-CUPRINS

-

CAP I PREZENTARE GENERALA A S.C.GRIMEX S.A TG-JIU
1.1.CARACTERIZAREA ORGANIZATORIC 1.2.EVOLUTIA FINANCIARI PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICOSOCIETATI DIN PUNCT DE VEDERE

CAP II

ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU FURNIZORI 929h75j
2.1.NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND DATORIA UNITATII 2.2.ORGANIZAREA CONTABILITATII DATORIILOR 2.3.CONTABILITATEA DATORIILOR PROVENITE DIN CUMPARARI 2.3.1.STRUCTURA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT 2.3.1.1.CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARII PE CREDIT COMERCIAL 2.3.1.2. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARII PE CREDIT CAMBIAL 2.3.2.CONTABILITATEA DATPRIILOR NEEXIGIBILE DIN CUMPARARII PE CREDIT

2.3.3.CONTABILITATEAAVANSURILOR ACORDATE SI A AMBALAJELOR DE RESTITUIT CAP III ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU CLIENTII 3.1.NOTIUNII SI STRUCTURII PRIVIND CREANTELE UNITATII 3.2.ORGANIZAREA CONTABILITATII CREANTELOR 3.3.CONTABILITATEA CRENTELOR DIN VANZARII DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT 3.3.1.STRUCTURA CREANTELOR DIN VANZAREA DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT 3.3.2.CONTABILITATEA CREANTELOR NEINCASATE LA TERMEN 3.3.3.CONTABILITATE CREANTELOR NEEXIGIBILE 3.4.CONTABILITATE PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR CAP IV MONOGRAFIA CONTABILA A DECONTARILOR CU FURNIZORII SI CLIENTII 4.1.EVIDENTA DECONTARILOR CU FURNIZORII 4.2.EVIDENTA DECONTARILOR CU CLIENTII 4.3.CONCLUZII SI PROPUNERI

Cap I. PREZENTAREA GENERALA A S.C. GRIMEX S.A.

1.1. Caracterizarea societatii din punct de vedere organizatoric
Pentru atingerea scopului propus prin obiectul de activitate S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este organizata intr-o structura de tip ierarhic functional, avand in componenta sectii, servicii, ateliere, birouri, compartimente, subunitate de transport, subunitate specializata in desfacerea de marfuri nealimentare, piese auto si produse petroliere. Structura organizatorica S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU si numarul de posturi se aplica de Adunarea Generala a Actionarilor. Activitatea de conducere a S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este deosebit de complexa, pentru exercitarea ei, factorii implicati avand anumite atributii. Principalele atributii ale managerilor sunt: - dubla profesionalizare impusa de profesia de baza a conducatorilor si exigentele functiei de conducere stilul de munca ce poate depasi suprasolicitarea profesionala;

- necesitatea existentei unui climat optim de desfasurare a activitatii intre conducatori si subordonati; - creativitatea-evidentiata prin posibilitatea combinarii volumului de cunostinte profesionale, de conducere, a imaginatiei, inovatiei. Structura organizatorica a societatii este o expresie de plan organizatoric a resurselor umane, materiale si financiare reunite in interdependenta lor si a impactului contextului politic si socio-economic in care societatea isi desfasoara activitatea. Activitatea S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este structurata pe mai multe directii, fiecare avand in subordine un numar de compartimente si activitati: I. Director General Control Financiar Intern; Serviciul Organizare, Personal, Salarizare; Oficiul Juridic;

Dispecerat. Sectia Prelucrari Mecanice. Biroul Marketing-Ofertare. Consilieri. Directia Comerciala Serviciul Aprovizionare-Depozite. IV. Programarea Productiei. . Serviciul CTC-Serviciul Laboratoare.- Oficiul de Calcul. Compartimentul Investitii-Autoutilari. Directia Reparatii -Montaj Brigada Reparatii-Montaj V. Directia Pregatire a Fabricatiei si Calitate Atelierul Proiectare si Pregatirea Fabricatiei. Sectia Mecano-Energetica. Biroul Protectia Muncii-Invatamant. Secta Constructii Metalice. Atelier Scularie. III. Compartimentul Mecano-Energetic. Directia Productiei Serviciul Pregatirea. II.

Serviciul Comercial-Transpoarte. Studierea pietei si a cerintelor societatii. Serviciul Analiza Economica-Preturi. Directia Economica Serviciul Financiar-Contabilitate.C. dotarea cu mijloace de munca. GRIMEX S. S. resursele financiare si informationale. GRIMEX S. 4. cu modificarile ulterioare.A. strategi si documentatii pentru produsele noi. 3. Elaborarea de programe privind folosirea superioara a resurselor si capacitatilor de productie materializate in cresterea productivitatii muncii si reducerea cheltuielilor. Elaborarea de studii si programe privind dezvoltarea in perspectiva. avand atributii multiple pentru realizarea produselor solicitate de piata. Dispensar. forta de munca. Elaborarea de studii. . a ergonomiei muncii si psihosociologiei salariatilor. aplicarea managementului modern. cu grad de fiabilitate si rentabilitate ridicat. VI. 2. modernizarea si dezvoltarea utilajelor si mijloacelor existente.- Serviciul Desfacere-Colaborari.A. Pentru realizarea obiectului sau de activitate. TG-JIU isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea 31/1990.C. in legatura cu materiile prime si materialele. a politicii de marketing. S.TG-JIU are urmatoarele atributii principale : 1.

6. 8. a prospectelor si instructiunilor de folosire pentru produsele realizate. Organizarea pe baze contabile a tuturor activitatilor. rationalizarea sistemului informational. Executarea productiei conform programelor si in concordanta cu cerintele pietei. Elaborarea de propuneri pentru accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante. 10. perfectionarea continua a tuturor activitatilor. 12. Implementarea si intretinerea unui sistem informational eficient. Exercitarea controlului pentru respectarea regulamentelor si normativelor specifice societatii. 13. Asigurarea permanenta a alimentarii cu energie. 7.TG-JIU.C. elaborarea in concordanta cu productia contractata. precum si a normelor PSI si de protectie a mediului. a normativelor de consum pentru materiale si manopera. Prospectarea activa a pietei interne si externe pentru a identifica posibilele segmente pentru produsele S. combustibil si alte utilitati necesare bunului mers al societatii. 9. 11.A. 14. a programului de aprovizionare tehnico-materiala. Asigurarea permanenta a aplicarii in bune conditii a normelor de protectie si igiena a muncii. . Urmarirea in exploatare a produselor livrate si desfasurarea unei activitati de service potrivit prevederilor contractuale. Elaborarea documentatiei de fabricatie. GRIMEX S.5.

GRIMEX S. . Structura functionala. in cadrul S.C. mentionand si capitalul . Din punct de vedere organizatoric. Personalul S. Directorul general desemneaza dinainte actionarii. Incheierea de contracte de antrepriza pentru executarea lucrarilor de investitii.TG-JIU. din care: muncitori: 680 .15. care decide asupra activitatii si stabileste politica economica si promotionala a societatii.C. Adunarea Generala a Actionarilor Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al S. TG-JIU se disting: Structura de productie si conceptie. GRIMEX S.A. TESA: 160.C.A.A. maistrii: 24.directi productivi: 537. Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie sau administratorul care ii tine locul. Adunarile Generale ale Actionarilor sunt de doua feluri: Adunarea Generala a Actionarilor ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor extraordinara. GRIMEX S. urmarind realizarea si finantarea lor. verifica listele de prezenta. TG-JIUse prezinta astfel: Total personal: 864.indirecti productivi: 143.

0815 2004 40305.C. 4.mii lei Nr. 5. procesul verbal intocmit de cenzori prin care se constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege. .A. 3.social pe care il reprezinta.5373 16553. respectiv cu 116.8632 Analiza rezultatelor economico-financiare releva urmatoarele aspecte: cifra de afaceri a crescut cu 15297.6448 89. GRIMEX S.7085 6335. 1. profit brut.8603 15181.2417 39. Denumirea indicatorilor Cifra de afaceri Valoarea adaugata Amortismente anuale Profit brut Profit net 2003 25007.2. profit net. Evolutia principalilor indicatori economico-financiari Indicatorii care influenteaza rezultatele economico-financiare sunt: cifra de afaceri.4899 mii lei.17 % in anul 2004. 1. Evolutia in timp a acestor indicatori este prezentata astfel: Principalii indicatori economico-financiari inregistrati de S. fata de anul 2003. valoarea adaugata.9808 27. 2.crt. amortismentele anuale. TG-JIU .6575 60.1984 18638. Consiliul de Administratie Consiliul de Administratie se intruneste la convocarea directorului sau a 1/3 din numarul membrilor sai si este prezidat de director sau in lipsa sa de administratorul desemnat de acesta.

fata de anul 2003. . profitul brut a inregistrat o crestere cu 28. Rezultatele economico-financiare pozitive sunt determinate in buna masura de asigurarea continuitatii productiei. Pe baza datelor din bilantul contabil se pot determina principalii indicatori financiari.18 in anul 2004. astfel: Indicatori de lichiditate: .9873 mii lei.74 % fata de anul 2003. obtinut prin valorificarea capitalului de care a dispus societatea a crescut cu 12.7817 mii lei. in anul 2004 amortismentele anuale au crescut cu 1371. fata de anul 2003.Profitul net.- valoarea adaugata a crescut cu 12302.2609 mii lei.20 % in anul 2004 fata de anul 2003.34 % in anul 2004.6770 mii lei. de o aprovizionare tehnico-materiala fluenta. de desfasurarea procesului de productie la parametrii tehnico-economici care au permis satisfacerea principalelor exigente si angajamente contractuale. respectiv cu 146. respectiv cu 147. respectiv cu 28. respectiv cu 186.

S.TG-JIU inregistreaza o rata nefavorabila (supraunitara) de 101. S.36 % ceea ce tradeaza o acuta insuficienta de trezorerie.Rata lichiditatii globale reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile si se apreciaza favorabila atunci cand are o marime supraunitara (cuprinsa intre 2 si 2. GRIMEX S. putand indica si folosirea neeficienta a resurselor disponibile. S. teoretic o rata ridicata indica o lichiditate ridicata. GRIMEX S.C. . Rata lichiditatii intermediare exprima capacitatea societatii de a-si onora datoriile pe termen scurt din creante si disponibilitati.C. TG-JIU inregistreaza o rata a lichiditatii intermediare de 51.39%. tinand cont de incasarile existente. TG-JIU inregistreaza o rata de 3.A. Capitalul economic alocat exploatarii nu tine cont decat de imobilizarile utilizate de societate pentru activitatea sa de exploatare si de crestere a nevoii de fond de rulment. provocata de rambursarea datoriilor la cererea creditorilor. Indicatori de rentabilitate Rata rentabilitatii economice: societatea inregistreaza o rata de 0. a activitatii productive.C.10 %.12 % vizand eficienta capitalului economic stocat.A. GRIMEX S.5).A. fiind un indicator putin relevant datorita instabilitatii incasarilor. Rata lichiditatii imediate caracterizeaza capacitatea de rambursare instantanee a datoriilor.

A. care de fapt reprezinta o crestere a averii proprietarilor. De asemenea trebuie asigurata adaptarea la cerintele de flexibilitate impuse de functionarea intr-o economie aflata in tranzitie. GRIMEX S. CAP II. S. NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND . GRIMEX S. Concluzionand asupra aspectelor relevate de analiza situatiei prezentate a S.2 %. ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU FURNIZORI 929h75j I 2.TG-JIU inregistreaza o rata de 0. Rata profitului s-a situat la nivelul de 0. la situatia indatorarii societatii.Rata rentabilitatii financiare remunereaza proprietarii societatii prin distribuire de dividende catre acestia si prin cresterea rezervelor.C.A.1.10 % fiind influentata de modalitatea de procurare a capitalurilor si de aceea este sensibila la structura financiara.C. care reduce barierele intr-o piata interna si una externa ridicand exigentele catre cea externa.TG-JIU se considera ca diagnosticarea societatii recomanda orientarea preocuparilor catre activitatile comerciale si investitii.

cat si efectele de comert utilizate pentru stingerea partiala sau totala a datoriilor create fata de unitatile in cauza. Datoriile fata de terte persoane reprezinta o categorie importanta de elemente patrimoniale care are o structura eterogena si implicatii semnificative in ceea ce priveste situatia financiara a fiecarui agent economic. precum si din alte operatii efectuate. membrii adunarii generale a actionarilor si altele.DATORIILE UNITATII Operatiile de decontare ce se creeaza fata de furnizori provin. precum si lucrarile specifice expertilor contabili si contabililor autorizati si alte lucrari sau activitati ce se executa de persoane asimilate cu cele incadrate pe baza de conventie civila de prestari servicii. in baza unor contracte sau conventii civile incheiate cu diverse persoane fizice sau juridice. ambalaje. printre altele prestatiile pentru care se primesc indemnizatii de catre membrii consiliilor de administratie. cu bugetul . prestarea de servicii sau executarea de lucrari in folosul acestuia. cu personalul. avansurile care se acorda acestor unitati. Datoria reprezinta obligatia contractata fata de un tert care presupune plata unei sume de bani pentru livrarea unor bunuri. in principal. Datoriile apar in relatiile unitatii cu furnizorii. In mod generic. cenzorii. de regula. din aprovizionari (cumparari) cu imobilizari. pasari si altele). In aceasta ultima categorie de activitati se includ. cu active circulante materiale (materii prime. In categoria operatiilor privind decontarile cu furnizorii sunt incluse de asemenea. din lucrari executate si servicii prestate. marfuri. materiale consumabile. animale. cel care are o datorie poate fi numit debitor. obiecte de inventar.

Evidenta datoriilor se efectueaza pe baza unor documente justificative. Atunci cand unitatea are relatii ce se concretizeaza in datorii exprimate in valuta. cu asociatii sau actionarii. cu creditorii diversi precum si cu clientii (clienti . . in documentele de sinteza se asigura o informatie corecta a situatiilor. In cazul datoriilor. Daca operatiunea are loc inainte ca documentul justificativ sa soseasca in unitate atunci inregistrarea se efectueaza in conturi distincte de asteptare. la aparitia unei datorii probabile se constituie provizioane pentru riscuri si cheltuieli. La plata datoriilor aceste diferente se regasesc in venituri sau cheltuieli financiare. Evaluarea datoriilor prezinta anumite elemente caracteristice. in cadrul grupului. inregistrarea in contabilitate se efectueaza in lei. la cursul de schimb in vigoare la data realizarii operatiilor.statului.creditori). respectiv a drepturilor si obligatiilor unitatii patrimoniale. Pana la aparitia documentului cand are in loc transferul in conturile de datorii. Reflectarea in contabilitate a acestora se realizeaza la valoarea nominala adica valoarea efectiva din momentul aparitiei lor. Fluctuatia cursului de schimb determina aparitia unor diferente favorabile sau nefavorabile de curs valutar. bugetul asigurarilor sociale. Astfel. Exista posibilitatea ca la inventariere valoarea unei astfel de datorii sa fie diferita de valoarea ei nominala.

care ulterior se vireaza la venituri. pentru unele grupe de active circulante materiale. a)Rabaturile sau bonificatiile constituie reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori. in cazul existentei unor imperfectiuni sau defecte de calitate inerente. . fie ca urmare a scaderii cursului valutar de referinta la inchiderea exercitiului financiar urmator. care au o influenta directa asupra marimii nete a unei facturi unde se incadreaza: rabaturile. In ceea ce priveste marimea propriu-zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate se retine ca nu in toate cazurile coincide cu pretul sau tariful negociat si aceasta datorita anumitor reduceri de pret pe care le efectueaza. La determinarea diferentelor de curs valutar aferent datoriilor in devize se are in vedere faptul ca fiecare exercitiu financiar sa fie afectat cu diferenta de curs ce apare in cadrul sau. in facturile de vanzare. Diferentele nefavorabile sau favorabile de curs valutar care apar fata de data inregistrarii lor in contabilitate afecteaza conturile de cheltuieli sau conturile de venituri din diferente de curs valutar. fie pe masura lichidarii datoriilor in valuta pentru care acestea au fost constituite.remizele si risturnurile. asa cum este cazul celor din categoria tesaturilor. se constituie provizioane deductibile fiscale. insa nesemnificative. Pentru pierderea neta provenita din diferente de curs valutar.Datoriile in devize existente la inchiderea exercitiului financiar sunt inventariate si evaluate la cursul valutar de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ultima zi a exercitiului. in sensul ca diferentele nefavorabile sunt mai mari decat diferentele favorabile. diminuari ce pot fi incadrate in doua categorii si anume: 1) Reduceri de natura comerciala.

avandu-se in vedere de fiecare data reducerile deja efectuate si implicit valoarea neta a operatiei sau ca tegoriei de operatii de vanzare asupra careia se aplica procentul de reducere. in vederea . unde se reflecta numai valoarea neta. fara reducerile in cauza. fie pentru cantitatea apreciabila negociata. de regula un an. Aceste sconturi reprezinta cheltuieli financiare pentru furnizori si venituri financiare pentru clienti. Atat rabaturile cat si remizele nu necesita inregistrari in contabilitate. fiind necesar sa se reflecte in contabilitate diminuarii datoriilor facturate initial. Ele se determina si se constituie clientilor pentru cumpararile repetate pe care acestia le-au efectuat si care depasesc o anumita limita valorica minima intr-un anumit interval de timp (perioada data). inregistrandu-se in conturile corespunzatoare privind sconturile. .b)Remizele reprezinta reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori in facturile de vanzare. In ceea ce priveste reducerile sau diminuarile de preturi amintite anterior se retine si faptul ca se determina in etape sau altfel spus in mod succesiv. Sconturile de decontare constituie reduceri procentuale de preturi pe care furnizorii le acorda si le inscriu distinct in factura in cazul in care clientii isi platesc datoriile inainte de scadenta stabilita sau considerata normala.2) Reduceri de natura financiara. peste o anumita limita minima (remiza de cantitate). c)Risturnurile se refera la reducerile procentuale de preturi. acordate dupa o anumita perioada de timp. Aceasta categorie de reduceri de preturi se consemneaza in facturi distincte emise in acest scop. care poarta denumirea de scont. fie pentru pozitia preferentiala a beneficiarului in totalul clientelei unitatii (remiza pentru revanzare).

ORGANIZAREA CONTABILITATII DATORILOR Organizarea contabilitatii operatiilor de decontare cu furnizorii se realizeaza cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I care constituie grupa 40 „Furnizor si conturi asimilate” din cadrul Planului general de conturi si anume: 401 „Furnizori” 403 „Efecte de platit” 404 „Furnizor de imobilizari” 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” 408 „Furnizari – facturi nesosite” 409 „Furnizori .debitori”. Ultimul cont amintit 409 „Furnizori . are continutul economic de creante si functie contabila de activ. asa cum semnifica si cifra 9 a simbolului. .2. conturi care sunt de datorii si implicit de pasiv.2.debitori”. Conturile de obligatii fata de furnizori au anumite trasaturi comune asa cum se prezinta in continuare: au functia contabila de pasiv. deci inverse comparativ cu celelalte conturi din aceeasi grupa.

a)Contul 401 „Furniori” are functia contabila de pasiv. iar in cadrul fiecareia din aceste categorii pe termene de plata si anume: termen lung (peste cinci ani). sunt conturi de bilant si pot prezente solduri creditoare. precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. ceea ce se poate reliefa prin intermediul analizei modului de utilizare a lor. si se reflecta asfel: In credit se inregistreaza: pretul de cumparare facturat de furnizori pentru achizitionarile de active circulante materiale. suma soldurilor finale creditoare existente la sfarsitul anului se inscrie in pasivul bilantlui in grupa de datorii. mediu (de la unu la cinci ani) si termen scurt (sub un an). Totodata furnizori se grupeaza in furnizori interni si furnizori externi. evidenta analitica se organizeaza pe datorii de obligatii.- reflecta in credit costul de achizitie sau pretul prestabilit aferent cumpararilor efectuate (cu titlu oneros) sau valoarea acceptata a cambiilor sau biletelor la ordin subscrise. prin debitul conturilor corespunzatoare felurilor sau categoriilor de cumparari efectuate. Conturile privind operatiile de decontare cu furnizorii. 381 „Ambalaje”. dupa caz. care se refera la datoriile nedecontate sau la valoarea efectelor de platit. dintre care se amintesc: 301 „Materii prime”. 371 „Marfuri”. 302 „Materiale consumabile”. oglindesc in debit platile directe efectuate catre furnizori sau pe cele indirecte realizate la scadenta pe baza de efecte comerciale. precum si 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale”. 378 „Diferente de pret la . pe langa trasaturile comune pe care le au. prezinta si unele aspecte specifice.

valoarea materialelor aprovizionate si incluse in cheltuieli. 605 „Cheltuieli privind energia si apa”.. . diferentele favorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile existente la inchiderea exercitiului. etc. TVA facturata de furnizori prin debitul contului 4426 „TVA deductibila”. prin debitul conturilor 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate”. precum si in cazul ca nu a sosit factura. 628 „Alte cheltuieli cu serviciile legate de terti”. In debitul contului se inregistreaza: diminuarea datoriilor fata de furnizori ca urmarea a platilor efectuate sau a biletelor la ordine ori a cambiilor subscrise si acceptate. diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile existente la inchiderea exercitiului. si altele.marfuri”. atunci cand evidenta stocurilor se organizeaza la pretul standard. sau 4428 „TVA neexigibila”. prin creditul conturilor de trezorerie. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. 409 „Furnizori-debitori” si respectiv 611 „Cheltuieli de intretinere si reparatii”.valoarea lucrarilor executatea sau a serviciilor prestate de terti. valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire. pe baza de contract incheiat in acest sens. consumul de energie si apa. de credite bancare pe termen lung si mediu si respeciv 403 „Efecte de platit”. 388 „Diferente de pret la ambaleje ”. prin corespondenta cu debitul contului de cheltuieli 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. dupa cum datoria ce se creaza se plateste in mod obijnuit si respectiv in rate.

Soldul contului 401 „Furnizori” este creditor si reprezinta totalul datoriilor fata de unitatile furnizoare.- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in valuta platite furnizorilor externi. precum si a lucrarilor executate si serviciilor prestate cu aceeasi destinatie. prin debitul contului 665 „Cheltuieeli din diferente de curs . precum si valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. precum si valoarea ambalajelor returnate furnizorilor in cazul utilizarii sistemului de restituire directa.dezvoltare”. valutar”. precum si valoarea ambalajelor returnate furnizorilor in cazul utilizarii sistemului de restituire directa. prin debitul conturilor corespunzatoare felurilor sau categoriilor de imobilizari achizitionate. diminuarea datorilor fata de furnizori cu avansurile acordate anterior. 203 „Cheltuieli de cercetare . dintre care se amintesc: 201 „Cheltuieli de constiuire”. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor existente la inchiderea exercitiului. 2111 „Terenuri”. 212 „Constructii” si altele. si se reflecta asfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea imobilizarilor corporale si necorporale facturate de furnizori. prin corespondenta cu creditul conturilor 765 „Venituri din diferente de curs valutar” si respectiv 767 „Venituri din sconturi obtinute”. diminuarea datorilor fata de furnizori cu avansurile acordate anterior. b)Contul 404 „Furnizori de imobilizari” are functia contabila de pasiv.

de credite bancare pe termen lung sau de efecte de platit pentru imobilizari. . cum sunt cele de trezorerie. precum si valoarea sconturilor obtinute de la furnizori.- TVA facturata de furnizori prin debitul contului 4426 „TVA deductibila” sau 4428 „TVA neexigibila”. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs furnizorilor externi. Soldul contului 404 „Furnizori de imobilizari” este creditor si reflecta datoriile unei unitati provenite din aprovizionari cu active imobilizate. valutar”. In debitul contului se inregistreaza: decontarile datoriilor fata de furnizori. dupa cum datoria creata se deconteaza in mod obijnuit si respectiv in rate. c)Conturile 403 „Efecte de platit” si 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” asigura urmarirea decontarii obligatiilor prin intermediul efectelor comerciale (cambia si biletul la ordin) si au functie contabila de pasiv. prin creditul conturilor care arata modalitatea de plata. stabilite pe baza de documente legal intocmite. in corespondenta cu creditul conturilor 765 „Venituri din diferente de curs valutar” si respectiv 767 „Venituri din sconturi obtinute”. Aceste conturi se reflecta astfel: In creditul conturilor se inregistreaza: valoarea acceptata de catre furnizori a cambiilor sau biletelor la ordin. diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor platite in valuta diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor existente la inchiderea exercitiului. prin debitul conturilor 401 „Furnizori” si respectiv 404 „Furnizori de imobilizari”.

- diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului pentru datorii ce se vor deconta pe baza de efecte comerciale. in corespondenta cu debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin creditul contului 512 „Conturi curente la banci”. Soldul conturilor 403 „Efecte de platit” si 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” este creditor si reprezinta valoarea totala a efectelor comerciale decontate furnizorilor. diferente favorabile de curs valutar aferente atat datoriilor decontate in valuta furnizorilor externi. cat si efectelor de plata exprimate in devize si existente la inchiderea exercitiului. diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile nefacturare pana la sfarsitul exercitiului. . In debitul conturilor se inregistreaza: platile ce se vor efectua catre furnizori. ca in cazul creditarii contului 401 „Furnizori”. prin debitul conturilor corespunzatoare de valori materiale si de cheltuieli. valori pentru care nu s-au primit facturi. lucrarilor executate. d)Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” are functie contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea bunurilor aprovizionate. inclusiv TVA aferenta. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. la scadenta efectelor comerciale. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. precum si de TVA neexigibila. si serviciilor prestate.

1. valoarea facturilor sosite. STRUCTURA DATORIILOR DIN CUMPARARI . CONTABILITATEA DATORIILOR PROVENITE DIN CUMPARARI 2.debitori” este debitor si reprezinta avansurile acordate si neregularizate. lucrari sau servicii. Soldul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” este creditor si reprezinta toate facturile pe care unitatea nu le primeste de la furnizori. Soldul contului 409 „Furnizori .3. prin creditul contului 401 „Furnizori”. in corespondenta cu debitul contului 401 „Furnizori”. In credit se inregistreza avansurile regularizate ca urmare a primirii bunurilor. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs 2.In debitul contului se inregistreaza: valutar”. e)Contul 409 „Furnizori – debitori” are functie contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul conturilor se inregistreaza avansurile acordate. diferentele de curs valutar de la sfarsitul exercitiului aferente datoriilor nefacturate. pentru care nu s-au primit bonuri.3. lucrarilor sau serviciilor. prin credituol conturilor de disponibilitatile banesti.

datorii provenind din coumparari de imobilizari. Fiecare din aceste credite comercial sau cambial pot fi acordate atat pentru cumparari de bunuri si servicii cat si pentru cumparari de imobilizari. se disting: datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii. datorii din cumparari pe credit cambial. cum sunt: avansuri acordate de client furnizorului. In cadrul relatiilor economice pe care clientul le are cu furnizorul se pot naste creante provenind din relatiile de cumparare. se disting: datorii din cuparari pe credit comercial. neexigibile. datorii din cumparari pe credit comercial. cumparari ce nu sunt insotite de facturi ale furnizorului. 3) In functie de scadenta datoriilor. 2) In functie de natura creditelor obtinute la cumparare si de documentele care stau la baza inregistrarii acestora. . care au un termen de plata stabilit pe baza de documente. astfel: 1) In functie de natura activelor cumparate pe credit.PE CREDIT Datoriile din cumparari pe credit pot fi clasificate tinand seama de anumite criterii. se intalnesc: datorii din cumparari pe credit comercial.

contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. contul 404 „Furnizori de imobilizari”. Contul 404 „Furnizori de imobilizari” si contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” reflecta acelasi gen de datorii rezultate din cumparari de imobilizari.- ambalaje primite odata cu marfa. Primele doua conturi. contul 408 „Furnizori facturi nesosite”. Contul 409 „Furnizori – debitori” este un cont de creante fapt ce rezulta atat din denumirea contului. . cat si din ultima cifra a simbolului (cifra 9). Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” evidentiaza datoriile neexigibile provenite din cumparari de bunuri si servicii. contul 409 „Furnizori – debitori”. Datoriile din cumpararile pe credit sunt reflectate cu ajutorul conturilor din grupa 40 „Furnizori si conturi asimilate” si anume: contul 401 „Furnizori”. respectiv cambial. contul 403 „Efecte de platit”. care semnifica faptul ca acest cont are o functie inversa fata de conturile din grupa din care face pate. 401 „Furnizori” si 403 „Efecte de platit” cuprind datoriile ce privin din cumparari de bunuri si servicii. pe credit comercial. care circula pe principiul restituirii.

in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi standard.1 CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT COMERCIAL Datoriile rezultate din cumparari pe credit comercial se evidentiaza in contabilitate cu ajutorul conturilor: 401 „Furnizori”.Conturile sintetice prezentate se detaliaza pe conturi analitice deschise pe fiecare furnizor in parte. cont ce reflecta datoriile rezultate in urma cumpararilor de bunuri si servicii pe credit comercial. cont de datorii provenind din cumparari de imobilizari pe credit comercial. 2.3. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) a stocurilor achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi precum si diferentele de pret nefavorabile aferente.1. cu ocazia evaluarii soldului in valuta precum si cele rezultate in momentul decontarii. . Contul 401 „Furnizori” tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente furnizorilor neachitati la inchiderea exercitiului financiar. conturi a caror simbolizare este la latitudinea fiecarui agent economic. 404 „Furnizor de imobilizari”. lucrarile executate sau serviciile prestate.

materiilor consumabile. valoarea timbrelor fiscale si postale.platile efectuate catre furnizori. furnizori. valoarea facturilor primite. furnizori. valoarea materiilor prime. valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti. marfurilor. incluse pe cheltuieli. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. taxa pe valoare adaugata inscrisa in facturile furnizorilor.- valoarea materialelor nestocate aprovizionate. In debitul contului se inregistreaza: . a biletelor de tratament si odihna si a altor valori achizitionate. valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu ocazia regularizari platilor cu acestia. precum si consumul de energie si apa. . in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori valoarea biletelor la ordin sau a cambiilor subscrise acceptate de cu ocazia decontarii sau a evaluarii acestora la sfarsitul exercitiului financiar. facturate de ambalajelor achizitionate.

a serviciilor prestate sau datoriile prescrise sau anulate. Contul 404 „Furnizori de imobilizari” tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale si necorporale. valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. imobilizari. Soldul contului 401 „Furnizori” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor. taxa pe valoare adaugata inscrisa in facturile furnizorilor de . pe baza facturilor emise de locatar. conform prevederilor contractuale. furnizorului. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea imobilizarilor facturate de furnizori. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire predate a lucrarilor executate de terti pentru realizarea acestor imobilizari. valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale in cazul leasingului financiar.- valoarea la pret de inregistrare a veniturilor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura. obligatia de plata a ratelor de leasing financiar. sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut.

datorii fata de furnizori.- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului la sfarsitul exercitiului financiar. cu exprimare in lei datorii fata de furnizori. a caror exprimare valorica se efectueaza in . valoarea efectelor comerciale subscrise. a caror exprimare valorica se realizeaza in lei. diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari cu ocazia decontarii sau evaluarii de la sfarsitul exercitiului financiar. acceptate de catre furnizorii de imobilizari. valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari. In functie de moneda in care se evalueaza cumpararile cu factura furnizorului distingem: devize. In debitul contului se evidentiaza: sumele achitate furnizorilor de imobilizari. precum si valoarea avansurilor decontate acestora. a) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari de bunuri si servicii pe credit comercial fata de furnizori. Soldul contului 404 „Furnizori de imobilizari” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari. Reflectarea in contabilitate a acestor datorii necesita inregistrari distincte.

materiale consumabile.V.Acest tip de datorii. deductibila” in cazul in care evidenta sconturilor se tine la preturi standard. pentru diferentele de pret in plus fata de preturile prestabilite. contul 401 „Furnizori se crediteaza si in corespondenta cu conturile de diferente de pret adecvate fiecarei categorii de stocuri achizitionate. marfuri si ambalaje de la furnizori. materiale de natura obiectelor de inventar.. implica urmatoarele inregistrari contabile achizitionarea de materii prime. astfel: . 3028 „Alte materiale consumabile” 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 361 „Animale si pasari” 371 „Marfuri” 381 „Ambalaje” 4426 „T. animale.A. in situatia in care evidenta sconturilor se realizeaza prin inventarul permanent la costuri efective de achizitie: % = 401 „Furnizori” 301 „Materii prime” 3021 „Materiale auxiliare” ……………………………………….

6028 „Cheltuieli privind alte materiale consumabile” = 401 „Furnizori” . contul 401 „Furnizori” se crediteaza in corespondenta cu conturile de cheltuieli in care se inregistreaza consumul de stocuri si T.V.A.% 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale” 368 „Diferente de pret la animale si pasari” 378 „Diferente de pret la marfuri” 388 „Diferente de pret la ambalaje” 4428 „T. deductibila” - = 401 „Furnizori” in situatia in care evidenta stocurilor se realizeaza prin inventarul intermitent. deductibila. astfel: % 601 „Cheltuieli cu materiile prime” 6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare” ……………………………………….A.V.

V.V.A.603 „Cheltuieli privind materiile de natura obiectelor de inventar” 607 „Cheltuieli privind marfurile” 608 „Cheltuieli privind ambalajele” 4426 „T.A. deductibila” - = 401 „Furnizori” reflectarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti: % 611 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” ……………………………………… = 401 „Furnizori” . deductibila” evidentierea materiilor nestocate aprovizionate. incluse direct pe cheltuieli precum si consumul de energie si apa: % 604 „Cheltuieli privind materiile nestocate” 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T.

A.626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 471 „Cheltuieli inregistrate in avans” 4426 „T.A. a biletelor de odihna si tratament si a altor valori de la furnizori: % 5321 „Timbre fiscale si postale” ……………………………………….V. facturate de furnizori: 409 „Furnizori debitori” - = 401 „Furnizori” achizitionarea timbrelor fiscale si postale. in situatia in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite.V. fara diferente: .evidenta ambalajelor care circula in sistem de restituire. 5328 „Alte valori” 4426 „T. deductibila” . deductibila” - = 401 „Furnizori” primirea facturilor de la furnizori.

deductibila” - = 4428 „T.V. T. care circula in sistem de restituire.V. astfel: 401 „Furnizori” = % 5121 „Conturi la banci in lei” 5311 „Casa in lei” 5411 „Acreditive in lei” 542 „Avansuri de trezorerie” 5191 „Credite bancare pe termen scurt” - evidentierea biletelor la ordin emise si acceptate de furnizori: . neexigibila se transforma in T.A.A.A.A.V. din datoria totala cu ocazia regularizarii platilor cu acestia: 401 „Furnizori” = 409 „Furnizori – debitori” Identic se inregistreaza si ambalajele predate furnizorului.408 „Furnizori – facturi nesosite” = 401 „Furnizori” . neexigibila” retinerea avansului acordat anterior furnizorului.V. se poate efectua din diferite conturi de trezorerie sau imprumuturi. achitarea datoriilor catre furnizori. deductibila: 4426 „T.concomitent.

respectiv primite. mai putin reducerile acordate. retinerea impozitului datorat si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate in procent de 6.401 „Furnizori” - = 403 „Efecte de platit” reflectarea sumelor nete achitate colaboratorilor. atat vanzatorul cat si cumparatorul inregistreaza in contabilitate factura la valoarea neta comerciala. datorita anumitor reduceri sau diminuari ce se acorda clientilor. .5%: 401 „Furnizori” = % 5311 „Casa in lei” 444 „Impozitul pe venitul de natura salariilor” 4314 „Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale De sanatate” Marimea propriu-zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate. Reducerile de pret pot fi incadrate in doua categorii si anume: -reduceri de natura comerciala ce se evidentiaza in momentul acordarii acestora pe baza documentelor ce le atesta. aceasta reprezentand valoarea initiala. astfel: • daca in factura initiala sunt reflectate distinct reducerile de pret acordate. nu in toate cazurile aceasta coincide cu pretul sau tariful negociat.

cand acestea au fost scazute din gestiune situatie ce implica formula contabila: % 3xx „Conturi de stocuri” 6xx „Conturi de cheltuieli” 4426 „T.in rosu .A. atunci cand acestea se regasesc in gestiune sau cheltuieli cu stocurile. valoarea reducerilor acordate. acestea se cuprind intro factura ulterioara in rosu.in rosu . deductibila” = 401 „Furnizori” .in rosu .V. vanzatorul acorda clientului reduceri de pret.in rosu .V.A. reducerile primite corecteaza valoarea stocurilor. conform clauzelor contractuale.• in cazul in care dupa intocmirea facturii initiale. Colectata” . care se evidentiaza distinct in contabilitate astfel: ~ la vanzator valoarea reducerilor acordate pentru livrari efectuate in acelasi exercitiu implica formula contabila: 4111 „Clienti” = % 7xx „Conturi de venituri” 4427 „T. genereaza formula contabila: % 667 „Cheltuieli privind sconturile = 4111 „Clienti” .in rosu ~ la cumparator.in rosu -reducerile de natura financiara. ce se inregistreaza in contabilitate astfel: ~ la vanzator.

cu deosebire ca apar unele inregistrari specifice privind diferentele de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori cu ocazia decontarii sau a evaluarii de la sfarsitul exercitiului financiar. executarii lucrarilor sau prestarii de servicii. in care bunurile sau serviciile cumparate sunt exprimate valoric. in acest caz.A.V. devizele se transforma in lei. deductibila” b) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari de bunuri si servicii pe credit comercial fata de furnizori cu exprimare in valuta Corespondenta contului 401 „Furnizori”. in devize. In contabilitatea unitatilor patrimoniale evaluarea si inregistrarea trebuie sa se efectueze in moneda nationala. este in general aceeasi ca in situatia cumpararilor de la furnizorii interni. colectata” ~ la cumparator.acordate” 4427 „T.A.V. Datoriile se evidentiaza pe baza facturilor primite de la furnizorii externi. adica in lei. pe baza cursului valutara al leului. Pentru aceasta. iar in locul conturilor de trezorerie in lei se utilizeaza conturile corespunzatoare de trezorerie in devize. de la data primirii bunurilor. valoarea reducerilor primite implica formula contabila: 401 „Furnizori” = % 767 „Venituri din sconturi obtinute” 4426 „T. cu exprimare in lei. .

necesita operatii specifice. in vederea reflectarii fidele a patrimoniului toate datoriile in valuta sunt inventariate si evaluate pe baza cursului valutar al zilei. iar din compararea acestor valori cu valorile contabile ale datoriilor evaluate pe baza cursului valutar de la data inregistrarii in contabilitate apar diferentele de curs valutar. Aceste diferente se evidentiaza ca venituri financiare sau ca si cheltuieli financiare. in cazul in care cursul leului scade (diferenta de curs nefavorabila): % = 5124 „Conturi la banci in valuta” . Diferentele constatate cu ocazia decontarii sau a evaluarii datoriilor in devize de la sfarsitul exercitiului financiar.Cursul valutar poate sa oscileze de la o zi la alta si de aceea la data achitarii datoriilor pot sa apara diferente de curs valutar. La inchiderea exercitiului financiar. in situatia in care cursul leului creste sau nefavorabile cand cursul leului scade. respectiv: achitarea datoriei catre un furnizor extern in situatia in care cursul leului creste (diferenta de curs favorabila): 401 „Furnizori” = % 5124 „Conturi la banci in valuta” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - achitarea datoriei catre un furnizor extern.

deductibila”. la inchiderea exercitiului financiar ca urmare a cresterii cursului valutar: 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 401 „Furnizori” evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar.A. in functie de modalitatea de plata. aferente furnizorilor neachitati. sau ca urmare a biletelor de ordin emise de client .V. la inchiderea exercitiului financiar ca urmare a scaderii cursului valutar: 401 „Furnizori” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” Evidenta obligatiilor rezultate din cumpararile de imobilizari pe credit comercial se realizeaza cu ajutorul contului 404 „Furnizori de imobilizari”.401 „Furnizori” 665 „Cheltuieli din diferente de Curs valutar” reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar. Contul 404 „Furnizori de imobilizari” se debiteaza in corespondenta cu creditul conturilor de trezorerie sau imprumuturi bancare pentru investitii. care se crediteaza in corespondenta cu debitul conturilor de imobilizari necorporale. aferente furnizorilor neachitati. in functie de natura imobilizarilor achizitionate la care se mai adauga si contul 4426 „T. corporale si in curs.

In functie de clauzele ce le contin acestea se pot clasifica in: cambiile propriu-zise. La data achitarii datoriilor ca urmare a evolutiei cursului valutar pot sa apara diferente favorabile sau nefavorabile acre afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare. . exprimarea valorica din facturi este facuta in devize. Reducerile de pret de natura comerciala sau de natura financiara pe care le poate acorda furnizorul sunt practicabile si la cumpararile de imobilizari. 2. respectiv favorabile. in cazul in care. bilete la ordin.3.1. trate. De asemenea diferentele rezultate la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii datoriilor in devize influenteaza cheltuielile sau veniturile financiare dupa cum acestea sunt nefavorabile. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT CAMBIAL In practica economica este cunoscut conceptul de „efecte comerciale” in care sunt cuprinse in general cambiile. In aceasta situatie pentru inregistrarea cumpararilor este necesara transformarea devizelor in lei.2.si acceptate de furnizor prin creditul contului 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” Imobilizarile pot fi achizitionate de la furnizori externi.

in functie de natura activelor cumparate. forma de cambie cea mai adecvata si utilizata o constituie biletul la ordin. respectiv un instrument de creditare. implica utilizarea de conturi. Biletul la ordin este un angajament al clientului prin care acesta se obliga sa achite o anumita datorie din cumparari. . Biletul la ordin constituie instrumentul de anulare a platii unei datorii. situatia in care clientul poate sa-si ia angajamentul de plata a datoriei la o data ulterioara. in mod neconditionat.In relatiile de creditare din cadrul procesului de vanzare cumparare. respectiv: contul 403 „Efecte de platit”. respectiv biletele la ordin emise de client. Delimitarea informatiilor privind datoriile pe credit cambial. efecte de incasat. Creditul cambial reprezinta creditul care la baza o cambie. Efectele comerciale se impart in: efecte de platit. Aceasta va deveni instrument financiar daca este acceptat de furnizor. adica cele acceptate de furnizor. Biletul la ordin poate sa fie emis in situatia in care clientul nu dispune de lichiditati pentru achitarea datoriei sau daca utilizarea sa reprezinta o clauza contractuala. respectiv un bilet la ordin. efecte de primit. Din inscris trebuie sa rezulte data la care se va achita datoria si localitatea .

acceptate de furnizor. rezultate din evaluarea soldului in valuta a obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale. evaluate pe baza cursului valutar la acea data. respectiv a cambiilor sau a biletelor la ordin emise de client. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: . Contul 403 efecte de platit tine evidenta obligatiilor pe baza de efecte comerciale. diferentele de curs valutar favorabile aferente efectelor de plata neachitare la inchiderea exercitiului. datorii pentru care au fost emise bilete le ordin. diferentele nefavorabile de curs valutar de la inchiderea exercitiului financiar. In debitul contului se inregistreaza: platile efectuate la scadenta pe baza efectelor comerciale. Contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” tine evidenta datoriilor provenind din cumparari de imobilizari.- contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. acceptate de furnizor. pentru datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii. Soldul contului 403 „Efecte de platit” este creditor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit. diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize.

In debitul contului se inregistreaza: platile efectuate la scadenta pe baza efectelor comerciale. Soldul contului 403 „Efecte de platit pentru imobilizari” este creditor si reprezinta valoarea efectelor comerciale pentru imobilizari de platit. Operatii economice privind datoriile din cumparari pe credit cambial Datoriile provenite din cumparari pe credit cambial implica in contabilitate urmatoarele inregistrari: reflectarea biletelor la ordin emise pentru cumparari de bunuri si servicii. diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize. rezultate din evaluarea soldului in valuta a obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale. diferentele nefavorabile de curs valutar de la inchiderea exercitiului financiar.- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. evaluate pe baza cursului valutar la acea data. diferentele de curs valutar favorabile aferente efectelor de plata neachitare la inchiderea exercitiului. acceptate de furnizor: 401 „Furnizori” - = 403 „Efecte de platit” evidentierea biletelor la ordin emise pentru cumpararile de imobilizari. acceptate de furnizor: .

caz in care la inregistrarea in contabilitate este necesara evaluarea in lei. urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea diferentelor favorabile constatate cu ocazia achitarii la scadenta a datoriilor pe baza de efecte comerciale: 403 „Efecte de platit” = % . diferente ce pot rezulta si la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii soldului datoriilor in devize ce urmeaza sa fie decontate pe baza de efecte comerciale.404 „Furnizori de imobilizari” = 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” - efectuarea platilor la scadenta pe baza de efecte comerciale din contul de disponibil de la banca in lei: % 403 „Efecte de platit” 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” = 5121 „Conturi la banci in lei” Biletele la ordin pot fi emise si pentru datorii in devize fata de furnizorii externi sau interni. Aceste diferente de curs valutar genereaza pentru cumpararile de bunuri si servicii. In momentul achitarii datorie pot sa apara diferente de curs valutar favorabile sau nefavorabile ca urmare a evolutiei cursului valutar intre data inregistrarii si data achitarii ce afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare. pe baza cursului valutar.

5124 „Conturi la banci in valuta” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” evidentierea diferentelor nefavorabile aferente datoriilor in devize cu ocazia achitarii acestora pe baza de efecte comerciale: % 403 „Efecte de platit” 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 5124 „Conturi la banci in valuta” inregistrarea diferentelor favorabile de la finele exercitiului financiar rezultate in urma evaluarii efectelor comerciale de platit in devize: 403 „Efecte de platit” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” financiar: reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului efectelor comerciale de platit in valuta la sfarsitul exercitiului 665 „Cheltuieli din diferente de curs = 403 „Efecte de platit” valutar” .

de regula.3. deoarece figureaza la inventar. acestea comporta aceleasi inregistrari ca in cazul datoriilor provenind din cumparari de bunuri si servicii.2. De asemenea. Intrarea trebuie evidentiata si atunci cand bunurile respective sunt eliberate in consum sau vandute. Asa este cazul consumului de energie electrica si termica. respectiv la data intocmirii bilantului contabil este obligatoriu ca bunurile in cauza sa fie receptionate sui inregistrate. 2. . a consumului de gaze naturale sau a serviciilor telefonice ce se factureaza.Referitor la efectele comerciale emise de client si acceptate de furnizor pentru datorii provenind din cumparari de imobilizari in valuta. cu un decalaj de o luna. ce deosebirea ca in locul contului 403 „Efecte d platit” se utilizeaza contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. in cursul exercitiului financiar se poate intampla ca bunurile materiale primite sa nu se receptioneze si sa nu se inregistreze pana la primirea facturii. La inchiderea exercitiului. iar unele servicii prin natura lor se factureaza cu un anumit decalaj de timp. CONTABILITATEA DIN DATORIILOR PE NEEXIGIBILE CREDIT CUMPARARI In practica societatilor comerciale se intalnesc situatii cand unele bunuri sosesc de la furnizori fara factura.

In aceste cazuri ele se receptioneaza. lucrari executate si servicii prestate. Contabilitatea decontarilor neexigibile. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru achizitionarile de bunuri. diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului. In debitul contului se inregistreaza: valoarea facturilor sosite. se evalueaza pe baza datelor din contracte sau pe baza documentelor insotitoare. Contul 408 „Furnizori-facturi nesosite” are functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea bunurilor aprovizionate. iar apoi se reflecta in contabilitate ca o datorie exigibila. Soldul contului 408 „Furnizori-facturi nesosite” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi. pentru care nu s-au primit facturi. aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile. diferentele nefavorabile de curs valutar reflectate la inchiderea exercitiului aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile. a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori. pentru care nu s-au primit facturi. din cumparari de bunuri si servicii se realizeaza cu contul 408 „Furnizori-facturi nesosite”. Operatii economice privind datoriile neexigibile din cumparari pe credit .

Datoriile neexigibile din cumparari pe credit implica urmatoarele inregistrari contabile: primirea fara factura de la furnizori.V. neexigibila” - = 408 „Furnizori-facturi nesosite” evidentierea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori pentru care nu au sosit facturile: % 604 „Cheltuieli privind materialele = 408 „Furnizori-facturi nesosite” .A. a activelor circulante materiale: % 301 „Materii prime” 3021 „Materiale auxiliare” ……………………………………… 3028 „Alte materiale consumabile” 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 361 „Animale si pasari” 371 „Marfuri” 381 „Ambalaje” 4428 „T.

nestocate” 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 611 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” ………………………………………. 626 „Cheltuieli postale si taxele de telecomunicatii” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4428 „T.V.A. neexigibila” Cazurile in care bunurile se primesc fara factura sunt mai putin frecvente, insa cumpararile de servicii ce se factureaza cu un anumit decalaj in timp se intalnesc de regula in fiecare luna. Dupa primire facturilor, in perioada urmatoare, datoria neexigibila se transforma in datorie exigibila. In acelasi timp T.V.A. neexigibila devine deductibila. primirea facturii de la furnizori, fara diferente:

408 „Furnizori-facturi nesosite”

= 401 „Furnizori”

- concomitent, T.V.A. neexigibila devine deductibila:

4426 „T.V.A. deductibila”

= 4428 „T.V.A. neexigibila”

In cazul in care apar diferente in plus intre factura sosita si situatia initiala, acestea se reflecta, ca intrarile obisnuite. Cand datoria neexigibila, inregistrata in cursul exercitiului se refera la cumparari de la furnizori externi sau interni cu exprimare in devize, atunci se evidentiaza diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar, astfel: reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la

inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturi:

665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” facturi:

= 408 „Furnizori-facturi nesosite”

evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar existente la finele

exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit

408 „Furnizori-facturi nesosite”

= 765 „Venituri din diferente de curs valutar”

2.3.3.

CONTABILITATEA SI A

AVANSURILOR DE

ACORDATE RESTITUIT

AMBALAJELOR

In anumite cazuri, stabilite de regula prin contracte, clientul acorda furnizorului avansuri banesti, in vederea livrarii unor bunuri, a executarii de lucrari sau prestarii de servicii, luand nastere astfel o creanta fata de furnizor care devine debitor. O situatie asemanatoare se intalneste si in cazul in care clientului i se factureaza o data cu bunurile cumparate si ambalajele, care circula in sistem de restituire, cum ar fi: sticlele, borcanele, navetele, sacii si alte ambalaje de aceasta natura. Contabilitatea creantelor din avansurile acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii executari de lucrari, precum si din ambalajele de restituit se realizeaza cu ajutorul contului 409 „Furnizori-debitori”, care are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor achitate in contul unor livrari de bunuri de

natura stocurilor, prestari de servicii sau executari de lucrari; furnizori; diferente favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate de

exercitiului, aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor.

nerestituite furnizorilor. Soldul contului 409 „Furnizori-debitori” este debitor si reprezinta avansurile acordate furnizorilor. deductibila” = 5121 „Conturi la banci in lei” .In creditul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor la decontarea acestora sau la inchiderea exercitiului financiar.A.V. precum si valoarea ambalajelor degradate. pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii si executari de lucrari: % 409 „Furnizori-debitori” 4426 „T. retinute in stoc. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire inapoiate furnizorilor. nedecontate. Operatii economice privind avansurile acordate si ambalaje de restituit Inregistrarile contabile referitoare la avansurile acordate si ambalajele de restituit sunt: achitarea din contul de disponibil de la banca in lai a unor avansuri ocazionale furnizorilor. lucrarilor sau serviciilor.

In situatia in care avansurile acordate au la baza factura fiscala emisa de catre furnizor se efectueaza inregistrarile: reflectarea avansului ce se va acorda: % 409 „Furnizori-debitori” 4426 „T. deductibila” achitarea avansului: = 401 „Furnizori” 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” In cazul avansurilor care se acorda in mod continuu pentru livrari de bunuri si prestari de servicii ulterioare. executarilor de lucrari si prestarilor de servicii ulterioare se calculeaza si se inregistreaza T.A.Pentru avansurile ocazionale aferente livrarilor de bunuri. pe baza de cerere acordata de organul fiscal.V. creanta ce este consemnata in factura sau alt document legal ce se intocmeste pentru efectuarea propriu-zisa a operatiilor in cauza.V. acordarea unor avansuri furnizorilor in numerar sau din contul de disponibil de la banca. iar furnizori sunt obligati sa emita facturi in termen de trei zile de la data inregistrari sumelor.A. exigibilitatea intervenind la data stabilirii debitului clientului. nu se calculeaza T..V.. in lei si in valuta: 409 „Furnizori-debitori” = % .A.

la primirea bunurilor executarea lucrarilor sau prestarea serviciului: 401 „Furnizori” - = 409 „Furnizori-debitori” regularizarea cu furnizorii a avansurilor ocazionale pentru care s-a calculat si inregistrat T.A. cu ocazia evaluarii acestora: 409 „Furnizori-debitori” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - reflectarea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la inchiderea exercitiului. aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor: . aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor.A.debitori” . evidentierea valorii diferentelor favorabile de curs valutar existente la inchiderea exercitiului.T. deductibila” - = 409 „Furnizori .avans inregistrat .V.A.V.datoria totala .V.: % 401 „Furnizori” 4426 „T.5121 „Conturi la banci in lei” 5124 „Conturi la banci in valuta” 5311 „Casa in lei” 5314 „Casa in valuta” regularizarea avansurilor continue cu furnizorii.

retinute in stoc: . facturate de furnizori: 409 „Furnizori-debitori” - = 401 „Furnizori” se reflecta valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. inapoiate furnizorilor. cu ocazia decontarii lor: 401 „Furnizori” = % 409 „Furnizori-debitori” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - inregistrarea valorii ambalajelor care circula in sistem de restituire.665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 409 „Furnizori-debitori” reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize. precum si degradarile suferite de ambalaje: % 401 „Furnizori” 608 „Cheltuieli privind ambalajele” - = 409 „Furnizori-debitori” se evidentiaza valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. nerestituite furnizorilor. acordate furnizorilor.

conduc la creante si datori. NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND CREANTELE UNITATII Relatiile unitatilor patrimoniale cu alte persoane juridice si fizice. . ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU CLIENTII 3. Cea mai mare parte a creantelor agentilor economici sunt legate direct de exploatare. Creantele fata de clienti rezulta ca urmare a vanzarii productiei. respectiv realizari lucrarilor si a serviciilor si au in contrapartida venituri din exploatare. adica din acel domeniu care face obiectul principal al functionarii lor.381 „Ambalaje” = 409 „Furnizori-debitori” CAP III.1.

in momentul livrari bunurilor. moment care corespunde cu facturarea. Transferul de proprietate se produce. valoarea nominala este data de netul comercial. creantele se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare in patrimoniu care corespunde cu valoarea lor nominala. Dupa perioada de timp la care se refera. In situatia in care se acorda clientilor si reduceri financiare. creantele si datoriile se impart in: • creante pe termen scurt . la care se va adauga si TVA. sigure. valoarea nominala a creantei este data tot de netul comercial. Diferentele de curs valutar. se inregistreaza ca si venituri sau cheltuieli financiare.Creantele intreprinderii fata de clienti ei isi au izvorul in schimbul de consimtamant concretizat intr-o comanda ferma din partea clientului si acceptata de catre producator sau avand ca baza contractele incheiate. dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile. intre data inregistrari creantelor in devize si data incasari lor. cu perioada de decontare mai mica de un an. la cursul de schimb in vigoare la data efectuari operatiunilor. Scontul va reduce valoarea creantei initiale printr-o inregistrare ulterioara. Creantele in devize se inregistreaza in contabilitate in lei. Pe baza facturii. in momentul transferului de proprietate pentru vanzari si in momentul realizarii lor pentru lucrari si servicii. . In cazul in care se acorda reduceri comerciale. cel mai adesea sconturile de decontare se acorda a posterior printr-o factura de reducere. adica cu totalul de plata adica valoarea sau pretul negociat plus TVA care se va aplica doar operatiilor supuse impozitari. deci. Creantele devin certe. respectiv in momentul realizari lucrarilor sau prestatiilor de servicii. scontul acordat inregistrandu-se separat ca si o cheltuiala financiara.

cu o perioada de decontare mai mare de 5 ani. vor fi evidentiate in contabilitate in conturile de cheltuieli pentru diferentele nefavorabile. creante din gestiunea titlurilor de plasament si alte titluri de valori reprezentand componente ale trezoreriei. debitori incerti. Pentru inregistrarea creantelor se folosesc conturi din clasa 4 „ Conturi de terti” din care face parte si grupa de conturi: 41 „Clienti si conturi asimilate”. ale caror posibilitati de incasare sunt incerte. cu o perioada de decontare intre 1-5 Ani. Eventualele diferente ce apar in timpul incasari creantelor. Creantele pe termen lung si mijlociu se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare. creante pe termen lung. . Valoarea de inventar a creantelor tine seama de posibilitatile concrete de incasare si pot exista clienti in litigiu. in functie de loc si de preturile actualizate. care au in contrapartida veniturile din exploatare si conturile fara incidenta asupra contului de rezultate si cuprind: creante comercial. creante din decontari in cadrul grupului si cu asociatii. Creantele pe termen scurt sunt generate de desfasurarea activitati de exploatare si creantele asimilate.: valoarea de inscriere cu ocazia intrari in patrimoniu a creantei la valoarea curenta sau contabila. Pentru evaluarea creantelor se folosesc trei metode sau reguli in functie de factorul timp la care se refera. respectiv in conturile de venituri pentru diferentele favorabile. Evaluarea de inventar presupune evaluarea creantelor la valoarea care se stabileste dupa valoarea de utilitate. care mai sunt denumite si creante in afara grupului de exploatare.• • creante pe termen mijlociu. valoarea de inventar sau valoarea bilantiera.

Creantele comerciale sunt determinate de vanzarile de bunuri (produse. Aceste diferente la inceputului exercitiului urmator se vor relua. Daca sa constituit provizionul la valoarea curenta atunci se va deduce provizionul. La creantele exprimate in valuta. Diferentele de curs valutar se vor inregistra folosind conturile de diferente de conversie de activ si de pasiv. evaluarea de bilant se face la cursul valutar existent. putem avea trei situati: inregistra Valoarea de inventar este sub valoarea contabila Suntem nevoiti sa Egalitate Valoarea de inventar depaseste valoarea contabila. atunci cand apare o pierdere probabila. Creantele sunt inregistrate in contabilitate la valoarea lor nominala si din prudenta se constituie un provizion pentru depreciere. Evaluarea bilantiera se face cu respectarea principiului fidelitati.Daca comparam valoarea de inventar cu valoarea contabila. Aici se incadreaza clientii si conturile asimilate: 411 „Clienti” 413 „Efecte de primit de la clienti” 418 „Clienti-facturi de intocmit” 419 „Clienti-creditori” . dar potrivit principiului prudentei desi putem incasa mai mult aceasta diferenta nu o vom crem un provizion pentru depreciere. marfuri. materiale). de prestari de servicii si de executarea de lucrarii catre terti.

Ele reprezinta forme de credit comercial acordat de unitatile patrimoniale tertilor si instrumente de plata. la data si in locul stabilit o suma de bani .Efectele comerciale de primit reprezinta drepturile de creanta stabilite pe baza de cambii. Sunt cecuri ca . Cambia este titlul de credit in temeiul caruia o persoana (emitentul) se obliga sa plateasca neconditionat sau dispune sa se plateasca neconditionat de catre o alta persoana. dispune unui debitor al sau (tras) sa plateasca o suma de bani unei alte persoane ( a treia) in calitate de beneficiar. cec-uri si alte efecte comerciale primite de la clienti in contul creantelor. in calitate de beneficiar. Cecul este un inscris solemn prin care o persoana numita tragator (platitor) in baza unui depozit de bani constituit in prealabil la banca devenita astfel tras. la data si locul indicat. intervenind astfel trei parti. aceluia pe care cambia il desemneaza. se obliga Debitorul (trasul) -----------------> Creditorului(tragatorului) sa plateasca neconditionat 2) Trata este o cambie prin care o persoana fizica sau juridica in calitate de creditor (tragator). bilete la ordin. trate . Cambia este de doua feluri: 1) Biletul la ordin este o cambie eliberata de catre un debitor (tras) unui creditor (tragatorul) prin care debitorul (trasul) se obliga sa plateasca neconditionat creditorului (tragatorului) intr-un anumit loc si la o anumita data o suma de bani. da ordin sa se plateasca la o anumita data sau la prezentare o suma determinata unei terte persoane. o suma de bani. waranturi.

legate de circulatia lor. In acest caz: tragatorul este persoana care dispune plata. Avalizarea reprezinta garantia inscrisa pe cambie sau in afara acesteia de catre o persoana fizica sau juridica care se angajaza sa achite contravaloarea tranzactiei in cazul in care nici unul din ceilalti debitori nu o face. Daca un client emite un bilet la ordin in care se stabileste „ Platiti suma de la data de persoanei”. numele aceluia care trebuie sa plateasca prin denumirea banci pe fiecare CEC. trasul este acela care efectueaza plata iar beneficiarul este persoana in favoarea careia se efectueaza plata. Precum in cazul celorlalte instrumente de plata. cecuri din carnetele cu limita de suma ca instrument de decontare. Daca nu efectueaza plata nu poate ridica marfa. Dar pentru aceasta este necesar sa existe o garantie a platii datoriei noului debitor catre creditor si se face avalizarea. semnatura aceluia care emite cecul. Andosarea sau girarea reprezinta scrierea pe versoul titlului de valoare. ordinul neconditionat de a plati o suma determinata inclusa in textul tiparit al formularului de CEC. inscrisa in textul titlului. Deci persoana . indicarea locului unde se efectueaza plata – locul desemnat alaturi de numele trasului. a documentului a obligatiei de plata a noului debitor. alaturi de biletul la ordin si trata. prin care garanteaza efectuarea unei plati. fata de creditor. Daca acesta are nevoie de bani mai repede decat data stabilita prin ordinul de plata il va putea folosi ca instrument de plata daca face andosarea ordinului de plata. tragatorul fiind acela care garanteaza plata. cecul cuprinde urmatoarele elemente: denumirea de CEC.efecte comerciale. Pana la scadenta efectelor comerciale putand interveni operatiuni de andosare si avalizare. indicarea datei si a locului unde a fost emis cecul. Warantul este recipisa primita de catre posesorul unei marfi depusa intr-un depozit. cecuri de calatorie si altele. cecuri de decontare in numerar a banilor de la banca.

Avalizarea se poate face o singura data iar andosarea de cate ori este posibil.Aigo Unde Aigo = Scont + Comisionul variabil admisibil scontului In cadrul decontari efectelor comerciale poate interveni si situatia in care clientul plateste datoria inainte de scadenta. In acest caz bancherul cumpara efectele remitentului si plateste acestuia imediat suma cuvenita valoarea scontata. iar furnizorul ii acorda un comision pentru incasarea mai devreme a creantei. in care caz se suporta o taxa de scont pentru serviciile bancare. Pentru tras datoria inregistrata in conturile Furnizori Efecte de plata nu poate fi modificata prin andosari si nici o inregistrare nu se face inaintea decontari la scadenta andosarea.care a avalizat cambia garanteaza pana la scadenta . Tragatorul . executari de lucrari si prestari de servicii. Creantele din reclamatii. Decontarea efectelor comerciale se poate face prin incasarea contravalori lor de catre beneficiar direct de la client sau prin intermediul unei banci. Avansurile acordate furnizorilor reprezinta sumele platite acestora de catre clienti inainte de derularea tranzactiilor pentru livrari de bunuri. beneficiarul initial contabilizeaza . retinand scontul dupa relatia: Valoarea scontata = Valoarea nominala. pagube materiale create de terti si alte creante de orice fel nelegate de activitatea de exploatare propriu – zisa sunt asimilate activitatilor financiare sau extraordinare si sunt inregistrate in contabilitate in categoria „ Debitorilor diversi” sau anulari efectelor.

411 „Clienti”. In debitul contului se inregistreaza: .1’’Clienti” este un cont de activ tine evidenta decontarilor cu clienti interni si externi pentru produsele. semifabricate. 419 „Clienti-creditori”.3. Soldul contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti. materiale. Se debiteaza cu valoarea la pret de vanzare a bunurilor livrate si serviciilor prestate. ORGANIZAREA CONTABILITATII CREANTELOR Evidenta sumelor datorate de clienti interni si externi pentru livrari de produse. precum si taxa pe valoare adaugata aferenta. sumele platite de acestia ca acont sau decontate si cele ramase de plata. lucrari executate si servicii prestate pe baza de facturi. vandute. semifabricatele . 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. Grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti. a)Contul 411. 4111 „Clienti”.lucrari executate sau prestari de servicii. marfuri etc . materialelor marfurilor etc.2. Este un cont de activ. 413 „Efecte de primit de la clienti”. se tine cu ajutorul conturilor din grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”. 418 „Clienti-facturi de intocmit”.

locatii de gestiune. 704 „Venituri din lucrari executate si servicii prestate”. 706 „ Venituri din redevente. 4428 „TVA neexigibila” . chiri”.pentru livrarile cu plata in rate. prin creditul contului 754 „Venituri din creante reactivate si debitori diversi”. lucrarilor executate si serviciilor prestate. cu diferente favorabile de curs valutar. livrate. aferent creantelor exprimate in devize. produselor. 703 „Venituri din vanzarea produselor reziduale”. 708 „ Venituri din activitati diverse”. contravaloarea creantelor reactivate.- pretul de vanzare al marfurilor. 702 „Venituri din vanzarea semifabricatelor”. la care se adauga TVA colectata aferenta prin creditul conturilor : 701 ”Venituri din vanzarea produselor finite”. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. 707 „ Venituri din vanzarea de marfuri”. rezultate in urma cresteri cursului valutar. valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate anterior si care abia acum se factureaza. 4427 „ TVA colectata”. . 705 „ Venituri din studii si cercetari”. prin creditul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” la sfarsitul exercitiului. semifabricatelor etc.

531 „Casa”. sume datorate de clienti rau platnici .- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin creditul contului 419 „Clienti-creditori”. decontate pe seama avansurilor primite de la clienti prin debitul contului 419 „Clienti-creditori”. aferente creantelor exprimate in devize. prin debitul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin debitul contului 413 „Efecte de primit”. reluarea la inceputul exercitiului a sumelor inregistrate in exercitiul precedent ca diferente favorabile de curs valutar . contravaloarea efectelor comerciale acceptate si preluate in contul livrarilor sau prestatiilor facute. diferente nefavorabile de curs valutar stabilite la inchiderea exercitiului. diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia incasari creantelor exprimate in devize. prin debitul contului 765 „ Venituri din diferente de curs valutar”. dubiosi sau cu care unitatea se afla in litigiu. contravaloarea bunurilor livrate. . a lucrarilor executate si a serviciilor prestate. In creditul contului se inregistreaza: valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor . prin creditul conturilor: 512 „Conturi curente la banci”.

dar a caror valoare este bine determinata. inclusiv taxa pe valoare adaugata aferenta. pentru care nu s-au intocmit facturi . pentru care nu sau intocmit facturi . In debitul contului se inregistreaza contravaloarea bunurilor livrate . aferente exercitiului financiar in curs. Este un cont de activ. a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate catre clienti aferente exercitiului in curs. Livrarile efectuate sau lucrarile executate si serviciile prestate . prestarile de servicii sau executarile de lucrari. In mod obisnuit livrarea este insotita de factura. Soldul contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti. Se debiteaza cu valoarea livrarilor catre clienti. prin debitul contului 419 „Clienti-creditori”. De acea . pentru care nu s-au intocmit facturi. prin debitul contului 667 „ Cheltuieli privind sconturile acordate”. reprezinta venituri ale perioadei in care s-au facut aceste livrari si trebuie inregistrate la creante intrun cont distinct 418 „Clienti-facturi de intocmit” care este un cont de activ. primite de la clienti . deci creante fata de acestia neincasate inca. inclusiv TVA aferenta . pentru care nu s-au intocmit facturi. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar” cont de pasiv. Se crediteaza cu valoarea facturilor intocmite catre clienti. dar nu este tot timpul asa fiind si unele exceptii. valoarea sconturilor acordate clientilor. aferente creantelor in devize pentru care nu s-au intocmit facturi. b)Contul 418 „Clienti-facturi de intocmit” evidentiaza livrarile de bunuri. . inclusiv TVA aferenta. trebuiesc facute eventualele regularizari care sa tina cont intre decalajele existente intre livrari si facturari.- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire . inclusiv taxa pe valoare adaugata. diferentele favorabile de curs valutar constatate la inchiderea exercitiului.

a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate pentru care nu s-au intocmit facturi. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit. . adica incasarea lor in parte sau in totalitate este indoielnica. diferente nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize. ne facturate pana la inchiderea exercitiului financiar. Se crediteaza cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti si cu sumele primite de la clienti prin conturile curente. deci inclusiv cu cota ei de T. prin debitul contului 765 „ Venituri din diferente de curs valutar” cont de activ. Daca se constata la sfarsitul. Este un cont de activ. Soldul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” este debitor si reprezinta valoarea bunurilor livrate . exercitiului ca anumite creante fata de anumiti clienti devin dubioase sau incerte.In creditul contului se inregistreaza: diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia facturari.V. Creanta se va transfera cu nivelul ei total. c)Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” tine evidenta drepturilor de creanta stabilita pe baza de efecte comerciale. In debitul contului se inregistreaza: acceptarea unor efecte comerciale prezentate de clienti la plata prin creditul contului 403 „Efecte de platit”.A. acestea se vor transfera din contul 4111 „Clienti ” in contul 4118 „ Clienti incerti sau in litigiu ”. Se debiteaza cu sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. tinand cont de situatia financiara nesatisfacatoare a debitorului.

- diferente nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului. Se debiteaza cu valoarea bunurilor livrate. Soldul contului 413 „Efecte de primit de la clienti” este debitor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit. sau cu care unitatea este in litigiu.- diferentele favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti incerti sau in litigiu sau cu sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderi din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu. - diferentele nefavorabile de curs valutar la lichidarea efectelor de primit in devize. dubiosi. prestatiilor efectuate sau a lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici. incerti sau in litigiu. inclusiv taxa pe valoare adaugata aferenta. sumele incasate de la clienti prin contul curent. In creditul contului se inregistreaza: efectele comerciale primite de la clienti .respectiv la avalizarea cambiilor si a biletelor la ordin. Este un cont de activ. . Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de clienti incerti sau in litigiu. d)Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” tine evidenta clientilor incerti. In debitul contului se inregistreaza: contravaloarea creantelor fata de clienti care se dovedesc rau platnici . rau platnici dubiosi sau aflati in litigiu. preluate in acest cont prin creditul contului 4111 „Clienti”. incerti. dubiosi .

A.V. colectata”.V. la constatarea pierderi creantei se va diminua obligatia fata de buget prin debitarea contului 4427 „T. diferente nefavorabile de curs valutar.A. prin debitul conturilor : 5121 „ Conturi la banci in lei”. scoase din activ prin debitul conturilor: 654 „ Pierderi din creante”. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. In creditul contului se inregistreaza: sume recuperate incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clienti incerti sau in litigiu. exprimate in devize .V. creante ce se constata a fi definitiv nerecuperabile . 5124 „ Conturi la banci in devize”.- diferente favorabile de curs valutar intre valoarea de intrare si cea de la sfarsitul exercitiului . a fost inregistrata la 4427 in momentul facturari si a fost decontata bugetului de stat in luna respectiva.A. colectata” deoarece T. . aferente creantelor incerte sau in litigiu. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. aferente creantelor incerte in valuta . ce figurau ca incerte sau litigioase. rezultate la inchiderea exercitiului. prin creditul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. 531 „Casa”. 4427 „T. diferente de curs valutar nefavorabile rezultate ca urmare a incasari unor creante in devize.

Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti reprezentand avansurile pentru livrari de bunuri.A. pe seama facturari livrarilor sau prestatiilor ulterioare. Acestia se vor lichida apoi prin decontarea lor.V. Nivelul acestui provizion se va stabili fara a lua in calcul T. incerti sau cu care unitatea patrimoniala se afla in litigiu. se va proceda la constituirea unui provizion pentru deprecierea creantelor.Soldul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti dubiosi. Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate clientilor In creditul contului se inregistreaza: sumele incasate de la clienti. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor prin debitul contului 4111 „Clienti”. prestari de servicii sau executari de lucrari si se debiteaza cu decontarea avansurilor incasate de la clienti. sub forma de avansuri sau de aconturi pentru livrari. cu suma probabila a pierderilor. provizionul constituit se va reflecta in contabilitate cu ajutorul contului 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti” e)Contul 419 „Clienti – creditori” este un cont de pasiv care exprima obligatiile unitatilor patrimoniale fata de clienti lor pentru avansurile sau aconturile incasate de la acestia. Concomitent cu constatarea caracterului incert al creantei si transferarea ei in contul 4118. . si se va aprecia pentru fiecare creanta in parte tinand cont de circumstante. urmand a se incasa doar diferenta intre nivelul total al facturari si avansul sau acontul deja primit. aplicand principiul prudentei. prin debitul conturilor care arata modalitatea de incasare: 512 „Conturi curente la banci” si 531 „Casa”. executari sau prestari viitoare.

prin creditul contului 4111 „Clienti”. prin contul 765 „Venituri din diferentele de curs valutar”. Soldul contului 419 „Clienti-creditori” este creditor reprezinta datoriile unitatii fata de clienti pentru avansurile sau aconturile primite si nedecontate inca. valoarea ambalajelor care circula in sistem de redistribuire nerestituite de clienti. facturate acestora.- diferentele nefavorabile de curs valutar. In debitul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor sau aconturilor primite. decontate clientilor pe seama livrarilor de bunuri. 3. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire primite de la clienti. prin creditul contului 4111 „Clienti”. la inchiderea exercitiului.3. prin contul 708 „Venituri din activitati diverse”. a prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari. aferente avansurilor primite in devize si nedecontate inca. diferentele favorabile de curs valutar constatate cu ocazia decontarii avansurilor in devize. CONTABILITATEA DIN CREANTELOR VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT . prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”.

astfel: contul 411 „Clienti”. In functie de exigibilitatea creantelor. Contabilitatea creantelor din vanzari de bunuri si servicii se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”. in raport de natura creditelor acordate de furnizor cu ocazia vanzarii si de exigibilitatea acestora. astfel: In functie de natura creditelor acordate de furnizor. se intalnesc: creante neexigibile pentru care nu au fost emise facturi. contul 419 „Clienti-creditori”. in functie de natura lor si un cont de datorii fata de clienti. contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”. care cuprinde conturi sintetice de gradul I. se intalnesc: creante din vanzari pe credit comercial.3. creante al caror termen de exigibilitate a expirat. creante din vanzari pe credit cambial. . operationale. contul 413 „Efecte de primit de la clienti”. pe feluri de creante. STRUCTURA VANZARI PE CREDIT CREANTELOR DIN DE BUNURI SI SERVICII Structura creantelor din vanzari de bunuri si servicii este variata.3.1.

evidentiate anterior in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”. dubiosi sau aflati in litigiu.3. marfuri si alte bunuri vandute. valoarea creantelor reactivate. venituri inregistrate in avans sau de realizat aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare. inclusiv a clientilor incerti. are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: valoarea la pret de vanzarea a bunurilor livrate. precum si taxa pe valoare adaugata aferenta.1. semifabricate. lucrarilor executate si serviciilor prestate. pe baza de facturi. rau platnici. ce evidentiaza creantele si decontarile in relatiile cu clienti interni si externi pentru produse. materiale. . inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta. valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate.1. valoarea avansurilor facturate clientilor. CONTABILITATEA CREANTELOR DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT COMERCIAL Contabilitatea creantelor din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial se realizeaza cu ajutorul contului 411 „Clienti”. lucrari executate si servicii prestate. Contul 411 „Clienti” este un cont de active circulante in decontare.3. valoarea dobanzilor facturate de locator in cazul leasingului financiar.

valoarea sconturilor acordate clientilor. decontarea avansurilor incasate de la clienti. In creditul contului se inregistreaza: in numerar. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. clienti. incasate. sumele trecute pe pierderi sau cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate sumele incasate de la clienti in conturile de disponibilitati bancare sau in devize. primite de la la inchiderea exercitiului. - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire.clientilor. valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate. cu ocazia evaluarii acestora. la inchiderea exercitiului financiar. facturate diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate in valuta. Soldul contului 411 „Clienti” este debitor si reprezinta sumele neincasate de la clienti .

executari de lucrari sau prestari de servicii pe credit comercial a caror exprimare se realizeaza in lei genereaza urmatoarele inregistrari contabile: facturate: se evidentiaza valoarea la pret de vanzarea marfurilor. care au fost 4111 „Clienti” = % 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” ……………………………….. produselor. motiv pentru care clienti se grupeaza in clienti interni si externi.Contul 411 „Clienti” se detaliaza in doua conturi sintetice operationale de gradul al doilea astfel: contul 4111 „Clienti”. Vanzarile pe credit comercial se efectueaza catre partenerii interni si externi. 708 „Venituri din activitati diverse” . lucrarilor executate si serviciilor prestate. contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial. semifabricatelor livrate. clientilor interni Creantele din vanzari de bunuri.

4427 „T.V.A. colectata” se reflecta valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, care au

fost evidentiate anterior in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”

4111 „Clienti”

= 418 „Clienti-facturi de intocmit”

~ concomitent, se inregistreaza T.V.A. neexigibila care devine colectata:

4428 „T.V.A. neexigibila” -

= 4427 „T.V.A. colectata”

se evidentiaza veniturile ce urmeaza sa se realizeze, aferente

perioadelor financiare urmatoare, respectiv veniturile inregistrate in avans:

4111 „Clienti”

=

% 472 „Venituri inregistrate in avans” 4428 „T.V.A. neexigibila”

-

se reflecta valoarea avansurilor facturate clientilor:

4111 „Clienti”

=

% 419 „Clienti-creditori” 4427 „T.V.A. colectata”

-

se inregistreaza dobanda facturata de locator in cazul leasingului

financiar odata cu ratele de incasat, potrivit contractului incheiat:

4111 „Clienti”

=

% 706 „Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii” 2674 „Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung” 4427 „T.V.A. colectata”

~

concomitent cu emiterea facturii se efectueaza si articole contabile

prezentate in paragraful referitor la:Operatii economice privind leasingul financiar. se reflecta valoarea creantelor reactivate:

4111 „Clienti”

=

% 754 „Venituri din creante reactivate ti debitori diversi” 4427 „T.V.A. colectata”

~ concomitent, are loc incetarea urmariri debitorilor scosi din activ:

C: 8034 „Debitori scosi din activ, urmariti in continuare”

-

se evidentiaza valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,

facturate clientilor:

4111 „Clienti” -

= 419 „Clienti creditori”

se inregistreaza sumele incasate de la clienti in contul de disponibil de

la banca sau in casierie:

% 5121 „Conturi la banci in lei” 5311 „Casa in lei” -

= 4111 „Clienti”

se reflecta valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,

primite de la clienti fara diferente:

419 „Clienti-creditori” -

= 4111 „Clienti”

se evidentiaza valoarea cecurilor si a efectelor comerciale afectate:

% 5112 „Cecuri de incasat” 5113 „Efecte de incasat” 413 „Efecte de primit de la clienti” -

= 4111 „Clienti”

se inregistreaza sumele datorate de la clientii incerti, dubiosi, rau

platnici sau aflati in litigiu:

. se inregistreaza in debitul contului 4111 „Clienti”.4118 „Clienti incerti sau in litigiu” = 4111 „Clienti” ~ concomitent.): 419 „Clienti-creditori” - = 4111 „Clienti” incasarea inainte de termen a unei creante de la un client. situatie in care se acorda un scont: % 5121 „Conturi la banci in lei” 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate” = 4111 „Clienti” Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial. dupa ce in prealabil s-a efectuat transformarea devizelor in lei pe baza cursului valutar la data respectiva.V.A. in corespondenta cu conturile de venituri din vanzari. executarea de lucrari sau prestarea de servicii catre clienti cu exprimare in valuta. se constituie un provizion pentru deprecierea clientilor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante ” - = 491 „Provizioane pentru deprecierea” creantelor-clienti decontarea avansurilor incasate de la clienti (fara T. catre clienti cu exprimare in valuta Creantele privind livrarea bunurilor.

Aceasta situatie implica urmatoarele inregistrari contabile: in cazul in care cursul valutar al devizelor a crescut. in care sunt evaluate bunurile facturate. societatea realizeaza un venit din diferenta de curs valutar. in momentul incasarii creantelor. iar taxa pe valoare adaugata deductibila rezultata din achizitionarea bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiilor de export se recupereaza de la bugetul statului sau se deduce din taxa pe valoare adaugata colectata rezultata din vanzarea altor valori pe piata interna. in momentul incasarii creantelor se realizeaza o pierdere. ce se evidentiaza astfel: % 5124 „Conturi la banci in valuta” 665 „Cheltuieli din diferente de = 4111 „Clienti” . poate sa scada sau sa creasca.Pentru livrarile la export nu se calculeaza si nu se efectueaza taxa pe valoare adaugata colectata. ce se reflecta astfel: 5124 „Conturi la banci in valuta” = 4111 „Clienti” % 765 „Venituri din diferente de curs valutar” in cazul in care cursul valutar al devizelor a scazut. Pana in momentul incasarii creantelor cursul valutar al monedei convertibile.

.1.curs valutar” La inchiderea exercitiului financiar vom avea urmatoarele inregistrari ca urmare a diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar: se inregistreaza diferentele favorabile de curs valutar: 4111 „Clienti” = 765 „Venituri di diferente de curs valutar” - se inregistreaza diferentele nefavorabile de curs valutar: 665 „Clienti din diferente de curs valutar” = 4111 „Clienti” 3. inregistrari contabile in care intervine contul 413 „Efecte de primit de la clienti”. Vanzarile pentru care furnizorul accepta un bilet la ordin emis de catre client poarta denumirea de vanzari pe credit cambial. lucrarilor executate sau a serviciilor prestate se poate efectua in numerar. prin virament ori prin remiterea de cecuri sau efecte comerciale.3.2. CONTABILITATEA CREANTELOR DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT CAMBIAL Plata de catre clienti a contravalorii bunurilor livrate. Decontarile pe baza de efecte comerciale vor genera in contabilitatea vanzatorului.

diferentele nefavorabile de curs valutar eferente creantelor datorate de clientii externi a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale. Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: acceptate. In creditul contului se inregistreaza: efectele comerciale primite de la clienti. diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor datorate de sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale. a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale.Se mentioneaza faptul ca. aflat la dispozitia furnizorului se reflecta in contul de trezorerie 5113 „Efecte de incasat”. la primirea efectelor comerciale in devize. . clientii externi. Biletul la ordin primit. sumele incasate de la clienti prin conturi curente. la inchiderea exercitiului. la inchiderea exercitiului. diferentele nefavorabile de curs valutar. in acest cont se evidentiaza doar acceptul de principiu al unui efect comercial stipulat intr-un contract de vanzare-cumparare sau acceptul teoretic pe baza unei intelegeri privind amanarea scadentei unei creante.

reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate: 413 „Efecte de primit de la clienti” = 4111 „Clienti” evidentierea efectelor comerciale primite de la clienti: 5113 „Efecte de incasat” - = 413 „Efecte de primit de la clienti” incasarea prin contul de la banca in lei a creantelor inregistrate initial ca efecte de primit pe baza termenului stabilit intre vanzator si cumparator: 5121 „Conturi la banci in lei” = 413 „Efecte de primit de la clienti” Efectele comerciale pot fi acceptate si pentru creante in valuta. evidentiate initial ca efecte de primit.Soldul contului 413 „Efecte de primit de la clienti” este debitor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit. incasarea prin banca a creantelor. Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit cambial Vanzarea de bunuri si servicii pe credit cambial implica urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea sumelor datorate de clienti. cu diferente nefavorabile de curs valutar: % 5124 „Conturi la banci in valuta” = 413 „Efecte de primit de la clienti” .

665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” incasarea prin banca a creantelor. la finele exercitiului financiar: 413 „Efecte de primit de la clienti” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente creantelor de incasat de la clientii externi a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale: . a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale. inregistrate initial ca efecte de primit. cu diferente favorabile de curs valutar: 5124 „Conturi la banci in valuta” = % 413 „Efecte de primit de la clienti” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” La inchiderea exercitiului financiar cu ocazia evaluarii creantelor in devize a caror decontare urmeaza sa se efectueze pe baza de efecte comerciale pot sa apara diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar ce implica urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente creantelor datorate catre clientii externi.

diferentele favorabile de curs valutar. care tine evidenta clientilor rau platnici. In creditul contului se evidentiaza : . la inchiderea exercitiului. Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este un cont de active circulante in decontare. respectiv a creantelor neincasate in termen si a caror recuperare a devenit nesigura. Creantele care nu sunt incasate la termen atrag unele daune datorita neintrarii valorilor respective in circuitul economic al furnizorilor. CONTABILITATEA CREANTELOR NEINCASATE LA TERMEN Pentru unele creante exista riscul de a nu putea fi recuperate.2. cu functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza : valoarea bunurilor livrate. dubiosi. prestatiilor efectuate sau a lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici. aferente clientilor incerti sau in litigiu. dubiosi sau aflati in litigiu. incasarea lor devenind astfel incerta. Contabilitatea acestor creante se realizeaza cu ajutorul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. incerti sau in litigiu.3.665 „Cheltuieli din diferente de curs = 413 „Efecte de primit de la clienti” valutar” 3.

- diferentele nefavorabile de curs valutar. inclusiv taxa pe valoarea adaugata. sumele incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clientii incerti sau in litigiu. Operatii economice privind creantele neincasate la termen Creantele care nu au fost incasate in termenul prevazut. aferente clientilor incerti. la inchiderea exercitiului. sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu.in litigiu. prestatiilor efectuate sau lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici incerti sau in litigiu: 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” = 4111 „Clienti ~ concomitent. Soldul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este debitor si reprezinta sumele datorate de clientii incerti sau in litigiu. se constituie un provizion pentru deprecierea creantelor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante = 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti” . aferente clientilor incerti sau diferentele nefavorabile de curs valutar. implica urmatoarele inregistrari contabile: evidentierea valorii bunurilor livrate.

- incasarea clientilor incerti in lei.clienti” pentru deprecierea activelor circulante” trecerea la pierderi a clientilor insolvabili: % 654 „ Pierderi din creante si debitori diversi” 4427 „T.V. prin casierie si in contul de disponibil de la banca : % 5121 „ Conturi la banci in lei ” 5311 „Casa in lei” ~ = 4118 „ Clienti incerti sau in litigiu concomitent. colectata” = 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” ~ concomitent. cu incasarea clientilor incerti se anuleaza provizionul constituit anterior: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor . clientii insolvabili se trec in contul extrabilantier 8034. . astfel: D : 8034 „Debitori scosi din activ .A.

concomitent cu trecerea pe pierderi a clientilor insolvabili: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-clienti ” pentru deprecierea activelor circulante” Creantele scoase din activ si reflectate in contul extrabilantier 8034 „Debitori scosi din activ. reactivarea clientilor insolvabili: 4111 „Clienti” = % 754 „Venituri din creante reactivate si debitori diversi” 4427 „T. urmariti in continuare” se mentin inregistrate in acest cont pana la implinirea termenului de prescriere.V. perioada in care se efectueaza demersuri pentru incasare.A colectata” ~ concomitent : C: 8034 „Debitori scosi din activ. urmariti in continuare” .urmariti in continuare” ~ anularea provizioanelor constituite anterior.

se anuleaza provizionul constituit anterior pentru deprecierea creantelor.Creantele neincasate in termen pot fi exprimate si in valuta. care genereaza urmatoarele articole contabile: reflectarea diferentelor de curs valutar. cu ocazia incasarii lor. ce se evidentiaza astfel: ~ diferentele favorabile: 5124 „Conturi la banci in valuta” = % 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” ~ diferentele nefavorabile: % 5124 „Conturi la banci in valuta” 665 „ Cheltuieli din diferente de curs valutar” = 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” Concomitent. aferente clientilor incerti sau in litigiu. La data intocmirii bilantului contabil. In acest caz pot sa apara diferente favorabile sau nefavorabile. in urma evaluarii creantelor incerte in devize pot interveni diferente de curs valutar. care genereaza urmatoarele articole contabile: .

665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”

= 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”

-

evidentierea, la inchiderea exercitiului, a diferentelor de curs valutar favorabile, aferente clientilor incerti:

4118 „ Clienti incerti sau in litigiu”

= 765 „Venituri din diferente de curs valutar”

3.3.3.

CONTABILITATEA CREANTELOR

NEEXIGIBILE
Pentru unele vanzari, executari de lucrari sau prestari de servicii, exista situatii cand, la data livrarii nu poate fi intocmita factura. Acestea sunt creante neexigibile in momentul livrarii si se refera mai ales la vanzarile nestocabile cum ar fi: livrarile de energie de orice fel, de apa sau de servicii telefonice. Creantele devin neexigibile odata cu intocmirea facturii si aducere ei la cunostinta clientului. Creantele neexigibile se inregistreaza in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”, cu conditia ca acestea sa fie precis evaluabile. Totodata se calculeaza si se evidentiaza si taxa pe valoarea adaugata care in acest moment este neexigibila de natura celei colectate. Contul 418 „Clienti – facturi de intocmit”, are functia contabila de activ.

In debitul contului se inregistreaza : valoarea livrarilor de bunuri, a lucrarilor executate sau a serviciilor

prestate catre clienti, aferente exercitiului in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta; diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize,

inregistrate la inchiderea exercitiului, pentru care nu s-au intocmit facturi. In creditul contului se evidentiaza : intocmit; diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize, valoarea facturilor intocmite; diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor – facturi de

nefacturate la inchiderea exercitiului. Soldul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” este debitor si reprezinta valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate, pentru care nu s-au intocmit facturi. Operatii economice privind creantele neexigibile Creantele pentru care nu s-au intocmit facturi, implica urmatoarele inregistrari contabile: livrarea de bunuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii catre

clienti, aferente exercitiului in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi:

418 „Clienti-facturi de intocmit”

=

%

701 „Venituri din vanzarea produselor finite” …… .…………………………… 708 „Venituri din activitati diverse” 4428 „T.V.A. neexigibila” intocmirea facturii, moment in care creanta devine neexigibila:

4111 „Clienti ”

= 418 „ Clienti-facturi de intocmit”

~ concomitent, T.V.A. neexigibila se transforma in T.V.A. exigibila de natura celei colectate:

4428 „T.V.A. neexigibila”

= 4427 „T.V.A. colectata ”

In situatia in care, creantele sunt exprimate in devize, in momentul intocmirii facturii pot aparea diferente nefavorabile sau favorabile de curs valutar aferente clientilor – facturi de intocmit, ce se reflecta astfel: evidentierea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente

clientilor-facturi de intocmit, la data intocmirii facturii:

% 4111 „Clienti” 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”

= 418 „Clienti-facturi de intocmit”

A. colectata. cazuri ce implica inregistrarile: reflectarea valorii diferentelor favorabile de curs valutar. existente la inchiderea exercitiului. aferente creantelor in devize. neexigibila se transforma in T.V. La inchiderea exercitiului financiar trebuie sa se calculeze si sa se evidentieze diferentele de curs valutar aferente creantelor pentru care nu s-au intocmit facturi. existente la inchiderea exercitiului.- reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar. pentru care nu s-au intocmit facturi: .V. aferente creantelor in devize. T.A. pentru care nu s-au intocmit facturi: 418 „Clienti-facturi de intocmit” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - evidentierea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar. aferente clientilor nefacturati in momentul intocmirii facturii: 4111 „Clienti” = % 418 ” Clienti-facturi de intocmit” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” Si in aceste ultime doua cazuri.

4. creantele ce provin din ajutoare acordate altor unitati din cadrul grupului se pot deprecia ca urmare a insolvabilitatii lor. Principiul presupune. astfel incat in documentele de sinteza sa apara informatii corespunzatoare despre deprecieri. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU CREANTELOR DEPRECIEREA Respectarea principiilor contabile impune luarea unor masuri astfel incat contabilitatea sa asigure o imagine fidela a patrimoniului. De asemenea. la valoarea nominala. Aceasta evalueaza. deci implicit si a datoriilor si a creantelor.665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” = 418 „Clienti-facturi de intocmit” 3. depreciere in urma careia nu se pot incasa aceleasi valori ca urmare a insolvabilitatii clientilor. care sa reflecte valoarea reala a elementelor patrimoniale. Creantele unitatilor economice se pot deprecia. Deprecierile care apar pot fi: reversibile sau ireversibile. . risc ce poate fi intalnit si la creantele incorporate in debitori diversi. la intrarea lor in patrimoniu. luarea in considerarea a oricarei deprecieri. in scopul de a obtine date corecte.

dar si in cursul lui. diversi”. In debitul conturilor se evidentiaza: diminuarea sau anularea provizioanelor constituite anterior. contul 495 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-decontari in cadrul grupului si cu asociatii”. Soldul conturilor din grupa 49 „Provizioane pentru deprecierea creantelor” este creditor si reprezinta provizioanele constituite pentru deprecierea creantelor. diferentiate in functie de natura creantelor pentru care se constituie provizioane si anume: contul 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti”.Contabilitatea provizioanelor se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 49 „Provizioane pentru deprecierea creantelor”. in care sunt cuprinse trei conturi. Operatii economice privind provizioanele pentru deprecierea creantelor . de regula la inchiderea exercitiului contul 496 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori financiar. pentru reflectarea in bilant ori de cate ori apar creante neincasate in termen care prezinta riscul de a nu putea fi recuperate. Toate conturile au functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul conturilor inregistreaza: constituirea de provizioane.

Constituirea si utilizarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor implica urmatoarele inregistrari contabile: clientilor: constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” - = 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti se inregistreaza constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor din ajutoarele acordate in cadrul grupului sau asociatiilor: 6864 „Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” = 495 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-decontarii in cadrul grupului si cu asociatii - se inregistreaza constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea debitorilor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” - = 496 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea clientilor: .

MONOGRAFIE CONTABILA A DECONTARILOR CU FURNIZORII SI CLIENTII LA .491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-clienti” pentru deprecierea activelor circulante se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor din ajutoarele acordate in cadrul grupului sau asociatiilor: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7864 „Venituri din provizioane creantelor-decontarilor in cadrul grupului si cu asociatii pentru deprecierea activelor circulante se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea debitorilor: 496 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-debitori diversi pentru deprecierea activelor circulante CAP IV.

2004 .A.V.A.2004 anexa 1: % = 401 „Furnizori” 1882.2147 lei. deductibila” = 401 „Furnizori” 2062.V.2004 anexa 2: 401 „Furnizori” anexa 3: % 3021 „Materiale auxiliare” 4426 „T. de 19%. conform ordinului de plata nr.3766 lei cu T.V. 3589600/05.12.2147 se inregistreaza achizitionarea unui furtun la costul de achizitie de 1733.S. deductibila” - se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 1882. de 19%.7181 1733.12.2147 1581.5217 3028 „Alte materiale consumabile” 4426 „T. EVIDENTA DECONTARILOR CU FURNIZORII se inregistreaza achizitionarea de materiale consumabile la costul de achizitie de 1581.A.1.3415 = 5121 „Conturi la banci in lei” 1882.C. conform facturii fiscale nr.6930 lei cu T. 213245/05. 1795862/10.” TARGU JIU 4.6930 300. „GRIMEX S.V.3766 329.12.A.A. conform facturii fiscale nr.

6900 lei cu T. deductibila” = 401 „Furnizori” 4622.V.- se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 2062. conform ordinului de plata nr. de 19%.7881 lei.A. 2325677/16.2004 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 4622.A.12. conform facturii fiscale nr.2004 anexa 7: % 301 „Materii prime” 4426 „T.7181 lei.7181 se inregistreaza achizitionarea de profile la costul de achizitie de 3884.2004 anexa 8: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 29750 . deductibila” = 401 „Furnizori” 29750 25000 4750 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 29750 lei.12.12.6900 738.2004 anexa 4: 401 „Furnizori” anexa 5: % 301 „Materii prime” 4426 „T. 2113445/19.V.V.A.A.7811 3884. conform facturii fiscale nr. conform ordinului de plata nr.12. 0304722/19. de 19%. 234345/10.12. conform ordinului de plata nr.7881 se inregistreaza achizitionarea de electrozi la costul de achizitie 25000 lei cu T.2004 anexa 6: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 4622. 5361536/16.V.0911 = 5121 „Conturi la banci in lei” 2062.

conform facturii fiscale nr. deductibila” - = 401 „Furnizori” 13093.12. de 19%. de 19%.V.7185 lei.2004 anexa 10: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 13093.V.7185 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 5615.1797 lei.6273 = 401 „Furnizori” 5615.12.0912 896.2004 anexa 11: % 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4426 „T. conform ordinului de plata nr. 2223444/23.2004 anexa 12: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 5615. 2551533/22.6720 lei cu T.C.5077 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13093.12. BEGA ERMAT S.A.V.0912 lei cu T.2004 anexa 9: % 301 „Materii prime” 4426 „T. 0102364/26. conform facturii fiscale nr. conform ordinului de plata nr.A.6720 2090.A.A. deductibila” 4719. la pretul de 4719.V. 4322331/26.7185 .12.1797 se inregistreaza serviciile prestate de catre S.1797 11002.- se inregistreaza achizitionarea de oxigen lichid la costul de achizitie de 11002.A.

6739489/28. deductibila” 19157. 658568/29.- se inregistreaza transportul unor marfuri de la Brasov la Ploiesti in valoare de 13.6850 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13.6850 se inregistreaza consumul de energie la costul de 19157.V.6850 lei cu T.9045 .12.V. de 19%. conform facturii fiscale nr. de 19%.1850 = 401 „Furnizori” 13.V.5000 2. 4442221/28.A.0626 lei cu T.12.V.A.6850 lei. conform facturii fiscale nr.A.A.8419 = 401 „Furnizori” 22796.2004 anexa 15: % 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T.9045 lei. deductibila” 11. conform chitantei nr. conform ordinului de plata nr.2004 anexa 16: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 22796.9045 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 22796.12.12.0626 3639.2004 anexa 13: % 624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” 4426 „T.2004 anexa 14: 401 „Furnizori” = 5121 „Casa in lei” 13. 7247017/29.

8737 lei si T.A.1697 lei. conform facturii fiscale nr.A.V.2004 anexa % 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate” 4426 „T.V.1697 se inregistreaza achizitionarea unui mijloc de transport la pretul de 31500 lei cu T.2960 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13361.A.8737 2133. 44432223/30. aferent de 19%. conform facturii fiscale nr.01.2004 anexa 18: 401 „Furnizori” anexa 19: % 2133 „Mijloace de transport” 4426 „T.A. 5576270/29.1697 11227. in suma de 37485 lei anexa 20: 404 „Furnizori de imobilizari” = 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” 37485 .12.12.2005 se inregistreaza evidentierea biletului la ordin emis pentru achizitia mijlocului de transport. 65921456/02.17: se inregistreaza consumul de gaze naturale la costul de 11227. deductibila” - = 401 „Furnizori” 13361. de 19%.V. deductibila” = 404 „Furnizori de imobilizari” 37485 31500 5985 = 5121 „Conturi la banci in lei” 13361.V. acceptat de catre furnizor. conform ordinului de plata nr.

conform facturii nr.- se inregistreaza achitarea la scadenta a efectului comercial.A. conform chitantei nr. neexigibila in suma de 48.2005 anexa 24: 401 „Furnizori” = 5311 „Casa in lei” 304. 324565/06. deductibila” = 4428 „T.3455 se inregistreaza achitarea obligatiei catre furnizor cu numerar in valoare de 304. in valoare de 254.2005 anexa 22: % 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate ” 4428 „T. incluse direct pe = 5121 „Conturi la banci in lei” 37485 cheltuieli.4500 48.V.V.01. fara diferente fata de valoarea stabilita in avizul de insotire a marfii nr.01. 54345/07. conform avizului de insotire a marfii nr.V.3455 = 408 „Furnizori-facturi nesosite” 302. neexigibila” 48.A.4500lei.7955 se inregistreaza primirea facturii fiscale pentru rechizitele receptionate fara factura. fara factura. 3324565/07.V.64 lei.01.2005 anexa 23: 4426 „T.3455 lei care devine deductibila. conform ordinului de plata nr.64 . 3324565/07.2005 in suma de 37485 lei anexa 21: 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” se inregistreaza aprovizionarea cu rechizite de birou.A.A. neexigibila” 254.2005 anexa 23: 408 „Furnizori-facturi nesosite” = 401 „Furnizori” 302. 47635/04.01.7955 ~ concomitent se inregistreaza T.01.

5988 4866. conform ordinului de plata nr. deductibila” - = 401 „Furnizori” 30477.2005 anexa 25: % 301 „Materii prime” 3028 „Alte materiale consumabile” 381 „Ambalaje” 4426 „T. conform facturii fiscale nr.8026 lei. deductibila” = 401 „Furnizori” 2971.2005 anexa 27: % 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T.V.7275 se inregistreaza consumul de energie la costul de 30477.7275 1800 437.A. conform ordinului de plata nr. 7343020/29. conform facturii fiscale nr. diluant impreuna cu ambalajele aferente in suma de 2497.0914 lei.2037 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 23988.02.V.4775 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in valoare de 2971.01.A. 1984461/20.- se inregistreaza achizitionarea de vopsea deruginol. de 19%.7275 lei. 658568/05.A.01.2005 anexa 28: .25 260 474.V.01.8026 25611.2005 anexa 26: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 2971. 435678/22.25 lei cu T.

8200 18775. conform facturii fiscale nr. conform avizului de insotire a marfii nr.2. conform ordinului de plata nr.12. colectata” 3087.8200 .0914 4.1250 lei.5 586. EVIDENTA DECONTARILOR CU CLIENTII se inregistreaza vanzarea de casete brut turnate in valoare de 3087.5 lei.2004 anexa 29: 4111 „Clienti” = % 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” 4427 „T. 888766/07.1250 se inregistreaza vanzarea unor ghirlande pentru care nu s-a intocmit factura in valoare de 15778 lei.V.12. 0144425/05.A.1250 se inregistreaza incasarea sumei datorate de client in valoare de 3674.A.V.2004 anexa 30: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 3674.6250 3674. neexigibila” 15778 2997. 8872790/15.401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 23988.12.2004 anexa 31: 418 „Clienti-facturi de intocmit” = % 701 „Venituri din vanzarea produsele finite” 4427 „T.

01.2005 anexa 36: .2005 anexa 34: 4111 „Clienti” = % 706 „Venituri din redevente locatii de gestiune si chirii” 379. conform facturii fiscale nr.- se inregistreaza intocmirea facturii fiscale pentru ghirlandele vandute in valoare de 15778 nr.5068 se inregistreaza incasarea chiriei la scadenta.V. colectata” 72.4175 lei. T.A.8200 se inregistreaza darea in chirie a unui motor in valoare de 379.0893 451.5068 lei.A.2004 anexa 32: 4111 „Clienti” = „Clienti-facturi de intocmit” 18775.12.12.01. 223322/19.A. colectata” 2997.2004 anexa 33: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 18775.2004 anexa 32: 4428 „T. 0144464/17.A. colectata.12. pe motor in valoare de 451. 445222/15.V. conform chitantei nr.5068 se inregistreaza vanzarea unui mijloc de transport in valoare de 25000 lei.V.2005 anexa 35: 5311 „Casa in lei” = 4111 „Clienti” 451.01.4175 4427 „T. conform facturii fiscale nr.A. neexigibila” = 4426 „T. 0144473/06.8200 lei. 7868688/20.8200 ~ concomitent. conform ordinului de plata nr.V. 0144464/17.8200 se inregistreaza incasarea sumei datorate de client in valoare de 18775. neexigibila se transforma in T.V. conform facturii nr.

. fapt dovedit de situarea sa pe primul loc.V. in preferintele clientilor. Succesul sau se datoreaza unor atuuri importante.A.01. Ca orice afacere s-a confruntat si cu situatii dificile dar a reusit sa le faca fata cu succes. conform ordinului de plata nr.4111 „Clienti” = % 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 „T. corectitudine a acestora fata de patron.. sens al serviciului vizavi de clientela. furnizori si clienti) si bine administrata. se dovedeste a fi o firma serioasa care stie sasi administreze competent activitatea desfasurata. puternica motivatie a colaboratorilor. cum ar fi: imagine buna (rapiditate in serviciu. 6789877/28.C.3.2005 anexa 37: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 29750 4. „Grimex” S. . CONCLUZII SI PROPUNERI Societatea S. in domeniu. colectata” 29750 25000 4750 - se inregistreaza incasarea sumei datorate de client pentru mijlocul de transport achizitionat in valoare de 29750 lei. concurenta tehnica apreciata de clienti.descurcareti”.A.

Pentru o evidenta contabila mai usor de tinut si verificat se recomanda folosirea unui program de contabilitate (ASSCON. „Grimex” S. In ceea ce priveste operatiunile privind decontarile cu furnizorii si clientii se recomanda o diversificare cat mai mare a tipurilor de vanzari si cumparari precum cele pe credit cambial si cele pe credit comercial. Volumul si diversitatea acestor relatii sunt influentate in mare masura de natura si complexitatea activitatilor desfasurate . firma incearca sa-si inregistreze corect activitatea pe cele trei categorii de activitati desfasurate: productie.A. ETC) si astfel inregistrarea tuturor operatiilor pe calculator.C. Creantele si datoriile fata de terte persoane constituie doua categorii importante de elemente patrimoniale deoarece. Investitiile pentru retehnologizare propuse au in vedere achizitionarea unor masini si utilaje performante noi. ORACLE. Pentru realizarea acestor investitii societatea urmeaza sa utilizeze resursele financiare provenite din vanzari cat mai mari. Imbunatatirile sunt mereu binevenite asigurand un rezultat pozitiv al situatiei patrimoniului societatii. isi desfasoara activitatea in contextul unui sistem complex de relatii de decontare stabilite cu tertii.persoane juridice si fizice. care impun existenta unor colaborari permanente cu numerosi furnizori si clienti. comert si prestari servicii. modernizare si rentabilizare. Societatea isi propune realizarea unor investitii pentru retehnologizare. ele sunt generate de faptul ca societatii S. care sa permita diminuarea costurilor de .Din punct de vedere al inregistrarilor in contabilitate.

imbunatatirea programelor de evidenta si control informatizat. cresterea nivelului calitativ al produselor si serviciilor realizate de societate. conexe domeniului adoptarea unui sistem eficient si avantajos pentru societate de crearea unor compartimente productive noi . In urmatoarea perioada urmeaza a fi realizate obiectivele propuse. utilizarea capacitatilor proprii pentru realizarea de produse mai rentabile. La nivelul compartimentelor trebuie luate urmatoarele masuri: utilizarea eficienta a retelei de calculatoare si instruire a personalului. eliminarea din procesul de productie a unor produse depasite. selectie pentru materiile prime materialele utilizate.productie. mai au cautare pe piata . da care rentabilizarea activitatii societatii. principal de activitate . ANEXE . care nu introducerea in fabricatie a unor produse noi pentru societate. sunt cautate in special pe piata externa. achizitionarea de la terti de produse intermediare mai ieftine si dezvoltarea si extinderea de activitati noi. Obiectivele propuse pentru dezvoltarea societatii sunt: reactualizarea normelor de lucru. instruirea corecta a personalului cu privire la atributiile de serviciu procedurile de lucru.

C.M. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/1085/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159780 Sediul (localitatea. luna. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 .L.2004 Nr.12. . Nr. str.nr): B-dul C. PH Contul: RO34RNCB2800000002350001 Banca: BCR SUC GJ Nr. anul):05. Brincusi.R. GRIMEX S. (denumirea. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. COMTEC S. Ph Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:3589600 Cumparator: S.facturii: 3589600 Data(ziua.ANEXA 1 Seria GJ XKC Furnizor: S. nr): Str Macului Nr 1.A (denumire.C.str. 3A.

CATRE BENEFICIAR: S.5 1.5 5 7.„Comtec” S.0110 28 55 0. Tg-Jiu ……………….8229 24.2 Ribon OKI ML Cd Verbatim Adaptor tastatura Ribon Epson LQ Toner Minolta EP 70 Toner Minolta EP 2120 Toner Minolta EP 1050 Diskette FullMarK Negru Ribon SeiKosa SBP Toner Minolta EP 1054 Cartus LexmarK color Cd Rw LG Tastatura WIN 95 Mouse A4 Tech Swop3 Semnatura de Total de plata (col.L.7653 3.9 1.8174 80.R.0921 10.9 7.2 7.6) 1882.6 22.5 11.75 45 60 119.8 7.5 110. „Grimex” S.2 280 X 60.5 15 10 37.C.125 2.2147 Primire ANEXA 2 ORDIN DE 213245 PLATITI 1581.1646 96.5 225 240 119. .A.6930 LEI adica PLATA Omiecincisuteoptzecisiunudeleisisaisecisinouadebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.278 53.425 42.64 20.8174 16.125 2.0500 35 320 37.5+col.110 56 110 7.0713 18.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cerneala LexmarK Ml Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 1000 5 10 2 5 1 2 2 10 5 4 1 2 4 8 3.C.75 45.85 1.

forma juridica) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. ……………….A. GRIMEX S.2004 Semnatura Platitorului Data 05. nr): Str Macului N1.2004 FACTURA FISCALA nr:1795862 Cumparator: S. nr. nr 1 Contul: SV 5761650300 Banca: BRD Pitesti Nr. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ . (denumirea. ROLAST S. luna.nr): Str Dobrogeanu Gherea.facturii: 1795862 Data(ziua.2004 Exp 3 ANEXA 3 Seria AGXJE Furnizor: S. ………………. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j03/87/91 Nr de inregistrare fiscala: R129154 Sediul (localitatea.12. 3589600 din 05.S.12. str.12.C. . ……………….str. anul):10. ……………….A (denumire.Cod fiscal R2159157 Din cont: ……………….C. L. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc GJ In cont: RO34RNCB2800000002350001 La Banca: Comerciala Romana Suc GJ Reprezentand plati: factura fiscala.

3415 0 1 FURTUN IP 1 2 M 3 149 5(3x4) 11.nr.6334 1733. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 329.04 ora 14:33 Semnaturile ANEXA 4 ORDIN DE NR: 234345 PLATITI 2062.7181 LEI adica PLATA douamiisaisecisidoideleisisaptezecisiunudebanii .M.6) 2062.3415 X Total de plata (col.Nr.12.7181 Mijlocul de transport AUTO primire nr.5+col.3766 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Cimpu Miron Buletinul/ cartea de identitate seria GZ . GJ 24 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 10. 084479 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 1733.3766 329. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.

de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. forma jurid) Nr. nr): Str Macului Nr.2004 Semnatura Platitorului Data 10.C.C. forma juridica) Nr.S.12.12. ………………. 1795862 din 10. „Grimex” S.A GORJ Cod fiscal R2159157 Din cont: Primirea/Acceptarea CATRE BENEFICIAR: S. de inmatriculare in Registrul Comertului: j17/3127/94 Nr. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc GORJ Reprezentand plati: factura fiscala. . ……………….C. ………………. L. 1.59 Galati Contul: RO70RNCB2700000000180001 Banca: BCR Galati FACTURA FISCALA nr:5361536 Cumparator: S. In cont: SV 5761650300 La Banca: Romana pentru Dezvoltare Suc Pitesti ………………. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ .„Rolast” S. de inregistrare fiscala: R6581999 Sediul (localitatea.PLATITOR: S.C. GRIMEX S.2004 Exp 3 ANEXA 5 Seria GL VFD Furnizor: S.L. nr. str.R. Nr. (denumirea.nr): Str Drumul Viilor. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.A (denumire.str. ………………. ……………….A. MAIRON S.

084345 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 3884.12.0911 0 1 PROFILE 1 2 Kg 3 1622 5(3x4) 2.facturii: 5361536 Data(ziua.nr.6900 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Iosif Mihai Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .12.7811 Mijlocul de transport AUTO primire nr.2004 Nr.M.5+col. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 738.3950 3884. anul):16.04 ora 14 Semnaturile ANEXA 6 .6) 4622. GJ 23 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 16.Nr.0911 X Total de plata (col. luna.6900 738.

. ………………. nr..C.str.L.ORDIN DE NR: 2325677 PLATITI 4622.A.12. et3. In cont: RO70RNCB2700000000180001 La Banca: Comerciala Romana Suc Galati RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 16. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/15/98 Nr. str.A (denumire. ……………….7811 LEI adica PLATA patrumiisasesutedouazecisidoisisaptezecisioptdebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. nr): Str Macului Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. de inregistrare fiscala: R10133845 Sediul (localitatea. GRIMEX S. Metalcolect PROD S. ………………. (denumirea.C.2004 CATRE BENEFICIAR: S.C. Gj Contul: . de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.12. 1.1 GJ Contul: FACTURA FISCALA nr:0304722 Cumparator: S. forma jurid) Nr. L.bl20.nr): Str B-dul Republici . ap.A. forma juridica) Nr. ……………….2004 Exp 3 ANEXA 7 Seria GJ VEC Furnizor: S.„Mairon” S.C. ………………. 5361536 din 16. „Grimex” S.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. Reprezentand plati: factura fiscala.S. Tg.R.

facturii:0304722 Data(ziua.6) 29750 Mijlocul de transport AUTO primire nr. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4750 0 1 1 ELECTROZI 2 Kg 3 1000 5(3x4) 25 25000 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Laradus Ghe Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .RO05RNCB2800000068890001 Banca: BCR SUC GORJ Nr. GJ 26 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 19.2004 Nr.5+col.nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. anul):19.M.04 ora 14 Semnaturile .12.12. luna.008540 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 25000 X 4750 Total de plata (col.

de inregistrare fiscala: R16619489 Sediul (localitatea.„Metalcolect PROD” S. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.. de inmatriculare in Registrul Comertului: j38/6847/04 Nr.C.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ……………….C. Reprezentand plati: factura fiscala. forma juridica) Nr.ANEXA 8 ORDIN DE NR: 2113445 PLATITI 29750 LEI adica PLATA douazecisinouademiisisaptesutecincizecidelei Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. „Grimex” S.nr): Str General Magheru.A. ………………. CRIOSTAR S. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.S. ……………….str.A. Nr. In cont: RO05RNCB2800000068890001 La Banca: Comerciala Romana Suc Gorj RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 19. L.8 Valcea FACTURA FISCALA nr:2551533 Cumparator: S. (denumirea.C.12. forma jurid) Nr. ………………. nr): Str Macului Nr.A.12. Tg. ……………….2004 Exp 3 ANEXA 9 Seria VL VED Furnizor: S.A (denumire. GRIMEX S.C. Gj . ………………. 0304722 din 19. .2004 CATRE BENEFICIAR: S. 1. str. nr.

luna.facturii: 2551533 Data(ziua.267 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Iosif Mihai Buletinul/ cartea de identitate Total din care accize 1100. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 209. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.M.267 209.050 0 1 1 OXIGEN LICHID 2 Lit 3 8000 5(3x4) 1.3753 1100.050 X .Contul: RO81RNCB4800000335960001 Banca: BCR Valcea Nr.12.2004 Nr. anul):22.

S. ………………. ……………….„Criostar” S.2004 Exp 3 ANEXA 11 Seria PH XJB nr:0102364 . ………………..A.12.C.317 primire seria PH .C.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ……………….434726 eliberat(a)Pol Ploiesti Mijlocul de transport AUTO nr.nr.12. nr.6) 1309.317 LEI adica PLATA omietreizutenoualeisitreisutesaptesprezecebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.L In cont: RO81RNCB4800000335960001 La Banca: Comerciala Romana Suc Valcea RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 23.Semnatura de Total de plata (col.R. ……………….5+col. L.2551533 din 22. Reprezentand plati: factura fiscala. ………………. PL 26 FLA ANEXA 10 ORDIN DE NR: 2223444 PLATITI 1309. „Grimex” S. Tg.2004 CATRE BENEFICIAR: S.

Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.2004 Nr.A (denumire. luna.facturii: 0102364 Data(ziua. anul):26. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.nr): Str Pompierilor. GRIMEX S.0912 .C.A. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 896. BEGA ERMAT S.6992 4719. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA Cumparator: S.Furnizor: S. de inmatriculare in Registrul Comertului: j29/84/91 Nr. forma jurid) Nr.M.6. de inregistrare fiscala: R1355923 Sediul (localitatea. Ploiesti Contul: RO52RNCB3900000079050001 Banca: BCR Ploiesti Nr. forma juridica) Nr. nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. (denumirea.C. str.str. . nr): Str Macului Nr.12. 1.6273 0 1 1 Prestari servicii macara RDK 630 2 h 3 136 5(3x4) 34.

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia Numele delegatului Ionescu Ion Buletinul/ cartea de identitate seria PV .nr.432226 eliberat(a)Pol Ploiesti

Total din care accize Semnatura de

4719,0912

896,6273 X

Total de plata (col.5+col.6) 5615,7185

Mijlocul de transport AUTO primire nr. PL 23 BEG Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 26.12.04 ora 12 Semnaturile

ANEXA 12
ORDIN DE NR: 4322331 PLATITI 5615,718 LEI adica

PLATA cincimiisasesutecincisprezceceleisisaptesuteoptsprezecebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.C. „Grimex” S.A. CATRE BENEFICIAR: Tg.- Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. L.S. Reprezentand plati: factura fiscala. nr.0102364 26.12.2004 Semnatura Platitorului Data 26.12.2004 Exp 3 S.C.„Bega Ermat” S.A. In cont: RO52RNCB3900000079050001 La Banca: Comerciala Romana Suc Pitesti

RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj

ANEXA 13

Seria B VET
Furnizor: S.C. Cargus International S.R.L (denumirea, forma juridica) Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j40/4999/93 Nr. de inregistrare fiscala: R3541905 Sediul (localitatea, str, ,nr): Str Revolutiei, Nr.12, Sect. 1, Bucuresti Contul: RO98RNCB5065000023000001 Banca: BCR Plevnei Nr.facturii: 6739489 Data(ziua, luna, anul):28.12.2004 Nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA

nr:6739489

Cumparator: S.C. GRIMEX S.A (denumire, forma jurid) Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea,str, nr): Str Macului Nr. 1, Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu

TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6

0

1

2

3

5(3x4)

1

TRANSPORT MARFA BRASOV - TG-JIU

11,5000

2,1850

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia Numele delegatului Nanu Marcel Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .nr.434353 eliberat(a)Pol Sect. 1 Bucuresti

Total din care accize Semnatura de

11,5000

2,1850 X

Total de plata (col.5+col.6) 13,6850

Mijlocul de transport AUTO primire nr. B 23 CRG Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 28.12.04 ora 12 Semnaturile

ANEXA 14

str. nr): Str Macului Nr. 1. forma juridica) Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.6739489 /28. de inregistrare in Registrul Comertului J40/4999/1993 Sediul Bucuresti Judetul: Sect 1.C.6850 treisprezeceleisisasemiioptsutecincizecidebani Reprezentand c/v FF nr. CHITANTA NR. Tg-jiu Contul: FACTURA FISCALA nr:7247017 Cumparator: S.A.E.C. str. . 4442221 Data 28. GRIMEX S. F. GORJ Suma de 13.R.2004 Casier.2004 Am primit de la S. (denumirea.A. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/112/02 Nr.L.. de inregistrare fiscala: R14507160 Sediul (localitatea. Nr.Cargus International S.1.12.C. Gj Contul: .S. Tg.E. ANEXA 15 Seria GJ XKO Furnizor: S. Electrica Oltenia S.nr): Str Republici.A (denumire.1.F. forma jurid) Nr.C. GRIMEX S.12.Jiu .D. Adresa Aleea Macului Nr. Nr.

8419 X .9045 Total de plata Semnatura Date privind expeditia si stampila furnizorului Numele delegatului Ing Radu Ion Buletinul/ cartea de identitate Total din care accize 19157. anul):29. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.0626 Diferenta de plata 22796.2004 Nr.2539 5600.8526 Val ff consum estimat 19157. luna.RO96RNCB2800000000140001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.7250 24037.9152 29475. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4673.0626 3639.8419 0 1 2 1 Energie activa Putere Total valoare 2 Kwh Kw 3 131640 1287 5(3x4) 24595.M.12.1877 4567.1902 48632.0661 9240.4120 3639.facturii: 7247017 Data(ziua.

„Grimex” S.S.. ……………….12.A. Electrica Oltenia” S. Reprezentand plati: factura fiscala.nr.D. nr.„F.E.12. ………………. CATRE BENEFICIAR: Tg.C.A.6) 22796. ANEXA 16 ORDIN DE NR: 658568 PLATITI 22796. ………………. L.2004 Exp 3 S. ……………….2004 Semnatura Platitorului Data 29. 7247017 29.E.434353 eliberat(a)Pol Sect.9045 primire seria GZ .F. In cont: RO96RNCB2800000000140001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu ANEXA 17 Seria GJ XKX nr:5576270 .Semnatura de Total de plata (col.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ……………….C. ……………….5+col.9045 LEI adica PLATA douazecisidouademiisaptesutenouazecisisasesinouamiipatruzecisicincidebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. 1 Bucuresti Mijlocul de transport nr.

R.C. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu FACTURA FISCALA TVA 19% Index nou Index vechi Pret (Lei/mc) Valoarea Lei TVA Lei Total Valoare Lei Cantitate Nmc .C.5. (denumirea.G.D.C. de inregistrare fiscala: R13093222 Sediul (localitatea. Nr. inregistrare fiscala : R13179650 Contul: RO11RNCB2800000012510001 Banca: B.4-5. de inmatriculare in Registrul Comertului: j40/5447/00 Nr. D.N.C. forma juridica) Nr.A. Nr. forma jurid) Nr.G. nr): Str Macului Nr.str. Tg-jiu Nr. Distrigaz SUD S.S. de inregistrare la Registrul Comertului: J18/124/00 Nr. 4 Contul: RO17CRDZ007A000020475001 Banca: ROMEXTERRA BANK Titan Sucursala: S. sect. GRIMEX S. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.N.nr): Str B-dul Marasesti. Distrigaz SUD S.A. Tg-jiu Cumparator: S. . de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.A (denumire. Tg-jiu Sediul: Str A. I. Cuza. str. 1.

„D.Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ……………….8192 0 consum prezumat achitat Taxa P.3505 13361. ……………….12.2960 0 0 2783.A. Taxa incheiere contract Abonament lunar Semnatura TOTAL si stampila furnizorului 0 0 2338.C.2004 Exp 3 S.1697 ANEXA 18 ORDIN DE NR: 44432223 PLATITI 13361. Distrigaz SUD” S.consum gaze+taxe 17370 8888. 5576270 29. In cont: RO11RNCB2800000012510001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu .9500 11227. „Grimex” S.4005 2133.8955 10577. ……………….2004 Semnatura Platitorului Data 30.C. ……………….1697 LEI adica PLATA treisprezecemiitreisutesaizecisiunudemiisiomiesasesutenouazecisisaptedebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. ………………. ………………. L.1697 Penalitati Suma totala de plata 0 13361.9237 1688.N. Reprezentand plati: factura fiscala.A.. nr.I. CATRE BENEFICIAR: Tg.F.G.S.8737 0 0 444.12.

Tg-jiu Contul: RO19RNCB2800000000650001 Banca: BCR Tg-jiu Nr. str. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.nr): Str Republici.01. de inregistrare fiscala: R2166781 Sediul (localitatea.1. anul):02. forma juridica) Nr.M. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr: 65921456 Cumparator: S. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.ANEXA 19 Seria GJ XKO Furnizor: S.C.2005 Nr. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 0 1 2 3 5(3x4) . .facturii:65921456 Data(ziua. forma jurid) Nr. nr): Str Macului Nr.R. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/41/96 Nr. (denumirea.str. 1. GRIMEX S.L. Lazar Service S.C. Nr.A (denumire. luna. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.

01.6) 0 0 TG-JIU Scadenta 37485 04. de Mijlocul de transport de primire (moneda) nr. Semnatura emitentului la vedere AVALIZAT De………… Date privind expeditia Total 31500 X Data emiterii 02.nr.5+col. ……………. Nr.C.01. 65921456 /02.415353 eliberat(a)Pol accize Semnatura stipulat la ordin Tg-jiu Suma Lei x x x x x 3 7 4 8 5 .R.01. Lazar Service S. Cod fiscal R2159127 Semnatura avalistului Cont RO17RNCB2800000000750001 Deschis la BCR Tg-jiu ANEXA 20 ANEXA 21 . Lui S.A. Tg-jiu Expedierea s-a efectuat in prezenta Valoarea reprezinta FF. Tg-jiu Pentru Adresa Str Macului.L.2005 Locul plati ……………… Semnatura emitentului S.1 Dacia LOGAN buc 1 31500 31500 5985 Semnatura si stampila VAZUT furnizorului La data 02.012005ora13 Semnaturile EMITENT Total de plataemiterii Locul (col. Tg-jiu …………….C. GRIMEX S. GRIMEX S.A.C.2005 5985 Numele delegatului Radu Vasile din Voi plati in schimbul acestui BILET LA ORDIN Buletinul/ cartea de identitate care emis in 3 exemplare seria GV .01.2005 noastra la data de 02.1.2005 De emitent S.

de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/245/92 Nr. „Grimex” S.L.C.Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ……………….R.nr): Str Traian. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.L In cont: RO19RNCB2800000000650001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu Semnatura Platitorului Data 04. Gj Contul: . Gj Contul: Comertului: j18/229/91 Nr. ………………. Reprezentand plati: bilet la ordin emis pentru achizitie CATRE BENEFICIAR: S. Bl 10. „Lazar Service” S.A (denumirea.2005 Exp 3 ANEXA 22 Seria GJ XKK Furnizor: S. GRIMEX S. nr): Str Macului Nr. ……………….01. str. 1.S.C. ap 13.C.A. forma juridica) AVIZ DE INSOTIRE (denumire. DARCOM S.R. Tg. ………………. nr:324565 Cumparator: S. forma jurid) Nr. ………………. ………………. L.str.ORDIN DE NR: 47635 PLATITI 37485 LEI adica PLATA treizecisisaptedemiipatrusuteoptzecisicincidemii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. de inmatriculare in Registrul A MARFII Nr. . de inregistrare fiscala: R2161720 Sediul (localitatea.C..

42 0.3 4.RO16RNCB2700000000850001 Banca: BCR Tg-jiu Numar:324565 Data(ziua.5 0.5 1. anul):06. etc) U.5 12.5 0.M. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 15 4.125 0.5 4.05 0.45 12 Plic C5 Semnatura Buc Date privind expeditia .5 0.15 1.15 Total Valoarea -lei- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hartie scris Role fax Dosar plastic Hartie xerox Carton A4 Pixuri Lipici Dosar cu sina Rezerve Pasta lt Plic C6 1 2 Top Buc Buc Top Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 3 3 5 25 10 15 30 2 20 5 4 30 30 5(3x4) 45 22.5 12.5 16.01.3575 0. luna.3 9 3 7.5 254.3 1.5 125 6.2005 RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt SPECIFICATIA (produse ambalaje.

012005 ora12 Semnaturile ANEXA 23 Seria GJ XKO Furnizor: S. nr): Str Macului Nr. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu . (denumirea. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/245/92 Nr. 1.str. str. .2005 Nr.01. Gj Contul: RO16RNCB2700000000850001 Banca: BCR Tg-jiu Nr. forma juridica) Nr.C. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 06.R. forma jurid) Nr.facturii:3324565 Data(ziua. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. luna. de inregistrare fiscala: R2161720 Sediul (localitatea. GRIMEX S. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. Bl 10.Semnatura si stampila furnizorului Numele delegatului Paunescu Emil de primire Buletinul/ cartea de identitate seria GV .C. DARCOM S. anul):07. aviz insotire a marfii: 324565 FACTURA FISCALA nr: 3324565 Cumparator: S.L.425689 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr.A (denumire.nr): Str Traian.nr. ap 13.

3455 X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hartie scris Role fax 1 2 Top Buc Buc Top Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 3 3 5 25 10 15 30 2 20 5 4 30 30 5(3x4) Dosar plastic Hartie xerox Carton A4 Pixuri Lipici Dosar cu sina Rezerve Pasta lt Plic C6 12 Plic C5 Semnatura si stampila furnizorului Buc Date privind expeditia Numele delegatului Iliescu Vasile Buletinul/ cartea de identitate .3 9 3 7.57 1.15 Total din care accize Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 45 22.(daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.5 4. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 15 4.197 1.55 4.275 2.15 1.05 0.2850 3.3575 0.2850 0.5 0.3585 0.8550 48.5 0.75 1.5 12.5 16.5 1.42 0.45 8.1350 0.5 12.3 1.M.375 23.3 4.5 125 6.5 0.5 254.71 0.125 0.

de inregistrare in Registrul Comertului J18/245/1992 Sediul Tg-jiu Judetul: Gorj.nr.R.C.413212 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr.01.2005 Casier. Adresa Aleea Macului Nr. GORJ Suma de 304.7955 primire seria GV .L. ANEXA 25 . Tg. ANEXA 24 S. GRIMEX S. CHITANTA NR.1.5+col.01.A.2005 Am primit de la S. 54345 Data 07.Semnatura de Total de plata (col.C.DARCOM S. Nr.6) 302.. 3324565 /07.64 lei adica treisutepatruleisisaizecisipatrudebanii Reprezentand c/v FF nr.Jiu .

1.A. Rogerius Nr.3-5.facturii:198461 Data(ziua.2005 Nr.C. luna. forma juridica) Nr. Oradea Contul: RO50BRDE050SV07660530500 Banca: BRD Ag. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. de inregistrare fiscala: R67345 Sediul (localitatea. (denumirea. str.nr): Str Chimiei. CHIMPROD S. Nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr: 1984461 Cumparator: S. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. nr): Str Macului Nr. GRIMEX S. anul):20. forma jurid) Nr. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.Seria BH XJH Furnizor: S.M.01. de inmatriculare in Registrul Comertului: j05/1894/92 Nr.C.A (denumire. .str. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 0 1 2 3 5(3x4) .

……………….65 10. „Chimprod” S. „Grimex” S.4775 X 4 Butoi TDA Buc Semnatura Date privind expeditia si stampila furnizorului Numele delegatului Vasile Vasile Buletinul/ cartea de identitate seria XH .A.5+col.415768 eliberat(a)Pol Oradea accize Semnatura de Total de plata (col.5 474.7275 Mijlocul de transport primire nr.A. CATRE BENEFICIAR: Tg.7275 LEI adica PLATA douamiinouasutesaptezecisiunudeleisisaptemiidouasutesaptezecisidoidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.6 2.0775 39. S.C. BH 12 CHP Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 20..012005ora12 Semnaturile ANEXA 26 ORDIN DE NR: 435678 PLATITI 2971.6) 2971.C.nr.5 50 1800 437.25 342 83. In cont: RO50BRDE050SV07660530500 RO17RNCB2800000000750001 .9 9. ……………….1 2 3 Deruginol Diluant Bidon Tabla Kg Kg Buc 500 165 20 1 Total din care 3.25 210 50 2497.Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ……………….

aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:7343020 Cumparator: S.2005 Nr. str. . de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/112/02 Nr. anul):29. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu . F.01.1984461 din 20. Reprezentand plati: factura fiscala nr. forma jurid) Nr.01. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.F.De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu La Banca: Romana de dezvoltare Ag. (denumirea. Nr. Roderius ………………. 1.E.C.2005 Exp 3 ANEXA 27 Seria GJ XKO Furnizor: S. forma juridica) Nr.A (denumire. GRIMEX S. Tg-jiu Contul: RO96RNCB2800000000140001 Banca: BCR Tg-jiu Nr. ………………. nr): Str Macului Nr.C. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.str.D.facturii: 7343020 Data(ziua.01.nr): Str Republici.2005 Semnatura Platitorului Data 22.E. luna.1.A. Electrica Oltenia S. de inregistrare fiscala: R14507160 Sediul (localitatea.

.Jiu ……………….„F.D.E.M.8026 LEI adica PLATA treizecidemiipatrusutesaptezecisisaptedeleisioptmiidouazecisisasedebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.F.A..5988 30477. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4866.01.8419 X Total de plata (col.0626 3639.8026 Total de plata Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Ing Radu Gama Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .434234 eliberat(a)Pol Tg-jiu Total din care accize Semnatura de 19157.8026 Mijlocul de transport primire nr.nr. S.6) 30477.5+col.2005ora12 Semnaturile ANEXA 28 ORDIN DE NR: 658568 PLATITI 30477.C. Electrica Oltenia” S. „Grimex” S. CATRE BENEFICIAR: Tg. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de29.TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.C.2037 0 1 2 Putere 1 2 Kw 3 1150 5(3x4) 25611.A.E.

anul):05.01. GRIMEX S. ………………. ………………. . str. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/339/91 Nr de inregistrare fiscala: R2173484 Sediul (localitatea. nr): Str Lotrului Nr 3.facturii: 0144425 Data(ziua.A (denumire.A (denumirea. Gj Contul: RO47BRDE200SV3118292000 Banca: BRD SUC GORJ . forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea.str.12. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu In cont: RO96RNCB2800000000140001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu Reprezentand plati: factura fiscala nr. L. luna. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ Nr.C.nr): Str Macului.C.S. ……………….Cod fiscal R2159127 Din cont: ……………….2005 Exp 3 ANEXA 29 Seria GJ VEC nizor: S.2004 FACTURA FISCALA nr:0144425 Fur Cumparator: S.2005 Semnatura Platitorului Data 05. Nr. 1.02.7343020 din 29. ……………….CARTEXIM S.

M.nr 080987eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 3087.12.5+col.6) 3674.5 586.6250 X Total de plata (col.04 ora 9 Semnaturile ANEXA 30 . Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 Caseta Brut turnata Buc 325 9.Nr.500 0 586.6250 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului: Negrila Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GX . avizinsotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.1250 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 24 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de05.5 3087.

12. GRIMEX S.01. ……………….A nr:8872790 Cumparator: S. Nr. Reprezentand plati: factura fiscala nr. CATRE BENEFICIAR: Tg.A. de inregistrare fiscala: R11566383 Sediul (localitatea.Jiu ……………….A. forma jurid) Nr. ……………….S. Rovinari Contul: RO55RNCB2800000001930001 .0144425 din 05.2004 Semnatura Platitorului Data 07.C.„Cartexim” S. de inmatriculare in Registrul A MARFII Nr. L. str.ORDIN DE NR: 888766 PLATITI 3674.1250 LEI adica PLATA Treimiisasesutesaptezeciisipatrudeleisiomiedouasutecincizecidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. 1. forma juridica) AVIZ DE INSOTIRE (denumire.C.str. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. 11. ………………. nr): Str Victoriei Nr..A (denumirea.„ Grimex” S.2004 Exp 3 In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO47BRDE200SV3118292000 De la Banca Romanana pentru Dezvoltare Tg-jiu ANEXA 31 Seria GJ VAM Furnizor: S. Bats Rovinari S. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Comertului: j18/564/91 Nr.C.nr): Str Macului. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. Cod fiscal R2173484 Din cont: ………………. ………………. . S.C.

2004 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt SPECIFICATIA (produse ambalaje.M.9 Valoarea -lei- 0 1 1 Girlanda C5g2250 2 Buc 3 20 5(3x4) 15778 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Panescu Emil Buletinul/ cartea de identitate seria GV .2004 ora12 Semnaturile Total Semnatura de primire 15778 ANEXA 32 Seria GJ VEC nr:0144464 . Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 788.Banca: BCR Tg-jiu Numar:88872790 Data(ziua. anul):15. luna.12.424354 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr.12. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 15. etc) U.nr.

str.A (denumirea. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea. 1.C.2004 Nr.82 . . anul):17. Rovinari Contul: RO55RNCB2800000001930001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.facturii: 0144464 Data(ziua.12. avizinsotire a marfii:88872790 (daca este cazul) FACTURA FISCALA Cumparator: S. nr): Str Victoriei Nr 11.M.nr): Str Macului. GRIMEX S. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 Ghirlanda C5g2250 Buc 20 788. str.Bats Rovinari S.C. Nr. luna.9 15778 2997. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/564/91 Nr de inregistrare fiscala: R11566383 Sediul (localitatea.Fur nizor: S.A (denumire.

„ Grimex” S.82 LEI adica PLATA optsprezecemiisaptesutesaptezecisicincidemiisioptzecisidoidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. S.82 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 14 ZAU Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 17. Cod fiscal R11566383 Din cont: ………………. Rovinari ……………….01.C.0144464 din 17.A.6) 18775. ……………….„Bats Rovinari” CATRE BENEFICIAR: S.nr 234567 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 15778 2997.A. ………………. ……………….12.5+col.12. L.Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Corcodel Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ .04 ora 9 Semnaturile ANEXA 33 ORDIN DE NR: 223322 PLATITI 18775. Reprezentand plati: factura fiscala nr.C.S.2004 Semnatura Platitorului Data 19.2004 Exp 3 In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO55RNCB2800000001930001 De la Banca: Comerciala Romana Tg-jiu ANEXA 34 . ……………….82 X Total de plata (col.

luna.C.C. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.ROSTRAMO S.01.M. GRIMEX S.str.nr): Str Macului. str.A (denumire.A (denumirea. nr): Str Ecaterina Teodoroiu. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/658/90 Nr de inregistrare fiscala: R11548795 Sediul (localitatea. 1.facturii: 0144473 Data(ziua. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:0144473 Fur Cumparator: S. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea. Nr 13. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 . .Seria GJ VEC nizor: S. Nr. anul):06.2005 Nr. Gj Contul: RO55BRDE200SV02340002000 Banca: BRD Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.

445222 Data 06. GRIMEX S.0893 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Mirea Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ .4175 379. CHITANTA NR.A Nr.4175 72.01.jiu Judetul: Gorj.2005 .nr 878987 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 379.C. de inregistrare in Registrul Comertului J18/229/1991 Sediul Tg.05 ora 9 Semnaturile ANEXA 35 S.4175 72.1 CHIRIE MOTOR 1 379.01.6) 451.0893 X Total de plata (col.5068 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 17 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 06.5+col.

A (denumire. GORJ Suma de 451.Am primit de la S. str. Nr. Tg.13.506lei adica patrusutecincizecisiunudeleisicincisutesaselei Reprezentand c/v FF nr.01.facturii:7868688 Data(ziua.2005 FACTURA FISCALA nr: 7868688 Fur Cumparator: S. GRIMEX S. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr. nr): Str Traian. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/221/90 Nr de inregistrare fiscala: R1256589 Sediul (localitatea.C.2005 Casier. ROSTRAMO S.01. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea. 0144473 /06.str.nr): Str Macului. Adresa Str Ecaterina Teodoroiu Nr.Jiu . 1. anul):17. ANEXA 36 Seria GJ VEC nizor: S.C.C. Gj Contul: RO24RNCB2700000000650001 Banca: BCR Tg-jiu . luna.. Nr 12. IMPEX S.A (denumirea. .A.

avizinsotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.nr 675678 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 25000 X 4750 Total de plata (col.M.01 ora 11 Semnaturile ANEXA 37 .5+col.6) 29750 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 11 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 17.Nr. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 FIAT Buc 1 25000 25000 4750 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Popescu Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ .

Editia a III-a. Negrutiu M.01.01. Editura Ager 2002 Sistemul contabil al agentilor economici. Editura Tribuna Economica. Editura Economica.A.S. Reprezentand plati: factura fiscala nr. Editura Maxim.C. In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO24RNCB2700000000650001 De la Banca: Comerciala Romana Tg-jiu Semnatura Platitorului Data 23. Dumitrana M. Opritescu M Contabilitate – Noul sistem si expertiza contabila. ………………. Editura Didactica si Pedagogica.„ Grimex” S. Iacob C. Tg-jiu Cod fiscal R1256589 Din cont: ………………. Bucuresti 1995 Finantele intreprinderii-curs. Reprografia Universitatii din Craiova. 7868688 din 17.C. ………………. Bucuresti 2000 Contabilitate financiara.ORDIN DE NR: 6789877 PLATITI 29750 LEI adica PLATA douazecisinouademiisaptesutecincizecidelei Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. Bucur I. 1997 6 7 .2005 CATRE BENEFICIAR: S. ………………. ……………….A.2005 Exp 3 BIBLIOGRAFIE 1 Cretoiu G. Marin Ciumag Ministerul Finantelor Oprea C. L. Bucuresti 1997 Contabilitatea firmei. 1996 2 3 4 5 Sistemul informational contabil la nivelul firmei. ………………. Editura Actami.„IMPEX” S. 1994 Bazele contabilitatii.

Editura Universitaria. vol I. si colectivul Stoian A. Editura Margatitar. Sichigea N.E.R. 1994 Contabilitatea intreprinderii. Craiova 2003 Contabilitatea financiara a agentilor economici din Romania.. Dracea M.C. 62 din 10 aprilie 1997 Revista Tribuna Economica. anii 2002-2003 Legea contabilitatii nr. Lazarescu C. 105/1997 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.A. anii 2002-2003 Colectia Capital. editura Intel Credo. Deva 1995 Noul sistem contabil al agentilor economici din Romania. Editia a III-a. 82/1991 republicata 14 15 16 17 18 . Bucuresti. vol II Editura Spitit Romanesc.G. si colectivul Ristea M Ristea M Cucu C. C. nr. Craiova 1998 13 Contabilitatea intreprinderii. Staicu C. Berceanu D Ciurezu T. Editura Infomedica 1997 H. Editia a II-a. Reprografia Universitatii din Craiova 1997 Contabilitatea si fiscalitatea societatilor comerciale.I. *** *** *** *** Contabilitate financiara. 1997 10 11 12 Finantele agentilor economici – Aplicatii practice. vol I.8 9 Sichigea N Paliu Popa L Pandea P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful