Atributiile Primarului

 rezultatul validarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau.  initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale. prin lege organica. . referendumului si a recensamantului.Primarul indeplineste o functie de autoritate publica.  primarul depune in fata consiliului local juramantul in limba romana.  intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local. ale prefectului. dezastru sau sinistru deosebit de grav. precum si punerea in aplicare a legilor. Mandatul Primarului Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Alegerea Primarului  primarul este ales prin vot universal. a decretelor presedintelui Romaniei. in caz de razboi.  validarea mandatului primarului se face de catre judecatoria in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala de catre un judecator desemnat de presedintele instantei. direct. dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor. de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei. sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale. a hotararilor si ordonantelor Guvernului.  ia masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.  coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local.  functia de ordonator principal de credite. asigurand respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.  prezinta consiliului local atat rapoarte anuale privind starea economica. Mandatul primarului poate fi prelungit. precum si ale hotararilor consiliului judetean.  verifica inregistrarea fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial. a prevederilor constitutiei. ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale. dupa caz. Atributiile Primarului Ca si atributii principale ale primarului. secret si liber exprimat. sociala si de mediu a localitatii si le supune aprobarii consiliului local.  atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor.  elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica. a hotararilor consiliului local. intr-o sedinta extraordinara. cat si alte rapoarte si informari. primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. De asemenea. se pot enumera:  functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara. calamitate naturala. egal. in conditiile legii.

 ia decizii privind personalul din cadrul aparatului de specialitate.  asigura respectarea angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.  mandatul primarului poate inceta si ca urmare a rezultatului unui referendum local avand ca obiect demiterea acestuia. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului.  asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege. certificate care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic. care.ia masuri pentru asigurarea inventarierii.  daca acesta nu isi exercita. inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale. evidentei statistice. le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora. precum si privind conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local.  daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave. . in mod nejustificat.  Incetarea mandatului Primarului  mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile statutului alesilor locali.  emite avizele. acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative. mandatul timp de 45 de zile consecutiv. constata suspendarea mandatului. prin ordin. Suspendarea mandatului Primarului Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful