Atributiile Primarului

sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale.  primarul depune in fata consiliului local juramantul in limba romana. egal.  coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local. dupa caz.  elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica. ale prefectului. . se pot enumera:  functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara. precum si ale hotararilor consiliului judetean. Alegerea Primarului  primarul este ales prin vot universal. ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale. Atributiile Primarului Ca si atributii principale ale primarului. a hotararilor consiliului local. intr-o sedinta extraordinara. precum si punerea in aplicare a legilor. dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor. referendumului si a recensamantului. secret si liber exprimat.  rezultatul validarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau. prin lege organica. Mandatul primarului poate fi prelungit. a prevederilor constitutiei.  intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local. in conditiile legii. primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. calamitate naturala.  atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor. dezastru sau sinistru deosebit de grav. direct.  prezinta consiliului local atat rapoarte anuale privind starea economica. de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei. a decretelor presedintelui Romaniei.  initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale.Primarul indeplineste o functie de autoritate publica.  validarea mandatului primarului se face de catre judecatoria in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala de catre un judecator desemnat de presedintele instantei. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. Mandatul Primarului Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. De asemenea. in caz de razboi.  ia masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta. asigurand respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.  verifica inregistrarea fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial.  functia de ordonator principal de credite. cat si alte rapoarte si informari. sociala si de mediu a localitatii si le supune aprobarii consiliului local.

prin ordin. care. Suspendarea mandatului Primarului Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. mandatul timp de 45 de zile consecutiv.  daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave.  emite avizele.  mandatul primarului poate inceta si ca urmare a rezultatului unui referendum local avand ca obiect demiterea acestuia. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului. .  daca acesta nu isi exercita.  ia decizii privind personalul din cadrul aparatului de specialitate. inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale. in mod nejustificat.  asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege.ia masuri pentru asigurarea inventarierii. acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative. certificate care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic.  Incetarea mandatului Primarului  mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile statutului alesilor locali. le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora.  asigura respectarea angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor. constata suspendarea mandatului. evidentei statistice. precum si privind conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local.