-CUPRINS

-

CAP I PREZENTARE GENERALA A S.C.GRIMEX S.A TG-JIU
1.1.CARACTERIZAREA ORGANIZATORIC 1.2.EVOLUTIA FINANCIARI PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICOSOCIETATI DIN PUNCT DE VEDERE

CAP II

ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU FURNIZORI 929h75j
2.1.NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND DATORIA UNITATII 2.2.ORGANIZAREA CONTABILITATII DATORIILOR 2.3.CONTABILITATEA DATORIILOR PROVENITE DIN CUMPARARI 2.3.1.STRUCTURA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT 2.3.1.1.CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARII PE CREDIT COMERCIAL 2.3.1.2. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARII PE CREDIT CAMBIAL 2.3.2.CONTABILITATEA DATPRIILOR NEEXIGIBILE DIN CUMPARARII PE CREDIT

2.3.3.CONTABILITATEAAVANSURILOR ACORDATE SI A AMBALAJELOR DE RESTITUIT CAP III ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU CLIENTII 3.1.NOTIUNII SI STRUCTURII PRIVIND CREANTELE UNITATII 3.2.ORGANIZAREA CONTABILITATII CREANTELOR 3.3.CONTABILITATEA CRENTELOR DIN VANZARII DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT 3.3.1.STRUCTURA CREANTELOR DIN VANZAREA DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT 3.3.2.CONTABILITATEA CREANTELOR NEINCASATE LA TERMEN 3.3.3.CONTABILITATE CREANTELOR NEEXIGIBILE 3.4.CONTABILITATE PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR CAP IV MONOGRAFIA CONTABILA A DECONTARILOR CU FURNIZORII SI CLIENTII 4.1.EVIDENTA DECONTARILOR CU FURNIZORII 4.2.EVIDENTA DECONTARILOR CU CLIENTII 4.3.CONCLUZII SI PROPUNERI

Cap I. PREZENTAREA GENERALA A S.C. GRIMEX S.A.

1.1. Caracterizarea societatii din punct de vedere organizatoric
Pentru atingerea scopului propus prin obiectul de activitate S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este organizata intr-o structura de tip ierarhic functional, avand in componenta sectii, servicii, ateliere, birouri, compartimente, subunitate de transport, subunitate specializata in desfacerea de marfuri nealimentare, piese auto si produse petroliere. Structura organizatorica S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU si numarul de posturi se aplica de Adunarea Generala a Actionarilor. Activitatea de conducere a S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este deosebit de complexa, pentru exercitarea ei, factorii implicati avand anumite atributii. Principalele atributii ale managerilor sunt: - dubla profesionalizare impusa de profesia de baza a conducatorilor si exigentele functiei de conducere stilul de munca ce poate depasi suprasolicitarea profesionala;

- necesitatea existentei unui climat optim de desfasurare a activitatii intre conducatori si subordonati; - creativitatea-evidentiata prin posibilitatea combinarii volumului de cunostinte profesionale, de conducere, a imaginatiei, inovatiei. Structura organizatorica a societatii este o expresie de plan organizatoric a resurselor umane, materiale si financiare reunite in interdependenta lor si a impactului contextului politic si socio-economic in care societatea isi desfasoara activitatea. Activitatea S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este structurata pe mai multe directii, fiecare avand in subordine un numar de compartimente si activitati: I. Director General Control Financiar Intern; Serviciul Organizare, Personal, Salarizare; Oficiul Juridic;

Biroul Protectia Muncii-Invatamant. Serviciul CTC-Serviciul Laboratoare. Compartimentul Investitii-Autoutilari. Sectia Mecano-Energetica. Compartimentul Mecano-Energetic. Sectia Prelucrari Mecanice. Consilieri.- Oficiul de Calcul. Directia Reparatii -Montaj Brigada Reparatii-Montaj V. Secta Constructii Metalice. Atelier Scularie. Dispecerat. Directia Pregatire a Fabricatiei si Calitate Atelierul Proiectare si Pregatirea Fabricatiei. . Biroul Marketing-Ofertare. IV. Programarea Productiei. Directia Comerciala Serviciul Aprovizionare-Depozite. II. III. Directia Productiei Serviciul Pregatirea.

resursele financiare si informationale. Directia Economica Serviciul Financiar-Contabilitate. a ergonomiei muncii si psihosociologiei salariatilor. a politicii de marketing. GRIMEX S. aplicarea managementului modern. GRIMEX S. Serviciul Analiza Economica-Preturi.A. VI. Studierea pietei si a cerintelor societatii.C. Elaborarea de studii si programe privind dezvoltarea in perspectiva.C. 3. 4. 2. Elaborarea de studii. modernizarea si dezvoltarea utilajelor si mijloacelor existente.TG-JIU are urmatoarele atributii principale : 1. S.- Serviciul Desfacere-Colaborari. . cu modificarile ulterioare. Elaborarea de programe privind folosirea superioara a resurselor si capacitatilor de productie materializate in cresterea productivitatii muncii si reducerea cheltuielilor. S. TG-JIU isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea 31/1990. forta de munca. dotarea cu mijloace de munca. Dispensar. strategi si documentatii pentru produsele noi. avand atributii multiple pentru realizarea produselor solicitate de piata. cu grad de fiabilitate si rentabilitate ridicat. Serviciul Comercial-Transpoarte. Pentru realizarea obiectului sau de activitate. in legatura cu materiile prime si materialele.A.

a programului de aprovizionare tehnico-materiala. Urmarirea in exploatare a produselor livrate si desfasurarea unei activitati de service potrivit prevederilor contractuale. Elaborarea de propuneri pentru accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante. rationalizarea sistemului informational. 9. . Executarea productiei conform programelor si in concordanta cu cerintele pietei. Asigurarea permanenta a aplicarii in bune conditii a normelor de protectie si igiena a muncii. precum si a normelor PSI si de protectie a mediului. elaborarea in concordanta cu productia contractata. 8. Exercitarea controlului pentru respectarea regulamentelor si normativelor specifice societatii. a prospectelor si instructiunilor de folosire pentru produsele realizate. perfectionarea continua a tuturor activitatilor. combustibil si alte utilitati necesare bunului mers al societatii. 7. 10. 12. 11. Prospectarea activa a pietei interne si externe pentru a identifica posibilele segmente pentru produsele S.A. a normativelor de consum pentru materiale si manopera.C.TG-JIU. 14. Organizarea pe baze contabile a tuturor activitatilor. 13. Elaborarea documentatiei de fabricatie. Asigurarea permanenta a alimentarii cu energie. Implementarea si intretinerea unui sistem informational eficient.5. GRIMEX S. 6.

C. Directorul general desemneaza dinainte actionarii. TESA: 160. Incheierea de contracte de antrepriza pentru executarea lucrarilor de investitii.indirecti productivi: 143.C. din care: muncitori: 680 . maistrii: 24.15. verifica listele de prezenta. Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie sau administratorul care ii tine locul. Adunarile Generale ale Actionarilor sunt de doua feluri: Adunarea Generala a Actionarilor ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor extraordinara.C. mentionand si capitalul . care decide asupra activitatii si stabileste politica economica si promotionala a societatii. GRIMEX S. Personalul S.A. in cadrul S.directi productivi: 537. GRIMEX S. Din punct de vedere organizatoric. . Structura functionala. urmarind realizarea si finantarea lor. Adunarea Generala a Actionarilor Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al S.TG-JIU. TG-JIU se disting: Structura de productie si conceptie.A. GRIMEX S.A. TG-JIUse prezinta astfel: Total personal: 864.

social pe care il reprezinta.1984 18638.6448 89. Evolutia principalilor indicatori economico-financiari Indicatorii care influenteaza rezultatele economico-financiare sunt: cifra de afaceri.17 % in anul 2004. GRIMEX S. respectiv cu 116.8632 Analiza rezultatelor economico-financiare releva urmatoarele aspecte: cifra de afaceri a crescut cu 15297. 4.A.mii lei Nr.8603 15181. profit brut. 1. 3.5373 16553. Denumirea indicatorilor Cifra de afaceri Valoarea adaugata Amortismente anuale Profit brut Profit net 2003 25007. . procesul verbal intocmit de cenzori prin care se constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege.crt.2. Consiliul de Administratie Consiliul de Administratie se intruneste la convocarea directorului sau a 1/3 din numarul membrilor sai si este prezidat de director sau in lipsa sa de administratorul desemnat de acesta. Evolutia in timp a acestor indicatori este prezentata astfel: Principalii indicatori economico-financiari inregistrati de S. 5.9808 27. profit net.6575 60.2417 39. fata de anul 2003. 1.C.4899 mii lei. valoarea adaugata.0815 2004 40305. 2.7085 6335. amortismentele anuale. TG-JIU .

respectiv cu 146. fata de anul 2003. in anul 2004 amortismentele anuale au crescut cu 1371. de desfasurarea procesului de productie la parametrii tehnico-economici care au permis satisfacerea principalelor exigente si angajamente contractuale.34 % in anul 2004. profitul brut a inregistrat o crestere cu 28.7817 mii lei.- valoarea adaugata a crescut cu 12302. astfel: Indicatori de lichiditate: . respectiv cu 186. respectiv cu 28. obtinut prin valorificarea capitalului de care a dispus societatea a crescut cu 12. . Rezultatele economico-financiare pozitive sunt determinate in buna masura de asigurarea continuitatii productiei.74 % fata de anul 2003.6770 mii lei. de o aprovizionare tehnico-materiala fluenta. fata de anul 2003. respectiv cu 147.Profitul net.2609 mii lei.20 % in anul 2004 fata de anul 2003. Pe baza datelor din bilantul contabil se pot determina principalii indicatori financiari.9873 mii lei.18 in anul 2004.

Rata lichiditatii imediate caracterizeaza capacitatea de rambursare instantanee a datoriilor. GRIMEX S. TG-JIU inregistreaza o rata de 3.C. provocata de rambursarea datoriilor la cererea creditorilor. Indicatori de rentabilitate Rata rentabilitatii economice: societatea inregistreaza o rata de 0.10 %. S.TG-JIU inregistreaza o rata nefavorabila (supraunitara) de 101.36 % ceea ce tradeaza o acuta insuficienta de trezorerie. GRIMEX S. Rata lichiditatii intermediare exprima capacitatea societatii de a-si onora datoriile pe termen scurt din creante si disponibilitati. GRIMEX S.Rata lichiditatii globale reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile si se apreciaza favorabila atunci cand are o marime supraunitara (cuprinsa intre 2 si 2. teoretic o rata ridicata indica o lichiditate ridicata.C.5). Capitalul economic alocat exploatarii nu tine cont decat de imobilizarile utilizate de societate pentru activitatea sa de exploatare si de crestere a nevoii de fond de rulment.A. S.C.A. TG-JIU inregistreaza o rata a lichiditatii intermediare de 51.12 % vizand eficienta capitalului economic stocat. putand indica si folosirea neeficienta a resurselor disponibile. a activitatii productive.A. S. . fiind un indicator putin relevant datorita instabilitatii incasarilor. tinand cont de incasarile existente.39%.

TG-JIU se considera ca diagnosticarea societatii recomanda orientarea preocuparilor catre activitatile comerciale si investitii. la situatia indatorarii societatii. NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND .Rata rentabilitatii financiare remunereaza proprietarii societatii prin distribuire de dividende catre acestia si prin cresterea rezervelor.C. care de fapt reprezinta o crestere a averii proprietarilor.TG-JIU inregistreaza o rata de 0.1. De asemenea trebuie asigurata adaptarea la cerintele de flexibilitate impuse de functionarea intr-o economie aflata in tranzitie. care reduce barierele intr-o piata interna si una externa ridicand exigentele catre cea externa.C. GRIMEX S. Concluzionand asupra aspectelor relevate de analiza situatiei prezentate a S. ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU FURNIZORI 929h75j I 2. GRIMEX S. S. Rata profitului s-a situat la nivelul de 0.10 % fiind influentata de modalitatea de procurare a capitalurilor si de aceea este sensibila la structura financiara. CAP II.A.2 %.A.

DATORIILE UNITATII Operatiile de decontare ce se creeaza fata de furnizori provin. cel care are o datorie poate fi numit debitor. cu active circulante materiale (materii prime. precum si din alte operatii efectuate. in principal. Datoriile apar in relatiile unitatii cu furnizorii. obiecte de inventar. cu bugetul . In mod generic. cat si efectele de comert utilizate pentru stingerea partiala sau totala a datoriilor create fata de unitatile in cauza. printre altele prestatiile pentru care se primesc indemnizatii de catre membrii consiliilor de administratie. membrii adunarii generale a actionarilor si altele. Datoriile fata de terte persoane reprezinta o categorie importanta de elemente patrimoniale care are o structura eterogena si implicatii semnificative in ceea ce priveste situatia financiara a fiecarui agent economic. avansurile care se acorda acestor unitati. materiale consumabile. de regula. In aceasta ultima categorie de activitati se includ. marfuri. precum si lucrarile specifice expertilor contabili si contabililor autorizati si alte lucrari sau activitati ce se executa de persoane asimilate cu cele incadrate pe baza de conventie civila de prestari servicii. pasari si altele). animale. cenzorii. din lucrari executate si servicii prestate. In categoria operatiilor privind decontarile cu furnizorii sunt incluse de asemenea. din aprovizionari (cumparari) cu imobilizari. Datoria reprezinta obligatia contractata fata de un tert care presupune plata unei sume de bani pentru livrarea unor bunuri. in baza unor contracte sau conventii civile incheiate cu diverse persoane fizice sau juridice. cu personalul. ambalaje. prestarea de servicii sau executarea de lucrari in folosul acestuia.

cu creditorii diversi precum si cu clientii (clienti . in documentele de sinteza se asigura o informatie corecta a situatiilor. Evidenta datoriilor se efectueaza pe baza unor documente justificative. Exista posibilitatea ca la inventariere valoarea unei astfel de datorii sa fie diferita de valoarea ei nominala. inregistrarea in contabilitate se efectueaza in lei.creditori). Daca operatiunea are loc inainte ca documentul justificativ sa soseasca in unitate atunci inregistrarea se efectueaza in conturi distincte de asteptare. la aparitia unei datorii probabile se constituie provizioane pentru riscuri si cheltuieli. Evaluarea datoriilor prezinta anumite elemente caracteristice. Fluctuatia cursului de schimb determina aparitia unor diferente favorabile sau nefavorabile de curs valutar. la cursul de schimb in vigoare la data realizarii operatiilor. bugetul asigurarilor sociale. Atunci cand unitatea are relatii ce se concretizeaza in datorii exprimate in valuta. Astfel. La plata datoriilor aceste diferente se regasesc in venituri sau cheltuieli financiare. Pana la aparitia documentului cand are in loc transferul in conturile de datorii. Reflectarea in contabilitate a acestora se realizeaza la valoarea nominala adica valoarea efectiva din momentul aparitiei lor. respectiv a drepturilor si obligatiilor unitatii patrimoniale.statului. cu asociatii sau actionarii. In cazul datoriilor. . in cadrul grupului.

pentru unele grupe de active circulante materiale. . asa cum este cazul celor din categoria tesaturilor. care ulterior se vireaza la venituri. in cazul existentei unor imperfectiuni sau defecte de calitate inerente. fie pe masura lichidarii datoriilor in valuta pentru care acestea au fost constituite. Pentru pierderea neta provenita din diferente de curs valutar. fie ca urmare a scaderii cursului valutar de referinta la inchiderea exercitiului financiar urmator. insa nesemnificative. in sensul ca diferentele nefavorabile sunt mai mari decat diferentele favorabile.remizele si risturnurile. care au o influenta directa asupra marimii nete a unei facturi unde se incadreaza: rabaturile. In ceea ce priveste marimea propriu-zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate se retine ca nu in toate cazurile coincide cu pretul sau tariful negociat si aceasta datorita anumitor reduceri de pret pe care le efectueaza. Diferentele nefavorabile sau favorabile de curs valutar care apar fata de data inregistrarii lor in contabilitate afecteaza conturile de cheltuieli sau conturile de venituri din diferente de curs valutar.Datoriile in devize existente la inchiderea exercitiului financiar sunt inventariate si evaluate la cursul valutar de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ultima zi a exercitiului. se constituie provizioane deductibile fiscale. in facturile de vanzare. diminuari ce pot fi incadrate in doua categorii si anume: 1) Reduceri de natura comerciala. La determinarea diferentelor de curs valutar aferent datoriilor in devize se are in vedere faptul ca fiecare exercitiu financiar sa fie afectat cu diferenta de curs ce apare in cadrul sau. a)Rabaturile sau bonificatiile constituie reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori.

.b)Remizele reprezinta reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori in facturile de vanzare. Sconturile de decontare constituie reduceri procentuale de preturi pe care furnizorii le acorda si le inscriu distinct in factura in cazul in care clientii isi platesc datoriile inainte de scadenta stabilita sau considerata normala. fara reducerile in cauza. unde se reflecta numai valoarea neta. Aceasta categorie de reduceri de preturi se consemneaza in facturi distincte emise in acest scop. Atat rabaturile cat si remizele nu necesita inregistrari in contabilitate. fiind necesar sa se reflecte in contabilitate diminuarii datoriilor facturate initial. fie pentru pozitia preferentiala a beneficiarului in totalul clientelei unitatii (remiza pentru revanzare). Ele se determina si se constituie clientilor pentru cumpararile repetate pe care acestia le-au efectuat si care depasesc o anumita limita valorica minima intr-un anumit interval de timp (perioada data). fie pentru cantitatea apreciabila negociata. in vederea . de regula un an. peste o anumita limita minima (remiza de cantitate). Aceste sconturi reprezinta cheltuieli financiare pentru furnizori si venituri financiare pentru clienti. In ceea ce priveste reducerile sau diminuarile de preturi amintite anterior se retine si faptul ca se determina in etape sau altfel spus in mod succesiv. c)Risturnurile se refera la reducerile procentuale de preturi. inregistrandu-se in conturile corespunzatoare privind sconturile.2) Reduceri de natura financiara. avandu-se in vedere de fiecare data reducerile deja efectuate si implicit valoarea neta a operatiei sau ca tegoriei de operatii de vanzare asupra careia se aplica procentul de reducere. acordate dupa o anumita perioada de timp. care poarta denumirea de scont.

deci inverse comparativ cu celelalte conturi din aceeasi grupa.2. Conturile de obligatii fata de furnizori au anumite trasaturi comune asa cum se prezinta in continuare: au functia contabila de pasiv.2.debitori”. Ultimul cont amintit 409 „Furnizori . asa cum semnifica si cifra 9 a simbolului. conturi care sunt de datorii si implicit de pasiv.debitori”. are continutul economic de creante si functie contabila de activ. . ORGANIZAREA CONTABILITATII DATORILOR Organizarea contabilitatii operatiilor de decontare cu furnizorii se realizeaza cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I care constituie grupa 40 „Furnizor si conturi asimilate” din cadrul Planului general de conturi si anume: 401 „Furnizori” 403 „Efecte de platit” 404 „Furnizor de imobilizari” 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” 408 „Furnizari – facturi nesosite” 409 „Furnizori .

302 „Materiale consumabile”. pe langa trasaturile comune pe care le au. suma soldurilor finale creditoare existente la sfarsitul anului se inscrie in pasivul bilantlui in grupa de datorii. dintre care se amintesc: 301 „Materii prime”. precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. mediu (de la unu la cinci ani) si termen scurt (sub un an). ceea ce se poate reliefa prin intermediul analizei modului de utilizare a lor. Conturile privind operatiile de decontare cu furnizorii. si se reflecta asfel: In credit se inregistreaza: pretul de cumparare facturat de furnizori pentru achizitionarile de active circulante materiale. care se refera la datoriile nedecontate sau la valoarea efectelor de platit. 381 „Ambalaje”.- reflecta in credit costul de achizitie sau pretul prestabilit aferent cumpararilor efectuate (cu titlu oneros) sau valoarea acceptata a cambiilor sau biletelor la ordin subscrise. a)Contul 401 „Furniori” are functia contabila de pasiv. prin debitul conturilor corespunzatoare felurilor sau categoriilor de cumparari efectuate. iar in cadrul fiecareia din aceste categorii pe termene de plata si anume: termen lung (peste cinci ani). evidenta analitica se organizeaza pe datorii de obligatii. 378 „Diferente de pret la . 371 „Marfuri”. prezinta si unele aspecte specifice. dupa caz. Totodata furnizori se grupeaza in furnizori interni si furnizori externi. precum si 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale”. sunt conturi de bilant si pot prezente solduri creditoare. oglindesc in debit platile directe efectuate catre furnizori sau pe cele indirecte realizate la scadenta pe baza de efecte comerciale.

valoarea lucrarilor executatea sau a serviciilor prestate de terti. si altele. dupa cum datoria ce se creaza se plateste in mod obijnuit si respectiv in rate. 409 „Furnizori-debitori” si respectiv 611 „Cheltuieli de intretinere si reparatii”.. 628 „Alte cheltuieli cu serviciile legate de terti”. 388 „Diferente de pret la ambaleje ”. valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire. precum si in cazul ca nu a sosit factura. prin corespondenta cu debitul contului de cheltuieli 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin debitul conturilor 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate”.marfuri”. pe baza de contract incheiat in acest sens. consumul de energie si apa. 605 „Cheltuieli privind energia si apa”. TVA facturata de furnizori prin debitul contului 4426 „TVA deductibila”. diferentele favorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile existente la inchiderea exercitiului. . de credite bancare pe termen lung si mediu si respeciv 403 „Efecte de platit”. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. atunci cand evidenta stocurilor se organizeaza la pretul standard. prin creditul conturilor de trezorerie. In debitul contului se inregistreaza: diminuarea datoriilor fata de furnizori ca urmarea a platilor efectuate sau a biletelor la ordine ori a cambiilor subscrise si acceptate. sau 4428 „TVA neexigibila”. etc. valoarea materialelor aprovizionate si incluse in cheltuieli. diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile existente la inchiderea exercitiului.

dintre care se amintesc: 201 „Cheltuieli de constiuire”.- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in valuta platite furnizorilor externi. si se reflecta asfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea imobilizarilor corporale si necorporale facturate de furnizori. precum si a lucrarilor executate si serviciilor prestate cu aceeasi destinatie. diminuarea datorilor fata de furnizori cu avansurile acordate anterior.dezvoltare”. valutar”. precum si valoarea ambalajelor returnate furnizorilor in cazul utilizarii sistemului de restituire directa. prin debitul contului 665 „Cheltuieeli din diferente de curs . precum si valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. b)Contul 404 „Furnizori de imobilizari” are functia contabila de pasiv. 2111 „Terenuri”. prin corespondenta cu creditul conturilor 765 „Venituri din diferente de curs valutar” si respectiv 767 „Venituri din sconturi obtinute”. diminuarea datorilor fata de furnizori cu avansurile acordate anterior. prin debitul conturilor corespunzatoare felurilor sau categoriilor de imobilizari achizitionate. precum si valoarea ambalajelor returnate furnizorilor in cazul utilizarii sistemului de restituire directa. 212 „Constructii” si altele. 203 „Cheltuieli de cercetare . diferentele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor existente la inchiderea exercitiului. Soldul contului 401 „Furnizori” este creditor si reprezinta totalul datoriilor fata de unitatile furnizoare.

cum sunt cele de trezorerie.- TVA facturata de furnizori prin debitul contului 4426 „TVA deductibila” sau 4428 „TVA neexigibila”. Soldul contului 404 „Furnizori de imobilizari” este creditor si reflecta datoriile unei unitati provenite din aprovizionari cu active imobilizate. In debitul contului se inregistreaza: decontarile datoriilor fata de furnizori. in corespondenta cu creditul conturilor 765 „Venituri din diferente de curs valutar” si respectiv 767 „Venituri din sconturi obtinute”. de credite bancare pe termen lung sau de efecte de platit pentru imobilizari. precum si valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. . valutar”. diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor platite in valuta diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor existente la inchiderea exercitiului. stabilite pe baza de documente legal intocmite. prin creditul conturilor care arata modalitatea de plata. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs furnizorilor externi. dupa cum datoria creata se deconteaza in mod obijnuit si respectiv in rate. c)Conturile 403 „Efecte de platit” si 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” asigura urmarirea decontarii obligatiilor prin intermediul efectelor comerciale (cambia si biletul la ordin) si au functie contabila de pasiv. prin debitul conturilor 401 „Furnizori” si respectiv 404 „Furnizori de imobilizari”. Aceste conturi se reflecta astfel: In creditul conturilor se inregistreaza: valoarea acceptata de catre furnizori a cambiilor sau biletelor la ordin.

diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile nefacturare pana la sfarsitul exercitiului. d)Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” are functie contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea bunurilor aprovizionate. la scadenta efectelor comerciale. precum si de TVA neexigibila. prin creditul contului 512 „Conturi curente la banci”.- diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului pentru datorii ce se vor deconta pe baza de efecte comerciale. valori pentru care nu s-au primit facturi. . inclusiv TVA aferenta. In debitul conturilor se inregistreaza: platile ce se vor efectua catre furnizori. in corespondenta cu debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. Soldul conturilor 403 „Efecte de platit” si 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” este creditor si reprezinta valoarea totala a efectelor comerciale decontate furnizorilor. lucrarilor executate. cat si efectelor de plata exprimate in devize si existente la inchiderea exercitiului. prin debitul conturilor corespunzatoare de valori materiale si de cheltuieli. diferente favorabile de curs valutar aferente atat datoriilor decontate in valuta furnizorilor externi. ca in cazul creditarii contului 401 „Furnizori”. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. si serviciilor prestate. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”.

CONTABILITATEA DATORIILOR PROVENITE DIN CUMPARARI 2. lucrari sau servicii. e)Contul 409 „Furnizori – debitori” are functie contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul conturilor se inregistreaza avansurile acordate.3. diferentele de curs valutar de la sfarsitul exercitiului aferente datoriilor nefacturate. STRUCTURA DATORIILOR DIN CUMPARARI . prin credituol conturilor de disponibilitatile banesti.3. lucrarilor sau serviciilor. pentru care nu s-au primit bonuri.1. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs 2. Soldul contului 409 „Furnizori . valoarea facturilor sosite. in corespondenta cu debitul contului 401 „Furnizori”. In credit se inregistreza avansurile regularizate ca urmare a primirii bunurilor.In debitul contului se inregistreaza: valutar”. Soldul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” este creditor si reprezinta toate facturile pe care unitatea nu le primeste de la furnizori.debitori” este debitor si reprezinta avansurile acordate si neregularizate. prin creditul contului 401 „Furnizori”.

In cadrul relatiilor economice pe care clientul le are cu furnizorul se pot naste creante provenind din relatiile de cumparare. datorii din cumparari pe credit comercial. datorii provenind din coumparari de imobilizari. cum sunt: avansuri acordate de client furnizorului. 2) In functie de natura creditelor obtinute la cumparare si de documentele care stau la baza inregistrarii acestora. . Fiecare din aceste credite comercial sau cambial pot fi acordate atat pentru cumparari de bunuri si servicii cat si pentru cumparari de imobilizari. astfel: 1) In functie de natura activelor cumparate pe credit. se intalnesc: datorii din cumparari pe credit comercial. se disting: datorii din cuparari pe credit comercial. 3) In functie de scadenta datoriilor. neexigibile. care au un termen de plata stabilit pe baza de documente.PE CREDIT Datoriile din cumparari pe credit pot fi clasificate tinand seama de anumite criterii. se disting: datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii. cumparari ce nu sunt insotite de facturi ale furnizorului. datorii din cumparari pe credit cambial.

respectiv cambial. Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” evidentiaza datoriile neexigibile provenite din cumparari de bunuri si servicii.- ambalaje primite odata cu marfa. contul 404 „Furnizori de imobilizari”. cat si din ultima cifra a simbolului (cifra 9). contul 409 „Furnizori – debitori”. Primele doua conturi. Contul 409 „Furnizori – debitori” este un cont de creante fapt ce rezulta atat din denumirea contului. contul 403 „Efecte de platit”. contul 408 „Furnizori facturi nesosite”. Contul 404 „Furnizori de imobilizari” si contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” reflecta acelasi gen de datorii rezultate din cumparari de imobilizari. . 401 „Furnizori” si 403 „Efecte de platit” cuprind datoriile ce privin din cumparari de bunuri si servicii. pe credit comercial. Datoriile din cumpararile pe credit sunt reflectate cu ajutorul conturilor din grupa 40 „Furnizori si conturi asimilate” si anume: contul 401 „Furnizori”. care semnifica faptul ca acest cont are o functie inversa fata de conturile din grupa din care face pate. care circula pe principiul restituirii. contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”.

in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi standard. cont ce reflecta datoriile rezultate in urma cumpararilor de bunuri si servicii pe credit comercial. .3. Contul 401 „Furnizori” tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri.1 CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT COMERCIAL Datoriile rezultate din cumparari pe credit comercial se evidentiaza in contabilitate cu ajutorul conturilor: 401 „Furnizori”. conturi a caror simbolizare este la latitudinea fiecarui agent economic. cu ocazia evaluarii soldului in valuta precum si cele rezultate in momentul decontarii.Conturile sintetice prezentate se detaliaza pe conturi analitice deschise pe fiecare furnizor in parte. 2. lucrarile executate sau serviciile prestate. cont de datorii provenind din cumparari de imobilizari pe credit comercial. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente furnizorilor neachitati la inchiderea exercitiului financiar.1. 404 „Furnizor de imobilizari”. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) a stocurilor achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi precum si diferentele de pret nefavorabile aferente.

. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. precum si consumul de energie si apa. diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori valoarea biletelor la ordin sau a cambiilor subscrise acceptate de cu ocazia decontarii sau a evaluarii acestora la sfarsitul exercitiului financiar. incluse pe cheltuieli. furnizori. In debitul contului se inregistreaza: . in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite. a biletelor de tratament si odihna si a altor valori achizitionate. valoarea timbrelor fiscale si postale. valoarea facturilor primite. taxa pe valoare adaugata inscrisa in facturile furnizorilor. facturate de ambalajelor achizitionate.- valoarea materialelor nestocate aprovizionate. valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu ocazia regularizari platilor cu acestia. valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti. marfurilor. furnizori. valoarea materiilor prime.platile efectuate catre furnizori. materiilor consumabile. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire.

sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut. obligatia de plata a ratelor de leasing financiar. pe baza facturilor emise de locatar. a serviciilor prestate sau datoriile prescrise sau anulate. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire predate a lucrarilor executate de terti pentru realizarea acestor imobilizari. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea imobilizarilor facturate de furnizori. valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale in cazul leasingului financiar. furnizorului.- valoarea la pret de inregistrare a veniturilor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura. Contul 404 „Furnizori de imobilizari” tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale si necorporale. imobilizari. Soldul contului 401 „Furnizori” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor. taxa pe valoare adaugata inscrisa in facturile furnizorilor de . conform prevederilor contractuale. valoarea sconturilor obtinute de la furnizori.

valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari. In functie de moneda in care se evalueaza cumpararile cu factura furnizorului distingem: devize. valoarea efectelor comerciale subscrise. diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari cu ocazia decontarii sau evaluarii de la sfarsitul exercitiului financiar. Reflectarea in contabilitate a acestor datorii necesita inregistrari distincte. acceptate de catre furnizorii de imobilizari. a caror exprimare valorica se efectueaza in . Soldul contului 404 „Furnizori de imobilizari” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari. precum si valoarea avansurilor decontate acestora. In debitul contului se evidentiaza: sumele achitate furnizorilor de imobilizari.- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului la sfarsitul exercitiului financiar. datorii fata de furnizori. a) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari de bunuri si servicii pe credit comercial fata de furnizori. a caror exprimare valorica se realizeaza in lei. cu exprimare in lei datorii fata de furnizori.

pentru diferentele de pret in plus fata de preturile prestabilite. materiale consumabile. in situatia in care evidenta sconturilor se realizeaza prin inventarul permanent la costuri efective de achizitie: % = 401 „Furnizori” 301 „Materii prime” 3021 „Materiale auxiliare” ……………………………………….A. 3028 „Alte materiale consumabile” 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 361 „Animale si pasari” 371 „Marfuri” 381 „Ambalaje” 4426 „T. deductibila” in cazul in care evidenta sconturilor se tine la preturi standard. astfel: . materiale de natura obiectelor de inventar.. marfuri si ambalaje de la furnizori. contul 401 „Furnizori se crediteaza si in corespondenta cu conturile de diferente de pret adecvate fiecarei categorii de stocuri achizitionate. animale.V.Acest tip de datorii. implica urmatoarele inregistrari contabile achizitionarea de materii prime.

V. 6028 „Cheltuieli privind alte materiale consumabile” = 401 „Furnizori” . deductibila.V.% 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale” 368 „Diferente de pret la animale si pasari” 378 „Diferente de pret la marfuri” 388 „Diferente de pret la ambalaje” 4428 „T.A. deductibila” - = 401 „Furnizori” in situatia in care evidenta stocurilor se realizeaza prin inventarul intermitent.A. astfel: % 601 „Cheltuieli cu materiile prime” 6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare” ………………………………………. contul 401 „Furnizori” se crediteaza in corespondenta cu conturile de cheltuieli in care se inregistreaza consumul de stocuri si T.

V.A. deductibila” evidentierea materiilor nestocate aprovizionate. incluse direct pe cheltuieli precum si consumul de energie si apa: % 604 „Cheltuieli privind materiile nestocate” 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T. deductibila” - = 401 „Furnizori” reflectarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti: % 611 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” ……………………………………… = 401 „Furnizori” .A.603 „Cheltuieli privind materiile de natura obiectelor de inventar” 607 „Cheltuieli privind marfurile” 608 „Cheltuieli privind ambalajele” 4426 „T.V.

V. deductibila” .evidenta ambalajelor care circula in sistem de restituire. fara diferente: . in situatia in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite.626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 471 „Cheltuieli inregistrate in avans” 4426 „T. a biletelor de odihna si tratament si a altor valori de la furnizori: % 5321 „Timbre fiscale si postale” ………………………………………. deductibila” - = 401 „Furnizori” primirea facturilor de la furnizori.A. 5328 „Alte valori” 4426 „T.V.A. facturate de furnizori: 409 „Furnizori debitori” - = 401 „Furnizori” achizitionarea timbrelor fiscale si postale.

care circula in sistem de restituire.408 „Furnizori – facturi nesosite” = 401 „Furnizori” . T.A.V. neexigibila” retinerea avansului acordat anterior furnizorului.V. deductibila” - = 4428 „T.concomitent.V.V.A. astfel: 401 „Furnizori” = % 5121 „Conturi la banci in lei” 5311 „Casa in lei” 5411 „Acreditive in lei” 542 „Avansuri de trezorerie” 5191 „Credite bancare pe termen scurt” - evidentierea biletelor la ordin emise si acceptate de furnizori: . se poate efectua din diferite conturi de trezorerie sau imprumuturi. din datoria totala cu ocazia regularizarii platilor cu acestia: 401 „Furnizori” = 409 „Furnizori – debitori” Identic se inregistreaza si ambalajele predate furnizorului. neexigibila se transforma in T. deductibila: 4426 „T.A.A. achitarea datoriilor catre furnizori.

5%: 401 „Furnizori” = % 5311 „Casa in lei” 444 „Impozitul pe venitul de natura salariilor” 4314 „Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale De sanatate” Marimea propriu-zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate. aceasta reprezentand valoarea initiala. retinerea impozitului datorat si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate in procent de 6.401 „Furnizori” - = 403 „Efecte de platit” reflectarea sumelor nete achitate colaboratorilor. mai putin reducerile acordate. Reducerile de pret pot fi incadrate in doua categorii si anume: -reduceri de natura comerciala ce se evidentiaza in momentul acordarii acestora pe baza documentelor ce le atesta. astfel: • daca in factura initiala sunt reflectate distinct reducerile de pret acordate. atat vanzatorul cat si cumparatorul inregistreaza in contabilitate factura la valoarea neta comerciala. . respectiv primite. nu in toate cazurile aceasta coincide cu pretul sau tariful negociat. datorita anumitor reduceri sau diminuari ce se acorda clientilor.

deductibila” = 401 „Furnizori” . reducerile primite corecteaza valoarea stocurilor. care se evidentiaza distinct in contabilitate astfel: ~ la vanzator valoarea reducerilor acordate pentru livrari efectuate in acelasi exercitiu implica formula contabila: 4111 „Clienti” = % 7xx „Conturi de venituri” 4427 „T.V. cand acestea au fost scazute din gestiune situatie ce implica formula contabila: % 3xx „Conturi de stocuri” 6xx „Conturi de cheltuieli” 4426 „T. Colectata” .in rosu . conform clauzelor contractuale. atunci cand acestea se regasesc in gestiune sau cheltuieli cu stocurile. ce se inregistreaza in contabilitate astfel: ~ la vanzator.in rosu .in rosu .in rosu -reducerile de natura financiara.A.in rosu ~ la cumparator.V.A. valoarea reducerilor acordate.in rosu . acestea se cuprind intro factura ulterioara in rosu. genereaza formula contabila: % 667 „Cheltuieli privind sconturile = 4111 „Clienti” .• in cazul in care dupa intocmirea facturii initiale. vanzatorul acorda clientului reduceri de pret.

cu deosebire ca apar unele inregistrari specifice privind diferentele de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori cu ocazia decontarii sau a evaluarii de la sfarsitul exercitiului financiar.V. Datoriile se evidentiaza pe baza facturilor primite de la furnizorii externi.A. deductibila” b) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari de bunuri si servicii pe credit comercial fata de furnizori cu exprimare in valuta Corespondenta contului 401 „Furnizori”.A. devizele se transforma in lei. in care bunurile sau serviciile cumparate sunt exprimate valoric. valoarea reducerilor primite implica formula contabila: 401 „Furnizori” = % 767 „Venituri din sconturi obtinute” 4426 „T. Pentru aceasta. pe baza cursului valutara al leului. in devize. de la data primirii bunurilor. colectata” ~ la cumparator. in acest caz. In contabilitatea unitatilor patrimoniale evaluarea si inregistrarea trebuie sa se efectueze in moneda nationala.acordate” 4427 „T. este in general aceeasi ca in situatia cumpararilor de la furnizorii interni.V. cu exprimare in lei. . executarii lucrarilor sau prestarii de servicii. iar in locul conturilor de trezorerie in lei se utilizeaza conturile corespunzatoare de trezorerie in devize. adica in lei.

Cursul valutar poate sa oscileze de la o zi la alta si de aceea la data achitarii datoriilor pot sa apara diferente de curs valutar. Diferentele constatate cu ocazia decontarii sau a evaluarii datoriilor in devize de la sfarsitul exercitiului financiar. necesita operatii specifice. iar din compararea acestor valori cu valorile contabile ale datoriilor evaluate pe baza cursului valutar de la data inregistrarii in contabilitate apar diferentele de curs valutar. in situatia in care cursul leului creste sau nefavorabile cand cursul leului scade. Aceste diferente se evidentiaza ca venituri financiare sau ca si cheltuieli financiare. in cazul in care cursul leului scade (diferenta de curs nefavorabila): % = 5124 „Conturi la banci in valuta” . in vederea reflectarii fidele a patrimoniului toate datoriile in valuta sunt inventariate si evaluate pe baza cursului valutar al zilei. La inchiderea exercitiului financiar. respectiv: achitarea datoriei catre un furnizor extern in situatia in care cursul leului creste (diferenta de curs favorabila): 401 „Furnizori” = % 5124 „Conturi la banci in valuta” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - achitarea datoriei catre un furnizor extern.

care se crediteaza in corespondenta cu debitul conturilor de imobilizari necorporale. aferente furnizorilor neachitati. in functie de modalitatea de plata. Contul 404 „Furnizori de imobilizari” se debiteaza in corespondenta cu creditul conturilor de trezorerie sau imprumuturi bancare pentru investitii. deductibila”. in functie de natura imobilizarilor achizitionate la care se mai adauga si contul 4426 „T.401 „Furnizori” 665 „Cheltuieli din diferente de Curs valutar” reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar. la inchiderea exercitiului financiar ca urmare a cresterii cursului valutar: 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 401 „Furnizori” evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar. corporale si in curs. sau ca urmare a biletelor de ordin emise de client .A.V. la inchiderea exercitiului financiar ca urmare a scaderii cursului valutar: 401 „Furnizori” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” Evidenta obligatiilor rezultate din cumpararile de imobilizari pe credit comercial se realizeaza cu ajutorul contului 404 „Furnizori de imobilizari”. aferente furnizorilor neachitati.

2. In functie de clauzele ce le contin acestea se pot clasifica in: cambiile propriu-zise. . respectiv favorabile. La data achitarii datoriilor ca urmare a evolutiei cursului valutar pot sa apara diferente favorabile sau nefavorabile acre afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare. in cazul in care.1. bilete la ordin. Reducerile de pret de natura comerciala sau de natura financiara pe care le poate acorda furnizorul sunt practicabile si la cumpararile de imobilizari. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT CAMBIAL In practica economica este cunoscut conceptul de „efecte comerciale” in care sunt cuprinse in general cambiile.3.si acceptate de furnizor prin creditul contului 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” Imobilizarile pot fi achizitionate de la furnizori externi. In aceasta situatie pentru inregistrarea cumpararilor este necesara transformarea devizelor in lei.2. De asemenea diferentele rezultate la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii datoriilor in devize influenteaza cheltuielile sau veniturile financiare dupa cum acestea sunt nefavorabile. exprimarea valorica din facturi este facuta in devize. trate.

respectiv un bilet la ordin. Aceasta va deveni instrument financiar daca este acceptat de furnizor. Delimitarea informatiilor privind datoriile pe credit cambial. in functie de natura activelor cumparate. respectiv biletele la ordin emise de client. Biletul la ordin poate sa fie emis in situatia in care clientul nu dispune de lichiditati pentru achitarea datoriei sau daca utilizarea sa reprezinta o clauza contractuala. Biletul la ordin este un angajament al clientului prin care acesta se obliga sa achite o anumita datorie din cumparari. adica cele acceptate de furnizor. Biletul la ordin constituie instrumentul de anulare a platii unei datorii. Din inscris trebuie sa rezulte data la care se va achita datoria si localitatea . efecte de primit. respectiv un instrument de creditare. respectiv: contul 403 „Efecte de platit”. implica utilizarea de conturi. in mod neconditionat. Efectele comerciale se impart in: efecte de platit. . Creditul cambial reprezinta creditul care la baza o cambie. forma de cambie cea mai adecvata si utilizata o constituie biletul la ordin.In relatiile de creditare din cadrul procesului de vanzare cumparare. situatia in care clientul poate sa-si ia angajamentul de plata a datoriei la o data ulterioara. efecte de incasat.

Contul 403 efecte de platit tine evidenta obligatiilor pe baza de efecte comerciale. datorii pentru care au fost emise bilete le ordin. Contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” tine evidenta datoriilor provenind din cumparari de imobilizari. diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize. In debitul contului se inregistreaza: platile efectuate la scadenta pe baza efectelor comerciale. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. evaluate pe baza cursului valutar la acea data. pentru datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii. rezultate din evaluarea soldului in valuta a obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale. diferentele nefavorabile de curs valutar de la inchiderea exercitiului financiar. Soldul contului 403 „Efecte de platit” este creditor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit. respectiv a cambiilor sau a biletelor la ordin emise de client. acceptate de furnizor. acceptate de furnizor.- contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: . diferentele de curs valutar favorabile aferente efectelor de plata neachitare la inchiderea exercitiului.

In debitul contului se inregistreaza: platile efectuate la scadenta pe baza efectelor comerciale. evaluate pe baza cursului valutar la acea data. Soldul contului 403 „Efecte de platit pentru imobilizari” este creditor si reprezinta valoarea efectelor comerciale pentru imobilizari de platit. diferentele de curs valutar favorabile aferente efectelor de plata neachitare la inchiderea exercitiului. acceptate de furnizor: . rezultate din evaluarea soldului in valuta a obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale. acceptate de furnizor: 401 „Furnizori” - = 403 „Efecte de platit” evidentierea biletelor la ordin emise pentru cumpararile de imobilizari.- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize. diferentele nefavorabile de curs valutar de la inchiderea exercitiului financiar. Operatii economice privind datoriile din cumparari pe credit cambial Datoriile provenite din cumparari pe credit cambial implica in contabilitate urmatoarele inregistrari: reflectarea biletelor la ordin emise pentru cumparari de bunuri si servicii.

pe baza cursului valutar. caz in care la inregistrarea in contabilitate este necesara evaluarea in lei.404 „Furnizori de imobilizari” = 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” - efectuarea platilor la scadenta pe baza de efecte comerciale din contul de disponibil de la banca in lei: % 403 „Efecte de platit” 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” = 5121 „Conturi la banci in lei” Biletele la ordin pot fi emise si pentru datorii in devize fata de furnizorii externi sau interni. Aceste diferente de curs valutar genereaza pentru cumpararile de bunuri si servicii. diferente ce pot rezulta si la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii soldului datoriilor in devize ce urmeaza sa fie decontate pe baza de efecte comerciale. In momentul achitarii datorie pot sa apara diferente de curs valutar favorabile sau nefavorabile ca urmare a evolutiei cursului valutar intre data inregistrarii si data achitarii ce afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare. urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea diferentelor favorabile constatate cu ocazia achitarii la scadenta a datoriilor pe baza de efecte comerciale: 403 „Efecte de platit” = % .

5124 „Conturi la banci in valuta” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” evidentierea diferentelor nefavorabile aferente datoriilor in devize cu ocazia achitarii acestora pe baza de efecte comerciale: % 403 „Efecte de platit” 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 5124 „Conturi la banci in valuta” inregistrarea diferentelor favorabile de la finele exercitiului financiar rezultate in urma evaluarii efectelor comerciale de platit in devize: 403 „Efecte de platit” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” financiar: reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului efectelor comerciale de platit in valuta la sfarsitul exercitiului 665 „Cheltuieli din diferente de curs = 403 „Efecte de platit” valutar” .

2. iar unele servicii prin natura lor se factureaza cu un anumit decalaj de timp. CONTABILITATEA DIN DATORIILOR PE NEEXIGIBILE CREDIT CUMPARARI In practica societatilor comerciale se intalnesc situatii cand unele bunuri sosesc de la furnizori fara factura. acestea comporta aceleasi inregistrari ca in cazul datoriilor provenind din cumparari de bunuri si servicii. La inchiderea exercitiului. Intrarea trebuie evidentiata si atunci cand bunurile respective sunt eliberate in consum sau vandute. a consumului de gaze naturale sau a serviciilor telefonice ce se factureaza.3. deoarece figureaza la inventar. Asa este cazul consumului de energie electrica si termica. ce deosebirea ca in locul contului 403 „Efecte d platit” se utilizeaza contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. . cu un decalaj de o luna. 2. respectiv la data intocmirii bilantului contabil este obligatoriu ca bunurile in cauza sa fie receptionate sui inregistrate.Referitor la efectele comerciale emise de client si acceptate de furnizor pentru datorii provenind din cumparari de imobilizari in valuta. in cursul exercitiului financiar se poate intampla ca bunurile materiale primite sa nu se receptioneze si sa nu se inregistreze pana la primirea facturii. De asemenea. de regula.

iar apoi se reflecta in contabilitate ca o datorie exigibila. Soldul contului 408 „Furnizori-facturi nesosite” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.In aceste cazuri ele se receptioneaza. lucrari executate si servicii prestate. pentru care nu s-au primit facturi. Contabilitatea decontarilor neexigibile. Operatii economice privind datoriile neexigibile din cumparari pe credit . Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru achizitionarile de bunuri. diferentele nefavorabile de curs valutar reflectate la inchiderea exercitiului aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile. aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile. din cumparari de bunuri si servicii se realizeaza cu contul 408 „Furnizori-facturi nesosite”. diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului. se evalueaza pe baza datelor din contracte sau pe baza documentelor insotitoare. In debitul contului se inregistreaza: valoarea facturilor sosite. a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori. Contul 408 „Furnizori-facturi nesosite” are functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea bunurilor aprovizionate. pentru care nu s-au primit facturi.

A. neexigibila” - = 408 „Furnizori-facturi nesosite” evidentierea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori pentru care nu au sosit facturile: % 604 „Cheltuieli privind materialele = 408 „Furnizori-facturi nesosite” .Datoriile neexigibile din cumparari pe credit implica urmatoarele inregistrari contabile: primirea fara factura de la furnizori.V. a activelor circulante materiale: % 301 „Materii prime” 3021 „Materiale auxiliare” ……………………………………… 3028 „Alte materiale consumabile” 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 361 „Animale si pasari” 371 „Marfuri” 381 „Ambalaje” 4428 „T.

nestocate” 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 611 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” ………………………………………. 626 „Cheltuieli postale si taxele de telecomunicatii” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4428 „T.V.A. neexigibila” Cazurile in care bunurile se primesc fara factura sunt mai putin frecvente, insa cumpararile de servicii ce se factureaza cu un anumit decalaj in timp se intalnesc de regula in fiecare luna. Dupa primire facturilor, in perioada urmatoare, datoria neexigibila se transforma in datorie exigibila. In acelasi timp T.V.A. neexigibila devine deductibila. primirea facturii de la furnizori, fara diferente:

408 „Furnizori-facturi nesosite”

= 401 „Furnizori”

- concomitent, T.V.A. neexigibila devine deductibila:

4426 „T.V.A. deductibila”

= 4428 „T.V.A. neexigibila”

In cazul in care apar diferente in plus intre factura sosita si situatia initiala, acestea se reflecta, ca intrarile obisnuite. Cand datoria neexigibila, inregistrata in cursul exercitiului se refera la cumparari de la furnizori externi sau interni cu exprimare in devize, atunci se evidentiaza diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar, astfel: reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la

inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturi:

665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” facturi:

= 408 „Furnizori-facturi nesosite”

evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar existente la finele

exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit

408 „Furnizori-facturi nesosite”

= 765 „Venituri din diferente de curs valutar”

2.3.3.

CONTABILITATEA SI A

AVANSURILOR DE

ACORDATE RESTITUIT

AMBALAJELOR

In anumite cazuri, stabilite de regula prin contracte, clientul acorda furnizorului avansuri banesti, in vederea livrarii unor bunuri, a executarii de lucrari sau prestarii de servicii, luand nastere astfel o creanta fata de furnizor care devine debitor. O situatie asemanatoare se intalneste si in cazul in care clientului i se factureaza o data cu bunurile cumparate si ambalajele, care circula in sistem de restituire, cum ar fi: sticlele, borcanele, navetele, sacii si alte ambalaje de aceasta natura. Contabilitatea creantelor din avansurile acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii executari de lucrari, precum si din ambalajele de restituit se realizeaza cu ajutorul contului 409 „Furnizori-debitori”, care are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor achitate in contul unor livrari de bunuri de

natura stocurilor, prestari de servicii sau executari de lucrari; furnizori; diferente favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate de

exercitiului, aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor.

A. precum si valoarea ambalajelor degradate. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire inapoiate furnizorilor. Soldul contului 409 „Furnizori-debitori” este debitor si reprezinta avansurile acordate furnizorilor. lucrarilor sau serviciilor. Operatii economice privind avansurile acordate si ambalaje de restituit Inregistrarile contabile referitoare la avansurile acordate si ambalajele de restituit sunt: achitarea din contul de disponibil de la banca in lai a unor avansuri ocazionale furnizorilor.In creditul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor. deductibila” = 5121 „Conturi la banci in lei” . nedecontate.V. pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii si executari de lucrari: % 409 „Furnizori-debitori” 4426 „T. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor la decontarea acestora sau la inchiderea exercitiului financiar. nerestituite furnizorilor. retinute in stoc. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire.

pe baza de cerere acordata de organul fiscal. exigibilitatea intervenind la data stabilirii debitului clientului. acordarea unor avansuri furnizorilor in numerar sau din contul de disponibil de la banca. creanta ce este consemnata in factura sau alt document legal ce se intocmeste pentru efectuarea propriu-zisa a operatiilor in cauza. in lei si in valuta: 409 „Furnizori-debitori” = % . In situatia in care avansurile acordate au la baza factura fiscala emisa de catre furnizor se efectueaza inregistrarile: reflectarea avansului ce se va acorda: % 409 „Furnizori-debitori” 4426 „T.A.Pentru avansurile ocazionale aferente livrarilor de bunuri.V. executarilor de lucrari si prestarilor de servicii ulterioare se calculeaza si se inregistreaza T. iar furnizori sunt obligati sa emita facturi in termen de trei zile de la data inregistrari sumelor.V.A.V.A.. deductibila” achitarea avansului: = 401 „Furnizori” 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” In cazul avansurilor care se acorda in mod continuu pentru livrari de bunuri si prestari de servicii ulterioare. nu se calculeaza T..

A. deductibila” - = 409 „Furnizori . la primirea bunurilor executarea lucrarilor sau prestarea serviciului: 401 „Furnizori” - = 409 „Furnizori-debitori” regularizarea cu furnizorii a avansurilor ocazionale pentru care s-a calculat si inregistrat T. evidentierea valorii diferentelor favorabile de curs valutar existente la inchiderea exercitiului. aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor.: % 401 „Furnizori” 4426 „T.V.A. cu ocazia evaluarii acestora: 409 „Furnizori-debitori” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - reflectarea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la inchiderea exercitiului.A.datoria totala .V.T.5121 „Conturi la banci in lei” 5124 „Conturi la banci in valuta” 5311 „Casa in lei” 5314 „Casa in valuta” regularizarea avansurilor continue cu furnizorii.debitori” .V. aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor: .avans inregistrat .

nerestituite furnizorilor. facturate de furnizori: 409 „Furnizori-debitori” - = 401 „Furnizori” se reflecta valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. precum si degradarile suferite de ambalaje: % 401 „Furnizori” 608 „Cheltuieli privind ambalajele” - = 409 „Furnizori-debitori” se evidentiaza valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. acordate furnizorilor. retinute in stoc: . cu ocazia decontarii lor: 401 „Furnizori” = % 409 „Furnizori-debitori” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - inregistrarea valorii ambalajelor care circula in sistem de restituire. inapoiate furnizorilor.665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 409 „Furnizori-debitori” reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize.

1. NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND CREANTELE UNITATII Relatiile unitatilor patrimoniale cu alte persoane juridice si fizice. Cea mai mare parte a creantelor agentilor economici sunt legate direct de exploatare. ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU CLIENTII 3. conduc la creante si datori. adica din acel domeniu care face obiectul principal al functionarii lor. Creantele fata de clienti rezulta ca urmare a vanzarii productiei.381 „Ambalaje” = 409 „Furnizori-debitori” CAP III. respectiv realizari lucrarilor si a serviciilor si au in contrapartida venituri din exploatare. .

Creantele intreprinderii fata de clienti ei isi au izvorul in schimbul de consimtamant concretizat intr-o comanda ferma din partea clientului si acceptata de catre producator sau avand ca baza contractele incheiate. creantele se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare in patrimoniu care corespunde cu valoarea lor nominala. scontul acordat inregistrandu-se separat ca si o cheltuiala financiara. Diferentele de curs valutar. Scontul va reduce valoarea creantei initiale printr-o inregistrare ulterioara. adica cu totalul de plata adica valoarea sau pretul negociat plus TVA care se va aplica doar operatiilor supuse impozitari. Creantele devin certe. In situatia in care se acorda clientilor si reduceri financiare. . in momentul livrari bunurilor. valoarea nominala a creantei este data tot de netul comercial. intre data inregistrari creantelor in devize si data incasari lor. valoarea nominala este data de netul comercial. cel mai adesea sconturile de decontare se acorda a posterior printr-o factura de reducere. se inregistreaza ca si venituri sau cheltuieli financiare. Pe baza facturii. la care se va adauga si TVA. moment care corespunde cu facturarea. Dupa perioada de timp la care se refera. deci. la cursul de schimb in vigoare la data efectuari operatiunilor. creantele si datoriile se impart in: • creante pe termen scurt . cu perioada de decontare mai mica de un an. in momentul transferului de proprietate pentru vanzari si in momentul realizarii lor pentru lucrari si servicii. Creantele in devize se inregistreaza in contabilitate in lei. dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile. respectiv in momentul realizari lucrarilor sau prestatiilor de servicii. Transferul de proprietate se produce. sigure. In cazul in care se acorda reduceri comerciale.

• • creante pe termen mijlociu. Eventualele diferente ce apar in timpul incasari creantelor. . valoarea de inventar sau valoarea bilantiera. care au in contrapartida veniturile din exploatare si conturile fara incidenta asupra contului de rezultate si cuprind: creante comercial. creante din gestiunea titlurilor de plasament si alte titluri de valori reprezentand componente ale trezoreriei. Evaluarea de inventar presupune evaluarea creantelor la valoarea care se stabileste dupa valoarea de utilitate. Creantele pe termen scurt sunt generate de desfasurarea activitati de exploatare si creantele asimilate. respectiv in conturile de venituri pentru diferentele favorabile. care mai sunt denumite si creante in afara grupului de exploatare. ale caror posibilitati de incasare sunt incerte. Valoarea de inventar a creantelor tine seama de posibilitatile concrete de incasare si pot exista clienti in litigiu.: valoarea de inscriere cu ocazia intrari in patrimoniu a creantei la valoarea curenta sau contabila. cu o perioada de decontare mai mare de 5 ani. cu o perioada de decontare intre 1-5 Ani. Pentru evaluarea creantelor se folosesc trei metode sau reguli in functie de factorul timp la care se refera. Pentru inregistrarea creantelor se folosesc conturi din clasa 4 „ Conturi de terti” din care face parte si grupa de conturi: 41 „Clienti si conturi asimilate”. debitori incerti. creante pe termen lung. in functie de loc si de preturile actualizate. Creantele pe termen lung si mijlociu se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare. vor fi evidentiate in contabilitate in conturile de cheltuieli pentru diferentele nefavorabile. creante din decontari in cadrul grupului si cu asociatii.

dar potrivit principiului prudentei desi putem incasa mai mult aceasta diferenta nu o vom crem un provizion pentru depreciere. Creantele comerciale sunt determinate de vanzarile de bunuri (produse. Creantele sunt inregistrate in contabilitate la valoarea lor nominala si din prudenta se constituie un provizion pentru depreciere.Daca comparam valoarea de inventar cu valoarea contabila. Daca sa constituit provizionul la valoarea curenta atunci se va deduce provizionul. evaluarea de bilant se face la cursul valutar existent. de prestari de servicii si de executarea de lucrarii catre terti. materiale). Diferentele de curs valutar se vor inregistra folosind conturile de diferente de conversie de activ si de pasiv. Aceste diferente la inceputului exercitiului urmator se vor relua. Aici se incadreaza clientii si conturile asimilate: 411 „Clienti” 413 „Efecte de primit de la clienti” 418 „Clienti-facturi de intocmit” 419 „Clienti-creditori” . marfuri. putem avea trei situati: inregistra Valoarea de inventar este sub valoarea contabila Suntem nevoiti sa Egalitate Valoarea de inventar depaseste valoarea contabila. La creantele exprimate in valuta. Evaluarea bilantiera se face cu respectarea principiului fidelitati. atunci cand apare o pierdere probabila.

la data si in locul stabilit o suma de bani . cec-uri si alte efecte comerciale primite de la clienti in contul creantelor. trate . aceluia pe care cambia il desemneaza. se obliga Debitorul (trasul) -----------------> Creditorului(tragatorului) sa plateasca neconditionat 2) Trata este o cambie prin care o persoana fizica sau juridica in calitate de creditor (tragator). intervenind astfel trei parti. Cambia este titlul de credit in temeiul caruia o persoana (emitentul) se obliga sa plateasca neconditionat sau dispune sa se plateasca neconditionat de catre o alta persoana. la data si locul indicat. Ele reprezinta forme de credit comercial acordat de unitatile patrimoniale tertilor si instrumente de plata. o suma de bani. bilete la ordin. da ordin sa se plateasca la o anumita data sau la prezentare o suma determinata unei terte persoane. waranturi.Efectele comerciale de primit reprezinta drepturile de creanta stabilite pe baza de cambii. dispune unui debitor al sau (tras) sa plateasca o suma de bani unei alte persoane ( a treia) in calitate de beneficiar. in calitate de beneficiar. Cecul este un inscris solemn prin care o persoana numita tragator (platitor) in baza unui depozit de bani constituit in prealabil la banca devenita astfel tras. Sunt cecuri ca . Cambia este de doua feluri: 1) Biletul la ordin este o cambie eliberata de catre un debitor (tras) unui creditor (tragatorul) prin care debitorul (trasul) se obliga sa plateasca neconditionat creditorului (tragatorului) intr-un anumit loc si la o anumita data o suma de bani.

alaturi de biletul la ordin si trata. Avalizarea reprezinta garantia inscrisa pe cambie sau in afara acesteia de catre o persoana fizica sau juridica care se angajaza sa achite contravaloarea tranzactiei in cazul in care nici unul din ceilalti debitori nu o face. ordinul neconditionat de a plati o suma determinata inclusa in textul tiparit al formularului de CEC. numele aceluia care trebuie sa plateasca prin denumirea banci pe fiecare CEC. legate de circulatia lor. prin care garanteaza efectuarea unei plati. Dar pentru aceasta este necesar sa existe o garantie a platii datoriei noului debitor catre creditor si se face avalizarea. Daca acesta are nevoie de bani mai repede decat data stabilita prin ordinul de plata il va putea folosi ca instrument de plata daca face andosarea ordinului de plata. tragatorul fiind acela care garanteaza plata. fata de creditor. Daca nu efectueaza plata nu poate ridica marfa. trasul este acela care efectueaza plata iar beneficiarul este persoana in favoarea careia se efectueaza plata. indicarea datei si a locului unde a fost emis cecul. Warantul este recipisa primita de catre posesorul unei marfi depusa intr-un depozit. cecuri de calatorie si altele. indicarea locului unde se efectueaza plata – locul desemnat alaturi de numele trasului. cecuri din carnetele cu limita de suma ca instrument de decontare. Precum in cazul celorlalte instrumente de plata. inscrisa in textul titlului. Andosarea sau girarea reprezinta scrierea pe versoul titlului de valoare. Pana la scadenta efectelor comerciale putand interveni operatiuni de andosare si avalizare. a documentului a obligatiei de plata a noului debitor. Daca un client emite un bilet la ordin in care se stabileste „ Platiti suma de la data de persoanei”. cecuri de decontare in numerar a banilor de la banca. semnatura aceluia care emite cecul. In acest caz: tragatorul este persoana care dispune plata. cecul cuprinde urmatoarele elemente: denumirea de CEC. Deci persoana .efecte comerciale.

Decontarea efectelor comerciale se poate face prin incasarea contravalori lor de catre beneficiar direct de la client sau prin intermediul unei banci. iar furnizorul ii acorda un comision pentru incasarea mai devreme a creantei. Tragatorul . Avansurile acordate furnizorilor reprezinta sumele platite acestora de catre clienti inainte de derularea tranzactiilor pentru livrari de bunuri.care a avalizat cambia garanteaza pana la scadenta . In acest caz bancherul cumpara efectele remitentului si plateste acestuia imediat suma cuvenita valoarea scontata. executari de lucrari si prestari de servicii. retinand scontul dupa relatia: Valoarea scontata = Valoarea nominala.Aigo Unde Aigo = Scont + Comisionul variabil admisibil scontului In cadrul decontari efectelor comerciale poate interveni si situatia in care clientul plateste datoria inainte de scadenta. Avalizarea se poate face o singura data iar andosarea de cate ori este posibil. Pentru tras datoria inregistrata in conturile Furnizori Efecte de plata nu poate fi modificata prin andosari si nici o inregistrare nu se face inaintea decontari la scadenta andosarea. Creantele din reclamatii. beneficiarul initial contabilizeaza . in care caz se suporta o taxa de scont pentru serviciile bancare. pagube materiale create de terti si alte creante de orice fel nelegate de activitatea de exploatare propriu – zisa sunt asimilate activitatilor financiare sau extraordinare si sunt inregistrate in contabilitate in categoria „ Debitorilor diversi” sau anulari efectelor.

semifabricatele . vandute. lucrari executate si servicii prestate pe baza de facturi. In debitul contului se inregistreaza: . sumele platite de acestia ca acont sau decontate si cele ramase de plata. a)Contul 411. se tine cu ajutorul conturilor din grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”. marfuri etc . 419 „Clienti-creditori”. Se debiteaza cu valoarea la pret de vanzare a bunurilor livrate si serviciilor prestate.1’’Clienti” este un cont de activ tine evidenta decontarilor cu clienti interni si externi pentru produsele. 413 „Efecte de primit de la clienti”.3. Este un cont de activ. 418 „Clienti-facturi de intocmit”. Soldul contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti. materialelor marfurilor etc. semifabricate.2.lucrari executate sau prestari de servicii. 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. ORGANIZAREA CONTABILITATII CREANTELOR Evidenta sumelor datorate de clienti interni si externi pentru livrari de produse. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti. precum si taxa pe valoare adaugata aferenta. 411 „Clienti”. materiale. 4111 „Clienti”. Grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”.

707 „ Venituri din vanzarea de marfuri”. livrate. aferent creantelor exprimate in devize. valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate anterior si care abia acum se factureaza. rezultate in urma cresteri cursului valutar. 4427 „ TVA colectata”. . 708 „ Venituri din activitati diverse”. contravaloarea creantelor reactivate. 706 „ Venituri din redevente. produselor. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. la care se adauga TVA colectata aferenta prin creditul conturilor : 701 ”Venituri din vanzarea produselor finite”. 704 „Venituri din lucrari executate si servicii prestate”. lucrarilor executate si serviciilor prestate. semifabricatelor etc. 4428 „TVA neexigibila” . chiri”. 705 „ Venituri din studii si cercetari”.- pretul de vanzare al marfurilor.pentru livrarile cu plata in rate. prin creditul contului 754 „Venituri din creante reactivate si debitori diversi”. locatii de gestiune. 702 „Venituri din vanzarea semifabricatelor”. prin creditul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” la sfarsitul exercitiului. 703 „Venituri din vanzarea produselor reziduale”. cu diferente favorabile de curs valutar.

decontate pe seama avansurilor primite de la clienti prin debitul contului 419 „Clienti-creditori”.- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor. dubiosi sau cu care unitatea se afla in litigiu. sume datorate de clienti rau platnici . prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. 531 „Casa”. a lucrarilor executate si a serviciilor prestate. prin creditul contului 419 „Clienti-creditori”. diferente nefavorabile de curs valutar stabilite la inchiderea exercitiului. contravaloarea bunurilor livrate. reluarea la inceputul exercitiului a sumelor inregistrate in exercitiul precedent ca diferente favorabile de curs valutar . . prin debitul contului 765 „ Venituri din diferente de curs valutar”. diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia incasari creantelor exprimate in devize. aferente creantelor exprimate in devize. contravaloarea efectelor comerciale acceptate si preluate in contul livrarilor sau prestatiilor facute. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin debitul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. In creditul contului se inregistreaza: valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor . prin creditul conturilor: 512 „Conturi curente la banci”. prin debitul contului 413 „Efecte de primit”.

Este un cont de activ. pentru care nu s-au intocmit facturi. inclusiv TVA aferenta . b)Contul 418 „Clienti-facturi de intocmit” evidentiaza livrarile de bunuri. prin debitul contului 667 „ Cheltuieli privind sconturile acordate”. inclusiv TVA aferenta. Livrarile efectuate sau lucrarile executate si serviciile prestate . In debitul contului se inregistreaza contravaloarea bunurilor livrate . dar a caror valoare este bine determinata. De acea .- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire . a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate catre clienti aferente exercitiului in curs. reprezinta venituri ale perioadei in care s-au facut aceste livrari si trebuie inregistrate la creante intrun cont distinct 418 „Clienti-facturi de intocmit” care este un cont de activ. inclusiv taxa pe valoare adaugata aferenta. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar” cont de pasiv. prin debitul contului 419 „Clienti-creditori”. . valoarea sconturilor acordate clientilor. aferente creantelor in devize pentru care nu s-au intocmit facturi. pentru care nu s-au intocmit facturi. dar nu este tot timpul asa fiind si unele exceptii. pentru care nu s-au intocmit facturi . primite de la clienti . aferente exercitiului financiar in curs. inclusiv taxa pe valoare adaugata. diferentele favorabile de curs valutar constatate la inchiderea exercitiului. Soldul contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti. trebuiesc facute eventualele regularizari care sa tina cont intre decalajele existente intre livrari si facturari. Se debiteaza cu valoarea livrarilor catre clienti. prestarile de servicii sau executarile de lucrari. In mod obisnuit livrarea este insotita de factura. deci creante fata de acestia neincasate inca. pentru care nu sau intocmit facturi . Se crediteaza cu valoarea facturilor intocmite catre clienti.

diferente nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize. tinand cont de situatia financiara nesatisfacatoare a debitorului. Este un cont de activ. Daca se constata la sfarsitul. c)Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” tine evidenta drepturilor de creanta stabilita pe baza de efecte comerciale. adica incasarea lor in parte sau in totalitate este indoielnica. . ne facturate pana la inchiderea exercitiului financiar.A. exercitiului ca anumite creante fata de anumiti clienti devin dubioase sau incerte. a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate pentru care nu s-au intocmit facturi.V. Creanta se va transfera cu nivelul ei total. In debitul contului se inregistreaza: acceptarea unor efecte comerciale prezentate de clienti la plata prin creditul contului 403 „Efecte de platit”. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit. Soldul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” este debitor si reprezinta valoarea bunurilor livrate . Se debiteaza cu sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate. deci inclusiv cu cota ei de T. acestea se vor transfera din contul 4111 „Clienti ” in contul 4118 „ Clienti incerti sau in litigiu ”. Se crediteaza cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti si cu sumele primite de la clienti prin conturile curente. prin debitul contului 765 „ Venituri din diferente de curs valutar” cont de activ.In creditul contului se inregistreaza: diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia facturari. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”.

incerti. preluate in acest cont prin creditul contului 4111 „Clienti”. In creditul contului se inregistreaza: efectele comerciale primite de la clienti . In debitul contului se inregistreaza: contravaloarea creantelor fata de clienti care se dovedesc rau platnici . Este un cont de activ. dubiosi. Soldul contului 413 „Efecte de primit de la clienti” este debitor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit. sumele incasate de la clienti prin contul curent. prestatiilor efectuate sau a lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici. .- diferentele favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului.respectiv la avalizarea cambiilor si a biletelor la ordin. dubiosi . Se debiteaza cu valoarea bunurilor livrate. - diferentele nefavorabile de curs valutar la lichidarea efectelor de primit in devize. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti incerti sau in litigiu sau cu sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderi din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu. incerti sau in litigiu. inclusiv taxa pe valoare adaugata aferenta. Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de clienti incerti sau in litigiu. - diferente nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului. sau cu care unitatea este in litigiu. rau platnici dubiosi sau aflati in litigiu. d)Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” tine evidenta clientilor incerti.

prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”.- diferente favorabile de curs valutar intre valoarea de intrare si cea de la sfarsitul exercitiului . prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. prin creditul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. aferente creantelor incerte sau in litigiu.A.V. . creante ce se constata a fi definitiv nerecuperabile . la constatarea pierderi creantei se va diminua obligatia fata de buget prin debitarea contului 4427 „T. ce figurau ca incerte sau litigioase. a fost inregistrata la 4427 in momentul facturari si a fost decontata bugetului de stat in luna respectiva.A. exprimate in devize . rezultate la inchiderea exercitiului. diferente nefavorabile de curs valutar. 531 „Casa”. aferente creantelor incerte in valuta . diferente de curs valutar nefavorabile rezultate ca urmare a incasari unor creante in devize. scoase din activ prin debitul conturilor: 654 „ Pierderi din creante”. 4427 „T.A. colectata” deoarece T. colectata”.V. In creditul contului se inregistreaza: sume recuperate incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clienti incerti sau in litigiu. prin debitul conturilor : 5121 „ Conturi la banci in lei”. 5124 „ Conturi la banci in devize”.V.

. Acestia se vor lichida apoi prin decontarea lor. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti reprezentand avansurile pentru livrari de bunuri. Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate clientilor In creditul contului se inregistreaza: sumele incasate de la clienti. urmand a se incasa doar diferenta intre nivelul total al facturari si avansul sau acontul deja primit. prin debitul conturilor care arata modalitatea de incasare: 512 „Conturi curente la banci” si 531 „Casa”.Soldul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti dubiosi. executari sau prestari viitoare.V. cu suma probabila a pierderilor. Nivelul acestui provizion se va stabili fara a lua in calcul T.A. incerti sau cu care unitatea patrimoniala se afla in litigiu. se va proceda la constituirea unui provizion pentru deprecierea creantelor. prestari de servicii sau executari de lucrari si se debiteaza cu decontarea avansurilor incasate de la clienti. aplicand principiul prudentei. Concomitent cu constatarea caracterului incert al creantei si transferarea ei in contul 4118. provizionul constituit se va reflecta in contabilitate cu ajutorul contului 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti” e)Contul 419 „Clienti – creditori” este un cont de pasiv care exprima obligatiile unitatilor patrimoniale fata de clienti lor pentru avansurile sau aconturile incasate de la acestia. si se va aprecia pentru fiecare creanta in parte tinand cont de circumstante. pe seama facturari livrarilor sau prestatiilor ulterioare. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor prin debitul contului 4111 „Clienti”. sub forma de avansuri sau de aconturi pentru livrari.

3. prin creditul contului 4111 „Clienti”. a prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari. valoarea ambalajelor care circula in sistem de redistribuire nerestituite de clienti. prin contul 765 „Venituri din diferentele de curs valutar”. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin creditul contului 4111 „Clienti”. facturate acestora. la inchiderea exercitiului. 3. Soldul contului 419 „Clienti-creditori” este creditor reprezinta datoriile unitatii fata de clienti pentru avansurile sau aconturile primite si nedecontate inca. diferentele favorabile de curs valutar constatate cu ocazia decontarii avansurilor in devize. In debitul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor sau aconturilor primite. CONTABILITATEA DIN CREANTELOR VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT . prin contul 708 „Venituri din activitati diverse”. decontate clientilor pe seama livrarilor de bunuri. aferente avansurilor primite in devize si nedecontate inca. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire primite de la clienti.- diferentele nefavorabile de curs valutar.

Contabilitatea creantelor din vanzari de bunuri si servicii se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”. creante al caror termen de exigibilitate a expirat. creante din vanzari pe credit cambial. contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”. care cuprinde conturi sintetice de gradul I. . se intalnesc: creante din vanzari pe credit comercial. operationale. se intalnesc: creante neexigibile pentru care nu au fost emise facturi. STRUCTURA VANZARI PE CREDIT CREANTELOR DIN DE BUNURI SI SERVICII Structura creantelor din vanzari de bunuri si servicii este variata. contul 419 „Clienti-creditori”. contul 413 „Efecte de primit de la clienti”. In functie de exigibilitatea creantelor.1. in functie de natura lor si un cont de datorii fata de clienti.3. in raport de natura creditelor acordate de furnizor cu ocazia vanzarii si de exigibilitatea acestora. astfel: contul 411 „Clienti”. astfel: In functie de natura creditelor acordate de furnizor.3. pe feluri de creante.

valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate. lucrari executate si servicii prestate. valoarea avansurilor facturate clientilor. semifabricate. pe baza de facturi. ce evidentiaza creantele si decontarile in relatiile cu clienti interni si externi pentru produse. venituri inregistrate in avans sau de realizat aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare. valoarea creantelor reactivate. lucrarilor executate si serviciilor prestate. dubiosi sau aflati in litigiu.1. inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta. .3.1. precum si taxa pe valoare adaugata aferenta. inclusiv a clientilor incerti. evidentiate anterior in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”. Contul 411 „Clienti” este un cont de active circulante in decontare. are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: valoarea la pret de vanzarea a bunurilor livrate. marfuri si alte bunuri vandute.3. valoarea dobanzilor facturate de locator in cazul leasingului financiar. materiale. rau platnici. CONTABILITATEA CREANTELOR DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT COMERCIAL Contabilitatea creantelor din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial se realizeaza cu ajutorul contului 411 „Clienti”.

sumele trecute pe pierderi sau cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu. In creditul contului se inregistreaza: in numerar.clientilor. primite de la la inchiderea exercitiului. facturate diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate in valuta. clienti. cu ocazia evaluarii acestora. incasate. valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate. valoarea sconturilor acordate clientilor. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate sumele incasate de la clienti in conturile de disponibilitati bancare sau in devize. Soldul contului 411 „Clienti” este debitor si reprezinta sumele neincasate de la clienti . - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. decontarea avansurilor incasate de la clienti. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. la inchiderea exercitiului financiar.

care au fost 4111 „Clienti” = % 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” ………………………………. produselor. 708 „Venituri din activitati diverse” .Contul 411 „Clienti” se detaliaza in doua conturi sintetice operationale de gradul al doilea astfel: contul 4111 „Clienti”. executari de lucrari sau prestari de servicii pe credit comercial a caror exprimare se realizeaza in lei genereaza urmatoarele inregistrari contabile: facturate: se evidentiaza valoarea la pret de vanzarea marfurilor. contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial.. Vanzarile pe credit comercial se efectueaza catre partenerii interni si externi. lucrarilor executate si serviciilor prestate. clientilor interni Creantele din vanzari de bunuri. semifabricatelor livrate. motiv pentru care clienti se grupeaza in clienti interni si externi.

4427 „T.V.A. colectata” se reflecta valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, care au

fost evidentiate anterior in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”

4111 „Clienti”

= 418 „Clienti-facturi de intocmit”

~ concomitent, se inregistreaza T.V.A. neexigibila care devine colectata:

4428 „T.V.A. neexigibila” -

= 4427 „T.V.A. colectata”

se evidentiaza veniturile ce urmeaza sa se realizeze, aferente

perioadelor financiare urmatoare, respectiv veniturile inregistrate in avans:

4111 „Clienti”

=

% 472 „Venituri inregistrate in avans” 4428 „T.V.A. neexigibila”

-

se reflecta valoarea avansurilor facturate clientilor:

4111 „Clienti”

=

% 419 „Clienti-creditori” 4427 „T.V.A. colectata”

-

se inregistreaza dobanda facturata de locator in cazul leasingului

financiar odata cu ratele de incasat, potrivit contractului incheiat:

4111 „Clienti”

=

% 706 „Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii” 2674 „Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung” 4427 „T.V.A. colectata”

~

concomitent cu emiterea facturii se efectueaza si articole contabile

prezentate in paragraful referitor la:Operatii economice privind leasingul financiar. se reflecta valoarea creantelor reactivate:

4111 „Clienti”

=

% 754 „Venituri din creante reactivate ti debitori diversi” 4427 „T.V.A. colectata”

~ concomitent, are loc incetarea urmariri debitorilor scosi din activ:

C: 8034 „Debitori scosi din activ, urmariti in continuare”

-

se evidentiaza valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,

facturate clientilor:

4111 „Clienti” -

= 419 „Clienti creditori”

se inregistreaza sumele incasate de la clienti in contul de disponibil de

la banca sau in casierie:

% 5121 „Conturi la banci in lei” 5311 „Casa in lei” -

= 4111 „Clienti”

se reflecta valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,

primite de la clienti fara diferente:

419 „Clienti-creditori” -

= 4111 „Clienti”

se evidentiaza valoarea cecurilor si a efectelor comerciale afectate:

% 5112 „Cecuri de incasat” 5113 „Efecte de incasat” 413 „Efecte de primit de la clienti” -

= 4111 „Clienti”

se inregistreaza sumele datorate de la clientii incerti, dubiosi, rau

platnici sau aflati in litigiu:

catre clienti cu exprimare in valuta Creantele privind livrarea bunurilor. situatie in care se acorda un scont: % 5121 „Conturi la banci in lei” 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate” = 4111 „Clienti” Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial. in corespondenta cu conturile de venituri din vanzari. . se inregistreaza in debitul contului 4111 „Clienti”.A.4118 „Clienti incerti sau in litigiu” = 4111 „Clienti” ~ concomitent. dupa ce in prealabil s-a efectuat transformarea devizelor in lei pe baza cursului valutar la data respectiva.): 419 „Clienti-creditori” - = 4111 „Clienti” incasarea inainte de termen a unei creante de la un client. executarea de lucrari sau prestarea de servicii catre clienti cu exprimare in valuta. se constituie un provizion pentru deprecierea clientilor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante ” - = 491 „Provizioane pentru deprecierea” creantelor-clienti decontarea avansurilor incasate de la clienti (fara T.V.

Pana in momentul incasarii creantelor cursul valutar al monedei convertibile. ce se reflecta astfel: 5124 „Conturi la banci in valuta” = 4111 „Clienti” % 765 „Venituri din diferente de curs valutar” in cazul in care cursul valutar al devizelor a scazut. poate sa scada sau sa creasca.Pentru livrarile la export nu se calculeaza si nu se efectueaza taxa pe valoare adaugata colectata. ce se evidentiaza astfel: % 5124 „Conturi la banci in valuta” 665 „Cheltuieli din diferente de = 4111 „Clienti” . Aceasta situatie implica urmatoarele inregistrari contabile: in cazul in care cursul valutar al devizelor a crescut. in momentul incasarii creantelor se realizeaza o pierdere. iar taxa pe valoare adaugata deductibila rezultata din achizitionarea bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiilor de export se recupereaza de la bugetul statului sau se deduce din taxa pe valoare adaugata colectata rezultata din vanzarea altor valori pe piata interna. societatea realizeaza un venit din diferenta de curs valutar. in momentul incasarii creantelor. in care sunt evaluate bunurile facturate.

prin virament ori prin remiterea de cecuri sau efecte comerciale. Vanzarile pentru care furnizorul accepta un bilet la ordin emis de catre client poarta denumirea de vanzari pe credit cambial.2. inregistrari contabile in care intervine contul 413 „Efecte de primit de la clienti”.1. lucrarilor executate sau a serviciilor prestate se poate efectua in numerar. CONTABILITATEA CREANTELOR DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT CAMBIAL Plata de catre clienti a contravalorii bunurilor livrate. Decontarile pe baza de efecte comerciale vor genera in contabilitatea vanzatorului.curs valutar” La inchiderea exercitiului financiar vom avea urmatoarele inregistrari ca urmare a diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar: se inregistreaza diferentele favorabile de curs valutar: 4111 „Clienti” = 765 „Venituri di diferente de curs valutar” - se inregistreaza diferentele nefavorabile de curs valutar: 665 „Clienti din diferente de curs valutar” = 4111 „Clienti” 3.3. .

In creditul contului se inregistreaza: efectele comerciale primite de la clienti. diferentele nefavorabile de curs valutar eferente creantelor datorate de clientii externi a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale. in acest cont se evidentiaza doar acceptul de principiu al unui efect comercial stipulat intr-un contract de vanzare-cumparare sau acceptul teoretic pe baza unei intelegeri privind amanarea scadentei unei creante. Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: acceptate. clientii externi. Biletul la ordin primit. la inchiderea exercitiului. diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor datorate de sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale. la primirea efectelor comerciale in devize. diferentele nefavorabile de curs valutar.Se mentioneaza faptul ca. aflat la dispozitia furnizorului se reflecta in contul de trezorerie 5113 „Efecte de incasat”. sumele incasate de la clienti prin conturi curente. . a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale. la inchiderea exercitiului.

Soldul contului 413 „Efecte de primit de la clienti” este debitor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit. evidentiate initial ca efecte de primit. incasarea prin banca a creantelor. reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate: 413 „Efecte de primit de la clienti” = 4111 „Clienti” evidentierea efectelor comerciale primite de la clienti: 5113 „Efecte de incasat” - = 413 „Efecte de primit de la clienti” incasarea prin contul de la banca in lei a creantelor inregistrate initial ca efecte de primit pe baza termenului stabilit intre vanzator si cumparator: 5121 „Conturi la banci in lei” = 413 „Efecte de primit de la clienti” Efectele comerciale pot fi acceptate si pentru creante in valuta. Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit cambial Vanzarea de bunuri si servicii pe credit cambial implica urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea sumelor datorate de clienti. cu diferente nefavorabile de curs valutar: % 5124 „Conturi la banci in valuta” = 413 „Efecte de primit de la clienti” .

inregistrate initial ca efecte de primit. a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale.665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” incasarea prin banca a creantelor. la finele exercitiului financiar: 413 „Efecte de primit de la clienti” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente creantelor de incasat de la clientii externi a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale: . cu diferente favorabile de curs valutar: 5124 „Conturi la banci in valuta” = % 413 „Efecte de primit de la clienti” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” La inchiderea exercitiului financiar cu ocazia evaluarii creantelor in devize a caror decontare urmeaza sa se efectueze pe baza de efecte comerciale pot sa apara diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar ce implica urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente creantelor datorate catre clientii externi.

incerti sau in litigiu. cu functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza : valoarea bunurilor livrate. aferente clientilor incerti sau in litigiu. respectiv a creantelor neincasate in termen si a caror recuperare a devenit nesigura. prestatiilor efectuate sau a lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici. Creantele care nu sunt incasate la termen atrag unele daune datorita neintrarii valorilor respective in circuitul economic al furnizorilor.2. la inchiderea exercitiului. care tine evidenta clientilor rau platnici. dubiosi sau aflati in litigiu.3.665 „Cheltuieli din diferente de curs = 413 „Efecte de primit de la clienti” valutar” 3. Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este un cont de active circulante in decontare. CONTABILITATEA CREANTELOR NEINCASATE LA TERMEN Pentru unele creante exista riscul de a nu putea fi recuperate. incasarea lor devenind astfel incerta. diferentele favorabile de curs valutar. In creditul contului se evidentiaza : . dubiosi. Contabilitatea acestor creante se realizeaza cu ajutorul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”.

aferente clientilor incerti.in litigiu. sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu. prestatiilor efectuate sau lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici incerti sau in litigiu: 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” = 4111 „Clienti ~ concomitent. se constituie un provizion pentru deprecierea creantelor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante = 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti” . la inchiderea exercitiului. Operatii economice privind creantele neincasate la termen Creantele care nu au fost incasate in termenul prevazut. implica urmatoarele inregistrari contabile: evidentierea valorii bunurilor livrate. Soldul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este debitor si reprezinta sumele datorate de clientii incerti sau in litigiu. sumele incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clientii incerti sau in litigiu. aferente clientilor incerti sau diferentele nefavorabile de curs valutar. - diferentele nefavorabile de curs valutar. inclusiv taxa pe valoarea adaugata.

clienti” pentru deprecierea activelor circulante” trecerea la pierderi a clientilor insolvabili: % 654 „ Pierderi din creante si debitori diversi” 4427 „T. colectata” = 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” ~ concomitent. clientii insolvabili se trec in contul extrabilantier 8034. cu incasarea clientilor incerti se anuleaza provizionul constituit anterior: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor .V.A. prin casierie si in contul de disponibil de la banca : % 5121 „ Conturi la banci in lei ” 5311 „Casa in lei” ~ = 4118 „ Clienti incerti sau in litigiu concomitent. .- incasarea clientilor incerti in lei. astfel: D : 8034 „Debitori scosi din activ .

urmariti in continuare” .V.A colectata” ~ concomitent : C: 8034 „Debitori scosi din activ. reactivarea clientilor insolvabili: 4111 „Clienti” = % 754 „Venituri din creante reactivate si debitori diversi” 4427 „T. concomitent cu trecerea pe pierderi a clientilor insolvabili: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-clienti ” pentru deprecierea activelor circulante” Creantele scoase din activ si reflectate in contul extrabilantier 8034 „Debitori scosi din activ.urmariti in continuare” ~ anularea provizioanelor constituite anterior. perioada in care se efectueaza demersuri pentru incasare. urmariti in continuare” se mentin inregistrate in acest cont pana la implinirea termenului de prescriere.

care genereaza urmatoarele articole contabile: .Creantele neincasate in termen pot fi exprimate si in valuta. In acest caz pot sa apara diferente favorabile sau nefavorabile. aferente clientilor incerti sau in litigiu. care genereaza urmatoarele articole contabile: reflectarea diferentelor de curs valutar. La data intocmirii bilantului contabil. cu ocazia incasarii lor. ce se evidentiaza astfel: ~ diferentele favorabile: 5124 „Conturi la banci in valuta” = % 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” ~ diferentele nefavorabile: % 5124 „Conturi la banci in valuta” 665 „ Cheltuieli din diferente de curs valutar” = 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” Concomitent. in urma evaluarii creantelor incerte in devize pot interveni diferente de curs valutar. se anuleaza provizionul constituit anterior pentru deprecierea creantelor.

665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”

= 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”

-

evidentierea, la inchiderea exercitiului, a diferentelor de curs valutar favorabile, aferente clientilor incerti:

4118 „ Clienti incerti sau in litigiu”

= 765 „Venituri din diferente de curs valutar”

3.3.3.

CONTABILITATEA CREANTELOR

NEEXIGIBILE
Pentru unele vanzari, executari de lucrari sau prestari de servicii, exista situatii cand, la data livrarii nu poate fi intocmita factura. Acestea sunt creante neexigibile in momentul livrarii si se refera mai ales la vanzarile nestocabile cum ar fi: livrarile de energie de orice fel, de apa sau de servicii telefonice. Creantele devin neexigibile odata cu intocmirea facturii si aducere ei la cunostinta clientului. Creantele neexigibile se inregistreaza in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”, cu conditia ca acestea sa fie precis evaluabile. Totodata se calculeaza si se evidentiaza si taxa pe valoarea adaugata care in acest moment este neexigibila de natura celei colectate. Contul 418 „Clienti – facturi de intocmit”, are functia contabila de activ.

In debitul contului se inregistreaza : valoarea livrarilor de bunuri, a lucrarilor executate sau a serviciilor

prestate catre clienti, aferente exercitiului in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta; diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize,

inregistrate la inchiderea exercitiului, pentru care nu s-au intocmit facturi. In creditul contului se evidentiaza : intocmit; diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize, valoarea facturilor intocmite; diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor – facturi de

nefacturate la inchiderea exercitiului. Soldul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” este debitor si reprezinta valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate, pentru care nu s-au intocmit facturi. Operatii economice privind creantele neexigibile Creantele pentru care nu s-au intocmit facturi, implica urmatoarele inregistrari contabile: livrarea de bunuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii catre

clienti, aferente exercitiului in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi:

418 „Clienti-facturi de intocmit”

=

%

701 „Venituri din vanzarea produselor finite” …… .…………………………… 708 „Venituri din activitati diverse” 4428 „T.V.A. neexigibila” intocmirea facturii, moment in care creanta devine neexigibila:

4111 „Clienti ”

= 418 „ Clienti-facturi de intocmit”

~ concomitent, T.V.A. neexigibila se transforma in T.V.A. exigibila de natura celei colectate:

4428 „T.V.A. neexigibila”

= 4427 „T.V.A. colectata ”

In situatia in care, creantele sunt exprimate in devize, in momentul intocmirii facturii pot aparea diferente nefavorabile sau favorabile de curs valutar aferente clientilor – facturi de intocmit, ce se reflecta astfel: evidentierea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente

clientilor-facturi de intocmit, la data intocmirii facturii:

% 4111 „Clienti” 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”

= 418 „Clienti-facturi de intocmit”

pentru care nu s-au intocmit facturi: . T.A.- reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar. cazuri ce implica inregistrarile: reflectarea valorii diferentelor favorabile de curs valutar. La inchiderea exercitiului financiar trebuie sa se calculeze si sa se evidentieze diferentele de curs valutar aferente creantelor pentru care nu s-au intocmit facturi. aferente creantelor in devize. neexigibila se transforma in T. existente la inchiderea exercitiului. aferente creantelor in devize. aferente clientilor nefacturati in momentul intocmirii facturii: 4111 „Clienti” = % 418 ” Clienti-facturi de intocmit” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” Si in aceste ultime doua cazuri.A.V.V. pentru care nu s-au intocmit facturi: 418 „Clienti-facturi de intocmit” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - evidentierea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar. existente la inchiderea exercitiului. colectata.

Deprecierile care apar pot fi: reversibile sau ireversibile.665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” = 418 „Clienti-facturi de intocmit” 3. creantele ce provin din ajutoare acordate altor unitati din cadrul grupului se pot deprecia ca urmare a insolvabilitatii lor. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU CREANTELOR DEPRECIEREA Respectarea principiilor contabile impune luarea unor masuri astfel incat contabilitatea sa asigure o imagine fidela a patrimoniului. risc ce poate fi intalnit si la creantele incorporate in debitori diversi. De asemenea. depreciere in urma careia nu se pot incasa aceleasi valori ca urmare a insolvabilitatii clientilor. in scopul de a obtine date corecte. Creantele unitatilor economice se pot deprecia. Principiul presupune. astfel incat in documentele de sinteza sa apara informatii corespunzatoare despre deprecieri. Aceasta evalueaza. .4. la intrarea lor in patrimoniu. la valoarea nominala. deci implicit si a datoriilor si a creantelor. care sa reflecte valoarea reala a elementelor patrimoniale. luarea in considerarea a oricarei deprecieri.

dar si in cursul lui. In debitul conturilor se evidentiaza: diminuarea sau anularea provizioanelor constituite anterior. Toate conturile au functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul conturilor inregistreaza: constituirea de provizioane.Contabilitatea provizioanelor se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 49 „Provizioane pentru deprecierea creantelor”. pentru reflectarea in bilant ori de cate ori apar creante neincasate in termen care prezinta riscul de a nu putea fi recuperate. diversi”. contul 495 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-decontari in cadrul grupului si cu asociatii”. in care sunt cuprinse trei conturi. Soldul conturilor din grupa 49 „Provizioane pentru deprecierea creantelor” este creditor si reprezinta provizioanele constituite pentru deprecierea creantelor. de regula la inchiderea exercitiului contul 496 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori financiar. diferentiate in functie de natura creantelor pentru care se constituie provizioane si anume: contul 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti”. Operatii economice privind provizioanele pentru deprecierea creantelor .

Constituirea si utilizarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor implica urmatoarele inregistrari contabile: clientilor: constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” - = 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti se inregistreaza constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor din ajutoarele acordate in cadrul grupului sau asociatiilor: 6864 „Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” = 495 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-decontarii in cadrul grupului si cu asociatii - se inregistreaza constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea debitorilor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” - = 496 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea clientilor: .

491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-clienti” pentru deprecierea activelor circulante se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor din ajutoarele acordate in cadrul grupului sau asociatiilor: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7864 „Venituri din provizioane creantelor-decontarilor in cadrul grupului si cu asociatii pentru deprecierea activelor circulante se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea debitorilor: 496 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-debitori diversi pentru deprecierea activelor circulante CAP IV. MONOGRAFIE CONTABILA A DECONTARILOR CU FURNIZORII SI CLIENTII LA .

6930 300. deductibila” - se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 1882. „GRIMEX S. conform facturii fiscale nr.V.V.2147 1581. EVIDENTA DECONTARILOR CU FURNIZORII se inregistreaza achizitionarea de materiale consumabile la costul de achizitie de 1581.1.C.A.12.2004 anexa 2: 401 „Furnizori” anexa 3: % 3021 „Materiale auxiliare” 4426 „T. 213245/05.V.A.2004 anexa 1: % = 401 „Furnizori” 1882.” TARGU JIU 4. conform ordinului de plata nr.3766 329.5217 3028 „Alte materiale consumabile” 4426 „T. conform facturii fiscale nr.A. de 19%.6930 lei cu T. de 19%.3415 = 5121 „Conturi la banci in lei” 1882.7181 1733.V.3766 lei cu T. 1795862/10.2004 .S.12.2147 lei.A. deductibila” = 401 „Furnizori” 2062.12.A.2147 se inregistreaza achizitionarea unui furtun la costul de achizitie de 1733. 3589600/05.

2004 anexa 6: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 4622.V.6900 738. de 19%. conform facturii fiscale nr.7181 se inregistreaza achizitionarea de profile la costul de achizitie de 3884.2004 anexa 7: % 301 „Materii prime” 4426 „T.A. conform ordinului de plata nr.A. 0304722/19. 5361536/16.7881 se inregistreaza achizitionarea de electrozi la costul de achizitie 25000 lei cu T.A. 234345/10. 2113445/19.12.2004 anexa 8: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 29750 .12.2004 anexa 4: 401 „Furnizori” anexa 5: % 301 „Materii prime” 4426 „T.7881 lei. conform facturii fiscale nr.6900 lei cu T.12.12. conform ordinului de plata nr.0911 = 5121 „Conturi la banci in lei” 2062.- se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 2062.12. de 19%.V.7811 3884.V. deductibila” = 401 „Furnizori” 29750 25000 4750 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 29750 lei.2004 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 4622. conform ordinului de plata nr. deductibila” = 401 „Furnizori” 4622.A.7181 lei. 2325677/16.V.

2004 anexa 12: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 5615. 2551533/22.5077 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13093.V.7185 lei.7185 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 5615. de 19%.12.1797 lei. conform facturii fiscale nr. conform facturii fiscale nr. conform ordinului de plata nr. de 19%.V.- se inregistreaza achizitionarea de oxigen lichid la costul de achizitie de 11002.2004 anexa 10: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 13093. la pretul de 4719.A.7185 .2004 anexa 11: % 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4426 „T. 4322331/26. deductibila” 4719.6720 lei cu T.6720 2090.6273 = 401 „Furnizori” 5615. 2223444/23.C.A.12.A. conform ordinului de plata nr.0912 896.A.2004 anexa 9: % 301 „Materii prime” 4426 „T. BEGA ERMAT S.12. deductibila” - = 401 „Furnizori” 13093.V. 0102364/26.A.0912 lei cu T.1797 se inregistreaza serviciile prestate de catre S.V.1797 11002.12.

6850 se inregistreaza consumul de energie la costul de 19157.V. 658568/29. conform facturii fiscale nr.A.A.- se inregistreaza transportul unor marfuri de la Brasov la Ploiesti in valoare de 13.V.6850 lei cu T.2004 anexa 14: 401 „Furnizori” = 5121 „Casa in lei” 13.2004 anexa 15: % 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T. conform ordinului de plata nr.V.A. deductibila” 19157. 6739489/28.12. deductibila” 11.0626 3639.9045 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 22796.0626 lei cu T. conform chitantei nr.2004 anexa 16: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 22796.12.2004 anexa 13: % 624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” 4426 „T.12.1850 = 401 „Furnizori” 13. conform facturii fiscale nr. 4442221/28.6850 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13.12. de 19%.9045 .6850 lei. 7247017/29.5000 2.8419 = 401 „Furnizori” 22796.A.V. de 19%.9045 lei.

12.1697 se inregistreaza achizitionarea unui mijloc de transport la pretul de 31500 lei cu T.V.2960 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13361.12. de 19%.2004 anexa 18: 401 „Furnizori” anexa 19: % 2133 „Mijloace de transport” 4426 „T. acceptat de catre furnizor.A. conform facturii fiscale nr. 5576270/29. conform facturii fiscale nr.2005 se inregistreaza evidentierea biletului la ordin emis pentru achizitia mijlocului de transport. 44432223/30.A.V.1697 11227.8737 lei si T.01.A.A.1697 lei.17: se inregistreaza consumul de gaze naturale la costul de 11227. deductibila” = 404 „Furnizori de imobilizari” 37485 31500 5985 = 5121 „Conturi la banci in lei” 13361. 65921456/02. conform ordinului de plata nr.V.V. in suma de 37485 lei anexa 20: 404 „Furnizori de imobilizari” = 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” 37485 .8737 2133. aferent de 19%. deductibila” - = 401 „Furnizori” 13361.2004 anexa % 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate” 4426 „T.

V. incluse direct pe = 5121 „Conturi la banci in lei” 37485 cheltuieli. conform avizului de insotire a marfii nr.4500lei. 3324565/07. 324565/06. neexigibila” 48.4500 48.64 . fara diferente fata de valoarea stabilita in avizul de insotire a marfii nr.A.2005 anexa 22: % 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate ” 4428 „T.V. fara factura.3455 se inregistreaza achitarea obligatiei catre furnizor cu numerar in valoare de 304.7955 se inregistreaza primirea facturii fiscale pentru rechizitele receptionate fara factura.01.7955 ~ concomitent se inregistreaza T.A. 47635/04.01.01.- se inregistreaza achitarea la scadenta a efectului comercial. conform chitantei nr.01.A. neexigibila in suma de 48. neexigibila” 254. deductibila” = 4428 „T.V. 3324565/07.2005 in suma de 37485 lei anexa 21: 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” se inregistreaza aprovizionarea cu rechizite de birou.2005 anexa 23: 408 „Furnizori-facturi nesosite” = 401 „Furnizori” 302.3455 = 408 „Furnizori-facturi nesosite” 302.2005 anexa 24: 401 „Furnizori” = 5311 „Casa in lei” 304.01. 54345/07.A.2005 anexa 23: 4426 „T. conform ordinului de plata nr.V.64 lei. in valoare de 254.3455 lei care devine deductibila. conform facturii nr.

V. conform ordinului de plata nr.01.2005 anexa 28: .01.V.A.0914 lei.A. 658568/05.01.7275 se inregistreaza consumul de energie la costul de 30477. diluant impreuna cu ambalajele aferente in suma de 2497.7275 1800 437. conform facturii fiscale nr. 1984461/20.V.7275 lei.2005 anexa 25: % 301 „Materii prime” 3028 „Alte materiale consumabile” 381 „Ambalaje” 4426 „T.25 lei cu T.02.5988 4866.- se inregistreaza achizitionarea de vopsea deruginol.2005 anexa 26: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 2971.2005 anexa 27: % 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T.8026 lei. conform facturii fiscale nr.A. deductibila” - = 401 „Furnizori” 30477.2037 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 23988.25 260 474. 7343020/29. de 19%.4775 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in valoare de 2971. conform ordinului de plata nr. 435678/22. deductibila” = 401 „Furnizori” 2971.8026 25611.

888766/07. colectata” 3087.5 586. conform ordinului de plata nr.2. 0144425/05. conform facturii fiscale nr.A. neexigibila” 15778 2997.8200 .12.1250 lei.8200 18775.V.0914 4. conform avizului de insotire a marfii nr.401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 23988.5 lei.6250 3674.A.2004 anexa 29: 4111 „Clienti” = % 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” 4427 „T. 8872790/15.12.V.2004 anexa 30: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 3674. EVIDENTA DECONTARILOR CU CLIENTII se inregistreaza vanzarea de casete brut turnate in valoare de 3087.2004 anexa 31: 418 „Clienti-facturi de intocmit” = % 701 „Venituri din vanzarea produsele finite” 4427 „T.1250 se inregistreaza incasarea sumei datorate de client in valoare de 3674.12.1250 se inregistreaza vanzarea unor ghirlande pentru care nu s-a intocmit factura in valoare de 15778 lei.

A. conform facturii fiscale nr.V.4175 lei. 223322/19.2005 anexa 34: 4111 „Clienti” = % 706 „Venituri din redevente locatii de gestiune si chirii” 379.8200 ~ concomitent.A.01. 7868688/20.A. T.2004 anexa 32: 4428 „T.12.5068 lei.- se inregistreaza intocmirea facturii fiscale pentru ghirlandele vandute in valoare de 15778 nr. 0144464/17.5068 se inregistreaza vanzarea unui mijloc de transport in valoare de 25000 lei.8200 se inregistreaza incasarea sumei datorate de client in valoare de 18775.A. conform chitantei nr.V.4175 4427 „T. conform ordinului de plata nr. conform facturii fiscale nr.V.01.2004 anexa 33: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 18775. colectata” 72.5068 se inregistreaza incasarea chiriei la scadenta. 0144473/06.V. colectata.0893 451.2005 anexa 35: 5311 „Casa in lei” = 4111 „Clienti” 451.2004 anexa 32: 4111 „Clienti” = „Clienti-facturi de intocmit” 18775. colectata” 2997.V. neexigibila se transforma in T.12.01. 0144464/17.12.8200 lei.8200 se inregistreaza darea in chirie a unui motor in valoare de 379.A. conform facturii nr. 445222/15.2005 anexa 36: . neexigibila” = 4426 „T. pe motor in valoare de 451.

conform ordinului de plata nr. sens al serviciului vizavi de clientela. puternica motivatie a colaboratorilor. CONCLUZII SI PROPUNERI Societatea S. colectata” 29750 25000 4750 - se inregistreaza incasarea sumei datorate de client pentru mijlocul de transport achizitionat in valoare de 29750 lei.descurcareti”. concurenta tehnica apreciata de clienti.A. Succesul sau se datoreaza unor atuuri importante.3. 6789877/28.01. . se dovedeste a fi o firma serioasa care stie sasi administreze competent activitatea desfasurata. in preferintele clientilor. „Grimex” S. in domeniu. corectitudine a acestora fata de patron.2005 anexa 37: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 29750 4.V.4111 „Clienti” = % 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 „T. cum ar fi: imagine buna (rapiditate in serviciu..A. fapt dovedit de situarea sa pe primul loc. furnizori si clienti) si bine administrata. .C. Ca orice afacere s-a confruntat si cu situatii dificile dar a reusit sa le faca fata cu succes.

„Grimex” S. ETC) si astfel inregistrarea tuturor operatiilor pe calculator. ele sunt generate de faptul ca societatii S. Pentru realizarea acestor investitii societatea urmeaza sa utilizeze resursele financiare provenite din vanzari cat mai mari.persoane juridice si fizice. comert si prestari servicii. Pentru o evidenta contabila mai usor de tinut si verificat se recomanda folosirea unui program de contabilitate (ASSCON. Investitiile pentru retehnologizare propuse au in vedere achizitionarea unor masini si utilaje performante noi.A. isi desfasoara activitatea in contextul unui sistem complex de relatii de decontare stabilite cu tertii. firma incearca sa-si inregistreze corect activitatea pe cele trei categorii de activitati desfasurate: productie. ORACLE.Din punct de vedere al inregistrarilor in contabilitate. modernizare si rentabilizare.C. Societatea isi propune realizarea unor investitii pentru retehnologizare. Imbunatatirile sunt mereu binevenite asigurand un rezultat pozitiv al situatiei patrimoniului societatii. In ceea ce priveste operatiunile privind decontarile cu furnizorii si clientii se recomanda o diversificare cat mai mare a tipurilor de vanzari si cumparari precum cele pe credit cambial si cele pe credit comercial. care sa permita diminuarea costurilor de . Creantele si datoriile fata de terte persoane constituie doua categorii importante de elemente patrimoniale deoarece. care impun existenta unor colaborari permanente cu numerosi furnizori si clienti. Volumul si diversitatea acestor relatii sunt influentate in mare masura de natura si complexitatea activitatilor desfasurate .

eliminarea din procesul de productie a unor produse depasite. In urmatoarea perioada urmeaza a fi realizate obiectivele propuse. cresterea nivelului calitativ al produselor si serviciilor realizate de societate. Obiectivele propuse pentru dezvoltarea societatii sunt: reactualizarea normelor de lucru. sunt cautate in special pe piata externa. da care rentabilizarea activitatii societatii. utilizarea capacitatilor proprii pentru realizarea de produse mai rentabile.productie. ANEXE . imbunatatirea programelor de evidenta si control informatizat. achizitionarea de la terti de produse intermediare mai ieftine si dezvoltarea si extinderea de activitati noi. La nivelul compartimentelor trebuie luate urmatoarele masuri: utilizarea eficienta a retelei de calculatoare si instruire a personalului. instruirea corecta a personalului cu privire la atributiile de serviciu procedurile de lucru. principal de activitate . mai au cautare pe piata . conexe domeniului adoptarea unui sistem eficient si avantajos pentru societate de crearea unor compartimente productive noi . selectie pentru materiile prime materialele utilizate. care nu introducerea in fabricatie a unor produse noi pentru societate.

anul):05.str. (denumirea.M.C. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.2004 Nr. COMTEC S. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:3589600 Cumparator: S.C.facturii: 3589600 Data(ziua. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/1085/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159780 Sediul (localitatea.R.nr): B-dul C.A (denumire. Ph Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. PH Contul: RO34RNCB2800000002350001 Banca: BCR SUC GJ Nr.L. nr): Str Macului Nr 1. Brincusi. luna.12. 3A. GRIMEX S. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 .ANEXA 1 Seria GJ XKC Furnizor: S. Nr. . str.

9 1.64 20.75 45 60 119.0713 18.6 22. „Grimex” S.5+col. .125 2.6930 LEI adica PLATA Omiecincisuteoptzecisiunudeleisisaisecisinouadebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.5 225 240 119.75 45.8174 80.5 15 10 37.5 110.A.„Comtec” S.L.85 1. CATRE BENEFICIAR: S.278 53.5 1.C.C.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cerneala LexmarK Ml Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 1000 5 10 2 5 1 2 2 10 5 4 1 2 4 8 3.2 Ribon OKI ML Cd Verbatim Adaptor tastatura Ribon Epson LQ Toner Minolta EP 70 Toner Minolta EP 2120 Toner Minolta EP 1050 Diskette FullMarK Negru Ribon SeiKosa SBP Toner Minolta EP 1054 Cartus LexmarK color Cd Rw LG Tastatura WIN 95 Mouse A4 Tech Swop3 Semnatura de Total de plata (col.R. Tg-Jiu ……………….0921 10.8174 16.110 56 110 7.2147 Primire ANEXA 2 ORDIN DE 213245 PLATITI 1581.7653 3.125 2.9 7.8229 24.0500 35 320 37.0110 28 55 0.2 7.6) 1882.425 42.5 11.1646 96.2 280 X 60.8 7.5 5 7.

……………….A. nr.Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. . anul):10. GRIMEX S. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc GJ In cont: RO34RNCB2800000002350001 La Banca: Comerciala Romana Suc GJ Reprezentand plati: factura fiscala.str. ……………….2004 FACTURA FISCALA nr:1795862 Cumparator: S.12. luna. L. forma juridica) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. str. ……………….2004 Exp 3 ANEXA 3 Seria AGXJE Furnizor: S.facturii: 1795862 Data(ziua. 3589600 din 05.C.C. nr 1 Contul: SV 5761650300 Banca: BRD Pitesti Nr.12.nr): Str Dobrogeanu Gherea. (denumirea. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j03/87/91 Nr de inregistrare fiscala: R129154 Sediul (localitatea.A (denumire. ………………. ROLAST S.12.S.2004 Semnatura Platitorului Data 05. nr): Str Macului N1. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ .

3415 0 1 FURTUN IP 1 2 M 3 149 5(3x4) 11.M. 084479 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 1733.3766 329.nr. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 329. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.3766 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Cimpu Miron Buletinul/ cartea de identitate seria GZ . GJ 24 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 10.5+col.3415 X Total de plata (col.Nr.12.7181 LEI adica PLATA douamiisaisecisidoideleisisaptezecisiunudebanii .6334 1733.6) 2062.7181 Mijlocul de transport AUTO primire nr.04 ora 14:33 Semnaturile ANEXA 4 ORDIN DE NR: 234345 PLATITI 2062.

C.59 Galati Contul: RO70RNCB2700000000180001 Banca: BCR Galati FACTURA FISCALA nr:5361536 Cumparator: S. 1.12.C. forma juridica) Nr.2004 Semnatura Platitorului Data 10. str. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ . ……………….A GORJ Cod fiscal R2159157 Din cont: Primirea/Acceptarea CATRE BENEFICIAR: S. (denumirea. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc GORJ Reprezentand plati: factura fiscala. forma jurid) Nr. ………………. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j17/3127/94 Nr. MAIRON S.nr): Str Drumul Viilor. nr. ………………. „Grimex” S.A. GRIMEX S. nr): Str Macului Nr.A (denumire. ……………….str. .„Rolast” S.12. ……………….PLATITOR: S. de inregistrare fiscala: R6581999 Sediul (localitatea. 1795862 din 10. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.2004 Exp 3 ANEXA 5 Seria GL VFD Furnizor: S.L.C.S.R. L. In cont: SV 5761650300 La Banca: Romana pentru Dezvoltare Suc Pitesti ……………….C. Nr.

7811 Mijlocul de transport AUTO primire nr.12. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 738.12.0911 X Total de plata (col.0911 0 1 PROFILE 1 2 Kg 3 1622 5(3x4) 2. 084345 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 3884.6900 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Iosif Mihai Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .2004 Nr.04 ora 14 Semnaturile ANEXA 6 .facturii: 5361536 Data(ziua.M.6900 738. anul):16.3950 3884. luna.5+col.Nr.6) 4622. GJ 23 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 16. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.nr.

nr): Str Macului Nr.1 GJ Contul: FACTURA FISCALA nr:0304722 Cumparator: S.R. Tg. ………………. 5361536 din 16.L.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. ………………. ……………….S. ap.A.A.C.12.C. In cont: RO70RNCB2700000000180001 La Banca: Comerciala Romana Suc Galati RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 16. ………………. 1.2004 Exp 3 ANEXA 7 Seria GJ VEC Furnizor: S. Metalcolect PROD S.A (denumire.2004 CATRE BENEFICIAR: S.7811 LEI adica PLATA patrumiisasesutedouazecisidoisisaptezecisioptdebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. forma juridica) Nr.C.nr): Str B-dul Republici . de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea..C. et3. ………………. de inregistrare fiscala: R10133845 Sediul (localitatea. Gj Contul: .„Mairon” S. GRIMEX S. „Grimex” S.12.bl20. str. nr. L. (denumirea.ORDIN DE NR: 2325677 PLATITI 4622. .str. Reprezentand plati: factura fiscala. forma jurid) Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/15/98 Nr.

RO05RNCB2800000068890001 Banca: BCR SUC GORJ Nr.5+col.12.6) 29750 Mijlocul de transport AUTO primire nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.facturii:0304722 Data(ziua.M.2004 Nr. GJ 26 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 19. luna.008540 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 25000 X 4750 Total de plata (col.nr. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4750 0 1 1 ELECTROZI 2 Kg 3 1000 5(3x4) 25 25000 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Laradus Ghe Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .04 ora 14 Semnaturile .12. anul):19.

.A. ………………. str. ………………. de inregistrare fiscala: R16619489 Sediul (localitatea.C.2004 CATRE BENEFICIAR: S.ANEXA 8 ORDIN DE NR: 2113445 PLATITI 29750 LEI adica PLATA douazecisinouademiisisaptesutecincizecidelei Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. ……………….C.str. 1. L. Reprezentand plati: factura fiscala.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. Gj . (denumirea.„Metalcolect PROD” S.A (denumire. ………………. Nr. ……………….12. Tg. forma juridica) Nr.12.A. GRIMEX S. nr.C.S. „Grimex” S. forma jurid) Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j38/6847/04 Nr. .8 Valcea FACTURA FISCALA nr:2551533 Cumparator: S. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. 0304722 din 19. CRIOSTAR S. In cont: RO05RNCB2800000068890001 La Banca: Comerciala Romana Suc Gorj RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 19.2004 Exp 3 ANEXA 9 Seria VL VED Furnizor: S.nr): Str General Magheru.A.C. nr): Str Macului Nr.

anul):22.2004 Nr.267 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Iosif Mihai Buletinul/ cartea de identitate Total din care accize 1100. luna.Contul: RO81RNCB4800000335960001 Banca: BCR Valcea Nr.050 X . Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 209.12. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.3753 1100.050 0 1 1 OXIGEN LICHID 2 Lit 3 8000 5(3x4) 1.facturii: 2551533 Data(ziua.M.267 209.

………………. PL 26 FLA ANEXA 10 ORDIN DE NR: 2223444 PLATITI 1309.2004 CATRE BENEFICIAR: S.S.2551533 din 22.C.5+col.. ………………. Tg. „Grimex” S.434726 eliberat(a)Pol Ploiesti Mijlocul de transport AUTO nr.nr.12.317 primire seria PH .A. L.R. ……………….2004 Exp 3 ANEXA 11 Seria PH XJB nr:0102364 .12. Reprezentand plati: factura fiscala. nr.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ……………….Semnatura de Total de plata (col.C. ……………….317 LEI adica PLATA omietreizutenoualeisitreisutesaptesprezecebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.L In cont: RO81RNCB4800000335960001 La Banca: Comerciala Romana Suc Valcea RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 23.6) 1309. ……………….„Criostar” S.

BEGA ERMAT S. str. forma juridica) Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.C. de inregistrare fiscala: R1355923 Sediul (localitatea. Ploiesti Contul: RO52RNCB3900000079050001 Banca: BCR Ploiesti Nr. forma jurid) Nr.M.0912 .nr): Str Pompierilor. GRIMEX S. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 896.A.Furnizor: S. .str. anul):26. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. de inmatriculare in Registrul Comertului: j29/84/91 Nr. luna. (denumirea.6992 4719.C. 1. nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA Cumparator: S.6273 0 1 1 Prestari servicii macara RDK 630 2 h 3 136 5(3x4) 34. nr): Str Macului Nr.A (denumire.2004 Nr.facturii: 0102364 Data(ziua.6.12. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia Numele delegatului Ionescu Ion Buletinul/ cartea de identitate seria PV .nr.432226 eliberat(a)Pol Ploiesti

Total din care accize Semnatura de

4719,0912

896,6273 X

Total de plata (col.5+col.6) 5615,7185

Mijlocul de transport AUTO primire nr. PL 23 BEG Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 26.12.04 ora 12 Semnaturile

ANEXA 12
ORDIN DE NR: 4322331 PLATITI 5615,718 LEI adica

PLATA cincimiisasesutecincisprezceceleisisaptesuteoptsprezecebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.C. „Grimex” S.A. CATRE BENEFICIAR: Tg.- Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. L.S. Reprezentand plati: factura fiscala. nr.0102364 26.12.2004 Semnatura Platitorului Data 26.12.2004 Exp 3 S.C.„Bega Ermat” S.A. In cont: RO52RNCB3900000079050001 La Banca: Comerciala Romana Suc Pitesti

RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj

ANEXA 13

Seria B VET
Furnizor: S.C. Cargus International S.R.L (denumirea, forma juridica) Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j40/4999/93 Nr. de inregistrare fiscala: R3541905 Sediul (localitatea, str, ,nr): Str Revolutiei, Nr.12, Sect. 1, Bucuresti Contul: RO98RNCB5065000023000001 Banca: BCR Plevnei Nr.facturii: 6739489 Data(ziua, luna, anul):28.12.2004 Nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA

nr:6739489

Cumparator: S.C. GRIMEX S.A (denumire, forma jurid) Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea,str, nr): Str Macului Nr. 1, Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu

TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6

0

1

2

3

5(3x4)

1

TRANSPORT MARFA BRASOV - TG-JIU

11,5000

2,1850

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia Numele delegatului Nanu Marcel Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .nr.434353 eliberat(a)Pol Sect. 1 Bucuresti

Total din care accize Semnatura de

11,5000

2,1850 X

Total de plata (col.5+col.6) 13,6850

Mijlocul de transport AUTO primire nr. B 23 CRG Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 28.12.04 ora 12 Semnaturile

ANEXA 14

F. Gj Contul: . 1.2004 Am primit de la S. GRIMEX S.S.F. ANEXA 15 Seria GJ XKO Furnizor: S. Nr.R.L. GORJ Suma de 13.2004 Casier.1. forma jurid) Nr.1. nr): Str Macului Nr.12.nr): Str Republici. 4442221 Data 28.12. (denumirea.A. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. Tg.C. de inregistrare in Registrul Comertului J40/4999/1993 Sediul Bucuresti Judetul: Sect 1..D. Adresa Aleea Macului Nr. Tg-jiu Contul: FACTURA FISCALA nr:7247017 Cumparator: S.Jiu .E.E.6739489 /28. forma juridica) Nr.str. .C.Cargus International S.6850 treisprezeceleisisasemiioptsutecincizecidebani Reprezentand c/v FF nr.A (denumire. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/112/02 Nr. Electrica Oltenia S.C. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. str. Nr. GRIMEX S. CHITANTA NR. de inregistrare fiscala: R14507160 Sediul (localitatea.A.C.

9152 29475. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4673.12.0626 Diferenta de plata 22796.0661 9240.facturii: 7247017 Data(ziua.7250 24037.M. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.2004 Nr.1902 48632.0626 3639.8419 X . anul):29.8419 0 1 2 1 Energie activa Putere Total valoare 2 Kwh Kw 3 131640 1287 5(3x4) 24595.8526 Val ff consum estimat 19157. luna.2539 5600.1877 4567.9045 Total de plata Semnatura Date privind expeditia si stampila furnizorului Numele delegatului Ing Radu Ion Buletinul/ cartea de identitate Total din care accize 19157.4120 3639.RO96RNCB2800000000140001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.

………………. „Grimex” S.„F.E.434353 eliberat(a)Pol Sect.E.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. L. ………………. CATRE BENEFICIAR: Tg.9045 LEI adica PLATA douazecisidouademiisaptesutenouazecisisasesinouamiipatruzecisicincidebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.12..D. ……………….A.5+col. ………………. Electrica Oltenia” S.12.S.Semnatura de Total de plata (col.A.9045 primire seria GZ .nr.F. 7247017 29. ………………. In cont: RO96RNCB2800000000140001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu ANEXA 17 Seria GJ XKX nr:5576270 . 1 Bucuresti Mijlocul de transport nr.6) 22796. nr. ANEXA 16 ORDIN DE NR: 658568 PLATITI 22796.2004 Semnatura Platitorului Data 29. Reprezentand plati: factura fiscala.C.2004 Exp 3 S.C.

GRIMEX S.nr): Str B-dul Marasesti. nr): Str Macului Nr.A. str. Tg-jiu Sediul: Str A.N. forma jurid) Nr. Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. .N. de inregistrare fiscala: R13093222 Sediul (localitatea. D.C. I.5.C.A (denumire. (denumirea. 1. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.G.D.R.C. Tg-jiu Nr. Distrigaz SUD S. Distrigaz SUD S. sect. Cuza. 4 Contul: RO17CRDZ007A000020475001 Banca: ROMEXTERRA BANK Titan Sucursala: S. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu FACTURA FISCALA TVA 19% Index nou Index vechi Pret (Lei/mc) Valoarea Lei TVA Lei Total Valoare Lei Cantitate Nmc .4-5. de inregistrare la Registrul Comertului: J18/124/00 Nr.S.G. Nr. forma juridica) Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j40/5447/00 Nr.C.A. inregistrare fiscala : R13179650 Contul: RO11RNCB2800000012510001 Banca: B.str. Tg-jiu Cumparator: S.

……………….8955 10577.consum gaze+taxe 17370 8888.N.1697 Penalitati Suma totala de plata 0 13361. Reprezentand plati: factura fiscala. Taxa incheiere contract Abonament lunar Semnatura TOTAL si stampila furnizorului 0 0 2338.C. CATRE BENEFICIAR: Tg.2960 0 0 2783.9500 11227. ………………. „D. nr.I.1697 LEI adica PLATA treisprezecemiitreisutesaizecisiunudemiisiomiesasesutenouazecisisaptedebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.C. ……………….2004 Exp 3 S..A.F.2004 Semnatura Platitorului Data 30.8192 0 consum prezumat achitat Taxa P.A. „Grimex” S.G. L.1697 ANEXA 18 ORDIN DE NR: 44432223 PLATITI 13361.S.3505 13361. Distrigaz SUD” S. 5576270 29.9237 1688. In cont: RO11RNCB2800000012510001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu .12.12. ……………….4005 2133. ……………….Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ……………….8737 0 0 444.

A (denumire. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. . 1. nr): Str Macului Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/41/96 Nr.M.facturii:65921456 Data(ziua. de inregistrare fiscala: R2166781 Sediul (localitatea. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 0 1 2 3 5(3x4) . forma jurid) Nr. Lazar Service S.nr): Str Republici.2005 Nr.L.str. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr: 65921456 Cumparator: S. GRIMEX S.R. Tg-jiu Contul: RO19RNCB2800000000650001 Banca: BCR Tg-jiu Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.C. Nr.C.01. anul):02. str.ANEXA 19 Seria GJ XKO Furnizor: S. luna. forma juridica) Nr.1. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. (denumirea.

Nr. de Mijlocul de transport de primire (moneda) nr. Tg-jiu ……………. GRIMEX S. Cod fiscal R2159127 Semnatura avalistului Cont RO17RNCB2800000000750001 Deschis la BCR Tg-jiu ANEXA 20 ANEXA 21 .L.1 Dacia LOGAN buc 1 31500 31500 5985 Semnatura si stampila VAZUT furnizorului La data 02.2005 noastra la data de 02.01. Semnatura emitentului la vedere AVALIZAT De………… Date privind expeditia Total 31500 X Data emiterii 02.01.C.C. 65921456 /02. Lazar Service S.nr.A.01.1.2005 5985 Numele delegatului Radu Vasile din Voi plati in schimbul acestui BILET LA ORDIN Buletinul/ cartea de identitate care emis in 3 exemplare seria GV .01.012005ora13 Semnaturile EMITENT Total de plataemiterii Locul (col.R. ……………. GRIMEX S.415353 eliberat(a)Pol accize Semnatura stipulat la ordin Tg-jiu Suma Lei x x x x x 3 7 4 8 5 .5+col.2005 Locul plati ……………… Semnatura emitentului S.C. Tg-jiu Expedierea s-a efectuat in prezenta Valoarea reprezinta FF.2005 De emitent S.6) 0 0 TG-JIU Scadenta 37485 04. Lui S.A. Tg-jiu Pentru Adresa Str Macului.

str.01. ………………. forma juridica) AVIZ DE INSOTIRE (denumire. 1. de inregistrare fiscala: R2161720 Sediul (localitatea. GRIMEX S. ………………. „Lazar Service” S.A.R.R.C. . nr): Str Macului Nr. forma jurid) Nr.str.C.C. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.ORDIN DE NR: 47635 PLATITI 37485 LEI adica PLATA treizecisisaptedemiipatrusuteoptzecisicincidemii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.L.nr): Str Traian. L.L In cont: RO19RNCB2800000000650001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu Semnatura Platitorului Data 04. ap 13. nr:324565 Cumparator: S.2005 Exp 3 ANEXA 22 Seria GJ XKK Furnizor: S. ………………. Reprezentand plati: bilet la ordin emis pentru achizitie CATRE BENEFICIAR: S. Gj Contul: . ………………. Bl 10. ………………. Gj Contul: Comertului: j18/229/91 Nr.Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ……………….A (denumirea.S. DARCOM S.. „Grimex” S. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/245/92 Nr. de inmatriculare in Registrul A MARFII Nr. Tg.C.

5 4.5 12.5 1.5 125 6.5 0. anul):06.125 0.5 0.2005 RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt SPECIFICATIA (produse ambalaje.15 1.3 1.5 16. etc) U.3 9 3 7. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 15 4.M.3 4.5 12.05 0.5 254.01.15 Total Valoarea -lei- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hartie scris Role fax Dosar plastic Hartie xerox Carton A4 Pixuri Lipici Dosar cu sina Rezerve Pasta lt Plic C6 1 2 Top Buc Buc Top Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 3 3 5 25 10 15 30 2 20 5 4 30 30 5(3x4) 45 22.RO16RNCB2700000000850001 Banca: BCR Tg-jiu Numar:324565 Data(ziua.5 0.42 0.3575 0.45 12 Plic C5 Semnatura Buc Date privind expeditia . luna.

nr): Str Traian.C. luna.R.425689 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr. str. 1. DARCOM S.A (denumire.012005 ora12 Semnaturile ANEXA 23 Seria GJ XKO Furnizor: S. aviz insotire a marfii: 324565 FACTURA FISCALA nr: 3324565 Cumparator: S. GRIMEX S. ap 13.nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. (denumirea.Semnatura si stampila furnizorului Numele delegatului Paunescu Emil de primire Buletinul/ cartea de identitate seria GV . .str. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 06. de inregistrare fiscala: R2161720 Sediul (localitatea. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/245/92 Nr.C.2005 Nr.facturii:3324565 Data(ziua. forma jurid) Nr.01. nr): Str Macului Nr. Gj Contul: RO16RNCB2700000000850001 Banca: BCR Tg-jiu Nr. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu . de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. forma juridica) Nr. anul):07.L. Bl 10.

5 12.15 Total din care accize Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 45 22.275 2.3585 0.3 1.57 1.5 0. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 15 4.15 1.125 0.(daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.1350 0.5 12.45 8.8550 48.5 254.5 4.5 125 6.71 0.05 0.3575 0.375 23.5 0.3455 X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hartie scris Role fax 1 2 Top Buc Buc Top Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 3 3 5 25 10 15 30 2 20 5 4 30 30 5(3x4) Dosar plastic Hartie xerox Carton A4 Pixuri Lipici Dosar cu sina Rezerve Pasta lt Plic C6 12 Plic C5 Semnatura si stampila furnizorului Buc Date privind expeditia Numele delegatului Iliescu Vasile Buletinul/ cartea de identitate .197 1.3 9 3 7.75 1.M.2850 3.5 16.55 4.2850 0.42 0.5 0.5 1.3 4.

54345 Data 07. GORJ Suma de 304. CHITANTA NR.nr.2005 Casier.DARCOM S. GRIMEX S.2005 Am primit de la S. ANEXA 25 .64 lei adica treisutepatruleisisaizecisipatrudebanii Reprezentand c/v FF nr.5+col.Jiu .1.7955 primire seria GV ..6) 302. 3324565 /07. ANEXA 24 S. Tg.01.C. Adresa Aleea Macului Nr.R. de inregistrare in Registrul Comertului J18/245/1992 Sediul Tg-jiu Judetul: Gorj.413212 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr.A.C.01.Semnatura de Total de plata (col. Nr.L.

C. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr: 1984461 Cumparator: S.C. Oradea Contul: RO50BRDE050SV07660530500 Banca: BRD Ag.2005 Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. nr): Str Macului Nr.A (denumire.nr): Str Chimiei. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. 1. GRIMEX S. Rogerius Nr. . de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. (denumirea. forma jurid) Nr.M.facturii:198461 Data(ziua. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 0 1 2 3 5(3x4) .01.A. de inmatriculare in Registrul Comertului: j05/1894/92 Nr.str. de inregistrare fiscala: R67345 Sediul (localitatea.Seria BH XJH Furnizor: S. str. Nr.3-5. CHIMPROD S. luna. forma juridica) Nr. anul):20.

C. ……………….415768 eliberat(a)Pol Oradea accize Semnatura de Total de plata (col. „Chimprod” S.7275 Mijlocul de transport primire nr. ……………….6) 2971. In cont: RO50BRDE050SV07660530500 RO17RNCB2800000000750001 .25 342 83.0775 39.5+col. S.6 2.25 210 50 2497.5 474.7275 LEI adica PLATA douamiinouasutesaptezecisiunudeleisisaptemiidouasutesaptezecisidoidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.4775 X 4 Butoi TDA Buc Semnatura Date privind expeditia si stampila furnizorului Numele delegatului Vasile Vasile Buletinul/ cartea de identitate seria XH .Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ……………….65 10. BH 12 CHP Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 20.5 50 1800 437.A.nr.C.012005ora12 Semnaturile ANEXA 26 ORDIN DE NR: 435678 PLATITI 2971.1 2 3 Deruginol Diluant Bidon Tabla Kg Kg Buc 500 165 20 1 Total din care 3. „Grimex” S.A.9 9. CATRE BENEFICIAR: Tg..

D. ………………. Nr.facturii: 7343020 Data(ziua.1.F.2005 Exp 3 ANEXA 27 Seria GJ XKO Furnizor: S.A. 1. (denumirea. forma juridica) Nr.01. Electrica Oltenia S. . de inregistrare fiscala: R14507160 Sediul (localitatea. str. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. Tg-jiu Contul: RO96RNCB2800000000140001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.2005 Semnatura Platitorului Data 22. luna.E. Reprezentand plati: factura fiscala nr. Roderius ……………….01. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/112/02 Nr.E.01.str. F.nr): Str Republici.C.A (denumire.2005 Nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:7343020 Cumparator: S. nr): Str Macului Nr. GRIMEX S.1984461 din 20. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu .C. forma jurid) Nr.De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu La Banca: Romana de dezvoltare Ag. anul):29.

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de29.C.0626 3639.„F.C.5988 30477.TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.A.8026 Mijlocul de transport primire nr. „Grimex” S.8026 Total de plata Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Ing Radu Gama Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .A.2037 0 1 2 Putere 1 2 Kw 3 1150 5(3x4) 25611..E.Jiu ……………….5+col.nr. S.6) 30477.E.2005ora12 Semnaturile ANEXA 28 ORDIN DE NR: 658568 PLATITI 30477.F. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4866.M.8026 LEI adica PLATA treizecidemiipatrusutesaptezecisisaptedeleisioptmiidouazecisisasedebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.434234 eliberat(a)Pol Tg-jiu Total din care accize Semnatura de 19157. CATRE BENEFICIAR: Tg.D.8419 X Total de plata (col. Electrica Oltenia” S.01. .

GRIMEX S.nr): Str Macului.Cod fiscal R2159127 Din cont: ……………….2004 FACTURA FISCALA nr:0144425 Fur Cumparator: S.CARTEXIM S.A (denumire.2005 Exp 3 ANEXA 29 Seria GJ VEC nizor: S. luna.C. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea.A (denumirea. anul):05. . forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/339/91 Nr de inregistrare fiscala: R2173484 Sediul (localitatea.facturii: 0144425 Data(ziua. ………………. ……………….7343020 din 29. Nr. Gj Contul: RO47BRDE200SV3118292000 Banca: BRD SUC GORJ . L. str.01.12. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ Nr. ………………. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu In cont: RO96RNCB2800000000140001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu Reprezentand plati: factura fiscala nr.str.2005 Semnatura Platitorului Data 05. ……………….S. nr): Str Lotrului Nr 3. 1.02.C.

avizinsotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.5 586.Nr. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 Caseta Brut turnata Buc 325 9.04 ora 9 Semnaturile ANEXA 30 .1250 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 24 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de05.M.12.500 0 586.6250 X Total de plata (col.6250 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului: Negrila Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GX .5+col.5 3087.6) 3674.nr 080987eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 3087.

12. Bats Rovinari S.C. de inregistrare fiscala: R11566383 Sediul (localitatea.0144425 din 05. Rovinari Contul: RO55RNCB2800000001930001 . ………………. ………………..2004 Exp 3 In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO47BRDE200SV3118292000 De la Banca Romanana pentru Dezvoltare Tg-jiu ANEXA 31 Seria GJ VAM Furnizor: S. forma jurid) Nr.2004 Semnatura Platitorului Data 07.C. Cod fiscal R2173484 Din cont: ………………. CATRE BENEFICIAR: Tg.1250 LEI adica PLATA Treimiisasesutesaptezeciisipatrudeleisiomiedouasutecincizecidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.A. 1.C. ……………….Jiu ……………….„ Grimex” S. L.str. forma juridica) AVIZ DE INSOTIRE (denumire. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. ………………. de inmatriculare in Registrul A MARFII Nr.A nr:8872790 Cumparator: S.ORDIN DE NR: 888766 PLATITI 3674. GRIMEX S.C. str. Reprezentand plati: factura fiscala nr.A.nr): Str Macului. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Comertului: j18/564/91 Nr. nr): Str Victoriei Nr. Nr.„Cartexim” S.S. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. 11. S. .A (denumirea.01.

2004 ora12 Semnaturile Total Semnatura de primire 15778 ANEXA 32 Seria GJ VEC nr:0144464 . anul):15.2004 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt SPECIFICATIA (produse ambalaje. luna. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 788.12. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 15.9 Valoarea -lei- 0 1 1 Girlanda C5g2250 2 Buc 3 20 5(3x4) 15778 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Panescu Emil Buletinul/ cartea de identitate seria GV .M.nr.424354 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr.Banca: BCR Tg-jiu Numar:88872790 Data(ziua. etc) U.12.

Nr. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea.str. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/564/91 Nr de inregistrare fiscala: R11566383 Sediul (localitatea. luna.2004 Nr.82 . 1. nr): Str Victoriei Nr 11.9 15778 2997.C.Fur nizor: S. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 Ghirlanda C5g2250 Buc 20 788. Rovinari Contul: RO55RNCB2800000001930001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.nr): Str Macului. GRIMEX S.facturii: 0144464 Data(ziua. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.C. .Bats Rovinari S.A (denumirea. avizinsotire a marfii:88872790 (daca este cazul) FACTURA FISCALA Cumparator: S. anul):17.12.M. str.A (denumire.

……………….C.82 X Total de plata (col.04 ora 9 Semnaturile ANEXA 33 ORDIN DE NR: 223322 PLATITI 18775.„ Grimex” S. Cod fiscal R11566383 Din cont: ……………….C. L.82 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 14 ZAU Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 17.12. ……………….nr 234567 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 15778 2997. Reprezentand plati: factura fiscala nr.01.2004 Exp 3 In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO55RNCB2800000001930001 De la Banca: Comerciala Romana Tg-jiu ANEXA 34 .S.A.6) 18775.Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Corcodel Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ .A.82 LEI adica PLATA optsprezecemiisaptesutesaptezecisicincidemiisioptzecisidoidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.0144464 din 17.5+col. ………………. ……………….12.„Bats Rovinari” CATRE BENEFICIAR: S. Rovinari ……………….2004 Semnatura Platitorului Data 19. S.

str. anul):06. Gj Contul: RO55BRDE200SV02340002000 Banca: BRD Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 . avizinsotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:0144473 Fur Cumparator: S.A (denumire.str. . forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea.A (denumirea.C.Seria GJ VEC nizor: S.2005 Nr.ROSTRAMO S. Nr. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/658/90 Nr de inregistrare fiscala: R11548795 Sediul (localitatea. luna.01.facturii: 0144473 Data(ziua. nr): Str Ecaterina Teodoroiu. 1. Nr 13.M.C. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.nr): Str Macului. GRIMEX S.

nr 878987 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 379.1 CHIRIE MOTOR 1 379. 445222 Data 06.4175 379.C. CHITANTA NR.0893 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Mirea Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ .01.05 ora 9 Semnaturile ANEXA 35 S.5+col.4175 72.6) 451.jiu Judetul: Gorj.A Nr.0893 X Total de plata (col.5068 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 17 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 06.4175 72.01.2005 . de inregistrare in Registrul Comertului J18/229/1991 Sediul Tg. GRIMEX S.

0144473 /06.Jiu . str. luna.. Nr 12. Tg.C.A (denumirea.2005 FACTURA FISCALA nr: 7868688 Fur Cumparator: S. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/221/90 Nr de inregistrare fiscala: R1256589 Sediul (localitatea. Gj Contul: RO24RNCB2700000000650001 Banca: BCR Tg-jiu .Am primit de la S.str. ROSTRAMO S. nr): Str Traian. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr. ANEXA 36 Seria GJ VEC nizor: S.506lei adica patrusutecincizecisiunudeleisicincisutesaselei Reprezentand c/v FF nr. Nr. 1. Adresa Str Ecaterina Teodoroiu Nr.13.C.2005 Casier.01.A. anul):17. GRIMEX S.C. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea. GORJ Suma de 451.01.A (denumire.facturii:7868688 Data(ziua. . IMPEX S.nr): Str Macului.

Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 FIAT Buc 1 25000 25000 4750 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Popescu Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ .Nr.nr 675678 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 25000 X 4750 Total de plata (col. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.5+col.6) 29750 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 11 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 17.01 ora 11 Semnaturile ANEXA 37 .M.

7868688 din 17. Bucuresti 1997 Contabilitatea firmei. Reprezentand plati: factura fiscala nr. ………………. Editura Actami.C. Marin Ciumag Ministerul Finantelor Oprea C. ………………. Editia a III-a. 1994 Bazele contabilitatii. L. Editura Economica. In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO24RNCB2700000000650001 De la Banca: Comerciala Romana Tg-jiu Semnatura Platitorului Data 23.C. 1996 2 3 4 5 Sistemul informational contabil la nivelul firmei.„IMPEX” S.„ Grimex” S.S. ……………….A. 1997 6 7 . Editura Maxim. Reprografia Universitatii din Craiova. Bucur I. Bucuresti 1995 Finantele intreprinderii-curs.ORDIN DE NR: 6789877 PLATITI 29750 LEI adica PLATA douazecisinouademiisaptesutecincizecidelei Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. ……………….2005 CATRE BENEFICIAR: S. Bucuresti 2000 Contabilitate financiara. ……………….A. Editura Tribuna Economica. Dumitrana M. Opritescu M Contabilitate – Noul sistem si expertiza contabila. Negrutiu M.2005 Exp 3 BIBLIOGRAFIE 1 Cretoiu G. Editura Didactica si Pedagogica.01. Tg-jiu Cod fiscal R1256589 Din cont: ………………. Editura Ager 2002 Sistemul contabil al agentilor economici.01. Iacob C.

Dracea M. Lazarescu C. Editia a III-a. 82/1991 republicata 14 15 16 17 18 . si colectivul Ristea M Ristea M Cucu C. 1994 Contabilitatea intreprinderii. Craiova 1998 13 Contabilitatea intreprinderii. vol I. 105/1997 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. vol II Editura Spitit Romanesc. *** *** *** *** Contabilitate financiara. Deva 1995 Noul sistem contabil al agentilor economici din Romania.E. C.A. Berceanu D Ciurezu T. Craiova 2003 Contabilitatea financiara a agentilor economici din Romania.C. nr. Editia a II-a.I. Editura Infomedica 1997 H.8 9 Sichigea N Paliu Popa L Pandea P. Bucuresti. Staicu C. 62 din 10 aprilie 1997 Revista Tribuna Economica.R. editura Intel Credo. Editura Universitaria. Editura Margatitar. vol I. anii 2002-2003 Legea contabilitatii nr.G. Sichigea N.. 1997 10 11 12 Finantele agentilor economici – Aplicatii practice. anii 2002-2003 Colectia Capital. si colectivul Stoian A. Reprografia Universitatii din Craiova 1997 Contabilitatea si fiscalitatea societatilor comerciale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful