Sunteți pe pagina 1din 3

Programa pentru cursul opţional de

Informatică aplicată
Clasa a X-a Matematică-Informatică
Colegiul Naţional “Dimitrie Cantemir” Oneşti

2006-2007
Propunător: profesor Comănac Gabriela,
analist-programator princ.3

Argument
Progresele realizate de informatică în numeroase domenii ale vieţii
economice şi sociale impun adaptarea rapidă a şcolii, în scopul pregătirii la
un nivel cât mai bun a elevilor săi. De asemenea, cerinţa de a realiza cât
mai multe aplicaţii interdisciplinare în cadrul orelor de informatică este
dificil de realizat dacă se consideră doar programa şcolară actuală, care
acordă o oră pe săptămână pentru studiul informaticii la clase de profil
matematică-informatică. Acest opţional îşi propune nu numai să
amelioreze situaţia din acest punct de vedere, ci şi să deschidă un nou
orizont elevilor, legat de posibilităţi de utilizare ale programării
calculatoarelor în diferite alte domenii. Fiind un curs de iniţiere şi studiu
aplicat, numărul de ore alocate este de una pe săptămână, cursul
adresându-se elevilor de la clasa a-X-a.
Cursul răspunde solicitărilor elevilor şi necesităţii modernizării
materiei de liceu, pentru a fi pe cât posibil sincronizată cu evoluţiile rapide
din lumea ştiinţei calculatoarelor.

Sugestii metodologice
Cursul este prin substanţă un curs practic astfel încât toate orele se vor
desfăşura în laboratorul de Informatică, iar lucrurile noi învăţate să poată fi
imediat exemplificate folosind calculatorul.
Date fiind aplicaţiile care se propun (matematică, fizică, economie,
biologie, ştiinţe sociale), accentul va fi pus pe asimilarea lucrurilor esenţiale, pe
trezirea interesului pentru învăţarea prin descoperire, pe dezvoltarea abilităţilor
de a realiza programe mai complexe, interdisciplinare, la nivelul de cunoştinţe de
programare care trebuie însuşit de către elevi ai clasei a X-a, profil matematică-
informatică.
Evaluarea elevilor se va face fie sumativ, bazată pe răspunsurile şi
rezolvările sarcinilor noi, în urma înţelegerii noţiunilor din lecţia de zi, fie pe baza
unor teste practice la sfârşitul unei unităţi de învăţare.

Obiective de referinţă
1. Cunoaşterea structurii şi funcţiilor unui program informatic
2. Cunoaşterea şi utilizarea corectă a termenilor de specialitate
3. Cunoaşterea şi utilizarea principalelor structuri de programare şi a tipurilor
de date standard
4. Realizarea unor programe interdisciplinare utilizând concepte de
programare studiate în orele de informatică
5. Realizarea de către elevi a unor proiecte individuale, la final de curs, care
să conţină un program interdisciplinar, conex unor domenii de interes ale
elevilor

Conţinuturi
Nr.ore Semestrul
*Organizarea unui director propriu pentru curs în
mediul de programare studiat. Operaţii cu fişiere 2 I
-sursă, executabile, text.
*Aplicaţii matematice transpuse în programe care
utilizează tipuri standard de date. 10 I
(din algebră, geometrie plană şi geometrie în spaţiu)
*Apelul unor funcţii matematice uzuale in aplicaţii. 2 I
*Implementarea unor algoritmi elementari în reali-
zarea unor programe pe baza unor noţiuni studiate 2 I
la fizică (mecanică)
*Aplicaţii din economie, biologie, ştiinţe sociale cu
utilizarea tablourilor unidimensionale şi a unor
algoritmi fundamentali de prelucrarea datelor 13 II
( sortări, căutări, interclasare).
* Realizarea unui proiect de către elevi. Discuţii şi
evaluarea proiectelor 2 II
Recapitulare şi evaluări 2+2 I+II
Bibliografie
Manuale de matematică-clasele IX-X
Manual de fizică (mecanică)
Manuale de economie, biologie
Statistici actuale de interes pentru elevi (educaţionale) – Internet/presa
Manual de informatică – clasa a X-a