SCL-90 Scala de evaluare a simptoamelor´

Instructajul testului este :´ Ave i în fa o list de acuze i probleme pe care oamenii le au câteodat . Citi i-le cu aten ie! Dup aceasta încercui i cu creionul num rul din dreapta care corespunde sau descrie cel mai bine cât de mult simptomul sau plângerea respectiv va sup rat în ultimul timp, inclusiv ziua de azi.

Cât de mult a i fost deranjat (sup rat) de : Deloc Pu in Moderat Tare Extrem 1. Dureri de cap. 2. Nervozitate. 3. Gânduri nedorite, cuvinte sau idei ce nu vor s p r seasc mintea. 4. Senza ia de le in sau ame eal . 5. Pierderea interesului sau a pl cerii sexuale. 6. Sentimentul c al ii sunt primejdio i pentru dumneavoastr . 7. Ideea c cineva v contoleaz gândurile. 8. Sentimentul c al ii sunt de vin pentru majoritatea necazurilor dumneavoastr . 9. Dificult i în a v aminti fapte sau lucruri. 10. Sup r ri legate de murd ria i nep sarea (altora). 11. Sentimentul de plictiseal sau iritabilitate. 12. Dureri în piept sau în dreptul inimii. 13. Senza ia de fric în spa ii deschise sau pe str zi. 14. Senza ia de lips de energie (mi care lent , greoaie) 15. Idei de a termina cu via a. 16. Voci pe care al ii nu le aud. 17. Tremur turi. 18. Neîncredere fa de majoritatea oamenilor. 19. Poft de mâncare sc zut . 20. Faptul c ipa i cu u urion (pentru orice) 21. Timiditate fa de o persoan de sex opus. 22. Sentimentul c a i fost închis sau prins într-o curs . 23. Spaim brusc , f r motiv. 24. Explozii de temperament necontrolate. 25. Fric de a ie i singur afar din cas . 26. Faptul c v învinov i i singur. 27. Dureri de ale. 28. Imposibilitate de a face ceva. 29. Sentimentul de singur tate. 30. Sentimentul de triste e. 31. Sup rare prea mare fa de ceea ce s-a întâmplat.
1

Sentimentul c al ii nu v în eleg i v sunt antipatici. Amor eli i furnic turi în diverse p r i ale corpului. 37. Dificultatea de a lua o hot râre. 43. 51. 39. Senza ia de sl biciune în diferite p r i ale corpului. Idei care nu sunt ale dumneaavoastr . 56. Faptul c al i oameni cuno teau gândurile dumneavoastr intime. Nevoia de a ocoli anumite locuri. 61. Senza ia de fric . 50. Senza ia c mintea func ioneaz (macin ) în gol. Sentimentul c oamenii sunt neprieteno i cu dumneavoastr i v poart antipatie. Valuri de c ldur sau frig. Nevoia de a bate. 65. 49. Greutate în a respira. Sentimentul c sunte i supravegheat sau c al ii vorbesc despre dumneavoastr . Senza ia de nod în gât. Lipsa de interes 33. Lips de speran în viitor. Tulbur ri ale capacit ii de a v concentra. 42. 58. Faptul c v trezi i devreme diminea a. obiecte sau activit i pentru c v provoac fric . Idei de sinucidere. Greutate la adormire 45. Faptul c sentimentele dumneavoastr au fost u or r nite. Sentimente de inferioritate fa de ceilal i. Tropot sau b taie rapid a inimii. 36. înjura sau r ni pe cineva. Nevoia de a repeta ac iuni ca: atinsul. 52. Nevoia de a verifica i reverifica ceea ce a i f cut. 47. sp latul. Senza ia de încordare sau de a â are.32. 55. Gre uri sau v rs turi. Inconfort când al ii v privesc sau discut despre dumneavoastr . nelini te. 63. 38. 64. Dureri musculare. 34. Fric de a c l tori cu autobuzul. 41. parc mereu v amenin ceva. num ratul. 66. 57. Greutate în mâini i în picioare. 53. 59. 35. Apetit exagerat. 62. 48. 2 . Nevoia de a sparge sau sf râma obiecte. 46. tramvaiul sau trenul. 44. Somn întrerupt sau tulburat 67. 60. 54. Necesitatea de a face lucrurile foarte încet pentru a v asigura de corectitudinea execu iei. 40.

Faptul c striga i i arunca i lucruri. 70. 86. Fric de a le ina în public. 77. Sentimentul c lucrurile familiare v sunt str ine i ireale. Ceva e r u cu mintea dumneavoastr . 75. Sentimentul de singur tate chiar atunci când sunte i între oameni. Idei în leg tur cu probleme sexuale care v deranjeaz . Inconfortul de a bea sau a mânca în public. 83. Fric de a fi p c lit. singur. Faptul c niciodat nu v-a i sim it apropiat de o alt persoan . 82. Inconfort în mul ime. 69. Neastâmp r atât de mare încât nu pute i edea lini tit. Ideea c a i putea fi pedepsit pentru p catele dumneavoastr . Sentimentul c orice necesit efort. ca de exemplu: la cinematograf. 78. Al ii nu v dau credit pentru a ob ine ceea ce dori i. 81. în magazine. Perioade de teroare sau de panic .68. 89. 80. Nevoia de a argumenta. de a v justifica frecvent. 71. 88. Ideea c ceva grav v afecteaz s n tatea corporal . 76. 74. Nervozitate când sunte i p r sit. Nevoia de a fi împins pentru a termina ceva. 79. 73. Idei sau convingeri pe care al ii nu le împ rt esc. Idei de vinov ie 90. Sentimentul c sunte i foarte con tiincios cu al ii. 84. 87. 72. 85. 3 . Sentimentul de inutilitate (c sunte i nefolositor).

4 .

Scala cuprinde 90 de acuze corporale i psihice influen ate de boal grupate în 9 scale în felul urm tor: -somatizare 12 itemi (1. -ostilitate/manie 6 itemi (11. gânduri suicidale. 54.56. respirator. 57. 82). ac iuni ce sunt interpretate ca irezistibile. Anxietate ± simptomele sunt asociate cu st rile anxioase.SCL ± 90 este construit ca scal de autoevaluare a simptomelor. sentimente de neajutorare. 35. 2.55. 24. -senzitivitate interpersonal 9 itemi (6. 34 . Depresie ± majoritatea simptomelor sunt specifice simptomului depresiv. 77. 43. 87. 41. 61. 14. 33. 25. gânduri. se caracterizeaz prin nervozitate. Scala de somatizare ± care con ine 12 itemi i reflect distresul ce apare ca urmare a percep iei disfunc iei corporale. 30. -obsesiv compulsiv 10 itemi (3. 84. Subiectul este rugat s aleag una din cele 5 variante de r spuns. 75. 76. -depresivitate 13 itemi (5. 37. de la Ä de loc´ (absen a simptomului) pân la Äextrem´. impulsuri. 86). 39.46.27. Cele 9 subscale se refer la: 1. acuzele sunt centrate pe gastrointestinal.42. 5. sentimente de panic . apar simptome de lips a interesului. 63. SCL ± 90 m soar severitatea simptomelor resim ite subiectiv prin acuze corporale i psihice percepute în ultimele 7 zile. furie manifestat prin agresivitate. 78. 81). 83). Cuprinde un spectru larg de acuze i suferin e psihice influen ate de boal .36.40. 47.48.anxietate 10 itemi (2. 90). . 88. sentimente. . 26. caracteristici negative. Ostilitate ± apar gânduri.10. 70.53. 71. -anxios fobic 7 itemi (13. 5 . Obsesiv-convulsiv ± convulsive.58). 50.idea ie paranoid 6 itemi (8. 22. m rind num rul de itemi de la 53 la 90. 31. motiva ie. 23.51.9. disconfortul muscular.28. 28. 80.49. 20. 85. 3. 67. 62. 74. 15.73).12.45. tensiune.38. 72.69. 16.52.2. pierdere a energiei. 18.65). -psihoticism 10 itemi (7. 4. Are la baz lista de bifare a simptomelor a lui Hopkins care a fost revizuit de Derogatis. 32. stare disfolic .17. 68. 21. 79).

de unde rezult un comportament de evitare. Anxios-fobic ± se refer la manifest ri ale fobiei fa de diverse obiecte. 6 . lipsa încrederii. 7. Idea ie paranoid reprezentat ca fiind un mod distorsionat de gândire.6. 8. Socializare ± sentimentul de inferioritate fa de ceilal i. Psihoticism ± reflect distresul asociat cu rela ia interpersonal . 9. autodepreciere. grandoare. jen . anxietatea fobic este definit ca ira ional i dispropor ionat fa de stimul. sentimentul de izolare. suspiciune. halucina ie cu gândire schizoid . pierderea autonomiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful