Atributiile Primarului

Mandatul Primarului Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. a hotararilor consiliului local. in caz de razboi.  atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor.  rezultatul validarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau. dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor. referendumului si a recensamantului. secret si liber exprimat.Primarul indeplineste o functie de autoritate publica. direct. cat si alte rapoarte si informari. precum si ale hotararilor consiliului judetean. sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale. in conditiile legii. a prevederilor constitutiei.  verifica inregistrarea fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial. Atributiile Primarului Ca si atributii principale ale primarului.  initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale.  ia masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta. prin lege organica. egal.  intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local.  primarul depune in fata consiliului local juramantul in limba romana. asigurand respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor. primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.  prezinta consiliului local atat rapoarte anuale privind starea economica.  validarea mandatului primarului se face de catre judecatoria in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala de catre un judecator desemnat de presedintele instantei. se pot enumera:  functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara. ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale. dupa caz. Alegerea Primarului  primarul este ales prin vot universal. ale prefectului. dezastru sau sinistru deosebit de grav.  elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica.  functia de ordonator principal de credite. calamitate naturala. de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei. Mandatul primarului poate fi prelungit. intr-o sedinta extraordinara.  coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local. . a decretelor presedintelui Romaniei. precum si punerea in aplicare a legilor. De asemenea. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. sociala si de mediu a localitatii si le supune aprobarii consiliului local.

mandatul timp de 45 de zile consecutiv. in mod nejustificat. constata suspendarea mandatului.  emite avizele. evidentei statistice. le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului. care.  ia decizii privind personalul din cadrul aparatului de specialitate. .  daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave.  mandatul primarului poate inceta si ca urmare a rezultatului unui referendum local avand ca obiect demiterea acestuia. Suspendarea mandatului Primarului Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv.  Incetarea mandatului Primarului  mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile statutului alesilor locali. prin ordin.  daca acesta nu isi exercita.  asigura respectarea angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor. inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale.  asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege. precum si privind conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local.ia masuri pentru asigurarea inventarierii. certificate care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic. acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful