P. 1
Expresii frumoase

Expresii frumoase

|Views: 634|Likes:
Published by Dan Mihaita

More info:

Published by: Dan Mihaita on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

Expresii frumoase - Compunere iarna · 12.16.

08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Iarna¨ sau ce
tin de anotimpul iarna:
'norii au început sá se cearná în stelute argintii¨
'západa s-a asternut ca o mantie albá si strálucitoare¨
'au început sá roiascá albinele cele albe ¨
'cerul este uneori înnorat alteori alb ca západa¨
'soarele nu mai este darnic si nu mai are putere¨
'iarna vremea este Iriguroasá¨
's-au dus zilele babei si noptile vegherii¨
'prin râpi adânci západa de soare se ascunde¨
'si mugurii pe creangá vád imbobocind¨
's-a dus západa albá de pe întinsul tárii¨
'reci podoabe-n ramuri goale¨
'iarna copiii sunt Iericiti¨
'Iulgi mari ca de vatá¨
'iarna cerne norii¨
'cununá de stelute argintii¨
'mantie albá, strálucitoare¨
'covoare albe si moi¨
'copaci de zahár¨
'Iluturi lucitori gátesc pámântul¨
'iaz de oglindá¨
'inimá de gheatá¨
'crengi gátite cu betealá¨
'câmp de cristal¨
'sirag de sániute¨
'ninge ca-n povesti¨
'hainá argintie¨
'gheatá ca oglinda¨
'stelute mici si albe¨
'Iulgii pluteau în zbor legánat¨
'Cráiasa Zápezii¨
'západa cade puzderie máruntá si deasá ca Iáina la cernut¨
'Ilori sclipitoare de argint se tes pe geamuri¨
'roiesc albinele cele albe¨
'copacii ca niste soldati muti si reci , cu zale de gheatá¨
'muntii ca niste uriasi adormiti sub omát¨
'copacii ca niste Iantasme¨
'zâna învesmântatá în alb¨
'crengi îmbrácate într-un palton de nea¨
'a asternut pe cer nori cenusii¨
'západá albá si puIoasá ¨
'iarna a pornit prin munti si vái¨
'a îmbrácat brazii si pinii cu coioace grele de západá¨
'a pus crengilor mánusi de puI¨
'roi usor de Iluturi albi¨
'iarna, vráiitoarea cea cáruntá¨
'Iulgul Iloare micá si rotundá, o minune de-o secundá¨
'alb ca spuma laptelui¨
'strálucitor ca un diamant¨
'Iluturas de argint zboará pe aripile nevázute ale vântului¨
'se ioacá de-a prinselea prin aer¨
'cad din cer ca niste márgáritare¨
'coioc de omát¨
'perlele mari si albve dansau în vázduh un dans Iantastic¨
'casele si-au pus cáciui de blaná albá¨
'a pictat Ilori de gheatá pe geamuri¨
'cerul ca un imens policandru¨
'západa ca un ocean de ninsoare¨
'Cráiasa poartá o rochie cusutá cu ace de gheatá si împodobitá cu stelute argintii¨
'clopotei de argint¨
Tags: anotimp, expresii Irumoase, iarna
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 77 Comments ÷
Expresii frumoase - Diverse · 12.16.08
Câteva expresii Irumoase ce le poti Iolosi în diIerite compuneri:
'izvoarele spun povesti¨
'gândácel cât un Iir de linte¨
'ploaie de luminá¨
'bulgáre de aur¨
'gândácel cât un Iir de linte¨
'ploaie de luminá¨
'bulgáre de aur¨
'gândácel îmbrácat în aur¨
'Iloarea îsi deschidea paharul ¨
'Iármitá de luminá¨
'gráunte de piatrá cât un munte¨
'revársat de zori¨
'lumina Iace minuni¨
'nuIerii ca niste comori de galbeni¨
'nuIeri ca niste potire plutitoare¨
'liniste neclintitá¨
'raze de aur¨
'picioare subtiri ca niste luiere¨
'muschiul gros ca o blaná a pámântului¨
'botul mic, catiIelat si umed¨
'blana moale , mátásoasá a iedului¨
'Iiinta Iragedá¨
'ochi îndurerati¨
'Iugá Iulgerátoare¨
'salturi îndráznete¨
'se avântá ca o ságeatá¨
'ochii lupului stráluceau lacomi¨
'se topeste în adâncul pádurii¨
'un lan de grâu se leagáná sub adierea blândá a vântului de vará¨
'sub bolta albastrá, lanul párea o mare aurie¨
'spicele încárcate de boabe se aplecau spre pámânt¨
'spicele priveau su semetie deasupra lanului¨
'nu sedea cá-ti sade norocul¨
'poti opri vântul, apa si gurile oamenilor ?¨
'milá mi-i de tine, dar de mine mi se rupe inima de milá ce-mi este¨
Tags: comparatii, diverse, epitete, expresii Irumoase
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 43 Comments ÷
Expresii frumoase - Compunere toamna · 12.16.08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Toamna¨ sau
ce tin de anotimpul toamna:
'soarele mângâie pámântul amortit¨
'copaci rosiatici¨
'Irunze aurii, arámii, ruginii¨
'lacrimile lui septembrie udá pámântul¨
'zâna cu rochie din Irunze ruginii¨
'toamna în caleasca ei de Irunze moarte¨
'îmbrácatá cu o rochie tesutá cu Iire de aur¨
'pe cap poartá o cununitá bátutá în pietre scumpe, în Iormá de Iructe¨
'soarele se ascunde dupá norii cenusii¨
'Irunzele strálucesc ca niste monezi de aur¨
'pádurile s-au îmbrácat într-o platosá de aramá¨
'mere aurii cu miros parImat si miez dulce¨
'picáturile de argint stropesc pámântul¨
'toamna picteazá copacii goi¨
'toamna picurá pete ruginii peste pámânt¨
'bruma argintie a împodobit grádina¨
'ramuri împodobite de culoare si luminá¨
'un vânt potolit aduce miresme de toamná¨
'culorile toamnei sunt Iárá egal : de la galbenul pal, la rosul de Ioc¨
'bruma apleacá Ilorile gingase spre iarba oIilitá¨
'vesela verde câmpie acu-i tristá, vesteiitá¨
'lunca, bátutá de brumá, acum pare ruginitá¨
'zâna belsugului si bogátiei¨
'covor Iosnitor¨
'Irunzele plutesc ca niste bárcute¨
'razele palide ale soarelui¨
'pomii îmbrácati de roade¨
'nori plumburii¨
'Irunze moarte¨
'pádurea tristá¨
'nu se mai aud triburile privighetorii¨
'covor de Irunze multicolore¨
'munca e în toi¨
'covor moale de Irunze¨
'copaci cu vesmântul de aramá¨
'toamna a vopsit Irunzele si Iructele¨
'vacanta a zburat ca un stol de rândunele¨
'clinchetul clopotelului¨
'miresme de toamná¨
'covor de aur¨
'pámântul stors cautá odihná¨
'recolte din belsug¨
'nopti rácoroase¨
'gutui amárui cu puI galben¨
'pádurea e ca un castel din basme¨
'se scuturá o ploaie albastrá¨
'pleacá pásárile cálátoare vâslind în înáltimi¨
'parIumul Ilorilor¨
'a spálat Irunzele cu ploaia rece¨
'culcá animalele în vizuini¨
'cheamá copiii la scoalá¨
'a început sá rugineascá Irunza-n codru si în vii¨
'trimite pásárile cálátoare în tárile de soare pline¨
'gâze plápânde , amortite de Irig, cautá adápost, sub stratul gros de Irunze uscate¨
'au rumenit Irunzele plopilor¨
'Irunzele de crengi se dezlipesc¨
'cu crengile ude si Iárá vesmânt¨
'salcâmii la poartá se-ndoaie¨
'pe stradá se plimbá iernaticul vânt¨
'si plânge cu lacrimi de ploaie¨
'ploua întruna, ploaie máruntá si bátea un vânt iute si rece¨
'nouri albi din care ságetau ace de gheatá¨
'zilele umede si reci vesteau apropierea iernii¨
'grádinele rámáseserá Iárá verdeatá¨
'val de brumá argintie mi-a împodobit grádina¨
'peste crestet de dumbravá norii suri îsi poartá plumbul¨
'si cum de la miazá-noapte vine vântul Iárá milá¨
'plânge-un pui de ciocârlie sus pe cumpána Iântânii¨
'si-a Iurat de prin ponoare puIul pápádiilor¨
'toate Ilorile soptirá întorcându-si Ietele¨
'un salcâm privi spre munte mândru ca o Ilamurá¨
'solzii Irunzelor márunte s-au zburlit pe-o ramurá¨
'cicá-n munte la povarna, plopii si râsurile spun cá vine un vânt de iarná¨
'si-auzind din depártare vocea lui tiranicá¨
'toti cilinii pe cárare Iug cuprinsi de panicá¨
'a început sá cadá bruma¨
'toamna Irunzele sunt galbene si arámii¨
'Irunzele copacilor s-au asternut pe câmp sub Iorma unui covor multicolor¨
'au început sá cadá Iulgi de nea , si iarna este aproape¨
'soarele nu mai încálzeste asa de tare¨
'oamenii îsi strâng recoltele de pe câmp în hambare¨
Tags: anotimp, expresii Irumoase, toamna
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 156 Comments ÷
Expresii frumoase - Compunere vara · 12.16.08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Vara¨ sau ce
tin de anotimpul vara:
'Iiica cea mai strálucitoare¨
'vine cu mireseme-n grai¨
'aerul devine arzátor¨
'cheamá copiii în vacantá¨
'soarele toarná peste lume iar¨
'Iluturii aleargá din Iloare în Iloare¨
'peste tot locul , Ilori de paradis¨
'natura toatá , pliná de culoare¨
'cáldurá înábusitoare¨
'toti pomii sunt în sárbátoare¨
'vázduhul miroase a ierburi, a Irunze proaspete¨
'mánunchiul strálucitor al razelor de soare se rásIirá din înalt¨
's-a ivit discul rosu al soarelui ¨
'cer senin, albastru ca Iloarea de 'nu má uit¨"
'pomi încárcati în luminá si culoare¨
'ca o pasáre máiastrá¨
'tárcatá si pepenoasá¨
'are gene din márar, ochii de mustar, obraiii de caisá¨
'soarele -cerc de Ioc¨
'mingea de aur de pe bolta azurie¨
'cárári de soare¨
'livezi scáldate-n aur¨
'a picatat cu un verde puternic toatá pádurea¨
'a acoperit pásunile si muntii cu verdeatá¨
'în copaci a atârnat mere si pere rumene¨
'pe sub-copaci a pus multe si Ielurite ciuperci¨
'rásuná mii si mii de glasuri ¨
'marea cea nesIârsitá, cu valuri înspumate¨
'nisipul Iin si argintiu¨
'pádure umbroasá¨
'vietátile pádurii¨
'natura îsi are rosturile ei¨
'adie un vânt potolit¨
'cerul se dogoreste¨
'soarele o pulbere Iiná de aur¨
'lanurile au culoarea aurie¨
'razele Iierbinti coc grânele¨
'spice de aur¨
'livezi îmbelsugate¨
'paiisti odihnitoare¨
'se secerá, se treierá, se culeg cirese, visine, piersici si caise¨
'soarele îsi trimite cu dárnicie razele¨
'Ilorile te întâmpiná cu parIumul lor¨
'soarele trimite copiii la munte sau la mare¨
'aurul holdelor¨
'ságetile de Ioc ale soarelui¨
'cáldura înábusitoare¨
'soarele arde ca un cuptor¨
'soarele îsi scuturá praIul de aur în aer¨
'a acoperit cu aur greu spicele de grâu si secará¨
'a cosit iarba grasá din luncá¨
'Ilorile de câmp s-au culcat în cápitele de Iân parIumat¨
'aburi argintii de rouá¨
'întindere de aur¨
'câmpie aurie¨
'Ilori albastre de cicoare , mai curate ca albastrul cerului¨
'valurile de grâu¨
'se înaltá cântecul greierilor ¨
'pâine proaspátá¨
'vâzduhul inundat de lumina ce izvoráste de pretutindeni, din înáltimi¨
'argintul iucáus al soarelui¨
'secerile vâiâiau în holde¨
'vázduhul a încremenit deasupra lumii¨
'mireasma grâului copt¨
'se vede satul ca ântr-o ceatá subtire¨
'licáresc stele mici ca niste tinte de argint¨
Tags: anotimp, expresii Irumoase, vara
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 40 Comments ÷
Expresii frumoase - Compunere Primavara · 12.16.08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Primávara¨
sau ce tin de anotimpul primávara:
'nori de cenusá¨
'câteva raze aurii¨
'Iiricele subtiri¨
'pámântul umed si negru¨
'suavá Iloricicá¨
'clopotel de argint¨
'pámânt de catiIea¨
'delicatul clopotel¨
'glas subtire si mic¨
'ca s-asculte cântáreata revenitá-n primávará¨
'clopotei si mazarele îmbátate de parIumuri¨
'toporasi ce se închiná gingaselor lácrámioare¨
'nuIárul din baltá vine întristat Iárá sotie¨
'se retrag de el departe râzând vesel între ele¨
'în poianá mai vin încá elegante Iloricele¨
'altele purtând în Irunte însirate pe o razá¨
'picáturi de rouá dulce care-n umbrá scânteiazá¨
'ele merg, s-aduna-n grupe, se Ieresc de buruieni¨
'iatá vin si gândáceii în hamide smáltuite¨
'în a noptii linistire o diviná melodie¨
'macul singur ros la Iatá doarme dus pe ceea lume¨
'din belsugul de verdeatá¨
'cárábusul de aramá s-a oprit pe umár¨
'cu mláditele plecate¨
'Iir de ghiocel plápând¨
'aduci belsug din tará¨
's-a desIácut din mugur într-o dimineatá caldá a începutului de primávará¨
'Iiica cea mai tânárá si mai Irumoasá¨
'mieii se ioacá pe câmpul verde¨
'ea trezeste la viatá întreaga naturá¨
'peste tot Ilori , verdeatá, pomi în Iloare, zumzet de albine, ciripit de pásárele¨
'mierla Iluierá în závoi¨
'rândunica cea voioasá îsi Iace cuibul¨
'zboará gândácei de tot neamul¨
'Iurnicele harnice lucreazá toatá ziua¨
'albinele cautá nectar¨
'de sub Irunze moarte se iveste ghiocelul¨
'soarele creste în cáldurá si luminá¨
'cáldura soarelui dezmiardá mugurasii¨
'dulce vânt de primávará¨
'natura-i în sárbátoare¨
'soarele cald si vesel¨
'soarele revarsá cáldura-i mângâietoare¨
'copaci în Iloare¨
'iarba a prins colt Iraged si nou¨
'mingea de aur¨
'câmp înverzit¨
'rândunica cea voioasá¨
'primávara scoate ursul din bârog¨
'pámântul se trezeste la viatá¨
'în desisuri albeste Iloarea ghiocelului¨
'noaptea scade, ziua creste¨
's-a dus západa albá¨
'zilele se Iac mai lungi, mai blânde¨
'cea dintâi rândunicá, venitá de departe, taie albastrul cerului ca o ságeatá¨
'primávara aduce Ilori în câmpie, vânturi line, calde ploi si veselie¨
'munca e în toi¨
'câtá Irumusete, câtá viatá si veselie peste tot locul¨
'primávara- anotimp cu multá miscare¨
'plápânzii ghiocei îsi scot clopoteii de sub západá si vestesc primávara¨
'zumzetul harnicelor albine¨

1.:7 3/g.0054x1448L3/10790..9/047 :23.0L2-7g.947.3/7: g5.73.-03 3:107.L /08. 53.-.89.9.800 .0/0:23g -:g70/0.75030.39.79g474.454x0/0./g ..07.425:307 .-g .0.:.9:32:390 70.0.80 .85:2.9:317/0390 54.:34.g 749:3/g 423:30/0 480..0/00..:3203854.0.73.7g50.399g .70 3 9030.07:..0 9 3/g.573800.8.38.:7 14.2./.9:7 708:78094220398 570817:24.0570817:24.0.34925 0570817:24.g .70 ..:5:8.:/0-..44..70.3 902g7g79..0/.5:8.39:: 804. /0.L2-7g.97g.8g ...:L3.73.//3.-g 5:14.:8:9g..2:7 .4247/0. ...:3/.9147/00./g.9-7.g/0 ..g./0..0..80.9L3.g/::3/.023:3 3:107.80 .5.:.702...3g.0700/0g5.703472g3: /05:1 74: 47/01:9:7.0/0:23g -:g70/0.7g94.54.8.- ..70.xg500.739 %.547395732:3x .:7 3/g.07 .3 90.3 90549705:994.573..739-4.9:317/0390 54.0.:3/g .739 .g78.g:90./042g9 507002.44.g5.5.g7:39g 1:: 14.7 .:890:x0.-. !4890/3/0 81.70 7g.4.70085:354.3/03384..7: 1g72xg/0:23g 7g:390/05.xg L254/4-9g.39 1:9:7. .381.0780W  90.590: 897g:..

:.L3.23.7002305g239:.g.9:7 708:78094220398 570817:24.-080.:85705g239 85.5g239:: -49:2./070.425:307.:170/0.80 !4890/3/0 81.39: .:74.:748../3..39::/0.712.:L2-7g.:99: %4.3/07:800.:7 5.7.:5::897g:.45.:7 5g/:708 .720:805902-70:/g5g239: 3.790 L2-7g.9g.7398974508.0057./02g.0.8.:474.0 2g9g84.5. 84.2g 2070.:7g50907:3508905g239 .0780 059090 0570817:24.8:57.:7.:250 L31472g/017:.425.70.3g.74 .5g239: 94.7g2 7:3 .9 20/:..0 5.23..4.90 84.708:-x7. :704.03:  17:300897g:.: .90/0-4.0/017:3024..90.7/02302807:5032.80 425:307094.0/0..:3:3xg-g9:9gL3509708.9L397 45.:7 .:8:8020x0/0. 8..42 809450 90L3.8g.0x3/0.9 /.0.9g 4..24.0250397:.3 90:070 2: .3:: 3: 0/0.:27485..0 20890 %..5.7.L3/:707.W  .9 :20/ -.247x9 .79g4.:5g/:7 :3.g7..70080.70 8.42.20347 2g2 /0930 /..g x ..3:5g70./03474. 17:30..7g 8:--49..05491144890L3.897g .4.0x08:9g.17.50.23.39g.554. .9:7L3/7g30x0 80..9.23..-3/g.0/317:307:3 94.0/:: 13x..23.45.910.:7 50.0/g 4...3 902430/0.23.5.34925:94.48g0...x 1:g1:07g94.g9:70/0.-.8.00L3...08.:3/0/:5g347.7.94 g/0.g3g8:-. .0570817:24.0.80.3.4-.: 54x457..:70 85.90.4 94.

.4.0 239:/0.L3...0 .45.:9g./0 3475:2-:7 17:3024..3...084.820 808..23.g14703.:7:203917:30054547 17:300/0.50.-03 5g/:70.490/3-0 : 345x7g.917:300..890/3-.3954949..70380/0508.-7:2.:.4714 3947 17:3005:908.2g7:.:/97-:7057.005.../0.250.:9:7g454.:47094.2.:3.4.79g80 3/4.:5:1.454x0:: 270820/094.:4.:.x/074.0.4470 2:3.4.70530 05g53/0 .23g ..90 .4724.09:.790 5g/:70.g5g8g70.9:748/017:30:8.7-.3x.:54.47/0.-03:5.-0 ::: -4gx0 .:3 .. -g9:9g/0-7:2g .458917:300 17:.74 :/014.4/7: L3.07/0.4.:9g4/3g 70.00L3..:7 5g239:89478.70L3xg70/084. 7.0L394 ..45.23g .7.0.:3894/073/:300 ..9.897g 50.: 9789g .080.8.85g..71:2:14747 .-:7. ./0.0 .4.7390.900 .0/017:30 .:.. -7:2.....05:98g7:30.0947 .474.:x0 7..32..0.47/017:302:9.g17:3..L254/4-97g/3./:..0 239 8. 08570.80 :9:.0 909g :3.247x90/017 . 3..70.g. .419g .70: 542L2-7g.2g 94.2g.83/L3L3gx2 5.9789g 3:802.:25.2:7L254/4-90/0.70 :23g :3...gg94.0270820/094.70.54.7030:/0 1g7g.2308:391g7g0..707:39g 3.gg94./g5489 8:-897.g .-. 972905g8g70.3 90-g7. .

:2708020 37..07/0.L3.45..:2/0.39 530.45L3.4.7.:. 545 78:7085:3.0890.7g/314.0.05:98g.574.g.70094.70 4.:573 /05.073 7g/3007g2g80807g1g7g..34925 0570817:24.:3.39/0.7.:.947. .257.85702:39023/7:.9 .70 .9:7.0 x3/0.4900/050.70 508909494.g .478 .g/::274./0-7:2g.0.:3:.:..3.54.708:850.0..472:9./g-7:2.:4.: 147/05.79g5:2-: 8.:-:7950 47.2-.70..590.50897.05491144890L3. 50890.g 32:390.70 .350.:897g:.. 8.2..3/: 10x00 :38.07:/0.. 1.23.70 %. !4890/3/0 81.73g50890:20.:99: './g8052-g073.7003:2..85090 2g3:3.705:1:5g5g/47 94.72/054..9.W  .2.80 425:3070.0/00.0570817:24.258:-1472.9g 53g/0./09.30:3..90.0890.2:7g .901470 4597gL3947.:3//3/05g79.4.2:7g 8417:30472g7:3908 .02g7:39g -g90.7.g7.701:.17:3008:39.70 94x5428:39L38g7-g94.23..9/05735434.0 54:.39:90 70.L3. .50 84.7g947 .g0 90.:L3.L254/4-97g/3./8 3. 94.7 1:9:7.39:1g7g2g 530 :35:/0.3xg 84.70L314. 9073:950.:.203L 897370.1393  .0.4.3.94./g1:/030.30..5745070.30.:.:25g3.897g:.30.80 94.L397:3..0 34:7.7g2 17:300..g/:7gL3g-: 94.447 .708g09.425:307.73g  .-030 .7.g3478:7L 54.07-:7 .70 909/0/:2-7.4.0250397:.:97. 54.047/084.7..2g.17:30574..-/3.80.05:98g.41.73.g 34.xg 00:20/0 70.34925:.g 94x.:.73902 ..70807g817g/3L3..73.70 ..xg .80.25L3. .94.8.1:7.9:7 708:78094220398 570817:24.

258 .14.739/074:g L393/070/0.:5.700.08.1:/0..xg L3.:.45079..:.07:80/4470 90 84.45.0L2-0 :.:0.07 .70: .:4. .45.84..:507.-:7..084..7g .739: 5g/:70:2-74.700 45:-07013g/0.:5947 84. 30 5078..:7:4/047 8g0x0/014.8:7 2.9L3.07/05:9073.7300 85.489. 230./014.71:2.70..:7 .8g/3:3.90 385:13 ..8g702g.L ..g/:7.4./0.90 3.:7L3..2.:7 .:7L385:2.:7 .g7.30817 9g .7 4-7..9g 505034.94.70 .8g 84.70: .00107-3x.700L 97290.07.09gx05g/:7 3.:4..07/0. 7g8:3g2 2/0.700 .g7g7/084.:.:.45..07g 8097007g 80.9g5g/:70.9:7.L3g-: 94.450795g :30 2:3x.00/07: 80.xL3:23g .00 147090L39253g.7-.70 .45.078033 .8g ...3954949 .:/g73.7 4.707489:700 .07..70 84.9 .7/0.5:82:90 10:790..:.70 .:7/050-49.-.700L 8. 94/394./02: 9.897g 9g7.7.:..70097290..80 84../0:3.0.9.:..2:3908.9/8... .8g .5.g/./0.:3.:770:85.:70 7.::3.70030/32g7.92070 50707:2030 508:- .70.90 5.:7 .973.g 1470/0.8 .71:2:47 84.:70 .3:70.g5x00/0135.70..0/0.70 8080.70 0 ..9./0 3:2g:9 542L3.897:..:9:7g57.:74 :.

 /0./::3:3/.xg.7.30L39789.80 .4..05491144890L3.0570817:24.397 4.0x3/0.71:2:7 94547.84.3 90x390/0.7.390..7.720/:850.425:307.xg/4.34925:572g.00 .702039/0.390.xg8:-x70 .70 3:2-7g8..x.85g9g .:700747 530574.454x0 2.:.3L3.0.2/082gx:90 L3.:70/07: 80L3.8:57.039g 3572g.8 .008:-x7 5g239::20/ 307: 8:.g00...:20 .91g7g84x0 807097.03: g .80 425:3070!72.:83:774 .07:: . 347/0.47g 90/05709:93/03 /3L3gx2 .905047.9g...:90....700L2-g9. .3g204/0 2.70 2.8.g: .7g .739::.:L34/0 .9/0:23.39g70..3g3.g147.90..0..0/08.070...90/05..080L397000 L354. !4890/3/0 81.4.82.g708. 37:50 8010708.:7.250..:7 17.1.7::.739 %.L3.0L3.897:.0250397:..9:7 708:7809 4220398 570817:24..g 5..3 3/g..70 3:1g7:/3-.080L3.7g24.7..70: 80.79073/.454x0 .:2 270.g 00207 8 .80.8.345x3 9704/.34925 0570817:24..g/::..739 5g239/0.7.390147..W  .9:.8970/0.-..3g2.90. 047g. .0.910.g9:7/074:g/:..9:.g .-.0. 8..00.88:-x70 2./0-:7:03 .9005:793/L317:390L3 7.459 80./:3.:70 147.89002.70.454x0/0.90./00/05.9g.:99: !72g.

70 .00.70070.7g 1. :209:.93g7g 2.....0L 8..L3.0800508909494.2.8g 572g./g.1:07gL3g.7.4x17...-.790 9.2: 1:73.0.:9g30.:-: -4.9.8gL 1.-300..0: 84.25L3.700.7..44.39/0572g.08908.70:/02..g7g-: :/0.-0 9014.0/094930.17:24.897:.4 73/:3../054 .0.7 /08:-17:3024.g/:7..70 90L3.0.90:78:/3-74 5g239:809700 90....0800 2:3.0.05g53/ .7. .g/:7.:3 2.457950:2g7 .-3/0 .250 .:2g/x0050.07/0 0...70 5g534.4.44.07::.xg 542L314.xg .05:9::/0572g.45.79080.: 572g.g ./:.3.454x0/08:-g5.7.70.78g..700.7-.-0 :/3x.  /:..7.7/g2::7.590.0L394 .2..0147L3.0 904. .8./:.70 .xgL3970.07/0.xg .g94.9:7./g .xg L3/088:7.g50..-g 00801../081g..2g8 .4.079 73/:3.73.L314.9700 90..-30 . 23094.0/ 34: 230.49../0..0.73.70.xg.70 :209/0./0 :.8g 20804.48g0.0.:2:9g2 .9g 572g.:7 .0.34925.9g..9g:..../3-0 ::/0.g/:7g :23g . L38g7-g94.0:: 34.7g3/g./3973/:3.-30 .5738.84.047.8...0:.:9/32::7L397 4/230.25:.9g17:2:80x0 ../:8g5.7g 8 ..759/05g8g700 207..90 17/04.572g.07/0.70 84...7g 3.080 84./ .70 90 8 ..39:730 .039g/0/05./.9:7g 50890949147 .

 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->