Traumatisme toracice si abdominale

Chirurgie

Traumatismele toracice i abdominale
Traumatismele toracice
-Majoritatea survin în contextul unor politraumatisme -Mortalitate de 15 -30% din totalul mortalit ii în politraumatisme -9% mortalitate în TT singulare Etiologie (Europa ) -Accidente rutiere 60-70% -Accidente de munc 15-20% -Accidente casnice 15-20% -Accidente sportive 2%

Mecanisme de producere
-Decelerare ± accidente rutiere -Accelerare ± lovituri directe -Compresiuni -Pl gi -Explozii -Complex

Clasificarea traumatismelor toracice
-Dup existen a solu iei de continuitate tegumentar : Închise (contuzii) Deschise (pl gi) -Dup complexitate: Singulare În cadrul politraumatismelor (80%) -Fiziopatologic Cu tulbur ri ale func iilor vitale (Insuficien a respiratorie acut , insuficien a circulatorie acut ) F r perturbarea func iilor vitale

Dup criteriul anatomic
-Perete toracic -Pleuro-pulmonare -Traheo-bron ice -Organe mediastinale (cord, vase mari, duct toracic, esofag) -Diafragm -Diverse asocieri

Fiziopatologie
-Insuficien a respiratorie acut Mecanica ventilatorie (durere, volet costal ± respira ia paradoxal , balansul mediastinal, aerul pendular) Dezechilibru ventila ie/perfuzie ± colec ie pleural cu colaps pulmonar (hemopneumotorax) Hipoventila ia Afectarea transportului la nivel alveolocapilar (contuzie, hematom, ARDS sau anemie) -Insuficien a cardiocirculatorie

1

Traumatisme toracice si abdominale Examen clinic (1) -Anamneza -Examen obiectiv Inspec ie: -Jugulare turgescente -Amplia iile respiratorii -Deform ri ale toracelui -Mi c ri paradoxale -Masca echimotic cervicofacial Palpare : -Durere în punct fix -Cracmente osoase -Crepita ii gazoase Examen clinic (2) -Percu ia : Matitate ± rev rsat lichidian Hipersonoritate ± pneumotorax -Ausculta ie: Absen a murmurului vezicular Diverse raluri bron ice Chirurgie Paraclinic -Laborator: anemie. hematom pulmonar. -Ultrasonografia ± în special pentru cord -Electrocardiograma -Angiografia -Toracoscopia M suri de urgen -Evacuarea secre iilor cavit ii bucale -Asigurarea respira iilor.etc Forme anatomoclinice -Fractura costal -Fracturile sternului -Voletul costal -Hemotoraxul -Pneumotoraxul -Chilotorax -Contuzia pulmonar -Hematomul pulmonar -Ruptura pulmonar -Leziuni traheobron ice -Leziunile diafragmului 2 . dozarea gazelor sanguine -Radiografia toracic -Tomografia computerizat : contuzii pulmonare. Bolnavul trebuie s fie echilibrat hemodinamic. leziuni diafragmatice . eventual respira ie gur la gur sau intuba ie i ventila ie cu balon Ruben -Traheostomia -Pleurostomia -Pericardiocenteza -Stabilizarea voletului costal -Acoperirea pl gilor cu traumatopnee.

cu mortalitate de 50% -Cele anterioare i anterolaterale sunt cele mai grave (mobile) -Se asociaz cu contuzii pulmonare -Situa ie particular ±toracele moale Terapie: .Fixare (lame. vase mari.Trat leziunilor asociate (colec ii. C2 asociat cu fractura claviculei i a omoplatului denot un traumatism extrem de puternic -Disjunc ii condrocostale i condrosternale Fracturile sternului -Accidente rutiere (centur . volan.toracotomie Chilotorax -Lezarea ductului toracic ± acumulare de limf -Sindrom de compresiune intratoracic -Deficit nutri ional sever i imunologic La punc ie lichid lactescent cu TG peste 110mg%ml Limfografia 3 .Stabilizare intern . fixatoare externe) . fibrotorax. contuzie) Hemotorax -Compresiune pleuropulmonar -Anemie -Insuficien circulatorie Netratat: empiem. -Persisten a peste 10 zile . insuficien respiratorie restrictiv Tratament: Pleurotomie Debit peste 150ml/or timp de 2-3 ore -toracotomie Pneumotorax -Sindrom de compresiune intrapleural -Fizioatologic: Închis Deschis Sufocant sau compresiv (cu supap ) -Tratament: pleurotomie sp V ic i drenaj aspirativ la 20-25 cm ap .Traumatisme toracice si abdominale -Pl gile toracelui Chirurgie Fracturile costale -Cele mai frecvente leziuni -Mecanism direct (hiperextensie) sau indirect (hiperflexie) -Se pot asocia cu leziuni pleuropulmonare -Cercul vicios Cournand -Pot fi pierderi sanguine importante (150 ml pe focar de fractur ) -Fracturile costale multiple se înso esc întotdeauna de grade variabile de contuzie pulmonar Forme particulare -Fractura coastei 1 ± poten ial mare de leziuni vasculare ± necesit frecvent angiografie -Fractura C1. traheobron ice Voletul costal -Segment instabil al peretelui toracic -10-20% din TT. bord) -Cele cu deplasare ± grave ± leziuni cardiace.

tahipnee ± imaginea RX i CT caracteristic Hematomul pulmonar -Colec ie hematic în parenchimul pulmonar -Se rezoarbe în 10-14 zile -Uneori se poate infecta Tratamentul : Conservator în cazurile u ore i medii Chirurgical în cazurile grave Ruptura pulmonar -Traumatisme închise cu fracturi costale multiple sau în cele produse prin hiperpresiune -Clinic: hemopneumotrax sufocant i hemoptizie -Pierdere aeric continu pe tubul de pleurotomie Leziuni traheobron ice -Rare dar foarte grave -80% se asociaz cu fracturile sternului -Pot fi: Intrapleurale insuficien respiratorie acut . colaps alveolar. Lez se confirm la bronhoscopie Extrapleurale ± pneumomediastin masiv . inundarea alveolelor cu sânge. unt pleuropertoneal. Contuzia pulmonar -Traumatism puternic -Se asociaz frecvent cu voletul costal -Leziune de parenchim (membran alveolocapilar ) cu infiltrare hematic intersi ial difuz . edem -Alterarea raportului ventila ie perfuzie ceea ce duce la hipoxemie -Reechilibrarea volemic agresiv duce la exacerbarea leziunilor cu risc de ARDS i deces -Diagnostic: traumatism ±dispnee. pleurectomie i bure i de fibrin . emfizem subcutanat i mediastinal masiv.Traumatisme toracice si abdominale Chirurgie Tratament: -ini ial conservativ -Chirurgical ± debit mare 500ml/zi 14 zile sau 1500 ml/zi 7 zle ± ligatura ductului toracic supradiafragmatic. pneumotorax. precoce Leziunile diafragmului -Pl gi sau traumatisme închise -Frecvent nu sunt recunoscute imediat -Ruptur a diafragmului cu hernierea viscerelor abdominale în torace Pl gile toracelui -Nepenetrante i penetrante -Reprezint 35% din traumatismele toracelui -Pl gile penetrante pot interesa viscerele Pleuro-pulmonare Ale organelor mediastinale -Pl gile penetrante pot fi: Cu torace închis Cu torace deschis Traumatismele cordului -Principala cauz de mortalitate la grupa de vârst 15 ± 40 ani sunt traumatismele -25% din decesele cauzate de traumatisme au la baz un traumatism cardiac -Pot fi închise sau deschise Traumatismele închise -Marea majoritate în accidente rutiere 4 .

ecocardiografia transtoracic sau transesofagian (metoda de elec ie). repararea dilacer rii cardiace -Leziuni valvulare -Leziuni pericardice rev rsat pericardic ce poate evolua spre tamponad Ruptur pericardic . angiografia radioizotopic Tratament: monitorizare pentru aritmii i insuficien cardiac Tipuri de traumatisme închise (2) -Dilacerarea miocardic Cauza cea mai fracvent de deces la pacien ii ce au suferit un traumatism toracic închis Se înso e te frecvent de ruptura aortei Ruptura ventricular e de dou ori mai frecvent decât cea atrial Majoritatea mor la locul accidentului. zone de ischemie. tromboze Pl gile cordului -Agresiuni cu arme albe sau arme de foc -Dou forme de manifestare: Hemoragia ± r nitul alb (pl gi împu cate) Tamponada ± r nitul albastru (pl gi în epate) -Ecografia transtoracic -Fereastr pericardic subxifoidian -Toracotomie i sutura pl gii cu fire separate de polipropilen 3-0 cu petec -Indica iile toracotomiei -Stop cardiac -Tamponada cardiac -Leziuni ale vaselor mari -Leziuni cu pierdere de substan ale peretelui toracic -Perdere important de aer pe tubul de pleurostomie 5 . frec turi pericardice. unde Q nou ap rute).Traumatisme toracice si abdominale Chirurgie -Majoritatea se întâlnesc în contextul unor politraumatisme -Nu se asociaz cu leziuni osoase toracice în peste 25 % din cazuri -În rest mai frecvent se asociaz cu fracturi costale i de stern -Mecanisme: penetrarea de c tre o coast fracturat Compresia între stern i coloan Tipuri de traumatisme închise (1) Como ia cardiac F r corespondent anatomic la necropsie Deces survenit în urma unui traumatism toracic (acc. infarct miocardic. sportive) ca urmare probabil a fibrila iei ventriculare Contuzia miocardic Leziuni variate: infiltrate hematice i edem localizate la epicard i miocard. aritmii. T. afecteaz mai des ventriculul drept. ECG (ST. fracturi de stern i coaste. toracotomie anterolateral stg de urgen . Diagnostic: ³amprenta volanului´. cu sau f r hernierea cordului -Leziuni coronare Dilacer ri. doar 20% supravie uiesc 30 minute de la producerea accidentului Deces prin exanghinare sau tamponad cardiac Tratament: resuscitare. teste de laborator enzimatice (izoenzima MB a CK).

ame eli. scotoame. dure ± corpurile vertebrale -Starea de plenitudine a viscerelor cavitare -Condi ii fiziologice ± sarcina -Condi ii patologice care fac viscerele mai vulnerabile la traumatisme: malaria. agita ie psihomotorie inexplicabil . etc. Sindroame clinice în traumatismele abdominale cu leziuni viscerale: -sindromul de hemoragie intern (intraperitoneal ) ± leziuni de organe parenchimatoase sau mezouri -sindromul de irita ie peritoneal ± leziunile organelor cavitare Sindromul de hemoragie intern posttraumatic -Hemoperitoneu ± într-un singur timp -Hemoperitoneu în doi timpi ± colec ii hematice subcapsulare care duc la ruptura secundar a capsulei (1-10 zile) -Subiectiv: astenie. ciroza hepatic . sete intens 6 .Traumatisme toracice si abdominale -Leziune traheobron ic -Leziune a esofagului toracic -Hemotorax masiv -Leziuni mediastinale -Embolie gazoas -Leziune diafragmatic Chirurgie Traumatismele abdominale -Izolate -Asocieri lezionale în politraumatisme (10-12%) : Toraco-abdominale Cranio-vetrtebro-abdominale Clasificare Deschise ± pl gi Penetrante (peritoneu parietal interesat) Cu leziuni viscerale F r leziuni viscerale Nepenetrante -Închise ± contuzii (predomin ) Parietale Parieto-viscerale Predominant viscerale Mecanisme de producere Dup mecanismul de producere contuziile pot fi: -Prin lovire (percu ie) -Prin presiune (comprimare) -Prin contralovitur -Prin efectul de suflu -Mecanism complex Dup zona anatomic de impact: -Median ± leziune de organ cavitar care va genera peritonita -Lateral ± leziune de organ parenchimatos ± hemoragie intern Factori care influen eaz amploarea leziunilor viscerale: -Tonusul musculaturii peretelui abdominal -Prezen a unor planuri osoase. dispnee. splenomegalii de diverse etiologii. vâjâituri în urechi. sindroamele aderen iale.

uree.Leziunile splinei Durere abdominal cu iradiere în um rul stâng ± semnul Kehr. rupturi renale) -Rupturi musculare cu eventra ii posttraumatice -Pl gi penetrante: eviscera ii -Lezarea diafragmului Leziunile organelor parenchimatoase 1. durere în Douglas la TR Explor ri paraclinice (1) -Laborator: hemoleucograma. grup i Rh.Leziunile ficatului Hemocoleperitoneu 7 . nu particip la mi c rile respiratorii. transaminaze. silen iu abdominal etc) Sindromul de irita ie peritoneal posttraumatic -Consecin a lez rii complete a viscerelor cavitare (exist posibilitatea perfora iei în doi timpi) -Durere violent continu localizat în dreptul leziunii viscerale care difuzeaz generalizându-se. bazin. gre uri. Blumberg pozitiv. amilazemie. durere sau împ stare a Douglasului. glicemie. transpira ii reci . sc derea tensiuni arteriale. matitate în flancuri. complet -Examen clinic complet -Sondaje (gastric i vezical) -Examen radiologic -Ultrasonografia -Laborator -Punc ie sau punc ie lavaj peritoneal -Tomogafie computerizat Leziuni de perete abdominal -Echimoza -Rev rsatul sero-hematic Morel-Lavalle -Hematoame subaponevrotice ± hematomul tecii mu chiului drept abdominal --Hematomul properitoneal ±poate fuza în spa iul retroperitoneal -Hematomul retroperitoneal (fracturi de coloan dorsolombar . ionogram etc. teste de coagulare. colaps. puls filiform. v rs turi -Abdomen imobil. ap rare muscular localizat 2. m rirea ariei matit ii splenice. hiperestezie cutanat . extremit i reci. împ stare profund . -Radiografia toracic -Radiografia abdominal pe gol -Radiografia de bazin -Urografia -Cistografia Explor ri paraclinice (2) -Punc ia lavaj peritoneal -Ecografia -Tomografia computerizat -Laparoscopia -Angiografia Diagnosticul pozitiv al traumatismelor abdominale -Important s fie precoce. contractur muscular . ap rare. rupturi ale vaselor retroperitoneale. oligoanurie i semne locale abdominale (durere.Traumatisme toracice si abdominale Chirurgie -Obiectiv:paloare accentuat .

Intestin sub ire 5.Rect 7.Leziunile renale Rupturi cu hematoame intraparenchimatoase sau retroperitoneale.Colon 6.Duoden -rare. antibioterapie 8 . 4. eventual punc ie sau punc ie lavaj etc) Internare la terapie intensiv sau transportul în blocul operator (pl gi cu eviscera ii de organe) Profilaxia antitetanic . ecografie.Stomac : mai ales pl gi 3. hematurie. pansament cu ser fiziologic i bandaj al pl gilor cu eviscera ie Montarea unei perfuzii cu solu ii cristaloide. satura ia de oxigen Resuscitare volemic Sondaj nazogastric Sondaj vezical Examen clinic (consulturi interdisciplinare) Probe laborator i investiga ii paraclinice (radiologie.Vezic urinar -Uroperitoneu -Abces urinos Evolu ia traumatismelor abdominale Netratat ± deces prin oc hemoragic sau oc septic Rar ± perfora ii mici se pot acoperi Principii de tratament (1) -Prim ajutor la locul accidentului: Asigurarea func iilor vitale (eventual resuscitare) Degajarea victimei Bilan lezional ± toaleta i pansamentul pl gilor. Pot cauza abcese perinefretice. 1% dar grave i greu de diagnosticat -Mai ales D2 i D3. frecvent se asociaz cu alte leziuni viscerale iar diagnosticul este predominant intraoperator.Leziunile pancreasului Strivire pe coloana vertebral .Traumatisme toracice si abdominale Chirurgie hemobilie 3. HHC 200 mg Nu se permite ingestia de lichide Nu se administreaz antialgice majore Oxigen pe masc Imobilizarea focarelor de fractur Transport la spital Principii de tratament (2) Sus inerea func iilor vitale Monitorizare parametrii hemodinamici.Esofag abdominal : mai ales iatrogene 2. Durere lombar .Mezouri : a treia cauz de hemoperitoneu 8. Pancreatita postraumatic . bombarea regiunii lombare Leziunile organelor cavitare 1. 20% retroperitoneale 4.

Traumatisme toracice si abdominale Chirurgie Tratament chirurgical -Laparotomie imediat Contuzii cu semne clare de hemoragie intraperitoneal sau de perfora ie de organ Pl gi penetrante cu eviscera ii sau cu asocierea unuia din sindroamele men ionate Pl gile prin arme de foc Pl gi la care penetra ia nu poate fi stabilit cu certitudine (laparoscopie) 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful