Sunteți pe pagina 1din 1

In anul 2008, valoarea brută a imobilizărilor corporale a crescut cu 21.465.

263 RON, din


care:
Dotari : mijloace fixe în valoare de 393.643 RON
Puneri în funcŃiune de mijloace fixe în valoare de 15.386.226 RON din care : 1.912
RON au fost efectuate in regie proprie

Reducerea valorilor mijloacelor fixe a fost de 995.217 RON din care:


- vânzări de mijloace fixe în valoare de 809.744 RON
- casari mijloace fixe in valoare de 185.473 RON
Ca urmare a reglementarilor legale prevazute la art.253 alin(6) din legea 571/2003 prin
care” in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta cota impozitului pe cladiri se stabileste de
consiliul local intre 5% si 10 % si se aplica la valoarea
de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice ,pana la sfarsitul
lunii in care s-a efectuat prima reevaluare” a fost
efectuata reevaluarea grupei I mijloace fixe la 31.12.2008 cu evaluator autorizat din
cadrul SC EXPERT VALUATION SRL Bucuresti in baza
contractului incheiat in anul 2008. Reevaluarea a dus la diminuarea considerabila a
impozitului pe cladiri stabilit de Consiliul Local , cota de
impozitare fiind 1,5% asupra valorii de inventar inregistrata in contabilitate fata de 7% in
cazul in care societatea nu ar fi facut reevaluarea
mijloacelor fixe grupa I.

Reducerea valorilor mijloacelor fixe a fost de 995.217 RON din care:


- vânzări de mijloace fixe în valoare de 809.744 RON
- casari mijloace fixe in valoare de 185.473 RON
Ca urmare a reglementarilor legale prevazute la art.253 alin(6) din legea 571/2003 prin
care” in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta cota impozitului pe cladiri se stabileste de
consiliul local intre 5% si 10 % si se aplica la valoarea
de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice ,pana la sfarsitul
lunii in care s-a efectuat prima reevaluare” a fost
efectuata reevaluarea grupei I mijloace fixe la 31.12.2008 cu evaluator autorizat din
cadrul SC EXPERT VALUATION SRL Bucuresti in baza
contractului incheiat in anul 2008. Reevaluarea a dus la diminuarea considerabila a
impozitului pe cladiri stabilit de Consiliul Local , cota de
impozitare fiind 1,5% asupra valorii de inventar inregistrata in contabilitate fata de 7% in
cazul in care societatea nu ar fi facut reevaluarea
mijloacelor fixe grupa I.