SCL-90 Scala de evaluare a simptoamelor´

Instructajul testului este :´ Ave i în fa o list de acuze i probleme pe care oamenii le au câteodat . Citi i-le cu aten ie! Dup aceasta încercui i cu creionul num rul din dreapta care corespunde sau descrie cel mai bine cât de mult simptomul sau plângerea respectiv va sup rat în ultimul timp, inclusiv ziua de azi.

Cât de mult a i fost deranjat (sup rat) de : Deloc Pu in Moderat Tare Extrem 1. Dureri de cap. 2. Nervozitate. 3. Gânduri nedorite, cuvinte sau idei ce nu vor s p r seasc mintea. 4. Senza ia de le in sau ame eal . 5. Pierderea interesului sau a pl cerii sexuale. 6. Sentimentul c al ii sunt primejdio i pentru dumneavoastr . 7. Ideea c cineva v contoleaz gândurile. 8. Sentimentul c al ii sunt de vin pentru majoritatea necazurilor dumneavoastr . 9. Dificult i în a v aminti fapte sau lucruri. 10. Sup r ri legate de murd ria i nep sarea (altora). 11. Sentimentul de plictiseal sau iritabilitate. 12. Dureri în piept sau în dreptul inimii. 13. Senza ia de fric în spa ii deschise sau pe str zi. 14. Senza ia de lips de energie (mi care lent , greoaie) 15. Idei de a termina cu via a. 16. Voci pe care al ii nu le aud. 17. Tremur turi. 18. Neîncredere fa de majoritatea oamenilor. 19. Poft de mâncare sc zut . 20. Faptul c ipa i cu u urion (pentru orice) 21. Timiditate fa de o persoan de sex opus. 22. Sentimentul c a i fost închis sau prins într-o curs . 23. Spaim brusc , f r motiv. 24. Explozii de temperament necontrolate. 25. Fric de a ie i singur afar din cas . 26. Faptul c v învinov i i singur. 27. Dureri de ale. 28. Imposibilitate de a face ceva. 29. Sentimentul de singur tate. 30. Sentimentul de triste e. 31. Sup rare prea mare fa de ceea ce s-a întâmplat.
1

Amor eli i furnic turi în diverse p r i ale corpului. Lips de speran în viitor. num ratul. 41. 54. Idei care nu sunt ale dumneaavoastr . Faptul c sentimentele dumneavoastr au fost u or r nite. 40. Fric de a c l tori cu autobuzul. Senza ia de încordare sau de a â are. 35. Nevoia de a verifica i reverifica ceea ce a i f cut. Dificultatea de a lua o hot râre. înjura sau r ni pe cineva. Nevoia de a ocoli anumite locuri. Lipsa de interes 33. Nevoia de a repeta ac iuni ca: atinsul. 2 . 48. Sentimentul c al ii nu v în eleg i v sunt antipatici. 52. Sentimentul c sunte i supravegheat sau c al ii vorbesc despre dumneavoastr . parc mereu v amenin ceva. 34. 39. tramvaiul sau trenul. 63. 65. Senza ia de fric . 64. Senza ia de sl biciune în diferite p r i ale corpului. Greutate în a respira. 51. Senza ia de nod în gât. 47. 44. Somn întrerupt sau tulburat 67. 49. Greutate în mâini i în picioare. Faptul c al i oameni cuno teau gândurile dumneavoastr intime. 62. 36. nelini te. Apetit exagerat. obiecte sau activit i pentru c v provoac fric . 37.32. 50. 46. sp latul. 42. 57. Tropot sau b taie rapid a inimii. Necesitatea de a face lucrurile foarte încet pentru a v asigura de corectitudinea execu iei. 60. Sentimente de inferioritate fa de ceilal i. 38. 56. 55. Greutate la adormire 45. Sentimentul c oamenii sunt neprieteno i cu dumneavoastr i v poart antipatie. 58. Gre uri sau v rs turi. Dureri musculare. Valuri de c ldur sau frig. Senza ia c mintea func ioneaz (macin ) în gol. Nevoia de a bate. Nevoia de a sparge sau sf râma obiecte. 43. 66. 61. Tulbur ri ale capacit ii de a v concentra. 53. Faptul c v trezi i devreme diminea a. 59. Inconfort când al ii v privesc sau discut despre dumneavoastr . Idei de sinucidere.

79. de a v justifica frecvent. Sentimentul de inutilitate (c sunte i nefolositor). 72. ca de exemplu: la cinematograf. Neastâmp r atât de mare încât nu pute i edea lini tit. Sentimentul c lucrurile familiare v sunt str ine i ireale. 82. Nervozitate când sunte i p r sit. 88. 77. Al ii nu v dau credit pentru a ob ine ceea ce dori i. 81.68. 73. 3 . 87. Faptul c striga i i arunca i lucruri. Nevoia de a fi împins pentru a termina ceva. Sentimentul c orice necesit efort. singur. 80. Ceva e r u cu mintea dumneavoastr . Idei în leg tur cu probleme sexuale care v deranjeaz . 75. în magazine. 84. Perioade de teroare sau de panic . Idei sau convingeri pe care al ii nu le împ rt esc. Sentimentul c sunte i foarte con tiincios cu al ii. Faptul c niciodat nu v-a i sim it apropiat de o alt persoan . 70. Inconfortul de a bea sau a mânca în public. 71. 85. 89. Nevoia de a argumenta. Fric de a le ina în public. Inconfort în mul ime. Sentimentul de singur tate chiar atunci când sunte i între oameni. 83. 86. Ideea c a i putea fi pedepsit pentru p catele dumneavoastr . Idei de vinov ie 90. Ideea c ceva grav v afecteaz s n tatea corporal . Fric de a fi p c lit. 76. 78. 69. 74.

4 .

18. Cuprinde un spectru larg de acuze i suferin e psihice influen ate de boal .28. 26.56. 80. 72. 81).SCL ± 90 este construit ca scal de autoevaluare a simptomelor.36. 77. -anxios fobic 7 itemi (13.48. 86). 24. 30. 4. 90). motiva ie. 62. Scala cuprinde 90 de acuze corporale i psihice influen ate de boal grupate în 9 scale în felul urm tor: -somatizare 12 itemi (1. se caracterizeaz prin nervozitate.38.45.49.10. 76. Subiectul este rugat s aleag una din cele 5 variante de r spuns. 37. sentimente.53. ac iuni ce sunt interpretate ca irezistibile. . 33.17. 14. 31. acuzele sunt centrate pe gastrointestinal. gânduri suicidale. -ostilitate/manie 6 itemi (11. 28. Scala de somatizare ± care con ine 12 itemi i reflect distresul ce apare ca urmare a percep iei disfunc iei corporale.46. Anxietate ± simptomele sunt asociate cu st rile anxioase.58). . -psihoticism 10 itemi (7. sentimente de neajutorare. 70. 82). apar simptome de lips a interesului. 85. furie manifestat prin agresivitate. 47. 54.12.idea ie paranoid 6 itemi (8. 84. 63. disconfortul muscular.9. -depresivitate 13 itemi (5. 23. 34 .42.2. 16. sentimente de panic . 75. Are la baz lista de bifare a simptomelor a lui Hopkins care a fost revizuit de Derogatis. 50. 87. caracteristici negative. stare disfolic . 57. -obsesiv compulsiv 10 itemi (3. 25. 32. 22. 78. 5 . m rind num rul de itemi de la 53 la 90. 43. -senzitivitate interpersonal 9 itemi (6. Depresie ± majoritatea simptomelor sunt specifice simptomului depresiv. 2. 20.52. 79). Cele 9 subscale se refer la: 1. 88.69.40. 21.51.65). 3. 71. 41.55. 61. impulsuri. 83). 15.27. Ostilitate ± apar gânduri. Obsesiv-convulsiv ± convulsive. de la Ä de loc´ (absen a simptomului) pân la Äextrem´. respirator. tensiune.anxietate 10 itemi (2. SCL ± 90 m soar severitatea simptomelor resim ite subiectiv prin acuze corporale i psihice percepute în ultimele 7 zile. 39. 5. pierdere a energiei. 67. 68.73). gânduri. 74. 35.

suspiciune. autodepreciere. 8.6. lipsa încrederii. 9. 6 . Socializare ± sentimentul de inferioritate fa de ceilal i. grandoare. 7. jen . pierderea autonomiei. Psihoticism ± reflect distresul asociat cu rela ia interpersonal . anxietatea fobic este definit ca ira ional i dispropor ionat fa de stimul. Anxios-fobic ± se refer la manifest ri ale fobiei fa de diverse obiecte. halucina ie cu gândire schizoid . Idea ie paranoid reprezentat ca fiind un mod distorsionat de gândire. de unde rezult un comportament de evitare. sentimentul de izolare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful