P. 1
33604610-mai-mult-de-o-ora-in-al-7-lea-cer-al-orgasmului-prelungit

33604610-mai-mult-de-o-ora-in-al-7-lea-cer-al-orgasmului-prelungit

|Views: 219|Likes:
Published by Dobre Irina

More info:

Published by: Dobre Irina on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2015

pdf

text

original

Louis Regamos

I
\

mai mult de

0

ora ...

in ·al 7 lea cer al orgasmull:li prelungit .
~i-eum poti face ~itu la fell

Traducerea §i adaptarea: Irina Lungu

. Shakti, 1998

.-.

i .••• ~

'~'

~

.

''_---

... cxceptind hunea mo(kma. sexualitatea (I reprezentat pretutiudeni ~i totdcauna 0 hierofanic. iar actul sexual ~ un act integral (deci ~iun mijloc de .. cuuoastere ). Mircea Eliade, lntugini si .l"illl/Jo/Ciri Daca ar fi sa vedem in dragostea sexuala un impuls legaL genetic de animalitatc, linind scamn de toatc uccstca ar trcbui sfl tragem ncaparat coneluzia cfl omul SI;' alia pe un nivcl mult inferiorceluipe care Slil orlcespecie naturala, deoarece el a pcrmis iubirii, sexului ~i-1em~ii sa-i imoxice si sa-i domino in asemeuea m[lsura nu numai fiinta lizici:i..ci si, mai ales. domeuiul hlculHililor sale celor mai inalte, ~ianume sa exjinda si sa potentezc aria de cupriudere a unci atare invazii mult dincolo de cea cuvenita unui instinct banal. Daca unnam insa interpretarea metafizica a sexului, toate acele fapte ni se 'jnHiti~eall1 sub alta lumina si valorizarea lor c lotalditeriHLllrania dragostei si a sexului si intreaga capacitate a erosului de a rastuma, slabi sau subordona IOIU!. in lee de a rcprezenta 0 extrema degradare ~i 0 demonic inextirpabila In .cxistcnta umana, devine
SC1l1n

CUPRINS

1.

Introducere

•• ~4'"

~~~_•••• •

~.

'1

••••••••

~~.

II

••••••••

! .. ,'

I •••

" •••••••••••

2.

al impulsului incoercibilin om de a trece cu

orice chip dincolo de limitele individului Iinit. Julius Evola, Meill/i::h:a sexttlu! ,Pe Dumuezeu Tatal, indiscernabilul. incogniscibilul. il purtam tncarne, il gasim in Femeie, Ell este poarta prin care intram ~iiesim, in Ea ne intoarcem la Tatal, dar ca aceia care au asistat orbi si incon~tien~i la Schimbarea la

3.

Fala.

4. 5. .

D. H. Lawrence

Puncte secrete • Femeia
• Barbatul

ale iubirii
_

~ ~:::

.~ ~

~,.

~
. ~

~ ~ 31 . 31
'.

.

32

6. © Copyiigh! Editions Reuille .
© Editura Shakti, 1998. Drepturile

acestei lucriiri apartin exclusiv Editurii Shakti. Nici IIIlji'agmenf din aceasta lucrare 1111 oate fi p reprodus, prinnici un fe! de mijloc, fora peJ'lnisiul1e(l scriso a editurii.
(lSlIPro

MU$chii dragostei . • ldentificarea mu chilor. pc· • Exercitiile Ke el~ • Antrenament~1 in·ie·r;~i~·::::::· • Efecte §i beneficii • Efecte su umentere. . pare
......................................................

. .; . 34 . 35 .. 37 .

33

.. 37 . 38
41 41

7. Autostimularea • Barbatul
;t'.. :

ISBN 973-:... 96705-4-7

I'
f'

r

LOUIS REGAMOS

• Ferneia

.

-:43 45 46 48 .49 49 52 53 54 55 . 55 56 . 57 58 :.. 62 63.· 63 . 63 64 65.
:. 66
.i

8. Placerea femeii :.., • • Mingiierea labiilor si a clitorisului , • Masajul vaginal ., · • Cheia declansarii orgasmului prelungit : • O!,gasmuI pre:u.ngit : Citeva precizan Efecte secundare :

I

"

9. Placerea barbatulul Citeva diferente , <' Inceputu I Punctul extern al prostate] : Controlul ejacularii (I) : Modalitati ajutatoare fazele orgasmuluiprelungit ~ Inlaturarea inhibitiilor Orgasrrrcu descarcare ~iorgasm prelungit .: Controlul ejacularii (II) : Antrenamentul propriu-zis : :, modalitate suplimentara
A " ,

despre transfigurare
VictorHugo
Barbatul este cea mai elevata dintre creaturi. Femeia este celrnai sublim ideal. Dumnezeu a facut pentru barbat un tron, pentru femeie un altar. Tronul exalts, altarul sfinteste, Barbatul este creierul, femeia - inimd. Creierul primeste Iumina, inima primesteiubire. Lumina fecundeaza, iubireareinvie, Barbatul este putemic prin ratiune, femeia este invincibila prin lacrimi, Ratiunea convinge, lacrimile induioseaza sufietul. Barbatul este capabil de eroism, femeia - de orice sacrificiu, Eroismul innobileaza, sacrificiul aduce sublimul. Barbatul are suprematia, femeia are intuitia, Suprematia sernnifica forta, intuitia reprezinta dreptatea Barbatul este un geniu, femeia este un Inger. Geniul este incomensurabil, ingerul este inefabil, Aspiratia barbatului este catre gloria suprema, aspiratia femeii este indl'eptata catre virtutea desa v~ita. Gloria face totul maret, virtutea face totul divino

c

°

10. Fuziunea intima

• Transforrnari antrenate de orgasmul prelungit Orgasmul prelungit in timpul contactului'intim Exercitiile Kegel ~iactu\ sexual Exercitii pentru femei Avantaiefe rnetodei orgasmului prelungit Metoda pe SCUlt (recapitulare)

97 , ., 68 69 69 70 71 74_ 77 77 84 85

11. incheiere
I ••••

::
t.t' •••••+, ~ _
It:.It.II.IIt .. I __ ••••• ~

12 .. ·An"e.;te . • Normalsi anormal In viata intima Bibliografie ~ : • Tabele de antrenament

13. insemnliri

:

:

92
r

--- ; TIP
~
~; (

() (; R A F I A.

M I R () N

t,

, Strudu lou Haiulexcu Ill' h.~.\. S~l'l"'· ~. BUfUl'csti
I cl: .~.'7 ..tl.()'!, J.~:;.SS.2:5. JJ(.}dJI'" t;_n.:J..\!A.:L~J1, flLlnln(l1 k1PIJd.nJ

,
!
}

t,
·r
r

(.

6

LoUIS

REGAMOS

Bfu"bahll este un cod; femeia este evanghelia ne face perfecti.

0

evo:ngheli:. Codul corijeaza,

Barbatul gindeste, femeia intuieste, A gindi inseamna a' avea un creier superior, A intui.simtind, inseamnaa avea pe fiunte 0 aureola. Barbatul este un ocean, femeia este un lac. Oceanul are perla care II irnpodobeste, Iacul-poezia care-lluiriineaia.· . Barbatul este un vultur care zboara, femeia 0 privighetoare ce Clnta. A zbura inseamna a domin~ spatiul, a cinta inseamna a cuceri sufletul.
-t-e-

I

.introducere
Daca rn-am hotarlt acum, pentru prima oara in viata mea, sa incep sa scriu, este pentru ca tocmai am trait 0 experienta care, lara nici 0 exagerare, ne-a schimbat cornplet existenta, atit mie clt ~i iubitei mele. Aceasta experienta extraordinara, profund spirituala, pe care rna voi stradui sa 0 relatez In cele ce urmeaza cit rnai fidel, in esentialul ei, a fost pentru mine 0 adevarata revelatie, conducindu-ma la descoperirea uno]' dimensiuni fascinante §i camp let nebanuite ale dragostei §i placerii amoroase,
. ,

.'

Barbatul este un templu, femeia este sanctuarul. In descoperim,in fata sanctuarului ingenunchem,

fata templului

ne acolo

Barbatul este plasat acolo unde se sfirseste pamintul, femeia unde incepe cerul.

I-

La'fel ea majoritatea oamenilor, e()nsider'~ a face dragoste se numara printre experientele cele mai intense ~iprofund transformatoare care pot fi traite, toate aces tea, trebuie sa recunosc ca, dupa 4 ani de ' convietuire ell iubita mea, 0 femeietotusi superb inzestrata, intrutotul fermecatoare ~ifoartesenzuala, lucrurile nu mai erau deloc ca altaaata. La inceputul relatiei noastre am trait binernteles'din plin acea rninunata exaltare a descoperirii - cine nu cunoaste pasiunea primelorintilniri cu o femeie deosebita de care esti lndragostit?! Odata ClI trecerea timpului Insa, au intervenirrutina ~irnonotonia, iar legaruranoastra, din fascinanta §i plina de pasiune, a devenit searoada si chiar fiustranta, Frecventa Intilnirilor noastre intime a scazut aproape dramatic. 'Fara sa ne-o spunem deschis, amindoi simteam in acea vreme din ~e In ce mai putina placere In a ne regasi In intimitate, iar amorul ajunsese sa aduca din ce In ce ma}. mult §i mai clar a obligatie, Datoria conjugata! Ce expresie trista, cind te

ell

f·'

de teams ea intre noi sa nu izbucneasca 0 adevarata drama. in toiul I • . la alte corpuri: Ia 0 frumoasa trecatoare pe care 0 zarisern fngitiv pe strada in ziuarespectiva.. deoarece pot sa spun ea ajunsesem sa Wiese 0 stare de insatisfactie foarte mare. pe care n-ar fi deloc exagerat s-o numese frustrare . . A face dragoste devenise atunci pentru noi aproape un.. Fiind tnca tinar ~i iubita mea la fel. prieteni comuni. Igienic poate pentru trup. nu puteam deloc con cepe ea va trebui sa-mi petrec intreaga viata impreuna cu 0 femeie cu care intim ~ praetic rna plictiseam.. ~i totusi. sa ma despart de ea tara a face totul pentru a imbunatati relatia noastra.tr-un fel nu mal aveam senzatia ca fae dragoste eu iubita mea. rna gindeam. ca n-o mai iubese .Ip.r I 8 LOUIS RSGAMOS glnde~ti mai bine. in acelasi timp. rna trezeam gindindu-ma la alte femei.. deoarece imi inselam iubita chiar in patul'nostru. lncit rna gindeam din ce in ce mai mult ~a merg sa-mi caut implinirea In alta parte... .. duceam un fel de viatli dub la. 0 ~i respingeam. imbrati~arilor noastre intime. Aceasta dintrun motiv serios: inca 0 iubeam. oricit deputemica era ceea ce eu credeam ahmci a fi placerea. Ideeade a-mi gasi 0 amanta rna tncoltea din ee in ce mai mult si totusi. obiceiuri.. dar pe care incepusern atunci sa 0 traiesc ea atare .extraordinara. Aceasta devenise pentru mine 0 adevarata obsesie. Simteam citeodata ca 0 iubesc profund ~inu doream sa 0 pierd. Para tndoiala. sexul nu mai era citusi de putin pentru noi o experienta . Aveam amintiri. In ciuda virstei noastre tinere.. igienic. lndraznit sa-ivorbesc atunci iubitei mele despre . Launtric eram sfisiat: In ciuda fidelitatii rnele exterioare.. aeeste lucruri. Placerea ar trebui sa fie oriee. dar nu sl pentru suflet. senti mente le mele pentru ea nu se schlmbasera . dar. m-aracuza casint la fel ea toti ceilalti barbati. lntr-un fel... o viata . numai obligatienu. act pur fiziologic. ca doresc sa am aventuri. N-am '''. lnsuportabil imi era si faptul ea viata noastra devenise 0 mare minciuna. la 0 colega agreabila cate .

unde nestrecuram pe furls. cup lui este atunci ea ~i eompromis.. de atitea ~i atitea ori. simteam destul de clar ca avea nostalgia fermecatoarelor ~i pasionatelor nopti de la incepnt. . in ciuda surprizei. se pll~ea termina printr-o despartire .. Cu toate acestea. Ma gindeam la Nancy.. Deoarece comunicam rliu In intirnitate. Cum. . semne ale trecerii tirnpului. incit deveniserarn aproape straini. deoarece nu sta in intentiile mele sa alcatuiesc 0 antologie erotica.. s-a blocat citeva minute. Apoi. regasite din nefericireaproape zilnic In conversatiamultor cupluri obisnuite la ora culcarii. traversam atunci. altfel. Prima oarli a fast in masina ei. printr-o fericita «intimplare». rna temeam. Eram aproape mort de fridi.. fascinanta.cum slnt cele eu oamenii din . Era cu desavirsire exclus ca ea sii. nu eram deloe un iubit neinderninatic: avusesem Plna atunci un nurnar apreciabil de amante pe care Ie implinisem amoros mal mereu.Jmbatatoare blonda care in timpul extazului I~i intindea foarte sus picioarele si tipa sfWindu-mi cu pasiune spatele. cup lui sa se destrame.la prima noastra intilnire. sau «am mai fiicut dragoste siip/iimfna asta» . ill ciuda micilor cornedii pe De . dar acum . Banuiam. am spus destul daca precizez caeram unpreuna de mai bine de 4 ani. -Am fast adesea ten tat sa cred ca avea convingerea di «nu se face» . in orice caz. acolo pentru a se pudra . pe care Ie tree acum sub tacere. inventam pe rind pretexte pentru a nu ne mai intilni In pat decit pentru adormi. dulce doar cu numele. ingenunchiat cu indrazneala Ia picioarele mele. ' Injur111 nostru. primind prelung intre buzele sale voluptoase oferta barbatiei mele. Hira sa ne-o marturisim. Toate aceste amintiri ~imulte altele. ca ~i cuin ar fi avut nevoie sa se agate de mine pentru a nu disparea. 0 criza serioasa care.a profitat de primul moment In care am ramas singuri pentru a-mi pune cu obraznicie mina intre picioare..10 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 11 Situatia era mai complexa. pe care n-am putut s-o vad .. Aceasta se petrecea probabiJ din motive asemanatoare cu ale noastre.complet dezbracata decit ultima oara cind am recut dragoste. deoarece principala cauza a rupturii cuplurilor este si ramine pierderea sau lipsa armoniei sexuale. meit nu faceam niciodata dragoste in pat. Hira sa vreau Imi aminteam noptile mele de altadata si evocam spontan amintiri a caror precizie rna tulbura. tn plin centrul Parisului. Despre relatia cu iubita. atunci cind acest lueru nu mai merge. dar in acelasi timp excitat la culme.in acea vreme rna gindeam adesea la e\e. ajunseseram sa fim foarte incordati In activitatile cotidiene. Marturisesc 'ca nu rna puteam deloc hotarl sa accept cil. deoarece era apriga. Pe ea-o «apuca brusc migren(m~ eu «avusesem prea mull de lucru azi». Iubea pericolul aut de mult.~ieram sigur de asta. ceea ce uneste eu adevarat un barbat cu 0 femeie este relatia sexuala «perfecta». Cum 0 mai regretam pe Genevieve. 0 spun tara pretentii. plina de mister. toate aceste motive comune. n-arn protestat . tn ascensorul unui mare magazin care.. erau pentru noi un loc ideal pentru zbenguiala. pentru a .m-a tras intr-un colt mai intunecat unde a . Ma mal gindearn la Janine.. la alte imbrn'tisari. ocazie pe Care evident n-am ratat-o...inalta societate .acestea ilU erau decit «nebunii ale tineretii» si cii acum trebuia sa duc 0 v~atA«serioasa». Intelegerea ~i tandretea care se ~anifestas~ra din plin. 0 unara mulatra eu corp divin care. Patricia. Sexualitatea reprezinta totusi participarea eea rnai profunda a fiintei intrun cuplu si este aproape firesc ca.mea actuala. intre noi erau acum de domeniul trecutului. la implinire. fi intrat . . Cu toate di nu vorbeam despre aceste lucruri. a minUllatei efervescente ~i transfigurari de altadata.nu vild de altfel care barbat ar fi putut rezista (~i de ce ar face-ol) . pentru ea. indiscutabil.. intr-o luni dupa-amiaza. In sfirsit. tara indoiala. Chiar daca nu se destrama pe Ioc. La fel ca mine ~i ea visa la alte trupuri. Fusese ~i ea la incepul o-iubita pasionata. la 0 petrecere ce rna plietisea teribil. Toaletele de femei ale restaurantelor. evident. pe buna dreptate. ajunsesera sa ma obsedeze pur ~isimplu. Deteriorarea vietii noastre sexualea antrenat o deteriorate general a rnult mai grava. mai multe cupluride prieteni se desparteau. 0 ro~~ta strasnicacu oehii verzi. nu-si pierde cunostinta . di iubita mea traia 0 insatisfactie simi lara..

fascinanta. Brauer sl Donna J.regasit excitatia. asista la c1inica unde ei trateaza acum anual cu succes multe eupluri cecauta sa gaseasca sau sa regaseasca. intr-o buna zi am avut cea mai buna dovada a acestuilucru intr-o seara rna intorsesem de la birou inaintea ei. atit de pertinenta conceptiilor ~i metodelor prezentate. mal uniti. l-am spus ea da. Alan P. ARTA SECRETA A ORGASMULUI . Evident.O. afectuosi ~imai iubitori ea niciodata. care-mi pareau ca tin mai curind de domeniul unei imagina~i cam bogate declt de Am reusit pedeplinl Recomand deci tuturor cu caldurametoda expusa in continuare. se poete prelungi alit prgasmul iemeii. Astfel. am realizat ca experienta pe care 0 dobindisem pina atunci in dorneniul 1. bine adaptate contextului actual. Lucram Ia 0 agentie de publicitate. best sellerul ainerican cu nume ciudat . Ea rni-a raspuns eli ma iubeste siea si ea trebuia sa facem ceva. nu numai ca ne-am reimprospatat relatia. fara indoiala. . Pe de alta parte. mai romantici. flindca la noi. 'de rapid ~i aproape farli efort. trebuie sa sp. aceste lucruri au fost pina acum necunoscute. Daca era intr-adevar posibil. la inceput am fost sceptic fata de acesje promisiuni. acea seara ~itrebuie sa reeunose ea am fost real mente uluit. de fapt un adevarat program. mai ales una dintre ele. cit mal curlnd posibil. adica orgasm sexue! prelungit. 0 dimensiune . De altfel. de pe coperta din spate a cat1ii. slujba care la inceput imi placuse mult. Am consimtit usurat ~i ea rn-a intrebat atunci daca totusi. de ce nu mai auzisem vorbindu-se despre acest lucru niciodata imiinte?' Pur ~i simplu. era exaltata de 0 carte pe care 0 avea in mlna ~ipecare Q devorase Iiteralmente In dupa-amiaza ~eeea. Iucrurile nu mai puteau continua a~a. Asadar. trebuia sa iau 0 hotarire In privinta Patriciei. in ciuda succesului meu §i a colegelor de serviciu. care mi le juca ~i pe care i Ie jucam ~i eu in' timpul imbrati~arilor noastre intime din ce ince mai distante _:_ se plictisea.expu~ea 0 metoda intrutotul revolutionara pentru ~onq:ptiile noastre curente. pe care rna gindeam din ce in ce mat insistent sa 0 cunosc. care-I ~. Nu mai aveam deloc tragere de 'inima.? Aceasta este prescurtarea de la Extendend Sexual Orgasm. .si pasiunea inceputului. am citit destul de deschis cartea. Din fericire.un ca. Da. modalitatile expuse. cit ~ide promisiunilepe care ea Ie continea. Iubita mea a sosit in acea seara mai tirziu ca de obiceisi parea tulburata.12 LOUIS REGAMOS . ne-a armonizat profund relatia. mi-am spus. daca doream sa ne salvam iubirea.~. lubita mea mi-a spus atunci deschis eeea ee stiam ~i eu de mult. funnecul si inefabilul primelor nopti de iubire. ce vrea sa lnsemne E. Traia singura. inclt acum sintern regenerati. Scris de un reputat psihiatru ~i sexolog din California impreuna eli sotia sal. Aplicind aceste vechi tehnici secrete orientale..de ce sa nu 0 reeunose . parea lipsit de interes. am realizat surprinsi . pe care iubita mea mi-acitit-o Nota de cum a intrat pe usa. i !. explicata limpede ~i progresiva. asa cum am spus. 10' fond. era cum nu se poate mai prornitatoare: «aplicfnq metodete expuse. tandri.decit ne-am fi lnchipuit. Aceasta ne-a facut sa ne regasim pe noi insine si. nu numai cli am.S. Ca unnare a leeturii. dar am deseoperit destul. adica faptul ca mtre ntii luerurile nu mai erau deloe asa cum all fost. dar monotonia care se instalase de cltva timp in relatia noastra ajunsese sa-mi afecteze ~i activitatea profesionala. fiind chiar 0 rninunata ~iinteligenta modalitate de evolutie spirituala In cuplu. Defapt. un singurgest ar fi fost deajuns.. In Occident.ca a face dragoste inseamna eu mult mai mult. PRELUNGIT 13 am Dar mai intii. ci fa 0 ora $i chiar mai muli» . avind avantajul di este simpla. . ne-am hotarit sa punem In apJicare lara intirziere . ell uimire ~j incintare. totul ar fi fost usor. casi noi.o mai iubeam. aplicind aeeste modalitap: eficiente. armonia sexuala. eel putin simpatice. total noua ~iabsolut surprinzatoare pentru noi a iubirii senzuale transfigurate. ce mai aveam 'de pierdut?! Nimic.O. totullmi . realitate. la fel ca atitea alte cupluri _inaintea noastra. Brauer.rimp. tot ce era scris in carte este cu desdvirsire adevarat! ~i reusitl . renuntind sa se mai intoarca la biroul unde lucra ea traducatoare.E. 0 simteam interesata si. rni-a replicat ea. nu numai la cUeva minute.S. pe care pot S~Q numesc miraculoasa. ehiar din in . cit $i eel al Mrbatului. ~i nu i-am ascuns deloe asta iubitei mele.

desi considerata la modul comun drept vasts. nu stiusem mare lueru.este necesar sa exersezi consecverit. aplicau. dr. . sustineau ei. eel al barbatului avind 0 durata ~edie similara. facind dragoste sub observatie. Ajunge sa-i consacri doar putin timp ~i bunavointadar ..orgasm continuu. Brauer ~i sotia sa all fost destul de repede incredintati ca metoda pe care 0 • . 0 Yeti considerarevolutionara. asimilata adesea unei inefabile ascensiuni launtrice in eel de-al 71ea cer. 2 des re metoda • • • • i Problema timpului Orgasmul prelungit si efedele sale Rezultatele' ' lndicatii Ji contraindicatii '.r .de orgasm incredibil de lungi. mtimplator. sint convins. I f· LOUIS REGAMOS amoros. au intilnit un cuplu initiat in Orient. In unna discutiilor purtate cu acest cuplu. care dureaza in general intre 5 # 15 minute» In final. in fond. Brauer §i sotia sa au auzit pentru prima data vorbindu-se despre cupluri care realizau frecvent stari. Odata. chiar de ordinul minutelor. asa cum am fost ~ieu insumi. Fire§t. aparent . traim curent stiiri de. desieneobisnuita».Ia inceput au fost sceptici. un timp dupa aceea. Ja rindul meu. De-acum ipainte nu tine ~ecit detine insuti sa descoperi §i sa experimentezi aceasta Mire amoroasa coplesitoare ce nastein fiinta 0 stare de fericire extraordinara. asa cum am facut ~ieu impreuna ell iubita mea. Odata stlmita curiozitatea acestor doi medici-din Californiaeiau inceput totusi sa se documenteze cu privire la traditia tantrica care a dezvoltat 0 conceptie fabuloasa despre dragoste si. In fond cine nu viseaza sa traiasdi divinul extaz al orgasmului mai mult de 0 bra neintrerupt? lata in continuare esenta acestei metode pe care. ei au trait 0 stare deorgasm carea durat aproape 0 ora.secunde. rt- Prin 1975. . . la fel ca ~imine. Celebrii sexologi Masters ~i Johnson au stabilit In cursul cercetarilor lord orgasmul femeii dureaza in 'general intre 4 §i '12. • acest cuplu exceptional a acceptat sa probeze aceasta afirmatie uluitoare. ! i: l ~ I. pIna atunci . nu lnsernna I~ drept vorbind nimie mai mult decit primii pasi ~i eli. in u~ma uno~ insistente. poate f taeuta in fond accesibila tuturor I . dr. «Atuncicindfacem dragoste. Pentru aceasta nu trebuiedecit sa urmezi metoda orgasmului prelungit.

secreta continuu Iichidul transparent care insoteste excitatia sexual a. . care poate dura ~i 20-30 de minute. aproximativ 2-3 luni. desi aceste Iucruri apar de Ja sine. este totusi nimic altceva decit 0 garantie a autenticitatii.gradat armonioasa a unor transforrnari benefice pregnante ill fiinta noastra. Acest aparent impediment al timpului de antrenament..aplicarea acestei metode este 'in general nevoie de 0 perioada de . Mornentul de culme care este orgasmul (de obicei atit de scurt). a carui . Intr-o prima faza ~ caci exista. dar ~i al barbatului . femeia atinge un nivel coplesitor de excitatie ~i experimenteaza valuri de contractii extrem de placute ale muschilor pelvieni profunzi.mai ales ill eazul femeii.. In doar citeva zile sau saptamini de practice. ele permit . Este vorba de prima fuza a starii de orgasm prelungit. barbatul isi pastreaza 0 erectie foarte ferma. este in aceasta situatie complet separat de ea (adica de ejacularea spennei) si poate fi astfel prelungit eu maiestrie perioade lungi de timp.. care In fapt pennite producerea .multor ore ~11~ipoate intirzia ejacularea oricit timp doreste. ridicindu-sedin ce in ce mai mult. metoda are ~ipentru barbat avantaje considerabile. iar in situatii exceptionale se In~inde pina la 0 ora sau chiar mai mult.. nu . este un dat fundamental. Problema timpului Faptul ca placerea este 0 arta ~i necesita 0 anumita pregatire sau ucenicie.. servinddrept lubrifiant natural.ca In cazul unor fiinte inzestrate rezultatele sa apara foarte rapid. Atunci cind aceste procedee sint perfectionate suficient de mult. Nu este deloc exclus . seriozitatii ~i eficacitatii acestor modalitati secrete. In faza a doua. doua faze distincte ~i n cazul starii de orgasm prelungit la barbat-sI acesta obtine 0 erectie foarte ferma pe durata mal .In aceasta a doua faza. . m faza de maiestrie. . Trebuie sa spunem din capullocului ca aceasta metoda nu este un mod mai mult sau mai putin iscusit de a prelungi preludiul amoros sau 0 cale de a trai mai multe orgasme. in cursu! celei de-a doua fuze.1U sin! insotite de descarcare. durind pina Ja 30 de secunde tara intrerupere sau repaus intre fiecare val. Tara nici un pericol. Fara a enumera binefacerile mal mult sau mai putin evidente de care se bucura femeia lntr-o astfel de situatie.asa cum experientaa dovedit-o. ajung'ind sa 0 suspende total. orgasm I t ! I tara a se produce ejacularea. intensitate se amplifica constant. ~ianume ca aceste contractii continua neintrerupt (tara nici 0 pauza sau incetinire) timp de un minut sau chiar mai mult $i.16 LOUIS REGAMOS cuplurilor ~i di orgasmul prelungit «se poate invata». de asemenea. metoda pennite atingerea §i prelungirea indefinita a starii de I '. pentru atingerea succesului prin ... cu exceptiaunei diferente capitale. Orgasmul prelungit ~iefectele sale. atingind culmi de excitatie mereu mal inalte~ controlindu-si insa perfect ejacularea. In mod obisnuit unnat imediat de descarcare (ejaculare). daca bineinteles dorim sincer aceasta ~i facem eforturile necesare . Fiecare 'dintre aceste contractii este scurtasi dureaza In jur de 0 secunda. Mai precis."] I I L .. atingerea unei stari exceptionale de orgasm profund ~i continuu. general prin contractii vaginale oarecum asemanatoare orgasmului comun (cudescarcare). Primele semne ale starH de orgasm prelungit se manifests Ia femeie In . ~i traieste 0 ascensiune orgasmica colosala.

stabilind ca ' riscul unui infarct in timpul actului sexual este de un caz la un milion pentru ' cei sanl1to~i ~i doar de doua cazuri la un millen pentru cardiaci. De fapt. . ea faceca barbatul care se confruntatemporar eu probleme legate de dinamica sexuala sa-si satisfaca plenar iubita (tara sa ejaculeze inainte de aceasta). pe lfuga exersarea consecventa. clvilizata este foarte mare. flzic regulat reduce considerabil # chiar elimind rlscul unuiinfarct asociat cu aclivitatea sexuala"._ La inceput trebuie sa: ai ambitii realfste. recomandam consultarea medicului. dublarea sau triplarea duratei actuale a orgasmului. descrise aici pe scurt.al tendintelor comportamentale anormale. Aeeste tulburari ~inulte altele. ! Reluind. activitatea sexuala nu reprezinta un pericol semnificativ pentru un atac de inirna. Sexualitatea ~i erotismul. dimpotriva ehiar. sa ia cunostinta de aeeste modalitati necunoscute plila acum la noi(a carer 1nvatare este totusi destul de u~oarii)~i sa Ie aplice. un minut apoi doua ~i asa mai departe. putem intui. [8 LoUIS REGAMOS I f . este cazul s-o spunem aici. stimuleaza sistemul nervos central. 0 j umatate de ora sau chia r mai rnult necesita. Desi un studiu recent publicat de Jurnalul Asociatiei Americane de Medicina arata eli persoanele caresufera de insuficienta cardiaca pot face dragoste tara riseul unui infarct miocardic. sursa atitor frustrari in cuplu. de multe ori catalogate ridicol drept «obsesii». Expertii in domeniul simlitAtii vor sa-i asigure astfel pe pacienti ca. de exemplu. 0 ennmitarabdare-plina de incredere.~i all confirmat-o cu prisosinta cercetarile medicale modeme . avantajele acestei metode sint evidente si considerabile. dupa aproximativ doua ore de "fericire" (performanta realizabilliprin intermediul metodei de fatal).eel putin pentruun timp -Iafel de scazut ca si In cazul unuiom sanatos. genereaza ferieire. ar trebui ~a convinga pe oricine este citusi . pentru siguranta. Mai mult decit atit. Mai mult. si eliminarea problemei ejacularii precoce. atit de frecventajn zilele noastre. contraindicatiile acestei metode sint mai putine la numar decit am putea sa credem ~iprivesc in esenta pe barbatii sau femeile care sufera de maladii cardio-vasculare serioase (care. ' Rezultatele pot aparea in etape: lainceput.tocmai all suferit un atae cardiac)'. punerea In practica a acestor tehnici nu este propriu-zis 0 munca. 2. Exista totusi contraindicatii in aplicarea acestor modalitati? Dupa CWTI . ne vom sugestiona ferm in aceasta directie. violentei si agresivitatii. riseul unui infarct miocardic pentru un bolnav de inima ar fi . Astfel. favorizeaza buna function are a sistemului irnunitar si hormonal. daca riscul unui infarct este foarte mare. I· Indicat:ii~i contralndlcatll Subliniem aici ea aceasta metoda ce duee la trairea unor placeri coplesitoare ~i elevate un timp lndelungat este aplicabila de catre aproape "orice euplu ~ica ea nu comports in general nici un fel de efect secundar nedorit saurisc. in categoria lor. 79 (9. Cu toate acestea. este important sa subliniem ca a realiza starea de orgasm prelungit timp de 10. atir la nivel 'individual. Intimitatea. Dirnpotriva. In ceIe mai multe situatii amorul nu este un factor de rise pentru ceibolnavi. Numarul acestor bolnavi in lumea . ci 0 adevarata placere. atit de frecvente astazi. Ele constituie eel mai simplu -~irnai bunantidot al tulburarilor de tot felul. placerea impfuta~itii. elimina tensiunile. suferind de insuficienta cardiaca. " ~iprejudecati). Profesorul Muller atrage atentia ca "exerculu. numai in Statele Unite trliii'ld peste Il milioane de cardiaci. al depresiilor. urmarind sa traim anticipativ cit mai des bucuria succesului. cit ~i social.trairile amoroase control ate sint eu desavirsire benefice pentru sanatate. angrenate inteligent si traite plenar. De asemeriea. Pentru barbat ea pennite deci (printre altele) prelungirea considerabila a erectiei .20 de minute. Echipa profesorului James Muller de la Pacultatea de Medicina din Harvard (Massachusets) a infirmat parerea ca amorul ar fi periculos pentru bolnavii de maladii cardiovasculare. redau ~imentin pofta de a trai. armonizator. Din cei 858 de pacienti supusi testarilor. de putin interesat de placerea amoroasa. Studiul s-a realizat pe un esantion de 858 de persoane active sexual. Pastrind mereu foarte clar in minte di scopul ultim al metodei propuse aici este accesibil fiecaruia dintre noi.2%) au recunoscut eli nu au avut contacte sexuale cu 24 de ore inaifitea infarctului si doar 3% au facut "ceva" in ultimele doua ore dlnaintea infarctului. armonizeaza. tnliitum stressul ~j intineresc. apar tocmai r pentru ca viata amoroasa a fiecaruia dintre noi este departe de a fi implinita. sexualitatea deschisa (lipsita de inhibitii .1 . adica 26 de secunde in loe de 10. sint ~ esentiale pentru oriee fiinta urnana normals ~iau un putemic efect : ARTA S~CRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT [9 Rezultatele Efectele. a~a cum intuieste fiecare dintre noi .

la inceput este recomandat sa 0 facem eel putin de doud ori in cursul sdptdminii. luerul eel mai insemnat. OS M I Este preferabilca eei afectati de rani grave sau de boli cronice sa consulte . concret §i neconditionat incredere reciproca deplina. realizdm placerea. sa ne debarasam complet de inhibitii I si prejudecati.ne vom rezerva un timp special pentru intilnirile amoroase. 3 -. una dintre conditiile esentiale pentru a obtine rezultatele scontate este increderea in reusita. Si.'Daca dispunem de mai mult timp estefoarte bine. cite 0jumiitate de Ora si 0 ora ~ 0 ora si jumatate in timpul week-end-ului. deci un minimum de trei intilniri siiptaminal. ). Pe de "alta parte este de la sine lnteles di cei doi iubiti care se " angreneazain aceste practici trebuie sa-~i fiigadLljas~a ~i sa-§i ofere . Si pe aceasta cale. incit trebuie f~ sa ine putem abandona fara nici 0 retinere fata de celalalt. un medic in prealabil sau saaplice aceste informatii cu maxima' prudenta si bun simt. Este r i necesar sa fun total dezinvolti. Desi ideal este sa exersam cit maides... Placerea pe care 0 vom cunoaste este atit de intima ~i de profunda.r r 20 LOUIS REG . 2. evident. Pentru a reusi aceasta. 3.tineri sau rnai putin tineri. Numai in aceste conditii metoda este profitabila pentru fiecare dintre noi. lacerii' (fteva premise Homente partrculare • J ehnica omcan dragostea? Incetmeala tntrece Vlleza • Amanunte importante Citeva premise 1.. 0 ! I t .amfndoi trebuie sa urmarim sa .

sexologii occidentali confirma ea riibdarea si Luna PUna) este de asemenea 0 perioada propice inceputului «incetineala» sint esentiale in dragoste: buna sincronizare amoroasa a J.. a starilor de tulburare ~i tensiune etc. I:) \. stari de iritare. Momentul de maxima influenta a energiilor de tipyin In cadrul unei luni este perioada de Luna Plina (socotita cu 18 ore inaintea momentului de maxim ~i 12 ore dupa acest moment). sau care pur ~i sirriplu i-au citit cartea si au aplicat aeeste vechi metode orientale (expuse . nu ne putem depasi in : annoniei. I. grosiere (este cunoscuta sporirea.19 ~irniezul noptii. Ea mentioneaza faptul ea exista influente ale mediului natural inconjurator. care pot favoriza sau defavoriza acti~nile noastre. armoniei ill general. angrenarile de natura erotica sint interzise datorita fenomenelor del reeeptivitate fuia de aspectele joase. Avem imens o Noaptea dinaintea zilei eu Luna noua (cunoscuta tn traditia f de cistigat daca urmarim sa ne armonizam eu ritmurile propriei noastre orientala sub numele de Shiva ratn) este un moment extrem de fiinte ~i cu ale Naturii. yang) sint caracterizate de influente benefice in sensu! stabilitatii. mai iubitoare ~i mai tandre. au relatat insa aproape mm exceptie ea si-au Imbunatatit simtitor relatia ~iau devenit spontan armonioase. i: . I: MomentuJ de ma~a influentJ a ener@loryang ill cadrul unei luni (cunoscut in traditia Orientului sub numele de ziua Iripurei _. In Mornente particulare i ~ t Tehnica omoara dragostea? Unii ar putea obiecta caexercitiile propuse nu sint romantice. darurmarifuJ sa ne pastram controlul si sa nu ojungem til un final marcat de descarcare. rnanifestate'in plan energetic.. aparitia conflictelor. ~i ceIe de tip feminin (~. I:) Pentrua fi siguri de succes-este bine sa avem m vedere citeva recomandari desprinse din traditia spirituala orientals (eonfinnate In prezent ~i de unele cercetari stiintifice). Angrenarea acestor modalitati nu ne impiedica sa facem dragoste asa cum faceam inainte de a descoperi metoda. Brauer le-a urmarit in acest sui generis tratament. Fiind la curent cu aceste aspecte. f I t r f . Astazi. ci dimpotriva. yin) fluctueaza dupa anumiteciclicitati naturale si di perioadeJe ill care domina. Celebrul festina lente alstramosilor nostri l-amine valabil ~iill civlizatia D Faza de erestere a Lunii (cuprinsa intre momentele de Luna Noua ~i noastra. fermitatii. lunar. . solar. a numarului de manifestari antisociale. fiumusetii. tehnice ~i distrug dragostea si romantismul.~ fapt ce confirma cele afirmate mai sus). intervalul cuprins intre orele. este in Desi rapiditatea a ajuns sa fie considerata 0 valoare_ fundamentala a mod particular favorabil pentru inceperea ~i practice unor astfel de civilizatiei aetuale trebuie sa spunem ca lipsa grabei este cheia artei actiuni.. I- angrenarii metodei. Ca perioadeale zilei favorabile practicii (dar nu obligatoriil): • momentul de maxim de yang cuprins aproximativin1re orele 12~i 14. lunar. ill timp ce perioadele in care domina energiile de tip ferninin (-. yang). r t 1. In care progresele celui declarau cu lnielepc iune ea placerile nu pot fi gustate decit pe indelete. nervozitate.{{incetineala» intrece viteza Sundart) situat cu doua zile inaintea fazei de Luna PI ina. yin) sint caraclerizate de scaderea focalizarii. dinamismului controlat.22 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PREL'uNGIT 23 data pe zi nu este un abuz sau un exces. Cuplurile pe care dr. f • .. care aspira sa evolueze sint mult facilitate. n. acum pentru prima data cititorului roman. 4. In care . mai ales in ocaziile in care avem timpul necesar. CLl acestprilej. viteza ritmurile biologice specifice tara consecinte nefaste. dizarmonie In general. iubirii ~ibinelui realizate_atunci. orienta Iii prielnic angrenarilor de natura spirituala. daca bineinteles ne pennite programul. solar. In acest sens este cunoscut faptul di energiile de tip masculin (+. I 1.n. . concluzie: I:) i r . Chiar dad! traim in secolul vitezei. datorita amplificarii specitice a rezonantei cu energiile _ amorului.).energiile de tip masculin (+..

De asemenea. Amanunte impor. eventual eu 0 lumina colorata (rosie. . potrivita care se aude diseret. supranurnita deloc lntimplator molecula placerii. ~iocitocina. lipsit de riscul de a fi deranjati. .. ..translatia m stari de intimitate profunda. Astfel.AmbiamaPentru practica trebuie deci creat un climat prop ice iubirii: un loc linistit. Din motive asemanatosre.~--. intim luminat. de preferintajsau cu luminari (dar carenu scot fum)..eu tamiie sau alta esenta parfumata naturala care este pe plae amindurora. eliberindu-l de tensiuni ~ide oboseala acumulata in cursul zilei. «Stimulentele» .tante . Masajul si baia Fara doar ~i poate. t l este /' . parfumat inprealabi I. chiar si cele «usoare».. Folosite fie ~i ocazional. un dus sau 0 baie prealabila irnpreuna destind ~i predispun la intimitate ~i la intilniri amoroase reusite. 24 LoUIs. un masaj erotie complet sau partial ori chiar un simplu masa] general este ceea ee ne poate pregati ce! mai adecvat ~i intr-un mod minunat corpul. 0 muzica armonioasa. Improvizatie ~i aranjament Multi dintre noi merita sa tinem seama ca ln dragosteirnprovizatia binevenita (eel putinuneoril) ~i amonotonia omoara dragostea. REGAMOS iubitilor necesita aproximativ douazeci de minute de preliminarii. este interzis sa consumam alcool. ale excitatiei si satisfactiei erotice.-. c . vorbind s-a eonstatat de pilda (printre rnulte altele!) ca mingiierile lente ~i ritmice declanseaza in profunzimile ereierului nostfu 0 serie intreaga de seeretii hormonale binefacatoare. «lentoarea» departe de a fi anacronica si dep~ita este de natura sa ne puna in aeord eu necesitatile propriului nostru organism. care face posibila . Fiziologic . / ~... pur ~i simplu intrucit ritmurile launtrice ale femeii ~ibarbatului difera. printre care beta-endorfina. •Drogurile de orice fel sint interzise. apreciata ca res'~ntiala ill mecanismele placerii. ele tulbura gray dinamica sexuala iar in timp diminueaza apetitul sexual.

Puti. situatii.. zona genitals poate fi depilata la ambii iubiti (putin inainte de inceputul angrenarii metodei).). zone le sensibile ale hartii sale erotice. r au t : [ ·1 4 I I I r Fara indoiala ca anumite momente.. Lubrifiantul Durata mare a 'intilriirii amoroase necesita in multe cazuri folosirea unui lubrifiant. mereu aceleasi ~itotusi atit de diferite. Consultarea lucrarilor de specialitate este de mare fOIOSIn acest sens.. mult timp pastratasecreta. pentru ca trebuie repetat timp de mai multe zile la rind. atragem atentia ca pentru a pune in practice cu succes metodele amoroase se dovedeste necesara cunoasterea cit mai detaliata a anatomiei masculine si feminine.Iacere Pentru a reusl cit mai bine In angrenarea noastra amoroasa. ale implinirii amoroase depline..na anatomie Tn final. Unghiile si depilarea Un amanunt ce poate parea tehnic. Mult mai savuroase sint insa placerile asteptate: maiastrele jocuri ale seductiei. .----------~ . este bine sa asteptam pina se vor culca Inainte de a incepe aceste momente de explorare reciproca. c?ns~ituindpremise ideale ale unor experiente de vis. . Foarte indicata in aceasta directie este practicarea urmatoarei tehnici tantrice..~. Daca f I ·.foarte scurt si rotunjite atent la colturi pentru a evit~ zgirierea iubitului sau iubitei in timpul minglierilor intime prelungite. I t lata 'in continuare cum trebuie sa procedam pentru a descoperi geografia sexuala a fiintei iubite (si eu aceasta ocazie ~ipe a noastra) .. f ! I trezirea la . mcuiem usa etc.. arnindoi dezbracati complet. atingerile neplacute sau dureroase.-1 r----~.l . Feluritele ritualuri aledragostei exact acest scop ~i efeetele lor sint cit se poate de graitoare.iiiiiiiii_---_. i 26 LoUIS REGAMOS -.:. eventualele inhibitii. Folosirea lor inspirata este 0 veritabila arm care merita si trebuie deprinsa. f aceasta forma de descoperire a «geografiei» erotice a iubitei sau iubitului D:ostru inainte de a angrena orice metoda sau tehnica amoroasa. I f tI I~ i : • Este recomandabil sa realizam acest exercitiu inainte de apune in practice metoda amoroasa secreta. ~remele ~igelurile sintin general contraindicate. Inspiratia ~ialegerea ne sint aid favorizate de indelungataexperienta erotica a umanitatii. ====. necesar sa cunoastern cit rnai precis-punctele «flerbinti» ale anatorniei fiintei iubite.lubrifierea naturala a barbatului ~ia femeii putindu-se adesea dovedi insuficienta Este bine ca lubrifiantul pe care-I Yom alege sa fie pe baza de ulei ~i nu de apa Lotiunile. dar care are 0 mare importanta: unghiile trebuie taiate. parfumuri ~ieulori sint afrodiziace certe. I ! . daca practicam . blocaje ~iretineri..:.. ne intindem pepat (de preferinta tare) sau pe covorul acoperit cu 0 patura. 0 comunicare t profundainstalindu-se intre ndi ~ifiinta iubita. 'Odata ihdeplinite conditiile cerute. Este necesar sa avem mai lntii grija sa nu fim deranjati (decuplarn telefonul. va fi eliminat de la sine si vom atinge in scurt timp 0 stare de armonizare m cuplu.-. fac ca dorinta sa devina urja~a ~iarzatoare.. r t I. De asemeneadaca dorirn. Mai mult. adaptata acurn pentru practicantii occidentali. este . chiar cu multinainte. Daca avem copii. tot ce risca sa ne perturbe.

si evident acesta este scopul final al exercitiului. Elementul eel mai important al acestei tehnici este de a-i descrie celuilalt CItmai exact eeea ee resimtim in momentul diferitelor sale atingeri. pudoare pe care 0 au adeseori iubitii unul fata de celalalt. . este bine sa facem 0 pauza ceva mai Iunga. pentru a-i pennite iubitei sa ne descrie cit mai precis ceea ee simte. Desigur. I r ! ARTA SEcRirrA A ORGASMULUI PRELUNG1T 29 10 I f 1 f I ! l . Iiputem mlngiia apoi usor buzele cu Iimba.. apoi trecindusor cu limba peste ei. ci el trebuie controlat perfect in fiecare moment.. cuprinsa intre anus ~isex). nu trebuie sa legam prea strins respectiva banderols injurul eapului. invirtindu-i user 'mameloanele intre degete. iar In final sa. folosind exact Iimbajul pe care-l consideram eel mai adecvat pentru a ne . din nou impresiile iubitei noastre. sa se mingiie singura. o in plus. i~elusiv labiile ~i clitorisul (foarte usor ~idelicat).. o Vom incepe o o asadar prin a rningiia buzele iubitei noastre eu ajutorul degetelor mari ~i a aratatoarelor ambelor miini. Ea trebuie sa deseopere prin intermediul propriului corp reactiile care apar la diferitele atingeri ~i mingileri erotice. ~a iubita sa precizeze ce prefert: si ce-i produce cea mal mare placere. . dupa care vom face 0 noua pauza in care iubita noastra l~i va povesti Impresiile. observe ell atentie fieeare dintre miscarilepe care Ie face. el va trebui sa . Din aceste sedinte de explorare reciproca izvoraste direct posibilitatea unor jocuri amoroase eu mult mai minunate decit ne puteam inchipui inainte. . Daca simte apropierea orgasmului ell descarcare. pina la limita orgasmului. incit sa nu poata vedea atingerile sail minglierile pe care Ie facem. Ie cuprindem intre buzele noastre.r l I ~: '-. trebuie sa se opreasca amindoi imediat ~Jsa-~i acorde ragazul neeesar pentru a-si relua controlul simturilor.. . Dupa relatarile iubitei. sarutindu-i. Acest exercitiu necesita delicatete in atingere ~i lentoare in gesturi. Este bine'sa faeem 0 pauza intre fiecare dintre aceste mingiieri pentni a asculta Apoi. intinzindu-le. ii vom mingiia si masa fiecare sin. pentru ea rostul ei este doar de 'a impiedica vederea gesturilor pe care Ie vom face. tarli a ne atinge ~itara ne vorbim deloe. lntr-o a treia faza.va inceta imediat oriee mingiiere. apoi putem s~ i le despartirn. abandonindu-si intreaga fiinta In trairea plenara a acestor mingiieri ale corpuluiei. precum ~i a perineului (zona extrem de sensibilaa geografiei noastre sexuale. 28 LoUIS REGAMOS ~ incepem prin explorarea corpului iubitei. sarutindu-le: Ne vom opri de fiecare data. dupa citeva c1ipe. sa descoperim care sint gesturile eare-i provoaca iubitei noastre cea mai . descrie senzaiiile. Esenta acestei tehnici este numai ascultarea atenta a eorpului. . dupa fiecare dintre atingerile ~imingiierile pe care Ie fawn. mingiindu-ipintecele. asteptind sa-~i recapete integral controlul asupra simturilor. in acest moment. sa deseopere mingiierile eu celelalte simmri ale sale. cit mai senzual. .si sa ne relaxam impreuna cu ea. Este neeesar sa fim foarte sineeri si deschisi in descrierea reactiilor noastre ~i mai ales sa nuavem absolut deloe retineri in comentariile noastre. tot eu oehii inchisi. . . framincmdu-i eu delicatete sinii. Principiul aeestei actiunieste de fapt dea detennina realmente fiinta iubita sa resimta. Sintem capabili. trebuie ca fiini~ . In eeea ce priveste barbatul. ineit sa le poata reface cit mai fidel mai tirziu. fiind sufieient doar sa-i acoperim oehii. Nu trebuie in nici un eaz sane excitam prea mult iubita. in nici un eaz Nu trebuie sa s~ ajunga lades0rcarea potentialului sexual' (in eazul barbatului prin ejaculare). iubita noastra va incepe . Scopul ultimelor mtngiieri nu este altul decit debarasarea de falsa. Daca unul sau celalalt dintre iubiti simte in timpul acestor atingerica se apropie de descarcarea inrempestivacaracteristica orgasmului necontrolat. atunci cind iubita se mingiie astfel. asteptind apoi ca ea sa ne descrie senzatiile ~i impresiile pe care Ie are. . de timiditatea ipocrita care nu are ce cauta intr-o iegatura autentica de iubire. Gestul imediat urmator consta In mingiierea anusuJui iubitei. ii YOm cere sa se aseze cit mai confortabil pe spate si-i vom aeoperi oehii eu 0 fi~ie de pinza.. Vom cobori aeum spre abdomen. pina la zona vaginului.

. Sa ne concentrarn deci ateniia asupra fiecarela dintre mingiierile sale! Repetarn ! el va sa ' f- i: ca. fara sa mal spunem nici un cuvint./ 30 LOUIS REGAMOS intense tralre erotica. In partea superioara . elt ~i de catre barbati. Insa de aceasta data vom inversa rolurile. este. Pentru unii acesta poa e sa para un lI. desi este posibil ea uneori punctul miraculos. mai rafinate. indicat ca amindoi iubitii sa se tntllneasca inalta camerapsntru a-§i schimba parsrlle. . I: la rind apoi. incetrnd orice mi$care $1 urmarinp ! ( i 5· man!feste eel mai deplin control asupra trairi/or sa/e.eu cele mal ferme §i ghidarea ulterioara dupa . traind l?i participind mult mai plenar reciproca a reactlilor senzual-erolice. Daca iubi~1 exercita 0 presiune pe acest punct eu un deget salt doua §i it atinge intr-un anumit fel.. lntr-un anumit ritm.· . situata chiar in spateie osului pubian al femeii care. In general. numele celui care I-a descoperit).·. sa fie situat putin spre ora unsprezeee sauspre ora unu. lasindu-ne in voia lnspiratiel §i a trezirii unor placert tot mai subli~e §i . femeiatraieste 0 amplificare considerabila a excitatiei. unctele.Un alt .iubirii • fem~ia' • Barbatul ! «comentlnd» clipele pe car~ tocmai le-arn trait Irnpreuna. sa nu mai facem nici uncomentariu. orgasmului. daca unul dintre iubi!! se apropie de descercere. cit intelegatori vom capata 0 imensa incredere reciproca. Este necesar sa asteptam astfel cel putin 0 jurnatate -de ora inainte de a relua exercitiul. Tn cursul acestei singur. Este 0 zona relativ mica. r:comandat ca exerci~iul sa fie practicat celputin trei. a patra intilniri. nutnit de americani «punctul G» (de la Graffenberg.. poate fi simlita ~iconstientizata destul de usor. seri .1. In cea de-a-patra. trebu! s-o evite cu otice prei. '1'. I a jocurile noastre arnoroase Astfel vern deveni toarte sensibili de cuplu prin aceasta cunoastere la senzatiile ~i starlle flintei iubite. este Iocalizat In vagin. la 4 sau 5 em profunzime.de catre femei. pentru ea atunci el este mai extins §i mai sensibil decit de obicei. mingiierile respecnve. Desi se pare ea idealaeste altemarea apasarilor usoare . Celmai bun moment f pentru a-l localiza este chiar imediat dupace femeia a ~it un orgasm.sa fim retlnut1 $1 dintre iubi!i nu se va mai mingiia de celalalt care va reproduce.. atit. Est~ foarte. intr-o atm. acest rol fiind preluat acum mal senzual ~i mai fidel. cam de 'marimea unui nasture 1 de cama~a. atunci aeest punct secret s-ar afla In t dreptul acelor indicind ora douasprezece. moment exeelent pentru a-l localiza este ehiar lnalnte ~deatingerea . totu~i. Reamintim insa ca trebuie sa evltarn ferm sa facem dragoste acum sau sa ajungem la orgatSmUI cu dsscarcare in ti~pul acestor sedlnte. care nu pot decit sa beneficieze imens de aceasta comuniuneerotica pe care tnvatam astfel sa 0 cultivam intre noi §i fllnta iubita. binefnfe/es lntotdeauna numai pinEda timite descarcarii. I·· Daca am asernana vaginql unui ceas. ceva user. Odata terminata aceasta prima parte a tehnicii.1crudificil.nlciunul insa daca vom §ti . ascundem sa comuntcem.ceea ce am trait. asentialul Putembea un pahar cu suc de fructesauminca fiind ca. de trezire la placers este lim pede Din chiar prezentarea tehnicii realiza lnaintea oricarei ~a 0 putern Un punet foarte putin cunoscut. Nu trebuie sa nimic din ce reslrnfim sau din .?sfera de sinceritate ~ideschidere totala. r ~meia i t rt ! i r t anqrenari a metodei orgasmului prelungit sau ca preludiu al ortcarei fuziuni amoroase.

. Acesta este de altfel unul din motivele pentru care stim~larea clitoridiana directa este apreciata adesea ca fiind mai agreabila ~i ai eficace decit cea vaginala . . pe masa de tesuturi cunoscuta sub numele deperineu.. . Foarte adesea.prea putin cunoscute ~i utilizate). 0 glanda interns situata in spatele scrotului.. in direct. ea fiind fructul unei asa-numite ucenicii. dupa un preludiu bine realizat. ell cit mingiierea se prelungeste. una aproape frigid'a ~ialta foarte senzuala? 'Fara lndoiala. Asta nu irisearnna msa citusi de putin ca trebuie sa renuntam la stimulare. tratatele tantrice st~ctureaza 0 suma intreaga de metode secrete care. m o Psihologii au redescoperit ~icertifies acum faptul-. r 1 f 6 f F t -~ Barbatul . fac GU putinti. • Antrenamentul intensiv Efecte }i beneficii Efecte s.. dupa unul-doua minute.uplimentare . senzatia user neplacuta face loe placerii. De retinut Q . ci doar 0 vom diminua. . fatal superficiale. :======~------~------------~ . lnsa mai accesibil. simti. int~ma. Care ar fi atunci diferenta intre doua fernei organic sanatoase. in general. reactiile iubitei.ifoarte eficace. Bxista doua maniere de a 0 stimula eficient: t r r ~. cunoasterea Uiun/rica esentialii.···.e p Exercitiile Kegel .. Acest punct important este nurnit punct exter'1 al prostatei. innascuta.". De altfel. viabil :. Trebuie saadaugamca uneori. induce ~idirui pllicerea.-. punctul G devine mult rnai usor de localizat. Echivalentul punctului G la barbat este prostata. putem «experimenta» la nesfirsit.cunoscut si utilizat de secole in traditia Orientului -.intre spatele scrotului ~i anus.' o Q direct..--) . cautind noi ~inoi placeri.- ' I . m fazele de inceput.r c ! F. femeile sint de fapt mai sensibile lit stimularea clitoridiana decit la cea vaginala. Pornind de la aceste adevaruri profunde. masind punctul extern al :=:i~s:pune s~ aplicamcu Indemlnare0 presiuneIn regiuneacare se intinde . imediat linga anus.""'· . cu atit «punctul o» i~imareste volumul ~i se 1ntare~te. mai ales cind penisul este deja In erectie. asernanator clitorisului. • ldentficarea mu}chilor .ca sensibilitatea noastra erotica nueste '. prostata est~ sensibila la stimulare. identice 1n fond. Din acel moment. aproximativ 0 femeie din trei poate atinge orgasmul datorita simp lei penetrari a penisului. ' ! Oricare ar fi sensibilitatea. inzestrarea ~idlsponlbllltatea erotica de care dispunem in prezent. stimularea punctului G se poate dovedi oarecum inconfortabila si poate provoca chiar nevoia de a urina. organele lor sexuale slnt zone erogenecare transmitimpulsuri nervilor. ca ~iin cazul «punctului G» al femeii. Altfel .. desfasurata in general 111 timpul copilariei sau adolescentei ~i a primelor experiente amoroase: Ca aceasta «ucenicie» poate ~i trebuie sa fie extinsa este lesne de intuit. definind astfel calea tantricii ca pe un sistem spiritual autentic.-r-·c·_···u.. mai put.. in majoritatea lor. poate fi considerabil amplificata . Aceste citeva detalii anatomice (in oriceeaz. desi «neobisnuit ». =32~ ~ ~L~oU~IS~R~E=G=AM~O=S_____________________ ! t. profunda # conduo fiinta de la coaja realitiuii ciitre miezul ei. extinzind limitele experientei si cunoasterii noastre senzoriale. dar mai ales descoperirea lor practice directa constituie chei importante pentru succesul metodei. ~. introducind eu delicatete un deget in anus. Deosebirea 1ntrecele-do~situatii nuse afla altundeva decit In «educatie». capacitatea noastra de a trai.

C. ca si cum om lIrea saoprim fluxul urinar.. ceea ce pu. aproape_~aefort. anomaliisi tulburari de comportament.ele pot fi facute nu conteaza unde ~i cind: privind la .tem fi. Gerard Leleu declara In celebrul salt «Iratat de mfnsiieri»-: •'n . localizat. care ne cornplacern. .'bazinului.riispundem -. sint utilizati pentru a opri fluxulde urina. traiasca placer! noi si rafinate. Desi poate ca noi nici macar nu sintem constienti ca exista. impingeri • pentru femei: urmdrim sa impingem moderat.astazi aproape cu totii. Urmarind In' intregul ei aceasta ignorare a disponibilitatilor ~iinzestrarilor fiintei noastre. Pentru 0 buna localizare a lor. schimba situatia.In aproxirnativ doua luni de .800. eontractii rapide: contractam ~i relaxiim a/ternativ muschii r. certitudinea di va functionasi pentru noi. ca !if cum om vrea sa ne for/am sa urindm sau sa defecam. .. violenta. sa ne faca sa realizam ansamblul posibilitatilor pe care Ie avem ~i ne-ar «impinge» sa devenim .-. sexologia ne-a redusdoar fa cei ciiiva centimetri patra/i at zonelor genitale.e.c.c.aceste exercitii pun simultan In'actiune un anumit numar de muschiabdominali si din zona . • pentru blirbap: impingem moderat. i i Identificarea mu~chilor- P. sa intrerupem voluntar. 34 Louis REGAMO~ ARTA SECRETkA OJ!. in limp ce corpui nostru este rea/mente intesat cu peste 1.vom deveni constienti de fiecare muschi din zona planseuluipelvian in partesi vomfi eu siguranta capabili sa-i contractiim separat. astfe1 ca este posibil (mai ales la inceput) sa simtimdeopotriva an~ulcum se contracta ~i se destinde. cit ~i in eel al femeii. vatrebui ca atunci cindmergem latoaleta pentru a urina. o Exercitiile Kegel· . spus. asteptindtrarnvaiul efc. amnci cind urinam. ajutindu-ne imens.controlati perfect. Mw/chii pliicerii.mereu in asteptarea mingiieriloi. atent constientizate ~iinteligent folosite ne-ar deschide uimitoare ~inebanuite perspective. Dovedindu-si eficienta In mii de cazuri putem avea . .GASMULUIPRELUNGIT 35 sa fie trezite. ei au un 1'01 extrem de important In 'dragoste. contractii lente: stringem mu§'chiip. Un exernplu graitor In aceasta directie este eel al muschilor pe care-i utilizam frecvent.. Lucrurile arata exact ca sicum Natura ar urmari sa ne faca constienti de noi ln~ine.acestor chemari esentiale. atit la barbat cit ~ila feme ie. trebuie sa fie mtijrip pentru ca antrenarea lor' faciliteaza trairea unei intregi game de stari amoroase . Muschii r. gata sa -.de . cercetatorii au descoperit consecinte . dr.. Pentru eficienta metodelor amoroase secrete este necesar ca acesti musshl sa fie fortiflati ~i Attt in cazul barbatului. Marcind distanta irnensa intre ceea ce_sintem ~i ceea ce am putea fi. .:lata in continuare 3 exercitii menite sa-i dezvolte si care au In plus calitatea de a fi usoare ~i discrete (praetie invizibile. cflota. stiintific muschii pubococcigiem. nu este suficient ca he-am nascut cu zonele erogene: ele au nevoie «antrenate» ~iactivate. ferm. chiar dacanoi ignoram aceCfsta. televizor.c. Cu totii sintem asadar inzestrati cu posibilitati ~istructuri pe care Ie ignoram dar care. Retinem muschii contrgctap timp de cel-puun trei secunde. o o . am vrea sa defecam sau ca in timpul nasterii. cu efecte la drept vorbind miraculoase. cast cum. aceasta crasa lipsa de «educatie» ~i indolenta 'in. numiti pe scurt 'in cele ce urmeaza muschii p. agresivitate ~imulte. din punet de vedere amoros de exemplu. apoi ii relaxam.). practica zilnica insa.socante: de la banala l~atreata la bali grave precum cancerul. multe altele dintre tarele societatii noastre actuale. pedepsindu-rie chiar. timp de 2~3secunde fluxul urinar. daca refuzam sa.~. eel mai adesea fara sane dam seama. In sensul ca nimeni nu ne va observa atunci cind ne antrenam --. sint destul de usor. fiind acei muschi care.000 de captatori de senzatii care-l fac sa fie 0 imensa zona erogena. cit mai rapid cu putintii . blteleg'ind aceste realitati iata in continuareo inodalitate simpla de a . .

.~ .: :. Cind am atins acest nivel (dupa 6 saptlimini). nu vom abandona ci ne vom odihni citeva clipe. rezultatelefiind mai rapide si mai pregnante. Odata cu practica insa. .. inspirate din milenara .. . muschii P~C.r'-·-·--~"·'·~-'· ~~". hipertonicieste riecesar Sil faeem zilnic cele 5 serii de mv. senzatia de «bine». apoi vom rewa. Pentru a deveni constient de vigoarea crescinda a muschilor p. pentru ~ ne mentine rnuschii P . Daca am obosit la capatul unei serii. incalzirea anumitor zone care ne dr. iar femeia l~i poate introduce uu deget sau doua l!l vagin ori poate utiliza un vibrator (pentru aceleasiprobe). Vom incepe printr-o .c.c.:Vomrealiza aceasta serie (50 + 50+ 50) de eel putin 5 ori pe zi Dupao saptamlna. lente. traditie tantrica. poate di nu VOl' ramine contractati cu u~.'Este perfect posibil cain decursul antrenamentului muschilorr. eu cit exersam mai mult cu atit este mai bine. .c. vom mari cu cite 10 fiecare dintre cele trei miscari (60 + 60+ 60) continuind s. .barbatul i~i poate prinde usor cu degetele penisul din zona de insertie in timpul efectuarii exercitiilor Kegel. dar aceasta este pur ~i simplu fiindca in cazul nostru «muschii dragostei» sint .a facern eel putin 5 serii I?e zi Procedam astfel pina ajungem la serii alcatuite din 100 de repetari (100 + 100 + 100). sau poate ca nu vom putea sa realizam contractiile rap ide cu viteza. Antrenamentul ideal presupune sa exersam 0 ora m fiecare zi.. 50 de stringeri rapide ~i 50de impingeri.urinta in timpul strlnge~lorlente.serie de 50 de contraqii. . La inceput este posibil sa intimpinam anumite dificultati. fiori sau senzatii de genul unor usoare vibratiiori / Efecte ~ibeneficii .."' AFA SECRETA A ORGASMULUI PREWNGIT 37 Antren~mentul intensiv lata cum este indicat sa practicam aceste exercitii.. sa apara stari de confort launtric. Pentru alte detalii putem urmari tabelele din Anexe (structurate pentru-l luni de antrenament) pe care este foarte indicat sa le completam consecvent. ei vor capata un tonus deosebit. Bineinteles.. denumite stiintific exercitii Kegel. .. inca slabi.iCliri com'plete. .

corpullui parca adera la aceasta convingere. aproape instantaneu'si tara efort. Atentie! Chiar daca ni se pare ca nu avem niei un rezultat este necesar sa ne continuam eu constinciozitate ~i incredere antrenamentul pentru ca mai devreme sau mai tirziu ele vor surveni eu siguranta. Sa nu uitam incurajareaanticilor: Riidiicinile inwl/iitW'ii sin: amare. Aceste exercitii au ca efect dobindirea unor erectii mai putemicesi " -: permit un foarte bun control in timpulactului sexual.sau alte substante chirnice psihotrope ce au in tirnp efecte nedorite.c. vom putea sirnti cum . Endorfinele ne aduc motivatiile biochimice de ca~ avem nevoie penuu a patrunde. d «zbori») dar ~i lnainteamortii naturale cu rolul dea usura «trecerea».aceea ca antrenamentul rnuschilor p. . comparabila celei care se instaleaza dupa oinjectie cu droguri de tipmorfinic.descbidere. 3. posibilitatile vietii .Cercetarile au aratat cli atunci ~ind..nu rnai alergi. ~a nici un inconvenient. eliberate de organlsrnul nostru tn anumite lmpreiurarl: dupa 0 repriza de ris intens. cind avem nevoie de forte noi). dinamism mental... . reflecta ~i a ne adapta prin reactii suple ~i adaptate la .. tara a mai pomeni starea de usurare. cafea . Oyle: placerea ~i starea particulars pe carene-o genereaza endorfinele activeaza dorinta noastra de a explora . alcool.complex. schimbiirile din mediul lnconjurator . . Explicatia ~tiintifica a acestor fenomene obiective este . De altfel. stimuleaza pe cale mecanica producerea unorhorinoni ~i a endorfinelor. experiente amoroase cucontinenta (rara descarcare) ~i orgasm prelungit . marirea increderii in sine) . spOl1-(alergare). slnt. o «iricarcare» rapida eu energie (toemai de aeeea putem efectua aceste o o o o o o exercitii mai ales atunci cind ne simtim lipsiti de chef. ne armonizarn-aproape miraculos viata. muschii r. in timpul preludiului ~i trairilor amoroase plenare. odata ce muschii r.substanteanalgezice ~i euforizante naturale curol.individ lnceteaza sa-~i mai puna tntrebari ~iincepe s~ creada cli a trait de]a totul. . dupa ce faza inceputului a fost dep~ita. spontaneitate.de viata care survine' Risul ~ialergatul sporesc secretia de endorfine ceea ce explica rezistenta la efort a alergatorilor ~ichiar starea de euforie care urmeazaunei curse.yoga etc. o vitalizare pregnanta. au devenit tonid~i se afla in intregime sub controlul direct al vointei (asa cum sint de exemplu muschii tlexori al palmei care reactloneaza natural.secretia endorfinelor. tutun.' imbunatatirea atentiei ~i memoriei. cresterea puterii de asimilare.LoUIS REOAMOS furnicaturi etc. Efecte 5uplimentare (valabile alit in cazul femeilor cit ~i al barbatilor) .c. ajungem sli ne slmtirn bine sl asta tara a recurge la euforizante. optimism. dar roadele ei slmdulci! I' I o La femeie. lata efectele acestor hormoni in cuvintele dr.un' . 'Endorfinele. foarte putemici inseamna'pe scurt tinerete ~i farmeqca urmare directa a amplifiearii (in uncle cazuri extraordinare) a potentei orgasmice ~i a feminimpL o La barbat. Stimulind pecai naturale..C. Contractiile determina amplificarea excitatiei. droguri. muschii P.in timpulorgasmeJor. indispusi. prin obi~nuinte nevatamateare-c. firesc.c. dar . devitalizati.ris. trezirea intuitiei sia creativitatii. adevarate punti hormonale lntr~ suflet ~i corp.. 'crt viata nu-i mai -poate oferi nimic. \ ajungem sa nu mai suferim. Toate acesteasint semne ca tehnicile incep sa dea rezultate ~i daca apar nu trebuie decit sa ne bucuram. controlul deplin asupraei. in timpul executiei anumitor procedee .sa asigure un efect anesteziant de aproape dO!la ore. . o marirea energiei sexuale. r. lncredere ~i pofta. blocarea ejacularii ~i intensificarea placerii traite. fluxul ~i echilibrul endorfinelor devin din ce in ce mai limitate ~iviata pare ca dispare din aceafiinta. dupa 30-40 'de minute de alergare (generind impresia ell. S-a constatat de pilda ca 0 repriza de ris copios de 10-15 minute ellbereaza 0 cantitate de endorfine capabila. atunci c1nd dorim sa apucam ceva). tonici ~i vigurosi inseamna virilitate si putere. tehnici yoga adecvate. antrenamentul ne genereaza rapid 0 garna tntreaga stariplacute de energizare • euforicii ~ichiar de plutire. .

Iaciliteazd 0 cunoastere necesarii: descoperirea autentica a propriului . ea permite in plus controlul reflexului ejaculator. o La inceput. exercitiile care urmeazd ne vor fi de mare/alas pentru a Multa vreme desconsiderata. Barbatul • Femeia j autostimularea constitute totusi 0 pregiitire eseruiaki pentru practica modaliiatilor amoroase. ·0 sa tie concentram cit mai atent ~i mai intens asupra senzatiilor noastre. eltrebuie sa. trebuie sa urmareasca sa se apropie de orgasm. atinge succesul. totusi simplu de indeplinit: sa dispunem de suficient timp. Barbatul Exista trei conditii prealabile. sa fi praeticat ~i s~apinit deja exercitiile Kegel (mai sus amintite). adica de punetul de nonintoarcere (non-retur). barbatul trebuie pur ~isimplu sa se stimuleze si sa tinda sa~~i mentina erectia eel putin 30 de minute tara sii ejaculeze. In cazul biirbatului. In acest timp.: . Chiar dacii sintem angrenati intr-un cuplu. evite ejacularea. intrerupind stimularea. macar de ? ori. Ea . el . nostru corp sia zonelor sale erogene. acest punet. .: I: 7 autostimularea. De fieeare data cind se apropie de .

.. singure orgas me multiple.Fam indoiala. Ne vom unge labiile mari si mici. pregatindu-ne astfel pentru metoda orgasmului prelungit.. Unii barbaticare au practicat consecvent acestetehnici au afinnat (in acord cu iubitele lor) ca m~mbrul li s-a alungit cu 2 sau 3 cm. ejacularea se va produce.. incepind explorarea ~i stimularea. desi oarecum secundar al practicii acestor exercltii. vom Invilta acum sa obtinem mai multe orgasme in serie... Prin exercitiu. muschii r. Evident ca nu acesta este scopul tehnicii de autostimulare. vom incepe prin a ne stimula punetul extern al prostatei (descris anterior).... Daca putem deja obtine orgasmut prin autostimulare. cit mai ferm cu putinl~i.vor fi considerabil intariti ~icontrolul nostru . controlul va fi mai simplu.rnetodei. ----~---------------------. Un alt avantaj notabil. ill mod potentia). ne vom retine suflul pe plin (adica vom inspira profund ~ivorn tine aeriil In pIamini)~i vomstringe muschii P.spre extrem de placuta noastra surpriza. Mai Intii vom urmari sa obtinem orgasmul mlnglindu-ne. subliniem ca avantajul esential aJ tehnicii de autostimulare este aceta c~ permite invatarea separarii orgasmului de ejaculare. eficaee pentru a 'rell~i eontrolul ejacularii este de a trage serotul -lnjos. in ciuda eforturilor noastre de a 0 opri). sa fie Invatata de iubita no astra pentru practica.. pentni multi deloe neglijabil. dar este preferabil saajungern sa ne folosim doar de ~ propriul corp. dar vom continua tara el. orgasm. Daca sintem deja obisnuite eu vibratorul. penisul i~i mareste in general dirnensiunea. este faptul. o tehnica I I Pemela .. acesta nu este un lucru rau in sine. dar astfel dobindim puterea de a ne suspenda indefinit descarcarea.c. dar ~i pentru iubita sa. Nt! tie vompierde controlul ~i ne vom stradui sa nu ejaculam." asupra lor suficient de ferm.In eventuafitatea in care totu~i am ejaculat. Pentru femeie. de asemenea. Atune! cind simtim ca sintem pecale de a ejacula.~ . pina cind vom reusl saabandonam completaeest accesoriu.. .. ill cursul unei singure sedinte de autostimulare. Aceasta tehnica utila numita tractiunea scrotului se realizeaza eu u~urinta in modlll unnator: «agatam» scrotul dintre testicule. atingind orgasmul de sute ~i. tensiunea sexuala fiindmai mica.c. Aplicind aceasta tehnica simp la vom observa. 42 'lOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELuNGIT 43 incetinind miscarile sau aplic1nd unele dintre tehnicile prezentate In sectiunile Controlul ejaculiiriitl) ~i (11) ~i Modalitiifi ajutiitoare din capito lui Placerea barbatului .. In timp.. atunci cind ne apropiem de . 'I I I I . ca orgasmul are 19c ~iva fi chiar mult mai puternic. intrarea in vagin ~iperineuJ. Daca in cazul nostru acesti muschi aidragostei sint bine antrenati.-. ca. putem incepe sa nestLiuulfun folosindu-l.---------:------ r I I . ScopuJ acestor exercitii este de a atinge . Pentru a ne dezvata de vibrator (daca este cazul). Este preferabil sa foJosim un lubrifiant.Orice femeie este. Reluind. clitorisul.. Barbatul cauta in special sa-si mentina erectia ~la atingaorgasmul tara a ' s ejacula. tragem ferm spre in jos. atlt In lungime. mare si eel ar~tator de la mln~ stlnga si. tara a se descarca ' deloc In tot acestinterval. Femeia trebuie sa se abandoneze placerii daruindu-se ~i urmarind sa atinga orgasmul de dt mai multe ori cu putinta. Un avantaj important al unui stadiu avansat de practica al tehnicii de autostimulare este acela ca rie vom putea retine astfel ejacularea atunci cindeste pe eale sa se produca. exercitiile de autostimulare slnt oarecwn diferite de cele ale barbatilor. eu degetul . capabila deorgasme multiple sipoate lnvata foarte usor aceasta metoda amoroasa secreta. vorn relua exercitiul dupa un timp de repaus cind.de ce nu? chiar mii de ori In cursul unei singure intilniri at?_oroase. dar Tara a se produce descarcarea. cit ~i In grosirne. fapt care ne va permite sa traim zeci de orgasme la rind flira ejaculare. continuind sa ne stimulant penisul. Aceasta tehnicafoarte simpla trebuie. acest fapt se poate dovedi interesant pentru barbat. c'. pentru ea daca am ajuns In aeel stadiu. Atunei cind am atins 0 erectie ferma ~i am mentinut-o eel putin 5 minute. ne vom putea retine complet ~i tara problemeejacularea (cu conditia esentiala sa realizarn contractia muschilor §i retinerea suflului inainte de a atinge ceeace se numeste punctuJ non-retur.

emeia "nu trebuie decit sa selase in voia iubitului ei. Dupa citeva minute de preludiu. fundamental. . inainte de toate..atinge primul orgasrnul. Mat intii doamnele! 8 . F. 'in care barbatul ~i femeia sepot llnbra1i~a si mingiia tandru (evitind msa mingiierile directe ale zonelor genitale).-. . sau dupa practica unei variante simplificatea telmicii de trezire la placere. 'in aceasta parte el' este eelcare «preia conducerea» . prin insu~i scopullor. nici 0 fiinta ~ana nu reactioneaza sexual absolut identiccu alta. Unii sustin ca daca barbatul. pentru simplul motiv ca numai noi insine stim ce ne face cu adevar~t placere si aceasta NU este valabil ~ipentru iubitul nostru. Deci. important fiind doar accesul nestingherit la organeie ei genitale.. el poate ingenunchea intre picioareie iubitei . urmlnd ca In partea a doua rolurile sa se inverseze. JnSa nu sint suficiente. difera. Eroarea cea mai raspindita in acest domeniu este de a gindi ca fiecare stie instinctiv cum sa-l satisfaca pe celalalt cind.sau poate sa se lungeasca pe burta. din ratiuni evidente. . Experientele pe care le-arn avut anterior ne pot tara indoiala ajuta. este .--. I I I . lectura sa va fi ta fel deprofitabild # pentru femei. trebuie aplicat lubrifiantul. sa elimine toate rezistentele ~i inhibitiile. sarcina care ii revine . In ceea ee-l priveste pe barbat.adreseazii in special biirbatuiui fi doreste sii-i arate crrm sii-:. ajunsi aici." lacerea femeii • l1ingiierea labiifor §i a ditorisului •_ Masajul vaginal. De altfel. la inceput. Ramine sa presupunem ca femeile nu vor. • Cheia decianJarii orgasmului prelungit ." . regula este urmatoarea: . preferabil ca barbatul sa fie acela care incepe sa stimuleze femeia. reactiona astfel. comunicarea trebuiesa fie deplina intre iubiti.Org!lSmuf prelungit • Oteva precizari • Efeete secu ndare Aeeasta sectiune se. Intr-adevar.. asa cum am putut realiza.--~--. '.i aducd iubita in starea de orgasm prelungit. . atunci este posibil ca el sa devina mai putin atent la-placerea iubitei. departind picioarele.44 LoUIS REGAMOS * Atunci cind cei doi iubiti au atins 0 faza de maiestrie 'in practica exercitiilor de autostimulare care..barbatul~li. Cutoate acestea. de masturbarea o~dinarij ei sint gata pentru etapa urmatoare: orgasmul prelungit in doi. dimpotriva. Trebuie sa trecem peste 0 eventuala falsa pudoare ~i sa explicam cu sinceritate ~i naturalete cum ne place sa fim iubite sau iubiti. _- ----. aceasta trebuie sa se 1nvete. operatiunilor. femeia se intinde confortabil pe spate. urmarind sa se concentreze asupra senzatiilor ~i sa se I 1 ! I '-. Evident.---. ~ Pentru a deprindere mai eficace a metodei orgasmului prelungit.

si de tina. In general..esteun toto data aceste blocaje psihice ca prin farmec.-:---:----------.mingiiere putin mai ferma. in sfirsit. apropiindu-ne progresiv de clitoris. . anumita rezistenta.-. alteori Aflati lntr-o asemenea situatie.~i-iubita noastra va incepe sa aiba contractiile premergatoare orgasmului. putem utiliza aceasta miscare cam de 10 ori. 1nsa probabiJ ca va trebui sa diminuam mingiierea. aceste rezistente provin din dificultateade a-si controla . Contractindu-si muschii r. Se poate spuneca.ee este ell ceea In cazul aeesta. daca pare inhibata. Este Odata ce am ajuns la clitoris. reducindu-Ie treptat pilla la clitoris. stimularea tijei elitorisului (nu a virfului saul gindurile. diminuind ori incetinind rningiierea.. interiorul vaginului. dacii clitorisul are intima Jegattl!ll ~i influenta reciproca dintrefizic ~i psihic) . putem descrie 0 mi~e~ de sus in jos. incit scapindastfel de rirania unor ginduri parazite. Timp de un minut sau doua. sau iI putem «invirti» delicat intre deg~tl7I m~e si eel aratator. . adevarat extraordinar (desi perfect explicabil pentru eel constient de Dacd organele genitale devin mai saturate cu singe. -. Este posibil ca uneori clitorisul sa fie mai sensibil in partea stmga. Ineepem deci sa mingiiem labiile mari ~i mici (FAZA A). observindu-i totodata ~i reactiile. semne evidente: daca ea tinde sa se tndeparteze.. regula de baza este eomunicarea. parte. Aceste rniscari slnt uneori foarte subtile ~i aproape imperceptibile. tensiunile musculare cauzate de aceste rezistente interioare. perineul.. In aceastli prima faza. pentru ca este foarte sensibil. clitorisul. daca vrem s-o faeem sa atinga starea de orgasm prelungit Kegel. aproximativun ciclu pe . este P?sibil ca iubita noastra sa opuna 0 \' ._i" . trebuie sa fnn atenti pentru a le sesiza. cel mai bun lucru este sa fie diseutate si.. apoi facem 0 mica diversiune ce are drept scop marirea tensiunii amoroase ~ia excitatiei. poatedeveni deranjant sau chiar dureros pentru femeie. Pentru a le inlatura. altele doresc ca acesta sa nu fie atins deloc In mod direct.au tendinta sa dispara ~i------. retraga sau va aparea un gen de contractie Ia nivelul organelor genitale.. ' I~timpul acestei ~timuHrri initiale. putem de asemenea sa introducem cu delicatete in vaginbl iubitei unlit sau dona degete de la mina ramaSa libera.----- .. descriem niste cercuri eu mirnrsau eu mai multe degete.------- .xercitiile iubita noastra.continuam stirrtularea clitoridiana si In acest caz este bine sa-t facem pe secunda. Pernasura ce alternam minglierile cu pauzele. (FAlA c). evident. datorata mai ales unor blocaie de natura psihica. dacapare case plictiseste femeie are preferintele sale: epasare extrem de ~oitrli. este posibil ca ea sa doreasca sa Miscarea de bilZa trebuie sa fie lenta ~iregulate. un mod destul de simplu de a 0 depasi in partea dreapta Esential este doar sa descoperim cum stau lucrurile eu este sa-i sugeram iubitei noastre sa efectueze chiar atunci e. vizibil. Asadar. noastre. Atunci cind amdescoperit un tip de mingiiere care place iubitei plae. apoi pe partea cealalta.·-----~ . una _ In acest moment trebuie sa facem 0 «diversiune». daca organele gemtal« barbatii au tendinta sa exercite o presiune prea mare pe clitoris. barbatul aplica cu delicatete lubrifiantul pe toata regiunea genitala: labiile mari ~i mici. daca deschide ochii si. deschis. fapt care -par mai putin umflate eu singe sau lubrifiate. Cind incep contractiile. fiecare stfrljenfta.. In caz contrar. orientindu-i atentia spre circulars. . Mingiierea labiilor ~la clitorisului pe '<_ . (FAZA B) nu-l . ci ~isa se concentreze asupra senzatiilor deosebit de placute resimtite. intrarea In vagin. 46 LoUIS REGAMOS ARTA SECRElTAA ORGASMULUI PRELUNGIT 47 abandonezeplacerii. vag in. Nu trebuie sa ezitam sa ne intrebamiubita ee anume ii place. indica! sa inva1fun sa identificamaceste rezistente ~i putem considera ca vom irtinge pentru meeput decit foarte usor.vor inlatura tendinta sa~# mdreascii volumul # sa se -deplaseze cafre exterior. ea va avea tendinta sa se noastra nu numai sa se destinda ~i sa-~i mareasca considerabil excitatia..c. Exercitiile Kegel (pot fi semn'minunat. Adesea. nivelul de excitatie creste --Putem deci minglia c1itorisul (FAZA B) in diferite moduri: un timp pe 0 . Dacd iubita are tendinta sd lina pelvisul in directia miinii -rncutetoate cele trei descrise anterior) 0 vorajuta deci imens iubita noastre este tot un semn bun. . 'Iotusi. sau nemaiaplicind-o direct pe clitoris.

sa se deplaseze catre in afara. ~i mai eficace. Senzatiile ~i starile pe carefemeia Ie are In tirnpul orgasmului preiungit nu se compara nici macar cu cel mai putemic orgasm eu descarcare pe care l-a putut sirnti vreodata In trecut ~i nici cu orgasmul multiplu. apoi una sau general nastere la noi contractii. stimularea interna da nastere la niste contraetii «impingerilei sevor produce din nou. sa Continuind timp de 15-30 de minute (in unele situatii mai mult) alternarea mingiierilor clitorisului cu mfnglierile puncudui G (~AlA F . tirnp care ne-a permis sa ne . " Orgasmul prelungit --: ' Iubita mea a atingprima data stareade orgasm prelungit dupa aproximativ doua luni de exersare. este altemarea celor doua rnodalitati de rningiiere. ne vom intoarce la stimularea punctului G"(FAlA E).. iubita noastra a intrat In sfirsit in faza decisiva a orgasmului prelungit. ca ~icind uterul s-ar apropia de intrarea In vagin.. daca in cursu! orgasmului obisnuit vaginu~ are tendinta se largeasca 10 partea sa cea mai profunda ~i a se retraga spre interiorul corpului. locaiizat asa cum am explicat. Cind barbatul sesizeaza acest gen de «impingere» la' iubita sa trebuie sa stie d'i ea simte aceste contractii pelviene profunde care. incluzind aid ~i muschii uterului. . . In acest stadiu. Dupa un timp Efectuata cu abilitate. punctul G poate accepta 0 presiune destul de putemica. aceasta situatie se inverseaza. o o o implies musculatura profunda a muschilor pelvieni. imitind miscarea de da-te-vine a penisului sau. . faranici 0 perioada de oprire .~ ---'~ . capacitatea ei de a se abandona f'arii nici 0 retinere placerii. trebuie sa abandon am i. doua mai lejere. anume 10 rningiieri succesive. odata cu inceperea s orgasmului prelungit.aproape de intrareain vagin._ . contractiile slnt de durata variabila ~ipot dura de la una Ja 10 securide fiecare. Deosebirea fizica' esentiala lntre orgasmul «obisnuitssi orgasmul prelungit este Insa aceea ca. _--- . Secretul stimulariiamoroase neeesare pentru a ne conduce iubita in al 711:3 ? ceral orgasmului prelungit care. diferii de orgasmul multiplu. clitoridiana ~ivaginala.noastra de a rningiia punctul secret al iubitei. vom observa ca perioadele de repaussau de culme vorfi din ce in ee mai putin frecvente si contractiile vor fi din ce in " ce mai evidente ~i mai numeroase. reamintim. reducind astfel spatiul interior: . Spre deosebire de . in sensul ca vaginul va avea tendinta sa «irnpinga». Cind excitatia femeii incepe sa se stabilizeze la un anumit nivel ~iintervine un gen de saturare (plafon). Cheia declan~ariiorgasmului prelungit ...Pentru rezultate mai bune. clitoris. care la acest nivel de excitatieeste extrem de sensibil. sint mai lungi ~i cu mult mai agreabile decit celeobisnuite. o o abilitatea. doua sau trei degete. Aceasta este atunei o ascensiune continua spre noi culmi. anunta inceputul orgasmului pre1ungit. and perioadele de repaus aproape ca " dispar si toate contractiile au devenit impingeri profunde.48 LoUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 49 Mas~julvaginal \Dupa aparitia primelorcontractii orgastice (ca unnare a stimularii clitoridiene). sa cunoastem senzatii de 0 voluptate nebanuita ~i . 'transformam laimtric. vom mingiia cu unul sau doua degetepunctul G. mingiierile ritmate au efecte maxime._. . este preferabil sa repetam acelasi ciclu de D). stimularea vaginului si sa ne concentram din nou asupra c1itorisului (FAZA ._-_. cind stimularea i' punctului G pare sa nu-si mai fuca efectul. lente ~iprofunde. '" la instalarea unui plafon al excitatiei. De indata ce se produe aceste contractii. Pentru aceasta este necesar sa sesizam atent momentelein care femeia trece de la 0 faza de ascensiune a excitatiei la un plafon... cornpusa din fazele D-E). [n aceasta prima faza. Profunzimea si frecventa a~estor diferite de cele ale orgasmului «simplu» care: «impingeri» depind de doi factori: . . in cazul multor femei. la un moment dat stimularea elitorisului vada in mingiieri ca si pentruclitoris. constituie baza fizidl a orgasmului prelungit la femeie (cel mai important).. ln partea superiopa. Ii putem rningiia vaginui (FAZA c) eu unul. foarte probabil.

_~. Eu. dejaplaeerea maxima unei femei! . Eu.vocabularul n-a . aeum lrni dadeam seama ca. care credeam eft oferisem . fiindca implica 0 dimensiuneamoroasa noua. Cu citiubita mea se obisnuia mai mult cu starea de orgasm prelungit.1 Of c- '"'t . Dar diferenta intre orgasmul prelungit ~iorgasmul obisnuit (insotit de descarcare) nu este atlt ·0 chestiune de cantitate. Tot eorpul imi era de 0 sensibilitate extraordinara. Ie tulburasem profund. intense ~iextrem de fine. Nu Q ~tiam ca. Daca avem in vedere eft orgasmuJ obisnuit (insotitde descarcare) dureaza eel mult 20 secunde.. experienta extatica ~ia realizat ca descoperisem arta secreta de. Caci ee· altceva poate fi placerea suprema daca nu stareade orgasm prelungit? Tot restul poate fi bun. atuncicind imi vaveni rindul. nu numai di a reusit destul de rapid sa trai~sca orgasmul continuu timp de aproximativ 20 minute.fost facut pentru a descrie 0 astfe! de experienta ~inu contine superlativele necesare. Iasindu-se cuprinsa de ea.brusc. rnarturisesc cu umilinta.._. veritabile valuri orgasmice (descrise atit de bine de dr.· .\.. . Desigur. .. iubita rhea rna va face sa cunosc . rnai tnaltator dectt orice mi-as fi putut inchipui vreodata .. extatica. dar ~i . ca sa spunem lucrurilor pe nume . . a fest la un moment dat cuprinsa de un gen de panica. . eram stupefiat.:in prima parte a sedintei nu urmaream amindoi decit placerea ei)._. . experirnentam 0 mare de senzatii tmbataroere. " \ : I Primul orgasm prelungit al iubitei mele a durat aproximativ 5 minute. Ie daruisem multe 'incintari ~iplaceri. Brauer). Uimitor. estesublim!.ceea ce. Eaa vrut sa reincepem aproape imediat dupate traise aceasta .: care aproxirnativ 5 de orgasm prelungit). repet. Cll atit se abandona mai mult. Uluita. Contrariat. lubita-mea a fost cea carea PLIS capat aeestei prime experiente pe drept cuvint extatice ' pentru di nefiind obisnuita eu 0 placere atit de intensa. nu eram decit un incepator In artade a darui femeilor ferieirea. traiam oexplozie 1inj~titaafiinteimele in infinit..__ . chiar pe acest pam'int! este mai erotic. tara macar ca ea sa rna fi atins (era stabilit ca . I putea intelege. Eram stupefiat asadar ~i in acelasi timp traiam 0 stare de fericire imensa vazind di puteam sa-l ofer 0 asemenea placere iubitei mele. cit a durat «sedinte In care }ubita ea a atins al 71ea eer.. AI 7'·' eel' ne este accesibil lntr-adevar.acesta este net superior.. Pentru a.tulburatoarea traire a iubitei mele avea asupra mea un efect eu mult rnai mare decit inchipuirile si fantasmele . ca ~ putea simti rnereu mai mult.~_. De fapt.. eu insumi eram euprins de 0 stare de excitatie teribila. 'l~i toata fiinta pe cale sa se dizolve ~i avea impresia ca-si va pierde simtea complet cunostinta. In momentul c1nd a reus it sa mentina timp de 0 j umatate de ora aceasta stare .. 1n realitate. mare bucurie..~u . excitante ~imai.. prin comparatie. .• _~_. orgasmul prelungit trebuie sa fie trait.. mtr-un elan de recunostinta emotionanta: Ma risipeam senin . Si an} reinceput . Experienta a incetat atunci ~i iubita mea si-a revenit . . .:Plina de bucurie. eram ca pierduta intr-un 'ocean de beatitudine ~ide placere coplesitoare. nu Ie lasasem indiferente. aproape supraomeneasca. ) complet diferita ~i lnglobeaza sintetic tot ce am trait p1na atunci. caci'in acest caz .~.iubite cunoscusera placerea In bratele meier . fade. a urea In aI7'''''' eer.E!c_ante care. Il1satrebuie sa subliniez cu toata flispunderea ca . lnsa tjpetele.. Stupefiant.mele eele mai delirante. abia trecuse 0 luna de cind 0 experimentase prima oara. mi se pareau acumsterse ~i . care credeam ca fostele mele . mai nebunesc. . dupa cum ati putut constata p1na acum. mai pregnant decitarnintirile erotice cele mai Cit despre mine insumi.. toate astea rna tulburau infinit. • 1 n: Niciodata plna atunci. extraordinar a fost faptul ca. In fapt. trebuie sa recunosc.simtearn dezamagire.50 Lous REGAMOS ARTA SECRETA A QRGASMULUJ PRELUNOIT 51 sa neapropiem unul de altul uluitor de mull. este deja 0 distanta'lmensa. ci mai cuseama una de calitate. Capital. dar a atins eulmi si mai elevate. ~itotusi. cuvintele de care dispunem se dovedesc insuficiente . nu stiam Inca un lucru. iubita mea nici macer nu ma 'atinsese. Tot . gemetele siscincetele eicontractiile Y • succesive care spre final au fost inlocuite de acele impingeri prodigioase. insa.. Da. am avut 0 erecti~ «adevarata».Iatace mi-a marturisit ea dupa trairea plenara a unei astfel de stari. cu niei 0 iubita ~i in nici 0 situatie nu rna mai simtisem atit de viri! ~i de excitat cu toate ca. pe fondul starii ca nu mai am deloc limite. nu ne-amdat in laturi de a face incade la inceput-e-timp de 30 minute (din .

prin stringeri asemanatoare eu aeelea deserise In exercitiile . aparute ca urmare a stimularii elitorisului. . diminueaza stimularea vaginala. Observatiile clinice cele spuse pina acum. Iubita mea rni-a descris odata foarte _ sugestiv aceasta experienta: tot ce se poate spune despre ea este ca mi-as Iidorit sa ramfn pentru totdeauna fn aceasta stare.. adica 0 femeie arrnonioasa._-------~-- ' i-· ARTA SECRETA A ORGASMULUt PRELUNGtT ----'_----'::.Aceasta faza este . vom altema stimularea clitorisului cu de ridicate ca in timpul fazei de excitare ci. deschide perspective fantastiee. ~. in aceasta faza. A doua faza a orgasmu1ui repede inult mai desehise. practicat eu succes aceste modalitati au demonstrat e11.::::::.pe care am trait-o alaturi deiubita mea confirma din plinaceastarealitate.migrenelor # stresului! .:. Experienta delicate siample de contractii profunde extrem de pliicute. femeia simte atunci eil pluteste In voluptatea cea m~i intensa... cind mental inca mai cauta sa atinga noi eulmi.:. Aceasta experienta eu totul extraordinara poate dura minute In sir. figurate grafic. urmate de perioadede pauza. spre deosebire de prima rnza.:.:. metoda prezentata aid . mai pudn prelungit este asadar caracterizata prin acel~ «impingerixin fapt valuri \ iritabile...:.plina de viata si.:. stimulat.~ superficiale...::. pe deplin pentru iubita noastra. incit. aproape denumita sugestiv scara. confruntati eu eventualitatea trairii unor stari de 0 coplesitoare intensitate. vom reeapitula prina exploda la capatul extazului? Din fericire..acest tip de orgasm.este numai dorinta celor doi iubiti de a o continua sau de a 0 intrerupe. mai destinse ~i I?ai fericite decit femeile obisnuite.. lara nici o senzatie de efort.. Pentru femeile obisnuite sa traiasca orgasmul foarte rapid.::.continuunoi nivele. starile de meditatie profunda. fiindca in timpul ei femeia atinge in mod instantaneu. I~ prima faza (care dureaza orgasmului prelungit. Aceasta faza ~te caracterizata prin contractii considerabil. nu.=. dimpotriva. unii ar putea chiar sa se Cite. datorita simp lei penetrari a penisului. Brauer le-arealizat asupra a sute de eupluri ee au bine mecanismele orgasmului prelungit. Putem erea si . .:::. mult. Cind punctul G este. AeuITIea urea mereu. mai sfuJatoase..fe?omen oareeum asemanator ell eeea ce se petreee In . iau nastere aeele impingeri profunde. tara efort..:.' ~Aflata intr-o stare de co~tiu:ta aparte.::.paslune. pentru a \nte1ege mai riguroase-pe eare dr. Imp linita *i ferieita.:. Oare nu vom s~i lnainte de a aborda sectiunea despre placerea barbatului.:. '\ noastre. iar ill cazuri exceptionale poate atinge 0 ora sau chiar mai. de extaze. In'urma «practicii»..in faza adoua a Exista deei doua faze In . mentine aceasta stare stirnulind altemativ apoi simultan clitorisul *i Ea a redevenit intr-un timp relativ scurt eeea ce era la inceputul Iegaturii punctul G.:----' S3 __:_::_ o voluptate inca ~i mai mare si 0 stare de excitatie fantastica pe care inainte n-as fi crezut-o niciodata eu putinta. ritmul cardiac ~ipresiunea arteriala NT) ramin Ia fel 15-20 de minute sau mai mult).. lliai dezinvolte. timpul este pur ~i simplu abolit (spulberat) . Singurul factorcare intervine aid . aceste fem~i devin aceste etape seamana eu treptele unei scari... adaugind citeva noi detalii. ______ 52 ~ Louts REGAMOS _. Efecte «secundare» In fata descrierii unor astfel Adio . Kegel.va precizari lngrijoreze de pericolele ce planeaza asupra sanata!ii.

" erectia este ferma ~i puternica. este necesar ea ~i barbatii sa 0 citeasca cu atentle. Hodalltali ajutatoare • Fazele orgasmului p'relungit inlaturarea inhibitillor • Orgasm cu descarcare ji orgasm prelu ngit Controlul ejacularii (II) _. Pentru unele femeieste oarecum lini~tito: deaflat ca 0 mare parte dintre £iirbati all nevoie de 0 stimulare directs a penisului pentru a intra in erectie . Ilu este obligato~iu ca amindoi membrii cuplului sa-l experimenteze 'in decursulaceleiasi intilniri. Stimularea sa.a la barbat aceasta glands este omologul punctului G al-ferneii. trebuie rnai lntii sa injelegem rolul prostatei. aceasta este adesea de dorit.. femeia II va ajuta pe iubitul ei sa atinga acest stadiu si sa-I extinda pina la nivele ~i mai Inalte de excitatie. Cu toate di nu exista 0 regula in aceasta privinta ~iputem face orice alegere dorim. Aceste contractii provin de la prostata ~j de la alte glande. . orgasm prelungit. stare care .---- . Putem spune .> inceputul Cu toate eli aceasta parte ar parea eli se adreseaza In special femeilor. unele cupluri prefera sa-si acorde un mic ragaz inainte de a trece la realizarea orgasmului prelungit al barbatului. . . • Punctul extern aI prostatei Controlul ejacularil (I) . desi. se impune In modnecesar un anumit echilibru. important este doar ca ea sli fie confortabila si ca femeia sa aiba acces nestingherit la organele genitale ale iubitului ei. Pentru a aplica cu succes modalitatea de atingerea orgasmuluiprelungit . produce in fiinta barbatului un <". De altfel.' lungi de timpnninute in sir ~i chiar mai mult!) fiind in plus mult mai ii profund ~i mai puternic decit eel insotit de descarcare. barbatul atinge ~ise mentine in starea care precede de obieei orgasmul. . Atunci cind ferneiaa trait starea de orgasm prelungit. barbatul trebuie sa adopte opozitie cit mai \ confortabila. iar penisul secreta mra intrerupere lichidul lubiifiant. care le are barbatul.extrem de voluptoase. deloc epuizant. . in cazul in care joaca rolul activo Oricare ar fi postura aleasa. urea spre un nivel de orgasm mai inalt La rindul sau. Primul obiectiv este de ~-!duce pe iubitul nostru intr-o erectie ferma. . evident. • 0 modalitate suplimentara Orgasmul prelungit al barbatului este oarecum diferit de cel al femeii. Femeia. In aceasta faia. insaflira a se declansa ejacularea." pe spate. Sa a nu uitam ca nu este neaparat ca Intr-o situatie Cll caracter sexual barbatul sa intre in erectie.. trecind prin orgasme scurte. Femeia dispune In aceasta situatie de optiuni similare celor pe . excitatia intensa. Ca ~iIn cazul femeii. Aplicindaceasta metoda. • Antrenamentul propri u-zis . simultan eu eea a penisului. . sau mai precis care precede ejacularea. aspect care i?dica prezenta contractiilor interne. lncit nici unul dintre cei doi i~blti sa nu se sirnta frustrat.ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUN()IT 55 Citeva dlferente 9 lacerea barbatului' • pleva diferente Inceputul . Fam indoiala ca ~ipentru el eel mai simplu este sa se lntinda '. '-.constituie de fapti'rima faza a orgasmului prelungit. care se poate intinde peperioade foarte ".de catre barbar.

pe linga exersarea consecventii a tehnicilor hatha-yoghine de transmutatiest subli. Punctul extern al prostatei Dupa aceasta.56 LoUIS REGAMOS . citeva elemente simple rce faciliteaza controlul descarcarii. '. 0 varianta a acestei mingiieri. atit intr-un caz. primul obiectiv este de a ne detennina i~bitul sa intre in erectie A). fiind mai mult decit 0 mingiiere. mctt sa-~i pastreze o erectie s.ex.ASMUWr PRELUN(. A OR(.'Controlul ejacularii (I) 'Griltieacestei abile stimulari (evident eli este necesara aid 0 anumita ~maiestrie din partea femeii. insotite de eoncentrarea cit mai ferma asupra ideii de control deplin al ejacularii (salutara). simultancu mfngiierea penisului.C.diversiune. gest care. . aflat in erectie. <.este ::necesor mingiiem simultan penisul (cu cealalta minii) .0 Retinerea suflului ~i efectuarea strfngerii prelungite a muschilor P.. Kegel nnI) ca §i cum am vrea sa intrerupem fluxul urinar (de • asemenea foarte eficienuiy. ~l doilea mod consta in a forma eu degetul mare ~i aratatorul un fe] de inel (cuprinzind scrotul la baza sa) ~ia trage in jos. intre anus ~i scrot(FA1A c2).inai ales pentru iubitul nostru tnsa. . aglitJndu-ne aratatorul de penisului (inveis fatli. putem in cepe sa-i mingiiern delicat scrotul. Primul con sUi in a apuca cu degetul mare ~iaratatorul pielea . a oricarei miscari. iubitul nostru se va apropia rapid de orgasm ~i de ejaculare. fapt ce creeaza un gen de t. a carui proiectie In planul fizic se. . urmarind sa traim cit mai intens aceasta.de prima situatie).. _ ~:Iata. . '1 o o putem mare putem baza apasa aratatorul pe punctul extern al prostatei.olidatimp d_eeel putin 15 minute (FAZA B). Putem efectua tragerea scrotului in dona moduri. . previne intr-o anumita masuraejacularea. afla in zona din mijlocul fruntii) insotita sau nu de blocarea suflului. • --~-'-"~'~. I Ii o . (foarte ejicientii). '~OApasarea punctului extern al prostatei.' -.) $ PUNcruL EXTERN AL PROSTATEI (ECHIVALENT PI)NCTULUI G al femeii) situat in zona perineului. . putem aplica ~i tragerea scrotului. (FA1A in .. traglnd apoi spre injos. Kegel nr. f I I' . OConcentrarea ferma asupra lui ajna chakra (cal treilea ochi» sau centrul mental de comanda. •0 Perioade de retinere a suflului pe pl in.: ARTA SECRETA. scrotului. cit ~iin eelaialt.. dar .0 Vizualizarea ascensiunii energiilor sexualefdin etajele inferioare ale fiintei-in zona din crestetul capului) sub forma unui flux de lumina etralucitoare.. rningiierilor zonei testiculelor.'0 Ciupirea ferma a bazei penisului cu aratatorul inainte §i ell degetul mare inapoi sau stringerea coroanei glanduluiintr-un inel format eu aratlitorul §i degetul mare. ") . sa Trebuie sa-l mingiiem pe iubitul nostru in asa maniera. ~ .. ceea ee multe cazuri este de altfel necesar. . care trebuie evitata eu orice pre! (FAlA n). 3 (modalitate ejicientlf). iar In acest scop il putem mingiia asa cum procedam de obicei (este de presupus di 0 facem!).IT 57 Asadar. \ Retinerea suflului ~i efectuarea impingerii .nare apoteruialului creator. numita ciupirea prostatei (asemanator co ciupirea coardelor unui instrument muzical). \putem practiea §i alege pe eel mai convenabil atit pentru noi insine. testiculele (FA1A c. In aceeasi miscare de indepartare de penisul erect. U~alt mod inspirat de a incepe este aplicarea lubrifiantului. . cu atlt putem apasa mai intens. intretesticule. dar In toate cazurile ne-vom fed s~ exageram. . . pe plin . _ I. lndepartindu-l de penisul.. exercita presiunea cu degetul mare. . ell cit excitatia iubitului nostru este mai mare.0 lncetarea completa . poate fi realizata in doua moduri: In cadrul . i (ex. I :. '0 'Iragerea scrotului (deja explicate). Presiunea pe punctul extern af prostatei se poate efectua cu unul sau doua degete.! '. maiestrie care va fi dobindita numai prin "practical. agat1nd degetul de baza penisului. in aceasta mingliere este destul de irnportanta regularitatea ritmului.

realizam acea actiune numai daca launtric percepem raspunsul la a modalitate din cele deserise.. urmarind sa • ~ t . CLIputina inteligenta. sintern fortati sa rupem tacerea. pentru realizarea neangrenarea acelei acjiuni. de fior. este necesar ca barbatii saurmareasca sa s. ce coboara din Controlul deplin al descarcarii (ejacularii) este de importanta capitals .r o Respiratia ARTA SECRETA A ORGASMUWI PRELUNorr 59 c~ntrolata este eel putin la fel de importanta.sijumatate sau chiar doua ore pe zi (3~6 luni). 0 ora. dar numai jetul intermediar (ant partea de I~ illceputul procesului de urinare'cit ~icea de la sfirsitul sau nu vor fi niciodata folosite. contra luI descarcarii va fi rnai usor in situatia 1n care femeia rezultatelorei (inainte de a incepel) lui Dumnezeu . )Jconsacrarea cifre Dumnezeh adica actiunea de oferire mental a..0 autoterapia eu urina. cit numeroase efecte benefice..practica traditionala recunoscuta 1n lumea intreaga. mereu! In aceste situatii este indicat sa discutam deschis. este posibil ca-rnal ales la inceput sa apara ~i derapaje. J Kegel. Barbatul trebuie sa urmareasca sa respire regulat ~i cit mai user pe nas. femeia trebuie sa fiesi ea foarte at\!nta la reactiile iubitului ei. putem integra suplimentar eu succes pentru realizarea prealabil este imperios necefar!) pentru a a descoperi pe cea mal eficace"cbntrolului asupra potentialului sexual una-sau mai multe dintre ~imai convenabila atit pentru noi [n~ine. Aceasta nu este gray: orice invatare practica astfel induse si sublimarea energiei rezultante In ojna chakra 1n zona presopune erori ~i adaptari. constientizam In timpul intreruperilor procesele de transmutatie Ie putem spline' astfel. ell Alimentatia zilnica a barbatilor trebuie sa cuprinda polen (de albine). la masa. evitind sa respire haotie ~ineeontrolat pe gura. la sa faca eforturi pentru aeeasta: poate sa-si coneentreze intreaga atentie inceputul zilei. cit ~ipentru iubitul sau iubita .foart« eficient!. fiind .Vom trece sa .De exemplu. adica intreruperea voluntara a jetului de urina . din eauze 'straine de vointa noastra.. pina insumilm untotal de 0 . esential fiindnumai rezultatul: suspend area descarcdrii tejaculiirii).poate realiza cu maximaconcentrare exercitiile .::'JUodalitatile urmatoare: noastra.. esteindieat pentru a preveni momentele periculoase. :~. ..ora.' din miilocul fruntii sausahasrara in crestetul capului).etc.sa facem consacrarea inaintea fiecarei actiuni mai importante. semirue de mac de griidi1}a (papaver somniferum) va putea sa-~i putem face un !egamlnt launtric sa pa~'iim tacere W1 anumit interval de comrolezecu UJurin{ii samima (sperma) ~i va atingeflira indoiala timp (0 ora pe zi sau 0 zi pe sa~tanlma. urmareste sa-~i ajuteiubitul angrenind ~i ea. intr-o stare de aspiratie launtrica. Daca. eel putin pe moment. eel mai bine la unison cu el.crestetul capului.Pentru siguranta. Cel mai bine este sa realizam toate tehnicile (atentie: aturenamentul rDe asemenea. Bineinteles. barbatul trebuie . putem comb ina lntre ele aceste tehnici. La rindul sau. ::. urmarind sa . s~u .. in mod special «acela sau aceea care-si mai multe alimente yang si este de dorit sa fie bogata ~icit mai pura. vom repeta \exereitiul.. impreund cu un amestec format din I g dintr-o atitudine. \cauta sarespectam eu strictete promisiunea taeuta. . el i$i va putea controla de . '. Ca va bea propria urind. (ideal qam50 de intreruperi de 2-3 secunde la 0 urinare. a intregii noastre angrenari ~i a B ineinteles. controlului.0 urinarea fractionata.eangreneze pulbere din flori $ifrunze de menta (mentha piperita) $1 2g de sistematic in actiuni care implica vointa~i control launtric. • ".· . In functie de posibilitati) ~i vom inalte performante sexuale si erotice. putem face consacrarea de trei ori la rind. daca . Esential este ea aeest lucru sa nuse repete " . De asemenea.Q contra cpa continua a sfincterelor anale.' '. asupra unui alt lucru decit senzatiile sale (aplicind tehnicile descrise). Modalitaji ajutatoare toxiee) . . Absenta acestei staride raspuns implica evident pentru atingerea orgasmului prelungit. Oricum. . adica ingerarea sistematica a urinei proprii-sdescoperim unde am gresit ~j sa nu mai repetam gre~eala. daruirea noastra sub forma unei stari elevate.

Esotera. 0 postal negru tinut de preferintainzilele de marti sau duniinica 0 perioada mai lunga de timp (1-2 ani) mareste eontrolul launtric ~i ajuta la purifiearea ~i solarizarea fiintei. ~ Merita sa adaugarn ca lucrarile citate (irnpreuna cu altele care trateaza acelasi subiect) s-au bircurat de 0 larga audienta. eafelei. Ram. masajul san automasajul en n~a. Pentru urinoterapie ~i efectele sale vezi: Damar (antra ed. el se va putea bucura de 0 mare longevitate» (Damar _ Tantra. a doua fiind programatasa se desfasoare in septembrie 1998 in Gennania. Bucuresti 1995. unele fiind publicate in mai rriulte editii. sutrele 66-67) O. . are valente terapeutice probate". hrisca sau mei. vez! lista lucrarilor publicate instrainatate in uItimii ani (anexe).. Camelia Rosu.jE 1995 (textul fundamental cu privire la virtutile tainice ale urinei). urinoterapia in cupln. adica friction area intregului -corp eu urina proprie. pe lingaapropiere ~i intimitate. R". -Statele Unite.". adica urinoterapia utilizind urina iubitului (sau iubitei) tehnica care. masajul organelor genitale ale barbatului eu urina iubitei. lnsumlnd tiraje de milioane de exemplare (de exemplu. EI presllpune ca timpde 10 zile sa consumam numai griu. Elvetia. Urina va fi lasata sa se'usuce . medicament pentru via/a de Daniel Menrath. o 4.~f. pe piele. Ea cuprinde dear unele dintre cartile aparute recent tarlle «civilizate»: Franta. efeetuat sistematic chiar de catre aceasta.barbatul ui. Urina. Marea Britanie. vitalizare ~i infrumusetare. numai una din cartile j umalistei de radio Carmen Thomas s-a vindut in Germania intr-un numar de '700. proeedeul are efeete eerie de purificare. Printre altele. Shambala. In februarie 1996 a avut loc in India prima Conferinta mondiala de urinoterapie. Suplirnentar.000 de exemplare). ed. ed.. orez. drogurilor rara'~imid '" . constituie un bun mijloe de revigorare sexuala si de amplificare a potentei ~i irilitapi v . _ . Pauza recomandata intre doua regimuri consecutive este de 3 zile. de asemenea. Eliminarea fumatului. Olanda. altceva. minia si toate 'celelalte emoiii mentale. vom astepta ehiar 2 ore pu\a la dus sau baie. pasiunile. . Inplus. specifice. genereaza efecte complexe. fierte saueoapte (eu sare). De asemenea. timp 'in care ne vom masa eu atentie corpul si. Shivambu de dr. daca este posibil. de armonizare ill cuplu ~i.. Toate aceste fapte demonstreaza faptul ca aici i1U este implicata nici 0 sarlatanie ~i ilustreaza interesul indiscutabil pe care 11trezesc in prezent pe plan mondial urinoterapia ~i virtutile saleimpresionante. Gennania. o regimul alimentar Oshawa repetat (cite unul pe luna) care ne purifica ~isolarizeaza considerabil.60 LOUIS REGAMOS 61 I • asemenea suflul. Bucuresti 1996.

. '~~I'Ufructul'. Referitor la aces! subiect vezi Fericirea pentrujiecare de Gregorian Bivolaru." yang... sa ararnm eli accesul in al 71~ eel' aliubirii 'fiira de sfirsit este Odata ce iubitul nostru si-a reluat controlul asupra excitatiei.~''' . tara efort sau teama. ''. tara indoiala. timp de 3~5 secunde) dupa care extazul exact atit cit el ~iiubita sadoresc. subconstientul la rindul sau va 0 cale sigura de arefuza placerea. descarcare.. Evident eli aceasta accepts ea adevaratsi crede ferm... Inal' frecven ta dintre ele este probabil teamade a depinde de femeie.. experimenteaza ~ifemeia in timpul orgasmului prelungit: el intra intr-o . In care barbatul simte ca ejacularea este Fazele orgasmului prelungit .. . P .. barbatul poatetrai un al doilea orgasm similar. pe depJin controlata. este de asemenea •. Bucurcsti. regulata.fnreIepciune jdraiecul arziitor sfir#tulUD>. (marcat ating1nd astfel culmi p1na atunci inaccesibile ~iexperimentind plenar prin contractii interne foarte placute. in cazul orgasmului eli descarcare. .. trebuie sa urmareasca sa-~i controleze ejacularea Aceasta faza este totusi metaforic lntr~un text fundamental al spiritualitatii tantriee: «La extrem de placuta si. respiratia preponderent abdominala. 1995.'. Tot ceea ce mentalul nostru constient este obisnuit prin educatie sli controleze situatia.~Orgasmcu desdircare ~iorgasm prelungit • . Printre cele mai bune mijloace de accepta imediatsa realizeze. In faza a doua a orgasmului prelungit. pre:pollderenlt'I:luua . -~~. la fel ea ~i femeia. bine sa-i rnarcam diferentele fata deOI'9asmul «obisnuit». in aceasta faza se produc 6-10 contractii de expulzare a 'spermei. profunda si calma... r ontrolul ejacuiarii . a ajuns sa priveasca amorul excitam (FAZA E}.(II)./ 63 de oriee fel. .' a Occidentului care.. EI controleaza perfect aceasta excitatie fiirli a se descarca.. conditionat de lntelegerea deosebirii esen1iale dintre limitata conceptie . . reincepem sa-l .. .. urmeaza punctul de non-retur. Ui£..rarea inhibitiilor . .•. . in chip penibil.. este eu atlt mai placuta ell cit femeia uniunii [sexua/eJ fit atent lafoe si. poate fi bloeat de unele inhibitii. atunze la 0 explozie extatica» (M. '.ea barbatul.Evident ca 1n prima faza a orgasmului prelungit 'mai curind ca pe «un obstacol ce trebuie depa~tt cit mai rapid pentru a barbatul nu se poate abandona in aceeasi masura ea femeia.' I recomandatli pentru atingerea rapida a succesului.. adica implorarea plina de fervoare a ajutorului divino Realizata cu regularitate ~i credinra. intensitate. subconstientulo va hrani ~i va face sa apara mai devreme sau mai Q rugaciunea. al 5.' repaus. dar diminuat ca • . odata ce . 'aeeasta a redevenit suportabila. care du~eaza maxim ] 0 secunde. Q autosugestia creatoare.. .... zabarului ~i0 alimentatie citmai naturala.<>~.. Gindul sauideea estesaminta. . insotit de noua stare de constiinta. controlulejacularii devine mult mai user ~i serealizeazaaproape spontan. Kundera) si conceptia Orientului.. 1intui.. Dupa 0 anumita perioada de . Barbatul traie~te atunci ostare asemijuiitoare eelei pe care 0 a intelege mai bine mecanismul orgasmului prelungit la barbat. 1995 ~i taerea extraordinard a subconsuenudu: laude Joseph Murphy. focalizarea asupra senzatiilor placute pe care Ie traim ~1 id.. excitatia creste odata ell maiexcitat. . din care am exclus definitiv carnea. conduce la veritabile miracole ~iin aceasta directie.. . fiindca . traind 0 placere imensa ~ideveninddin ce triCe .'. practicarea exercitiilor Kegel.inevitabila.ntificarea cu ele.. .. continuind astfel. Ram. d1nd «viatID) ~i «expresie» ideii sau blocajele ~i tensiunile launtrice ce cauzeaza situatiile de acest gindului imprimat 10 el. Deceneu.. evtta eu inlesneste iubitului ei controlul ejacularii prin indeminarea ~iarta sa de a. ·stimularea pina se ajunge la un nivelde foarte mare excitatie.

mecanic» de expulzare a spermei. Carti fundamentale. iubite. face un erort uneori considerabil pentru a-si controla ejacularea. barbatul poate o metoda excelenta. 10. este necesar sa mai facem din 'cind general demonstrativ. ea poate lnvata destul de lesne sa aiba mai separare volitiva si constienta a orgasmului de ejaculare este nurnit multe orgasme. penisul secreta continuu placerea ~i starea de orgasm cu ejacularea. inelt cea mai fina dintre .r ~~ ~L~OU=IS~R~E~aA=M~O~S ? 1· I ~InleIegem deci di avem de-a face cu doua tipuri de contractii: unele de . ( faza ~A~R~~~S~E~CruIT~A~·A~O~R~a~AS~M~UL~U~IP~~=L=~~a=rr~ __ ~-------6-S o 6. Acest fenomen de orgasmului sau prelungit. Cu timpul. n. buzele ~i limba La ineeput. ale Reginei Durnay (aparute ~in i Reprezentata grafic. cum ar fi rasuflarea dlda a iubitei pe gland. virfurile de . Ideal de minute iubita urmareste sa-~i conduca iubitul de eel putin 15 ori este sa altemam mingiierile orale Cll cele manuale sau sa ne folosim de aproape de ejaculare. iubita sa trebuie sa inteleaga acest ~pect ~i sa 30 minute sau chiar mai mult. In cursul acestei prime faze. men tine nivelul de excitatie la care barbatul simte ca ejacularea este pe cale sa devina inevitabilaeste prelungita indefinit de mult. lichidullubrifiant si devine atit de sensibil. care insa va fi evitata. este amorul oral".). place enorm ambilor iubiti.n. producindu-se Femeia trebuie sa-si aminteasca mereu un lucru important: In cursul o separare intre orgasmul propriu zis siejaculare. expun barbatul traieste perioade de ascensiune a excitatiei ~i de stabilizare limpede multe dintre subtilitatile amorului oral. Asa cum am mai spus. Penisul secreta in acest timp in mod intermitent lichidul rafinamente sau pur ~i implu pentru a ne reimprospata memoria. preferata de foarte multe cupluri. antrenamentul ideal esteurmatorul: timp de aproximativ 30 constituie un supliment care. Chiar In cazul in care it (platou). in timp ce barbatul. Barbatul experimenteaza acum un mai puternice deeit primele ne atrage atentia ~i ne face sa identificam .Masuratorile clinice efectuate au ararat ca. atit clt doresc cei doi iubiti. In decursul careia limba romana la editur'a Omegapress. pot ajunge acurn pina la unul. mod pbi§nuit mai mult de 3-5 secunde. secreta pIna la 20 g de lichid lubrifiant. precum Arta de aface dragoste cu un bdrba: Orgasmul prelungit este experimentat ~ide catre barbat in doua faze. sa se abandoneze. starea barbatului are mica intensitate. ritmul (~ur. geme. tina searna de el. pentru a descoperi noi dezordonate. dar care se poate alatura Cit se poate de practicat in prealabil cu regularitate exercitiile Kegel. 1994. ~i altele mai putemice cu rol tendinta sa se stabilizeze. extaz linistit. In special In cazul celor care au pe care n-am mentionat-o aid. Faptul ca aceste contractii sint 'cardiac ~ipresiunea arterials scad. eel putinin prima control al ejacularii. Dealtfel. prima faza a orgasrnului prelungit. Mingiierilesi' Antrenamentul proprlu-zis sarutarile extrem de rafinate §i voluptoase cu gura. at'lt in . firesc stimularilor necesare atingerii starli de orgasm prelungit. Pentru succesul metodei. transpira §i face eventual gesturi in cind apella acest gen de carti inspirate. incepind cu acest moment. Bucuresti. s Iimpede ce serveste drept lubrifiant natural. dar nu ob~iglitorie. acest veritabil extaz prelungit este urmatoarea: in cazul orgasmului prelungit durata pe care se ' poate fi prelungit indefinit. Contractiile interne foarte placute care nu dureaza in faza. seamana Cll 0 scars. cazul barbatului cit sial femeii. ~i Aria de aface dragoste cu 0 femeie. li produce 0 Deci diferenta esentiala intre orgasmul cu descarcare ~i orgasmul voluptate de neinchipuit. el apare in practicam deja de mult timp cu succes. generatoare de placers. . arnindoua simultan pentru a darui cit mai multa placere si lncintare fiintei excitatie atinse VOl' fi din ee In ce mai mari. Referitor la acest aspect vezi pasajul din Biirbatu! ~ifemeia de Schnabl citat in sectiunea Care forme de activitate sexualii SInE «normale» ?din Anexe. " . muschii pelvieni se destind. In genere. mingiieri. senin. In cea de-a doua a orgasmului prelungit. In timpul perioadei de excitatie crescatoare extraordinara care constituie modalitate suplimentara ceea ce in aceste pagini am numit orgasm prelungit.

... irriportanta realizare fiind elevarea launtrica. sint in mod considerabil dezvoltate prin aceste practici. angrenarilor erotice ale cuplului.singurele beneficii. pentru un cuplu armonios imbrati~area intima 'a celor doi iubiti este. Din momentul in care. in special la nivel facial. Q imbunatatirea imaginii de sine. Odata ce prin practica asidua run atins faza de maiestrie. .. c Am expus pina aeum esentialul antrenamentului specific pregatitor " necesar atingerii starii de orgasm prelungit. r- De altfel. experienta acumulata ~i chiar tehnicile efective vin sa' se adauge firese. poate cea mai .eoncluz~acaaceasta metoda straveche. trezirea specifica pe care au indus-o."!~Jprelung!t in tJmpuJ contactului intim " • .¥a~a cum m~lti dintre noi am intuit cu siguranta pina acum. sau chiar «clinice». adevarate stari de extaz.2r~cind dorim. \ fuziunea "intima Transformari antr~n ate . " " Dm . cele. interesant de remarcat 'in privinta starii de orgasm prelungit este faptul ca.linirea globala a fiintei *i existentei celei sau celui care areacces sistematic la starea de orgasm prelungit. contactul intim «obisnuit» genereaza trairi mult mai profunde. Reflexele orgasmatice ale femeii. ne revine sarcina de a recurge la ele . dupa fantezia noastra. adaptata spe::lfieulUi occ~dental ~l studiata de eei doi medici in clinica lor din C~hfomia. stap1nindu-le la perfectie. ~impotriva. este totusi recomandat On unele cazuri chiar Din perspectiva acestei finalitati. . Mai devreme sau mai . I Transformari antrenate de orgasmul prelungit Q transformarile. Subliniern insa ca pentru ne pastra «In forma. . vom putea resimti in tirnp ttl surprinderesi inc'intare un uluitor ~icomplex proces de trezire *i amplificare continaa a disponibilitatilor noastre de a trai stari rafinate. daca vom praetica suficientde mult mcdalitatile descrise plna aici.de orgasmuJ preJungit • Orgas.. remodelari a trasaturilor. macar prin faptul ca ne permit ulterior sa atingem placeri de nedescris ~i niveluri de implinire amoroasa necunoscute Plna atunci. tehnicile de baza pe care Ie-am p:ezenta~ pinaacu~ in vederea atingerii starii de orgasl!l prelungit ne pot parea la mceput putm cam reci. implinirea suprema ~i finalitatea acestei metode. . 10 tirziu -'..In conceptia .dar numai pe masura ce le vom experimenta . tehnicile orgasmului prelungit fac parte din «repertoriul» nostru amoros. Prin urmare. A/fue~ d~ag~ste reprezinta deci !ncununarea oricaror antrenarnente de acest gen. Cele enumerate pina acum nu sint lnsfL.. Q arrnonizarea gradata a personalitatii ~ia relatiilor eu ceilalti. atunci cind il experimentam In repetate rinduri. Desi acestea din urma ne intereseaza cu preponderenta.! r ed 67 &Ii ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG~ t. Cll lin imens cistig. inw. ele antrenindgradat multiple . sint de retinut si . coplesitoaresi spiritualizantedeDrgasm. prezentate nu trebuie delb~ sa tr~gem. ExeTCIt~1pentrufemei AvantaJele metodei orgasmului prelungit • Metoda pe srurt (reap/tu/are) '.ce survin la nivel fizic In sensul unei veritabile . transformari mai ales de ordin subtil energetic in fiinta noastra. fimd m plus. dar si ale barbatului. . ~xclude fuziunea amoroasa propriu-zisa.. Exerc!l!!le Kegel ~I actul sexual " !. extrem de placut dar mal ales benefic atit la nivel fizic emotional mental cit ~i spiritual.vom realiza valoarea lor. orientals.

poate eea mai favorabila acestui gen de stirnulari. Evide_nt.. iar iubitul se afla deasupra sa. .adesea cu un nebanuit succes . Printre altele. ofera de asemenea posibilitati mai . fiind in plus menite sa amplifiee imens Exercitii pentru femei pliicerea ambilor tubi!i in ~mp eefac dragoste. Fiecare postura are avantajele ~i inconvenientele sale . Ea t~i poate mingiia ~i singura clitorisul dedegeteIe lui. atingerea anumitor trairi sublime de ordin amoros ~i spiritual. o o o o 'I o amplificarea placerii. patrunzind-o din spate. .alt aspect fundamental este acela eli in timpul fuziunii amoroase. intins pe spate cu genunchii iridoiti.. A ORGASMULUI PRELUNGIT 69 necesar) sa Ie consacram eel putin 0' sedintape saptfunina.foarte probabiJ ca. in cursul tehnicilor precedente. eel putin in anumite posturi. In ceea ee-l priveste pe barbat.' :' I . alunecindu-si mina sub iubita sa. Mai precis.cele eiteva tehnici 1nvatate pina acum pentru atingerea starii de orgasm prelungit chiar ~iin timpul contactului intim. se fae 5 serii de cite 10 miscari de basculare a bazinului cu fesele tncordate.mult decit interesante. sa efectueze tragerea scrotului de pilda. sa dorim sa ne bucurarn cit mai adesea de aceasta traire fundamentals. In aceasta postura ea poate sa-~i mtng1ie excitant clitorisul de baza penisului. o bascularea: din postura . 1nvatate ~i tilizate u . este . in aceasta posturaei sau barbatului le este mai putin lesne. la unna unnei. lata aeum citeva exercitiisuplimentare ce permit deseoperirea ~i fortficarea museulaturii vaginate. orientind dupa dorinta unghiul d~ penetrare al penisului. esteo eroare regretabila caci. este oricind 'foarte indica! sa recurgem fa exercititle Kegel.in general. in fond. atunci c1nd vom fi experimentat orgasmuI prelungit. 0 varianta a acestei posturi in eare femeia este lungita complet pe burta. depa~irea'tensiunilor ~iblocajelor de moment. fizice ~i psihice.. _Postura in care femeia se sprijina pe genunchi ~in miini cu iubitul ei i ingenuncheat. .intreaga eficacitate. ele permit: Exercitiile. Ea poate astfel sa dirijeze cu u~urinta penisul in punctul secret din . aeestei mingiieri. Faptul ca unii barbati au anumite reticente vizavi de aceasta posture. ca sa nu spunem imposibil.' interiorul vaginuluL Mai mult. Orgasmul prelungit in timpul contactalul intim Este bine sa aratam faptul ca putem integra . avlnd ill vedere ca. este postura dominants a femeii. femeia poate utiliza tractiunea scrotuJui pentru a-I ajuta pe iubitul ei sa-~i controleze ejacularea. un mai bun control asupra starilor noastre.. rnentinind cambrarea citeva secunde. evitarea (controluI) ejacularii.. permite barbatului un mai bun control al ejacularii (avind in vedere relativa sa pasivitate) ~i prezinta numeroase avantaje in ceea ce privestesatisfacerea femeii. sau poate sa~i stimuleze cu maxima eficien!a punctul extern al prostatei. el poate urmari sa stimuleze punctulc aI femeii slcu ajutorul penisului (mai eu seama In anumite posturi). Kegel ~iactul sexual -. Abia 1tl aceasta situatie ele ~i vor dovedi . aceasta fiind ingenunchiata sau asezata eventual pe vine deasupra iubitului ei lungit pe spate. permite ~i barbatului sa stimuleze punctul G a1 femeii. Barbatul poate adauga stimularii penetratiei pe cea clitoridiana. Una dintre eIe. fiind eel putin la fel de utile side datatoare de mc1ntariin timpul1mbrati~iirii intime pe cit s-au dovedit in decursul «antrenamentelor». De altfel. iubitul sau iubita noastra ~inoi insine sintem singurii artizani aitrairilor ~i placerii noastre.~ '68 "LOUIS REGAMOS ARTA SECRET}. alegi~d gradulde presiune ~iritmul Un.

lata in continuare citeva sugestii pentru a integra armonios elementele prezentate p'ina acum.ngit _ Practica constanta a modalitatilor de atingere. 3. altemam stimularea clitoridiana eu Pina 1a atingerea maiestriei (~ichiar dupaaceea) antrenamentul zilnie este necesar.a orgasmului prelungit face cu putinta intilniri exceptionale. vom efectua masajul vaginal cu stimularea punctului G. manifestind armonia Sa prin noi. ne sarutam reciprocevitind totusi atingerea directaa organelor genitale. ARTA SECRETA A QRGASMULUI PREWNOIT 71 contractia: 'in aceeasi postura. ... Se repeta de 20 de ori. devina 0 minunata disponibilitate (aptitudine). . el va putea sa-~i satisfaca plenar iubita. -. Pe acestfond vorn angrena transfigurarea concretizata prin ginduri sitrairi de apreciere superlativa a iubitei sau iubitului nostru~. vom realiza un «circuit» (sezind comod Cll coloana vertebral a dreapta ~i tinindu-ne de miini). o o 70 LOUIS R~(lAMOS' .seprinde.mult mai putemice decit cele obisnuite.genunchi." 2~ Preludiul amoros (minimum 7 minute) in care -incepem sa ne mingliem ~i sa. In acest sens.fundal muzical adecvat. ~acestor femei I~ suficient un singur minut de stimulate cu penisul este pentru a incepe sa traiasca serii de orgasme putemice.· ~ . In general sint suficiente 10 serii. '1. placut amindurora. a1it barbatul cit ~i ferneia vor ajunge in finalla stari spirituale o o sublime. Mal mult decit atit. observatiile clinice au ararat ca 'in cele mai multe cazuri. ridicarea: din postura lntins pe spate. la aparitia orgasmelor. aceasta ajunge ~a . Tehnica propriu zisi: . " Metoda pe scurt (recapitulare) . traind astfel ' nenumarateorgasme M descareare. acum i~ita din cornun. specifice yoghine sau ex. Datorita formidabilului efect de trezire ~i inflorire erotica a fiintei. lin mic masaj etc. Prin mijlocirea unortainice procese de transmutatie biologics ~i '\ sub lim are. facind dragoste ore In ~irtara a se epuiza deloc. aici putem angrenatehnicade trezire la placere. o 'in momentul In care excitatia iubitei trece la un plafon reluam stimularea clitoridiana. Barbatul exersat in practica metodei orgasmului prelungit va cunoa~te in ' primul rind erectii mai ferme ~i mai durabile. . Kegel timp de 3-5 min). Avantajele metodel orgasmului prelu. o sesizind cit mai atent momentele mcare iubita trece de la 0 ascensiune a excitatiei lao faza' 'in care minglierile par sa nu-si mai faca efe~l (faza de «saturare»). la aparitia saturarii. Amorsarea proceselor de transmuiatie-si sublimare (procedee . remarcind fluxurile de energie care ne strabat reciproc. creindu-ne senzatiaca sintem simultanatit In trupul nostru elt ~in i eel aIiubitei sau iubitului. Reproducind aceste mi§cariin timpul intilnirii amoroase. constientizind ca nu noi actionam ci EI. controlindu-si indefinit ejacularea.cu rniinile de-a lungul corpului. 4. in aceasta. prin siinpla sa voirita. Pe un. . Continuam cu tdentficarea. reluarea ei periodica poate aduce beneficiisurprinzl'itoare! 1. perna intre.: in serii de cite 5 miscari se contracta anusul ~i fesele stringind _ simultan ~i perna intre genunchi timp de aproximativ 5 secunde. Deexemplu. rezultatele sint garantate. Este delasine lnteles ca rindurile care urmeaza nu pot inlocui lectura atenta a intregii lucrari. generat de practicarea consecventa a rnodalitatilorsimple expuse. Daca dorim. a. apoi se ridica fesele de pe sol si se contracta ferm anusul 10 secunde. Incepem prin a darui launtric fructele actiunii noastre lui Dumnezeu. chiar daca fuzionam intim fara aintegra in preludiutehnicile de stimulare prezentate anterior (desi bineinteles sintem liberi sa facem aceasta). se aduc coapsele usor departate spre piept. iJentijicareb si transjigurarea. trecem din nou la excitarea vaginala.e midi.lucrare au adesea experienta unui reflex orgasmatic profund chiar de la inceputul actului amoros. intrind prin mina stinga ~i iesind prin cea dreapta. femeile care practica regulat modalitatile secrete prezentate. Pentru femeie (aclioneaza barbatul) o rningiierea labiilor ~ia clitorisului." .. De asemenea. Consacrare~. '.

Atunci cind amindoi consideram ca este suficient. plini de dragoste. Constientizarea starilor~i a efectelon aparute. adoptind aceeasi atitudine relaxata. canalizarea intregii energii cane etajele superioare ale fiintei. devenindfrecvente ~iprofunde. evitarea descarcarii ~irecapatarea eontrolului asupra excitatiei (participareactiva din partea iubiteil). reluarea excitarii (~i evitarea descarcarii atunci cind este eazul) pilla cind iubitul nostru ajunge sa traiasca starea de orgasm prelungit. Kegel). I ./' . stimulim scrotul(testiculele) ~ipunctul extern al prostatei. 6. (sau ant cit simtimca este necesar) transmutatia ~i sublimarea (puten. Aceasta duce la amplificarea in avalansa a anumitor efecte benefice care survin dupa actulamoros eu continents (tara descarcare). . 5. . (sau ~titcit simtim eli este neeesar) transrnutatia ~i sublimarea (tehnici hatha yoghine sau putem utiliza aceleasi ex.. continuam sa realizam timp de 3-5 min. manifestam recunostinta fala de Dumnezeu. Abordarea unei stari de relaxare pe fondul careia urmarim sa ne . Un sfat important! Dupa aceasta faza. iubita noastra traieste starea de orgasm prelungit. [) apoi. O.. . Kegel). Fuziunea amoroasii (daca dorim). . 7. 72 LOUIS REGAMOS cea vaginala. Pentru barbat (acttoneazafemeia) ' o o aducerea in erectie ferma ~i pastrarea ei timp de aproximativ 15 minute. b. Cind sintern mul~iti ne oprim si. simultan eu mingiierea penisului. Putem reeurge latoatetehnicile ~imetodele inv&tate pentu a darui. cit mai multa placere ~iincintare fiintei iubite. continuarn sa realizam timp de 3-5 min. Cind perioadele de «repaus» disparsi «impingerile» amoroase se permanentizeaza.t utiliza tot ex. intr-o atitudine relaxata. traditia orientala recornanda separarea eelor doi iubiti un anumit timp (minimum 7 are) daca este posibilla distants (daca nu macar tn camere separate).

unnate invariabil de frustrari ~i epuizare . ejacularea precoce. migrene. . Trebuie sa recunoastem ca nu e deloc de. / 'lncH este foarte posibil ca «celibatarii» sa nu mai poata rarnine singuri prea mult timp . did eu insumi l-am experimentat impreuna eu iubita mea ~i ot marturisi p ca am fost primul surprins cad. . la inceput eram mai curind sceptic.cuplurile care o utilizeaza . nazuillq. f. ea genereaza In schimb binefaceriimense: o . Avantajele colosale ale aplicarii acestei metode sint duble: rezolva aproape pe nesimtite majoritatea problemelor ce pot interveni intr-un cuplu (preeum frigiditatea femeii.: 'Cilia extazul prelungit se. Fa~'a indoiala ca unul dintn:iefectel~cele mai minunate ale acestei metode este faptulca apropie incredibilde mult. angoase ~ialte zaturi launtrice. aceasta fiirtd tocmaiceea ce amtraiteu ~i iubita mea. cunoastem delicii nebanuite. accesibila oamenilor de orice virsta. Nu in ultimul rind. insomnii.studiata clinicsi recunoscuta pentru efectele ei (la drept vorbind miraculoase!) de catre specialisti. bineinteles daca ne ~tlam intr-o o poate situatie asemanstoare. practica ei. . angrenarea metodei secrete orientale.intrucit este ceva natural. fiecare va putea afla 0 veritabila comoara in practicarea acestor modalitati . ore ~i ore de placere imensa. practica acestor modalitati simple. One' armcnizeaza spontan caracterul.neelibereaza spontan de multe rele. Asa cum am mai precizat.). neglijat! . putem realiza ~isinguri. Aid sint inclusi atit cei care nu au 0 relatie. metoda orgasmului preiungit ne poate face sa. rutina sau racirea relatiei etc. trezeste si amplificaatit de mult senzualitatea.TA A ORGASMULUI PIlELUNGIT 75 II i!. Integrarea in cuplu a acestor modalitati s'"a dovedit a fi de-a dreptul revolutionarasi de 0 certa eficacitate. I::ipsita de efecte secundare nedorite. stresuri..descarcarea ducind inevitabil (chiar daea n-o banuiml) la degradarea relatiei ~i la decaderea fiintei noastre _.avea acelasi efect si asupra fiecaruia dintre noi. consecvent. spiritual.ARTA SECRI. eel putin pe moment. In fond. Acesta este unlueru absolut sigur. tensiuni. o ne reda vitalitatea. Aeeasta este calea regala catreextazul divino Pe masura aspiratiei sale. asa cumv-am maispus. impotenta . De fapt. energia ~i bucuria de a Wi. incheiere f\~a cum putem realiza dupa lectura acestei relatari. elevat.acum la dispozitia noastra?' . barbatului. de ce sa ne multumim doar cu citeva biete secunde de fericire. aceasta metoda nu comporta practic contraindicatii.aflachiar..pastrate multa vreme secrete.sa atinga implinirea in ~i prin aceasta arm. dar extraordinar de eficiente.. . cit ~i membrii unui cuplu. dar mai'ales dupa punerea in practica a modalitatilor prezentate aici. . De altfel.acceada eu un efort minim la dimensiunile pina ~cum complet nebanuite ale Erosului. este fundamentala pentru toti cei care doresc sa faca dragoste plenar.0 permite cuplurilor care se armonizeaza deja multurnitor sau loarte bine din punet de vedere sexual sa. Doar cazurile de deficientti cardiaca serioasa (atacuri recente) $i maladiile acute sau grave pot impiedica. pot spune limpede ca aceasta descoperire extraordinara a salvat cuplul nostru de la destramare ~iputem fi siguri ca ea va.. intrucit primele etape ale acestei metode Ie . totusi partiala.

. printre ceIe rnai minunate pe care 'le putem trai si. Daca ill viata . aratind astfel calea spre «normal» in Dar. anurnite comportamente pe criterHmatematice ~j . care ne poate imbogati eel mai mult si. ce consider corespunde placerilor mele. cunoscut pentru conservatorismul siiu. ..''A. implinire divina.ghida dupa formula: normal = frecvent. nu-i asa. de a incepe sa experimentam tara oprire noi si noi placeri.. in acelasi timp. . Starea de orgasm prelungit este oexperienta fundamentals. De ce n-am incepe chiar acum?! 12 anexe • Care forme de activitate sexuala sint considerate (mormale))? • Bibliografie selec[iva pentru urinoterapie • Tabele de antrenament Faptul ea aceste fragmenie sint preluate dupii 0 lucrare aparuta in timpul regimului comunist. fiinta..aCtivitatea sexuala spre mediilstatistica.. Mai exact. fireste. Normal ~i anorn:'al in vlata intima " .. este absurd. extaz . Nu este deloc sirnplu sa spunem ce este normal ~l ce este anormal III STATISTICA viata intima. spune: «Normal este ceea ce foe eu.o'''''-''''. le dii cu atit mai multdgreutate.i: 76 LoUIS REGAMOS Evident. suna astfel: «Tot ce face mojoritatea este normal # doar unii este anormal». Ne asteapta placeri de neinchipuit.. singurullucru important in aceasta 'direcp~ este de a pune in practica tehnicile prezentate.' . mai incitant. anormal = . pentru ca a angrena metoda orgasmului prelungit nu implica totusi nimic plictisitor. intrucit notiunile referltoare la normalitate sunt destul de variate. Aceasta este nopunea generaUi.eel eare arealte . Timpul trece . armonie.fi suficient pentru intocmirea unor tabele modeme de 'lnspiritullui Kinsey. .. neplacut sau extenuant.

tnnobtlarealegiuurii lor? Daca raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ atunci. determinind ulterior tulburari fizice.\ considere propriile lo~ deprinderi obligatorii sipentru altii. ajungind sa . este rezultatul propriei loreducatii..neincluzind aici ne~p~t necesitatea reproducerii ori contopirea organelor urmatoarea: normsl tn vlata. cea mai raspinditii notiune a norrnaluiui. Sil examinam cu atentie aceasta problema. tntarindu-le relatiile # contribuind la.~ partenerilor. FlREASCA «Contactele» 'orale ~i «manuale» sint abateri de la normal? . Prin unnare Q : lntrucit contactul sexual se realizeaza 1n lmprejurari intime. indiferent de forma de . nu vorn consideracontactul In moo logic. Sustinatorii acestui punct de vedere tind sa~~i impuna propri a parere despre nonnalitate in viata sexuala. ci in eeea ce-i1eag~ pe iubiti intr-o unitate strinsa care contribuie la implinirea 'fIzica. implinire $isatisfacfie ambilor iubili7Poate ea adinci si fmbogiifi dragostea. dar nu este lntotdeauna si adevarata. REGULA MEDICO-PSlHOLOGICA . Este mai putin important ce si cum se face. experiente de ~ viatli. adica tara martori.si .consemneaza: . Este cea mai convenabila si-de aceea. REGULA \ MO~LA ': copulatorii (desi contactul genital este cea mai frecvimta forma de copulatie).Prea putini insa sunt constienti de faptul ca ceea ce considera ei normalin viata sexuala. indiferent de faptul cil se practice frecvent sau ran>.sufleteasca ~ispiritualaa necesiti'itilorsiaspiratiilcr lor. Sub aspect medico-psiliologic consideram deci 'lntllnirea amoroasa care: N~ALA. este anormal». D reiese din necesitatile lor constiente.rnodul de efectuare. . semnificatia de baza a sexnalitatii umaneconsta nu in perpetuarea speciei.IBlLA ~ . psihice §i soeiale. afinitatil~r si trairilor personale. «Normal in sexualitate este comportamentul sanatos. duce la senzatia de 'satisfaetie.LOUJS REGAMOS .amoroasa este tot ceea ce creaza bucurie ~i placere iubitilor filraa-Heza cu nimie pe niciunul: dintre ei. pentru a defmi c. . ferieire. o genereaza fericirea amoroasa faraa: leza pe niciunul dintre iubiti. psi~ica si sociala a partenerilor. precum si ca toate acestea luate impreuna creaza ceeaee numim In final caracterul omului. Q evident ca nu putem definigradul de anormalitate dupa actul ce pare a fi 0 abatere de la ceea ce favorizeazaconcepjia. decit modul cym sin! concepute acele fapte.normals sau anormalao actiune sexuala vom pomi nu de la mijlocul pe care-l practicaiubitii. Prin urmare. qdica acela care contribuie fa sandtatea fizicd. problema suna astfel: poate respectiva aqiune sexualii sa creeze plocere.dintre ei. pus a corect. Faptul ca drept «instrumente» (cuvintul este foarte corectl) . ei de la motivul sau intentia eare sta la baza acelei actiunisi rezultatul ei. . . 4. SENTIMENTELE LOR». Concluzia acceptata unanim in cercurile de speciallsti in urma cercetarilor sexologice ale ultimilor ani este.- ARTA SECRETA 'A ORGASMULUJ PRELUNGrr 79 preferinte.. mingiie si asteapta sa' fie mingiiat. 3. eel care iube~fe cu adevarat doreste sa fie tandru. I genital dintre parteneri ca unica forma ce corespunde nonnalului in activitatea sexuala. atitudini. comportamente ~i apte care f contribuie la distrugerea: armoniei interioare *i conceptiei despre viata. intrucit insista asupra san~t~tii sociale a individului. ' o consta din contactele fizice a doua persoane de sex opus. Anormale smt acele conceptii. ADMIS. De. efectuare a actului sexual. o Actul sexual are ca scopreproducerea? ' sustine: «ESTE CORECf NECESJTATILOR S DORlNrEWR NORMAL TOT CE CORESPUNDE " AMBlLOR PARTENERl. aceea limitele morale pot fi stabilite doar de atiludinea partenerilor ~i nu de modal in care ei isi satisfac necesiuuile sexuale proprii.tjininduse cont de respectul reeiproe) nu afecteaza interesele societatii. TOrCE NU LEZEAzA $ Fara indoiaUi. asa cum am mentionat. bucurie. Ea include ~i regulamorala. Este deci coreet ~i necesar sa abordam problema de pe aceasta pozitie. el poate fi considerat normal.

Miinile noastre mingiie cudrag fata ~i corpulfiintei iubite. 13% dintre femeisi 8% dintre barbati 0 considera variartta cea mai excitanta a activitatii sexuale a .n.' tara a fi nevoie sa citim sau sa stim ceva des pre fiziologia simturilor . 'Din nurnarul total de 2000 debarbati ~i fernei (din Gennania de Est n. dar se feresc sa determine fiinta iubita sa ajunga astfella orgasm. ale «schimbului» de tandrete. decit mingiierea organelor genitale cu miinile. . lntrucit degetele sunt foarte mobile. bucurindu-ne deopotriva atit pe noi lnsine cit ~i pe el (ea). inteligent este sa se mentina cel mai eficient mijloc de stimulare. Care este deci limita? Trebuie safie oare organele genitale un tabu pentru miinile partenerului? Multe persoane accepts mai curind ~i mai usor actul sexual propriu-zis. Unii considera aceste actiuni nonnale in procesul preludiului. ' o e Este de notat insa ca aceasta forma de activitate amoroasa presupune 0 foarte buna cunoastere a zonelor sensibile ~ierogene ale fiintei iubite. . trecind la' scurt timp inainte de ella contactul intim «obisnuit». ele se pot adapta perfect la particularitatile ~ireactiile caracteristice fiintei iubite. . iar barbatul i~i pierd~ erectia. schimbarea mijloculuide comunicare diminueaza excitatia §i femeia nu mai atinge satisfactia. este probabil 0 realitate experimentata de fiecare dintre noi. pentru a preintimpina astfel conceptia. Adeseori.80 LOUIS RE0. atunci cind se simte apropierea orgasmului. sint folosite adeseori degetele miinilorcu sensibilitatea ~i disponibilitatile lor deosebite.20% recurgla aeest mijloe din cind in cind.) . chestionati de noi o 5% practica apropiereareciproca prin actiunea miinilor. De aceea. . -< CI .\MOS ARTA SECmA A ORGASMULUI PRELUNOIT 81 ale acestei comunicari iubitoare. Uneie cupluri prefera (eel putin citeodata) aceasta fonna de manifestare activitatii sexuale propriu-zisedin doua motive: Clmtruelt este legata mai putin de potenta ~i virilitatea barbatului. desi stiu de pilda ca ajuta astfel femeia sa se excite ~i sa ajunga la lubrifiere. iar barbatul sa intre in erectie. Ce constituie «preludiul» ~i' e constituie c «esentialul» depinde de efect ~inu de mijlocul tehnic folosit.

Daca aceasta intelegere iubitoare tacita reciproca lipseste. Astfel de jocuri pasionate ~itandre nu mai socheaza aewn pe nimeni. fiinte sint de-a dreptul ingrozite. eel rnai adesea fiind yorba persoane eu studii superioare. 83 in timpulpregatirii ! . Faptul ca astfel de manifestari sint extrem de raspindite printre persoanele ell pofta de viata.82 Lous . vitale ~i sanatoase din punet devedere fizic ~i psihic. oral cum mai este acesta denumit? Fireste di cine iubeste sarumeu' -placere si doreste sa fie sarutat Prin sarut se realizeaza contopirea nemijlocita. considers contactele genitale orale deosebit de excitante. adeseori se siirum tandru sau eu patima unele zone acoperite ale corpului. iar daca femeia excita ~i iubeste astfel barbatul. asa-numitul «sm-ut. urma unor chestionare anonime:. cele mal inhibate in'aceasta directie sint femeile Iipsite de experienta dar ~i destui ' .francez». 0. uneori chiar mai profund decit In procesul actului sexual propriu-zis.atunci cind fiinta iubita manifests 0 astfel de dorinta intr-un moment de intimitate. dezmiarda ~imingiie eu gura sau limba organele genitale ale femeii..barbati.. Exista de asemenea penibila si chinuitoarea situatie a anumitor fiinte care se zbat intre dorinta de a angrena sau continua aeeste practici generatoare de satisfactie siirnplinire ~iglndul ca procedeaza rusinos ori chiar pervers. Unele pot exprimao garna intreaga de sentimente ~i dorinte. iar unul dintre iubiti va untlih:i un astfel de sarut intim impotriva vointei celuilalt. Cei care au introdus aceste notiuni._ o 4% recurg la ele mai frecvent decit laoricare alt mijloc de coit. Aceste. Daca barbatul atinge. ne obliga sa amendam ferm acest punet de vedere . Uriii (dar llU din rindul specialistilor) mai sustin ~i astazi astfel de idei. ' Stimularea orala inainte de orgasm este practicata adeseori de catre barbat.REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULU{ PREWNGIT Cum stau lucrurile in cazul contactului genital oral sau amorului . considerau intr-adevar aeeste fenomene abateri periculoase inviata sexuala. . Subliniem lbSa ea fannecl{! cunoscutelor tentatii ~isenzatia de fericire sunt garantate numai atunci cind dorintele iubitilor coincid. Termenii latini ar putea erea impresia ca este vorba despr~ unele afectiuni sau despre ceva ce tine de sfera patologicului. Ambele variante sint numite generic genitolingus. in timpul caruia senzatiile intensive ale propriului corp pqt intrenipe dialogul intim cu fiinta iubita Saruturile se deosebesc considerabil unul de altul. de regula initiative revenind barbatului. lam citeva cifre ~i date obtinute . Q aproapefiecare a doua persoana adults a avut contacte genitale orale. este vorbade fellatio. DA! De regula. femeia practicind-o de regula in perioada pregatirii pentru actul sexual. pentru actul intim.spunemca este Yorba de cu_nilingus. In special sarutul corpului ~i sarutul profund. femeia raspunzindu-i iIlsa eu nu rnai putina placere._17% recurg la ele din cind lo-c1nd. Pot fi znsa siiruiate si mtngiiate cu buzele sau cu limba organele genitaie? in lumina celor spuse anterior raspunsul este evident. faptul . in Q 35% din persoane de ambele sexe.

..ABC. KiranVyas. S. ed Vivez Soleil.. J. 1989. 1994 15) Lebenshaft Urin. Mithal. New Delhi. Amethyst Books..U. 1987 .Sa.84 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA . urine therapy de Coen . 1978 2) Miracles of urine therapy de dr... buvez. Tabele de antrenament incele ce urni~'sint' inserate tabelele de antrenament pentru exercitiile Kegel. Sudwest e. AB. 4) Urine therapy it may save YOU! life de dr. . 1978 3) The miracles oj urine therapy de dr. 21) Integrated approach on urine therapy: a long term prospective sfW!y de dr. .. " 6) Miracle of auto-urine-therapy: thefountain of health and beauty de prof dr.000 deexemplarel).Selfhealing through intrinsic medicine'de dr. G.Ryoichi Nakao. 1996 22) Treatise and directory on urine therapy de dr. Calcutta.A. Munchen. Samyak Pub. G. 1994 14) Healing powers Ill: On biorithm and wine therapy de dr. van der Kroon. ~. Munchen. Malakhov.·Koln. 1989 . Razanamahay. C. Flora PeschekBohmer. 1993 13) Your own perfect.A. 1995 17) Blick uber der Zaun. Schaller. 1995 29) The goldenfountain: the complete guide to. 'fi a Etapele ~~ella. . Ein Tabu wird gebrochen de dr. . Geneva. Pankaj Pub. atentia si respectul reciproc nu n soot poate nicaieri atit de necesare ca in sfera intima. Ierusalim. 1992 11) Ein ganzbescnderen Saft Urin:de~Caiinen~1bomas. 12) Amaroli de dr.m~nWlpr pentru <ltinger~~. Koln. Editorial HerbaIS. C. Th~ Bombay. 'autcstlmularii.Guerisez de C.Briefe zum besonderen Saft de Carmen Thomas. realizarea orgasmului prelungit in · doi sirealizarea orgasmuluiprelungit intimpul fuziunii amoroase pot _ consernnate in paginile libere (pentru tnsemnari) de dupa tabele. die Heilende. J F O'Quinn Life Science Institute.1993. Koln..int-Serrasy.. Eventualele observatiisi progrese privind practica . Tayo Publ. . Urinoterapie: bibliografie selectiva 1) Amarolide dr. from witches • bre» to. Wilhem Heyne Verl..' ~' .alchemY of urine. St.. Wa!~r of IifeInstitute. Kyoto. ORGASMULUI PRELUNGIT 85 poate doar respinge ~i u atrage.: . Petersburgh. Goldmann . 1992 . . T..Krcft de Hans Hoting. · Verlag. 1995 19) Urin-Therapie. Sarang Patil. Kolhapur. dr.the golden elixir: a diary de Immanu. medicine de Martha Christy. _. " o o o o exercitiile Kegel autostimularea (controlul descarearii) orgasmul prelungit in doiorgasmul prelungitin timpul actuluiamoros .or&~mu!l:!~. 1992 8) The .K .P.. Eifolge und Eifahrungen mit Urin de Carmen Thomas. 1996 . I . '.El Adiv.. Gauthier. Bihar. Das. 1996 23) Erfahrungen mit Urin . Schaller. 5)'Urine therapy . Beatrice Bartnett. Soleil ~i dr. de Bardo. 1991 7) Texto de orinoterapia de Atom Imone. 1992 10) P.smt~ ·. Verl.p~lu.ed. numai In Germania fiind vindute peste 100. 1994 16) Amoroli =Ie moyen de sante leplus extraordinaire qui soit de L. Sashi Patil ~idr. Shankardevan.controlul descarcarii. FutureMed. . T..' 9) Wonders'o/uropathy: 'urine-therapy 'as universal cure dedi.P. J 996 (tradusa deja 10 7 limbi.Heilquelle des Menschen de Heidelore Kluge. Munchen.~g~t. 1995 n 18) Urin . Beatrice Bartnett ~i Margie Adelman. Tactul. C..

. z "" . ~ :i: ~ "E> :£ "E> £ "E> :l "E> :2.'~ . '! .~. ..<. "!: '" .86 LOUIS REbAMOS AKTA SECRETA A ORGASMULlJI PRELUNGIT 87 . -e- I"' .<.<. '" \ t--!I-----1I----I "S ~ "" ~ " '§ > "5 !il' - ". "" ~ / .

.~ . 1:: .. LoUIS \ REOAMOS ARTA SECRETA A ORGASMU1U1 PRELUNOIT 89 "" :~ = . .!' i~ 88 .. ~~ ." . '" '5 . ::0:: .~ x: '" .

.: ~ ~.s' "5 ~.90 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG1T 91 ./ . \ i . .~ ·c :..

.i.~ r: ARTA SECRETA A ORGASMULUI PR£LUNGIT 93 13 JnSemnarl 1\ '" • Pagihile care urmeaza sint destinate experientelor Dumneavoastra din timpuJ practicii metedei orgasmului prelungit.I .

LZ1 T en... 94 LOUIS REGAMOS ARTA SECReTA A ORGASMULUI PRELUNGIT 95 "' ~I _I....&!J!-<J~..g".Oj J E$!L_. !2.:'~i'"..'. 1[· saL ."LtJ£'J..~~?ir¥""'.-.2£.• .£Z.. .-_... ._..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->