Sunteți pe pagina 1din 4

Realizaţi modelul cutiei de mai sus.

Algoritm
1) Extrudaţi un contur dreptunghiular, 100×50, pe lungimea de 40 mm.
2) Selectaţi o faţă 100×50, deschideţi o schiţă şi, folosind Convert Entities, creaţi conturul
feţei. Folosiţi Offset, pentru a ajunge la un alt contur, 96×46. Închideţi schiţa.
3) Apelaţi la comanda Extruded Cut, pe lungimea de 5 mm, pentru a crea zona cu perete
subţire.
4) Selectaţi faţa plană pe care aţi realizat ultima schiţă. Trasaţi un dreptunghi 92×42, care vă
conduce spre realizarea, tot prin Extruded Cut, a cavităţii cutiei. Puteţi folosi, ca şi în
cazul precedent, Offset.
Realizaţi, conform algoritmului de mai jos, modelul roţii din desenul de mai jos.

1) Trasaţi, în planul Front, conturul secţiunii pe sfert, fără canalul de pană şi găurile de
echilibrare.
2) Folosiţi Revolve, pentru a obţine corpul roţii.
3) Trasaţi, pe butucul roţii, schiţa necesară pentru obţinerea, prin Extruded Cut a
canalului de pană. Închideţi schiţa.
4) Realizaţi canalul.
5) Trasaţi, într-o schiţă plasată pe o faţă de pe corpul roţii, cele 8 găuri. Folosiţi
Circular Pattern. Închideţi schiţa.
6) Prin Extruded Cut, realizaţi găurile de echilibrare.
Realizaţi modelul 3D al prismei străpnse de canalul cu secţiune circulară, din figura de mai sus.
Urmaţi algoritmul de mai jos.
1) Construiţi prisma, prin extrudarea unui dreptunghi.
2) Selectaţi o faţă 60×50, deschideţi o schiţă şi trasaţi un cerc Ø25, cu centrul plasat în
punctul de mijloc al unei laturi de 50 mm. Închideţi schiţa.
3) Folosind punctele de mijloc a trei muchii de 50 mm, activaţi un plan, în care deschideţi o
schiţă. Normal to.
4) Trasaţi cercul R80, cu centrul în colţul evident. Trasaţi şi dreapta care porneşte colţul
plasat pe aceeaşi muchie de 150 mm. Folosiţi Add Relation şi faceţi ca dreappta să
devină tangentă la cerc. Folosiţi Trim Entities şi realizaţi traseul-axă, din secţiune.
Închideţi schiţa.
5) Activaţi Insert, Cut, Sweep şi impuneţi cercul, în calitate de Profile şi traseul –axă drept
Path. Ok, pentru a obţine modelul.
Realizaţi modelul din figura
de mai sus, folosind algoritmul următor.
1) Deschideţi o schiţă, în planul Front şi reprezentaţi un dreptunghi 150×100, cu colţul
din stânga-jos în origine. Închideţi schiţa.
2) Extrudaţi dreptunghiul, spre ecran, pe distanţa de 120 mm, pentru a obţine o prismă.
3) Selectaţi faţa laterală (sau planul Right); inseraţi, cu Insert, Reference Geometry,
Plane, un plan, plasat la 10 mm de Right, în interiorul prismei (veţi obţine Plane 1);
după OK, mai inseraţi un plan, în aceeaşi direcţie, la 50 mm de Plane 1; repetaţi
operaţia, plasând Plane 3, la 50 mm de Plane 2; în sfârşit, inseraţi Plane 4 la 30 mm
de Plane 3, după aceeaşi procedură.
4) În Plane 1, trasaţi un cerc Ø80, cu centrul în centrul de masă al secţiunii prin prismă,
în care se lucrează.
5) În Plane 2, trasaţi un cerc Ø25, concentric cu primul cer; similar, în Plane 3, trasaţi
cercul Ø90; în planul Plane 4, trasaţi un cerc pe care, folosind Add Relation, îl
impuneţi ca fiind Ø25.
6) Activaţi, în bara View, vizualizarea Wireframe (reţea).
7) Impuneţi comanda Insert, Cut, Loft, apoi impuneţi ca profiles, succesiv, cele 4
cercuri. OK. Reveniţi la vizualizarea Shaded With Edges.
8) Selectaţi planul Front (sau o faţă corespunzătoare a prismei), apoi inseraţi un plan
paralel cu faţa selectată sau cu planul Front, care să treacă printr-un punct de mijloc
al uneia dintre muchiile perpendiculare pe Front. OK.
9) Insert, Cut, With Surface, pentru a tăia prisma, în scopul obţinerii formei de turnare,
din figură.
10) Construiţi forma conjugată şi, pentru ambele forme, realizaţi dispozitivul de montare
(ştifturi şi găuri).