Sunteți pe pagina 1din 8

PAC 7

I. Realizarea modelului unui mâner din matrial plastic, folosind proceduri de editare a
muchiilor. Aspectul modelului este cel din figura I.1.
1) Realizaţi în plan frontal, shiţa din figura I.2, pornind de la un dreptunghi 40×100
mm. Folosiţi facilitatea oferită de indicarea mijloacelor laturilor.
2) Extrudaţi, pe distanţa de 10 mm, folosind un unghi de Draft de 200.
3) Activaţi comanda Fillet, din bara Features (sau Insert, Features, Fillet) şi, în caseta
Fillet, optaţi pentru Face Fillet. În caseta de dialog Fillet, selectaţi cele două feţe,

Fig. I.1 Fig. I.2

între care se face racordarea şi linia de sprijin (Hold Line în Fillet Options), aşa
cum sugerază figura I.3. OK.
4) Folosiţi aceeaşi comandă, pentru a obţine încă o racordare de tip Face Fillet. De data
aceasta, selectaţi cele două feţe, ca în figura I.4. Hold Line va fi o muchie abia
obţinută.OK.
5) Folosiţi în continuare comanda Fillet, cu opţiunea Variable Radius şi selectaţi, drept
obiect,

Fig. I.3 Fig. I.4

Fig. I.5 Fig. I.6


muchia obţinută tot prin racordări, la care se referă razele din figura I.5. Valorile
introduse pentru cele patru raze sunt, de sus în jos, 2 mm, 5 mm, 5 mm şi 2 mm. OK.
6) Întoarceţi piesa şi priviţi Normal To pe faţa plană mare, rămasă neafectată de Draft
(faţa opusă celei pe care s-au realizat racordările). Realizaţi shiţa din figura I.6.
Fig. I.7 Fig. I.8

Fig. I.9
7) Extruded Cut, pe toată grosimea, pentru a îndepărta conturul din fig. I.6.
8) Urmează racordarea din figura I.7, de tip Face Fillet, cu Hold Line. Operaţia
următoare se referă la racordarea simetrică şi se desfăşoară după aceeaşi procedură.
9) Rotunjirea mânerului în zona concavă se realizează tot cu Fillet, cu opţiunea
Variable Radius, aşa cum sugerează figura I.8. Valorile razelor sunt 2 mm, 5 mm, 5
mm şi 2 mm, pornind de la oricare extremitate.
10) Urmează realizarea, prin multiplicare prin simetrie, a corpului complet al modelului.
Activaţi comanda Mirror, direct din bara Features, sau folosiţi lanţul Insert,
Pattern/Mirror, cu opţiunea Mirror, pentru a oglindi modelul parţial, în raport cu
un plan sau cu o faţă plană. Alegeţi o poziţionare convenabilă, folosind Rotate View,
pentru a impune drept Mirror Face faţa rămasă neafectată de racordările succesive,
în caseta de dialog Mirror, aşa cum arată figura I.9. Selectaţi întreg modelul, pentru
a preciza că multiplicarea se referă la tot corpul (Bodies to Mirror în aceeaşi casetă
de dialog.)
11) Introduceţi un plan paralel cu planul perpendicular pe planul în care aţi executat
prima schiţă, care să treacă prin punctul Vertex (figura I.10). Folosiţi Insert,
Reference Geometry, Plane. În caseta de dialog Plane, optaţi pentru Parallel Plane
at Point,
cu care
operaţi.
12)
În planul
trasat,
pentru
care
selectaţi
Normal to
din bara
View,
trasaţi un
contur
care să
reprezinte
o secţiune
realizată
Fig. I.10 Fig. I.11 de plan
prin unul
din braţele mânerului, aşa cum indică figura I.11. Folosiţi deci geometria existentă.
OK.
13) Extrudaţi noul contur, spre exterior, fără Draft, pe distanţa de 20 mm.
14) Repetaţi operaţia de la pct. 13) pentru celălalt braţ al mânerului.

OBSERVAŢIE
Se poate folosi şi tăierea modelului
după planul construit la pct. 12), prin
lanţul Insert, Cut, with Surface,
operaţia fiind urmată de schiţe în
care, folosind Convert Entities,
transformaţi muchiile obţinute în plan
în cele două contururi cu care operaţi
la pct. 13) şi 14).

15) Selectaţi feţele plane abia obţinute


şi realizaţi, în ambele, schiţe care Fig. I.12
să arate ca cea din figura I.12.
16) Folosind Extruded Cut, realizaţi
găurile Ø5 mm, adâncimea fiind de 10 mm.
17) Folosiţi diverse posibilităţi de vizualizare.
18) Imaginaţi-vă un alt mod de prindere a mânerului. Construiţi-l.
19) Salvaţi sub un nume sugestiv (maner), Close, Exit.
II. Realizarea furcii unei cruci cardanice.
1) Deschideţi o schiţă în planul Front şi
trasaţi un contur ca cel din figura II.1.
Laturile sunt orizontale, respectiv
verticale.
2) Extrudaţi conturul pe distanţa de 50 mm,
fără Draft.
3) Activaţi comanda Fillet şi, în caseta de
dialog setaţi Full Round Fillet, apoi
urmăriţi notaţiile din figura II.2 şi: Face 1 ≡
Side Face 1; Face 2 ≡ Center Face Set; Fig. II.1
Face 3 ≡ Side Face 3. Full Preview vă

Fig. II.2

Fig. II.3.
permite să vizualizaţi operaţia de racordare prin care, practic dispare o faţă. OK.
4) Repetaţi operaţia Fillet, dar, de data aceasta folosiţi selectările din figura II.3, pentru
a obţine un Full Preview ca cel sugerat. OK.
5) Sele
ctaţi

Fig. II.4 Fig. II.5


planul Right, în care veţi lucra, dacă aţi respectat poziţia dreptunghiului iniţial, în fig.
II.1. Dacă nu, plasaţi un nou plan, tangent la una dintre suprafeţele obţinute prin
Fillet, normal pe lungimea modelului. În Right sau în planul nou, deschideţi o schiţă,
în care trasaţi cercul din figura II.4.
6) Extrudaţi, dar, de data aceasta folosiţi opţiunea de extrudare după două direcţii, fără
Draft. De exemplu, după direcţia 1 extrudaţi până la suprafaţa convexă apropiată (Up
to Surface în loc de Blind), iar după direcţia 2, impuneţi o extrudare spre exterior de
10 mm. OK. şi veţi obţine modelul cu aspectul din figura II.5.
7) Tot fig. II.5 sugerează şi operaţia următoare: selectaţi o faţă plană şi realizaţi,
concentric cu muchia circulară, cercul Ø 25 mm.
8) Extruded Cut, fără Draft, pe toată grosimea modelului (Through All) şi realizaţi
gaura străpunsă, Ø 25.
9) Selectaţi o faţă plană perpendiculară pe cea în care aţi relizat schiţa precedentă.
Trasaţi, ca în figura II.6, un contur închis, obţinut dintr-un cerc Ø 30 mm, concentric
cu muchia circulară şi un dreptunghi cu lăţimea de 30 mm. Prin Trim, îndepărtaţi un
semicerc şi o latură scurtă a dreptunghiului, asigurându-vă, prin Fix, Add Relation şi
Smart Dimension că aţi obţinut conturul închis. O latură a dreptunghiului a fost
suprapusă, prin Add Relation, peste muchia aparentă din stânga modelului (în

Fig. II.6
Fig. II.7
figură).
10) Cut Extrude prin Trough All şi obţineţi modelul parţial din figura II.7.
11) Pe faţa circulară plană din stânga (fig. II.7), pe care o selectaţi, trasaţi un cerc Ø 30
mm, concentric cu muchia, într-o nouă schiţă.
12) Extrudaţi, fără Draft, spre exteriorul modelului, pe lungimea de 30 mm.
13) Pe noua faţă plană, într-o nouă schiţă, trasaţi un cerc concentric cu muchia, cu
diametrul de 23 mm.
14) Extrudaţi cercul, spre exterior, fără Draft, pe lungimea de 40 mm.
15)

Fig. II.8

Selectaţi faţa plană, cu aspectul de coroană circulară. Normal to, apoi deschideţi o schiţă.
Trasaţi cu Centerline, prin centru, linia de axă verticală. Tot pe verticală, trasaţi o
linie, care să taie muchiile vizibile, în partea de sus. Poziţionaţi linia, la 2 mm de axă.
Selectaţi atât linia, cât şi axa, şi, cu Mirror, realizaţi copia liniei, prin simetrie.
Convert Entities şi transformaţi muchia circulară exterioară în cerc. Selectaţi muchia
interioară şi, din nou Convert Entities, pentru a o transforma în cerc. Selectaţi şi
ştergeţi linia de axă, apoi, cu Trim, îndepărtaţi toate liniile şi arcele, cu excepţia unui
contur închis, cu două laturi verticale, plasate la 4 mm una de cealaltă. Celelalte laturi
sunt arce, provenite din cercurile convertite.
16) Extrudaţi conturul, pentru a obţine o canelură. Nu folosiţi Draft, iar ca setare de
distanţă, introduceţi Up To Surface, selectând faţa plană circulară extremă, limitată
de cercul Ø 23 mm.
17) Selectaţi muchia din exteriorul canelurii, apoi activaţi Chamfer, pentru a o teşi.
Setaţi, în opţiunea Angle distance, 450 şi 1 mm, pentru a obţine o teşire de 1mm, pe
ambele feţe. OK, cu rezultatul din figura II.8.
18) Activaţi comanda Fillet şi, după deschiderea casetei de dialog, selectaţi direct
"muchia pentru Fillet", din fig. II.8, adică muchia de la fundul canelurii, pentru
racordare, în concordanţă cu diametrul sculei de prelucrat. Impuneţi o rază constantă
de 7 mm. OK. Se obţine racordarea de la capătul zonei canelate.
19) U
r
m
e
a
z
ă

Fig. II.9
multiplicarea canelurilor. Activaţi comanda Circular Pattern, din bara Features sau
din Insert, Pattern/Mirror, Circular Patern...Ca prim parametru, selectaţi axa
tronsonului canelat (activaţi întâi în View, butonul Temporary Axes), apoi indicaţi
unghiul pe care se face multiplicarea (3600), numărul de itemuri (10), cu distanţe
egale între ele (Equal spacing), după care selectaţi drept obiecte de multiplicat
(Features to Pattern) ultima extrudare şi ultimul Chamfer. OK.
20) Vizualizaţi convenabil, prin Shaded with Edges şi prin "ascunderea" axelor, planelor
etc. care nu sunt necesare (în View). Veţi obţine furca cardanică din figura II.9.
21) Salvaţi.