Louis Regamos

I
\

mai mult de

0

ora ...

in ·al 7 lea cer al orgasmull:li prelungit .
~i-eum poti face ~itu la fell

Traducerea §i adaptarea: Irina Lungu

. Shakti, 1998

.-.

i .••• ~

'~'

~

.

''_---

... cxceptind hunea mo(kma. sexualitatea (I reprezentat pretutiudeni ~i totdcauna 0 hierofanic. iar actul sexual ~ un act integral (deci ~iun mijloc de .. cuuoastere ). Mircea Eliade, lntugini si .l"illl/Jo/Ciri Daca ar fi sa vedem in dragostea sexuala un impuls legaL genetic de animalitatc, linind scamn de toatc uccstca ar trcbui sfl tragem ncaparat coneluzia cfl omul SI;' alia pe un nivcl mult inferiorceluipe care Slil orlcespecie naturala, deoarece el a pcrmis iubirii, sexului ~i-1em~ii sa-i imoxice si sa-i domino in asemeuea m[lsura nu numai fiinta lizici:i..ci si, mai ales. domeuiul hlculHililor sale celor mai inalte, ~ianume sa exjinda si sa potentezc aria de cupriudere a unci atare invazii mult dincolo de cea cuvenita unui instinct banal. Daca unnam insa interpretarea metafizica a sexului, toate acele fapte ni se 'jnHiti~eall1 sub alta lumina si valorizarea lor c lotalditeriHLllrania dragostei si a sexului si intreaga capacitate a erosului de a rastuma, slabi sau subordona IOIU!. in lee de a rcprezenta 0 extrema degradare ~i 0 demonic inextirpabila In .cxistcnta umana, devine
SC1l1n

CUPRINS

1.

Introducere

•• ~4'"

~~~_•••• •

~.

'1

••••••••

~~.

II

••••••••

! .. ,'

I •••

" •••••••••••

2.

al impulsului incoercibilin om de a trece cu

orice chip dincolo de limitele individului Iinit. Julius Evola, Meill/i::h:a sexttlu! ,Pe Dumuezeu Tatal, indiscernabilul. incogniscibilul. il purtam tncarne, il gasim in Femeie, Ell este poarta prin care intram ~iiesim, in Ea ne intoarcem la Tatal, dar ca aceia care au asistat orbi si incon~tien~i la Schimbarea la

3.

Fala.

4. 5. .

D. H. Lawrence

Puncte secrete • Femeia
• Barbatul

ale iubirii
_

~ ~:::

.~ ~

~,.

~
. ~

~ ~ 31 . 31
'.

.

32

6. © Copyiigh! Editions Reuille .
© Editura Shakti, 1998. Drepturile

acestei lucriiri apartin exclusiv Editurii Shakti. Nici IIIlji'agmenf din aceasta lucrare 1111 oate fi p reprodus, prinnici un fe! de mijloc, fora peJ'lnisiul1e(l scriso a editurii.
(lSlIPro

MU$chii dragostei . • ldentificarea mu chilor. pc· • Exercitiile Ke el~ • Antrenament~1 in·ie·r;~i~·::::::· • Efecte §i beneficii • Efecte su umentere. . pare
......................................................

. .; . 34 . 35 .. 37 .

33

.. 37 . 38
41 41

7. Autostimularea • Barbatul
;t'.. :

ISBN 973-:... 96705-4-7

I'
f'

r

LOUIS REGAMOS

• Ferneia

.

-:43 45 46 48 .49 49 52 53 54 55 . 55 56 . 57 58 :.. 62 63.· 63 . 63 64 65.
:. 66
.i

8. Placerea femeii :.., • • Mingiierea labiilor si a clitorisului , • Masajul vaginal ., · • Cheia declansarii orgasmului prelungit : • O!,gasmuI pre:u.ngit : Citeva precizan Efecte secundare :

I

"

9. Placerea barbatulul Citeva diferente , <' Inceputu I Punctul extern al prostate] : Controlul ejacularii (I) : Modalitati ajutatoare fazele orgasmuluiprelungit ~ Inlaturarea inhibitiilor Orgasrrrcu descarcare ~iorgasm prelungit .: Controlul ejacularii (II) : Antrenamentul propriu-zis : :, modalitate suplimentara
A " ,

despre transfigurare
VictorHugo
Barbatul este cea mai elevata dintre creaturi. Femeia este celrnai sublim ideal. Dumnezeu a facut pentru barbat un tron, pentru femeie un altar. Tronul exalts, altarul sfinteste, Barbatul este creierul, femeia - inimd. Creierul primeste Iumina, inima primesteiubire. Lumina fecundeaza, iubireareinvie, Barbatul este putemic prin ratiune, femeia este invincibila prin lacrimi, Ratiunea convinge, lacrimile induioseaza sufietul. Barbatul este capabil de eroism, femeia - de orice sacrificiu, Eroismul innobileaza, sacrificiul aduce sublimul. Barbatul are suprematia, femeia are intuitia, Suprematia sernnifica forta, intuitia reprezinta dreptatea Barbatul este un geniu, femeia este un Inger. Geniul este incomensurabil, ingerul este inefabil, Aspiratia barbatului este catre gloria suprema, aspiratia femeii este indl'eptata catre virtutea desa v~ita. Gloria face totul maret, virtutea face totul divino

c

°

10. Fuziunea intima

• Transforrnari antrenate de orgasmul prelungit Orgasmul prelungit in timpul contactului'intim Exercitiile Kegel ~iactu\ sexual Exercitii pentru femei Avantaiefe rnetodei orgasmului prelungit Metoda pe SCUlt (recapitulare)

97 , ., 68 69 69 70 71 74_ 77 77 84 85

11. incheiere
I ••••

::
t.t' •••••+, ~ _
It:.It.II.IIt .. I __ ••••• ~

12 .. ·An"e.;te . • Normalsi anormal In viata intima Bibliografie ~ : • Tabele de antrenament

13. insemnliri

:

:

92
r

--- ; TIP
~
~; (

() (; R A F I A.

M I R () N

t,

, Strudu lou Haiulexcu Ill' h.~.\. S~l'l"'· ~. BUfUl'csti
I cl: .~.'7 ..tl.()'!, J.~:;.SS.2:5. JJ(.}dJI'" t;_n.:J..\!A.:L~J1, flLlnln(l1 k1PIJd.nJ

,
!
}

t,
·r
r

(.

6

LoUIS

REGAMOS

Bfu"bahll este un cod; femeia este evanghelia ne face perfecti.

0

evo:ngheli:. Codul corijeaza,

Barbatul gindeste, femeia intuieste, A gindi inseamna a' avea un creier superior, A intui.simtind, inseamnaa avea pe fiunte 0 aureola. Barbatul este un ocean, femeia este un lac. Oceanul are perla care II irnpodobeste, Iacul-poezia care-lluiriineaia.· . Barbatul este un vultur care zboara, femeia 0 privighetoare ce Clnta. A zbura inseamna a domin~ spatiul, a cinta inseamna a cuceri sufletul.
-t-e-

I

.introducere
Daca rn-am hotarlt acum, pentru prima oara in viata mea, sa incep sa scriu, este pentru ca tocmai am trait 0 experienta care, lara nici 0 exagerare, ne-a schimbat cornplet existenta, atit mie clt ~i iubitei mele. Aceasta experienta extraordinara, profund spirituala, pe care rna voi stradui sa 0 relatez In cele ce urmeaza cit rnai fidel, in esentialul ei, a fost pentru mine 0 adevarata revelatie, conducindu-ma la descoperirea uno]' dimensiuni fascinante §i camp let nebanuite ale dragostei §i placerii amoroase,
. ,

.'

Barbatul este un templu, femeia este sanctuarul. In descoperim,in fata sanctuarului ingenunchem,

fata templului

ne acolo

Barbatul este plasat acolo unde se sfirseste pamintul, femeia unde incepe cerul.

I-

La'fel ea majoritatea oamenilor, e()nsider'~ a face dragoste se numara printre experientele cele mai intense ~iprofund transformatoare care pot fi traite, toate aces tea, trebuie sa recunosc ca, dupa 4 ani de ' convietuire ell iubita mea, 0 femeietotusi superb inzestrata, intrutotul fermecatoare ~ifoartesenzuala, lucrurile nu mai erau deloc ca altaaata. La inceputul relatiei noastre am trait binernteles'din plin acea rninunata exaltare a descoperirii - cine nu cunoaste pasiunea primelorintilniri cu o femeie deosebita de care esti lndragostit?! Odata ClI trecerea timpului Insa, au intervenirrutina ~irnonotonia, iar legaruranoastra, din fascinanta §i plina de pasiune, a devenit searoada si chiar fiustranta, Frecventa Intilnirilor noastre intime a scazut aproape dramatic. 'Fara sa ne-o spunem deschis, amindoi simteam in acea vreme din ~e In ce mai putina placere In a ne regasi In intimitate, iar amorul ajunsese sa aduca din ce In ce ma}. mult §i mai clar a obligatie, Datoria conjugata! Ce expresie trista, cind te

ell

f·'

senti mente le mele pentru ea nu se schlmbasera . prieteni comuni. dar nu sl pentru suflet. duceam un fel de viatli dub la. Ideeade a-mi gasi 0 amanta rna tncoltea din ee in ce mai mult si totusi.r I 8 LOUIS RSGAMOS glnde~ti mai bine. ca doresc sa am aventuri.extraordinara. obiceiuri. sexul nu mai era citusi de putin pentru noi o experienta . act pur fiziologic. o viata . la alte corpuri: Ia 0 frumoasa trecatoare pe care 0 zarisern fngitiv pe strada in ziuarespectiva. . sa ma despart de ea tara a face totul pentru a imbunatati relatia noastra. 0 ~i respingeam. igienic. Aveam amintiri. aeeste lucruri. Para tndoiala. Simteam citeodata ca 0 iubesc profund ~inu doream sa 0 pierd. oricit deputemica era ceea ce eu credeam ahmci a fi placerea. imbrati~arilor noastre intime. N-am '''. in toiul I • . Placerea ar trebui sa fie oriee. deoarece pot sa spun ea ajunsesem sa Wiese 0 stare de insatisfactie foarte mare. de teams ea intre noi sa nu izbucneasca 0 adevarata drama. In ciuda virstei noastre tinere. Fiind tnca tinar ~i iubita mea la fel.. pe care n-ar fi deloc exagerat s-o numese frustrare .. Aceasta devenise pentru mine 0 adevarata obsesie. dar. Igienic poate pentru trup.. rna trezeam gindindu-ma la alte femei.. . deoarece imi inselam iubita chiar in patul'nostru. la 0 colega agreabila cate .... Launtric eram sfisiat: In ciuda fidelitatii rnele exterioare. numai obligatienu. lnsuportabil imi era si faptul ea viata noastra devenise 0 mare minciuna.. lntr-un fel. A face dragoste devenise atunci pentru noi aproape un. nu puteam deloc con cepe ea va trebui sa-mi petrec intreaga viata impreuna cu 0 femeie cu care intim ~ praetic rna plictiseam. ~i totusi...tr-un fel nu mal aveam senzatia ca fae dragoste eu iubita mea. ca n-o mai iubese .. lncit rna gindeam din ce in ce mai mult ~a merg sa-mi caut implinirea In alta parte.. lndraznit sa-ivorbesc atunci iubitei mele despre . m-aracuza casint la fel ea toti ceilalti barbati. Aceasta dintrun motiv serios: inca 0 iubeam. in acelasi timp.Ip. dar pe care incepusern atunci sa 0 traiesc ea atare . rna gindeam.

a minUllatei efervescente ~i transfigurari de altadata. Intelegerea ~i tandretea care se ~anifestas~ra din plin. nu eram deloe un iubit neinderninatic: avusesem Plna atunci un nurnar apreciabil de amante pe care Ie implinisem amoros mal mereu. fi intrat . Hira sa vreau Imi aminteam noptile mele de altadata si evocam spontan amintiri a caror precizie rna tulbura. unde nestrecuram pe furls.. deoarece principala cauza a rupturii cuplurilor este si ramine pierderea sau lipsa armoniei sexuale. Sexualitatea reprezinta totusi participarea eea rnai profunda a fiintei intrun cuplu si este aproape firesc ca. 0 unara mulatra eu corp divin care. cup lui sa se destrame. s-a blocat citeva minute. ' Injur111 nostru.la prima noastra intilnire. ca ~i cuin ar fi avut nevoie sa se agate de mine pentru a nu disparea. Pe ea-o «apuca brusc migren(m~ eu «avusesem prea mull de lucru azi». . dar acum . Marturisesc 'ca nu rna puteam deloc hotarl sa accept cil. altfel.~ieram sigur de asta.nu vild de altfel care barbat ar fi putut rezista (~i de ce ar face-ol) . ajunseseram sa fim foarte incordati In activitatile cotidiene. . ocazie pe Care evident n-am ratat-o. Cu toate acestea. Prima oarli a fast in masina ei. Cum 0 mai regretam pe Genevieve. cup lui este atunci ea ~i eompromis. -Am fast adesea ten tat sa cred ca avea convingerea di «nu se face» . ill ciuda micilor cornedii pe De . Deoarece comunicam rliu In intirnitate. in ciuda surprizei. indiscutabil. n-arn protestat . sau «am mai fiicut dragoste siip/iimfna asta» . simteam destul de clar ca avea nostalgia fermecatoarelor ~i pasionatelor nopti de la incepnt. Banuiam. Deteriorarea vietii noastre sexualea antrenat o deteriorate general a rnult mai grava. intre noi erau acum de domeniul trecutului. 0 ro~~ta strasnicacu oehii verzi. Patricia. pe care Ie tree acum sub tacere.inalta societate . inventam pe rind pretexte pentru a nu ne mai intilni In pat decit pentru adormi. regasite din nefericireaproape zilnic In conversatiamultor cupluri obisnuite la ora culcarii.mea actuala.. erau pentru noi un loc ideal pentru zbenguiala. ajunsesera sa ma obsedeze pur ~isimplu. intr-o luni dupa-amiaza. In sfirsit. incit deveniserarn aproape straini. semne ale trecerii tirnpului.. Toate aceste amintiri ~imulte altele. rna temeam. dulce doar cu numele. 0 criza serioasa care. pe buna dreptate. fascinanta.in acea vreme rna gindeam adesea la e\e. La fel ca mine ~i ea visa la alte trupuri. Aceasta se petrecea probabiJ din motive asemanatoare cu ale noastre.cum slnt cele eu oamenii din .. evident.. pe care n-am putut s-o vad . deoarece era apriga. in orice caz.Jmbatatoare blonda care in timpul extazului I~i intindea foarte sus picioarele si tipa sfWindu-mi cu pasiune spatele. Iubea pericolul aut de mult.. de atitea ~i atitea ori. deoarece nu sta in intentiile mele sa alcatuiesc 0 antologie erotica. tn plin centrul Parisului. Ma mal gindearn la Janine. Cum. tara indoiala. la implinire. Eram aproape mort de fridi. 0 spun tara pretentii. ceea ce uneste eu adevarat un barbat cu 0 femeie este relatia sexuala «perfecta».. pentru a . se pll~ea termina printr-o despartire . la alte imbrn'tisari. Chiar daca nu se destrama pe Ioc.. Apoi..complet dezbracata decit ultima oara cind am recut dragoste. di iubita mea traia 0 insatisfactie simi lara.. atunci cind acest lueru nu mai merge. plina de mister. primind prelung intre buzele sale voluptoase oferta barbatiei mele. Hira sa ne-o marturisim.. toate aceste motive comune. la 0 petrecere ce rna plietisea teribil.m-a tras intr-un colt mai intunecat unde a . dar in acelasi timp excitat la culme. . nu-si pierde cunostinta .acestea ilU erau decit «nebunii ale tineretii» si cii acum trebuia sa duc 0 v~atA«serioasa». Toaletele de femei ale restaurantelor. mai multe cupluride prieteni se desparteau. am spus destul daca precizez caeram unpreuna de mai bine de 4 ani. Ma gindeam la Nancy.. tn ascensorul unui mare magazin care. ingenunchiat cu indrazneala Ia picioarele mele. acolo pentru a se pudra .a profitat de primul moment In care am ramas singuri pentru a-mi pune cu obraznicie mina intre picioare.. printr-o fericita «intimplare». traversam atunci. pentru ea. Fusese ~i ea la incepul o-iubita pasionata. Era cu desavirsire exclus ca ea sii. Despre relatia cu iubita. Cu toate di nu vorbeam despre aceste lucruri. meit nu faceam niciodata dragoste in pat.10 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 11 Situatia era mai complexa.

. Din fericire. fiind chiar 0 rninunata ~iinteligenta modalitate de evolutie spirituala In cuplu. era exaltata de 0 carte pe care 0 avea in mlna ~ipecare Q devorase Iiteralmente In dupa-amiaza ~eeea.rimp. de fapt un adevarat program. fascinanta. modalitatile expuse. adica faptul ca mtre ntii luerurile nu mai erau deloe asa cum all fost. cit ~ide promisiunilepe care ea Ie continea. De altfel. Defapt. afectuosi ~imai iubitori ea niciodata.S. Brauer sl Donna J. Aplicind aceste vechi tehnici secrete orientale. cit $i eel al Mrbatului. Alan P. Iubita mea a sosit in acea seara mai tirziu ca de obiceisi parea tulburata. ell uimire ~j incintare. dar am deseoperit destul. avind avantajul di este simpla. de ce nu mai auzisem vorbindu-se despre acest lucru niciodata imiinte?' Pur ~i simplu. ehiar din in . aceste lucruri au fost pina acum necunoscute. asista la c1inica unde ei trateaza acum anual cu succes multe eupluri cecauta sa gaseasca sau sa regaseasca. care-I ~. ce mai aveam 'de pierdut?! Nimic. .E.decit ne-am fi lnchipuit. Daca era intr-adevar posibil. ce vrea sa lnsemne E. nu numai ca ne-am reimprospatat relatia. ci fa 0 ora $i chiar mai muli» . mi-am spus. am realizat ca experienta pe care 0 dobindisem pina atunci in dorneniul 1. atit de pertinenta conceptiilor ~i metodelor prezentate. Aceasta ne-a facut sa ne regasim pe noi insine si. pe care rna gindeam din ce in ce mat insistent sa 0 cunosc. casi noi.o mai iubeam. inclt acum sintern regenerati. i !.O. Pe de alta parte.O. eel putin simpatice. Am consimtit usurat ~i ea rn-a intrebat atunci daca totusi. l-am spus ea da. Nu mai aveam deloc tragere de 'inima. Lucram Ia 0 agentie de publicitate. Astfel. 0 simteam interesata si. in ciuda succesului meu §i a colegelor de serviciu. era cum nu se poate mai prornitatoare: «aplicfnq metodete expuse.12 LOUIS REGAMOS . ~i nu i-am ascuns deloe asta iubitei mele. lubita mea mi-a spus atunci deschis eeea ee stiam ~i eu de mult. armonia sexuala. un singurgest ar fi fost deajuns. Ea rni-a raspuns eli ma iubeste siea si ea trebuia sa facem ceva. ne-am hotarit sa punem In apJicare lara intirziere . adica orgasm sexue! prelungit. slujba care la inceput imi placuse mult. Brauer. intr-o buna zi am avut cea mai buna dovada a acestuilucru intr-o seara rna intorsesem de la birou inaintea ei. care-mi pareau ca tin mai curind de domeniul unei imagina~i cam bogate declt de Am reusit pedeplinl Recomand deci tuturor cu caldurametoda expusa in continuare. dar monotonia care se instalase de cltva timp in relatia noastra ajunsese sa-mi afecteze ~i activitatea profesionala. parea lipsit de interes.S. renuntind sa se mai intoarca la biroul unde lucra ea traducatoare. am realizat surprinsi . acea seara ~itrebuie sa reeunose ea am fost real mente uluit. 'de rapid ~i aproape farli efort. tot ce era scris in carte este cu desdvirsire adevarat! ~i reusitl . Traia singura. 0 dimensiune .~. ARTA SECRETA A ORGASMULUI .de ce sa nu 0 reeunose . se poete prelungi alit prgasmul iemeii. .un ca. daca doream sa ne salvam iubirea. rni-a replicat ea.expu~ea 0 metoda intrutotul revolutionara pentru ~onq:ptiile noastre curente.si pasiunea inceputului. Asadar. explicata limpede ~i progresiva. best sellerul ainerican cu nume ciudat . trebuia sa iau 0 hotarire In privinta Patriciei. bine adaptate contextului actual. cit mal curlnd posibil. totul ar fi fost usor. pe care iubita mea mi-acitit-o Nota de cum a intrat pe usa. nu numai cli am. mai romantici. asa cum am spus. Da.. ne-a armonizat profund relatia. aplicind aeeste modalitap: eficiente. Iucrurile nu mai puteau continua a~a. total noua ~iabsolut surprinzatoare pentru noi a iubirii senzuale transfigurate. mai ales una dintre ele. nu numai la cUeva minute. totullmi .? Aceasta este prescurtarea de la Extendend Sexual Orgasm. flindca la noi. la inceput am fost sceptic fata de acesje promisiuni. 10' fond. fara indoiala. am citit destul de deschis cartea. la fel ca atitea alte cupluri _inaintea noastra. Ca unnare a leeturii. tandri. trebuie sa sp.regasit excitatia. Evident.. Scris de un reputat psihiatru ~i sexolog din California impreuna eli sotia sal. mal uniti. care mi le juca ~i pe care i Ie jucam ~i eu in' timpul imbrati~arilor noastre intime din ce ince mai distante _:_ se plictisea. PRELUNGIT 13 am Dar mai intii. In Occident. de pe coperta din spate a cat1ii. funnecul si inefabilul primelor nopti de iubire. realitate.ca a face dragoste inseamna eu mult mai mult. pe care pot S~Q numesc miraculoasa.

asa cum am facut ~ieu impreuna ell iubita mea. dr. in u~ma uno~ insistente. Pentru aceasta nu trebuiedecit sa urmezi metoda orgasmului prelungit. Ajunge sa-i consacri doar putin timp ~i bunavointadar . 2 des re metoda • • • • i Problema timpului Orgasmul prelungit si efedele sale Rezultatele' ' lndicatii Ji contraindicatii '.de orgasm incredibil de lungi. aplicau. De-acum ipainte nu tine ~ecit detine insuti sa descoperi §i sa experimentezi aceasta Mire amoroasa coplesitoare ce nastein fiinta 0 stare de fericire extraordinara. Ja rindul meu. Brauer §i sotia sa au auzit pentru prima data vorbindu-se despre cupluri care realizau frecvent stari. Brauer ~i sotia sa all fost destul de repede incredintati ca metoda pe care 0 • . eel al barbatului avind 0 durata ~edie similara. «Atuncicindfacem dragoste. poate f taeuta in fond accesibila tuturor I . sint convins. • acest cuplu exceptional a acceptat sa probeze aceasta afirmatie uluitoare. nu stiusem mare lueru. Odata.Ia inceput au fost sceptici. la fel ca ~imine. Celebrii sexologi Masters ~i Johnson au stabilit In cursul cercetarilor lord orgasmul femeii dureaza in 'general intre 4 §i '12. In unna discutiilor purtate cu acest cuplu. ei au trait 0 stare deorgasm carea durat aproape 0 ora. traim curent stiiri de. desi considerata la modul comun drept vasts. care dureaza in general intre 5 # 15 minute» In final. facind dragoste sub observatie. Odata stlmita curiozitatea acestor doi medici-din Californiaeiau inceput totusi sa se documenteze cu privire la traditia tantrica care a dezvoltat 0 conceptie fabuloasa despre dragoste si. sustineau ei. dr.secunde.orgasm continuu. asa cum am fost ~ieu insumi. Fire§t.r . un timp dupa aceea. . pIna atunci . mtimplator. 0 Yeti considerarevolutionara. . rt- Prin 1975.este necesar sa exersezi consecverit. ! i: l ~ I. in fond. desieneobisnuita». . asimilata adesea unei inefabile ascensiuni launtrice in eel de-al 71ea cer. chiar de ordinul minutelor.. In fond cine nu viseaza sa traiasdi divinul extaz al orgasmului mai mult de 0 bra neintrerupt? lata in continuare esenta acestei metode pe care. I f· LOUIS REGAMOS amoros. au intilnit un cuplu initiat in Orient. nu lnsernna I~ drept vorbind nimie mai mult decit primii pasi ~i eli. aparent .

.16 LOUIS REGAMOS cuplurilor ~i di orgasmul prelungit «se poate invata». Mai precis. servinddrept lubrifiant natural.. care In fapt pennite producerea . Fiecare 'dintre aceste contractii este scurtasi dureaza In jur de 0 secunda.1U sin! insotite de descarcare.ca In cazul unor fiinte inzestrate rezultatele sa apara foarte rapid. . metoda are ~ipentru barbat avantaje considerabile. atingind culmi de excitatie mereu mal inalte~ controlindu-si insa perfect ejacularea.. metoda pennite atingerea §i prelungirea indefinita a starii de I '. dar ~i al barbatului . desi aceste Iucruri apar de Ja sine. ridicindu-sedin ce in ce mai mult..In aceasta a doua faza. . secreta continuu Iichidul transparent care insoteste excitatia sexual a. orgasm I t ! I tara a se produce ejacularea. Acest aparent impediment al timpului de antrenament. nu . Este vorba de prima fuza a starii de orgasm prelungit. care poate dura ~i 20-30 de minute. Mornentul de culme care este orgasmul (de obicei atit de scurt). Fara a enumera binefacerile mal mult sau mai putin evidente de care se bucura femeia lntr-o astfel de situatie. intensitate se amplifica constant.gradat armonioasa a unor transforrnari benefice pregnante ill fiinta noastra. iar in situatii exceptionale se In~inde pina la 0 ora sau chiar mai mult. este totusi nimic altceva decit 0 garantie a autenticitatii. ~ianume ca aceste contractii continua neintrerupt (tara nici 0 pauza sau incetinire) timp de un minut sau chiar mai mult $i.. aproximativ 2-3 luni. cu exceptiaunei diferente capitale. daca bineinteles dorim sincer aceasta ~i facem eforturile necesare . este un dat fundamental. de asemenea. pentru atingerea succesului prin .mai ales ill eazul femeii.. Nu este deloc exclus . Tara nici un pericol.aplicarea acestei metode este 'in general nevoie de 0 perioada de . Intr-o prima faza ~ caci exista. Trebuie sa spunem din capullocului ca aceasta metoda nu este un mod mai mult sau mai putin iscusit de a prelungi preludiul amoros sau 0 cale de a trai mai multe orgasme.."] I I L . seriozitatii ~i eficacitatii acestor modalitati secrete. . Problema timpului Faptul ca placerea este 0 arta ~i necesita 0 anumita pregatire sau ucenicie.. doua faze distincte ~i n cazul starii de orgasm prelungit la barbat-sI acesta obtine 0 erectie foarte ferma pe durata mal . Atunci cind aceste procedee sint perfectionate suficient de mult. durind pina Ja 30 de secunde tara intrerupere sau repaus intre fiecare val. ajung'ind sa 0 suspende total. ~i traieste 0 ascensiune orgasmica colosala. ele permit . In mod obisnuit unnat imediat de descarcare (ejaculare). este in aceasta situatie complet separat de ea (adica de ejacularea spennei) si poate fi astfel prelungit eu maiestrie perioade lungi de timp. general prin contractii vaginale oarecum asemanatoare orgasmului comun (cudescarcare). barbatul isi pastreaza 0 erectie foarte ferma. m faza de maiestrie. Primele semne ale starH de orgasm prelungit se manifests Ia femeie In . In faza a doua.multor ore ~11~ipoate intirzia ejacularea oricit timp doreste. femeia atinge un nivel coplesitor de excitatie ~i experimenteaza valuri de contractii extrem de placute ale muschilor pelvieni profunzi. a carui . In doar citeva zile sau saptamini de practice. Orgasmul prelungit ~iefectele sale. atingerea unei stari exceptionale de orgasm profund ~i continuu.asa cum experientaa dovedit-o. in cursu! celei de-a doua fuze.

activitatea sexuala nu reprezinta un pericol semnificativ pentru un atac de inirna. descrise aici pe scurt. atit de frecvente astazi. armonizeaza. Sexualitatea ~i erotismul. Expertii in domeniul simlitAtii vor sa-i asigure astfel pe pacienti ca.trairile amoroase control ate sint eu desavirsire benefice pentru sanatate. Exista totusi contraindicatii in aplicarea acestor modalitati? Dupa CWTI . un minut apoi doua ~i asa mai departe. 79 (9. avantajele acestei metode sint evidente si considerabile.1 . adica 26 de secunde in loe de 10. ne vom sugestiona ferm in aceasta directie. ci 0 adevarata placere. de putin interesat de placerea amoroasa. riseul unui infarct miocardic pentru un bolnav de inima ar fi . elimina tensiunile. De asemeriea. [8 LoUIS REGAMOS I f . dimpotriva ehiar. Astfel. punerea In practica a acestor tehnici nu este propriu-zis 0 munca. . al depresiilor. recomandam consultarea medicului.2%) au recunoscut eli nu au avut contacte sexuale cu 24 de ore inaifitea infarctului si doar 3% au facut "ceva" in ultimele doua ore dlnaintea infarctului. de multe ori catalogate ridicol drept «obsesii». Din cei 858 de pacienti supusi testarilor. genereaza ferieire. Ele constituie eel mai simplu -~irnai bunantidot al tulburarilor de tot felul. stabilind ca ' riscul unui infarct in timpul actului sexual este de un caz la un milion pentru ' cei sanl1to~i ~i doar de doua cazuri la un millen pentru cardiaci. stimuleaza sistemul nervos central. In ceIe mai multe situatii amorul nu este un factor de rise pentru ceibolnavi. tnliitum stressul ~j intineresc.~i all confirmat-o cu prisosinta cercetarile medicale modeme .20 de minute. pe lfuga exersarea consecventa. atir la nivel 'individual. Profesorul Muller atrage atentia ca "exerculu. putem intui. apar tocmai r pentru ca viata amoroasa a fiecaruia dintre noi este departe de a fi implinita. ea faceca barbatul care se confruntatemporar eu probleme legate de dinamica sexuala sa-si satisfaca plenar iubita (tara sa ejaculeze inainte de aceasta). atit de frecventajn zilele noastre. ! Reluind. numai in Statele Unite trliii'ld peste Il milioane de cardiaci. suferind de insuficienta cardiaca.eel putin pentruun timp -Iafel de scazut ca si In cazul unuiom sanatos. urmarind sa traim anticipativ cit mai des bucuria succesului. Dirnpotriva. 2. favorizeaza buna function are a sistemului irnunitar si hormonal. cit ~i social. si eliminarea problemei ejacularii precoce. sint ~ esentiale pentru oriee fiinta urnana normals ~iau un putemic efect : ARTA S~CRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT [9 Rezultatele Efectele. Pastrind mereu foarte clar in minte di scopul ultim al metodei propuse aici este accesibil fiecaruia dintre noi. violentei si agresivitatii. 0 ennmitarabdare-plina de incredere. Echipa profesorului James Muller de la Pacultatea de Medicina din Harvard (Massachusets) a infirmat parerea ca amorul ar fi periculos pentru bolnavii de maladii cardiovasculare. clvilizata este foarte mare. pentru siguranta. Desi un studiu recent publicat de Jurnalul Asociatiei Americane de Medicina arata eli persoanele caresufera de insuficienta cardiaca pot face dragoste tara riseul unui infarct miocardic. daca riscul unui infarct este foarte mare. a~a cum intuieste fiecare dintre noi . placerea impfuta~itii. Mai mult. I· Indicat:ii~i contralndlcatll Subliniem aici ea aceasta metoda ce duee la trairea unor placeri coplesitoare ~i elevate un timp lndelungat este aplicabila de catre aproape "orice euplu ~ica ea nu comports in general nici un fel de efect secundar nedorit saurisc. Intimitatea.tocmai all suferit un atae cardiac)'. dupa aproximativ doua ore de "fericire" (performanta realizabilliprin intermediul metodei de fatal). dublarea sau triplarea duratei actuale a orgasmului. sexualitatea deschisa (lipsita de inhibitii . este cazul s-o spunem aici. Pentru barbat ea pennite deci (printre altele) prelungirea considerabila a erectiei . in categoria lor. sursa atitor frustrari in cuplu. De fapt. armonizator. contraindicatiile acestei metode sint mai putine la numar decit am putea sa credem ~iprivesc in esenta pe barbatii sau femeile care sufera de maladii cardio-vasculare serioase (care._ La inceput trebuie sa: ai ambitii realfste. ' Rezultatele pot aparea in etape: lainceput. ar trebui ~a convinga pe oricine este citusi . Mai mult decit atit. redau ~imentin pofta de a trai. Studiul s-a realizat pe un esantion de 858 de persoane active sexual. angrenate inteligent si traite plenar. 0 j umatate de ora sau chia r mai rnult necesita. Cu toate acestea. sa ia cunostinta de aeeste modalitati necunoscute plila acum la noi(a carer 1nvatare este totusi destul de u~oarii)~i sa Ie aplice. Numarul acestor bolnavi in lumea . " ~iprejudecati).al tendintelor comportamentale anormale. de exemplu. este important sa subliniem ca a realiza starea de orgasm prelungit timp de 10. flzic regulat reduce considerabil # chiar elimind rlscul unuiinfarct asociat cu aclivitatea sexuala". Aeeste tulburari ~inulte altele.

Placerea pe care 0 vom cunoaste este atit de intima ~i de profunda. una dintre conditiile esentiale pentru a obtine rezultatele scontate este increderea in reusita.. OS M I Este preferabilca eei afectati de rani grave sau de boli cronice sa consulte . deci un minimum de trei intilniri siiptaminal. cite 0jumiitate de Ora si 0 ora ~ 0 ora si jumatate in timpul week-end-ului. Pentru a reusi aceasta. un medic in prealabil sau saaplice aceste informatii cu maxima' prudenta si bun simt. evident. 3.tineri sau rnai putin tineri.amfndoi trebuie sa urmarim sa . ). Desi ideal este sa exersam cit maides. sa ne debarasam complet de inhibitii I si prejudecati. Este r i necesar sa fun total dezinvolti. 0 ! I t . 2.ne vom rezerva un timp special pentru intilnirile amoroase.r r 20 LOUIS REG . incit trebuie f~ sa ine putem abandona fara nici 0 retinere fata de celalalt.. Si pe aceasta cale.. luerul eel mai insemnat. 3 -. Numai in aceste conditii metoda este profitabila pentru fiecare dintre noi. concret §i neconditionat incredere reciproca deplina. la inceput este recomandat sa 0 facem eel putin de doud ori in cursul sdptdminii.'Daca dispunem de mai mult timp estefoarte bine. realizdm placerea. Pe de "alta parte este de la sine lnteles di cei doi iubiti care se " angreneazain aceste practici trebuie sa-~i fiigadLljas~a ~i sa-§i ofere . lacerii' (fteva premise Homente partrculare • J ehnica omcan dragostea? Incetmeala tntrece Vlleza • Amanunte importante Citeva premise 1. Si.

ill timp ce perioadele in care domina energiile de tip ferninin (-. ci dimpotriva. .energiile de tip masculin (+. . lunar. tehnice ~i distrug dragostea si romantismul. sau care pur ~i sirriplu i-au citit cartea si au aplicat aeeste vechi metode orientale (expuse . I:) \. I 1. In care . Ca perioadeale zilei favorabile practicii (dar nu obligatoriil): • momentul de maxim de yang cuprins aproximativin1re orele 12~i 14. f I t r f .19 ~irniezul noptii. aparitia conflictelor.. mai ales in ocaziile in care avem timpul necesar.). dizarmonie In general.22 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PREL'uNGIT 23 data pe zi nu este un abuz sau un exces. solar.~ fapt ce confirma cele afirmate mai sus).n. stari de iritare. grosiere (este cunoscuta sporirea. ~i ceIe de tip feminin (~. Brauer le-a urmarit in acest sui generis tratament. Avem imens o Noaptea dinaintea zilei eu Luna noua (cunoscuta tn traditia f de cistigat daca urmarim sa ne armonizam eu ritmurile propriei noastre orientala sub numele de Shiva ratn) este un moment extrem de fiinte ~i cu ale Naturii. 4. Astazi. a numarului de manifestari antisociale. daca bineinteles ne pennite programul. angrenarile de natura erotica sint interzise datorita fenomenelor del reeeptivitate fuia de aspectele joase. fiumusetii. intervalul cuprins intre orele. au relatat insa aproape mm exceptie ea si-au Imbunatatit simtitor relatia ~iau devenit spontan armonioase. In Mornente particulare i ~ t Tehnica omoara dragostea? Unii ar putea obiecta caexercitiile propuse nu sint romantice. acum pentru prima data cititorului roman. rnanifestate'in plan energetic.. yang). yin) sint caraclerizate de scaderea focalizarii. f • .. CLl acestprilej. yin) fluctueaza dupa anumiteciclicitati naturale si di perioadeJe ill care domina. lunar. Momentul de maxima influenta a energiilor de tipyin In cadrul unei luni este perioada de Luna Plina (socotita cu 18 ore inaintea momentului de maxim ~i 12 ore dupa acest moment). Angrenarea acestor modalitati nu ne impiedica sa facem dragoste asa cum faceam inainte de a descoperi metoda. Chiar dad! traim in secolul vitezei. care pot favoriza sau defavoriza acti~nile noastre. Celebrul festina lente alstramosilor nostri l-amine valabil ~iill civlizatia D Faza de erestere a Lunii (cuprinsa intre momentele de Luna Noua ~i noastra. nervozitate. armoniei ill general.{{incetineala» intrece viteza Sundart) situat cu doua zile inaintea fazei de Luna PI ina. orienta Iii prielnic angrenarilor de natura spirituala. i: .. dinamismului controlat. datorita amplificarii specitice a rezonantei cu energiile _ amorului. nu ne putem depasi in : annoniei. care aspira sa evolueze sint mult facilitate. n. este in Desi rapiditatea a ajuns sa fie considerata 0 valoare_ fundamentala a mod particular favorabil pentru inceperea ~i practice unor astfel de civilizatiei aetuale trebuie sa spunem ca lipsa grabei este cheia artei actiuni. I- angrenarii metodei. In care progresele celui declarau cu lnielepc iune ea placerile nu pot fi gustate decit pe indelete. In acest sens este cunoscut faptul di energiile de tip masculin (+. I:) Pentrua fi siguri de succes-este bine sa avem m vedere citeva recomandari desprinse din traditia spirituala orientals (eonfinnate In prezent ~i de unele cercetari stiintifice). darurmarifuJ sa ne pastram controlul si sa nu ojungem til un final marcat de descarcare. concluzie: I:) i r . I: MomentuJ de ma~a influentJ a ener@loryang ill cadrul unei luni (cunoscut in traditia Orientului sub numele de ziua Iripurei _. sexologii occidentali confirma ea riibdarea si Luna PUna) este de asemenea 0 perioada propice inceputului «incetineala» sint esentiale in dragoste: buna sincronizare amoroasa a J.. viteza ritmurile biologice specifice tara consecinte nefaste. I. Fiind la curent cu aceste aspecte. Cuplurile pe care dr. mai iubitoare ~i mai tandre. a starilor de tulburare ~i tensiune etc. fermitatii. iubirii ~ibinelui realizate_atunci. r t 1. Ea mentioneaza faptul ea exista influente ale mediului natural inconjurator. solar. yang) sint caracterizate de influente benefice in sensu! stabilitatii.

ale excitatiei si satisfactiei erotice. Folosite fie ~i ocazional. chiar si cele «usoare».-... •Drogurile de orice fel sint interzise. eliberindu-l de tensiuni ~ide oboseala acumulata in cursul zilei. un masaj erotie complet sau partial ori chiar un simplu masa] general este ceea ee ne poate pregati ce! mai adecvat ~i intr-un mod minunat corpul. «lentoarea» departe de a fi anacronica si dep~ita este de natura sa ne puna in aeord eu necesitatile propriului nostru organism.. un dus sau 0 baie prealabila irnpreuna destind ~i predispun la intimitate ~i la intilniri amoroase reusite. care face posibila . De asemenea. c . t l este /' . 24 LoUIs. este interzis sa consumam alcool. ele tulbura gray dinamica sexuala iar in timp diminueaza apetitul sexual. Din motive asemanatosre. 0 muzica armonioasa.. potrivita care se aude diseret.. .tante . intim luminat. Fiziologic . Amanunte impor. parfumat inprealabi I.eu tamiie sau alta esenta parfumata naturala care este pe plae amindurora. eventual eu 0 lumina colorata (rosie. de preferintajsau cu luminari (dar carenu scot fum).AmbiamaPentru practica trebuie deci creat un climat prop ice iubirii: un loc linistit. pur ~i simplu intrucit ritmurile launtrice ale femeii ~ibarbatului difera. Masajul si baia Fara doar ~i poate. Improvizatie ~i aranjament Multi dintre noi merita sa tinem seama ca ln dragosteirnprovizatia binevenita (eel putinuneoril) ~i amonotonia omoara dragostea. ~iocitocina.~--. printre care beta-endorfina. REGAMOS iubitilor necesita aproximativ douazeci de minute de preliminarii. «Stimulentele» . / ~.. lipsit de riscul de a fi deranjati. . Astfel. . supranurnita deloc lntimplator molecula placerii.translatia m stari de intimitate profunda. apreciata ca res'~ntiala ill mecanismele placerii. vorbind s-a eonstatat de pilda (printre rnulte altele!) ca mingiierile lente ~i ritmice declanseaza in profunzimile ereierului nostfu 0 serie intreaga de seeretii hormonale binefacatoare.

Inspiratia ~ialegerea ne sint aid favorizate de indelungataexperienta erotica a umanitatii.. adaptata acurn pentru practicantii occidentali..na anatomie Tn final. Este necesar sa avem mai lntii grija sa nu fim deranjati (decuplarn telefonul. zona genitals poate fi depilata la ambii iubiti (putin inainte de inceputul angrenarii metodei). I ! . ne intindem pepat (de preferinta tare) sau pe covorul acoperit cu 0 patura.. . Daca f I ·. atragem atentia ca pentru a pune in practice cu succes metodele amoroase se dovedeste necesara cunoasterea cit mai detaliata a anatomiei masculine si feminine. mult timp pastratasecreta.lubrifierea naturala a barbatului ~ia femeii putindu-se adesea dovedi insuficienta Este bine ca lubrifiantul pe care-I Yom alege sa fie pe baza de ulei ~i nu de apa Lotiunile. Consultarea lucrarilor de specialitate este de mare fOIOSIn acest sens. c?ns~ituindpremise ideale ale unor experiente de vis. 0 comunicare t profundainstalindu-se intre ndi ~ifiinta iubita.foarte scurt si rotunjite atent la colturi pentru a evit~ zgirierea iubitului sau iubitei in timpul minglierilor intime prelungite.. zone le sensibile ale hartii sale erotice. situatii.. . Foarte indicata in aceasta directie este practicarea urmatoarei tehnici tantrice..l . pentru ca trebuie repetat timp de mai multe zile la rind. va fi eliminat de la sine si vom atinge in scurt timp 0 stare de armonizare m cuplu. fac ca dorinta sa devina urja~a ~iarzatoare.Iacere Pentru a reusl cit mai bine In angrenarea noastra amoroasa. atingerile neplacute sau dureroase. ale implinirii amoroase depline. Unghiile si depilarea Un amanunt ce poate parea tehnic..iiiiiiiii_---_. f aceasta forma de descoperire a «geografiei» erotice a iubitei sau iubitului D:ostru inainte de a angrena orice metoda sau tehnica amoroasa. Daca avem copii. Feluritele ritualuri aledragostei exact acest scop ~i efeetele lor sint cit se poate de graitoare. Folosirea lor inspirata este 0 veritabila arm care merita si trebuie deprinsa.. Lubrifiantul Durata mare a 'intilriirii amoroase necesita in multe cazuri folosirea unui lubrifiant.:. I t lata 'in continuare cum trebuie sa procedam pentru a descoperi geografia sexuala a fiintei iubite (si eu aceasta ocazie ~ipe a noastra) . Mult mai savuroase sint insa placerile asteptate: maiastrele jocuri ale seductiei.. 'Odata ihdeplinite conditiile cerute. Puti. De asemeneadaca dorirn. blocaje ~iretineri. eventualele inhibitii. mereu aceleasi ~itotusi atit de diferite.-.). dar care are 0 mare importanta: unghiile trebuie taiate. este bine sa asteptam pina se vor culca Inainte de a incepe aceste momente de explorare reciproca. r t I. mcuiem usa etc. parfumuri ~ieulori sint afrodiziace certe. i 26 LoUIS REGAMOS -.----------~ . ~remele ~igelurile sintin general contraindicate. f ! I trezirea la . este . I f tI I~ i : • Este recomandabil sa realizam acest exercitiu inainte de apune in practice metoda amoroasa secreta. tot ce risca sa ne perturbe. necesar sa cunoastern cit rnai precis-punctele «flerbinti» ale anatorniei fiintei iubite.~.:. chiar cu multinainte. Mai mult. ====.-1 r----~. arnindoi dezbracati complet.. daca practicam . r au t : [ ·1 4 I I I r Fara indoiala ca anumite momente.

.. Din aceste sedinte de explorare reciproca izvoraste direct posibilitatea unor jocuri amoroase eu mult mai minunate decit ne puteam inchipui inainte. in acest moment. asteptind apoi ca ea sa ne descrie senzatiile ~i impresiile pe care Ie are. pina la limita orgasmului.r l I ~: '-. i~elusiv labiile ~i clitorisul (foarte usor ~idelicat). cit mai senzual. sa descoperim care sint gesturile eare-i provoaca iubitei noastre cea mai . dupa care vom face 0 noua pauza in care iubita noastra l~i va povesti Impresiile. o Vom incepe o o asadar prin a rningiia buzele iubitei noastre eu ajutorul degetelor mari ~i a aratatoarelor ambelor miini.. Ea trebuie sa deseopere prin intermediul propriului corp reactiile care apar la diferitele atingeri ~i mingileri erotice. ii vom mingiia si masa fiecare sin. pentru a-i pennite iubitei sa ne descrie cit mai precis ceea ee simte. . trebuie ca fiini~ . sa deseopere mingiierile eu celelalte simmri ale sale. observe ell atentie fieeare dintre miscarilepe care Ie face. Este bine'sa faeem 0 pauza intre fiecare dintre aceste mingiieri pentni a asculta Apoi.si sa ne relaxam impreuna cu ea. 28 LoUIS REGAMOS ~ incepem prin explorarea corpului iubitei. pina la zona vaginului. incit sa nu poata vedea atingerile sail minglierile pe care Ie facem.. Este neeesar sa fim foarte sineeri si deschisi in descrierea reactiilor noastre ~i mai ales sa nuavem absolut deloe retineri in comentariile noastre. Daca simte apropierea orgasmului ell descarcare. . cuprinsa intre anus ~isex). o in plus. Desigur. asteptind sa-~i recapete integral controlul asupra simturilor. dupa fiecare dintre atingerile ~imingiierile pe care Ie fawn. trebuie sa se opreasca amindoi imediat ~Jsa-~i acorde ragazul neeesar pentru a-si relua controlul simturilor. sarutindu-le: Ne vom opri de fiecare data. dupa citeva c1ipe. iubita noastra va incepe . pentru ea rostul ei este doar de 'a impiedica vederea gesturilor pe care Ie vom face. tarli a ne atinge ~itara ne vorbim deloe. pudoare pe care 0 au adeseori iubitii unul fata de celalalt. Vom cobori aeum spre abdomen. sa se mingiie singura. si evident acesta este scopul final al exercitiului. el va trebui sa . sarutindu-i. nu trebuie sa legam prea strins respectiva banderols injurul eapului. Ie cuprindem intre buzele noastre. mingiindu-ipintecele. Scopul ultimelor mtngiieri nu este altul decit debarasarea de falsa. este bine sa facem 0 pauza ceva mai Iunga. . Nu trebuie in nici un eaz sane excitam prea mult iubita. . I r ! ARTA SEcRirrA A ORGASMULUI PRELUNG1T 29 10 I f 1 f I ! l . precum ~i a perineului (zona extrem de sensibilaa geografiei noastre sexuale. invirtindu-i user 'mameloanele intre degete. ci el trebuie controlat perfect in fiecare moment. Acest exercitiu necesita delicatete in atingere ~i lentoare in gesturi. .va inceta imediat oriee mingiiere. . Esenta acestei tehnici este numai ascultarea atenta a eorpului. framincmdu-i eu delicatete sinii. ~a iubita sa precizeze ce prefert: si ce-i produce cea mal mare placere.. Gestul imediat urmator consta In mingiierea anusuJui iubitei. fiind sufieient doar sa-i acoperim oehii. ineit sa le poata reface cit mai fidel mai tirziu. Dupa relatarile iubitei. intinzindu-le. de timiditatea ipocrita care nu are ce cauta intr-o iegatura autentica de iubire. apoi trecindusor cu limba peste ei. atunci cind iubita se mingiie astfel. Elementul eel mai important al acestei tehnici este de a-i descrie celuilalt CItmai exact eeea ee resimtim in momentul diferitelor sale atingeri. Principiul aeestei actiunieste de fapt dea detennina realmente fiinta iubita sa resimta. In eeea ce priveste barbatul. Sintem capabili. descrie senzaiiile. . tot eu oehii inchisi. ii YOm cere sa se aseze cit mai confortabil pe spate si-i vom aeoperi oehii eu 0 fi~ie de pinza. lntr-o a treia faza.. iar In final sa. Daca unul sau celalalt dintre iubiti simte in timpul acestor atingerica se apropie de descarcarea inrempestivacaracteristica orgasmului necontrolat. din nou impresiile iubitei noastre. apoi putem s~ i le despartirn. Iiputem mlngiia apoi usor buzele cu Iimba. abandonindu-si intreaga fiinta In trairea plenara a acestor mingiieri ale corpuluiei. in nici un eaz Nu trebuie sa s~ ajunga lades0rcarea potentialului sexual' (in eazul barbatului prin ejaculare). folosind exact Iimbajul pe care-l consideram eel mai adecvat pentru a ne . .

sa fie situat putin spre ora unsprezeee sauspre ora unu.sa fim retlnut1 $1 dintre iubi!i nu se va mai mingiia de celalalt care va reproduce. r:comandat ca exerci~iul sa fie practicat celputin trei. Insa de aceasta data vom inversa rolurile. lasindu-ne in voia lnspiratiel §i a trezirii unor placert tot mai subli~e §i . numele celui care I-a descoperit).. femeiatraieste 0 amplificare considerabila a excitatiei.. care nu pot decit sa beneficieze imens de aceasta comuniuneerotica pe care tnvatam astfel sa 0 cultivam intre noi §i fllnta iubita.· .1crudificil. totu~i. Nu trebuie sa nimic din ce reslrnfim sau din . Daca iubi~1 exercita 0 presiune pe acest punct eu un deget salt doua §i it atinge intr-un anumit fel.eu cele mal ferme §i ghidarea ulterioara dupa . Este 0 zona relativ mica. binefnfe/es lntotdeauna numai pinEda timite descarcarii. incetrnd orice mi$care $1 urmarinp ! ( i 5· man!feste eel mai deplin control asupra trairi/or sa/e.·. situata chiar in spateie osului pubian al femeii care. a patra intilniri. I·· Daca am asernana vaginql unui ceas. Desi se pare ea idealaeste altemarea apasarilor usoare . desi este posibil ea uneori punctul miraculos. Este necesar sa asteptam astfel cel putin 0 jurnatate -de ora inainte de a relua exercitiul. In general. In partea superioara . elt ~i de catre barbati. Tn cursul acestei singur. r ~meia i t rt ! i r t anqrenari a metodei orgasmului prelungit sau ca preludiu al ortcarei fuziuni amoroase. de trezire la placers este lim pede Din chiar prezentarea tehnicii realiza lnaintea oricarei ~a 0 putern Un punet foarte putin cunoscut. Sa ne concentrarn deci ateniia asupra fiecarela dintre mingiierile sale! Repetarn ! el va sa ' f- i: ca.. acest rol fiind preluat acum mal senzual ~i mai fidel. pentru ea atunci el este mai extins §i mai sensibil decit de obicei. ceva user. la 4 sau 5 em profunzime. fara sa mal spunem nici un cuvint. traind l?i participind mult mai plenar reciproca a reactlilor senzual-erolice. In cea de-a-patra.1. atunci aeest punct secret s-ar afla In t dreptul acelor indicind ora douasprezece. unctele. sa nu mai facem nici uncomentariu. moment exeelent pentru a-l localiza este ehiar lnalnte ~deatingerea .iubirii • fem~ia' • Barbatul ! «comentlnd» clipele pe car~ tocmai le-arn trait Irnpreuna./ 30 LOUIS REGAMOS intense tralre erotica. '1'. seri . orgasmului. ascundem sa comuntcem. este.de catre femei.. Odata terminata aceasta prima parte a tehnicii. . cam de 'marimea unui nasture 1 de cama~a.ceea ce am trait. intr-o atm. este Iocalizat In vagin.Un alt .nlciunul insa daca vom §ti . I a jocurile noastre arnoroase Astfel vern deveni toarte sensibili de cuplu prin aceasta cunoastere la senzatiile ~i starlle flintei iubite. I: la rind apoi. Est~ foarte. asentialul Putembea un pahar cu suc de fructesauminca fiind ca. poate fi simlita ~iconstientizata destul de usor. mingiierile respecnve. Reamintim insa ca trebuie sa evltarn ferm sa facem dragoste acum sau sa ajungem la orgatSmUI cu dsscarcare in ti~pul acestor sedlnte. cit intelegatori vom capata 0 imensa incredere reciproca. lntr-un anumit ritm.?sfera de sinceritate ~ideschidere totala. Celmai bun moment f pentru a-l localiza este chiar imediat dupace femeia a ~it un orgasm. atit. mai rafinate. indicat ca amindoi iubitii sa se tntllneasca inalta camerapsntru a-§i schimba parsrlle. Pentru unii acesta poa e sa para un lI. daca unul dintre iubi!! se apropie de descercere. trebu! s-o evite cu otice prei. nutnit de americani «punctul G» (de la Graffenberg.

m o Psihologii au redescoperit ~icertifies acum faptul-. De retinut Q .intre spatele scrotului ~i anus. in majoritatea lor. ca ~iin cazul «punctului G» al femeii. in direct. profunda # conduo fiinta de la coaja realitiuii ciitre miezul ei. fatal superficiale. Acest punct important este nurnit punct exter'1 al prostatei. imediat linga anus. dar mai ales descoperirea lor practice directa constituie chei importante pentru succesul metodei.""'· . Pornind de la aceste adevaruri profunde.. .ca sensibilitatea noastra erotica nueste '.- ' I . • Antrenamentul intensiv Efecte }i beneficii Efecte s. Aceste citeva detalii anatomice (in oriceeaz. tratatele tantrice st~ctureaza 0 suma intreaga de metode secrete care..···.-r-·c·_···u. ' ! Oricare ar fi sensibilitatea. :======~------~------------~ . Asta nu irisearnna msa citusi de putin ca trebuie sa renuntam la stimulare. simti.. .. organele lor sexuale slnt zone erogenecare transmitimpulsuri nervilor. int~ma. putem «experimenta» la nesfirsit. Trebuie saadaugamca uneori. reactiile iubitei. una aproape frigid'a ~ialta foarte senzuala? 'Fara lndoiala. capacitatea noastra de a trai. De altfel.. Din acel moment. Acesta este de altfel unul din motivele pentru care stim~larea clitoridiana directa este apreciata adesea ca fiind mai agreabila ~i ai eficace decit cea vaginala . identice 1n fond. m fazele de inceput. cu atit «punctul o» i~imareste volumul ~i se 1ntare~te.-. punctul G devine mult rnai usor de localizat.r c ! F.prea putin cunoscute ~i utilizate)... Deosebirea 1ntrecele-do~situatii nuse afla altundeva decit In «educatie». in general. viabil :. ea fiind fructul unei asa-numite ucenicii. Echivalentul punctului G la barbat este prostata. asernanator clitorisului. ell cit mingiierea se prelungeste. =32~ ~ ~L~oU~IS~R~E=G=AM~O=S_____________________ ! t. Care ar fi atunci diferenta intre doua fernei organic sanatoase. prostata est~ sensibila la stimulare.e p Exercitiile Kegel .' o Q direct.". • ldentficarea mu}chilor . fac GU putinti.. masind punctul extern al :=:i~s:pune s~ aplicamcu Indemlnare0 presiuneIn regiuneacare se intinde . pe masa de tesuturi cunoscuta sub numele deperineu. ~. ci doar 0 vom diminua. . femeile sint de fapt mai sensibile lit stimularea clitoridiana decit la cea vaginala. induce ~idirui pllicerea.uplimentare . mai put. stimularea punctului G se poate dovedi oarecum inconfortabila si poate provoca chiar nevoia de a urina. cunoasterea Uiun/rica esentialii. aproximativ 0 femeie din trei poate atinge orgasmul datorita simp lei penetrari a penisului. desfasurata in general 111 timpul copilariei sau adolescentei ~i a primelor experiente amoroase: Ca aceasta «ucenicie» poate ~i trebuie sa fie extinsa este lesne de intuit..ifoarte eficace. extinzind limitele experientei si cunoasterii noastre senzoriale. desi «neobisnuit ». definind astfel calea tantricii ca pe un sistem spiritual autentic. inzestrarea ~idlsponlbllltatea erotica de care dispunem in prezent. senzatia user neplacuta face loe placerii. dupa un preludiu bine realizat. r 1 f 6 f F t -~ Barbatul . poate fi considerabil amplificata . cautind noi ~inoi placeri. mai ales cind penisul este deja In erectie.cunoscut si utilizat de secole in traditia Orientului -. Altfel . introducind eu delicatete un deget in anus. innascuta. Bxista doua maniere de a 0 stimula eficient: t r r ~.--) . 0 glanda interns situata in spatele scrotului. Foarte adesea. lnsa mai accesibil. dupa unul-doua minute.

ca si cum om lIrea saoprim fluxul urinar. localizat.c. sexologia ne-a redusdoar fa cei ciiiva centimetri patra/i at zonelor genitale. dr. in limp ce corpui nostru este rea/mente intesat cu peste 1. Urmarind In' intregul ei aceasta ignorare a disponibilitatilor ~iinzestrarilor fiintei noastre. Retinem muschii contrgctap timp de cel-puun trei secunde.ele pot fi facute nu conteaza unde ~i cind: privind la . Pentru eficienta metodelor amoroase secrete este necesar ca acesti musshl sa fie fortiflati ~i Attt in cazul barbatului. cercetatorii au descoperit consecinte .).tem fi. spus. multe altele dintre tarele societatii noastre actuale. aceasta crasa lipsa de «educatie» ~i indolenta 'in. Cu totii sintem asadar inzestrati cu posibilitati ~istructuri pe care Ie ignoram dar care. 34 Louis REGAMO~ ARTA SECRETkA OJ!.astazi aproape cu totii. schimba situatia. sa ne faca sa realizam ansamblul posibilitatilor pe care Ie avem ~i ne-ar «impinge» sa devenim . impingeri • pentru femei: urmdrim sa impingem moderat.socante: de la banala l~atreata la bali grave precum cancerul. In sensul ca nimeni nu ne va observa atunci cind ne antrenam --. violenta. sint destul de usor. televizor. Muschii r. sa intrerupem voluntar. numiti pe scurt 'in cele ce urmeaza muschii p.:lata in continuare 3 exercitii menite sa-i dezvolte si care au In plus calitatea de a fi usoare ~i discrete (praetie invizibile. • pentru blirbap: impingem moderat.'bazinului. daca refuzam sa.000 de captatori de senzatii care-l fac sa fie 0 imensa zona erogena. chiar dacanoi ignoram aceCfsta.aceste exercitii pun simultan In'actiune un anumit numar de muschiabdominali si din zona . Pentru 0 buna localizare a lor. practica zilnica insa. aproape_~aefort. contractii lente: stringem mu§'chiip. o o . . Mw/chii pliicerii. din punet de vedere amoros de exemplu. vatrebui ca atunci cindmergem latoaleta pentru a urina. .acestor chemari esentiale. agresivitate ~imulte. astfe1 ca este posibil (mai ales la inceput) sa simtimdeopotriva an~ulcum se contracta ~i se destinde. eontractii rapide: contractam ~i relaxiim a/ternativ muschii r. cast cum.GASMULUIPRELUNGIT 35 sa fie trezite.C. atit la barbat cit ~ila feme ie. fiind acei muschi care. anomaliisi tulburari de comportament. ajutindu-ne imens.riispundem -... ca !if cum om vrea sa ne for/am sa urindm sau sa defecam. ei au un 1'01 extrem de important In 'dragoste.~. sint utilizati pentru a opri fluxulde urina. am vrea sa defecam sau ca in timpul nasterii.de . pedepsindu-rie chiar. Dovedindu-si eficienta In mii de cazuri putem avea . . blteleg'ind aceste realitati iata in continuareo inodalitate simpla de a . Gerard Leleu declara In celebrul salt «Iratat de mfnsiieri»-: •'n . o Exercitiile Kegel· . trebuie sa fie mtijrip pentru ca antrenarea lor' faciliteaza trairea unei intregi game de stari amoroase . eel mai adesea fara sane dam seama. nu este suficient ca he-am nascut cu zonele erogene: ele au nevoie «antrenate» ~iactivate. ferm. . cit mai rapid cu putintii . traiasca placer! noi si rafinate. Desi poate ca noi nici macar nu sintem constienti ca exista.-. amnci cind urinam.vom deveni constienti de fiecare muschi din zona planseuluipelvian in partesi vomfi eu siguranta capabili sa-i contractiim separat. timp de 2~3secunde fluxul urinar. cit ~i in eel al femeii.c.. ceea ce pu.800.mereu in asteptarea mingiieriloi. care ne cornplacern. certitudinea di va functionasi pentru noi. .In aproxirnativ doua luni de . gata sa -.e.controlati perfect. stiintific muschii pubococcigiem. apoi ii relaxam. Marcind distanta irnensa intre ceea ce_sintem ~i ceea ce am putea fi.. Un exernplu graitor In aceasta directie este eel al muschilor pe care-i utilizam frecvent. cu efecte la drept vorbind miraculoase.c. cflota. Lucrurile arata exact ca sicum Natura ar urmari sa ne faca constienti de noi ln~ine. asteptindtrarnvaiul efc. atent constientizate ~iinteligent folosite ne-ar deschide uimitoare ~inebanuite perspective. i i Identificarea mu~chilor- P.

serie de 50 de contraqii. . traditie tantrica. hipertonicieste riecesar Sil faeem zilnic cele 5 serii de mv. vom mari cu cite 10 fiecare dintre cele trei miscari (60 + 60+ 60) continuind s. . Antrenamentul ideal presupune sa exersam 0 ora m fiecare zi. .a facern eel putin 5 serii I?e zi Procedam astfel pina ajungem la serii alcatuite din 100 de repetari (100 + 100 + 100). incalzirea anumitor zone care ne dr. pentru ~ ne mentine rnuschii P . inspirate din milenara . fiori sau senzatii de genul unor usoare vibratiiori / Efecte ~ibeneficii . eu cit exersam mai mult cu atit este mai bine. rezultatelefiind mai rapide si mai pregnante.. poate di nu VOl' ramine contractati cu u~.: :. denumite stiintific exercitii Kegel. muschii P~C. apoi vom rewa.. dar aceasta este pur ~i simplu fiindca in cazul nostru «muschii dragostei» sint . . Odata cu practica insa. sa apara stari de confort launtric.. La inceput este posibil sa intimpinam anumite dificultati. lente.~ . 50 de stringeri rapide ~i 50de impingeri. nu vom abandona ci ne vom odihni citeva clipe.:Vomrealiza aceasta serie (50 + 50+ 50) de eel putin 5 ori pe zi Dupao saptamlna.c. Daca am obosit la capatul unei serii.urinta in timpul strlnge~lorlente.c. ei vor capata un tonus deosebit. Bineinteles. . .r'-·-·--~"·'·~-'· ~~". Pentru a deveni constient de vigoarea crescinda a muschilor p. Vom incepe printr-o ..'Este perfect posibil cain decursul antrenamentului muschilorr."' AFA SECRETA A ORGASMULUI PREWNGIT 37 Antren~mentul intensiv lata cum este indicat sa practicam aceste exercitii.. iar femeia l~i poate introduce uu deget sau doua l!l vagin ori poate utiliza un vibrator (pentru aceleasiprobe). Cind am atins acest nivel (dupa 6 saptlimini). Pentru alte detalii putem urmari tabelele din Anexe (structurate pentru-l luni de antrenament) pe care este foarte indicat sa le completam consecvent.c. senzatia de «bine». sau poate ca nu vom putea sa realizam contractiile rap ide cu viteza. .iCliri com'plete. inca slabi. ..barbatul i~i poate prinde usor cu degetele penisul din zona de insertie in timpul efectuarii exercitiilor Kegel..

optimism. comparabila celei care se instaleaza dupa oinjectie cu droguri de tipmorfinic. cind avem nevoie de forte noi). experiente amoroase cucontinenta (rara descarcare) ~i orgasm prelungit .. muschii P. . 3..complex.. Toate acesteasint semne ca tehnicile incep sa dea rezultate ~i daca apar nu trebuie decit sa ne bucuram. controlul deplin asupraei. atunci c1nd dorim sa apucam ceva). . tonici ~i vigurosi inseamna virilitate si putere. schimbiirile din mediul lnconjurator . 'Endorfinele.c. S-a constatat de pilda ca 0 repriza de ris copios de 10-15 minute ellbereaza 0 cantitate de endorfine capabila. .substanteanalgezice ~i euforizante naturale curol. .c.de viata care survine' Risul ~ialergatul sporesc secretia de endorfine ceea ce explica rezistenta la efort a alergatorilor ~ichiar starea de euforie care urmeazaunei curse. dar roadele ei slmdulci! I' I o La femeie.C. dar .. aproape instantaneu'si tara efort.. ~a nici un inconvenient. antrenamentul ne genereaza rapid 0 garna tntreaga stariplacute de energizare • euforicii ~ichiar de plutire. d «zbori») dar ~i lnainteamortii naturale cu rolul dea usura «trecerea». muschii r. 'crt viata nu-i mai -poate oferi nimic. slnt. \ ajungem sa nu mai suferim. in timpul executiei anumitor procedee . dupa ce faza inceputului a fost dep~ita. eliberate de organlsrnul nostru tn anumite lmpreiurarl: dupa 0 repriza de ris intens.descbidere.un' . odata ce muschii r. Endorfinele ne aduc motivatiile biochimice de ca~ avem nevoie penuu a patrunde. droguri. reflecta ~i a ne adapta prin reactii suple ~i adaptate la . o marirea energiei sexuale. foarte putemici inseamna'pe scurt tinerete ~i farmeqca urmare directa a amplifiearii (in uncle cazuri extraordinare) a potentei orgasmice ~i a feminimpL o La barbat. indispusi.sa asigure un efect anesteziant de aproape dO!la ore. r. Sa nu uitam incurajareaanticilor: Riidiicinile inwl/iitW'ii sin: amare. cresterea puterii de asimilare. tara a mai pomeni starea de usurare.c. dupa 30-40 'de minute de alergare (generind impresia ell. ne armonizarn-aproape miraculos viata. Oyle: placerea ~i starea particulars pe carene-o genereaza endorfinele activeaza dorinta noastra de a explora . devitalizati. . marirea increderii in sine) .. adevarate punti hormonale lntr~ suflet ~i corp. Stimulind pecai naturale.aceea ca antrenamentul rnuschilor p.LoUIS REOAMOS furnicaturi etc. Aceste exercitii au ca efect dobindirea unor erectii mai putemicesi " -: permit un foarte bun control in timpulactului sexual. fluxul ~i echilibrul endorfinelor devin din ce in ce mai limitate ~iviata pare ca dispare din aceafiinta.sau alte substante chirnice psihotrope ce au in tirnp efecte nedorite. dinamism mental. trezirea intuitiei sia creativitatii.ris. corpullui parca adera la aceasta convingere. Contractiile determina amplificarea excitatiei. blocarea ejacularii ~i intensificarea placerii traite. ajungem sli ne slmtirn bine sl asta tara a recurge la euforizante. prin obi~nuinte nevatamateare-c.yoga etc. tutun. Atentie! Chiar daca ni se pare ca nu avem niei un rezultat este necesar sa ne continuam eu constinciozitate ~i incredere antrenamentul pentru ca mai devreme sau mai tirziu ele vor surveni eu siguranta. lncredere ~i pofta. vom putea sirnti cum .Cercetarile au aratat cli atunci ~ind.in timpulorgasmeJor. spOl1-(alergare).' imbunatatirea atentiei ~i memoriei. firesc.nu rnai alergi. cafea . in timpul preludiului ~i trairilor amoroase plenare. o vitalizare pregnanta. alcool. lata efectele acestor hormoni in cuvintele dr. De altfel. . stimuleaza pe cale mecanica producerea unorhorinoni ~i a endorfinelor. o «iricarcare» rapida eu energie (toemai de aeeea putem efectua aceste o o o o o o exercitii mai ales atunci cind ne simtim lipsiti de chef. Efecte 5uplimentare (valabile alit in cazul femeilor cit ~i al barbatilor) . posibilitatile vietii . Explicatia ~tiintifica a acestor fenomene obiective este . tehnici yoga adecvate.individ lnceteaza sa-~i mai puna tntrebari ~iincepe s~ creada cli a trait de]a totul.secretia endorfinelor. spontaneitate. au devenit tonid~i se afla in intregime sub controlul direct al vointei (asa cum sint de exemplu muschii tlexori al palmei care reactloneaza natural.

totusi simplu de indeplinit: sa dispunem de suficient timp. In cazul biirbatului. el . Barbatul • Femeia j autostimularea constitute totusi 0 pregiitire eseruiaki pentru practica modaliiatilor amoroase. eltrebuie sa. adica de punetul de nonintoarcere (non-retur). De fieeare data cind se apropie de . nostru corp sia zonelor sale erogene. macar de ? ori.Iaciliteazd 0 cunoastere necesarii: descoperirea autentica a propriului . barbatul trebuie pur ~isimplu sa se stimuleze si sa tinda sa~~i mentina erectia eel putin 30 de minute tara sii ejaculeze. Barbatul Exista trei conditii prealabile. Chiar dacii sintem angrenati intr-un cuplu. intrerupind stimularea.: . In acest timp. sa fi praeticat ~i s~apinit deja exercitiile Kegel (mai sus amintite).: I: 7 autostimularea. trebuie sa urmareasca sa se apropie de orgasm. acest punet. ea permite in plus controlul reflexului ejaculator. . Ea . evite ejacularea. exercitiile care urmeazd ne vor fi de mare/alas pentru a Multa vreme desconsiderata. o La inceput. atinge succesul. ·0 sa tie concentram cit mai atent ~i mai intens asupra senzatiilor noastre.

.." asupra lor suficient de ferm. Daca putem deja obtine orgasmut prin autostimulare. atlt In lungime. tensiunea sexuala fiindmai mica. Nt! tie vompierde controlul ~i ne vom stradui sa nu ejaculam. exercitiile de autostimulare slnt oarecwn diferite de cele ale barbatilor.. clitorisul. penisul i~i mareste in general dirnensiunea. vom Invilta acum sa obtinem mai multe orgasme in serie. Evident ca nu acesta este scopul tehnicii de autostimulare... Pentru femeie. Aceasta tehnicafoarte simpla trebuie. dar este preferabil saajungern sa ne folosim doar de ~ propriul corp. eu degetul . Daca sintem deja obisnuite eu vibratorul.. pina cind vom reusl saabandonam completaeest accesoriu. este faptul.. Mai Intii vom urmari sa obtinem orgasmul mlnglindu-ne. ne vom putea retine complet ~i tara problemeejacularea (cu conditia esentiala sa realizarn contractia muschilor §i retinerea suflului inainte de a atinge ceeace se numeste punctuJ non-retur. intrarea in vagin ~iperineuJ. Aceasta tehnica utila numita tractiunea scrotului se realizeaza eu u~urinta in modlll unnator: «agatam» scrotul dintre testicule.c. subliniem ca avantajul esential aJ tehnicii de autostimulare este aceta c~ permite invatarea separarii orgasmului de ejaculare. vom incepe prin a ne stimula punetul extern al prostatei (descris anterior). eficaee pentru a 'rell~i eontrolul ejacularii este de a trage serotul -lnjos. tara a se descarca ' deloc In tot acestinterval. ca orgasmul are 19c ~iva fi chiar mult mai puternic. pentru ea daca am ajuns In aeel stadiu. capabila deorgasme multiple sipoate lnvata foarte usor aceasta metoda amoroasa secreta.. ca. ne vom retine suflul pe plin (adica vom inspira profund ~ivorn tine aeriil In pIamini)~i vomstringe muschii P. Daca in cazul nostru acesti muschi aidragostei sint bine antrenati. ill mod potentia).. Ne vom unge labiile mari si mici. Este preferabil sa foJosim un lubrifiant.---------:------ r I I .. ScopuJ acestor exercitii este de a atinge . cit mai ferm cu putinl~i...rnetodei. Barbatul cauta in special sa-si mentina erectia ~la atingaorgasmul tara a ' s ejacula. 'I I I I . Unii barbaticare au practicat consecvent acestetehnici au afinnat (in acord cu iubitele lor) ca m~mbrul li s-a alungit cu 2 sau 3 cm. continuind sa ne stimulant penisul.. ----~---------------------.In eventuafitatea in care totu~i am ejaculat. singure orgas me multiple. de asemenea. Femeia trebuie sa se abandoneze placerii daruindu-se ~i urmarind sa atinga orgasmul de dt mai multe ori cu putinta. acesta nu este un lucru rau in sine. atunci cind ne apropiem de . Un avantaj important al unui stadiu avansat de practica al tehnicii de autostimulare este acela ca rie vom putea retine astfel ejacularea atunci cindeste pe eale sa se produca. dar vom continua tara el. Aplicind aceasta tehnica simp la vom observa.Fam indoiala. putem incepe sa nestLiuulfun folosindu-l.-. ejacularea se va produce.. atingind orgasmul de sute ~i. pregatindu-ne astfel pentru metoda orgasmului prelungit. dar Tara a se produce descarcarea. orgasm. c'. mare si eel ar~tator de la mln~ stlnga si. .spre extrem de placuta noastra surpriza. 42 'lOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELuNGIT 43 incetinind miscarile sau aplic1nd unele dintre tehnicile prezentate In sectiunile Controlul ejaculiiriitl) ~i (11) ~i Modalitiifi ajutiitoare din capito lui Placerea barbatului .. cit ~i In grosirne.de ce nu? chiar mii de ori In cursul unei singure intilniri at?_oroase. o tehnica I I Pemela . Pentru a ne dezvata de vibrator (daca este cazul). controlul va fi mai simplu. muschii r.~ . incepind explorarea ~i stimularea. vorn relua exercitiul dupa un timp de repaus cind. dar ~i pentru iubita sa. Atunei cind am atins 0 erectie ferma ~i am mentinut-o eel putin 5 minute. desi oarecum secundar al practicii acestor exercltii. ill cursul unei singure sedinte de autostimulare. fapt care ne va permite sa traim zeci de orgasme la rind flira ejaculare. acest fapt se poate dovedi interesant pentru barbat. in ciuda eforturilor noastre de a 0 opri). dar astfel dobindim puterea de a ne suspenda indefinit descarcarea. tragem ferm spre in jos. Reluind.c. Prin exercitiu.vor fi considerabil intariti ~icontrolul nostru . In timp.Orice femeie este. Un alt avantaj notabil.. sa fie Invatata de iubita no astra pentru practica. pentni multi deloe neglijabil. Atune! cind simtim ca sintem pecale de a ejacula.

este . 'in care barbatul ~i femeia sepot llnbra1i~a si mingiia tandru (evitind msa mingiierile directe ale zonelor genitale). Evident. trebuie aplicat lubrifiantul. important fiind doar accesul nestingherit la organeie ei genitale.atinge primul orgasrnul. sa elimine toate rezistentele ~i inhibitiile. .44 LoUIS REGAMOS * Atunci cind cei doi iubiti au atins 0 faza de maiestrie 'in practica exercitiilor de autostimulare care. Trebuie sa trecem peste 0 eventuala falsa pudoare ~i sa explicam cu sinceritate ~i naturalete cum ne place sa fim iubite sau iubiti. I I I . Eroarea cea mai raspindita in acest domeniu este de a gindi ca fiecare stie instinctiv cum sa-l satisfaca pe celalalt cind. din ratiuni evidente. comunicarea trebuiesa fie deplina intre iubiti. la inceput. • Cheia decianJarii orgasmului prelungit .adreseazii in special biirbatuiui fi doreste sii-i arate crrm sii-:. regula este urmatoarea: .. pentru simplul motiv ca numai noi insine stim ce ne face cu adevar~t placere si aceasta NU este valabil ~ipentru iubitul nostru. difera.. inainte de toate.-. preferabil ca barbatul sa fie acela care incepe sa stimuleze femeia.. urmlnd ca In partea a doua rolurile sa se inverseze. el poate ingenunchea intre picioareie iubitei . Mat intii doamnele! 8 . prin insu~i scopullor. JnSa nu sint suficiente.. Cutoate acestea. _- ----. Ramine sa presupunem ca femeile nu vor. ~ Pentru a deprindere mai eficace a metodei orgasmului prelungit.--~--. femeia se intinde confortabil pe spate." lacerea femeii • l1ingiierea labiifor §i a ditorisului •_ Masajul vaginal.--. 'in aceasta parte el' este eelcare «preia conducerea» ." . operatiunilor. reactiona astfel. lectura sa va fi ta fel deprofitabild # pentru femei. de masturbarea o~dinarij ei sint gata pentru etapa urmatoare: orgasmul prelungit in doi. nici 0 fiinta ~ana nu reactioneaza sexual absolut identiccu alta. urmarind sa se concentreze asupra senzatiilor ~i sa se I 1 ! I '-. F.emeia "nu trebuie decit sa selase in voia iubitului ei. Dupa citeva minute de preludiu.sau poate sa se lungeasca pe burta. dimpotriva. Experientele pe care le-arn avut anterior ne pot tara indoiala ajuta. . Deci. sau dupa practica unei variante simplificatea telmicii de trezire la placere. aceasta trebuie sa se 1nvete. . fundamental.---. De altfel. asa cum am putut realiza. departind picioarele.barbatul~li. atunci este posibil ca el sa devina mai putin atent la-placerea iubitei. sarcina care ii revine . . ajunsi aici.Org!lSmuf prelungit • Oteva precizari • Efeete secu ndare Aeeasta sectiune se. Unii sustin ca daca barbatul. In ceea ee-l priveste pe barbat. Intr-adevar.i aducd iubita in starea de orgasm prelungit. '.

diminuind ori incetinind rningiierea. semne evidente: daca ea tinde sa se tndeparteze. fiecare stfrljenfta. putem utiliza aceasta miscare cam de 10 ori. sau iI putem «invirti» delicat intre deg~tl7I m~e si eel aratator. perineul. deschis. este P?sibil ca iubita noastra sa opuna 0 \' . Adesea.xercitiile iubita noastra. aceste rezistente provin din dificultateade a-si controla . apoi pe partea cealalta. Pentru a le inlatura.. nivelul de excitatie creste --Putem deci minglia c1itorisul (FAZA B) in diferite moduri: un timp pe 0 . Contractindu-si muschii r. . -. alteori Aflati lntr-o asemenea situatie. pentru ca este foarte sensibil. una _ In acest moment trebuie sa facem 0 «diversiune». Dacd iubita are tendinta sd lina pelvisul in directia miinii -rncutetoate cele trei descrise anterior) 0 vorajuta deci imens iubita noastre este tot un semn bun. adevarat extraordinar (desi perfect explicabil pentru eel constient de Dacd organele genitale devin mai saturate cu singe. vag in. orientindu-i atentia spre circulars. 46 LoUIS REGAMOS ARTA SECRElTAA ORGASMULUI PRELUNGIT 47 abandonezeplacerii. dacapare case plictiseste femeie are preferintele sale: epasare extrem de ~oitrli. apropiindu-ne progresiv de clitoris. retraga sau va aparea un gen de contractie Ia nivelul organelor genitale. parte. In caz contrar. descriem niste cercuri eu mirnrsau eu mai multe degete. sau nemaiaplicind-o direct pe clitoris.----- . observindu-i totodata ~i reactiile. Nu trebuie sa ezitam sa ne intrebamiubita ee anume ii place.. In aceastli prima faza. noastre. daca organele gemtal« barbatii au tendinta sa exercite o presiune prea mare pe clitoris. Este Odata ce am ajuns la clitoris. si de tina. Cind incep contractiile. vizibil. Atunci cind amdescoperit un tip de mingiiere care place iubitei plae.vor inlatura tendinta sa~# mdreascii volumul # sa se -deplaseze cafre exterior. (FAZA B) nu-l .·-----~ ..esteun toto data aceste blocaje psihice ca prin farmec. clitorisul. 'Iotusi.. 1nsa probabiJ ca va trebui sa diminuam mingiierea. Mingiierea labiilor ~la clitorisului pe '<_ .ee este ell ceea In cazul aeesta.-:---:----------. intrarea In vagin.c. .au tendinta sa dispara ~i------.. Se poate spuneca._i" .------- .~i-iubita noastra va incepe sa aiba contractiile premergatoare orgasmului. aproximativun ciclu pe . cel mai bun lucru este sa fie diseutate si. putem de asemenea sa introducem cu delicatete in vaginbl iubitei unlit sau dona degete de la mina ramaSa libera.. altele doresc ca acesta sa nu fie atins deloc In mod direct. regula de baza este eomunicarea. evident.-. Pernasura ce alternam minglierile cu pauzele.continuam stirrtularea clitoridiana si In acest caz este bine sa-t facem pe secunda. daca pare inhibata. (FAlA c). datorata mai ales unor blocaie de natura psihica. Asadar. un mod destul de simplu de a 0 depasi in partea dreapta Esential este doar sa descoperim cum stau lucrurile eu este sa-i sugeram iubitei noastre sa efectueze chiar atunci e. incit scapindastfel de rirania unor ginduri parazite. in sfirsit. stimularea tijei elitorisului (nu a virfului saul gindurile. In general. poatedeveni deranjant sau chiar dureros pentru femeie. trebuie sa fnn atenti pentru a le sesiza. dacii clitorisul are intima Jegattl!ll ~i influenta reciproca dintrefizic ~i psihic) . .mingiiere putin mai ferma. ea va avea tendinta sa se noastra nu numai sa se destinda ~i sa-~i mareasca considerabil excitatia. daca deschide ochii si. fapt care -par mai putin umflate eu singe sau lubrifiate. interiorul vaginului. putem descrie 0 mi~e~ de sus in jos. . barbatul aplica cu delicatete lubrifiantul pe toata regiunea genitala: labiile mari ~i mici. ' I~timpul acestei ~timuHrri initiale. ci ~isa se concentreze asupra senzatiilor deosebit de placute resimtite.. indica! sa inva1fun sa identificamaceste rezistente ~i putem considera ca vom irtinge pentru meeput decit foarte usor. daca vrem s-o faeem sa atinga starea de orgasm prelungit Kegel. Timp de un minut sau doua. Ineepem deci sa mingiiem labiile mari ~i mici (FAZA A). Exercitiile Kegel (pot fi semn'minunat. anumita rezistenta.. tensiunile musculare cauzate de aceste rezistente interioare. este posibil ca ea sa doreasca sa Miscarea de bilZa trebuie sa fie lenta ~iregulate.. Aceste rniscari slnt uneori foarte subtile ~i aproape imperceptibile. reducindu-Ie treptat pilla la clitoris. apoi facem 0 mica diversiune ce are drept scop marirea tensiunii amoroase ~ia excitatiei. Este posibil ca uneori clitorisul sa fie mai sensibil in partea stmga.

_--- .48 LoUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 49 Mas~julvaginal \Dupa aparitia primelorcontractii orgastice (ca unnare a stimularii clitoridiene). locaiizat asa cum am explicat._. cind stimularea i' punctului G pare sa nu-si mai fuca efectul. stimularea interna da nastere la niste contraetii «impingerilei sevor produce din nou.Pentru rezultate mai bune. vom observa ca perioadele de repaussau de culme vorfi din ce in ee mai putin frecvente si contractiile vor fi din ce in " ce mai evidente ~i mai numeroase. in cazul multor femei. . doua sau trei degete. anunta inceputul orgasmului pre1ungit. clitoridiana ~ivaginala. . odata cu inceperea s orgasmului prelungit. diferii de orgasmul multiplu. Ii putem rningiia vaginui (FAZA c) eu unul. reducind astfel spatiul interior: . Pentru aceasta este necesar sa sesizam atent momentelein care femeia trece de la 0 faza de ascensiune a excitatiei la un plafon. '" la instalarea unui plafon al excitatiei. De indata ce se produe aceste contractii._-_. Secretul stimulariiamoroase neeesare pentru a ne conduce iubita in al 711:3 ? ceral orgasmului prelungit care. punctul G poate accepta 0 presiune destul de putemica. anume 10 rningiieri succesive. Dupa un timp Efectuata cu abilitate. iubita noastra a intrat In sfirsit in faza decisiva a orgasmului prelungit. o o o implies musculatura profunda a muschilor pelvieni. stimularea vaginului si sa ne concentram din nou asupra c1itorisului (FAZA . lente ~iprofunde. Cind excitatia femeii incepe sa se stabilizeze la un anumit nivel ~iintervine un gen de saturare (plafon). incluzind aid ~i muschii uterului.noastra de a rningiia punctul secret al iubitei. Deosebirea fizica' esentiala lntre orgasmul «obisnuitssi orgasmul prelungit este Insa aceea ca. . sa se deplaseze catre in afara. sint mai lungi ~i cu mult mai agreabile decit celeobisnuite. ~i mai eficace. capacitatea ei de a se abandona f'arii nici 0 retinere placerii. in sensul ca vaginul va avea tendinta sa «irnpinga». tirnp care ne-a permis sa ne . Aceasta este atunei o ascensiune continua spre noi culmi.. apoi una sau general nastere la noi contractii.. trebuie sa abandon am i. ca ~icind uterul s-ar apropia de intrarea In vagin. . [n aceasta prima faza._ . este altemarea celor doua rnodalitati de rningiiere. sa Continuind timp de 15-30 de minute (in unele situatii mai mult) alternarea mingiierilor clitorisului cu mfnglierile puncudui G (~AlA F .. este preferabil sa repetam acelasi ciclu de D). 'transformam laimtric. ne vom intoarce la stimularea punctului G"(FAlA E). mingiierile ritmate au efecte maxime. " Orgasmul prelungit --: ' Iubita mea a atingprima data stareade orgasm prelungit dupa aproximativ doua luni de exersare. faranici 0 perioada de oprire . clitoris..aproape de intrareain vagin. In acest stadiu. Spre deosebire de . Senzatiile ~i starile pe carefemeia Ie are In tirnpul orgasmului preiungit nu se compara nici macar cu cel mai putemic orgasm eu descarcare pe care l-a putut sirnti vreodata In trecut ~i nici cu orgasmul multiplu. . daca in cursu! orgasmului obisnuit vaginu~ are tendinta se largeasca 10 partea sa cea mai profunda ~i a se retraga spre interiorul corpului. imitind miscarea de da-te-vine a penisului sau. cornpusa din fazele D-E).. reamintim. contractiile slnt de durata variabila ~ipot dura de la una Ja 10 securide fiecare.. doua mai lejere.~ ---'~ . Profunzimea si frecventa a~estor diferite de cele ale orgasmului «simplu» care: «impingeri» depind de doi factori: . Cind barbatul sesizeaza acest gen de «impingere» la' iubita sa trebuie sa stie d'i ea simte aceste contractii pelviene profunde care. constituie baza fizidl a orgasmului prelungit la femeie (cel mai important). and perioadele de repaus aproape ca " dispar si toate contractiile au devenit impingeri profunde. la un moment dat stimularea elitorisului vada in mingiieri ca si pentruclitoris. vom mingiia cu unul sau doua degetepunctul G. Cheia declan~ariiorgasmului prelungit . ln partea superiopa. sa cunoastem senzatii de 0 voluptate nebanuita ~i .. foarte probabil. aceasta situatie se inverseaza. care la acest nivel de excitatieeste extrem de sensibil. o o abilitatea.

cuvintele de care dispunem se dovedesc insuficiente . . eu insumi eram euprins de 0 stare de excitatie teribila. gemetele siscincetele eicontractiile Y • succesive care spre final au fost inlocuite de acele impingeri prodigioase. care credeam ca fostele mele .. ca sa spunem lucrurilor pe nume . mtr-un elan de recunostinta emotionanta: Ma risipeam senin .~_.. . intense ~iextrem de fine. insa. mare bucurie. fiindca implica 0 dimensiuneamoroasa noua. nu ne-amdat in laturi de a face incade la inceput-e-timp de 30 minute (din .\.__ . toate astea rna tulburau infinit. experirnentam 0 mare de senzatii tmbataroere. . Dar diferenta intre orgasmul prelungit ~iorgasmul obisnuit (insotit de descarcare) nu este atlt ·0 chestiune de cantitate. cu niei 0 iubita ~i in nici 0 situatie nu rna mai simtisem atit de viri! ~i de excitat cu toate ca. In momentul c1nd a reus it sa mentina timp de 0 j umatate de ora aceasta stare .mele eele mai delirante.. Contrariat. Uimitor.. traiam oexplozie 1inj~titaafiinteimele in infinit._. lnsa tjpetele.simtearn dezamagire. Eu. Caci ee· altceva poate fi placerea suprema daca nu stareade orgasm prelungit? Tot restul poate fi bun. pe fondul starii ca nu mai am deloc limite.. repet. Stupefiant. mai nebunesc. nu numai di a reusit destul de rapid sa trai~sca orgasmul continuu timp de aproximativ 20 minute. mai pregnant decitarnintirile erotice cele mai Cit despre mine insumi. I putea intelege. extatica. Da. iubita mea nici macer nu ma 'atinsese. rnai tnaltator dectt orice mi-as fi putut inchipui vreodata . ) complet diferita ~i lnglobeaza sintetic tot ce am trait p1na atunci. excitante ~imai. nu eram decit un incepator In artade a darui femeilor ferieirea. chiar pe acest pam'int! este mai erotic.:in prima parte a sedintei nu urmaream amindoi decit placerea ei). caci'in acest caz . ca ~ putea simti rnereu mai mult. abia trecuse 0 luna de cind 0 experimentase prima oara..~. Experienta a incetat atunci ~i iubita mea si-a revenit .. Cu citiubita mea se obisnuia mai mult cu starea de orgasm prelungit. Eu.ceea ce. a fest la un moment dat cuprinsa de un gen de panica._. In fapt. prin comparatie.vocabularul n-a . De fapt.Iatace mi-a marturisit ea dupa trairea plenara a unei astfel de stari. aproape supraomeneasca. ~itotusi. . Ie daruisem multe 'incintari ~iplaceri. .E!c_ante care.~u .:Plina de bucurie.: care aproxirnativ 5 de orgasm prelungit). " \ : I Primul orgasm prelungit al iubitei mele a durat aproximativ 5 minute. trebuie sa recunosc. eram stupefiat. dar ~i . lubita-mea a fost cea carea PLIS capat aeestei prime experiente pe drept cuvint extatice ' pentru di nefiind obisnuita eu 0 placere atit de intensa. eram ca pierduta intr-un 'ocean de beatitudine ~ide placere coplesitoare. . Daca avem in vedere eft orgasmuJ obisnuit (insotitde descarcare) dureaza eel mult 20 secunde. dupa cum ati putut constata p1na acum. Uluita. Tot eorpul imi era de 0 sensibilitate extraordinara. . nu Ie lasasem indiferente. dar a atins eulmi si mai elevate. Iasindu-se cuprinsa de ea. Eram stupefiat asadar ~i in acelasi timp traiam 0 stare de fericire imensa vazind di puteam sa-l ofer 0 asemenea placere iubitei mele. Il1satrebuie sa subliniez cu toata flispunderea ca . care credeam eft oferisem . este deja 0 distanta'lmensa. iubita rhea rna va face sa cunosc . veritabile valuri orgasmice (descrise atit de bine de dr.acesta este net superior.tulburatoarea traire a iubitei mele avea asupra mea un efect eu mult rnai mare decit inchipuirile si fantasmele ._~. Pentru a.50 Lous REGAMOS ARTA SECRETA A QRGASMULUJ PRELUNOIT 51 sa neapropiem unul de altul uluitor de mull.. estesublim!. Eaa vrut sa reincepem aproape imediat dupate traise aceasta . Nu Q ~tiam ca. Cll atit se abandona mai mult. . extraordinar a fost faptul ca. a urea In aI7'''''' eer. • 1 n: Niciodata plna atunci.fost facut pentru a descrie 0 astfe! de experienta ~inu contine superlativele necesare. ci mai cuseama una de calitate. experienta extatica ~ia realizat ca descoperisem arta secreta de.• _~_. Brauer). fade. Tot ... am avut 0 erecti~ «adevarata».1 Of c- '"'t ..iubite cunoscusera placerea In bratele meier ..brusc. cit a durat «sedinte In care }ubita ea a atins al 71ea eer.. tara macar ca ea sa rna fi atins (era stabilit ca . AI 7'·' eel' ne este accesibil lntr-adevar.· . 'l~i toata fiinta pe cale sa se dizolve ~i avea impresia ca-si va pierde simtea complet cunostinta. nu stiam Inca un lucru.. atuncicind imi vaveni rindul. . Ie tulburasem profund. Capital.. rnarturisesc cu umilinta. orgasmul prelungit trebuie sa fie trait. mi se pareau acumsterse ~i . aeum lrni dadeam seama ca.. dejaplaeerea maxima unei femei! . 1n realitate. Si an} reinceput . Desigur.

incit. urmate de perioadede pauza... I~ prima faza (care dureaza orgasmului prelungit. timpul este pur ~i simplu abolit (spulberat) . .migrenelor # stresului! .. figurate grafic. prin stringeri asemanatoare eu aeelea deserise In exercitiile .:.. mai pudn prelungit este asadar caracterizata prin acel~ «impingerixin fapt valuri \ iritabile. Aceasta faza ~te caracterizata prin contractii considerabil.~ superficiale. de extaze. aceste fem~i devin aceste etape seamana eu treptele unei scari. Observatiile clinice cele spuse pina acum. mentine aceasta stare stirnulind altemativ apoi simultan clitorisul *i Ea a redevenit intr-un timp relativ scurt eeea ce era la inceputul Iegaturii punctul G. metoda prezentata aid . mai destinse ~i I?ai fericite decit femeile obisnuite.plina de viata si. Oare nu vom s~i lnainte de a aborda sectiunea despre placerea barbatului.. mult. iar ill cazuri exceptionale poate atinge 0 ora sau chiar mai. diminueaza stimularea vaginala. Experienta delicate siample de contractii profunde extrem de pliicute. deschide perspective fantastiee. AeuITIea urea mereu.' ~Aflata intr-o stare de co~tiu:ta aparte..in faza adoua a Exista deei doua faze In .. datorita simp lei penetrari a penisului. cind mental inca mai cauta sa atinga noi eulmi.:.::.. lara nici o senzatie de efort.::. femeia simte atunci eil pluteste In voluptatea cea m~i intensa. Imp linita *i ferieita. nu.paslune. In'urma «practicii». .:. lliai dezinvolte.fe?omen oareeum asemanator ell eeea ce se petreee In .._-------~-- ' i-· ARTA SECRETA A ORGASMULUt PRELUNGtT ----'_----'::..:.pe care am trait-o alaturi deiubita mea confirma din plinaceastarealitate.va precizari lngrijoreze de pericolele ce planeaza asupra sanata!ii.. in aceasta faza. Singurul factorcare intervine aid .=. vom altema stimularea clitorisului cu de ridicate ca in timpul fazei de excitare ci.::. pe deplin pentru iubita noastra. stimulat.:.. Putem erea si . pentru a \nte1ege mai riguroase-pe eare dr. ritmul cardiac ~ipresiunea arteriala NT) ramin Ia fel 15-20 de minute sau mai mult).. practicat eu succes aceste modalitati au demonstrat e11. Aceasta experienta eu totul extraordinara poate dura minute In sir. confruntati eu eventualitatea trairii unor stari de 0 coplesitoare intensitate. adica 0 femeie arrnonioasa.:. Brauer le-arealizat asupra a sute de eupluri ee au bine mecanismele orgasmului prelungit..acest tip de orgasm.continuunoi nivele.:..Aceasta faza este . aproape denumita sugestiv scara.:::. dimpotriva. A doua faza a orgasmu1ui repede inult mai desehise. vom reeapitula prina exploda la capatul extazului? Din fericire. Cind punctul G este. adaugind citeva noi detalii. iau nastere aeele impingeri profunde. Kegel.. spre deosebire de prima rnza. Iubita mea rni-a descris odata foarte _ sugestiv aceasta experienta: tot ce se poate spune despre ea este ca mi-as Iidorit sa ramfn pentru totdeauna fn aceasta stare. Efecte «secundare» In fata descrierii unor astfel Adio . Pentru femeile obisnuite sa traiasca orgasmul foarte rapid. tara efort.este numai dorinta celor doi iubiti de a o continua sau de a 0 intrerupe. mai sfuJatoase.:. fiindca in timpul ei femeia atinge in mod instantaneu. '\ noastre. unii ar putea chiar sa se Cite.::::::. aparute ca urmare a stimularii elitorisului.:----' S3 __:_::_ o voluptate inca ~i mai mare si 0 stare de excitatie fantastica pe care inainte n-as fi crezut-o niciodata eu putinta. ~. starile de meditatie profunda. ______ 52 ~ Louts REGAMOS _.:.

barbatul trebuie sa adopte opozitie cit mai \ confortabila. evident. orgasm prelungit. deloc epuizant. aceasta este adesea de dorit. Aceste contractii provin de la prostata ~j de la alte glande. Atunci cind ferneiaa trait starea de orgasm prelungit. insaflira a se declansa ejacularea. care le are barbatul.---- .extrem de voluptoase. sau mai precis care precede ejacularea. Stimularea sa.de catre barbar.> inceputul Cu toate eli aceasta parte ar parea eli se adreseaza In special femeilor. Pentru unele femeieste oarecum lini~tito: deaflat ca 0 mare parte dintre £iirbati all nevoie de 0 stimulare directs a penisului pentru a intra in erectie . .a la barbat aceasta glands este omologul punctului G al-ferneii. desi. '-.ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUN()IT 55 Citeva dlferente 9 lacerea barbatului' • pleva diferente Inceputul . . femeia II va ajuta pe iubitul ei sa atinga acest stadiu si sa-I extinda pina la nivele ~i mai Inalte de excitatie. • Punctul extern aI prostatei Controlul ejacularil (I) . .' lungi de timpnninute in sir ~i chiar mai mult!) fiind in plus mult mai ii profund ~i mai puternic decit eel insotit de descarcare. Aplicindaceasta metoda. " erectia este ferma ~i puternica. in cazul in care joaca rolul activo Oricare ar fi postura aleasa. Primul obiectiv este de ~-!duce pe iubitul nostru intr-o erectie ferma. produce in fiinta barbatului un <". barbatul atinge ~ise mentine in starea care precede de obieei orgasmul. iar penisul secreta mra intrerupere lichidul lubiifiant. simultan eu eea a penisului. Ilu este obligato~iu ca amindoi membrii cuplului sa-l experimenteze 'in decursulaceleiasi intilniri. care se poate intinde peperioade foarte ". Putem spune . lncit nici unul dintre cei doi i~blti sa nu se sirnta frustrat. trebuie rnai lntii sa injelegem rolul prostatei. aspect care i?dica prezenta contractiilor interne." pe spate. • 0 modalitate suplimentara Orgasmul prelungit al barbatului este oarecum diferit de cel al femeii. trecind prin orgasme scurte. este necesar ea ~i barbatii sa 0 citeasca cu atentle. Femeia dispune In aceasta situatie de optiuni similare celor pe ... • Antrenamentul propri u-zis . Cu toate di nu exista 0 regula in aceasta privinta ~iputem face orice alegere dorim. important este doar ca ea sli fie confortabila si ca femeia sa aiba acces nestingherit la organele genitale ale iubitului ei. Ca ~iIn cazul femeii. In aceasta faia. Fam indoiala ca ~ipentru el eel mai simplu este sa se lntinda '. Femeia. .constituie de fapti'rima faza a orgasmului prelungit. se impune In modnecesar un anumit echilibru. . Hodalltali ajutatoare • Fazele orgasmului p'relungit inlaturarea inhibitillor • Orgasm cu descarcare ji orgasm prelu ngit Controlul ejacularii (II) _. stare care . . unele cupluri prefera sa-si acorde un mic ragaz inainte de a trece la realizarea orgasmului prelungit al barbatului. Sa a nu uitam ca nu este neaparat ca Intr-o situatie Cll caracter sexual barbatul sa intre in erectie. De altfel. urea spre un nivel de orgasm mai inalt La rindul sau. . excitatia intensa. Pentru a aplica cu succes modalitatea de atingerea orgasmuluiprelungit .

gest care. iubitul nostru se va apropia rapid de orgasm ~i de ejaculare. . Presiunea pe punctul extern af prostatei se poate efectua cu unul sau doua degete. lndepartindu-l de penisul. testiculele (FA1A c.! '. aflat in erectie.' -.0 Vizualizarea ascensiunii energiilor sexualefdin etajele inferioare ale fiintei-in zona din crestetul capului) sub forma unui flux de lumina etralucitoare.nare apoteruialului creator. primul obiectiv este de a ne detennina i~bitul sa intre in erectie A).0 Retinerea suflului ~i efectuarea strfngerii prelungite a muschilor P.. dar In toate cazurile ne-vom fed s~ exageram. I :. dar . '~OApasarea punctului extern al prostatei. fapt ce creeaza un gen de t. _ ~:Iata. intre anus ~i scrot(FA1A c2). .0 lncetarea completa . '..este ::necesor mingiiem simultan penisul (cu cealalta minii) .. care trebuie evitata eu orice pre! (FAlA n). ") . sa Trebuie sa-l mingiiem pe iubitul nostru in asa maniera. previne intr-o anumita masuraejacularea. intretesticule. A OR(. ~ . maiestrie care va fi dobindita numai prin "practical.ex. . I Ii o . urmarind sa traim cit mai intens aceasta. Kegel nnI) ca §i cum am vrea sa intrerupem fluxul urinar (de • asemenea foarte eficienuiy.'0 Ciupirea ferma a bazei penisului cu aratatorul inainte §i ell degetul mare inapoi sau stringerea coroanei glanduluiintr-un inel format eu aratlitorul §i degetul mare. Putem efectua tragerea scrotului in dona moduri. traglnd apoi spre injos.diversiune. (FA1A in . OConcentrarea ferma asupra lui ajna chakra (cal treilea ochi» sau centrul mental de comanda. . . atit intr-un caz. (foarte ejicientii).inai ales pentru iubitul nostru tnsa. citeva elemente simple rce faciliteaza controlul descarcarii. f I I' . rningiierilor zonei testiculelor. '0 'Iragerea scrotului (deja explicate). In aceeasi miscare de indepartare de penisul erect. _ I.: ARTA SECRETA.'Controlul ejacularii (I) 'Griltieacestei abile stimulari (evident eli este necesara aid 0 anumita ~maiestrie din partea femeii. agat1nd degetul de baza penisului. •0 Perioade de retinere a suflului pe pl in. scrotului. . aglitJndu-ne aratatorul de penisului (inveis fatli. simultancu mfngiierea penisului.IT 57 Asadar. 0 varianta a acestei mingiieri. numita ciupirea prostatei (asemanator co ciupirea coardelor unui instrument muzical). afla in zona din mijlocul fruntii) insotita sau nu de blocarea suflului.de prima situatie). U~alt mod inspirat de a incepe este aplicarea lubrifiantului. <. • --~-'-"~'~. fiind mai mult decit 0 mingiiere. a carui proiectie In planul fizic se. ell cit excitatia iubitului nostru este mai mare. \ Retinerea suflului ~i efectuarea impingerii . putem in cepe sa-i mingiiern delicat scrotul.C. iar In acest scop il putem mingiia asa cum procedam de obicei (este de presupus di 0 facem!). ~l doilea mod consta in a forma eu degetul mare ~i aratatorul un fe] de inel (cuprinzind scrotul la baza sa) ~ia trage in jos.56 LoUIS REGAMOS . ceea ee multe cazuri este de altfel necesar. in aceasta mingliere este destul de irnportanta regularitatea ritmului..) $ PUNcruL EXTERN AL PROSTATEI (ECHIVALENT PI)NCTULUI G al femeii) situat in zona perineului.olidatimp d_eeel putin 15 minute (FAZA B). Punctul extern al prostatei Dupa aceasta. '1 o o putem mare putem baza apasa aratatorul pe punctul extern al prostatei. putem aplica ~i tragerea scrotului.ASMUWr PRELUN(. cit ~iin eelaialt. 3 (modalitate ejicientlf). i (ex. a oricarei miscari. Primul con sUi in a apuca cu degetul mare ~iaratatorul pielea . \putem practiea §i alege pe eel mai convenabil atit pentru noi insine. .. cu atlt putem apasa mai intens. pe plin . mctt sa-~i pastreze o erectie s.. poate fi realizata in doua moduri: In cadrul . .. Kegel nr. insotite de eoncentrarea cit mai ferma asupra ideii de control deplin al ejacularii (salutara). exercita presiunea cu degetul mare. pe linga exersarea consecventii a tehnicilor hatha-yoghine de transmutatiest subli. . . .

crestetul capului. cit ~ipentru iubitul sau iubita .etc. fiind . esential fiindnumai rezultatul: suspend area descarcdrii tejaculiirii). 0 ora. daruirea noastra sub forma unei stari elevate. s~u . adica ingerarea sistematica a urinei proprii-sdescoperim unde am gresit ~j sa nu mai repetam gre~eala. .practica traditionala recunoscuta 1n lumea intreaga. eel putin pe moment. sintern fortati sa rupem tacerea. barbatul trebuie . Cel mai bine este sa realizam toate tehnicile (atentie: aturenamentul rDe asemenea. dar numai jetul intermediar (ant partea de I~ illceputul procesului de urinare'cit ~icea de la sfirsitul sau nu vor fi niciodata folosite.' '.· . in mod special «acela sau aceea care-si mai multe alimente yang si este de dorit sa fie bogata ~icit mai pura.Vom trece sa . Barbatul trebuie sa urmareasca sa respire regulat ~i cit mai user pe nas. este posibil ca-rnal ales la inceput sa apara ~i derapaje.. (ideal qam50 de intreruperi de 2-3 secunde la 0 urinare. ::. J Kegel. urmarind sa . adica intreruperea voluntara a jetului de urina . eel mai bine la unison cu el. De asemenea.sijumatate sau chiar doua ore pe zi (3~6 luni). ell Alimentatia zilnica a barbatilor trebuie sa cuprinda polen (de albine). CLIputina inteligenta. contra luI descarcarii va fi rnai usor in situatia 1n care femeia rezultatelorei (inainte de a incepel) lui Dumnezeu . controlului. semirue de mac de griidi1}a (papaver somniferum) va putea sa-~i putem face un !egamlnt launtric sa pa~'iim tacere W1 anumit interval de comrolezecu UJurin{ii samima (sperma) ~i va atingeflira indoiala timp (0 ora pe zi sau 0 zi pe sa~tanlma. de fior. realizam acea actiune numai daca launtric percepem raspunsul la a modalitate din cele deserise. evitind sa respire haotie ~ineeontrolat pe gura...foart« eficient!. cit numeroase efecte benefice.0 autoterapia eu urina. esteindieat pentru a preveni momentele periculoase.Q contra cpa continua a sfincterelor anale. )Jconsacrarea cifre Dumnezeh adica actiunea de oferire mental a. este necesar ca barbatii saurmareasca sa s. ce coboara din Controlul deplin al descarcarii (ejacularii) este de importanta capitals . Esential este ea aeest lucru sa nuse repete " . constientizam In timpul intreruperilor procesele de transmutatie Ie putem spline' astfel. daca .sa facem consacrarea inaintea fiecarei actiuni mai importante. In functie de posibilitati) ~i vom inalte performante sexuale si erotice. a intregii noastre angrenari ~i a B ineinteles. Absenta acestei staride raspuns implica evident pentru atingerea orgasmului prelungit.r o Respiratia ARTA SECRETA A ORGASMUWI PRELUNorr 59 c~ntrolata este eel putin la fel de importanta.' din miilocul fruntii sausahasrara in crestetul capului).0 urinarea fractionata. femeia trebuie sa fiesi ea foarte at\!nta la reactiile iubitului ei.. din eauze 'straine de vointa noastra. Ca va bea propria urind. • ". . '. intr-o stare de aspiratie launtrica.. la sa faca eforturi pentru aeeasta: poate sa-si coneentreze intreaga atentie inceputul zilei. Bineinteles. urmareste sa-~i ajuteiubitul angrenind ~i ea. putem comb ina lntre ele aceste tehnici. \cauta sarespectam eu strictete promisiunea taeuta.eangreneze pulbere din flori $ifrunze de menta (mentha piperita) $1 2g de sistematic in actiuni care implica vointa~i control launtric. asupra unui alt lucru decit senzatiile sale (aplicind tehnicile descrise). impreund cu un amestec format din I g dintr-o atitudine. mereu! In aceste situatii este indicat sa discutam deschis. el i$i va putea controla de . .Pentru siguranta. . pina insumilm untotal de 0 . pentru realizarea neangrenarea acelei acjiuni. Daca.poate realiza cu maximaconcentrare exercitiile . :~. Aceasta nu este gray: orice invatare practica astfel induse si sublimarea energiei rezultante In ojna chakra 1n zona presopune erori ~i adaptari. La rindul sau.::'JUodalitatile urmatoare: noastra. Oricum.ora.... putem face consacrarea de trei ori la rind. vom repeta \exereitiul. putem integra suplimentar eu succes pentru realizarea prealabil este imperios necefar!) pentru a a descoperi pe cea mal eficace"cbntrolului asupra potentialului sexual una-sau mai multe dintre ~imai convenabila atit pentru noi [n~ine. la masa.De exemplu. urmarind sa • ~ t . Modalitaji ajutatoare toxiee) .

Eliminarea fumatului. el se va putea bucura de 0 mare longevitate» (Damar _ Tantra. pe lingaapropiere ~i intimitate.~f. . Ram. genereaza efecte complexe. . pe piele. orez. daca este posibil. Camelia Rosu. masajul organelor genitale ale barbatului eu urina iubitei. ed. Shivambu de dr.. numai una din cartile j umalistei de radio Carmen Thomas s-a vindut in Germania intr-un numar de '700. pasiunile. Ea cuprinde dear unele dintre cartile aparute recent tarlle «civilizate»: Franta.jE 1995 (textul fundamental cu privire la virtutile tainice ale urinei). vom astepta ehiar 2 ore pu\a la dus sau baie. o 4. -Statele Unite. de asemenea. o regimul alimentar Oshawa repetat (cite unul pe luna) care ne purifica ~isolarizeaza considerabil. Olanda. urinoterapia in cupln. Urina va fi lasata sa se'usuce . Shambala. ~ Merita sa adaugarn ca lucrarile citate (irnpreuna cu altele care trateaza acelasi subiect) s-au bircurat de 0 larga audienta. adica friction area intregului -corp eu urina proprie. R". constituie un bun mijloe de revigorare sexuala si de amplificare a potentei ~i irilitapi v . Esotera. EI presllpune ca timpde 10 zile sa consumam numai griu. masajul san automasajul en n~a. 0 postal negru tinut de preferintainzilele de marti sau duniinica 0 perioada mai lunga de timp (1-2 ani) mareste eontrolul launtric ~i ajuta la purifiearea ~i solarizarea fiintei. Inplus. Elvetia. drogurilor rara'~imid '" . eafelei. Urina. adica urinoterapia utilizind urina iubitului (sau iubitei) tehnica care.000 de exemplare). Bucuresti 1995. fierte saueoapte (eu sare). a doua fiind programatasa se desfasoare in septembrie 1998 in Gennania. De asemenea. altceva. minia si toate 'celelalte emoiii mentale. ed. lnsumlnd tiraje de milioane de exemplare (de exemplu. vez! lista lucrarilor publicate instrainatate in uItimii ani (anexe).". Pauza recomandata intre doua regimuri consecutive este de 3 zile.. sutrele 66-67) O. Suplirnentar. are valente terapeutice probate". medicament pentru via/a de Daniel Menrath.60 LOUIS REGAMOS 61 I • asemenea suflul.barbatul ui.. Marea Britanie. Bucuresti 1996. Gennania. In februarie 1996 a avut loc in India prima Conferinta mondiala de urinoterapie. vitalizare ~i infrumusetare. Toate aceste fapte demonstreaza faptul ca aici i1U este implicata nici 0 sarlatanie ~i ilustreaza interesul indiscutabil pe care 11trezesc in prezent pe plan mondial urinoterapia ~i virtutile saleimpresionante. efeetuat sistematic chiar de catre aceasta. Printre altele. de armonizare ill cuplu ~i. specifice. hrisca sau mei. unele fiind publicate in mai rriulte editii. _ . Pentru urinoterapie ~i efectele sale vezi: Damar (antra ed. timp 'in care ne vom masa eu atentie corpul si. proeedeul are efeete eerie de purificare.

. Barbatul traie~te atunci ostare asemijuiitoare eelei pe care 0 a intelege mai bine mecanismul orgasmului prelungit la barbat. tara indoiala. conduce la veritabile miracole ~iin aceasta directie. . ... Kundera) si conceptia Orientului.rarea inhibitiilor . insotit de noua stare de constiinta.(II). Referitor la aces! subiect vezi Fericirea pentrujiecare de Gregorian Bivolaru. Gindul sauideea estesaminta. .. descarcare.ea barbatul. in cazul orgasmului eli descarcare. subconstientul la rindul sau va 0 cale sigura de arefuza placerea. . tara efort sau teama./ 63 de oriee fel... excitatia creste odata ell maiexcitat.. al 5. ·stimularea pina se ajunge la un nivelde foarte mare excitatie. .' repaus. Q autosugestia creatoare. adica implorarea plina de fervoare a ajutorului divino Realizata cu regularitate ~i credinra. barbatul poatetrai un al doilea orgasm similar. d1nd «viatID) ~i «expresie» ideii sau blocajele ~i tensiunile launtrice ce cauzeaza situatiile de acest gindului imprimat 10 el. pe depJin controlata.~Orgasmcu desdircare ~iorgasm prelungit • . . Printre cele mai bune mijloace de accepta imediatsa realizeze. bine sa-i rnarcam diferentele fata deOI'9asmul «obisnuit». din care am exclus definitiv carnea.fnreIepciune jdraiecul arziitor sfir#tulUD>. subconstientulo va hrani ~i va face sa apara mai devreme sau mai Q rugaciunea... urmeaza punctul de non-retur. evtta eu inlesneste iubitului ei controlul ejacularii prin indeminarea ~iarta sa de a. practicarea exercitiilor Kegel. respiratia preponderent abdominala. 1995 ~i taerea extraordinard a subconsuenudu: laude Joseph Murphy.. . reincepem sa-l . P .. In faza a doua a orgasmului prelungit. regulata... a ajuns sa priveasca amorul excitam (FAZA E}. ''. fiindca . Inal' frecven ta dintre ele este probabil teamade a depinde de femeie. dar diminuat ca • ... r ontrolul ejacuiarii . sa ararnm eli accesul in al 71~ eel' aliubirii 'fiira de sfirsit este Odata ce iubitul nostru si-a reluat controlul asupra excitatiei. experimenteaza ~ifemeia in timpul orgasmului prelungit: el intra intr-o . odata ce .. conditionat de lntelegerea deosebirii esen1iale dintre limitata conceptie .. '. este de asemenea •. . 1intui. profunda si calma. zabarului ~i0 alimentatie citmai naturala. trebuie sa urmareasca sa-~i controleze ejacularea Aceasta faza este totusi metaforic lntr~un text fundamental al spiritualitatii tantriee: «La extrem de placuta si. Evident eli aceasta accepts ea adevaratsi crede ferm. Tot ceea ce mentalul nostru constient este obisnuit prin educatie sli controleze situatia. ..' a Occidentului care.... Ui£. la fel ea ~i femeia. in aceasta faza se produc 6-10 contractii de expulzare a 'spermei. pre:pollderenlt'I:luua ..'. atunze la 0 explozie extatica» (M. Dupa 0 anumita perioada de .'.' I recomandatli pentru atingerea rapida a succesului. . Bucurcsti.<>~. focalizarea asupra senzatiilor placute pe care Ie traim ~1 id.. Deceneu..•. 'aeeasta a redevenit suportabila. '~~I'Ufructul'. timp de 3~5 secunde) dupa care extazul exact atit cit el ~iiubita sadoresc.. ... (marcat ating1nd astfel culmi p1na atunci inaccesibile ~iexperimentind plenar prin contractii interne foarte placute. Ram. in chip penibil." yang. intensitate. este eu atlt mai placuta ell cit femeia uniunii [sexua/eJ fit atent lafoe si. 1995.~''' . In care barbatul simte ca ejacularea este Fazele orgasmului prelungit .... poate fi bloeat de unele inhibitii. . care du~eaza maxim ] 0 secunde.Evident ca 1n prima faza a orgasmului prelungit 'mai curind ca pe «un obstacol ce trebuie depa~tt cit mai rapid pentru a barbatul nu se poate abandona in aceeasi masura ea femeia. -~~.ntificarea cu ele..inevitabila. controlulejacularii devine mult mai user ~i serealizeazaaproape spontan. EI controleaza perfect aceasta excitatie fiirli a se descarca. traind 0 placere imensa ~ideveninddin ce triCe . continuind astfel.

acest veritabil extaz prelungit este urmatoarea: in cazul orgasmului prelungit durata pe care se ' poate fi prelungit indefinit. n. eel putinin prima control al ejacularii.). generatoare de placers. pentru a descoperi noi dezordonate. care insa va fi evitata. " . antrenamentul ideal esteurmatorul: timp de aproximativ 30 constituie un supliment care.mecanic» de expulzare a spermei. Faptul ca aceste contractii sint 'cardiac ~ipresiunea arterials scad. Chiar In cazul in care it (platou). face un erort uneori considerabil pentru a-si controla ejacularea. ~i altele mai putemice cu rol tendinta sa se stabilizeze. Referitor la acest aspect vezi pasajul din Biirbatu! ~ifemeia de Schnabl citat in sectiunea Care forme de activitate sexualii SInE «normale» ?din Anexe.r ~~ ~L~OU=IS~R~E~aA=M~O~S ? 1· I ~InleIegem deci di avem de-a face cu doua tipuri de contractii: unele de . tina searna de el. . atit clt doresc cei doi iubiti. pot ajunge acurn pina la unul. place enorm ambilor iubiti. mingiieri. In genere. In decursul careia limba romana la editur'a Omegapress. iubite. In cea de-a doua a orgasmului prelungit. arnindoua simultan pentru a darui cit mai multa placere si lncintare fiintei excitatie atinse VOl' fi din ee In ce mai mari.n. Acest fenomen de orgasmului sau prelungit. ~i Aria de aface dragoste cu 0 femeie. starea barbatului are mica intensitate. el apare in practicam deja de mult timp cu succes. Cu timpul. 10. ( faza ~A~R~~~S~E~CruIT~A~·A~O~R~a~AS~M~UL~U~IP~~=L=~~a=rr~ __ ~-------6-S o 6. In cursul acestei prime faze. at'lt in . dar nu ob~iglitorie. transpira §i face eventual gesturi in cind apella acest gen de carti inspirate. ritmul (~ur. virfurile de . firesc stimularilor necesare atingerii starli de orgasm prelungit. Barbatul experimenteaza acum un mai puternice deeit primele ne atrage atentia ~i ne face sa identificam . expun barbatul traieste perioade de ascensiune a excitatiei ~i de stabilizare limpede multe dintre subtilitatile amorului oral. producindu-se Femeia trebuie sa-si aminteasca mereu un lucru important: In cursul o separare intre orgasmul propriu zis siejaculare. lichidullubrifiant si devine atit de sensibil.Masuratorile clinice efectuate au ararat ca. este amorul oral". precum Arta de aface dragoste cu un bdrba: Orgasmul prelungit este experimentat ~ide catre barbat in doua faze. in timp ce barbatul. prima faza a orgasrnului prelungit. incepind cu acest moment. dar care se poate alatura Cit se poate de practicat in prealabil cu regularitate exercitiile Kegel. Dealtfel. In timpul perioadei de excitatie crescatoare extraordinara care constituie modalitate suplimentara ceea ce in aceste pagini am numit orgasm prelungit. Carti fundamentale. ea poate lnvata destul de lesne sa aiba mai separare volitiva si constienta a orgasmului de ejaculare este nurnit multe orgasme. inelt cea mai fina dintre . In special In cazul celor care au pe care n-am mentionat-o aid. li produce 0 Deci diferenta esentiala intre orgasmul cu descarcare ~i orgasmul voluptate de neinchipuit. men tine nivelul de excitatie la care barbatul simte ca ejacularea este pe cale sa devina inevitabilaeste prelungita indefinit de mult. cum ar fi rasuflarea dlda a iubitei pe gland. Bucuresti. geme. Penisul secreta in acest timp in mod intermitent lichidul rafinamente sau pur ~i implu pentru a ne reimprospata memoria. ale Reginei Durnay (aparute ~in i Reprezentata grafic. Pentru succesul metodei. barbatul poate o metoda excelenta. extaz linistit. secreta pIna la 20 g de lichid lubrifiant. preferata de foarte multe cupluri. Mingiierilesi' Antrenamentul proprlu-zis sarutarile extrem de rafinate §i voluptoase cu gura. penisul secreta continuu placerea ~i starea de orgasm cu ejacularea. muschii pelvieni se destind. este necesar sa mai facem din 'cind general demonstrativ. sa se abandoneze. senin. buzele ~i limba La ineeput. cazul barbatului cit sial femeii. s Iimpede ce serveste drept lubrifiant natural. Ideal de minute iubita urmareste sa-~i conduca iubitul de eel putin 15 ori este sa altemam mingiierile orale Cll cele manuale sau sa ne folosim de aproape de ejaculare. 1994. seamana Cll 0 scars. Contractiile interne foarte placute care nu dureaza in faza. mod pbi§nuit mai mult de 3-5 secunde. Asa cum am mai spus. iubita sa trebuie sa inteleaga acest ~pect ~i sa 30 minute sau chiar mai mult.

trezirea specifica pe care au indus-o. ~xclude fuziunea amoroasa propriu-zisa. remodelari a trasaturilor. coplesitoaresi spiritualizantedeDrgasm. . inw.. ne revine sarcina de a recurge la ele . ~impotriva. sau chiar «clinice».! r ed 67 &Ii ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG~ t. prezentate nu trebuie delb~ sa tr~gem. . in special la nivel facial. Reflexele orgasmatice ale femeii.¥a~a cum m~lti dintre noi am intuit cu siguranta pina acum. . cele. macar prin faptul ca ne permit ulterior sa atingem placeri de nedescris ~i niveluri de implinire amoroasa necunoscute Plna atunci. dupa fantezia noastra. Mai devreme sau mai .In conceptia .. Exerc!l!!le Kegel ~I actul sexual " !. tehnicile de baza pe care Ie-am p:ezenta~ pinaacu~ in vederea atingerii starii de orgasl!l prelungit ne pot parea la mceput putm cam reci. irriportanta realizare fiind elevarea launtrica. angrenarilor erotice ale cuplului...eoncluz~acaaceasta metoda straveche. stap1nindu-le la perfectie. . \ fuziunea "intima Transformari antr~n ate .. ExeTCIt~1pentrufemei AvantaJele metodei orgasmului prelungit • Metoda pe srurt (reap/tu/are) '.vom realiza valoarea lor. atunci cind il experimentam In repetate rinduri. " " Dm .singurele beneficii. extrem de placut dar mal ales benefic atit la nivel fizic emotional mental cit ~i spiritual. Q arrnonizarea gradata a personalitatii ~ia relatiilor eu ceilalti. dar si ale barbatului. adaptata spe::lfieulUi occ~dental ~l studiata de eei doi medici in clinica lor din C~hfomia.ce survin la nivel fizic In sensul unei veritabile . sint in mod considerabil dezvoltate prin aceste practici. fimd m plus. .linirea globala a fiintei *i existentei celei sau celui care areacces sistematic la starea de orgasm prelungit. I Transformari antrenate de orgasmul prelungit Q transformarile. vom putea resimti in tirnp ttl surprinderesi inc'intare un uluitor ~icomplex proces de trezire *i amplificare continaa a disponibilitatilor noastre de a trai stari rafinate. implinirea suprema ~i finalitatea acestei metode.de orgasmuJ preJungit • Orgas.dar numai pe masura ce le vom experimenta . Subliniern insa ca pentru ne pastra «In forma. sint de retinut si . r- De altfel. poate cea mai . Din momentul in care. c Am expus pina aeum esentialul antrenamentului specific pregatitor " necesar atingerii starii de orgasm prelungit.. Q imbunatatirea imaginii de sine.. pentru un cuplu armonios imbrati~area intima 'a celor doi iubiti este. orientals. Cele enumerate pina acum nu sint lnsfL. interesant de remarcat 'in privinta starii de orgasm prelungit este faptul ca. ele antrenindgradat multiple . contactul intim «obisnuit» genereaza trairi mult mai profunde.2r~cind dorim. A/fue~ d~ag~ste reprezinta deci !ncununarea oricaror antrenarnente de acest gen."!~Jprelung!t in tJmpuJ contactului intim " • .. este totusi recomandat On unele cazuri chiar Din perspectiva acestei finalitati. Odata ce prin practica asidua run atins faza de maiestrie. adevarate stari de extaz. daca vom praetica suficientde mult mcdalitatile descrise plna aici. Cll lin imens cistig. Desi acestea din urma ne intereseaza cu preponderenta. tehnicile orgasmului prelungit fac parte din «repertoriul» nostru amoros. transformari mai ales de ordin subtil energetic in fiinta noastra. 10 tirziu -'. Prin urmare. experienta acumulata ~i chiar tehnicile efective vin sa' se adauge firese.

in aceasta posturaei sau barbatului le este mai putin lesne. Fiecare postura are avantajele ~i inconvenientele sale . Ea poate astfel sa dirijeze cu u~urinta penisul in punctul secret din .in general. iubitul sau iubita noastra ~inoi insine sintem singurii artizani aitrairilor ~i placerii noastre. permite barbatului un mai bun control al ejacularii (avind in vedere relativa sa pasivitate) ~i prezinta numeroase avantaje in ceea ce privestesatisfacerea femeii. femeia poate utiliza tractiunea scrotuJui pentru a-I ajuta pe iubitul ei sa-~i controleze ejacularea. Faptul ca unii barbati au anumite reticente vizavi de aceasta posture. alegi~d gradulde presiune ~iritmul Un. _Postura in care femeia se sprijina pe genunchi ~in miini cu iubitul ei i ingenuncheat. o o o o 'I o amplificarea placerii. ofera de asemenea posibilitati mai . Printre altele. . sau poate sa~i stimuleze cu maxima eficien!a punctul extern al prostatei.. In ceea ee-l priveste pe barbat. Orgasmul prelungit in timpul contactalul intim Este bine sa aratam faptul ca putem integra . se fae 5 serii de cite 10 miscari de basculare a bazinului cu fesele tncordate. intins pe spate cu genunchii iridoiti. orientind dupa dorinta unghiul d~ penetrare al penisului. un mai bun control asupra starilor noastre..~ '68 "LOUIS REGAMOS ARTA SECRET}. este oricind 'foarte indica! sa recurgem fa exercititle Kegel. depa~irea'tensiunilor ~iblocajelor de moment. atunci c1nd vom fi experimentat orgasmuI prelungit. el poate urmari sa stimuleze punctulc aI femeii slcu ajutorul penisului (mai eu seama In anumite posturi). sa efectueze tragerea scrotului de pilda. Mai precis. Barbatul poate adauga stimularii penetratiei pe cea clitoridiana. poate eea mai favorabila acestui gen de stirnulari. evitarea (controluI) ejacularii.mult decit interesante. rnentinind cambrarea citeva secunde. sa dorim sa ne bucurarn cit mai adesea de aceasta traire fundamentals. este . fiind in plus menite sa amplifiee imens Exercitii pentru femei pliicerea ambilor tubi!i in ~mp eefac dragoste.cele eiteva tehnici 1nvatate pina acum pentru atingerea starii de orgasm prelungit chiar ~iin timpul contactului intim. aceasta fiind ingenunchiata sau asezata eventual pe vine deasupra iubitului ei lungit pe spate. atingerea anumitor trairi sublime de ordin amoros ~i spiritual. fizice ~i psihice. Una dintre eIe.. aeestei mingiieri. ele permit: Exercitiile. avlnd ill vedere ca. alunecindu-si mina sub iubita sa. De altfel.. 0 varianta a acestei posturi in eare femeia este lungita complet pe burta. este postura dominants a femeii. permite ~i barbatului sa stimuleze punctul G a1 femeii. patrunzind-o din spate. Ea t~i poate mingiia ~i singura clitorisul dedegeteIe lui. eel putin in anumite posturi. 1nvatate ~i tilizate u . Abia 1tl aceasta situatie ele ~i vor dovedi . Kegel ~iactul sexual -. in fond. In aceasta postura ea poate sa-~i mtng1ie excitant clitorisul de baza penisului. . iar iubitul se afla deasupra sa. esteo eroare regretabila caci. fiind eel putin la fel de utile side datatoare de mc1ntariin timpul1mbrati~iirii intime pe cit s-au dovedit in decursul «antrenamentelor».intreaga eficacitate.alt aspect fundamental este acela eli in timpul fuziunii amoroase. la unna unnei. lata aeum citeva exercitiisuplimentare ce permit deseoperirea ~i fortficarea museulaturii vaginate. .adesea cu un nebanuit succes ..foarte probabiJ ca. o bascularea: din postura . ca sa nu spunem imposibil.' :' I .' interiorul vaginuluL Mai mult. Evide_nt. in cursul tehnicilor precedente. A ORGASMULUI PRELUNGIT 69 necesar) sa Ie consacram eel putin 0' sedintape saptfunina.

Deexemplu. perna intre.ngit _ Practica constanta a modalitatilor de atingere. Consacrare~. Prin mijlocirea unortainice procese de transmutatie biologics ~i '\ sub lim are. . Este delasine lnteles ca rindurile care urmeaza nu pot inlocui lectura atenta a intregii lucrari. Daca dorim. Pentru femeie (aclioneaza barbatul) o rningiierea labiilor ~ia clitorisului. o 'in momentul In care excitatia iubitei trece la un plafon reluam stimularea clitoridiana. lin mic masaj etc. el va putea sa-~i satisfaca plenar iubita. . ne sarutam reciprocevitind totusi atingerea directaa organelor genitale. controlindu-si indefinit ejacularea.e midi. Se repeta de 20 de ori. acum i~ita din cornun. generat de practicarea consecventa a rnodalitatilorsimple expuse. . aceasta ajunge ~a . se aduc coapsele usor departate spre piept. -. intrind prin mina stinga ~i iesind prin cea dreapta. lata in continuare citeva sugestii pentru a integra armonios elementele prezentate p'ina acum. '. vom realiza un «circuit» (sezind comod Cll coloana vertebral a dreapta ~i tinindu-ne de miini). Tehnica propriu zisi: .a orgasmului prelungit face cu putinta intilniri exceptionale. ridicarea: din postura lntins pe spate. la aparitia orgasmelor. In acest sens.." 2~ Preludiul amoros (minimum 7 minute) in care -incepem sa ne mingliem ~i sa. chiar daca fuzionam intim fara aintegra in preludiutehnicile de stimulare prezentate anterior (desi bineinteles sintem liberi sa facem aceasta).. In general sint suficiente 10 serii. la aparitia saturarii.lucrare au adesea experienta unui reflex orgasmatic profund chiar de la inceputul actului amoros. 3. apoi se ridica fesele de pe sol si se contracta ferm anusul 10 secunde. De asemenea. Pe un. observatiile clinice au ararat ca 'in cele mai multe cazuri. Mal mult decit atit. " Metoda pe scurt (recapitulare) .mult mai putemice decit cele obisnuite. Reproducind aceste mi§cariin timpul intilnirii amoroase. iJentijicareb si transjigurarea. . placut amindurora. Avantajele metodel orgasmului prelu. trecem din nou la excitarea vaginala. 4. traind astfel ' nenumarateorgasme M descareare. Incepem prin a darui launtric fructele actiunii noastre lui Dumnezeu. facind dragoste ore In ~irtara a se epuiza deloc. o o 70 LOUIS R~(lAMOS' . a.fundal muzical adecvat. rezultatele sint garantate. constientizind ca nu noi actionam ci EI.cu rniinile de-a lungul corpului. in aceasta. manifestind armonia Sa prin noi. altemam stimularea clitoridiana eu Pina 1a atingerea maiestriei (~ichiar dupaaceea) antrenamentul zilnie este necesar. o sesizind cit mai atent momentele mcare iubita trece de la 0 ascensiune a excitatiei lao faza' 'in care minglierile par sa nu-si mai faca efe~l (faza de «saturare»)." . Barbatul exersat in practica metodei orgasmului prelungit va cunoa~te in ' primul rind erectii mai ferme ~i mai durabile.seprinde. Datorita formidabilului efect de trezire ~i inflorire erotica a fiintei.· ~ . ARTA SECRETA A QRGASMULUI PREWNOIT 71 contractia: 'in aceeasi postura. Pe acestfond vorn angrena transfigurarea concretizata prin ginduri sitrairi de apreciere superlativa a iubitei sau iubitului nostru~.: in serii de cite 5 miscari se contracta anusul ~i fesele stringind _ simultan ~i perna intre genunchi timp de aproximativ 5 secunde.. vom efectua masajul vaginal cu stimularea punctului G.genunchi. prin siinpla sa voirita. creindu-ne senzatiaca sintem simultanatit In trupul nostru elt ~in i eel aIiubitei sau iubitului. specifice yoghine sau ex. '1. Continuam cu tdentficarea. ~acestor femei I~ suficient un singur minut de stimulate cu penisul este pentru a incepe sa traiasca serii de orgasme putemice. Amorsarea proceselor de transmuiatie-si sublimare (procedee . aici putem angrenatehnicade trezire la placere. remarcind fluxurile de energie care ne strabat reciproc. Kegel timp de 3-5 min). femeile care practica regulat modalitatile secrete prezentate. reluarea ei periodica poate aduce beneficiisurprinzl'itoare! 1. devina 0 minunata disponibilitate (aptitudine). a1it barbatul cit ~i ferneia vor ajunge in finalla stari spirituale o o sublime.

adoptind aceeasi atitudine relaxata. iubita noastra traieste starea de orgasm prelungit. continuarn sa realizam timp de 3-5 min. devenindfrecvente ~iprofunde. intr-o atitudine relaxata. . O. 5. 72 LOUIS REGAMOS cea vaginala. Aceasta duce la amplificarea in avalansa a anumitor efecte benefice care survin dupa actulamoros eu continents (tara descarcare). b. Pentru barbat (acttoneazafemeia) ' o o aducerea in erectie ferma ~i pastrarea ei timp de aproximativ 15 minute. Un sfat important! Dupa aceasta faza.t utiliza tot ex. Cind sintern mul~iti ne oprim si. . cit mai multa placere ~iincintare fiintei iubite. Cind perioadele de «repaus» disparsi «impingerile» amoroase se permanentizeaza. Kegel). 7. (sau ~titcit simtim eli este neeesar) transrnutatia ~i sublimarea (tehnici hatha yoghine sau putem utiliza aceleasi ex. traditia orientala recornanda separarea eelor doi iubiti un anumit timp (minimum 7 are) daca este posibilla distants (daca nu macar tn camere separate). 6. plini de dragoste. manifestam recunostinta fala de Dumnezeu. Atunci cind amindoi consideram ca este suficient. simultan eu mingiierea penisului. reluarea excitarii (~i evitarea descarcarii atunci cind este eazul) pilla cind iubitul nostru ajunge sa traiasca starea de orgasm prelungit. . continuam sa realizam timp de 3-5 min. Kegel)./' . stimulim scrotul(testiculele) ~ipunctul extern al prostatei. Putem reeurge latoatetehnicile ~imetodele inv&tate pentu a darui. I . Fuziunea amoroasii (daca dorim). (sau ant cit simtimca este necesar) transmutatia ~i sublimarea (puten.. . [) apoi. evitarea descarcarii ~irecapatarea eontrolului asupra excitatiei (participareactiva din partea iubiteil). Abordarea unei stari de relaxare pe fondul careia urmarim sa ne . Constientizarea starilor~i a efectelon aparute.. canalizarea intregii energii cane etajele superioare ale fiintei.

Integrarea in cuplu a acestor modalitati s'"a dovedit a fi de-a dreptul revolutionarasi de 0 certa eficacitate. accesibila oamenilor de orice virsta. cit ~i membrii unui cuplu. Trebuie sa recunoastem ca nu e deloc de.pastrate multa vreme secrete.. . tensiuni. Aid sint inclusi atit cei care nu au 0 relatie.). practica acestor modalitati simple.descarcarea ducind inevitabil (chiar daea n-o banuiml) la degradarea relatiei ~i la decaderea fiintei noastre _. metoda orgasmului preiungit ne poate face sa.. eel putin pe moment. aceasta fiirtd tocmaiceea ce amtraiteu ~i iubita mea. unnate invariabil de frustrari ~i epuizare .sa atinga implinirea in ~i prin aceasta arm. .acum la dispozitia noastra?' . In fond. barbatului. elevat. energia ~i bucuria de a Wi. cunoastem delicii nebanuite.ARTA SECRI. ea genereaza In schimb binefaceriimense: o . nazuillq. pot spune limpede ca aceasta descoperire extraordinara a salvat cuplul nostru de la destramare ~iputem fi siguri ca ea va. practica ei. rutina sau racirea relatiei etc. la inceput eram mai curind sceptic.neelibereaza spontan de multe rele. asa cumv-am maispus.acceada eu un efort minim la dimensiunile pina ~cum complet nebanuite ale Erosului. Acesta este unlueru absolut sigur.aflachiar. f.. putem realiza ~isinguri. / 'lncH este foarte posibil ca «celibatarii» sa nu mai poata rarnine singuri prea mult timp . One' armcnizeaza spontan caracterul. ore ~i ore de placere imensa. este fundamentala pentru toti cei care doresc sa faca dragoste plenar. dar mai'ales dupa punerea in practica a modalitatilor prezentate aici.. spiritual. neglijat! . Nu in ultimul rind.TA A ORGASMULUI PIlELUNGIT 75 II i!. de ce sa ne multumim doar cu citeva biete secunde de fericire. De fapt.avea acelasi efect si asupra fiecaruia dintre noi. . did eu insumi l-am experimentat impreuna eu iubita mea ~i ot marturisi p ca am fost primul surprins cad. Avantajele colosale ale aplicarii acestei metode sint duble: rezolva aproape pe nesimtite majoritatea problemelor ce pot interveni intr-un cuplu (preeum frigiditatea femeii. fiecare va putea afla 0 veritabila comoara in practicarea acestor modalitati . dar extraordinar de eficiente. incheiere f\~a cum putem realiza dupa lectura acestei relatari. De altfel. totusi partiala. insomnii.studiata clinicsi recunoscuta pentru efectele ei (la drept vorbind miraculoase!) de catre specialisti.cuplurile care o utilizeaza . ejacularea precoce. Fa~'a indoiala ca unul dintn:iefectel~cele mai minunate ale acestei metode este faptulca apropie incredibilde mult. .intrucit este ceva natural. angoase ~ialte zaturi launtrice. aceasta metoda nu comporta practic contraindicatii. intrucit primele etape ale acestei metode Ie . Doar cazurile de deficientti cardiaca serioasa (atacuri recente) $i maladiile acute sau grave pot impiedica. Aeeasta este calea regala catreextazul divino Pe masura aspiratiei sale. bineinteles daca ne ~tlam intr-o o poate situatie asemanstoare. consecvent. . trezeste si amplificaatit de mult senzualitatea. Asa cum am mai precizat.0 permite cuplurilor care se armonizeaza deja multurnitor sau loarte bine din punet de vedere sexual sa.: 'Cilia extazul prelungit se. stresuri. I::ipsita de efecte secundare nedorite. migrene. impotenta . angrenarea metodei secrete orientale. o ne reda vitalitatea.

armonie.. nu-i asa..eel eare arealte .' .. . .''A. neplacut sau extenuant. De ce n-am incepe chiar acum?! 12 anexe • Care forme de activitate sexuala sint considerate (mormale))? • Bibliografie selec[iva pentru urinoterapie • Tabele de antrenament Faptul ea aceste fragmenie sint preluate dupii 0 lucrare aparuta in timpul regimului comunist..i: 76 LoUIS REGAMOS Evident. suna astfel: «Tot ce face mojoritatea este normal # doar unii este anormal». singurullucru important in aceasta 'direcp~ este de a pune in practica tehnicile prezentate.. ce consider corespunde placerilor mele. este absurd. anormal = . extaz . printre ceIe rnai minunate pe care 'le putem trai si. Starea de orgasm prelungit este oexperienta fundamentals. spune: «Normal este ceea ce foe eu.o'''''-''''. Ne asteapta placeri de neinchipuit. cunoscut pentru conservatorismul siiu.. Nu este deloc sirnplu sa spunem ce este normal ~l ce este anormal III STATISTICA viata intima. implinire divina. in acelasi timp. . anurnite comportamente pe criterHmatematice ~j . Daca ill viata .. mai incitant. care ne poate imbogati eel mai mult si. Normal ~i anorn:'al in vlata intima " . fiinta.fi suficient pentru intocmirea unor tabele modeme de 'lnspiritullui Kinsey. de a incepe sa experimentam tara oprire noi si noi placeri. Mai exact. aratind astfel calea spre «normal» in Dar. Timpul trece .aCtivitatea sexuala spre mediilstatistica. le dii cu atit mai multdgreutate.ghida dupa formula: normal = frecvent. intrucit notiunile referltoare la normalitate sunt destul de variate.. pentru ca a angrena metoda orgasmului prelungit nu implica totusi nimic plictisitor. Aceasta este nopunea generaUi. fireste.

. . o genereaza fericirea amoroasa faraa: leza pe niciunul dintre iubiti. Ea include ~i regulamorala. cea mai raspinditii notiune a norrnaluiui. pus a corect. ferieire.neincluzind aici ne~p~t necesitatea reproducerii ori contopirea organelor urmatoarea: normsl tn vlata. ei de la motivul sau intentia eare sta la baza acelei actiunisi rezultatul ei.tjininduse cont de respectul reeiproe) nu afecteaza interesele societatii. este anormal».tnnobtlarealegiuurii lor? Daca raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ atunci. o Actul sexual are ca scopreproducerea? ' sustine: «ESTE CORECf NECESJTATILOR S DORlNrEWR NORMAL TOT CE CORESPUNDE " AMBlLOR PARTENERl. ADMIS. precum si ca toate acestea luate impreuna creaza ceeaee numim In final caracterul omului.IBlLA ~ .LOUJS REGAMOS .rnodul de efectuare.amoroasa este tot ceea ce creaza bucurie ~i placere iubitilor filraa-Heza cu nimie pe niciunul: dintre ei.dintre ei. Sub aspect medico-psiliologic consideram deci 'lntllnirea amoroasa care: N~ALA. qdica acela care contribuie fa sandtatea fizicd. pentru a defmi c. De. ci in eeea ce-i1eag~ pe iubiti intr-o unitate strinsa care contribuie la implinirea 'fIzica. D reiese din necesitatile lor constiente.sufleteasca ~ispiritualaa necesiti'itilorsiaspiratiilcr lor. Q evident ca nu putem definigradul de anormalitate dupa actul ce pare a fi 0 abatere de la ceea ce favorizeazaconcepjia. ajungind sa . Anormale smt acele conceptii. experiente de ~ viatli. bucurie.\ considere propriile lo~ deprinderi obligatorii sipentru altii. 3. 4.normals sau anormalao actiune sexuala vom pomi nu de la mijlocul pe care-l practicaiubitii. Concluzia acceptata unanim in cercurile de speciallsti in urma cercetarilor sexologice ale ultimilor ani este. dar nu este lntotdeauna si adevarata. REGULA \ MO~LA ': copulatorii (desi contactul genital este cea mai frecvimta forma de copulatie). atitudini. tntarindu-le relatiile # contribuind la. decit modul cym sin! concepute acele fapte. I genital dintre parteneri ca unica forma ce corespunde nonnalului in activitatea sexuala. aceea limitele morale pot fi stabilite doar de atiludinea partenerilor ~i nu de modal in care ei isi satisfac necesiuuile sexuale proprii. determinind ulterior tulburari fizice.~ partenerilor.Prea putini insa sunt constienti de faptul ca ceea ce considera ei normalin viata sexuala. Sustinatorii acestui punct de vedere tind sa~~i impuna propri a parere despre nonnalitate in viata sexuala. Este mai putin important ce si cum se face. . «Normal in sexualitate este comportamentul sanatos. Faptul ca drept «instrumente» (cuvintul este foarte corectl) . . psi~ica si sociala a partenerilor. REGULA MEDICO-PSlHOLOGICA . problema suna astfel: poate respectiva aqiune sexualii sa creeze plocere. el poate fi considerat normal.si .consemneaza: .. . ' o consta din contactele fizice a doua persoane de sex opus. mingiie si asteapta sa' fie mingiiat. intrucit insista asupra san~t~tii sociale a individului. indiferent de forma de . Prin unnare Q : lntrucit contactul sexual se realizeaza 1n lmprejurari intime. duce la senzatia de 'satisfaetie. Sil examinam cu atentie aceasta problema. afinitatil~r si trairilor personale. adica tara martori. nu vorn consideracontactul In moo logic. Este deci coreet ~i necesar sa abordam problema de pe aceasta pozitie. asa cum am mentionat. Prin urmare. este rezultatul propriei loreducatii. semnificatia de baza a sexnalitatii umaneconsta nu in perpetuarea speciei. SENTIMENTELE LOR». Este cea mai convenabila si-de aceea. FlREASCA «Contactele» 'orale ~i «manuale» sint abateri de la normal? . efectuare a actului sexual.- ARTA SECRETA 'A ORGASMULUJ PRELUNGrr 79 preferinte. comportamente ~i apte care f contribuie la distrugerea: armoniei interioare *i conceptiei despre viata. psihice §i soeiale. eel care iube~fe cu adevarat doreste sa fie tandru. implinire $isatisfacfie ambilor iubili7Poate ea adinci si fmbogiifi dragostea. TOrCE NU LEZEAzA $ Fara indoiaUi. indiferent de faptul cil se practice frecvent sau ran>.

'Din nurnarul total de 2000 debarbati ~i fernei (din Gennania de Est n. inteligent este sa se mentina cel mai eficient mijloc de stimulare. chestionati de noi o 5% practica apropiereareciproca prin actiunea miinilor. . desi stiu de pilda ca ajuta astfel femeia sa se excite ~i sa ajunga la lubrifiere. Uneie cupluri prefera (eel putin citeodata) aceasta fonna de manifestare activitatii sexuale propriu-zisedin doua motive: Clmtruelt este legata mai putin de potenta ~i virilitatea barbatului. ele se pot adapta perfect la particularitatile ~ireactiile caracteristice fiintei iubite. atunci cind se simte apropierea orgasmului.n. ale «schimbului» de tandrete. bucurindu-ne deopotriva atit pe noi lnsine cit ~i pe el (ea).' tara a fi nevoie sa citim sau sa stim ceva des pre fiziologia simturilor . .\MOS ARTA SECmA A ORGASMULUI PRELUNOIT 81 ale acestei comunicari iubitoare. trecind la' scurt timp inainte de ella contactul intim «obisnuit». . .) . decit mingiierea organelor genitale cu miinile. lntrucit degetele sunt foarte mobile. dar se feresc sa determine fiinta iubita sa ajunga astfella orgasm. este probabil 0 realitate experimentata de fiecare dintre noi.20% recurgla aeest mijloe din cind in cind. -< CI . Ce constituie «preludiul» ~i' e constituie c «esentialul» depinde de efect ~inu de mijlocul tehnic folosit. 13% dintre femeisi 8% dintre barbati 0 considera variartta cea mai excitanta a activitatii sexuale a . ' o e Este de notat insa ca aceasta forma de activitate amoroasa presupune 0 foarte buna cunoastere a zonelor sensibile ~ierogene ale fiintei iubite. Unii considera aceste actiuni nonnale in procesul preludiului. schimbarea mijloculuide comunicare diminueaza excitatia §i femeia nu mai atinge satisfactia. Miinile noastre mingiie cudrag fata ~i corpulfiintei iubite. sint folosite adeseori degetele miinilorcu sensibilitatea ~i disponibilitatile lor deosebite.80 LOUIS RE0. iar barbatul sa intre in erectie. Care este deci limita? Trebuie safie oare organele genitale un tabu pentru miinile partenerului? Multe persoane accepts mai curind ~i mai usor actul sexual propriu-zis. pentru a preintimpina astfel conceptia. Adeseori. iar barbatul i~i pierd~ erectia. De aceea.

Cei care au introdus aceste notiuni.spunemca este Yorba de cu_nilingus. dezmiarda ~imingiie eu gura sau limba organele genitale ale femeii. Aceste. oral cum mai este acesta denumit? Fireste di cine iubeste sarumeu' -placere si doreste sa fie sarutat Prin sarut se realizeaza contopirea nemijlocita. urma unor chestionare anonime:. pentru actul intim. iar unul dintre iubiti va untlih:i un astfel de sarut intim impotriva vointei celuilalt. femeia raspunzindu-i iIlsa eu nu rnai putina placere. lam citeva cifre ~i date obtinute . Termenii latini ar putea erea impresia ca este vorba despr~ unele afectiuni sau despre ceva ce tine de sfera patologicului. In special sarutul corpului ~i sarutul profund.82 Lous ._17% recurg la ele din cind lo-c1nd. Q aproapefiecare a doua persoana adults a avut contacte genitale orale. ne obliga sa amendam ferm acest punet de vedere . in timpul caruia senzatiile intensive ale propriului corp pqt intrenipe dialogul intim cu fiinta iubita Saruturile se deosebesc considerabil unul de altul. Astfel de jocuri pasionate ~itandre nu mai socheaza aewn pe nimeni. Unele pot exprimao garna intreaga de sentimente ~i dorinte. Uriii (dar llU din rindul specialistilor) mai sustin ~i astazi astfel de idei. eel rnai adesea fiind yorba persoane eu studii superioare. cele mal inhibate in'aceasta directie sint femeile Iipsite de experienta dar ~i destui ' . de regula initiative revenind barbatului. . ' Stimularea orala inainte de orgasm este practicata adeseori de catre barbat.barbati. este vorbade fellatio. in Q 35% din persoane de ambele sexe. DA! De regula. 0.. considerau intr-adevar aeeste fenomene abateri periculoase inviata sexuala. adeseori se siirum tandru sau eu patima unele zone acoperite ale corpului.REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULU{ PREWNGIT Cum stau lucrurile in cazul contactului genital oral sau amorului . vitale ~i sanatoase din punet devedere fizic ~i psihic. Subliniem lbSa ea fannecl{! cunoscutelor tentatii ~isenzatia de fericire sunt garantate numai atunci cind dorintele iubitilor coincid. iar daca femeia excita ~i iubeste astfel barbatul. Daca barbatul atinge. Faptul ca astfel de manifestari sint extrem de raspindite printre persoanele ell pofta de viata. considers contactele genitale orale deosebit de excitante.francez». femeia practicind-o de regula in perioada pregatirii pentru actul sexual. Daca aceasta intelegere iubitoare tacita reciproca lipseste. Exista de asemenea penibila si chinuitoarea situatie a anumitor fiinte care se zbat intre dorinta de a angrena sau continua aeeste practici generatoare de satisfactie siirnplinire ~iglndul ca procedeaza rusinos ori chiar pervers. 83 in timpulpregatirii ! . Pot fi znsa siiruiate si mtngiiate cu buzele sau cu limba organele genitaie? in lumina celor spuse anterior raspunsul este evident.atunci cind fiinta iubita manifests 0 astfel de dorinta intr-un moment de intimitate.. fiinte sint de-a dreptul ingrozite. faptul ._ o 4% recurg la ele mai frecvent decit laoricare alt mijloc de coit. uneori chiar mai profund decit In procesul actului sexual propriu-zis. asa-numitul «sm-ut. Ambele variante sint numite generic genitolingus.

1995 29) The goldenfountain: the complete guide to. 1994 15) Lebenshaft Urin. G. 1996 .' ~' . ed Vivez Soleil. Sarang Patil.Heilquelle des Menschen de Heidelore Kluge.p~lu.1993... · Verlag. 1995 17) Blick uber der Zaun.. . FutureMed. I .. Geneva. . 1993 13) Your own perfect. from witches • bre» to. 1992 10) P. 1989 .~g~t. Petersburgh. 21) Integrated approach on urine therapy: a long term prospective sfW!y de dr. Malakhov. 1989. urine therapy de Coen .P.controlul descarcarii.or&~mu!l:!~. Kyoto. Munchen. New Delhi. ~. Koln.. " 6) Miracle of auto-urine-therapy: thefountain of health and beauty de prof dr. Ein Tabu wird gebrochen de dr.Briefe zum besonderen Saft de Carmen Thomas. van der Kroon. C.P. 5)'Urine therapy .int-Serrasy.. Munchen.' 9) Wonders'o/uropathy: 'urine-therapy 'as universal cure dedi. Schaller.U... 1992 11) Ein ganzbescnderen Saft Urin:de~Caiinen~1bomas. ORGASMULUI PRELUNGIT 85 poate doar respinge ~i u atrage. Wa!~r of IifeInstitute. dr. Sudwest e.ed. Koln. Eifolge und Eifahrungen mit Urin de Carmen Thomas.Krcft de Hans Hoting.El Adiv.A. Tayo Publ.Guerisez de C. Amethyst Books. Schaller. 1978 2) Miracles of urine therapy de dr.m~nWlpr pentru <ltinger~~.Sa. Beatrice Bartnett ~i Margie Adelman. T. S. Samyak Pub. medicine de Martha Christy. realizarea orgasmului prelungit in · doi sirealizarea orgasmuluiprelungit intimpul fuziunii amoroase pot _ consernnate in paginile libere (pentru tnsemnari) de dupa tabele. Soleil ~i dr. 4) Urine therapy it may save YOU! life de dr.smt~ ·. T. 1991 7) Texto de orinoterapia de Atom Imone.. Calcutta. 1978 3) The miracles oj urine therapy de dr.alchemY of urine. '. 1994 16) Amoroli =Ie moyen de sante leplus extraordinaire qui soit de L. .84 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA . buvez. Urinoterapie: bibliografie selectiva 1) Amarolide dr. C. Bihar. . Shankardevan. 1996 23) Erfahrungen mit Urin . J. Eventualele observatiisi progrese privind practica . numai In Germania fiind vindute peste 100.the golden elixir: a diary de Immanu. 'autcstlmularii. Kolhapur. de Bardo. 'fi a Etapele ~~ella. 12) Amaroli de dr. 1992 .K . " o o o o exercitiile Kegel autostimularea (controlul descarearii) orgasmul prelungit in doiorgasmul prelungitin timpul actuluiamoros . Tabele de antrenament incele ce urni~'sint' inserate tabelele de antrenament pentru exercitiile Kegel.. Mithal.. Flora PeschekBohmer. Pankaj Pub.Ryoichi Nakao. . Verl. Gauthier. J 996 (tradusa deja 10 7 limbi.. Munchen. die Heilende. Wilhem Heyne Verl. 1995 n 18) Urin .Selfhealing through intrinsic medicine'de dr. 1996 22) Treatise and directory on urine therapy de dr. Th~ Bombay. St. 1995 19) Urin-Therapie.: .000 deexemplarel).ABC. _. G. Tactul. ..·Koln. Editorial HerbaIS. Ierusalim. atentia si respectul reciproc nu n soot poate nicaieri atit de necesare ca in sfera intima. C. .. Razanamahay.A.. 1992 8) The . 1994 14) Healing powers Ill: On biorithm and wine therapy de dr. Das.. J F O'Quinn Life Science Institute. Goldmann . KiranVyas. Sashi Patil ~idr. 1987 . Beatrice Bartnett. AB.

. -e- I"' ..~.<.86 LOUIS REbAMOS AKTA SECRETA A ORGASMULlJI PRELUNGIT 87 . '" \ t--!I-----1I----I "S ~ "" ~ " '§ > "5 !il' - ".'~ .<. "!: '" .<. '! . ~ :i: ~ "E> :£ "E> £ "E> :l "E> :2. z "" . "" ~ / ..

" ..!' i~ 88 . '" '5 . LoUIS \ REOAMOS ARTA SECRETA A ORGASMU1U1 PRELUNOIT 89 "" :~ = .~ x: '" . 1:: . ~~ .~ . ::0:: ... .

90 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG1T 91 ../ .: ~ ~. \ i .s' "5 ~..~ ·c :. .

i.I .~ r: ARTA SECRETA A ORGASMULUI PR£LUNGIT 93 13 JnSemnarl 1\ '" • Pagihile care urmeaza sint destinate experientelor Dumneavoastra din timpuJ practicii metedei orgasmului prelungit. .

-_.&!J!-<J~..-.'."LtJ£'J. .. 1[· saL .• .g".. ...~~?ir¥""'. !2..:'~i'"..._..£Z... 94 LOUIS REGAMOS ARTA SECReTA A ORGASMULUI PRELUNGIT 95 "' ~I _I.Oj J E$!L_..2£.LZ1 T en.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful