-CUPRINS

-

CAP I PREZENTARE GENERALA A S.C.GRIMEX S.A TG-JIU
1.1.CARACTERIZAREA ORGANIZATORIC 1.2.EVOLUTIA FINANCIARI PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICOSOCIETATI DIN PUNCT DE VEDERE

CAP II

ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU FURNIZORI 929h75j
2.1.NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND DATORIA UNITATII 2.2.ORGANIZAREA CONTABILITATII DATORIILOR 2.3.CONTABILITATEA DATORIILOR PROVENITE DIN CUMPARARI 2.3.1.STRUCTURA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT 2.3.1.1.CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARII PE CREDIT COMERCIAL 2.3.1.2. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARII PE CREDIT CAMBIAL 2.3.2.CONTABILITATEA DATPRIILOR NEEXIGIBILE DIN CUMPARARII PE CREDIT

2.3.3.CONTABILITATEAAVANSURILOR ACORDATE SI A AMBALAJELOR DE RESTITUIT CAP III ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU CLIENTII 3.1.NOTIUNII SI STRUCTURII PRIVIND CREANTELE UNITATII 3.2.ORGANIZAREA CONTABILITATII CREANTELOR 3.3.CONTABILITATEA CRENTELOR DIN VANZARII DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT 3.3.1.STRUCTURA CREANTELOR DIN VANZAREA DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT 3.3.2.CONTABILITATEA CREANTELOR NEINCASATE LA TERMEN 3.3.3.CONTABILITATE CREANTELOR NEEXIGIBILE 3.4.CONTABILITATE PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR CAP IV MONOGRAFIA CONTABILA A DECONTARILOR CU FURNIZORII SI CLIENTII 4.1.EVIDENTA DECONTARILOR CU FURNIZORII 4.2.EVIDENTA DECONTARILOR CU CLIENTII 4.3.CONCLUZII SI PROPUNERI

Cap I. PREZENTAREA GENERALA A S.C. GRIMEX S.A.

1.1. Caracterizarea societatii din punct de vedere organizatoric
Pentru atingerea scopului propus prin obiectul de activitate S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este organizata intr-o structura de tip ierarhic functional, avand in componenta sectii, servicii, ateliere, birouri, compartimente, subunitate de transport, subunitate specializata in desfacerea de marfuri nealimentare, piese auto si produse petroliere. Structura organizatorica S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU si numarul de posturi se aplica de Adunarea Generala a Actionarilor. Activitatea de conducere a S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este deosebit de complexa, pentru exercitarea ei, factorii implicati avand anumite atributii. Principalele atributii ale managerilor sunt: - dubla profesionalizare impusa de profesia de baza a conducatorilor si exigentele functiei de conducere stilul de munca ce poate depasi suprasolicitarea profesionala;

- necesitatea existentei unui climat optim de desfasurare a activitatii intre conducatori si subordonati; - creativitatea-evidentiata prin posibilitatea combinarii volumului de cunostinte profesionale, de conducere, a imaginatiei, inovatiei. Structura organizatorica a societatii este o expresie de plan organizatoric a resurselor umane, materiale si financiare reunite in interdependenta lor si a impactului contextului politic si socio-economic in care societatea isi desfasoara activitatea. Activitatea S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este structurata pe mai multe directii, fiecare avand in subordine un numar de compartimente si activitati: I. Director General Control Financiar Intern; Serviciul Organizare, Personal, Salarizare; Oficiul Juridic;

Compartimentul Mecano-Energetic. Compartimentul Investitii-Autoutilari. Consilieri. Secta Constructii Metalice. Dispecerat. Programarea Productiei. IV. Serviciul CTC-Serviciul Laboratoare. II. Sectia Prelucrari Mecanice. Directia Reparatii -Montaj Brigada Reparatii-Montaj V. Directia Productiei Serviciul Pregatirea. Sectia Mecano-Energetica. . Biroul Protectia Muncii-Invatamant. Biroul Marketing-Ofertare. Directia Comerciala Serviciul Aprovizionare-Depozite. Atelier Scularie.- Oficiul de Calcul. III. Directia Pregatire a Fabricatiei si Calitate Atelierul Proiectare si Pregatirea Fabricatiei.

S.C.TG-JIU are urmatoarele atributii principale : 1. 4. forta de munca. modernizarea si dezvoltarea utilajelor si mijloacelor existente. Elaborarea de studii si programe privind dezvoltarea in perspectiva. VI. Directia Economica Serviciul Financiar-Contabilitate. . 2. Pentru realizarea obiectului sau de activitate. TG-JIU isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea 31/1990. dotarea cu mijloace de munca. 3. cu grad de fiabilitate si rentabilitate ridicat. aplicarea managementului modern. a ergonomiei muncii si psihosociologiei salariatilor. resursele financiare si informationale. strategi si documentatii pentru produsele noi. GRIMEX S. a politicii de marketing. Serviciul Comercial-Transpoarte. S.- Serviciul Desfacere-Colaborari.A. avand atributii multiple pentru realizarea produselor solicitate de piata. cu modificarile ulterioare. Elaborarea de programe privind folosirea superioara a resurselor si capacitatilor de productie materializate in cresterea productivitatii muncii si reducerea cheltuielilor. Studierea pietei si a cerintelor societatii. Dispensar. in legatura cu materiile prime si materialele. Elaborarea de studii.A. GRIMEX S.C. Serviciul Analiza Economica-Preturi.

TG-JIU. 12. 6. Prospectarea activa a pietei interne si externe pentru a identifica posibilele segmente pentru produsele S. Urmarirea in exploatare a produselor livrate si desfasurarea unei activitati de service potrivit prevederilor contractuale. 14. Implementarea si intretinerea unui sistem informational eficient. precum si a normelor PSI si de protectie a mediului. 9. 10. 8. a normativelor de consum pentru materiale si manopera. a programului de aprovizionare tehnico-materiala. Asigurarea permanenta a alimentarii cu energie.5. rationalizarea sistemului informational.C. 11. Executarea productiei conform programelor si in concordanta cu cerintele pietei. perfectionarea continua a tuturor activitatilor. GRIMEX S. combustibil si alte utilitati necesare bunului mers al societatii. . Elaborarea documentatiei de fabricatie. Organizarea pe baze contabile a tuturor activitatilor. Asigurarea permanenta a aplicarii in bune conditii a normelor de protectie si igiena a muncii. Exercitarea controlului pentru respectarea regulamentelor si normativelor specifice societatii. 7. Elaborarea de propuneri pentru accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante.A. elaborarea in concordanta cu productia contractata. 13. a prospectelor si instructiunilor de folosire pentru produsele realizate.

Personalul S. Adunarile Generale ale Actionarilor sunt de doua feluri: Adunarea Generala a Actionarilor ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor extraordinara. Din punct de vedere organizatoric.A. Incheierea de contracte de antrepriza pentru executarea lucrarilor de investitii.TG-JIU.indirecti productivi: 143. TG-JIU se disting: Structura de productie si conceptie. Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie sau administratorul care ii tine locul. TG-JIUse prezinta astfel: Total personal: 864. TESA: 160.A.C. .directi productivi: 537. GRIMEX S.C. GRIMEX S. GRIMEX S. urmarind realizarea si finantarea lor. Directorul general desemneaza dinainte actionarii.C.A. mentionand si capitalul . din care: muncitori: 680 . verifica listele de prezenta. Adunarea Generala a Actionarilor Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al S. maistrii: 24.15. care decide asupra activitatii si stabileste politica economica si promotionala a societatii. Structura functionala. in cadrul S.

respectiv cu 116.5373 16553. Evolutia principalilor indicatori economico-financiari Indicatorii care influenteaza rezultatele economico-financiare sunt: cifra de afaceri. Consiliul de Administratie Consiliul de Administratie se intruneste la convocarea directorului sau a 1/3 din numarul membrilor sai si este prezidat de director sau in lipsa sa de administratorul desemnat de acesta. 1. TG-JIU .C. GRIMEX S. 5.crt.17 % in anul 2004.9808 27.0815 2004 40305. Evolutia in timp a acestor indicatori este prezentata astfel: Principalii indicatori economico-financiari inregistrati de S.7085 6335. profit brut. profit net.2. 3.2417 39. 1. .A.mii lei Nr. Denumirea indicatorilor Cifra de afaceri Valoarea adaugata Amortismente anuale Profit brut Profit net 2003 25007.8632 Analiza rezultatelor economico-financiare releva urmatoarele aspecte: cifra de afaceri a crescut cu 15297.1984 18638.6575 60.social pe care il reprezinta. valoarea adaugata.4899 mii lei.8603 15181. fata de anul 2003. amortismentele anuale.6448 89. 2. 4. procesul verbal intocmit de cenzori prin care se constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege.

respectiv cu 147.74 % fata de anul 2003. in anul 2004 amortismentele anuale au crescut cu 1371.34 % in anul 2004. respectiv cu 28. Rezultatele economico-financiare pozitive sunt determinate in buna masura de asigurarea continuitatii productiei. obtinut prin valorificarea capitalului de care a dispus societatea a crescut cu 12. de o aprovizionare tehnico-materiala fluenta.9873 mii lei.2609 mii lei.Profitul net. Pe baza datelor din bilantul contabil se pot determina principalii indicatori financiari. respectiv cu 186. . astfel: Indicatori de lichiditate: .20 % in anul 2004 fata de anul 2003.- valoarea adaugata a crescut cu 12302. fata de anul 2003.7817 mii lei.6770 mii lei. profitul brut a inregistrat o crestere cu 28.18 in anul 2004. de desfasurarea procesului de productie la parametrii tehnico-economici care au permis satisfacerea principalelor exigente si angajamente contractuale. respectiv cu 146. fata de anul 2003.

36 % ceea ce tradeaza o acuta insuficienta de trezorerie. .A. Capitalul economic alocat exploatarii nu tine cont decat de imobilizarile utilizate de societate pentru activitatea sa de exploatare si de crestere a nevoii de fond de rulment. provocata de rambursarea datoriilor la cererea creditorilor. fiind un indicator putin relevant datorita instabilitatii incasarilor. TG-JIU inregistreaza o rata a lichiditatii intermediare de 51. GRIMEX S. Rata lichiditatii imediate caracterizeaza capacitatea de rambursare instantanee a datoriilor.5). a activitatii productive. GRIMEX S.12 % vizand eficienta capitalului economic stocat.39%. putand indica si folosirea neeficienta a resurselor disponibile. tinand cont de incasarile existente.TG-JIU inregistreaza o rata nefavorabila (supraunitara) de 101.Rata lichiditatii globale reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile si se apreciaza favorabila atunci cand are o marime supraunitara (cuprinsa intre 2 si 2. TG-JIU inregistreaza o rata de 3. Indicatori de rentabilitate Rata rentabilitatii economice: societatea inregistreaza o rata de 0.10 %.C.C.C. S. S. teoretic o rata ridicata indica o lichiditate ridicata.A. GRIMEX S.A. Rata lichiditatii intermediare exprima capacitatea societatii de a-si onora datoriile pe termen scurt din creante si disponibilitati. S.

TG-JIU se considera ca diagnosticarea societatii recomanda orientarea preocuparilor catre activitatile comerciale si investitii.A. De asemenea trebuie asigurata adaptarea la cerintele de flexibilitate impuse de functionarea intr-o economie aflata in tranzitie.TG-JIU inregistreaza o rata de 0. ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU FURNIZORI 929h75j I 2.A. CAP II. GRIMEX S. care reduce barierele intr-o piata interna si una externa ridicand exigentele catre cea externa. S.Rata rentabilitatii financiare remunereaza proprietarii societatii prin distribuire de dividende catre acestia si prin cresterea rezervelor.2 %.1. care de fapt reprezinta o crestere a averii proprietarilor. la situatia indatorarii societatii.10 % fiind influentata de modalitatea de procurare a capitalurilor si de aceea este sensibila la structura financiara. Rata profitului s-a situat la nivelul de 0.C. Concluzionand asupra aspectelor relevate de analiza situatiei prezentate a S. NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND .C. GRIMEX S.

din lucrari executate si servicii prestate. obiecte de inventar. Datoria reprezinta obligatia contractata fata de un tert care presupune plata unei sume de bani pentru livrarea unor bunuri. cenzorii. In mod generic. cel care are o datorie poate fi numit debitor. Datoriile apar in relatiile unitatii cu furnizorii. printre altele prestatiile pentru care se primesc indemnizatii de catre membrii consiliilor de administratie. cu bugetul .DATORIILE UNITATII Operatiile de decontare ce se creeaza fata de furnizori provin. avansurile care se acorda acestor unitati. in baza unor contracte sau conventii civile incheiate cu diverse persoane fizice sau juridice. din aprovizionari (cumparari) cu imobilizari. in principal. In categoria operatiilor privind decontarile cu furnizorii sunt incluse de asemenea. precum si din alte operatii efectuate. pasari si altele). cu active circulante materiale (materii prime. marfuri. prestarea de servicii sau executarea de lucrari in folosul acestuia. de regula. membrii adunarii generale a actionarilor si altele. In aceasta ultima categorie de activitati se includ. materiale consumabile. cat si efectele de comert utilizate pentru stingerea partiala sau totala a datoriilor create fata de unitatile in cauza. Datoriile fata de terte persoane reprezinta o categorie importanta de elemente patrimoniale care are o structura eterogena si implicatii semnificative in ceea ce priveste situatia financiara a fiecarui agent economic. precum si lucrarile specifice expertilor contabili si contabililor autorizati si alte lucrari sau activitati ce se executa de persoane asimilate cu cele incadrate pe baza de conventie civila de prestari servicii. cu personalul. ambalaje. animale.

la aparitia unei datorii probabile se constituie provizioane pentru riscuri si cheltuieli.statului. cu asociatii sau actionarii. Reflectarea in contabilitate a acestora se realizeaza la valoarea nominala adica valoarea efectiva din momentul aparitiei lor. bugetul asigurarilor sociale. Pana la aparitia documentului cand are in loc transferul in conturile de datorii. Evaluarea datoriilor prezinta anumite elemente caracteristice. respectiv a drepturilor si obligatiilor unitatii patrimoniale. inregistrarea in contabilitate se efectueaza in lei. La plata datoriilor aceste diferente se regasesc in venituri sau cheltuieli financiare. .creditori). In cazul datoriilor. la cursul de schimb in vigoare la data realizarii operatiilor. Evidenta datoriilor se efectueaza pe baza unor documente justificative. Atunci cand unitatea are relatii ce se concretizeaza in datorii exprimate in valuta. in cadrul grupului. cu creditorii diversi precum si cu clientii (clienti . Fluctuatia cursului de schimb determina aparitia unor diferente favorabile sau nefavorabile de curs valutar. Daca operatiunea are loc inainte ca documentul justificativ sa soseasca in unitate atunci inregistrarea se efectueaza in conturi distincte de asteptare. Exista posibilitatea ca la inventariere valoarea unei astfel de datorii sa fie diferita de valoarea ei nominala. in documentele de sinteza se asigura o informatie corecta a situatiilor. Astfel.

care au o influenta directa asupra marimii nete a unei facturi unde se incadreaza: rabaturile. Pentru pierderea neta provenita din diferente de curs valutar.Datoriile in devize existente la inchiderea exercitiului financiar sunt inventariate si evaluate la cursul valutar de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ultima zi a exercitiului. care ulterior se vireaza la venituri. fie ca urmare a scaderii cursului valutar de referinta la inchiderea exercitiului financiar urmator. In ceea ce priveste marimea propriu-zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate se retine ca nu in toate cazurile coincide cu pretul sau tariful negociat si aceasta datorita anumitor reduceri de pret pe care le efectueaza. pentru unele grupe de active circulante materiale. in sensul ca diferentele nefavorabile sunt mai mari decat diferentele favorabile.remizele si risturnurile. diminuari ce pot fi incadrate in doua categorii si anume: 1) Reduceri de natura comerciala. in facturile de vanzare. fie pe masura lichidarii datoriilor in valuta pentru care acestea au fost constituite. Diferentele nefavorabile sau favorabile de curs valutar care apar fata de data inregistrarii lor in contabilitate afecteaza conturile de cheltuieli sau conturile de venituri din diferente de curs valutar. insa nesemnificative. asa cum este cazul celor din categoria tesaturilor. . a)Rabaturile sau bonificatiile constituie reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori. in cazul existentei unor imperfectiuni sau defecte de calitate inerente. se constituie provizioane deductibile fiscale. La determinarea diferentelor de curs valutar aferent datoriilor in devize se are in vedere faptul ca fiecare exercitiu financiar sa fie afectat cu diferenta de curs ce apare in cadrul sau.

Sconturile de decontare constituie reduceri procentuale de preturi pe care furnizorii le acorda si le inscriu distinct in factura in cazul in care clientii isi platesc datoriile inainte de scadenta stabilita sau considerata normala. in vederea . In ceea ce priveste reducerile sau diminuarile de preturi amintite anterior se retine si faptul ca se determina in etape sau altfel spus in mod succesiv. acordate dupa o anumita perioada de timp. fie pentru cantitatea apreciabila negociata. c)Risturnurile se refera la reducerile procentuale de preturi.b)Remizele reprezinta reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori in facturile de vanzare. fiind necesar sa se reflecte in contabilitate diminuarii datoriilor facturate initial. de regula un an. fara reducerile in cauza. . Aceasta categorie de reduceri de preturi se consemneaza in facturi distincte emise in acest scop. Atat rabaturile cat si remizele nu necesita inregistrari in contabilitate. care poarta denumirea de scont. avandu-se in vedere de fiecare data reducerile deja efectuate si implicit valoarea neta a operatiei sau ca tegoriei de operatii de vanzare asupra careia se aplica procentul de reducere. unde se reflecta numai valoarea neta. inregistrandu-se in conturile corespunzatoare privind sconturile. Ele se determina si se constituie clientilor pentru cumpararile repetate pe care acestia le-au efectuat si care depasesc o anumita limita valorica minima intr-un anumit interval de timp (perioada data). Aceste sconturi reprezinta cheltuieli financiare pentru furnizori si venituri financiare pentru clienti. fie pentru pozitia preferentiala a beneficiarului in totalul clientelei unitatii (remiza pentru revanzare).2) Reduceri de natura financiara. peste o anumita limita minima (remiza de cantitate).

2.2. . conturi care sunt de datorii si implicit de pasiv.debitori”. Conturile de obligatii fata de furnizori au anumite trasaturi comune asa cum se prezinta in continuare: au functia contabila de pasiv. ORGANIZAREA CONTABILITATII DATORILOR Organizarea contabilitatii operatiilor de decontare cu furnizorii se realizeaza cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I care constituie grupa 40 „Furnizor si conturi asimilate” din cadrul Planului general de conturi si anume: 401 „Furnizori” 403 „Efecte de platit” 404 „Furnizor de imobilizari” 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” 408 „Furnizari – facturi nesosite” 409 „Furnizori .debitori”. deci inverse comparativ cu celelalte conturi din aceeasi grupa. asa cum semnifica si cifra 9 a simbolului. Ultimul cont amintit 409 „Furnizori . are continutul economic de creante si functie contabila de activ.

suma soldurilor finale creditoare existente la sfarsitul anului se inscrie in pasivul bilantlui in grupa de datorii. si se reflecta asfel: In credit se inregistreaza: pretul de cumparare facturat de furnizori pentru achizitionarile de active circulante materiale. sunt conturi de bilant si pot prezente solduri creditoare. Conturile privind operatiile de decontare cu furnizorii. oglindesc in debit platile directe efectuate catre furnizori sau pe cele indirecte realizate la scadenta pe baza de efecte comerciale. Totodata furnizori se grupeaza in furnizori interni si furnizori externi. 378 „Diferente de pret la . pe langa trasaturile comune pe care le au. a)Contul 401 „Furniori” are functia contabila de pasiv. precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. mediu (de la unu la cinci ani) si termen scurt (sub un an). precum si 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale”. ceea ce se poate reliefa prin intermediul analizei modului de utilizare a lor. evidenta analitica se organizeaza pe datorii de obligatii. prin debitul conturilor corespunzatoare felurilor sau categoriilor de cumparari efectuate.- reflecta in credit costul de achizitie sau pretul prestabilit aferent cumpararilor efectuate (cu titlu oneros) sau valoarea acceptata a cambiilor sau biletelor la ordin subscrise. dintre care se amintesc: 301 „Materii prime”. 371 „Marfuri”. care se refera la datoriile nedecontate sau la valoarea efectelor de platit. 302 „Materiale consumabile”. dupa caz. prezinta si unele aspecte specifice. 381 „Ambalaje”. iar in cadrul fiecareia din aceste categorii pe termene de plata si anume: termen lung (peste cinci ani).

388 „Diferente de pret la ambaleje ”. valoarea materialelor aprovizionate si incluse in cheltuieli. prin debitul conturilor 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate”. In debitul contului se inregistreaza: diminuarea datoriilor fata de furnizori ca urmarea a platilor efectuate sau a biletelor la ordine ori a cambiilor subscrise si acceptate. etc. precum si in cazul ca nu a sosit factura. . si altele.valoarea lucrarilor executatea sau a serviciilor prestate de terti. prin corespondenta cu debitul contului de cheltuieli 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. atunci cand evidenta stocurilor se organizeaza la pretul standard. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. sau 4428 „TVA neexigibila”. valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire. 409 „Furnizori-debitori” si respectiv 611 „Cheltuieli de intretinere si reparatii”. prin creditul conturilor de trezorerie. 628 „Alte cheltuieli cu serviciile legate de terti”. diferentele favorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile existente la inchiderea exercitiului. 605 „Cheltuieli privind energia si apa”. dupa cum datoria ce se creaza se plateste in mod obijnuit si respectiv in rate. diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile existente la inchiderea exercitiului.marfuri”. de credite bancare pe termen lung si mediu si respeciv 403 „Efecte de platit”. pe baza de contract incheiat in acest sens. consumul de energie si apa.. TVA facturata de furnizori prin debitul contului 4426 „TVA deductibila”.

prin corespondenta cu creditul conturilor 765 „Venituri din diferente de curs valutar” si respectiv 767 „Venituri din sconturi obtinute”. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor existente la inchiderea exercitiului. diminuarea datorilor fata de furnizori cu avansurile acordate anterior. Soldul contului 401 „Furnizori” este creditor si reprezinta totalul datoriilor fata de unitatile furnizoare. 212 „Constructii” si altele.dezvoltare”. b)Contul 404 „Furnizori de imobilizari” are functia contabila de pasiv. prin debitul conturilor corespunzatoare felurilor sau categoriilor de imobilizari achizitionate. dintre care se amintesc: 201 „Cheltuieli de constiuire”. si se reflecta asfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea imobilizarilor corporale si necorporale facturate de furnizori. precum si a lucrarilor executate si serviciilor prestate cu aceeasi destinatie. 203 „Cheltuieli de cercetare . precum si valoarea ambalajelor returnate furnizorilor in cazul utilizarii sistemului de restituire directa. precum si valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. valutar”. prin debitul contului 665 „Cheltuieeli din diferente de curs .- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in valuta platite furnizorilor externi. precum si valoarea ambalajelor returnate furnizorilor in cazul utilizarii sistemului de restituire directa. 2111 „Terenuri”. diminuarea datorilor fata de furnizori cu avansurile acordate anterior.

in corespondenta cu creditul conturilor 765 „Venituri din diferente de curs valutar” si respectiv 767 „Venituri din sconturi obtinute”. cum sunt cele de trezorerie. precum si valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. prin debitul conturilor 401 „Furnizori” si respectiv 404 „Furnizori de imobilizari”. de credite bancare pe termen lung sau de efecte de platit pentru imobilizari. dupa cum datoria creata se deconteaza in mod obijnuit si respectiv in rate. Soldul contului 404 „Furnizori de imobilizari” este creditor si reflecta datoriile unei unitati provenite din aprovizionari cu active imobilizate. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs furnizorilor externi. In debitul contului se inregistreaza: decontarile datoriilor fata de furnizori. valutar”. Aceste conturi se reflecta astfel: In creditul conturilor se inregistreaza: valoarea acceptata de catre furnizori a cambiilor sau biletelor la ordin. c)Conturile 403 „Efecte de platit” si 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” asigura urmarirea decontarii obligatiilor prin intermediul efectelor comerciale (cambia si biletul la ordin) si au functie contabila de pasiv. . stabilite pe baza de documente legal intocmite.- TVA facturata de furnizori prin debitul contului 4426 „TVA deductibila” sau 4428 „TVA neexigibila”. prin creditul conturilor care arata modalitatea de plata. diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor platite in valuta diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor existente la inchiderea exercitiului.

prin debitul conturilor corespunzatoare de valori materiale si de cheltuieli. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. la scadenta efectelor comerciale. precum si de TVA neexigibila. . lucrarilor executate. cat si efectelor de plata exprimate in devize si existente la inchiderea exercitiului.- diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului pentru datorii ce se vor deconta pe baza de efecte comerciale. d)Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” are functie contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea bunurilor aprovizionate. inclusiv TVA aferenta. ca in cazul creditarii contului 401 „Furnizori”. si serviciilor prestate. Soldul conturilor 403 „Efecte de platit” si 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” este creditor si reprezinta valoarea totala a efectelor comerciale decontate furnizorilor. diferente favorabile de curs valutar aferente atat datoriilor decontate in valuta furnizorilor externi. valori pentru care nu s-au primit facturi. diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile nefacturare pana la sfarsitul exercitiului. prin creditul contului 512 „Conturi curente la banci”. In debitul conturilor se inregistreaza: platile ce se vor efectua catre furnizori. in corespondenta cu debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”.

In debitul contului se inregistreaza: valutar”. valoarea facturilor sosite. lucrarilor sau serviciilor. prin creditul contului 401 „Furnizori”. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs 2. prin credituol conturilor de disponibilitatile banesti.debitori” este debitor si reprezinta avansurile acordate si neregularizate. STRUCTURA DATORIILOR DIN CUMPARARI . In credit se inregistreza avansurile regularizate ca urmare a primirii bunurilor. pentru care nu s-au primit bonuri.1. in corespondenta cu debitul contului 401 „Furnizori”. Soldul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” este creditor si reprezinta toate facturile pe care unitatea nu le primeste de la furnizori. Soldul contului 409 „Furnizori . CONTABILITATEA DATORIILOR PROVENITE DIN CUMPARARI 2. e)Contul 409 „Furnizori – debitori” are functie contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul conturilor se inregistreaza avansurile acordate.3. diferentele de curs valutar de la sfarsitul exercitiului aferente datoriilor nefacturate. lucrari sau servicii.3.

datorii provenind din coumparari de imobilizari. 3) In functie de scadenta datoriilor. Fiecare din aceste credite comercial sau cambial pot fi acordate atat pentru cumparari de bunuri si servicii cat si pentru cumparari de imobilizari. se disting: datorii din cuparari pe credit comercial. . 2) In functie de natura creditelor obtinute la cumparare si de documentele care stau la baza inregistrarii acestora.PE CREDIT Datoriile din cumparari pe credit pot fi clasificate tinand seama de anumite criterii. care au un termen de plata stabilit pe baza de documente. datorii din cumparari pe credit comercial. cumparari ce nu sunt insotite de facturi ale furnizorului. datorii din cumparari pe credit cambial. se disting: datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii. astfel: 1) In functie de natura activelor cumparate pe credit. In cadrul relatiilor economice pe care clientul le are cu furnizorul se pot naste creante provenind din relatiile de cumparare. se intalnesc: datorii din cumparari pe credit comercial. cum sunt: avansuri acordate de client furnizorului. neexigibile.

Contul 409 „Furnizori – debitori” este un cont de creante fapt ce rezulta atat din denumirea contului. care circula pe principiul restituirii. care semnifica faptul ca acest cont are o functie inversa fata de conturile din grupa din care face pate. contul 409 „Furnizori – debitori”. respectiv cambial. Primele doua conturi. Contul 404 „Furnizori de imobilizari” si contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” reflecta acelasi gen de datorii rezultate din cumparari de imobilizari. pe credit comercial. cat si din ultima cifra a simbolului (cifra 9). 401 „Furnizori” si 403 „Efecte de platit” cuprind datoriile ce privin din cumparari de bunuri si servicii. contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. contul 408 „Furnizori facturi nesosite”.- ambalaje primite odata cu marfa. Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” evidentiaza datoriile neexigibile provenite din cumparari de bunuri si servicii. Datoriile din cumpararile pe credit sunt reflectate cu ajutorul conturilor din grupa 40 „Furnizori si conturi asimilate” si anume: contul 401 „Furnizori”. contul 404 „Furnizori de imobilizari”. contul 403 „Efecte de platit”. .

diferentele nefavorabile de curs valutar aferente furnizorilor neachitati la inchiderea exercitiului financiar. 404 „Furnizor de imobilizari”. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) a stocurilor achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi precum si diferentele de pret nefavorabile aferente. . 2.Conturile sintetice prezentate se detaliaza pe conturi analitice deschise pe fiecare furnizor in parte. cu ocazia evaluarii soldului in valuta precum si cele rezultate in momentul decontarii.1 CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT COMERCIAL Datoriile rezultate din cumparari pe credit comercial se evidentiaza in contabilitate cu ajutorul conturilor: 401 „Furnizori”. cont de datorii provenind din cumparari de imobilizari pe credit comercial.1. conturi a caror simbolizare este la latitudinea fiecarui agent economic. lucrarile executate sau serviciile prestate. in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi standard.3. cont ce reflecta datoriile rezultate in urma cumpararilor de bunuri si servicii pe credit comercial. Contul 401 „Furnizori” tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri.

furnizori. valoarea facturilor primite. valoarea timbrelor fiscale si postale. . in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. valoarea materiilor prime. valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti. facturate de ambalajelor achizitionate. a biletelor de tratament si odihna si a altor valori achizitionate. diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori valoarea biletelor la ordin sau a cambiilor subscrise acceptate de cu ocazia decontarii sau a evaluarii acestora la sfarsitul exercitiului financiar. marfurilor.- valoarea materialelor nestocate aprovizionate. valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu ocazia regularizari platilor cu acestia. precum si consumul de energie si apa. In debitul contului se inregistreaza: . taxa pe valoare adaugata inscrisa in facturile furnizorilor. in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite. materiilor consumabile.platile efectuate catre furnizori. furnizori. incluse pe cheltuieli.

avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea imobilizarilor facturate de furnizori. Contul 404 „Furnizori de imobilizari” tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale si necorporale. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire predate a lucrarilor executate de terti pentru realizarea acestor imobilizari. pe baza facturilor emise de locatar. furnizorului. sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut. obligatia de plata a ratelor de leasing financiar. valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. Soldul contului 401 „Furnizori” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor.- valoarea la pret de inregistrare a veniturilor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura. conform prevederilor contractuale. taxa pe valoare adaugata inscrisa in facturile furnizorilor de . imobilizari. a serviciilor prestate sau datoriile prescrise sau anulate. valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale in cazul leasingului financiar.

In debitul contului se evidentiaza: sumele achitate furnizorilor de imobilizari. Reflectarea in contabilitate a acestor datorii necesita inregistrari distincte. a) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari de bunuri si servicii pe credit comercial fata de furnizori. precum si valoarea avansurilor decontate acestora. datorii fata de furnizori. a caror exprimare valorica se realizeaza in lei. Soldul contului 404 „Furnizori de imobilizari” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari. diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari cu ocazia decontarii sau evaluarii de la sfarsitul exercitiului financiar. valoarea efectelor comerciale subscrise. valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari. a caror exprimare valorica se efectueaza in . In functie de moneda in care se evalueaza cumpararile cu factura furnizorului distingem: devize.- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului la sfarsitul exercitiului financiar. acceptate de catre furnizorii de imobilizari. cu exprimare in lei datorii fata de furnizori.

materiale de natura obiectelor de inventar. deductibila” in cazul in care evidenta sconturilor se tine la preturi standard. animale.V. implica urmatoarele inregistrari contabile achizitionarea de materii prime.A. pentru diferentele de pret in plus fata de preturile prestabilite. contul 401 „Furnizori se crediteaza si in corespondenta cu conturile de diferente de pret adecvate fiecarei categorii de stocuri achizitionate. materiale consumabile. astfel: .Acest tip de datorii. marfuri si ambalaje de la furnizori. 3028 „Alte materiale consumabile” 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 361 „Animale si pasari” 371 „Marfuri” 381 „Ambalaje” 4426 „T. in situatia in care evidenta sconturilor se realizeaza prin inventarul permanent la costuri efective de achizitie: % = 401 „Furnizori” 301 „Materii prime” 3021 „Materiale auxiliare” ………………………………………..

6028 „Cheltuieli privind alte materiale consumabile” = 401 „Furnizori” . deductibila.% 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale” 368 „Diferente de pret la animale si pasari” 378 „Diferente de pret la marfuri” 388 „Diferente de pret la ambalaje” 4428 „T. astfel: % 601 „Cheltuieli cu materiile prime” 6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare” ……………………………………….V. contul 401 „Furnizori” se crediteaza in corespondenta cu conturile de cheltuieli in care se inregistreaza consumul de stocuri si T.A.A. deductibila” - = 401 „Furnizori” in situatia in care evidenta stocurilor se realizeaza prin inventarul intermitent.V.

V. deductibila” evidentierea materiilor nestocate aprovizionate.A.V.A. deductibila” - = 401 „Furnizori” reflectarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti: % 611 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” ……………………………………… = 401 „Furnizori” . incluse direct pe cheltuieli precum si consumul de energie si apa: % 604 „Cheltuieli privind materiile nestocate” 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T.603 „Cheltuieli privind materiile de natura obiectelor de inventar” 607 „Cheltuieli privind marfurile” 608 „Cheltuieli privind ambalajele” 4426 „T.

deductibila” . fara diferente: . deductibila” - = 401 „Furnizori” primirea facturilor de la furnizori. 5328 „Alte valori” 4426 „T.V.V. a biletelor de odihna si tratament si a altor valori de la furnizori: % 5321 „Timbre fiscale si postale” ……………………………………….626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 471 „Cheltuieli inregistrate in avans” 4426 „T. in situatia in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite. facturate de furnizori: 409 „Furnizori debitori” - = 401 „Furnizori” achizitionarea timbrelor fiscale si postale.A.A.evidenta ambalajelor care circula in sistem de restituire.

care circula in sistem de restituire.408 „Furnizori – facturi nesosite” = 401 „Furnizori” .A.V.A. deductibila” - = 4428 „T. T. neexigibila” retinerea avansului acordat anterior furnizorului.A. achitarea datoriilor catre furnizori.concomitent. se poate efectua din diferite conturi de trezorerie sau imprumuturi.V. neexigibila se transforma in T.V.V.A. astfel: 401 „Furnizori” = % 5121 „Conturi la banci in lei” 5311 „Casa in lei” 5411 „Acreditive in lei” 542 „Avansuri de trezorerie” 5191 „Credite bancare pe termen scurt” - evidentierea biletelor la ordin emise si acceptate de furnizori: . din datoria totala cu ocazia regularizarii platilor cu acestia: 401 „Furnizori” = 409 „Furnizori – debitori” Identic se inregistreaza si ambalajele predate furnizorului. deductibila: 4426 „T.

Reducerile de pret pot fi incadrate in doua categorii si anume: -reduceri de natura comerciala ce se evidentiaza in momentul acordarii acestora pe baza documentelor ce le atesta. respectiv primite. . retinerea impozitului datorat si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate in procent de 6. datorita anumitor reduceri sau diminuari ce se acorda clientilor. astfel: • daca in factura initiala sunt reflectate distinct reducerile de pret acordate. nu in toate cazurile aceasta coincide cu pretul sau tariful negociat.5%: 401 „Furnizori” = % 5311 „Casa in lei” 444 „Impozitul pe venitul de natura salariilor” 4314 „Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale De sanatate” Marimea propriu-zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate.401 „Furnizori” - = 403 „Efecte de platit” reflectarea sumelor nete achitate colaboratorilor. atat vanzatorul cat si cumparatorul inregistreaza in contabilitate factura la valoarea neta comerciala. mai putin reducerile acordate. aceasta reprezentand valoarea initiala.

A.• in cazul in care dupa intocmirea facturii initiale. conform clauzelor contractuale. Colectata” .in rosu .in rosu .A. valoarea reducerilor acordate.in rosu .in rosu ~ la cumparator. atunci cand acestea se regasesc in gestiune sau cheltuieli cu stocurile. acestea se cuprind intro factura ulterioara in rosu. cand acestea au fost scazute din gestiune situatie ce implica formula contabila: % 3xx „Conturi de stocuri” 6xx „Conturi de cheltuieli” 4426 „T. ce se inregistreaza in contabilitate astfel: ~ la vanzator. genereaza formula contabila: % 667 „Cheltuieli privind sconturile = 4111 „Clienti” . deductibila” = 401 „Furnizori” . reducerile primite corecteaza valoarea stocurilor.V.V.in rosu .in rosu -reducerile de natura financiara. care se evidentiaza distinct in contabilitate astfel: ~ la vanzator valoarea reducerilor acordate pentru livrari efectuate in acelasi exercitiu implica formula contabila: 4111 „Clienti” = % 7xx „Conturi de venituri” 4427 „T. vanzatorul acorda clientului reduceri de pret.

In contabilitatea unitatilor patrimoniale evaluarea si inregistrarea trebuie sa se efectueze in moneda nationala.V. Datoriile se evidentiaza pe baza facturilor primite de la furnizorii externi.V. in devize. in care bunurile sau serviciile cumparate sunt exprimate valoric. devizele se transforma in lei.A. Pentru aceasta.A. . este in general aceeasi ca in situatia cumpararilor de la furnizorii interni. colectata” ~ la cumparator. de la data primirii bunurilor. iar in locul conturilor de trezorerie in lei se utilizeaza conturile corespunzatoare de trezorerie in devize. executarii lucrarilor sau prestarii de servicii. cu deosebire ca apar unele inregistrari specifice privind diferentele de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori cu ocazia decontarii sau a evaluarii de la sfarsitul exercitiului financiar. pe baza cursului valutara al leului. adica in lei. valoarea reducerilor primite implica formula contabila: 401 „Furnizori” = % 767 „Venituri din sconturi obtinute” 4426 „T. deductibila” b) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari de bunuri si servicii pe credit comercial fata de furnizori cu exprimare in valuta Corespondenta contului 401 „Furnizori”. in acest caz.acordate” 4427 „T. cu exprimare in lei.

respectiv: achitarea datoriei catre un furnizor extern in situatia in care cursul leului creste (diferenta de curs favorabila): 401 „Furnizori” = % 5124 „Conturi la banci in valuta” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - achitarea datoriei catre un furnizor extern. necesita operatii specifice. Aceste diferente se evidentiaza ca venituri financiare sau ca si cheltuieli financiare.Cursul valutar poate sa oscileze de la o zi la alta si de aceea la data achitarii datoriilor pot sa apara diferente de curs valutar. iar din compararea acestor valori cu valorile contabile ale datoriilor evaluate pe baza cursului valutar de la data inregistrarii in contabilitate apar diferentele de curs valutar. La inchiderea exercitiului financiar. in situatia in care cursul leului creste sau nefavorabile cand cursul leului scade. in vederea reflectarii fidele a patrimoniului toate datoriile in valuta sunt inventariate si evaluate pe baza cursului valutar al zilei. in cazul in care cursul leului scade (diferenta de curs nefavorabila): % = 5124 „Conturi la banci in valuta” . Diferentele constatate cu ocazia decontarii sau a evaluarii datoriilor in devize de la sfarsitul exercitiului financiar.

deductibila”. in functie de modalitatea de plata.V. la inchiderea exercitiului financiar ca urmare a scaderii cursului valutar: 401 „Furnizori” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” Evidenta obligatiilor rezultate din cumpararile de imobilizari pe credit comercial se realizeaza cu ajutorul contului 404 „Furnizori de imobilizari”.401 „Furnizori” 665 „Cheltuieli din diferente de Curs valutar” reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar.A. la inchiderea exercitiului financiar ca urmare a cresterii cursului valutar: 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 401 „Furnizori” evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar. aferente furnizorilor neachitati. aferente furnizorilor neachitati. sau ca urmare a biletelor de ordin emise de client . Contul 404 „Furnizori de imobilizari” se debiteaza in corespondenta cu creditul conturilor de trezorerie sau imprumuturi bancare pentru investitii. corporale si in curs. in functie de natura imobilizarilor achizitionate la care se mai adauga si contul 4426 „T. care se crediteaza in corespondenta cu debitul conturilor de imobilizari necorporale.

In functie de clauzele ce le contin acestea se pot clasifica in: cambiile propriu-zise. In aceasta situatie pentru inregistrarea cumpararilor este necesara transformarea devizelor in lei. respectiv favorabile.si acceptate de furnizor prin creditul contului 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” Imobilizarile pot fi achizitionate de la furnizori externi.1. trate. La data achitarii datoriilor ca urmare a evolutiei cursului valutar pot sa apara diferente favorabile sau nefavorabile acre afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare. . Reducerile de pret de natura comerciala sau de natura financiara pe care le poate acorda furnizorul sunt practicabile si la cumpararile de imobilizari.3. 2. De asemenea diferentele rezultate la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii datoriilor in devize influenteaza cheltuielile sau veniturile financiare dupa cum acestea sunt nefavorabile. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT CAMBIAL In practica economica este cunoscut conceptul de „efecte comerciale” in care sunt cuprinse in general cambiile. exprimarea valorica din facturi este facuta in devize.2. in cazul in care. bilete la ordin.

in functie de natura activelor cumparate. .In relatiile de creditare din cadrul procesului de vanzare cumparare. adica cele acceptate de furnizor. in mod neconditionat. Din inscris trebuie sa rezulte data la care se va achita datoria si localitatea . Creditul cambial reprezinta creditul care la baza o cambie. situatia in care clientul poate sa-si ia angajamentul de plata a datoriei la o data ulterioara. Biletul la ordin este un angajament al clientului prin care acesta se obliga sa achite o anumita datorie din cumparari. respectiv un bilet la ordin. forma de cambie cea mai adecvata si utilizata o constituie biletul la ordin. respectiv biletele la ordin emise de client. Delimitarea informatiilor privind datoriile pe credit cambial. efecte de incasat. respectiv: contul 403 „Efecte de platit”. Efectele comerciale se impart in: efecte de platit. respectiv un instrument de creditare. Biletul la ordin constituie instrumentul de anulare a platii unei datorii. implica utilizarea de conturi. efecte de primit. Biletul la ordin poate sa fie emis in situatia in care clientul nu dispune de lichiditati pentru achitarea datoriei sau daca utilizarea sa reprezinta o clauza contractuala. Aceasta va deveni instrument financiar daca este acceptat de furnizor.

respectiv a cambiilor sau a biletelor la ordin emise de client. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: .- contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. rezultate din evaluarea soldului in valuta a obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale. datorii pentru care au fost emise bilete le ordin. acceptate de furnizor. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. Contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” tine evidenta datoriilor provenind din cumparari de imobilizari. evaluate pe baza cursului valutar la acea data. pentru datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii. Soldul contului 403 „Efecte de platit” este creditor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit. Contul 403 efecte de platit tine evidenta obligatiilor pe baza de efecte comerciale. diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize. In debitul contului se inregistreaza: platile efectuate la scadenta pe baza efectelor comerciale. acceptate de furnizor. diferentele de curs valutar favorabile aferente efectelor de plata neachitare la inchiderea exercitiului. diferentele nefavorabile de curs valutar de la inchiderea exercitiului financiar.

- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. Soldul contului 403 „Efecte de platit pentru imobilizari” este creditor si reprezinta valoarea efectelor comerciale pentru imobilizari de platit. acceptate de furnizor: . diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize. acceptate de furnizor: 401 „Furnizori” - = 403 „Efecte de platit” evidentierea biletelor la ordin emise pentru cumpararile de imobilizari. Operatii economice privind datoriile din cumparari pe credit cambial Datoriile provenite din cumparari pe credit cambial implica in contabilitate urmatoarele inregistrari: reflectarea biletelor la ordin emise pentru cumparari de bunuri si servicii. evaluate pe baza cursului valutar la acea data. diferentele de curs valutar favorabile aferente efectelor de plata neachitare la inchiderea exercitiului. In debitul contului se inregistreaza: platile efectuate la scadenta pe baza efectelor comerciale. rezultate din evaluarea soldului in valuta a obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale. diferentele nefavorabile de curs valutar de la inchiderea exercitiului financiar.

Aceste diferente de curs valutar genereaza pentru cumpararile de bunuri si servicii. In momentul achitarii datorie pot sa apara diferente de curs valutar favorabile sau nefavorabile ca urmare a evolutiei cursului valutar intre data inregistrarii si data achitarii ce afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare.404 „Furnizori de imobilizari” = 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” - efectuarea platilor la scadenta pe baza de efecte comerciale din contul de disponibil de la banca in lei: % 403 „Efecte de platit” 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” = 5121 „Conturi la banci in lei” Biletele la ordin pot fi emise si pentru datorii in devize fata de furnizorii externi sau interni. caz in care la inregistrarea in contabilitate este necesara evaluarea in lei. pe baza cursului valutar. diferente ce pot rezulta si la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii soldului datoriilor in devize ce urmeaza sa fie decontate pe baza de efecte comerciale. urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea diferentelor favorabile constatate cu ocazia achitarii la scadenta a datoriilor pe baza de efecte comerciale: 403 „Efecte de platit” = % .

5124 „Conturi la banci in valuta” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” evidentierea diferentelor nefavorabile aferente datoriilor in devize cu ocazia achitarii acestora pe baza de efecte comerciale: % 403 „Efecte de platit” 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 5124 „Conturi la banci in valuta” inregistrarea diferentelor favorabile de la finele exercitiului financiar rezultate in urma evaluarii efectelor comerciale de platit in devize: 403 „Efecte de platit” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” financiar: reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului efectelor comerciale de platit in valuta la sfarsitul exercitiului 665 „Cheltuieli din diferente de curs = 403 „Efecte de platit” valutar” .

respectiv la data intocmirii bilantului contabil este obligatoriu ca bunurile in cauza sa fie receptionate sui inregistrate.2. a consumului de gaze naturale sau a serviciilor telefonice ce se factureaza. de regula.3. iar unele servicii prin natura lor se factureaza cu un anumit decalaj de timp. CONTABILITATEA DIN DATORIILOR PE NEEXIGIBILE CREDIT CUMPARARI In practica societatilor comerciale se intalnesc situatii cand unele bunuri sosesc de la furnizori fara factura. La inchiderea exercitiului. Intrarea trebuie evidentiata si atunci cand bunurile respective sunt eliberate in consum sau vandute. deoarece figureaza la inventar. ce deosebirea ca in locul contului 403 „Efecte d platit” se utilizeaza contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. 2. cu un decalaj de o luna. . acestea comporta aceleasi inregistrari ca in cazul datoriilor provenind din cumparari de bunuri si servicii. in cursul exercitiului financiar se poate intampla ca bunurile materiale primite sa nu se receptioneze si sa nu se inregistreze pana la primirea facturii. Asa este cazul consumului de energie electrica si termica. De asemenea.Referitor la efectele comerciale emise de client si acceptate de furnizor pentru datorii provenind din cumparari de imobilizari in valuta.

In debitul contului se inregistreaza: valoarea facturilor sosite. se evalueaza pe baza datelor din contracte sau pe baza documentelor insotitoare. Contul 408 „Furnizori-facturi nesosite” are functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea bunurilor aprovizionate. pentru care nu s-au primit facturi. din cumparari de bunuri si servicii se realizeaza cu contul 408 „Furnizori-facturi nesosite”. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru achizitionarile de bunuri. diferentele nefavorabile de curs valutar reflectate la inchiderea exercitiului aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile.In aceste cazuri ele se receptioneaza. diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului. a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori. pentru care nu s-au primit facturi. Operatii economice privind datoriile neexigibile din cumparari pe credit . Soldul contului 408 „Furnizori-facturi nesosite” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi. aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile. lucrari executate si servicii prestate. Contabilitatea decontarilor neexigibile. iar apoi se reflecta in contabilitate ca o datorie exigibila.

a activelor circulante materiale: % 301 „Materii prime” 3021 „Materiale auxiliare” ……………………………………… 3028 „Alte materiale consumabile” 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 361 „Animale si pasari” 371 „Marfuri” 381 „Ambalaje” 4428 „T.V.A.Datoriile neexigibile din cumparari pe credit implica urmatoarele inregistrari contabile: primirea fara factura de la furnizori. neexigibila” - = 408 „Furnizori-facturi nesosite” evidentierea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori pentru care nu au sosit facturile: % 604 „Cheltuieli privind materialele = 408 „Furnizori-facturi nesosite” .

nestocate” 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 611 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” ………………………………………. 626 „Cheltuieli postale si taxele de telecomunicatii” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4428 „T.V.A. neexigibila” Cazurile in care bunurile se primesc fara factura sunt mai putin frecvente, insa cumpararile de servicii ce se factureaza cu un anumit decalaj in timp se intalnesc de regula in fiecare luna. Dupa primire facturilor, in perioada urmatoare, datoria neexigibila se transforma in datorie exigibila. In acelasi timp T.V.A. neexigibila devine deductibila. primirea facturii de la furnizori, fara diferente:

408 „Furnizori-facturi nesosite”

= 401 „Furnizori”

- concomitent, T.V.A. neexigibila devine deductibila:

4426 „T.V.A. deductibila”

= 4428 „T.V.A. neexigibila”

In cazul in care apar diferente in plus intre factura sosita si situatia initiala, acestea se reflecta, ca intrarile obisnuite. Cand datoria neexigibila, inregistrata in cursul exercitiului se refera la cumparari de la furnizori externi sau interni cu exprimare in devize, atunci se evidentiaza diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar, astfel: reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la

inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturi:

665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” facturi:

= 408 „Furnizori-facturi nesosite”

evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar existente la finele

exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit

408 „Furnizori-facturi nesosite”

= 765 „Venituri din diferente de curs valutar”

2.3.3.

CONTABILITATEA SI A

AVANSURILOR DE

ACORDATE RESTITUIT

AMBALAJELOR

In anumite cazuri, stabilite de regula prin contracte, clientul acorda furnizorului avansuri banesti, in vederea livrarii unor bunuri, a executarii de lucrari sau prestarii de servicii, luand nastere astfel o creanta fata de furnizor care devine debitor. O situatie asemanatoare se intalneste si in cazul in care clientului i se factureaza o data cu bunurile cumparate si ambalajele, care circula in sistem de restituire, cum ar fi: sticlele, borcanele, navetele, sacii si alte ambalaje de aceasta natura. Contabilitatea creantelor din avansurile acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii executari de lucrari, precum si din ambalajele de restituit se realizeaza cu ajutorul contului 409 „Furnizori-debitori”, care are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor achitate in contul unor livrari de bunuri de

natura stocurilor, prestari de servicii sau executari de lucrari; furnizori; diferente favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate de

exercitiului, aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor.

retinute in stoc. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire.In creditul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor. deductibila” = 5121 „Conturi la banci in lei” . nerestituite furnizorilor. nedecontate.A. pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii si executari de lucrari: % 409 „Furnizori-debitori” 4426 „T. Operatii economice privind avansurile acordate si ambalaje de restituit Inregistrarile contabile referitoare la avansurile acordate si ambalajele de restituit sunt: achitarea din contul de disponibil de la banca in lai a unor avansuri ocazionale furnizorilor. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire inapoiate furnizorilor.V. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor la decontarea acestora sau la inchiderea exercitiului financiar. precum si valoarea ambalajelor degradate. Soldul contului 409 „Furnizori-debitori” este debitor si reprezinta avansurile acordate furnizorilor. lucrarilor sau serviciilor.

. acordarea unor avansuri furnizorilor in numerar sau din contul de disponibil de la banca.V.A.V. creanta ce este consemnata in factura sau alt document legal ce se intocmeste pentru efectuarea propriu-zisa a operatiilor in cauza.A. executarilor de lucrari si prestarilor de servicii ulterioare se calculeaza si se inregistreaza T. iar furnizori sunt obligati sa emita facturi in termen de trei zile de la data inregistrari sumelor. nu se calculeaza T. pe baza de cerere acordata de organul fiscal.Pentru avansurile ocazionale aferente livrarilor de bunuri.A.V. deductibila” achitarea avansului: = 401 „Furnizori” 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” In cazul avansurilor care se acorda in mod continuu pentru livrari de bunuri si prestari de servicii ulterioare. exigibilitatea intervenind la data stabilirii debitului clientului.. in lei si in valuta: 409 „Furnizori-debitori” = % . In situatia in care avansurile acordate au la baza factura fiscala emisa de catre furnizor se efectueaza inregistrarile: reflectarea avansului ce se va acorda: % 409 „Furnizori-debitori” 4426 „T.

: % 401 „Furnizori” 4426 „T. aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor: . aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor.A. cu ocazia evaluarii acestora: 409 „Furnizori-debitori” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - reflectarea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la inchiderea exercitiului.V. deductibila” - = 409 „Furnizori .5121 „Conturi la banci in lei” 5124 „Conturi la banci in valuta” 5311 „Casa in lei” 5314 „Casa in valuta” regularizarea avansurilor continue cu furnizorii.T.A. la primirea bunurilor executarea lucrarilor sau prestarea serviciului: 401 „Furnizori” - = 409 „Furnizori-debitori” regularizarea cu furnizorii a avansurilor ocazionale pentru care s-a calculat si inregistrat T.A.datoria totala .V.V.debitori” .avans inregistrat . evidentierea valorii diferentelor favorabile de curs valutar existente la inchiderea exercitiului.

precum si degradarile suferite de ambalaje: % 401 „Furnizori” 608 „Cheltuieli privind ambalajele” - = 409 „Furnizori-debitori” se evidentiaza valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire.665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 409 „Furnizori-debitori” reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize. retinute in stoc: . acordate furnizorilor. facturate de furnizori: 409 „Furnizori-debitori” - = 401 „Furnizori” se reflecta valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. cu ocazia decontarii lor: 401 „Furnizori” = % 409 „Furnizori-debitori” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - inregistrarea valorii ambalajelor care circula in sistem de restituire. inapoiate furnizorilor. nerestituite furnizorilor.

Cea mai mare parte a creantelor agentilor economici sunt legate direct de exploatare.381 „Ambalaje” = 409 „Furnizori-debitori” CAP III. . respectiv realizari lucrarilor si a serviciilor si au in contrapartida venituri din exploatare. adica din acel domeniu care face obiectul principal al functionarii lor. Creantele fata de clienti rezulta ca urmare a vanzarii productiei. NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND CREANTELE UNITATII Relatiile unitatilor patrimoniale cu alte persoane juridice si fizice.1. ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU CLIENTII 3. conduc la creante si datori.

cel mai adesea sconturile de decontare se acorda a posterior printr-o factura de reducere. respectiv in momentul realizari lucrarilor sau prestatiilor de servicii. . sigure. Pe baza facturii. la care se va adauga si TVA. In situatia in care se acorda clientilor si reduceri financiare. Creantele devin certe. la cursul de schimb in vigoare la data efectuari operatiunilor. scontul acordat inregistrandu-se separat ca si o cheltuiala financiara. In cazul in care se acorda reduceri comerciale. moment care corespunde cu facturarea.Creantele intreprinderii fata de clienti ei isi au izvorul in schimbul de consimtamant concretizat intr-o comanda ferma din partea clientului si acceptata de catre producator sau avand ca baza contractele incheiate. cu perioada de decontare mai mica de un an. Diferentele de curs valutar. Creantele in devize se inregistreaza in contabilitate in lei. creantele se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare in patrimoniu care corespunde cu valoarea lor nominala. valoarea nominala este data de netul comercial. adica cu totalul de plata adica valoarea sau pretul negociat plus TVA care se va aplica doar operatiilor supuse impozitari. se inregistreaza ca si venituri sau cheltuieli financiare. Scontul va reduce valoarea creantei initiale printr-o inregistrare ulterioara. intre data inregistrari creantelor in devize si data incasari lor. valoarea nominala a creantei este data tot de netul comercial. in momentul transferului de proprietate pentru vanzari si in momentul realizarii lor pentru lucrari si servicii. in momentul livrari bunurilor. Dupa perioada de timp la care se refera. creantele si datoriile se impart in: • creante pe termen scurt . Transferul de proprietate se produce. deci. dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile.

cu o perioada de decontare mai mare de 5 ani. valoarea de inventar sau valoarea bilantiera. Evaluarea de inventar presupune evaluarea creantelor la valoarea care se stabileste dupa valoarea de utilitate. . debitori incerti. care mai sunt denumite si creante in afara grupului de exploatare. creante pe termen lung. creante din gestiunea titlurilor de plasament si alte titluri de valori reprezentand componente ale trezoreriei. in functie de loc si de preturile actualizate. vor fi evidentiate in contabilitate in conturile de cheltuieli pentru diferentele nefavorabile. creante din decontari in cadrul grupului si cu asociatii. Eventualele diferente ce apar in timpul incasari creantelor. Pentru evaluarea creantelor se folosesc trei metode sau reguli in functie de factorul timp la care se refera. care au in contrapartida veniturile din exploatare si conturile fara incidenta asupra contului de rezultate si cuprind: creante comercial.• • creante pe termen mijlociu.: valoarea de inscriere cu ocazia intrari in patrimoniu a creantei la valoarea curenta sau contabila. Pentru inregistrarea creantelor se folosesc conturi din clasa 4 „ Conturi de terti” din care face parte si grupa de conturi: 41 „Clienti si conturi asimilate”. cu o perioada de decontare intre 1-5 Ani. Creantele pe termen scurt sunt generate de desfasurarea activitati de exploatare si creantele asimilate. Valoarea de inventar a creantelor tine seama de posibilitatile concrete de incasare si pot exista clienti in litigiu. Creantele pe termen lung si mijlociu se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare. respectiv in conturile de venituri pentru diferentele favorabile. ale caror posibilitati de incasare sunt incerte.

Aici se incadreaza clientii si conturile asimilate: 411 „Clienti” 413 „Efecte de primit de la clienti” 418 „Clienti-facturi de intocmit” 419 „Clienti-creditori” . materiale). marfuri. Aceste diferente la inceputului exercitiului urmator se vor relua. La creantele exprimate in valuta. Daca sa constituit provizionul la valoarea curenta atunci se va deduce provizionul. Diferentele de curs valutar se vor inregistra folosind conturile de diferente de conversie de activ si de pasiv. putem avea trei situati: inregistra Valoarea de inventar este sub valoarea contabila Suntem nevoiti sa Egalitate Valoarea de inventar depaseste valoarea contabila. Creantele comerciale sunt determinate de vanzarile de bunuri (produse.Daca comparam valoarea de inventar cu valoarea contabila. atunci cand apare o pierdere probabila. dar potrivit principiului prudentei desi putem incasa mai mult aceasta diferenta nu o vom crem un provizion pentru depreciere. Creantele sunt inregistrate in contabilitate la valoarea lor nominala si din prudenta se constituie un provizion pentru depreciere. Evaluarea bilantiera se face cu respectarea principiului fidelitati. evaluarea de bilant se face la cursul valutar existent. de prestari de servicii si de executarea de lucrarii catre terti.

Cecul este un inscris solemn prin care o persoana numita tragator (platitor) in baza unui depozit de bani constituit in prealabil la banca devenita astfel tras. trate . cec-uri si alte efecte comerciale primite de la clienti in contul creantelor. o suma de bani. dispune unui debitor al sau (tras) sa plateasca o suma de bani unei alte persoane ( a treia) in calitate de beneficiar. aceluia pe care cambia il desemneaza. intervenind astfel trei parti. in calitate de beneficiar. Ele reprezinta forme de credit comercial acordat de unitatile patrimoniale tertilor si instrumente de plata. da ordin sa se plateasca la o anumita data sau la prezentare o suma determinata unei terte persoane. la data si locul indicat. la data si in locul stabilit o suma de bani . Sunt cecuri ca . bilete la ordin. waranturi.Efectele comerciale de primit reprezinta drepturile de creanta stabilite pe baza de cambii. Cambia este titlul de credit in temeiul caruia o persoana (emitentul) se obliga sa plateasca neconditionat sau dispune sa se plateasca neconditionat de catre o alta persoana. Cambia este de doua feluri: 1) Biletul la ordin este o cambie eliberata de catre un debitor (tras) unui creditor (tragatorul) prin care debitorul (trasul) se obliga sa plateasca neconditionat creditorului (tragatorului) intr-un anumit loc si la o anumita data o suma de bani. se obliga Debitorul (trasul) -----------------> Creditorului(tragatorului) sa plateasca neconditionat 2) Trata este o cambie prin care o persoana fizica sau juridica in calitate de creditor (tragator).

Daca un client emite un bilet la ordin in care se stabileste „ Platiti suma de la data de persoanei”. ordinul neconditionat de a plati o suma determinata inclusa in textul tiparit al formularului de CEC. fata de creditor. Precum in cazul celorlalte instrumente de plata. a documentului a obligatiei de plata a noului debitor. trasul este acela care efectueaza plata iar beneficiarul este persoana in favoarea careia se efectueaza plata. tragatorul fiind acela care garanteaza plata. cecuri de decontare in numerar a banilor de la banca. Daca acesta are nevoie de bani mai repede decat data stabilita prin ordinul de plata il va putea folosi ca instrument de plata daca face andosarea ordinului de plata. semnatura aceluia care emite cecul. cecuri din carnetele cu limita de suma ca instrument de decontare. In acest caz: tragatorul este persoana care dispune plata. legate de circulatia lor. Avalizarea reprezinta garantia inscrisa pe cambie sau in afara acesteia de catre o persoana fizica sau juridica care se angajaza sa achite contravaloarea tranzactiei in cazul in care nici unul din ceilalti debitori nu o face. numele aceluia care trebuie sa plateasca prin denumirea banci pe fiecare CEC. cecul cuprinde urmatoarele elemente: denumirea de CEC. inscrisa in textul titlului. prin care garanteaza efectuarea unei plati. Pana la scadenta efectelor comerciale putand interveni operatiuni de andosare si avalizare. Daca nu efectueaza plata nu poate ridica marfa. cecuri de calatorie si altele. alaturi de biletul la ordin si trata. indicarea datei si a locului unde a fost emis cecul. Dar pentru aceasta este necesar sa existe o garantie a platii datoriei noului debitor catre creditor si se face avalizarea. Warantul este recipisa primita de catre posesorul unei marfi depusa intr-un depozit.efecte comerciale. Andosarea sau girarea reprezinta scrierea pe versoul titlului de valoare. Deci persoana . indicarea locului unde se efectueaza plata – locul desemnat alaturi de numele trasului.

executari de lucrari si prestari de servicii. Decontarea efectelor comerciale se poate face prin incasarea contravalori lor de catre beneficiar direct de la client sau prin intermediul unei banci. pagube materiale create de terti si alte creante de orice fel nelegate de activitatea de exploatare propriu – zisa sunt asimilate activitatilor financiare sau extraordinare si sunt inregistrate in contabilitate in categoria „ Debitorilor diversi” sau anulari efectelor.Aigo Unde Aigo = Scont + Comisionul variabil admisibil scontului In cadrul decontari efectelor comerciale poate interveni si situatia in care clientul plateste datoria inainte de scadenta. in care caz se suporta o taxa de scont pentru serviciile bancare. Avalizarea se poate face o singura data iar andosarea de cate ori este posibil. Creantele din reclamatii.care a avalizat cambia garanteaza pana la scadenta . iar furnizorul ii acorda un comision pentru incasarea mai devreme a creantei. retinand scontul dupa relatia: Valoarea scontata = Valoarea nominala. Avansurile acordate furnizorilor reprezinta sumele platite acestora de catre clienti inainte de derularea tranzactiilor pentru livrari de bunuri. In acest caz bancherul cumpara efectele remitentului si plateste acestuia imediat suma cuvenita valoarea scontata. Tragatorul . beneficiarul initial contabilizeaza . Pentru tras datoria inregistrata in conturile Furnizori Efecte de plata nu poate fi modificata prin andosari si nici o inregistrare nu se face inaintea decontari la scadenta andosarea.

materiale. Se debiteaza cu valoarea la pret de vanzare a bunurilor livrate si serviciilor prestate. 4111 „Clienti”. a)Contul 411. 413 „Efecte de primit de la clienti”. 419 „Clienti-creditori”. In debitul contului se inregistreaza: . semifabricate. Este un cont de activ.3. marfuri etc . Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti. materialelor marfurilor etc.2. lucrari executate si servicii prestate pe baza de facturi. se tine cu ajutorul conturilor din grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”. 411 „Clienti”. semifabricatele . ORGANIZAREA CONTABILITATII CREANTELOR Evidenta sumelor datorate de clienti interni si externi pentru livrari de produse. Grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”.1’’Clienti” este un cont de activ tine evidenta decontarilor cu clienti interni si externi pentru produsele. 418 „Clienti-facturi de intocmit”. sumele platite de acestia ca acont sau decontate si cele ramase de plata. Soldul contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti. precum si taxa pe valoare adaugata aferenta.lucrari executate sau prestari de servicii. vandute. 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”.

703 „Venituri din vanzarea produselor reziduale”. prin creditul contului 754 „Venituri din creante reactivate si debitori diversi”. lucrarilor executate si serviciilor prestate.- pretul de vanzare al marfurilor. 704 „Venituri din lucrari executate si servicii prestate”. cu diferente favorabile de curs valutar. contravaloarea creantelor reactivate. 4427 „ TVA colectata”. 705 „ Venituri din studii si cercetari”. chiri”. produselor. aferent creantelor exprimate in devize. locatii de gestiune. 707 „ Venituri din vanzarea de marfuri”. 702 „Venituri din vanzarea semifabricatelor”. semifabricatelor etc. . 706 „ Venituri din redevente. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. prin creditul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” la sfarsitul exercitiului. valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate anterior si care abia acum se factureaza. 4428 „TVA neexigibila” . livrate. la care se adauga TVA colectata aferenta prin creditul conturilor : 701 ”Venituri din vanzarea produselor finite”.pentru livrarile cu plata in rate. 708 „ Venituri din activitati diverse”. rezultate in urma cresteri cursului valutar.

diferente nefavorabile de curs valutar stabilite la inchiderea exercitiului.- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor. prin creditul contului 419 „Clienti-creditori”. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin creditul conturilor: 512 „Conturi curente la banci”. decontate pe seama avansurilor primite de la clienti prin debitul contului 419 „Clienti-creditori”. prin debitul contului 413 „Efecte de primit”. contravaloarea bunurilor livrate. aferente creantelor exprimate in devize. dubiosi sau cu care unitatea se afla in litigiu. prin debitul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. reluarea la inceputul exercitiului a sumelor inregistrate in exercitiul precedent ca diferente favorabile de curs valutar . prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. . sume datorate de clienti rau platnici . 531 „Casa”. prin debitul contului 765 „ Venituri din diferente de curs valutar”. contravaloarea efectelor comerciale acceptate si preluate in contul livrarilor sau prestatiilor facute. In creditul contului se inregistreaza: valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor . diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia incasari creantelor exprimate in devize. a lucrarilor executate si a serviciilor prestate.

dar a caror valoare este bine determinata. diferentele favorabile de curs valutar constatate la inchiderea exercitiului. Se crediteaza cu valoarea facturilor intocmite catre clienti. prin debitul contului 667 „ Cheltuieli privind sconturile acordate”. . trebuiesc facute eventualele regularizari care sa tina cont intre decalajele existente intre livrari si facturari. In mod obisnuit livrarea este insotita de factura. pentru care nu sau intocmit facturi . aferente exercitiului financiar in curs. pentru care nu s-au intocmit facturi . prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar” cont de pasiv. b)Contul 418 „Clienti-facturi de intocmit” evidentiaza livrarile de bunuri. Este un cont de activ. pentru care nu s-au intocmit facturi. dar nu este tot timpul asa fiind si unele exceptii. inclusiv TVA aferenta . aferente creantelor in devize pentru care nu s-au intocmit facturi. Soldul contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti. pentru care nu s-au intocmit facturi.- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire . inclusiv taxa pe valoare adaugata. In debitul contului se inregistreaza contravaloarea bunurilor livrate . De acea . reprezinta venituri ale perioadei in care s-au facut aceste livrari si trebuie inregistrate la creante intrun cont distinct 418 „Clienti-facturi de intocmit” care este un cont de activ. Livrarile efectuate sau lucrarile executate si serviciile prestate . prestarile de servicii sau executarile de lucrari. deci creante fata de acestia neincasate inca. Se debiteaza cu valoarea livrarilor catre clienti. a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate catre clienti aferente exercitiului in curs. inclusiv taxa pe valoare adaugata aferenta. prin debitul contului 419 „Clienti-creditori”. inclusiv TVA aferenta. valoarea sconturilor acordate clientilor. primite de la clienti .

In creditul contului se inregistreaza: diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia facturari. Este un cont de activ. deci inclusiv cu cota ei de T.A. adica incasarea lor in parte sau in totalitate este indoielnica. diferente nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize. acestea se vor transfera din contul 4111 „Clienti ” in contul 4118 „ Clienti incerti sau in litigiu ”. Se debiteaza cu sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate. ne facturate pana la inchiderea exercitiului financiar. c)Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” tine evidenta drepturilor de creanta stabilita pe baza de efecte comerciale.V. . prin debitul contului 765 „ Venituri din diferente de curs valutar” cont de activ. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit. tinand cont de situatia financiara nesatisfacatoare a debitorului. a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate pentru care nu s-au intocmit facturi. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. Creanta se va transfera cu nivelul ei total. Soldul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” este debitor si reprezinta valoarea bunurilor livrate . Se crediteaza cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti si cu sumele primite de la clienti prin conturile curente. exercitiului ca anumite creante fata de anumiti clienti devin dubioase sau incerte. Daca se constata la sfarsitul. In debitul contului se inregistreaza: acceptarea unor efecte comerciale prezentate de clienti la plata prin creditul contului 403 „Efecte de platit”.

respectiv la avalizarea cambiilor si a biletelor la ordin. . d)Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” tine evidenta clientilor incerti. prestatiilor efectuate sau a lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici. rau platnici dubiosi sau aflati in litigiu. In debitul contului se inregistreaza: contravaloarea creantelor fata de clienti care se dovedesc rau platnici . Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti incerti sau in litigiu sau cu sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderi din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu. sau cu care unitatea este in litigiu. incerti sau in litigiu. preluate in acest cont prin creditul contului 4111 „Clienti”. Soldul contului 413 „Efecte de primit de la clienti” este debitor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit. dubiosi. sumele incasate de la clienti prin contul curent. In creditul contului se inregistreaza: efectele comerciale primite de la clienti . Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de clienti incerti sau in litigiu. inclusiv taxa pe valoare adaugata aferenta. Este un cont de activ. - diferente nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului. Se debiteaza cu valoarea bunurilor livrate. - diferentele nefavorabile de curs valutar la lichidarea efectelor de primit in devize.- diferentele favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului. dubiosi . incerti.

- diferente favorabile de curs valutar intre valoarea de intrare si cea de la sfarsitul exercitiului . aferente creantelor incerte in valuta .A. aferente creantelor incerte sau in litigiu.V. diferente de curs valutar nefavorabile rezultate ca urmare a incasari unor creante in devize. prin debitul conturilor : 5121 „ Conturi la banci in lei”. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. a fost inregistrata la 4427 in momentul facturari si a fost decontata bugetului de stat in luna respectiva. colectata”. ce figurau ca incerte sau litigioase.A.A. colectata” deoarece T.V. prin creditul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. . la constatarea pierderi creantei se va diminua obligatia fata de buget prin debitarea contului 4427 „T. exprimate in devize . diferente nefavorabile de curs valutar. 4427 „T. 531 „Casa”. rezultate la inchiderea exercitiului. 5124 „ Conturi la banci in devize”. creante ce se constata a fi definitiv nerecuperabile . In creditul contului se inregistreaza: sume recuperate incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clienti incerti sau in litigiu. scoase din activ prin debitul conturilor: 654 „ Pierderi din creante”.V. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”.

Nivelul acestui provizion se va stabili fara a lua in calcul T.Soldul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti dubiosi. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti reprezentand avansurile pentru livrari de bunuri. Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate clientilor In creditul contului se inregistreaza: sumele incasate de la clienti. executari sau prestari viitoare. pe seama facturari livrarilor sau prestatiilor ulterioare. urmand a se incasa doar diferenta intre nivelul total al facturari si avansul sau acontul deja primit. provizionul constituit se va reflecta in contabilitate cu ajutorul contului 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti” e)Contul 419 „Clienti – creditori” este un cont de pasiv care exprima obligatiile unitatilor patrimoniale fata de clienti lor pentru avansurile sau aconturile incasate de la acestia. sub forma de avansuri sau de aconturi pentru livrari. aplicand principiul prudentei. Concomitent cu constatarea caracterului incert al creantei si transferarea ei in contul 4118. cu suma probabila a pierderilor. incerti sau cu care unitatea patrimoniala se afla in litigiu.V. prin debitul conturilor care arata modalitatea de incasare: 512 „Conturi curente la banci” si 531 „Casa”. . se va proceda la constituirea unui provizion pentru deprecierea creantelor. prestari de servicii sau executari de lucrari si se debiteaza cu decontarea avansurilor incasate de la clienti.A. Acestia se vor lichida apoi prin decontarea lor. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor prin debitul contului 4111 „Clienti”. si se va aprecia pentru fiecare creanta in parte tinand cont de circumstante.

3. CONTABILITATEA DIN CREANTELOR VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT . facturate acestora. prin contul 765 „Venituri din diferentele de curs valutar”. la inchiderea exercitiului. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire primite de la clienti. valoarea ambalajelor care circula in sistem de redistribuire nerestituite de clienti. Soldul contului 419 „Clienti-creditori” este creditor reprezinta datoriile unitatii fata de clienti pentru avansurile sau aconturile primite si nedecontate inca. diferentele favorabile de curs valutar constatate cu ocazia decontarii avansurilor in devize. decontate clientilor pe seama livrarilor de bunuri.- diferentele nefavorabile de curs valutar. aferente avansurilor primite in devize si nedecontate inca.3. prin creditul contului 4111 „Clienti”. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin contul 708 „Venituri din activitati diverse”. prin creditul contului 4111 „Clienti”. In debitul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor sau aconturilor primite. a prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari.

care cuprinde conturi sintetice de gradul I. contul 413 „Efecte de primit de la clienti”.3. . operationale. astfel: In functie de natura creditelor acordate de furnizor. contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”. Contabilitatea creantelor din vanzari de bunuri si servicii se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”. se intalnesc: creante din vanzari pe credit comercial. in raport de natura creditelor acordate de furnizor cu ocazia vanzarii si de exigibilitatea acestora. astfel: contul 411 „Clienti”. pe feluri de creante.3.1. creante al caror termen de exigibilitate a expirat. se intalnesc: creante neexigibile pentru care nu au fost emise facturi. creante din vanzari pe credit cambial. STRUCTURA VANZARI PE CREDIT CREANTELOR DIN DE BUNURI SI SERVICII Structura creantelor din vanzari de bunuri si servicii este variata. In functie de exigibilitatea creantelor. in functie de natura lor si un cont de datorii fata de clienti. contul 419 „Clienti-creditori”.

1. Contul 411 „Clienti” este un cont de active circulante in decontare. valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate. ce evidentiaza creantele si decontarile in relatiile cu clienti interni si externi pentru produse. evidentiate anterior in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”. lucrarilor executate si serviciilor prestate. pe baza de facturi. materiale. valoarea creantelor reactivate. valoarea avansurilor facturate clientilor. . lucrari executate si servicii prestate. semifabricate. are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: valoarea la pret de vanzarea a bunurilor livrate. rau platnici. precum si taxa pe valoare adaugata aferenta.1.3. venituri inregistrate in avans sau de realizat aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare. CONTABILITATEA CREANTELOR DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT COMERCIAL Contabilitatea creantelor din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial se realizeaza cu ajutorul contului 411 „Clienti”. inclusiv a clientilor incerti. inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta. marfuri si alte bunuri vandute.3. valoarea dobanzilor facturate de locator in cazul leasingului financiar. dubiosi sau aflati in litigiu.

primite de la la inchiderea exercitiului. valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate. - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. Soldul contului 411 „Clienti” este debitor si reprezinta sumele neincasate de la clienti . la inchiderea exercitiului financiar. facturate diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate in valuta. clienti. sumele trecute pe pierderi sau cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu.clientilor. valoarea sconturilor acordate clientilor. cu ocazia evaluarii acestora. incasate. In creditul contului se inregistreaza: in numerar. decontarea avansurilor incasate de la clienti. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate sumele incasate de la clienti in conturile de disponibilitati bancare sau in devize.

contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. lucrarilor executate si serviciilor prestate. executari de lucrari sau prestari de servicii pe credit comercial a caror exprimare se realizeaza in lei genereaza urmatoarele inregistrari contabile: facturate: se evidentiaza valoarea la pret de vanzarea marfurilor. Vanzarile pe credit comercial se efectueaza catre partenerii interni si externi. Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial.Contul 411 „Clienti” se detaliaza in doua conturi sintetice operationale de gradul al doilea astfel: contul 4111 „Clienti”. care au fost 4111 „Clienti” = % 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” ……………………………….. motiv pentru care clienti se grupeaza in clienti interni si externi. 708 „Venituri din activitati diverse” . produselor. semifabricatelor livrate. clientilor interni Creantele din vanzari de bunuri.

4427 „T.V.A. colectata” se reflecta valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, care au

fost evidentiate anterior in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”

4111 „Clienti”

= 418 „Clienti-facturi de intocmit”

~ concomitent, se inregistreaza T.V.A. neexigibila care devine colectata:

4428 „T.V.A. neexigibila” -

= 4427 „T.V.A. colectata”

se evidentiaza veniturile ce urmeaza sa se realizeze, aferente

perioadelor financiare urmatoare, respectiv veniturile inregistrate in avans:

4111 „Clienti”

=

% 472 „Venituri inregistrate in avans” 4428 „T.V.A. neexigibila”

-

se reflecta valoarea avansurilor facturate clientilor:

4111 „Clienti”

=

% 419 „Clienti-creditori” 4427 „T.V.A. colectata”

-

se inregistreaza dobanda facturata de locator in cazul leasingului

financiar odata cu ratele de incasat, potrivit contractului incheiat:

4111 „Clienti”

=

% 706 „Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii” 2674 „Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung” 4427 „T.V.A. colectata”

~

concomitent cu emiterea facturii se efectueaza si articole contabile

prezentate in paragraful referitor la:Operatii economice privind leasingul financiar. se reflecta valoarea creantelor reactivate:

4111 „Clienti”

=

% 754 „Venituri din creante reactivate ti debitori diversi” 4427 „T.V.A. colectata”

~ concomitent, are loc incetarea urmariri debitorilor scosi din activ:

C: 8034 „Debitori scosi din activ, urmariti in continuare”

-

se evidentiaza valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,

facturate clientilor:

4111 „Clienti” -

= 419 „Clienti creditori”

se inregistreaza sumele incasate de la clienti in contul de disponibil de

la banca sau in casierie:

% 5121 „Conturi la banci in lei” 5311 „Casa in lei” -

= 4111 „Clienti”

se reflecta valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,

primite de la clienti fara diferente:

419 „Clienti-creditori” -

= 4111 „Clienti”

se evidentiaza valoarea cecurilor si a efectelor comerciale afectate:

% 5112 „Cecuri de incasat” 5113 „Efecte de incasat” 413 „Efecte de primit de la clienti” -

= 4111 „Clienti”

se inregistreaza sumele datorate de la clientii incerti, dubiosi, rau

platnici sau aflati in litigiu:

in corespondenta cu conturile de venituri din vanzari. situatie in care se acorda un scont: % 5121 „Conturi la banci in lei” 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate” = 4111 „Clienti” Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial.A. se inregistreaza in debitul contului 4111 „Clienti”. .4118 „Clienti incerti sau in litigiu” = 4111 „Clienti” ~ concomitent. catre clienti cu exprimare in valuta Creantele privind livrarea bunurilor. executarea de lucrari sau prestarea de servicii catre clienti cu exprimare in valuta.V. dupa ce in prealabil s-a efectuat transformarea devizelor in lei pe baza cursului valutar la data respectiva.): 419 „Clienti-creditori” - = 4111 „Clienti” incasarea inainte de termen a unei creante de la un client. se constituie un provizion pentru deprecierea clientilor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante ” - = 491 „Provizioane pentru deprecierea” creantelor-clienti decontarea avansurilor incasate de la clienti (fara T.

societatea realizeaza un venit din diferenta de curs valutar. ce se evidentiaza astfel: % 5124 „Conturi la banci in valuta” 665 „Cheltuieli din diferente de = 4111 „Clienti” . Aceasta situatie implica urmatoarele inregistrari contabile: in cazul in care cursul valutar al devizelor a crescut. poate sa scada sau sa creasca. iar taxa pe valoare adaugata deductibila rezultata din achizitionarea bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiilor de export se recupereaza de la bugetul statului sau se deduce din taxa pe valoare adaugata colectata rezultata din vanzarea altor valori pe piata interna. in care sunt evaluate bunurile facturate. Pana in momentul incasarii creantelor cursul valutar al monedei convertibile. in momentul incasarii creantelor. in momentul incasarii creantelor se realizeaza o pierdere. ce se reflecta astfel: 5124 „Conturi la banci in valuta” = 4111 „Clienti” % 765 „Venituri din diferente de curs valutar” in cazul in care cursul valutar al devizelor a scazut.Pentru livrarile la export nu se calculeaza si nu se efectueaza taxa pe valoare adaugata colectata.

prin virament ori prin remiterea de cecuri sau efecte comerciale. Vanzarile pentru care furnizorul accepta un bilet la ordin emis de catre client poarta denumirea de vanzari pe credit cambial.3. CONTABILITATEA CREANTELOR DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT CAMBIAL Plata de catre clienti a contravalorii bunurilor livrate.1.curs valutar” La inchiderea exercitiului financiar vom avea urmatoarele inregistrari ca urmare a diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar: se inregistreaza diferentele favorabile de curs valutar: 4111 „Clienti” = 765 „Venituri di diferente de curs valutar” - se inregistreaza diferentele nefavorabile de curs valutar: 665 „Clienti din diferente de curs valutar” = 4111 „Clienti” 3. .2. lucrarilor executate sau a serviciilor prestate se poate efectua in numerar. Decontarile pe baza de efecte comerciale vor genera in contabilitatea vanzatorului. inregistrari contabile in care intervine contul 413 „Efecte de primit de la clienti”.

diferentele nefavorabile de curs valutar. Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: acceptate. sumele incasate de la clienti prin conturi curente. In creditul contului se inregistreaza: efectele comerciale primite de la clienti. . la primirea efectelor comerciale in devize. la inchiderea exercitiului. Biletul la ordin primit. a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale. diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor datorate de sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale. aflat la dispozitia furnizorului se reflecta in contul de trezorerie 5113 „Efecte de incasat”. diferentele nefavorabile de curs valutar eferente creantelor datorate de clientii externi a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale.Se mentioneaza faptul ca. in acest cont se evidentiaza doar acceptul de principiu al unui efect comercial stipulat intr-un contract de vanzare-cumparare sau acceptul teoretic pe baza unei intelegeri privind amanarea scadentei unei creante. clientii externi. la inchiderea exercitiului.

Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit cambial Vanzarea de bunuri si servicii pe credit cambial implica urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea sumelor datorate de clienti.Soldul contului 413 „Efecte de primit de la clienti” este debitor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit. cu diferente nefavorabile de curs valutar: % 5124 „Conturi la banci in valuta” = 413 „Efecte de primit de la clienti” . incasarea prin banca a creantelor. reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate: 413 „Efecte de primit de la clienti” = 4111 „Clienti” evidentierea efectelor comerciale primite de la clienti: 5113 „Efecte de incasat” - = 413 „Efecte de primit de la clienti” incasarea prin contul de la banca in lei a creantelor inregistrate initial ca efecte de primit pe baza termenului stabilit intre vanzator si cumparator: 5121 „Conturi la banci in lei” = 413 „Efecte de primit de la clienti” Efectele comerciale pot fi acceptate si pentru creante in valuta. evidentiate initial ca efecte de primit.

inregistrate initial ca efecte de primit. la finele exercitiului financiar: 413 „Efecte de primit de la clienti” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente creantelor de incasat de la clientii externi a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale: .665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” incasarea prin banca a creantelor. a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale. cu diferente favorabile de curs valutar: 5124 „Conturi la banci in valuta” = % 413 „Efecte de primit de la clienti” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” La inchiderea exercitiului financiar cu ocazia evaluarii creantelor in devize a caror decontare urmeaza sa se efectueze pe baza de efecte comerciale pot sa apara diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar ce implica urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente creantelor datorate catre clientii externi.

aferente clientilor incerti sau in litigiu.665 „Cheltuieli din diferente de curs = 413 „Efecte de primit de la clienti” valutar” 3. cu functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza : valoarea bunurilor livrate. dubiosi. prestatiilor efectuate sau a lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici. Creantele care nu sunt incasate la termen atrag unele daune datorita neintrarii valorilor respective in circuitul economic al furnizorilor. dubiosi sau aflati in litigiu. care tine evidenta clientilor rau platnici. la inchiderea exercitiului.3. incasarea lor devenind astfel incerta. diferentele favorabile de curs valutar. respectiv a creantelor neincasate in termen si a caror recuperare a devenit nesigura.2. In creditul contului se evidentiaza : . Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este un cont de active circulante in decontare. CONTABILITATEA CREANTELOR NEINCASATE LA TERMEN Pentru unele creante exista riscul de a nu putea fi recuperate. incerti sau in litigiu. Contabilitatea acestor creante se realizeaza cu ajutorul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”.

sumele incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clientii incerti sau in litigiu. Soldul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este debitor si reprezinta sumele datorate de clientii incerti sau in litigiu. aferente clientilor incerti. prestatiilor efectuate sau lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici incerti sau in litigiu: 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” = 4111 „Clienti ~ concomitent. aferente clientilor incerti sau diferentele nefavorabile de curs valutar. Operatii economice privind creantele neincasate la termen Creantele care nu au fost incasate in termenul prevazut. se constituie un provizion pentru deprecierea creantelor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante = 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti” . la inchiderea exercitiului. inclusiv taxa pe valoarea adaugata. - diferentele nefavorabile de curs valutar.in litigiu. implica urmatoarele inregistrari contabile: evidentierea valorii bunurilor livrate. sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu.

V.clienti” pentru deprecierea activelor circulante” trecerea la pierderi a clientilor insolvabili: % 654 „ Pierderi din creante si debitori diversi” 4427 „T. astfel: D : 8034 „Debitori scosi din activ . prin casierie si in contul de disponibil de la banca : % 5121 „ Conturi la banci in lei ” 5311 „Casa in lei” ~ = 4118 „ Clienti incerti sau in litigiu concomitent. colectata” = 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” ~ concomitent.A. . clientii insolvabili se trec in contul extrabilantier 8034.- incasarea clientilor incerti in lei. cu incasarea clientilor incerti se anuleaza provizionul constituit anterior: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor .

V. reactivarea clientilor insolvabili: 4111 „Clienti” = % 754 „Venituri din creante reactivate si debitori diversi” 4427 „T. urmariti in continuare” . perioada in care se efectueaza demersuri pentru incasare.A colectata” ~ concomitent : C: 8034 „Debitori scosi din activ. urmariti in continuare” se mentin inregistrate in acest cont pana la implinirea termenului de prescriere.urmariti in continuare” ~ anularea provizioanelor constituite anterior. concomitent cu trecerea pe pierderi a clientilor insolvabili: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-clienti ” pentru deprecierea activelor circulante” Creantele scoase din activ si reflectate in contul extrabilantier 8034 „Debitori scosi din activ.

care genereaza urmatoarele articole contabile: reflectarea diferentelor de curs valutar.Creantele neincasate in termen pot fi exprimate si in valuta. cu ocazia incasarii lor. care genereaza urmatoarele articole contabile: . se anuleaza provizionul constituit anterior pentru deprecierea creantelor. La data intocmirii bilantului contabil. aferente clientilor incerti sau in litigiu. in urma evaluarii creantelor incerte in devize pot interveni diferente de curs valutar. In acest caz pot sa apara diferente favorabile sau nefavorabile. ce se evidentiaza astfel: ~ diferentele favorabile: 5124 „Conturi la banci in valuta” = % 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” ~ diferentele nefavorabile: % 5124 „Conturi la banci in valuta” 665 „ Cheltuieli din diferente de curs valutar” = 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” Concomitent.

665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”

= 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”

-

evidentierea, la inchiderea exercitiului, a diferentelor de curs valutar favorabile, aferente clientilor incerti:

4118 „ Clienti incerti sau in litigiu”

= 765 „Venituri din diferente de curs valutar”

3.3.3.

CONTABILITATEA CREANTELOR

NEEXIGIBILE
Pentru unele vanzari, executari de lucrari sau prestari de servicii, exista situatii cand, la data livrarii nu poate fi intocmita factura. Acestea sunt creante neexigibile in momentul livrarii si se refera mai ales la vanzarile nestocabile cum ar fi: livrarile de energie de orice fel, de apa sau de servicii telefonice. Creantele devin neexigibile odata cu intocmirea facturii si aducere ei la cunostinta clientului. Creantele neexigibile se inregistreaza in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”, cu conditia ca acestea sa fie precis evaluabile. Totodata se calculeaza si se evidentiaza si taxa pe valoarea adaugata care in acest moment este neexigibila de natura celei colectate. Contul 418 „Clienti – facturi de intocmit”, are functia contabila de activ.

In debitul contului se inregistreaza : valoarea livrarilor de bunuri, a lucrarilor executate sau a serviciilor

prestate catre clienti, aferente exercitiului in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta; diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize,

inregistrate la inchiderea exercitiului, pentru care nu s-au intocmit facturi. In creditul contului se evidentiaza : intocmit; diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize, valoarea facturilor intocmite; diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor – facturi de

nefacturate la inchiderea exercitiului. Soldul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” este debitor si reprezinta valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate, pentru care nu s-au intocmit facturi. Operatii economice privind creantele neexigibile Creantele pentru care nu s-au intocmit facturi, implica urmatoarele inregistrari contabile: livrarea de bunuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii catre

clienti, aferente exercitiului in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi:

418 „Clienti-facturi de intocmit”

=

%

701 „Venituri din vanzarea produselor finite” …… .…………………………… 708 „Venituri din activitati diverse” 4428 „T.V.A. neexigibila” intocmirea facturii, moment in care creanta devine neexigibila:

4111 „Clienti ”

= 418 „ Clienti-facturi de intocmit”

~ concomitent, T.V.A. neexigibila se transforma in T.V.A. exigibila de natura celei colectate:

4428 „T.V.A. neexigibila”

= 4427 „T.V.A. colectata ”

In situatia in care, creantele sunt exprimate in devize, in momentul intocmirii facturii pot aparea diferente nefavorabile sau favorabile de curs valutar aferente clientilor – facturi de intocmit, ce se reflecta astfel: evidentierea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente

clientilor-facturi de intocmit, la data intocmirii facturii:

% 4111 „Clienti” 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”

= 418 „Clienti-facturi de intocmit”

neexigibila se transforma in T.A.V. aferente clientilor nefacturati in momentul intocmirii facturii: 4111 „Clienti” = % 418 ” Clienti-facturi de intocmit” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” Si in aceste ultime doua cazuri.V. pentru care nu s-au intocmit facturi: . pentru care nu s-au intocmit facturi: 418 „Clienti-facturi de intocmit” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - evidentierea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar. cazuri ce implica inregistrarile: reflectarea valorii diferentelor favorabile de curs valutar.- reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar. aferente creantelor in devize. T. existente la inchiderea exercitiului. colectata. La inchiderea exercitiului financiar trebuie sa se calculeze si sa se evidentieze diferentele de curs valutar aferente creantelor pentru care nu s-au intocmit facturi.A. existente la inchiderea exercitiului. aferente creantelor in devize.

Deprecierile care apar pot fi: reversibile sau ireversibile. depreciere in urma careia nu se pot incasa aceleasi valori ca urmare a insolvabilitatii clientilor. risc ce poate fi intalnit si la creantele incorporate in debitori diversi. .4. Creantele unitatilor economice se pot deprecia. creantele ce provin din ajutoare acordate altor unitati din cadrul grupului se pot deprecia ca urmare a insolvabilitatii lor. care sa reflecte valoarea reala a elementelor patrimoniale. Aceasta evalueaza. astfel incat in documentele de sinteza sa apara informatii corespunzatoare despre deprecieri. luarea in considerarea a oricarei deprecieri. deci implicit si a datoriilor si a creantelor. in scopul de a obtine date corecte. Principiul presupune. la valoarea nominala. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU CREANTELOR DEPRECIEREA Respectarea principiilor contabile impune luarea unor masuri astfel incat contabilitatea sa asigure o imagine fidela a patrimoniului. la intrarea lor in patrimoniu. De asemenea.665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” = 418 „Clienti-facturi de intocmit” 3.

In debitul conturilor se evidentiaza: diminuarea sau anularea provizioanelor constituite anterior. Toate conturile au functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul conturilor inregistreaza: constituirea de provizioane. Operatii economice privind provizioanele pentru deprecierea creantelor . dar si in cursul lui. in care sunt cuprinse trei conturi. diferentiate in functie de natura creantelor pentru care se constituie provizioane si anume: contul 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti”. contul 495 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-decontari in cadrul grupului si cu asociatii”.Contabilitatea provizioanelor se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 49 „Provizioane pentru deprecierea creantelor”. Soldul conturilor din grupa 49 „Provizioane pentru deprecierea creantelor” este creditor si reprezinta provizioanele constituite pentru deprecierea creantelor. pentru reflectarea in bilant ori de cate ori apar creante neincasate in termen care prezinta riscul de a nu putea fi recuperate. de regula la inchiderea exercitiului contul 496 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori financiar. diversi”.

Constituirea si utilizarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor implica urmatoarele inregistrari contabile: clientilor: constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” - = 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti se inregistreaza constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor din ajutoarele acordate in cadrul grupului sau asociatiilor: 6864 „Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” = 495 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-decontarii in cadrul grupului si cu asociatii - se inregistreaza constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea debitorilor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” - = 496 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea clientilor: .

491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-clienti” pentru deprecierea activelor circulante se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor din ajutoarele acordate in cadrul grupului sau asociatiilor: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7864 „Venituri din provizioane creantelor-decontarilor in cadrul grupului si cu asociatii pentru deprecierea activelor circulante se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea debitorilor: 496 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-debitori diversi pentru deprecierea activelor circulante CAP IV. MONOGRAFIE CONTABILA A DECONTARILOR CU FURNIZORII SI CLIENTII LA .

de 19%. deductibila” = 401 „Furnizori” 2062.A.3766 329. deductibila” - se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 1882.C.3415 = 5121 „Conturi la banci in lei” 1882. conform facturii fiscale nr.2004 anexa 2: 401 „Furnizori” anexa 3: % 3021 „Materiale auxiliare” 4426 „T.6930 lei cu T.V.6930 300.2147 lei. „GRIMEX S.5217 3028 „Alte materiale consumabile” 4426 „T.3766 lei cu T.12. de 19%. EVIDENTA DECONTARILOR CU FURNIZORII se inregistreaza achizitionarea de materiale consumabile la costul de achizitie de 1581.V.S. 1795862/10.7181 1733.V.” TARGU JIU 4. conform facturii fiscale nr.2004 anexa 1: % = 401 „Furnizori” 1882.2147 se inregistreaza achizitionarea unui furtun la costul de achizitie de 1733.12.V.A. conform ordinului de plata nr.A.A. 3589600/05.12.2147 1581.1. 213245/05.A.2004 .

V.A.2004 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 4622. deductibila” = 401 „Furnizori” 4622.2004 anexa 6: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 4622. 234345/10.V. deductibila” = 401 „Furnizori” 29750 25000 4750 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 29750 lei.V.7881 lei. de 19%.6900 738. conform ordinului de plata nr. 2325677/16.- se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 2062.7811 3884. de 19%.12.V.12. conform ordinului de plata nr.12.12. 0304722/19.2004 anexa 7: % 301 „Materii prime” 4426 „T. conform facturii fiscale nr.7881 se inregistreaza achizitionarea de electrozi la costul de achizitie 25000 lei cu T. conform facturii fiscale nr.7181 se inregistreaza achizitionarea de profile la costul de achizitie de 3884. conform ordinului de plata nr.6900 lei cu T. 5361536/16.2004 anexa 8: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 29750 .A.A.2004 anexa 4: 401 „Furnizori” anexa 5: % 301 „Materii prime” 4426 „T. 2113445/19.12.0911 = 5121 „Conturi la banci in lei” 2062.A.7181 lei.

A.0912 896.7185 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 5615.12.2004 anexa 10: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 13093.6273 = 401 „Furnizori” 5615. de 19%.V.2004 anexa 9: % 301 „Materii prime” 4426 „T.12. 2551533/22. 2223444/23.V.A. conform ordinului de plata nr.12.V.1797 se inregistreaza serviciile prestate de catre S. conform facturii fiscale nr.2004 anexa 12: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 5615. conform facturii fiscale nr.- se inregistreaza achizitionarea de oxigen lichid la costul de achizitie de 11002.A. deductibila” - = 401 „Furnizori” 13093.5077 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13093.2004 anexa 11: % 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4426 „T. 0102364/26.7185 . conform ordinului de plata nr.A.1797 11002. BEGA ERMAT S.7185 lei.C.1797 lei.V. deductibila” 4719. de 19%.6720 lei cu T.0912 lei cu T. la pretul de 4719.6720 2090. 4322331/26.12.A.

12.9045 lei.2004 anexa 15: % 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T.9045 .6850 se inregistreaza consumul de energie la costul de 19157.0626 3639.6850 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13. conform ordinului de plata nr.2004 anexa 16: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 22796.6850 lei cu T.A. de 19%. 658568/29.1850 = 401 „Furnizori” 13. conform chitantei nr.- se inregistreaza transportul unor marfuri de la Brasov la Ploiesti in valoare de 13.V. 6739489/28. conform facturii fiscale nr.8419 = 401 „Furnizori” 22796.A.V. de 19%.12.V.12.9045 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 22796.2004 anexa 14: 401 „Furnizori” = 5121 „Casa in lei” 13. deductibila” 19157.A.2004 anexa 13: % 624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” 4426 „T.6850 lei.A. 4442221/28.0626 lei cu T. conform facturii fiscale nr.12. 7247017/29.V.5000 2. deductibila” 11.

A.01. de 19%.12. 5576270/29.8737 lei si T. conform ordinului de plata nr. deductibila” - = 401 „Furnizori” 13361.V.V.1697 se inregistreaza achizitionarea unui mijloc de transport la pretul de 31500 lei cu T. 65921456/02. in suma de 37485 lei anexa 20: 404 „Furnizori de imobilizari” = 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” 37485 . deductibila” = 404 „Furnizori de imobilizari” 37485 31500 5985 = 5121 „Conturi la banci in lei” 13361.V.1697 11227. conform facturii fiscale nr.12.A.1697 lei.A. conform facturii fiscale nr. aferent de 19%. 44432223/30.A.8737 2133.2005 se inregistreaza evidentierea biletului la ordin emis pentru achizitia mijlocului de transport.V. acceptat de catre furnizor.2004 anexa 18: 401 „Furnizori” anexa 19: % 2133 „Mijloace de transport” 4426 „T.2004 anexa % 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate” 4426 „T.2960 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13361.17: se inregistreaza consumul de gaze naturale la costul de 11227.

4500lei.01.01.2005 anexa 24: 401 „Furnizori” = 5311 „Casa in lei” 304.A. deductibila” = 4428 „T.7955 se inregistreaza primirea facturii fiscale pentru rechizitele receptionate fara factura.01.3455 lei care devine deductibila. fara diferente fata de valoarea stabilita in avizul de insotire a marfii nr. 47635/04.64 .01. conform chitantei nr.2005 in suma de 37485 lei anexa 21: 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” se inregistreaza aprovizionarea cu rechizite de birou. 324565/06.64 lei.01. conform facturii nr. neexigibila” 48.3455 se inregistreaza achitarea obligatiei catre furnizor cu numerar in valoare de 304. in valoare de 254.V.V.4500 48. incluse direct pe = 5121 „Conturi la banci in lei” 37485 cheltuieli. neexigibila in suma de 48.2005 anexa 23: 4426 „T. conform avizului de insotire a marfii nr.A. conform ordinului de plata nr. 54345/07. neexigibila” 254.3455 = 408 „Furnizori-facturi nesosite” 302.A. 3324565/07. fara factura.7955 ~ concomitent se inregistreaza T.A.2005 anexa 23: 408 „Furnizori-facturi nesosite” = 401 „Furnizori” 302.V.2005 anexa 22: % 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate ” 4428 „T.- se inregistreaza achitarea la scadenta a efectului comercial.V. 3324565/07.

conform facturii fiscale nr. diluant impreuna cu ambalajele aferente in suma de 2497. 435678/22.01. conform facturii fiscale nr. de 19%.V.A.2037 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 23988.2005 anexa 27: % 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T.5988 4866.7275 lei. conform ordinului de plata nr.A.V.V. conform ordinului de plata nr.25 lei cu T.2005 anexa 25: % 301 „Materii prime” 3028 „Alte materiale consumabile” 381 „Ambalaje” 4426 „T.A.02.2005 anexa 26: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 2971.25 260 474.- se inregistreaza achizitionarea de vopsea deruginol. deductibila” - = 401 „Furnizori” 30477. 1984461/20. deductibila” = 401 „Furnizori” 2971. 658568/05.4775 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in valoare de 2971.2005 anexa 28: .01.8026 lei. 7343020/29.8026 25611.01.0914 lei.7275 se inregistreaza consumul de energie la costul de 30477.7275 1800 437.

12. 888766/07.2004 anexa 30: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 3674.V.5 586.6250 3674.1250 se inregistreaza vanzarea unor ghirlande pentru care nu s-a intocmit factura in valoare de 15778 lei. 8872790/15.0914 4.12.2.2004 anexa 29: 4111 „Clienti” = % 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” 4427 „T. 0144425/05.A.V.1250 se inregistreaza incasarea sumei datorate de client in valoare de 3674. conform facturii fiscale nr. colectata” 3087.1250 lei.8200 . conform ordinului de plata nr.401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 23988.8200 18775. neexigibila” 15778 2997.2004 anexa 31: 418 „Clienti-facturi de intocmit” = % 701 „Venituri din vanzarea produsele finite” 4427 „T.12. EVIDENTA DECONTARILOR CU CLIENTII se inregistreaza vanzarea de casete brut turnate in valoare de 3087.A. conform avizului de insotire a marfii nr.5 lei.

2005 anexa 35: 5311 „Casa in lei” = 4111 „Clienti” 451.4175 lei.8200 ~ concomitent. 0144464/17.2005 anexa 34: 4111 „Clienti” = % 706 „Venituri din redevente locatii de gestiune si chirii” 379. colectata.V.01.5068 se inregistreaza incasarea chiriei la scadenta.8200 se inregistreaza darea in chirie a unui motor in valoare de 379.8200 se inregistreaza incasarea sumei datorate de client in valoare de 18775.5068 lei. colectata” 72. conform chitantei nr.2005 anexa 36: .8200 lei.A.A.2004 anexa 32: 4111 „Clienti” = „Clienti-facturi de intocmit” 18775.12.4175 4427 „T. 223322/19. 445222/15. 0144464/17.2004 anexa 33: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 18775. 0144473/06. conform facturii fiscale nr.V.5068 se inregistreaza vanzarea unui mijloc de transport in valoare de 25000 lei.2004 anexa 32: 4428 „T.V.A.A. neexigibila” = 4426 „T. conform facturii fiscale nr. conform ordinului de plata nr. pe motor in valoare de 451.- se inregistreaza intocmirea facturii fiscale pentru ghirlandele vandute in valoare de 15778 nr.0893 451.01. conform facturii nr.12. T.12. neexigibila se transforma in T.V.A. colectata” 2997.01. 7868688/20.V.

cum ar fi: imagine buna (rapiditate in serviciu.A. in preferintele clientilor.A. CONCLUZII SI PROPUNERI Societatea S. corectitudine a acestora fata de patron. concurenta tehnica apreciata de clienti.. sens al serviciului vizavi de clientela. Ca orice afacere s-a confruntat si cu situatii dificile dar a reusit sa le faca fata cu succes.3. se dovedeste a fi o firma serioasa care stie sasi administreze competent activitatea desfasurata. furnizori si clienti) si bine administrata.01. 6789877/28. puternica motivatie a colaboratorilor. .descurcareti”. colectata” 29750 25000 4750 - se inregistreaza incasarea sumei datorate de client pentru mijlocul de transport achizitionat in valoare de 29750 lei. . „Grimex” S.C. in domeniu.4111 „Clienti” = % 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 „T.V. conform ordinului de plata nr. fapt dovedit de situarea sa pe primul loc.2005 anexa 37: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 29750 4. Succesul sau se datoreaza unor atuuri importante.

Imbunatatirile sunt mereu binevenite asigurand un rezultat pozitiv al situatiei patrimoniului societatii. Creantele si datoriile fata de terte persoane constituie doua categorii importante de elemente patrimoniale deoarece. care impun existenta unor colaborari permanente cu numerosi furnizori si clienti.C. care sa permita diminuarea costurilor de . „Grimex” S. ORACLE. comert si prestari servicii.persoane juridice si fizice. modernizare si rentabilizare. ETC) si astfel inregistrarea tuturor operatiilor pe calculator.Din punct de vedere al inregistrarilor in contabilitate. Investitiile pentru retehnologizare propuse au in vedere achizitionarea unor masini si utilaje performante noi.A. isi desfasoara activitatea in contextul unui sistem complex de relatii de decontare stabilite cu tertii. In ceea ce priveste operatiunile privind decontarile cu furnizorii si clientii se recomanda o diversificare cat mai mare a tipurilor de vanzari si cumparari precum cele pe credit cambial si cele pe credit comercial. Volumul si diversitatea acestor relatii sunt influentate in mare masura de natura si complexitatea activitatilor desfasurate . Pentru o evidenta contabila mai usor de tinut si verificat se recomanda folosirea unui program de contabilitate (ASSCON. Pentru realizarea acestor investitii societatea urmeaza sa utilizeze resursele financiare provenite din vanzari cat mai mari. ele sunt generate de faptul ca societatii S. Societatea isi propune realizarea unor investitii pentru retehnologizare. firma incearca sa-si inregistreze corect activitatea pe cele trei categorii de activitati desfasurate: productie.

instruirea corecta a personalului cu privire la atributiile de serviciu procedurile de lucru. In urmatoarea perioada urmeaza a fi realizate obiectivele propuse. La nivelul compartimentelor trebuie luate urmatoarele masuri: utilizarea eficienta a retelei de calculatoare si instruire a personalului.productie. mai au cautare pe piata . eliminarea din procesul de productie a unor produse depasite. imbunatatirea programelor de evidenta si control informatizat. selectie pentru materiile prime materialele utilizate. sunt cautate in special pe piata externa. achizitionarea de la terti de produse intermediare mai ieftine si dezvoltarea si extinderea de activitati noi. cresterea nivelului calitativ al produselor si serviciilor realizate de societate. ANEXE . care nu introducerea in fabricatie a unor produse noi pentru societate. Obiectivele propuse pentru dezvoltarea societatii sunt: reactualizarea normelor de lucru. da care rentabilizarea activitatii societatii. principal de activitate . utilizarea capacitatilor proprii pentru realizarea de produse mai rentabile. conexe domeniului adoptarea unui sistem eficient si avantajos pentru societate de crearea unor compartimente productive noi .

nr): Str Macului Nr 1. luna. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 . Ph Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. (denumirea.2004 Nr.A (denumire. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/1085/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159780 Sediul (localitatea.str. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. COMTEC S. Brincusi.L.R. GRIMEX S.M. anul):05. 3A.nr): B-dul C.C. PH Contul: RO34RNCB2800000002350001 Banca: BCR SUC GJ Nr. str.12.facturii: 3589600 Data(ziua. .C. Nr. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:3589600 Cumparator: S.ANEXA 1 Seria GJ XKC Furnizor: S.

125 2. .0110 28 55 0.A. Tg-Jiu ……………….2 7.L.5 110.0921 10.0713 18.R.5 11. „Grimex” S.6930 LEI adica PLATA Omiecincisuteoptzecisiunudeleisisaisecisinouadebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.5 5 7.278 53.75 45 60 119.9 7. CATRE BENEFICIAR: S.2 Ribon OKI ML Cd Verbatim Adaptor tastatura Ribon Epson LQ Toner Minolta EP 70 Toner Minolta EP 2120 Toner Minolta EP 1050 Diskette FullMarK Negru Ribon SeiKosa SBP Toner Minolta EP 1054 Cartus LexmarK color Cd Rw LG Tastatura WIN 95 Mouse A4 Tech Swop3 Semnatura de Total de plata (col.1646 96.64 20.C.0500 35 320 37.85 1.„Comtec” S.5 1.9 1.8229 24.125 2.8174 80.425 42.8 7.6) 1882.8174 16.C.110 56 110 7.2 280 X 60.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cerneala LexmarK Ml Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 1000 5 10 2 5 1 2 2 10 5 4 1 2 4 8 3.7653 3.5 15 10 37.6 22.2147 Primire ANEXA 2 ORDIN DE 213245 PLATITI 1581.5 225 240 119.75 45.5+col.

2004 Semnatura Platitorului Data 05.12. ROLAST S. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j03/87/91 Nr de inregistrare fiscala: R129154 Sediul (localitatea. luna. .facturii: 1795862 Data(ziua. forma juridica) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.2004 Exp 3 ANEXA 3 Seria AGXJE Furnizor: S. (denumirea.C. nr): Str Macului N1.C.str. L.12.Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. str.S.12. anul):10.A. ………………. 3589600 din 05. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ . nr 1 Contul: SV 5761650300 Banca: BRD Pitesti Nr.nr): Str Dobrogeanu Gherea. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc GJ In cont: RO34RNCB2800000002350001 La Banca: Comerciala Romana Suc GJ Reprezentand plati: factura fiscala.A (denumire.2004 FACTURA FISCALA nr:1795862 Cumparator: S. ………………. ………………. nr. GRIMEX S. ……………….

7181 Mijlocul de transport AUTO primire nr. 084479 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 1733.5+col.6334 1733.12.3415 X Total de plata (col.7181 LEI adica PLATA douamiisaisecisidoideleisisaptezecisiunudebanii .04 ora 14:33 Semnaturile ANEXA 4 ORDIN DE NR: 234345 PLATITI 2062.6) 2062. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 329.3766 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Cimpu Miron Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .3415 0 1 FURTUN IP 1 2 M 3 149 5(3x4) 11.nr.3766 329.M.Nr. GJ 24 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 10. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.

R. 1795862 din 10.C.C.„Rolast” S. ………………. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc GORJ Reprezentand plati: factura fiscala. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ .str. de inregistrare fiscala: R6581999 Sediul (localitatea.2004 Semnatura Platitorului Data 10.PLATITOR: S. MAIRON S. Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.S. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. GRIMEX S. str. In cont: SV 5761650300 La Banca: Romana pentru Dezvoltare Suc Pitesti ………………. nr): Str Macului Nr. „Grimex” S.L.C. forma juridica) Nr.12.59 Galati Contul: RO70RNCB2700000000180001 Banca: BCR Galati FACTURA FISCALA nr:5361536 Cumparator: S.A (denumire. forma jurid) Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j17/3127/94 Nr.C. (denumirea.A GORJ Cod fiscal R2159157 Din cont: Primirea/Acceptarea CATRE BENEFICIAR: S. ………………. nr. .A. ……………….nr): Str Drumul Viilor. ……………….2004 Exp 3 ANEXA 5 Seria GL VFD Furnizor: S. 1. L.12. ……………….

Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 738.6) 4622.0911 0 1 PROFILE 1 2 Kg 3 1622 5(3x4) 2.3950 3884.12. luna. anul):16.nr. 084345 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 3884.12.Nr.0911 X Total de plata (col.M.6900 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Iosif Mihai Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .facturii: 5361536 Data(ziua.2004 Nr.5+col. GJ 23 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 16.6900 738.7811 Mijlocul de transport AUTO primire nr.04 ora 14 Semnaturile ANEXA 6 . aviz insotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.

(denumirea. Metalcolect PROD S.12.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. Reprezentand plati: factura fiscala.nr): Str B-dul Republici .C. . de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/15/98 Nr.2004 CATRE BENEFICIAR: S. In cont: RO70RNCB2700000000180001 La Banca: Comerciala Romana Suc Galati RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 16.„Mairon” S.A.S. 5361536 din 16. de inregistrare fiscala: R10133845 Sediul (localitatea. ………………. ………………. 1. L.R. forma juridica) Nr. ap. ……………….C.12.A.C. nr. Tg. et3. ……………….A (denumire. GRIMEX S.ORDIN DE NR: 2325677 PLATITI 4622. ………………. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.1 GJ Contul: FACTURA FISCALA nr:0304722 Cumparator: S.str.7811 LEI adica PLATA patrumiisasesutedouazecisidoisisaptezecisioptdebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.2004 Exp 3 ANEXA 7 Seria GJ VEC Furnizor: S. nr): Str Macului Nr. forma jurid) Nr.L.. Gj Contul: .bl20. „Grimex” S.C. str.

nr. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4750 0 1 1 ELECTROZI 2 Kg 3 1000 5(3x4) 25 25000 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Laradus Ghe Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .008540 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 25000 X 4750 Total de plata (col.M.6) 29750 Mijlocul de transport AUTO primire nr. GJ 26 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 19.5+col.2004 Nr.facturii:0304722 Data(ziua. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. luna. anul):19.12.04 ora 14 Semnaturile .12.RO05RNCB2800000068890001 Banca: BCR SUC GORJ Nr.

CRIOSTAR S. ……………….„Metalcolect PROD” S.2004 CATRE BENEFICIAR: S.12. Nr. (denumirea. ……………….2004 Exp 3 ANEXA 9 Seria VL VED Furnizor: S. Gj .A.12. GRIMEX S. de inregistrare fiscala: R16619489 Sediul (localitatea.nr): Str General Magheru. forma jurid) Nr. forma juridica) Nr. ………………. In cont: RO05RNCB2800000068890001 La Banca: Comerciala Romana Suc Gorj RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 19. nr.C. 1.S. L.C. nr): Str Macului Nr. str. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.str.A. 0304722 din 19.A (denumire.ANEXA 8 ORDIN DE NR: 2113445 PLATITI 29750 LEI adica PLATA douazecisinouademiisisaptesutecincizecidelei Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.. ………………. „Grimex” S. Reprezentand plati: factura fiscala.C.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. ………………. .A. de inmatriculare in Registrul Comertului: j38/6847/04 Nr.8 Valcea FACTURA FISCALA nr:2551533 Cumparator: S.C. Tg.

aviz insotire a marfii: (daca este cazul) Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.3753 1100.facturii: 2551533 Data(ziua.M.050 0 1 1 OXIGEN LICHID 2 Lit 3 8000 5(3x4) 1.2004 Nr.267 209. luna.050 X . Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 209.267 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Iosif Mihai Buletinul/ cartea de identitate Total din care accize 1100.12.Contul: RO81RNCB4800000335960001 Banca: BCR Valcea Nr. anul):22.

………………. Reprezentand plati: factura fiscala.C. ……………….C.2004 CATRE BENEFICIAR: S.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………..6) 1309. L. ……………….317 LEI adica PLATA omietreizutenoualeisitreisutesaptesprezecebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. nr.Semnatura de Total de plata (col. PL 26 FLA ANEXA 10 ORDIN DE NR: 2223444 PLATITI 1309.434726 eliberat(a)Pol Ploiesti Mijlocul de transport AUTO nr.2551533 din 22. ……………….A.„Criostar” S.L In cont: RO81RNCB4800000335960001 La Banca: Comerciala Romana Suc Valcea RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 23. Tg.317 primire seria PH .S.12.R.2004 Exp 3 ANEXA 11 Seria PH XJB nr:0102364 .5+col. „Grimex” S.12.nr. ……………….

nr): Str Pompierilor. luna. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.C.C.A (denumire. BEGA ERMAT S.Furnizor: S.6273 0 1 1 Prestari servicii macara RDK 630 2 h 3 136 5(3x4) 34. nr.M.0912 . de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.2004 Nr. forma jurid) Nr. de inregistrare fiscala: R1355923 Sediul (localitatea. Ploiesti Contul: RO52RNCB3900000079050001 Banca: BCR Ploiesti Nr.6992 4719.12. GRIMEX S. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA Cumparator: S.A.facturii: 0102364 Data(ziua. nr): Str Macului Nr.str.6. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. str. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 896. anul):26. forma juridica) Nr. (denumirea. 1. . de inmatriculare in Registrul Comertului: j29/84/91 Nr.

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia Numele delegatului Ionescu Ion Buletinul/ cartea de identitate seria PV .nr.432226 eliberat(a)Pol Ploiesti

Total din care accize Semnatura de

4719,0912

896,6273 X

Total de plata (col.5+col.6) 5615,7185

Mijlocul de transport AUTO primire nr. PL 23 BEG Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 26.12.04 ora 12 Semnaturile

ANEXA 12
ORDIN DE NR: 4322331 PLATITI 5615,718 LEI adica

PLATA cincimiisasesutecincisprezceceleisisaptesuteoptsprezecebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.C. „Grimex” S.A. CATRE BENEFICIAR: Tg.- Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. L.S. Reprezentand plati: factura fiscala. nr.0102364 26.12.2004 Semnatura Platitorului Data 26.12.2004 Exp 3 S.C.„Bega Ermat” S.A. In cont: RO52RNCB3900000079050001 La Banca: Comerciala Romana Suc Pitesti

RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj

ANEXA 13

Seria B VET
Furnizor: S.C. Cargus International S.R.L (denumirea, forma juridica) Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j40/4999/93 Nr. de inregistrare fiscala: R3541905 Sediul (localitatea, str, ,nr): Str Revolutiei, Nr.12, Sect. 1, Bucuresti Contul: RO98RNCB5065000023000001 Banca: BCR Plevnei Nr.facturii: 6739489 Data(ziua, luna, anul):28.12.2004 Nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA

nr:6739489

Cumparator: S.C. GRIMEX S.A (denumire, forma jurid) Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea,str, nr): Str Macului Nr. 1, Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu

TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6

0

1

2

3

5(3x4)

1

TRANSPORT MARFA BRASOV - TG-JIU

11,5000

2,1850

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia Numele delegatului Nanu Marcel Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .nr.434353 eliberat(a)Pol Sect. 1 Bucuresti

Total din care accize Semnatura de

11,5000

2,1850 X

Total de plata (col.5+col.6) 13,6850

Mijlocul de transport AUTO primire nr. B 23 CRG Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 28.12.04 ora 12 Semnaturile

ANEXA 14

str. ANEXA 15 Seria GJ XKO Furnizor: S. Nr.1.L.S.A.2004 Am primit de la S. Tg.str. CHITANTA NR. Nr.12. GORJ Suma de 13.D. GRIMEX S. Gj Contul: . de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.C. nr): Str Macului Nr.E.nr): Str Republici.C.C.6850 treisprezeceleisisasemiioptsutecincizecidebani Reprezentand c/v FF nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/4999/1993 Sediul Bucuresti Judetul: Sect 1. 1.A (denumire. de inregistrare fiscala: R14507160 Sediul (localitatea. forma juridica) Nr.Jiu . de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/112/02 Nr.Cargus International S.12.E. (denumirea. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.2004 Casier. GRIMEX S.1.R.. forma jurid) Nr. . F. Electrica Oltenia S. Adresa Aleea Macului Nr.6739489 /28.A.C. Tg-jiu Contul: FACTURA FISCALA nr:7247017 Cumparator: S.F. 4442221 Data 28.

4120 3639.12.8419 0 1 2 1 Energie activa Putere Total valoare 2 Kwh Kw 3 131640 1287 5(3x4) 24595.1902 48632.7250 24037. anul):29.2539 5600. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.9152 29475.facturii: 7247017 Data(ziua.8419 X .M.0626 3639.1877 4567. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4673.RO96RNCB2800000000140001 Banca: BCR Tg-jiu Nr. luna.2004 Nr.0626 Diferenta de plata 22796.9045 Total de plata Semnatura Date privind expeditia si stampila furnizorului Numele delegatului Ing Radu Ion Buletinul/ cartea de identitate Total din care accize 19157.0661 9240.8526 Val ff consum estimat 19157.

Reprezentand plati: factura fiscala.D. ANEXA 16 ORDIN DE NR: 658568 PLATITI 22796. ………………. ……………….nr. L.„F.E.C.Semnatura de Total de plata (col. In cont: RO96RNCB2800000000140001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu ANEXA 17 Seria GJ XKX nr:5576270 .12.A. 1 Bucuresti Mijlocul de transport nr.12.9045 primire seria GZ . „Grimex” S.S. 7247017 29.6) 22796.A. nr.C.2004 Semnatura Platitorului Data 29.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. ………………. ………………. CATRE BENEFICIAR: Tg. Electrica Oltenia” S.434353 eliberat(a)Pol Sect.F.2004 Exp 3 S. ……………….9045 LEI adica PLATA douazecisidouademiisaptesutenouazecisisasesinouamiipatruzecisicincidebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.E.5+col..

str.nr): Str B-dul Marasesti. 1. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. Nr. D.G. I.N. Cuza. de inregistrare fiscala: R13093222 Sediul (localitatea. 4 Contul: RO17CRDZ007A000020475001 Banca: ROMEXTERRA BANK Titan Sucursala: S. forma juridica) Nr. (denumirea.R.G. sect.D. Tg-jiu Nr.C. Distrigaz SUD S.S.A.C. forma jurid) Nr.5.C. Distrigaz SUD S. GRIMEX S.4-5. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu FACTURA FISCALA TVA 19% Index nou Index vechi Pret (Lei/mc) Valoarea Lei TVA Lei Total Valoare Lei Cantitate Nmc . inregistrare fiscala : R13179650 Contul: RO11RNCB2800000012510001 Banca: B.A.C. nr): Str Macului Nr. Nr. . de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.str. Tg-jiu Cumparator: S. de inmatriculare in Registrul Comertului: j40/5447/00 Nr. Tg-jiu Sediul: Str A.A (denumire.N. de inregistrare la Registrul Comertului: J18/124/00 Nr.

C.N. ………………. ………………. Reprezentand plati: factura fiscala.8955 10577.I.12.1697 ANEXA 18 ORDIN DE NR: 44432223 PLATITI 13361.Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ………………. nr.1697 Penalitati Suma totala de plata 0 13361.2004 Exp 3 S. Taxa incheiere contract Abonament lunar Semnatura TOTAL si stampila furnizorului 0 0 2338. ………………. ……………….1697 LEI adica PLATA treisprezecemiitreisutesaizecisiunudemiisiomiesasesutenouazecisisaptedebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.F. L.9500 11227. ………………. „Grimex” S. 5576270 29.8737 0 0 444.4005 2133.A.A.consum gaze+taxe 17370 8888.2004 Semnatura Platitorului Data 30.9237 1688.3505 13361..8192 0 consum prezumat achitat Taxa P.C.G.S. Distrigaz SUD” S. In cont: RO11RNCB2800000012510001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu .12.2960 0 0 2783. CATRE BENEFICIAR: Tg. „D.

C. forma jurid) Nr.R.L. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. anul):02.2005 Nr. Nr. de inregistrare fiscala: R2166781 Sediul (localitatea. .01. luna. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr: 65921456 Cumparator: S. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.A (denumire. forma juridica) Nr.ANEXA 19 Seria GJ XKO Furnizor: S. 1. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/41/96 Nr.str. str. Lazar Service S. nr): Str Macului Nr. (denumirea. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 0 1 2 3 5(3x4) .C.nr): Str Republici.facturii:65921456 Data(ziua. GRIMEX S.1.M. Tg-jiu Contul: RO19RNCB2800000000650001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.

Cod fiscal R2159127 Semnatura avalistului Cont RO17RNCB2800000000750001 Deschis la BCR Tg-jiu ANEXA 20 ANEXA 21 .C. Tg-jiu Expedierea s-a efectuat in prezenta Valoarea reprezinta FF.A. GRIMEX S.012005ora13 Semnaturile EMITENT Total de plataemiterii Locul (col. Lazar Service S.5+col.01.nr.01.C. 65921456 /02. Lui S. Semnatura emitentului la vedere AVALIZAT De………… Date privind expeditia Total 31500 X Data emiterii 02.415353 eliberat(a)Pol accize Semnatura stipulat la ordin Tg-jiu Suma Lei x x x x x 3 7 4 8 5 .R.A.01. GRIMEX S.2005 noastra la data de 02.2005 Locul plati ……………… Semnatura emitentului S. Nr.1 Dacia LOGAN buc 1 31500 31500 5985 Semnatura si stampila VAZUT furnizorului La data 02. …………….1.C. Tg-jiu ……………. Tg-jiu Pentru Adresa Str Macului.2005 De emitent S. de Mijlocul de transport de primire (moneda) nr.L.2005 5985 Numele delegatului Radu Vasile din Voi plati in schimbul acestui BILET LA ORDIN Buletinul/ cartea de identitate care emis in 3 exemplare seria GV .01.6) 0 0 TG-JIU Scadenta 37485 04.

de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/245/92 Nr. str. ………………. 1. Reprezentand plati: bilet la ordin emis pentru achizitie CATRE BENEFICIAR: S. nr): Str Macului Nr. ………………. ………………. forma juridica) AVIZ DE INSOTIRE (denumire. ap 13. Gj Contul: . . „Lazar Service” S. Bl 10.R.C.Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ……………….R.A.nr): Str Traian. ………………. de inregistrare fiscala: R2161720 Sediul (localitatea. Tg.L. nr:324565 Cumparator: S. forma jurid) Nr. DARCOM S.L In cont: RO19RNCB2800000000650001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu Semnatura Platitorului Data 04.S.C. L.2005 Exp 3 ANEXA 22 Seria GJ XKK Furnizor: S. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.A (denumirea..ORDIN DE NR: 47635 PLATITI 37485 LEI adica PLATA treizecisisaptedemiipatrusuteoptzecisicincidemii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. de inmatriculare in Registrul A MARFII Nr. ………………. GRIMEX S. Gj Contul: Comertului: j18/229/91 Nr. „Grimex” S.C.C.01.str.

3575 0.5 4. anul):06.42 0.5 254.5 16.15 1.45 12 Plic C5 Semnatura Buc Date privind expeditia .2005 RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt SPECIFICATIA (produse ambalaje.3 9 3 7.M.5 1.5 125 6.5 0.5 0.3 1.5 12.RO16RNCB2700000000850001 Banca: BCR Tg-jiu Numar:324565 Data(ziua.01.5 0.15 Total Valoarea -lei- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hartie scris Role fax Dosar plastic Hartie xerox Carton A4 Pixuri Lipici Dosar cu sina Rezerve Pasta lt Plic C6 1 2 Top Buc Buc Top Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 3 3 5 25 10 15 30 2 20 5 4 30 30 5(3x4) 45 22. etc) U. luna. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 15 4.5 12.3 4.125 0.05 0.

Gj Contul: RO16RNCB2700000000850001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.2005 Nr.facturii:3324565 Data(ziua. de inregistrare fiscala: R2161720 Sediul (localitatea. str. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. aviz insotire a marfii: 324565 FACTURA FISCALA nr: 3324565 Cumparator: S. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 06. nr): Str Macului Nr.str.425689 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr.A (denumire. ap 13.C.L. Bl 10. (denumirea. forma jurid) Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.012005 ora12 Semnaturile ANEXA 23 Seria GJ XKO Furnizor: S. 1.nr): Str Traian.01. luna. DARCOM S. GRIMEX S.C. forma juridica) Nr.nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/245/92 Nr. anul):07. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu . .R.Semnatura si stampila furnizorului Numele delegatului Paunescu Emil de primire Buletinul/ cartea de identitate seria GV .

5 4.5 1.55 4.3585 0.M.125 0.5 16.5 125 6.05 0.275 2.45 8.3 1.3 4.57 1.15 Total din care accize Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 45 22.5 0.5 12.3575 0.15 1.2850 3.42 0.5 12.75 1.71 0.197 1.5 254.1350 0.2850 0.8550 48.3455 X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hartie scris Role fax 1 2 Top Buc Buc Top Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 3 3 5 25 10 15 30 2 20 5 4 30 30 5(3x4) Dosar plastic Hartie xerox Carton A4 Pixuri Lipici Dosar cu sina Rezerve Pasta lt Plic C6 12 Plic C5 Semnatura si stampila furnizorului Buc Date privind expeditia Numele delegatului Iliescu Vasile Buletinul/ cartea de identitate .(daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.5 0.5 0.3 9 3 7. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 15 4.375 23.

6) 302.C.01.C.R. ANEXA 24 S.Semnatura de Total de plata (col.64 lei adica treisutepatruleisisaizecisipatrudebanii Reprezentand c/v FF nr. ANEXA 25 .Jiu .2005 Am primit de la S..7955 primire seria GV . 54345 Data 07.5+col.L. Nr. Tg. CHITANTA NR. GORJ Suma de 304.A. de inregistrare in Registrul Comertului J18/245/1992 Sediul Tg-jiu Judetul: Gorj. GRIMEX S. Adresa Aleea Macului Nr.nr. 3324565 /07.1.DARCOM S.01.2005 Casier.413212 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr.

3-5. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.Seria BH XJH Furnizor: S. de inmatriculare in Registrul Comertului: j05/1894/92 Nr. forma jurid) Nr. CHIMPROD S.A (denumire. Nr. .nr): Str Chimiei.C. Oradea Contul: RO50BRDE050SV07660530500 Banca: BRD Ag. str. nr): Str Macului Nr. de inregistrare fiscala: R67345 Sediul (localitatea.str. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. 1.2005 Nr.A. anul):20. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.M.C. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 0 1 2 3 5(3x4) . luna. (denumirea. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr: 1984461 Cumparator: S. GRIMEX S.01. forma juridica) Nr. Rogerius Nr.facturii:198461 Data(ziua.

6 2.Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ……………….nr.C. „Chimprod” S.25 210 50 2497. ……………….5 50 1800 437.5 474. S.7275 Mijlocul de transport primire nr.65 10. In cont: RO50BRDE050SV07660530500 RO17RNCB2800000000750001 .6) 2971.0775 39.1 2 3 Deruginol Diluant Bidon Tabla Kg Kg Buc 500 165 20 1 Total din care 3.A.. BH 12 CHP Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 20.4775 X 4 Butoi TDA Buc Semnatura Date privind expeditia si stampila furnizorului Numele delegatului Vasile Vasile Buletinul/ cartea de identitate seria XH .7275 LEI adica PLATA douamiinouasutesaptezecisiunudeleisisaptemiidouasutesaptezecisidoidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. „Grimex” S. ……………….415768 eliberat(a)Pol Oradea accize Semnatura de Total de plata (col.C.A. CATRE BENEFICIAR: Tg.012005ora12 Semnaturile ANEXA 26 ORDIN DE NR: 435678 PLATITI 2971.5+col.25 342 83.9 9.

forma juridica) Nr.nr): Str Republici.01.facturii: 7343020 Data(ziua.2005 Nr. de inregistrare fiscala: R14507160 Sediul (localitatea. ………………. F.D.2005 Semnatura Platitorului Data 22.E. nr): Str Macului Nr.E. Electrica Oltenia S.1984461 din 20.C.F.A (denumire.2005 Exp 3 ANEXA 27 Seria GJ XKO Furnizor: S. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.str. . Reprezentand plati: factura fiscala nr. Roderius ………………. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu . str. GRIMEX S. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.01. 1. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:7343020 Cumparator: S.1. forma jurid) Nr. (denumirea.De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu La Banca: Romana de dezvoltare Ag.A.C. Nr.01. anul):29. luna. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/112/02 Nr. Tg-jiu Contul: RO96RNCB2800000000140001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.

M. .6) 30477.8026 LEI adica PLATA treizecidemiipatrusutesaptezecisisaptedeleisioptmiidouazecisisasedebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4866.8026 Total de plata Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Ing Radu Gama Buletinul/ cartea de identitate seria GZ . „Grimex” S.A.01.E.A..8026 Mijlocul de transport primire nr.434234 eliberat(a)Pol Tg-jiu Total din care accize Semnatura de 19157.Jiu ……………….C.„F.2005ora12 Semnaturile ANEXA 28 ORDIN DE NR: 658568 PLATITI 30477.D.5+col.8419 X Total de plata (col.0626 3639.C.E.F.nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de29.5988 30477.TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. Electrica Oltenia” S. S. CATRE BENEFICIAR: Tg.2037 0 1 2 Putere 1 2 Kw 3 1150 5(3x4) 25611.

str.2005 Exp 3 ANEXA 29 Seria GJ VEC nizor: S. ………………. Nr. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu In cont: RO96RNCB2800000000140001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu Reprezentand plati: factura fiscala nr. L. ………………. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea.2004 FACTURA FISCALA nr:0144425 Fur Cumparator: S.CARTEXIM S.str.A (denumirea. 1.S.02.nr): Str Macului.2005 Semnatura Platitorului Data 05. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ Nr. .12. anul):05.C. ……………….01. nr): Str Lotrului Nr 3.facturii: 0144425 Data(ziua. ………………. GRIMEX S. Gj Contul: RO47BRDE200SV3118292000 Banca: BRD SUC GORJ . luna.7343020 din 29.A (denumire.C.Cod fiscal R2159127 Din cont: ………………. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/339/91 Nr de inregistrare fiscala: R2173484 Sediul (localitatea.

6) 3674.M. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 Caseta Brut turnata Buc 325 9.5 3087.6250 X Total de plata (col.12.nr 080987eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 3087.6250 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului: Negrila Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GX .04 ora 9 Semnaturile ANEXA 30 .1250 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 24 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de05.5 586.Nr.500 0 586.5+col.

L. CATRE BENEFICIAR: Tg. Cod fiscal R2173484 Din cont: ……………….C.2004 Semnatura Platitorului Data 07.„ Grimex” S. nr): Str Victoriei Nr.C. ……………….A nr:8872790 Cumparator: S. 1. forma juridica) AVIZ DE INSOTIRE (denumire.„Cartexim” S. Bats Rovinari S. Reprezentand plati: factura fiscala nr. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Comertului: j18/564/91 Nr.12.A. ………………. S.A (denumirea. Rovinari Contul: RO55RNCB2800000001930001 . de inmatriculare in Registrul A MARFII Nr.ORDIN DE NR: 888766 PLATITI 3674. 11.S.2004 Exp 3 In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO47BRDE200SV3118292000 De la Banca Romanana pentru Dezvoltare Tg-jiu ANEXA 31 Seria GJ VAM Furnizor: S.0144425 din 05.C. Nr.01. ……………….C.1250 LEI adica PLATA Treimiisasesutesaptezeciisipatrudeleisiomiedouasutecincizecidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. GRIMEX S. str.A. . ………………. forma jurid) Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.Jiu ……………….. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. de inregistrare fiscala: R11566383 Sediul (localitatea.nr): Str Macului.str.

luna.2004 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt SPECIFICATIA (produse ambalaje. anul):15.424354 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr.12.nr.9 Valoarea -lei- 0 1 1 Girlanda C5g2250 2 Buc 3 20 5(3x4) 15778 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Panescu Emil Buletinul/ cartea de identitate seria GV . etc) U.2004 ora12 Semnaturile Total Semnatura de primire 15778 ANEXA 32 Seria GJ VEC nr:0144464 . Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 788.Banca: BCR Tg-jiu Numar:88872790 Data(ziua.12. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 15.M.

C. nr): Str Victoriei Nr 11. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/564/91 Nr de inregistrare fiscala: R11566383 Sediul (localitatea.nr): Str Macului.2004 Nr. 1. Rovinari Contul: RO55RNCB2800000001930001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.str. GRIMEX S.82 .12. anul):17. Nr.M.A (denumirea. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 Ghirlanda C5g2250 Buc 20 788.Fur nizor: S.Bats Rovinari S.facturii: 0144464 Data(ziua.9 15778 2997. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.C. luna.A (denumire. avizinsotire a marfii:88872790 (daca este cazul) FACTURA FISCALA Cumparator: S. . str. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea.

Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Corcodel Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ .„ Grimex” S.A.A. Rovinari ……………….12.5+col.C.82 X Total de plata (col. S.04 ora 9 Semnaturile ANEXA 33 ORDIN DE NR: 223322 PLATITI 18775. ………………. ……………….12.82 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 14 ZAU Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 17.2004 Semnatura Platitorului Data 19.0144464 din 17. Cod fiscal R11566383 Din cont: ……………….2004 Exp 3 In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO55RNCB2800000001930001 De la Banca: Comerciala Romana Tg-jiu ANEXA 34 .01.C. L. ……………….S. Reprezentand plati: factura fiscala nr. ……………….nr 234567 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 15778 2997.„Bats Rovinari” CATRE BENEFICIAR: S.6) 18775.82 LEI adica PLATA optsprezecemiisaptesutesaptezecisicincidemiisioptzecisidoidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.

A (denumire. luna.ROSTRAMO S.Seria GJ VEC nizor: S.C.2005 Nr. Nr 13. GRIMEX S.01.A (denumirea. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea. 1. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/658/90 Nr de inregistrare fiscala: R11548795 Sediul (localitatea. nr): Str Ecaterina Teodoroiu.nr): Str Macului. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.C. Gj Contul: RO55BRDE200SV02340002000 Banca: BRD Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.M.str. Nr. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 . anul):06. str. . avizinsotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:0144473 Fur Cumparator: S.facturii: 0144473 Data(ziua.

01.nr 878987 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 379.01.4175 72. de inregistrare in Registrul Comertului J18/229/1991 Sediul Tg.2005 .6) 451.5068 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 17 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 06. CHITANTA NR. 445222 Data 06.5+col.C. GRIMEX S.4175 72.0893 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Mirea Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ .A Nr.4175 379.0893 X Total de plata (col.1 CHIRIE MOTOR 1 379.jiu Judetul: Gorj.05 ora 9 Semnaturile ANEXA 35 S.

506lei adica patrusutecincizecisiunudeleisicincisutesaselei Reprezentand c/v FF nr. Gj Contul: RO24RNCB2700000000650001 Banca: BCR Tg-jiu .01. GORJ Suma de 451. luna. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.2005 FACTURA FISCALA nr: 7868688 Fur Cumparator: S. ANEXA 36 Seria GJ VEC nizor: S. IMPEX S.A (denumire.A. 1.A (denumirea. Adresa Str Ecaterina Teodoroiu Nr. Nr. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea.nr): Str Macului..C.str. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/221/90 Nr de inregistrare fiscala: R1256589 Sediul (localitatea. nr): Str Traian.01. ROSTRAMO S.C. Tg. . Nr 12.Jiu . 0144473 /06.2005 Casier.C. str.Am primit de la S. anul):17.facturii:7868688 Data(ziua.13. GRIMEX S.

avizinsotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.6) 29750 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 11 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 17.nr 675678 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 25000 X 4750 Total de plata (col.01 ora 11 Semnaturile ANEXA 37 . Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 FIAT Buc 1 25000 25000 4750 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Popescu Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ .Nr.M.5+col.

01. Editura Ager 2002 Sistemul contabil al agentilor economici. ……………….S. Bucur I.01. ………………. Opritescu M Contabilitate – Noul sistem si expertiza contabila.„IMPEX” S. 1994 Bazele contabilitatii. Editia a III-a. Dumitrana M. Editura Tribuna Economica.C. Marin Ciumag Ministerul Finantelor Oprea C. In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO24RNCB2700000000650001 De la Banca: Comerciala Romana Tg-jiu Semnatura Platitorului Data 23. Editura Maxim. Reprezentand plati: factura fiscala nr. Negrutiu M. 1997 6 7 .ORDIN DE NR: 6789877 PLATITI 29750 LEI adica PLATA douazecisinouademiisaptesutecincizecidelei Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.2005 Exp 3 BIBLIOGRAFIE 1 Cretoiu G. ………………. L. Editura Economica.A. Tg-jiu Cod fiscal R1256589 Din cont: ………………. Bucuresti 1995 Finantele intreprinderii-curs. Bucuresti 1997 Contabilitatea firmei. Iacob C.C. Editura Actami.A.„ Grimex” S. 1996 2 3 4 5 Sistemul informational contabil la nivelul firmei. Bucuresti 2000 Contabilitate financiara. ………………. 7868688 din 17. ………………. Editura Didactica si Pedagogica.2005 CATRE BENEFICIAR: S. Reprografia Universitatii din Craiova.

Lazarescu C. 62 din 10 aprilie 1997 Revista Tribuna Economica. 82/1991 republicata 14 15 16 17 18 . si colectivul Stoian A. vol I. Reprografia Universitatii din Craiova 1997 Contabilitatea si fiscalitatea societatilor comerciale. Editura Universitaria. Staicu C. nr. Bucuresti.. Dracea M. 1994 Contabilitatea intreprinderii. Editura Infomedica 1997 H. Craiova 1998 13 Contabilitatea intreprinderii. Editia a III-a. Editia a II-a. Editura Margatitar. anii 2002-2003 Colectia Capital. Sichigea N. C.C. anii 2002-2003 Legea contabilitatii nr. vol II Editura Spitit Romanesc. *** *** *** *** Contabilitate financiara. si colectivul Ristea M Ristea M Cucu C.I.E. 105/1997 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. Berceanu D Ciurezu T.R. 1997 10 11 12 Finantele agentilor economici – Aplicatii practice.G. editura Intel Credo.A. Craiova 2003 Contabilitatea financiara a agentilor economici din Romania.8 9 Sichigea N Paliu Popa L Pandea P. Deva 1995 Noul sistem contabil al agentilor economici din Romania. vol I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful