SCL-90 Scala de evaluare a simptoamelor´

Instructajul testului este :´ Ave i în fa o list de acuze i probleme pe care oamenii le au câteodat . Citi i-le cu aten ie! Dup aceasta încercui i cu creionul num rul din dreapta care corespunde sau descrie cel mai bine cât de mult simptomul sau plângerea respectiv va sup rat în ultimul timp, inclusiv ziua de azi.

Cât de mult a i fost deranjat (sup rat) de : Deloc Pu in Moderat Tare Extrem 1. Dureri de cap. 2. Nervozitate. 3. Gânduri nedorite, cuvinte sau idei ce nu vor s p r seasc mintea. 4. Senza ia de le in sau ame eal . 5. Pierderea interesului sau a pl cerii sexuale. 6. Sentimentul c al ii sunt primejdio i pentru dumneavoastr . 7. Ideea c cineva v contoleaz gândurile. 8. Sentimentul c al ii sunt de vin pentru majoritatea necazurilor dumneavoastr . 9. Dificult i în a v aminti fapte sau lucruri. 10. Sup r ri legate de murd ria i nep sarea (altora). 11. Sentimentul de plictiseal sau iritabilitate. 12. Dureri în piept sau în dreptul inimii. 13. Senza ia de fric în spa ii deschise sau pe str zi. 14. Senza ia de lips de energie (mi care lent , greoaie) 15. Idei de a termina cu via a. 16. Voci pe care al ii nu le aud. 17. Tremur turi. 18. Neîncredere fa de majoritatea oamenilor. 19. Poft de mâncare sc zut . 20. Faptul c ipa i cu u urion (pentru orice) 21. Timiditate fa de o persoan de sex opus. 22. Sentimentul c a i fost închis sau prins într-o curs . 23. Spaim brusc , f r motiv. 24. Explozii de temperament necontrolate. 25. Fric de a ie i singur afar din cas . 26. Faptul c v învinov i i singur. 27. Dureri de ale. 28. Imposibilitate de a face ceva. 29. Sentimentul de singur tate. 30. Sentimentul de triste e. 31. Sup rare prea mare fa de ceea ce s-a întâmplat.
1

54. num ratul. nelini te. Faptul c al i oameni cuno teau gândurile dumneavoastr intime. 55. 37. Nevoia de a ocoli anumite locuri. Gre uri sau v rs turi. Faptul c sentimentele dumneavoastr au fost u or r nite. Nevoia de a bate. 64. Sentimente de inferioritate fa de ceilal i. Somn întrerupt sau tulburat 67. Necesitatea de a face lucrurile foarte încet pentru a v asigura de corectitudinea execu iei. Nevoia de a verifica i reverifica ceea ce a i f cut. Nevoia de a repeta ac iuni ca: atinsul. Inconfort când al ii v privesc sau discut despre dumneavoastr . tramvaiul sau trenul. 60. Fric de a c l tori cu autobuzul. Greutate în a respira. 58. Senza ia de fric . Senza ia c mintea func ioneaz (macin ) în gol. 66. Lipsa de interes 33. Faptul c v trezi i devreme diminea a. Dificultatea de a lua o hot râre. Amor eli i furnic turi în diverse p r i ale corpului. obiecte sau activit i pentru c v provoac fric . Lips de speran în viitor. 34. Tropot sau b taie rapid a inimii. Dureri musculare. 41. 52. parc mereu v amenin ceva. 38. 51. 39. 62. 46. Sentimentul c al ii nu v în eleg i v sunt antipatici. 48. 47. 61. Sentimentul c sunte i supravegheat sau c al ii vorbesc despre dumneavoastr . 50. 2 . Apetit exagerat. Nevoia de a sparge sau sf râma obiecte. 42. înjura sau r ni pe cineva. Valuri de c ldur sau frig. 56. 53. 57.32. 59. Greutate la adormire 45. Idei de sinucidere. Senza ia de sl biciune în diferite p r i ale corpului. sp latul. 65. 36. Greutate în mâini i în picioare. 35. 49. Sentimentul c oamenii sunt neprieteno i cu dumneavoastr i v poart antipatie. 40. 63. Tulbur ri ale capacit ii de a v concentra. Senza ia de încordare sau de a â are. Senza ia de nod în gât. Idei care nu sunt ale dumneaavoastr . 44. 43.

Nevoia de a argumenta. 79. Faptul c striga i i arunca i lucruri. Sentimentul c lucrurile familiare v sunt str ine i ireale. 80. 75. 83. Fric de a le ina în public. 82. Al ii nu v dau credit pentru a ob ine ceea ce dori i. 76. 87. Nervozitate când sunte i p r sit. 3 . Sentimentul de singur tate chiar atunci când sunte i între oameni. 70. Ideea c ceva grav v afecteaz s n tatea corporal . Sentimentul c orice necesit efort. 81. de a v justifica frecvent. Ideea c a i putea fi pedepsit pentru p catele dumneavoastr . Nevoia de a fi împins pentru a termina ceva. 71. 84. 88. Ceva e r u cu mintea dumneavoastr . 89. 78. Perioade de teroare sau de panic . Sentimentul de inutilitate (c sunte i nefolositor). ca de exemplu: la cinematograf. Fric de a fi p c lit. 72. 85. Inconfortul de a bea sau a mânca în public. 74.68. 69. Idei sau convingeri pe care al ii nu le împ rt esc. în magazine. singur. Inconfort în mul ime. Sentimentul c sunte i foarte con tiincios cu al ii. Neastâmp r atât de mare încât nu pute i edea lini tit. Idei în leg tur cu probleme sexuale care v deranjeaz . Idei de vinov ie 90. 77. 73. Faptul c niciodat nu v-a i sim it apropiat de o alt persoan . 86.

4 .

81).52. 50. 57. . 41. 79). -depresivitate 13 itemi (5. 47.73). 4.9. sentimente de panic .40. 68. 30. 87. acuzele sunt centrate pe gastrointestinal. Anxietate ± simptomele sunt asociate cu st rile anxioase. Ostilitate ± apar gânduri. de la Ä de loc´ (absen a simptomului) pân la Äextrem´. se caracterizeaz prin nervozitate.49.10. 5 . 25. 90). sentimente de neajutorare. 28. Are la baz lista de bifare a simptomelor a lui Hopkins care a fost revizuit de Derogatis. gânduri.17. furie manifestat prin agresivitate. ac iuni ce sunt interpretate ca irezistibile.36. SCL ± 90 m soar severitatea simptomelor resim ite subiectiv prin acuze corporale i psihice percepute în ultimele 7 zile. 34 . impulsuri.anxietate 10 itemi (2. 67. m rind num rul de itemi de la 53 la 90. pierdere a energiei. motiva ie. -anxios fobic 7 itemi (13.53. 71. Scala de somatizare ± care con ine 12 itemi i reflect distresul ce apare ca urmare a percep iei disfunc iei corporale.65). 3. 43. 54.58). caracteristici negative. Cele 9 subscale se refer la: 1. 20. 33.27. apar simptome de lips a interesului. 39.28. 32. 85.42.48. 5. 18. 75.SCL ± 90 este construit ca scal de autoevaluare a simptomelor. 63. Cuprinde un spectru larg de acuze i suferin e psihice influen ate de boal . 2. 82). stare disfolic . 24. 76. 35. 84. 15. 78. 31.12. Depresie ± majoritatea simptomelor sunt specifice simptomului depresiv. -psihoticism 10 itemi (7. sentimente. disconfortul muscular. 16. 23. -obsesiv compulsiv 10 itemi (3. 62. Subiectul este rugat s aleag una din cele 5 variante de r spuns. -senzitivitate interpersonal 9 itemi (6. gânduri suicidale. 26. Obsesiv-convulsiv ± convulsive. .46. 83).51. 88. tensiune.idea ie paranoid 6 itemi (8. 70. 22. 61. 86). 72. 14. 74.38.2.55. -ostilitate/manie 6 itemi (11.45.56. 37. Scala cuprinde 90 de acuze corporale i psihice influen ate de boal grupate în 9 scale în felul urm tor: -somatizare 12 itemi (1. respirator. 77.69. 21. 80.

autodepreciere. Socializare ± sentimentul de inferioritate fa de ceilal i. jen . Idea ie paranoid reprezentat ca fiind un mod distorsionat de gândire. 9. anxietatea fobic este definit ca ira ional i dispropor ionat fa de stimul. suspiciune. Anxios-fobic ± se refer la manifest ri ale fobiei fa de diverse obiecte. 8. de unde rezult un comportament de evitare. lipsa încrederii. 7. pierderea autonomiei. Psihoticism ± reflect distresul asociat cu rela ia interpersonal . halucina ie cu gândire schizoid .6. grandoare. 6 . sentimentul de izolare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful