Atributiile Primarului

Atributiile Primarului Ca si atributii principale ale primarului.  elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica.  verifica inregistrarea fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial. . secret si liber exprimat.  initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale.  functia de ordonator principal de credite.  validarea mandatului primarului se face de catre judecatoria in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala de catre un judecator desemnat de presedintele instantei.  atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor. a prevederilor constitutiei. Mandatul Primarului Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei.Primarul indeplineste o functie de autoritate publica. a hotararilor consiliului local. primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.  coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local. asigurand respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor. se pot enumera:  functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara. sociala si de mediu a localitatii si le supune aprobarii consiliului local. dezastru sau sinistru deosebit de grav.  primarul depune in fata consiliului local juramantul in limba romana. sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale. a decretelor presedintelui Romaniei. De asemenea. dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor. direct. egal. Alegerea Primarului  primarul este ales prin vot universal.  rezultatul validarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. intr-o sedinta extraordinara. precum si ale hotararilor consiliului judetean. in caz de razboi.  intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local. precum si punerea in aplicare a legilor.  prezinta consiliului local atat rapoarte anuale privind starea economica. referendumului si a recensamantului. calamitate naturala. in conditiile legii. dupa caz. ale prefectului. prin lege organica. Mandatul primarului poate fi prelungit. ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale.  ia masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta. cat si alte rapoarte si informari.

 Incetarea mandatului Primarului  mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile statutului alesilor locali.  emite avizele.  asigura respectarea angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor. prin ordin. constata suspendarea mandatului.  asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege.  daca acesta nu isi exercita. .ia masuri pentru asigurarea inventarierii.  mandatul primarului poate inceta si ca urmare a rezultatului unui referendum local avand ca obiect demiterea acestuia. care. mandatul timp de 45 de zile consecutiv. in mod nejustificat. certificate care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic. inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale. le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora.  ia decizii privind personalul din cadrul aparatului de specialitate. Suspendarea mandatului Primarului Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv.  daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave. evidentei statistice. precum si privind conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local. acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful