SCL-90 Scala de evaluare a simptoamelor´

Instructajul testului este :´ Ave i în fa o list de acuze i probleme pe care oamenii le au câteodat . Citi i-le cu aten ie! Dup aceasta încercui i cu creionul num rul din dreapta care corespunde sau descrie cel mai bine cât de mult simptomul sau plângerea respectiv va sup rat în ultimul timp, inclusiv ziua de azi.

Cât de mult a i fost deranjat (sup rat) de : Deloc Pu in Moderat Tare Extrem 1. Dureri de cap. 2. Nervozitate. 3. Gânduri nedorite, cuvinte sau idei ce nu vor s p r seasc mintea. 4. Senza ia de le in sau ame eal . 5. Pierderea interesului sau a pl cerii sexuale. 6. Sentimentul c al ii sunt primejdio i pentru dumneavoastr . 7. Ideea c cineva v contoleaz gândurile. 8. Sentimentul c al ii sunt de vin pentru majoritatea necazurilor dumneavoastr . 9. Dificult i în a v aminti fapte sau lucruri. 10. Sup r ri legate de murd ria i nep sarea (altora). 11. Sentimentul de plictiseal sau iritabilitate. 12. Dureri în piept sau în dreptul inimii. 13. Senza ia de fric în spa ii deschise sau pe str zi. 14. Senza ia de lips de energie (mi care lent , greoaie) 15. Idei de a termina cu via a. 16. Voci pe care al ii nu le aud. 17. Tremur turi. 18. Neîncredere fa de majoritatea oamenilor. 19. Poft de mâncare sc zut . 20. Faptul c ipa i cu u urion (pentru orice) 21. Timiditate fa de o persoan de sex opus. 22. Sentimentul c a i fost închis sau prins într-o curs . 23. Spaim brusc , f r motiv. 24. Explozii de temperament necontrolate. 25. Fric de a ie i singur afar din cas . 26. Faptul c v învinov i i singur. 27. Dureri de ale. 28. Imposibilitate de a face ceva. 29. Sentimentul de singur tate. 30. Sentimentul de triste e. 31. Sup rare prea mare fa de ceea ce s-a întâmplat.
1

Senza ia de fric . 65. 54. 43. 55. 63. Greutate în a respira. 64. Dificultatea de a lua o hot râre. 56. Sentimentul c oamenii sunt neprieteno i cu dumneavoastr i v poart antipatie. 66. Sentimente de inferioritate fa de ceilal i. Lipsa de interes 33. Valuri de c ldur sau frig. Senza ia de sl biciune în diferite p r i ale corpului. Gre uri sau v rs turi. Nevoia de a repeta ac iuni ca: atinsul. 50. Idei de sinucidere. Senza ia c mintea func ioneaz (macin ) în gol. 59. 34. 40. Fric de a c l tori cu autobuzul. 52. 41. Senza ia de încordare sau de a â are. 48. 62. 38. Faptul c v trezi i devreme diminea a. Somn întrerupt sau tulburat 67. num ratul. Necesitatea de a face lucrurile foarte încet pentru a v asigura de corectitudinea execu iei. Amor eli i furnic turi în diverse p r i ale corpului. Greutate la adormire 45. 49. Nevoia de a bate. tramvaiul sau trenul. 61. 36. Sentimentul c sunte i supravegheat sau c al ii vorbesc despre dumneavoastr . 42.32. înjura sau r ni pe cineva. 2 . 47. Faptul c sentimentele dumneavoastr au fost u or r nite. Sentimentul c al ii nu v în eleg i v sunt antipatici. Senza ia de nod în gât. obiecte sau activit i pentru c v provoac fric . 51. Nevoia de a verifica i reverifica ceea ce a i f cut. Dureri musculare. 44. Nevoia de a sparge sau sf râma obiecte. Apetit exagerat. 60. Tulbur ri ale capacit ii de a v concentra. Idei care nu sunt ale dumneaavoastr . 35. 57. Tropot sau b taie rapid a inimii. 58. 39. Greutate în mâini i în picioare. 53. 37. 46. nelini te. sp latul. parc mereu v amenin ceva. Lips de speran în viitor. Faptul c al i oameni cuno teau gândurile dumneavoastr intime. Nevoia de a ocoli anumite locuri. Inconfort când al ii v privesc sau discut despre dumneavoastr .

86. Idei sau convingeri pe care al ii nu le împ rt esc. de a v justifica frecvent. 82. Fric de a le ina în public. 71. 75. Idei în leg tur cu probleme sexuale care v deranjeaz . în magazine. Faptul c striga i i arunca i lucruri. 85. Inconfortul de a bea sau a mânca în public. 74. 83. 76. Perioade de teroare sau de panic . 88. 81. 72. 84. 79. 3 . 73. 80. Sentimentul c orice necesit efort. Idei de vinov ie 90.68. Al ii nu v dau credit pentru a ob ine ceea ce dori i. Sentimentul de singur tate chiar atunci când sunte i între oameni. 77. Nervozitate când sunte i p r sit. Sentimentul c lucrurile familiare v sunt str ine i ireale. 69. ca de exemplu: la cinematograf. Fric de a fi p c lit. 87. Faptul c niciodat nu v-a i sim it apropiat de o alt persoan . 78. Ideea c a i putea fi pedepsit pentru p catele dumneavoastr . Neastâmp r atât de mare încât nu pute i edea lini tit. Nevoia de a fi împins pentru a termina ceva. 89. Inconfort în mul ime. Sentimentul c sunte i foarte con tiincios cu al ii. Ceva e r u cu mintea dumneavoastr . Ideea c ceva grav v afecteaz s n tatea corporal . singur. 70. Nevoia de a argumenta. Sentimentul de inutilitate (c sunte i nefolositor).

4 .

62. 70. 54. 67. 76.49.36. Depresie ± majoritatea simptomelor sunt specifice simptomului depresiv.42. tensiune. Ostilitate ± apar gânduri. Cuprinde un spectru larg de acuze i suferin e psihice influen ate de boal .58). 30.38. sentimente de neajutorare. acuzele sunt centrate pe gastrointestinal.28. 34 . 74. .anxietate 10 itemi (2. 5 . 26. furie manifestat prin agresivitate. 41. 84. de la Ä de loc´ (absen a simptomului) pân la Äextrem´. Are la baz lista de bifare a simptomelor a lui Hopkins care a fost revizuit de Derogatis.45. 33.51.55. 31. 61.17. 88. 14. ac iuni ce sunt interpretate ca irezistibile.69. impulsuri. -ostilitate/manie 6 itemi (11. gânduri suicidale.73).56. 25. . -obsesiv compulsiv 10 itemi (3. -senzitivitate interpersonal 9 itemi (6. 50. Obsesiv-convulsiv ± convulsive. Anxietate ± simptomele sunt asociate cu st rile anxioase. stare disfolic . 4. Scala cuprinde 90 de acuze corporale i psihice influen ate de boal grupate în 9 scale în felul urm tor: -somatizare 12 itemi (1. 79). Subiectul este rugat s aleag una din cele 5 variante de r spuns. 15. 2. 63. -depresivitate 13 itemi (5. 57.SCL ± 90 este construit ca scal de autoevaluare a simptomelor. 28. disconfortul muscular. 77.52. 80. 90). 47. 35. 78.27. se caracterizeaz prin nervozitate. 3. 72. 82).53. pierdere a energiei.48. gânduri. Scala de somatizare ± care con ine 12 itemi i reflect distresul ce apare ca urmare a percep iei disfunc iei corporale. 37. motiva ie.65). 39. 87. 20.12. 83). 5. m rind num rul de itemi de la 53 la 90. 32. -anxios fobic 7 itemi (13.2. 71. 75. 21. sentimente de panic . 22. 81). 85.10. 68. 18.46. sentimente. 23. 43. apar simptome de lips a interesului. SCL ± 90 m soar severitatea simptomelor resim ite subiectiv prin acuze corporale i psihice percepute în ultimele 7 zile.40. 16. Cele 9 subscale se refer la: 1.idea ie paranoid 6 itemi (8. 24. 86). respirator. -psihoticism 10 itemi (7.9. caracteristici negative.

7. grandoare. 9. autodepreciere. halucina ie cu gândire schizoid . jen . Anxios-fobic ± se refer la manifest ri ale fobiei fa de diverse obiecte. Psihoticism ± reflect distresul asociat cu rela ia interpersonal . Idea ie paranoid reprezentat ca fiind un mod distorsionat de gândire. Socializare ± sentimentul de inferioritate fa de ceilal i. anxietatea fobic este definit ca ira ional i dispropor ionat fa de stimul.6. sentimentul de izolare. pierderea autonomiei. de unde rezult un comportament de evitare. 6 . lipsa încrederii. suspiciune. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful