Louis Regamos

I
\

mai mult de

0

ora ...

in ·al 7 lea cer al orgasmull:li prelungit .
~i-eum poti face ~itu la fell

Traducerea §i adaptarea: Irina Lungu

. Shakti, 1998

.-.

i .••• ~

'~'

~

.

''_---

... cxceptind hunea mo(kma. sexualitatea (I reprezentat pretutiudeni ~i totdcauna 0 hierofanic. iar actul sexual ~ un act integral (deci ~iun mijloc de .. cuuoastere ). Mircea Eliade, lntugini si .l"illl/Jo/Ciri Daca ar fi sa vedem in dragostea sexuala un impuls legaL genetic de animalitatc, linind scamn de toatc uccstca ar trcbui sfl tragem ncaparat coneluzia cfl omul SI;' alia pe un nivcl mult inferiorceluipe care Slil orlcespecie naturala, deoarece el a pcrmis iubirii, sexului ~i-1em~ii sa-i imoxice si sa-i domino in asemeuea m[lsura nu numai fiinta lizici:i..ci si, mai ales. domeuiul hlculHililor sale celor mai inalte, ~ianume sa exjinda si sa potentezc aria de cupriudere a unci atare invazii mult dincolo de cea cuvenita unui instinct banal. Daca unnam insa interpretarea metafizica a sexului, toate acele fapte ni se 'jnHiti~eall1 sub alta lumina si valorizarea lor c lotalditeriHLllrania dragostei si a sexului si intreaga capacitate a erosului de a rastuma, slabi sau subordona IOIU!. in lee de a rcprezenta 0 extrema degradare ~i 0 demonic inextirpabila In .cxistcnta umana, devine
SC1l1n

CUPRINS

1.

Introducere

•• ~4'"

~~~_•••• •

~.

'1

••••••••

~~.

II

••••••••

! .. ,'

I •••

" •••••••••••

2.

al impulsului incoercibilin om de a trece cu

orice chip dincolo de limitele individului Iinit. Julius Evola, Meill/i::h:a sexttlu! ,Pe Dumuezeu Tatal, indiscernabilul. incogniscibilul. il purtam tncarne, il gasim in Femeie, Ell este poarta prin care intram ~iiesim, in Ea ne intoarcem la Tatal, dar ca aceia care au asistat orbi si incon~tien~i la Schimbarea la

3.

Fala.

4. 5. .

D. H. Lawrence

Puncte secrete • Femeia
• Barbatul

ale iubirii
_

~ ~:::

.~ ~

~,.

~
. ~

~ ~ 31 . 31
'.

.

32

6. © Copyiigh! Editions Reuille .
© Editura Shakti, 1998. Drepturile

acestei lucriiri apartin exclusiv Editurii Shakti. Nici IIIlji'agmenf din aceasta lucrare 1111 oate fi p reprodus, prinnici un fe! de mijloc, fora peJ'lnisiul1e(l scriso a editurii.
(lSlIPro

MU$chii dragostei . • ldentificarea mu chilor. pc· • Exercitiile Ke el~ • Antrenament~1 in·ie·r;~i~·::::::· • Efecte §i beneficii • Efecte su umentere. . pare
......................................................

. .; . 34 . 35 .. 37 .

33

.. 37 . 38
41 41

7. Autostimularea • Barbatul
;t'.. :

ISBN 973-:... 96705-4-7

I'
f'

r

LOUIS REGAMOS

• Ferneia

.

-:43 45 46 48 .49 49 52 53 54 55 . 55 56 . 57 58 :.. 62 63.· 63 . 63 64 65.
:. 66
.i

8. Placerea femeii :.., • • Mingiierea labiilor si a clitorisului , • Masajul vaginal ., · • Cheia declansarii orgasmului prelungit : • O!,gasmuI pre:u.ngit : Citeva precizan Efecte secundare :

I

"

9. Placerea barbatulul Citeva diferente , <' Inceputu I Punctul extern al prostate] : Controlul ejacularii (I) : Modalitati ajutatoare fazele orgasmuluiprelungit ~ Inlaturarea inhibitiilor Orgasrrrcu descarcare ~iorgasm prelungit .: Controlul ejacularii (II) : Antrenamentul propriu-zis : :, modalitate suplimentara
A " ,

despre transfigurare
VictorHugo
Barbatul este cea mai elevata dintre creaturi. Femeia este celrnai sublim ideal. Dumnezeu a facut pentru barbat un tron, pentru femeie un altar. Tronul exalts, altarul sfinteste, Barbatul este creierul, femeia - inimd. Creierul primeste Iumina, inima primesteiubire. Lumina fecundeaza, iubireareinvie, Barbatul este putemic prin ratiune, femeia este invincibila prin lacrimi, Ratiunea convinge, lacrimile induioseaza sufietul. Barbatul este capabil de eroism, femeia - de orice sacrificiu, Eroismul innobileaza, sacrificiul aduce sublimul. Barbatul are suprematia, femeia are intuitia, Suprematia sernnifica forta, intuitia reprezinta dreptatea Barbatul este un geniu, femeia este un Inger. Geniul este incomensurabil, ingerul este inefabil, Aspiratia barbatului este catre gloria suprema, aspiratia femeii este indl'eptata catre virtutea desa v~ita. Gloria face totul maret, virtutea face totul divino

c

°

10. Fuziunea intima

• Transforrnari antrenate de orgasmul prelungit Orgasmul prelungit in timpul contactului'intim Exercitiile Kegel ~iactu\ sexual Exercitii pentru femei Avantaiefe rnetodei orgasmului prelungit Metoda pe SCUlt (recapitulare)

97 , ., 68 69 69 70 71 74_ 77 77 84 85

11. incheiere
I ••••

::
t.t' •••••+, ~ _
It:.It.II.IIt .. I __ ••••• ~

12 .. ·An"e.;te . • Normalsi anormal In viata intima Bibliografie ~ : • Tabele de antrenament

13. insemnliri

:

:

92
r

--- ; TIP
~
~; (

() (; R A F I A.

M I R () N

t,

, Strudu lou Haiulexcu Ill' h.~.\. S~l'l"'· ~. BUfUl'csti
I cl: .~.'7 ..tl.()'!, J.~:;.SS.2:5. JJ(.}dJI'" t;_n.:J..\!A.:L~J1, flLlnln(l1 k1PIJd.nJ

,
!
}

t,
·r
r

(.

6

LoUIS

REGAMOS

Bfu"bahll este un cod; femeia este evanghelia ne face perfecti.

0

evo:ngheli:. Codul corijeaza,

Barbatul gindeste, femeia intuieste, A gindi inseamna a' avea un creier superior, A intui.simtind, inseamnaa avea pe fiunte 0 aureola. Barbatul este un ocean, femeia este un lac. Oceanul are perla care II irnpodobeste, Iacul-poezia care-lluiriineaia.· . Barbatul este un vultur care zboara, femeia 0 privighetoare ce Clnta. A zbura inseamna a domin~ spatiul, a cinta inseamna a cuceri sufletul.
-t-e-

I

.introducere
Daca rn-am hotarlt acum, pentru prima oara in viata mea, sa incep sa scriu, este pentru ca tocmai am trait 0 experienta care, lara nici 0 exagerare, ne-a schimbat cornplet existenta, atit mie clt ~i iubitei mele. Aceasta experienta extraordinara, profund spirituala, pe care rna voi stradui sa 0 relatez In cele ce urmeaza cit rnai fidel, in esentialul ei, a fost pentru mine 0 adevarata revelatie, conducindu-ma la descoperirea uno]' dimensiuni fascinante §i camp let nebanuite ale dragostei §i placerii amoroase,
. ,

.'

Barbatul este un templu, femeia este sanctuarul. In descoperim,in fata sanctuarului ingenunchem,

fata templului

ne acolo

Barbatul este plasat acolo unde se sfirseste pamintul, femeia unde incepe cerul.

I-

La'fel ea majoritatea oamenilor, e()nsider'~ a face dragoste se numara printre experientele cele mai intense ~iprofund transformatoare care pot fi traite, toate aces tea, trebuie sa recunosc ca, dupa 4 ani de ' convietuire ell iubita mea, 0 femeietotusi superb inzestrata, intrutotul fermecatoare ~ifoartesenzuala, lucrurile nu mai erau deloc ca altaaata. La inceputul relatiei noastre am trait binernteles'din plin acea rninunata exaltare a descoperirii - cine nu cunoaste pasiunea primelorintilniri cu o femeie deosebita de care esti lndragostit?! Odata ClI trecerea timpului Insa, au intervenirrutina ~irnonotonia, iar legaruranoastra, din fascinanta §i plina de pasiune, a devenit searoada si chiar fiustranta, Frecventa Intilnirilor noastre intime a scazut aproape dramatic. 'Fara sa ne-o spunem deschis, amindoi simteam in acea vreme din ~e In ce mai putina placere In a ne regasi In intimitate, iar amorul ajunsese sa aduca din ce In ce ma}. mult §i mai clar a obligatie, Datoria conjugata! Ce expresie trista, cind te

ell

f·'

extraordinara... in toiul I • . aeeste lucruri. deoarece pot sa spun ea ajunsesem sa Wiese 0 stare de insatisfactie foarte mare.. in acelasi timp. ~i totusi. . dar nu sl pentru suflet. .r I 8 LOUIS RSGAMOS glnde~ti mai bine. oricit deputemica era ceea ce eu credeam ahmci a fi placerea. de teams ea intre noi sa nu izbucneasca 0 adevarata drama. rna gindeam. m-aracuza casint la fel ea toti ceilalti barbati.tr-un fel nu mal aveam senzatia ca fae dragoste eu iubita mea. senti mente le mele pentru ea nu se schlmbasera .Ip. Launtric eram sfisiat: In ciuda fidelitatii rnele exterioare. igienic. Simteam citeodata ca 0 iubesc profund ~inu doream sa 0 pierd. la 0 colega agreabila cate . o viata . lnsuportabil imi era si faptul ea viata noastra devenise 0 mare minciuna.. act pur fiziologic.. lncit rna gindeam din ce in ce mai mult ~a merg sa-mi caut implinirea In alta parte. Ideeade a-mi gasi 0 amanta rna tncoltea din ee in ce mai mult si totusi.. Para tndoiala. Fiind tnca tinar ~i iubita mea la fel. Aceasta devenise pentru mine 0 adevarata obsesie. N-am '''. rna trezeam gindindu-ma la alte femei. prieteni comuni. lntr-un fel. imbrati~arilor noastre intime. 0 ~i respingeam. deoarece imi inselam iubita chiar in patul'nostru. pe care n-ar fi deloc exagerat s-o numese frustrare . sexul nu mai era citusi de putin pentru noi o experienta . Aceasta dintrun motiv serios: inca 0 iubeam. ca doresc sa am aventuri. duceam un fel de viatli dub la. nu puteam deloc con cepe ea va trebui sa-mi petrec intreaga viata impreuna cu 0 femeie cu care intim ~ praetic rna plictiseam.. Placerea ar trebui sa fie oriee.. Igienic poate pentru trup... In ciuda virstei noastre tinere.. sa ma despart de ea tara a face totul pentru a imbunatati relatia noastra. dar. obiceiuri. A face dragoste devenise atunci pentru noi aproape un. lndraznit sa-ivorbesc atunci iubitei mele despre . numai obligatienu. la alte corpuri: Ia 0 frumoasa trecatoare pe care 0 zarisern fngitiv pe strada in ziuarespectiva. ca n-o mai iubese . dar pe care incepusern atunci sa 0 traiesc ea atare . Aveam amintiri..

atunci cind acest lueru nu mai merge. pe buna dreptate. la implinire. pentru a . Patricia. fascinanta.. . 0 spun tara pretentii. tara indoiala. traversam atunci.a profitat de primul moment In care am ramas singuri pentru a-mi pune cu obraznicie mina intre picioare. Cu toate acestea. Intelegerea ~i tandretea care se ~anifestas~ra din plin. ' Injur111 nostru.. s-a blocat citeva minute. Toaletele de femei ale restaurantelor.. . regasite din nefericireaproape zilnic In conversatiamultor cupluri obisnuite la ora culcarii.m-a tras intr-un colt mai intunecat unde a .10 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 11 Situatia era mai complexa. Cum 0 mai regretam pe Genevieve. Era cu desavirsire exclus ca ea sii. Ma mal gindearn la Janine. di iubita mea traia 0 insatisfactie simi lara. ajunsesera sa ma obsedeze pur ~isimplu.~ieram sigur de asta. a minUllatei efervescente ~i transfigurari de altadata. Prima oarli a fast in masina ei. toate aceste motive comune.mea actuala. intre noi erau acum de domeniul trecutului.. rna temeam. in ciuda surprizei. pentru ea. ocazie pe Care evident n-am ratat-o. primind prelung intre buzele sale voluptoase oferta barbatiei mele. indiscutabil. tn ascensorul unui mare magazin care. pe care n-am putut s-o vad .. se pll~ea termina printr-o despartire . fi intrat . deoarece principala cauza a rupturii cuplurilor este si ramine pierderea sau lipsa armoniei sexuale.. Despre relatia cu iubita. de atitea ~i atitea ori. deoarece nu sta in intentiile mele sa alcatuiesc 0 antologie erotica. meit nu faceam niciodata dragoste in pat. la 0 petrecere ce rna plietisea teribil. Hira sa ne-o marturisim. am spus destul daca precizez caeram unpreuna de mai bine de 4 ani. in orice caz. sau «am mai fiicut dragoste siip/iimfna asta» . n-arn protestat . Toate aceste amintiri ~imulte altele. dulce doar cu numele. la alte imbrn'tisari. Sexualitatea reprezinta totusi participarea eea rnai profunda a fiintei intrun cuplu si este aproape firesc ca. ajunseseram sa fim foarte incordati In activitatile cotidiene.cum slnt cele eu oamenii din .complet dezbracata decit ultima oara cind am recut dragoste. simteam destul de clar ca avea nostalgia fermecatoarelor ~i pasionatelor nopti de la incepnt.. mai multe cupluride prieteni se desparteau. unde nestrecuram pe furls. inventam pe rind pretexte pentru a nu ne mai intilni In pat decit pentru adormi. Marturisesc 'ca nu rna puteam deloc hotarl sa accept cil.acestea ilU erau decit «nebunii ale tineretii» si cii acum trebuia sa duc 0 v~atA«serioasa». Iubea pericolul aut de mult. Chiar daca nu se destrama pe Ioc. Cum. ca ~i cuin ar fi avut nevoie sa se agate de mine pentru a nu disparea. nu-si pierde cunostinta .inalta societate .in acea vreme rna gindeam adesea la e\e. Apoi. -Am fast adesea ten tat sa cred ca avea convingerea di «nu se face» . Deteriorarea vietii noastre sexualea antrenat o deteriorate general a rnult mai grava.la prima noastra intilnire. altfel. ceea ce uneste eu adevarat un barbat cu 0 femeie este relatia sexuala «perfecta». 0 criza serioasa care. Banuiam. dar in acelasi timp excitat la culme.. Deoarece comunicam rliu In intirnitate. Fusese ~i ea la incepul o-iubita pasionata.nu vild de altfel care barbat ar fi putut rezista (~i de ce ar face-ol) . . Cu toate di nu vorbeam despre aceste lucruri. pe care Ie tree acum sub tacere. In sfirsit. Hira sa vreau Imi aminteam noptile mele de altadata si evocam spontan amintiri a caror precizie rna tulbura. 0 ro~~ta strasnicacu oehii verzi. intr-o luni dupa-amiaza. evident. tn plin centrul Parisului.... nu eram deloe un iubit neinderninatic: avusesem Plna atunci un nurnar apreciabil de amante pe care Ie implinisem amoros mal mereu. La fel ca mine ~i ea visa la alte trupuri. plina de mister. ill ciuda micilor cornedii pe De . ingenunchiat cu indrazneala Ia picioarele mele. incit deveniserarn aproape straini. cup lui este atunci ea ~i eompromis.Jmbatatoare blonda care in timpul extazului I~i intindea foarte sus picioarele si tipa sfWindu-mi cu pasiune spatele.. 0 unara mulatra eu corp divin care. printr-o fericita «intimplare». Pe ea-o «apuca brusc migren(m~ eu «avusesem prea mull de lucru azi». Eram aproape mort de fridi. dar acum . acolo pentru a se pudra . deoarece era apriga. cup lui sa se destrame.. erau pentru noi un loc ideal pentru zbenguiala. Ma gindeam la Nancy. Aceasta se petrecea probabiJ din motive asemanatoare cu ale noastre. semne ale trecerii tirnpului.

Astfel. aceste lucruri au fost pina acum necunoscute. Aplicind aceste vechi tehnici secrete orientale. casi noi. parea lipsit de interes. armonia sexuala. afectuosi ~imai iubitori ea niciodata. care mi le juca ~i pe care i Ie jucam ~i eu in' timpul imbrati~arilor noastre intime din ce ince mai distante _:_ se plictisea. . trebuie sa sp. la fel ca atitea alte cupluri _inaintea noastra. aplicind aeeste modalitap: eficiente. Evident. atit de pertinenta conceptiilor ~i metodelor prezentate. Brauer. Pe de alta parte.. ce mai aveam 'de pierdut?! Nimic. realitate. Aceasta ne-a facut sa ne regasim pe noi insine si. eel putin simpatice. in ciuda succesului meu §i a colegelor de serviciu. mai ales una dintre ele.regasit excitatia. fiind chiar 0 rninunata ~iinteligenta modalitate de evolutie spirituala In cuplu.si pasiunea inceputului. bine adaptate contextului actual. best sellerul ainerican cu nume ciudat . totul ar fi fost usor. ci fa 0 ora $i chiar mai muli» . i !. ~i nu i-am ascuns deloe asta iubitei mele. un singurgest ar fi fost deajuns. mal uniti. pe care rna gindeam din ce in ce mat insistent sa 0 cunosc. mi-am spus. cit mal curlnd posibil. era exaltata de 0 carte pe care 0 avea in mlna ~ipecare Q devorase Iiteralmente In dupa-amiaza ~eeea. Din fericire. 'de rapid ~i aproape farli efort. ARTA SECRETA A ORGASMULUI . era cum nu se poate mai prornitatoare: «aplicfnq metodete expuse. inclt acum sintern regenerati. trebuia sa iau 0 hotarire In privinta Patriciei. flindca la noi. . cit $i eel al Mrbatului. acea seara ~itrebuie sa reeunose ea am fost real mente uluit. adica orgasm sexue! prelungit.S. nu numai la cUeva minute. fara indoiala. am realizat surprinsi .decit ne-am fi lnchipuit.o mai iubeam. tandri. asista la c1inica unde ei trateaza acum anual cu succes multe eupluri cecauta sa gaseasca sau sa regaseasca. l-am spus ea da. 0 dimensiune . ell uimire ~j incintare. slujba care la inceput imi placuse mult.? Aceasta este prescurtarea de la Extendend Sexual Orgasm. PRELUNGIT 13 am Dar mai intii. am citit destul de deschis cartea. Ea rni-a raspuns eli ma iubeste siea si ea trebuia sa facem ceva. Am consimtit usurat ~i ea rn-a intrebat atunci daca totusi.expu~ea 0 metoda intrutotul revolutionara pentru ~onq:ptiile noastre curente. 0 simteam interesata si. funnecul si inefabilul primelor nopti de iubire. De altfel. mai romantici. se poete prelungi alit prgasmul iemeii. fascinanta. nu numai ca ne-am reimprospatat relatia. ehiar din in . care-mi pareau ca tin mai curind de domeniul unei imagina~i cam bogate declt de Am reusit pedeplinl Recomand deci tuturor cu caldurametoda expusa in continuare. dar am deseoperit destul. de pe coperta din spate a cat1ii.rimp.O. Daca era intr-adevar posibil. Iucrurile nu mai puteau continua a~a. Traia singura. rni-a replicat ea. .. pe care iubita mea mi-acitit-o Nota de cum a intrat pe usa.S. cit ~ide promisiunilepe care ea Ie continea. adica faptul ca mtre ntii luerurile nu mai erau deloe asa cum all fost. dar monotonia care se instalase de cltva timp in relatia noastra ajunsese sa-mi afecteze ~i activitatea profesionala. 10' fond. Defapt. nu numai cli am. avind avantajul di este simpla. Iubita mea a sosit in acea seara mai tirziu ca de obiceisi parea tulburata.~.un ca. Lucram Ia 0 agentie de publicitate. care-I ~. Ca unnare a leeturii. lubita mea mi-a spus atunci deschis eeea ee stiam ~i eu de mult. de fapt un adevarat program. daca doream sa ne salvam iubirea. Asadar. Nu mai aveam deloc tragere de 'inima. ce vrea sa lnsemne E. ne-a armonizat profund relatia. total noua ~iabsolut surprinzatoare pentru noi a iubirii senzuale transfigurate. explicata limpede ~i progresiva.O.ca a face dragoste inseamna eu mult mai mult. de ce nu mai auzisem vorbindu-se despre acest lucru niciodata imiinte?' Pur ~i simplu. modalitatile expuse. tot ce era scris in carte este cu desdvirsire adevarat! ~i reusitl . ne-am hotarit sa punem In apJicare lara intirziere . Alan P.de ce sa nu 0 reeunose . Scris de un reputat psihiatru ~i sexolog din California impreuna eli sotia sal. intr-o buna zi am avut cea mai buna dovada a acestuilucru intr-o seara rna intorsesem de la birou inaintea ei. Brauer sl Donna J. In Occident. totullmi . pe care pot S~Q numesc miraculoasa.12 LOUIS REGAMOS .E. renuntind sa se mai intoarca la biroul unde lucra ea traducatoare. asa cum am spus. Da. am realizat ca experienta pe care 0 dobindisem pina atunci in dorneniul 1. la inceput am fost sceptic fata de acesje promisiuni.

asimilata adesea unei inefabile ascensiuni launtrice in eel de-al 71ea cer. 2 des re metoda • • • • i Problema timpului Orgasmul prelungit si efedele sale Rezultatele' ' lndicatii Ji contraindicatii '. au intilnit un cuplu initiat in Orient. Ja rindul meu. in u~ma uno~ insistente. rt- Prin 1975. desieneobisnuita». ei au trait 0 stare deorgasm carea durat aproape 0 ora. Fire§t. dr. asa cum am facut ~ieu impreuna ell iubita mea. eel al barbatului avind 0 durata ~edie similara. I f· LOUIS REGAMOS amoros. la fel ca ~imine. .r . In unna discutiilor purtate cu acest cuplu.secunde. • acest cuplu exceptional a acceptat sa probeze aceasta afirmatie uluitoare. nu lnsernna I~ drept vorbind nimie mai mult decit primii pasi ~i eli. ! i: l ~ I. Brauer §i sotia sa au auzit pentru prima data vorbindu-se despre cupluri care realizau frecvent stari. poate f taeuta in fond accesibila tuturor I . asa cum am fost ~ieu insumi. De-acum ipainte nu tine ~ecit detine insuti sa descoperi §i sa experimentezi aceasta Mire amoroasa coplesitoare ce nastein fiinta 0 stare de fericire extraordinara. aplicau.Ia inceput au fost sceptici. in fond. mtimplator. sustineau ei. desi considerata la modul comun drept vasts. Brauer ~i sotia sa all fost destul de repede incredintati ca metoda pe care 0 • . Ajunge sa-i consacri doar putin timp ~i bunavointadar . aparent . . . un timp dupa aceea. dr.. traim curent stiiri de. nu stiusem mare lueru. «Atuncicindfacem dragoste.este necesar sa exersezi consecverit. Celebrii sexologi Masters ~i Johnson au stabilit In cursul cercetarilor lord orgasmul femeii dureaza in 'general intre 4 §i '12. sint convins. 0 Yeti considerarevolutionara. In fond cine nu viseaza sa traiasdi divinul extaz al orgasmului mai mult de 0 bra neintrerupt? lata in continuare esenta acestei metode pe care. care dureaza in general intre 5 # 15 minute» In final. Odata. Pentru aceasta nu trebuiedecit sa urmezi metoda orgasmului prelungit. pIna atunci . facind dragoste sub observatie. chiar de ordinul minutelor. Odata stlmita curiozitatea acestor doi medici-din Californiaeiau inceput totusi sa se documenteze cu privire la traditia tantrica care a dezvoltat 0 conceptie fabuloasa despre dragoste si.orgasm continuu.de orgasm incredibil de lungi.

In faza a doua.. Fiecare 'dintre aceste contractii este scurtasi dureaza In jur de 0 secunda. .In aceasta a doua faza. servinddrept lubrifiant natural.asa cum experientaa dovedit-o. femeia atinge un nivel coplesitor de excitatie ~i experimenteaza valuri de contractii extrem de placute ale muschilor pelvieni profunzi. . aproximativ 2-3 luni. ~ianume ca aceste contractii continua neintrerupt (tara nici 0 pauza sau incetinire) timp de un minut sau chiar mai mult $i. ridicindu-sedin ce in ce mai mult. In mod obisnuit unnat imediat de descarcare (ejaculare). ele permit . nu . Mai precis. este totusi nimic altceva decit 0 garantie a autenticitatii. Fara a enumera binefacerile mal mult sau mai putin evidente de care se bucura femeia lntr-o astfel de situatie. dar ~i al barbatului .. seriozitatii ~i eficacitatii acestor modalitati secrete. Orgasmul prelungit ~iefectele sale. in cursu! celei de-a doua fuze. ~i traieste 0 ascensiune orgasmica colosala. doua faze distincte ~i n cazul starii de orgasm prelungit la barbat-sI acesta obtine 0 erectie foarte ferma pe durata mal . care poate dura ~i 20-30 de minute. general prin contractii vaginale oarecum asemanatoare orgasmului comun (cudescarcare). Atunci cind aceste procedee sint perfectionate suficient de mult. Trebuie sa spunem din capullocului ca aceasta metoda nu este un mod mai mult sau mai putin iscusit de a prelungi preludiul amoros sau 0 cale de a trai mai multe orgasme. atingerea unei stari exceptionale de orgasm profund ~i continuu. atingind culmi de excitatie mereu mal inalte~ controlindu-si insa perfect ejacularea. Problema timpului Faptul ca placerea este 0 arta ~i necesita 0 anumita pregatire sau ucenicie. .. metoda pennite atingerea §i prelungirea indefinita a starii de I '. desi aceste Iucruri apar de Ja sine. Acest aparent impediment al timpului de antrenament. care In fapt pennite producerea . Intr-o prima faza ~ caci exista.1U sin! insotite de descarcare. a carui . cu exceptiaunei diferente capitale. de asemenea.gradat armonioasa a unor transforrnari benefice pregnante ill fiinta noastra."] I I L . m faza de maiestrie. iar in situatii exceptionale se In~inde pina la 0 ora sau chiar mai mult. Tara nici un pericol.ca In cazul unor fiinte inzestrate rezultatele sa apara foarte rapid. intensitate se amplifica constant. este un dat fundamental. Mornentul de culme care este orgasmul (de obicei atit de scurt).mai ales ill eazul femeii. ajung'ind sa 0 suspende total. metoda are ~ipentru barbat avantaje considerabile. In doar citeva zile sau saptamini de practice. orgasm I t ! I tara a se produce ejacularea.multor ore ~11~ipoate intirzia ejacularea oricit timp doreste. secreta continuu Iichidul transparent care insoteste excitatia sexual a. Nu este deloc exclus .. Primele semne ale starH de orgasm prelungit se manifests Ia femeie In .16 LOUIS REGAMOS cuplurilor ~i di orgasmul prelungit «se poate invata»... pentru atingerea succesului prin .. Este vorba de prima fuza a starii de orgasm prelungit. barbatul isi pastreaza 0 erectie foarte ferma.aplicarea acestei metode este 'in general nevoie de 0 perioada de . este in aceasta situatie complet separat de ea (adica de ejacularea spennei) si poate fi astfel prelungit eu maiestrie perioade lungi de timp.. daca bineinteles dorim sincer aceasta ~i facem eforturile necesare . durind pina Ja 30 de secunde tara intrerupere sau repaus intre fiecare val.

pentru siguranta. 79 (9. Numarul acestor bolnavi in lumea . un minut apoi doua ~i asa mai departe. daca riscul unui infarct este foarte mare. punerea In practica a acestor tehnici nu este propriu-zis 0 munca.tocmai all suferit un atae cardiac)'. dimpotriva ehiar. cit ~i social. sursa atitor frustrari in cuplu. avantajele acestei metode sint evidente si considerabile. armonizeaza. clvilizata este foarte mare. Mai mult decit atit. activitatea sexuala nu reprezinta un pericol semnificativ pentru un atac de inirna. numai in Statele Unite trliii'ld peste Il milioane de cardiaci. De asemeriea.20 de minute. pe lfuga exersarea consecventa. Cu toate acestea. si eliminarea problemei ejacularii precoce. de exemplu. atit de frecvente astazi. al depresiilor. in categoria lor. este important sa subliniem ca a realiza starea de orgasm prelungit timp de 10. este cazul s-o spunem aici. urmarind sa traim anticipativ cit mai des bucuria succesului. sa ia cunostinta de aeeste modalitati necunoscute plila acum la noi(a carer 1nvatare este totusi destul de u~oarii)~i sa Ie aplice. " ~iprejudecati). apar tocmai r pentru ca viata amoroasa a fiecaruia dintre noi este departe de a fi implinita. Intimitatea. putem intui. Pastrind mereu foarte clar in minte di scopul ultim al metodei propuse aici este accesibil fiecaruia dintre noi. 0 ennmitarabdare-plina de incredere. Dirnpotriva. elimina tensiunile. Expertii in domeniul simlitAtii vor sa-i asigure astfel pe pacienti ca. armonizator. suferind de insuficienta cardiaca.eel putin pentruun timp -Iafel de scazut ca si In cazul unuiom sanatos. favorizeaza buna function are a sistemului irnunitar si hormonal.2%) au recunoscut eli nu au avut contacte sexuale cu 24 de ore inaifitea infarctului si doar 3% au facut "ceva" in ultimele doua ore dlnaintea infarctului. ea faceca barbatul care se confruntatemporar eu probleme legate de dinamica sexuala sa-si satisfaca plenar iubita (tara sa ejaculeze inainte de aceasta). Studiul s-a realizat pe un esantion de 858 de persoane active sexual. dublarea sau triplarea duratei actuale a orgasmului. ar trebui ~a convinga pe oricine este citusi . sint ~ esentiale pentru oriee fiinta urnana normals ~iau un putemic efect : ARTA S~CRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT [9 Rezultatele Efectele. sexualitatea deschisa (lipsita de inhibitii . ! Reluind. adica 26 de secunde in loe de 10. ci 0 adevarata placere. dupa aproximativ doua ore de "fericire" (performanta realizabilliprin intermediul metodei de fatal). Sexualitatea ~i erotismul. ne vom sugestiona ferm in aceasta directie. flzic regulat reduce considerabil # chiar elimind rlscul unuiinfarct asociat cu aclivitatea sexuala". Astfel.1 .trairile amoroase control ate sint eu desavirsire benefice pentru sanatate. atir la nivel 'individual. Echipa profesorului James Muller de la Pacultatea de Medicina din Harvard (Massachusets) a infirmat parerea ca amorul ar fi periculos pentru bolnavii de maladii cardiovasculare. stimuleaza sistemul nervos central. Pentru barbat ea pennite deci (printre altele) prelungirea considerabila a erectiei . Mai mult. descrise aici pe scurt. recomandam consultarea medicului. I· Indicat:ii~i contralndlcatll Subliniem aici ea aceasta metoda ce duee la trairea unor placeri coplesitoare ~i elevate un timp lndelungat este aplicabila de catre aproape "orice euplu ~ica ea nu comports in general nici un fel de efect secundar nedorit saurisc. . Exista totusi contraindicatii in aplicarea acestor modalitati? Dupa CWTI .al tendintelor comportamentale anormale. Aeeste tulburari ~inulte altele. Desi un studiu recent publicat de Jurnalul Asociatiei Americane de Medicina arata eli persoanele caresufera de insuficienta cardiaca pot face dragoste tara riseul unui infarct miocardic. a~a cum intuieste fiecare dintre noi . De fapt. Ele constituie eel mai simplu -~irnai bunantidot al tulburarilor de tot felul. genereaza ferieire. stabilind ca ' riscul unui infarct in timpul actului sexual este de un caz la un milion pentru ' cei sanl1to~i ~i doar de doua cazuri la un millen pentru cardiaci. angrenate inteligent si traite plenar. placerea impfuta~itii. atit de frecventajn zilele noastre. 0 j umatate de ora sau chia r mai rnult necesita. Profesorul Muller atrage atentia ca "exerculu. de multe ori catalogate ridicol drept «obsesii». tnliitum stressul ~j intineresc. [8 LoUIS REGAMOS I f . Din cei 858 de pacienti supusi testarilor. de putin interesat de placerea amoroasa. ' Rezultatele pot aparea in etape: lainceput. 2. riseul unui infarct miocardic pentru un bolnav de inima ar fi .~i all confirmat-o cu prisosinta cercetarile medicale modeme . redau ~imentin pofta de a trai. In ceIe mai multe situatii amorul nu este un factor de rise pentru ceibolnavi. contraindicatiile acestei metode sint mai putine la numar decit am putea sa credem ~iprivesc in esenta pe barbatii sau femeile care sufera de maladii cardio-vasculare serioase (care._ La inceput trebuie sa: ai ambitii realfste. violentei si agresivitatii.

). evident. Si pe aceasta cale. Pentru a reusi aceasta.. lacerii' (fteva premise Homente partrculare • J ehnica omcan dragostea? Incetmeala tntrece Vlleza • Amanunte importante Citeva premise 1. Numai in aceste conditii metoda este profitabila pentru fiecare dintre noi.. luerul eel mai insemnat. 2. 0 ! I t . 3. Placerea pe care 0 vom cunoaste este atit de intima ~i de profunda. Pe de "alta parte este de la sine lnteles di cei doi iubiti care se " angreneazain aceste practici trebuie sa-~i fiigadLljas~a ~i sa-§i ofere .amfndoi trebuie sa urmarim sa . Este r i necesar sa fun total dezinvolti. una dintre conditiile esentiale pentru a obtine rezultatele scontate este increderea in reusita. OS M I Este preferabilca eei afectati de rani grave sau de boli cronice sa consulte . Si.r r 20 LOUIS REG . realizdm placerea. concret §i neconditionat incredere reciproca deplina. la inceput este recomandat sa 0 facem eel putin de doud ori in cursul sdptdminii.tineri sau rnai putin tineri. 3 -.ne vom rezerva un timp special pentru intilnirile amoroase.'Daca dispunem de mai mult timp estefoarte bine. incit trebuie f~ sa ine putem abandona fara nici 0 retinere fata de celalalt. deci un minimum de trei intilniri siiptaminal. un medic in prealabil sau saaplice aceste informatii cu maxima' prudenta si bun simt. cite 0jumiitate de Ora si 0 ora ~ 0 ora si jumatate in timpul week-end-ului. Desi ideal este sa exersam cit maides. sa ne debarasam complet de inhibitii I si prejudecati..

iubirii ~ibinelui realizate_atunci. lunar. orienta Iii prielnic angrenarilor de natura spirituala. I: MomentuJ de ma~a influentJ a ener@loryang ill cadrul unei luni (cunoscut in traditia Orientului sub numele de ziua Iripurei _. Momentul de maxima influenta a energiilor de tipyin In cadrul unei luni este perioada de Luna Plina (socotita cu 18 ore inaintea momentului de maxim ~i 12 ore dupa acest moment). sexologii occidentali confirma ea riibdarea si Luna PUna) este de asemenea 0 perioada propice inceputului «incetineala» sint esentiale in dragoste: buna sincronizare amoroasa a J.{{incetineala» intrece viteza Sundart) situat cu doua zile inaintea fazei de Luna PI ina. f • . care aspira sa evolueze sint mult facilitate. Avem imens o Noaptea dinaintea zilei eu Luna noua (cunoscuta tn traditia f de cistigat daca urmarim sa ne armonizam eu ritmurile propriei noastre orientala sub numele de Shiva ratn) este un moment extrem de fiinte ~i cu ale Naturii. I. este in Desi rapiditatea a ajuns sa fie considerata 0 valoare_ fundamentala a mod particular favorabil pentru inceperea ~i practice unor astfel de civilizatiei aetuale trebuie sa spunem ca lipsa grabei este cheia artei actiuni. i: . datorita amplificarii specitice a rezonantei cu energiile _ amorului. tehnice ~i distrug dragostea si romantismul. r t 1. Cuplurile pe care dr. angrenarile de natura erotica sint interzise datorita fenomenelor del reeeptivitate fuia de aspectele joase. viteza ritmurile biologice specifice tara consecinte nefaste. yin) fluctueaza dupa anumiteciclicitati naturale si di perioadeJe ill care domina. n. dizarmonie In general. mai ales in ocaziile in care avem timpul necesar. I 1. rnanifestate'in plan energetic. In care progresele celui declarau cu lnielepc iune ea placerile nu pot fi gustate decit pe indelete.n. daca bineinteles ne pennite programul. Angrenarea acestor modalitati nu ne impiedica sa facem dragoste asa cum faceam inainte de a descoperi metoda. ~i ceIe de tip feminin (~. yin) sint caraclerizate de scaderea focalizarii. concluzie: I:) i r . Chiar dad! traim in secolul vitezei..~ fapt ce confirma cele afirmate mai sus). grosiere (este cunoscuta sporirea..). armoniei ill general. Brauer le-a urmarit in acest sui generis tratament. I:) Pentrua fi siguri de succes-este bine sa avem m vedere citeva recomandari desprinse din traditia spirituala orientals (eonfinnate In prezent ~i de unele cercetari stiintifice). a numarului de manifestari antisociale. I- angrenarii metodei. Ea mentioneaza faptul ea exista influente ale mediului natural inconjurator. darurmarifuJ sa ne pastram controlul si sa nu ojungem til un final marcat de descarcare. . fermitatii. In Mornente particulare i ~ t Tehnica omoara dragostea? Unii ar putea obiecta caexercitiile propuse nu sint romantice. 4. solar. yang) sint caracterizate de influente benefice in sensu! stabilitatii. . In care . fiumusetii. sau care pur ~i sirriplu i-au citit cartea si au aplicat aeeste vechi metode orientale (expuse . dinamismului controlat. mai iubitoare ~i mai tandre. CLl acestprilej.. ill timp ce perioadele in care domina energiile de tip ferninin (-. Ca perioadeale zilei favorabile practicii (dar nu obligatoriil): • momentul de maxim de yang cuprins aproximativin1re orele 12~i 14. I:) \. ci dimpotriva. Celebrul festina lente alstramosilor nostri l-amine valabil ~iill civlizatia D Faza de erestere a Lunii (cuprinsa intre momentele de Luna Noua ~i noastra. In acest sens este cunoscut faptul di energiile de tip masculin (+. lunar. f I t r f . Astazi. nervozitate. nu ne putem depasi in : annoniei.energiile de tip masculin (+. solar. intervalul cuprins intre orele. stari de iritare.. a starilor de tulburare ~i tensiune etc. aparitia conflictelor. care pot favoriza sau defavoriza acti~nile noastre.19 ~irniezul noptii.. acum pentru prima data cititorului roman. yang). Fiind la curent cu aceste aspecte. au relatat insa aproape mm exceptie ea si-au Imbunatatit simtitor relatia ~iau devenit spontan armonioase.22 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PREL'uNGIT 23 data pe zi nu este un abuz sau un exces.

potrivita care se aude diseret. de preferintajsau cu luminari (dar carenu scot fum). 0 muzica armonioasa.eu tamiie sau alta esenta parfumata naturala care este pe plae amindurora. Fiziologic . •Drogurile de orice fel sint interzise. ale excitatiei si satisfactiei erotice.-. Din motive asemanatosre. / ~. c . printre care beta-endorfina. care face posibila ... «Stimulentele» .AmbiamaPentru practica trebuie deci creat un climat prop ice iubirii: un loc linistit. .translatia m stari de intimitate profunda.. t l este /' . ~iocitocina. Masajul si baia Fara doar ~i poate. Astfel. .. este interzis sa consumam alcool. 24 LoUIs. .~--. REGAMOS iubitilor necesita aproximativ douazeci de minute de preliminarii. «lentoarea» departe de a fi anacronica si dep~ita este de natura sa ne puna in aeord eu necesitatile propriului nostru organism. apreciata ca res'~ntiala ill mecanismele placerii. vorbind s-a eonstatat de pilda (printre rnulte altele!) ca mingiierile lente ~i ritmice declanseaza in profunzimile ereierului nostfu 0 serie intreaga de seeretii hormonale binefacatoare.. eliberindu-l de tensiuni ~ide oboseala acumulata in cursul zilei. un dus sau 0 baie prealabila irnpreuna destind ~i predispun la intimitate ~i la intilniri amoroase reusite. eventual eu 0 lumina colorata (rosie. lipsit de riscul de a fi deranjati. Improvizatie ~i aranjament Multi dintre noi merita sa tinem seama ca ln dragosteirnprovizatia binevenita (eel putinuneoril) ~i amonotonia omoara dragostea. supranurnita deloc lntimplator molecula placerii.tante . ele tulbura gray dinamica sexuala iar in timp diminueaza apetitul sexual. De asemenea. parfumat inprealabi I. un masaj erotie complet sau partial ori chiar un simplu masa] general este ceea ee ne poate pregati ce! mai adecvat ~i intr-un mod minunat corpul. Amanunte impor.. intim luminat. pur ~i simplu intrucit ritmurile launtrice ale femeii ~ibarbatului difera. chiar si cele «usoare». Folosite fie ~i ocazional.

-1 r----~. . adaptata acurn pentru practicantii occidentali.. r t I.iiiiiiiii_---_. Inspiratia ~ialegerea ne sint aid favorizate de indelungataexperienta erotica a umanitatii. atingerile neplacute sau dureroase. I t lata 'in continuare cum trebuie sa procedam pentru a descoperi geografia sexuala a fiintei iubite (si eu aceasta ocazie ~ipe a noastra) . Unghiile si depilarea Un amanunt ce poate parea tehnic. Folosirea lor inspirata este 0 veritabila arm care merita si trebuie deprinsa.. este .-.. De asemeneadaca dorirn. 0 comunicare t profundainstalindu-se intre ndi ~ifiinta iubita. I ! . fac ca dorinta sa devina urja~a ~iarzatoare. Este necesar sa avem mai lntii grija sa nu fim deranjati (decuplarn telefonul. r au t : [ ·1 4 I I I r Fara indoiala ca anumite momente. tot ce risca sa ne perturbe. arnindoi dezbracati complet. Lubrifiantul Durata mare a 'intilriirii amoroase necesita in multe cazuri folosirea unui lubrifiant. blocaje ~iretineri. c?ns~ituindpremise ideale ale unor experiente de vis. ne intindem pepat (de preferinta tare) sau pe covorul acoperit cu 0 patura. Consultarea lucrarilor de specialitate este de mare fOIOSIn acest sens. mereu aceleasi ~itotusi atit de diferite. ~remele ~igelurile sintin general contraindicate.. I f tI I~ i : • Este recomandabil sa realizam acest exercitiu inainte de apune in practice metoda amoroasa secreta.~. zona genitals poate fi depilata la ambii iubiti (putin inainte de inceputul angrenarii metodei). Foarte indicata in aceasta directie este practicarea urmatoarei tehnici tantrice.. atragem atentia ca pentru a pune in practice cu succes metodele amoroase se dovedeste necesara cunoasterea cit mai detaliata a anatomiei masculine si feminine. zone le sensibile ale hartii sale erotice. chiar cu multinainte.:. pentru ca trebuie repetat timp de mai multe zile la rind. eventualele inhibitii. Daca avem copii.. dar care are 0 mare importanta: unghiile trebuie taiate. mult timp pastratasecreta. f ! I trezirea la . va fi eliminat de la sine si vom atinge in scurt timp 0 stare de armonizare m cuplu. mcuiem usa etc. f aceasta forma de descoperire a «geografiei» erotice a iubitei sau iubitului D:ostru inainte de a angrena orice metoda sau tehnica amoroasa.na anatomie Tn final.). Daca f I ·.. Mai mult.l . este bine sa asteptam pina se vor culca Inainte de a incepe aceste momente de explorare reciproca. Feluritele ritualuri aledragostei exact acest scop ~i efeetele lor sint cit se poate de graitoare.Iacere Pentru a reusl cit mai bine In angrenarea noastra amoroasa. 'Odata ihdeplinite conditiile cerute.:. . parfumuri ~ieulori sint afrodiziace certe. ale implinirii amoroase depline.. i 26 LoUIS REGAMOS -. ====.. necesar sa cunoastern cit rnai precis-punctele «flerbinti» ale anatorniei fiintei iubite.foarte scurt si rotunjite atent la colturi pentru a evit~ zgirierea iubitului sau iubitei in timpul minglierilor intime prelungite. Puti. daca practicam . situatii.----------~ .lubrifierea naturala a barbatului ~ia femeii putindu-se adesea dovedi insuficienta Este bine ca lubrifiantul pe care-I Yom alege sa fie pe baza de ulei ~i nu de apa Lotiunile.. Mult mai savuroase sint insa placerile asteptate: maiastrele jocuri ale seductiei.

in acest moment. . folosind exact Iimbajul pe care-l consideram eel mai adecvat pentru a ne . Principiul aeestei actiunieste de fapt dea detennina realmente fiinta iubita sa resimta. asteptind sa-~i recapete integral controlul asupra simturilor. Acest exercitiu necesita delicatete in atingere ~i lentoare in gesturi.si sa ne relaxam impreuna cu ea. trebuie ca fiini~ . . Elementul eel mai important al acestei tehnici este de a-i descrie celuilalt CItmai exact eeea ee resimtim in momentul diferitelor sale atingeri. . cuprinsa intre anus ~isex). . fiind sufieient doar sa-i acoperim oehii. Gestul imediat urmator consta In mingiierea anusuJui iubitei. dupa care vom face 0 noua pauza in care iubita noastra l~i va povesti Impresiile. tot eu oehii inchisi. . iubita noastra va incepe .r l I ~: '-. Desigur. ii YOm cere sa se aseze cit mai confortabil pe spate si-i vom aeoperi oehii eu 0 fi~ie de pinza. tarli a ne atinge ~itara ne vorbim deloe. Nu trebuie in nici un eaz sane excitam prea mult iubita.. dupa fiecare dintre atingerile ~imingiierile pe care Ie fawn. mingiindu-ipintecele. invirtindu-i user 'mameloanele intre degete. I r ! ARTA SEcRirrA A ORGASMULUI PRELUNG1T 29 10 I f 1 f I ! l . sa descoperim care sint gesturile eare-i provoaca iubitei noastre cea mai . ineit sa le poata reface cit mai fidel mai tirziu.. ii vom mingiia si masa fiecare sin. asteptind apoi ca ea sa ne descrie senzatiile ~i impresiile pe care Ie are. sarutindu-i. i~elusiv labiile ~i clitorisul (foarte usor ~idelicat). pentru ea rostul ei este doar de 'a impiedica vederea gesturilor pe care Ie vom face. descrie senzaiiile. de timiditatea ipocrita care nu are ce cauta intr-o iegatura autentica de iubire. Este bine'sa faeem 0 pauza intre fiecare dintre aceste mingiieri pentni a asculta Apoi.. Dupa relatarile iubitei. o Vom incepe o o asadar prin a rningiia buzele iubitei noastre eu ajutorul degetelor mari ~i a aratatoarelor ambelor miini. dupa citeva c1ipe. . precum ~i a perineului (zona extrem de sensibilaa geografiei noastre sexuale. intinzindu-le. . lntr-o a treia faza. atunci cind iubita se mingiie astfel. sa se mingiie singura. o in plus. nu trebuie sa legam prea strins respectiva banderols injurul eapului.va inceta imediat oriee mingiiere. 28 LoUIS REGAMOS ~ incepem prin explorarea corpului iubitei. Daca simte apropierea orgasmului ell descarcare. iar In final sa. el va trebui sa . observe ell atentie fieeare dintre miscarilepe care Ie face. sarutindu-le: Ne vom opri de fiecare data. Scopul ultimelor mtngiieri nu este altul decit debarasarea de falsa. in nici un eaz Nu trebuie sa s~ ajunga lades0rcarea potentialului sexual' (in eazul barbatului prin ejaculare). trebuie sa se opreasca amindoi imediat ~Jsa-~i acorde ragazul neeesar pentru a-si relua controlul simturilor. pina la limita orgasmului. . framincmdu-i eu delicatete sinii. abandonindu-si intreaga fiinta In trairea plenara a acestor mingiieri ale corpuluiei. incit sa nu poata vedea atingerile sail minglierile pe care Ie facem. Din aceste sedinte de explorare reciproca izvoraste direct posibilitatea unor jocuri amoroase eu mult mai minunate decit ne puteam inchipui inainte. si evident acesta este scopul final al exercitiului. ci el trebuie controlat perfect in fiecare moment. pentru a-i pennite iubitei sa ne descrie cit mai precis ceea ee simte. cit mai senzual. din nou impresiile iubitei noastre. In eeea ce priveste barbatul. este bine sa facem 0 pauza ceva mai Iunga. Este neeesar sa fim foarte sineeri si deschisi in descrierea reactiilor noastre ~i mai ales sa nuavem absolut deloe retineri in comentariile noastre. Iiputem mlngiia apoi usor buzele cu Iimba. Vom cobori aeum spre abdomen. Daca unul sau celalalt dintre iubiti simte in timpul acestor atingerica se apropie de descarcarea inrempestivacaracteristica orgasmului necontrolat. . sa deseopere mingiierile eu celelalte simmri ale sale. pudoare pe care 0 au adeseori iubitii unul fata de celalalt. pina la zona vaginului. ~a iubita sa precizeze ce prefert: si ce-i produce cea mal mare placere.. apoi putem s~ i le despartirn. Ea trebuie sa deseopere prin intermediul propriului corp reactiile care apar la diferitele atingeri ~i mingileri erotice. Sintem capabili.. Ie cuprindem intre buzele noastre. Esenta acestei tehnici este numai ascultarea atenta a eorpului. apoi trecindusor cu limba peste ei.

a patra intilniri.·. cit intelegatori vom capata 0 imensa incredere reciproca. care nu pot decit sa beneficieze imens de aceasta comuniuneerotica pe care tnvatam astfel sa 0 cultivam intre noi §i fllnta iubita. mai rafinate. sa nu mai facem nici uncomentariu. elt ~i de catre barbati. Este 0 zona relativ mica. intr-o atm. desi este posibil ea uneori punctul miraculos. femeiatraieste 0 amplificare considerabila a excitatiei. traind l?i participind mult mai plenar reciproca a reactlilor senzual-erolice. acest rol fiind preluat acum mal senzual ~i mai fidel. lntr-un anumit ritm. Odata terminata aceasta prima parte a tehnicii. totu~i. r ~meia i t rt ! i r t anqrenari a metodei orgasmului prelungit sau ca preludiu al ortcarei fuziuni amoroase. este. Reamintim insa ca trebuie sa evltarn ferm sa facem dragoste acum sau sa ajungem la orgatSmUI cu dsscarcare in ti~pul acestor sedlnte. cam de 'marimea unui nasture 1 de cama~a.sa fim retlnut1 $1 dintre iubi!i nu se va mai mingiia de celalalt care va reproduce.iubirii • fem~ia' • Barbatul ! «comentlnd» clipele pe car~ tocmai le-arn trait Irnpreuna. poate fi simlita ~iconstientizata destul de usor. incetrnd orice mi$care $1 urmarinp ! ( i 5· man!feste eel mai deplin control asupra trairi/or sa/e.1.eu cele mal ferme §i ghidarea ulterioara dupa . daca unul dintre iubi!! se apropie de descercere.. In partea superioara . asentialul Putembea un pahar cu suc de fructesauminca fiind ca. binefnfe/es lntotdeauna numai pinEda timite descarcarii. pentru ea atunci el este mai extins §i mai sensibil decit de obicei. In cea de-a-patra. trebu! s-o evite cu otice prei. unctele. In general. mingiierile respecnve. Tn cursul acestei singur./ 30 LOUIS REGAMOS intense tralre erotica. I: la rind apoi. nutnit de americani «punctul G» (de la Graffenberg. Desi se pare ea idealaeste altemarea apasarilor usoare . orgasmului. la 4 sau 5 em profunzime.· .?sfera de sinceritate ~ideschidere totala. atit. ceva user. Nu trebuie sa nimic din ce reslrnfim sau din . r:comandat ca exerci~iul sa fie practicat celputin trei. fara sa mal spunem nici un cuvint.nlciunul insa daca vom §ti . seri . numele celui care I-a descoperit).de catre femei. '1'.1crudificil. indicat ca amindoi iubitii sa se tntllneasca inalta camerapsntru a-§i schimba parsrlle. ..Un alt .. I a jocurile noastre arnoroase Astfel vern deveni toarte sensibili de cuplu prin aceasta cunoastere la senzatiile ~i starlle flintei iubite. situata chiar in spateie osului pubian al femeii care. Sa ne concentrarn deci ateniia asupra fiecarela dintre mingiierile sale! Repetarn ! el va sa ' f- i: ca. Est~ foarte. moment exeelent pentru a-l localiza este ehiar lnalnte ~deatingerea . Pentru unii acesta poa e sa para un lI.ceea ce am trait. Este necesar sa asteptam astfel cel putin 0 jurnatate -de ora inainte de a relua exercitiul. Insa de aceasta data vom inversa rolurile. este Iocalizat In vagin. atunci aeest punct secret s-ar afla In t dreptul acelor indicind ora douasprezece. lasindu-ne in voia lnspiratiel §i a trezirii unor placert tot mai subli~e §i . I·· Daca am asernana vaginql unui ceas. Celmai bun moment f pentru a-l localiza este chiar imediat dupace femeia a ~it un orgasm. Daca iubi~1 exercita 0 presiune pe acest punct eu un deget salt doua §i it atinge intr-un anumit fel. de trezire la placers este lim pede Din chiar prezentarea tehnicii realiza lnaintea oricarei ~a 0 putern Un punet foarte putin cunoscut. sa fie situat putin spre ora unsprezeee sauspre ora unu. ascundem sa comuntcem..

r 1 f 6 f F t -~ Barbatul . Din acel moment..prea putin cunoscute ~i utilizate). senzatia user neplacuta face loe placerii. Acest punct important este nurnit punct exter'1 al prostatei. desfasurata in general 111 timpul copilariei sau adolescentei ~i a primelor experiente amoroase: Ca aceasta «ucenicie» poate ~i trebuie sa fie extinsa este lesne de intuit. 0 glanda interns situata in spatele scrotului.""'· . simti. lnsa mai accesibil.. Acesta este de altfel unul din motivele pentru care stim~larea clitoridiana directa este apreciata adesea ca fiind mai agreabila ~i ai eficace decit cea vaginala . ci doar 0 vom diminua..intre spatele scrotului ~i anus. . mai ales cind penisul este deja In erectie. . una aproape frigid'a ~ialta foarte senzuala? 'Fara lndoiala. dar mai ales descoperirea lor practice directa constituie chei importante pentru succesul metodei. ca ~iin cazul «punctului G» al femeii.e p Exercitiile Kegel . Echivalentul punctului G la barbat este prostata. putem «experimenta» la nesfirsit. int~ma. Care ar fi atunci diferenta intre doua fernei organic sanatoase. in direct.. Pornind de la aceste adevaruri profunde.-r-·c·_···u.uplimentare . . pe masa de tesuturi cunoscuta sub numele deperineu. Aceste citeva detalii anatomice (in oriceeaz. stimularea punctului G se poate dovedi oarecum inconfortabila si poate provoca chiar nevoia de a urina.ca sensibilitatea noastra erotica nueste '. ea fiind fructul unei asa-numite ucenicii..cunoscut si utilizat de secole in traditia Orientului -.···.r c ! F. desi «neobisnuit ». prostata est~ sensibila la stimulare. cunoasterea Uiun/rica esentialii. Altfel . introducind eu delicatete un deget in anus.. De retinut Q . viabil :. :======~------~------------~ . ell cit mingiierea se prelungeste. dupa unul-doua minute.. in majoritatea lor. definind astfel calea tantricii ca pe un sistem spiritual autentic. m fazele de inceput. imediat linga anus. aproximativ 0 femeie din trei poate atinge orgasmul datorita simp lei penetrari a penisului. dupa un preludiu bine realizat.. inzestrarea ~idlsponlbllltatea erotica de care dispunem in prezent.' o Q direct. identice 1n fond. punctul G devine mult rnai usor de localizat. induce ~idirui pllicerea.--) . fac GU putinti. profunda # conduo fiinta de la coaja realitiuii ciitre miezul ei. • ldentficarea mu}chilor . tratatele tantrice st~ctureaza 0 suma intreaga de metode secrete care. innascuta. fatal superficiale. Foarte adesea. m o Psihologii au redescoperit ~icertifies acum faptul-. Bxista doua maniere de a 0 stimula eficient: t r r ~. asernanator clitorisului.. • Antrenamentul intensiv Efecte }i beneficii Efecte s. =32~ ~ ~L~oU~IS~R~E=G=AM~O=S_____________________ ! t. femeile sint de fapt mai sensibile lit stimularea clitoridiana decit la cea vaginala. cautind noi ~inoi placeri. in general. cu atit «punctul o» i~imareste volumul ~i se 1ntare~te.". capacitatea noastra de a trai.- ' I . Trebuie saadaugamca uneori. organele lor sexuale slnt zone erogenecare transmitimpulsuri nervilor. ~. extinzind limitele experientei si cunoasterii noastre senzoriale. De altfel. Deosebirea 1ntrecele-do~situatii nuse afla altundeva decit In «educatie».ifoarte eficace.-. poate fi considerabil amplificata . Asta nu irisearnna msa citusi de putin ca trebuie sa renuntam la stimulare. reactiile iubitei. masind punctul extern al :=:i~s:pune s~ aplicamcu Indemlnare0 presiuneIn regiuneacare se intinde . mai put. ' ! Oricare ar fi sensibilitatea.

c. Desi poate ca noi nici macar nu sintem constienti ca exista. cit mai rapid cu putintii .'bazinului. ferm.800. sint utilizati pentru a opri fluxulde urina. sexologia ne-a redusdoar fa cei ciiiva centimetri patra/i at zonelor genitale.. i i Identificarea mu~chilor- P. Pentru 0 buna localizare a lor. Cu totii sintem asadar inzestrati cu posibilitati ~istructuri pe care Ie ignoram dar care.000 de captatori de senzatii care-l fac sa fie 0 imensa zona erogena. am vrea sa defecam sau ca in timpul nasterii.socante: de la banala l~atreata la bali grave precum cancerul.de . fiind acei muschi care. amnci cind urinam. certitudinea di va functionasi pentru noi. cast cum. daca refuzam sa. atent constientizate ~iinteligent folosite ne-ar deschide uimitoare ~inebanuite perspective. Un exernplu graitor In aceasta directie este eel al muschilor pe care-i utilizam frecvent.. .vom deveni constienti de fiecare muschi din zona planseuluipelvian in partesi vomfi eu siguranta capabili sa-i contractiim separat. ajutindu-ne imens. . Dovedindu-si eficienta In mii de cazuri putem avea . ei au un 1'01 extrem de important In 'dragoste. agresivitate ~imulte. ca si cum om lIrea saoprim fluxul urinar. aproape_~aefort. spus.acestor chemari esentiale. schimba situatia. cu efecte la drept vorbind miraculoase. sint destul de usor. o Exercitiile Kegel· .aceste exercitii pun simultan In'actiune un anumit numar de muschiabdominali si din zona . Urmarind In' intregul ei aceasta ignorare a disponibilitatilor ~iinzestrarilor fiintei noastre. asteptindtrarnvaiul efc.e. • pentru blirbap: impingem moderat. Mw/chii pliicerii. pedepsindu-rie chiar. . contractii lente: stringem mu§'chiip. dr. stiintific muschii pubococcigiem. atit la barbat cit ~ila feme ie. Marcind distanta irnensa intre ceea ce_sintem ~i ceea ce am putea fi.). numiti pe scurt 'in cele ce urmeaza muschii p.controlati perfect.ele pot fi facute nu conteaza unde ~i cind: privind la . o o .. nu este suficient ca he-am nascut cu zonele erogene: ele au nevoie «antrenate» ~iactivate.C. multe altele dintre tarele societatii noastre actuale.c. ceea ce pu. sa intrerupem voluntar. blteleg'ind aceste realitati iata in continuareo inodalitate simpla de a . Retinem muschii contrgctap timp de cel-puun trei secunde. chiar dacanoi ignoram aceCfsta. eel mai adesea fara sane dam seama. cit ~i in eel al femeii. trebuie sa fie mtijrip pentru ca antrenarea lor' faciliteaza trairea unei intregi game de stari amoroase . cflota. Pentru eficienta metodelor amoroase secrete este necesar ca acesti musshl sa fie fortiflati ~i Attt in cazul barbatului.mereu in asteptarea mingiieriloi. In sensul ca nimeni nu ne va observa atunci cind ne antrenam --. Lucrurile arata exact ca sicum Natura ar urmari sa ne faca constienti de noi ln~ine. astfe1 ca este posibil (mai ales la inceput) sa simtimdeopotriva an~ulcum se contracta ~i se destinde. impingeri • pentru femei: urmdrim sa impingem moderat.In aproxirnativ doua luni de . violenta. care ne cornplacern.-. eontractii rapide: contractam ~i relaxiim a/ternativ muschii r. . televizor. traiasca placer! noi si rafinate. Gerard Leleu declara In celebrul salt «Iratat de mfnsiieri»-: •'n .c. sa ne faca sa realizam ansamblul posibilitatilor pe care Ie avem ~i ne-ar «impinge» sa devenim . anomaliisi tulburari de comportament. aceasta crasa lipsa de «educatie» ~i indolenta 'in.. din punet de vedere amoros de exemplu. ca !if cum om vrea sa ne for/am sa urindm sau sa defecam.GASMULUIPRELUNGIT 35 sa fie trezite. localizat. practica zilnica insa. in limp ce corpui nostru este rea/mente intesat cu peste 1.:lata in continuare 3 exercitii menite sa-i dezvolte si care au In plus calitatea de a fi usoare ~i discrete (praetie invizibile.~. cercetatorii au descoperit consecinte . apoi ii relaxam. Muschii r. vatrebui ca atunci cindmergem latoaleta pentru a urina. . gata sa -. 34 Louis REGAMO~ ARTA SECRETkA OJ!. timp de 2~3secunde fluxul urinar.riispundem -.astazi aproape cu totii.tem fi.

Pentru a deveni constient de vigoarea crescinda a muschilor p.c. ei vor capata un tonus deosebit.~ .: :. nu vom abandona ci ne vom odihni citeva clipe. Odata cu practica insa. incalzirea anumitor zone care ne dr.r'-·-·--~"·'·~-'· ~~". .barbatul i~i poate prinde usor cu degetele penisul din zona de insertie in timpul efectuarii exercitiilor Kegel. 50 de stringeri rapide ~i 50de impingeri. vom mari cu cite 10 fiecare dintre cele trei miscari (60 + 60+ 60) continuind s.'Este perfect posibil cain decursul antrenamentului muschilorr.:Vomrealiza aceasta serie (50 + 50+ 50) de eel putin 5 ori pe zi Dupao saptamlna.urinta in timpul strlnge~lorlente. sa apara stari de confort launtric.iCliri com'plete. lente. inspirate din milenara .serie de 50 de contraqii... apoi vom rewa. Antrenamentul ideal presupune sa exersam 0 ora m fiecare zi.. rezultatelefiind mai rapide si mai pregnante. traditie tantrica. La inceput este posibil sa intimpinam anumite dificultati. Pentru alte detalii putem urmari tabelele din Anexe (structurate pentru-l luni de antrenament) pe care este foarte indicat sa le completam consecvent. . . inca slabi.. Daca am obosit la capatul unei serii.. poate di nu VOl' ramine contractati cu u~. . denumite stiintific exercitii Kegel. Cind am atins acest nivel (dupa 6 saptlimini). dar aceasta este pur ~i simplu fiindca in cazul nostru «muschii dragostei» sint . fiori sau senzatii de genul unor usoare vibratiiori / Efecte ~ibeneficii . . sau poate ca nu vom putea sa realizam contractiile rap ide cu viteza..a facern eel putin 5 serii I?e zi Procedam astfel pina ajungem la serii alcatuite din 100 de repetari (100 + 100 + 100).c. senzatia de «bine». eu cit exersam mai mult cu atit este mai bine. hipertonicieste riecesar Sil faeem zilnic cele 5 serii de mv. pentru ~ ne mentine rnuschii P . muschii P~C. . . iar femeia l~i poate introduce uu deget sau doua l!l vagin ori poate utiliza un vibrator (pentru aceleasiprobe). . Vom incepe printr-o ."' AFA SECRETA A ORGASMULUI PREWNGIT 37 Antren~mentul intensiv lata cum este indicat sa practicam aceste exercitii..c. Bineinteles.

.. in timpul preludiului ~i trairilor amoroase plenare. tara a mai pomeni starea de usurare... 'Endorfinele. . tonici ~i vigurosi inseamna virilitate si putere. controlul deplin asupraei. au devenit tonid~i se afla in intregime sub controlul direct al vointei (asa cum sint de exemplu muschii tlexori al palmei care reactloneaza natural.ris. Efecte 5uplimentare (valabile alit in cazul femeilor cit ~i al barbatilor) . Atentie! Chiar daca ni se pare ca nu avem niei un rezultat este necesar sa ne continuam eu constinciozitate ~i incredere antrenamentul pentru ca mai devreme sau mai tirziu ele vor surveni eu siguranta.. slnt. cafea . ajungem sli ne slmtirn bine sl asta tara a recurge la euforizante.secretia endorfinelor.. \ ajungem sa nu mai suferim. dinamism mental. prin obi~nuinte nevatamateare-c. . 3. dupa ce faza inceputului a fost dep~ita. Aceste exercitii au ca efect dobindirea unor erectii mai putemicesi " -: permit un foarte bun control in timpulactului sexual.in timpulorgasmeJor.' imbunatatirea atentiei ~i memoriei.Cercetarile au aratat cli atunci ~ind. trezirea intuitiei sia creativitatii. vom putea sirnti cum . posibilitatile vietii . . foarte putemici inseamna'pe scurt tinerete ~i farmeqca urmare directa a amplifiearii (in uncle cazuri extraordinare) a potentei orgasmice ~i a feminimpL o La barbat. Explicatia ~tiintifica a acestor fenomene obiective este . antrenamentul ne genereaza rapid 0 garna tntreaga stariplacute de energizare • euforicii ~ichiar de plutire. . stimuleaza pe cale mecanica producerea unorhorinoni ~i a endorfinelor. muschii r.LoUIS REOAMOS furnicaturi etc. comparabila celei care se instaleaza dupa oinjectie cu droguri de tipmorfinic. o vitalizare pregnanta.sa asigure un efect anesteziant de aproape dO!la ore.. Oyle: placerea ~i starea particulars pe carene-o genereaza endorfinele activeaza dorinta noastra de a explora . De altfel. ~a nici un inconvenient. lata efectele acestor hormoni in cuvintele dr.de viata care survine' Risul ~ialergatul sporesc secretia de endorfine ceea ce explica rezistenta la efort a alergatorilor ~ichiar starea de euforie care urmeazaunei curse. odata ce muschii r. spOl1-(alergare). lncredere ~i pofta. marirea increderii in sine) . eliberate de organlsrnul nostru tn anumite lmpreiurarl: dupa 0 repriza de ris intens. experiente amoroase cucontinenta (rara descarcare) ~i orgasm prelungit .un' .c. adevarate punti hormonale lntr~ suflet ~i corp. dar roadele ei slmdulci! I' I o La femeie.substanteanalgezice ~i euforizante naturale curol.descbidere. r. devitalizati. Sa nu uitam incurajareaanticilor: Riidiicinile inwl/iitW'ii sin: amare. fluxul ~i echilibrul endorfinelor devin din ce in ce mai limitate ~iviata pare ca dispare din aceafiinta. schimbiirile din mediul lnconjurator . d «zbori») dar ~i lnainteamortii naturale cu rolul dea usura «trecerea».nu rnai alergi. o «iricarcare» rapida eu energie (toemai de aeeea putem efectua aceste o o o o o o exercitii mai ales atunci cind ne simtim lipsiti de chef. tehnici yoga adecvate. dar .C. Stimulind pecai naturale. corpullui parca adera la aceasta convingere. optimism. firesc. Toate acesteasint semne ca tehnicile incep sa dea rezultate ~i daca apar nu trebuie decit sa ne bucuram. cind avem nevoie de forte noi). blocarea ejacularii ~i intensificarea placerii traite. droguri. alcool. aproape instantaneu'si tara efort.aceea ca antrenamentul rnuschilor p. Endorfinele ne aduc motivatiile biochimice de ca~ avem nevoie penuu a patrunde. S-a constatat de pilda ca 0 repriza de ris copios de 10-15 minute ellbereaza 0 cantitate de endorfine capabila. in timpul executiei anumitor procedee . o marirea energiei sexuale. tutun. Contractiile determina amplificarea excitatiei. ne armonizarn-aproape miraculos viata.yoga etc.c.individ lnceteaza sa-~i mai puna tntrebari ~iincepe s~ creada cli a trait de]a totul. indispusi.complex.c. . 'crt viata nu-i mai -poate oferi nimic. reflecta ~i a ne adapta prin reactii suple ~i adaptate la . spontaneitate. cresterea puterii de asimilare.sau alte substante chirnice psihotrope ce au in tirnp efecte nedorite. dupa 30-40 'de minute de alergare (generind impresia ell. muschii P. atunci c1nd dorim sa apucam ceva).

adica de punetul de nonintoarcere (non-retur). ·0 sa tie concentram cit mai atent ~i mai intens asupra senzatiilor noastre. el . intrerupind stimularea. barbatul trebuie pur ~isimplu sa se stimuleze si sa tinda sa~~i mentina erectia eel putin 30 de minute tara sii ejaculeze.Iaciliteazd 0 cunoastere necesarii: descoperirea autentica a propriului . In cazul biirbatului. Chiar dacii sintem angrenati intr-un cuplu. . atinge succesul. nostru corp sia zonelor sale erogene. acest punet. totusi simplu de indeplinit: sa dispunem de suficient timp. Barbatul Exista trei conditii prealabile.: . In acest timp. Ea . evite ejacularea. trebuie sa urmareasca sa se apropie de orgasm. De fieeare data cind se apropie de . macar de ? ori. o La inceput. exercitiile care urmeazd ne vor fi de mare/alas pentru a Multa vreme desconsiderata. Barbatul • Femeia j autostimularea constitute totusi 0 pregiitire eseruiaki pentru practica modaliiatilor amoroase. sa fi praeticat ~i s~apinit deja exercitiile Kegel (mai sus amintite). eltrebuie sa. ea permite in plus controlul reflexului ejaculator.: I: 7 autostimularea.

Prin exercitiu. acest fapt se poate dovedi interesant pentru barbat... 'I I I I .c. in ciuda eforturilor noastre de a 0 opri).. Femeia trebuie sa se abandoneze placerii daruindu-se ~i urmarind sa atinga orgasmul de dt mai multe ori cu putinta. fapt care ne va permite sa traim zeci de orgasme la rind flira ejaculare. pentni multi deloe neglijabil. eu degetul . ----~---------------------. dar Tara a se produce descarcarea. Un alt avantaj notabil. putem incepe sa nestLiuulfun folosindu-l. dar ~i pentru iubita sa. pregatindu-ne astfel pentru metoda orgasmului prelungit. atingind orgasmul de sute ~i. clitorisul. Daca putem deja obtine orgasmut prin autostimulare. ill cursul unei singure sedinte de autostimulare. In timp. singure orgas me multiple. Pentru a ne dezvata de vibrator (daca este cazul). c'. ne vom retine suflul pe plin (adica vom inspira profund ~ivorn tine aeriil In pIamini)~i vomstringe muschii P. Barbatul cauta in special sa-si mentina erectia ~la atingaorgasmul tara a ' s ejacula. ScopuJ acestor exercitii este de a atinge . Daca sintem deja obisnuite eu vibratorul. controlul va fi mai simplu. Mai Intii vom urmari sa obtinem orgasmul mlnglindu-ne." asupra lor suficient de ferm. tensiunea sexuala fiindmai mica.Fam indoiala. vom incepe prin a ne stimula punetul extern al prostatei (descris anterior). pina cind vom reusl saabandonam completaeest accesoriu. Reluind.. atlt In lungime. Atunei cind am atins 0 erectie ferma ~i am mentinut-o eel putin 5 minute. Un avantaj important al unui stadiu avansat de practica al tehnicii de autostimulare este acela ca rie vom putea retine astfel ejacularea atunci cindeste pe eale sa se produca. vorn relua exercitiul dupa un timp de repaus cind. capabila deorgasme multiple sipoate lnvata foarte usor aceasta metoda amoroasa secreta. ejacularea se va produce. Nt! tie vompierde controlul ~i ne vom stradui sa nu ejaculam.. Aplicind aceasta tehnica simp la vom observa.. orgasm. continuind sa ne stimulant penisul. Aceasta tehnicafoarte simpla trebuie. penisul i~i mareste in general dirnensiunea. 42 'lOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELuNGIT 43 incetinind miscarile sau aplic1nd unele dintre tehnicile prezentate In sectiunile Controlul ejaculiiriitl) ~i (11) ~i Modalitiifi ajutiitoare din capito lui Placerea barbatului .---------:------ r I I . subliniem ca avantajul esential aJ tehnicii de autostimulare este aceta c~ permite invatarea separarii orgasmului de ejaculare. Ne vom unge labiile mari si mici.rnetodei..Orice femeie este. cit ~i In grosirne. sa fie Invatata de iubita no astra pentru practica. atunci cind ne apropiem de . Pentru femeie. Evident ca nu acesta este scopul tehnicii de autostimulare.-. mare si eel ar~tator de la mln~ stlnga si. muschii r. desi oarecum secundar al practicii acestor exercltii. eficaee pentru a 'rell~i eontrolul ejacularii este de a trage serotul -lnjos. intrarea in vagin ~iperineuJ. dar este preferabil saajungern sa ne folosim doar de ~ propriul corp... tragem ferm spre in jos.In eventuafitatea in care totu~i am ejaculat. ca.c.. Daca in cazul nostru acesti muschi aidragostei sint bine antrenati. Atune! cind simtim ca sintem pecale de a ejacula. de asemenea. Aceasta tehnica utila numita tractiunea scrotului se realizeaza eu u~urinta in modlll unnator: «agatam» scrotul dintre testicule.. incepind explorarea ~i stimularea.. ca orgasmul are 19c ~iva fi chiar mult mai puternic. ill mod potentia).~ . vom Invilta acum sa obtinem mai multe orgasme in serie.vor fi considerabil intariti ~icontrolul nostru ..spre extrem de placuta noastra surpriza. dar astfel dobindim puterea de a ne suspenda indefinit descarcarea.. pentru ea daca am ajuns In aeel stadiu. exercitiile de autostimulare slnt oarecwn diferite de cele ale barbatilor. cit mai ferm cu putinl~i.. Unii barbaticare au practicat consecvent acestetehnici au afinnat (in acord cu iubitele lor) ca m~mbrul li s-a alungit cu 2 sau 3 cm. . o tehnica I I Pemela . tara a se descarca ' deloc In tot acestinterval.. dar vom continua tara el. Este preferabil sa foJosim un lubrifiant.de ce nu? chiar mii de ori In cursul unei singure intilniri at?_oroase. este faptul. acesta nu este un lucru rau in sine. ne vom putea retine complet ~i tara problemeejacularea (cu conditia esentiala sa realizarn contractia muschilor §i retinerea suflului inainte de a atinge ceeace se numeste punctuJ non-retur.

inainte de toate. Dupa citeva minute de preludiu. aceasta trebuie sa se 1nvete. la inceput. urmarind sa se concentreze asupra senzatiilor ~i sa se I 1 ! I '-. difera. 'in care barbatul ~i femeia sepot llnbra1i~a si mingiia tandru (evitind msa mingiierile directe ale zonelor genitale). prin insu~i scopullor. asa cum am putut realiza. lectura sa va fi ta fel deprofitabild # pentru femei.barbatul~li. Deci. . . Trebuie sa trecem peste 0 eventuala falsa pudoare ~i sa explicam cu sinceritate ~i naturalete cum ne place sa fim iubite sau iubiti. pentru simplul motiv ca numai noi insine stim ce ne face cu adevar~t placere si aceasta NU este valabil ~ipentru iubitul nostru.. Unii sustin ca daca barbatul. urmlnd ca In partea a doua rolurile sa se inverseze. el poate ingenunchea intre picioareie iubitei .-.--.---. de masturbarea o~dinarij ei sint gata pentru etapa urmatoare: orgasmul prelungit in doi. atunci este posibil ca el sa devina mai putin atent la-placerea iubitei.44 LoUIS REGAMOS * Atunci cind cei doi iubiti au atins 0 faza de maiestrie 'in practica exercitiilor de autostimulare care. Ramine sa presupunem ca femeile nu vor. important fiind doar accesul nestingherit la organeie ei genitale. Intr-adevar. ~ Pentru a deprindere mai eficace a metodei orgasmului prelungit. dimpotriva. fundamental. In ceea ee-l priveste pe barbat.adreseazii in special biirbatuiui fi doreste sii-i arate crrm sii-:.emeia "nu trebuie decit sa selase in voia iubitului ei. operatiunilor. F. '. este . 'in aceasta parte el' este eelcare «preia conducerea» .--~--. Experientele pe care le-arn avut anterior ne pot tara indoiala ajuta. ajunsi aici. De altfel.sau poate sa se lungeasca pe burta.. _- ----. preferabil ca barbatul sa fie acela care incepe sa stimuleze femeia. Mat intii doamnele! 8 . I I I . Cutoate acestea. trebuie aplicat lubrifiantul. sau dupa practica unei variante simplificatea telmicii de trezire la placere. comunicarea trebuiesa fie deplina intre iubiti. . departind picioarele.i aducd iubita in starea de orgasm prelungit. nici 0 fiinta ~ana nu reactioneaza sexual absolut identiccu alta. reactiona astfel.Org!lSmuf prelungit • Oteva precizari • Efeete secu ndare Aeeasta sectiune se." .. . JnSa nu sint suficiente. regula este urmatoarea: . • Cheia decianJarii orgasmului prelungit . Eroarea cea mai raspindita in acest domeniu este de a gindi ca fiecare stie instinctiv cum sa-l satisfaca pe celalalt cind. sarcina care ii revine . Evident. sa elimine toate rezistentele ~i inhibitiile.. femeia se intinde confortabil pe spate.atinge primul orgasrnul. din ratiuni evidente." lacerea femeii • l1ingiierea labiifor §i a ditorisului •_ Masajul vaginal.

1nsa probabiJ ca va trebui sa diminuam mingiierea. un mod destul de simplu de a 0 depasi in partea dreapta Esential este doar sa descoperim cum stau lucrurile eu este sa-i sugeram iubitei noastre sa efectueze chiar atunci e.esteun toto data aceste blocaje psihice ca prin farmec.. este posibil ca ea sa doreasca sa Miscarea de bilZa trebuie sa fie lenta ~iregulate. ci ~isa se concentreze asupra senzatiilor deosebit de placute resimtite. intrarea In vagin.-. Pentru a le inlatura.. apoi facem 0 mica diversiune ce are drept scop marirea tensiunii amoroase ~ia excitatiei. 'Iotusi. aproximativun ciclu pe . apropiindu-ne progresiv de clitoris. Timp de un minut sau doua. noastre. daca pare inhibata. tensiunile musculare cauzate de aceste rezistente interioare. sau iI putem «invirti» delicat intre deg~tl7I m~e si eel aratator. regula de baza este eomunicarea. Este posibil ca uneori clitorisul sa fie mai sensibil in partea stmga. descriem niste cercuri eu mirnrsau eu mai multe degete.·-----~ . Cind incep contractiile. perineul. alteori Aflati lntr-o asemenea situatie. trebuie sa fnn atenti pentru a le sesiza.------- .ee este ell ceea In cazul aeesta.continuam stirrtularea clitoridiana si In acest caz este bine sa-t facem pe secunda. retraga sau va aparea un gen de contractie Ia nivelul organelor genitale. .-:---:----------. Ineepem deci sa mingiiem labiile mari ~i mici (FAZA A). si de tina.. daca vrem s-o faeem sa atinga starea de orgasm prelungit Kegel. pentru ca este foarte sensibil. -. incit scapindastfel de rirania unor ginduri parazite. Adesea.au tendinta sa dispara ~i------.. Pernasura ce alternam minglierile cu pauzele. fiecare stfrljenfta. anumita rezistenta. nivelul de excitatie creste --Putem deci minglia c1itorisul (FAZA B) in diferite moduri: un timp pe 0 .. este P?sibil ca iubita noastra sa opuna 0 \' . reducindu-Ie treptat pilla la clitoris. daca organele gemtal« barbatii au tendinta sa exercite o presiune prea mare pe clitoris._i" ..c. vizibil. datorata mai ales unor blocaie de natura psihica. cel mai bun lucru este sa fie diseutate si. observindu-i totodata ~i reactiile. vag in. diminuind ori incetinind rningiierea. in sfirsit. orientindu-i atentia spre circulars. apoi pe partea cealalta. indica! sa inva1fun sa identificamaceste rezistente ~i putem considera ca vom irtinge pentru meeput decit foarte usor. Asadar.vor inlatura tendinta sa~# mdreascii volumul # sa se -deplaseze cafre exterior. ' I~timpul acestei ~timuHrri initiale. In aceastli prima faza. ea va avea tendinta sa se noastra nu numai sa se destinda ~i sa-~i mareasca considerabil excitatia. daca deschide ochii si. 46 LoUIS REGAMOS ARTA SECRElTAA ORGASMULUI PRELUNGIT 47 abandonezeplacerii. adevarat extraordinar (desi perfect explicabil pentru eel constient de Dacd organele genitale devin mai saturate cu singe. Este Odata ce am ajuns la clitoris. clitorisul.. Contractindu-si muschii r. putem de asemenea sa introducem cu delicatete in vaginbl iubitei unlit sau dona degete de la mina ramaSa libera. deschis. Exercitiile Kegel (pot fi semn'minunat. Aceste rniscari slnt uneori foarte subtile ~i aproape imperceptibile.xercitiile iubita noastra. (FAZA B) nu-l . dacapare case plictiseste femeie are preferintele sale: epasare extrem de ~oitrli. . poatedeveni deranjant sau chiar dureros pentru femeie. evident.. altele doresc ca acesta sa nu fie atins deloc In mod direct.~i-iubita noastra va incepe sa aiba contractiile premergatoare orgasmului. barbatul aplica cu delicatete lubrifiantul pe toata regiunea genitala: labiile mari ~i mici. . stimularea tijei elitorisului (nu a virfului saul gindurile. parte. (FAlA c). Nu trebuie sa ezitam sa ne intrebamiubita ee anume ii place. sau nemaiaplicind-o direct pe clitoris.mingiiere putin mai ferma. una _ In acest moment trebuie sa facem 0 «diversiune».----- . Atunci cind amdescoperit un tip de mingiiere care place iubitei plae. Mingiierea labiilor ~la clitorisului pe '<_ . dacii clitorisul are intima Jegattl!ll ~i influenta reciproca dintrefizic ~i psihic) . fapt care -par mai putin umflate eu singe sau lubrifiate. In general. Dacd iubita are tendinta sd lina pelvisul in directia miinii -rncutetoate cele trei descrise anterior) 0 vorajuta deci imens iubita noastre este tot un semn bun. semne evidente: daca ea tinde sa se tndeparteze. . In caz contrar.. interiorul vaginului. putem descrie 0 mi~e~ de sus in jos. aceste rezistente provin din dificultateade a-si controla . putem utiliza aceasta miscare cam de 10 ori. Se poate spuneca.

iubita noastra a intrat In sfirsit in faza decisiva a orgasmului prelungit. lente ~iprofunde. clitoris. . Cind excitatia femeii incepe sa se stabilizeze la un anumit nivel ~iintervine un gen de saturare (plafon). Deosebirea fizica' esentiala lntre orgasmul «obisnuitssi orgasmul prelungit este Insa aceea ca. stimularea vaginului si sa ne concentram din nou asupra c1itorisului (FAZA . and perioadele de repaus aproape ca " dispar si toate contractiile au devenit impingeri profunde. tirnp care ne-a permis sa ne . Aceasta este atunei o ascensiune continua spre noi culmi. o o abilitatea. clitoridiana ~ivaginala.~ ---'~ . . doua mai lejere. ca ~icind uterul s-ar apropia de intrarea In vagin. care la acest nivel de excitatieeste extrem de sensibil. ln partea superiopa.. Cind barbatul sesizeaza acest gen de «impingere» la' iubita sa trebuie sa stie d'i ea simte aceste contractii pelviene profunde care. o o o implies musculatura profunda a muschilor pelvieni. " Orgasmul prelungit --: ' Iubita mea a atingprima data stareade orgasm prelungit dupa aproximativ doua luni de exersare. imitind miscarea de da-te-vine a penisului sau._... Pentru aceasta este necesar sa sesizam atent momentelein care femeia trece de la 0 faza de ascensiune a excitatiei la un plafon. cornpusa din fazele D-E). in cazul multor femei. anunta inceputul orgasmului pre1ungit. vom observa ca perioadele de repaussau de culme vorfi din ce in ee mai putin frecvente si contractiile vor fi din ce in " ce mai evidente ~i mai numeroase..48 LoUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 49 Mas~julvaginal \Dupa aparitia primelorcontractii orgastice (ca unnare a stimularii clitoridiene). faranici 0 perioada de oprire . la un moment dat stimularea elitorisului vada in mingiieri ca si pentruclitoris. mingiierile ritmate au efecte maxime. aceasta situatie se inverseaza. sint mai lungi ~i cu mult mai agreabile decit celeobisnuite. sa se deplaseze catre in afara. _--- . 'transformam laimtric. odata cu inceperea s orgasmului prelungit. ~i mai eficace. foarte probabil. . Secretul stimulariiamoroase neeesare pentru a ne conduce iubita in al 711:3 ? ceral orgasmului prelungit care. doua sau trei degete. in sensul ca vaginul va avea tendinta sa «irnpinga»._-_. locaiizat asa cum am explicat.. este altemarea celor doua rnodalitati de rningiiere. . De indata ce se produe aceste contractii. Profunzimea si frecventa a~estor diferite de cele ale orgasmului «simplu» care: «impingeri» depind de doi factori: . reducind astfel spatiul interior: . contractiile slnt de durata variabila ~ipot dura de la una Ja 10 securide fiecare. stimularea interna da nastere la niste contraetii «impingerilei sevor produce din nou. Cheia declan~ariiorgasmului prelungit . daca in cursu! orgasmului obisnuit vaginu~ are tendinta se largeasca 10 partea sa cea mai profunda ~i a se retraga spre interiorul corpului. ne vom intoarce la stimularea punctului G"(FAlA E). sa Continuind timp de 15-30 de minute (in unele situatii mai mult) alternarea mingiierilor clitorisului cu mfnglierile puncudui G (~AlA F .noastra de a rningiia punctul secret al iubitei. reamintim. sa cunoastem senzatii de 0 voluptate nebanuita ~i . diferii de orgasmul multiplu. Ii putem rningiia vaginui (FAZA c) eu unul. trebuie sa abandon am i. punctul G poate accepta 0 presiune destul de putemica.Pentru rezultate mai bune. apoi una sau general nastere la noi contractii. Spre deosebire de . In acest stadiu. constituie baza fizidl a orgasmului prelungit la femeie (cel mai important). anume 10 rningiieri succesive. Dupa un timp Efectuata cu abilitate._ .aproape de intrareain vagin. vom mingiia cu unul sau doua degetepunctul G.. este preferabil sa repetam acelasi ciclu de D). Senzatiile ~i starile pe carefemeia Ie are In tirnpul orgasmului preiungit nu se compara nici macar cu cel mai putemic orgasm eu descarcare pe care l-a putut sirnti vreodata In trecut ~i nici cu orgasmul multiplu. incluzind aid ~i muschii uterului.. . cind stimularea i' punctului G pare sa nu-si mai fuca efectul. '" la instalarea unui plafon al excitatiei. [n aceasta prima faza. capacitatea ei de a se abandona f'arii nici 0 retinere placerii.

mtr-un elan de recunostinta emotionanta: Ma risipeam senin .. fiindca implica 0 dimensiuneamoroasa noua. orgasmul prelungit trebuie sa fie trait. Nu Q ~tiam ca. ca ~ putea simti rnereu mai mult. caci'in acest caz . Da. Il1satrebuie sa subliniez cu toata flispunderea ca ._. traiam oexplozie 1inj~titaafiinteimele in infinit. Eram stupefiat asadar ~i in acelasi timp traiam 0 stare de fericire imensa vazind di puteam sa-l ofer 0 asemenea placere iubitei mele. dar ~i . In momentul c1nd a reus it sa mentina timp de 0 j umatate de ora aceasta stare . iubita rhea rna va face sa cunosc . extraordinar a fost faptul ca..\. trebuie sa recunosc.mele eele mai delirante. chiar pe acest pam'int! este mai erotic. Eu. tara macar ca ea sa rna fi atins (era stabilit ca . veritabile valuri orgasmice (descrise atit de bine de dr. rnai tnaltator dectt orice mi-as fi putut inchipui vreodata . Eu. prin comparatie. . lnsa tjpetele.fost facut pentru a descrie 0 astfe! de experienta ~inu contine superlativele necesare. ~itotusi. extatica. este deja 0 distanta'lmensa.1 Of c- '"'t .. a fest la un moment dat cuprinsa de un gen de panica. Contrariat.~_. Cll atit se abandona mai mult.. ci mai cuseama una de calitate. rnarturisesc cu umilinta. Ie tulburasem profund. . 1n realitate. nu eram decit un incepator In artade a darui femeilor ferieirea. De fapt. " \ : I Primul orgasm prelungit al iubitei mele a durat aproximativ 5 minute.. Daca avem in vedere eft orgasmuJ obisnuit (insotitde descarcare) dureaza eel mult 20 secunde.simtearn dezamagire.. Stupefiant. Ie daruisem multe 'incintari ~iplaceri.ceea ce. toate astea rna tulburau infinit. mi se pareau acumsterse ~i . nu Ie lasasem indiferente. Dar diferenta intre orgasmul prelungit ~iorgasmul obisnuit (insotit de descarcare) nu este atlt ·0 chestiune de cantitate. dar a atins eulmi si mai elevate. I putea intelege. atuncicind imi vaveni rindul. Tot . care credeam ca fostele mele . estesublim!. aeum lrni dadeam seama ca. excitante ~imai.. cit a durat «sedinte In care }ubita ea a atins al 71ea eer.~. am avut 0 erecti~ «adevarata». cuvintele de care dispunem se dovedesc insuficiente .Iatace mi-a marturisit ea dupa trairea plenara a unei astfel de stari.. Brauer). Pentru a. Iasindu-se cuprinsa de ea. dejaplaeerea maxima unei femei! .:Plina de bucurie. 'l~i toata fiinta pe cale sa se dizolve ~i avea impresia ca-si va pierde simtea complet cunostinta. . mai nebunesc. . fade. • 1 n: Niciodata plna atunci.. AI 7'·' eel' ne este accesibil lntr-adevar. cu niei 0 iubita ~i in nici 0 situatie nu rna mai simtisem atit de viri! ~i de excitat cu toate ca. nu stiam Inca un lucru. a urea In aI7'''''' eer. pe fondul starii ca nu mai am deloc limite. nu ne-amdat in laturi de a face incade la inceput-e-timp de 30 minute (din . .iubite cunoscusera placerea In bratele meier . Cu citiubita mea se obisnuia mai mult cu starea de orgasm prelungit.E!c_ante care._~. ) complet diferita ~i lnglobeaza sintetic tot ce am trait p1na atunci. lubita-mea a fost cea carea PLIS capat aeestei prime experiente pe drept cuvint extatice ' pentru di nefiind obisnuita eu 0 placere atit de intensa. Caci ee· altceva poate fi placerea suprema daca nu stareade orgasm prelungit? Tot restul poate fi bun.__ ... intense ~iextrem de fine. abia trecuse 0 luna de cind 0 experimentase prima oara. Uimitor.acesta este net superior. insa. dupa cum ati putut constata p1na acum.· . care credeam eft oferisem ._. experirnentam 0 mare de senzatii tmbataroere. eram stupefiat. ca sa spunem lucrurilor pe nume .vocabularul n-a . . eram ca pierduta intr-un 'ocean de beatitudine ~ide placere coplesitoare.. iubita mea nici macer nu ma 'atinsese. Experienta a incetat atunci ~i iubita mea si-a revenit . Eaa vrut sa reincepem aproape imediat dupate traise aceasta . Si an} reinceput .:in prima parte a sedintei nu urmaream amindoi decit placerea ei).brusc.50 Lous REGAMOS ARTA SECRETA A QRGASMULUJ PRELUNOIT 51 sa neapropiem unul de altul uluitor de mull. experienta extatica ~ia realizat ca descoperisem arta secreta de. .tulburatoarea traire a iubitei mele avea asupra mea un efect eu mult rnai mare decit inchipuirile si fantasmele .• _~_. eu insumi eram euprins de 0 stare de excitatie teribila. repet.~u . In fapt... .: care aproxirnativ 5 de orgasm prelungit). Desigur. Capital. Uluita. aproape supraomeneasca. gemetele siscincetele eicontractiile Y • succesive care spre final au fost inlocuite de acele impingeri prodigioase. mai pregnant decitarnintirile erotice cele mai Cit despre mine insumi. mare bucurie.. Tot eorpul imi era de 0 sensibilitate extraordinara.. . nu numai di a reusit destul de rapid sa trai~sca orgasmul continuu timp de aproximativ 20 minute.

in aceasta faza.=.Aceasta faza este . ______ 52 ~ Louts REGAMOS _. dimpotriva. mai pudn prelungit este asadar caracterizata prin acel~ «impingerixin fapt valuri \ iritabile..:. starile de meditatie profunda. pentru a \nte1ege mai riguroase-pe eare dr. practicat eu succes aceste modalitati au demonstrat e11.:.paslune. '\ noastre. diminueaza stimularea vaginala. ._-------~-- ' i-· ARTA SECRETA A ORGASMULUt PRELUNGtT ----'_----'::.pe care am trait-o alaturi deiubita mea confirma din plinaceastarealitate.continuunoi nivele..va precizari lngrijoreze de pericolele ce planeaza asupra sanata!ii. aproape denumita sugestiv scara. adica 0 femeie arrnonioasa.::... mentine aceasta stare stirnulind altemativ apoi simultan clitorisul *i Ea a redevenit intr-un timp relativ scurt eeea ce era la inceputul Iegaturii punctul G. Aceasta experienta eu totul extraordinara poate dura minute In sir. Aceasta faza ~te caracterizata prin contractii considerabil.:.. adaugind citeva noi detalii. unii ar putea chiar sa se Cite. Brauer le-arealizat asupra a sute de eupluri ee au bine mecanismele orgasmului prelungit. confruntati eu eventualitatea trairii unor stari de 0 coplesitoare intensitate.. Pentru femeile obisnuite sa traiasca orgasmul foarte rapid... Efecte «secundare» In fata descrierii unor astfel Adio .. femeia simte atunci eil pluteste In voluptatea cea m~i intensa. de extaze. lara nici o senzatie de efort.in faza adoua a Exista deei doua faze In . ~..~ superficiale. nu.plina de viata si. vom altema stimularea clitorisului cu de ridicate ca in timpul fazei de excitare ci. AeuITIea urea mereu..:. Imp linita *i ferieita. timpul este pur ~i simplu abolit (spulberat) . Kegel. tara efort. incit.' ~Aflata intr-o stare de co~tiu:ta aparte. mult. fiindca in timpul ei femeia atinge in mod instantaneu. datorita simp lei penetrari a penisului. Oare nu vom s~i lnainte de a aborda sectiunea despre placerea barbatului. . deschide perspective fantastiee. pe deplin pentru iubita noastra. Iubita mea rni-a descris odata foarte _ sugestiv aceasta experienta: tot ce se poate spune despre ea este ca mi-as Iidorit sa ramfn pentru totdeauna fn aceasta stare. Singurul factorcare intervine aid . metoda prezentata aid .:. In'urma «practicii». spre deosebire de prima rnza. I~ prima faza (care dureaza orgasmului prelungit. aceste fem~i devin aceste etape seamana eu treptele unei scari.acest tip de orgasm. urmate de perioadede pauza.::. Experienta delicate siample de contractii profunde extrem de pliicute.:.:. A doua faza a orgasmu1ui repede inult mai desehise. lliai dezinvolte.::. cind mental inca mai cauta sa atinga noi eulmi. vom reeapitula prina exploda la capatul extazului? Din fericire. iau nastere aeele impingeri profunde.:::.:----' S3 __:_::_ o voluptate inca ~i mai mare si 0 stare de excitatie fantastica pe care inainte n-as fi crezut-o niciodata eu putinta... ritmul cardiac ~ipresiunea arteriala NT) ramin Ia fel 15-20 de minute sau mai mult). Observatiile clinice cele spuse pina acum..fe?omen oareeum asemanator ell eeea ce se petreee In .:. aparute ca urmare a stimularii elitorisului. mai destinse ~i I?ai fericite decit femeile obisnuite. stimulat.:. prin stringeri asemanatoare eu aeelea deserise In exercitiile .este numai dorinta celor doi iubiti de a o continua sau de a 0 intrerupe. mai sfuJatoase. figurate grafic.. Cind punctul G este. iar ill cazuri exceptionale poate atinge 0 ora sau chiar mai.migrenelor # stresului! .. Putem erea si .::::::.

In aceasta faia. Atunci cind ferneiaa trait starea de orgasm prelungit. in cazul in care joaca rolul activo Oricare ar fi postura aleasa. . " erectia este ferma ~i puternica. care se poate intinde peperioade foarte ". Pentru unele femeieste oarecum lini~tito: deaflat ca 0 mare parte dintre £iirbati all nevoie de 0 stimulare directs a penisului pentru a intra in erectie . deloc epuizant.constituie de fapti'rima faza a orgasmului prelungit. Putem spune . Femeia dispune In aceasta situatie de optiuni similare celor pe . Stimularea sa. evident. Aceste contractii provin de la prostata ~j de la alte glande. desi. important este doar ca ea sli fie confortabila si ca femeia sa aiba acces nestingherit la organele genitale ale iubitului ei. Aplicindaceasta metoda. . • Punctul extern aI prostatei Controlul ejacularil (I) . '-. Primul obiectiv este de ~-!duce pe iubitul nostru intr-o erectie ferma. Ca ~iIn cazul femeii. . unele cupluri prefera sa-si acorde un mic ragaz inainte de a trece la realizarea orgasmului prelungit al barbatului. iar penisul secreta mra intrerupere lichidul lubiifiant.de catre barbar." pe spate. De altfel. simultan eu eea a penisului.. aceasta este adesea de dorit. Sa a nu uitam ca nu este neaparat ca Intr-o situatie Cll caracter sexual barbatul sa intre in erectie. Hodalltali ajutatoare • Fazele orgasmului p'relungit inlaturarea inhibitillor • Orgasm cu descarcare ji orgasm prelu ngit Controlul ejacularii (II) _. Fam indoiala ca ~ipentru el eel mai simplu este sa se lntinda '. Pentru a aplica cu succes modalitatea de atingerea orgasmuluiprelungit . • Antrenamentul propri u-zis . .a la barbat aceasta glands este omologul punctului G al-ferneii. insaflira a se declansa ejacularea.> inceputul Cu toate eli aceasta parte ar parea eli se adreseaza In special femeilor. care le are barbatul. se impune In modnecesar un anumit echilibru.---- . excitatia intensa. barbatul atinge ~ise mentine in starea care precede de obieei orgasmul. trebuie rnai lntii sa injelegem rolul prostatei. • 0 modalitate suplimentara Orgasmul prelungit al barbatului este oarecum diferit de cel al femeii.extrem de voluptoase. Cu toate di nu exista 0 regula in aceasta privinta ~iputem face orice alegere dorim.. . stare care . . orgasm prelungit. lncit nici unul dintre cei doi i~blti sa nu se sirnta frustrat. este necesar ea ~i barbatii sa 0 citeasca cu atentle. trecind prin orgasme scurte. aspect care i?dica prezenta contractiilor interne. produce in fiinta barbatului un <". . sau mai precis care precede ejacularea.ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUN()IT 55 Citeva dlferente 9 lacerea barbatului' • pleva diferente Inceputul . Femeia. Ilu este obligato~iu ca amindoi membrii cuplului sa-l experimenteze 'in decursulaceleiasi intilniri. femeia II va ajuta pe iubitul ei sa atinga acest stadiu si sa-I extinda pina la nivele ~i mai Inalte de excitatie. barbatul trebuie sa adopte opozitie cit mai \ confortabila.' lungi de timpnninute in sir ~i chiar mai mult!) fiind in plus mult mai ii profund ~i mai puternic decit eel insotit de descarcare. urea spre un nivel de orgasm mai inalt La rindul sau.

fiind mai mult decit 0 mingiiere.. • --~-'-"~'~. intre anus ~i scrot(FA1A c2). gest care.0 lncetarea completa . fapt ce creeaza un gen de t.. _ I.0 Vizualizarea ascensiunii energiilor sexualefdin etajele inferioare ale fiintei-in zona din crestetul capului) sub forma unui flux de lumina etralucitoare.ex. ceea ee multe cazuri este de altfel necesar. simultancu mfngiierea penisului. U~alt mod inspirat de a incepe este aplicarea lubrifiantului. pe linga exersarea consecventii a tehnicilor hatha-yoghine de transmutatiest subli.' -. '~OApasarea punctului extern al prostatei.. sa Trebuie sa-l mingiiem pe iubitul nostru in asa maniera..0 Retinerea suflului ~i efectuarea strfngerii prelungite a muschilor P.'Controlul ejacularii (I) 'Griltieacestei abile stimulari (evident eli este necesara aid 0 anumita ~maiestrie din partea femeii. pe plin . cit ~iin eelaialt. atit intr-un caz.C. care trebuie evitata eu orice pre! (FAlA n). Punctul extern al prostatei Dupa aceasta.de prima situatie). . numita ciupirea prostatei (asemanator co ciupirea coardelor unui instrument muzical). a carui proiectie In planul fizic se. i (ex. . primul obiectiv este de a ne detennina i~bitul sa intre in erectie A). dar In toate cazurile ne-vom fed s~ exageram. dar . putem aplica ~i tragerea scrotului. <. OConcentrarea ferma asupra lui ajna chakra (cal treilea ochi» sau centrul mental de comanda. iar In acest scop il putem mingiia asa cum procedam de obicei (este de presupus di 0 facem!).inai ales pentru iubitul nostru tnsa. ") .ASMUWr PRELUN(. citeva elemente simple rce faciliteaza controlul descarcarii. poate fi realizata in doua moduri: In cadrul .'0 Ciupirea ferma a bazei penisului cu aratatorul inainte §i ell degetul mare inapoi sau stringerea coroanei glanduluiintr-un inel format eu aratlitorul §i degetul mare. . '. cu atlt putem apasa mai intens.56 LoUIS REGAMOS . ..! '. agat1nd degetul de baza penisului. A OR(. previne intr-o anumita masuraejacularea. Presiunea pe punctul extern af prostatei se poate efectua cu unul sau doua degete. Putem efectua tragerea scrotului in dona moduri. Kegel nr. '0 'Iragerea scrotului (deja explicate).IT 57 Asadar. maiestrie care va fi dobindita numai prin "practical. . \ Retinerea suflului ~i efectuarea impingerii .: ARTA SECRETA. .diversiune. putem in cepe sa-i mingiiern delicat scrotul. mctt sa-~i pastreze o erectie s. . iubitul nostru se va apropia rapid de orgasm ~i de ejaculare... I Ii o . intretesticule.olidatimp d_eeel putin 15 minute (FAZA B). . (foarte ejicientii). ~l doilea mod consta in a forma eu degetul mare ~i aratatorul un fe] de inel (cuprinzind scrotul la baza sa) ~ia trage in jos. insotite de eoncentrarea cit mai ferma asupra ideii de control deplin al ejacularii (salutara). ~ . \putem practiea §i alege pe eel mai convenabil atit pentru noi insine. testiculele (FA1A c. 0 varianta a acestei mingiieri. aglitJndu-ne aratatorul de penisului (inveis fatli.) $ PUNcruL EXTERN AL PROSTATEI (ECHIVALENT PI)NCTULUI G al femeii) situat in zona perineului. scrotului.este ::necesor mingiiem simultan penisul (cu cealalta minii) . (FA1A in . In aceeasi miscare de indepartare de penisul erect. urmarind sa traim cit mai intens aceasta. a oricarei miscari. I :. 3 (modalitate ejicientlf). _ ~:Iata. . traglnd apoi spre injos. f I I' . Kegel nnI) ca §i cum am vrea sa intrerupem fluxul urinar (de • asemenea foarte eficienuiy. in aceasta mingliere este destul de irnportanta regularitatea ritmului. . . aflat in erectie. •0 Perioade de retinere a suflului pe pl in. exercita presiunea cu degetul mare. '1 o o putem mare putem baza apasa aratatorul pe punctul extern al prostatei. rningiierilor zonei testiculelor. afla in zona din mijlocul fruntii) insotita sau nu de blocarea suflului. Primul con sUi in a apuca cu degetul mare ~iaratatorul pielea . ell cit excitatia iubitului nostru este mai mare.nare apoteruialului creator. lndepartindu-l de penisul.

in mod special «acela sau aceea care-si mai multe alimente yang si este de dorit sa fie bogata ~icit mai pura. esential fiindnumai rezultatul: suspend area descarcdrii tejaculiirii). Bineinteles.Pentru siguranta. realizam acea actiune numai daca launtric percepem raspunsul la a modalitate din cele deserise. Daca.. dar numai jetul intermediar (ant partea de I~ illceputul procesului de urinare'cit ~icea de la sfirsitul sau nu vor fi niciodata folosite.foart« eficient!. . la masa. ::. s~u .Vom trece sa . CLIputina inteligenta. Modalitaji ajutatoare toxiee) . • ". de fior. Cel mai bine este sa realizam toate tehnicile (atentie: aturenamentul rDe asemenea. ell Alimentatia zilnica a barbatilor trebuie sa cuprinda polen (de albine).r o Respiratia ARTA SECRETA A ORGASMUWI PRELUNorr 59 c~ntrolata este eel putin la fel de importanta. el i$i va putea controla de . )Jconsacrarea cifre Dumnezeh adica actiunea de oferire mental a. contra luI descarcarii va fi rnai usor in situatia 1n care femeia rezultatelorei (inainte de a incepel) lui Dumnezeu . pina insumilm untotal de 0 .practica traditionala recunoscuta 1n lumea intreaga. cit ~ipentru iubitul sau iubita .::'JUodalitatile urmatoare: noastra. \cauta sarespectam eu strictete promisiunea taeuta.sa facem consacrarea inaintea fiecarei actiuni mai importante. (ideal qam50 de intreruperi de 2-3 secunde la 0 urinare. controlului.eangreneze pulbere din flori $ifrunze de menta (mentha piperita) $1 2g de sistematic in actiuni care implica vointa~i control launtric. eel mai bine la unison cu el.etc.crestetul capului. vom repeta \exereitiul.' '. 0 ora. pentru realizarea neangrenarea acelei acjiuni. ce coboara din Controlul deplin al descarcarii (ejacularii) este de importanta capitals . este posibil ca-rnal ales la inceput sa apara ~i derapaje. adica intreruperea voluntara a jetului de urina . fiind .De exemplu..poate realiza cu maximaconcentrare exercitiile .0 autoterapia eu urina. sintern fortati sa rupem tacerea. De asemenea. '. adica ingerarea sistematica a urinei proprii-sdescoperim unde am gresit ~j sa nu mai repetam gre~eala.. putem integra suplimentar eu succes pentru realizarea prealabil este imperios necefar!) pentru a a descoperi pe cea mal eficace"cbntrolului asupra potentialului sexual una-sau mai multe dintre ~imai convenabila atit pentru noi [n~ine.. esteindieat pentru a preveni momentele periculoase. femeia trebuie sa fiesi ea foarte at\!nta la reactiile iubitului ei.Q contra cpa continua a sfincterelor anale. asupra unui alt lucru decit senzatiile sale (aplicind tehnicile descrise).0 urinarea fractionata.. la sa faca eforturi pentru aeeasta: poate sa-si coneentreze intreaga atentie inceputul zilei. putem face consacrarea de trei ori la rind.sijumatate sau chiar doua ore pe zi (3~6 luni). J Kegel. a intregii noastre angrenari ~i a B ineinteles. mereu! In aceste situatii este indicat sa discutam deschis.. urmarind sa • ~ t . cit numeroase efecte benefice. :~. Barbatul trebuie sa urmareasca sa respire regulat ~i cit mai user pe nas. intr-o stare de aspiratie launtrica.' din miilocul fruntii sausahasrara in crestetul capului). urmareste sa-~i ajuteiubitul angrenind ~i ea. La rindul sau. semirue de mac de griidi1}a (papaver somniferum) va putea sa-~i putem face un !egamlnt launtric sa pa~'iim tacere W1 anumit interval de comrolezecu UJurin{ii samima (sperma) ~i va atingeflira indoiala timp (0 ora pe zi sau 0 zi pe sa~tanlma. constientizam In timpul intreruperilor procesele de transmutatie Ie putem spline' astfel. Ca va bea propria urind. barbatul trebuie .. .. putem comb ina lntre ele aceste tehnici.ora. din eauze 'straine de vointa noastra. Esential este ea aeest lucru sa nuse repete " . In functie de posibilitati) ~i vom inalte performante sexuale si erotice.· . Oricum. . Aceasta nu este gray: orice invatare practica astfel induse si sublimarea energiei rezultante In ojna chakra 1n zona presopune erori ~i adaptari. evitind sa respire haotie ~ineeontrolat pe gura. eel putin pe moment. daruirea noastra sub forma unei stari elevate. . impreund cu un amestec format din I g dintr-o atitudine. este necesar ca barbatii saurmareasca sa s. daca . Absenta acestei staride raspuns implica evident pentru atingerea orgasmului prelungit. urmarind sa .

~ Merita sa adaugarn ca lucrarile citate (irnpreuna cu altele care trateaza acelasi subiect) s-au bircurat de 0 larga audienta. constituie un bun mijloe de revigorare sexuala si de amplificare a potentei ~i irilitapi v . R". specifice. Elvetia. ed. Marea Britanie. Shivambu de dr. masajul san automasajul en n~a.. . Bucuresti 1996. orez. Urina. masajul organelor genitale ale barbatului eu urina iubitei.barbatul ui. o 4. adica urinoterapia utilizind urina iubitului (sau iubitei) tehnica care. drogurilor rara'~imid '" . Toate aceste fapte demonstreaza faptul ca aici i1U este implicata nici 0 sarlatanie ~i ilustreaza interesul indiscutabil pe care 11trezesc in prezent pe plan mondial urinoterapia ~i virtutile saleimpresionante. 0 postal negru tinut de preferintainzilele de marti sau duniinica 0 perioada mai lunga de timp (1-2 ani) mareste eontrolul launtric ~i ajuta la purifiearea ~i solarizarea fiintei. de armonizare ill cuplu ~i. a doua fiind programatasa se desfasoare in septembrie 1998 in Gennania. Pentru urinoterapie ~i efectele sale vezi: Damar (antra ed.60 LOUIS REGAMOS 61 I • asemenea suflul. _ . de asemenea. -Statele Unite. lnsumlnd tiraje de milioane de exemplare (de exemplu. Shambala. sutrele 66-67) O. efeetuat sistematic chiar de catre aceasta. Gennania. daca este posibil. o regimul alimentar Oshawa repetat (cite unul pe luna) care ne purifica ~isolarizeaza considerabil. . pasiunile. minia si toate 'celelalte emoiii mentale. Esotera.. Olanda. Inplus. Ea cuprinde dear unele dintre cartile aparute recent tarlle «civilizate»: Franta. medicament pentru via/a de Daniel Menrath. vitalizare ~i infrumusetare. Urina va fi lasata sa se'usuce . vom astepta ehiar 2 ore pu\a la dus sau baie. pe lingaapropiere ~i intimitate. timp 'in care ne vom masa eu atentie corpul si. hrisca sau mei. Bucuresti 1995. vez! lista lucrarilor publicate instrainatate in uItimii ani (anexe).jE 1995 (textul fundamental cu privire la virtutile tainice ale urinei). urinoterapia in cupln. numai una din cartile j umalistei de radio Carmen Thomas s-a vindut in Germania intr-un numar de '700. fierte saueoapte (eu sare). Ram. Camelia Rosu. De asemenea. EI presllpune ca timpde 10 zile sa consumam numai griu.000 de exemplare). Eliminarea fumatului.".~f. unele fiind publicate in mai rriulte editii.. Printre altele. genereaza efecte complexe. el se va putea bucura de 0 mare longevitate» (Damar _ Tantra. adica friction area intregului -corp eu urina proprie. Pauza recomandata intre doua regimuri consecutive este de 3 zile. proeedeul are efeete eerie de purificare. altceva. pe piele. ed. are valente terapeutice probate". In februarie 1996 a avut loc in India prima Conferinta mondiala de urinoterapie. Suplirnentar. eafelei.

. Ui£..fnreIepciune jdraiecul arziitor sfir#tulUD>. tara efort sau teama.. . tara indoiala. Q autosugestia creatoare. descarcare.'. timp de 3~5 secunde) dupa care extazul exact atit cit el ~iiubita sadoresc.. . '~~I'Ufructul'./ 63 de oriee fel.. . .. evtta eu inlesneste iubitului ei controlul ejacularii prin indeminarea ~iarta sa de a. P .' repaus. .. EI controleaza perfect aceasta excitatie fiirli a se descarca... d1nd «viatID) ~i «expresie» ideii sau blocajele ~i tensiunile launtrice ce cauzeaza situatiile de acest gindului imprimat 10 el.. pe depJin controlata. ''. pre:pollderenlt'I:luua . r ontrolul ejacuiarii . Kundera) si conceptia Orientului.Evident ca 1n prima faza a orgasmului prelungit 'mai curind ca pe «un obstacol ce trebuie depa~tt cit mai rapid pentru a barbatul nu se poate abandona in aceeasi masura ea femeia. 1995 ~i taerea extraordinard a subconsuenudu: laude Joseph Murphy. trebuie sa urmareasca sa-~i controleze ejacularea Aceasta faza este totusi metaforic lntr~un text fundamental al spiritualitatii tantriee: «La extrem de placuta si. respiratia preponderent abdominala.ntificarea cu ele. conditionat de lntelegerea deosebirii esen1iale dintre limitata conceptie . poate fi bloeat de unele inhibitii." yang. sa ararnm eli accesul in al 71~ eel' aliubirii 'fiira de sfirsit este Odata ce iubitul nostru si-a reluat controlul asupra excitatiei.~Orgasmcu desdircare ~iorgasm prelungit • . Barbatul traie~te atunci ostare asemijuiitoare eelei pe care 0 a intelege mai bine mecanismul orgasmului prelungit la barbat. subconstientul la rindul sau va 0 cale sigura de arefuza placerea. zabarului ~i0 alimentatie citmai naturala.<>~. Dupa 0 anumita perioada de . adica implorarea plina de fervoare a ajutorului divino Realizata cu regularitate ~i credinra. '. In faza a doua a orgasmului prelungit. intensitate.. -~~. controlulejacularii devine mult mai user ~i serealizeazaaproape spontan.. urmeaza punctul de non-retur. In care barbatul simte ca ejacularea este Fazele orgasmului prelungit .. al 5. 1995. regulata. profunda si calma. reincepem sa-l .. experimenteaza ~ifemeia in timpul orgasmului prelungit: el intra intr-o .. .. 'aeeasta a redevenit suportabila. Printre cele mai bune mijloace de accepta imediatsa realizeze. din care am exclus definitiv carnea. in aceasta faza se produc 6-10 contractii de expulzare a 'spermei... ·stimularea pina se ajunge la un nivelde foarte mare excitatie..inevitabila. este de asemenea •.. in chip penibil. Ram.' a Occidentului care. . . a ajuns sa priveasca amorul excitam (FAZA E}. traind 0 placere imensa ~ideveninddin ce triCe . subconstientulo va hrani ~i va face sa apara mai devreme sau mai Q rugaciunea. focalizarea asupra senzatiilor placute pe care Ie traim ~1 id. insotit de noua stare de constiinta..•.'. bine sa-i rnarcam diferentele fata deOI'9asmul «obisnuit». Deceneu. 1intui. ... Referitor la aces! subiect vezi Fericirea pentrujiecare de Gregorian Bivolaru.ea barbatul. Tot ceea ce mentalul nostru constient este obisnuit prin educatie sli controleze situatia. atunze la 0 explozie extatica» (M... odata ce . Bucurcsti. practicarea exercitiilor Kegel. . conduce la veritabile miracole ~iin aceasta directie.(II). fiindca . dar diminuat ca • .. (marcat ating1nd astfel culmi p1na atunci inaccesibile ~iexperimentind plenar prin contractii interne foarte placute. . la fel ea ~i femeia.. excitatia creste odata ell maiexcitat.. este eu atlt mai placuta ell cit femeia uniunii [sexua/eJ fit atent lafoe si. Evident eli aceasta accepts ea adevaratsi crede ferm. Gindul sauideea estesaminta. Inal' frecven ta dintre ele este probabil teamade a depinde de femeie. in cazul orgasmului eli descarcare. care du~eaza maxim ] 0 secunde.rarea inhibitiilor . .~''' .. continuind astfel. barbatul poatetrai un al doilea orgasm similar..' I recomandatli pentru atingerea rapida a succesului..

antrenamentul ideal esteurmatorul: timp de aproximativ 30 constituie un supliment care. s Iimpede ce serveste drept lubrifiant natural. cum ar fi rasuflarea dlda a iubitei pe gland. Mingiierilesi' Antrenamentul proprlu-zis sarutarile extrem de rafinate §i voluptoase cu gura. inelt cea mai fina dintre . In decursul careia limba romana la editur'a Omegapress. acest veritabil extaz prelungit este urmatoarea: in cazul orgasmului prelungit durata pe care se ' poate fi prelungit indefinit.n.mecanic» de expulzare a spermei. este necesar sa mai facem din 'cind general demonstrativ. Acest fenomen de orgasmului sau prelungit. lichidullubrifiant si devine atit de sensibil. virfurile de . in timp ce barbatul. Cu timpul. . Chiar In cazul in care it (platou). el apare in practicam deja de mult timp cu succes. In genere. senin. geme. mod pbi§nuit mai mult de 3-5 secunde. Ideal de minute iubita urmareste sa-~i conduca iubitul de eel putin 15 ori este sa altemam mingiierile orale Cll cele manuale sau sa ne folosim de aproape de ejaculare. Asa cum am mai spus. In cursul acestei prime faze. place enorm ambilor iubiti. tina searna de el. Pentru succesul metodei. Contractiile interne foarte placute care nu dureaza in faza. ritmul (~ur. ~i altele mai putemice cu rol tendinta sa se stabilizeze. buzele ~i limba La ineeput. 1994. Faptul ca aceste contractii sint 'cardiac ~ipresiunea arterials scad. este amorul oral". incepind cu acest moment. sa se abandoneze. ~i Aria de aface dragoste cu 0 femeie. ( faza ~A~R~~~S~E~CruIT~A~·A~O~R~a~AS~M~UL~U~IP~~=L=~~a=rr~ __ ~-------6-S o 6. dar nu ob~iglitorie. precum Arta de aface dragoste cu un bdrba: Orgasmul prelungit este experimentat ~ide catre barbat in doua faze. iubita sa trebuie sa inteleaga acest ~pect ~i sa 30 minute sau chiar mai mult. Dealtfel. In cea de-a doua a orgasmului prelungit.). starea barbatului are mica intensitate. Barbatul experimenteaza acum un mai puternice deeit primele ne atrage atentia ~i ne face sa identificam . seamana Cll 0 scars. Bucuresti. " . In timpul perioadei de excitatie crescatoare extraordinara care constituie modalitate suplimentara ceea ce in aceste pagini am numit orgasm prelungit. pentru a descoperi noi dezordonate. care insa va fi evitata. ea poate lnvata destul de lesne sa aiba mai separare volitiva si constienta a orgasmului de ejaculare este nurnit multe orgasme. iubite. 10. Penisul secreta in acest timp in mod intermitent lichidul rafinamente sau pur ~i implu pentru a ne reimprospata memoria. extaz linistit. Carti fundamentale. arnindoua simultan pentru a darui cit mai multa placere si lncintare fiintei excitatie atinse VOl' fi din ee In ce mai mari. eel putinin prima control al ejacularii. n. transpira §i face eventual gesturi in cind apella acest gen de carti inspirate. barbatul poate o metoda excelenta. mingiieri. secreta pIna la 20 g de lichid lubrifiant. prima faza a orgasrnului prelungit. cazul barbatului cit sial femeii. producindu-se Femeia trebuie sa-si aminteasca mereu un lucru important: In cursul o separare intre orgasmul propriu zis siejaculare. pot ajunge acurn pina la unul.Masuratorile clinice efectuate au ararat ca. atit clt doresc cei doi iubiti.r ~~ ~L~OU=IS~R~E~aA=M~O~S ? 1· I ~InleIegem deci di avem de-a face cu doua tipuri de contractii: unele de . firesc stimularilor necesare atingerii starli de orgasm prelungit. preferata de foarte multe cupluri. li produce 0 Deci diferenta esentiala intre orgasmul cu descarcare ~i orgasmul voluptate de neinchipuit. dar care se poate alatura Cit se poate de practicat in prealabil cu regularitate exercitiile Kegel. muschii pelvieni se destind. penisul secreta continuu placerea ~i starea de orgasm cu ejacularea. generatoare de placers. face un erort uneori considerabil pentru a-si controla ejacularea. men tine nivelul de excitatie la care barbatul simte ca ejacularea este pe cale sa devina inevitabilaeste prelungita indefinit de mult. Referitor la acest aspect vezi pasajul din Biirbatu! ~ifemeia de Schnabl citat in sectiunea Care forme de activitate sexualii SInE «normale» ?din Anexe. In special In cazul celor care au pe care n-am mentionat-o aid. at'lt in . expun barbatul traieste perioade de ascensiune a excitatiei ~i de stabilizare limpede multe dintre subtilitatile amorului oral. ale Reginei Durnay (aparute ~in i Reprezentata grafic.

macar prin faptul ca ne permit ulterior sa atingem placeri de nedescris ~i niveluri de implinire amoroasa necunoscute Plna atunci. Exerc!l!!le Kegel ~I actul sexual " !. tehnicile orgasmului prelungit fac parte din «repertoriul» nostru amoros. este totusi recomandat On unele cazuri chiar Din perspectiva acestei finalitati. experienta acumulata ~i chiar tehnicile efective vin sa' se adauge firese."!~Jprelung!t in tJmpuJ contactului intim " • . pentru un cuplu armonios imbrati~area intima 'a celor doi iubiti este.. dar si ale barbatului. adaptata spe::lfieulUi occ~dental ~l studiata de eei doi medici in clinica lor din C~hfomia. Cll lin imens cistig.. dupa fantezia noastra. A/fue~ d~ag~ste reprezinta deci !ncununarea oricaror antrenarnente de acest gen.. . poate cea mai . sint de retinut si . in special la nivel facial.In conceptia . trezirea specifica pe care au indus-o. Q imbunatatirea imaginii de sine. extrem de placut dar mal ales benefic atit la nivel fizic emotional mental cit ~i spiritual. interesant de remarcat 'in privinta starii de orgasm prelungit este faptul ca. irriportanta realizare fiind elevarea launtrica.. cele. \ fuziunea "intima Transformari antr~n ate . . atunci cind il experimentam In repetate rinduri. orientals. stap1nindu-le la perfectie.. " " Dm . I Transformari antrenate de orgasmul prelungit Q transformarile. Q arrnonizarea gradata a personalitatii ~ia relatiilor eu ceilalti. sau chiar «clinice». Din momentul in care. coplesitoaresi spiritualizantedeDrgasm.. Mai devreme sau mai . daca vom praetica suficientde mult mcdalitatile descrise plna aici. Prin urmare. ele antrenindgradat multiple .singurele beneficii.. ~impotriva. ExeTCIt~1pentrufemei AvantaJele metodei orgasmului prelungit • Metoda pe srurt (reap/tu/are) '. c Am expus pina aeum esentialul antrenamentului specific pregatitor " necesar atingerii starii de orgasm prelungit. . implinirea suprema ~i finalitatea acestei metode. Odata ce prin practica asidua run atins faza de maiestrie. Reflexele orgasmatice ale femeii. . inw.de orgasmuJ preJungit • Orgas. remodelari a trasaturilor. Desi acestea din urma ne intereseaza cu preponderenta.dar numai pe masura ce le vom experimenta . r- De altfel.2r~cind dorim. angrenarilor erotice ale cuplului. contactul intim «obisnuit» genereaza trairi mult mai profunde. adevarate stari de extaz. fimd m plus. transformari mai ales de ordin subtil energetic in fiinta noastra. Cele enumerate pina acum nu sint lnsfL.vom realiza valoarea lor. prezentate nu trebuie delb~ sa tr~gem. ~xclude fuziunea amoroasa propriu-zisa. vom putea resimti in tirnp ttl surprinderesi inc'intare un uluitor ~icomplex proces de trezire *i amplificare continaa a disponibilitatilor noastre de a trai stari rafinate.¥a~a cum m~lti dintre noi am intuit cu siguranta pina acum.! r ed 67 &Ii ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG~ t. sint in mod considerabil dezvoltate prin aceste practici.linirea globala a fiintei *i existentei celei sau celui care areacces sistematic la starea de orgasm prelungit.ce survin la nivel fizic In sensul unei veritabile . Subliniern insa ca pentru ne pastra «In forma. 10 tirziu -'. ne revine sarcina de a recurge la ele .. tehnicile de baza pe care Ie-am p:ezenta~ pinaacu~ in vederea atingerii starii de orgasl!l prelungit ne pot parea la mceput putm cam reci. .eoncluz~acaaceasta metoda straveche.

Orgasmul prelungit in timpul contactalul intim Este bine sa aratam faptul ca putem integra . .foarte probabiJ ca. _Postura in care femeia se sprijina pe genunchi ~in miini cu iubitul ei i ingenuncheat. 0 varianta a acestei posturi in eare femeia este lungita complet pe burta.. fiind eel putin la fel de utile side datatoare de mc1ntariin timpul1mbrati~iirii intime pe cit s-au dovedit in decursul «antrenamentelor». .~ '68 "LOUIS REGAMOS ARTA SECRET}.cele eiteva tehnici 1nvatate pina acum pentru atingerea starii de orgasm prelungit chiar ~iin timpul contactului intim. patrunzind-o din spate. alegi~d gradulde presiune ~iritmul Un. o o o o 'I o amplificarea placerii. ca sa nu spunem imposibil. poate eea mai favorabila acestui gen de stirnulari. permite ~i barbatului sa stimuleze punctul G a1 femeii. iubitul sau iubita noastra ~inoi insine sintem singurii artizani aitrairilor ~i placerii noastre. atingerea anumitor trairi sublime de ordin amoros ~i spiritual. Fiecare postura are avantajele ~i inconvenientele sale . fizice ~i psihice. avlnd ill vedere ca. In aceasta postura ea poate sa-~i mtng1ie excitant clitorisul de baza penisului. este oricind 'foarte indica! sa recurgem fa exercititle Kegel.adesea cu un nebanuit succes . Kegel ~iactul sexual -. Barbatul poate adauga stimularii penetratiei pe cea clitoridiana.' :' I . este postura dominants a femeii. femeia poate utiliza tractiunea scrotuJui pentru a-I ajuta pe iubitul ei sa-~i controleze ejacularea. alunecindu-si mina sub iubita sa. la unna unnei. sa dorim sa ne bucurarn cit mai adesea de aceasta traire fundamentals. fiind in plus menite sa amplifiee imens Exercitii pentru femei pliicerea ambilor tubi!i in ~mp eefac dragoste. iar iubitul se afla deasupra sa.intreaga eficacitate. aeestei mingiieri.. un mai bun control asupra starilor noastre. Evide_nt. se fae 5 serii de cite 10 miscari de basculare a bazinului cu fesele tncordate. Una dintre eIe. sau poate sa~i stimuleze cu maxima eficien!a punctul extern al prostatei.' interiorul vaginuluL Mai mult. Printre altele. Abia 1tl aceasta situatie ele ~i vor dovedi . . aceasta fiind ingenunchiata sau asezata eventual pe vine deasupra iubitului ei lungit pe spate. 1nvatate ~i tilizate u . in cursul tehnicilor precedente. evitarea (controluI) ejacularii.alt aspect fundamental este acela eli in timpul fuziunii amoroase. in fond. ele permit: Exercitiile. in aceasta posturaei sau barbatului le este mai putin lesne. ofera de asemenea posibilitati mai . eel putin in anumite posturi.. In ceea ee-l priveste pe barbat.in general. Faptul ca unii barbati au anumite reticente vizavi de aceasta posture. orientind dupa dorinta unghiul d~ penetrare al penisului.. Mai precis. permite barbatului un mai bun control al ejacularii (avind in vedere relativa sa pasivitate) ~i prezinta numeroase avantaje in ceea ce privestesatisfacerea femeii. intins pe spate cu genunchii iridoiti. el poate urmari sa stimuleze punctulc aI femeii slcu ajutorul penisului (mai eu seama In anumite posturi). lata aeum citeva exercitiisuplimentare ce permit deseoperirea ~i fortficarea museulaturii vaginate. Ea poate astfel sa dirijeze cu u~urinta penisul in punctul secret din . atunci c1nd vom fi experimentat orgasmuI prelungit. De altfel. este . A ORGASMULUI PRELUNGIT 69 necesar) sa Ie consacram eel putin 0' sedintape saptfunina.mult decit interesante. o bascularea: din postura . depa~irea'tensiunilor ~iblocajelor de moment. sa efectueze tragerea scrotului de pilda. Ea t~i poate mingiia ~i singura clitorisul dedegeteIe lui. esteo eroare regretabila caci. rnentinind cambrarea citeva secunde..

Prin mijlocirea unortainice procese de transmutatie biologics ~i '\ sub lim are.e midi. . trecem din nou la excitarea vaginala. generat de practicarea consecventa a rnodalitatilorsimple expuse. creindu-ne senzatiaca sintem simultanatit In trupul nostru elt ~in i eel aIiubitei sau iubitului. . perna intre." 2~ Preludiul amoros (minimum 7 minute) in care -incepem sa ne mingliem ~i sa. chiar daca fuzionam intim fara aintegra in preludiutehnicile de stimulare prezentate anterior (desi bineinteles sintem liberi sa facem aceasta). o sesizind cit mai atent momentele mcare iubita trece de la 0 ascensiune a excitatiei lao faza' 'in care minglierile par sa nu-si mai faca efe~l (faza de «saturare»). ridicarea: din postura lntins pe spate. De asemenea. el va putea sa-~i satisfaca plenar iubita.lucrare au adesea experienta unui reflex orgasmatic profund chiar de la inceputul actului amoros. Deexemplu. devina 0 minunata disponibilitate (aptitudine).· ~ . rezultatele sint garantate. vom efectua masajul vaginal cu stimularea punctului G. Amorsarea proceselor de transmuiatie-si sublimare (procedee . o 'in momentul In care excitatia iubitei trece la un plafon reluam stimularea clitoridiana. Este delasine lnteles ca rindurile care urmeaza nu pot inlocui lectura atenta a intregii lucrari. Pe un. Daca dorim. Kegel timp de 3-5 min). lin mic masaj etc.. aici putem angrenatehnicade trezire la placere. In acest sens. Avantajele metodel orgasmului prelu. Mal mult decit atit. in aceasta. ARTA SECRETA A QRGASMULUI PREWNOIT 71 contractia: 'in aceeasi postura. observatiile clinice au ararat ca 'in cele mai multe cazuri.mult mai putemice decit cele obisnuite. Datorita formidabilului efect de trezire ~i inflorire erotica a fiintei. a1it barbatul cit ~i ferneia vor ajunge in finalla stari spirituale o o sublime. " Metoda pe scurt (recapitulare) . o o 70 LOUIS R~(lAMOS' . facind dragoste ore In ~irtara a se epuiza deloc. altemam stimularea clitoridiana eu Pina 1a atingerea maiestriei (~ichiar dupaaceea) antrenamentul zilnie este necesar. acum i~ita din cornun.fundal muzical adecvat. 4. intrind prin mina stinga ~i iesind prin cea dreapta.genunchi. Consacrare~. Incepem prin a darui launtric fructele actiunii noastre lui Dumnezeu. constientizind ca nu noi actionam ci EI. placut amindurora. apoi se ridica fesele de pe sol si se contracta ferm anusul 10 secunde. ~acestor femei I~ suficient un singur minut de stimulate cu penisul este pentru a incepe sa traiasca serii de orgasme putemice. '." . Reproducind aceste mi§cariin timpul intilnirii amoroase. manifestind armonia Sa prin noi.cu rniinile de-a lungul corpului. controlindu-si indefinit ejacularea. Continuam cu tdentficarea. Barbatul exersat in practica metodei orgasmului prelungit va cunoa~te in ' primul rind erectii mai ferme ~i mai durabile.seprinde. Se repeta de 20 de ori. la aparitia saturarii.: in serii de cite 5 miscari se contracta anusul ~i fesele stringind _ simultan ~i perna intre genunchi timp de aproximativ 5 secunde. remarcind fluxurile de energie care ne strabat reciproc. specifice yoghine sau ex. In general sint suficiente 10 serii. '1. Pentru femeie (aclioneaza barbatul) o rningiierea labiilor ~ia clitorisului. . se aduc coapsele usor departate spre piept. . Tehnica propriu zisi: . a. lata in continuare citeva sugestii pentru a integra armonios elementele prezentate p'ina acum. iJentijicareb si transjigurarea.. vom realiza un «circuit» (sezind comod Cll coloana vertebral a dreapta ~i tinindu-ne de miini). ne sarutam reciprocevitind totusi atingerea directaa organelor genitale. prin siinpla sa voirita. aceasta ajunge ~a . reluarea ei periodica poate aduce beneficiisurprinzl'itoare! 1. la aparitia orgasmelor.a orgasmului prelungit face cu putinta intilniri exceptionale. traind astfel ' nenumarateorgasme M descareare.ngit _ Practica constanta a modalitatilor de atingere. 3. femeile care practica regulat modalitatile secrete prezentate.. Pe acestfond vorn angrena transfigurarea concretizata prin ginduri sitrairi de apreciere superlativa a iubitei sau iubitului nostru~. -.

devenindfrecvente ~iprofunde. plini de dragoste. traditia orientala recornanda separarea eelor doi iubiti un anumit timp (minimum 7 are) daca este posibilla distants (daca nu macar tn camere separate). b. (sau ~titcit simtim eli este neeesar) transrnutatia ~i sublimarea (tehnici hatha yoghine sau putem utiliza aceleasi ex. . I . . cit mai multa placere ~iincintare fiintei iubite. Aceasta duce la amplificarea in avalansa a anumitor efecte benefice care survin dupa actulamoros eu continents (tara descarcare). 72 LOUIS REGAMOS cea vaginala. Putem reeurge latoatetehnicile ~imetodele inv&tate pentu a darui. Cind sintern mul~iti ne oprim si.. 5. Kegel). Atunci cind amindoi consideram ca este suficient. iubita noastra traieste starea de orgasm prelungit. canalizarea intregii energii cane etajele superioare ale fiintei. stimulim scrotul(testiculele) ~ipunctul extern al prostatei. 7.t utiliza tot ex. Abordarea unei stari de relaxare pe fondul careia urmarim sa ne . Pentru barbat (acttoneazafemeia) ' o o aducerea in erectie ferma ~i pastrarea ei timp de aproximativ 15 minute. 6. continuarn sa realizam timp de 3-5 min. Constientizarea starilor~i a efectelon aparute. continuam sa realizam timp de 3-5 min. (sau ant cit simtimca este necesar) transmutatia ~i sublimarea (puten. adoptind aceeasi atitudine relaxata. Fuziunea amoroasii (daca dorim). Cind perioadele de «repaus» disparsi «impingerile» amoroase se permanentizeaza./' . Kegel). O. [) apoi. . . reluarea excitarii (~i evitarea descarcarii atunci cind este eazul) pilla cind iubitul nostru ajunge sa traiasca starea de orgasm prelungit. evitarea descarcarii ~irecapatarea eontrolului asupra excitatiei (participareactiva din partea iubiteil). simultan eu mingiierea penisului. manifestam recunostinta fala de Dumnezeu. intr-o atitudine relaxata. Un sfat important! Dupa aceasta faza..

ore ~i ore de placere imensa. f.. migrene. pot spune limpede ca aceasta descoperire extraordinara a salvat cuplul nostru de la destramare ~iputem fi siguri ca ea va.aflachiar.avea acelasi efect si asupra fiecaruia dintre noi. stresuri. Asa cum am mai precizat. o ne reda vitalitatea. bineinteles daca ne ~tlam intr-o o poate situatie asemanstoare.0 permite cuplurilor care se armonizeaza deja multurnitor sau loarte bine din punet de vedere sexual sa. eel putin pe moment. cit ~i membrii unui cuplu. nazuillq. . dar mai'ales dupa punerea in practica a modalitatilor prezentate aici.ARTA SECRI. de ce sa ne multumim doar cu citeva biete secunde de fericire. Doar cazurile de deficientti cardiaca serioasa (atacuri recente) $i maladiile acute sau grave pot impiedica. . Fa~'a indoiala ca unul dintn:iefectel~cele mai minunate ale acestei metode este faptulca apropie incredibilde mult. In fond. la inceput eram mai curind sceptic. rutina sau racirea relatiei etc.sa atinga implinirea in ~i prin aceasta arm. asa cumv-am maispus. unnate invariabil de frustrari ~i epuizare . energia ~i bucuria de a Wi. consecvent. Nu in ultimul rind. cunoastem delicii nebanuite. este fundamentala pentru toti cei care doresc sa faca dragoste plenar. putem realiza ~isinguri.TA A ORGASMULUI PIlELUNGIT 75 II i!. aceasta metoda nu comporta practic contraindicatii. Integrarea in cuplu a acestor modalitati s'"a dovedit a fi de-a dreptul revolutionarasi de 0 certa eficacitate. accesibila oamenilor de orice virsta. ejacularea precoce. fiecare va putea afla 0 veritabila comoara in practicarea acestor modalitati . metoda orgasmului preiungit ne poate face sa. Aeeasta este calea regala catreextazul divino Pe masura aspiratiei sale.: 'Cilia extazul prelungit se.cuplurile care o utilizeaza .acum la dispozitia noastra?' .. Aid sint inclusi atit cei care nu au 0 relatie. Trebuie sa recunoastem ca nu e deloc de. Acesta este unlueru absolut sigur. I::ipsita de efecte secundare nedorite. incheiere f\~a cum putem realiza dupa lectura acestei relatari. neglijat! . / 'lncH este foarte posibil ca «celibatarii» sa nu mai poata rarnine singuri prea mult timp . . practica ei.pastrate multa vreme secrete. . impotenta . ea genereaza In schimb binefaceriimense: o . Avantajele colosale ale aplicarii acestei metode sint duble: rezolva aproape pe nesimtite majoritatea problemelor ce pot interveni intr-un cuplu (preeum frigiditatea femeii.. trezeste si amplificaatit de mult senzualitatea. aceasta fiirtd tocmaiceea ce amtraiteu ~i iubita mea.).acceada eu un efort minim la dimensiunile pina ~cum complet nebanuite ale Erosului. insomnii. totusi partiala. practica acestor modalitati simple. angoase ~ialte zaturi launtrice. De altfel. tensiuni. intrucit primele etape ale acestei metode Ie .intrucit este ceva natural. De fapt.descarcarea ducind inevitabil (chiar daea n-o banuiml) la degradarea relatiei ~i la decaderea fiintei noastre _. One' armcnizeaza spontan caracterul.studiata clinicsi recunoscuta pentru efectele ei (la drept vorbind miraculoase!) de catre specialisti. spiritual.. elevat. . barbatului. did eu insumi l-am experimentat impreuna eu iubita mea ~i ot marturisi p ca am fost primul surprins cad.neelibereaza spontan de multe rele. dar extraordinar de eficiente. angrenarea metodei secrete orientale.

Mai exact. Ne asteapta placeri de neinchipuit.. singurullucru important in aceasta 'direcp~ este de a pune in practica tehnicile prezentate. pentru ca a angrena metoda orgasmului prelungit nu implica totusi nimic plictisitor. le dii cu atit mai multdgreutate. armonie.''A. anormal = . in acelasi timp. intrucit notiunile referltoare la normalitate sunt destul de variate. cunoscut pentru conservatorismul siiu. Normal ~i anorn:'al in vlata intima " . Aceasta este nopunea generaUi.' .ghida dupa formula: normal = frecvent. extaz . . printre ceIe rnai minunate pe care 'le putem trai si. anurnite comportamente pe criterHmatematice ~j . mai incitant. nu-i asa. fireste. De ce n-am incepe chiar acum?! 12 anexe • Care forme de activitate sexuala sint considerate (mormale))? • Bibliografie selec[iva pentru urinoterapie • Tabele de antrenament Faptul ea aceste fragmenie sint preluate dupii 0 lucrare aparuta in timpul regimului comunist.. care ne poate imbogati eel mai mult si..i: 76 LoUIS REGAMOS Evident. suna astfel: «Tot ce face mojoritatea este normal # doar unii este anormal». Daca ill viata . spune: «Normal este ceea ce foe eu. ce consider corespunde placerilor mele. .aCtivitatea sexuala spre mediilstatistica.. Timpul trece .eel eare arealte . este absurd. neplacut sau extenuant. .o'''''-''''... fiinta.. Nu este deloc sirnplu sa spunem ce este normal ~l ce este anormal III STATISTICA viata intima. aratind astfel calea spre «normal» in Dar.. de a incepe sa experimentam tara oprire noi si noi placeri. Starea de orgasm prelungit este oexperienta fundamentals. implinire divina.fi suficient pentru intocmirea unor tabele modeme de 'lnspiritullui Kinsey.

indiferent de forma de . problema suna astfel: poate respectiva aqiune sexualii sa creeze plocere. . Concluzia acceptata unanim in cercurile de speciallsti in urma cercetarilor sexologice ale ultimilor ani este. ei de la motivul sau intentia eare sta la baza acelei actiunisi rezultatul ei. dar nu este lntotdeauna si adevarata. ajungind sa .\ considere propriile lo~ deprinderi obligatorii sipentru altii.si . comportamente ~i apte care f contribuie la distrugerea: armoniei interioare *i conceptiei despre viata. el poate fi considerat normal. Este deci coreet ~i necesar sa abordam problema de pe aceasta pozitie. implinire $isatisfacfie ambilor iubili7Poate ea adinci si fmbogiifi dragostea. experiente de ~ viatli.rnodul de efectuare. Prin urmare. REGULA MEDICO-PSlHOLOGICA . eel care iube~fe cu adevarat doreste sa fie tandru. o genereaza fericirea amoroasa faraa: leza pe niciunul dintre iubiti. Prin unnare Q : lntrucit contactul sexual se realizeaza 1n lmprejurari intime.tnnobtlarealegiuurii lor? Daca raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ atunci. ADMIS. intrucit insista asupra san~t~tii sociale a individului. psihice §i soeiale. ci in eeea ce-i1eag~ pe iubiti intr-o unitate strinsa care contribuie la implinirea 'fIzica. cea mai raspinditii notiune a norrnaluiui. 4. Este cea mai convenabila si-de aceea. indiferent de faptul cil se practice frecvent sau ran>. pentru a defmi c. determinind ulterior tulburari fizice. aceea limitele morale pot fi stabilite doar de atiludinea partenerilor ~i nu de modal in care ei isi satisfac necesiuuile sexuale proprii. asa cum am mentionat. afinitatil~r si trairilor personale. duce la senzatia de 'satisfaetie. bucurie. tntarindu-le relatiile # contribuind la.Prea putini insa sunt constienti de faptul ca ceea ce considera ei normalin viata sexuala.normals sau anormalao actiune sexuala vom pomi nu de la mijlocul pe care-l practicaiubitii. semnificatia de baza a sexnalitatii umaneconsta nu in perpetuarea speciei. precum si ca toate acestea luate impreuna creaza ceeaee numim In final caracterul omului. 3.- ARTA SECRETA 'A ORGASMULUJ PRELUNGrr 79 preferinte. Sustinatorii acestui punct de vedere tind sa~~i impuna propri a parere despre nonnalitate in viata sexuala. o Actul sexual are ca scopreproducerea? ' sustine: «ESTE CORECf NECESJTATILOR S DORlNrEWR NORMAL TOT CE CORESPUNDE " AMBlLOR PARTENERl. D reiese din necesitatile lor constiente.consemneaza: . psi~ica si sociala a partenerilor. De. pus a corect. FlREASCA «Contactele» 'orale ~i «manuale» sint abateri de la normal? . Sub aspect medico-psiliologic consideram deci 'lntllnirea amoroasa care: N~ALA. . qdica acela care contribuie fa sandtatea fizicd. . atitudini. mingiie si asteapta sa' fie mingiiat.. REGULA \ MO~LA ': copulatorii (desi contactul genital este cea mai frecvimta forma de copulatie).sufleteasca ~ispiritualaa necesiti'itilorsiaspiratiilcr lor. «Normal in sexualitate este comportamentul sanatos.LOUJS REGAMOS . adica tara martori. TOrCE NU LEZEAzA $ Fara indoiaUi. Faptul ca drept «instrumente» (cuvintul este foarte corectl) . decit modul cym sin! concepute acele fapte.dintre ei. .IBlLA ~ . efectuare a actului sexual. ferieire. Este mai putin important ce si cum se face. Sil examinam cu atentie aceasta problema.neincluzind aici ne~p~t necesitatea reproducerii ori contopirea organelor urmatoarea: normsl tn vlata.~ partenerilor.tjininduse cont de respectul reeiproe) nu afecteaza interesele societatii. ' o consta din contactele fizice a doua persoane de sex opus. Ea include ~i regulamorala.amoroasa este tot ceea ce creaza bucurie ~i placere iubitilor filraa-Heza cu nimie pe niciunul: dintre ei. SENTIMENTELE LOR».. Q evident ca nu putem definigradul de anormalitate dupa actul ce pare a fi 0 abatere de la ceea ce favorizeazaconcepjia. Anormale smt acele conceptii. I genital dintre parteneri ca unica forma ce corespunde nonnalului in activitatea sexuala. este anormal». nu vorn consideracontactul In moo logic. este rezultatul propriei loreducatii.

sint folosite adeseori degetele miinilorcu sensibilitatea ~i disponibilitatile lor deosebite. . . 13% dintre femeisi 8% dintre barbati 0 considera variartta cea mai excitanta a activitatii sexuale a . . De aceea. dar se feresc sa determine fiinta iubita sa ajunga astfella orgasm. ale «schimbului» de tandrete. 'Din nurnarul total de 2000 debarbati ~i fernei (din Gennania de Est n. este probabil 0 realitate experimentata de fiecare dintre noi.80 LOUIS RE0. ele se pot adapta perfect la particularitatile ~ireactiile caracteristice fiintei iubite. ' o e Este de notat insa ca aceasta forma de activitate amoroasa presupune 0 foarte buna cunoastere a zonelor sensibile ~ierogene ale fiintei iubite.n. iar barbatul sa intre in erectie. schimbarea mijloculuide comunicare diminueaza excitatia §i femeia nu mai atinge satisfactia. Uneie cupluri prefera (eel putin citeodata) aceasta fonna de manifestare activitatii sexuale propriu-zisedin doua motive: Clmtruelt este legata mai putin de potenta ~i virilitatea barbatului. inteligent este sa se mentina cel mai eficient mijloc de stimulare. bucurindu-ne deopotriva atit pe noi lnsine cit ~i pe el (ea).20% recurgla aeest mijloe din cind in cind. lntrucit degetele sunt foarte mobile. Care este deci limita? Trebuie safie oare organele genitale un tabu pentru miinile partenerului? Multe persoane accepts mai curind ~i mai usor actul sexual propriu-zis. .\MOS ARTA SECmA A ORGASMULUI PRELUNOIT 81 ale acestei comunicari iubitoare. -< CI . pentru a preintimpina astfel conceptia. desi stiu de pilda ca ajuta astfel femeia sa se excite ~i sa ajunga la lubrifiere. decit mingiierea organelor genitale cu miinile. Ce constituie «preludiul» ~i' e constituie c «esentialul» depinde de efect ~inu de mijlocul tehnic folosit.) . atunci cind se simte apropierea orgasmului. trecind la' scurt timp inainte de ella contactul intim «obisnuit». Unii considera aceste actiuni nonnale in procesul preludiului.' tara a fi nevoie sa citim sau sa stim ceva des pre fiziologia simturilor . iar barbatul i~i pierd~ erectia. chestionati de noi o 5% practica apropiereareciproca prin actiunea miinilor. Miinile noastre mingiie cudrag fata ~i corpulfiintei iubite. Adeseori.

Uriii (dar llU din rindul specialistilor) mai sustin ~i astazi astfel de idei.. Ambele variante sint numite generic genitolingus. iar unul dintre iubiti va untlih:i un astfel de sarut intim impotriva vointei celuilalt. fiinte sint de-a dreptul ingrozite.spunemca este Yorba de cu_nilingus. 0. Astfel de jocuri pasionate ~itandre nu mai socheaza aewn pe nimeni._17% recurg la ele din cind lo-c1nd. Unele pot exprimao garna intreaga de sentimente ~i dorinte.82 Lous . cele mal inhibate in'aceasta directie sint femeile Iipsite de experienta dar ~i destui ' . adeseori se siirum tandru sau eu patima unele zone acoperite ale corpului. eel rnai adesea fiind yorba persoane eu studii superioare. Cei care au introdus aceste notiuni. Faptul ca astfel de manifestari sint extrem de raspindite printre persoanele ell pofta de viata. este vorbade fellatio. In special sarutul corpului ~i sarutul profund. iar daca femeia excita ~i iubeste astfel barbatul. . dezmiarda ~imingiie eu gura sau limba organele genitale ale femeii. Daca aceasta intelegere iubitoare tacita reciproca lipseste. Q aproapefiecare a doua persoana adults a avut contacte genitale orale. urma unor chestionare anonime:. considerau intr-adevar aeeste fenomene abateri periculoase inviata sexuala. uneori chiar mai profund decit In procesul actului sexual propriu-zis. femeia practicind-o de regula in perioada pregatirii pentru actul sexual. in timpul caruia senzatiile intensive ale propriului corp pqt intrenipe dialogul intim cu fiinta iubita Saruturile se deosebesc considerabil unul de altul.. femeia raspunzindu-i iIlsa eu nu rnai putina placere.REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULU{ PREWNGIT Cum stau lucrurile in cazul contactului genital oral sau amorului . vitale ~i sanatoase din punet devedere fizic ~i psihic. pentru actul intim. DA! De regula. ' Stimularea orala inainte de orgasm este practicata adeseori de catre barbat. Termenii latini ar putea erea impresia ca este vorba despr~ unele afectiuni sau despre ceva ce tine de sfera patologicului. faptul . considers contactele genitale orale deosebit de excitante. in Q 35% din persoane de ambele sexe. lam citeva cifre ~i date obtinute ._ o 4% recurg la ele mai frecvent decit laoricare alt mijloc de coit. 83 in timpulpregatirii ! . Daca barbatul atinge. Aceste. oral cum mai este acesta denumit? Fireste di cine iubeste sarumeu' -placere si doreste sa fie sarutat Prin sarut se realizeaza contopirea nemijlocita.francez».barbati. de regula initiative revenind barbatului. Subliniem lbSa ea fannecl{! cunoscutelor tentatii ~isenzatia de fericire sunt garantate numai atunci cind dorintele iubitilor coincid.atunci cind fiinta iubita manifests 0 astfel de dorinta intr-un moment de intimitate. asa-numitul «sm-ut. Exista de asemenea penibila si chinuitoarea situatie a anumitor fiinte care se zbat intre dorinta de a angrena sau continua aeeste practici generatoare de satisfactie siirnplinire ~iglndul ca procedeaza rusinos ori chiar pervers. Pot fi znsa siiruiate si mtngiiate cu buzele sau cu limba organele genitaie? in lumina celor spuse anterior raspunsul este evident. ne obliga sa amendam ferm acest punet de vedere .

Heilquelle des Menschen de Heidelore Kluge. · Verlag. ~. Tayo Publ. Eifolge und Eifahrungen mit Urin de Carmen Thomas. Urinoterapie: bibliografie selectiva 1) Amarolide dr. de Bardo. 1978 3) The miracles oj urine therapy de dr.Guerisez de C. urine therapy de Coen .~g~t. G. . . Koln.: . Wilhem Heyne Verl. 1996 23) Erfahrungen mit Urin ..p~lu. J. Verl.' 9) Wonders'o/uropathy: 'urine-therapy 'as universal cure dedi. 1994 16) Amoroli =Ie moyen de sante leplus extraordinaire qui soit de L.. Goldmann . Beatrice Bartnett ~i Margie Adelman. 5)'Urine therapy . realizarea orgasmului prelungit in · doi sirealizarea orgasmuluiprelungit intimpul fuziunii amoroase pot _ consernnate in paginile libere (pentru tnsemnari) de dupa tabele. Malakhov. Flora PeschekBohmer. 1992 . Sudwest e. . . Tabele de antrenament incele ce urni~'sint' inserate tabelele de antrenament pentru exercitiile Kegel.. " 6) Miracle of auto-urine-therapy: thefountain of health and beauty de prof dr. '. Samyak Pub.the golden elixir: a diary de Immanu.m~nWlpr pentru <ltinger~~. Kolhapur.. C. 1994 14) Healing powers Ill: On biorithm and wine therapy de dr. Mithal. Geneva. Wa!~r of IifeInstitute. Munchen. Soleil ~i dr. Beatrice Bartnett.. Munchen. 1992 10) P.int-Serrasy.Krcft de Hans Hoting. I . G. 1991 7) Texto de orinoterapia de Atom Imone. Pankaj Pub. . 1994 15) Lebenshaft Urin. 'autcstlmularii. Schaller. AB.P. Ein Tabu wird gebrochen de dr. Amethyst Books. New Delhi. 1989 .A.' ~' . T. " o o o o exercitiile Kegel autostimularea (controlul descarearii) orgasmul prelungit in doiorgasmul prelungitin timpul actuluiamoros . S. C. Schaller. 1995 n 18) Urin . Ierusalim.smt~ ·. numai In Germania fiind vindute peste 100.·Koln. 1989. Calcutta. 1978 2) Miracles of urine therapy de dr. Petersburgh. St. Shankardevan.P. Koln. 1992 11) Ein ganzbescnderen Saft Urin:de~Caiinen~1bomas.alchemY of urine. 1995 17) Blick uber der Zaun. medicine de Martha Christy. Gauthier.84 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA . C. 1993 13) Your own perfect. J F O'Quinn Life Science Institute. Eventualele observatiisi progrese privind practica .1993. T. atentia si respectul reciproc nu n soot poate nicaieri atit de necesare ca in sfera intima.Briefe zum besonderen Saft de Carmen Thomas.Ryoichi Nakao. Tactul. 'fi a Etapele ~~ella.000 deexemplarel). Kyoto. . 4) Urine therapy it may save YOU! life de dr.or&~mu!l:!~. buvez.K .. ORGASMULUI PRELUNGIT 85 poate doar respinge ~i u atrage.ABC..controlul descarcarii..A. . Munchen. 21) Integrated approach on urine therapy: a long term prospective sfW!y de dr. 1995 19) Urin-Therapie. KiranVyas. Sashi Patil ~idr. die Heilende.. 1987 . FutureMed. Th~ Bombay. from witches • bre» to.U.. Das. 1996 22) Treatise and directory on urine therapy de dr.Sa.. dr..ed. Sarang Patil. Bihar. van der Kroon. 12) Amaroli de dr.. 1996 .El Adiv.. 1995 29) The goldenfountain: the complete guide to. _. 1992 8) The . J 996 (tradusa deja 10 7 limbi. ed Vivez Soleil..Selfhealing through intrinsic medicine'de dr.. Editorial HerbaIS. Razanamahay.

<.<.86 LOUIS REbAMOS AKTA SECRETA A ORGASMULlJI PRELUNGIT 87 . '! . "!: '" . "" ~ / . ..~.<.'~ .. -e- I"' . z "" . ~ :i: ~ "E> :£ "E> £ "E> :l "E> :2. '" \ t--!I-----1I----I "S ~ "" ~ " '§ > "5 !il' - ".

.~ .~ x: '" .. ~~ ." . 1:: . '" '5 . LoUIS \ REOAMOS ARTA SECRETA A ORGASMU1U1 PRELUNOIT 89 "" :~ = ..!' i~ 88 . ::0:: . .

/ ..: ~ ~..s' "5 ~.~ ·c :. \ i . .90 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG1T 91 .

.I .~ r: ARTA SECRETA A ORGASMULUI PR£LUNGIT 93 13 JnSemnarl 1\ '" • Pagihile care urmeaza sint destinate experientelor Dumneavoastra din timpuJ practicii metedei orgasmului prelungit.i.

£Z.:'~i'".-_.. !2.• . 1[· saL .._.. ...'.&!J!-<J~.. 94 LOUIS REGAMOS ARTA SECReTA A ORGASMULUI PRELUNGIT 95 "' ~I _I.-.2£..~~?ir¥""'..g".LZ1 T en.Oj J E$!L_.."LtJ£'J.. ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful