Sunteți pe pagina 1din 16

libertati fundamentale

MULTIPLE CHOICE

1. Cu ce vot a fost adoptată Declaratia Universala a Drepturilor Omului ?


a. unanimitate
b. 5 voturi impotriva
c. 8 abtineri

2. Când a ratificat România Conventia asupra eliminarii oricarei forme de discriminare fata de
femei ?
a. 1989
b. 1982
c. 2000

3. Care dintre documentele enumerate mai jos privind drepturile omului, nu are caracter
obligatoriu ?
a. Conventia europeana a drepturilor omului
b. Declaratia universala a drepturilor omului
c. Pactul international privind drepturile civile si politice

4. Când a intrat în vigoare Conventia pentru drepturile copilului adoptata de Adunarea


Generala a ONU ?
a. 1995
b. 2002
c. 1990

5. Când a fost adoptată Bill of Rights?


a. 1215
b. 1689
c. 1415

6. Unde a fost înscrisă pentru prima dată celebra idee „oamenii se nasc si raman liberi si egali in
drepturi” ?
a. Conventia europeana a drepturilor omului
b. Declaratia drepturilor omului si cetateanului, document elaborat si promovat de
revolutia franceza
c. Declaratia de independenta a SUA din 14 iulie 1776

7. Cine a adoptat Declaratia Universala a Drepturilor Omului ?


a. Adunarea Generala a ONU
b. Consiliul Europei
c. Adunara Parlamentara a Consiliului Europei

8. Care dintre documentele enumerate fac parte din Carta internationala a drepturilor omului ?
a. Declaratia Universala a Drepturilor Omului
b. Declaratia de independenta a SUA
c. Conventia pentru eliminarea oricaror forme de discriminare rasiala

9. Când a fost adoptată Conventia europeana a drepturilor omului?


a. 1985
b. 1950
c. 2000

1
10. Când a aderat Romania la Conventia europeana a drepturilor omului?
a. L nr. 18/2000
b. L nr. 35/1998
c. L nr. 30 /1994

11. Care este documentul cel mai important privind protecŃia minorităŃilor ?
a. ConvenŃia europeană a drepturilor omului
b. ConvenŃia cadru pentru protecŃia minorităŃilor
c. Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare
12. Când a adoptat FranŃa Declaratia drepturilor omului ?
a. 1876
b. 1798
c. 1789
13. Unde a fost semnată Conventia Europeana privind apararea drepturilor omului ?
a. Londra
b. Paris
c. Roma

14. Unde a avut loc ConferinŃa în urma căreia a fost semnată Carta Natiunilor Unite ?
a. Roma
b. Paris
c. San Francisco
15. În ce an a fost adoptată Magna Charta Libertatum ?
a. 1240
b. 1445
c. 1215

16. Care dintre drepturile menŃionate mai jos sunt garantate de Constitutia Romaniei ?
a. dreptul de mostenire
b. dreptul la eutanasie
c. un loc de munca fiecarui cetatean

17. Cine nu are drept de vot potrivit Constitutiei României ?


a. persoanele condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea
drepturilor electorale
b. persoanele care au implinit varsta de 60 de ani
c. persoanele care au implinit 18 ani cu o zi inainte de data alegerilor
18. De la prevederile art.27 alin. 1 (inviolabilitatea domiciliului) din Constitutie, când se poate
deroga ?
a. pentru apararea securitatii nationale sau a ordinii publice
b. pentru citarea unei persoane banuite de comiterea unei infractiuni
c. în caz de legitima aparare
19. Potrivit Constitutiei Romaniei exercitiul unor drepturi sau al unor libertati, în ce condiŃii
poate fi restrans ?
a. prevenirea consecintelor unei calamitati naturale
b. refuzul unei persoane de urma cursurile de invatamant superior
c. aducerea la indeplinire a unor prevederi legale imperative

2
20. Care este termenul pentru măsura retinerii ce nu poate fi depăşit ?
a. 48 de ore
b. 24 de ore
c. 10 ore

21. Care dintre prevedri, sunt garantate de Constitutie ?


a. dreptul la un loc de munca
b. autonomia universitara
c. proprietatea publica

22. În ce condiŃii nu se consideră muncă forŃată potrivit Constitutiei Romaniei ?


a. munca unei persoane condamnate prestata in conditii normale, in perioada de
detentie sau de libertate conditionata
b. munca desfasurata ca pedeapsa pentru participarea la greva
c. munca desfasurata ca pedeapsa pentru afilierea la un sindicat

23. Care este durata normala a zilei de lucru, potrivit Constitutiei Romaniei ?
a. cel mult 8 ore
b. cel mult 10 ore
c. intre 6-8 ore in functie de domeniu de activitate

24. Cine nu pot fi angajati ca salariati potrivit Constitutiei Romaniei ?


a. minorii sub 15 ani
b. minorii sub 16 ani
c. minorii sub 18 ani

25. Ce drepturi au potrivit Constitutiei Romaniei cetatenii ?


a. concediu de maternitate platit
b. a alege si a fi ales in structurile ONU
c. a alege si a fi ales in structurile NATO

26. Ce drepturi ale omului revin strainilor?


a. Dreptul la securitate sociala
b. Dreptul de a alege si a fi ales in structurile politice ale Romaniei
c. Dreptul de a ocupa o functie de conducere in structurile MApN

27. Ce presupune potrivit ConstituŃiei dreptul la educatie ?


a. Gratuitatea invatamantului superior pentru toti cei care doresc
b. Traducerea tuturor manualelor scolare in toate limbile minoritare
c. Asigurarea invatamantului elementar gratuit

28. Un cetatean roman se plange ca este discriminat in ce priveste angajarea in munca; cine
poate lua o hotarare in favoarea sa?
a. Avocatul poporului
b. Presedintele Romaniei
c. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
29. Ce poate face un stat cand considera ca un alt stat a incalcat drepturile omului ale unor
cetateni ai sai ?
a. Sa incalce si el drepturile cetatenilor celuilalt stat
b. Sa ceara explicatii si sa propuna negocieri
c. Sa expulzeze cetatenii celuilalt stat

3
30. Ce obligatii ale statelor corespund drepturilor culturale ale omului ?
a. Sa asigure acces gratuit la toate manifestarile culturale
b. Sa finanteze toate publicatiile culturale
c. Sa asigure protectia dreptului de autor

31. In ce consta dreptul la munca?


a. A interzice discriminarea in ce priveste angajarea si conditiile de munca
b. A crea intreprinderi pentru angajarea tuturor
c. A interzice concedierile pana la crearea de locuri de munca pentru toti cei
concediati
32. Ce presupune respectarea dreptului la sanatate ?
a. Dreptul la tratament medical gratuit in orice probleme
b. Crearea unui sistem de asigurare a tuturor serviciilor medicale la domiciliu
c. Asigurarea de unitati sanitare in toate unitatile teritorial-administrative

33. In ce constau obligatiile statului in domeniul drepturilor economice si sociale?


a. De a respecta libertatea persoanei de a-si alege un loc de munca si de a-si folosi
resursele
b. Posibilitatea de a alege si a fi ales in Parlamentul Romaniei
c. De a oferi servicii egale tuturor
34. Prin ce conventie este protejata insasi existenta grupurilor etnice minoritare ?
a. Pactul privind drepturile civile si politice
b. Conventia privind prevenirea si pedepsirea genocidului
c. Conventia privind protectia minoritatilor a Consiliului Europei

35. Care din drepturile urmatoare poate face obiectul restrictiilor prin lege?
a. Dreptul de a intra in contact cu “credinciosii” din alte tari care pun in pericol
ordinea si siguranta nationala
b. Dreptul de a-si schimba religia
c. Libertatea de a avea sau nu o credinta religioasa
36. Pentru ca un organism international sa admita o plangere privind incalcarea drepturilor
omului, ce este necesar ?
a. Sa fie redactata corect
b. Sa fie sprijinita de o organizatie neguvernamentala
c. Sa fi fost epuizate recursurile interne disponibile

37. De la ce drepturi din cele enumerate mai jos, un stat nu poate deroga nici in caz de pericol
pentru existenta natiunii?
a. Dreptul la expresie
b. Dreptul de a-si parasi tara
c. Dreptul de a nu fi supus torturii

38. Care este forma de exercitare a drepturilor politice ?


a. Direct, prin participarea la alegeri si la dezbateri publice
b. Prin participarea la sondaje publice
c. Respectarea dreptului la invatatura

39. In cazul unor incalcari grave ale drepturilor omului, ce se poate face ?
a. Se poate recurge la folosirea fortei armate impotriva statului vinovat
b. Se poate recurge la procedurile internationale disponibile
c. Pot fi folosite masuri de constrangere pentru a repune in drepturi persoanele
afectate

4
40. Ce atributii din cele enumerate mai jos revin Avocatului Poporului?
a. Sa solicite autoritatilor publice incetarea incalcarilor drepturilor omului
b. Sa decida repunerea in drepturi a petitionarilor
c. Sa apere un cetatean in procese penale

41. Ce document european prevede in mod detaliat drepturile persoanelor care fac parte din
minoritati?
a. Conventia din 1950 a Consiliului Europei privind drepturile si libertatile
fundamentale
b. Actul Final de la Helsinki
c. Conventia cadru privind protectia minoritatilor

42. Care din drepturile omului enumerate mai jos decurg din cetatenia europeana?
a. Dreptul de a alege si a fi ales in organe locale in orice stat membru
b. Dreptul de a ocupa functii publice in orice stat membru
c. Dreptul la aparare in procesul penal

43. O persoana care considera ca i-au fost incalcate drepturile, cui se poate adresa ?
a. Instantelor judecatoresti interne
b. Direct organismelor internationale
c. Uniunii Europene

44. Ce presupune egalitatea in drepturi ?


a. Libertatea de actiune completa a persoanelor
b. Tratament identic
c. Dreptul de acces egal la toate serviciile publice

45. Care din principiile aplicate de Curtea Europeana de Justitie vizeaza in mod direct
protectia drepturilor omului ?
a. Primatul dreptului comunitar
b. Proportionalitatea intre scopul urmarit si mijloacele folosite
c. Nediscriminarea pe motiv de sex, cetatenie, rasa, origine etnica, varsta

46. De la cine pot proveni plangeri adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului pentru
incalcari ale Conventiei din 1950 privind drepturile si libertatile fundamentale
a. De la persoane individuale, care pretind ca drepturile lor au fost incalcate
b. De la instantele judiciare din statele membre
c. De la orice persoana care ia cunostinta de incalcari
47. Pentru ce fapte este admisa in tratatele internationale adoptarea de legi privind aplicarea
pedepsei cu moartea?
a. Pentru orice crime grave
b. Pedeapsa cu moartea nu poate fi aplicata pentru nici un motiv
c. Pentru traficul de droguri

48. Ce principii se aplica in ce priveste drepturile copilului ?


a. Interesele grupului minoritar din care face parte
b. Interesele comunei sau orasului de nastere
c. Interesele copilului

49. Ce organ de stat poate aplica in Romania amenzi pentru acte de discriminare rasiala ?
a. Avocatul Poporului
b. Curtea Constitutionala
c. Instantele judecatoresti

5
50. Care din tratatele Uniunii Europene a prevazut pentru prima data ca Uniunea va respecta
drepturile omului ?
a. Tratatul de la Maastricht, 1992
b. Tratatul de la Amsterdam, 1997
c. Tratatul de la Nisa, 2001

51. Ce procedura trebuie sa urmeze un cetatean roman pentru a ataca in contencios


administrativ un act sau o omisiune ale unui organ administrativ ?
a. Sa se adreseze Avocatului Poporului
b. Sa se adreseze mai intai organului administrativ in cauza si sa-i ceara anularea sau
efectuarea actului administrativ
c. Sa se adreseze Ombudsman-ului

52. Ce drepturi ale omului intra sub jurisdictia Curtii Europene a Drepturilor Omului ?
a. Drepturile sociale si culturale
b. Drepturile economice
c. Drepturile civile si politice

53. Ce documente adopta comitetele create prin tratate privind drepturile omului, pentru
supravegherea aplicarii tratatelor ?
a. Decizii obligatorii
b. Amenzi
c. Opinii, cu titlu de recomandare

54. De la ce drepturi ale omului nu se poate deroga nici in timp de razboi ?


a. Dreptul la viata
b. Dreptul de asociere si reuniune
c. Dreptul de a promova orice orientare politica

55. Ce presupune dreptul de a parasi liber orice tara si de a reveni in tara sa ?


a. Dreptul de a trece frontiera tarii sale
b. Dreptul de a calatori in toata lumea
c. Dreptul de a intra pe teritoriul altui stat

56. În ce condiŃii nu pot fi folosite drepturile si libertatile acordate persoanelor ?


a. Pentru acte sau activitati menite sa distruga drepturile altor persoane
b. Pentru dezvoltarea propriei personalitati
c. Pentru apararea unor interese legitime

57. Prin ce se deosebeste substantial abordarea drepturilor omului in Carta drepturilor


fundamentale adoptata de Uniunea Europeana, fata de Conventia din 1950 adoptata in
cadrul Consiliului Europei?
a. Prin gruparea mai exacta pe titluri
b. Prin includerea, alaturi de drepturile civile si politice, cuprinse in Conventia din
1950, a unor drepturi economice si sociale si a unor drepturi de solidaritate
c. Pentru ca a fost adoptata in contextul evolutiei societatii

58. Ce poate sa faca o organizatie neguvernamentala pentru a promova respectarea drepturilor


omului?
a. Sa atraga atentia opiniei publice asupra incalcarilor
b. Sa elaboreze o hotarare in acest sens
c. Sa aprobe în Parlament adoptarea unei legi

6
59. In Romania au avut loc in 2007 alegeri pentru Parlamentul European. Ce persoane puteau
candida pentru a fi alese euro-parlamentari pe locurile Romaniei ?
a. Cetatenii romani care au implinit 18 ani
b. Orice cetatean roman
c. Orice strain care sta in Romania de peste 10 ani
60. Pentru ce motive se pot aplica restrictii la exercitarea drepturilor la reuniune si asociere ?
a. Pentru a proteja sanatatea publica
b. Pentru a evita demonstratii politice contrare unui partid
c. Pentru a tine seama de interesele altor state

61. Exista deosebiri intre nediscriminare si egalitatea in drepturi?


a. Nediscriminarea inseamna mai mult decat egalitatea
b. Egalitatea presupune nediscriminarea, dar include, acolo unde este necesar,
masuri speciale pentru a corecta situatii de dezavantaj pana la eliminarea acestora
c. Nediscriminarea este expresia negativa a egalitatii
62. Ce obligatii are un stat fata de alte state in domeniul drepturilor omului?
a. Sa asigure cetatenilor altor state drepturi egale cu proprii cetateni
b. Sa respecte drepturile propriilor cetateni
c. Sa faciliteze contactele intre cetatenii proprii si cei ai altor state

63. Cum se asigura respectarea drepturilor omului in plan intern?


a. Prin adoptarea de legi adecvate
b. Prin raportare la conventiile americane
c. Prin actiuni populare de impunere a respectarii lor

64. Care din urmatoarele indatoriri revin cetatenilor romani ?


a. Fidelitatea fata de tara
b. Plata de contributii pentru dezvoltare
c. Promovarea traditiilor culturale in tara si in strainatate

65. Care sunt principii ce guverneaza drepturile si libertatile fundamentale ale omului ?
a. egalitatea in drepturi
b. principiul teritorialitatii
c. disproportionalitatea.

66. Intr-una din spetele sale Curtea Europeana a Drepturilor omului a subliniat ca principiul
sigurantei (securitatii juridice) este in mod necesar integrat in Conventie. La ce se referă
speŃa (din manual)?
a. Marks vs. Belgia
b. Antonescu vs. Romania
c. Golder vs. Marea Britanie

67. Unele din principiile ce guverneaza drepturile si libertatile fundamentale ale omului sunt
specifice si dreptului comunitar, care sunt acestea ?
a. principiul subsidiaritatii
b. principiul proportionalitatii
c. principiul universalitatii

7
68. „Acest articol nu va prejudicia judecata si sanctionarea oricarei persoane pentru orice
actiune sau lipsa acesteia care, in momentul in care a fost comisa, era de natura penala
conform principiilor generale de drept recunoscute de natiunile civilizate” În ce articol din
Conventie este prevăzut acest lucru ?
a. art. 1
b. art. 5
c. art. 7

69. Care sunt urmările conform principiului prioritatii reglementarilor internationale privind
drepturile si libertatile fundamentale ale omului ?
a. normele internationale ratificate se aplica ori de cate ori exista contradictie intre
acestea si dreptul intern;
b. organismele supranationale nu intervin decat daca e necesar si in masura necesara
atingerii rezultatelor prevazute de tratatele constitutive;
c. toti cetatenii sunt egali in drepturi fara privilegii si fara discriminari;

70. Ce presupune principiul egalitatii in drepturi ?


a. nu permite tratamentul diferentiat al oamenilor intemeiat pe diferente naturale,
b. interzice tratamentul diferentiat in situatii comparabile sau identice, indiferent de
motiv,
c. nu se aplica in cazul cetatenilor de etnie rroma
71. Care din afirmaŃiile de mai jos este falsă ?
a. Principiul egalitatii este consacrat de art. 14 din Conventie;
b. Dreptul international al drepturilor omului respecta principiile generale de drept
recunoscute de natiunile civilizate;
c. Conventia pentru protectia drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu
contine nici o referire la principiile generale de drept, ele au fost consacrate prin
deciziile Curtii Europene a Drepturilor Omului.
72. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?
a. Principiul prioritatii se refera la suprematia reglementarilor internationale
b. Dreptul international al drepturilor omului nu cunoaste principii fundamentale
c. Principiul egalitatii este reglementat de prevederile art. 14 din Conventia privind
protectia drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
73. Ce presupune principiul autorităŃii de lucru judecat ?
a. Că o autoritate nu poate judeca decât o cauză
b. Că o acŃine nu poate fi judecată de orice instanŃă
c. O acŃiune nu poate fi judecată decât o singură dată

74. Ce presupune principiul priorităŃii dreptului comunitar ?


a. Nu presupune nicio obligaŃie din partea statelor
b. ObligaŃia statelor de a aplica normele comunitare cu prioritate
c. Normele de drept comunitar nu pot fi prioritare în faŃa normelor de drept interne

75. De cine este condiŃionat existenŃa principiului eficacităŃii dreptului comunitar ?


a. De principiul priorităŃii
b. De nimic
c. De normele interne

8
76. Ce presupune principiul recunoaşterii reciproce ?
a. Recunoaşterea independenŃei statelor
b. Recunoaşterea calităŃii de justiŃiabil;
c. Recunoaşterea anumitor norme în mod reciproc între state

77. Ce presupune principiul universalitatii drepturilor omului ?

a. toti oamenii sunt egali in drepturi, fara privilegii si discriminari;


b. normele conventionale devin aplicabile numai daca normele si organele interne
ale statului nu contin prevederi de gen sau esueaza in protejarea drepturilor
cetatenilor, prevazute in norma conventionala;
c. toti oamenii se bucura de toate drepturile si libertatile fundamentale, care nu pot fi
limitate decat in cazurile si sub conditiile prevazute de lege;
78. Ce constituie indivizibilitatea drepturilor fundamentale?
a. este un principiu general al drepturilor fundamentale ale omului;
b. vizeaza exercitarea in mod unitar a acestora;
c. are legatura cu principiul subsidiaritatii;

79. Cum sunt catalogate inegalitatile naturale ?


a. sunt discriminari sanctionate conform legii;
b. sunt permise de reglementarile privind egalitatea in drepturi si impun un tratament
diferentiat al persoanelor in cauza, tocmai pentru a le permite acestora sa participe
la orice gen de activitati;
c. sunt practici ilegale de sanctionare a celor vinovati de discriminare;
80. Cum poate fi interpretată libertatea de exprimare ?
a. Nu poate fi restransa sub nici o forma;
b. Permite oricarui cetatean sa faca orice afirmatie, in orice mod, indiferent de
veridicitatea ei;
c. Poate fi supusa unor limitari, conditii sau sanctiuni, in conditiile legii;
81. Libertatea de a-si manifesta religia, poate face obiectul unor restrângeri ?
a. nu poate face obiectul nici unei limitari;
b. poate fi limitata in cazul cetatenilor de origine islamica banuiti de activitati
teroriste;
c. poate suferi limitari din motive de ordine, sanatate sau morala publica, ori pentru
protejarea drepturilor altora.
82. În ce condiŃii munca unei persoane nu poate fi interpretată ca fiind munca fortata ?

a. prestarea unei activitati remunerate in timpul detentiei


b. sclavia
c. munca copiilor sub 13 ani
83. În ce condiŃii nu este permisa atingerea dreptului la viata ?
a. pentru a impiedicarea evadarea unei persoane legal detinute;
b. pentru salvarea unui bun important sau de patrimoniu cultural;
c. pentru a reprima conform legii o insurectie;

9
84. In statele semnatare ale Conventiei, care persoană va fi sanctionată conform legii ?
a. Cel care dispune prin hotarare judecatoreasca condamnarea la moarte a unui
criminal
b. Cel care a ucis o persoana intr-un conflict armat intre doua state
c. Cel care a ucis din culpa persoana pe care trebuia sa o aresteze
85. Este munca fortata in intelesul art. 4 din Conventie:

a. activitatea desfasurata in conditii de aservire


b. serviciul militar obligatoriu
c. orice munca sau serviciu care face parte din obligatiile civile normale
86. Care sunt limitarile legale ale dreptului la libertate
a. pedeapsa privativa de libertate
b. sechestrarea
c. interdictia sotului fata de sotie de a nu parasi locuinta

87. În ce situaŃii, nu se consideră o limitare legala a dreptului la libertate:


a. pedeapsa privativa de libertate dispusa de un tribunal
b. detentia unui minor in scopul prezentarii sale in fata autoritatii competente;
c. detentia unui alcoolic;

88. O persoana arestata, mai are drepturi?


a. le pierde pe toate odată cu arestarea
b. trebuie sa fie informata in termenul cel mai scurt asupra motivelor arestarii sale;
c. nu trebuie sa fie informata asupra oricarei acuzatii i se aduce;

89. Potrivit art. 18 din Conventie, privind restrângerea drepturilor, în ce condiŃii se pot aplica?
a. este posibila aplicarea unor restrictii suplimentare ale drepturilor prevazute de
Conventie, daca sunt prevazute de legislatia nationala;
b. restrictiile prevazute nu pot fi aplicate decat in caz de razboi;
c. restrictiile prevazute nu pot fi aplicate decat in scopurile pentru care au fost
prevazute;
90. Limitarile drepturilor prevazute de Conventia pentru apararea drepturilor omului si
libertatilor fundamentale cum pot fi dispuse?
a. se pot dispune numai in conformitate cu legislatia nationala, indiferent de
prevederile internationale;
b. nu pot fi mai ample decat cele prevazute de Conventie;
c. implica pentru orice grup, dreptul de a desfasura liber o activitate de orice fel, in
orice conditii;
91. Care din urmatoarele propozitii este falsa ?

a. munca fortata este interzisa;


b. Conventia pentru apararea drepturilor omului nu contine referiri exprese la
limitarile drepturilor fundamentale;
c. Abuzul de drept este interzis de art. 17 din Conventie;
92. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata ?
a. Munca fortata este permisa in cazul minorilor de peste 16 ani;
b. Dreptul la respectarea vietii private sau de familie nu poate fi sub nici o forma
restrans;
c. Prezumtia de nevinovatie nu poate reprezenta o restrangere a dreptului la un
proces echitabil.

10
93. Ce s-a semnat la 5 mai 1949 la Strasbourg?
a. Infiintarea Consiliului Europei;
b. Statutul CEDO;
c. Statutul Consiliului Europei;

94. Care sunt tarile care au semnat iniŃial Statutul Consiliului Europei?
a. Belgia, Danemarca, Franta, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Norvegia,
Suedia, Regatul Marii Britanii si Irlandei de Nord;
b. Belgia, Danemarca, Franta, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Norvegia,
Suedia, Republica Federala Germania;
c. Belgia, Danemarca, Franta, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Norvegia,
Suedia, Austria;
95. Care sunt principiile dupa care isi orienteaza activitatea Consiliul Europei ?

a. Egalitate, legalitate, fraternitate;


b. Respectarea drepturilor omului, legalitate, egalitate;
c. Democratie pluralista, respectarea drepturilor omului si statului de drept;
96. Cine a adoptat Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale ?
a. Consiliul European;
b. Consiliul Uniunii Europene
c. Consiliul Europei.

97. Cine a ales judecatorii Comisiei Europene a Drepturilor Omului?


a. Comitetul de Ministri ai Consiliului Europei;
b. Membrii Comisiei Europene ai Drepturilor Omului;
c. Adunarea Consultativa Parlamentara a Consiliului Europei;

98. La ce obligă statele semnatare Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor
sale fundamentale ?
a. Sa garanteze libertatile tuturor cetatenilor;
b. Sa garanteze drepturile şi libertăŃile omului tuturor cetatenilor;
c. Sa garanteze egalitatea oamenilor in fata justitiei;
99. Ce reprezintă Curtea Europeana a Drepturilor Omului?

a. Un organism de aparare a drepturilor omului la nivel international si regional;


b. Un organism de aparare a drepturilor omului la nivel international;
c. Un organism de aparare a drepturilor omului la nivel international si regional, are
rolul unei instante internationale cu caracter subsidiar cailor de atac interne;
100. Care este intervalul de timp in care se poate formula o plangere la Curtea Europeana a
Drepturilor Omului din momentul epuizarii tuturor cailor de atac interne?
a. 6 luni;
b. 12 luni;
c. De la 6 la 12 luni;

101. În ce an, Romania devine membra cu drepturi depline a Consiliului Europei ?


a. 1992
b. 1993
c. 1994

11
102. În ce an, Romania a ratificat Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor
sale fundamentale si cele 11 protocoale aditionale ?
a. 1992
b. 1995
c. 1994

103. Ce s-a creat prin Conventia din 1950 ?


a. O Comisie Europeana a Drepturilor Omului
b. O Curte Europeana a Drepturilor Omului
c. O Comisie si o Curte Europeana a Drepturilor Omului

104. Care este scopul Consiliului Europei ?


a. De a apara si dezvolta drepturile omului si libertatile fundamentale
b. De a apara drepturile omului
c. De a realiza o uniune mult mai stransa intre membrii sai

105. Care au constituit sursele de inspiratie ale Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a
libertatilor sale fundamentale ?
a. Declaratia Universala a Drepturilor Omului
b. Proiectul Pactului referitor la drepturile politice si civile
c. Declaratia Universala a Drepturilor Omului si Proiectul Pactului referitor la
drepturile politice si civile
106. Conventia, face parte din dreptul nostru intern ?
a. Acest fapt este stipulat in actul de aderare la Conventie
b. Acest fapt este stipulat in Constitutia Romaniei
c. Acest fapt este stipulat in tratatele internationale

107. În ce condiŃii anumite persoane se pot numi persoane aflate intr-o situatie speciala ?
a. persoanele cu afectiuni medicale
b. persoanele cu deficienta de vedere
c. persoanele private de libertate

108. În ce condiŃii anumite persoane se pot numi persoane aflate intr-o situatie speciala ?
a. persoanele cu un brat lipsa;
b. persoanele care cersesc;
c. persoanele cu afectiuni neuropsihice

109. Care copii, pot fi categorisiti in persoane aflate in situatie speciala?


a. copiii strazii
b. copiii institutionalizati
c. copiii fara un parinte

110. Persoanele private de libertate, pot fi separate pe timpul executării pedepsei privative de
libertate ? Pe ce criterii
a. separate in functie de rasa
b. separate in functie de nivelul de pregatire
c. separate in functie de recidiva

111. Persoanelor private de libertate, li se asigura vreun drept ?


a. dreptul la asistenta medicala
b. dreptul de a se asocia
c. dreptul de a fi alesi in organele administratiei locale

12
112. Care este scopul tratamentului penitenciar pentru persoanele private de libertate ?
a. De a le asigura demnitatea umana
b. De a-i dezumaniza
c. De a le schimba orientarea religioasa datorita careia a comis fapta

113. În ce condiŃii, o persoana care a comis o infractiune, poate fi depusa in penitenciar?


a. pe baza unei adrese de la politie
b. pe baza declaratia celui care l-a prins
c. pe baza unui dosar special

114. Când este obligatoriu să ajungă mandatul de arestare la penitenciar ?


a. in trei zile de la depunerea persoanei retinute
b. in cinci zile de la depunerea persoanei condamnate
c. odata cu persoana si dosarul de penitenciar

115. În ce condiŃii se va putea realiza o corecta reeducare a persoanelor private de libertate?


a. Dacă sunt cazate impreuna indiferent de pedeapsa
b. Dacă se cazeaza separat in functie de starea de recidiva
c. Dacă se cazeaza in functie de religia pe care o au

116. Ce prevede sistemul legislativ in vigoare privind soarta persoanelor private delibertate?
a. obligatia administratiei penitenciarului de a asigura pat individual fiecarei
persoane private de libertate
b. posibilitatea ca fiecare persoana privata de libertate sa-si aleaga camera unde va fi
cazat
c. posibilitatea fiecarei persoane privata de libertate de a recuza conducerea
penitenciarului
117. Ce Ńinută pot purta persoanele private delibertate pe timpul executarii pedepsei privative de
libertate ?
a. toate persoanele vor purta tinuta penitenciarului
b. se poate purta tinuta civila de acasa
c. tinuta este diferentiata in functie de penitenciar
118. Al cui acord este necesar pentru internarea voluntara intr-o unitate medicala a unui bolnav cu
tulburari psihice ?
a. cu acordul bolnavului
b. cu acordul unui membru al familiei
c. cu acordul curatorului

119. În ce condiŃii se poate face internarea nevoluntara intr-o unitate medicala a unui bolnav cu
tulburari psihice?
a. cu sprijinul politiei comunitare
b. la recomandarea politiei de proximitate
c. dupa expirarea incercarilor de internare voluntara si la recomandarea unui medic
specialist
120. O persoana care sufera de afectiuni si tulburari psihice poate fi supusă unor acŃiuni sau
intervenŃii ?
a. poate fi supusa unor experiente medicale in incercarea de a verifica un
medicament nou
b. nu poate fi supusa discriminarii de nici un fel
c. poate sa fie supusa unor incercari de rezistenta la tratament

13
121. In conformitate cu prevederile legii, cine va înregistra în evidenŃe un copil gasit care nu are
identitate ?
a. de catre cel care l-a gasit
b. de organul de politie comunitara
c. de serviciul public de asistenta sociala

122. Cine a avut iniŃiativa realizarii Consiliul Europei ?


a. Statelor Unite ale Americii
b. Marea Britanie şi FranŃa
c. 10 state europene

123. Care a fost scopul declarat la infiintarea Consiliului Europei ?


a. edificarea pacii bazata pe justitie si cooperare internationala
b. realizarea primei organizatii militare europeane
c. asigurarea infrastructurii statelor europene distruse in razboi

124. Care sunt domeniile esenŃiale pe care îşi concentrează eforturile Consiliul Europei ?
a. echilibrul de forte armate ale statelor membre
b. protectia democratiei si a suprematiei legii
c. asigurarea unei circulatii libere a cetatenilor fara control vamal

125. Care sunt domeniile esenŃiale pe care îşi concentrează eforturile Consiliul Europei ?
a. eliminarea taxelor vamale
b. eliminarea taxelor de frontiera
c. protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului

126. Care sunt domeniile esenŃiale pe care îşi concentrează eforturile Consiliul Europei ?
a. promovarea tehnologiei de ultima ora in toate statele membre
b. promovarea cercetarilor in domeniul energiei neconventionale
c. promovarea identitatii si diversitatii culturale in Europa

127. Care sunt domeniile esenŃiale pe care îşi concentrează eforturile Consiliul Europei ?
a. incurajarea practicilor de experimente militare
b. incurajarea stabilitatii democratice prin intermediul reformelor
c. incurajarea practicilor de eugenie

128. Care a fost documentul cel mai semnificativ adoptat de Consiliului Europei ?
a. Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
b. Tratatului privind realizarea Uniunii Europene
c. Conventiei pentru lupta impotriva dublei impuneri

129. Cum este definită Curtea Europeana a Drepturilor Omului?


a. Ca un tribunal international menit sa asigure respectarea drepturilor omului
b. Ca un tribunal international menit sa asigure implementarea tratatelor U.E.
c. Ca un tribunal international menit sa judece cauzele penale, civile si in contencios

130. În ce periade ale anului îşi desfăşoară activitatea Curtea Europeana a Drepturilor Omului ?
a. in sesiuni trimestriale
b. in sesiuni bianuale
c. permanent

14
131. Care este misiunea Curtii Europene a Drepturilor Omului ?
a. garantarea independentei statelor membre
b. garantarea integritatii teritoriale a statelor membre
c. garantarea respectarii de catre statele membre a prevederilor Conventiei europene
a drepturilor omului
132. Care este componenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului?
a. 27 de judecatori din statele membre
b. cate un judecator din fiecare stat membru
c. 18 judecatori incepand cu anul 2009

133. Cine alege judecatorii in cadrul Curtii Europene a Drepturilor Omului?


a. parlamentul european
b. Adunarea Parlamentara a CE
c. consiliul european

134. Cine poate să dea indicaŃii judecatorilor ce fac parte din Curtea Europeana a Drepturilor
Omului ?
a. pot primi instructiuni si indicatii din partea guvernului care i-a propus in instanta
respectiva
b. nu au voie sa primeasca indicatii de la guvernele care i-a propus
c. este la latitudinea judecatorului daca tine sau nu cant de indicatia primita

135. Unde se află Sediul Curtii Europene a Drepturilor Omului ?


a. Strasbourg
b. Haga
c. Bruxelles

136. Curtea Europeana a Drepturilor Omului isi poate desfasura la nevoie lucrarile şi în altă
locaŃie decât cea stabilită ?
a. in orice stat membru al Consiliului Europei
b. in orice stat membru al Europei
c. in orice stat din lume
137. Cine are responsabilitatea executarii unei hotarari a Curtii Europene a Drepturilor Omului?
a. executorilor judecatoresti ai CEDO
b. Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei
c. Statului vizat

138. In conformitate cu drepturile copilului institutionalizat, acestamai are dreptul la


exprimare ?
a. nu are dreptul la exprimare
b. se poate exprima numai prin reprezentantii institutiei
c. are dreptul la libera exprimare

139. Un copil institutionalizat, mai poate să menŃină legături cu cineva din afara instituŃiei ?
a. are dreptul sa mentina relatiile cu parintii si rudele apropiate
b. nu mai poate intretine legaturi cu parintii
c. mentine legatura cu parintii prin avocat

140. Ce presupune principiul egalităŃii?


a. un tratament egal al părŃilor în situaŃii identice şi comparabile
b. o soluŃie identică pentru cauze ce insriminează acelaşi tip de faptă
c. egalitatea în ce priveşte numărul de apărători

15
141. Care este perioada unui mandat pentru judecătorii de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ?
a. 6 ani
b. 9 ani
c. 5 ani

142. Un judecător de la CEDO, al cărui mandat a expirat, poate să fie reales ?


a. da
b. nu
c. numai dacă îşi depune candidatura

143. Care este vârsta până la care un judecător poate să funcŃioneze la CEDO ?
a. 60 de ani
b. 65 de ani
c. 70 de ani

144. Cine conduce Curtea Europeană a Drepturilor Omului ?


a. Consiliul de Miniştri
b. un preşedinte ales în adunarea plenară
c. Consiliul Europei ca instituŃie care a cret-o

145. Un judecător ales într-o funcŃie în cadrul CEDO, mai poate fi reales în aceiaşi funcŃie după
expirarea mandatului ?
a. da
b. nu
c. da, dacă îşi depune candidatura

146. Cum se face alegerea preşedintelului CEDO ?


a. pe baza votului deschis majoritar
b. pe baza numirilor facute de Consiliu
c. pe baza unui vot secret

147. Cine face alegerea judecătorilor în CEDO ?


a. Consiliul Europei
b. Consiliul de Miniştri
c. Adunarea Parlamentară

148. CîŃi candidaŃi trebuie să fie din partea fiecărui stat membru pentru funcŃia de judecător al
CEDO ?
a. unul
b. doi
c. trei

149. În cazul judecării unei cauze din Ńara sa, un judecător, poate să primească indicaŃii de la
guvernul care l-a desemnat la CEDO ?
a. da
b. nu
c. numai cu acordul părŃilor
150. Înlăturarea unui judecător de la CEDO, cine o decide ?
a. Adunarea Parlamentară
b. ceilalŃi judecători pe baza unui vot de două treimi
c. Consiliul Europei

16