Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE LECŢIE

Profesor: MURGOCIU CECILIA LUMINIŢA


Data: 20 martie 2006
Clasa: a IX-a A
Disciplina: Literatură română
Subiectul: Nuvela Catastrofa de Liviu Rebreanu
Tipul lecţiei:De verificare şi evaluare a cunoştinţelor
şi deprinderilor
Durata: 50 minute
Obiectiv prioritar – cultivarea receptivităţii literar-artistice a elevilor,
cu privire la drama tânărului ardelean obligat să lupte împotriva
conaţionalilor săi în timpul primului război mondial
Obiective operaţionale
Cognitive - la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
a) să cunoască nuvelele care stau la baza marilor romane ale scriitorului
Liviu Rebreanu;
b) să prezinte subiectul nuvelei Catastrofa;
c) să analizeze trăirile personajului David Pop;
d) să prezinte în antiteză concepţia despre război a personajelor Alexe
Candale şi Emil Oprişor;

Afective - să trăiască emoţional drama personajului David Pop.


Strategia didactică
Resurse
a) conţinuturi: nuvela Catastrofa de Liviu Rebreanu;
b) capacităţi: capacităţile receptive ale elevilor;
c) locul: sala de clasă.
Metode şi procedee - se vor fi folosi, alternativ sau combinat,
metode şi procedee precum: lectura expresivă, conversaţia, expunerea.
Materiale şi mijloace
a) Limba şi literatura română, manual pentru clasa a IX-a, coordonator
Eugen Simion, Editura „Corint”, Bucureşti, 2002;
b) Liviu Rebreanu, Răfuiala şi alte nuvele;
c) Ovid S. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două
războaie mondiale, vol. I-II, Editura Minerva, Bucureşti, 1972-1975
Tipuri de activitate - activitate frontală
Evaluare – orală
Desfăşurarea activităţii
Organizarea clasei: notarea absenţelor, crearea atmosferei
necesare pentru desfăşurarea lecţiei.
Actualizarea cunoştinţelor învăţate anterior: elevii vor prezenta
care este importanţa lui Liviu Rebreanu pentru evoluţia prozei
româneşti.
Captarea atenţiei elevilor pentru secvenţa didactică următoare: se
realizează o conversaţie pregătitoare.

Conducerea învăţării - prezentarea nuvelei Catastrofa de Liviu


Rebreanu
- caracterizarea personajului principal David
Pop;
- lectura fragmentului din manual şi prezentarea în
antiteză a concepţiilor despre război a celor două
personaje.
Asigurarea feed-back-ului - se realizează pe parcursul conducerii
învăţării.
Evaluarea formativă – elevii vor realiza caracterizarea personajului
David Pop pornind de la schema modalităţilor de caracterizare a unui
personaj.
Asigurarea retenţiei şi a transferului – elevii vor avea ca temă
exerciţiul 4, pag. 115 – „Interpretaţi, în fragmentul epic citat în manual, ce
înţelesuri complet diferite atribuie noţiunii de <datorie> cei doi ofiţeri
români din armata austro-ungară, David Pop şi Alexe Candale .