Louis Regamos

I
\

mai mult de

0

ora ...

in ·al 7 lea cer al orgasmull:li prelungit .
~i-eum poti face ~itu la fell

Traducerea §i adaptarea: Irina Lungu

. Shakti, 1998

.-.

i .••• ~

'~'

~

.

''_---

... cxceptind hunea mo(kma. sexualitatea (I reprezentat pretutiudeni ~i totdcauna 0 hierofanic. iar actul sexual ~ un act integral (deci ~iun mijloc de .. cuuoastere ). Mircea Eliade, lntugini si .l"illl/Jo/Ciri Daca ar fi sa vedem in dragostea sexuala un impuls legaL genetic de animalitatc, linind scamn de toatc uccstca ar trcbui sfl tragem ncaparat coneluzia cfl omul SI;' alia pe un nivcl mult inferiorceluipe care Slil orlcespecie naturala, deoarece el a pcrmis iubirii, sexului ~i-1em~ii sa-i imoxice si sa-i domino in asemeuea m[lsura nu numai fiinta lizici:i..ci si, mai ales. domeuiul hlculHililor sale celor mai inalte, ~ianume sa exjinda si sa potentezc aria de cupriudere a unci atare invazii mult dincolo de cea cuvenita unui instinct banal. Daca unnam insa interpretarea metafizica a sexului, toate acele fapte ni se 'jnHiti~eall1 sub alta lumina si valorizarea lor c lotalditeriHLllrania dragostei si a sexului si intreaga capacitate a erosului de a rastuma, slabi sau subordona IOIU!. in lee de a rcprezenta 0 extrema degradare ~i 0 demonic inextirpabila In .cxistcnta umana, devine
SC1l1n

CUPRINS

1.

Introducere

•• ~4'"

~~~_•••• •

~.

'1

••••••••

~~.

II

••••••••

! .. ,'

I •••

" •••••••••••

2.

al impulsului incoercibilin om de a trece cu

orice chip dincolo de limitele individului Iinit. Julius Evola, Meill/i::h:a sexttlu! ,Pe Dumuezeu Tatal, indiscernabilul. incogniscibilul. il purtam tncarne, il gasim in Femeie, Ell este poarta prin care intram ~iiesim, in Ea ne intoarcem la Tatal, dar ca aceia care au asistat orbi si incon~tien~i la Schimbarea la

3.

Fala.

4. 5. .

D. H. Lawrence

Puncte secrete • Femeia
• Barbatul

ale iubirii
_

~ ~:::

.~ ~

~,.

~
. ~

~ ~ 31 . 31
'.

.

32

6. © Copyiigh! Editions Reuille .
© Editura Shakti, 1998. Drepturile

acestei lucriiri apartin exclusiv Editurii Shakti. Nici IIIlji'agmenf din aceasta lucrare 1111 oate fi p reprodus, prinnici un fe! de mijloc, fora peJ'lnisiul1e(l scriso a editurii.
(lSlIPro

MU$chii dragostei . • ldentificarea mu chilor. pc· • Exercitiile Ke el~ • Antrenament~1 in·ie·r;~i~·::::::· • Efecte §i beneficii • Efecte su umentere. . pare
......................................................

. .; . 34 . 35 .. 37 .

33

.. 37 . 38
41 41

7. Autostimularea • Barbatul
;t'.. :

ISBN 973-:... 96705-4-7

I'
f'

r

LOUIS REGAMOS

• Ferneia

.

-:43 45 46 48 .49 49 52 53 54 55 . 55 56 . 57 58 :.. 62 63.· 63 . 63 64 65.
:. 66
.i

8. Placerea femeii :.., • • Mingiierea labiilor si a clitorisului , • Masajul vaginal ., · • Cheia declansarii orgasmului prelungit : • O!,gasmuI pre:u.ngit : Citeva precizan Efecte secundare :

I

"

9. Placerea barbatulul Citeva diferente , <' Inceputu I Punctul extern al prostate] : Controlul ejacularii (I) : Modalitati ajutatoare fazele orgasmuluiprelungit ~ Inlaturarea inhibitiilor Orgasrrrcu descarcare ~iorgasm prelungit .: Controlul ejacularii (II) : Antrenamentul propriu-zis : :, modalitate suplimentara
A " ,

despre transfigurare
VictorHugo
Barbatul este cea mai elevata dintre creaturi. Femeia este celrnai sublim ideal. Dumnezeu a facut pentru barbat un tron, pentru femeie un altar. Tronul exalts, altarul sfinteste, Barbatul este creierul, femeia - inimd. Creierul primeste Iumina, inima primesteiubire. Lumina fecundeaza, iubireareinvie, Barbatul este putemic prin ratiune, femeia este invincibila prin lacrimi, Ratiunea convinge, lacrimile induioseaza sufietul. Barbatul este capabil de eroism, femeia - de orice sacrificiu, Eroismul innobileaza, sacrificiul aduce sublimul. Barbatul are suprematia, femeia are intuitia, Suprematia sernnifica forta, intuitia reprezinta dreptatea Barbatul este un geniu, femeia este un Inger. Geniul este incomensurabil, ingerul este inefabil, Aspiratia barbatului este catre gloria suprema, aspiratia femeii este indl'eptata catre virtutea desa v~ita. Gloria face totul maret, virtutea face totul divino

c

°

10. Fuziunea intima

• Transforrnari antrenate de orgasmul prelungit Orgasmul prelungit in timpul contactului'intim Exercitiile Kegel ~iactu\ sexual Exercitii pentru femei Avantaiefe rnetodei orgasmului prelungit Metoda pe SCUlt (recapitulare)

97 , ., 68 69 69 70 71 74_ 77 77 84 85

11. incheiere
I ••••

::
t.t' •••••+, ~ _
It:.It.II.IIt .. I __ ••••• ~

12 .. ·An"e.;te . • Normalsi anormal In viata intima Bibliografie ~ : • Tabele de antrenament

13. insemnliri

:

:

92
r

--- ; TIP
~
~; (

() (; R A F I A.

M I R () N

t,

, Strudu lou Haiulexcu Ill' h.~.\. S~l'l"'· ~. BUfUl'csti
I cl: .~.'7 ..tl.()'!, J.~:;.SS.2:5. JJ(.}dJI'" t;_n.:J..\!A.:L~J1, flLlnln(l1 k1PIJd.nJ

,
!
}

t,
·r
r

(.

6

LoUIS

REGAMOS

Bfu"bahll este un cod; femeia este evanghelia ne face perfecti.

0

evo:ngheli:. Codul corijeaza,

Barbatul gindeste, femeia intuieste, A gindi inseamna a' avea un creier superior, A intui.simtind, inseamnaa avea pe fiunte 0 aureola. Barbatul este un ocean, femeia este un lac. Oceanul are perla care II irnpodobeste, Iacul-poezia care-lluiriineaia.· . Barbatul este un vultur care zboara, femeia 0 privighetoare ce Clnta. A zbura inseamna a domin~ spatiul, a cinta inseamna a cuceri sufletul.
-t-e-

I

.introducere
Daca rn-am hotarlt acum, pentru prima oara in viata mea, sa incep sa scriu, este pentru ca tocmai am trait 0 experienta care, lara nici 0 exagerare, ne-a schimbat cornplet existenta, atit mie clt ~i iubitei mele. Aceasta experienta extraordinara, profund spirituala, pe care rna voi stradui sa 0 relatez In cele ce urmeaza cit rnai fidel, in esentialul ei, a fost pentru mine 0 adevarata revelatie, conducindu-ma la descoperirea uno]' dimensiuni fascinante §i camp let nebanuite ale dragostei §i placerii amoroase,
. ,

.'

Barbatul este un templu, femeia este sanctuarul. In descoperim,in fata sanctuarului ingenunchem,

fata templului

ne acolo

Barbatul este plasat acolo unde se sfirseste pamintul, femeia unde incepe cerul.

I-

La'fel ea majoritatea oamenilor, e()nsider'~ a face dragoste se numara printre experientele cele mai intense ~iprofund transformatoare care pot fi traite, toate aces tea, trebuie sa recunosc ca, dupa 4 ani de ' convietuire ell iubita mea, 0 femeietotusi superb inzestrata, intrutotul fermecatoare ~ifoartesenzuala, lucrurile nu mai erau deloc ca altaaata. La inceputul relatiei noastre am trait binernteles'din plin acea rninunata exaltare a descoperirii - cine nu cunoaste pasiunea primelorintilniri cu o femeie deosebita de care esti lndragostit?! Odata ClI trecerea timpului Insa, au intervenirrutina ~irnonotonia, iar legaruranoastra, din fascinanta §i plina de pasiune, a devenit searoada si chiar fiustranta, Frecventa Intilnirilor noastre intime a scazut aproape dramatic. 'Fara sa ne-o spunem deschis, amindoi simteam in acea vreme din ~e In ce mai putina placere In a ne regasi In intimitate, iar amorul ajunsese sa aduca din ce In ce ma}. mult §i mai clar a obligatie, Datoria conjugata! Ce expresie trista, cind te

ell

f·'

in toiul I • .. imbrati~arilor noastre intime. Aveam amintiri. Fiind tnca tinar ~i iubita mea la fel. Para tndoiala. N-am '''.. deoarece pot sa spun ea ajunsesem sa Wiese 0 stare de insatisfactie foarte mare. sa ma despart de ea tara a face totul pentru a imbunatati relatia noastra. igienic.. oricit deputemica era ceea ce eu credeam ahmci a fi placerea.. Launtric eram sfisiat: In ciuda fidelitatii rnele exterioare.. deoarece imi inselam iubita chiar in patul'nostru. ca n-o mai iubese . Aceasta dintrun motiv serios: inca 0 iubeam. act pur fiziologic. dar.. lndraznit sa-ivorbesc atunci iubitei mele despre . . lncit rna gindeam din ce in ce mai mult ~a merg sa-mi caut implinirea In alta parte.. numai obligatienu. ~i totusi. lnsuportabil imi era si faptul ea viata noastra devenise 0 mare minciuna. Aceasta devenise pentru mine 0 adevarata obsesie. pe care n-ar fi deloc exagerat s-o numese frustrare . In ciuda virstei noastre tinere. la alte corpuri: Ia 0 frumoasa trecatoare pe care 0 zarisern fngitiv pe strada in ziuarespectiva. duceam un fel de viatli dub la.Ip.. prieteni comuni.tr-un fel nu mal aveam senzatia ca fae dragoste eu iubita mea.extraordinara. nu puteam deloc con cepe ea va trebui sa-mi petrec intreaga viata impreuna cu 0 femeie cu care intim ~ praetic rna plictiseam. obiceiuri. senti mente le mele pentru ea nu se schlmbasera . de teams ea intre noi sa nu izbucneasca 0 adevarata drama.r I 8 LOUIS RSGAMOS glnde~ti mai bine. . rna trezeam gindindu-ma la alte femei... Ideeade a-mi gasi 0 amanta rna tncoltea din ee in ce mai mult si totusi. in acelasi timp. dar pe care incepusern atunci sa 0 traiesc ea atare . sexul nu mai era citusi de putin pentru noi o experienta . A face dragoste devenise atunci pentru noi aproape un. Placerea ar trebui sa fie oriee. Simteam citeodata ca 0 iubesc profund ~inu doream sa 0 pierd. aeeste lucruri. 0 ~i respingeam. la 0 colega agreabila cate .. ca doresc sa am aventuri.. Igienic poate pentru trup. lntr-un fel. dar nu sl pentru suflet. rna gindeam. m-aracuza casint la fel ea toti ceilalti barbati. o viata .

Jmbatatoare blonda care in timpul extazului I~i intindea foarte sus picioarele si tipa sfWindu-mi cu pasiune spatele.acestea ilU erau decit «nebunii ale tineretii» si cii acum trebuia sa duc 0 v~atA«serioasa». intr-o luni dupa-amiaza. 0 unara mulatra eu corp divin care.la prima noastra intilnire. rna temeam. ceea ce uneste eu adevarat un barbat cu 0 femeie este relatia sexuala «perfecta». . altfel. di iubita mea traia 0 insatisfactie simi lara. Cum 0 mai regretam pe Genevieve. ca ~i cuin ar fi avut nevoie sa se agate de mine pentru a nu disparea.m-a tras intr-un colt mai intunecat unde a . indiscutabil. pe care n-am putut s-o vad .~ieram sigur de asta. dar acum . In sfirsit. Deteriorarea vietii noastre sexualea antrenat o deteriorate general a rnult mai grava. printr-o fericita «intimplare».. traversam atunci. Fusese ~i ea la incepul o-iubita pasionata. de atitea ~i atitea ori.. ill ciuda micilor cornedii pe De .. Despre relatia cu iubita. regasite din nefericireaproape zilnic In conversatiamultor cupluri obisnuite la ora culcarii. deoarece era apriga. mai multe cupluride prieteni se desparteau. Cu toate acestea. atunci cind acest lueru nu mai merge.. nu-si pierde cunostinta . erau pentru noi un loc ideal pentru zbenguiala. dar in acelasi timp excitat la culme.mea actuala. ajunseseram sa fim foarte incordati In activitatile cotidiene. intre noi erau acum de domeniul trecutului. deoarece nu sta in intentiile mele sa alcatuiesc 0 antologie erotica. simteam destul de clar ca avea nostalgia fermecatoarelor ~i pasionatelor nopti de la incepnt. in orice caz. inventam pe rind pretexte pentru a nu ne mai intilni In pat decit pentru adormi.cum slnt cele eu oamenii din . 0 criza serioasa care. Toate aceste amintiri ~imulte altele. n-arn protestat . Marturisesc 'ca nu rna puteam deloc hotarl sa accept cil. pentru ea. Banuiam. dulce doar cu numele.. fascinanta. Apoi.complet dezbracata decit ultima oara cind am recut dragoste.. .. cup lui este atunci ea ~i eompromis. am spus destul daca precizez caeram unpreuna de mai bine de 4 ani. tara indoiala. Ma gindeam la Nancy. Cu toate di nu vorbeam despre aceste lucruri. tn plin centrul Parisului. sau «am mai fiicut dragoste siip/iimfna asta» . Patricia. meit nu faceam niciodata dragoste in pat. toate aceste motive comune. ocazie pe Care evident n-am ratat-o. tn ascensorul unui mare magazin care.. evident. ingenunchiat cu indrazneala Ia picioarele mele. Iubea pericolul aut de mult. Prima oarli a fast in masina ei. semne ale trecerii tirnpului. acolo pentru a se pudra . ' Injur111 nostru. Cum. nu eram deloe un iubit neinderninatic: avusesem Plna atunci un nurnar apreciabil de amante pe care Ie implinisem amoros mal mereu.. Era cu desavirsire exclus ca ea sii. a minUllatei efervescente ~i transfigurari de altadata. se pll~ea termina printr-o despartire . Hira sa ne-o marturisim. Hira sa vreau Imi aminteam noptile mele de altadata si evocam spontan amintiri a caror precizie rna tulbura.a profitat de primul moment In care am ramas singuri pentru a-mi pune cu obraznicie mina intre picioare. la alte imbrn'tisari. pe care Ie tree acum sub tacere. ajunsesera sa ma obsedeze pur ~isimplu.in acea vreme rna gindeam adesea la e\e.inalta societate . Intelegerea ~i tandretea care se ~anifestas~ra din plin. pe buna dreptate. 0 ro~~ta strasnicacu oehii verzi. pentru a . Pe ea-o «apuca brusc migren(m~ eu «avusesem prea mull de lucru azi». unde nestrecuram pe furls.10 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 11 Situatia era mai complexa. . Deoarece comunicam rliu In intirnitate.. Eram aproape mort de fridi. Chiar daca nu se destrama pe Ioc.nu vild de altfel care barbat ar fi putut rezista (~i de ce ar face-ol) . Sexualitatea reprezinta totusi participarea eea rnai profunda a fiintei intrun cuplu si este aproape firesc ca. in ciuda surprizei. -Am fast adesea ten tat sa cred ca avea convingerea di «nu se face» . Toaletele de femei ale restaurantelor.. cup lui sa se destrame. fi intrat . La fel ca mine ~i ea visa la alte trupuri. primind prelung intre buzele sale voluptoase oferta barbatiei mele. 0 spun tara pretentii. s-a blocat citeva minute.. la implinire. plina de mister. la 0 petrecere ce rna plietisea teribil. Aceasta se petrecea probabiJ din motive asemanatoare cu ale noastre. deoarece principala cauza a rupturii cuplurilor este si ramine pierderea sau lipsa armoniei sexuale. Ma mal gindearn la Janine.. incit deveniserarn aproape straini.

am citit destul de deschis cartea.O. cit ~ide promisiunilepe care ea Ie continea. 'de rapid ~i aproape farli efort. Brauer sl Donna J.S. tot ce era scris in carte este cu desdvirsire adevarat! ~i reusitl . se poete prelungi alit prgasmul iemeii. eel putin simpatice. acea seara ~itrebuie sa reeunose ea am fost real mente uluit. pe care iubita mea mi-acitit-o Nota de cum a intrat pe usa. totul ar fi fost usor. dar am deseoperit destul. trebuia sa iau 0 hotarire In privinta Patriciei. fara indoiala. PRELUNGIT 13 am Dar mai intii. asa cum am spus. modalitatile expuse. Scris de un reputat psihiatru ~i sexolog din California impreuna eli sotia sal. pe care rna gindeam din ce in ce mat insistent sa 0 cunosc. Aceasta ne-a facut sa ne regasim pe noi insine si. care mi le juca ~i pe care i Ie jucam ~i eu in' timpul imbrati~arilor noastre intime din ce ince mai distante _:_ se plictisea. ci fa 0 ora $i chiar mai muli» .decit ne-am fi lnchipuit.regasit excitatia. mi-am spus. mai romantici. totullmi .o mai iubeam. aplicind aeeste modalitap: eficiente. Lucram Ia 0 agentie de publicitate. fiind chiar 0 rninunata ~iinteligenta modalitate de evolutie spirituala In cuplu. rni-a replicat ea. ~i nu i-am ascuns deloe asta iubitei mele. Traia singura. era exaltata de 0 carte pe care 0 avea in mlna ~ipecare Q devorase Iiteralmente In dupa-amiaza ~eeea. ehiar din in . in ciuda succesului meu §i a colegelor de serviciu. Defapt. total noua ~iabsolut surprinzatoare pentru noi a iubirii senzuale transfigurate.. 0 simteam interesata si.rimp. . De altfel. ne-am hotarit sa punem In apJicare lara intirziere . la inceput am fost sceptic fata de acesje promisiuni.O. Ea rni-a raspuns eli ma iubeste siea si ea trebuia sa facem ceva. ce mai aveam 'de pierdut?! Nimic. Pe de alta parte. Brauer. atit de pertinenta conceptiilor ~i metodelor prezentate. armonia sexuala.si pasiunea inceputului. Astfel. realitate. tandri. de fapt un adevarat program. 10' fond. . care-mi pareau ca tin mai curind de domeniul unei imagina~i cam bogate declt de Am reusit pedeplinl Recomand deci tuturor cu caldurametoda expusa in continuare. lubita mea mi-a spus atunci deschis eeea ee stiam ~i eu de mult. adica orgasm sexue! prelungit. renuntind sa se mai intoarca la biroul unde lucra ea traducatoare. casi noi. Alan P. de ce nu mai auzisem vorbindu-se despre acest lucru niciodata imiinte?' Pur ~i simplu..~. best sellerul ainerican cu nume ciudat . bine adaptate contextului actual. Daca era intr-adevar posibil. cit $i eel al Mrbatului. ARTA SECRETA A ORGASMULUI . de pe coperta din spate a cat1ii. Am consimtit usurat ~i ea rn-a intrebat atunci daca totusi. un singurgest ar fi fost deajuns. parea lipsit de interes. Iubita mea a sosit in acea seara mai tirziu ca de obiceisi parea tulburata. Din fericire. care-I ~. explicata limpede ~i progresiva.un ca.? Aceasta este prescurtarea de la Extendend Sexual Orgasm. la fel ca atitea alte cupluri _inaintea noastra. Ca unnare a leeturii. Iucrurile nu mai puteau continua a~a.ca a face dragoste inseamna eu mult mai mult. inclt acum sintern regenerati. In Occident.expu~ea 0 metoda intrutotul revolutionara pentru ~onq:ptiile noastre curente. Evident. intr-o buna zi am avut cea mai buna dovada a acestuilucru intr-o seara rna intorsesem de la birou inaintea ei. funnecul si inefabilul primelor nopti de iubire. flindca la noi. adica faptul ca mtre ntii luerurile nu mai erau deloe asa cum all fost. nu numai cli am. aceste lucruri au fost pina acum necunoscute. fascinanta. slujba care la inceput imi placuse mult. l-am spus ea da. i !.S. avind avantajul di este simpla. ell uimire ~j incintare. dar monotonia care se instalase de cltva timp in relatia noastra ajunsese sa-mi afecteze ~i activitatea profesionala. afectuosi ~imai iubitori ea niciodata. ce vrea sa lnsemne E. 0 dimensiune .de ce sa nu 0 reeunose . am realizat surprinsi . daca doream sa ne salvam iubirea. Da.12 LOUIS REGAMOS . era cum nu se poate mai prornitatoare: «aplicfnq metodete expuse. nu numai la cUeva minute. trebuie sa sp. am realizat ca experienta pe care 0 dobindisem pina atunci in dorneniul 1. nu numai ca ne-am reimprospatat relatia. cit mal curlnd posibil. Aplicind aceste vechi tehnici secrete orientale.E. pe care pot S~Q numesc miraculoasa. Nu mai aveam deloc tragere de 'inima. mai ales una dintre ele. asista la c1inica unde ei trateaza acum anual cu succes multe eupluri cecauta sa gaseasca sau sa regaseasca. Asadar. ne-a armonizat profund relatia. mal uniti. .

este necesar sa exersezi consecverit.. desieneobisnuita». mtimplator. ei au trait 0 stare deorgasm carea durat aproape 0 ora. asa cum am fost ~ieu insumi. in fond. De-acum ipainte nu tine ~ecit detine insuti sa descoperi §i sa experimentezi aceasta Mire amoroasa coplesitoare ce nastein fiinta 0 stare de fericire extraordinara. Brauer ~i sotia sa all fost destul de repede incredintati ca metoda pe care 0 • . aparent . 0 Yeti considerarevolutionara. sustineau ei.r . dr. au intilnit un cuplu initiat in Orient. • acest cuplu exceptional a acceptat sa probeze aceasta afirmatie uluitoare. desi considerata la modul comun drept vasts. I f· LOUIS REGAMOS amoros. Fire§t.secunde.de orgasm incredibil de lungi. un timp dupa aceea. nu stiusem mare lueru. . nu lnsernna I~ drept vorbind nimie mai mult decit primii pasi ~i eli. 2 des re metoda • • • • i Problema timpului Orgasmul prelungit si efedele sale Rezultatele' ' lndicatii Ji contraindicatii '. asimilata adesea unei inefabile ascensiuni launtrice in eel de-al 71ea cer. la fel ca ~imine.orgasm continuu. care dureaza in general intre 5 # 15 minute» In final. dr. In unna discutiilor purtate cu acest cuplu. In fond cine nu viseaza sa traiasdi divinul extaz al orgasmului mai mult de 0 bra neintrerupt? lata in continuare esenta acestei metode pe care. Ja rindul meu. eel al barbatului avind 0 durata ~edie similara. poate f taeuta in fond accesibila tuturor I . . . rt- Prin 1975. «Atuncicindfacem dragoste. Brauer §i sotia sa au auzit pentru prima data vorbindu-se despre cupluri care realizau frecvent stari. Odata. asa cum am facut ~ieu impreuna ell iubita mea. Odata stlmita curiozitatea acestor doi medici-din Californiaeiau inceput totusi sa se documenteze cu privire la traditia tantrica care a dezvoltat 0 conceptie fabuloasa despre dragoste si. Ajunge sa-i consacri doar putin timp ~i bunavointadar . sint convins. facind dragoste sub observatie. Pentru aceasta nu trebuiedecit sa urmezi metoda orgasmului prelungit. ! i: l ~ I. pIna atunci . traim curent stiiri de.Ia inceput au fost sceptici. aplicau. in u~ma uno~ insistente. Celebrii sexologi Masters ~i Johnson au stabilit In cursul cercetarilor lord orgasmul femeii dureaza in 'general intre 4 §i '12. chiar de ordinul minutelor.

desi aceste Iucruri apar de Ja sine. daca bineinteles dorim sincer aceasta ~i facem eforturile necesare . . pentru atingerea succesului prin .16 LOUIS REGAMOS cuplurilor ~i di orgasmul prelungit «se poate invata». ele permit . In doar citeva zile sau saptamini de practice. iar in situatii exceptionale se In~inde pina la 0 ora sau chiar mai mult. Primele semne ale starH de orgasm prelungit se manifests Ia femeie In . Problema timpului Faptul ca placerea este 0 arta ~i necesita 0 anumita pregatire sau ucenicie. care In fapt pennite producerea . general prin contractii vaginale oarecum asemanatoare orgasmului comun (cudescarcare). Fiecare 'dintre aceste contractii este scurtasi dureaza In jur de 0 secunda. Trebuie sa spunem din capullocului ca aceasta metoda nu este un mod mai mult sau mai putin iscusit de a prelungi preludiul amoros sau 0 cale de a trai mai multe orgasme. este in aceasta situatie complet separat de ea (adica de ejacularea spennei) si poate fi astfel prelungit eu maiestrie perioade lungi de timp. . ridicindu-sedin ce in ce mai mult. atingind culmi de excitatie mereu mal inalte~ controlindu-si insa perfect ejacularea. cu exceptiaunei diferente capitale. este totusi nimic altceva decit 0 garantie a autenticitatii.multor ore ~11~ipoate intirzia ejacularea oricit timp doreste.. femeia atinge un nivel coplesitor de excitatie ~i experimenteaza valuri de contractii extrem de placute ale muschilor pelvieni profunzi. Este vorba de prima fuza a starii de orgasm prelungit.In aceasta a doua faza. ~ianume ca aceste contractii continua neintrerupt (tara nici 0 pauza sau incetinire) timp de un minut sau chiar mai mult $i..asa cum experientaa dovedit-o. orgasm I t ! I tara a se produce ejacularea. metoda are ~ipentru barbat avantaje considerabile. nu . Acest aparent impediment al timpului de antrenament... durind pina Ja 30 de secunde tara intrerupere sau repaus intre fiecare val. atingerea unei stari exceptionale de orgasm profund ~i continuu.gradat armonioasa a unor transforrnari benefice pregnante ill fiinta noastra. ajung'ind sa 0 suspende total. Mornentul de culme care este orgasmul (de obicei atit de scurt)."] I I L .1U sin! insotite de descarcare. Nu este deloc exclus . aproximativ 2-3 luni. In mod obisnuit unnat imediat de descarcare (ejaculare). seriozitatii ~i eficacitatii acestor modalitati secrete. barbatul isi pastreaza 0 erectie foarte ferma.. secreta continuu Iichidul transparent care insoteste excitatia sexual a. Intr-o prima faza ~ caci exista. Tara nici un pericol. Fara a enumera binefacerile mal mult sau mai putin evidente de care se bucura femeia lntr-o astfel de situatie. doua faze distincte ~i n cazul starii de orgasm prelungit la barbat-sI acesta obtine 0 erectie foarte ferma pe durata mal . intensitate se amplifica constant.... metoda pennite atingerea §i prelungirea indefinita a starii de I '. Orgasmul prelungit ~iefectele sale.aplicarea acestei metode este 'in general nevoie de 0 perioada de . Atunci cind aceste procedee sint perfectionate suficient de mult. . de asemenea.mai ales ill eazul femeii. dar ~i al barbatului . a carui . m faza de maiestrie. servinddrept lubrifiant natural. in cursu! celei de-a doua fuze. In faza a doua. Mai precis.ca In cazul unor fiinte inzestrate rezultatele sa apara foarte rapid. ~i traieste 0 ascensiune orgasmica colosala. care poate dura ~i 20-30 de minute. este un dat fundamental.

a~a cum intuieste fiecare dintre noi . tnliitum stressul ~j intineresc. sa ia cunostinta de aeeste modalitati necunoscute plila acum la noi(a carer 1nvatare este totusi destul de u~oarii)~i sa Ie aplice. dimpotriva ehiar. Pastrind mereu foarte clar in minte di scopul ultim al metodei propuse aici este accesibil fiecaruia dintre noi. 0 ennmitarabdare-plina de incredere. Astfel. ar trebui ~a convinga pe oricine este citusi . Numarul acestor bolnavi in lumea ._ La inceput trebuie sa: ai ambitii realfste. Dirnpotriva. armonizeaza. stabilind ca ' riscul unui infarct in timpul actului sexual este de un caz la un milion pentru ' cei sanl1to~i ~i doar de doua cazuri la un millen pentru cardiaci. un minut apoi doua ~i asa mai departe. 2. Profesorul Muller atrage atentia ca "exerculu. ' Rezultatele pot aparea in etape: lainceput. " ~iprejudecati). . sursa atitor frustrari in cuplu. Exista totusi contraindicatii in aplicarea acestor modalitati? Dupa CWTI . violentei si agresivitatii. contraindicatiile acestei metode sint mai putine la numar decit am putea sa credem ~iprivesc in esenta pe barbatii sau femeile care sufera de maladii cardio-vasculare serioase (care. in categoria lor. armonizator. De fapt. atit de frecvente astazi.tocmai all suferit un atae cardiac)'. stimuleaza sistemul nervos central.1 . Intimitatea. placerea impfuta~itii. activitatea sexuala nu reprezinta un pericol semnificativ pentru un atac de inirna. Echipa profesorului James Muller de la Pacultatea de Medicina din Harvard (Massachusets) a infirmat parerea ca amorul ar fi periculos pentru bolnavii de maladii cardiovasculare. descrise aici pe scurt. cit ~i social. redau ~imentin pofta de a trai. Desi un studiu recent publicat de Jurnalul Asociatiei Americane de Medicina arata eli persoanele caresufera de insuficienta cardiaca pot face dragoste tara riseul unui infarct miocardic. si eliminarea problemei ejacularii precoce. pe lfuga exersarea consecventa. De asemeriea. 79 (9.eel putin pentruun timp -Iafel de scazut ca si In cazul unuiom sanatos. al depresiilor. numai in Statele Unite trliii'ld peste Il milioane de cardiaci. atit de frecventajn zilele noastre. adica 26 de secunde in loe de 10. [8 LoUIS REGAMOS I f . avantajele acestei metode sint evidente si considerabile.trairile amoroase control ate sint eu desavirsire benefice pentru sanatate. este important sa subliniem ca a realiza starea de orgasm prelungit timp de 10.~i all confirmat-o cu prisosinta cercetarile medicale modeme . Pentru barbat ea pennite deci (printre altele) prelungirea considerabila a erectiei . I· Indicat:ii~i contralndlcatll Subliniem aici ea aceasta metoda ce duee la trairea unor placeri coplesitoare ~i elevate un timp lndelungat este aplicabila de catre aproape "orice euplu ~ica ea nu comports in general nici un fel de efect secundar nedorit saurisc. apar tocmai r pentru ca viata amoroasa a fiecaruia dintre noi este departe de a fi implinita. Ele constituie eel mai simplu -~irnai bunantidot al tulburarilor de tot felul. este cazul s-o spunem aici. flzic regulat reduce considerabil # chiar elimind rlscul unuiinfarct asociat cu aclivitatea sexuala". angrenate inteligent si traite plenar. de multe ori catalogate ridicol drept «obsesii». dupa aproximativ doua ore de "fericire" (performanta realizabilliprin intermediul metodei de fatal). urmarind sa traim anticipativ cit mai des bucuria succesului. Sexualitatea ~i erotismul. Din cei 858 de pacienti supusi testarilor. In ceIe mai multe situatii amorul nu este un factor de rise pentru ceibolnavi. Mai mult. Cu toate acestea. sint ~ esentiale pentru oriee fiinta urnana normals ~iau un putemic efect : ARTA S~CRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT [9 Rezultatele Efectele. recomandam consultarea medicului. ! Reluind. dublarea sau triplarea duratei actuale a orgasmului. ne vom sugestiona ferm in aceasta directie. Studiul s-a realizat pe un esantion de 858 de persoane active sexual. daca riscul unui infarct este foarte mare. genereaza ferieire. riseul unui infarct miocardic pentru un bolnav de inima ar fi . suferind de insuficienta cardiaca. putem intui. pentru siguranta. ea faceca barbatul care se confruntatemporar eu probleme legate de dinamica sexuala sa-si satisfaca plenar iubita (tara sa ejaculeze inainte de aceasta). elimina tensiunile. atir la nivel 'individual. de putin interesat de placerea amoroasa. Expertii in domeniul simlitAtii vor sa-i asigure astfel pe pacienti ca. sexualitatea deschisa (lipsita de inhibitii . ci 0 adevarata placere. punerea In practica a acestor tehnici nu este propriu-zis 0 munca. de exemplu.2%) au recunoscut eli nu au avut contacte sexuale cu 24 de ore inaifitea infarctului si doar 3% au facut "ceva" in ultimele doua ore dlnaintea infarctului.al tendintelor comportamentale anormale.20 de minute. Aeeste tulburari ~inulte altele. 0 j umatate de ora sau chia r mai rnult necesita. Mai mult decit atit. favorizeaza buna function are a sistemului irnunitar si hormonal. clvilizata este foarte mare.

Desi ideal este sa exersam cit maides. Si pe aceasta cale. sa ne debarasam complet de inhibitii I si prejudecati.tineri sau rnai putin tineri. 2. luerul eel mai insemnat.'Daca dispunem de mai mult timp estefoarte bine. la inceput este recomandat sa 0 facem eel putin de doud ori in cursul sdptdminii. Si. un medic in prealabil sau saaplice aceste informatii cu maxima' prudenta si bun simt.. incit trebuie f~ sa ine putem abandona fara nici 0 retinere fata de celalalt.amfndoi trebuie sa urmarim sa . ). lacerii' (fteva premise Homente partrculare • J ehnica omcan dragostea? Incetmeala tntrece Vlleza • Amanunte importante Citeva premise 1. 0 ! I t . 3. concret §i neconditionat incredere reciproca deplina. deci un minimum de trei intilniri siiptaminal. OS M I Este preferabilca eei afectati de rani grave sau de boli cronice sa consulte . Placerea pe care 0 vom cunoaste este atit de intima ~i de profunda. cite 0jumiitate de Ora si 0 ora ~ 0 ora si jumatate in timpul week-end-ului.r r 20 LOUIS REG . evident. realizdm placerea.ne vom rezerva un timp special pentru intilnirile amoroase. Este r i necesar sa fun total dezinvolti. 3 -. Pentru a reusi aceasta. Numai in aceste conditii metoda este profitabila pentru fiecare dintre noi. Pe de "alta parte este de la sine lnteles di cei doi iubiti care se " angreneazain aceste practici trebuie sa-~i fiigadLljas~a ~i sa-§i ofere . una dintre conditiile esentiale pentru a obtine rezultatele scontate este increderea in reusita...

I:) Pentrua fi siguri de succes-este bine sa avem m vedere citeva recomandari desprinse din traditia spirituala orientals (eonfinnate In prezent ~i de unele cercetari stiintifice). a numarului de manifestari antisociale. . In care progresele celui declarau cu lnielepc iune ea placerile nu pot fi gustate decit pe indelete. Brauer le-a urmarit in acest sui generis tratament. Cuplurile pe care dr. sau care pur ~i sirriplu i-au citit cartea si au aplicat aeeste vechi metode orientale (expuse . I- angrenarii metodei. lunar. care pot favoriza sau defavoriza acti~nile noastre. intervalul cuprins intre orele. Fiind la curent cu aceste aspecte. solar. concluzie: I:) i r . r t 1.. daca bineinteles ne pennite programul.energiile de tip masculin (+. 4. nu ne putem depasi in : annoniei.. ill timp ce perioadele in care domina energiile de tip ferninin (-. Momentul de maxima influenta a energiilor de tipyin In cadrul unei luni este perioada de Luna Plina (socotita cu 18 ore inaintea momentului de maxim ~i 12 ore dupa acest moment). Ea mentioneaza faptul ea exista influente ale mediului natural inconjurator. I. viteza ritmurile biologice specifice tara consecinte nefaste. au relatat insa aproape mm exceptie ea si-au Imbunatatit simtitor relatia ~iau devenit spontan armonioase. mai iubitoare ~i mai tandre. Angrenarea acestor modalitati nu ne impiedica sa facem dragoste asa cum faceam inainte de a descoperi metoda. grosiere (este cunoscuta sporirea. nervozitate. In care . .22 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PREL'uNGIT 23 data pe zi nu este un abuz sau un exces. care aspira sa evolueze sint mult facilitate. a starilor de tulburare ~i tensiune etc. yang). iubirii ~ibinelui realizate_atunci. yin) fluctueaza dupa anumiteciclicitati naturale si di perioadeJe ill care domina. Chiar dad! traim in secolul vitezei...~ fapt ce confirma cele afirmate mai sus).). f • . Ca perioadeale zilei favorabile practicii (dar nu obligatoriil): • momentul de maxim de yang cuprins aproximativin1re orele 12~i 14. tehnice ~i distrug dragostea si romantismul. I 1. Avem imens o Noaptea dinaintea zilei eu Luna noua (cunoscuta tn traditia f de cistigat daca urmarim sa ne armonizam eu ritmurile propriei noastre orientala sub numele de Shiva ratn) este un moment extrem de fiinte ~i cu ale Naturii. darurmarifuJ sa ne pastram controlul si sa nu ojungem til un final marcat de descarcare. I: MomentuJ de ma~a influentJ a ener@loryang ill cadrul unei luni (cunoscut in traditia Orientului sub numele de ziua Iripurei _. angrenarile de natura erotica sint interzise datorita fenomenelor del reeeptivitate fuia de aspectele joase. yang) sint caracterizate de influente benefice in sensu! stabilitatii. i: . CLl acestprilej. fiumusetii. dinamismului controlat. aparitia conflictelor. orienta Iii prielnic angrenarilor de natura spirituala. sexologii occidentali confirma ea riibdarea si Luna PUna) este de asemenea 0 perioada propice inceputului «incetineala» sint esentiale in dragoste: buna sincronizare amoroasa a J.{{incetineala» intrece viteza Sundart) situat cu doua zile inaintea fazei de Luna PI ina. In acest sens este cunoscut faptul di energiile de tip masculin (+. este in Desi rapiditatea a ajuns sa fie considerata 0 valoare_ fundamentala a mod particular favorabil pentru inceperea ~i practice unor astfel de civilizatiei aetuale trebuie sa spunem ca lipsa grabei este cheia artei actiuni. fermitatii. In Mornente particulare i ~ t Tehnica omoara dragostea? Unii ar putea obiecta caexercitiile propuse nu sint romantice. yin) sint caraclerizate de scaderea focalizarii. rnanifestate'in plan energetic.19 ~irniezul noptii. ci dimpotriva. Celebrul festina lente alstramosilor nostri l-amine valabil ~iill civlizatia D Faza de erestere a Lunii (cuprinsa intre momentele de Luna Noua ~i noastra. stari de iritare.. solar. datorita amplificarii specitice a rezonantei cu energiile _ amorului. f I t r f . I:) \. acum pentru prima data cititorului roman. mai ales in ocaziile in care avem timpul necesar. Astazi. dizarmonie In general.n. ~i ceIe de tip feminin (~. n. armoniei ill general. lunar.

printre care beta-endorfina. . Folosite fie ~i ocazional. un masaj erotie complet sau partial ori chiar un simplu masa] general este ceea ee ne poate pregati ce! mai adecvat ~i intr-un mod minunat corpul.AmbiamaPentru practica trebuie deci creat un climat prop ice iubirii: un loc linistit. vorbind s-a eonstatat de pilda (printre rnulte altele!) ca mingiierile lente ~i ritmice declanseaza in profunzimile ereierului nostfu 0 serie intreaga de seeretii hormonale binefacatoare.eu tamiie sau alta esenta parfumata naturala care este pe plae amindurora. . eventual eu 0 lumina colorata (rosie. / ~. Astfel. c . potrivita care se aude diseret. t l este /' . supranurnita deloc lntimplator molecula placerii. 24 LoUIs. «lentoarea» departe de a fi anacronica si dep~ita este de natura sa ne puna in aeord eu necesitatile propriului nostru organism.. este interzis sa consumam alcool. ele tulbura gray dinamica sexuala iar in timp diminueaza apetitul sexual.. parfumat inprealabi I.-. un dus sau 0 baie prealabila irnpreuna destind ~i predispun la intimitate ~i la intilniri amoroase reusite. de preferintajsau cu luminari (dar carenu scot fum). pur ~i simplu intrucit ritmurile launtrice ale femeii ~ibarbatului difera. Amanunte impor. 0 muzica armonioasa. •Drogurile de orice fel sint interzise. Masajul si baia Fara doar ~i poate. . eliberindu-l de tensiuni ~ide oboseala acumulata in cursul zilei.~--.translatia m stari de intimitate profunda. Din motive asemanatosre. chiar si cele «usoare». Improvizatie ~i aranjament Multi dintre noi merita sa tinem seama ca ln dragosteirnprovizatia binevenita (eel putinuneoril) ~i amonotonia omoara dragostea. apreciata ca res'~ntiala ill mecanismele placerii.tante . REGAMOS iubitilor necesita aproximativ douazeci de minute de preliminarii.. «Stimulentele» . intim luminat. ~iocitocina.... lipsit de riscul de a fi deranjati. care face posibila . Fiziologic . De asemenea. ale excitatiei si satisfactiei erotice.

este . mcuiem usa etc. Consultarea lucrarilor de specialitate este de mare fOIOSIn acest sens. ====.~... I ! . situatii. Mult mai savuroase sint insa placerile asteptate: maiastrele jocuri ale seductiei. atingerile neplacute sau dureroase. De asemeneadaca dorirn. ale implinirii amoroase depline. tot ce risca sa ne perturbe.. mereu aceleasi ~itotusi atit de diferite.Iacere Pentru a reusl cit mai bine In angrenarea noastra amoroasa. fac ca dorinta sa devina urja~a ~iarzatoare. ne intindem pepat (de preferinta tare) sau pe covorul acoperit cu 0 patura. parfumuri ~ieulori sint afrodiziace certe. arnindoi dezbracati complet. Puti... Daca f I ·. daca practicam . pentru ca trebuie repetat timp de mai multe zile la rind. Inspiratia ~ialegerea ne sint aid favorizate de indelungataexperienta erotica a umanitatii. mult timp pastratasecreta. zona genitals poate fi depilata la ambii iubiti (putin inainte de inceputul angrenarii metodei). eventualele inhibitii.----------~ .l . chiar cu multinainte.:. Daca avem copii. I f tI I~ i : • Este recomandabil sa realizam acest exercitiu inainte de apune in practice metoda amoroasa secreta. r t I.na anatomie Tn final.:. blocaje ~iretineri.-.. zone le sensibile ale hartii sale erotice. Este necesar sa avem mai lntii grija sa nu fim deranjati (decuplarn telefonul. Foarte indicata in aceasta directie este practicarea urmatoarei tehnici tantrice. 0 comunicare t profundainstalindu-se intre ndi ~ifiinta iubita. .lubrifierea naturala a barbatului ~ia femeii putindu-se adesea dovedi insuficienta Este bine ca lubrifiantul pe care-I Yom alege sa fie pe baza de ulei ~i nu de apa Lotiunile.). i 26 LoUIS REGAMOS -.-1 r----~. I t lata 'in continuare cum trebuie sa procedam pentru a descoperi geografia sexuala a fiintei iubite (si eu aceasta ocazie ~ipe a noastra) . adaptata acurn pentru practicantii occidentali. 'Odata ihdeplinite conditiile cerute.iiiiiiiii_---_. . Lubrifiantul Durata mare a 'intilriirii amoroase necesita in multe cazuri folosirea unui lubrifiant. necesar sa cunoastern cit rnai precis-punctele «flerbinti» ale anatorniei fiintei iubite. Feluritele ritualuri aledragostei exact acest scop ~i efeetele lor sint cit se poate de graitoare. f aceasta forma de descoperire a «geografiei» erotice a iubitei sau iubitului D:ostru inainte de a angrena orice metoda sau tehnica amoroasa..foarte scurt si rotunjite atent la colturi pentru a evit~ zgirierea iubitului sau iubitei in timpul minglierilor intime prelungite. ~remele ~igelurile sintin general contraindicate. Unghiile si depilarea Un amanunt ce poate parea tehnic. Folosirea lor inspirata este 0 veritabila arm care merita si trebuie deprinsa.. dar care are 0 mare importanta: unghiile trebuie taiate. f ! I trezirea la . Mai mult. va fi eliminat de la sine si vom atinge in scurt timp 0 stare de armonizare m cuplu.. atragem atentia ca pentru a pune in practice cu succes metodele amoroase se dovedeste necesara cunoasterea cit mai detaliata a anatomiei masculine si feminine. este bine sa asteptam pina se vor culca Inainte de a incepe aceste momente de explorare reciproca. r au t : [ ·1 4 I I I r Fara indoiala ca anumite momente.. c?ns~ituindpremise ideale ale unor experiente de vis.

. Ea trebuie sa deseopere prin intermediul propriului corp reactiile care apar la diferitele atingeri ~i mingileri erotice.. Este neeesar sa fim foarte sineeri si deschisi in descrierea reactiilor noastre ~i mai ales sa nuavem absolut deloe retineri in comentariile noastre. lntr-o a treia faza. este bine sa facem 0 pauza ceva mai Iunga. . si evident acesta este scopul final al exercitiului. iubita noastra va incepe . sa se mingiie singura. .r l I ~: '-. folosind exact Iimbajul pe care-l consideram eel mai adecvat pentru a ne .si sa ne relaxam impreuna cu ea. Scopul ultimelor mtngiieri nu este altul decit debarasarea de falsa. de timiditatea ipocrita care nu are ce cauta intr-o iegatura autentica de iubire. din nou impresiile iubitei noastre. in nici un eaz Nu trebuie sa s~ ajunga lades0rcarea potentialului sexual' (in eazul barbatului prin ejaculare). Daca simte apropierea orgasmului ell descarcare. invirtindu-i user 'mameloanele intre degete. sarutindu-le: Ne vom opri de fiecare data. Este bine'sa faeem 0 pauza intre fiecare dintre aceste mingiieri pentni a asculta Apoi. tarli a ne atinge ~itara ne vorbim deloe. cit mai senzual. Vom cobori aeum spre abdomen. in acest moment.va inceta imediat oriee mingiiere. . dupa care vom face 0 noua pauza in care iubita noastra l~i va povesti Impresiile. Principiul aeestei actiunieste de fapt dea detennina realmente fiinta iubita sa resimta. mingiindu-ipintecele. Acest exercitiu necesita delicatete in atingere ~i lentoare in gesturi. i~elusiv labiile ~i clitorisul (foarte usor ~idelicat). . intinzindu-le. sa deseopere mingiierile eu celelalte simmri ale sale. iar In final sa. Gestul imediat urmator consta In mingiierea anusuJui iubitei. . observe ell atentie fieeare dintre miscarilepe care Ie face. . pudoare pe care 0 au adeseori iubitii unul fata de celalalt. cuprinsa intre anus ~isex). Ie cuprindem intre buzele noastre. atunci cind iubita se mingiie astfel. Dupa relatarile iubitei. asteptind apoi ca ea sa ne descrie senzatiile ~i impresiile pe care Ie are. dupa fiecare dintre atingerile ~imingiierile pe care Ie fawn. ci el trebuie controlat perfect in fiecare moment. sa descoperim care sint gesturile eare-i provoaca iubitei noastre cea mai . asteptind sa-~i recapete integral controlul asupra simturilor. Sintem capabili. abandonindu-si intreaga fiinta In trairea plenara a acestor mingiieri ale corpuluiei. trebuie ca fiini~ . dupa citeva c1ipe. In eeea ce priveste barbatul. Daca unul sau celalalt dintre iubiti simte in timpul acestor atingerica se apropie de descarcarea inrempestivacaracteristica orgasmului necontrolat.. pina la zona vaginului. . trebuie sa se opreasca amindoi imediat ~Jsa-~i acorde ragazul neeesar pentru a-si relua controlul simturilor. . Iiputem mlngiia apoi usor buzele cu Iimba. ~a iubita sa precizeze ce prefert: si ce-i produce cea mal mare placere. ii YOm cere sa se aseze cit mai confortabil pe spate si-i vom aeoperi oehii eu 0 fi~ie de pinza. 28 LoUIS REGAMOS ~ incepem prin explorarea corpului iubitei. incit sa nu poata vedea atingerile sail minglierile pe care Ie facem. pina la limita orgasmului. Esenta acestei tehnici este numai ascultarea atenta a eorpului. . tot eu oehii inchisi. Nu trebuie in nici un eaz sane excitam prea mult iubita. Elementul eel mai important al acestei tehnici este de a-i descrie celuilalt CItmai exact eeea ee resimtim in momentul diferitelor sale atingeri. apoi trecindusor cu limba peste ei. ineit sa le poata reface cit mai fidel mai tirziu. Din aceste sedinte de explorare reciproca izvoraste direct posibilitatea unor jocuri amoroase eu mult mai minunate decit ne puteam inchipui inainte. Desigur.. framincmdu-i eu delicatete sinii. precum ~i a perineului (zona extrem de sensibilaa geografiei noastre sexuale.. o Vom incepe o o asadar prin a rningiia buzele iubitei noastre eu ajutorul degetelor mari ~i a aratatoarelor ambelor miini. nu trebuie sa legam prea strins respectiva banderols injurul eapului. apoi putem s~ i le despartirn. pentru ea rostul ei este doar de 'a impiedica vederea gesturilor pe care Ie vom face. ii vom mingiia si masa fiecare sin. fiind sufieient doar sa-i acoperim oehii. descrie senzaiiile. el va trebui sa . sarutindu-i. I r ! ARTA SEcRirrA A ORGASMULUI PRELUNG1T 29 10 I f 1 f I ! l . o in plus. pentru a-i pennite iubitei sa ne descrie cit mai precis ceea ee simte.

cit intelegatori vom capata 0 imensa incredere reciproca. este Iocalizat In vagin. traind l?i participind mult mai plenar reciproca a reactlilor senzual-erolice.eu cele mal ferme §i ghidarea ulterioara dupa . ceva user.?sfera de sinceritate ~ideschidere totala.1. desi este posibil ea uneori punctul miraculos. mai rafinate.. In cea de-a-patra. asentialul Putembea un pahar cu suc de fructesauminca fiind ca. Sa ne concentrarn deci ateniia asupra fiecarela dintre mingiierile sale! Repetarn ! el va sa ' f- i: ca. intr-o atm. Reamintim insa ca trebuie sa evltarn ferm sa facem dragoste acum sau sa ajungem la orgatSmUI cu dsscarcare in ti~pul acestor sedlnte. care nu pot decit sa beneficieze imens de aceasta comuniuneerotica pe care tnvatam astfel sa 0 cultivam intre noi §i fllnta iubita. incetrnd orice mi$care $1 urmarinp ! ( i 5· man!feste eel mai deplin control asupra trairi/or sa/e.. daca unul dintre iubi!! se apropie de descercere. binefnfe/es lntotdeauna numai pinEda timite descarcarii. In partea superioara . pentru ea atunci el este mai extins §i mai sensibil decit de obicei. Nu trebuie sa nimic din ce reslrnfim sau din . unctele. cam de 'marimea unui nasture 1 de cama~a. trebu! s-o evite cu otice prei. femeiatraieste 0 amplificare considerabila a excitatiei. de trezire la placers este lim pede Din chiar prezentarea tehnicii realiza lnaintea oricarei ~a 0 putern Un punet foarte putin cunoscut. atunci aeest punct secret s-ar afla In t dreptul acelor indicind ora douasprezece.. a patra intilniri. este./ 30 LOUIS REGAMOS intense tralre erotica. Este 0 zona relativ mica. acest rol fiind preluat acum mal senzual ~i mai fidel.1crudificil. Pentru unii acesta poa e sa para un lI. '1'. In general.ceea ce am trait.Un alt . Est~ foarte. I a jocurile noastre arnoroase Astfel vern deveni toarte sensibili de cuplu prin aceasta cunoastere la senzatiile ~i starlle flintei iubite. Odata terminata aceasta prima parte a tehnicii. indicat ca amindoi iubitii sa se tntllneasca inalta camerapsntru a-§i schimba parsrlle. atit. Desi se pare ea idealaeste altemarea apasarilor usoare . Daca iubi~1 exercita 0 presiune pe acest punct eu un deget salt doua §i it atinge intr-un anumit fel.·. situata chiar in spateie osului pubian al femeii care.· .. Este necesar sa asteptam astfel cel putin 0 jurnatate -de ora inainte de a relua exercitiul. ascundem sa comuntcem. la 4 sau 5 em profunzime. nutnit de americani «punctul G» (de la Graffenberg. elt ~i de catre barbati. numele celui care I-a descoperit). I·· Daca am asernana vaginql unui ceas. Tn cursul acestei singur. poate fi simlita ~iconstientizata destul de usor. lasindu-ne in voia lnspiratiel §i a trezirii unor placert tot mai subli~e §i . r ~meia i t rt ! i r t anqrenari a metodei orgasmului prelungit sau ca preludiu al ortcarei fuziuni amoroase.de catre femei. totu~i. Celmai bun moment f pentru a-l localiza este chiar imediat dupace femeia a ~it un orgasm. moment exeelent pentru a-l localiza este ehiar lnalnte ~deatingerea . orgasmului. r:comandat ca exerci~iul sa fie practicat celputin trei.nlciunul insa daca vom §ti . lntr-un anumit ritm. sa fie situat putin spre ora unsprezeee sauspre ora unu. mingiierile respecnve. seri . fara sa mal spunem nici un cuvint.iubirii • fem~ia' • Barbatul ! «comentlnd» clipele pe car~ tocmai le-arn trait Irnpreuna. I: la rind apoi. Insa de aceasta data vom inversa rolurile. . sa nu mai facem nici uncomentariu.sa fim retlnut1 $1 dintre iubi!i nu se va mai mingiia de celalalt care va reproduce.

0 glanda interns situata in spatele scrotului. ' ! Oricare ar fi sensibilitatea. stimularea punctului G se poate dovedi oarecum inconfortabila si poate provoca chiar nevoia de a urina. lnsa mai accesibil. ~. Bxista doua maniere de a 0 stimula eficient: t r r ~... m fazele de inceput. cautind noi ~inoi placeri. identice 1n fond. . una aproape frigid'a ~ialta foarte senzuala? 'Fara lndoiala. viabil :. capacitatea noastra de a trai.' o Q direct. simti. cu atit «punctul o» i~imareste volumul ~i se 1ntare~te.. fatal superficiale. in majoritatea lor. definind astfel calea tantricii ca pe un sistem spiritual autentic. reactiile iubitei.. Echivalentul punctului G la barbat este prostata. cunoasterea Uiun/rica esentialii. in general.intre spatele scrotului ~i anus. punctul G devine mult rnai usor de localizat. dupa un preludiu bine realizat. mai ales cind penisul este deja In erectie.ifoarte eficace. ell cit mingiierea se prelungeste. Altfel . Acesta este de altfel unul din motivele pentru care stim~larea clitoridiana directa este apreciata adesea ca fiind mai agreabila ~i ai eficace decit cea vaginala . De retinut Q . . aproximativ 0 femeie din trei poate atinge orgasmul datorita simp lei penetrari a penisului. :======~------~------------~ . senzatia user neplacuta face loe placerii. femeile sint de fapt mai sensibile lit stimularea clitoridiana decit la cea vaginala. r 1 f 6 f F t -~ Barbatul . ci doar 0 vom diminua..···.e p Exercitiile Kegel . De altfel. int~ma.cunoscut si utilizat de secole in traditia Orientului -. in direct.. ca ~iin cazul «punctului G» al femeii. m o Psihologii au redescoperit ~icertifies acum faptul-. . dupa unul-doua minute. induce ~idirui pllicerea. asernanator clitorisului.. Foarte adesea. imediat linga anus. desfasurata in general 111 timpul copilariei sau adolescentei ~i a primelor experiente amoroase: Ca aceasta «ucenicie» poate ~i trebuie sa fie extinsa este lesne de intuit. Aceste citeva detalii anatomice (in oriceeaz.--) .-r-·c·_···u.""'· . masind punctul extern al :=:i~s:pune s~ aplicamcu Indemlnare0 presiuneIn regiuneacare se intinde . dar mai ales descoperirea lor practice directa constituie chei importante pentru succesul metodei.uplimentare . Trebuie saadaugamca uneori. Acest punct important este nurnit punct exter'1 al prostatei. Deosebirea 1ntrecele-do~situatii nuse afla altundeva decit In «educatie». fac GU putinti. • Antrenamentul intensiv Efecte }i beneficii Efecte s.ca sensibilitatea noastra erotica nueste '. desi «neobisnuit ». =32~ ~ ~L~oU~IS~R~E=G=AM~O=S_____________________ ! t. introducind eu delicatete un deget in anus.-.".- ' I . Asta nu irisearnna msa citusi de putin ca trebuie sa renuntam la stimulare. Care ar fi atunci diferenta intre doua fernei organic sanatoase. tratatele tantrice st~ctureaza 0 suma intreaga de metode secrete care. inzestrarea ~idlsponlbllltatea erotica de care dispunem in prezent. mai put. profunda # conduo fiinta de la coaja realitiuii ciitre miezul ei.prea putin cunoscute ~i utilizate).r c ! F. poate fi considerabil amplificata .. putem «experimenta» la nesfirsit.. extinzind limitele experientei si cunoasterii noastre senzoriale. • ldentficarea mu}chilor . Din acel moment. Pornind de la aceste adevaruri profunde. ea fiind fructul unei asa-numite ucenicii. pe masa de tesuturi cunoscuta sub numele deperineu. organele lor sexuale slnt zone erogenecare transmitimpulsuri nervilor. prostata est~ sensibila la stimulare. innascuta.

800.mereu in asteptarea mingiieriloi. trebuie sa fie mtijrip pentru ca antrenarea lor' faciliteaza trairea unei intregi game de stari amoroase . impingeri • pentru femei: urmdrim sa impingem moderat. . Lucrurile arata exact ca sicum Natura ar urmari sa ne faca constienti de noi ln~ine. schimba situatia. cit mai rapid cu putintii . ca !if cum om vrea sa ne for/am sa urindm sau sa defecam. certitudinea di va functionasi pentru noi.. care ne cornplacern. sint utilizati pentru a opri fluxulde urina. Muschii r. amnci cind urinam. stiintific muschii pubococcigiem. Mw/chii pliicerii. aceasta crasa lipsa de «educatie» ~i indolenta 'in.c.de . ceea ce pu. Gerard Leleu declara In celebrul salt «Iratat de mfnsiieri»-: •'n . numiti pe scurt 'in cele ce urmeaza muschii p. Marcind distanta irnensa intre ceea ce_sintem ~i ceea ce am putea fi. eontractii rapide: contractam ~i relaxiim a/ternativ muschii r.tem fi..-. Retinem muschii contrgctap timp de cel-puun trei secunde. multe altele dintre tarele societatii noastre actuale. • pentru blirbap: impingem moderat. violenta. anomaliisi tulburari de comportament.riispundem -.. asteptindtrarnvaiul efc.GASMULUIPRELUNGIT 35 sa fie trezite. daca refuzam sa. dr. cast cum. vatrebui ca atunci cindmergem latoaleta pentru a urina. aproape_~aefort. chiar dacanoi ignoram aceCfsta. cit ~i in eel al femeii. sa ne faca sa realizam ansamblul posibilitatilor pe care Ie avem ~i ne-ar «impinge» sa devenim .'bazinului. sa intrerupem voluntar. blteleg'ind aceste realitati iata in continuareo inodalitate simpla de a . televizor.In aproxirnativ doua luni de . sint destul de usor. fiind acei muschi care.astazi aproape cu totii. timp de 2~3secunde fluxul urinar. din punet de vedere amoros de exemplu. Un exernplu graitor In aceasta directie este eel al muschilor pe care-i utilizam frecvent. nu este suficient ca he-am nascut cu zonele erogene: ele au nevoie «antrenate» ~iactivate. atent constientizate ~iinteligent folosite ne-ar deschide uimitoare ~inebanuite perspective. agresivitate ~imulte. am vrea sa defecam sau ca in timpul nasterii. Dovedindu-si eficienta In mii de cazuri putem avea . o Exercitiile Kegel· . sexologia ne-a redusdoar fa cei ciiiva centimetri patra/i at zonelor genitale.c. gata sa -..controlati perfect.aceste exercitii pun simultan In'actiune un anumit numar de muschiabdominali si din zona . Urmarind In' intregul ei aceasta ignorare a disponibilitatilor ~iinzestrarilor fiintei noastre. ca si cum om lIrea saoprim fluxul urinar. cercetatorii au descoperit consecinte . cflota. Desi poate ca noi nici macar nu sintem constienti ca exista.socante: de la banala l~atreata la bali grave precum cancerul.vom deveni constienti de fiecare muschi din zona planseuluipelvian in partesi vomfi eu siguranta capabili sa-i contractiim separat. .C. . ajutindu-ne imens.~. localizat. astfe1 ca este posibil (mai ales la inceput) sa simtimdeopotriva an~ulcum se contracta ~i se destinde. ei au un 1'01 extrem de important In 'dragoste.000 de captatori de senzatii care-l fac sa fie 0 imensa zona erogena. cu efecte la drept vorbind miraculoase.acestor chemari esentiale. pedepsindu-rie chiar. traiasca placer! noi si rafinate. Cu totii sintem asadar inzestrati cu posibilitati ~istructuri pe care Ie ignoram dar care. 34 Louis REGAMO~ ARTA SECRETkA OJ!.e. eel mai adesea fara sane dam seama.).:lata in continuare 3 exercitii menite sa-i dezvolte si care au In plus calitatea de a fi usoare ~i discrete (praetie invizibile. in limp ce corpui nostru este rea/mente intesat cu peste 1. practica zilnica insa. contractii lente: stringem mu§'chiip.ele pot fi facute nu conteaza unde ~i cind: privind la . i i Identificarea mu~chilor- P. atit la barbat cit ~ila feme ie.c. In sensul ca nimeni nu ne va observa atunci cind ne antrenam --. . ferm. apoi ii relaxam. spus. . o o . Pentru eficienta metodelor amoroase secrete este necesar ca acesti musshl sa fie fortiflati ~i Attt in cazul barbatului. Pentru 0 buna localizare a lor.

poate di nu VOl' ramine contractati cu u~.~ .c.iCliri com'plete. Daca am obosit la capatul unei serii. Pentru alte detalii putem urmari tabelele din Anexe (structurate pentru-l luni de antrenament) pe care este foarte indicat sa le completam consecvent. denumite stiintific exercitii Kegel. inca slabi.r'-·-·--~"·'·~-'· ~~". .: :.a facern eel putin 5 serii I?e zi Procedam astfel pina ajungem la serii alcatuite din 100 de repetari (100 + 100 + 100).serie de 50 de contraqii. Vom incepe printr-o . La inceput este posibil sa intimpinam anumite dificultati.. .. ei vor capata un tonus deosebit. dar aceasta este pur ~i simplu fiindca in cazul nostru «muschii dragostei» sint . iar femeia l~i poate introduce uu deget sau doua l!l vagin ori poate utiliza un vibrator (pentru aceleasiprobe). incalzirea anumitor zone care ne dr... pentru ~ ne mentine rnuschii P . apoi vom rewa. Odata cu practica insa.. .urinta in timpul strlnge~lorlente. muschii P~C."' AFA SECRETA A ORGASMULUI PREWNGIT 37 Antren~mentul intensiv lata cum este indicat sa practicam aceste exercitii. senzatia de «bine». rezultatelefiind mai rapide si mai pregnante. lente. traditie tantrica.c. . Pentru a deveni constient de vigoarea crescinda a muschilor p. Cind am atins acest nivel (dupa 6 saptlimini). inspirate din milenara .barbatul i~i poate prinde usor cu degetele penisul din zona de insertie in timpul efectuarii exercitiilor Kegel.:Vomrealiza aceasta serie (50 + 50+ 50) de eel putin 5 ori pe zi Dupao saptamlna. sa apara stari de confort launtric.. Bineinteles. nu vom abandona ci ne vom odihni citeva clipe. . . eu cit exersam mai mult cu atit este mai bine.'Este perfect posibil cain decursul antrenamentului muschilorr. hipertonicieste riecesar Sil faeem zilnic cele 5 serii de mv. sau poate ca nu vom putea sa realizam contractiile rap ide cu viteza. Antrenamentul ideal presupune sa exersam 0 ora m fiecare zi. vom mari cu cite 10 fiecare dintre cele trei miscari (60 + 60+ 60) continuind s. .. .c. 50 de stringeri rapide ~i 50de impingeri. fiori sau senzatii de genul unor usoare vibratiiori / Efecte ~ibeneficii .

eliberate de organlsrnul nostru tn anumite lmpreiurarl: dupa 0 repriza de ris intens.un' . antrenamentul ne genereaza rapid 0 garna tntreaga stariplacute de energizare • euforicii ~ichiar de plutire. slnt. muschii P. lncredere ~i pofta. dar .sau alte substante chirnice psihotrope ce au in tirnp efecte nedorite. ajungem sli ne slmtirn bine sl asta tara a recurge la euforizante. spOl1-(alergare).yoga etc. dinamism mental.. Endorfinele ne aduc motivatiile biochimice de ca~ avem nevoie penuu a patrunde. reflecta ~i a ne adapta prin reactii suple ~i adaptate la ..' imbunatatirea atentiei ~i memoriei.descbidere. marirea increderii in sine) . ne armonizarn-aproape miraculos viata.. . o marirea energiei sexuale. . . Aceste exercitii au ca efect dobindirea unor erectii mai putemicesi " -: permit un foarte bun control in timpulactului sexual. d «zbori») dar ~i lnainteamortii naturale cu rolul dea usura «trecerea». vom putea sirnti cum . Efecte 5uplimentare (valabile alit in cazul femeilor cit ~i al barbatilor) .complex. corpullui parca adera la aceasta convingere.secretia endorfinelor. indispusi. 'Endorfinele. Explicatia ~tiintifica a acestor fenomene obiective este .nu rnai alergi.sa asigure un efect anesteziant de aproape dO!la ore.c..in timpulorgasmeJor.individ lnceteaza sa-~i mai puna tntrebari ~iincepe s~ creada cli a trait de]a totul. firesc. Atentie! Chiar daca ni se pare ca nu avem niei un rezultat este necesar sa ne continuam eu constinciozitate ~i incredere antrenamentul pentru ca mai devreme sau mai tirziu ele vor surveni eu siguranta. Contractiile determina amplificarea excitatiei.aceea ca antrenamentul rnuschilor p.de viata care survine' Risul ~ialergatul sporesc secretia de endorfine ceea ce explica rezistenta la efort a alergatorilor ~ichiar starea de euforie care urmeazaunei curse. in timpul preludiului ~i trairilor amoroase plenare. Stimulind pecai naturale. ~a nici un inconvenient..ris. controlul deplin asupraei. dupa ce faza inceputului a fost dep~ita. odata ce muschii r. Sa nu uitam incurajareaanticilor: Riidiicinile inwl/iitW'ii sin: amare. S-a constatat de pilda ca 0 repriza de ris copios de 10-15 minute ellbereaza 0 cantitate de endorfine capabila. Oyle: placerea ~i starea particulars pe carene-o genereaza endorfinele activeaza dorinta noastra de a explora . . schimbiirile din mediul lnconjurator . o vitalizare pregnanta. in timpul executiei anumitor procedee . \ ajungem sa nu mai suferim. blocarea ejacularii ~i intensificarea placerii traite.c.c. stimuleaza pe cale mecanica producerea unorhorinoni ~i a endorfinelor. dupa 30-40 'de minute de alergare (generind impresia ell. alcool. foarte putemici inseamna'pe scurt tinerete ~i farmeqca urmare directa a amplifiearii (in uncle cazuri extraordinare) a potentei orgasmice ~i a feminimpL o La barbat. cafea . spontaneitate. . aproape instantaneu'si tara efort. Toate acesteasint semne ca tehnicile incep sa dea rezultate ~i daca apar nu trebuie decit sa ne bucuram. De altfel. tonici ~i vigurosi inseamna virilitate si putere. tutun. droguri. 'crt viata nu-i mai -poate oferi nimic. lata efectele acestor hormoni in cuvintele dr.C. . comparabila celei care se instaleaza dupa oinjectie cu droguri de tipmorfinic. posibilitatile vietii . tara a mai pomeni starea de usurare.Cercetarile au aratat cli atunci ~ind. o «iricarcare» rapida eu energie (toemai de aeeea putem efectua aceste o o o o o o exercitii mai ales atunci cind ne simtim lipsiti de chef. cresterea puterii de asimilare. fluxul ~i echilibrul endorfinelor devin din ce in ce mai limitate ~iviata pare ca dispare din aceafiinta. trezirea intuitiei sia creativitatii. 3. adevarate punti hormonale lntr~ suflet ~i corp. prin obi~nuinte nevatamateare-c. experiente amoroase cucontinenta (rara descarcare) ~i orgasm prelungit .LoUIS REOAMOS furnicaturi etc. tehnici yoga adecvate.substanteanalgezice ~i euforizante naturale curol. devitalizati. dar roadele ei slmdulci! I' I o La femeie. muschii r. au devenit tonid~i se afla in intregime sub controlul direct al vointei (asa cum sint de exemplu muschii tlexori al palmei care reactloneaza natural. optimism.. r. cind avem nevoie de forte noi). atunci c1nd dorim sa apucam ceva).

In acest timp. atinge succesul. el . o La inceput. adica de punetul de nonintoarcere (non-retur). sa fi praeticat ~i s~apinit deja exercitiile Kegel (mai sus amintite). intrerupind stimularea. acest punet. Ea . De fieeare data cind se apropie de . Barbatul Exista trei conditii prealabile. exercitiile care urmeazd ne vor fi de mare/alas pentru a Multa vreme desconsiderata. . nostru corp sia zonelor sale erogene. ea permite in plus controlul reflexului ejaculator.Iaciliteazd 0 cunoastere necesarii: descoperirea autentica a propriului .: . eltrebuie sa. Chiar dacii sintem angrenati intr-un cuplu. Barbatul • Femeia j autostimularea constitute totusi 0 pregiitire eseruiaki pentru practica modaliiatilor amoroase. In cazul biirbatului. totusi simplu de indeplinit: sa dispunem de suficient timp.: I: 7 autostimularea. trebuie sa urmareasca sa se apropie de orgasm. evite ejacularea. macar de ? ori. ·0 sa tie concentram cit mai atent ~i mai intens asupra senzatiilor noastre. barbatul trebuie pur ~isimplu sa se stimuleze si sa tinda sa~~i mentina erectia eel putin 30 de minute tara sii ejaculeze.

incepind explorarea ~i stimularea. ill cursul unei singure sedinte de autostimulare. . cit mai ferm cu putinl~i.. o tehnica I I Pemela . pentru ea daca am ajuns In aeel stadiu.. ne vom putea retine complet ~i tara problemeejacularea (cu conditia esentiala sa realizarn contractia muschilor §i retinerea suflului inainte de a atinge ceeace se numeste punctuJ non-retur. in ciuda eforturilor noastre de a 0 opri). Aceasta tehnicafoarte simpla trebuie. ill mod potentia). tensiunea sexuala fiindmai mica.de ce nu? chiar mii de ori In cursul unei singure intilniri at?_oroase.Fam indoiala. sa fie Invatata de iubita no astra pentru practica. vom Invilta acum sa obtinem mai multe orgasme in serie.." asupra lor suficient de ferm. atunci cind ne apropiem de . eu degetul . Aplicind aceasta tehnica simp la vom observa. controlul va fi mai simplu.. exercitiile de autostimulare slnt oarecwn diferite de cele ale barbatilor. acesta nu este un lucru rau in sine.---------:------ r I I . penisul i~i mareste in general dirnensiunea. capabila deorgasme multiple sipoate lnvata foarte usor aceasta metoda amoroasa secreta.. Evident ca nu acesta este scopul tehnicii de autostimulare.-.c.spre extrem de placuta noastra surpriza. dar este preferabil saajungern sa ne folosim doar de ~ propriul corp.. Ne vom unge labiile mari si mici. pentni multi deloe neglijabil. subliniem ca avantajul esential aJ tehnicii de autostimulare este aceta c~ permite invatarea separarii orgasmului de ejaculare. dar ~i pentru iubita sa. dar vom continua tara el. tara a se descarca ' deloc In tot acestinterval. Daca putem deja obtine orgasmut prin autostimulare. Atune! cind simtim ca sintem pecale de a ejacula. clitorisul. In timp. fapt care ne va permite sa traim zeci de orgasme la rind flira ejaculare... mare si eel ar~tator de la mln~ stlnga si.In eventuafitatea in care totu~i am ejaculat. atlt In lungime. Aceasta tehnica utila numita tractiunea scrotului se realizeaza eu u~urinta in modlll unnator: «agatam» scrotul dintre testicule. Pentru a ne dezvata de vibrator (daca este cazul). acest fapt se poate dovedi interesant pentru barbat.~ . 42 'lOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELuNGIT 43 incetinind miscarile sau aplic1nd unele dintre tehnicile prezentate In sectiunile Controlul ejaculiiriitl) ~i (11) ~i Modalitiifi ajutiitoare din capito lui Placerea barbatului ..c. singure orgas me multiple. Atunei cind am atins 0 erectie ferma ~i am mentinut-o eel putin 5 minute. c'. Este preferabil sa foJosim un lubrifiant.. Daca in cazul nostru acesti muschi aidragostei sint bine antrenati.rnetodei. putem incepe sa nestLiuulfun folosindu-l. ca orgasmul are 19c ~iva fi chiar mult mai puternic. Prin exercitiu. 'I I I I . dar Tara a se produce descarcarea.. Unii barbaticare au practicat consecvent acestetehnici au afinnat (in acord cu iubitele lor) ca m~mbrul li s-a alungit cu 2 sau 3 cm. este faptul.vor fi considerabil intariti ~icontrolul nostru .. ScopuJ acestor exercitii este de a atinge . continuind sa ne stimulant penisul. eficaee pentru a 'rell~i eontrolul ejacularii este de a trage serotul -lnjos. de asemenea. vorn relua exercitiul dupa un timp de repaus cind. Barbatul cauta in special sa-si mentina erectia ~la atingaorgasmul tara a ' s ejacula. intrarea in vagin ~iperineuJ.. Reluind. Femeia trebuie sa se abandoneze placerii daruindu-se ~i urmarind sa atinga orgasmul de dt mai multe ori cu putinta. ejacularea se va produce. Pentru femeie. pregatindu-ne astfel pentru metoda orgasmului prelungit. ca.. Daca sintem deja obisnuite eu vibratorul. desi oarecum secundar al practicii acestor exercltii. vom incepe prin a ne stimula punetul extern al prostatei (descris anterior). atingind orgasmul de sute ~i. ----~---------------------. Un alt avantaj notabil.. Un avantaj important al unui stadiu avansat de practica al tehnicii de autostimulare este acela ca rie vom putea retine astfel ejacularea atunci cindeste pe eale sa se produca. dar astfel dobindim puterea de a ne suspenda indefinit descarcarea. Mai Intii vom urmari sa obtinem orgasmul mlnglindu-ne. tragem ferm spre in jos. ne vom retine suflul pe plin (adica vom inspira profund ~ivorn tine aeriil In pIamini)~i vomstringe muschii P. cit ~i In grosirne. orgasm. pina cind vom reusl saabandonam completaeest accesoriu.Orice femeie este.. muschii r. Nt! tie vompierde controlul ~i ne vom stradui sa nu ejaculam.

i aducd iubita in starea de orgasm prelungit. Unii sustin ca daca barbatul. prin insu~i scopullor. femeia se intinde confortabil pe spate. Ramine sa presupunem ca femeile nu vor. important fiind doar accesul nestingherit la organeie ei genitale. reactiona astfel.. sa elimine toate rezistentele ~i inhibitiile. F. Trebuie sa trecem peste 0 eventuala falsa pudoare ~i sa explicam cu sinceritate ~i naturalete cum ne place sa fim iubite sau iubiti. I I I .barbatul~li. urmarind sa se concentreze asupra senzatiilor ~i sa se I 1 ! I '-. preferabil ca barbatul sa fie acela care incepe sa stimuleze femeia. el poate ingenunchea intre picioareie iubitei . din ratiuni evidente. Experientele pe care le-arn avut anterior ne pot tara indoiala ajuta... De altfel. difera. pentru simplul motiv ca numai noi insine stim ce ne face cu adevar~t placere si aceasta NU este valabil ~ipentru iubitul nostru..-. Evident. asa cum am putut realiza. '. sarcina care ii revine .adreseazii in special biirbatuiui fi doreste sii-i arate crrm sii-:." lacerea femeii • l1ingiierea labiifor §i a ditorisului •_ Masajul vaginal. . comunicarea trebuiesa fie deplina intre iubiti.atinge primul orgasrnul. JnSa nu sint suficiente. Deci. atunci este posibil ca el sa devina mai putin atent la-placerea iubitei. . . ajunsi aici.44 LoUIS REGAMOS * Atunci cind cei doi iubiti au atins 0 faza de maiestrie 'in practica exercitiilor de autostimulare care. Intr-adevar. la inceput. nici 0 fiinta ~ana nu reactioneaza sexual absolut identiccu alta. operatiunilor. urmlnd ca In partea a doua rolurile sa se inverseze. inainte de toate. lectura sa va fi ta fel deprofitabild # pentru femei. este . _- ----. de masturbarea o~dinarij ei sint gata pentru etapa urmatoare: orgasmul prelungit in doi.---. dimpotriva. departind picioarele.--. • Cheia decianJarii orgasmului prelungit . Mat intii doamnele! 8 . Dupa citeva minute de preludiu. ~ Pentru a deprindere mai eficace a metodei orgasmului prelungit." . fundamental. aceasta trebuie sa se 1nvete. trebuie aplicat lubrifiantul. 'in aceasta parte el' este eelcare «preia conducerea» .emeia "nu trebuie decit sa selase in voia iubitului ei. sau dupa practica unei variante simplificatea telmicii de trezire la placere.Org!lSmuf prelungit • Oteva precizari • Efeete secu ndare Aeeasta sectiune se. Eroarea cea mai raspindita in acest domeniu este de a gindi ca fiecare stie instinctiv cum sa-l satisfaca pe celalalt cind. Cutoate acestea.--~--. In ceea ee-l priveste pe barbat.sau poate sa se lungeasca pe burta. regula este urmatoarea: . . 'in care barbatul ~i femeia sepot llnbra1i~a si mingiia tandru (evitind msa mingiierile directe ale zonelor genitale).

apropiindu-ne progresiv de clitoris.----- ..·-----~ . Asadar.vor inlatura tendinta sa~# mdreascii volumul # sa se -deplaseze cafre exterior. orientindu-i atentia spre circulars. Adesea. ea va avea tendinta sa se noastra nu numai sa se destinda ~i sa-~i mareasca considerabil excitatia. apoi pe partea cealalta. datorata mai ales unor blocaie de natura psihica. aproximativun ciclu pe . barbatul aplica cu delicatete lubrifiantul pe toata regiunea genitala: labiile mari ~i mici. 46 LoUIS REGAMOS ARTA SECRElTAA ORGASMULUI PRELUNGIT 47 abandonezeplacerii. este P?sibil ca iubita noastra sa opuna 0 \' .._i" .ee este ell ceea In cazul aeesta. observindu-i totodata ~i reactiile. descriem niste cercuri eu mirnrsau eu mai multe degete.-:---:----------. Aceste rniscari slnt uneori foarte subtile ~i aproape imperceptibile. una _ In acest moment trebuie sa facem 0 «diversiune».. poatedeveni deranjant sau chiar dureros pentru femeie. vizibil. in sfirsit. tensiunile musculare cauzate de aceste rezistente interioare. daca vrem s-o faeem sa atinga starea de orgasm prelungit Kegel. indica! sa inva1fun sa identificamaceste rezistente ~i putem considera ca vom irtinge pentru meeput decit foarte usor. Contractindu-si muschii r. intrarea In vagin. regula de baza este eomunicarea. . ci ~isa se concentreze asupra senzatiilor deosebit de placute resimtite. -. perineul. 'Iotusi. nivelul de excitatie creste --Putem deci minglia c1itorisul (FAZA B) in diferite moduri: un timp pe 0 . alteori Aflati lntr-o asemenea situatie. Pentru a le inlatura.au tendinta sa dispara ~i------. apoi facem 0 mica diversiune ce are drept scop marirea tensiunii amoroase ~ia excitatiei. dacapare case plictiseste femeie are preferintele sale: epasare extrem de ~oitrli. Mingiierea labiilor ~la clitorisului pe '<_ . parte. interiorul vaginului. altele doresc ca acesta sa nu fie atins deloc In mod direct. Timp de un minut sau doua..esteun toto data aceste blocaje psihice ca prin farmec. In general. noastre. ' I~timpul acestei ~timuHrri initiale.------- . In caz contrar. pentru ca este foarte sensibil. evident. Atunci cind amdescoperit un tip de mingiiere care place iubitei plae. Exercitiile Kegel (pot fi semn'minunat. adevarat extraordinar (desi perfect explicabil pentru eel constient de Dacd organele genitale devin mai saturate cu singe. cel mai bun lucru este sa fie diseutate si. trebuie sa fnn atenti pentru a le sesiza.~i-iubita noastra va incepe sa aiba contractiile premergatoare orgasmului. sau iI putem «invirti» delicat intre deg~tl7I m~e si eel aratator. 1nsa probabiJ ca va trebui sa diminuam mingiierea. semne evidente: daca ea tinde sa se tndeparteze. un mod destul de simplu de a 0 depasi in partea dreapta Esential este doar sa descoperim cum stau lucrurile eu este sa-i sugeram iubitei noastre sa efectueze chiar atunci e. fiecare stfrljenfta. daca organele gemtal« barbatii au tendinta sa exercite o presiune prea mare pe clitoris. este posibil ca ea sa doreasca sa Miscarea de bilZa trebuie sa fie lenta ~iregulate.c. fapt care -par mai putin umflate eu singe sau lubrifiate. reducindu-Ie treptat pilla la clitoris.. putem de asemenea sa introducem cu delicatete in vaginbl iubitei unlit sau dona degete de la mina ramaSa libera. aceste rezistente provin din dificultateade a-si controla . stimularea tijei elitorisului (nu a virfului saul gindurile.. .mingiiere putin mai ferma. sau nemaiaplicind-o direct pe clitoris. (FAlA c). diminuind ori incetinind rningiierea. In aceastli prima faza. putem utiliza aceasta miscare cam de 10 ori. incit scapindastfel de rirania unor ginduri parazite. deschis. retraga sau va aparea un gen de contractie Ia nivelul organelor genitale. Ineepem deci sa mingiiem labiile mari ~i mici (FAZA A). Este Odata ce am ajuns la clitoris. si de tina.continuam stirrtularea clitoridiana si In acest caz este bine sa-t facem pe secunda. clitorisul. Pernasura ce alternam minglierile cu pauzele. . Nu trebuie sa ezitam sa ne intrebamiubita ee anume ii place.. dacii clitorisul are intima Jegattl!ll ~i influenta reciproca dintrefizic ~i psihic) .. Se poate spuneca.-. . (FAZA B) nu-l . daca pare inhibata. Este posibil ca uneori clitorisul sa fie mai sensibil in partea stmga. Dacd iubita are tendinta sd lina pelvisul in directia miinii -rncutetoate cele trei descrise anterior) 0 vorajuta deci imens iubita noastre este tot un semn bun.xercitiile iubita noastra.. daca deschide ochii si. anumita rezistenta. Cind incep contractiile. putem descrie 0 mi~e~ de sus in jos. vag in.

vom observa ca perioadele de repaussau de culme vorfi din ce in ee mai putin frecvente si contractiile vor fi din ce in " ce mai evidente ~i mai numeroase. anume 10 rningiieri succesive. doua sau trei degete. . Ii putem rningiia vaginui (FAZA c) eu unul. . " Orgasmul prelungit --: ' Iubita mea a atingprima data stareade orgasm prelungit dupa aproximativ doua luni de exersare. 'transformam laimtric. . . reducind astfel spatiul interior: ._. clitoridiana ~ivaginala. '" la instalarea unui plafon al excitatiei. este preferabil sa repetam acelasi ciclu de D). constituie baza fizidl a orgasmului prelungit la femeie (cel mai important). contractiile slnt de durata variabila ~ipot dura de la una Ja 10 securide fiecare. Cind excitatia femeii incepe sa se stabilizeze la un anumit nivel ~iintervine un gen de saturare (plafon). daca in cursu! orgasmului obisnuit vaginu~ are tendinta se largeasca 10 partea sa cea mai profunda ~i a se retraga spre interiorul corpului. imitind miscarea de da-te-vine a penisului sau. este altemarea celor doua rnodalitati de rningiiere. punctul G poate accepta 0 presiune destul de putemica. _--- .. mingiierile ritmate au efecte maxime. locaiizat asa cum am explicat. Cheia declan~ariiorgasmului prelungit . o o abilitatea. cind stimularea i' punctului G pare sa nu-si mai fuca efectul. and perioadele de repaus aproape ca " dispar si toate contractiile au devenit impingeri profunde. diferii de orgasmul multiplu. lente ~iprofunde. Profunzimea si frecventa a~estor diferite de cele ale orgasmului «simplu» care: «impingeri» depind de doi factori: . aceasta situatie se inverseaza. reamintim. tirnp care ne-a permis sa ne .. ln partea superiopa. la un moment dat stimularea elitorisului vada in mingiieri ca si pentruclitoris. doua mai lejere.._-_. [n aceasta prima faza.48 LoUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNGIT 49 Mas~julvaginal \Dupa aparitia primelorcontractii orgastice (ca unnare a stimularii clitoridiene). odata cu inceperea s orgasmului prelungit. care la acest nivel de excitatieeste extrem de sensibil. trebuie sa abandon am i. sint mai lungi ~i cu mult mai agreabile decit celeobisnuite. Pentru aceasta este necesar sa sesizam atent momentelein care femeia trece de la 0 faza de ascensiune a excitatiei la un plafon.noastra de a rningiia punctul secret al iubitei. clitoris.. De indata ce se produe aceste contractii. Senzatiile ~i starile pe carefemeia Ie are In tirnpul orgasmului preiungit nu se compara nici macar cu cel mai putemic orgasm eu descarcare pe care l-a putut sirnti vreodata In trecut ~i nici cu orgasmul multiplu._ . in sensul ca vaginul va avea tendinta sa «irnpinga».aproape de intrareain vagin.~ ---'~ . cornpusa din fazele D-E). o o o implies musculatura profunda a muschilor pelvieni. Aceasta este atunei o ascensiune continua spre noi culmi. in cazul multor femei. vom mingiia cu unul sau doua degetepunctul G. sa se deplaseze catre in afara. iubita noastra a intrat In sfirsit in faza decisiva a orgasmului prelungit. Deosebirea fizica' esentiala lntre orgasmul «obisnuitssi orgasmul prelungit este Insa aceea ca.. In acest stadiu. .Pentru rezultate mai bune. stimularea interna da nastere la niste contraetii «impingerilei sevor produce din nou. Dupa un timp Efectuata cu abilitate. ~i mai eficace. ca ~icind uterul s-ar apropia de intrarea In vagin. stimularea vaginului si sa ne concentram din nou asupra c1itorisului (FAZA . sa Continuind timp de 15-30 de minute (in unele situatii mai mult) alternarea mingiierilor clitorisului cu mfnglierile puncudui G (~AlA F . sa cunoastem senzatii de 0 voluptate nebanuita ~i . Secretul stimulariiamoroase neeesare pentru a ne conduce iubita in al 711:3 ? ceral orgasmului prelungit care. Spre deosebire de .. ne vom intoarce la stimularea punctului G"(FAlA E). capacitatea ei de a se abandona f'arii nici 0 retinere placerii. anunta inceputul orgasmului pre1ungit. apoi una sau general nastere la noi contractii. foarte probabil.. Cind barbatul sesizeaza acest gen de «impingere» la' iubita sa trebuie sa stie d'i ea simte aceste contractii pelviene profunde care. incluzind aid ~i muschii uterului. faranici 0 perioada de oprire .

dejaplaeerea maxima unei femei! .acesta este net superior. chiar pe acest pam'int! este mai erotic.. Ie tulburasem profund. Uimitor.. Desigur.1 Of c- '"'t . abia trecuse 0 luna de cind 0 experimentase prima oara. ~itotusi.. toate astea rna tulburau infinit. Daca avem in vedere eft orgasmuJ obisnuit (insotitde descarcare) dureaza eel mult 20 secunde. Da. mai pregnant decitarnintirile erotice cele mai Cit despre mine insumi.~u .. Il1satrebuie sa subliniez cu toata flispunderea ca .. Cu citiubita mea se obisnuia mai mult cu starea de orgasm prelungit. In fapt. nu stiam Inca un lucru. atuncicind imi vaveni rindul.. . fade. 1n realitate._. rnarturisesc cu umilinta. dar ~i . repet. care credeam ca fostele mele . Pentru a. Nu Q ~tiam ca.~. prin comparatie.. a urea In aI7'''''' eer. Caci ee· altceva poate fi placerea suprema daca nu stareade orgasm prelungit? Tot restul poate fi bun. Stupefiant. veritabile valuri orgasmice (descrise atit de bine de dr. eram stupefiat. ca ~ putea simti rnereu mai mult.. pe fondul starii ca nu mai am deloc limite. Tot eorpul imi era de 0 sensibilitate extraordinara.brusc. Ie daruisem multe 'incintari ~iplaceri. insa._~.~_. nu numai di a reusit destul de rapid sa trai~sca orgasmul continuu timp de aproximativ 20 minute. Uluita.fost facut pentru a descrie 0 astfe! de experienta ~inu contine superlativele necesare. nu ne-amdat in laturi de a face incade la inceput-e-timp de 30 minute (din .• _~_. orgasmul prelungit trebuie sa fie trait... aeum lrni dadeam seama ca.50 Lous REGAMOS ARTA SECRETA A QRGASMULUJ PRELUNOIT 51 sa neapropiem unul de altul uluitor de mull. ca sa spunem lucrurilor pe nume .:in prima parte a sedintei nu urmaream amindoi decit placerea ei). .E!c_ante care. lnsa tjpetele. Si an} reinceput .. . lubita-mea a fost cea carea PLIS capat aeestei prime experiente pe drept cuvint extatice ' pentru di nefiind obisnuita eu 0 placere atit de intensa.mele eele mai delirante. aproape supraomeneasca. nu eram decit un incepator In artade a darui femeilor ferieirea. . cu niei 0 iubita ~i in nici 0 situatie nu rna mai simtisem atit de viri! ~i de excitat cu toate ca.ceea ce.iubite cunoscusera placerea In bratele meier . ) complet diferita ~i lnglobeaza sintetic tot ce am trait p1na atunci. Capital. care credeam eft oferisem . . mai nebunesc. . dupa cum ati putut constata p1na acum. Brauer).. • 1 n: Niciodata plna atunci. caci'in acest caz . a fest la un moment dat cuprinsa de un gen de panica. rnai tnaltator dectt orice mi-as fi putut inchipui vreodata . .__ .tulburatoarea traire a iubitei mele avea asupra mea un efect eu mult rnai mare decit inchipuirile si fantasmele . traiam oexplozie 1inj~titaafiinteimele in infinit._. am avut 0 erecti~ «adevarata».\.vocabularul n-a . mtr-un elan de recunostinta emotionanta: Ma risipeam senin . iubita rhea rna va face sa cunosc .Iatace mi-a marturisit ea dupa trairea plenara a unei astfel de stari. . AI 7'·' eel' ne este accesibil lntr-adevar. Eu. " \ : I Primul orgasm prelungit al iubitei mele a durat aproximativ 5 minute. iubita mea nici macer nu ma 'atinsese. mi se pareau acumsterse ~i . ci mai cuseama una de calitate. dar a atins eulmi si mai elevate. trebuie sa recunosc. mare bucurie. cit a durat «sedinte In care }ubita ea a atins al 71ea eer. Contrariat. 'l~i toata fiinta pe cale sa se dizolve ~i avea impresia ca-si va pierde simtea complet cunostinta. In momentul c1nd a reus it sa mentina timp de 0 j umatate de ora aceasta stare . nu Ie lasasem indiferente. este deja 0 distanta'lmensa.· . Eram stupefiat asadar ~i in acelasi timp traiam 0 stare de fericire imensa vazind di puteam sa-l ofer 0 asemenea placere iubitei mele. Cll atit se abandona mai mult.. eram ca pierduta intr-un 'ocean de beatitudine ~ide placere coplesitoare.. Iasindu-se cuprinsa de ea. estesublim!. I putea intelege. Tot . intense ~iextrem de fine.: care aproxirnativ 5 de orgasm prelungit).. tara macar ca ea sa rna fi atins (era stabilit ca . eu insumi eram euprins de 0 stare de excitatie teribila. Experienta a incetat atunci ~i iubita mea si-a revenit . . gemetele siscincetele eicontractiile Y • succesive care spre final au fost inlocuite de acele impingeri prodigioase.. extraordinar a fost faptul ca.simtearn dezamagire. Eaa vrut sa reincepem aproape imediat dupate traise aceasta . excitante ~imai. De fapt. Eu.:Plina de bucurie. cuvintele de care dispunem se dovedesc insuficiente . experirnentam 0 mare de senzatii tmbataroere. fiindca implica 0 dimensiuneamoroasa noua. experienta extatica ~ia realizat ca descoperisem arta secreta de. Dar diferenta intre orgasmul prelungit ~iorgasmul obisnuit (insotit de descarcare) nu este atlt ·0 chestiune de cantitate. extatica.

Brauer le-arealizat asupra a sute de eupluri ee au bine mecanismele orgasmului prelungit. '\ noastre. vom altema stimularea clitorisului cu de ridicate ca in timpul fazei de excitare ci.plina de viata si.. incit. Iubita mea rni-a descris odata foarte _ sugestiv aceasta experienta: tot ce se poate spune despre ea este ca mi-as Iidorit sa ramfn pentru totdeauna fn aceasta stare. dimpotriva. adaugind citeva noi detalii. lliai dezinvolte. A doua faza a orgasmu1ui repede inult mai desehise.::. In'urma «practicii». nu.:. femeia simte atunci eil pluteste In voluptatea cea m~i intensa.. Singurul factorcare intervine aid .va precizari lngrijoreze de pericolele ce planeaza asupra sanata!ii. in aceasta faza. mai destinse ~i I?ai fericite decit femeile obisnuite. ritmul cardiac ~ipresiunea arteriala NT) ramin Ia fel 15-20 de minute sau mai mult). metoda prezentata aid . confruntati eu eventualitatea trairii unor stari de 0 coplesitoare intensitate.. prin stringeri asemanatoare eu aeelea deserise In exercitiile . iar ill cazuri exceptionale poate atinge 0 ora sau chiar mai. Experienta delicate siample de contractii profunde extrem de pliicute.migrenelor # stresului! . mentine aceasta stare stirnulind altemativ apoi simultan clitorisul *i Ea a redevenit intr-un timp relativ scurt eeea ce era la inceputul Iegaturii punctul G. mult. pentru a \nte1ege mai riguroase-pe eare dr.fe?omen oareeum asemanator ell eeea ce se petreee In . timpul este pur ~i simplu abolit (spulberat) . Aceasta faza ~te caracterizata prin contractii considerabil.in faza adoua a Exista deei doua faze In .:----' S3 __:_::_ o voluptate inca ~i mai mare si 0 stare de excitatie fantastica pe care inainte n-as fi crezut-o niciodata eu putinta..este numai dorinta celor doi iubiti de a o continua sau de a 0 intrerupe. starile de meditatie profunda. mai pudn prelungit este asadar caracterizata prin acel~ «impingerixin fapt valuri \ iritabile. de extaze. tara efort. spre deosebire de prima rnza.~ superficiale. practicat eu succes aceste modalitati au demonstrat e11.::. Aceasta experienta eu totul extraordinara poate dura minute In sir.:.paslune. Observatiile clinice cele spuse pina acum. . aceste fem~i devin aceste etape seamana eu treptele unei scari. Kegel. pe deplin pentru iubita noastra. vom reeapitula prina exploda la capatul extazului? Din fericire. ~. Pentru femeile obisnuite sa traiasca orgasmul foarte rapid.:. lara nici o senzatie de efort._-------~-- ' i-· ARTA SECRETA A ORGASMULUt PRELUNGtT ----'_----'::.:.:. diminueaza stimularea vaginala. stimulat.:::. aparute ca urmare a stimularii elitorisului.Aceasta faza este .. unii ar putea chiar sa se Cite. .. Oare nu vom s~i lnainte de a aborda sectiunea despre placerea barbatului..continuunoi nivele. aproape denumita sugestiv scara.pe care am trait-o alaturi deiubita mea confirma din plinaceastarealitate.=. figurate grafic.acest tip de orgasm. deschide perspective fantastiee. cind mental inca mai cauta sa atinga noi eulmi.' ~Aflata intr-o stare de co~tiu:ta aparte.:. fiindca in timpul ei femeia atinge in mod instantaneu. adica 0 femeie arrnonioasa. mai sfuJatoase... Imp linita *i ferieita.::..:.. I~ prima faza (care dureaza orgasmului prelungit. ______ 52 ~ Louts REGAMOS _.. urmate de perioadede pauza..:. iau nastere aeele impingeri profunde... Efecte «secundare» In fata descrierii unor astfel Adio . Cind punctul G este.::::::.:. Putem erea si .. AeuITIea urea mereu. datorita simp lei penetrari a penisului.

Ilu este obligato~iu ca amindoi membrii cuplului sa-l experimenteze 'in decursulaceleiasi intilniri. evident. Aplicindaceasta metoda. se impune In modnecesar un anumit echilibru. • Punctul extern aI prostatei Controlul ejacularil (I) . care le are barbatul. femeia II va ajuta pe iubitul ei sa atinga acest stadiu si sa-I extinda pina la nivele ~i mai Inalte de excitatie. aspect care i?dica prezenta contractiilor interne. trebuie rnai lntii sa injelegem rolul prostatei.. Hodalltali ajutatoare • Fazele orgasmului p'relungit inlaturarea inhibitillor • Orgasm cu descarcare ji orgasm prelu ngit Controlul ejacularii (II) _. important este doar ca ea sli fie confortabila si ca femeia sa aiba acces nestingherit la organele genitale ale iubitului ei. insaflira a se declansa ejacularea.> inceputul Cu toate eli aceasta parte ar parea eli se adreseaza In special femeilor. Ca ~iIn cazul femeii. . Cu toate di nu exista 0 regula in aceasta privinta ~iputem face orice alegere dorim. • 0 modalitate suplimentara Orgasmul prelungit al barbatului este oarecum diferit de cel al femeii. Femeia dispune In aceasta situatie de optiuni similare celor pe . Sa a nu uitam ca nu este neaparat ca Intr-o situatie Cll caracter sexual barbatul sa intre in erectie. Fam indoiala ca ~ipentru el eel mai simplu este sa se lntinda '. .constituie de fapti'rima faza a orgasmului prelungit. care se poate intinde peperioade foarte ". Atunci cind ferneiaa trait starea de orgasm prelungit. Pentru a aplica cu succes modalitatea de atingerea orgasmuluiprelungit . barbatul atinge ~ise mentine in starea care precede de obieei orgasmul.extrem de voluptoase. • Antrenamentul propri u-zis . . . De altfel.ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUN()IT 55 Citeva dlferente 9 lacerea barbatului' • pleva diferente Inceputul . simultan eu eea a penisului.---- ." pe spate.. " erectia este ferma ~i puternica. Femeia. barbatul trebuie sa adopte opozitie cit mai \ confortabila. in cazul in care joaca rolul activo Oricare ar fi postura aleasa.a la barbat aceasta glands este omologul punctului G al-ferneii. excitatia intensa. iar penisul secreta mra intrerupere lichidul lubiifiant. deloc epuizant. aceasta este adesea de dorit.de catre barbar. Putem spune . . orgasm prelungit. sau mai precis care precede ejacularea. lncit nici unul dintre cei doi i~blti sa nu se sirnta frustrat. Pentru unele femeieste oarecum lini~tito: deaflat ca 0 mare parte dintre £iirbati all nevoie de 0 stimulare directs a penisului pentru a intra in erectie . stare care . Primul obiectiv este de ~-!duce pe iubitul nostru intr-o erectie ferma. trecind prin orgasme scurte.' lungi de timpnninute in sir ~i chiar mai mult!) fiind in plus mult mai ii profund ~i mai puternic decit eel insotit de descarcare. Aceste contractii provin de la prostata ~j de la alte glande. unele cupluri prefera sa-si acorde un mic ragaz inainte de a trece la realizarea orgasmului prelungit al barbatului. '-. . este necesar ea ~i barbatii sa 0 citeasca cu atentle. Stimularea sa. In aceasta faia. produce in fiinta barbatului un <". urea spre un nivel de orgasm mai inalt La rindul sau. desi. .

previne intr-o anumita masuraejacularea. . aglitJndu-ne aratatorul de penisului (inveis fatli.0 Vizualizarea ascensiunii energiilor sexualefdin etajele inferioare ale fiintei-in zona din crestetul capului) sub forma unui flux de lumina etralucitoare.. <. putem aplica ~i tragerea scrotului. 3 (modalitate ejicientlf).' -.. .'0 Ciupirea ferma a bazei penisului cu aratatorul inainte §i ell degetul mare inapoi sau stringerea coroanei glanduluiintr-un inel format eu aratlitorul §i degetul mare. . A OR(.inai ales pentru iubitul nostru tnsa. . . pe linga exersarea consecventii a tehnicilor hatha-yoghine de transmutatiest subli. traglnd apoi spre injos. simultancu mfngiierea penisului. ") . . In aceeasi miscare de indepartare de penisul erect. dar . citeva elemente simple rce faciliteaza controlul descarcarii. cu atlt putem apasa mai intens. a carui proiectie In planul fizic se.56 LoUIS REGAMOS . I Ii o .IT 57 Asadar. f I I' .C. _ I. scrotului. rningiierilor zonei testiculelor. atit intr-un caz.. . intre anus ~i scrot(FA1A c2). sa Trebuie sa-l mingiiem pe iubitul nostru in asa maniera.este ::necesor mingiiem simultan penisul (cu cealalta minii) . . aflat in erectie. iar In acest scop il putem mingiia asa cum procedam de obicei (este de presupus di 0 facem!).0 Retinerea suflului ~i efectuarea strfngerii prelungite a muschilor P.'Controlul ejacularii (I) 'Griltieacestei abile stimulari (evident eli este necesara aid 0 anumita ~maiestrie din partea femeii. poate fi realizata in doua moduri: In cadrul . ~l doilea mod consta in a forma eu degetul mare ~i aratatorul un fe] de inel (cuprinzind scrotul la baza sa) ~ia trage in jos. . in aceasta mingliere este destul de irnportanta regularitatea ritmului. Presiunea pe punctul extern af prostatei se poate efectua cu unul sau doua degete.) $ PUNcruL EXTERN AL PROSTATEI (ECHIVALENT PI)NCTULUI G al femeii) situat in zona perineului. care trebuie evitata eu orice pre! (FAlA n). afla in zona din mijlocul fruntii) insotita sau nu de blocarea suflului. dar In toate cazurile ne-vom fed s~ exageram. 0 varianta a acestei mingiieri. . Putem efectua tragerea scrotului in dona moduri. ell cit excitatia iubitului nostru este mai mare. testiculele (FA1A c.ASMUWr PRELUN(. '. • --~-'-"~'~. .0 lncetarea completa ... (FA1A in .nare apoteruialului creator. •0 Perioade de retinere a suflului pe pl in. primul obiectiv este de a ne detennina i~bitul sa intre in erectie A). Kegel nnI) ca §i cum am vrea sa intrerupem fluxul urinar (de • asemenea foarte eficienuiy.. a oricarei miscari. \ Retinerea suflului ~i efectuarea impingerii .olidatimp d_eeel putin 15 minute (FAZA B). iubitul nostru se va apropia rapid de orgasm ~i de ejaculare. lndepartindu-l de penisul.de prima situatie). fapt ce creeaza un gen de t. i (ex. \putem practiea §i alege pe eel mai convenabil atit pentru noi insine. gest care. Primul con sUi in a apuca cu degetul mare ~iaratatorul pielea . intretesticule.diversiune. putem in cepe sa-i mingiiern delicat scrotul. ~ .! '.: ARTA SECRETA. maiestrie care va fi dobindita numai prin "practical.ex. U~alt mod inspirat de a incepe este aplicarea lubrifiantului. numita ciupirea prostatei (asemanator co ciupirea coardelor unui instrument muzical). _ ~:Iata. '0 'Iragerea scrotului (deja explicate).. Kegel nr. agat1nd degetul de baza penisului. cit ~iin eelaialt. exercita presiunea cu degetul mare. OConcentrarea ferma asupra lui ajna chakra (cal treilea ochi» sau centrul mental de comanda. mctt sa-~i pastreze o erectie s. ceea ee multe cazuri este de altfel necesar. insotite de eoncentrarea cit mai ferma asupra ideii de control deplin al ejacularii (salutara). urmarind sa traim cit mai intens aceasta. I :. '1 o o putem mare putem baza apasa aratatorul pe punctul extern al prostatei. Punctul extern al prostatei Dupa aceasta. pe plin . fiind mai mult decit 0 mingiiere. '~OApasarea punctului extern al prostatei. (foarte ejicientii).

vom repeta \exereitiul.' '.ora. In functie de posibilitati) ~i vom inalte performante sexuale si erotice.r o Respiratia ARTA SECRETA A ORGASMUWI PRELUNorr 59 c~ntrolata este eel putin la fel de importanta. Ca va bea propria urind. sintern fortati sa rupem tacerea. mereu! In aceste situatii este indicat sa discutam deschis..etc. Esential este ea aeest lucru sa nuse repete " .Vom trece sa . fiind .Pentru siguranta. contra luI descarcarii va fi rnai usor in situatia 1n care femeia rezultatelorei (inainte de a incepel) lui Dumnezeu . evitind sa respire haotie ~ineeontrolat pe gura.0 autoterapia eu urina. esteindieat pentru a preveni momentele periculoase. De asemenea.sijumatate sau chiar doua ore pe zi (3~6 luni). la sa faca eforturi pentru aeeasta: poate sa-si coneentreze intreaga atentie inceputul zilei. din eauze 'straine de vointa noastra. putem integra suplimentar eu succes pentru realizarea prealabil este imperios necefar!) pentru a a descoperi pe cea mal eficace"cbntrolului asupra potentialului sexual una-sau mai multe dintre ~imai convenabila atit pentru noi [n~ine. Oricum. daca . intr-o stare de aspiratie launtrica. femeia trebuie sa fiesi ea foarte at\!nta la reactiile iubitului ei. \cauta sarespectam eu strictete promisiunea taeuta. constientizam In timpul intreruperilor procesele de transmutatie Ie putem spline' astfel. Absenta acestei staride raspuns implica evident pentru atingerea orgasmului prelungit. Cel mai bine este sa realizam toate tehnicile (atentie: aturenamentul rDe asemenea. putem face consacrarea de trei ori la rind. urmarind sa • ~ t . CLIputina inteligenta. Modalitaji ajutatoare toxiee) . pentru realizarea neangrenarea acelei acjiuni. 0 ora.crestetul capului. dar numai jetul intermediar (ant partea de I~ illceputul procesului de urinare'cit ~icea de la sfirsitul sau nu vor fi niciodata folosite. in mod special «acela sau aceea care-si mai multe alimente yang si este de dorit sa fie bogata ~icit mai pura... urmarind sa . a intregii noastre angrenari ~i a B ineinteles. realizam acea actiune numai daca launtric percepem raspunsul la a modalitate din cele deserise. impreund cu un amestec format din I g dintr-o atitudine. Daca. esential fiindnumai rezultatul: suspend area descarcdrii tejaculiirii). este posibil ca-rnal ales la inceput sa apara ~i derapaje. s~u . ce coboara din Controlul deplin al descarcarii (ejacularii) este de importanta capitals . ..' din miilocul fruntii sausahasrara in crestetul capului).sa facem consacrarea inaintea fiecarei actiuni mai importante. eel putin pe moment. eel mai bine la unison cu el.Q contra cpa continua a sfincterelor anale..eangreneze pulbere din flori $ifrunze de menta (mentha piperita) $1 2g de sistematic in actiuni care implica vointa~i control launtric.. Barbatul trebuie sa urmareasca sa respire regulat ~i cit mai user pe nas. cit ~ipentru iubitul sau iubita . Aceasta nu este gray: orice invatare practica astfel induse si sublimarea energiei rezultante In ojna chakra 1n zona presopune erori ~i adaptari. :~.De exemplu.practica traditionala recunoscuta 1n lumea intreaga. Bineinteles.0 urinarea fractionata. '. • ".::'JUodalitatile urmatoare: noastra. ::. asupra unui alt lucru decit senzatiile sale (aplicind tehnicile descrise). de fior. el i$i va putea controla de .· . urmareste sa-~i ajuteiubitul angrenind ~i ea. . )Jconsacrarea cifre Dumnezeh adica actiunea de oferire mental a. J Kegel. semirue de mac de griidi1}a (papaver somniferum) va putea sa-~i putem face un !egamlnt launtric sa pa~'iim tacere W1 anumit interval de comrolezecu UJurin{ii samima (sperma) ~i va atingeflira indoiala timp (0 ora pe zi sau 0 zi pe sa~tanlma. (ideal qam50 de intreruperi de 2-3 secunde la 0 urinare. barbatul trebuie . adica ingerarea sistematica a urinei proprii-sdescoperim unde am gresit ~j sa nu mai repetam gre~eala.. adica intreruperea voluntara a jetului de urina . putem comb ina lntre ele aceste tehnici.foart« eficient!. La rindul sau.. este necesar ca barbatii saurmareasca sa s. la masa. pina insumilm untotal de 0 . daruirea noastra sub forma unei stari elevate. cit numeroase efecte benefice. controlului. ell Alimentatia zilnica a barbatilor trebuie sa cuprinda polen (de albine). . .poate realiza cu maximaconcentrare exercitiile .

Pauza recomandata intre doua regimuri consecutive este de 3 zile. R". Olanda. Printre altele. minia si toate 'celelalte emoiii mentale. Eliminarea fumatului. Toate aceste fapte demonstreaza faptul ca aici i1U este implicata nici 0 sarlatanie ~i ilustreaza interesul indiscutabil pe care 11trezesc in prezent pe plan mondial urinoterapia ~i virtutile saleimpresionante. Bucuresti 1995. daca este posibil. ed. Ea cuprinde dear unele dintre cartile aparute recent tarlle «civilizate»: Franta. timp 'in care ne vom masa eu atentie corpul si. de asemenea. specifice. o regimul alimentar Oshawa repetat (cite unul pe luna) care ne purifica ~isolarizeaza considerabil. Bucuresti 1996. altceva. Elvetia. Ram. pe lingaapropiere ~i intimitate. genereaza efecte complexe. unele fiind publicate in mai rriulte editii. 0 postal negru tinut de preferintainzilele de marti sau duniinica 0 perioada mai lunga de timp (1-2 ani) mareste eontrolul launtric ~i ajuta la purifiearea ~i solarizarea fiintei. orez. Camelia Rosu. Urina va fi lasata sa se'usuce .". Shivambu de dr. vez! lista lucrarilor publicate instrainatate in uItimii ani (anexe). -Statele Unite. constituie un bun mijloe de revigorare sexuala si de amplificare a potentei ~i irilitapi v . Shambala.60 LOUIS REGAMOS 61 I • asemenea suflul. EI presllpune ca timpde 10 zile sa consumam numai griu. ~ Merita sa adaugarn ca lucrarile citate (irnpreuna cu altele care trateaza acelasi subiect) s-au bircurat de 0 larga audienta. Inplus. adica urinoterapia utilizind urina iubitului (sau iubitei) tehnica care. Esotera. masajul organelor genitale ale barbatului eu urina iubitei.000 de exemplare). masajul san automasajul en n~a. . a doua fiind programatasa se desfasoare in septembrie 1998 in Gennania.barbatul ui. Urina.. proeedeul are efeete eerie de purificare. are valente terapeutice probate". Suplirnentar. urinoterapia in cupln. numai una din cartile j umalistei de radio Carmen Thomas s-a vindut in Germania intr-un numar de '700.~f. medicament pentru via/a de Daniel Menrath. vitalizare ~i infrumusetare. adica friction area intregului -corp eu urina proprie. Pentru urinoterapie ~i efectele sale vezi: Damar (antra ed.jE 1995 (textul fundamental cu privire la virtutile tainice ale urinei). Marea Britanie. pe piele. De asemenea. de armonizare ill cuplu ~i. pasiunile. efeetuat sistematic chiar de catre aceasta.. Gennania. o 4. el se va putea bucura de 0 mare longevitate» (Damar _ Tantra. . vom astepta ehiar 2 ore pu\a la dus sau baie.. fierte saueoapte (eu sare). In februarie 1996 a avut loc in India prima Conferinta mondiala de urinoterapie. sutrele 66-67) O. lnsumlnd tiraje de milioane de exemplare (de exemplu. _ . hrisca sau mei. ed. drogurilor rara'~imid '" . eafelei.

excitatia creste odata ell maiexcitat. dar diminuat ca • . (marcat ating1nd astfel culmi p1na atunci inaccesibile ~iexperimentind plenar prin contractii interne foarte placute.. .' a Occidentului care. . atunze la 0 explozie extatica» (M.'. EI controleaza perfect aceasta excitatie fiirli a se descarca." yang..rarea inhibitiilor ... din care am exclus definitiv carnea.'.. Printre cele mai bune mijloace de accepta imediatsa realizeze. 1995..ea barbatul. profunda si calma. 1intui. '~~I'Ufructul'.. Evident eli aceasta accepts ea adevaratsi crede ferm. este eu atlt mai placuta ell cit femeia uniunii [sexua/eJ fit atent lafoe si. ·stimularea pina se ajunge la un nivelde foarte mare excitatie. tara efort sau teama.inevitabila.. Barbatul traie~te atunci ostare asemijuiitoare eelei pe care 0 a intelege mai bine mecanismul orgasmului prelungit la barbat./ 63 de oriee fel.. focalizarea asupra senzatiilor placute pe care Ie traim ~1 id. trebuie sa urmareasca sa-~i controleze ejacularea Aceasta faza este totusi metaforic lntr~un text fundamental al spiritualitatii tantriee: «La extrem de placuta si. respiratia preponderent abdominala. la fel ea ~i femeia. .~Orgasmcu desdircare ~iorgasm prelungit • . in aceasta faza se produc 6-10 contractii de expulzare a 'spermei. barbatul poatetrai un al doilea orgasm similar.fnreIepciune jdraiecul arziitor sfir#tulUD>..Evident ca 1n prima faza a orgasmului prelungit 'mai curind ca pe «un obstacol ce trebuie depa~tt cit mai rapid pentru a barbatul nu se poate abandona in aceeasi masura ea femeia.' repaus. . .. sa ararnm eli accesul in al 71~ eel' aliubirii 'fiira de sfirsit este Odata ce iubitul nostru si-a reluat controlul asupra excitatiei.. . Kundera) si conceptia Orientului. evtta eu inlesneste iubitului ei controlul ejacularii prin indeminarea ~iarta sa de a. pe depJin controlata.. P .ntificarea cu ele..' I recomandatli pentru atingerea rapida a succesului. . Gindul sauideea estesaminta. d1nd «viatID) ~i «expresie» ideii sau blocajele ~i tensiunile launtrice ce cauzeaza situatiile de acest gindului imprimat 10 el. regulata. reincepem sa-l . r ontrolul ejacuiarii .(II). 'aeeasta a redevenit suportabila. insotit de noua stare de constiinta. tara indoiala. Tot ceea ce mentalul nostru constient este obisnuit prin educatie sli controleze situatia. . bine sa-i rnarcam diferentele fata deOI'9asmul «obisnuit». practicarea exercitiilor Kegel. In care barbatul simte ca ejacularea este Fazele orgasmului prelungit .... -~~. experimenteaza ~ifemeia in timpul orgasmului prelungit: el intra intr-o . ''. timp de 3~5 secunde) dupa care extazul exact atit cit el ~iiubita sadoresc.•. Bucurcsti.. urmeaza punctul de non-retur. subconstientulo va hrani ~i va face sa apara mai devreme sau mai Q rugaciunea. In faza a doua a orgasmului prelungit.~''' . pre:pollderenlt'I:luua . al 5. Inal' frecven ta dintre ele este probabil teamade a depinde de femeie. Referitor la aces! subiect vezi Fericirea pentrujiecare de Gregorian Bivolaru. 1995 ~i taerea extraordinard a subconsuenudu: laude Joseph Murphy.. Q autosugestia creatoare.... . intensitate. controlulejacularii devine mult mai user ~i serealizeazaaproape spontan. poate fi bloeat de unele inhibitii. adica implorarea plina de fervoare a ajutorului divino Realizata cu regularitate ~i credinra. care du~eaza maxim ] 0 secunde. conduce la veritabile miracole ~iin aceasta directie. . este de asemenea •. traind 0 placere imensa ~ideveninddin ce triCe .... subconstientul la rindul sau va 0 cale sigura de arefuza placerea.. Ram. in cazul orgasmului eli descarcare..<>~. Deceneu. zabarului ~i0 alimentatie citmai naturala. . . continuind astfel. in chip penibil. conditionat de lntelegerea deosebirii esen1iale dintre limitata conceptie .. a ajuns sa priveasca amorul excitam (FAZA E}... Dupa 0 anumita perioada de . odata ce .. Ui£. descarcare. '. fiindca .

iubita sa trebuie sa inteleaga acest ~pect ~i sa 30 minute sau chiar mai mult. ea poate lnvata destul de lesne sa aiba mai separare volitiva si constienta a orgasmului de ejaculare este nurnit multe orgasme. Dealtfel. Asa cum am mai spus. starea barbatului are mica intensitate. barbatul poate o metoda excelenta. senin. geme. li produce 0 Deci diferenta esentiala intre orgasmul cu descarcare ~i orgasmul voluptate de neinchipuit. prima faza a orgasrnului prelungit. este amorul oral". generatoare de placers. In timpul perioadei de excitatie crescatoare extraordinara care constituie modalitate suplimentara ceea ce in aceste pagini am numit orgasm prelungit. Faptul ca aceste contractii sint 'cardiac ~ipresiunea arterials scad. ~i altele mai putemice cu rol tendinta sa se stabilizeze. in timp ce barbatul. Carti fundamentale. Contractiile interne foarte placute care nu dureaza in faza. care insa va fi evitata. Mingiierilesi' Antrenamentul proprlu-zis sarutarile extrem de rafinate §i voluptoase cu gura. 10. 1994. penisul secreta continuu placerea ~i starea de orgasm cu ejacularea. buzele ~i limba La ineeput. s Iimpede ce serveste drept lubrifiant natural. producindu-se Femeia trebuie sa-si aminteasca mereu un lucru important: In cursul o separare intre orgasmul propriu zis siejaculare. place enorm ambilor iubiti. dar nu ob~iglitorie. el apare in practicam deja de mult timp cu succes.). mingiieri. preferata de foarte multe cupluri. secreta pIna la 20 g de lichid lubrifiant. Acest fenomen de orgasmului sau prelungit. lichidullubrifiant si devine atit de sensibil. firesc stimularilor necesare atingerii starli de orgasm prelungit. ( faza ~A~R~~~S~E~CruIT~A~·A~O~R~a~AS~M~UL~U~IP~~=L=~~a=rr~ __ ~-------6-S o 6. precum Arta de aface dragoste cu un bdrba: Orgasmul prelungit este experimentat ~ide catre barbat in doua faze. seamana Cll 0 scars. virfurile de . In special In cazul celor care au pe care n-am mentionat-o aid.mecanic» de expulzare a spermei. acest veritabil extaz prelungit este urmatoarea: in cazul orgasmului prelungit durata pe care se ' poate fi prelungit indefinit. at'lt in . In genere. In cea de-a doua a orgasmului prelungit.r ~~ ~L~OU=IS~R~E~aA=M~O~S ? 1· I ~InleIegem deci di avem de-a face cu doua tipuri de contractii: unele de . Chiar In cazul in care it (platou). Bucuresti. tina searna de el. Cu timpul. Barbatul experimenteaza acum un mai puternice deeit primele ne atrage atentia ~i ne face sa identificam . mod pbi§nuit mai mult de 3-5 secunde. Ideal de minute iubita urmareste sa-~i conduca iubitul de eel putin 15 ori este sa altemam mingiierile orale Cll cele manuale sau sa ne folosim de aproape de ejaculare. extaz linistit. In decursul careia limba romana la editur'a Omegapress. face un erort uneori considerabil pentru a-si controla ejacularea. transpira §i face eventual gesturi in cind apella acest gen de carti inspirate. n. " . ale Reginei Durnay (aparute ~in i Reprezentata grafic.n. expun barbatul traieste perioade de ascensiune a excitatiei ~i de stabilizare limpede multe dintre subtilitatile amorului oral. inelt cea mai fina dintre . ~i Aria de aface dragoste cu 0 femeie. pot ajunge acurn pina la unul. pentru a descoperi noi dezordonate. arnindoua simultan pentru a darui cit mai multa placere si lncintare fiintei excitatie atinse VOl' fi din ee In ce mai mari. este necesar sa mai facem din 'cind general demonstrativ. dar care se poate alatura Cit se poate de practicat in prealabil cu regularitate exercitiile Kegel. sa se abandoneze. .Masuratorile clinice efectuate au ararat ca. Pentru succesul metodei. Penisul secreta in acest timp in mod intermitent lichidul rafinamente sau pur ~i implu pentru a ne reimprospata memoria. In cursul acestei prime faze. incepind cu acest moment. cum ar fi rasuflarea dlda a iubitei pe gland. cazul barbatului cit sial femeii. muschii pelvieni se destind. ritmul (~ur. iubite. antrenamentul ideal esteurmatorul: timp de aproximativ 30 constituie un supliment care. Referitor la acest aspect vezi pasajul din Biirbatu! ~ifemeia de Schnabl citat in sectiunea Care forme de activitate sexualii SInE «normale» ?din Anexe. men tine nivelul de excitatie la care barbatul simte ca ejacularea este pe cale sa devina inevitabilaeste prelungita indefinit de mult. atit clt doresc cei doi iubiti. eel putinin prima control al ejacularii.

stap1nindu-le la perfectie. contactul intim «obisnuit» genereaza trairi mult mai profunde. ~xclude fuziunea amoroasa propriu-zisa. Desi acestea din urma ne intereseaza cu preponderenta. " " Dm . este totusi recomandat On unele cazuri chiar Din perspectiva acestei finalitati.. Mai devreme sau mai . I Transformari antrenate de orgasmul prelungit Q transformarile. macar prin faptul ca ne permit ulterior sa atingem placeri de nedescris ~i niveluri de implinire amoroasa necunoscute Plna atunci. sau chiar «clinice». in special la nivel facial. tehnicile orgasmului prelungit fac parte din «repertoriul» nostru amoros. angrenarilor erotice ale cuplului.. vom putea resimti in tirnp ttl surprinderesi inc'intare un uluitor ~icomplex proces de trezire *i amplificare continaa a disponibilitatilor noastre de a trai stari rafinate. Cll lin imens cistig. sint de retinut si . .¥a~a cum m~lti dintre noi am intuit cu siguranta pina acum. Subliniern insa ca pentru ne pastra «In forma. transformari mai ales de ordin subtil energetic in fiinta noastra. c Am expus pina aeum esentialul antrenamentului specific pregatitor " necesar atingerii starii de orgasm prelungit. irriportanta realizare fiind elevarea launtrica. ExeTCIt~1pentrufemei AvantaJele metodei orgasmului prelungit • Metoda pe srurt (reap/tu/are) '. prezentate nu trebuie delb~ sa tr~gem. \ fuziunea "intima Transformari antr~n ate . fimd m plus. adevarate stari de extaz. coplesitoaresi spiritualizantedeDrgasm. .. interesant de remarcat 'in privinta starii de orgasm prelungit este faptul ca.vom realiza valoarea lor. implinirea suprema ~i finalitatea acestei metode. trezirea specifica pe care au indus-o.. inw.. tehnicile de baza pe care Ie-am p:ezenta~ pinaacu~ in vederea atingerii starii de orgasl!l prelungit ne pot parea la mceput putm cam reci. Cele enumerate pina acum nu sint lnsfL. .In conceptia .ce survin la nivel fizic In sensul unei veritabile . adaptata spe::lfieulUi occ~dental ~l studiata de eei doi medici in clinica lor din C~hfomia. r- De altfel. dupa fantezia noastra. Q arrnonizarea gradata a personalitatii ~ia relatiilor eu ceilalti. Odata ce prin practica asidua run atins faza de maiestrie. daca vom praetica suficientde mult mcdalitatile descrise plna aici.2r~cind dorim. Prin urmare. A/fue~ d~ag~ste reprezinta deci !ncununarea oricaror antrenarnente de acest gen. sint in mod considerabil dezvoltate prin aceste practici. poate cea mai . cele.linirea globala a fiintei *i existentei celei sau celui care areacces sistematic la starea de orgasm prelungit. dar si ale barbatului.singurele beneficii.. Din momentul in care.eoncluz~acaaceasta metoda straveche. . Q imbunatatirea imaginii de sine. extrem de placut dar mal ales benefic atit la nivel fizic emotional mental cit ~i spiritual.. .de orgasmuJ preJungit • Orgas. orientals. atunci cind il experimentam In repetate rinduri. pentru un cuplu armonios imbrati~area intima 'a celor doi iubiti este. 10 tirziu -'."!~Jprelung!t in tJmpuJ contactului intim " • .. ~impotriva. experienta acumulata ~i chiar tehnicile efective vin sa' se adauge firese. ele antrenindgradat multiple . remodelari a trasaturilor.! r ed 67 &Ii ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG~ t. ne revine sarcina de a recurge la ele . Reflexele orgasmatice ale femeii.dar numai pe masura ce le vom experimenta . Exerc!l!!le Kegel ~I actul sexual " !.

femeia poate utiliza tractiunea scrotuJui pentru a-I ajuta pe iubitul ei sa-~i controleze ejacularea. permite ~i barbatului sa stimuleze punctul G a1 femeii. alunecindu-si mina sub iubita sa. este .' :' I . alegi~d gradulde presiune ~iritmul Un. in aceasta posturaei sau barbatului le este mai putin lesne. 0 varianta a acestei posturi in eare femeia este lungita complet pe burta. Kegel ~iactul sexual -. Faptul ca unii barbati au anumite reticente vizavi de aceasta posture.cele eiteva tehnici 1nvatate pina acum pentru atingerea starii de orgasm prelungit chiar ~iin timpul contactului intim. Printre altele. poate eea mai favorabila acestui gen de stirnulari.intreaga eficacitate. atingerea anumitor trairi sublime de ordin amoros ~i spiritual. in cursul tehnicilor precedente. A ORGASMULUI PRELUNGIT 69 necesar) sa Ie consacram eel putin 0' sedintape saptfunina. Abia 1tl aceasta situatie ele ~i vor dovedi . este oricind 'foarte indica! sa recurgem fa exercititle Kegel.' interiorul vaginuluL Mai mult. In ceea ee-l priveste pe barbat. iar iubitul se afla deasupra sa. Una dintre eIe. Evide_nt. Fiecare postura are avantajele ~i inconvenientele sale . la unna unnei. este postura dominants a femeii. lata aeum citeva exercitiisuplimentare ce permit deseoperirea ~i fortficarea museulaturii vaginate. evitarea (controluI) ejacularii. sau poate sa~i stimuleze cu maxima eficien!a punctul extern al prostatei.. rnentinind cambrarea citeva secunde. un mai bun control asupra starilor noastre. Mai precis.adesea cu un nebanuit succes . orientind dupa dorinta unghiul d~ penetrare al penisului.. el poate urmari sa stimuleze punctulc aI femeii slcu ajutorul penisului (mai eu seama In anumite posturi).foarte probabiJ ca. o o o o 'I o amplificarea placerii.~ '68 "LOUIS REGAMOS ARTA SECRET}. atunci c1nd vom fi experimentat orgasmuI prelungit. aeestei mingiieri. In aceasta postura ea poate sa-~i mtng1ie excitant clitorisul de baza penisului. intins pe spate cu genunchii iridoiti. fizice ~i psihice. Ea t~i poate mingiia ~i singura clitorisul dedegeteIe lui.. se fae 5 serii de cite 10 miscari de basculare a bazinului cu fesele tncordate. ele permit: Exercitiile. . Barbatul poate adauga stimularii penetratiei pe cea clitoridiana. esteo eroare regretabila caci. . iubitul sau iubita noastra ~inoi insine sintem singurii artizani aitrairilor ~i placerii noastre.. ofera de asemenea posibilitati mai . . avlnd ill vedere ca. depa~irea'tensiunilor ~iblocajelor de moment. aceasta fiind ingenunchiata sau asezata eventual pe vine deasupra iubitului ei lungit pe spate.. sa dorim sa ne bucurarn cit mai adesea de aceasta traire fundamentals. o bascularea: din postura . permite barbatului un mai bun control al ejacularii (avind in vedere relativa sa pasivitate) ~i prezinta numeroase avantaje in ceea ce privestesatisfacerea femeii. in fond. fiind in plus menite sa amplifiee imens Exercitii pentru femei pliicerea ambilor tubi!i in ~mp eefac dragoste. ca sa nu spunem imposibil. Orgasmul prelungit in timpul contactalul intim Este bine sa aratam faptul ca putem integra .mult decit interesante. sa efectueze tragerea scrotului de pilda. _Postura in care femeia se sprijina pe genunchi ~in miini cu iubitul ei i ingenuncheat. eel putin in anumite posturi. Ea poate astfel sa dirijeze cu u~urinta penisul in punctul secret din . De altfel. patrunzind-o din spate.in general. 1nvatate ~i tilizate u .alt aspect fundamental este acela eli in timpul fuziunii amoroase. fiind eel putin la fel de utile side datatoare de mc1ntariin timpul1mbrati~iirii intime pe cit s-au dovedit in decursul «antrenamentelor».

vom realiza un «circuit» (sezind comod Cll coloana vertebral a dreapta ~i tinindu-ne de miini). Se repeta de 20 de ori. Kegel timp de 3-5 min).lucrare au adesea experienta unui reflex orgasmatic profund chiar de la inceputul actului amoros. o sesizind cit mai atent momentele mcare iubita trece de la 0 ascensiune a excitatiei lao faza' 'in care minglierile par sa nu-si mai faca efe~l (faza de «saturare»). devina 0 minunata disponibilitate (aptitudine). rezultatele sint garantate. 3. . constientizind ca nu noi actionam ci EI. lin mic masaj etc. Tehnica propriu zisi: . chiar daca fuzionam intim fara aintegra in preludiutehnicile de stimulare prezentate anterior (desi bineinteles sintem liberi sa facem aceasta). se aduc coapsele usor departate spre piept. facind dragoste ore In ~irtara a se epuiza deloc. la aparitia saturarii. placut amindurora.ngit _ Practica constanta a modalitatilor de atingere.genunchi. aceasta ajunge ~a .seprinde. Amorsarea proceselor de transmuiatie-si sublimare (procedee . " Metoda pe scurt (recapitulare) . traind astfel ' nenumarateorgasme M descareare. controlindu-si indefinit ejacularea. manifestind armonia Sa prin noi. o o 70 LOUIS R~(lAMOS' . creindu-ne senzatiaca sintem simultanatit In trupul nostru elt ~in i eel aIiubitei sau iubitului. Avantajele metodel orgasmului prelu." 2~ Preludiul amoros (minimum 7 minute) in care -incepem sa ne mingliem ~i sa. Este delasine lnteles ca rindurile care urmeaza nu pot inlocui lectura atenta a intregii lucrari. Barbatul exersat in practica metodei orgasmului prelungit va cunoa~te in ' primul rind erectii mai ferme ~i mai durabile. reluarea ei periodica poate aduce beneficiisurprinzl'itoare! 1.fundal muzical adecvat. Datorita formidabilului efect de trezire ~i inflorire erotica a fiintei. generat de practicarea consecventa a rnodalitatilorsimple expuse.. Continuam cu tdentficarea. ARTA SECRETA A QRGASMULUI PREWNOIT 71 contractia: 'in aceeasi postura. Prin mijlocirea unortainice procese de transmutatie biologics ~i '\ sub lim are. Incepem prin a darui launtric fructele actiunii noastre lui Dumnezeu. Daca dorim.e midi. Pe un. Mal mult decit atit. In acest sens. ~acestor femei I~ suficient un singur minut de stimulate cu penisul este pentru a incepe sa traiasca serii de orgasme putemice. aici putem angrenatehnicade trezire la placere. -. In general sint suficiente 10 serii. remarcind fluxurile de energie care ne strabat reciproc. Pentru femeie (aclioneaza barbatul) o rningiierea labiilor ~ia clitorisului. vom efectua masajul vaginal cu stimularea punctului G.: in serii de cite 5 miscari se contracta anusul ~i fesele stringind _ simultan ~i perna intre genunchi timp de aproximativ 5 secunde. a1it barbatul cit ~i ferneia vor ajunge in finalla stari spirituale o o sublime. in aceasta. perna intre. altemam stimularea clitoridiana eu Pina 1a atingerea maiestriei (~ichiar dupaaceea) antrenamentul zilnie este necesar. '1. iJentijicareb si transjigurarea. De asemenea. '. el va putea sa-~i satisfaca plenar iubita. 4. intrind prin mina stinga ~i iesind prin cea dreapta. Consacrare~. observatiile clinice au ararat ca 'in cele mai multe cazuri.a orgasmului prelungit face cu putinta intilniri exceptionale. la aparitia orgasmelor.cu rniinile de-a lungul corpului. prin siinpla sa voirita. ridicarea: din postura lntins pe spate." . specifice yoghine sau ex. ne sarutam reciprocevitind totusi atingerea directaa organelor genitale. acum i~ita din cornun. femeile care practica regulat modalitatile secrete prezentate. o 'in momentul In care excitatia iubitei trece la un plafon reluam stimularea clitoridiana. trecem din nou la excitarea vaginala.· ~ .. lata in continuare citeva sugestii pentru a integra armonios elementele prezentate p'ina acum. .. a.mult mai putemice decit cele obisnuite. . . apoi se ridica fesele de pe sol si se contracta ferm anusul 10 secunde. Pe acestfond vorn angrena transfigurarea concretizata prin ginduri sitrairi de apreciere superlativa a iubitei sau iubitului nostru~. Reproducind aceste mi§cariin timpul intilnirii amoroase. Deexemplu.

. Kegel). 5. b. canalizarea intregii energii cane etajele superioare ale fiintei. reluarea excitarii (~i evitarea descarcarii atunci cind este eazul) pilla cind iubitul nostru ajunge sa traiasca starea de orgasm prelungit. intr-o atitudine relaxata. Kegel).. simultan eu mingiierea penisului. O. Putem reeurge latoatetehnicile ~imetodele inv&tate pentu a darui. iubita noastra traieste starea de orgasm prelungit.. devenindfrecvente ~iprofunde. Abordarea unei stari de relaxare pe fondul careia urmarim sa ne . . stimulim scrotul(testiculele) ~ipunctul extern al prostatei. evitarea descarcarii ~irecapatarea eontrolului asupra excitatiei (participareactiva din partea iubiteil). continuarn sa realizam timp de 3-5 min. Cind perioadele de «repaus» disparsi «impingerile» amoroase se permanentizeaza. Constientizarea starilor~i a efectelon aparute. plini de dragoste. (sau ~titcit simtim eli este neeesar) transrnutatia ~i sublimarea (tehnici hatha yoghine sau putem utiliza aceleasi ex. Cind sintern mul~iti ne oprim si. adoptind aceeasi atitudine relaxata. 7. Aceasta duce la amplificarea in avalansa a anumitor efecte benefice care survin dupa actulamoros eu continents (tara descarcare). 72 LOUIS REGAMOS cea vaginala. traditia orientala recornanda separarea eelor doi iubiti un anumit timp (minimum 7 are) daca este posibilla distants (daca nu macar tn camere separate). Fuziunea amoroasii (daca dorim). . Un sfat important! Dupa aceasta faza. I . [) apoi. continuam sa realizam timp de 3-5 min. Pentru barbat (acttoneazafemeia) ' o o aducerea in erectie ferma ~i pastrarea ei timp de aproximativ 15 minute. manifestam recunostinta fala de Dumnezeu./' . . Atunci cind amindoi consideram ca este suficient. (sau ant cit simtimca este necesar) transmutatia ~i sublimarea (puten. cit mai multa placere ~iincintare fiintei iubite.t utiliza tot ex. 6.

barbatului.sa atinga implinirea in ~i prin aceasta arm. dar mai'ales dupa punerea in practica a modalitatilor prezentate aici. .. energia ~i bucuria de a Wi. practica ei.). totusi partiala. did eu insumi l-am experimentat impreuna eu iubita mea ~i ot marturisi p ca am fost primul surprins cad. fiecare va putea afla 0 veritabila comoara in practicarea acestor modalitati . . eel putin pe moment. cit ~i membrii unui cuplu.pastrate multa vreme secrete. aceasta fiirtd tocmaiceea ce amtraiteu ~i iubita mea. angrenarea metodei secrete orientale.acum la dispozitia noastra?' . metoda orgasmului preiungit ne poate face sa. . rutina sau racirea relatiei etc. In fond. aceasta metoda nu comporta practic contraindicatii. practica acestor modalitati simple.. intrucit primele etape ale acestei metode Ie .TA A ORGASMULUI PIlELUNGIT 75 II i!. pot spune limpede ca aceasta descoperire extraordinara a salvat cuplul nostru de la destramare ~iputem fi siguri ca ea va. Nu in ultimul rind. trezeste si amplificaatit de mult senzualitatea.. De altfel. dar extraordinar de eficiente.acceada eu un efort minim la dimensiunile pina ~cum complet nebanuite ale Erosului. Acesta este unlueru absolut sigur. asa cumv-am maispus. Asa cum am mai precizat. Trebuie sa recunoastem ca nu e deloc de. la inceput eram mai curind sceptic. Fa~'a indoiala ca unul dintn:iefectel~cele mai minunate ale acestei metode este faptulca apropie incredibilde mult. Avantajele colosale ale aplicarii acestei metode sint duble: rezolva aproape pe nesimtite majoritatea problemelor ce pot interveni intr-un cuplu (preeum frigiditatea femeii.cuplurile care o utilizeaza . f. putem realiza ~isinguri.aflachiar. impotenta . accesibila oamenilor de orice virsta. De fapt. I::ipsita de efecte secundare nedorite. consecvent. Aid sint inclusi atit cei care nu au 0 relatie. insomnii. Integrarea in cuplu a acestor modalitati s'"a dovedit a fi de-a dreptul revolutionarasi de 0 certa eficacitate. Doar cazurile de deficientti cardiaca serioasa (atacuri recente) $i maladiile acute sau grave pot impiedica. spiritual. elevat. incheiere f\~a cum putem realiza dupa lectura acestei relatari. o ne reda vitalitatea. ea genereaza In schimb binefaceriimense: o . / 'lncH este foarte posibil ca «celibatarii» sa nu mai poata rarnine singuri prea mult timp .studiata clinicsi recunoscuta pentru efectele ei (la drept vorbind miraculoase!) de catre specialisti.avea acelasi efect si asupra fiecaruia dintre noi. stresuri. angoase ~ialte zaturi launtrice.ARTA SECRI. Aeeasta este calea regala catreextazul divino Pe masura aspiratiei sale. .descarcarea ducind inevitabil (chiar daea n-o banuiml) la degradarea relatiei ~i la decaderea fiintei noastre _.neelibereaza spontan de multe rele. One' armcnizeaza spontan caracterul. nazuillq. neglijat! . ejacularea precoce. unnate invariabil de frustrari ~i epuizare . bineinteles daca ne ~tlam intr-o o poate situatie asemanstoare.: 'Cilia extazul prelungit se. de ce sa ne multumim doar cu citeva biete secunde de fericire.0 permite cuplurilor care se armonizeaza deja multurnitor sau loarte bine din punet de vedere sexual sa.intrucit este ceva natural. ore ~i ore de placere imensa. este fundamentala pentru toti cei care doresc sa faca dragoste plenar. tensiuni. cunoastem delicii nebanuite.. . migrene.

singurullucru important in aceasta 'direcp~ este de a pune in practica tehnicile prezentate. implinire divina. suna astfel: «Tot ce face mojoritatea este normal # doar unii este anormal». in acelasi timp. printre ceIe rnai minunate pe care 'le putem trai si. De ce n-am incepe chiar acum?! 12 anexe • Care forme de activitate sexuala sint considerate (mormale))? • Bibliografie selec[iva pentru urinoterapie • Tabele de antrenament Faptul ea aceste fragmenie sint preluate dupii 0 lucrare aparuta in timpul regimului comunist. mai incitant. neplacut sau extenuant.''A.. . fireste. Ne asteapta placeri de neinchipuit.o'''''-''''.i: 76 LoUIS REGAMOS Evident.fi suficient pentru intocmirea unor tabele modeme de 'lnspiritullui Kinsey.. care ne poate imbogati eel mai mult si... armonie.ghida dupa formula: normal = frecvent. pentru ca a angrena metoda orgasmului prelungit nu implica totusi nimic plictisitor. Timpul trece .. .. Mai exact.. cunoscut pentru conservatorismul siiu. fiinta.' . nu-i asa. anurnite comportamente pe criterHmatematice ~j . Starea de orgasm prelungit este oexperienta fundamentals. ce consider corespunde placerilor mele. intrucit notiunile referltoare la normalitate sunt destul de variate. Daca ill viata . . Nu este deloc sirnplu sa spunem ce este normal ~l ce este anormal III STATISTICA viata intima. de a incepe sa experimentam tara oprire noi si noi placeri.aCtivitatea sexuala spre mediilstatistica. Normal ~i anorn:'al in vlata intima " .eel eare arealte . spune: «Normal este ceea ce foe eu. este absurd. le dii cu atit mai multdgreutate. extaz .. aratind astfel calea spre «normal» in Dar. anormal = . Aceasta este nopunea generaUi.

D reiese din necesitatile lor constiente. Sub aspect medico-psiliologic consideram deci 'lntllnirea amoroasa care: N~ALA.. Prin unnare Q : lntrucit contactul sexual se realizeaza 1n lmprejurari intime. ' o consta din contactele fizice a doua persoane de sex opus.Prea putini insa sunt constienti de faptul ca ceea ce considera ei normalin viata sexuala. semnificatia de baza a sexnalitatii umaneconsta nu in perpetuarea speciei.~ partenerilor. REGULA \ MO~LA ': copulatorii (desi contactul genital este cea mai frecvimta forma de copulatie). dar nu este lntotdeauna si adevarata. 3. psi~ica si sociala a partenerilor.sufleteasca ~ispiritualaa necesiti'itilorsiaspiratiilcr lor.IBlLA ~ . qdica acela care contribuie fa sandtatea fizicd.amoroasa este tot ceea ce creaza bucurie ~i placere iubitilor filraa-Heza cu nimie pe niciunul: dintre ei. . Este mai putin important ce si cum se face.tnnobtlarealegiuurii lor? Daca raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ atunci. este rezultatul propriei loreducatii. indiferent de faptul cil se practice frecvent sau ran>.rnodul de efectuare.neincluzind aici ne~p~t necesitatea reproducerii ori contopirea organelor urmatoarea: normsl tn vlata. Anormale smt acele conceptii. «Normal in sexualitate este comportamentul sanatos. . el poate fi considerat normal.si . 4. problema suna astfel: poate respectiva aqiune sexualii sa creeze plocere. cea mai raspinditii notiune a norrnaluiui. o genereaza fericirea amoroasa faraa: leza pe niciunul dintre iubiti. tntarindu-le relatiile # contribuind la. SENTIMENTELE LOR». experiente de ~ viatli.normals sau anormalao actiune sexuala vom pomi nu de la mijlocul pe care-l practicaiubitii. TOrCE NU LEZEAzA $ Fara indoiaUi. afinitatil~r si trairilor personale. precum si ca toate acestea luate impreuna creaza ceeaee numim In final caracterul omului. Sil examinam cu atentie aceasta problema. psihice §i soeiale. intrucit insista asupra san~t~tii sociale a individului. nu vorn consideracontactul In moo logic. determinind ulterior tulburari fizice. pus a corect.- ARTA SECRETA 'A ORGASMULUJ PRELUNGrr 79 preferinte. . Este deci coreet ~i necesar sa abordam problema de pe aceasta pozitie. eel care iube~fe cu adevarat doreste sa fie tandru. REGULA MEDICO-PSlHOLOGICA . asa cum am mentionat. ei de la motivul sau intentia eare sta la baza acelei actiunisi rezultatul ei. ci in eeea ce-i1eag~ pe iubiti intr-o unitate strinsa care contribuie la implinirea 'fIzica. mingiie si asteapta sa' fie mingiiat. aceea limitele morale pot fi stabilite doar de atiludinea partenerilor ~i nu de modal in care ei isi satisfac necesiuuile sexuale proprii. I genital dintre parteneri ca unica forma ce corespunde nonnalului in activitatea sexuala. bucurie. ferieire. ADMIS. atitudini.tjininduse cont de respectul reeiproe) nu afecteaza interesele societatii. Sustinatorii acestui punct de vedere tind sa~~i impuna propri a parere despre nonnalitate in viata sexuala. comportamente ~i apte care f contribuie la distrugerea: armoniei interioare *i conceptiei despre viata.LOUJS REGAMOS . pentru a defmi c. decit modul cym sin! concepute acele fapte. Q evident ca nu putem definigradul de anormalitate dupa actul ce pare a fi 0 abatere de la ceea ce favorizeazaconcepjia. Concluzia acceptata unanim in cercurile de speciallsti in urma cercetarilor sexologice ale ultimilor ani este. Prin urmare. Ea include ~i regulamorala. Faptul ca drept «instrumente» (cuvintul este foarte corectl) . FlREASCA «Contactele» 'orale ~i «manuale» sint abateri de la normal? .\ considere propriile lo~ deprinderi obligatorii sipentru altii.. indiferent de forma de . o Actul sexual are ca scopreproducerea? ' sustine: «ESTE CORECf NECESJTATILOR S DORlNrEWR NORMAL TOT CE CORESPUNDE " AMBlLOR PARTENERl. implinire $isatisfacfie ambilor iubili7Poate ea adinci si fmbogiifi dragostea. adica tara martori. . efectuare a actului sexual. este anormal».dintre ei. duce la senzatia de 'satisfaetie. Este cea mai convenabila si-de aceea.consemneaza: . ajungind sa . De.

inteligent este sa se mentina cel mai eficient mijloc de stimulare. Unii considera aceste actiuni nonnale in procesul preludiului. ale «schimbului» de tandrete.\MOS ARTA SECmA A ORGASMULUI PRELUNOIT 81 ale acestei comunicari iubitoare. chestionati de noi o 5% practica apropiereareciproca prin actiunea miinilor.) . . dar se feresc sa determine fiinta iubita sa ajunga astfella orgasm. este probabil 0 realitate experimentata de fiecare dintre noi. desi stiu de pilda ca ajuta astfel femeia sa se excite ~i sa ajunga la lubrifiere. trecind la' scurt timp inainte de ella contactul intim «obisnuit». 13% dintre femeisi 8% dintre barbati 0 considera variartta cea mai excitanta a activitatii sexuale a . pentru a preintimpina astfel conceptia. . Ce constituie «preludiul» ~i' e constituie c «esentialul» depinde de efect ~inu de mijlocul tehnic folosit. Adeseori. . ele se pot adapta perfect la particularitatile ~ireactiile caracteristice fiintei iubite. Uneie cupluri prefera (eel putin citeodata) aceasta fonna de manifestare activitatii sexuale propriu-zisedin doua motive: Clmtruelt este legata mai putin de potenta ~i virilitatea barbatului. iar barbatul sa intre in erectie. .' tara a fi nevoie sa citim sau sa stim ceva des pre fiziologia simturilor .n.80 LOUIS RE0. De aceea. sint folosite adeseori degetele miinilorcu sensibilitatea ~i disponibilitatile lor deosebite. decit mingiierea organelor genitale cu miinile. lntrucit degetele sunt foarte mobile. Care este deci limita? Trebuie safie oare organele genitale un tabu pentru miinile partenerului? Multe persoane accepts mai curind ~i mai usor actul sexual propriu-zis. 'Din nurnarul total de 2000 debarbati ~i fernei (din Gennania de Est n. -< CI . bucurindu-ne deopotriva atit pe noi lnsine cit ~i pe el (ea). iar barbatul i~i pierd~ erectia. schimbarea mijloculuide comunicare diminueaza excitatia §i femeia nu mai atinge satisfactia.20% recurgla aeest mijloe din cind in cind. atunci cind se simte apropierea orgasmului. Miinile noastre mingiie cudrag fata ~i corpulfiintei iubite. ' o e Este de notat insa ca aceasta forma de activitate amoroasa presupune 0 foarte buna cunoastere a zonelor sensibile ~ierogene ale fiintei iubite.

In special sarutul corpului ~i sarutul profund. ' Stimularea orala inainte de orgasm este practicata adeseori de catre barbat. in Q 35% din persoane de ambele sexe. asa-numitul «sm-ut. femeia raspunzindu-i iIlsa eu nu rnai putina placere._17% recurg la ele din cind lo-c1nd. femeia practicind-o de regula in perioada pregatirii pentru actul sexual. eel rnai adesea fiind yorba persoane eu studii superioare. uneori chiar mai profund decit In procesul actului sexual propriu-zis. dezmiarda ~imingiie eu gura sau limba organele genitale ale femeii.82 Lous . in timpul caruia senzatiile intensive ale propriului corp pqt intrenipe dialogul intim cu fiinta iubita Saruturile se deosebesc considerabil unul de altul. lam citeva cifre ~i date obtinute .atunci cind fiinta iubita manifests 0 astfel de dorinta intr-un moment de intimitate. vitale ~i sanatoase din punet devedere fizic ~i psihic. urma unor chestionare anonime:. Q aproapefiecare a doua persoana adults a avut contacte genitale orale. pentru actul intim. 83 in timpulpregatirii ! . Uriii (dar llU din rindul specialistilor) mai sustin ~i astazi astfel de idei.. Ambele variante sint numite generic genitolingus. Daca barbatul atinge. iar unul dintre iubiti va untlih:i un astfel de sarut intim impotriva vointei celuilalt.REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULU{ PREWNGIT Cum stau lucrurile in cazul contactului genital oral sau amorului . adeseori se siirum tandru sau eu patima unele zone acoperite ale corpului.. faptul . Faptul ca astfel de manifestari sint extrem de raspindite printre persoanele ell pofta de viata. de regula initiative revenind barbatului.francez». considers contactele genitale orale deosebit de excitante._ o 4% recurg la ele mai frecvent decit laoricare alt mijloc de coit. Pot fi znsa siiruiate si mtngiiate cu buzele sau cu limba organele genitaie? in lumina celor spuse anterior raspunsul este evident. oral cum mai este acesta denumit? Fireste di cine iubeste sarumeu' -placere si doreste sa fie sarutat Prin sarut se realizeaza contopirea nemijlocita. ne obliga sa amendam ferm acest punet de vedere . DA! De regula. Exista de asemenea penibila si chinuitoarea situatie a anumitor fiinte care se zbat intre dorinta de a angrena sau continua aeeste practici generatoare de satisfactie siirnplinire ~iglndul ca procedeaza rusinos ori chiar pervers. Astfel de jocuri pasionate ~itandre nu mai socheaza aewn pe nimeni. Termenii latini ar putea erea impresia ca este vorba despr~ unele afectiuni sau despre ceva ce tine de sfera patologicului. Daca aceasta intelegere iubitoare tacita reciproca lipseste. fiinte sint de-a dreptul ingrozite. cele mal inhibate in'aceasta directie sint femeile Iipsite de experienta dar ~i destui ' . considerau intr-adevar aeeste fenomene abateri periculoase inviata sexuala.spunemca este Yorba de cu_nilingus.barbati. iar daca femeia excita ~i iubeste astfel barbatul. Cei care au introdus aceste notiuni. Aceste. Unele pot exprimao garna intreaga de sentimente ~i dorinte. este vorbade fellatio. Subliniem lbSa ea fannecl{! cunoscutelor tentatii ~isenzatia de fericire sunt garantate numai atunci cind dorintele iubitilor coincid. . 0.

p~lu.. Munchen. 1978 3) The miracles oj urine therapy de dr. 1995 17) Blick uber der Zaun. Tayo Publ.K .. " o o o o exercitiile Kegel autostimularea (controlul descarearii) orgasmul prelungit in doiorgasmul prelungitin timpul actuluiamoros . Calcutta. . Munchen. S. Kyoto. 1993 13) Your own perfect. 1992 8) The . 1994 16) Amoroli =Ie moyen de sante leplus extraordinaire qui soit de L. Kolhapur..ed. Petersburgh. 1994 15) Lebenshaft Urin. 'fi a Etapele ~~ella. KiranVyas. Schaller. Ein Tabu wird gebrochen de dr. numai In Germania fiind vindute peste 100. 1996 22) Treatise and directory on urine therapy de dr. " 6) Miracle of auto-urine-therapy: thefountain of health and beauty de prof dr.' ~' . . 1987 .. '. ORGASMULUI PRELUNGIT 85 poate doar respinge ~i u atrage. C.Ryoichi Nakao. St. 1978 2) Miracles of urine therapy de dr. J 996 (tradusa deja 10 7 limbi.or&~mu!l:!~. Flora PeschekBohmer. Ierusalim. Razanamahay. 1992 11) Ein ganzbescnderen Saft Urin:de~Caiinen~1bomas.' 9) Wonders'o/uropathy: 'urine-therapy 'as universal cure dedi. 21) Integrated approach on urine therapy: a long term prospective sfW!y de dr. Pankaj Pub.controlul descarcarii. ~.El Adiv. J F O'Quinn Life Science Institute. Geneva. 1996 23) Erfahrungen mit Urin . Editorial HerbaIS.. 1995 29) The goldenfountain: the complete guide to.m~nWlpr pentru <ltinger~~.Heilquelle des Menschen de Heidelore Kluge. Th~ Bombay. de Bardo.alchemY of urine. from witches • bre» to. 1991 7) Texto de orinoterapia de Atom Imone. G. · Verlag.U. urine therapy de Coen . Beatrice Bartnett. Wilhem Heyne Verl.1993. Gauthier..int-Serrasy. 1992 ... T... G..Selfhealing through intrinsic medicine'de dr. 12) Amaroli de dr. Bihar. Soleil ~i dr. .: . Das.84 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA . Sudwest e.. medicine de Martha Christy. Munchen. buvez. 1996 .P. dr.. .Guerisez de C. van der Kroon.A. Goldmann . 5)'Urine therapy .Sa.·Koln. 1995 19) Urin-Therapie.Briefe zum besonderen Saft de Carmen Thomas.ABC.000 deexemplarel). die Heilende.. New Delhi. . Verl.A. FutureMed. ed Vivez Soleil. Beatrice Bartnett ~i Margie Adelman.P. 4) Urine therapy it may save YOU! life de dr.. Mithal. Eifolge und Eifahrungen mit Urin de Carmen Thomas. Urinoterapie: bibliografie selectiva 1) Amarolide dr. C. Samyak Pub. 1989. 'autcstlmularii.Krcft de Hans Hoting. realizarea orgasmului prelungit in · doi sirealizarea orgasmuluiprelungit intimpul fuziunii amoroase pot _ consernnate in paginile libere (pentru tnsemnari) de dupa tabele..the golden elixir: a diary de Immanu. Schaller. 1994 14) Healing powers Ill: On biorithm and wine therapy de dr.smt~ ·.~g~t. 1992 10) P. Tactul. Koln. Shankardevan. AB. Malakhov. 1989 . Eventualele observatiisi progrese privind practica . _. Wa!~r of IifeInstitute. J. . 1995 n 18) Urin . C. Sashi Patil ~idr. Sarang Patil. atentia si respectul reciproc nu n soot poate nicaieri atit de necesare ca in sfera intima. . I . T. Koln. Tabele de antrenament incele ce urni~'sint' inserate tabelele de antrenament pentru exercitiile Kegel. Amethyst Books.

-e- I"' . z "" .. ~ :i: ~ "E> :£ "E> £ "E> :l "E> :2. "" ~ / .<. "!: '" . '! .~.<. '" \ t--!I-----1I----I "S ~ "" ~ " '§ > "5 !il' - ".<.86 LOUIS REbAMOS AKTA SECRETA A ORGASMULlJI PRELUNGIT 87 . ..'~ .

.!' i~ 88 . ~~ .~ .. '" '5 . LoUIS \ REOAMOS ARTA SECRETA A ORGASMU1U1 PRELUNOIT 89 "" :~ = .. 1:: .~ x: '" . ." . ::0:: .

.90 LOUIS REGAMOS ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUNG1T 91 ..~ ·c :..: ~ ~./ .s' "5 ~. \ i .

.I .~ r: ARTA SECRETA A ORGASMULUI PR£LUNGIT 93 13 JnSemnarl 1\ '" • Pagihile care urmeaza sint destinate experientelor Dumneavoastra din timpuJ practicii metedei orgasmului prelungit.i.

Oj J E$!L_. 94 LOUIS REGAMOS ARTA SECReTA A ORGASMULUI PRELUNGIT 95 "' ~I _I..£Z.'.~~?ir¥""'... ... 1[· saL ..• ."LtJ£'J.2£..-. ..:'~i'". !2.-_.._...LZ1 T en.g".&!J!-<J~..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful