Sunteți pe pagina 1din 4

Biochimie

Curs nr. 9

Metabolismul zaharurilor

Zaharurile se degradează cu producere de energie ce este înmagazinată în moleculele de ATP fie pe cale
anaerobă, fie pe cale aerobă. În primul caz, glucoza, de exemplu, este transformată în acid piruvic cu eliberare
de 2 molecule de ATP. Acidul piruvic este decarboxilat în cursul fermentaţiei alcoolice cu formare de
aldehidă acetică, iar aceasta este în continuare redusă, cu o moleculă de NADH la alcool etilic. În prezenţă
oxigenului însă, acidul piruvic este mai departe degradat oxidativ în aşa numitul ciclu al acidului tricarboxilic
sau ciclul Krebs cu formare de coenime reduse (FADH2 şi NADH + H+) care, la rândul lor, sunt oxidate în
lanţul respirator (numit şi lanţ transportor de electroni), cu formare de molecule de ATP. Cantitatea de ATP
produsă în acest proces este uriaşă faţă de cantitatea obţinută prin glicoliză, pentru că dintr-o moleculă de
NADH se obţin 3 molecule de ATP, iar din fiecare moleculă de FADH2, rezultă 2 molecule de ATP.
Anabolismul zaharurilor presupune atât formarea lor în ficat din acid piruvic, de exemplu, dar şi
producerea acestora în corpul plantelor, în procesul de fotosinteză, în reacţiile ce se desfăşoară la întuneric.
Din zaharurile simple, cum ar fi glucoza, fructoza, etc se obţin prin polimerizare polizaharidele de tipul
amidonului şi celulozei din plante şi a glicogenului în ţesuturile animale.

Degradarea oxidativă a hidraţilor de carbon.


În prezenţa oxigenului, acidul piruvic este oxidat complet la CO 2 şi H2O (decarboxilare oxidativă). Astfel,
glucoza parcurge toate etapele glicolizei până la formarea de acid piruvic. Acesta reacţionează cu tiamina şi
formează acidul piruvic activ, care este decarboxilat la acetaldehida activă. La rândul său, aceasta reacţionează
cu acidul lipoic pentru a-i ceda gruparea acetil. Coenzima A preia acetilul şi formează acetil coenzima A.
Acetil-coenzima A poate elibera acetat, eliberând energia înmagazinată în legătura ei ca ATP:
CoA S COCH3 + H3 PO4 CH3COOH + CoA S PO H 3 2
CoA S PO3 H2 + ADP CoA-SH + ATP
Decarboxilarea oxidativă este un proces în care se câştigă energie sub formă de ATP şi NADH.
A doua reacţie esenţială a acidului piruvic este reacţia de carboxilare, cu formare de acid oxalilacetic:
CH3COCOOH + CO2 HOOC-CH2COCOOH
Producerea acesteia în bacterii şi în ficatul mamiferelor a fost dovedită prin utilizarea de 14CO2.

Ciclul acidului citric


Rolul ciclului acidului citric (ciclul Krebs, ciclul acizilor tricarboxilici) în metabolismul eucariotelor (plante şi
animale) este acela de a furniza combustibilul necesar respiraţiei. Acesta, la rândul său, sub formă de
nucleotide reduse (NADH şi FADH2) este consumat (“ars”) în prezenţa oxigenului molecular, la nivelul
citocromilor, cu eliberare de energie sub formă de ATP. Într-o primă etapă, între acidul oxalilacetic şi acetil-
coenzima A are loc o reacţie de condensare la care participă grupa CH3 a acetilului şi în care se formează acid
citric.
CH3COCOOH Acizi
Acid piruvic grasi

CH3CO~SCoA

Ciclul acizilor
tricarboxilici

GTP CO2
CO2

2 H+ + 2 e− Echivalenti de reducator

Sistem de transport
de electroni

11 ATP

Sinteza de ATP in mitocondrie


Acizii citric, α-cetoglutaric, fumaric şi malic sunt componentele normale ale tuturor celulelor vii.
Oxidarea finală a hidraţilor de carbon, în toate celulele vii, decurge prin acest mecanism. Unii dintre
intermediarii ciclului lui Krebs se transformă în grăsimi şi în aminoacizi sau se formează din aminoacizi
naturali, ca alanina, acidul asparagic şi acidul glutamic.
Succesiunea de reacţii începe cu acidul citric şi se termină cu acidul oxalilacetic, se eliberează 2CO 2 şi
8[H] şi se consumă 2H2O. Reacţia globală a ciclului ar putea fi scrisă astfel:
CH3COOH + 2H2O 2CO2 + 8[H]
Deoarece dintr-o moleculă de glucoză rezultă două de acid piruvic, din ciclul acidului citric rezultă 32
legături bogate în energie. În plus, din prima fază a procesului oxidativ mai rezultă alte opt legături bogate în
energie. Întregul proces de oxidare a unei molecule de glucoză (sub formă de glicogen) dă naştere la 40
legături bogate în energie, cu un conţinut de 460 kcal, utilizabile pentru sinteze. În procesul oxidativ se
produce deci incomparabil mai multă energie decât în procesul anaerob.
In ciclul acizilor tricarboxilici are loc oxidarea completă a acetil coenzimei A. Reacţiile au loc în
mitocondrii, unde se mai găsesc complexul multienzimatic de dehidrogenare a piruvatului şi cel de β-oxidare a
acizilor graşi, care produc acetil coenzimă A. Rolul principal al ciclului Krebs este producerea echivalenţilor
de FADH2 şi NADH + H+ , deci a combustibilului pentru formarea de ATP prin oxidare lor în lanţul
transportor de electroni. Şi acest transport de electroni are loc numai în mitocondrie.

2
CH2COOH CH(OH)COOH
C COOH + H O CH COOH
2
Aconitaza CH2COOH NAD+
H2O Aconitaza CH2COOH NADH + H+
CH2COOH Acid cis- Acid izocitric
OH aconitic
C + H2O
COOH Izocitrico-
Glucoza Acizi dehidro- COCOOH
CH2COOH
grasi genaza
' Acid citric CH COOH
Glicogen CH2COOH
Citrat
sintetaza Acid oxalil-
CH3CO~SCoA succinic
CH3COCOOH + HSCoA Izocitrico-
Acid piruvic CO-COOH dehidro-
+ CO2 genaza
CH2COOH CO2
Acid
Alanina oxalilacetic NADH + H+
Malico-dehidrogenaza
COOH COOH
Proteine NAD+
CHOH CO
CH2COOH CH2
CO2 HSCoA
Acid L-malic
CH2COOH
H2O Fumaraza Acid α-ceto-
Succinil-
COOH coenzima A NAD+ glutaric
FADH2 sintetaza
H2O CH NADH + H+
FAD
CH-COOH
HSCoA H3PO4 COOH
Acid fumaric COOH Acid glutamic
Succinic CH2
dehidrogenaza CH2
CH2COOH GTP GDP CH2COSCoA
Succinilcoenzima A Proteine
Acid succinic

Ciclul acidului citric si relatiile cu metabolismul grasimilor si proteinelor

Prin arderea completă a glucozei în bomba calorimetrică se degajă (─ΔH) 674 kcal/mol. Variaţia entropiei
(TΔS din ecuaţia: ΔG = ΔH─TΔS) este de circa 12 kcal, aşa încât descreşterea totală a entalpiei libere (─ΔG)
este de 686 kcal. Dintre acestea se pot recupera, în oxidarea biochimică a glucozei, circa 67%, într-o formă
utilizabilă pentru a produce un lucru mecanic sau sinteze chimice endoergice.
ATP (−)
Acid citric Acid izocitric
ADP (+)
Acid α-cetoglutaric

CH3COCOOH (−)
CH3CO~SCoA (−)
Acid piruvic
Succinil CoA
Acid (−)
oxalil-
acetic Acid Acid Acid
succinic GTP
malic fumaric
(−)

Reglaje in ciclul Krebs

3
H

Etapa Reacţia Enzima ∆ G° kcal/mol


1. Acetil CoA + oxaloacetat + H2O → Citrat + CoA + H+ NADH
Citrat sintetază –7,5 Oxa
2. Citrat → cis-aconitat + H2O Aconitază + 2,0
3. cis-Aconitat + H2O → izocitrat Aconitază – 0,5
4. Izocitrat + NAD+ → α -cetoglutarat + CO2 + NADH Izocitrat dehidrogenaza – 2,0
5. α -Cetoglutarat + NAD + CoA →
+

Succinil CoA + CO2 + NADH


Complexul α -cetoglutarat
dehidrogenazei
– 7,2
Malat
6. Succinil CoA + H3PO4 + GDP → Succinat + CoA + GTP
7. Succinat + FAD → Fumarat + FADH2
Succinil CoA sintetază
Succinat dehidrogenaza
– 0,8
0 dehid
8. Fumarat + H2O → L-Malat Fumarază – 0,9
9. L -Malat + NAD+ → Oxaloacetat + NADH + H+ Malat dehidrogenază + 7,1
Notă : Toate reacţiile sunt reversibile.

S-ar putea să vă placă și