SCL-90 Scala de evaluare a simptoamelor´

Instructajul testului este :´ Ave i în fa o list de acuze i probleme pe care oamenii le au câteodat . Citi i-le cu aten ie! Dup aceasta încercui i cu creionul num rul din dreapta care corespunde sau descrie cel mai bine cât de mult simptomul sau plângerea respectiv va sup rat în ultimul timp, inclusiv ziua de azi.

Cât de mult a i fost deranjat (sup rat) de : Deloc Pu in Moderat Tare Extrem 1. Dureri de cap. 2. Nervozitate. 3. Gânduri nedorite, cuvinte sau idei ce nu vor s p r seasc mintea. 4. Senza ia de le in sau ame eal . 5. Pierderea interesului sau a pl cerii sexuale. 6. Sentimentul c al ii sunt primejdio i pentru dumneavoastr . 7. Ideea c cineva v contoleaz gândurile. 8. Sentimentul c al ii sunt de vin pentru majoritatea necazurilor dumneavoastr . 9. Dificult i în a v aminti fapte sau lucruri. 10. Sup r ri legate de murd ria i nep sarea (altora). 11. Sentimentul de plictiseal sau iritabilitate. 12. Dureri în piept sau în dreptul inimii. 13. Senza ia de fric în spa ii deschise sau pe str zi. 14. Senza ia de lips de energie (mi care lent , greoaie) 15. Idei de a termina cu via a. 16. Voci pe care al ii nu le aud. 17. Tremur turi. 18. Neîncredere fa de majoritatea oamenilor. 19. Poft de mâncare sc zut . 20. Faptul c ipa i cu u urion (pentru orice) 21. Timiditate fa de o persoan de sex opus. 22. Sentimentul c a i fost închis sau prins într-o curs . 23. Spaim brusc , f r motiv. 24. Explozii de temperament necontrolate. 25. Fric de a ie i singur afar din cas . 26. Faptul c v învinov i i singur. 27. Dureri de ale. 28. Imposibilitate de a face ceva. 29. Sentimentul de singur tate. 30. Sentimentul de triste e. 31. Sup rare prea mare fa de ceea ce s-a întâmplat.
1

Tulbur ri ale capacit ii de a v concentra. obiecte sau activit i pentru c v provoac fric . Valuri de c ldur sau frig. 42. Lipsa de interes 33. 48. Somn întrerupt sau tulburat 67. Amor eli i furnic turi în diverse p r i ale corpului. Nevoia de a repeta ac iuni ca: atinsul. Dureri musculare. Senza ia de încordare sau de a â are. Idei de sinucidere. 58. 54. 39. Lips de speran în viitor. Greutate la adormire 45. 66. Inconfort când al ii v privesc sau discut despre dumneavoastr . 57. Nevoia de a sparge sau sf râma obiecte. 35. înjura sau r ni pe cineva. Sentimentul c al ii nu v în eleg i v sunt antipatici. Greutate în mâini i în picioare. Necesitatea de a face lucrurile foarte încet pentru a v asigura de corectitudinea execu iei. 60. 49. sp latul. Senza ia c mintea func ioneaz (macin ) în gol. Nevoia de a verifica i reverifica ceea ce a i f cut. 34. Sentimentul c sunte i supravegheat sau c al ii vorbesc despre dumneavoastr . Sentimentul c oamenii sunt neprieteno i cu dumneavoastr i v poart antipatie. Senza ia de sl biciune în diferite p r i ale corpului. 37. Dificultatea de a lua o hot râre. 55. parc mereu v amenin ceva. Faptul c v trezi i devreme diminea a. 50. Gre uri sau v rs turi.32. 52. Fric de a c l tori cu autobuzul. Greutate în a respira. 43. 63. Senza ia de nod în gât. Sentimente de inferioritate fa de ceilal i. 51. 46. 40. 61. 41. 53. 47. 59. tramvaiul sau trenul. 62. Senza ia de fric . Faptul c sentimentele dumneavoastr au fost u or r nite. Tropot sau b taie rapid a inimii. 56. Nevoia de a bate. 44. 64. Apetit exagerat. num ratul. Idei care nu sunt ale dumneaavoastr . 2 . Nevoia de a ocoli anumite locuri. nelini te. 36. 38. Faptul c al i oameni cuno teau gândurile dumneavoastr intime. 65.

Al ii nu v dau credit pentru a ob ine ceea ce dori i. Idei de vinov ie 90. 75. 69. Idei în leg tur cu probleme sexuale care v deranjeaz . 76. Sentimentul c lucrurile familiare v sunt str ine i ireale. Faptul c niciodat nu v-a i sim it apropiat de o alt persoan . 3 . 73. 71. 80. în magazine. 74. 78. Sentimentul c orice necesit efort. Fric de a fi p c lit. 83. 86. ca de exemplu: la cinematograf. Inconfortul de a bea sau a mânca în public. Nevoia de a argumenta. 81. 84. Nervozitate când sunte i p r sit. Fric de a le ina în public. Neastâmp r atât de mare încât nu pute i edea lini tit. 82. Sentimentul c sunte i foarte con tiincios cu al ii. Perioade de teroare sau de panic . 87. 72. Sentimentul de singur tate chiar atunci când sunte i între oameni. 77. Ideea c ceva grav v afecteaz s n tatea corporal . Faptul c striga i i arunca i lucruri. 89.68. Inconfort în mul ime. 70. Idei sau convingeri pe care al ii nu le împ rt esc. 79. Ideea c a i putea fi pedepsit pentru p catele dumneavoastr . Ceva e r u cu mintea dumneavoastr . de a v justifica frecvent. Sentimentul de inutilitate (c sunte i nefolositor). 85. 88. singur. Nevoia de a fi împins pentru a termina ceva.

4 .

24. respirator. 23. 31. Subiectul este rugat s aleag una din cele 5 variante de r spuns. m rind num rul de itemi de la 53 la 90. gânduri.48. Obsesiv-convulsiv ± convulsive. 33.idea ie paranoid 6 itemi (8. Scala de somatizare ± care con ine 12 itemi i reflect distresul ce apare ca urmare a percep iei disfunc iei corporale. 70. 26.anxietate 10 itemi (2. 25.52. 84. 57. 15.51. 50. 41.56.9. 80. 4.2. 16. motiva ie.40. 54. disconfortul muscular.28. 28. 21. -senzitivitate interpersonal 9 itemi (6.65). 75.73).46.69. -depresivitate 13 itemi (5.53. caracteristici negative. 61.58).10. Cuprinde un spectru larg de acuze i suferin e psihice influen ate de boal . 30. 87. 32. 85.42.36. ac iuni ce sunt interpretate ca irezistibile. 83). 20. .38. 14.SCL ± 90 este construit ca scal de autoevaluare a simptomelor. Ostilitate ± apar gânduri. -psihoticism 10 itemi (7. -ostilitate/manie 6 itemi (11.49. -anxios fobic 7 itemi (13. SCL ± 90 m soar severitatea simptomelor resim ite subiectiv prin acuze corporale i psihice percepute în ultimele 7 zile.45. 63. 5 . . 76. stare disfolic . apar simptome de lips a interesului. impulsuri. 72. 77. 2. tensiune. sentimente. de la Ä de loc´ (absen a simptomului) pân la Äextrem´. 82). 37. 74.17. 22. se caracterizeaz prin nervozitate. Depresie ± majoritatea simptomelor sunt specifice simptomului depresiv. 78. 67.55.12. 79). 71. pierdere a energiei. Anxietate ± simptomele sunt asociate cu st rile anxioase. 81). 3. sentimente de neajutorare. 90). gânduri suicidale. furie manifestat prin agresivitate. 62. 47. Scala cuprinde 90 de acuze corporale i psihice influen ate de boal grupate în 9 scale în felul urm tor: -somatizare 12 itemi (1. 39. Are la baz lista de bifare a simptomelor a lui Hopkins care a fost revizuit de Derogatis. acuzele sunt centrate pe gastrointestinal. 35.27. 5. 88. 86). sentimente de panic . Cele 9 subscale se refer la: 1. 43. -obsesiv compulsiv 10 itemi (3. 34 . 18. 68.

8. Socializare ± sentimentul de inferioritate fa de ceilal i. Psihoticism ± reflect distresul asociat cu rela ia interpersonal . 6 . sentimentul de izolare. Anxios-fobic ± se refer la manifest ri ale fobiei fa de diverse obiecte. jen . de unde rezult un comportament de evitare. 7. autodepreciere.6. Idea ie paranoid reprezentat ca fiind un mod distorsionat de gândire. anxietatea fobic este definit ca ira ional i dispropor ionat fa de stimul. grandoare. suspiciune. 9. halucina ie cu gândire schizoid . lipsa încrederii. pierderea autonomiei.