Sunteți pe pagina 1din 1

Recenzie

Recenzor: Mihaela Sasu


Articol recenzat: Nr. 12, Marc Day, Scott Lichtenstein, Strategic supply management: The
relationship between supply management practices, strategic orientation and their impact on
organizational performance, Journal of Purchasing & Supply Management, nr. 12 (Jan, 2006),
pp. 313 – 321

1. Rezumat articol
Evidenţiind existenţa unei legături teoretice ntre performanţa organizaţională şi
contribuţia pe care o are în atingerea acesteia managementul de aprovizionare, autorii Marc Day
şi Scott Lichtenstein, au susţinut cum se poate conecta strategia de achiziţie la viziunea mai
sofisticată de la nivelul întregii unităţi. Pe cale de consecinţă, s-a demonstrat cum se pot obţine
diferenţe de performanţă din simpla aliniere a celor două strategii.
Articolul publicat în „Journal of Purchasing and Supply Management” propune un model
teoretic ce conceptualizează relaţia dintre managementul de aprovizionare, orientarea strategică
la nivelul unei unităţi de afaceri şi conexiunea anticipată a acestora la performanţa firmei.
Deasemenea, sunt discutate noile abordări din contabilitate privind ampla varietate de practici de
achiziţie întâlnite într-un plan de management de aprovizionare, cât şi concordanţa dintre acestea
şi orientarea strategică.