P. 1
33604610-mai-mult-de-o-ora-in-al-7-lea-cer-al-orgasmului-prelungit

33604610-mai-mult-de-o-ora-in-al-7-lea-cer-al-orgasmului-prelungit

|Views: 218|Likes:
Published by Dobre Irina

More info:

Published by: Dobre Irina on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2015

pdf

text

original

Louis Regamos

I
\

mai mult de

0

ora ...

in ·al 7 lea cer al orgasmull:li prelungit .
~i-eum poti face ~itu la fell

Traducerea §i adaptarea: Irina Lungu

. Shakti, 1998

.-.

i .••• ~

'~'

~

.

''_---

... cxceptind hunea mo(kma. sexualitatea (I reprezentat pretutiudeni ~i totdcauna 0 hierofanic. iar actul sexual ~ un act integral (deci ~iun mijloc de .. cuuoastere ). Mircea Eliade, lntugini si .l"illl/Jo/Ciri Daca ar fi sa vedem in dragostea sexuala un impuls legaL genetic de animalitatc, linind scamn de toatc uccstca ar trcbui sfl tragem ncaparat coneluzia cfl omul SI;' alia pe un nivcl mult inferiorceluipe care Slil orlcespecie naturala, deoarece el a pcrmis iubirii, sexului ~i-1em~ii sa-i imoxice si sa-i domino in asemeuea m[lsura nu numai fiinta lizici:i..ci si, mai ales. domeuiul hlculHililor sale celor mai inalte, ~ianume sa exjinda si sa potentezc aria de cupriudere a unci atare invazii mult dincolo de cea cuvenita unui instinct banal. Daca unnam insa interpretarea metafizica a sexului, toate acele fapte ni se 'jnHiti~eall1 sub alta lumina si valorizarea lor c lotalditeriHLllrania dragostei si a sexului si intreaga capacitate a erosului de a rastuma, slabi sau subordona IOIU!. in lee de a rcprezenta 0 extrema degradare ~i 0 demonic inextirpabila In .cxistcnta umana, devine
SC1l1n

CUPRINS

1.

Introducere

•• ~4'"

~~~_•••• •

~.

'1

••••••••

~~.

II

••••••••

! .. ,'

I •••

" •••••••••••

2.

al impulsului incoercibilin om de a trece cu

orice chip dincolo de limitele individului Iinit. Julius Evola, Meill/i::h:a sexttlu! ,Pe Dumuezeu Tatal, indiscernabilul. incogniscibilul. il purtam tncarne, il gasim in Femeie, Ell este poarta prin care intram ~iiesim, in Ea ne intoarcem la Tatal, dar ca aceia care au asistat orbi si incon~tien~i la Schimbarea la

3.

Fala.

4. 5. .

D. H. Lawrence

Puncte secrete • Femeia
• Barbatul

ale iubirii
_

~ ~:::

.~ ~

~,.

~
. ~

~ ~ 31 . 31
'.

.

32

6. © Copyiigh! Editions Reuille .
© Editura Shakti, 1998. Drepturile

acestei lucriiri apartin exclusiv Editurii Shakti. Nici IIIlji'agmenf din aceasta lucrare 1111 oate fi p reprodus, prinnici un fe! de mijloc, fora peJ'lnisiul1e(l scriso a editurii.
(lSlIPro

MU$chii dragostei . • ldentificarea mu chilor. pc· • Exercitiile Ke el~ • Antrenament~1 in·ie·r;~i~·::::::· • Efecte §i beneficii • Efecte su umentere. . pare
......................................................

. .; . 34 . 35 .. 37 .

33

.. 37 . 38
41 41

7. Autostimularea • Barbatul
;t'.. :

ISBN 973-:... 96705-4-7

I'
f'

r

LOUIS REGAMOS

• Ferneia

.

-:43 45 46 48 .49 49 52 53 54 55 . 55 56 . 57 58 :.. 62 63.· 63 . 63 64 65.
:. 66
.i

8. Placerea femeii :.., • • Mingiierea labiilor si a clitorisului , • Masajul vaginal ., · • Cheia declansarii orgasmului prelungit : • O!,gasmuI pre:u.ngit : Citeva precizan Efecte secundare :

I

"

9. Placerea barbatulul Citeva diferente , <' Inceputu I Punctul extern al prostate] : Controlul ejacularii (I) : Modalitati ajutatoare fazele orgasmuluiprelungit ~ Inlaturarea inhibitiilor Orgasrrrcu descarcare ~iorgasm prelungit .: Controlul ejacularii (II) : Antrenamentul propriu-zis : :, modalitate suplimentara
A " ,

despre transfigurare
VictorHugo
Barbatul este cea mai elevata dintre creaturi. Femeia este celrnai sublim ideal. Dumnezeu a facut pentru barbat un tron, pentru femeie un altar. Tronul exalts, altarul sfinteste, Barbatul este creierul, femeia - inimd. Creierul primeste Iumina, inima primesteiubire. Lumina fecundeaza, iubireareinvie, Barbatul este putemic prin ratiune, femeia este invincibila prin lacrimi, Ratiunea convinge, lacrimile induioseaza sufietul. Barbatul este capabil de eroism, femeia - de orice sacrificiu, Eroismul innobileaza, sacrificiul aduce sublimul. Barbatul are suprematia, femeia are intuitia, Suprematia sernnifica forta, intuitia reprezinta dreptatea Barbatul este un geniu, femeia este un Inger. Geniul este incomensurabil, ingerul este inefabil, Aspiratia barbatului este catre gloria suprema, aspiratia femeii este indl'eptata catre virtutea desa v~ita. Gloria face totul maret, virtutea face totul divino

c

°

10. Fuziunea intima

• Transforrnari antrenate de orgasmul prelungit Orgasmul prelungit in timpul contactului'intim Exercitiile Kegel ~iactu\ sexual Exercitii pentru femei Avantaiefe rnetodei orgasmului prelungit Metoda pe SCUlt (recapitulare)

97 , ., 68 69 69 70 71 74_ 77 77 84 85

11. incheiere
I ••••

::
t.t' •••••+, ~ _
It:.It.II.IIt .. I __ ••••• ~

12 .. ·An"e.;te . • Normalsi anormal In viata intima Bibliografie ~ : • Tabele de antrenament

13. insemnliri

:

:

92
r

--- ; TIP
~
~; (

() (; R A F I A.

M I R () N

t,

, Strudu lou Haiulexcu Ill' h.~.\. S~l'l"'· ~. BUfUl'csti
I cl: .~.'7 ..tl.()'!, J.~:;.SS.2:5. JJ(.}dJI'" t;_n.:J..\!A.:L~J1, flLlnln(l1 k1PIJd.nJ

,
!
}

t,
·r
r

(.

6

LoUIS

REGAMOS

Bfu"bahll este un cod; femeia este evanghelia ne face perfecti.

0

evo:ngheli:. Codul corijeaza,

Barbatul gindeste, femeia intuieste, A gindi inseamna a' avea un creier superior, A intui.simtind, inseamnaa avea pe fiunte 0 aureola. Barbatul este un ocean, femeia este un lac. Oceanul are perla care II irnpodobeste, Iacul-poezia care-lluiriineaia.· . Barbatul este un vultur care zboara, femeia 0 privighetoare ce Clnta. A zbura inseamna a domin~ spatiul, a cinta inseamna a cuceri sufletul.
-t-e-

I

.introducere
Daca rn-am hotarlt acum, pentru prima oara in viata mea, sa incep sa scriu, este pentru ca tocmai am trait 0 experienta care, lara nici 0 exagerare, ne-a schimbat cornplet existenta, atit mie clt ~i iubitei mele. Aceasta experienta extraordinara, profund spirituala, pe care rna voi stradui sa 0 relatez In cele ce urmeaza cit rnai fidel, in esentialul ei, a fost pentru mine 0 adevarata revelatie, conducindu-ma la descoperirea uno]' dimensiuni fascinante §i camp let nebanuite ale dragostei §i placerii amoroase,
. ,

.'

Barbatul este un templu, femeia este sanctuarul. In descoperim,in fata sanctuarului ingenunchem,

fata templului

ne acolo

Barbatul este plasat acolo unde se sfirseste pamintul, femeia unde incepe cerul.

I-

La'fel ea majoritatea oamenilor, e()nsider'~ a face dragoste se numara printre experientele cele mai intense ~iprofund transformatoare care pot fi traite, toate aces tea, trebuie sa recunosc ca, dupa 4 ani de ' convietuire ell iubita mea, 0 femeietotusi superb inzestrata, intrutotul fermecatoare ~ifoartesenzuala, lucrurile nu mai erau deloc ca altaaata. La inceputul relatiei noastre am trait binernteles'din plin acea rninunata exaltare a descoperirii - cine nu cunoaste pasiunea primelorintilniri cu o femeie deosebita de care esti lndragostit?! Odata ClI trecerea timpului Insa, au intervenirrutina ~irnonotonia, iar legaruranoastra, din fascinanta §i plina de pasiune, a devenit searoada si chiar fiustranta, Frecventa Intilnirilor noastre intime a scazut aproape dramatic. 'Fara sa ne-o spunem deschis, amindoi simteam in acea vreme din ~e In ce mai putina placere In a ne regasi In intimitate, iar amorul ajunsese sa aduca din ce In ce ma}. mult §i mai clar a obligatie, Datoria conjugata! Ce expresie trista, cind te

ell

f·'

la 0 colega agreabila cate . la alte corpuri: Ia 0 frumoasa trecatoare pe care 0 zarisern fngitiv pe strada in ziuarespectiva. Launtric eram sfisiat: In ciuda fidelitatii rnele exterioare. Simteam citeodata ca 0 iubesc profund ~inu doream sa 0 pierd.extraordinara.r I 8 LOUIS RSGAMOS glnde~ti mai bine. . Aceasta dintrun motiv serios: inca 0 iubeam. dar. aeeste lucruri. sexul nu mai era citusi de putin pentru noi o experienta . rna gindeam. act pur fiziologic. lntr-un fel. A face dragoste devenise atunci pentru noi aproape un.. pe care n-ar fi deloc exagerat s-o numese frustrare . sa ma despart de ea tara a face totul pentru a imbunatati relatia noastra. oricit deputemica era ceea ce eu credeam ahmci a fi placerea. 0 ~i respingeam. ca n-o mai iubese .. Fiind tnca tinar ~i iubita mea la fel. Ideeade a-mi gasi 0 amanta rna tncoltea din ee in ce mai mult si totusi. Aveam amintiri. senti mente le mele pentru ea nu se schlmbasera ... obiceiuri.. N-am '''. lndraznit sa-ivorbesc atunci iubitei mele despre . dar nu sl pentru suflet. lnsuportabil imi era si faptul ea viata noastra devenise 0 mare minciuna. deoarece pot sa spun ea ajunsesem sa Wiese 0 stare de insatisfactie foarte mare. Placerea ar trebui sa fie oriee. prieteni comuni. o viata .Ip. de teams ea intre noi sa nu izbucneasca 0 adevarata drama. in acelasi timp.tr-un fel nu mal aveam senzatia ca fae dragoste eu iubita mea. nu puteam deloc con cepe ea va trebui sa-mi petrec intreaga viata impreuna cu 0 femeie cu care intim ~ praetic rna plictiseam. imbrati~arilor noastre intime. deoarece imi inselam iubita chiar in patul'nostru.. Igienic poate pentru trup. m-aracuza casint la fel ea toti ceilalti barbati. numai obligatienu. rna trezeam gindindu-ma la alte femei. . in toiul I • ... ~i totusi. duceam un fel de viatli dub la. In ciuda virstei noastre tinere. Para tndoiala... lncit rna gindeam din ce in ce mai mult ~a merg sa-mi caut implinirea In alta parte... Aceasta devenise pentru mine 0 adevarata obsesie. igienic. ca doresc sa am aventuri. dar pe care incepusern atunci sa 0 traiesc ea atare .

s-a blocat citeva minute. In sfirsit..inalta societate . Hira sa ne-o marturisim. pentru a .. se pll~ea termina printr-o despartire .cum slnt cele eu oamenii din . 0 ro~~ta strasnicacu oehii verzi. semne ale trecerii tirnpului. pe buna dreptate.. acolo pentru a se pudra . mai multe cupluride prieteni se desparteau. ingenunchiat cu indrazneala Ia picioarele mele. Pe ea-o «apuca brusc migren(m~ eu «avusesem prea mull de lucru azi». plina de mister. deoarece era apriga.la prima noastra intilnire.. erau pentru noi un loc ideal pentru zbenguiala. in orice caz. printr-o fericita «intimplare». a minUllatei efervescente ~i transfigurari de altadata. fascinanta. Iubea pericolul aut de mult. -Am fast adesea ten tat sa cred ca avea convingerea di «nu se face» . unde nestrecuram pe furls. de atitea ~i atitea ori. Cum. n-arn protestat . Cu toate di nu vorbeam despre aceste lucruri.. ajunseseram sa fim foarte incordati In activitatile cotidiene. .nu vild de altfel care barbat ar fi putut rezista (~i de ce ar face-ol) . ceea ce uneste eu adevarat un barbat cu 0 femeie este relatia sexuala «perfecta». Intelegerea ~i tandretea care se ~anifestas~ra din plin. inventam pe rind pretexte pentru a nu ne mai intilni In pat decit pentru adormi. rna temeam. fi intrat . cup lui este atunci ea ~i eompromis. in ciuda surprizei. Marturisesc 'ca nu rna puteam deloc hotarl sa accept cil. dulce doar cu numele. Deteriorarea vietii noastre sexualea antrenat o deteriorate general a rnult mai grava.. pentru ea. dar in acelasi timp excitat la culme.mea actuala.. Sexualitatea reprezinta totusi participarea eea rnai profunda a fiintei intrun cuplu si este aproape firesc ca.complet dezbracata decit ultima oara cind am recut dragoste. . tn plin centrul Parisului. intre noi erau acum de domeniul trecutului.m-a tras intr-un colt mai intunecat unde a . la implinire. altfel.. nu eram deloe un iubit neinderninatic: avusesem Plna atunci un nurnar apreciabil de amante pe care Ie implinisem amoros mal mereu.acestea ilU erau decit «nebunii ale tineretii» si cii acum trebuia sa duc 0 v~atA«serioasa». ca ~i cuin ar fi avut nevoie sa se agate de mine pentru a nu disparea. Prima oarli a fast in masina ei.. simteam destul de clar ca avea nostalgia fermecatoarelor ~i pasionatelor nopti de la incepnt. La fel ca mine ~i ea visa la alte trupuri. Fusese ~i ea la incepul o-iubita pasionata. la 0 petrecere ce rna plietisea teribil. ajunsesera sa ma obsedeze pur ~isimplu. 0 spun tara pretentii. traversam atunci. sau «am mai fiicut dragoste siip/iimfna asta» . Despre relatia cu iubita.10 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 11 Situatia era mai complexa. 0 criza serioasa care. Toate aceste amintiri ~imulte altele. cup lui sa se destrame. Ma gindeam la Nancy. regasite din nefericireaproape zilnic In conversatiamultor cupluri obisnuite la ora culcarii. Apoi.. ' Injur111 nostru. Era cu desavirsire exclus ca ea sii. Toaletele de femei ale restaurantelor. di iubita mea traia 0 insatisfactie simi lara. am spus destul daca precizez caeram unpreuna de mai bine de 4 ani. Cu toate acestea. . Chiar daca nu se destrama pe Ioc. incit deveniserarn aproape straini.. Aceasta se petrecea probabiJ din motive asemanatoare cu ale noastre. intr-o luni dupa-amiaza. meit nu faceam niciodata dragoste in pat.a profitat de primul moment In care am ramas singuri pentru a-mi pune cu obraznicie mina intre picioare.~ieram sigur de asta. pe care Ie tree acum sub tacere. toate aceste motive comune. Cum 0 mai regretam pe Genevieve. Hira sa vreau Imi aminteam noptile mele de altadata si evocam spontan amintiri a caror precizie rna tulbura. ill ciuda micilor cornedii pe De . indiscutabil. Ma mal gindearn la Janine.. Deoarece comunicam rliu In intirnitate. dar acum . Patricia. tara indoiala. atunci cind acest lueru nu mai merge. evident. deoarece nu sta in intentiile mele sa alcatuiesc 0 antologie erotica. ocazie pe Care evident n-am ratat-o. primind prelung intre buzele sale voluptoase oferta barbatiei mele. nu-si pierde cunostinta .Jmbatatoare blonda care in timpul extazului I~i intindea foarte sus picioarele si tipa sfWindu-mi cu pasiune spatele. la alte imbrn'tisari. Banuiam. tn ascensorul unui mare magazin care. 0 unara mulatra eu corp divin care. Eram aproape mort de fridi. deoarece principala cauza a rupturii cuplurilor este si ramine pierderea sau lipsa armoniei sexuale. pe care n-am putut s-o vad .in acea vreme rna gindeam adesea la e\e..

funnecul si inefabilul primelor nopti de iubire. acea seara ~itrebuie sa reeunose ea am fost real mente uluit. Defapt. pe care iubita mea mi-acitit-o Nota de cum a intrat pe usa. slujba care la inceput imi placuse mult. i !. totul ar fi fost usor. . . Scris de un reputat psihiatru ~i sexolog din California impreuna eli sotia sal.un ca. best sellerul ainerican cu nume ciudat . bine adaptate contextului actual. ARTA SECRETA A ORGASMULUI . 'de rapid ~i aproape farli efort. Alan P.de ce sa nu 0 reeunose . care-mi pareau ca tin mai curind de domeniul unei imagina~i cam bogate declt de Am reusit pedeplinl Recomand deci tuturor cu caldurametoda expusa in continuare. nu numai cli am. Pe de alta parte. dar am deseoperit destul. la inceput am fost sceptic fata de acesje promisiuni. totullmi . de pe coperta din spate a cat1ii. nu numai ca ne-am reimprospatat relatia. Aplicind aceste vechi tehnici secrete orientale. ci fa 0 ora $i chiar mai muli» . aplicind aeeste modalitap: eficiente. mai romantici. Daca era intr-adevar posibil.decit ne-am fi lnchipuit. la fel ca atitea alte cupluri _inaintea noastra. asa cum am spus. fara indoiala. flindca la noi. de ce nu mai auzisem vorbindu-se despre acest lucru niciodata imiinte?' Pur ~i simplu. explicata limpede ~i progresiva. l-am spus ea da. trebuia sa iau 0 hotarire In privinta Patriciei. ce mai aveam 'de pierdut?! Nimic. trebuie sa sp. ne-am hotarit sa punem In apJicare lara intirziere . dar monotonia care se instalase de cltva timp in relatia noastra ajunsese sa-mi afecteze ~i activitatea profesionala. Traia singura.ca a face dragoste inseamna eu mult mai mult. cit mal curlnd posibil. tot ce era scris in carte este cu desdvirsire adevarat! ~i reusitl . Da. 0 dimensiune . daca doream sa ne salvam iubirea. Iubita mea a sosit in acea seara mai tirziu ca de obiceisi parea tulburata. rni-a replicat ea. Iucrurile nu mai puteau continua a~a. Aceasta ne-a facut sa ne regasim pe noi insine si. care mi le juca ~i pe care i Ie jucam ~i eu in' timpul imbrati~arilor noastre intime din ce ince mai distante _:_ se plictisea. mi-am spus. renuntind sa se mai intoarca la biroul unde lucra ea traducatoare. ~i nu i-am ascuns deloe asta iubitei mele. intr-o buna zi am avut cea mai buna dovada a acestuilucru intr-o seara rna intorsesem de la birou inaintea ei. afectuosi ~imai iubitori ea niciodata.o mai iubeam. De altfel. lubita mea mi-a spus atunci deschis eeea ee stiam ~i eu de mult. mal uniti. atit de pertinenta conceptiilor ~i metodelor prezentate.E. total noua ~iabsolut surprinzatoare pentru noi a iubirii senzuale transfigurate. cit $i eel al Mrbatului. Din fericire. Brauer sl Donna J. fascinanta. pe care rna gindeam din ce in ce mat insistent sa 0 cunosc. asista la c1inica unde ei trateaza acum anual cu succes multe eupluri cecauta sa gaseasca sau sa regaseasca. era exaltata de 0 carte pe care 0 avea in mlna ~ipecare Q devorase Iiteralmente In dupa-amiaza ~eeea. realitate.regasit excitatia. 10' fond. ell uimire ~j incintare. ehiar din in . in ciuda succesului meu §i a colegelor de serviciu. un singurgest ar fi fost deajuns. de fapt un adevarat program. armonia sexuala.rimp. In Occident. modalitatile expuse. mai ales una dintre ele. fiind chiar 0 rninunata ~iinteligenta modalitate de evolutie spirituala In cuplu. Ca unnare a leeturii.S. eel putin simpatice.. cit ~ide promisiunilepe care ea Ie continea.O. care-I ~. Lucram Ia 0 agentie de publicitate. se poete prelungi alit prgasmul iemeii. ce vrea sa lnsemne E. era cum nu se poate mai prornitatoare: «aplicfnq metodete expuse. am realizat ca experienta pe care 0 dobindisem pina atunci in dorneniul 1. adica orgasm sexue! prelungit. adica faptul ca mtre ntii luerurile nu mai erau deloe asa cum all fost. Astfel.expu~ea 0 metoda intrutotul revolutionara pentru ~onq:ptiile noastre curente. tandri. Nu mai aveam deloc tragere de 'inima.O. Ea rni-a raspuns eli ma iubeste siea si ea trebuia sa facem ceva.~. Evident. nu numai la cUeva minute.si pasiunea inceputului. am realizat surprinsi . avind avantajul di este simpla.? Aceasta este prescurtarea de la Extendend Sexual Orgasm. 0 simteam interesata si. Brauer. aceste lucruri au fost pina acum necunoscute. parea lipsit de interes. casi noi.S.. pe care pot S~Q numesc miraculoasa. Am consimtit usurat ~i ea rn-a intrebat atunci daca totusi. inclt acum sintern regenerati. ne-a armonizat profund relatia. . Asadar. am citit destul de deschis cartea.12 LOUIS REGAMOS . PRELUNGIT 13 am Dar mai intii.

Odata stlmita curiozitatea acestor doi medici-din Californiaeiau inceput totusi sa se documenteze cu privire la traditia tantrica care a dezvoltat 0 conceptie fabuloasa despre dragoste si. la fel ca ~imine.este necesar sa exersezi consecverit. . au intilnit un cuplu initiat in Orient.Ia inceput au fost sceptici. In unna discutiilor purtate cu acest cuplu. • acest cuplu exceptional a acceptat sa probeze aceasta afirmatie uluitoare. pIna atunci . Brauer §i sotia sa au auzit pentru prima data vorbindu-se despre cupluri care realizau frecvent stari. ! i: l ~ I.r . dr. eel al barbatului avind 0 durata ~edie similara. poate f taeuta in fond accesibila tuturor I . un timp dupa aceea.de orgasm incredibil de lungi. rt- Prin 1975. asimilata adesea unei inefabile ascensiuni launtrice in eel de-al 71ea cer. 0 Yeti considerarevolutionara. Brauer ~i sotia sa all fost destul de repede incredintati ca metoda pe care 0 • . Celebrii sexologi Masters ~i Johnson au stabilit In cursul cercetarilor lord orgasmul femeii dureaza in 'general intre 4 §i '12. Pentru aceasta nu trebuiedecit sa urmezi metoda orgasmului prelungit.orgasm continuu. Ajunge sa-i consacri doar putin timp ~i bunavointadar . De-acum ipainte nu tine ~ecit detine insuti sa descoperi §i sa experimentezi aceasta Mire amoroasa coplesitoare ce nastein fiinta 0 stare de fericire extraordinara. desieneobisnuita». 2 des re metoda • • • • i Problema timpului Orgasmul prelungit si efedele sale Rezultatele' ' lndicatii Ji contraindicatii '. dr. nu stiusem mare lueru. Ja rindul meu. facind dragoste sub observatie. asa cum am facut ~ieu impreuna ell iubita mea. sint convins. asa cum am fost ~ieu insumi. ei au trait 0 stare deorgasm carea durat aproape 0 ora. Fire§t. chiar de ordinul minutelor. desi considerata la modul comun drept vasts. . traim curent stiiri de. mtimplator.secunde. «Atuncicindfacem dragoste. in u~ma uno~ insistente. aparent . In fond cine nu viseaza sa traiasdi divinul extaz al orgasmului mai mult de 0 bra neintrerupt? lata in continuare esenta acestei metode pe care. nu lnsernna I~ drept vorbind nimie mai mult decit primii pasi ~i eli. Odata. in fond. . care dureaza in general intre 5 # 15 minute» In final. I f· LOUIS REGAMOS amoros.. aplicau. sustineau ei.

Acest aparent impediment al timpului de antrenament. durind pina Ja 30 de secunde tara intrerupere sau repaus intre fiecare val. . este un dat fundamental. iar in situatii exceptionale se In~inde pina la 0 ora sau chiar mai mult. Nu este deloc exclus .multor ore ~11~ipoate intirzia ejacularea oricit timp doreste. doua faze distincte ~i n cazul starii de orgasm prelungit la barbat-sI acesta obtine 0 erectie foarte ferma pe durata mal . a carui . general prin contractii vaginale oarecum asemanatoare orgasmului comun (cudescarcare).16 LOUIS REGAMOS cuplurilor ~i di orgasmul prelungit «se poate invata». servinddrept lubrifiant natural.ca In cazul unor fiinte inzestrate rezultatele sa apara foarte rapid. cu exceptiaunei diferente capitale. intensitate se amplifica constant. In doar citeva zile sau saptamini de practice. Tara nici un pericol.. dar ~i al barbatului . in cursu! celei de-a doua fuze. In faza a doua. aproximativ 2-3 luni. este in aceasta situatie complet separat de ea (adica de ejacularea spennei) si poate fi astfel prelungit eu maiestrie perioade lungi de timp. nu .. Intr-o prima faza ~ caci exista.. atingind culmi de excitatie mereu mal inalte~ controlindu-si insa perfect ejacularea. desi aceste Iucruri apar de Ja sine. metoda are ~ipentru barbat avantaje considerabile. ajung'ind sa 0 suspende total. Fiecare 'dintre aceste contractii este scurtasi dureaza In jur de 0 secunda. Orgasmul prelungit ~iefectele sale. In mod obisnuit unnat imediat de descarcare (ejaculare).In aceasta a doua faza. femeia atinge un nivel coplesitor de excitatie ~i experimenteaza valuri de contractii extrem de placute ale muschilor pelvieni profunzi. este totusi nimic altceva decit 0 garantie a autenticitatii. ridicindu-sedin ce in ce mai mult. Mai precis. metoda pennite atingerea §i prelungirea indefinita a starii de I '.. care In fapt pennite producerea . Primele semne ale starH de orgasm prelungit se manifests Ia femeie In . ~i traieste 0 ascensiune orgasmica colosala. Este vorba de prima fuza a starii de orgasm prelungit. Trebuie sa spunem din capullocului ca aceasta metoda nu este un mod mai mult sau mai putin iscusit de a prelungi preludiul amoros sau 0 cale de a trai mai multe orgasme. Atunci cind aceste procedee sint perfectionate suficient de mult.. daca bineinteles dorim sincer aceasta ~i facem eforturile necesare . seriozitatii ~i eficacitatii acestor modalitati secrete.mai ales ill eazul femeii."] I I L . Problema timpului Faptul ca placerea este 0 arta ~i necesita 0 anumita pregatire sau ucenicie.asa cum experientaa dovedit-o. orgasm I t ! I tara a se produce ejacularea. . ~ianume ca aceste contractii continua neintrerupt (tara nici 0 pauza sau incetinire) timp de un minut sau chiar mai mult $i.. m faza de maiestrie. de asemenea. pentru atingerea succesului prin . Fara a enumera binefacerile mal mult sau mai putin evidente de care se bucura femeia lntr-o astfel de situatie. Mornentul de culme care este orgasmul (de obicei atit de scurt).gradat armonioasa a unor transforrnari benefice pregnante ill fiinta noastra. barbatul isi pastreaza 0 erectie foarte ferma.. . secreta continuu Iichidul transparent care insoteste excitatia sexual a.aplicarea acestei metode este 'in general nevoie de 0 perioada de .. ele permit .1U sin! insotite de descarcare. atingerea unei stari exceptionale de orgasm profund ~i continuu. care poate dura ~i 20-30 de minute.

. elimina tensiunile. sursa atitor frustrari in cuplu. redau ~imentin pofta de a trai. si eliminarea problemei ejacularii precoce. angrenate inteligent si traite plenar. genereaza ferieire. este important sa subliniem ca a realiza starea de orgasm prelungit timp de 10. armonizator. Astfel. recomandam consultarea medicului.al tendintelor comportamentale anormale. flzic regulat reduce considerabil # chiar elimind rlscul unuiinfarct asociat cu aclivitatea sexuala". Numarul acestor bolnavi in lumea . daca riscul unui infarct este foarte mare.tocmai all suferit un atae cardiac)'. pe lfuga exersarea consecventa. activitatea sexuala nu reprezinta un pericol semnificativ pentru un atac de inirna. I· Indicat:ii~i contralndlcatll Subliniem aici ea aceasta metoda ce duee la trairea unor placeri coplesitoare ~i elevate un timp lndelungat este aplicabila de catre aproape "orice euplu ~ica ea nu comports in general nici un fel de efect secundar nedorit saurisc. In ceIe mai multe situatii amorul nu este un factor de rise pentru ceibolnavi. Pastrind mereu foarte clar in minte di scopul ultim al metodei propuse aici este accesibil fiecaruia dintre noi. numai in Statele Unite trliii'ld peste Il milioane de cardiaci. De asemeriea._ La inceput trebuie sa: ai ambitii realfste. dupa aproximativ doua ore de "fericire" (performanta realizabilliprin intermediul metodei de fatal). 0 ennmitarabdare-plina de incredere. punerea In practica a acestor tehnici nu este propriu-zis 0 munca. Mai mult. Ele constituie eel mai simplu -~irnai bunantidot al tulburarilor de tot felul. Dirnpotriva. apar tocmai r pentru ca viata amoroasa a fiecaruia dintre noi este departe de a fi implinita. cit ~i social. al depresiilor. de putin interesat de placerea amoroasa. stabilind ca ' riscul unui infarct in timpul actului sexual este de un caz la un milion pentru ' cei sanl1to~i ~i doar de doua cazuri la un millen pentru cardiaci. un minut apoi doua ~i asa mai departe. De fapt. clvilizata este foarte mare. Exista totusi contraindicatii in aplicarea acestor modalitati? Dupa CWTI . 2. urmarind sa traim anticipativ cit mai des bucuria succesului.eel putin pentruun timp -Iafel de scazut ca si In cazul unuiom sanatos. ne vom sugestiona ferm in aceasta directie. [8 LoUIS REGAMOS I f . descrise aici pe scurt. contraindicatiile acestei metode sint mai putine la numar decit am putea sa credem ~iprivesc in esenta pe barbatii sau femeile care sufera de maladii cardio-vasculare serioase (care. 79 (9.1 . putem intui. avantajele acestei metode sint evidente si considerabile. ea faceca barbatul care se confruntatemporar eu probleme legate de dinamica sexuala sa-si satisfaca plenar iubita (tara sa ejaculeze inainte de aceasta). in categoria lor. Desi un studiu recent publicat de Jurnalul Asociatiei Americane de Medicina arata eli persoanele caresufera de insuficienta cardiaca pot face dragoste tara riseul unui infarct miocardic. favorizeaza buna function are a sistemului irnunitar si hormonal. de multe ori catalogate ridicol drept «obsesii». pentru siguranta. dublarea sau triplarea duratei actuale a orgasmului. Pentru barbat ea pennite deci (printre altele) prelungirea considerabila a erectiei . a~a cum intuieste fiecare dintre noi . Expertii in domeniul simlitAtii vor sa-i asigure astfel pe pacienti ca. 0 j umatate de ora sau chia r mai rnult necesita. atit de frecvente astazi. Aeeste tulburari ~inulte altele. ar trebui ~a convinga pe oricine este citusi . de exemplu. Intimitatea.trairile amoroase control ate sint eu desavirsire benefice pentru sanatate.20 de minute. placerea impfuta~itii. Mai mult decit atit. violentei si agresivitatii. atit de frecventajn zilele noastre. armonizeaza.~i all confirmat-o cu prisosinta cercetarile medicale modeme . ! Reluind. adica 26 de secunde in loe de 10. Din cei 858 de pacienti supusi testarilor. stimuleaza sistemul nervos central.2%) au recunoscut eli nu au avut contacte sexuale cu 24 de ore inaifitea infarctului si doar 3% au facut "ceva" in ultimele doua ore dlnaintea infarctului. tnliitum stressul ~j intineresc. atir la nivel 'individual. este cazul s-o spunem aici. riseul unui infarct miocardic pentru un bolnav de inima ar fi . suferind de insuficienta cardiaca. " ~iprejudecati). ci 0 adevarata placere. Studiul s-a realizat pe un esantion de 858 de persoane active sexual. sa ia cunostinta de aeeste modalitati necunoscute plila acum la noi(a carer 1nvatare este totusi destul de u~oarii)~i sa Ie aplice. Cu toate acestea. sint ~ esentiale pentru oriee fiinta urnana normals ~iau un putemic efect : ARTA S~CRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT [9 Rezultatele Efectele. Echipa profesorului James Muller de la Pacultatea de Medicina din Harvard (Massachusets) a infirmat parerea ca amorul ar fi periculos pentru bolnavii de maladii cardiovasculare. Profesorul Muller atrage atentia ca "exerculu. sexualitatea deschisa (lipsita de inhibitii . ' Rezultatele pot aparea in etape: lainceput. dimpotriva ehiar. Sexualitatea ~i erotismul.

. una dintre conditiile esentiale pentru a obtine rezultatele scontate este increderea in reusita. evident. deci un minimum de trei intilniri siiptaminal. lacerii' (fteva premise Homente partrculare • J ehnica omcan dragostea? Incetmeala tntrece Vlleza • Amanunte importante Citeva premise 1..amfndoi trebuie sa urmarim sa . Placerea pe care 0 vom cunoaste este atit de intima ~i de profunda. Pentru a reusi aceasta. 3. Numai in aceste conditii metoda este profitabila pentru fiecare dintre noi. 2. Pe de "alta parte este de la sine lnteles di cei doi iubiti care se " angreneazain aceste practici trebuie sa-~i fiigadLljas~a ~i sa-§i ofere . 3 -. Si pe aceasta cale. cite 0jumiitate de Ora si 0 ora ~ 0 ora si jumatate in timpul week-end-ului. la inceput este recomandat sa 0 facem eel putin de doud ori in cursul sdptdminii.r r 20 LOUIS REG . 0 ! I t .tineri sau rnai putin tineri. Desi ideal este sa exersam cit maides. OS M I Este preferabilca eei afectati de rani grave sau de boli cronice sa consulte .'Daca dispunem de mai mult timp estefoarte bine. realizdm placerea. concret §i neconditionat incredere reciproca deplina. un medic in prealabil sau saaplice aceste informatii cu maxima' prudenta si bun simt. sa ne debarasam complet de inhibitii I si prejudecati. incit trebuie f~ sa ine putem abandona fara nici 0 retinere fata de celalalt. Este r i necesar sa fun total dezinvolti. Si.. ).ne vom rezerva un timp special pentru intilnirile amoroase. luerul eel mai insemnat.

a numarului de manifestari antisociale. Avem imens o Noaptea dinaintea zilei eu Luna noua (cunoscuta tn traditia f de cistigat daca urmarim sa ne armonizam eu ritmurile propriei noastre orientala sub numele de Shiva ratn) este un moment extrem de fiinte ~i cu ale Naturii. fiumusetii. solar. fermitatii. concluzie: I:) i r . mai ales in ocaziile in care avem timpul necesar. acum pentru prima data cititorului roman. In Mornente particulare i ~ t Tehnica omoara dragostea? Unii ar putea obiecta caexercitiile propuse nu sint romantice. viteza ritmurile biologice specifice tara consecinte nefaste. Ca perioadeale zilei favorabile practicii (dar nu obligatoriil): • momentul de maxim de yang cuprins aproximativin1re orele 12~i 14. este in Desi rapiditatea a ajuns sa fie considerata 0 valoare_ fundamentala a mod particular favorabil pentru inceperea ~i practice unor astfel de civilizatiei aetuale trebuie sa spunem ca lipsa grabei este cheia artei actiuni. yin) fluctueaza dupa anumiteciclicitati naturale si di perioadeJe ill care domina. yin) sint caraclerizate de scaderea focalizarii. f I t r f .. nervozitate. CLl acestprilej. Astazi. tehnice ~i distrug dragostea si romantismul.19 ~irniezul noptii. care pot favoriza sau defavoriza acti~nile noastre. Celebrul festina lente alstramosilor nostri l-amine valabil ~iill civlizatia D Faza de erestere a Lunii (cuprinsa intre momentele de Luna Noua ~i noastra. I:) \. stari de iritare.22 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PREL'uNGIT 23 data pe zi nu este un abuz sau un exces.n. ~i ceIe de tip feminin (~. r t 1.energiile de tip masculin (+. aparitia conflictelor. armoniei ill general.{{incetineala» intrece viteza Sundart) situat cu doua zile inaintea fazei de Luna PI ina.. . f • . I: MomentuJ de ma~a influentJ a ener@loryang ill cadrul unei luni (cunoscut in traditia Orientului sub numele de ziua Iripurei _.. In acest sens este cunoscut faptul di energiile de tip masculin (+. solar. rnanifestate'in plan energetic. sau care pur ~i sirriplu i-au citit cartea si au aplicat aeeste vechi metode orientale (expuse .~ fapt ce confirma cele afirmate mai sus). yang). 4. au relatat insa aproape mm exceptie ea si-au Imbunatatit simtitor relatia ~iau devenit spontan armonioase. In care progresele celui declarau cu lnielepc iune ea placerile nu pot fi gustate decit pe indelete. . Momentul de maxima influenta a energiilor de tipyin In cadrul unei luni este perioada de Luna Plina (socotita cu 18 ore inaintea momentului de maxim ~i 12 ore dupa acest moment). intervalul cuprins intre orele. yang) sint caracterizate de influente benefice in sensu! stabilitatii. I- angrenarii metodei. sexologii occidentali confirma ea riibdarea si Luna PUna) este de asemenea 0 perioada propice inceputului «incetineala» sint esentiale in dragoste: buna sincronizare amoroasa a J. Fiind la curent cu aceste aspecte. grosiere (este cunoscuta sporirea. i: . angrenarile de natura erotica sint interzise datorita fenomenelor del reeeptivitate fuia de aspectele joase. care aspira sa evolueze sint mult facilitate. I 1. darurmarifuJ sa ne pastram controlul si sa nu ojungem til un final marcat de descarcare. In care . orienta Iii prielnic angrenarilor de natura spirituala. nu ne putem depasi in : annoniei. lunar. ci dimpotriva.. datorita amplificarii specitice a rezonantei cu energiile _ amorului. Cuplurile pe care dr. I:) Pentrua fi siguri de succes-este bine sa avem m vedere citeva recomandari desprinse din traditia spirituala orientals (eonfinnate In prezent ~i de unele cercetari stiintifice). Brauer le-a urmarit in acest sui generis tratament. daca bineinteles ne pennite programul. iubirii ~ibinelui realizate_atunci. Ea mentioneaza faptul ea exista influente ale mediului natural inconjurator. I.). a starilor de tulburare ~i tensiune etc. dizarmonie In general. Chiar dad! traim in secolul vitezei.. dinamismului controlat. n. lunar. ill timp ce perioadele in care domina energiile de tip ferninin (-. Angrenarea acestor modalitati nu ne impiedica sa facem dragoste asa cum faceam inainte de a descoperi metoda. mai iubitoare ~i mai tandre.

~--.. t l este /' . c . REGAMOS iubitilor necesita aproximativ douazeci de minute de preliminarii. ~iocitocina. Improvizatie ~i aranjament Multi dintre noi merita sa tinem seama ca ln dragosteirnprovizatia binevenita (eel putinuneoril) ~i amonotonia omoara dragostea. lipsit de riscul de a fi deranjati. «Stimulentele» .. eventual eu 0 lumina colorata (rosie. Amanunte impor. 24 LoUIs. . «lentoarea» departe de a fi anacronica si dep~ita este de natura sa ne puna in aeord eu necesitatile propriului nostru organism.tante . De asemenea. intim luminat. supranurnita deloc lntimplator molecula placerii. ale excitatiei si satisfactiei erotice.eu tamiie sau alta esenta parfumata naturala care este pe plae amindurora. eliberindu-l de tensiuni ~ide oboseala acumulata in cursul zilei.translatia m stari de intimitate profunda.. Astfel..AmbiamaPentru practica trebuie deci creat un climat prop ice iubirii: un loc linistit.. Masajul si baia Fara doar ~i poate. . Fiziologic . •Drogurile de orice fel sint interzise. printre care beta-endorfina. care face posibila . Folosite fie ~i ocazional. Din motive asemanatosre.-. un masaj erotie complet sau partial ori chiar un simplu masa] general este ceea ee ne poate pregati ce! mai adecvat ~i intr-un mod minunat corpul. parfumat inprealabi I. potrivita care se aude diseret. ele tulbura gray dinamica sexuala iar in timp diminueaza apetitul sexual. / ~. . este interzis sa consumam alcool. de preferintajsau cu luminari (dar carenu scot fum). pur ~i simplu intrucit ritmurile launtrice ale femeii ~ibarbatului difera. chiar si cele «usoare». apreciata ca res'~ntiala ill mecanismele placerii.. vorbind s-a eonstatat de pilda (printre rnulte altele!) ca mingiierile lente ~i ritmice declanseaza in profunzimile ereierului nostfu 0 serie intreaga de seeretii hormonale binefacatoare. 0 muzica armonioasa. un dus sau 0 baie prealabila irnpreuna destind ~i predispun la intimitate ~i la intilniri amoroase reusite.

eventualele inhibitii.lubrifierea naturala a barbatului ~ia femeii putindu-se adesea dovedi insuficienta Este bine ca lubrifiantul pe care-I Yom alege sa fie pe baza de ulei ~i nu de apa Lotiunile. ~remele ~igelurile sintin general contraindicate. ====. Mult mai savuroase sint insa placerile asteptate: maiastrele jocuri ale seductiei. Puti. Foarte indicata in aceasta directie este practicarea urmatoarei tehnici tantrice. mcuiem usa etc. mereu aceleasi ~itotusi atit de diferite.----------~ ..:. r t I.:. este .). Daca avem copii. . Daca f I ·. 'Odata ihdeplinite conditiile cerute.. f ! I trezirea la . Unghiile si depilarea Un amanunt ce poate parea tehnic. i 26 LoUIS REGAMOS -. I ! ... Lubrifiantul Durata mare a 'intilriirii amoroase necesita in multe cazuri folosirea unui lubrifiant.. zona genitals poate fi depilata la ambii iubiti (putin inainte de inceputul angrenarii metodei). Inspiratia ~ialegerea ne sint aid favorizate de indelungataexperienta erotica a umanitatii.. fac ca dorinta sa devina urja~a ~iarzatoare.-. atragem atentia ca pentru a pune in practice cu succes metodele amoroase se dovedeste necesara cunoasterea cit mai detaliata a anatomiei masculine si feminine. adaptata acurn pentru practicantii occidentali.iiiiiiiii_---_.l . Feluritele ritualuri aledragostei exact acest scop ~i efeetele lor sint cit se poate de graitoare. ne intindem pepat (de preferinta tare) sau pe covorul acoperit cu 0 patura. tot ce risca sa ne perturbe. arnindoi dezbracati complet... Mai mult. necesar sa cunoastern cit rnai precis-punctele «flerbinti» ale anatorniei fiintei iubite. daca practicam . f aceasta forma de descoperire a «geografiei» erotice a iubitei sau iubitului D:ostru inainte de a angrena orice metoda sau tehnica amoroasa. zone le sensibile ale hartii sale erotice. Este necesar sa avem mai lntii grija sa nu fim deranjati (decuplarn telefonul.~.-1 r----~. Consultarea lucrarilor de specialitate este de mare fOIOSIn acest sens. De asemeneadaca dorirn. atingerile neplacute sau dureroase.Iacere Pentru a reusl cit mai bine In angrenarea noastra amoroasa.. dar care are 0 mare importanta: unghiile trebuie taiate. I f tI I~ i : • Este recomandabil sa realizam acest exercitiu inainte de apune in practice metoda amoroasa secreta. parfumuri ~ieulori sint afrodiziace certe. r au t : [ ·1 4 I I I r Fara indoiala ca anumite momente. blocaje ~iretineri. Folosirea lor inspirata este 0 veritabila arm care merita si trebuie deprinsa.. 0 comunicare t profundainstalindu-se intre ndi ~ifiinta iubita. este bine sa asteptam pina se vor culca Inainte de a incepe aceste momente de explorare reciproca. situatii. chiar cu multinainte. ale implinirii amoroase depline. mult timp pastratasecreta.na anatomie Tn final. pentru ca trebuie repetat timp de mai multe zile la rind. va fi eliminat de la sine si vom atinge in scurt timp 0 stare de armonizare m cuplu. c?ns~ituindpremise ideale ale unor experiente de vis.foarte scurt si rotunjite atent la colturi pentru a evit~ zgirierea iubitului sau iubitei in timpul minglierilor intime prelungite. . I t lata 'in continuare cum trebuie sa procedam pentru a descoperi geografia sexuala a fiintei iubite (si eu aceasta ocazie ~ipe a noastra) .

lntr-o a treia faza. Este bine'sa faeem 0 pauza intre fiecare dintre aceste mingiieri pentni a asculta Apoi. iubita noastra va incepe . folosind exact Iimbajul pe care-l consideram eel mai adecvat pentru a ne . . ii vom mingiia si masa fiecare sin. . dupa care vom face 0 noua pauza in care iubita noastra l~i va povesti Impresiile... cuprinsa intre anus ~isex). Ea trebuie sa deseopere prin intermediul propriului corp reactiile care apar la diferitele atingeri ~i mingileri erotice. apoi putem s~ i le despartirn. ci el trebuie controlat perfect in fiecare moment. Daca unul sau celalalt dintre iubiti simte in timpul acestor atingerica se apropie de descarcarea inrempestivacaracteristica orgasmului necontrolat. sa descoperim care sint gesturile eare-i provoaca iubitei noastre cea mai . cit mai senzual. pudoare pe care 0 au adeseori iubitii unul fata de celalalt. si evident acesta este scopul final al exercitiului. sarutindu-i. atunci cind iubita se mingiie astfel. tot eu oehii inchisi. invirtindu-i user 'mameloanele intre degete. trebuie ca fiini~ ... asteptind sa-~i recapete integral controlul asupra simturilor. sarutindu-le: Ne vom opri de fiecare data. . asteptind apoi ca ea sa ne descrie senzatiile ~i impresiile pe care Ie are. 28 LoUIS REGAMOS ~ incepem prin explorarea corpului iubitei. pina la limita orgasmului. Din aceste sedinte de explorare reciproca izvoraste direct posibilitatea unor jocuri amoroase eu mult mai minunate decit ne puteam inchipui inainte.r l I ~: '-. pentru a-i pennite iubitei sa ne descrie cit mai precis ceea ee simte. . fiind sufieient doar sa-i acoperim oehii. In eeea ce priveste barbatul. nu trebuie sa legam prea strins respectiva banderols injurul eapului. o in plus. din nou impresiile iubitei noastre.si sa ne relaxam impreuna cu ea. abandonindu-si intreaga fiinta In trairea plenara a acestor mingiieri ale corpuluiei. mingiindu-ipintecele. apoi trecindusor cu limba peste ei. Elementul eel mai important al acestei tehnici este de a-i descrie celuilalt CItmai exact eeea ee resimtim in momentul diferitelor sale atingeri. observe ell atentie fieeare dintre miscarilepe care Ie face. Principiul aeestei actiunieste de fapt dea detennina realmente fiinta iubita sa resimta. descrie senzaiiile. . dupa citeva c1ipe. tarli a ne atinge ~itara ne vorbim deloe. Nu trebuie in nici un eaz sane excitam prea mult iubita. in nici un eaz Nu trebuie sa s~ ajunga lades0rcarea potentialului sexual' (in eazul barbatului prin ejaculare). sa se mingiie singura. . dupa fiecare dintre atingerile ~imingiierile pe care Ie fawn. Sintem capabili. intinzindu-le.va inceta imediat oriee mingiiere. el va trebui sa . Gestul imediat urmator consta In mingiierea anusuJui iubitei. de timiditatea ipocrita care nu are ce cauta intr-o iegatura autentica de iubire. sa deseopere mingiierile eu celelalte simmri ale sale. I r ! ARTA SEcRirrA A ORGASMULUI PRELUNG1T 29 10 I f 1 f I ! l . pentru ea rostul ei este doar de 'a impiedica vederea gesturilor pe care Ie vom face. Iiputem mlngiia apoi usor buzele cu Iimba. in acest moment. Esenta acestei tehnici este numai ascultarea atenta a eorpului. i~elusiv labiile ~i clitorisul (foarte usor ~idelicat). Ie cuprindem intre buzele noastre. Dupa relatarile iubitei. iar In final sa. Scopul ultimelor mtngiieri nu este altul decit debarasarea de falsa.. ineit sa le poata reface cit mai fidel mai tirziu. trebuie sa se opreasca amindoi imediat ~Jsa-~i acorde ragazul neeesar pentru a-si relua controlul simturilor. este bine sa facem 0 pauza ceva mai Iunga. . incit sa nu poata vedea atingerile sail minglierile pe care Ie facem. . ii YOm cere sa se aseze cit mai confortabil pe spate si-i vom aeoperi oehii eu 0 fi~ie de pinza. framincmdu-i eu delicatete sinii. precum ~i a perineului (zona extrem de sensibilaa geografiei noastre sexuale. o Vom incepe o o asadar prin a rningiia buzele iubitei noastre eu ajutorul degetelor mari ~i a aratatoarelor ambelor miini. Daca simte apropierea orgasmului ell descarcare. . Este neeesar sa fim foarte sineeri si deschisi in descrierea reactiilor noastre ~i mai ales sa nuavem absolut deloe retineri in comentariile noastre. pina la zona vaginului. Acest exercitiu necesita delicatete in atingere ~i lentoare in gesturi. Desigur. Vom cobori aeum spre abdomen. ~a iubita sa precizeze ce prefert: si ce-i produce cea mal mare placere.

'1'. I: la rind apoi. orgasmului. r:comandat ca exerci~iul sa fie practicat celputin trei. traind l?i participind mult mai plenar reciproca a reactlilor senzual-erolice. Pentru unii acesta poa e sa para un lI.?sfera de sinceritate ~ideschidere totala./ 30 LOUIS REGAMOS intense tralre erotica. Reamintim insa ca trebuie sa evltarn ferm sa facem dragoste acum sau sa ajungem la orgatSmUI cu dsscarcare in ti~pul acestor sedlnte. pentru ea atunci el este mai extins §i mai sensibil decit de obicei. desi este posibil ea uneori punctul miraculos.. indicat ca amindoi iubitii sa se tntllneasca inalta camerapsntru a-§i schimba parsrlle. I·· Daca am asernana vaginql unui ceas. a patra intilniri.eu cele mal ferme §i ghidarea ulterioara dupa . de trezire la placers este lim pede Din chiar prezentarea tehnicii realiza lnaintea oricarei ~a 0 putern Un punet foarte putin cunoscut. elt ~i de catre barbati. Est~ foarte. cam de 'marimea unui nasture 1 de cama~a. Desi se pare ea idealaeste altemarea apasarilor usoare .sa fim retlnut1 $1 dintre iubi!i nu se va mai mingiia de celalalt care va reproduce. numele celui care I-a descoperit). lntr-un anumit ritm. daca unul dintre iubi!! se apropie de descercere. r ~meia i t rt ! i r t anqrenari a metodei orgasmului prelungit sau ca preludiu al ortcarei fuziuni amoroase. mai rafinate. In cea de-a-patra. nutnit de americani «punctul G» (de la Graffenberg. lasindu-ne in voia lnspiratiel §i a trezirii unor placert tot mai subli~e §i .nlciunul insa daca vom §ti . care nu pot decit sa beneficieze imens de aceasta comuniuneerotica pe care tnvatam astfel sa 0 cultivam intre noi §i fllnta iubita.iubirii • fem~ia' • Barbatul ! «comentlnd» clipele pe car~ tocmai le-arn trait Irnpreuna. Daca iubi~1 exercita 0 presiune pe acest punct eu un deget salt doua §i it atinge intr-un anumit fel. cit intelegatori vom capata 0 imensa incredere reciproca.. acest rol fiind preluat acum mal senzual ~i mai fidel. intr-o atm. trebu! s-o evite cu otice prei. sa fie situat putin spre ora unsprezeee sauspre ora unu. fara sa mal spunem nici un cuvint.·. seri . Este necesar sa asteptam astfel cel putin 0 jurnatate -de ora inainte de a relua exercitiul. incetrnd orice mi$care $1 urmarinp ! ( i 5· man!feste eel mai deplin control asupra trairi/or sa/e. Insa de aceasta data vom inversa rolurile. I a jocurile noastre arnoroase Astfel vern deveni toarte sensibili de cuplu prin aceasta cunoastere la senzatiile ~i starlle flintei iubite. ceva user. este. femeiatraieste 0 amplificare considerabila a excitatiei. Sa ne concentrarn deci ateniia asupra fiecarela dintre mingiierile sale! Repetarn ! el va sa ' f- i: ca. la 4 sau 5 em profunzime. situata chiar in spateie osului pubian al femeii care.· . binefnfe/es lntotdeauna numai pinEda timite descarcarii. este Iocalizat In vagin.ceea ce am trait.de catre femei.. unctele. asentialul Putembea un pahar cu suc de fructesauminca fiind ca. Este 0 zona relativ mica. Odata terminata aceasta prima parte a tehnicii.Un alt . totu~i. Nu trebuie sa nimic din ce reslrnfim sau din . poate fi simlita ~iconstientizata destul de usor.1crudificil.1. Celmai bun moment f pentru a-l localiza este chiar imediat dupace femeia a ~it un orgasm. atunci aeest punct secret s-ar afla In t dreptul acelor indicind ora douasprezece. atit. Tn cursul acestei singur. sa nu mai facem nici uncomentariu. moment exeelent pentru a-l localiza este ehiar lnalnte ~deatingerea . In general. mingiierile respecnve. ascundem sa comuntcem. .. In partea superioara .

ell cit mingiierea se prelungeste.intre spatele scrotului ~i anus.-. organele lor sexuale slnt zone erogenecare transmitimpulsuri nervilor.. . Pornind de la aceste adevaruri profunde. dar mai ales descoperirea lor practice directa constituie chei importante pentru succesul metodei. Trebuie saadaugamca uneori. fac GU putinti. putem «experimenta» la nesfirsit. Deosebirea 1ntrecele-do~situatii nuse afla altundeva decit In «educatie». punctul G devine mult rnai usor de localizat. . definind astfel calea tantricii ca pe un sistem spiritual autentic.prea putin cunoscute ~i utilizate). in majoritatea lor.-r-·c·_···u. in direct. De altfel. m o Psihologii au redescoperit ~icertifies acum faptul-. reactiile iubitei.ca sensibilitatea noastra erotica nueste '. cunoasterea Uiun/rica esentialii.' o Q direct. cautind noi ~inoi placeri. poate fi considerabil amplificata . asernanator clitorisului. aproximativ 0 femeie din trei poate atinge orgasmul datorita simp lei penetrari a penisului. cu atit «punctul o» i~imareste volumul ~i se 1ntare~te. :======~------~------------~ . Altfel . ea fiind fructul unei asa-numite ucenicii. .ifoarte eficace. r 1 f 6 f F t -~ Barbatul . desi «neobisnuit ». • ldentficarea mu}chilor . induce ~idirui pllicerea. extinzind limitele experientei si cunoasterii noastre senzoriale. Aceste citeva detalii anatomice (in oriceeaz. dupa un preludiu bine realizat. viabil :. masind punctul extern al :=:i~s:pune s~ aplicamcu Indemlnare0 presiuneIn regiuneacare se intinde . stimularea punctului G se poate dovedi oarecum inconfortabila si poate provoca chiar nevoia de a urina. prostata est~ sensibila la stimulare.".. innascuta. simti.r c ! F. fatal superficiale. ' ! Oricare ar fi sensibilitatea. lnsa mai accesibil. inzestrarea ~idlsponlbllltatea erotica de care dispunem in prezent. femeile sint de fapt mai sensibile lit stimularea clitoridiana decit la cea vaginala. De retinut Q . ca ~iin cazul «punctului G» al femeii. introducind eu delicatete un deget in anus.cunoscut si utilizat de secole in traditia Orientului -..... 0 glanda interns situata in spatele scrotului. capacitatea noastra de a trai. una aproape frigid'a ~ialta foarte senzuala? 'Fara lndoiala.. Echivalentul punctului G la barbat este prostata. Care ar fi atunci diferenta intre doua fernei organic sanatoase. imediat linga anus. Bxista doua maniere de a 0 stimula eficient: t r r ~.- ' I .···. ci doar 0 vom diminua.--) . desfasurata in general 111 timpul copilariei sau adolescentei ~i a primelor experiente amoroase: Ca aceasta «ucenicie» poate ~i trebuie sa fie extinsa este lesne de intuit. Din acel moment. in general. Asta nu irisearnna msa citusi de putin ca trebuie sa renuntam la stimulare. ~. int~ma. Acest punct important este nurnit punct exter'1 al prostatei.. m fazele de inceput.. identice 1n fond. Foarte adesea. dupa unul-doua minute. pe masa de tesuturi cunoscuta sub numele deperineu. mai put. senzatia user neplacuta face loe placerii. tratatele tantrice st~ctureaza 0 suma intreaga de metode secrete care. profunda # conduo fiinta de la coaja realitiuii ciitre miezul ei. • Antrenamentul intensiv Efecte }i beneficii Efecte s. Acesta este de altfel unul din motivele pentru care stim~larea clitoridiana directa este apreciata adesea ca fiind mai agreabila ~i ai eficace decit cea vaginala . mai ales cind penisul este deja In erectie.""'· .e p Exercitiile Kegel . =32~ ~ ~L~oU~IS~R~E=G=AM~O=S_____________________ ! t.uplimentare .

tem fi. Lucrurile arata exact ca sicum Natura ar urmari sa ne faca constienti de noi ln~ine.'bazinului. 34 Louis REGAMO~ ARTA SECRETkA OJ!.controlati perfect. • pentru blirbap: impingem moderat. Retinem muschii contrgctap timp de cel-puun trei secunde. cit ~i in eel al femeii. numiti pe scurt 'in cele ce urmeaza muschii p. atit la barbat cit ~ila feme ie. atent constientizate ~iinteligent folosite ne-ar deschide uimitoare ~inebanuite perspective. Marcind distanta irnensa intre ceea ce_sintem ~i ceea ce am putea fi. stiintific muschii pubococcigiem.c.astazi aproape cu totii. blteleg'ind aceste realitati iata in continuareo inodalitate simpla de a . Pentru eficienta metodelor amoroase secrete este necesar ca acesti musshl sa fie fortiflati ~i Attt in cazul barbatului.c. aproape_~aefort. contractii lente: stringem mu§'chiip.GASMULUIPRELUNGIT 35 sa fie trezite. Dovedindu-si eficienta In mii de cazuri putem avea .. vatrebui ca atunci cindmergem latoaleta pentru a urina. sint utilizati pentru a opri fluxulde urina. .ele pot fi facute nu conteaza unde ~i cind: privind la . Muschii r. i i Identificarea mu~chilor- P. violenta. Cu totii sintem asadar inzestrati cu posibilitati ~istructuri pe care Ie ignoram dar care.800. care ne cornplacern. Un exernplu graitor In aceasta directie este eel al muschilor pe care-i utilizam frecvent.acestor chemari esentiale.c. o Exercitiile Kegel· . apoi ii relaxam. sa intrerupem voluntar. localizat.mereu in asteptarea mingiieriloi. fiind acei muschi care. televizor. traiasca placer! noi si rafinate. timp de 2~3secunde fluxul urinar.:lata in continuare 3 exercitii menite sa-i dezvolte si care au In plus calitatea de a fi usoare ~i discrete (praetie invizibile. cu efecte la drept vorbind miraculoase. certitudinea di va functionasi pentru noi. in limp ce corpui nostru este rea/mente intesat cu peste 1. cit mai rapid cu putintii .vom deveni constienti de fiecare muschi din zona planseuluipelvian in partesi vomfi eu siguranta capabili sa-i contractiim separat.C.aceste exercitii pun simultan In'actiune un anumit numar de muschiabdominali si din zona . ca !if cum om vrea sa ne for/am sa urindm sau sa defecam. . ceea ce pu. ei au un 1'01 extrem de important In 'dragoste. Gerard Leleu declara In celebrul salt «Iratat de mfnsiieri»-: •'n . din punet de vedere amoros de exemplu.. . trebuie sa fie mtijrip pentru ca antrenarea lor' faciliteaza trairea unei intregi game de stari amoroase .~. schimba situatia. am vrea sa defecam sau ca in timpul nasterii.e. practica zilnica insa. pedepsindu-rie chiar. nu este suficient ca he-am nascut cu zonele erogene: ele au nevoie «antrenate» ~iactivate..000 de captatori de senzatii care-l fac sa fie 0 imensa zona erogena. asteptindtrarnvaiul efc. sa ne faca sa realizam ansamblul posibilitatilor pe care Ie avem ~i ne-ar «impinge» sa devenim . o o . chiar dacanoi ignoram aceCfsta. amnci cind urinam. eel mai adesea fara sane dam seama. Urmarind In' intregul ei aceasta ignorare a disponibilitatilor ~iinzestrarilor fiintei noastre. spus. Desi poate ca noi nici macar nu sintem constienti ca exista.). Mw/chii pliicerii.socante: de la banala l~atreata la bali grave precum cancerul. agresivitate ~imulte. dr. daca refuzam sa. . ca si cum om lIrea saoprim fluxul urinar. cast cum. In sensul ca nimeni nu ne va observa atunci cind ne antrenam --. ajutindu-ne imens.In aproxirnativ doua luni de .. cflota.riispundem -. cercetatorii au descoperit consecinte . Pentru 0 buna localizare a lor. anomaliisi tulburari de comportament. astfe1 ca este posibil (mai ales la inceput) sa simtimdeopotriva an~ulcum se contracta ~i se destinde. gata sa -. aceasta crasa lipsa de «educatie» ~i indolenta 'in. eontractii rapide: contractam ~i relaxiim a/ternativ muschii r. .-. multe altele dintre tarele societatii noastre actuale.de . sexologia ne-a redusdoar fa cei ciiiva centimetri patra/i at zonelor genitale. sint destul de usor. ferm. impingeri • pentru femei: urmdrim sa impingem moderat.

. . sa apara stari de confort launtric... Cind am atins acest nivel (dupa 6 saptlimini). 50 de stringeri rapide ~i 50de impingeri. .barbatul i~i poate prinde usor cu degetele penisul din zona de insertie in timpul efectuarii exercitiilor Kegel. pentru ~ ne mentine rnuschii P . inspirate din milenara . Daca am obosit la capatul unei serii.~ .'Este perfect posibil cain decursul antrenamentului muschilorr. nu vom abandona ci ne vom odihni citeva clipe. senzatia de «bine». La inceput este posibil sa intimpinam anumite dificultati. muschii P~C. sau poate ca nu vom putea sa realizam contractiile rap ide cu viteza. .iCliri com'plete.c. iar femeia l~i poate introduce uu deget sau doua l!l vagin ori poate utiliza un vibrator (pentru aceleasiprobe).: :..urinta in timpul strlnge~lorlente.. incalzirea anumitor zone care ne dr. vom mari cu cite 10 fiecare dintre cele trei miscari (60 + 60+ 60) continuind s. traditie tantrica. . hipertonicieste riecesar Sil faeem zilnic cele 5 serii de mv. . Vom incepe printr-o .. Pentru alte detalii putem urmari tabelele din Anexe (structurate pentru-l luni de antrenament) pe care este foarte indicat sa le completam consecvent. apoi vom rewa.c. denumite stiintific exercitii Kegel. Pentru a deveni constient de vigoarea crescinda a muschilor p.r'-·-·--~"·'·~-'· ~~".. .c. dar aceasta este pur ~i simplu fiindca in cazul nostru «muschii dragostei» sint ."' AFA SECRETA A ORGASMULUI PREWNGIT 37 Antren~mentul intensiv lata cum este indicat sa practicam aceste exercitii.serie de 50 de contraqii. Odata cu practica insa. . lente. rezultatelefiind mai rapide si mai pregnante. ei vor capata un tonus deosebit. Antrenamentul ideal presupune sa exersam 0 ora m fiecare zi. poate di nu VOl' ramine contractati cu u~.:Vomrealiza aceasta serie (50 + 50+ 50) de eel putin 5 ori pe zi Dupao saptamlna. inca slabi. eu cit exersam mai mult cu atit este mai bine.a facern eel putin 5 serii I?e zi Procedam astfel pina ajungem la serii alcatuite din 100 de repetari (100 + 100 + 100). Bineinteles. fiori sau senzatii de genul unor usoare vibratiiori / Efecte ~ibeneficii ..

controlul deplin asupraei. muschii P.secretia endorfinelor. muschii r. .LoUIS REOAMOS furnicaturi etc. ne armonizarn-aproape miraculos viata. spOl1-(alergare). in timpul preludiului ~i trairilor amoroase plenare. . Stimulind pecai naturale. vom putea sirnti cum .de viata care survine' Risul ~ialergatul sporesc secretia de endorfine ceea ce explica rezistenta la efort a alergatorilor ~ichiar starea de euforie care urmeazaunei curse.. experiente amoroase cucontinenta (rara descarcare) ~i orgasm prelungit . droguri. Atentie! Chiar daca ni se pare ca nu avem niei un rezultat este necesar sa ne continuam eu constinciozitate ~i incredere antrenamentul pentru ca mai devreme sau mai tirziu ele vor surveni eu siguranta. antrenamentul ne genereaza rapid 0 garna tntreaga stariplacute de energizare • euforicii ~ichiar de plutire.c.aceea ca antrenamentul rnuschilor p.c. firesc. stimuleaza pe cale mecanica producerea unorhorinoni ~i a endorfinelor. tutun. lata efectele acestor hormoni in cuvintele dr. blocarea ejacularii ~i intensificarea placerii traite. r. indispusi.individ lnceteaza sa-~i mai puna tntrebari ~iincepe s~ creada cli a trait de]a totul. dar roadele ei slmdulci! I' I o La femeie.Cercetarile au aratat cli atunci ~ind. d «zbori») dar ~i lnainteamortii naturale cu rolul dea usura «trecerea». adevarate punti hormonale lntr~ suflet ~i corp.. Efecte 5uplimentare (valabile alit in cazul femeilor cit ~i al barbatilor) .. S-a constatat de pilda ca 0 repriza de ris copios de 10-15 minute ellbereaza 0 cantitate de endorfine capabila. o «iricarcare» rapida eu energie (toemai de aeeea putem efectua aceste o o o o o o exercitii mai ales atunci cind ne simtim lipsiti de chef. spontaneitate. Explicatia ~tiintifica a acestor fenomene obiective este . reflecta ~i a ne adapta prin reactii suple ~i adaptate la .. cind avem nevoie de forte noi). De altfel. devitalizati..in timpulorgasmeJor. Sa nu uitam incurajareaanticilor: Riidiicinile inwl/iitW'ii sin: amare.yoga etc. ajungem sli ne slmtirn bine sl asta tara a recurge la euforizante. Contractiile determina amplificarea excitatiei. cresterea puterii de asimilare. atunci c1nd dorim sa apucam ceva). comparabila celei care se instaleaza dupa oinjectie cu droguri de tipmorfinic. dupa ce faza inceputului a fost dep~ita. optimism. dupa 30-40 'de minute de alergare (generind impresia ell. trezirea intuitiei sia creativitatii. foarte putemici inseamna'pe scurt tinerete ~i farmeqca urmare directa a amplifiearii (in uncle cazuri extraordinare) a potentei orgasmice ~i a feminimpL o La barbat.un' . schimbiirile din mediul lnconjurator . \ ajungem sa nu mai suferim. lncredere ~i pofta.complex. tonici ~i vigurosi inseamna virilitate si putere. marirea increderii in sine) .descbidere. fluxul ~i echilibrul endorfinelor devin din ce in ce mai limitate ~iviata pare ca dispare din aceafiinta. Oyle: placerea ~i starea particulars pe carene-o genereaza endorfinele activeaza dorinta noastra de a explora . aproape instantaneu'si tara efort. Aceste exercitii au ca efect dobindirea unor erectii mai putemicesi " -: permit un foarte bun control in timpulactului sexual. tehnici yoga adecvate. au devenit tonid~i se afla in intregime sub controlul direct al vointei (asa cum sint de exemplu muschii tlexori al palmei care reactloneaza natural. alcool.nu rnai alergi. . Toate acesteasint semne ca tehnicile incep sa dea rezultate ~i daca apar nu trebuie decit sa ne bucuram. cafea . . dinamism mental.sau alte substante chirnice psihotrope ce au in tirnp efecte nedorite. dar .. odata ce muschii r. in timpul executiei anumitor procedee .C. posibilitatile vietii . prin obi~nuinte nevatamateare-c. o marirea energiei sexuale.c. eliberate de organlsrnul nostru tn anumite lmpreiurarl: dupa 0 repriza de ris intens. ~a nici un inconvenient. 3. tara a mai pomeni starea de usurare. Endorfinele ne aduc motivatiile biochimice de ca~ avem nevoie penuu a patrunde. 'Endorfinele.' imbunatatirea atentiei ~i memoriei.substanteanalgezice ~i euforizante naturale curol. . slnt. 'crt viata nu-i mai -poate oferi nimic.sa asigure un efect anesteziant de aproape dO!la ore. o vitalizare pregnanta. .ris. corpullui parca adera la aceasta convingere.

nostru corp sia zonelor sale erogene. intrerupind stimularea. sa fi praeticat ~i s~apinit deja exercitiile Kegel (mai sus amintite). . Ea . In acest timp. el . ·0 sa tie concentram cit mai atent ~i mai intens asupra senzatiilor noastre. Chiar dacii sintem angrenati intr-un cuplu.Iaciliteazd 0 cunoastere necesarii: descoperirea autentica a propriului . Barbatul • Femeia j autostimularea constitute totusi 0 pregiitire eseruiaki pentru practica modaliiatilor amoroase. Barbatul Exista trei conditii prealabile. o La inceput. acest punet. atinge succesul. ea permite in plus controlul reflexului ejaculator. barbatul trebuie pur ~isimplu sa se stimuleze si sa tinda sa~~i mentina erectia eel putin 30 de minute tara sii ejaculeze.: I: 7 autostimularea.: . totusi simplu de indeplinit: sa dispunem de suficient timp. trebuie sa urmareasca sa se apropie de orgasm. eltrebuie sa. adica de punetul de nonintoarcere (non-retur). evite ejacularea. De fieeare data cind se apropie de . In cazul biirbatului. exercitiile care urmeazd ne vor fi de mare/alas pentru a Multa vreme desconsiderata. macar de ? ori.

.. continuind sa ne stimulant penisul. cit ~i In grosirne. dar este preferabil saajungern sa ne folosim doar de ~ propriul corp. c'. acest fapt se poate dovedi interesant pentru barbat. tensiunea sexuala fiindmai mica. tragem ferm spre in jos. ca orgasmul are 19c ~iva fi chiar mult mai puternic. este faptul. Nt! tie vompierde controlul ~i ne vom stradui sa nu ejaculam. Atunei cind am atins 0 erectie ferma ~i am mentinut-o eel putin 5 minute. Este preferabil sa foJosim un lubrifiant.. ne vom putea retine complet ~i tara problemeejacularea (cu conditia esentiala sa realizarn contractia muschilor §i retinerea suflului inainte de a atinge ceeace se numeste punctuJ non-retur. atingind orgasmul de sute ~i. pentru ea daca am ajuns In aeel stadiu.. in ciuda eforturilor noastre de a 0 opri). ----~---------------------. eficaee pentru a 'rell~i eontrolul ejacularii este de a trage serotul -lnjos. Pentru femeie. pina cind vom reusl saabandonam completaeest accesoriu. Pentru a ne dezvata de vibrator (daca este cazul).. de asemenea. dar ~i pentru iubita sa. ejacularea se va produce...Orice femeie este. . 42 'lOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELuNGIT 43 incetinind miscarile sau aplic1nd unele dintre tehnicile prezentate In sectiunile Controlul ejaculiiriitl) ~i (11) ~i Modalitiifi ajutiitoare din capito lui Placerea barbatului .. clitorisul.. ScopuJ acestor exercitii este de a atinge .c. Daca sintem deja obisnuite eu vibratorul.In eventuafitatea in care totu~i am ejaculat.rnetodei. o tehnica I I Pemela ... Ne vom unge labiile mari si mici. intrarea in vagin ~iperineuJ. ne vom retine suflul pe plin (adica vom inspira profund ~ivorn tine aeriil In pIamini)~i vomstringe muschii P. atlt In lungime. Barbatul cauta in special sa-si mentina erectia ~la atingaorgasmul tara a ' s ejacula. mare si eel ar~tator de la mln~ stlnga si. exercitiile de autostimulare slnt oarecwn diferite de cele ale barbatilor. fapt care ne va permite sa traim zeci de orgasme la rind flira ejaculare. Evident ca nu acesta este scopul tehnicii de autostimulare. pregatindu-ne astfel pentru metoda orgasmului prelungit. sa fie Invatata de iubita no astra pentru practica. Femeia trebuie sa se abandoneze placerii daruindu-se ~i urmarind sa atinga orgasmul de dt mai multe ori cu putinta. Atune! cind simtim ca sintem pecale de a ejacula. penisul i~i mareste in general dirnensiunea. In timp. pentni multi deloe neglijabil...spre extrem de placuta noastra surpriza.. ca.vor fi considerabil intariti ~icontrolul nostru . tara a se descarca ' deloc In tot acestinterval. Aceasta tehnicafoarte simpla trebuie.c.-. ill mod potentia). vom Invilta acum sa obtinem mai multe orgasme in serie. eu degetul .. Reluind." asupra lor suficient de ferm. Mai Intii vom urmari sa obtinem orgasmul mlnglindu-ne. putem incepe sa nestLiuulfun folosindu-l. Un avantaj important al unui stadiu avansat de practica al tehnicii de autostimulare este acela ca rie vom putea retine astfel ejacularea atunci cindeste pe eale sa se produca. desi oarecum secundar al practicii acestor exercltii.---------:------ r I I . dar vom continua tara el. orgasm.~ .Fam indoiala. incepind explorarea ~i stimularea. Aceasta tehnica utila numita tractiunea scrotului se realizeaza eu u~urinta in modlll unnator: «agatam» scrotul dintre testicule.. subliniem ca avantajul esential aJ tehnicii de autostimulare este aceta c~ permite invatarea separarii orgasmului de ejaculare. dar astfel dobindim puterea de a ne suspenda indefinit descarcarea. Un alt avantaj notabil. atunci cind ne apropiem de .de ce nu? chiar mii de ori In cursul unei singure intilniri at?_oroase. Daca putem deja obtine orgasmut prin autostimulare. Aplicind aceasta tehnica simp la vom observa. cit mai ferm cu putinl~i. vorn relua exercitiul dupa un timp de repaus cind. dar Tara a se produce descarcarea. singure orgas me multiple. vom incepe prin a ne stimula punetul extern al prostatei (descris anterior). capabila deorgasme multiple sipoate lnvata foarte usor aceasta metoda amoroasa secreta. muschii r. Daca in cazul nostru acesti muschi aidragostei sint bine antrenati. 'I I I I . ill cursul unei singure sedinte de autostimulare. Prin exercitiu. acesta nu este un lucru rau in sine. Unii barbaticare au practicat consecvent acestetehnici au afinnat (in acord cu iubitele lor) ca m~mbrul li s-a alungit cu 2 sau 3 cm. controlul va fi mai simplu.

i aducd iubita in starea de orgasm prelungit. Ramine sa presupunem ca femeile nu vor. atunci este posibil ca el sa devina mai putin atent la-placerea iubitei. Mat intii doamnele! 8 .44 LoUIS REGAMOS * Atunci cind cei doi iubiti au atins 0 faza de maiestrie 'in practica exercitiilor de autostimulare care. Unii sustin ca daca barbatul. difera. fundamental. ajunsi aici. urmlnd ca In partea a doua rolurile sa se inverseze. Eroarea cea mai raspindita in acest domeniu este de a gindi ca fiecare stie instinctiv cum sa-l satisfaca pe celalalt cind. el poate ingenunchea intre picioareie iubitei . trebuie aplicat lubrifiantul. departind picioarele. 'in aceasta parte el' este eelcare «preia conducerea» . sau dupa practica unei variante simplificatea telmicii de trezire la placere.atinge primul orgasrnul.sau poate sa se lungeasca pe burta. Trebuie sa trecem peste 0 eventuala falsa pudoare ~i sa explicam cu sinceritate ~i naturalete cum ne place sa fim iubite sau iubiti.. Evident. regula este urmatoarea: .barbatul~li. sarcina care ii revine . sa elimine toate rezistentele ~i inhibitiile. comunicarea trebuiesa fie deplina intre iubiti. • Cheia decianJarii orgasmului prelungit .--~--. ~ Pentru a deprindere mai eficace a metodei orgasmului prelungit. In ceea ee-l priveste pe barbat.. preferabil ca barbatul sa fie acela care incepe sa stimuleze femeia. prin insu~i scopullor. _- ----. Experientele pe care le-arn avut anterior ne pot tara indoiala ajuta.emeia "nu trebuie decit sa selase in voia iubitului ei. pentru simplul motiv ca numai noi insine stim ce ne face cu adevar~t placere si aceasta NU este valabil ~ipentru iubitul nostru. este .--. JnSa nu sint suficiente. aceasta trebuie sa se 1nvete.. I I I . .. F. asa cum am putut realiza." lacerea femeii • l1ingiierea labiifor §i a ditorisului •_ Masajul vaginal.Org!lSmuf prelungit • Oteva precizari • Efeete secu ndare Aeeasta sectiune se. din ratiuni evidente. lectura sa va fi ta fel deprofitabild # pentru femei. femeia se intinde confortabil pe spate. 'in care barbatul ~i femeia sepot llnbra1i~a si mingiia tandru (evitind msa mingiierile directe ale zonelor genitale). '." . de masturbarea o~dinarij ei sint gata pentru etapa urmatoare: orgasmul prelungit in doi. De altfel. important fiind doar accesul nestingherit la organeie ei genitale. .---. inainte de toate. urmarind sa se concentreze asupra senzatiilor ~i sa se I 1 ! I '-. Deci. reactiona astfel. Cutoate acestea.-. . Dupa citeva minute de preludiu. . la inceput. dimpotriva. operatiunilor. nici 0 fiinta ~ana nu reactioneaza sexual absolut identiccu alta. Intr-adevar.adreseazii in special biirbatuiui fi doreste sii-i arate crrm sii-:.

dacii clitorisul are intima Jegattl!ll ~i influenta reciproca dintrefizic ~i psihic) . fapt care -par mai putin umflate eu singe sau lubrifiate. putem de asemenea sa introducem cu delicatete in vaginbl iubitei unlit sau dona degete de la mina ramaSa libera. dacapare case plictiseste femeie are preferintele sale: epasare extrem de ~oitrli. incit scapindastfel de rirania unor ginduri parazite. fiecare stfrljenfta. adevarat extraordinar (desi perfect explicabil pentru eel constient de Dacd organele genitale devin mai saturate cu singe. tensiunile musculare cauzate de aceste rezistente interioare. Atunci cind amdescoperit un tip de mingiiere care place iubitei plae. (FAlA c). altele doresc ca acesta sa nu fie atins deloc In mod direct. una _ In acest moment trebuie sa facem 0 «diversiune». indica! sa inva1fun sa identificamaceste rezistente ~i putem considera ca vom irtinge pentru meeput decit foarte usor._i" . semne evidente: daca ea tinde sa se tndeparteze. putem utiliza aceasta miscare cam de 10 ori. Ineepem deci sa mingiiem labiile mari ~i mici (FAZA A). ' I~timpul acestei ~timuHrri initiale. alteori Aflati lntr-o asemenea situatie. 1nsa probabiJ ca va trebui sa diminuam mingiierea. in sfirsit. Este Odata ce am ajuns la clitoris.~i-iubita noastra va incepe sa aiba contractiile premergatoare orgasmului.. apropiindu-ne progresiv de clitoris. noastre. orientindu-i atentia spre circulars. deschis. evident. daca organele gemtal« barbatii au tendinta sa exercite o presiune prea mare pe clitoris. aproximativun ciclu pe . . aceste rezistente provin din dificultateade a-si controla .c.. sau iI putem «invirti» delicat intre deg~tl7I m~e si eel aratator.-:---:----------. regula de baza este eomunicarea.----- .mingiiere putin mai ferma. Exercitiile Kegel (pot fi semn'minunat.vor inlatura tendinta sa~# mdreascii volumul # sa se -deplaseze cafre exterior. este P?sibil ca iubita noastra sa opuna 0 \' . Asadar. Mingiierea labiilor ~la clitorisului pe '<_ . reducindu-Ie treptat pilla la clitoris. Cind incep contractiile. interiorul vaginului. diminuind ori incetinind rningiierea. Este posibil ca uneori clitorisul sa fie mai sensibil in partea stmga. . In caz contrar. retraga sau va aparea un gen de contractie Ia nivelul organelor genitale. este posibil ca ea sa doreasca sa Miscarea de bilZa trebuie sa fie lenta ~iregulate. daca vrem s-o faeem sa atinga starea de orgasm prelungit Kegel.------- .. si de tina. In aceastli prima faza. apoi facem 0 mica diversiune ce are drept scop marirea tensiunii amoroase ~ia excitatiei. Adesea. Contractindu-si muschii r. . 46 LoUIS REGAMOS ARTA SECRElTAA ORGASMULUI PRELUNGIT 47 abandonezeplacerii. barbatul aplica cu delicatete lubrifiantul pe toata regiunea genitala: labiile mari ~i mici.. 'Iotusi. In general. Timp de un minut sau doua. -.-..xercitiile iubita noastra. poatedeveni deranjant sau chiar dureros pentru femeie. anumita rezistenta. apoi pe partea cealalta. parte. putem descrie 0 mi~e~ de sus in jos. .. cel mai bun lucru este sa fie diseutate si. Nu trebuie sa ezitam sa ne intrebamiubita ee anume ii place. vizibil.. Pentru a le inlatura. pentru ca este foarte sensibil. Dacd iubita are tendinta sd lina pelvisul in directia miinii -rncutetoate cele trei descrise anterior) 0 vorajuta deci imens iubita noastre este tot un semn bun. (FAZA B) nu-l . Se poate spuneca. daca deschide ochii si. perineul. descriem niste cercuri eu mirnrsau eu mai multe degete. clitorisul.esteun toto data aceste blocaje psihice ca prin farmec. Aceste rniscari slnt uneori foarte subtile ~i aproape imperceptibile.au tendinta sa dispara ~i------. daca pare inhibata. ci ~isa se concentreze asupra senzatiilor deosebit de placute resimtite. datorata mai ales unor blocaie de natura psihica.. un mod destul de simplu de a 0 depasi in partea dreapta Esential este doar sa descoperim cum stau lucrurile eu este sa-i sugeram iubitei noastre sa efectueze chiar atunci e. vag in. intrarea In vagin. Pernasura ce alternam minglierile cu pauzele. observindu-i totodata ~i reactiile.·-----~ . nivelul de excitatie creste --Putem deci minglia c1itorisul (FAZA B) in diferite moduri: un timp pe 0 . sau nemaiaplicind-o direct pe clitoris.. ea va avea tendinta sa se noastra nu numai sa se destinda ~i sa-~i mareasca considerabil excitatia.continuam stirrtularea clitoridiana si In acest caz este bine sa-t facem pe secunda.ee este ell ceea In cazul aeesta. trebuie sa fnn atenti pentru a le sesiza. stimularea tijei elitorisului (nu a virfului saul gindurile.

apoi una sau general nastere la noi contractii. [n aceasta prima faza. imitind miscarea de da-te-vine a penisului sau. ne vom intoarce la stimularea punctului G"(FAlA E). este altemarea celor doua rnodalitati de rningiiere.~ ---'~ . 'transformam laimtric. in sensul ca vaginul va avea tendinta sa «irnpinga». contractiile slnt de durata variabila ~ipot dura de la una Ja 10 securide fiecare. ~i mai eficace. o o o implies musculatura profunda a muschilor pelvieni.. sint mai lungi ~i cu mult mai agreabile decit celeobisnuite. vom observa ca perioadele de repaussau de culme vorfi din ce in ee mai putin frecvente si contractiile vor fi din ce in " ce mai evidente ~i mai numeroase. Cind excitatia femeii incepe sa se stabilizeze la un anumit nivel ~iintervine un gen de saturare (plafon). Senzatiile ~i starile pe carefemeia Ie are In tirnpul orgasmului preiungit nu se compara nici macar cu cel mai putemic orgasm eu descarcare pe care l-a putut sirnti vreodata In trecut ~i nici cu orgasmul multiplu. . clitoridiana ~ivaginala. capacitatea ei de a se abandona f'arii nici 0 retinere placerii. punctul G poate accepta 0 presiune destul de putemica..Pentru rezultate mai bune.aproape de intrareain vagin. '" la instalarea unui plafon al excitatiei. " Orgasmul prelungit --: ' Iubita mea a atingprima data stareade orgasm prelungit dupa aproximativ doua luni de exersare. odata cu inceperea s orgasmului prelungit. o o abilitatea. foarte probabil. este preferabil sa repetam acelasi ciclu de D). _--- .. Secretul stimulariiamoroase neeesare pentru a ne conduce iubita in al 711:3 ? ceral orgasmului prelungit care.noastra de a rningiia punctul secret al iubitei. daca in cursu! orgasmului obisnuit vaginu~ are tendinta se largeasca 10 partea sa cea mai profunda ~i a se retraga spre interiorul corpului.48 LoUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 49 Mas~julvaginal \Dupa aparitia primelorcontractii orgastice (ca unnare a stimularii clitoridiene). cind stimularea i' punctului G pare sa nu-si mai fuca efectul. Cheia declan~ariiorgasmului prelungit . In acest stadiu. sa se deplaseze catre in afara. tirnp care ne-a permis sa ne . constituie baza fizidl a orgasmului prelungit la femeie (cel mai important). Pentru aceasta este necesar sa sesizam atent momentelein care femeia trece de la 0 faza de ascensiune a excitatiei la un plafon.. Deosebirea fizica' esentiala lntre orgasmul «obisnuitssi orgasmul prelungit este Insa aceea ca. ln partea superiopa. mingiierile ritmate au efecte maxime. Cind barbatul sesizeaza acest gen de «impingere» la' iubita sa trebuie sa stie d'i ea simte aceste contractii pelviene profunde care. lente ~iprofunde. care la acest nivel de excitatieeste extrem de sensibil. ca ~icind uterul s-ar apropia de intrarea In vagin. Aceasta este atunei o ascensiune continua spre noi culmi. reamintim._. stimularea vaginului si sa ne concentram din nou asupra c1itorisului (FAZA . la un moment dat stimularea elitorisului vada in mingiieri ca si pentruclitoris. iubita noastra a intrat In sfirsit in faza decisiva a orgasmului prelungit._ . . Ii putem rningiia vaginui (FAZA c) eu unul. locaiizat asa cum am explicat. stimularea interna da nastere la niste contraetii «impingerilei sevor produce din nou. anunta inceputul orgasmului pre1ungit. sa cunoastem senzatii de 0 voluptate nebanuita ~i .. faranici 0 perioada de oprire . doua sau trei degete. anume 10 rningiieri succesive. in cazul multor femei.. vom mingiia cu unul sau doua degetepunctul G. . De indata ce se produe aceste contractii. aceasta situatie se inverseaza. . . cornpusa din fazele D-E)._-_. incluzind aid ~i muschii uterului. Spre deosebire de . trebuie sa abandon am i. clitoris. doua mai lejere. reducind astfel spatiul interior: . diferii de orgasmul multiplu.. Profunzimea si frecventa a~estor diferite de cele ale orgasmului «simplu» care: «impingeri» depind de doi factori: . Dupa un timp Efectuata cu abilitate. sa Continuind timp de 15-30 de minute (in unele situatii mai mult) alternarea mingiierilor clitorisului cu mfnglierile puncudui G (~AlA F . and perioadele de repaus aproape ca " dispar si toate contractiile au devenit impingeri profunde.

Stupefiant. ca ~ putea simti rnereu mai mult.. dar ~i . nu Ie lasasem indiferente. • 1 n: Niciodata plna atunci. traiam oexplozie 1inj~titaafiinteimele in infinit. Cu citiubita mea se obisnuia mai mult cu starea de orgasm prelungit.. rnai tnaltator dectt orice mi-as fi putut inchipui vreodata . rnarturisesc cu umilinta. dar a atins eulmi si mai elevate.E!c_ante care.50 Lous REGAMOS ARTA SECRETA A QRGASMULUJ PRELUNOIT 51 sa neapropiem unul de altul uluitor de mull.mele eele mai delirante. ) complet diferita ~i lnglobeaza sintetic tot ce am trait p1na atunci. Ie tulburasem profund.: care aproxirnativ 5 de orgasm prelungit). mtr-un elan de recunostinta emotionanta: Ma risipeam senin . repet. Cll atit se abandona mai mult. Tot . Daca avem in vedere eft orgasmuJ obisnuit (insotitde descarcare) dureaza eel mult 20 secunde. pe fondul starii ca nu mai am deloc limite.ceea ce._. nu eram decit un incepator In artade a darui femeilor ferieirea.. Dar diferenta intre orgasmul prelungit ~iorgasmul obisnuit (insotit de descarcare) nu este atlt ·0 chestiune de cantitate.. abia trecuse 0 luna de cind 0 experimentase prima oara. experirnentam 0 mare de senzatii tmbataroere. Il1satrebuie sa subliniez cu toata flispunderea ca . fiindca implica 0 dimensiuneamoroasa noua. . ca sa spunem lucrurilor pe nume .:in prima parte a sedintei nu urmaream amindoi decit placerea ei). In momentul c1nd a reus it sa mentina timp de 0 j umatate de ora aceasta stare . experienta extatica ~ia realizat ca descoperisem arta secreta de.~. Ie daruisem multe 'incintari ~iplaceri. Eu. cu niei 0 iubita ~i in nici 0 situatie nu rna mai simtisem atit de viri! ~i de excitat cu toate ca. Tot eorpul imi era de 0 sensibilitate extraordinara. ..vocabularul n-a . veritabile valuri orgasmice (descrise atit de bine de dr. toate astea rna tulburau infinit....iubite cunoscusera placerea In bratele meier . cuvintele de care dispunem se dovedesc insuficiente . mai pregnant decitarnintirile erotice cele mai Cit despre mine insumi. extatica. prin comparatie. .. gemetele siscincetele eicontractiile Y • succesive care spre final au fost inlocuite de acele impingeri prodigioase. insa. dupa cum ati putut constata p1na acum. ci mai cuseama una de calitate.~_. a urea In aI7'''''' eer. Eu. Da.Iatace mi-a marturisit ea dupa trairea plenara a unei astfel de stari. Pentru a. a fest la un moment dat cuprinsa de un gen de panica._~. 'l~i toata fiinta pe cale sa se dizolve ~i avea impresia ca-si va pierde simtea complet cunostinta.:Plina de bucurie.. Experienta a incetat atunci ~i iubita mea si-a revenit . trebuie sa recunosc.. tara macar ca ea sa rna fi atins (era stabilit ca .\. Caci ee· altceva poate fi placerea suprema daca nu stareade orgasm prelungit? Tot restul poate fi bun. In fapt. este deja 0 distanta'lmensa. nu numai di a reusit destul de rapid sa trai~sca orgasmul continuu timp de aproximativ 20 minute. atuncicind imi vaveni rindul. eu insumi eram euprins de 0 stare de excitatie teribila.• _~_. ~itotusi. .simtearn dezamagire. Iasindu-se cuprinsa de ea. Uluita. lubita-mea a fost cea carea PLIS capat aeestei prime experiente pe drept cuvint extatice ' pentru di nefiind obisnuita eu 0 placere atit de intensa. Brauer). aproape supraomeneasca. mi se pareau acumsterse ~i . fade. iubita mea nici macer nu ma 'atinsese.. estesublim!. nu stiam Inca un lucru.acesta este net superior. Eram stupefiat asadar ~i in acelasi timp traiam 0 stare de fericire imensa vazind di puteam sa-l ofer 0 asemenea placere iubitei mele. Contrariat. Nu Q ~tiam ca.· . " \ : I Primul orgasm prelungit al iubitei mele a durat aproximativ 5 minute. mai nebunesc. cit a durat «sedinte In care }ubita ea a atins al 71ea eer. intense ~iextrem de fine. Uimitor. Desigur... .fost facut pentru a descrie 0 astfe! de experienta ~inu contine superlativele necesare. 1n realitate. am avut 0 erecti~ «adevarata»._.tulburatoarea traire a iubitei mele avea asupra mea un efect eu mult rnai mare decit inchipuirile si fantasmele . mare bucurie. lnsa tjpetele.1 Of c- '"'t . care credeam eft oferisem . De fapt. Si an} reinceput . orgasmul prelungit trebuie sa fie trait. I putea intelege. eram stupefiat. Eaa vrut sa reincepem aproape imediat dupate traise aceasta . chiar pe acest pam'int! este mai erotic.brusc. caci'in acest caz . iubita rhea rna va face sa cunosc .__ . .. dejaplaeerea maxima unei femei! . nu ne-amdat in laturi de a face incade la inceput-e-timp de 30 minute (din . aeum lrni dadeam seama ca. . AI 7'·' eel' ne este accesibil lntr-adevar.~u . . care credeam ca fostele mele . eram ca pierduta intr-un 'ocean de beatitudine ~ide placere coplesitoare. Capital.. . extraordinar a fost faptul ca. excitante ~imai.

Cind punctul G este.=..acest tip de orgasm.:. ______ 52 ~ Louts REGAMOS _.. diminueaza stimularea vaginala. I~ prima faza (care dureaza orgasmului prelungit. cind mental inca mai cauta sa atinga noi eulmi. stimulat. vom reeapitula prina exploda la capatul extazului? Din fericire. lara nici o senzatie de efort. vom altema stimularea clitorisului cu de ridicate ca in timpul fazei de excitare ci. mai pudn prelungit este asadar caracterizata prin acel~ «impingerixin fapt valuri \ iritabile.. mai sfuJatoase. datorita simp lei penetrari a penisului. Experienta delicate siample de contractii profunde extrem de pliicute. Imp linita *i ferieita.::::::.. Iubita mea rni-a descris odata foarte _ sugestiv aceasta experienta: tot ce se poate spune despre ea este ca mi-as Iidorit sa ramfn pentru totdeauna fn aceasta stare. mult.. Brauer le-arealizat asupra a sute de eupluri ee au bine mecanismele orgasmului prelungit.:. mai destinse ~i I?ai fericite decit femeile obisnuite...:. femeia simte atunci eil pluteste In voluptatea cea m~i intensa. aceste fem~i devin aceste etape seamana eu treptele unei scari.~ superficiale. .plina de viata si. iau nastere aeele impingeri profunde. Aceasta faza ~te caracterizata prin contractii considerabil.este numai dorinta celor doi iubiti de a o continua sau de a 0 intrerupe. metoda prezentata aid . tara efort. urmate de perioadede pauza.:.in faza adoua a Exista deei doua faze In . nu. incit.. lliai dezinvolte.pe care am trait-o alaturi deiubita mea confirma din plinaceastarealitate. dimpotriva. . '\ noastre.::.migrenelor # stresului! . adica 0 femeie arrnonioasa. Singurul factorcare intervine aid . pentru a \nte1ege mai riguroase-pe eare dr. prin stringeri asemanatoare eu aeelea deserise In exercitiile .:. ritmul cardiac ~ipresiunea arteriala NT) ramin Ia fel 15-20 de minute sau mai mult). Efecte «secundare» In fata descrierii unor astfel Adio ..fe?omen oareeum asemanator ell eeea ce se petreee In . de extaze.. A doua faza a orgasmu1ui repede inult mai desehise.. pe deplin pentru iubita noastra. ~..::. spre deosebire de prima rnza. Kegel. Observatiile clinice cele spuse pina acum.:.:::. aproape denumita sugestiv scara. In'urma «practicii».::.:. Pentru femeile obisnuite sa traiasca orgasmul foarte rapid. iar ill cazuri exceptionale poate atinge 0 ora sau chiar mai.Aceasta faza este .:. AeuITIea urea mereu.:.' ~Aflata intr-o stare de co~tiu:ta aparte.. practicat eu succes aceste modalitati au demonstrat e11. Oare nu vom s~i lnainte de a aborda sectiunea despre placerea barbatului.continuunoi nivele. adaugind citeva noi detalii.:----' S3 __:_::_ o voluptate inca ~i mai mare si 0 stare de excitatie fantastica pe care inainte n-as fi crezut-o niciodata eu putinta. starile de meditatie profunda.. unii ar putea chiar sa se Cite. confruntati eu eventualitatea trairii unor stari de 0 coplesitoare intensitate. deschide perspective fantastiee. aparute ca urmare a stimularii elitorisului. timpul este pur ~i simplu abolit (spulberat) .va precizari lngrijoreze de pericolele ce planeaza asupra sanata!ii.. figurate grafic._-------~-- ' i-· ARTA SECRETA A ORGASMULUt PRELUNGtT ----'_----'::.. in aceasta faza. fiindca in timpul ei femeia atinge in mod instantaneu.paslune. Aceasta experienta eu totul extraordinara poate dura minute In sir. Putem erea si . mentine aceasta stare stirnulind altemativ apoi simultan clitorisul *i Ea a redevenit intr-un timp relativ scurt eeea ce era la inceputul Iegaturii punctul G.

Aceste contractii provin de la prostata ~j de la alte glande. barbatul atinge ~ise mentine in starea care precede de obieei orgasmul. iar penisul secreta mra intrerupere lichidul lubiifiant. in cazul in care joaca rolul activo Oricare ar fi postura aleasa. Stimularea sa. femeia II va ajuta pe iubitul ei sa atinga acest stadiu si sa-I extinda pina la nivele ~i mai Inalte de excitatie. trecind prin orgasme scurte. barbatul trebuie sa adopte opozitie cit mai \ confortabila.extrem de voluptoase. important este doar ca ea sli fie confortabila si ca femeia sa aiba acces nestingherit la organele genitale ale iubitului ei.a la barbat aceasta glands este omologul punctului G al-ferneii. Sa a nu uitam ca nu este neaparat ca Intr-o situatie Cll caracter sexual barbatul sa intre in erectie. evident. Femeia dispune In aceasta situatie de optiuni similare celor pe . Ilu este obligato~iu ca amindoi membrii cuplului sa-l experimenteze 'in decursulaceleiasi intilniri. Cu toate di nu exista 0 regula in aceasta privinta ~iputem face orice alegere dorim. '-. simultan eu eea a penisului. trebuie rnai lntii sa injelegem rolul prostatei.---- . aspect care i?dica prezenta contractiilor interne. Putem spune .. • 0 modalitate suplimentara Orgasmul prelungit al barbatului este oarecum diferit de cel al femeii. este necesar ea ~i barbatii sa 0 citeasca cu atentle. care le are barbatul. . De altfel. • Punctul extern aI prostatei Controlul ejacularil (I) .' lungi de timpnninute in sir ~i chiar mai mult!) fiind in plus mult mai ii profund ~i mai puternic decit eel insotit de descarcare. care se poate intinde peperioade foarte ". Femeia. Pentru unele femeieste oarecum lini~tito: deaflat ca 0 mare parte dintre £iirbati all nevoie de 0 stimulare directs a penisului pentru a intra in erectie . produce in fiinta barbatului un <". . Primul obiectiv este de ~-!duce pe iubitul nostru intr-o erectie ferma. . " erectia este ferma ~i puternica. Pentru a aplica cu succes modalitatea de atingerea orgasmuluiprelungit . Hodalltali ajutatoare • Fazele orgasmului p'relungit inlaturarea inhibitillor • Orgasm cu descarcare ji orgasm prelu ngit Controlul ejacularii (II) _. desi.. .constituie de fapti'rima faza a orgasmului prelungit.> inceputul Cu toate eli aceasta parte ar parea eli se adreseaza In special femeilor. stare care . .de catre barbar. lncit nici unul dintre cei doi i~blti sa nu se sirnta frustrat. Atunci cind ferneiaa trait starea de orgasm prelungit. excitatia intensa. aceasta este adesea de dorit. urea spre un nivel de orgasm mai inalt La rindul sau. Ca ~iIn cazul femeii. • Antrenamentul propri u-zis . se impune In modnecesar un anumit echilibru. unele cupluri prefera sa-si acorde un mic ragaz inainte de a trece la realizarea orgasmului prelungit al barbatului. orgasm prelungit.ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUN()IT 55 Citeva dlferente 9 lacerea barbatului' • pleva diferente Inceputul . . In aceasta faia. sau mai precis care precede ejacularea. . Aplicindaceasta metoda." pe spate. deloc epuizant. insaflira a se declansa ejacularea. Fam indoiala ca ~ipentru el eel mai simplu este sa se lntinda '.

! '.olidatimp d_eeel putin 15 minute (FAZA B).. f I I' . fapt ce creeaza un gen de t. I :. . pe linga exersarea consecventii a tehnicilor hatha-yoghine de transmutatiest subli.0 Retinerea suflului ~i efectuarea strfngerii prelungite a muschilor P. in aceasta mingliere este destul de irnportanta regularitatea ritmului. In aceeasi miscare de indepartare de penisul erect. intre anus ~i scrot(FA1A c2). i (ex. traglnd apoi spre injos. •0 Perioade de retinere a suflului pe pl in. Kegel nr.. testiculele (FA1A c. ~l doilea mod consta in a forma eu degetul mare ~i aratatorul un fe] de inel (cuprinzind scrotul la baza sa) ~ia trage in jos. _ I. simultancu mfngiierea penisului. lndepartindu-l de penisul.de prima situatie). . urmarind sa traim cit mai intens aceasta.diversiune. . cu atlt putem apasa mai intens. mctt sa-~i pastreze o erectie s.'Controlul ejacularii (I) 'Griltieacestei abile stimulari (evident eli este necesara aid 0 anumita ~maiestrie din partea femeii. Kegel nnI) ca §i cum am vrea sa intrerupem fluxul urinar (de • asemenea foarte eficienuiy.0 Vizualizarea ascensiunii energiilor sexualefdin etajele inferioare ale fiintei-in zona din crestetul capului) sub forma unui flux de lumina etralucitoare. • --~-'-"~'~. . ~ . citeva elemente simple rce faciliteaza controlul descarcarii.. ") . sa Trebuie sa-l mingiiem pe iubitul nostru in asa maniera.0 lncetarea completa . U~alt mod inspirat de a incepe este aplicarea lubrifiantului. dar In toate cazurile ne-vom fed s~ exageram. agat1nd degetul de baza penisului. pe plin . scrotului.. afla in zona din mijlocul fruntii) insotita sau nu de blocarea suflului. . maiestrie care va fi dobindita numai prin "practical. a carui proiectie In planul fizic se.ASMUWr PRELUN(. '1 o o putem mare putem baza apasa aratatorul pe punctul extern al prostatei. . 3 (modalitate ejicientlf). insotite de eoncentrarea cit mai ferma asupra ideii de control deplin al ejacularii (salutara). (foarte ejicientii). poate fi realizata in doua moduri: In cadrul . putem aplica ~i tragerea scrotului. .: ARTA SECRETA.' -. . primul obiectiv este de a ne detennina i~bitul sa intre in erectie A). _ ~:Iata. <. Primul con sUi in a apuca cu degetul mare ~iaratatorul pielea . OConcentrarea ferma asupra lui ajna chakra (cal treilea ochi» sau centrul mental de comanda. rningiierilor zonei testiculelor. \putem practiea §i alege pe eel mai convenabil atit pentru noi insine.56 LoUIS REGAMOS . . Presiunea pe punctul extern af prostatei se poate efectua cu unul sau doua degete. a oricarei miscari. I Ii o . A OR(. previne intr-o anumita masuraejacularea. '~OApasarea punctului extern al prostatei.ex.) $ PUNcruL EXTERN AL PROSTATEI (ECHIVALENT PI)NCTULUI G al femeii) situat in zona perineului. Punctul extern al prostatei Dupa aceasta. Putem efectua tragerea scrotului in dona moduri.este ::necesor mingiiem simultan penisul (cu cealalta minii) . \ Retinerea suflului ~i efectuarea impingerii .'0 Ciupirea ferma a bazei penisului cu aratatorul inainte §i ell degetul mare inapoi sau stringerea coroanei glanduluiintr-un inel format eu aratlitorul §i degetul mare. atit intr-un caz. '0 'Iragerea scrotului (deja explicate).IT 57 Asadar. ceea ee multe cazuri este de altfel necesar.C. aflat in erectie. 0 varianta a acestei mingiieri. gest care. aglitJndu-ne aratatorul de penisului (inveis fatli.inai ales pentru iubitul nostru tnsa..nare apoteruialului creator. cit ~iin eelaialt. care trebuie evitata eu orice pre! (FAlA n).. . putem in cepe sa-i mingiiern delicat scrotul. dar . iubitul nostru se va apropia rapid de orgasm ~i de ejaculare.. exercita presiunea cu degetul mare. (FA1A in . fiind mai mult decit 0 mingiiere. iar In acest scop il putem mingiia asa cum procedam de obicei (este de presupus di 0 facem!). '. ell cit excitatia iubitului nostru este mai mare. intretesticule. . numita ciupirea prostatei (asemanator co ciupirea coardelor unui instrument muzical).

fiind . Daca. s~u . • ".ora. putem integra suplimentar eu succes pentru realizarea prealabil este imperios necefar!) pentru a a descoperi pe cea mal eficace"cbntrolului asupra potentialului sexual una-sau mai multe dintre ~imai convenabila atit pentru noi [n~ine. Modalitaji ajutatoare toxiee) . urmareste sa-~i ajuteiubitul angrenind ~i ea.r o Respiratia ARTA SECRETA A ORGASMUWI PRELUNorr 59 c~ntrolata este eel putin la fel de importanta.practica traditionala recunoscuta 1n lumea intreaga.. . pina insumilm untotal de 0 .' din miilocul fruntii sausahasrara in crestetul capului).sa facem consacrarea inaintea fiecarei actiuni mai importante. contra luI descarcarii va fi rnai usor in situatia 1n care femeia rezultatelorei (inainte de a incepel) lui Dumnezeu . mereu! In aceste situatii este indicat sa discutam deschis. la sa faca eforturi pentru aeeasta: poate sa-si coneentreze intreaga atentie inceputul zilei.De exemplu. vom repeta \exereitiul. de fior.' '. . impreund cu un amestec format din I g dintr-o atitudine. '. putem face consacrarea de trei ori la rind. )Jconsacrarea cifre Dumnezeh adica actiunea de oferire mental a.. este posibil ca-rnal ales la inceput sa apara ~i derapaje. Bineinteles.· . CLIputina inteligenta. daruirea noastra sub forma unei stari elevate. :~. urmarind sa . La rindul sau.Pentru siguranta. urmarind sa • ~ t .0 autoterapia eu urina. \cauta sarespectam eu strictete promisiunea taeuta. cit ~ipentru iubitul sau iubita . din eauze 'straine de vointa noastra. 0 ora. el i$i va putea controla de . daca . evitind sa respire haotie ~ineeontrolat pe gura.. putem comb ina lntre ele aceste tehnici.crestetul capului. dar numai jetul intermediar (ant partea de I~ illceputul procesului de urinare'cit ~icea de la sfirsitul sau nu vor fi niciodata folosite. .. la masa.0 urinarea fractionata.Q contra cpa continua a sfincterelor anale. pentru realizarea neangrenarea acelei acjiuni. controlului..poate realiza cu maximaconcentrare exercitiile . intr-o stare de aspiratie launtrica. De asemenea.etc. semirue de mac de griidi1}a (papaver somniferum) va putea sa-~i putem face un !egamlnt launtric sa pa~'iim tacere W1 anumit interval de comrolezecu UJurin{ii samima (sperma) ~i va atingeflira indoiala timp (0 ora pe zi sau 0 zi pe sa~tanlma.. cit numeroase efecte benefice. adica ingerarea sistematica a urinei proprii-sdescoperim unde am gresit ~j sa nu mai repetam gre~eala. Cel mai bine este sa realizam toate tehnicile (atentie: aturenamentul rDe asemenea. J Kegel. realizam acea actiune numai daca launtric percepem raspunsul la a modalitate din cele deserise. Ca va bea propria urind. constientizam In timpul intreruperilor procesele de transmutatie Ie putem spline' astfel. ell Alimentatia zilnica a barbatilor trebuie sa cuprinda polen (de albine). barbatul trebuie . .. eel mai bine la unison cu el. femeia trebuie sa fiesi ea foarte at\!nta la reactiile iubitului ei. (ideal qam50 de intreruperi de 2-3 secunde la 0 urinare. Oricum. esential fiindnumai rezultatul: suspend area descarcdrii tejaculiirii). ::. Esential este ea aeest lucru sa nuse repete " . esteindieat pentru a preveni momentele periculoase. eel putin pe moment.sijumatate sau chiar doua ore pe zi (3~6 luni)..foart« eficient!. a intregii noastre angrenari ~i a B ineinteles. sintern fortati sa rupem tacerea. Barbatul trebuie sa urmareasca sa respire regulat ~i cit mai user pe nas. in mod special «acela sau aceea care-si mai multe alimente yang si este de dorit sa fie bogata ~icit mai pura. Absenta acestei staride raspuns implica evident pentru atingerea orgasmului prelungit.Vom trece sa .::'JUodalitatile urmatoare: noastra.eangreneze pulbere din flori $ifrunze de menta (mentha piperita) $1 2g de sistematic in actiuni care implica vointa~i control launtric. ce coboara din Controlul deplin al descarcarii (ejacularii) este de importanta capitals . Aceasta nu este gray: orice invatare practica astfel induse si sublimarea energiei rezultante In ojna chakra 1n zona presopune erori ~i adaptari. In functie de posibilitati) ~i vom inalte performante sexuale si erotice. adica intreruperea voluntara a jetului de urina . asupra unui alt lucru decit senzatiile sale (aplicind tehnicile descrise). este necesar ca barbatii saurmareasca sa s.

60 LOUIS REGAMOS 61 I • asemenea suflul. lnsumlnd tiraje de milioane de exemplare (de exemplu. Inplus. Urina. are valente terapeutice probate".000 de exemplare). Shivambu de dr. o regimul alimentar Oshawa repetat (cite unul pe luna) care ne purifica ~isolarizeaza considerabil. Bucuresti 1996. a doua fiind programatasa se desfasoare in septembrie 1998 in Gennania. Camelia Rosu. adica urinoterapia utilizind urina iubitului (sau iubitei) tehnica care. proeedeul are efeete eerie de purificare. .. Esotera. Ram. masajul san automasajul en n~a. de asemenea.. medicament pentru via/a de Daniel Menrath. pe piele. eafelei.". R". urinoterapia in cupln. Pauza recomandata intre doua regimuri consecutive este de 3 zile. numai una din cartile j umalistei de radio Carmen Thomas s-a vindut in Germania intr-un numar de '700. hrisca sau mei. genereaza efecte complexe. vitalizare ~i infrumusetare. _ . EI presllpune ca timpde 10 zile sa consumam numai griu. drogurilor rara'~imid '" . vez! lista lucrarilor publicate instrainatate in uItimii ani (anexe). constituie un bun mijloe de revigorare sexuala si de amplificare a potentei ~i irilitapi v . pe lingaapropiere ~i intimitate. masajul organelor genitale ale barbatului eu urina iubitei. ed. Ea cuprinde dear unele dintre cartile aparute recent tarlle «civilizate»: Franta. In februarie 1996 a avut loc in India prima Conferinta mondiala de urinoterapie. .~f. ed. Marea Britanie. timp 'in care ne vom masa eu atentie corpul si. Urina va fi lasata sa se'usuce . -Statele Unite. Pentru urinoterapie ~i efectele sale vezi: Damar (antra ed. Toate aceste fapte demonstreaza faptul ca aici i1U este implicata nici 0 sarlatanie ~i ilustreaza interesul indiscutabil pe care 11trezesc in prezent pe plan mondial urinoterapia ~i virtutile saleimpresionante. Suplirnentar. Bucuresti 1995. orez..jE 1995 (textul fundamental cu privire la virtutile tainice ale urinei). Gennania. ~ Merita sa adaugarn ca lucrarile citate (irnpreuna cu altele care trateaza acelasi subiect) s-au bircurat de 0 larga audienta. Elvetia. pasiunile. o 4. specifice. De asemenea. el se va putea bucura de 0 mare longevitate» (Damar _ Tantra. Printre altele. efeetuat sistematic chiar de catre aceasta. vom astepta ehiar 2 ore pu\a la dus sau baie. Shambala. fierte saueoapte (eu sare). minia si toate 'celelalte emoiii mentale.barbatul ui. unele fiind publicate in mai rriulte editii. altceva. 0 postal negru tinut de preferintainzilele de marti sau duniinica 0 perioada mai lunga de timp (1-2 ani) mareste eontrolul launtric ~i ajuta la purifiearea ~i solarizarea fiintei. de armonizare ill cuplu ~i. adica friction area intregului -corp eu urina proprie. Olanda. sutrele 66-67) O. daca este posibil. Eliminarea fumatului.

insotit de noua stare de constiinta.. In faza a doua a orgasmului prelungit. Evident eli aceasta accepts ea adevaratsi crede ferm.rarea inhibitiilor . '~~I'Ufructul'. (marcat ating1nd astfel culmi p1na atunci inaccesibile ~iexperimentind plenar prin contractii interne foarte placute.. 1995 ~i taerea extraordinard a subconsuenudu: laude Joseph Murphy.. intensitate. EI controleaza perfect aceasta excitatie fiirli a se descarca. al 5... '.. pre:pollderenlt'I:luua .. . la fel ea ~i femeia. subconstientul la rindul sau va 0 cale sigura de arefuza placerea. adica implorarea plina de fervoare a ajutorului divino Realizata cu regularitate ~i credinra. ." yang. . .. excitatia creste odata ell maiexcitat.(II)..•.. conditionat de lntelegerea deosebirii esen1iale dintre limitata conceptie . care du~eaza maxim ] 0 secunde. practicarea exercitiilor Kegel.. focalizarea asupra senzatiilor placute pe care Ie traim ~1 id..inevitabila. reincepem sa-l . P . Ui£.ea barbatul. . 'aeeasta a redevenit suportabila. tara indoiala. continuind astfel.. experimenteaza ~ifemeia in timpul orgasmului prelungit: el intra intr-o . . regulata. traind 0 placere imensa ~ideveninddin ce triCe . sa ararnm eli accesul in al 71~ eel' aliubirii 'fiira de sfirsit este Odata ce iubitul nostru si-a reluat controlul asupra excitatiei. atunze la 0 explozie extatica» (M. este de asemenea •.. . ·stimularea pina se ajunge la un nivelde foarte mare excitatie.... Referitor la aces! subiect vezi Fericirea pentrujiecare de Gregorian Bivolaru. Bucurcsti. a ajuns sa priveasca amorul excitam (FAZA E}. Barbatul traie~te atunci ostare asemijuiitoare eelei pe care 0 a intelege mai bine mecanismul orgasmului prelungit la barbat.. poate fi bloeat de unele inhibitii. ''.'. evtta eu inlesneste iubitului ei controlul ejacularii prin indeminarea ~iarta sa de a. in chip penibil... pe depJin controlata. . 1intui. dar diminuat ca • .ntificarea cu ele. din care am exclus definitiv carnea. zabarului ~i0 alimentatie citmai naturala. odata ce .. d1nd «viatID) ~i «expresie» ideii sau blocajele ~i tensiunile launtrice ce cauzeaza situatiile de acest gindului imprimat 10 el. Inal' frecven ta dintre ele este probabil teamade a depinde de femeie. tara efort sau teama. Kundera) si conceptia Orientului. Tot ceea ce mentalul nostru constient este obisnuit prin educatie sli controleze situatia.. urmeaza punctul de non-retur. In care barbatul simte ca ejacularea este Fazele orgasmului prelungit .fnreIepciune jdraiecul arziitor sfir#tulUD>. r ontrolul ejacuiarii . fiindca .~''' . .<>~. descarcare..Evident ca 1n prima faza a orgasmului prelungit 'mai curind ca pe «un obstacol ce trebuie depa~tt cit mai rapid pentru a barbatul nu se poate abandona in aceeasi masura ea femeia. Q autosugestia creatoare... Printre cele mai bune mijloace de accepta imediatsa realizeze. Deceneu. ..~Orgasmcu desdircare ~iorgasm prelungit • . in aceasta faza se produc 6-10 contractii de expulzare a 'spermei.. respiratia preponderent abdominala. barbatul poatetrai un al doilea orgasm similar. timp de 3~5 secunde) dupa care extazul exact atit cit el ~iiubita sadoresc. 1995.' a Occidentului care. Ram...'.' I recomandatli pentru atingerea rapida a succesului. .. Dupa 0 anumita perioada de .' repaus./ 63 de oriee fel. controlulejacularii devine mult mai user ~i serealizeazaaproape spontan. profunda si calma. este eu atlt mai placuta ell cit femeia uniunii [sexua/eJ fit atent lafoe si. in cazul orgasmului eli descarcare.. -~~. . subconstientulo va hrani ~i va face sa apara mai devreme sau mai Q rugaciunea. conduce la veritabile miracole ~iin aceasta directie. Gindul sauideea estesaminta. bine sa-i rnarcam diferentele fata deOI'9asmul «obisnuit». trebuie sa urmareasca sa-~i controleze ejacularea Aceasta faza este totusi metaforic lntr~un text fundamental al spiritualitatii tantriee: «La extrem de placuta si.

secreta pIna la 20 g de lichid lubrifiant. este necesar sa mai facem din 'cind general demonstrativ. mingiieri. Pentru succesul metodei. at'lt in . geme. prima faza a orgasrnului prelungit. li produce 0 Deci diferenta esentiala intre orgasmul cu descarcare ~i orgasmul voluptate de neinchipuit. Acest fenomen de orgasmului sau prelungit. n. atit clt doresc cei doi iubiti. in timp ce barbatul. acest veritabil extaz prelungit este urmatoarea: in cazul orgasmului prelungit durata pe care se ' poate fi prelungit indefinit. el apare in practicam deja de mult timp cu succes. In decursul careia limba romana la editur'a Omegapress. Ideal de minute iubita urmareste sa-~i conduca iubitul de eel putin 15 ori este sa altemam mingiierile orale Cll cele manuale sau sa ne folosim de aproape de ejaculare.n. incepind cu acest moment. transpira §i face eventual gesturi in cind apella acest gen de carti inspirate. ritmul (~ur. barbatul poate o metoda excelenta. .mecanic» de expulzare a spermei. producindu-se Femeia trebuie sa-si aminteasca mereu un lucru important: In cursul o separare intre orgasmul propriu zis siejaculare. Penisul secreta in acest timp in mod intermitent lichidul rafinamente sau pur ~i implu pentru a ne reimprospata memoria. sa se abandoneze. Carti fundamentale. iubite. Cu timpul. eel putinin prima control al ejacularii. ea poate lnvata destul de lesne sa aiba mai separare volitiva si constienta a orgasmului de ejaculare este nurnit multe orgasme. generatoare de placers. tina searna de el. Dealtfel. extaz linistit. men tine nivelul de excitatie la care barbatul simte ca ejacularea este pe cale sa devina inevitabilaeste prelungita indefinit de mult. muschii pelvieni se destind. virfurile de .Masuratorile clinice efectuate au ararat ca. inelt cea mai fina dintre . Bucuresti. Barbatul experimenteaza acum un mai puternice deeit primele ne atrage atentia ~i ne face sa identificam . precum Arta de aface dragoste cu un bdrba: Orgasmul prelungit este experimentat ~ide catre barbat in doua faze. ale Reginei Durnay (aparute ~in i Reprezentata grafic. pot ajunge acurn pina la unul. In cursul acestei prime faze. 1994.r ~~ ~L~OU=IS~R~E~aA=M~O~S ? 1· I ~InleIegem deci di avem de-a face cu doua tipuri de contractii: unele de . cum ar fi rasuflarea dlda a iubitei pe gland. preferata de foarte multe cupluri. ~i altele mai putemice cu rol tendinta sa se stabilizeze. buzele ~i limba La ineeput. lichidullubrifiant si devine atit de sensibil. Referitor la acest aspect vezi pasajul din Biirbatu! ~ifemeia de Schnabl citat in sectiunea Care forme de activitate sexualii SInE «normale» ?din Anexe. senin. seamana Cll 0 scars. " . cazul barbatului cit sial femeii. In timpul perioadei de excitatie crescatoare extraordinara care constituie modalitate suplimentara ceea ce in aceste pagini am numit orgasm prelungit. place enorm ambilor iubiti. ( faza ~A~R~~~S~E~CruIT~A~·A~O~R~a~AS~M~UL~U~IP~~=L=~~a=rr~ __ ~-------6-S o 6. mod pbi§nuit mai mult de 3-5 secunde. antrenamentul ideal esteurmatorul: timp de aproximativ 30 constituie un supliment care. firesc stimularilor necesare atingerii starli de orgasm prelungit. expun barbatul traieste perioade de ascensiune a excitatiei ~i de stabilizare limpede multe dintre subtilitatile amorului oral. penisul secreta continuu placerea ~i starea de orgasm cu ejacularea. ~i Aria de aface dragoste cu 0 femeie. In cea de-a doua a orgasmului prelungit. face un erort uneori considerabil pentru a-si controla ejacularea. 10. Chiar In cazul in care it (platou). Mingiierilesi' Antrenamentul proprlu-zis sarutarile extrem de rafinate §i voluptoase cu gura. Faptul ca aceste contractii sint 'cardiac ~ipresiunea arterials scad.). care insa va fi evitata. Contractiile interne foarte placute care nu dureaza in faza. In genere. arnindoua simultan pentru a darui cit mai multa placere si lncintare fiintei excitatie atinse VOl' fi din ee In ce mai mari. pentru a descoperi noi dezordonate. s Iimpede ce serveste drept lubrifiant natural. este amorul oral". dar nu ob~iglitorie. iubita sa trebuie sa inteleaga acest ~pect ~i sa 30 minute sau chiar mai mult. Asa cum am mai spus. In special In cazul celor care au pe care n-am mentionat-o aid. starea barbatului are mica intensitate. dar care se poate alatura Cit se poate de practicat in prealabil cu regularitate exercitiile Kegel.

... Desi acestea din urma ne intereseaza cu preponderenta. angrenarilor erotice ale cuplului. I Transformari antrenate de orgasmul prelungit Q transformarile. Cele enumerate pina acum nu sint lnsfL. experienta acumulata ~i chiar tehnicile efective vin sa' se adauge firese. irriportanta realizare fiind elevarea launtrica.de orgasmuJ preJungit • Orgas. c Am expus pina aeum esentialul antrenamentului specific pregatitor " necesar atingerii starii de orgasm prelungit. contactul intim «obisnuit» genereaza trairi mult mai profunde. . stap1nindu-le la perfectie. prezentate nu trebuie delb~ sa tr~gem..vom realiza valoarea lor. remodelari a trasaturilor. Subliniern insa ca pentru ne pastra «In forma. extrem de placut dar mal ales benefic atit la nivel fizic emotional mental cit ~i spiritual. Mai devreme sau mai ."!~Jprelung!t in tJmpuJ contactului intim " • . Din momentul in care. ExeTCIt~1pentrufemei AvantaJele metodei orgasmului prelungit • Metoda pe srurt (reap/tu/are) '. sint in mod considerabil dezvoltate prin aceste practici. orientals. sint de retinut si .. Prin urmare. 10 tirziu -'. adevarate stari de extaz. in special la nivel facial. ~xclude fuziunea amoroasa propriu-zisa.2r~cind dorim.! r ed 67 &Ii ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG~ t. atunci cind il experimentam In repetate rinduri.. . sau chiar «clinice». " " Dm .linirea globala a fiintei *i existentei celei sau celui care areacces sistematic la starea de orgasm prelungit. Cll lin imens cistig. este totusi recomandat On unele cazuri chiar Din perspectiva acestei finalitati. ele antrenindgradat multiple . Exerc!l!!le Kegel ~I actul sexual " !.¥a~a cum m~lti dintre noi am intuit cu siguranta pina acum.. interesant de remarcat 'in privinta starii de orgasm prelungit este faptul ca.eoncluz~acaaceasta metoda straveche. vom putea resimti in tirnp ttl surprinderesi inc'intare un uluitor ~icomplex proces de trezire *i amplificare continaa a disponibilitatilor noastre de a trai stari rafinate. dupa fantezia noastra.. r- De altfel. inw.In conceptia . tehnicile de baza pe care Ie-am p:ezenta~ pinaacu~ in vederea atingerii starii de orgasl!l prelungit ne pot parea la mceput putm cam reci.dar numai pe masura ce le vom experimenta . trezirea specifica pe care au indus-o. Q arrnonizarea gradata a personalitatii ~ia relatiilor eu ceilalti. Reflexele orgasmatice ale femeii. transformari mai ales de ordin subtil energetic in fiinta noastra. coplesitoaresi spiritualizantedeDrgasm. A/fue~ d~ag~ste reprezinta deci !ncununarea oricaror antrenarnente de acest gen.ce survin la nivel fizic In sensul unei veritabile . poate cea mai . fimd m plus. adaptata spe::lfieulUi occ~dental ~l studiata de eei doi medici in clinica lor din C~hfomia. Q imbunatatirea imaginii de sine. .singurele beneficii. pentru un cuplu armonios imbrati~area intima 'a celor doi iubiti este. cele. macar prin faptul ca ne permit ulterior sa atingem placeri de nedescris ~i niveluri de implinire amoroasa necunoscute Plna atunci. ne revine sarcina de a recurge la ele . tehnicile orgasmului prelungit fac parte din «repertoriul» nostru amoros. Odata ce prin practica asidua run atins faza de maiestrie. ~impotriva.. \ fuziunea "intima Transformari antr~n ate . dar si ale barbatului. . implinirea suprema ~i finalitatea acestei metode. daca vom praetica suficientde mult mcdalitatile descrise plna aici.

De altfel. el poate urmari sa stimuleze punctulc aI femeii slcu ajutorul penisului (mai eu seama In anumite posturi).' interiorul vaginuluL Mai mult. este .cele eiteva tehnici 1nvatate pina acum pentru atingerea starii de orgasm prelungit chiar ~iin timpul contactului intim.. aeestei mingiieri. atingerea anumitor trairi sublime de ordin amoros ~i spiritual. in fond. Evide_nt. aceasta fiind ingenunchiata sau asezata eventual pe vine deasupra iubitului ei lungit pe spate. fizice ~i psihice. Fiecare postura are avantajele ~i inconvenientele sale .. 0 varianta a acestei posturi in eare femeia este lungita complet pe burta. 1nvatate ~i tilizate u . fiind eel putin la fel de utile side datatoare de mc1ntariin timpul1mbrati~iirii intime pe cit s-au dovedit in decursul «antrenamentelor». evitarea (controluI) ejacularii. Mai precis. iar iubitul se afla deasupra sa. la unna unnei. ofera de asemenea posibilitati mai . sa dorim sa ne bucurarn cit mai adesea de aceasta traire fundamentals. In ceea ee-l priveste pe barbat. poate eea mai favorabila acestui gen de stirnulari. A ORGASMULUI PRELUNGIT 69 necesar) sa Ie consacram eel putin 0' sedintape saptfunina. in cursul tehnicilor precedente.. depa~irea'tensiunilor ~iblocajelor de moment. ele permit: Exercitiile. lata aeum citeva exercitiisuplimentare ce permit deseoperirea ~i fortficarea museulaturii vaginate. femeia poate utiliza tractiunea scrotuJui pentru a-I ajuta pe iubitul ei sa-~i controleze ejacularea. o bascularea: din postura . . atunci c1nd vom fi experimentat orgasmuI prelungit. . Una dintre eIe. rnentinind cambrarea citeva secunde. Faptul ca unii barbati au anumite reticente vizavi de aceasta posture. fiind in plus menite sa amplifiee imens Exercitii pentru femei pliicerea ambilor tubi!i in ~mp eefac dragoste. sa efectueze tragerea scrotului de pilda.. permite ~i barbatului sa stimuleze punctul G a1 femeii. eel putin in anumite posturi. Barbatul poate adauga stimularii penetratiei pe cea clitoridiana. Orgasmul prelungit in timpul contactalul intim Este bine sa aratam faptul ca putem integra . alegi~d gradulde presiune ~iritmul Un. sau poate sa~i stimuleze cu maxima eficien!a punctul extern al prostatei. iubitul sau iubita noastra ~inoi insine sintem singurii artizani aitrairilor ~i placerii noastre.intreaga eficacitate.foarte probabiJ ca.adesea cu un nebanuit succes . intins pe spate cu genunchii iridoiti. alunecindu-si mina sub iubita sa. orientind dupa dorinta unghiul d~ penetrare al penisului.~ '68 "LOUIS REGAMOS ARTA SECRET}. permite barbatului un mai bun control al ejacularii (avind in vedere relativa sa pasivitate) ~i prezinta numeroase avantaje in ceea ce privestesatisfacerea femeii. Printre altele. avlnd ill vedere ca. un mai bun control asupra starilor noastre. Ea poate astfel sa dirijeze cu u~urinta penisul in punctul secret din . patrunzind-o din spate. o o o o 'I o amplificarea placerii. Abia 1tl aceasta situatie ele ~i vor dovedi . se fae 5 serii de cite 10 miscari de basculare a bazinului cu fesele tncordate. in aceasta posturaei sau barbatului le este mai putin lesne. _Postura in care femeia se sprijina pe genunchi ~in miini cu iubitul ei i ingenuncheat.in general..alt aspect fundamental este acela eli in timpul fuziunii amoroase. esteo eroare regretabila caci. In aceasta postura ea poate sa-~i mtng1ie excitant clitorisul de baza penisului. ca sa nu spunem imposibil.mult decit interesante.' :' I . este postura dominants a femeii. Ea t~i poate mingiia ~i singura clitorisul dedegeteIe lui. . Kegel ~iactul sexual -. este oricind 'foarte indica! sa recurgem fa exercititle Kegel.

. femeile care practica regulat modalitatile secrete prezentate. aici putem angrenatehnicade trezire la placere. chiar daca fuzionam intim fara aintegra in preludiutehnicile de stimulare prezentate anterior (desi bineinteles sintem liberi sa facem aceasta). Este delasine lnteles ca rindurile care urmeaza nu pot inlocui lectura atenta a intregii lucrari. acum i~ita din cornun. lin mic masaj etc. manifestind armonia Sa prin noi. la aparitia orgasmelor. specifice yoghine sau ex. . lata in continuare citeva sugestii pentru a integra armonios elementele prezentate p'ina acum. In general sint suficiente 10 serii. Continuam cu tdentficarea." . altemam stimularea clitoridiana eu Pina 1a atingerea maiestriei (~ichiar dupaaceea) antrenamentul zilnie este necesar. generat de practicarea consecventa a rnodalitatilorsimple expuse. Tehnica propriu zisi: .· ~ . -. a. apoi se ridica fesele de pe sol si se contracta ferm anusul 10 secunde. trecem din nou la excitarea vaginala.seprinde. constientizind ca nu noi actionam ci EI. perna intre. Pe acestfond vorn angrena transfigurarea concretizata prin ginduri sitrairi de apreciere superlativa a iubitei sau iubitului nostru~. 4. In acest sens. devina 0 minunata disponibilitate (aptitudine). Kegel timp de 3-5 min). prin siinpla sa voirita. Pentru femeie (aclioneaza barbatul) o rningiierea labiilor ~ia clitorisului. la aparitia saturarii. '.genunchi. Pe un." 2~ Preludiul amoros (minimum 7 minute) in care -incepem sa ne mingliem ~i sa. ARTA SECRETA A QRGASMULUI PREWNOIT 71 contractia: 'in aceeasi postura. vom realiza un «circuit» (sezind comod Cll coloana vertebral a dreapta ~i tinindu-ne de miini). vom efectua masajul vaginal cu stimularea punctului G.a orgasmului prelungit face cu putinta intilniri exceptionale. o sesizind cit mai atent momentele mcare iubita trece de la 0 ascensiune a excitatiei lao faza' 'in care minglierile par sa nu-si mai faca efe~l (faza de «saturare»).e midi. placut amindurora. rezultatele sint garantate. Datorita formidabilului efect de trezire ~i inflorire erotica a fiintei. Consacrare~. in aceasta. o o 70 LOUIS R~(lAMOS' . remarcind fluxurile de energie care ne strabat reciproc. .mult mai putemice decit cele obisnuite.fundal muzical adecvat.: in serii de cite 5 miscari se contracta anusul ~i fesele stringind _ simultan ~i perna intre genunchi timp de aproximativ 5 secunde.ngit _ Practica constanta a modalitatilor de atingere. traind astfel ' nenumarateorgasme M descareare... intrind prin mina stinga ~i iesind prin cea dreapta. Avantajele metodel orgasmului prelu. creindu-ne senzatiaca sintem simultanatit In trupul nostru elt ~in i eel aIiubitei sau iubitului. facind dragoste ore In ~irtara a se epuiza deloc. ridicarea: din postura lntins pe spate. 3. . '1. reluarea ei periodica poate aduce beneficiisurprinzl'itoare! 1. aceasta ajunge ~a . Reproducind aceste mi§cariin timpul intilnirii amoroase. observatiile clinice au ararat ca 'in cele mai multe cazuri. Mal mult decit atit. Prin mijlocirea unortainice procese de transmutatie biologics ~i '\ sub lim are. Daca dorim. o 'in momentul In care excitatia iubitei trece la un plafon reluam stimularea clitoridiana. Incepem prin a darui launtric fructele actiunii noastre lui Dumnezeu. el va putea sa-~i satisfaca plenar iubita. ~acestor femei I~ suficient un singur minut de stimulate cu penisul este pentru a incepe sa traiasca serii de orgasme putemice. " Metoda pe scurt (recapitulare) . Se repeta de 20 de ori. ne sarutam reciprocevitind totusi atingerea directaa organelor genitale.lucrare au adesea experienta unui reflex orgasmatic profund chiar de la inceputul actului amoros. Deexemplu. De asemenea. iJentijicareb si transjigurarea. Barbatul exersat in practica metodei orgasmului prelungit va cunoa~te in ' primul rind erectii mai ferme ~i mai durabile. controlindu-si indefinit ejacularea. se aduc coapsele usor departate spre piept. .cu rniinile de-a lungul corpului. Amorsarea proceselor de transmuiatie-si sublimare (procedee . a1it barbatul cit ~i ferneia vor ajunge in finalla stari spirituale o o sublime.

plini de dragoste. cit mai multa placere ~iincintare fiintei iubite. (sau ~titcit simtim eli este neeesar) transrnutatia ~i sublimarea (tehnici hatha yoghine sau putem utiliza aceleasi ex. Abordarea unei stari de relaxare pe fondul careia urmarim sa ne . traditia orientala recornanda separarea eelor doi iubiti un anumit timp (minimum 7 are) daca este posibilla distants (daca nu macar tn camere separate). I . canalizarea intregii energii cane etajele superioare ale fiintei. Cind perioadele de «repaus» disparsi «impingerile» amoroase se permanentizeaza. . stimulim scrotul(testiculele) ~ipunctul extern al prostatei. evitarea descarcarii ~irecapatarea eontrolului asupra excitatiei (participareactiva din partea iubiteil). devenindfrecvente ~iprofunde. Putem reeurge latoatetehnicile ~imetodele inv&tate pentu a darui. Un sfat important! Dupa aceasta faza. reluarea excitarii (~i evitarea descarcarii atunci cind este eazul) pilla cind iubitul nostru ajunge sa traiasca starea de orgasm prelungit. continuarn sa realizam timp de 3-5 min./' . Atunci cind amindoi consideram ca este suficient.. manifestam recunostinta fala de Dumnezeu. 72 LOUIS REGAMOS cea vaginala.. Constientizarea starilor~i a efectelon aparute. b. continuam sa realizam timp de 3-5 min. 5. . [) apoi. Kegel). Fuziunea amoroasii (daca dorim). . Kegel). 7. Aceasta duce la amplificarea in avalansa a anumitor efecte benefice care survin dupa actulamoros eu continents (tara descarcare).t utiliza tot ex. intr-o atitudine relaxata. adoptind aceeasi atitudine relaxata. Pentru barbat (acttoneazafemeia) ' o o aducerea in erectie ferma ~i pastrarea ei timp de aproximativ 15 minute. simultan eu mingiierea penisului. . (sau ant cit simtimca este necesar) transmutatia ~i sublimarea (puten. Cind sintern mul~iti ne oprim si. 6. O. iubita noastra traieste starea de orgasm prelungit.

. nazuillq. ea genereaza In schimb binefaceriimense: o . tensiuni.aflachiar. intrucit primele etape ale acestei metode Ie .avea acelasi efect si asupra fiecaruia dintre noi. neglijat! .neelibereaza spontan de multe rele. ore ~i ore de placere imensa. este fundamentala pentru toti cei care doresc sa faca dragoste plenar. One' armcnizeaza spontan caracterul. . unnate invariabil de frustrari ~i epuizare . totusi partiala. trezeste si amplificaatit de mult senzualitatea. stresuri.TA A ORGASMULUI PIlELUNGIT 75 II i!. . practica acestor modalitati simple.sa atinga implinirea in ~i prin aceasta arm. bineinteles daca ne ~tlam intr-o o poate situatie asemanstoare. incheiere f\~a cum putem realiza dupa lectura acestei relatari. Fa~'a indoiala ca unul dintn:iefectel~cele mai minunate ale acestei metode este faptulca apropie incredibilde mult.studiata clinicsi recunoscuta pentru efectele ei (la drept vorbind miraculoase!) de catre specialisti. angoase ~ialte zaturi launtrice. cit ~i membrii unui cuplu.0 permite cuplurilor care se armonizeaza deja multurnitor sau loarte bine din punet de vedere sexual sa. Avantajele colosale ale aplicarii acestei metode sint duble: rezolva aproape pe nesimtite majoritatea problemelor ce pot interveni intr-un cuplu (preeum frigiditatea femeii.intrucit este ceva natural. Aid sint inclusi atit cei care nu au 0 relatie. dar mai'ales dupa punerea in practica a modalitatilor prezentate aici. Asa cum am mai precizat. did eu insumi l-am experimentat impreuna eu iubita mea ~i ot marturisi p ca am fost primul surprins cad. fiecare va putea afla 0 veritabila comoara in practicarea acestor modalitati . impotenta .. In fond. Acesta este unlueru absolut sigur.descarcarea ducind inevitabil (chiar daea n-o banuiml) la degradarea relatiei ~i la decaderea fiintei noastre _.. Trebuie sa recunoastem ca nu e deloc de. practica ei.: 'Cilia extazul prelungit se. . insomnii. Doar cazurile de deficientti cardiaca serioasa (atacuri recente) $i maladiile acute sau grave pot impiedica. rutina sau racirea relatiei etc. la inceput eram mai curind sceptic.. aceasta metoda nu comporta practic contraindicatii. consecvent. Nu in ultimul rind.). barbatului. f. ejacularea precoce. cunoastem delicii nebanuite. De altfel. De fapt. spiritual. / 'lncH este foarte posibil ca «celibatarii» sa nu mai poata rarnine singuri prea mult timp .cuplurile care o utilizeaza . de ce sa ne multumim doar cu citeva biete secunde de fericire. aceasta fiirtd tocmaiceea ce amtraiteu ~i iubita mea. putem realiza ~isinguri. eel putin pe moment.ARTA SECRI. elevat. energia ~i bucuria de a Wi. dar extraordinar de eficiente.acceada eu un efort minim la dimensiunile pina ~cum complet nebanuite ale Erosului. o ne reda vitalitatea. I::ipsita de efecte secundare nedorite. .acum la dispozitia noastra?' . asa cumv-am maispus.pastrate multa vreme secrete. metoda orgasmului preiungit ne poate face sa.. pot spune limpede ca aceasta descoperire extraordinara a salvat cuplul nostru de la destramare ~iputem fi siguri ca ea va. Aeeasta este calea regala catreextazul divino Pe masura aspiratiei sale. migrene. accesibila oamenilor de orice virsta. Integrarea in cuplu a acestor modalitati s'"a dovedit a fi de-a dreptul revolutionarasi de 0 certa eficacitate. angrenarea metodei secrete orientale.

neplacut sau extenuant..''A.. De ce n-am incepe chiar acum?! 12 anexe • Care forme de activitate sexuala sint considerate (mormale))? • Bibliografie selec[iva pentru urinoterapie • Tabele de antrenament Faptul ea aceste fragmenie sint preluate dupii 0 lucrare aparuta in timpul regimului comunist.' .. nu-i asa. Daca ill viata .ghida dupa formula: normal = frecvent. le dii cu atit mai multdgreutate.. aratind astfel calea spre «normal» in Dar. fiinta.i: 76 LoUIS REGAMOS Evident. Mai exact. de a incepe sa experimentam tara oprire noi si noi placeri. Nu este deloc sirnplu sa spunem ce este normal ~l ce este anormal III STATISTICA viata intima. ce consider corespunde placerilor mele. intrucit notiunile referltoare la normalitate sunt destul de variate. este absurd. Ne asteapta placeri de neinchipuit. Aceasta este nopunea generaUi. extaz . printre ceIe rnai minunate pe care 'le putem trai si. Timpul trece . singurullucru important in aceasta 'direcp~ este de a pune in practica tehnicile prezentate. ... implinire divina. mai incitant.o'''''-''''. armonie.. anurnite comportamente pe criterHmatematice ~j .fi suficient pentru intocmirea unor tabele modeme de 'lnspiritullui Kinsey. Starea de orgasm prelungit este oexperienta fundamentals.. suna astfel: «Tot ce face mojoritatea este normal # doar unii este anormal».eel eare arealte . cunoscut pentru conservatorismul siiu. . . fireste. Normal ~i anorn:'al in vlata intima " . pentru ca a angrena metoda orgasmului prelungit nu implica totusi nimic plictisitor. in acelasi timp.aCtivitatea sexuala spre mediilstatistica. care ne poate imbogati eel mai mult si. anormal = . spune: «Normal este ceea ce foe eu.

Prea putini insa sunt constienti de faptul ca ceea ce considera ei normalin viata sexuala. el poate fi considerat normal. precum si ca toate acestea luate impreuna creaza ceeaee numim In final caracterul omului.rnodul de efectuare. Sub aspect medico-psiliologic consideram deci 'lntllnirea amoroasa care: N~ALA. Sil examinam cu atentie aceasta problema. REGULA \ MO~LA ': copulatorii (desi contactul genital este cea mai frecvimta forma de copulatie).IBlLA ~ . semnificatia de baza a sexnalitatii umaneconsta nu in perpetuarea speciei. este anormal». Q evident ca nu putem definigradul de anormalitate dupa actul ce pare a fi 0 abatere de la ceea ce favorizeazaconcepjia. . . psi~ica si sociala a partenerilor. decit modul cym sin! concepute acele fapte.neincluzind aici ne~p~t necesitatea reproducerii ori contopirea organelor urmatoarea: normsl tn vlata. pentru a defmi c. o Actul sexual are ca scopreproducerea? ' sustine: «ESTE CORECf NECESJTATILOR S DORlNrEWR NORMAL TOT CE CORESPUNDE " AMBlLOR PARTENERl.\ considere propriile lo~ deprinderi obligatorii sipentru altii.dintre ei. FlREASCA «Contactele» 'orale ~i «manuale» sint abateri de la normal? .tnnobtlarealegiuurii lor? Daca raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ atunci. implinire $isatisfacfie ambilor iubili7Poate ea adinci si fmbogiifi dragostea.LOUJS REGAMOS . dar nu este lntotdeauna si adevarata.~ partenerilor. indiferent de forma de .. De. Este mai putin important ce si cum se face. ' o consta din contactele fizice a doua persoane de sex opus. nu vorn consideracontactul In moo logic. comportamente ~i apte care f contribuie la distrugerea: armoniei interioare *i conceptiei despre viata. mingiie si asteapta sa' fie mingiiat. intrucit insista asupra san~t~tii sociale a individului. REGULA MEDICO-PSlHOLOGICA . problema suna astfel: poate respectiva aqiune sexualii sa creeze plocere. «Normal in sexualitate este comportamentul sanatos.sufleteasca ~ispiritualaa necesiti'itilorsiaspiratiilcr lor.consemneaza: . efectuare a actului sexual.si . psihice §i soeiale. Ea include ~i regulamorala. ei de la motivul sau intentia eare sta la baza acelei actiunisi rezultatul ei. aceea limitele morale pot fi stabilite doar de atiludinea partenerilor ~i nu de modal in care ei isi satisfac necesiuuile sexuale proprii. asa cum am mentionat. pus a corect. adica tara martori. Concluzia acceptata unanim in cercurile de speciallsti in urma cercetarilor sexologice ale ultimilor ani este. .amoroasa este tot ceea ce creaza bucurie ~i placere iubitilor filraa-Heza cu nimie pe niciunul: dintre ei. tntarindu-le relatiile # contribuind la. Sustinatorii acestui punct de vedere tind sa~~i impuna propri a parere despre nonnalitate in viata sexuala. atitudini. o genereaza fericirea amoroasa faraa: leza pe niciunul dintre iubiti. ajungind sa .normals sau anormalao actiune sexuala vom pomi nu de la mijlocul pe care-l practicaiubitii. Prin unnare Q : lntrucit contactul sexual se realizeaza 1n lmprejurari intime. TOrCE NU LEZEAzA $ Fara indoiaUi. eel care iube~fe cu adevarat doreste sa fie tandru. cea mai raspinditii notiune a norrnaluiui. ferieire. determinind ulterior tulburari fizice.. 3. 4. bucurie. I genital dintre parteneri ca unica forma ce corespunde nonnalului in activitatea sexuala. Faptul ca drept «instrumente» (cuvintul este foarte corectl) . qdica acela care contribuie fa sandtatea fizicd. ADMIS. D reiese din necesitatile lor constiente.tjininduse cont de respectul reeiproe) nu afecteaza interesele societatii. ci in eeea ce-i1eag~ pe iubiti intr-o unitate strinsa care contribuie la implinirea 'fIzica. Este cea mai convenabila si-de aceea. indiferent de faptul cil se practice frecvent sau ran>. . Prin urmare. Este deci coreet ~i necesar sa abordam problema de pe aceasta pozitie.- ARTA SECRETA 'A ORGASMULUJ PRELUNGrr 79 preferinte. Anormale smt acele conceptii. SENTIMENTELE LOR». este rezultatul propriei loreducatii. afinitatil~r si trairilor personale. duce la senzatia de 'satisfaetie. experiente de ~ viatli.

ale «schimbului» de tandrete. ' o e Este de notat insa ca aceasta forma de activitate amoroasa presupune 0 foarte buna cunoastere a zonelor sensibile ~ierogene ale fiintei iubite. este probabil 0 realitate experimentata de fiecare dintre noi. schimbarea mijloculuide comunicare diminueaza excitatia §i femeia nu mai atinge satisfactia. .) . pentru a preintimpina astfel conceptia.' tara a fi nevoie sa citim sau sa stim ceva des pre fiziologia simturilor . Ce constituie «preludiul» ~i' e constituie c «esentialul» depinde de efect ~inu de mijlocul tehnic folosit. decit mingiierea organelor genitale cu miinile.80 LOUIS RE0. Care este deci limita? Trebuie safie oare organele genitale un tabu pentru miinile partenerului? Multe persoane accepts mai curind ~i mai usor actul sexual propriu-zis. inteligent este sa se mentina cel mai eficient mijloc de stimulare.n. . dar se feresc sa determine fiinta iubita sa ajunga astfella orgasm. 13% dintre femeisi 8% dintre barbati 0 considera variartta cea mai excitanta a activitatii sexuale a . lntrucit degetele sunt foarte mobile. Uneie cupluri prefera (eel putin citeodata) aceasta fonna de manifestare activitatii sexuale propriu-zisedin doua motive: Clmtruelt este legata mai putin de potenta ~i virilitatea barbatului. trecind la' scurt timp inainte de ella contactul intim «obisnuit». bucurindu-ne deopotriva atit pe noi lnsine cit ~i pe el (ea). iar barbatul sa intre in erectie. iar barbatul i~i pierd~ erectia. . De aceea. Adeseori. sint folosite adeseori degetele miinilorcu sensibilitatea ~i disponibilitatile lor deosebite.20% recurgla aeest mijloe din cind in cind. Miinile noastre mingiie cudrag fata ~i corpulfiintei iubite. chestionati de noi o 5% practica apropiereareciproca prin actiunea miinilor. -< CI . . ele se pot adapta perfect la particularitatile ~ireactiile caracteristice fiintei iubite. 'Din nurnarul total de 2000 debarbati ~i fernei (din Gennania de Est n. Unii considera aceste actiuni nonnale in procesul preludiului. desi stiu de pilda ca ajuta astfel femeia sa se excite ~i sa ajunga la lubrifiere. atunci cind se simte apropierea orgasmului.\MOS ARTA SECmA A ORGASMULUI PRELUNOIT 81 ale acestei comunicari iubitoare.

faptul . 83 in timpulpregatirii ! . iar unul dintre iubiti va untlih:i un astfel de sarut intim impotriva vointei celuilalt. de regula initiative revenind barbatului. DA! De regula. . considerau intr-adevar aeeste fenomene abateri periculoase inviata sexuala. pentru actul intim.francez». asa-numitul «sm-ut. uneori chiar mai profund decit In procesul actului sexual propriu-zis. oral cum mai este acesta denumit? Fireste di cine iubeste sarumeu' -placere si doreste sa fie sarutat Prin sarut se realizeaza contopirea nemijlocita. Daca aceasta intelegere iubitoare tacita reciproca lipseste. Unele pot exprimao garna intreaga de sentimente ~i dorinte. 0. fiinte sint de-a dreptul ingrozite. lam citeva cifre ~i date obtinute . Ambele variante sint numite generic genitolingus.atunci cind fiinta iubita manifests 0 astfel de dorinta intr-un moment de intimitate. dezmiarda ~imingiie eu gura sau limba organele genitale ale femeii. femeia practicind-o de regula in perioada pregatirii pentru actul sexual. Cei care au introdus aceste notiuni. Uriii (dar llU din rindul specialistilor) mai sustin ~i astazi astfel de idei. Subliniem lbSa ea fannecl{! cunoscutelor tentatii ~isenzatia de fericire sunt garantate numai atunci cind dorintele iubitilor coincid. in Q 35% din persoane de ambele sexe. ' Stimularea orala inainte de orgasm este practicata adeseori de catre barbat. eel rnai adesea fiind yorba persoane eu studii superioare.82 Lous . Astfel de jocuri pasionate ~itandre nu mai socheaza aewn pe nimeni. urma unor chestionare anonime:. vitale ~i sanatoase din punet devedere fizic ~i psihic. Termenii latini ar putea erea impresia ca este vorba despr~ unele afectiuni sau despre ceva ce tine de sfera patologicului.spunemca este Yorba de cu_nilingus. Q aproapefiecare a doua persoana adults a avut contacte genitale orale. In special sarutul corpului ~i sarutul profund._ o 4% recurg la ele mai frecvent decit laoricare alt mijloc de coit.REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULU{ PREWNGIT Cum stau lucrurile in cazul contactului genital oral sau amorului . Daca barbatul atinge. femeia raspunzindu-i iIlsa eu nu rnai putina placere.. Exista de asemenea penibila si chinuitoarea situatie a anumitor fiinte care se zbat intre dorinta de a angrena sau continua aeeste practici generatoare de satisfactie siirnplinire ~iglndul ca procedeaza rusinos ori chiar pervers. considers contactele genitale orale deosebit de excitante. in timpul caruia senzatiile intensive ale propriului corp pqt intrenipe dialogul intim cu fiinta iubita Saruturile se deosebesc considerabil unul de altul. cele mal inhibate in'aceasta directie sint femeile Iipsite de experienta dar ~i destui ' . Aceste. Pot fi znsa siiruiate si mtngiiate cu buzele sau cu limba organele genitaie? in lumina celor spuse anterior raspunsul este evident. ne obliga sa amendam ferm acest punet de vedere .. este vorbade fellatio. iar daca femeia excita ~i iubeste astfel barbatul. adeseori se siirum tandru sau eu patima unele zone acoperite ale corpului. Faptul ca astfel de manifestari sint extrem de raspindite printre persoanele ell pofta de viata._17% recurg la ele din cind lo-c1nd.barbati.

K . Ierusalim. medicine de Martha Christy. · Verlag. Th~ Bombay. numai In Germania fiind vindute peste 100. AB. 1994 15) Lebenshaft Urin. Sashi Patil ~idr. . Eifolge und Eifahrungen mit Urin de Carmen Thomas. Sudwest e.. 1989. FutureMed. J 996 (tradusa deja 10 7 limbi. Ein Tabu wird gebrochen de dr.controlul descarcarii. S.. from witches • bre» to. Beatrice Bartnett.P. 1992 10) P. Schaller...alchemY of urine. 1991 7) Texto de orinoterapia de Atom Imone. Wa!~r of IifeInstitute. Goldmann .m~nWlpr pentru <ltinger~~. G. 1992 11) Ein ganzbescnderen Saft Urin:de~Caiinen~1bomas. Calcutta. 1994 14) Healing powers Ill: On biorithm and wine therapy de dr..the golden elixir: a diary de Immanu.' ~' .000 deexemplarel).84 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA . Bihar. Editorial HerbaIS.U. buvez. Amethyst Books. Flora PeschekBohmer. Das. Razanamahay.·Koln. 1995 19) Urin-Therapie. 1995 17) Blick uber der Zaun. Soleil ~i dr. 1995 29) The goldenfountain: the complete guide to. Munchen.1993. 1995 n 18) Urin .. atentia si respectul reciproc nu n soot poate nicaieri atit de necesare ca in sfera intima. 1987 . Schaller. 1989 .Guerisez de C. 1992 .ed.Ryoichi Nakao. J F O'Quinn Life Science Institute. Mithal. New Delhi..or&~mu!l:!~. de Bardo. C. ..: . Pankaj Pub.Selfhealing through intrinsic medicine'de dr.smt~ ·.El Adiv. urine therapy de Coen ... Sarang Patil. C. dr. realizarea orgasmului prelungit in · doi sirealizarea orgasmuluiprelungit intimpul fuziunii amoroase pot _ consernnate in paginile libere (pentru tnsemnari) de dupa tabele.int-Serrasy. Koln. Munchen. St. _. 1993 13) Your own perfect. . Tabele de antrenament incele ce urni~'sint' inserate tabelele de antrenament pentru exercitiile Kegel. van der Kroon. Geneva. Urinoterapie: bibliografie selectiva 1) Amarolide dr. 1996 . . T. ~. Tayo Publ.. . ORGASMULUI PRELUNGIT 85 poate doar respinge ~i u atrage. '. Kyoto. Petersburgh. " o o o o exercitiile Kegel autostimularea (controlul descarearii) orgasmul prelungit in doiorgasmul prelungitin timpul actuluiamoros . Koln. J.' 9) Wonders'o/uropathy: 'urine-therapy 'as universal cure dedi. Kolhapur.. T. 1992 8) The . Eventualele observatiisi progrese privind practica . KiranVyas. die Heilende. " 6) Miracle of auto-urine-therapy: thefountain of health and beauty de prof dr. Samyak Pub. 21) Integrated approach on urine therapy: a long term prospective sfW!y de dr. Malakhov. . Wilhem Heyne Verl. 4) Urine therapy it may save YOU! life de dr. 1994 16) Amoroli =Ie moyen de sante leplus extraordinaire qui soit de L. 1996 23) Erfahrungen mit Urin . 12) Amaroli de dr.Briefe zum besonderen Saft de Carmen Thomas. Tactul.A.. 1978 2) Miracles of urine therapy de dr. 1996 22) Treatise and directory on urine therapy de dr.Krcft de Hans Hoting. Verl. ed Vivez Soleil.A.p~lu.P. Gauthier. . 'fi a Etapele ~~ella. G.Sa.. Shankardevan. 'autcstlmularii. Munchen. I .ABC. C. 1978 3) The miracles oj urine therapy de dr.~g~t. 5)'Urine therapy . Beatrice Bartnett ~i Margie Adelman.Heilquelle des Menschen de Heidelore Kluge...

-e- I"' . "" ~ / . ~ :i: ~ "E> :£ "E> £ "E> :l "E> :2.'~ . '" \ t--!I-----1I----I "S ~ "" ~ " '§ > "5 !il' - ". .<. "!: '" .<.. z "" ..86 LOUIS REbAMOS AKTA SECRETA A ORGASMULlJI PRELUNGIT 87 .<. '! .~.

..!' i~ 88 . '" '5 ." .~ x: '" . ~~ .. LoUIS \ REOAMOS ARTA SECRETA A ORGASMU1U1 PRELUNOIT 89 "" :~ = . ::0:: . 1:: .~ ..

..: ~ ~. .~ ·c :.90 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG1T 91 ./ .s' "5 ~. \ i .

~ r: ARTA SECRETA A ORGASMULUI PR£LUNGIT 93 13 JnSemnarl 1\ '" • Pagihile care urmeaza sint destinate experientelor Dumneavoastra din timpuJ practicii metedei orgasmului prelungit.I . .i.

.g".£Z...'.:'~i'".. 1[· saL . !2..&!J!-<J~.~~?ir¥""'.2£. .."LtJ£'J. 94 LOUIS REGAMOS ARTA SECReTA A ORGASMULUI PRELUNGIT 95 "' ~I _I.-_.• ._....LZ1 T en..Oj J E$!L_.. ..-.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->