-CUPRINS

-

CAP I PREZENTARE GENERALA A S.C.GRIMEX S.A TG-JIU
1.1.CARACTERIZAREA ORGANIZATORIC 1.2.EVOLUTIA FINANCIARI PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICOSOCIETATI DIN PUNCT DE VEDERE

CAP II

ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU FURNIZORI 929h75j
2.1.NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND DATORIA UNITATII 2.2.ORGANIZAREA CONTABILITATII DATORIILOR 2.3.CONTABILITATEA DATORIILOR PROVENITE DIN CUMPARARI 2.3.1.STRUCTURA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT 2.3.1.1.CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARII PE CREDIT COMERCIAL 2.3.1.2. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARII PE CREDIT CAMBIAL 2.3.2.CONTABILITATEA DATPRIILOR NEEXIGIBILE DIN CUMPARARII PE CREDIT

2.3.3.CONTABILITATEAAVANSURILOR ACORDATE SI A AMBALAJELOR DE RESTITUIT CAP III ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU CLIENTII 3.1.NOTIUNII SI STRUCTURII PRIVIND CREANTELE UNITATII 3.2.ORGANIZAREA CONTABILITATII CREANTELOR 3.3.CONTABILITATEA CRENTELOR DIN VANZARII DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT 3.3.1.STRUCTURA CREANTELOR DIN VANZAREA DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT 3.3.2.CONTABILITATEA CREANTELOR NEINCASATE LA TERMEN 3.3.3.CONTABILITATE CREANTELOR NEEXIGIBILE 3.4.CONTABILITATE PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR CAP IV MONOGRAFIA CONTABILA A DECONTARILOR CU FURNIZORII SI CLIENTII 4.1.EVIDENTA DECONTARILOR CU FURNIZORII 4.2.EVIDENTA DECONTARILOR CU CLIENTII 4.3.CONCLUZII SI PROPUNERI

Cap I. PREZENTAREA GENERALA A S.C. GRIMEX S.A.

1.1. Caracterizarea societatii din punct de vedere organizatoric
Pentru atingerea scopului propus prin obiectul de activitate S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este organizata intr-o structura de tip ierarhic functional, avand in componenta sectii, servicii, ateliere, birouri, compartimente, subunitate de transport, subunitate specializata in desfacerea de marfuri nealimentare, piese auto si produse petroliere. Structura organizatorica S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU si numarul de posturi se aplica de Adunarea Generala a Actionarilor. Activitatea de conducere a S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este deosebit de complexa, pentru exercitarea ei, factorii implicati avand anumite atributii. Principalele atributii ale managerilor sunt: - dubla profesionalizare impusa de profesia de baza a conducatorilor si exigentele functiei de conducere stilul de munca ce poate depasi suprasolicitarea profesionala;

- necesitatea existentei unui climat optim de desfasurare a activitatii intre conducatori si subordonati; - creativitatea-evidentiata prin posibilitatea combinarii volumului de cunostinte profesionale, de conducere, a imaginatiei, inovatiei. Structura organizatorica a societatii este o expresie de plan organizatoric a resurselor umane, materiale si financiare reunite in interdependenta lor si a impactului contextului politic si socio-economic in care societatea isi desfasoara activitatea. Activitatea S.C. GRIMEX S.A. TG-JIU este structurata pe mai multe directii, fiecare avand in subordine un numar de compartimente si activitati: I. Director General Control Financiar Intern; Serviciul Organizare, Personal, Salarizare; Oficiul Juridic;

Atelier Scularie. Compartimentul Investitii-Autoutilari. Sectia Prelucrari Mecanice. Sectia Mecano-Energetica. III. Secta Constructii Metalice. Biroul Protectia Muncii-Invatamant. Directia Productiei Serviciul Pregatirea. Directia Reparatii -Montaj Brigada Reparatii-Montaj V. Consilieri. II. Compartimentul Mecano-Energetic. Directia Comerciala Serviciul Aprovizionare-Depozite. IV.- Oficiul de Calcul. Dispecerat. . Programarea Productiei. Directia Pregatire a Fabricatiei si Calitate Atelierul Proiectare si Pregatirea Fabricatiei. Serviciul CTC-Serviciul Laboratoare. Biroul Marketing-Ofertare.

A. VI. Serviciul Analiza Economica-Preturi. resursele financiare si informationale. dotarea cu mijloace de munca. modernizarea si dezvoltarea utilajelor si mijloacelor existente. cu grad de fiabilitate si rentabilitate ridicat. GRIMEX S. Elaborarea de studii. S. Serviciul Comercial-Transpoarte. Dispensar. a ergonomiei muncii si psihosociologiei salariatilor.A. forta de munca. TG-JIU isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea 31/1990. Elaborarea de programe privind folosirea superioara a resurselor si capacitatilor de productie materializate in cresterea productivitatii muncii si reducerea cheltuielilor. 3. GRIMEX S. 2.TG-JIU are urmatoarele atributii principale : 1. Elaborarea de studii si programe privind dezvoltarea in perspectiva. Directia Economica Serviciul Financiar-Contabilitate.- Serviciul Desfacere-Colaborari.C. . aplicarea managementului modern. a politicii de marketing. in legatura cu materiile prime si materialele. Studierea pietei si a cerintelor societatii. S. 4. avand atributii multiple pentru realizarea produselor solicitate de piata. cu modificarile ulterioare. strategi si documentatii pentru produsele noi. Pentru realizarea obiectului sau de activitate.C.

13. 12. Asigurarea permanenta a alimentarii cu energie. a normativelor de consum pentru materiale si manopera. rationalizarea sistemului informational.C. Prospectarea activa a pietei interne si externe pentru a identifica posibilele segmente pentru produsele S. Asigurarea permanenta a aplicarii in bune conditii a normelor de protectie si igiena a muncii. 6. elaborarea in concordanta cu productia contractata. Elaborarea documentatiei de fabricatie. combustibil si alte utilitati necesare bunului mers al societatii. a programului de aprovizionare tehnico-materiala. 9. Executarea productiei conform programelor si in concordanta cu cerintele pietei. 11. 10. . 14.5. GRIMEX S.A. Elaborarea de propuneri pentru accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante. Exercitarea controlului pentru respectarea regulamentelor si normativelor specifice societatii. Implementarea si intretinerea unui sistem informational eficient.TG-JIU. 8. 7. Urmarirea in exploatare a produselor livrate si desfasurarea unei activitati de service potrivit prevederilor contractuale. perfectionarea continua a tuturor activitatilor. a prospectelor si instructiunilor de folosire pentru produsele realizate. precum si a normelor PSI si de protectie a mediului. Organizarea pe baze contabile a tuturor activitatilor.

C. . mentionand si capitalul . Adunarea Generala a Actionarilor Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al S. TG-JIUse prezinta astfel: Total personal: 864. maistrii: 24. care decide asupra activitatii si stabileste politica economica si promotionala a societatii. Structura functionala.C. din care: muncitori: 680 .A. TG-JIU se disting: Structura de productie si conceptie. Incheierea de contracte de antrepriza pentru executarea lucrarilor de investitii. TESA: 160. verifica listele de prezenta. GRIMEX S.TG-JIU.C. Directorul general desemneaza dinainte actionarii.A. Din punct de vedere organizatoric. urmarind realizarea si finantarea lor. Adunarile Generale ale Actionarilor sunt de doua feluri: Adunarea Generala a Actionarilor ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor extraordinara.directi productivi: 537. Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie sau administratorul care ii tine locul. GRIMEX S. Personalul S. in cadrul S.indirecti productivi: 143.15. GRIMEX S.A.

Evolutia in timp a acestor indicatori este prezentata astfel: Principalii indicatori economico-financiari inregistrati de S.9808 27.17 % in anul 2004. 5. profit brut. respectiv cu 116. 2. Consiliul de Administratie Consiliul de Administratie se intruneste la convocarea directorului sau a 1/3 din numarul membrilor sai si este prezidat de director sau in lipsa sa de administratorul desemnat de acesta. Evolutia principalilor indicatori economico-financiari Indicatorii care influenteaza rezultatele economico-financiare sunt: cifra de afaceri.1984 18638.5373 16553. 1.C.social pe care il reprezinta.A. valoarea adaugata.6575 60.6448 89.4899 mii lei. 4.mii lei Nr. amortismentele anuale.2. . 1.2417 39. procesul verbal intocmit de cenzori prin care se constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege.8632 Analiza rezultatelor economico-financiare releva urmatoarele aspecte: cifra de afaceri a crescut cu 15297. profit net.7085 6335. Denumirea indicatorilor Cifra de afaceri Valoarea adaugata Amortismente anuale Profit brut Profit net 2003 25007. TG-JIU .crt.8603 15181. 3.0815 2004 40305. GRIMEX S. fata de anul 2003.

9873 mii lei.Profitul net. respectiv cu 146. Rezultatele economico-financiare pozitive sunt determinate in buna masura de asigurarea continuitatii productiei.6770 mii lei.- valoarea adaugata a crescut cu 12302. fata de anul 2003. Pe baza datelor din bilantul contabil se pot determina principalii indicatori financiari. respectiv cu 28. de o aprovizionare tehnico-materiala fluenta. obtinut prin valorificarea capitalului de care a dispus societatea a crescut cu 12.2609 mii lei.74 % fata de anul 2003. respectiv cu 186. profitul brut a inregistrat o crestere cu 28.34 % in anul 2004. respectiv cu 147. astfel: Indicatori de lichiditate: .18 in anul 2004. in anul 2004 amortismentele anuale au crescut cu 1371. fata de anul 2003. .7817 mii lei. de desfasurarea procesului de productie la parametrii tehnico-economici care au permis satisfacerea principalelor exigente si angajamente contractuale.20 % in anul 2004 fata de anul 2003.

12 % vizand eficienta capitalului economic stocat. fiind un indicator putin relevant datorita instabilitatii incasarilor.10 %.TG-JIU inregistreaza o rata nefavorabila (supraunitara) de 101. TG-JIU inregistreaza o rata a lichiditatii intermediare de 51. S. GRIMEX S.C. GRIMEX S.39%. .C. Rata lichiditatii imediate caracterizeaza capacitatea de rambursare instantanee a datoriilor. teoretic o rata ridicata indica o lichiditate ridicata. tinand cont de incasarile existente.Rata lichiditatii globale reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile si se apreciaza favorabila atunci cand are o marime supraunitara (cuprinsa intre 2 si 2. provocata de rambursarea datoriilor la cererea creditorilor.5). Indicatori de rentabilitate Rata rentabilitatii economice: societatea inregistreaza o rata de 0. putand indica si folosirea neeficienta a resurselor disponibile.C.A. S.36 % ceea ce tradeaza o acuta insuficienta de trezorerie. Rata lichiditatii intermediare exprima capacitatea societatii de a-si onora datoriile pe termen scurt din creante si disponibilitati. Capitalul economic alocat exploatarii nu tine cont decat de imobilizarile utilizate de societate pentru activitatea sa de exploatare si de crestere a nevoii de fond de rulment. S. a activitatii productive. GRIMEX S.A. TG-JIU inregistreaza o rata de 3.A.

S.A. GRIMEX S. la situatia indatorarii societatii. ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU FURNIZORI 929h75j I 2. care de fapt reprezinta o crestere a averii proprietarilor.C. CAP II. Rata profitului s-a situat la nivelul de 0. NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND . GRIMEX S. De asemenea trebuie asigurata adaptarea la cerintele de flexibilitate impuse de functionarea intr-o economie aflata in tranzitie.10 % fiind influentata de modalitatea de procurare a capitalurilor si de aceea este sensibila la structura financiara.A. care reduce barierele intr-o piata interna si una externa ridicand exigentele catre cea externa.2 %. Concluzionand asupra aspectelor relevate de analiza situatiei prezentate a S.C.TG-JIU inregistreaza o rata de 0.TG-JIU se considera ca diagnosticarea societatii recomanda orientarea preocuparilor catre activitatile comerciale si investitii.Rata rentabilitatii financiare remunereaza proprietarii societatii prin distribuire de dividende catre acestia si prin cresterea rezervelor.1.

Datoriile apar in relatiile unitatii cu furnizorii. cel care are o datorie poate fi numit debitor. cu personalul. membrii adunarii generale a actionarilor si altele. In categoria operatiilor privind decontarile cu furnizorii sunt incluse de asemenea. avansurile care se acorda acestor unitati. din aprovizionari (cumparari) cu imobilizari. cu active circulante materiale (materii prime. In aceasta ultima categorie de activitati se includ. obiecte de inventar. printre altele prestatiile pentru care se primesc indemnizatii de catre membrii consiliilor de administratie. cenzorii. Datoriile fata de terte persoane reprezinta o categorie importanta de elemente patrimoniale care are o structura eterogena si implicatii semnificative in ceea ce priveste situatia financiara a fiecarui agent economic.DATORIILE UNITATII Operatiile de decontare ce se creeaza fata de furnizori provin. materiale consumabile. de regula. pasari si altele). animale. precum si din alte operatii efectuate. marfuri. In mod generic. cat si efectele de comert utilizate pentru stingerea partiala sau totala a datoriilor create fata de unitatile in cauza. prestarea de servicii sau executarea de lucrari in folosul acestuia. cu bugetul . in baza unor contracte sau conventii civile incheiate cu diverse persoane fizice sau juridice. Datoria reprezinta obligatia contractata fata de un tert care presupune plata unei sume de bani pentru livrarea unor bunuri. precum si lucrarile specifice expertilor contabili si contabililor autorizati si alte lucrari sau activitati ce se executa de persoane asimilate cu cele incadrate pe baza de conventie civila de prestari servicii. ambalaje. din lucrari executate si servicii prestate. in principal.

In cazul datoriilor. Daca operatiunea are loc inainte ca documentul justificativ sa soseasca in unitate atunci inregistrarea se efectueaza in conturi distincte de asteptare. bugetul asigurarilor sociale. Reflectarea in contabilitate a acestora se realizeaza la valoarea nominala adica valoarea efectiva din momentul aparitiei lor. in documentele de sinteza se asigura o informatie corecta a situatiilor. Atunci cand unitatea are relatii ce se concretizeaza in datorii exprimate in valuta. Pana la aparitia documentului cand are in loc transferul in conturile de datorii. la aparitia unei datorii probabile se constituie provizioane pentru riscuri si cheltuieli. Evidenta datoriilor se efectueaza pe baza unor documente justificative. in cadrul grupului. cu asociatii sau actionarii. Exista posibilitatea ca la inventariere valoarea unei astfel de datorii sa fie diferita de valoarea ei nominala. inregistrarea in contabilitate se efectueaza in lei. La plata datoriilor aceste diferente se regasesc in venituri sau cheltuieli financiare.statului. respectiv a drepturilor si obligatiilor unitatii patrimoniale. la cursul de schimb in vigoare la data realizarii operatiilor. .creditori). Fluctuatia cursului de schimb determina aparitia unor diferente favorabile sau nefavorabile de curs valutar. cu creditorii diversi precum si cu clientii (clienti . Astfel. Evaluarea datoriilor prezinta anumite elemente caracteristice.

fie ca urmare a scaderii cursului valutar de referinta la inchiderea exercitiului financiar urmator. La determinarea diferentelor de curs valutar aferent datoriilor in devize se are in vedere faptul ca fiecare exercitiu financiar sa fie afectat cu diferenta de curs ce apare in cadrul sau. Pentru pierderea neta provenita din diferente de curs valutar. fie pe masura lichidarii datoriilor in valuta pentru care acestea au fost constituite.Datoriile in devize existente la inchiderea exercitiului financiar sunt inventariate si evaluate la cursul valutar de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ultima zi a exercitiului. asa cum este cazul celor din categoria tesaturilor. in facturile de vanzare. diminuari ce pot fi incadrate in doua categorii si anume: 1) Reduceri de natura comerciala. pentru unele grupe de active circulante materiale. care ulterior se vireaza la venituri. se constituie provizioane deductibile fiscale.remizele si risturnurile. In ceea ce priveste marimea propriu-zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate se retine ca nu in toate cazurile coincide cu pretul sau tariful negociat si aceasta datorita anumitor reduceri de pret pe care le efectueaza. a)Rabaturile sau bonificatiile constituie reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori. . in sensul ca diferentele nefavorabile sunt mai mari decat diferentele favorabile. in cazul existentei unor imperfectiuni sau defecte de calitate inerente. care au o influenta directa asupra marimii nete a unei facturi unde se incadreaza: rabaturile. Diferentele nefavorabile sau favorabile de curs valutar care apar fata de data inregistrarii lor in contabilitate afecteaza conturile de cheltuieli sau conturile de venituri din diferente de curs valutar. insa nesemnificative.

acordate dupa o anumita perioada de timp. fara reducerile in cauza. Ele se determina si se constituie clientilor pentru cumpararile repetate pe care acestia le-au efectuat si care depasesc o anumita limita valorica minima intr-un anumit interval de timp (perioada data). unde se reflecta numai valoarea neta. . peste o anumita limita minima (remiza de cantitate). fie pentru pozitia preferentiala a beneficiarului in totalul clientelei unitatii (remiza pentru revanzare). fiind necesar sa se reflecte in contabilitate diminuarii datoriilor facturate initial.b)Remizele reprezinta reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori in facturile de vanzare. In ceea ce priveste reducerile sau diminuarile de preturi amintite anterior se retine si faptul ca se determina in etape sau altfel spus in mod succesiv. Atat rabaturile cat si remizele nu necesita inregistrari in contabilitate. inregistrandu-se in conturile corespunzatoare privind sconturile. Aceasta categorie de reduceri de preturi se consemneaza in facturi distincte emise in acest scop. c)Risturnurile se refera la reducerile procentuale de preturi. Aceste sconturi reprezinta cheltuieli financiare pentru furnizori si venituri financiare pentru clienti. fie pentru cantitatea apreciabila negociata. avandu-se in vedere de fiecare data reducerile deja efectuate si implicit valoarea neta a operatiei sau ca tegoriei de operatii de vanzare asupra careia se aplica procentul de reducere. in vederea .2) Reduceri de natura financiara. Sconturile de decontare constituie reduceri procentuale de preturi pe care furnizorii le acorda si le inscriu distinct in factura in cazul in care clientii isi platesc datoriile inainte de scadenta stabilita sau considerata normala. care poarta denumirea de scont. de regula un an.

debitori”. deci inverse comparativ cu celelalte conturi din aceeasi grupa.debitori”.2. Conturile de obligatii fata de furnizori au anumite trasaturi comune asa cum se prezinta in continuare: au functia contabila de pasiv. ORGANIZAREA CONTABILITATII DATORILOR Organizarea contabilitatii operatiilor de decontare cu furnizorii se realizeaza cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I care constituie grupa 40 „Furnizor si conturi asimilate” din cadrul Planului general de conturi si anume: 401 „Furnizori” 403 „Efecte de platit” 404 „Furnizor de imobilizari” 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” 408 „Furnizari – facturi nesosite” 409 „Furnizori . .2. conturi care sunt de datorii si implicit de pasiv. asa cum semnifica si cifra 9 a simbolului. are continutul economic de creante si functie contabila de activ. Ultimul cont amintit 409 „Furnizori .

prezinta si unele aspecte specifice. a)Contul 401 „Furniori” are functia contabila de pasiv.- reflecta in credit costul de achizitie sau pretul prestabilit aferent cumpararilor efectuate (cu titlu oneros) sau valoarea acceptata a cambiilor sau biletelor la ordin subscrise. iar in cadrul fiecareia din aceste categorii pe termene de plata si anume: termen lung (peste cinci ani). pe langa trasaturile comune pe care le au. ceea ce se poate reliefa prin intermediul analizei modului de utilizare a lor. 381 „Ambalaje”. Conturile privind operatiile de decontare cu furnizorii. sunt conturi de bilant si pot prezente solduri creditoare. mediu (de la unu la cinci ani) si termen scurt (sub un an). prin debitul conturilor corespunzatoare felurilor sau categoriilor de cumparari efectuate. suma soldurilor finale creditoare existente la sfarsitul anului se inscrie in pasivul bilantlui in grupa de datorii. 302 „Materiale consumabile”. care se refera la datoriile nedecontate sau la valoarea efectelor de platit. oglindesc in debit platile directe efectuate catre furnizori sau pe cele indirecte realizate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 378 „Diferente de pret la . Totodata furnizori se grupeaza in furnizori interni si furnizori externi. dupa caz. precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. si se reflecta asfel: In credit se inregistreaza: pretul de cumparare facturat de furnizori pentru achizitionarile de active circulante materiale. precum si 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale”. 371 „Marfuri”. evidenta analitica se organizeaza pe datorii de obligatii. dintre care se amintesc: 301 „Materii prime”.

valoarea materialelor aprovizionate si incluse in cheltuieli. dupa cum datoria ce se creaza se plateste in mod obijnuit si respectiv in rate. TVA facturata de furnizori prin debitul contului 4426 „TVA deductibila”.. prin debitul conturilor 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate”. prin corespondenta cu debitul contului de cheltuieli 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. consumul de energie si apa. sau 4428 „TVA neexigibila”. diferentele favorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile existente la inchiderea exercitiului. atunci cand evidenta stocurilor se organizeaza la pretul standard. valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire. 628 „Alte cheltuieli cu serviciile legate de terti”. diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile existente la inchiderea exercitiului. 409 „Furnizori-debitori” si respectiv 611 „Cheltuieli de intretinere si reparatii”. prin creditul conturilor de trezorerie. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. si altele.marfuri”. 605 „Cheltuieli privind energia si apa”. precum si in cazul ca nu a sosit factura. .valoarea lucrarilor executatea sau a serviciilor prestate de terti. 388 „Diferente de pret la ambaleje ”. In debitul contului se inregistreaza: diminuarea datoriilor fata de furnizori ca urmarea a platilor efectuate sau a biletelor la ordine ori a cambiilor subscrise si acceptate. pe baza de contract incheiat in acest sens. de credite bancare pe termen lung si mediu si respeciv 403 „Efecte de platit”. etc.

diminuarea datorilor fata de furnizori cu avansurile acordate anterior. prin corespondenta cu creditul conturilor 765 „Venituri din diferente de curs valutar” si respectiv 767 „Venituri din sconturi obtinute”. si se reflecta asfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea imobilizarilor corporale si necorporale facturate de furnizori. prin debitul contului 665 „Cheltuieeli din diferente de curs .- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in valuta platite furnizorilor externi. precum si a lucrarilor executate si serviciilor prestate cu aceeasi destinatie. precum si valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. b)Contul 404 „Furnizori de imobilizari” are functia contabila de pasiv. 212 „Constructii” si altele. prin debitul conturilor corespunzatoare felurilor sau categoriilor de imobilizari achizitionate. diminuarea datorilor fata de furnizori cu avansurile acordate anterior.dezvoltare”. dintre care se amintesc: 201 „Cheltuieli de constiuire”. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor existente la inchiderea exercitiului. Soldul contului 401 „Furnizori” este creditor si reprezinta totalul datoriilor fata de unitatile furnizoare. 203 „Cheltuieli de cercetare . 2111 „Terenuri”. precum si valoarea ambalajelor returnate furnizorilor in cazul utilizarii sistemului de restituire directa. valutar”. precum si valoarea ambalajelor returnate furnizorilor in cazul utilizarii sistemului de restituire directa.

valutar”. cum sunt cele de trezorerie. de credite bancare pe termen lung sau de efecte de platit pentru imobilizari. diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor platite in valuta diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor existente la inchiderea exercitiului. stabilite pe baza de documente legal intocmite. Aceste conturi se reflecta astfel: In creditul conturilor se inregistreaza: valoarea acceptata de catre furnizori a cambiilor sau biletelor la ordin. In debitul contului se inregistreaza: decontarile datoriilor fata de furnizori. prin debitul conturilor 401 „Furnizori” si respectiv 404 „Furnizori de imobilizari”. c)Conturile 403 „Efecte de platit” si 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” asigura urmarirea decontarii obligatiilor prin intermediul efectelor comerciale (cambia si biletul la ordin) si au functie contabila de pasiv. .- TVA facturata de furnizori prin debitul contului 4426 „TVA deductibila” sau 4428 „TVA neexigibila”. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs furnizorilor externi. dupa cum datoria creata se deconteaza in mod obijnuit si respectiv in rate. prin creditul conturilor care arata modalitatea de plata. precum si valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. Soldul contului 404 „Furnizori de imobilizari” este creditor si reflecta datoriile unei unitati provenite din aprovizionari cu active imobilizate. in corespondenta cu creditul conturilor 765 „Venituri din diferente de curs valutar” si respectiv 767 „Venituri din sconturi obtinute”.

inclusiv TVA aferenta. prin debitul conturilor corespunzatoare de valori materiale si de cheltuieli. . prin creditul contului 512 „Conturi curente la banci”. In debitul conturilor se inregistreaza: platile ce se vor efectua catre furnizori. d)Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” are functie contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea bunurilor aprovizionate. la scadenta efectelor comerciale. cat si efectelor de plata exprimate in devize si existente la inchiderea exercitiului.- diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului pentru datorii ce se vor deconta pe baza de efecte comerciale. diferente favorabile de curs valutar aferente atat datoriilor decontate in valuta furnizorilor externi. diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite pentru datoriile nefacturare pana la sfarsitul exercitiului. Soldul conturilor 403 „Efecte de platit” si 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” este creditor si reprezinta valoarea totala a efectelor comerciale decontate furnizorilor. in corespondenta cu debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. si serviciilor prestate. valori pentru care nu s-au primit facturi. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. ca in cazul creditarii contului 401 „Furnizori”. lucrarilor executate. precum si de TVA neexigibila.

e)Contul 409 „Furnizori – debitori” are functie contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul conturilor se inregistreaza avansurile acordate. In credit se inregistreza avansurile regularizate ca urmare a primirii bunurilor. valoarea facturilor sosite. STRUCTURA DATORIILOR DIN CUMPARARI . prin credituol conturilor de disponibilitatile banesti. prin creditul contului 401 „Furnizori”.3. lucrari sau servicii. pentru care nu s-au primit bonuri.debitori” este debitor si reprezinta avansurile acordate si neregularizate. lucrarilor sau serviciilor. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs 2. in corespondenta cu debitul contului 401 „Furnizori”.1. Soldul contului 409 „Furnizori . Soldul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” este creditor si reprezinta toate facturile pe care unitatea nu le primeste de la furnizori. CONTABILITATEA DATORIILOR PROVENITE DIN CUMPARARI 2.3. diferentele de curs valutar de la sfarsitul exercitiului aferente datoriilor nefacturate.In debitul contului se inregistreaza: valutar”.

datorii din cumparari pe credit cambial. datorii din cumparari pe credit comercial. 2) In functie de natura creditelor obtinute la cumparare si de documentele care stau la baza inregistrarii acestora. In cadrul relatiilor economice pe care clientul le are cu furnizorul se pot naste creante provenind din relatiile de cumparare. care au un termen de plata stabilit pe baza de documente.PE CREDIT Datoriile din cumparari pe credit pot fi clasificate tinand seama de anumite criterii. . se disting: datorii din cuparari pe credit comercial. 3) In functie de scadenta datoriilor. se intalnesc: datorii din cumparari pe credit comercial. cumparari ce nu sunt insotite de facturi ale furnizorului. neexigibile. datorii provenind din coumparari de imobilizari. se disting: datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii. cum sunt: avansuri acordate de client furnizorului. astfel: 1) In functie de natura activelor cumparate pe credit. Fiecare din aceste credite comercial sau cambial pot fi acordate atat pentru cumparari de bunuri si servicii cat si pentru cumparari de imobilizari.

. cat si din ultima cifra a simbolului (cifra 9). contul 408 „Furnizori facturi nesosite”. 401 „Furnizori” si 403 „Efecte de platit” cuprind datoriile ce privin din cumparari de bunuri si servicii. respectiv cambial. pe credit comercial. Primele doua conturi. Datoriile din cumpararile pe credit sunt reflectate cu ajutorul conturilor din grupa 40 „Furnizori si conturi asimilate” si anume: contul 401 „Furnizori”. contul 409 „Furnizori – debitori”. contul 403 „Efecte de platit”. contul 404 „Furnizori de imobilizari”. care semnifica faptul ca acest cont are o functie inversa fata de conturile din grupa din care face pate.- ambalaje primite odata cu marfa. contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite” evidentiaza datoriile neexigibile provenite din cumparari de bunuri si servicii. Contul 409 „Furnizori – debitori” este un cont de creante fapt ce rezulta atat din denumirea contului. Contul 404 „Furnizori de imobilizari” si contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” reflecta acelasi gen de datorii rezultate din cumparari de imobilizari. care circula pe principiul restituirii.

conturi a caror simbolizare este la latitudinea fiecarui agent economic. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente furnizorilor neachitati la inchiderea exercitiului financiar. Contul 401 „Furnizori” tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri. in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi standard.1 CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT COMERCIAL Datoriile rezultate din cumparari pe credit comercial se evidentiaza in contabilitate cu ajutorul conturilor: 401 „Furnizori”. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) a stocurilor achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi precum si diferentele de pret nefavorabile aferente. .Conturile sintetice prezentate se detaliaza pe conturi analitice deschise pe fiecare furnizor in parte.3. 2.1. 404 „Furnizor de imobilizari”. cont de datorii provenind din cumparari de imobilizari pe credit comercial. cu ocazia evaluarii soldului in valuta precum si cele rezultate in momentul decontarii. cont ce reflecta datoriile rezultate in urma cumpararilor de bunuri si servicii pe credit comercial. lucrarile executate sau serviciile prestate.

valoarea timbrelor fiscale si postale. . materiilor consumabile. diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori valoarea biletelor la ordin sau a cambiilor subscrise acceptate de cu ocazia decontarii sau a evaluarii acestora la sfarsitul exercitiului financiar.platile efectuate catre furnizori. in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite. incluse pe cheltuieli. marfurilor. furnizori. In debitul contului se inregistreaza: . valoarea facturilor primite. a biletelor de tratament si odihna si a altor valori achizitionate. furnizori. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent.- valoarea materialelor nestocate aprovizionate. valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu ocazia regularizari platilor cu acestia. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti. taxa pe valoare adaugata inscrisa in facturile furnizorilor. facturate de ambalajelor achizitionate. precum si consumul de energie si apa. valoarea materiilor prime.

a serviciilor prestate sau datoriile prescrise sau anulate. furnizorului. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire predate a lucrarilor executate de terti pentru realizarea acestor imobilizari. Soldul contului 401 „Furnizori” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor. conform prevederilor contractuale. valoarea sconturilor obtinute de la furnizori. pe baza facturilor emise de locatar. obligatia de plata a ratelor de leasing financiar. taxa pe valoare adaugata inscrisa in facturile furnizorilor de . imobilizari. sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea imobilizarilor facturate de furnizori. Contul 404 „Furnizori de imobilizari” tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale si necorporale.- valoarea la pret de inregistrare a veniturilor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura. valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale in cazul leasingului financiar.

precum si valoarea avansurilor decontate acestora. a) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari de bunuri si servicii pe credit comercial fata de furnizori. Soldul contului 404 „Furnizori de imobilizari” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari. a caror exprimare valorica se realizeaza in lei. In debitul contului se evidentiaza: sumele achitate furnizorilor de imobilizari. a caror exprimare valorica se efectueaza in . cu exprimare in lei datorii fata de furnizori. diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari cu ocazia decontarii sau evaluarii de la sfarsitul exercitiului financiar.- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului la sfarsitul exercitiului financiar. acceptate de catre furnizorii de imobilizari. valoarea efectelor comerciale subscrise. In functie de moneda in care se evalueaza cumpararile cu factura furnizorului distingem: devize. Reflectarea in contabilitate a acestor datorii necesita inregistrari distincte. valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari. datorii fata de furnizori.

in situatia in care evidenta sconturilor se realizeaza prin inventarul permanent la costuri efective de achizitie: % = 401 „Furnizori” 301 „Materii prime” 3021 „Materiale auxiliare” ………………………………………. astfel: .Acest tip de datorii. materiale de natura obiectelor de inventar. pentru diferentele de pret in plus fata de preturile prestabilite.V.. implica urmatoarele inregistrari contabile achizitionarea de materii prime. deductibila” in cazul in care evidenta sconturilor se tine la preturi standard. materiale consumabile.A. animale. 3028 „Alte materiale consumabile” 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 361 „Animale si pasari” 371 „Marfuri” 381 „Ambalaje” 4426 „T. marfuri si ambalaje de la furnizori. contul 401 „Furnizori se crediteaza si in corespondenta cu conturile de diferente de pret adecvate fiecarei categorii de stocuri achizitionate.

6028 „Cheltuieli privind alte materiale consumabile” = 401 „Furnizori” .A.V. deductibila” - = 401 „Furnizori” in situatia in care evidenta stocurilor se realizeaza prin inventarul intermitent. contul 401 „Furnizori” se crediteaza in corespondenta cu conturile de cheltuieli in care se inregistreaza consumul de stocuri si T.% 308 „Diferente de pret la materii prime si materiale” 368 „Diferente de pret la animale si pasari” 378 „Diferente de pret la marfuri” 388 „Diferente de pret la ambalaje” 4428 „T.A.V. astfel: % 601 „Cheltuieli cu materiile prime” 6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare” ………………………………………. deductibila.

A. deductibila” - = 401 „Furnizori” reflectarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti: % 611 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” ……………………………………… = 401 „Furnizori” .V.V. deductibila” evidentierea materiilor nestocate aprovizionate.603 „Cheltuieli privind materiile de natura obiectelor de inventar” 607 „Cheltuieli privind marfurile” 608 „Cheltuieli privind ambalajele” 4426 „T. incluse direct pe cheltuieli precum si consumul de energie si apa: % 604 „Cheltuieli privind materiile nestocate” 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T.A.

626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 471 „Cheltuieli inregistrate in avans” 4426 „T. 5328 „Alte valori” 4426 „T.V. in situatia in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite. facturate de furnizori: 409 „Furnizori debitori” - = 401 „Furnizori” achizitionarea timbrelor fiscale si postale.A.A. deductibila” - = 401 „Furnizori” primirea facturilor de la furnizori. a biletelor de odihna si tratament si a altor valori de la furnizori: % 5321 „Timbre fiscale si postale” ……………………………………….V.evidenta ambalajelor care circula in sistem de restituire. deductibila” . fara diferente: .

neexigibila” retinerea avansului acordat anterior furnizorului. achitarea datoriilor catre furnizori.A.A. deductibila” - = 4428 „T. neexigibila se transforma in T.A.V.408 „Furnizori – facturi nesosite” = 401 „Furnizori” . se poate efectua din diferite conturi de trezorerie sau imprumuturi.concomitent. deductibila: 4426 „T. astfel: 401 „Furnizori” = % 5121 „Conturi la banci in lei” 5311 „Casa in lei” 5411 „Acreditive in lei” 542 „Avansuri de trezorerie” 5191 „Credite bancare pe termen scurt” - evidentierea biletelor la ordin emise si acceptate de furnizori: . care circula in sistem de restituire.V.A. din datoria totala cu ocazia regularizarii platilor cu acestia: 401 „Furnizori” = 409 „Furnizori – debitori” Identic se inregistreaza si ambalajele predate furnizorului.V. T.V.

5%: 401 „Furnizori” = % 5311 „Casa in lei” 444 „Impozitul pe venitul de natura salariilor” 4314 „Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale De sanatate” Marimea propriu-zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate. Reducerile de pret pot fi incadrate in doua categorii si anume: -reduceri de natura comerciala ce se evidentiaza in momentul acordarii acestora pe baza documentelor ce le atesta.401 „Furnizori” - = 403 „Efecte de platit” reflectarea sumelor nete achitate colaboratorilor. atat vanzatorul cat si cumparatorul inregistreaza in contabilitate factura la valoarea neta comerciala. aceasta reprezentand valoarea initiala. astfel: • daca in factura initiala sunt reflectate distinct reducerile de pret acordate. nu in toate cazurile aceasta coincide cu pretul sau tariful negociat. retinerea impozitului datorat si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate in procent de 6. datorita anumitor reduceri sau diminuari ce se acorda clientilor. mai putin reducerile acordate. respectiv primite. .

deductibila” = 401 „Furnizori” .A. conform clauzelor contractuale. atunci cand acestea se regasesc in gestiune sau cheltuieli cu stocurile.A. Colectata” . valoarea reducerilor acordate. reducerile primite corecteaza valoarea stocurilor.• in cazul in care dupa intocmirea facturii initiale. vanzatorul acorda clientului reduceri de pret.V. care se evidentiaza distinct in contabilitate astfel: ~ la vanzator valoarea reducerilor acordate pentru livrari efectuate in acelasi exercitiu implica formula contabila: 4111 „Clienti” = % 7xx „Conturi de venituri” 4427 „T.in rosu . genereaza formula contabila: % 667 „Cheltuieli privind sconturile = 4111 „Clienti” .V. ce se inregistreaza in contabilitate astfel: ~ la vanzator.in rosu .in rosu .in rosu .in rosu -reducerile de natura financiara. cand acestea au fost scazute din gestiune situatie ce implica formula contabila: % 3xx „Conturi de stocuri” 6xx „Conturi de cheltuieli” 4426 „T. acestea se cuprind intro factura ulterioara in rosu.in rosu ~ la cumparator.

in devize. deductibila” b) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari de bunuri si servicii pe credit comercial fata de furnizori cu exprimare in valuta Corespondenta contului 401 „Furnizori”. valoarea reducerilor primite implica formula contabila: 401 „Furnizori” = % 767 „Venituri din sconturi obtinute” 4426 „T. pe baza cursului valutara al leului. Datoriile se evidentiaza pe baza facturilor primite de la furnizorii externi. devizele se transforma in lei. in care bunurile sau serviciile cumparate sunt exprimate valoric. colectata” ~ la cumparator. adica in lei. cu exprimare in lei. In contabilitatea unitatilor patrimoniale evaluarea si inregistrarea trebuie sa se efectueze in moneda nationala. in acest caz. este in general aceeasi ca in situatia cumpararilor de la furnizorii interni.A.acordate” 4427 „T.V. cu deosebire ca apar unele inregistrari specifice privind diferentele de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori cu ocazia decontarii sau a evaluarii de la sfarsitul exercitiului financiar. executarii lucrarilor sau prestarii de servicii. .A.V. iar in locul conturilor de trezorerie in lei se utilizeaza conturile corespunzatoare de trezorerie in devize. Pentru aceasta. de la data primirii bunurilor.

Cursul valutar poate sa oscileze de la o zi la alta si de aceea la data achitarii datoriilor pot sa apara diferente de curs valutar. Diferentele constatate cu ocazia decontarii sau a evaluarii datoriilor in devize de la sfarsitul exercitiului financiar. necesita operatii specifice. in cazul in care cursul leului scade (diferenta de curs nefavorabila): % = 5124 „Conturi la banci in valuta” . respectiv: achitarea datoriei catre un furnizor extern in situatia in care cursul leului creste (diferenta de curs favorabila): 401 „Furnizori” = % 5124 „Conturi la banci in valuta” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - achitarea datoriei catre un furnizor extern. in vederea reflectarii fidele a patrimoniului toate datoriile in valuta sunt inventariate si evaluate pe baza cursului valutar al zilei. Aceste diferente se evidentiaza ca venituri financiare sau ca si cheltuieli financiare. La inchiderea exercitiului financiar. iar din compararea acestor valori cu valorile contabile ale datoriilor evaluate pe baza cursului valutar de la data inregistrarii in contabilitate apar diferentele de curs valutar. in situatia in care cursul leului creste sau nefavorabile cand cursul leului scade.

V. in functie de modalitatea de plata. deductibila”. corporale si in curs. la inchiderea exercitiului financiar ca urmare a scaderii cursului valutar: 401 „Furnizori” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” Evidenta obligatiilor rezultate din cumpararile de imobilizari pe credit comercial se realizeaza cu ajutorul contului 404 „Furnizori de imobilizari”. in functie de natura imobilizarilor achizitionate la care se mai adauga si contul 4426 „T.A. la inchiderea exercitiului financiar ca urmare a cresterii cursului valutar: 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 401 „Furnizori” evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar. aferente furnizorilor neachitati. Contul 404 „Furnizori de imobilizari” se debiteaza in corespondenta cu creditul conturilor de trezorerie sau imprumuturi bancare pentru investitii. aferente furnizorilor neachitati. sau ca urmare a biletelor de ordin emise de client . care se crediteaza in corespondenta cu debitul conturilor de imobilizari necorporale.401 „Furnizori” 665 „Cheltuieli din diferente de Curs valutar” reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar.

3.2. exprimarea valorica din facturi este facuta in devize. trate.1. CONTABILITATEA DATORIILOR DIN CUMPARARI PE CREDIT CAMBIAL In practica economica este cunoscut conceptul de „efecte comerciale” in care sunt cuprinse in general cambiile. bilete la ordin. La data achitarii datoriilor ca urmare a evolutiei cursului valutar pot sa apara diferente favorabile sau nefavorabile acre afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare. Reducerile de pret de natura comerciala sau de natura financiara pe care le poate acorda furnizorul sunt practicabile si la cumpararile de imobilizari. respectiv favorabile. De asemenea diferentele rezultate la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii datoriilor in devize influenteaza cheltuielile sau veniturile financiare dupa cum acestea sunt nefavorabile. 2. In aceasta situatie pentru inregistrarea cumpararilor este necesara transformarea devizelor in lei. In functie de clauzele ce le contin acestea se pot clasifica in: cambiile propriu-zise. in cazul in care. .si acceptate de furnizor prin creditul contului 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” Imobilizarile pot fi achizitionate de la furnizori externi.

efecte de incasat. Biletul la ordin este un angajament al clientului prin care acesta se obliga sa achite o anumita datorie din cumparari. efecte de primit. Biletul la ordin poate sa fie emis in situatia in care clientul nu dispune de lichiditati pentru achitarea datoriei sau daca utilizarea sa reprezinta o clauza contractuala. . in mod neconditionat. situatia in care clientul poate sa-si ia angajamentul de plata a datoriei la o data ulterioara. respectiv biletele la ordin emise de client. Biletul la ordin constituie instrumentul de anulare a platii unei datorii. respectiv un bilet la ordin. Efectele comerciale se impart in: efecte de platit. Din inscris trebuie sa rezulte data la care se va achita datoria si localitatea . Delimitarea informatiilor privind datoriile pe credit cambial. Creditul cambial reprezinta creditul care la baza o cambie. in functie de natura activelor cumparate. adica cele acceptate de furnizor.In relatiile de creditare din cadrul procesului de vanzare cumparare. respectiv un instrument de creditare. Aceasta va deveni instrument financiar daca este acceptat de furnizor. respectiv: contul 403 „Efecte de platit”. forma de cambie cea mai adecvata si utilizata o constituie biletul la ordin. implica utilizarea de conturi.

Soldul contului 403 „Efecte de platit” este creditor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit. evaluate pe baza cursului valutar la acea data. diferentele nefavorabile de curs valutar de la inchiderea exercitiului financiar. diferentele de curs valutar favorabile aferente efectelor de plata neachitare la inchiderea exercitiului. In debitul contului se inregistreaza: platile efectuate la scadenta pe baza efectelor comerciale. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: . Contul 403 efecte de platit tine evidenta obligatiilor pe baza de efecte comerciale. pentru datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii. Contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” tine evidenta datoriilor provenind din cumparari de imobilizari. acceptate de furnizor. acceptate de furnizor. respectiv a cambiilor sau a biletelor la ordin emise de client.- contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. rezultate din evaluarea soldului in valuta a obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale. datorii pentru care au fost emise bilete le ordin. avand functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize.

Operatii economice privind datoriile din cumparari pe credit cambial Datoriile provenite din cumparari pe credit cambial implica in contabilitate urmatoarele inregistrari: reflectarea biletelor la ordin emise pentru cumparari de bunuri si servicii. Soldul contului 403 „Efecte de platit pentru imobilizari” este creditor si reprezinta valoarea efectelor comerciale pentru imobilizari de platit. acceptate de furnizor: . diferentele de curs valutar favorabile aferente efectelor de plata neachitare la inchiderea exercitiului. rezultate din evaluarea soldului in valuta a obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale. evaluate pe baza cursului valutar la acea data.- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata in devize. In debitul contului se inregistreaza: platile efectuate la scadenta pe baza efectelor comerciale. diferentele nefavorabile de curs valutar de la inchiderea exercitiului financiar. acceptate de furnizor: 401 „Furnizori” - = 403 „Efecte de platit” evidentierea biletelor la ordin emise pentru cumpararile de imobilizari.

diferente ce pot rezulta si la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii soldului datoriilor in devize ce urmeaza sa fie decontate pe baza de efecte comerciale. pe baza cursului valutar. Aceste diferente de curs valutar genereaza pentru cumpararile de bunuri si servicii. In momentul achitarii datorie pot sa apara diferente de curs valutar favorabile sau nefavorabile ca urmare a evolutiei cursului valutar intre data inregistrarii si data achitarii ce afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare. urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea diferentelor favorabile constatate cu ocazia achitarii la scadenta a datoriilor pe baza de efecte comerciale: 403 „Efecte de platit” = % .404 „Furnizori de imobilizari” = 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” - efectuarea platilor la scadenta pe baza de efecte comerciale din contul de disponibil de la banca in lei: % 403 „Efecte de platit” 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” = 5121 „Conturi la banci in lei” Biletele la ordin pot fi emise si pentru datorii in devize fata de furnizorii externi sau interni. caz in care la inregistrarea in contabilitate este necesara evaluarea in lei.

5124 „Conturi la banci in valuta” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” evidentierea diferentelor nefavorabile aferente datoriilor in devize cu ocazia achitarii acestora pe baza de efecte comerciale: % 403 „Efecte de platit” 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 5124 „Conturi la banci in valuta” inregistrarea diferentelor favorabile de la finele exercitiului financiar rezultate in urma evaluarii efectelor comerciale de platit in devize: 403 „Efecte de platit” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” financiar: reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului efectelor comerciale de platit in valuta la sfarsitul exercitiului 665 „Cheltuieli din diferente de curs = 403 „Efecte de platit” valutar” .

. La inchiderea exercitiului. CONTABILITATEA DIN DATORIILOR PE NEEXIGIBILE CREDIT CUMPARARI In practica societatilor comerciale se intalnesc situatii cand unele bunuri sosesc de la furnizori fara factura. in cursul exercitiului financiar se poate intampla ca bunurile materiale primite sa nu se receptioneze si sa nu se inregistreze pana la primirea facturii. 2. iar unele servicii prin natura lor se factureaza cu un anumit decalaj de timp. De asemenea. de regula. respectiv la data intocmirii bilantului contabil este obligatoriu ca bunurile in cauza sa fie receptionate sui inregistrate.Referitor la efectele comerciale emise de client si acceptate de furnizor pentru datorii provenind din cumparari de imobilizari in valuta. acestea comporta aceleasi inregistrari ca in cazul datoriilor provenind din cumparari de bunuri si servicii. deoarece figureaza la inventar. Asa este cazul consumului de energie electrica si termica.2. Intrarea trebuie evidentiata si atunci cand bunurile respective sunt eliberate in consum sau vandute.3. ce deosebirea ca in locul contului 403 „Efecte d platit” se utilizeaza contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari”. a consumului de gaze naturale sau a serviciilor telefonice ce se factureaza. cu un decalaj de o luna.

pentru care nu s-au primit facturi. In debitul contului se inregistreaza: valoarea facturilor sosite. a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori. lucrari executate si servicii prestate. pentru care nu s-au primit facturi. diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului. iar apoi se reflecta in contabilitate ca o datorie exigibila.In aceste cazuri ele se receptioneaza. Contabilitatea decontarilor neexigibile. Contul 408 „Furnizori-facturi nesosite” are functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul contului se inregistreaza: valoarea bunurilor aprovizionate. Soldul contului 408 „Furnizori-facturi nesosite” este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi. diferentele nefavorabile de curs valutar reflectate la inchiderea exercitiului aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile. din cumparari de bunuri si servicii se realizeaza cu contul 408 „Furnizori-facturi nesosite”. aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile. se evalueaza pe baza datelor din contracte sau pe baza documentelor insotitoare. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru achizitionarile de bunuri. Operatii economice privind datoriile neexigibile din cumparari pe credit .

A.V.Datoriile neexigibile din cumparari pe credit implica urmatoarele inregistrari contabile: primirea fara factura de la furnizori. a activelor circulante materiale: % 301 „Materii prime” 3021 „Materiale auxiliare” ……………………………………… 3028 „Alte materiale consumabile” 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 361 „Animale si pasari” 371 „Marfuri” 381 „Ambalaje” 4428 „T. neexigibila” - = 408 „Furnizori-facturi nesosite” evidentierea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori pentru care nu au sosit facturile: % 604 „Cheltuieli privind materialele = 408 „Furnizori-facturi nesosite” .

nestocate” 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 611 „Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” ………………………………………. 626 „Cheltuieli postale si taxele de telecomunicatii” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4428 „T.V.A. neexigibila” Cazurile in care bunurile se primesc fara factura sunt mai putin frecvente, insa cumpararile de servicii ce se factureaza cu un anumit decalaj in timp se intalnesc de regula in fiecare luna. Dupa primire facturilor, in perioada urmatoare, datoria neexigibila se transforma in datorie exigibila. In acelasi timp T.V.A. neexigibila devine deductibila. primirea facturii de la furnizori, fara diferente:

408 „Furnizori-facturi nesosite”

= 401 „Furnizori”

- concomitent, T.V.A. neexigibila devine deductibila:

4426 „T.V.A. deductibila”

= 4428 „T.V.A. neexigibila”

In cazul in care apar diferente in plus intre factura sosita si situatia initiala, acestea se reflecta, ca intrarile obisnuite. Cand datoria neexigibila, inregistrata in cursul exercitiului se refera la cumparari de la furnizori externi sau interni cu exprimare in devize, atunci se evidentiaza diferentele de curs valutar favorabile si nefavorabile, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar, astfel: reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la

inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturi:

665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” facturi:

= 408 „Furnizori-facturi nesosite”

evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar existente la finele

exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit

408 „Furnizori-facturi nesosite”

= 765 „Venituri din diferente de curs valutar”

2.3.3.

CONTABILITATEA SI A

AVANSURILOR DE

ACORDATE RESTITUIT

AMBALAJELOR

In anumite cazuri, stabilite de regula prin contracte, clientul acorda furnizorului avansuri banesti, in vederea livrarii unor bunuri, a executarii de lucrari sau prestarii de servicii, luand nastere astfel o creanta fata de furnizor care devine debitor. O situatie asemanatoare se intalneste si in cazul in care clientului i se factureaza o data cu bunurile cumparate si ambalajele, care circula in sistem de restituire, cum ar fi: sticlele, borcanele, navetele, sacii si alte ambalaje de aceasta natura. Contabilitatea creantelor din avansurile acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii executari de lucrari, precum si din ambalajele de restituit se realizeaza cu ajutorul contului 409 „Furnizori-debitori”, care are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor achitate in contul unor livrari de bunuri de

natura stocurilor, prestari de servicii sau executari de lucrari; furnizori; diferente favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate de

exercitiului, aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor.

V. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire inapoiate furnizorilor.In creditul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor. retinute in stoc. precum si valoarea ambalajelor degradate. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire.A. lucrarilor sau serviciilor. nerestituite furnizorilor. deductibila” = 5121 „Conturi la banci in lei” . diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor la decontarea acestora sau la inchiderea exercitiului financiar. nedecontate. pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii si executari de lucrari: % 409 „Furnizori-debitori” 4426 „T. Operatii economice privind avansurile acordate si ambalaje de restituit Inregistrarile contabile referitoare la avansurile acordate si ambalajele de restituit sunt: achitarea din contul de disponibil de la banca in lai a unor avansuri ocazionale furnizorilor. Soldul contului 409 „Furnizori-debitori” este debitor si reprezinta avansurile acordate furnizorilor.

deductibila” achitarea avansului: = 401 „Furnizori” 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” In cazul avansurilor care se acorda in mod continuu pentru livrari de bunuri si prestari de servicii ulterioare. executarilor de lucrari si prestarilor de servicii ulterioare se calculeaza si se inregistreaza T.Pentru avansurile ocazionale aferente livrarilor de bunuri..A.V. In situatia in care avansurile acordate au la baza factura fiscala emisa de catre furnizor se efectueaza inregistrarile: reflectarea avansului ce se va acorda: % 409 „Furnizori-debitori” 4426 „T. in lei si in valuta: 409 „Furnizori-debitori” = % .V.V. iar furnizori sunt obligati sa emita facturi in termen de trei zile de la data inregistrari sumelor. pe baza de cerere acordata de organul fiscal. acordarea unor avansuri furnizorilor in numerar sau din contul de disponibil de la banca.A.. creanta ce este consemnata in factura sau alt document legal ce se intocmeste pentru efectuarea propriu-zisa a operatiilor in cauza. nu se calculeaza T.A. exigibilitatea intervenind la data stabilirii debitului clientului.

evidentierea valorii diferentelor favorabile de curs valutar existente la inchiderea exercitiului. cu ocazia evaluarii acestora: 409 „Furnizori-debitori” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - reflectarea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la inchiderea exercitiului. deductibila” - = 409 „Furnizori .debitori” . aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor.V.T.datoria totala .V.A.A. aferente avansurilor in devize acordate furnizorilor: .5121 „Conturi la banci in lei” 5124 „Conturi la banci in valuta” 5311 „Casa in lei” 5314 „Casa in valuta” regularizarea avansurilor continue cu furnizorii.A.avans inregistrat .: % 401 „Furnizori” 4426 „T.V. la primirea bunurilor executarea lucrarilor sau prestarea serviciului: 401 „Furnizori” - = 409 „Furnizori-debitori” regularizarea cu furnizorii a avansurilor ocazionale pentru care s-a calculat si inregistrat T.

cu ocazia decontarii lor: 401 „Furnizori” = % 409 „Furnizori-debitori” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - inregistrarea valorii ambalajelor care circula in sistem de restituire. facturate de furnizori: 409 „Furnizori-debitori” - = 401 „Furnizori” se reflecta valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. precum si degradarile suferite de ambalaje: % 401 „Furnizori” 608 „Cheltuieli privind ambalajele” - = 409 „Furnizori-debitori” se evidentiaza valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. retinute in stoc: . acordate furnizorilor.665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” - = 409 „Furnizori-debitori” reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor in devize. nerestituite furnizorilor. inapoiate furnizorilor.

. conduc la creante si datori. respectiv realizari lucrarilor si a serviciilor si au in contrapartida venituri din exploatare. NOTIUNI SI STRUCTURI PRIVIND CREANTELE UNITATII Relatiile unitatilor patrimoniale cu alte persoane juridice si fizice.1. Creantele fata de clienti rezulta ca urmare a vanzarii productiei. Cea mai mare parte a creantelor agentilor economici sunt legate direct de exploatare. ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR CU CLIENTII 3.381 „Ambalaje” = 409 „Furnizori-debitori” CAP III. adica din acel domeniu care face obiectul principal al functionarii lor.

creantele se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare in patrimoniu care corespunde cu valoarea lor nominala. respectiv in momentul realizari lucrarilor sau prestatiilor de servicii. valoarea nominala a creantei este data tot de netul comercial. Creantele in devize se inregistreaza in contabilitate in lei. creantele si datoriile se impart in: • creante pe termen scurt . dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile. Dupa perioada de timp la care se refera. la care se va adauga si TVA. moment care corespunde cu facturarea. Scontul va reduce valoarea creantei initiale printr-o inregistrare ulterioara. In situatia in care se acorda clientilor si reduceri financiare. cu perioada de decontare mai mica de un an. Pe baza facturii. in momentul transferului de proprietate pentru vanzari si in momentul realizarii lor pentru lucrari si servicii. intre data inregistrari creantelor in devize si data incasari lor. cel mai adesea sconturile de decontare se acorda a posterior printr-o factura de reducere. la cursul de schimb in vigoare la data efectuari operatiunilor. adica cu totalul de plata adica valoarea sau pretul negociat plus TVA care se va aplica doar operatiilor supuse impozitari. In cazul in care se acorda reduceri comerciale. Diferentele de curs valutar. Creantele devin certe. in momentul livrari bunurilor. . scontul acordat inregistrandu-se separat ca si o cheltuiala financiara. sigure. deci. Transferul de proprietate se produce. se inregistreaza ca si venituri sau cheltuieli financiare.Creantele intreprinderii fata de clienti ei isi au izvorul in schimbul de consimtamant concretizat intr-o comanda ferma din partea clientului si acceptata de catre producator sau avand ca baza contractele incheiate. valoarea nominala este data de netul comercial.

cu o perioada de decontare intre 1-5 Ani. cu o perioada de decontare mai mare de 5 ani. Pentru inregistrarea creantelor se folosesc conturi din clasa 4 „ Conturi de terti” din care face parte si grupa de conturi: 41 „Clienti si conturi asimilate”.• • creante pe termen mijlociu. vor fi evidentiate in contabilitate in conturile de cheltuieli pentru diferentele nefavorabile. creante pe termen lung. in functie de loc si de preturile actualizate.: valoarea de inscriere cu ocazia intrari in patrimoniu a creantei la valoarea curenta sau contabila. ale caror posibilitati de incasare sunt incerte. Creantele pe termen lung si mijlociu se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare. respectiv in conturile de venituri pentru diferentele favorabile. creante din gestiunea titlurilor de plasament si alte titluri de valori reprezentand componente ale trezoreriei. care au in contrapartida veniturile din exploatare si conturile fara incidenta asupra contului de rezultate si cuprind: creante comercial. Creantele pe termen scurt sunt generate de desfasurarea activitati de exploatare si creantele asimilate. Eventualele diferente ce apar in timpul incasari creantelor. . debitori incerti. care mai sunt denumite si creante in afara grupului de exploatare. Evaluarea de inventar presupune evaluarea creantelor la valoarea care se stabileste dupa valoarea de utilitate. creante din decontari in cadrul grupului si cu asociatii. Pentru evaluarea creantelor se folosesc trei metode sau reguli in functie de factorul timp la care se refera. valoarea de inventar sau valoarea bilantiera. Valoarea de inventar a creantelor tine seama de posibilitatile concrete de incasare si pot exista clienti in litigiu.

Evaluarea bilantiera se face cu respectarea principiului fidelitati. marfuri. putem avea trei situati: inregistra Valoarea de inventar este sub valoarea contabila Suntem nevoiti sa Egalitate Valoarea de inventar depaseste valoarea contabila. de prestari de servicii si de executarea de lucrarii catre terti. Aceste diferente la inceputului exercitiului urmator se vor relua. Aici se incadreaza clientii si conturile asimilate: 411 „Clienti” 413 „Efecte de primit de la clienti” 418 „Clienti-facturi de intocmit” 419 „Clienti-creditori” . Creantele comerciale sunt determinate de vanzarile de bunuri (produse. Creantele sunt inregistrate in contabilitate la valoarea lor nominala si din prudenta se constituie un provizion pentru depreciere. atunci cand apare o pierdere probabila.Daca comparam valoarea de inventar cu valoarea contabila. Diferentele de curs valutar se vor inregistra folosind conturile de diferente de conversie de activ si de pasiv. dar potrivit principiului prudentei desi putem incasa mai mult aceasta diferenta nu o vom crem un provizion pentru depreciere. evaluarea de bilant se face la cursul valutar existent. Daca sa constituit provizionul la valoarea curenta atunci se va deduce provizionul. materiale). La creantele exprimate in valuta.

aceluia pe care cambia il desemneaza. Cambia este titlul de credit in temeiul caruia o persoana (emitentul) se obliga sa plateasca neconditionat sau dispune sa se plateasca neconditionat de catre o alta persoana. la data si locul indicat. waranturi.Efectele comerciale de primit reprezinta drepturile de creanta stabilite pe baza de cambii. o suma de bani. in calitate de beneficiar. se obliga Debitorul (trasul) -----------------> Creditorului(tragatorului) sa plateasca neconditionat 2) Trata este o cambie prin care o persoana fizica sau juridica in calitate de creditor (tragator). la data si in locul stabilit o suma de bani . trate . intervenind astfel trei parti. Sunt cecuri ca . Cambia este de doua feluri: 1) Biletul la ordin este o cambie eliberata de catre un debitor (tras) unui creditor (tragatorul) prin care debitorul (trasul) se obliga sa plateasca neconditionat creditorului (tragatorului) intr-un anumit loc si la o anumita data o suma de bani. Ele reprezinta forme de credit comercial acordat de unitatile patrimoniale tertilor si instrumente de plata. bilete la ordin. Cecul este un inscris solemn prin care o persoana numita tragator (platitor) in baza unui depozit de bani constituit in prealabil la banca devenita astfel tras. cec-uri si alte efecte comerciale primite de la clienti in contul creantelor. dispune unui debitor al sau (tras) sa plateasca o suma de bani unei alte persoane ( a treia) in calitate de beneficiar. da ordin sa se plateasca la o anumita data sau la prezentare o suma determinata unei terte persoane.

Dar pentru aceasta este necesar sa existe o garantie a platii datoriei noului debitor catre creditor si se face avalizarea. fata de creditor. Warantul este recipisa primita de catre posesorul unei marfi depusa intr-un depozit. a documentului a obligatiei de plata a noului debitor. Andosarea sau girarea reprezinta scrierea pe versoul titlului de valoare. In acest caz: tragatorul este persoana care dispune plata. legate de circulatia lor. tragatorul fiind acela care garanteaza plata. inscrisa in textul titlului. Avalizarea reprezinta garantia inscrisa pe cambie sau in afara acesteia de catre o persoana fizica sau juridica care se angajaza sa achite contravaloarea tranzactiei in cazul in care nici unul din ceilalti debitori nu o face. cecuri de decontare in numerar a banilor de la banca. alaturi de biletul la ordin si trata. prin care garanteaza efectuarea unei plati. cecul cuprinde urmatoarele elemente: denumirea de CEC. cecuri de calatorie si altele. Daca nu efectueaza plata nu poate ridica marfa. indicarea locului unde se efectueaza plata – locul desemnat alaturi de numele trasului. cecuri din carnetele cu limita de suma ca instrument de decontare. trasul este acela care efectueaza plata iar beneficiarul este persoana in favoarea careia se efectueaza plata. Deci persoana . ordinul neconditionat de a plati o suma determinata inclusa in textul tiparit al formularului de CEC. Daca acesta are nevoie de bani mai repede decat data stabilita prin ordinul de plata il va putea folosi ca instrument de plata daca face andosarea ordinului de plata. Pana la scadenta efectelor comerciale putand interveni operatiuni de andosare si avalizare.efecte comerciale. indicarea datei si a locului unde a fost emis cecul. Precum in cazul celorlalte instrumente de plata. semnatura aceluia care emite cecul. numele aceluia care trebuie sa plateasca prin denumirea banci pe fiecare CEC. Daca un client emite un bilet la ordin in care se stabileste „ Platiti suma de la data de persoanei”.

iar furnizorul ii acorda un comision pentru incasarea mai devreme a creantei. Avalizarea se poate face o singura data iar andosarea de cate ori este posibil. executari de lucrari si prestari de servicii. retinand scontul dupa relatia: Valoarea scontata = Valoarea nominala. in care caz se suporta o taxa de scont pentru serviciile bancare.Aigo Unde Aigo = Scont + Comisionul variabil admisibil scontului In cadrul decontari efectelor comerciale poate interveni si situatia in care clientul plateste datoria inainte de scadenta. pagube materiale create de terti si alte creante de orice fel nelegate de activitatea de exploatare propriu – zisa sunt asimilate activitatilor financiare sau extraordinare si sunt inregistrate in contabilitate in categoria „ Debitorilor diversi” sau anulari efectelor. beneficiarul initial contabilizeaza . In acest caz bancherul cumpara efectele remitentului si plateste acestuia imediat suma cuvenita valoarea scontata. Avansurile acordate furnizorilor reprezinta sumele platite acestora de catre clienti inainte de derularea tranzactiilor pentru livrari de bunuri.care a avalizat cambia garanteaza pana la scadenta . Tragatorul . Creantele din reclamatii. Decontarea efectelor comerciale se poate face prin incasarea contravalori lor de catre beneficiar direct de la client sau prin intermediul unei banci. Pentru tras datoria inregistrata in conturile Furnizori Efecte de plata nu poate fi modificata prin andosari si nici o inregistrare nu se face inaintea decontari la scadenta andosarea.

marfuri etc .1’’Clienti” este un cont de activ tine evidenta decontarilor cu clienti interni si externi pentru produsele. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti. materiale. Soldul contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti. lucrari executate si servicii prestate pe baza de facturi. a)Contul 411. Grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”. 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. sumele platite de acestia ca acont sau decontate si cele ramase de plata. 418 „Clienti-facturi de intocmit”. semifabricate. vandute. precum si taxa pe valoare adaugata aferenta. Se debiteaza cu valoarea la pret de vanzare a bunurilor livrate si serviciilor prestate. 413 „Efecte de primit de la clienti”. se tine cu ajutorul conturilor din grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”.2. materialelor marfurilor etc. semifabricatele . ORGANIZAREA CONTABILITATII CREANTELOR Evidenta sumelor datorate de clienti interni si externi pentru livrari de produse.3. Este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza: . 4111 „Clienti”. 419 „Clienti-creditori”.lucrari executate sau prestari de servicii. 411 „Clienti”.

4427 „ TVA colectata”. aferent creantelor exprimate in devize. 705 „ Venituri din studii si cercetari”. semifabricatelor etc. prin creditul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” la sfarsitul exercitiului. 702 „Venituri din vanzarea semifabricatelor”. locatii de gestiune. la care se adauga TVA colectata aferenta prin creditul conturilor : 701 ”Venituri din vanzarea produselor finite”.- pretul de vanzare al marfurilor. rezultate in urma cresteri cursului valutar. prin creditul contului 754 „Venituri din creante reactivate si debitori diversi”. 708 „ Venituri din activitati diverse”. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”. lucrarilor executate si serviciilor prestate. 704 „Venituri din lucrari executate si servicii prestate”. 706 „ Venituri din redevente. 703 „Venituri din vanzarea produselor reziduale”. 707 „ Venituri din vanzarea de marfuri”. cu diferente favorabile de curs valutar. valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate anterior si care abia acum se factureaza. livrate. produselor. 4428 „TVA neexigibila” . .pentru livrarile cu plata in rate. contravaloarea creantelor reactivate. chiri”.

prin creditul contului 419 „Clienti-creditori”. prin debitul contului 413 „Efecte de primit”. sume datorate de clienti rau platnici . aferente creantelor exprimate in devize. In creditul contului se inregistreaza: valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor . 531 „Casa”. diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia incasari creantelor exprimate in devize. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin debitul contului 765 „ Venituri din diferente de curs valutar”. prin creditul conturilor: 512 „Conturi curente la banci”.- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor. a lucrarilor executate si a serviciilor prestate. contravaloarea bunurilor livrate. diferente nefavorabile de curs valutar stabilite la inchiderea exercitiului. prin debitul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. dubiosi sau cu care unitatea se afla in litigiu. . prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. decontate pe seama avansurilor primite de la clienti prin debitul contului 419 „Clienti-creditori”. reluarea la inceputul exercitiului a sumelor inregistrate in exercitiul precedent ca diferente favorabile de curs valutar . contravaloarea efectelor comerciale acceptate si preluate in contul livrarilor sau prestatiilor facute.

deci creante fata de acestia neincasate inca. pentru care nu s-au intocmit facturi. Este un cont de activ. a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate catre clienti aferente exercitiului in curs. inclusiv taxa pe valoare adaugata aferenta. Se debiteaza cu valoarea livrarilor catre clienti. primite de la clienti . pentru care nu s-au intocmit facturi. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar” cont de pasiv. Livrarile efectuate sau lucrarile executate si serviciile prestate . inclusiv TVA aferenta. inclusiv TVA aferenta . Se crediteaza cu valoarea facturilor intocmite catre clienti.- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire . trebuiesc facute eventualele regularizari care sa tina cont intre decalajele existente intre livrari si facturari. aferente exercitiului financiar in curs. diferentele favorabile de curs valutar constatate la inchiderea exercitiului. prin debitul contului 419 „Clienti-creditori”. aferente creantelor in devize pentru care nu s-au intocmit facturi. prin debitul contului 667 „ Cheltuieli privind sconturile acordate”. In debitul contului se inregistreaza contravaloarea bunurilor livrate . prestarile de servicii sau executarile de lucrari. valoarea sconturilor acordate clientilor. In mod obisnuit livrarea este insotita de factura. b)Contul 418 „Clienti-facturi de intocmit” evidentiaza livrarile de bunuri. reprezinta venituri ale perioadei in care s-au facut aceste livrari si trebuie inregistrate la creante intrun cont distinct 418 „Clienti-facturi de intocmit” care este un cont de activ. pentru care nu s-au intocmit facturi . dar nu este tot timpul asa fiind si unele exceptii. Soldul contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti. inclusiv taxa pe valoare adaugata. De acea . dar a caror valoare este bine determinata. . pentru care nu sau intocmit facturi .

ne facturate pana la inchiderea exercitiului financiar. prin debitul contului 765 „ Venituri din diferente de curs valutar” cont de activ. deci inclusiv cu cota ei de T. diferente nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize. Este un cont de activ. c)Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” tine evidenta drepturilor de creanta stabilita pe baza de efecte comerciale. In debitul contului se inregistreaza: acceptarea unor efecte comerciale prezentate de clienti la plata prin creditul contului 403 „Efecte de platit”. Creanta se va transfera cu nivelul ei total. tinand cont de situatia financiara nesatisfacatoare a debitorului. a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate pentru care nu s-au intocmit facturi. adica incasarea lor in parte sau in totalitate este indoielnica.A. Daca se constata la sfarsitul. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.In creditul contului se inregistreaza: diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia facturari.V. . exercitiului ca anumite creante fata de anumiti clienti devin dubioase sau incerte. Se crediteaza cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti si cu sumele primite de la clienti prin conturile curente. Se debiteaza cu sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate. Soldul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” este debitor si reprezinta valoarea bunurilor livrate . acestea se vor transfera din contul 4111 „Clienti ” in contul 4118 „ Clienti incerti sau in litigiu ”.

Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de clienti incerti sau in litigiu. - diferente nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului. sau cu care unitatea este in litigiu.respectiv la avalizarea cambiilor si a biletelor la ordin. Se debiteaza cu valoarea bunurilor livrate. In creditul contului se inregistreaza: efectele comerciale primite de la clienti . Este un cont de activ. d)Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” tine evidenta clientilor incerti. prestatiilor efectuate sau a lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici. rau platnici dubiosi sau aflati in litigiu. incerti. incerti sau in litigiu. dubiosi .- diferentele favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului. - diferentele nefavorabile de curs valutar la lichidarea efectelor de primit in devize. In debitul contului se inregistreaza: contravaloarea creantelor fata de clienti care se dovedesc rau platnici . . preluate in acest cont prin creditul contului 4111 „Clienti”. inclusiv taxa pe valoare adaugata aferenta. sumele incasate de la clienti prin contul curent. dubiosi. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti incerti sau in litigiu sau cu sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderi din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu. Soldul contului 413 „Efecte de primit de la clienti” este debitor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.

prin debitul conturilor : 5121 „ Conturi la banci in lei”. scoase din activ prin debitul conturilor: 654 „ Pierderi din creante”. aferente creantelor incerte sau in litigiu. 531 „Casa”. colectata” deoarece T. In creditul contului se inregistreaza: sume recuperate incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clienti incerti sau in litigiu.A. creante ce se constata a fi definitiv nerecuperabile . ce figurau ca incerte sau litigioase. rezultate la inchiderea exercitiului. diferente nefavorabile de curs valutar.A. colectata”. prin creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar”.V.V. a fost inregistrata la 4427 in momentul facturari si a fost decontata bugetului de stat in luna respectiva. la constatarea pierderi creantei se va diminua obligatia fata de buget prin debitarea contului 4427 „T.V. 4427 „T. .A. diferente de curs valutar nefavorabile rezultate ca urmare a incasari unor creante in devize. 5124 „ Conturi la banci in devize”. exprimate in devize . aferente creantelor incerte in valuta .- diferente favorabile de curs valutar intre valoarea de intrare si cea de la sfarsitul exercitiului . prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin creditul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”.

. pe seama facturari livrarilor sau prestatiilor ulterioare. sub forma de avansuri sau de aconturi pentru livrari. prin debitul conturilor care arata modalitatea de incasare: 512 „Conturi curente la banci” si 531 „Casa”. si se va aprecia pentru fiecare creanta in parte tinand cont de circumstante. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor prin debitul contului 4111 „Clienti”. urmand a se incasa doar diferenta intre nivelul total al facturari si avansul sau acontul deja primit. provizionul constituit se va reflecta in contabilitate cu ajutorul contului 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti” e)Contul 419 „Clienti – creditori” este un cont de pasiv care exprima obligatiile unitatilor patrimoniale fata de clienti lor pentru avansurile sau aconturile incasate de la acestia.V. aplicand principiul prudentei. se va proceda la constituirea unui provizion pentru deprecierea creantelor. Nivelul acestui provizion se va stabili fara a lua in calcul T. executari sau prestari viitoare. cu suma probabila a pierderilor. prestari de servicii sau executari de lucrari si se debiteaza cu decontarea avansurilor incasate de la clienti. Acestia se vor lichida apoi prin decontarea lor.A. incerti sau cu care unitatea patrimoniala se afla in litigiu.Soldul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti dubiosi. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti reprezentand avansurile pentru livrari de bunuri. Concomitent cu constatarea caracterului incert al creantei si transferarea ei in contul 4118. Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate clientilor In creditul contului se inregistreaza: sumele incasate de la clienti.

facturate acestora.- diferentele nefavorabile de curs valutar. valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire primite de la clienti. a prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari. la inchiderea exercitiului. prin creditul contului 4111 „Clienti”. 3. prin contul 765 „Venituri din diferentele de curs valutar”. diferentele favorabile de curs valutar constatate cu ocazia decontarii avansurilor in devize. decontate clientilor pe seama livrarilor de bunuri. In debitul contului se inregistreaza: valoarea avansurilor sau aconturilor primite. Soldul contului 419 „Clienti-creditori” este creditor reprezinta datoriile unitatii fata de clienti pentru avansurile sau aconturile primite si nedecontate inca. prin contul 708 „Venituri din activitati diverse”. aferente avansurilor primite in devize si nedecontate inca. prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”. prin creditul contului 4111 „Clienti”. CONTABILITATEA DIN CREANTELOR VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT . valoarea ambalajelor care circula in sistem de redistribuire nerestituite de clienti.3.

. care cuprinde conturi sintetice de gradul I. astfel: contul 411 „Clienti”.1. Contabilitatea creantelor din vanzari de bunuri si servicii se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 41 „Clienti si conturi asimilate”. contul 419 „Clienti-creditori”.3.3. contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”. in functie de natura lor si un cont de datorii fata de clienti. creante al caror termen de exigibilitate a expirat. In functie de exigibilitatea creantelor. creante din vanzari pe credit cambial. pe feluri de creante. STRUCTURA VANZARI PE CREDIT CREANTELOR DIN DE BUNURI SI SERVICII Structura creantelor din vanzari de bunuri si servicii este variata. operationale. contul 413 „Efecte de primit de la clienti”. in raport de natura creditelor acordate de furnizor cu ocazia vanzarii si de exigibilitatea acestora. astfel: In functie de natura creditelor acordate de furnizor. se intalnesc: creante neexigibile pentru care nu au fost emise facturi. se intalnesc: creante din vanzari pe credit comercial.

lucrarilor executate si serviciilor prestate. CONTABILITATEA CREANTELOR DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT COMERCIAL Contabilitatea creantelor din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial se realizeaza cu ajutorul contului 411 „Clienti”. venituri inregistrate in avans sau de realizat aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare. dubiosi sau aflati in litigiu. inclusiv a clientilor incerti. rau platnici. evidentiate anterior in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”. pe baza de facturi. marfuri si alte bunuri vandute.1. lucrari executate si servicii prestate. valoarea dobanzilor facturate de locator in cazul leasingului financiar. valoarea creantelor reactivate. valoarea avansurilor facturate clientilor. ce evidentiaza creantele si decontarile in relatiile cu clienti interni si externi pentru produse. inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta. Contul 411 „Clienti” este un cont de active circulante in decontare. semifabricate. precum si taxa pe valoare adaugata aferenta. valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate. materiale.1. .3.3. are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: valoarea la pret de vanzarea a bunurilor livrate.

clienti. - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. primite de la la inchiderea exercitiului. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. decontarea avansurilor incasate de la clienti. In creditul contului se inregistreaza: in numerar. cu ocazia evaluarii acestora. valoarea sconturilor acordate clientilor. Soldul contului 411 „Clienti” este debitor si reprezinta sumele neincasate de la clienti . incasate.clientilor. sumele trecute pe pierderi sau cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu. valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate. diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate sumele incasate de la clienti in conturile de disponibilitati bancare sau in devize. la inchiderea exercitiului financiar. facturate diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor exprimate in valuta.

Vanzarile pe credit comercial se efectueaza catre partenerii interni si externi. 708 „Venituri din activitati diverse” . care au fost 4111 „Clienti” = % 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” ………………………………. contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. semifabricatelor livrate. lucrarilor executate si serviciilor prestate. Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial. clientilor interni Creantele din vanzari de bunuri. motiv pentru care clienti se grupeaza in clienti interni si externi. executari de lucrari sau prestari de servicii pe credit comercial a caror exprimare se realizeaza in lei genereaza urmatoarele inregistrari contabile: facturate: se evidentiaza valoarea la pret de vanzarea marfurilor..Contul 411 „Clienti” se detaliaza in doua conturi sintetice operationale de gradul al doilea astfel: contul 4111 „Clienti”. produselor.

4427 „T.V.A. colectata” se reflecta valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, care au

fost evidentiate anterior in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”

4111 „Clienti”

= 418 „Clienti-facturi de intocmit”

~ concomitent, se inregistreaza T.V.A. neexigibila care devine colectata:

4428 „T.V.A. neexigibila” -

= 4427 „T.V.A. colectata”

se evidentiaza veniturile ce urmeaza sa se realizeze, aferente

perioadelor financiare urmatoare, respectiv veniturile inregistrate in avans:

4111 „Clienti”

=

% 472 „Venituri inregistrate in avans” 4428 „T.V.A. neexigibila”

-

se reflecta valoarea avansurilor facturate clientilor:

4111 „Clienti”

=

% 419 „Clienti-creditori” 4427 „T.V.A. colectata”

-

se inregistreaza dobanda facturata de locator in cazul leasingului

financiar odata cu ratele de incasat, potrivit contractului incheiat:

4111 „Clienti”

=

% 706 „Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii” 2674 „Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung” 4427 „T.V.A. colectata”

~

concomitent cu emiterea facturii se efectueaza si articole contabile

prezentate in paragraful referitor la:Operatii economice privind leasingul financiar. se reflecta valoarea creantelor reactivate:

4111 „Clienti”

=

% 754 „Venituri din creante reactivate ti debitori diversi” 4427 „T.V.A. colectata”

~ concomitent, are loc incetarea urmariri debitorilor scosi din activ:

C: 8034 „Debitori scosi din activ, urmariti in continuare”

-

se evidentiaza valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,

facturate clientilor:

4111 „Clienti” -

= 419 „Clienti creditori”

se inregistreaza sumele incasate de la clienti in contul de disponibil de

la banca sau in casierie:

% 5121 „Conturi la banci in lei” 5311 „Casa in lei” -

= 4111 „Clienti”

se reflecta valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,

primite de la clienti fara diferente:

419 „Clienti-creditori” -

= 4111 „Clienti”

se evidentiaza valoarea cecurilor si a efectelor comerciale afectate:

% 5112 „Cecuri de incasat” 5113 „Efecte de incasat” 413 „Efecte de primit de la clienti” -

= 4111 „Clienti”

se inregistreaza sumele datorate de la clientii incerti, dubiosi, rau

platnici sau aflati in litigiu:

): 419 „Clienti-creditori” - = 4111 „Clienti” incasarea inainte de termen a unei creante de la un client. executarea de lucrari sau prestarea de servicii catre clienti cu exprimare in valuta. . se constituie un provizion pentru deprecierea clientilor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante ” - = 491 „Provizioane pentru deprecierea” creantelor-clienti decontarea avansurilor incasate de la clienti (fara T. catre clienti cu exprimare in valuta Creantele privind livrarea bunurilor. in corespondenta cu conturile de venituri din vanzari.V.4118 „Clienti incerti sau in litigiu” = 4111 „Clienti” ~ concomitent. situatie in care se acorda un scont: % 5121 „Conturi la banci in lei” 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate” = 4111 „Clienti” Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit comercial.A. se inregistreaza in debitul contului 4111 „Clienti”. dupa ce in prealabil s-a efectuat transformarea devizelor in lei pe baza cursului valutar la data respectiva.

societatea realizeaza un venit din diferenta de curs valutar. Pana in momentul incasarii creantelor cursul valutar al monedei convertibile. Aceasta situatie implica urmatoarele inregistrari contabile: in cazul in care cursul valutar al devizelor a crescut. in momentul incasarii creantelor. ce se evidentiaza astfel: % 5124 „Conturi la banci in valuta” 665 „Cheltuieli din diferente de = 4111 „Clienti” . in care sunt evaluate bunurile facturate. iar taxa pe valoare adaugata deductibila rezultata din achizitionarea bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiilor de export se recupereaza de la bugetul statului sau se deduce din taxa pe valoare adaugata colectata rezultata din vanzarea altor valori pe piata interna. in momentul incasarii creantelor se realizeaza o pierdere.Pentru livrarile la export nu se calculeaza si nu se efectueaza taxa pe valoare adaugata colectata. ce se reflecta astfel: 5124 „Conturi la banci in valuta” = 4111 „Clienti” % 765 „Venituri din diferente de curs valutar” in cazul in care cursul valutar al devizelor a scazut. poate sa scada sau sa creasca.

prin virament ori prin remiterea de cecuri sau efecte comerciale.3.curs valutar” La inchiderea exercitiului financiar vom avea urmatoarele inregistrari ca urmare a diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar: se inregistreaza diferentele favorabile de curs valutar: 4111 „Clienti” = 765 „Venituri di diferente de curs valutar” - se inregistreaza diferentele nefavorabile de curs valutar: 665 „Clienti din diferente de curs valutar” = 4111 „Clienti” 3. lucrarilor executate sau a serviciilor prestate se poate efectua in numerar. . CONTABILITATEA CREANTELOR DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII PE CREDIT CAMBIAL Plata de catre clienti a contravalorii bunurilor livrate. inregistrari contabile in care intervine contul 413 „Efecte de primit de la clienti”. Vanzarile pentru care furnizorul accepta un bilet la ordin emis de catre client poarta denumirea de vanzari pe credit cambial. Decontarile pe baza de efecte comerciale vor genera in contabilitatea vanzatorului.1.2.

sumele incasate de la clienti prin conturi curente. diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelor datorate de sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale. diferentele nefavorabile de curs valutar eferente creantelor datorate de clientii externi a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale. la primirea efectelor comerciale in devize. diferentele nefavorabile de curs valutar. clientii externi. Biletul la ordin primit. Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” are functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza: acceptate. in acest cont se evidentiaza doar acceptul de principiu al unui efect comercial stipulat intr-un contract de vanzare-cumparare sau acceptul teoretic pe baza unei intelegeri privind amanarea scadentei unei creante. . In creditul contului se inregistreaza: efectele comerciale primite de la clienti. la inchiderea exercitiului.Se mentioneaza faptul ca. a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale. aflat la dispozitia furnizorului se reflecta in contul de trezorerie 5113 „Efecte de incasat”. la inchiderea exercitiului.

evidentiate initial ca efecte de primit. cu diferente nefavorabile de curs valutar: % 5124 „Conturi la banci in valuta” = 413 „Efecte de primit de la clienti” . reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate: 413 „Efecte de primit de la clienti” = 4111 „Clienti” evidentierea efectelor comerciale primite de la clienti: 5113 „Efecte de incasat” - = 413 „Efecte de primit de la clienti” incasarea prin contul de la banca in lei a creantelor inregistrate initial ca efecte de primit pe baza termenului stabilit intre vanzator si cumparator: 5121 „Conturi la banci in lei” = 413 „Efecte de primit de la clienti” Efectele comerciale pot fi acceptate si pentru creante in valuta. Operatii economice privind creantele din vanzari de bunuri si servicii pe credit cambial Vanzarea de bunuri si servicii pe credit cambial implica urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea sumelor datorate de clienti. incasarea prin banca a creantelor.Soldul contului 413 „Efecte de primit de la clienti” este debitor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.

a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale. cu diferente favorabile de curs valutar: 5124 „Conturi la banci in valuta” = % 413 „Efecte de primit de la clienti” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” La inchiderea exercitiului financiar cu ocazia evaluarii creantelor in devize a caror decontare urmeaza sa se efectueze pe baza de efecte comerciale pot sa apara diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar ce implica urmatoarele inregistrari contabile: reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente creantelor datorate catre clientii externi. la finele exercitiului financiar: 413 „Efecte de primit de la clienti” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente creantelor de incasat de la clientii externi a caror decontare se efectueaza pe baza de efecte comerciale: . inregistrate initial ca efecte de primit.665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” incasarea prin banca a creantelor.

In creditul contului se evidentiaza : . care tine evidenta clientilor rau platnici. incerti sau in litigiu. Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este un cont de active circulante in decontare. dubiosi. aferente clientilor incerti sau in litigiu. la inchiderea exercitiului. respectiv a creantelor neincasate in termen si a caror recuperare a devenit nesigura.665 „Cheltuieli din diferente de curs = 413 „Efecte de primit de la clienti” valutar” 3.2.3. prestatiilor efectuate sau a lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici. Contabilitatea acestor creante se realizeaza cu ajutorul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”. incasarea lor devenind astfel incerta. CONTABILITATEA CREANTELOR NEINCASATE LA TERMEN Pentru unele creante exista riscul de a nu putea fi recuperate. diferentele favorabile de curs valutar. cu functia contabila de activ si se reflecta astfel: In debitul contului se inregistreaza : valoarea bunurilor livrate. dubiosi sau aflati in litigiu. Creantele care nu sunt incasate la termen atrag unele daune datorita neintrarii valorilor respective in circuitul economic al furnizorilor.

la inchiderea exercitiului. se constituie un provizion pentru deprecierea creantelor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante = 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti” . - diferentele nefavorabile de curs valutar. inclusiv taxa pe valoarea adaugata. sumele incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clientii incerti sau in litigiu. implica urmatoarele inregistrari contabile: evidentierea valorii bunurilor livrate. sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu.in litigiu. prestatiilor efectuate sau lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici incerti sau in litigiu: 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” = 4111 „Clienti ~ concomitent. aferente clientilor incerti. Operatii economice privind creantele neincasate la termen Creantele care nu au fost incasate in termenul prevazut. aferente clientilor incerti sau diferentele nefavorabile de curs valutar. Soldul contului 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este debitor si reprezinta sumele datorate de clientii incerti sau in litigiu.

cu incasarea clientilor incerti se anuleaza provizionul constituit anterior: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor .A. clientii insolvabili se trec in contul extrabilantier 8034. colectata” = 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” ~ concomitent.- incasarea clientilor incerti in lei. .V. astfel: D : 8034 „Debitori scosi din activ . prin casierie si in contul de disponibil de la banca : % 5121 „ Conturi la banci in lei ” 5311 „Casa in lei” ~ = 4118 „ Clienti incerti sau in litigiu concomitent.clienti” pentru deprecierea activelor circulante” trecerea la pierderi a clientilor insolvabili: % 654 „ Pierderi din creante si debitori diversi” 4427 „T.

reactivarea clientilor insolvabili: 4111 „Clienti” = % 754 „Venituri din creante reactivate si debitori diversi” 4427 „T. urmariti in continuare” . perioada in care se efectueaza demersuri pentru incasare.V.urmariti in continuare” ~ anularea provizioanelor constituite anterior.A colectata” ~ concomitent : C: 8034 „Debitori scosi din activ. urmariti in continuare” se mentin inregistrate in acest cont pana la implinirea termenului de prescriere. concomitent cu trecerea pe pierderi a clientilor insolvabili: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-clienti ” pentru deprecierea activelor circulante” Creantele scoase din activ si reflectate in contul extrabilantier 8034 „Debitori scosi din activ.

care genereaza urmatoarele articole contabile: reflectarea diferentelor de curs valutar. cu ocazia incasarii lor. aferente clientilor incerti sau in litigiu.Creantele neincasate in termen pot fi exprimate si in valuta. La data intocmirii bilantului contabil. ce se evidentiaza astfel: ~ diferentele favorabile: 5124 „Conturi la banci in valuta” = % 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” ~ diferentele nefavorabile: % 5124 „Conturi la banci in valuta” 665 „ Cheltuieli din diferente de curs valutar” = 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” Concomitent. in urma evaluarii creantelor incerte in devize pot interveni diferente de curs valutar. se anuleaza provizionul constituit anterior pentru deprecierea creantelor. In acest caz pot sa apara diferente favorabile sau nefavorabile. care genereaza urmatoarele articole contabile: .

665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”

= 4118 „Clienti incerti sau in litigiu”

-

evidentierea, la inchiderea exercitiului, a diferentelor de curs valutar favorabile, aferente clientilor incerti:

4118 „ Clienti incerti sau in litigiu”

= 765 „Venituri din diferente de curs valutar”

3.3.3.

CONTABILITATEA CREANTELOR

NEEXIGIBILE
Pentru unele vanzari, executari de lucrari sau prestari de servicii, exista situatii cand, la data livrarii nu poate fi intocmita factura. Acestea sunt creante neexigibile in momentul livrarii si se refera mai ales la vanzarile nestocabile cum ar fi: livrarile de energie de orice fel, de apa sau de servicii telefonice. Creantele devin neexigibile odata cu intocmirea facturii si aducere ei la cunostinta clientului. Creantele neexigibile se inregistreaza in contul 418 „Clienti-facturi de intocmit”, cu conditia ca acestea sa fie precis evaluabile. Totodata se calculeaza si se evidentiaza si taxa pe valoarea adaugata care in acest moment este neexigibila de natura celei colectate. Contul 418 „Clienti – facturi de intocmit”, are functia contabila de activ.

In debitul contului se inregistreaza : valoarea livrarilor de bunuri, a lucrarilor executate sau a serviciilor

prestate catre clienti, aferente exercitiului in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta; diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize,

inregistrate la inchiderea exercitiului, pentru care nu s-au intocmit facturi. In creditul contului se evidentiaza : intocmit; diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize, valoarea facturilor intocmite; diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor – facturi de

nefacturate la inchiderea exercitiului. Soldul contului 418 „Clienti-facturi de intocmit” este debitor si reprezinta valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate, pentru care nu s-au intocmit facturi. Operatii economice privind creantele neexigibile Creantele pentru care nu s-au intocmit facturi, implica urmatoarele inregistrari contabile: livrarea de bunuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii catre

clienti, aferente exercitiului in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi:

418 „Clienti-facturi de intocmit”

=

%

701 „Venituri din vanzarea produselor finite” …… .…………………………… 708 „Venituri din activitati diverse” 4428 „T.V.A. neexigibila” intocmirea facturii, moment in care creanta devine neexigibila:

4111 „Clienti ”

= 418 „ Clienti-facturi de intocmit”

~ concomitent, T.V.A. neexigibila se transforma in T.V.A. exigibila de natura celei colectate:

4428 „T.V.A. neexigibila”

= 4427 „T.V.A. colectata ”

In situatia in care, creantele sunt exprimate in devize, in momentul intocmirii facturii pot aparea diferente nefavorabile sau favorabile de curs valutar aferente clientilor – facturi de intocmit, ce se reflecta astfel: evidentierea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente

clientilor-facturi de intocmit, la data intocmirii facturii:

% 4111 „Clienti” 665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar”

= 418 „Clienti-facturi de intocmit”

A. aferente creantelor in devize. cazuri ce implica inregistrarile: reflectarea valorii diferentelor favorabile de curs valutar. La inchiderea exercitiului financiar trebuie sa se calculeze si sa se evidentieze diferentele de curs valutar aferente creantelor pentru care nu s-au intocmit facturi. pentru care nu s-au intocmit facturi: .V. colectata.V. T. neexigibila se transforma in T. pentru care nu s-au intocmit facturi: 418 „Clienti-facturi de intocmit” = 765 „Venituri din diferente de curs valutar” - evidentierea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar. existente la inchiderea exercitiului.A.- reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar. aferente clientilor nefacturati in momentul intocmirii facturii: 4111 „Clienti” = % 418 ” Clienti-facturi de intocmit” 765 „Venituri din diferente de curs valutar” Si in aceste ultime doua cazuri. existente la inchiderea exercitiului. aferente creantelor in devize.

luarea in considerarea a oricarei deprecieri.4. in scopul de a obtine date corecte. creantele ce provin din ajutoare acordate altor unitati din cadrul grupului se pot deprecia ca urmare a insolvabilitatii lor. la intrarea lor in patrimoniu. De asemenea. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU CREANTELOR DEPRECIEREA Respectarea principiilor contabile impune luarea unor masuri astfel incat contabilitatea sa asigure o imagine fidela a patrimoniului. la valoarea nominala. . Deprecierile care apar pot fi: reversibile sau ireversibile. Principiul presupune. risc ce poate fi intalnit si la creantele incorporate in debitori diversi. care sa reflecte valoarea reala a elementelor patrimoniale. Aceasta evalueaza. astfel incat in documentele de sinteza sa apara informatii corespunzatoare despre deprecieri. deci implicit si a datoriilor si a creantelor. depreciere in urma careia nu se pot incasa aceleasi valori ca urmare a insolvabilitatii clientilor. Creantele unitatilor economice se pot deprecia.665 „Cheltuieli din diferente de curs valutar” = 418 „Clienti-facturi de intocmit” 3.

dar si in cursul lui. Soldul conturilor din grupa 49 „Provizioane pentru deprecierea creantelor” este creditor si reprezinta provizioanele constituite pentru deprecierea creantelor. pentru reflectarea in bilant ori de cate ori apar creante neincasate in termen care prezinta riscul de a nu putea fi recuperate.Contabilitatea provizioanelor se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 49 „Provizioane pentru deprecierea creantelor”. In debitul conturilor se evidentiaza: diminuarea sau anularea provizioanelor constituite anterior. Toate conturile au functia contabila de pasiv si se reflecta astfel: In creditul conturilor inregistreaza: constituirea de provizioane. diversi”. Operatii economice privind provizioanele pentru deprecierea creantelor . de regula la inchiderea exercitiului contul 496 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori financiar. contul 495 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-decontari in cadrul grupului si cu asociatii”. in care sunt cuprinse trei conturi. diferentiate in functie de natura creantelor pentru care se constituie provizioane si anume: contul 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti”.

Constituirea si utilizarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor implica urmatoarele inregistrari contabile: clientilor: constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” - = 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti se inregistreaza constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor din ajutoarele acordate in cadrul grupului sau asociatiilor: 6864 „Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” = 495 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-decontarii in cadrul grupului si cu asociatii - se inregistreaza constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea debitorilor: 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” - = 496 „Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea clientilor: .

MONOGRAFIE CONTABILA A DECONTARILOR CU FURNIZORII SI CLIENTII LA .491 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-clienti” pentru deprecierea activelor circulante se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor din ajutoarele acordate in cadrul grupului sau asociatiilor: 491 „Provizioane pentru deprecierea = 7864 „Venituri din provizioane creantelor-decontarilor in cadrul grupului si cu asociatii pentru deprecierea activelor circulante se inregistreaza anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea debitorilor: 496 „Provizioane pentru deprecierea = 7814 „Venituri din provizioane creantelor-debitori diversi pentru deprecierea activelor circulante CAP IV.

5217 3028 „Alte materiale consumabile” 4426 „T.12.V.A.3415 = 5121 „Conturi la banci in lei” 1882. conform facturii fiscale nr.A.2147 se inregistreaza achizitionarea unui furtun la costul de achizitie de 1733.2004 .12.V. „GRIMEX S.7181 1733. conform facturii fiscale nr.3766 lei cu T.V.A. 3589600/05.2004 anexa 2: 401 „Furnizori” anexa 3: % 3021 „Materiale auxiliare” 4426 „T. conform ordinului de plata nr.1.2004 anexa 1: % = 401 „Furnizori” 1882.C.S.2147 1581.12. deductibila” - se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 1882. 1795862/10. deductibila” = 401 „Furnizori” 2062. EVIDENTA DECONTARILOR CU FURNIZORII se inregistreaza achizitionarea de materiale consumabile la costul de achizitie de 1581.6930 lei cu T. de 19%.A.6930 300. de 19%.” TARGU JIU 4.V. 213245/05.3766 329.A.2147 lei.

de 19%.2004 anexa 8: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 29750 . conform facturii fiscale nr.12.12.A.A.7881 se inregistreaza achizitionarea de electrozi la costul de achizitie 25000 lei cu T.6900 lei cu T. conform ordinului de plata nr.7881 lei.2004 anexa 7: % 301 „Materii prime” 4426 „T.2004 anexa 4: 401 „Furnizori” anexa 5: % 301 „Materii prime” 4426 „T. 234345/10. conform facturii fiscale nr.12. 0304722/19.6900 738.12.12.2004 anexa 6: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 4622. deductibila” = 401 „Furnizori” 29750 25000 4750 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 29750 lei. conform ordinului de plata nr. deductibila” = 401 „Furnizori” 4622. 2325677/16.2004 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 4622. de 19%.7181 se inregistreaza achizitionarea de profile la costul de achizitie de 3884.A. 5361536/16.V.- se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 2062.0911 = 5121 „Conturi la banci in lei” 2062. 2113445/19.V.A. conform ordinului de plata nr.V.7181 lei.7811 3884.V.

2004 anexa 10: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 13093.7185 lei. 2551533/22.A.- se inregistreaza achizitionarea de oxigen lichid la costul de achizitie de 11002.7185 .2004 anexa 9: % 301 „Materii prime” 4426 „T.6720 2090.12.C.V.A.6273 = 401 „Furnizori” 5615. 2223444/23. de 19%. la pretul de 4719. deductibila” 4719. 4322331/26. BEGA ERMAT S.A.7185 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 5615. conform ordinului de plata nr.2004 anexa 11: % 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4426 „T. de 19%. conform facturii fiscale nr.0912 lei cu T.1797 lei.1797 11002.V.A.2004 anexa 12: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 5615. deductibila” - = 401 „Furnizori” 13093.V.12. conform facturii fiscale nr. 0102364/26.0912 896.5077 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13093. conform ordinului de plata nr.12.6720 lei cu T.A.V.12.1797 se inregistreaza serviciile prestate de catre S.

2004 anexa 16: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 22796.6850 lei.V.6850 se inregistreaza consumul de energie la costul de 19157. conform chitantei nr. conform facturii fiscale nr. conform ordinului de plata nr.A.0626 lei cu T. de 19%.A.V.12.6850 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13. conform facturii fiscale nr.12.8419 = 401 „Furnizori” 22796.5000 2. 7247017/29.A.V.2004 anexa 14: 401 „Furnizori” = 5121 „Casa in lei” 13. 4442221/28.9045 .V. 6739489/28.2004 anexa 15: % 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T.6850 lei cu T.1850 = 401 „Furnizori” 13. deductibila” 19157. deductibila” 11. 658568/29.2004 anexa 13: % 624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” 4426 „T.- se inregistreaza transportul unor marfuri de la Brasov la Ploiesti in valoare de 13.12. de 19%.0626 3639.9045 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 22796.12.A.9045 lei.

2004 anexa % 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate” 4426 „T.1697 se inregistreaza achizitionarea unui mijloc de transport la pretul de 31500 lei cu T.A. de 19%.2960 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 13361. 65921456/02.2005 se inregistreaza evidentierea biletului la ordin emis pentru achizitia mijlocului de transport.01.1697 lei.A.V. deductibila” - = 401 „Furnizori” 13361.A. aferent de 19%.12. 5576270/29.8737 lei si T.1697 11227. conform facturii fiscale nr. conform facturii fiscale nr.2004 anexa 18: 401 „Furnizori” anexa 19: % 2133 „Mijloace de transport” 4426 „T. in suma de 37485 lei anexa 20: 404 „Furnizori de imobilizari” = 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” 37485 . conform ordinului de plata nr.V.V. deductibila” = 404 „Furnizori de imobilizari” 37485 31500 5985 = 5121 „Conturi la banci in lei” 13361.V. 44432223/30.8737 2133.A.17: se inregistreaza consumul de gaze naturale la costul de 11227. acceptat de catre furnizor.12.

conform ordinului de plata nr. 3324565/07. 3324565/07. conform chitantei nr.- se inregistreaza achitarea la scadenta a efectului comercial.01. neexigibila” 254.A.A.7955 ~ concomitent se inregistreaza T.V.01.2005 anexa 23: 408 „Furnizori-facturi nesosite” = 401 „Furnizori” 302. 54345/07.V. in valoare de 254.2005 in suma de 37485 lei anexa 21: 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” se inregistreaza aprovizionarea cu rechizite de birou.3455 = 408 „Furnizori-facturi nesosite” 302. fara diferente fata de valoarea stabilita in avizul de insotire a marfii nr.4500lei.3455 lei care devine deductibila. 324565/06.64 lei. 47635/04. conform avizului de insotire a marfii nr. conform facturii nr.A.2005 anexa 24: 401 „Furnizori” = 5311 „Casa in lei” 304.2005 anexa 22: % 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate ” 4428 „T.4500 48. neexigibila in suma de 48.01.7955 se inregistreaza primirea facturii fiscale pentru rechizitele receptionate fara factura.2005 anexa 23: 4426 „T. neexigibila” 48.3455 se inregistreaza achitarea obligatiei catre furnizor cu numerar in valoare de 304.01.V.V. fara factura. incluse direct pe = 5121 „Conturi la banci in lei” 37485 cheltuieli.64 . deductibila” = 4428 „T.01.A.

V.- se inregistreaza achizitionarea de vopsea deruginol.7275 1800 437. conform facturii fiscale nr. 7343020/29.2005 anexa 25: % 301 „Materii prime” 3028 „Alte materiale consumabile” 381 „Ambalaje” 4426 „T.01. 1984461/20. conform facturii fiscale nr.2005 anexa 28: . conform ordinului de plata nr. diluant impreuna cu ambalajele aferente in suma de 2497.2005 anexa 26: 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 2971.A. 658568/05.7275 lei.V.V.A.8026 lei. de 19%.2037 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in suma 23988. deductibila” - = 401 „Furnizori” 30477.5988 4866. 435678/22.4775 se inregistreaza achitarea datoriei fata de furnizor in valoare de 2971.0914 lei. deductibila” = 401 „Furnizori” 2971.7275 se inregistreaza consumul de energie la costul de 30477.2005 anexa 27: % 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 4426 „T.8026 25611. conform ordinului de plata nr.01.A.02.25 lei cu T.25 260 474.01.

8200 .V.1250 se inregistreaza vanzarea unor ghirlande pentru care nu s-a intocmit factura in valoare de 15778 lei.12. colectata” 3087.12. 0144425/05.6250 3674.8200 18775. EVIDENTA DECONTARILOR CU CLIENTII se inregistreaza vanzarea de casete brut turnate in valoare de 3087.2004 anexa 31: 418 „Clienti-facturi de intocmit” = % 701 „Venituri din vanzarea produsele finite” 4427 „T.2004 anexa 29: 4111 „Clienti” = % 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” 4427 „T.A.V. neexigibila” 15778 2997. 8872790/15.2.401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei” 23988.5 586.0914 4.2004 anexa 30: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 3674. conform ordinului de plata nr.5 lei.1250 se inregistreaza incasarea sumei datorate de client in valoare de 3674.1250 lei. conform avizului de insotire a marfii nr.12. conform facturii fiscale nr.A. 888766/07.

0144464/17. 7868688/20.0893 451.V.12.5068 se inregistreaza incasarea chiriei la scadenta. colectata.2005 anexa 35: 5311 „Casa in lei” = 4111 „Clienti” 451.V.A. conform ordinului de plata nr.V.01.V. conform chitantei nr. conform facturii fiscale nr. conform facturii nr. 0144464/17. 0144473/06.2004 anexa 32: 4111 „Clienti” = „Clienti-facturi de intocmit” 18775.5068 lei.01.A.- se inregistreaza intocmirea facturii fiscale pentru ghirlandele vandute in valoare de 15778 nr. 445222/15.8200 se inregistreaza darea in chirie a unui motor in valoare de 379.2004 anexa 32: 4428 „T. conform facturii fiscale nr.2005 anexa 36: . colectata” 72.A.A.2005 anexa 34: 4111 „Clienti” = % 706 „Venituri din redevente locatii de gestiune si chirii” 379.4175 lei. neexigibila se transforma in T. 223322/19.12.8200 ~ concomitent.8200 lei.2004 anexa 33: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 18775. colectata” 2997.V. T.12.A. pe motor in valoare de 451.4175 4427 „T. neexigibila” = 4426 „T.5068 se inregistreaza vanzarea unui mijloc de transport in valoare de 25000 lei.01.8200 se inregistreaza incasarea sumei datorate de client in valoare de 18775.

CONCLUZII SI PROPUNERI Societatea S. „Grimex” S.A. puternica motivatie a colaboratorilor.C.2005 anexa 37: 5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” 29750 4. se dovedeste a fi o firma serioasa care stie sasi administreze competent activitatea desfasurata. in domeniu.descurcareti”. Succesul sau se datoreaza unor atuuri importante. conform ordinului de plata nr.01. .. in preferintele clientilor.A. colectata” 29750 25000 4750 - se inregistreaza incasarea sumei datorate de client pentru mijlocul de transport achizitionat in valoare de 29750 lei. cum ar fi: imagine buna (rapiditate in serviciu.3.4111 „Clienti” = % 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 „T. corectitudine a acestora fata de patron. . fapt dovedit de situarea sa pe primul loc. furnizori si clienti) si bine administrata.V. Ca orice afacere s-a confruntat si cu situatii dificile dar a reusit sa le faca fata cu succes. 6789877/28. sens al serviciului vizavi de clientela. concurenta tehnica apreciata de clienti.

Din punct de vedere al inregistrarilor in contabilitate. comert si prestari servicii. In ceea ce priveste operatiunile privind decontarile cu furnizorii si clientii se recomanda o diversificare cat mai mare a tipurilor de vanzari si cumparari precum cele pe credit cambial si cele pe credit comercial. Volumul si diversitatea acestor relatii sunt influentate in mare masura de natura si complexitatea activitatilor desfasurate . ele sunt generate de faptul ca societatii S. ETC) si astfel inregistrarea tuturor operatiilor pe calculator.A.C. „Grimex” S. firma incearca sa-si inregistreze corect activitatea pe cele trei categorii de activitati desfasurate: productie. Imbunatatirile sunt mereu binevenite asigurand un rezultat pozitiv al situatiei patrimoniului societatii. Investitiile pentru retehnologizare propuse au in vedere achizitionarea unor masini si utilaje performante noi. modernizare si rentabilizare. isi desfasoara activitatea in contextul unui sistem complex de relatii de decontare stabilite cu tertii.persoane juridice si fizice. Pentru realizarea acestor investitii societatea urmeaza sa utilizeze resursele financiare provenite din vanzari cat mai mari. Creantele si datoriile fata de terte persoane constituie doua categorii importante de elemente patrimoniale deoarece. Pentru o evidenta contabila mai usor de tinut si verificat se recomanda folosirea unui program de contabilitate (ASSCON. ORACLE. care impun existenta unor colaborari permanente cu numerosi furnizori si clienti. care sa permita diminuarea costurilor de . Societatea isi propune realizarea unor investitii pentru retehnologizare.

imbunatatirea programelor de evidenta si control informatizat. utilizarea capacitatilor proprii pentru realizarea de produse mai rentabile. selectie pentru materiile prime materialele utilizate. Obiectivele propuse pentru dezvoltarea societatii sunt: reactualizarea normelor de lucru. care nu introducerea in fabricatie a unor produse noi pentru societate. In urmatoarea perioada urmeaza a fi realizate obiectivele propuse. La nivelul compartimentelor trebuie luate urmatoarele masuri: utilizarea eficienta a retelei de calculatoare si instruire a personalului. instruirea corecta a personalului cu privire la atributiile de serviciu procedurile de lucru. principal de activitate . ANEXE . conexe domeniului adoptarea unui sistem eficient si avantajos pentru societate de crearea unor compartimente productive noi . eliminarea din procesul de productie a unor produse depasite.productie. sunt cautate in special pe piata externa. cresterea nivelului calitativ al produselor si serviciilor realizate de societate. achizitionarea de la terti de produse intermediare mai ieftine si dezvoltarea si extinderea de activitati noi. da care rentabilizarea activitatii societatii. mai au cautare pe piata .

2004 Nr.facturii: 3589600 Data(ziua.M.12.C.R. . GRIMEX S. (denumirea. Ph Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.str. COMTEC S. anul):05. Nr. PH Contul: RO34RNCB2800000002350001 Banca: BCR SUC GJ Nr. luna.nr): B-dul C. nr): Str Macului Nr 1.L. 3A. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.A (denumire.ANEXA 1 Seria GJ XKC Furnizor: S. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 . str. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/1085/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159780 Sediul (localitatea.C. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:3589600 Cumparator: S. Brincusi.

R.2 280 X 60.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cerneala LexmarK Ml Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 1000 5 10 2 5 1 2 2 10 5 4 1 2 4 8 3.125 2.425 42.125 2.0921 10. „Grimex” S.„Comtec” S.7653 3.75 45 60 119.L.0713 18.C.110 56 110 7.5 110.0110 28 55 0.8174 16.9 1.6930 LEI adica PLATA Omiecincisuteoptzecisiunudeleisisaisecisinouadebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.1646 96. .6) 1882.75 45.8 7.5+col.9 7.0500 35 320 37.2 Ribon OKI ML Cd Verbatim Adaptor tastatura Ribon Epson LQ Toner Minolta EP 70 Toner Minolta EP 2120 Toner Minolta EP 1050 Diskette FullMarK Negru Ribon SeiKosa SBP Toner Minolta EP 1054 Cartus LexmarK color Cd Rw LG Tastatura WIN 95 Mouse A4 Tech Swop3 Semnatura de Total de plata (col. Tg-Jiu ……………….278 53.5 11.5 5 7.2 7. CATRE BENEFICIAR: S.C.85 1.6 22.2147 Primire ANEXA 2 ORDIN DE 213245 PLATITI 1581.5 1.5 225 240 119.A.5 15 10 37.8174 80.64 20.8229 24.

ROLAST S.C.Cod fiscal R2159157 Din cont: ……………….str. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j03/87/91 Nr de inregistrare fiscala: R129154 Sediul (localitatea. nr 1 Contul: SV 5761650300 Banca: BRD Pitesti Nr. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc GJ In cont: RO34RNCB2800000002350001 La Banca: Comerciala Romana Suc GJ Reprezentand plati: factura fiscala. str. 3589600 din 05. ………………. ………………. GRIMEX S.facturii: 1795862 Data(ziua.2004 Exp 3 ANEXA 3 Seria AGXJE Furnizor: S.12. luna.A. . L.S. (denumirea.A (denumire.nr): Str Dobrogeanu Gherea. nr. forma juridica) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.12.12. ……………….2004 FACTURA FISCALA nr:1795862 Cumparator: S.2004 Semnatura Platitorului Data 05. nr): Str Macului N1. ……………….C. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ . anul):10.

aviz insotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.3415 X Total de plata (col.04 ora 14:33 Semnaturile ANEXA 4 ORDIN DE NR: 234345 PLATITI 2062.6334 1733.3766 329.nr.Nr.5+col.12. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 329.7181 LEI adica PLATA douamiisaisecisidoideleisisaptezecisiunudebanii .7181 Mijlocul de transport AUTO primire nr.6) 2062.M.3415 0 1 FURTUN IP 1 2 M 3 149 5(3x4) 11. 084479 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 1733.3766 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Cimpu Miron Buletinul/ cartea de identitate seria GZ . GJ 24 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 10.

In cont: SV 5761650300 La Banca: Romana pentru Dezvoltare Suc Pitesti ……………….A.R. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. GRIMEX S. Nr.2004 Semnatura Platitorului Data 10. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ . nr. nr): Str Macului Nr. forma juridica) Nr. L.S.nr): Str Drumul Viilor.C. str.C.2004 Exp 3 ANEXA 5 Seria GL VFD Furnizor: S. . de inmatriculare in Registrul Comertului: j17/3127/94 Nr.„Rolast” S. ………………. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc GORJ Reprezentand plati: factura fiscala.C. MAIRON S.12. ………………. ………………. 1795862 din 10. forma jurid) Nr. ………………. ………………. (denumirea.12. 1.A (denumire.C. de inregistrare fiscala: R6581999 Sediul (localitatea.59 Galati Contul: RO70RNCB2700000000180001 Banca: BCR Galati FACTURA FISCALA nr:5361536 Cumparator: S.str.L. „Grimex” S.A GORJ Cod fiscal R2159157 Din cont: Primirea/Acceptarea CATRE BENEFICIAR: S.PLATITOR: S.

7811 Mijlocul de transport AUTO primire nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.04 ora 14 Semnaturile ANEXA 6 .5+col.Nr.2004 Nr.6900 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Iosif Mihai Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .0911 0 1 PROFILE 1 2 Kg 3 1622 5(3x4) 2. GJ 23 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 16. 084345 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 3884. luna.6) 4622.facturii: 5361536 Data(ziua.12.6900 738.M.0911 X Total de plata (col. anul):16. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 738.12.3950 3884.nr.

forma jurid) Nr.C. de inregistrare fiscala: R10133845 Sediul (localitatea. Gj Contul: .12. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.„Mairon” S.A. „Grimex” S.nr): Str B-dul Republici .S. (denumirea.2004 CATRE BENEFICIAR: S. forma juridica) Nr.. GRIMEX S. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/15/98 Nr. In cont: RO70RNCB2700000000180001 La Banca: Comerciala Romana Suc Galati RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 16.C. ……………….bl20.ORDIN DE NR: 2325677 PLATITI 4622. nr): Str Macului Nr. L.R.str. 5361536 din 16. ………………. 1. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. Tg.1 GJ Contul: FACTURA FISCALA nr:0304722 Cumparator: S. Reprezentand plati: factura fiscala. nr.A (denumire.C.A.12.L.2004 Exp 3 ANEXA 7 Seria GJ VEC Furnizor: S. ……………….C. . ………………. Metalcolect PROD S. et3.7811 LEI adica PLATA patrumiisasesutedouazecisidoisisaptezecisioptdebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. str. ………………. ap.

2004 Nr.04 ora 14 Semnaturile .facturii:0304722 Data(ziua.6) 29750 Mijlocul de transport AUTO primire nr.RO05RNCB2800000068890001 Banca: BCR SUC GORJ Nr. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4750 0 1 1 ELECTROZI 2 Kg 3 1000 5(3x4) 25 25000 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Laradus Ghe Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .5+col.12. anul):19. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. GJ 26 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 19.M.008540 eliberat(a)Pol Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 25000 X 4750 Total de plata (col.12.nr. luna.

A.12.8 Valcea FACTURA FISCALA nr:2551533 Cumparator: S.„Metalcolect PROD” S. forma juridica) Nr.2004 CATRE BENEFICIAR: S. ………………. .ANEXA 8 ORDIN DE NR: 2113445 PLATITI 29750 LEI adica PLATA douazecisinouademiisisaptesutecincizecidelei Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.A (denumire.12. ………………. nr.str.C. nr): Str Macului Nr. In cont: RO05RNCB2800000068890001 La Banca: Comerciala Romana Suc Gorj RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 19. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. Gj . 0304722 din 19.A. forma jurid) Nr.A. ………………. „Grimex” S.C. GRIMEX S. ……………….. Tg. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. ………………. Reprezentand plati: factura fiscala.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. de inregistrare fiscala: R16619489 Sediul (localitatea.C. 1.C. de inmatriculare in Registrul Comertului: j38/6847/04 Nr. (denumirea.nr): Str General Magheru. Nr.S.2004 Exp 3 ANEXA 9 Seria VL VED Furnizor: S. CRIOSTAR S. str. L.

M.facturii: 2551533 Data(ziua.2004 Nr. anul):22. luna.12.3753 1100. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 209. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.050 0 1 1 OXIGEN LICHID 2 Lit 3 8000 5(3x4) 1.050 X .267 209.Contul: RO81RNCB4800000335960001 Banca: BCR Valcea Nr.267 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Iosif Mihai Buletinul/ cartea de identitate Total din care accize 1100.

317 primire seria PH .6) 1309.Semnatura de Total de plata (col. ………………..Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ……………….12.R.L In cont: RO81RNCB4800000335960001 La Banca: Comerciala Romana Suc Valcea RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj Semnatura Platitorului Data 23.nr.434726 eliberat(a)Pol Ploiesti Mijlocul de transport AUTO nr.2004 CATRE BENEFICIAR: S. ………………. PL 26 FLA ANEXA 10 ORDIN DE NR: 2223444 PLATITI 1309.317 LEI adica PLATA omietreizutenoualeisitreisutesaptesprezecebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. ………………. „Grimex” S. Reprezentand plati: factura fiscala. ……………….2004 Exp 3 ANEXA 11 Seria PH XJB nr:0102364 .S. L.C. ……………….2551533 din 22.C.5+col.A.„Criostar” S. Tg.12. nr.

facturii: 0102364 Data(ziua. .C.C. nr. GRIMEX S. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.A (denumire. Ploiesti Contul: RO52RNCB3900000079050001 Banca: BCR Ploiesti Nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA Cumparator: S. BEGA ERMAT S.6992 4719.6273 0 1 1 Prestari servicii macara RDK 630 2 h 3 136 5(3x4) 34.Furnizor: S.0912 .A. nr): Str Macului Nr. str. anul):26.M. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. de inmatriculare in Registrul Comertului: j29/84/91 Nr. 1. forma juridica) Nr. de inregistrare fiscala: R1355923 Sediul (localitatea.str. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.12. luna.2004 Nr. (denumirea. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 896.6.nr): Str Pompierilor. forma jurid) Nr.

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia Numele delegatului Ionescu Ion Buletinul/ cartea de identitate seria PV .nr.432226 eliberat(a)Pol Ploiesti

Total din care accize Semnatura de

4719,0912

896,6273 X

Total de plata (col.5+col.6) 5615,7185

Mijlocul de transport AUTO primire nr. PL 23 BEG Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 26.12.04 ora 12 Semnaturile

ANEXA 12
ORDIN DE NR: 4322331 PLATITI 5615,718 LEI adica

PLATA cincimiisasesutecincisprezceceleisisaptesuteoptsprezecebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.C. „Grimex” S.A. CATRE BENEFICIAR: Tg.- Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. L.S. Reprezentand plati: factura fiscala. nr.0102364 26.12.2004 Semnatura Platitorului Data 26.12.2004 Exp 3 S.C.„Bega Ermat” S.A. In cont: RO52RNCB3900000079050001 La Banca: Comerciala Romana Suc Pitesti

RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Gorj

ANEXA 13

Seria B VET
Furnizor: S.C. Cargus International S.R.L (denumirea, forma juridica) Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului: j40/4999/93 Nr. de inregistrare fiscala: R3541905 Sediul (localitatea, str, ,nr): Str Revolutiei, Nr.12, Sect. 1, Bucuresti Contul: RO98RNCB5065000023000001 Banca: BCR Plevnei Nr.facturii: 6739489 Data(ziua, luna, anul):28.12.2004 Nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA

nr:6739489

Cumparator: S.C. GRIMEX S.A (denumire, forma jurid) Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea,str, nr): Str Macului Nr. 1, Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu

TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6

0

1

2

3

5(3x4)

1

TRANSPORT MARFA BRASOV - TG-JIU

11,5000

2,1850

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia Numele delegatului Nanu Marcel Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .nr.434353 eliberat(a)Pol Sect. 1 Bucuresti

Total din care accize Semnatura de

11,5000

2,1850 X

Total de plata (col.5+col.6) 13,6850

Mijlocul de transport AUTO primire nr. B 23 CRG Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 28.12.04 ora 12 Semnaturile

ANEXA 14

D.12.L.Jiu .6850 treisprezeceleisisasemiioptsutecincizecidebani Reprezentand c/v FF nr. CHITANTA NR.E.A. de inregistrare in Registrul Comertului J40/4999/1993 Sediul Bucuresti Judetul: Sect 1.. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. 4442221 Data 28. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/112/02 Nr.12. 1.1.1. str. GRIMEX S.nr): Str Republici.S.Cargus International S. GORJ Suma de 13.C. forma jurid) Nr.A (denumire. .2004 Am primit de la S.str. Gj Contul: . Nr.C. nr): Str Macului Nr.C.2004 Casier. Electrica Oltenia S. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. Tg.6739489 /28.R. F. de inregistrare fiscala: R14507160 Sediul (localitatea. ANEXA 15 Seria GJ XKO Furnizor: S. forma juridica) Nr. Adresa Aleea Macului Nr.F. Nr. GRIMEX S.A.E. (denumirea.C. Tg-jiu Contul: FACTURA FISCALA nr:7247017 Cumparator: S.

1877 4567.2004 Nr.facturii: 7247017 Data(ziua.7250 24037.1902 48632. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4673.8419 X . anul):29.9152 29475.9045 Total de plata Semnatura Date privind expeditia si stampila furnizorului Numele delegatului Ing Radu Ion Buletinul/ cartea de identitate Total din care accize 19157.M.0626 Diferenta de plata 22796.12.2539 5600.0626 3639. luna.8526 Val ff consum estimat 19157.8419 0 1 2 1 Energie activa Putere Total valoare 2 Kwh Kw 3 131640 1287 5(3x4) 24595.4120 3639.0661 9240.RO96RNCB2800000000140001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.

……………….6) 22796.D.A.9045 primire seria GZ . CATRE BENEFICIAR: Tg. ……………….E.2004 Semnatura Platitorului Data 29.Jiu Cod fiscal R2159157 Din cont: ………………. 7247017 29.9045 LEI adica PLATA douazecisidouademiisaptesutenouazecisisasesinouamiipatruzecisicincidebani Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. 1 Bucuresti Mijlocul de transport nr.12.nr. L.2004 Exp 3 S. Electrica Oltenia” S.C. ………………. Reprezentand plati: factura fiscala. ………………. „Grimex” S. In cont: RO96RNCB2800000000140001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu ANEXA 17 Seria GJ XKX nr:5576270 .A..F.Semnatura de Total de plata (col.E. ………………. ANEXA 16 ORDIN DE NR: 658568 PLATITI 22796.„F.434353 eliberat(a)Pol Sect.S.5+col. nr.12.C.

nr): Str Macului Nr.D. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu FACTURA FISCALA TVA 19% Index nou Index vechi Pret (Lei/mc) Valoarea Lei TVA Lei Total Valoare Lei Cantitate Nmc . str. Cuza. GRIMEX S.G. de inregistrare fiscala: R13093222 Sediul (localitatea.S.4-5. Tg-jiu Sediul: Str A. inregistrare fiscala : R13179650 Contul: RO11RNCB2800000012510001 Banca: B.5. Nr. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. Distrigaz SUD S. .A. Tg-jiu Cumparator: S.C. forma jurid) Nr. forma juridica) Nr. 1.A.N. Distrigaz SUD S.C. de inmatriculare in Registrul Comertului: j40/5447/00 Nr.C. I. 4 Contul: RO17CRDZ007A000020475001 Banca: ROMEXTERRA BANK Titan Sucursala: S.nr): Str B-dul Marasesti.R. sect. Nr.A (denumire. de inregistrare la Registrul Comertului: J18/124/00 Nr. Tg-jiu Nr. D.C. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.str. (denumirea.N.G.

. ……………….1697 ANEXA 18 ORDIN DE NR: 44432223 PLATITI 13361.A. Reprezentand plati: factura fiscala. Distrigaz SUD” S. „D.I.2960 0 0 2783.3505 13361.2004 Exp 3 S.S. 5576270 29.consum gaze+taxe 17370 8888. L.12.Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ……………….8955 10577.8737 0 0 444.9237 1688. „Grimex” S.1697 Penalitati Suma totala de plata 0 13361.N.4005 2133. CATRE BENEFICIAR: Tg.8192 0 consum prezumat achitat Taxa P. ……………….A.2004 Semnatura Platitorului Data 30.C.F. ………………. ……………….G. Taxa incheiere contract Abonament lunar Semnatura TOTAL si stampila furnizorului 0 0 2338. ………………. In cont: RO11RNCB2800000012510001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu .9500 11227.12.C. nr.1697 LEI adica PLATA treisprezecemiitreisutesaizecisiunudemiisiomiesasesutenouazecisisaptedebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.

1. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 0 1 2 3 5(3x4) . forma jurid) Nr. . nr): Str Macului Nr. de inregistrare fiscala: R2166781 Sediul (localitatea.R. luna.01. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/41/96 Nr. GRIMEX S. str. Lazar Service S. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.2005 Nr. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr: 65921456 Cumparator: S. Nr.C.C. anul):02.str. forma juridica) Nr.facturii:65921456 Data(ziua.M. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. Tg-jiu Contul: RO19RNCB2800000000650001 Banca: BCR Tg-jiu Nr. (denumirea.L.A (denumire. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. 1.nr): Str Republici.ANEXA 19 Seria GJ XKO Furnizor: S.

01. Lazar Service S. Tg-jiu …………….C. GRIMEX S. Tg-jiu Pentru Adresa Str Macului. Tg-jiu Expedierea s-a efectuat in prezenta Valoarea reprezinta FF.nr.2005 noastra la data de 02. de Mijlocul de transport de primire (moneda) nr. Semnatura emitentului la vedere AVALIZAT De………… Date privind expeditia Total 31500 X Data emiterii 02.01.C.A. 65921456 /02.6) 0 0 TG-JIU Scadenta 37485 04.L.A. Nr. GRIMEX S. Lui S.2005 Locul plati ……………… Semnatura emitentului S.415353 eliberat(a)Pol accize Semnatura stipulat la ordin Tg-jiu Suma Lei x x x x x 3 7 4 8 5 . Cod fiscal R2159127 Semnatura avalistului Cont RO17RNCB2800000000750001 Deschis la BCR Tg-jiu ANEXA 20 ANEXA 21 .2005 De emitent S. …………….1 Dacia LOGAN buc 1 31500 31500 5985 Semnatura si stampila VAZUT furnizorului La data 02.1.012005ora13 Semnaturile EMITENT Total de plataemiterii Locul (col.2005 5985 Numele delegatului Radu Vasile din Voi plati in schimbul acestui BILET LA ORDIN Buletinul/ cartea de identitate care emis in 3 exemplare seria GV .R.01.01.C.5+col.

de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/245/92 Nr.C. ………………. ……………….A.L In cont: RO19RNCB2800000000650001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu Semnatura Platitorului Data 04. ………………. nr:324565 Cumparator: S. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.ORDIN DE NR: 47635 PLATITI 37485 LEI adica PLATA treizecisisaptedemiipatrusuteoptzecisicincidemii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. „Grimex” S.R.01.Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ………………. ……………….L.str. de inmatriculare in Registrul A MARFII Nr. 1.2005 Exp 3 ANEXA 22 Seria GJ XKK Furnizor: S. forma jurid) Nr.C. Bl 10. str.C. forma juridica) AVIZ DE INSOTIRE (denumire.. de inregistrare fiscala: R2161720 Sediul (localitatea. Gj Contul: Comertului: j18/229/91 Nr. „Lazar Service” S. nr): Str Macului Nr. GRIMEX S. L.nr): Str Traian.R. Gj Contul: . Tg. ap 13.A (denumirea. DARCOM S.C. ……………….S. Reprezentand plati: bilet la ordin emis pentru achizitie CATRE BENEFICIAR: S. .

15 1.05 0.5 1.15 Total Valoarea -lei- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hartie scris Role fax Dosar plastic Hartie xerox Carton A4 Pixuri Lipici Dosar cu sina Rezerve Pasta lt Plic C6 1 2 Top Buc Buc Top Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 3 3 5 25 10 15 30 2 20 5 4 30 30 5(3x4) 45 22.45 12 Plic C5 Semnatura Buc Date privind expeditia . anul):06. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 15 4.3575 0.5 12.M.5 125 6.2005 RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt SPECIFICATIA (produse ambalaje.3 4.RO16RNCB2700000000850001 Banca: BCR Tg-jiu Numar:324565 Data(ziua.01.3 1.5 0.5 4.5 0.3 9 3 7. etc) U.5 12.125 0.42 0.5 16.5 0. luna.5 254.

str. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 06. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/245/92 Nr.012005 ora12 Semnaturile ANEXA 23 Seria GJ XKO Furnizor: S. (denumirea.str.R.C.2005 Nr. anul):07. nr): Str Macului Nr. DARCOM S. GRIMEX S.Semnatura si stampila furnizorului Numele delegatului Paunescu Emil de primire Buletinul/ cartea de identitate seria GV . Gj Contul: RO16RNCB2700000000850001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.nr. forma juridica) Nr. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu . Bl 10.L.A (denumire. ap 13. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.425689 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr. . aviz insotire a marfii: 324565 FACTURA FISCALA nr: 3324565 Cumparator: S. luna.nr): Str Traian. forma jurid) Nr.facturii:3324565 Data(ziua. de inregistrare fiscala: R2161720 Sediul (localitatea.01.C. 1.

375 23.8550 48.5 4.15 Total din care accize Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 45 22.3585 0.(daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.5 16.3455 X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hartie scris Role fax 1 2 Top Buc Buc Top Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc 3 3 5 25 10 15 30 2 20 5 4 30 30 5(3x4) Dosar plastic Hartie xerox Carton A4 Pixuri Lipici Dosar cu sina Rezerve Pasta lt Plic C6 12 Plic C5 Semnatura si stampila furnizorului Buc Date privind expeditia Numele delegatului Iliescu Vasile Buletinul/ cartea de identitate .55 4.5 1.M.1350 0.57 1.3 1.275 2.5 254.75 1.45 8.197 1.3 9 3 7.2850 0.5 0.5 12.5 12.15 1.3575 0.71 0.05 0.3 4.5 0. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 15 4.42 0.125 0.2850 3.5 125 6.5 0.

5+col.2005 Am primit de la S.Semnatura de Total de plata (col. ANEXA 25 . 54345 Data 07.01.C. Tg.L.7955 primire seria GV . CHITANTA NR.C.R.01. GRIMEX S.413212 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr.DARCOM S.6) 302.nr. 3324565 /07.Jiu . GORJ Suma de 304. ANEXA 24 S.64 lei adica treisutepatruleisisaizecisipatrudebanii Reprezentand c/v FF nr. de inregistrare in Registrul Comertului J18/245/1992 Sediul Tg-jiu Judetul: Gorj. Adresa Aleea Macului Nr.2005 Casier.A.1.. Nr.

.C.2005 Nr. CHIMPROD S. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.facturii:198461 Data(ziua.A (denumire. forma jurid) Nr.3-5. Nr.C. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr: 1984461 Cumparator: S. Oradea Contul: RO50BRDE050SV07660530500 Banca: BRD Ag. GRIMEX S. de inmatriculare in Registrul Comertului: j05/1894/92 Nr. nr): Str Macului Nr. luna. str. de inregistrare fiscala: R67345 Sediul (localitatea.Seria BH XJH Furnizor: S. (denumirea. 1. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.M. forma juridica) Nr.A.str. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 0 1 2 3 5(3x4) .nr): Str Chimiei. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea. Rogerius Nr.01. anul):20.

1 2 3 Deruginol Diluant Bidon Tabla Kg Kg Buc 500 165 20 1 Total din care 3.65 10.5 474.9 9.. In cont: RO50BRDE050SV07660530500 RO17RNCB2800000000750001 . „Chimprod” S. S.5+col. ………………. CATRE BENEFICIAR: Tg. BH 12 CHP Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 20.6 2.A. „Grimex” S.A.C.012005ora12 Semnaturile ANEXA 26 ORDIN DE NR: 435678 PLATITI 2971.415768 eliberat(a)Pol Oradea accize Semnatura de Total de plata (col. ……………….Jiu Cod fiscal R2159127 Din cont: ……………….0775 39.5 50 1800 437.4775 X 4 Butoi TDA Buc Semnatura Date privind expeditia si stampila furnizorului Numele delegatului Vasile Vasile Buletinul/ cartea de identitate seria XH .25 210 50 2497.6) 2971.7275 Mijlocul de transport primire nr.C.7275 LEI adica PLATA douamiinouasutesaptezecisiunudeleisisaptemiidouasutesaptezecisidoidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.25 342 83.nr.

Nr.D. aviz insotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:7343020 Cumparator: S.1984461 din 20.C. Roderius ……………….2005 Nr.01. Electrica Oltenia S.facturii: 7343020 Data(ziua. Reprezentand plati: factura fiscala nr. (denumirea. forma jurid) Nr. ………………. de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/112/02 Nr.A (denumire. nr): Str Macului Nr. F. de inregistrare fiscala: R14507160 Sediul (localitatea. Tg-jiu Contul: RO96RNCB2800000000140001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.1.2005 Exp 3 ANEXA 27 Seria GJ XKO Furnizor: S.str.01.A.01. .E.C. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.F. luna.De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu La Banca: Romana de dezvoltare Ag.2005 Semnatura Platitorului Data 22. GRIMEX S. 1. str.nr): Str Republici. forma juridica) Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr. anul):29. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu .E.

S.TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.E.8026 LEI adica PLATA treizecidemiipatrusutesaptezecisisaptedeleisioptmiidouazecisisasedebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S.D.Jiu ………………. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 Valoarea -leiValoarea TVA -lei6 4866.nr.C. Electrica Oltenia” S.8419 X Total de plata (col. „Grimex” S.F.2037 0 1 2 Putere 1 2 Kw 3 1150 5(3x4) 25611.5988 30477. . Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de29.A.6) 30477.M.A.8026 Total de plata Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Ing Radu Gama Buletinul/ cartea de identitate seria GZ .01.„F.C.5+col.E..434234 eliberat(a)Pol Tg-jiu Total din care accize Semnatura de 19157.8026 Mijlocul de transport primire nr. CATRE BENEFICIAR: Tg.2005ora12 Semnaturile ANEXA 28 ORDIN DE NR: 658568 PLATITI 30477.0626 3639.

CARTEXIM S.12. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR SUC GORJ Nr. RO17RNCB2800000000750001 De la Banca Comerciala Romana Suc Tg-jiu In cont: RO96RNCB2800000000140001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu Reprezentand plati: factura fiscala nr.A (denumire. ………………. Nr. ………………. str.2005 Semnatura Platitorului Data 05.C. GRIMEX S. nr): Str Lotrului Nr 3. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/339/91 Nr de inregistrare fiscala: R2173484 Sediul (localitatea.2004 FACTURA FISCALA nr:0144425 Fur Cumparator: S.A (denumirea. anul):05.facturii: 0144425 Data(ziua. ……………….7343020 din 29.C. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea. . luna.nr): Str Macului.S. L.2005 Exp 3 ANEXA 29 Seria GJ VEC nizor: S.Cod fiscal R2159127 Din cont: ………………. ……………….02.str.01. Gj Contul: RO47BRDE200SV3118292000 Banca: BRD SUC GORJ . 1.

5+col.04 ora 9 Semnaturile ANEXA 30 .5 586.500 0 586.M.12. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 Caseta Brut turnata Buc 325 9.6) 3674.6250 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului: Negrila Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GX .5 3087.Nr.6250 X Total de plata (col.1250 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 24 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de05.nr 080987eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 3087. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.

„Cartexim” S.C.1250 LEI adica PLATA Treimiisasesutesaptezeciisipatrudeleisiomiedouasutecincizecidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. nr): Str Victoriei Nr. ………………. Cod fiscal R2173484 Din cont: ………………. Reprezentand plati: factura fiscala nr. CATRE BENEFICIAR: Tg. forma juridica) AVIZ DE INSOTIRE (denumire. GRIMEX S. de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/229/91 Nr.ORDIN DE NR: 888766 PLATITI 3674. ………………. de inregistrare fiscala: R11566383 Sediul (localitatea.Jiu ……………….. 1.str. . 11. str.12.A.C. L. S.2004 Semnatura Platitorului Data 07.„ Grimex” S.2004 Exp 3 In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO47BRDE200SV3118292000 De la Banca Romanana pentru Dezvoltare Tg-jiu ANEXA 31 Seria GJ VAM Furnizor: S. de inmatriculare in Registrul A MARFII Nr. ………………. forma jurid) Nr.01.A (denumirea. Bats Rovinari S.A nr:8872790 Cumparator: S. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Comertului: j18/564/91 Nr. ……………….nr): Str Macului.C.S.A.0144425 din 05. de inregistrare fiscala: R2159127 Sediul (localitatea.C. Nr. Rovinari Contul: RO55RNCB2800000001930001 .

12. etc) U.M.2004 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt SPECIFICATIA (produse ambalaje. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 15. luna. anul):15.nr.12.2004 ora12 Semnaturile Total Semnatura de primire 15778 ANEXA 32 Seria GJ VEC nr:0144464 .9 Valoarea -lei- 0 1 1 Girlanda C5g2250 2 Buc 3 20 5(3x4) 15778 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului Panescu Emil Buletinul/ cartea de identitate seria GV .Banca: BCR Tg-jiu Numar:88872790 Data(ziua. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei4 788.424354 eliberat(a)Pol Tg-jiu Mijlocul de transport nr.

M. 1. GRIMEX S. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 Ghirlanda C5g2250 Buc 20 788. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.2004 Nr.82 .facturii: 0144464 Data(ziua.C.12. Nr. avizinsotire a marfii:88872790 (daca este cazul) FACTURA FISCALA Cumparator: S. str. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea.A (denumirea. Rovinari Contul: RO55RNCB2800000001930001 Banca: BCR Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.Bats Rovinari S.nr): Str Macului. nr): Str Victoriei Nr 11.str. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/564/91 Nr de inregistrare fiscala: R11566383 Sediul (localitatea.C.A (denumire. luna.9 15778 2997.Fur nizor: S. . anul):17.

S.2004 Exp 3 In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO55RNCB2800000001930001 De la Banca: Comerciala Romana Tg-jiu ANEXA 34 . Reprezentand plati: factura fiscala nr.„Bats Rovinari” CATRE BENEFICIAR: S.S.12.82 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 14 ZAU Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 17. ……………….A.04 ora 9 Semnaturile ANEXA 33 ORDIN DE NR: 223322 PLATITI 18775.12.6) 18775.C. ………………. ………………. L.01.5+col.82 LEI adica PLATA optsprezecemiisaptesutesaptezecisicincidemiisioptzecisidoidebanii Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. Rovinari ………………. Cod fiscal R11566383 Din cont: ……………….„ Grimex” S.2004 Semnatura Platitorului Data 19.nr 234567 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 15778 2997. ……………….82 X Total de plata (col.A.Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Corcodel Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ .0144464 din 17.C.

M. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 .facturii: 0144473 Data(ziua. Nr 13.str.Seria GJ VEC nizor: S. GRIMEX S. str.01. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/658/90 Nr de inregistrare fiscala: R11548795 Sediul (localitatea.C.A (denumirea.2005 Nr. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) FACTURA FISCALA nr:0144473 Fur Cumparator: S.A (denumire. anul):06.C. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr. Nr. luna.nr): Str Macului. Gj Contul: RO55BRDE200SV02340002000 Banca: BRD Tg-jiu TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U. . 1.ROSTRAMO S. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea. nr): Str Ecaterina Teodoroiu.

01.0893 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Mirea Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ . de inregistrare in Registrul Comertului J18/229/1991 Sediul Tg.05 ora 9 Semnaturile ANEXA 35 S. 445222 Data 06.5+col.1 CHIRIE MOTOR 1 379.6) 451.C.4175 72.nr 878987 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 379. GRIMEX S.2005 .4175 379.jiu Judetul: Gorj.01. CHITANTA NR.A Nr.4175 72.0893 X Total de plata (col.5068 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 17 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 06.

0144473 /06. Nr 12.C. Gj Contul: RO17RNCB2800000000750001 Banca: BCR Tg-jiu Nr.A. luna. GRIMEX S.A (denumire. str.Jiu .01. anul):17.2005 Casier.13. ANEXA 36 Seria GJ VEC nizor: S.str.Am primit de la S.01. . GORJ Suma de 451. Adresa Str Ecaterina Teodoroiu Nr. forma jurid) Nr de inmatriculare la Registrul Comertului: j18/221/90 Nr de inregistrare fiscala: R1256589 Sediul (localitatea. 1. Nr.506lei adica patrusutecincizecisiunudeleisicincisutesaselei Reprezentand c/v FF nr.C. nr): Str Traian.C. IMPEX S.A (denumirea. Gj Contul: RO24RNCB2700000000650001 Banca: BCR Tg-jiu .. Tg.2005 FACTURA FISCALA nr: 7868688 Fur Cumparator: S. ROSTRAMO S. forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului: j18/229/91 Nr de inregistrare fiscala :R2159127 Sediul (localitatea.facturii:7868688 Data(ziua.nr): Str Macului.

Nr.M. avizinsotire a marfii: (daca este cazul) TVA 19% Nr crt Denumirea produselor sau a serviciilor U.5+col. Cantitatea Pretul unitar (fara tva) -lei0 1 2 3 4 5(3x4) Valoarea -lei- Valoarea TVA -lei6 1 FIAT Buc 1 25000 25000 4750 Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului:Popescu Ion Buletinul/ cartea de identitate Seria GZ .nr 675678 eliberat(a) Tg-Jiu Total din care accize Semnatura de 25000 X 4750 Total de plata (col.6) 29750 Mijlocul de transport dacia papuc primire nr GJ 11 GRX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 17.01 ora 11 Semnaturile ANEXA 37 .

Iacob C. ………………. Tg-jiu Cod fiscal R1256589 Din cont: ……………….C.„ Grimex” S. Editura Maxim. Dumitrana M. Opritescu M Contabilitate – Noul sistem si expertiza contabila. Editura Economica.C.S.A. ………………. Negrutiu M. Reprezentand plati: factura fiscala nr. 1997 6 7 .2005 Exp 3 BIBLIOGRAFIE 1 Cretoiu G.2005 CATRE BENEFICIAR: S. Bucuresti 1997 Contabilitatea firmei. Bucuresti 2000 Contabilitate financiara. 7868688 din 17. Editura Actami. 1994 Bazele contabilitatii. In cont: RO17RNCB2800000000750001 La Banca: Comerciala Romana Tgjiu RO24RNCB2700000000650001 De la Banca: Comerciala Romana Tg-jiu Semnatura Platitorului Data 23. Bucur I.„IMPEX” S. ……………….ORDIN DE NR: 6789877 PLATITI 29750 LEI adica PLATA douazecisinouademiisaptesutecincizecidelei Primirea/Acceptarea PLATITOR: S. L.A.01. Marin Ciumag Ministerul Finantelor Oprea C.01. Editia a III-a. Bucuresti 1995 Finantele intreprinderii-curs. Editura Didactica si Pedagogica. Reprografia Universitatii din Craiova. ………………. 1996 2 3 4 5 Sistemul informational contabil la nivelul firmei. ………………. Editura Ager 2002 Sistemul contabil al agentilor economici. Editura Tribuna Economica.

. Editura Universitaria. anii 2002-2003 Colectia Capital. si colectivul Stoian A. 1994 Contabilitatea intreprinderii. vol I. Editura Infomedica 1997 H. 62 din 10 aprilie 1997 Revista Tribuna Economica.E. Editia a II-a. Craiova 1998 13 Contabilitatea intreprinderii.A. Bucuresti.8 9 Sichigea N Paliu Popa L Pandea P. Staicu C. Craiova 2003 Contabilitatea financiara a agentilor economici din Romania. Sichigea N. anii 2002-2003 Legea contabilitatii nr. Dracea M. Editia a III-a. 82/1991 republicata 14 15 16 17 18 . vol I.G. si colectivul Ristea M Ristea M Cucu C. nr.R.I. Deva 1995 Noul sistem contabil al agentilor economici din Romania.C. Reprografia Universitatii din Craiova 1997 Contabilitatea si fiscalitatea societatilor comerciale. *** *** *** *** Contabilitate financiara. editura Intel Credo. Berceanu D Ciurezu T. 1997 10 11 12 Finantele agentilor economici – Aplicatii practice. 105/1997 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. Lazarescu C. Editura Margatitar. C. vol II Editura Spitit Romanesc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful