Louis Regamos

I
\

mai mult de

0

ora ...

in ·al 7 lea cer al orgasmull:li prelungit .
~i-eum poti face ~itu la fell

Traducerea §i adaptarea: Irina Lungu

. Shakti, 1998

.-.

i .••• ~

'~'

~

.

''_---

... cxceptind hunea mo(kma. sexualitatea (I reprezentat pretutiudeni ~i totdcauna 0 hierofanic. iar actul sexual ~ un act integral (deci ~iun mijloc de .. cuuoastere ). Mircea Eliade, lntugini si .l"illl/Jo/Ciri Daca ar fi sa vedem in dragostea sexuala un impuls legaL genetic de animalitatc, linind scamn de toatc uccstca ar trcbui sfl tragem ncaparat coneluzia cfl omul SI;' alia pe un nivcl mult inferiorceluipe care Slil orlcespecie naturala, deoarece el a pcrmis iubirii, sexului ~i-1em~ii sa-i imoxice si sa-i domino in asemeuea m[lsura nu numai fiinta lizici:i..ci si, mai ales. domeuiul hlculHililor sale celor mai inalte, ~ianume sa exjinda si sa potentezc aria de cupriudere a unci atare invazii mult dincolo de cea cuvenita unui instinct banal. Daca unnam insa interpretarea metafizica a sexului, toate acele fapte ni se 'jnHiti~eall1 sub alta lumina si valorizarea lor c lotalditeriHLllrania dragostei si a sexului si intreaga capacitate a erosului de a rastuma, slabi sau subordona IOIU!. in lee de a rcprezenta 0 extrema degradare ~i 0 demonic inextirpabila In .cxistcnta umana, devine
SC1l1n

CUPRINS

1.

Introducere

•• ~4'"

~~~_•••• •

~.

'1

••••••••

~~.

II

••••••••

! .. ,'

I •••

" •••••••••••

2.

al impulsului incoercibilin om de a trece cu

orice chip dincolo de limitele individului Iinit. Julius Evola, Meill/i::h:a sexttlu! ,Pe Dumuezeu Tatal, indiscernabilul. incogniscibilul. il purtam tncarne, il gasim in Femeie, Ell este poarta prin care intram ~iiesim, in Ea ne intoarcem la Tatal, dar ca aceia care au asistat orbi si incon~tien~i la Schimbarea la

3.

Fala.

4. 5. .

D. H. Lawrence

Puncte secrete • Femeia
• Barbatul

ale iubirii
_

~ ~:::

.~ ~

~,.

~
. ~

~ ~ 31 . 31
'.

.

32

6. © Copyiigh! Editions Reuille .
© Editura Shakti, 1998. Drepturile

acestei lucriiri apartin exclusiv Editurii Shakti. Nici IIIlji'agmenf din aceasta lucrare 1111 oate fi p reprodus, prinnici un fe! de mijloc, fora peJ'lnisiul1e(l scriso a editurii.
(lSlIPro

MU$chii dragostei . • ldentificarea mu chilor. pc· • Exercitiile Ke el~ • Antrenament~1 in·ie·r;~i~·::::::· • Efecte §i beneficii • Efecte su umentere. . pare
......................................................

. .; . 34 . 35 .. 37 .

33

.. 37 . 38
41 41

7. Autostimularea • Barbatul
;t'.. :

ISBN 973-:... 96705-4-7

I'
f'

r

LOUIS REGAMOS

• Ferneia

.

-:43 45 46 48 .49 49 52 53 54 55 . 55 56 . 57 58 :.. 62 63.· 63 . 63 64 65.
:. 66
.i

8. Placerea femeii :.., • • Mingiierea labiilor si a clitorisului , • Masajul vaginal ., · • Cheia declansarii orgasmului prelungit : • O!,gasmuI pre:u.ngit : Citeva precizan Efecte secundare :

I

"

9. Placerea barbatulul Citeva diferente , <' Inceputu I Punctul extern al prostate] : Controlul ejacularii (I) : Modalitati ajutatoare fazele orgasmuluiprelungit ~ Inlaturarea inhibitiilor Orgasrrrcu descarcare ~iorgasm prelungit .: Controlul ejacularii (II) : Antrenamentul propriu-zis : :, modalitate suplimentara
A " ,

despre transfigurare
VictorHugo
Barbatul este cea mai elevata dintre creaturi. Femeia este celrnai sublim ideal. Dumnezeu a facut pentru barbat un tron, pentru femeie un altar. Tronul exalts, altarul sfinteste, Barbatul este creierul, femeia - inimd. Creierul primeste Iumina, inima primesteiubire. Lumina fecundeaza, iubireareinvie, Barbatul este putemic prin ratiune, femeia este invincibila prin lacrimi, Ratiunea convinge, lacrimile induioseaza sufietul. Barbatul este capabil de eroism, femeia - de orice sacrificiu, Eroismul innobileaza, sacrificiul aduce sublimul. Barbatul are suprematia, femeia are intuitia, Suprematia sernnifica forta, intuitia reprezinta dreptatea Barbatul este un geniu, femeia este un Inger. Geniul este incomensurabil, ingerul este inefabil, Aspiratia barbatului este catre gloria suprema, aspiratia femeii este indl'eptata catre virtutea desa v~ita. Gloria face totul maret, virtutea face totul divino

c

°

10. Fuziunea intima

• Transforrnari antrenate de orgasmul prelungit Orgasmul prelungit in timpul contactului'intim Exercitiile Kegel ~iactu\ sexual Exercitii pentru femei Avantaiefe rnetodei orgasmului prelungit Metoda pe SCUlt (recapitulare)

97 , ., 68 69 69 70 71 74_ 77 77 84 85

11. incheiere
I ••••

::
t.t' •••••+, ~ _
It:.It.II.IIt .. I __ ••••• ~

12 .. ·An"e.;te . • Normalsi anormal In viata intima Bibliografie ~ : • Tabele de antrenament

13. insemnliri

:

:

92
r

--- ; TIP
~
~; (

() (; R A F I A.

M I R () N

t,

, Strudu lou Haiulexcu Ill' h.~.\. S~l'l"'· ~. BUfUl'csti
I cl: .~.'7 ..tl.()'!, J.~:;.SS.2:5. JJ(.}dJI'" t;_n.:J..\!A.:L~J1, flLlnln(l1 k1PIJd.nJ

,
!
}

t,
·r
r

(.

6

LoUIS

REGAMOS

Bfu"bahll este un cod; femeia este evanghelia ne face perfecti.

0

evo:ngheli:. Codul corijeaza,

Barbatul gindeste, femeia intuieste, A gindi inseamna a' avea un creier superior, A intui.simtind, inseamnaa avea pe fiunte 0 aureola. Barbatul este un ocean, femeia este un lac. Oceanul are perla care II irnpodobeste, Iacul-poezia care-lluiriineaia.· . Barbatul este un vultur care zboara, femeia 0 privighetoare ce Clnta. A zbura inseamna a domin~ spatiul, a cinta inseamna a cuceri sufletul.
-t-e-

I

.introducere
Daca rn-am hotarlt acum, pentru prima oara in viata mea, sa incep sa scriu, este pentru ca tocmai am trait 0 experienta care, lara nici 0 exagerare, ne-a schimbat cornplet existenta, atit mie clt ~i iubitei mele. Aceasta experienta extraordinara, profund spirituala, pe care rna voi stradui sa 0 relatez In cele ce urmeaza cit rnai fidel, in esentialul ei, a fost pentru mine 0 adevarata revelatie, conducindu-ma la descoperirea uno]' dimensiuni fascinante §i camp let nebanuite ale dragostei §i placerii amoroase,
. ,

.'

Barbatul este un templu, femeia este sanctuarul. In descoperim,in fata sanctuarului ingenunchem,

fata templului

ne acolo

Barbatul este plasat acolo unde se sfirseste pamintul, femeia unde incepe cerul.

I-

La'fel ea majoritatea oamenilor, e()nsider'~ a face dragoste se numara printre experientele cele mai intense ~iprofund transformatoare care pot fi traite, toate aces tea, trebuie sa recunosc ca, dupa 4 ani de ' convietuire ell iubita mea, 0 femeietotusi superb inzestrata, intrutotul fermecatoare ~ifoartesenzuala, lucrurile nu mai erau deloc ca altaaata. La inceputul relatiei noastre am trait binernteles'din plin acea rninunata exaltare a descoperirii - cine nu cunoaste pasiunea primelorintilniri cu o femeie deosebita de care esti lndragostit?! Odata ClI trecerea timpului Insa, au intervenirrutina ~irnonotonia, iar legaruranoastra, din fascinanta §i plina de pasiune, a devenit searoada si chiar fiustranta, Frecventa Intilnirilor noastre intime a scazut aproape dramatic. 'Fara sa ne-o spunem deschis, amindoi simteam in acea vreme din ~e In ce mai putina placere In a ne regasi In intimitate, iar amorul ajunsese sa aduca din ce In ce ma}. mult §i mai clar a obligatie, Datoria conjugata! Ce expresie trista, cind te

ell

f·'

lndraznit sa-ivorbesc atunci iubitei mele despre . imbrati~arilor noastre intime. oricit deputemica era ceea ce eu credeam ahmci a fi placerea..tr-un fel nu mal aveam senzatia ca fae dragoste eu iubita mea. dar pe care incepusern atunci sa 0 traiesc ea atare . A face dragoste devenise atunci pentru noi aproape un.. nu puteam deloc con cepe ea va trebui sa-mi petrec intreaga viata impreuna cu 0 femeie cu care intim ~ praetic rna plictiseam.. Fiind tnca tinar ~i iubita mea la fel... ca n-o mai iubese . aeeste lucruri. rna trezeam gindindu-ma la alte femei. numai obligatienu. Simteam citeodata ca 0 iubesc profund ~inu doream sa 0 pierd. deoarece imi inselam iubita chiar in patul'nostru. in toiul I • . act pur fiziologic. lncit rna gindeam din ce in ce mai mult ~a merg sa-mi caut implinirea In alta parte.. Aceasta dintrun motiv serios: inca 0 iubeam.. rna gindeam. lntr-un fel. 0 ~i respingeam. Ideeade a-mi gasi 0 amanta rna tncoltea din ee in ce mai mult si totusi. deoarece pot sa spun ea ajunsesem sa Wiese 0 stare de insatisfactie foarte mare. pe care n-ar fi deloc exagerat s-o numese frustrare . o viata . la alte corpuri: Ia 0 frumoasa trecatoare pe care 0 zarisern fngitiv pe strada in ziuarespectiva. . dar. sexul nu mai era citusi de putin pentru noi o experienta . Aceasta devenise pentru mine 0 adevarata obsesie. . igienic. Placerea ar trebui sa fie oriee. N-am '''. ~i totusi.. obiceiuri. Para tndoiala. m-aracuza casint la fel ea toti ceilalti barbati. ca doresc sa am aventuri. Igienic poate pentru trup.r I 8 LOUIS RSGAMOS glnde~ti mai bine. senti mente le mele pentru ea nu se schlmbasera . in acelasi timp.. dar nu sl pentru suflet. de teams ea intre noi sa nu izbucneasca 0 adevarata drama. duceam un fel de viatli dub la. sa ma despart de ea tara a face totul pentru a imbunatati relatia noastra.extraordinara.Ip. Aveam amintiri. la 0 colega agreabila cate . prieteni comuni. In ciuda virstei noastre tinere. Launtric eram sfisiat: In ciuda fidelitatii rnele exterioare... lnsuportabil imi era si faptul ea viata noastra devenise 0 mare minciuna..

deoarece era apriga. di iubita mea traia 0 insatisfactie simi lara. ' Injur111 nostru. simteam destul de clar ca avea nostalgia fermecatoarelor ~i pasionatelor nopti de la incepnt. Toate aceste amintiri ~imulte altele. cup lui sa se destrame. de atitea ~i atitea ori... toate aceste motive comune. unde nestrecuram pe furls. -Am fast adesea ten tat sa cred ca avea convingerea di «nu se face» . Iubea pericolul aut de mult.Jmbatatoare blonda care in timpul extazului I~i intindea foarte sus picioarele si tipa sfWindu-mi cu pasiune spatele. Cum. la alte imbrn'tisari. evident. 0 unara mulatra eu corp divin care. ajunseseram sa fim foarte incordati In activitatile cotidiene. Eram aproape mort de fridi. Aceasta se petrecea probabiJ din motive asemanatoare cu ale noastre. ca ~i cuin ar fi avut nevoie sa se agate de mine pentru a nu disparea. in ciuda surprizei. Hira sa vreau Imi aminteam noptile mele de altadata si evocam spontan amintiri a caror precizie rna tulbura. Marturisesc 'ca nu rna puteam deloc hotarl sa accept cil. atunci cind acest lueru nu mai merge. fi intrat . ceea ce uneste eu adevarat un barbat cu 0 femeie este relatia sexuala «perfecta».. in orice caz. Patricia. am spus destul daca precizez caeram unpreuna de mai bine de 4 ani. fascinanta.. a minUllatei efervescente ~i transfigurari de altadata. inventam pe rind pretexte pentru a nu ne mai intilni In pat decit pentru adormi.. Deoarece comunicam rliu In intirnitate. 0 spun tara pretentii. Hira sa ne-o marturisim. acolo pentru a se pudra . primind prelung intre buzele sale voluptoase oferta barbatiei mele. regasite din nefericireaproape zilnic In conversatiamultor cupluri obisnuite la ora culcarii. incit deveniserarn aproape straini. Apoi. ajunsesera sa ma obsedeze pur ~isimplu. semne ale trecerii tirnpului.. Intelegerea ~i tandretea care se ~anifestas~ra din plin. pentru ea. Sexualitatea reprezinta totusi participarea eea rnai profunda a fiintei intrun cuplu si este aproape firesc ca.. n-arn protestat . . tn ascensorul unui mare magazin care. tn plin centrul Parisului. la 0 petrecere ce rna plietisea teribil. pentru a . Deteriorarea vietii noastre sexualea antrenat o deteriorate general a rnult mai grava. In sfirsit.mea actuala.la prima noastra intilnire.. Cu toate di nu vorbeam despre aceste lucruri. se pll~ea termina printr-o despartire . deoarece nu sta in intentiile mele sa alcatuiesc 0 antologie erotica. 0 ro~~ta strasnicacu oehii verzi. mai multe cupluride prieteni se desparteau. indiscutabil. s-a blocat citeva minute.~ieram sigur de asta. Chiar daca nu se destrama pe Ioc. plina de mister. Fusese ~i ea la incepul o-iubita pasionata. ocazie pe Care evident n-am ratat-o... Ma gindeam la Nancy.cum slnt cele eu oamenii din . ill ciuda micilor cornedii pe De . pe care Ie tree acum sub tacere.acestea ilU erau decit «nebunii ale tineretii» si cii acum trebuia sa duc 0 v~atA«serioasa». deoarece principala cauza a rupturii cuplurilor este si ramine pierderea sau lipsa armoniei sexuale.inalta societate . Cum 0 mai regretam pe Genevieve. pe care n-am putut s-o vad . printr-o fericita «intimplare». dar in acelasi timp excitat la culme. Toaletele de femei ale restaurantelor. altfel. intre noi erau acum de domeniul trecutului.in acea vreme rna gindeam adesea la e\e.. La fel ca mine ~i ea visa la alte trupuri. tara indoiala. Prima oarli a fast in masina ei.10 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 11 Situatia era mai complexa. rna temeam. erau pentru noi un loc ideal pentru zbenguiala.m-a tras intr-un colt mai intunecat unde a . pe buna dreptate. dar acum . . traversam atunci.complet dezbracata decit ultima oara cind am recut dragoste. cup lui este atunci ea ~i eompromis.. nu-si pierde cunostinta . intr-o luni dupa-amiaza. ingenunchiat cu indrazneala Ia picioarele mele. Era cu desavirsire exclus ca ea sii. dulce doar cu numele. Banuiam. meit nu faceam niciodata dragoste in pat..nu vild de altfel care barbat ar fi putut rezista (~i de ce ar face-ol) . Despre relatia cu iubita. . Pe ea-o «apuca brusc migren(m~ eu «avusesem prea mull de lucru azi». Ma mal gindearn la Janine. la implinire.a profitat de primul moment In care am ramas singuri pentru a-mi pune cu obraznicie mina intre picioare. 0 criza serioasa care. sau «am mai fiicut dragoste siip/iimfna asta» . Cu toate acestea. nu eram deloe un iubit neinderninatic: avusesem Plna atunci un nurnar apreciabil de amante pe care Ie implinisem amoros mal mereu.

ARTA SECRETA A ORGASMULUI . care-mi pareau ca tin mai curind de domeniul unei imagina~i cam bogate declt de Am reusit pedeplinl Recomand deci tuturor cu caldurametoda expusa in continuare. dar monotonia care se instalase de cltva timp in relatia noastra ajunsese sa-mi afecteze ~i activitatea profesionala. best sellerul ainerican cu nume ciudat . Pe de alta parte.o mai iubeam. Daca era intr-adevar posibil. Alan P. Da. in ciuda succesului meu §i a colegelor de serviciu. trebuia sa iau 0 hotarire In privinta Patriciei. parea lipsit de interes. fara indoiala.E. era cum nu se poate mai prornitatoare: «aplicfnq metodete expuse. In Occident. la fel ca atitea alte cupluri _inaintea noastra.? Aceasta este prescurtarea de la Extendend Sexual Orgasm.O. tot ce era scris in carte este cu desdvirsire adevarat! ~i reusitl . Scris de un reputat psihiatru ~i sexolog din California impreuna eli sotia sal. pe care iubita mea mi-acitit-o Nota de cum a intrat pe usa. adica orgasm sexue! prelungit.ca a face dragoste inseamna eu mult mai mult. bine adaptate contextului actual.. un singurgest ar fi fost deajuns. mai ales una dintre ele. Ea rni-a raspuns eli ma iubeste siea si ea trebuia sa facem ceva. care-I ~. slujba care la inceput imi placuse mult. se poete prelungi alit prgasmul iemeii. PRELUNGIT 13 am Dar mai intii. am realizat ca experienta pe care 0 dobindisem pina atunci in dorneniul 1. cit $i eel al Mrbatului. Nu mai aveam deloc tragere de 'inima.rimp. i !.S. inclt acum sintern regenerati. fiind chiar 0 rninunata ~iinteligenta modalitate de evolutie spirituala In cuplu. mal uniti. Brauer. fascinanta. Defapt. ci fa 0 ora $i chiar mai muli» . atit de pertinenta conceptiilor ~i metodelor prezentate. daca doream sa ne salvam iubirea. de fapt un adevarat program. mai romantici. Asadar.O. totullmi . nu numai cli am. 10' fond. l-am spus ea da. aplicind aeeste modalitap: eficiente. explicata limpede ~i progresiva.si pasiunea inceputului. mi-am spus. avind avantajul di este simpla. modalitatile expuse. Evident.expu~ea 0 metoda intrutotul revolutionara pentru ~onq:ptiile noastre curente.S. de ce nu mai auzisem vorbindu-se despre acest lucru niciodata imiinte?' Pur ~i simplu. renuntind sa se mai intoarca la biroul unde lucra ea traducatoare. rni-a replicat ea. ne-a armonizat profund relatia. funnecul si inefabilul primelor nopti de iubire. am citit destul de deschis cartea. Traia singura. Din fericire. total noua ~iabsolut surprinzatoare pentru noi a iubirii senzuale transfigurate. trebuie sa sp. aceste lucruri au fost pina acum necunoscute. De altfel. Am consimtit usurat ~i ea rn-a intrebat atunci daca totusi. armonia sexuala. tandri. Brauer sl Donna J. casi noi.un ca.. cit ~ide promisiunilepe care ea Ie continea. adica faptul ca mtre ntii luerurile nu mai erau deloe asa cum all fost. totul ar fi fost usor. asista la c1inica unde ei trateaza acum anual cu succes multe eupluri cecauta sa gaseasca sau sa regaseasca. asa cum am spus. ce mai aveam 'de pierdut?! Nimic. afectuosi ~imai iubitori ea niciodata. eel putin simpatice. la inceput am fost sceptic fata de acesje promisiuni. 0 simteam interesata si. . ell uimire ~j incintare. ce vrea sa lnsemne E. era exaltata de 0 carte pe care 0 avea in mlna ~ipecare Q devorase Iiteralmente In dupa-amiaza ~eeea. Aplicind aceste vechi tehnici secrete orientale. acea seara ~itrebuie sa reeunose ea am fost real mente uluit. lubita mea mi-a spus atunci deschis eeea ee stiam ~i eu de mult. ne-am hotarit sa punem In apJicare lara intirziere . Iubita mea a sosit in acea seara mai tirziu ca de obiceisi parea tulburata. cit mal curlnd posibil. Ca unnare a leeturii. de pe coperta din spate a cat1ii. pe care pot S~Q numesc miraculoasa. ~i nu i-am ascuns deloe asta iubitei mele. 'de rapid ~i aproape farli efort. . ehiar din in . realitate. Lucram Ia 0 agentie de publicitate.~.regasit excitatia. am realizat surprinsi . .12 LOUIS REGAMOS . 0 dimensiune . intr-o buna zi am avut cea mai buna dovada a acestuilucru intr-o seara rna intorsesem de la birou inaintea ei. flindca la noi. nu numai la cUeva minute. care mi le juca ~i pe care i Ie jucam ~i eu in' timpul imbrati~arilor noastre intime din ce ince mai distante _:_ se plictisea. Aceasta ne-a facut sa ne regasim pe noi insine si.decit ne-am fi lnchipuit. Iucrurile nu mai puteau continua a~a. dar am deseoperit destul. nu numai ca ne-am reimprospatat relatia.de ce sa nu 0 reeunose . pe care rna gindeam din ce in ce mat insistent sa 0 cunosc. Astfel.

Fire§t. Brauer ~i sotia sa all fost destul de repede incredintati ca metoda pe care 0 • . au intilnit un cuplu initiat in Orient. care dureaza in general intre 5 # 15 minute» In final. traim curent stiiri de. Ja rindul meu. sustineau ei. asa cum am facut ~ieu impreuna ell iubita mea. dr.este necesar sa exersezi consecverit. dr. In fond cine nu viseaza sa traiasdi divinul extaz al orgasmului mai mult de 0 bra neintrerupt? lata in continuare esenta acestei metode pe care. .. nu lnsernna I~ drept vorbind nimie mai mult decit primii pasi ~i eli. aparent . Ajunge sa-i consacri doar putin timp ~i bunavointadar . pIna atunci . In unna discutiilor purtate cu acest cuplu. Celebrii sexologi Masters ~i Johnson au stabilit In cursul cercetarilor lord orgasmul femeii dureaza in 'general intre 4 §i '12. Brauer §i sotia sa au auzit pentru prima data vorbindu-se despre cupluri care realizau frecvent stari. aplicau. 2 des re metoda • • • • i Problema timpului Orgasmul prelungit si efedele sale Rezultatele' ' lndicatii Ji contraindicatii '. De-acum ipainte nu tine ~ecit detine insuti sa descoperi §i sa experimentezi aceasta Mire amoroasa coplesitoare ce nastein fiinta 0 stare de fericire extraordinara. eel al barbatului avind 0 durata ~edie similara. . in fond. sint convins.orgasm continuu.secunde. I f· LOUIS REGAMOS amoros. in u~ma uno~ insistente. rt- Prin 1975. la fel ca ~imine. desi considerata la modul comun drept vasts.Ia inceput au fost sceptici. chiar de ordinul minutelor. desieneobisnuita». 0 Yeti considerarevolutionara.de orgasm incredibil de lungi.r . mtimplator. ! i: l ~ I. facind dragoste sub observatie. nu stiusem mare lueru. asa cum am fost ~ieu insumi. . asimilata adesea unei inefabile ascensiuni launtrice in eel de-al 71ea cer. Pentru aceasta nu trebuiedecit sa urmezi metoda orgasmului prelungit. un timp dupa aceea. «Atuncicindfacem dragoste. Odata stlmita curiozitatea acestor doi medici-din Californiaeiau inceput totusi sa se documenteze cu privire la traditia tantrica care a dezvoltat 0 conceptie fabuloasa despre dragoste si. • acest cuplu exceptional a acceptat sa probeze aceasta afirmatie uluitoare. Odata. poate f taeuta in fond accesibila tuturor I . ei au trait 0 stare deorgasm carea durat aproape 0 ora.

barbatul isi pastreaza 0 erectie foarte ferma.aplicarea acestei metode este 'in general nevoie de 0 perioada de . Tara nici un pericol. Mai precis. m faza de maiestrie. femeia atinge un nivel coplesitor de excitatie ~i experimenteaza valuri de contractii extrem de placute ale muschilor pelvieni profunzi. daca bineinteles dorim sincer aceasta ~i facem eforturile necesare . cu exceptiaunei diferente capitale.. este un dat fundamental. aproximativ 2-3 luni. care In fapt pennite producerea . .."] I I L . a carui .asa cum experientaa dovedit-o. nu ..multor ore ~11~ipoate intirzia ejacularea oricit timp doreste. atingind culmi de excitatie mereu mal inalte~ controlindu-si insa perfect ejacularea. Atunci cind aceste procedee sint perfectionate suficient de mult.In aceasta a doua faza. desi aceste Iucruri apar de Ja sine. Acest aparent impediment al timpului de antrenament.1U sin! insotite de descarcare. Orgasmul prelungit ~iefectele sale. in cursu! celei de-a doua fuze.. In faza a doua. Mornentul de culme care este orgasmul (de obicei atit de scurt). durind pina Ja 30 de secunde tara intrerupere sau repaus intre fiecare val. servinddrept lubrifiant natural. ridicindu-sedin ce in ce mai mult. metoda are ~ipentru barbat avantaje considerabile.gradat armonioasa a unor transforrnari benefice pregnante ill fiinta noastra.. este in aceasta situatie complet separat de ea (adica de ejacularea spennei) si poate fi astfel prelungit eu maiestrie perioade lungi de timp.. In doar citeva zile sau saptamini de practice. dar ~i al barbatului .. ~i traieste 0 ascensiune orgasmica colosala. Fara a enumera binefacerile mal mult sau mai putin evidente de care se bucura femeia lntr-o astfel de situatie. Nu este deloc exclus . ele permit . pentru atingerea succesului prin . atingerea unei stari exceptionale de orgasm profund ~i continuu. Intr-o prima faza ~ caci exista. intensitate se amplifica constant. Trebuie sa spunem din capullocului ca aceasta metoda nu este un mod mai mult sau mai putin iscusit de a prelungi preludiul amoros sau 0 cale de a trai mai multe orgasme. doua faze distincte ~i n cazul starii de orgasm prelungit la barbat-sI acesta obtine 0 erectie foarte ferma pe durata mal .mai ales ill eazul femeii. In mod obisnuit unnat imediat de descarcare (ejaculare).. Primele semne ale starH de orgasm prelungit se manifests Ia femeie In .16 LOUIS REGAMOS cuplurilor ~i di orgasmul prelungit «se poate invata».ca In cazul unor fiinte inzestrate rezultatele sa apara foarte rapid. . secreta continuu Iichidul transparent care insoteste excitatia sexual a. ajung'ind sa 0 suspende total. de asemenea. Este vorba de prima fuza a starii de orgasm prelungit. orgasm I t ! I tara a se produce ejacularea. iar in situatii exceptionale se In~inde pina la 0 ora sau chiar mai mult. care poate dura ~i 20-30 de minute. metoda pennite atingerea §i prelungirea indefinita a starii de I '. . seriozitatii ~i eficacitatii acestor modalitati secrete. general prin contractii vaginale oarecum asemanatoare orgasmului comun (cudescarcare). ~ianume ca aceste contractii continua neintrerupt (tara nici 0 pauza sau incetinire) timp de un minut sau chiar mai mult $i. Problema timpului Faptul ca placerea este 0 arta ~i necesita 0 anumita pregatire sau ucenicie. Fiecare 'dintre aceste contractii este scurtasi dureaza In jur de 0 secunda. este totusi nimic altceva decit 0 garantie a autenticitatii.

Desi un studiu recent publicat de Jurnalul Asociatiei Americane de Medicina arata eli persoanele caresufera de insuficienta cardiaca pot face dragoste tara riseul unui infarct miocardic.1 . tnliitum stressul ~j intineresc. flzic regulat reduce considerabil # chiar elimind rlscul unuiinfarct asociat cu aclivitatea sexuala". descrise aici pe scurt._ La inceput trebuie sa: ai ambitii realfste. Mai mult. favorizeaza buna function are a sistemului irnunitar si hormonal.2%) au recunoscut eli nu au avut contacte sexuale cu 24 de ore inaifitea infarctului si doar 3% au facut "ceva" in ultimele doua ore dlnaintea infarctului. urmarind sa traim anticipativ cit mai des bucuria succesului. placerea impfuta~itii. 0 ennmitarabdare-plina de incredere. violentei si agresivitatii. Sexualitatea ~i erotismul. Exista totusi contraindicatii in aplicarea acestor modalitati? Dupa CWTI . atir la nivel 'individual. sint ~ esentiale pentru oriee fiinta urnana normals ~iau un putemic efect : ARTA S~CRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT [9 Rezultatele Efectele. genereaza ferieire.tocmai all suferit un atae cardiac)'. In ceIe mai multe situatii amorul nu este un factor de rise pentru ceibolnavi.eel putin pentruun timp -Iafel de scazut ca si In cazul unuiom sanatos. Echipa profesorului James Muller de la Pacultatea de Medicina din Harvard (Massachusets) a infirmat parerea ca amorul ar fi periculos pentru bolnavii de maladii cardiovasculare. ea faceca barbatul care se confruntatemporar eu probleme legate de dinamica sexuala sa-si satisfaca plenar iubita (tara sa ejaculeze inainte de aceasta). activitatea sexuala nu reprezinta un pericol semnificativ pentru un atac de inirna. un minut apoi doua ~i asa mai departe. putem intui.20 de minute. Studiul s-a realizat pe un esantion de 858 de persoane active sexual. ne vom sugestiona ferm in aceasta directie. Cu toate acestea. dimpotriva ehiar. recomandam consultarea medicului. armonizeaza. 2.trairile amoroase control ate sint eu desavirsire benefice pentru sanatate. Profesorul Muller atrage atentia ca "exerculu. armonizator.al tendintelor comportamentale anormale. a~a cum intuieste fiecare dintre noi . al depresiilor. Expertii in domeniul simlitAtii vor sa-i asigure astfel pe pacienti ca. ci 0 adevarata placere. 79 (9. pe lfuga exersarea consecventa. atit de frecvente astazi. apar tocmai r pentru ca viata amoroasa a fiecaruia dintre noi este departe de a fi implinita. . Intimitatea. Ele constituie eel mai simplu -~irnai bunantidot al tulburarilor de tot felul. " ~iprejudecati). dublarea sau triplarea duratei actuale a orgasmului. Aeeste tulburari ~inulte altele. de multe ori catalogate ridicol drept «obsesii».~i all confirmat-o cu prisosinta cercetarile medicale modeme . si eliminarea problemei ejacularii precoce. De asemeriea. ! Reluind. de putin interesat de placerea amoroasa. adica 26 de secunde in loe de 10. 0 j umatate de ora sau chia r mai rnult necesita. dupa aproximativ doua ore de "fericire" (performanta realizabilliprin intermediul metodei de fatal). avantajele acestei metode sint evidente si considerabile. numai in Statele Unite trliii'ld peste Il milioane de cardiaci. I· Indicat:ii~i contralndlcatll Subliniem aici ea aceasta metoda ce duee la trairea unor placeri coplesitoare ~i elevate un timp lndelungat este aplicabila de catre aproape "orice euplu ~ica ea nu comports in general nici un fel de efect secundar nedorit saurisc. ar trebui ~a convinga pe oricine este citusi . ' Rezultatele pot aparea in etape: lainceput. atit de frecventajn zilele noastre. suferind de insuficienta cardiaca. sa ia cunostinta de aeeste modalitati necunoscute plila acum la noi(a carer 1nvatare este totusi destul de u~oarii)~i sa Ie aplice. Mai mult decit atit. riseul unui infarct miocardic pentru un bolnav de inima ar fi . este cazul s-o spunem aici. Pastrind mereu foarte clar in minte di scopul ultim al metodei propuse aici este accesibil fiecaruia dintre noi. angrenate inteligent si traite plenar. de exemplu. stabilind ca ' riscul unui infarct in timpul actului sexual este de un caz la un milion pentru ' cei sanl1to~i ~i doar de doua cazuri la un millen pentru cardiaci. Astfel. in categoria lor. pentru siguranta. Pentru barbat ea pennite deci (printre altele) prelungirea considerabila a erectiei . Din cei 858 de pacienti supusi testarilor. cit ~i social. elimina tensiunile. este important sa subliniem ca a realiza starea de orgasm prelungit timp de 10. clvilizata este foarte mare. stimuleaza sistemul nervos central. daca riscul unui infarct este foarte mare. sursa atitor frustrari in cuplu. redau ~imentin pofta de a trai. De fapt. sexualitatea deschisa (lipsita de inhibitii . contraindicatiile acestei metode sint mai putine la numar decit am putea sa credem ~iprivesc in esenta pe barbatii sau femeile care sufera de maladii cardio-vasculare serioase (care. [8 LoUIS REGAMOS I f . punerea In practica a acestor tehnici nu este propriu-zis 0 munca. Numarul acestor bolnavi in lumea . Dirnpotriva.

Si pe aceasta cale. Este r i necesar sa fun total dezinvolti. Placerea pe care 0 vom cunoaste este atit de intima ~i de profunda. un medic in prealabil sau saaplice aceste informatii cu maxima' prudenta si bun simt. OS M I Este preferabilca eei afectati de rani grave sau de boli cronice sa consulte . 2. 3. deci un minimum de trei intilniri siiptaminal. lacerii' (fteva premise Homente partrculare • J ehnica omcan dragostea? Incetmeala tntrece Vlleza • Amanunte importante Citeva premise 1. sa ne debarasam complet de inhibitii I si prejudecati. Si. concret §i neconditionat incredere reciproca deplina. una dintre conditiile esentiale pentru a obtine rezultatele scontate este increderea in reusita. Pentru a reusi aceasta.ne vom rezerva un timp special pentru intilnirile amoroase. cite 0jumiitate de Ora si 0 ora ~ 0 ora si jumatate in timpul week-end-ului. 0 ! I t . Pe de "alta parte este de la sine lnteles di cei doi iubiti care se " angreneazain aceste practici trebuie sa-~i fiigadLljas~a ~i sa-§i ofere .. Desi ideal este sa exersam cit maides. Numai in aceste conditii metoda este profitabila pentru fiecare dintre noi. realizdm placerea.amfndoi trebuie sa urmarim sa ... incit trebuie f~ sa ine putem abandona fara nici 0 retinere fata de celalalt. la inceput este recomandat sa 0 facem eel putin de doud ori in cursul sdptdminii. luerul eel mai insemnat.'Daca dispunem de mai mult timp estefoarte bine. ).r r 20 LOUIS REG .tineri sau rnai putin tineri. evident. 3 -.

angrenarile de natura erotica sint interzise datorita fenomenelor del reeeptivitate fuia de aspectele joase. datorita amplificarii specitice a rezonantei cu energiile _ amorului. I.. mai ales in ocaziile in care avem timpul necesar. ~i ceIe de tip feminin (~. n. Astazi. daca bineinteles ne pennite programul. dizarmonie In general. yin) sint caraclerizate de scaderea focalizarii. care pot favoriza sau defavoriza acti~nile noastre. rnanifestate'in plan energetic. I- angrenarii metodei. I: MomentuJ de ma~a influentJ a ener@loryang ill cadrul unei luni (cunoscut in traditia Orientului sub numele de ziua Iripurei _. CLl acestprilej. ci dimpotriva.energiile de tip masculin (+..{{incetineala» intrece viteza Sundart) situat cu doua zile inaintea fazei de Luna PI ina. r t 1. Ea mentioneaza faptul ea exista influente ale mediului natural inconjurator. acum pentru prima data cititorului roman. Cuplurile pe care dr. f • . yang) sint caracterizate de influente benefice in sensu! stabilitatii. lunar.. Ca perioadeale zilei favorabile practicii (dar nu obligatoriil): • momentul de maxim de yang cuprins aproximativin1re orele 12~i 14. . . ill timp ce perioadele in care domina energiile de tip ferninin (-.22 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PREL'uNGIT 23 data pe zi nu este un abuz sau un exces. viteza ritmurile biologice specifice tara consecinte nefaste.19 ~irniezul noptii. care aspira sa evolueze sint mult facilitate. i: . a starilor de tulburare ~i tensiune etc. Angrenarea acestor modalitati nu ne impiedica sa facem dragoste asa cum faceam inainte de a descoperi metoda. f I t r f . In care progresele celui declarau cu lnielepc iune ea placerile nu pot fi gustate decit pe indelete. lunar. fiumusetii.). mai iubitoare ~i mai tandre. darurmarifuJ sa ne pastram controlul si sa nu ojungem til un final marcat de descarcare.. sexologii occidentali confirma ea riibdarea si Luna PUna) este de asemenea 0 perioada propice inceputului «incetineala» sint esentiale in dragoste: buna sincronizare amoroasa a J. armoniei ill general. nu ne putem depasi in : annoniei. Avem imens o Noaptea dinaintea zilei eu Luna noua (cunoscuta tn traditia f de cistigat daca urmarim sa ne armonizam eu ritmurile propriei noastre orientala sub numele de Shiva ratn) este un moment extrem de fiinte ~i cu ale Naturii. au relatat insa aproape mm exceptie ea si-au Imbunatatit simtitor relatia ~iau devenit spontan armonioase. yin) fluctueaza dupa anumiteciclicitati naturale si di perioadeJe ill care domina. yang). Fiind la curent cu aceste aspecte. Momentul de maxima influenta a energiilor de tipyin In cadrul unei luni este perioada de Luna Plina (socotita cu 18 ore inaintea momentului de maxim ~i 12 ore dupa acest moment). a numarului de manifestari antisociale. Chiar dad! traim in secolul vitezei. I:) \. nervozitate.. orienta Iii prielnic angrenarilor de natura spirituala.~ fapt ce confirma cele afirmate mai sus). 4. intervalul cuprins intre orele. concluzie: I:) i r . Brauer le-a urmarit in acest sui generis tratament. I:) Pentrua fi siguri de succes-este bine sa avem m vedere citeva recomandari desprinse din traditia spirituala orientals (eonfinnate In prezent ~i de unele cercetari stiintifice). aparitia conflictelor.n. solar. tehnice ~i distrug dragostea si romantismul. stari de iritare. In acest sens este cunoscut faptul di energiile de tip masculin (+. iubirii ~ibinelui realizate_atunci. fermitatii. I 1. In care . dinamismului controlat. solar. grosiere (este cunoscuta sporirea. este in Desi rapiditatea a ajuns sa fie considerata 0 valoare_ fundamentala a mod particular favorabil pentru inceperea ~i practice unor astfel de civilizatiei aetuale trebuie sa spunem ca lipsa grabei este cheia artei actiuni. In Mornente particulare i ~ t Tehnica omoara dragostea? Unii ar putea obiecta caexercitiile propuse nu sint romantice. sau care pur ~i sirriplu i-au citit cartea si au aplicat aeeste vechi metode orientale (expuse . Celebrul festina lente alstramosilor nostri l-amine valabil ~iill civlizatia D Faza de erestere a Lunii (cuprinsa intre momentele de Luna Noua ~i noastra.

«Stimulentele» . / ~.. chiar si cele «usoare». Masajul si baia Fara doar ~i poate. t l este /' .translatia m stari de intimitate profunda.. Folosite fie ~i ocazional. . parfumat inprealabi I.. •Drogurile de orice fel sint interzise. de preferintajsau cu luminari (dar carenu scot fum). REGAMOS iubitilor necesita aproximativ douazeci de minute de preliminarii. lipsit de riscul de a fi deranjati.. apreciata ca res'~ntiala ill mecanismele placerii. . Astfel. ele tulbura gray dinamica sexuala iar in timp diminueaza apetitul sexual.. potrivita care se aude diseret. 0 muzica armonioasa. vorbind s-a eonstatat de pilda (printre rnulte altele!) ca mingiierile lente ~i ritmice declanseaza in profunzimile ereierului nostfu 0 serie intreaga de seeretii hormonale binefacatoare. ~iocitocina.eu tamiie sau alta esenta parfumata naturala care este pe plae amindurora.~--. Improvizatie ~i aranjament Multi dintre noi merita sa tinem seama ca ln dragosteirnprovizatia binevenita (eel putinuneoril) ~i amonotonia omoara dragostea. este interzis sa consumam alcool. ale excitatiei si satisfactiei erotice. un dus sau 0 baie prealabila irnpreuna destind ~i predispun la intimitate ~i la intilniri amoroase reusite. pur ~i simplu intrucit ritmurile launtrice ale femeii ~ibarbatului difera. 24 LoUIs.AmbiamaPentru practica trebuie deci creat un climat prop ice iubirii: un loc linistit. c .tante ..-. De asemenea. intim luminat. un masaj erotie complet sau partial ori chiar un simplu masa] general este ceea ee ne poate pregati ce! mai adecvat ~i intr-un mod minunat corpul. eliberindu-l de tensiuni ~ide oboseala acumulata in cursul zilei. care face posibila . . eventual eu 0 lumina colorata (rosie. Amanunte impor. «lentoarea» departe de a fi anacronica si dep~ita este de natura sa ne puna in aeord eu necesitatile propriului nostru organism. Din motive asemanatosre. supranurnita deloc lntimplator molecula placerii. printre care beta-endorfina. Fiziologic .

l . arnindoi dezbracati complet. Puti. Consultarea lucrarilor de specialitate este de mare fOIOSIn acest sens. daca practicam ..-. I ! .. Unghiile si depilarea Un amanunt ce poate parea tehnic. Mai mult. blocaje ~iretineri. zona genitals poate fi depilata la ambii iubiti (putin inainte de inceputul angrenarii metodei). f aceasta forma de descoperire a «geografiei» erotice a iubitei sau iubitului D:ostru inainte de a angrena orice metoda sau tehnica amoroasa.:. mult timp pastratasecreta. situatii.na anatomie Tn final. este bine sa asteptam pina se vor culca Inainte de a incepe aceste momente de explorare reciproca. .~. I f tI I~ i : • Este recomandabil sa realizam acest exercitiu inainte de apune in practice metoda amoroasa secreta.:. pentru ca trebuie repetat timp de mai multe zile la rind.... . eventualele inhibitii. Daca avem copii. Este necesar sa avem mai lntii grija sa nu fim deranjati (decuplarn telefonul. este . ====.-1 r----~. ale implinirii amoroase depline. Daca f I ·. ~remele ~igelurile sintin general contraindicate. Feluritele ritualuri aledragostei exact acest scop ~i efeetele lor sint cit se poate de graitoare.. Inspiratia ~ialegerea ne sint aid favorizate de indelungataexperienta erotica a umanitatii. fac ca dorinta sa devina urja~a ~iarzatoare. c?ns~ituindpremise ideale ale unor experiente de vis. zone le sensibile ale hartii sale erotice. mcuiem usa etc. Mult mai savuroase sint insa placerile asteptate: maiastrele jocuri ale seductiei. tot ce risca sa ne perturbe. atingerile neplacute sau dureroase. Foarte indicata in aceasta directie este practicarea urmatoarei tehnici tantrice. f ! I trezirea la .. 0 comunicare t profundainstalindu-se intre ndi ~ifiinta iubita. r au t : [ ·1 4 I I I r Fara indoiala ca anumite momente.. dar care are 0 mare importanta: unghiile trebuie taiate. Lubrifiantul Durata mare a 'intilriirii amoroase necesita in multe cazuri folosirea unui lubrifiant.). chiar cu multinainte. adaptata acurn pentru practicantii occidentali. r t I. parfumuri ~ieulori sint afrodiziace certe. ne intindem pepat (de preferinta tare) sau pe covorul acoperit cu 0 patura. i 26 LoUIS REGAMOS -. necesar sa cunoastern cit rnai precis-punctele «flerbinti» ale anatorniei fiintei iubite. mereu aceleasi ~itotusi atit de diferite.Iacere Pentru a reusl cit mai bine In angrenarea noastra amoroasa.lubrifierea naturala a barbatului ~ia femeii putindu-se adesea dovedi insuficienta Este bine ca lubrifiantul pe care-I Yom alege sa fie pe baza de ulei ~i nu de apa Lotiunile. 'Odata ihdeplinite conditiile cerute. atragem atentia ca pentru a pune in practice cu succes metodele amoroase se dovedeste necesara cunoasterea cit mai detaliata a anatomiei masculine si feminine.. De asemeneadaca dorirn.----------~ .iiiiiiiii_---_. I t lata 'in continuare cum trebuie sa procedam pentru a descoperi geografia sexuala a fiintei iubite (si eu aceasta ocazie ~ipe a noastra) ..foarte scurt si rotunjite atent la colturi pentru a evit~ zgirierea iubitului sau iubitei in timpul minglierilor intime prelungite. Folosirea lor inspirata este 0 veritabila arm care merita si trebuie deprinsa. va fi eliminat de la sine si vom atinge in scurt timp 0 stare de armonizare m cuplu.

28 LoUIS REGAMOS ~ incepem prin explorarea corpului iubitei. dupa fiecare dintre atingerile ~imingiierile pe care Ie fawn. de timiditatea ipocrita care nu are ce cauta intr-o iegatura autentica de iubire. si evident acesta este scopul final al exercitiului. sarutindu-le: Ne vom opri de fiecare data. pudoare pe care 0 au adeseori iubitii unul fata de celalalt. fiind sufieient doar sa-i acoperim oehii. pina la zona vaginului. asteptind sa-~i recapete integral controlul asupra simturilor. atunci cind iubita se mingiie astfel. Ea trebuie sa deseopere prin intermediul propriului corp reactiile care apar la diferitele atingeri ~i mingileri erotice. invirtindu-i user 'mameloanele intre degete. iar In final sa. sarutindu-i. observe ell atentie fieeare dintre miscarilepe care Ie face. asteptind apoi ca ea sa ne descrie senzatiile ~i impresiile pe care Ie are. iubita noastra va incepe . . Iiputem mlngiia apoi usor buzele cu Iimba. Daca simte apropierea orgasmului ell descarcare. precum ~i a perineului (zona extrem de sensibilaa geografiei noastre sexuale. Acest exercitiu necesita delicatete in atingere ~i lentoare in gesturi. abandonindu-si intreaga fiinta In trairea plenara a acestor mingiieri ale corpuluiei. Vom cobori aeum spre abdomen. folosind exact Iimbajul pe care-l consideram eel mai adecvat pentru a ne .si sa ne relaxam impreuna cu ea. . intinzindu-le. framincmdu-i eu delicatete sinii. descrie senzaiiile. ii vom mingiia si masa fiecare sin.. Dupa relatarile iubitei. o in plus. Nu trebuie in nici un eaz sane excitam prea mult iubita. apoi trecindusor cu limba peste ei. in nici un eaz Nu trebuie sa s~ ajunga lades0rcarea potentialului sexual' (in eazul barbatului prin ejaculare). mingiindu-ipintecele. pina la limita orgasmului. trebuie sa se opreasca amindoi imediat ~Jsa-~i acorde ragazul neeesar pentru a-si relua controlul simturilor. Esenta acestei tehnici este numai ascultarea atenta a eorpului. cuprinsa intre anus ~isex).. . ~a iubita sa precizeze ce prefert: si ce-i produce cea mal mare placere. ineit sa le poata reface cit mai fidel mai tirziu. in acest moment.. dupa care vom face 0 noua pauza in care iubita noastra l~i va povesti Impresiile. este bine sa facem 0 pauza ceva mai Iunga. sa deseopere mingiierile eu celelalte simmri ale sale. apoi putem s~ i le despartirn. . Elementul eel mai important al acestei tehnici este de a-i descrie celuilalt CItmai exact eeea ee resimtim in momentul diferitelor sale atingeri. o Vom incepe o o asadar prin a rningiia buzele iubitei noastre eu ajutorul degetelor mari ~i a aratatoarelor ambelor miini. . In eeea ce priveste barbatul. Sintem capabili. . lntr-o a treia faza. din nou impresiile iubitei noastre. el va trebui sa .. sa descoperim care sint gesturile eare-i provoaca iubitei noastre cea mai . dupa citeva c1ipe. i~elusiv labiile ~i clitorisul (foarte usor ~idelicat). pentru a-i pennite iubitei sa ne descrie cit mai precis ceea ee simte. . . sa se mingiie singura. Daca unul sau celalalt dintre iubiti simte in timpul acestor atingerica se apropie de descarcarea inrempestivacaracteristica orgasmului necontrolat. Scopul ultimelor mtngiieri nu este altul decit debarasarea de falsa. Gestul imediat urmator consta In mingiierea anusuJui iubitei. Este neeesar sa fim foarte sineeri si deschisi in descrierea reactiilor noastre ~i mai ales sa nuavem absolut deloe retineri in comentariile noastre. pentru ea rostul ei este doar de 'a impiedica vederea gesturilor pe care Ie vom face. nu trebuie sa legam prea strins respectiva banderols injurul eapului. cit mai senzual. trebuie ca fiini~ . Desigur. Principiul aeestei actiunieste de fapt dea detennina realmente fiinta iubita sa resimta. Este bine'sa faeem 0 pauza intre fiecare dintre aceste mingiieri pentni a asculta Apoi. tot eu oehii inchisi.. ci el trebuie controlat perfect in fiecare moment. . I r ! ARTA SEcRirrA A ORGASMULUI PRELUNG1T 29 10 I f 1 f I ! l . Ie cuprindem intre buzele noastre. tarli a ne atinge ~itara ne vorbim deloe.va inceta imediat oriee mingiiere. incit sa nu poata vedea atingerile sail minglierile pe care Ie facem. Din aceste sedinte de explorare reciproca izvoraste direct posibilitatea unor jocuri amoroase eu mult mai minunate decit ne puteam inchipui inainte.r l I ~: '-. ii YOm cere sa se aseze cit mai confortabil pe spate si-i vom aeoperi oehii eu 0 fi~ie de pinza.

cam de 'marimea unui nasture 1 de cama~a. traind l?i participind mult mai plenar reciproca a reactlilor senzual-erolice. elt ~i de catre barbati. este.?sfera de sinceritate ~ideschidere totala. I: la rind apoi. Daca iubi~1 exercita 0 presiune pe acest punct eu un deget salt doua §i it atinge intr-un anumit fel.. moment exeelent pentru a-l localiza este ehiar lnalnte ~deatingerea . atunci aeest punct secret s-ar afla In t dreptul acelor indicind ora douasprezece. unctele. trebu! s-o evite cu otice prei. binefnfe/es lntotdeauna numai pinEda timite descarcarii. Este 0 zona relativ mica. sa nu mai facem nici uncomentariu. In general. mingiierile respecnve. lntr-un anumit ritm.de catre femei.iubirii • fem~ia' • Barbatul ! «comentlnd» clipele pe car~ tocmai le-arn trait Irnpreuna. poate fi simlita ~iconstientizata destul de usor. Reamintim insa ca trebuie sa evltarn ferm sa facem dragoste acum sau sa ajungem la orgatSmUI cu dsscarcare in ti~pul acestor sedlnte. daca unul dintre iubi!! se apropie de descercere.1crudificil. .. In cea de-a-patra. acest rol fiind preluat acum mal senzual ~i mai fidel. desi este posibil ea uneori punctul miraculos. r ~meia i t rt ! i r t anqrenari a metodei orgasmului prelungit sau ca preludiu al ortcarei fuziuni amoroase.1. asentialul Putembea un pahar cu suc de fructesauminca fiind ca. nutnit de americani «punctul G» (de la Graffenberg. '1'. Desi se pare ea idealaeste altemarea apasarilor usoare . care nu pot decit sa beneficieze imens de aceasta comuniuneerotica pe care tnvatam astfel sa 0 cultivam intre noi §i fllnta iubita. ascundem sa comuntcem. Insa de aceasta data vom inversa rolurile. Odata terminata aceasta prima parte a tehnicii. I·· Daca am asernana vaginql unui ceas. ceva user.ceea ce am trait. orgasmului. Nu trebuie sa nimic din ce reslrnfim sau din . In partea superioara . femeiatraieste 0 amplificare considerabila a excitatiei. Tn cursul acestei singur.· .·.nlciunul insa daca vom §ti . Pentru unii acesta poa e sa para un lI. r:comandat ca exerci~iul sa fie practicat celputin trei. seri . a patra intilniri. fara sa mal spunem nici un cuvint. este Iocalizat In vagin. cit intelegatori vom capata 0 imensa incredere reciproca. sa fie situat putin spre ora unsprezeee sauspre ora unu. Este necesar sa asteptam astfel cel putin 0 jurnatate -de ora inainte de a relua exercitiul. Sa ne concentrarn deci ateniia asupra fiecarela dintre mingiierile sale! Repetarn ! el va sa ' f- i: ca. indicat ca amindoi iubitii sa se tntllneasca inalta camerapsntru a-§i schimba parsrlle..eu cele mal ferme §i ghidarea ulterioara dupa . totu~i. Celmai bun moment f pentru a-l localiza este chiar imediat dupace femeia a ~it un orgasm. I a jocurile noastre arnoroase Astfel vern deveni toarte sensibili de cuplu prin aceasta cunoastere la senzatiile ~i starlle flintei iubite.. incetrnd orice mi$care $1 urmarinp ! ( i 5· man!feste eel mai deplin control asupra trairi/or sa/e. intr-o atm. pentru ea atunci el este mai extins §i mai sensibil decit de obicei. la 4 sau 5 em profunzime./ 30 LOUIS REGAMOS intense tralre erotica.sa fim retlnut1 $1 dintre iubi!i nu se va mai mingiia de celalalt care va reproduce. numele celui care I-a descoperit). situata chiar in spateie osului pubian al femeii care. Est~ foarte.Un alt . atit. mai rafinate. de trezire la placers este lim pede Din chiar prezentarea tehnicii realiza lnaintea oricarei ~a 0 putern Un punet foarte putin cunoscut. lasindu-ne in voia lnspiratiel §i a trezirii unor placert tot mai subli~e §i .

···.. dupa un preludiu bine realizat.intre spatele scrotului ~i anus. definind astfel calea tantricii ca pe un sistem spiritual autentic.-r-·c·_···u. profunda # conduo fiinta de la coaja realitiuii ciitre miezul ei. imediat linga anus. una aproape frigid'a ~ialta foarte senzuala? 'Fara lndoiala.""'· .. • ldentficarea mu}chilor .-. extinzind limitele experientei si cunoasterii noastre senzoriale.. punctul G devine mult rnai usor de localizat. Care ar fi atunci diferenta intre doua fernei organic sanatoase. dupa unul-doua minute.ifoarte eficace.cunoscut si utilizat de secole in traditia Orientului -. mai ales cind penisul este deja In erectie. m fazele de inceput. lnsa mai accesibil. ' ! Oricare ar fi sensibilitatea. in direct.". Echivalentul punctului G la barbat este prostata. fac GU putinti. masind punctul extern al :=:i~s:pune s~ aplicamcu Indemlnare0 presiuneIn regiuneacare se intinde . desi «neobisnuit ».r c ! F. De retinut Q . asernanator clitorisului. cunoasterea Uiun/rica esentialii. =32~ ~ ~L~oU~IS~R~E=G=AM~O=S_____________________ ! t. reactiile iubitei. De altfel. inzestrarea ~idlsponlbllltatea erotica de care dispunem in prezent...--) . cu atit «punctul o» i~imareste volumul ~i se 1ntare~te. aproximativ 0 femeie din trei poate atinge orgasmul datorita simp lei penetrari a penisului. desfasurata in general 111 timpul copilariei sau adolescentei ~i a primelor experiente amoroase: Ca aceasta «ucenicie» poate ~i trebuie sa fie extinsa este lesne de intuit. int~ma. fatal superficiale. m o Psihologii au redescoperit ~icertifies acum faptul-. ell cit mingiierea se prelungeste. dar mai ales descoperirea lor practice directa constituie chei importante pentru succesul metodei. 0 glanda interns situata in spatele scrotului. Aceste citeva detalii anatomice (in oriceeaz. Acest punct important este nurnit punct exter'1 al prostatei. Deosebirea 1ntrecele-do~situatii nuse afla altundeva decit In «educatie». :======~------~------------~ . introducind eu delicatete un deget in anus. cautind noi ~inoi placeri. Bxista doua maniere de a 0 stimula eficient: t r r ~. stimularea punctului G se poate dovedi oarecum inconfortabila si poate provoca chiar nevoia de a urina. in general. Acesta este de altfel unul din motivele pentru care stim~larea clitoridiana directa este apreciata adesea ca fiind mai agreabila ~i ai eficace decit cea vaginala .' o Q direct. ~.- ' I . Foarte adesea. viabil :. ca ~iin cazul «punctului G» al femeii. r 1 f 6 f F t -~ Barbatul . mai put. . • Antrenamentul intensiv Efecte }i beneficii Efecte s. capacitatea noastra de a trai. tratatele tantrice st~ctureaza 0 suma intreaga de metode secrete care. Altfel .prea putin cunoscute ~i utilizate).. simti. femeile sint de fapt mai sensibile lit stimularea clitoridiana decit la cea vaginala. . Din acel moment. senzatia user neplacuta face loe placerii... induce ~idirui pllicerea. poate fi considerabil amplificata . prostata est~ sensibila la stimulare. Asta nu irisearnna msa citusi de putin ca trebuie sa renuntam la stimulare. pe masa de tesuturi cunoscuta sub numele deperineu. innascuta. ea fiind fructul unei asa-numite ucenicii. Pornind de la aceste adevaruri profunde. in majoritatea lor.. Trebuie saadaugamca uneori. ci doar 0 vom diminua.ca sensibilitatea noastra erotica nueste '. putem «experimenta» la nesfirsit.e p Exercitiile Kegel . .uplimentare . organele lor sexuale slnt zone erogenecare transmitimpulsuri nervilor. identice 1n fond.

trebuie sa fie mtijrip pentru ca antrenarea lor' faciliteaza trairea unei intregi game de stari amoroase . Urmarind In' intregul ei aceasta ignorare a disponibilitatilor ~iinzestrarilor fiintei noastre. multe altele dintre tarele societatii noastre actuale. sint utilizati pentru a opri fluxulde urina. vatrebui ca atunci cindmergem latoaleta pentru a urina. practica zilnica insa. 34 Louis REGAMO~ ARTA SECRETkA OJ!. ceea ce pu.ele pot fi facute nu conteaza unde ~i cind: privind la . dr.000 de captatori de senzatii care-l fac sa fie 0 imensa zona erogena. in limp ce corpui nostru este rea/mente intesat cu peste 1.-. certitudinea di va functionasi pentru noi. . sa ne faca sa realizam ansamblul posibilitatilor pe care Ie avem ~i ne-ar «impinge» sa devenim . timp de 2~3secunde fluxul urinar.C.controlati perfect. Muschii r. agresivitate ~imulte.mereu in asteptarea mingiieriloi. schimba situatia. Pentru eficienta metodelor amoroase secrete este necesar ca acesti musshl sa fie fortiflati ~i Attt in cazul barbatului. Dovedindu-si eficienta In mii de cazuri putem avea . sexologia ne-a redusdoar fa cei ciiiva centimetri patra/i at zonelor genitale. asteptindtrarnvaiul efc.. Gerard Leleu declara In celebrul salt «Iratat de mfnsiieri»-: •'n . cu efecte la drept vorbind miraculoase. cit mai rapid cu putintii .. o Exercitiile Kegel· .c. amnci cind urinam. contractii lente: stringem mu§'chiip.c.~. atit la barbat cit ~ila feme ie. anomaliisi tulburari de comportament. i i Identificarea mu~chilor- P.de . Un exernplu graitor In aceasta directie este eel al muschilor pe care-i utilizam frecvent. numiti pe scurt 'in cele ce urmeaza muschii p. . sint destul de usor. am vrea sa defecam sau ca in timpul nasterii. localizat. o o .acestor chemari esentiale. care ne cornplacern.vom deveni constienti de fiecare muschi din zona planseuluipelvian in partesi vomfi eu siguranta capabili sa-i contractiim separat.In aproxirnativ doua luni de .e. . eontractii rapide: contractam ~i relaxiim a/ternativ muschii r.800.). . spus.:lata in continuare 3 exercitii menite sa-i dezvolte si care au In plus calitatea de a fi usoare ~i discrete (praetie invizibile. Pentru 0 buna localizare a lor. nu este suficient ca he-am nascut cu zonele erogene: ele au nevoie «antrenate» ~iactivate.'bazinului. Cu totii sintem asadar inzestrati cu posibilitati ~istructuri pe care Ie ignoram dar care. gata sa -.GASMULUIPRELUNGIT 35 sa fie trezite. fiind acei muschi care.astazi aproape cu totii.aceste exercitii pun simultan In'actiune un anumit numar de muschiabdominali si din zona . impingeri • pentru femei: urmdrim sa impingem moderat. atent constientizate ~iinteligent folosite ne-ar deschide uimitoare ~inebanuite perspective.socante: de la banala l~atreata la bali grave precum cancerul. ferm. cast cum. aceasta crasa lipsa de «educatie» ~i indolenta 'in.. ei au un 1'01 extrem de important In 'dragoste. televizor. violenta. In sensul ca nimeni nu ne va observa atunci cind ne antrenam --. Mw/chii pliicerii. . traiasca placer! noi si rafinate. Desi poate ca noi nici macar nu sintem constienti ca exista. cit ~i in eel al femeii. ca si cum om lIrea saoprim fluxul urinar. ajutindu-ne imens. apoi ii relaxam. din punet de vedere amoros de exemplu. cercetatorii au descoperit consecinte .riispundem -. aproape_~aefort. stiintific muschii pubococcigiem. cflota. chiar dacanoi ignoram aceCfsta.. eel mai adesea fara sane dam seama. • pentru blirbap: impingem moderat.tem fi. daca refuzam sa. Marcind distanta irnensa intre ceea ce_sintem ~i ceea ce am putea fi. ca !if cum om vrea sa ne for/am sa urindm sau sa defecam. pedepsindu-rie chiar. Retinem muschii contrgctap timp de cel-puun trei secunde.c. Lucrurile arata exact ca sicum Natura ar urmari sa ne faca constienti de noi ln~ine. sa intrerupem voluntar. astfe1 ca este posibil (mai ales la inceput) sa simtimdeopotriva an~ulcum se contracta ~i se destinde. blteleg'ind aceste realitati iata in continuareo inodalitate simpla de a .

iCliri com'plete. sau poate ca nu vom putea sa realizam contractiile rap ide cu viteza... Cind am atins acest nivel (dupa 6 saptlimini).'Este perfect posibil cain decursul antrenamentului muschilorr. . 50 de stringeri rapide ~i 50de impingeri. iar femeia l~i poate introduce uu deget sau doua l!l vagin ori poate utiliza un vibrator (pentru aceleasiprobe)."' AFA SECRETA A ORGASMULUI PREWNGIT 37 Antren~mentul intensiv lata cum este indicat sa practicam aceste exercitii. sa apara stari de confort launtric. incalzirea anumitor zone care ne dr. ei vor capata un tonus deosebit. dar aceasta este pur ~i simplu fiindca in cazul nostru «muschii dragostei» sint . Daca am obosit la capatul unei serii. muschii P~C. . Odata cu practica insa. inspirate din milenara . pentru ~ ne mentine rnuschii P . .a facern eel putin 5 serii I?e zi Procedam astfel pina ajungem la serii alcatuite din 100 de repetari (100 + 100 + 100). Pentru alte detalii putem urmari tabelele din Anexe (structurate pentru-l luni de antrenament) pe care este foarte indicat sa le completam consecvent.. rezultatelefiind mai rapide si mai pregnante. La inceput este posibil sa intimpinam anumite dificultati. apoi vom rewa.. vom mari cu cite 10 fiecare dintre cele trei miscari (60 + 60+ 60) continuind s. eu cit exersam mai mult cu atit este mai bine. Pentru a deveni constient de vigoarea crescinda a muschilor p. senzatia de «bine». Antrenamentul ideal presupune sa exersam 0 ora m fiecare zi. hipertonicieste riecesar Sil faeem zilnic cele 5 serii de mv.. inca slabi.c.r'-·-·--~"·'·~-'· ~~".c.~ . . . lente.. denumite stiintific exercitii Kegel. Vom incepe printr-o .urinta in timpul strlnge~lorlente. Bineinteles.c. nu vom abandona ci ne vom odihni citeva clipe. .: :.barbatul i~i poate prinde usor cu degetele penisul din zona de insertie in timpul efectuarii exercitiilor Kegel. . traditie tantrica.:Vomrealiza aceasta serie (50 + 50+ 50) de eel putin 5 ori pe zi Dupao saptamlna. . fiori sau senzatii de genul unor usoare vibratiiori / Efecte ~ibeneficii . poate di nu VOl' ramine contractati cu u~..serie de 50 de contraqii.

un' . 'Endorfinele.. Oyle: placerea ~i starea particulars pe carene-o genereaza endorfinele activeaza dorinta noastra de a explora . De altfel. dar .secretia endorfinelor. .sa asigure un efect anesteziant de aproape dO!la ore. blocarea ejacularii ~i intensificarea placerii traite. indispusi. foarte putemici inseamna'pe scurt tinerete ~i farmeqca urmare directa a amplifiearii (in uncle cazuri extraordinare) a potentei orgasmice ~i a feminimpL o La barbat. tara a mai pomeni starea de usurare. r. devitalizati.substanteanalgezice ~i euforizante naturale curol. eliberate de organlsrnul nostru tn anumite lmpreiurarl: dupa 0 repriza de ris intens. Sa nu uitam incurajareaanticilor: Riidiicinile inwl/iitW'ii sin: amare. corpullui parca adera la aceasta convingere. cind avem nevoie de forte noi). tehnici yoga adecvate. atunci c1nd dorim sa apucam ceva). Aceste exercitii au ca efect dobindirea unor erectii mai putemicesi " -: permit un foarte bun control in timpulactului sexual. Stimulind pecai naturale. Atentie! Chiar daca ni se pare ca nu avem niei un rezultat este necesar sa ne continuam eu constinciozitate ~i incredere antrenamentul pentru ca mai devreme sau mai tirziu ele vor surveni eu siguranta. . tonici ~i vigurosi inseamna virilitate si putere. o vitalizare pregnanta. posibilitatile vietii . o «iricarcare» rapida eu energie (toemai de aeeea putem efectua aceste o o o o o o exercitii mai ales atunci cind ne simtim lipsiti de chef. prin obi~nuinte nevatamateare-c.descbidere. controlul deplin asupraei. .C. in timpul executiei anumitor procedee . dupa ce faza inceputului a fost dep~ita. \ ajungem sa nu mai suferim.. optimism. slnt.sau alte substante chirnice psihotrope ce au in tirnp efecte nedorite. marirea increderii in sine) . experiente amoroase cucontinenta (rara descarcare) ~i orgasm prelungit . muschii r.individ lnceteaza sa-~i mai puna tntrebari ~iincepe s~ creada cli a trait de]a totul. tutun. in timpul preludiului ~i trairilor amoroase plenare. .yoga etc. dar roadele ei slmdulci! I' I o La femeie.c. firesc. reflecta ~i a ne adapta prin reactii suple ~i adaptate la . lncredere ~i pofta.. stimuleaza pe cale mecanica producerea unorhorinoni ~i a endorfinelor. antrenamentul ne genereaza rapid 0 garna tntreaga stariplacute de energizare • euforicii ~ichiar de plutire. Toate acesteasint semne ca tehnicile incep sa dea rezultate ~i daca apar nu trebuie decit sa ne bucuram... ~a nici un inconvenient. schimbiirile din mediul lnconjurator . 3. lata efectele acestor hormoni in cuvintele dr. fluxul ~i echilibrul endorfinelor devin din ce in ce mai limitate ~iviata pare ca dispare din aceafiinta.c. Explicatia ~tiintifica a acestor fenomene obiective este . . spontaneitate.nu rnai alergi..ris. vom putea sirnti cum . 'crt viata nu-i mai -poate oferi nimic. adevarate punti hormonale lntr~ suflet ~i corp. .' imbunatatirea atentiei ~i memoriei. odata ce muschii r.aceea ca antrenamentul rnuschilor p. dupa 30-40 'de minute de alergare (generind impresia ell.Cercetarile au aratat cli atunci ~ind.complex. dinamism mental. trezirea intuitiei sia creativitatii. ajungem sli ne slmtirn bine sl asta tara a recurge la euforizante.LoUIS REOAMOS furnicaturi etc. S-a constatat de pilda ca 0 repriza de ris copios de 10-15 minute ellbereaza 0 cantitate de endorfine capabila. comparabila celei care se instaleaza dupa oinjectie cu droguri de tipmorfinic. Endorfinele ne aduc motivatiile biochimice de ca~ avem nevoie penuu a patrunde.de viata care survine' Risul ~ialergatul sporesc secretia de endorfine ceea ce explica rezistenta la efort a alergatorilor ~ichiar starea de euforie care urmeazaunei curse. cresterea puterii de asimilare. au devenit tonid~i se afla in intregime sub controlul direct al vointei (asa cum sint de exemplu muschii tlexori al palmei care reactloneaza natural.in timpulorgasmeJor. spOl1-(alergare). alcool. droguri. Contractiile determina amplificarea excitatiei. d «zbori») dar ~i lnainteamortii naturale cu rolul dea usura «trecerea». o marirea energiei sexuale. Efecte 5uplimentare (valabile alit in cazul femeilor cit ~i al barbatilor) . ne armonizarn-aproape miraculos viata. muschii P. cafea . aproape instantaneu'si tara efort.c.

Barbatul Exista trei conditii prealabile. . In cazul biirbatului.: . ea permite in plus controlul reflexului ejaculator. eltrebuie sa. trebuie sa urmareasca sa se apropie de orgasm.Iaciliteazd 0 cunoastere necesarii: descoperirea autentica a propriului . exercitiile care urmeazd ne vor fi de mare/alas pentru a Multa vreme desconsiderata. Barbatul • Femeia j autostimularea constitute totusi 0 pregiitire eseruiaki pentru practica modaliiatilor amoroase. o La inceput. acest punet. In acest timp. barbatul trebuie pur ~isimplu sa se stimuleze si sa tinda sa~~i mentina erectia eel putin 30 de minute tara sii ejaculeze. De fieeare data cind se apropie de . macar de ? ori.: I: 7 autostimularea. nostru corp sia zonelor sale erogene. Ea . adica de punetul de nonintoarcere (non-retur). intrerupind stimularea. evite ejacularea. el . totusi simplu de indeplinit: sa dispunem de suficient timp. ·0 sa tie concentram cit mai atent ~i mai intens asupra senzatiilor noastre. Chiar dacii sintem angrenati intr-un cuplu. atinge succesul. sa fi praeticat ~i s~apinit deja exercitiile Kegel (mai sus amintite).

Aceasta tehnica utila numita tractiunea scrotului se realizeaza eu u~urinta in modlll unnator: «agatam» scrotul dintre testicule. Daca sintem deja obisnuite eu vibratorul. Unii barbaticare au practicat consecvent acestetehnici au afinnat (in acord cu iubitele lor) ca m~mbrul li s-a alungit cu 2 sau 3 cm. Femeia trebuie sa se abandoneze placerii daruindu-se ~i urmarind sa atinga orgasmul de dt mai multe ori cu putinta.. penisul i~i mareste in general dirnensiunea.~ . subliniem ca avantajul esential aJ tehnicii de autostimulare este aceta c~ permite invatarea separarii orgasmului de ejaculare.. vom incepe prin a ne stimula punetul extern al prostatei (descris anterior). Prin exercitiu. Pentru a ne dezvata de vibrator (daca este cazul). c'. acesta nu este un lucru rau in sine.. cit mai ferm cu putinl~i.Orice femeie este.de ce nu? chiar mii de ori In cursul unei singure intilniri at?_oroase. Mai Intii vom urmari sa obtinem orgasmul mlnglindu-ne. pentru ea daca am ajuns In aeel stadiu. vorn relua exercitiul dupa un timp de repaus cind. ca orgasmul are 19c ~iva fi chiar mult mai puternic. ill mod potentia).-. Ne vom unge labiile mari si mici. sa fie Invatata de iubita no astra pentru practica." asupra lor suficient de ferm. Un avantaj important al unui stadiu avansat de practica al tehnicii de autostimulare este acela ca rie vom putea retine astfel ejacularea atunci cindeste pe eale sa se produca.. Nt! tie vompierde controlul ~i ne vom stradui sa nu ejaculam. dar Tara a se produce descarcarea. pentni multi deloe neglijabil..c. putem incepe sa nestLiuulfun folosindu-l. pina cind vom reusl saabandonam completaeest accesoriu. de asemenea. In timp. pregatindu-ne astfel pentru metoda orgasmului prelungit. clitorisul. dar este preferabil saajungern sa ne folosim doar de ~ propriul corp. fapt care ne va permite sa traim zeci de orgasme la rind flira ejaculare. desi oarecum secundar al practicii acestor exercltii. controlul va fi mai simplu... tara a se descarca ' deloc In tot acestinterval. Barbatul cauta in special sa-si mentina erectia ~la atingaorgasmul tara a ' s ejacula. tragem ferm spre in jos. Daca in cazul nostru acesti muschi aidragostei sint bine antrenati. ne vom putea retine complet ~i tara problemeejacularea (cu conditia esentiala sa realizarn contractia muschilor §i retinerea suflului inainte de a atinge ceeace se numeste punctuJ non-retur. atlt In lungime. incepind explorarea ~i stimularea. Pentru femeie.rnetodei. dar astfel dobindim puterea de a ne suspenda indefinit descarcarea. eu degetul . Un alt avantaj notabil. cit ~i In grosirne. ScopuJ acestor exercitii este de a atinge .c. Aplicind aceasta tehnica simp la vom observa. exercitiile de autostimulare slnt oarecwn diferite de cele ale barbatilor. este faptul. Este preferabil sa foJosim un lubrifiant.Fam indoiala. Atune! cind simtim ca sintem pecale de a ejacula. vom Invilta acum sa obtinem mai multe orgasme in serie.. tensiunea sexuala fiindmai mica..vor fi considerabil intariti ~icontrolul nostru . 'I I I I . Aceasta tehnicafoarte simpla trebuie.spre extrem de placuta noastra surpriza. Daca putem deja obtine orgasmut prin autostimulare. atingind orgasmul de sute ~i. ill cursul unei singure sedinte de autostimulare.. atunci cind ne apropiem de . Atunei cind am atins 0 erectie ferma ~i am mentinut-o eel putin 5 minute. eficaee pentru a 'rell~i eontrolul ejacularii este de a trage serotul -lnjos. intrarea in vagin ~iperineuJ.. muschii r. ejacularea se va produce. acest fapt se poate dovedi interesant pentru barbat. dar ~i pentru iubita sa. Reluind. ne vom retine suflul pe plin (adica vom inspira profund ~ivorn tine aeriil In pIamini)~i vomstringe muschii P.. o tehnica I I Pemela .. continuind sa ne stimulant penisul. orgasm. in ciuda eforturilor noastre de a 0 opri).. Evident ca nu acesta este scopul tehnicii de autostimulare.. 42 'lOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELuNGIT 43 incetinind miscarile sau aplic1nd unele dintre tehnicile prezentate In sectiunile Controlul ejaculiiriitl) ~i (11) ~i Modalitiifi ajutiitoare din capito lui Placerea barbatului .---------:------ r I I . .. mare si eel ar~tator de la mln~ stlnga si.In eventuafitatea in care totu~i am ejaculat. capabila deorgasme multiple sipoate lnvata foarte usor aceasta metoda amoroasa secreta. singure orgas me multiple. dar vom continua tara el. ----~---------------------. ca.

adreseazii in special biirbatuiui fi doreste sii-i arate crrm sii-:. I I I . difera.." . preferabil ca barbatul sa fie acela care incepe sa stimuleze femeia.Org!lSmuf prelungit • Oteva precizari • Efeete secu ndare Aeeasta sectiune se. asa cum am putut realiza. regula este urmatoarea: . Cutoate acestea. De altfel.--~--. Trebuie sa trecem peste 0 eventuala falsa pudoare ~i sa explicam cu sinceritate ~i naturalete cum ne place sa fim iubite sau iubiti. inainte de toate. JnSa nu sint suficiente. _- ----. de masturbarea o~dinarij ei sint gata pentru etapa urmatoare: orgasmul prelungit in doi. urmlnd ca In partea a doua rolurile sa se inverseze. la inceput. sarcina care ii revine . atunci este posibil ca el sa devina mai putin atent la-placerea iubitei. . pentru simplul motiv ca numai noi insine stim ce ne face cu adevar~t placere si aceasta NU este valabil ~ipentru iubitul nostru. lectura sa va fi ta fel deprofitabild # pentru femei.emeia "nu trebuie decit sa selase in voia iubitului ei. el poate ingenunchea intre picioareie iubitei .. '. • Cheia decianJarii orgasmului prelungit . este . operatiunilor. comunicarea trebuiesa fie deplina intre iubiti.-. femeia se intinde confortabil pe spate. aceasta trebuie sa se 1nvete.barbatul~li. 'in care barbatul ~i femeia sepot llnbra1i~a si mingiia tandru (evitind msa mingiierile directe ale zonelor genitale)..44 LoUIS REGAMOS * Atunci cind cei doi iubiti au atins 0 faza de maiestrie 'in practica exercitiilor de autostimulare care.. fundamental. reactiona astfel. Intr-adevar.---. . urmarind sa se concentreze asupra senzatiilor ~i sa se I 1 ! I '-. . F. sa elimine toate rezistentele ~i inhibitiile.i aducd iubita in starea de orgasm prelungit. Dupa citeva minute de preludiu." lacerea femeii • l1ingiierea labiifor §i a ditorisului •_ Masajul vaginal. 'in aceasta parte el' este eelcare «preia conducerea» . . sau dupa practica unei variante simplificatea telmicii de trezire la placere. din ratiuni evidente. ~ Pentru a deprindere mai eficace a metodei orgasmului prelungit. ajunsi aici. Deci. Ramine sa presupunem ca femeile nu vor. dimpotriva. prin insu~i scopullor. Evident.--. Mat intii doamnele! 8 . Eroarea cea mai raspindita in acest domeniu este de a gindi ca fiecare stie instinctiv cum sa-l satisfaca pe celalalt cind. trebuie aplicat lubrifiantul. nici 0 fiinta ~ana nu reactioneaza sexual absolut identiccu alta. important fiind doar accesul nestingherit la organeie ei genitale. In ceea ee-l priveste pe barbat. departind picioarele. Unii sustin ca daca barbatul.sau poate sa se lungeasca pe burta.atinge primul orgasrnul. Experientele pe care le-arn avut anterior ne pot tara indoiala ajuta.

si de tina. deschis. orientindu-i atentia spre circulars.. daca pare inhibata. 1nsa probabiJ ca va trebui sa diminuam mingiierea. alteori Aflati lntr-o asemenea situatie. .ee este ell ceea In cazul aeesta. putem de asemenea sa introducem cu delicatete in vaginbl iubitei unlit sau dona degete de la mina ramaSa libera._i" . perineul. daca organele gemtal« barbatii au tendinta sa exercite o presiune prea mare pe clitoris. dacii clitorisul are intima Jegattl!ll ~i influenta reciproca dintrefizic ~i psihic) . tensiunile musculare cauzate de aceste rezistente interioare. diminuind ori incetinind rningiierea. este P?sibil ca iubita noastra sa opuna 0 \' . vag in. aceste rezistente provin din dificultateade a-si controla . fapt care -par mai putin umflate eu singe sau lubrifiate. sau nemaiaplicind-o direct pe clitoris. ' I~timpul acestei ~timuHrri initiale. apoi facem 0 mica diversiune ce are drept scop marirea tensiunii amoroase ~ia excitatiei.------- . parte. vizibil.. apoi pe partea cealalta.vor inlatura tendinta sa~# mdreascii volumul # sa se -deplaseze cafre exterior. retraga sau va aparea un gen de contractie Ia nivelul organelor genitale. Pentru a le inlatura. Ineepem deci sa mingiiem labiile mari ~i mici (FAZA A). Este posibil ca uneori clitorisul sa fie mai sensibil in partea stmga. evident. este posibil ca ea sa doreasca sa Miscarea de bilZa trebuie sa fie lenta ~iregulate. interiorul vaginului. adevarat extraordinar (desi perfect explicabil pentru eel constient de Dacd organele genitale devin mai saturate cu singe.-. dacapare case plictiseste femeie are preferintele sale: epasare extrem de ~oitrli. datorata mai ales unor blocaie de natura psihica. anumita rezistenta. trebuie sa fnn atenti pentru a le sesiza. descriem niste cercuri eu mirnrsau eu mai multe degete. -. Adesea. Nu trebuie sa ezitam sa ne intrebamiubita ee anume ii place. Este Odata ce am ajuns la clitoris. putem descrie 0 mi~e~ de sus in jos. ea va avea tendinta sa se noastra nu numai sa se destinda ~i sa-~i mareasca considerabil excitatia. 'Iotusi. un mod destul de simplu de a 0 depasi in partea dreapta Esential este doar sa descoperim cum stau lucrurile eu este sa-i sugeram iubitei noastre sa efectueze chiar atunci e.. Atunci cind amdescoperit un tip de mingiiere care place iubitei plae. una _ In acest moment trebuie sa facem 0 «diversiune». Exercitiile Kegel (pot fi semn'minunat. poatedeveni deranjant sau chiar dureros pentru femeie. In caz contrar. cel mai bun lucru este sa fie diseutate si. In general.continuam stirrtularea clitoridiana si In acest caz este bine sa-t facem pe secunda.----- . incit scapindastfel de rirania unor ginduri parazite. nivelul de excitatie creste --Putem deci minglia c1itorisul (FAZA B) in diferite moduri: un timp pe 0 . Contractindu-si muschii r. regula de baza este eomunicarea. . aproximativun ciclu pe ..xercitiile iubita noastra. Asadar.·-----~ . 46 LoUIS REGAMOS ARTA SECRElTAA ORGASMULUI PRELUNGIT 47 abandonezeplacerii. apropiindu-ne progresiv de clitoris.. fiecare stfrljenfta. Se poate spuneca. stimularea tijei elitorisului (nu a virfului saul gindurile..~i-iubita noastra va incepe sa aiba contractiile premergatoare orgasmului. In aceastli prima faza. Timp de un minut sau doua. . putem utiliza aceasta miscare cam de 10 ori. barbatul aplica cu delicatete lubrifiantul pe toata regiunea genitala: labiile mari ~i mici. noastre. daca vrem s-o faeem sa atinga starea de orgasm prelungit Kegel. Aceste rniscari slnt uneori foarte subtile ~i aproape imperceptibile.mingiiere putin mai ferma.. pentru ca este foarte sensibil. ci ~isa se concentreze asupra senzatiilor deosebit de placute resimtite. reducindu-Ie treptat pilla la clitoris. Mingiierea labiilor ~la clitorisului pe '<_ . sau iI putem «invirti» delicat intre deg~tl7I m~e si eel aratator. semne evidente: daca ea tinde sa se tndeparteze. in sfirsit. (FAlA c).esteun toto data aceste blocaje psihice ca prin farmec. (FAZA B) nu-l . Pernasura ce alternam minglierile cu pauzele. altele doresc ca acesta sa nu fie atins deloc In mod direct..au tendinta sa dispara ~i------. daca deschide ochii si.. clitorisul. indica! sa inva1fun sa identificamaceste rezistente ~i putem considera ca vom irtinge pentru meeput decit foarte usor.-:---:----------. . Cind incep contractiile. intrarea In vagin. Dacd iubita are tendinta sd lina pelvisul in directia miinii -rncutetoate cele trei descrise anterior) 0 vorajuta deci imens iubita noastre este tot un semn bun.c. observindu-i totodata ~i reactiile.

vom mingiia cu unul sau doua degetepunctul G. capacitatea ei de a se abandona f'arii nici 0 retinere placerii. Spre deosebire de . daca in cursu! orgasmului obisnuit vaginu~ are tendinta se largeasca 10 partea sa cea mai profunda ~i a se retraga spre interiorul corpului. ._ . ln partea superiopa.. . foarte probabil. _--- . Dupa un timp Efectuata cu abilitate. stimularea vaginului si sa ne concentram din nou asupra c1itorisului (FAZA . 'transformam laimtric. reducind astfel spatiul interior: .. o o abilitatea. Aceasta este atunei o ascensiune continua spre noi culmi. sa cunoastem senzatii de 0 voluptate nebanuita ~i .~ ---'~ . .. Pentru aceasta este necesar sa sesizam atent momentelein care femeia trece de la 0 faza de ascensiune a excitatiei la un plafon. diferii de orgasmul multiplu. o o o implies musculatura profunda a muschilor pelvieni. doua mai lejere. [n aceasta prima faza. cind stimularea i' punctului G pare sa nu-si mai fuca efectul. mingiierile ritmate au efecte maxime. contractiile slnt de durata variabila ~ipot dura de la una Ja 10 securide fiecare. clitoridiana ~ivaginala. tirnp care ne-a permis sa ne . ne vom intoarce la stimularea punctului G"(FAlA E). apoi una sau general nastere la noi contractii. sint mai lungi ~i cu mult mai agreabile decit celeobisnuite. Profunzimea si frecventa a~estor diferite de cele ale orgasmului «simplu» care: «impingeri» depind de doi factori: . De indata ce se produe aceste contractii. and perioadele de repaus aproape ca " dispar si toate contractiile au devenit impingeri profunde. este altemarea celor doua rnodalitati de rningiiere. " Orgasmul prelungit --: ' Iubita mea a atingprima data stareade orgasm prelungit dupa aproximativ doua luni de exersare.. trebuie sa abandon am i. constituie baza fizidl a orgasmului prelungit la femeie (cel mai important). sa se deplaseze catre in afara.noastra de a rningiia punctul secret al iubitei. este preferabil sa repetam acelasi ciclu de D). anunta inceputul orgasmului pre1ungit. ~i mai eficace. Cind excitatia femeii incepe sa se stabilizeze la un anumit nivel ~iintervine un gen de saturare (plafon). ca ~icind uterul s-ar apropia de intrarea In vagin.48 LoUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 49 Mas~julvaginal \Dupa aparitia primelorcontractii orgastice (ca unnare a stimularii clitoridiene). stimularea interna da nastere la niste contraetii «impingerilei sevor produce din nou. doua sau trei degete. iubita noastra a intrat In sfirsit in faza decisiva a orgasmului prelungit.. cornpusa din fazele D-E). care la acest nivel de excitatieeste extrem de sensibil. Secretul stimulariiamoroase neeesare pentru a ne conduce iubita in al 711:3 ? ceral orgasmului prelungit care. in cazul multor femei. imitind miscarea de da-te-vine a penisului sau. faranici 0 perioada de oprire . Senzatiile ~i starile pe carefemeia Ie are In tirnpul orgasmului preiungit nu se compara nici macar cu cel mai putemic orgasm eu descarcare pe care l-a putut sirnti vreodata In trecut ~i nici cu orgasmul multiplu.. aceasta situatie se inverseaza. Deosebirea fizica' esentiala lntre orgasmul «obisnuitssi orgasmul prelungit este Insa aceea ca. locaiizat asa cum am explicat. Ii putem rningiia vaginui (FAZA c) eu unul. ._-_. clitoris. In acest stadiu. incluzind aid ~i muschii uterului. lente ~iprofunde. sa Continuind timp de 15-30 de minute (in unele situatii mai mult) alternarea mingiierilor clitorisului cu mfnglierile puncudui G (~AlA F . punctul G poate accepta 0 presiune destul de putemica._. in sensul ca vaginul va avea tendinta sa «irnpinga». anume 10 rningiieri succesive. Cind barbatul sesizeaza acest gen de «impingere» la' iubita sa trebuie sa stie d'i ea simte aceste contractii pelviene profunde care.aproape de intrareain vagin. odata cu inceperea s orgasmului prelungit. '" la instalarea unui plafon al excitatiei.. Cheia declan~ariiorgasmului prelungit .Pentru rezultate mai bune. vom observa ca perioadele de repaussau de culme vorfi din ce in ee mai putin frecvente si contractiile vor fi din ce in " ce mai evidente ~i mai numeroase. . la un moment dat stimularea elitorisului vada in mingiieri ca si pentruclitoris. reamintim.

. dupa cum ati putut constata p1na acum. nu ne-amdat in laturi de a face incade la inceput-e-timp de 30 minute (din . am avut 0 erecti~ «adevarata». eram ca pierduta intr-un 'ocean de beatitudine ~ide placere coplesitoare. nu numai di a reusit destul de rapid sa trai~sca orgasmul continuu timp de aproximativ 20 minute. dar a atins eulmi si mai elevate. . toate astea rna tulburau infinit. ) complet diferita ~i lnglobeaza sintetic tot ce am trait p1na atunci.acesta este net superior. Contrariat. rnai tnaltator dectt orice mi-as fi putut inchipui vreodata . 'l~i toata fiinta pe cale sa se dizolve ~i avea impresia ca-si va pierde simtea complet cunostinta. intense ~iextrem de fine.fost facut pentru a descrie 0 astfe! de experienta ~inu contine superlativele necesare.. experienta extatica ~ia realizat ca descoperisem arta secreta de. excitante ~imai. nu eram decit un incepator In artade a darui femeilor ferieirea. Eu. In momentul c1nd a reus it sa mentina timp de 0 j umatate de ora aceasta stare . ._. mai nebunesc. .. ~itotusi. iubita rhea rna va face sa cunosc . a urea In aI7'''''' eer.. mai pregnant decitarnintirile erotice cele mai Cit despre mine insumi. mi se pareau acumsterse ~i .1 Of c- '"'t . pe fondul starii ca nu mai am deloc limite.vocabularul n-a . Uimitor.. atuncicind imi vaveni rindul. Ie tulburasem profund. Il1satrebuie sa subliniez cu toata flispunderea ca . veritabile valuri orgasmice (descrise atit de bine de dr. Pentru a.~_.. iubita mea nici macer nu ma 'atinsese. gemetele siscincetele eicontractiile Y • succesive care spre final au fost inlocuite de acele impingeri prodigioase..iubite cunoscusera placerea In bratele meier . rnarturisesc cu umilinta. experirnentam 0 mare de senzatii tmbataroere. Tot eorpul imi era de 0 sensibilitate extraordinara. caci'in acest caz . .. dar ~i . traiam oexplozie 1inj~titaafiinteimele in infinit. chiar pe acest pam'int! este mai erotic. tara macar ca ea sa rna fi atins (era stabilit ca . Experienta a incetat atunci ~i iubita mea si-a revenit .. .. mtr-un elan de recunostinta emotionanta: Ma risipeam senin . Cu citiubita mea se obisnuia mai mult cu starea de orgasm prelungit._. Cll atit se abandona mai mult. Eram stupefiat asadar ~i in acelasi timp traiam 0 stare de fericire imensa vazind di puteam sa-l ofer 0 asemenea placere iubitei mele.mele eele mai delirante.E!c_ante care. extraordinar a fost faptul ca. . Da.ceea ce..simtearn dezamagire.brusc. fade. Uluita. . orgasmul prelungit trebuie sa fie trait. 1n realitate. Brauer).. Caci ee· altceva poate fi placerea suprema daca nu stareade orgasm prelungit? Tot restul poate fi bun. trebuie sa recunosc. ca ~ putea simti rnereu mai mult..50 Lous REGAMOS ARTA SECRETA A QRGASMULUJ PRELUNOIT 51 sa neapropiem unul de altul uluitor de mull. insa. " \ : I Primul orgasm prelungit al iubitei mele a durat aproximativ 5 minute. care credeam ca fostele mele . repet. Daca avem in vedere eft orgasmuJ obisnuit (insotitde descarcare) dureaza eel mult 20 secunde.\. lnsa tjpetele. ca sa spunem lucrurilor pe nume . Stupefiant. prin comparatie. Iasindu-se cuprinsa de ea._~. extatica. Eaa vrut sa reincepem aproape imediat dupate traise aceasta . nu Ie lasasem indiferente. Capital. Nu Q ~tiam ca. De fapt. Tot . fiindca implica 0 dimensiuneamoroasa noua. eu insumi eram euprins de 0 stare de excitatie teribila. AI 7'·' eel' ne este accesibil lntr-adevar.: care aproxirnativ 5 de orgasm prelungit)..__ . .. cit a durat «sedinte In care }ubita ea a atins al 71ea eer. . I putea intelege.• _~_. estesublim!. aproape supraomeneasca. eram stupefiat.. a fest la un moment dat cuprinsa de un gen de panica. cuvintele de care dispunem se dovedesc insuficiente . nu stiam Inca un lucru. aeum lrni dadeam seama ca. abia trecuse 0 luna de cind 0 experimentase prima oara. Desigur. • 1 n: Niciodata plna atunci. dejaplaeerea maxima unei femei! . mare bucurie.:Plina de bucurie.tulburatoarea traire a iubitei mele avea asupra mea un efect eu mult rnai mare decit inchipuirile si fantasmele .~.:in prima parte a sedintei nu urmaream amindoi decit placerea ei). Si an} reinceput .Iatace mi-a marturisit ea dupa trairea plenara a unei astfel de stari. cu niei 0 iubita ~i in nici 0 situatie nu rna mai simtisem atit de viri! ~i de excitat cu toate ca.· . lubita-mea a fost cea carea PLIS capat aeestei prime experiente pe drept cuvint extatice ' pentru di nefiind obisnuita eu 0 placere atit de intensa. care credeam eft oferisem . In fapt.~u . este deja 0 distanta'lmensa. Dar diferenta intre orgasmul prelungit ~iorgasmul obisnuit (insotit de descarcare) nu este atlt ·0 chestiune de cantitate. Ie daruisem multe 'incintari ~iplaceri. Eu. ci mai cuseama una de calitate.

.. aproape denumita sugestiv scara. de extaze. diminueaza stimularea vaginala.continuunoi nivele.:.. I~ prima faza (care dureaza orgasmului prelungit. starile de meditatie profunda. mai pudn prelungit este asadar caracterizata prin acel~ «impingerixin fapt valuri \ iritabile.. Brauer le-arealizat asupra a sute de eupluri ee au bine mecanismele orgasmului prelungit.:. mentine aceasta stare stirnulind altemativ apoi simultan clitorisul *i Ea a redevenit intr-un timp relativ scurt eeea ce era la inceputul Iegaturii punctul G. femeia simte atunci eil pluteste In voluptatea cea m~i intensa. ritmul cardiac ~ipresiunea arteriala NT) ramin Ia fel 15-20 de minute sau mai mult). iar ill cazuri exceptionale poate atinge 0 ora sau chiar mai. Aceasta faza ~te caracterizata prin contractii considerabil.este numai dorinta celor doi iubiti de a o continua sau de a 0 intrerupe. Cind punctul G este.. Iubita mea rni-a descris odata foarte _ sugestiv aceasta experienta: tot ce se poate spune despre ea este ca mi-as Iidorit sa ramfn pentru totdeauna fn aceasta stare. Putem erea si . Singurul factorcare intervine aid . mai destinse ~i I?ai fericite decit femeile obisnuite.:.:.:. ______ 52 ~ Louts REGAMOS _... pentru a \nte1ege mai riguroase-pe eare dr. lara nici o senzatie de efort. figurate grafic. pe deplin pentru iubita noastra.=.::.migrenelor # stresului! .::. cind mental inca mai cauta sa atinga noi eulmi. nu.in faza adoua a Exista deei doua faze In . fiindca in timpul ei femeia atinge in mod instantaneu.plina de viata si. aparute ca urmare a stimularii elitorisului.paslune. Efecte «secundare» In fata descrierii unor astfel Adio . in aceasta faza. dimpotriva. prin stringeri asemanatoare eu aeelea deserise In exercitiile ..va precizari lngrijoreze de pericolele ce planeaza asupra sanata!ii. ..acest tip de orgasm. Pentru femeile obisnuite sa traiasca orgasmul foarte rapid. stimulat.:::.pe care am trait-o alaturi deiubita mea confirma din plinaceastarealitate. . incit.. Imp linita *i ferieita.:. vom reeapitula prina exploda la capatul extazului? Din fericire. ~. metoda prezentata aid . mult. aceste fem~i devin aceste etape seamana eu treptele unei scari. urmate de perioadede pauza.:.. unii ar putea chiar sa se Cite. adica 0 femeie arrnonioasa.Aceasta faza este .. mai sfuJatoase. practicat eu succes aceste modalitati au demonstrat e11. deschide perspective fantastiee.~ superficiale.::. '\ noastre. lliai dezinvolte. tara efort. adaugind citeva noi detalii. Experienta delicate siample de contractii profunde extrem de pliicute.:.fe?omen oareeum asemanator ell eeea ce se petreee In . Kegel. Observatiile clinice cele spuse pina acum. AeuITIea urea mereu.. confruntati eu eventualitatea trairii unor stari de 0 coplesitoare intensitate. In'urma «practicii».' ~Aflata intr-o stare de co~tiu:ta aparte. vom altema stimularea clitorisului cu de ridicate ca in timpul fazei de excitare ci..._-------~-- ' i-· ARTA SECRETA A ORGASMULUt PRELUNGtT ----'_----'::. spre deosebire de prima rnza. datorita simp lei penetrari a penisului. timpul este pur ~i simplu abolit (spulberat) . Aceasta experienta eu totul extraordinara poate dura minute In sir. A doua faza a orgasmu1ui repede inult mai desehise. iau nastere aeele impingeri profunde.. Oare nu vom s~i lnainte de a aborda sectiunea despre placerea barbatului.:----' S3 __:_::_ o voluptate inca ~i mai mare si 0 stare de excitatie fantastica pe care inainte n-as fi crezut-o niciodata eu putinta.:.::::::.

Aplicindaceasta metoda. insaflira a se declansa ejacularea. trebuie rnai lntii sa injelegem rolul prostatei. . Stimularea sa. aceasta este adesea de dorit. orgasm prelungit. Putem spune .ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUN()IT 55 Citeva dlferente 9 lacerea barbatului' • pleva diferente Inceputul . Pentru a aplica cu succes modalitatea de atingerea orgasmuluiprelungit . trecind prin orgasme scurte. . lncit nici unul dintre cei doi i~blti sa nu se sirnta frustrat. . '-. Hodalltali ajutatoare • Fazele orgasmului p'relungit inlaturarea inhibitillor • Orgasm cu descarcare ji orgasm prelu ngit Controlul ejacularii (II) _. Femeia dispune In aceasta situatie de optiuni similare celor pe . Ca ~iIn cazul femeii.a la barbat aceasta glands este omologul punctului G al-ferneii. Cu toate di nu exista 0 regula in aceasta privinta ~iputem face orice alegere dorim. . care le are barbatul. stare care . excitatia intensa.. • Punctul extern aI prostatei Controlul ejacularil (I) . In aceasta faia. urea spre un nivel de orgasm mai inalt La rindul sau.de catre barbar. in cazul in care joaca rolul activo Oricare ar fi postura aleasa. este necesar ea ~i barbatii sa 0 citeasca cu atentle. . iar penisul secreta mra intrerupere lichidul lubiifiant. Aceste contractii provin de la prostata ~j de la alte glande. Sa a nu uitam ca nu este neaparat ca Intr-o situatie Cll caracter sexual barbatul sa intre in erectie. • Antrenamentul propri u-zis . se impune In modnecesar un anumit echilibru. • 0 modalitate suplimentara Orgasmul prelungit al barbatului este oarecum diferit de cel al femeii.constituie de fapti'rima faza a orgasmului prelungit. De altfel.' lungi de timpnninute in sir ~i chiar mai mult!) fiind in plus mult mai ii profund ~i mai puternic decit eel insotit de descarcare. " erectia este ferma ~i puternica. .extrem de voluptoase.> inceputul Cu toate eli aceasta parte ar parea eli se adreseaza In special femeilor. Atunci cind ferneiaa trait starea de orgasm prelungit. sau mai precis care precede ejacularea. barbatul atinge ~ise mentine in starea care precede de obieei orgasmul. Pentru unele femeieste oarecum lini~tito: deaflat ca 0 mare parte dintre £iirbati all nevoie de 0 stimulare directs a penisului pentru a intra in erectie .---- . Primul obiectiv este de ~-!duce pe iubitul nostru intr-o erectie ferma. Ilu este obligato~iu ca amindoi membrii cuplului sa-l experimenteze 'in decursulaceleiasi intilniri. aspect care i?dica prezenta contractiilor interne. unele cupluri prefera sa-si acorde un mic ragaz inainte de a trece la realizarea orgasmului prelungit al barbatului. . femeia II va ajuta pe iubitul ei sa atinga acest stadiu si sa-I extinda pina la nivele ~i mai Inalte de excitatie. simultan eu eea a penisului.. Femeia. deloc epuizant. Fam indoiala ca ~ipentru el eel mai simplu este sa se lntinda '. desi." pe spate. produce in fiinta barbatului un <". important este doar ca ea sli fie confortabila si ca femeia sa aiba acces nestingherit la organele genitale ale iubitului ei. evident. care se poate intinde peperioade foarte ". barbatul trebuie sa adopte opozitie cit mai \ confortabila.

IT 57 Asadar. insotite de eoncentrarea cit mai ferma asupra ideii de control deplin al ejacularii (salutara).este ::necesor mingiiem simultan penisul (cu cealalta minii) . . ~l doilea mod consta in a forma eu degetul mare ~i aratatorul un fe] de inel (cuprinzind scrotul la baza sa) ~ia trage in jos. aglitJndu-ne aratatorul de penisului (inveis fatli. \putem practiea §i alege pe eel mai convenabil atit pentru noi insine.diversiune. iar In acest scop il putem mingiia asa cum procedam de obicei (este de presupus di 0 facem!). •0 Perioade de retinere a suflului pe pl in.! '. putem aplica ~i tragerea scrotului. f I I' . rningiierilor zonei testiculelor. a carui proiectie In planul fizic se. iubitul nostru se va apropia rapid de orgasm ~i de ejaculare. . sa Trebuie sa-l mingiiem pe iubitul nostru in asa maniera.nare apoteruialului creator. pe plin . a oricarei miscari. pe linga exersarea consecventii a tehnicilor hatha-yoghine de transmutatiest subli. previne intr-o anumita masuraejacularea.'Controlul ejacularii (I) 'Griltieacestei abile stimulari (evident eli este necesara aid 0 anumita ~maiestrie din partea femeii. simultancu mfngiierea penisului. _ ~:Iata. Kegel nnI) ca §i cum am vrea sa intrerupem fluxul urinar (de • asemenea foarte eficienuiy. dar In toate cazurile ne-vom fed s~ exageram. (foarte ejicientii). 3 (modalitate ejicientlf). putem in cepe sa-i mingiiern delicat scrotul. mctt sa-~i pastreze o erectie s. urmarind sa traim cit mai intens aceasta. Presiunea pe punctul extern af prostatei se poate efectua cu unul sau doua degete. traglnd apoi spre injos. primul obiectiv este de a ne detennina i~bitul sa intre in erectie A). OConcentrarea ferma asupra lui ajna chakra (cal treilea ochi» sau centrul mental de comanda.. exercita presiunea cu degetul mare. cu atlt putem apasa mai intens.' -. cit ~iin eelaialt.C.olidatimp d_eeel putin 15 minute (FAZA B). • --~-'-"~'~. ell cit excitatia iubitului nostru este mai mare. intre anus ~i scrot(FA1A c2). 0 varianta a acestei mingiieri. citeva elemente simple rce faciliteaza controlul descarcarii. . numita ciupirea prostatei (asemanator co ciupirea coardelor unui instrument muzical). i (ex.56 LoUIS REGAMOS . <. '0 'Iragerea scrotului (deja explicate). .. poate fi realizata in doua moduri: In cadrul . atit intr-un caz. care trebuie evitata eu orice pre! (FAlA n). aflat in erectie.: ARTA SECRETA.. Punctul extern al prostatei Dupa aceasta. agat1nd degetul de baza penisului.. '~OApasarea punctului extern al prostatei.de prima situatie).) $ PUNcruL EXTERN AL PROSTATEI (ECHIVALENT PI)NCTULUI G al femeii) situat in zona perineului.inai ales pentru iubitul nostru tnsa. afla in zona din mijlocul fruntii) insotita sau nu de blocarea suflului. maiestrie care va fi dobindita numai prin "practical. Primul con sUi in a apuca cu degetul mare ~iaratatorul pielea .ex. . '. I Ii o . ") . testiculele (FA1A c. Putem efectua tragerea scrotului in dona moduri. I :. . U~alt mod inspirat de a incepe este aplicarea lubrifiantului. lndepartindu-l de penisul. .0 Vizualizarea ascensiunii energiilor sexualefdin etajele inferioare ale fiintei-in zona din crestetul capului) sub forma unui flux de lumina etralucitoare. . dar . fapt ce creeaza un gen de t. ceea ee multe cazuri este de altfel necesar. . intretesticule.0 Retinerea suflului ~i efectuarea strfngerii prelungite a muschilor P. fiind mai mult decit 0 mingiiere.ASMUWr PRELUN(.. A OR(. In aceeasi miscare de indepartare de penisul erect. scrotului. (FA1A in . _ I.'0 Ciupirea ferma a bazei penisului cu aratatorul inainte §i ell degetul mare inapoi sau stringerea coroanei glanduluiintr-un inel format eu aratlitorul §i degetul mare. Kegel nr.. '1 o o putem mare putem baza apasa aratatorul pe punctul extern al prostatei.. . . ~ . in aceasta mingliere este destul de irnportanta regularitatea ritmului.0 lncetarea completa . gest care. \ Retinerea suflului ~i efectuarea impingerii .

. . la masa.Vom trece sa . Oricum... contra luI descarcarii va fi rnai usor in situatia 1n care femeia rezultatelorei (inainte de a incepel) lui Dumnezeu . sintern fortati sa rupem tacerea.foart« eficient!. urmarind sa • ~ t .0 autoterapia eu urina. Daca. a intregii noastre angrenari ~i a B ineinteles.. urmarind sa . adica ingerarea sistematica a urinei proprii-sdescoperim unde am gresit ~j sa nu mai repetam gre~eala..::'JUodalitatile urmatoare: noastra. La rindul sau. vom repeta \exereitiul.De exemplu. putem face consacrarea de trei ori la rind.' '. .poate realiza cu maximaconcentrare exercitiile . De asemenea. pentru realizarea neangrenarea acelei acjiuni.etc. s~u .0 urinarea fractionata.sa facem consacrarea inaintea fiecarei actiuni mai importante..Pentru siguranta. Ca va bea propria urind. . In functie de posibilitati) ~i vom inalte performante sexuale si erotice. asupra unui alt lucru decit senzatiile sale (aplicind tehnicile descrise). Absenta acestei staride raspuns implica evident pentru atingerea orgasmului prelungit. ::. 0 ora. cit ~ipentru iubitul sau iubita . el i$i va putea controla de . ell Alimentatia zilnica a barbatilor trebuie sa cuprinda polen (de albine). Esential este ea aeest lucru sa nuse repete " . constientizam In timpul intreruperilor procesele de transmutatie Ie putem spline' astfel. barbatul trebuie . Modalitaji ajutatoare toxiee) .. putem comb ina lntre ele aceste tehnici. mereu! In aceste situatii este indicat sa discutam deschis. controlului. la sa faca eforturi pentru aeeasta: poate sa-si coneentreze intreaga atentie inceputul zilei.eangreneze pulbere din flori $ifrunze de menta (mentha piperita) $1 2g de sistematic in actiuni care implica vointa~i control launtric.crestetul capului. '. )Jconsacrarea cifre Dumnezeh adica actiunea de oferire mental a. impreund cu un amestec format din I g dintr-o atitudine. esteindieat pentru a preveni momentele periculoase. fiind . daruirea noastra sub forma unei stari elevate.. cit numeroase efecte benefice. pina insumilm untotal de 0 .r o Respiratia ARTA SECRETA A ORGASMUWI PRELUNorr 59 c~ntrolata este eel putin la fel de importanta.Q contra cpa continua a sfincterelor anale. ce coboara din Controlul deplin al descarcarii (ejacularii) este de importanta capitals . urmareste sa-~i ajuteiubitul angrenind ~i ea. in mod special «acela sau aceea care-si mai multe alimente yang si este de dorit sa fie bogata ~icit mai pura.sijumatate sau chiar doua ore pe zi (3~6 luni). Barbatul trebuie sa urmareasca sa respire regulat ~i cit mai user pe nas. este posibil ca-rnal ales la inceput sa apara ~i derapaje. \cauta sarespectam eu strictete promisiunea taeuta. semirue de mac de griidi1}a (papaver somniferum) va putea sa-~i putem face un !egamlnt launtric sa pa~'iim tacere W1 anumit interval de comrolezecu UJurin{ii samima (sperma) ~i va atingeflira indoiala timp (0 ora pe zi sau 0 zi pe sa~tanlma. eel putin pe moment. din eauze 'straine de vointa noastra. femeia trebuie sa fiesi ea foarte at\!nta la reactiile iubitului ei.· .' din miilocul fruntii sausahasrara in crestetul capului).practica traditionala recunoscuta 1n lumea intreaga. Bineinteles. daca . . (ideal qam50 de intreruperi de 2-3 secunde la 0 urinare. de fior. eel mai bine la unison cu el. CLIputina inteligenta. adica intreruperea voluntara a jetului de urina . Cel mai bine este sa realizam toate tehnicile (atentie: aturenamentul rDe asemenea. putem integra suplimentar eu succes pentru realizarea prealabil este imperios necefar!) pentru a a descoperi pe cea mal eficace"cbntrolului asupra potentialului sexual una-sau mai multe dintre ~imai convenabila atit pentru noi [n~ine. esential fiindnumai rezultatul: suspend area descarcdrii tejaculiirii). dar numai jetul intermediar (ant partea de I~ illceputul procesului de urinare'cit ~icea de la sfirsitul sau nu vor fi niciodata folosite. este necesar ca barbatii saurmareasca sa s. J Kegel.ora. evitind sa respire haotie ~ineeontrolat pe gura. Aceasta nu este gray: orice invatare practica astfel induse si sublimarea energiei rezultante In ojna chakra 1n zona presopune erori ~i adaptari. intr-o stare de aspiratie launtrica. • ". realizam acea actiune numai daca launtric percepem raspunsul la a modalitate din cele deserise. :~.

Olanda. constituie un bun mijloe de revigorare sexuala si de amplificare a potentei ~i irilitapi v .jE 1995 (textul fundamental cu privire la virtutile tainice ale urinei). Urina va fi lasata sa se'usuce . vez! lista lucrarilor publicate instrainatate in uItimii ani (anexe). Inplus. . ed. ed. efeetuat sistematic chiar de catre aceasta. Toate aceste fapte demonstreaza faptul ca aici i1U este implicata nici 0 sarlatanie ~i ilustreaza interesul indiscutabil pe care 11trezesc in prezent pe plan mondial urinoterapia ~i virtutile saleimpresionante. minia si toate 'celelalte emoiii mentale. vitalizare ~i infrumusetare. de armonizare ill cuplu ~i. Eliminarea fumatului. numai una din cartile j umalistei de radio Carmen Thomas s-a vindut in Germania intr-un numar de '700. Urina. De asemenea. daca este posibil. Elvetia. Suplirnentar. altceva. specifice. masajul organelor genitale ale barbatului eu urina iubitei. Camelia Rosu. _ ..60 LOUIS REGAMOS 61 I • asemenea suflul. Shambala.~f. pe lingaapropiere ~i intimitate. drogurilor rara'~imid '" .barbatul ui.000 de exemplare). adica urinoterapia utilizind urina iubitului (sau iubitei) tehnica care. Printre altele. orez. pe piele. sutrele 66-67) O. eafelei. . a doua fiind programatasa se desfasoare in septembrie 1998 in Gennania. o 4. urinoterapia in cupln. genereaza efecte complexe. Esotera. proeedeul are efeete eerie de purificare. timp 'in care ne vom masa eu atentie corpul si.. Ea cuprinde dear unele dintre cartile aparute recent tarlle «civilizate»: Franta. unele fiind publicate in mai rriulte editii. ~ Merita sa adaugarn ca lucrarile citate (irnpreuna cu altele care trateaza acelasi subiect) s-au bircurat de 0 larga audienta. fierte saueoapte (eu sare). Pentru urinoterapie ~i efectele sale vezi: Damar (antra ed. de asemenea. medicament pentru via/a de Daniel Menrath. In februarie 1996 a avut loc in India prima Conferinta mondiala de urinoterapie. Bucuresti 1995. vom astepta ehiar 2 ore pu\a la dus sau baie. Ram. Shivambu de dr. -Statele Unite. EI presllpune ca timpde 10 zile sa consumam numai griu. 0 postal negru tinut de preferintainzilele de marti sau duniinica 0 perioada mai lunga de timp (1-2 ani) mareste eontrolul launtric ~i ajuta la purifiearea ~i solarizarea fiintei. el se va putea bucura de 0 mare longevitate» (Damar _ Tantra. Gennania. Bucuresti 1996. Pauza recomandata intre doua regimuri consecutive este de 3 zile. are valente terapeutice probate". masajul san automasajul en n~a. Marea Britanie. lnsumlnd tiraje de milioane de exemplare (de exemplu. o regimul alimentar Oshawa repetat (cite unul pe luna) care ne purifica ~isolarizeaza considerabil. adica friction area intregului -corp eu urina proprie. R". hrisca sau mei.. pasiunile.".

<>~. a ajuns sa priveasca amorul excitam (FAZA E}. Referitor la aces! subiect vezi Fericirea pentrujiecare de Gregorian Bivolaru.rarea inhibitiilor . descarcare... Barbatul traie~te atunci ostare asemijuiitoare eelei pe care 0 a intelege mai bine mecanismul orgasmului prelungit la barbat. in cazul orgasmului eli descarcare.. sa ararnm eli accesul in al 71~ eel' aliubirii 'fiira de sfirsit este Odata ce iubitul nostru si-a reluat controlul asupra excitatiei. 1intui." yang.. ·stimularea pina se ajunge la un nivelde foarte mare excitatie..•. Ram. 1995./ 63 de oriee fel. este eu atlt mai placuta ell cit femeia uniunii [sexua/eJ fit atent lafoe si. .Evident ca 1n prima faza a orgasmului prelungit 'mai curind ca pe «un obstacol ce trebuie depa~tt cit mai rapid pentru a barbatul nu se poate abandona in aceeasi masura ea femeia. '~~I'Ufructul'. 'aeeasta a redevenit suportabila..~''' . . zabarului ~i0 alimentatie citmai naturala... . Tot ceea ce mentalul nostru constient este obisnuit prin educatie sli controleze situatia. conditionat de lntelegerea deosebirii esen1iale dintre limitata conceptie .ntificarea cu ele....fnreIepciune jdraiecul arziitor sfir#tulUD>.. intensitate. (marcat ating1nd astfel culmi p1na atunci inaccesibile ~iexperimentind plenar prin contractii interne foarte placute.. Dupa 0 anumita perioada de .... . . subconstientulo va hrani ~i va face sa apara mai devreme sau mai Q rugaciunea.. ''. atunze la 0 explozie extatica» (M.'... In care barbatul simte ca ejacularea este Fazele orgasmului prelungit .... la fel ea ~i femeia. EI controleaza perfect aceasta excitatie fiirli a se descarca. focalizarea asupra senzatiilor placute pe care Ie traim ~1 id.. insotit de noua stare de constiinta. Kundera) si conceptia Orientului. tara efort sau teama. pre:pollderenlt'I:luua . trebuie sa urmareasca sa-~i controleze ejacularea Aceasta faza este totusi metaforic lntr~un text fundamental al spiritualitatii tantriee: «La extrem de placuta si.. continuind astfel. controlulejacularii devine mult mai user ~i serealizeazaaproape spontan. . -~~. poate fi bloeat de unele inhibitii. pe depJin controlata. Inal' frecven ta dintre ele este probabil teamade a depinde de femeie..(II). conduce la veritabile miracole ~iin aceasta directie. . . urmeaza punctul de non-retur.inevitabila. In faza a doua a orgasmului prelungit. din care am exclus definitiv carnea. reincepem sa-l . evtta eu inlesneste iubitului ei controlul ejacularii prin indeminarea ~iarta sa de a. . . al 5.. barbatul poatetrai un al doilea orgasm similar.ea barbatul. . 1995 ~i taerea extraordinard a subconsuenudu: laude Joseph Murphy. odata ce . Printre cele mai bune mijloace de accepta imediatsa realizeze. experimenteaza ~ifemeia in timpul orgasmului prelungit: el intra intr-o .. Deceneu. respiratia preponderent abdominala. este de asemenea •.' I recomandatli pentru atingerea rapida a succesului.. d1nd «viatID) ~i «expresie» ideii sau blocajele ~i tensiunile launtrice ce cauzeaza situatiile de acest gindului imprimat 10 el. Gindul sauideea estesaminta. regulata.. traind 0 placere imensa ~ideveninddin ce triCe . profunda si calma. dar diminuat ca • . Ui£. Q autosugestia creatoare. subconstientul la rindul sau va 0 cale sigura de arefuza placerea. timp de 3~5 secunde) dupa care extazul exact atit cit el ~iiubita sadoresc. Bucurcsti. Evident eli aceasta accepts ea adevaratsi crede ferm. in aceasta faza se produc 6-10 contractii de expulzare a 'spermei. excitatia creste odata ell maiexcitat.. r ontrolul ejacuiarii .' repaus. P .' a Occidentului care. care du~eaza maxim ] 0 secunde. bine sa-i rnarcam diferentele fata deOI'9asmul «obisnuit».'. fiindca . in chip penibil. adica implorarea plina de fervoare a ajutorului divino Realizata cu regularitate ~i credinra. practicarea exercitiilor Kegel.. '. tara indoiala.~Orgasmcu desdircare ~iorgasm prelungit • . .

atit clt doresc cei doi iubiti. Referitor la acest aspect vezi pasajul din Biirbatu! ~ifemeia de Schnabl citat in sectiunea Care forme de activitate sexualii SInE «normale» ?din Anexe. Penisul secreta in acest timp in mod intermitent lichidul rafinamente sau pur ~i implu pentru a ne reimprospata memoria. dar care se poate alatura Cit se poate de practicat in prealabil cu regularitate exercitiile Kegel. In special In cazul celor care au pe care n-am mentionat-o aid. preferata de foarte multe cupluri. 1994.mecanic» de expulzare a spermei. mingiieri. precum Arta de aface dragoste cu un bdrba: Orgasmul prelungit este experimentat ~ide catre barbat in doua faze. firesc stimularilor necesare atingerii starli de orgasm prelungit. eel putinin prima control al ejacularii. arnindoua simultan pentru a darui cit mai multa placere si lncintare fiintei excitatie atinse VOl' fi din ee In ce mai mari. transpira §i face eventual gesturi in cind apella acest gen de carti inspirate. acest veritabil extaz prelungit este urmatoarea: in cazul orgasmului prelungit durata pe care se ' poate fi prelungit indefinit. In genere. Carti fundamentale. s Iimpede ce serveste drept lubrifiant natural. ea poate lnvata destul de lesne sa aiba mai separare volitiva si constienta a orgasmului de ejaculare este nurnit multe orgasme.n. at'lt in . ~i altele mai putemice cu rol tendinta sa se stabilizeze. li produce 0 Deci diferenta esentiala intre orgasmul cu descarcare ~i orgasmul voluptate de neinchipuit. tina searna de el. Mingiierilesi' Antrenamentul proprlu-zis sarutarile extrem de rafinate §i voluptoase cu gura. Chiar In cazul in care it (platou). care insa va fi evitata. geme. iubita sa trebuie sa inteleaga acest ~pect ~i sa 30 minute sau chiar mai mult. generatoare de placers. Faptul ca aceste contractii sint 'cardiac ~ipresiunea arterials scad. muschii pelvieni se destind. barbatul poate o metoda excelenta. pot ajunge acurn pina la unul. pentru a descoperi noi dezordonate. senin. el apare in practicam deja de mult timp cu succes. penisul secreta continuu placerea ~i starea de orgasm cu ejacularea. expun barbatul traieste perioade de ascensiune a excitatiei ~i de stabilizare limpede multe dintre subtilitatile amorului oral. este amorul oral". . mod pbi§nuit mai mult de 3-5 secunde.r ~~ ~L~OU=IS~R~E~aA=M~O~S ? 1· I ~InleIegem deci di avem de-a face cu doua tipuri de contractii: unele de . In decursul careia limba romana la editur'a Omegapress. In cursul acestei prime faze. in timp ce barbatul. lichidullubrifiant si devine atit de sensibil. virfurile de . extaz linistit. seamana Cll 0 scars. starea barbatului are mica intensitate. n. este necesar sa mai facem din 'cind general demonstrativ. buzele ~i limba La ineeput. antrenamentul ideal esteurmatorul: timp de aproximativ 30 constituie un supliment care. Dealtfel.Masuratorile clinice efectuate au ararat ca. In cea de-a doua a orgasmului prelungit. Cu timpul. men tine nivelul de excitatie la care barbatul simte ca ejacularea este pe cale sa devina inevitabilaeste prelungita indefinit de mult. Acest fenomen de orgasmului sau prelungit. inelt cea mai fina dintre . ale Reginei Durnay (aparute ~in i Reprezentata grafic. incepind cu acest moment. sa se abandoneze. cum ar fi rasuflarea dlda a iubitei pe gland. Contractiile interne foarte placute care nu dureaza in faza. Bucuresti. Pentru succesul metodei. face un erort uneori considerabil pentru a-si controla ejacularea. 10. iubite. secreta pIna la 20 g de lichid lubrifiant. In timpul perioadei de excitatie crescatoare extraordinara care constituie modalitate suplimentara ceea ce in aceste pagini am numit orgasm prelungit. " . producindu-se Femeia trebuie sa-si aminteasca mereu un lucru important: In cursul o separare intre orgasmul propriu zis siejaculare. Barbatul experimenteaza acum un mai puternice deeit primele ne atrage atentia ~i ne face sa identificam . dar nu ob~iglitorie. place enorm ambilor iubiti. ritmul (~ur. Ideal de minute iubita urmareste sa-~i conduca iubitul de eel putin 15 ori este sa altemam mingiierile orale Cll cele manuale sau sa ne folosim de aproape de ejaculare. Asa cum am mai spus. prima faza a orgasrnului prelungit.). cazul barbatului cit sial femeii. ( faza ~A~R~~~S~E~CruIT~A~·A~O~R~a~AS~M~UL~U~IP~~=L=~~a=rr~ __ ~-------6-S o 6. ~i Aria de aface dragoste cu 0 femeie.

extrem de placut dar mal ales benefic atit la nivel fizic emotional mental cit ~i spiritual. pentru un cuplu armonios imbrati~area intima 'a celor doi iubiti este. atunci cind il experimentam In repetate rinduri."!~Jprelung!t in tJmpuJ contactului intim " • . Reflexele orgasmatice ale femeii. coplesitoaresi spiritualizantedeDrgasm. remodelari a trasaturilor. Odata ce prin practica asidua run atins faza de maiestrie.vom realiza valoarea lor. sint de retinut si .eoncluz~acaaceasta metoda straveche. interesant de remarcat 'in privinta starii de orgasm prelungit este faptul ca. cele. adevarate stari de extaz.linirea globala a fiintei *i existentei celei sau celui care areacces sistematic la starea de orgasm prelungit. este totusi recomandat On unele cazuri chiar Din perspectiva acestei finalitati.In conceptia . tehnicile orgasmului prelungit fac parte din «repertoriul» nostru amoros.dar numai pe masura ce le vom experimenta .. ~xclude fuziunea amoroasa propriu-zisa.. daca vom praetica suficientde mult mcdalitatile descrise plna aici. r- De altfel.. in special la nivel facial.ce survin la nivel fizic In sensul unei veritabile . \ fuziunea "intima Transformari antr~n ate .! r ed 67 &Ii ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG~ t.de orgasmuJ preJungit • Orgas. A/fue~ d~ag~ste reprezinta deci !ncununarea oricaror antrenarnente de acest gen... ExeTCIt~1pentrufemei AvantaJele metodei orgasmului prelungit • Metoda pe srurt (reap/tu/are) '. dar si ale barbatului. trezirea specifica pe care au indus-o. Exerc!l!!le Kegel ~I actul sexual " !. tehnicile de baza pe care Ie-am p:ezenta~ pinaacu~ in vederea atingerii starii de orgasl!l prelungit ne pot parea la mceput putm cam reci. sau chiar «clinice». . vom putea resimti in tirnp ttl surprinderesi inc'intare un uluitor ~icomplex proces de trezire *i amplificare continaa a disponibilitatilor noastre de a trai stari rafinate. Prin urmare. Cele enumerate pina acum nu sint lnsfL. . ne revine sarcina de a recurge la ele . Din momentul in care. " " Dm . transformari mai ales de ordin subtil energetic in fiinta noastra. . Subliniern insa ca pentru ne pastra «In forma. ele antrenindgradat multiple . stap1nindu-le la perfectie. poate cea mai .¥a~a cum m~lti dintre noi am intuit cu siguranta pina acum..2r~cind dorim. c Am expus pina aeum esentialul antrenamentului specific pregatitor " necesar atingerii starii de orgasm prelungit. orientals. ~impotriva. prezentate nu trebuie delb~ sa tr~gem. Desi acestea din urma ne intereseaza cu preponderenta. I Transformari antrenate de orgasmul prelungit Q transformarile. angrenarilor erotice ale cuplului. contactul intim «obisnuit» genereaza trairi mult mai profunde. Mai devreme sau mai . Q imbunatatirea imaginii de sine. implinirea suprema ~i finalitatea acestei metode. . experienta acumulata ~i chiar tehnicile efective vin sa' se adauge firese. fimd m plus. macar prin faptul ca ne permit ulterior sa atingem placeri de nedescris ~i niveluri de implinire amoroasa necunoscute Plna atunci. sint in mod considerabil dezvoltate prin aceste practici. Cll lin imens cistig. 10 tirziu -'. irriportanta realizare fiind elevarea launtrica. adaptata spe::lfieulUi occ~dental ~l studiata de eei doi medici in clinica lor din C~hfomia. .singurele beneficii. dupa fantezia noastra. Q arrnonizarea gradata a personalitatii ~ia relatiilor eu ceilalti.. inw..

In ceea ee-l priveste pe barbat. 0 varianta a acestei posturi in eare femeia este lungita complet pe burta. fiind eel putin la fel de utile side datatoare de mc1ntariin timpul1mbrati~iirii intime pe cit s-au dovedit in decursul «antrenamentelor». in aceasta posturaei sau barbatului le este mai putin lesne. el poate urmari sa stimuleze punctulc aI femeii slcu ajutorul penisului (mai eu seama In anumite posturi). sau poate sa~i stimuleze cu maxima eficien!a punctul extern al prostatei. este .. aeestei mingiieri. permite ~i barbatului sa stimuleze punctul G a1 femeii. Orgasmul prelungit in timpul contactalul intim Este bine sa aratam faptul ca putem integra . in fond. aceasta fiind ingenunchiata sau asezata eventual pe vine deasupra iubitului ei lungit pe spate. sa dorim sa ne bucurarn cit mai adesea de aceasta traire fundamentals. .in general. Faptul ca unii barbati au anumite reticente vizavi de aceasta posture. ca sa nu spunem imposibil. De altfel. permite barbatului un mai bun control al ejacularii (avind in vedere relativa sa pasivitate) ~i prezinta numeroase avantaje in ceea ce privestesatisfacerea femeii. la unna unnei. evitarea (controluI) ejacularii. Ea t~i poate mingiia ~i singura clitorisul dedegeteIe lui. alunecindu-si mina sub iubita sa. o bascularea: din postura . Evide_nt. Ea poate astfel sa dirijeze cu u~urinta penisul in punctul secret din . 1nvatate ~i tilizate u . esteo eroare regretabila caci. . A ORGASMULUI PRELUNGIT 69 necesar) sa Ie consacram eel putin 0' sedintape saptfunina. . este postura dominants a femeii.foarte probabiJ ca.alt aspect fundamental este acela eli in timpul fuziunii amoroase. eel putin in anumite posturi. este oricind 'foarte indica! sa recurgem fa exercititle Kegel. iubitul sau iubita noastra ~inoi insine sintem singurii artizani aitrairilor ~i placerii noastre. se fae 5 serii de cite 10 miscari de basculare a bazinului cu fesele tncordate.. Una dintre eIe. iar iubitul se afla deasupra sa. femeia poate utiliza tractiunea scrotuJui pentru a-I ajuta pe iubitul ei sa-~i controleze ejacularea. rnentinind cambrarea citeva secunde.' interiorul vaginuluL Mai mult. Abia 1tl aceasta situatie ele ~i vor dovedi . atingerea anumitor trairi sublime de ordin amoros ~i spiritual. o o o o 'I o amplificarea placerii.mult decit interesante. depa~irea'tensiunilor ~iblocajelor de moment. intins pe spate cu genunchii iridoiti. lata aeum citeva exercitiisuplimentare ce permit deseoperirea ~i fortficarea museulaturii vaginate... ofera de asemenea posibilitati mai .adesea cu un nebanuit succes .. Fiecare postura are avantajele ~i inconvenientele sale . alegi~d gradulde presiune ~iritmul Un.cele eiteva tehnici 1nvatate pina acum pentru atingerea starii de orgasm prelungit chiar ~iin timpul contactului intim. ele permit: Exercitiile. fiind in plus menite sa amplifiee imens Exercitii pentru femei pliicerea ambilor tubi!i in ~mp eefac dragoste. In aceasta postura ea poate sa-~i mtng1ie excitant clitorisul de baza penisului. in cursul tehnicilor precedente. poate eea mai favorabila acestui gen de stirnulari. Printre altele. Mai precis.intreaga eficacitate. Barbatul poate adauga stimularii penetratiei pe cea clitoridiana. fizice ~i psihice. un mai bun control asupra starilor noastre. _Postura in care femeia se sprijina pe genunchi ~in miini cu iubitul ei i ingenuncheat. orientind dupa dorinta unghiul d~ penetrare al penisului. avlnd ill vedere ca. sa efectueze tragerea scrotului de pilda. Kegel ~iactul sexual -. patrunzind-o din spate.' :' I . atunci c1nd vom fi experimentat orgasmuI prelungit.~ '68 "LOUIS REGAMOS ARTA SECRET}.

controlindu-si indefinit ejacularea. iJentijicareb si transjigurarea. Consacrare~. 4. . se aduc coapsele usor departate spre piept. o 'in momentul In care excitatia iubitei trece la un plafon reluam stimularea clitoridiana.mult mai putemice decit cele obisnuite. chiar daca fuzionam intim fara aintegra in preludiutehnicile de stimulare prezentate anterior (desi bineinteles sintem liberi sa facem aceasta). Kegel timp de 3-5 min). traind astfel ' nenumarateorgasme M descareare.. In general sint suficiente 10 serii. Deexemplu.cu rniinile de-a lungul corpului. Este delasine lnteles ca rindurile care urmeaza nu pot inlocui lectura atenta a intregii lucrari. ~acestor femei I~ suficient un singur minut de stimulate cu penisul este pentru a incepe sa traiasca serii de orgasme putemice. '1. o sesizind cit mai atent momentele mcare iubita trece de la 0 ascensiune a excitatiei lao faza' 'in care minglierile par sa nu-si mai faca efe~l (faza de «saturare»). Pe un. . Tehnica propriu zisi: . observatiile clinice au ararat ca 'in cele mai multe cazuri.seprinde. manifestind armonia Sa prin noi.e midi. Pe acestfond vorn angrena transfigurarea concretizata prin ginduri sitrairi de apreciere superlativa a iubitei sau iubitului nostru~. ARTA SECRETA A QRGASMULUI PREWNOIT 71 contractia: 'in aceeasi postura. perna intre. lata in continuare citeva sugestii pentru a integra armonios elementele prezentate p'ina acum. aceasta ajunge ~a .· ~ . specifice yoghine sau ex. femeile care practica regulat modalitatile secrete prezentate. a. Prin mijlocirea unortainice procese de transmutatie biologics ~i '\ sub lim are." . acum i~ita din cornun. o o 70 LOUIS R~(lAMOS' . vom realiza un «circuit» (sezind comod Cll coloana vertebral a dreapta ~i tinindu-ne de miini). Pentru femeie (aclioneaza barbatul) o rningiierea labiilor ~ia clitorisului. el va putea sa-~i satisfaca plenar iubita.genunchi. creindu-ne senzatiaca sintem simultanatit In trupul nostru elt ~in i eel aIiubitei sau iubitului. " Metoda pe scurt (recapitulare) . lin mic masaj etc. Continuam cu tdentficarea.: in serii de cite 5 miscari se contracta anusul ~i fesele stringind _ simultan ~i perna intre genunchi timp de aproximativ 5 secunde. generat de practicarea consecventa a rnodalitatilorsimple expuse. De asemenea. trecem din nou la excitarea vaginala. devina 0 minunata disponibilitate (aptitudine). Incepem prin a darui launtric fructele actiunii noastre lui Dumnezeu." 2~ Preludiul amoros (minimum 7 minute) in care -incepem sa ne mingliem ~i sa. a1it barbatul cit ~i ferneia vor ajunge in finalla stari spirituale o o sublime. Barbatul exersat in practica metodei orgasmului prelungit va cunoa~te in ' primul rind erectii mai ferme ~i mai durabile.fundal muzical adecvat. Daca dorim.. . la aparitia orgasmelor. facind dragoste ore In ~irtara a se epuiza deloc. Mal mult decit atit. Se repeta de 20 de ori. rezultatele sint garantate. intrind prin mina stinga ~i iesind prin cea dreapta.ngit _ Practica constanta a modalitatilor de atingere. vom efectua masajul vaginal cu stimularea punctului G. constientizind ca nu noi actionam ci EI. remarcind fluxurile de energie care ne strabat reciproc. apoi se ridica fesele de pe sol si se contracta ferm anusul 10 secunde. aici putem angrenatehnicade trezire la placere. Reproducind aceste mi§cariin timpul intilnirii amoroase. -. '. la aparitia saturarii. in aceasta. In acest sens. ridicarea: din postura lntins pe spate. placut amindurora.a orgasmului prelungit face cu putinta intilniri exceptionale. Datorita formidabilului efect de trezire ~i inflorire erotica a fiintei. Avantajele metodel orgasmului prelu. ne sarutam reciprocevitind totusi atingerea directaa organelor genitale. Amorsarea proceselor de transmuiatie-si sublimare (procedee . altemam stimularea clitoridiana eu Pina 1a atingerea maiestriei (~ichiar dupaaceea) antrenamentul zilnie este necesar. . reluarea ei periodica poate aduce beneficiisurprinzl'itoare! 1.lucrare au adesea experienta unui reflex orgasmatic profund chiar de la inceputul actului amoros. prin siinpla sa voirita. 3..

(sau ~titcit simtim eli este neeesar) transrnutatia ~i sublimarea (tehnici hatha yoghine sau putem utiliza aceleasi ex. Kegel). adoptind aceeasi atitudine relaxata. .. traditia orientala recornanda separarea eelor doi iubiti un anumit timp (minimum 7 are) daca este posibilla distants (daca nu macar tn camere separate). 72 LOUIS REGAMOS cea vaginala. Kegel). Cind perioadele de «repaus» disparsi «impingerile» amoroase se permanentizeaza. [) apoi. Atunci cind amindoi consideram ca este suficient. b. 5. 7. intr-o atitudine relaxata. Aceasta duce la amplificarea in avalansa a anumitor efecte benefice care survin dupa actulamoros eu continents (tara descarcare).t utiliza tot ex. simultan eu mingiierea penisului. continuarn sa realizam timp de 3-5 min. cit mai multa placere ~iincintare fiintei iubite. . Putem reeurge latoatetehnicile ~imetodele inv&tate pentu a darui. Pentru barbat (acttoneazafemeia) ' o o aducerea in erectie ferma ~i pastrarea ei timp de aproximativ 15 minute. plini de dragoste. stimulim scrotul(testiculele) ~ipunctul extern al prostatei. (sau ant cit simtimca este necesar) transmutatia ~i sublimarea (puten. devenindfrecvente ~iprofunde. Fuziunea amoroasii (daca dorim). evitarea descarcarii ~irecapatarea eontrolului asupra excitatiei (participareactiva din partea iubiteil).. 6. Un sfat important! Dupa aceasta faza. canalizarea intregii energii cane etajele superioare ale fiintei. I . O. . Constientizarea starilor~i a efectelon aparute. continuam sa realizam timp de 3-5 min. Cind sintern mul~iti ne oprim si. iubita noastra traieste starea de orgasm prelungit. . manifestam recunostinta fala de Dumnezeu./' . Abordarea unei stari de relaxare pe fondul careia urmarim sa ne . reluarea excitarii (~i evitarea descarcarii atunci cind este eazul) pilla cind iubitul nostru ajunge sa traiasca starea de orgasm prelungit.

: 'Cilia extazul prelungit se. practica acestor modalitati simple. Doar cazurile de deficientti cardiaca serioasa (atacuri recente) $i maladiile acute sau grave pot impiedica. practica ei. barbatului. De fapt.neelibereaza spontan de multe rele. f. Asa cum am mai precizat. Aid sint inclusi atit cei care nu au 0 relatie. asa cumv-am maispus. neglijat! . totusi partiala. eel putin pe moment. tensiuni. energia ~i bucuria de a Wi. de ce sa ne multumim doar cu citeva biete secunde de fericire.cuplurile care o utilizeaza . angoase ~ialte zaturi launtrice. Aeeasta este calea regala catreextazul divino Pe masura aspiratiei sale.ARTA SECRI. o ne reda vitalitatea. Integrarea in cuplu a acestor modalitati s'"a dovedit a fi de-a dreptul revolutionarasi de 0 certa eficacitate. . . unnate invariabil de frustrari ~i epuizare . ejacularea precoce.). este fundamentala pentru toti cei care doresc sa faca dragoste plenar.avea acelasi efect si asupra fiecaruia dintre noi. metoda orgasmului preiungit ne poate face sa. la inceput eram mai curind sceptic.pastrate multa vreme secrete.acum la dispozitia noastra?' . putem realiza ~isinguri. rutina sau racirea relatiei etc. / 'lncH este foarte posibil ca «celibatarii» sa nu mai poata rarnine singuri prea mult timp . Nu in ultimul rind. consecvent. aceasta fiirtd tocmaiceea ce amtraiteu ~i iubita mea.. Fa~'a indoiala ca unul dintn:iefectel~cele mai minunate ale acestei metode este faptulca apropie incredibilde mult.descarcarea ducind inevitabil (chiar daea n-o banuiml) la degradarea relatiei ~i la decaderea fiintei noastre _. . dar mai'ales dupa punerea in practica a modalitatilor prezentate aici. I::ipsita de efecte secundare nedorite. spiritual. intrucit primele etape ale acestei metode Ie . cunoastem delicii nebanuite. aceasta metoda nu comporta practic contraindicatii. One' armcnizeaza spontan caracterul. bineinteles daca ne ~tlam intr-o o poate situatie asemanstoare. incheiere f\~a cum putem realiza dupa lectura acestei relatari. migrene. accesibila oamenilor de orice virsta..studiata clinicsi recunoscuta pentru efectele ei (la drept vorbind miraculoase!) de catre specialisti. impotenta . dar extraordinar de eficiente.sa atinga implinirea in ~i prin aceasta arm. cit ~i membrii unui cuplu. In fond. .TA A ORGASMULUI PIlELUNGIT 75 II i!. did eu insumi l-am experimentat impreuna eu iubita mea ~i ot marturisi p ca am fost primul surprins cad. nazuillq. ea genereaza In schimb binefaceriimense: o .0 permite cuplurilor care se armonizeaza deja multurnitor sau loarte bine din punet de vedere sexual sa.aflachiar.. insomnii. Avantajele colosale ale aplicarii acestei metode sint duble: rezolva aproape pe nesimtite majoritatea problemelor ce pot interveni intr-un cuplu (preeum frigiditatea femeii. ore ~i ore de placere imensa. fiecare va putea afla 0 veritabila comoara in practicarea acestor modalitati . De altfel. angrenarea metodei secrete orientale. Acesta este unlueru absolut sigur. pot spune limpede ca aceasta descoperire extraordinara a salvat cuplul nostru de la destramare ~iputem fi siguri ca ea va. trezeste si amplificaatit de mult senzualitatea.intrucit este ceva natural.. stresuri. Trebuie sa recunoastem ca nu e deloc de.acceada eu un efort minim la dimensiunile pina ~cum complet nebanuite ale Erosului. elevat. .

aratind astfel calea spre «normal» in Dar. armonie.. Mai exact. Timpul trece . fiinta.ghida dupa formula: normal = frecvent.aCtivitatea sexuala spre mediilstatistica. De ce n-am incepe chiar acum?! 12 anexe • Care forme de activitate sexuala sint considerate (mormale))? • Bibliografie selec[iva pentru urinoterapie • Tabele de antrenament Faptul ea aceste fragmenie sint preluate dupii 0 lucrare aparuta in timpul regimului comunist. Normal ~i anorn:'al in vlata intima " . Ne asteapta placeri de neinchipuit. le dii cu atit mai multdgreutate. anurnite comportamente pe criterHmatematice ~j . intrucit notiunile referltoare la normalitate sunt destul de variate. .' . care ne poate imbogati eel mai mult si. singurullucru important in aceasta 'direcp~ este de a pune in practica tehnicile prezentate. implinire divina.i: 76 LoUIS REGAMOS Evident..eel eare arealte . nu-i asa.''A.. Starea de orgasm prelungit este oexperienta fundamentals. suna astfel: «Tot ce face mojoritatea este normal # doar unii este anormal». este absurd. ..o'''''-''''. spune: «Normal este ceea ce foe eu. ce consider corespunde placerilor mele. printre ceIe rnai minunate pe care 'le putem trai si. cunoscut pentru conservatorismul siiu. extaz . Nu este deloc sirnplu sa spunem ce este normal ~l ce este anormal III STATISTICA viata intima. in acelasi timp. de a incepe sa experimentam tara oprire noi si noi placeri. neplacut sau extenuant. mai incitant.. . anormal = ..fi suficient pentru intocmirea unor tabele modeme de 'lnspiritullui Kinsey. fireste. pentru ca a angrena metoda orgasmului prelungit nu implica totusi nimic plictisitor.. Daca ill viata .. Aceasta este nopunea generaUi.

pentru a defmi c. Prin urmare. asa cum am mentionat. pus a corect. comportamente ~i apte care f contribuie la distrugerea: armoniei interioare *i conceptiei despre viata. ei de la motivul sau intentia eare sta la baza acelei actiunisi rezultatul ei..sufleteasca ~ispiritualaa necesiti'itilorsiaspiratiilcr lor. Prin unnare Q : lntrucit contactul sexual se realizeaza 1n lmprejurari intime. ci in eeea ce-i1eag~ pe iubiti intr-o unitate strinsa care contribuie la implinirea 'fIzica. determinind ulterior tulburari fizice.\ considere propriile lo~ deprinderi obligatorii sipentru altii. ADMIS. Este cea mai convenabila si-de aceea. este anormal». Faptul ca drept «instrumente» (cuvintul este foarte corectl) .normals sau anormalao actiune sexuala vom pomi nu de la mijlocul pe care-l practicaiubitii.~ partenerilor. semnificatia de baza a sexnalitatii umaneconsta nu in perpetuarea speciei. cea mai raspinditii notiune a norrnaluiui. eel care iube~fe cu adevarat doreste sa fie tandru. duce la senzatia de 'satisfaetie. Q evident ca nu putem definigradul de anormalitate dupa actul ce pare a fi 0 abatere de la ceea ce favorizeazaconcepjia. . o Actul sexual are ca scopreproducerea? ' sustine: «ESTE CORECf NECESJTATILOR S DORlNrEWR NORMAL TOT CE CORESPUNDE " AMBlLOR PARTENERl. indiferent de forma de . I genital dintre parteneri ca unica forma ce corespunde nonnalului in activitatea sexuala.rnodul de efectuare. mingiie si asteapta sa' fie mingiiat. ajungind sa . .dintre ei. tntarindu-le relatiile # contribuind la. Sub aspect medico-psiliologic consideram deci 'lntllnirea amoroasa care: N~ALA. . Ea include ~i regulamorala. 4. SENTIMENTELE LOR». Este mai putin important ce si cum se face. FlREASCA «Contactele» 'orale ~i «manuale» sint abateri de la normal? . D reiese din necesitatile lor constiente. De. afinitatil~r si trairilor personale. precum si ca toate acestea luate impreuna creaza ceeaee numim In final caracterul omului. indiferent de faptul cil se practice frecvent sau ran>. 3. psihice §i soeiale. REGULA MEDICO-PSlHOLOGICA . «Normal in sexualitate este comportamentul sanatos.tjininduse cont de respectul reeiproe) nu afecteaza interesele societatii. el poate fi considerat normal. problema suna astfel: poate respectiva aqiune sexualii sa creeze plocere.si . adica tara martori. dar nu este lntotdeauna si adevarata. este rezultatul propriei loreducatii. aceea limitele morale pot fi stabilite doar de atiludinea partenerilor ~i nu de modal in care ei isi satisfac necesiuuile sexuale proprii.LOUJS REGAMOS . ' o consta din contactele fizice a doua persoane de sex opus. implinire $isatisfacfie ambilor iubili7Poate ea adinci si fmbogiifi dragostea. decit modul cym sin! concepute acele fapte. TOrCE NU LEZEAzA $ Fara indoiaUi. atitudini.IBlLA ~ . Sustinatorii acestui punct de vedere tind sa~~i impuna propri a parere despre nonnalitate in viata sexuala. . ferieire. Concluzia acceptata unanim in cercurile de speciallsti in urma cercetarilor sexologice ale ultimilor ani este.Prea putini insa sunt constienti de faptul ca ceea ce considera ei normalin viata sexuala. Este deci coreet ~i necesar sa abordam problema de pe aceasta pozitie.amoroasa este tot ceea ce creaza bucurie ~i placere iubitilor filraa-Heza cu nimie pe niciunul: dintre ei. o genereaza fericirea amoroasa faraa: leza pe niciunul dintre iubiti. bucurie. efectuare a actului sexual. psi~ica si sociala a partenerilor. nu vorn consideracontactul In moo logic. intrucit insista asupra san~t~tii sociale a individului.tnnobtlarealegiuurii lor? Daca raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ atunci.neincluzind aici ne~p~t necesitatea reproducerii ori contopirea organelor urmatoarea: normsl tn vlata. Sil examinam cu atentie aceasta problema.consemneaza: . experiente de ~ viatli.. REGULA \ MO~LA ': copulatorii (desi contactul genital este cea mai frecvimta forma de copulatie).- ARTA SECRETA 'A ORGASMULUJ PRELUNGrr 79 preferinte. Anormale smt acele conceptii. qdica acela care contribuie fa sandtatea fizicd.

iar barbatul sa intre in erectie.80 LOUIS RE0. Miinile noastre mingiie cudrag fata ~i corpulfiintei iubite.) . desi stiu de pilda ca ajuta astfel femeia sa se excite ~i sa ajunga la lubrifiere. ale «schimbului» de tandrete. Unii considera aceste actiuni nonnale in procesul preludiului. .\MOS ARTA SECmA A ORGASMULUI PRELUNOIT 81 ale acestei comunicari iubitoare. trecind la' scurt timp inainte de ella contactul intim «obisnuit». . De aceea. decit mingiierea organelor genitale cu miinile. Adeseori. pentru a preintimpina astfel conceptia.20% recurgla aeest mijloe din cind in cind. dar se feresc sa determine fiinta iubita sa ajunga astfella orgasm. chestionati de noi o 5% practica apropiereareciproca prin actiunea miinilor. lntrucit degetele sunt foarte mobile. Uneie cupluri prefera (eel putin citeodata) aceasta fonna de manifestare activitatii sexuale propriu-zisedin doua motive: Clmtruelt este legata mai putin de potenta ~i virilitatea barbatului. Care este deci limita? Trebuie safie oare organele genitale un tabu pentru miinile partenerului? Multe persoane accepts mai curind ~i mai usor actul sexual propriu-zis.n. sint folosite adeseori degetele miinilorcu sensibilitatea ~i disponibilitatile lor deosebite. Ce constituie «preludiul» ~i' e constituie c «esentialul» depinde de efect ~inu de mijlocul tehnic folosit. este probabil 0 realitate experimentata de fiecare dintre noi. bucurindu-ne deopotriva atit pe noi lnsine cit ~i pe el (ea). ' o e Este de notat insa ca aceasta forma de activitate amoroasa presupune 0 foarte buna cunoastere a zonelor sensibile ~ierogene ale fiintei iubite. atunci cind se simte apropierea orgasmului. -< CI . iar barbatul i~i pierd~ erectia. schimbarea mijloculuide comunicare diminueaza excitatia §i femeia nu mai atinge satisfactia. . 13% dintre femeisi 8% dintre barbati 0 considera variartta cea mai excitanta a activitatii sexuale a .' tara a fi nevoie sa citim sau sa stim ceva des pre fiziologia simturilor . inteligent este sa se mentina cel mai eficient mijloc de stimulare. 'Din nurnarul total de 2000 debarbati ~i fernei (din Gennania de Est n. . ele se pot adapta perfect la particularitatile ~ireactiile caracteristice fiintei iubite.

atunci cind fiinta iubita manifests 0 astfel de dorinta intr-un moment de intimitate. DA! De regula. ne obliga sa amendam ferm acest punet de vedere . eel rnai adesea fiind yorba persoane eu studii superioare. vitale ~i sanatoase din punet devedere fizic ~i psihic. iar daca femeia excita ~i iubeste astfel barbatul. fiinte sint de-a dreptul ingrozite. Pot fi znsa siiruiate si mtngiiate cu buzele sau cu limba organele genitaie? in lumina celor spuse anterior raspunsul este evident.82 Lous . iar unul dintre iubiti va untlih:i un astfel de sarut intim impotriva vointei celuilalt. Ambele variante sint numite generic genitolingus.._ o 4% recurg la ele mai frecvent decit laoricare alt mijloc de coit. dezmiarda ~imingiie eu gura sau limba organele genitale ale femeii. 83 in timpulpregatirii ! . Uriii (dar llU din rindul specialistilor) mai sustin ~i astazi astfel de idei. pentru actul intim. Faptul ca astfel de manifestari sint extrem de raspindite printre persoanele ell pofta de viata. Cei care au introdus aceste notiuni. Q aproapefiecare a doua persoana adults a avut contacte genitale orale. asa-numitul «sm-ut. de regula initiative revenind barbatului. femeia practicind-o de regula in perioada pregatirii pentru actul sexual. Aceste.. considerau intr-adevar aeeste fenomene abateri periculoase inviata sexuala. Daca barbatul atinge. faptul . este vorbade fellatio. Subliniem lbSa ea fannecl{! cunoscutelor tentatii ~isenzatia de fericire sunt garantate numai atunci cind dorintele iubitilor coincid. urma unor chestionare anonime:. Exista de asemenea penibila si chinuitoarea situatie a anumitor fiinte care se zbat intre dorinta de a angrena sau continua aeeste practici generatoare de satisfactie siirnplinire ~iglndul ca procedeaza rusinos ori chiar pervers.barbati. 0. adeseori se siirum tandru sau eu patima unele zone acoperite ale corpului. ' Stimularea orala inainte de orgasm este practicata adeseori de catre barbat. lam citeva cifre ~i date obtinute . Astfel de jocuri pasionate ~itandre nu mai socheaza aewn pe nimeni. Unele pot exprimao garna intreaga de sentimente ~i dorinte. cele mal inhibate in'aceasta directie sint femeile Iipsite de experienta dar ~i destui ' . Termenii latini ar putea erea impresia ca este vorba despr~ unele afectiuni sau despre ceva ce tine de sfera patologicului. oral cum mai este acesta denumit? Fireste di cine iubeste sarumeu' -placere si doreste sa fie sarutat Prin sarut se realizeaza contopirea nemijlocita. . in timpul caruia senzatiile intensive ale propriului corp pqt intrenipe dialogul intim cu fiinta iubita Saruturile se deosebesc considerabil unul de altul.spunemca este Yorba de cu_nilingus. Daca aceasta intelegere iubitoare tacita reciproca lipseste. considers contactele genitale orale deosebit de excitante._17% recurg la ele din cind lo-c1nd.francez». in Q 35% din persoane de ambele sexe.REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULU{ PREWNGIT Cum stau lucrurile in cazul contactului genital oral sau amorului . femeia raspunzindu-i iIlsa eu nu rnai putina placere. In special sarutul corpului ~i sarutul profund. uneori chiar mai profund decit In procesul actului sexual propriu-zis.

New Delhi. AB. Soleil ~i dr.' 9) Wonders'o/uropathy: 'urine-therapy 'as universal cure dedi.. Geneva. 5)'Urine therapy .: .ed. 4) Urine therapy it may save YOU! life de dr.or&~mu!l:!~. . Calcutta. Munchen.. atentia si respectul reciproc nu n soot poate nicaieri atit de necesare ca in sfera intima. 1991 7) Texto de orinoterapia de Atom Imone. 1994 15) Lebenshaft Urin. Editorial HerbaIS. 1992 11) Ein ganzbescnderen Saft Urin:de~Caiinen~1bomas... 1994 16) Amoroli =Ie moyen de sante leplus extraordinaire qui soit de L. Kyoto. Sudwest e.p~lu. Sashi Patil ~idr. 1996 . St. ed Vivez Soleil. Flora PeschekBohmer. 12) Amaroli de dr. Munchen. Schaller. 1992 . Schaller. C. G. van der Kroon.·Koln. 1994 14) Healing powers Ill: On biorithm and wine therapy de dr.the golden elixir: a diary de Immanu. G. Goldmann . 1995 29) The goldenfountain: the complete guide to. Pankaj Pub. J 996 (tradusa deja 10 7 limbi. . Amethyst Books. 1992 10) P. _. " o o o o exercitiile Kegel autostimularea (controlul descarearii) orgasmul prelungit in doiorgasmul prelungitin timpul actuluiamoros . Petersburgh. T..Selfhealing through intrinsic medicine'de dr. . urine therapy de Coen . . Tabele de antrenament incele ce urni~'sint' inserate tabelele de antrenament pentru exercitiile Kegel.Krcft de Hans Hoting. 'autcstlmularii.int-Serrasy. · Verlag.Guerisez de C.controlul descarcarii. Das.. S. ~.Sa.. medicine de Martha Christy. buvez.. 1995 n 18) Urin . dr. 1992 8) The .' ~' . 1995 19) Urin-Therapie. FutureMed.A.. Bihar. 1978 3) The miracles oj urine therapy de dr. Wilhem Heyne Verl.~g~t.U.P.alchemY of urine. 1995 17) Blick uber der Zaun.84 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA . Tayo Publ. 'fi a Etapele ~~ella. ORGASMULUI PRELUNGIT 85 poate doar respinge ~i u atrage. 1987 . 1993 13) Your own perfect.ABC. Koln.000 deexemplarel).m~nWlpr pentru <ltinger~~.smt~ ·..Ryoichi Nakao. Eifolge und Eifahrungen mit Urin de Carmen Thomas.. C. Ierusalim. 1978 2) Miracles of urine therapy de dr.Briefe zum besonderen Saft de Carmen Thomas. I . Kolhapur. Munchen. Urinoterapie: bibliografie selectiva 1) Amarolide dr.A. C. '.Heilquelle des Menschen de Heidelore Kluge. 1996 22) Treatise and directory on urine therapy de dr. Gauthier. Sarang Patil. . 1989 . numai In Germania fiind vindute peste 100. Shankardevan. Wa!~r of IifeInstitute. Beatrice Bartnett. from witches • bre» to. Tactul. Eventualele observatiisi progrese privind practica . Malakhov.El Adiv. " 6) Miracle of auto-urine-therapy: thefountain of health and beauty de prof dr..P. Razanamahay. . J. Ein Tabu wird gebrochen de dr.. 1996 23) Erfahrungen mit Urin . J F O'Quinn Life Science Institute.. Mithal. 21) Integrated approach on urine therapy: a long term prospective sfW!y de dr. Verl. KiranVyas. T. Koln.1993.K . Samyak Pub. die Heilende. realizarea orgasmului prelungit in · doi sirealizarea orgasmuluiprelungit intimpul fuziunii amoroase pot _ consernnate in paginile libere (pentru tnsemnari) de dupa tabele. . 1989.. de Bardo. Th~ Bombay.. Beatrice Bartnett ~i Margie Adelman.

-e- I"' .<.'~ . ~ :i: ~ "E> :£ "E> £ "E> :l "E> :2.~. z "" .86 LOUIS REbAMOS AKTA SECRETA A ORGASMULlJI PRELUNGIT 87 . .<... "!: '" .<. "" ~ / . '! . '" \ t--!I-----1I----I "S ~ "" ~ " '§ > "5 !il' - ".

LoUIS \ REOAMOS ARTA SECRETA A ORGASMU1U1 PRELUNOIT 89 "" :~ = . '" '5 .~ x: '" .. ::0:: .~ . ~~ .." . .. 1:: .!' i~ 88 .

90 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG1T 91 ./ . \ i .: ~ ~.. .~ ·c :..s' "5 ~.

~ r: ARTA SECRETA A ORGASMULUI PR£LUNGIT 93 13 JnSemnarl 1\ '" • Pagihile care urmeaza sint destinate experientelor Dumneavoastra din timpuJ practicii metedei orgasmului prelungit. .i.I .

....~~?ir¥""'.-_..• ..:'~i'"...2£. !2. .. 1[· saL ... 94 LOUIS REGAMOS ARTA SECReTA A ORGASMULUI PRELUNGIT 95 "' ~I _I.£Z. ._.Oj J E$!L_."LtJ£'J.&!J!-<J~.'.g"..-.LZ1 T en.