Louis Regamos

I
\

mai mult de

0

ora ...

in ·al 7 lea cer al orgasmull:li prelungit .
~i-eum poti face ~itu la fell

Traducerea §i adaptarea: Irina Lungu

. Shakti, 1998

.-.

i .••• ~

'~'

~

.

''_---

... cxceptind hunea mo(kma. sexualitatea (I reprezentat pretutiudeni ~i totdcauna 0 hierofanic. iar actul sexual ~ un act integral (deci ~iun mijloc de .. cuuoastere ). Mircea Eliade, lntugini si .l"illl/Jo/Ciri Daca ar fi sa vedem in dragostea sexuala un impuls legaL genetic de animalitatc, linind scamn de toatc uccstca ar trcbui sfl tragem ncaparat coneluzia cfl omul SI;' alia pe un nivcl mult inferiorceluipe care Slil orlcespecie naturala, deoarece el a pcrmis iubirii, sexului ~i-1em~ii sa-i imoxice si sa-i domino in asemeuea m[lsura nu numai fiinta lizici:i..ci si, mai ales. domeuiul hlculHililor sale celor mai inalte, ~ianume sa exjinda si sa potentezc aria de cupriudere a unci atare invazii mult dincolo de cea cuvenita unui instinct banal. Daca unnam insa interpretarea metafizica a sexului, toate acele fapte ni se 'jnHiti~eall1 sub alta lumina si valorizarea lor c lotalditeriHLllrania dragostei si a sexului si intreaga capacitate a erosului de a rastuma, slabi sau subordona IOIU!. in lee de a rcprezenta 0 extrema degradare ~i 0 demonic inextirpabila In .cxistcnta umana, devine
SC1l1n

CUPRINS

1.

Introducere

•• ~4'"

~~~_•••• •

~.

'1

••••••••

~~.

II

••••••••

! .. ,'

I •••

" •••••••••••

2.

al impulsului incoercibilin om de a trece cu

orice chip dincolo de limitele individului Iinit. Julius Evola, Meill/i::h:a sexttlu! ,Pe Dumuezeu Tatal, indiscernabilul. incogniscibilul. il purtam tncarne, il gasim in Femeie, Ell este poarta prin care intram ~iiesim, in Ea ne intoarcem la Tatal, dar ca aceia care au asistat orbi si incon~tien~i la Schimbarea la

3.

Fala.

4. 5. .

D. H. Lawrence

Puncte secrete • Femeia
• Barbatul

ale iubirii
_

~ ~:::

.~ ~

~,.

~
. ~

~ ~ 31 . 31
'.

.

32

6. © Copyiigh! Editions Reuille .
© Editura Shakti, 1998. Drepturile

acestei lucriiri apartin exclusiv Editurii Shakti. Nici IIIlji'agmenf din aceasta lucrare 1111 oate fi p reprodus, prinnici un fe! de mijloc, fora peJ'lnisiul1e(l scriso a editurii.
(lSlIPro

MU$chii dragostei . • ldentificarea mu chilor. pc· • Exercitiile Ke el~ • Antrenament~1 in·ie·r;~i~·::::::· • Efecte §i beneficii • Efecte su umentere. . pare
......................................................

. .; . 34 . 35 .. 37 .

33

.. 37 . 38
41 41

7. Autostimularea • Barbatul
;t'.. :

ISBN 973-:... 96705-4-7

I'
f'

r

LOUIS REGAMOS

• Ferneia

.

-:43 45 46 48 .49 49 52 53 54 55 . 55 56 . 57 58 :.. 62 63.· 63 . 63 64 65.
:. 66
.i

8. Placerea femeii :.., • • Mingiierea labiilor si a clitorisului , • Masajul vaginal ., · • Cheia declansarii orgasmului prelungit : • O!,gasmuI pre:u.ngit : Citeva precizan Efecte secundare :

I

"

9. Placerea barbatulul Citeva diferente , <' Inceputu I Punctul extern al prostate] : Controlul ejacularii (I) : Modalitati ajutatoare fazele orgasmuluiprelungit ~ Inlaturarea inhibitiilor Orgasrrrcu descarcare ~iorgasm prelungit .: Controlul ejacularii (II) : Antrenamentul propriu-zis : :, modalitate suplimentara
A " ,

despre transfigurare
VictorHugo
Barbatul este cea mai elevata dintre creaturi. Femeia este celrnai sublim ideal. Dumnezeu a facut pentru barbat un tron, pentru femeie un altar. Tronul exalts, altarul sfinteste, Barbatul este creierul, femeia - inimd. Creierul primeste Iumina, inima primesteiubire. Lumina fecundeaza, iubireareinvie, Barbatul este putemic prin ratiune, femeia este invincibila prin lacrimi, Ratiunea convinge, lacrimile induioseaza sufietul. Barbatul este capabil de eroism, femeia - de orice sacrificiu, Eroismul innobileaza, sacrificiul aduce sublimul. Barbatul are suprematia, femeia are intuitia, Suprematia sernnifica forta, intuitia reprezinta dreptatea Barbatul este un geniu, femeia este un Inger. Geniul este incomensurabil, ingerul este inefabil, Aspiratia barbatului este catre gloria suprema, aspiratia femeii este indl'eptata catre virtutea desa v~ita. Gloria face totul maret, virtutea face totul divino

c

°

10. Fuziunea intima

• Transforrnari antrenate de orgasmul prelungit Orgasmul prelungit in timpul contactului'intim Exercitiile Kegel ~iactu\ sexual Exercitii pentru femei Avantaiefe rnetodei orgasmului prelungit Metoda pe SCUlt (recapitulare)

97 , ., 68 69 69 70 71 74_ 77 77 84 85

11. incheiere
I ••••

::
t.t' •••••+, ~ _
It:.It.II.IIt .. I __ ••••• ~

12 .. ·An"e.;te . • Normalsi anormal In viata intima Bibliografie ~ : • Tabele de antrenament

13. insemnliri

:

:

92
r

--- ; TIP
~
~; (

() (; R A F I A.

M I R () N

t,

, Strudu lou Haiulexcu Ill' h.~.\. S~l'l"'· ~. BUfUl'csti
I cl: .~.'7 ..tl.()'!, J.~:;.SS.2:5. JJ(.}dJI'" t;_n.:J..\!A.:L~J1, flLlnln(l1 k1PIJd.nJ

,
!
}

t,
·r
r

(.

6

LoUIS

REGAMOS

Bfu"bahll este un cod; femeia este evanghelia ne face perfecti.

0

evo:ngheli:. Codul corijeaza,

Barbatul gindeste, femeia intuieste, A gindi inseamna a' avea un creier superior, A intui.simtind, inseamnaa avea pe fiunte 0 aureola. Barbatul este un ocean, femeia este un lac. Oceanul are perla care II irnpodobeste, Iacul-poezia care-lluiriineaia.· . Barbatul este un vultur care zboara, femeia 0 privighetoare ce Clnta. A zbura inseamna a domin~ spatiul, a cinta inseamna a cuceri sufletul.
-t-e-

I

.introducere
Daca rn-am hotarlt acum, pentru prima oara in viata mea, sa incep sa scriu, este pentru ca tocmai am trait 0 experienta care, lara nici 0 exagerare, ne-a schimbat cornplet existenta, atit mie clt ~i iubitei mele. Aceasta experienta extraordinara, profund spirituala, pe care rna voi stradui sa 0 relatez In cele ce urmeaza cit rnai fidel, in esentialul ei, a fost pentru mine 0 adevarata revelatie, conducindu-ma la descoperirea uno]' dimensiuni fascinante §i camp let nebanuite ale dragostei §i placerii amoroase,
. ,

.'

Barbatul este un templu, femeia este sanctuarul. In descoperim,in fata sanctuarului ingenunchem,

fata templului

ne acolo

Barbatul este plasat acolo unde se sfirseste pamintul, femeia unde incepe cerul.

I-

La'fel ea majoritatea oamenilor, e()nsider'~ a face dragoste se numara printre experientele cele mai intense ~iprofund transformatoare care pot fi traite, toate aces tea, trebuie sa recunosc ca, dupa 4 ani de ' convietuire ell iubita mea, 0 femeietotusi superb inzestrata, intrutotul fermecatoare ~ifoartesenzuala, lucrurile nu mai erau deloc ca altaaata. La inceputul relatiei noastre am trait binernteles'din plin acea rninunata exaltare a descoperirii - cine nu cunoaste pasiunea primelorintilniri cu o femeie deosebita de care esti lndragostit?! Odata ClI trecerea timpului Insa, au intervenirrutina ~irnonotonia, iar legaruranoastra, din fascinanta §i plina de pasiune, a devenit searoada si chiar fiustranta, Frecventa Intilnirilor noastre intime a scazut aproape dramatic. 'Fara sa ne-o spunem deschis, amindoi simteam in acea vreme din ~e In ce mai putina placere In a ne regasi In intimitate, iar amorul ajunsese sa aduca din ce In ce ma}. mult §i mai clar a obligatie, Datoria conjugata! Ce expresie trista, cind te

ell

f·'

lndraznit sa-ivorbesc atunci iubitei mele despre . pe care n-ar fi deloc exagerat s-o numese frustrare . sa ma despart de ea tara a face totul pentru a imbunatati relatia noastra.. Aceasta devenise pentru mine 0 adevarata obsesie. sexul nu mai era citusi de putin pentru noi o experienta . Aveam amintiri. A face dragoste devenise atunci pentru noi aproape un... N-am '''. prieteni comuni. dar pe care incepusern atunci sa 0 traiesc ea atare .r I 8 LOUIS RSGAMOS glnde~ti mai bine.. ~i totusi. dar. Ideeade a-mi gasi 0 amanta rna tncoltea din ee in ce mai mult si totusi. o viata . Simteam citeodata ca 0 iubesc profund ~inu doream sa 0 pierd. dar nu sl pentru suflet. Para tndoiala. lnsuportabil imi era si faptul ea viata noastra devenise 0 mare minciuna. Aceasta dintrun motiv serios: inca 0 iubeam. senti mente le mele pentru ea nu se schlmbasera . duceam un fel de viatli dub la.tr-un fel nu mal aveam senzatia ca fae dragoste eu iubita mea. de teams ea intre noi sa nu izbucneasca 0 adevarata drama. Igienic poate pentru trup. igienic. lntr-un fel. la alte corpuri: Ia 0 frumoasa trecatoare pe care 0 zarisern fngitiv pe strada in ziuarespectiva. rna gindeam.. nu puteam deloc con cepe ea va trebui sa-mi petrec intreaga viata impreuna cu 0 femeie cu care intim ~ praetic rna plictiseam. deoarece pot sa spun ea ajunsesem sa Wiese 0 stare de insatisfactie foarte mare. oricit deputemica era ceea ce eu credeam ahmci a fi placerea.. in toiul I • . rna trezeam gindindu-ma la alte femei.extraordinara. numai obligatienu.. ca n-o mai iubese . lncit rna gindeam din ce in ce mai mult ~a merg sa-mi caut implinirea In alta parte. Placerea ar trebui sa fie oriee... deoarece imi inselam iubita chiar in patul'nostru. act pur fiziologic. la 0 colega agreabila cate . In ciuda virstei noastre tinere. Launtric eram sfisiat: In ciuda fidelitatii rnele exterioare.. imbrati~arilor noastre intime. . . Fiind tnca tinar ~i iubita mea la fel. 0 ~i respingeam.Ip. m-aracuza casint la fel ea toti ceilalti barbati. in acelasi timp. obiceiuri. ca doresc sa am aventuri. aeeste lucruri...

Ma gindeam la Nancy. semne ale trecerii tirnpului.. evident. ajunsesera sa ma obsedeze pur ~isimplu. de atitea ~i atitea ori. Marturisesc 'ca nu rna puteam deloc hotarl sa accept cil. atunci cind acest lueru nu mai merge. pentru a . Iubea pericolul aut de mult.~ieram sigur de asta..complet dezbracata decit ultima oara cind am recut dragoste. tara indoiala.mea actuala.. Aceasta se petrecea probabiJ din motive asemanatoare cu ale noastre. altfel. Sexualitatea reprezinta totusi participarea eea rnai profunda a fiintei intrun cuplu si este aproape firesc ca.. Era cu desavirsire exclus ca ea sii. Despre relatia cu iubita. In sfirsit. pe care n-am putut s-o vad . dar acum . -Am fast adesea ten tat sa cred ca avea convingerea di «nu se face» . deoarece nu sta in intentiile mele sa alcatuiesc 0 antologie erotica.cum slnt cele eu oamenii din . la implinire. primind prelung intre buzele sale voluptoase oferta barbatiei mele. dar in acelasi timp excitat la culme.la prima noastra intilnire.. pentru ea. Deteriorarea vietii noastre sexualea antrenat o deteriorate general a rnult mai grava.. s-a blocat citeva minute.inalta societate . Ma mal gindearn la Janine. ceea ce uneste eu adevarat un barbat cu 0 femeie este relatia sexuala «perfecta». 0 criza serioasa care. Fusese ~i ea la incepul o-iubita pasionata.. unde nestrecuram pe furls. Cu toate di nu vorbeam despre aceste lucruri. la 0 petrecere ce rna plietisea teribil. Eram aproape mort de fridi. meit nu faceam niciodata dragoste in pat. inventam pe rind pretexte pentru a nu ne mai intilni In pat decit pentru adormi. traversam atunci. cup lui sa se destrame. 0 unara mulatra eu corp divin care. fascinanta. la alte imbrn'tisari. 0 ro~~ta strasnicacu oehii verzi. am spus destul daca precizez caeram unpreuna de mai bine de 4 ani. fi intrat .Jmbatatoare blonda care in timpul extazului I~i intindea foarte sus picioarele si tipa sfWindu-mi cu pasiune spatele. Hira sa ne-o marturisim. tn plin centrul Parisului. acolo pentru a se pudra . deoarece principala cauza a rupturii cuplurilor este si ramine pierderea sau lipsa armoniei sexuale..in acea vreme rna gindeam adesea la e\e. n-arn protestat . Deoarece comunicam rliu In intirnitate. La fel ca mine ~i ea visa la alte trupuri. intre noi erau acum de domeniul trecutului. Cu toate acestea.. ' Injur111 nostru. di iubita mea traia 0 insatisfactie simi lara.. tn ascensorul unui mare magazin care. toate aceste motive comune. nu-si pierde cunostinta . Cum 0 mai regretam pe Genevieve. in ciuda surprizei. nu eram deloe un iubit neinderninatic: avusesem Plna atunci un nurnar apreciabil de amante pe care Ie implinisem amoros mal mereu.nu vild de altfel care barbat ar fi putut rezista (~i de ce ar face-ol) . a minUllatei efervescente ~i transfigurari de altadata.. incit deveniserarn aproape straini. ocazie pe Care evident n-am ratat-o. Intelegerea ~i tandretea care se ~anifestas~ra din plin.acestea ilU erau decit «nebunii ale tineretii» si cii acum trebuia sa duc 0 v~atA«serioasa».10 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 11 Situatia era mai complexa. ajunseseram sa fim foarte incordati In activitatile cotidiene. Banuiam. dulce doar cu numele. Chiar daca nu se destrama pe Ioc. printr-o fericita «intimplare». Prima oarli a fast in masina ei. mai multe cupluride prieteni se desparteau. Apoi. Toaletele de femei ale restaurantelor. intr-o luni dupa-amiaza. 0 spun tara pretentii. plina de mister. ill ciuda micilor cornedii pe De . pe care Ie tree acum sub tacere. Patricia. pe buna dreptate. erau pentru noi un loc ideal pentru zbenguiala. regasite din nefericireaproape zilnic In conversatiamultor cupluri obisnuite la ora culcarii. Hira sa vreau Imi aminteam noptile mele de altadata si evocam spontan amintiri a caror precizie rna tulbura. rna temeam. ingenunchiat cu indrazneala Ia picioarele mele.. cup lui este atunci ea ~i eompromis. Toate aceste amintiri ~imulte altele. se pll~ea termina printr-o despartire .a profitat de primul moment In care am ramas singuri pentru a-mi pune cu obraznicie mina intre picioare. simteam destul de clar ca avea nostalgia fermecatoarelor ~i pasionatelor nopti de la incepnt.. ca ~i cuin ar fi avut nevoie sa se agate de mine pentru a nu disparea. . in orice caz.m-a tras intr-un colt mai intunecat unde a . . deoarece era apriga. Pe ea-o «apuca brusc migren(m~ eu «avusesem prea mull de lucru azi». . sau «am mai fiicut dragoste siip/iimfna asta» . Cum. indiscutabil.

Brauer sl Donna J. intr-o buna zi am avut cea mai buna dovada a acestuilucru intr-o seara rna intorsesem de la birou inaintea ei. ce mai aveam 'de pierdut?! Nimic. de pe coperta din spate a cat1ii.regasit excitatia. era exaltata de 0 carte pe care 0 avea in mlna ~ipecare Q devorase Iiteralmente In dupa-amiaza ~eeea. trebuia sa iau 0 hotarire In privinta Patriciei. fascinanta.. atit de pertinenta conceptiilor ~i metodelor prezentate. acea seara ~itrebuie sa reeunose ea am fost real mente uluit. aplicind aeeste modalitap: eficiente. eel putin simpatice. Iubita mea a sosit in acea seara mai tirziu ca de obiceisi parea tulburata.~. De altfel. dar monotonia care se instalase de cltva timp in relatia noastra ajunsese sa-mi afecteze ~i activitatea profesionala. nu numai la cUeva minute. Ea rni-a raspuns eli ma iubeste siea si ea trebuia sa facem ceva.un ca. trebuie sa sp. Evident. am citit destul de deschis cartea. adica faptul ca mtre ntii luerurile nu mai erau deloe asa cum all fost. care-I ~. la inceput am fost sceptic fata de acesje promisiuni. totul ar fi fost usor. am realizat surprinsi . mai ales una dintre ele. pe care pot S~Q numesc miraculoasa. cit ~ide promisiunilepe care ea Ie continea. Da. slujba care la inceput imi placuse mult. totullmi . casi noi. in ciuda succesului meu §i a colegelor de serviciu. am realizat ca experienta pe care 0 dobindisem pina atunci in dorneniul 1. In Occident. dar am deseoperit destul.decit ne-am fi lnchipuit.O. i !. Iucrurile nu mai puteau continua a~a. care mi le juca ~i pe care i Ie jucam ~i eu in' timpul imbrati~arilor noastre intime din ce ince mai distante _:_ se plictisea. total noua ~iabsolut surprinzatoare pentru noi a iubirii senzuale transfigurate. .O. de fapt un adevarat program. fara indoiala.si pasiunea inceputului. inclt acum sintern regenerati. modalitatile expuse. ce vrea sa lnsemne E. ~i nu i-am ascuns deloe asta iubitei mele. cit mal curlnd posibil. un singurgest ar fi fost deajuns. era cum nu se poate mai prornitatoare: «aplicfnq metodete expuse. Brauer. Aceasta ne-a facut sa ne regasim pe noi insine si. mi-am spus. care-mi pareau ca tin mai curind de domeniul unei imagina~i cam bogate declt de Am reusit pedeplinl Recomand deci tuturor cu caldurametoda expusa in continuare. nu numai cli am. Lucram Ia 0 agentie de publicitate. bine adaptate contextului actual. fiind chiar 0 rninunata ~iinteligenta modalitate de evolutie spirituala In cuplu. . nu numai ca ne-am reimprospatat relatia. 0 simteam interesata si.expu~ea 0 metoda intrutotul revolutionara pentru ~onq:ptiile noastre curente. ci fa 0 ora $i chiar mai muli» .? Aceasta este prescurtarea de la Extendend Sexual Orgasm. avind avantajul di este simpla. Scris de un reputat psihiatru ~i sexolog din California impreuna eli sotia sal.. pe care iubita mea mi-acitit-o Nota de cum a intrat pe usa. l-am spus ea da. Alan P. ARTA SECRETA A ORGASMULUI . la fel ca atitea alte cupluri _inaintea noastra. Din fericire. Ca unnare a leeturii.o mai iubeam. Defapt. ne-a armonizat profund relatia. tandri.rimp. Pe de alta parte. armonia sexuala. aceste lucruri au fost pina acum necunoscute. funnecul si inefabilul primelor nopti de iubire. Am consimtit usurat ~i ea rn-a intrebat atunci daca totusi.ca a face dragoste inseamna eu mult mai mult. Daca era intr-adevar posibil.de ce sa nu 0 reeunose . Aplicind aceste vechi tehnici secrete orientale. se poete prelungi alit prgasmul iemeii. flindca la noi. ell uimire ~j incintare. renuntind sa se mai intoarca la biroul unde lucra ea traducatoare.E. 10' fond. asista la c1inica unde ei trateaza acum anual cu succes multe eupluri cecauta sa gaseasca sau sa regaseasca. mal uniti. best sellerul ainerican cu nume ciudat . parea lipsit de interes. Asadar. PRELUNGIT 13 am Dar mai intii.12 LOUIS REGAMOS . Traia singura. daca doream sa ne salvam iubirea. explicata limpede ~i progresiva. 'de rapid ~i aproape farli efort. asa cum am spus. ehiar din in . realitate. lubita mea mi-a spus atunci deschis eeea ee stiam ~i eu de mult. pe care rna gindeam din ce in ce mat insistent sa 0 cunosc. Astfel.S. mai romantici.S. afectuosi ~imai iubitori ea niciodata. . de ce nu mai auzisem vorbindu-se despre acest lucru niciodata imiinte?' Pur ~i simplu. rni-a replicat ea. tot ce era scris in carte este cu desdvirsire adevarat! ~i reusitl . Nu mai aveam deloc tragere de 'inima. adica orgasm sexue! prelungit. cit $i eel al Mrbatului. 0 dimensiune . ne-am hotarit sa punem In apJicare lara intirziere .

r . dr. • acest cuplu exceptional a acceptat sa probeze aceasta afirmatie uluitoare. Pentru aceasta nu trebuiedecit sa urmezi metoda orgasmului prelungit.Ia inceput au fost sceptici. nu lnsernna I~ drept vorbind nimie mai mult decit primii pasi ~i eli. Ajunge sa-i consacri doar putin timp ~i bunavointadar . dr. Ja rindul meu. asimilata adesea unei inefabile ascensiuni launtrice in eel de-al 71ea cer. la fel ca ~imine. De-acum ipainte nu tine ~ecit detine insuti sa descoperi §i sa experimentezi aceasta Mire amoroasa coplesitoare ce nastein fiinta 0 stare de fericire extraordinara. Brauer ~i sotia sa all fost destul de repede incredintati ca metoda pe care 0 • . ei au trait 0 stare deorgasm carea durat aproape 0 ora. asa cum am fost ~ieu insumi.de orgasm incredibil de lungi. 2 des re metoda • • • • i Problema timpului Orgasmul prelungit si efedele sale Rezultatele' ' lndicatii Ji contraindicatii '. desi considerata la modul comun drept vasts. . aplicau. facind dragoste sub observatie. pIna atunci . Brauer §i sotia sa au auzit pentru prima data vorbindu-se despre cupluri care realizau frecvent stari. in u~ma uno~ insistente. in fond.orgasm continuu. In fond cine nu viseaza sa traiasdi divinul extaz al orgasmului mai mult de 0 bra neintrerupt? lata in continuare esenta acestei metode pe care. . traim curent stiiri de. Celebrii sexologi Masters ~i Johnson au stabilit In cursul cercetarilor lord orgasmul femeii dureaza in 'general intre 4 §i '12. au intilnit un cuplu initiat in Orient. I f· LOUIS REGAMOS amoros. un timp dupa aceea.secunde. rt- Prin 1975. aparent . sint convins. care dureaza in general intre 5 # 15 minute» In final. mtimplator.. ! i: l ~ I. 0 Yeti considerarevolutionara. asa cum am facut ~ieu impreuna ell iubita mea. poate f taeuta in fond accesibila tuturor I . nu stiusem mare lueru.este necesar sa exersezi consecverit. In unna discutiilor purtate cu acest cuplu. «Atuncicindfacem dragoste. eel al barbatului avind 0 durata ~edie similara. Fire§t. chiar de ordinul minutelor. . Odata stlmita curiozitatea acestor doi medici-din Californiaeiau inceput totusi sa se documenteze cu privire la traditia tantrica care a dezvoltat 0 conceptie fabuloasa despre dragoste si. Odata. sustineau ei. desieneobisnuita».

femeia atinge un nivel coplesitor de excitatie ~i experimenteaza valuri de contractii extrem de placute ale muschilor pelvieni profunzi. desi aceste Iucruri apar de Ja sine. in cursu! celei de-a doua fuze. ridicindu-sedin ce in ce mai mult. m faza de maiestrie.In aceasta a doua faza. atingind culmi de excitatie mereu mal inalte~ controlindu-si insa perfect ejacularea. este in aceasta situatie complet separat de ea (adica de ejacularea spennei) si poate fi astfel prelungit eu maiestrie perioade lungi de timp. atingerea unei stari exceptionale de orgasm profund ~i continuu. dar ~i al barbatului .. Atunci cind aceste procedee sint perfectionate suficient de mult.. doua faze distincte ~i n cazul starii de orgasm prelungit la barbat-sI acesta obtine 0 erectie foarte ferma pe durata mal . aproximativ 2-3 luni. Primele semne ale starH de orgasm prelungit se manifests Ia femeie In . . ~ianume ca aceste contractii continua neintrerupt (tara nici 0 pauza sau incetinire) timp de un minut sau chiar mai mult $i. orgasm I t ! I tara a se produce ejacularea. care poate dura ~i 20-30 de minute. cu exceptiaunei diferente capitale. Problema timpului Faptul ca placerea este 0 arta ~i necesita 0 anumita pregatire sau ucenicie. Trebuie sa spunem din capullocului ca aceasta metoda nu este un mod mai mult sau mai putin iscusit de a prelungi preludiul amoros sau 0 cale de a trai mai multe orgasme.. a carui .1U sin! insotite de descarcare.ca In cazul unor fiinte inzestrate rezultatele sa apara foarte rapid."] I I L .gradat armonioasa a unor transforrnari benefice pregnante ill fiinta noastra. daca bineinteles dorim sincer aceasta ~i facem eforturile necesare . este un dat fundamental. Acest aparent impediment al timpului de antrenament. . Mornentul de culme care este orgasmul (de obicei atit de scurt). Orgasmul prelungit ~iefectele sale.16 LOUIS REGAMOS cuplurilor ~i di orgasmul prelungit «se poate invata». barbatul isi pastreaza 0 erectie foarte ferma. metoda are ~ipentru barbat avantaje considerabile. Fiecare 'dintre aceste contractii este scurtasi dureaza In jur de 0 secunda. Nu este deloc exclus . . Mai precis. care In fapt pennite producerea . In mod obisnuit unnat imediat de descarcare (ejaculare). ele permit . In doar citeva zile sau saptamini de practice. Fara a enumera binefacerile mal mult sau mai putin evidente de care se bucura femeia lntr-o astfel de situatie.. Este vorba de prima fuza a starii de orgasm prelungit. Intr-o prima faza ~ caci exista. secreta continuu Iichidul transparent care insoteste excitatia sexual a. seriozitatii ~i eficacitatii acestor modalitati secrete.. durind pina Ja 30 de secunde tara intrerupere sau repaus intre fiecare val. general prin contractii vaginale oarecum asemanatoare orgasmului comun (cudescarcare). Tara nici un pericol. ajung'ind sa 0 suspende total.aplicarea acestei metode este 'in general nevoie de 0 perioada de . iar in situatii exceptionale se In~inde pina la 0 ora sau chiar mai mult. este totusi nimic altceva decit 0 garantie a autenticitatii. nu .. In faza a doua. metoda pennite atingerea §i prelungirea indefinita a starii de I '. servinddrept lubrifiant natural. de asemenea..mai ales ill eazul femeii. pentru atingerea succesului prin .multor ore ~11~ipoate intirzia ejacularea oricit timp doreste. intensitate se amplifica constant.asa cum experientaa dovedit-o.. ~i traieste 0 ascensiune orgasmica colosala.

de putin interesat de placerea amoroasa.tocmai all suferit un atae cardiac)'. dimpotriva ehiar. sa ia cunostinta de aeeste modalitati necunoscute plila acum la noi(a carer 1nvatare este totusi destul de u~oarii)~i sa Ie aplice. descrise aici pe scurt.20 de minute. cit ~i social. armonizeaza.trairile amoroase control ate sint eu desavirsire benefice pentru sanatate. Echipa profesorului James Muller de la Pacultatea de Medicina din Harvard (Massachusets) a infirmat parerea ca amorul ar fi periculos pentru bolnavii de maladii cardiovasculare. genereaza ferieire. Intimitatea. Sexualitatea ~i erotismul. atir la nivel 'individual. riseul unui infarct miocardic pentru un bolnav de inima ar fi . Ele constituie eel mai simplu -~irnai bunantidot al tulburarilor de tot felul. De fapt. 2. este cazul s-o spunem aici. ea faceca barbatul care se confruntatemporar eu probleme legate de dinamica sexuala sa-si satisfaca plenar iubita (tara sa ejaculeze inainte de aceasta). sursa atitor frustrari in cuplu. a~a cum intuieste fiecare dintre noi . Astfel. ar trebui ~a convinga pe oricine este citusi . ci 0 adevarata placere. pe lfuga exersarea consecventa. Mai mult. 79 (9. urmarind sa traim anticipativ cit mai des bucuria succesului. stabilind ca ' riscul unui infarct in timpul actului sexual este de un caz la un milion pentru ' cei sanl1to~i ~i doar de doua cazuri la un millen pentru cardiaci. favorizeaza buna function are a sistemului irnunitar si hormonal. ! Reluind. 0 ennmitarabdare-plina de incredere. angrenate inteligent si traite plenar. clvilizata este foarte mare. de multe ori catalogate ridicol drept «obsesii».al tendintelor comportamentale anormale. ne vom sugestiona ferm in aceasta directie. Pentru barbat ea pennite deci (printre altele) prelungirea considerabila a erectiei .eel putin pentruun timp -Iafel de scazut ca si In cazul unuiom sanatos. atit de frecventajn zilele noastre.~i all confirmat-o cu prisosinta cercetarile medicale modeme . suferind de insuficienta cardiaca. placerea impfuta~itii. Din cei 858 de pacienti supusi testarilor. activitatea sexuala nu reprezinta un pericol semnificativ pentru un atac de inirna. un minut apoi doua ~i asa mai departe. armonizator. stimuleaza sistemul nervos central. in categoria lor. adica 26 de secunde in loe de 10. Pastrind mereu foarte clar in minte di scopul ultim al metodei propuse aici este accesibil fiecaruia dintre noi. Desi un studiu recent publicat de Jurnalul Asociatiei Americane de Medicina arata eli persoanele caresufera de insuficienta cardiaca pot face dragoste tara riseul unui infarct miocardic. de exemplu. elimina tensiunile. violentei si agresivitatii. atit de frecvente astazi. . ' Rezultatele pot aparea in etape: lainceput. este important sa subliniem ca a realiza starea de orgasm prelungit timp de 10. Studiul s-a realizat pe un esantion de 858 de persoane active sexual. Cu toate acestea. Dirnpotriva. dupa aproximativ doua ore de "fericire" (performanta realizabilliprin intermediul metodei de fatal). putem intui. Mai mult decit atit. recomandam consultarea medicului. Exista totusi contraindicatii in aplicarea acestor modalitati? Dupa CWTI . tnliitum stressul ~j intineresc.1 . In ceIe mai multe situatii amorul nu este un factor de rise pentru ceibolnavi._ La inceput trebuie sa: ai ambitii realfste. sexualitatea deschisa (lipsita de inhibitii . apar tocmai r pentru ca viata amoroasa a fiecaruia dintre noi este departe de a fi implinita. pentru siguranta. flzic regulat reduce considerabil # chiar elimind rlscul unuiinfarct asociat cu aclivitatea sexuala". I· Indicat:ii~i contralndlcatll Subliniem aici ea aceasta metoda ce duee la trairea unor placeri coplesitoare ~i elevate un timp lndelungat este aplicabila de catre aproape "orice euplu ~ica ea nu comports in general nici un fel de efect secundar nedorit saurisc. daca riscul unui infarct este foarte mare. dublarea sau triplarea duratei actuale a orgasmului. sint ~ esentiale pentru oriee fiinta urnana normals ~iau un putemic efect : ARTA S~CRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT [9 Rezultatele Efectele. avantajele acestei metode sint evidente si considerabile. De asemeriea.2%) au recunoscut eli nu au avut contacte sexuale cu 24 de ore inaifitea infarctului si doar 3% au facut "ceva" in ultimele doua ore dlnaintea infarctului. 0 j umatate de ora sau chia r mai rnult necesita. numai in Statele Unite trliii'ld peste Il milioane de cardiaci. Numarul acestor bolnavi in lumea . punerea In practica a acestor tehnici nu este propriu-zis 0 munca. Expertii in domeniul simlitAtii vor sa-i asigure astfel pe pacienti ca. contraindicatiile acestei metode sint mai putine la numar decit am putea sa credem ~iprivesc in esenta pe barbatii sau femeile care sufera de maladii cardio-vasculare serioase (care. [8 LoUIS REGAMOS I f . al depresiilor. " ~iprejudecati). si eliminarea problemei ejacularii precoce. redau ~imentin pofta de a trai. Profesorul Muller atrage atentia ca "exerculu. Aeeste tulburari ~inulte altele.

Este r i necesar sa fun total dezinvolti. OS M I Este preferabilca eei afectati de rani grave sau de boli cronice sa consulte . deci un minimum de trei intilniri siiptaminal. un medic in prealabil sau saaplice aceste informatii cu maxima' prudenta si bun simt. Placerea pe care 0 vom cunoaste este atit de intima ~i de profunda. ). 2.ne vom rezerva un timp special pentru intilnirile amoroase. la inceput este recomandat sa 0 facem eel putin de doud ori in cursul sdptdminii. 3 -. cite 0jumiitate de Ora si 0 ora ~ 0 ora si jumatate in timpul week-end-ului. realizdm placerea. Pe de "alta parte este de la sine lnteles di cei doi iubiti care se " angreneazain aceste practici trebuie sa-~i fiigadLljas~a ~i sa-§i ofere .'Daca dispunem de mai mult timp estefoarte bine.r r 20 LOUIS REG . sa ne debarasam complet de inhibitii I si prejudecati.. 3.tineri sau rnai putin tineri.. concret §i neconditionat incredere reciproca deplina. una dintre conditiile esentiale pentru a obtine rezultatele scontate este increderea in reusita. luerul eel mai insemnat. Si pe aceasta cale.. 0 ! I t . lacerii' (fteva premise Homente partrculare • J ehnica omcan dragostea? Incetmeala tntrece Vlleza • Amanunte importante Citeva premise 1. Desi ideal este sa exersam cit maides. Pentru a reusi aceasta. Numai in aceste conditii metoda este profitabila pentru fiecare dintre noi. Si. evident. incit trebuie f~ sa ine putem abandona fara nici 0 retinere fata de celalalt.amfndoi trebuie sa urmarim sa .

rnanifestate'in plan energetic. . Avem imens o Noaptea dinaintea zilei eu Luna noua (cunoscuta tn traditia f de cistigat daca urmarim sa ne armonizam eu ritmurile propriei noastre orientala sub numele de Shiva ratn) este un moment extrem de fiinte ~i cu ale Naturii. 4. I 1. viteza ritmurile biologice specifice tara consecinte nefaste. yin) fluctueaza dupa anumiteciclicitati naturale si di perioadeJe ill care domina. Astazi. I:) \. lunar. care pot favoriza sau defavoriza acti~nile noastre. fermitatii. yang) sint caracterizate de influente benefice in sensu! stabilitatii. fiumusetii.).. I: MomentuJ de ma~a influentJ a ener@loryang ill cadrul unei luni (cunoscut in traditia Orientului sub numele de ziua Iripurei _. acum pentru prima data cititorului roman. I- angrenarii metodei. yin) sint caraclerizate de scaderea focalizarii. In care . au relatat insa aproape mm exceptie ea si-au Imbunatatit simtitor relatia ~iau devenit spontan armonioase. concluzie: I:) i r . sexologii occidentali confirma ea riibdarea si Luna PUna) este de asemenea 0 perioada propice inceputului «incetineala» sint esentiale in dragoste: buna sincronizare amoroasa a J. tehnice ~i distrug dragostea si romantismul. CLl acestprilej. r t 1.energiile de tip masculin (+. n. ~i ceIe de tip feminin (~. In Mornente particulare i ~ t Tehnica omoara dragostea? Unii ar putea obiecta caexercitiile propuse nu sint romantice. I. Fiind la curent cu aceste aspecte.. f I t r f . orienta Iii prielnic angrenarilor de natura spirituala. sau care pur ~i sirriplu i-au citit cartea si au aplicat aeeste vechi metode orientale (expuse . armoniei ill general. dinamismului controlat. In care progresele celui declarau cu lnielepc iune ea placerile nu pot fi gustate decit pe indelete. darurmarifuJ sa ne pastram controlul si sa nu ojungem til un final marcat de descarcare. Brauer le-a urmarit in acest sui generis tratament. lunar. nu ne putem depasi in : annoniei. Celebrul festina lente alstramosilor nostri l-amine valabil ~iill civlizatia D Faza de erestere a Lunii (cuprinsa intre momentele de Luna Noua ~i noastra. ill timp ce perioadele in care domina energiile de tip ferninin (-. a starilor de tulburare ~i tensiune etc. Angrenarea acestor modalitati nu ne impiedica sa facem dragoste asa cum faceam inainte de a descoperi metoda. yang).22 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PREL'uNGIT 23 data pe zi nu este un abuz sau un exces..19 ~irniezul noptii. stari de iritare. care aspira sa evolueze sint mult facilitate. iubirii ~ibinelui realizate_atunci. angrenarile de natura erotica sint interzise datorita fenomenelor del reeeptivitate fuia de aspectele joase. solar. Chiar dad! traim in secolul vitezei. I:) Pentrua fi siguri de succes-este bine sa avem m vedere citeva recomandari desprinse din traditia spirituala orientals (eonfinnate In prezent ~i de unele cercetari stiintifice). grosiere (este cunoscuta sporirea. dizarmonie In general.~ fapt ce confirma cele afirmate mai sus). intervalul cuprins intre orele. Momentul de maxima influenta a energiilor de tipyin In cadrul unei luni este perioada de Luna Plina (socotita cu 18 ore inaintea momentului de maxim ~i 12 ore dupa acest moment). In acest sens este cunoscut faptul di energiile de tip masculin (+. solar. nervozitate.. Cuplurile pe care dr. Ea mentioneaza faptul ea exista influente ale mediului natural inconjurator. Ca perioadeale zilei favorabile practicii (dar nu obligatoriil): • momentul de maxim de yang cuprins aproximativin1re orele 12~i 14. f • . datorita amplificarii specitice a rezonantei cu energiile _ amorului. mai ales in ocaziile in care avem timpul necesar. daca bineinteles ne pennite programul.n. .. i: . mai iubitoare ~i mai tandre. aparitia conflictelor. este in Desi rapiditatea a ajuns sa fie considerata 0 valoare_ fundamentala a mod particular favorabil pentru inceperea ~i practice unor astfel de civilizatiei aetuale trebuie sa spunem ca lipsa grabei este cheia artei actiuni. ci dimpotriva.{{incetineala» intrece viteza Sundart) situat cu doua zile inaintea fazei de Luna PI ina. a numarului de manifestari antisociale.

chiar si cele «usoare».. ale excitatiei si satisfactiei erotice. vorbind s-a eonstatat de pilda (printre rnulte altele!) ca mingiierile lente ~i ritmice declanseaza in profunzimile ereierului nostfu 0 serie intreaga de seeretii hormonale binefacatoare. Folosite fie ~i ocazional. Improvizatie ~i aranjament Multi dintre noi merita sa tinem seama ca ln dragosteirnprovizatia binevenita (eel putinuneoril) ~i amonotonia omoara dragostea. un dus sau 0 baie prealabila irnpreuna destind ~i predispun la intimitate ~i la intilniri amoroase reusite. este interzis sa consumam alcool.~--..translatia m stari de intimitate profunda. «lentoarea» departe de a fi anacronica si dep~ita este de natura sa ne puna in aeord eu necesitatile propriului nostru organism. parfumat inprealabi I. eventual eu 0 lumina colorata (rosie. apreciata ca res'~ntiala ill mecanismele placerii.-. Masajul si baia Fara doar ~i poate. ele tulbura gray dinamica sexuala iar in timp diminueaza apetitul sexual. De asemenea. . .eu tamiie sau alta esenta parfumata naturala care este pe plae amindurora. intim luminat. un masaj erotie complet sau partial ori chiar un simplu masa] general este ceea ee ne poate pregati ce! mai adecvat ~i intr-un mod minunat corpul. printre care beta-endorfina. . potrivita care se aude diseret. pur ~i simplu intrucit ritmurile launtrice ale femeii ~ibarbatului difera. de preferintajsau cu luminari (dar carenu scot fum). / ~. REGAMOS iubitilor necesita aproximativ douazeci de minute de preliminarii. care face posibila . t l este /' . Amanunte impor. Astfel. 0 muzica armonioasa. supranurnita deloc lntimplator molecula placerii. c . lipsit de riscul de a fi deranjati. «Stimulentele» . Fiziologic ... •Drogurile de orice fel sint interzise..AmbiamaPentru practica trebuie deci creat un climat prop ice iubirii: un loc linistit. eliberindu-l de tensiuni ~ide oboseala acumulata in cursul zilei. ~iocitocina..tante . 24 LoUIs. Din motive asemanatosre.

I f tI I~ i : • Este recomandabil sa realizam acest exercitiu inainte de apune in practice metoda amoroasa secreta. mereu aceleasi ~itotusi atit de diferite.----------~ ... Daca avem copii. atingerile neplacute sau dureroase. ====. zone le sensibile ale hartii sale erotice. Foarte indicata in aceasta directie este practicarea urmatoarei tehnici tantrice. Este necesar sa avem mai lntii grija sa nu fim deranjati (decuplarn telefonul.~. ne intindem pepat (de preferinta tare) sau pe covorul acoperit cu 0 patura. Inspiratia ~ialegerea ne sint aid favorizate de indelungataexperienta erotica a umanitatii. 0 comunicare t profundainstalindu-se intre ndi ~ifiinta iubita. De asemeneadaca dorirn. Mult mai savuroase sint insa placerile asteptate: maiastrele jocuri ale seductiei. situatii. .Iacere Pentru a reusl cit mai bine In angrenarea noastra amoroasa. mcuiem usa etc. I t lata 'in continuare cum trebuie sa procedam pentru a descoperi geografia sexuala a fiintei iubite (si eu aceasta ocazie ~ipe a noastra) . dar care are 0 mare importanta: unghiile trebuie taiate. va fi eliminat de la sine si vom atinge in scurt timp 0 stare de armonizare m cuplu. tot ce risca sa ne perturbe. Daca f I ·. Puti. ~remele ~igelurile sintin general contraindicate. atragem atentia ca pentru a pune in practice cu succes metodele amoroase se dovedeste necesara cunoasterea cit mai detaliata a anatomiei masculine si feminine. arnindoi dezbracati complet. f aceasta forma de descoperire a «geografiei» erotice a iubitei sau iubitului D:ostru inainte de a angrena orice metoda sau tehnica amoroasa... eventualele inhibitii. 'Odata ihdeplinite conditiile cerute.iiiiiiiii_---_. . adaptata acurn pentru practicantii occidentali. r t I. este . Unghiile si depilarea Un amanunt ce poate parea tehnic.:.. Mai mult.. necesar sa cunoastern cit rnai precis-punctele «flerbinti» ale anatorniei fiintei iubite. Consultarea lucrarilor de specialitate este de mare fOIOSIn acest sens. Feluritele ritualuri aledragostei exact acest scop ~i efeetele lor sint cit se poate de graitoare.lubrifierea naturala a barbatului ~ia femeii putindu-se adesea dovedi insuficienta Este bine ca lubrifiantul pe care-I Yom alege sa fie pe baza de ulei ~i nu de apa Lotiunile. mult timp pastratasecreta. zona genitals poate fi depilata la ambii iubiti (putin inainte de inceputul angrenarii metodei)..foarte scurt si rotunjite atent la colturi pentru a evit~ zgirierea iubitului sau iubitei in timpul minglierilor intime prelungite. f ! I trezirea la ..:. blocaje ~iretineri.-1 r----~.na anatomie Tn final. parfumuri ~ieulori sint afrodiziace certe. daca practicam .). Folosirea lor inspirata este 0 veritabila arm care merita si trebuie deprinsa. r au t : [ ·1 4 I I I r Fara indoiala ca anumite momente. ale implinirii amoroase depline. c?ns~ituindpremise ideale ale unor experiente de vis. pentru ca trebuie repetat timp de mai multe zile la rind. chiar cu multinainte. I ! . i 26 LoUIS REGAMOS -. este bine sa asteptam pina se vor culca Inainte de a incepe aceste momente de explorare reciproca.. fac ca dorinta sa devina urja~a ~iarzatoare..-.l . Lubrifiantul Durata mare a 'intilriirii amoroase necesita in multe cazuri folosirea unui lubrifiant.

pudoare pe care 0 au adeseori iubitii unul fata de celalalt. Desigur. sarutindu-i. asteptind apoi ca ea sa ne descrie senzatiile ~i impresiile pe care Ie are. cuprinsa intre anus ~isex). Ea trebuie sa deseopere prin intermediul propriului corp reactiile care apar la diferitele atingeri ~i mingileri erotice. Daca simte apropierea orgasmului ell descarcare. intinzindu-le. sa descoperim care sint gesturile eare-i provoaca iubitei noastre cea mai . dupa citeva c1ipe. . Daca unul sau celalalt dintre iubiti simte in timpul acestor atingerica se apropie de descarcarea inrempestivacaracteristica orgasmului necontrolat. Acest exercitiu necesita delicatete in atingere ~i lentoare in gesturi. 28 LoUIS REGAMOS ~ incepem prin explorarea corpului iubitei. in nici un eaz Nu trebuie sa s~ ajunga lades0rcarea potentialului sexual' (in eazul barbatului prin ejaculare). pentru a-i pennite iubitei sa ne descrie cit mai precis ceea ee simte. tot eu oehii inchisi. precum ~i a perineului (zona extrem de sensibilaa geografiei noastre sexuale. Elementul eel mai important al acestei tehnici este de a-i descrie celuilalt CItmai exact eeea ee resimtim in momentul diferitelor sale atingeri. pentru ea rostul ei este doar de 'a impiedica vederea gesturilor pe care Ie vom face. dupa fiecare dintre atingerile ~imingiierile pe care Ie fawn. o in plus. mingiindu-ipintecele. I r ! ARTA SEcRirrA A ORGASMULUI PRELUNG1T 29 10 I f 1 f I ! l . sarutindu-le: Ne vom opri de fiecare data. . observe ell atentie fieeare dintre miscarilepe care Ie face. . Vom cobori aeum spre abdomen. . Este bine'sa faeem 0 pauza intre fiecare dintre aceste mingiieri pentni a asculta Apoi.. Iiputem mlngiia apoi usor buzele cu Iimba. sa deseopere mingiierile eu celelalte simmri ale sale. Este neeesar sa fim foarte sineeri si deschisi in descrierea reactiilor noastre ~i mai ales sa nuavem absolut deloe retineri in comentariile noastre. el va trebui sa . ii YOm cere sa se aseze cit mai confortabil pe spate si-i vom aeoperi oehii eu 0 fi~ie de pinza. invirtindu-i user 'mameloanele intre degete. framincmdu-i eu delicatete sinii. de timiditatea ipocrita care nu are ce cauta intr-o iegatura autentica de iubire. pina la limita orgasmului. ineit sa le poata reface cit mai fidel mai tirziu. In eeea ce priveste barbatul. trebuie ca fiini~ . .va inceta imediat oriee mingiiere. ii vom mingiia si masa fiecare sin.si sa ne relaxam impreuna cu ea. dupa care vom face 0 noua pauza in care iubita noastra l~i va povesti Impresiile. trebuie sa se opreasca amindoi imediat ~Jsa-~i acorde ragazul neeesar pentru a-si relua controlul simturilor. . din nou impresiile iubitei noastre. o Vom incepe o o asadar prin a rningiia buzele iubitei noastre eu ajutorul degetelor mari ~i a aratatoarelor ambelor miini. in acest moment. fiind sufieient doar sa-i acoperim oehii. Din aceste sedinte de explorare reciproca izvoraste direct posibilitatea unor jocuri amoroase eu mult mai minunate decit ne puteam inchipui inainte. sa se mingiie singura. si evident acesta este scopul final al exercitiului. . ~a iubita sa precizeze ce prefert: si ce-i produce cea mal mare placere. . apoi trecindusor cu limba peste ei. . Esenta acestei tehnici este numai ascultarea atenta a eorpului. ci el trebuie controlat perfect in fiecare moment. folosind exact Iimbajul pe care-l consideram eel mai adecvat pentru a ne . lntr-o a treia faza.. apoi putem s~ i le despartirn. tarli a ne atinge ~itara ne vorbim deloe. i~elusiv labiile ~i clitorisul (foarte usor ~idelicat).. Scopul ultimelor mtngiieri nu este altul decit debarasarea de falsa. incit sa nu poata vedea atingerile sail minglierile pe care Ie facem.. este bine sa facem 0 pauza ceva mai Iunga.r l I ~: '-. iubita noastra va incepe . Sintem capabili. Dupa relatarile iubitei. Principiul aeestei actiunieste de fapt dea detennina realmente fiinta iubita sa resimta. cit mai senzual. descrie senzaiiile. nu trebuie sa legam prea strins respectiva banderols injurul eapului. Ie cuprindem intre buzele noastre. atunci cind iubita se mingiie astfel. iar In final sa. Gestul imediat urmator consta In mingiierea anusuJui iubitei. asteptind sa-~i recapete integral controlul asupra simturilor.. pina la zona vaginului. Nu trebuie in nici un eaz sane excitam prea mult iubita. abandonindu-si intreaga fiinta In trairea plenara a acestor mingiieri ale corpuluiei.

incetrnd orice mi$care $1 urmarinp ! ( i 5· man!feste eel mai deplin control asupra trairi/or sa/e. binefnfe/es lntotdeauna numai pinEda timite descarcarii. desi este posibil ea uneori punctul miraculos. care nu pot decit sa beneficieze imens de aceasta comuniuneerotica pe care tnvatam astfel sa 0 cultivam intre noi §i fllnta iubita. poate fi simlita ~iconstientizata destul de usor.. elt ~i de catre barbati. r:comandat ca exerci~iul sa fie practicat celputin trei.1. Odata terminata aceasta prima parte a tehnicii. Insa de aceasta data vom inversa rolurile. trebu! s-o evite cu otice prei. In general.eu cele mal ferme §i ghidarea ulterioara dupa . Tn cursul acestei singur. I: la rind apoi. nutnit de americani «punctul G» (de la Graffenberg. la 4 sau 5 em profunzime.iubirii • fem~ia' • Barbatul ! «comentlnd» clipele pe car~ tocmai le-arn trait Irnpreuna. seri . Este 0 zona relativ mica. este. mai rafinate. numele celui care I-a descoperit). totu~i. Sa ne concentrarn deci ateniia asupra fiecarela dintre mingiierile sale! Repetarn ! el va sa ' f- i: ca. orgasmului. acest rol fiind preluat acum mal senzual ~i mai fidel. mingiierile respecnve. femeiatraieste 0 amplificare considerabila a excitatiei. . daca unul dintre iubi!! se apropie de descercere. traind l?i participind mult mai plenar reciproca a reactlilor senzual-erolice.sa fim retlnut1 $1 dintre iubi!i nu se va mai mingiia de celalalt care va reproduce. Est~ foarte. r ~meia i t rt ! i r t anqrenari a metodei orgasmului prelungit sau ca preludiu al ortcarei fuziuni amoroase. Desi se pare ea idealaeste altemarea apasarilor usoare . fara sa mal spunem nici un cuvint. atunci aeest punct secret s-ar afla In t dreptul acelor indicind ora douasprezece.ceea ce am trait. ceva user. moment exeelent pentru a-l localiza este ehiar lnalnte ~deatingerea . Celmai bun moment f pentru a-l localiza este chiar imediat dupace femeia a ~it un orgasm. lntr-un anumit ritm. cam de 'marimea unui nasture 1 de cama~a. I a jocurile noastre arnoroase Astfel vern deveni toarte sensibili de cuplu prin aceasta cunoastere la senzatiile ~i starlle flintei iubite.. In cea de-a-patra. cit intelegatori vom capata 0 imensa incredere reciproca. Pentru unii acesta poa e sa para un lI./ 30 LOUIS REGAMOS intense tralre erotica. Daca iubi~1 exercita 0 presiune pe acest punct eu un deget salt doua §i it atinge intr-un anumit fel.nlciunul insa daca vom §ti . este Iocalizat In vagin. In partea superioara .?sfera de sinceritate ~ideschidere totala. Este necesar sa asteptam astfel cel putin 0 jurnatate -de ora inainte de a relua exercitiul. Reamintim insa ca trebuie sa evltarn ferm sa facem dragoste acum sau sa ajungem la orgatSmUI cu dsscarcare in ti~pul acestor sedlnte. de trezire la placers este lim pede Din chiar prezentarea tehnicii realiza lnaintea oricarei ~a 0 putern Un punet foarte putin cunoscut. atit. a patra intilniri. unctele. pentru ea atunci el este mai extins §i mai sensibil decit de obicei.de catre femei. intr-o atm.. '1'. sa nu mai facem nici uncomentariu.· . I·· Daca am asernana vaginql unui ceas.. sa fie situat putin spre ora unsprezeee sauspre ora unu.Un alt . situata chiar in spateie osului pubian al femeii care. lasindu-ne in voia lnspiratiel §i a trezirii unor placert tot mai subli~e §i .·. indicat ca amindoi iubitii sa se tntllneasca inalta camerapsntru a-§i schimba parsrlle. Nu trebuie sa nimic din ce reslrnfim sau din . ascundem sa comuntcem.1crudificil. asentialul Putembea un pahar cu suc de fructesauminca fiind ca.

- ' I . De retinut Q . asernanator clitorisului. Asta nu irisearnna msa citusi de putin ca trebuie sa renuntam la stimulare. in majoritatea lor. capacitatea noastra de a trai.. Pornind de la aceste adevaruri profunde. reactiile iubitei. induce ~idirui pllicerea. poate fi considerabil amplificata .""'· . Acesta este de altfel unul din motivele pentru care stim~larea clitoridiana directa este apreciata adesea ca fiind mai agreabila ~i ai eficace decit cea vaginala . mai put. desfasurata in general 111 timpul copilariei sau adolescentei ~i a primelor experiente amoroase: Ca aceasta «ucenicie» poate ~i trebuie sa fie extinsa este lesne de intuit. cunoasterea Uiun/rica esentialii. prostata est~ sensibila la stimulare. femeile sint de fapt mai sensibile lit stimularea clitoridiana decit la cea vaginala. ea fiind fructul unei asa-numite ucenicii.' o Q direct. =32~ ~ ~L~oU~IS~R~E=G=AM~O=S_____________________ ! t... cautind noi ~inoi placeri. :======~------~------------~ . ca ~iin cazul «punctului G» al femeii. Din acel moment. m fazele de inceput.r c ! F.ca sensibilitatea noastra erotica nueste '. tratatele tantrice st~ctureaza 0 suma intreaga de metode secrete care. in general. inzestrarea ~idlsponlbllltatea erotica de care dispunem in prezent. lnsa mai accesibil. .--) .ifoarte eficace. dupa un preludiu bine realizat. 0 glanda interns situata in spatele scrotului. Care ar fi atunci diferenta intre doua fernei organic sanatoase.. cu atit «punctul o» i~imareste volumul ~i se 1ntare~te. Echivalentul punctului G la barbat este prostata. in direct. fac GU putinti. dar mai ales descoperirea lor practice directa constituie chei importante pentru succesul metodei. imediat linga anus. r 1 f 6 f F t -~ Barbatul . int~ma. una aproape frigid'a ~ialta foarte senzuala? 'Fara lndoiala. dupa unul-doua minute. pe masa de tesuturi cunoscuta sub numele deperineu. ~. punctul G devine mult rnai usor de localizat. simti. introducind eu delicatete un deget in anus. viabil :. putem «experimenta» la nesfirsit. ci doar 0 vom diminua.. innascuta. m o Psihologii au redescoperit ~icertifies acum faptul-. . definind astfel calea tantricii ca pe un sistem spiritual autentic. Acest punct important este nurnit punct exter'1 al prostatei.. . • Antrenamentul intensiv Efecte }i beneficii Efecte s. Trebuie saadaugamca uneori. ell cit mingiierea se prelungeste. stimularea punctului G se poate dovedi oarecum inconfortabila si poate provoca chiar nevoia de a urina.intre spatele scrotului ~i anus.-r-·c·_···u. De altfel.uplimentare . ' ! Oricare ar fi sensibilitatea. extinzind limitele experientei si cunoasterii noastre senzoriale. Aceste citeva detalii anatomice (in oriceeaz. masind punctul extern al :=:i~s:pune s~ aplicamcu Indemlnare0 presiuneIn regiuneacare se intinde .. Deosebirea 1ntrecele-do~situatii nuse afla altundeva decit In «educatie». mai ales cind penisul este deja In erectie. fatal superficiale.-. profunda # conduo fiinta de la coaja realitiuii ciitre miezul ei. desi «neobisnuit ». aproximativ 0 femeie din trei poate atinge orgasmul datorita simp lei penetrari a penisului.e p Exercitiile Kegel . • ldentficarea mu}chilor .. organele lor sexuale slnt zone erogenecare transmitimpulsuri nervilor. identice 1n fond. Altfel . Foarte adesea.···..cunoscut si utilizat de secole in traditia Orientului -.".prea putin cunoscute ~i utilizate). Bxista doua maniere de a 0 stimula eficient: t r r ~. senzatia user neplacuta face loe placerii.

am vrea sa defecam sau ca in timpul nasterii. sint utilizati pentru a opri fluxulde urina.socante: de la banala l~atreata la bali grave precum cancerul. 34 Louis REGAMO~ ARTA SECRETkA OJ!. eontractii rapide: contractam ~i relaxiim a/ternativ muschii r.). Urmarind In' intregul ei aceasta ignorare a disponibilitatilor ~iinzestrarilor fiintei noastre. Pentru eficienta metodelor amoroase secrete este necesar ca acesti musshl sa fie fortiflati ~i Attt in cazul barbatului. agresivitate ~imulte.e. atit la barbat cit ~ila feme ie. care ne cornplacern.. . o Exercitiile Kegel· . . cast cum.:lata in continuare 3 exercitii menite sa-i dezvolte si care au In plus calitatea de a fi usoare ~i discrete (praetie invizibile. ceea ce pu. Mw/chii pliicerii. In sensul ca nimeni nu ne va observa atunci cind ne antrenam --. timp de 2~3secunde fluxul urinar. televizor. Un exernplu graitor In aceasta directie este eel al muschilor pe care-i utilizam frecvent.. • pentru blirbap: impingem moderat. eel mai adesea fara sane dam seama.acestor chemari esentiale. Retinem muschii contrgctap timp de cel-puun trei secunde. daca refuzam sa. localizat. ca si cum om lIrea saoprim fluxul urinar.tem fi.-. ..In aproxirnativ doua luni de . sint destul de usor. asteptindtrarnvaiul efc. aceasta crasa lipsa de «educatie» ~i indolenta 'in.c. sexologia ne-a redusdoar fa cei ciiiva centimetri patra/i at zonelor genitale. stiintific muschii pubococcigiem. gata sa -. cercetatorii au descoperit consecinte . cu efecte la drept vorbind miraculoase. impingeri • pentru femei: urmdrim sa impingem moderat. trebuie sa fie mtijrip pentru ca antrenarea lor' faciliteaza trairea unei intregi game de stari amoroase . certitudinea di va functionasi pentru noi. o o . chiar dacanoi ignoram aceCfsta. Desi poate ca noi nici macar nu sintem constienti ca exista. contractii lente: stringem mu§'chiip.astazi aproape cu totii.800. dr.aceste exercitii pun simultan In'actiune un anumit numar de muschiabdominali si din zona .mereu in asteptarea mingiieriloi. traiasca placer! noi si rafinate..vom deveni constienti de fiecare muschi din zona planseuluipelvian in partesi vomfi eu siguranta capabili sa-i contractiim separat. spus. in limp ce corpui nostru este rea/mente intesat cu peste 1. amnci cind urinam. apoi ii relaxam. blteleg'ind aceste realitati iata in continuareo inodalitate simpla de a .C. multe altele dintre tarele societatii noastre actuale. pedepsindu-rie chiar. Pentru 0 buna localizare a lor. numiti pe scurt 'in cele ce urmeaza muschii p.de . vatrebui ca atunci cindmergem latoaleta pentru a urina. nu este suficient ca he-am nascut cu zonele erogene: ele au nevoie «antrenate» ~iactivate. cflota. violenta. Gerard Leleu declara In celebrul salt «Iratat de mfnsiieri»-: •'n . ajutindu-ne imens.'bazinului.c. sa intrerupem voluntar. Lucrurile arata exact ca sicum Natura ar urmari sa ne faca constienti de noi ln~ine. din punet de vedere amoros de exemplu. aproape_~aefort.~. .riispundem -.ele pot fi facute nu conteaza unde ~i cind: privind la . atent constientizate ~iinteligent folosite ne-ar deschide uimitoare ~inebanuite perspective. ei au un 1'01 extrem de important In 'dragoste. sa ne faca sa realizam ansamblul posibilitatilor pe care Ie avem ~i ne-ar «impinge» sa devenim . i i Identificarea mu~chilor- P. Muschii r. cit ~i in eel al femeii. Marcind distanta irnensa intre ceea ce_sintem ~i ceea ce am putea fi. anomaliisi tulburari de comportament. Cu totii sintem asadar inzestrati cu posibilitati ~istructuri pe care Ie ignoram dar care. schimba situatia. practica zilnica insa. astfe1 ca este posibil (mai ales la inceput) sa simtimdeopotriva an~ulcum se contracta ~i se destinde.controlati perfect. .GASMULUIPRELUNGIT 35 sa fie trezite. ferm. Dovedindu-si eficienta In mii de cazuri putem avea . cit mai rapid cu putintii .c. ca !if cum om vrea sa ne for/am sa urindm sau sa defecam.000 de captatori de senzatii care-l fac sa fie 0 imensa zona erogena. fiind acei muschi care.

eu cit exersam mai mult cu atit este mai bine. . Bineinteles. nu vom abandona ci ne vom odihni citeva clipe. inca slabi. .a facern eel putin 5 serii I?e zi Procedam astfel pina ajungem la serii alcatuite din 100 de repetari (100 + 100 + 100). sa apara stari de confort launtric. lente. muschii P~C. 50 de stringeri rapide ~i 50de impingeri. traditie tantrica. Pentru alte detalii putem urmari tabelele din Anexe (structurate pentru-l luni de antrenament) pe care este foarte indicat sa le completam consecvent.. ..iCliri com'plete. Antrenamentul ideal presupune sa exersam 0 ora m fiecare zi.'Este perfect posibil cain decursul antrenamentului muschilorr.serie de 50 de contraqii. iar femeia l~i poate introduce uu deget sau doua l!l vagin ori poate utiliza un vibrator (pentru aceleasiprobe). .. hipertonicieste riecesar Sil faeem zilnic cele 5 serii de mv.c. . senzatia de «bine». pentru ~ ne mentine rnuschii P . rezultatelefiind mai rapide si mai pregnante.c..barbatul i~i poate prinde usor cu degetele penisul din zona de insertie in timpul efectuarii exercitiilor Kegel.. inspirate din milenara .urinta in timpul strlnge~lorlente. Odata cu practica insa. La inceput este posibil sa intimpinam anumite dificultati.: :. Cind am atins acest nivel (dupa 6 saptlimini).~ .. ."' AFA SECRETA A ORGASMULUI PREWNGIT 37 Antren~mentul intensiv lata cum este indicat sa practicam aceste exercitii. Daca am obosit la capatul unei serii.r'-·-·--~"·'·~-'· ~~". incalzirea anumitor zone care ne dr.:Vomrealiza aceasta serie (50 + 50+ 50) de eel putin 5 ori pe zi Dupao saptamlna. poate di nu VOl' ramine contractati cu u~. . Pentru a deveni constient de vigoarea crescinda a muschilor p. dar aceasta este pur ~i simplu fiindca in cazul nostru «muschii dragostei» sint . denumite stiintific exercitii Kegel. Vom incepe printr-o . ei vor capata un tonus deosebit. . fiori sau senzatii de genul unor usoare vibratiiori / Efecte ~ibeneficii . apoi vom rewa. vom mari cu cite 10 fiecare dintre cele trei miscari (60 + 60+ 60) continuind s.c.. sau poate ca nu vom putea sa realizam contractiile rap ide cu viteza.

schimbiirile din mediul lnconjurator . marirea increderii in sine) .c. corpullui parca adera la aceasta convingere. Aceste exercitii au ca efect dobindirea unor erectii mai putemicesi " -: permit un foarte bun control in timpulactului sexual. o marirea energiei sexuale. . cafea . Toate acesteasint semne ca tehnicile incep sa dea rezultate ~i daca apar nu trebuie decit sa ne bucuram. eliberate de organlsrnul nostru tn anumite lmpreiurarl: dupa 0 repriza de ris intens. De altfel. . spOl1-(alergare). o vitalizare pregnanta. o «iricarcare» rapida eu energie (toemai de aeeea putem efectua aceste o o o o o o exercitii mai ales atunci cind ne simtim lipsiti de chef. blocarea ejacularii ~i intensificarea placerii traite. prin obi~nuinte nevatamateare-c. 'crt viata nu-i mai -poate oferi nimic.sau alte substante chirnice psihotrope ce au in tirnp efecte nedorite.secretia endorfinelor. antrenamentul ne genereaza rapid 0 garna tntreaga stariplacute de energizare • euforicii ~ichiar de plutire.c. 3. stimuleaza pe cale mecanica producerea unorhorinoni ~i a endorfinelor. \ ajungem sa nu mai suferim.' imbunatatirea atentiei ~i memoriei.C.de viata care survine' Risul ~ialergatul sporesc secretia de endorfine ceea ce explica rezistenta la efort a alergatorilor ~ichiar starea de euforie care urmeazaunei curse. comparabila celei care se instaleaza dupa oinjectie cu droguri de tipmorfinic. . r.descbidere. Sa nu uitam incurajareaanticilor: Riidiicinile inwl/iitW'ii sin: amare.. dinamism mental. adevarate punti hormonale lntr~ suflet ~i corp. 'Endorfinele. slnt.. indispusi.. Stimulind pecai naturale.un' . dar roadele ei slmdulci! I' I o La femeie. controlul deplin asupraei. spontaneitate. dar . droguri. . S-a constatat de pilda ca 0 repriza de ris copios de 10-15 minute ellbereaza 0 cantitate de endorfine capabila.yoga etc.. cresterea puterii de asimilare.aceea ca antrenamentul rnuschilor p. optimism. Atentie! Chiar daca ni se pare ca nu avem niei un rezultat este necesar sa ne continuam eu constinciozitate ~i incredere antrenamentul pentru ca mai devreme sau mai tirziu ele vor surveni eu siguranta. . tehnici yoga adecvate.nu rnai alergi. atunci c1nd dorim sa apucam ceva).Cercetarile au aratat cli atunci ~ind. alcool. experiente amoroase cucontinenta (rara descarcare) ~i orgasm prelungit . dupa 30-40 'de minute de alergare (generind impresia ell. ajungem sli ne slmtirn bine sl asta tara a recurge la euforizante. tonici ~i vigurosi inseamna virilitate si putere. odata ce muschii r. muschii P. ~a nici un inconvenient.c.. au devenit tonid~i se afla in intregime sub controlul direct al vointei (asa cum sint de exemplu muschii tlexori al palmei care reactloneaza natural. d «zbori») dar ~i lnainteamortii naturale cu rolul dea usura «trecerea». Contractiile determina amplificarea excitatiei. Oyle: placerea ~i starea particulars pe carene-o genereaza endorfinele activeaza dorinta noastra de a explora . aproape instantaneu'si tara efort. tara a mai pomeni starea de usurare.ris. Explicatia ~tiintifica a acestor fenomene obiective este . Endorfinele ne aduc motivatiile biochimice de ca~ avem nevoie penuu a patrunde. . in timpul preludiului ~i trairilor amoroase plenare. trezirea intuitiei sia creativitatii.substanteanalgezice ~i euforizante naturale curol. reflecta ~i a ne adapta prin reactii suple ~i adaptate la . ne armonizarn-aproape miraculos viata. tutun. dupa ce faza inceputului a fost dep~ita. foarte putemici inseamna'pe scurt tinerete ~i farmeqca urmare directa a amplifiearii (in uncle cazuri extraordinare) a potentei orgasmice ~i a feminimpL o La barbat.. in timpul executiei anumitor procedee . Efecte 5uplimentare (valabile alit in cazul femeilor cit ~i al barbatilor) .complex. vom putea sirnti cum . posibilitatile vietii .LoUIS REOAMOS furnicaturi etc.in timpulorgasmeJor. cind avem nevoie de forte noi). devitalizati. fluxul ~i echilibrul endorfinelor devin din ce in ce mai limitate ~iviata pare ca dispare din aceafiinta. muschii r. firesc. lncredere ~i pofta.sa asigure un efect anesteziant de aproape dO!la ore. lata efectele acestor hormoni in cuvintele dr.individ lnceteaza sa-~i mai puna tntrebari ~iincepe s~ creada cli a trait de]a totul.

acest punet. De fieeare data cind se apropie de . evite ejacularea. nostru corp sia zonelor sale erogene. Ea . sa fi praeticat ~i s~apinit deja exercitiile Kegel (mai sus amintite).Iaciliteazd 0 cunoastere necesarii: descoperirea autentica a propriului . intrerupind stimularea.: I: 7 autostimularea. macar de ? ori. adica de punetul de nonintoarcere (non-retur). Barbatul • Femeia j autostimularea constitute totusi 0 pregiitire eseruiaki pentru practica modaliiatilor amoroase. ·0 sa tie concentram cit mai atent ~i mai intens asupra senzatiilor noastre. eltrebuie sa. barbatul trebuie pur ~isimplu sa se stimuleze si sa tinda sa~~i mentina erectia eel putin 30 de minute tara sii ejaculeze. In cazul biirbatului. Chiar dacii sintem angrenati intr-un cuplu. el . Barbatul Exista trei conditii prealabile. totusi simplu de indeplinit: sa dispunem de suficient timp. exercitiile care urmeazd ne vor fi de mare/alas pentru a Multa vreme desconsiderata. trebuie sa urmareasca sa se apropie de orgasm. ea permite in plus controlul reflexului ejaculator. In acest timp. o La inceput. . atinge succesul.: .

. 'I I I I .. pentni multi deloe neglijabil.. Unii barbaticare au practicat consecvent acestetehnici au afinnat (in acord cu iubitele lor) ca m~mbrul li s-a alungit cu 2 sau 3 cm. Barbatul cauta in special sa-si mentina erectia ~la atingaorgasmul tara a ' s ejacula. ill mod potentia).Fam indoiala.-. c'. vorn relua exercitiul dupa un timp de repaus cind. Evident ca nu acesta este scopul tehnicii de autostimulare. In timp.vor fi considerabil intariti ~icontrolul nostru . ill cursul unei singure sedinte de autostimulare. incepind explorarea ~i stimularea.In eventuafitatea in care totu~i am ejaculat. Atunei cind am atins 0 erectie ferma ~i am mentinut-o eel putin 5 minute. pentru ea daca am ajuns In aeel stadiu..---------:------ r I I ..~ .. dar astfel dobindim puterea de a ne suspenda indefinit descarcarea. intrarea in vagin ~iperineuJ. pregatindu-ne astfel pentru metoda orgasmului prelungit. tensiunea sexuala fiindmai mica. cit ~i In grosirne. putem incepe sa nestLiuulfun folosindu-l. .. Ne vom unge labiile mari si mici. Prin exercitiu. orgasm. tara a se descarca ' deloc In tot acestinterval.c. continuind sa ne stimulant penisul. acest fapt se poate dovedi interesant pentru barbat. Daca sintem deja obisnuite eu vibratorul. atingind orgasmul de sute ~i.Orice femeie este. eu degetul . pina cind vom reusl saabandonam completaeest accesoriu. Pentru femeie. Un alt avantaj notabil. vom Invilta acum sa obtinem mai multe orgasme in serie. ca orgasmul are 19c ~iva fi chiar mult mai puternic. penisul i~i mareste in general dirnensiunea. in ciuda eforturilor noastre de a 0 opri).de ce nu? chiar mii de ori In cursul unei singure intilniri at?_oroase. dar ~i pentru iubita sa.. dar vom continua tara el. o tehnica I I Pemela . 42 'lOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELuNGIT 43 incetinind miscarile sau aplic1nd unele dintre tehnicile prezentate In sectiunile Controlul ejaculiiriitl) ~i (11) ~i Modalitiifi ajutiitoare din capito lui Placerea barbatului . eficaee pentru a 'rell~i eontrolul ejacularii este de a trage serotul -lnjos. Atune! cind simtim ca sintem pecale de a ejacula. sa fie Invatata de iubita no astra pentru practica.. atlt In lungime.. clitorisul. vom incepe prin a ne stimula punetul extern al prostatei (descris anterior). Mai Intii vom urmari sa obtinem orgasmul mlnglindu-ne. ne vom retine suflul pe plin (adica vom inspira profund ~ivorn tine aeriil In pIamini)~i vomstringe muschii P. cit mai ferm cu putinl~i. de asemenea. tragem ferm spre in jos. fapt care ne va permite sa traim zeci de orgasme la rind flira ejaculare.spre extrem de placuta noastra surpriza. subliniem ca avantajul esential aJ tehnicii de autostimulare este aceta c~ permite invatarea separarii orgasmului de ejaculare. acesta nu este un lucru rau in sine. Femeia trebuie sa se abandoneze placerii daruindu-se ~i urmarind sa atinga orgasmul de dt mai multe ori cu putinta.rnetodei. ejacularea se va produce. este faptul. Reluind. Aplicind aceasta tehnica simp la vom observa. ne vom putea retine complet ~i tara problemeejacularea (cu conditia esentiala sa realizarn contractia muschilor §i retinerea suflului inainte de a atinge ceeace se numeste punctuJ non-retur.. controlul va fi mai simplu.. ca." asupra lor suficient de ferm. capabila deorgasme multiple sipoate lnvata foarte usor aceasta metoda amoroasa secreta. Aceasta tehnicafoarte simpla trebuie. muschii r. desi oarecum secundar al practicii acestor exercltii. Daca putem deja obtine orgasmut prin autostimulare. exercitiile de autostimulare slnt oarecwn diferite de cele ale barbatilor. atunci cind ne apropiem de . singure orgas me multiple. Pentru a ne dezvata de vibrator (daca este cazul)..c... Este preferabil sa foJosim un lubrifiant. ----~---------------------. ScopuJ acestor exercitii este de a atinge . Nt! tie vompierde controlul ~i ne vom stradui sa nu ejaculam. Daca in cazul nostru acesti muschi aidragostei sint bine antrenati. Un avantaj important al unui stadiu avansat de practica al tehnicii de autostimulare este acela ca rie vom putea retine astfel ejacularea atunci cindeste pe eale sa se produca. Aceasta tehnica utila numita tractiunea scrotului se realizeaza eu u~urinta in modlll unnator: «agatam» scrotul dintre testicule. dar este preferabil saajungern sa ne folosim doar de ~ propriul corp. mare si eel ar~tator de la mln~ stlnga si.. dar Tara a se produce descarcarea.

" .i aducd iubita in starea de orgasm prelungit. trebuie aplicat lubrifiantul. ~ Pentru a deprindere mai eficace a metodei orgasmului prelungit. aceasta trebuie sa se 1nvete. Trebuie sa trecem peste 0 eventuala falsa pudoare ~i sa explicam cu sinceritate ~i naturalete cum ne place sa fim iubite sau iubiti. Unii sustin ca daca barbatul.adreseazii in special biirbatuiui fi doreste sii-i arate crrm sii-:. '. Intr-adevar.atinge primul orgasrnul.sau poate sa se lungeasca pe burta. regula este urmatoarea: .-. dimpotriva. Ramine sa presupunem ca femeile nu vor. De altfel. departind picioarele. femeia se intinde confortabil pe spate. la inceput. sau dupa practica unei variante simplificatea telmicii de trezire la placere. Eroarea cea mai raspindita in acest domeniu este de a gindi ca fiecare stie instinctiv cum sa-l satisfaca pe celalalt cind. atunci este posibil ca el sa devina mai putin atent la-placerea iubitei. • Cheia decianJarii orgasmului prelungit . asa cum am putut realiza..Org!lSmuf prelungit • Oteva precizari • Efeete secu ndare Aeeasta sectiune se. . ajunsi aici." lacerea femeii • l1ingiierea labiifor §i a ditorisului •_ Masajul vaginal. important fiind doar accesul nestingherit la organeie ei genitale. Experientele pe care le-arn avut anterior ne pot tara indoiala ajuta. din ratiuni evidente. .---. nici 0 fiinta ~ana nu reactioneaza sexual absolut identiccu alta. urmlnd ca In partea a doua rolurile sa se inverseze.. Cutoate acestea. F. Evident. . prin insu~i scopullor. operatiunilor.--. de masturbarea o~dinarij ei sint gata pentru etapa urmatoare: orgasmul prelungit in doi. reactiona astfel.emeia "nu trebuie decit sa selase in voia iubitului ei. sarcina care ii revine . el poate ingenunchea intre picioareie iubitei . Mat intii doamnele! 8 .44 LoUIS REGAMOS * Atunci cind cei doi iubiti au atins 0 faza de maiestrie 'in practica exercitiilor de autostimulare care. inainte de toate. JnSa nu sint suficiente. fundamental. este . comunicarea trebuiesa fie deplina intre iubiti. pentru simplul motiv ca numai noi insine stim ce ne face cu adevar~t placere si aceasta NU este valabil ~ipentru iubitul nostru. preferabil ca barbatul sa fie acela care incepe sa stimuleze femeia. urmarind sa se concentreze asupra senzatiilor ~i sa se I 1 ! I '-. In ceea ee-l priveste pe barbat. _- ----. difera.. 'in aceasta parte el' este eelcare «preia conducerea» . lectura sa va fi ta fel deprofitabild # pentru femei. sa elimine toate rezistentele ~i inhibitiile. . Deci. I I I .barbatul~li. Dupa citeva minute de preludiu. 'in care barbatul ~i femeia sepot llnbra1i~a si mingiia tandru (evitind msa mingiierile directe ale zonelor genitale).--~--..

Cind incep contractiile.-:---:----------. Exercitiile Kegel (pot fi semn'minunat. daca pare inhibata. Pentru a le inlatura. barbatul aplica cu delicatete lubrifiantul pe toata regiunea genitala: labiile mari ~i mici. In general.-. Aceste rniscari slnt uneori foarte subtile ~i aproape imperceptibile._i" . si de tina. . altele doresc ca acesta sa nu fie atins deloc In mod direct. daca vrem s-o faeem sa atinga starea de orgasm prelungit Kegel. tensiunile musculare cauzate de aceste rezistente interioare.~i-iubita noastra va incepe sa aiba contractiile premergatoare orgasmului. noastre. Asadar.. Se poate spuneca. fapt care -par mai putin umflate eu singe sau lubrifiate. 1nsa probabiJ ca va trebui sa diminuam mingiierea. putem de asemenea sa introducem cu delicatete in vaginbl iubitei unlit sau dona degete de la mina ramaSa libera.------- . retraga sau va aparea un gen de contractie Ia nivelul organelor genitale.au tendinta sa dispara ~i------. clitorisul. dacii clitorisul are intima Jegattl!ll ~i influenta reciproca dintrefizic ~i psihic) . ..----- . Contractindu-si muschii r. poatedeveni deranjant sau chiar dureros pentru femeie. daca organele gemtal« barbatii au tendinta sa exercite o presiune prea mare pe clitoris. aproximativun ciclu pe . alteori Aflati lntr-o asemenea situatie. anumita rezistenta. fiecare stfrljenfta. Este Odata ce am ajuns la clitoris. una _ In acest moment trebuie sa facem 0 «diversiune». daca deschide ochii si. incit scapindastfel de rirania unor ginduri parazite.mingiiere putin mai ferma. Mingiierea labiilor ~la clitorisului pe '<_ . apropiindu-ne progresiv de clitoris. deschis. descriem niste cercuri eu mirnrsau eu mai multe degete.. -. este posibil ca ea sa doreasca sa Miscarea de bilZa trebuie sa fie lenta ~iregulate. ea va avea tendinta sa se noastra nu numai sa se destinda ~i sa-~i mareasca considerabil excitatia. .vor inlatura tendinta sa~# mdreascii volumul # sa se -deplaseze cafre exterior. reducindu-Ie treptat pilla la clitoris. Timp de un minut sau doua. Ineepem deci sa mingiiem labiile mari ~i mici (FAZA A).. In caz contrar. intrarea In vagin. 'Iotusi. Este posibil ca uneori clitorisul sa fie mai sensibil in partea stmga.. trebuie sa fnn atenti pentru a le sesiza. dacapare case plictiseste femeie are preferintele sale: epasare extrem de ~oitrli.. indica! sa inva1fun sa identificamaceste rezistente ~i putem considera ca vom irtinge pentru meeput decit foarte usor. vag in. un mod destul de simplu de a 0 depasi in partea dreapta Esential este doar sa descoperim cum stau lucrurile eu este sa-i sugeram iubitei noastre sa efectueze chiar atunci e. sau nemaiaplicind-o direct pe clitoris. pentru ca este foarte sensibil.·-----~ .ee este ell ceea In cazul aeesta. Nu trebuie sa ezitam sa ne intrebamiubita ee anume ii place. perineul. nivelul de excitatie creste --Putem deci minglia c1itorisul (FAZA B) in diferite moduri: un timp pe 0 .continuam stirrtularea clitoridiana si In acest caz este bine sa-t facem pe secunda.xercitiile iubita noastra. parte. este P?sibil ca iubita noastra sa opuna 0 \' . datorata mai ales unor blocaie de natura psihica. 46 LoUIS REGAMOS ARTA SECRElTAA ORGASMULUI PRELUNGIT 47 abandonezeplacerii. regula de baza este eomunicarea. sau iI putem «invirti» delicat intre deg~tl7I m~e si eel aratator. In aceastli prima faza. Adesea. stimularea tijei elitorisului (nu a virfului saul gindurile. diminuind ori incetinind rningiierea.. interiorul vaginului. aceste rezistente provin din dificultateade a-si controla . putem descrie 0 mi~e~ de sus in jos. semne evidente: daca ea tinde sa se tndeparteze. (FAlA c). apoi facem 0 mica diversiune ce are drept scop marirea tensiunii amoroase ~ia excitatiei. orientindu-i atentia spre circulars. adevarat extraordinar (desi perfect explicabil pentru eel constient de Dacd organele genitale devin mai saturate cu singe. Atunci cind amdescoperit un tip de mingiiere care place iubitei plae. Dacd iubita are tendinta sd lina pelvisul in directia miinii -rncutetoate cele trei descrise anterior) 0 vorajuta deci imens iubita noastre este tot un semn bun. . in sfirsit. ' I~timpul acestei ~timuHrri initiale. cel mai bun lucru este sa fie diseutate si. putem utiliza aceasta miscare cam de 10 ori. ci ~isa se concentreze asupra senzatiilor deosebit de placute resimtite. vizibil. Pernasura ce alternam minglierile cu pauzele. evident...esteun toto data aceste blocaje psihice ca prin farmec.c. (FAZA B) nu-l . observindu-i totodata ~i reactiile. apoi pe partea cealalta.

tirnp care ne-a permis sa ne . in cazul multor femei. apoi una sau general nastere la noi contractii. cornpusa din fazele D-E). [n aceasta prima faza. locaiizat asa cum am explicat. 'transformam laimtric. sint mai lungi ~i cu mult mai agreabile decit celeobisnuite.. capacitatea ei de a se abandona f'arii nici 0 retinere placerii. aceasta situatie se inverseaza. Cind barbatul sesizeaza acest gen de «impingere» la' iubita sa trebuie sa stie d'i ea simte aceste contractii pelviene profunde care. .. and perioadele de repaus aproape ca " dispar si toate contractiile au devenit impingeri profunde. incluzind aid ~i muschii uterului. anunta inceputul orgasmului pre1ungit. foarte probabil. sa Continuind timp de 15-30 de minute (in unele situatii mai mult) alternarea mingiierilor clitorisului cu mfnglierile puncudui G (~AlA F . '" la instalarea unui plafon al excitatiei. mingiierile ritmate au efecte maxime. ~i mai eficace. Pentru aceasta este necesar sa sesizam atent momentelein care femeia trece de la 0 faza de ascensiune a excitatiei la un plafon. reamintim. la un moment dat stimularea elitorisului vada in mingiieri ca si pentruclitoris. _--- ._. Secretul stimulariiamoroase neeesare pentru a ne conduce iubita in al 711:3 ? ceral orgasmului prelungit care. sa cunoastem senzatii de 0 voluptate nebanuita ~i . " Orgasmul prelungit --: ' Iubita mea a atingprima data stareade orgasm prelungit dupa aproximativ doua luni de exersare.. In acest stadiu. stimularea vaginului si sa ne concentram din nou asupra c1itorisului (FAZA . De indata ce se produe aceste contractii. Aceasta este atunei o ascensiune continua spre noi culmi. vom mingiia cu unul sau doua degetepunctul G. ..48 LoUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 49 Mas~julvaginal \Dupa aparitia primelorcontractii orgastice (ca unnare a stimularii clitoridiene). ln partea superiopa. punctul G poate accepta 0 presiune destul de putemica. Cind excitatia femeii incepe sa se stabilizeze la un anumit nivel ~iintervine un gen de saturare (plafon). o o abilitatea.. stimularea interna da nastere la niste contraetii «impingerilei sevor produce din nou. Ii putem rningiia vaginui (FAZA c) eu unul. in sensul ca vaginul va avea tendinta sa «irnpinga». clitoris. constituie baza fizidl a orgasmului prelungit la femeie (cel mai important). ca ~icind uterul s-ar apropia de intrarea In vagin. lente ~iprofunde. o o o implies musculatura profunda a muschilor pelvieni. doua mai lejere. contractiile slnt de durata variabila ~ipot dura de la una Ja 10 securide fiecare. Dupa un timp Efectuata cu abilitate. Deosebirea fizica' esentiala lntre orgasmul «obisnuitssi orgasmul prelungit este Insa aceea ca.Pentru rezultate mai bune. Spre deosebire de . reducind astfel spatiul interior: . Cheia declan~ariiorgasmului prelungit . doua sau trei degete.aproape de intrareain vagin. faranici 0 perioada de oprire . este altemarea celor doua rnodalitati de rningiiere. clitoridiana ~ivaginala.~ ---'~ .. este preferabil sa repetam acelasi ciclu de D). . care la acest nivel de excitatieeste extrem de sensibil. . Profunzimea si frecventa a~estor diferite de cele ale orgasmului «simplu» care: «impingeri» depind de doi factori: .. sa se deplaseze catre in afara. iubita noastra a intrat In sfirsit in faza decisiva a orgasmului prelungit._ .noastra de a rningiia punctul secret al iubitei. odata cu inceperea s orgasmului prelungit. vom observa ca perioadele de repaussau de culme vorfi din ce in ee mai putin frecvente si contractiile vor fi din ce in " ce mai evidente ~i mai numeroase. Senzatiile ~i starile pe carefemeia Ie are In tirnpul orgasmului preiungit nu se compara nici macar cu cel mai putemic orgasm eu descarcare pe care l-a putut sirnti vreodata In trecut ~i nici cu orgasmul multiplu. trebuie sa abandon am i. ._-_. daca in cursu! orgasmului obisnuit vaginu~ are tendinta se largeasca 10 partea sa cea mai profunda ~i a se retraga spre interiorul corpului. diferii de orgasmul multiplu. anume 10 rningiieri succesive. imitind miscarea de da-te-vine a penisului sau. cind stimularea i' punctului G pare sa nu-si mai fuca efectul. ne vom intoarce la stimularea punctului G"(FAlA E).

Ie tulburasem profund.• _~_.. prin comparatie. cuvintele de care dispunem se dovedesc insuficiente . mtr-un elan de recunostinta emotionanta: Ma risipeam senin . rnai tnaltator dectt orice mi-as fi putut inchipui vreodata . nu ne-amdat in laturi de a face incade la inceput-e-timp de 30 minute (din .simtearn dezamagire. ~itotusi. Si an} reinceput . nu eram decit un incepator In artade a darui femeilor ferieirea.. lubita-mea a fost cea carea PLIS capat aeestei prime experiente pe drept cuvint extatice ' pentru di nefiind obisnuita eu 0 placere atit de intensa. care credeam ca fostele mele . . iubita mea nici macer nu ma 'atinsese. experirnentam 0 mare de senzatii tmbataroere. mai pregnant decitarnintirile erotice cele mai Cit despre mine insumi. excitante ~imai.:in prima parte a sedintei nu urmaream amindoi decit placerea ei). ci mai cuseama una de calitate. orgasmul prelungit trebuie sa fie trait. lnsa tjpetele. este deja 0 distanta'lmensa. iubita rhea rna va face sa cunosc . Il1satrebuie sa subliniez cu toata flispunderea ca . fade.. eram ca pierduta intr-un 'ocean de beatitudine ~ide placere coplesitoare.\.: care aproxirnativ 5 de orgasm prelungit). caci'in acest caz . ) complet diferita ~i lnglobeaza sintetic tot ce am trait p1na atunci. " \ : I Primul orgasm prelungit al iubitei mele a durat aproximativ 5 minute.:Plina de bucurie..vocabularul n-a . . repet. Eram stupefiat asadar ~i in acelasi timp traiam 0 stare de fericire imensa vazind di puteam sa-l ofer 0 asemenea placere iubitei mele. toate astea rna tulburau infinit.tulburatoarea traire a iubitei mele avea asupra mea un efect eu mult rnai mare decit inchipuirile si fantasmele ... Pentru a.mele eele mai delirante. extatica. mai nebunesc.. trebuie sa recunosc. Brauer)... 'l~i toata fiinta pe cale sa se dizolve ~i avea impresia ca-si va pierde simtea complet cunostinta.. De fapt.fost facut pentru a descrie 0 astfe! de experienta ~inu contine superlativele necesare.~.. chiar pe acest pam'int! este mai erotic.· . cu niei 0 iubita ~i in nici 0 situatie nu rna mai simtisem atit de viri! ~i de excitat cu toate ca. Eu. aeum lrni dadeam seama ca. tara macar ca ea sa rna fi atins (era stabilit ca . Cll atit se abandona mai mult. cit a durat «sedinte In care }ubita ea a atins al 71ea eer. experienta extatica ~ia realizat ca descoperisem arta secreta de.. a fest la un moment dat cuprinsa de un gen de panica. Da. estesublim!. . Cu citiubita mea se obisnuia mai mult cu starea de orgasm prelungit. dar a atins eulmi si mai elevate. gemetele siscincetele eicontractiile Y • succesive care spre final au fost inlocuite de acele impingeri prodigioase. dupa cum ati putut constata p1na acum. Experienta a incetat atunci ~i iubita mea si-a revenit . Daca avem in vedere eft orgasmuJ obisnuit (insotitde descarcare) dureaza eel mult 20 secunde. nu stiam Inca un lucru. eu insumi eram euprins de 0 stare de excitatie teribila. Eaa vrut sa reincepem aproape imediat dupate traise aceasta . Uluita. dar ~i ._. insa. . AI 7'·' eel' ne este accesibil lntr-adevar. Iasindu-se cuprinsa de ea. intense ~iextrem de fine. 1n realitate. Caci ee· altceva poate fi placerea suprema daca nu stareade orgasm prelungit? Tot restul poate fi bun. eram stupefiat. Stupefiant. ..E!c_ante care. .~u . abia trecuse 0 luna de cind 0 experimentase prima oara. Tot . Capital. care credeam eft oferisem . extraordinar a fost faptul ca. Uimitor.Iatace mi-a marturisit ea dupa trairea plenara a unei astfel de stari.iubite cunoscusera placerea In bratele meier . • 1 n: Niciodata plna atunci. Nu Q ~tiam ca. I putea intelege.50 Lous REGAMOS ARTA SECRETA A QRGASMULUJ PRELUNOIT 51 sa neapropiem unul de altul uluitor de mull. aproape supraomeneasca.acesta este net superior.. traiam oexplozie 1inj~titaafiinteimele in infinit. mare bucurie. am avut 0 erecti~ «adevarata».. In fapt. ca sa spunem lucrurilor pe nume . nu Ie lasasem indiferente. . Dar diferenta intre orgasmul prelungit ~iorgasmul obisnuit (insotit de descarcare) nu este atlt ·0 chestiune de cantitate. a urea In aI7'''''' eer._~. fiindca implica 0 dimensiuneamoroasa noua. dejaplaeerea maxima unei femei! .~_. nu numai di a reusit destul de rapid sa trai~sca orgasmul continuu timp de aproximativ 20 minute.__ . Eu. pe fondul starii ca nu mai am deloc limite. rnarturisesc cu umilinta.1 Of c- '"'t .. In momentul c1nd a reus it sa mentina timp de 0 j umatate de ora aceasta stare . Desigur. Tot eorpul imi era de 0 sensibilitate extraordinara.ceea ce._. Contrariat. . atuncicind imi vaveni rindul. veritabile valuri orgasmice (descrise atit de bine de dr.brusc. ca ~ putea simti rnereu mai mult. . Ie daruisem multe 'incintari ~iplaceri. mi se pareau acumsterse ~i .

:----' S3 __:_::_ o voluptate inca ~i mai mare si 0 stare de excitatie fantastica pe care inainte n-as fi crezut-o niciodata eu putinta.fe?omen oareeum asemanator ell eeea ce se petreee In . metoda prezentata aid . vom altema stimularea clitorisului cu de ridicate ca in timpul fazei de excitare ci. Cind punctul G este..migrenelor # stresului! . spre deosebire de prima rnza. cind mental inca mai cauta sa atinga noi eulmi.. Aceasta experienta eu totul extraordinara poate dura minute In sir.:. ______ 52 ~ Louts REGAMOS _.acest tip de orgasm. . Iubita mea rni-a descris odata foarte _ sugestiv aceasta experienta: tot ce se poate spune despre ea este ca mi-as Iidorit sa ramfn pentru totdeauna fn aceasta stare. vom reeapitula prina exploda la capatul extazului? Din fericire.:..Aceasta faza este . Experienta delicate siample de contractii profunde extrem de pliicute.pe care am trait-o alaturi deiubita mea confirma din plinaceastarealitate. practicat eu succes aceste modalitati au demonstrat e11. aproape denumita sugestiv scara. diminueaza stimularea vaginala. de extaze. timpul este pur ~i simplu abolit (spulberat) ..:::. aceste fem~i devin aceste etape seamana eu treptele unei scari.' ~Aflata intr-o stare de co~tiu:ta aparte..in faza adoua a Exista deei doua faze In . stimulat.. Oare nu vom s~i lnainte de a aborda sectiunea despre placerea barbatului. mentine aceasta stare stirnulind altemativ apoi simultan clitorisul *i Ea a redevenit intr-un timp relativ scurt eeea ce era la inceputul Iegaturii punctul G. lara nici o senzatie de efort. incit. Observatiile clinice cele spuse pina acum. in aceasta faza. fiindca in timpul ei femeia atinge in mod instantaneu.. Putem erea si .:.este numai dorinta celor doi iubiti de a o continua sau de a 0 intrerupe. dimpotriva. deschide perspective fantastiee.:.. A doua faza a orgasmu1ui repede inult mai desehise. pentru a \nte1ege mai riguroase-pe eare dr. mai destinse ~i I?ai fericite decit femeile obisnuite. ritmul cardiac ~ipresiunea arteriala NT) ramin Ia fel 15-20 de minute sau mai mult).. Kegel. Singurul factorcare intervine aid . femeia simte atunci eil pluteste In voluptatea cea m~i intensa. ~.=. starile de meditatie profunda.. aparute ca urmare a stimularii elitorisului. Imp linita *i ferieita. adaugind citeva noi detalii.::. '\ noastre.::::::. prin stringeri asemanatoare eu aeelea deserise In exercitiile . nu. Efecte «secundare» In fata descrierii unor astfel Adio . unii ar putea chiar sa se Cite. Pentru femeile obisnuite sa traiasca orgasmul foarte rapid.:. confruntati eu eventualitatea trairii unor stari de 0 coplesitoare intensitate. urmate de perioadede pauza. lliai dezinvolte. mai pudn prelungit este asadar caracterizata prin acel~ «impingerixin fapt valuri \ iritabile. figurate grafic. iar ill cazuri exceptionale poate atinge 0 ora sau chiar mai. mai sfuJatoase.:.continuunoi nivele._-------~-- ' i-· ARTA SECRETA A ORGASMULUt PRELUNGtT ----'_----'::.. mult. datorita simp lei penetrari a penisului. tara efort. pe deplin pentru iubita noastra.. adica 0 femeie arrnonioasa. I~ prima faza (care dureaza orgasmului prelungit.:.~ superficiale..:. AeuITIea urea mereu. .::.::. Brauer le-arealizat asupra a sute de eupluri ee au bine mecanismele orgasmului prelungit.plina de viata si.. In'urma «practicii».va precizari lngrijoreze de pericolele ce planeaza asupra sanata!ii.paslune...:. Aceasta faza ~te caracterizata prin contractii considerabil. iau nastere aeele impingeri profunde.

lncit nici unul dintre cei doi i~blti sa nu se sirnta frustrat.extrem de voluptoase.' lungi de timpnninute in sir ~i chiar mai mult!) fiind in plus mult mai ii profund ~i mai puternic decit eel insotit de descarcare. Fam indoiala ca ~ipentru el eel mai simplu este sa se lntinda '. evident. sau mai precis care precede ejacularea. barbatul trebuie sa adopte opozitie cit mai \ confortabila. Stimularea sa. • 0 modalitate suplimentara Orgasmul prelungit al barbatului este oarecum diferit de cel al femeii. produce in fiinta barbatului un <". simultan eu eea a penisului. Aceste contractii provin de la prostata ~j de la alte glande. se impune In modnecesar un anumit echilibru. aspect care i?dica prezenta contractiilor interne. care se poate intinde peperioade foarte ".constituie de fapti'rima faza a orgasmului prelungit. • Antrenamentul propri u-zis . Putem spune . . In aceasta faia. orgasm prelungit. . trebuie rnai lntii sa injelegem rolul prostatei. unele cupluri prefera sa-si acorde un mic ragaz inainte de a trece la realizarea orgasmului prelungit al barbatului. Pentru a aplica cu succes modalitatea de atingerea orgasmuluiprelungit . deloc epuizant. Femeia. De altfel. care le are barbatul. trecind prin orgasme scurte. barbatul atinge ~ise mentine in starea care precede de obieei orgasmul.a la barbat aceasta glands este omologul punctului G al-ferneii. Pentru unele femeieste oarecum lini~tito: deaflat ca 0 mare parte dintre £iirbati all nevoie de 0 stimulare directs a penisului pentru a intra in erectie . '-. Ca ~iIn cazul femeii. Cu toate di nu exista 0 regula in aceasta privinta ~iputem face orice alegere dorim. . . . important este doar ca ea sli fie confortabila si ca femeia sa aiba acces nestingherit la organele genitale ale iubitului ei. desi.---- . in cazul in care joaca rolul activo Oricare ar fi postura aleasa. este necesar ea ~i barbatii sa 0 citeasca cu atentle. femeia II va ajuta pe iubitul ei sa atinga acest stadiu si sa-I extinda pina la nivele ~i mai Inalte de excitatie. urea spre un nivel de orgasm mai inalt La rindul sau. excitatia intensa. Sa a nu uitam ca nu este neaparat ca Intr-o situatie Cll caracter sexual barbatul sa intre in erectie. Femeia dispune In aceasta situatie de optiuni similare celor pe ." pe spate. stare care .> inceputul Cu toate eli aceasta parte ar parea eli se adreseaza In special femeilor... . insaflira a se declansa ejacularea.de catre barbar. • Punctul extern aI prostatei Controlul ejacularil (I) . Atunci cind ferneiaa trait starea de orgasm prelungit. . Aplicindaceasta metoda. " erectia este ferma ~i puternica.ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUN()IT 55 Citeva dlferente 9 lacerea barbatului' • pleva diferente Inceputul . iar penisul secreta mra intrerupere lichidul lubiifiant. Ilu este obligato~iu ca amindoi membrii cuplului sa-l experimenteze 'in decursulaceleiasi intilniri. Primul obiectiv este de ~-!duce pe iubitul nostru intr-o erectie ferma. aceasta este adesea de dorit. Hodalltali ajutatoare • Fazele orgasmului p'relungit inlaturarea inhibitillor • Orgasm cu descarcare ji orgasm prelu ngit Controlul ejacularii (II) _.

cit ~iin eelaialt. <. . mctt sa-~i pastreze o erectie s. . '1 o o putem mare putem baza apasa aratatorul pe punctul extern al prostatei. citeva elemente simple rce faciliteaza controlul descarcarii.. dar In toate cazurile ne-vom fed s~ exageram. numita ciupirea prostatei (asemanator co ciupirea coardelor unui instrument muzical).nare apoteruialului creator. '0 'Iragerea scrotului (deja explicate). a oricarei miscari. aflat in erectie. agat1nd degetul de baza penisului. traglnd apoi spre injos.. \ Retinerea suflului ~i efectuarea impingerii . insotite de eoncentrarea cit mai ferma asupra ideii de control deplin al ejacularii (salutara). Presiunea pe punctul extern af prostatei se poate efectua cu unul sau doua degete. simultancu mfngiierea penisului. in aceasta mingliere este destul de irnportanta regularitatea ritmului. ~ . . . iar In acest scop il putem mingiia asa cum procedam de obicei (este de presupus di 0 facem!). ell cit excitatia iubitului nostru este mai mare. primul obiectiv este de a ne detennina i~bitul sa intre in erectie A). sa Trebuie sa-l mingiiem pe iubitul nostru in asa maniera. putem in cepe sa-i mingiiern delicat scrotul.0 lncetarea completa . aglitJndu-ne aratatorul de penisului (inveis fatli. I Ii o . A OR(.0 Retinerea suflului ~i efectuarea strfngerii prelungite a muschilor P. •0 Perioade de retinere a suflului pe pl in. fiind mai mult decit 0 mingiiere. a carui proiectie In planul fizic se.de prima situatie)..ASMUWr PRELUN(. pe linga exersarea consecventii a tehnicilor hatha-yoghine de transmutatiest subli.'Controlul ejacularii (I) 'Griltieacestei abile stimulari (evident eli este necesara aid 0 anumita ~maiestrie din partea femeii.. • --~-'-"~'~. '~OApasarea punctului extern al prostatei.. maiestrie care va fi dobindita numai prin "practical. 3 (modalitate ejicientlf). .inai ales pentru iubitul nostru tnsa. Kegel nnI) ca §i cum am vrea sa intrerupem fluxul urinar (de • asemenea foarte eficienuiy.! '. afla in zona din mijlocul fruntii) insotita sau nu de blocarea suflului. U~alt mod inspirat de a incepe este aplicarea lubrifiantului. i (ex. (foarte ejicientii). Primul con sUi in a apuca cu degetul mare ~iaratatorul pielea . poate fi realizata in doua moduri: In cadrul .. exercita presiunea cu degetul mare.56 LoUIS REGAMOS . \putem practiea §i alege pe eel mai convenabil atit pentru noi insine. 0 varianta a acestei mingiieri. . iubitul nostru se va apropia rapid de orgasm ~i de ejaculare. . pe plin .) $ PUNcruL EXTERN AL PROSTATEI (ECHIVALENT PI)NCTULUI G al femeii) situat in zona perineului. Kegel nr. urmarind sa traim cit mai intens aceasta.'0 Ciupirea ferma a bazei penisului cu aratatorul inainte §i ell degetul mare inapoi sau stringerea coroanei glanduluiintr-un inel format eu aratlitorul §i degetul mare.diversiune. f I I' .ex.. intre anus ~i scrot(FA1A c2). lndepartindu-l de penisul. scrotului. putem aplica ~i tragerea scrotului. _ I. . atit intr-un caz. gest care.C. In aceeasi miscare de indepartare de penisul erect. ") . cu atlt putem apasa mai intens. (FA1A in . rningiierilor zonei testiculelor. . previne intr-o anumita masuraejacularea. dar .IT 57 Asadar. Punctul extern al prostatei Dupa aceasta. testiculele (FA1A c. intretesticule. I :. care trebuie evitata eu orice pre! (FAlA n).olidatimp d_eeel putin 15 minute (FAZA B). '.: ARTA SECRETA. fapt ce creeaza un gen de t. ceea ee multe cazuri este de altfel necesar. _ ~:Iata. OConcentrarea ferma asupra lui ajna chakra (cal treilea ochi» sau centrul mental de comanda.este ::necesor mingiiem simultan penisul (cu cealalta minii) . ~l doilea mod consta in a forma eu degetul mare ~i aratatorul un fe] de inel (cuprinzind scrotul la baza sa) ~ia trage in jos.' -. . Putem efectua tragerea scrotului in dona moduri. .0 Vizualizarea ascensiunii energiilor sexualefdin etajele inferioare ale fiintei-in zona din crestetul capului) sub forma unui flux de lumina etralucitoare.

(ideal qam50 de intreruperi de 2-3 secunde la 0 urinare.. in mod special «acela sau aceea care-si mai multe alimente yang si este de dorit sa fie bogata ~icit mai pura. Oricum.' din miilocul fruntii sausahasrara in crestetul capului). ce coboara din Controlul deplin al descarcarii (ejacularii) este de importanta capitals . daca . el i$i va putea controla de .De exemplu. impreund cu un amestec format din I g dintr-o atitudine.ora. de fior. la masa. eel putin pe moment. Modalitaji ajutatoare toxiee) . daruirea noastra sub forma unei stari elevate. Ca va bea propria urind.0 autoterapia eu urina.crestetul capului.::'JUodalitatile urmatoare: noastra. evitind sa respire haotie ~ineeontrolat pe gura. Bineinteles.. • ". putem comb ina lntre ele aceste tehnici.etc. controlului.eangreneze pulbere din flori $ifrunze de menta (mentha piperita) $1 2g de sistematic in actiuni care implica vointa~i control launtric. esteindieat pentru a preveni momentele periculoase. este necesar ca barbatii saurmareasca sa s. urmarind sa • ~ t . intr-o stare de aspiratie launtrica. este posibil ca-rnal ales la inceput sa apara ~i derapaje. a intregii noastre angrenari ~i a B ineinteles. Esential este ea aeest lucru sa nuse repete " .Vom trece sa . pina insumilm untotal de 0 . Barbatul trebuie sa urmareasca sa respire regulat ~i cit mai user pe nas. Daca. din eauze 'straine de vointa noastra.. 0 ora. cit numeroase efecte benefice.sijumatate sau chiar doua ore pe zi (3~6 luni). ell Alimentatia zilnica a barbatilor trebuie sa cuprinda polen (de albine). Absenta acestei staride raspuns implica evident pentru atingerea orgasmului prelungit..Pentru siguranta.foart« eficient!. pentru realizarea neangrenarea acelei acjiuni. urmarind sa .. esential fiindnumai rezultatul: suspend area descarcdrii tejaculiirii)... )Jconsacrarea cifre Dumnezeh adica actiunea de oferire mental a. Aceasta nu este gray: orice invatare practica astfel induse si sublimarea energiei rezultante In ojna chakra 1n zona presopune erori ~i adaptari. dar numai jetul intermediar (ant partea de I~ illceputul procesului de urinare'cit ~icea de la sfirsitul sau nu vor fi niciodata folosite. semirue de mac de griidi1}a (papaver somniferum) va putea sa-~i putem face un !egamlnt launtric sa pa~'iim tacere W1 anumit interval de comrolezecu UJurin{ii samima (sperma) ~i va atingeflira indoiala timp (0 ora pe zi sau 0 zi pe sa~tanlma. asupra unui alt lucru decit senzatiile sale (aplicind tehnicile descrise). :~. vom repeta \exereitiul.· . putem face consacrarea de trei ori la rind. In functie de posibilitati) ~i vom inalte performante sexuale si erotice.poate realiza cu maximaconcentrare exercitiile . adica ingerarea sistematica a urinei proprii-sdescoperim unde am gresit ~j sa nu mai repetam gre~eala. . . femeia trebuie sa fiesi ea foarte at\!nta la reactiile iubitului ei.r o Respiratia ARTA SECRETA A ORGASMUWI PRELUNorr 59 c~ntrolata este eel putin la fel de importanta. . sintern fortati sa rupem tacerea. realizam acea actiune numai daca launtric percepem raspunsul la a modalitate din cele deserise. urmareste sa-~i ajuteiubitul angrenind ~i ea. eel mai bine la unison cu el. constientizam In timpul intreruperilor procesele de transmutatie Ie putem spline' astfel.' '. la sa faca eforturi pentru aeeasta: poate sa-si coneentreze intreaga atentie inceputul zilei. '.Q contra cpa continua a sfincterelor anale. contra luI descarcarii va fi rnai usor in situatia 1n care femeia rezultatelorei (inainte de a incepel) lui Dumnezeu . barbatul trebuie . s~u . J Kegel. cit ~ipentru iubitul sau iubita . . \cauta sarespectam eu strictete promisiunea taeuta.sa facem consacrarea inaintea fiecarei actiuni mai importante. adica intreruperea voluntara a jetului de urina . CLIputina inteligenta. putem integra suplimentar eu succes pentru realizarea prealabil este imperios necefar!) pentru a a descoperi pe cea mal eficace"cbntrolului asupra potentialului sexual una-sau mai multe dintre ~imai convenabila atit pentru noi [n~ine. ::.practica traditionala recunoscuta 1n lumea intreaga.0 urinarea fractionata.. mereu! In aceste situatii este indicat sa discutam deschis. De asemenea. Cel mai bine este sa realizam toate tehnicile (atentie: aturenamentul rDe asemenea. La rindul sau. fiind .

daca este posibil. sutrele 66-67) O. pasiunile. vitalizare ~i infrumusetare. Urina. eafelei. Bucuresti 1995. EI presllpune ca timpde 10 zile sa consumam numai griu.. specifice. medicament pentru via/a de Daniel Menrath. Shivambu de dr. Camelia Rosu.". genereaza efecte complexe. constituie un bun mijloe de revigorare sexuala si de amplificare a potentei ~i irilitapi v . pe piele.jE 1995 (textul fundamental cu privire la virtutile tainice ale urinei). 0 postal negru tinut de preferintainzilele de marti sau duniinica 0 perioada mai lunga de timp (1-2 ani) mareste eontrolul launtric ~i ajuta la purifiearea ~i solarizarea fiintei. Pentru urinoterapie ~i efectele sale vezi: Damar (antra ed. ~ Merita sa adaugarn ca lucrarile citate (irnpreuna cu altele care trateaza acelasi subiect) s-au bircurat de 0 larga audienta. el se va putea bucura de 0 mare longevitate» (Damar _ Tantra. Gennania. adica urinoterapia utilizind urina iubitului (sau iubitei) tehnica care.000 de exemplare). masajul organelor genitale ale barbatului eu urina iubitei. vom astepta ehiar 2 ore pu\a la dus sau baie.~f. vez! lista lucrarilor publicate instrainatate in uItimii ani (anexe). lnsumlnd tiraje de milioane de exemplare (de exemplu. o regimul alimentar Oshawa repetat (cite unul pe luna) care ne purifica ~isolarizeaza considerabil.. o 4.60 LOUIS REGAMOS 61 I • asemenea suflul. Marea Britanie. De asemenea. ed. fierte saueoapte (eu sare). . Ram. In februarie 1996 a avut loc in India prima Conferinta mondiala de urinoterapie. Suplirnentar. Printre altele. pe lingaapropiere ~i intimitate. . Inplus. Eliminarea fumatului. orez. ed. adica friction area intregului -corp eu urina proprie. Elvetia. minia si toate 'celelalte emoiii mentale. urinoterapia in cupln. de asemenea. Olanda. Esotera. R". de armonizare ill cuplu ~i. altceva. Toate aceste fapte demonstreaza faptul ca aici i1U este implicata nici 0 sarlatanie ~i ilustreaza interesul indiscutabil pe care 11trezesc in prezent pe plan mondial urinoterapia ~i virtutile saleimpresionante.. Bucuresti 1996. hrisca sau mei. masajul san automasajul en n~a. _ . unele fiind publicate in mai rriulte editii. proeedeul are efeete eerie de purificare. -Statele Unite. numai una din cartile j umalistei de radio Carmen Thomas s-a vindut in Germania intr-un numar de '700. are valente terapeutice probate".barbatul ui. drogurilor rara'~imid '" . Pauza recomandata intre doua regimuri consecutive este de 3 zile. Ea cuprinde dear unele dintre cartile aparute recent tarlle «civilizate»: Franta. efeetuat sistematic chiar de catre aceasta. timp 'in care ne vom masa eu atentie corpul si. Urina va fi lasata sa se'usuce . Shambala. a doua fiind programatasa se desfasoare in septembrie 1998 in Gennania.

. Q autosugestia creatoare. P . barbatul poatetrai un al doilea orgasm similar.ntificarea cu ele. Kundera) si conceptia Orientului. bine sa-i rnarcam diferentele fata deOI'9asmul «obisnuit».Evident ca 1n prima faza a orgasmului prelungit 'mai curind ca pe «un obstacol ce trebuie depa~tt cit mai rapid pentru a barbatul nu se poate abandona in aceeasi masura ea femeia... regulata. pre:pollderenlt'I:luua .. insotit de noua stare de constiinta. focalizarea asupra senzatiilor placute pe care Ie traim ~1 id. urmeaza punctul de non-retur. d1nd «viatID) ~i «expresie» ideii sau blocajele ~i tensiunile launtrice ce cauzeaza situatiile de acest gindului imprimat 10 el. odata ce . 1995 ~i taerea extraordinard a subconsuenudu: laude Joseph Murphy. Ram. adica implorarea plina de fervoare a ajutorului divino Realizata cu regularitate ~i credinra. atunze la 0 explozie extatica» (M.. practicarea exercitiilor Kegel.'. excitatia creste odata ell maiexcitat. . evtta eu inlesneste iubitului ei controlul ejacularii prin indeminarea ~iarta sa de a. subconstientulo va hrani ~i va face sa apara mai devreme sau mai Q rugaciunea. conditionat de lntelegerea deosebirii esen1iale dintre limitata conceptie . Deceneu.. EI controleaza perfect aceasta excitatie fiirli a se descarca. profunda si calma. la fel ea ~i femeia. .<>~. ''..fnreIepciune jdraiecul arziitor sfir#tulUD>.. .rarea inhibitiilor . intensitate. -~~... Inal' frecven ta dintre ele este probabil teamade a depinde de femeie.. Printre cele mai bune mijloace de accepta imediatsa realizeze. Evident eli aceasta accepts ea adevaratsi crede ferm. tara indoiala. descarcare.. din care am exclus definitiv carnea. a ajuns sa priveasca amorul excitam (FAZA E}. este de asemenea •. Barbatul traie~te atunci ostare asemijuiitoare eelei pe care 0 a intelege mai bine mecanismul orgasmului prelungit la barbat. . continuind astfel. Tot ceea ce mentalul nostru constient este obisnuit prin educatie sli controleze situatia. '.'. . In faza a doua a orgasmului prelungit.(II). traind 0 placere imensa ~ideveninddin ce triCe .. in cazul orgasmului eli descarcare. este eu atlt mai placuta ell cit femeia uniunii [sexua/eJ fit atent lafoe si. respiratia preponderent abdominala.. . trebuie sa urmareasca sa-~i controleze ejacularea Aceasta faza este totusi metaforic lntr~un text fundamental al spiritualitatii tantriee: «La extrem de placuta si. timp de 3~5 secunde) dupa care extazul exact atit cit el ~iiubita sadoresc..' I recomandatli pentru atingerea rapida a succesului. sa ararnm eli accesul in al 71~ eel' aliubirii 'fiira de sfirsit este Odata ce iubitul nostru si-a reluat controlul asupra excitatiei. reincepem sa-l . experimenteaza ~ifemeia in timpul orgasmului prelungit: el intra intr-o . ·stimularea pina se ajunge la un nivelde foarte mare excitatie. zabarului ~i0 alimentatie citmai naturala." yang. .. care du~eaza maxim ] 0 secunde. . r ontrolul ejacuiarii . in aceasta faza se produc 6-10 contractii de expulzare a 'spermei. poate fi bloeat de unele inhibitii..' repaus. fiindca . 'aeeasta a redevenit suportabila.~''' ... al 5.. (marcat ating1nd astfel culmi p1na atunci inaccesibile ~iexperimentind plenar prin contractii interne foarte placute. 1intui. tara efort sau teama. .. Dupa 0 anumita perioada de ..~Orgasmcu desdircare ~iorgasm prelungit • . conduce la veritabile miracole ~iin aceasta directie. Ui£. In care barbatul simte ca ejacularea este Fazele orgasmului prelungit .. .' a Occidentului care. 1995.. '~~I'Ufructul'. Gindul sauideea estesaminta../ 63 de oriee fel.. .. controlulejacularii devine mult mai user ~i serealizeazaaproape spontan.ea barbatul. dar diminuat ca • ..•. . Bucurcsti. pe depJin controlata... in chip penibil.. subconstientul la rindul sau va 0 cale sigura de arefuza placerea. Referitor la aces! subiect vezi Fericirea pentrujiecare de Gregorian Bivolaru.inevitabila.

transpira §i face eventual gesturi in cind apella acest gen de carti inspirate. pot ajunge acurn pina la unul. geme. face un erort uneori considerabil pentru a-si controla ejacularea. tina searna de el. acest veritabil extaz prelungit este urmatoarea: in cazul orgasmului prelungit durata pe care se ' poate fi prelungit indefinit. starea barbatului are mica intensitate. precum Arta de aface dragoste cu un bdrba: Orgasmul prelungit este experimentat ~ide catre barbat in doua faze.n. incepind cu acest moment. atit clt doresc cei doi iubiti. ea poate lnvata destul de lesne sa aiba mai separare volitiva si constienta a orgasmului de ejaculare este nurnit multe orgasme. sa se abandoneze. lichidullubrifiant si devine atit de sensibil. inelt cea mai fina dintre . at'lt in . Carti fundamentale. in timp ce barbatul. ~i Aria de aface dragoste cu 0 femeie. cum ar fi rasuflarea dlda a iubitei pe gland. el apare in practicam deja de mult timp cu succes. firesc stimularilor necesare atingerii starli de orgasm prelungit. s Iimpede ce serveste drept lubrifiant natural. generatoare de placers. Cu timpul. . In decursul careia limba romana la editur'a Omegapress. place enorm ambilor iubiti. Pentru succesul metodei. prima faza a orgasrnului prelungit. ( faza ~A~R~~~S~E~CruIT~A~·A~O~R~a~AS~M~UL~U~IP~~=L=~~a=rr~ __ ~-------6-S o 6. li produce 0 Deci diferenta esentiala intre orgasmul cu descarcare ~i orgasmul voluptate de neinchipuit. In timpul perioadei de excitatie crescatoare extraordinara care constituie modalitate suplimentara ceea ce in aceste pagini am numit orgasm prelungit. preferata de foarte multe cupluri. Mingiierilesi' Antrenamentul proprlu-zis sarutarile extrem de rafinate §i voluptoase cu gura. Barbatul experimenteaza acum un mai puternice deeit primele ne atrage atentia ~i ne face sa identificam . cazul barbatului cit sial femeii. men tine nivelul de excitatie la care barbatul simte ca ejacularea este pe cale sa devina inevitabilaeste prelungita indefinit de mult. dar nu ob~iglitorie. este necesar sa mai facem din 'cind general demonstrativ.). mod pbi§nuit mai mult de 3-5 secunde. 1994. buzele ~i limba La ineeput. Chiar In cazul in care it (platou). ritmul (~ur. expun barbatul traieste perioade de ascensiune a excitatiei ~i de stabilizare limpede multe dintre subtilitatile amorului oral. producindu-se Femeia trebuie sa-si aminteasca mereu un lucru important: In cursul o separare intre orgasmul propriu zis siejaculare. Ideal de minute iubita urmareste sa-~i conduca iubitul de eel putin 15 ori este sa altemam mingiierile orale Cll cele manuale sau sa ne folosim de aproape de ejaculare. penisul secreta continuu placerea ~i starea de orgasm cu ejacularea. iubita sa trebuie sa inteleaga acest ~pect ~i sa 30 minute sau chiar mai mult. In genere. barbatul poate o metoda excelenta. 10. Asa cum am mai spus. In cursul acestei prime faze. dar care se poate alatura Cit se poate de practicat in prealabil cu regularitate exercitiile Kegel. Penisul secreta in acest timp in mod intermitent lichidul rafinamente sau pur ~i implu pentru a ne reimprospata memoria. care insa va fi evitata. seamana Cll 0 scars. extaz linistit. antrenamentul ideal esteurmatorul: timp de aproximativ 30 constituie un supliment care. Referitor la acest aspect vezi pasajul din Biirbatu! ~ifemeia de Schnabl citat in sectiunea Care forme de activitate sexualii SInE «normale» ?din Anexe. virfurile de . secreta pIna la 20 g de lichid lubrifiant. Bucuresti. Dealtfel. mingiieri. muschii pelvieni se destind. " . este amorul oral".mecanic» de expulzare a spermei. iubite. n. Faptul ca aceste contractii sint 'cardiac ~ipresiunea arterials scad. In special In cazul celor care au pe care n-am mentionat-o aid. ~i altele mai putemice cu rol tendinta sa se stabilizeze. eel putinin prima control al ejacularii. Contractiile interne foarte placute care nu dureaza in faza. pentru a descoperi noi dezordonate. senin. ale Reginei Durnay (aparute ~in i Reprezentata grafic.Masuratorile clinice efectuate au ararat ca. In cea de-a doua a orgasmului prelungit.r ~~ ~L~OU=IS~R~E~aA=M~O~S ? 1· I ~InleIegem deci di avem de-a face cu doua tipuri de contractii: unele de . arnindoua simultan pentru a darui cit mai multa placere si lncintare fiintei excitatie atinse VOl' fi din ee In ce mai mari. Acest fenomen de orgasmului sau prelungit.

remodelari a trasaturilor.. ExeTCIt~1pentrufemei AvantaJele metodei orgasmului prelungit • Metoda pe srurt (reap/tu/are) '. Q imbunatatirea imaginii de sine. . pentru un cuplu armonios imbrati~area intima 'a celor doi iubiti este.¥a~a cum m~lti dintre noi am intuit cu siguranta pina acum. implinirea suprema ~i finalitatea acestei metode.! r ed 67 &Ii ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG~ t. atunci cind il experimentam In repetate rinduri.linirea globala a fiintei *i existentei celei sau celui care areacces sistematic la starea de orgasm prelungit. tehnicile de baza pe care Ie-am p:ezenta~ pinaacu~ in vederea atingerii starii de orgasl!l prelungit ne pot parea la mceput putm cam reci.. adaptata spe::lfieulUi occ~dental ~l studiata de eei doi medici in clinica lor din C~hfomia. Prin urmare.2r~cind dorim.In conceptia . vom putea resimti in tirnp ttl surprinderesi inc'intare un uluitor ~icomplex proces de trezire *i amplificare continaa a disponibilitatilor noastre de a trai stari rafinate.vom realiza valoarea lor. fimd m plus. irriportanta realizare fiind elevarea launtrica. dupa fantezia noastra. daca vom praetica suficientde mult mcdalitatile descrise plna aici. adevarate stari de extaz. Desi acestea din urma ne intereseaza cu preponderenta. 10 tirziu -'. angrenarilor erotice ale cuplului. extrem de placut dar mal ales benefic atit la nivel fizic emotional mental cit ~i spiritual. Din momentul in care. tehnicile orgasmului prelungit fac parte din «repertoriul» nostru amoros. Cele enumerate pina acum nu sint lnsfL. Cll lin imens cistig.de orgasmuJ preJungit • Orgas.ce survin la nivel fizic In sensul unei veritabile . experienta acumulata ~i chiar tehnicile efective vin sa' se adauge firese. . poate cea mai . Q arrnonizarea gradata a personalitatii ~ia relatiilor eu ceilalti. ~xclude fuziunea amoroasa propriu-zisa. stap1nindu-le la perfectie. ele antrenindgradat multiple .. . contactul intim «obisnuit» genereaza trairi mult mai profunde. inw. Odata ce prin practica asidua run atins faza de maiestrie. macar prin faptul ca ne permit ulterior sa atingem placeri de nedescris ~i niveluri de implinire amoroasa necunoscute Plna atunci.. dar si ale barbatului. A/fue~ d~ag~ste reprezinta deci !ncununarea oricaror antrenarnente de acest gen. \ fuziunea "intima Transformari antr~n ate . transformari mai ales de ordin subtil energetic in fiinta noastra.eoncluz~acaaceasta metoda straveche.singurele beneficii. interesant de remarcat 'in privinta starii de orgasm prelungit este faptul ca. coplesitoaresi spiritualizantedeDrgasm.. sint in mod considerabil dezvoltate prin aceste practici. orientals. r- De altfel. ne revine sarcina de a recurge la ele .. este totusi recomandat On unele cazuri chiar Din perspectiva acestei finalitati."!~Jprelung!t in tJmpuJ contactului intim " • . " " Dm . sau chiar «clinice». c Am expus pina aeum esentialul antrenamentului specific pregatitor " necesar atingerii starii de orgasm prelungit. Subliniern insa ca pentru ne pastra «In forma. Reflexele orgasmatice ale femeii. I Transformari antrenate de orgasmul prelungit Q transformarile. cele.dar numai pe masura ce le vom experimenta . sint de retinut si . prezentate nu trebuie delb~ sa tr~gem.. .. in special la nivel facial. Exerc!l!!le Kegel ~I actul sexual " !. ~impotriva. Mai devreme sau mai . . trezirea specifica pe care au indus-o.

Kegel ~iactul sexual -.in general. In ceea ee-l priveste pe barbat. Abia 1tl aceasta situatie ele ~i vor dovedi . lata aeum citeva exercitiisuplimentare ce permit deseoperirea ~i fortficarea museulaturii vaginate.cele eiteva tehnici 1nvatate pina acum pentru atingerea starii de orgasm prelungit chiar ~iin timpul contactului intim. permite barbatului un mai bun control al ejacularii (avind in vedere relativa sa pasivitate) ~i prezinta numeroase avantaje in ceea ce privestesatisfacerea femeii. A ORGASMULUI PRELUNGIT 69 necesar) sa Ie consacram eel putin 0' sedintape saptfunina. intins pe spate cu genunchii iridoiti. o o o o 'I o amplificarea placerii. alunecindu-si mina sub iubita sa. sa dorim sa ne bucurarn cit mai adesea de aceasta traire fundamentals. permite ~i barbatului sa stimuleze punctul G a1 femeii. Printre altele.. el poate urmari sa stimuleze punctulc aI femeii slcu ajutorul penisului (mai eu seama In anumite posturi). De altfel.' :' I . fiind eel putin la fel de utile side datatoare de mc1ntariin timpul1mbrati~iirii intime pe cit s-au dovedit in decursul «antrenamentelor». poate eea mai favorabila acestui gen de stirnulari. o bascularea: din postura . .. aeestei mingiieri.intreaga eficacitate. aceasta fiind ingenunchiata sau asezata eventual pe vine deasupra iubitului ei lungit pe spate. 1nvatate ~i tilizate u .foarte probabiJ ca. la unna unnei. orientind dupa dorinta unghiul d~ penetrare al penisului.adesea cu un nebanuit succes .. fizice ~i psihice. patrunzind-o din spate. este oricind 'foarte indica! sa recurgem fa exercititle Kegel. in aceasta posturaei sau barbatului le este mai putin lesne. fiind in plus menite sa amplifiee imens Exercitii pentru femei pliicerea ambilor tubi!i in ~mp eefac dragoste. este . _Postura in care femeia se sprijina pe genunchi ~in miini cu iubitul ei i ingenuncheat. iubitul sau iubita noastra ~inoi insine sintem singurii artizani aitrairilor ~i placerii noastre. eel putin in anumite posturi. sau poate sa~i stimuleze cu maxima eficien!a punctul extern al prostatei.mult decit interesante.~ '68 "LOUIS REGAMOS ARTA SECRET}. femeia poate utiliza tractiunea scrotuJui pentru a-I ajuta pe iubitul ei sa-~i controleze ejacularea. ofera de asemenea posibilitati mai . . Orgasmul prelungit in timpul contactalul intim Este bine sa aratam faptul ca putem integra . esteo eroare regretabila caci. atingerea anumitor trairi sublime de ordin amoros ~i spiritual.. atunci c1nd vom fi experimentat orgasmuI prelungit. este postura dominants a femeii. depa~irea'tensiunilor ~iblocajelor de moment. ca sa nu spunem imposibil. sa efectueze tragerea scrotului de pilda. in fond. Faptul ca unii barbati au anumite reticente vizavi de aceasta posture. Una dintre eIe. Ea t~i poate mingiia ~i singura clitorisul dedegeteIe lui.' interiorul vaginuluL Mai mult. 0 varianta a acestei posturi in eare femeia este lungita complet pe burta. rnentinind cambrarea citeva secunde. . Mai precis. Barbatul poate adauga stimularii penetratiei pe cea clitoridiana. ele permit: Exercitiile. se fae 5 serii de cite 10 miscari de basculare a bazinului cu fesele tncordate. Fiecare postura are avantajele ~i inconvenientele sale .alt aspect fundamental este acela eli in timpul fuziunii amoroase.. evitarea (controluI) ejacularii. iar iubitul se afla deasupra sa. avlnd ill vedere ca. in cursul tehnicilor precedente. un mai bun control asupra starilor noastre. Ea poate astfel sa dirijeze cu u~urinta penisul in punctul secret din . Evide_nt. In aceasta postura ea poate sa-~i mtng1ie excitant clitorisul de baza penisului. alegi~d gradulde presiune ~iritmul Un.

In general sint suficiente 10 serii. a1it barbatul cit ~i ferneia vor ajunge in finalla stari spirituale o o sublime. ne sarutam reciprocevitind totusi atingerea directaa organelor genitale. Deexemplu.seprinde.mult mai putemice decit cele obisnuite. '. " Metoda pe scurt (recapitulare) . remarcind fluxurile de energie care ne strabat reciproc. '1. Pe acestfond vorn angrena transfigurarea concretizata prin ginduri sitrairi de apreciere superlativa a iubitei sau iubitului nostru~. se aduc coapsele usor departate spre piept. Daca dorim. Reproducind aceste mi§cariin timpul intilnirii amoroase." . trecem din nou la excitarea vaginala. Este delasine lnteles ca rindurile care urmeaza nu pot inlocui lectura atenta a intregii lucrari. specifice yoghine sau ex. Pe un.: in serii de cite 5 miscari se contracta anusul ~i fesele stringind _ simultan ~i perna intre genunchi timp de aproximativ 5 secunde. . in aceasta.cu rniinile de-a lungul corpului." 2~ Preludiul amoros (minimum 7 minute) in care -incepem sa ne mingliem ~i sa. Tehnica propriu zisi: . Datorita formidabilului efect de trezire ~i inflorire erotica a fiintei. perna intre.fundal muzical adecvat. altemam stimularea clitoridiana eu Pina 1a atingerea maiestriei (~ichiar dupaaceea) antrenamentul zilnie este necesar.e midi. rezultatele sint garantate. apoi se ridica fesele de pe sol si se contracta ferm anusul 10 secunde. o o 70 LOUIS R~(lAMOS' . Incepem prin a darui launtric fructele actiunii noastre lui Dumnezeu. vom efectua masajul vaginal cu stimularea punctului G. reluarea ei periodica poate aduce beneficiisurprinzl'itoare! 1. aici putem angrenatehnicade trezire la placere.lucrare au adesea experienta unui reflex orgasmatic profund chiar de la inceputul actului amoros. ARTA SECRETA A QRGASMULUI PREWNOIT 71 contractia: 'in aceeasi postura. constientizind ca nu noi actionam ci EI. Se repeta de 20 de ori. prin siinpla sa voirita. vom realiza un «circuit» (sezind comod Cll coloana vertebral a dreapta ~i tinindu-ne de miini). . Pentru femeie (aclioneaza barbatul) o rningiierea labiilor ~ia clitorisului. 3. Amorsarea proceselor de transmuiatie-si sublimare (procedee . intrind prin mina stinga ~i iesind prin cea dreapta. facind dragoste ore In ~irtara a se epuiza deloc. el va putea sa-~i satisfaca plenar iubita. ~acestor femei I~ suficient un singur minut de stimulate cu penisul este pentru a incepe sa traiasca serii de orgasme putemice. generat de practicarea consecventa a rnodalitatilorsimple expuse. De asemenea.. Continuam cu tdentficarea. acum i~ita din cornun. Kegel timp de 3-5 min). traind astfel ' nenumarateorgasme M descareare. .. la aparitia saturarii. Consacrare~.a orgasmului prelungit face cu putinta intilniri exceptionale. manifestind armonia Sa prin noi. chiar daca fuzionam intim fara aintegra in preludiutehnicile de stimulare prezentate anterior (desi bineinteles sintem liberi sa facem aceasta).· ~ .ngit _ Practica constanta a modalitatilor de atingere. Mal mult decit atit. In acest sens. . Prin mijlocirea unortainice procese de transmutatie biologics ~i '\ sub lim are. Barbatul exersat in practica metodei orgasmului prelungit va cunoa~te in ' primul rind erectii mai ferme ~i mai durabile. aceasta ajunge ~a . lata in continuare citeva sugestii pentru a integra armonios elementele prezentate p'ina acum. observatiile clinice au ararat ca 'in cele mai multe cazuri. controlindu-si indefinit ejacularea. creindu-ne senzatiaca sintem simultanatit In trupul nostru elt ~in i eel aIiubitei sau iubitului. iJentijicareb si transjigurarea. femeile care practica regulat modalitatile secrete prezentate. Avantajele metodel orgasmului prelu. o 'in momentul In care excitatia iubitei trece la un plafon reluam stimularea clitoridiana. devina 0 minunata disponibilitate (aptitudine).. -. la aparitia orgasmelor.genunchi. placut amindurora. o sesizind cit mai atent momentele mcare iubita trece de la 0 ascensiune a excitatiei lao faza' 'in care minglierile par sa nu-si mai faca efe~l (faza de «saturare»). lin mic masaj etc. a. ridicarea: din postura lntins pe spate. 4.

Atunci cind amindoi consideram ca este suficient. manifestam recunostinta fala de Dumnezeu. (sau ~titcit simtim eli este neeesar) transrnutatia ~i sublimarea (tehnici hatha yoghine sau putem utiliza aceleasi ex.t utiliza tot ex. Kegel). continuam sa realizam timp de 3-5 min./' . Constientizarea starilor~i a efectelon aparute. b. 6. evitarea descarcarii ~irecapatarea eontrolului asupra excitatiei (participareactiva din partea iubiteil). plini de dragoste. 5. (sau ant cit simtimca este necesar) transmutatia ~i sublimarea (puten.. traditia orientala recornanda separarea eelor doi iubiti un anumit timp (minimum 7 are) daca este posibilla distants (daca nu macar tn camere separate). . continuarn sa realizam timp de 3-5 min. Pentru barbat (acttoneazafemeia) ' o o aducerea in erectie ferma ~i pastrarea ei timp de aproximativ 15 minute. . reluarea excitarii (~i evitarea descarcarii atunci cind este eazul) pilla cind iubitul nostru ajunge sa traiasca starea de orgasm prelungit. Cind perioadele de «repaus» disparsi «impingerile» amoroase se permanentizeaza. canalizarea intregii energii cane etajele superioare ale fiintei. I . devenindfrecvente ~iprofunde. stimulim scrotul(testiculele) ~ipunctul extern al prostatei. Aceasta duce la amplificarea in avalansa a anumitor efecte benefice care survin dupa actulamoros eu continents (tara descarcare). Cind sintern mul~iti ne oprim si. Abordarea unei stari de relaxare pe fondul careia urmarim sa ne . [) apoi. 72 LOUIS REGAMOS cea vaginala. . Kegel). . iubita noastra traieste starea de orgasm prelungit.. 7. O. adoptind aceeasi atitudine relaxata. Un sfat important! Dupa aceasta faza. Putem reeurge latoatetehnicile ~imetodele inv&tate pentu a darui. cit mai multa placere ~iincintare fiintei iubite. Fuziunea amoroasii (daca dorim). simultan eu mingiierea penisului. intr-o atitudine relaxata.

cunoastem delicii nebanuite. . practica ei.acum la dispozitia noastra?' .acceada eu un efort minim la dimensiunile pina ~cum complet nebanuite ale Erosului. bineinteles daca ne ~tlam intr-o o poate situatie asemanstoare. pot spune limpede ca aceasta descoperire extraordinara a salvat cuplul nostru de la destramare ~iputem fi siguri ca ea va. angrenarea metodei secrete orientale. aceasta fiirtd tocmaiceea ce amtraiteu ~i iubita mea. dar mai'ales dupa punerea in practica a modalitatilor prezentate aici. energia ~i bucuria de a Wi. o ne reda vitalitatea.descarcarea ducind inevitabil (chiar daea n-o banuiml) la degradarea relatiei ~i la decaderea fiintei noastre _. accesibila oamenilor de orice virsta. migrene..avea acelasi efect si asupra fiecaruia dintre noi.aflachiar. De fapt. Asa cum am mai precizat. . did eu insumi l-am experimentat impreuna eu iubita mea ~i ot marturisi p ca am fost primul surprins cad..neelibereaza spontan de multe rele. neglijat! . spiritual.intrucit este ceva natural. putem realiza ~isinguri. . dar extraordinar de eficiente. incheiere f\~a cum putem realiza dupa lectura acestei relatari. Avantajele colosale ale aplicarii acestei metode sint duble: rezolva aproape pe nesimtite majoritatea problemelor ce pot interveni intr-un cuplu (preeum frigiditatea femeii. aceasta metoda nu comporta practic contraindicatii. / 'lncH este foarte posibil ca «celibatarii» sa nu mai poata rarnine singuri prea mult timp . Aeeasta este calea regala catreextazul divino Pe masura aspiratiei sale.0 permite cuplurilor care se armonizeaza deja multurnitor sau loarte bine din punet de vedere sexual sa. De altfel. practica acestor modalitati simple. angoase ~ialte zaturi launtrice. trezeste si amplificaatit de mult senzualitatea. Acesta este unlueru absolut sigur. Nu in ultimul rind. In fond.ARTA SECRI. totusi partiala. ore ~i ore de placere imensa.sa atinga implinirea in ~i prin aceasta arm.. la inceput eram mai curind sceptic. este fundamentala pentru toti cei care doresc sa faca dragoste plenar. eel putin pe moment. .pastrate multa vreme secrete. Doar cazurile de deficientti cardiaca serioasa (atacuri recente) $i maladiile acute sau grave pot impiedica. One' armcnizeaza spontan caracterul. stresuri. barbatului.). tensiuni. consecvent. nazuillq. I::ipsita de efecte secundare nedorite. ejacularea precoce. Fa~'a indoiala ca unul dintn:iefectel~cele mai minunate ale acestei metode este faptulca apropie incredibilde mult.cuplurile care o utilizeaza .. de ce sa ne multumim doar cu citeva biete secunde de fericire. .TA A ORGASMULUI PIlELUNGIT 75 II i!. Trebuie sa recunoastem ca nu e deloc de. elevat. f.studiata clinicsi recunoscuta pentru efectele ei (la drept vorbind miraculoase!) de catre specialisti. metoda orgasmului preiungit ne poate face sa. cit ~i membrii unui cuplu. rutina sau racirea relatiei etc. fiecare va putea afla 0 veritabila comoara in practicarea acestor modalitati . insomnii. intrucit primele etape ale acestei metode Ie . ea genereaza In schimb binefaceriimense: o . Aid sint inclusi atit cei care nu au 0 relatie. unnate invariabil de frustrari ~i epuizare . impotenta . asa cumv-am maispus. Integrarea in cuplu a acestor modalitati s'"a dovedit a fi de-a dreptul revolutionarasi de 0 certa eficacitate.: 'Cilia extazul prelungit se.

.. . care ne poate imbogati eel mai mult si.' . Nu este deloc sirnplu sa spunem ce este normal ~l ce este anormal III STATISTICA viata intima. fiinta.eel eare arealte . De ce n-am incepe chiar acum?! 12 anexe • Care forme de activitate sexuala sint considerate (mormale))? • Bibliografie selec[iva pentru urinoterapie • Tabele de antrenament Faptul ea aceste fragmenie sint preluate dupii 0 lucrare aparuta in timpul regimului comunist. Mai exact. printre ceIe rnai minunate pe care 'le putem trai si. le dii cu atit mai multdgreutate. . in acelasi timp. anurnite comportamente pe criterHmatematice ~j .. pentru ca a angrena metoda orgasmului prelungit nu implica totusi nimic plictisitor.o'''''-''''. Aceasta este nopunea generaUi.ghida dupa formula: normal = frecvent. anormal = . Starea de orgasm prelungit este oexperienta fundamentals. Daca ill viata .. intrucit notiunile referltoare la normalitate sunt destul de variate. fireste.aCtivitatea sexuala spre mediilstatistica. spune: «Normal este ceea ce foe eu. neplacut sau extenuant. ce consider corespunde placerilor mele. Timpul trece . armonie. extaz .. Normal ~i anorn:'al in vlata intima " . este absurd. . de a incepe sa experimentam tara oprire noi si noi placeri. implinire divina.fi suficient pentru intocmirea unor tabele modeme de 'lnspiritullui Kinsey.. nu-i asa.. Ne asteapta placeri de neinchipuit. mai incitant.''A. cunoscut pentru conservatorismul siiu. singurullucru important in aceasta 'direcp~ este de a pune in practica tehnicile prezentate. aratind astfel calea spre «normal» in Dar.i: 76 LoUIS REGAMOS Evident. suna astfel: «Tot ce face mojoritatea este normal # doar unii este anormal»..

aceea limitele morale pot fi stabilite doar de atiludinea partenerilor ~i nu de modal in care ei isi satisfac necesiuuile sexuale proprii. TOrCE NU LEZEAzA $ Fara indoiaUi. . Sil examinam cu atentie aceasta problema. REGULA MEDICO-PSlHOLOGICA . ' o consta din contactele fizice a doua persoane de sex opus. Faptul ca drept «instrumente» (cuvintul este foarte corectl) . cea mai raspinditii notiune a norrnaluiui.- ARTA SECRETA 'A ORGASMULUJ PRELUNGrr 79 preferinte. dar nu este lntotdeauna si adevarata.tnnobtlarealegiuurii lor? Daca raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ atunci. este rezultatul propriei loreducatii. intrucit insista asupra san~t~tii sociale a individului. 4. ajungind sa . mingiie si asteapta sa' fie mingiiat. Este cea mai convenabila si-de aceea.si . bucurie. determinind ulterior tulburari fizice. este anormal». SENTIMENTELE LOR». . semnificatia de baza a sexnalitatii umaneconsta nu in perpetuarea speciei. . ADMIS. tntarindu-le relatiile # contribuind la. Prin unnare Q : lntrucit contactul sexual se realizeaza 1n lmprejurari intime. eel care iube~fe cu adevarat doreste sa fie tandru. psi~ica si sociala a partenerilor. Sustinatorii acestui punct de vedere tind sa~~i impuna propri a parere despre nonnalitate in viata sexuala. ferieire. Sub aspect medico-psiliologic consideram deci 'lntllnirea amoroasa care: N~ALA. pentru a defmi c. implinire $isatisfacfie ambilor iubili7Poate ea adinci si fmbogiifi dragostea. I genital dintre parteneri ca unica forma ce corespunde nonnalului in activitatea sexuala.dintre ei.neincluzind aici ne~p~t necesitatea reproducerii ori contopirea organelor urmatoarea: normsl tn vlata.LOUJS REGAMOS . Concluzia acceptata unanim in cercurile de speciallsti in urma cercetarilor sexologice ale ultimilor ani este. D reiese din necesitatile lor constiente. nu vorn consideracontactul In moo logic. efectuare a actului sexual. pus a corect. REGULA \ MO~LA ': copulatorii (desi contactul genital este cea mai frecvimta forma de copulatie). o genereaza fericirea amoroasa faraa: leza pe niciunul dintre iubiti. Ea include ~i regulamorala. o Actul sexual are ca scopreproducerea? ' sustine: «ESTE CORECf NECESJTATILOR S DORlNrEWR NORMAL TOT CE CORESPUNDE " AMBlLOR PARTENERl. asa cum am mentionat.tjininduse cont de respectul reeiproe) nu afecteaza interesele societatii.rnodul de efectuare. duce la senzatia de 'satisfaetie. comportamente ~i apte care f contribuie la distrugerea: armoniei interioare *i conceptiei despre viata.consemneaza: .Prea putini insa sunt constienti de faptul ca ceea ce considera ei normalin viata sexuala. 3. indiferent de forma de . atitudini.normals sau anormalao actiune sexuala vom pomi nu de la mijlocul pe care-l practicaiubitii.. Anormale smt acele conceptii.. De.IBlLA ~ . adica tara martori. experiente de ~ viatli. ci in eeea ce-i1eag~ pe iubiti intr-o unitate strinsa care contribuie la implinirea 'fIzica. Prin urmare. decit modul cym sin! concepute acele fapte. ei de la motivul sau intentia eare sta la baza acelei actiunisi rezultatul ei.amoroasa este tot ceea ce creaza bucurie ~i placere iubitilor filraa-Heza cu nimie pe niciunul: dintre ei. «Normal in sexualitate este comportamentul sanatos.~ partenerilor. indiferent de faptul cil se practice frecvent sau ran>. qdica acela care contribuie fa sandtatea fizicd. problema suna astfel: poate respectiva aqiune sexualii sa creeze plocere. Q evident ca nu putem definigradul de anormalitate dupa actul ce pare a fi 0 abatere de la ceea ce favorizeazaconcepjia. afinitatil~r si trairilor personale. psihice §i soeiale.\ considere propriile lo~ deprinderi obligatorii sipentru altii. . precum si ca toate acestea luate impreuna creaza ceeaee numim In final caracterul omului. el poate fi considerat normal. Este deci coreet ~i necesar sa abordam problema de pe aceasta pozitie.sufleteasca ~ispiritualaa necesiti'itilorsiaspiratiilcr lor. FlREASCA «Contactele» 'orale ~i «manuale» sint abateri de la normal? . Este mai putin important ce si cum se face.

Adeseori. atunci cind se simte apropierea orgasmului. iar barbatul i~i pierd~ erectia. Unii considera aceste actiuni nonnale in procesul preludiului. desi stiu de pilda ca ajuta astfel femeia sa se excite ~i sa ajunga la lubrifiere. schimbarea mijloculuide comunicare diminueaza excitatia §i femeia nu mai atinge satisfactia. decit mingiierea organelor genitale cu miinile.) . 13% dintre femeisi 8% dintre barbati 0 considera variartta cea mai excitanta a activitatii sexuale a . . lntrucit degetele sunt foarte mobile. Ce constituie «preludiul» ~i' e constituie c «esentialul» depinde de efect ~inu de mijlocul tehnic folosit. ele se pot adapta perfect la particularitatile ~ireactiile caracteristice fiintei iubite. .20% recurgla aeest mijloe din cind in cind.\MOS ARTA SECmA A ORGASMULUI PRELUNOIT 81 ale acestei comunicari iubitoare. trecind la' scurt timp inainte de ella contactul intim «obisnuit». ale «schimbului» de tandrete. Uneie cupluri prefera (eel putin citeodata) aceasta fonna de manifestare activitatii sexuale propriu-zisedin doua motive: Clmtruelt este legata mai putin de potenta ~i virilitatea barbatului.80 LOUIS RE0. pentru a preintimpina astfel conceptia. chestionati de noi o 5% practica apropiereareciproca prin actiunea miinilor. . dar se feresc sa determine fiinta iubita sa ajunga astfella orgasm.' tara a fi nevoie sa citim sau sa stim ceva des pre fiziologia simturilor . Miinile noastre mingiie cudrag fata ~i corpulfiintei iubite. bucurindu-ne deopotriva atit pe noi lnsine cit ~i pe el (ea). inteligent este sa se mentina cel mai eficient mijloc de stimulare. . ' o e Este de notat insa ca aceasta forma de activitate amoroasa presupune 0 foarte buna cunoastere a zonelor sensibile ~ierogene ale fiintei iubite. -< CI . iar barbatul sa intre in erectie. sint folosite adeseori degetele miinilorcu sensibilitatea ~i disponibilitatile lor deosebite. Care este deci limita? Trebuie safie oare organele genitale un tabu pentru miinile partenerului? Multe persoane accepts mai curind ~i mai usor actul sexual propriu-zis. este probabil 0 realitate experimentata de fiecare dintre noi.n. 'Din nurnarul total de 2000 debarbati ~i fernei (din Gennania de Est n. De aceea.

asa-numitul «sm-ut. 0. pentru actul intim. iar daca femeia excita ~i iubeste astfel barbatul.. Q aproapefiecare a doua persoana adults a avut contacte genitale orale. Faptul ca astfel de manifestari sint extrem de raspindite printre persoanele ell pofta de viata. Pot fi znsa siiruiate si mtngiiate cu buzele sau cu limba organele genitaie? in lumina celor spuse anterior raspunsul este evident. femeia practicind-o de regula in perioada pregatirii pentru actul sexual. adeseori se siirum tandru sau eu patima unele zone acoperite ale corpului. vitale ~i sanatoase din punet devedere fizic ~i psihic. Ambele variante sint numite generic genitolingus. Exista de asemenea penibila si chinuitoarea situatie a anumitor fiinte care se zbat intre dorinta de a angrena sau continua aeeste practici generatoare de satisfactie siirnplinire ~iglndul ca procedeaza rusinos ori chiar pervers. femeia raspunzindu-i iIlsa eu nu rnai putina placere. 83 in timpulpregatirii ! . Astfel de jocuri pasionate ~itandre nu mai socheaza aewn pe nimeni.spunemca este Yorba de cu_nilingus. fiinte sint de-a dreptul ingrozite. ne obliga sa amendam ferm acest punet de vedere . uneori chiar mai profund decit In procesul actului sexual propriu-zis. oral cum mai este acesta denumit? Fireste di cine iubeste sarumeu' -placere si doreste sa fie sarutat Prin sarut se realizeaza contopirea nemijlocita. . Daca barbatul atinge. dezmiarda ~imingiie eu gura sau limba organele genitale ale femeii.REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULU{ PREWNGIT Cum stau lucrurile in cazul contactului genital oral sau amorului . Uriii (dar llU din rindul specialistilor) mai sustin ~i astazi astfel de idei. eel rnai adesea fiind yorba persoane eu studii superioare.atunci cind fiinta iubita manifests 0 astfel de dorinta intr-un moment de intimitate. iar unul dintre iubiti va untlih:i un astfel de sarut intim impotriva vointei celuilalt. faptul . Termenii latini ar putea erea impresia ca este vorba despr~ unele afectiuni sau despre ceva ce tine de sfera patologicului. Cei care au introdus aceste notiuni. ' Stimularea orala inainte de orgasm este practicata adeseori de catre barbat.82 Lous . Daca aceasta intelegere iubitoare tacita reciproca lipseste.francez»._ o 4% recurg la ele mai frecvent decit laoricare alt mijloc de coit. in Q 35% din persoane de ambele sexe. Subliniem lbSa ea fannecl{! cunoscutelor tentatii ~isenzatia de fericire sunt garantate numai atunci cind dorintele iubitilor coincid. DA! De regula. Aceste._17% recurg la ele din cind lo-c1nd. este vorbade fellatio. de regula initiative revenind barbatului.. cele mal inhibate in'aceasta directie sint femeile Iipsite de experienta dar ~i destui ' . considers contactele genitale orale deosebit de excitante. In special sarutul corpului ~i sarutul profund. urma unor chestionare anonime:. considerau intr-adevar aeeste fenomene abateri periculoase inviata sexuala. lam citeva cifre ~i date obtinute . in timpul caruia senzatiile intensive ale propriului corp pqt intrenipe dialogul intim cu fiinta iubita Saruturile se deosebesc considerabil unul de altul.barbati. Unele pot exprimao garna intreaga de sentimente ~i dorinte.

medicine de Martha Christy. 1992 . Pankaj Pub.p~lu. Petersburgh. Geneva. KiranVyas. Amethyst Books. G.000 deexemplarel). van der Kroon.smt~ ·. Sashi Patil ~idr. New Delhi... Tabele de antrenament incele ce urni~'sint' inserate tabelele de antrenament pentru exercitiile Kegel..~g~t. 1992 8) The . . Ierusalim. T. 1994 15) Lebenshaft Urin. Samyak Pub. Das. Mithal. " o o o o exercitiile Kegel autostimularea (controlul descarearii) orgasmul prelungit in doiorgasmul prelungitin timpul actuluiamoros . G. Beatrice Bartnett ~i Margie Adelman. Urinoterapie: bibliografie selectiva 1) Amarolide dr.the golden elixir: a diary de Immanu. S. 1989.. 1996 . Munchen.or&~mu!l:!~. FutureMed. Koln. Gauthier.Selfhealing through intrinsic medicine'de dr. dr..P.. ..A. 1992 10) P. 1995 n 18) Urin . 5)'Urine therapy . Schaller. Tactul. . 1989 .int-Serrasy.. I .: . Kolhapur. 1994 14) Healing powers Ill: On biorithm and wine therapy de dr. Wilhem Heyne Verl. 1987 .U. Editorial HerbaIS. Ein Tabu wird gebrochen de dr. " 6) Miracle of auto-urine-therapy: thefountain of health and beauty de prof dr. AB..K . Sarang Patil. Eventualele observatiisi progrese privind practica . 1978 3) The miracles oj urine therapy de dr. _. 4) Urine therapy it may save YOU! life de dr.' 9) Wonders'o/uropathy: 'urine-therapy 'as universal cure dedi. 1991 7) Texto de orinoterapia de Atom Imone.. · Verlag..Sa.. 12) Amaroli de dr.1993.. Goldmann .ed. '. 1995 17) Blick uber der Zaun. realizarea orgasmului prelungit in · doi sirealizarea orgasmuluiprelungit intimpul fuziunii amoroase pot _ consernnate in paginile libere (pentru tnsemnari) de dupa tabele. J 996 (tradusa deja 10 7 limbi. C. Soleil ~i dr.Krcft de Hans Hoting. Kyoto. 1995 29) The goldenfountain: the complete guide to. 'autcstlmularii. Flora PeschekBohmer. Bihar. from witches • bre» to. Razanamahay. 1993 13) Your own perfect. ~. die Heilende. Shankardevan.Guerisez de C.El Adiv.' ~' . 1995 19) Urin-Therapie.m~nWlpr pentru <ltinger~~. 1992 11) Ein ganzbescnderen Saft Urin:de~Caiinen~1bomas. Beatrice Bartnett. 1994 16) Amoroli =Ie moyen de sante leplus extraordinaire qui soit de L. ORGASMULUI PRELUNGIT 85 poate doar respinge ~i u atrage. . Tayo Publ. 'fi a Etapele ~~ella. .84 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA . Calcutta. 1996 23) Erfahrungen mit Urin .·Koln. urine therapy de Coen . Munchen. 1996 22) Treatise and directory on urine therapy de dr..A. J.P. de Bardo. Munchen.alchemY of urine. Eifolge und Eifahrungen mit Urin de Carmen Thomas. J F O'Quinn Life Science Institute. C. atentia si respectul reciproc nu n soot poate nicaieri atit de necesare ca in sfera intima. Schaller.Heilquelle des Menschen de Heidelore Kluge. . 21) Integrated approach on urine therapy: a long term prospective sfW!y de dr.Ryoichi Nakao. Sudwest e.Briefe zum besonderen Saft de Carmen Thomas. Verl.ABC. 1978 2) Miracles of urine therapy de dr. Th~ Bombay. C. Wa!~r of IifeInstitute.. . T. buvez.. St.controlul descarcarii. ed Vivez Soleil. numai In Germania fiind vindute peste 100. Koln. Malakhov.

-e- I"' .<.<. ~ :i: ~ "E> :£ "E> £ "E> :l "E> :2. "" ~ / .~. .<. '" \ t--!I-----1I----I "S ~ "" ~ " '§ > "5 !il' - ".. z "" .86 LOUIS REbAMOS AKTA SECRETA A ORGASMULlJI PRELUNGIT 87 .'~ . "!: '" . '! ..

. ::0:: ." . 1:: .. ~~ . LoUIS \ REOAMOS ARTA SECRETA A ORGASMU1U1 PRELUNOIT 89 "" :~ = .~ ..~ x: '" . '" '5 ..!' i~ 88 .

. \ i .s' "5 ~.90 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG1T 91 .~ ·c :../ . .: ~ ~.

i.I . .~ r: ARTA SECRETA A ORGASMULUI PR£LUNGIT 93 13 JnSemnarl 1\ '" • Pagihile care urmeaza sint destinate experientelor Dumneavoastra din timpuJ practicii metedei orgasmului prelungit.

"LtJ£'J...:'~i'"...-.2£. !2._. ..Oj J E$!L_.&!J!-<J~.• .£Z.g".'.~~?ir¥""'.LZ1 T en. 1[· saL ..-_.. 94 LOUIS REGAMOS ARTA SECReTA A ORGASMULUI PRELUNGIT 95 "' ~I _I.. .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful