Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educatiei din Republica Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Catedra de Psihologie

Proiect didactic de
scurtă durată
La psihologie

Tema: “ BARIERE DE
COMUNICARE ”

A efectuat: BUDAC MIHAIL

Controlat : Bernaz NiNA


Chişinau 2010
Data: 18.10.2006
Clasa: a VII – a C
Obiectul: Consiliere şi orientare
Tipul lecţiei: Lecţie de transmitere de informaţii
Subiectul lecţiei: Bariere in comunicare.

Obiectiv fundamental: Elevii sa dobândească informaţii despre procesul comunicării, despre


abilităţile necesare susţinerii actului comunicaţional.

Obiective operaţionale:
O1: Să definească actul comunicaţional.
O2: Să identifice elementele schemei comunicării.
O3: Să stabilească barierele în comunicare.
O4: Să stabilească o comunicare pozitivă unii cu alţii.

Metode si procedee:
M1: Conversaţia.
M2: Prezentarea.
M3: Explicaţia.
M4: Problematizarea.

Mijloace didactice:
a. "Jocul cu portocala" - exerciţiu de facilitare a interacţiunii la nivel de grup.
b. Fişa de lucru: "Careul".

Bibliografie:
- Baban, A. (2001). Consiliere educaţională, Editura PSINET, Cluj-Napoca;
- Bonchiş, E. (1999). Metodica predării psihologiei în liceu, Editura Imprimeriei de Vest,
Oradea;
- Jigău, M. (coord.). Aria curriculară Consiliere şi orientare, Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, Consiliul Naţional pentru Curriculum;

2
- Lemeni, G., Miclea, M. (2004). Consiliere şi orientare - Ghid de educaţie pentru carieră,
Editura ASCR, Oradea.
DEMERSUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE
Momentele Ob Met Activitaea profesorului Activitatea
lecţiei . ode elevior
Op
.
Con- Se face prezenţa şi se pregătesc Elevii sunt
1. Momentul
ver- materialele. atenţi.
organizatoric
saţia
Da
01 M1 -Voi stiţi pentru ce mi-a solicitat d-na
dirigintă prezenţa la ora de dirigentie?
- Am venit ca sa "comunicam"... Ati mai
invatat la vreo materie despre - Da, la limba
comunicare? română.
- Aţi mai învăţat la vreo materie despre - Atunci când
comunicare? vorbim ...
- Şi ce înseamnă comunicare?
04
- Asa este, comunicarea apare şi atunci
2. Pregătirea
când vorbim ... Doresc să începem ora
psihologică
printr-un joc. În mână am o minge; am să
vă rog să aruncaţi mingea de la unul la Da.
altul, încercând să implicaţi fiecare coleg
în joc. -Pentru că am
- Ce ziceţi? Acum am comunicat unii cu stabilit o
alţii sau nu? legătură unii
M3 - De ce? cu alţii.

-Aşa este. Putem comunica şi în alte


moduri în afara celui verbal.

3. Anunţarea
temei şi a Subiectul despre care vom vorbi azi este

3
"Comunicarea şi bariere în comunicare"
(scriu titlul pe tabla).
La sfirsitul orei va trebui să identificaţi
obiectivelor elementele implicate în comunicare,
precum şi ce anume împiedică actul
comunicaţional.

4. Transmiterea
noului conţinut 01 M1, - Când apare comunicarea? - Atunci când
M3 - Da. Însă, ca să existe comunicare, ce vorbim.
condiţii trebuie indeplinite?
Dacă eu aş vorbi aici, acum, fără să fiţi - Nu! Trebuie să
voi de faţă, aş comunica? existe două
02 M2, -Asa este! Însă comunicarea poate exista persoane!
M3 şi atunci când există mai multe persoane:
între o persoană şi un grup sau între două
grupuri. Astfel, în comunicare sunt
implicate următoarele elemente (desenez
pe tablă schema comunicării); un
emiţător, un receptor, un canal de - Cel care
comunicare şi un cod. Cine este spune primul
emiţătorul? ceva!
- Cel care
-Da, iar receptorul? ascultă.
- Aşa este. Însă, ca să putem vorbi de
comunicare, este nevoie ca emiţătorul să
devină receptor şi invers. Mai am o
întrebare: dacă v-aş vorbi în limba
chineză, de exemplu, aş comunica cu voi? - Nu.
- De ce? - Pentru că n-
am înţelege
nimic!
-Aşa este! Deci, ca să putem comunica,
nu este suficient doar să existe un

4
emiţător şi un receptor, ci şi un cod
comun, în cazul de faţă o limbă cunoscută
de cei care comunică.
Cunoscând acestea, este posibil ca actul
03 M4 comunicaţional să nu decurgă bine, din
cauza unor factori perturbatori, pe care îi
numim bariere în comunicare.
Când credeţi că este întreruptă
comunicarea? Daţi exemple! (Îi rog să-mi - Atunci când nu
M2, detalieze un exemplu concret şi să-mi ascultăm pe
M3 spună cum s-a finalizat). cineva, când îi
întrerupem, când
îi jignim ...
-Aşa este! Mai pot adăuga alte bariere:
M4 critica, ameninţarea, când dăm sfaturi,
folosirea excesivă a întrebărilor... Aţi
avut vreodată impresia că nu sunteţi
M3 ascultaţi, că nu comunicaţi cu persoana
respectivă? - Rău! Nu
- Şi cum v-aţi simţit? (solicit răspunsuri apucăm să
individuale). spunem ceea ce
dorim, ne
-Într-adevar... Aşadar, atunci când enervăm .
comunicăm, este bine să fim atenţi la
toate aceste bariere care pot întrerupe Elevii vor
actul comunicării şi să ne ferim a le detalia
folosi, gândindu-ne că nici nouă nu ne-ar individual cazuri
face plăcere să nu fim ascultaţi. Astfel, concrete de
este bine să fim atenţi la ceea ce spune întrerupere a
celălalt, să încercăm să rămânem la comunicării sau
04 subiect, să nu reducem colegii la tăcere; de comunicare
să întelegem că ideile fiecăruia sunt la ineficientă.
fel de valoroase.
În continuare v-am pregătit un

5
exerciţiu; se numeşte "Careul" (anexa
1). Acesta are scopul de a facilita
comunicarea dintre voi.
Pentru aceasta, căutaţi câte trei colegi
care să aibă caracteristicile înscrise în
fiecare cadran (se desfăşoară
exerciţiul).

5. Recapitularea
şi fixarea M1 - Cum vi s-a părut exerciţiul? - Ne-a plăcut!
cunoştinţelor -Ati aflat lucruri noi despre colegii - Da!
voştri?
- Acum să încercăm să ne reamintim care -Da! Emiţătorul,
sunt elementele schemei comunicării. Le receptorul,
mai stiţi? canalul de
comunicare şi
codul prin care
comunicăm.
-Întreruperea,
- Foarte bine! Îmi puteţi enumera câteva punerea
dintre barierele care pot întrerupe întrebărilor,
comunicarea? jignirile,
ameninţările...

-Foarte bine, copii! Vă rog să vă gândiţi


la o temă de interes pentru data viitoare,
asupra căreia să discutăm.