Sunteți pe pagina 1din 7

PAC 6

I. Deschideţi din Help, Online Tutorial, lecţia Revolves and Sweeps. Urmaţi algoritmul
indicat, pentru a realiza modelul din lecţie.

II. Realizaţi modelul unui CAPAC DE POMPA DE APĂ de tip auto.


Exersaţi, pe parcusul algoritmului de mai jos, utilizarea procedurilor de nervurare şi

Fig. A.4.1
folosire a găurilor.
Figura A.4.1 cuprinde un capac de pompă turnat, în
reprezentare completă şi în secţiune. Lagărele cu
rostogolire sunt plasate în zone simetric plasate, la
extremităţi. În interior sunt prevăzute canale pentru
asigurarea axială a rulmenţilor.
Trasarea modelului spaţial urmăreşte procedura de
mai jos.
1) Deschideţi obişnuita schiţă, în planul frontal şi
realizaţi poligonul reprezentat în figura A.4.2. Linia
verticală faţă de care sunt date cotele de 25 mm, 16
mm 13 mm este o Centerline, invizibilă din cauza
suprapunerii cotelor. Cele două canale pentru
inelele de siguranţă sunt realizate folosind aceleaşi
cote, dar prin simetrie.
2) Apelaţi la Revolved Boss/Base sau la lanţul
Insert, Boss/Base, Revolve şi rotiţi, pentru
realizarea corpului fără nervuri, conturul din fig.
A.4.2 în jurul axei Centerline. Selectaţi, dacă este
nevoie, în caseta Revolve, conturul şi, eventual axa,
Fig. A.4.2 ca prim parametru. Unghiul de revoluţie este
de 3600.
3) După vizualizare, reactivaţi planul Front,
apelaţi la Normal to din View, apoi realizaţi o
nouă schiţă, ca în figura A.4.3. Linia înclinată
cu 700 intersectează conturul modelului şi este
limitată de acesta. Închideţi schiţa.
4) Activaţi procedura Rib (nervură), din lanţul
Insert, Features sau direct din bara Feature. În
caseta de dialog, impuneţi Both Sides ca
opţiune de grosime (Thikcness), direcţia spre
axă, deschideţi înclinarea (Draft On), impuneţi
un unghi de draft de 150 şi activaţi opţiunea
Draft Outward, pentru lărgire. OK.
5) Urmează un proces de realizare a racordărilor
Fig. A.4.3 specifice turnării. Activaţi comanda Fillet,
direct din bara Features sau din Insert,
Features, Fillet/Round. Se deschide caseta Fillet
1, în care impuneţi ca tip de racordare Face Fillet,
o rază de 5mm şi selectaţi cele două feţe
(suprafaţa cilindrică exterioară a corpului,
respectiv suprafaţa îngustă a nervurii), ca în figura
A.4.5. OK ţi obţineţi prima racordare.
6) Repetaţi operaţia de la punctul precedent,
pentru racordarea din cealaltă extremitate a
nervurii, selectând corespunzător feţele şi
impunând o rază de 2 mm.
7) Realizaţi racordarea muchiei verticale a
nervurii cu rază variabilă, pe una din feţele sale:
Fillet, cu opţiunile Variable Radius, şi, în
punctele semnificative (la cele două extremităţi),
Fig. A.4.4 impuneţi razele de 5 mm şi de 2 mm (în V1,
respectiv V2). OK.
8) Repetaţi operaţia pe cealaltă faţă a
nervurii.

Figura A.4.5
9) Multiplicaţi nervura, prin Insert, Features, Circular Pattren, sau, direct prin Circular
Pattern, pe bara Features. În casetă, selectaţi în prima opţiune axa multiplicării (axa modelului,
sau, dacă nu este vizibilă, activaţi mai întâi în View, Temporary Axes, apoi treceţi la
multiplicare). Ca număr de elemente de multiplicat,
impuneţi 4 şi activaţi butonul Equal Spacing.
Elementele de multiplicat (Features to Pattern)
sunt nervura şi racordările, pe care le selectaţi pe
ecran.
10) Deschideţi o schiţă nouă, pe faţa superioară a
flanşei capacului. Trasaţi o dreaptă, ca în figura
A.4.6, între punctele care reprezintă punctele de
extrem ale racordărilor. Trasaţi un punct în mijlocul
liniei trasate. Închideţi schiţa.
11) Selectaţi pe faţa superioară a flanşei capacului,
punctul abia realizat. Activaţi comanda Hole
Wizard din bara Features, sau urmaţi traseul
Insert, Features, Hole, Simple, pentru a realiza o
gaură în flanşă. Pentru comanda directă, se deschide Fig. A.4.6
caseta Hole Definition, în care selectaţi Hole
(gaură simplă). În rubrica Hole Diameter&Fit, introduceţi diametrul de 12 mm (eventual
selectaţi mai întâi, în rubrica Standard, ISO. Pentru Hole Type&Depth selectaţi Though All,
pentru gaură străpunsă. Next şi selectaţi din nou punctul care va fi centrul găurii, apoi Finish. Se
obţine gaura de Ø 12 mm, străpunsă.
12) Multiplicaţi gaura Ø 12 mm, pentru a obţine câte o gaură în fiecare sector limitat de nervuri
(4 găuri, prin Circular Pattern). Nu uitaţi să indicaţi direcţia, folosind linia de axă sau
Temporary Axes.
13) Teşiţi, cu Chamfer, impunând
0,5×450 în casetă, pentru muchiile
circulare exterioare ascuţite.
14) Salvaţi sub un nume potrivit.
15) Selectaţi, cu click-dreapta
procedura Hole, în Feature Manager
Design Tree şi apoi optaţi pentru Edit
Feature. Selectaţi în casetă
Countersink (gaură cu teşire), la tip
de gaură, impuneţi Through All, ca
End Condition& Depth, la rubrica
Hole Fit&Diameter impuneţi Normal
şi 0,472 in, iar la rubrica C'sink
Diameter&Angle impuneţi 0,58 in,
respectiv 1000. Next, apoi selectaţi iar
centrul găurii, şi, după Finish, obţineţi
teşituri pe găuri, ca în figura A.4.7.
Fig. A.4.7 16) Salvaţi sub un alt nume şi
încheiaţi.
III. TEHNICA MODELARII FOLOSIND UNIREA UNOR SOLIDE PRIN SWEEP PENTRU
A OBŢINE UN MODEL COMPLEX

Procedura urmăreşte crearea unui solid prin unirea mai multor solide deja existente.

Fig. 1. Fig. 2
Solidele de legătură vor fi create prin procedura SWEEP (realizarea unui solid prin deplasarea pe
o traiectorie impusă a unui contur închis.
Unirea solidelor (MERGE) reprezintă o
opţiune folosită pentru "rigidizarea"
construcţiei.
Operaţii preliminare: deschideţi un
nou spaţiu de reprezentare şi impuneţi ca
plan de lucru planul frontal.
Realizaţi apoi cercul din fig. 1, cu
cotele aferente.
Realizaţi şi linia lungă de 60, pe
care o legaţi de o alta, sub origine, printr-
un arc tangent, de rază 6 mm.
Fig. 3 Trasaţi linia
de axă
(CENTERLINE) care
să coincidă cu axa
verticală a sistemului
de cooordonate.
Obţineţi schiţa din
fig. 2.
Ieşiţi din
Fig. 4 schiţă şi acţionaţi
procedura
REVOLVED
0
BOSS/BASE. După un OK pentru 360 , în zona grafică apare reprezentarea din fig. 3, în vedere
izometrică.
Cele două solide vor fi folosite pentru obţinerea unui volan. Este necesară unirea
solidelor reprezentate prin spiţe.
Fig. 5
Folosiţi în continuare opţiunea Hidden Lines Visible, pentru a beneficia de vedere în
interiorul corpurilor şi pentru
a fi evidenţiate, dar nu activ,
liniile de construcţie. Activaţi
planul RIGHT, cu opţiunea
NORMAL TO, în care
executaţi o schiţă similară cu
cea din fig. 4, centrul elipsei
fiind plasat la jumătatea
grosimii butucului central.
Cotaţi, apoi reveniţi în planul
frontal. Atenţie la închiderea
schiţei.
În planul frontal, cu
opţiunea NORMAL TO
activă, trasaţi, folosindu-vă
Fig. 6 de arcuri de cerc sau de o
curbă SPLINE (definită prin
puncte) o curbă care să aibă
aspectul aproximativ din
fig. 5, care să unească
centrul elipsei cu centrul
cercului care defineşte
secţiunea prin inelul
exterior al volanului.
Activaţi apoi o vedere
isometrică, pentru a obţine
fig. 6.
Ieşiţi din schiţă şi
activaţi comanda SWEEPT
BOSS/BASE, pentru a
realiza un solid prin
deplasarea unui contur
închis în lungul unei
traiectorii directoare. Aveţi
Fig. 7
grijă ca, drept curbă
directoare (Path) să fie
selectată curba abia trasată, iar ca profil, selectaţi în zona grafică elipsa, ca în fig. 7. Un OK în
caseta de dialog Sweep face să apară o spiţă a volanului.
Pentru a realiza mai multe spiţe (trei sau patru), folosiţi multiplicarea circulară (Circular
Pattern), din paleta Features.
Ca parametri, pentru Pattern Axis,
selectaţi axa volanului (eventual introduceşi
o axă temporară din View), ca unghi
introduceţi 1200 , ca număr de obiecte
(Number of Instances) tastaţi 3, iar drept
Features to Pattern, selectaţi operaţiunea de
Sweep. Aveţi grijă ca opţiunea Equal
Spacing să fie inactivă iar opţiunea
Geometry Pattern să fie activă. După OK,
obţineţi aspectul din fig. 8.
Următoarea operaţie este cea de
modificare a numărului de spiţe, folosind
Fig. 8 capacitatea de a utiliza ecuaţii de spaţiere a
SOLIDWORKS.
Executaţi dublu-click
pe procedura de multiplicare,
din Feature Manager Design
Tree (lista cu operaţii, din
stînga spaţiului de
reprezentare). Vor apărea un
ungi de 1200 şi cifra 3,
ambele cu albastru. Selectaţi
Equation din bară sau din
Tools, apoi Add pentru a
adăuga o ecuaţie şi selectaţi
unghiul de 1200 (albastru).
Adăugaţi, în caseta deschisă
Fig. 9 = 3 6 0/ şi în continuare

selectaţi cifra 3 din zona grafică. OK, pentru a închide ecuaţia. Pentru a modifica numărul de
spiţe, selectaţi prin dublu click multiplicarea, dublu clic pe numărul de elemete (3), pe care îl
modificaţi, în caseta apărută. OK şi Rebuild din bară. Dacă numărul de elemente introdus este 5,
numărul de spiţe devine 5.
Realizaţi, folosind procedura Extruded Cut locaşul de prindere, în butucul volanului.
Selectaţi faţa superioară a butucului, pe care schiţaţi un cerc de diametru 10 mm. Activaţi
Extruded Cut din Feature Manager Desgn Tree. În casetă, impuneţi gaură străpunsă (Trough
All), 50 pentru Draft Angle şi activaţi Draft Autward, pentru evazare. După OK veţi obţine
aspectul din fig. 9.
Pentru vizualizare mai precisă activaţi Section View (secţiune) din View.
Modificaţi, după propriile preferinţe construcţia.

S-ar putea să vă placă și