Sunteți pe pagina 1din 19

Școala Doctorală de Relații Internaționale și Studii de Securitate

Conferința cu participare internațională

“Guvernanță, Intelligence și
Securitate
în secolul XXI”
27 mai 2011

9.00-11.00: Deschiderea oficială a Conferinței, Aula Magna a Universității „Babeș-


Bolyai” din Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1.

Vor lua cuvântul:


Prof. Univ. Dr. Andrei MARGA, Rectorul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof. Univ. Dr. Teodor FRUNZETI, Rectorul Universității Naționale de Apărare „Carol I” Bucureşti
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Teodoru ȘTEFAN, Rectorul Academiei Naționale de Informații „Mihai
Viteazul” București
Lect. Univ. Dr. Liviu TĂUT, Rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Invitați:
Lect. Univ. Dr. Iulian FOTA
Prof. Univ. Dr. Marius PETRESCU
Prof. Univ. Dr. Mihail VASILE-OZUNU
Prof. Univ. Dr. Vasile DÂNCU
Prof. Asoc. Dr. Anca GURZĂU
Conf. Univ. Dr. Mireille RĂDOI
Dr. Harry GIKNAVORIAN, SUA
Dr. Antal BERKI, Ungaria

Prezentarea Colecției Studii de Securitate a Editurii CA Publishing


Secțiunea 1:

GUVERNANŢĂ ŞI INTELLIGENCE

Moderatori: Prof. Univ. Dr. Corneliu NICOLESCU


Prof. Univ. Dr. Traian PONCEA
Lect. Univ. Dr. Dacian DUNA
Lect. Univ. Dr. Dorin DOLGHI

Secțiunea 1a și 1b: Sala Vasile Bogrea, etaj 1, sediul central al UBB

11.00-11.15: Prof. Univ. Dr. General Lt. Teodor FRUNZETI, Buna guvernare şi securitatea naţională,
Comandantul (Rectorul) Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti

11.15-11.30: Prof. Univ. Dr. Stan PETRESCU, Rolul informaţiilor într-o societate democratică,
Universitatea Bioterra București

11.30-11.45: Conf. Univ. Dr. Mariana COJOC, România şi reflexia dilemelor securităţii secolului XXI în
oglinda secolului trecut, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Universitatea „Ovidius” Constanţa

11.45-12.00: Lect. Univ. Dr. George ANGLIȚOIU, Scenariul creării Serviciului de informaţii al Uniunii
Europene, Departamentul de Relaţii Internaţionale si Integrare Europeană, Școala Naţională de Știinţe
Politice și Administrative Bucureşti
12.00-12.15: Lect. Univ. Dr. Iulian LĂZĂRESCU, Geostrategie şi securitate energetică la Marea Neagră,
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

12.15-12.30: Lect. Univ. Dr. Ion IVAN, Intelligence şi guvernare globală pentru securitatea individuală,
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

12.30-12.45: Dr. Bogdan-Alexandru TEODOR, De la monopartidism la pluripartidism. Studiu comparativ


România – Polonia (1989-1990), Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

12.45-13.00: Dr. Ioan Codruţ LUCINESCU, cercetător ştiinţific, Concepţia strategică şi cadrul normativ al
Uniunii Europene în combaterea terorismului, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
Bucureşti
13.00-13.15: Asist. Univ. Dr. Tiberiu TRONCOTĂ, Lucian PETRAŞ, Consumatorul de intelligence şi nevoia
de reformă legislativă a cadrului normativ privind securitatea naţională a României, cercetători ştiinţifici
asociaţi în cadrul Institutului Naţional de Studii de Intelligence
13.15-13.30: Dr. Cristian CIUPERCĂ, Prejudecăţi în analiza de intelligence, Academia Naţională de
Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

13.30-14.30: Pauză de masă

Secțiunea 1a: Sala Vasile Bogrea, etaj 1, sediul central al UBB

14.45-15.00: Mihai VOICULESCU, cercetător, Fenomenul terorismului islamic în Nordul Africii, Academia
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

15.00-15.15: Mihaela STOICA, cercetător, Tendinţe internaţionale în managementul infrastructurilor


critice, Institutul Naţional de Studii de Intelligence, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
Bucureşti

15.15-15.30: Roxana TUDORANCEA, cercetător, Intelligence de secol XXI, Institutul Naţional de Studii de
Intelligence al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

15.30-15.45: Valentin-Ionuţ NICULA, cercetător, Comunicarea instituţională la nivelul administraţiei


publice locale: perspective teoretice vs. realităţi româneşti, Academia Naţională de Informaţii „Mihai
Viteazul” Bucureşti

15.45-16.00: Mihai SOFONEA, cercetător, Formal şi informal: dezvoltare, stagnare sau regres în procesul
administraţiei publice, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

16.00-16.15: Drd. Cristian NIȚĂ, Trasarea liniilor viitorului: limitele predicţiei în analiza de intelligence şi
importanţa rezilienţei în prevenirea riscurilor şi gestionarea crizelor, Academia Naţională de Informaţii
„Mihai Viteazul” Bucureşti

16.15-16.30: Dr. Anca-Gabriela PETRESCU, Dr. Vasile-Adrian CĂMĂRĂŞAN, Dr. Gelu-Marin OLTEAN,
Globalizare, migraţie, securitate - o analiză asupra implicaţiilor migraţiei asupra societăţii, Oficiul
Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

16.30-16.45: Drd. Romeo-Aurelian POPOVICI, Rolul informaţiilor în fundamentarea politicilor publice din
domeniul economic, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti
16.45-17.00: Drd. Adrian DOBRE, Buna guvernare, iluzia securităţii, Facultatea de Știinţe Politice,
Universitatea București

17.00-17.15: Pauză de cafea

17.15-17.30: Drd. Cristian Sorin PRUNĂ, Particularităţile Intelligence-ului în situaţii complexe, Academia
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” București

17.30-17.45: Drd. Cristian Sorin PRUNĂ, Rolul Intelligence-ului în realizarea securităţii moderne,
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” București

17.45-18.00: Drd. Gabriela-Cornelia HOROŞANU, Cooperare şi schimb de informaţii în probleme de


contraterorism. O viziune funcţionalistă a parteneriatelor strategice, Facultatea de Știinţe Politice, Școala
Naţională de Știinţe Politice și Administrative Bucureşti

18.00-18.15: Nicolae Marius UNGUREAN, Alexandru Sorin GANCEA, Ovidiu Cătălin GANCEA, masteranzi,
Rolul serviciilor de informaţii în combaterea ameninţărilor asimetrice, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

18.15-18.30: Drd. Ion LĂCĂTUŞ, Aspecte privind „democratizarea” instituţiei Jandarmeriei ca proces de
epurare a acesteia, în perioada 1944-1948, Şcoala Doctorală a Facultăţii de Istorie, Universitatea
Bucureşti

18.30-18.45: Drd. Ionel Claudiu PASĂRE, Concepţia NATO privind securitatea energetică, Academia
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

18.45-19.00: KOZMA Bertalan, masterand, Politica lui Obama pe securitatea europeană, Universitatea
din Debrecen

19.00-19.15: Călin Ştefan GEORGIA, masterand, Afganistan şi Pakistan – sistemul educaţional religios şi
guvernanţa islamică, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

19.15-19.30: Drd. Claudiu Laurenţiu ȚABREA, Influenţa mijloacelor moderne de comunicare asupra
propagării „Revoluţiei iasomiei” în statele din Nordul Africii, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Istorie şi Filosofie

19.30-19.40: Smărăndiţa PRICOPIE, studentă, Intelligence-Led Policing, Academia de Poliţie „Alexandru


Ioan Cuza” Bucureşti
19.40-19.50: Tiberiu Tudor SALANȚIU, masterand, Guvernanţa corporativă şi efectele acesteia asupra
societăţii, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

19.50-20.00: Alexandru GUŞETOIU, student, Accesul la informaţiile clasificate, Universitatea „Babeş-


Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Secțiunea 1b: Sala Brătianu, etaj 1, clădirea Echinox, str. Universității 7-9

14.30-14.45: Lect. Univ. Dr. Dorin DOLGHI, Open Source Intelligence (OSINT) în analiza relaţiilor
internaţionale: o perspectivǎ asupra mediului universitar, Universitatea din Oradea, Facultatea de
Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale

14.30-14.45: Lect. Univ. Dr. Dacian DUNA, Drd. Tania DUNA, Securitate şi guvernanţă în Orientul
Mijlociu: implicaţiile „revoluţiei iasomiei”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de
Istorie şi Filosofie

14.45-15.00: Prep. Univ. Drd. Claudia CRISTESCU, Paradigma SOCINT şi parteneriatul comunitate de
intelligence – comunitate academică, Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice,
Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Doctorand al Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I” Bucureşti

15.00-15.15: Oana-Andreea SPRÎNCENATU, cercetător, Rolul regiunilor la nivelul Uniunii Europene – din
perspectiva guvernanţei multi-nivel, Institutul Naţional de Studii de Intelligence al Academiei Naţionale
de Informaţii „Mihai Viteazul”

15.15-15.30: Aitana BOGDAN, cercetător, Atuurile şi deficienţele politicii Uniunii Europene în domeniul
combaterii terorismului, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

15.30-15.45: Drd. Ioana Lucia BORDEIANU, Securitatea europeană şi influenţe europene majore în
educaţia funcţionarului public cu statut special, Profesor II/comisar de poliţie (drd.) SPAPF “A. Iancu”,
Oradea

15.45-16.00: Drd. Mihaela ŞERBAN, Certificarea cheltuielilor eligibile în cadrul auditării fondurilor
nerambursabile, Academia de Studii Economice Bucureşti

16.00-16.15: Drd. Sorin SAVA, Tendinţe ale sistemului energetic din România, Academia Naţională de
Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti
16.15-16.30: Drd. Ioan ŞANDRU, Securitatea energetică a României, Academia Naţională de Informaţii
„Mihai Viteazul” Bucureşti

16.30-16.45: Drd. Florica DIACONESCU, Cadrul legislativ actual ce reglementează promovarea şi


realizarea culturii de securitate în România – necesităţi legislative, Academia Naţională de Informaţii
„Mihai Viteazul” Bucureşti

16.45-17.00: Drd. Ioana STRAT, Politica europeană de vecinătate şi managementul conflictelor îngheţate
din spaţiul post-sovietic. Un cadru de analiză, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de
Istorie şi Filosofie

18.15-18.30: Drd. Adrian Daniel STAN, Lobby-ul european și impactul său asupra guvernanţei multi-nivel,
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

17.00-17.15: Pauză de cafea

17.15-17.30: Sorin APARASCHIVEI, Protecţia infrastructurilor critice naţionale – roluri şi responsabilităţi,


Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

17.30-17.45: Laura Marina COZMA, studentă, Privatizarea securităţii: oportunităţi şi condiţionări în


mediul românesc, Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale

17.45-18.00: Drd. Alexandra TIEANU, Polonia și Lituania la începutul anilor ’90: o relaţie dificilă,
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

18.00-18.15: Maria-Mihaela NISTOR, Ioan-Alexandru SÂMPETREAN, masteranzi, Informaţiile clasificate


în balanţă, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

18.15-18.30: Maria-Mihaela NISTOR, Ioan-Alexandru SÂMPETREAN, masteranzi, Securitatea Umană - O


altfel de abordare a securităţii, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi
Filosofie

18.30-19.00: Adrian Cristian POCORA, masterand, Rolul jandarmeriei doljene în apărarea, menţinerea şi
restabilirea ordinii constituţionale, Universitatea din Craiova
19.00-19.15: Marius Nicolae GRAD, student, Serviciile de informaţii – între obligaţia de a informa şi de a
acţiona, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

19.15-19.30: Cezara NIȚIGUŞ, studentă, Guvernanţa pe mai multe niveluri şi dezvoltarea regională în UE,
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene

19.30-19.45: Vlad IRIMUŞ, student, Industria aerospaţială şi de apărare a Chinei, Universitatea „Babeş-
Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea Istorie şi Filosofie

19.45-20.00:
Daniela BLAGA, student, Schimbul de intelligence între SUA şi UE. Alianţe vechi, prieteni noi?, Facultatea
de Istorie, Geografie și Relaţii Internaţionale, Universitatea din Oradea

Mihai ARDELEAN, student, România secolului XXI şi securitatea naţională în era informaţională,
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Secțiunea 2: Sala Florian Ștefănescu-Goangă, etajul 1, sediul central al UBB

CORUPŢIA ŞI CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ –


VULNERABILITĂŢI ASUPRA SECURITĂŢII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

Moderatori: Prof. Univ. Dr. Pavel ABRAHAM


Drd. Adrian GURĂU
Drd. Petru PITCOVICI

12.00-12.15: Prof. Univ. Dr. George-Marius ȚICAL, Contribuţia României la asigurarea protecţiei
europene în concordanţă cu prevederile strategiei de securitate internă a U.E., Director Adjunct al
Colegiului Naţional de Afaceri interne, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

12.15-12.30: Prof. Univ. Dr. Damian MICLEA, Globalizarea şi criminalitatea economică, Director Colegiul
Naţional de Afaceri Interne, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

12.30-12.45: Cms. şef Prof. Univ. Dr. Nicolae RADU, Cms. şef Dr. Magda ARDELEANU, Analiza
incidentelor critice. De la ergonomia muncii la prevenirea şi combaterea terorismului, Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

12.45-13.00: Cms. şef Prof. Univ. Dr. Nicolae RADU, Managementul Office of Strategic Services (OSS).
Metode şi tehnici de analiză a muncii, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

13.00-13.15: Prof. Univ. Dr. Robert MORAR, Asist. Univ. Drd. Cristian-Eduard ŞTEFAN, Traficul ilicit de
droguri, factor de risc la adresa securităţii interne a Uniunii Europene, Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” Bucureşti

13.15-13.30: Conf. Univ. Dr. Nicu-Damian BARBU, Criminalitate transfrontalieră – crima organizată în
Europa, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

13.30-14.30: Pauză de masă

14.30-14.45: Conf. Univ. Dr. Mirela GORUNESCU, De la siguranţă la securitate naţională prin intermediul
legii penale, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

14.45-15.00: Conf. Univ. Dr. Gabriel Ion OLTEANU, Aflarea adevărului pentru siguranţă, pentru
securitate naţională, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
15.00-15.15: Codrin Horaţiu MIRON, procuror, Cooperarea judiciară internaţională în materia
combaterii criminalităţii organizate, D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad

15.15-15.30: Conf. Univ. Dr. Ştefan MIHĂILĂ, Lect. Univ. Dr. Laura MAIEREAN, Combaterea
infracţionalităţii în domeniul concurenţei neloiale – unele aspecte teoretice şi practice, Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

15.30-15.45: Lect. Univ. Dr. Mihail BĂLAN, Conf. Univ. Dr. Cristian POPA, Asist. Univ. Drd. Rodica POPA,
Corupţia – fenomen şi infracţiune, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Universitatea
Româno-Americană

15.45-16.00: Lect. Univ. Dr. Mihail BĂLAN, Conf. Univ. Dr. Cristian POPA, Asist. Univ. Drd. Rodica POPA,
Unele considerente privind metode de combatere a corupţiei, Academia Naţională de Informaţii „Mihai
Viteazul”, Universitatea Româno-Americană

16.00-16.15: Lect. Univ. Dr. Gheorghe POPESCU, Conf. Univ. Dr. Laurenţiu GIUREA, Traficul de persoane
– o problematică de actualitate a criminalităţii organizate, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Bucureşti

16.15-16.25: Lect. Univ. Dr. Bogdan ŞTEFANACHI, Globalizarea – o analiză din perspectiva discursului
securitar, Academia Română, Filiala Iaşi

16.25-16.35: Lect. Univ. Dr. Toma Vasile RUS, Criminalitatea organizată – vulnerabilitate asupra
securităţii naţionale, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

16.35-16.45: Lect. Univ. Dr. Ligia Teodora PINTILIE, Cms.şef de poliţie Paul Savu MITROI, Criminalitatea
transfrontalieră, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

16.45-16.55: Lect. Univ. Dr. Marius PANTEA, Dr. Dan BUCUR, Cms. Liviu Adrian BĂLAN, Studiu privind
criminalitatea transfrontalieră la nivel global, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

16.55-17.05: Lect. Univ. Dr. Costel DUMITRESCU, Consecinţele considerării corupţiei ca fiind un risc la
adresa securităţii naţionale, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

17.05-17.15: Pauză de cafea


17.15-17.25: Lect. Univ. Dr. Marius PANTEA, Drd. Mihai DINCĂ, Drd. ORZA Carla Nicoleta, Aspecte de
drept comparat în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza” Bucureşti

17.25-17.35: Lect. Univ. Drd. Viorica Ştefania MOLDOVAN, Drd. Marian SECĂREANU, Politici de prevenire
pentru reducerea vulnerabilităţii şi riscurilor victimale în cazul copiilor abuzaţi, Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

17.35-17.45: Cms. Şef Dr. Magda ARDELEANU, Asist. Univ. Drd. Mihuţ ARDELEANU, Managementul
performant şi metoda Grant Carisma şi autoritatea în exercitarea funcţiilor de conducere, Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

17.45-17.55: Dr. Riad AWWAD, Securitatea naţională şi combaterea terorismului, Membru fondator,
Fundaţia Colegiului Naţional de Afaceri Interne

17.55-18.05: Asist. Univ. Dr. Aida Diana DUMITRESCU, Drd. Bogdan DUMITRESCU, Rolul şi locul
conceptelor de responsabilitate şi răspundere în realizarea strategiei de securitate naţională cu privire la
economie şi buna guvernare, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

18.05-18.15: Drd. Simona FROLU, Securitatea juridică – dimensiune distinctă şi parte indispensabilă a
securităţii naţionale, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti

18.15-18.25: Drd. Olguţa DOGARU, Caracterul organizat al criminalităţii informatice în România,


Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

18.25-18.35: Drd. Adrian Cătălin GURĂU, Drd. Petru Daniel PITCOVICI, Coordonatul activităţii de crimă
organizată în România, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

18.35-18.45: Drd. Jr. Gabriel FLORESCU, Jurisprudenţă şi doctrină penală în materia traficului de
influenţă, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Brașov

18.45-18.55: Drd. Ioan BOGDAN, Cooperarea poliţienească în contextul României ca stat membru al
Uniunii Europene şi în pragul aderării la Spaţiul Schengen, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Istorie şi Filosofie

18.55-19.25:
Anca Mihaela POPESCU, masterandă, The Immigration in the European Union: Between Societal Security
and Threats, Școala Naţională de Știinţe Politice și Administrative Bucureşti
Adina NĂSTASE, masterandă, Terorismul transnaţional în America Latină, Școala Naţională de Știinţe
Politice și Administrative Bucureşti

Andreea-Adela VULCĂNESCU, studentă, Terorismul – formă a crimei organizate, Academia de Poliţie


„Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

Anda Gabriela POPESCU, masterandă, New Security Threats – Organized Crime and Schengen Area,
Școala Naţională de Știinţe Politice și Administrative Bucureşti

Tudor ŞTIRBEȚIU, student, Securitatea României la Dunăre şi Marea Neagră în perioada interbelică,
Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice

19.25-19.45:
Sorana CHIPER, Ioan-Florin MARTON, studenţi, Traficul de persoane în vederea exploatării sexuale. Rolul
femeii în cadrul acestuia, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Anca BRAI, Alexandra IACOB, studente, Combaterea traficului şi a consumului de droguri, Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Iulia CRĂCIUN, Cornelia SIMA, studente, Traficul de persoane, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Istorie şi Filosofie

Diana DANELIUC, studentă, Profilul psihologic al teroristului. Studiu de caz: fanaticul religios,
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Alexandra Elena FERDEŞ, studentă, Mafia japoneză – Yakuza, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Secțiunea 3: Sala Lucian Blaga, etaj 1, sediu central al UBB

RISCURI ŞI AMENINŢĂRI DE SECURITATE.


COMUNICAREA ŞI MANAGEMENTUL DE CRIZĂ ŞI RISC

Moderatori: Dr. Dan JURCAN


Mihaela ORBAN

11.00-11.15: Prof. Univ. Dr. Traian-Valentin PONCEA, Riscuri şi ameninţări de securitate la Dunărea de
Jos şi în Bazinul Mării Negre. Tendinţe geopolitice şi geostrategice în arealul ponto-caucaziano-caspic,
profesor asociat Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

11.15-11.30: General de brigadă Ioan MANCI, Profesor asociat doctor, România – furnizor de securitate
prin participarea la operaţii întrunite multinaţionale de management al crizelor, locţiitor al
comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Istorie şi Filosofie

11.30-11.45: Prof. Asociat Raul Ciprian DĂNCUȚĂ, Nabucco vs. South Stream, sau noul joc geopolitic?,
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

11.45-12.00: Prof. Dr. Adrian IBIŞ, Securitatea societală şi subsitemele educaţional – politic. Riscuri şi
vulnerabilităţi, Coordonatorul Departamentului de Studii, Consiliere şi Prevenire a Devianţei
(Predelincvenţei) Juvenile al CENTRUL MUNICIPAL DE RESURSE ŞI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
BUCUREŞTI (CMBRAE/CMAP)

12.00-12.15: Conf. Univ. Dr. Mireille RĂDOI, Răzvan GAVRILĂ, Geopolitica securităţii cibernetice: o nouă
provocare, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti

12.15-12.30: Conf. Univ. Dr. Dumitru ZAMFIR, Consideraţii privind identificarea riscului de securitate în
reţelele informatice, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” București

12.30-12.45: Conf. Univ. Dr. Cristian BARNA, Recrudescenţa fenomenului imigraţiei musulmanilor în
Europa şi eşecul multiculturalismului european în epoca globalizării: riscuri şi incertitudini sociale,
economice şi de securitate, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

12.45-13.00: Lect. Univ. Drd. Eugen LUNGU, Conflictul din Libia și redeschiderea dezbaterilor privind
intervenţia umanitară, Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA
13.00-13.15: Tudor-Nicolaie BÎRLEA, Gabriel DOMBRI, avocat, Managementul riscului şi securitatea
datelor personale în operaţiuni externalizate

13.15-13.30: Dr. Dan JURCAN, România şi nevoia de comunicare strategică, Institutul Român pentru
Evaluare şi Strategie

13.30-14.30: Pauză de masă

14.30-14.45: Prep. Univ. Drd. Nicoleta Anne-Marie MUNTEANU, Războiul informaţional în contextul
importanţei crescânde a reţelelor mediatice, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe
Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

14.45-15.00: Drd. Ioan Dragoş MATEESCU, Războiul împotriva terorii: Afganistan, Universitatea
Bucureşti, Facultatea de Istorie

15.00-15.15: Drd. Iosif MARCU, Securitatea energetică a României. Perspectivă UE-NATO, Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

15.15-15.30: Flavius-Cristian MARCĂU, masterand, Relaţiile României cu NATO după cel de-al Doilea
Război Mondial, Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu

15.30-15.45: Drd. Liviu Ştefan RÂNCIOAGĂ, Securitatea societală şi securitatea umană – provocările
Uniunii Europene, Școala Naţională de Știinţe Politice și Administrative Bucureşti

15.45-16.00: Rada-Cristina IRIMIE, masterandă, Cooperarea dintre Uniunea Europeană şi NATO în


domeniul gestionării crizelor şi conflictelor regionale, Școala Naţională de Știinţe Politice și
Administrative Bucureşti

16.00-16.15: Drd. Adrian Cătălin GURĂU, Drd. Petru Daniel PITCOVICI, Politica Europeană de Securitate
şi Apărare – tendinţe şi evoluţii, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi
Filosofie

16.15-16.30: Drd. Olesea ȚARANU, Noi surse de insecuritate în actualul mediu internaţional,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

16.30-16.45: Drd. Ana-Maria ENACHE, Terorism şi mass-media. Despre programul violenţei,


Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie
16.45-17.00: Drd. Loredana POPESCU, Situaţii operaţionale de colaborare şi cooperare în războiul
împotriva terorismului, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

17.00-17.15: Pauză de cafea

17.15-17.25: Drd. Andreea Crina HOREA, Risc și ameninţare, paradoxul securităţii americane – securitate
prin stabilitate, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

17.25-17.35: Drd. Claudia IOV, Politica de Securitate a Uniunii Europene – perspective și limite. Studiu de
caz: migraţia persoanelor de etnie rromă, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de
Istorie şi Filosofie

17.35-17.45: Roxana-Ştefania BOBORUȚĂ, Luisa-Alexandra FULGA, masterande, Managementul


conflictelor, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti

17.45-17.55: Liliana FILIP, masterandă, Strategia de securitate energetică din România 2007 – 2020.
Implicaţii şi recomandări, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti

17.55-18.05: Andreea DAMIAN, masterandă, Conceptul de securitate din perspectivă europeană, Școala
Naţională de Știinţe Politice și Administrative Bucureşti

18.05-18.15: Ecaterina Elena CEPOI, masterandă, Vulnerabilitatea securităţii infrastructurilor critice, o


realitate? Ameninţarea cibernetică, Școala Naţională de Știinţe Politice și Administrative Bucureşti

18.15-18.25: Cristina AVRAM, masterandă, Dialogul de securitate în regiunea Mării Mediterane,


Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti

18.25-18.35: Alexandru Sorin GANCEA, Ovidiu Cătălin GANCEA, Nicolae Marius UNGUREAN, masteranzi,
Infrastructurile critice sub ameninţarea terorismului CBRN, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

18.35-18.45: Cătălina Mihaela FICUȚ, masterandă, Decizia președintelui George Bush de a intra în Irak
(2002-2005), Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale

18.45-19.05:
Andrei Alexandru BORDEIANU, student, Pericole şi ameninţări asupra infrastructurilor critice din spaţiul
virtual: ciberterorismul, Facultatea de Relaţii Internaţionale și Studii Europene, Universitatea Oradea

Eliza VAŞ, studentă, Managementul crizelor în Uniunea Europeană, Universitatea din Oradea, Facultatea
de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale

Mădălina MĂRGINEAN, studentă, Riscurile neconvenţionale – sursă de insecuritate pentru Regiunea


Extinsă a Mării Negre, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Mihai Sebastian CHIHAIA, student, Reconfigurarea strategiilor de securitate după momentul 11


septembrie 2001, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-
Politice

19.05-19.25:
Roman-Gabriel OLAR, student, Intervenţia în Libia: Cel mai prompt răspuns al comunităţii internaţionale
în faţa unui conflict în desfășurare, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Studii
Europene

Mara BOTA, studentă, Influenţe mediatice în războiul împotriva terorismului. Studiu de caz: intervenţia
militară din Irak din 2003, Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii
Internaţionale

Raluca Codruţa LUȚAI, studentă, Percepţii româneşti cu privire la conceptul de securitate, Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Livia TODIRICĂ, studentă, Migraţia – provocarea globalizării la adresa securităţii europene, Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

19.25-19.45:
Laura Claudia CIORBĂ, studentă, Reconfigurarea securităţii naţionale din perspectiva discursului
prezidenţial după 2004, Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii
Internaţionale

Gheorghe Andrei FECHETE, student, Managementul conflictelor. Definirea şi tipologia conflictelor,


Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie
Dona CHINTOAN-HAȚEGAN, Harald HENCZ, studenţi, Terorismul – o abordare juridică, politică şi
psihologică, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filsofie

Diana SECARĂ, studentă, Scutul antirachetă din Europa, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Istorie şi Filsofie
Secțiunea 4: sala 310, etaj 2, sediu central UBB
SECURITATE ECOLOGICĂ
Moderator: Prof. Univ. Dr. Eugen GURZĂU

11.00-11.15: Doctor, CS I Eugen Stelian GURZĂU, Ioana-Rodica LUPŞA, Presentation of Human


Biomonitoring Pilot Study “DEMOCOPHES” in EU and Romania, Centrul de Mediu si Sănătate Cluj-
Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

11.15-11.30: Prof. Asoc. Dr. Anca GURZĂU, Doctor, CS II, Human influence on the water sources: a threat
to public health?, Centrul de Mediu si Sănătate Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

11.30-11.45: Dr. Ing., CP.II Daniela Violeta DUMITRESCU, Tendinţe actuale în depoluarea apelor
reziduale şi a solurilor impurificate cu poluanţi organici, Institutul National de Cercetare Dezvoltare
pentru Metale Neferoase si Rare – IMNR Bucureşti

11.45-12.00: Drd. Cornelia Diana HERTIA, Risk Assessment in Exposure to Trihalomethanes from Drinking
Water – Case Study, Facultatea de Știinţa si Ingineria Mediului, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

12.00-12.15: Conf. Univ. Dr. Ing. Mirela COMAN, Contribuţii la dezvoltarea unei tehnologii cu radiaţii în
infraroşu cu lungime de undă mare, Universitatea de Nord Baia Mare

12.15-12.30: Drd. Cosmin PĂCURARU, Securitatea energetică a Uniunii Europene versus monopolul
energetic rusesc - Cât de mult suntem pregătiţi pentru o politică energetică comună?, Facultatea de
Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

12.30-12.45: Drd. Alexandru BOBOC-COJOCARU, Alianţele ecologice – nouă formă a cooperării


internaţionale la sfârşit de secol XX, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

12.45-13.00: MSc, Drd Ovidiu POPA, Lead and Cadmium of the Phreatic Aquifer in the Bozanta Mare
Region, Centrul de Mediu si Sănătate Cluj-Napoca

13.00-13.15: MSc, Drd Maria Elisabeta LOVASZ, Specific Risks of Exposure to Pesticides, Centrul de Mediu
si Sănătate Cluj-Napoca

13.15-13.30: Patricia Smaranda MUREŞAN, studentă, Securitatea medicală, Universitatea „Babeş-Bolyai”


Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie
13.30-14.30: Pauză de masă

14.30-14.45: Raluca-Maria NICOARĂ, studentă, Prevenţia şi managementul dezastrelor în Japonia,


Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

14.45-15.00: Drd. Haris CĂTINAŞ, De la securitate ecologică la securitate umană în zona minieră Alba,
masterand, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

15.00-15.15: Ioana Raluca BĂLAŞ, studentă, Riscuri neconvenţionale la adresa statului şi a societăţii:
Dezastrul Natural din Japonia, 11 Martie 2011, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de
Istorie şi Filosofie

15.15-15.30: Anda-Ilona ȘERBAN, masterandă, Complexe de securitate climatică, Facultatea de


Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti

15.30-15.45: Olivia Anca RUSU, masterand, Aspecte privind calitatea aerului dintr-o unitate
producătoare de acumulatori auto ca problematica de securitate a locurilor de munca, Centrul de Mediu
si Sănătate Cluj-Napoca

15.45-16.00: Flavia POP, studentă, Securitatea mediului și dezvoltare durabilǎ, Universitatea „Babeş-
Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

16.00-16.15: Laura Ştefana ORDOG, studentă, Securitatea energetică. Petrolul ca instrument de


presiune, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie
Comitetul de organizare al Conferinței:

Preşedinte:
Prof. Univ. Dr. Adrian Liviu IVAN

Secretari executivi:
Lect. Univ. Dr. Dacian DUNA Lect. Univ. Dr. Toma Vasile RUS

Membri:
Prof .Univ. Dr. Marius PETRESCU Prof. Univ. Dr. Pavel ABRAHAM
Prof. Univ. Dr. Teodor FRUNZETI Prof. Univ. Dr. Ştefan PRUNĂ
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Teodoru ŞTEFAN Prof. Asoc. Dr. Anca GURZĂU
Prof. Univ. Dr. Gheorghe TOMA Conf. Univ. Dr. Ovidiu GHITTA
Prof. Univ. Dr. Damian MICLEA Conf. Univ. Dr. Ioan Marius BUCUR
Prof. Univ. Dr. Vasile DÂNCU Conf. Univ. Dr. Mireille RĂDOI
Prof. Univ. Dr. Corneliu NICOLESCU Lect. Univ. Dr. Liviu TĂUT
Prof. Univ. Dr. Ioan HORGA Drd. Ioan ŞANDRU
Prof. Univ. Dr. Iordan Gheorghe BĂRBULESCU

Secretariat:
Drd. Claudia Anamaria IOV
Drd. Valentina Tania DUNA
Drd. Adrian Daniel STAN
Drd. Mihaela HERBEL
Drd. Alexandra TIEANU
Drd. Andreea Crina HOREA
Drd. Claudiu Laurenţiu ȚABREA

Parteneri:
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din București Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din București Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din București Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca
Centrul de Mediu și Sănătate Cluj Institutul Român pentru Evaluare și Strategie
Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale și Studii Europene Hotel Victoria
Institutul de Studii Euroregionale Editura CA Publishing

Parteneri media: TVR Cluj


Realitatea TV Cluj
Ziua de Cluj
Transilvania Business