Atributiile Primarului

cat si alte rapoarte si informari.  rezultatul validarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau. asigurand respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.  primarul depune in fata consiliului local juramantul in limba romana. . precum si ale hotararilor consiliului judetean. referendumului si a recensamantului. direct.  atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor. se pot enumera:  functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara. De asemenea. intr-o sedinta extraordinara. primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. prin lege organica. calamitate naturala.  intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local.  prezinta consiliului local atat rapoarte anuale privind starea economica. a prevederilor constitutiei.  validarea mandatului primarului se face de catre judecatoria in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala de catre un judecator desemnat de presedintele instantei. secret si liber exprimat. Alegerea Primarului  primarul este ales prin vot universal. dupa caz. Atributiile Primarului Ca si atributii principale ale primarului. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. in caz de razboi.  functia de ordonator principal de credite. Mandatul Primarului Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei.  coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local.  initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale. Mandatul primarului poate fi prelungit. sociala si de mediu a localitatii si le supune aprobarii consiliului local. ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale.Primarul indeplineste o functie de autoritate publica. egal. a hotararilor consiliului local.  elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica. dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor.  verifica inregistrarea fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial. precum si punerea in aplicare a legilor. in conditiile legii. sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale. ale prefectului.  ia masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta. a decretelor presedintelui Romaniei. dezastru sau sinistru deosebit de grav.

 Incetarea mandatului Primarului  mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile statutului alesilor locali.  daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave. . care. inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale.  ia decizii privind personalul din cadrul aparatului de specialitate. certificate care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic. in mod nejustificat.  emite avizele. le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora.  asigura respectarea angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor. mandatul timp de 45 de zile consecutiv.  asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege. constata suspendarea mandatului. acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative.  daca acesta nu isi exercita. Suspendarea mandatului Primarului Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. prin ordin. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului. evidentei statistice. precum si privind conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local.ia masuri pentru asigurarea inventarierii.  mandatul primarului poate inceta si ca urmare a rezultatului unui referendum local avand ca obiect demiterea acestuia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful