai sus, sunt evidenŃiate cele mai bune cotaŃii disponibile pentru respectivele
instrumente (cantitate şi preŃ) astfel:

Pentru DESIF5 SEP09 (selectat în sub-fereastra Ask Instrument), este afişată cantitatea de contracte
disponibilă la vânzare (în campul Ask Qty – 6 contracte) la cel mai mic preŃ (în câmpul Ask Price –
0.6998), iar pentru DESIF5 DEC09 (selectat în sub-fereastra Bid Instrument), este afişată cantitatea de
contracte disponibilă la cumpărare (în campul Bid Qty – 9 contracte) la cel mai mare preŃ (în câmpul
Bid Price – 0.7050).

În câmpul “Basis”, este afişat spreadul dintre preŃul de vanzare şi preŃul de cumpărare, afişate în
câmpurile Bid Price şi Ask Price, în sumă absolută (Basis = Bid Price – Ask Price).

În câmpul %, este afişat spreadul dintre preŃul de vânzare şi preŃul de cumpărare, afişate în câmpurile
Bid Price şi Ask Price, în procente (Basis = (Bid Price – Ask Price)/Ask Price x 100).

În campul “Qty” din partea dreaptă, este afişată valoarea minimă dintre cele afişate în câmpurile Ask
Qty şi Bid Qty. În exemplul de mai sus, în câmpul Qty este afişata valoarea 6, adică minimul dintre 9
(BidQty) şi 6 (Ask Qty).

Care este rolul ferestrei Spread ?

Fereastra spread arată utilizatorului cantitatea minimă de instrumente pe care o poate tranzacŃiona
simultan pe 2 simboluri diferite, la o anumită diferenŃă de preŃ. În exemplul de mai sus, conform valorilor
afişate în fereastra Spread, utilizatorul poate executa 2 tranzacŃii de tip spread, cu 4 contracte între
simbolurile DESIF5 DEC09 şi DESIF5 MAR10 astfel:

Cumpărare 4 contracte DESIF5 DEC09 la preŃul de 1.1


Vanzare 4 contracte DESIF5 MAR10 la preŃul de 1.18

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 93


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Pentru a executa aceste tranzacŃii, utilizatorul va executa click dreapta în orice zonă a ferestrei
“Spread” şi apoi click pe opŃiunea “Deal spread” (vezi imaginea de mai jos) sau se poziŃionează
cursorul în orice zonă a ferestrei şi se execută combinaŃia de taste Ctrl+D.

În urma executării acestor operaŃiuni, se vor deschide simultan 2 formulare de ordine de tranzacŃionare
independente, corespunzătoare tranzacŃiilor care urmează a fi executate (vezi imaginea de mai jos)

Pentru a executa tranzacŃiile spread, utilizatorul trebuie să execute click pe butoanele Add, din cadrul
celor două formulare de ordin afişate (indiferent de ordinea lor).

AtenŃie!

Este posibil ca, datorită dinamicii pieŃei, în intervalul de timp necesar pentru executarea tranzacŃiei
spread, cotaŃiile afişate în momentul iniŃierii tranzacŃiei să se schimbe astfel încat ordinele de
tranzacŃionare trimise de utilizator în cadrul tranzacŃiei spread să nu mai poată fi executate
imediat, să fie executate la alte preŃuri sau să nu poata fi executate integral din punctul de vedere
al cantităŃii.

Această opŃiune se utilizează pentru a transmite la un interval de timp foarte scurt 2 ordine de sens
opus, cu aceeaşi cantitate de instrumente pe 2 simboluri diferite şi este dedicată acelor utilizatori care
folosesc strategii de tranzacŃionare de tip Spread. Nu se garantează executarea integrală sau parŃială a
acestor ordine, ci doar transmiterea lor în piaŃă.

Dacă se doreşte selectarea altui instrument în cadrul ferestrei Spread, se execută click dreapta pe
această fereastră şi se selectează opŃiunea Edit Instrument (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 94


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În urma executării acestor operaŃiuni, se va deschide din nou fereastra “New spread window”, în care
utilizatorul poate selecta alte instrumente pentru care va fi calculat spreadul (vezi secŃiunea de mai
sus).

OpŃiunea “Always on Top”

Click dreapta pe fereastra Spread şi click pe opŃiunea “Always on Top”, va menŃine respectiva fereastră
permanent în prim-planul ecranului de tranzacŃionare al utilizatorului (vezi imaginea de mai jos).

29. Personalizarea listelor de lucru


Utilizatorul poate să-şi personalizeze listele de lucru, executând în fereastra principală Eltrans click pe
meniul Config şi apoi click pe opŃiunea Options (vezi imaginea de mai jos).

OperaŃiunea de mai sus va deschide o fereastră similară cu cea din imaginea de mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 95


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Personalizarea listelor de lucru se referă la posibilitatea alegerii culorilor caracterelor şi a fondului pentru
diversele câmpuri în aplicaŃia Eltrans. În sub-fereastra „Items”, din partea stanga-sus a ferestrei Customize
Display, sunt 4 categorii care pot fi personalizate astfel:

Grid, cu subcategoriile:
- Grid
- Default Rows
- Alternative Rows
- Column Header
- Selected Cells

Orders, cu subcategoriile:
- My orders
- Witheld Orders
- Take Profit
- Stop Orders

Controls, cu subcategoriile:

- ComboBox
- ListBox
- TextBox

Other, cu sucategoriile:
- Bid
- Ask
- Change Positive
- Change Negative

Pentru a putea vizualiza în sub-fereastra “Items” subcategoriile disponibile, executaŃi click pe semnul
din dreptul fiecărei categorii sau dublu click pe denumirea categoriei (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 96


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În imaginea de mai sus sunt prezentate setările automate ale aplicaŃiei Eltrans (de exemplu ordinele de tip
StopOrder vor fi afişate cu scris alb pe fundal roşu, câmpurile care indică variaŃii negative vor fi afişate cu
scris roşu pe fundal gri, etc).

După selectarea unei subcategorii, utilizatorul poate alege în sub-fereastra “Style” culoarea textului (câmpul
Text Color) şi a fondului (Back Color). Culorile se aleg prin click pe butoanele din dreptul câmpurilor
Text Color şi Back Color şi apoi click pe culoarea aleasă. Şi click pe butonul “Ok”. (Vezi imaginea de mai
jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 97


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Efectul modificărilor efectuate poate fi vizualizat în sub-fereastra “Preview”, din partea dreaptă-sus, prin
click pe butonul “Apply” din sub-fereastra Style.

Exemplu:
Vom modifica culoarea fondului pentru “Default Rows” din gri deschis (culoarea actuală) în galben,
respectiv “Alternative Rows”, din albastru deschis (culoarea actuala) în orange. Paşii de executat sunt
urmatorii:

În sub-fereastra Items, se execută dublu click pe categoria Grid şi se afişeaza subcategoriile Grid, Defalut
Rows, Alternative Rows, Column Header. Se execută click pe subcategoria Default Rows, apoi click pe
butonul din câmpul “Back Color” din sub-fereastra Style, se selectează culoarea galben şi, în final,
click pe butonul OK.

În acest moment, culoarea galben selectată este afişată în câmpul Deafault Rows din partea stanga-jos a
sub-ferestrei Style (vezi imaginea de pe pagina urmatoare).

Pentru a confirma schimbarea culorii, se execută click pe butonul Apply din sub-fereastra Style. După
executarea acestei operaŃiuni, în sub-fereastra Preview vor fi afişate rândurile, având fondul de culoarea
galbenă (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 98


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Aceleaşi operaŃiuni se execută pentru a modifica în orange culoarea fondului pentru Alternative Rows, în
final, rezultând o imagine similară cu cea de mai jos.

Pentru a păstra aceste modificări, în listele de lucru se execută click pe butonul Save din partea stanga-jos
a ferestrei Customize Display moment în care în fereastra System Messages va apărea mesajul „Interface
options saved” (vezi imaginea de mai jos).
Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 99
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În urma operaŃiunilor menŃionate mai sus, fondul rândurilor din listele de lucru ale utilizatorului vor avea
alternativ culorile galben / orange (exemplu fereastra Watchlist din imaginea de mai jos).

Aceeasi paşi sunt valabili pentru modificări în cadrul oricărei sub-categorii disponibile în sub-fereastra Grid.

Pentru închiderea ferestrei “Customize display”, se execută click pe butonul “Close” din partea dreapta-jos
sau pe butonul . În situaŃia în care s-au efecutat modificări, validate cu comanda “apply” din sub-
fereastra Style (modificări vizibile în sub-fereastra Preview), înainte de închiderea ferestrei, va fi afişat un
mesaj prin care se cere confirmarea salvării sau nu, a modificărilor efectuate (vezi imaginea de mai jos).
Click pe butonul “Yes” va salva modificările efectuate, în timp ce click pe butonul “No” va închide fereastra
“Customize Display” fără a salva modificările.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 100


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Atentie !
In fereastra watchlist nu este disponibila alternanta de culori pentru Default Rows si Alternative
Rows, toate randurile avand culoarea fundalului selectata la Default Rows.

30. Definirea alertelor


Aplicatia Eltrans permite selectarea de către utilizator a afişării unor mesaje de alertă pentru anumite
evenimente.

Pentru selectarea alertelor, se execută click în fereastra principală Eltrans, pe meniul Config şi apoi
click pe opŃiunea Options (vezi imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 101


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În urma executării acestor operaŃiuni, se va deschide fereastra Options, având un format similar cu cel
din imaginea de mai jos:

În fereastra Options, se executa click pe opŃiunea Confirmations, din coltul stânga sus şi astfel va fi
afişata o fereastră, având un format similar cu cel din imaginea de mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 102


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În această fereastră, utiilzatorul poate bifa oricare din opŃiunile afişate. Efectele selectării acestora sunt
prezentate în tabelul de mai jos:

OpŃiune Efect în urma selectării de către utilizator

Load workspace after După conectarea utilizatorului la serverul de tranzacŃionare, se va


connect deschide automat fereastra de mai jos

Click pe butonul Yes va iniŃia procedura de încărcare a unui ecran de


lucru (workspace).
Dacă nu este bifat, la conectare se va deschide automat fereastra New
Watchlist.
Default workspace Se va putea alege workspace-ul care va fi încarcat automat la pornirea
aplicaŃiei. Prin apăsarea butonului se va putea selecta workspace-
ul dorit.
Ask to save current În momentul în care utilizatorul închide aplicaŃia prin combinaŃia de taste
workspace at exit Alt+X, se va deschide automat fereastra de mai jos

Click pe butonul Yes, va iniŃia procedura de salvare a respectivului


ecran de lucru (workspace) înainte de închiderea aplicaŃiei.
AtenŃie! Închiderea aplicaŃiei prin executare clik pe butonul
nu va genera deschiderea ferestrei Pop-Up de salvare (Save
Workspace).
Error MessagesDisplayed as Mesajele referitoare la erori rezultate în urma operaŃiunilor desfăşurate
Popup de către utilizator, vor fi afişate în ferestre separate de tip Pop-up (vezi
exemplul din imaginea de mai jos).

Click pe butonul OK va închide fereastra.

Info Messages displayed as Mesajele cu caracter informativ (conectare, deconectare, confirmare a

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 103


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Popup transmiterii unui ordin de tranzactŃionare, etc) vor fi afişate în ferestre
separate de tip Pop-up (vezi exemplul din imaginea de mai jos).

Click pe butonul OK va inchide fereastra.

Alert messages displayed as Mesajele cu caracter de alertă vor fi afişate în ferestre separate de tip
Popup Pop – up (vezi imaginea de mai jos)

Auto – popup Trades Ticker Tickerul de tranzacŃii va fi afişat automat sub forma unei ferestre popup
window în momentul efectuării unei tranzacŃii.

Windows opened in main Toate ferestrele aplicaŃiei se vor deschide în cadrul ferestrei principale
window (aplication restart Eltrans (vezi secŃiunea 19)
needed)
Delta Day Alert Level Această opŃiune conŃine o casetă de selectare a nivelului procentual al
modificării preŃului ultimei tranzacŃii faŃă de preŃul de referinŃă aferent
sesiunii precedente, al instrumentelor din Watchlist-ul deschis de
acesta, nivel la care sistemul va alerta în mod automat utilizatorul prin
intermediul unei ferestre asemănătoare cu cea arătată mai sus la
opŃiunea „Alert messages displayed as popup” sau în cadrul ferestrei
System Messages, în funcŃie de opŃiunile selectate de utilizator. (vezi
imaginea de mai jos)

Price Ticker displayed as Price tickerul va avea formă tabelară


table

Pentru a salva opŃiunile selectate, se execută click pe butonul Save din partea de jos a ferestrei,
moment în care în fereastra System Messages va apărea mesajul „Interface options saved” (vezi
imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 104


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Click pe butonul Close va închide această fereastră fără a salva nici un fel de modificări operate.

Pentru a putea opta între a afişa sau a nu afişa câmpul cu numărul crt din cadrul diverselor ferestre ale
aplicaŃiei Eltrans v.6, utilizatorul va selecta tab-ul Appearance din fereastra Options (vezi imaginea de
mai jos). În cadrul acesteia, se vor seta ferestrele pentru care se doreşte afişarea câmpului Crt. No.

31. Vizualizarea listei de ordine de tranzacŃionare

În fereastra principală Eltrans, se execută click pe meniul Windows şi apoi click pe opŃiunea My Market
Orders după cum indică imaginea de mai jos:

Click pe aceste opŃiuni va conduce la deschiderea ferestrei Market Orders.


Utilizatorii de tip client vor vizualiza o fereastră similară cu cea din imaginea de mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 105


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În tabelul din fereastra de mai sus, sunt afişate toate ordinele din piaŃă ale utilizatorului din momentul
respectiv. Câmpurile selectate automat la deschiderea acestei ferestre sunt Instrument, Price, Qty,
OrderType, Client şi Serial şi au semnificările menŃionate în tabelul de mai jos:

Câmp ExplicaŃii

Instrument Este afişat simbolul instrumentului


Price PreŃul aferent ordinului respectiv
Qty Cantitatea de instrumente aferentă ordinului respectiv
OrderType Tipul de ordin (Firm, Witheld, StopOrder sau TakeProfit, Withheld Stop Order,
Withheld Take Profit)
Client Codul de utilizator al clientului
Serial Numărul unic de identificare al ordinului respectiv.

Pentru a vizualiza mai multe detalii privind ordinele de tranzacŃionare afişate în tabelul din această
fereastră, se execută click dreapta în orice zona a acestuia şi apoi click pe opŃiunea Edit Columns (vezi
imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 106


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În urma executării acestor operaŃiuni, se va deschide fereastra Edit Columns, în care utilizatorul poate
selecta opŃiuni suplimentare faŃă de cele descrise mai sus (vezi imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 107


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Câmp ExplicaŃii

Side Sensul ordinului (Bid-cumparare, Ask-vanzare)


Expiry Type Durata de valabilitate a ordinului (Good Till Cancelled, Good Till Date sau
Good for Day)
Expiry Momentul expirării ordinului respectiv (an, luna, zi, oră, minut, secundă)
Stop Price PreŃul de activare în cazul ordinelor StopOrder şi TakeProfit
Hqty Cantitatea ascunsă de instrumente în cazul în care există.

Pentru a selecta, printr-o singură operaŃiune, toate opŃiunile disponibile în fereastra Edit Columns, se
execută click pe butonul Check All din partea de jos a acestei ferestre (vezi imaginea de mai jos).

Pentru a renunŃa la toate opŃiunile, se execută click pe butonul Uncheck All (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 108


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
După selectarea opŃiunilor dorite, se execută click pe butonul Save din colŃul stânga jos al ferestrei Edit
Columns, pentru a salva aceste opŃiuni.

Click pe butonul Close din coltul dreapta jos, va închide fereastra Edit Clumns.

De exemplu, selectarea şi salvarea tuturor opŃiunilor disponibile în fereastra Edit Columns, va afişa în
fereastra My Market Orders, toate câmpurile salvate (vezi imaginea de mai jos).

În partea superioară a acestei ferestre este sub-fereastra Filter, conŃinând câteva opŃiuni care pot fi
selectate pentru a filtra ordinele de tranzacŃionare din piaŃă după diferite criterii, astfel:

Selectarea opŃiunii Firm va afişa în tabel, toate ordinele de tip Firm pe care clientul le are plasate în
piaŃă.

Selectarea opŃiunii Withled va afişa în tabel toate ordinele de tip Withled (inactive), pe care clientul le
are plasate în aplicaŃia Eltrans.

Selectarea opŃiunii Stop Orders va afişa în tabel toate ordinele Stop Orders sau Take Profit pe care
clientul la are plasate în piaŃă.

Deasemenea, poate fi selctată şi o anumită parte a pieŃei, prin bifarea opŃiunilor Bid şi/sau Ask

OpŃiunile de mai sus pot fi selectate simultan sau independent.

Filtrele devin funcŃionale odată cu executarea unui click pe butonul Apply filters

De asemenea, utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza ordinele pe fiecare instrument separat, prin
selectarea independentă a acestora din lista afişată în urma executării de click pe butonul din
dreptul câmpului Instrument (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 109


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

La deschiderea ferestrei, toate opŃiunile din fereastra Filter sunt selectate automat, iar în câmpul
Instrument, este selectată opŃiunea All (vor fi afişate ordinele utilizatorului pe toate instrumentele
selectate în Watchlist).

OperaŃiuni ce pot fi executate în fereastra My Market Orders

Click dreapta pe oricare din ordinele afisate în fereastra My Market Orders, va deschide o fereastră în
care sunt disponibile aceleaşi optiuni ca şi în fereastra Market Depth (vezi imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 110


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

OpŃiunile disponibile şi efectul acestora sunt prezentate mai jos:

OpŃiune Efect ca urmare a executării de click pe opŃiune

Firm Este disponibilă doar pentru ordinele inactive (aflate în starea Withled) şi are ca
sau Ctrl+F efect reactivarea acestora (trecerea lor în starea Firm - transmiterea lor în piaŃă)

Update Deschide formularul de ordin, în vederea modificării parametrilor ordinului iniŃial..


sau Ctrl+U

Witheld Este disponibilă doar pentru ordinele active (aflate în starea Firm) şi are ca efect
sau Ctrl+W inactivarea acestora (trecerea lor în starea Withled)

Delete Şterge ordinul din piaŃă.


sau Del

Firm all Reactivează toate ordinele utilizatorului, aflate în starea Witheld.

Witheld All Inactivează toate ordinele utilizatorului aflate în starea Firm


.

Delete All Şterge toate ordinele utilizatorului.

Edit Colums Deschide fereastra Edit Columns, în care utilizatorul poate selecta detaliile
aferente ordinelor sale care vor fi vizualizate în fereastra My Market Orders.

Always on top Va menŃine permanent pe ecran fereastra My Market Orders.

Market Depth Va deschide fereastra Market Depth pentru instrumentul selectat

Export to CSV Va deschide o fereastră Save As, cu ajutorul căreia se va putea salva un
document în format .CSV ce va conŃine informaŃiile referitoare la ordinele din
fereastra deschisă. Respectivul docuement va putea fi vizualizat cu ajutorul
programului Excel.
Investigate Order Va deschide o nouă fereastră, în care vor fi afişate informaŃiile referitoare la toate
operaŃiunile efectuate asupra unui ordin (cum ar fi introducerea ordinului în piaŃă,
modificarea, trecerea în starea witheld, firm, ştergerea, etc). Mai multe detalii
vedeŃi capitolul de mai jos.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 111


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

32. Investigarea unui ordin


Din meniul de context afişat în cadrul ferestrelor My Market Orders, prin selectarea opŃiunii Investigate
Orders, va fi afişată fereastra ce va avea numele Investigate Orders | ******* (steluŃele reprezintă
Serialul ordinului pentru care a fost deschisă fereastră Investigate Order). Vezi imaginea de mai jos

Câmp ExplicaŃii

Instrument Simbolul instrumentului pentru care a fost deschisă fereastră Investigate


Order
Side Sensul ordinului (Bid-cumparare, Ask-vanzare)
Price CotaŃiile pe care le-a avut acest ordin de la introducerea sa
Qty EvoluŃia cantităŃii din ordinul în cauză
Hqty EvoluŃia cantităŃii ascunse din ordinul investigat
Stopprice PreŃul de activare în cazul ordinelor StopOrder şi TakeProfit (dacă este
cazul)
Order Type EvoluŃia stării ordinului în timp (Firm sau Witheld)
Expiry Type Durata de valabilitate a ordinului (Good Till Cancelled, Good Till Date sau
Good for Day)
Last Update Momentul când au fost efectuate operaŃiunii asupra ordinului investigat
Client Clientul în contul căruia a fost înregistrat ordinul investigat
User Userul care a efectuat operaŃiunea
Trade Serial Codul unic (serialul) tranzacŃiei în care ordinul investigat a constituit una din
părŃile implicate
Comment Descrierea operaŃiunii (Trade, Update, Delete, etc).

Meniul Investigate Order poate fi accesat şi prin executarea de click dreapta în momentul poziŃionării
pe un ordin propriu din fereastra Market Depth.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 112


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

33. Inactivarea / reactivarea unui grup de ordine printr-o


singură comandă
Pentru inactivarea simultană a mai multor ordine aflate în starea Firm, se selectează cu cursorul, în
fereastra My Market Orders, respectivele ordine (vezi imaginea de mai jos)

Apoi se execută click dreapta în zona selectată şi se execută click pe opŃiunea Withold (vezi imaginea
de mai jos:

În urma executării acestor operaŃiuni, toate ordinele selectate vor fi trecute din starea Firm în starea
Withled.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 113


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Pentru reactivarea simultană a mai multor ordine, aflate în starea Withled, se selectează cu cursorul, în
fereastra My Market Orders, respectivele ordine, se execută click dreapta şi se execută click pe
opŃiunea Firm (vezi imaginea de mai jos).

În urma executării acestor operaŃiuni, toate ordinele selectate vor fi trecute din starea Witheld în starea
Firm.

AtenŃie !

Există cazuri în care nu toate ordinele Witheld selectate vor fi trecute în starea Firm, mai ales
atunci cand datorita dinamicii pieŃei suma disponibilă în contul utilizatorului scade în intervalul
de timp dintre inactivarea şi reactivarea ordinelor. Întrucât la reactivarea ordinelor aflate în
starea Witheld, acestea sunt evaluate din nou de către aplicaŃia de clearing, pentru unul sau
mai multe ordine este posibil sa nu existe suficient disponibil în contul de marjă, iar pentru
acestea va fi afişat mesajul “Not enough money to add order”.

SelecŃia ordinelor pentru care se doreşte inactivare / reactivare simultană, se poate face şi prin
utilizarea cursorului şi a tastei Shift (Ńinută apăsată), sau prin utilizarea cursorului şi a tastei Ctrl (Ńinută
apasată) în situaŃia în care ordinele respective nu sunt grupate în tabel (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 114


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

34. Vizualizarea situaŃiei contului de marjă de către client


Pentru a vizualiza în timp real situaŃia acutalizată a contului de marjă, în fereastra principală Eltrans se
execută click pe meniul Windows şi apoi click pe opŃiunea My Account (vezi imaginea de mai jos).

În urma executării acestor operaŃiuni, în dreptul opŃiunii My Account se vor afişa 3 opŃiuni, aferente
fiecărui tip de monedă, în care utilizatorul poate opera pe piaŃa SIBEX (RON, USD sau EUR). Pentru a
vizualiza, de exemplu, situaŃia contului în RON, se execută click pe opŃiunea RON, în urma căreia se
va deschide o fereastră My Account RON, având un format similar cu cel din imaginea de mai jos.

În câmpul Total, este afişat soldul contului în RON, adică suma totală existentă în momentul respectiv
în contul de marjă al utilizatorului (sau altfel spus, valoarea portofoliului).

În campul Margin, este afişată valoarea totală a marjelor blocate în contul de marjă al utilizatorului.

În campul Available, este afişată suma disponibilă din contul de marjă al utilizatorului (sumă care poate
fi retrasă sau utilizată pentru deschiderea de noi poziŃii în piaŃă).
Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 115
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Valorile din această fereastră se actualizează dupa fiecare operaŃiune care afecteaza portofoliul
utilizatorului (tranzactii executate, modificari de pret, alimentare/retragere sume,
introducere/modificare/anulare ordine de tranzacŃionare, etc).

Pentru a închide această fereastră, se execută click pe butonul din colŃul dreapta sus al acesteia.

Dacă se execută click dreapta pe fereastra My Account, vor fi afişate următoarele opŃiuni (vezi
imaginea de pe pagina următoare)

OpŃiunea “Always on Top”

Click dreapta pe fereastra My Account şi click pe opŃiunea “Always on Top”, va menŃine respectiva
fereastră permanent în prim-planul ecranului de tranzacŃionare al utilizatorului.

OpŃiunea Minimize

Click dreapta pe fereastra My Account şi click pe opŃiunea “Minimize”, va coborî respectiva fereastră în
Toolbar.

Acelaşi format va avea această fereastră şi în cazul în care se selectează opŃiunea USD sau EUR,
diferenŃa fiind că valorile afişate sunt aferente conturilor în USD sau EUR ale utilizatorului.

AtenŃie! În situaŃia în care utilizatorul deŃine atât sume în RON cât şi în USD sau EUR, acestea vor fi
reflectate separat în contul de marjă. În My Account EUR sau USD nu se afişeaza situaŃia contului
utilizatorului în RON transformate în EUR sau USD.

35. Vizualizarea de către clienŃi a ordinelor transmise pentru


validare
În cazul în care Brokerii activi cărora le este asignat utilizatorul de tip client, nu au setat pentru clienŃii
lor sistemul de validare automată a ordinelor clienŃilor, sau cei care efectuează operaŃiuni pe piaŃa spot
trebuie să aştepte validarea manuală a fiecărui ordin de către Brokerul căruia îi este asignat, ordine
vizibile în fereastra Orders Sent to Brokers.

Această opŃiune este disponibilă pentru utilizatorii de tip client. Pentru a vizualiza ordinele transmise
către validare, în fereastra principală Eltrans se execută click pe meniul Windows şi apoi click pe
opŃiunea Orders sent to broker (vezi imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 116


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În urma executării acestei operaŃiuni, se va deschide fereastra Orders sent to Broker (vezi imaginea
de mai jos)

Câmpurile din aceasta fereastră au următoarea semnificaŃie:

Câmp SemnificaŃie

Client Este afişat codul clientului care a transmis ordinul de tranzacŃionare


(abcdefXXXXX)

Instrument Este afişat simbolul instrumentului pe care s-a transmis ordinul de


tranzacŃionare

Qty Este afişata cantitatea de instrumente aferentă ordinului de tranzacŃionare

Price Este afişat preŃul aferent ordinului de tranzacŃionare

Side Este afişat sensul ordinului de tranzacŃionare (Bid – cumpărare, Ask –


vânzare)

Event Este afişata operaŃiunea (Add – adaugare de ordin, Modify – modificare


ordin)

Confirm Este afişat butonul Delete. Prin click pe acest buton, clientul va şterge
ordinul respectiv atât din lista lui cât şi din fereastra Orders From Clients a
brokerului.

Reject Este afişat un buton gol, iar click pe el nu va genera nici un efect asupra
ordinului respectiv.

Click dreapta pe fereastra Orders send to Broker va afişa următoarele opŃiuni, disponibile pentru ordinul
înscris în rândul pe care s-a executat click dreapta (vezi imaginea de mai jos):

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 117


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Delete – click pe această opŃiune va şterge respectivul ordin atât din lista utilizatorului cât şi din
fereastra Orders From Clients, a brokerului
Always On Top - va menŃine respectiva fereastră permenent în prim-planul ecranului de tranzacŃionare
al utilizatorului.
Edit Columns – click pe această opŃiune va deschide fereastra Edit Columns (vezi imaginea de mai
jos) în care câmpurile au următoarele semnificaŃii:

Câmp SemnificaŃie

Numărul unic de identificare, alocat ordinului respectiv în momentul


Serial Client transmiterii lui de către client

Old Order ID Numărul unic de identificare, alocat ordinului respectiv de către serverul de
tranzacŃionare.

Client Code Codul clientului (xxxxx)

Hqty Cantitatea ascunsă de instrumente, aferentă ordinului respectiv

Price Status Tipul de ordin, în funcŃie de preŃ (Firm, Withled, Stop Order, Take Profit,
Withheld Stop Price, Withheld Take Profit)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 118


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Order Type Tipul de ordin, în funcŃie de durata de valabilitate (Good Till Cancelled, Good
Till Date, Good For Day)

Stop Price Valoarea de activare a ordinului, în situaŃia în care acesta este de tip Stop
Order sau Take Profit.

Pentru a selecta, print-o singură operaŃiune, toate opŃiunile disponibile în fereastra Edit Columns, se
execută click pe butonul Check All din partea de jos a acestei ferestre. (vezi imaginea de mai jos)

Pentru a renunŃa la toate opŃiunile, se execută click pe butonul Uncheck All. (vezi imaginea de mai jos)

AtenŃie !
Câmpurile Client, Instrument, Qty, Price, Side si Event, nu pot fi deselectate din lista de opŃiuni
cu comanda Uncheck All.
Pentru a închide fereastra Edit Columns, se execută click pe butonul Close.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 119


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Important !

În momentul în care un client transmite pentru validare un ordin de tranzacŃionare, acesta va fi afişat în
fereastra Orders from Clients a tuturor brokerilor (inclusiv Master Broker) cărora le este asignat,
conectaŃi în acel moment la serverul de tranzacŃionare. După validarea lui de către oricare din aceşti
brokeri, ordinul va fi şters din fereastra Orders from Clients a celorlalŃi brokeri (inclusiv Master Broker).

36. Meniul Help


Click pe meniul Help, în fereastra principală Eltrans, va afişa opŃiunile About şi System Info (vezi
imaginea de mai jos)

Click pe opŃiunea Live Update, va avea ca efect actualizarea automată a platformei (dacă există
versiuni noi).
Click pe opŃiunea User Manual va descărca în format pdf manualul aplicaŃiei Eltrans.
Click pe opŃiunea About va afişa informaŃii referitoare la aplicaŃie şi creatorii acesteia.
Click pe opŃiunea Disclaimer, va afişa articolele 42 – 49 din legea 161/2003
Click pe opŃiunea System Info, va afişa o fereastră în care sunt prezentate detalii privind gradul de
utilizare al staŃiei de lucru a utilizatorului (vezi imaginea de mai jos)

Click pe opŃiunea What’s New va afişa informaŃii referitoare la ultimile actualizări ale aplicaŃiei.

37. Transmiterea de mesaje între utilizatori


Utilizatorii aplicaŃiei Eltrans pot comunica prin intermediul opŃiunii Chat.
Pentru a deschide o fereastră de comunicaŃie în fereastra principală Eltrans, se execută click pe meniul
Windows şi apoi click pe opŃiunea Chat (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 120


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În urma acestor operaŃiuni, se va deschide o fereastră Chat, având un format similar cu cel din
imaginea de mai jos.

În această fereastră, în partea stângă, sunt afişate codurile utilizatorilor conectaŃi în acel moment la
serverul de tranzacŃionare.
Pentru a transmite un mesaj unuia din utilizatorii conectaŃi, se execută dublu click pe codul utilizatorului
respectiv, iar în urma acestei operaŃiuni se va deschide în partea dreaptă a ferestrei, o sub-fereastră
privată de comunicare directă, cu unul sau mai mulŃi utilizatori, aceştia putînd fi selectaŃi prin click pe
taburile ce vor conŃine codul lor (vezi imaginea de mai jos).

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 121


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În campul gol din partea de jos a ferestrei se introduce mesajul, iar prin click pe butonul Send din colŃul
din dreapta-jos sau prin apăsarea tastei Enter, mesajul va fi afişat în camera de comunicaŃie (vezi
imaginea de mai jos).

Utilizatorii tip clienŃi nu vor avea afişat întregul username, fiind vizibil doar codul de client, în loc de
primele 6 litere apărând simbolul *. (vezi imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 122


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

38. Accesarea istoricului de ordine şi tranzacŃii


Prin click pe meniul Reports, din fereastra principală Eltrans, se afişeaza următoarele opŃiuni:

Orders History
Trades History
Clearing
My Account Operations

Optiunea Orders History

Prin click pe opŃiunea Orders History, se va deschide o fereastră cu titlul Orders History, similară cu cea de
mai jos:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 123


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În această fereastră este afişat istoricul ordinelor plasate pe contul userului logat, direct de către acesta sau
de către brokerii care au dreptul de a plasa ordine pe contul său.
Istoricul ordinelor poate fi filtrat după mai multe criterii, prin folosirea comenzilor de filtrare din partea de sus
a ferestrei, astfel:

- casuŃa Futures: dacă este bifată, se afişează ordinele plasate pe piaŃa Futures
- casuŃa Options: dacă este bifată, se afişează ordinele plasate pe piaŃa Options
- casuta Spot: daca este bifată se afişează ordinele plasate pe piaŃa Spot

Pot fi selectate şi 2 casuŃe simultan, sau toate 3.


Pentru a filtra istoricul ordinelor după un instrument, se foloseşte combo-box-ul Instrument – de aici se
poate selecta un instrument din cele pe care au fost plasate ordine.

Pentru a filtra istoricul ordinelor după un anumit cont de client, se foloseşte combo-box-ul Client. În cazul în
care userul este un broker, de aici se poate selecta un cont de client pe contul căruia au fost plasate ordine.
Dacă userul este un client, această fereastră este inactivă, contul său fiind selectat implicit.

Pentru a selecta o anumită perioadă a istoricului ordinelor:

− prin bifarea opŃiunii Today, se va afişa istoricul ordinelor din ziua curentă
− prin bifarea opŃiunii Date, se va afişa istoricul ordinelor din data selectată

După aplicarea selecŃiei dorite, în căsuŃe şi combo box-uri, se dă click pe butonul Refresh, care va rezulta
în afişarea istoricului ordinelor plasate în conformitate cu criteriile de selecŃie aplicate.

În partea dreaptă a ferestrei sunt prezente filtrele Serial şi Persistent ID, care permit urmărirea evoluŃiei şi
stărilor unui ordin după serialul si ID-ul său permanent.

Istoricul ordinelor selectate conform indicaŃiilor de mai sus, sunt afişate sub forma tabelară în aceeaşi
fereastră, câte un ordin pe o linie, cu caracteristicile cuprinse în coloane. Pentru a selecta coloanele ce le
doriŃi afişate, se face clic dreapta undeva în interiorul tabelului şi se face clic apoi pe meniul Edit Columns.
Se va deschide o fereastră cu titlul Edit Columns:

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 124


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Prin bifarea casuŃei corespunzatoare, se determină afişarea coloanei respective în fereastra Orders History.
Unele casuŃe sunt bifate şi inactive, pentru a asigura la afişare un minim de informaŃii. SemnificaŃia fiecărei
căsute este urmatoarea:

− Persistent ID – afişează coloana cu numărul de ordine permanent alocat unui anumit ordin, acest
număr este păstrat de serverul de tranzacŃionare, indiferent daca ordinul în cauză suferă modificări.
− ID Client – afişează coloana cu numărul de ordine alocat ordinului respectiv de către sistemul local al
userului.
− Serial – afişează coloana cu numărul de ordine alocat ordinului respectiv de către serverul de
tranzacŃionare
− Client – afişează coloana cu numărul de cont al clientului pe care a fost plasat ordinul
− User – afişează coloana cu userul care a iniŃiat ordinul, care poate fi clientul brokerul acestuia sau CRC
− Action – afişează coloana cu acŃiunea efectuată prin ordinul respectiv, astfel:
o Insert – plasare ordin nou
o Update – modificare a unui ordin existent
o Remove – ştergere a unui ordin existent
− Side – afişează coloana cu sensul ordinului: Bid (cumpărare) sau Ask (vânzare)
− Instrument – afişează coloana cu numele instrumentului pe care a fost plasat ordinul
− Qty – afişează coloana cu cantitatea ordinului
− HQty – afişează coloana cu cantitatea ascunsă a ordinului, în cazul în care acesta este un ordin
Hidden
− Price – afişeaza coloana cu preŃul ordinului
− Stop price – afişează coloana cu preŃul de activare al ordinului, dacă acesta este de tip Stop
− Order Type – afişează coloana cu tipul ordinului
− Validity – afişeaza coloana cu data şi ora pâna la care este valabil ordinul
− Clearing Time – afişează coloana cu data şi ora evaluării ordinului de către Clearingul local
− Clearing Eval. – afişează coloana cu rezultatul evaluării locale de către Clearing: OK daca ordinul este
acceptat, sau motivul respingerii, în cazul în care ordinul este respins
− IPTS Time – afişează coloana cu data şi ora primirii ordinului de către serverul de tranzacŃionare
− IPTS Eval. – afişează coloana cu rezultatul evaluării de către serverul de tranzacŃionare: OK dacă
ordinul este acceptat, sau motivul respingerii, în cazul în care ordinul este respins

Pentru debifarea tuturor căsuŃelor, cu excepŃia celor inactive şi bifate implicit, se face clic pe butonul
Uncheck All.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 125


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
După bifarea căsuŃelor corespunzătoare preferinŃelor, se face clic pe butonul Save, iar fereastra Edit
Columns se va închide automat. În fereastra Orders History vor fi afişate coloanele selectate în fereastra
Edit Columns.

Dacă se doreşte ieşirea din fereastra Edit Columns, fără a salva eventualele schimbări, se face clic pe
butonul Close.

Dacă se doreşte salvarea informaŃiilor referitoare la istoricul ordinelor cuprinse în tabel, se execută click
dreapta în interiorul tabelului şi se da clic pe opŃiunea "Export to CSV". Aceasta va deschide o fereastră de
salvare, de unde poate fi selectat directorul unde vor fi salvate informaŃiile, în format *.csv, care poate fi
deschis şi prelucrat cu programe de calcul tabelar tip Excel.

39. OpŃiunea Trades History


Prin click pe opŃiunea Trades History, se deschide o fereastră denumită Trades History Instrument
Selection (vezi imaginea de mai jos). În această fereastră se pot afişa tranzacŃiile efectuate în cursul zilei
sau într-o perioadă aflată între anumite date.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 126


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Astfel, pentru vizualizarea tranzacŃiilor efectuate în ziua curentă, se bifeaza punctul Current Date, apoi se
face clic pe butonul Show Traded Instruments, care va afişa instrumentele pe care au fost efectuate
tranzacŃii în piaŃă, indiferent daca userul are acele instrumente adăugate, sau nu, în Watchlistul său.

După afişarea instrumentelor pe care au fost efectuate tranzacŃii, se pot selecta/deselecta toate,
prin executarea de click pe butoanele Select All / Deselect All. Vor putea fi selectate mai multe
instrumente odata, prin apasarea tastei Ctrl în momentul efectuării de click pe fiecare instrument dorit a fi
selectat.
Prin apăsarea butonului Show din partea de jos a ferestrei, tranzacŃiile de pe instrumentul selectat
vor fi afişate partea dreaptă a ferestrei. Afişarea tranzacŃiilor se poate face şi prin executarea unui dublu
click pe instrumentul respectiv.

AtenŃie, butonul Show, va deveni activ doar după selectarea unuia sau mai multor instrumente
financiare din listă.

Dacă se doreşte afişarea unor tranzacŃii pe o anumită perioadă, se bifează punctul Between Date,
urmată de selectarea perioadei din cele doua combo box-uri inferioare, care se activează numai dacă acest
punct este bifat. Pentru selectarea perioadei, prin clic pe combo box-ul din stânga se deschide un calendar
pe care se selectează data de început a perioadei, iar prin clic pe combo box-ul din dreapta de selectează
la fel sfarşitul perioadei.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 127


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

După stabilirea perioadei, prin click pe butonul Show Traded Instruments, se vor afişa instrumentele pe
care contul userului logat a efectuat tranzacŃii în perioada selectată. Prin apăsarea butonului Show din
partea de jos a ferestrei, tranzacŃiile de pe instrumentul şi perioada selectată vor fi afişate în partea dreaptă
a ferestrei.

Indiferent de modul de selectare a datei/perioadei sau a instrumentului, lista ce conŃine tranzacŃiile poate fi
salvată prin apasarea butonului Export Data din partea dreapta sus a ferestrei, după efectuarea selecŃiilor.
Acest buton va deschide o fereastră de salvare, unde tranzacŃiile pot fi salvate sub forma unui fişier de tip
*.csv, care se poate deschide după salvare cu un program de calcul tabelar tip Excel.

Dacă utilizatorul doreşte să vadă doar tranzacŃiile efectuate de el, acesta poate selecta din cadrul combo-
box-ului din partea dreaptă a ferestrei opŃiunea My Trades. SelecŃia va afea efect după executarea unui
clik pe butonul Apply.

Câmpul de prezentare a tranzacŃiilor este compus din mai multe coloane, denumite şi descrise astfel :
− No. CRT – numar curent al liniei in tabel
− Serial – numar alocat de serverul de tranzactionare tranzactiei respective
− Instrument – instrumentul pe care a fost realizata tranzactia
− Quantity – cantitatea tranzactiei
− Price – pretul tranzactiei
− Buyer – cont cumparator – listat numai daca userul are dreptul sa-l vada, in caz contrar este N/A
− Seller - cont vanzator – listat numai daca userul are dreptul sa-l vada, in caz contrar este N/A
− Bought/Sold – arata daca tranzactia a fost facuta prin cumparare din Ask (Bought) sau prin vanzare in
Bid (Sold)
− Type Deal – tipul tranzactiei – Deal daca este facuta in piata, Exercise daca este rezultata din
exercitare de optiuni
− Time- data si ora tranzactiei

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 128


40. OpŃiunea Clearing
Prin click pe opŃiunea Clearing, se deschide o fereastră în care este afişată evidenŃa instrumentelor
tranzacŃionate, precum şi influenŃa lor asupra sumelor de bani aflate în cont, toate actualizate la momentul
afişării.

În partea superioară a ferestrei se află meniul de selectare a datelor afişate, astfel:

− Combo box-ul Client –este afişat numărul contului propriu.


− Grupul Currency – prin selectarea uneia dintre punctele RON, USD sau EUR, vor fi afişate date
referitoare la contractele listate şi tranzacŃionate în valuta selectată, precum şi influenŃa lor asupra
sumelor în valuta respectivă, existente în cont.
− Grupul Futures şi Options: prin selectarea unuia din punctele Futures sau Options, vor fi afişate
date despre tranzacŃiile cu contracte futures sau despre tranzacŃiile cu opŃiuni.

După efectuarea selecŃiei dorite, se apasă butonul "Show". Acest buton poate fi apăsat odată la 10
secunde. Datele conforme cu selecŃia vor fi afişate în interiorul ferestrei.

Datele afişate în fereastra Clearing sunt următoarele, de sus în jos:

− Data şi ora raportului


− Tipul raportului – Futures sau Options
− Numărul alocat intermediarului (agenŃia) şi numele clientului
− Sumele existente în cont, astfel:
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Suma în cont: suma existentă în cont, incluzând influenŃa tuturor instrumentelor
tranzacŃionate (marcarea la piaŃă pentru toate poziŃiile deschise,
prime, comisioane)
Marja necesară: marja necesară pentru toate poziŃiile deschise futures şi opŃiuni.
Include marja pentru ordinele plasate, dar neexecutate încă.

Disponibil retragere : suma ce poate fi retrasă din cont

Comis MKT Futures: comisioanele pentru ordinele futures, plasate, dar neexecutate
încă
Comis MKT Options: comisioanele pentru ordinele pe opŃiuni, plasate, dar neexecutate
încă
Prima MKT Options: primele pentru ordinele de cumpărare, opŃiuni plasate, dar
neexecutate încă
Disp. Tranzactii: suma disponibilă, de care se pot deschide poziŃii în continuare

− Instrumentele tranzacŃionate, astfel:

Futures:
Pentru fiecare contract şi scadenŃă, se afişează un antet ce cuprinde denumirea contractului,
scadenŃa, preŃul de cotare curent şi numărul de poziŃii deschise, existente pe total piaŃă.
În continuare, se listează tranzacŃiile executate în ziua curentă, urmate de un subtotal. Urmează un
total, ce cuprinde numărul total de contracte tranzacŃionate şi preŃurile medii, separat, pe vânzare şi
cumpărare şi poziŃiile deschise.
Urmează profitul/pierderea şi comisionul plătit pe acest tip de contract şi scadenŃă.
După afişarea datelor de mai sus pentru toate scadenŃele pe care există tranzacŃii pentru un tip de
contract, se afişeaza marja necesară pentru tipul respectiv de contract, pe toate scadenŃele.
La sfârşitul raportului, se precizează moneda în care este emis raportul.

Options:
Pentru fiecare contract şi scadenŃă, se afişează opŃiunile pe fiecare tip de opŃiune (call sau put) şi
preŃ de exercitare pe care s-au executat tranzacŃii. Se listează tranzacŃiile executate în ziua curentă, urmate
de un subtotal. Urmează un total, ce cuprinde numărul total de opŃiuni tranzacŃionate şi primele medii,
separat pe vânzare şi cumpărare, plus poziŃiile deschise şi cele exercitate.
După ce au fost afişate toate opŃiunile tranzacŃionate pe un contract şi scadenŃă, se listează
primele încasate sau plătite şi comisionul plătit pentru toate opŃiunile existente în cont, pe respectivul
contract şi scadenŃă.

41. OpŃiunea My Account Operations


Prin click pe opŃiunea My Account Operations, va fi generată fereastra My Account Operations,
fereastră în care vor fi afişate toate operaŃiunile efectuate în contul respectivului client, după cum se poate
vedea în imaginea de mai jos:

Datele afişate în fereastra My Account Operations, sunt următoarele, de la stânga la dreapta:


- ID numărul de ordine al operaŃiunii efectuate de către brokerul clientului sau un
utilizator Back Office, generat automat de sistem
- Money suma care face obiectul operaŃiunii
Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 131
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
- Currency valuta în care este efectuată operaŃiunea
- Explanation comentariu asupra operaŃiunii
- Date data şi ora sistemului, la care are loc operaŃiunea
- AddBy codul brokerului sau utilizatorului Back Office, de pe contul căruia s-a efectuat
operaŃiunea

În partea de sus a ferestrei, va apărea scris, în mod implicit, codul clientului şi va fi bifată, tot
implicit, căsuŃa Today, clientul având, însă, posibilitatea de a selectă o altă zi prin bifarea căsuŃei Date
si selectarea unei date dorite de acesta din calendarul din dreapta, după cum se vede în imaginea de
mai jos:

Ca şi în cazul ferestrei Clients Portfolio, bifarea unei alte casuŃe va avea efect după executarea
de click pe butonul Refresh. De asemenea, click pe capul de tabel va sorta ascendent/descendent
valorile din coloana în cauză, iar click dreapta va afişa meniul Export to CSV, click pe acest meniu de
context având acelaşi efect ca şi în cazul ferestrei Clients Portfolio.

42. Încărcarea de noi versiuni ale aplicaŃiei


În cazul în care, noi versiuni ale aplicaŃiei sunt puse la dispoziŃia utilizatorilor, în momentul rulării
acesteia, va fi afişată o fereastră similară cu cea de mai jos.

Click pr butonul Yes, va încărca noua versiune, după care utilizatorul se poate conecta la serverul de
tranzacŃionare.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 132


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Anexa 1
Reguli de utilizare ale ordinelor StopOrder şi TakeProfit

Ordinele Stop şi Take Profit conŃin 2 parametri de preŃ: preŃul de executare (E) şi preŃul de activare (A).
Practic, ordinul devine activ şi este lansat în piaŃă la preŃul de executare aunci când în piaŃă se execută
o tranzacŃie la preŃul de activare sau un preŃ mai bun.

Pentru a putea introduce corect un ordin StopOrder sau Take Profit, trebuie să se respecte relaŃiile
dintre preŃul de activare şi cel de executare, precum şi relaŃiile dintre preŃul de executare/activare şi cel
mai mic preŃ de cumpărare / cel mai mic preŃ de vânzare, existent în piaŃă în momentul respectiv.

E – preŃ de executare (câmpul Price în formularul de ordin)


A – preŃ de activare (câmpul Activation Price în formularul de ordin)

Best Bid – cel mai mare preŃ de cumpărare, existent în piaŃă în momentul respectiv.
Best Ask – cel mai mic preŃ de vânzare, existent în piaŃă în momentul respectiv.

StopOrder Buy (Ordin de cumpărare pentru limitarea pierderii)

Best Ask

E>A
E > Best Bid
A > Best Bid

Best Bid

În fereastra Market Depth, un ordin StopOrder Buy, este afişat cu carcatere albe pe fundal roşu (vezi
imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 133


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

StopOrder Sell (Ordin de vânzare pentru limitarea pierderii)

Best Ask

E<A
E < Best Ask
Best Bid A < Best Ask

În fereastra Market Depth, un ordin StopOrder Buy este afişat cu carcatere albe pe fundal roşu (vezi
imaginea de mai jos)

Take Profit Buy (Ordin de cumpărare pentru marcarea profitului)

Best Ask

Best Bid

A < Best Bid


A<E

În fereastra Market Depth, un ordin TakeProfit Buy este afişat cu caractere albe, pe fundal verde (vezi
imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 134


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Take Profit Sell (Ordin de vânzare pentru marcarea profitului)

A>E
A > Best Ask

Best Ask

Best Bid

În fereastra Market Depth, un ordin TakeProfit Buy este afişat cu carcatere albe pe fundal verde (vezi
imaginea de mai jos)

CondiŃiile menŃionate la fiecare tip de ordin, trebuie îndeplinite simultan, în caz contrar, ordinul respectiv
va fi respins cu un mesaj, în care se menŃioneaza condiŃiile care nu au fost respectate la introducerea
lui (vezi un exemplu în imaginea de mai jos)

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 135


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Anexa 2
Procedura de determinare a preŃului de deschidere a sesiunii de
tranzacŃionare pe piaŃa reglementată la vedere, administrată de S.C.
B.M.F.M. S.A. SIBIU

Determinarea preŃului de deschidere a sesiunii de tranzacŃionare se bazează pe un


algoritm compus din patru paşi, fiecare pas implicând aplicarea unui principiu separat bazat
pe identificarea unor conditii de selectare a potenŃialelor preŃuri de deschidere.
Dacă nu se poate ajunge la un preŃ de deschidere unic aplicând principiul aferent
primului pas, atunci modelul stabilirii preŃului de deschidere continuă cu aplicarea celui de-
al doilea pas şi aşa mai departe.
Prezentarea principiilor de determinare a pretului de deschidere

Pasul 1
Principiul volumului maxim
executabil Pretul obŃinut devine preŃul de deschidere
Se obtine preŃul unic de DA
deschidere ?

NU

Pasul 2
Principiul surplusului maxim PreŃul obŃinut devine preŃul de deschidere
Se obtine preŃul unic de
deschidere ? DA

NU

Pasul 3
Principiul presiunii pieŃei PreŃul obŃinut devine preŃul de deschidere
Se obtine preŃul unic de
DA
deschidere ?

NU

Pasul 4
Pretul obŃinut devine preŃul de deschidere
Principiul preŃului de referinŃă
Se obŃine preŃul unic de DA
deschidere ?

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 136


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Pasul 1: Principiul determinării volumului maxim executabil


Există doua etape de parcurs în aplicarea acestui principiu:
Etapa I.
Determinarea cantităŃilor cumulative de cumpărare şi de vânzare la fiecare nivel de
preŃ eligibil.
Cantitatea cumulativă de cumpărare creşte pe măsură ce preŃul de cumpărare
descreşte - preŃul de cumpărare afişat reprezintă preŃul maxim pe care un cumpărător
este dispus să îl plătească dar acceptand şi principiul că respectivul cumpărător este
dispus să plătească şi un preŃ mai mic decât preŃul afişat.
Dimpotrivă, cantitatea cumulativă de vânzare creşte pe măsură ce preŃul de
vânzare creşte – preŃul de vânzare afişat reprezintă preŃul minim pe care un vânzător
este dispus să îl încaseze dar acceptând şi principiul că respectivul vânzător este
dispus să încaseze şi un preŃ mai mare decat preŃul afişat.
Utilizând piaŃa de exemplu din tabelul 1, cantităŃile cumulative de cumpărare şi
vânzare pe fiecare nivel de preŃ sunt prezentate în tabelul 2:
Tabelul 1. SituaŃia ordinelor de cumpărare şi vânzare înaintea deschiderii sesiunii de tranzacŃionare:

Cod Cumpărare Vânzare Cod


Participant Participant
Cantitate PreŃ PreŃ Cantitate
cumpărător vânzător

111 4500 825 818 6600 666

222 25000 824 818 5000 777

333 3200 824 819 3600 888

444 1900 822 820 17500 999

555 49700 820 823 1900 111

666 8000 819 824 16900 999

777 16400 818 825 8500 888

888 5400 815 826 21650 666

999 900 814 828 11420 444

111 4575 812 831 290 222

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 137


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Tabelul 2: Determinarea cantităŃilor cumulative de cumpărare şi vânzare la nivelul fiecărui preŃ

Cantitate Cantitate PreŃ Cantitate Cantitate


cumulativă de cumulativă de
Cumpărare Vânzare
Cumpărare Vânzare

4500 4500 825 8500 60000

32700 28200 824 16900 51500

32700 0 823 1900 34600

34600 1900 822 0 32700

34600 0 821 0 32700

84300 49700 820 17500 32700

92300 8000 819 3600 15200

108700 16400 818 11600 11600

Etapa II.
Stabilirea volumului total tranzacŃionabil la fiecare nivel de preŃ eligibil.
Volumul total tranzacŃionabil la un anumit preŃ este valoarea minima dintre
cantităŃile cumulative de cumpărare şi vânzare la respectivul nivel de preŃ.

Tabelul 3: Volumul maxim executabil (VME) pentru fiecare nivel de preŃ eligibil

Cant. Cumulativă de PreŃ Cant Cumulativă de Volum Maxim


Cump Vânzare Executabil VME

4500 825 60000 4500

32700 824 51500 32700

32700 823 34600 32700

34600 822 32700 32700

34600 821 32700 32700

84300 820 32700 32700

92300 819 15200 15200

108700 818 11600 11600

După cum se observă în Tabelul 3 cantitatea maximă de instrumente financiare


ce pot fi tranzacŃionate este 32,700 desfaşurată pe 5 nivele de preŃ: 820, 821, 822, 823 şi
824. Dacă ar fi fost numai un singur nivel de preŃ, la nivelul căruia se putea tranzacŃiona
cantitatea maximă de instrumente financiare , atunci acel preŃ ar fi fost preŃul de
deschidere.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 138


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Algoritmul a eliminat nivelele de pret 825, 819 şi 818 aferente celor mai mici
cantităŃi ce pot fi executate la respectivele nivele.
Intrucat VME se situează la nivelele de preŃ 820, 821, 822, 823 şi 824, conform
principiului 1, oricare dintre aceste preŃuri poate fi considerat ca potenŃial preŃ de
deschidere. Întrucât în urma aplicării acestui principiu nu rezultă un singur preŃ de
deschidere, algoritmul va trece la pasul 2, respectiv la aplicarea principiului de
determinare a surplusului minim (SM).

Pasul 2: Principiul determinării Surplusului Minim (SM)


Cel de-al doilea principiu determină nivelurile de preŃ eligibile la care cantitatea
neacoperită sau ce nu are contraparte are valoare minimă.
Surplusul Minim (SM) la fiecare nivel de preŃ se calculează ca diferenŃa dintre
cantitatea cumulativă de cumparare şi cantitatea cumulativă de vânzare.
Valorile SM la fiecare potenŃial preŃ de deschidere obŃinut după aplicarea
Principiului 1 sunt prezentate în tabelul 4

Tabelul 4: Surplusul Minim SM

Cant. Cumulativă PreŃ Cant. Cumulativă de Volum Maxim Surplusul Minim


de Cump Vânzare Executabil (VME) (SM)
(CCC) (CCV) CCC-CCV

4500 825 60000 4500 *

32700 824 51500 32700 -18800

32700 823 34600 32700 -1900

34600 822 32700 32700 1900

34600 821 32700 32700 1900

84300 820 32700 32700 51600

92300 819 15200 15200 *

108700 818 11600 11600 *

* PreŃ eliminat în urma aplicării Principiului 1.

Ignorând semnele pozitive şi negative, cea mai mica valoare aferentă coloanei de
Surplus Minim (SM) din tabelul 4, este 1900.
În cazul în care ar exista doar un singur nivel de preŃ pentru cea mai mica valoare
a Surplusului Minim (SM), atunci acel preŃ ar fi preŃul de deschidere. În acest exemplu
Surplusul Minim se situează la nivelurile de pret 821, 822 si 823.
Drept urmare, în urma aplicării Principiului determinării Surplusului Minim (SM),
preŃul de deschidere potenŃial poate fi 821, 822 sau 823.
În cadrul pasului 2 algoritmul a restrâns si mai mult numărul de nivele ale preŃurilor
eligibile ca preŃ de deschidere eliminând nivelele de preŃ 820 şi 824.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 139


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Întrucat în urma aplicării acestui principiu nu rezultă un singur preŃ de deschidere,
algoritmul va trece la pasul 3, respectiv la aplicarea principiului de determinare a Presiunii
PieŃei.
Pasul 3: Principiul determinării Presiunii Pietei
Cel de-al treilea principiu determină din ce sens se manifestă Presiunea PieŃei
asupra potenŃialului preŃ de deschidere: din partea cumpărătorilor sau din partea
vânzătorilor. Dacă valoarea aferentă Surplusului Minim (SM) este pozitivă, înseamna că
surplusul indică o presiune pe cumpărare. Daca valoarea aferenta Surplusului Minim
(SM) este negativă înseamna că surplusul indică o presiune pe vânzare.
Dacă presiunea pieŃei este pe parte de cumpărare, atunci algoritmul ia în
considerare cel mai mare dintre potenŃialele preŃuri eligibile pentru a fi preŃ de deschidere.
Dacă presiunea pieŃei este pe parte de vânzare, atunci algoritmul ia in considerare
cel mai mic dintre potenŃialele preŃuri eligibile pentru a fi preŃ de deschidere.
În tabelul 5 sunt evidenŃiate nivelele de preŃ eligibile pentru a genera preŃul de
deschidere şi presiunea pieŃei determinată de semnul aferent valorilor Surplusului Minim.
Dacă în piaŃă exista presiune atît pe cumparare cât şi pe vânzare, sau dacă
Surplusul Minim este zero pentru fiecare preŃ de eligibil potenŃial, algoritmul va trece la
pasul 4, respectiv la aplicarea principiului de Consultare a PreŃului de ReferinŃă.

Tabelul 5: Presiunea PieŃei.

Cant Cumulativă PreŃ Cant Cumulativă Volum Maxim Surplus Minim


de Cump de Vânzare Executabil (VME)
(SM)
(CCC) (CCV)

4500 825 60000 4500 *

32700 824 51500 32700 *

32700 823 34600 32700 -1900

34600 822 32700 34600 1900

34600 821 32700 34600 1900

84300 820 32700 84300 *

92300 819 15200 92300 *

108700 818 11600 108700 *

* PreŃ eliminat de Principiul 1 şi Principiul 2.

În exemplul prezent, la nivelele de preŃ de 821 şi 822 eligibile ca pret de


deschidere potenŃial, surplusul este pozitiv (+1900), indicând că Presiunea PieŃei este pe
cumpărare în timp ce la nivelul de preŃ 823 surplusul este negativ, indicând o Presiune a
PieŃei pe partea de vânzare.
Dacă piaŃa se deschide la nivelul de 821 sau 822, la un surplus de +1900,
înseamnă că după deschidere 1900 de instrumente financiare vor rămâne neacoperite în
Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 140
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
partea de cumpărare la nivelul de 821 şi 822, iar dacă piaŃa se va deschide la nivelul de
823 la un surplus de – 1900 aceasta indică faptul că 1900 de instrumente financiare vor
rămâne neacoperite pe partea de vânzare la nivelul de 823.
În exemplul prezent nu este posibilă determinarea în cadrul acestui pas a
unui preŃ de deschidere unic întrucât surplusurile la nivelele 821, 822 şi 823 sunt
egale în magnitudine (1900), dar diferite ca şi semn (+1900 la nivelele de 821 si 822
respectiv –1900 la nivelul de 823).
În general, presiunea reziduală pe cumpărare este posibil să determine o creştere
a preŃului după deschidere, astfel încât, dacă în urma aplicării principiului de la pasul 3
toate surplusurile ar fi pozitive, atunci algoritmul va alege nivelul de preŃ cu valoarea cea
mai mare dintre potenŃialele nivele de preŃ eligibile ca pret de deschidere, iar preŃul
respectiv va deveni preŃul de deschidere.
Dacă în schimb, toate surplusurile ar fi negative atunci algoritmul va alege nivelul
de preŃ cu valoarea cea mai mica dintre potenŃialele nivele de pret eligibile ca preŃ de
deschidere, iar preŃul respectiv va deveni preŃul de deschidere.
Daca, in urma aplicării principiului de la pasul 3 exista atât surplusuri pozitive cât şi
surplusuri negative, algoritmul va trece la pasul 4, respectiv la aplicarea principiului de
Consultare a PreŃului de ReferinŃă.
În exemplul de mai sus, întrucât surplusurile la nivelurile 821, 822 şi 823 sunt
egale ca mărime dar opuse ca semn , se va trece la pasul 4.
Pasul 4: Principiul Consultării PreŃului de ReferinŃă
Cel de-al patrulea şi ultimul pas alege preŃul de deschidere din lista de preŃuri
eligibile, stabilite în urma aplicării principiului de la pasul 3, pe baza comparării acestora
cu preŃul de referinŃă care este preŃul ultimei tranzacŃii executate şi înregistrate în
sistemul electronic de tranzacŃionare, indiferent dacă tranzacŃia s-a efectuat în cursul
sesiunii de tranzacŃionare curente (în cazul întreruperii şi reluării sesiunii de
tranzacŃionare) sau în cursul unei sesiuni de tranzacŃionare anterioară...
Există doua etape de parcurs în aplicarea acestui principiu:

Etapa AcŃiunea Rezultatul

1. Restrâgerea la două a Dacă:


nivelelor de preŃ potenŃiale
- Rezultatul in urma aplicarii Principiului de la pasul 3
eligibile ca pret de
este o combinaŃie de valori negative şi pozitive
deschidere.
aferente Presiunii PieŃei, atunci algoritmul marchează
cele două nivele de preŃ consecutive avand semne
opuse.
- Daca Surplusul Minim pentru toate nivelele
potenŃiale de preŃ eligibile ca preŃ de deschidere este
zero, atunci algoritmul marchează cel mai mare şi cel
mai mic nivel de preŃ din listă ca şi potenŃiale preŃuri
de deschidere ce vor fi utilizate în cadrul acestui
principiu.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 141


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

În exemplul de mai sus, in Tabelul 5, valorile Surplusului Minim aferente nivelelor de pret
821 şi 822 sunt pozitive, acesta (SM) devenind negativ la nivelul de pret 823. În acest caz,
algoritmul alege nivelele de pret 822 şi 823 ca şi potenŃiale preŃuri eligibile ca preŃ de
deschidere ce vor fi utilizate în cadrul acestui principiu.

2. Determinarea relaŃiei dintre Dacă preŃul de referinŃă:


preŃul de referinŃă şi cele
- Este egal sau mai mare decat cel mai mare dintre
două nivele de preŃ eligibile
cele două preŃuri eligibile ca preŃ de deschidere
ca preŃ de deschidere. stabilite în cadrul etapei 1, atunci cel mai mare preŃ
dintre cele doua preŃuri eligibile devine preŃul de
deschidere.
- Este egal sau mai mic cu cel mai mic dintre cele
două preŃuri eligibile ca preŃ de deschidere stabilite în
cadrul etapei 1, atunci cel mai mic preŃ dintre cele
doua preturi eligibile devine preŃul de deschidere
- Se situează între cele două posibile preŃuri eligibile
ca pret de deschidere stabilite în cadrul etapei 1,
atunci preŃul de referinŃă devine preŃul de deschidere.
- Nu există, ca de exemplu în cazul primei zile de
tranzacŃionare a unui instrument financiar, atunci
preŃul de deschidere va fi cel mai mic preŃ dintre cele
doua preŃuri eligibile ca preŃ de deschidere stabilite în
cadrul etapei 1.

Dacă în exemplul de mai sus, preŃul de referinta ar fi fost 822 sau mai mic, atunci preŃul de
deschidere va fi cea mai mica valoare dintre 822 si 823 adica 822. Dacă preŃul de referinta
ar fi fost 823 sau mai mare, atunci preŃul de deschidere va fi cea mai mare valoare dintre
822 si 823 adica 823.

Să presupunem că preŃul de referinta este 820, astfel ca preŃul de deschidere al


sesiunii curente stabilit în urma algoritmului descris mai sus este 822.

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 142


SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu
Revenind la situaŃia ordinelor din piaŃă prezentată în Tabelul 1. de mai jos
Tabelul 1. SituaŃia ordinelor de tranzacŃionare înaintea deschiderii sesiunii:

Cod Cumpărare Vânzare Cod


participant Participant
Cantitate PreŃ PreŃ Cantitate
cumpărător
vânzător

111 4500 825 818 6600 666

222 25000 824 818 5000 777

333 3200 824 819 3600 888

444 1900 822 820 17500 999

555 49700 820 823 1900 111

666 8000 819 824 16900 999

777 16400 818 825 8500 888

888 5400 815 826 21650 666

999 900 814 828 11420 444

111 4575 812 831 290 222

Detaliile tranzacŃiilor executate la deschiderea sesiunii de tranzacŃionare în urma aplicării


algoritmului descris mai sus sunt după cum urmează:
• Participantul 111 cumpără 4500 de instrumente financiare la preŃul de 822 de la
Participantul 666
• Participantul 222 cumpără 2100 de instrumente financiare la preŃul de 822 de la
Participantul 666
• Participantul 222 cumpără 5000 de instrumente financiare la preŃul de 822 de la
Participantul 777
• Participantul 222 cumpără 3600 de instrumente financiare la preŃul de 822 de la
Participantul 888
• Participantul 222 cumpără 14300 de instrumente financiare la preŃul de 822 de la
Participantul 999
• Participantul 333 cumpără 3200 de instrumente financiare la preŃul de 822 de la
Participantul 999
Orice ordine de cumpărare sau vânzare sau părŃi ale unor ordine rămase
neexecutate la preŃul de deschidere vor rămâne în continuare în piaŃă, ele putand fi
modificate, retrase sau anulate.

Acelaşi algoritm se aplică pentru determinarea preŃului la finalul sesiunii de Pre-


Închidere.
Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 143
SIBEX Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu

Manual de utilizare al aplicatiei Eltrans 6 144