Sunteți pe pagina 1din 6

SECŢIUNEA I

A. NOMENCLATORUL
privind modelele registrelor şi formularelor tipizate, comune pe economie, pentru
activitatea financiară şi contabilă
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea formularului | Cod |
|crt.| |_____________________|
| | | bază | variantă |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | I. REGISTRELE DE CONTABILITATE | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 1.| Registrul-jurnal | 14-1-1 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Registrul-jurnal de încasări şi plăţi | | 14-1-1/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 2.| Registrul-inventar | 14-1-2 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 3.| Cartea mare | 14-1-3 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Cartea mare (şah) | | 14-1-3/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | II. MIJLOACE FIXE | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 4.| Registrul numerelor de inventar | 14-2-1 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Registru de inventar privind investiţiile | | |
| | dotările şi alte utilităţi | | 14-2-1/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 5.| Fişa mijlocului fix | 14-2-2 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 6.| Bon de mişcare a mijloacelor fixe | 14-2-3A | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Proces-verbal de scoatere din funcţiune a | | |
| | mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri | | |
| | materiale | | 14-2-3/aA |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 7.| Proces-verbal de recepţie | 14-2-5 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | - Proces-verbal de recepţie provizorie | | 14-2-5/a |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Proces-verbal de punere în funcţiune | | 14-2-5/b |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Proces-verbal de recepţie finală | | 14-2-5/c |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 8.| Notă de recepţie şi constatare de diferenţe | 14-3-1A | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Notă de recepţie şi constatare de diferenţe | | 14-3-1/aA |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 9.| Bon de primire în consignaţie | 14-3-2 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 10.| Bon de predare, transfer, restituire | 14-3-3A | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 11.| Bon de consum | 14-3-4A | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | - Bon de consum (colectiv) | | 14-3-4/a |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Fişă limită de consum | | 14-3-4/bA |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Fişă limită de consum (colectivă) | | 14-3-4/cA |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Listă zilnică de alimente | | 14-3-4/dA |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 12.| Dispoziţie de livrare | 14-3-5A | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 13.| Borderou de predare a documentelor | 14-3-7 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 14.| Fişă de magazie | 14-3-8 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | - Fişă de magazie (cu două unităţi de măsură) | | 14-3-8/a |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Fişă de magazie cu repartizarea ieşirilor | | 14-3-8/c |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 15.| Fişă de evidenţă a obiectelor de inventar în | 14-3-9 | |
| | folosinţă | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | - Fişă de evidenţă a stocurilor şi a obiectelor | | |
| | de inventar pe locuri de folosinţă | | 14-3-9/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 16.| Registrul stocurilor | 14-3-11 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | - Registrul stocurilor | | 14-3-11/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 17.| Listă de inventariere | 14-3-12 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | - Listă de inventariere (pentru gestiuni | | |
| | global-valorice) | | 14-3-12/a |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Listă de inventariere | | 14-3-12/b |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | IV. MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI DECONTĂRI | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 18.| Chitanţă pentru operaţii în valută | | 14-4-1/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 19.| Proces-verbal de plăţi | 14-4-3A | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 20.| Dispoziţie de plată-încasare către casierie | 14-4-4 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Dispoziţie de plată-încasare către casierie | | |
| | (colectivă) | | 14-4-4/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 21.| Împuternicire | 14-4-5 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 22.| Borderoul documentelor achitate cu cecuri de | | |
| | decontare | 14-4-6 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 23.| Registru de casă | 14-4-7A | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Registru de casă (în valută) | | 14-4-7/aA |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Registru de casă | | 14-4-7/bA |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Registru de casă (în valută) | | 14-4-7/cA |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 24.| Bon de vânzare | 14-4-12 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 25.| Borderou de achiziţie | 14-4-13 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Borderou de achiziţie (alimentaţie publică) | | 14-4-13/a |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Borderou de achiziţie (de la producători | | |
| | individuali) | | 14-4-13/b |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 26.| Decont pentru operaţii în participaţie | 14-4-14 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | V. SALARII ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 27.| Stat de salarii | 14-5-1 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Stat de salarii | | 14-5-1/a |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Stat de salarii (fără elementele componente ale | | |
| | salariului total) | | 14-5-1/b |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Stat de salarii (fără elementele componente ale | | |
| | salariului total) | | 14-5-1/c |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Listă de avans chenzinal | | 14-5-1/d |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Listă de avans chenzinal | | 14-5-1/e |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Listă de indemnizaţii pentru concediul de odihnă| | 14-5-1/f |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite în | | |
| | contul asigurărilor sociale de stat | | 14-5-1/g |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Drepturi băneşti - Chenzina I (extras) | | 14-5-1/h |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Drepturi băneşti - Chenzina a II-a (extras) | | 14-5-1/i |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Stat de salarii pentru colaboratori | | 14-5-1/j |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Stat de salarii | | 14-5-1/k |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Stat de salarii | | 14-5-1/l |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 28.| Fişă de evidenţă a salariilor | 14-5-2 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Fişă de evidenţă a salariilor (cu elementele | | |
| | componente ale salariului total) | | 14-5-2/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 29.| Ordin de deplasare (delegaţie) | 14-5-4 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate | | |
| | (transporturi internaţionale) | | 14-5-4/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 30.| Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) | 14-5-5 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Decont de cheltuieli valutare (transporturi | | |
| | internaţionale) | | 14-5-5/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | VI. CONTABILITATEA GENERALĂ | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 31.| Notă de debitare-creditare | 14-6-1A | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 32.| Notă de contabilitate | 14-6-2A | |
| | - Notă de contabilitate | | 14-6-2/aA |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 33.| Extras de cont | 14-6-3 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 34.| Jurnal-situaţie privind operaţiile contabile | 14-6-4 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 35.| Jurnal-situaţie privind operaţiile de casă şi | 14-6-5 | |
| | bancă | | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Jurnal-situaţie privind operaţiile de casă şi | | 14-6-5/a |
| | bancă | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 36.| Jurnal privind decontările cu furnizorii | 14-6-6 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 37.| Situaţia încasării-achitării facturilor | 14-6-7 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 38.| Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de | 14-6-8 | |
| | stocuri | | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de | | |
| | stocuri | | 14-6-8/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 39.| Situaţie privind mişcarea stocurilor | 14-6-9 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 40.| Jurnal privind salariile şi contribuţia la | 14-6-10 | |
| | asigurările sociale | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 41.| Jurnal privind repartizarea şi decontarea | | |
| | cheltuielilor de producţie | 14-6-11 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Jurnal privind repartizarea şi decontarea | | |
| | cheltuielilor de producţie | | 14-6-11/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 42.| Jurnal privind vânzarea produselor şi alte ieşiri | 14-6-12 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Jurnal pentru vânzări | | 14-6-12/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 43.| Jurnal privind vânzarea mărfurilor şi alte ieşiri | 14-6-13 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 44.| Borderou de primire a obiectelor în consignaţie | 14-6-14 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 45.| Borderou de ieşire a obiectelor din consignaţie | 14-6-15 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Borderou de vânzare (încasare) | | 14-6-15/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 46.| Jurnal privind operaţii diverse (pentru conturi | | |
| | sintetice) | 14-6-17 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Jurnal privind operaţii diverse (pentru conturi | | |
| | sintetice) | | 14-6-17/a |
| | - Jurnal pentru cumpărări | | 14-6-17/b |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 47.| Situaţie privind avansurile de trezorerie | 14-6-18 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 48.| Fişă de cont analitic pentru cheltuieli efective | 14-6-21 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Fişă de cont analitic pentru cheltuieli | | |
| | indirecte de producţie | | 14-6-21/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 49.| Fişă de cont pentru operaţii diverse | 14-6-22 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Fişă de cont pentru operaţii diverse (în valută | | |
| | şi în lei) | | 14-6-22/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 50.| Document cumulativ | 14-6-24 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Document cumulativ | | 14-6-24/a |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Document cumulativ | | 14-6-24/b |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Document cumulativ | | 14-6-24/c |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 51.| Registru pentru evidenţa fondului de rulment | | |
| | şi a altor fonduri (pentru asociaţiile de | | |
| | proprietari) | 14-6-25 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 52.| Registru pentru evidenţa bunurilor asociaţiei | | |
| | (pentru asociaţiile de proprietari) | 14-6-26 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 53.| Registru pentru evidenţa operaţiilor băneşti | | |
| | (pentru asociaţiile de proprietari) | 14-6-27 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 54.| Listă de plată a cotelor de contribuţie pentru | | |
| | cheltuielile comune de folosinţă, întreţinere şi | | |
| | reparaţii (pentru asociaţiile de proprietari) | 14-6-28 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 55.| Scadenţarul cheltuielilor înregistrate în avans | 14-6-29 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 56.| Balanţă de verificare (cu patru egalităţi) | 14-6-30 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Balanţă de verificare (cu trei egalităţi) | | 14-6-30/a |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Balanţă de verificare (cu două egalităţi) | | 14-6-30/b |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Balanţă analitică a valorilor materiale | | 14-6-30/c |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | VII. BILANŢ CONTABIL | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| | VIII. ALTE SUBACTIVITĂŢI | | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 57.| Declaraţie de inventar | 14-8-1 | |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 58.| Decizie de imputare | 14-8-2 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Angajament de plată | | 14-8-2/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|
| 59.| Contract de garanţie în numerar | 14-8-3 | |
| |___________________________________________________|_________|___________|
| | - Contract de garanţie suplimentară | | 14-8-3/a |
|____|___________________________________________________|_________|___________|