Sunteți pe pagina 1din 3

Adjectivul este partea de vorbire flexibilă (care se

declină), care exprimă o insuşire calitativă sau cantitativă a


unui obiect denumit de un substantiv, pe care îl determină, acordându-se
în gen, număr şi caz cu acesta.
2. Adjectivele se clasifică:
a) după conţinut, in:
• adjective calificative (care exprimă o insuşire
calitativă): om bun, rău, frumos, urat, mare, mic etc.;
• adjective determinative (care exprimă o insuşire
cantitativă sau alte determinări ale obiectului: posesor,
apropierea sau depărtarea in spaţiu: doi cai, calul al doilea,
amandoi caii, calul meu / acesta / acela / oricare cal, nici un cal etc.
b) după clasa morfologică din care provin, in:
• adjective propriu-zise: inalt, scund, slab, gras, vesel,
trist etc.;
• adjective pronominale (provenite din pronume):
- adjective de intărire: însuşi elevul / elevul
însuşi, însăşi prietena / prietena însăşi etc.;
- adjective posesive: copilul meu, tău, său etc.,
- adjective demonstrative: acest munte /
această vale, acel oraş / acea casă, acelaşi profesor /
aceeaşi elevă etc.;
- adjective interogative: care părinte? ce
problemă? etc.;
- adjective relative: nu ştiu care elev a lipsit.;
- adjective nehotărate: alt / fiecare / oricare an
etc.;
- adjective negative: niciun pas, nicio stea etc.; •
• adjective-numerale sau numerale cu valoare
adjectivală - cardinale: doi cerbi, două căprioare
etc.
- ordinale: al doilea semnal / semnalul al doilea, a
doua oprire / oprirea a doua etc.;
- colective: amândoi fraţii, amândouă
surorile, tustrei copii etc.
- multiplicative: câştig înzecit, putere
însutită etc.;
- distributive: câte trei jucători, câte două
perechi etc.;
• adjective verbale:
- adjective participiale: om chinuit, vreme
pierdută;
- adjective gerunziale: coş fumegând, rană
sângerândă etc.;
• adjective adverbiale: haine gata, asemenea aspecte etc.
Adjectivele propriu-zise, adjectivele verbale şi
adjectivele adverbiale sunt calificative, adjectivele
pronominale şi adjectivele-numeral sunt determinative.
Adjectivele calificative se subîmpart:
a) după structură, in
• adjective simple (alcătuite dintr-un singur
cuvant): lung, lat, roşu etc.;
• adjective compuse (alcătuite din două
cuvinte): cuminte, galben-verzui, politico-economic
etc.,
• locuţiunile adjectivale ( grupuri de cuvinte
mai mult sau mai puţin sudate, cu inţeles
unitar şi comportament gramatical de
adjectiv): bătător la ochi, fără căpătâi, de
ispravă, în floarea vârstei, tras ca prin inel,
slab de înger, cu scaun la cap etc.
b) după flexibilitate (aptitudinea de schimbare a formei) în
• adjective variabile (care işi schimbă forma după
gen, număr şi caz);
- cu două terminaţii de gen, masculin şi
feminin, la N. singular, prezentand la
plural fie 2 forme, respectiv 4 forme la
ambele numere: alb, albă, albi, albe, frumos,
frumoasă, frumoşi, frumoase etc., fie o
singură formă, respectiv, 3 forme la ambele
numere: roşu, roşie,
- cu o terminaţie de gen la N.
singular: călare, cuminte, dulce, fierbinte,
iute, limpede, mare, moale, rece, repede,
subţire, tare, tulbure, verde etc.;
• invariabile ( care au aceeaşi formă, indiferent
de gen, număr şi caz): (culoare) gri, bleu, maro, kaki, oranj, oliv;
atroce, eficace, ferice, motrice, perspicace, propice, rapace, vorace;
asemenea, aşa, cumsecade, ditamai, otova, sadea.
3. Categoriile gramaticale ale adjectivelor calificative.
Adjectivele se acordă in gen, număr şi caz cu substantivul
determinat.
3.1. Genul. Adjectivul calificativ are două forme de
gen, masculin şi feminin, distincte prin terminaţie şi uneori
prin alternanţă fonetică, care realizează acordul in gen cu
substantivul determinat masculin, respectiv, feminin.

Acordul de gen al adjectivului cu un substantiv


neutru se face prin forma de masculin la singular şi prin
forma de feminin la plural: ghiozdan frumos , ghiozdane
frumoase, caiet curat, caiete curate etc.
3.2. Numărul. Adjectivul are forme de singular şi de
plural pentru acordul în număr cu substantivul determinat.
Ca şi substantivele, adjectivele formează pluralul
prin:
• desinenţe, adăugate formei de singular sau
care substituie terminaţia de singular;
• alternanţe fonetice.