SCL-90 Scala de evaluare a simptoamelor´

Instructajul testului este :´ Ave i în fa o list de acuze i probleme pe care oamenii le au câteodat . Citi i-le cu aten ie! Dup aceasta încercui i cu creionul num rul din dreapta care corespunde sau descrie cel mai bine cât de mult simptomul sau plângerea respectiv va sup rat în ultimul timp, inclusiv ziua de azi.

Cât de mult a i fost deranjat (sup rat) de : Deloc Pu in Moderat Tare Extrem 1. Dureri de cap. 2. Nervozitate. 3. Gânduri nedorite, cuvinte sau idei ce nu vor s p r seasc mintea. 4. Senza ia de le in sau ame eal . 5. Pierderea interesului sau a pl cerii sexuale. 6. Sentimentul c al ii sunt primejdio i pentru dumneavoastr . 7. Ideea c cineva v contoleaz gândurile. 8. Sentimentul c al ii sunt de vin pentru majoritatea necazurilor dumneavoastr . 9. Dificult i în a v aminti fapte sau lucruri. 10. Sup r ri legate de murd ria i nep sarea (altora). 11. Sentimentul de plictiseal sau iritabilitate. 12. Dureri în piept sau în dreptul inimii. 13. Senza ia de fric în spa ii deschise sau pe str zi. 14. Senza ia de lips de energie (mi care lent , greoaie) 15. Idei de a termina cu via a. 16. Voci pe care al ii nu le aud. 17. Tremur turi. 18. Neîncredere fa de majoritatea oamenilor. 19. Poft de mâncare sc zut . 20. Faptul c ipa i cu u urion (pentru orice) 21. Timiditate fa de o persoan de sex opus. 22. Sentimentul c a i fost închis sau prins într-o curs . 23. Spaim brusc , f r motiv. 24. Explozii de temperament necontrolate. 25. Fric de a ie i singur afar din cas . 26. Faptul c v învinov i i singur. 27. Dureri de ale. 28. Imposibilitate de a face ceva. 29. Sentimentul de singur tate. 30. Sentimentul de triste e. 31. Sup rare prea mare fa de ceea ce s-a întâmplat.
1

49. 39. Nevoia de a ocoli anumite locuri. Tulbur ri ale capacit ii de a v concentra. Senza ia de sl biciune în diferite p r i ale corpului. 53. Nevoia de a sparge sau sf râma obiecte. 47. Faptul c v trezi i devreme diminea a. Dureri musculare. Nevoia de a repeta ac iuni ca: atinsul. Tropot sau b taie rapid a inimii. 52. Lips de speran în viitor. 66. Amor eli i furnic turi în diverse p r i ale corpului. Apetit exagerat. 37. 55. num ratul. Lipsa de interes 33. Gre uri sau v rs turi. 2 . 48. 46. Faptul c sentimentele dumneavoastr au fost u or r nite. Somn întrerupt sau tulburat 67. 51. Sentimentul c oamenii sunt neprieteno i cu dumneavoastr i v poart antipatie. obiecte sau activit i pentru c v provoac fric . Idei de sinucidere. Sentimentul c al ii nu v în eleg i v sunt antipatici. Senza ia de încordare sau de a â are. 56. parc mereu v amenin ceva. 40. Faptul c al i oameni cuno teau gândurile dumneavoastr intime. Fric de a c l tori cu autobuzul. Sentimentul c sunte i supravegheat sau c al ii vorbesc despre dumneavoastr . sp latul. Necesitatea de a face lucrurile foarte încet pentru a v asigura de corectitudinea execu iei. 65. 64. Nevoia de a verifica i reverifica ceea ce a i f cut. Inconfort când al ii v privesc sau discut despre dumneavoastr .32. 54. Greutate în mâini i în picioare. 35. 41. Idei care nu sunt ale dumneaavoastr . 42. Greutate în a respira. tramvaiul sau trenul. Greutate la adormire 45. 57. nelini te. Senza ia c mintea func ioneaz (macin ) în gol. 59. 34. Sentimente de inferioritate fa de ceilal i. Dificultatea de a lua o hot râre. 60. 44. 62. Valuri de c ldur sau frig. 43. 58. 38. Nevoia de a bate. 36. Senza ia de fric . înjura sau r ni pe cineva. 50. 61. Senza ia de nod în gât. 63.

Sentimentul de singur tate chiar atunci când sunte i între oameni. 78. 74. 72. 71. 75. Inconfortul de a bea sau a mânca în public. Sentimentul c lucrurile familiare v sunt str ine i ireale. Nevoia de a argumenta. 81. Perioade de teroare sau de panic . Ideea c a i putea fi pedepsit pentru p catele dumneavoastr . 87. 3 . Fric de a le ina în public. Idei sau convingeri pe care al ii nu le împ rt esc. 86. 82. Nevoia de a fi împins pentru a termina ceva. Faptul c niciodat nu v-a i sim it apropiat de o alt persoan . 84.68. Inconfort în mul ime. Sentimentul c sunte i foarte con tiincios cu al ii. 83. Idei în leg tur cu probleme sexuale care v deranjeaz . 79. 88. ca de exemplu: la cinematograf. Fric de a fi p c lit. 73. 89. Idei de vinov ie 90. Ceva e r u cu mintea dumneavoastr . Ideea c ceva grav v afecteaz s n tatea corporal . Neastâmp r atât de mare încât nu pute i edea lini tit. Sentimentul de inutilitate (c sunte i nefolositor). 76. 80. în magazine. Sentimentul c orice necesit efort. 77. Nervozitate când sunte i p r sit. Al ii nu v dau credit pentru a ob ine ceea ce dori i. de a v justifica frecvent. 85. singur. Faptul c striga i i arunca i lucruri. 69. 70.

4 .

12.27.53. 15. 41. 14. pierdere a energiei. 47.idea ie paranoid 6 itemi (8. apar simptome de lips a interesului. Scala cuprinde 90 de acuze corporale i psihice influen ate de boal grupate în 9 scale în felul urm tor: -somatizare 12 itemi (1. 77. 31.9. -psihoticism 10 itemi (7. 67. furie manifestat prin agresivitate. sentimente de neajutorare.36. 32. respirator. 71. -anxios fobic 7 itemi (13. 23.69. Depresie ± majoritatea simptomelor sunt specifice simptomului depresiv. 26.48. 5 . 30. 25. 81). 21. 85. . 88. 39.55. 2. 57. 18. gânduri. 61.58). 4. disconfortul muscular. 33.52.17.anxietate 10 itemi (2. 62.38.46. Obsesiv-convulsiv ± convulsive.10. 78. 28. 5. 83). sentimente.56. 80. 82). m rind num rul de itemi de la 53 la 90.73). gânduri suicidale. -obsesiv compulsiv 10 itemi (3. 43. tensiune. 90). 70. motiva ie. stare disfolic . . caracteristici negative.65).28. Cele 9 subscale se refer la: 1. 87. 72. Scala de somatizare ± care con ine 12 itemi i reflect distresul ce apare ca urmare a percep iei disfunc iei corporale. 3.42. 24. ac iuni ce sunt interpretate ca irezistibile.45.51.2. impulsuri. 76.SCL ± 90 este construit ca scal de autoevaluare a simptomelor. acuzele sunt centrate pe gastrointestinal. 50. 63. de la Ä de loc´ (absen a simptomului) pân la Äextrem´. Subiectul este rugat s aleag una din cele 5 variante de r spuns. 84. 37. 16. 20. Anxietate ± simptomele sunt asociate cu st rile anxioase.49. 35. -senzitivitate interpersonal 9 itemi (6. Are la baz lista de bifare a simptomelor a lui Hopkins care a fost revizuit de Derogatis. SCL ± 90 m soar severitatea simptomelor resim ite subiectiv prin acuze corporale i psihice percepute în ultimele 7 zile. -ostilitate/manie 6 itemi (11. 74. 22. 86). sentimente de panic . 75.40. se caracterizeaz prin nervozitate. 34 . 79). 54. 68. Cuprinde un spectru larg de acuze i suferin e psihice influen ate de boal . -depresivitate 13 itemi (5. Ostilitate ± apar gânduri.

9. lipsa încrederii. de unde rezult un comportament de evitare. 6 . Idea ie paranoid reprezentat ca fiind un mod distorsionat de gândire. pierderea autonomiei. 8. suspiciune. jen . halucina ie cu gândire schizoid . Socializare ± sentimentul de inferioritate fa de ceilal i. autodepreciere.6. grandoare. Anxios-fobic ± se refer la manifest ri ale fobiei fa de diverse obiecte. sentimentul de izolare. 7. anxietatea fobic este definit ca ira ional i dispropor ionat fa de stimul. Psihoticism ± reflect distresul asociat cu rela ia interpersonal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful