P. 1
Expresii frumoase

Expresii frumoase

|Views: 627|Likes:
Published by Dan Mihaita

More info:

Published by: Dan Mihaita on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

Expresii frumoase - Compunere iarna · 12.16.

08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Iarna¨ sau ce
tin de anotimpul iarna:
'norii au început sá se cearná în stelute argintii¨
'západa s-a asternut ca o mantie albá si strálucitoare¨
'au început sá roiascá albinele cele albe ¨
'cerul este uneori înnorat alteori alb ca západa¨
'soarele nu mai este darnic si nu mai are putere¨
'iarna vremea este Iriguroasá¨
's-au dus zilele babei si noptile vegherii¨
'prin râpi adânci západa de soare se ascunde¨
'si mugurii pe creangá vád imbobocind¨
's-a dus západa albá de pe întinsul tárii¨
'reci podoabe-n ramuri goale¨
'iarna copiii sunt Iericiti¨
'Iulgi mari ca de vatá¨
'iarna cerne norii¨
'cununá de stelute argintii¨
'mantie albá, strálucitoare¨
'covoare albe si moi¨
'copaci de zahár¨
'Iluturi lucitori gátesc pámântul¨
'iaz de oglindá¨
'inimá de gheatá¨
'crengi gátite cu betealá¨
'câmp de cristal¨
'sirag de sániute¨
'ninge ca-n povesti¨
'hainá argintie¨
'gheatá ca oglinda¨
'stelute mici si albe¨
'Iulgii pluteau în zbor legánat¨
'Cráiasa Zápezii¨
'západa cade puzderie máruntá si deasá ca Iáina la cernut¨
'Ilori sclipitoare de argint se tes pe geamuri¨
'roiesc albinele cele albe¨
'copacii ca niste soldati muti si reci , cu zale de gheatá¨
'muntii ca niste uriasi adormiti sub omát¨
'copacii ca niste Iantasme¨
'zâna învesmântatá în alb¨
'crengi îmbrácate într-un palton de nea¨
'a asternut pe cer nori cenusii¨
'západá albá si puIoasá ¨
'iarna a pornit prin munti si vái¨
'a îmbrácat brazii si pinii cu coioace grele de západá¨
'a pus crengilor mánusi de puI¨
'roi usor de Iluturi albi¨
'iarna, vráiitoarea cea cáruntá¨
'Iulgul Iloare micá si rotundá, o minune de-o secundá¨
'alb ca spuma laptelui¨
'strálucitor ca un diamant¨
'Iluturas de argint zboará pe aripile nevázute ale vântului¨
'se ioacá de-a prinselea prin aer¨
'cad din cer ca niste márgáritare¨
'coioc de omát¨
'perlele mari si albve dansau în vázduh un dans Iantastic¨
'casele si-au pus cáciui de blaná albá¨
'a pictat Ilori de gheatá pe geamuri¨
'cerul ca un imens policandru¨
'západa ca un ocean de ninsoare¨
'Cráiasa poartá o rochie cusutá cu ace de gheatá si împodobitá cu stelute argintii¨
'clopotei de argint¨
Tags: anotimp, expresii Irumoase, iarna
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 77 Comments ÷
Expresii frumoase - Diverse · 12.16.08
Câteva expresii Irumoase ce le poti Iolosi în diIerite compuneri:
'izvoarele spun povesti¨
'gândácel cât un Iir de linte¨
'ploaie de luminá¨
'bulgáre de aur¨
'gândácel cât un Iir de linte¨
'ploaie de luminá¨
'bulgáre de aur¨
'gândácel îmbrácat în aur¨
'Iloarea îsi deschidea paharul ¨
'Iármitá de luminá¨
'gráunte de piatrá cât un munte¨
'revársat de zori¨
'lumina Iace minuni¨
'nuIerii ca niste comori de galbeni¨
'nuIeri ca niste potire plutitoare¨
'liniste neclintitá¨
'raze de aur¨
'picioare subtiri ca niste luiere¨
'muschiul gros ca o blaná a pámântului¨
'botul mic, catiIelat si umed¨
'blana moale , mátásoasá a iedului¨
'Iiinta Iragedá¨
'ochi îndurerati¨
'Iugá Iulgerátoare¨
'salturi îndráznete¨
'se avântá ca o ságeatá¨
'ochii lupului stráluceau lacomi¨
'se topeste în adâncul pádurii¨
'un lan de grâu se leagáná sub adierea blândá a vântului de vará¨
'sub bolta albastrá, lanul párea o mare aurie¨
'spicele încárcate de boabe se aplecau spre pámânt¨
'spicele priveau su semetie deasupra lanului¨
'nu sedea cá-ti sade norocul¨
'poti opri vântul, apa si gurile oamenilor ?¨
'milá mi-i de tine, dar de mine mi se rupe inima de milá ce-mi este¨
Tags: comparatii, diverse, epitete, expresii Irumoase
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 43 Comments ÷
Expresii frumoase - Compunere toamna · 12.16.08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Toamna¨ sau
ce tin de anotimpul toamna:
'soarele mângâie pámântul amortit¨
'copaci rosiatici¨
'Irunze aurii, arámii, ruginii¨
'lacrimile lui septembrie udá pámântul¨
'zâna cu rochie din Irunze ruginii¨
'toamna în caleasca ei de Irunze moarte¨
'îmbrácatá cu o rochie tesutá cu Iire de aur¨
'pe cap poartá o cununitá bátutá în pietre scumpe, în Iormá de Iructe¨
'soarele se ascunde dupá norii cenusii¨
'Irunzele strálucesc ca niste monezi de aur¨
'pádurile s-au îmbrácat într-o platosá de aramá¨
'mere aurii cu miros parImat si miez dulce¨
'picáturile de argint stropesc pámântul¨
'toamna picteazá copacii goi¨
'toamna picurá pete ruginii peste pámânt¨
'bruma argintie a împodobit grádina¨
'ramuri împodobite de culoare si luminá¨
'un vânt potolit aduce miresme de toamná¨
'culorile toamnei sunt Iárá egal : de la galbenul pal, la rosul de Ioc¨
'bruma apleacá Ilorile gingase spre iarba oIilitá¨
'vesela verde câmpie acu-i tristá, vesteiitá¨
'lunca, bátutá de brumá, acum pare ruginitá¨
'zâna belsugului si bogátiei¨
'covor Iosnitor¨
'Irunzele plutesc ca niste bárcute¨
'razele palide ale soarelui¨
'pomii îmbrácati de roade¨
'nori plumburii¨
'Irunze moarte¨
'pádurea tristá¨
'nu se mai aud triburile privighetorii¨
'covor de Irunze multicolore¨
'munca e în toi¨
'covor moale de Irunze¨
'copaci cu vesmântul de aramá¨
'toamna a vopsit Irunzele si Iructele¨
'vacanta a zburat ca un stol de rândunele¨
'clinchetul clopotelului¨
'miresme de toamná¨
'covor de aur¨
'pámântul stors cautá odihná¨
'recolte din belsug¨
'nopti rácoroase¨
'gutui amárui cu puI galben¨
'pádurea e ca un castel din basme¨
'se scuturá o ploaie albastrá¨
'pleacá pásárile cálátoare vâslind în înáltimi¨
'parIumul Ilorilor¨
'a spálat Irunzele cu ploaia rece¨
'culcá animalele în vizuini¨
'cheamá copiii la scoalá¨
'a început sá rugineascá Irunza-n codru si în vii¨
'trimite pásárile cálátoare în tárile de soare pline¨
'gâze plápânde , amortite de Irig, cautá adápost, sub stratul gros de Irunze uscate¨
'au rumenit Irunzele plopilor¨
'Irunzele de crengi se dezlipesc¨
'cu crengile ude si Iárá vesmânt¨
'salcâmii la poartá se-ndoaie¨
'pe stradá se plimbá iernaticul vânt¨
'si plânge cu lacrimi de ploaie¨
'ploua întruna, ploaie máruntá si bátea un vânt iute si rece¨
'nouri albi din care ságetau ace de gheatá¨
'zilele umede si reci vesteau apropierea iernii¨
'grádinele rámáseserá Iárá verdeatá¨
'val de brumá argintie mi-a împodobit grádina¨
'peste crestet de dumbravá norii suri îsi poartá plumbul¨
'si cum de la miazá-noapte vine vântul Iárá milá¨
'plânge-un pui de ciocârlie sus pe cumpána Iântânii¨
'si-a Iurat de prin ponoare puIul pápádiilor¨
'toate Ilorile soptirá întorcându-si Ietele¨
'un salcâm privi spre munte mândru ca o Ilamurá¨
'solzii Irunzelor márunte s-au zburlit pe-o ramurá¨
'cicá-n munte la povarna, plopii si râsurile spun cá vine un vânt de iarná¨
'si-auzind din depártare vocea lui tiranicá¨
'toti cilinii pe cárare Iug cuprinsi de panicá¨
'a început sá cadá bruma¨
'toamna Irunzele sunt galbene si arámii¨
'Irunzele copacilor s-au asternut pe câmp sub Iorma unui covor multicolor¨
'au început sá cadá Iulgi de nea , si iarna este aproape¨
'soarele nu mai încálzeste asa de tare¨
'oamenii îsi strâng recoltele de pe câmp în hambare¨
Tags: anotimp, expresii Irumoase, toamna
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 156 Comments ÷
Expresii frumoase - Compunere vara · 12.16.08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Vara¨ sau ce
tin de anotimpul vara:
'Iiica cea mai strálucitoare¨
'vine cu mireseme-n grai¨
'aerul devine arzátor¨
'cheamá copiii în vacantá¨
'soarele toarná peste lume iar¨
'Iluturii aleargá din Iloare în Iloare¨
'peste tot locul , Ilori de paradis¨
'natura toatá , pliná de culoare¨
'cáldurá înábusitoare¨
'toti pomii sunt în sárbátoare¨
'vázduhul miroase a ierburi, a Irunze proaspete¨
'mánunchiul strálucitor al razelor de soare se rásIirá din înalt¨
's-a ivit discul rosu al soarelui ¨
'cer senin, albastru ca Iloarea de 'nu má uit¨"
'pomi încárcati în luminá si culoare¨
'ca o pasáre máiastrá¨
'tárcatá si pepenoasá¨
'are gene din márar, ochii de mustar, obraiii de caisá¨
'soarele -cerc de Ioc¨
'mingea de aur de pe bolta azurie¨
'cárári de soare¨
'livezi scáldate-n aur¨
'a picatat cu un verde puternic toatá pádurea¨
'a acoperit pásunile si muntii cu verdeatá¨
'în copaci a atârnat mere si pere rumene¨
'pe sub-copaci a pus multe si Ielurite ciuperci¨
'rásuná mii si mii de glasuri ¨
'marea cea nesIârsitá, cu valuri înspumate¨
'nisipul Iin si argintiu¨
'pádure umbroasá¨
'vietátile pádurii¨
'natura îsi are rosturile ei¨
'adie un vânt potolit¨
'cerul se dogoreste¨
'soarele o pulbere Iiná de aur¨
'lanurile au culoarea aurie¨
'razele Iierbinti coc grânele¨
'spice de aur¨
'livezi îmbelsugate¨
'paiisti odihnitoare¨
'se secerá, se treierá, se culeg cirese, visine, piersici si caise¨
'soarele îsi trimite cu dárnicie razele¨
'Ilorile te întâmpiná cu parIumul lor¨
'soarele trimite copiii la munte sau la mare¨
'aurul holdelor¨
'ságetile de Ioc ale soarelui¨
'cáldura înábusitoare¨
'soarele arde ca un cuptor¨
'soarele îsi scuturá praIul de aur în aer¨
'a acoperit cu aur greu spicele de grâu si secará¨
'a cosit iarba grasá din luncá¨
'Ilorile de câmp s-au culcat în cápitele de Iân parIumat¨
'aburi argintii de rouá¨
'întindere de aur¨
'câmpie aurie¨
'Ilori albastre de cicoare , mai curate ca albastrul cerului¨
'valurile de grâu¨
'se înaltá cântecul greierilor ¨
'pâine proaspátá¨
'vâzduhul inundat de lumina ce izvoráste de pretutindeni, din înáltimi¨
'argintul iucáus al soarelui¨
'secerile vâiâiau în holde¨
'vázduhul a încremenit deasupra lumii¨
'mireasma grâului copt¨
'se vede satul ca ântr-o ceatá subtire¨
'licáresc stele mici ca niste tinte de argint¨
Tags: anotimp, expresii Irumoase, vara
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 40 Comments ÷
Expresii frumoase - Compunere Primavara · 12.16.08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Primávara¨
sau ce tin de anotimpul primávara:
'nori de cenusá¨
'câteva raze aurii¨
'Iiricele subtiri¨
'pámântul umed si negru¨
'suavá Iloricicá¨
'clopotel de argint¨
'pámânt de catiIea¨
'delicatul clopotel¨
'glas subtire si mic¨
'ca s-asculte cântáreata revenitá-n primávará¨
'clopotei si mazarele îmbátate de parIumuri¨
'toporasi ce se închiná gingaselor lácrámioare¨
'nuIárul din baltá vine întristat Iárá sotie¨
'se retrag de el departe râzând vesel între ele¨
'în poianá mai vin încá elegante Iloricele¨
'altele purtând în Irunte însirate pe o razá¨
'picáturi de rouá dulce care-n umbrá scânteiazá¨
'ele merg, s-aduna-n grupe, se Ieresc de buruieni¨
'iatá vin si gândáceii în hamide smáltuite¨
'în a noptii linistire o diviná melodie¨
'macul singur ros la Iatá doarme dus pe ceea lume¨
'din belsugul de verdeatá¨
'cárábusul de aramá s-a oprit pe umár¨
'cu mláditele plecate¨
'Iir de ghiocel plápând¨
'aduci belsug din tará¨
's-a desIácut din mugur într-o dimineatá caldá a începutului de primávará¨
'Iiica cea mai tânárá si mai Irumoasá¨
'mieii se ioacá pe câmpul verde¨
'ea trezeste la viatá întreaga naturá¨
'peste tot Ilori , verdeatá, pomi în Iloare, zumzet de albine, ciripit de pásárele¨
'mierla Iluierá în závoi¨
'rândunica cea voioasá îsi Iace cuibul¨
'zboará gândácei de tot neamul¨
'Iurnicele harnice lucreazá toatá ziua¨
'albinele cautá nectar¨
'de sub Irunze moarte se iveste ghiocelul¨
'soarele creste în cáldurá si luminá¨
'cáldura soarelui dezmiardá mugurasii¨
'dulce vânt de primávará¨
'natura-i în sárbátoare¨
'soarele cald si vesel¨
'soarele revarsá cáldura-i mângâietoare¨
'copaci în Iloare¨
'iarba a prins colt Iraged si nou¨
'mingea de aur¨
'câmp înverzit¨
'rândunica cea voioasá¨
'primávara scoate ursul din bârog¨
'pámântul se trezeste la viatá¨
'în desisuri albeste Iloarea ghiocelului¨
'noaptea scade, ziua creste¨
's-a dus západa albá¨
'zilele se Iac mai lungi, mai blânde¨
'cea dintâi rândunicá, venitá de departe, taie albastrul cerului ca o ságeatá¨
'primávara aduce Ilori în câmpie, vânturi line, calde ploi si veselie¨
'munca e în toi¨
'câtá Irumusete, câtá viatá si veselie peste tot locul¨
'primávara- anotimp cu multá miscare¨
'plápânzii ghiocei îsi scot clopoteii de sub západá si vestesc primávara¨
'zumzetul harnicelor albine¨

g. /0..8.0..590: 897g:.44.739-4.547395732:3x ...:..07:.739 .703472g3: /05:1 74: 47/01:9:7..0L2-7g..g/0 .573800.1./0. 53.3g.L /08. .07.70085:354.g:90.:.0..5:8.39 1:9:7.800 .85:2. .97g.g78.39.454x0/0.g/::3/.9:317/0390 54.0/0:23g -:g70/0.9-7.-03 3:107.54.80 .70 3 9030..34925 0570817:24...0.0054x1448L3/10790./g .:/0-.70 ./042g9 507002.//3.4.2:7 .-..0/.:7 14.L2-7g.g 749:3/g 423:30/0 480.:L3..739 %.xg L254/4-9g.573./g..g7:39g 1:: 14..381..80 .3/03384.:7 3/g..- .0 9 3/g.5.0/00.023:3 3:107.3 902g7g79..425:307 .0/0:23g -:g70/0.2.73.:890:x0.-g 5:14.:3203854.0570817:24.70.0780W  90.3 90549705:994.9/047 :23.947./.73.8.75030.7g94.5.7: 1g72xg/0:23g 7g:390/05.702.8g ..07 .3 90..3/7: g5. !4890/3/0 81.-g .9:32:390 70.70.80.89.9147/00.9L3.0..7g50.0.xg500..0.44.0700/0g5.:3/g .9:317/0390 54.79g474.:5:8.g .9:7 708:78094220398 570817:24.4247/0.:7 3/g.38.399g .:34.:3/.:8:9g..73.7 .70 7g.9.-.g5.39:: 804.

5g239:: -49:2.42.74 .23. 84.7.: .L3/:707..2g 2070.80 !4890/3/0 81.:70 85.:3/0/:5g347.20347 2g2 /0930 /.00L3..:170/0.80.08...23.:250 L31472g/017:.70.425..:7g50907:3508905g239 ..90..:7 5g/:708 .W  .g9:70/0.79g4.: 54x457.3:: 3: 0/0.4-.0x3/0.:5::897g:.0570817:24.7398974508.0/317:307:3 94.05491144890L3..7002305g239:..9 /..:474.8.708:-x7. :704.4.0/017:3024./03474./02g.425:307.3 90:070 2: .5g239: 94.5.9L397 45.7g2 7:3 .17.3 902430/0.24.8:57.-080.247x9 .0/0...34925:94..897g .:7.9:7 708:78094220398 570817:24.3/07:800..3.:3:3xg-g9:9gL3509708.x 1:g1:07g94. 17:30.790 L2-7g.9.23.:27485. .0/:: 13x.70 8.3:5g70.-3/g.0x08:9g.4 94. .90.39: .0 5.g7..45.:.910.:7 .45.39g.8.0.94 g/0.7g 8:--49.39::/0.:74.8g.23.L3.9 20/:.50./070.70080.7/02302807:5032.712.:99: %4.720:805902-70:/g5g239: 3.90 84.9g. 8.0 20890 %.5...42 809450 90L3.7.0.0..:7 5..9 :20/ -.:8:8020x0/0.7./3..0/g 4.80 425:307094.0057.23.:L2-7g.:7 50.5.0 2g9g84..:5g/:7 :3.90/0-4.:85705g239 85.554.9g 4.0250397:.4.3g.23...0780 059090 0570817:24.48g0..g3g8:-.-.g.9:7L3/7g30x0 80.03:  17:300897g:..:748.g x .

0 .74 :/014..45.:3894/073/:300 .-03 5g/:70..458917:300 17:.47/017:302:9.23. .0 239 8.2308:391g7g0.g .0L394 ... 3.47/0.-.70: 542L2-7g.2g.gg94./0.80 :9:.890/3-.:4.:25.07/0.32.23g .7030:/0 1g7g.. -7:2.:54..0947 .45.-0 ::: -4gx0 ..0270820/094..7-.9:748/017:30:8...080.4470 2:3.0/017:30 .71:2:14747 .:x0 7.0 ..2g 94.g17:3..09:.3..474.:3 .70..005.707:39g 3.3954949.79g80 3/4.4..:/97-:7057...00L3.084.:3.4.g14703.:7 5g239:89478.820 808./g5489 8:-897.917:300.70530 05g53/0 .g5g8g70.4.2:7L254/4-90/0.:9:7g454.790 5g/:70.L254/4-97g/3.23g .9789g 3:802.90 ..x/074.... 972905g8g70.-:7.83/L3L3gx2 5.-7:2.. .. 7.: 9789g .4.4.L3../0...:5:1.50.3 90-g7./:..54.05:98g7:30.4/7: L3.7390..900 ./0 3475:2-:7 17:3024.0.3x.419g .85g.897g 50.250.4714 3947 17:3005:908.0.4724.247x90/017 .0.:..2.gg94.70L3xg70/084.70380/0508.:7:203917:30054547 17:300/0.0 239:/0. -g9:9g/0-7:2g .9.2g7:.:47094..70.-03:5.:.:9g4/3g 70.8.490/3-0 : 345x7g.70 :23g :3. .g.:.454x0:: 270820/094.0 909g :3.7. 08570.:9g.

4.:2708020 37.85702:39023/7:.45.73902 ..7003:2.:2/0.07-:7 .897g:.73g50890:20.0.g3478:7L 54.30:3.0 34:7.70 .8.901470 4597gL3947.39 530.:.2.. 9073:950..07:/0./0-7:2g.1393  .73g  .0250397:.0.L254/4-97g/3..:.2.203L 897370.3xg 84.94.7 1:9:7.05:98g.350..947.:4.05:98g.708:850.39/0...425:307.7g/314.-030 .79g5:2-: 8.2g.:./g1:/030..90.:3.05491144890L3. 1..g.3.478 . 545 78:7085:3.:897g:.85090 2g3:3.: 147/05.30..g/::274.72/054.70L314.73. .7.70 508909494.80 425:3070.4. .1:7.W  .73.9....:573 /05..g 32:390.3.02g7:39g -g90.39:90 70.:97.45L3.70 4.23.g 94x.9:7 708:78094220398 570817:24.70 %.7g947 .258:-1472.:99: '.g7.7.54.3/: 10x00 :38.L397:3.30.:3//3/05g79.25L3.34925:..:..4.17:30574.9/05735434.41.94.447 .574.:. 94.4.:-:7950 47.4900/050.472:9.073 7g/3007g2g80807g1g7g./g-7:2.39:1g7g2g 530 :35:/0.70094.705:1:5g5g/47 94.0890.50 84./g8052-g073.0890.80 94.590.L3.80.xg 00:20/0 70.xg .50897.70.0 54:.:3:.17:3008:39.. 50890.g .9g 53g/0.0.. !4890/3/0 81.L3.:25g3.30.70807g817g/3L3.7./09.:.047/084.34925 0570817:24.5745070.-/3.. 8.70 .70 .708g09..257.7.9 .70 909/0/:2-7.g 34.0570817:24.0/00.07/0.701:.70 94x5428:39L38g7-g94.g/:7gL3g-: 94.23.0. 54.2:7g 8417:30472g7:3908 . .7g2 17:300.g0 90.:L3.80.2-./8 3.7.9:7.0 x3/0.2:7g ..

..L3g-: 94.45.450795g :30 2:3x.:70 .g7g7/084.8g 84.:70 7.94.078033 .:..g7.08./0:3.7 4.1:/0.xL3:23g ..9g5g/:70.07.07:80/4470 90 84.8g .5.-:7.g5x00/0135.70 .700L 97290.8g/3:3. .:7 .897:.:7 .70 .70 8080.707489:700 . 30 5078.:7 ..70 84.70097290.8:7 2.3:70.7/0...739: 5g/:70:2-74.:5..9.70.g/. .71:2:47 84..9 .07/05:9073.700L 8..g/:7.:.... 94/394.45./014.71:2.5:82:90 10:790...489.7 4-7.90 3..9g 505034. 7g8:3g2 2/0.00107-3x.739/074:g L393/070/0..0L2-0 :.:7:4/047 8g0x0/014.70 0 .30817 9g .9./0..:7 .:.:507.45079.:.7.2:3908.70 .45.8g702g..09gx05g/:7 3.8g .9/8.9:7./0.:.8 .7g .:74 :.0.07 .700 45:-07013g/0.70.700 .:.L ..07/0.:9:7g57.92070 50707:2030 508:- .84..45.70: .084.:7L3.00 147090L39253g.70: . 230...:4.2.07.973.258 .-.:/g73..897g 9g7.700.0/0.:3.:7/050-49.:7L385:2.70030/32g7.9L3.xg L3.07g 8097007g 80./0 3:2g:9 542L3..14.3954949 .70.7300 85.g 1470/0.00/07: 80.80 84.7-..90 5.:5947 84.90 385:13 ./02: 9.::3.:0.4.:.:770:85.:4.

.8.8970/0.0250397:. /0.702039/0.454x0/0.-.070.7.x.g: .30L39789.8 .0/08.9g.80. !4890/3/0 81.:99: !72g.0.0.00..:2 270.g 00207 8 .7. 047g.345x3 9704/.g/::.390..70: 80..008:-x7 5g239::20/ 307: 8:.8..L3.9g.080L397000 L354.4.80 425:3070!72..g00.0570817:24.91g7g84x0 807097.905047..90.9005:793/L317:390L3 7.82.0./00/05..71:2:7 94547.03: g . .90/05..g9:7/074:g/:. 347/0.3 90x390/0./0-:7:03 .739 %.7::.34925:572g.84./:3.897:.7.-.xg...390.080L3.80 .425:307.7g .90.g ..:7.:90...9:.459 80.88:-x70 2.3g204/0 2.:83:774 .:20 .039g 3572g.:70/07: 80L3.2/082gx:90 L3.8:57.05491144890L3. .. 8..:7 17..:70 147..739 5g239/0.:..7..720/:850.70 3:1g7:/3-.79073/..3g2.07:: .70 3:2-7g8.9:7 708:7809 4220398 570817:24.39g70.4.0x3/0..7g24.390147.xg8:-x70 .:L34/0 .454x0 2.0.454x0 .9:.0L3.910.g708.34925 0570817:24.3 3/g.85g9g .7.9/0:23.700L2-g9.xg/4.g147.89002.70 2....1...739::..47g 90/05709:93/03 /3L3gx2 .W  .250.397 4./::3:3/. 37:50 8010708.3L3.70.:700747 530574.90.3g3.g 5.00 .

..2: 1:73.0147L3..0L394 .70.759/05g8g700 207..70 84.:-: -4.897:.:7 ./:8g5.0.8. :209:.00..7..:3 2.70:/02.2g8 .9:7g 50890949147 ...0/ 34: 230.48g0.: 572g.572g.xg 542L314.454x0/08:-g5.0/094930.g/:7g :23g .:9/32::7L397 4/230.  /:.g7g-: :/0.7g 8 . .-0 9014.1:07gL3g.-30 .250 .0:: 34../g./0.9.7g 1.90:78:/3-74 5g239:809700 90.25:..:2:9g2 .457950:2g7 .g .g/:7.3.0L 8./081g. 23094.2.9g.0.xg L3/088:7.-300.8g 20804.07/0.7.7g 3.7g3/g.7./ .-3/0 ./3-0 ::/0..0...4x17..g/:7..0.90 17/04.4 73/:3.8g 572g.08908./g .7/g2::7.70.xgL3970.70 90L3.9700 90....790 9..4.L314.079 73/:3.39:730 .07::.70 .7 /08:-17:3024.g50..44.70070..700.700..080 84./3973/:3.9g 572g.0800508909494..7-.05:9::/0572g.xg .39/0572g.70 5g534.9:7.73...L3.0.05g53/ .8.70 .xg.84.-0 :/3x.70 :209/0.-.70 90 8 ./:.4.-30 .. ..039g/0/05.78g.g94./054 .7./0 :.93g7g 2.:9g30.0:.xg . L38g7-g94.25L3.07/0 0./:...8gL 1.....0..0.:2g/x0050.0800 2:3.7.17:24.5738..45.0 904./.9g17:2:80x0 .07/0.-g 00801.44.34925..0: 84..9g:.49..590.73.2.047.79080.

 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->