Louis Regamos

I
\

mai mult de

0

ora ...

in ·al 7 lea cer al orgasmull:li prelungit .
~i-eum poti face ~itu la fell

Traducerea §i adaptarea: Irina Lungu

. Shakti, 1998

.-.

i .••• ~

'~'

~

.

''_---

... cxceptind hunea mo(kma. sexualitatea (I reprezentat pretutiudeni ~i totdcauna 0 hierofanic. iar actul sexual ~ un act integral (deci ~iun mijloc de .. cuuoastere ). Mircea Eliade, lntugini si .l"illl/Jo/Ciri Daca ar fi sa vedem in dragostea sexuala un impuls legaL genetic de animalitatc, linind scamn de toatc uccstca ar trcbui sfl tragem ncaparat coneluzia cfl omul SI;' alia pe un nivcl mult inferiorceluipe care Slil orlcespecie naturala, deoarece el a pcrmis iubirii, sexului ~i-1em~ii sa-i imoxice si sa-i domino in asemeuea m[lsura nu numai fiinta lizici:i..ci si, mai ales. domeuiul hlculHililor sale celor mai inalte, ~ianume sa exjinda si sa potentezc aria de cupriudere a unci atare invazii mult dincolo de cea cuvenita unui instinct banal. Daca unnam insa interpretarea metafizica a sexului, toate acele fapte ni se 'jnHiti~eall1 sub alta lumina si valorizarea lor c lotalditeriHLllrania dragostei si a sexului si intreaga capacitate a erosului de a rastuma, slabi sau subordona IOIU!. in lee de a rcprezenta 0 extrema degradare ~i 0 demonic inextirpabila In .cxistcnta umana, devine
SC1l1n

CUPRINS

1.

Introducere

•• ~4'"

~~~_•••• •

~.

'1

••••••••

~~.

II

••••••••

! .. ,'

I •••

" •••••••••••

2.

al impulsului incoercibilin om de a trece cu

orice chip dincolo de limitele individului Iinit. Julius Evola, Meill/i::h:a sexttlu! ,Pe Dumuezeu Tatal, indiscernabilul. incogniscibilul. il purtam tncarne, il gasim in Femeie, Ell este poarta prin care intram ~iiesim, in Ea ne intoarcem la Tatal, dar ca aceia care au asistat orbi si incon~tien~i la Schimbarea la

3.

Fala.

4. 5. .

D. H. Lawrence

Puncte secrete • Femeia
• Barbatul

ale iubirii
_

~ ~:::

.~ ~

~,.

~
. ~

~ ~ 31 . 31
'.

.

32

6. © Copyiigh! Editions Reuille .
© Editura Shakti, 1998. Drepturile

acestei lucriiri apartin exclusiv Editurii Shakti. Nici IIIlji'agmenf din aceasta lucrare 1111 oate fi p reprodus, prinnici un fe! de mijloc, fora peJ'lnisiul1e(l scriso a editurii.
(lSlIPro

MU$chii dragostei . • ldentificarea mu chilor. pc· • Exercitiile Ke el~ • Antrenament~1 in·ie·r;~i~·::::::· • Efecte §i beneficii • Efecte su umentere. . pare
......................................................

. .; . 34 . 35 .. 37 .

33

.. 37 . 38
41 41

7. Autostimularea • Barbatul
;t'.. :

ISBN 973-:... 96705-4-7

I'
f'

r

LOUIS REGAMOS

• Ferneia

.

-:43 45 46 48 .49 49 52 53 54 55 . 55 56 . 57 58 :.. 62 63.· 63 . 63 64 65.
:. 66
.i

8. Placerea femeii :.., • • Mingiierea labiilor si a clitorisului , • Masajul vaginal ., · • Cheia declansarii orgasmului prelungit : • O!,gasmuI pre:u.ngit : Citeva precizan Efecte secundare :

I

"

9. Placerea barbatulul Citeva diferente , <' Inceputu I Punctul extern al prostate] : Controlul ejacularii (I) : Modalitati ajutatoare fazele orgasmuluiprelungit ~ Inlaturarea inhibitiilor Orgasrrrcu descarcare ~iorgasm prelungit .: Controlul ejacularii (II) : Antrenamentul propriu-zis : :, modalitate suplimentara
A " ,

despre transfigurare
VictorHugo
Barbatul este cea mai elevata dintre creaturi. Femeia este celrnai sublim ideal. Dumnezeu a facut pentru barbat un tron, pentru femeie un altar. Tronul exalts, altarul sfinteste, Barbatul este creierul, femeia - inimd. Creierul primeste Iumina, inima primesteiubire. Lumina fecundeaza, iubireareinvie, Barbatul este putemic prin ratiune, femeia este invincibila prin lacrimi, Ratiunea convinge, lacrimile induioseaza sufietul. Barbatul este capabil de eroism, femeia - de orice sacrificiu, Eroismul innobileaza, sacrificiul aduce sublimul. Barbatul are suprematia, femeia are intuitia, Suprematia sernnifica forta, intuitia reprezinta dreptatea Barbatul este un geniu, femeia este un Inger. Geniul este incomensurabil, ingerul este inefabil, Aspiratia barbatului este catre gloria suprema, aspiratia femeii este indl'eptata catre virtutea desa v~ita. Gloria face totul maret, virtutea face totul divino

c

°

10. Fuziunea intima

• Transforrnari antrenate de orgasmul prelungit Orgasmul prelungit in timpul contactului'intim Exercitiile Kegel ~iactu\ sexual Exercitii pentru femei Avantaiefe rnetodei orgasmului prelungit Metoda pe SCUlt (recapitulare)

97 , ., 68 69 69 70 71 74_ 77 77 84 85

11. incheiere
I ••••

::
t.t' •••••+, ~ _
It:.It.II.IIt .. I __ ••••• ~

12 .. ·An"e.;te . • Normalsi anormal In viata intima Bibliografie ~ : • Tabele de antrenament

13. insemnliri

:

:

92
r

--- ; TIP
~
~; (

() (; R A F I A.

M I R () N

t,

, Strudu lou Haiulexcu Ill' h.~.\. S~l'l"'· ~. BUfUl'csti
I cl: .~.'7 ..tl.()'!, J.~:;.SS.2:5. JJ(.}dJI'" t;_n.:J..\!A.:L~J1, flLlnln(l1 k1PIJd.nJ

,
!
}

t,
·r
r

(.

6

LoUIS

REGAMOS

Bfu"bahll este un cod; femeia este evanghelia ne face perfecti.

0

evo:ngheli:. Codul corijeaza,

Barbatul gindeste, femeia intuieste, A gindi inseamna a' avea un creier superior, A intui.simtind, inseamnaa avea pe fiunte 0 aureola. Barbatul este un ocean, femeia este un lac. Oceanul are perla care II irnpodobeste, Iacul-poezia care-lluiriineaia.· . Barbatul este un vultur care zboara, femeia 0 privighetoare ce Clnta. A zbura inseamna a domin~ spatiul, a cinta inseamna a cuceri sufletul.
-t-e-

I

.introducere
Daca rn-am hotarlt acum, pentru prima oara in viata mea, sa incep sa scriu, este pentru ca tocmai am trait 0 experienta care, lara nici 0 exagerare, ne-a schimbat cornplet existenta, atit mie clt ~i iubitei mele. Aceasta experienta extraordinara, profund spirituala, pe care rna voi stradui sa 0 relatez In cele ce urmeaza cit rnai fidel, in esentialul ei, a fost pentru mine 0 adevarata revelatie, conducindu-ma la descoperirea uno]' dimensiuni fascinante §i camp let nebanuite ale dragostei §i placerii amoroase,
. ,

.'

Barbatul este un templu, femeia este sanctuarul. In descoperim,in fata sanctuarului ingenunchem,

fata templului

ne acolo

Barbatul este plasat acolo unde se sfirseste pamintul, femeia unde incepe cerul.

I-

La'fel ea majoritatea oamenilor, e()nsider'~ a face dragoste se numara printre experientele cele mai intense ~iprofund transformatoare care pot fi traite, toate aces tea, trebuie sa recunosc ca, dupa 4 ani de ' convietuire ell iubita mea, 0 femeietotusi superb inzestrata, intrutotul fermecatoare ~ifoartesenzuala, lucrurile nu mai erau deloc ca altaaata. La inceputul relatiei noastre am trait binernteles'din plin acea rninunata exaltare a descoperirii - cine nu cunoaste pasiunea primelorintilniri cu o femeie deosebita de care esti lndragostit?! Odata ClI trecerea timpului Insa, au intervenirrutina ~irnonotonia, iar legaruranoastra, din fascinanta §i plina de pasiune, a devenit searoada si chiar fiustranta, Frecventa Intilnirilor noastre intime a scazut aproape dramatic. 'Fara sa ne-o spunem deschis, amindoi simteam in acea vreme din ~e In ce mai putina placere In a ne regasi In intimitate, iar amorul ajunsese sa aduca din ce In ce ma}. mult §i mai clar a obligatie, Datoria conjugata! Ce expresie trista, cind te

ell

f·'

lntr-un fel. 0 ~i respingeam. Igienic poate pentru trup. lnsuportabil imi era si faptul ea viata noastra devenise 0 mare minciuna. oricit deputemica era ceea ce eu credeam ahmci a fi placerea.. act pur fiziologic.. obiceiuri. nu puteam deloc con cepe ea va trebui sa-mi petrec intreaga viata impreuna cu 0 femeie cu care intim ~ praetic rna plictiseam.Ip. lncit rna gindeam din ce in ce mai mult ~a merg sa-mi caut implinirea In alta parte. Aveam amintiri. la alte corpuri: Ia 0 frumoasa trecatoare pe care 0 zarisern fngitiv pe strada in ziuarespectiva. sexul nu mai era citusi de putin pentru noi o experienta . imbrati~arilor noastre intime.. Launtric eram sfisiat: In ciuda fidelitatii rnele exterioare.. dar pe care incepusern atunci sa 0 traiesc ea atare .. Para tndoiala.. de teams ea intre noi sa nu izbucneasca 0 adevarata drama. prieteni comuni.tr-un fel nu mal aveam senzatia ca fae dragoste eu iubita mea. ~i totusi. duceam un fel de viatli dub la.. ca n-o mai iubese . Ideeade a-mi gasi 0 amanta rna tncoltea din ee in ce mai mult si totusi. Simteam citeodata ca 0 iubesc profund ~inu doream sa 0 pierd. Placerea ar trebui sa fie oriee. Aceasta devenise pentru mine 0 adevarata obsesie. sa ma despart de ea tara a face totul pentru a imbunatati relatia noastra. senti mente le mele pentru ea nu se schlmbasera . rna trezeam gindindu-ma la alte femei. pe care n-ar fi deloc exagerat s-o numese frustrare . lndraznit sa-ivorbesc atunci iubitei mele despre . N-am '''. deoarece imi inselam iubita chiar in patul'nostru. igienic. Aceasta dintrun motiv serios: inca 0 iubeam.. Fiind tnca tinar ~i iubita mea la fel. m-aracuza casint la fel ea toti ceilalti barbati. in acelasi timp. In ciuda virstei noastre tinere.extraordinara.. o viata . . dar. la 0 colega agreabila cate .r I 8 LOUIS RSGAMOS glnde~ti mai bine. rna gindeam. dar nu sl pentru suflet. . ca doresc sa am aventuri. deoarece pot sa spun ea ajunsesem sa Wiese 0 stare de insatisfactie foarte mare. in toiul I • .... numai obligatienu. A face dragoste devenise atunci pentru noi aproape un. aeeste lucruri.

Hira sa ne-o marturisim. tara indoiala. la implinire. ceea ce uneste eu adevarat un barbat cu 0 femeie este relatia sexuala «perfecta». Eram aproape mort de fridi. Aceasta se petrecea probabiJ din motive asemanatoare cu ale noastre. meit nu faceam niciodata dragoste in pat. Chiar daca nu se destrama pe Ioc. fi intrat . in orice caz. rna temeam. intr-o luni dupa-amiaza. in ciuda surprizei. pe care Ie tree acum sub tacere. pentru ea. regasite din nefericireaproape zilnic In conversatiamultor cupluri obisnuite la ora culcarii. Ma mal gindearn la Janine. de atitea ~i atitea ori. Ma gindeam la Nancy. nu eram deloe un iubit neinderninatic: avusesem Plna atunci un nurnar apreciabil de amante pe care Ie implinisem amoros mal mereu. In sfirsit. incit deveniserarn aproape straini.. s-a blocat citeva minute.acestea ilU erau decit «nebunii ale tineretii» si cii acum trebuia sa duc 0 v~atA«serioasa».mea actuala. Marturisesc 'ca nu rna puteam deloc hotarl sa accept cil. dar in acelasi timp excitat la culme..m-a tras intr-un colt mai intunecat unde a . printr-o fericita «intimplare». Cum 0 mai regretam pe Genevieve. Deteriorarea vietii noastre sexualea antrenat o deteriorate general a rnult mai grava. Toate aceste amintiri ~imulte altele. deoarece nu sta in intentiile mele sa alcatuiesc 0 antologie erotica. primind prelung intre buzele sale voluptoase oferta barbatiei mele. . la 0 petrecere ce rna plietisea teribil.inalta societate . Banuiam. atunci cind acest lueru nu mai merge.complet dezbracata decit ultima oara cind am recut dragoste. traversam atunci. deoarece principala cauza a rupturii cuplurilor este si ramine pierderea sau lipsa armoniei sexuale.. semne ale trecerii tirnpului. ajunsesera sa ma obsedeze pur ~isimplu. 0 criza serioasa care. -Am fast adesea ten tat sa cred ca avea convingerea di «nu se face» ..~ieram sigur de asta. Hira sa vreau Imi aminteam noptile mele de altadata si evocam spontan amintiri a caror precizie rna tulbura. cup lui este atunci ea ~i eompromis. 0 ro~~ta strasnicacu oehii verzi. mai multe cupluride prieteni se desparteau. a minUllatei efervescente ~i transfigurari de altadata. evident. Deoarece comunicam rliu In intirnitate. cup lui sa se destrame. intre noi erau acum de domeniul trecutului. toate aceste motive comune. 0 unara mulatra eu corp divin care. fascinanta. Iubea pericolul aut de mult.in acea vreme rna gindeam adesea la e\e. pentru a . Fusese ~i ea la incepul o-iubita pasionata.nu vild de altfel care barbat ar fi putut rezista (~i de ce ar face-ol) . la alte imbrn'tisari.la prima noastra intilnire. di iubita mea traia 0 insatisfactie simi lara... .Jmbatatoare blonda care in timpul extazului I~i intindea foarte sus picioarele si tipa sfWindu-mi cu pasiune spatele. erau pentru noi un loc ideal pentru zbenguiala. acolo pentru a se pudra . Toaletele de femei ale restaurantelor. Cu toate acestea. ca ~i cuin ar fi avut nevoie sa se agate de mine pentru a nu disparea.. unde nestrecuram pe furls. ' Injur111 nostru. sau «am mai fiicut dragoste siip/iimfna asta» .. Patricia. . tn plin centrul Parisului. Prima oarli a fast in masina ei..cum slnt cele eu oamenii din . Era cu desavirsire exclus ca ea sii. pe buna dreptate. tn ascensorul unui mare magazin care.. Despre relatia cu iubita. am spus destul daca precizez caeram unpreuna de mai bine de 4 ani.10 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 11 Situatia era mai complexa. dar acum . ingenunchiat cu indrazneala Ia picioarele mele. Sexualitatea reprezinta totusi participarea eea rnai profunda a fiintei intrun cuplu si este aproape firesc ca.. Intelegerea ~i tandretea care se ~anifestas~ra din plin. Pe ea-o «apuca brusc migren(m~ eu «avusesem prea mull de lucru azi». ajunseseram sa fim foarte incordati In activitatile cotidiene. Cum. La fel ca mine ~i ea visa la alte trupuri. n-arn protestat .a profitat de primul moment In care am ramas singuri pentru a-mi pune cu obraznicie mina intre picioare. plina de mister. dulce doar cu numele. nu-si pierde cunostinta . pe care n-am putut s-o vad . deoarece era apriga. inventam pe rind pretexte pentru a nu ne mai intilni In pat decit pentru adormi. simteam destul de clar ca avea nostalgia fermecatoarelor ~i pasionatelor nopti de la incepnt. 0 spun tara pretentii.. Cu toate di nu vorbeam despre aceste lucruri.. indiscutabil. Apoi. ocazie pe Care evident n-am ratat-o. ill ciuda micilor cornedii pe De . altfel. se pll~ea termina printr-o despartire .

~. am realizat ca experienta pe care 0 dobindisem pina atunci in dorneniul 1. ehiar din in . eel putin simpatice. nu numai ca ne-am reimprospatat relatia. Astfel. fascinanta. aceste lucruri au fost pina acum necunoscute.si pasiunea inceputului. Asadar. avind avantajul di este simpla. funnecul si inefabilul primelor nopti de iubire. ne-a armonizat profund relatia. explicata limpede ~i progresiva. In Occident. afectuosi ~imai iubitori ea niciodata. ARTA SECRETA A ORGASMULUI . parea lipsit de interes. renuntind sa se mai intoarca la biroul unde lucra ea traducatoare. aplicind aeeste modalitap: eficiente. fiind chiar 0 rninunata ~iinteligenta modalitate de evolutie spirituala In cuplu.S. care mi le juca ~i pe care i Ie jucam ~i eu in' timpul imbrati~arilor noastre intime din ce ince mai distante _:_ se plictisea. armonia sexuala. in ciuda succesului meu §i a colegelor de serviciu. Iucrurile nu mai puteau continua a~a. Am consimtit usurat ~i ea rn-a intrebat atunci daca totusi. pe care rna gindeam din ce in ce mat insistent sa 0 cunosc. am citit destul de deschis cartea. daca doream sa ne salvam iubirea. best sellerul ainerican cu nume ciudat . De altfel. mal uniti. PRELUNGIT 13 am Dar mai intii. era cum nu se poate mai prornitatoare: «aplicfnq metodete expuse. . total noua ~iabsolut surprinzatoare pentru noi a iubirii senzuale transfigurate. . dar monotonia care se instalase de cltva timp in relatia noastra ajunsese sa-mi afecteze ~i activitatea profesionala. nu numai la cUeva minute. tot ce era scris in carte este cu desdvirsire adevarat! ~i reusitl .un ca.regasit excitatia. cit ~ide promisiunilepe care ea Ie continea. Defapt. Daca era intr-adevar posibil. mi-am spus. rni-a replicat ea. totul ar fi fost usor. tandri.decit ne-am fi lnchipuit.O. Traia singura. Nu mai aveam deloc tragere de 'inima. pe care pot S~Q numesc miraculoasa. Ea rni-a raspuns eli ma iubeste siea si ea trebuia sa facem ceva. Alan P. 10' fond. Brauer sl Donna J.E. Aceasta ne-a facut sa ne regasim pe noi insine si. mai ales una dintre ele. Lucram Ia 0 agentie de publicitate. ell uimire ~j incintare. ne-am hotarit sa punem In apJicare lara intirziere . care-mi pareau ca tin mai curind de domeniul unei imagina~i cam bogate declt de Am reusit pedeplinl Recomand deci tuturor cu caldurametoda expusa in continuare. acea seara ~itrebuie sa reeunose ea am fost real mente uluit. 'de rapid ~i aproape farli efort. mai romantici.O. atit de pertinenta conceptiilor ~i metodelor prezentate.o mai iubeam.S.rimp. Da. asa cum am spus. am realizat surprinsi . un singurgest ar fi fost deajuns. Evident. casi noi. de ce nu mai auzisem vorbindu-se despre acest lucru niciodata imiinte?' Pur ~i simplu.. Scris de un reputat psihiatru ~i sexolog din California impreuna eli sotia sal. adica faptul ca mtre ntii luerurile nu mai erau deloe asa cum all fost. fara indoiala. Iubita mea a sosit in acea seara mai tirziu ca de obiceisi parea tulburata.de ce sa nu 0 reeunose . Pe de alta parte. 0 simteam interesata si. ~i nu i-am ascuns deloe asta iubitei mele.ca a face dragoste inseamna eu mult mai mult. totullmi . trebuie sa sp. intr-o buna zi am avut cea mai buna dovada a acestuilucru intr-o seara rna intorsesem de la birou inaintea ei. 0 dimensiune . cit mal curlnd posibil. de fapt un adevarat program. dar am deseoperit destul. care-I ~.expu~ea 0 metoda intrutotul revolutionara pentru ~onq:ptiile noastre curente. cit $i eel al Mrbatului. modalitatile expuse. se poete prelungi alit prgasmul iemeii. ci fa 0 ora $i chiar mai muli» . ce vrea sa lnsemne E.? Aceasta este prescurtarea de la Extendend Sexual Orgasm. l-am spus ea da. Aplicind aceste vechi tehnici secrete orientale. la inceput am fost sceptic fata de acesje promisiuni. la fel ca atitea alte cupluri _inaintea noastra.. de pe coperta din spate a cat1ii. realitate. inclt acum sintern regenerati. slujba care la inceput imi placuse mult. i !. Brauer. Ca unnare a leeturii.12 LOUIS REGAMOS . pe care iubita mea mi-acitit-o Nota de cum a intrat pe usa. ce mai aveam 'de pierdut?! Nimic. Din fericire. flindca la noi. . trebuia sa iau 0 hotarire In privinta Patriciei. lubita mea mi-a spus atunci deschis eeea ee stiam ~i eu de mult. bine adaptate contextului actual. nu numai cli am. adica orgasm sexue! prelungit. era exaltata de 0 carte pe care 0 avea in mlna ~ipecare Q devorase Iiteralmente In dupa-amiaza ~eeea. asista la c1inica unde ei trateaza acum anual cu succes multe eupluri cecauta sa gaseasca sau sa regaseasca.

chiar de ordinul minutelor.orgasm continuu. asa cum am fost ~ieu insumi. eel al barbatului avind 0 durata ~edie similara. in fond. 2 des re metoda • • • • i Problema timpului Orgasmul prelungit si efedele sale Rezultatele' ' lndicatii Ji contraindicatii '.. poate f taeuta in fond accesibila tuturor I . au intilnit un cuplu initiat in Orient. desieneobisnuita».Ia inceput au fost sceptici. aparent . care dureaza in general intre 5 # 15 minute» In final. . asimilata adesea unei inefabile ascensiuni launtrice in eel de-al 71ea cer. In fond cine nu viseaza sa traiasdi divinul extaz al orgasmului mai mult de 0 bra neintrerupt? lata in continuare esenta acestei metode pe care. I f· LOUIS REGAMOS amoros. «Atuncicindfacem dragoste. mtimplator. rt- Prin 1975. Celebrii sexologi Masters ~i Johnson au stabilit In cursul cercetarilor lord orgasmul femeii dureaza in 'general intre 4 §i '12. sustineau ei. facind dragoste sub observatie. un timp dupa aceea. dr. Pentru aceasta nu trebuiedecit sa urmezi metoda orgasmului prelungit. Odata stlmita curiozitatea acestor doi medici-din Californiaeiau inceput totusi sa se documenteze cu privire la traditia tantrica care a dezvoltat 0 conceptie fabuloasa despre dragoste si. in u~ma uno~ insistente. aplicau. ! i: l ~ I. pIna atunci . Ajunge sa-i consacri doar putin timp ~i bunavointadar . la fel ca ~imine. De-acum ipainte nu tine ~ecit detine insuti sa descoperi §i sa experimentezi aceasta Mire amoroasa coplesitoare ce nastein fiinta 0 stare de fericire extraordinara.secunde. . nu lnsernna I~ drept vorbind nimie mai mult decit primii pasi ~i eli. ei au trait 0 stare deorgasm carea durat aproape 0 ora. desi considerata la modul comun drept vasts. traim curent stiiri de. Brauer ~i sotia sa all fost destul de repede incredintati ca metoda pe care 0 • . nu stiusem mare lueru. sint convins.este necesar sa exersezi consecverit. In unna discutiilor purtate cu acest cuplu. • acest cuplu exceptional a acceptat sa probeze aceasta afirmatie uluitoare. Brauer §i sotia sa au auzit pentru prima data vorbindu-se despre cupluri care realizau frecvent stari.de orgasm incredibil de lungi. Ja rindul meu.r . dr. Fire§t. asa cum am facut ~ieu impreuna ell iubita mea. 0 Yeti considerarevolutionara. Odata. .

m faza de maiestrie..ca In cazul unor fiinte inzestrate rezultatele sa apara foarte rapid. Acest aparent impediment al timpului de antrenament. .. In doar citeva zile sau saptamini de practice. general prin contractii vaginale oarecum asemanatoare orgasmului comun (cudescarcare). ridicindu-sedin ce in ce mai mult. dar ~i al barbatului .1U sin! insotite de descarcare. desi aceste Iucruri apar de Ja sine..multor ore ~11~ipoate intirzia ejacularea oricit timp doreste. atingind culmi de excitatie mereu mal inalte~ controlindu-si insa perfect ejacularea. Este vorba de prima fuza a starii de orgasm prelungit.In aceasta a doua faza. atingerea unei stari exceptionale de orgasm profund ~i continuu.mai ales ill eazul femeii. in cursu! celei de-a doua fuze. ~i traieste 0 ascensiune orgasmica colosala. iar in situatii exceptionale se In~inde pina la 0 ora sau chiar mai mult. orgasm I t ! I tara a se produce ejacularea. servinddrept lubrifiant natural. pentru atingerea succesului prin . seriozitatii ~i eficacitatii acestor modalitati secrete. ~ianume ca aceste contractii continua neintrerupt (tara nici 0 pauza sau incetinire) timp de un minut sau chiar mai mult $i.16 LOUIS REGAMOS cuplurilor ~i di orgasmul prelungit «se poate invata».. nu . barbatul isi pastreaza 0 erectie foarte ferma.. Trebuie sa spunem din capullocului ca aceasta metoda nu este un mod mai mult sau mai putin iscusit de a prelungi preludiul amoros sau 0 cale de a trai mai multe orgasme.. a carui . aproximativ 2-3 luni. Orgasmul prelungit ~iefectele sale. este un dat fundamental. . Problema timpului Faptul ca placerea este 0 arta ~i necesita 0 anumita pregatire sau ucenicie.asa cum experientaa dovedit-o. Tara nici un pericol. In mod obisnuit unnat imediat de descarcare (ejaculare). Fiecare 'dintre aceste contractii este scurtasi dureaza In jur de 0 secunda. femeia atinge un nivel coplesitor de excitatie ~i experimenteaza valuri de contractii extrem de placute ale muschilor pelvieni profunzi. Intr-o prima faza ~ caci exista. metoda are ~ipentru barbat avantaje considerabile. Primele semne ale starH de orgasm prelungit se manifests Ia femeie In . este totusi nimic altceva decit 0 garantie a autenticitatii. de asemenea. ele permit . doua faze distincte ~i n cazul starii de orgasm prelungit la barbat-sI acesta obtine 0 erectie foarte ferma pe durata mal . este in aceasta situatie complet separat de ea (adica de ejacularea spennei) si poate fi astfel prelungit eu maiestrie perioade lungi de timp.. durind pina Ja 30 de secunde tara intrerupere sau repaus intre fiecare val. Atunci cind aceste procedee sint perfectionate suficient de mult. Mornentul de culme care este orgasmul (de obicei atit de scurt). daca bineinteles dorim sincer aceasta ~i facem eforturile necesare . In faza a doua.gradat armonioasa a unor transforrnari benefice pregnante ill fiinta noastra."] I I L . Nu este deloc exclus .aplicarea acestei metode este 'in general nevoie de 0 perioada de . metoda pennite atingerea §i prelungirea indefinita a starii de I '. Fara a enumera binefacerile mal mult sau mai putin evidente de care se bucura femeia lntr-o astfel de situatie. Mai precis. . care poate dura ~i 20-30 de minute. ajung'ind sa 0 suspende total. care In fapt pennite producerea .. secreta continuu Iichidul transparent care insoteste excitatia sexual a. cu exceptiaunei diferente capitale. intensitate se amplifica constant.

atit de frecvente astazi. De asemeriea. este important sa subliniem ca a realiza starea de orgasm prelungit timp de 10. Exista totusi contraindicatii in aplicarea acestor modalitati? Dupa CWTI . armonizeaza. Pastrind mereu foarte clar in minte di scopul ultim al metodei propuse aici este accesibil fiecaruia dintre noi.20 de minute. Mai mult decit atit. " ~iprejudecati). apar tocmai r pentru ca viata amoroasa a fiecaruia dintre noi este departe de a fi implinita. sexualitatea deschisa (lipsita de inhibitii . stabilind ca ' riscul unui infarct in timpul actului sexual este de un caz la un milion pentru ' cei sanl1to~i ~i doar de doua cazuri la un millen pentru cardiaci. dublarea sau triplarea duratei actuale a orgasmului. in categoria lor.al tendintelor comportamentale anormale. suferind de insuficienta cardiaca. descrise aici pe scurt. stimuleaza sistemul nervos central. armonizator. genereaza ferieire. Echipa profesorului James Muller de la Pacultatea de Medicina din Harvard (Massachusets) a infirmat parerea ca amorul ar fi periculos pentru bolnavii de maladii cardiovasculare. pentru siguranta. ! Reluind. dimpotriva ehiar. Dirnpotriva. cit ~i social. a~a cum intuieste fiecare dintre noi . placerea impfuta~itii. Intimitatea. atit de frecventajn zilele noastre. sursa atitor frustrari in cuplu. putem intui._ La inceput trebuie sa: ai ambitii realfste. este cazul s-o spunem aici. angrenate inteligent si traite plenar. atir la nivel 'individual. tnliitum stressul ~j intineresc. In ceIe mai multe situatii amorul nu este un factor de rise pentru ceibolnavi. de putin interesat de placerea amoroasa. . Profesorul Muller atrage atentia ca "exerculu. 79 (9. violentei si agresivitatii.~i all confirmat-o cu prisosinta cercetarile medicale modeme . Expertii in domeniul simlitAtii vor sa-i asigure astfel pe pacienti ca. contraindicatiile acestei metode sint mai putine la numar decit am putea sa credem ~iprivesc in esenta pe barbatii sau femeile care sufera de maladii cardio-vasculare serioase (care. de multe ori catalogate ridicol drept «obsesii».1 . 0 ennmitarabdare-plina de incredere. Astfel.eel putin pentruun timp -Iafel de scazut ca si In cazul unuiom sanatos. flzic regulat reduce considerabil # chiar elimind rlscul unuiinfarct asociat cu aclivitatea sexuala". Desi un studiu recent publicat de Jurnalul Asociatiei Americane de Medicina arata eli persoanele caresufera de insuficienta cardiaca pot face dragoste tara riseul unui infarct miocardic. 0 j umatate de ora sau chia r mai rnult necesita. favorizeaza buna function are a sistemului irnunitar si hormonal.tocmai all suferit un atae cardiac)'. ne vom sugestiona ferm in aceasta directie. adica 26 de secunde in loe de 10. punerea In practica a acestor tehnici nu este propriu-zis 0 munca. recomandam consultarea medicului. de exemplu. pe lfuga exersarea consecventa. elimina tensiunile. riseul unui infarct miocardic pentru un bolnav de inima ar fi . Ele constituie eel mai simplu -~irnai bunantidot al tulburarilor de tot felul. 2. ' Rezultatele pot aparea in etape: lainceput. [8 LoUIS REGAMOS I f . ci 0 adevarata placere. ea faceca barbatul care se confruntatemporar eu probleme legate de dinamica sexuala sa-si satisfaca plenar iubita (tara sa ejaculeze inainte de aceasta). numai in Statele Unite trliii'ld peste Il milioane de cardiaci. clvilizata este foarte mare. Pentru barbat ea pennite deci (printre altele) prelungirea considerabila a erectiei . al depresiilor.2%) au recunoscut eli nu au avut contacte sexuale cu 24 de ore inaifitea infarctului si doar 3% au facut "ceva" in ultimele doua ore dlnaintea infarctului. Aeeste tulburari ~inulte altele. un minut apoi doua ~i asa mai departe. Mai mult. daca riscul unui infarct este foarte mare. avantajele acestei metode sint evidente si considerabile. urmarind sa traim anticipativ cit mai des bucuria succesului. Din cei 858 de pacienti supusi testarilor. I· Indicat:ii~i contralndlcatll Subliniem aici ea aceasta metoda ce duee la trairea unor placeri coplesitoare ~i elevate un timp lndelungat este aplicabila de catre aproape "orice euplu ~ica ea nu comports in general nici un fel de efect secundar nedorit saurisc. Numarul acestor bolnavi in lumea . ar trebui ~a convinga pe oricine este citusi . si eliminarea problemei ejacularii precoce.trairile amoroase control ate sint eu desavirsire benefice pentru sanatate. redau ~imentin pofta de a trai. De fapt. Cu toate acestea. Studiul s-a realizat pe un esantion de 858 de persoane active sexual. activitatea sexuala nu reprezinta un pericol semnificativ pentru un atac de inirna. sint ~ esentiale pentru oriee fiinta urnana normals ~iau un putemic efect : ARTA S~CRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT [9 Rezultatele Efectele. dupa aproximativ doua ore de "fericire" (performanta realizabilliprin intermediul metodei de fatal). Sexualitatea ~i erotismul. sa ia cunostinta de aeeste modalitati necunoscute plila acum la noi(a carer 1nvatare este totusi destul de u~oarii)~i sa Ie aplice.

evident. luerul eel mai insemnat.tineri sau rnai putin tineri. OS M I Este preferabilca eei afectati de rani grave sau de boli cronice sa consulte . Este r i necesar sa fun total dezinvolti. 3 -. 3.amfndoi trebuie sa urmarim sa . sa ne debarasam complet de inhibitii I si prejudecati. un medic in prealabil sau saaplice aceste informatii cu maxima' prudenta si bun simt. Pe de "alta parte este de la sine lnteles di cei doi iubiti care se " angreneazain aceste practici trebuie sa-~i fiigadLljas~a ~i sa-§i ofere .. 0 ! I t . Si. una dintre conditiile esentiale pentru a obtine rezultatele scontate este increderea in reusita. 2. cite 0jumiitate de Ora si 0 ora ~ 0 ora si jumatate in timpul week-end-ului. Numai in aceste conditii metoda este profitabila pentru fiecare dintre noi. lacerii' (fteva premise Homente partrculare • J ehnica omcan dragostea? Incetmeala tntrece Vlleza • Amanunte importante Citeva premise 1.'Daca dispunem de mai mult timp estefoarte bine. incit trebuie f~ sa ine putem abandona fara nici 0 retinere fata de celalalt.r r 20 LOUIS REG . realizdm placerea. Placerea pe care 0 vom cunoaste este atit de intima ~i de profunda.. deci un minimum de trei intilniri siiptaminal. la inceput este recomandat sa 0 facem eel putin de doud ori in cursul sdptdminii. concret §i neconditionat incredere reciproca deplina. Desi ideal este sa exersam cit maides.. Pentru a reusi aceasta. Si pe aceasta cale.ne vom rezerva un timp special pentru intilnirile amoroase. ).

Momentul de maxima influenta a energiilor de tipyin In cadrul unei luni este perioada de Luna Plina (socotita cu 18 ore inaintea momentului de maxim ~i 12 ore dupa acest moment). solar. In acest sens este cunoscut faptul di energiile de tip masculin (+. care pot favoriza sau defavoriza acti~nile noastre. f • . . Brauer le-a urmarit in acest sui generis tratament. yin) sint caraclerizate de scaderea focalizarii. r t 1. solar. n. Fiind la curent cu aceste aspecte. nervozitate. viteza ritmurile biologice specifice tara consecinte nefaste. aparitia conflictelor. In care progresele celui declarau cu lnielepc iune ea placerile nu pot fi gustate decit pe indelete.energiile de tip masculin (+. datorita amplificarii specitice a rezonantei cu energiile _ amorului. . lunar. fiumusetii. ~i ceIe de tip feminin (~. sexologii occidentali confirma ea riibdarea si Luna PUna) este de asemenea 0 perioada propice inceputului «incetineala» sint esentiale in dragoste: buna sincronizare amoroasa a J.). nu ne putem depasi in : annoniei. i: .. intervalul cuprins intre orele. grosiere (este cunoscuta sporirea. Chiar dad! traim in secolul vitezei. Ea mentioneaza faptul ea exista influente ale mediului natural inconjurator. I 1. 4. a numarului de manifestari antisociale. rnanifestate'in plan energetic. a starilor de tulburare ~i tensiune etc. mai iubitoare ~i mai tandre..22 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PREL'uNGIT 23 data pe zi nu este un abuz sau un exces. yang) sint caracterizate de influente benefice in sensu! stabilitatii. daca bineinteles ne pennite programul. dizarmonie In general. yin) fluctueaza dupa anumiteciclicitati naturale si di perioadeJe ill care domina. I. Celebrul festina lente alstramosilor nostri l-amine valabil ~iill civlizatia D Faza de erestere a Lunii (cuprinsa intre momentele de Luna Noua ~i noastra. dinamismului controlat. Astazi. stari de iritare. Angrenarea acestor modalitati nu ne impiedica sa facem dragoste asa cum faceam inainte de a descoperi metoda.~ fapt ce confirma cele afirmate mai sus). ill timp ce perioadele in care domina energiile de tip ferninin (-. I:) \.n. iubirii ~ibinelui realizate_atunci.19 ~irniezul noptii.. armoniei ill general.{{incetineala» intrece viteza Sundart) situat cu doua zile inaintea fazei de Luna PI ina. In Mornente particulare i ~ t Tehnica omoara dragostea? Unii ar putea obiecta caexercitiile propuse nu sint romantice.. acum pentru prima data cititorului roman. au relatat insa aproape mm exceptie ea si-au Imbunatatit simtitor relatia ~iau devenit spontan armonioase. orienta Iii prielnic angrenarilor de natura spirituala. I- angrenarii metodei. yang). Ca perioadeale zilei favorabile practicii (dar nu obligatoriil): • momentul de maxim de yang cuprins aproximativin1re orele 12~i 14. angrenarile de natura erotica sint interzise datorita fenomenelor del reeeptivitate fuia de aspectele joase. lunar. mai ales in ocaziile in care avem timpul necesar. CLl acestprilej. care aspira sa evolueze sint mult facilitate. I: MomentuJ de ma~a influentJ a ener@loryang ill cadrul unei luni (cunoscut in traditia Orientului sub numele de ziua Iripurei _.. tehnice ~i distrug dragostea si romantismul. sau care pur ~i sirriplu i-au citit cartea si au aplicat aeeste vechi metode orientale (expuse . Cuplurile pe care dr. darurmarifuJ sa ne pastram controlul si sa nu ojungem til un final marcat de descarcare. f I t r f . In care . ci dimpotriva. concluzie: I:) i r . I:) Pentrua fi siguri de succes-este bine sa avem m vedere citeva recomandari desprinse din traditia spirituala orientals (eonfinnate In prezent ~i de unele cercetari stiintifice). este in Desi rapiditatea a ajuns sa fie considerata 0 valoare_ fundamentala a mod particular favorabil pentru inceperea ~i practice unor astfel de civilizatiei aetuale trebuie sa spunem ca lipsa grabei este cheia artei actiuni. fermitatii. Avem imens o Noaptea dinaintea zilei eu Luna noua (cunoscuta tn traditia f de cistigat daca urmarim sa ne armonizam eu ritmurile propriei noastre orientala sub numele de Shiva ratn) este un moment extrem de fiinte ~i cu ale Naturii.

•Drogurile de orice fel sint interzise.AmbiamaPentru practica trebuie deci creat un climat prop ice iubirii: un loc linistit. pur ~i simplu intrucit ritmurile launtrice ale femeii ~ibarbatului difera. este interzis sa consumam alcool.translatia m stari de intimitate profunda.. lipsit de riscul de a fi deranjati. apreciata ca res'~ntiala ill mecanismele placerii. care face posibila . potrivita care se aude diseret. «lentoarea» departe de a fi anacronica si dep~ita este de natura sa ne puna in aeord eu necesitatile propriului nostru organism. REGAMOS iubitilor necesita aproximativ douazeci de minute de preliminarii. De asemenea. 24 LoUIs. un masaj erotie complet sau partial ori chiar un simplu masa] general este ceea ee ne poate pregati ce! mai adecvat ~i intr-un mod minunat corpul. ~iocitocina. intim luminat. chiar si cele «usoare». «Stimulentele» . eventual eu 0 lumina colorata (rosie.. vorbind s-a eonstatat de pilda (printre rnulte altele!) ca mingiierile lente ~i ritmice declanseaza in profunzimile ereierului nostfu 0 serie intreaga de seeretii hormonale binefacatoare. un dus sau 0 baie prealabila irnpreuna destind ~i predispun la intimitate ~i la intilniri amoroase reusite.-. c . . Astfel. . / ~.. supranurnita deloc lntimplator molecula placerii.eu tamiie sau alta esenta parfumata naturala care este pe plae amindurora.. ale excitatiei si satisfactiei erotice. ele tulbura gray dinamica sexuala iar in timp diminueaza apetitul sexual.~--. Fiziologic ... Masajul si baia Fara doar ~i poate. . Folosite fie ~i ocazional. Din motive asemanatosre. parfumat inprealabi I. Amanunte impor. 0 muzica armonioasa. Improvizatie ~i aranjament Multi dintre noi merita sa tinem seama ca ln dragosteirnprovizatia binevenita (eel putinuneoril) ~i amonotonia omoara dragostea. t l este /' . de preferintajsau cu luminari (dar carenu scot fum).tante . printre care beta-endorfina. eliberindu-l de tensiuni ~ide oboseala acumulata in cursul zilei.

iiiiiiiii_---_. Lubrifiantul Durata mare a 'intilriirii amoroase necesita in multe cazuri folosirea unui lubrifiant. arnindoi dezbracati complet.. i 26 LoUIS REGAMOS -. Daca f I ·.na anatomie Tn final. tot ce risca sa ne perturbe. Foarte indicata in aceasta directie este practicarea urmatoarei tehnici tantrice. Daca avem copii.Iacere Pentru a reusl cit mai bine In angrenarea noastra amoroasa. este bine sa asteptam pina se vor culca Inainte de a incepe aceste momente de explorare reciproca.foarte scurt si rotunjite atent la colturi pentru a evit~ zgirierea iubitului sau iubitei in timpul minglierilor intime prelungite.. Unghiile si depilarea Un amanunt ce poate parea tehnic.lubrifierea naturala a barbatului ~ia femeii putindu-se adesea dovedi insuficienta Este bine ca lubrifiantul pe care-I Yom alege sa fie pe baza de ulei ~i nu de apa Lotiunile. eventualele inhibitii.. De asemeneadaca dorirn. zone le sensibile ale hartii sale erotice. adaptata acurn pentru practicantii occidentali. ale implinirii amoroase depline.-.l . mult timp pastratasecreta. 0 comunicare t profundainstalindu-se intre ndi ~ifiinta iubita. Este necesar sa avem mai lntii grija sa nu fim deranjati (decuplarn telefonul. Consultarea lucrarilor de specialitate este de mare fOIOSIn acest sens.. I ! .~. mcuiem usa etc. . Feluritele ritualuri aledragostei exact acest scop ~i efeetele lor sint cit se poate de graitoare. Mult mai savuroase sint insa placerile asteptate: maiastrele jocuri ale seductiei.). ne intindem pepat (de preferinta tare) sau pe covorul acoperit cu 0 patura. zona genitals poate fi depilata la ambii iubiti (putin inainte de inceputul angrenarii metodei). r t I. blocaje ~iretineri. ====. este . mereu aceleasi ~itotusi atit de diferite. daca practicam . Mai mult.----------~ . fac ca dorinta sa devina urja~a ~iarzatoare.:. c?ns~ituindpremise ideale ale unor experiente de vis. I f tI I~ i : • Este recomandabil sa realizam acest exercitiu inainte de apune in practice metoda amoroasa secreta. parfumuri ~ieulori sint afrodiziace certe. Puti. dar care are 0 mare importanta: unghiile trebuie taiate. atingerile neplacute sau dureroase.:. pentru ca trebuie repetat timp de mai multe zile la rind. chiar cu multinainte. Inspiratia ~ialegerea ne sint aid favorizate de indelungataexperienta erotica a umanitatii. Folosirea lor inspirata este 0 veritabila arm care merita si trebuie deprinsa. f ! I trezirea la .. atragem atentia ca pentru a pune in practice cu succes metodele amoroase se dovedeste necesara cunoasterea cit mai detaliata a anatomiei masculine si feminine.. r au t : [ ·1 4 I I I r Fara indoiala ca anumite momente.. 'Odata ihdeplinite conditiile cerute.. ~remele ~igelurile sintin general contraindicate. necesar sa cunoastern cit rnai precis-punctele «flerbinti» ale anatorniei fiintei iubite. va fi eliminat de la sine si vom atinge in scurt timp 0 stare de armonizare m cuplu.-1 r----~. f aceasta forma de descoperire a «geografiei» erotice a iubitei sau iubitului D:ostru inainte de a angrena orice metoda sau tehnica amoroasa. situatii. .. I t lata 'in continuare cum trebuie sa procedam pentru a descoperi geografia sexuala a fiintei iubite (si eu aceasta ocazie ~ipe a noastra) ..

dupa care vom face 0 noua pauza in care iubita noastra l~i va povesti Impresiile. in nici un eaz Nu trebuie sa s~ ajunga lades0rcarea potentialului sexual' (in eazul barbatului prin ejaculare). Din aceste sedinte de explorare reciproca izvoraste direct posibilitatea unor jocuri amoroase eu mult mai minunate decit ne puteam inchipui inainte.va inceta imediat oriee mingiiere. Ie cuprindem intre buzele noastre. pina la zona vaginului. Daca unul sau celalalt dintre iubiti simte in timpul acestor atingerica se apropie de descarcarea inrempestivacaracteristica orgasmului necontrolat. Esenta acestei tehnici este numai ascultarea atenta a eorpului. pudoare pe care 0 au adeseori iubitii unul fata de celalalt. sa deseopere mingiierile eu celelalte simmri ale sale. atunci cind iubita se mingiie astfel.. . lntr-o a treia faza. nu trebuie sa legam prea strins respectiva banderols injurul eapului. fiind sufieient doar sa-i acoperim oehii. descrie senzaiiile. cuprinsa intre anus ~isex). incit sa nu poata vedea atingerile sail minglierile pe care Ie facem. Acest exercitiu necesita delicatete in atingere ~i lentoare in gesturi. Principiul aeestei actiunieste de fapt dea detennina realmente fiinta iubita sa resimta. framincmdu-i eu delicatete sinii. invirtindu-i user 'mameloanele intre degete. din nou impresiile iubitei noastre. pina la limita orgasmului. .r l I ~: '-. Sintem capabili. Este neeesar sa fim foarte sineeri si deschisi in descrierea reactiilor noastre ~i mai ales sa nuavem absolut deloe retineri in comentariile noastre. dupa citeva c1ipe. Iiputem mlngiia apoi usor buzele cu Iimba. mingiindu-ipintecele.. si evident acesta este scopul final al exercitiului. asteptind apoi ca ea sa ne descrie senzatiile ~i impresiile pe care Ie are. . trebuie sa se opreasca amindoi imediat ~Jsa-~i acorde ragazul neeesar pentru a-si relua controlul simturilor. ineit sa le poata reface cit mai fidel mai tirziu. In eeea ce priveste barbatul. iubita noastra va incepe . sarutindu-le: Ne vom opri de fiecare data. iar In final sa. in acest moment. ~a iubita sa precizeze ce prefert: si ce-i produce cea mal mare placere. de timiditatea ipocrita care nu are ce cauta intr-o iegatura autentica de iubire. pentru a-i pennite iubitei sa ne descrie cit mai precis ceea ee simte. Scopul ultimelor mtngiieri nu este altul decit debarasarea de falsa.. sa se mingiie singura. I r ! ARTA SEcRirrA A ORGASMULUI PRELUNG1T 29 10 I f 1 f I ! l . ci el trebuie controlat perfect in fiecare moment. Elementul eel mai important al acestei tehnici este de a-i descrie celuilalt CItmai exact eeea ee resimtim in momentul diferitelor sale atingeri. trebuie ca fiini~ . 28 LoUIS REGAMOS ~ incepem prin explorarea corpului iubitei. Gestul imediat urmator consta In mingiierea anusuJui iubitei. observe ell atentie fieeare dintre miscarilepe care Ie face. dupa fiecare dintre atingerile ~imingiierile pe care Ie fawn. o in plus. . ii vom mingiia si masa fiecare sin. tot eu oehii inchisi. sarutindu-i. Este bine'sa faeem 0 pauza intre fiecare dintre aceste mingiieri pentni a asculta Apoi. este bine sa facem 0 pauza ceva mai Iunga. sa descoperim care sint gesturile eare-i provoaca iubitei noastre cea mai . Ea trebuie sa deseopere prin intermediul propriului corp reactiile care apar la diferitele atingeri ~i mingileri erotice. folosind exact Iimbajul pe care-l consideram eel mai adecvat pentru a ne . el va trebui sa . abandonindu-si intreaga fiinta In trairea plenara a acestor mingiieri ale corpuluiei. cit mai senzual.. i~elusiv labiile ~i clitorisul (foarte usor ~idelicat). . asteptind sa-~i recapete integral controlul asupra simturilor.si sa ne relaxam impreuna cu ea. precum ~i a perineului (zona extrem de sensibilaa geografiei noastre sexuale. . . Daca simte apropierea orgasmului ell descarcare. Nu trebuie in nici un eaz sane excitam prea mult iubita. tarli a ne atinge ~itara ne vorbim deloe. intinzindu-le.. Dupa relatarile iubitei. o Vom incepe o o asadar prin a rningiia buzele iubitei noastre eu ajutorul degetelor mari ~i a aratatoarelor ambelor miini. . pentru ea rostul ei este doar de 'a impiedica vederea gesturilor pe care Ie vom face. Vom cobori aeum spre abdomen. apoi trecindusor cu limba peste ei. apoi putem s~ i le despartirn. ii YOm cere sa se aseze cit mai confortabil pe spate si-i vom aeoperi oehii eu 0 fi~ie de pinza. . Desigur.

lasindu-ne in voia lnspiratiel §i a trezirii unor placert tot mai subli~e §i .?sfera de sinceritate ~ideschidere totala./ 30 LOUIS REGAMOS intense tralre erotica.. atunci aeest punct secret s-ar afla In t dreptul acelor indicind ora douasprezece. asentialul Putembea un pahar cu suc de fructesauminca fiind ca. de trezire la placers este lim pede Din chiar prezentarea tehnicii realiza lnaintea oricarei ~a 0 putern Un punet foarte putin cunoscut.eu cele mal ferme §i ghidarea ulterioara dupa . Insa de aceasta data vom inversa rolurile. In cea de-a-patra. elt ~i de catre barbati. atit. numele celui care I-a descoperit). r:comandat ca exerci~iul sa fie practicat celputin trei. incetrnd orice mi$care $1 urmarinp ! ( i 5· man!feste eel mai deplin control asupra trairi/or sa/e. binefnfe/es lntotdeauna numai pinEda timite descarcarii. totu~i.. desi este posibil ea uneori punctul miraculos. poate fi simlita ~iconstientizata destul de usor. r ~meia i t rt ! i r t anqrenari a metodei orgasmului prelungit sau ca preludiu al ortcarei fuziuni amoroase. In partea superioara . Est~ foarte. Reamintim insa ca trebuie sa evltarn ferm sa facem dragoste acum sau sa ajungem la orgatSmUI cu dsscarcare in ti~pul acestor sedlnte.·. I: la rind apoi. situata chiar in spateie osului pubian al femeii care. a patra intilniri.nlciunul insa daca vom §ti . acest rol fiind preluat acum mal senzual ~i mai fidel.1crudificil. I a jocurile noastre arnoroase Astfel vern deveni toarte sensibili de cuplu prin aceasta cunoastere la senzatiile ~i starlle flintei iubite. Desi se pare ea idealaeste altemarea apasarilor usoare . Este 0 zona relativ mica. femeiatraieste 0 amplificare considerabila a excitatiei. moment exeelent pentru a-l localiza este ehiar lnalnte ~deatingerea . este Iocalizat In vagin. cit intelegatori vom capata 0 imensa incredere reciproca. nutnit de americani «punctul G» (de la Graffenberg. mingiierile respecnve. Tn cursul acestei singur. '1'. trebu! s-o evite cu otice prei. daca unul dintre iubi!! se apropie de descercere. mai rafinate.. care nu pot decit sa beneficieze imens de aceasta comuniuneerotica pe care tnvatam astfel sa 0 cultivam intre noi §i fllnta iubita. Odata terminata aceasta prima parte a tehnicii. I·· Daca am asernana vaginql unui ceas.de catre femei.. pentru ea atunci el este mai extins §i mai sensibil decit de obicei. sa nu mai facem nici uncomentariu. fara sa mal spunem nici un cuvint. unctele. intr-o atm. Pentru unii acesta poa e sa para un lI. la 4 sau 5 em profunzime. ceva user. Sa ne concentrarn deci ateniia asupra fiecarela dintre mingiierile sale! Repetarn ! el va sa ' f- i: ca.ceea ce am trait. cam de 'marimea unui nasture 1 de cama~a. traind l?i participind mult mai plenar reciproca a reactlilor senzual-erolice. este. ascundem sa comuntcem.Un alt .1.sa fim retlnut1 $1 dintre iubi!i nu se va mai mingiia de celalalt care va reproduce. Nu trebuie sa nimic din ce reslrnfim sau din . orgasmului. sa fie situat putin spre ora unsprezeee sauspre ora unu.iubirii • fem~ia' • Barbatul ! «comentlnd» clipele pe car~ tocmai le-arn trait Irnpreuna. Daca iubi~1 exercita 0 presiune pe acest punct eu un deget salt doua §i it atinge intr-un anumit fel.· . . Este necesar sa asteptam astfel cel putin 0 jurnatate -de ora inainte de a relua exercitiul. lntr-un anumit ritm. In general. seri . Celmai bun moment f pentru a-l localiza este chiar imediat dupace femeia a ~it un orgasm. indicat ca amindoi iubitii sa se tntllneasca inalta camerapsntru a-§i schimba parsrlle.

r c ! F. Deosebirea 1ntrecele-do~situatii nuse afla altundeva decit In «educatie». masind punctul extern al :=:i~s:pune s~ aplicamcu Indemlnare0 presiuneIn regiuneacare se intinde . viabil :.""'· . lnsa mai accesibil. asernanator clitorisului. prostata est~ sensibila la stimulare. ell cit mingiierea se prelungeste. in general.-.. cunoasterea Uiun/rica esentialii. stimularea punctului G se poate dovedi oarecum inconfortabila si poate provoca chiar nevoia de a urina. r 1 f 6 f F t -~ Barbatul . De altfel. :======~------~------------~ .ifoarte eficace.. Bxista doua maniere de a 0 stimula eficient: t r r ~. fac GU putinti. Foarte adesea. induce ~idirui pllicerea. ' ! Oricare ar fi sensibilitatea. .uplimentare .. tratatele tantrice st~ctureaza 0 suma intreaga de metode secrete care.. =32~ ~ ~L~oU~IS~R~E=G=AM~O=S_____________________ ! t. introducind eu delicatete un deget in anus.. pe masa de tesuturi cunoscuta sub numele deperineu. organele lor sexuale slnt zone erogenecare transmitimpulsuri nervilor. Pornind de la aceste adevaruri profunde.- ' I . De retinut Q . poate fi considerabil amplificata .' o Q direct. definind astfel calea tantricii ca pe un sistem spiritual autentic. capacitatea noastra de a trai... m fazele de inceput. 0 glanda interns situata in spatele scrotului. dupa unul-doua minute. Acest punct important este nurnit punct exter'1 al prostatei. int~ma. Acesta este de altfel unul din motivele pentru care stim~larea clitoridiana directa este apreciata adesea ca fiind mai agreabila ~i ai eficace decit cea vaginala . ci doar 0 vom diminua. ca ~iin cazul «punctului G» al femeii.. Altfel . in direct. • ldentficarea mu}chilor . senzatia user neplacuta face loe placerii. desfasurata in general 111 timpul copilariei sau adolescentei ~i a primelor experiente amoroase: Ca aceasta «ucenicie» poate ~i trebuie sa fie extinsa este lesne de intuit.prea putin cunoscute ~i utilizate).cunoscut si utilizat de secole in traditia Orientului -. profunda # conduo fiinta de la coaja realitiuii ciitre miezul ei. dar mai ales descoperirea lor practice directa constituie chei importante pentru succesul metodei. una aproape frigid'a ~ialta foarte senzuala? 'Fara lndoiala.--) . cautind noi ~inoi placeri. desi «neobisnuit ».e p Exercitiile Kegel . ~. innascuta.intre spatele scrotului ~i anus. Trebuie saadaugamca uneori. dupa un preludiu bine realizat. mai put. femeile sint de fapt mai sensibile lit stimularea clitoridiana decit la cea vaginala.···.ca sensibilitatea noastra erotica nueste '. . Aceste citeva detalii anatomice (in oriceeaz. putem «experimenta» la nesfirsit.. ea fiind fructul unei asa-numite ucenicii.". Asta nu irisearnna msa citusi de putin ca trebuie sa renuntam la stimulare.-r-·c·_···u. Care ar fi atunci diferenta intre doua fernei organic sanatoase. punctul G devine mult rnai usor de localizat. reactiile iubitei. • Antrenamentul intensiv Efecte }i beneficii Efecte s. imediat linga anus. identice 1n fond. m o Psihologii au redescoperit ~icertifies acum faptul-. simti. extinzind limitele experientei si cunoasterii noastre senzoriale. cu atit «punctul o» i~imareste volumul ~i se 1ntare~te. fatal superficiale. aproximativ 0 femeie din trei poate atinge orgasmul datorita simp lei penetrari a penisului. Din acel moment. in majoritatea lor. inzestrarea ~idlsponlbllltatea erotica de care dispunem in prezent. Echivalentul punctului G la barbat este prostata. mai ales cind penisul este deja In erectie. .

ei au un 1'01 extrem de important In 'dragoste. In sensul ca nimeni nu ne va observa atunci cind ne antrenam --. care ne cornplacern. sint destul de usor. Urmarind In' intregul ei aceasta ignorare a disponibilitatilor ~iinzestrarilor fiintei noastre. gata sa -. Mw/chii pliicerii. cercetatorii au descoperit consecinte .astazi aproape cu totii.). contractii lente: stringem mu§'chiip.:lata in continuare 3 exercitii menite sa-i dezvolte si care au In plus calitatea de a fi usoare ~i discrete (praetie invizibile.socante: de la banala l~atreata la bali grave precum cancerul.-. asteptindtrarnvaiul efc. daca refuzam sa. Retinem muschii contrgctap timp de cel-puun trei secunde. astfe1 ca este posibil (mai ales la inceput) sa simtimdeopotriva an~ulcum se contracta ~i se destinde. ferm. . localizat. eontractii rapide: contractam ~i relaxiim a/ternativ muschii r. Marcind distanta irnensa intre ceea ce_sintem ~i ceea ce am putea fi.In aproxirnativ doua luni de . ca !if cum om vrea sa ne for/am sa urindm sau sa defecam. fiind acei muschi care.000 de captatori de senzatii care-l fac sa fie 0 imensa zona erogena.GASMULUIPRELUNGIT 35 sa fie trezite. Un exernplu graitor In aceasta directie este eel al muschilor pe care-i utilizam frecvent.800. vatrebui ca atunci cindmergem latoaleta pentru a urina. cflota. cit mai rapid cu putintii . Desi poate ca noi nici macar nu sintem constienti ca exista. agresivitate ~imulte. violenta. schimba situatia. chiar dacanoi ignoram aceCfsta. . practica zilnica insa. eel mai adesea fara sane dam seama. pedepsindu-rie chiar. impingeri • pentru femei: urmdrim sa impingem moderat. nu este suficient ca he-am nascut cu zonele erogene: ele au nevoie «antrenate» ~iactivate.. anomaliisi tulburari de comportament. aproape_~aefort.'bazinului. 34 Louis REGAMO~ ARTA SECRETkA OJ!. apoi ii relaxam. cit ~i in eel al femeii.tem fi. Lucrurile arata exact ca sicum Natura ar urmari sa ne faca constienti de noi ln~ine.e.acestor chemari esentiale. traiasca placer! noi si rafinate.c. certitudinea di va functionasi pentru noi. • pentru blirbap: impingem moderat. amnci cind urinam. televizor. ca si cum om lIrea saoprim fluxul urinar. din punet de vedere amoros de exemplu. sexologia ne-a redusdoar fa cei ciiiva centimetri patra/i at zonelor genitale.riispundem -. .vom deveni constienti de fiecare muschi din zona planseuluipelvian in partesi vomfi eu siguranta capabili sa-i contractiim separat. aceasta crasa lipsa de «educatie» ~i indolenta 'in. ceea ce pu. o Exercitiile Kegel· .ele pot fi facute nu conteaza unde ~i cind: privind la . timp de 2~3secunde fluxul urinar. Muschii r. blteleg'ind aceste realitati iata in continuareo inodalitate simpla de a ..~. o o . numiti pe scurt 'in cele ce urmeaza muschii p.controlati perfect. sa intrerupem voluntar. spus. dr. Cu totii sintem asadar inzestrati cu posibilitati ~istructuri pe care Ie ignoram dar care. am vrea sa defecam sau ca in timpul nasterii. Pentru 0 buna localizare a lor. . in limp ce corpui nostru este rea/mente intesat cu peste 1. . Dovedindu-si eficienta In mii de cazuri putem avea . Gerard Leleu declara In celebrul salt «Iratat de mfnsiieri»-: •'n .. sa ne faca sa realizam ansamblul posibilitatilor pe care Ie avem ~i ne-ar «impinge» sa devenim . atent constientizate ~iinteligent folosite ne-ar deschide uimitoare ~inebanuite perspective.c. multe altele dintre tarele societatii noastre actuale. sint utilizati pentru a opri fluxulde urina. stiintific muschii pubococcigiem. ajutindu-ne imens.c.aceste exercitii pun simultan In'actiune un anumit numar de muschiabdominali si din zona .mereu in asteptarea mingiieriloi. atit la barbat cit ~ila feme ie. cast cum. i i Identificarea mu~chilor- P. trebuie sa fie mtijrip pentru ca antrenarea lor' faciliteaza trairea unei intregi game de stari amoroase ..C. cu efecte la drept vorbind miraculoase.de . Pentru eficienta metodelor amoroase secrete este necesar ca acesti musshl sa fie fortiflati ~i Attt in cazul barbatului.

sa apara stari de confort launtric. . vom mari cu cite 10 fiecare dintre cele trei miscari (60 + 60+ 60) continuind s. incalzirea anumitor zone care ne dr. . muschii P~C.. inca slabi. dar aceasta este pur ~i simplu fiindca in cazul nostru «muschii dragostei» sint . . Pentru alte detalii putem urmari tabelele din Anexe (structurate pentru-l luni de antrenament) pe care este foarte indicat sa le completam consecvent.c. pentru ~ ne mentine rnuschii P . rezultatelefiind mai rapide si mai pregnante. apoi vom rewa."' AFA SECRETA A ORGASMULUI PREWNGIT 37 Antren~mentul intensiv lata cum este indicat sa practicam aceste exercitii. senzatia de «bine». . .iCliri com'plete. . Odata cu practica insa.c. Vom incepe printr-o . fiori sau senzatii de genul unor usoare vibratiiori / Efecte ~ibeneficii .. denumite stiintific exercitii Kegel. ei vor capata un tonus deosebit. Bineinteles.a facern eel putin 5 serii I?e zi Procedam astfel pina ajungem la serii alcatuite din 100 de repetari (100 + 100 + 100).~ . poate di nu VOl' ramine contractati cu u~.urinta in timpul strlnge~lorlente. La inceput este posibil sa intimpinam anumite dificultati. iar femeia l~i poate introduce uu deget sau doua l!l vagin ori poate utiliza un vibrator (pentru aceleasiprobe).. nu vom abandona ci ne vom odihni citeva clipe. traditie tantrica.barbatul i~i poate prinde usor cu degetele penisul din zona de insertie in timpul efectuarii exercitiilor Kegel.r'-·-·--~"·'·~-'· ~~". Pentru a deveni constient de vigoarea crescinda a muschilor p. . . Antrenamentul ideal presupune sa exersam 0 ora m fiecare zi.: :. sau poate ca nu vom putea sa realizam contractiile rap ide cu viteza. Cind am atins acest nivel (dupa 6 saptlimini). inspirate din milenara . eu cit exersam mai mult cu atit este mai bine.. lente....:Vomrealiza aceasta serie (50 + 50+ 50) de eel putin 5 ori pe zi Dupao saptamlna.c.'Este perfect posibil cain decursul antrenamentului muschilorr. Daca am obosit la capatul unei serii.serie de 50 de contraqii. hipertonicieste riecesar Sil faeem zilnic cele 5 serii de mv. 50 de stringeri rapide ~i 50de impingeri.

Explicatia ~tiintifica a acestor fenomene obiective este .. \ ajungem sa nu mai suferim.Cercetarile au aratat cli atunci ~ind. spOl1-(alergare).LoUIS REOAMOS furnicaturi etc. corpullui parca adera la aceasta convingere. antrenamentul ne genereaza rapid 0 garna tntreaga stariplacute de energizare • euforicii ~ichiar de plutire. De altfel. Contractiile determina amplificarea excitatiei. .individ lnceteaza sa-~i mai puna tntrebari ~iincepe s~ creada cli a trait de]a totul. cresterea puterii de asimilare. muschii r.. in timpul executiei anumitor procedee . 3. fluxul ~i echilibrul endorfinelor devin din ce in ce mai limitate ~iviata pare ca dispare din aceafiinta.de viata care survine' Risul ~ialergatul sporesc secretia de endorfine ceea ce explica rezistenta la efort a alergatorilor ~ichiar starea de euforie care urmeazaunei curse.. Sa nu uitam incurajareaanticilor: Riidiicinile inwl/iitW'ii sin: amare.un' . prin obi~nuinte nevatamateare-c. vom putea sirnti cum .aceea ca antrenamentul rnuschilor p. tutun. firesc. blocarea ejacularii ~i intensificarea placerii traite. .sau alte substante chirnice psihotrope ce au in tirnp efecte nedorite. cafea . Endorfinele ne aduc motivatiile biochimice de ca~ avem nevoie penuu a patrunde. dar roadele ei slmdulci! I' I o La femeie.descbidere. . ~a nici un inconvenient.complex. marirea increderii in sine) . aproape instantaneu'si tara efort..nu rnai alergi. adevarate punti hormonale lntr~ suflet ~i corp. . tara a mai pomeni starea de usurare.secretia endorfinelor. Oyle: placerea ~i starea particulars pe carene-o genereaza endorfinele activeaza dorinta noastra de a explora . Stimulind pecai naturale. atunci c1nd dorim sa apucam ceva). o vitalizare pregnanta.' imbunatatirea atentiei ~i memoriei. alcool..substanteanalgezice ~i euforizante naturale curol. o marirea energiei sexuale. in timpul preludiului ~i trairilor amoroase plenare. tonici ~i vigurosi inseamna virilitate si putere. S-a constatat de pilda ca 0 repriza de ris copios de 10-15 minute ellbereaza 0 cantitate de endorfine capabila. Aceste exercitii au ca efect dobindirea unor erectii mai putemicesi " -: permit un foarte bun control in timpulactului sexual. d «zbori») dar ~i lnainteamortii naturale cu rolul dea usura «trecerea». . r.C.c.sa asigure un efect anesteziant de aproape dO!la ore. eliberate de organlsrnul nostru tn anumite lmpreiurarl: dupa 0 repriza de ris intens. controlul deplin asupraei. Atentie! Chiar daca ni se pare ca nu avem niei un rezultat este necesar sa ne continuam eu constinciozitate ~i incredere antrenamentul pentru ca mai devreme sau mai tirziu ele vor surveni eu siguranta. trezirea intuitiei sia creativitatii. slnt. dinamism mental. indispusi. stimuleaza pe cale mecanica producerea unorhorinoni ~i a endorfinelor. lata efectele acestor hormoni in cuvintele dr. optimism. 'crt viata nu-i mai -poate oferi nimic. foarte putemici inseamna'pe scurt tinerete ~i farmeqca urmare directa a amplifiearii (in uncle cazuri extraordinare) a potentei orgasmice ~i a feminimpL o La barbat. lncredere ~i pofta.yoga etc. droguri.c. dupa 30-40 'de minute de alergare (generind impresia ell..in timpulorgasmeJor. cind avem nevoie de forte noi). Toate acesteasint semne ca tehnicile incep sa dea rezultate ~i daca apar nu trebuie decit sa ne bucuram. devitalizati. reflecta ~i a ne adapta prin reactii suple ~i adaptate la . dupa ce faza inceputului a fost dep~ita. dar . ne armonizarn-aproape miraculos viata. odata ce muschii r. 'Endorfinele. schimbiirile din mediul lnconjurator . posibilitatile vietii .ris. ajungem sli ne slmtirn bine sl asta tara a recurge la euforizante. experiente amoroase cucontinenta (rara descarcare) ~i orgasm prelungit . muschii P. comparabila celei care se instaleaza dupa oinjectie cu droguri de tipmorfinic. tehnici yoga adecvate. spontaneitate. . Efecte 5uplimentare (valabile alit in cazul femeilor cit ~i al barbatilor) . o «iricarcare» rapida eu energie (toemai de aeeea putem efectua aceste o o o o o o exercitii mai ales atunci cind ne simtim lipsiti de chef.c. au devenit tonid~i se afla in intregime sub controlul direct al vointei (asa cum sint de exemplu muschii tlexori al palmei care reactloneaza natural.

nostru corp sia zonelor sale erogene. ea permite in plus controlul reflexului ejaculator. ·0 sa tie concentram cit mai atent ~i mai intens asupra senzatiilor noastre.: I: 7 autostimularea. exercitiile care urmeazd ne vor fi de mare/alas pentru a Multa vreme desconsiderata. Ea . o La inceput. sa fi praeticat ~i s~apinit deja exercitiile Kegel (mai sus amintite). eltrebuie sa. barbatul trebuie pur ~isimplu sa se stimuleze si sa tinda sa~~i mentina erectia eel putin 30 de minute tara sii ejaculeze. . atinge succesul. Chiar dacii sintem angrenati intr-un cuplu. el . totusi simplu de indeplinit: sa dispunem de suficient timp. Barbatul Exista trei conditii prealabile. intrerupind stimularea. In acest timp. acest punet.Iaciliteazd 0 cunoastere necesarii: descoperirea autentica a propriului . trebuie sa urmareasca sa se apropie de orgasm. Barbatul • Femeia j autostimularea constitute totusi 0 pregiitire eseruiaki pentru practica modaliiatilor amoroase. macar de ? ori. evite ejacularea. In cazul biirbatului.: . De fieeare data cind se apropie de . adica de punetul de nonintoarcere (non-retur).

Femeia trebuie sa se abandoneze placerii daruindu-se ~i urmarind sa atinga orgasmul de dt mai multe ori cu putinta.~ . ne vom retine suflul pe plin (adica vom inspira profund ~ivorn tine aeriil In pIamini)~i vomstringe muschii P. Aplicind aceasta tehnica simp la vom observa. Mai Intii vom urmari sa obtinem orgasmul mlnglindu-ne. capabila deorgasme multiple sipoate lnvata foarte usor aceasta metoda amoroasa secreta. ejacularea se va produce. intrarea in vagin ~iperineuJ." asupra lor suficient de ferm. Reluind.. vom incepe prin a ne stimula punetul extern al prostatei (descris anterior). Nt! tie vompierde controlul ~i ne vom stradui sa nu ejaculam. eu degetul .. pentru ea daca am ajuns In aeel stadiu..---------:------ r I I . dar ~i pentru iubita sa. 42 'lOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELuNGIT 43 incetinind miscarile sau aplic1nd unele dintre tehnicile prezentate In sectiunile Controlul ejaculiiriitl) ~i (11) ~i Modalitiifi ajutiitoare din capito lui Placerea barbatului . tara a se descarca ' deloc In tot acestinterval. Ne vom unge labiile mari si mici. Atunei cind am atins 0 erectie ferma ~i am mentinut-o eel putin 5 minute. vorn relua exercitiul dupa un timp de repaus cind. pentni multi deloe neglijabil.. Este preferabil sa foJosim un lubrifiant. In timp. cit ~i In grosirne. dar este preferabil saajungern sa ne folosim doar de ~ propriul corp. de asemenea. Daca in cazul nostru acesti muschi aidragostei sint bine antrenati. ca orgasmul are 19c ~iva fi chiar mult mai puternic.c.vor fi considerabil intariti ~icontrolul nostru . acesta nu este un lucru rau in sine. Daca putem deja obtine orgasmut prin autostimulare. dar vom continua tara el. putem incepe sa nestLiuulfun folosindu-l. atunci cind ne apropiem de . pregatindu-ne astfel pentru metoda orgasmului prelungit. Atune! cind simtim ca sintem pecale de a ejacula. pina cind vom reusl saabandonam completaeest accesoriu.de ce nu? chiar mii de ori In cursul unei singure intilniri at?_oroase. continuind sa ne stimulant penisul. ne vom putea retine complet ~i tara problemeejacularea (cu conditia esentiala sa realizarn contractia muschilor §i retinerea suflului inainte de a atinge ceeace se numeste punctuJ non-retur.. fapt care ne va permite sa traim zeci de orgasme la rind flira ejaculare. sa fie Invatata de iubita no astra pentru practica. ca. desi oarecum secundar al practicii acestor exercltii. Pentru femeie. Unii barbaticare au practicat consecvent acestetehnici au afinnat (in acord cu iubitele lor) ca m~mbrul li s-a alungit cu 2 sau 3 cm. Aceasta tehnica utila numita tractiunea scrotului se realizeaza eu u~urinta in modlll unnator: «agatam» scrotul dintre testicule. atingind orgasmul de sute ~i. vom Invilta acum sa obtinem mai multe orgasme in serie. ill cursul unei singure sedinte de autostimulare.Fam indoiala.. ScopuJ acestor exercitii este de a atinge .In eventuafitatea in care totu~i am ejaculat. ----~---------------------... . mare si eel ar~tator de la mln~ stlnga si. orgasm. tensiunea sexuala fiindmai mica. dar astfel dobindim puterea de a ne suspenda indefinit descarcarea. subliniem ca avantajul esential aJ tehnicii de autostimulare este aceta c~ permite invatarea separarii orgasmului de ejaculare.. ill mod potentia). atlt In lungime. exercitiile de autostimulare slnt oarecwn diferite de cele ale barbatilor. cit mai ferm cu putinl~i. Daca sintem deja obisnuite eu vibratorul. clitorisul. Prin exercitiu.. controlul va fi mai simplu.spre extrem de placuta noastra surpriza. Evident ca nu acesta este scopul tehnicii de autostimulare. Un avantaj important al unui stadiu avansat de practica al tehnicii de autostimulare este acela ca rie vom putea retine astfel ejacularea atunci cindeste pe eale sa se produca. tragem ferm spre in jos.rnetodei.-.. incepind explorarea ~i stimularea.. eficaee pentru a 'rell~i eontrolul ejacularii este de a trage serotul -lnjos. dar Tara a se produce descarcarea. 'I I I I ..c. acest fapt se poate dovedi interesant pentru barbat..Orice femeie este. in ciuda eforturilor noastre de a 0 opri). muschii r. Un alt avantaj notabil. c'. Aceasta tehnicafoarte simpla trebuie. singure orgas me multiple.. Pentru a ne dezvata de vibrator (daca este cazul). penisul i~i mareste in general dirnensiunea.. o tehnica I I Pemela . Barbatul cauta in special sa-si mentina erectia ~la atingaorgasmul tara a ' s ejacula. este faptul.

Ramine sa presupunem ca femeile nu vor. Intr-adevar. lectura sa va fi ta fel deprofitabild # pentru femei.. preferabil ca barbatul sa fie acela care incepe sa stimuleze femeia. trebuie aplicat lubrifiantul. reactiona astfel. de masturbarea o~dinarij ei sint gata pentru etapa urmatoare: orgasmul prelungit in doi.Org!lSmuf prelungit • Oteva precizari • Efeete secu ndare Aeeasta sectiune se. JnSa nu sint suficiente. sa elimine toate rezistentele ~i inhibitiile.-. . femeia se intinde confortabil pe spate. asa cum am putut realiza. Deci. Experientele pe care le-arn avut anterior ne pot tara indoiala ajuta. . Mat intii doamnele! 8 . difera. _- ----. atunci este posibil ca el sa devina mai putin atent la-placerea iubitei." . prin insu~i scopullor. pentru simplul motiv ca numai noi insine stim ce ne face cu adevar~t placere si aceasta NU este valabil ~ipentru iubitul nostru. din ratiuni evidente. F. ~ Pentru a deprindere mai eficace a metodei orgasmului prelungit.atinge primul orgasrnul. Trebuie sa trecem peste 0 eventuala falsa pudoare ~i sa explicam cu sinceritate ~i naturalete cum ne place sa fim iubite sau iubiti.--~--. urmarind sa se concentreze asupra senzatiilor ~i sa se I 1 ! I '-. 'in aceasta parte el' este eelcare «preia conducerea» .44 LoUIS REGAMOS * Atunci cind cei doi iubiti au atins 0 faza de maiestrie 'in practica exercitiilor de autostimulare care. '.--.adreseazii in special biirbatuiui fi doreste sii-i arate crrm sii-:. 'in care barbatul ~i femeia sepot llnbra1i~a si mingiia tandru (evitind msa mingiierile directe ale zonelor genitale). De altfel.i aducd iubita in starea de orgasm prelungit. sau dupa practica unei variante simplificatea telmicii de trezire la placere. Cutoate acestea.---. comunicarea trebuiesa fie deplina intre iubiti. important fiind doar accesul nestingherit la organeie ei genitale.emeia "nu trebuie decit sa selase in voia iubitului ei. operatiunilor. I I I . .sau poate sa se lungeasca pe burta. Unii sustin ca daca barbatul. nici 0 fiinta ~ana nu reactioneaza sexual absolut identiccu alta. sarcina care ii revine ... fundamental. inainte de toate.barbatul~li. urmlnd ca In partea a doua rolurile sa se inverseze. Eroarea cea mai raspindita in acest domeniu este de a gindi ca fiecare stie instinctiv cum sa-l satisfaca pe celalalt cind.. ajunsi aici. . Dupa citeva minute de preludiu. • Cheia decianJarii orgasmului prelungit . aceasta trebuie sa se 1nvete. el poate ingenunchea intre picioareie iubitei . la inceput. dimpotriva. In ceea ee-l priveste pe barbat." lacerea femeii • l1ingiierea labiifor §i a ditorisului •_ Masajul vaginal. regula este urmatoarea: . este . Evident. departind picioarele.

xercitiile iubita noastra... In aceastli prima faza. Nu trebuie sa ezitam sa ne intrebamiubita ee anume ii place. interiorul vaginului.ee este ell ceea In cazul aeesta. stimularea tijei elitorisului (nu a virfului saul gindurile. (FAlA c). Este posibil ca uneori clitorisul sa fie mai sensibil in partea stmga. Atunci cind amdescoperit un tip de mingiiere care place iubitei plae. daca vrem s-o faeem sa atinga starea de orgasm prelungit Kegel.-:---:----------. adevarat extraordinar (desi perfect explicabil pentru eel constient de Dacd organele genitale devin mai saturate cu singe. tensiunile musculare cauzate de aceste rezistente interioare. alteori Aflati lntr-o asemenea situatie. apropiindu-ne progresiv de clitoris... aproximativun ciclu pe . cel mai bun lucru este sa fie diseutate si. ..vor inlatura tendinta sa~# mdreascii volumul # sa se -deplaseze cafre exterior.mingiiere putin mai ferma. daca pare inhibata. aceste rezistente provin din dificultateade a-si controla . fapt care -par mai putin umflate eu singe sau lubrifiate. Este Odata ce am ajuns la clitoris. putem utiliza aceasta miscare cam de 10 ori. Pernasura ce alternam minglierile cu pauzele. incit scapindastfel de rirania unor ginduri parazite.au tendinta sa dispara ~i------. fiecare stfrljenfta.-. barbatul aplica cu delicatete lubrifiantul pe toata regiunea genitala: labiile mari ~i mici.·-----~ . .. Se poate spuneca.------- . semne evidente: daca ea tinde sa se tndeparteze. 'Iotusi. ea va avea tendinta sa se noastra nu numai sa se destinda ~i sa-~i mareasca considerabil excitatia. sau iI putem «invirti» delicat intre deg~tl7I m~e si eel aratator. perineul. pentru ca este foarte sensibil. Timp de un minut sau doua. .----- . In general. daca deschide ochii si. In caz contrar.c. regula de baza este eomunicarea. trebuie sa fnn atenti pentru a le sesiza. orientindu-i atentia spre circulars. daca organele gemtal« barbatii au tendinta sa exercite o presiune prea mare pe clitoris. este P?sibil ca iubita noastra sa opuna 0 \' . retraga sau va aparea un gen de contractie Ia nivelul organelor genitale. anumita rezistenta.continuam stirrtularea clitoridiana si In acest caz este bine sa-t facem pe secunda. -. Exercitiile Kegel (pot fi semn'minunat. vag in. diminuind ori incetinind rningiierea. si de tina. Asadar. Contractindu-si muschii r. (FAZA B) nu-l . ci ~isa se concentreze asupra senzatiilor deosebit de placute resimtite. apoi pe partea cealalta. clitorisul. Aceste rniscari slnt uneori foarte subtile ~i aproape imperceptibile. Pentru a le inlatura. dacapare case plictiseste femeie are preferintele sale: epasare extrem de ~oitrli. ' I~timpul acestei ~timuHrri initiale. apoi facem 0 mica diversiune ce are drept scop marirea tensiunii amoroase ~ia excitatiei. poatedeveni deranjant sau chiar dureros pentru femeie. 46 LoUIS REGAMOS ARTA SECRElTAA ORGASMULUI PRELUNGIT 47 abandonezeplacerii. intrarea In vagin. nivelul de excitatie creste --Putem deci minglia c1itorisul (FAZA B) in diferite moduri: un timp pe 0 . evident. parte. una _ In acest moment trebuie sa facem 0 «diversiune».~i-iubita noastra va incepe sa aiba contractiile premergatoare orgasmului. 1nsa probabiJ ca va trebui sa diminuam mingiierea. in sfirsit. un mod destul de simplu de a 0 depasi in partea dreapta Esential este doar sa descoperim cum stau lucrurile eu este sa-i sugeram iubitei noastre sa efectueze chiar atunci e. Dacd iubita are tendinta sd lina pelvisul in directia miinii -rncutetoate cele trei descrise anterior) 0 vorajuta deci imens iubita noastre este tot un semn bun. dacii clitorisul are intima Jegattl!ll ~i influenta reciproca dintrefizic ~i psihic) . descriem niste cercuri eu mirnrsau eu mai multe degete. altele doresc ca acesta sa nu fie atins deloc In mod direct. Ineepem deci sa mingiiem labiile mari ~i mici (FAZA A). reducindu-Ie treptat pilla la clitoris._i" . putem descrie 0 mi~e~ de sus in jos. . putem de asemenea sa introducem cu delicatete in vaginbl iubitei unlit sau dona degete de la mina ramaSa libera. Adesea..esteun toto data aceste blocaje psihice ca prin farmec. Cind incep contractiile. observindu-i totodata ~i reactiile.. este posibil ca ea sa doreasca sa Miscarea de bilZa trebuie sa fie lenta ~iregulate. vizibil. deschis.. Mingiierea labiilor ~la clitorisului pe '<_ . noastre. datorata mai ales unor blocaie de natura psihica. indica! sa inva1fun sa identificamaceste rezistente ~i putem considera ca vom irtinge pentru meeput decit foarte usor. sau nemaiaplicind-o direct pe clitoris.

sa Continuind timp de 15-30 de minute (in unele situatii mai mult) alternarea mingiierilor clitorisului cu mfnglierile puncudui G (~AlA F . . Cheia declan~ariiorgasmului prelungit . sa cunoastem senzatii de 0 voluptate nebanuita ~i . stimularea interna da nastere la niste contraetii «impingerilei sevor produce din nou. Cind barbatul sesizeaza acest gen de «impingere» la' iubita sa trebuie sa stie d'i ea simte aceste contractii pelviene profunde care.noastra de a rningiia punctul secret al iubitei. Ii putem rningiia vaginui (FAZA c) eu unul. Dupa un timp Efectuata cu abilitate. clitoris. and perioadele de repaus aproape ca " dispar si toate contractiile au devenit impingeri profunde. '" la instalarea unui plafon al excitatiei. ca ~icind uterul s-ar apropia de intrarea In vagin. la un moment dat stimularea elitorisului vada in mingiieri ca si pentruclitoris.. doua mai lejere. in cazul multor femei. Cind excitatia femeii incepe sa se stabilizeze la un anumit nivel ~iintervine un gen de saturare (plafon)._ . Spre deosebire de . apoi una sau general nastere la noi contractii. odata cu inceperea s orgasmului prelungit. iubita noastra a intrat In sfirsit in faza decisiva a orgasmului prelungit. clitoridiana ~ivaginala. o o abilitatea. " Orgasmul prelungit --: ' Iubita mea a atingprima data stareade orgasm prelungit dupa aproximativ doua luni de exersare.._. este preferabil sa repetam acelasi ciclu de D). constituie baza fizidl a orgasmului prelungit la femeie (cel mai important). Profunzimea si frecventa a~estor diferite de cele ale orgasmului «simplu» care: «impingeri» depind de doi factori: . .. doua sau trei degete. [n aceasta prima faza.. ~i mai eficace. diferii de orgasmul multiplu. contractiile slnt de durata variabila ~ipot dura de la una Ja 10 securide fiecare.~ ---'~ . ln partea superiopa. o o o implies musculatura profunda a muschilor pelvieni. vom observa ca perioadele de repaussau de culme vorfi din ce in ee mai putin frecvente si contractiile vor fi din ce in " ce mai evidente ~i mai numeroase. anume 10 rningiieri succesive. anunta inceputul orgasmului pre1ungit. trebuie sa abandon am i.48 LoUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 49 Mas~julvaginal \Dupa aparitia primelorcontractii orgastice (ca unnare a stimularii clitoridiene). tirnp care ne-a permis sa ne . lente ~iprofunde._-_. care la acest nivel de excitatieeste extrem de sensibil.Pentru rezultate mai bune. imitind miscarea de da-te-vine a penisului sau. . De indata ce se produe aceste contractii.. ne vom intoarce la stimularea punctului G"(FAlA E). locaiizat asa cum am explicat.. sint mai lungi ~i cu mult mai agreabile decit celeobisnuite. stimularea vaginului si sa ne concentram din nou asupra c1itorisului (FAZA . sa se deplaseze catre in afara. incluzind aid ~i muschii uterului. cornpusa din fazele D-E). vom mingiia cu unul sau doua degetepunctul G. Senzatiile ~i starile pe carefemeia Ie are In tirnpul orgasmului preiungit nu se compara nici macar cu cel mai putemic orgasm eu descarcare pe care l-a putut sirnti vreodata In trecut ~i nici cu orgasmul multiplu. faranici 0 perioada de oprire . . este altemarea celor doua rnodalitati de rningiiere. daca in cursu! orgasmului obisnuit vaginu~ are tendinta se largeasca 10 partea sa cea mai profunda ~i a se retraga spre interiorul corpului. cind stimularea i' punctului G pare sa nu-si mai fuca efectul. punctul G poate accepta 0 presiune destul de putemica. aceasta situatie se inverseaza. In acest stadiu. reducind astfel spatiul interior: . foarte probabil. Aceasta este atunei o ascensiune continua spre noi culmi. reamintim. Deosebirea fizica' esentiala lntre orgasmul «obisnuitssi orgasmul prelungit este Insa aceea ca. . Pentru aceasta este necesar sa sesizam atent momentelein care femeia trece de la 0 faza de ascensiune a excitatiei la un plafon.aproape de intrareain vagin. Secretul stimulariiamoroase neeesare pentru a ne conduce iubita in al 711:3 ? ceral orgasmului prelungit care. _--- . capacitatea ei de a se abandona f'arii nici 0 retinere placerii. in sensul ca vaginul va avea tendinta sa «irnpinga». mingiierile ritmate au efecte maxime.. 'transformam laimtric.

. . iubita mea nici macer nu ma 'atinsese. caci'in acest caz . traiam oexplozie 1inj~titaafiinteimele in infinit. Brauer). mai nebunesc. 1n realitate. rnai tnaltator dectt orice mi-as fi putut inchipui vreodata .~u . cu niei 0 iubita ~i in nici 0 situatie nu rna mai simtisem atit de viri! ~i de excitat cu toate ca. cit a durat «sedinte In care }ubita ea a atins al 71ea eer.. eu insumi eram euprins de 0 stare de excitatie teribila..brusc. care credeam eft oferisem . Cu citiubita mea se obisnuia mai mult cu starea de orgasm prelungit.. . Tot eorpul imi era de 0 sensibilitate extraordinara. • 1 n: Niciodata plna atunci. Iasindu-se cuprinsa de ea. Stupefiant.. . excitante ~imai. ca ~ putea simti rnereu mai mult. dupa cum ati putut constata p1na acum. mare bucurie. nu ne-amdat in laturi de a face incade la inceput-e-timp de 30 minute (din . Eu.simtearn dezamagire. Uluita. dar ~i .E!c_ante care. estesublim!. trebuie sa recunosc. Eaa vrut sa reincepem aproape imediat dupate traise aceasta . nu stiam Inca un lucru. Dar diferenta intre orgasmul prelungit ~iorgasmul obisnuit (insotit de descarcare) nu este atlt ·0 chestiune de cantitate. Cll atit se abandona mai mult. mai pregnant decitarnintirile erotice cele mai Cit despre mine insumi. ca sa spunem lucrurilor pe nume ..__ . a urea In aI7'''''' eer.. nu eram decit un incepator In artade a darui femeilor ferieirea. Experienta a incetat atunci ~i iubita mea si-a revenit . eram stupefiat. atuncicind imi vaveni rindul. . repet. 'l~i toata fiinta pe cale sa se dizolve ~i avea impresia ca-si va pierde simtea complet cunostinta. . aproape supraomeneasca. Da.tulburatoarea traire a iubitei mele avea asupra mea un efect eu mult rnai mare decit inchipuirile si fantasmele . . fiindca implica 0 dimensiuneamoroasa noua.• _~_.1 Of c- '"'t .. Caci ee· altceva poate fi placerea suprema daca nu stareade orgasm prelungit? Tot restul poate fi bun. nu Ie lasasem indiferente. intense ~iextrem de fine. De fapt.fost facut pentru a descrie 0 astfe! de experienta ~inu contine superlativele necesare. gemetele siscincetele eicontractiile Y • succesive care spre final au fost inlocuite de acele impingeri prodigioase. nu numai di a reusit destul de rapid sa trai~sca orgasmul continuu timp de aproximativ 20 minute. insa. lnsa tjpetele. veritabile valuri orgasmice (descrise atit de bine de dr.. . Ie daruisem multe 'incintari ~iplaceri. cuvintele de care dispunem se dovedesc insuficiente .. Daca avem in vedere eft orgasmuJ obisnuit (insotitde descarcare) dureaza eel mult 20 secunde. aeum lrni dadeam seama ca. fade. prin comparatie. AI 7'·' eel' ne este accesibil lntr-adevar. ci mai cuseama una de calitate.. mtr-un elan de recunostinta emotionanta: Ma risipeam senin . orgasmul prelungit trebuie sa fie trait._~. care credeam ca fostele mele . abia trecuse 0 luna de cind 0 experimentase prima oara. Tot .· .:in prima parte a sedintei nu urmaream amindoi decit placerea ei). am avut 0 erecti~ «adevarata». dar a atins eulmi si mai elevate. Nu Q ~tiam ca.~.vocabularul n-a .. iubita rhea rna va face sa cunosc . extraordinar a fost faptul ca. este deja 0 distanta'lmensa. Eu. pe fondul starii ca nu mai am deloc limite. rnarturisesc cu umilinta. lubita-mea a fost cea carea PLIS capat aeestei prime experiente pe drept cuvint extatice ' pentru di nefiind obisnuita eu 0 placere atit de intensa.. Contrariat.: care aproxirnativ 5 de orgasm prelungit). ) complet diferita ~i lnglobeaza sintetic tot ce am trait p1na atunci. I putea intelege. experirnentam 0 mare de senzatii tmbataroere. " \ : I Primul orgasm prelungit al iubitei mele a durat aproximativ 5 minute.iubite cunoscusera placerea In bratele meier . a fest la un moment dat cuprinsa de un gen de panica.acesta este net superior.Iatace mi-a marturisit ea dupa trairea plenara a unei astfel de stari. Il1satrebuie sa subliniez cu toata flispunderea ca . In momentul c1nd a reus it sa mentina timp de 0 j umatate de ora aceasta stare . tara macar ca ea sa rna fi atins (era stabilit ca . ~itotusi..:Plina de bucurie. dejaplaeerea maxima unei femei! . . In fapt. Si an} reinceput .. Pentru a._. Ie tulburasem profund. Eram stupefiat asadar ~i in acelasi timp traiam 0 stare de fericire imensa vazind di puteam sa-l ofer 0 asemenea placere iubitei mele. toate astea rna tulburau infinit.\.mele eele mai delirante.50 Lous REGAMOS ARTA SECRETA A QRGASMULUJ PRELUNOIT 51 sa neapropiem unul de altul uluitor de mull.. mi se pareau acumsterse ~i . chiar pe acest pam'int! este mai erotic. extatica. Capital. Uimitor..ceea ce._. Desigur. eram ca pierduta intr-un 'ocean de beatitudine ~ide placere coplesitoare.~_. experienta extatica ~ia realizat ca descoperisem arta secreta de.

figurate grafic.. A doua faza a orgasmu1ui repede inult mai desehise. Cind punctul G este.::. . mai sfuJatoase.. confruntati eu eventualitatea trairii unor stari de 0 coplesitoare intensitate. lara nici o senzatie de efort. cind mental inca mai cauta sa atinga noi eulmi. aparute ca urmare a stimularii elitorisului. Pentru femeile obisnuite sa traiasca orgasmul foarte rapid. mai destinse ~i I?ai fericite decit femeile obisnuite..:. timpul este pur ~i simplu abolit (spulberat) . ritmul cardiac ~ipresiunea arteriala NT) ramin Ia fel 15-20 de minute sau mai mult). Efecte «secundare» In fata descrierii unor astfel Adio .paslune. deschide perspective fantastiee.fe?omen oareeum asemanator ell eeea ce se petreee In ..... .:----' S3 __:_::_ o voluptate inca ~i mai mare si 0 stare de excitatie fantastica pe care inainte n-as fi crezut-o niciodata eu putinta. femeia simte atunci eil pluteste In voluptatea cea m~i intensa. iar ill cazuri exceptionale poate atinge 0 ora sau chiar mai.:. Putem erea si .va precizari lngrijoreze de pericolele ce planeaza asupra sanata!ii. lliai dezinvolte.pe care am trait-o alaturi deiubita mea confirma din plinaceastarealitate. pentru a \nte1ege mai riguroase-pe eare dr. tara efort.plina de viata si. fiindca in timpul ei femeia atinge in mod instantaneu. mai pudn prelungit este asadar caracterizata prin acel~ «impingerixin fapt valuri \ iritabile.migrenelor # stresului! . Singurul factorcare intervine aid . aproape denumita sugestiv scara.. nu. de extaze.:.:::.:.' ~Aflata intr-o stare de co~tiu:ta aparte.. mentine aceasta stare stirnulind altemativ apoi simultan clitorisul *i Ea a redevenit intr-un timp relativ scurt eeea ce era la inceputul Iegaturii punctul G. prin stringeri asemanatoare eu aeelea deserise In exercitiile . Kegel.. dimpotriva.:. Brauer le-arealizat asupra a sute de eupluri ee au bine mecanismele orgasmului prelungit. unii ar putea chiar sa se Cite. Imp linita *i ferieita. AeuITIea urea mereu. pe deplin pentru iubita noastra. stimulat. metoda prezentata aid . spre deosebire de prima rnza. In'urma «practicii». incit.:. datorita simp lei penetrari a penisului.::::::..::..:. I~ prima faza (care dureaza orgasmului prelungit. Iubita mea rni-a descris odata foarte _ sugestiv aceasta experienta: tot ce se poate spune despre ea este ca mi-as Iidorit sa ramfn pentru totdeauna fn aceasta stare. ______ 52 ~ Louts REGAMOS _. starile de meditatie profunda. mult.Aceasta faza este .. in aceasta faza. diminueaza stimularea vaginala. vom reeapitula prina exploda la capatul extazului? Din fericire. adaugind citeva noi detalii.continuunoi nivele. Experienta delicate siample de contractii profunde extrem de pliicute. urmate de perioadede pauza..acest tip de orgasm. ~.::. Observatiile clinice cele spuse pina acum.:. '\ noastre.in faza adoua a Exista deei doua faze In .:. aceste fem~i devin aceste etape seamana eu treptele unei scari. practicat eu succes aceste modalitati au demonstrat e11.=.. Aceasta experienta eu totul extraordinara poate dura minute In sir._-------~-- ' i-· ARTA SECRETA A ORGASMULUt PRELUNGtT ----'_----'::. iau nastere aeele impingeri profunde. Aceasta faza ~te caracterizata prin contractii considerabil.este numai dorinta celor doi iubiti de a o continua sau de a 0 intrerupe.~ superficiale. Oare nu vom s~i lnainte de a aborda sectiunea despre placerea barbatului. vom altema stimularea clitorisului cu de ridicate ca in timpul fazei de excitare ci.. adica 0 femeie arrnonioasa.

. . aceasta este adesea de dorit. Fam indoiala ca ~ipentru el eel mai simplu este sa se lntinda '. in cazul in care joaca rolul activo Oricare ar fi postura aleasa. Pentru a aplica cu succes modalitatea de atingerea orgasmuluiprelungit .constituie de fapti'rima faza a orgasmului prelungit. Femeia dispune In aceasta situatie de optiuni similare celor pe . este necesar ea ~i barbatii sa 0 citeasca cu atentle. . femeia II va ajuta pe iubitul ei sa atinga acest stadiu si sa-I extinda pina la nivele ~i mai Inalte de excitatie. Putem spune . . • Punctul extern aI prostatei Controlul ejacularil (I) .de catre barbar. barbatul trebuie sa adopte opozitie cit mai \ confortabila. . '-..a la barbat aceasta glands este omologul punctului G al-ferneii.' lungi de timpnninute in sir ~i chiar mai mult!) fiind in plus mult mai ii profund ~i mai puternic decit eel insotit de descarcare. se impune In modnecesar un anumit echilibru. urea spre un nivel de orgasm mai inalt La rindul sau.. deloc epuizant. stare care . Ca ~iIn cazul femeii. orgasm prelungit. Primul obiectiv este de ~-!duce pe iubitul nostru intr-o erectie ferma. Aplicindaceasta metoda. Atunci cind ferneiaa trait starea de orgasm prelungit. • 0 modalitate suplimentara Orgasmul prelungit al barbatului este oarecum diferit de cel al femeii. iar penisul secreta mra intrerupere lichidul lubiifiant. unele cupluri prefera sa-si acorde un mic ragaz inainte de a trece la realizarea orgasmului prelungit al barbatului. care le are barbatul. care se poate intinde peperioade foarte ". . insaflira a se declansa ejacularea.ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUN()IT 55 Citeva dlferente 9 lacerea barbatului' • pleva diferente Inceputul . Ilu este obligato~iu ca amindoi membrii cuplului sa-l experimenteze 'in decursulaceleiasi intilniri. Hodalltali ajutatoare • Fazele orgasmului p'relungit inlaturarea inhibitillor • Orgasm cu descarcare ji orgasm prelu ngit Controlul ejacularii (II) _. Stimularea sa. Sa a nu uitam ca nu este neaparat ca Intr-o situatie Cll caracter sexual barbatul sa intre in erectie.> inceputul Cu toate eli aceasta parte ar parea eli se adreseaza In special femeilor. Pentru unele femeieste oarecum lini~tito: deaflat ca 0 mare parte dintre £iirbati all nevoie de 0 stimulare directs a penisului pentru a intra in erectie . aspect care i?dica prezenta contractiilor interne. lncit nici unul dintre cei doi i~blti sa nu se sirnta frustrat.extrem de voluptoase. . sau mai precis care precede ejacularea. Femeia. simultan eu eea a penisului. De altfel. barbatul atinge ~ise mentine in starea care precede de obieei orgasmul. In aceasta faia. " erectia este ferma ~i puternica. produce in fiinta barbatului un <". important este doar ca ea sli fie confortabila si ca femeia sa aiba acces nestingherit la organele genitale ale iubitului ei. excitatia intensa. desi.---- ." pe spate. trecind prin orgasme scurte. Aceste contractii provin de la prostata ~j de la alte glande. Cu toate di nu exista 0 regula in aceasta privinta ~iputem face orice alegere dorim. evident. trebuie rnai lntii sa injelegem rolul prostatei. • Antrenamentul propri u-zis .

intre anus ~i scrot(FA1A c2). I Ii o . . • --~-'-"~'~. care trebuie evitata eu orice pre! (FAlA n). intretesticule. . putem aplica ~i tragerea scrotului.'Controlul ejacularii (I) 'Griltieacestei abile stimulari (evident eli este necesara aid 0 anumita ~maiestrie din partea femeii. . a carui proiectie In planul fizic se. urmarind sa traim cit mai intens aceasta. citeva elemente simple rce faciliteaza controlul descarcarii. atit intr-un caz.diversiune.inai ales pentru iubitul nostru tnsa... primul obiectiv este de a ne detennina i~bitul sa intre in erectie A). . '0 'Iragerea scrotului (deja explicate).'0 Ciupirea ferma a bazei penisului cu aratatorul inainte §i ell degetul mare inapoi sau stringerea coroanei glanduluiintr-un inel format eu aratlitorul §i degetul mare. dar . pe linga exersarea consecventii a tehnicilor hatha-yoghine de transmutatiest subli.. rningiierilor zonei testiculelor.0 Retinerea suflului ~i efectuarea strfngerii prelungite a muschilor P. .de prima situatie). a oricarei miscari. \putem practiea §i alege pe eel mai convenabil atit pentru noi insine.0 Vizualizarea ascensiunii energiilor sexualefdin etajele inferioare ale fiintei-in zona din crestetul capului) sub forma unui flux de lumina etralucitoare.. fapt ce creeaza un gen de t. '~OApasarea punctului extern al prostatei. A OR(. agat1nd degetul de baza penisului.) $ PUNcruL EXTERN AL PROSTATEI (ECHIVALENT PI)NCTULUI G al femeii) situat in zona perineului. •0 Perioade de retinere a suflului pe pl in. cit ~iin eelaialt.IT 57 Asadar. ") . traglnd apoi spre injos. \ Retinerea suflului ~i efectuarea impingerii .ex.. Putem efectua tragerea scrotului in dona moduri. Kegel nnI) ca §i cum am vrea sa intrerupem fluxul urinar (de • asemenea foarte eficienuiy. iubitul nostru se va apropia rapid de orgasm ~i de ejaculare. . 0 varianta a acestei mingiieri. ~ . ~l doilea mod consta in a forma eu degetul mare ~i aratatorul un fe] de inel (cuprinzind scrotul la baza sa) ~ia trage in jos. numita ciupirea prostatei (asemanator co ciupirea coardelor unui instrument muzical). . in aceasta mingliere este destul de irnportanta regularitatea ritmului. gest care.56 LoUIS REGAMOS .! '. iar In acest scop il putem mingiia asa cum procedam de obicei (este de presupus di 0 facem!). scrotului. aflat in erectie. previne intr-o anumita masuraejacularea. aglitJndu-ne aratatorul de penisului (inveis fatli. In aceeasi miscare de indepartare de penisul erect. mctt sa-~i pastreze o erectie s. '1 o o putem mare putem baza apasa aratatorul pe punctul extern al prostatei. putem in cepe sa-i mingiiern delicat scrotul. . cu atlt putem apasa mai intens. (FA1A in . <. f I I' .. 3 (modalitate ejicientlf).: ARTA SECRETA. _ I. _ ~:Iata. Kegel nr. exercita presiunea cu degetul mare. afla in zona din mijlocul fruntii) insotita sau nu de blocarea suflului.nare apoteruialului creator. i (ex. lndepartindu-l de penisul. ell cit excitatia iubitului nostru este mai mare. Presiunea pe punctul extern af prostatei se poate efectua cu unul sau doua degete.ASMUWr PRELUN(. . U~alt mod inspirat de a incepe este aplicarea lubrifiantului. Punctul extern al prostatei Dupa aceasta. insotite de eoncentrarea cit mai ferma asupra ideii de control deplin al ejacularii (salutara). maiestrie care va fi dobindita numai prin "practical. ceea ee multe cazuri este de altfel necesar. '. fiind mai mult decit 0 mingiiere.C. OConcentrarea ferma asupra lui ajna chakra (cal treilea ochi» sau centrul mental de comanda.0 lncetarea completa . . pe plin .olidatimp d_eeel putin 15 minute (FAZA B).. poate fi realizata in doua moduri: In cadrul .este ::necesor mingiiem simultan penisul (cu cealalta minii) . Primul con sUi in a apuca cu degetul mare ~iaratatorul pielea . sa Trebuie sa-l mingiiem pe iubitul nostru in asa maniera. I :.' -. testiculele (FA1A c. (foarte ejicientii). dar In toate cazurile ne-vom fed s~ exageram. . simultancu mfngiierea penisului.

putem comb ina lntre ele aceste tehnici. este necesar ca barbatii saurmareasca sa s. ell Alimentatia zilnica a barbatilor trebuie sa cuprinda polen (de albine). daruirea noastra sub forma unei stari elevate. daca . In functie de posibilitati) ~i vom inalte performante sexuale si erotice. Esential este ea aeest lucru sa nuse repete " . eel mai bine la unison cu el. intr-o stare de aspiratie launtrica.' '. cit numeroase efecte benefice. evitind sa respire haotie ~ineeontrolat pe gura.eangreneze pulbere din flori $ifrunze de menta (mentha piperita) $1 2g de sistematic in actiuni care implica vointa~i control launtric.Q contra cpa continua a sfincterelor anale. cit ~ipentru iubitul sau iubita . a intregii noastre angrenari ~i a B ineinteles. dar numai jetul intermediar (ant partea de I~ illceputul procesului de urinare'cit ~icea de la sfirsitul sau nu vor fi niciodata folosite. mereu! In aceste situatii este indicat sa discutam deschis. . De asemenea.. '. Absenta acestei staride raspuns implica evident pentru atingerea orgasmului prelungit. urmarind sa • ~ t .ora. contra luI descarcarii va fi rnai usor in situatia 1n care femeia rezultatelorei (inainte de a incepel) lui Dumnezeu . Aceasta nu este gray: orice invatare practica astfel induse si sublimarea energiei rezultante In ojna chakra 1n zona presopune erori ~i adaptari. la sa faca eforturi pentru aeeasta: poate sa-si coneentreze intreaga atentie inceputul zilei. controlului. :~. din eauze 'straine de vointa noastra. CLIputina inteligenta. barbatul trebuie .. este posibil ca-rnal ales la inceput sa apara ~i derapaje.. de fior.sa facem consacrarea inaintea fiecarei actiuni mai importante. impreund cu un amestec format din I g dintr-o atitudine.practica traditionala recunoscuta 1n lumea intreaga..De exemplu. Bineinteles. • "... el i$i va putea controla de . eel putin pe moment.::'JUodalitatile urmatoare: noastra.foart« eficient!. . ce coboara din Controlul deplin al descarcarii (ejacularii) este de importanta capitals .Pentru siguranta. J Kegel. urmarind sa .sijumatate sau chiar doua ore pe zi (3~6 luni). \cauta sarespectam eu strictete promisiunea taeuta.etc. Daca. ::. )Jconsacrarea cifre Dumnezeh adica actiunea de oferire mental a. 0 ora. La rindul sau.· . . vom repeta \exereitiul. Oricum.. fiind .r o Respiratia ARTA SECRETA A ORGASMUWI PRELUNorr 59 c~ntrolata este eel putin la fel de importanta. pina insumilm untotal de 0 . urmareste sa-~i ajuteiubitul angrenind ~i ea. Modalitaji ajutatoare toxiee) . constientizam In timpul intreruperilor procesele de transmutatie Ie putem spline' astfel. adica ingerarea sistematica a urinei proprii-sdescoperim unde am gresit ~j sa nu mai repetam gre~eala.crestetul capului.. sintern fortati sa rupem tacerea. esential fiindnumai rezultatul: suspend area descarcdrii tejaculiirii). femeia trebuie sa fiesi ea foarte at\!nta la reactiile iubitului ei.Vom trece sa .poate realiza cu maximaconcentrare exercitiile . putem integra suplimentar eu succes pentru realizarea prealabil este imperios necefar!) pentru a a descoperi pe cea mal eficace"cbntrolului asupra potentialului sexual una-sau mai multe dintre ~imai convenabila atit pentru noi [n~ine.0 autoterapia eu urina. in mod special «acela sau aceea care-si mai multe alimente yang si este de dorit sa fie bogata ~icit mai pura.' din miilocul fruntii sausahasrara in crestetul capului). adica intreruperea voluntara a jetului de urina . Cel mai bine este sa realizam toate tehnicile (atentie: aturenamentul rDe asemenea. s~u . (ideal qam50 de intreruperi de 2-3 secunde la 0 urinare. realizam acea actiune numai daca launtric percepem raspunsul la a modalitate din cele deserise. putem face consacrarea de trei ori la rind. pentru realizarea neangrenarea acelei acjiuni. . semirue de mac de griidi1}a (papaver somniferum) va putea sa-~i putem face un !egamlnt launtric sa pa~'iim tacere W1 anumit interval de comrolezecu UJurin{ii samima (sperma) ~i va atingeflira indoiala timp (0 ora pe zi sau 0 zi pe sa~tanlma. Ca va bea propria urind. esteindieat pentru a preveni momentele periculoase.0 urinarea fractionata. asupra unui alt lucru decit senzatiile sale (aplicind tehnicile descrise). la masa. Barbatul trebuie sa urmareasca sa respire regulat ~i cit mai user pe nas.

Printre altele.barbatul ui. lnsumlnd tiraje de milioane de exemplare (de exemplu. Toate aceste fapte demonstreaza faptul ca aici i1U este implicata nici 0 sarlatanie ~i ilustreaza interesul indiscutabil pe care 11trezesc in prezent pe plan mondial urinoterapia ~i virtutile saleimpresionante. vom astepta ehiar 2 ore pu\a la dus sau baie. masajul san automasajul en n~a.. pasiunile. ed.60 LOUIS REGAMOS 61 I • asemenea suflul. Gennania. Pentru urinoterapie ~i efectele sale vezi: Damar (antra ed. Shivambu de dr.. Bucuresti 1995. proeedeul are efeete eerie de purificare. de armonizare ill cuplu ~i. efeetuat sistematic chiar de catre aceasta. Urina. pe piele. Ea cuprinde dear unele dintre cartile aparute recent tarlle «civilizate»: Franta. numai una din cartile j umalistei de radio Carmen Thomas s-a vindut in Germania intr-un numar de '700.". EI presllpune ca timpde 10 zile sa consumam numai griu. Marea Britanie. vitalizare ~i infrumusetare. Urina va fi lasata sa se'usuce .. De asemenea. ~ Merita sa adaugarn ca lucrarile citate (irnpreuna cu altele care trateaza acelasi subiect) s-au bircurat de 0 larga audienta. adica urinoterapia utilizind urina iubitului (sau iubitei) tehnica care. ed. _ . Inplus. altceva. de asemenea. . hrisca sau mei. 0 postal negru tinut de preferintainzilele de marti sau duniinica 0 perioada mai lunga de timp (1-2 ani) mareste eontrolul launtric ~i ajuta la purifiearea ~i solarizarea fiintei. Bucuresti 1996. are valente terapeutice probate".000 de exemplare). Ram. minia si toate 'celelalte emoiii mentale. genereaza efecte complexe. Esotera. unele fiind publicate in mai rriulte editii.jE 1995 (textul fundamental cu privire la virtutile tainice ale urinei). sutrele 66-67) O. medicament pentru via/a de Daniel Menrath.~f. Camelia Rosu. a doua fiind programatasa se desfasoare in septembrie 1998 in Gennania. Shambala. timp 'in care ne vom masa eu atentie corpul si. Olanda. eafelei. drogurilor rara'~imid '" . Suplirnentar. constituie un bun mijloe de revigorare sexuala si de amplificare a potentei ~i irilitapi v . Elvetia. Eliminarea fumatului. el se va putea bucura de 0 mare longevitate» (Damar _ Tantra. orez. In februarie 1996 a avut loc in India prima Conferinta mondiala de urinoterapie. fierte saueoapte (eu sare). o 4. vez! lista lucrarilor publicate instrainatate in uItimii ani (anexe). R". urinoterapia in cupln. pe lingaapropiere ~i intimitate. o regimul alimentar Oshawa repetat (cite unul pe luna) care ne purifica ~isolarizeaza considerabil. adica friction area intregului -corp eu urina proprie. specifice. -Statele Unite. Pauza recomandata intre doua regimuri consecutive este de 3 zile. masajul organelor genitale ale barbatului eu urina iubitei. . daca este posibil.

' I recomandatli pentru atingerea rapida a succesului. '~~I'Ufructul'.. continuind astfel. Inal' frecven ta dintre ele este probabil teamade a depinde de femeie. .' repaus. profunda si calma. traind 0 placere imensa ~ideveninddin ce triCe . d1nd «viatID) ~i «expresie» ideii sau blocajele ~i tensiunile launtrice ce cauzeaza situatiile de acest gindului imprimat 10 el.../ 63 de oriee fel. in chip penibil. EI controleaza perfect aceasta excitatie fiirli a se descarca. r ontrolul ejacuiarii . barbatul poatetrai un al doilea orgasm similar. practicarea exercitiilor Kegel. ·stimularea pina se ajunge la un nivelde foarte mare excitatie. zabarului ~i0 alimentatie citmai naturala. (marcat ating1nd astfel culmi p1na atunci inaccesibile ~iexperimentind plenar prin contractii interne foarte placute. poate fi bloeat de unele inhibitii..•. -~~.. In faza a doua a orgasmului prelungit. pe depJin controlata.. Referitor la aces! subiect vezi Fericirea pentrujiecare de Gregorian Bivolaru.ea barbatul. conduce la veritabile miracole ~iin aceasta directie. '. pre:pollderenlt'I:luua .. . este eu atlt mai placuta ell cit femeia uniunii [sexua/eJ fit atent lafoe si. .. care du~eaza maxim ] 0 secunde. in aceasta faza se produc 6-10 contractii de expulzare a 'spermei.. adica implorarea plina de fervoare a ajutorului divino Realizata cu regularitate ~i credinra. este de asemenea •. atunze la 0 explozie extatica» (M.. Bucurcsti.'. insotit de noua stare de constiinta. Ram.... subconstientulo va hrani ~i va face sa apara mai devreme sau mai Q rugaciunea.(II).. subconstientul la rindul sau va 0 cale sigura de arefuza placerea. bine sa-i rnarcam diferentele fata deOI'9asmul «obisnuit». 1995 ~i taerea extraordinard a subconsuenudu: laude Joseph Murphy. trebuie sa urmareasca sa-~i controleze ejacularea Aceasta faza este totusi metaforic lntr~un text fundamental al spiritualitatii tantriee: «La extrem de placuta si. urmeaza punctul de non-retur. . ... Gindul sauideea estesaminta." yang. fiindca . In care barbatul simte ca ejacularea este Fazele orgasmului prelungit . .~Orgasmcu desdircare ~iorgasm prelungit • . controlulejacularii devine mult mai user ~i serealizeazaaproape spontan.. al 5. respiratia preponderent abdominala. . . Tot ceea ce mentalul nostru constient este obisnuit prin educatie sli controleze situatia. intensitate.. P . Kundera) si conceptia Orientului. Deceneu.'.. . . ''. tara efort sau teama.Evident ca 1n prima faza a orgasmului prelungit 'mai curind ca pe «un obstacol ce trebuie depa~tt cit mai rapid pentru a barbatul nu se poate abandona in aceeasi masura ea femeia. timp de 3~5 secunde) dupa care extazul exact atit cit el ~iiubita sadoresc. 'aeeasta a redevenit suportabila. conditionat de lntelegerea deosebirii esen1iale dintre limitata conceptie . Printre cele mai bune mijloace de accepta imediatsa realizeze. dar diminuat ca • . regulata. Evident eli aceasta accepts ea adevaratsi crede ferm.. experimenteaza ~ifemeia in timpul orgasmului prelungit: el intra intr-o . 1995... Barbatul traie~te atunci ostare asemijuiitoare eelei pe care 0 a intelege mai bine mecanismul orgasmului prelungit la barbat.~''' . 1intui. Dupa 0 anumita perioada de . odata ce . Ui£.inevitabila. focalizarea asupra senzatiilor placute pe care Ie traim ~1 id...' a Occidentului care.. la fel ea ~i femeia.. tara indoiala... in cazul orgasmului eli descarcare. sa ararnm eli accesul in al 71~ eel' aliubirii 'fiira de sfirsit este Odata ce iubitul nostru si-a reluat controlul asupra excitatiei. .<>~.rarea inhibitiilor . reincepem sa-l . a ajuns sa priveasca amorul excitam (FAZA E}.. Q autosugestia creatoare. evtta eu inlesneste iubitului ei controlul ejacularii prin indeminarea ~iarta sa de a. excitatia creste odata ell maiexcitat. descarcare.fnreIepciune jdraiecul arziitor sfir#tulUD>.. . din care am exclus definitiv carnea.ntificarea cu ele..

mecanic» de expulzare a spermei. Referitor la acest aspect vezi pasajul din Biirbatu! ~ifemeia de Schnabl citat in sectiunea Care forme de activitate sexualii SInE «normale» ?din Anexe. In cea de-a doua a orgasmului prelungit. ~i altele mai putemice cu rol tendinta sa se stabilizeze. In special In cazul celor care au pe care n-am mentionat-o aid. virfurile de . Penisul secreta in acest timp in mod intermitent lichidul rafinamente sau pur ~i implu pentru a ne reimprospata memoria. in timp ce barbatul. secreta pIna la 20 g de lichid lubrifiant. In genere. . " . In timpul perioadei de excitatie crescatoare extraordinara care constituie modalitate suplimentara ceea ce in aceste pagini am numit orgasm prelungit. Mingiierilesi' Antrenamentul proprlu-zis sarutarile extrem de rafinate §i voluptoase cu gura. In decursul careia limba romana la editur'a Omegapress. li produce 0 Deci diferenta esentiala intre orgasmul cu descarcare ~i orgasmul voluptate de neinchipuit. Pentru succesul metodei. atit clt doresc cei doi iubiti. iubita sa trebuie sa inteleaga acest ~pect ~i sa 30 minute sau chiar mai mult. Asa cum am mai spus. Chiar In cazul in care it (platou). ea poate lnvata destul de lesne sa aiba mai separare volitiva si constienta a orgasmului de ejaculare este nurnit multe orgasme. extaz linistit. buzele ~i limba La ineeput. 10.Masuratorile clinice efectuate au ararat ca. ritmul (~ur. Barbatul experimenteaza acum un mai puternice deeit primele ne atrage atentia ~i ne face sa identificam . este necesar sa mai facem din 'cind general demonstrativ. sa se abandoneze. Contractiile interne foarte placute care nu dureaza in faza. 1994. Bucuresti. incepind cu acest moment. In cursul acestei prime faze.n. ale Reginei Durnay (aparute ~in i Reprezentata grafic. iubite. producindu-se Femeia trebuie sa-si aminteasca mereu un lucru important: In cursul o separare intre orgasmul propriu zis siejaculare. precum Arta de aface dragoste cu un bdrba: Orgasmul prelungit este experimentat ~ide catre barbat in doua faze. ( faza ~A~R~~~S~E~CruIT~A~·A~O~R~a~AS~M~UL~U~IP~~=L=~~a=rr~ __ ~-------6-S o 6. Ideal de minute iubita urmareste sa-~i conduca iubitul de eel putin 15 ori este sa altemam mingiierile orale Cll cele manuale sau sa ne folosim de aproape de ejaculare. cazul barbatului cit sial femeii. pot ajunge acurn pina la unul. senin. Cu timpul. dar care se poate alatura Cit se poate de practicat in prealabil cu regularitate exercitiile Kegel. Acest fenomen de orgasmului sau prelungit. men tine nivelul de excitatie la care barbatul simte ca ejacularea este pe cale sa devina inevitabilaeste prelungita indefinit de mult. n. eel putinin prima control al ejacularii. firesc stimularilor necesare atingerii starli de orgasm prelungit. preferata de foarte multe cupluri. tina searna de el. place enorm ambilor iubiti. s Iimpede ce serveste drept lubrifiant natural. transpira §i face eventual gesturi in cind apella acest gen de carti inspirate. dar nu ob~iglitorie. inelt cea mai fina dintre . barbatul poate o metoda excelenta. care insa va fi evitata. Faptul ca aceste contractii sint 'cardiac ~ipresiunea arterials scad. geme.r ~~ ~L~OU=IS~R~E~aA=M~O~S ? 1· I ~InleIegem deci di avem de-a face cu doua tipuri de contractii: unele de . este amorul oral". pentru a descoperi noi dezordonate. expun barbatul traieste perioade de ascensiune a excitatiei ~i de stabilizare limpede multe dintre subtilitatile amorului oral. Dealtfel.). prima faza a orgasrnului prelungit. antrenamentul ideal esteurmatorul: timp de aproximativ 30 constituie un supliment care. arnindoua simultan pentru a darui cit mai multa placere si lncintare fiintei excitatie atinse VOl' fi din ee In ce mai mari. generatoare de placers. penisul secreta continuu placerea ~i starea de orgasm cu ejacularea. cum ar fi rasuflarea dlda a iubitei pe gland. at'lt in . ~i Aria de aface dragoste cu 0 femeie. starea barbatului are mica intensitate. lichidullubrifiant si devine atit de sensibil. mod pbi§nuit mai mult de 3-5 secunde. mingiieri. muschii pelvieni se destind. el apare in practicam deja de mult timp cu succes. seamana Cll 0 scars. Carti fundamentale. acest veritabil extaz prelungit este urmatoarea: in cazul orgasmului prelungit durata pe care se ' poate fi prelungit indefinit. face un erort uneori considerabil pentru a-si controla ejacularea.

. Desi acestea din urma ne intereseaza cu preponderenta. daca vom praetica suficientde mult mcdalitatile descrise plna aici. Cll lin imens cistig. ne revine sarcina de a recurge la ele .de orgasmuJ preJungit • Orgas.! r ed 67 &Ii ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG~ t. r- De altfel.In conceptia .. I Transformari antrenate de orgasmul prelungit Q transformarile. inw.. A/fue~ d~ag~ste reprezinta deci !ncununarea oricaror antrenarnente de acest gen. macar prin faptul ca ne permit ulterior sa atingem placeri de nedescris ~i niveluri de implinire amoroasa necunoscute Plna atunci. transformari mai ales de ordin subtil energetic in fiinta noastra. cele. remodelari a trasaturilor. adaptata spe::lfieulUi occ~dental ~l studiata de eei doi medici in clinica lor din C~hfomia. interesant de remarcat 'in privinta starii de orgasm prelungit este faptul ca. Q imbunatatirea imaginii de sine. sint de retinut si . Reflexele orgasmatice ale femeii..ce survin la nivel fizic In sensul unei veritabile . extrem de placut dar mal ales benefic atit la nivel fizic emotional mental cit ~i spiritual. . sau chiar «clinice».linirea globala a fiintei *i existentei celei sau celui care areacces sistematic la starea de orgasm prelungit. prezentate nu trebuie delb~ sa tr~gem. irriportanta realizare fiind elevarea launtrica. dupa fantezia noastra. angrenarilor erotice ale cuplului..eoncluz~acaaceasta metoda straveche. adevarate stari de extaz... contactul intim «obisnuit» genereaza trairi mult mai profunde. Q arrnonizarea gradata a personalitatii ~ia relatiilor eu ceilalti. experienta acumulata ~i chiar tehnicile efective vin sa' se adauge firese. Exerc!l!!le Kegel ~I actul sexual " !. \ fuziunea "intima Transformari antr~n ate .singurele beneficii. c Am expus pina aeum esentialul antrenamentului specific pregatitor " necesar atingerii starii de orgasm prelungit. Din momentul in care. Subliniern insa ca pentru ne pastra «In forma. . in special la nivel facial. ExeTCIt~1pentrufemei AvantaJele metodei orgasmului prelungit • Metoda pe srurt (reap/tu/are) '.dar numai pe masura ce le vom experimenta ."!~Jprelung!t in tJmpuJ contactului intim " • . Odata ce prin practica asidua run atins faza de maiestrie. orientals. stap1nindu-le la perfectie. trezirea specifica pe care au indus-o. . sint in mod considerabil dezvoltate prin aceste practici. ~impotriva. dar si ale barbatului.. tehnicile de baza pe care Ie-am p:ezenta~ pinaacu~ in vederea atingerii starii de orgasl!l prelungit ne pot parea la mceput putm cam reci. tehnicile orgasmului prelungit fac parte din «repertoriul» nostru amoros. ele antrenindgradat multiple .2r~cind dorim. " " Dm .¥a~a cum m~lti dintre noi am intuit cu siguranta pina acum. implinirea suprema ~i finalitatea acestei metode. vom putea resimti in tirnp ttl surprinderesi inc'intare un uluitor ~icomplex proces de trezire *i amplificare continaa a disponibilitatilor noastre de a trai stari rafinate. Prin urmare.. poate cea mai . atunci cind il experimentam In repetate rinduri. fimd m plus. coplesitoaresi spiritualizantedeDrgasm. .vom realiza valoarea lor. este totusi recomandat On unele cazuri chiar Din perspectiva acestei finalitati. ~xclude fuziunea amoroasa propriu-zisa. 10 tirziu -'. Mai devreme sau mai . pentru un cuplu armonios imbrati~area intima 'a celor doi iubiti este. Cele enumerate pina acum nu sint lnsfL.

iar iubitul se afla deasupra sa. Fiecare postura are avantajele ~i inconvenientele sale . in aceasta posturaei sau barbatului le este mai putin lesne.' :' I . alegi~d gradulde presiune ~iritmul Un. fiind eel putin la fel de utile side datatoare de mc1ntariin timpul1mbrati~iirii intime pe cit s-au dovedit in decursul «antrenamentelor». Barbatul poate adauga stimularii penetratiei pe cea clitoridiana. aceasta fiind ingenunchiata sau asezata eventual pe vine deasupra iubitului ei lungit pe spate. este oricind 'foarte indica! sa recurgem fa exercititle Kegel.mult decit interesante. Mai precis. Kegel ~iactul sexual -. avlnd ill vedere ca.intreaga eficacitate.cele eiteva tehnici 1nvatate pina acum pentru atingerea starii de orgasm prelungit chiar ~iin timpul contactului intim. Faptul ca unii barbati au anumite reticente vizavi de aceasta posture. depa~irea'tensiunilor ~iblocajelor de moment. De altfel. rnentinind cambrarea citeva secunde. femeia poate utiliza tractiunea scrotuJui pentru a-I ajuta pe iubitul ei sa-~i controleze ejacularea. este .. orientind dupa dorinta unghiul d~ penetrare al penisului. atingerea anumitor trairi sublime de ordin amoros ~i spiritual. sa dorim sa ne bucurarn cit mai adesea de aceasta traire fundamentals. permite ~i barbatului sa stimuleze punctul G a1 femeii.~ '68 "LOUIS REGAMOS ARTA SECRET}. fiind in plus menite sa amplifiee imens Exercitii pentru femei pliicerea ambilor tubi!i in ~mp eefac dragoste. ele permit: Exercitiile. o bascularea: din postura . Orgasmul prelungit in timpul contactalul intim Este bine sa aratam faptul ca putem integra . Abia 1tl aceasta situatie ele ~i vor dovedi . ca sa nu spunem imposibil. el poate urmari sa stimuleze punctulc aI femeii slcu ajutorul penisului (mai eu seama In anumite posturi). 0 varianta a acestei posturi in eare femeia este lungita complet pe burta..adesea cu un nebanuit succes . la unna unnei. Evide_nt. evitarea (controluI) ejacularii. sa efectueze tragerea scrotului de pilda. poate eea mai favorabila acestui gen de stirnulari. eel putin in anumite posturi. esteo eroare regretabila caci. sau poate sa~i stimuleze cu maxima eficien!a punctul extern al prostatei. iubitul sau iubita noastra ~inoi insine sintem singurii artizani aitrairilor ~i placerii noastre. in cursul tehnicilor precedente.in general. Ea poate astfel sa dirijeze cu u~urinta penisul in punctul secret din . In aceasta postura ea poate sa-~i mtng1ie excitant clitorisul de baza penisului.. . este postura dominants a femeii. _Postura in care femeia se sprijina pe genunchi ~in miini cu iubitul ei i ingenuncheat. in fond. Printre altele. o o o o 'I o amplificarea placerii. Una dintre eIe.alt aspect fundamental este acela eli in timpul fuziunii amoroase. intins pe spate cu genunchii iridoiti.. atunci c1nd vom fi experimentat orgasmuI prelungit. ofera de asemenea posibilitati mai . lata aeum citeva exercitiisuplimentare ce permit deseoperirea ~i fortficarea museulaturii vaginate.' interiorul vaginuluL Mai mult. 1nvatate ~i tilizate u . . fizice ~i psihice.foarte probabiJ ca.. In ceea ee-l priveste pe barbat. Ea t~i poate mingiia ~i singura clitorisul dedegeteIe lui. A ORGASMULUI PRELUNGIT 69 necesar) sa Ie consacram eel putin 0' sedintape saptfunina. aeestei mingiieri. permite barbatului un mai bun control al ejacularii (avind in vedere relativa sa pasivitate) ~i prezinta numeroase avantaje in ceea ce privestesatisfacerea femeii. patrunzind-o din spate. alunecindu-si mina sub iubita sa. . un mai bun control asupra starilor noastre. se fae 5 serii de cite 10 miscari de basculare a bazinului cu fesele tncordate.

. " Metoda pe scurt (recapitulare) .a orgasmului prelungit face cu putinta intilniri exceptionale. In general sint suficiente 10 serii. rezultatele sint garantate. lata in continuare citeva sugestii pentru a integra armonios elementele prezentate p'ina acum. la aparitia saturarii." . placut amindurora. Daca dorim.: in serii de cite 5 miscari se contracta anusul ~i fesele stringind _ simultan ~i perna intre genunchi timp de aproximativ 5 secunde. '. reluarea ei periodica poate aduce beneficiisurprinzl'itoare! 1.e midi. . a. Pe acestfond vorn angrena transfigurarea concretizata prin ginduri sitrairi de apreciere superlativa a iubitei sau iubitului nostru~. creindu-ne senzatiaca sintem simultanatit In trupul nostru elt ~in i eel aIiubitei sau iubitului. manifestind armonia Sa prin noi. '1. Deexemplu.lucrare au adesea experienta unui reflex orgasmatic profund chiar de la inceputul actului amoros. perna intre. Consacrare~. vom efectua masajul vaginal cu stimularea punctului G. acum i~ita din cornun. chiar daca fuzionam intim fara aintegra in preludiutehnicile de stimulare prezentate anterior (desi bineinteles sintem liberi sa facem aceasta). specifice yoghine sau ex. aici putem angrenatehnicade trezire la placere. apoi se ridica fesele de pe sol si se contracta ferm anusul 10 secunde. aceasta ajunge ~a . Avantajele metodel orgasmului prelu. altemam stimularea clitoridiana eu Pina 1a atingerea maiestriei (~ichiar dupaaceea) antrenamentul zilnie este necesar. Prin mijlocirea unortainice procese de transmutatie biologics ~i '\ sub lim are. ARTA SECRETA A QRGASMULUI PREWNOIT 71 contractia: 'in aceeasi postura. ridicarea: din postura lntins pe spate. Pentru femeie (aclioneaza barbatul) o rningiierea labiilor ~ia clitorisului. lin mic masaj etc.genunchi. Continuam cu tdentficarea. -. el va putea sa-~i satisfaca plenar iubita. Tehnica propriu zisi: . Reproducind aceste mi§cariin timpul intilnirii amoroase. ne sarutam reciprocevitind totusi atingerea directaa organelor genitale. iJentijicareb si transjigurarea. in aceasta..cu rniinile de-a lungul corpului. controlindu-si indefinit ejacularea." 2~ Preludiul amoros (minimum 7 minute) in care -incepem sa ne mingliem ~i sa. remarcind fluxurile de energie care ne strabat reciproc. la aparitia orgasmelor. devina 0 minunata disponibilitate (aptitudine). intrind prin mina stinga ~i iesind prin cea dreapta. Se repeta de 20 de ori. se aduc coapsele usor departate spre piept. vom realiza un «circuit» (sezind comod Cll coloana vertebral a dreapta ~i tinindu-ne de miini).fundal muzical adecvat. traind astfel ' nenumarateorgasme M descareare. facind dragoste ore In ~irtara a se epuiza deloc.· ~ . o sesizind cit mai atent momentele mcare iubita trece de la 0 ascensiune a excitatiei lao faza' 'in care minglierile par sa nu-si mai faca efe~l (faza de «saturare»). Mal mult decit atit.seprinde. . Datorita formidabilului efect de trezire ~i inflorire erotica a fiintei. prin siinpla sa voirita. generat de practicarea consecventa a rnodalitatilorsimple expuse.. observatiile clinice au ararat ca 'in cele mai multe cazuri. o 'in momentul In care excitatia iubitei trece la un plafon reluam stimularea clitoridiana.. Amorsarea proceselor de transmuiatie-si sublimare (procedee . constientizind ca nu noi actionam ci EI. ~acestor femei I~ suficient un singur minut de stimulate cu penisul este pentru a incepe sa traiasca serii de orgasme putemice. Este delasine lnteles ca rindurile care urmeaza nu pot inlocui lectura atenta a intregii lucrari. 4. In acest sens.mult mai putemice decit cele obisnuite. 3. trecem din nou la excitarea vaginala. Pe un. a1it barbatul cit ~i ferneia vor ajunge in finalla stari spirituale o o sublime. . Barbatul exersat in practica metodei orgasmului prelungit va cunoa~te in ' primul rind erectii mai ferme ~i mai durabile.ngit _ Practica constanta a modalitatilor de atingere. o o 70 LOUIS R~(lAMOS' . femeile care practica regulat modalitatile secrete prezentate. De asemenea. Kegel timp de 3-5 min). Incepem prin a darui launtric fructele actiunii noastre lui Dumnezeu.

stimulim scrotul(testiculele) ~ipunctul extern al prostatei. canalizarea intregii energii cane etajele superioare ale fiintei. evitarea descarcarii ~irecapatarea eontrolului asupra excitatiei (participareactiva din partea iubiteil). reluarea excitarii (~i evitarea descarcarii atunci cind este eazul) pilla cind iubitul nostru ajunge sa traiasca starea de orgasm prelungit. . b. 6. Kegel). devenindfrecvente ~iprofunde. Constientizarea starilor~i a efectelon aparute. (sau ~titcit simtim eli este neeesar) transrnutatia ~i sublimarea (tehnici hatha yoghine sau putem utiliza aceleasi ex. 72 LOUIS REGAMOS cea vaginala. Un sfat important! Dupa aceasta faza. Cind sintern mul~iti ne oprim si. intr-o atitudine relaxata. iubita noastra traieste starea de orgasm prelungit. continuarn sa realizam timp de 3-5 min. (sau ant cit simtimca este necesar) transmutatia ~i sublimarea (puten.t utiliza tot ex. Pentru barbat (acttoneazafemeia) ' o o aducerea in erectie ferma ~i pastrarea ei timp de aproximativ 15 minute. traditia orientala recornanda separarea eelor doi iubiti un anumit timp (minimum 7 are) daca este posibilla distants (daca nu macar tn camere separate)./' . Cind perioadele de «repaus» disparsi «impingerile» amoroase se permanentizeaza.. Abordarea unei stari de relaxare pe fondul careia urmarim sa ne . manifestam recunostinta fala de Dumnezeu.. 5. Aceasta duce la amplificarea in avalansa a anumitor efecte benefice care survin dupa actulamoros eu continents (tara descarcare). 7. . Putem reeurge latoatetehnicile ~imetodele inv&tate pentu a darui. Atunci cind amindoi consideram ca este suficient. O. plini de dragoste. . simultan eu mingiierea penisului. adoptind aceeasi atitudine relaxata. Fuziunea amoroasii (daca dorim). I . continuam sa realizam timp de 3-5 min. Kegel). cit mai multa placere ~iincintare fiintei iubite. [) apoi. .

Aeeasta este calea regala catreextazul divino Pe masura aspiratiei sale. energia ~i bucuria de a Wi. De fapt. migrene. o ne reda vitalitatea. rutina sau racirea relatiei etc. I::ipsita de efecte secundare nedorite. ejacularea precoce.: 'Cilia extazul prelungit se. consecvent.pastrate multa vreme secrete.neelibereaza spontan de multe rele.avea acelasi efect si asupra fiecaruia dintre noi. de ce sa ne multumim doar cu citeva biete secunde de fericire. angrenarea metodei secrete orientale. elevat. fiecare va putea afla 0 veritabila comoara in practicarea acestor modalitati . accesibila oamenilor de orice virsta. Nu in ultimul rind. putem realiza ~isinguri.. cit ~i membrii unui cuplu. . Integrarea in cuplu a acestor modalitati s'"a dovedit a fi de-a dreptul revolutionarasi de 0 certa eficacitate. ore ~i ore de placere imensa. One' armcnizeaza spontan caracterul. bineinteles daca ne ~tlam intr-o o poate situatie asemanstoare. Avantajele colosale ale aplicarii acestei metode sint duble: rezolva aproape pe nesimtite majoritatea problemelor ce pot interveni intr-un cuplu (preeum frigiditatea femeii. Asa cum am mai precizat. trezeste si amplificaatit de mult senzualitatea. asa cumv-am maispus. intrucit primele etape ale acestei metode Ie . . Fa~'a indoiala ca unul dintn:iefectel~cele mai minunate ale acestei metode este faptulca apropie incredibilde mult. f.acceada eu un efort minim la dimensiunile pina ~cum complet nebanuite ale Erosului. impotenta . dar mai'ales dupa punerea in practica a modalitatilor prezentate aici. De altfel. tensiuni. la inceput eram mai curind sceptic. barbatului. .). .intrucit este ceva natural.. aceasta fiirtd tocmaiceea ce amtraiteu ~i iubita mea.sa atinga implinirea in ~i prin aceasta arm.descarcarea ducind inevitabil (chiar daea n-o banuiml) la degradarea relatiei ~i la decaderea fiintei noastre _.TA A ORGASMULUI PIlELUNGIT 75 II i!. nazuillq.. ea genereaza In schimb binefaceriimense: o .ARTA SECRI. practica acestor modalitati simple. este fundamentala pentru toti cei care doresc sa faca dragoste plenar.studiata clinicsi recunoscuta pentru efectele ei (la drept vorbind miraculoase!) de catre specialisti.acum la dispozitia noastra?' . metoda orgasmului preiungit ne poate face sa.0 permite cuplurilor care se armonizeaza deja multurnitor sau loarte bine din punet de vedere sexual sa. / 'lncH este foarte posibil ca «celibatarii» sa nu mai poata rarnine singuri prea mult timp . angoase ~ialte zaturi launtrice. dar extraordinar de eficiente. cunoastem delicii nebanuite. Acesta este unlueru absolut sigur. did eu insumi l-am experimentat impreuna eu iubita mea ~i ot marturisi p ca am fost primul surprins cad. spiritual. incheiere f\~a cum putem realiza dupa lectura acestei relatari. aceasta metoda nu comporta practic contraindicatii. In fond. unnate invariabil de frustrari ~i epuizare .. totusi partiala. . pot spune limpede ca aceasta descoperire extraordinara a salvat cuplul nostru de la destramare ~iputem fi siguri ca ea va. Aid sint inclusi atit cei care nu au 0 relatie. practica ei. eel putin pe moment. stresuri. Trebuie sa recunoastem ca nu e deloc de.aflachiar. Doar cazurile de deficientti cardiaca serioasa (atacuri recente) $i maladiile acute sau grave pot impiedica.cuplurile care o utilizeaza . insomnii. neglijat! .

. anormal = . pentru ca a angrena metoda orgasmului prelungit nu implica totusi nimic plictisitor. ce consider corespunde placerilor mele. Nu este deloc sirnplu sa spunem ce este normal ~l ce este anormal III STATISTICA viata intima. implinire divina. mai incitant. Mai exact. Normal ~i anorn:'al in vlata intima " .. singurullucru important in aceasta 'direcp~ este de a pune in practica tehnicile prezentate. fiinta.' . Aceasta este nopunea generaUi.. Daca ill viata . le dii cu atit mai multdgreutate.. extaz .. intrucit notiunile referltoare la normalitate sunt destul de variate..aCtivitatea sexuala spre mediilstatistica. . suna astfel: «Tot ce face mojoritatea este normal # doar unii este anormal». . spune: «Normal este ceea ce foe eu.ghida dupa formula: normal = frecvent.o'''''-''''.fi suficient pentru intocmirea unor tabele modeme de 'lnspiritullui Kinsey. este absurd. care ne poate imbogati eel mai mult si. neplacut sau extenuant. aratind astfel calea spre «normal» in Dar. anurnite comportamente pe criterHmatematice ~j . de a incepe sa experimentam tara oprire noi si noi placeri.''A. armonie. cunoscut pentru conservatorismul siiu. Starea de orgasm prelungit este oexperienta fundamentals. Timpul trece .i: 76 LoUIS REGAMOS Evident.. . fireste.. nu-i asa. Ne asteapta placeri de neinchipuit. printre ceIe rnai minunate pe care 'le putem trai si.eel eare arealte . in acelasi timp. De ce n-am incepe chiar acum?! 12 anexe • Care forme de activitate sexuala sint considerate (mormale))? • Bibliografie selec[iva pentru urinoterapie • Tabele de antrenament Faptul ea aceste fragmenie sint preluate dupii 0 lucrare aparuta in timpul regimului comunist.

consemneaza: . adica tara martori.\ considere propriile lo~ deprinderi obligatorii sipentru altii. nu vorn consideracontactul In moo logic. intrucit insista asupra san~t~tii sociale a individului. Prin urmare.si . indiferent de faptul cil se practice frecvent sau ran>.LOUJS REGAMOS . pentru a defmi c. Faptul ca drept «instrumente» (cuvintul este foarte corectl) . Sil examinam cu atentie aceasta problema. pus a corect. 4.amoroasa este tot ceea ce creaza bucurie ~i placere iubitilor filraa-Heza cu nimie pe niciunul: dintre ei. Sustinatorii acestui punct de vedere tind sa~~i impuna propri a parere despre nonnalitate in viata sexuala. I genital dintre parteneri ca unica forma ce corespunde nonnalului in activitatea sexuala.neincluzind aici ne~p~t necesitatea reproducerii ori contopirea organelor urmatoarea: normsl tn vlata. este anormal».dintre ei. comportamente ~i apte care f contribuie la distrugerea: armoniei interioare *i conceptiei despre viata.normals sau anormalao actiune sexuala vom pomi nu de la mijlocul pe care-l practicaiubitii.tnnobtlarealegiuurii lor? Daca raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ atunci. Este deci coreet ~i necesar sa abordam problema de pe aceasta pozitie. psi~ica si sociala a partenerilor. REGULA MEDICO-PSlHOLOGICA . ADMIS. Concluzia acceptata unanim in cercurile de speciallsti in urma cercetarilor sexologice ale ultimilor ani este. 3. o Actul sexual are ca scopreproducerea? ' sustine: «ESTE CORECf NECESJTATILOR S DORlNrEWR NORMAL TOT CE CORESPUNDE " AMBlLOR PARTENERl. bucurie. psihice §i soeiale.. Ea include ~i regulamorala. D reiese din necesitatile lor constiente.sufleteasca ~ispiritualaa necesiti'itilorsiaspiratiilcr lor.tjininduse cont de respectul reeiproe) nu afecteaza interesele societatii. De. atitudini.rnodul de efectuare. ajungind sa .~ partenerilor.- ARTA SECRETA 'A ORGASMULUJ PRELUNGrr 79 preferinte. qdica acela care contribuie fa sandtatea fizicd. duce la senzatia de 'satisfaetie. asa cum am mentionat. . semnificatia de baza a sexnalitatii umaneconsta nu in perpetuarea speciei. efectuare a actului sexual. indiferent de forma de . determinind ulterior tulburari fizice. tntarindu-le relatiile # contribuind la. implinire $isatisfacfie ambilor iubili7Poate ea adinci si fmbogiifi dragostea. o genereaza fericirea amoroasa faraa: leza pe niciunul dintre iubiti. mingiie si asteapta sa' fie mingiiat. Este mai putin important ce si cum se face.. cea mai raspinditii notiune a norrnaluiui. aceea limitele morale pot fi stabilite doar de atiludinea partenerilor ~i nu de modal in care ei isi satisfac necesiuuile sexuale proprii. REGULA \ MO~LA ': copulatorii (desi contactul genital este cea mai frecvimta forma de copulatie). este rezultatul propriei loreducatii. precum si ca toate acestea luate impreuna creaza ceeaee numim In final caracterul omului. SENTIMENTELE LOR». TOrCE NU LEZEAzA $ Fara indoiaUi.Prea putini insa sunt constienti de faptul ca ceea ce considera ei normalin viata sexuala. Anormale smt acele conceptii. experiente de ~ viatli. Sub aspect medico-psiliologic consideram deci 'lntllnirea amoroasa care: N~ALA. FlREASCA «Contactele» 'orale ~i «manuale» sint abateri de la normal? . ferieire.IBlLA ~ . problema suna astfel: poate respectiva aqiune sexualii sa creeze plocere. Q evident ca nu putem definigradul de anormalitate dupa actul ce pare a fi 0 abatere de la ceea ce favorizeazaconcepjia. ci in eeea ce-i1eag~ pe iubiti intr-o unitate strinsa care contribuie la implinirea 'fIzica. el poate fi considerat normal. . «Normal in sexualitate este comportamentul sanatos. eel care iube~fe cu adevarat doreste sa fie tandru. . ' o consta din contactele fizice a doua persoane de sex opus. . dar nu este lntotdeauna si adevarata. Prin unnare Q : lntrucit contactul sexual se realizeaza 1n lmprejurari intime. afinitatil~r si trairilor personale. Este cea mai convenabila si-de aceea. decit modul cym sin! concepute acele fapte. ei de la motivul sau intentia eare sta la baza acelei actiunisi rezultatul ei.

inteligent este sa se mentina cel mai eficient mijloc de stimulare. dar se feresc sa determine fiinta iubita sa ajunga astfella orgasm. De aceea. trecind la' scurt timp inainte de ella contactul intim «obisnuit». sint folosite adeseori degetele miinilorcu sensibilitatea ~i disponibilitatile lor deosebite. decit mingiierea organelor genitale cu miinile. Ce constituie «preludiul» ~i' e constituie c «esentialul» depinde de efect ~inu de mijlocul tehnic folosit. ' o e Este de notat insa ca aceasta forma de activitate amoroasa presupune 0 foarte buna cunoastere a zonelor sensibile ~ierogene ale fiintei iubite. pentru a preintimpina astfel conceptia. . .\MOS ARTA SECmA A ORGASMULUI PRELUNOIT 81 ale acestei comunicari iubitoare. . 'Din nurnarul total de 2000 debarbati ~i fernei (din Gennania de Est n. ale «schimbului» de tandrete.n. Uneie cupluri prefera (eel putin citeodata) aceasta fonna de manifestare activitatii sexuale propriu-zisedin doua motive: Clmtruelt este legata mai putin de potenta ~i virilitatea barbatului. atunci cind se simte apropierea orgasmului. lntrucit degetele sunt foarte mobile. bucurindu-ne deopotriva atit pe noi lnsine cit ~i pe el (ea). Adeseori. Unii considera aceste actiuni nonnale in procesul preludiului. iar barbatul sa intre in erectie. .80 LOUIS RE0.) .20% recurgla aeest mijloe din cind in cind. este probabil 0 realitate experimentata de fiecare dintre noi. ele se pot adapta perfect la particularitatile ~ireactiile caracteristice fiintei iubite. desi stiu de pilda ca ajuta astfel femeia sa se excite ~i sa ajunga la lubrifiere. -< CI .' tara a fi nevoie sa citim sau sa stim ceva des pre fiziologia simturilor . 13% dintre femeisi 8% dintre barbati 0 considera variartta cea mai excitanta a activitatii sexuale a . Miinile noastre mingiie cudrag fata ~i corpulfiintei iubite. Care este deci limita? Trebuie safie oare organele genitale un tabu pentru miinile partenerului? Multe persoane accepts mai curind ~i mai usor actul sexual propriu-zis. iar barbatul i~i pierd~ erectia. schimbarea mijloculuide comunicare diminueaza excitatia §i femeia nu mai atinge satisfactia. chestionati de noi o 5% practica apropiereareciproca prin actiunea miinilor.

ne obliga sa amendam ferm acest punet de vedere . este vorbade fellatio. 83 in timpulpregatirii ! . cele mal inhibate in'aceasta directie sint femeile Iipsite de experienta dar ~i destui ' . Subliniem lbSa ea fannecl{! cunoscutelor tentatii ~isenzatia de fericire sunt garantate numai atunci cind dorintele iubitilor coincid. femeia practicind-o de regula in perioada pregatirii pentru actul sexual. Faptul ca astfel de manifestari sint extrem de raspindite printre persoanele ell pofta de viata.atunci cind fiinta iubita manifests 0 astfel de dorinta intr-un moment de intimitate. In special sarutul corpului ~i sarutul profund. Q aproapefiecare a doua persoana adults a avut contacte genitale orale. iar unul dintre iubiti va untlih:i un astfel de sarut intim impotriva vointei celuilalt. Astfel de jocuri pasionate ~itandre nu mai socheaza aewn pe nimeni.francez». urma unor chestionare anonime:. de regula initiative revenind barbatului.. vitale ~i sanatoase din punet devedere fizic ~i psihic. eel rnai adesea fiind yorba persoane eu studii superioare.82 Lous . Unele pot exprimao garna intreaga de sentimente ~i dorinte._ o 4% recurg la ele mai frecvent decit laoricare alt mijloc de coit. fiinte sint de-a dreptul ingrozite. considers contactele genitale orale deosebit de excitante. in Q 35% din persoane de ambele sexe. Aceste. asa-numitul «sm-ut.REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULU{ PREWNGIT Cum stau lucrurile in cazul contactului genital oral sau amorului . faptul ._17% recurg la ele din cind lo-c1nd.. Exista de asemenea penibila si chinuitoarea situatie a anumitor fiinte care se zbat intre dorinta de a angrena sau continua aeeste practici generatoare de satisfactie siirnplinire ~iglndul ca procedeaza rusinos ori chiar pervers. pentru actul intim.barbati. Pot fi znsa siiruiate si mtngiiate cu buzele sau cu limba organele genitaie? in lumina celor spuse anterior raspunsul este evident.spunemca este Yorba de cu_nilingus. Daca aceasta intelegere iubitoare tacita reciproca lipseste. iar daca femeia excita ~i iubeste astfel barbatul. lam citeva cifre ~i date obtinute . dezmiarda ~imingiie eu gura sau limba organele genitale ale femeii. adeseori se siirum tandru sau eu patima unele zone acoperite ale corpului. ' Stimularea orala inainte de orgasm este practicata adeseori de catre barbat. oral cum mai este acesta denumit? Fireste di cine iubeste sarumeu' -placere si doreste sa fie sarutat Prin sarut se realizeaza contopirea nemijlocita. uneori chiar mai profund decit In procesul actului sexual propriu-zis. Ambele variante sint numite generic genitolingus. DA! De regula. Cei care au introdus aceste notiuni. . in timpul caruia senzatiile intensive ale propriului corp pqt intrenipe dialogul intim cu fiinta iubita Saruturile se deosebesc considerabil unul de altul. femeia raspunzindu-i iIlsa eu nu rnai putina placere. 0. Uriii (dar llU din rindul specialistilor) mai sustin ~i astazi astfel de idei. Termenii latini ar putea erea impresia ca este vorba despr~ unele afectiuni sau despre ceva ce tine de sfera patologicului. considerau intr-adevar aeeste fenomene abateri periculoase inviata sexuala. Daca barbatul atinge.

de Bardo.1993. Kyoto. . Schaller. buvez.A. Koln... Munchen. . G. 1992 10) P. medicine de Martha Christy. 1992 . die Heilende. AB. C. 1994 15) Lebenshaft Urin.smt~ ·. 1993 13) Your own perfect. Beatrice Bartnett ~i Margie Adelman. 4) Urine therapy it may save YOU! life de dr. dr. 12) Amaroli de dr.84 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA . 1995 19) Urin-Therapie. 1989. 1995 29) The goldenfountain: the complete guide to..P. Tabele de antrenament incele ce urni~'sint' inserate tabelele de antrenament pentru exercitiile Kegel. '. realizarea orgasmului prelungit in · doi sirealizarea orgasmuluiprelungit intimpul fuziunii amoroase pot _ consernnate in paginile libere (pentru tnsemnari) de dupa tabele.p~lu.Selfhealing through intrinsic medicine'de dr. 1996 23) Erfahrungen mit Urin . New Delhi.Ryoichi Nakao..P. Pankaj Pub. urine therapy de Coen ... Munchen. Flora PeschekBohmer. Wilhem Heyne Verl.Krcft de Hans Hoting. 1987 .A.' ~' .controlul descarcarii.m~nWlpr pentru <ltinger~~. J F O'Quinn Life Science Institute. 21) Integrated approach on urine therapy: a long term prospective sfW!y de dr. Mithal. " o o o o exercitiile Kegel autostimularea (controlul descarearii) orgasmul prelungit in doiorgasmul prelungitin timpul actuluiamoros . van der Kroon. 1996 22) Treatise and directory on urine therapy de dr. .ed.or&~mu!l:!~. Malakhov.·Koln. Verl. Amethyst Books. " 6) Miracle of auto-urine-therapy: thefountain of health and beauty de prof dr.U. ORGASMULUI PRELUNGIT 85 poate doar respinge ~i u atrage.El Adiv. Das. Goldmann ..Heilquelle des Menschen de Heidelore Kluge. Sarang Patil. 1995 17) Blick uber der Zaun. Ein Tabu wird gebrochen de dr.. Wa!~r of IifeInstitute.. C.K . J. 1989 . Razanamahay. 1994 16) Amoroli =Ie moyen de sante leplus extraordinaire qui soit de L. 1978 3) The miracles oj urine therapy de dr.int-Serrasy. KiranVyas.Sa. 1978 2) Miracles of urine therapy de dr..the golden elixir: a diary de Immanu. 1992 8) The .Briefe zum besonderen Saft de Carmen Thomas. S. 1994 14) Healing powers Ill: On biorithm and wine therapy de dr. Samyak Pub.. Ierusalim. Soleil ~i dr.Guerisez de C. 'fi a Etapele ~~ella. 5)'Urine therapy . Tayo Publ.000 deexemplarel).. Geneva. Kolhapur. Koln. 1991 7) Texto de orinoterapia de Atom Imone. Beatrice Bartnett. Sashi Patil ~idr. Eventualele observatiisi progrese privind practica . numai In Germania fiind vindute peste 100. · Verlag... . G. St. . Th~ Bombay. 'autcstlmularii.~g~t. Editorial HerbaIS. I .. Bihar. Sudwest e. 1992 11) Ein ganzbescnderen Saft Urin:de~Caiinen~1bomas. Calcutta. Munchen. C. T.alchemY of urine. ~. Urinoterapie: bibliografie selectiva 1) Amarolide dr. FutureMed. 1996 . 1995 n 18) Urin . Eifolge und Eifahrungen mit Urin de Carmen Thomas. Schaller. J 996 (tradusa deja 10 7 limbi.' 9) Wonders'o/uropathy: 'urine-therapy 'as universal cure dedi. ..ABC. T. Petersburgh. _. Tactul. Shankardevan. . from witches • bre» to. Gauthier.: . atentia si respectul reciproc nu n soot poate nicaieri atit de necesare ca in sfera intima. ed Vivez Soleil.

<. z "" .~. "!: '" .86 LOUIS REbAMOS AKTA SECRETA A ORGASMULlJI PRELUNGIT 87 .<. -e- I"' . '! ...<. "" ~ / . ~ :i: ~ "E> :£ "E> £ "E> :l "E> :2. '" \ t--!I-----1I----I "S ~ "" ~ " '§ > "5 !il' - ". .'~ .

'" '5 .. . ~~ . 1:: .. LoUIS \ REOAMOS ARTA SECRETA A ORGASMU1U1 PRELUNOIT 89 "" :~ = .!' i~ 88 .~ ." .. ::0:: .~ x: '" .

/ . ...: ~ ~.90 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG1T 91 .s' "5 ~.~ ·c :. \ i .

~ r: ARTA SECRETA A ORGASMULUI PR£LUNGIT 93 13 JnSemnarl 1\ '" • Pagihile care urmeaza sint destinate experientelor Dumneavoastra din timpuJ practicii metedei orgasmului prelungit.I . .i.

_. !2.....2£.'. ..~~?ir¥""'.LZ1 T en..-."LtJ£'J. 94 LOUIS REGAMOS ARTA SECReTA A ORGASMULUI PRELUNGIT 95 "' ~I _I.£Z. .Oj J E$!L_....• . 1[· saL ..:'~i'".g"..-_.&!J!-<J~..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful