-CUPRINS

-

CAP I PREZENTARE GENERALA A S.C.GRIMEX S.A TG-JIU
1.1.CARACTERIZAREA ORGANIZATORIC 1.2.EVOLUTIA FINANCIARI PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICOSOCIETATI DIN PUNCT DE VEDERE

CAP II

ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU FURNIZORI 929h75j
2.1.NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND DATORIA UNITATII 2.2.ORGANIZAREA CONTABILITATII DATORIILOR 2.3.CONTABILITATEA DATORIILOR PROVENITE DIN CUMPARARI 2.3.1.STRUCTURA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT 2.3.1.1.CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARII PE CREDIT COMERCIAL 2.3.1.2. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARII PE CREDIT CAMBIAL 2.3.2.CONTABILITATEA DATPRIILOR NEEXIGIBILE DIN CUMPARARII PE CREDIT

2.3.3.CONTABILITATEAAVANSURILOR ACORDATE SI A AMBALAJELOR DE RESTITUIT CAP III ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU CLIENTII 3.1.NOTIUNII SI STRUCTURII PRIVIND CREANTELE UNITATII 3.2.ORGANIZAREA CONTABILITATII CREANTELOR 3.3.CONTABILITATEA CRENTELOR DIN VANZARII DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT 3.3.1.STRUCTURA CREANTELOR DIN VANZAREA DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT 3.3.2.CONTABILITATEA CREANTELOR NEINCASATE LA TERMEN 3.3.3.CONTABILITATE CREANTELOR NEEXIGIBILE 3.4.CONTABILITATE PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR CAP IV MONOGRAFIA CONTABILA A DECONTARILOR CU FURNIZORII SI CLIENTII 4.1.EVIDENTA DECONTARILOR CU FURNIZORII 4.2.EVIDENTA DECONTARILOR CU CLIENTII 4.3.CONCLUZII SI PROPUNERI

Cap I. PREZENTAREA GENERALA A S.C. GRIMEX S.A.

1.1. Caracterizarea societatii din punct de vedere organizatoric
Pentru atingerea scopului propus prin obiectul de activitate S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este organizata intr-o structura de tip ierarhic functional, avand in componenta sectii, servicii, ateliere, birouri, compartimente, subunitate de transport, subunitate specializata in desfacerea de marfuri nealimentare, piese auto si produse petroliere. Structura organizatorica S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU si numarul de posturi se aplica de Adunarea Generala a Actionarilor. Activitatea de conducere a S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este deosebit de complexa, pentru exercitarea ei, factorii implicati avand anumite atributii. Principalele atributii ale managerilor sunt: - dubla profesionalizare impusa de profesia de baza a conducatorilor si exigentele functiei de conducere stilul de munca ce poate depasi suprasolicitarea profesionala;

- necesitatea existentei unui climat optim de desfasurare a activitatii intre conducatori si subordonati; - creativitatea-evidentiata prin posibilitatea combinarii volumului de cunostinte profesionale, de conducere, a imaginatiei, inovatiei. Structura organizatorica a societatii este o expresie de plan organizatoric a resurselor umane, materiale si financiare reunite in interdependenta lor si a impactului contextului politic si socio-economic in care societatea isi desfasoara activitatea. Activitatea S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este structurata pe mai multe directii, fiecare avand in subordine un numar de compartimente si activitati: I. Director General Control Financiar Intern; Serviciul Organizare, Personal, Salarizare; Oficiul Juridic;

Serviciul CTC-Serviciul Laboratoare. Directia Reparatii -Montaj Brigada Reparatii-Montaj V. III. Dispecerat. Programarea Productiei. IV. Sectia Prelucrari Mecanice. Consilieri. Compartimentul Investitii-Autoutilari. Secta Constructii Metalice. Compartimentul Mecano-Energetic. Directia Productiei Serviciul Pregatirea. .- Oficiul de Calcul. Sectia Mecano-Energetica. Atelier Scularie. Directia Comerciala Serviciul Aprovizionare-Depozite. Directia Pregatire a Fabricatiei si Calitate Atelierul Proiectare si Pregatirea Fabricatiei. Biroul Protectia Muncii-Invatamant. Biroul Marketing-Ofertare. II.

Serviciul Analiza Economica-Preturi. forta de munca. in legatura cu materiile prime si materialele. 4. a politicii de marketing. S. GRIMEX S.- Serviciul Desfacere-Colaborari. resursele financiare si informationale. S. . aplicarea managementului modern. cu grad de fiabilitate si rentabilitate ridicat. Elaborarea de studii si programe privind dezvoltarea in perspectiva. 3.C. Directia Economica Serviciul Financiar-Contabilitate. modernizarea si dezvoltarea utilajelor si mijloacelor existente. 2. TG-JIU isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea 31/1990. Elaborarea de studii. Pentru realizarea obiectului sau de activitate.A. Serviciul Comercial-Transpoarte.C. avand atributii multiple pentru realizarea produselor solicitate de piata. Studierea pietei si a cerintelor societatii. Elaborarea de programe privind folosirea superioara a resurselor si capacitatilor de productie materializate in cresterea productivitatii muncii si reducerea cheltuielilor.TG-JIU are urmatoarele atributii principale : 1. cu modificarile ulterioare. GRIMEX S.A. Dispensar. a ergonomiei muncii si psihosociologiei salariatilor. strategi si documentatii pentru produsele noi. dotarea cu mijloace de munca. VI.

elaborarea in concordanta cu productia contractata. Elaborarea documentatiei de fabricatie. Implementarea si intretinerea unui sistem informational eficient. 14. Exercitarea controlului pentru respectarea regulamentelor si normativelor specifice societatii. 9. a programului de aprovizionare tehnico-materiala. Organizarea pe baze contabile a tuturor activitatilor. 10. 8. 11. 12. 6. Asigurarea permanenta a aplicarii in bune conditii a normelor de protectie si igiena a muncii. GRIMEX S. Urmarirea in exploatare a produselor livrate si desfasurarea unei activitati de service potrivit prevederilor contractuale.A. precum si a normelor PSI si de protectie a mediului. Executarea productiei conform programelor si in concordanta cu cerintele pietei. Prospectarea activa a pietei interne si externe pentru a identifica posibilele segmente pentru produsele S. a prospectelor si instructiunilor de folosire pentru produsele realizate. combustibil si alte utilitati necesare bunului mers al societatii.C. a normativelor de consum pentru materiale si manopera. Asigurarea permanenta a alimentarii cu energie.TG-JIU. rationalizarea sistemului informational. Elaborarea de propuneri pentru accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante. perfectionarea continua a tuturor activitatilor. . 13. 7.5.

15. in cadrul S. Din punct de vedere organizatoric. mentionand si capitalul . verifica listele de prezenta.directi productivi: 537. .C. Directorul general desemneaza dinainte actionarii. Personalul S. GRIMEX S. Adunarea Generala a Actionarilor Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al S. TG-JIU se disting: Structura de productie si conceptie. TG-JIUse prezinta astfel: Total personal: 864. TESA: 160. Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie sau administratorul care ii tine locul.TG-JIU.indirecti productivi: 143. care decide asupra activitatii si stabileste politica economica si promotionala a societatii.A. Structura functionala. Adunarile Generale ale Actionarilor sunt de doua feluri: Adunarea Generala a Actionarilor ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor extraordinara. Incheierea de contracte de antrepriza pentru executarea lucrarilor de investitii.A.C. urmarind realizarea si finantarea lor. maistrii: 24. GRIMEX S. din care: muncitori: 680 . GRIMEX S.A.C.

profit brut.9808 27.C.A.7085 6335. TG-JIU . valoarea adaugata.6575 60. Consiliul de Administratie Consiliul de Administratie se intruneste la convocarea directorului sau a 1/3 din numarul membrilor sai si este prezidat de director sau in lipsa sa de administratorul desemnat de acesta.2417 39. 4.0815 2004 40305.8632 Analiza rezultatelor economico-financiare releva urmatoarele aspecte: cifra de afaceri a crescut cu 15297.8603 15181. 1. amortismentele anuale. 5. GRIMEX S. profit net.1984 18638. Evolutia in timp a acestor indicatori este prezentata astfel: Principalii indicatori economico-financiari inregistrati de S. . procesul verbal intocmit de cenzori prin care se constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege. Evolutia principalilor indicatori economico-financiari Indicatorii care influenteaza rezultatele economico-financiare sunt: cifra de afaceri.6448 89. respectiv cu 116.mii lei Nr.5373 16553. Denumirea indicatorilor Cifra de afaceri Valoarea adaugata Amortismente anuale Profit brut Profit net 2003 25007.4899 mii lei.17 % in anul 2004.social pe care il reprezinta.2.crt. 2. fata de anul 2003. 1. 3.

de o aprovizionare tehnico-materiala fluenta.9873 mii lei. fata de anul 2003. astfel: Indicatori de lichiditate: . respectiv cu 146. in anul 2004 amortismentele anuale au crescut cu 1371. profitul brut a inregistrat o crestere cu 28.2609 mii lei.34 % in anul 2004.- valoarea adaugata a crescut cu 12302. de desfasurarea procesului de productie la parametrii tehnico-economici care au permis satisfacerea principalelor exigente si angajamente contractuale.20 % in anul 2004 fata de anul 2003.18 in anul 2004. fata de anul 2003.7817 mii lei. respectiv cu 147. respectiv cu 28.74 % fata de anul 2003. Pe baza datelor din bilantul contabil se pot determina principalii indicatori financiari. obtinut prin valorificarea capitalului de care a dispus societatea a crescut cu 12.6770 mii lei. . respectiv cu 186. Rezultatele economico-financiare pozitive sunt determinate in buna masura de asigurarea continuitatii productiei.Profitul net.

10 %. Capitalul economic alocat exploatarii nu tine cont decat de imobilizarile utilizate de societate pentru activitatea sa de exploatare si de crestere a nevoii de fond de rulment.A. provocata de rambursarea datoriilor la cererea creditorilor. TG-JIU inregistreaza o rata de 3. GRIMEX S.Rata lichiditatii globale reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile si se apreciaza favorabila atunci cand are o marime supraunitara (cuprinsa intre 2 si 2.36 % ceea ce tradeaza o acuta insuficienta de trezorerie.5). teoretic o rata ridicata indica o lichiditate ridicata. S. TG-JIU inregistreaza o rata a lichiditatii intermediare de 51. fiind un indicator putin relevant datorita instabilitatii incasarilor. Rata lichiditatii intermediare exprima capacitatea societatii de a-si onora datoriile pe termen scurt din creante si disponibilitati.A. tinand cont de incasarile existente.39%.TG-JIU inregistreaza o rata nefavorabila (supraunitara) de 101. Indicatori de rentabilitate Rata rentabilitatii economice: societatea inregistreaza o rata de 0. GRIMEX S.12 % vizand eficienta capitalului economic stocat.A. a activitatii productive.C. putand indica si folosirea neeficienta a resurselor disponibile.C. Rata lichiditatii imediate caracterizeaza capacitatea de rambursare instantanee a datoriilor. GRIMEX S. S. .C. S.

De asemenea trebuie asigurata adaptarea la cerintele de flexibilitate impuse de functionarea intr-o economie aflata in tranzitie.1. GRIMEX S. la situatia indatorarii societatii.A. CAP II. care de fapt reprezinta o crestere a averii proprietarilor.A.2 %.C. GRIMEX S. care reduce barierele intr-o piata interna si una externa ridicand exigentele catre cea externa. S.TG-JIU inregistreaza o rata de 0. NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND . Concluzionand asupra aspectelor relevate de analiza situatiei prezentate a S.Rata rentabilitatii financiare remunereaza proprietarii societatii prin distribuire de dividende catre acestia si prin cresterea rezervelor. ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU FURNIZORI 929h75j I 2.C. Rata profitului s-a situat la nivelul de 0.TG-JIU se considera ca diagnosticarea societatii recomanda orientarea preocuparilor catre activitatile comerciale si investitii.10 % fiind influentata de modalitatea de procurare a capitalurilor si de aceea este sensibila la structura financiara.

prestarea de servicii sau executarea de lucrari in folosul acestuia. avansurile care se acorda acestor unitati. obiecte de inventar. din aprovizionari (cumparari) cu imobilizari. cenzorii. Datoriile fata de terte persoane reprezinta o categorie importanta de elemente patrimoniale care are o structura eterogena si implicatii semnificative in ceea ce priveste situatia financiara a fiecarui agent economic. Datoria reprezinta obligatia contractata fata de un tert care presupune plata unei sume de bani pentru livrarea unor bunuri. din lucrari executate si servicii prestate. in baza unor contracte sau conventii civile incheiate cu diverse persoane fizice sau juridice. printre altele prestatiile pentru care se primesc indemnizatii de catre membrii consiliilor de administratie. ambalaje. materiale consumabile. marfuri. de regula. cel care are o datorie poate fi numit debitor. cu bugetul . In aceasta ultima categorie de activitati se includ. cu personalul. cat si efectele de comert utilizate pentru stingerea partiala sau totala a datoriilor create fata de unitatile in cauza. in principal. precum si lucrarile specifice expertilor contabili si contabililor autorizati si alte lucrari sau activitati ce se executa de persoane asimilate cu cele incadrate pe baza de conventie civila de prestari servicii. pasari si altele). precum si din alte operatii efectuate. In categoria operatiilor privind decontarile cu furnizorii sunt incluse de asemenea. cu active circulante materiale (materii prime. In mod generic. animale. Datoriile apar in relatiile unitatii cu furnizorii.DATORIILE UNITATII Operatiile de decontare ce se creeaza fata de furnizori provin. membrii adunarii generale a actionarilor si altele.

la cursul de schimb in vigoare la data realizarii operatiilor. bugetul asigurarilor sociale. inregistrarea in contabilitate se efectueaza in lei. Astfel. cu creditorii diversi precum si cu clientii (clienti . Evidenta datoriilor se efectueaza pe baza unor documente justificative. . in cadrul grupului. Evaluarea datoriilor prezinta anumite elemente caracteristice. respectiv a drepturilor si obligatiilor unitatii patrimoniale. la aparitia unei datorii probabile se constituie provizioane pentru riscuri si cheltuieli. in documentele de sinteza se asigura o informatie corecta a situatiilor. Daca operatiunea are loc inainte ca documentul justificativ sa soseasca in unitate atunci inregistrarea se efectueaza in conturi distincte de asteptare. Reflectarea in contabilitate a acestora se realizeaza la valoarea nominala adica valoarea efectiva din momentul aparitiei lor. cu asociatii sau actionarii. Exista posibilitatea ca la inventariere valoarea unei astfel de datorii sa fie diferita de valoarea ei nominala. In cazul datoriilor. La plata datoriilor aceste diferente se regasesc in venituri sau cheltuieli financiare. Atunci cand unitatea are relatii ce se concretizeaza in datorii exprimate in valuta.statului. Fluctuatia cursului de schimb determina aparitia unor diferente favorabile sau nefavorabile de curs valutar.creditori). Pana la aparitia documentului cand are in loc transferul in conturile de datorii.

In ceea ce priveste marimea propriu-zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate se retine ca nu in toate cazurile coincide cu pretul sau tariful negociat si aceasta datorita anumitor reduceri de pret pe care le efectueaza. insa nesemnificative. care au o influenta directa asupra marimii nete a unei facturi unde se incadreaza: rabaturile. diminuari ce pot fi incadrate in doua categorii si anume: 1) Reduceri de natura comerciala. Pentru pierderea neta provenita din diferente de curs valutar. se constituie provizioane deductibile fiscale. in sensul ca diferentele nefavorabile sunt mai mari decat diferentele favorabile. asa cum este cazul celor din categoria tesaturilor. La determinarea diferentelor de curs valutar aferent datoriilor in devize se are in vedere faptul ca fiecare exercitiu financiar sa fie afectat cu diferenta de curs ce apare in cadrul sau.Datoriile in devize existente la inchiderea exercitiului financiar sunt inventariate si evaluate la cursul valutar de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ultima zi a exercitiului. in cazul existentei unor imperfectiuni sau defecte de calitate inerente. pentru unele grupe de active circulante materiale. fie ca urmare a scaderii cursului valutar de referinta la inchiderea exercitiului financiar urmator. a)Rabaturile sau bonificatiile constituie reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori.remizele si risturnurile. care ulterior se vireaza la venituri. fie pe masura lichidarii datoriilor in valuta pentru care acestea au fost constituite. Diferentele nefavorabile sau favorabile de curs valutar care apar fata de data inregistrarii lor in contabilitate afecteaza conturile de cheltuieli sau conturile de venituri din diferente de curs valutar. in facturile de vanzare. .

Sconturile de decontare constituie reduceri procentuale de preturi pe care furnizorii le acorda si le inscriu distinct in factura in cazul in care clientii isi platesc datoriile inainte de scadenta stabilita sau considerata normala. avandu-se in vedere de fiecare data reducerile deja efectuate si implicit valoarea neta a operatiei sau ca tegoriei de operatii de vanzare asupra careia se aplica procentul de reducere. peste o anumita limita minima (remiza de cantitate). In ceea ce priveste reducerile sau diminuarile de preturi amintite anterior se retine si faptul ca se determina in etape sau altfel spus in mod succesiv. de regula un an. inregistrandu-se in conturile corespunzatoare privind sconturile. c)Risturnurile se refera la reducerile procentuale de preturi. fie pentru pozitia preferentiala a beneficiarului in totalul clientelei unitatii (remiza pentru revanzare). Aceste sconturi reprezinta cheltuieli financiare pentru furnizori si venituri financiare pentru clienti. care poarta denumirea de scont. fiind necesar sa se reflecte in contabilitate diminuarii datoriilor facturate initial. Aceasta categorie de reduceri de preturi se consemneaza in facturi distincte emise in acest scop. unde se reflecta numai valoarea neta.2) Reduceri de natura financiara. fie pentru cantitatea apreciabila negociata. Atat rabaturile cat si remizele nu necesita inregistrari in contabilitate. . in vederea . Ele se determina si se constituie clientilor pentru cumpararile repetate pe care acestia le-au efectuat si care depasesc o anumita limita valorica minima intr-un anumit interval de timp (perioada data).b)Remizele reprezinta reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori in facturile de vanzare. fara reducerile in cauza. acordate dupa o anumita perioada de timp.

. asa cum semnifica si cifra 9 a simbolului. conturi care sunt de datorii si implicit de pasiv.debitori”.debitori”. are continutul economic de creante si functie contabila de activ.2. deci inverse comparativ cu celelalte conturi din aceeasi grupa. ORGANIZAREA CONTABILITATII DATORILOR Organizarea contabilitatii operatiilor de decontare cu furnizorii se realizeaza cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I care constituie grupa 40 „Furnizor si conturi asimilate” din cadrul Planului general de conturi si anume: 401 „Furnizori” 403 „Efecte de platit” 404 „Furnizor de imobilizari” 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” 408 „Furnizari – facturi nesosite” 409 „Furnizori . Ultimul cont amintit 409 „Furnizori .2. Conturile de obligatii fata de furnizori au anumite trasaturi comune asa cum se prezinta in continuare: au functia contabila de pasiv.

381 „Ambalaje”. Totodata furnizori se grupeaza in furnizori interni si furnizori externi. pe langa trasaturile comune pe care le au. dintre care se amintesc: 301 „Materii prime”. 371 „Marfuri”. 302 „Materiale consumabile”. 378 „Diferente de pret la .- reflecta in credit costul de achizitie sau pretul prestabilit aferent cumpararilor efectuate (cu titlu oneros) sau valoarea acceptata a cambiilor sau biletelor la ordin subscrise. suma soldurilor finale creditoare existente la sfarsitul anului se inscrie in pasivul bilantlui in grupa de datorii. care se refera la datoriile nedecontate sau la valoarea efectelor de platit. dupa caz. sunt conturi de bilant si pot prezente solduri creditoare. oglindesc in debit platile directe efectuate catre furnizori sau pe cele indirecte realizate la scadenta pe baza de efecte comerciale. prezinta si unele aspecte specifice. a)Contul 401 „Furniori” are functia contabila de pasiv. evidenta analitica se organizeaza pe datorii de obligatii. si se reflecta asfel: In credit se inregistreaza: pretul de cumparare facturat de furnizori pentru achizitionarile de active circulante materiale. prin debitul conturilor corespunzatoare felurilor sau categoriilor de cumparari efectuate. mediu (de la unu la cinci ani) si termen scurt (sub un an). ceea ce se poate reliefa prin intermediul analizei modului de utilizare a lor. precum si 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale”. precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. Conturile privind operatiile de decontare cu furnizorii. iar in cadrul fiecareia din aceste categorii pe termene de plata si anume: termen lung (peste cinci ani).

. TVA facturata de furnizori prin debitul contului 4426 „TVA deductibila”. In debitul contului se inregistreaza: diminuarea datoriilor fata de furnizori ca urmarea a platilor efectuate sau a biletelor la ordine ori a cambiilor subscrise si acceptate. consumul de energie si apa. precum si in cazul ca nu a sosit factura. si altele. sau 4428 „TVA neexigibila”. valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire. . dupa cum datoria ce se creaza se plateste in mod obijnuit si respectiv in rate. de credite bancare pe termen lung si mediu si respeciv 403 „Efecte de platit”. 409 „Furnizori-debitori” si respectiv 611 „Cheltuieli de intretinere si reparatii”. atunci cand evidenta stocurilor se organizeaza la pretul standard. prin creditul conturilor de trezorerie. prin debitul conturilor 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate”. 628 „Alte cheltuieli cu serviciile legate de terti”. diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile existente la inchiderea exercitiului. pe baza de contract incheiat in acest sens.marfuri”. valoarea materialelor aprovizionate si incluse in cheltuieli. prin corespondenta cu debitul contului de cheltuieli 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”.valoarea lucrarilor executatea sau a serviciilor prestate de terti. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. 388 „Diferente de pret la ambaleje ”. diferentele favorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile existente la inchiderea exercitiului. etc. 605 „Cheltuieli privind energia si apa”.

prin debitul contului 665 „Cheltuieeli din diferente de curs . Soldul contului 401 „Furnizori” este creditor si reprezinta totalul datoriilor fata de unitatile furnizoare.- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in valuta platite furnizorilor externi. precum si a lucrarilor executate si serviciilor prestate cu aceeasi destinatie. diminuarea datorilor fata de furnizori cu avansurile acordate anterior. dintre care se amintesc: 201 „Cheltuieli de constiuire”. valutar”. 212 „Constructii” si altele. prin debitul conturilor corespunzatoare felurilor sau categoriilor de imobilizari achizitionate. precum si valoarea ambalajelor returnate furnizorilor in cazul utilizarii sistemului de restituire directa. diminuarea datorilor fata de furnizori cu avansurile acordate anterior.dezvoltare”. precum si valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor existente la inchiderea exercitiului. si se reflecta asfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea imobilizarilor corporale si necorporale facturate de furnizori. prin corespondenta cu creditul conturilor 765 „Venituri din diferente de curs valutar” si respectiv 767 „Venituri din sconturi obtinute”. 203 „Cheltuieli de cercetare . 2111 „Terenuri”. precum si valoarea ambalajelor returnate furnizorilor in cazul utilizarii sistemului de restituire directa. b)Contul 404 „Furnizori de imobilizari” are functia contabila de pasiv.

Aceste conturi se reflecta astfel: In creditul conturilor se inregistreaza: valoarea acceptata de catre furnizori a cambiilor sau biletelor la ordin. prin debitul conturilor 401 „Furnizori” si respectiv 404 „Furnizori de imobilizari”. cum sunt cele de trezorerie. in corespondenta cu creditul conturilor 765 „Venituri din diferente de curs valutar” si respectiv 767 „Venituri din sconturi obtinute”. Soldul contului 404 „Furnizori de imobilizari” este creditor si reflecta datoriile unei unitati provenite din aprovizionari cu active imobilizate. . dupa cum datoria creata se deconteaza in mod obijnuit si respectiv in rate. diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor platite in valuta diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor existente la inchiderea exercitiului.- TVA facturata de furnizori prin debitul contului 4426 „TVA deductibila” sau 4428 „TVA neexigibila”. valutar”. de credite bancare pe termen lung sau de efecte de platit pentru imobilizari. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs furnizorilor externi. precum si valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. In debitul contului se inregistreaza: decontarile datoriilor fata de furnizori. stabilite pe baza de documente legal intocmite. c)Conturile 403 „Efecte de platit” si 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” asigura urmarirea decontarii obligatiilor prin intermediul efectelor comerciale (cambia si biletul la ordin) si au functie contabila de pasiv. prin creditul conturilor care arata modalitatea de plata.

Soldul conturilor 403 „Efecte de platit” si 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” este creditor si reprezinta valoarea totala a efectelor comerciale decontate furnizorilor. diferente favorabile de curs valutar aferente atat datoriilor decontate in valuta furnizorilor externi. prin creditul contului 512 „Conturi curente la banci”. cat si efectelor de plata exprimate in devize si existente la inchiderea exercitiului. precum si de TVA neexigibila.- diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului pentru datorii ce se vor deconta pe baza de efecte comerciale. In debitul conturilor se inregistreaza: platile ce se vor efectua catre furnizori. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. si serviciilor prestate. . in corespondenta cu debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. la scadenta efectelor comerciale. lucrarilor executate. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile nefacturare pana la sfarsitul exercitiului. valori pentru care nu s-au primit facturi. prin debitul conturilor corespunzatoare de valori materiale si de cheltuieli. d)Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” are functie contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea bunurilor aprovizionate. inclusiv TVA aferenta. ca in cazul creditarii contului 401 „Furnizori”.

1.3. e)Contul 409 „Furnizori – debitori” are functie contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul conturilor se inregistreaza avansurile acordate. CONTABILITATEA DATORIILOR PROVENITE DIN CUMPARARI 2.3. prin credituol conturilor de disponibilitatile banesti.In debitul contului se inregistreaza: valutar”. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs 2. Soldul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” este creditor si reprezinta toate facturile pe care unitatea nu le primeste de la furnizori. pentru care nu s-au primit bonuri. In credit se inregistreza avansurile regularizate ca urmare a primirii bunurilor. lucrarilor sau serviciilor. prin creditul contului 401 „Furnizori”. diferentele de curs valutar de la sfarsitul exercitiului aferente datoriilor nefacturate. valoarea facturilor sosite. STRUCTURA DATORIILOR DIN CUMPARARI . in corespondenta cu debitul contului 401 „Furnizori”. Soldul contului 409 „Furnizori . lucrari sau servicii.debitori” este debitor si reprezinta avansurile acordate si neregularizate.

Fiecare din aceste credite comercial sau cambial pot fi acordate atat pentru cumparari de bunuri si servicii cat si pentru cumparari de imobilizari. se disting: datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii. . se intalnesc: datorii din cumparari pe credit comercial. cumparari ce nu sunt insotite de facturi ale furnizorului. 2) In functie de natura creditelor obtinute la cumparare si de documentele care stau la baza inregistrarii acestora. cum sunt: avansuri acordate de client furnizorului.PE CREDIT Datoriile din cumparari pe credit pot fi clasificate tinand seama de anumite criterii. se disting: datorii din cuparari pe credit comercial. datorii din cumparari pe credit cambial. care au un termen de plata stabilit pe baza de documente. 3) In functie de scadenta datoriilor. datorii din cumparari pe credit comercial. neexigibile. In cadrul relatiilor economice pe care clientul le are cu furnizorul se pot naste creante provenind din relatiile de cumparare. astfel: 1) In functie de natura activelor cumparate pe credit. datorii provenind din coumparari de imobilizari.

respectiv cambial. Contul 409 „Furnizori – debitori” este un cont de creante fapt ce rezulta atat din denumirea contului. contul 403 „Efecte de platit”. care circula pe principiul restituirii.- ambalaje primite odata cu marfa. contul 409 „Furnizori – debitori”. cat si din ultima cifra a simbolului (cifra 9). contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. Primele doua conturi. 401 „Furnizori” si 403 „Efecte de platit” cuprind datoriile ce privin din cumparari de bunuri si servicii. care semnifica faptul ca acest cont are o functie inversa fata de conturile din grupa din care face pate. pe credit comercial. contul 408 „Furnizori facturi nesosite”. . Contul 404 „Furnizori de imobilizari” si contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” reflecta acelasi gen de datorii rezultate din cumparari de imobilizari. Datoriile din cumpararile pe credit sunt reflectate cu ajutorul conturilor din grupa 40 „Furnizori si conturi asimilate” si anume: contul 401 „Furnizori”. Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” evidentiaza datoriile neexigibile provenite din cumparari de bunuri si servicii. contul 404 „Furnizori de imobilizari”.

cu ocazia evaluarii soldului in valuta precum si cele rezultate in momentul decontarii.1 CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT COMERCIAL Datoriile rezultate din cumparari pe credit comercial se evidentiaza in contabilitate cu ajutorul conturilor: 401 „Furnizori”. 404 „Furnizor de imobilizari”. conturi a caror simbolizare este la latitudinea fiecarui agent economic. cont ce reflecta datoriile rezultate in urma cumpararilor de bunuri si servicii pe credit comercial. .1.Conturile sintetice prezentate se detaliaza pe conturi analitice deschise pe fiecare furnizor in parte. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente furnizorilor neachitati la inchiderea exercitiului financiar. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) a stocurilor achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi precum si diferentele de pret nefavorabile aferente. in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi standard.3. cont de datorii provenind din cumparari de imobilizari pe credit comercial. Contul 401 „Furnizori” tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri. 2. lucrarile executate sau serviciile prestate.

facturate de ambalajelor achizitionate. taxa pe valoare adaugata inscrisa in facturile furnizorilor.- valoarea materialelor nestocate aprovizionate. valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu ocazia regularizari platilor cu acestia. incluse pe cheltuieli.platile efectuate catre furnizori. valoarea timbrelor fiscale si postale. In debitul contului se inregistreaza: . valoarea facturilor primite. furnizori. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. a biletelor de tratament si odihna si a altor valori achizitionate. furnizori. . valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. precum si consumul de energie si apa. valoarea materiilor prime. in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite. valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti. diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori valoarea biletelor la ordin sau a cambiilor subscrise acceptate de cu ocazia decontarii sau a evaluarii acestora la sfarsitul exercitiului financiar. materiilor consumabile. marfurilor.

conform prevederilor contractuale. pe baza facturilor emise de locatar. obligatia de plata a ratelor de leasing financiar. sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut.- valoarea la pret de inregistrare a veniturilor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura. Soldul contului 401 „Furnizori” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea imobilizarilor facturate de furnizori. valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. imobilizari. furnizorului. a serviciilor prestate sau datoriile prescrise sau anulate. Contul 404 „Furnizori de imobilizari” tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale si necorporale. taxa pe valoare adaugata inscrisa in facturile furnizorilor de . valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire predate a lucrarilor executate de terti pentru realizarea acestor imobilizari. valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale in cazul leasingului financiar.

a caror exprimare valorica se efectueaza in . a) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari de bunuri si servicii pe credit comercial fata de furnizori. datorii fata de furnizori. a caror exprimare valorica se realizeaza in lei.- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului la sfarsitul exercitiului financiar. precum si valoarea avansurilor decontate acestora. acceptate de catre furnizorii de imobilizari. In functie de moneda in care se evalueaza cumpararile cu factura furnizorului distingem: devize. Soldul contului 404 „Furnizori de imobilizari” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari. cu exprimare in lei datorii fata de furnizori. In debitul contului se evidentiaza: sumele achitate furnizorilor de imobilizari. Reflectarea in contabilitate a acestor datorii necesita inregistrari distincte. valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari. diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari cu ocazia decontarii sau evaluarii de la sfarsitul exercitiului financiar. valoarea efectelor comerciale subscrise.

materiale consumabile. contul 401 „Furnizori se crediteaza si in corespondenta cu conturile de diferente de pret adecvate fiecarei categorii de stocuri achizitionate. pentru diferentele de pret in plus fata de preturile prestabilite.Acest tip de datorii.V. in situatia in care evidenta sconturilor se realizeaza prin inventarul permanent la costuri efective de achizitie: % = 401 „Furnizori” 301 „Materii prime” 3021 „Materiale auxiliare” ………………………………………. materiale de natura obiectelor de inventar. implica urmatoarele inregistrari contabile achizitionarea de materii prime. marfuri si ambalaje de la furnizori..A. animale. astfel: . deductibila” in cazul in care evidenta sconturilor se tine la preturi standard. 3028 „Alte materiale consumabile” 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 361 „Animale si pasari” 371 „Marfuri” 381 „Ambalaje” 4426 „T.

A.A.V. 6028 „Cheltuieli privind alte materiale consumabile” = 401 „Furnizori” .V.% 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale” 368 „Diferente de pret la animale si pasari” 378 „Diferente de pret la marfuri” 388 „Diferente de pret la ambalaje” 4428 „T. deductibila. deductibila” - = 401 „Furnizori” in situatia in care evidenta stocurilor se realizeaza prin inventarul intermitent. astfel: % 601 „Cheltuieli cu materiile prime” 6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare” ………………………………………. contul 401 „Furnizori” se crediteaza in corespondenta cu conturile de cheltuieli in care se inregistreaza consumul de stocuri si T.

deductibila” evidentierea materiilor nestocate aprovizionate. deductibila” - = 401 „Furnizori” reflectarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti: % 611 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” ……………………………………… = 401 „Furnizori” .A.603 „Cheltuieli privind materiile de natura obiectelor de inventar” 607 „Cheltuieli privind marfurile” 608 „Cheltuieli privind ambalajele” 4426 „T. incluse direct pe cheltuieli precum si consumul de energie si apa: % 604 „Cheltuieli privind materiile nestocate” 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T.V.A.V.

facturate de furnizori: 409 „Furnizori debitori” - = 401 „Furnizori” achizitionarea timbrelor fiscale si postale.A. 5328 „Alte valori” 4426 „T. a biletelor de odihna si tratament si a altor valori de la furnizori: % 5321 „Timbre fiscale si postale” ………………………………………. in situatia in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite. deductibila” - = 401 „Furnizori” primirea facturilor de la furnizori. fara diferente: .626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 471 „Cheltuieli inregistrate in avans” 4426 „T.evidenta ambalajelor care circula in sistem de restituire.V.V.A. deductibila” .

astfel: 401 „Furnizori” = % 5121 „Conturi la banci in lei” 5311 „Casa in lei” 5411 „Acreditive in lei” 542 „Avansuri de trezorerie” 5191 „Credite bancare pe termen scurt” - evidentierea biletelor la ordin emise si acceptate de furnizori: .V. care circula in sistem de restituire.408 „Furnizori – facturi nesosite” = 401 „Furnizori” .A. T.A. deductibila: 4426 „T. achitarea datoriilor catre furnizori. se poate efectua din diferite conturi de trezorerie sau imprumuturi.concomitent. neexigibila” retinerea avansului acordat anterior furnizorului.V.V. din datoria totala cu ocazia regularizarii platilor cu acestia: 401 „Furnizori” = 409 „Furnizori – debitori” Identic se inregistreaza si ambalajele predate furnizorului. deductibila” - = 4428 „T. neexigibila se transforma in T.A.A.V.

401 „Furnizori” - = 403 „Efecte de platit” reflectarea sumelor nete achitate colaboratorilor. mai putin reducerile acordate. respectiv primite. atat vanzatorul cat si cumparatorul inregistreaza in contabilitate factura la valoarea neta comerciala. retinerea impozitului datorat si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate in procent de 6. nu in toate cazurile aceasta coincide cu pretul sau tariful negociat. datorita anumitor reduceri sau diminuari ce se acorda clientilor. aceasta reprezentand valoarea initiala.5%: 401 „Furnizori” = % 5311 „Casa in lei” 444 „Impozitul pe venitul de natura salariilor” 4314 „Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale De sanatate” Marimea propriu-zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate. . Reducerile de pret pot fi incadrate in doua categorii si anume: -reduceri de natura comerciala ce se evidentiaza in momentul acordarii acestora pe baza documentelor ce le atesta. astfel: • daca in factura initiala sunt reflectate distinct reducerile de pret acordate.

vanzatorul acorda clientului reduceri de pret. ce se inregistreaza in contabilitate astfel: ~ la vanzator.in rosu .A.• in cazul in care dupa intocmirea facturii initiale.in rosu .A.in rosu .in rosu .in rosu ~ la cumparator. acestea se cuprind intro factura ulterioara in rosu. cand acestea au fost scazute din gestiune situatie ce implica formula contabila: % 3xx „Conturi de stocuri” 6xx „Conturi de cheltuieli” 4426 „T. genereaza formula contabila: % 667 „Cheltuieli privind sconturile = 4111 „Clienti” . conform clauzelor contractuale. reducerile primite corecteaza valoarea stocurilor.in rosu -reducerile de natura financiara.V. care se evidentiaza distinct in contabilitate astfel: ~ la vanzator valoarea reducerilor acordate pentru livrari efectuate in acelasi exercitiu implica formula contabila: 4111 „Clienti” = % 7xx „Conturi de venituri” 4427 „T. Colectata” . atunci cand acestea se regasesc in gestiune sau cheltuieli cu stocurile. deductibila” = 401 „Furnizori” .V. valoarea reducerilor acordate.

cu deosebire ca apar unele inregistrari specifice privind diferentele de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori cu ocazia decontarii sau a evaluarii de la sfarsitul exercitiului financiar. deductibila” b) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari de bunuri si servicii pe credit comercial fata de furnizori cu exprimare in valuta Corespondenta contului 401 „Furnizori”. in care bunurile sau serviciile cumparate sunt exprimate valoric.V. adica in lei. executarii lucrarilor sau prestarii de servicii.V. colectata” ~ la cumparator. in acest caz. in devize.A.acordate” 4427 „T. pe baza cursului valutara al leului. . devizele se transforma in lei. este in general aceeasi ca in situatia cumpararilor de la furnizorii interni. In contabilitatea unitatilor patrimoniale evaluarea si inregistrarea trebuie sa se efectueze in moneda nationala. iar in locul conturilor de trezorerie in lei se utilizeaza conturile corespunzatoare de trezorerie in devize. Pentru aceasta. Datoriile se evidentiaza pe baza facturilor primite de la furnizorii externi. cu exprimare in lei. valoarea reducerilor primite implica formula contabila: 401 „Furnizori” = % 767 „Venituri din sconturi obtinute” 4426 „T.A. de la data primirii bunurilor.

La inchiderea exercitiului financiar. in cazul in care cursul leului scade (diferenta de curs nefavorabila): % = 5124 „Conturi la banci in valuta” . respectiv: achitarea datoriei catre un furnizor extern in situatia in care cursul leului creste (diferenta de curs favorabila): 401 „Furnizori” = % 5124 „Conturi la banci in valuta” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - achitarea datoriei catre un furnizor extern. iar din compararea acestor valori cu valorile contabile ale datoriilor evaluate pe baza cursului valutar de la data inregistrarii in contabilitate apar diferentele de curs valutar. in situatia in care cursul leului creste sau nefavorabile cand cursul leului scade. Aceste diferente se evidentiaza ca venituri financiare sau ca si cheltuieli financiare. necesita operatii specifice. Diferentele constatate cu ocazia decontarii sau a evaluarii datoriilor in devize de la sfarsitul exercitiului financiar.Cursul valutar poate sa oscileze de la o zi la alta si de aceea la data achitarii datoriilor pot sa apara diferente de curs valutar. in vederea reflectarii fidele a patrimoniului toate datoriile in valuta sunt inventariate si evaluate pe baza cursului valutar al zilei.

deductibila”. in functie de natura imobilizarilor achizitionate la care se mai adauga si contul 4426 „T. aferente furnizorilor neachitati. sau ca urmare a biletelor de ordin emise de client . aferente furnizorilor neachitati.A.401 „Furnizori” 665 „Cheltuieli din diferente de Curs valutar” reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar. la inchiderea exercitiului financiar ca urmare a cresterii cursului valutar: 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 401 „Furnizori” evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar. care se crediteaza in corespondenta cu debitul conturilor de imobilizari necorporale.V. corporale si in curs. la inchiderea exercitiului financiar ca urmare a scaderii cursului valutar: 401 „Furnizori” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” Evidenta obligatiilor rezultate din cumpararile de imobilizari pe credit comercial se realizeaza cu ajutorul contului 404 „Furnizori de imobilizari”. Contul 404 „Furnizori de imobilizari” se debiteaza in corespondenta cu creditul conturilor de trezorerie sau imprumuturi bancare pentru investitii. in functie de modalitatea de plata.

1. trate.3. In functie de clauzele ce le contin acestea se pot clasifica in: cambiile propriu-zise. La data achitarii datoriilor ca urmare a evolutiei cursului valutar pot sa apara diferente favorabile sau nefavorabile acre afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare. 2. exprimarea valorica din facturi este facuta in devize. bilete la ordin. Reducerile de pret de natura comerciala sau de natura financiara pe care le poate acorda furnizorul sunt practicabile si la cumpararile de imobilizari. In aceasta situatie pentru inregistrarea cumpararilor este necesara transformarea devizelor in lei. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT CAMBIAL In practica economica este cunoscut conceptul de „efecte comerciale” in care sunt cuprinse in general cambiile. in cazul in care.si acceptate de furnizor prin creditul contului 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” Imobilizarile pot fi achizitionate de la furnizori externi. .2. De asemenea diferentele rezultate la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii datoriilor in devize influenteaza cheltuielile sau veniturile financiare dupa cum acestea sunt nefavorabile. respectiv favorabile.

Din inscris trebuie sa rezulte data la care se va achita datoria si localitatea . efecte de incasat. respectiv un bilet la ordin. Biletul la ordin poate sa fie emis in situatia in care clientul nu dispune de lichiditati pentru achitarea datoriei sau daca utilizarea sa reprezinta o clauza contractuala. Biletul la ordin constituie instrumentul de anulare a platii unei datorii. respectiv un instrument de creditare. in functie de natura activelor cumparate. Delimitarea informatiilor privind datoriile pe credit cambial. in mod neconditionat. respectiv: contul 403 „Efecte de platit”. situatia in care clientul poate sa-si ia angajamentul de plata a datoriei la o data ulterioara. implica utilizarea de conturi. respectiv biletele la ordin emise de client. Creditul cambial reprezinta creditul care la baza o cambie. adica cele acceptate de furnizor. forma de cambie cea mai adecvata si utilizata o constituie biletul la ordin. Aceasta va deveni instrument financiar daca este acceptat de furnizor.In relatiile de creditare din cadrul procesului de vanzare cumparare. efecte de primit. . Efectele comerciale se impart in: efecte de platit. Biletul la ordin este un angajament al clientului prin care acesta se obliga sa achite o anumita datorie din cumparari.

acceptate de furnizor. diferentele nefavorabile de curs valutar de la inchiderea exercitiului financiar. diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize. In debitul contului se inregistreaza: platile efectuate la scadenta pe baza efectelor comerciale. respectiv a cambiilor sau a biletelor la ordin emise de client. Contul 403 efecte de platit tine evidenta obligatiilor pe baza de efecte comerciale. Soldul contului 403 „Efecte de platit” este creditor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit. datorii pentru care au fost emise bilete le ordin. Contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” tine evidenta datoriilor provenind din cumparari de imobilizari. evaluate pe baza cursului valutar la acea data. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: . acceptate de furnizor. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit.- contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. pentru datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii. rezultate din evaluarea soldului in valuta a obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale. diferentele de curs valutar favorabile aferente efectelor de plata neachitare la inchiderea exercitiului.

rezultate din evaluarea soldului in valuta a obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale. diferentele nefavorabile de curs valutar de la inchiderea exercitiului financiar. diferentele de curs valutar favorabile aferente efectelor de plata neachitare la inchiderea exercitiului. acceptate de furnizor: . Soldul contului 403 „Efecte de platit pentru imobilizari” este creditor si reprezinta valoarea efectelor comerciale pentru imobilizari de platit.- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. In debitul contului se inregistreaza: platile efectuate la scadenta pe baza efectelor comerciale. diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize. acceptate de furnizor: 401 „Furnizori” - = 403 „Efecte de platit” evidentierea biletelor la ordin emise pentru cumpararile de imobilizari. evaluate pe baza cursului valutar la acea data. Operatii economice privind datoriile din cumparari pe credit cambial Datoriile provenite din cumparari pe credit cambial implica in contabilitate urmatoarele inregistrari: reflectarea biletelor la ordin emise pentru cumparari de bunuri si servicii.

urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea diferentelor favorabile constatate cu ocazia achitarii la scadenta a datoriilor pe baza de efecte comerciale: 403 „Efecte de platit” = % . caz in care la inregistrarea in contabilitate este necesara evaluarea in lei. Aceste diferente de curs valutar genereaza pentru cumpararile de bunuri si servicii. diferente ce pot rezulta si la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii soldului datoriilor in devize ce urmeaza sa fie decontate pe baza de efecte comerciale. pe baza cursului valutar.404 „Furnizori de imobilizari” = 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” - efectuarea platilor la scadenta pe baza de efecte comerciale din contul de disponibil de la banca in lei: % 403 „Efecte de platit” 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” = 5121 „Conturi la banci in lei” Biletele la ordin pot fi emise si pentru datorii in devize fata de furnizorii externi sau interni. In momentul achitarii datorie pot sa apara diferente de curs valutar favorabile sau nefavorabile ca urmare a evolutiei cursului valutar intre data inregistrarii si data achitarii ce afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare.

5124 „Conturi la banci in valuta” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” evidentierea diferentelor nefavorabile aferente datoriilor in devize cu ocazia achitarii acestora pe baza de efecte comerciale: % 403 „Efecte de platit” 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 5124 „Conturi la banci in valuta” inregistrarea diferentelor favorabile de la finele exercitiului financiar rezultate in urma evaluarii efectelor comerciale de platit in devize: 403 „Efecte de platit” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” financiar: reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului efectelor comerciale de platit in valuta la sfarsitul exercitiului 665 „Cheltuieli din diferente de curs = 403 „Efecte de platit” valutar” .

a consumului de gaze naturale sau a serviciilor telefonice ce se factureaza. respectiv la data intocmirii bilantului contabil este obligatoriu ca bunurile in cauza sa fie receptionate sui inregistrate. cu un decalaj de o luna. De asemenea. iar unele servicii prin natura lor se factureaza cu un anumit decalaj de timp. ce deosebirea ca in locul contului 403 „Efecte d platit” se utilizeaza contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. Asa este cazul consumului de energie electrica si termica. 2. . acestea comporta aceleasi inregistrari ca in cazul datoriilor provenind din cumparari de bunuri si servicii.2.Referitor la efectele comerciale emise de client si acceptate de furnizor pentru datorii provenind din cumparari de imobilizari in valuta. deoarece figureaza la inventar.3. de regula. Intrarea trebuie evidentiata si atunci cand bunurile respective sunt eliberate in consum sau vandute. in cursul exercitiului financiar se poate intampla ca bunurile materiale primite sa nu se receptioneze si sa nu se inregistreze pana la primirea facturii. CONTABILITATEA DIN DATORIILOR PE NEEXIGIBILE CREDIT CUMPARARI In practica societatilor comerciale se intalnesc situatii cand unele bunuri sosesc de la furnizori fara factura. La inchiderea exercitiului.

lucrari executate si servicii prestate. Soldul contului 408 „Furnizori-facturi nesosite” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi. din cumparari de bunuri si servicii se realizeaza cu contul 408 „Furnizori-facturi nesosite”. In debitul contului se inregistreaza: valoarea facturilor sosite. aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile. pentru care nu s-au primit facturi.In aceste cazuri ele se receptioneaza. diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului. Contabilitatea decontarilor neexigibile. diferentele nefavorabile de curs valutar reflectate la inchiderea exercitiului aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru achizitionarile de bunuri. Operatii economice privind datoriile neexigibile din cumparari pe credit . a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori. se evalueaza pe baza datelor din contracte sau pe baza documentelor insotitoare. Contul 408 „Furnizori-facturi nesosite” are functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea bunurilor aprovizionate. iar apoi se reflecta in contabilitate ca o datorie exigibila. pentru care nu s-au primit facturi.

V. neexigibila” - = 408 „Furnizori-facturi nesosite” evidentierea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori pentru care nu au sosit facturile: % 604 „Cheltuieli privind materialele = 408 „Furnizori-facturi nesosite” . a activelor circulante materiale: % 301 „Materii prime” 3021 „Materiale auxiliare” ……………………………………… 3028 „Alte materiale consumabile” 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 361 „Animale si pasari” 371 „Marfuri” 381 „Ambalaje” 4428 „T.A.Datoriile neexigibile din cumparari pe credit implica urmatoarele inregistrari contabile: primirea fara factura de la furnizori.

nestocate” 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 611 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” ………………………………………. 626 „Cheltuieli postale si taxele de telecomunicatii” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4428 „T.V.A. neexigibila” Cazurile in care bunurile se primesc fara factura sunt mai putin frecvente, insa cumpararile de servicii ce se factureaza cu un anumit decalaj in timp se intalnesc de regula in fiecare luna. Dupa primire facturilor, in perioada urmatoare, datoria neexigibila se transforma in datorie exigibila. In acelasi timp T.V.A. neexigibila devine deductibila. primirea facturii de la furnizori, fara diferente:

408 „Furnizori-facturi nesosite”

= 401 „Furnizori”

- concomitent, T.V.A. neexigibila devine deductibila:

4426 „T.V.A. deductibila”

= 4428 „T.V.A. neexigibila”

In cazul in care apar diferente in plus intre factura sosita si situatia initiala, acestea se reflecta, ca intrarile obisnuite. Cand datoria neexigibila, inregistrata in cursul exercitiului se refera la cumparari de la furnizori externi sau interni cu exprimare in devize, atunci se evidentiaza diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar, astfel: reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la

inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturi:

665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” facturi:

= 408 „Furnizori-facturi nesosite”

evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar existente la finele

exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit

408 „Furnizori-facturi nesosite”

= 765 „Venituri din diferente de curs valutar”

2.3.3.

CONTABILITATEA SI A

AVANSURILOR DE

ACORDATE RESTITUIT

AMBALAJELOR

In anumite cazuri, stabilite de regula prin contracte, clientul acorda furnizorului avansuri banesti, in vederea livrarii unor bunuri, a executarii de lucrari sau prestarii de servicii, luand nastere astfel o creanta fata de furnizor care devine debitor. O situatie asemanatoare se intalneste si in cazul in care clientului i se factureaza o data cu bunurile cumparate si ambalajele, care circula in sistem de restituire, cum ar fi: sticlele, borcanele, navetele, sacii si alte ambalaje de aceasta natura. Contabilitatea creantelor din avansurile acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii executari de lucrari, precum si din ambalajele de restituit se realizeaza cu ajutorul contului 409 „Furnizori-debitori”, care are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor achitate in contul unor livrari de bunuri de

natura stocurilor, prestari de servicii sau executari de lucrari; furnizori; diferente favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate de

exercitiului, aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor.

A. deductibila” = 5121 „Conturi la banci in lei” .V. pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii si executari de lucrari: % 409 „Furnizori-debitori” 4426 „T. Operatii economice privind avansurile acordate si ambalaje de restituit Inregistrarile contabile referitoare la avansurile acordate si ambalajele de restituit sunt: achitarea din contul de disponibil de la banca in lai a unor avansuri ocazionale furnizorilor. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor la decontarea acestora sau la inchiderea exercitiului financiar. precum si valoarea ambalajelor degradate. retinute in stoc. nedecontate.In creditul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor. Soldul contului 409 „Furnizori-debitori” este debitor si reprezinta avansurile acordate furnizorilor. lucrarilor sau serviciilor. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire inapoiate furnizorilor. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. nerestituite furnizorilor.

exigibilitatea intervenind la data stabilirii debitului clientului.V.A.A. acordarea unor avansuri furnizorilor in numerar sau din contul de disponibil de la banca.A. executarilor de lucrari si prestarilor de servicii ulterioare se calculeaza si se inregistreaza T. iar furnizori sunt obligati sa emita facturi in termen de trei zile de la data inregistrari sumelor. in lei si in valuta: 409 „Furnizori-debitori” = % ..V.. In situatia in care avansurile acordate au la baza factura fiscala emisa de catre furnizor se efectueaza inregistrarile: reflectarea avansului ce se va acorda: % 409 „Furnizori-debitori” 4426 „T.Pentru avansurile ocazionale aferente livrarilor de bunuri.V. nu se calculeaza T. pe baza de cerere acordata de organul fiscal. deductibila” achitarea avansului: = 401 „Furnizori” 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” In cazul avansurilor care se acorda in mod continuu pentru livrari de bunuri si prestari de servicii ulterioare. creanta ce este consemnata in factura sau alt document legal ce se intocmeste pentru efectuarea propriu-zisa a operatiilor in cauza.

V.A.datoria totala .T.: % 401 „Furnizori” 4426 „T. aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor: .5121 „Conturi la banci in lei” 5124 „Conturi la banci in valuta” 5311 „Casa in lei” 5314 „Casa in valuta” regularizarea avansurilor continue cu furnizorii.A. cu ocazia evaluarii acestora: 409 „Furnizori-debitori” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - reflectarea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la inchiderea exercitiului. evidentierea valorii diferentelor favorabile de curs valutar existente la inchiderea exercitiului.A.V.avans inregistrat . aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor. la primirea bunurilor executarea lucrarilor sau prestarea serviciului: 401 „Furnizori” - = 409 „Furnizori-debitori” regularizarea cu furnizorii a avansurilor ocazionale pentru care s-a calculat si inregistrat T.debitori” .V. deductibila” - = 409 „Furnizori .

cu ocazia decontarii lor: 401 „Furnizori” = % 409 „Furnizori-debitori” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - inregistrarea valorii ambalajelor care circula in sistem de restituire. inapoiate furnizorilor. facturate de furnizori: 409 „Furnizori-debitori” - = 401 „Furnizori” se reflecta valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. retinute in stoc: . acordate furnizorilor.665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 409 „Furnizori-debitori” reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize. precum si degradarile suferite de ambalaje: % 401 „Furnizori” 608 „Cheltuieli privind ambalajele” - = 409 „Furnizori-debitori” se evidentiaza valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. nerestituite furnizorilor.

ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU CLIENTII 3.381 „Ambalaje” = 409 „Furnizori-debitori” CAP III. conduc la creante si datori. respectiv realizari lucrarilor si a serviciilor si au in contrapartida venituri din exploatare. Creantele fata de clienti rezulta ca urmare a vanzarii productiei. Cea mai mare parte a creantelor agentilor economici sunt legate direct de exploatare. adica din acel domeniu care face obiectul principal al functionarii lor.1. NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND CREANTELE UNITATII Relatiile unitatilor patrimoniale cu alte persoane juridice si fizice. .

Dupa perioada de timp la care se refera. creantele si datoriile se impart in: • creante pe termen scurt . Pe baza facturii. In situatia in care se acorda clientilor si reduceri financiare. Creantele in devize se inregistreaza in contabilitate in lei. moment care corespunde cu facturarea. Creantele devin certe. adica cu totalul de plata adica valoarea sau pretul negociat plus TVA care se va aplica doar operatiilor supuse impozitari. la cursul de schimb in vigoare la data efectuari operatiunilor. Scontul va reduce valoarea creantei initiale printr-o inregistrare ulterioara. In cazul in care se acorda reduceri comerciale. valoarea nominala este data de netul comercial. valoarea nominala a creantei este data tot de netul comercial. deci. respectiv in momentul realizari lucrarilor sau prestatiilor de servicii. in momentul livrari bunurilor. sigure. cel mai adesea sconturile de decontare se acorda a posterior printr-o factura de reducere. creantele se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare in patrimoniu care corespunde cu valoarea lor nominala. se inregistreaza ca si venituri sau cheltuieli financiare. in momentul transferului de proprietate pentru vanzari si in momentul realizarii lor pentru lucrari si servicii. intre data inregistrari creantelor in devize si data incasari lor.Creantele intreprinderii fata de clienti ei isi au izvorul in schimbul de consimtamant concretizat intr-o comanda ferma din partea clientului si acceptata de catre producator sau avand ca baza contractele incheiate. Diferentele de curs valutar. Transferul de proprietate se produce. dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile. scontul acordat inregistrandu-se separat ca si o cheltuiala financiara. la care se va adauga si TVA. cu perioada de decontare mai mica de un an. .

Pentru evaluarea creantelor se folosesc trei metode sau reguli in functie de factorul timp la care se refera. Pentru inregistrarea creantelor se folosesc conturi din clasa 4 „ Conturi de terti” din care face parte si grupa de conturi: 41 „Clienti si conturi asimilate”. Valoarea de inventar a creantelor tine seama de posibilitatile concrete de incasare si pot exista clienti in litigiu. Eventualele diferente ce apar in timpul incasari creantelor. care au in contrapartida veniturile din exploatare si conturile fara incidenta asupra contului de rezultate si cuprind: creante comercial. Evaluarea de inventar presupune evaluarea creantelor la valoarea care se stabileste dupa valoarea de utilitate. creante din decontari in cadrul grupului si cu asociatii. creante din gestiunea titlurilor de plasament si alte titluri de valori reprezentand componente ale trezoreriei. in functie de loc si de preturile actualizate. creante pe termen lung. valoarea de inventar sau valoarea bilantiera. vor fi evidentiate in contabilitate in conturile de cheltuieli pentru diferentele nefavorabile. respectiv in conturile de venituri pentru diferentele favorabile. cu o perioada de decontare mai mare de 5 ani. Creantele pe termen scurt sunt generate de desfasurarea activitati de exploatare si creantele asimilate.• • creante pe termen mijlociu. .: valoarea de inscriere cu ocazia intrari in patrimoniu a creantei la valoarea curenta sau contabila. Creantele pe termen lung si mijlociu se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare. ale caror posibilitati de incasare sunt incerte. debitori incerti. care mai sunt denumite si creante in afara grupului de exploatare. cu o perioada de decontare intre 1-5 Ani.

dar potrivit principiului prudentei desi putem incasa mai mult aceasta diferenta nu o vom crem un provizion pentru depreciere. de prestari de servicii si de executarea de lucrarii catre terti. putem avea trei situati: inregistra Valoarea de inventar este sub valoarea contabila Suntem nevoiti sa Egalitate Valoarea de inventar depaseste valoarea contabila. La creantele exprimate in valuta.Daca comparam valoarea de inventar cu valoarea contabila. marfuri. Evaluarea bilantiera se face cu respectarea principiului fidelitati. Diferentele de curs valutar se vor inregistra folosind conturile de diferente de conversie de activ si de pasiv. atunci cand apare o pierdere probabila. Aici se incadreaza clientii si conturile asimilate: 411 „Clienti” 413 „Efecte de primit de la clienti” 418 „Clienti-facturi de intocmit” 419 „Clienti-creditori” . materiale). Aceste diferente la inceputului exercitiului urmator se vor relua. evaluarea de bilant se face la cursul valutar existent. Daca sa constituit provizionul la valoarea curenta atunci se va deduce provizionul. Creantele comerciale sunt determinate de vanzarile de bunuri (produse. Creantele sunt inregistrate in contabilitate la valoarea lor nominala si din prudenta se constituie un provizion pentru depreciere.

intervenind astfel trei parti. in calitate de beneficiar. dispune unui debitor al sau (tras) sa plateasca o suma de bani unei alte persoane ( a treia) in calitate de beneficiar. da ordin sa se plateasca la o anumita data sau la prezentare o suma determinata unei terte persoane. cec-uri si alte efecte comerciale primite de la clienti in contul creantelor. Cecul este un inscris solemn prin care o persoana numita tragator (platitor) in baza unui depozit de bani constituit in prealabil la banca devenita astfel tras.Efectele comerciale de primit reprezinta drepturile de creanta stabilite pe baza de cambii. trate . aceluia pe care cambia il desemneaza. Cambia este de doua feluri: 1) Biletul la ordin este o cambie eliberata de catre un debitor (tras) unui creditor (tragatorul) prin care debitorul (trasul) se obliga sa plateasca neconditionat creditorului (tragatorului) intr-un anumit loc si la o anumita data o suma de bani. Cambia este titlul de credit in temeiul caruia o persoana (emitentul) se obliga sa plateasca neconditionat sau dispune sa se plateasca neconditionat de catre o alta persoana. bilete la ordin. o suma de bani. waranturi. la data si locul indicat. Sunt cecuri ca . la data si in locul stabilit o suma de bani . se obliga Debitorul (trasul) -----------------> Creditorului(tragatorului) sa plateasca neconditionat 2) Trata este o cambie prin care o persoana fizica sau juridica in calitate de creditor (tragator). Ele reprezinta forme de credit comercial acordat de unitatile patrimoniale tertilor si instrumente de plata.

Daca un client emite un bilet la ordin in care se stabileste „ Platiti suma de la data de persoanei”.efecte comerciale. Dar pentru aceasta este necesar sa existe o garantie a platii datoriei noului debitor catre creditor si se face avalizarea. Avalizarea reprezinta garantia inscrisa pe cambie sau in afara acesteia de catre o persoana fizica sau juridica care se angajaza sa achite contravaloarea tranzactiei in cazul in care nici unul din ceilalti debitori nu o face. numele aceluia care trebuie sa plateasca prin denumirea banci pe fiecare CEC. Andosarea sau girarea reprezinta scrierea pe versoul titlului de valoare. cecuri din carnetele cu limita de suma ca instrument de decontare. fata de creditor. inscrisa in textul titlului. tragatorul fiind acela care garanteaza plata. prin care garanteaza efectuarea unei plati. ordinul neconditionat de a plati o suma determinata inclusa in textul tiparit al formularului de CEC. legate de circulatia lor. trasul este acela care efectueaza plata iar beneficiarul este persoana in favoarea careia se efectueaza plata. cecul cuprinde urmatoarele elemente: denumirea de CEC. Pana la scadenta efectelor comerciale putand interveni operatiuni de andosare si avalizare. alaturi de biletul la ordin si trata. In acest caz: tragatorul este persoana care dispune plata. Deci persoana . cecuri de calatorie si altele. Warantul este recipisa primita de catre posesorul unei marfi depusa intr-un depozit. indicarea locului unde se efectueaza plata – locul desemnat alaturi de numele trasului. indicarea datei si a locului unde a fost emis cecul. Daca nu efectueaza plata nu poate ridica marfa. Precum in cazul celorlalte instrumente de plata. cecuri de decontare in numerar a banilor de la banca. a documentului a obligatiei de plata a noului debitor. semnatura aceluia care emite cecul. Daca acesta are nevoie de bani mai repede decat data stabilita prin ordinul de plata il va putea folosi ca instrument de plata daca face andosarea ordinului de plata.

Creantele din reclamatii.Aigo Unde Aigo = Scont + Comisionul variabil admisibil scontului In cadrul decontari efectelor comerciale poate interveni si situatia in care clientul plateste datoria inainte de scadenta. pagube materiale create de terti si alte creante de orice fel nelegate de activitatea de exploatare propriu – zisa sunt asimilate activitatilor financiare sau extraordinare si sunt inregistrate in contabilitate in categoria „ Debitorilor diversi” sau anulari efectelor. in care caz se suporta o taxa de scont pentru serviciile bancare. Tragatorul . iar furnizorul ii acorda un comision pentru incasarea mai devreme a creantei. In acest caz bancherul cumpara efectele remitentului si plateste acestuia imediat suma cuvenita valoarea scontata.care a avalizat cambia garanteaza pana la scadenta . executari de lucrari si prestari de servicii. Avalizarea se poate face o singura data iar andosarea de cate ori este posibil. Pentru tras datoria inregistrata in conturile Furnizori Efecte de plata nu poate fi modificata prin andosari si nici o inregistrare nu se face inaintea decontari la scadenta andosarea. beneficiarul initial contabilizeaza . Decontarea efectelor comerciale se poate face prin incasarea contravalori lor de catre beneficiar direct de la client sau prin intermediul unei banci. Avansurile acordate furnizorilor reprezinta sumele platite acestora de catre clienti inainte de derularea tranzactiilor pentru livrari de bunuri. retinand scontul dupa relatia: Valoarea scontata = Valoarea nominala.

se tine cu ajutorul conturilor din grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”. materiale. Se debiteaza cu valoarea la pret de vanzare a bunurilor livrate si serviciilor prestate. 4111 „Clienti”. marfuri etc .lucrari executate sau prestari de servicii. lucrari executate si servicii prestate pe baza de facturi. semifabricatele . a)Contul 411. materialelor marfurilor etc. 419 „Clienti-creditori”. ORGANIZAREA CONTABILITATII CREANTELOR Evidenta sumelor datorate de clienti interni si externi pentru livrari de produse. 413 „Efecte de primit de la clienti”. 411 „Clienti”. In debitul contului se inregistreaza: . sumele platite de acestia ca acont sau decontate si cele ramase de plata. semifabricate. Grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”. 418 „Clienti-facturi de intocmit”. 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti. Soldul contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti. vandute.2.3. Este un cont de activ. precum si taxa pe valoare adaugata aferenta.1’’Clienti” este un cont de activ tine evidenta decontarilor cu clienti interni si externi pentru produsele.

708 „ Venituri din activitati diverse”. 704 „Venituri din lucrari executate si servicii prestate”. valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate anterior si care abia acum se factureaza. 4427 „ TVA colectata”. 705 „ Venituri din studii si cercetari”. cu diferente favorabile de curs valutar. prin creditul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” la sfarsitul exercitiului.pentru livrarile cu plata in rate. . contravaloarea creantelor reactivate. prin creditul contului 754 „Venituri din creante reactivate si debitori diversi”. semifabricatelor etc. chiri”. 707 „ Venituri din vanzarea de marfuri”. 702 „Venituri din vanzarea semifabricatelor”. la care se adauga TVA colectata aferenta prin creditul conturilor : 701 ”Venituri din vanzarea produselor finite”. 4428 „TVA neexigibila” . 706 „ Venituri din redevente. aferent creantelor exprimate in devize.- pretul de vanzare al marfurilor. 703 „Venituri din vanzarea produselor reziduale”. locatii de gestiune. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. livrate. lucrarilor executate si serviciilor prestate. rezultate in urma cresteri cursului valutar. produselor.

In creditul contului se inregistreaza: valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor . 531 „Casa”. sume datorate de clienti rau platnici . prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin debitul contului 413 „Efecte de primit”. diferente nefavorabile de curs valutar stabilite la inchiderea exercitiului. contravaloarea bunurilor livrate. prin creditul contului 419 „Clienti-creditori”. prin debitul contului 765 „ Venituri din diferente de curs valutar”. reluarea la inceputul exercitiului a sumelor inregistrate in exercitiul precedent ca diferente favorabile de curs valutar . prin debitul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. aferente creantelor exprimate in devize.- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor. contravaloarea efectelor comerciale acceptate si preluate in contul livrarilor sau prestatiilor facute. a lucrarilor executate si a serviciilor prestate. decontate pe seama avansurilor primite de la clienti prin debitul contului 419 „Clienti-creditori”. . dubiosi sau cu care unitatea se afla in litigiu. prin creditul conturilor: 512 „Conturi curente la banci”. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia incasari creantelor exprimate in devize.

a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate catre clienti aferente exercitiului in curs. Livrarile efectuate sau lucrarile executate si serviciile prestate . trebuiesc facute eventualele regularizari care sa tina cont intre decalajele existente intre livrari si facturari. inclusiv TVA aferenta. . In debitul contului se inregistreaza contravaloarea bunurilor livrate . prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar” cont de pasiv. primite de la clienti . dar nu este tot timpul asa fiind si unele exceptii. inclusiv taxa pe valoare adaugata.- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire . pentru care nu s-au intocmit facturi . pentru care nu sau intocmit facturi . reprezinta venituri ale perioadei in care s-au facut aceste livrari si trebuie inregistrate la creante intrun cont distinct 418 „Clienti-facturi de intocmit” care este un cont de activ. Soldul contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti. De acea . diferentele favorabile de curs valutar constatate la inchiderea exercitiului. aferente creantelor in devize pentru care nu s-au intocmit facturi. aferente exercitiului financiar in curs. pentru care nu s-au intocmit facturi. valoarea sconturilor acordate clientilor. prin debitul contului 667 „ Cheltuieli privind sconturile acordate”. inclusiv TVA aferenta . b)Contul 418 „Clienti-facturi de intocmit” evidentiaza livrarile de bunuri. In mod obisnuit livrarea este insotita de factura. prestarile de servicii sau executarile de lucrari. pentru care nu s-au intocmit facturi. Se crediteaza cu valoarea facturilor intocmite catre clienti. deci creante fata de acestia neincasate inca. dar a caror valoare este bine determinata. prin debitul contului 419 „Clienti-creditori”. Se debiteaza cu valoarea livrarilor catre clienti. inclusiv taxa pe valoare adaugata aferenta. Este un cont de activ.

diferente nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.V. acestea se vor transfera din contul 4111 „Clienti ” in contul 4118 „ Clienti incerti sau in litigiu ”.A. Este un cont de activ. . ne facturate pana la inchiderea exercitiului financiar. deci inclusiv cu cota ei de T. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. tinand cont de situatia financiara nesatisfacatoare a debitorului. In debitul contului se inregistreaza: acceptarea unor efecte comerciale prezentate de clienti la plata prin creditul contului 403 „Efecte de platit”. Daca se constata la sfarsitul. c)Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” tine evidenta drepturilor de creanta stabilita pe baza de efecte comerciale. exercitiului ca anumite creante fata de anumiti clienti devin dubioase sau incerte. a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate pentru care nu s-au intocmit facturi. prin debitul contului 765 „ Venituri din diferente de curs valutar” cont de activ. Se debiteaza cu sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate.In creditul contului se inregistreaza: diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia facturari. Se crediteaza cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti si cu sumele primite de la clienti prin conturile curente. Creanta se va transfera cu nivelul ei total. Soldul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” este debitor si reprezinta valoarea bunurilor livrate . adica incasarea lor in parte sau in totalitate este indoielnica.

In debitul contului se inregistreaza: contravaloarea creantelor fata de clienti care se dovedesc rau platnici . Soldul contului 413 „Efecte de primit de la clienti” este debitor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.respectiv la avalizarea cambiilor si a biletelor la ordin. sau cu care unitatea este in litigiu. rau platnici dubiosi sau aflati in litigiu. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti incerti sau in litigiu sau cu sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderi din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu. sumele incasate de la clienti prin contul curent. incerti sau in litigiu. - diferentele nefavorabile de curs valutar la lichidarea efectelor de primit in devize. prestatiilor efectuate sau a lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici. d)Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” tine evidenta clientilor incerti. dubiosi. Se debiteaza cu valoarea bunurilor livrate. inclusiv taxa pe valoare adaugata aferenta. Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de clienti incerti sau in litigiu. incerti. . - diferente nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului. dubiosi . Este un cont de activ.- diferentele favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului. In creditul contului se inregistreaza: efectele comerciale primite de la clienti . preluate in acest cont prin creditul contului 4111 „Clienti”.

exprimate in devize . colectata”. rezultate la inchiderea exercitiului.V. colectata” deoarece T. 5124 „ Conturi la banci in devize”.V. diferente nefavorabile de curs valutar. 4427 „T. ce figurau ca incerte sau litigioase.A. scoase din activ prin debitul conturilor: 654 „ Pierderi din creante”.V. prin creditul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin debitul conturilor : 5121 „ Conturi la banci in lei”. aferente creantelor incerte sau in litigiu. . diferente de curs valutar nefavorabile rezultate ca urmare a incasari unor creante in devize. a fost inregistrata la 4427 in momentul facturari si a fost decontata bugetului de stat in luna respectiva.- diferente favorabile de curs valutar intre valoarea de intrare si cea de la sfarsitul exercitiului . 531 „Casa”. la constatarea pierderi creantei se va diminua obligatia fata de buget prin debitarea contului 4427 „T.A.A. creante ce se constata a fi definitiv nerecuperabile . prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. In creditul contului se inregistreaza: sume recuperate incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clienti incerti sau in litigiu. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. aferente creantelor incerte in valuta .

A. . sub forma de avansuri sau de aconturi pentru livrari. Nivelul acestui provizion se va stabili fara a lua in calcul T. cu suma probabila a pierderilor. prestari de servicii sau executari de lucrari si se debiteaza cu decontarea avansurilor incasate de la clienti. se va proceda la constituirea unui provizion pentru deprecierea creantelor. urmand a se incasa doar diferenta intre nivelul total al facturari si avansul sau acontul deja primit. prin debitul conturilor care arata modalitatea de incasare: 512 „Conturi curente la banci” si 531 „Casa”. Acestia se vor lichida apoi prin decontarea lor. Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate clientilor In creditul contului se inregistreaza: sumele incasate de la clienti. provizionul constituit se va reflecta in contabilitate cu ajutorul contului 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti” e)Contul 419 „Clienti – creditori” este un cont de pasiv care exprima obligatiile unitatilor patrimoniale fata de clienti lor pentru avansurile sau aconturile incasate de la acestia. pe seama facturari livrarilor sau prestatiilor ulterioare. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti reprezentand avansurile pentru livrari de bunuri. si se va aprecia pentru fiecare creanta in parte tinand cont de circumstante. executari sau prestari viitoare. Concomitent cu constatarea caracterului incert al creantei si transferarea ei in contul 4118. incerti sau cu care unitatea patrimoniala se afla in litigiu.V.Soldul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti dubiosi. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor prin debitul contului 4111 „Clienti”. aplicand principiul prudentei.

prin creditul contului 4111 „Clienti”.3. decontate clientilor pe seama livrarilor de bunuri. In debitul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor sau aconturilor primite. prin creditul contului 4111 „Clienti”. valoarea ambalajelor care circula in sistem de redistribuire nerestituite de clienti.- diferentele nefavorabile de curs valutar. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. la inchiderea exercitiului. aferente avansurilor primite in devize si nedecontate inca. diferentele favorabile de curs valutar constatate cu ocazia decontarii avansurilor in devize. a prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari. Soldul contului 419 „Clienti-creditori” este creditor reprezinta datoriile unitatii fata de clienti pentru avansurile sau aconturile primite si nedecontate inca. facturate acestora. prin contul 765 „Venituri din diferentele de curs valutar”. 3. prin contul 708 „Venituri din activitati diverse”. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire primite de la clienti. CONTABILITATEA DIN CREANTELOR VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT .

.1. creante din vanzari pe credit cambial. contul 413 „Efecte de primit de la clienti”. se intalnesc: creante din vanzari pe credit comercial. care cuprinde conturi sintetice de gradul I. creante al caror termen de exigibilitate a expirat. operationale. STRUCTURA VANZARI PE CREDIT CREANTELOR DIN DE BUNURI SI SERVICII Structura creantelor din vanzari de bunuri si servicii este variata.3. contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”. se intalnesc: creante neexigibile pentru care nu au fost emise facturi. astfel: contul 411 „Clienti”. in raport de natura creditelor acordate de furnizor cu ocazia vanzarii si de exigibilitatea acestora. In functie de exigibilitatea creantelor. in functie de natura lor si un cont de datorii fata de clienti. pe feluri de creante. contul 419 „Clienti-creditori”. astfel: In functie de natura creditelor acordate de furnizor.3. Contabilitatea creantelor din vanzari de bunuri si servicii se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”.

valoarea creantelor reactivate. valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate.1. venituri inregistrate in avans sau de realizat aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare. inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta. valoarea avansurilor facturate clientilor. Contul 411 „Clienti” este un cont de active circulante in decontare. . marfuri si alte bunuri vandute. inclusiv a clientilor incerti. evidentiate anterior in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”.3. pe baza de facturi.3.1. CONTABILITATEA CREANTELOR DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT COMERCIAL Contabilitatea creantelor din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial se realizeaza cu ajutorul contului 411 „Clienti”. valoarea dobanzilor facturate de locator in cazul leasingului financiar. materiale. ce evidentiaza creantele si decontarile in relatiile cu clienti interni si externi pentru produse. rau platnici. dubiosi sau aflati in litigiu. lucrari executate si servicii prestate. precum si taxa pe valoare adaugata aferenta. lucrarilor executate si serviciilor prestate. semifabricate. are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: valoarea la pret de vanzarea a bunurilor livrate.

Soldul contului 411 „Clienti” este debitor si reprezinta sumele neincasate de la clienti . decontarea avansurilor incasate de la clienti. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. incasate. valoarea sconturilor acordate clientilor. In creditul contului se inregistreaza: in numerar. clienti. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate sumele incasate de la clienti in conturile de disponibilitati bancare sau in devize. - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. sumele trecute pe pierderi sau cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu.clientilor. cu ocazia evaluarii acestora. la inchiderea exercitiului financiar. primite de la la inchiderea exercitiului. valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate. facturate diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate in valuta.

clientilor interni Creantele din vanzari de bunuri. motiv pentru care clienti se grupeaza in clienti interni si externi. Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial. Vanzarile pe credit comercial se efectueaza catre partenerii interni si externi. contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. executari de lucrari sau prestari de servicii pe credit comercial a caror exprimare se realizeaza in lei genereaza urmatoarele inregistrari contabile: facturate: se evidentiaza valoarea la pret de vanzarea marfurilor. care au fost 4111 „Clienti” = % 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” ……………………………….. 708 „Venituri din activitati diverse” . semifabricatelor livrate.Contul 411 „Clienti” se detaliaza in doua conturi sintetice operationale de gradul al doilea astfel: contul 4111 „Clienti”. lucrarilor executate si serviciilor prestate. produselor.

4427 „T.V.A. colectata” se reflecta valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, care au

fost evidentiate anterior in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”

4111 „Clienti”

= 418 „Clienti-facturi de intocmit”

~ concomitent, se inregistreaza T.V.A. neexigibila care devine colectata:

4428 „T.V.A. neexigibila” -

= 4427 „T.V.A. colectata”

se evidentiaza veniturile ce urmeaza sa se realizeze, aferente

perioadelor financiare urmatoare, respectiv veniturile inregistrate in avans:

4111 „Clienti”

=

% 472 „Venituri inregistrate in avans” 4428 „T.V.A. neexigibila”

-

se reflecta valoarea avansurilor facturate clientilor:

4111 „Clienti”

=

% 419 „Clienti-creditori” 4427 „T.V.A. colectata”

-

se inregistreaza dobanda facturata de locator in cazul leasingului

financiar odata cu ratele de incasat, potrivit contractului incheiat:

4111 „Clienti”

=

% 706 „Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii” 2674 „Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung” 4427 „T.V.A. colectata”

~

concomitent cu emiterea facturii se efectueaza si articole contabile

prezentate in paragraful referitor la:Operatii economice privind leasingul financiar. se reflecta valoarea creantelor reactivate:

4111 „Clienti”

=

% 754 „Venituri din creante reactivate ti debitori diversi” 4427 „T.V.A. colectata”

~ concomitent, are loc incetarea urmariri debitorilor scosi din activ:

C: 8034 „Debitori scosi din activ, urmariti in continuare”

-

se evidentiaza valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,

facturate clientilor:

4111 „Clienti” -

= 419 „Clienti creditori”

se inregistreaza sumele incasate de la clienti in contul de disponibil de

la banca sau in casierie:

% 5121 „Conturi la banci in lei” 5311 „Casa in lei” -

= 4111 „Clienti”

se reflecta valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,

primite de la clienti fara diferente:

419 „Clienti-creditori” -

= 4111 „Clienti”

se evidentiaza valoarea cecurilor si a efectelor comerciale afectate:

% 5112 „Cecuri de incasat” 5113 „Efecte de incasat” 413 „Efecte de primit de la clienti” -

= 4111 „Clienti”

se inregistreaza sumele datorate de la clientii incerti, dubiosi, rau

platnici sau aflati in litigiu:

situatie in care se acorda un scont: % 5121 „Conturi la banci in lei” 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate” = 4111 „Clienti” Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial. se inregistreaza in debitul contului 4111 „Clienti”. .): 419 „Clienti-creditori” - = 4111 „Clienti” incasarea inainte de termen a unei creante de la un client.V. catre clienti cu exprimare in valuta Creantele privind livrarea bunurilor. se constituie un provizion pentru deprecierea clientilor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante ” - = 491 „Provizioane pentru deprecierea” creantelor-clienti decontarea avansurilor incasate de la clienti (fara T.4118 „Clienti incerti sau in litigiu” = 4111 „Clienti” ~ concomitent. dupa ce in prealabil s-a efectuat transformarea devizelor in lei pe baza cursului valutar la data respectiva.A. executarea de lucrari sau prestarea de servicii catre clienti cu exprimare in valuta. in corespondenta cu conturile de venituri din vanzari.

Pana in momentul incasarii creantelor cursul valutar al monedei convertibile. societatea realizeaza un venit din diferenta de curs valutar. ce se reflecta astfel: 5124 „Conturi la banci in valuta” = 4111 „Clienti” % 765 „Venituri din diferente de curs valutar” in cazul in care cursul valutar al devizelor a scazut. poate sa scada sau sa creasca. iar taxa pe valoare adaugata deductibila rezultata din achizitionarea bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiilor de export se recupereaza de la bugetul statului sau se deduce din taxa pe valoare adaugata colectata rezultata din vanzarea altor valori pe piata interna. in momentul incasarii creantelor se realizeaza o pierdere. in momentul incasarii creantelor. Aceasta situatie implica urmatoarele inregistrari contabile: in cazul in care cursul valutar al devizelor a crescut.Pentru livrarile la export nu se calculeaza si nu se efectueaza taxa pe valoare adaugata colectata. in care sunt evaluate bunurile facturate. ce se evidentiaza astfel: % 5124 „Conturi la banci in valuta” 665 „Cheltuieli din diferente de = 4111 „Clienti” .

prin virament ori prin remiterea de cecuri sau efecte comerciale. Vanzarile pentru care furnizorul accepta un bilet la ordin emis de catre client poarta denumirea de vanzari pe credit cambial. inregistrari contabile in care intervine contul 413 „Efecte de primit de la clienti”. CONTABILITATEA CREANTELOR DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT CAMBIAL Plata de catre clienti a contravalorii bunurilor livrate. Decontarile pe baza de efecte comerciale vor genera in contabilitatea vanzatorului. lucrarilor executate sau a serviciilor prestate se poate efectua in numerar.curs valutar” La inchiderea exercitiului financiar vom avea urmatoarele inregistrari ca urmare a diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar: se inregistreaza diferentele favorabile de curs valutar: 4111 „Clienti” = 765 „Venituri di diferente de curs valutar” - se inregistreaza diferentele nefavorabile de curs valutar: 665 „Clienti din diferente de curs valutar” = 4111 „Clienti” 3. .2.1.3.

Biletul la ordin primit. in acest cont se evidentiaza doar acceptul de principiu al unui efect comercial stipulat intr-un contract de vanzare-cumparare sau acceptul teoretic pe baza unei intelegeri privind amanarea scadentei unei creante. la primirea efectelor comerciale in devize. diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor datorate de sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale. . diferentele nefavorabile de curs valutar. In creditul contului se inregistreaza: efectele comerciale primite de la clienti. clientii externi. la inchiderea exercitiului. sumele incasate de la clienti prin conturi curente. Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: acceptate. diferentele nefavorabile de curs valutar eferente creantelor datorate de clientii externi a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale. aflat la dispozitia furnizorului se reflecta in contul de trezorerie 5113 „Efecte de incasat”.Se mentioneaza faptul ca. a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale. la inchiderea exercitiului.

incasarea prin banca a creantelor. Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit cambial Vanzarea de bunuri si servicii pe credit cambial implica urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea sumelor datorate de clienti. reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate: 413 „Efecte de primit de la clienti” = 4111 „Clienti” evidentierea efectelor comerciale primite de la clienti: 5113 „Efecte de incasat” - = 413 „Efecte de primit de la clienti” incasarea prin contul de la banca in lei a creantelor inregistrate initial ca efecte de primit pe baza termenului stabilit intre vanzator si cumparator: 5121 „Conturi la banci in lei” = 413 „Efecte de primit de la clienti” Efectele comerciale pot fi acceptate si pentru creante in valuta. cu diferente nefavorabile de curs valutar: % 5124 „Conturi la banci in valuta” = 413 „Efecte de primit de la clienti” .Soldul contului 413 „Efecte de primit de la clienti” este debitor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit. evidentiate initial ca efecte de primit.

665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” incasarea prin banca a creantelor. la finele exercitiului financiar: 413 „Efecte de primit de la clienti” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente creantelor de incasat de la clientii externi a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale: . a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale. cu diferente favorabile de curs valutar: 5124 „Conturi la banci in valuta” = % 413 „Efecte de primit de la clienti” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” La inchiderea exercitiului financiar cu ocazia evaluarii creantelor in devize a caror decontare urmeaza sa se efectueze pe baza de efecte comerciale pot sa apara diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar ce implica urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente creantelor datorate catre clientii externi. inregistrate initial ca efecte de primit.

CONTABILITATEA CREANTELOR NEINCASATE LA TERMEN Pentru unele creante exista riscul de a nu putea fi recuperate. dubiosi sau aflati in litigiu. Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este un cont de active circulante in decontare. prestatiilor efectuate sau a lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici.2. aferente clientilor incerti sau in litigiu. incasarea lor devenind astfel incerta. Contabilitatea acestor creante se realizeaza cu ajutorul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”.3. respectiv a creantelor neincasate in termen si a caror recuperare a devenit nesigura. incerti sau in litigiu. la inchiderea exercitiului. In creditul contului se evidentiaza : . diferentele favorabile de curs valutar. Creantele care nu sunt incasate la termen atrag unele daune datorita neintrarii valorilor respective in circuitul economic al furnizorilor. cu functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza : valoarea bunurilor livrate. care tine evidenta clientilor rau platnici. dubiosi.665 „Cheltuieli din diferente de curs = 413 „Efecte de primit de la clienti” valutar” 3.

aferente clientilor incerti sau diferentele nefavorabile de curs valutar. se constituie un provizion pentru deprecierea creantelor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante = 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti” . - diferentele nefavorabile de curs valutar. sumele incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clientii incerti sau in litigiu. Operatii economice privind creantele neincasate la termen Creantele care nu au fost incasate in termenul prevazut. prestatiilor efectuate sau lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici incerti sau in litigiu: 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” = 4111 „Clienti ~ concomitent. sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu.in litigiu. aferente clientilor incerti. la inchiderea exercitiului. Soldul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este debitor si reprezinta sumele datorate de clientii incerti sau in litigiu. implica urmatoarele inregistrari contabile: evidentierea valorii bunurilor livrate. inclusiv taxa pe valoarea adaugata.

astfel: D : 8034 „Debitori scosi din activ . cu incasarea clientilor incerti se anuleaza provizionul constituit anterior: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor . prin casierie si in contul de disponibil de la banca : % 5121 „ Conturi la banci in lei ” 5311 „Casa in lei” ~ = 4118 „ Clienti incerti sau in litigiu concomitent.A. clientii insolvabili se trec in contul extrabilantier 8034.clienti” pentru deprecierea activelor circulante” trecerea la pierderi a clientilor insolvabili: % 654 „ Pierderi din creante si debitori diversi” 4427 „T.V. . colectata” = 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” ~ concomitent.- incasarea clientilor incerti in lei.

concomitent cu trecerea pe pierderi a clientilor insolvabili: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-clienti ” pentru deprecierea activelor circulante” Creantele scoase din activ si reflectate in contul extrabilantier 8034 „Debitori scosi din activ. reactivarea clientilor insolvabili: 4111 „Clienti” = % 754 „Venituri din creante reactivate si debitori diversi” 4427 „T.V. perioada in care se efectueaza demersuri pentru incasare.urmariti in continuare” ~ anularea provizioanelor constituite anterior.A colectata” ~ concomitent : C: 8034 „Debitori scosi din activ. urmariti in continuare” se mentin inregistrate in acest cont pana la implinirea termenului de prescriere. urmariti in continuare” .

In acest caz pot sa apara diferente favorabile sau nefavorabile. ce se evidentiaza astfel: ~ diferentele favorabile: 5124 „Conturi la banci in valuta” = % 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” ~ diferentele nefavorabile: % 5124 „Conturi la banci in valuta” 665 „ Cheltuieli din diferente de curs valutar” = 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” Concomitent. care genereaza urmatoarele articole contabile: reflectarea diferentelor de curs valutar. La data intocmirii bilantului contabil. aferente clientilor incerti sau in litigiu. se anuleaza provizionul constituit anterior pentru deprecierea creantelor. care genereaza urmatoarele articole contabile: . in urma evaluarii creantelor incerte in devize pot interveni diferente de curs valutar. cu ocazia incasarii lor.Creantele neincasate in termen pot fi exprimate si in valuta.

665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”

= 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”

-

evidentierea, la inchiderea exercitiului, a diferentelor de curs valutar favorabile, aferente clientilor incerti:

4118 „ Clienti incerti sau in litigiu”

= 765 „Venituri din diferente de curs valutar”

3.3.3.

CONTABILITATEA CREANTELOR

NEEXIGIBILE
Pentru unele vanzari, executari de lucrari sau prestari de servicii, exista situatii cand, la data livrarii nu poate fi intocmita factura. Acestea sunt creante neexigibile in momentul livrarii si se refera mai ales la vanzarile nestocabile cum ar fi: livrarile de energie de orice fel, de apa sau de servicii telefonice. Creantele devin neexigibile odata cu intocmirea facturii si aducere ei la cunostinta clientului. Creantele neexigibile se inregistreaza in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”, cu conditia ca acestea sa fie precis evaluabile. Totodata se calculeaza si se evidentiaza si taxa pe valoarea adaugata care in acest moment este neexigibila de natura celei colectate. Contul 418 „Clienti – facturi de intocmit”, are functia contabila de activ.

In debitul contului se inregistreaza : valoarea livrarilor de bunuri, a lucrarilor executate sau a serviciilor

prestate catre clienti, aferente exercitiului in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta; diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize,

inregistrate la inchiderea exercitiului, pentru care nu s-au intocmit facturi. In creditul contului se evidentiaza : intocmit; diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize, valoarea facturilor intocmite; diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor – facturi de

nefacturate la inchiderea exercitiului. Soldul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” este debitor si reprezinta valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate, pentru care nu s-au intocmit facturi. Operatii economice privind creantele neexigibile Creantele pentru care nu s-au intocmit facturi, implica urmatoarele inregistrari contabile: livrarea de bunuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii catre

clienti, aferente exercitiului in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi:

418 „Clienti-facturi de intocmit”

=

%

701 „Venituri din vanzarea produselor finite” …… .…………………………… 708 „Venituri din activitati diverse” 4428 „T.V.A. neexigibila” intocmirea facturii, moment in care creanta devine neexigibila:

4111 „Clienti ”

= 418 „ Clienti-facturi de intocmit”

~ concomitent, T.V.A. neexigibila se transforma in T.V.A. exigibila de natura celei colectate:

4428 „T.V.A. neexigibila”

= 4427 „T.V.A. colectata ”

In situatia in care, creantele sunt exprimate in devize, in momentul intocmirii facturii pot aparea diferente nefavorabile sau favorabile de curs valutar aferente clientilor – facturi de intocmit, ce se reflecta astfel: evidentierea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente

clientilor-facturi de intocmit, la data intocmirii facturii:

% 4111 „Clienti” 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”

= 418 „Clienti-facturi de intocmit”

aferente creantelor in devize. existente la inchiderea exercitiului. La inchiderea exercitiului financiar trebuie sa se calculeze si sa se evidentieze diferentele de curs valutar aferente creantelor pentru care nu s-au intocmit facturi. pentru care nu s-au intocmit facturi: .A.V.- reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar. aferente clientilor nefacturati in momentul intocmirii facturii: 4111 „Clienti” = % 418 ” Clienti-facturi de intocmit” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” Si in aceste ultime doua cazuri. cazuri ce implica inregistrarile: reflectarea valorii diferentelor favorabile de curs valutar. existente la inchiderea exercitiului. aferente creantelor in devize. neexigibila se transforma in T. pentru care nu s-au intocmit facturi: 418 „Clienti-facturi de intocmit” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - evidentierea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar. T.A. colectata.V.

CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU CREANTELOR DEPRECIEREA Respectarea principiilor contabile impune luarea unor masuri astfel incat contabilitatea sa asigure o imagine fidela a patrimoniului. creantele ce provin din ajutoare acordate altor unitati din cadrul grupului se pot deprecia ca urmare a insolvabilitatii lor. deci implicit si a datoriilor si a creantelor. astfel incat in documentele de sinteza sa apara informatii corespunzatoare despre deprecieri. De asemenea. Creantele unitatilor economice se pot deprecia. Deprecierile care apar pot fi: reversibile sau ireversibile. luarea in considerarea a oricarei deprecieri. la intrarea lor in patrimoniu. depreciere in urma careia nu se pot incasa aceleasi valori ca urmare a insolvabilitatii clientilor. .665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” = 418 „Clienti-facturi de intocmit” 3. risc ce poate fi intalnit si la creantele incorporate in debitori diversi. care sa reflecte valoarea reala a elementelor patrimoniale. Aceasta evalueaza. Principiul presupune. in scopul de a obtine date corecte. la valoarea nominala.4.

pentru reflectarea in bilant ori de cate ori apar creante neincasate in termen care prezinta riscul de a nu putea fi recuperate. Soldul conturilor din grupa 49 „Provizioane pentru deprecierea creantelor” este creditor si reprezinta provizioanele constituite pentru deprecierea creantelor. In debitul conturilor se evidentiaza: diminuarea sau anularea provizioanelor constituite anterior. diversi”. Toate conturile au functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul conturilor inregistreaza: constituirea de provizioane. de regula la inchiderea exercitiului contul 496 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori financiar. contul 495 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-decontari in cadrul grupului si cu asociatii”. dar si in cursul lui. in care sunt cuprinse trei conturi.Contabilitatea provizioanelor se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 49 „Provizioane pentru deprecierea creantelor”. Operatii economice privind provizioanele pentru deprecierea creantelor . diferentiate in functie de natura creantelor pentru care se constituie provizioane si anume: contul 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti”.

Constituirea si utilizarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor implica urmatoarele inregistrari contabile: clientilor: constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” - = 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti se inregistreaza constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor din ajutoarele acordate in cadrul grupului sau asociatiilor: 6864 „Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” = 495 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-decontarii in cadrul grupului si cu asociatii - se inregistreaza constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea debitorilor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” - = 496 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea clientilor: .

MONOGRAFIE CONTABILA A DECONTARILOR CU FURNIZORII SI CLIENTII LA .491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-clienti” pentru deprecierea activelor circulante se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor din ajutoarele acordate in cadrul grupului sau asociatiilor: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7864 „Venituri din provizioane creantelor-decontarilor in cadrul grupului si cu asociatii pentru deprecierea activelor circulante se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea debitorilor: 496 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-debitori diversi pentru deprecierea activelor circulante CAP IV.

A. conform facturii fiscale nr. 3589600/05. „GRIMEX S. de 19%.V. 213245/05.2004 anexa 1: % = 401 „Furnizori” 1882.7181 1733.2004 anexa 2: 401 „Furnizori” anexa 3: % 3021 „Materiale auxiliare” 4426 „T.A.3415 = 5121 „Conturi la banci in lei” 1882.S. deductibila” - se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 1882.2004 . de 19%. EVIDENTA DECONTARILOR CU FURNIZORII se inregistreaza achizitionarea de materiale consumabile la costul de achizitie de 1581. conform facturii fiscale nr.12.12.V.V. 1795862/10.3766 lei cu T.12.2147 lei.1.2147 se inregistreaza achizitionarea unui furtun la costul de achizitie de 1733.5217 3028 „Alte materiale consumabile” 4426 „T. conform ordinului de plata nr.” TARGU JIU 4.3766 329.A. deductibila” = 401 „Furnizori” 2062.6930 300.A.2147 1581.6930 lei cu T.V.C.A.

12.2004 anexa 8: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 29750 .12. 5361536/16.V.2004 anexa 7: % 301 „Materii prime” 4426 „T. 2113445/19. conform ordinului de plata nr.7881 lei.A.7811 3884. de 19%.7181 se inregistreaza achizitionarea de profile la costul de achizitie de 3884. 234345/10. conform facturii fiscale nr.2004 anexa 4: 401 „Furnizori” anexa 5: % 301 „Materii prime” 4426 „T.2004 anexa 6: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 4622. conform ordinului de plata nr.6900 lei cu T. 0304722/19.12. conform ordinului de plata nr.7881 se inregistreaza achizitionarea de electrozi la costul de achizitie 25000 lei cu T.7181 lei.12.6900 738.A.- se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 2062.A.12.2004 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 4622.A.V. conform facturii fiscale nr.V. 2325677/16. de 19%.0911 = 5121 „Conturi la banci in lei” 2062.V. deductibila” = 401 „Furnizori” 29750 25000 4750 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 29750 lei. deductibila” = 401 „Furnizori” 4622.

7185 lei. la pretul de 4719. 2223444/23.0912 lei cu T.6273 = 401 „Furnizori” 5615.V.1797 lei.A. conform ordinului de plata nr. 4322331/26.5077 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13093. de 19%.2004 anexa 9: % 301 „Materii prime” 4426 „T. deductibila” - = 401 „Furnizori” 13093.7185 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 5615.A. 2551533/22.A.6720 lei cu T.2004 anexa 12: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 5615.0912 896.A.2004 anexa 10: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 13093. conform facturii fiscale nr.12.7185 .12.1797 11002.V.V.2004 anexa 11: % 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4426 „T. BEGA ERMAT S.A.C.12. deductibila” 4719. conform ordinului de plata nr.1797 se inregistreaza serviciile prestate de catre S.6720 2090. 0102364/26. conform facturii fiscale nr. de 19%.- se inregistreaza achizitionarea de oxigen lichid la costul de achizitie de 11002.V.12.

2004 anexa 14: 401 „Furnizori” = 5121 „Casa in lei” 13. deductibila” 19157.V. conform chitantei nr.- se inregistreaza transportul unor marfuri de la Brasov la Ploiesti in valoare de 13. 658568/29.5000 2.0626 lei cu T.V.2004 anexa 16: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 22796. deductibila” 11.1850 = 401 „Furnizori” 13.9045 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 22796.A.8419 = 401 „Furnizori” 22796.6850 se inregistreaza consumul de energie la costul de 19157.6850 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13.6850 lei cu T. conform facturii fiscale nr.0626 3639.V.A.9045 . conform facturii fiscale nr. 6739489/28.2004 anexa 15: % 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T.12. 7247017/29.A.12.6850 lei.2004 anexa 13: % 624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” 4426 „T.A. de 19%. de 19%.9045 lei.12.V. conform ordinului de plata nr. 4442221/28.12.

de 19%.V. conform facturii fiscale nr. conform facturii fiscale nr. 44432223/30.A. 5576270/29.2960 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13361.17: se inregistreaza consumul de gaze naturale la costul de 11227.A.1697 11227.2004 anexa 18: 401 „Furnizori” anexa 19: % 2133 „Mijloace de transport” 4426 „T.2004 anexa % 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate” 4426 „T.12.A.8737 2133.V.2005 se inregistreaza evidentierea biletului la ordin emis pentru achizitia mijlocului de transport.12.V. in suma de 37485 lei anexa 20: 404 „Furnizori de imobilizari” = 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” 37485 . aferent de 19%.1697 lei. conform ordinului de plata nr. 65921456/02. deductibila” - = 401 „Furnizori” 13361.1697 se inregistreaza achizitionarea unui mijloc de transport la pretul de 31500 lei cu T.V. acceptat de catre furnizor.01.A. deductibila” = 404 „Furnizori de imobilizari” 37485 31500 5985 = 5121 „Conturi la banci in lei” 13361.8737 lei si T.

neexigibila” 48.A. fara diferente fata de valoarea stabilita in avizul de insotire a marfii nr.7955 ~ concomitent se inregistreaza T. 3324565/07.3455 = 408 „Furnizori-facturi nesosite” 302.A.2005 anexa 23: 4426 „T.4500lei. conform facturii nr. incluse direct pe = 5121 „Conturi la banci in lei” 37485 cheltuieli. fara factura. 54345/07. deductibila” = 4428 „T. 47635/04.V. 324565/06.01. conform ordinului de plata nr.01.V.2005 anexa 24: 401 „Furnizori” = 5311 „Casa in lei” 304.64 lei.3455 se inregistreaza achitarea obligatiei catre furnizor cu numerar in valoare de 304.- se inregistreaza achitarea la scadenta a efectului comercial. conform chitantei nr.01.2005 in suma de 37485 lei anexa 21: 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” se inregistreaza aprovizionarea cu rechizite de birou. conform avizului de insotire a marfii nr.A. neexigibila in suma de 48.V.4500 48.2005 anexa 23: 408 „Furnizori-facturi nesosite” = 401 „Furnizori” 302.01.A. in valoare de 254.3455 lei care devine deductibila. 3324565/07.7955 se inregistreaza primirea facturii fiscale pentru rechizitele receptionate fara factura.V. neexigibila” 254.2005 anexa 22: % 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate ” 4428 „T.01.64 .

8026 25611. conform facturii fiscale nr.A.02.2005 anexa 28: . diluant impreuna cu ambalajele aferente in suma de 2497. de 19%.5988 4866. 435678/22.01. conform ordinului de plata nr.01.7275 1800 437.25 260 474.2005 anexa 26: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 2971. deductibila” - = 401 „Furnizori” 30477.2005 anexa 25: % 301 „Materii prime” 3028 „Alte materiale consumabile” 381 „Ambalaje” 4426 „T.2037 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 23988.V. 1984461/20.A. conform facturii fiscale nr.25 lei cu T. 658568/05.8026 lei.2005 anexa 27: % 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T.7275 lei. deductibila” = 401 „Furnizori” 2971.4775 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in valoare de 2971.V.- se inregistreaza achizitionarea de vopsea deruginol.01. 7343020/29.A. conform ordinului de plata nr.0914 lei.V.7275 se inregistreaza consumul de energie la costul de 30477.

12.1250 se inregistreaza incasarea sumei datorate de client in valoare de 3674.12.1250 se inregistreaza vanzarea unor ghirlande pentru care nu s-a intocmit factura in valoare de 15778 lei.2. colectata” 3087.A. conform avizului de insotire a marfii nr. conform ordinului de plata nr.2004 anexa 30: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 3674.5 586.401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 23988.2004 anexa 29: 4111 „Clienti” = % 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” 4427 „T.8200 18775.1250 lei. 888766/07. neexigibila” 15778 2997.V.8200 . 8872790/15.0914 4.V. conform facturii fiscale nr.A. 0144425/05. EVIDENTA DECONTARILOR CU CLIENTII se inregistreaza vanzarea de casete brut turnate in valoare de 3087.2004 anexa 31: 418 „Clienti-facturi de intocmit” = % 701 „Venituri din vanzarea produsele finite” 4427 „T.6250 3674.12.5 lei.

neexigibila se transforma in T. 7868688/20.2005 anexa 35: 5311 „Casa in lei” = 4111 „Clienti” 451.- se inregistreaza intocmirea facturii fiscale pentru ghirlandele vandute in valoare de 15778 nr. conform facturii nr.5068 se inregistreaza vanzarea unui mijloc de transport in valoare de 25000 lei. pe motor in valoare de 451.V.A. neexigibila” = 4426 „T. colectata.V.V. 0144464/17.4175 4427 „T. conform facturii fiscale nr.8200 se inregistreaza darea in chirie a unui motor in valoare de 379.8200 ~ concomitent.2005 anexa 34: 4111 „Clienti” = % 706 „Venituri din redevente locatii de gestiune si chirii” 379.12.A.4175 lei. 0144464/17.5068 lei. T.V.2005 anexa 36: . 445222/15.12. colectata” 2997.2004 anexa 32: 4111 „Clienti” = „Clienti-facturi de intocmit” 18775. conform chitantei nr.8200 se inregistreaza incasarea sumei datorate de client in valoare de 18775.A. 223322/19.8200 lei.01.V.2004 anexa 32: 4428 „T.5068 se inregistreaza incasarea chiriei la scadenta.A. colectata” 72. conform facturii fiscale nr.01.2004 anexa 33: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 18775.01.0893 451. 0144473/06.A.12. conform ordinului de plata nr.

concurenta tehnica apreciata de clienti.4111 „Clienti” = % 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 „T.3. puternica motivatie a colaboratorilor. CONCLUZII SI PROPUNERI Societatea S. in domeniu. Succesul sau se datoreaza unor atuuri importante.C. furnizori si clienti) si bine administrata. . Ca orice afacere s-a confruntat si cu situatii dificile dar a reusit sa le faca fata cu succes. fapt dovedit de situarea sa pe primul loc.A.V.descurcareti”. 6789877/28. se dovedeste a fi o firma serioasa care stie sasi administreze competent activitatea desfasurata. sens al serviciului vizavi de clientela. colectata” 29750 25000 4750 - se inregistreaza incasarea sumei datorate de client pentru mijlocul de transport achizitionat in valoare de 29750 lei.2005 anexa 37: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 29750 4.. in preferintele clientilor.01. conform ordinului de plata nr. corectitudine a acestora fata de patron. cum ar fi: imagine buna (rapiditate in serviciu.A. . „Grimex” S.

Investitiile pentru retehnologizare propuse au in vedere achizitionarea unor masini si utilaje performante noi. Imbunatatirile sunt mereu binevenite asigurand un rezultat pozitiv al situatiei patrimoniului societatii. comert si prestari servicii. care impun existenta unor colaborari permanente cu numerosi furnizori si clienti.A. ele sunt generate de faptul ca societatii S. ETC) si astfel inregistrarea tuturor operatiilor pe calculator. Pentru realizarea acestor investitii societatea urmeaza sa utilizeze resursele financiare provenite din vanzari cat mai mari.C. ORACLE. isi desfasoara activitatea in contextul unui sistem complex de relatii de decontare stabilite cu tertii. In ceea ce priveste operatiunile privind decontarile cu furnizorii si clientii se recomanda o diversificare cat mai mare a tipurilor de vanzari si cumparari precum cele pe credit cambial si cele pe credit comercial.Din punct de vedere al inregistrarilor in contabilitate. „Grimex” S. modernizare si rentabilizare. Creantele si datoriile fata de terte persoane constituie doua categorii importante de elemente patrimoniale deoarece. firma incearca sa-si inregistreze corect activitatea pe cele trei categorii de activitati desfasurate: productie. care sa permita diminuarea costurilor de .persoane juridice si fizice. Volumul si diversitatea acestor relatii sunt influentate in mare masura de natura si complexitatea activitatilor desfasurate . Pentru o evidenta contabila mai usor de tinut si verificat se recomanda folosirea unui program de contabilitate (ASSCON. Societatea isi propune realizarea unor investitii pentru retehnologizare.

instruirea corecta a personalului cu privire la atributiile de serviciu procedurile de lucru. eliminarea din procesul de productie a unor produse depasite. achizitionarea de la terti de produse intermediare mai ieftine si dezvoltarea si extinderea de activitati noi. cresterea nivelului calitativ al produselor si serviciilor realizate de societate. sunt cautate in special pe piata externa. principal de activitate . ANEXE . imbunatatirea programelor de evidenta si control informatizat. La nivelul compartimentelor trebuie luate urmatoarele masuri: utilizarea eficienta a retelei de calculatoare si instruire a personalului. In urmatoarea perioada urmeaza a fi realizate obiectivele propuse. care nu introducerea in fabricatie a unor produse noi pentru societate. Obiectivele propuse pentru dezvoltarea societatii sunt: reactualizarea normelor de lucru. selectie pentru materiile prime materialele utilizate. mai au cautare pe piata . conexe domeniului adoptarea unui sistem eficient si avantajos pentru societate de crearea unor compartimente productive noi .productie. utilizarea capacitatilor proprii pentru realizarea de produse mai rentabile. da care rentabilizarea activitatii societatii.

Nr.12.str. .R. GRIMEX S. 3A.ANEXA 1 Seria GJ XKC Furnizor: S.nr): B-dul C. (denumirea. nr): Str Macului Nr 1. str.L. Ph Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.C. PH Contul: RO34RNCB2800000002350001 Banca: BCR SUC GJ Nr. Brincusi.M. anul):05. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:3589600 Cumparator: S. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 . luna. COMTEC S.2004 Nr.C.facturii: 3589600 Data(ziua. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/1085/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159780 Sediul (localitatea.A (denumire. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.

5 11.L.8174 80.5 110.5+col.6 22.278 53.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cerneala LexmarK Ml Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 1000 5 10 2 5 1 2 2 10 5 4 1 2 4 8 3.6930 LEI adica PLATA Omiecincisuteoptzecisiunudeleisisaisecisinouadebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.„Comtec” S.R. .9 7.C.85 1.2 Ribon OKI ML Cd Verbatim Adaptor tastatura Ribon Epson LQ Toner Minolta EP 70 Toner Minolta EP 2120 Toner Minolta EP 1050 Diskette FullMarK Negru Ribon SeiKosa SBP Toner Minolta EP 1054 Cartus LexmarK color Cd Rw LG Tastatura WIN 95 Mouse A4 Tech Swop3 Semnatura de Total de plata (col. „Grimex” S.6) 1882.C.64 20.A.0110 28 55 0.8174 16.5 15 10 37.425 42.2 280 X 60.8229 24.75 45.0500 35 320 37. Tg-Jiu ……………….8 7.125 2.5 1.0921 10.2147 Primire ANEXA 2 ORDIN DE 213245 PLATITI 1581.5 225 240 119.1646 96.75 45 60 119.7653 3. CATRE BENEFICIAR: S.110 56 110 7.2 7.0713 18.125 2.5 5 7.9 1.

ROLAST S. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc GJ In cont: RO34RNCB2800000002350001 La Banca: Comerciala Romana Suc GJ Reprezentand plati: factura fiscala.nr): Str Dobrogeanu Gherea. nr.A. nr 1 Contul: SV 5761650300 Banca: BRD Pitesti Nr.str. luna. nr): Str Macului N1.2004 Semnatura Platitorului Data 05. GRIMEX S. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ .2004 FACTURA FISCALA nr:1795862 Cumparator: S.facturii: 1795862 Data(ziua.12. (denumirea.A (denumire.12. ………………. str. L. .C. ………………. 3589600 din 05. ………………. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j03/87/91 Nr de inregistrare fiscala: R129154 Sediul (localitatea. forma juridica) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.12.C.Cod fiscal R2159157 Din cont: ……………….2004 Exp 3 ANEXA 3 Seria AGXJE Furnizor: S. ……………….S. anul):10.

5+col.3415 X Total de plata (col.nr.7181 Mijlocul de transport AUTO primire nr. GJ 24 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 10.Nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.12. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 329.3766 329.04 ora 14:33 Semnaturile ANEXA 4 ORDIN DE NR: 234345 PLATITI 2062.3415 0 1 FURTUN IP 1 2 M 3 149 5(3x4) 11.6) 2062.M.6334 1733.3766 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Cimpu Miron Buletinul/ cartea de identitate seria GZ . 084479 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 1733.7181 LEI adica PLATA douamiisaisecisidoideleisisaptezecisiunudebanii .

nr): Str Macului Nr. . Nr.str.C. (denumirea.PLATITOR: S. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ .C. nr. ……………….C. str.12.C. ………………. GRIMEX S.nr): Str Drumul Viilor. de inregistrare fiscala: R6581999 Sediul (localitatea.R. „Grimex” S. ……………….A. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. ………………. In cont: SV 5761650300 La Banca: Romana pentru Dezvoltare Suc Pitesti ………………. 1. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.12.2004 Semnatura Platitorului Data 10.L. forma jurid) Nr.59 Galati Contul: RO70RNCB2700000000180001 Banca: BCR Galati FACTURA FISCALA nr:5361536 Cumparator: S. MAIRON S. 1795862 din 10. ……………….A GORJ Cod fiscal R2159157 Din cont: Primirea/Acceptarea CATRE BENEFICIAR: S.A (denumire. de inmatriculare in Registrul Comertului: j17/3127/94 Nr.2004 Exp 3 ANEXA 5 Seria GL VFD Furnizor: S.„Rolast” S. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc GORJ Reprezentand plati: factura fiscala. forma juridica) Nr. L.S.

Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 738.3950 3884.facturii: 5361536 Data(ziua.Nr.0911 0 1 PROFILE 1 2 Kg 3 1622 5(3x4) 2.12. GJ 23 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 16.5+col.2004 Nr.M. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. luna.nr.6900 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Iosif Mihai Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .6900 738.12. 084345 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 3884.04 ora 14 Semnaturile ANEXA 6 .6) 4622. anul):16.7811 Mijlocul de transport AUTO primire nr.0911 X Total de plata (col.

C.S. forma juridica) Nr.A.R.„Mairon” S.12. nr. 5361536 din 16. Tg.A.nr): Str B-dul Republici . ………………..1 GJ Contul: FACTURA FISCALA nr:0304722 Cumparator: S.C. ………………. In cont: RO70RNCB2700000000180001 La Banca: Comerciala Romana Suc Galati RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 16. 1.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. forma jurid) Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. nr): Str Macului Nr. L. ap.bl20.2004 Exp 3 ANEXA 7 Seria GJ VEC Furnizor: S. „Grimex” S.C. Reprezentand plati: factura fiscala. ……………….ORDIN DE NR: 2325677 PLATITI 4622. ………………. et3.2004 CATRE BENEFICIAR: S. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/15/98 Nr. (denumirea. .str. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. str.12.A (denumire.L. Gj Contul: .7811 LEI adica PLATA patrumiisasesutedouazecisidoisisaptezecisioptdebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. ………………. Metalcolect PROD S. de inregistrare fiscala: R10133845 Sediul (localitatea. GRIMEX S.C.

2004 Nr.nr.12.RO05RNCB2800000068890001 Banca: BCR SUC GORJ Nr.12. GJ 26 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 19.M. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4750 0 1 1 ELECTROZI 2 Kg 3 1000 5(3x4) 25 25000 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Laradus Ghe Buletinul/ cartea de identitate seria GZ . anul):19.5+col. luna. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.facturii:0304722 Data(ziua.008540 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 25000 X 4750 Total de plata (col.6) 29750 Mijlocul de transport AUTO primire nr.04 ora 14 Semnaturile .

C. (denumirea.C. In cont: RO05RNCB2800000068890001 La Banca: Comerciala Romana Suc Gorj RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 19.A (denumire. Tg. ………………. de inregistrare fiscala: R16619489 Sediul (localitatea.S. forma jurid) Nr. . ………………. str. ………………. Nr..C. de inmatriculare in Registrul Comertului: j38/6847/04 Nr.ANEXA 8 ORDIN DE NR: 2113445 PLATITI 29750 LEI adica PLATA douazecisinouademiisisaptesutecincizecidelei Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. ………………. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.8 Valcea FACTURA FISCALA nr:2551533 Cumparator: S.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ……………….A.12. 1. 0304722 din 19.„Metalcolect PROD” S.2004 CATRE BENEFICIAR: S. CRIOSTAR S. nr): Str Macului Nr. Reprezentand plati: factura fiscala.str.nr): Str General Magheru. nr.C. L. forma juridica) Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.12. „Grimex” S. GRIMEX S.A. ………………. Gj .2004 Exp 3 ANEXA 9 Seria VL VED Furnizor: S.A.

050 0 1 1 OXIGEN LICHID 2 Lit 3 8000 5(3x4) 1.3753 1100.050 X . aviz insotire a marfii: (daca este cazul) Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.12.267 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Iosif Mihai Buletinul/ cartea de identitate Total din care accize 1100. anul):22.M. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 209.facturii: 2551533 Data(ziua. luna.2004 Nr.Contul: RO81RNCB4800000335960001 Banca: BCR Valcea Nr.267 209.

2004 CATRE BENEFICIAR: S. PL 26 FLA ANEXA 10 ORDIN DE NR: 2223444 PLATITI 1309.C. Tg.12. L. ……………….6) 1309.Semnatura de Total de plata (col.2004 Exp 3 ANEXA 11 Seria PH XJB nr:0102364 .434726 eliberat(a)Pol Ploiesti Mijlocul de transport AUTO nr. „Grimex” S. ……………….nr.A.12. Reprezentand plati: factura fiscala. nr..S.„Criostar” S. ………………. ……………….Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ……………….R.2551533 din 22. ……………….C.5+col.317 LEI adica PLATA omietreizutenoualeisitreisutesaptesprezecebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.L In cont: RO81RNCB4800000335960001 La Banca: Comerciala Romana Suc Valcea RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 23.317 primire seria PH .

2004 Nr. luna.Furnizor: S. . (denumirea.str. forma jurid) Nr.C. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. GRIMEX S.facturii: 0102364 Data(ziua.C. anul):26.A.nr): Str Pompierilor. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA Cumparator: S. Ploiesti Contul: RO52RNCB3900000079050001 Banca: BCR Ploiesti Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.M. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 896. BEGA ERMAT S.6992 4719. de inregistrare fiscala: R1355923 Sediul (localitatea. de inmatriculare in Registrul Comertului: j29/84/91 Nr.0912 . nr): Str Macului Nr.6. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. forma juridica) Nr.A (denumire. 1.12.6273 0 1 1 Prestari servicii macara RDK 630 2 h 3 136 5(3x4) 34. str. nr.

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia Numele delegatului Ionescu Ion Buletinul/ cartea de identitate seria PV .nr.432226 eliberat(a)Pol Ploiesti

Total din care accize Semnatura de

4719,0912

896,6273 X

Total de plata (col.5+col.6) 5615,7185

Mijlocul de transport AUTO primire nr. PL 23 BEG Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 26.12.04 ora 12 Semnaturile

ANEXA 12
ORDIN DE NR: 4322331 PLATITI 5615,718 LEI adica

PLATA cincimiisasesutecincisprezceceleisisaptesuteoptsprezecebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.C. „Grimex” S.A. CATRE BENEFICIAR: Tg.- Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. L.S. Reprezentand plati: factura fiscala. nr.0102364 26.12.2004 Semnatura Platitorului Data 26.12.2004 Exp 3 S.C.„Bega Ermat” S.A. In cont: RO52RNCB3900000079050001 La Banca: Comerciala Romana Suc Pitesti

RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj

ANEXA 13

Seria B VET
Furnizor: S.C. Cargus International S.R.L (denumirea, forma juridica) Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j40/4999/93 Nr. de inregistrare fiscala: R3541905 Sediul (localitatea, str, ,nr): Str Revolutiei, Nr.12, Sect. 1, Bucuresti Contul: RO98RNCB5065000023000001 Banca: BCR Plevnei Nr.facturii: 6739489 Data(ziua, luna, anul):28.12.2004 Nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA

nr:6739489

Cumparator: S.C. GRIMEX S.A (denumire, forma jurid) Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea,str, nr): Str Macului Nr. 1, Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu

TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6

0

1

2

3

5(3x4)

1

TRANSPORT MARFA BRASOV - TG-JIU

11,5000

2,1850

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia Numele delegatului Nanu Marcel Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .nr.434353 eliberat(a)Pol Sect. 1 Bucuresti

Total din care accize Semnatura de

11,5000

2,1850 X

Total de plata (col.5+col.6) 13,6850

Mijlocul de transport AUTO primire nr. B 23 CRG Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 28.12.04 ora 12 Semnaturile

ANEXA 14

Adresa Aleea Macului Nr.12.S. GRIMEX S.2004 Am primit de la S.1. ANEXA 15 Seria GJ XKO Furnizor: S.6739489 /28.Cargus International S.D. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/112/02 Nr.E.E.A.L. forma jurid) Nr.nr): Str Republici. str.C.C. 1. de inregistrare in Registrul Comertului J40/4999/1993 Sediul Bucuresti Judetul: Sect 1. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.2004 Casier. Nr.Jiu .R.F.6850 treisprezeceleisisasemiioptsutecincizecidebani Reprezentand c/v FF nr. Tg-jiu Contul: FACTURA FISCALA nr:7247017 Cumparator: S. de inregistrare fiscala: R14507160 Sediul (localitatea.C.12.. GRIMEX S. forma juridica) Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. F. Electrica Oltenia S.1. Tg. nr): Str Macului Nr. Gj Contul: .C. CHITANTA NR.A (denumire. . 4442221 Data 28. (denumirea. GORJ Suma de 13. Nr.A.str.

8419 0 1 2 1 Energie activa Putere Total valoare 2 Kwh Kw 3 131640 1287 5(3x4) 24595.0626 3639.7250 24037.0626 Diferenta de plata 22796. luna.12.M.9045 Total de plata Semnatura Date privind expeditia si stampila furnizorului Numele delegatului Ing Radu Ion Buletinul/ cartea de identitate Total din care accize 19157.RO96RNCB2800000000140001 Banca: BCR Tg-jiu Nr. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4673.1877 4567.9152 29475.4120 3639.2004 Nr.0661 9240.8526 Val ff consum estimat 19157.2539 5600. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.facturii: 7247017 Data(ziua. anul):29.8419 X .1902 48632.

12. ANEXA 16 ORDIN DE NR: 658568 PLATITI 22796.434353 eliberat(a)Pol Sect. ………………. ………………. Reprezentand plati: factura fiscala. nr.F.9045 primire seria GZ . 7247017 29. ……………….C.D.E.9045 LEI adica PLATA douazecisidouademiisaptesutenouazecisisasesinouamiipatruzecisicincidebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.Semnatura de Total de plata (col. Electrica Oltenia” S. 1 Bucuresti Mijlocul de transport nr.„F.6) 22796.A. ………………. L.A.12.C.5+col.2004 Semnatura Platitorului Data 29. In cont: RO96RNCB2800000000140001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu ANEXA 17 Seria GJ XKX nr:5576270 . „Grimex” S.2004 Exp 3 S. ……………….nr..S.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. CATRE BENEFICIAR: Tg.E.

str. nr): Str Macului Nr.A.N. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j40/5447/00 Nr. forma juridica) Nr. Nr. Tg-jiu Sediul: Str A.R. inregistrare fiscala : R13179650 Contul: RO11RNCB2800000012510001 Banca: B. Tg-jiu Cumparator: S.D.4-5.S.C. 1.C. GRIMEX S.G. sect. (denumirea.A (denumire. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu FACTURA FISCALA TVA 19% Index nou Index vechi Pret (Lei/mc) Valoarea Lei TVA Lei Total Valoare Lei Cantitate Nmc . de inregistrare fiscala: R13093222 Sediul (localitatea. . D. de inregistrare la Registrul Comertului: J18/124/00 Nr.C. Cuza. I. 4 Contul: RO17CRDZ007A000020475001 Banca: ROMEXTERRA BANK Titan Sucursala: S. Distrigaz SUD S.N. Distrigaz SUD S. Tg-jiu Nr.A. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.nr): Str B-dul Marasesti.C.5. forma jurid) Nr.G.str.

5576270 29. ………………. nr. ……………….A.8955 10577.S. ………………. „Grimex” S.9500 11227.1697 LEI adica PLATA treisprezecemiitreisutesaizecisiunudemiisiomiesasesutenouazecisisaptedebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.consum gaze+taxe 17370 8888. In cont: RO11RNCB2800000012510001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu .2960 0 0 2783.1697 Penalitati Suma totala de plata 0 13361.2004 Exp 3 S.12. Taxa incheiere contract Abonament lunar Semnatura TOTAL si stampila furnizorului 0 0 2338. ……………….G. ……………….3505 13361.A. „D.4005 2133.C. Reprezentand plati: factura fiscala.8737 0 0 444.1697 ANEXA 18 ORDIN DE NR: 44432223 PLATITI 13361.Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ……………….2004 Semnatura Platitorului Data 30.N.9237 1688. CATRE BENEFICIAR: Tg.12. Distrigaz SUD” S.C.F.I.8192 0 consum prezumat achitat Taxa P.. L.

de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. forma juridica) Nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr: 65921456 Cumparator: S.M. (denumirea. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.A (denumire. de inregistrare fiscala: R2166781 Sediul (localitatea. . GRIMEX S. anul):02.C. 1. Tg-jiu Contul: RO19RNCB2800000000650001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.C. luna. Nr.str.01. Lazar Service S.nr): Str Republici. nr): Str Macului Nr. str. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 0 1 2 3 5(3x4) .1. forma jurid) Nr.ANEXA 19 Seria GJ XKO Furnizor: S.facturii:65921456 Data(ziua.L.R. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/41/96 Nr.2005 Nr. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.

Tg-jiu Pentru Adresa Str Macului.2005 De emitent S.01.5+col. 65921456 /02.012005ora13 Semnaturile EMITENT Total de plataemiterii Locul (col.C. Lui S.R.415353 eliberat(a)Pol accize Semnatura stipulat la ordin Tg-jiu Suma Lei x x x x x 3 7 4 8 5 .01. GRIMEX S.C. Tg-jiu ……………. Tg-jiu Expedierea s-a efectuat in prezenta Valoarea reprezinta FF. GRIMEX S. Semnatura emitentului la vedere AVALIZAT De………… Date privind expeditia Total 31500 X Data emiterii 02.1. Cod fiscal R2159127 Semnatura avalistului Cont RO17RNCB2800000000750001 Deschis la BCR Tg-jiu ANEXA 20 ANEXA 21 .nr.C. Nr.6) 0 0 TG-JIU Scadenta 37485 04. Lazar Service S.01.A.01.2005 5985 Numele delegatului Radu Vasile din Voi plati in schimbul acestui BILET LA ORDIN Buletinul/ cartea de identitate care emis in 3 exemplare seria GV . ……………. de Mijlocul de transport de primire (moneda) nr.1 Dacia LOGAN buc 1 31500 31500 5985 Semnatura si stampila VAZUT furnizorului La data 02.A.L.2005 Locul plati ……………… Semnatura emitentului S.2005 noastra la data de 02.

01. DARCOM S. de inmatriculare in Registrul A MARFII Nr.Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ………………. Tg..S.R. forma jurid) Nr. str. ………………. „Lazar Service” S. forma juridica) AVIZ DE INSOTIRE (denumire. de inregistrare fiscala: R2161720 Sediul (localitatea.L In cont: RO19RNCB2800000000650001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu Semnatura Platitorului Data 04. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/245/92 Nr.C. 1. Gj Contul: Comertului: j18/229/91 Nr. nr): Str Macului Nr.C.nr): Str Traian. ap 13. L.A (denumirea. GRIMEX S.A. . Reprezentand plati: bilet la ordin emis pentru achizitie CATRE BENEFICIAR: S. ……………….L. Gj Contul: . ……………….str. „Grimex” S. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. Bl 10.R. ……………….ORDIN DE NR: 47635 PLATITI 37485 LEI adica PLATA treizecisisaptedemiipatrusuteoptzecisicincidemii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. ……………….2005 Exp 3 ANEXA 22 Seria GJ XKK Furnizor: S.C.C. nr:324565 Cumparator: S.

5 0.05 0.5 1. luna.5 0.5 12.3 9 3 7. etc) U.2005 RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt SPECIFICATIA (produse ambalaje.3 4.3 1.5 125 6. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 15 4.125 0.3575 0.5 0.15 Total Valoarea -lei- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hartie scris Role fax Dosar plastic Hartie xerox Carton A4 Pixuri Lipici Dosar cu sina Rezerve Pasta lt Plic C6 1 2 Top Buc Buc Top Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 3 3 5 25 10 15 30 2 20 5 4 30 30 5(3x4) 45 22.M.RO16RNCB2700000000850001 Banca: BCR Tg-jiu Numar:324565 Data(ziua.42 0. anul):06.5 254.01.45 12 Plic C5 Semnatura Buc Date privind expeditia .5 4.15 1.5 12.5 16.

de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/245/92 Nr. Gj Contul: RO16RNCB2700000000850001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.L. 1. (denumirea.str. .nr): Str Traian. GRIMEX S. ap 13. anul):07.C.01. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu . DARCOM S. aviz insotire a marfii: 324565 FACTURA FISCALA nr: 3324565 Cumparator: S.C. nr): Str Macului Nr. luna. forma jurid) Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.Semnatura si stampila furnizorului Numele delegatului Paunescu Emil de primire Buletinul/ cartea de identitate seria GV .facturii:3324565 Data(ziua. str. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.425689 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr.nr. Bl 10.2005 Nr.R. de inregistrare fiscala: R2161720 Sediul (localitatea. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 06.A (denumire. forma juridica) Nr.012005 ora12 Semnaturile ANEXA 23 Seria GJ XKO Furnizor: S.

8550 48.5 16.5 0.3585 0.42 0.125 0.05 0.57 1.5 254.5 0.71 0.15 Total din care accize Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 45 22.5 12.5 4.15 1.275 2.75 1.1350 0.3 9 3 7.45 8.3 4.375 23.5 125 6.197 1.3455 X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hartie scris Role fax 1 2 Top Buc Buc Top Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 3 3 5 25 10 15 30 2 20 5 4 30 30 5(3x4) Dosar plastic Hartie xerox Carton A4 Pixuri Lipici Dosar cu sina Rezerve Pasta lt Plic C6 12 Plic C5 Semnatura si stampila furnizorului Buc Date privind expeditia Numele delegatului Iliescu Vasile Buletinul/ cartea de identitate .5 0.5 1.5 12.3 1.(daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.3575 0. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 15 4.55 4.2850 3.2850 0.M.

nr.A. ANEXA 24 S.2005 Am primit de la S.C.01. Nr.DARCOM S.6) 302.. Tg. 3324565 /07. GORJ Suma de 304.01. ANEXA 25 .R.Semnatura de Total de plata (col.413212 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr.64 lei adica treisutepatruleisisaizecisipatrudebanii Reprezentand c/v FF nr.L. de inregistrare in Registrul Comertului J18/245/1992 Sediul Tg-jiu Judetul: Gorj.5+col.1.7955 primire seria GV . Adresa Aleea Macului Nr.2005 Casier. CHITANTA NR. GRIMEX S. 54345 Data 07.C.Jiu .

CHIMPROD S. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.01.M. de inregistrare fiscala: R67345 Sediul (localitatea. .C.str.2005 Nr. nr): Str Macului Nr. forma jurid) Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j05/1894/92 Nr.A (denumire. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. str.Seria BH XJH Furnizor: S. forma juridica) Nr.nr): Str Chimiei. Nr. Rogerius Nr. luna. (denumirea. 1. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 0 1 2 3 5(3x4) .C.A.facturii:198461 Data(ziua.3-5. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. GRIMEX S. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr: 1984461 Cumparator: S. Oradea Contul: RO50BRDE050SV07660530500 Banca: BRD Ag. anul):20.

65 10. „Grimex” S.25 210 50 2497.25 342 83. ……………….nr.7275 LEI adica PLATA douamiinouasutesaptezecisiunudeleisisaptemiidouasutesaptezecisidoidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. S.C.6 2.5 50 1800 437.1 2 3 Deruginol Diluant Bidon Tabla Kg Kg Buc 500 165 20 1 Total din care 3..4775 X 4 Butoi TDA Buc Semnatura Date privind expeditia si stampila furnizorului Numele delegatului Vasile Vasile Buletinul/ cartea de identitate seria XH .0775 39.415768 eliberat(a)Pol Oradea accize Semnatura de Total de plata (col. In cont: RO50BRDE050SV07660530500 RO17RNCB2800000000750001 .6) 2971.9 9.5 474.Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ………………. CATRE BENEFICIAR: Tg. ……………….C. „Chimprod” S.7275 Mijlocul de transport primire nr.A. BH 12 CHP Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 20.012005ora12 Semnaturile ANEXA 26 ORDIN DE NR: 435678 PLATITI 2971.A.5+col.

A. Electrica Oltenia S. ……………….2005 Exp 3 ANEXA 27 Seria GJ XKO Furnizor: S. forma jurid) Nr. GRIMEX S.2005 Semnatura Platitorului Data 22.1.2005 Nr.1984461 din 20. nr): Str Macului Nr.A (denumire. luna. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:7343020 Cumparator: S. Nr. forma juridica) Nr.01. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/112/02 Nr. Tg-jiu Contul: RO96RNCB2800000000140001 Banca: BCR Tg-jiu Nr. (denumirea. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.nr): Str Republici.F.E. 1.01. str.De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu La Banca: Romana de dezvoltare Ag. de inregistrare fiscala: R14507160 Sediul (localitatea.facturii: 7343020 Data(ziua. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.D.C. Reprezentand plati: factura fiscala nr. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu .01. F.str. Roderius ………………. anul):29.C. .E.

8026 Mijlocul de transport primire nr.01.2037 0 1 2 Putere 1 2 Kw 3 1150 5(3x4) 25611.8026 LEI adica PLATA treizecidemiipatrusutesaptezecisisaptedeleisioptmiidouazecisisasedebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4866.Jiu ……………….„F.5988 30477.8419 X Total de plata (col. „Grimex” S.6) 30477. .nr.0626 3639. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de29.C.5+col.TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.A.434234 eliberat(a)Pol Tg-jiu Total din care accize Semnatura de 19157.D.C.2005ora12 Semnaturile ANEXA 28 ORDIN DE NR: 658568 PLATITI 30477.. S. Electrica Oltenia” S.A.8026 Total de plata Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Ing Radu Gama Buletinul/ cartea de identitate seria GZ . CATRE BENEFICIAR: Tg.F.E.M.E.

S. 1.2005 Exp 3 ANEXA 29 Seria GJ VEC nizor: S. luna.02. Nr. GRIMEX S.C.2004 FACTURA FISCALA nr:0144425 Fur Cumparator: S.7343020 din 29. Gj Contul: RO47BRDE200SV3118292000 Banca: BRD SUC GORJ .str. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/339/91 Nr de inregistrare fiscala: R2173484 Sediul (localitatea. . Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ Nr.Cod fiscal R2159127 Din cont: ………………. ……………….facturii: 0144425 Data(ziua.2005 Semnatura Platitorului Data 05. L. nr): Str Lotrului Nr 3. ……………….CARTEXIM S. str.01. ……………….A (denumire. anul):05.12.C.A (denumirea. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu In cont: RO96RNCB2800000000140001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu Reprezentand plati: factura fiscala nr.nr): Str Macului. ……………….

5 3087. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.M.6250 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului: Negrila Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GX .1250 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 24 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de05.04 ora 9 Semnaturile ANEXA 30 .500 0 586.6250 X Total de plata (col.12.5+col.nr 080987eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 3087.6) 3674.5 586. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 Caseta Brut turnata Buc 325 9.Nr.

nr): Str Macului. .2004 Semnatura Platitorului Data 07.C.C. de inmatriculare in Registrul A MARFII Nr. CATRE BENEFICIAR: Tg. 11.1250 LEI adica PLATA Treimiisasesutesaptezeciisipatrudeleisiomiedouasutecincizecidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Comertului: j18/564/91 Nr.01.A (denumirea.„Cartexim” S. ……………….2004 Exp 3 In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO47BRDE200SV3118292000 De la Banca Romanana pentru Dezvoltare Tg-jiu ANEXA 31 Seria GJ VAM Furnizor: S. Nr. ………………. ………………. forma juridica) AVIZ DE INSOTIRE (denumire. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.„ Grimex” S.0144425 din 05. Bats Rovinari S. nr): Str Victoriei Nr.12. ………………. str.S.C. L. Reprezentand plati: factura fiscala nr.ORDIN DE NR: 888766 PLATITI 3674.str.. forma jurid) Nr. de inregistrare fiscala: R11566383 Sediul (localitatea. S. Cod fiscal R2173484 Din cont: ……………….C.A nr:8872790 Cumparator: S. Rovinari Contul: RO55RNCB2800000001930001 . 1. GRIMEX S.A. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.A.Jiu ……………….

luna. anul):15.424354 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr.2004 ora12 Semnaturile Total Semnatura de primire 15778 ANEXA 32 Seria GJ VEC nr:0144464 .9 Valoarea -lei- 0 1 1 Girlanda C5g2250 2 Buc 3 20 5(3x4) 15778 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Panescu Emil Buletinul/ cartea de identitate seria GV .M. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 15.Banca: BCR Tg-jiu Numar:88872790 Data(ziua.nr. etc) U.12. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 788.2004 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt SPECIFICATIA (produse ambalaje.12.

2004 Nr.M. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/564/91 Nr de inregistrare fiscala: R11566383 Sediul (localitatea. Nr.facturii: 0144464 Data(ziua.str. anul):17. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea.C. Rovinari Contul: RO55RNCB2800000001930001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.9 15778 2997.Fur nizor: S. str. .nr): Str Macului. avizinsotire a marfii:88872790 (daca este cazul) FACTURA FISCALA Cumparator: S. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.Bats Rovinari S.A (denumirea. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 Ghirlanda C5g2250 Buc 20 788.C. GRIMEX S. 1. nr): Str Victoriei Nr 11. luna.A (denumire.12.82 .

C.„ Grimex” S.„Bats Rovinari” CATRE BENEFICIAR: S.C. ……………….82 X Total de plata (col.12. Rovinari ……………….S. S.Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Corcodel Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ . Reprezentand plati: factura fiscala nr. L. ……………….5+col.nr 234567 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 15778 2997.A.12. ……………….82 LEI adica PLATA optsprezecemiisaptesutesaptezecisicincidemiisioptzecisidoidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.82 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 14 ZAU Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 17.A.2004 Exp 3 In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO55RNCB2800000001930001 De la Banca: Comerciala Romana Tg-jiu ANEXA 34 . Cod fiscal R11566383 Din cont: ……………….2004 Semnatura Platitorului Data 19.04 ora 9 Semnaturile ANEXA 33 ORDIN DE NR: 223322 PLATITI 18775.6) 18775.0144464 din 17.01. ……………….

C. luna. .nr): Str Macului. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/658/90 Nr de inregistrare fiscala: R11548795 Sediul (localitatea. anul):06.C. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 . GRIMEX S.Seria GJ VEC nizor: S.A (denumire. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.str.facturii: 0144473 Data(ziua. nr): Str Ecaterina Teodoroiu. Nr. Gj Contul: RO55BRDE200SV02340002000 Banca: BRD Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.2005 Nr. str.01.ROSTRAMO S. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:0144473 Fur Cumparator: S. 1. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea.A (denumirea. Nr 13.M.

05 ora 9 Semnaturile ANEXA 35 S.2005 .5068 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 17 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 06.0893 X Total de plata (col.jiu Judetul: Gorj. GRIMEX S.4175 72. de inregistrare in Registrul Comertului J18/229/1991 Sediul Tg.01.01. CHITANTA NR.4175 379.4175 72.C. 445222 Data 06.1 CHIRIE MOTOR 1 379.6) 451.0893 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Mirea Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ .A Nr.nr 878987 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 379.5+col.

. 1.str. Nr 12.Am primit de la S..facturii:7868688 Data(ziua. nr): Str Traian. ANEXA 36 Seria GJ VEC nizor: S. GORJ Suma de 451.2005 Casier. IMPEX S. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea.01.A (denumire. 0144473 /06. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.506lei adica patrusutecincizecisiunudeleisicincisutesaselei Reprezentand c/v FF nr. Nr. Gj Contul: RO24RNCB2700000000650001 Banca: BCR Tg-jiu .C.Jiu . GRIMEX S. str. luna.C. Adresa Str Ecaterina Teodoroiu Nr.13.2005 FACTURA FISCALA nr: 7868688 Fur Cumparator: S. ROSTRAMO S. anul):17.A (denumirea.01. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/221/90 Nr de inregistrare fiscala: R1256589 Sediul (localitatea.A.C. Tg.nr): Str Macului.

Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 FIAT Buc 1 25000 25000 4750 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Popescu Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ .nr 675678 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 25000 X 4750 Total de plata (col.M.5+col.Nr.6) 29750 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 11 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 17. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.01 ora 11 Semnaturile ANEXA 37 .

………………. Bucuresti 2000 Contabilitate financiara. Bucur I. Editia a III-a.„ Grimex” S. Opritescu M Contabilitate – Noul sistem si expertiza contabila. ………………. Reprografia Universitatii din Craiova.C. ……………….C. Tg-jiu Cod fiscal R1256589 Din cont: ………………. Negrutiu M. ………………. 7868688 din 17. Editura Tribuna Economica. 1997 6 7 . In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO24RNCB2700000000650001 De la Banca: Comerciala Romana Tg-jiu Semnatura Platitorului Data 23.2005 CATRE BENEFICIAR: S. Iacob C. Editura Didactica si Pedagogica. Editura Actami. Marin Ciumag Ministerul Finantelor Oprea C.A. Bucuresti 1995 Finantele intreprinderii-curs. Editura Economica. Reprezentand plati: factura fiscala nr.01.S.„IMPEX” S.ORDIN DE NR: 6789877 PLATITI 29750 LEI adica PLATA douazecisinouademiisaptesutecincizecidelei Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.2005 Exp 3 BIBLIOGRAFIE 1 Cretoiu G. Editura Maxim. 1996 2 3 4 5 Sistemul informational contabil la nivelul firmei. Dumitrana M.01. 1994 Bazele contabilitatii. ………………. Bucuresti 1997 Contabilitatea firmei. Editura Ager 2002 Sistemul contabil al agentilor economici. L.A.

si colectivul Ristea M Ristea M Cucu C.E. Dracea M.A.C. Staicu C. Sichigea N.R. Deva 1995 Noul sistem contabil al agentilor economici din Romania. Editura Margatitar. si colectivul Stoian A. Editura Universitaria. vol I. *** *** *** *** Contabilitate financiara. Editia a III-a.G. vol II Editura Spitit Romanesc. 105/1997 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. Editura Infomedica 1997 H. Bucuresti.. editura Intel Credo. anii 2002-2003 Legea contabilitatii nr. Reprografia Universitatii din Craiova 1997 Contabilitatea si fiscalitatea societatilor comerciale. 1994 Contabilitatea intreprinderii. 1997 10 11 12 Finantele agentilor economici – Aplicatii practice. Craiova 1998 13 Contabilitatea intreprinderii. anii 2002-2003 Colectia Capital. Berceanu D Ciurezu T. Editia a II-a.8 9 Sichigea N Paliu Popa L Pandea P. C. Lazarescu C. nr.I. vol I. 62 din 10 aprilie 1997 Revista Tribuna Economica. 82/1991 republicata 14 15 16 17 18 . Craiova 2003 Contabilitatea financiara a agentilor economici din Romania.