Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi

1
IAŞI - 2011
2
Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Iaşi
Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de
dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva
dezvoltării durabile şi a deschiderii sistemului educaţional către
societate, în contextul integrării europene
3
C U P R I N S
Argument .......................................................................................... 5
Programul de desfăşurare al concursurilor ................................. 6
Concursul de limbă, literatură şi comunicare “MICII
ALECSANDRIŞTI” ...................................................................... 7
Comisia de concurs ........................................................................... 7
Autori teste ........................................................................................ 7
Teste propuse – clasa a IV-a ............................................................ 8
Concurs de matematică “EUCLID” ........................................... 39
Comisia de concurs ......................................................................... 39
Autori ............................................................................................... 40
Subiecte date la ediţiile anterioare ................................................ 41
EDIŢIA a X-a ........................................................................................... 41
EDIŢIA a IX-a .......................................................................................... 55
EDIŢIA a VIII-a ....................................................................................... 60
EDIŢIA a VII-a ........................................................................................ 67
EDIŢIA a VI-a .......................................................................................... 72
EDIŢIA a V-a ........................................................................................... 81
Probleme şi exerciţii propuse ......................................................... 92
Clasele a III-a şi a IV-a ............................................................................. 92
Clasa a V-a ............................................................................................. 106
Clasa a VI-a - algebră ........................................................................... 115
Clasa a VI-a - geometrie ....................................................................... 118
Clasa a VII-a - algebră .......................................................................... 124
Clasa a VII-a - geometrie ..................................................................... 127
Clasa a VIII-a - algebră ........................................................................ 132
Clasa a VIII-a - geometrie .................................................................... 135
Indicaţii şi răspunsuri ................................................................... 140
Bibliografie ................................................................................ 158
4
Argument
Concursul de matematică EUCLID a luat fiinţă în anul 2001, la iniţiativa
profesorilor de matematică de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iaşi.
Denumirea acestuia provine de la numele celebrului matematician grec
care a pus bazele geometriei plane şi spaţiale şi ale aritmeticii. Însemnata sa
operă, Elemente, alcătuită din 13 capitole a constituit, timp de două milenii,
cartea de căpătâi după care s-a predat matematica. A fost tradusă în aproximativ
300 de limbi, fiind cea mai citită carte din lume.
Euclid a adus multe contribuţii originale: a enunţat teoreme noi: teorema
catetei, a înălţimii (unui triunghi dreptunghic), a concurenţei mediatoarelor
unui triunghi, a reciprocei teoremei lui Pythagoras, a teoremei împărţirii cu
rest (pentru numere naturale), a descompunerii în factori primi a unui număr
întreg (pozitiv); i se datorează noţiunile de semidreaptă, tangentă (la o curbă),
cerc mare (al unei sfere), puterea unui punct faţă de un cerc sau o sferă, ca şi
denumirile de paralelogram, poliedru, prismă, tetraedru, a formulat definiţii –
cele pentru cerc şi sferă rămânând în uz.
Concursul EUCLID se adresează elevilor din clasele III-VIII la Şcolile
Generale din judeţul Iaşi, iar anul acesta se află la cea de a XI-a ediţie.
Organizatorii şi-au propus ca, prin acest eveniment, să stimuleze spiritul
COMPETITIV al elevilor şi să le dezvolte nevoia de cunoaştere şi înţelegere.
Concursul se bucură de aprecierea participanţilor pentru probele la care au
posibilitatea să între în competiţie:
- proba individuală – oferă posibilitatea fiecărui participant de a-şi
demonstra competenţele dobândite în domeniul matematicii.
- proba pe echipaje – dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă şi dă
posibilitatea fiecărei echipe de a promova imaginea şcolii.
Elevii din clasa a IV-a cu rezultate foarte bune la concurs au posibilitatea
să se înscrie la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” fără a mai susţine examenul
de admitere în clasa a V-a.
Festivitatea de premiere are loc, în fiecare an, la Universitatea „Al. I.
Cuza” Iaşi.
Parteneriatul dintre Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” şi Universitatea
„Al. I. Cuza” Iaşi demonstrează încă o dată aprpecierea de care se bucură
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” în comunitatea educaţională.
Autorii
5
Programul de desfăşurare al concursurilor
07 – 24.01.2011 – Înscrierea participanţilor
28.01.2011 – Susţinerea probelor de concurs
Rezolvarea contestaţiilor
NOTĂ:
Programul desfăşurării concursurilor şi repartizarea pe săli
vor fi afişate la avizierul şcolii şi pe site-ul liceului, www.lvais.ro,
pe 26.01.2011. Informaţii suplimentare se pot afla consultând site-
ul liceului.
6
Concursul de limbă, literatură şi comunicare
“MICII ALECSANDRIŞTI”
Comisia de concurs
Preşedinte:
prof. Nelu Tudorache – director
Vicepreşedinte:
prof. Jenica Ionescu – şef catedră limba română
Membri:
prof. Monica Coţofan
prof. Petru Apachiţei
prof. Nicu Crăciun
Secretari:
prof. Cojocariu Beatris
inf. Cojocaru Gabriela Cătălina
Autori teste
prof. Jenica Ionescu
prof. Monica Coţofan
prof. Petru Apachiţei
prof. Nicu Crăciun
Înv. S. Ivolschi (test 22 –test 25)
Înv. T. Pantazi (test 26 – test 27)
7
Teste propuse – clasa a IV-a
Testul 1
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde cerinţelor:
E ceasul întoarcerii în timp. Sunt singur cu gândul şi lampa. O
lampă de aramă, cu picior înalt şi glugă. Subt ea sunt cărţile prietene,
hârtiile, ibricul cu cafea şi calendarul. Aceasta-i lampa anului o mie
una suta patruzeci şi unu. În faţa ei e negru, viitorul.
Dar una câte una, din lumina ei de-acum, s-aprind, trăindu-şi
clipa, lămpile trecute. Şi unde-i lampă e şi un obraz de viaţă. Apare şi
dispare după cum s-aprinde şi se stinge lampa lui.
Căci lampa n-are numai umbra şi culoarea aripei de flutur,
ameţită de lumina ei. Au fost odată în popasul ei de aur, frunţi, obraji,
gene şi mâni şi buze cu tăcerea, cu surâsul şi vorba lor.
(Ionel Teodoreanu, Întoarcerea în timp)
1. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi familie
lexicală) cu termenul aur.
2. Construieşte două enunţuri în care cuvântul se stinge să aibă alte două
înţelesuri decât în text şi precizează-le.
3. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele aramă,
prietene.
4. Identifică funcţia sintactică a cuvintelor în timp, culoarea.
5. Construieşte propoziţii în care cuvintele anului şi de viaţă să
îndeplinească alte funcţii sintactice decât în text şi precizează-le.
6. Explică, în 3-5 rânduri, înţelesul enunţului Căci lampa n-are numai
umbra şi culoarea aripei de flutur, ameţită de lumina ei. Au fost
odată în popasul ei de aur, frunţi, obraji, gene şi mâni şi buze cu
tăcerea, cu surâsul şi vorba lor.
II. Redactează o compunere de 20-25 de rânduri, în care să povesteşti o
întâmplare deosebită, al cărei personaj să fie una dintre cărţile prietene,
evocate în textul anterior. Vei da compunerii tale un titlu expresiv.
8
Testul 2
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde cerinţelor:
Într-o seară de primăvară, nepotul a rămas până la ceasul
lămpilor. În ietacul bunicilor, slujnica a aprins lampa cu glob albastru
înflorit cu trandafiri, pe care, când era copil, o tot privea de la
fereastra casei de peste drum- acum pustie- întrebându-se: Cine fură
fructul cel de aur? unde-l duce? unde-l ţine?
- Bunică, mă primeşti să dorm la mata?
Bunica a dat din cap fără mirare: poate că nici n-a înţeles.
Numai bunica a dormit.
Nepotul s-a dus în odaia bunicului, aprinzând lampa de pe
masa lui de lucru, aşezându-se chiar în fotoliul cu capete de lei, în
care-a stat bunicul.
Casa copilăriei e stinsă.
Casa bunicilor e stinsă.
Dar noaptea de primăvară e luminoasă ca aureola Sfinţilor. Şi
din pământul mormintelor, din creangă şi din inimă, se-nalţă flori de
liliac.
(Ionel Teodoreanu, Întoarcerea în timp)
1. Scrie cuvinte cu sensuri opuse (antonime) pentru termenii a aprins,
primeşti.
2. Exemplifică în enunţuri scrierea structurilor primăvară şi cel altfel
decât în text.
3. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele să dorm
şi stinsă.
4. Selectează, din text, două pronume cu funcţii sintactice diferite pe
care le vei preciza.
5. Alcătuieşte o propoziţie după schema A-C-A-P-S.
6. Explică, în 3-4 rânduri, înţelesul enunţului Casa copilăriei e stinsă.
Casa bunicilor e stinsă. Dar noaptea de primăvară e luminoasă ca
aureola Sfinţilor.
II. Redactează o compunere de 20-25 de rânduri, cu titlul Florile de
liliac din inimă, care să se încheie astfel: Apoi, în lumina lunii, aburul
de argint a dispărut uşor, aşa cum apăruse, ca printr-un farmec. În
compunerea ta vei îmbina descrierea şi dialogul.
9
Testul 3
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde cerinţelor:
Întâiul pas pe care îl faci într-o casă străină, te înfioară.
Neprietenos răspunde ecoul şi umbra ta se zugrăveşte stranie pe pereţii
albi. Viaţa statornicită are tainele ei, îmbătrânitul disc al soarelui, ce
apare şi dăinuieşte anumite ceasuri la fereşti, luminând tot altfel
lucrurile, le dă o şlefuire, un lustru, cu care ochii tăi se deprind şi fără
de care nu pot fi veseli.
În pridvorul tăcut, ştiu că în cutare anotimp, ca să lumineze
perdelele verzi de frunze, albastrul va înflori strugurii de glicină:
treptele scării de piatră, de le vei coborî, presimţi ce mireasmă o să te
întâmpine; de vei ridica ochii peste marginea verde a stratului, ţi se va
părea firesc că în aer joacă pulberea de aur a stânjeneilor; de te vei
întoarce spre răsărit, floarea soarelui ce poartă un nimb în jurul ei, nu
te va mira că o biată floare îşi arată imaginea soarelui pe pământ...
(Dimitrie Anghel, Versuri şi proză)
glicínă, glicine, s. f. Arbust decorativ agăţător, având flori asemănătoare
cu ale salcâmului, albastre sau violete şi parfumate
1. Exemplifică termeni cu acelaşi înţeles (sinonime) pentru cuvintele
înfioară, mireasmă.
2. Construieşte două enunţuri în care cuvântul arată să aibă alte două
înţelesuri decât în text şi precizează-le.
3. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele tăcut, a
stratului.
4. Identifică funcţia sintactică a cuvintelor disc, de frunze.
5. Alcătuieşte o propoziţie despre copilărie, după schema S-P-A-A.
6. Explică, în 3-4 rânduri, înţelesul enunţului le dă o şlefuire, un lustru,
cu care ochii tăi se deprind şi fără de care nu pot fi veseli.
II. Redactează o compunere descriptivă, de 20-25 de rânduri, în care să
integrezi expresiile joacă pulberea de aur a stânjeneilor şi
albastrul va înflori strugurii de glicină. Vei da compunerii tale
un titlu expresiv.
10
Testul 4
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde cerinţelor:
De după dealuri arse şi trudite,
Înalţă creste albe nori de plumb.
S-adună-n iarbă umbre încâlcite
Şi, aspru, geme vântul prin porumb.
Câmpia de paragină şi scrum
Întinde braţe lungi de colb în drum,
Apoi îşi strânge sufletu-n păduri,
Căscând în râpi dogoritoare guri…
Dar norii sterpi coboară-n depărtare,
Şi-abia vibrează dincolo de zare
Un tunet lung, cu prabuşiri de stâncă…
Iar soarele s-arată alb şi mat,
Şi-ntâia rază de lumină pare
Un fulger mort, ce rătăceşte încă
Pe câmpul prăfuit şi resemnat.
(Otilia Cazimir, Iulie)
1. Exemplifică termeni cu înţeles opus (antonime) pentru cuvintele
încâlcite, mat.
2. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi
familie lexicală) cu termenul umbre.
3. Construieşte două propoziţii în care cuvintele arse şi lungi să
reprezinte câte o altă parte de vorbire decât în text, precizând în
paranteză partea de vorbire exemplificată.
4. Identifică funcţia sintactică a cuvintelor scrum, rază.
5. Construieşte propoziţii în care cuvintele de stâncă şi soarele să
îndeplinească alte funcţii sintactice decât în text.
6. Transcrie, din text, o expresie frumoasă şi explic-o în 3-5 rânduri.
11
II. Redactează o compunere narativă, de 20-25 de rânduri, în care
Tunetul şi Soarele să fie personaje, şi în care să integrezi expresia norii
sterpi coboară-n depărtare. Vei da compunerii tale un titlu expresiv.
Testul 5
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde
cerinţelor:
Toate lighioile din curte aflaseră că va să mă duc la o şcoală
mare. Cânele, pisica şi cei patru cai ai tatii ştiau pe de rost cum trebuie
să fie în ochii Domnului: niciunul nu s-ar fi dus fără botini în picioare,
căci desculţi nu i-ar fi primit decât Nea Nicuţă, c-un sfanţ pe lună.
Noaptea visam şcoala: un palat mare, mare şi frumos, ca în basme, cu
porţi de fer, cu geamlâcuri, cu uşi de cleştari, cu ziduri văpsite ca nişte
icoane, şi mai împodobite decât steaua lui Nea Nicuţă, încondeiată de
Burghelea, zugrav vestit, căruia îi frecam văpselele între pietre numai
ca să mă uit la el zile întregi cum din nimic scotea sfinţi, îngeri, draci,
cai şi balauri.
(Barbu Ştefănescu Delavrancea, Domnu Vucea)
1. Exemplifică în enunţuri scrierea structurilor iar şi cai altfel
decât în text.
2. Scrie două expresii care să includă cuvântul ochi.
3. Selectează, din text, două pronume de persoana a III-a, singular,
masculin.
4. Identifică funcţia sintactică a cuvintelor ca în basme şi zugrav.
5. Construieşte două propoziţii în care cuvântul zile să
îndeplinească două funcţii sintactice, diferite de cea din text, pe care
le vei preciza.
6. Explică, în 3-4 rânduri, înţelesul enunţului Noaptea visam
şcoala: un palat mare, mare şi frumos, ca în basme.
12
II. Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să
prezinţi o zi de şcoală de pe o altă planetă, aşa cum ţi-o
imaginezi tu. Vei da compunerii tale un titlu expresiv.
Testul 6
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde
cerinţelor:
Mă îmbrăcai; mă spălai cu apă rece; mă încălţai cu nişte
pantofi noi; mama mă pieptănă şi mă sărută pe frunte, aşa că o
pricepui... "Să nu-ţi fie frică, să nu mă dai de ruşine"... Ştiam eu în câte
feluri săruta mama: altfel de eram bolnav, altfel când o ascultam, altfel
când învăţam lecţia, altfel de plângeam şi voia să mă împace, şi cu totul
altfel mă sărută când mă trimise la şcoala domnească. Pe drum, bonca-
bonca, mă împiedicam de toate pietrele. Inima îmi zvâcnea cum îmi
zvâcnea când alţii se încercau să-mi ia zmeul de coadă. Şi tocmai
departe, dincolo de S-tu Ştefan, frate-meu se opri şi-mi zise: - Aici e
şcoala. Şcoala!... Mi se opri răsuflarea.
(Barbu Ştefănescu Delavrancea, Domnu Vucea)
S-tu Ştefan - Sfântul Ştefan
1. Exemplifică, în enunţuri, scrierea structurilor altfel şi noi în alt mod
decât în text.
2. Construieşte câte o propoziţie în care cuvintele frunte şi zmeul să
aibă un alt înţeles decât cel din text.
3. Scrie cuvinte cu sensuri opuse (antonime) pentru termenii frică şi
să împace.
4. Alcătuieşte două enunţuri în care verbul ştiam să fie la alte două
timpuri, pe care le vei preciza.
13
5. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text.
6. Explică, în 3-4 rânduri, înţelesul enunţului Ştiam eu în câte feluri
săruta mama .
II. Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să realizezi
portretul unei fiinţe dragi, de a cărei amintire se leagă prima ta zi de
şcoală. Vei da compunerii tale un titlu expresiv.
Testul 7
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde
cerinţelor:
E tristă şi urâtă iarna la ţară, când crivăţul viforos urlă peste
câmpii, când norii sau ceaţa întunecă cerul, când ploile reci desfundă
pământul, când ţarina-i goală şi năpustită, dumbrava uscată, şi
plugarul trândav. Apoi, în lungile nopţi de iarnă, ce întunecime plină de
groază! ce de şoapte fioroase! Vântul vâjâie şi geme ca nişte jalnice
glasuri ce plâng din depărtare; ploaia izbeşte cu o întărâtată stăruire în
pereţii şi în ferestrele casei; oblonul se clatină şi scârţâie pe ţâţânile-i
ruginite; focul bubuie şi trosneşte în cămin, şi, uneori, o pasăre de
noapte, gonită din adăpostul ei de o suflare mai viscoloasă a crivăţului,
îşi ia zborul, scoţând un ţipăt sfâşietor şi tânguios. Într-acele văietări
ale firii, mintea de sineşi se porneşte pe cugetări mâhnicioase;
închipuirea-şi plăsmuieşte vedenii cobitoare, şi tot ce e mai trist în
viaţă, toate răstriştile trecute, toate temerile viitorului se răsfrâng, ca
umbre sângerate, în oglinda întunecată a inimii.
(Al Odobescu, Doamna Chiajna)
1. Scrie cuvinte cu sensuri opuse (antonime) pentru termenii
depărtare şi întunecată.
2. Scrie două expresii care să includă cuvântul foc.
3. Selectează, din text, două substantive cu înţelesuri opuse.
14
4. Precizează subiectul şi predicatul primei propoziţii din text.
5. Construieşte, pe lângă substantivul noapte, două atribute
exprimate prin părţi de vorbire diferite.
6. Explică, în 3-4 rânduri, înţelesul enunţului toate răstriştile
trecute, toate temerile viitorului se răsfrâng, ca umbre sângerate, în
oglinda întunecată a inimii.
II. Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să povesteşti
o întâmplare deosebită, al cărei personaj să fie o frunză, pornind de la
enunţul În noaptea întunecată de toamnă răsuna prelung vântul rece,
când ultima frunză firavă a nucului bătrân de desprinse uşor de
ramură. Vei da compunerii tale un titlu expresiv.
Testul 8
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde
cerinţelor:
Soarele e sus. Tot cerul e de-un albastru strălucitor. Ostroavele
— grădini plutitoare — îşi răsfrâng în valuri răchitele argintii. Din
lunci răsună tălăngi, fluiere s-aud doinind. În aerul căldicel e un miros
dulce de fâneaţă şi de sulcină. Pe dealuri, departe, tarlalele-nguste par
nişte velinţi întinse la soare. De-a lungul ţărmului stâng se-nşiră satele
în lanţ; case mici, tupilate, bordeie acoperite cu şovar, şi-n toate — un
aer de umilinţă, de frică, parcă stau gata s-o rupă de fugă.
(Al. Vlahuţă, România pitorească)
1. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi
familie lexicală) cu termenul frică.
2. Construieşte două enunţuri în care cuvântul dulce să aibă alte două
înţelesuri decât în text şi precizează-le.
3. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele un
albastru şi doinind.
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor tălăngi şi de frică.
15
5. Exemplifică, în enunţuri, două părţi de propoziţie diferite, exprimate
prin pronumele ele.
6. Construieşte două expresii frumoase care să includă cuvintele
soarele şi răchitele.
II. Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, cu titlul Un albastru
strălucitor, în care să realizezi descrierea unui peisaj care te-a
impresionat cândva. Vei integra în compunerea ta şi structurile grădini
plutitoare şi un miros dulce de fâneaţă şi de sulcină.
Testul 9
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde
cerinţelor:
Luna-şi picură argintul,
Tremurându-l pe
fereastră;
Vede-atâta împăcare
Străjuind căsuţa noastră.
Lângă pat, zâmbind, stă
mama,
Adormindu-şi copilaşii,
Cămăşuţă cu mătasă
Le-a cusut mâna nănaşii.
Numai moşul povesteşte,
Aşezat pe faţa vetrii –
Dumeriţi de-o pildă veche,
Îl ascultă doi cumetri.
S-a curmat deodat'
povestea
Şi-i tăcere mută-n
casă –
Osteniţi dorm ochelarii
Pe ceaslovul de pe
masă.
Licărind o raz-atinge
Geamul uşii de la
tindă,
De trei glasuri
legănată,
Se-nfiripă o colindă...
De sub ţol ridică
fruntea
16
Dar auzi! Căţelul latră,
S-aud şopote-n ogradă
Şi s-aude, subt opincă,
Scârţâitul de zăpadă.
Două feţe bucălaie...
Blând zâmbeşte din
icoană
Cuviosul Niculaie...
(Octavian Goga, Pace)
1. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi
familie lexicală) cu termenul povestea.
2. Scrie două expresii care să includă cuvântul masă.
3. Scrie câte un enunţ în care cuvintele mută şi colindă să fie altă
parte de vorbire decât în text şi precizează ce au devenit ele în
enunţurile tale.
4. Transcrie, din text, două numerale.
5. Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor cămăşuţă şi mâna.
6. Explică, în 3-4 rânduri, înţelesul enunţului Blând zâmbeşte din
icoană Cuviosul Niculaie ...
II. Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, cu titlul Poveste de
Crăciun, în care să povesteşti o întâmplare, valorificând şi sugestiile
textului dat.
Testul 10
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde
cerinţelor:
[...] Sunt duioase amintirile din trecut, mai cu samă ale
copilăriei. Jocurile şi petrecerile copilăreşti, în paşnicul nostru oraş, îşi
aveau farmecul lor deosebit. Nu era casă, nu era stradă, unde să nu se
audă glasurile zburdalnicilor copii, cari pe lângă casele lor, cât era
ziulica de mare, o ţineau numai într-o joacă. Adunaţi în jurul unuia
care ţinea de sfoară, băieţii făceau şi trimeteau smeului cari de abia se
zărea, scrisori cari porneau a lene în văzduh, prin şfoara cea subţirică.
Ceva mai depărtişor, alţii urcau smei „turceşti”, fabricaţi cu multă
îndemânare. Erau smeii cei mai frumoşi, inventaţi de către copii, în
zilele lor de odihnă din vacanţa cea mare, smei cari erau urcaţi şi
17
noaptea cu lampioane. Pe câmpul cel larg din dealul Copoului, se
adunau sute de copii. Ei băteau aici mingea, de se cutremura şi
pământul. Ţâcul şi oina erau jocurile cele mai gustate. Ceasuri întregi
alergau şi săreau şi nu mai oboseau, atât le era de drag jocul.
(Rudolf Şuţu, Iaşii de odinioară)
1. Exemplifică termeni cu acelaşi înţeles (sinonime) pentru
cuvintele duioase şi îndemânare.
2. Scrie câte un enunţ în care cuvintele ţinea şi se cutremura să
aibă alt înţeles decât în text.
3. Exemplifică două părţi de vorbire diferite din familia
adjectivului mare şi precizează-le.
4. Identifică primul şi ultimul subiect din text.
5. Construieşte o propoziţie după schema P-A-S-A-A.
6. Explică, în 3-4 rânduri, înţelesul enunţului Sunt duioase
amintirile din trecut, mai cu samă ale copilăriei.
II. Redactează o scrisoare, de 20-25 de rânduri, pe care ai putea să o
trimiţi unui zmeu înalţat în văzduh, mărturisind una dintre dorinţele tale
tainice. Vei respecta cerinţele specifice unui asemenea tip de
compunere.
Testul 11
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde
cerinţelor:
Să mi se permită să visez pe marginea unui om viitor, mai
fericit decât cel de până acum, aflat măcar la stadiul de dezvoltare al
propriului computer. Un om care să poată şterge un cuvânt sau chiar o
literă greşită a vieţii pe care şi-o scrie clipă de clipă şi să o înlocuiască
fără efort cu altele mai bune. Care să poată merge înainte sau înapoi în
succesiunea faptelor lui. Care, dând un simplu search, o căutare,
atunci când a pierdut sau a uitat ceva, să-şi aducă imediat în faţa
ochilor toate locurile în care se află ceea ce caută. Care să ştie exact
18
câtă memorie mai are, iar dacă i se pare că nu-i rămâne destulă, să
aibă una nouă la dispoziţie.
(Ioana Pârvulescu, Întoarcere în secolul 21)
1. Exemplifică termeni cu acelaşi înţeles (sinonime) pentru
cuvintele stadiul şi efort.
2. Scrie două expresii care să includă cuvântul om.
3. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele viitor
şi o căutare.
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor să visez şi –o.
5. Exemplifică, pe lângă verbul a da, două complemente
exprimate prin părţi de vorbire diferite, pe care le vei preciza.
6. Explică, în 3-4 rânduri, înţelesul enunţului Care să ştie exact
câtă memorie mai are, iar dacă i se pare că nu-i rămâne destulă, să
aibă una nouă la dispoziţie.
II. Redactează o compunerere , de 20-25 de rânduri, în care să
povesteşti o întâmplare pe care ai dori să o retrăieşti, dând un simplu
search. Vei da compunerii tale un titlu expresiv.
Testul 12
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde
cerinţelor:
Când Dumnezeu a făcut toate câte sunt pe pământ, iarbă,
buruieni şi flori, le-a împodobit cu tot felul de culori frumoase. Când a
făcut şi zăpada, i-a zis:
- Să-ţi cauţi tu singură culoarea care-ţi place, fiindcă tu umbli
peste tot.
Atunci zăpada se duse la iarbă şi-i spuse:
- Dă-mi şi mie din culoarea ta verde şi aşa de frumoasă!
Iarba însă nu vru. Rugă apoi pe trandafir să-i dea culoarea lui
roşie, strălucitoare. Dar nici trandafirul nu voi. Ceru culoarea albastră
19
de la viorea, culoarea galbenă de la floarea-soarelui. Niciuna nu
ascultă rugămintea zăpezii.
Tristă şi amărâtă, zăpada ajunse în dreptul ghiocelului. Către
el îşi plânse ea durerea grăind:
- Nimeni nu vrea să-mi dea culoarea sa.
Ghiocelul, milos, se înduioşă de soarta zăpezii şi-i zise:
- Dacă-ţi place culoarea mea albă, eu o împart bucuros cu
tine.
Zăpada primi cu mulţumire darul ghiocelului. De atunci ea
poartă veşmântul alb ca al ghiocelului. Drept recunoştinţă, îl lasă să
scoată căpşorul afară, de cum începe să se arate primăvara.
(I. L. Mirea, Legende)
1. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi
familie lexicală) cu termenul alb.
2. Transcrie din text două cuvinte cu înţeles asemănător (sinonime).
3. Exemplifică, în enunţuri, scrierea structurilor fiindcă şi mie altfel
decât în text.
4. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvintele rugă şi voi să fie alte
părţi de vorbire decât în text, precizându-le.
5. Precizează funcţia sintactică a ultimelor două cuvinte din text.
6. Explică, în 3-4 rânduri, relaţia dintre cele două personaje, zăpada şi
ghiocelul, aşa cum este prezentată în text.
II. Redactează o compunere narativă, de 20-25 de rânduri, în care să
propui o altă explicaţie pentru culoarea albă a zăpezii. Pe parcursul
compunerii, împleteşte naraţiunea cu descrierea şi dialogul.
Testul 13
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde cerinţelor:
Adio plimbări pe bulevard! Iată, a sosit cea mai bună prietenă
a copiilor! Prima ninsoare! De ieri seară a început să ningă cu fulgi
mari şi dolofani precum florile de iasomie. Azi dimineaţă, la şcoală a
fost o plăcere s-o vezi cum bate în ferestre şi cum se adună pe
pervazuri; domnul învăţător privea pe geam şi îşi freca mâinile, iar noi
toţi eram foarte fericiţi când ne gândeam la bulgării de zăpadă, apoi la
gheaţa care avea să se formeze şi la focul din sobe, de-acasă. Numai
Stardi nu se gândea la nimic din toate acestea, căci îşi ţine pumnii la
20
tâmple, absorbit de lecţie. Ce frumuseţe, ce sărbătoare a fost când am
ieşit! Toţi colegii zburdam pe stradă, şi urlam sau ne îmbrăţişam, şi
luam zăpadă în palme, şi ţopăiam prin troiene precum nişte câini
polari. Părinţii care aşteptau afară aveau umbrelele albe, gardienii
publici aveau căştile albe, iar în câteva clipe ghiozdanele noastre au
ajuns şi ele albe. Şi cu toţii eram nemaipomenit de bucuroşi…
(Edmondo de Amicis, Cuore)
1. Desparte în silabe următoarele cuvinte: tâmple, iasomie.
2. Scrie două expresii care să includă cuvîntul mână.
3. Transcrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare seriei în care
sunt doar cuvinte cu acelaşi înţeles (sinonime) pentru sensul
termenului plăcere din text:
a. satisfacţie, gust, capriciu;
b. delectare, hatâr, plac;
c. bucurie, desfătare, încântare.
4. Precizează partea de vorbire a cuvintelor subliniate din enunţul: „a
fost o plăcere s-o vezi cum bate în ferestre”.
5. Alcătuieşte două enunţuri cu alte funcţii decât cea din text pentru
cuvântul fulgi, precizându-le.
6. Exprimă-ţi opinia, în 3-4 rânduri, în legătură cu exclamaţia: Ce
frumuseţe, ce sărbătoare a fost când am ieşit!
II. Imaginează-ţi că eşti primul fulg de nea. Scrie o compunere de 20-
25 de rânduri, în care să prezinţi impresiile legate de această experienţă
inedită. Propune un titlu expresiv compunerii tale.
Testul 14
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde cerinţelor:
E lucru trist să uiţi un prieten. Nu oricine a avut un prieten. Şi
s-ar putea să ajung asemeni oamenilor mari, care nu se mai gândesc
decât la cifre. Aşa că iată încă un motiv pentru care mi-am cumpărat o
cutie cu vopsele şi creioane. E greu, la vârsta mea, să te apuci de
desenat, când niciodată n-ai mai încercat să desenezi altceva în afară
21
de un şarpe boa întreg şi de un şarpe boa spintecat, pe când aveai şase
ani! Voi căuta, fireşte, să fac portretele cele mai asemănătoare cu
putinţă. Nu sunt însă tocmai sigur că voi izbuti. Câte un desen mai
treacă-meargă, un altul însă nu mai seamănă defel. Mai greşesc câte
puţin şi când e vorba despre înălţime.
(Antoine de Saint Exupery, Micul prinţ)
1. Scrie termeni cu înţeles opus (antonime) pentru cuvintele niciodată
şi voi izbuti.
2. Exemplifică, în enunţuri, scrierea structurilor n-ai şi decât, altfel
decât în text.
3. Alcătuieşte două enunţuri în care să cuvântul o să aibă valori
morfologice diferite, precizându-le.
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text.
5. Alcătuieşte o propoziţie după următoarea schemă:
A S A P C
adjectiv subst. subst. verb subst.
6. Exprimă-ţi opinia, în 3-4 rânduri, în legătură cu gândul
personajului: S-ar putea să ajung asemeni oamenilor mari, care nu
se mai gândesc decât la cifre.
II. Scrie o compunere narativă, de 20-25 de rânduri, în care să
povesteşti o întâmplare care a însemnat pierderea unui prieten. Propune
un titlu expresiv compunerii tale.
Testul 15
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde cerinţelor:
Vicu se trezise de dimineaţă. Zăpada se grămădise în pervaze ca o
fascinantă pisică de Angora şi parcă nimic altceva decât albeaţa,
abundenţa şi calmul ei îl invita la mari excursii sufleteşti. Şi, poate,
aburul cozonacilor ce-şi astâmpărau fierbinţeala în cămară. Şi, desigur,
multe altele: netezimea cearşafului, caldul curcubeu al scoarţei din
perete, fuga ireală a fulgilor de zăpadă din oglinda de la şifonier... Şi
22
cartea de pe noptieră, primită în ajun cadou, răsfăţându-şi dedicaţia la
vedere: „Bunului meu prieten şi coleg Vicu Cutie, din partea mea,
Sandu".
Stătea lungit în pat, rotindu-şi degetele mari de la picioare
şi savurându-şi preaplinul inimii lui.
— Trebuie să-i fac şi eu lui Sandu un cadou! Dar nu o carte.
Ceva mai deosebit, mai acătării. Poate două cărţi. E doar ajun de An
nou. Câte lucruri frumoase nu pot fi dăruite cu acest prilej! Iată, numai
pe o pagină din „Informaţia", lunecată la picioarele patului, câte nu se
oferă: clipsuri, produse cosmetice, pijamale matlasate, căciuli...
Generozitatea, ca un zefir, umfla pe nesimţite pînzele imaginaţiei
băiatului.
(Mircea Sîntimbreanu, Mărinimie)
1. Propune câte un cuvânt cu sens asemănător (sinonim) pentru fiecare
dintre termenii: răsfăţându-şi, generozitatea.
2. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi
familie lexicală) cu termenul carte.
3. Extrage două pronume din al doilea enunţ al textului, precizându-le
funcţia sintactică.
4. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvintele calmul şi preaplinul să
fie alte părţi de vorbire decât în text, precizându-le.
5. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text.
6. Explică, în 3-4 rânduri, înţelesul enunţului: Zăpada se grămădise în
pervaze ca o fascinantă pisică de Angora şi parcă nimic altceva decât
albeaţa, abundenţa şi calmul ei îl invita la mari excursii sufleteşti.
II. Scrie o compunere, de 20-25 de rânduri, cu titlul „Cel mai fumos
dar făcut lui Moş Crăciun”.
Testul 16
I. Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor:
Un negustor, umblând prin mai multe sate şi oraşe, ca să cumpere
grâu, păpuşoi şi altele, într-o zi ajunse la un pod şi când era să treacă
văzu un om care se odihnea acolo. Acesta era Pâcală. Negustorul,
voind să afle ceva de la el, ca oricare negustor, se apropie de dânsul şi-
l întrebă:
- De unde eşti, măi creştine?
23
- Ia din sat de la noi, răspunse Pâcală.
- Din care sat de la voi?
- Iaca de acolo, tocmai de sub acel mal, arătând negustorului cu
mâna spre un deal.
- Bine, dar ce sat e acela? Eu nu-l ştiu.
- Ei! Cum să nu-l ştii; e satul nostru, şi eu de acolo vin.
- Nu aşa, măi prostule. Eu te întreb: acel sat pe a cui moşie este
şi cum îi botezat?
- Doamne! da’ nu ştii că moşiile sunt boiereşti şi ăsta-i a
cuconului nostru, ce şede la Bucureşti? Iar satu-l botează popa într-o
căldăruşă cu apă, cum îi scrie lui în cărţi.
Negustorul, privindu-l lung, zise în sine: Mă!... aista-i chiar Pâcală.
(I. Creangă, Pâcală)
1) Descoperă şi scrie cuvinte cu înţeles opus (antonime) pentru: se
apropie, acela.
2) Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele noi şi vin să aibă alt
înţeles decât cel din textul dat.
3) Selectează din fragmentul dat:
a) un substantiv comun, genul neutru, numărul singular;
b) un verb, timpul trecut, persoana a III-a.
4) Dezvoltă propoziţia simplă, “Răspunse Pâcală”, într-o propoziţie
dezvoltată, adăugând un complement şi un atribut.
5) Alcătuieşte o propoziţie după schema:
A S P A _
pronume subst verb +subst. subst.
6) Transformă în vorbire indirectă primele patru replici din textul
dat.
II) Imaginează-ţi că te-ai întâlnit cu Pâcală în oraşul/satul tău.
Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să povesteşti o
întâmplare al cărei erou a fost Pâcală. Dă un titlu expresiv compunerii
tale.
Testul 17
I. Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor:
24
Eu l-am văzut pe Moş-Crăciun: e un moşneag
Cu barbă albă, cu cojoc şi cu toiag,
Ca toţi moşnegii care trec pe drum.
Departe, într-o ţară fermecată
În care nimeni n-a ajuns vreodată,
Stă singur cuc într-un bordei de fum.
(Otilia Cazimir, Moş Crăciun)
1) Scrieţi două cuvinte cu înţeles asemănător (sinonime) pentru
substantivul “ţară”.
2) Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi
familie lexicală) cu termenul “fermecată”.
3) Construieşte două enunţuri în care cuvântul trec să aibă alte două
sensuri decât în text şi precizează-le.
4) Transcrie, din textul dat, două substantive însoţite de adjective.
5) Identifică funcţia sintactică a cuvintelor un moşneag şi cu toiag.
6) Explică, în 3-5 rânduri, înţelesul versurilor: ...o ţară fermecată/ În
care nimeni n-a ajuns vreodată”.
II) Alcătuieşte o compunere narativă, de 20-25 de rânduri, cu titlul, “O
zi în casa lui Moş Crăciun”, în care să integrezi şi un portret al moşului,
pornind de la sugestiile textului.
Test ul 18
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde
cerinţelor:
25
Odată s-a întâlnit Minciuna cu Adevărul. Se uită ei unul la
altul. Minciuna era mai vorbăreaţă, că aşa e în viaţă. Începe ea a râde
de Adevăr că are picioare lungi, că-i slab şi abia-şi trage sufletul. Pe
deasupra, ca să le întreacă pe toate, mai era şi nemâncat şi zdrenţăros.
Adevărul sta tăcut şi asculta. Ştia de atâta amar de vreme cu
cine are a face, că era mâncat de Minciună, răstălmăcit şi batjocorit.
Minciuna era grasă şi frumoasă. Numai picioarele o cam stricau, că le
avea cam scurte.
- Mi-ai făcut destule în viaţa mea! i-a spus Adevărul
- Am să-ţi mai fac câteva! Iaca ne apropiem de un sat. Vine o
femeie pe drum. Cine-şi arată puterea mai întâi?
- Apoi arată-ţi-o tu mai întâi! a spus Adevărul.
(Petru Rezuş, Minciuna are picioare scurte)
1. Exemplifică, în enunţuri, scrierea structurilor odată şi numai
altfel decât în text.
2. Construieşte două enunţuri în care cuvântul amar să aibă alte
două sensuri decât în text şi precizează-le.
3. Precizează ce parte de vorbire este cuvântul i în cele două
enunţuri în care apare în text. (“că-i slab”; „i-a spus Adevărul”).
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul
enunţ: Odată s-a întâlnit Minciuna cu Adevărul.
5. Alcătuieşte o propoziţie după următoarea schemă:
C A P A S ______
substantiv adjectiv verb numeral substantiv
6. Explică, în 3-4 rânduri, înţelesul enunţului: Începe ea
[Minciuna] a râde de Adevăr că are picioare lungi, că-i slab şi
abia-şi trage sufletul.
II. Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să continui
fragmentul din textul Minciuna are picioare scurte. În compunerea ta
vei ilustra mesajul pe care îl transmite titlul operei.
Test 19
26
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea
răspunde cerinţelor:
Iară către sfârşitul mesei, Făt-Frumos scoase năframa pe care
i-a dat-o împăratul la bătălie.
- Cum ajunse năframa mea în mâinile tale? întrebă împăratul.
Eu am dat-o îngerului Domnului care ne-a ajutat la război.
- Ba nu, mărite împărate, mie mi-ai dat-o!
- Apoi dacă e aşa, tu eşti acela care ne-a ajutat?
- Eu, mărite împărate!
- Nu se poate, adăugă iute împăratul. Şi dacă vrei să te cred,
arată-te aşa cum era atunci acela căruia i-am dat năframa.
Atunci el se sculă de la masă, se duse de se îmbrăcă cu hainele
cele cu soarele în piept, luna la spate şi doi luceferi în umeri, îşi lăsă
părul pe spate şi se înfăţişă împăratului şi la toată adunarea.
Când îl văzură mesenii, îndată se şi minunară; Făt-Frumos era
atât de mândru şi strălucitor, încât la soare te puteai uita, dar la
dânsul, ba.
(Făt-Frumos cu părul de aur)
1. Explică rolul a două semne de punctuaţie din enunţul: „-
Nu se poate, adăugă iute împăratul.”
2. Transcrie, din text, două cuvinte înrudite ca sens şi ca
formă (din aceeaşi familie lexicală).
3. Propune câte un cuvânt cu înţeles asemănător (sinonime)
pentru fiecare dintre termenii: se înfăţişă, mândru.
4. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvintele hainele şi mie
să fie alte părţi de vorbire, precizându-le.
5. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în
enunţul: „Eu am dat-o îngerului Domnului”.
6. Explică, în 3-4 rânduri, înţelesul enunţului: “Făt-Frumos
era atât de mândru şi strălucitor, încât la soare te puteai uita, dar
la dânsul, ba.”
II. Scrie o compunere în care să povesteşti o întâmplare de la şcoală, la
care să participe un Făt-Frumos al zilelor noastre. Pe parcursul
compunerii, împleteşte naraţiunea cu descrierea şi dialogul.
27
Test 20
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde
cerinţelor:
Nu-mi amintesc locuri mai frumoase de joacă decât
maidanele*! Dacă se întâmpla să locuieşti în preajma unui maidan sau
a unui şantier, a unui bloc în construcţie, distracţia era asigurată. Jocul
preferat era un fel de concurs: cine găseşte cele mai interesante obiecte
printre maldărele de moloz. Făceam echipe de câte doi-trei copii,
stabileam ora la care toată lumea pornea în expediţie şi ora la care ne
întorceam la locul de plecare şi dădeam startul. Făcusem chiar o
expoziţie cu obiecte găsite: monede vechi, casete video, piuliţe, gloanţe
şi tot soiul de vechituri care nouă ni se păreau valori. Cel mai iscusit
cercetaş era un băiat de prin blocurile vecine, Florian, care avea cel
mai mare succes. A găsit odată...
(Ruxandra Tudor, Părinţi şi copii, în „Dilema veche”, nr. 257,
21.01.2009)
*maidan – teren deschis, loc gol, în interiorul sau la marginea unei
localităţi
1. Propune câte un cuvânt cu sens asemănător (sinonim) pentru
fiecare dintre termenii: iscusit, cercetaş.
2. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi
familie lexicală) cu termenul joc.
3. Scrie două enunţuri în care cuvintele vecine şi mare să fie alte
părţi de vorbire decât cele din text, precizându-le.
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text.
5. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul oră să aibă două
funcţii sintactice diferite, precizându-le.
6. Numeşte două trăsături ale copiilor, aşa cum reies acestea din
text.
II. Scrie o compunere narativă, de 20-25 de rânduri, în care să îţi
imaginezi continuarea textului de mai sus, având ca început ultimul
enunţ. Oferă un titlu sugestiv.
28
Test 21
I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea
răspunde cerinţelor:
N-am să uit niciodată când am fost în Orăşelul Copiilor, în
Piaţa Naţiunii, aveam vreo patru-cinci ani pe atunci. Orăşelul mi s-a
părut imens. În mijloc se afla un brad până în ceruri, plin de becuri
colorate, ghirlande de toate culorile, pachete mari de carton învelite în
hârtie aurie, purpurie, albastră, globuri cât un cap de om, beteală
groasă ca mâna. În vârf, bradul avea o stea roşie în cinci colţuri care
reuşea să înroşească zăpada din tot Bucureştiul cu lumina ei. Se
vindeau peste tot acadele răsucite, citronadă în sticluţe mate, frumos
rotunjite.
(Mircea Cărtărescu, REM)
1. Oferă câte un cuvânt cu sens asemănător (sinonim) pentru
fiecare dintre termenii: imens, purpurie.
2. Alcătuieşte două enunţuri în care să foloseşti două forme
diferite de plural ale cuvântului cap.
3. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi
familie lexicală) cu termenul stea.
4. Scrie două forme diferite de trecut ale verbului a uita, la
persoana I, numărul. singular.
5. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text.
6. Transcrie, din text, o expresie frumoasă şi explic-o în 3-5
rânduri.
II. Scrie o compunere în care să prezinţi o întâmplare imaginară sau
reală la care ai participat în Orăşelul Copiilor. Pe parcursul compunerii
vei împleti naraţiunea cu descrierea.
29
Test 2 2
I. Se dă textul:
„- Nu!... nu e voie să scoţi capul pe fereastră mititelule! zice
unul dintre tineri lui d. Goe, şi-l trage puţin înapoi.
- Ce treabă ai tu, urâtule? zice mititelul smucindu-se.
Şi după ce se strâmbă la urâtul, se spânzură iar cu amândouă
mâinile de vergeaua de alamă şi scoate iar capul. Dar n-apucă să
răspundă ceva urâtul, şi mititelul îşi trage îngrozit capul gol înăuntru
şi-ncepe să zbiere:
- Mamiţoo! Mam-mare! Tanti!
- Ce e? Ce e? Sar cucoanele.
- Să oprească! zbiară şi mai tare Goe, bătând cu picioarele.
Mi-a zburat pălăria! Să oprească!!”
(Ion Luca Caragiale, D-l Goe)
Cerinţe:
a) Elaborează un enunţ care să precizeze împrejurările în care d-l
Goe şi-a pierdut pălăria (ideea principală a fragmentului);
b) Motivează reacţia copilului la sfatul tânărului călător;
c) Scrie cuvinte cu sensuri asemănătoare celor ale cuvintelor: se
spânzură, să răspunză, îngrozit, să zbiere;
d) Scrie trei enunţuri în care cuvântul cap să aibă sensuri diferite;
e) Alege din textul dat substantivele, dar şi adjectivele ce pot fi
substantive;
f) Alcătuieşte familia lexicală (familia de cuvinte) a cuvântului
tânăr (6 cuvinte);
g) Descoperă în textul dat toate verbele la persoana a III-a ce
exprimă comportamentul neadecvat al personajului principal şi
analizează-le morfologic.
II. Imaginează-ţi un dialog civilizat între D-l Goe şi tânărul de la
fereastră şi redactează-l în aproximativ 20 de rânduri.
30
Test 2 3
I. Se dă textul:
„Peste dealuri zgribulite,
Peste ţarini zdrenţuite,
A venit aşa, deodată
Toamna cea întunecată.
Lungă, slabă şi zăludă,
Botezând natura udă
C-un mănunchi de ciumafai,
Când se scutură de ciudă,
Împrejurul ei, departe,
Risipeşte-n evantai
Ploi mărunte,
Stropi de tină,
Guturai...
Şi cum vine de la munte,
Blăstămând
Şi lăcrimând,
Toţi ciulinii de pe vale
Se pitesc prin văgăuni,
Iar măceşii de pe câmpuri
O întâmpină în cale
Cu grăbite plecăciuni...”
(George Topârceanu, Balada unui greier mic)
Cerinţe:
a) Comentează versurile;
b) Selectează două expresii frumoase şi motivează alegerea lor;
c) Scrie două cuvinte cu înţeles asemănător cuvintelor: ciudă,
guturai, plecăciuni;
d) Alcătuieşte familia de cuvinte a termenului slabă (9 cuvinte);
e) Analizează gramatical predicatele verbale din text;
f) Realizează schema lineară a ultimei propoziţii din versurile de
mai sus;
g) Exemplifică alte două funcţii sintactice ale cuvântului evantai
(după ce precizezi funcţia sintactică din text).
31
II. Selectează toate substantivele însoţite de adjective şi precizează care
dintre însuşirile respective umanizează substantivul. Alcătuieşte un text
descriptiv în care să le introduci pe cele din urmă.
32
Test 2 4
I. Se dă textul:
„-Auzi, tu, soră, grăi Ana către sora mijlocie, dacă m-ar lua pe
mine, i-aş frământa o pâne, din care mâncând ar fi tot june şi voinic,
mai voinic decât toţi voinicii din lume.
- Eu, zice Stana, dacă pe mine m-ar lua, i-aş toarce, i-aş ţese şi
coase o cămaşă pe care, îmbrăcând-o, s-ar putea lupta cu zmeii,
trecând prin apă fără ca să se ude, trecând prin foc fără ca să se ardă.
- Iar eu, grăi Lăptiţa, cea mai tânără soră, dacă i-aş fi soţie i-
aş face doi feţi frumoşi, gemeni, cu părul de aur şi cu stea în frunte, ştii
ca luceafărul din zori...
- Sfântă-ţi fie vorba şi a mea să fii, soţie de împărat! grăi
feciorul de împărat ridicând la sine în şa pe Lăptiţa, cu căpşuni cu tot...
- Şi tu a mea! grăi cel dintâi voinic către Stana.
- Şi tu a mea! grăi al doilea voinic către Ana, ridicând-o şi pe
ea în şa.”
(Ioan Slavici, Doi feţi cu stea în frunte)
Cerinţe:
a) Scrie ideile principale ale textului dat;
b) Care din darurile pe care doreau să le facă fetele celor trei
feciori, crezi că era mai valoros şi de ce?
c) Formulează două propoziţii în care cuvântul lupta să fie părţi de
vorbire diferite;
d) Scrie cuvinte cu sensuri asemănătoare celor ale cuvintelor a
grăi, june, soţie;
e) Scrie propoziţii în care să utilizezi corect cuvintele şi
ortogramele sar/s-ar, iar/i-ar;
f) Analizează gramatical cuvintele subliniate în textul dat;
g) Scrie cinci cuvinte înrudite pentru cuvântul vorbă (familia
lexicală).
II. Redactează răspunsul, în 10-15 rânduri, la următoarea întrebare: Ce
însuşiri ieşite din comun (supranaturale) aveau darurile promise de fete
şi ce sentimente umane fac posibilă realizarea visurilor?
33
34
Test 2 5
I. Se dă textul:
„Racul, broasca şi o ştiucă
Într-o zi s-au apucat
De pe deal în iaz s-aducă
Un sac de grâu încărcat.
Şi la el toţi se înhamă:
Trag, întind, dar iau de seamă
Că sacul stă neclintit,
Căci se trage neunit.
Racul înapoi se da,
Broasca tot în sus sălta,
Ştiuca foarte se izbea
Şi nimic nu isprăvea;
Nu ştiu cine-i vinovat;
Însă pe cât am aflat,
Sacul în iaz nu s-a tras,
Ci tot pe loc a rămas.”
(Al. Donici, Racul, broasca şi ştiuca)
Cerinţe:
a) Elaborează în cuvinte proprii învăţătura desprinsă din text;
b) Precizează personajele, timpul, locul şi cauza care determină
desfăşurarea acţiunii din textul dat;
c) Scrie cuvinte cu sensuri asemănătoare celor ale cuvintelor: se
izbea, isprăveau, iau de seamă;
d) Alcătuieşte două propoziţii cu sensuri diferite ale cuvântului
broască;
e) Descoperă cinci verbe care exprimă acţiuni comune făcute de
cele trei personaje ale fabulei şi analizează-le gramatical;
f) Scrie cinci termeni înrudiţi cu substantivul vină (familia de
cuvinte);
g) Analizează gramatical subiectele şi predicatele propoziţiilor
care exprimă acţiunile caracteristice personajelor.
II. Redactează un text care să răspundă la întrebarea: „Dacă fiecărui
animal – personaj al fabulei de mai sus i-ai găsi un corespondent în
lumea umană, ce însuşiri ai putea să-i atribui?”
35
36
Test 2 6
I. Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor:
,,Aseară, prin grădina amorţită
Din tufe de pelin cu frunze mici
A apărut în taină un arici,-
O mică vietate ghemuită.
Copiii l-au zărit de pe cerdac
Cum se mişca domol pe sub gutui,
Şi toţi au alergat în jurul lui.
Iar el a-ncremenit pe loc, posac,
Cum îl prinsese vremea pe cărare,
Ca o perniţă sferică în care o fată rea
O fată rea, ca să se joace
A-nfipt o sumedenie de ace”
( George Topîrceanu -,,Ariciul”)
1. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvintele următoare: amorţită,
domol, posac, a apărut.
2. Alcătuieşte câte un enunţ în care substantivul,,grădină” să
îndeplinească funcţiile sintactice de subiect, atribut şi complement.
3. Analizează gramatical cuvintele subliniate: din tufe, ghemuită, au
zărit, el, de ace.
II. Alcătuieşte o compunere de cel puţin 25 de rânduri,în care să
povesteşti o întâmplare cu un animal. Alege un titlu potrivit.
37
Test 2 7
I. Citeşte următorul text, pentru a putea răspunde cerinţelor:
”Puiul a învăţat de la oameni să se poarte, să simtă, să se
veselească şi să se întristeze ca oamenii. A învăţat acrobaţia şi
gimnastica, să se joace cu mingea, să facă tumbe. El era ursul alb,
desprins de gheţurile polare, deprins să se joace şi să primească
aplauze. Şapte ani, numele lui a trecut din ţară în ţară, a fost bucuria
copiilor şi minunea oamenilor mari.
Acum, pe neaşteptate, Fram lâncezeşte în cuşca lui din
fundul menajeriei, neînţelegând ce se petrece cu el. Acum se dezmorţesc
amintirile vechi: făptura mare şi blândă care îl alăpta în peşteră, apa
nesfârşită, verzuie, cu sloiuri plutitoare…”.
(Cezar Petrescu, Fram, ursul polar)
1. Scrie patru cuvinte din aceeaşi familie cu cuvântul a învăţa.
2. Construieşte două enunţuri în care cuvântul poartă să aibă
înţelesuri diferite.
3. Analizează gramatical cuvintele subliniate în text
4. Scrie opusul cuvintelor: întristat, să primească, vechi, amorţit,
neînţelegere.
5. Construieşte enunţuri în care substantivul peşteră să aibă pe
rând rol de subiect, atribut şi complement.
II. Redactează o compunere de 20-25 de rânduri, în care să
povesteşti o întâmplare deosebită, în care personajul
principal să fie animalul preferat. Vei da compunerii tale un
titlu expresiv.
38
Concurs de matematică “EUCLID”
EDIŢIA a XI-a
Comisia de concurs
Preşedinte de onoare:
prof. univ. dr. Mihai Anastasiei
Preşedinte:
prof. Nelu Tudorache – director
Vicepreşedinte:
prof. Ecaterina Ursu – director adjunct
Membri:
prof. Bodron Dochia
prof. Grigoraş Julieta
prof. Leontieş Rodica
prof. Nistor Alina
prof. Nistor Gheorghiţă
prof. Sava Angela
prof. Ungureanu Sînziana
prof. Ţugurlan elena Zoe
Secretari:
prof. Cojocariu Beatris
inf. Cojocaru Gabriela Cătălina
ing. Ionenscu Mihaela
39
Autori
Coordonator clasele III – IV:
prof. Nelu Tudorache
Propunători probleme:
Inst. E. Craus (14, 37, 38, 86, 87)
Înv. M. Ianoş (19, 66 - 72, 113 - 115, 123 - 126)
Înv. S. Ivolschi (4 - 6, 25 - 27, 51 - 56)
Înv. T. Pantazi (1 - 3, 15 - 18, 24, 48 - 50)
Înv. T. Iliescu (7 - 12, 28 - 32, 57 - 65, 112)
Înv. D. Surdu (73 - 81, 127, 128, 130)
Înv. S. Radu (13, 20, 33 - 36, 82 - 85, 116, 129)
Prof. N. Tudorache (39, 40, 88 - 91)
Problemele 21–23, 41–47, 92–111, 117–122 sunt reeditate din
ediţia 2010.
Clasa a V-a: prof. Ţugurlan Elena Zoe
prof. Grigoraş Julieta
Clasa a VI-a prof. Nistor Alina
prof. Ungureanu Sînziana
Clasa a VII-a: prof. Ursu Ecaterina – algebră
prof. Sava Angela – geometrie
Clasa a VIII-a prof. Bodron Dochia
prof. Nistor Gheorghiţă
Tehnoredactare:
Ing. Mihaela Ionescu
40
Subiecte date la ediţiile anterioare
EDIŢIA a X-a
1 aprilie 2010
C lasa a III–a
SUBIECTUL I
Ştiind că: a=24+35:7-8; b=50-4x 9-5; c=60-(54:6+4x12), află
(a+b)xc=?
SUBIECTUL II
Suma vârstelor membrilor unei familii compusă din cinci persoane
este 76. Află vârsta fiecăruia, ştiind că vârsta mamei este egală cu a
tatălui, iar vârsta celor trei copii este reprezentată prin trei numere
naturale consecutive, suma lor fiind 12.
Câţi ani are fiecare membru al familiei?
SUBIECTUL III.
Păcală şi Tândală au pornit spre târg, având fiecare câte un sac de
pepeni (pepenii sunt de aceeaşi greutate). Pe drum, Tândală a început să
se plângă de greutatea sacului său.
- Nu te mai văita degeaba, îi spuse Păcală. Uite, dacă cineva ar lua
un pepene din sacul tău, eu aş căra o greutate de două ori mai mare ca
tine, iar dacă eu ţi-aş da un pepene de la mine, am avea de dus greutăţi
la fel de mari.
Câţi pepeni avea în sac fiecare personaj?
Barem de corectare clasa a III-a
SUBIECTUL I
Calculează 35:7 ……………………………………….……. 2p
Calculează 24 + 5 ..…………………………………….……. 1p
Finalizare a = 21 ..…..………………………………….……. 2p
Calculează 4 x 9 ……………………………………….……. 2p
Calculează 50 – 36 …………………………………….……. 1p
41
Finalizare b = 9 ….…………………………………….……. 2p
Calculează 54:6 ……………………………………….……. 2p
Calculează 4 x 12 .…………………………………….……. 4p
Paranteza ……………………………………………….……. 2p
Finalizare c = 3 .……………………………………….……. 2p
Calculează (a+b) ……………………………………….……. 5p
Finalizare ……………………………………………….……. 5p
(30 puncte)
SUBIECTUL II.
Scrie relaţia sumei vârstelor membrilor familiei ..…….……. 5p
Scrie relaţia sumei vârstelor copiilor .………… ……….……. 5p
Determină suma vârstelor părinţilor ..………… ……….……. 10p
Determină vârsta fiecărui părinte ……………………….……. 4p
Determină vârsta fiecărui copil ………………………….……. 6p
(30 puncte)
SUBIECTU L III.
Scrie relaţia: T – 1 ……………………………………..…….. 5p
Scrie relaţia: 2(T – 1) ………………………………….…….. 5p
Scrie relaţia: T + 1 ………………………………..…………. 3p
Scrie relaţia: P – 1 ………………………………..…….……. 3p
Egalizează ultimele două relaţii: P – 1 = T + 1 ……………... 3p
Concluzionează: P = T + 2 ..…………………………….…… 1p
Scrie relaţia: 2(T – 1) = T + 2 …………………………...…… 3p
Efectuează calculele în relaţia 2T – 2 = T + 2 ………….……. 3p
Află: T = 4 pepeni ……………………………………….……. 1p
(30 puncte)
Oficiu – 10 puncte
C lasa a IV-a
Problema 1 (40 puncte)
a) Scrieţi toate numerele naturale de patru cifre distincte, care au cifra
zecilor 7 şi suma cifrelor 11.
b) Suma a două numere naturale este 999. Dacă adunăm 3 la fiecare
din cele două numere, iar apoi le înmulţim cu 2, cât va fi suma
numerelor obţinute?
Problema 2 (25 puncte)
Fie trei numere naturale diferite de zero. Dacă se împarte primul
număr la al doilea, se obţine câtul 3 şi restul 3, iar dacă se împarte al
treilea la al doilea se obţine câtul 5 şi restul 2.
42
Ştiind că diferenţa dintre al treilea şi primul număr este 121, aflaţi
cele trei numere.
Problema 3 (25 puncte)
Acum, suma vârstelor mamei şi fiului este cu 4 ani mai mare decât
vârsta tatălui. Peste 9 ani , fiul va avea o treime din vârsta mamei şi toţi
trei împreună vor avea 115 ani. Ce vârstă are fiecare acum?
Din oficiu - 10 puncte
Barem corectare clasa a IV-a
Problema 1 (40 puncte)
a) Scrie forma numărului c 7 ab …………………...…… 4 p
Deduce că a+b+c = 4 …..……………………………. 8 p
Scrie soluţiile 1073; 1370; 3071; 3170 …………...… 8 p (2 p/soluţie)
b) Scrie a+b = 999 …………………………………...… 2 p
Scrie (a+3)∙2+(b+3)∙2 sau justifică……………...…. 12 p
Află suma numerelor obţinute: 2010……………...…. 6 p
Problema 2 (25 puncte)
Reprezentarea grafică………………….…..……………..10 p
Deduce că 2p+2 = 124, p = 61 ……………………………7 p
Află numerele: 186; 61; 307 ……………………………. 8 p
Problema 3 (25 puncte)
Reprezentarea grafică ……………………………….……………… 4 p
Din fig.2 deduce ca suma vârstelor acum a celor trei este 115-27=88..4 p
Folosind fig.1 află că vârsta tatălui este 42 de ani, iar suma vârstei
mamei şi a fiului este 46 de ani…………………………….………. 6 p
Află că peste 9 ani suma vârstelor mamei şi a fiului este 64 de ani ... 4 p
Află că peste 9 ani mama are 48 de ani, iar fiul 16 ani ……………. 4 p
Finalizare: tata: 42 ani, mama: 39 ani, fiul: 7 ani …………….…….. 3 p
Notă: Oricărei alte soluţii corecte i se va acorda punctaj maxim.
43
C lasa a V-a
SUBIECTUL I
Determinaţi suma numerelor naturale mai mici decât 2000, care
împărţite la 49 dau câtul egal cu restul.
30 puncte
SUBIECTUL II
Fie mulţimile: A={x∈N|
1 x 2
11
+
este fracţie supraunitară} şi
B={x∈N| x = 2a, a∈N şi a ≤ 4}. Calculaţi A∪B şi (A∩B)∪(B\A).
30 puncte
SUBIECTUL III
Un număr de 1236 de cifre este scris cu cifrele 1, 2 şi 3 şi cu 12
zerouri. Numărul de apariţii al cifrei 1 este de două ori mai mic decât
numărul de apariţii al cifrei 2 şi de trei ori mai mic decât numărul de
apariţii al cifrei 3. Aflaţi suma cifrelor numărului.
30 puncte
Oficiu – 10 puncte
Barem de corectare clasa a V-a
SUBIECTUL I.
Teorema împărţirii cu rest............................................................5p
D=Cx49+R, R<49, R=C………………………………………10p
D=49xC+C, D<2000…………………………………………...5p
D este 50x0, 50x1, 50x2, … , 50x39………………………..….5p
Calculează suma 39000………………………………………...5p
(30 puncte)
SUBIECTUL II.
2x+1<11………………………………………………………..5p
A={0,1,2,3,4}…………………………………………………..5p
a∈{0,1,2,3,4}…………………………………………………...5p
B={1,2,4,8,16}………………………….………………………5p
A∪B…………………………………………………….………5p
(A∩B)∪(B\A).............................................................................5p
(30 puncte)
44
SUBIECTUL III.
Numărul apariţiilor cifrelor 1, 2 şi 3 este 1235-12.......................10p
Cifra 1 apare de a ori, cifra 2 de 2a ori, cifra 3 de 3a ori...............5p
a+2a+3a=1224……………………………..……………………..5p
a=204………………………………..……………………………5p
Suma cifrelor este 2856………………………….……………….5p
(30 puncte)
Oficiu – 10 puncte
NOTĂ: Orice altă soluţie corectă se notează cu punctaj corespunzător
C lasa a VI-a
SUBIECTUL I.
Fie ABCD un pătrat, AB = 6 cm, E un punct în interiorul pătratului
astfel încât ∆BEC = echilateral.
a) Aflaţi m
) B E
ˆ
A (
b) Aflaţi m
) D E
ˆ
A (
c) Calculaţi lungimea perpendicularei dusă din E pe
AB.
35 puncte
SUBIECTUL II.
Fie x, y, z numere naturale nenule, astfel încât:
35
66
xz 2
yz xy
·
+
;
28
55
xz x
zy 3
2
·
+
;
308
125
xyz y x
z 3
2
3
·
+
. Aflaţi x, y, z ştiind că
x
2
+y
2
+z
2
=4875.
35 puncte
SUBIECTUL III.
M-am trezit noaptea şi m-am uitat la ceas. Arăta ora 2. Apoi mi-am
dat seama că ceasul era oprit. L-am întors şi am adormit din nou. Când
m-am trezit, la radio s-a anunţat ora 7, în timp ce ceasul meu indica ora
5:30. La ce oră m-am trezit noaptea ?
20 puncte
Oficiu – 10 puncte
45
Barem de corectare c lasa a VI-a
SUBIECTUL I.
a) Găseşte m
) B E
ˆ
A (
= 75
o
……………………….
……. 10p
b) Găseşte m
) E A
ˆ
D (
= m
) E D
ˆ
A (
= 15
o
…….
……..…. 10p
c) Găseşte m
) D E
ˆ
A (
= 150
o
………………………….. 5p
d(E,AB) = 3 cm …………………………….…..… 10p
(35 puncte)
SUBIECTUL II.
Scrie:
35
66
xz 2
) z x ( y
·
+
……………………………………….……
5p
28
55
) z x ( x
zy 3
·
+
………………………………..…………….
5p
308
125
) z x ( xy
z 3
3
·
+
.………………………………………..…
5p
Calculează:
2
2 2
2
2
2
2
2
7
x 11
y
14 7
11 33
x 2
y 3
28
55
35
66
x 2
y 3 ⋅
· ⇒


· ⇒ ⋅ · ….…. 5p

2
2 2
2
2
2
2
2
7
x 25
z
14
25
7
3
x 2
z 3
308
125
35
66
x 2
z 3 ⋅
· ⇒ ⋅ · ⇒ ⋅ ·
……. 5p
4975
7
x 25
7
x 11
x
2
2
2
2 2
2
·

+

+ ………………….……. 5p

¹
¹
¹
'
¹
·
·
· ⇒ ⋅ ·
2 5 z
5 5 y
3 5 x 2 5 4 9 x
2
………………………………. 5p
(35 puncte)
46
SUBIECTUL III.
Calculează diferenţa 7 – 5:30 = 1 oră şi jumătate (1:30) …………. 5p
Calculează 2 + 1:30 = 3:30 ……………………………………….. 5p
Concluzie: ora la care s-a trezit este 3:30 ……………………….. 10p
(20 puncte)
Oficiu – 10 puncte
NOTĂ: Orice altă soluţie corectă se notează cu punctaj corespunzător
C lasa a VII–a
SUBIECTUL I.
a) Aflaţi numerele de două cifre
xy
, x < y astfel încât
( ) Ν ∈ + − + y x 6 yx xy .
b) În triunghiul ∆ABC, înălţimea BE, BE⊥ AC, E∈(AC) are lungimea
egală cu lungimea laturii AC. Pătratul MNPD are vârfurile situate
pe laturile triunghiului astfel încât M∈(AB), D∈(BC) şi N, P∈(AC).
Dacă BE=AC=a 3 , demonstraţi că dublul ariei pătratului este
egală cu aria ∆ABC.
30 puncte
SUBIECTUL II.
Arătaţi că dacă x
2
+y
2
=6xy, unde x>y>0, atunci raportul dintre
diferenţa şi suma dintre x şi
y
are valoarea 2 -1.
30 puncte
SUBIECTUL III.
În triunghiul ∆ABC m( ∠A)=90
o
iar E şi F sunt mijloacele
laturilor [AB], respectiv [BC]. Ştiind că AC=4cm şi că AF ⊥ CE aflaţi
lungimile laturilor AB şi BC.
30 puncte
Oficiu – 10 puncte
Barem de corectare clasa a VII–a
SUBIECTUL I. (30p)
a) ( ) Ν ∈ + − + y x 6 yx xy ⇒ ( ) ( )
11 6 5( ) x y x y x y + − + · + …… 5p
5( ) x y + ∈N⇒x+y=5 ………..…………………………….... 5p

xy ∈
{14,23}……………………………………..…………….. 5p
b) Notez latura pătratului cu l şi BE∩MD={F}
47
∆BMD∼ ∆BMD
MD BF
AC BE
⇒ ·
………………………………..2,5p
Înlocuind se obţine
3
3 3
l a l
a a

· …………………………2,5p
Rezolvă ecuaţia
3
2
a
l ⇒ ·
………………………………...2,5p
Află A
∆ABC
=
2
a 3
2
3 a 3 a
2
·

………………….…………2,5p
2
2
3 3
2 4
MNPD
a a
A
| `
· ·

. ,
……………………………………2,5p
Finalizare A
∆ABC
= 2⋅ A
MNPD
………………....……..……2,5p
SUBIECTUL II.(30p)
Scrie (x-y)
2
= 4xy

( ) ( )
2 x y x y xy + − ·
……....…. 10p
Scrie (x+y)
2
= 8xy

( )
2
2 ( 2 1) x y xy + · + ……..……. 10p
Scrie raportul
2 2 1
2 1
2 1
2 ( 2 1)
x y xy
x y xy
− −
· · · −

+ +
…….10p
SUBIECTUL III.(30p)
AF şi CE mediane, AF∩CE={G}⇒BG⊂BM ………………. 5p
Află GM = 2cm şi notează AG=2x, GF = x …………..……….… 5p
BG = 4cm GC=2y, EG = y
Aflăm din T.c. în ∆AEC
2 6
3
y ⇒ · …………………………… 5p
Aflăm din T.h. în ∆AEC
2 3
3
x ⇒ · …………………………… 5p
Aflăm AE cu T.P. în ∆AGE, AE=2
2 4 2 AB ⇒ ·
…….…… 5p
Află BC=
4 3
………………………………………………...…. 5p
Oficiu – 10 puncte
C lasa a VIII-a
48
SUBIECTUL I
a) Să se determine funcţia f : R → R, f(x) = ax+b, a < 0, care verifică
condiţiile: ( ) ( ) ( ) 2 0 f 2 f 2 f
2
− · − ⋅ şi A(-3,5) aparţine
graficului funcţiei.
b) Pentru a = –1 şi b = 2, aflaţi valoarea produsului P = f(0)⋅ f(1)⋅ …⋅
f(2010).
30 puncte
SUBIECTUL II
Fie a,b∈R astfel încât a + b = 2010 şi a
2
+ b
2
= 2010
2
.
a) Aflaţi a⋅ b, a
3
+ b
3
, a
4
+ b
4
.
b) Arătaţi că numărul N = (a
5
+b
5
)+(a
4
+b
4
)+…+(a+b) nu este pătrat
perfect.
30 puncte
SUBIECTUL III
În SABC o piramidă triunghiulară regulată, de bază ABC. Punctul
M este mijlocul muchiei BC, SM ⊥ SA şi SA = 2 6 cm.
a) Arătaţi că AB = 12 cm.
b) Calculaţi volumul piramidei SABC,
c) Fie punctele A’ şi B’ mijloacele muchiilor SA, respective SB, iar P
şi Q proiecţiile punctelor A’ şi B’ pe planul (ABC). Aflaţi aria
∆CPQ.
30 puncte
Oficiu – 10 puncte
Barem de corectare clasa a VIII-a
SUBIECTUL I.
a) ( ) 2 f ……………………………………………………….. 3p
( ) 2 f − ……………………………………………………... 3p

( ) 0 f
…………………………………………………………. 3p
a
2
=1, a < 0 …………………………………………………. 5p

( ) 5 3 f · −
……………………..…………………………….. 2p
b = 2 ………………….…………………………………….. 3p
f(x) = – x + 2 ………………………………………………... 1p
b) f(2) = 0 ……..……………………………………………….. 6p
P = 0 …………………………………………………………. 4 p
(30 puncte)
49
SUBIECTUL II.
a) a⋅ b = 0 ……………………………………………………… 5p
a
3
+ b
3
= 2010
3
.…………………………………………….. 5p
a
4
+ b
4
= 2010
4
………………………………………….….. 5p
b) a
5
+ b
5
= 2010
5
.…………………………………………….. 5p
N = 2010
5
+ 2010
4
+ … + 2010
N

5 dar N

52 ⇒ nu este pătrat perfect ……….……….... 10p
(30 puncte)
SUBIECTUL III.
a) AB = 12 cm ………………………………………………..10p
b) V = 2 72 cm
3
………………………………………….…10p
c) P mijlocul [AO]…………………………………………… 2p
Q mijlocul [BO]…………………………………………… 2p
A∆CPQ = 3 15 cm
2
…………………..…………………. 6p
(30 puncte)
Oficiu – 10 puncte
NOTĂ: Orice altă soluţie corectă se notează cu punctaj corespunzător
ECHIPAJE
SUBIECT CLASA a V-a
1. Trei prieteni au cumpărat împreună o minge. Primul a dat
5
1
din
sumă, al doilea
5
3
din rest iar al treilea restul de 8 lei. Care a fost preţul
mingii?
2. Numerele naturale a, b, c împărţite respectiv la 5, 6, 7 dau acelaşi
cât şi acelaşi rest. Aflaţi numerele ştiind că suma lor este 66.
20 puncte
SUBIECT CLASA a VI-a
1. Dintr-un grup de elevi 6 sunt din clasa a VI-a A (4 fete şi 2 băieţi)
iar 8 sunt din clasa a VI-a B (5 băieţi şi 3 fete). Care este probabilitatea
ca alegând la întâmplare un elev acesta să fie:
a) fată ?
b) băiat ?
c) fată din clasa a VI-a A ?
d) băiat din clasa a VI-a B ?
50
2. Unghiurile B O
ˆ
A şi C O
ˆ
B sunt adiacente, [OD şi respectiv [OE
sunt bisectoarele lor. Dacă m( C O
ˆ
B )=5⋅ m( B O
ˆ
A ) şi m(DO
ˆ
E)=60
o
, aflaţi:
a) m(AO
ˆ
B)
b) m(B
O
ˆ
C)
c) m(AO
ˆ
E)
20 puncte
SUBIECT CLASA a VII-a
1. a) Dacă a = 5
2
+ 7
2
scrieţi a
2
ca sumă de două pătrate perfecte.
b) Arătaţi că dacă un număr se poate scrie ca sumă de două pătrate
perfecte atunci şi pătratul său se poate scrie tot ca sumă de două pătrate
perfecte.
2. Fie a,b,c lungimile laturilor unui triunghi. Se notează
a
h
,
b
h
,
c
h

lungimile înălţimilor corespunzătoare laturilor. Dacă
2
a
h
1
=
2
b
h
1
+
2
c
h
1

atunci arătaţi că triunghiul dat este dreptunghic.
20 puncte
SUBIECT CLASA a VIII-a
1. Determinaţi numerele reale x, y, z care verifică relaţia:
9 z 6 4 y 49 x 42 x 9 z
2 2 2
− · − + + − +
.
2. Se consideră paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’ în care
AB=40 cm, AD=15 cm şi A’A=48 cm. Fie E mijlocul segmentului
AB şi F mijlocul segmentului CC’. Aflaţi:
a) Distanţa de la F la DE
b) Măsura unghiului dintre planele (DEF) şi (ABC).
20 puncte
Barem de corectare ECHIPAJE
CLASA a V-a
1. p – preţul
Primul copil:
5
p
, rest
5
p 4
…………….……………..………….
3p
51
Al doilea copil:
25
p 12
…………...……..…………………………
2p

p 8
25
p 12
5
p
· + +
………………………………....……….……….
3p
p = 25 …………..…..……………………………….…………. 2p
2. a=5k+r, 0≤ r<5; b=6k+r, 0≤ r<6; c=7k+r, 0≤ r<7 ……………..…
4p
a + b + c = 18k + 3r ……………………………………………. 1p
18k + 3r = 60 ……..………………………………………….… 2p
a = 19; b = 22; c = 25 ..………………………....………………. 3p
(20 puncte)
CLASA a VI-a
1. a)
2
1
………………….……………………………………. 2,5p
b)
2
1
………...…….………………………………………. 2,5p
c)
7
2
………………………………………………………. 2,5p
d)
14
5
….….………………………………………………. 2,5p
2. m( D O
ˆ
A ) = m( B O
ˆ
D ) = x; m( E O
ˆ
B ) = m( C O
ˆ
E ) = y
y = 5x ……………………………………………………...… 2p
x = 10; y = 50 ……….…………………………..…………... 2p
a) m(A
O
ˆ
B) = 20
o
……..……………………………………..… 2p
b) m(BO
ˆ
C) = 100
o
……..…...……………………………..…… 2p
c) m(A
O
ˆ
E) = 70
o
…………………………………………….… 2p
(20 puncte)
CLASA a VII-a
1. a) a
2
= (5
2
– 7
2
)
2
+ (2⋅ 5⋅ 7)
2
……………..…………………….….
4p
b) a
2
= (x
2
+ y
2
)
2
= x
4
+ 2x
2
y
2
+ y
4
..……………………..………. 3p
52
c) a
2
= (x
2
– y
2
) + (2xy)
2
…….………………….………….……. 3p
2. S =
2
h a
a

=
2
h b
b

=
2
h c
c

…………………………….… 2,5p

a
S 2
h
a
·
;
b
S 2
h
b
·
;
c
S 2
h
c
·
…………..…….………… 2,5p

2
2
2
2
2
2
S 4
c
S 4
b
S 4
a
+ · ………………………………………… 2,5p
a
2
= b
2
+ c
2
⇒ triunghi dreptunghi …………..………….. 2,5p
(20 puncte)
CLASA a VIII-a
1. z
2
– 6z + 9 = (z – 3)
2
…………………………….………..…. 2p

( )
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· −
· + −
· −
0 4 y
0 4 9 x 4 2 x 9
0 3 z
2
2
2
…………………………….………...... 4p

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
+
3 = z 2 ; - = y ;
3
7
= x
3 = z 2 ; = y ;
3
7
= x
...…………….………………………. 4p
2. a) Aplică teorema celor 3 perpendiculare ………………….. 3p

¹
¹
¹
'
¹
·
·
2 2 4 F M
2 4 C M
, unde CM ⊥ DE ...…………………………... 3p
b) Determină unghiul planelor ..………………………………. 2p
53
Unghiul are 45
o
………..…..………..………………..…..… 2p
(20 puncte)
NOTĂ: Orice altă soluţie corectă se notează cu punctaj corespunzător
54
EDIŢIA a IX-a
2009
Clasa a III-a
1. a) Se consideră următorul şir de numere: 801, 395, 189, 703, 195,
119, 311. Să se ordoneze numerele în ordinea crescătoare a cifrelor
lor. Explicaţi aşezarea numerelor.
b) Un muncitor trebuie să taie două scânduri, una de 7 m şi una de
5 m, în bucăţi de câte 1 m. Câte tăieturi va face muncitorul ?
Explicaţi răspunsul.
2. Suma a trei numere este 68. Diferenţa primelor două este 5, iar al
doilea număr împărţit la al treilea dă câtul 3. Să se afle numerele.
3. Nasul lui Pinocchio măsoară 2 cm. După ce spune o minciună el
spune întotdeauna un adevăr. La fiecare minciună pe care o spune
nasul creşte cu 2 cm iar la fiecare adevăr scade cu 1 cm. După câte
minciuni şi câte adevăruri spuse, nasul lui Pinocchio va măsura 8
cm?
Clasa a IV-a
1. a) Se dau numerele: x = [(240:8+670):2x8-1699]:3+3
y = [(116-56:8)x7-519]:4-6x9.
Să se calculeze suma, diferenţa şi produsul numerelor x şi y.
b) Trei copii au împreună 24 de ani. Câţi ani vor avea împreună
peste 5 ani?
2. Nouă jetoane numerotate de la 1 la 9 sunt aşezate cu faţa în jos.
După ce a luat 4 jetoane din cele 9, Dan îi spune lui Mihai : dacă iei
şi tu 4 jetoane, la întâmplare, din cele rămase, atunci suma
numerelor de pe ele este sigur pară. Care este suma numerelor de
pe jetoanele lui Dan?
55
3. Suma a trei numere este mai mică decât 73, iar ultimul este cel mai
mare. Suma ultimelor două numere este cu 20 mai mare decât suma
dintre primul şi al treilea număr. Ştiind că suma primelor două
numere este 40, să se afle al treilea număr.
Clasa a V-a
1. Se dau numerele: x = 1
9
+2
9
+3
9
+ …. +2009
9
y = 2009
1
+ +2009
2
+2009
3
+ …. +2009
9
.
Stabiliţi dacă produsul x∙y este număr par sau impar.
2. Suma a trei numere naturale este 55. Dacă împărţim al doilea
număr la primul se obţine câtul 4 şi restul 2, iar dacă împărţim pe al
treilea la al doilea obţinem câtul 4 şi restul 3. Aflaţi numerele.
3. Fie mulţimile: A={a∈N│a=5n+2, n∈N}, B={a∈N│a=5n+3,
n∈N}, C={a∈N│a= n
2
, n∈N}
a) Scrieţi câte trei elemente pentru fiecare din mulţimile A, B, C
b) Arătaţi că suma a+b este divizibilă cu 5, oricare ar fi a din A şi
b din B.
c) Arătaţi că (A U B)∩C=Φ
Clasa a VI-a
1. a) Calculaţi S=
991 947
44
....
7 4
3
4 2
2
2 1
1

+ +

+

+

b) determinaţi numerele naturale x, y, z ştiind că expresia E=
37 , 0
xy , z zx , y yz , x + +
este cel mai mic pătrat perfect nenul, iar y
este media aritmetică a numerelor x şi y.
2. Se consideră unghiul AOB, iar semidreptele [OM
1
, [OM
2
, [OM
3
,
[OM
4
şi [OM
5
sunt bisectoarele unghiurilor AOB, M
1
OB, M
2
OB
,
M
3
OB şi M
4
OB respectiv. Dacă măsura unghiului M
2
OM
5
este de
39
0
12

atunci:
56
a) Aflaţi măsura unghiului AOB
b) Aflaţi măsura unghiului BOC, [OC fiind semidreapta opusă
semidreptei [OA.
3. Determinaţi toate perechile de numere naturale a şi b cu a>b ştiind
că c.m.m.m.c. al lor este mai mare decât c.m.m.d.c. al lor cu 26.
Clasa a VII-a
1. a) Arătaţi că numărul 88 2 11 2 49 4
k 2 3 k 2 k
⋅ − ⋅ + ⋅
+
este natural,
oricare ar fi k∈N.
b) Fie a= 200 .... 18 8 2 + + + . Aflaţi cel mai mare număr
întreg mai mic decât a.
2. Fie A=
2008
2007
....
4
3
2
1
⋅ ⋅ ⋅
şi B=
2009
2008
....
5
4
3
2
⋅ ⋅ ⋅
a) Arătaţi că A∙B=
2009
1
b)
2 n
1 n
1 n
n
+
+
<
+
, oricare ar fi n număr natural
c) A < B
3. În trapezul ABCD, AB║CD, se notează M şi N mijloacele bazelor,
M∈(AB), N∈(CD), iar P şi Q sunt mijloacele diagonalelor DB,
respectiv AC.
a) Arătaţi că MPNQ este paralelogram
b) Arătaţi că dreapta PQ este paralelă cu bazele trapezului.
57
Clasa a VIII-a
SUBIECTUL I
1. Determinaţi perechile de numere întregi (x,y), care verifică
relaţia:│2x-1│+│y+1│=4.
2. Fie [a,b] un interval de numere reale care conţine exact 4 numere
întregi.
a) Determinaţi cea mai mare valoare pe care o poate lua diferenţa
b-a
b) Arătaţi că valoarea expresiei E=2│a-b-2│+3│b-a-5│+ +
2 2
b ab 2 a + −
nu depinde de capetele intervalului.
SUBIECTUL II
1. Determinaţi numerele reale x, y, z, încât:
6 11 7 z 2 z 9 5 y 2 y 7 3 x 2 x
2 2 2
≤ + − + + − + + − .
2. Fie expresia E(x)=
,
`

.
|

+
+

+

4 x 9
x 8 12
2 x 3
x 2 3
2 x 3
1 x
:
4 x 6
4 x
2
2
, x∈R
. 2 ,
3
2
,
3
2
\
¹
'
¹
¹
'
¹

a) Aduceţi expresia la forma cea mai simplă
b) Determinaţi E(-4020)
SUBIECTUL III
1. Fie un triunghi ABC dreptunghic în A, cu lungimile laturilor
AC=b, AB=c şi D mijlocul laturii (BC). Se ridică pe planul
triunghiului perpendiculara AM încât distanţa de la M la dreapta
BC să fie
2 2
c b
2 bc
+
şi în planul triunghiului MBC se construiesc
segmentele DP şi DQ, cu P∈MB şi Q∈MC, încât ∠BDP≡ ∠
PDM şi DP

DQ.
a) Determinaţi unghiul diedru al planelor (MBC) şi (ABC)
58
b) Determinaţi distanţa de la punctul A la planul (MBC)
c) Arătaţi că PQ║ (ABC).
Subiect echipaje
Clasa a V-a
1. Un număr de trei cifre împărţit la răsturnatul său dă câtul 2 şi restul
97, iar diferenţa dintre cifra sutelor şi cifra unităţilor este 5. Să se
afle numărul.
2. Determinaţi mulţimile A şi B ştiind că:
A∪ B={1,2,3,4,5,6}
A∩ B={1,2}
A∩ {3,4}= Φ
B∩ {5,6}= Φ
Clasa a VI-a
1. Demonstraţi că numărul ab 2009 se divide cu 37 dacă şi numai
dacă 2009 ab se divide cu 37.
2. Punctele M
0
, M
1
, M
2
, …. , M
9
, M
10
sunt situate pe dreapta d, astfel
încât [M
1
M
2
] este dublul lui [M
0
M
1
], [M
2
M
3
] este dublul lui [M
1
M
2
]
ş.a.m.d. [M
9
M
10
] este dublul lui [M
8
M
9
]. Ştiind că lungimea
segmentului [M
0
M
10
] este egală cu (2
11
-2) mm, aflaţi lungimea
segmentului determinat de mijloacele segmentelor [M
0
M
1
] şi
[M
9
M
10
].
Clasa a VII-a
1. Arătaţi că 2009 .... 5 3 1 + + + + ∈Q şi
∉ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 2 0 0 9 . . . . 5 3 1
Q.
2. Fie paralelogramul ABCD cu AB=2AD şi M mijlocul lui DC.
a) Arătaţi că (AM este bisectoarea unghiului DAB
b) Ştiind că P este simetricul lui M faţă de mijlocul lui AB, arătaţi
că AMBP este dreptunghi.
59
Clasa a VIII-a
1. Fie x şi y numere reale, iar a=
2 2 2 2
) 1 y ( ) 2 x ( y ) 1 x ( − + − + + + . Arătaţi că, dacă x-3y+1=0
şi x
[ ] 2 , 1 − ∈
, atunci a = 10 .
2. Pe planul dreptunghiului ABCD se ridică perpendiculara MA,
MA=12cm, aşa încât unghiul planelor (MBC) şi (ABC) este de 30
0
,
iar unghiul planelor (MCD) şi (ABC) este de 60
0
.Să se afle:
a) AB şi BC
b) d(M,BD) şi d(A,(MBD))
c) tangenta unghiului planelor (MBD) şi (ABCD).
EDIŢIA a VIII-a
1 februarie 2008
CLASA a III-a
1. a) Cum poate fi exprimat numărul 1000 folosind de opt ori cifra 8 şi
operaţia de adunare?
b) Descoperă regula şi completează numărul care lipseşte:
35 83 141 123
15 24 4 ?
2. Maria, Ioana şi Andrei au împreună 21 de ani. Ştiind că Măria şi
Ioana sunt gemene, iar Andrei are 11 ani, aflaţi:
a) Vârsta Măriei;
b) Cu câţi ani în urmă Andrei avea vârsta egală cu dublul sumei
vârstelor fetelor?
3. Într-o cameră sunt trei mame, şase fiice, o bunică, patru nepoate,
patru verişoare şi trei perechi de surori. Care este numărul minim de
scaune care trebuie aduse pentru acestea?
CLASA a IV - a
60
1) Florin are trei albume cu fotografii. În primul album are cu 167 de
fotografii mai mult decât în celelalte două la un loc. În albumul al
doilea are de trei ori mai multe fotografii decât în al treilea album.
El observă că, dacă ar mai avea încă 17 fotografii în primul album,
ar avea de trei ori mai multe fotografii decât în celelalte două la un
loc. Câte fotografii are Florin în fiecare album?
2) 7 copii au vârstele de 3 ani, 5 ani, 7 ani, 9 ani, 10 ani, 13 ani, 15 ani.
6 dintre ei se aşează la o masă rotundă astfel încât suma vârstelor
oricăror doi copii de la masă să fie un număr par. Care copil nu se
poate aşeza la masă?
3) În laboratorul de informatică sunt mese şi pe fiecare masă se află
acelaşi număr de calculatoare. Dacă se aşează câte doi elevi la o
masă, rămân 9 elevi în picioare. Dacă se aşează câte 4 elevi la o
masă, două mese rămân libere, iar o masă este ocupată de atâţia
elevi câte calculatoare sunt pe acea masă. Câţi elevi sunt, câte mese
sunt în laborator şi câte calculatoare sunt pe o masă?
Clasa a V-a
1) Fie mulţimele: A = {x ∈ N / x = 3
n
, n ≤ 3, n ∈ N}
B = {y ∈ N / y = x - 3, x ∈ A}
C = {z ∈ N
*
/ z = y
2
, y ∈ B}
a) Aflaţi elementele mulţimilor A, B, C.
b) Calculaţi (A∪ B) ∪ C şi C \ (A∩ B)
2) Fie n∈N
*
.Numărul n
2
+n se împarte la 2008 obţinându-se câtul C şi
restul R. Să se demonstreze că R este număr par.
3) 4 echere, 7 compasuri şi 6 raportoare costă 65 lei; 7 echere, 4
compasuri şi 5 raportoare costă 67 lei, iar 1 echer, 1 compas şi 15
raportoare costă 68 lei. Cât costă un echer, un compas şi un
raportor?
61
Clasa a VI-a
1) a) Prin împărţirea numerelor ab , bc , ca la acelaşi număr n se
obţin câturile b, c respectiv a şi resturile c, a respectiv b. Aflaţi n.
b) Determinaţi toate numerele naturale ab , a < b dacă
) ba ( , a
+
) ab ( , b
∈N
2) Fie a, b, c numere naturale nenule astfel încât b reprezintă 150%
din a şi totodată 60% din c.
a) Determinaţi a, b, c ştiind că a
2
+ b
2
+ c
2
= 152.
b) Aflaţi numărul natural minim n pentru care n ∙(7a
2
+ 8b
2
+ 9c
2
)
este pătrat perfect.
3) Se dau unghiurile BAC şi BAD neadiacente astfel încât
4∙m(CAD)= m(BAD). Dacă (AM este bisectoarea unghiului BAC,
(AE semidreapta opusă ei şi m(DAE) este cu 10
0
mai mare decât
suplementul unghiului BAC, calculaţi m(BAC), m(BAE).
Clasa a VII-a
1) a) Să se determine x, y, z aşa încât numărul A =
) z ( xy , 0
+
) x ( yz , 0
+
) y ( zx , 0
să fie număr natural, unde x, y, z sunt cifre
consecutive, în această ordine.
b) Fie B = 6
2007
+ 6
2006
+ 6
2005
+ ….. + 6
3
+ 6
2
+ 6
1
+ 6
0
. Să se arate
că 1 B 5 + ∈N.
2) În anul 2007, producţia unei firme de telefonie mobilă a fost de n
telefoane. În fiecare din anii următori producţia va creşte cu 20%
faţă de producţia din anul precedent. În ce an firma va produce mai
mult decât 2n telefoane?
3) Fie ABCD un dreptunghi în care AC∩ BD = {0} iar M mijlocul
laturii [AB]. Notăm DM∩ AC = {E} şi CM∩ BD = {F}. Arătaţi
că:
a) EF ║ CD
b) AB = 3EF
c) Aflaţi raportul dintre aria triunghiului ADE şi aria
dreptunghiului ABCD.
62
63
CLASA a VIII-a
1. Fie
,
`

+∞ ∈ − − + − + · ;
4
1
x , 1 x 4
2
1
x 1 x 4
2
1
x ) x ( E
.
a) Arătaţi că
n
4
1 n
E
2
·

,
`

.
|
+
, (∀) n∈N*;
b) Arătaţi că
( )
( )
4
1 1 n 2
2
1
1003 ... 2 1 2
2
+ +
· + + + +
şi
( ) 2007
2
1
1003 ... 2 1 2 E ·

,
`

.
|
+ + + +
;
c) Notând
y 1 x 4 · −
, arătaţi că
( )
4
y 1
1 x 4
2
1
x
2
+
· − +
;
d) Verificaţi
,
`

.
|
·

,
`

.
|
2
1
E
4
1
E
şi arătaţi că pentru orice
]
]
]


2
1
;
4
1
x
, E(x) = 1.
2. În fiecare pătrăţel al unei table de şah se scrie câte un număr natural
astfel încât fiecare număr scris să se repete exact de atâtea ori cât
este el şi pe primul rând de pătrăţele să apară scrise strict crescător
toate numerele folosite.
a) Calculaţi suma numerelor de pe prima linie;
b) Determinaţi cel mai mare număr posibil de scris pe prima linie;
c) Arătaţi că există o singură alegere în care produsul numerelor de
pe primul rând este impar.
3. În mijlocul D al ipotenuzei BC al triunghiului dreptunghic şi
neisoscel ABC se ridică pe planul triunghiului perpendiculara
DS≥AD. Fie M∈[AB] şi N∈[AC] mijloacele acestor segmente.
Arătaţi că:
a) triunghiul SMN nu este isoscel;
b) dreptele AS şi BC nu sunt perpendiculare;
c) măsura unghiului ∠ MSN nu este 60
0
.
64
PROBA PE ECHIPAJE
CLASA a V-a
1) Fie tabloul:
1
1 2 1
1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1
………………………………………………..
1 …...………… 2007 2008 2007 …...........……...... 1
Calculaţi suma elementelor de pe coloana principală.
a) De câte ori apare numărul 1001 în acest tablou?
b) Calculaţi suma elementelor de pe linia 1000.
2) O clădire având 72 de etaje este dotată cu un lift special. Dacă se
apasă butonul galben liftul se ridică cu 7 etaje, iar dacă se apasă
butonul verde liftul coboară cu 9 etaje (dacă una dintre aceste
comenzi este greşită liftul rămâne pe loc). Putem să ajungem de la
etajul 1 la etajul 72 cu ajutorul acestui lift? (justificaţi)
CLASA a VI a
1. Dacă 48 8 6 1
n n n
a · − − + , n∈N, arătaţi că 35 divide
a
.
2. În jurul unui punct sunt date unghiurile ∠ AOB, ∠ BOC, ∠ COD,
şi ∠ DOA, astfel încât măsurile unghiurilor ∠ AOB, şi ∠ COD,
sunt invers proporţionale cu 3 şi
5
8
iar măsurille unghiurilor
∠ AOB şi ∠ DOA, sunt direct proporţionale cu 2,5 şi 25. Dacă
unghiul format de bisectoarele unghiurilor ∠ AOB, şi ∠ COD are
măsura de 108
0
, aflaţi măsurile celor patru unghiuri.
65
CLASA a VII a
1. În patrulaterul ABCD, [AD]≡[BC] şi [AB]≡[CD]. Fie AC∩BD={O},
OM || BC, M∈[AB] şi E∈[AC] astfel încât AC = 4∙AE. Notăm
BE∩OM = {F}, respectiv AF∩BC = {G}.
a) Arătaţi că ABCD este paralelogram.
b) Este ODEM trapez ? Justificaţi răspunsul.
c) Aflaţi valoarea raportului
BC
BG

2. a) Fie a,b,c ∈Z
*
astfel încât
b
1
c
1
a
1
· +
. Arătaţi că
c b
c b
a b
a b

+
+

+
∈Z.
b) Calculaţi 2008 2 4 6 ... 4014 + + + + + .
CLASA a VIII a
1. Fie
cifre 2008
9 ... 99 E ·
.
a) Calculaţi E + 1 şi E – 1;
b) Aflaţi numărul desemnat de ultimele 4 cifre din rezultatul
operaţiei E
2
+2007;
c) Determinaţi suma cifrelor rezultatului operaţiei E
2
.
2. Un corp de mobilier în formă de paralelipiped dreptunghic
[ ]
' ' ' ' ABCDA B C D
are dimensiunile
1 AB m ·
,
4 BC m ·
şi
' 2 AA m ·
.
O furnică şi o muscă pleacă din interior din A şi, neîntâlnind
obstacole, ajung în
' C
, fiecare pe cel mai scurt drum posibil.
Determinaţi:
d) lungimea drumului parcurs de muscă;
a) lungimea drumului parcurs de furnică;
66
EDIŢIA a VII-a
3 februarie 2007
CLASA a III - a
1) Un şir de numere pare, consecutive, are suma dintre
primul şi ultimul număr 26, iar suma ultimelor două numere este 38.
Găsiţi termenii şirului.
2) Vlad are pe card o sumă de bani de două ori mai
mare decât Diana. Ce sumă avea fiecare la început dacă, după ce
Vlad şi-a mai adăugat 13 lei, iar Diana 31 lei, aveau sume egale?
3) Un cârd de gâşte, lung de 10 m, trece un podeţ de
10 m, cu o viteză de 10 m pe minut. Cât timp durează până ce cârdul
parcurge podeţul? Justificaţi răspunsul.
CLASA a IV - a
1) Fie trei numere naturale a, b şi c. La împărţirea
dintre b şi a se obţine câtul 3, iar la împărţirea lui b la c se obţine
câtul 1 şi restul 1. Aflaţi numerele ştiind că diferenţa dintre cel de-al
treilea număr şi primul este 19.
2) În vacanţa de iarnă, Bianca a citit trei cărţi. Prima
carte are un număr de pagini egal cu jumătate din numărul paginilor
celei de-a doua cărţi, iar a treia carte are cu 16 pagini mai multe
decât un sfert din a doua carte, dar şi cu 56 pagini mai puţin decât a
doua carte. Câte pagini a citit Bianca în vacanţă?
3) Într-un seif sunt 3 sertare, în fiecare sertar sunt 3
cutii, iar în fiecare cutie sunt 3 monede de aur. Seiful, sertarele şi
cutiile sunt închise fiecare cu lacăt. Câte lacăte trebuie deschise
pentru a putea lua 22 de monede?
67
CLASA a V - a
1) Fie a = ( )
63
7 10 15 21 0
61 81 : 27 6 16 : 8 2 − ⋅ + + şi
b =
( )
42
3 5 2
5 2 : 2
2 5

.
a) Să se afle numerele a şi b;
b) Comparaţi numerele a şi b.
2) Să se afle numărul natural de forma abc în baza 10 care
împărţit la 6 dă câtul bc şi restul a.
3) Fie A =
{ ¦ N n n ∈ + | 3 5
şi B =
{ ¦ N m m ∈ + | 2 3
.
a) În care dintre cele două mulţimi se află numărul 2006? Dar
2008? Justificaţi răspunsul.
b) Arătaţi că mulţimea A nu conţine pătrate perfecte.
c) Calculaţi suma tuturor numerelor de 2 cifre din mulţimea B.
d) Scrieţi forma generală a unui element din mulţimea A Ι B.
CLASA a VI - a
1) Fie numerele: A = 235 + 2 + 4 + 6 + 8 + … + 468
B =
1 1 1
1 2 1
5 25 125
5
5 5
n n n
n n
+ + +
+ +
+ +
a) Arătaţi că A este pătrat perfect;
b) Arătaţi că B este divizibil cu 31;
c) Află n∈N ştiind că B = 155
2) Numărul elevilor unei şcoli este cuprins între 1400 şi 1600. Dacă
sunt grupaţi câte 7 rămân 4 elevi; dacă sunt grupaţi câte 8 rămân 5
elevi; dacă sunt grupaţi câte 9 rămân 6 elevi. Câţi elevi are şcoala?
3) Fie 6 unghiuri în jurul unui punct O notate AO B, BO

C, CO

D,
DO E, EOF, F O

A astfel încât m( C O B ) = 2m(AO B); m(C
O D)==2m(BO

C); m(DO

E) = 2m(CO

D); m(E O

F) = 2m(D
O

E) şi m(F O

A) = 50
o
.
a) Aflaţi măsurile celorlalte 5 unghiuri;
68
b) Arătaţi că (OB este bisectoarea unghiului (DO

F);
c) Dacă OM ⊥ OE şi [OM interioară unghiului (C O

D),
calculează măsura unghiului (DO

M)
CLASA a VII-a
1) Să se determine x, y şi z ştiind că:
2
z
4
z y
y x ·
+
· − şi
14 z 2 x · + .
2) a) Arătaţi ca
N 3 4 9 2
n 2 2 n 1 n n 2
∈ ⋅ + ⋅
+ +
unde N n ∈ .
b) Fie a, m, n numere naturale nenule. Dacă
( )
( ) 6 , 0
n
3 , 0 m
·

,
atunci
3 na
2 ma
+
+
este fractie ireductibilă.
3) Fie punctul O intersectia diagonalelor trapezului ABCD, AB | | CD
şi punctele
( ) AD E∈
şi
( ) BC F∈
, astfel incat EF | | AB şi
EF O∉ .
a) Dacă EF intersecteaza AC şi BD in punctele P, respectiv Q,
atunci EP=FQ.
b) Dacă EO=FO, arătaţi ca trapezul ABCD este isoscel.
CLASA a VIII a
1) Fie a şi b numere reale strict pozitive şi x
n
solutia ecuatiei
( ) ( ) ( ) ( ). x b a a x b
n n
− ⋅ · − ⋅

Demonstraţi ca max { ¦ { ¦
b 3 a
b 2 ab a
2 , 1 , 0 n x
2 2
n
+
+ +
≤ ∈ .
69
2) a) Determinaţi
2 , ≥ ∈ n N n
pentru care
9
n 1 n
1
......
3 2
1
2 1
1
·
+ −
+ +
+
+
+
b) Arătaţi ca
( ) ( ) k
1
1 k
1
1 k k k 1 k
1


·
− + −
,
( ) N k , 2 k ∈ ≥ ∀
;
c) Determinaţi
2 , ≥ ∈ n N n
pentru care
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
5
4
1 1
1
....
3 4 4 3
1
2 3 3 2
1
1 2 2 1
1
·
− + ⋅ −
+ +
+ ⋅
+
+ ⋅
+
+ ⋅ n n n n
3) Fie rombul ABCD cu ( ) . 90 A m
0
< Prin varful A se duce un plan
α paralel cu diagonala BD.
a) Arătaţi ca proiectia rombului pe planul α este tot un romb;
b) Determinati pozitia planului α astfel incat proiectia rombului sa
fie un patrat.
PROBA PE ECHIPAJE
CLASA a V - a
1. Un piţigoi a vizitat 50 de crengi de copac. Pe prima creangă a
ciripit o dată, pe a doua de două ori, …, pe a 50-a creangă a ciripit
de 50 de ori. Piţigoiul răguşeşte dacă ciripeşte de 999 ori. a) A
răguşit piţigoiul în acea zi? b) De câte ori a ciripit răguşit pe creanga
pe care a răguşit?
2. Într-o cofetărie sunt 45 de prăjituri: cu cireşe, cu caise şi frişcă
şi numai cu frişcă. Ştiind că 29 de prăjituri sunt cu fructe şi 31
conţin frişcă, stabiliţi câte prăjituri de fiecare fel sunt în cofetărie.
CLASA a VI - a
1. Determinaţi numărul x ştiind că:
100
101
100 x
...
4
3 x
3
2 x
2
1 x
·
+
+ +
+
+
+
+
+
.
70
2. Fie punctele coliniare A
0
, A
1
, A
2
, … A
n
situate pe dreapta d în
această ordine, astfel încât: A
0
A
1
= 1 cm, A
1
A
2
= 2 cm, …, A
n-1
A
n
=n
cm.
a. Aflaţi lungimea segmentului [A
44
A
99
], precum şi distanţa dintre
punctele A
0
şi M, unde M este mijlocul segmentului [A
44
A
99
];
b. Aflaţi n dacă lungimea segmentului [A
0
A
n
] este egală cu 861
cm.
CLASA a VII -a
1) a) Scrieti numarul
2008
36
ca o sumă de trei cuburi.
b) Determinati cardinalul mulţimii:
{ ¦
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
'
¹
∈ − − ∈
+
+
· Z a , 2 Z x ,
2 x
4 x
a a
2
2) În triunghiul ABC, punctul N este mijlocul medianei [AM]. Dacă
{ ¦ BN AC D ∩ ·
şi
cm 3 BN ·
, sa se calculeze lungimea
segmentului [ND].
CLASA a VIII-a
1) Fie
( ) ∞ ∈ , 0 b , a
. Arătaţi ca: a) 2
a
b
b
a
≥ +
b) Dacă
ab 2 b a
3 3
· +
, atunci
ab 1 b a
2 2
+ ≤ +
2) Se considera punctele necoplanare A, B, C, D. Arătaţi ca, dacă
4
AD
BD
BD
AD
AC
BC
BC
AC
· + + + , atunci AB ⊥ CD.
71
EDIŢIA a VI-a
14 aprilie 2006
Clasa a III-a
I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele:
I.1. Copiaţi exerciţiul 880 – 661 – 631 – 412
şi adăugaţi paranteze pentru a obţine rezultatul 0.
(10 puncte)
I.2. Numerele pare de forma
b 3 a
, care au suma cifrelor 12, sunt
……
(10 puncte)
I.3. Numărul care adunat cu jumătatea sa, cu sfertul său şi rezultatul
înmulţit cu 2 dă 350, este ..….
(10 puncte)
I.4. Câte numere x verifică relaţia: 22 1 x 2 12 < + < ?
(10 puncte)
I.5. Nasul lui Pinocchio măsoară 4 cm. El se dublează de câte ori
minte.
Cât va măsura nasul după ce Pinocchio va spune 5 minciuni?
(10 puncte)
II: Trece pe foaia de concurs rezolvarea completă:
Cinci băieţi aveau acelaşi număr de mere. După ce fiecare a
mâncat câte 12 mere, le-au rămas laolaltă atâtea mere câte a avut fiecare
dintre ei la început. Câte mere a avut fiecare?
(20 puncte)
III: Trece pe foaia de concurs rezolvarea completă:
Triplul lui 8 mărit cu produsul numerelor 6 şi 4 dă un număr
care reprezintă produsul a două numere naturale.
Aflaţi numerele. Găsiţi toate variantele.
(20 puncte)
72
Clasa a IV-a
1. Când aveam eu 12 ani, fratele meu avea 2 ani. Acum avem
împreună 56 de ani. Câţi ani avem fiecare?
(25 uncte)
2. În care lună a anului, dacă adunăm numerele care reprezintă data
ultimelor cinci zile din lună, obţinem numărul 135?
(25 uncte)
3. Împărţiţi numerele 1, 2, 3, ...., 40 în două grupe cu acelaşi număr de
numere, aşa încât ambele grupe să aibă suma numerelor aceeaşi.
(20 uncte)
4. Diferenţa dintre înălţimea (în cm) şi greutatea (în kg) Dolofanului
este 100. Ştiind că aceeaşi relaţie are loc şi în cazul lui Schijă, iar
dublul înălţimii Dolofanului este egal cu triplul înălţimii lui Schijă
şi că greutatea Dolofanului este de patru ori mai mare decât
greutatea lui Schijă, să se afle înălţimea lui Schijă şi greutatea
Dolofanului.
(20 puncte)
Clasa a V-a
PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele:
I.1. Numărul multiplilor lui 2006, mai mici ca 2006, este ……..
(5 puncte)
I.2. Ultimele trei cifre ale numărului 1∙2∙3∙4∙…….∙27 +19 sunt
……..
(5 puncte)
I.3. Valoarea de adevăr a propoziţiei: “Numărul 16
n+1
25
n+2
+ 9
2n+1
+
4, unde n ∈|N, este pătrat perfect”, este ……..
(5 puncte)
I.4. Numărul:

,
`

.
|
+ + −
,
`

.
|
+ +
700
1
70
1
7
1
:
700
111
9
7
:
999
777
99
77
9
7
este
egal cu …..
(5 puncte)
I.5. Rezultatul calculului:
2006
1+2+3+…+2006
∙{[( 2006
2006
)
2006
: 2006
20062006
]
0
∙ 2006 –2006} :
2006 este …….
(5 puncte)
73
I.6. Numărul natural care, împărţit la un număr de o singură cifră,
dă restul 8 şi câtul 13 este …….
(5 puncte)
I.7. Numărul de forma ab , cu a < b, care adunat cu răsturnatul său
dă suma 176 este …….
(5 puncte)
I.8. Dintre numerele 2
145
şi 3
87
mai mare este numărul ……
(5 puncte)
I.9. Numărul natural x, pentru care mulţimile A = {2x19, x+23,
2x+26} şi B = {3x+1, x+6, 2x2} sunt egale, este …….
(5 puncte)
I.10. Suma numerelor naturale n, care verifică relaţia
2
1
21
n
7
2
< ≤

este .…
(5 puncte)
PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete:
II.1. Fie a un număr natural. Împărţind 623 la a se obţine un rest mai
mic cu 2a decât 218.
a) Arătaţi că a ≥73;
b) Arătaţi că a divide 405;
c) Dacă, în plus, a este un pătrat perfect mai mic
decât 150, aflaţi a.
(20 puncte)
II.2. a) Arătaţi că fracţia
455
3 ... 3 3 3
F
155 5 3 1
+ + + +
· este
reductibilă.
b) Arătaţi că fracţia F este număr natural.
(20 puncte)
Clasa a VI-a
PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele:
I.1. Dacă
4
3
b
a
·
şi
14
9
d
c
·
, atunci
ac 7 bd 4
bd ac 3


este ……..
74
(5 puncte)
I.2. Triunghiul ABC cu bisectoarea [CD a unghiului C, D∈(AB), iar
E este un punct astfel încât B∈(AE). Dacă m( A C
ˆ
E )=104
o
şi
m(
B C
ˆ
E
)=40
o
, atunci m(
D C
ˆ
E
)= ……..
(5 puncte)
I.3. Un dicţionar costă 250 lei. După o scumpire cu 15%, dicţionarul
costă ……..
(5 puncte)
I.4. Media aritmetică a numerelor 20 şi 30% din 20 este ……..
(5 puncte)
I.5. Valorile lui x∈N pentru care fracţia
9 x
7

este supraunitară
sunt ..........
(5 puncte)
I.6. Suplementul unui unghi are măsura de 130
o
42'18".
Complementul său are măsura de ……..
(5 puncte)
I.7. Numerele x, y, z sunt direct proporţionale cu numerele 2, 3 şi 4
şi 2x+y+5z = 81, atunci: x = ……, y = ……, z = ……
(5 puncte)
I.8. Din 15m de stofă se confecţionează 6 costume. Pentru a
confecţiona 10 costume sunt necesari …… metri de stofă.
(5 puncte)
I.9. Fie punctele A,B,C,D coliniare astfel încât: B∈(AC), C∈(BD),
AB = 3cm, BC = 2cm, CD = 9cm. Fie M mijlocul segmentului
AC şi N mijlocul segmentului CD. Segmentele: [AC], [AD],
[BD] şi [MN] au lungimile ……..
(5 puncte)
I.10. Dintr-o cantitate de aur se realizează 20 de inele având fiecare
1,5 grame. Din aceeaşi cantitate se pot realiza un număr de ……
inele cu greutatea de 2 grame fiecare.
(5 puncte)
PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete:
II.1. Fie unghiul AOB un unghi drept şi d o dreaptă care trece prin O
şi nu are puncte în interiorul unghiului AOB. Fie C∈d situat în
semiplanul determinat de dreapta OB şi punctul A, iar D∈d astfel
ca (OC şi (OD să fie semidrepte opuse.
75
a) Demonstraţi că unghiul AOC este ascuţit;
b) Dacă M∈ int( B O
ˆ
A ) astfel încât
M O
ˆ
A C O
ˆ
A ≡
, demonstraţi că [OB este bisectoarea
unghiului MOD.
(20 puncte)
II.2. Fie a = x(x-1)(x-2)…(x-1998) şi b∈N\{0}. Aflaţi valorile lui x
pentru care:
b 6 a
b 2 a
b 3 a
b a
+
+
·
+
+
.
(20 puncte)
Clasa a VII-a
PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele:
I.1. Fie E(x) = 4[x(x-5)+7]. Valoarea minimă a expresiei E(x) este
……
(5 puncte)
I.2. Fie numărul a = 15 2 8− – 15 2 8+ .
Valoarea lui
( )
2006
3 2 a +
este ……..
(5 puncte)
I.3. Fie ABCD un trapez cu bazele AB = 5 cm, CD = 3 cm şi AC Ι
BD = {0}. Ştiind că A
DOC
= 18 cm
2
atunci A
AOB
= ……..
(5 puncte)
I.4. Într-o urnă sunt 2006 bile numerotate de la 1 la 2006.
Probabilitatea ca, prin extragerea unei bile, să obţinem câtul egal
cu restul la împărţirea numărului scris pe bilă la 11 este ……..
(5 puncte)
I.5. Fie mulţimea M
n
=
{ ¦ N n , 2 x Z x
n 2
∈ · ∈
.
Numărul elementelor mulţimii M = M
1
Υ M
2
Υ … Υ M
2005
este .
….
(5 puncte)
I.6. Cel mai mare număr întreg mai mic decât x, unde
7 5 2
21 15 7 6 5 2
x
+ +
+ + + + +
· este …….
(5 puncte)
76
I.7. În ∆ ABC, AD şi BE sunt înălţimi, unde D∈BC şi E∈AC. Fie
BC= 3 a 2 şi AC= 2 a 3 , a>0. Valoarea raportului
BE
AD
este
egală cu …….
(5 puncte)
I.8. În ∆ ABC, BC = 10cm iar medianele BB′ şi CC′ au lungimile
de 9cm, respectiv 12cm. Lungimea medianei AA′ = ……
(5 puncte)
I.9. Într-un trapez dreptunghic cu diagonalele perpendiculare,
lungimile bazelor sunt ( ) 1 2 5 + cm şi ( ) 1 2 5 − cm. Lungimea
înălţimii trapezului este de …….
(5 puncte)
I.10. Într-un triunghi dreptunghic lungimea înălţimii este de 6cm iar
raportul lungimilor segmentelor determinate de ea pe ipotenuză
este
3
1
. Perimetrul triunghiului este …….
(5 puncte)
PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete:
II.1. a) Să se arate că oricare ar fi numărul real a > 0,
2
a
1
a ≥ +
;
b) Dacă a, b, c, d > 0, atunci:
d
c b a + +
+
c
d b a + +
+
b
d c a + +
+
a
d c b + +
≥ 12.
(20 puncte)
II.2. Fie D piciorul bisectoarei din A a ∆ ABC şi ED||AB, E∈(AC).
Se cere să se demonstreze că
AC
1
AB
1
ED
1
+ · .
(20 puncte)
77
Clasa a VIII-a
PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele:
I.1. Fie d un divizor comun al numerelor 1400 şi 600. Probabilitatea
ca d să fie pătrat perfect este ……
(5 puncte)
I.2. Media geometrică a numerelor 3 2 − şi 3 2 + este ……..
(5 puncte)
I.3. Numerele reale x, y pentru care este îndeplinită egalitatea:
0 5 y 3 2 x 4 y 3 x
2 2
· + + − + sunt ……..
(5 puncte)
I.4. Dacă 0 < x < 1,
7
x
1
x · +
atunci
x
1
x −
este ……..
(5 puncte)
I.5. Cel mai mic număr întreg care verifică inegalitatea
( ) 5 x 4 5 x 2 + < + este.….
(5 puncte)
I.6. Se dă pătratul ABCD de latură 3cm. VD⊥(ABC), VD=5cm,
atunci cosinusul unghiului
( ) ) VAB ( ), ABC (
este …….
(5 puncte)
I.7. Fie cubul ABCDA'B'C'D', M mijlocul segmentului (AD), N
mijlocul segmentului (BC), aria triunghiului A'MN este 5 2 ,
atunci muchia cubului este …….
(5 puncte)
I.8. Fie rombul ABCD cu latura de 6cm, m(
A
ˆ
) = 60
o
. Pe planul
rombului se ridică perpendiculara MA de 3cm. Atunci
d(M,BC)=…
(5 puncte)
I.9. Fie trapezul ABCD, AB || DC, AC∩BD = {O}, A
AOB
=2cm
2
,
A
DOC
= 8cm
2
, înălţimea trapezului are 6cm, atunci media
geometrică a înălţimilor ∆ AOB şi ∆ DOC este .........
(5 puncte)
78
I.10. O prismă triunghiulară regulată ABCA'B'C' are AB = 2cm,
AA'= 2 2 cm. Fie P şi Q mijloacele muchiilor (AB) respectiv
(AC). Notăm A'PΙ BB' = {M}, A'QΙ CC' = {N}, atunci A
A'MN
este egală cu …….
(5 puncte)
PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete:
II.1. Fie funcţia f:R→R, f(x) = ax+b:
a) Determinaţi a şi b ştiind că graficul funcţiei trece prin punctul
de coordonate (1,0) şi face cu axa OX un unghi de 45
o
;
b) Pentru a = 1 şi b = -1 arătaţi că numărul
f(1982)f(1983)f(1984) f(1985)+1 este pătrat perfect.
c) Pentru a = 1 şi b = -1 calculaţi valoarea expresiei:
) 2007 ( f ) 2006 ( f
1
...
) 5 ( f ) 4 ( f
1
) 4 ( f ) 3 ( f
1

+ +

+

(20 puncte)
II.2. Se dă piramida triunghiulară regulată VABC în care raza
cercului circumscris bazei este 3 2 şi muchia laterală 3 4 .
Calculaţi:
a) aria laterală şi volumul piramidei;
b)
( ) ) VBC ( , A d
;
c) Fie M∈(VA). Să se găsească poziţia lui M astfel încât
aria ∆ MBC să fie minimă.
(20 puncte)
Proba pe echipaje
Clasa a V-a
3. Fie două numere naturale a şi b cu b ≠ 0. Prin împărţirea lui a
la b se obţine câtul 5 şi restul 27.
a) Calculaţi 3a-15b+10;
b) Dacă a-b < 143, calculează a şi b.
(10 puncte)
79
4. Dacă aşezăm 5 flori într-o vază, ar mai fi nevoie de 5 vaze.
Dacă am aşeza câte 7 flori într-o vază, ar rămâne o vază cu 3 flori şi
3 vaze goale. Aflaţi numărul de flori şi numărul de vaze.
(10 puncte)
Clasa a VI-a
1. Fie n∈N*. Arătaţi că
1 2 ...... 222 5
9
11 10 3 10 5
cifre 1 n
n 1 n


+
·
− ⋅ − ⋅
.
(10 puncte)
2. În ∆ ABC dreptunghic în B, fie (AD bisectoarea ∠ A
(D∈[BC]). Perpendiculara DM dusă în D pe ipotenuză (M∈[AC])
taie prelungirea catetei AB în E. să se arate că ∆ DEC este isoscel.
(10 puncte)
Clasa a VII-a
1. Aflaţi cifrele x,y astfel încât:
Q ) x ( yy , o ) y ( xx , 0 ∈ +
.
(10 puncte)
2. Într-un patrulater ABCD laturile opuse AB, CD se întâlnesc în P
şi sunt perpendiculare. Să se demonstreze că suma pătratelor
celorlalte două laturi este egală cu suma pătratelor diagonalelor.
(10 puncte)
Clasa a VIII-a
1. a) Determinaţi elementele mulţimii
( ) { ¦ 1 xy y x Z Z y , x A · + + × ∈ ·
.
b) Dacă elementele mulţimii A reprezintă coordonatele unor
puncte, reprezentaţi-le într-un sistem de coordonate şi calculaţi aria
patrulaterului convex cu vârfurile în aceste puncte.
(10 puncte)
2. În cubul ABCDA'B'C'D', punctul O este centrul feţei ABCD şi OM
= d(O,BD') =
3
6 8
. Fie P∈(AA'), PA = 7PA'. Aflaţi:
a) muchia cubului;
b) aria totală şi volumul cubului;
c) distanţa d(P,(B'BD'));
80
d) cosinusul unghiului
( ) ( ) ( ) BCD , PBD
.
(10 puncte)
EDIŢIA a V-a
2 aprilie 2005
Clasa a III-a
PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele:
I.1. Dublul rezultatului exerciţiului
(1+2+3+4+5):3+(6+7+8+9+10):8 este …..
(10 puncte)
I.2. Dintre numerele 24; 9; 8; 40; 64; 1, alege pe acelea care se pot
scrie ca un produs de trei numere egale.
(10 puncte)
I.3. Andrei este mai mare decât Mihai, Mihai este mai mare decât
Mihaela, Ioana este mai mare decât Andrei şi mai mică decât
Maria. Cel mai mare copil este ..….
(10 puncte)
I.4. Descoperă regula şi completează ultimul jeton:
(10 puncte)
I.5. Într-o curte erau 128 păsări: găini, gâşte, raţe şi curci. Câte
păsări erau de fiecare fel, dacă în curte se găseau 86 găini şi gâşte,
77 găini şi raţe, 83 găini şi curci ?
(10 puncte)
PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete:
II.1. Dan şi Răzvan aveau câte 48 de nuci. Dan mănâncă un număr
de nuci egal cu suma cifrelor numărului său de nuci. Răzvan a
mâncat cu 24 nuci mai puţine decât restul nucilor. Care copil a
mâncat mai multe nuci? De câte ori? Câte nuci au acum cei doi
copii împreună?
24 63 97 74
8 18 63
81
(20 puncte)
II.2. Scrie toate valorile pe care le pot primi numerele a şi b, astfel
încât egalitatea a + 3b = 11 să fie adevărată.
(20 puncte)
Clasa a IV-a
PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele:
I.1. Observă regula şi completează şirul: 2 9 31 98 300.
(10 puncte)
I.2. Nuferii care cresc pe un lac îşi dublează suprafaţa în fiecare zi. Dacă
în 20 de zile acoperă în întregime lacul, nuferii acoperă jumătate din
suprafaţa lacului în …… zile.
(10 puncte)
I.3. Produsul a două numere este 126. Dacă se măreşte primul
număr cu 5, produsul devine 161. Cele două numere sunt ..….; ..
…. .
(10 puncte)
I.4. Pentru numerotarea paginilor unei cărţi s-au folosit 330 cifre.
Cartea are …… pagini.
(10 puncte)
PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete:
II.1. La un concurs de matematică, elevii clasei a IV-a au avut de
rezolvat 8 probleme. Pentru fiecare problemă rezolvată corect li s-
au acordat 10 puncte, iar pentru fiecare răspuns greşit li s-au
scăzut 2 puncte.
Câte probleme au rezolvat corect deţinătorii premiului întâi, doi şi
trei, dacă ei au obţinut respectiv 68, 56 şi 44 puncte ?
(20 puncte)
II.2. Suma a cinci numere naturale este 48. aflaţi numerele ştiind că
primul număr este egal cu suma ultimelor trei, al doilea este
dublul primului, al treilea număr este o pătrime din al doilea, al
patrulea este o treime din primul, iar ultimul este de 6 ori mai mic
decât suma ultimelor 3.
(20 puncte)
82
II.3. Într-o cutie sunt 35 kg de cuie. Cum se poate, cu ajutorul unei
balanţe cu două talere şi cu o greutate de 1 kg, prin două cântăriri,
să măsurăm 26 kg de cuie ?
(10 puncte)
Clasa a V-a
PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele:
I.1. Rezultatul calculului:
( )
2
2
2 2 5
10 3 : 600 2 : 2
]
]
]

⋅ +
este ……..
(5 puncte)
I.2. Dacă 50 n 6 n 2 1 n 7 5 n 9 · + − , atunci n este ……..
(5 puncte)
I.3. Un cioban afirmă că mulţimea picioarelor oilor sale este un
număr de patru cifre distincte care reprezintă elemente ale
mulţimii A U B, unde A = {1, 2, 3} şi B = {x∈N | 6x}.
a) Numărul minim de oi este ……..
b) Numărul maxim de oi este ……..
(5 puncte)
I.4. Un elev a depus la CEC suma de 500000 lei cu dobândă de 10%
pe an. După un an elevul are la CEC suma de ……..
(5 puncte)
I.5. Soluţiile naturale ale inecuaţiei
x
6
x
18 15 12 9 6 3
42 35 28 21 14 7
> +
+ + + + +
+ + + + +
sunt …..
(5 puncte)
I.6. Dacă x,y,z,t sunt numere naturale prime şi x+2y+6z+42t = 260,
atunci x = …, y = …, z = … şi t = …
(5 puncte)
I.7. Numărul natural n pentru care:
2003 1 n n
2 18 8 8 ⋅ · +
+
este …..
(5 puncte)
I.8. Dacă dintr-un număr de trei cifre scădem 7, rezultatul se divide
cu 7; dacă scădem 8, rezultatul se divide cu 8 iar dacă scădem 9,
rezultatul se divide la 9. atunci numărul este …..
(5 puncte)
83
I.9. Dintre fracţiile
223
222
şi
224
223
, cea mai mare este fracţia …..
(5 puncte)
I.10. Suma tuturor numerelor ab cu a şi b distincte este …..
(5 puncte)
PARTEA II:
II.1. Să se determine două numere naturale ştiind că unul dintre ele
este cu 44 mai mare decât celălalt şi că prin împărţirea sumei
celor două numere la diferenţa lor se obţine câtul 46 şi restul 26.
(20 puncte)
II.2. Trei numere naturale a, 3a, 6a au produsul P divizibil cu suma
lor S. Arătaţi că:
a) 50 divide suma S;
b) câtul dintre P şi S este un număr natural multiplu de 45;
(20 puncte)
Clasa a VI-a
PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele:
I.1. Dacă
) 6 ( , 0
y
x
·
atunci raportul
y 5 x 9
y 3
+
are valoarea ……..
(5 puncte)
I.2. Dacă c.m.m.d.c. al numerelor 54 şi 6 x 5 este 18, atunci
c.m.m.m.c. al lor este ……..
(5 puncte)
I.3. Dacă suma inverselor a două numere naturale este
1003 1002
2005

, iar produsul lor este 1005006, atunci suma lor este
…….
(5 puncte)
I.4. Dacă unghiurile A şi B au măsurile de 54
o
55′ , respectiv 56
o
57′ ,
atunci suma dintre complementul unghiului A şi suplementul
unghiului B este ……..
(5 puncte)
I.5. După ce un călător a parcurs 24% dintr-un drum, mai are de
parcurs 130 km până la jumătatea drumului. Lungimea totală a
drumului este ……..
(5 puncte)
84
I.6. Triunghiul ascuţitunghic POM are latura PO = 3cm şi OM =
40mm, iar mediatoarea laturii [PM] intersectează latura [OM] în
punctul B. Perimetrul triunghiului POB este ……..
(5 puncte)
I.7. Pentru a anunţa ora 5
00
, un orologiu bate de 5 ori în 5 secunde.
Pentru a anunţa ora 9
00
, orologiul va avea nevoie de ……..
secunde.
(5 puncte)
I.8. Unghiul C B
ˆ
A are măsura 130
o
şi C B
ˆ
A ≡ D B
ˆ
C . Dacă
oricare două dintre ele sunt adiacente, atunci m(
D B
ˆ
A
) este
……….
(5 puncte)
I.9. Dacă punctele A, B şi C aparţin dreptei d astfel încât d(A,B) =
30mm; d(B,C)=1,7cm; atunci d(A,C) este ….cm sau ….mm.
(5 puncte)
I.10. Unghiul care este egal cu 150% din suplementul său are măsura
de .…. grade.
(5 puncte)
PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete:
II.1. Numerele a
1
, a
2
, …, a
111
naturale nenule sunt direct
proporţionale cu numerele 111, 110, …, 2, 1, iar a
1
+ a
2
+ …+
a
111
= 31080. Să se afle numerele a
1
, a
2
, …, a
111
.
(20 puncte)
II.2. Pe laturile [AB] şi [AC] ale ∆ABC isoscel cu [AB]≡ [AC] se iau
punctele D∈(AB), E∈(AC), astfel încât [BD]≡ [CE]. Dacă
BE∩CD = {P}, atunci:
a) demonstraţi că [BE]≡ [CD];
b) demonstraţi că AP este bisectoarea C A
ˆ
B ;
c) Dacă d(A, CD) = 3cm, aflaţi d(A, BE).
(20 puncte)
Clasa a VII-a
PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele:
I.1. Dacă a = 49 ... 3 2 1 + + + + şi b=
) 25 ... 3 2 1 ( 13 + + + +

atunci
· −b a
……..
(5 puncte)
85
I.2. Fie numerele (x-1); (x-2); (x-3); ..; (x-50). Pentru x =
5
1
:
9
5
1 ) 3 ( , 2
]
]
]

− +
produsul numerelor este ..
(5 puncte)
I.3. Fie trapezul ABCD, AB||CD, {O}=AC ∩ BD. Dacă A
∆BOC
=
16cm
2
atunci A
∆AOD
= ……..
(5 puncte)
I.4. Fie numerele:
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ·
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ·
9 9
9 8
. . .
7
6
5
4
3
2
y
1 0 0
9 9
. . .
6
5
4
3
2
1
x
. Atunci produsul
numerelor x şi y este ……..
(5 puncte)
I.5. Fie
b
3 b
4 a
a −
·
+
cu a,b ∈ N*. Valoarea minimă a raportului
·
b
a
..............
(5 puncte)
I.6. Fie un patrulater convex cu lungimile laturilor de 10cm, 24cm,
7cm, respectiv 21cm iar una din diagonale de 26cm. Aria
patrulaterului este ……..cm
2
.
(5 puncte)
I.7. Produsul celor mai mici 3 numere naturale nenule consecutive,
divizibil cu 204 este ……..
(5 puncte)
I.8. Fie ABCD un romb la care m(
D B
ˆ
A
) = 30
o
. Perimetrul său
este de 40 cm. Lungimea lui AC este ….........
(5 puncte)
I.9. Fie ABCD un paralelogram, A′ =
BC
pr
A, D′ =
AB
pr
D.
Ştiind că AA′ = 2,5 ; BC = 5 ; DD′ = 4,1(6) ; atunci lungimea
laturii AB=...
(5 puncte)
86
I.10. Fie ABC un triunghi oarecare cu înălţimea AA′ şi mediana
AM. Dacă AA′ = 12, AM = 13, BC = 30, atunci înălţimea din C
este egală cu ……..
(5 puncte)
PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete:
II.1. Un triunghi dreptunghic cu m(
B
ˆ
) > m( C
ˆ
). Notăm cu D
mijlocul ipotenuzei [BC]. Perpendiculara în D pe BC
intersectează cateta [AC] în E.
a) Să se demonstreze că m(
E D
ˆ
A
) = m(
B
ˆ
) – m( C
ˆ
);
b) Să se determine măsurile unghiurilor ∆ABC ştiind că
(AE)≡ (ED).
(20 puncte)
II.2. Se dă numărul n = 1234…20032004:
a) Calculaţi suma cifrelor numărului n;
b) Arătaţi că n este iraţional;
c) Scrieţi primele trei cifre ale numărului n .
(20 puncte)
Clasa a VIII-a
PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele:
I.1. Rezultatul calculului
32 2 18 ) 6 ( , 0
1
⋅ −

este ……..
(5 puncte)
I.2. Elementele mulţimii
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
'
¹

+ +

∈ · N
4 x 4 x
4 x
Z x A
2
2
sunt ……..
(5 puncte)
I.3. Dacă DM ⊥ (ABCD), ABCD pătrat de latură 6 cm şi DM =
7 cm, atunci d(M; AC) este …….
(5 puncte)
I.4. Valoarea de adevăr a propoziţiei: „ ( )
2
3 5 − +
( )( ) 7 4 7 4 + − ∈Q”, este ……..
(5 puncte)
I.5. Valorile lui a numere întregi pentru care A(a; a-3)∈G
f
, unde
f:R→R, f(x) = ax-3, sunt ……..
(5 puncte)
87
I.6. Volumul unui cub ABCDA′ B′ C′ D′ , dacă aria triunghiului
A′ C′ B este de 8 3 cm
2
, este ……cm
3
.
(5 puncte)
I.7. Numerele raţionale a,b care verifică relaţia
( ) ( ) 3 3 2 b 2 2 a · + − + sunt a = …… şi b = …...
(5 puncte)
I.8. Diagonala unui paralelipiped dreptunghic cu suma tuturor
muchiilor egală cu 48cm şi aria totală 94cm
2
, este de .…..….. cm.
(5 puncte)
I.9. Valoarea minimă a expresiei
27 2 y 6 y 16 3 x 4 x
2 2
+ − + + + este ……..
(5 puncte)
I.10. În vârful B al triunghiului dreptunghic ABC cu m(
A
ˆ
)=90
o
şi
AB=4cm, se ridică perpendiculara BD pe planul triunghiului,
BD= 3 4 cm. Măsura unghiului format de planele (DAC) şi
(ABC) este ….
(5 puncte)
PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete:
II.1. Fie funcţia f:R→R, f(x) = x+1.
a) Calculează măsura unghiului format de graficul funcţiei cu
axa absciselor;
b) Calculează f(0)+f(2)+f(4)+…+f(2004);
c) Calculează:
1 ) x ( f 4 ) x ( f ) 1 x ( ) 2 x ( x 3 ) x ( f ) x ( E
2
+ − − + − + ·
unde
]
]
]

∈ 2 ,
2
1
x
;
d) Demonstrează că f
2
(x)–f(2x-3)⋅ f(1-3x) > 0, pentru orice
x∈R.
(20 puncte)
II.2. Fie ABCD un pătrat, MA ⊥ (ABC), MA = a. Dacă ∆MBD este
echilateral, se cere:
a) determină latura pătratului;
88
b) găseşte cosinusul unghiului format de planele (MBD) şi
(ABC);
c) arată că NO ⊥ (ABC), unde N este mijlocul lui (MC), iar O
este centrul pătratului.
(20 puncte)
Proba pe echipaje
Clasa a V-a
1. Se dau numerele:
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
+ + + + + + ·

+ + + + ·

,
`

.
|
⋅ + + ·
0 2 3 1 2 0 1 1 2 0 2
2 2 3 3 3 2
5 5 5 5 . . . 5 5 z
1 0 0 9 9
1
. . .
2 0
1
1 2
1
6
1
y
3 : 1 0 : 5 2 2 3 x
9
1
0
3
a) Calculaţi x şi 4z+1;
b) Arătaţi că y este pătratul unui număr raţional pozitiv;
c) Ordonaţi crescător numerele: 1 4z şi (100y) ; x
401 1604
+ .
(10 puncte)
2. Mai mulţi copii îşi împart o sumă de bani (în lei grei) în mod
egal, astfel: primul primeşte o cincime din sumă şi încă un leu greu,
al doilea primeşte o cincime din rest şi încă 2 lei grei, al treilea
primeşte o cincime din noul rest şi încă trei lei grei şi aşa mai
departe.
a) Aflaţi suma de bani în lei grei care a fost împărţită;
b) Determinaţi numărul copiilor.
(10 puncte)
Clasa a VI-a
1. Să se afle numărul raţional pozitiv care, după ce se măreşte cu
16%, iar rezultatul se micşorează cu 16%, se va micşora cu 16.
(10 puncte)
89
1. Punctele A
0
, A
1
, …, A
10
sunt situate pe dreapta a, astfel încât
[A
1
A
3
] este dublul lui [A
0
A
1
], [A
2
A
3
] este dublul lui [A
1
A
2
] ş.a.m.d.
[A
9
A
10
] este dublul lui [A
8
A
9
]. Ştiind că lungimea [A
0
A
10
] = 2
11
– 2,
aflaţi lungimea segmentului determinat de mijloacele segmentelor
A
0
A
1
şi A
9
A
10
.
(10 puncte)
Clasa a VII-a
2. În trapezul ABCD, (AB || CD, AB < CD) notăm cu O intersecţia
diagonalelor. Paralela prin A la BC intersectează pe BD în F şi pe
CD în E. Demonstraţi că:
OC
AO
AE
AF
· .
(10 puncte)
3. Să se arate că numărul N a ∈ , unde
 
, 10 1 . .. 11 1 ... 11 a
1 n
o ri 1 - n ori 1 n

+
+ ⋅ ·

1 n N, n ) ( > ∈ ∀
(10 puncte)
Clasa a VIII-a
1. Fie expresia:
2 2
2
) 4 x ( ) 4 x )( 3 x ( 2 ) 3 x (
1 x 4
) x ( F
− + − + + +

·
,
unde
¹
'
¹
¹
'
¹
− ∈
2
1
R x
.
a) Arătaţi că, oricare ar fi x∈Z,
2 2
) 4 x ( ) 4 x )( 3 x ( 2 ) 3 x ( − + − + + + este pătrat perfect.
b) Aduceţi expresia F la forma cea mai simplă.
c) Aflaţi x∈N pentru care F(x) – 1 este număr întreg.
d) Rezolvaţi ecuaţia
1 x 2
2
) x ( F

·
.
e) Aflaţi x∈N pentru care 3 ≤ F(x) ≤ 5.
(10 puncte)
2. Fie prisma dreaptă ABCDA′ B′ C′ D′ , cu baza pătratul ABCD
de latură x şi înălţimea AA′ = y. Notăm cu O, respectiv O′ centrele
bazelor ABCD şi A′ B′ C′ D′ , iar cu M, respectiv N mijloacele
muchiilor AA′ şi CC′ .
90
a) Aflaţi x şi y ştiind că sunt numere naturale, iar aria totală a
prismei este de 18 cm
2
.
b) Pentru x = 1 şi y = 4, calculaţi aria totală şi volumul prismei.
c) Arătaţi că punctele M, O, N şi O′ sunt coplanare şi stabiliţi
natura patrulaterului MONO′ .
d) Aflaţi distanţa de la M la planul (BDB′ ).
e) Calculaţi măsura unghiului diedru format de planele (QBD) şi
(MNO), unde {Q} = OO′ ∩ MN.
(10 puncte)
91
Probleme şi exerciţii propuse
Clasele a III-a şi a IV-a
1. Calculaţi pe x din expresia: x – (7⋅ 8 + 3⋅ 9) = 27.
2. Calculaţi pe x din expresia: 32:4 + 72:9 – x = 16.
3. Calculaţi pe a din expresia: 6⋅ 8 – (3⋅ 9 + a) = 11
4. a) Aflaţi termenul necunoscut: [(x+270:3)∙5+100]:600=1
b) Calculaţi: {[(126:18+147):14+121]:12-1}∙11=
5. a) Calculaţi: 2018-8∙{7-6∙[5-4∙(3-2∙1)]}=
b) Aflaţi termenul necunoscut: {[(2∙x+24):17+8] ∙5+28}∙8=72∙3∙4
6. a) Aflaţi numărul necunoscut: [(1+2∙3+4∙5+6∙7+8+9)-10∙8] x=30
b) Ştiind că A este mai mare decât C cu 10, să se calculeze
valorile celor două numere din egalitatea 185+A-15+C=200
7. Determinaţi numerele naturale x, y, z din egalitatea:
15x+(2y+3z):x=22.
8. Găsiţi perechile de numere naturale (a, b) cu a < b, pentru care
a∙b+3=21.
9. Calculaţi expresia: 6 + {60: [7 + (351:3 + 452:4):10] + 18}:5 =
10. Calculaţi expresia: {150∙5 - [182:7 + (324:2:6:9 + 39∙3):5]}:7 =
11. Aflaţi x din expresia: 40 + {3∙[4 + (3+x):2] - 4}∙3 = 100
92
12. Aflaţi x din expresia: 30+5∙{32: x+5∙[40+8∙(200:5 - 72:2)]}=1850.
13. Calculează:
2 + 4 + 6 + 8 +.......+ 200=
1 + 3 + 5 +...+ 99 – 2 – 4 – 6 -...- 56=
14. Calculează: 100∙99 – 98∙99+98∙97 – 97∙96+ … +4∙3 – 3∙2+2∙1 =
15. Aflaţi numărul care adunat cu triplul său este egal cu 36.
16. 5 lumânări ard împreună în 20 de minute. În câte minute va arde
jumătate de lumânare?
17. Aflaţi numărul care adunat cu sfertul său este egal cu 40.
18. Aflaţi numărul care adunat cu jumătatea lui este 27.
19. Fie şirul: 2; 4+6; 8+10+12; ……. . Care este al cincilea termen ?
20. Pentru a se numerota paginile unei cărţi au fost necesare 1770
cifre. Câte pagini a avut cartea?
21. Suma a 10 numere naturale nenule este 54. Arătaţi că măcar două
numere sunt egale.
22. Să se afle restul împărţirii la 25: 1⋅ 2⋅ 3⋅ …⋅ 48⋅ 49 + 37.
23. Se dau sumele 2∙a+b = 10 şi c+d = 13, unde a şi b numere
naturale. Să se calculeze b+c+2∙a+d şi 8∙a+3∙c+4∙b+3∙d.
24. Produsul unui număr cu el însuşi împărţit la 2 este egal cu dublul
numărului. Aflaţi numărul.
25. La împărţirea a două numere naturale, deîmpărţitul este 39, iar
restul 1. Aflaţi împărţitorul şi câtul, ştiind că sunt diferite de 1 şi
că împărţitorul este mai mare decât câtul.
26. Aflaţi numerele care, împărţite la un număr de o cifră, dau restul 7
şi câtul de două ori mai mare decât restul.
93
27. Care sunt perechile de numere naturale care au diferenţa 3, iar
suma lor este un număr de patru cifre al căror produs este 2?
28. Cu cât este mai mare produsul dintre câtul şi suma numerelor 15
şi 5 decât câtul dintre produsul şi câtul lor?
29. Aflaţi două numere care diferă unul de altul cu 424 şi au câtul 3,
rest 2.
30. Aflaţi cele două numere naturale, ştiind că diferenţa lor este 5, iar
la împărţirea dintre triplul sumei lor şi dublul diferenţei se obţin
câtul 9 şi restul 3.
31. Suma a două numere este 64. Dacă împărţim suma la îndoitul
diferenţei lor obţinem câtul 4 şi restul 0. Care sunt numerele?
32. Aflaţi numerele a şi b, ştiind că diferenţa lor este 10, iar la
împărţirea dintre suma lor mărită de 5 ori şi diferenţa lor mărită de
4 ori obţinem câtul 2 şi restul 0.
33. Împărţind un număr natural nenul la 7 obţinem restul egal cu
câtul. Determină numărul. Câte soluţii are problema ?
34. Să se afle numerele naturale de forma
xyz
, ştiind că:
· + + zx yz xy
121 şi x<y<z.
35. Află numerele naturale a şi b ştiind că (a - 1)∙(b - 3) = 12 şi suma
a+b este maximă.
36. Un număr de trei cifre împărţit la răsturnatul său dă câtul 2 şi
restul 100, iar diferenţa dintre cifra sutelor şi cea a unităţilor este
4. Să se afle numărul.
37. Află x, y, z cifre distincte, pentru care
3 xy zx yx xx · + +
.
38. Câtul dintre triplul sumei a trei numere consecutive şi 17 este 6 şi
rest 6. Află numerele.
39. Suma a două numere naturale este 64. Dacă împărţim suma la
jumătatea diferenţei lor obţinem câtul 4. Care sunt numerele ?
94
40. La împărţirea a două numere naturale, deîmpărţitul este 37, iar
restul 1. Aflaţi împărţitorul şi câtul, ştiind că sunt diferite de 1 şi
că împărţitorul este mai mare decât câtul.
41. Să se afle trei numere pare, consecutive care au suma un număr de
forma
xx
.
42. Scrie toate numerele naturale de 4 cifre distincte, care au cifra
zecilor 7 şi suma cifrelor 11.
43. Scrie numerele naturale pare de forma b 5 a , care au suma
cifrelor 14.
44. Să se determine numerele ab (numere naturale de două cifre)
care au proprietatea că fiecare este de patru ori suma cifrelor sale.
45. Să se determine numerele a,b,c,d dacă produsul lor este 24,
produsul dintre primul şi al treilea este 8, iar suma dintre al doilea
şi al treilea este 7. Cu valorile găsite scrieţi cel mai mare şi cel
mai mic număr natural de 4 cifre.
46. Într-o împărţire a două numere naturale, câtul este un sfert din
împărţitor, iar restul jumătate din cât. Suma împărţitorului cu câtul
şi restul este 44. Să se reconstituie împărţirea.
47. Câtul a două numere naturale este 3. Dacă se măresc ambele
numere cu 10, câtul lor va fi 2. Să se determine cele două numere.
48. În două lădiţe erau 59 de mere. După ce Ioana a mâncat 26 de
mere din prima lădiţă şi 17 mere din a doua, a constatat că a
rămas un număr egal de mere în fiecare ladă. Câte mere erau la
început în fiecare lădiţă?
49. Într-o cutie sunt 61 de fundiţe: roşii, verzi şi albe. După ce s-a
folosit acelaşi număr de fundiţe din fiecare culoare, în cutie au
rămas: 12 fundiţe roşii, 15 fundiţe verzi şi 7 fundiţe albe. Câte
fundiţe de fiecare culoare erau la început în cutie?
95
50. Suma a 3 numere este 63. Să se afle numerele, ştiind că primul
număr este un sfert din al doilea număr şi jumătate din al treilea.
Care sunt numerele?
51. Trei fraţi au împreună 45 lei. Câţi lei are fiecare, dacă cel mare are
de 3 ori suma celui mic, iar mijlociul are jumătatea sumei
mezinului?
52. O lucrare de construcţie a fost plătită cu 31900 lei unor zidari şi
unor dulgheri. Primii au primit câte 500 lei, ceilalţi câte 600 lei.
Toţi dulgherii au primit împreună cu 3100 lei mai puţin decât
zidarii. Câţi zidari şi câţi dulgheri au realizat lucrarea?
53. Pentru o grădiniţă s-au cumpărat mere şi caise, 70kg, plătindu-se
420000 lei. Cantitatea de mere cumpărate a fost de 4 ori mai mare
decât cea de caise. 1 kg de caise a costat de 2 ori mai mult decât 1
kg de mere. Câţi lei a costat 1 kg de mere? Dar 1 kg de caise?
54. Suma a trei numere este 6040. Dacă se împarte primul număr la al
doilea, se obţine câtul 2 şi restul egal cu al treilea număr. Aflaţi
cele trei numere ştiind că al treilea număr este de 100 de ori mai
mic decât al doilea număr.
55. În două coşuleţe, Ana are căpşune. Primul coşuleţ are cu 38
căpşune mai multe decât al doilea. Câte căpşune trebuie să mute
Ana din primul coşuleţ în al doilea, pentru ca în acesta să fie cu 12
căpşune mai multe decât în primul?
56. Se dau trei numere naturale. Al doilea număr este pătrimea
primului număr plus 4, iar al treilea număr este sfertul celui de-al
doilea plus 4. Ştiind că diferenţa dintre primul şi al treilea număr
este de 145, aflaţi valoarea celor trei numere.
57. Să se afle patru numere pare consecutive a căror sumă este egală
cu: (400 – 240 + 100) : (10 – 5) =
58. Suma a trei numere a, b, c este 900. Aflaţi numerele ştiind că b
este de trei ori mai mare decât a şi cu 25 mai mic decât c.
96
59. Aflaţi suma a patru numere naturale a,b,c,d ştiind că suma
primelor două este 56, al treilea număr este suma jumătăţilor
primelor două numere, iar al patrulea este cu 25 mai mic decât
triplul lui c.
60. Suma a două numere este produsul dintre numerele 160 si 5. Cât
este fiecare număr dacă al doilea număr e mai mic decât primul
număr cu 284?
61. Un frate şi o soră au împreună 60 de ani. Când fratele avea 10 ani,
fata avea 14 ani. Câţi ani are fiecare acum?
62. Anca a citit o carte de 210 pagini în patru zile astfel: în prima şi a
doua zi a citit 100 de pagini, a patra zi a citit cu 10 pagini mai
mult decât a treia zi şi cu 20 mai mult decât a doua zi. Câte pagini
a citit în fiecare zi?
63. Din triplul numărului 197 scădeţi sfertul numărului 2024.
Diferenţa obţinută o micşoraţi de 5 ori, apoi noul rezultat îl măriţi
cu 105. Comparaţi numărul obţinut cu 199.
64. Avem trei numere. Dacă împărţim primul număr la al doilea sau
al doilea la al treilea obţinem câtul 2 şi restul 1. Aflaţi cele 3
numere ştiind că diferenţa dintre primul şi al treilea este 42.
65. La un magazin este un număr de calculatoare de 4 ori mai mare
decât la altul. Dacă primul magazin vinde 96 de calculatoare şi al
doilea 6 calculatoare, atunci rămâne un număr egal de
calculatoare. Câte calculatoare au fost la început în fiecare
magazin?
66. Suma a două numere este 780. Dacă primul număr se împarte
exact la 3 şi al doilea exact la 2, diferenţa câturilor este 10. aflaţi
cele două numere.
67. Suma a două numere este cu 206 mai mare decât diferenţa lor. Al
doilea număr este cu 141 mai mic decât diferenţa. Află numerele.
97
68. Victor şi cei doi fraţi ai săi, care sunt gemeni, au împreună 39 ani.
Câţi ani are fiecare dacă acum cinci ani, suma vârstelor celor doi
gemeni era egală cu vârsta lui Victor ?
69. Să se afle două numere ştiind că suma lor este de 5 ori mai mare
decât diferenţa lor, iar la împărţirea celor două numere se obţine
câtul 1 şi restul 3.
70. La cei 10 ani ai săi, Costel observă că adunând vârsta sa cu cea a
bunicului obţine de 2 ori vârsta tatălui. Aflaţi vârsta bunicului şi a
fiului acestuia dacă peste 7 ani bunicul va avea cu 50 de ani mai
mult decât nepotul.
71. În 7 cutii se află acelaşi număr de piese (figuri geometrice). Dacă
din fiecare cutie se iau câte 25 piese, în cele 7 cutii rămân tot
atâtea piese câte au fost la început în 2 cutii. Câte piese au fost la
început în fiecare cutie ?
72. Într-o cutie sunt de 4 ori mai multe bile roşii decât albe. Dacă se
iau 6 bile roşii şi 3 bile albe, în cutie rămân de 6 ori mai multe bile
roşii decât bile albe. Câte bile roşii şi câte bile albe au fost la
început ?
73. Magazinul METRO a vândut într-o zi 14852 kg cartofi, cu 6957
kg mai puţin ceapă, morcov 693 kg, iar pătrunjel de 3 ori mai
puţin decât morcov şi 1469 kg varză. Câte kilograme de legume a
vândut magazinul?
74. În trei lăzi sunt 612 kg de marfă. În a doua ladă este de 2 ori mai
multă marfă decât în prima şi cu 2 kg mai puţin decât în a treia.
Câte kilograme de marfă sunt în fiecare ladă ?
75. Dintr-o ţeavă de oţel de 458 g s-au tăiat: o ţeavă mică, o ţeavă de
2 ori mai mare decât prima şi două ţevi de 3 ori mai mari decât
prima şi au rămas 8 g de ţeavă. Cât cântăreşte fiecare ţeavă ?
76. Tatăl împreună cu fiul au 85 de ani. Tatăl este mai bătrân decât
fiul cu 45 de ani. Să se determine peste câţi ani tatăl va avea
vârsta dublă în raport cu fiul.
98
77. Mama, tata şi fiul au împreună 125 de ani. Dacă mama şi tata au
aceeaşi vârstă egală cu de 2 ori vârsta fiului, să se afle cu câţi ani
este mai mare tatăl decât fiul.
78. Mama are de 2 ori vârsta fiicei şi este cu 2 ani mai mică decât
soţul ei. Împreună cei trei au 102 ani. Să se determine vârsta
mamei.
79. Un casier, fiind întrebat cât a încasat într-o zi, a răspuns: „Dacă
aş mai fi încasat un sfert din cât am încasat şi încă 500 lei, atunci
aş fi încasat 55100 lei.” Cât a încasat casierul în ziua respectivă?
80. Raluca are de 5 ori mai mulţi bani decât Diana. Dacă i-ar da
Dianei 53 lei şi ar cheltui 62 lei, cele două prietene ar avea sume
egale. Câţi lei are fiecare?
81. Pe o carte am dat 4 lei şi jumătate din preţul ei, iar pe un joc 12 lei
şi un sfert din preţul său. Câţi lei costă cartea şi jocul împreună?
Dar 5 cărţi şi 8 jocuri?
82. Mihaela are 10 ani, iar mama ei 43 ani. Peste câţi ani vârsta
Mihaelei va fi jumătate din vârsta mamei?
83. Întrebat câţi elevi are, Pitagora a răspuns: “Jumătate din ei
studiază matematica, o pătrime studiază natura, o şeptime
meditează în tăcere, iar restul sunt 3 fecioare.” Câţi elevi avea
Pitagora?
84. La un concurs de matematică, un elev obţine pentru 8 probleme
46 de puncte. Câte probleme au fost corecte şi câte greşite, ştiind
că pentru o problemă rezolvată corect a obţinut 10 puncte, iar
pentru o problemă greşită a pierdut 7 puncte ?
85. “- Dă-mi 2 creioane de la tine pentru a avea câte ai tu”, spune
Ioana.
“- Dă-mi tu 2 creioane şi voi avea de două ori mai mult ca tine”,
răspunde Anca.
Câte creioane are fiecare?
99
86. Peste 2 ani, vârsta Mariei va fi o treime din vârsta mamei, dar cu 8
ani în urmă vârsta fetei era o optime din cea a mamei. Ce vârstă
are fiecare acum ?
87. Trei copii şi-au împărţit un număr întreg de nuci cuprins între 250
şi 300, astfel: primul a primit un număr de perechi egal cu
numărul grămezilor de câte 5 nuci primite de al doilea şi cu dublul
numărului de grămezi de câte 13 primite de-al treilea. Câte nuci a
primit fiecare ?
88. Aflaţi numerele naturale a şi b, ştiind că diferenţa lor este 10, iar
câtul la împărţirea dintre suma lor mărită de 5 ori şi diferenţa lor
mărită de 4 ori este 2.
89. În trei lăzi sunt 72 nuci. Dacă o treime din numărul nucilor din
prima ladă se mută în a doua ladă, apoi un sfert din numărul
nucilor din lada a doua se mută în a treia ladă, în fiecare ladă
avem acelaşi număr de nuci. Câte nuci au fost iniţial în fiecare
ladă ?
90. Trei fraţi au depus la bancă câte 750 lei. Doresc să-şi cumpere un
laptop care costă 3610 lei. Pentru fiecare 100 lei, ei primesc
dobândă anuală de 20 lei. Pot să-şi cumpere laptopul după 2 ani?
Dacă nu, de ce sumă mai au nevoie? Dacă da, ce sumă le mai
rămâne? (Presupunem că preţul şi dobânda nu se modifică).
91. Într-o urnă sunt 20 bile identice, numerotate de la 1 la 20. Se
extrag 4 bile. Prima bilă extrasă are numărul 10, a doua are
numărul egal cu o pătrime din numărul bilei a treia, iar a patra bilă
are numărul o doime din suma numerelor primelor două bile,
adică 7. Care este suma numerelor bilelor extrase ?
92. După ce a parcurs două din cele 5 părţi egale ale unui drum, un
călător constată că mai are de parcurs cu 75 km mai mult decât a
mers până aici. Ce lungime are drumul?
93. Într-o clasă sunt 32 băieţi şi fete. Câţi băieţi şi fete sunt, ştiind că,
dacă ar fi cu 4 băieţi mai puţini, un sfert din numărul lor ar fi egal
cu o treime din numărul fetelor.
100
94. Se împart 48 de mere în două grămezi. Se iau din prima grămadă
cât sunt în a doua şi se adaugă în a doua. Se ia din a doua grămadă
o pătrime din numărul de mere care era iniţial în prima şi se
adaugă în prima grămadă. În urma acestor operaţii, grămezile au
acelaşi număr de mere. Câte mere au fost la început în fiecare
grămadă?
95. Suma a trei numere este 120. Dacă am scădea 7 din primul număr
şi am adăuga 7 la al doilea număr, primul număr ar deveni de 3 ori
mai mare decât al doilea, iar dacă din al treilea am scădea 5 şi am
adăuga la al doilea 5, atunci al treilea ar deveni cu 2 mai mare
decât al doilea. Care sunt cele trei numere?
96. Dintr-un număr scădem jumătate din el şi încă 1, din rest scădem
jumătate din el şi încă 1, din rezultat scădem din nou jumătate şi
încă 1 şi se obţine 6. Care este numărul iniţial ?
97. Aflaţi 6 numere naturale consecutive, ştiind că triplul sumei
primelor trei este egal cu dublul sumei ultimelor trei.
98. Pe o masă sunt 5 cărţi numerotate de la 1 la 5. Prima carte are cel
mai mic număr de pagini, a doua are un număr de pagini egal cu
triplul paginilor primei cărţi, iar fiecare dintre următoarele trei
cărţi au câte un număr de pagini egal cu suma paginilor
precedentelor două. Aflaţi câte pagini au toate cele cinci cărţi,
dacă ultima carte are cu 72 de pagini mai mult decât prima şi a
patra la un loc.
99. Fiind întrebată ce vârstă are, Maria a răspuns: „Cu 5 ani în urmă
aveam de 3 ori mai puţin decât voi avea peste 7 ani”. Câţi ani are
Maria?
100. Dacă înaintea unui număr de o cifră scriem cifra 3, obţinem un
număr cu 54 mai mic decât numărul pe care îl vom obţine dacă
scriem cifra 3 la sfârşitul lui. Care este acel număr?
101. Ana şi Maria au împreună 336 fotografii, puse în două albume
care au acelaşi număr de foi fiecare. Ştiind că pe o foaie din
albumul Anei se pot pune 16 fotografii, iar pe o foaie din albumul
101
Mariei se pot pune 12 fotografii, aflaţi câte fotografii are fiecare
fată.
102. La un concurs pe teme geografice, din clasa a IV-a A s-au
prezentat Andrei, Bogdan şi Codrin. Ei au avut de răspuns,
fiecare, la câte 10 întrebări. Pentru fiecare răspuns corect li s-au
acordat 10 puncte, iar fiecare răspuns greşit a fost penalizat cu 5
puncte. Stabiliţi clasamentul final, dacă Andrei a dat cu trei
răspunsuri bune mai puţin decât Codrin.
103. Mihai, Andrei şi Ioana au împreună 360 de timbre. Dacă Mihai i-
ar da lui Andrei 15 timbre şi Ioanei 35 timbre, atunci Mihai ar
avea de 3 ori mai puţine decât Ioana şi de două ori mai puţine
decât Andrei. Câte timbre a avut fiecare?
104. Într-un magazin au fost 140 m de stofă cu preţul de 18500 lei / m
şi 168 m de pânză albă cu preţul de 5000 lei / m. La sfârşitul zilei a
mai rămas în magazie
5
1
din cantitatea de stofă şi
3
1
din
cantitatea de pânză. Cât s-a încasat pe marfa vândută?
105. Pentru a cumpăra 4 mingi de fotbal mai trebuie 15 lei iar dacă se
cumpără 3 mingi mai rămân 10 lei. Cât costă o minge şi câţi lei
sunt?
106. Trei grădini dreptunghiulare au suma perimetrelor de 1090 m.
Prima grădină are perimetrul cu 108 m mai mare decât a doua
grădină şi cu 316 m mai mic decât a treia grădină. Să se afle
lungimea celei de-a treia grădină, care are lăţimea cât un sfert din
lungime.
107. În două cutii mari şi trei cutii mici sunt 111 bomboane. Câte
bomboane sunt în cutiile mari şi câte în cele mici, dacă o cutie
mică are cu 8 bomboane mai puţine decât una mare?
108. Suma vârstelor a doi fraţi este egală cu jumătate din vârsta mamei.
Acum 6 ani, vârsta mamei era de 5 ori mai mare decât suma
vârstelor celor 2 copii. Ce vârstă are fiecare copil în prezent, dacă
unul este cu doi ani mai mic decât celălalt?
102
109. O familie are 4 copii. Nici unul dintre aceştia nu este cel mai mic,
dar nici cel mai mare. Ce vârstă are fiecare, dacă, produsul
vârstelor lor este 36?
110. Alina, mama şi tata au împreună 64 de ani. Alina are vârsta de trei
ori mai mică decât mama, iar tata, cât cele două la un loc. Câţi ani
are fiecare? Peste câţi ani, tata va avea dublul vârstei Alinei?
111. Pentru împodobirea bradului de Crăciun s-au cumpărat 118
globuleţe galbene şi roşii. Câte globuleţe din fiecare culoare sunt
ştiind că, dacă ar fi cu 8 mai puţine galbene, atunci jumătate din
numărul celor galbene ar reprezenta de trei ori mai mult decât un
sfert din numărul celor roşii.
112. Aşteptând nepoţii în vizită, bunica a pregătit prăjituri. Numărând
prăjiturile şi-a spus: „Pentru ca fiecare nepot sa capete cate 5
prăjituri ar trebui sa mai gătesc 3, daca insa fiecare se mulţumeşte
cu doar 4, atunci 3 prăjituri vor rămâne pentru mine”. Câţi nepoţi
are bunica?
113. La o fermă cresc oi şi găini. În total sunt 745 capete şi 1880
picioare. Câte oi şi câte găini sunt la fermă ?
114. Cristina a primit de ziua ei trandafiri. Dacă îi aşează câte 3 în
vază, îi rămân 10 trandafiri, iar dacă îi aşează câte 5, în ultima
vază va fi doar unul. Câţi trandafiri a primit Cristina ?.
115. Află câte fete şi câţi băieţi participă la un joc, ştiind că dacă
formează echipe fată-băiat, rămân 8 fete fără pereche, iar dacă
formează echipe compuse din 3 fete şi un băiat, rămân 2 băieţi
fără pereche.
116. Dacă se aşează câte 10 creioane într-o cutie, rămân 6 cutii goale şi
o cutie cu 9 creioane, iar dacă se aşează câte 6 creioane într-o
cutie, rămân 3 creioane. Câte cutii şi câte creioane sunt?
117. Într-o cutie sunt trei feluri de bomboane: 10 cu mentă, 7 cu
ciocolată şi 15 cu fructe. Care este numărul minim pe care trebuie
să le luăm din cutie pentru a fi siguri că luăm câte o bomboană de
fiecare fel?
103
118. Ancuţa are într-un sertar din dulapul său 7 şosete albe şi 7 şosete
negre. Pentru că becul din camera sa nu funcţionează, ea se întreabă:
a) Câte şosete trebuie să ia pentru a fi sigură că va încălţa o
pereche de aceeaşi culoare?
b) Câte şosete trebuie să ia pentru a fi sigură că printre ele se află
o pereche de şosete albe?
119. Într-o ladă au fost amestecate mere de 3 soiuri. Care este cel mai
mic număr de mere scoase la întâmplare din ladă, pentru ca
printre ele să se găsească:
a) cel puţin 2 mere din acelaşi soi;
b) cel puţin 3 mere din acelaşi soi.
120. Oana are mere şi pere. Dacă le grupează câte un măr şi o pară,
rămâne cu 6 pere, iar dacă le grupează câte un măr şi două pere, îi
rămân două mere. Câte fructe are din fiecare?
121. Într-o Grădină Zoologică, patrupedele, păsările şi şerpii au în total
400 capete, 1200 picioare şi 450 limbi. Câte patrupede, păsări şi
şerpi (presupuşi a avea două limbi fiecare) sunt în acea grădină?
122. Într-o cabană sportivă sunt mai puţin de 400 sportivi. Dacă ei s-ar
grupa câte 2,3,4 sau 5 atunci, de fiecare dată, ar rămâne unul
singur. Dacă s-ar grupa câte 7 atunci nici un sportiv nu ar rămâne
în afara grupelor. Câţi sportivi sunt în cabană?
123. De o parte şi de alta a unei alei de 138m s-au pus bănci cu
lungimea de 2m şi distanţa dintre ele de 15m. Câte bănci sunt
ştiind că acestea s-au pus chiar din capătul aleii ?
124. Într-o sală de spectacole, scaunele sunt aşezate câte 15 pe un rând,
în total fiind 25 de rânduri. Scaunele sunt numerotate de la 1 la
375.
a) Ce număr are scaunul din centrul sălii ?
b) Ce numere au scaunele de pe rândul 22 ?
125. Într-o urnă sunt 300 bile roşii, galbene şi albastre. Ştiind că 235
nu sunt roşii, iar dacă mărim de 5 ori numărul bilelor galbene
104
mărit cu 5, obţinem un număr de 3 ori mai mic decât bilele albe,
să se afle care este numărul minim de bile pe care trebuie să le
extragem, fără a ne uita în urnă, pentru a fi siguri că am luat cel
puţin 3 bile:
a) albastre;
b) de aceeaşi culoare;
c) din fiecare culoare.
126. Un elev isteţ trebuie să deschidă 6 dulapuri cu 6 chei, fără să ştie
care cheie corespunde fiecărui dulap. Care este numărul maxim de
încercări pentru a deschide fiecare dulap ?
127. Pentru traversarea unui râu un grup de 21 copii angajează un
barcagiu în a cărui barcă încap 7 persoane. Câte drumuri dus-
întors trebuie să facă acest barcagiu? Eşti sigur? Mai verifică o
dată!
128. Dacă tipărirea unei cărţi durează 7 săptămâni şi ea a început la 15
mai, când se va termina de tipărit cartea?
129. Reconstituie un număr de telefon despre care ştim:
- numărul are 6 cifre;
- numărul format din ultimele 3 cifre este 4 ori mai mare decât
numărul format din primele 3 cifre;
- cifra a treia şi a patra sunt identice;
- a doua cifră este dublul primei cifre;
- a treia cifră este dublul celei de-a doua, fiind în acelaşi timp şi
cu 2 mai mare ca aceasta.
130. Trei copii aveau de împărţit 23 lei şi primul trebuia să ia o doime,
al doilea o treime şi al treilea o optime din sumă. Un coleg al lor,
care avea şi el 1 leu, a reuşit să le facă această împărţire. Câţi lei a
luat fiecare copil?
105
Clasa a V-a
1. Fie numărul a = 12345678910111213…2010.
a) Aflaţi câte cifre are acest număr.
b) Precizaţi cifra de pe locul 50.
c) Să se suprime 100 de cifre astfel încât numărul rămas să fie cel
mai mare posibil.
2. Câte numere de trei cifre au produsul cifrelor egal cu 0?
3. Albă ca Zăpada le-a pregătit celor şapte pitici un număr de
prăjituri. Pe măsură ce se trezeşte, fiecare pitic mănâncă jumătate
din numărul prăjiturilor găsite plus una. Piticul cel mic, fiind cel
mai somnoros s-a trezit ultimul şi a mai găsit o singură prăjitură.
Ştiind că piticii s-au trezit la ore diferite, aflaţi câte prăjituri a
pregătit Albă ca Zăpada.
4. Făt-Frumos porneşte într-o călătorie peste trei mări şi şapte ţări, ca
să aducă o plantă care îşi dublează numărul florilor în fiecare zi.
Înainte ca Făt-Frumos să îşi înceapă călătoria planta avea două
flori, dar pe drumul de întoarcere, după ce planta este ruptă, florile
încep să se usuce, una în prima zi, 3 în a doua zi, 5 în a treia
ş.a.m.d.. Care este numărul florilor pe care le are planta atunci
când Făt-Frumos ajunge înapoi, dacă traversarea unei mări durează
trei zile şi a unei ţări o zi?
5. Aflaţi suma cifrelor numărului N = 2
2010
⋅ 5
2011
– 2011.
6. Determinaţi numărul natural abcd , ştiind că:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
2
abcd 4019 5 3 1
abcd abcd ... abcd abcd abcd · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
7. Arătaţi că numărul N = 2⋅ (1+2+3+…+2009)+2010 este pătratul
unui număr natural.
8. Arătaţi că numărul n = 6+6
2
+6
3
+…+6
2011
+2011 nu poate fi pătrat
perfect.
106
9. Diferenţa a două numere naturale este 93. Aflaţi cele două numere
ştiind că împărţind pe cel mai mare la cel mai mic obţinem câtul 9
şi restul 5.
10. Diferenţa a două numere naturale este 413. Dacă împărţim
numărul mai mare la o treime din numărul mai mic obţinem câtul
9 şi restul 53. Aflaţi cele două numere.
11. Determinaţi numerele naturale n, ştiind că împărţind pe n la 15 se
obţine câtul egal cu restul împărţirii lui n la 17, iar împărţind pe n
la 17 se obţine câtul egal cu restul împărţirii lui n la 15.
12. Care este cel mai mic şi care este cel mai mare număr de patru
cifre care împărţit la 74 să dea restul 19? Câte numere de patru
cifre împărţite la 74 dau restul 19?
13. Să se determine restul împărţirii numărului:
( ) ( ) 5 2 n 1 n n A
3 3 3
+ + + · la 8.
14. Să se determine restul împărţirii numărului:
( ) ( ) ( ) 2010 1999 n ... 2 n 1 n n B
3 3 3 3
+ + + + · la 2000.
15. Aflaţi un număr de trei cifre care împărţit la răsturnatul său dă
câtul 2 şi restul 100, iar diferenţa dintre cifra sutelor şi cifra
unităţilor este 4.
16. Arătaţi că dacă numărul abcab dă restul 9 la împărţirea cu 91,
atunci cel puţin o cifră a sa este egală cu 1.
17. Arătaţi că numărul A = 1+4+7+10+…+2011 este multiplu al
numărului 671.
18. Arătaţi că n(n+3)(3n+2)(5n+1) este divizibil cu 4.
19. Determinaţi numerele naturale de forma
2 xyz 
cu proprietatea că
y =2z şi x împărţit la y dă câtul 1 şi restul 3.
20. Arătaţi că numărul
2 1 2 1 1 2 1
5 12 3 6 4 9 18 2 2 6
n n n n n n n
A
+ + + + − +
· ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅

este divizibil cu 2010, pentru orice număr natural.
107
21. Se dă egalitatea: 1+1⋅ 3+1⋅ 3⋅ 5+1⋅ 3⋅ 5⋅ 7+…+1⋅ 3⋅ 5⋅ 7⋅ …
⋅ 1999 – x = 9999.
a) Arătaţi că 10 / x.
b) Arătaţi că x nu este divizibil cu 9.
22. a) Fie abcde N · . Arătaţi că dacă 13 sau 11 7, ab cde  −
atunci
13 sau 11 7, N
.
b) Arătaţi că 11 7, b 2 abbab N  − · , iar
13 b 9 abbab N  − · .
23. Să se arate că diferenţa dintre un număr natural de trei cifre abc
(a > c) şi răsturnatul său este un număr divizibil cu 9 şi cu 11.
24. Trei numere naturale x, 3x, 6x satisfac condiţia că produsul P al lor
se divide prin suma lor S. Arătaţi că:
a) S50;
b) câtul dintre P şi S este un număr natural divizibil cu 45.
25. Arătaţi că numărul 9
2010
+ 7
2010
10.
26. Fie numărul A = 1+2
1
+2
2
+2
3
+…+2
2011
.
a) Aflaţi ultima cifră a numărului A.
b) Arătaţi că A este divizibil cu 15.
27. Fie numărul N = 1
2009
+2
2009
+3
2009
+...+2010
2009
.
a) Arătaţi că N este divizibil cu 5.
b) Să se studieze dacă numărul N+2
2011
este pătrat perfect.
28. Determinaţi numărul natural n din egalitatea:
3∙3
2
∙3
3
∙...∙3
10
– 27
18
=2∙3
n
.
29. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale ecuaţiile:
a)
2 4 ... 100 102 3 5 ... 101 x x x x x x x + + + + · + + + +
;
b)
3 5 ... 201 2 4 ... 200 1010 x x x x x x x + + + + · + + + +
.
30. În cadrul unui concurs un elev obţine pentru 10 răspunsuri 130 lei.
Să se afle câte răspunsuri au fost corecte şi câte greşite, ştiind că
pentru un răspuns corect a obţinut 25 lei, iar pentru un răspuns
greşit a pierdut 15 lei.
108
31. Aflaţi media aritmetică a numerelor: a = 1 + 3 + 5 + … + 1999 şi
b = 2 + 4 + 6 + … + 2000.
32. Se dau mulţimile:
{ ¦ 40 x 9 N x A
2
< ≤ ∈ ·
,
{ ¦ A x 2, : 3) (x y N y B ∈ + · ∈ ·
.
a) Să se determine elementele mulţimilor A şi B.
b) Există elemente m∈N şi n∈N astfel ca: A∩ B=
{ ¦ ( ) { ¦ ( ) B \ 4 , 3 , n A \ 6 , 5 , m ∪
?
33. Fie mulţimile
{ ¦ 4 ; 3 x 5 A + ·
şi { ¦ 1 y 2 ; x B
2
+ · , unde x, y ∈N.
a) Determinaţi x şi y astfel încât mulţimea A∪B să aibă două
elemente.
b) Dacă y = 2, determinaţi x astfel încât A∪B să aibă trei
elemente.
34. Fie mulţimile:
{ ¦ 6 la natural numar unui impartirii restul este x N x A
*
∈ · ,
{ ¦ 14 2 N x B
x
≤ ∈ ·
şi
( ) { ¦ N n , 3 u x N x C
n
∈ · ∈ ·
.
Determinaţi
( ) ( ) B \ C B A ∪ ∩
.
35. Determinaţi mulţimile A şi B, ştiind că sunt îndeplinite simultan
condiţiile:
{ ¦ e , d , c , b , a B A · ∪
;
A \ B B \ A ⊂
;
{ ¦ d , c , b B A · ∩
109
36. Fie
{ ¦ N n 8 5n 3, 5n , 2 n 5 A ∈ + + + ·
şi { ¦ N m m B
2
∈ · .
Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a) A = B;
b) A ⊂ B;
c) A∩B = ∅.
37. Aflaţi cardinalul mulţimilor:
a) A =
{ ¦ 2010 x 999 N x ≤ < ∈
;
b) B =
{ ¦ 317 ...; ; 41 ; 35 ; 29 ; 23
.
38. Considerăm mulţimea
{ ¦
* 2 n n
N unden , 3 x 3 N x A ∈ ≤ ≤ ∈ ·
+

a) Aflaţi numărul de elemente al mulţimii A.
b) Determinaţi n ştiind că A are 1945 elemente.
39. Un grup de 140 de elevi au fost plecaţi la munte şi la mare. Câţi
elevi au fost şi la munte şi la mare, dacă 48 de elevi au fost numai
la mare, şi cu 20 mai mulţi au fost numai la munte?
40. În clasa a V-a sunt 27 de elevi. În vacanţa de iarnă se organizează
două activităţi: vizionarea unui film şi un concurs de sanie pe o
pârtie din Iaşi. 20 dintre elevi participă la vizionarea filmului, iar
25 de elevi la concursul de sanie. Ştiind că fiecare elev a participat
la cel puţin o activitate, aflaţi:
a) Câţi elevi participă la ambele activităţi ?
b) Câţi elevi participă numai la concursul de sanie ?
41. Fie şirul de numere: 2, 9, 16, 23, ….... . Scrieţi: încă 3 termeni ai
şirului, apoi numărul al 23-lea din şir şi apoi calculaţi suma
primelor 43 de numere din şir.
42. Să se arate că orice putere naturală a lui 25 se poate scrie ca o
sumă de două pătrate perfecte.
43. Să se arate că orice putere a lui 13 se poate descompune în sumă
de două pătrate perfecte.
44. Să se scrie numărul 1997
1998
ca sumă de 1997 numere naturale
consecutive.
110
45. Demonstraţi că suma aabb abba + nu poate avea ca rezultat un
pătrat perfect.
46. Să se arate că numărul 1
n
+5
n
+6
n
nu poate fi pătrat perfect oricare
ar fi n∈N.
47. Stabiliţi dacă propoziţia „a este impar şi a este pătrat perfect” unde
numărul a = 2
0
+2
1
+2
2
+...+2
2001
adevărată sau falsă.
48. Fie numerele: a = 8
3n+2
∙25
n+1
; b = 7∙5
n+2
∙15
n+1
, n∈N.`
a) Comparaţi a şi b.
b) Arătaţi că a şi b dau acelaşi rest la împărţirea cu 75 ori care ar fi
n∈N.
49. a) Să se calculeze S = 51+ 52 + ... + 151.
b) Să se scrie 101
n
(n ≥ 2) n∈N ca sumă de101 numere naturale
consecutive.
50. Dacă a+3b = 120 şi b+c = 40 atunci calculaţi 2a+9b+3c.
51. Să se arate că 2
0
+ 2
1
+ 2
2
+ ... + 2
99
< 2
100
.
52. Se dau numerele:.
1985 3 2 1
∙...∙3 ∙3 ∙3 3 a ·
,
1985 331
) (27 b · şi
n 1 - n 1987 1986
∙3 ∙3 ∙... ∙3 3 c ·
.
a) Comparaţi a şi b;
b) Determinaţi n∈N astfel încât a∙c = (27
667
)
1000
.
53. Se dau numerele:
1651 1652 1653
2 - 2 - 2 a ·
,
990 991 992 993
3 - 2∙3 - 2∙3 - 3 b ·
şi
8∙7 - 9∙7 7 c
660 662
+ ·
.
Scrieţi în ordine crescătoare numerele a,b,c.
54. Dacă a+b+c = 14 calculaţi ca bc ab + + .
55. Rezolvaţi în N ecuaţia: 3∙5
x–1981
+ 4∙5
x–1983
+2∙5
x–1984
= 1985.
56. Să se arate că numărul A = 2001+2∙(1+2+…+2000) este pătrat
perfect.
57. Rezolvaţi în N ecuaţia: 9x+15x+21x+...+333x = 9∙11∙13∙15∙17∙19.
111
58. Să se rezolve în N ecuaţia: 4
x
+3
y
+2
z
= 59.
59. Să se determine numerele naturale m şi n, n ≥ 3 pentru care:
2
n-3
+5
2m+1
+6
n-1
= 3162.
60. Să se determine numerele naturale a, b, c ştiind că:
( ) 493 2 bb 3 6
c a
· + + ⋅ .
61. Să se rezolve în N ecuaţia: a
2
+3a – 88 = 0.
62. Să se rezolve în N ecuaţia: x
2y
= 272 – x
y
.
63. Să se rezolve în N ecuaţia: 4
x
+4
x+1
= 10∙2
2009
.
64. Arătaţi că 1998 este o sumă de puteri ale lui 2.
65. Comparaţi numerele:
31 5
16 2
3

şi
2
5 5
) 3 (
:
32
3
.
66. Aflaţi ultima cifră a numărului N = 3∙3
2
∙3
3
∙…∙3
2000
.
67. Să se determine numerele naturale x şi y pentru care 8
x
+16
y
= 264
.
68. Demonstraţi că nu există nici un număr natural pătrat perfect care
să dea restul 6 la împărţirea prin 7.
69. Determinaţi numerele naturale a, b, c, d, e şi n ştiind că:
2
a
∙3
b+4
∙5
c
∙7
d
∙11
e
= n!.
70. Aflaţi numărul x natural care verifică ecuaţia 1+3+5+7+...+x=4
2009
.
71. Găsiţi măcar trei numere naturale a,b,c astfel încât a
3
+b
3
+c
3
=6
2009
.
72. Suma dintre dublul unui număr natural şi triplul altui număr
natural este 2488. Împărţind primul număr la sfertul celui de-al
doilea, obţinem câtul 3 şi restul 2. Aflaţi cele două numere.
73. Un tată împarte 1507 de oi fiilor săi. După ce fiecare obţine partea
sa, ei observă că, dacă din numărul de oi ale primului fiu se scade
185, din numărul de oi ale celui de-al doilea se scade 60, din
112
numărul de oi ale celui de-al treilea se scade 195, atunci în turmele
fiilor se află acelaşi număr de oi. Să se afle câte oi a primit fiecare
fiu ştiind că fiecare a primit cel puţin 50 de oi.
74. Participând la un concurs cu premii, trei elevi s-au clasat pe locuri
diferite în primii şase şi toţi au fost premiaţi. Produsul dintre
valoarea premiului şi locul obţinut este acelaşi pentru toţi trei, iar
suma acestor produse este 10125. Care este valoarea premiului
fiecăruia şi ce loc a ocupat fiecare? (Valorile premiilor sunt
numere naturale).
75. La o magazie avem mai mult de 100 de cutii identice pline cu
piese. După folosirea unei cantităţi determinate de piese din fiecare
cutie, în fiecare mai rămân câte 7 piese. Se mai aduc 14 cutii pline.
Acum numărul total de piese este cu 3 mai mic decât numărul de
piese iniţial. Câte cutii au fost iniţial?
76. Un fermier poate creşte cel mult 150 de iepuri. El are 6 băieţi.
Primul băiat are cu 2 copii mai mult decât al doilea, al doilea are
cu 4 mai puţin decât al treilea, al patrulea cu unul mai mult decât
dublul celui de al doilea, al cincilea cu 2 mai mult decât triplul
celui de al doilea iar al şaselea are tot atâţia copii cât al patrulea.
Cel puţin unul dintre băieţi are un număr par de copii. În fiecare an
fermierul face cadou fiecărui nepot şi soţiei sale câte un iepuraş.
Aflaţi câţi iepuraşi are fermierul acum, ştiind că în fiecare an
crescătoria sa se măreşte cu 11 iepuraşi iar peste 6 ani nu va mai
avea nici un iepuraş.
77. În 14 cutii sunt puse 25 de bile astfel încât în fiecare sunt 1, 2 sau 3
bile. Se ştie că numărul cutiilor cu o bila este mai mare decât 6, iar
numărul total de bile din cutiile cu 2 sau 3 bile este mai mare ca
17. Găsiţi numărul cutiilor cu o bila, două bile şi trei bile.
78. La o petrecere de Crăciun au fost 30 de copii, fete şi băieţi. Unul
dintre băieţi a adus cadouri pentru 5 fete, altul pentru 6 fete,
ş.a.m.d., ultimul băiat a adus cadouri pentru toate fetele. Câte fete
şi câţi băieţi erau?
79. Mihai are acum de 6 ori vârsta pe care o avea el când era George
de vârsta pe care o are Mihai acum. Ce vârsta au cei doi acum dacă
113
atunci când Mihai va avea vârsta de acum a lui George, suma
vârstelor lor va fi 81 ani?
80. Populaţia unei ţari foloseşte monede de 3 valori diferite, fiecare
moneda valorând un număr întreg de euro. La terminarea vizitei în
această ţară Radu mai avea 4 monede valorând în total 28 de euro
iar Răzvan 5 monede valorând în total 21 de euro. Ştiind că fiecare
avea cel puţin o moneda de fiecare tip, aflaţi ce valori au
monedele.
114
Clasa a VI-a - algebră
1. Să se determine numărul abcd pătrat perfect format din cifre
distincte, astfel încât cd este pătrat perfect şi ab divizibil cu 16.
2. Să se arate că numărul 3
4010
+3
2006
+2 este divizibil cu 3
2005
+2.
3. Se consideră mulţimile:
A=
{
t ∈Nalignl
∣ t este masura unui unghi pentru care raportul dintre
∣suplementul si complementul sau este un numar natural
}

şi
¹
'
¹
¹
'
¹
< < ∈ ·
171
2
x
1
181
2
N x B
.
Să se determine A, B, A∩B.
4. Fie numărul A = cab bca abc + + .
a) Arătaţi că A nu poate fi pătrat perfect;
b) Determinaţi A ştiind că A17.
5. Dacă m > n şi
d
c
b
a
> , comparaţi
b a
n b m a
+
⋅ + ⋅
cu
d c
n d m c
+
⋅ + ⋅
.
6. Să se arate că fracţia
2 25 4
2 25 4
k 4 k
2 k k
+ ⋅
+ ⋅
+
+
este reductibilă pentru orice
k∈N.
7. Determinaţi numerele naturale a, b, c ştiind că numărul (a
b
+b
c
+c
a
)

(ab+bc+ca) este pătratul unui număr prim. Câte soluţii are
problema ?
8. Demonstraţi că numărul
1 n 2
1 n 2
5
5 5
...
20
9
15
8
10
7
5
1
a
+
+
+
+ + + + + ·
-
1 n 2
5
1
...
4
1
3
1
2
1
+
+ + + +
este pătrat perfect.
115
9. Rezolvaţi în Q ecuaţia:
2010
2011
2010 x 3
...
4
3 x 3
3
2 x 3
2
1 x 3
·
+
+ +
+
+
+
+
+
.
10. Rezolvaţi în Z ecuaţiile:
a) 3xy – 1 = 5y + 2x;
b) x(x+1)(x+2)(x+3) = 24.
11. Aflaţi numerele naturale consecutive a şi b, astfel încât:
( ) ( ) 1123 ab aa ab aa
2 2
· ⋅ − + .
12. Arătaţi că dacă 7

x

8, 1<y<2, atunci:
8
7
y
1
x
1
8
5
< + <
şi
8
7
x
1
y
1
28
3
2
< − <
.
13. Determinaţi numerele ab ştiind că:
b 7 a 7
ba
b 4 a 4
ab
+
·
+
.
14. Comparaţi numerele
2004 2003
1
...
6 5
1
4 3
1
2 1
1
a

+ +

+

+

· şi
2004
1
...
1004
1
1003
1
b + + + · .
15. Să se determine numerele naturale de forma abbc , pătrate
perfecte divizibile cu 19, unde a, b, c sunt numere consecutive cu a
< c < b.
16. Arătaţi că numerele: 2
n
⋅ 5
n+1
+7, 2
n+1
⋅ 5
n
+3, n∈N, sunt prime între
ele.
17. Arătaţi că dacă a, b, c sunt numere naturale astfel încât 7a+4b = 3c,
atunci (a+b)(b+c)(a+c) este un număr divizibil cu 42.
18. Fie n∈N, n>3. Arătaţi că, dacă n şi 7n+2 sunt simultan prime
atunci 6 / 5n+17.
19. Fie a, b, c ∈N şi b≥c. Arătaţi că, dacă 5a-8c = 2b atunci 10 / a(b-c).
116
20. Determinaţi numerele prime a, b, c, ştiind că 3a + 6b + 8c = 75.
21. Fie fracţia
b
a
, a, b ∈N
*
astfel încât 3a + 2b = 42. Dacă scădem
din numărătorul fracţiei 2 şi adunăm la numitor 3, obţinem (după
simplificare)
2
1
. Aflaţi a şi b.
22. Aflaţi fracţia
b
a
, a, b∈N
*
, ştiind că:
2 , 0
) 6 ( 1 , 2 5 , 3
b 3
b 8 a 7 −
·
+
.
23. Aflaţi câte numere naturale de forma abc care verifică relaţia
N
) c b a ( abc
450

+ + −
sunt.
24. Fie a un număr prim şi n∈N
*
. Să se determine a şi n dacă este
verificată relaţia: a
2n
– 4 = 3⋅ (4 + 4
2
+ 4
3
+.......+4
2010
).
25. Să se arate că:
,
`

.
|

+ +

+


110 10
1
...
102 2
1
101 1
1
10
=
+

+
⋅ 12 2
1
11 1
1

110 100
1
...

+ + .
26. Calculaţi:
10 2
2
1
...
2
1
2
1
1 S + + + + ·
. Generalizare.
27. Calculaţi:
c b a
c b a
2
2
1
2
1
2
1
A
+ +

,
`

.
|
+ + ·
, unde a, b, c ∈ N şi
demonstraţi că A ≥ 3.
28. Se dau numerele a,b,c,d astfel încât b=2⋅ a; c=1,5⋅ b; d=1,(3)⋅ c.
a) arătaţi că b
2
= a⋅ d;
b) aflaţi a, b, c, d ştiind că a
2
+ b
2
+ c
2
+ d
2
= 1920.
29. Determinaţi numerele naturale a şi b cu a ≠ b, ştiind că:
+ ) ba ( a 0 , b

a ) b ( 0 , b 3 ) b ( , 2 ) a ( , 0 ) ab ( , a + + · + + +
.
117
30. Arătaţi că:
) y ( x , z ) x ( z , y ) z ( y , x ) x ( , z ) z ( , y ) y ( , x + + · + +
unde
numerele sunt scrise în baza 10.
31. Să se calculeze valoarea lui x din egalitatea:
2010 2009
1
...
3 2
1
2 1
1
x
1 2 3 4 2007 2008 2009 2010
2010 ... 3 2 1

+ +

+

·
− + − + − + −
+ + + +
32. Se consideră numărul natural a = 3
1
+ 3
2
+ 3
3
+...+ 3
2007
+ 3
2008
.
a) demonstraţi că a este divizibil cu 120;
b) determinaţi ultimele două cifre ale numărului natural a.
33. Să se determine numerele naturale prime a,b,c, ştiind că a+b–c = 6
şi b+c = 78.
34. Stabiliţi câte numere naturale cuprinse între 1000 şi 2010,
împărţite la 9, dau restul 8 şi împărţite la 8, dau restul 7.
Clasa a VI-a - geometrie
1. Fie două unghiuri AOB şi COD cu măsurile de 60
o
şi respectiv de
90
o
, astfel încât semidreapta (OD să fie interioară unghiului AOB.
Să se arate că măsura unghiului DOB este cu 30
o
mai mică decât
măsura unghiului format de (OC cu semidreapta opusă lui (OA.
2. Fie unghiurile adiacente AOB şi BOC. Bisectoarea unghiului AOB
formează cu semidreapta (OC un unghi cu măsura de 75
o
, iar
bisectoarea unghiului BOC formează un unghi drept cu
semidreapta (OA. Determinaţi măsura unghiului AOC.
3. Se consideră AOB, iar [OM
1
, [OM
2
, [OM
3
, [OM
4
bisectoarele
unghiurilor AOB, AOM
1
, AOM
2
, M
3
OB. Dacă măsura unghiului
M
1
OM
4
este de 3
0
44’, să se determine măsura unghiului AOB.
118
4. În acelaşi semiplan mărginit de dreapta OA se consideră
semidreptele distincte (OB şi (OC. Dacă (OD şi (OE sunt
bisectoarele unghiurilor AOC respectiv BOC, să se arate că
m(DOE) este media aritmetică a măsurilor acestor unghiuri.
5. Se consideră punctele A, O, B în această ordine, coliniare şi două
semidrepte (OC şi (OD de aceeaşi parte a dreptei AB,
(OC⊂int∠ AOD. De cealaltă parte a dreptei AB se construiesc
semidreptele (OE şi (OF astfel încât ∠ BOE≡∠ COD,
∠ EOF≡∠ AOC şi E∈int∠ BOF.
a) Demonstraţi că (OD şi (OF sunt semidrepte opuse.
b) Să se determine măsura unghiului AOF ştiind că punctele
C,O,E sunt coliniare şi că măsura ∠ COD este cu 4
o
mai mare
decât dublul măsurii ∠ DOB.
6. Fie punctele A,O,B coliniare, în această ordine şi de aceeaşi parte
a dreptei AB semidreptele (OM, (ON astfel încât MON să fie
unghi drept şi (OM∈Int∠ AON. Dacă (OD şi (OE sunt
bisectoarele unghiurilor AON şi respectiv BOM, demonstraţi că
unghiul DOE are măsura constantă.
7. Fie unghiurile ∠ AOB şi ∠ BOC adiacente având bisectoarele
perpendiculare, (OD⊥ (OB, iar (OE bisectoarea ∠ BOC. Aflaţi
măsura ∠ EOD, dacă 7

m(∠ AOB)=3

m(∠ BOC).
8. Se consideră în jurul unui punct semidreptele (OA, (OA
1
, (OA
2
,
(OA
3
(OA
24
astfel încât m(∠ AOA
1
)= 1
o
, m(∠ A
1
OA
2
)= 2
o

m(∠ A
23
OA
24
)= 24
o
.
a) Calculaţi măsura unghiului ∠ AOA
24
.
b) Calculaţi măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor
∠ A
15
OA
16
şi a ∠ A
23
OA
24
.
9. Să se afle măsura unui unghi ştiind că raportul dintre
complementul şi suplementul său este egal cu cel mai mare număr
raţional exprimat de fracţia
abc
x 2
, unde
x 2
este număr prim care
îl divide pe
abc
, iar x, a, b, c sunt cifre în baza 10.
119
10. Fie punctele A, B, C astfel încât B∈(AC) şi punctele D şi E aflate
în acelaşi semiplan faţă de AC. Dacă
) EBC ( m 2 ) DBA ( m ∠ ⋅ · ∠
, arătaţi că:
a) ∠ EBC este unghi ascuţit;
b) m(∠ EBC) < m(∠ EBA);
c) Dacă m(∠ EBC = 60
o
, atunci (BE şi (BD coincid.
11. În interiorul unghiului ∠ AOD se consideră punctele B şi C astfel
încât B∈int(∠ AOC) şi a

m(∠ BOC)= b⋅ m(∠ AOB), b

m(∠ COD)= c⋅ m(∠ BOC), numerele a,b,c sunt prime şi verifică
relaţia a+10b+6c = 62.
a) aflaţi numerele a,b,c;
b) găsiţi măsurile celor 3 unghiuri ştiind că m(∠ AOD)=50
o
.
12. Punctele D şi E sunt interioare unghiurilor ∠ ABE, respectiv
∠ DBC. Aflaţi m(∠ ABD), m(∠ DBE), m(∠ EBC) dacă fiecare
dintre măsurile celor trei unghiuri este media aritmetică pentru
măsurile celorlalte două şi semidreptele (BA şi (BC sunt opuse.
13. Pe dreapta AB se iau punctele C şi D interioare segmentului AB.
Dacă AC = 10 cm, aflaţi BD pentru că (AB) şi (CD) să aibă acelaşi
mijloc.
14. Fie punctele coliniare D,E,F şi M mijlocul segmentului DE, iar E
mijlocul segmentului DF. Dacă DM = 4 cm, să se determine:
a) lungimile segmentelor MF şi DF.
b) distanţa de la M la mijlocul segmentului EN, unde N este
mijlocul segmentului EF.
15. Pe o dreaptă d se iau punctele A, B, C, D, astfel încât AB=a,
BD=c, AC=b, BC=a+b, CD=a+b-c. Stabiliţi ordinea punctelor A,
B, C, D pe dreapta d.
16. Unghiurile BOC şi BOD sunt respectiv adiacente complementar şi
suplementar cu unghiul ascuţit AOB. Considerăm [OE
semidreapta opusă lui [OB. Dacă [OM este bisectoarea unghiului
BOC şi [ON bisectoarea unghiului AOE, calculaţi:
a) m(∠ MON);
120
b) m(∠ AOB) dacă
( ) ( ) BOD m
10
1
BOC m ∠ · ∠
.
17. Punctele D, E, F aparţin segmentului AB astfel încât AB=24cm,
AD=16 cm, BE=14 cm, FB=
1
2
BE.
a) Realizaţi desenul şi calculaţi lungimile segmentelor DE şi EF.
b) Arătaţi că [EF]

[BF] şi AD=2

BD.
18. Triunghiul ABC are AB<AC. Bisectoarea (AY a unghiului
adiacent suplementar lui BAC intersectează prelungirea laturii BC
în M. Pe AY se construieşte [AN], congruent cu segmentul [AM].
Bisectoarea unghiului BAC intersectează latura BC în D, iar ND
intersectează AC în E. Să se demonstreze că:
a) ∆DMN este isoscel;
b) ∆AMB≡ ∆ANE.
19. Pe segmentul [PQ] se consideră punctul R, iar punctele E şi F sunt
de aceeaşi parte a dreptei PQ. Ştiind că ∆REP ≡ ∆RQF şi
m(∠ FRQ) = 37
0
25
'
, să se determine m(∠ ERF).
20. Pe segmentul [AD] se iau punctele B şi C astfel încât ele să fie
mijloacele segmentelor [AC] respectiv [BD]. Fie punctul E
exterior astfel încât ∆EAD≡ ∆EDA. Pe laturile ED şi respectiv EA
se iau mijloacele F, P. Să se arate că:
a) [AF]

[PD]:
b) [PO]

[OF], unde AF

PD ={O};
c) E, O şi mijlocul segmentului [AD], sunt puncte coliniare.
21. Fie segmentul [AB] astfel încât AB=80mm şi punctele C şi D
între A şi B, astfel încât CD=60mm. Determinaţi lungimea
segmentului [AC], astfel încât segmentele [AB] şi [CD]să aibă
acelaşi mijloc.
22. Fie [AB] un segment şi M mijlocul său. Considerăm pe segmentul
[MB] un punct oarecare P şi construim pe [AB] punctul Q astfel
încât [PQ]=[PB]. Demonstraţi că AQ=2MP.
121
23. Fie unghiurile ∠ AOB şi ∠ BOC adiacente astfel încât
m(∠ BOC)=
4
3
∙ m(∠ AOB), (OM este bisectoarea ∠ AOB şi
semi-dreapta (ON astfel încât m(∠ MON)=90
o
. Aflaţi m(∠ AOB)
şi m(∠ BOC) ştiind că:
a) m(∠ CON)=20
o
;
b) m(∠ CON)=130
o
;
24. Fie unghiurile ∠ MON şi ∠ NOP adiacente. Bisectoarea unghiului
∠ MON, formează cu semidreapata [OP un unghi cu măsura de
75
o
, iar bisectoarea unghiului ∠ NOP formează un unghi drept cu
semidreapata [OM. Determinaţi măsura unghiului ∠ MON.
25. În jurul punctului O se consideră ∠ AOB, ∠ BOC, ∠ COD şi
∠ DOA, m(∠ AOB)=138
o
iar m(∠ COD)=122
o
. Ştiind că [OE este
bisectoarea unghiului ∠ AOD, [OF este bisectoarea unghiului
∠ BOC, aflaţi:
a) m(∠ EOF);
b) măsurile unghiurilor ∠ AOD şi ∠ BOC dacă semidreapata
opusă semidreptei [OE este bisectoarea unghiului ∠ BOF.
26. Unghiul ∠ AOB are măsura de 25
o
. De aceeaşi parte a dreptei OA
se construiesc dreptele OC şi OD perpendiculare pe OA, respectiv
pe OB. Precizaţi:
a) m(∠ COD);
b) măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor ∠ AOB şi
∠ COD.
27. În jurul unui punct O se construiesc: ∠ AOB cu bisectoarea (OX;
∠ BOC cu bisectoarea (OY; ∠ COD cu bisectoarea (OZ; ∠ DOE
cu bisectoarea (OT. Dacă m(∠ XOY)=75° şi m(∠ ZOT)=60
o
,
calculaţi: m( ∠AOE); m(∠ AOC); m(∠ COE);
28. Fie ∠ AOB şi ∠ BOC două unghiuri neadiacente cu diferenţa
măsurilor de 48
o
. Ştiind că CO⊥OB atunci calculaţi măsura
∠ AOB şi măsura unghiului dintre bisectoarele unghiurilor
∠ AOB şi ∠ AOC.
122
29. Fie unghiul alungit ∠AOB şi [OC, respectiv [OD, semidrepte
situate de aceeaşi parte a dreptei AB, semidreptele [OA, [OC, [OD
şi [OB fiind în această ordine.
a) să se demonstreze că cel puţin unul dintre unghiurile ∠ AOC,
∠ COD şi ∠ DOB are măsura mai mică sau egală cu 60
o
b) dacă [OC este bisectoarea unghiului ∠ AOD şi [OE este
bisectoarea unghiului ∠ DOB, se cere măsura unghiului
∠ COE.
30. Fie unghiul alungit ∠ AOC, semidreptele [OB şi [OD situate în
acelaşi semiplan faţă de dreapta AC astfel încât m(∠ AOD)= 127°
şi m(∠ BOC) = 147° . Dacă [OE şi [OD sunt semidrepte opuse, iar
[OF este bisectoarea unghiului ∠ EOC, calculaţi m(∠ EOF) şi m(
∠BOG) , unde [OG şi [OF sunt opuse.
31. Ştiind că dreptele AB şi CD sunt concurente în punctul O, (OM
este bisectoarea ∠BOD, iar 2⋅ m(AOC) = 3⋅ m(BOC), calculaţi:
a) m(∠ COM );
b) măsura suplementului complementului ∠ BOC.
32. În jurul punctului O se formează unghiurile ∠ AOB, ∠ BOC,
∠ COD, ∠ DOA. Notăm cu (OX, (OY, (OZ, (OT, bisectoarele
unghiurilor (în ordinea dată a unghiurilor). Ştiind că m(∠ ZOB)
este cu 23° mai mare decât m(∠ XOC) şi m(∠ XOY ) este cu 21°
mai mic decât m(∠ XOT ), aflaţi m(∠ XOZ ) .
33. Fie unghiurile ∠ AOB şi ∠ BOC adiacente suplementare, astfel
încât m(∠ BOC) = 5⋅ m(∠ AOB). Considerăm (OM bisectoarea
unghiului ∠ AOB şi semidreapta (ON este bisectoarea unghiului
∠ BOC, iar OP⊥OB, [OP şi [OB de aceeaşi parte a dreptei AC.
Dacă [ON şi [OR sunt semidrepte opuse atunci:
a) aflaţi măsurile unghiurilor ∠ AOB, ∠ COP, ∠ COB şi ∠ POR;
b) stabiliţi dacă OM⊥ON.
34. Se consideră punctele C şi D în interiorul unghiului ∠ AOB astfel
încât m(∠ AOC)=12° şi m(∠ BOC) =18°. Determinaţi măsura
unghiului format de bisectoarele unghiurilor ∠ AOB şi ∠ COD.
123
Clasa a VII-a - algebră
1. Să se calculeze:
a) [(-25)
12
∙(-125)
4
:(5
2
)
5
]:(-5
2
)
13
b) |2
21
- 3
14
| - 3
5
∙27
3
+ 8
7
c) |2
36
- 3
24
|+|10
12
- 3
24
| - 100
6
+ 8
12
.
2. Să se arate că numărul 3
1
+ 3
2
+ 3
3
+ … + 3
18
este divizibil cu 13.
3. Arătaţi că 7
n+1
+ 8∙7
n+2
este divizibil cu 399 pentru (∀)n∈N.
4. Determinaţi x∈Z pentru care
Ζ ∈
+
+
1 2
2 3
x
x
.
5. Arătaţi că ca bc ab + + se divide cu 11.
6. Să se rezolve în Z ecuaţia: (x+1)+(x+2)+...+(x+1999)=1999
2
+1999
7. Fie:
{ ¦
{ ¦
{ ¦ ¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
∈ · ·
∈ · ·
≤ ∈ · ·
B y y z C
A x x y B
n N n x x A
n
, z
, y
3 , , 2
3
2
.
a) Determinaţi mulţimile A, B şi C.
b) Calculaţi
A \ C C, B , ∩ ∪B A
.
124
8. Determinaţi mulţimile A şi B ştiind că sunt îndeplinite simultan
condiţiile:
{ ¦
{ ¦
{ ¦
¹
¹
¹
'
¹
·
·
· ∩
8 7 , 5 , \
1 1 4 , 2 , \
9 3 , , 1
A B
B A
B A
.
9. Fie
{ ¦ 4 3 - 2x ≤ ∈ · N x A
. Aflaţi mulţimea A.
10. Fie x, y, z numere reale. Să se arate că:
a) x
2
+ y
2
+ z
2
≥ xy + xz + yz
b) Dacă x + y + z = 1 atunci x
2
+ y
2
+ z
2

3
1
.
11. Se consideră:
1
1
...
3 2
1
2 1
1
+ +
+
+
+
+
·
n n
S
cu n∈N*.
Să se determine valoarea lui n pentru ca suma S să aibă valoarea
10.
12. Fie a, b, c ∈ R, m ≠ 0. Dacă a + 2b + 3c = 7m atunci: (a – m)
2
+(b
– 2m)
2
+ (c – 3m)
2
= a
2
+ b
2
+ c
2
.
13. Determinaţi numerele raţionale nenule x pentru care
x
x
1
+ este
întreg. Verificaţi că în acest caz
n
n
x
x
1
+
este întreg oricare ar fi n
natural.
14. Populaţia unui stup a scăzut în urma unei epidemii cu 20%. Cu ce
procent trebuie să crească în acest an, pentru a ajunge la efectivele
anului trecut ?
125
15. Sfertul opusului pătratului inversului unui număr este
4
1
− . Care
este acest număr ?
16. Paul cântăreşte o dată şi jumătate cât Andrei, care cântăreşte de
două ori cât Iulia. Ei cântăresc împreună 60 kg. Cât cântăreşte
Iulia?
17. La primele patru lucrări de control, Alina a obţinut o medie de
12,5 puncte. Câte puncte trebuie să ia la următoarea lucrare pentru
a obţine o medie de 13 puncte.
18. Să se calculeze:
a)
( )
2 4
1
2 2 8
2
⋅ − ⋅ − ⋅
.
b) ( )
2
2
2 2 : 2 2 2 : 2


⋅ .
19. Stabiliţi dacă:
0 2 2 1
2
≥ ⋅ + + x x
când
¹
'
¹
¹
'
¹
− − ∈
2
1
, 3 x
.
20. Să se calculeze:
) 1 2 )( 1 2 (
1
...
5 3
1
3 1
1
+ −
+ +

+

·
n n
S
pentru
n∈N, n > 1.
21. Să se arate că dacă a, b, c sunt numere reale şi a+2b+4c=0 atunci
b
2
≥ 4a(b+c).
22. Să se arate că:
N ∈
+
+ +
+
+
+
+
+ 1936 1935
1
...
4 3
1
3 2
1
2 1
1
.
23. Aflaţi numerele x şi y ştiind că
3
2
·
y
x
şi
24 · ⋅ y x
.
24. Dacă
3
2
2
2 3
·


y x
y x
, să se afle
y
x
.
126
25. Să se rezolve în Z inecuaţia
( )
13
5
25 ... 5 3 1
3 2
2

+ + + +
− x
.
26. Să se rezolve ecuaţia:
+

,
`

.
|
− +

,
`

.
|
− 1
2007
2
3
1
1
2007 2
1 x x

1 1
2007
2006
2007
1
... 1
2007
3
4
1
+ ·

,
`

.
|
− + +

,
`

.
|
− + x
x x
.
27. Se dă mulţimea:
¹
'
¹
¹
'
¹

+
+
∈ · Z
x
A
2 401
2017 2005x
Z x
. Aflaţi
elementele mulţimii.
28. Câte numere de 6 cifre de forma abcabc există ?
Clasa a VII-a - geometrie
1. În dreptunghiul ABCD, AB = 2⋅ BC, iar M şi N sunt mijloacele
laturilor [AB] şi respectiv [CD]. Dacă AN∩ DM={P}, AC∩
BN={E}, MC∩ BN={Q} şi AC∩ DM={F}, arătaţi că:
a) AN ⊥ BN;
b) patrulaterul MQNP este pătrat;
c) patrulaterul ANCM este paralelogram;
d) patrulaterul DPQC este trapez isoscel;
e) patrulaterul NFME este paralelogram.
2. ABCD este pătrat. E ∈ int ABCD iar F ∈ ext ABCD încât ∆EBA
şi ∆FBC sunt echilaterale. Aflaţi măsura unghiului FED.
3. Se consideră trapezul isoscel ABCD cu AB||CD,
o
60 ) A
ˆ
( m · ,
[AD]≡ [DC]≡ [BC]. Arătaţi că:
a) AC ⊥ BC;
127
b) dacă M este mijlocul laturii AB, atunci DM ⊥ AC şi ADCM
este romb.
4. Se consideră ∆ABC echilateral şi M∈(AB), N∈(BC), P∈AC astfel
încât BC = 3⋅ BN, AC = 3⋅ AP, AB = 3⋅ BM.
a) Ce fel de patrulater este AMNP ?
b) Calculaţi suma
AC
CP
AB
BM
+ .
5. Se consideră AMBD dreptunghi cu MB = 3⋅ AM, E∈(AM) şi
3
AM
EM · , C∈[MB încât MC = 2⋅ MB iar EMCR dreptunghi.
Ştiind că AM = 30cm şi AB∩ DE = {F}.
a) Arătaţi că ABCD este paralelogram.
b) Calculaţi aria paralelogramului ABCD.
c) Aflaţi măsura unghiului AFD.
6. Fie ABCD un trapez isoscel, AB||CD, CD = 2 8 cm, AB
reprezintă 25% din CD, iar BC şi AD reprezintă 75% din CD. Fie
M∈BC, N∈AD,
BC
3
1
BM ⋅ ·
şi
AD
3
1
AN ⋅ ·
; fie P mijlocul
lui MN şi {Q} = AP∩ DC. Calculaţi:
a) MN;
b) P
ABCQ
;
c) ce procent din aria trapezului ABCD reprezintă aria
triunghiului ABP ?
7. Se consideră ∆ABC cu
o
90 ) A
ˆ
( m · , G este intersecţia înălţimii
AD cu bisectoarea CE, D∈(BC) şi E∈(AB). Dacă EF⊥BC,
F∈(BC), arătaţi că:
a) ∆AEF isoscel;
b) ∆AEG isoscel;
c) AEFG romb.
8. Fie ∆ABC, cu AB = AC şi
o
60 ) B
ˆ
( m · . Dacă înălţimea AP se
prelungeşte cu [PD] ≡ [AP], arătaţi că ABDC este romb şi
demonstraţi că QPDC este trapez (BQ⊥AC, Q∈AC).
128
9. ∆ABC este isoscel, AB=AC, Q este un punct în interiorul
triunghiului ABC astfel încât ∆BQC este echilateral. Dacă
3 2 BC · cm şi AQ = 4 cm, atunci:
a) Calculaţi perimetrul triunghiului BQC;
b) Calculaţi măsura unghiului AQB;
c) Calculaţi aria triunghiului AQB.
10. Patrulaterul ABCD este romb. CE este bisectoarea unghiului ACB,
E∈AB. Dacă
o
51 ) C E
ˆ
B ( m ·
şi AB = 8 cm, aflaţi: perimetrul
rombului ABCD, ) C B
ˆ
A ( m .
11. În figura alăturată, ABCD este paralelogram, Q este mijlocul lui
[CD] şi Q A
ˆ
B C B
ˆ
A ≡ ; fie S mijlocul lui [BQ], AS∩ BC = {T}
şi AS∩ DC = {M}.
a) Demonstraţi că QC = CM;
b) Demonstraţi că ABMD este trapez isoscel;
c) Demonstraţi că triunghiurile TSB şi TCM au arii egale.
12. Un trapez dreptunghic ortodiagonal are lungimea liniei mijlocii de
8cm, iar lungimea segmentului determinat de mijloacele
diagonalelor de 3cm. Aflaţi aria trapezului.
13. Fie ∆ABC, (AD bisectoarea unghiului BAC, D∈BC. Paralela prin
D la AB intersectează AC în P iar paralela prin D la AC
intersectează AB în Q.
a) Stabiliţi natura patrulaterului APDQ.
b) Demonstraţi egalitatea
AQ
1
AB
1
AC
1
· +
.
129
A B
D C Q M
T
S
14. Fie ∆ABC, N∈AB, M∈AC. Se cunosc: AB = 8cm, AC = 12cm,
AN = 3cm, MC = 10cm.
a) Demonstraţi că ∆ABC ∼ ∆AMN.
b) Determinaţi valoarea raportului
AMN
ABC
A
A
.
15. ABCD este un paralelogram, M∈DC astfel încât (AM este
bisectoarea ∠DAB şi (BM este bisectoarea ∠ABC.
a) Calculaţi ) B M
ˆ
A ( m .
b) Demonstraţi că AB = 2⋅ AD .
c) Dacă AB = 16 cm şi
o
60 ) D A
ˆ
B ( m · , aflaţi P
AMC
.
16. Fie ∆ABC şi punctele M,P∈(AB), N,Q∈(AC) astfel încât MN||
PQ||BC. Ştiind că AM=3cm, PB=2cm, AQ=15cm şi AC=19cm,
aflaţi MP, NQ şi QC.
17. Triunghiurile ABC şi ADC au latura comună AC. Se consideră
P∈(BC), M∈(AC), Q∈(DC) încât PM||AB şi MQ||AD. Arătaţi că:
a)
QD
CQ
PB
PC
·
;
b)
1
QD
CD
BC
BP
· ⋅
;
c) 1
CD
CQ
BC
BP
· + .
18. Fie ∆ABC şi punctele M∈(AB), N∈(BC), şi P∈(AC) încât
5 , 0
MB
AM
· ; ) 6 ( , 0
BC
BN
· ; PA = 2⋅ PC. Arătaţi că AMNP este
paralelogram.
19. Patrulaterul ABCD este romb şi punctele E∈(AB), F∈(BC),
G∈(DC), H∈(AD) îndeplinesc condiţiile
4
3
AB
AE
·
, BF = 2⋅ FC,
CD
3
1
GC · , 3
HD
AH
· . Arătaţi că EFGH este trapez isoscel.
130
20. Se consideră ∆ABC cu
o
90 ) B
ˆ
( m · , D∈(AB), DA = DB. Din D
se duce DF⊥AC, F∈(AC). Să se calculeze distanţa de la A la F
ştiind că
o
30 ) C
ˆ
( m · şi AC = 12cm.
21. Trapezul ABCD are baza mare (AB). Ştiind că AC este bisectoarea
unghiului BAD şi AC
2
= AB⋅ AC, arătaţi că ∠ABC = ∠DCA
= = ∠CAD.
22. Fie B∈(AD), CA⊥AD, ED⊥AD şi BC⊥BE. Dacă AC = 9 cm,
AB = 12 cm şi ED = 8 cm, aflaţi lungimea lui BD.
23. Se consideră ∆ABC ∼ ∆A’B’C’ şi A
ABC
reprezintă 9% din A
A’B’C’
.
Determinaţi valoarea raportului
AB
' B ' A
.
24. ABCD este paralelogram. E∈(DB), AE = 6cm, AE∩ DC = {F},
AE∩ BC = {K}, FK = 5cm. Aflaţi lungimea segmentului [EF].
25. În trapezul ABCD se ştie că AB || CD, bisectoarele unghiurilor
A
ˆ

şi
D
ˆ
se intersectează în M şi bisectoarele unghiurilor
B
ˆ
şi
C
ˆ

se intersectează în P. Fie K şi L mijloacele laturilor AD şi BC. Să
se arate că:
a)
2
AD
KM · ;
b) PL || DC;
c) K-M-P-L.
26. În paralelogramul ABCD, M∈(BD), AM⊥BD, N∈BD, CN⊥BD.
a) Ştiind că BD=8cm şi AM=6cm, calculaţi aria paralelogramului
ABCD.
b) Arătaţi că AMCN este paralelogram.
c) Fie DP⊥AC, P∈AC. Arătaţi că, dacă [AM]≡ [DP], atunci
ABCD este dreptunghi.
27. ABCD este pătrat. M∈(AB), AM=MB, N∈(AD), AN=ND,
BC=8cm.
a) Calculaţi A
AMN
.
b) Arătaţi că A
MNC
= 24cm
2
.
131
c) Ştiind că 5 4 NC · cm, calculaţi distanţa de la punctual M
la dreapta CN.
28. ABCD este trapez isoscel (DC||AB, DC<AB). Suma lungimilor
bazelor este 3 18 cm, diferenţa lungimilor bazelor este 3 10
cm şi înălţimea trapezului este 3 5 cm.
a) Calculaţi A
ABCD
şi ) D A
ˆ
B ( m .
b) Fie DE||BC, E∈AB şi F∈DE încât [BE]≡ [BF]. Arătaţi că
∆ACF este isoscel.
29. ABCD este trapez isoscel (AB||CD) cu
( )
o
60 B
ˆ
m ·
, AC⊥BC
şi AB = 12cm.
a) Determinaţi lungimea laturii BC.
b) Găsiţi perimetrul trapezului ABCD.
c) Dacă înălţimea trapezului este egală cu 3 3 cm,
determinaţi valoarea ariei trapezului.
d) Fie {M} = AD∩BC. Găsiţi lungimile liniilor mijlocii în
∆MAB.
Clasa a VIII-a - algebră
1. Determinaţi x∈IR:
x
2 24 34
2
2 12 17 +
·
+
.
2. Determinaţi elementele mulţimii:
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
'
¹

+
− − − − +
∈ · Z
3 x
35 2 12 5 4 9 7 4 11
Z x A
.
3. Determinaţi x∈R din:
5 4
3 16 28
x
5 6 14 +
·

.
132
4. Fie mulţimile:
{ ¦
¹
¹
¹
'
¹
¹
'
¹
¹
'
¹

+
+
∈ ·
· − + ∈ ·
Z
3 x
4 3 x
Z x B
1 2 1 x Z x A
. Calculaţi A∩B; A–B şi
B–A.
5. Aflaţi x∈R ştiind că:
[ ] { ¦ 2 , 8 3 x x 2 · + +
, [a] – partea întreagă a
numărului “a”, {a} – partea fracţionară a număr. “a”.
6. Determinaţi x∈R astfel încât:
[ ] 1
2
1
x x ·
]
]
]

+ +
.
7. Determinaţi x∈R astfel încât:
[ ] 2
2
1
x 2 x 2 ·
]
]
]

+ +
.
8. Fie
{ ¦ 2 3 - 2x R x A < ∈ ·
;
{ ¦ 3 2 - 3y R y B < ∈ ·
. Aflaţi A∪B;
A∩B; A–B.
9. Fie ( ) ( )
2 2
15 y x 2 10 y x 2 A + + + − + · , x, y∈R. Arătaţi că A
este pătrat perfect ştiind că x ∈ [-2, 3] şi y ∈ [-3, 4].
10. Calculaţi aria triunghiului cu laturile de lungimi a, b, c ştiind că:
a
2
+b
2
+c
2
= ( ) 12 c 3 2 b 5 a 7 2 − + +
11. Rezolvaţi ecuaţia:
a 3 x 2 · −
, unde:
( )
2
8 y x 9 y x a + + + − + · , x∈[-3, 2], y∈[-5, 7].
12. a) Demonstraţi că
{ ¦ 3 , 2 , 1 , 0 R x − − − − ∈ ∀
avem:
( )
) 3 x )( 2 x )( 1 x ( x
3 x 3 x 2
3 x
1
2 x
1
1 x
1
x
1
2
+ + +
+ + ⋅
·
+

+
+
+


133
b) Calculaţi: +
⋅ ⋅ ⋅
+
⋅ ⋅ ⋅
+
⋅ ⋅ ⋅
·
6 5 4 3
42
5 4 3 2
26
4 3 2 1
14
E
103 102 101 100
20606
...
⋅ ⋅ ⋅
+ +
.
13. Demonstraţi că
N n , Q R 3 n 7 ∈ ∀ − ∈ +
.
14. Determinaţi elementele mulţimii A unde:
¹
'
¹
¹
'
¹
∈ + + + + · · Q bc(a) 0, ca(b) 0, ab(c) 0, si c b a x x A
.
15. Determinaţi numerele naturale n pentru care:
N
1 n n
1
...
3 2
1
2 1
1

+ +
+ +
+
+
+
.
16. Rezolvaţi ecuaţia:
2010
1 n n
1
...
3 4
1
2 3
1
1 2
1
·
− +
+ +
+
+
+
+
+
.
17. Stabiliţi intervalele din care fac parte numerele reale x, y, z dacă:
x
2
+4y
2
+z
2
– 6x – 4y – 4z+10 = 0.
18. Fie x,y∈R astfel încât
0 8 3 y 2 5 x 2 y x
2 2
· + − − +
. Arătaţi că
.
19. Aflaţi a∈Z dacă

,
`

.
|
+ −


5
4 a
;
2
1 a
3
5 a 4
.
20. Fie expresia:
x 5 4
6 x 5 x
3 x 4 x
4 x
3
2 x
7 x 4
3 x
2 x
9 x
8
) x ( E
2
2
2
2

+ −

]
]
]

+ +

,
`

.
|

+
+
+

+


·
.
a) Stabiliţi domeniul maxim de definiţie (D).
b) Rezolvaţi ecuaţia
3
8
x
6 x 2
) x ( E ·
+
⋅ .
c) Arătaţi că ( ) 0 1 6 x x ) x ( E
2
> + − + ⋅ , D x ∈ ∀ ..
d) Determinaţi x∈Z astfel încât E(x)∈Z.
134
21. Fie expresia:
( )
5 x
3 x
:
x 25
1 x 2
5 x
3 x
20 x 9 x
4 x
4 x 4 x
8 x 2 x
) x ( E
2 2
2
2
2

+

,
`

.
|
+

+ +


+ −
− +
·
.
a) Stabiliţi domeniul maxim de definiţie al expresiei.
b) Rezolvaţi ecuaţia
5 x
9 x 6 x
) x ( E
2
+
− + −
· .
c) Alfaţi x∈Z astfel încât
Z ) x ( E ∈
.
d) Aflaţi x∈R astfel încât
1 ) x ( E 3 ≤ ≤ −
.
Clasa a VIII-a - geometrie
1. Să se demonstreze că trei drepte necoplanare care au două câte
două un punct în comun sunt concurente.
2. Fie A, B, C, D patru puncte necoplanare şi M, N, P, Q, R, S
mijloacele segmentelor AB, BC, CD, DA, AC respectiv BD. Să se
arate că:
d) MNPQ, MRPS şi NRQS sunt paralelograme.
e) Dreptele MP, NQ, RS sunt concurente.
3. Fie ABCD un tetraedru oarecare. Notăm cu E şi F proiecţiile
punctului A pe bisectoarele unghiurilor ABC şi respectiv ABD. Să
se arate că dreapta EF este paralelă cu planul BDC.
4. Pe trei semidrepte în spaţiu cu originea în O se iau punctele A, B,
C, iar pe segmentele AB şi AC punctele M şi respectiv N astfel ca
segmentul MN să fie paralel cu BC. Un plan care include MN şi
este paralel cu OA taie segmentele OB în P şi OC în Q. Să se arate
că patrulaterul MNPQ este paralelogram.
5. Rombul ABCD şi triunghiul echilateral ADE sunt situate în plane
diferite. Fie M şi N mijloacele laturilor AE respectiv DE şi O
centrul rombului.
a) Demonstraţi că (MNO)||(BEC).
b) Calculaţi raportul ariilor triunghiurilor MNO şi BEC.
135
6. Considerăm O,A,B,C patru puncte necoplanare şi fie A’,B’,C’
centrele de greutate ale triunghiurilor OBC, OCA respectiv OAB
a) Să se arate că planele ABC şi A’B’C’ sunt paralele.
b) Să se afle raportul dintre aria triunghiului ABC şi aria
triunghiului A’B’C’.
7. Fie ABCDA’B’C’D’ un cub iar M,N,P şi Q mijloacele laturilor
AA’, A’D’ şi respectiv AB. Notăm cu {P}= MN∩ (ABC),
{S}=PQ∩ DC şi {T}=MN∩ DD’.
c) Demonstraţi că MN|| (BB’C) şi MQ||TS.
d) Determinaţi poziţia punctului P faţă de punctele A şi D.
e) Aflaţi aria triunghiului DSP în funcţie de AB.
f) Aflaţi perimetrul triunghiului PTS în funcţie de AB.
8. Se consideră trapezul ABCD (AB||CD) şi paralelogramul CDEF
situate în plane diferite.
a) Arătaţi că dreptele AE şi BF sunt concurente.
b) Fie {G}= AE∩ BF. Calculaţi aria triunghiului GEF ştiind că
AB = 15cm, CD = 5cm, AE = 16cm şi BF = 10cm.
9. Fie O,A,B,C patru puncte în spaţiu astfel ca OA⊥OB⊥OC⊥
OA. Să se demonstreze că suma distanţelor lui O la dreptele AB,
BC, CA este mai mică sau egală cu semiperimetrul triunghiului
ABC.
10. Pe planul pătratului ABCD se ridică perpendiculara AM,
AM=10cm. Ştiind că triunghiul MBD este echilateral, aflaţi:
c) Lungimea laturii AB.
d) Distanţa de la punctul M la dreapta BD.
e) Lungimea segmentului MC.
11. Fie ABCD un pătrat şi MA⊥(ABC), MA=a. Dacă triunghiul
MBD este echilateral, se cere:
a) Determinaţi lungimea laturii pătratului ABCD.
b) Aflaţi cosinusul unghiului format de planele MBD
şi ABC.
c) Arătaţi că NO⊥(ABC), unde N este mijlocul
segmentului MC, iar O este centrul pătratului ABCD.
136
12. Pătratele ABCD şi DCEF cu AB=10cm sunt situate în plane
perpendiculare. Fie M, N, P mijloacele laturilor EF, AD respectiv
AB.
a) Arătaţi că MN⊥NP.
b) Aflaţi măsura unghiului dintre dreapta MP şi planul ABC.
c) Calculaţi tangenta unghiului dintre planele MNP şi ABC.
13. Se consideră punctele necoplanare A,B,C şi D. Arătaţi că, dacă
DA
DB
DB
DA
CA
CB
CB
CA
+ + + = 4, atunci AB⊥CD.
14. Fie segmentul AB, M mijlocul său şi
α
planul ce conţine punctul
M şi este perpendicular pe AB. Arătaţi că:
a) Orice punct al planului
α
este egal depărtat de punctele A şi B
b) Orice punct egal depărtat de punctele A şi B aparţine planului
α
.
15. Se consideră triunghiul dreptunghic ABC de ipotenuză BC şi
punctul D

(ABC) astfel încât DB⊥BA şi DC⊥CA. Fie DE ⊥
(ABC), E∈(ABC), M mijlocul segmentului AD, iar N mijlocul
segmentului BC. Arătaţi că:
a) Patrulaterul ABEC este dreptunghi.
b) MN⊥(ABC).
16. În vârful C al triunghiul ABC cu m( ∠B) = m( ∠C) = 75
0
şi
AB=12cm se ridică perpendiculara pe planul triunghiului pe care
se ia un punct M.
a) Calculaţi lungimea segmentului CM ştiind că distanţa de la M
la AB este 10cm.
b) Aflaţi măsura unghiului format de planele MAC şi MBC.
c) Determinaţi distanţa de la C la (MAB).
17. Fie ABCD A’B’C’D’ un paralelipiped dreptunghic în care ariile
triunghiurilor ABD’, BCA’, ACC’ sunt egale cu 8 2 cm
2
.
a) Arătaţi că ABCD A’B’C’D’ este cub de latură 4cm.
b) Calculaţi măsura unghiului format de planele AA’C şi BB’C’.
137
18. Fie triunghiul ABC echilateral cu latura de 6 2 cm şi un plan
α
care include dreapta BC. Notăm cu A’ proiecţia punctului A pe
planul
α
. Fie AA’= 6cm.
c) Demonstraţi că triunghiul A’BC este isoscel.
d) Aflaţi sinusul unghiului dintre planele (ABC) şi
α
.
e) Aflaţi distanţa de la punctul A’ la planul (ABC).
f) Demonstraţi că CA’ ⊥(ABA’).
19. Printr-un vîrf al unui romb se duce un plan paralel cu una dintre
diagonalele rombului. Arătaţi că proiecţia rombului pe plan este tot
un romb.
20. Se consideră triunghiul ascuţitunghic isoscel ABC şi planul
α
astfel încât A
∉α
, iar B, C∈
α
. Fie D proiecţia punctului A pe
planul
α
şi E proiecţia punctului A pe dreapta BC. Calculaţi
tangenta unghiului format de dreapta AE cu planul
α
ştiind că
DB=6cm, DC=8cm, iar triunghiul DBC este dreptunghic.
21. Pătratul ABCD şi trapezul isoscel CDEF (EF||CD) sunt situate în
plane diferite astfel încât proiecţiile E’ şi F’ ale punctelor E,
respectiv F pe planul ABC sunt în interiorul pătratului ABCD.
Ştiind că: AB=9cm, DE=4 3 cm, măsura unghiului EDC este
0
60
şi 2∙aria(DCF’E’)=aria(ABF’E’), calculaţi măsura unghiului
diedru format de planele (ABCD) şi (CDEF).
22. Punctele A, B, C, D sunt necoplanare, iar O∈(BCD) astfel încât
AO⊥ (BCD) şi O este la egală distanţă de dreptele AB, AC, AD.
Să se arate că planul determinat de proiecţiile punctului O pe AB,
AC, respectiv AD este paralel cu planul BCD.
23. Fie V,A,B,C patru puncte necoplanare astfel ca VB⊥AC şi VA⊥
BC.
a) Arătaţi că proiecţia lui V pe planul ABC este ortocentrul
triunghiului ABC.
b) Arătaţi că CV⊥AB.
138
24. Arătaţi că distanţa de la centrul de greutate a unui triunghi la un
plan oarecare este media artitmetică a distanţelor de la vârfurile
triunghiului la acel plan.
25. Se consideră triunghiul ABC şi fie M, N mijloacele laturilor AB,
respectiv AC. Se îndoaie suprafaţa triunghiulară ABC de-a lungul
segmentului MN, astfel încât (AMN) ⊥(BCM).
a) Determinaţi măsura unghiului dintre (ABC) şi (BCM) după
îndoire.
b) Arătaţi că raportul dintre aria iniţială a triunghiului ABC şi
aria acestuia după îndoire este 2 .
139
Indicaţii şi răspunsuri
Clasele a III-a şi a IV-a
1. 100
2. 0
3. 10
4. a) x = 10
b) 110
5. a) 2010
b) x = 56
6. a) x = 5
b) A=20, C=10
7. x=1, y=2, z=1
8. (2,9); (3,6); (1,18)
9. 10
10. 100
11. x=5
12. x=8
13. 10100; 1688
14. 5000
15. 9
16. 10 min.
17. 32
18. 18
19. 130
20. 626
21. 1+2+3+...+10 = 54 ⇒ cel puţin două numere trebuie să fie egale
22. r = 12
23. b+c+2∙a+d = 23; 8∙a+3∙c+4∙b+3∙d = 79
24. 0 sau 4
25. î=19, c=2
26. 119, 133
27. (559 şi 562), (604 şi 607), (1054 şi 1057)
28. 35
29. 635, 211
30. 18, 13
140
31. 48, 16
32. 13, 3
33. 6 soluţii; 8; 16; 24; 32; 40; 48
34. 128; 137; 146; 236; 245
35. (2 şi 15); (13 şi 4)
36. 692
37. x=1, z=9, y={2,3,4,5,6,7,8}
38. 11; 12; 13
39. S = a+b.
D= a – b, a ≥ b
S = (D:2)⋅ 4+r, r < (D:2).
Cum (D:2)⋅ 4≤ S ⇒ (D:2)≤ S:4 ⇒ D:2≤ 16
{ ¦ 1 2 , 8 , 4 , 0 r
r 4 ) 2 : D ( 6 4 r 4 2 ) : ( D S C u m
} 1 5 , . . . , 2 , 1 , 0 { r a d i c a 1 6 , r D e c i
∈ ⇒
¹
'
¹
+ ⋅ · ⇒ + ⋅ ·
∈ <
a) Dacă r=0 ⇒ 64=(D:2)⋅ 4 ⇒ D:2 = 16 ⇒ D = 32.
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
·
·
1 6 b
4 8 a
3 2 D
6 4 S
.
b) Dacă r=4 ⇒ 64=(D:2)⋅ 4 +4⇒ D:2 = (64-4):4 ⇒ D:2 =15
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
·
·
1 7 b
4 7 a
3 0 D
6 4 S
c) Dacă r=8 ⇒ 64=(D:2)⋅ 4 +8⇒ D:2 = (64-8):4 ⇒ D:2 =14
141
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
·
·
1 8 b
4 6 a
2 8 D
6 4 S
d) Dacă r=12 ⇒64=(D:2)⋅ 4 +12⇒D:2 = (64-12):4 ⇒D:2 =13
¹
'
¹
·
·

¹
'
¹
·
·
1 9 b
4 5 a
2 6 D
6 4 S
R: (48,16); (47,17); (46,18); (45,19)
40. (î=18, c=2); (î=12, c=3); (î=9, c=4)
41. (20; 22; 24)
42. 1073; 1370; 3071; 3170
43. b 5 a ÷ 158, 950, 752, 554, 356
44. 12; 24; 36; 48
45. a = 2; b = 3; c = 4; d = 1
46. deîmpărţit = 260; împărţitor = 32; cât = 8; rest = 4
47. I = 30; II = 10
48. 34; 25 (mere)
49. 21; 24; 16 (fundiţe)
50. 9; 36; 18
51. a=30, b=5, c=10
52. 35 zidari, 24 dulgheri
53. 1 kg mere=5000 lei, 1 kg caise=10000 lei
54. a=4020, b=2000, c=20
55. 25 căpşune
56. a=160, b=44, c=15
57. 10, 12, 14, 16
58. 125, 375, 400
59. S=143
60. a=542, b=258
142
61. 28 ani, 32 ani
62. 60, 40, 50, 60
63. 122 < 199
64. 55, 27, 13
65. 120, 30
66. 480; 300
67. 347; 103
68. Victor – 17 ani, gemenii – 11 ani
69. 6; 9
70. bunicul – 60 de ani; tatăl – 35 de ani
71. 35 piese
72. 6 bile albe, 24 bile roşii
73. 25140 kg
74. 122 kg, 244 kg, 246 kg
75. 75g, 150g, 225g
76. 25 ani
77. 25 ani
78. 40 ani
79. 43680 lei
80. 42 lei, 210 lei
81. o carte + un joc = 8 lei+16 lei = 24 lei; 5 cărţi şi 8 jocuri = 168 lei
82. 23 ani
83. 28 elevi
84. 6 corecte şi 2 greşite
85. Anca – 10 creioane, Ioana – 8 creioane
86. Maria = 12 ani; mama = 40 ani
87. I = 26 nuci, II = 65 nuci şi III = 169 nuci sau I = 28 nuci, II = 70
nuci şi III = 182 nuci
88. S = a+b.
D= a – b, a ≥ b
S⋅ 5 = (D⋅ 4)⋅ 2+r, r < (D⋅ 4) ⇒ r∈{0,1,2,…,39¦
S⋅ 5 =40⋅ 2+r, r < 40 ⇒ r∈{0,5,10,15,20,25,30,35¦
a) Dacă r=0 ⇒ S⋅ 5 = 80 ⇒ S = 16 ⇒ a = 13; b = 3
b) Dacă r=5 ⇒ S⋅ 5 = 85 ⇒ S = 17 ⇒ nu există numere naturale
a căror sumă să fie 17, iar diferenţa 10.
c) Dacă r=10 ⇒ S⋅ 5 = 90 ⇒ S = 18 ⇒ a = 14; b = 4
d) Dacă r=15 ⇒ S⋅ 5 = 95 ⇒ S = 19 ⇒ nu există soluţie
e) Dacă r=20 ⇒ S⋅ 5 = 100 ⇒ S = 20 ⇒ a = 15; b = 5
f) Dacă r=25 ⇒ S⋅ 5 = 105 ⇒ S = 21 ⇒ nu există soluţie
143
g) Dacă r=30 ⇒ S⋅ 5 = 110 ⇒ S = 22 ⇒ a = 16; b = 6
h) Dacă r=35 ⇒ S⋅ 5 = 115 ⇒ S = 23 ⇒ nu există soluţie
Răspuns: (13,3); (14,4); (15,5); (16,6)
89. Fie x, y şi z numărul nucilor din fiecare ladă.
În final în fiecare ladă vor fi 72:3 = 24 nuci.
24 nuci din prima ladă reprezintă două treimi din numărul iniţial
de nuci. Deci în prima ladă erau iniţial 24+12= 36 nuci = x
24 nuci din lada a doua reprezintă trei pătrimi din ( y+12); deci
y+12 = 24+8, adică y = 32-12 = 20 nuci
În concluzie, în prima ladă erau iniţial 36 nuci, în a doua 20 nuci,
iar în a treia 72-(36+20) = 16 nuci = z
90. După un an cei trei fraţi aveau la bancă suma S
1
=
750⋅ 3+dobândă.
Dobânda=(7⋅ 20+10)⋅ 3=150(lei)⋅ 3=450 lei.
S
1
=2250+450=2700.
După încă un an cei trei fraţi aveau la bancă suma
S
2
=2700+dobânda.
Dobânda=27⋅ 20=540(lei).
S
2
=2700+540 = 3240.
Răspuns: Nu. Mai trebuie 3610 – 3240=370(lei).
91. Suma numerelor primelor două bile extrase este 7⋅ 2=14.
O pătrime din numărul bilei a treia este 14-10=4=numarul bilei
a doua.
Numărul bilei a treia este 4.4=16.
Suma =10+4+16+7 = 37
92. 375 km
93. fete – 12; băieţi – 20
94. I = 32; II = 16
95. (76; 16; 28)
96. 62
97. 5, 6, 7, 8, 9, 10
98. 624 pagini
99. 11 ani
100. numărul este 9
101. Ana – 192; Maria – 144
102. Bogdan, Codrin, Andrei
103. Irina – 145 timbre; Mihai – 110 timbre; Andrei – 105 timbre
104. 2632000 lei
105. O minge costă 25 lei şi sunt 85 lei
144
106. L = 244 m
107. 54 bomboane şi 57 bomboane
108. 8 ani şi 10 ani
109. 2 ani; 2 ani; 3 ani; 3 ani;
110. Alina 8 ani, mama 24 ani, tata 32 ani, peste 16 ani
111. galbene – 74, roşii - 44
112. 6 nepoţi
113. 550 găini, 195 oi
114. 31 trandafiri
115. 15 fete, 7 băieţi
116. 16 cutii; 99 creioane
117. 26 bomboane
118. a) 3 şosete; b) 9 şosete
119. a) 4 mere; b) 7 mere
120. mere – 10; pere – 16
121. 2500 patrupede; 100 păsări; 50 şerpi
122. 301 sportivi
123. 9 bănci
124. a) 188; b) 316, 317, ... , 330
125. Sunt 225 bile albastre, 65 bile roşii şi 10 bile galbene: a)
65+10+3= 78 bile; b) 7 bile; c) 225+65+3=293
126. 21 încercări
127. 4 drumuri dus-întors
128. 02 iulie
129. 124496
130. 12 lei, 8 lei, 3 lei
Clasa a V-a
1. a) 6933;
b) 3;
c) Suprimăm toate cifrele nr. de la 1-56, cu excepţia cifrelor de 9
de la nr. 9, 19, 29, 39, 49,
( ) cifre 98 5 103 · −
, iar de la nr. 57
şi 58 suprimăm cele două cifre de 5, în total 100 cifre eliminate.
2. z 0 x sau
0 xy
⇒ N = 2⋅ 90 – 9 = 171 numere.
3. r
7
= 1; r
6
= (1+1)⋅ 2 = 4; r
5
= (4+1)⋅ 2 = 10; … ; r
2
= (46+1)⋅ 2 =
94, deci x = (94+1)⋅ 2 = 190.
145
4. 3⋅ 3+7⋅ 1 = 16 zile;
( ) ( ) 1 2 2 16 2 31 ... 5 3 1 2
8 8 2 16 16
− · − · + + + + −
5.
18091 S 7989 9 ... 99 4 N
ori 2006 de
· ⇒ ·
6.
( ) ( ) ( ) 2010 abcd 2010 abcd abcd abcd
2
2 2010 4019 ... 3 1
2
· ⇒ · ⇒ ·
+ + +
.
7. N = 2010
2
.
8. u(n) = 7 ⇒ n nu e pătrat perfect.
9. 104; 11
10. 593 şi 180
11. c = 8; r = 7 sau c = 16; r = 14
12. 1055 şi 9935; 121.
13. A = M
8
+ 5 ⇒ r = 5
14. B = M
2000
+ 2000+10 = M
2000
+10 ⇒ r = 10
15. 692
16.
( )
⇒ · ⇒
¹
'
¹
≤ ≤
+ + ⋅ · + ⋅ + ⋅ ·
9 c 9
9 1 8 1 c 9
c 9 c a b 1 1 9 1 a b 1 0 0 c 1 0 0 0 a b a b c a b
1 c · ⇒
17. A = 1006⋅ 671 ⇒ A

671
18. Se discută pe cazuri n = 2k; n = 2k+1, k ∈N
*
19. 300, 742
20. A = 36
n
⋅ 2010 2010 
21. a) u(x)=u(1+1⋅ 3+1⋅ 3⋅ 5+…+1⋅ 3⋅ 5⋅ …⋅ 1999-9999) = 9–9 = 0 ⇒
10/ x
b) x = 1+3+15+105+M
9
–9999 = 124+M
9
–9999 = M
9
+7+M
9
–M
9
=
M
9
+7
22. a)
· − + + ⋅ · + ⋅ · ab cde ab 10 ab cde 10 ab N
3 3

( ) 13 sau 11 , 7 ab cde 1001 ab  − + ⋅ ·
b) se foloseşte punctul a)
23.
) c a ( 99 cba abc − · −
24. a) PS ⇒ x 5 ⇒ S = 10x 50
b) P:S = 45k, k∈N
*
.
25. ( ) 0 7 9 u
2010 2010
· + .
146
26. u(A) = 5 ⇒ A5, dar
( ) A / 3 2 ... 2 2 1 3 A
2010 4 2
⇒ + + + + ·
şi
deci A15.
27. a) 2009 = 4⋅ 502+1, deci numărul 2009 este de forma 4k+1, k⋅ ∈ N.
u(N) = u((1+2+3+4+5+6+7+8+9+0)⋅ 201) = 5;
b) u(N) = 3 ⇒ N nu este pătrat perfect.
28. n = 54
29. a) 2;
b) 10.
30. 7 răspunsuri corecte şi 3 greşite
31. m
a
= 1000500
32. a) A = {3,4,5,6}; B = {3,4}
b) Nu, deoarece {m,5,6}\A = {m} dacă m ≠ 3 sau m ≠ 4 şi 0 dacă
m = 3; şi {n,3,4}\B = {n} unde n ≠ 3.
33. a) x = 2; y = 6;
b) x
2
= 4 ⇒ x = 2.
34.
{ ¦ 9 , 7 , 4 , 3 , 2 , 1
35.
{ ¦ d , c , b A ·
;
{ ¦ e , d , c , b , a B ·
.
36. a) fals;
b) fals;
c) adevărat.
37. a) 1011;
b) 50.
38. a) cardA = 3
n+2
– 3
n
+1 = 3
n
⋅ 8+1;
b) 3
n
⋅ 8+1 = 1945 ⇒ n = 5.
39. 24 elevi.
40. a) 18 elevi;
b) 7 elevi.
Clasa a VI-a - algebră
1. 3249.
2. Câtul împărţirii celor două numere este: 3
2005
+1.
3. A={45, 60, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89} şi B={ 86, 87, 88, 89, 90}.
4. a) A = 111(a+b+c). A
M
37 dar A nu e divizibil şi cu 37
2
.
b) dacă A
M
17 atunci numărul a + b + c este divizibil cu 17.
5. Prima fracţie este mai mare.
147
6. Se arată că numărătorul şi numitorul sunt divizibile cu 3.
8. a = 5
2n
deci este pătrat perfect.
9. x =
3
1
.
10. Se înmulţeşte relaţia cu 3 apoi se descompune în (3x-5)(3y-2)=13.
13. Numerele sunt: 12 , 24, 36, 48.
14. Numerele sunt egale.
15. 5776;
16. Se arată că c.m.m.d.c. al celor două numere este 1;
17. 7a+7b = 3c +3b ⇒ 7(a+b) = 3(c+b) deci 3 divide suma a+b şi 7
divide suma c+b; 10a +4b = 3c +3a ⇒ 2 divide suma a+c;
20. (3,7,3); (7,5,3); (11,3,3);
21. a = 8, b = 9;
22.
7
12
.
23. 20 numere.
24. n = 2011, a = 2;
26. S =
10
11
2
1 2 −
, generalizare S
n
=
n
1 n
2
1 2 −
+
;
28. b) a = 8, b = 16, c = 24, d = 32;
29. (a,b) = {(1,7), (2,5), (3,3), (4,1)};
31. x =
8
2009
2
;
32. a) se grupează căte 4 termeni; b) 40;
33. a = 2, b = 41, c = 37;
34. 14 numere;
Clasa a VI-a – geometrie
1. Fie A-O-M, m(∠ DOB)=x, m(∠ MOC)=180
0
-(60
0
+90
0
-x)=30
0
+x.
2. Fie x =m(∠ AOB):2, y =m(∠ BOC):2; avem 2y+x=75
0
; 2x+y=90
0
⇒ x+y = 55
0
⇒ m(∠ AOC) = 110
0
.
3. m(∠ AOB) = 8⋅ m(∠ AOM
3
) = 8

7
0
28’=59
0
44’.
4. Se verifică imediat.
5. Se arată că unghiurile DOB şi AOF sunt congruente, deci cum A-
O-B atunci şi D-O-F. Dacă în plus se mai ştie şi că C-O-E atunci
m(∠ DOB) = 57
0
20’.
148
6. m(∠ DOE) = 90
0
- m(∠ MOD) - m(∠ EON) = 45
0
7. m(∠ AOB) = 54
0
, m(∠ BOC) =126
0
, m(∠ DOE) = 153
0
.
8. Unghiurile căutate au respectiv măsurile 60
0
şi 160
0
.
9. Fracţia este
4
1
116
29
· , iar unghiul are 60
0
.
10. Se verifică imediat. Dacă m(∠ EBC) = 60
0
atunci m(∠ DBA)=120
0
de unde rezultă concluzia.
11. a=2; b=3; c=5. Măsurile sunt 10, 15, 25.
12. Măsurile sunt de 60
0
.
13. 10 cm
14. 12cm; 16cm; 6cm.
15. Ordinea este B, D, A, C.
16. 135
0
; 80
0
17. DE=6cm, EF=7 cm, EF=BF=7 cm;
18. În ∆MND AD este şi mediană şi înălţime, deci triunghiul este
isoscel. ∆AMB≡ ∆AEN conform cazului de congruenţă U.L.U.
19. 105
0
20. Se arată că ∆AEF≡ ∆DEP : ∆PBA≡ ∆FBD.
21. AC = 10mm;
23. a) m(∠ AOB) = 56° şi m(∠ BOC) = 42°;
b) m(∠ AOB)=112° şi m(∠ BOC)= 84° sau m(∠ AOB)=32° şi
m(∠ BOC) = 24°;
24. m(∠ MON) =110°;
25. a) m(∠ EOF)=172°; b) m(∠ AOD)=68° şi m(∠ BOC)=32°;
26. a) m(∠ COD); b) m(∠ MON)=90°;
27. m(∠ AOE) =90°; m(∠ AOC) =150°; m(∠ COE)=120°;
28. m(∠ AOB) =138°; 45°;
29. m(∠ COE) =90°;
30. m(∠ EOF) =63° 30’ şi m(∠ BOG) =30°30’;
31. a) m(∠ COM)=126°;
b) măsura suplementului complementului ∠ BOC este 162°;
32. m(∠ XOZ ) =159°;
33. a) m(∠ AOB)=30°, m(∠ COP)=60°, m(∠ COB)=150° şi
m(∠ POR)=165°;
34. 3°.
149
Clasa a VII-a - algebră
1. a) -1; b) 0; c) 0.
3. b) ( ) · ⋅ · + · ⋅ ⋅ + · ⋅ +
+ + + + + +
57 7 56 1 7 7 7 8 7 7 8 7
1 1 1 1 2 1 n n n n n n

399 7 57 7 7 ⋅ · ⋅ ⋅ ·
n n
.
4.
{ ¦ 0 , 1 −
.
5.
) ( 11 c b a ca bc ab + + · + +
.
6. x = 1000
7. a) A = {1,2,4,8}; B = {1,4,16,64}; C = {1,64,4096,262,144}
b) A ∪ B = {1,2,4,8,16,64}
B ∩ C = {1,64}
C \ A = {64,4096,262,144}
8. A = {1,2,3,4,9,11}
B = {1,3,5,7,8,9}
9. A = {0,1,2,3}
10. a) (x-y)
2
≥ 0; (x-z)
2
≥ 0; (y-z)
2
≥ 0; „+”
2x
2
+2y
2
+2z
2
≥ 2xy + 2xz + 2yz ⇒ concluzia
b) x+y+z=1 ⇒ x
2
+y
2
+z
2
+2(xy+yz+xz)=1 şi cum
xy+xz+yz≤x
2
+y
2
+z
2
⇒ 3(x
2
+y
2
+z
2
) ≥ 1 ⇒ x
2
+y
2
+z
2

3
1
.
11. 11 1 10 S , 1 1 · + ⇔ · − + · n n S , n+1=121 ⇔ n = 120.
12. (a-m)
2
+(b-2m)
2
+(c-3m)
2
= a
2
+b
2
+c
2
-2am-4bm-6cm+14m
2
=
a
2
+b
2
+c
2
-2m(a+2b+3c)+14m
2
= a
2
+b
2
+c
2
+14m
2
-14m
2
= a
2
+b
2
+c
2
.
13.
0 p 1, p) (m, , Q p m, ; Q
p
m
x ≠ · ∈ ∈ ·
,
Z
mp
p m
x
1
x
2 2
⇒ ∈
+
· +

( )
( )
⇒ ·
¹
¹
¹
'
¹

¹
¹
¹
'
¹
+
+
⇒ + ⇒ 1 p ) ( m , ,
m p
p m

m p m
p p m
m p p m
2
2
2 2
2 2
2 2


1 p t · ⇒
şi
150
1 x 1 m t · ⇒ t ·
. Dacă x=1 ⇒
Z 2
x
1
x
n
n
∈ · +
. Dacă x=-1 ⇒
Z ) 1 ( 2
x
1
x
n
n
n
∈ − · +
.
14. 25%
15.
2 2
x
1
x
1
x
1
x − → + → →
1 x
4
1
x
1
4
1
2
t · ⇒ − ·

,
`

.
|

16. x → Andrei ⇒
60
2
x
x x
2
3
· + +
. x = 20 kg ⇒ Iulia → 10 kg.
17. 50 x x x x 5 , 12
4
x x x x
4 3 2 1
4 3 2 1
· + + + ⇒ ·
+ + +

15 x 13
5
x x x x x

5
5 4 3 2 1
· ⇒ ·
+ + + +
⇒ .
18. a) 4; b) 2 .
20.
1 n 2
n
S
+
· .
21. a+2b+4c = 0 ⇒ ab 2 a ac 4 c 4 b 2 a
2
a
− − · ⇔ · − −

, înmulţind
cu -1 şi adunând b
2
, obţinem:
⇔ + + · −
2 2 2
b ab 2 a ac 4 b

( )
2 2
b a 4ac - b + · ⇔ . Dar
ab 4 b ab 2 a
2 2
≥ + +

ab 4 4ac - b
2
≥ ⇔ ac 4 ab 4 b
2
+ ≥ .
22. Raţionalizând numitorul fiecărei fracţii, obţinem:
N 43 1 44 1 1936 ∈ · − · − .
23.
¹
'
¹
·
·
¹
'
¹
·
·
- 6 y
- 4 x
s a u
6 y
4 x
151
24.
5
4
y
x
·
.
25. { ¦ 4 1,0,1,2,3, - x
13
5
13
3 x 2
∈ ⇔ ≤

26.
1 x
2007
1
...
4
1
3
1
2
1
2007
2006
...
4
3
3
2
2
1
2007
x
+ ·

,
`

.
|
+ + + + −

,
`

.
|
+ + + +
2007
1
...
4
1
3
1
2
1
1 2007
2007
2006
...
4
3
3
2
2
1
2007
x
+ + + + + ·

,
`

.
|
− + + + +
2007
1
...
4
1
3
1
2
1
1 1 1
2007
2006
... 1
3
2
1
2
1
2007
x
+ + + + + ·

,
`

.
|
− − + + − + −
2007
1
...
4
1
3
1
2
1
1 1
2007
1
...
4
1
3
1
2
1
2007
x
+ + + + + ·

,
`

.
|
− − − − − −
⇔ x = -2007
27. Z
2 x 401
2007
5
2 x 401
2007
2 x 401
10 x 2005

+
+ ·
+
+
+
+

{ ¦ 2007 669, 9, 3, 1, D 2 x 401
2007
t t t t t · ∈ +

{ ¦ A 5 x · ∈
.
28. Câte numere de forma abc există, adică 900.
Clasa a VII-a - geometrie
1. a) ( ) ( ) ( )
o o
90 B N
ˆ
A m 45 B N
ˆ
C m A N
ˆ
D m · ⇒ · ·
b) DNMA şi NCBM sunt pătrate congruente⇒ NP=MP=NQ=MQ;
( )
o
90 Q N
ˆ
P m ·
c)
[ ] [ ] NC AM ≡
;
[ ] [ ] NC || AM
d) PQ este linie mijlocie în ∆DMC
152
e) ∆AFM ∼ ∆CFD ⇒
FD
FM
CD
AM
·
; ∆ENC ∼ ∆EBA ⇒
EB
EN
BA
NC
·

EB
EN
FB
FM
·

NB
EN
MD
FM
·
⇒ FM = EN; FM ||
EN.
2. ( )
o
30 E B
ˆ
C m · ⇒ ( )
o
90 E B
ˆ
F m · ⇒ ∆FBE este dreptunghic
isoscel ⇒
( )
o
45 B E
ˆ
F m ·
; ∆EAD isoscel cu
( )
o
30 D A
ˆ
E m ·


( )
o
75 D E
ˆ
A m ·
;
( ) ( ) ( ) ( )
o
180 D E
ˆ
A m A E
ˆ
B m B E
ˆ
F m D E
ˆ
F m · + + · .
3. a) ∆ADC isoscel cu ( )
o
120 C D
ˆ
A m · ⇒ ( )
o
30 A C
ˆ
D m · ⇒
( )
o
90 B C
ˆ
A m ·
b)
[ ] [ ] DC AM ≡
,
[ ] [ ] DC || AM
,
[ ] [ ] AD AM ≡
4. a) AMNP este paralelogram
b) 1
3
2
3
1
AC
CP
AB
BM
· + · +
5. a)
b) A
ABCD
= BC⋅ BD = 10cm⋅ 30cm = 300cm
2
c) ∆AED≡ ∆MCE ⇒
[ ] [ ] EC DE ≡
⇒ ∆DEC dreptunghic isoscel

( )
o
45 C D
ˆ
E m ·
;
AB || CD şi FD secantă ⇒
( ) ( )
o
45 C D
ˆ
F m D F
ˆ
A m · ·
7. a) E ∈ bisectoarei ∠ (C) ⇒ d(E;AC) = d(E;CB) ⇒ AE=EF
b) AD⊥BC, EF⊥BC ⇒ AD||EF iar CE secantă ⇒
( ) ( ) A G
ˆ
E m G E
ˆ
F m · iar ( ) ( ) A E
ˆ
G m G E
ˆ
F m · ⇒
( ) ( ) G E
ˆ
A m E G
ˆ
A m ·
c)
[ ] [ ] EF AE ≡
, (EG – bisectoarea ∠ (AEF), GF||AE
8. b) PQ este linie mijlocie în ∆ADC ⇒ PQ||DC
153
x
x
y
y
A
M
C R
F
E
D
B
10. ∠ (CEA) este unghi exterior triunghiului AEC ⇒
( ) E A
ˆ
C m
+ +
( ) E C
ˆ
A m
= 51
o
⇒ 3⋅
( ) E C
ˆ
A m
= 51
o

( ) E C
ˆ
A m
= 17
o

( )
o o
68 17 4 B A
ˆ
D m · ⋅ ·
11. a) ∆ASB≡ ∆MSQ (U.L.U.) ⇒ MQ=AB ⇒ QC=CM
c) În ∆BQM: MS şi BC sunt mediane ⇒ T este centrul de greutate
⇒ A
TSB
= A
TCM
12. baza mică = 5cm, baza mare = 11cm, h = linia mijlocie
13. a) APDQ este romb;
b) DP||AB ⇒
BC
CD
AB
PD
·
şi QD||AC ⇒
BC
BD
AC
QD
·
;
1
AC
QD
AB
PD
· + ;
AQ
1
AC
1
AB
1
· ·
.
15. a) ( )
o
90 B M
ˆ
A m ·
b) Dacă MN||AD, N∈AB, atunci MNAD şi MNBC sunt romburi
⇒ MN este linie mijlocie în ∆AMB.
16. MP = 7cm, QC = 4cm, AN = 4,5cm
17. b) ∆CPM ∼ ∆CBA şi ∆CMQ ∼ ∆CAD ⇒
CD
QD
AC
AM
BC
PB
· ·

1
QD
CD
BC
BP
· ⋅
c) din
CD
QD
BC
PB
·

1
CD
QC
CD
QD
CD
QC
BC
BP
· + · +
18.
9
6
BC
BN
· ⇒
3
2
BC
BN
· ⇒
1
2
NC
BN
· ⇒
MB
AM
5 , 0
BN
NC
· · ⇒
MN||AC; PA = 2⋅ PC iar BN = 2⋅ NC ⇒ PN||AB.
19.
4
3
AB
AE
· , 3
HD
AH
· ⇒
4
3
AD
AH
· ⇒ EH||BD; 2
FC
BF
· ,
3
GC
DC
·

2
GC
DG
·
⇒ FG||BD
20. ∆ABC ∼ ∆AFD ⇒
( )
o
30 F D
ˆ
A m ·
. În ∆ABC cu
( )
o
90 B
ˆ
m ·
,
( )
o
30 C
ˆ
m · , cm 5 , 1
2
AD
AF · ·
21. Din
AC
AD
AB
AC
AD AB AC
2
· ⇒ ⋅ · , ( ) ( ) B A
ˆ
C m C A
ˆ
D m · ⇒
∆DCA∼ ∆CBA ⇒ B C
ˆ
A D C
ˆ
A ≡ ; A B
ˆ
C A C
ˆ
D ≡ ;
154
B A
ˆ
C C A
ˆ
D ≡
dar
A C
ˆ
D B A
ˆ
C ≡
(alterne interne) ⇒
B A
ˆ
C D C
ˆ
A ≡ ; aşadar D A
ˆ
C A C
ˆ
D C B
ˆ
A ≡ ≡ .
22.
D E
ˆ
B C B
ˆ
A ≡
(unghiuri cu acelaşi complement);
E D
ˆ
B B A
ˆ
C ≡
⇒ ∆CAB∼ ∆BDE
23.
3
10
AB
' B ' A
·
24. Din ∆DEF∼ ∆BEA ⇒
AB
DF
AE
EF
·
; din ∆KFC∼ ∆KAB ⇒
AB
FC
KA
KF
·

1
AB
AB
AB
FC DF
AK
FK
AE
EF
· ·
+
· +
. Fie EF = x ⇒
1
11 x
5
6
x
·
+
+
⇒ x = 4.
25. a) ( ) ( ) C P
ˆ
B m 90 D M
ˆ
A m
o
· · ; MK – mediană în triunghi
dreptunghic ⇒
2
AD
MK ·
;
b) ( )
o
90 C P
ˆ
B m · , PL – mediană în ∆BPC ⇒ PL=LC=BL ⇒
L C
ˆ
P L P
ˆ
C ≡ dar D C
ˆ
P L C
ˆ
P ≡ ⇒ L P
ˆ
C D P
ˆ
C ≡
(alt.int.) ⇒ PL||DC;
c) PL||DC, KM||DC, LM||DC ⇒ K-M-P-L.
26. a) A
ABCD
= 2⋅ A
ABD
=BD⋅ AM
b) ∆AMO≡ ∆CNO (IU) ⇒MO=NO ⇒ în patrulaterul AMCN
diagonalele AC şi MN se înjumătăţesc
c) DP=AM ⇒ ∆OAD isoscel ⇒ OD=AO ⇒ BD=AC ⇒ ABCD
dreptunghi.
27. a) A
AMN
= 8cm
2
b) A
MNC
= A
ABCD
– (A
AMN
+A
DNC
+A
BMC
)
c) A
MNC
= NC⋅ dist(M;NC) ⇒
) NC ; M ( dist 5 4 24 ⋅ ·

dist(M,NC) = 5 2 , 1 .
28. a) 3 14 AB · cm, 3 4 CD · cm ⇒ A
ABCD
= 135cm
2
;
( )
o
45 D A
ˆ
B m ·
b) ∆ADC≡ ∆CBF (L.U.L.) ⇒ AC = CF
155
Clasa a VIII-a - algebră
1. x = 2.
2. A =
{ ¦ 1 1, 2, 4, 5, , 7 − − − − −
3. ( )( ) 3 2 4 5 5 3 x − − ·
4. A

B = {-4, 2}; A–B = {-8, -2}; B–A =

.
5. 4; 2
6.
,
`

∈ 1 ,
2
1
x
7.
,
`


4
3
,
2
1
x
8.
,
`

· ∪
2
5
,
3
1
B A
;
]
]
]

.
|
· ∩
3
5
,
2
1
B A
;
,
`

.
|
· −
2
5
,
3
5
B A
9. A = 25
10.
2
35
11. x ∈
{ ¦ 7 ; 10 −
12.
31209
41000
Clasa a VIII-a - geometrie
5. b) Unghiurile OMN şi ECB sunt congruente ca având laturile
respectiv paralele. Atunci, 2∙aria(MNO) = MN∙MOsin ∠OMN,
iar 2∙aria(BEC) = EC∙BCsin ∠ECB, raportul cerut este
4
1
.
6. b)
9
1
.
7. b) Sunt puncte coliniare,
2
3AB
PD ,
2
AB
PA · · .
c)
8
AB 9
2
.
d)
2
2 AB 9
.
8. b) 12 cm
2
.
156
10. a) 10cm; b) 6 5 cm; c) 3 10 cm.
11. a) a; b)
3
1
.
12. b) 45
0
; c) 13.
13. Se utilizează inegalitatea: 2
a
b
b
a
≥ + , oricare ar fi numerele reale
strict pozitive a şi b.
17. b) Fie
α
măsura unghiului planelor AA’C şi BB’C’. Proiecţia
triunghiului AA’C pe planul BB’C’ este triunghiul BB’C, rezultă
aria(BB’C)=aria(AA’C)∙cos
α
. Dar triunghiul BB’C este
congruent cu triunghiul BB’C’, de unde cos
α
=
2
1
şi
α
=
45
0
.
18. b)
3
6
; c) 3 2 .
20. Pentru [BA]

[BC]

tg ∠(AE,
α
) =
3
10
, iar pentru
[CA]

[CB]

tg ∠(AE,
α
) =
2
5
.
21. 60
0
.
25. a) 45
0
.
157
Bibliografie
1. Alexandrescu Petruş ş. a., „Matematică pentru testarea naţională”,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2006
2. Florica Banu ş.a., „Matematică - testare naţională”, Editura GIL,
2006
3. Ovidiu Bădescu şi colectivul, „Ghid de pregătire pentru TEZA CU
SUBIECT UNIC”, editura SIGMA, 2008
4. Artur Bălăucă, „Olimpiade şi concursuri, clasa a Va”, Editura
Taida, Iaşi, 2003
5. Artur Bălăucă ş.a., „Matematică - Teme pentru activităţi
opţionale”, Editura Taida, Iaşi, 2006
6. Dan Brânzei, Aniţa Sebastian, Aniţa Alice, „Competenţă şi
performanţă în geometrie”, Editura Paralela 45, Iaşi, 1998
7. Constantin Cocea, „200 de probleme din geometria triunghiului
echilateral”, Editura Gh. Asachi, Iaşi, 1992
8. Traian Cohal, Eugenia Cohal, „Geometria, o întreagă lume”,
Editura Dosoftei, Iaşi, 1995
9. Traian Cohal, Adrian Zanoschi, „Probleme de matematică pentru
clasa a VIII-a”, Editura Moldova, Iaşi, 2004
10. Ioan Dăncilă, „Divizibilitatea numerelor”, Editura SIGMA, 2001
11. Eugen Guran, „Matematică recreativă”, Editura Junimea, Iaşi,
1985
12. Nicu Miron ş. a., ”100 de teste de matematică pentru pregătirea
examenului de testare naţională”, Grup Editorial Art, 2007
13. Ioana Monalisa, Cristina Neagoe, „Culegere de probleme de
matematică pentru clasa a VII-a”, editura Ed.AS.UNICUM,
Bucureşti, 2009
14. Anton Negrilă, Măria Negrilă, „Algebră, geometrie, clasa a VII-
a”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006
15. Anton Negrilă, Măria Negrilă, „Algebră, geometrie, clasa a VIII-
a”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006
16. Veronica Păduraru, Floarea Aflori, „Cui e frică de funcţii?”,
Editura PANEUROPE, 2003
158
17. Sorin Peligrad ş.a., „Algebră, geometrie, clasa a V-a”, Editura
Paralela 45, Piteşti, 2004
18. Dumitru Săvulescu ş. a., „Olimpiade judeţene, interjudeţene şi
naţionale”, Editura Scorpion 7, Bucureşti, 1994
19. Dumitru Săvulescu ş. a., „Probleme de matematică”, Editura Porto
Franco. Galaţi, 1992
20. Mihaela Singer, „Învăţarea geometriei prin exerciţii”, Editura
SIGMA, 1991
21. Ştefan Smarandache, „Matematica pentru clasa a VII-a”, editura
SIGMA, 2008
22. Ştefan Smarandache, Camelia Diaconu, Liliana Deaconu,
„Matematică pentru clasa a VI-a”, Editura Sigma, Bucureşti, 2007
23. Adina Stoica-Vasiliu, Angela Sava, „Matematică – culegere de
exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a”, Editura Taida, Iaşi,
2008
24. Petre Ţelinoiu, „Culegere de exerciţii şi probleme de aritmetică”,
Editura Porto Franco, Galaţi, 1991
25. Liviu Ţornghibel, „Aritmetică, algebră şi geometrie clasa a VI-a”,
Editura Egal, Bacău, 2008
26. Dan Zaharia, Măria Zaharia, „Algebră, geometrie, clasa a VI-a”,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2005
27. Colecţia Gazeta Matematică
28. Colecţia Recreaţii Matematice
29. Colecţia RMT
30. Colectivul de profesori de matematică, Liceul Teoretic „Vasile
Alecsandri” Iaşi – Probleme de matematică pentru Concursul
„Euclid”, Editura Spiru Haret, Iaşi, 2004, 2005; Editura Taida,
Iaşi, 2007-2009
31. „Aritmetică, Algebră, Geometrie”, clasa a VII-a, editura Taida,
2007
159

IAŞI - 2011

2

Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Iaşi

Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a deschiderii sistemului educaţional către societate, în contextul integrării europene

3

.............60 EDIŢIA a VII-a........40 Subiecte date la ediţiile anterioare........................................................92 Clasele a III-a şi a IV-a...............................................................................................................................................67 EDIŢIA a VI-a......................................................................................................................................................................................106 Clasa a VI-a ...92 Clasa a V-a..........geometrie.................................................................................algebră.......................................................................................................140 Bibliografie................118 Clasa a VII-a .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................81 Probleme şi exerciţii propuse....................................................................................................................................................................................................39 Comisia de concurs...................................135 Indicaţii şi răspunsuri...........132 Clasa a VIII-a .................................................6 Concursul de limbă...............158 4 ......39 Autori........115 Clasa a VI-a ....................7 Comisia de concurs.............................geometrie........................................................................................41 EDIŢIA a IX-a............127 Clasa a VIII-a .................................................................... literatură şi comunicare “MICII ALECSANDRIŞTI”...........................................geometrie..................algebră...........................7 Autori teste..55 EDIŢIA a VIII-a...............................41 EDIŢIA a X-a.................................................................................................................................................................................................72 EDIŢIA a V-a.......8 Concurs de matematică “EUCLID”...................................................................................5 Programul de desfăşurare al concursurilor......................................................algebră.....CUPRINS Argument.............................7 Teste propuse – clasa a IV-a..............................................124 Clasa a VII-a ......................

fiind cea mai citită carte din lume. Cuza” Iaşi demonstrează încă o dată aprpecierea de care se bucură Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” în comunitatea educaţională. Elevii din clasa a IV-a cu rezultate foarte bune la concurs au posibilitatea să se înscrie la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” fără a mai susţine examenul de admitere în clasa a V-a.proba individuală – oferă posibilitatea fiecărui participant de a-şi demonstra competenţele dobândite în domeniul matematicii.Argument Concursul de matematică EUCLID a luat fiinţă în anul 2001. Elemente. puterea unui punct faţă de un cerc sau o sferă. la Universitatea „Al. ca şi denumirile de paralelogram. a descompunerii în factori primi a unui număr întreg (pozitiv). Euclid a adus multe contribuţii originale: a enunţat teoreme noi: teorema catetei. la iniţiativa profesorilor de matematică de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iaşi. a concurenţei mediatoarelor unui triunghi. tetraedru. poliedru.proba pe echipaje – dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă şi dă posibilitatea fiecărei echipe de a promova imaginea şcolii. a înălţimii (unui triunghi dreptunghic). Concursul se bucură de aprecierea participanţilor pentru probele la care au posibilitatea să între în competiţie: . Organizatorii şi-au propus ca. tangentă (la o curbă). prismă. iar anul acesta se află la cea de a XI-a ediţie. Autorii 5 . Festivitatea de premiere are loc. a reciprocei teoremei lui Pythagoras. cerc mare (al unei sfere). timp de două milenii. în fiecare an. I. a teoremei împărţirii cu rest (pentru numere naturale). cartea de căpătâi după care s-a predat matematica. Parteneriatul dintre Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” şi Universitatea „Al. i se datorează noţiunile de semidreaptă. Cuza” Iaşi. Denumirea acestuia provine de la numele celebrului matematician grec care a pus bazele geometriei plane şi spaţiale şi ale aritmeticii. Concursul EUCLID se adresează elevilor din clasele III-VIII la Şcolile Generale din judeţul Iaşi. . Însemnata sa operă. A fost tradusă în aproximativ 300 de limbi. a formulat definiţii – cele pentru cerc şi sferă rămânând în uz. I. prin acest eveniment. alcătuită din 13 capitole a constituit. să stimuleze spiritul COMPETITIV al elevilor şi să le dezvolte nevoia de cunoaştere şi înţelegere.

01.2011 – Înscrierea participanţilor 28.01. pe 26.Programul de desfăşurare al concursurilor 07 – 24.2011.2011 – Susţinerea probelor de concurs Rezolvarea contestaţiilor NOTĂ: Programul desfăşurării concursurilor şi repartizarea pe săli vor fi afişate la avizierul şcolii şi pe site-ul liceului.ro. www.01.lvais. Informaţii suplimentare se pot afla consultând siteul liceului. 6 .

Pantazi (test 26 – test 27) 7 . Nicu Crăciun Înv. Jenica Ionescu – şef catedră limba română Membri: prof. Cojocariu Beatris inf. Nelu Tudorache – director Vicepreşedinte: prof. Jenica Ionescu prof. Monica Coţofan prof. Petru Apachiţei prof. Ivolschi (test 22 –test 25) Înv. T. Petru Apachiţei prof.Concursul de limbă. Cojocaru Gabriela Cătălina Autori teste prof. Monica Coţofan prof. literatură şi comunicare “MICII ALECSANDRIŞTI” Comisia de concurs Preşedinte: prof. S. Nicu Crăciun Secretari: prof.

Explică. Întoarcerea în timp) 1. Au fost odată în popasul ei de aur. Dar una câte una. Citeşte cu atenţie următorul text. Aceasta-i lampa anului o mie una suta patruzeci şi unu. frunţi. 5. cu picior înalt şi glugă. Construieşte propoziţii în care cuvintele anului şi de viaţă să îndeplinească alte funcţii sintactice decât în text şi precizează-le. 6. trăindu-şi clipa. 4. 2. lămpile trecute. s-aprind. evocate în textul anterior. Au fost odată în popasul ei de aur. cu surâsul şi vorba lor. obraji. în care să povesteşti o întâmplare deosebită. În faţa ei e negru. cu surâsul şi vorba lor.Teste propuse – clasa a IV-a Testul 1 I. gene şi mâni şi buze cu tăcerea. 8 . O lampă de aramă. gene şi mâni şi buze cu tăcerea. din lumina ei de-acum. 3. frunţi. Apare şi dispare după cum s-aprinde şi se stinge lampa lui. culoarea. II. Construieşte două enunţuri în care cuvântul se stinge să aibă alte două înţelesuri decât în text şi precizează-le. obraji. al cărei personaj să fie una dintre cărţile prietene. Vei da compunerii tale un titlu expresiv. Identifică funcţia sintactică a cuvintelor în timp. Sunt singur cu gândul şi lampa. viitorul. Redactează o compunere de 20-25 de rânduri. pentru a putea răspunde cerinţelor: E ceasul întoarcerii în timp. ibricul cu cafea şi calendarul. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele aramă. în 3-5 rânduri. prietene. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi familie lexicală) cu termenul aur. înţelesul enunţului Căci lampa n-are numai umbra şi culoarea aripei de flutur. Căci lampa n-are numai umbra şi culoarea aripei de flutur. (Ionel Teodoreanu. Şi unde-i lampă e şi un obraz de viaţă. hârtiile. Subt ea sunt cărţile prietene. ameţită de lumina ei. ameţită de lumina ei.

(Ionel Teodoreanu. Numai bunica a dormit. pe care. 4. slujnica a aprins lampa cu glob albastru înflorit cu trandafiri. 9 . Selectează. Explică. Alcătuieşte o propoziţie după schema A-C-A-P-S. aşa cum apăruse. Întoarcerea în timp) 1. care să se încheie astfel: Apoi. nepotul a rămas până la ceasul lămpilor. două pronume cu funcţii sintactice diferite pe care le vei preciza. în 3-4 rânduri. Casa copilăriei e stinsă. Şi din pământul mormintelor. Casa bunicilor e stinsă. pentru a putea răspunde cerinţelor: Într-o seară de primăvară. aburul de argint a dispărut uşor. Casa bunicilor e stinsă. 6. Redactează o compunere de 20-25 de rânduri. Citeşte cu atenţie următorul text. Scrie cuvinte cu sensuri opuse (antonime) pentru termenii a aprins. din text. 2. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele să dorm şi stinsă. când era copil. o tot privea de la fereastra casei de peste drum. în lumina lunii. Dar noaptea de primăvară e luminoasă ca aureola Sfinţilor. înţelesul enunţului Casa copilăriei e stinsă.Bunică. aşezându-se chiar în fotoliul cu capete de lei. 3. Exemplifică în enunţuri scrierea structurilor primăvară şi cel altfel decât în text. cu titlul Florile de liliac din inimă. În compunerea ta vei îmbina descrierea şi dialogul. Nepotul s-a dus în odaia bunicului. se-nalţă flori de liliac. aprinzând lampa de pe masa lui de lucru.acum pustie. ca printr-un farmec. primeşti. din creangă şi din inimă. II.întrebându-se: Cine fură fructul cel de aur? unde-l duce? unde-l ţine? . 5.Testul 2 I. mă primeşti să dorm la mata? Bunica a dat din cap fără mirare: poate că nici n-a înţeles. În ietacul bunicilor. în care-a stat bunicul. Dar noaptea de primăvară e luminoasă ca aureola Sfinţilor.

cu care ochii tăi se deprind şi fără de care nu pot fi veseli. s. nu te va mira că o biată floare îşi arată imaginea soarelui pe pământ.. glicine. luminând tot altfel lucrurile. înţelesul enunţului le dă o şlefuire. Citeşte cu atenţie următorul text. de frunze.Testul 3 I. ştiu că în cutare anotimp. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele tăcut. 2. ca să lumineze perdelele verzi de frunze. un lustru. Viaţa statornicită are tainele ei. având flori asemănătoare cu ale salcâmului. Exemplifică termeni cu acelaşi înţeles (sinonime) pentru cuvintele înfioară. 3. 6. îmbătrânitul disc al soarelui. de 20-25 de rânduri. de vei ridica ochii peste marginea verde a stratului. le dă o şlefuire. după schema S-P-A-A. de te vei întoarce spre răsărit. Versuri şi proză) glicínă. 4. Redactează o compunere descriptivă. cu care ochii tăi se deprind şi fără de care nu pot fi veseli. Identifică funcţia sintactică a cuvintelor disc. un lustru. ţi se va părea firesc că în aer joacă pulberea de aur a stânjeneilor. II. Construieşte două enunţuri în care cuvântul arată să aibă alte două înţelesuri decât în text şi precizează-le. f. în care să integrezi expresiile joacă pulberea de aur a stânjeneilor şi albastrul va înflori strugurii de glicină. în 3-4 rânduri. (Dimitrie Anghel. floarea soarelui ce poartă un nimb în jurul ei. albastre sau violete şi parfumate 1. Alcătuieşte o propoziţie despre copilărie. te înfioară. Vei da compunerii tale un titlu expresiv. În pridvorul tăcut.. a stratului. ce apare şi dăinuieşte anumite ceasuri la fereşti. 10 . 5. mireasmă. pentru a putea răspunde cerinţelor: Întâiul pas pe care îl faci într-o casă străină. presimţi ce mireasmă o să te întâmpine. albastrul va înflori strugurii de glicină: treptele scării de piatră. Explică. de le vei coborî. Arbust decorativ agăţător. Neprietenos răspunde ecoul şi umbra ta se zugrăveşte stranie pe pereţii albi.

rază. din text. ce rătăceşte încă Pe câmpul prăfuit şi resemnat. Construieşte două propoziţii în care cuvintele arse şi lungi să reprezinte câte o altă parte de vorbire decât în text. S-adună-n iarbă umbre încâlcite Şi. pentru a putea răspunde cerinţelor: De după dealuri arse şi trudite. Construieşte propoziţii în care cuvintele de stâncă şi soarele să îndeplinească alte funcţii sintactice decât în text. 5. 11 . Identifică funcţia sintactică a cuvintelor scrum. Câmpia de paragină şi scrum Întinde braţe lungi de colb în drum. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi familie lexicală) cu termenul umbre. o expresie frumoasă şi explic-o în 3-5 rânduri. aspru. Iulie) 1. 6. Transcrie. Citeşte cu atenţie următorul text. geme vântul prin porumb. Şi-ntâia rază de lumină pare Un fulger mort. Exemplifică termeni cu înţeles opus (antonime) pentru cuvintele încâlcite. mat. precizând în paranteză partea de vorbire exemplificată. Apoi îşi strânge sufletu-n păduri. (Otilia Cazimir. Înalţă creste albe nori de plumb. 3. Şi-abia vibrează dincolo de zare Un tunet lung. 2. Căscând în râpi dogoritoare guri… Dar norii sterpi coboară-n depărtare. cu prabuşiri de stâncă… Iar soarele s-arată alb şi mat. 4.Testul 4 I.

pe care le vei preciza. mare şi frumos. singular. înţelesul enunţului Noaptea visam şcoala: un palat mare. Redactează o compunere narativă. încondeiată de Burghelea. cai şi balauri. zugrav vestit. 4. pisica şi cei patru cai ai tatii ştiau pe de rost cum trebuie să fie în ochii Domnului: niciunul nu s-ar fi dus fără botini în picioare. cu ziduri văpsite ca nişte icoane. Exemplifică în enunţuri scrierea structurilor iar şi cai altfel decât în text. Testul 5 I. Construieşte două propoziţii în care cuvântul zile să îndeplinească două funcţii sintactice. Domnu Vucea) 1. 6. şi mai împodobite decât steaua lui Nea Nicuţă. Scrie două expresii care să includă cuvântul ochi. 2. din text. pentru a putea răspunde cerinţelor: Toate lighioile din curte aflaseră că va să mă duc la o şcoală mare. c-un sfanţ pe lună. în care Tunetul şi Soarele să fie personaje. 3. căruia îi frecam văpselele între pietre numai ca să mă uit la el zile întregi cum din nimic scotea sfinţi. ca în basme. mare şi frumos. şi în care să integrezi expresia norii sterpi coboară-n depărtare. cu uşi de cleştari. de 20-25 de rânduri. Citeşte cu atenţie următorul text. cu porţi de fer. Noaptea visam şcoala: un palat mare. căci desculţi nu i-ar fi primit decât Nea Nicuţă. Explică.II. în 3-4 rânduri. draci. Identifică funcţia sintactică a cuvintelor ca în basme şi zugrav. 12 . 5. diferite de cea din text. două pronume de persoana a III-a. Cânele. îngeri. masculin. Selectează. Vei da compunerii tale un titlu expresiv. ca în basme. (Barbu Ştefănescu Delavrancea. cu geamlâcuri.

boncabonca.II.Aici e şcoala. altfel când învăţam lecţia. 4. Ştiam eu în câte feluri săruta mama: altfel de eram bolnav. Pe drum.. "Să nu-ţi fie frică. pentru a putea răspunde cerinţelor: Mă îmbrăcai. mă împiedicam de toate pietrele.. aşa cum ţi-o imaginezi tu... şi cu totul altfel mă sărută când mă trimise la şcoala domnească. pe care le vei preciza. în enunţuri.Sfântul Ştefan 1. (Barbu Ştefănescu Delavrancea. altfel de plângeam şi voia să mă împace. mama mă pieptănă şi mă sărută pe frunte. în care să prezinţi o zi de şcoală de pe o altă planetă. mă încălţai cu nişte pantofi noi. Construieşte câte o propoziţie în care cuvintele frunte şi zmeul să aibă un alt înţeles decât cel din text. Domnu Vucea) S-tu Ştefan . 2. să nu mă dai de ruşine". frate-meu se opri şi-mi zise: . de 20-25 de rânduri. Alcătuieşte două enunţuri în care verbul ştiam să fie la alte două timpuri. scrierea structurilor altfel şi noi în alt mod decât în text. Şcoala!. Citeşte cu atenţie următorul text. mă spălai cu apă rece. Vei da compunerii tale un titlu expresiv. Inima îmi zvâcnea cum îmi zvâcnea când alţii se încercau să-mi ia zmeul de coadă. 3. Şi tocmai departe. altfel când o ascultam... Exemplifică. Scrie cuvinte cu sensuri opuse (antonime) pentru termenii frică şi să împace. Redactează o compunere. Mi se opri răsuflarea. aşa că o pricepui. dincolo de S-tu Ştefan. 13 . Testul 6 I.

uneori. de a cărei amintire se leagă prima ta zi de şcoală. Într-acele văietări ale firii. ploaia izbeşte cu o întărâtată stăruire în pereţii şi în ferestrele casei. toate temerile viitorului se răsfrâng. scoţând un ţipăt sfâşietor şi tânguios. când norii sau ceaţa întunecă cerul. pentru a putea răspunde cerinţelor: E tristă şi urâtă iarna la ţară. II. îşi ia zborul. de 20-25 de rânduri. în oglinda întunecată a inimii. şi tot ce e mai trist în viaţă. din text. în 3-4 rânduri. când ţarina-i goală şi năpustită. Scrie cuvinte cu sensuri opuse (antonime) pentru termenii depărtare şi întunecată. ca umbre sângerate. în lungile nopţi de iarnă. Vei da compunerii tale un titlu expresiv. o pasăre de noapte. gonită din adăpostul ei de o suflare mai viscoloasă a crivăţului. Testul 7 I. Scrie două expresii care să includă cuvântul foc. 14 . 3. Citeşte cu atenţie următorul text. toate răstriştile trecute. Apoi. şi plugarul trândav. Selectează. mintea de sineşi se porneşte pe cugetări mâhnicioase. Explică. 2. când ploile reci desfundă pământul. şi. înţelesul enunţului Ştiam eu în câte feluri săruta mama . focul bubuie şi trosneşte în cămin. dumbrava uscată. oblonul se clatină şi scârţâie pe ţâţânile-i ruginite. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text. (Al Odobescu. ce întunecime plină de groază! ce de şoapte fioroase! Vântul vâjâie şi geme ca nişte jalnice glasuri ce plâng din depărtare. închipuirea-şi plăsmuieşte vedenii cobitoare.5. Doamna Chiajna) 1. Redactează o compunere. când crivăţul viforos urlă peste câmpii. 6. în care să realizezi portretul unei fiinţe dragi. două substantive cu înţelesuri opuse.

4. Precizează subiectul şi predicatul primei propoziţii din text. 5. Construieşte, pe lângă substantivul noapte, două atribute exprimate prin părţi de vorbire diferite. 6. Explică, în 3-4 rânduri, înţelesul enunţului toate răstriştile trecute, toate temerile viitorului se răsfrâng, ca umbre sângerate, în oglinda întunecată a inimii. II. Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să povesteşti o întâmplare deosebită, al cărei personaj să fie o frunză, pornind de la enunţul În noaptea întunecată de toamnă răsuna prelung vântul rece, când ultima frunză firavă a nucului bătrân de desprinse uşor de ramură. Vei da compunerii tale un titlu expresiv. Testul 8 I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde cerinţelor:

Soarele e sus. Tot cerul e de-un albastru strălucitor. Ostroavele — grădini plutitoare — îşi răsfrâng în valuri răchitele argintii. Din lunci răsună tălăngi, fluiere s-aud doinind. În aerul căldicel e un miros dulce de fâneaţă şi de sulcină. Pe dealuri, departe, tarlalele-nguste par nişte velinţi întinse la soare. De-a lungul ţărmului stâng se-nşiră satele în lanţ; case mici, tupilate, bordeie acoperite cu şovar, şi-n toate — un aer de umilinţă, de frică, parcă stau gata s-o rupă de fugă. (Al. Vlahuţă, România pitorească)

1. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi
familie lexicală) cu termenul frică. 2. Construieşte două enunţuri în care cuvântul dulce să aibă alte două înţelesuri decât în text şi precizează-le. 3. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele un albastru şi doinind. 4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor tălăngi şi de frică.

15

5. Exemplifică, în enunţuri, două părţi de propoziţie diferite, exprimate prin pronumele ele. 6. Construieşte două expresii frumoase care să includă cuvintele soarele şi răchitele. II. Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, cu titlul Un albastru strălucitor, în care să realizezi descrierea unui peisaj care te-a impresionat cândva. Vei integra în compunerea ta şi structurile grădini plutitoare şi un miros dulce de fâneaţă şi de sulcină.

Testul 9 I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde cerinţelor: Luna-şi picură argintul, Tremurându-l pe fereastră; Vede-atâta împăcare Străjuind căsuţa noastră. S-a curmat deodat' povestea Şi-i tăcere mută-n casă – Osteniţi dorm ochelarii Pe ceaslovul de pe Lângă pat, zâmbind, stă masă. mama, Adormindu-şi copilaşii, Licărind o raz-atinge Cămăşuţă cu mătasă Geamul uşii de la Le-a cusut mâna nănaşii. tindă, De trei glasuri Numai moşul povesteşte, legănată, Aşezat pe faţa vetrii – Se-nfiripă o colindă... Dumeriţi de-o pildă veche, Îl ascultă doi cumetri. De sub ţol ridică fruntea

16

Dar auzi! Căţelul latră, S-aud şopote-n ogradă Şi s-aude, subt opincă, Scârţâitul de zăpadă.

Două feţe bucălaie... Blând zâmbeşte din icoană Cuviosul Niculaie... (Octavian Goga, Pace)

1. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi familie lexicală) cu termenul povestea. 2. Scrie două expresii care să includă cuvântul masă. 3. Scrie câte un enunţ în care cuvintele mută şi colindă să fie altă parte de vorbire decât în text şi precizează ce au devenit ele în enunţurile tale. 4. Transcrie, din text, două numerale. 5. Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor cămăşuţă şi mâna. 6. Explică, în 3-4 rânduri, înţelesul enunţului Blând zâmbeşte din icoană Cuviosul Niculaie ... II. Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, cu titlul Poveste de Crăciun, în care să povesteşti o întâmplare, valorificând şi sugestiile textului dat. Testul 10 I. Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a putea răspunde cerinţelor:

[...] Sunt duioase amintirile din trecut, mai cu samă ale copilăriei. Jocurile şi petrecerile copilăreşti, în paşnicul nostru oraş, îşi aveau farmecul lor deosebit. Nu era casă, nu era stradă, unde să nu se audă glasurile zburdalnicilor copii, cari pe lângă casele lor, cât era ziulica de mare, o ţineau numai într-o joacă. Adunaţi în jurul unuia care ţinea de sfoară, băieţii făceau şi trimeteau smeului cari de abia se zărea, scrisori cari porneau a lene în văzduh, prin şfoara cea subţirică. Ceva mai depărtişor, alţii urcau smei „turceşti”, fabricaţi cu multă îndemânare. Erau smeii cei mai frumoşi, inventaţi de către copii, în zilele lor de odihnă din vacanţa cea mare, smei cari erau urcaţi şi

17

Care. Care să poată merge înainte sau înapoi în succesiunea faptelor lui. de se cutremura şi pământul. Exemplifică termeni cu acelaşi înţeles (sinonime) pentru cuvintele duioase şi îndemânare. în 3-4 rânduri. Explică.noaptea cu lampioane. să-şi aducă imediat în faţa ochilor toate locurile în care se află ceea ce caută. de 20-25 de rânduri. 4. Ceasuri întregi alergau şi săreau şi nu mai oboseau. Ţâcul şi oina erau jocurile cele mai gustate. 3. Care să ştie exact 18 . pe care ai putea să o trimiţi unui zmeu înalţat în văzduh. Scrie câte un enunţ în care cuvintele ţinea şi se cutremura să aibă alt înţeles decât în text. 6. Iaşii de odinioară) 1. Pe câmpul cel larg din dealul Copoului. o căutare. Vei respecta cerinţele specifice unui asemenea tip de compunere. Citeşte cu atenţie următorul text. Identifică primul şi ultimul subiect din text. mai cu samă ale copilăriei. Construieşte o propoziţie după schema P-A-S-A-A. II. mai fericit decât cel de până acum. Exemplifică două părţi de vorbire diferite din familia adjectivului mare şi precizează-le. se adunau sute de copii. Redactează o scrisoare. dând un simplu search. pentru a putea răspunde cerinţelor: Să mi se permită să visez pe marginea unui om viitor. aflat măcar la stadiul de dezvoltare al propriului computer. Un om care să poată şterge un cuvânt sau chiar o literă greşită a vieţii pe care şi-o scrie clipă de clipă şi să o înlocuiască fără efort cu altele mai bune. atât le era de drag jocul. atunci când a pierdut sau a uitat ceva. Testul 11 I. Ei băteau aici mingea. (Rudolf Şuţu. 2. înţelesul enunţului Sunt duioase amintirile din trecut. 5. mărturisind una dintre dorinţele tale tainice.

Scrie două expresii care să includă cuvântul om. Întoarcere în secolul 21) 1. pe care le vei preciza. în 3-4 rânduri. două complemente exprimate prin părţi de vorbire diferite. în care să povesteşti o întâmplare pe care ai dori să o retrăieşti. Exemplifică termeni cu acelaşi înţeles (sinonime) pentru cuvintele stadiul şi efort.Dă-mi şi mie din culoarea ta verde şi aşa de frumoasă! Iarba însă nu vru. le-a împodobit cu tot felul de culori frumoase. 2. 5. să aibă una nouă la dispoziţie. Precizează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele viitor şi o căutare. Vei da compunerii tale un titlu expresiv. Citeşte cu atenţie următorul text. Redactează o compunerere . strălucitoare. iar dacă i se pare că nu-i rămâne destulă. dând un simplu search.Să-ţi cauţi tu singură culoarea care-ţi place. 3. Explică. 4. Când a făcut şi zăpada. să aibă una nouă la dispoziţie. de 20-25 de rânduri. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor să visez şi –o. iar dacă i se pare că nu-i rămâne destulă. (Ioana Pârvulescu. fiindcă tu umbli peste tot.câtă memorie mai are. înţelesul enunţului Care să ştie exact câtă memorie mai are. pentru a putea răspunde cerinţelor: Când Dumnezeu a făcut toate câte sunt pe pământ. Ceru culoarea albastră 19 . i-a zis: . buruieni şi flori. Rugă apoi pe trandafir să-i dea culoarea lui roşie. Testul 12 I. II. Exemplifică. iarbă. Dar nici trandafirul nu voi. 6. pe lângă verbul a da. Atunci zăpada se duse la iarbă şi-i spuse: .

Către el îşi plânse ea durerea grăind: . Drept recunoştinţă. 3. Zăpada primi cu mulţumire darul ghiocelului. domnul învăţător privea pe geam şi îşi freca mâinile. la şcoală a fost o plăcere s-o vezi cum bate în ferestre şi cum se adună pe pervazuri. Mirea. Ghiocelul. Niciuna nu ascultă rugămintea zăpezii. împleteşte naraţiunea cu descrierea şi dialogul. pentru a putea răspunde cerinţelor: Adio plimbări pe bulevard! Iată. relaţia dintre cele două personaje. 5. Citeşte cu atenţie următorul text. II. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi familie lexicală) cu termenul alb. L. în 3-4 rânduri. apoi la gheaţa care avea să se formeze şi la focul din sobe. zăpada şi ghiocelul. Testul 13 I.Dacă-ţi place culoarea mea albă. De atunci ea poartă veşmântul alb ca al ghiocelului. 6. Tristă şi amărâtă. Azi dimineaţă. Precizează funcţia sintactică a ultimelor două cuvinte din text.de la viorea. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvintele rugă şi voi să fie alte părţi de vorbire decât în text. în care să propui o altă explicaţie pentru culoarea albă a zăpezii. de 20-25 de rânduri. precizându-le. Redactează o compunere narativă. Explică. a sosit cea mai bună prietenă a copiilor! Prima ninsoare! De ieri seară a început să ningă cu fulgi mari şi dolofani precum florile de iasomie. scrierea structurilor fiindcă şi mie altfel decât în text. se înduioşă de soarta zăpezii şi-i zise: . de-acasă. aşa cum este prezentată în text. căci îşi ţine pumnii la 20 . 2. de cum începe să se arate primăvara. în enunţuri. culoarea galbenă de la floarea-soarelui. îl lasă să scoată căpşorul afară. Legende) 1. Numai Stardi nu se gândea la nimic din toate acestea. iar noi toţi eram foarte fericiţi când ne gândeam la bulgării de zăpadă. Pe parcursul compunerii. 4. eu o împart bucuros cu tine. milos. Exemplifică.Nimeni nu vrea să-mi dea culoarea sa. Transcrie din text două cuvinte cu înţeles asemănător (sinonime). (I. zăpada ajunse în dreptul ghiocelului.

gardienii publici aveau căştile albe. E greu. plac. 4. în 3-4 rânduri. în legătură cu exclamaţia: Ce frumuseţe. Şi s-ar putea să ajung asemeni oamenilor mari. care nu se mai gândesc decât la cifre. desfătare. Nu oricine a avut un prieten. 3. Desparte în silabe următoarele cuvinte: tâmple. ce sărbătoare a fost când am ieşit! II. să te apuci de desenat. Scrie două expresii care să includă cuvîntul mână. pe foaia de concurs. bucurie. iar în câteva clipe ghiozdanele noastre au ajuns şi ele albe.tâmple. Transcrie. precizându-le. pentru a putea răspunde cerinţelor: E lucru trist să uiţi un prieten. iasomie. Propune un titlu expresiv compunerii tale. capriciu. Părinţii care aşteptau afară aveau umbrelele albe. Aşa că iată încă un motiv pentru care mi-am cumpărat o cutie cu vopsele şi creioane. delectare. Scrie o compunere de 2025 de rânduri. 5. Testul 14 I. Şi cu toţii eram nemaipomenit de bucuroşi… (Edmondo de Amicis. satisfacţie. absorbit de lecţie. hatâr. şi urlam sau ne îmbrăţişam. gust. şi ţopăiam prin troiene precum nişte câini polari. Alcătuieşte două enunţuri cu alte funcţii decât cea din text pentru cuvântul fulgi. b. ce sărbătoare a fost când am ieşit! Toţi colegii zburdam pe stradă. în care să prezinţi impresiile legate de această experienţă inedită. Ce frumuseţe. Citeşte cu atenţie următorul text. şi luam zăpadă în palme. când niciodată n-ai mai încercat să desenezi altceva în afară 21 . c. litera corespunzătoare seriei în care sunt doar cuvinte cu acelaşi înţeles (sinonime) pentru sensul termenului plăcere din text: a. 2. Imaginează-ţi că eşti primul fulg de nea. 6. Precizează partea de vorbire a cuvintelor subliniate din enunţul: „a fost o plăcere s-o vezi cum bate în ferestre”. la vârsta mea. încântare. Cuore) 1. Exprimă-ţi opinia.

.. 3. să fac portretele cele mai asemănătoare cu putinţă. un altul însă nu mai seamănă defel. Propune un titlu expresiv compunerii tale. desigur. poate. Zăpada se grămădise în pervaze ca o fascinantă pisică de Angora şi parcă nimic altceva decât albeaţa. Scrie o compunere narativă. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text. altfel decât în text. (Antoine de Saint Exupery. Câte un desen mai treacă-meargă. Scrie termeni cu înţeles opus (antonime) pentru cuvintele niciodată şi voi izbuti. subst. în 3-4 rânduri. 6. aburul cozonacilor ce-şi astâmpărau fierbinţeala în cămară. Exemplifică. 2. verb subst. scrierea structurilor n-ai şi decât. în care să povesteşti o întâmplare care a însemnat pierderea unui prieten. Nu sunt însă tocmai sigur că voi izbuti. Mai greşesc câte puţin şi când e vorba despre înălţime. fuga ireală a fulgilor de zăpadă din oglinda de la şifonier. Alcătuieşte două enunţuri în care să cuvântul o să aibă valori morfologice diferite. Şi 22 . în legătură cu gândul personajului: S-ar putea să ajung asemeni oamenilor mari. 5. 4. Micul prinţ) 1. pe când aveai şase ani! Voi căuta. Alcătuieşte o propoziţie după următoarea schemă: A S A P C adjectiv subst.de un şarpe boa întreg şi de un şarpe boa spintecat. care nu se mai gândesc decât la cifre. Şi. de 20-25 de rânduri. fireşte. precizându-le. caldul curcubeu al scoarţei din perete. Testul 15 I. abundenţa şi calmul ei îl invita la mari excursii sufleteşti. Exprimă-ţi opinia. Şi. II. în enunţuri. multe altele: netezimea cearşafului. pentru a putea răspunde cerinţelor: Vicu se trezise de dimineaţă. Citeşte cu atenţie următorul text.

Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text. căciuli. 4.De unde eşti. umblând prin mai multe sate şi oraşe. voind să afle ceva de la el. într-o zi ajunse la un pod şi când era să treacă văzu un om care se odihnea acolo. Câte lucruri frumoase nu pot fi dăruite cu acest prilej! Iată. (Mircea Sîntimbreanu. generozitatea. Poate două cărţi. Mărinimie) 1. Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor: Un negustor. numai pe o pagină din „Informaţia". ca oricare negustor. E doar ajun de An nou. umfla pe nesimţite pînzele imaginaţiei băiatului. lunecată la picioarele patului. abundenţa şi calmul ei îl invita la mari excursii sufleteşti. Propune câte un cuvânt cu sens asemănător (sinonim) pentru fiecare dintre termenii: răsfăţându-şi. Scrie o compunere. Testul 16 I. în 3-4 rânduri. 6. cu titlul „Cel mai fumos dar făcut lui Moş Crăciun”. pijamale matlasate. precizându-le funcţia sintactică. produse cosmetice. câte nu se oferă: clipsuri.cartea de pe noptieră. Ceva mai deosebit. păpuşoi şi altele. 3. Stătea lungit în pat. se apropie de dânsul şil întrebă: . primită în ajun cadou. rotindu-şi degetele mari de la picioare şi savurându-şi preaplinul inimii lui. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvintele calmul şi preaplinul să fie alte părţi de vorbire decât în text. răsfăţându-şi dedicaţia la vedere: „Bunului meu prieten şi coleg Vicu Cutie. ca să cumpere grâu. mai acătării. Sandu". de 20-25 de rânduri. Generozitatea. 5. II. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi familie lexicală) cu termenul carte. Explică. 2.. Negustorul. ca un zefir.. precizându-le. înţelesul enunţului: Zăpada se grămădise în pervaze ca o fascinantă pisică de Angora şi parcă nimic altceva decât albeaţa. măi creştine? 23 . Extrage două pronume din al doilea enunţ al textului. — Trebuie să-i fac şi eu lui Sandu un cadou! Dar nu o carte. Acesta era Pâcală. din partea mea.

5) Alcătuieşte o propoziţie după schema: A S P A _ pronume subst verb +subst. .Din care sat de la voi? . Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor: 24 . şi eu de acolo vin. tocmai de sub acel mal. într-o propoziţie dezvoltată. arătând negustorului cu mâna spre un deal. Testul 17 I. acela. măi prostule. . în care să povesteşti o întâmplare al cărei erou a fost Pâcală..Ei! Cum să nu-l ştii. Creangă. b) un verb. . 6) Transformă în vorbire indirectă primele patru replici din textul dat. (I. răspunse Pâcală. Redactează o compunere.. persoana a III-a. “Răspunse Pâcală”. . 4) Dezvoltă propoziţia simplă. privindu-l lung. Pâcală) 1) Descoperă şi scrie cuvinte cu înţeles opus (antonime) pentru: se apropie. genul neutru. Dă un titlu expresiv compunerii tale. ce şede la Bucureşti? Iar satu-l botează popa într-o căldăruşă cu apă. 3) Selectează din fragmentul dat: a) un substantiv comun.Nu aşa. e satul nostru. cum îi scrie lui în cărţi. adăugând un complement şi un atribut. dar ce sat e acela? Eu nu-l ştiu. aista-i chiar Pâcală.Bine. zise în sine: Mă!. de 20-25 de rânduri. Eu te întreb: acel sat pe a cui moşie este şi cum îi botezat? .Ia din sat de la noi. timpul trecut..Iaca de acolo. Negustorul. II) Imaginează-ţi că te-ai întâlnit cu Pâcală în oraşul/satul tău. 2) Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele noi şi vin să aibă alt înţeles decât cel din textul dat.Doamne! da’ nu ştii că moşiile sunt boiereşti şi ăsta-i a cuconului nostru. numărul singular. subst.

Departe. de 20-25 de rânduri. într-o ţară fermecată În care nimeni n-a ajuns vreodată. pornind de la sugestiile textului. cu cojoc şi cu toiag.. 3) Construieşte două enunţuri în care cuvântul trec să aibă alte două sensuri decât în text şi precizează-le. Ca toţi moşnegii care trec pe drum. din textul dat. II) Alcătuieşte o compunere narativă..Eu l-am văzut pe Moş-Crăciun: e un moşneag Cu barbă albă. în care să integrezi şi un portret al moşului. 2) Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi familie lexicală) cu termenul “fermecată”. “O zi în casa lui Moş Crăciun”. Stă singur cuc într-un bordei de fum. două substantive însoţite de adjective. 6) Explică. în 3-5 rânduri. 5) Identifică funcţia sintactică a cuvintelor un moşneag şi cu toiag. Testul 18 I. Citeşte cu atenţie următorul text. 4) Transcrie. Moş Crăciun) 1) Scrieţi două cuvinte cu înţeles asemănător (sinonime) pentru substantivul “ţară”. înţelesul versurilor: .o ţară fermecată/ În care nimeni n-a ajuns vreodată”. (Otilia Cazimir. pentru a putea răspunde cerinţelor: 25 . cu titlul.

4. Exemplifică. Începe ea a râde de Adevăr că are picioare lungi. în 3-4 rânduri. Minciuna are picioare scurte) 1. . Alcătuieşte o propoziţie după următoarea schemă: C substantiv A P adjectiv verb A S ______ numeral substantiv 6.Odată s-a întâlnit Minciuna cu Adevărul. 2. Redactează o compunere. Pe deasupra. (Petru Rezuş. de 20-25 de rânduri. (“că-i slab”. că-i slab şi abia-şi trage sufletul. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul enunţ: Odată s-a întâlnit Minciuna cu Adevărul. 3. scrierea structurilor odată şi numai altfel decât în text. că le avea cam scurte. mai era şi nemâncat şi zdrenţăros. În compunerea ta vei ilustra mesajul pe care îl transmite titlul operei. Se uită ei unul la altul. că-i slab şi abia-şi trage sufletul. că era mâncat de Minciună. Minciuna era mai vorbăreaţă. 5. Precizează ce parte de vorbire este cuvântul i în cele două enunţuri în care apare în text. Explică. că aşa e în viaţă. Minciuna era grasă şi frumoasă. Ştia de atâta amar de vreme cu cine are a face. Test 19 26 .Mi-ai făcut destule în viaţa mea! i-a spus Adevărul . ca să le întreacă pe toate. Adevărul sta tăcut şi asculta. II.Apoi arată-ţi-o tu mai întâi! a spus Adevărul. înţelesul enunţului: Începe ea [Minciuna] a râde de Adevăr că are picioare lungi. în enunţuri. Numai picioarele o cam stricau. Vine o femeie pe drum. Construieşte două enunţuri în care cuvântul amar să aibă alte două sensuri decât în text şi precizează-le. în care să continui fragmentul din textul Minciuna are picioare scurte. „i-a spus Adevărul”). răstălmăcit şi batjocorit. Cine-şi arată puterea mai întâi? .Am să-ţi mai fac câteva! Iaca ne apropiem de un sat.

.” II. Propune câte un cuvânt cu înţeles asemănător (sinonime) pentru fiecare dintre termenii: se înfăţişă. Făt-Frumos scoase năframa pe care i-a dat-o împăratul la bătălie. Făt-Frumos era atât de mândru şi strălucitor.Eu.Apoi dacă e aşa. îşi lăsă părul pe spate şi se înfăţişă împăratului şi la toată adunarea. Atunci el se sculă de la masă. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în enunţul: „Eu am dat-o îngerului Domnului”. ba. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvintele hainele şi mie să fie alte părţi de vorbire. mândru. 4. în 3-4 rânduri. 3. dar la dânsul. Explică. Şi dacă vrei să te cred. mie mi-ai dat-o! . Când îl văzură mesenii. Transcrie. 6. ba. precizându-le. pentru a putea răspunde cerinţelor: Iară către sfârşitul mesei. din text. mărite împărate! . arată-te aşa cum era atunci acela căruia i-am dat năframa. 5.Nu se poate.Ba nu. Explică rolul a două semne de punctuaţie din enunţul: „Nu se poate. la care să participe un Făt-Frumos al zilelor noastre. Citeşte cu atenţie următorul text. Pe parcursul compunerii. 27 . înţelesul enunţului: “Făt-Frumos era atât de mândru şi strălucitor. mărite împărate. tu eşti acela care ne-a ajutat? . îndată se şi minunară. .I. luna la spate şi doi luceferi în umeri. (Făt-Frumos cu părul de aur) 1. dar la dânsul. adăugă iute împăratul.” 2. adăugă iute împăratul. se duse de se îmbrăcă cu hainele cele cu soarele în piept. două cuvinte înrudite ca sens şi ca formă (din aceeaşi familie lexicală).Cum ajunse năframa mea în mâinile tale? întrebă împăratul. Scrie o compunere în care să povesteşti o întâmplare de la şcoală. împleteşte naraţiunea cu descrierea şi dialogul. încât la soare te puteai uita. încât la soare te puteai uita. Eu am dat-o îngerului Domnului care ne-a ajutat la război.

Citeşte cu atenţie următorul text. A găsit odată. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi familie lexicală) cu termenul joc. II. stabileam ora la care toată lumea pornea în expediţie şi ora la care ne întorceam la locul de plecare şi dădeam startul. în care să îţi imaginezi continuarea textului de mai sus. 21.2009) *maidan – teren deschis. care avea cel mai mare succes. piuliţe. gloanţe şi tot soiul de vechituri care nouă ni se păreau valori. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul oră să aibă două funcţii sintactice diferite. 28 . distracţia era asigurată. Scrie o compunere narativă. Făcusem chiar o expoziţie cu obiecte găsite: monede vechi. în „Dilema veche”. 5. Oferă un titlu sugestiv. aşa cum reies acestea din text. 3. în interiorul sau la marginea unei localităţi 1. 4. precizându-le. loc gol. Scrie două enunţuri în care cuvintele vecine şi mare să fie alte părţi de vorbire decât cele din text. Propune câte un cuvânt cu sens asemănător (sinonim) pentru fiecare dintre termenii: iscusit. având ca început ultimul enunţ. 2. Numeşte două trăsături ale copiilor.. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text. 257. Părinţi şi copii. (Ruxandra Tudor.. de 20-25 de rânduri. nr. cercetaş. casete video. Cel mai iscusit cercetaş era un băiat de prin blocurile vecine.Test 20 I. pentru a putea răspunde cerinţelor: Nu-mi amintesc locuri mai frumoase de joacă decât maidanele*! Dacă se întâmpla să locuieşti în preajma unui maidan sau a unui şantier. 6. precizându-le. Jocul preferat era un fel de concurs: cine găseşte cele mai interesante obiecte printre maldărele de moloz. Făceam echipe de câte doi-trei copii. a unui bloc în construcţie.01. Florian.

2. 5. numărul. Pe parcursul compunerii vei împleti naraţiunea cu descrierea. II. Alcătuieşte două enunţuri în care să foloseşti două forme diferite de plural ale cuvântului cap. citronadă în sticluţe mate. pentru a putea răspunde cerinţelor: N-am să uit niciodată când am fost în Orăşelul Copiilor. plin de becuri colorate. Se vindeau peste tot acadele răsucite. ghirlande de toate culorile. Scrie două cuvinte înrudite ca înţeles şi ca formă (din aceeaşi familie lexicală) cu termenul stea.Test 21 I. singular. la persoana I. aveam vreo patru-cinci ani pe atunci. (Mircea Cărtărescu. din text. în Piaţa Naţiunii. globuri cât un cap de om. pachete mari de carton învelite în hârtie aurie. Transcrie. purpurie. beteală groasă ca mâna. 6. Scrie o compunere în care să prezinţi o întâmplare imaginară sau reală la care ai participat în Orăşelul Copiilor. bradul avea o stea roşie în cinci colţuri care reuşea să înroşească zăpada din tot Bucureştiul cu lumina ei. 3. Scrie două forme diferite de trecut ale verbului a uita. Orăşelul mi s-a părut imens. o expresie frumoasă şi explic-o în 3-5 rânduri. frumos rotunjite. 4. purpurie. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text. În mijloc se afla un brad până în ceruri. În vârf. albastră. Citeşte cu atenţie următorul text. 29 . REM) 1. Oferă câte un cuvânt cu sens asemănător (sinonim) pentru fiecare dintre termenii: imens.

e) Alege din textul dat substantivele. bătând cu picioarele. . nu e voie să scoţi capul pe fereastră mititelule! zice unul dintre tineri lui d. îngrozit. să zbiere. b) Motivează reacţia copilului la sfatul tânărului călător. Şi după ce se strâmbă la urâtul. Goe. Se dă textul: „. se spânzură iar cu amândouă mâinile de vergeaua de alamă şi scoate iar capul.Nu!. dar şi adjectivele ce pot fi substantive. 30 . Mi-a zburat pălăria! Să oprească!!” (Ion Luca Caragiale. g) Descoperă în textul dat toate verbele la persoana a III-a ce exprimă comportamentul neadecvat al personajului principal şi analizează-le morfologic. urâtule? zice mititelul smucindu-se.Ce treabă ai tu. Dar n-apucă să răspundă ceva urâtul. II. f) Alcătuieşte familia lexicală (familia de cuvinte) a cuvântului tânăr (6 cuvinte). D-l Goe) Cerinţe: a) Elaborează un enunţ care să precizeze împrejurările în care d-l Goe şi-a pierdut pălăria (ideea principală a fragmentului).Să oprească! zbiară şi mai tare Goe..Test 22 I. şi mititelul îşi trage îngrozit capul gol înăuntru şi-ncepe să zbiere: . c) Scrie cuvinte cu sensuri asemănătoare celor ale cuvintelor: se spânzură. d) Scrie trei enunţuri în care cuvântul cap să aibă sensuri diferite. şi-l trage puţin înapoi. .. Imaginează-ţi un dialog civilizat între D-l Goe şi tânărul de la fereastră şi redactează-l în aproximativ 20 de rânduri.Ce e? Ce e? Sar cucoanele.Mamiţoo! Mam-mare! Tanti! . să răspunză.

. d) Alcătuieşte familia de cuvinte a termenului slabă (9 cuvinte). Lungă.. Blăstămând Şi lăcrimând. A venit aşa. Se dă textul: „Peste dealuri zgribulite. b) Selectează două expresii frumoase şi motivează alegerea lor. Stropi de tină. c) Scrie două cuvinte cu înţeles asemănător cuvintelor: ciudă.Test 23 I. g) Exemplifică alte două funcţii sintactice ale cuvântului evantai (după ce precizezi funcţia sintactică din text). e) Analizează gramatical predicatele verbale din text. Când se scutură de ciudă. Peste ţarini zdrenţuite. Toţi ciulinii de pe vale Se pitesc prin văgăuni. Împrejurul ei. Şi cum vine de la munte. f) Realizează schema lineară a ultimei propoziţii din versurile de mai sus. departe.” (George Topârceanu. Iar măceşii de pe câmpuri O întâmpină în cale Cu grăbite plecăciuni. Botezând natura udă C-un mănunchi de ciumafai. 31 . plecăciuni. deodată Toamna cea întunecată. Guturai.. Balada unui greier mic) Cerinţe: a) Comentează versurile. Risipeşte-n evantai Ploi mărunte. guturai.. slabă şi zăludă.

II. Alcătuieşte un text descriptiv în care să le introduci pe cele din urmă. 32 . Selectează toate substantivele însoţite de adjective şi precizează care dintre însuşirile respective umanizează substantivul.

mai voinic decât toţi voinicii din lume. b) Care din darurile pe care doreau să le facă fetele celor trei feciori. crezi că era mai valoros şi de ce? c) Formulează două propoziţii în care cuvântul lupta să fie părţi de vorbire diferite. gemeni. ridicând-o şi pe ea în şa. Redactează răspunsul. soră.. ştii ca luceafărul din zori. . soţie de împărat! grăi feciorul de împărat ridicând la sine în şa pe Lăptiţa.Eu. dacă m-ar lua pe mine. i-aş frământa o pâne.Sfântă-ţi fie vorba şi a mea să fii.. dacă i-aş fi soţie iaş face doi feţi frumoşi. trecând prin foc fără ca să se ardă. . s-ar putea lupta cu zmeii. e) Scrie propoziţii în care să utilizezi corect cuvintele şi ortogramele sar/s-ar. i-aş ţese şi coase o cămaşă pe care.” (Ioan Slavici. Doi feţi cu stea în frunte) Cerinţe: a) Scrie ideile principale ale textului dat.Test 24 I. grăi Lăptiţa. d) Scrie cuvinte cu sensuri asemănătoare celor ale cuvintelor a grăi. f) Analizează gramatical cuvintele subliniate în textul dat. . . din care mâncând ar fi tot june şi voinic. Se dă textul: „-Auzi. cu căpşuni cu tot.Şi tu a mea! grăi cel dintâi voinic către Stana. dacă pe mine m-ar lua. grăi Ana către sora mijlocie. soţie.Iar eu. la următoarea întrebare: Ce însuşiri ieşite din comun (supranaturale) aveau darurile promise de fete şi ce sentimente umane fac posibilă realizarea visurilor? 33 .. cea mai tânără soră. june. g) Scrie cinci cuvinte înrudite pentru cuvântul vorbă (familia lexicală).Şi tu a mea! grăi al doilea voinic către Ana. zice Stana. . tu. în 10-15 rânduri. i-aş toarce. II. cu părul de aur şi cu stea în frunte.. trecând prin apă fără ca să se ude. iar/i-ar. îmbrăcând-o.

34 .

isprăveau. timpul. d) Alcătuieşte două propoziţii cu sensuri diferite ale cuvântului broască. locul şi cauza care determină desfăşurarea acţiunii din textul dat. Ştiuca foarte se izbea Şi nimic nu isprăvea. Şi la el toţi se înhamă: Trag. Broasca tot în sus sălta. II. broasca şi o ştiucă Într-o zi s-au apucat De pe deal în iaz s-aducă Un sac de grâu încărcat. iau de seamă. Sacul în iaz nu s-a tras. Redactează un text care să răspundă la întrebarea: „Dacă fiecărui animal – personaj al fabulei de mai sus i-ai găsi un corespondent în lumea umană. întind.Test 25 I. Ci tot pe loc a rămas. Însă pe cât am aflat. f) Scrie cinci termeni înrudiţi cu substantivul vină (familia de cuvinte). broasca şi ştiuca) Cerinţe: a) Elaborează în cuvinte proprii învăţătura desprinsă din text. e) Descoperă cinci verbe care exprimă acţiuni comune făcute de cele trei personaje ale fabulei şi analizează-le gramatical. ce însuşiri ai putea să-i atribui?” 35 .” (Al. b) Precizează personajele. g) Analizează gramatical subiectele şi predicatele propoziţiilor care exprimă acţiunile caracteristice personajelor. Donici. c) Scrie cuvinte cu sensuri asemănătoare celor ale cuvintelor: se izbea. Racul înapoi se da. Nu ştiu cine-i vinovat. Se dă textul: „Racul. dar iau de seamă Că sacul stă neclintit. Căci se trage neunit. Racul.

36 .

Ca o perniţă sferică în care o fată rea O fată rea. 3. Alege un titlu potrivit. Copiii l-au zărit de pe cerdac Cum se mişca domol pe sub gutui. au zărit. domol.Test 26 I.. II. posac. a apărut. 37 . de ace. el.Ariciul”) 1.Aseară. Şi toţi au alergat în jurul lui. Iar el a-ncremenit pe loc.. 2. atribut şi complement.grădină” să îndeplinească funcţiile sintactice de subiect.O mică vietate ghemuită. Analizează gramatical cuvintele subliniate: din tufe. prin grădina amorţită Din tufe de pelin cu frunze mici A apărut în taină un arici. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvintele următoare: amorţită. Alcătuieşte o compunere de cel puţin 25 de rânduri. Alcătuieşte câte un enunţ în care substantivul. ca să se joace A-nfipt o sumedenie de ace” ( George Topîrceanu -.în care să povesteşti o întâmplare cu un animal. Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde cerinţelor: . Cum îl prinsese vremea pe cărare.. posac. ghemuită.

Şapte ani. Scrie opusul cuvintelor: întristat. amorţit. 2. 38 . Fram. 5. atribut şi complement. A învăţat acrobaţia şi gimnastica. vechi. deprins să se joace şi să primească aplauze. Redactează o compunere de 20-25 de rânduri. a fost bucuria copiilor şi minunea oamenilor mari. Construieşte două enunţuri în care cuvântul poartă să aibă înţelesuri diferite. ursul polar) I. în care să povesteşti o întâmplare deosebită. pe neaşteptate. Scrie patru cuvinte din aceeaşi familie cu cuvântul a învăţa. Acum. Acum se dezmorţesc amintirile vechi: făptura mare şi blândă care îl alăpta în peşteră. să se veselească şi să se întristeze ca oamenii. să se joace cu mingea. neînţelegând ce se petrece cu el. neînţelegere. II. Fram lâncezeşte în cuşca lui din fundul menajeriei. Vei da compunerii tale un titlu expresiv. verzuie. cu sloiuri plutitoare…”. să facă tumbe. Construieşte enunţuri în care substantivul peşteră să aibă pe rând rol de subiect. El era ursul alb. să simtă. 1. (Cezar Petrescu. apa nesfârşită. 3. numele lui a trecut din ţară în ţară. Analizează gramatical cuvintele subliniate în text 4. în care personajul principal să fie animalul preferat.Test 27 Citeşte următorul text. să primească. pentru a putea răspunde cerinţelor: ”Puiul a învăţat de la oameni să se poarte. desprins de gheţurile polare.

Ionenscu Mihaela 39 . Nistor Alina prof.Concurs de matematică “EUCLID” EDIŢIA a XI-a Comisia de concurs Preşedinte de onoare: prof. Grigoraş Julieta prof. Nelu Tudorache – director Vicepreşedinte: prof. Sava Angela prof. Cojocaru Gabriela Cătălina ing. univ. Ecaterina Ursu – director adjunct Membri: prof. Mihai Anastasiei Preşedinte: prof. Nistor Gheorghiţă prof. Ungureanu Sînziana prof. Ţugurlan elena Zoe Secretari: prof. Cojocariu Beatris inf. Leontieş Rodica prof. Bodron Dochia prof. dr.

3.6. 66 . 82 . 57 . 123 . N. 86. 113 . S. Surdu (73 . D. 15 . 24. 40.85.12. Tudorache (39. S. Pantazi (1 .27. Nistor Gheorghiţă Tehnoredactare: Ing. 28 .32.91) Problemele 21–23. Ungureanu Sînziana Clasa a VII-a: prof. Mihaela Ionescu 40 . 48 .50) Înv. Clasa a V-a: Clasa a VI-a prof. 129) Prof. Ursu Ecaterina – algebră prof. Grigoraş Julieta prof.72. Nistor Alina prof. 25 . Ianoş (19.18.65. Craus (14.115. Ivolschi (4 . Nelu Tudorache Propunători probleme: Inst. M. Radu (13. E. T. 116.Autori Coordonator clasele III – IV: prof. Sava Angela – geometrie Clasa a VIII-a prof. 117–122 sunt reeditate din ediţia 2010. Iliescu (7 . 41–47. 51 . Ţugurlan Elena Zoe prof. 88 .36.126) Înv.81. 20. 38. 127. 130) Înv.56) Înv. 92–111. 37. 128. 33 . T. 87) Înv. Bodron Dochia prof. 112) Înv.

Calculează 4 x 9 ………………………………………..…. ştiind că vârsta mamei este egală cu a tatălui.……. iar vârsta celor trei copii este reprezentată prin trei numere naturale consecutive. am avea de dus greutăţi la fel de mari. iar dacă eu ţi-aş da un pepene de la mine.…………………………………. Pe drum. Finalizare a = 21 . Păcală şi Tândală au pornit spre târg..……. Află vârsta fiecăruia. Calculează 24 + 5 . eu aş căra o greutate de două ori mai mare ca tine. b=50-4x 9-5. îi spuse Păcală. dacă cineva ar lua un pepene din sacul tău.Nu te mai văita degeaba. află (a+b)xc=? SUBIECTUL II Suma vârstelor membrilor unei familii compusă din cinci persoane este 76.……………………………………. având fiecare câte un sac de pepeni (pepenii sunt de aceeaşi greutate).Subiecte date la ediţiile anterioare EDIŢIA a X-a 1 aprilie 2010 Clasa a III–a SUBIECTUL I Ştiind că: a=24+35:7-8. 2p 1p 2p 2p 1p 41 .…….. Uite. Câţi ani are fiecare membru al familiei? SUBIECTUL III.……. . c=60-(54:6+4x12).……. Calculează 50 – 36 ……………………………………. Câţi pepeni avea în sac fiecare personaj? Barem de corectare clasa a III-a SUBIECTUL I Calculează 35:7 ………………………………………. suma lor fiind 12. Tândală a început să se plângă de greutatea sacului său.

……. 5p Finalizare ……………………………………………….…….……. 42 . 2p Finalizare c = 3 .……………………………………. 6p (30 puncte) SUBIECTUL III.……. iar apoi le înmulţim cu 2. 3p Scrie relaţia: P – 1 ………………………………..……………………………………. 3p Află: T = 4 pepeni ………………………………………. 5p Scrie relaţia: T + 1 ………………………………. iar dacă se împarte al treilea la al doilea se obţine câtul 5 şi restul 2. 4p Determină vârsta fiecărui copil ………………………….…… 1p Scrie relaţia: 2(T – 1) = T + 2 …………………………. 5p Determină suma vârstelor părinţilor . 2p Calculează 4 x 12 .…….. 5p Scrie relaţia: 2(T – 1) …………………………………. Dacă se împarte primul număr la al doilea.……. 3p Egalizează ultimele două relaţii: P – 1 = T + 1 …………….……. 2p Calculează 54:6 ………………………………………..…….………… ………. 5p (30 puncte) SUBIECTUL II. cât va fi suma numerelor obţinute? Problema 2 (25 puncte) Fie trei numere naturale diferite de zero. Dacă adunăm 3 la fiecare din cele două numere. Scrie relaţia sumei vârstelor membrilor familiei .……..…….…….……...……..……. 5p Scrie relaţia sumei vârstelor copiilor . care au cifra zecilor 7 şi suma cifrelor 11. 4p Paranteza ………………………………………………. se obţine câtul 3 şi restul 3. 10p Determină vârsta fiecărui părinte ……………………….…………………………….. 3p Concluzionează: P = T + 2 ... 1p (30 puncte) Oficiu – 10 puncte Clasa a IV-a Problema 1 (40 puncte) a) Scrieţi toate numerele naturale de patru cifre distincte.Finalizare b = 9 ….…….…….. Scrie relaţia: T – 1 ……………………………………. 2p Calculează (a+b) ……………………………………….…….…….…… 3p Efectuează calculele în relaţia 2T – 2 = T + 2 …………. b) Suma a două numere naturale este 999.……………………………………….………… ……….…………..…….

8 p Scrie soluţiile 1073.. Ce vârstă are fiecare acum? Din oficiu .1 află că vârsta tatălui este 42 de ani. 12 p Află suma numerelor obţinute: 2010……………. 8 p Problema 3 (25 puncte) Reprezentarea grafică ………………………………. p = 61 ……………………………7 p Află numerele: 186. fiul: 7 ani ……………... fiul va avea o treime din vârsta mamei şi toţi trei împreună vor avea 115 ani....……………………………. 3170 ………….………. 3 p Notă: Oricărei alte soluţii corecte i se va acorda punctaj maxim..Ştiind că diferenţa dintre al treilea şi primul număr este 121.10 p Deduce că 2p+2 = 124.…. mama: 39 ani.10 puncte Barem corectare clasa a IV-a Problema 1 (40 puncte) a) Scrie forma numărului a 7c …………………. 4 p Află că peste 9 ani mama are 48 de ani... 4 p Finalizare: tata: 42 ani. 6 p Află că peste 9 ani suma vârstelor mamei şi a fiului este 64 de ani . Problema 3 (25 puncte) Acum.……………… 4 p Din fig.2 deduce ca suma vârstelor acum a celor trei este 115-27=88. suma vârstelor mamei şi fiului este cu 4 ani mai mare decât vârsta tatălui. 3071.…… 4 p b Deduce că a+b+c = 4 …. iar suma vârstei mamei şi a fiului este 46 de ani……………………………. aflaţi cele trei numere. 43 .. 6 p Problema 2 (25 puncte) Reprezentarea grafică………………….….… 2 p Scrie (a+3)∙2+(b+3)∙2 sau justifică…………….4 p Folosind fig. 61. 1370.. 307 ……………………………. Peste 9 ani .. iar fiul 16 ani ……………...…...…….… 8 p (2 p/soluţie) b) Scrie a+b = 999 …………………………………..…………….

3........4.... 2 şi 3 şi cu 12 zerouri...5p D este 50x0.......... D<2000…………………………………………..2....... 50x1.. Aflaţi suma cifrelor numărului..1.......8. Teorema împărţirii cu rest.2....5p (30 puncte) 44 ..Clasa a V-a SUBIECTUL I Determinaţi suma numerelor naturale mai mici decât 2000.... 30 puncte SUBIECTUL III Un număr de 1236 de cifre este scris cu cifrele 1........ Calculaţi A∪B şi (A∩B)∪(B\A)...5p D=Cx49+R.......... a∈N şi a ≤ 4}..........5p (30 puncte) SUBIECTUL II.4}…………………………………………………....5p a∈{0... R<49....5p A={0... Numărul de apariţii al cifrei 1 este de două ori mai mic decât numărul de apariţii al cifrei 2 şi de trei ori mai mic decât numărul de apariţii al cifrei 3... 2x+1<11………………………………………………………....... 50x39………………………...………………………5p A∪B…………………………………………………….........5p Calculează suma 39000………………………………………... 30 puncte Oficiu – 10 puncte Barem de corectare clasa a V-a SUBIECTUL I.... 30 puncte SUBIECTUL II 11 Fie mulţimile: A={x∈N| este fracţie supraunitară} şi 2 x +1 B={x∈N| x = 2a.. … ..........16}………………………….3.........5p B={1......1.2..………5p (A∩B)∪(B\A). care împărţite la 49 dau câtul egal cu restul. R=C………………………………………10p D=49xC+C.... 50x2.......4}………………………………………………….....….....

cifra 3 de 3a ori. astfel încât: xy + yz 66 = . M-am trezit noaptea şi m-am uitat la ceas. La ce oră m-am trezit noaptea ? 20 puncte Oficiu – 10 puncte 45 . Apoi mi-am dat seama că ceasul era oprit...………………... L-am întors şi am adormit din nou..5p a=204………………………………. 35 puncte SUBIECTUL II... în timp ce ceasul meu indica ora 5:30.....5p a+2a+3a=1224…………………………….……………………………5p Suma cifrelor este 2856…………………………. 2 şi 3 este 1235-12. z numere naturale nenule.. Numărul apariţiilor cifrelor 1. Arăta ora 2.. la radio s-a anunţat ora 7. Când m-am trezit.. Fie x..... 3z 3 125 = .. Fie ABCD un pătrat...……………………....SUBIECTUL III.. y. cifra 2 de 2a ori...5p (30 puncte) Oficiu – 10 puncte NOTĂ: Orice altă soluţie corectă se notează cu punctaj corespunzător Clasa a VI-a SUBIECTUL I.. E un punct în interiorul pătratului astfel încât ∆BEC = echilateral. AB = 6 cm. ˆ a) Aflaţi m ( AEB) ˆ b) Aflaţi m ( AED) c) Calculaţi lungimea perpendicularei dusă din E pe AB.. 2 308 x y + xyz Aflaţi x. z ştiind că 35 puncte SUBIECTUL III.. 2 xz 35 3zy 55 = ...... 2 x + xz 28 x2+y2+z2=4875....10p Cifra 1 apare de a ori. y..

10p ˆ ˆ b) Găseşte m ( DAE ) = m ( ADE ) = 15o ……. 5p = ⋅ ⇒ 2 = ⋅ ⇒ z2 = 7 14 2 x 2 35 308 2x 72 112 ⋅ x 2 25 ⋅ x 2 x2 + + = 4975 ………………….……………………………………….…. y( x + z ) 66 = Scrie: 2 xz 35 5p ………………………………………. 10p ˆ c) Găseşte m ( AED) = 150o …………………………. ˆ a) Găseşte m ( AEB) = 75o ……………………….AB) = 3 cm ……………………………. 5p = ⋅ ⇒ 2 = ⇒ y2 = 7 ⋅14 2 x 2 35 28 2x 72 3z 2 66 125 3z 2 3 25 252 ⋅ x 2 ……. x ( x + z) 28 5p 3z 3 125 = .… 10p (35 puncte) SUBIECTUL II. 5p 72 72 x 2 = 4 9⋅ 2 5⇒ x = 3 5  y= 55  ……………………………….  z = 25  5p (35 puncte) 46 ...… xy ( x + z ) 308 5p Calculează: 3y 2 66 55 3y 2 33 ⋅11 112 ⋅ x 2 …. 5p d(E..…. ……...…….……………. …….….…… 3zy 55 = ……………………………….Barem de corectare clasa a VI-a SUBIECTUL I.

y a) Aflaţi numerele de două cifre x .. unde x>y>0. y x Ν b) În triunghiul ∆ABC. E∈(AC) are lungimea egală cu lungimea laturii AC.23}……………………………………. 30 puncte SUBIECTUL III. 30 puncte Oficiu – 10 puncte Barem de corectare clasa a VII–a SUBIECTUL I. respectiv [BC]..……………. 5p b) xy ∈{14.. Ştiind că AC=4cm şi că AF ⊥ CE aflaţi lungimile laturilor AB şi BC. Pătratul MNPD are vârfurile situate pe laturile triunghiului astfel încât M∈(AB). În triunghiul ∆ABC m( ∠A)=90o iar E şi F sunt mijloacele laturilor [AB]. BE ⊥ AC. 5p Calculează 2 + 1:30 = 3:30 ………………………………………. D∈(BC) şi N. Arătaţi că dacă x2+y2=6xy... 5p Concluzie: ora la care s-a trezit este 3:30 ………………………. Calculează diferenţa 7 – 5:30 = 1 oră şi jumătate (1:30) …………. (30p) Ν a) xy +yx −6( x +y ) ∈ ⇒ 11( x + y) − 6 x +)y ( = 5(x y ) 5p + …… 5( x + y) ∈ N⇒x+y=5 ………. Dacă BE=AC=a 3 . demonstraţi că dublul ariei pătratului este egală cu aria ∆ABC. înălţimea BE. 5p Notez latura pătratului cu l şi BE ∩ MD={F} 47 . atunci raportul dintre diferenţa şi suma dintre x şi y are valoarea 2 -1. 30 puncte SUBIECTUL II. 10p (20 puncte) Oficiu – 10 puncte NOTĂ: Orice altă soluţie corectă se notează cu punctaj corespunzător Clasa a VII–a SUBIECTUL I.…………………………….. x < y astfel încât x +y −6( x +y ) ∈ ...SUBIECTUL III. P∈(AC).

…….5p 2 a 3 ⋅ a 3 3a 2 Află A∆ABC = …………………..MD BF = ……………………………….. 10p 2 ) = 2 xy ( 2 + 1) ……. AF ∩ CE={G} ⇒ BG ⊂ BM ……………….h.……2.… 5p BG = 4cm GC=2y.P. 5p Află GM = 2cm şi notează AG=2x.10p 2 −1 x + y 2 xy ( 2 + 1) SUBIECTUL III..(30p) AF şi CE mediane.…………2.. în ∆AGE.….5p AMNPD =   = 4  2  Rezolvă ecuaţia ⇒ l = Finalizare A∆ABC = 2⋅ AMNPD ……………….…. în ∆AEC ⇒ y = …………………………… 5p 3 2 3 Aflăm din T. 10p x− y 2 xy 2 −1 = = = 2 − 1 ……...2.………. GF = x ………….5p a 3 a 3 ∆BMD∼ ∆BMD ⇒ a 3 ……………………………….5p AC BE l a 3−l = Înlocuind se obţine …………………………2...c.. 5p Oficiu – 10 puncte Clasa a VIII-a 48 ..…… 5p Află BC= 4 3 ………………………………………………. EG = y 2 6 Aflăm din T.5p SUBIECTUL II..(30p) Scrie (x-y)2 = 4xy ⇔ Scrie (x+y)2 = 8xy ⇔ Scrie raportul ( x+ y ( x+ )( y) x − y = 2 xy ……... AE=2 2 ⇒ AB = 4 2 …….2.…….5p = 2 2 2  a 3  3a 2 ……………………………………2. în ∆AEC ⇒ x = …………………………… 5p 3 Aflăm AE cu T..

. f(x) = ax+b. a3 + b3.………………………………………………. 6p P = 0 …………………………………………………………. 4 p (30 puncte) ( ( ) ) 49 . a) Arătaţi că AB = 12 cm.... SM ⊥ SA şi SA = 6 2 cm. a) f 2 ………………………………………………………. de bază ABC. Punctul M este mijlocul muchiei BC. a) Aflaţi a⋅ b. care verifică condiţiile: f 2 ⋅ f − 2 = f 2 ( 0 ) −2 şi A(-3. b) Arătaţi că numărul N = (a5+b5)+(a4+b4)+…+(a+b) nu este pătrat perfect. 30 puncte Oficiu – 10 puncte ( ) ( ) Barem de corectare clasa a VIII-a SUBIECTUL I. 1p b) f(2) = 0 …….. iar P şi Q proiecţiile punctelor A’ şi B’ pe planul (ABC).b∈R astfel încât a + b = 2010 şi a2 + b2 = 20102..SUBIECTUL I a) Să se determine funcţia f : R → R.. a < 0 …………………………………………………. 5p f ( −3) =5 …………………….5) aparţine graficului funcţiei.……………………………. 30 puncte SUBIECTUL III În SABC o piramidă triunghiulară regulată. c) Fie punctele A’ şi B’ mijloacele muchiilor SA. 30 puncte SUBIECTUL II Fie a... b) Pentru a = –1 şi b = 2. Aflaţi aria ∆CPQ. a4 + b4. 3p a2 =1. aflaţi valoarea produsului P = f(0)⋅ f(1)⋅ …⋅ f(2010).. a < 0. respective SB.……………………………………. b) Calculaţi volumul piramidei SABC. 3p f (0 ) …………………………………………………………. 3p f(x) = – x + 2 ………………………………………………. 3p f − 2 ……………………………………………………. 2p b = 2 ………………….

Primul a dat sumă. b. Care a fost preţul 5 mingii? 2.10p b) V = 72 2 cm3 …………………………………………. Aflaţi numerele ştiind că suma lor este 66... 6p (30 puncte) Oficiu – 10 puncte NOTĂ: Orice altă soluţie corectă se notează cu punctaj corespunzător ECHIPAJE SUBIECT CLASA a V-a 1. 20 puncte SUBIECT CLASA a VI-a 1. a) AB = 12 cm ……………………………………………….……………………………………………. 5p N = 20105 + 20104 + … + 2010 N 5 dar N 52 ⇒ nu este pătrat perfect ………. al doilea 1 din 5 3 din rest iar al treilea restul de 8 lei. Trei prieteni au cumpărat împreună o minge.. 5p b) a5 + b5 = 20105 ... 7 dau acelaşi cât şi acelaşi rest.…………………………………………….……….…10p c) P mijlocul [AO]…………………………………………… 2p Q mijlocul [BO]…………………………………………… 2p A∆CPQ = 15 3 cm2 …………………. Numerele naturale a.…. 5p a4 + b4 = 20104 …………………………………………. 6. a) a⋅ b = 0 ……………………………………………………… 5p a3 + b3 = 20103 .………………….. 10p (30 puncte) SUBIECTUL III.. c împărţite respectiv la 5. Care este probabilitatea ca alegând la întâmplare un elev acesta să fie: a) fată ? b) băiat ? c) fată din clasa a VI-a A ? d) băiat din clasa a VI-a B ? 50 ..SUBIECTUL II. Dintr-un grup de elevi 6 sunt din clasa a VI-a A (4 fete şi 2 băieţi) iar 8 sunt din clasa a VI-a B (5 băieţi şi 3 fete).

Dacă m( BOC )=5⋅ m( AOB ) şi m(D O o E)=60 . 51 . 20 puncte Barem de corectare ECHIPAJE CLASA a V-a 1. a) Dacă a = 52 + 72 scrieţi a2 ca sumă de două pătrate perfecte. Unghiurile AOB şi BOC sunt adiacente. h b . z care verifică relaţia: z 2 + 9 x 2 −4 x +4 + y 2 −4 =6 z −9 .……………. Fie a. Se notează h a . Determinaţi numerele reale x.c lungimile laturilor unui triunghi. rest 5 5 ……………. Aflaţi: a) Distanţa de la F la DE b) Măsura unghiului dintre planele (DEF) şi (ABC). y. Dacă 2 = 2 + 2 ha h b hc atunci arătaţi că triunghiul dat este dreptunghic. Fie E mijlocul segmentului AB şi F mijlocul segmentului CC’.…………. [OD şi respectiv [OE ˆ ˆ ˆ sunt bisectoarele lor. aflaţi: ˆ a) m(A O B) ˆ b) m(B O C) ˆ E) c) m(A O 20 puncte SUBIECT CLASA a VII-a 1. h c 1 1 1 lungimile înălţimilor corespunzătoare laturilor. 2. b) Arătaţi că dacă un număr se poate scrie ca sumă de două pătrate perfecte atunci şi pătratul său se poate scrie tot ca sumă de două pătrate perfecte.. 20 puncte SUBIECT CLASA a VIII-a 1. 2 9 2. p – preţul Primul copil: 3p p 4p .ˆ ˆ 2.b. AD=15 cm şi A’A=48 cm. Se consideră paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’ în care AB=40 cm.

…….…….……………………………………..5p ………………………………………………………. m( AOD ) = m( DOB ) = x. c=7k+r... 2p 2.… 2p c) m(A O (20 puncte) CLASA a VII-a 1. y = 50 ………..…………………………….. 2p ˆ a) m(A O B) = 20o …….…. 2.………………………….Al doilea copil: 2p 1 p 2 …………..…………..… 2p ˆ b) m(B O C) = 100o ……....…. b=6k+r..… 2p x = 10..……………………. a) 1 2 1 b) 2 2 c) 7 5 d) 14 …………………...………………………… 2 5 p 12 p + +8 = p ………………………………...… 2p a = 19.……………………………………………….……………………………………….………………………………. 2.……………………………………. 2. 0≤ r<7 …………….…………………….….. b = 22.……….... a) a2 = (52 – 72)2 + (2⋅ 5⋅ 7)2 ……………. 4p b) a2 = (x2 + y2)2 = x4 + 2x2y2 + y4 .... 2.5p ˆ ˆ ˆ ˆ 2.………. 0≤ r<6.…………...………………………. 3p (20 puncte) CLASA a VI-a 1..5p …. a=5k+r.….………..5p ………. 1p 18k + 3r = 60 ……. 0≤ r<5..………………………………………….…… 2p ˆ E) = 70o ……………………………………………..… 4p a + b + c = 18k + 3r ……………………………………………..………………. 5 25 3p p = 25 …………. c = 25 . 3p 52 . m( BOE ) = m( EOC ) = y y = 5x …………………………………………………….

3p 2.   F M= 2 4 2 3p b) Determină unghiul planelor . a) Aplică teorema celor 3 perpendiculare …………………...……….  7 x = ...5p a b c a2 b2 c2 = 2 + 2 ………………………………………… 2.………………….…. unde CM ⊥ DE . z=3  3  2. hb = .…………………………. 2p 53 .…….. z=3  .………….……………………………….……….…………….y= + 2. hc = …………..  2 y − 4= 0  4p  7 x = 3 . 2. 2p  ( z − 3) 2 = 0   2  9x − 4 2x + 4 9= 0 …………………………….…………. z2 – 6z + 9 = (z – 3)2 ……………………………..5p (20 puncte) CLASA a VIII-a 1... 3p 4p  C M= 2 4 ..c) a2 = (x2 – y2) + (2xy)2 ……..………………………...5p 2 2 2 ha = 2S 2S 2S .5p 4S2 4S 4S a2 = b2 + c2 ⇒ triunghi dreptunghi …………. S = b ⋅ hb c ⋅ hc a ⋅ ha = = …………………………….…….………… 2.y=-2..… 2....

…..….Unghiul are 45o ……….………………...………..… 2p (20 puncte) NOTĂ: Orice altă soluţie corectă se notează cu punctaj corespunzător 54 ..

Care este suma numerelor de pe jetoanele lui Dan? 2. Diferenţa primelor două este 5. b) Trei copii au împreună 24 de ani. atunci suma numerelor de pe ele este sigur pară. 189. Explicaţi aşezarea numerelor. După ce a luat 4 jetoane din cele 9. 55 . 703. a) Se dau numerele: x = [(240:8+670):2x8-1699]:3+3 y = [(116-56:8)x7-519]:4-6x9. diferenţa şi produsul numerelor x şi y. 3. b) Un muncitor trebuie să taie două scânduri. Nasul lui Pinocchio măsoară 2 cm. La fiecare minciună pe care o spune nasul creşte cu 2 cm iar la fiecare adevăr scade cu 1 cm. 395. Să se afle numerele. 119. din cele rămase. 311. una de 7 m şi una de 5 m. iar al doilea număr împărţit la al treilea dă câtul 3. nasul lui Pinocchio va măsura 8 cm? 2.EDIŢIA a IX-a 2009 Clasa a III-a 1. a) Se consideră următorul şir de numere: 801. la întâmplare. Câte tăieturi va face muncitorul ? Explicaţi răspunsul. După câte minciuni şi câte adevăruri spuse. Clasa a IV-a 1. 195. După ce spune o minciună el spune întotdeauna un adevăr. Câţi ani vor avea împreună peste 5 ani? Nouă jetoane numerotate de la 1 la 9 sunt aşezate cu faţa în jos. Să se calculeze suma. Suma a trei numere este 68. în bucăţi de câte 1 m. Să se ordoneze numerele în ordinea crescătoare a cifrelor lor. Dan îi spune lui Mihai : dacă iei şi tu 4 jetoane.

Ştiind că suma primelor două numere este 40. iar y este media aritmetică a numerelor x şi y. Dacă împărţim al doilea număr la primul se obţine câtul 4 şi restul 2.. iar dacă împărţim pe al treilea la al doilea obţinem câtul 4 şi restul 3. Suma ultimelor două numere este cu 20 mai mare decât suma dintre primul şi al treilea număr. Suma a trei numere naturale este 55. +20099 y = 20091+ +20092+20093+ …. Aflaţi numerele. y.. Se dau numerele: x = 19+29+39+ …. C b) Arătaţi că suma a+b este divizibilă cu 5. zx +z. Clasa a V-a 1. 1 2 3 44 + + + . 3. Dacă măsura unghiului M2OM5 este de 39012’ atunci: 56 . +20099. [OM3.. B. M1OB. să se afle al treilea număr. yz +y. n∈N}. c) Arătaţi că (A U B)∩C=Φ 2. M2OB. Suma a trei numere este mai mică decât 73. Clasa a VI-a 1. B={a∈N│a=5n+3. [OM2. Se consideră unghiul AOB. n∈N}. iar semidreptele [OM1. 2. Fie mulţimile: A={a∈N│a=5n+2. xy 0. C={a∈N│a= n2. M3OB şi M4OB respectiv. z ştiind că expresia E= a) Calculaţi S= x . oricare ar fi a din A şi b din B.3. + 1⋅ 2 2 ⋅ 4 4 ⋅ 7 947 ⋅ 991 b) determinaţi numerele naturale x. [OM4 şi [OM5 sunt bisectoarele unghiurilor AOB. Stabiliţi dacă produsul x∙y este număr par sau impar. n∈N} a) Scrieţi câte trei elemente pentru fiecare din mulţimile A.37 este cel mai mic pătrat perfect nenul. iar ultimul este cel mai mare.

Aflaţi cel mai mare număr întreg mai mic decât a.a) Aflaţi măsura unghiului AOB b) Aflaţi măsura unghiului BOC. iar P şi Q sunt mijloacele diagonalelor DB.c..m.. M∈(AB). a) Arătaţi că numărul oricare ar fi k∈N. Fie A= a) b) c) 2 4 2008 1 3 2007 ⋅ ⋅ . se notează M şi N mijloacele bazelor. În trapezul ABCD.. al lor cu 26. Clasa a VII-a 1.m. 4 k ⋅ 49 + 2 2 k +3 ⋅11 − 2 2 k ⋅ 88 este natural.d. al lor este mai mare decât c.. 200 . b) Fie a= 2 + 8 + 18 +.m. [OC fiind semidreapta opusă semidreptei [OA. 2. Determinaţi toate perechile de numere naturale a şi b cu a>b ştiind că c. AB║CD.. ⋅ şi B= ⋅ ⋅ .c.... 57 . ⋅ 2 4 2008 3 5 2009 1 Arătaţi că A∙B= 2009 n n +1 < .. 3. N∈(CD).m.m. a) Arătaţi că MPNQ este paralelogram b) Arătaţi că dreapta PQ este paralelă cu bazele trapezului. oricare ar fi n număr natural n +1 n + 2 A<B 3. respectiv AC.

Fie expresia E(x)= x 2 − 4  x − 1 3 − 2 x 12 − 8x  : + −  . 2. încât: x 2 −2 x 3 +7 + y 2 −2 y 5 +9 + z 2 −2z 7 +11 ≤6 .  33  şi în planul triunghiului MBC se construiesc segmentele DP şi DQ. AB=c şi D mijlocul laturii (BC). Determinaţi numerele reale x. x∈R 6 x + 4  3x + 2 3x − 2 9 x 2 − 4  a) Aduceţi expresia la forma cea mai simplă b) Determinaţi E(-4020) SUBIECTUL III 1. cu P∈MB şi Q∈MC.b] un interval de numere reale care conţine exact 4 numere întregi. z. 2. . cu lungimile laturilor AC=b. a) Determinaţi unghiul diedru al planelor (MBC) şi (ABC) 58 . încât ∠BDP≡ ∠ PDM şi DP ⊥ DQ. Fie [a. Determinaţi perechile de numere întregi (x.y). care verifică relaţia:│2x-1│+│y+1│=4. Se ridică pe planul triunghiului perpendiculara AM încât distanţa de la M la dreapta BC să fie bc 2 b 2 + c2  22  \  − . SUBIECTUL II 1. 2 . Fie un triunghi ABC dreptunghic în A. a) Determinaţi cea mai mare valoare pe care o poate lua diferenţa b-a b) Arătaţi că valoarea expresiei E=2│a-b-2│+3│b-a-5│+ + a 2 − 2ab + b 2 nu depinde de capetele intervalului.Clasa a VIII-a SUBIECTUL I 1. y.

2. arătaţi că AMBP este dreptunghi. . M1. 09 2. Arătaţi că Q.2} A ∩ {3.. [M2M3] este dublul lui [M1M2] ş. Ştiind că lungimea segmentului [M0M10] este egală cu (211-2) mm. Punctele M0..d. Un număr de trei cifre împărţit la răsturnatul său dă câtul 2 şi restul 97. Subiect echipaje Clasa a V-a 1. +2009 ∈ Q şi 1⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ .. Clasa a VII-a 1.6}= Φ Clasa a VI-a 0 1.a.. …. Demonstraţi că numărul 20 9 ab se divide cu 37 dacă şi numai dacă ab 2 0 se divide cu 37.6} A ∩ B={1.. aflaţi lungimea segmentului determinat de mijloacele segmentelor [M0M1] şi [M9M10].5. 59 . [M9M10] este dublul lui [M8M9].. Fie paralelogramul ABCD cu AB=2AD şi M mijlocul lui DC. 1 +3 +5 +. Determinaţi mulţimile A şi B ştiind că: A ∪ B={1.4. a) Arătaţi că (AM este bisectoarea unghiului DAB b) Ştiind că P este simetricul lui M faţă de mijlocul lui AB. iar diferenţa dintre cifra sutelor şi cifra unităţilor este 5.3.m.4}= Φ B ∩ {5.⋅ 2 0 0 9 ∉ 2. M10 sunt situate pe dreapta d. M2.2.b) Determinaţi distanţa de la punctul A la planul (MBC) c) Arătaţi că PQ║ (ABC). M9. astfel încât [M1M2] este dublul lui [M0M1]. Să se afle numărul.

Fie x şi y numere reale. EDIŢIA a VIII-a 1 februarie 2008 CLASA a III-a 1. CLASA a IV . aflaţi: a) Vârsta Măriei. patru nepoate. dacă x-3y+1=0 2. MA=12cm.a 60 . Arătaţi că.Clasa a VIII-a 1. a) Cum poate fi exprimat numărul 1000 folosind de opt ori cifra 8 şi operaţia de adunare? b) Descoperă regula şi completează numărul care lipseşte: 35 15 2.Să se afle: a) AB şi BC b) d(M. Pe planul dreptunghiului ABCD se ridică perpendiculara MA. iar Andrei are 11 ani. Care este numărul minim de scaune care trebuie aduse pentru acestea? 3. aşa încât unghiul planelor (MBC) şi (ABC) este de 300. Ioana şi Andrei au împreună 21 de ani. patru verişoare şi trei perechi de surori. şase fiice.BD) şi d(A. 83 24 141 4 123 ? Maria.(MBD)) c) tangenta unghiului planelor (MBD) şi (ABCD). iar unghiul planelor (MCD) şi (ABC) este de 600. o bunică.2] . atunci a = 10 . Ştiind că Măria şi Ioana sunt gemene. b) Cu câţi ani în urmă Andrei avea vârsta egală cu dublul sumei vârstelor fetelor? Într-o cameră sunt trei mame. ( x +1) 2 + y 2 + ( x −2) 2 +( y −1) 2 . iar a= şi x ∈[ −1.

9 ani. n ≤ 3. 4 compasuri şi 5 raportoare costă 67 lei. Câte fotografii are Florin în fiecare album? 2) 7 copii au vârstele de 3 ani. 4 echere. 7 ani. 7 compasuri şi 6 raportoare costă 65 lei. ar avea de trei ori mai multe fotografii decât în celelalte două la un loc. iar 1 echer. două mese rămân libere. rămân 9 elevi în picioare. În albumul al doilea are de trei ori mai multe fotografii decât în al treilea album. 7 echere. dacă ar mai avea încă 17 fotografii în primul album. C. 5 ani. El observă că. Câţi elevi sunt. Să se demonstreze că R este număr par. Dacă se aşează câte 4 elevi la o masă. 15 ani. 13 ani. un compas şi un raportor? 2) 3) 61 . x ∈ A} C = {z ∈ N* / z = y2. 1 compas şi 15 raportoare costă 68 lei. Care copil nu se poate aşeza la masă? 3) În laboratorul de informatică sunt mese şi pe fiecare masă se află acelaşi număr de calculatoare. câte mese sunt în laborator şi câte calculatoare sunt pe o masă? Clasa a V-a 1) Fie mulţimele: A = {x ∈ N / x = 3n. 6 dintre ei se aşează la o masă rotundă astfel încât suma vârstelor oricăror doi copii de la masă să fie un număr par. B.3.Numărul n2+n se împarte la 2008 obţinându-se câtul C şi restul R. b) Calculaţi (A ∪ B) ∪ C şi C \ (A ∩ B) Fie n ∈ N*. Cât costă un echer. iar o masă este ocupată de atâţia elevi câte calculatoare sunt pe acea masă.1) Florin are trei albume cu fotografii. y ∈ B} a) Aflaţi elementele mulţimilor A. În primul album are cu 167 de fotografii mai mult decât în celelalte două la un loc. Dacă se aşează câte doi elevi la o masă. 10 ani. n ∈ N} B = {y ∈ N / y = x .

y ( x ) + 0. Notăm DM ∩ AC = {E} şi CM ∩ BD = {F}. z aşa încât numărul A = 0. a respectiv b. z ( y) să fie număr natural. (AE semidreapta opusă ei şi m(DAE) este cu 100 mai mare decât suplementul unghiului BAC. în această ordine.Clasa a VI-a 1) a) Prin împărţirea numerelor a . Aflaţi n. b. Se dau unghiurile BAC şi BAD neadiacente astfel încât 4∙m(CAD)= m(BAD). ( a ) ∈ N b Fie a. x ( z) + 0. În ce an firma va produce mai mult decât 2n telefoane? Fie ABCD un dreptunghi în care AC ∩ BD = {0} iar M mijlocul laturii [AB]. c respectiv a şi resturile c. calculaţi m(BAC). ( b ) + b b. a < b dacă a . În fiecare din anii următori producţia va creşte cu 20% faţă de producţia din anul precedent. m(BAE). c numere naturale nenule astfel încât b reprezintă 150% din a şi totodată 60% din c. y. b. 2) În anul 2007. b) Fie B = 62007 + 62006 + 62005 + …. unde x. + 63 + 62 + 61 + 60. Să se arate că 5B +1 ∈ N. a) Determinaţi a. 2) 3) Clasa a VII-a 1) y a) Să se determine x. 3) 62 . y.. c ştiind că a2 + b2 + c2 = 152. c la acelaşi număr n se b c a obţin câturile b. a b) Determinaţi toate numerele naturale a . b) Aflaţi numărul natural minim n pentru care n ∙(7a2 + 8b2 + 9c2) este pătrat perfect. b . Dacă (AM este bisectoarea unghiului BAC. z sunt cifre z x consecutive. Arătaţi că: a) EF ║ CD b) AB = 3EF c) Aflaţi raportul dintre aria triunghiului ADE şi aria dreptunghiului ABCD. producţia unei firme de telefonie mobilă a fost de n telefoane.

63 .

1 ( 2n + 1) 2 + 1 şi = 2 4 b) Arătaţi că 2(1 + 2 + . 2  arătaţi că x + 2. În mijlocul D al ipotenuzei BC al triunghiului dreptunghic şi neisoscel ABC se ridică pe planul triunghiului perpendiculara DS≥AD. +1003 ) + (1 + y ) 2 .. 64 . x ∈ .  4 2 4 2  .. (∀) n∈N*.CLASA a VIII-a 1. 1 1  E 2(1 + 2 + . a) Calculaţi suma numerelor de pe prima linie. c) Notând 4 x − =y . E(x) = 1. ∞ 4   n 2 +1  =n 4    . 3. Fie M∈[AB] şi N∈[AC] mijloacele acestor segmente. Fie E ( x ) = x + a) Arătaţi că E  1 2 4 x −1 + x − 1 2 1  4 x −1 .. c) măsura unghiului ∠ MSN nu este 600. În fiecare pătrăţel al unei table de şah se scrie câte un număr natural astfel încât fiecare număr scris să se repete exact de atâtea ori cât este el şi pe primul rând de pătrăţele să apară scrise strict crescător toate numerele folosite. b) Determinaţi cel mai mare număr posibil de scris pe prima linie. 1 4x −1 = 2 4 1  1  1 1  d) Verificaţi E  = E  şi arătaţi că pentru orice x ∈ .+  . c) Arătaţi că există o singură alegere în care produsul numerelor de pe primul rând este impar. +1003 ) +  = 2007 . Arătaţi că: a) triunghiul SMN nu este isoscel. b) dreptele AS şi BC nu sunt perpendiculare..

∠ BOC. şi ∠ COD. iar dacă se apasă butonul verde liftul coboară cu 9 etaje (dacă una dintre aceste comenzi este greşită liftul rămâne pe loc).. şi ∠ DOA. aflaţi măsurile celor patru unghiuri. Dacă a = 48n − 8n − 6 n +1. a) De câte ori apare numărul 1001 în acest tablou? b) Calculaţi suma elementelor de pe linia 1000... Dacă se apasă butonul galben liftul se ridică cu 7 etaje. n∈N. 1 Calculaţi suma elementelor de pe coloana principală... 65 .……..5 şi 25.………… 2007 2008 2007 …... ∠ COD.. şi ∠ COD are măsura de 1080. arătaţi că 35 divide a . 1 …. 2..PROBA PE ECHIPAJE CLASA a V-a 1) Fie tabloul: 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 ……………………………………………….. sunt direct proporţionale cu 2. 8 sunt invers proporţionale cu 3 şi iar măsurille unghiurilor 5 ∠ AOB şi ∠ DOA.... Putem să ajungem de la etajul 1 la etajul 72 cu ajutorul acestui lift? (justificaţi) CLASA a VI a 1. astfel încât măsurile unghiurilor ∠ AOB... Dacă unghiul format de bisectoarele unghiurilor ∠ AOB.. 2) O clădire având 72 de etaje este dotată cu un lift special.. În jurul unui punct sunt date unghiurile ∠ AOB.

2.. [AD]≡[BC] şi [AB]≡[CD]. Arătaţi că + a c b b −a b −c 2008 + 2 + 4 + 6 + . + 4014 . Un corp de mobilier în formă de paralelipiped dreptunghic ' ' ' ' [ A BC D A B C ]Dare dimensiunile AB = 1 m.b. a) Arătaţi că ABCD este paralelogram.CLASA a VII a 1... a) lungimea drumului parcurs de furnică.. OM || BC. ajung în C ' . b) Aflaţi numărul desemnat de ultimele 4 cifre din rezultatul operaţiei E2+2007. 9 .c ∈Z* astfel încât ∈Z. Determinaţi: d) lungimea drumului parcurs de muscă. 2008 cifre 1 1 1 b +a b +c + = . B G c) Aflaţi valoarea raportului B C 2. Notăm BE∩OM = {F}. b) Este ODEM trapez ? Justificaţi răspunsul. M∈[AB] şi E∈[AC] astfel încât AC = 4∙AE.  Fie E = 99 . 66 . În patrulaterul ABCD. a) Fie a. neîntâlnind obstacole. Fie AC∩BD={O}. a) Calculaţi E + 1 şi E – 1. respectiv AF∩BC = {G}. BC = 4 m şi AA ' = 2 m . c) Determinaţi suma cifrelor rezultatului operaţiei E2. fiecare pe cel mai scurt drum posibil. b) Calculaţi CLASA a VIII a 1. O furnică şi o muscă pleacă din interior din A şi.

dar şi cu 56 pagini mai puţin decât a doua carte. Ce sumă avea fiecare la început dacă. iar a treia carte are cu 16 pagini mai multe decât un sfert din a doua carte.a 1) Fie trei numere naturale a. b şi c.a 1) Un şir de numere pare. aveau sume egale? Un cârd de gâşte. iar suma ultimelor două numere este 38. 2) 3) CLASA a IV . Găsiţi termenii şirului. în fiecare sertar sunt 3 cutii. iar Diana 31 lei. Seiful. Vlad are pe card o sumă de bani de două ori mai mare decât Diana. Cât timp durează până ce cârdul parcurge podeţul? Justificaţi răspunsul. Bianca a citit trei cărţi. consecutive. după ce Vlad şi-a mai adăugat 13 lei. lung de 10 m. iar la împărţirea lui b la c se obţine câtul 1 şi restul 1. are suma dintre primul şi ultimul număr 26. În vacanţa de iarnă. iar în fiecare cutie sunt 3 monede de aur. cu o viteză de 10 m pe minut. Prima carte are un număr de pagini egal cu jumătate din numărul paginilor celei de-a doua cărţi. trece un podeţ de 10 m. sertarele şi cutiile sunt închise fiecare cu lacăt. Câte pagini a citit Bianca în vacanţă? Într-un seif sunt 3 sertare. Câte lacăte trebuie deschise pentru a putea lua 22 de monede? 2) 3) 67 . Aflaţi numerele ştiind că diferenţa dintre cel de-al treilea număr şi primul este 19.EDIŢIA a VII-a 3 februarie 2007 CLASA a III . La împărţirea dintre b şi a se obţine câtul 3.

CLASA a VI . E O F. c ac b în baza 10 care 3) Fie A = {5n + 3 | n ∈ N } şi B = {3m + 2 | m ∈ N } .       D O E. d) Scrieţi forma generală a unui element din mulţimea A Ι B.a 1) Fie a = ( 2 0 + 8 21 : 16 15 + 6 ⋅ 27 10 : 817 − 61) b = 2 2 : 2 5 − 53 . dacă sunt grupaţi câte 9 rămân 6 elevi. b) Arătaţi că B este divizibil cu 31. b) Comparaţi numerele a şi b. 63 ( 5 2 ) şi 42 2) Să se afle numărul natural de forma împărţit la 6 dă câtul b şi restul a. Dacă sunt grupaţi câte 7 rămân 4 elevi.a 1) Fie numerele: A = 235 + 2 + 4 + 6 + 8 + … + 468 B= 5n+1 25n+1 125n+1 + n+1 + 2 n+1 5 5 5 a) Arătaţi că A este pătrat perfect. b) Arătaţi că mulţimea A nu conţine pătrate perfecte. B O  C O D. C. dacă sunt grupaţi câte 8 rămân 5 elevi. m(E O F) = 2m(D   O E) şi m(F O A) = 50o. c) Află n∈N ştiind că B = 155 2) Numărul elevilor unei şcoli este cuprins între 1400 şi 1600. F O A astfel încât m( BOC ) = 2m(A O B). c) Calculaţi suma tuturor numerelor de 2 cifre din mulţimea B. a) Aflaţi măsurile celorlalte 5 unghiuri. m(C      O D)==2m(B O C).CLASA a V . Câţi elevi are şcoala? 3) Fie6 unghiuri în jurul unui punct O notate A O B. m(D O E) = 2m(C O D). a) Să se afle numerele a şi b. 68 . a) În care dintre cele două mulţimi se află numărul 2006? Dar 2008? Justificaţi răspunsul.

AB | | CD şi punctele E ∈( AD ) şi F ∈( BC ) . na + 3 m − 0.  c) Dacă OM ⊥ OE şi [OM interioară unghiului (C O D). CLASA a VIII a 1) Fie a şi b numere reale strict pozitive şi xn solutia ecuatiei ( b) n ⋅(x −a) = ( a) n ⋅ ( b − x ). astfel incat EF | | AB şi O ∉EF . respectiv Q. b) Dacă EO=FO. ( 3) = 0. b) Fie a.b) Arătaţi că (OB este bisectoarea unghiului (D O F). 2) a) Arătaţi ca 2 2 n ⋅ 9 n +1 + 4 n +2 ⋅ 32 n ∈N unde n ∈ N . m. y şi z ştiind că: x −y = y +z z = şi 4 2 x + 2z = 14 . n numere naturale nenule. a + 3b 69 .1. a) Dacă EF intersecteaza AC şi BD in punctele P. 2}} ≤ a 2 + ab + 2b 2 . Dacă atunci ma + 2 este fractie ireductibilă. atunci EP=FQ.  calculează măsura unghiului (D O M)  CLASA a VII-a 1) Să se determine x. Demonstraţi ca max {x n n ∈{0. ( 6 ) . arătaţi ca trapezul ABCD este isoscel. n 3) Fie punctul O intersectia diagonalelor trapezului ABCD.

) N ( k −1) k ( ) = .. PROBA PE ECHIPAJE CLASA a V . + 1 k + k −1 1 n −1 + n =9 1 k −1 − 1 k b) Arătaţi ca c) Determinaţi n ∈N . n ≥ 2 pentru care 1 1+ 2 + 1 2+ 3 + .2) a) Determinaţi n ∈N . stabiliţi câte prăjituri de fiecare fel sunt în cofetărie. Un piţigoi a vizitat 50 de crengi de copac. + ( n −1) ⋅ n ( 1 n+ 3) Fie rombul ABCD cu m(  A ) < 90 0. Piţigoiul răguşeşte dacă ciripeşte de 999 ori. n ≥ 2 pentru care 1⋅ 2 (∀ k ≥2.. CLASA a VI ... ( 1 2 +1 ) + 2 ⋅3 ( 1 3+ 2 ) + 3⋅4 ( 1 4+ 3 ) +.. Prin varful A se duce un plan α paralel cu diagonala BD. Într-o cofetărie sunt 45 de prăjituri: cu cireşe.. Determinaţi numărul x ştiind că: x +1 x + 2 x + 3 x +100 + + + . pe a doua de două ori... a) A răguşit piţigoiul în acea zi? b) De câte ori a ciripit răguşit pe creanga pe care a răguşit? 2.. b) Determinati pozitia planului α astfel incat proiectia rombului sa fie un patrat.a 1. + = 100 . Pe prima creangă a ciripit o dată. pe a 50-a creangă a ciripit de 50 de ori. cu caise şi frişcă şi numai cu frişcă.. 2 3 4 101 70 . Ştiind că 29 de prăjituri sunt cu fructe şi 31 conţin frişcă. a) Arătaţi ca proiectia rombului pe planul α este tot un romb.a 1. …. k ∈ .

… An situate pe dreapta d în această ordine. precum şi distanţa dintre punctele A0 şi M. astfel încât: A0A1= 1 cm. A2. CLASA a VII -a 1) a) Scrieti numarul 36 ca o sumă de trei cuburi. Dacă {D} = AC ∩BN şi B =3 cm . …. unde M este mijlocul segmentului [A44A99]. B.2. atunci AB ⊥ CD. ∞) . C. sa se calculeze lungimea N segmentului [ND]. b) Determinati cardinalul mulţimii:   a    a=  x 2 +4  . An-1An=n cm. Arătaţi ca: a b + ≥2 b a b) Dacă a 3 + b 3 = 2ab . a ∈Z x +2   2008 2) În triunghiul ABC. D. atunci a 2 + b 2 ≤ 1 + ab a) 2) Se considera punctele necoplanare A. b. CLASA a VIII-a 1) Fie a . punctul N este mijlocul medianei [AM]. BC AC BD AD 71 . A1A2= 2 cm. Fie punctele coliniare A0. a. A1. b ∈( 0. Arătaţi ca. Aflaţi n dacă lungimea segmentului [A0An] este egală cu 861 cm. Aflaţi lungimea segmentului [A44A99]. dacă AC BC AD BD + + + = 4 . x ∈Z −{−2 }.

Copiaţi exerciţiul 880 – 661 – 631 – 412 şi adăugaţi paranteze pentru a obţine rezultatul 0. După ce fiecare a mâncat câte 12 mere. le-au rămas laolaltă atâtea mere câte a avut fiecare dintre ei la început. (10 puncte) Câte numere x verifică relaţia: 12 < 2 x + 1 < 22 ? (10 puncte) Nasul lui Pinocchio măsoară 4 cm. sunt …… (10 puncte) Numărul care adunat cu jumătatea sa. I. El se dublează de câte ori minte. care au suma cifrelor 12. este .1.3. (20 puncte) 72 . Cât va măsura nasul după ce Pinocchio va spune 5 minciuni? (10 puncte) II: Trece pe foaia de concurs rezolvarea completă: Cinci băieţi aveau acelaşi număr de mere..EDIŢIA a VI-a 14 aprilie 2006 Clasa a III-a I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele: I. I.2. cu sfertul său şi rezultatul înmulţit cu 2 dă 350. Găsiţi toate variantele.4. I.….5. (10 puncte) Numerele pare de forma a 3 b . Aflaţi numerele. Câte mere a avut fiecare? (20 puncte) III: Trece pe foaia de concurs rezolvarea completă: Triplul lui 8 mărit cu produsul numerelor 6 şi 4 dă un număr care reprezintă produsul a două numere naturale. I.

obţinem numărul 135? (25 uncte) 3..4. (20 puncte) Clasa a V-a PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele: I. unde n ∈ |N. iar dublul înălţimii Dolofanului este egal cu triplul înălţimii lui Schijă şi că greutatea Dolofanului este de patru ori mai mare decât greutatea lui Schijă. (5 puncte) I.. aşa încât ambele grupe să aibă suma numerelor aceeaşi. (5 puncte) Ultimele trei cifre ale numărului 1∙2∙3∙4∙…….Clasa a IV-a 1. I. 40 în două grupe cu acelaşi număr de numere. 3. 2.1. Numărul multiplilor lui 2006.. I. Câţi ani avem fiecare? (25 uncte) 2. fratele meu avea 2 ani. I.∙27 +19 sunt ……. (5 puncte) 1   7 77 777  7 111  1 1 + : + + : −  este Numărul:  +  9 99 999  9 700  7 70 700  egal cu ….2. În care lună a anului. 73 . Acum avem împreună 56 de ani. este ……. Când aveam eu 12 ani. este pătrat perfect”. (5 puncte) Rezultatul calculului: 20061+2+3+…+2006 ∙{[( 20062006)2006 : 200620062006] 0 ∙ 2006 –2006} : 2006 este ……. Ştiind că aceeaşi relaţie are loc şi în cazul lui Schijă. (5 puncte) n+1 n+2 Valoarea de adevăr a propoziţiei: “Numărul 16 25 + 92n+1 + 4. să se afle înălţimea lui Schijă şi greutatea Dolofanului.. este ……. (20 uncte) 4. Diferenţa dintre înălţimea (în cm) şi greutatea (în kg) Dolofanului este 100.5. dacă adunăm numerele care reprezintă data ultimelor cinci zile din lună... mai mici ca 2006. Împărţiţi numerele 1...3. .

în plus. b) Arătaţi că fracţia F este număr natural. aflaţi a.. pentru care mulţimile A = {2x19. 2x+26} şi B = {3x+1.1. a este un pătrat perfect mai mic decât 150. 2x2} sunt egale. care verifică relaţia ≤ 7 21 2 este . (20 puncte) a) Arătaţi că fracţia F= 31 + 33 + 35 + . c) Dacă. a) Arătaţi că a ≥ 73. împărţit la un număr de o singură cifră. este reductibilă..7. Dacă a 3 c 9 3ac − bd = şi = . (5 puncte) 2 n 1 < I. Fie a un număr natural. Dintre numerele 2145 şi 387 mai mare este numărul …… (5 puncte) I.9.. Numărul natural x. Numărul de forma a . x+6. b 4 d 14 4bd −7ac 74 . + 3155 455 II. (20 puncte) Clasa a VI-a PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele: I. Suma numerelor naturale n. (5 puncte) b I. care adunat cu răsturnatul său dă suma 176 este ……. atunci este ……. dă restul 8 şi câtul 13 este ……. este …….… (5 puncte) PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete: II. (5 puncte) I.6.8.I. Numărul natural care. cu a < b. b) Arătaţi că a divide 405.1.2. Împărţind 623 la a se obţine un rest mai mic cu 2a decât 218.10. x+23.

[BD] şi [MN] au lungimile ……. (5 puncte) 7 I.9. (5 puncte) I. CD = 9cm. Fie M mijlocul segmentului AC şi N mijlocul segmentului CD. (5 puncte) I. Suplementul unui unghi are măsura de 130o42'18". (5 puncte) I.(5 puncte) Triunghiul ABC cu bisectoarea [CD a unghiului C. z = …… (5 puncte) I.3. z sunt direct proporţionale cu numerele 2... [AD]. Fie unghiul AOB un unghi drept şi d o dreaptă care trece prin O şi nu are puncte în interiorul unghiului AOB.. 75 .5.. dicţionarul costă ……. atunci m( ECD )= ……. Pentru a confecţiona 10 costume sunt necesari …… metri de stofă.. BC = 2cm. Un dicţionar costă 250 lei. iar D∈d astfel ca (OC şi (OD să fie semidrepte opuse. Valorile lui x∈N pentru care fracţia este supraunitară x −9 sunt . (5 puncte) I.D coliniare astfel încât: B∈(AC).1... Dacă m( ECA )=104o şi o ˆ ˆ m( ECB )=40 . Din aceeaşi cantitate se pot realiza un număr de …… inele cu greutatea de 2 grame fiecare. (5 puncte) I.. După o scumpire cu 15%. Dintr-o cantitate de aur se realizează 20 de inele având fiecare 1.5 grame. Fie punctele A. (5 puncte) I. Fie C∈d situat în semiplanul determinat de dreapta OB şi punctul A.C. C∈(BD).. Segmentele: [AC]..7. PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete: II.8. Complementul său are măsura de ……. Media aritmetică a numerelor 20 şi 30% din 20 este ……..2. D∈(AB).. 3 şi 4 şi 2x+y+5z = 81.B. Din 15m de stofă se confecţionează 6 costume.. AB = 3cm..6. y = ……. atunci: x = ……. Numerele x.4. (5 puncte) I. y.10. iar ˆ E este un punct astfel încât B∈(AE).

(5 puncte) Cel mai mare număr întreg mai mic decât x.1. II.a) b) Demonstraţi că unghiul AOC este ascuţit. n ∈N}. CD = 3 cm şi AC Ι BD = {0}. a + 3b a + 6b (20 puncte) Clasa a VII-a PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele: I. ˆ Dacă M∈ int( AOB ) astfel încât ˆ ˆ AOC ≡ AOM . Valoarea minimă a expresiei E(x) este …… (5 puncte) Fie numărul a = 8 −2 15 – 8 +2 15 . (20 puncte) Fie a = x(x-1)(x-2)…(x-1998) şi b∈N\{0}.5. (5 puncte) Fie ABCD un trapez cu bazele AB = 5 cm. Ştiind că ADOC = 18 cm2 atunci AAOB = ……. …. Fie mulţimea Mn = Numărul elementelor mulţimii M = M1 Υ M2 Υ … Υ M2005 este .6. prin extragerea unei bile.3. unde x= 2 + 5 + 6 + 7 + 15 + 21 2+ 5+ 7 I.. este ……. Valoarea lui (a + 2 3 )2006 este ……. Fie E(x) = 4[x(x-5)+7].. I. demonstraţi că [OB este bisectoarea unghiului MOD. (5 puncte) Într-o urnă sunt 2006 bile numerotate de la 1 la 2006. I. (5 puncte) 76 . (5 puncte) {x ∈Z x 2 =2n ..2.2. să obţinem câtul egal cu restul la împărţirea numărului scris pe bilă la 11 este ……. I.4. I. Aflaţi valorile lui x a +b a + 2b = pentru care: . Probabilitatea ca.

a a + b + c a + b + d a +c +d b) Dacă a. a + + b +c +d ≥ 12. (5 puncte) I. Lungimea înălţimii trapezului este de ……. ( ) ( ) PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete: II. Valoarea raportului este BE egală cu ……. Fie AD BC= 2a 3 şi AC= 3a 2 . Într-un trapez dreptunghic cu diagonalele perpendiculare. BC = 10cm iar medianele BB′ şi CC′ au lungimile de 9cm.2. 1 1 1 = + Se cere să se demonstreze că . respectiv 12cm.8. AD şi BE sunt înălţimi. 1 ≥2 . (5 puncte) I. lungimile bazelor sunt 5 2 +1 cm şi 5 2 −1 cm.10. În ∆ ABC. c. ED AB AC (20 puncte) 77 . E∈(AC). Într-un triunghi dreptunghic lungimea înălţimii este de 6cm iar raportul lungimilor segmentelor determinate de ea pe ipotenuză 1 este . d > 0.9. b. unde D∈BC şi E∈AC. Perimetrul triunghiului este ……. a (20 puncte) II. a>0.1. Fie D piciorul bisectoarei din A a ∆ ABC şi ED||AB. atunci: + + d c b a) Să se arate că oricare ar fi numărul real a > 0. 3 (5 puncte) I.7.În ∆ ABC. Lungimea medianei AA′ = …… (5 puncte) I.

7. ( VAB ) ) este ……. ( ) I...3. M mijlocul segmentului (AD). (5 puncte) Numerele reale x.6. AAOB=2cm2. I.1. x x (5 puncte) Cel mai mic număr întreg care verifică inegalitatea 2 x + 5 < 4 + x 5 este.8. I.. x + = 7 atunci x − este ……. atunci media geometrică a înălţimilor ∆ AOB şi ∆ DOC este .. (5 puncte) I..BC)=… (5 puncte) Fie trapezul ABCD. I. AB || DC. m( A rombului se ridică perpendiculara MA de 3cm.Clasa a VIII-a PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele: I. Atunci d(M. I.5.2. 78 .. VD⊥(ABC). Pe planul Fie rombul ABCD cu latura de 6cm. atunci muchia cubului este …….4. aria triunghiului A'MN este 2 5 .. AC∩BD = {O}. I. VD=5cm.. (5 puncte) Se dă pătratul ABCD de latură 3cm. I... Fie d un divizor comun al numerelor 1400 şi 600. y pentru care este îndeplinită egalitatea: x 2 +3y 2 −4 x +2 3 y +5 = 0 sunt ……. ADOC = 8cm2. (5 puncte) 1 1 Dacă 0 < x < 1. (5 puncte) Fie cubul ABCDA'B'C'D'. Probabilitatea ca d să fie pătrat perfect este …… (5 puncte) Media geometrică a numerelor 2 − 3 şi 2 + 3 este ……..9. (5 puncte) ˆ ) = 60o. N mijlocul segmentului (BC). atunci cosinusul unghiului ( ( ABC ). înălţimea trapezului are 6cm.….

calculează a şi b. Fie funcţia f:R→R. d ( A. b) c) Fie M∈(VA). Să se găsească poziţia lui M astfel încât aria ∆ MBC să fie minimă. Notăm A'PΙ BB' = {M}.10.1.I. (20 puncte) Proba pe echipaje Clasa a V-a 3. c) Pentru a = 1 şi b = -1 calculaţi valoarea expresiei: 1 1 1 + +.2. b) Pentru a = 1 şi b = -1 arătaţi că numărul f(1982)f(1983)f(1984) f(1985)+1 este pătrat perfect. O prismă triunghiulară regulată ABCA'B'C' are AB = 2cm. A'QΙ CC' = {N}. (5 puncte) PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete: II. Prin împărţirea lui a la b se obţine câtul 5 şi restul 27. b) Dacă a-b < 143.. Calculaţi: a) aria laterală şi volumul piramidei. f(x) = ax+b: a) Determinaţi a şi b ştiind că graficul funcţiei trece prin punctul de coordonate (1. Fie P şi Q mijloacele muchiilor (AB) respectiv (AC). (10 puncte) 79 .. atunci AA'MN este egală cu ……. AA'= 2 2 cm.0) şi face cu axa OX un unghi de 45o. + f (3) ⋅ f ( 4) f ( 4) ⋅ f (5) f ( 2006 ) ⋅ f ( 2007 ) (20 puncte) II. a) Calculaţi 3a-15b+10. Se dă piramida triunghiulară regulată VABC în care raza cercului circumscris bazei este 2 3 şi muchia laterală 4 3 . Fie două numere naturale a şi b cu b ≠ 0. ( VBC ) ) .

Să se demonstreze că suma pătratelor celorlalte două laturi este egală cu suma pătratelor diagonalelor.BD') = 8 6 . Fie n∈N*.. Dacă aşezăm 5 flori într-o vază. 1. c) distanţa d(P. (10 puncte) Clasa a VII-a 1. 80 . Arătaţi că  . Aflaţi cifrele x. Dacă am aşeza câte 7 flori într-o vază. x ( y) + . să se arate că ∆ DEC este isoscel.y astfel încât: 0. punctul O este centrul feţei ABCD şi OM = d(O. ar mai fi nevoie de 5 vaze. Aflaţi numărul de flori şi numărul de vaze. PA = 7PA'. a) Determinaţi elementele mulţimii A = {( x . y ( x ) ∈ . (10 puncte) Clasa a VI-a 5 ⋅10 n +1 − 3 ⋅10 n −11 = 5222  21 ..  9 n − cifre 1 (10 puncte) 2. (10 puncte) Clasa a VIII-a 1. (10 puncte) 2. Într-un patrulater ABCD laturile opuse AB. fie (AD bisectoarea ∠ A (D∈[BC]). b) aria totală şi volumul cubului. Perpendiculara DM dusă în D pe ipotenuză (M∈[AC]) taie prelungirea catetei AB în E.. y ) ∈Z × Z x + y + xy =1} . Fie P∈(AA'). CD se întâlnesc în P şi sunt perpendiculare. ar rămâne o vază cu 3 flori şi 3 vaze goale. x o y Q (10 puncte) 2. În ∆ ABC dreptunghic în B. Aflaţi: 3 a) muchia cubului.4. reprezentaţi-le într-un sistem de coordonate şi calculaţi aria patrulaterului convex cu vârfurile în aceste puncte... În cubul ABCDA'B'C'D'. b) Dacă elementele mulţimii A reprezintă coordonatele unor puncte.(B'BD')).

Răzvan a mâncat cu 24 nuci mai puţine decât restul nucilor.4.…. (10 puncte) Andrei este mai mare decât Mihai. ( BCD ) ) .. Dan şi Răzvan aveau câte 48 de nuci. 64. I.2. gâşte. Dan mănâncă un număr de nuci egal cu suma cifrelor numărului său de nuci. Mihai este mai mare decât Mihaela. 83 găini şi curci ? (10 puncte) PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete: II. Ioana este mai mare decât Andrei şi mai mică decât Maria. raţe şi curci.5. (10 puncte) Dintre numerele 24.. (10 puncte) Descoperă regula şi completează ultimul jeton: 24 8 63 18 97 63 74 I. 9. dacă în curte se găseau 86 găini şi gâşte. 1.1. Dublul rezultatului exerciţiului (1+2+3+4+5):3+(6+7+8+9+10):8 este …. Câte păsări erau de fiecare fel.d) cosinusul unghiului ( ( PBD ). I.3. Cel mai mare copil este . (10 puncte) Într-o curte erau 128 păsări: găini.1. Care copil a mâncat mai multe nuci? De câte ori? Câte nuci au acum cei doi copii împreună? 81 . 77 găini şi raţe. (10 puncte) EDIŢIA a V-a 2 aprilie 2005 Clasa a III-a PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele: I. 8. alege pe acelea care se pot scrie ca un produs de trei numere egale. 40. I.

. Cartea are …… pagini. Cele două numere sunt . (20 puncte) 82 . (10 puncte) Produsul a două numere este 126.. al doilea este dublul primului.2. 56 şi 44 puncte ? (20 puncte) II. nuferii acoperă jumătate din suprafaţa lacului în …… zile. iar ultimul este de 6 ori mai mic decât suma ultimelor 3. al treilea număr este o pătrime din al doilea. I. …. (20 puncte) Scrie toate valorile pe care le pot primi numerele a şi b. Pentru fiecare problemă rezolvată corect li sau acordat 10 puncte. Dacă în 20 de zile acoperă în întregime lacul. iar pentru fiecare răspuns greşit li s-au scăzut 2 puncte. Suma a cinci numere naturale este 48.3. (10 puncte) Observă regula şi completează şirul: PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete: II. astfel încât egalitatea a + 3b = 11 să fie adevărată. Câte probleme au rezolvat corect deţinătorii premiului întâi. Dacă se măreşte primul număr cu 5. . (20 puncte) Clasa a IV-a PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele: I. (10 puncte) Nuferii care cresc pe un lac îşi dublează suprafaţa în fiecare zi. al patrulea este o treime din primul.. I. elevii clasei a IV-a au avut de rezolvat 8 probleme.1.2.1.II. I. (10 puncte) Pentru numerotarea paginilor unei cărţi s-au folosit 330 cifre.2.…. aflaţi numerele ştiind că primul număr este egal cu suma ultimelor trei.4. La un concurs de matematică. doi şi trei. dacă ei au obţinut respectiv 68. produsul devine 161.. 2 9 31 98 300.

7. unde A = {1. I. I. (5 puncte) Un elev a depus la CEC suma de 500000 lei cu dobândă de 10% pe an. rezultatul se divide cu 8 iar dacă scădem 9. rezultatul se divide cu 7...6. atunci x = …. rezultatul se divide la 9. Într-o cutie sunt 35 kg de cuie. I. (5 puncte) I. 83 . să măsurăm 26 kg de cuie ? (10 puncte) Clasa a V-a PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele: I. După un an elevul are la CEC suma de ……. cu ajutorul unei balanţe cu două talere şi cu o greutate de 1 kg.3. 3} şi B = {x∈N | 6  x}.8. (5 puncte) Dacă 9n 5 −7 n1 +2n 6 = n 50 . Cum se poate.y.. dacă scădem 8. Rezultatul calculului: 2 5 : 2 2 + 0 : 3 ⋅1 2 6 0  0  ( )2    2 este ……. I. z = … şi t = … (5 puncte) n n +1 2003 Numărul natural n pentru care: 8 + 8 este …. (5 puncte) Soluţiile naturale ale inecuaţiei 7 +14 + 21 + 28 + 35 + 42 x + > x sunt …. prin două cântăriri.5. y = …. atunci n este …….II.... atunci numărul este ….. I. = 18 ⋅ 2 (5 puncte) Dacă dintr-un număr de trei cifre scădem 7.1.z.t sunt numere naturale prime şi x+2y+6z+42t = 260.3.4. I.. 2. b) Numărul maxim de oi este ……. (5 puncte) Un cioban afirmă că mulţimea picioarelor oilor sale este un număr de patru cifre distincte care reprezintă elemente ale mulţimii A U B. a) Numărul minim de oi este …….2. 3 + 6 + 9 +12 +15 +18 6 (5 puncte) Dacă x.

3a. atunci suma lor este 1002 ⋅1003 ……. I. respectiv 56o57′ . (5 puncte) 84 . Lungimea totală a drumului este ……. (5 puncte) Dacă c. I.. al numerelor 54 şi 5x 6 este 18.m.2.m.I.10. I.9.m.d. cea mai mare este fracţia ….c. 6a au produsul P divizibil cu suma lor S. b (5 puncte) Dintre fracţiile PARTEA II: II. (5 puncte) După ce un călător a parcurs 24% dintr-un drum.m... Arătaţi că: a) 50 divide suma S. Trei numere naturale a. I. I.m. 223 224 (5 puncte) Suma tuturor numerelor a cu a şi b distincte este …. b) câtul dintre P şi S este un număr natural multiplu de 45.5..1.2.3. iar produsul lor este 1005006. al lor este ……. atunci suma dintre complementul unghiului A şi suplementul unghiului B este ……. atunci c. (20 puncte) II. mai are de parcurs 130 km până la jumătatea drumului. (20 puncte) Clasa a VI-a PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele: x 3y I. 222 223 şi .. (5 puncte) Dacă unghiurile A şi B au măsurile de 54o55′ .c.1. (6) atunci raportul 9 x +5 y are valoarea ……. Să se determine două numere naturale ştiind că unul dintre ele este cu 44 mai mare decât celălalt şi că prin împărţirea sumei celor două numere la diferenţa lor se obţine câtul 46 şi restul 26. (5 puncte) Dacă suma inverselor a două numere naturale este 2005 . Dacă y = 0.4..

c) Dacă d(A.10. Pentru a anunţa ora 900. atunci d(A. Perimetrul triunghiului POB este ……. Triunghiul ascuţitunghic POM are latura PO = 3cm şi OM = 40mm.7. (5 puncte) PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete: II.I. (20 puncte) II.. (5 puncte) 00 I. CD) = 3cm. d(B. atunci m( ABD ) este ………. Dacă a = 1 +2 +3 +. aflaţi d(A.C)=1.cm sau …. BE).. (5 puncte) I. (5 puncte) I. +49 şi b= 13 (1 +2 +3 +. secunde..1. iar a1 + a2 + …+ a111 = 31080. …. Pe laturile [AB] şi [AC] ale ∆ABC isoscel cu [AB]≡ [AC] se iau punctele D∈(AB).. B şi C aparţin dreptei d astfel încât d(A.2.. Dacă punctele A.6. +25 ) b atunci a − = ……. …. a111 naturale nenule sunt direct proporţionale cu numerele 111. Pentru a anunţa ora 5 .. Să se afle numerele a1. ˆ b) demonstraţi că AP este bisectoarea BAC .1. (5 puncte) 85 .….7cm. Dacă BE∩CD = {P}. atunci: a) demonstraţi că [BE]≡ [CD]. …. Numerele a1. un orologiu bate de 5 ori în 5 secunde.B) = 30mm. a2.8.. a111. Unghiul care este egal cu 150% din suplementul său are măsura de . E∈(AC).C) este ….mm. astfel încât [BD]≡ [CE]. Dacă ˆ ˆ I. orologiul va avea nevoie de ……. 1. grade.9. Unghiul AB ˆ oricare două dintre ele sunt adiacente. 2. a2. (5 puncte) ˆ C are măsura 130o şi ABC ≡ CBD . iar mediatoarea laturii [PM] intersectează latura [OM] în punctul B. 110. (20 puncte) Clasa a VII-a PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele: I.

.. Valoarea minimă a raportului a +4 b a =. 24cm.. BC = 5 . (5 puncte) o ˆ Fie ABCD un romb la care m( ABD ) = 30 . Pentru x =  5 1 2.. 2 4 6 98 ⋅ ⋅ ⋅ . Ştiind că AA′ = 2. I.8. AB||CD. I. Dacă A∆BOC = 16cm2 atunci A∆AOD = ……..1(6) ..2.b ∈ N*.....9.. (5 puncte) I. Lungimea lui AC este …... (x-50). (x-3)..I..cm2. Aria patrulaterului este …….... . respectiv 21cm iar una din diagonale de 26cm... DD′ = 4....3.⋅ 3 5 7 99 Atunci produsul numerelor x şi y este ……. (5 puncte) r C Fie ABCD un paralelogram. (3) + 1 −  : produsul numerelor este . Perimetrul său este de 40 cm.4. A′ = p B A. 9 5  I..⋅ 2 4 6 1 0 0. (5 puncte) Fie trapezul ABCD.. I.5. D′ = pr AB D.. (x-2). I. divizibil cu 204 este …….. b (5 puncte) Fie un patrulater convex cu lungimile laturilor de 10cm. Fie numerele (x-1). {O}=AC ∩ BD... Fie numerele:   x =  y=  1 3 5 99 ⋅ ⋅ ⋅ .6.. (5 puncte) 86 .5 . atunci lungimea laturii AB=. 7cm... (5 puncte) a b −3 = Fie cu a.. I.. (5 puncte) Produsul celor mai mici 3 numere naturale nenule consecutive.7.

Se dă numărul n = 1234…20032004: a) Calculaţi suma cifrelor numărului n. I.2.10. b) Să se determine măsurile unghiurilor ∆ABC ştiind că (AE)≡ (ED). (5 puncte) 2 Valoarea de adevăr a propoziţiei: „ ( 5 −3) + (4 − 7 )(4 + 7 ) ∈Q”. (5 puncte) I. este …….1.1.2. (6) 18 −2 −1 ⋅ 32 este ……. Dacă AA′ = 12. atunci înălţimea din C este egală cu ……. (20 puncte) II. (5 puncte) Valorile lui a numere întregi pentru care A(a.. AM = 13. ˆ ˆ ˆ a) Să se demonstreze că m( ADE ) = m( B ) – m( C ). f(x) = ax-3. Perpendiculara în D pe BC intersectează cateta [AC] în E.5.3. Elementele mulţimii A = x ∈Z     (5 puncte) Dacă DM ⊥ (ABCD). (5 puncte) PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete: ˆ ˆ II. 2 x + 4x + 4   x 2 −4 87 . c) Scrieţi primele trei cifre ale numărului n . Notăm cu D mijlocul ipotenuzei [BC]. Un triunghi dreptunghic cu m( B ) > m( C )... a-3)∈Gf. AC) este ……. I. Fie ABC un triunghi oarecare cu înălţimea AA′ şi mediana AM. I. (20 puncte) Clasa a VIII-a PARTEA I: Trece pe foaia de concurs doar rezultatele: I. atunci d(M. b) Arătaţi că n este iraţional. Rezultatul calculului 0. (5 puncte)   ∈ N  sunt …….I.4. ABCD pătrat de latură 6 cm şi DM = 7 cm.. sunt ……. unde f:R→R. BC = 30..

Fie funcţia f:R→R. I.…. Valoarea minimă a expresiei x 2 +4 x 3 +16 + y 2 −6 y 2 +27 este …….b care verifică relaţia a 2 + 2 − b 2 +3 = 3 sunt a = …… şi b = …. 88 . Fie ABCD un pătrat.6. Volumul unui cub ABCDA′ B′ C′ D′ .….I.2 . este ……cm3. se ridică perpendiculara BD pe planul triunghiului.. cm. 2  d) Demonstrează că f2(x)–f(2x-3)⋅ f(1-3x) > 0. MA = a. f(x) = x+1. BD= 4 3 cm. (5 puncte) Numerele raţionale a. (5 puncte) PARTEA II: Trece pe foaia de concurs rezolvările complete: II.9. c) Calculează: E ( x ) = f 2 ( x ) +3x ( x −2) + ( x − )f ( x ) −4f ( x ) + 1 1 1  unde x ∈  ..10. (5 puncte) ( ) ( ) I. a) Calculează măsura unghiului format de graficul funcţiei cu axa absciselor. Dacă ∆MBD este echilateral.7.1. pentru orice x∈R. (5 puncte) ˆ În vârful B al triunghiului dreptunghic ABC cu m( A )=90o şi AB=4cm. este de .. dacă aria triunghiului A′ C′ B este de 8 3 cm2. I. I. (20 puncte) II..2.8. se cere: a) determină latura pătratului. Măsura unghiului format de planele (DAC) şi (ABC) este …. b) Calculează f(0)+f(2)+f(4)+…+f(2004). MA ⊥ (ABC). (5 puncte) Diagonala unui paralelipiped dreptunghic cu suma tuturor muchiilor egală cu 48cm şi aria totală 94cm2..

unde N este mijlocul lui (MC). după ce se măreşte cu 16%.. (10 puncte) Clasa a VI-a 1. (100y) 401 şi 4z +1 .. Se dau numerele:   230 319 3 3 2  2  x =  3 + 2 + 2 ⋅ 5 :1 0  : 3       1 1 1 1   y = + + + . (20 puncte) Proba pe echipaje Clasa a V-a 1. Mai mulţi copii îşi împart o sumă de bani (în lei grei) în mod egal. astfel: primul primeşte o cincime din sumă şi încă un leu greu. (10 puncte) a) b) 89 . iar O este centrul pătratului. b) Determinaţi numărul copiilor.+ 9 9⋅ 1 0 0  6 12 20  z = 51 2 0 2+ 51 2 0 1+ . Să se afle numărul raţional pozitiv care. (10 puncte) 2. Arătaţi că y este pătratul unui număr raţional pozitiv. al treilea primeşte o cincime din noul rest şi încă trei lei grei şi aşa mai departe. c) Ordonaţi crescător numerele: x1604 . a) Aflaţi suma de bani în lei grei care a fost împărţită.b) găseşte cosinusul unghiului format de planele (MBD) şi (ABC).. iar rezultatul se micşorează cu 16%. se va micşora cu 16. al doilea primeşte o cincime din rest şi încă 2 lei grei.+ 53 + 52 + 5 + 50    Calculaţi x şi 4z+1.. c) arată că NO ⊥ (ABC).

AE OC (10 puncte) a ∈N . (10 puncte) Clasa a VII-a 2. Fie expresia: F( x ) = . [A9A10] este dublul lui [A8A9]. aflaţi lungimea segmentului determinat de mijloacele segmentelor A0A1 şi A9A10. [A2A3] este dublul lui [A1A2] ş. c) Aflaţi x∈N pentru care F(x) – 1 este număr întreg. n > 1 ) (10 puncte) 4 x 2 −1 ( x + 3) 2 + 2( x + 3)( x − 4) + ( x − 4) 2 1. …. b) Aduceţi expresia F la forma cea mai simplă. Fie prisma dreaptă ABCDA′ B′ C′ D′ . AB < CD) notăm cu O intersecţia diagonalelor. A1.. Ştiind că lungimea [A0A10] = 211 – 2. A10 sunt situate pe dreapta a. Notăm cu O. 2 x −1 e) Aflaţi x∈N pentru care 3 ≤ F(x) ≤ 5. Punctele A0.1. Paralela prin A la BC intersectează pe BD în F şi pe AF AO = CD în E. Să se arate că numărul unde a = 1 1. 2  a) Arătaţi că. (AB || CD.a. Demonstraţi că: . pătrat perfect.m. astfel încât [A1A3] este dublul lui [A0A1]. oricare ar fi x∈Z. În trapezul ABCD. respectiv N mijloacele muchiilor AA′ şi CC′ . 3.   n + 1 o ri n -1 o ri Clasa a VIII-a (∀ n ∈ N..1 + 1 0n − 1. (10 puncte) 2. 2 d) Rezolvaţi ecuaţia F( x ) = .1 ⋅ 1 1. iar cu M. 1  unde x ∈ R −   .. ( x + 3) 2 + 2( x + 3)( x − 4) + ( x − 4) 2 este 90 . cu baza pătratul ABCD de latură x şi înălţimea AA′ = y..d. respectiv O′ centrele bazelor ABCD şi A′ B′ C′ D′ .

unde {Q} = OO′ ∩ MN. Aflaţi distanţa de la M la planul (BDB′ ). iar aria totală a b) c) d) e) prismei este de 18 cm2. O. Pentru x = 1 şi y = 4. Calculaţi măsura unghiului diedru format de planele (QBD) şi (MNO).a) Aflaţi x şi y ştiind că sunt numere naturale. N şi O′ sunt coplanare şi stabiliţi natura patrulaterului MONO′ . Arătaţi că punctele M. calculaţi aria totală şi volumul prismei. (10 puncte) 91 .

Probleme şi exerciţii propuse Clasele a III-a şi a IV-a 1. 2. y. 92 . să se calculeze valorile celor două numere din egalitatea 185+A-15+C=200 Determinaţi numerele naturale x.[182:7 + (324:2:6:9 + 39∙3):5]}:7 = Aflaţi x din expresia: 40 + {3∙[4 + (3+x):2] . Calculaţi expresia: 6 + {60: [7 + (351:3 + 452:4):10] + 18}:5 = Calculaţi expresia: {150∙5 . 5. 11. z din egalitatea: 15x+(2y+3z):x=22. 6. 8. 10. 4. Calculaţi pe x din expresia: x – (7⋅ 8 + 3⋅ 9) = 27. pentru care a∙b+3=21. Calculaţi pe x din expresia: 32:4 + 72:9 – x = 16. Găsiţi perechile de numere naturale (a. 9.4}∙3 = 100 7. Calculaţi pe a din expresia: 6⋅ 8 – (3⋅ 9 + a) = 11 a) Aflaţi termenul necunoscut: [(x+270:3)∙5+100]:600=1 b) Calculaţi: {[(126:18+147):14+121]:12-1}∙11= a) Calculaţi: 2018-8∙{7-6∙[5-4∙(3-2∙1)]}= b) Aflaţi termenul necunoscut: {[(2∙x+24):17+8] ∙5+28}∙8=72∙3∙4 a) Aflaţi numărul necunoscut: [(1+2∙3+4∙5+6∙7+8+9)-10∙8] x=30 b) Ştiind că A este mai mare decât C cu 10. b) cu a < b. 3.

…….. 5 lumânări ard împreună în 20 de minute. 15. Se dau sumele 2∙a+b = 10 şi c+d = 13.. Aflaţi numărul care adunat cu jumătatea lui este 27.72:2)]}=1850. 25. Câte pagini a avut cartea? 14... 21. Să se afle restul împărţirii la 25: 1⋅ 2⋅ 3⋅ …⋅ 48⋅ 49 + 37. 20. Fie şirul: 2. 19. Calculează: 2 + 4 + 6 + 8 +. împărţite la un număr de o cifră.. unde a şi b numere naturale. Arătaţi că măcar două numere sunt egale. 13.. În câte minute va arde jumătate de lumânare? Aflaţi numărul care adunat cu sfertul său este egal cu 40. 18. iar restul 1.+ 200= 1 + 3 + 5 +. Aflaţi împărţitorul şi câtul. .12.. 93 .56= Calculează: 100∙99 – 98∙99+98∙97 – 97∙96+ … +4∙3 – 3∙2+2∙1 = Aflaţi numărul care adunat cu triplul său este egal cu 36. deîmpărţitul este 39. 16. 22. Produsul unui număr cu el însuşi împărţit la 2 este egal cu dublul numărului. dau restul 7 şi câtul de două ori mai mare decât restul. 8+10+12... 24. 4+6. Aflaţi x din expresia: 30+5∙{32: x+5∙[40+8∙(200:5 . 23. La împărţirea a două numere naturale. 26.+ 99 – 2 – 4 – 6 -.. Aflaţi numerele care. Care este al cincilea termen ? Pentru a se numerota paginile unei cărţi au fost necesare 1770 cifre. 17. Să se calculeze b+c+2∙a+d şi 8∙a+3∙c+4∙b+3∙d.. ştiind că sunt diferite de 1 şi că împărţitorul este mai mare decât câtul. Aflaţi numărul. Suma a 10 numere naturale nenule este 54.

27. Câtul dintre triplul sumei a trei numere consecutive şi 17 este 6 şi rest 6. Află x. Aflaţi cele două numere naturale. Care sunt numerele ? 94 . y z x xz y 31. 39. pentru care x +y +z =x 3 . ştiind că diferenţa lor este 5. Dacă împărţim suma la jumătatea diferenţei lor obţinem câtul 4. iar la împărţirea dintre triplul sumei lor şi dublul diferenţei se obţin câtul 9 şi restul 3. y. ştiind că diferenţa lor este 10. z cifre distincte. Care sunt numerele? Aflaţi numerele a şi b. . Care sunt perechile de numere naturale care au diferenţa 3. x x x y 37. 35. 36. 32. 28. iar la împărţirea dintre suma lor mărită de 5 ori şi diferenţa lor mărită de 4 ori obţinem câtul 2 şi restul 0. Determină numărul. Află numerele. 33. Suma a două numere naturale este 64. Dacă împărţim suma la îndoitul diferenţei lor obţinem câtul 4 şi restul 0. 29.3) = 12 şi suma a+b este maximă. Câte soluţii are problema ? Să se afle numerele naturale de forma x +y +z =121 şi x<y<z. Un număr de trei cifre împărţit la răsturnatul său dă câtul 2 şi restul 100. 34. Împărţind un număr natural nenul la 7 obţinem restul egal cu câtul. 38. Să se afle numărul. Suma a două numere este 64. iar diferenţa dintre cifra sutelor şi cea a unităţilor este 4. iar suma lor este un număr de patru cifre al căror produs este 2? Cu cât este mai mare produsul dintre câtul şi suma numerelor 15 şi 5 decât câtul dintre produsul şi câtul lor? Aflaţi două numere care diferă unul de altul cu 424 şi au câtul 3. ştiind că: Află numerele naturale a şi b ştiind că (a . rest 2. 30.1)∙(b .

44. 43. Cu valorile găsite scrieţi cel mai mare şi cel mai mic număr natural de 4 cifre. Să se reconstituie împărţirea.40. Dacă se măresc ambele numere cu 10. care au cifra zecilor 7 şi suma cifrelor 11. iar restul 1. La împărţirea a două numere naturale. 95 . Să se determine cele două numere. Suma împărţitorului cu câtul şi restul este 44. în cutie au rămas: 12 fundiţe roşii.d dacă produsul lor este 24. Câtul a două numere naturale este 3.c. Să se determine numerele a (numere naturale de două cifre) b care au proprietatea că fiecare este de patru ori suma cifrelor sale. câtul este un sfert din împărţitor. ştiind că sunt diferite de 1 şi că împărţitorul este mai mare decât câtul. a constatat că a rămas un număr egal de mere în fiecare ladă. 45. 46. 15 fundiţe verzi şi 7 fundiţe albe. 47. 49. După ce s-a folosit acelaşi număr de fundiţe din fiecare culoare. 48. Câte fundiţe de fiecare culoare erau la început în cutie? 41. produsul dintre primul şi al treilea este 8. iar suma dintre al doilea şi al treilea este 7. Scrie numerele naturale pare de forma a 5b . După ce Ioana a mâncat 26 de mere din prima lădiţă şi 17 mere din a doua. verzi şi albe. Câte mere erau la început în fiecare lădiţă? Într-o cutie sunt 61 de fundiţe: roşii.b. iar restul jumătate din cât. care au suma cifrelor 14. deîmpărţitul este 37. Să se afle trei numere pare. Să se determine numerele a. 42. Aflaţi împărţitorul şi câtul. câtul lor va fi 2. consecutive care au suma un număr de forma x . Într-o împărţire a două numere naturale. În două lădiţe erau 59 de mere. x Scrie toate numerele naturale de 4 cifre distincte.

c este 900. Dacă se împarte primul număr la al doilea. b.50. Suma a 3 numere este 63. Câţi zidari şi câţi dulgheri au realizat lucrarea? Pentru o grădiniţă s-au cumpărat mere şi caise. Cantitatea de mere cumpărate a fost de 4 ori mai mare decât cea de caise. Primul coşuleţ are cu 38 căpşune mai multe decât al doilea. Să se afle patru numere pare consecutive a căror sumă este egală cu: (400 – 240 + 100) : (10 – 5) = Suma a trei numere a. Care sunt numerele? Trei fraţi au împreună 45 lei. 96 . Ştiind că diferenţa dintre primul şi al treilea număr este de 145. se obţine câtul 2 şi restul egal cu al treilea număr. ştiind că primul număr este un sfert din al doilea număr şi jumătate din al treilea. iar al treilea număr este sfertul celui de-al doilea plus 4. plătindu-se 420000 lei. Ana are căpşune. Toţi dulgherii au primit împreună cu 3100 lei mai puţin decât zidarii. Aflaţi numerele ştiind că b este de trei ori mai mare decât a şi cu 25 mai mic decât c. În două coşuleţe. 70kg. 1 kg de caise a costat de 2 ori mai mult decât 1 kg de mere. Câţi lei are fiecare. 52. 57. dacă cel mare are de 3 ori suma celui mic. Câte căpşune trebuie să mute Ana din primul coşuleţ în al doilea. Să se afle numerele. 58. 55. pentru ca în acesta să fie cu 12 căpşune mai multe decât în primul? Se dau trei numere naturale. Al doilea număr este pătrimea primului număr plus 4. 54. 53. Primii au primit câte 500 lei. Câţi lei a costat 1 kg de mere? Dar 1 kg de caise? Suma a trei numere este 6040. 51. iar mijlociul are jumătatea sumei mezinului? O lucrare de construcţie a fost plătită cu 31900 lei unor zidari şi unor dulgheri. Aflaţi cele trei numere ştiind că al treilea număr este de 100 de ori mai mic decât al doilea număr. aflaţi valoarea celor trei numere. 56. ceilalţi câte 600 lei.

atunci rămâne un număr egal de calculatoare. Suma a două numere este produsul dintre numerele 160 si 5. La un magazin este un număr de calculatoare de 4 ori mai mare decât la altul. Câte pagini a citit în fiecare zi? Din triplul numărului 197 scădeţi sfertul numărului 2024. Dacă primul magazin vinde 96 de calculatoare şi al doilea 6 calculatoare. 64.c.d ştiind că suma primelor două este 56. apoi noul rezultat îl măriţi cu 105.b. Află numerele. Dacă împărţim primul număr la al doilea sau al doilea la al treilea obţinem câtul 2 şi restul 1. Al doilea număr este cu 141 mai mic decât diferenţa. Suma a două numere este cu 206 mai mare decât diferenţa lor. al treilea număr este suma jumătăţilor primelor două numere. Comparaţi numărul obţinut cu 199. 62. Când fratele avea 10 ani. 65. diferenţa câturilor este 10. iar al patrulea este cu 25 mai mic decât triplul lui c. 66. fata avea 14 ani. 67. Avem trei numere. a patra zi a citit cu 10 pagini mai mult decât a treia zi şi cu 20 mai mult decât a doua zi. aflaţi cele două numere. Aflaţi suma a patru numere naturale a. 63. 97 . Câţi ani are fiecare acum? Anca a citit o carte de 210 pagini în patru zile astfel: în prima şi a doua zi a citit 100 de pagini.59. Câte calculatoare au fost la început în fiecare magazin? Suma a două numere este 780. Diferenţa obţinută o micşoraţi de 5 ori. Dacă primul număr se împarte exact la 3 şi al doilea exact la 2. 60. Cât este fiecare număr dacă al doilea număr e mai mic decât primul număr cu 284? Un frate şi o soră au împreună 60 de ani. Aflaţi cele 3 numere ştiind că diferenţa dintre primul şi al treilea este 42. 61.

Câte piese au fost la început în fiecare cutie ? Într-o cutie sunt de 4 ori mai multe bile roşii decât albe. Câte kilograme de legume a vândut magazinul? În trei lăzi sunt 612 kg de marfă. 72.68. 71. care sunt gemeni. 73. În 7 cutii se află acelaşi număr de piese (figuri geometrice). Victor şi cei doi fraţi ai săi. Cât cântăreşte fiecare ţeavă ? Tatăl împreună cu fiul au 85 de ani. suma vârstelor celor doi gemeni era egală cu vârsta lui Victor ? Să se afle două numere ştiind că suma lor este de 5 ori mai mare decât diferenţa lor. Aflaţi vârsta bunicului şi a fiului acestuia dacă peste 7 ani bunicul va avea cu 50 de ani mai mult decât nepotul. iar la împărţirea celor două numere se obţine câtul 1 şi restul 3. Câte bile roşii şi câte bile albe au fost la început ? Magazinul METRO a vândut într-o zi 14852 kg cartofi. Câte kilograme de marfă sunt în fiecare ladă ? Dintr-o ţeavă de oţel de 458 g s-au tăiat: o ţeavă mică. Costel observă că adunând vârsta sa cu cea a bunicului obţine de 2 ori vârsta tatălui. Tatăl este mai bătrân decât fiul cu 45 de ani. în cele 7 cutii rămân tot atâtea piese câte au fost la început în 2 cutii. au împreună 39 ani. Dacă din fiecare cutie se iau câte 25 piese. 98 . Dacă se iau 6 bile roşii şi 3 bile albe. 74. 69. 76. La cei 10 ani ai săi. 75. În a doua ladă este de 2 ori mai multă marfă decât în prima şi cu 2 kg mai puţin decât în a treia. morcov 693 kg. Câţi ani are fiecare dacă acum cinci ani. 70. în cutie rămân de 6 ori mai multe bile roşii decât bile albe. iar pătrunjel de 3 ori mai puţin decât morcov şi 1469 kg varză. cu 6957 kg mai puţin ceapă. o ţeavă de 2 ori mai mare decât prima şi două ţevi de 3 ori mai mari decât prima şi au rămas 8 g de ţeavă. Să se determine peste câţi ani tatăl va avea vârsta dublă în raport cu fiul.

77.

Mama, tata şi fiul au împreună 125 de ani. Dacă mama şi tata au aceeaşi vârstă egală cu de 2 ori vârsta fiului, să se afle cu câţi ani este mai mare tatăl decât fiul. Mama are de 2 ori vârsta fiicei şi este cu 2 ani mai mică decât soţul ei. Împreună cei trei au 102 ani. Să se determine vârsta mamei. Un casier, fiind întrebat cât a încasat într-o zi, a răspuns: „Dacă aş mai fi încasat un sfert din cât am încasat şi încă 500 lei, atunci aş fi încasat 55100 lei.” Cât a încasat casierul în ziua respectivă? Raluca are de 5 ori mai mulţi bani decât Diana. Dacă i-ar da Dianei 53 lei şi ar cheltui 62 lei, cele două prietene ar avea sume egale. Câţi lei are fiecare? Pe o carte am dat 4 lei şi jumătate din preţul ei, iar pe un joc 12 lei şi un sfert din preţul său. Câţi lei costă cartea şi jocul împreună? Dar 5 cărţi şi 8 jocuri? Mihaela are 10 ani, iar mama ei 43 ani. Peste câţi ani vârsta Mihaelei va fi jumătate din vârsta mamei? Întrebat câţi elevi are, Pitagora a răspuns: “Jumătate din ei studiază matematica, o pătrime studiază natura, o şeptime meditează în tăcere, iar restul sunt 3 fecioare.” Câţi elevi avea Pitagora? La un concurs de matematică, un elev obţine pentru 8 probleme 46 de puncte. Câte probleme au fost corecte şi câte greşite, ştiind că pentru o problemă rezolvată corect a obţinut 10 puncte, iar pentru o problemă greşită a pierdut 7 puncte ? “- Dă-mi 2 creioane de la tine pentru a avea câte ai tu”, spune Ioana. “- Dă-mi tu 2 creioane şi voi avea de două ori mai mult ca tine”, răspunde Anca. Câte creioane are fiecare?

78.

79.

80.

81.

82. 83.

84.

85.

99

86.

Peste 2 ani, vârsta Mariei va fi o treime din vârsta mamei, dar cu 8 ani în urmă vârsta fetei era o optime din cea a mamei. Ce vârstă are fiecare acum ? Trei copii şi-au împărţit un număr întreg de nuci cuprins între 250 şi 300, astfel: primul a primit un număr de perechi egal cu numărul grămezilor de câte 5 nuci primite de al doilea şi cu dublul numărului de grămezi de câte 13 primite de-al treilea. Câte nuci a primit fiecare ? Aflaţi numerele naturale a şi b, ştiind că diferenţa lor este 10, iar câtul la împărţirea dintre suma lor mărită de 5 ori şi diferenţa lor mărită de 4 ori este 2. În trei lăzi sunt 72 nuci. Dacă o treime din numărul nucilor din prima ladă se mută în a doua ladă, apoi un sfert din numărul nucilor din lada a doua se mută în a treia ladă, în fiecare ladă avem acelaşi număr de nuci. Câte nuci au fost iniţial în fiecare ladă ? Trei fraţi au depus la bancă câte 750 lei. Doresc să-şi cumpere un laptop care costă 3610 lei. Pentru fiecare 100 lei, ei primesc dobândă anuală de 20 lei. Pot să-şi cumpere laptopul după 2 ani? Dacă nu, de ce sumă mai au nevoie? Dacă da, ce sumă le mai rămâne? (Presupunem că preţul şi dobânda nu se modifică). Într-o urnă sunt 20 bile identice, numerotate de la 1 la 20. Se extrag 4 bile. Prima bilă extrasă are numărul 10, a doua are numărul egal cu o pătrime din numărul bilei a treia, iar a patra bilă are numărul o doime din suma numerelor primelor două bile, adică 7. Care este suma numerelor bilelor extrase ? După ce a parcurs două din cele 5 părţi egale ale unui drum, un călător constată că mai are de parcurs cu 75 km mai mult decât a mers până aici. Ce lungime are drumul? Într-o clasă sunt 32 băieţi şi fete. Câţi băieţi şi fete sunt, ştiind că, dacă ar fi cu 4 băieţi mai puţini, un sfert din numărul lor ar fi egal cu o treime din numărul fetelor.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

100

94.

Se împart 48 de mere în două grămezi. Se iau din prima grămadă cât sunt în a doua şi se adaugă în a doua. Se ia din a doua grămadă o pătrime din numărul de mere care era iniţial în prima şi se adaugă în prima grămadă. În urma acestor operaţii, grămezile au acelaşi număr de mere. Câte mere au fost la început în fiecare grămadă? Suma a trei numere este 120. Dacă am scădea 7 din primul număr şi am adăuga 7 la al doilea număr, primul număr ar deveni de 3 ori mai mare decât al doilea, iar dacă din al treilea am scădea 5 şi am adăuga la al doilea 5, atunci al treilea ar deveni cu 2 mai mare decât al doilea. Care sunt cele trei numere? Dintr-un număr scădem jumătate din el şi încă 1, din rest scădem jumătate din el şi încă 1, din rezultat scădem din nou jumătate şi încă 1 şi se obţine 6. Care este numărul iniţial ? Aflaţi 6 numere naturale consecutive, ştiind că triplul sumei primelor trei este egal cu dublul sumei ultimelor trei. Pe o masă sunt 5 cărţi numerotate de la 1 la 5. Prima carte are cel mai mic număr de pagini, a doua are un număr de pagini egal cu triplul paginilor primei cărţi, iar fiecare dintre următoarele trei cărţi au câte un număr de pagini egal cu suma paginilor precedentelor două. Aflaţi câte pagini au toate cele cinci cărţi, dacă ultima carte are cu 72 de pagini mai mult decât prima şi a patra la un loc. Fiind întrebată ce vârstă are, Maria a răspuns: „Cu 5 ani în urmă aveam de 3 ori mai puţin decât voi avea peste 7 ani”. Câţi ani are Maria?

95.

96.

97. 98.

99.

100. Dacă înaintea unui număr de o cifră scriem cifra 3, obţinem un număr cu 54 mai mic decât numărul pe care îl vom obţine dacă scriem cifra 3 la sfârşitul lui. Care este acel număr? 101. Ana şi Maria au împreună 336 fotografii, puse în două albume care au acelaşi număr de foi fiecare. Ştiind că pe o foaie din albumul Anei se pot pune 16 fotografii, iar pe o foaie din albumul

101

Dacă Mihai iar da lui Andrei 15 timbre şi Ioanei 35 timbre. la câte 10 întrebări. Suma vârstelor a doi fraţi este egală cu jumătate din vârsta mamei. Pentru fiecare răspuns corect li s-au acordat 10 puncte. În două cutii mari şi trei cutii mici sunt 111 bomboane. Ei au avut de răspuns. Ce vârstă are fiecare copil în prezent. Să se afle lungimea celei de-a treia grădină. La un concurs pe teme geografice. Cât s-a încasat pe marfa vândută? 105. Câte timbre a avut fiecare? 104. Pentru a cumpăra 4 mingi de fotbal mai trebuie 15 lei iar dacă se cumpără 3 mingi mai rămân 10 lei. aflaţi câte fotografii are fiecare fată. dacă unul este cu doi ani mai mic decât celălalt? 102 . dacă o cutie mică are cu 8 bomboane mai puţine decât una mare? 108. iar fiecare răspuns greşit a fost penalizat cu 5 puncte. Prima grădină are perimetrul cu 108 m mai mare decât a doua grădină şi cu 316 m mai mic decât a treia grădină. Bogdan şi Codrin. vârsta mamei era de 5 ori mai mare decât suma vârstelor celor 2 copii. Mihai. 107. Andrei şi Ioana au împreună 360 de timbre. fiecare. Acum 6 ani. Într-un magazin au fost 140 m de stofă cu preţul de 18500 lei / m şi 168 m de pânză albă cu preţul de 5000 lei / m. Stabiliţi clasamentul final. Câte bomboane sunt în cutiile mari şi câte în cele mici.Mariei se pot pune 12 fotografii. Cât costă o minge şi câţi lei sunt? 106. La sfârşitul zilei a 1 1 mai rămas în magazie din cantitatea de stofă şi din 5 3 cantitatea de pânză. din clasa a IV-a A s-au prezentat Andrei. care are lăţimea cât un sfert din lungime. dacă Andrei a dat cu trei răspunsuri bune mai puţin decât Codrin. Trei grădini dreptunghiulare au suma perimetrelor de 1090 m. 103. 102. atunci Mihai ar avea de 3 ori mai puţine decât Ioana şi de două ori mai puţine decât Andrei.

iar dacă formează echipe compuse din 3 fete şi un băiat. Câţi trandafiri a primit Cristina ?. îi rămân 10 trandafiri. Alina are vârsta de trei ori mai mică decât mama. rămân 2 băieţi fără pereche.109. Aşteptând nepoţii în vizită. Nici unul dintre aceştia nu este cel mai mic. bunica a pregătit prăjituri. Numărând prăjiturile şi-a spus: „Pentru ca fiecare nepot sa capete cate 5 prăjituri ar trebui sa mai gătesc 3. cât cele două la un loc. dacă ar fi cu 8 mai puţine galbene. iar dacă se aşează câte 6 creioane într-o cutie. Câte globuleţe din fiecare culoare sunt ştiind că. Câţi nepoţi are bunica? 113. iar tata. Cristina a primit de ziua ei trandafiri. atunci jumătate din numărul celor galbene ar reprezenta de trei ori mai mult decât un sfert din numărul celor roşii. rămân 3 creioane. 115. tata va avea dublul vârstei Alinei? 111. La o fermă cresc oi şi găini. 7 cu ciocolată şi 15 cu fructe. dacă. rămân 8 fete fără pereche. ştiind că dacă formează echipe fată-băiat. mama şi tata au împreună 64 de ani. În total sunt 745 capete şi 1880 picioare. Care este numărul minim pe care trebuie să le luăm din cutie pentru a fi siguri că luăm câte o bomboană de fiecare fel? 103 . Ce vârstă are fiecare. daca insa fiecare se mulţumeşte cu doar 4. produsul vârstelor lor este 36? 110. Alina. iar dacă îi aşează câte 5. dar nici cel mai mare. rămân 6 cutii goale şi o cutie cu 9 creioane. Află câte fete şi câţi băieţi participă la un joc. Dacă îi aşează câte 3 în vază. Pentru împodobirea bradului de Crăciun s-au cumpărat 118 globuleţe galbene şi roşii. atunci 3 prăjituri vor rămâne pentru mine”. 116. Într-o cutie sunt trei feluri de bomboane: 10 cu mentă. Câte oi şi câte găini sunt la fermă ? 114. Câte cutii şi câte creioane sunt? 117. 112. în ultima vază va fi doar unul. Dacă se aşează câte 10 creioane într-o cutie. O familie are 4 copii. Câţi ani are fiecare? Peste câţi ani.

Câte bănci sunt ştiind că acestea s-au pus chiar din capătul aleii ? 124. b) cel puţin 3 mere din acelaşi soi.118. Oana are mere şi pere. iar dacă le grupează câte un măr şi două pere. îi rămân două mere. ea se întreabă: a) Câte şosete trebuie să ia pentru a fi sigură că va încălţa o pereche de aceeaşi culoare? b) Câte şosete trebuie să ia pentru a fi sigură că printre ele se află o pereche de şosete albe? 119. Câte fructe are din fiecare? 121. Într-o urnă sunt 300 bile roşii. 120. Pentru că becul din camera sa nu funcţionează.4 sau 5 atunci. rămâne cu 6 pere. Ancuţa are într-un sertar din dulapul său 7 şosete albe şi 7 şosete negre. Dacă le grupează câte un măr şi o pară. păsări şi şerpi (presupuşi a avea două limbi fiecare) sunt în acea grădină? 122. de fiecare dată. Dacă ei s-ar grupa câte 2. De o parte şi de alta a unei alei de 138m s-au pus bănci cu lungimea de 2m şi distanţa dintre ele de 15m. scaunele sunt aşezate câte 15 pe un rând. păsările şi şerpii au în total 400 capete. Într-o cabană sportivă sunt mai puţin de 400 sportivi. Într-o Grădină Zoologică. Într-o sală de spectacole. Câte patrupede. Dacă s-ar grupa câte 7 atunci nici un sportiv nu ar rămâne în afara grupelor. Într-o ladă au fost amestecate mere de 3 soiuri. 1200 picioare şi 450 limbi. Ştiind că 235 nu sunt roşii. în total fiind 25 de rânduri. galbene şi albastre. pentru ca printre ele să se găsească: a) cel puţin 2 mere din acelaşi soi. patrupedele. Scaunele sunt numerotate de la 1 la 375. a) Ce număr are scaunul din centrul sălii ? b) Ce numere au scaunele de pe rândul 22 ? 125. Care este cel mai mic număr de mere scoase la întâmplare din ladă. iar dacă mărim de 5 ori numărul bilelor galbene 104 .3. Câţi sportivi sunt în cabană? 123. ar rămâne unul singur.

. Pentru traversarea unui râu un grup de 21 copii angajează un barcagiu în a cărui barcă încap 7 persoane. Trei copii aveau de împărţit 23 lei şi primul trebuia să ia o doime. al doilea o treime şi al treilea o optime din sumă. Care este numărul maxim de încercări pentru a deschide fiecare dulap ? 127. să se afle care este numărul minim de bile pe care trebuie să le extragem. . . Dacă tipărirea unei cărţi durează 7 săptămâni şi ea a început la 15 mai.a treia cifră este dublul celei de-a doua. fără a ne uita în urnă. Un elev isteţ trebuie să deschidă 6 dulapuri cu 6 chei. care avea şi el 1 leu. Câte drumuri dusîntors trebuie să facă acest barcagiu? Eşti sigur? Mai verifică o dată! 128. fără să ştie care cheie corespunde fiecărui dulap. . obţinem un număr de 3 ori mai mic decât bilele albe.numărul are 6 cifre. c) din fiecare culoare. Reconstituie un număr de telefon despre care ştim: . pentru a fi siguri că am luat cel puţin 3 bile: a) albastre.a doua cifră este dublul primei cifre. 130. b) de aceeaşi culoare. 126. când se va termina de tipărit cartea? 129.numărul format din ultimele 3 cifre este 4 ori mai mare decât numărul format din primele 3 cifre. fiind în acelaşi timp şi cu 2 mai mare ca aceasta.cifra a treia şi a patra sunt identice. a reuşit să le facă această împărţire. Un coleg al lor.mărit cu 5. Câţi lei a luat fiecare copil? 105 .

. 5 în a treia ş. 8. 106 . 4. dar pe drumul de întoarcere. Ştiind că piticii s-au trezit la ore diferite. fiecare pitic mănâncă jumătate din numărul prăjiturilor găsite plus una.. b) Precizaţi cifra de pe locul 50. 5.m. 6. 3 în a doua zi. după ce planta este ruptă. ştiind că: bd 2. Arătaţi că numărul n = 6+62+63+…+62011+2011 nu poate fi pătrat perfect.Clasa a V-a 1. Determinaţi numărul natural a c . Piticul cel mic. Fie numărul a = 12345678910111213…2010. Pe măsură ce se trezeşte. una în prima zi.. a) Aflaţi câte cifre are acest număr. Înainte ca Făt-Frumos să îşi înceapă călătoria planta avea două flori. florile încep să se usuce. Arătaţi că numărul N = 2⋅ (1+2+3+…+2009)+2010 este pătratul unui număr natural.a. c) Să se suprime 100 de cifre astfel încât numărul rămas să fie cel mai mare posibil. aflaţi câte prăjituri a pregătit Albă ca Zăpada. ca să aducă o plantă care îşi dublează numărul florilor în fiecare zi. Făt-Frumos porneşte într-o călătorie peste trei mări şi şapte ţări.d. 3. fiind cel mai somnoros s-a trezit ultimul şi a mai găsit o singură prăjitură. Care este numărul florilor pe care le are planta atunci când Făt-Frumos ajunge înapoi. ⋅ ab cd ( ) 4 019 = abcd ( )( ab cd )2 7. (abcd ) ⋅(abcd ) ⋅(abcd ) 1 3 5 ⋅. Câte numere de trei cifre au produsul cifrelor egal cu 0? Albă ca Zăpada le-a pregătit celor şapte pitici un număr de prăjituri. dacă traversarea unei mări durează trei zile şi a unei ţări o zi? Aflaţi suma cifrelor numărului N = 22010⋅ 52011 – 2011.

. Arătaţi că numărul A = 1+4+7+10+…+2011 este multiplu al numărului 671. Arătaţi că n(n+3)(3n+2)(5n+1) este divizibil cu 4. iar împărţind pe n la 17 se obţine câtul egal cu restul împărţirii lui n la 15. c atunci cel puţin o cifră a sa este egală cu 1. Dacă împărţim numărul mai mare la o treime din numărul mai mic obţinem câtul 9 şi restul 53. Diferenţa a două numere naturale este 413. Să se determine restul împărţirii numărului: B = n 3 ( n +1) 3 ( n + 2 ) 3 .( n +1999 ) 3 + 2010 la 2000. Determinaţi numerele naturale de forma x z y =2z şi x împărţit la y dă câtul 1 şi restul 3. 16. Diferenţa a două numere naturale este 93. Determinaţi numerele naturale n. 11. n+ 2 ⋅2 n−1 + 2 ⋅6 2 n+1 107 .. 17. ştiind că împărţind pe n la 15 se obţine câtul egal cu restul împărţirii lui n la 17. Care este cel mai mic şi care este cel mai mare număr de patru cifre care împărţit la 74 să dea restul 19? Câte numere de patru cifre împărţite la 74 dau restul 19? 13. 14. Arătaţi că dacă numărul ab ab dă restul 9 la împărţirea cu 91. n n+ 2 n+1  2 cu proprietatea că n+1 20. y 19. Aflaţi cele două numere. 18. pentru orice număr natural. Aflaţi cele două numere ştiind că împărţind pe cel mai mare la cel mai mic obţinem câtul 9 şi restul 5.9. Aflaţi un număr de trei cifre care împărţit la răsturnatul său dă câtul 2 şi restul 100. Să se determine restul împărţirii numărului: 3 3 A = n 3 ( n + 1) ( n + 2 ) + 5 la 8. 15. iar diferenţa dintre cifra sutelor şi cifra unităţilor este 4. 10. Arătaţi că numărul A = 5 ⋅12 ⋅ 3 + 6 ⋅ 4 ⋅9 +18 este divizibil cu 2010. 12.

24. ştiind că pentru un răspuns corect a obţinut 25 lei. + 100 x + 102 = x + 3 x + 5 x + . Să se afle câte răspunsuri au fost corecte şi câte greşite. Arătaţi că numărul 92010 + 72010  10. În cadrul unui concurs un elev obţine pentru 10 răspunsuri 130 lei. 1 su 1 d a 7 1 a 3 −2b  . Arătaţi că: a) S  50. a) Fie N =abcde . 29.. b) Să se studieze dacă numărul N+22011 este pătrat perfect... b) Arătaţi că x nu este divizibil cu 9. Arătaţi că dacă atunci N 7. 6x satisfac condiţia că produsul P al lor se divide prin suma lor S. 1 7 1 .. a) Arătaţi că 10 / x. + 201x = 2 x + 4 x + ... 108 .. 11 sau 13 . Fie numărul N = 12009+22009+32009+. a) Aflaţi ultima cifră a numărului A.. b) câtul dintre P şi S este un număr natural divizibil cu 45. Să se arate că diferenţa dintre un număr natural de trei cifre a c b (a > c) şi răsturnatul său este un număr divizibil cu 9 şi cu 11. Se dă egalitatea: 1+1⋅ 3+1⋅ 3⋅ 5+1⋅ 3⋅ 5⋅ 7+…+1⋅ 3⋅ 5⋅ 7⋅ … ⋅ 1999 – x = 9999. iar pentru un răspuns greşit a pierdut 15 lei. iar 23. N =a b b ba b) Arătaţi că N =ab ab −9b  3 . 27. 3x. Trei numere naturale x.+20102009. + 200 x + 1010 . 28. 22. Fie numărul A = 1+21+22+23+…+22011. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale ecuaţiile: a) 2 x + 4 x + .+ 101x . Determinaţi numărul natural n din egalitatea: 3∙32∙33∙.. 30. b) x + 3 x + 5 x + . b) Arătaţi că A este divizibil cu 15.∙310 – 2718=2∙3n.. a) Arătaţi că N este divizibil cu 5. 26. b 1 ce −b .21. 25...

b) Există elemente m∈N şi n∈N astfel ca: A ∩ B= ({m. Aflaţi media aritmetică a numerelor: a = 1 + 3 + 5 + … + 1999 şi b = 2 + 4 + 6 + … + 2000. x ∈A} .34}\B) ? 33. b) Dacă y = 2. n unui num ar natural la 6 . A ∩B = {b. Fie mulţimile: A = x ∈N * x este restul im partirii B =x∈ 2 N { } { { Determinaţi ( A ∩ B ) ∪ ( C \ B) x ≤4 1 } şi C ={x ∈N x =u (3 ). n ∈N}. 34. y ∈N. b. c. a) Să se determine elementele mulţimilor A şi B. determinaţi x astfel încât A∪B să aibă trei elemente.56}\A)∪ ({n.31. unde x. Fie mulţimile A = {5x + 3. Determinaţi mulţimile A şi B. d} 109 . ştiind că sunt îndeplinite simultan condiţiile: A ∪B ={a . A =x∈ N 9 ≤x 2 <4 0 { }.4} şi B = x 2 . 35. e} . Se dau mulţimile: B = {y ∈N y = (x + 3) : 2. A\B⊂ B\A . a) Determinaţi x şi y astfel încât mulţimea A∪B să aibă două elemente. d. 32.2 y +1 . } . c.

. Să se arate că orice putere a lui 13 se poate descompune în sumă de două pătrate perfecte. 5n +3. 9. 5n +8 n ∈N} şi B = m 2 m ∈N . 37. Să se arate că orice putere naturală a lui 25 se poate scrie ca o sumă de două pătrate perfecte. Un grup de 140 de elevi au fost plecaţi la munte şi la mare. Ştiind că fiecare elev a participat la cel puţin o activitate. 41 . unden a) Aflaţi numărul de elemente al mulţimii A.. ∈N * { } } 39. b) B = {23 . 20 dintre elevi participă la vizionarea filmului.36. 317 } . 43. 110 . 35 .. şi cu 20 mai mulţi au fost numai la munte? 40. 16. b) Determinaţi n ştiind că A are 1945 elemente. 23. Fie A ={5n +2. Fie şirul de numere: 2. dacă 48 de elevi au fost numai la mare. 44. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: a) A = B. În clasa a V-a sunt 27 de elevi. b) A ⊂ B.. Aflaţi cardinalul mulţimilor: a) A = {x ∈N 999 < x ≤ 2010 } . apoi numărul al 23-lea din şir şi apoi calculaţi suma primelor 43 de numere din şir. aflaţi: a) Câţi elevi participă la ambele activităţi ? b) Câţi elevi participă numai la concursul de sanie ? 41. 42. Câţi elevi au fost şi la munte şi la mare. c) A∩B = ∅. 29 . Considerăm mulţimea A ={x ∈N 3n ≤ x ≤3n +2 . . iar 25 de elevi la concursul de sanie. 38.. . În vacanţa de iarnă se organizează două activităţi: vizionarea unui film şi un concurs de sanie pe o pârtie din Iaşi. ….. Scrieţi: încă 3 termeni ai şirului. Să se scrie numărul 19971998 ca sumă de 1997 numere naturale consecutive.

57.b.` a) Comparaţi a şi b. Se dau numerele: a = 21653 . 111 . b) Să se scrie 101n (n ≥ 2) n∈N ca sumă de101 numere naturale consecutive. nu poate avea ca rezultat un 46. Să se arate că numărul 1n +5n +6n nu poate fi pătrat perfect oricare ar fi n∈N. Dacă a+3b = 120 şi b+c = 40 atunci calculaţi 2a+9b+3c.+22001 adevărată sau falsă..21651 .. n∈N.. a) Comparaţi a şi b. Rezolvaţi în N ecuaţia: 9x+15x+21x+. + 151. a) Să se calculeze S = 51+ 52 + . 56.2∙3 991 ....+333x = 9∙11∙13∙15∙17∙19. 55. + 299 < 2100..2∙3 992 . b = 3993 ..3990 şi c = 7 662 + 9∙7 660 . 48. b =(27 c =31986 ∙3 1987 ∙. 50. 49. 52. Să se arate că numărul A = 2001+2∙(1+2+…+2000) este pătrat perfect.8∙7 . 51. 47.. 331 )1985 şi 53. Să se arate că 20 + 21 + 22 + . Dacă a+b+c = 14 calculaţi ab +bc +ca . Se dau numerele:. 54.c. a =31∙3 2 ∙3 3 ∙.∙3 1985 ... Fie numerele: a = 83n+2 ∙25n+1. Rezolvaţi în N ecuaţia: 3∙5x–1981+ 4∙5x–1983 +2∙5x–1984 = 1985. Demonstraţi că suma abba +aabb pătrat perfect. Scrieţi în ordine crescătoare numerele a.21652 .. ∙3 n -1∙3 n . Stabiliţi dacă propoziţia „a este impar şi a este pătrat perfect” unde numărul a = 20+21+22+. b = 7∙5n+2 ∙15n+1.45. b) Determinaţi n∈N astfel încât a∙c = (27667)1000. b) Arătaţi că a şi b dau acelaşi rest la împărţirea cu 75 ori care ar fi n∈N.

73. 69. Aflaţi ultima cifră a numărului N = 3∙32 ∙33∙…∙32000. Suma dintre dublul unui număr natural şi triplul altui număr natural este 2488. 71. 68. ei observă că. 66. b. 62. Determinaţi numerele naturale a. dacă din numărul de oi ale primului fiu se scade 185. c ştiind că: 6 ⋅ 3a + bb + 2 c = 493 . Demonstraţi că nu există nici un număr natural pătrat perfect care să dea restul 6 la împărţirea prin 7. După ce fiecare obţine partea sa. e şi n ştiind că: 2a∙3b+4∙5c∙7d∙11e = n!. 72. c.. Aflaţi cele două numere. 60. Arătaţi că 1998 este o sumă de puteri ale lui 2. n ≥ 3 pentru care: 2n-3+52m+1+6n-1 = 3162..c astfel încât a3+b3+c3 =62009. Să se determine numerele naturale m şi n. Aflaţi numărul x natural care verifică ecuaţia 1+3+5+7+. 65.b. d. ( ) 61. Un tată împarte 1507 de oi fiilor săi. Să se rezolve în N ecuaţia: a2+3a – 88 = 0. 70. Să se determine numerele naturale a. b. Comparaţi numerele: 25 −16 31 şi (35 )5 : 332 . Împărţind primul număr la sfertul celui de-al doilea. Să se rezolve în N ecuaţia: 4x+4x+1 = 10∙22009.58. 63. Să se determine numerele naturale x şi y pentru care 8x+16y = 264. Să se rezolve în N ecuaţia: x2y = 272 – xy. 64. din numărul de oi ale celui de-al doilea se scade 60.+x=42009. 67. obţinem câtul 3 şi restul 2. din 3 2 112 . Să se rezolve în N ecuaţia: 4x+3y+2z = 59. Găsiţi măcar trei numere naturale a. 59.

ş. Mihai are acum de 6 ori vârsta pe care o avea el când era George de vârsta pe care o are Mihai acum. în fiecare mai rămân câte 7 piese.numărul de oi ale celui de-al treilea se scade 195. Câte fete şi câţi băieţi erau? 79. El are 6 băieţi. ultimul băiat a adus cadouri pentru toate fetele. Găsiţi numărul cutiilor cu o bila. Acum numărul total de piese este cu 3 mai mic decât numărul de piese iniţial. 75. Câte cutii au fost iniţial? 76. În fiecare an fermierul face cadou fiecărui nepot şi soţiei sale câte un iepuraş. Se mai aduc 14 cutii pline. Primul băiat are cu 2 copii mai mult decât al doilea. Ce vârsta au cei doi acum dacă 113 . ştiind că în fiecare an crescătoria sa se măreşte cu 11 iepuraşi iar peste 6 ani nu va mai avea nici un iepuraş. 2 sau 3 bile. Se ştie că numărul cutiilor cu o bila este mai mare decât 6. iar numărul total de bile din cutiile cu 2 sau 3 bile este mai mare ca 17. Participând la un concurs cu premii.. Care este valoarea premiului fiecăruia şi ce loc a ocupat fiecare? (Valorile premiilor sunt numere naturale). 77. 74. Un fermier poate creşte cel mult 150 de iepuri.d. trei elevi s-au clasat pe locuri diferite în primii şase şi toţi au fost premiaţi. al cincilea cu 2 mai mult decât triplul celui de al doilea iar al şaselea are tot atâţia copii cât al patrulea. După folosirea unei cantităţi determinate de piese din fiecare cutie. două bile şi trei bile. Cel puţin unul dintre băieţi are un număr par de copii.a. La o magazie avem mai mult de 100 de cutii identice pline cu piese. altul pentru 6 fete. 78. Unul dintre băieţi a adus cadouri pentru 5 fete. fete şi băieţi. Aflaţi câţi iepuraşi are fermierul acum. al doilea are cu 4 mai puţin decât al treilea. Produsul dintre valoarea premiului şi locul obţinut este acelaşi pentru toţi trei.m. atunci în turmele fiilor se află acelaşi număr de oi. iar suma acestor produse este 10125. În 14 cutii sunt puse 25 de bile astfel încât în fiecare sunt 1. La o petrecere de Crăciun au fost 30 de copii. al patrulea cu unul mai mult decât dublul celui de al doilea. Să se afle câte oi a primit fiecare fiu ştiind că fiecare a primit cel puţin 50 de oi.

Ştiind că fiecare avea cel puţin o moneda de fiecare tip. La terminarea vizitei în această ţară Radu mai avea 4 monede valorând în total 28 de euro iar Răzvan 5 monede valorând în total 21 de euro. fiecare moneda valorând un număr întreg de euro. 114 . Populaţia unei ţari foloseşte monede de 3 valori diferite. aflaţi ce valori au monedele. suma vârstelor lor va fi 81 ani? 80.atunci când Mihai va avea vârsta de acum a lui George.

b. Să se determine numărul a cd pătrat perfect format din cifre b distincte. c ştiind că numărul (ab+bc+ca) ⋅ (ab+bc+ca) este pătratul unui număr prim. Câte soluţii are problema ? Demonstraţi că numărul a = 1 7 8 9 5 2 n +1 + 5 + + + + . + 5 10 15 20 5 2 n +1 8. + 2 n +1 este pătrat perfect. 2. B. Determinaţi numerele naturale a. Dacă m > n şi a c a ⋅m +b⋅n c⋅m +d⋅n > . comparaţi cu . 181 x 171  { Să se determine A.algebră 1. 4.. Fie numărul A = abc +bca +cab . 3.. 6. astfel încât c este pătrat perfect şi a divizibil cu 16. b) Determinaţi A ştiind că A  17. Se consideră mulţimile: A= t ∈Nalignl ∣ t este masura unui unghi pentru care raportul dintre ∣suplementul si complementul sau este un numar natur şi B = x ∈N   2 1 2  < < .. A∩B. b d a +b c +d 5. a) Arătaţi că A nu poate fi pătrat perfect. d b Să se arate că numărul 34010+32006+2 este divizibil cu 32005+2. 2 3 4 5 115 .. 1 1 1 1 + + + . 4 k ⋅ 25 k +2 + 2 este reductibilă pentru orice 4 k +4 ⋅ 25 k + 2 7. Să se arate că fracţia k∈N.Clasa a VI-a .

16.. n∈N. b) x(x+1)(x+2)(x+3) = 24. + = 2010 . 1<y<2. 1003 1004 2004 15. Arătaţi că. + . b.. pătrate bc perfecte divizibile cu 19. Fie n∈N.. sunt prime între ele. c ∈N şi b≥c. Aflaţi numerele naturale consecutive a şi b. Determinaţi numerele a ştiind că: b 14. n>3. 116 . b. atunci: 8 < x + y < 8 3 1 1 7 < 2 − < . atunci (a+b)(b+c)(a+c) este un număr divizibil cu 42.. unde a. astfel încât: (aa )2 +(ab )2 −aa ⋅ab =1123 . 17.9. 11. 28 y x 8 5 1 1 7 şi 13.. c sunt numere consecutive cu a < c < b. Rezolvaţi în Z ecuaţiile: a) 3xy – 1 = 5y + 2x. 18. + şi 1⋅ 2 3 ⋅ 4 5 ⋅ 6 2003 ⋅ 2004 1 1 1 b= + + . 12. c sunt numere naturale astfel încât 7a+4b = 3c. 19. Să se determine numerele naturale de forma a b . 2n+1⋅ 5n+3.. = 4a + 4 b 7 a + 7 b 1 1 1 1 + + + . Arătaţi că numerele: 2n⋅ 5n+1+7. b. Comparaţi numerele a = ab ba . Rezolvaţi în Q ecuaţia: 3x +1 3x + 2 3x + 3 3x + 2010 + + + . 2 3 4 2011 10. Arătaţi că dacă 7 ≤ x ≤ 8. Fie a. Arătaţi că dacă a. Arătaţi că. dacă n şi 7n+2 sunt simultan prime atunci 6 / 5n+17. dacă 5a-8c = 2b atunci 10 / a(b-c).

5⋅ b. ştiind că: .. a. Determinaţi numerele naturale a şi b cu a ≠ b. a) arătaţi că b2 = a⋅ d..c.. Aflaţi a şi b. c ∈ N şi  28.0( b) +a ... b. 2 2 2 1 1  1 27. c=1.  a + b+c ⋅2 . 1 ⋅11 2 ⋅12 100 ⋅110 se arate că: 26. (a ) +0. ştiind că 3a + 6b + 8c = 75. c. obţinem (după 1 simplificare) . Determinaţi numerele prime a. 25..b. Generalizare. Să 1 1  1  10 ⋅  + + . a b 117 . Se dau numerele a.d astfel încât b=2⋅ a..20.(3)⋅ c. unde a.. ( b) =3 +b. b∈N*.1(6) a = . b. Calculaţi: A =  a + b + c 2 2 2 demonstraţi că A ≥ 3.. Să se determine a şi n dacă este verificată relaţia: a2n – 4 = 3⋅ (4 + 42 + 43 +. Dacă scădem b din numărătorul fracţiei 2 şi adunăm la numitor 3. abc − (a + b + c) care verifică relaţia 24. b ∈N* astfel încât 3a + 2b = 42.. Fie a un număr prim şi n∈N*. Fie fracţia a . Aflaţi câte numere naturale de forma a c b 450 ∈N sunt. + .2 b 22.0a ( b ) + +a . b. + 10 . 29. 3b 0. a.5 − 2. 2 7a +8b 3. d=1. b) aflaţi a. c..+42010). + = 10 ⋅110   1 ⋅101 2 ⋅102 1 1 1 + + + . (a ) +2.. 21. d ştiind că a2 + b2 + c2 + d2 = 1920. ştiind că: b. Calculaţi: S = 1 + 1 1 1 + 2 + . Aflaţi fracţia 23.

ştiind că a+b–c = 6 şi b+c = 78.geometrie 1. + 2010 x = 1 1 1 2010 − 2009 + 2008 − 2007 + 4 − 3 + 2 − 1 + + . iar [OM1. ( z ) +z. [OM2. y ( z ) +y. z ( x ) +z. ( x ) =x . b) determinaţi ultimele două cifre ale numărului natural a.. Stabiliţi câte numere naturale cuprinse între 1000 şi 2010.30. ( y) +y. 3. să se determine măsura unghiului AOB. Să se determine numerele naturale prime a. 34.b. 2. 31. Determinaţi măsura unghiului AOC. 118 . Fie unghiurile adiacente AOB şi BOC. 33. astfel încât semidreapta (OD să fie interioară unghiului AOB. [OM3.. Să se calculeze valoarea lui x din egalitatea: 1 + 2 + 3 + . Să se arate că măsura unghiului DOB este cu 30 o mai mică decât măsura unghiului format de (OC cu semidreapta opusă lui (OA.+ 32007 + 32008. dau restul 7. dau restul 8 şi împărţite la 8. Dacă măsura unghiului M1OM4 este de 3044’. + 1⋅ 2 2 ⋅ 3 2009 ⋅ 2010 32.. x ( y ) că: unde numerele sunt scrise în baza 10. [OM4 bisectoarele unghiurilor AOB.c. a) demonstraţi că a este divizibil cu 120... împărţite la 9.. Fie două unghiuri AOB şi COD cu măsurile de 60o şi respectiv de 90o. AOM1. Se consideră AOB. Se consideră numărul natural a = 31 + 32 + 33 +. Arătaţi x . AOM2. iar bisectoarea unghiului BOC formează un unghi drept cu semidreapta (OA. Clasa a VI-a . Bisectoarea unghiului AOB formează cu semidreapta (OC un unghi cu măsura de 75o. M3OB.

Se consideră punctele A. 7.E sunt coliniare şi că măsura ∠ COD este cu 4o mai mare decât dublul măsurii ∠ DOB. (OD ⊥ (OB. Se consideră în jurul unui punct semidreptele (OA. b) Să se determine măsura unghiului AOF ştiind că punctele C. îl divide pe abc . a) Demonstraţi că (OD şi (OF sunt semidrepte opuse. 6. 8. Dacă (OD şi (OE sunt bisectoarele unghiurilor AON şi respectiv BOM. a) Calculaţi măsura unghiului ∠ AOA24. dacă 7 ⋅ m(∠ AOB)=3 ⋅ m(∠ BOC). (ON astfel încât MON să fie unghi drept şi (OM∈Int∠ AON. (OA3 (OA24 astfel încât m(∠ AOA1)= 1o. (OA2. iar (OE bisectoarea ∠ BOC. în această ordine şi de aceeaşi parte a dreptei AB semidreptele (OM. Fie unghiurile ∠ AOB şi ∠ BOC adiacente având bisectoarele perpendiculare. Să se afle măsura unui unghi ştiind că raportul dintre complementul şi suplementul său este egal cu cel mai mare număr raţional exprimat de fracţia 2x . (OA1. 9. Aflaţi măsura ∠ EOD. O. iar x. (OC⊂int∠ AOD. a. coliniare şi două semidrepte (OC şi (OD de aceeaşi parte a dreptei AB. demonstraţi că unghiul DOE are măsura constantă.B coliniare.O. De cealaltă parte a dreptei AB se construiesc semidreptele (OE şi (OF astfel încât ∠ BOE≡ ∠ COD.O. B în această ordine. 119 . ∠ EOF≡ ∠ AOC şi E∈int∠ BOF. să se arate că m(DOE) este media aritmetică a măsurilor acestor unghiuri. Dacă (OD şi (OE sunt bisectoarele unghiurilor AOC respectiv BOC. b) Calculaţi măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor ∠ A15OA16 şi a ∠ A23OA24. m(∠ A1OA2)= 2o … m(∠ A23OA24)= 24o. unde 2 x este număr prim care ac b 5.4. Fie punctele A. c sunt cifre în baza 10. În acelaşi semiplan mărginit de dreapta OA se consideră semidreptele distincte (OB şi (OC. b.

Dacă [OM este bisectoarea unghiului BOC şi [ON bisectoarea unghiului AOE. să se determine: a) lungimile segmentelor MF şi DF. Punctele D şi E sunt interioare unghiurilor ∠ ABE. Pe o dreaptă d se iau punctele A.c. C. m(∠ EBC) dacă fiecare dintre măsurile celor trei unghiuri este media aritmetică pentru măsurile celorlalte două şi semidreptele (BA şi (BC sunt opuse.b. Pe dreapta AB se iau punctele C şi D interioare segmentului AB. BD=c. iar E mijlocul segmentului DF. respectiv ∠ DBC. D pe dreapta d. Fie punctele A. atunci (BE şi (BD coincid. B. b ⋅ m(∠ COD)= c⋅ m(∠ BOC). b) distanţa de la M la mijlocul segmentului EN. B. Dacă m (∠ DBA ) = 2 ⋅ m(∠ EBC ) . D. 120 . calculaţi: a) m(∠ MON). m(∠ DBE). 15.c sunt prime şi verifică relaţia a+10b+6c = 62.F şi M mijlocul segmentului DE. arătaţi că: a) ∠ EBC este unghi ascuţit. Dacă DM = 4 cm. b) găsiţi măsurile celor 3 unghiuri ştiind că m(∠ AOD)=50o.b. b) m(∠ EBC) < m(∠ EBA). astfel încât AB=a. 12. C. 13.10. 14. BC=a+b. 11. În interiorul unghiului ∠ AOD se consideră punctele B şi C astfel încât B∈int(∠ AOC) şi a ⋅ m(∠ BOC)= b⋅ m(∠ AOB). Aflaţi m(∠ ABD). B.E. unde N este mijlocul segmentului EF. CD=a+b-c. C astfel încât B∈(AC) şi punctele D şi E aflate în acelaşi semiplan faţă de AC. Considerăm [OE semidreapta opusă lui [OB. c) Dacă m(∠ EBC = 60o. Stabiliţi ordinea punctelor A. AC=b. aflaţi BD pentru că (AB) şi (CD) să aibă acelaşi mijloc. Dacă AC = 10 cm. 16. a) aflaţi numerele a. Fie punctele coliniare D. numerele a. Unghiurile BOC şi BOD sunt respectiv adiacente complementar şi suplementar cu unghiul ascuţit AOB.

Să se demonstreze că: a) ∆DMN este isoscel. unde AF ∩ PD ={O}.b) m(∠ AOB) dacă m( ∠BOC ) = 1 m( ∠ BOD ) . Determinaţi lungimea segmentului [AC]. O şi mijlocul segmentului [AD]. 18. Considerăm pe segmentul [MB] un punct oarecare P şi construim pe [AB] punctul Q astfel încât [PQ]=[PB]. b) ∆AMB≡ ∆ANE. Pe segmentul [AD] se iau punctele B şi C astfel încât ele să fie mijloacele segmentelor [AC] respectiv [BD]. Bisectoarea unghiului BAC intersectează latura BC în D. Demonstraţi că AQ=2MP. 121 . sunt puncte coliniare. Bisectoarea (AY a unghiului adiacent suplementar lui BAC intersectează prelungirea laturii BC în M. congruent cu segmentul [AM]. 22. iar punctele E şi F sunt de aceeaşi parte a dreptei PQ. FB= 1 BE. Pe segmentul [PQ] se consideră punctul R. 21. E. Triunghiul ABC are AB<AC. P. Fie segmentul [AB] astfel încât AB=80mm şi punctele C şi D între A şi B. Punctele D. să se determine m(∠ ERF). Pe AY se construieşte [AN]. AD=16 cm. 2 a) Realizaţi desenul şi calculaţi lungimile segmentelor DE şi EF. Ştiind că ∆REP ≡ ∆RQF şi m(∠ FRQ) = 37 0 25 ' . Fie punctul E exterior astfel încât ∆EAD≡ ∆EDA. BE=14 cm. c) E. astfel încât CD=60mm. b) Arătaţi că [EF] ≡ [BF] şi AD=2 ⋅ BD. Pe laturile ED şi respectiv EA se iau mijloacele F. astfel încât segmentele [AB] şi [CD]să aibă acelaşi mijloc. iar ND intersectează AC în E. Fie [AB] un segment şi M mijlocul său. 19. F aparţin segmentului AB astfel încât AB=24cm. 20. Să se arate că: a) [AF] ≡ [PD]: b) [PO] ≡ [OF]. 10 17.

(OM este bisectoarea ∠ AOB şi 4 semi-dreapta (ON astfel încât m(∠ MON)=90o. calculaţi: m( ∠AOE). 25. 27. 26. Aflaţi m(∠ AOB) şi m(∠ BOC) ştiind că: a) m(∠ CON)=20o. formează cu semidreapata [OP un unghi cu măsura de 75o. aflaţi: a) m(∠ EOF). m(∠ AOC). ∠ COD şi ∠ DOA. De aceeaşi parte a dreptei OA se construiesc dreptele OC şi OD perpendiculare pe OA. ∠ COD cu bisectoarea (OZ. [OF este bisectoarea unghiului ∠ BOC. respectiv pe OB. b) măsurile unghiurilor ∠ AOD şi ∠ BOC dacă semidreapata opusă semidreptei [OE este bisectoarea unghiului ∠ BOF. Fie unghiurile ∠ AOB şi ∠ BOC adiacente astfel încât 3 m(∠ BOC)= ∙ m(∠ AOB). Determinaţi măsura unghiului ∠ MON. Unghiul ∠ AOB are măsura de 25o. m(∠ COE). În jurul unui punct O se construiesc: ∠ AOB cu bisectoarea (OX. b) măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor ∠ AOB şi ∠ COD. Ştiind că CO⊥OB atunci calculaţi măsura ∠ AOB şi măsura unghiului dintre bisectoarele unghiurilor ∠ AOB şi ∠ AOC. 28. Ştiind că [OE este bisectoarea unghiului ∠ AOD. Bisectoarea unghiului ∠ MON. Fie ∠ AOB şi ∠ BOC două unghiuri neadiacente cu diferenţa măsurilor de 48o. m(∠ AOB)=138o iar m(∠ COD)=122o. 24. ∠ BOC cu bisectoarea (OY.23. ∠ BOC. iar bisectoarea unghiului ∠ NOP formează un unghi drept cu semidreapata [OM. Precizaţi: a) m(∠ COD). ∠ DOE cu bisectoarea (OT. În jurul punctului O se consideră ∠ AOB. b) m(∠ CON)=130o. 122 . Fie unghiurile ∠ MON şi ∠ NOP adiacente. Dacă m(∠ XOY)=75° şi m(∠ ZOT)=60o.

Ştiind că dreptele AB şi CD sunt concurente în punctul O. se cere măsura unghiului ∠ COE. Dacă [ON şi [OR sunt semidrepte opuse atunci: a) aflaţi măsurile unghiurilor ∠ AOB. (OY. iar OP⊥OB. 34. ∠ BOC. 32. 33. Considerăm (OM bisectoarea unghiului ∠ AOB şi semidreapta (ON este bisectoarea unghiului ∠ BOC. iar [OF este bisectoarea unghiului ∠ EOC. semidreptele [OB şi [OD situate în acelaşi semiplan faţă de dreapta AC astfel încât m(∠ AOD)= 127° şi m(∠ BOC) = 147° . 30. Fie unghiurile ∠ AOB şi ∠ BOC adiacente suplementare. semidrepte situate de aceeaşi parte a dreptei AB. Ştiind că m(∠ ZOB) este cu 23° mai mare decât m(∠ XOC) şi m(∠ XOY ) este cu 21° mai mic decât m(∠ XOT ). În jurul punctului O se formează unghiurile ∠ AOB. a) să se demonstreze că cel puţin unul dintre unghiurile ∠ AOC. ∠ COB şi ∠ POR. (OT.29. bisectoarele unghiurilor (în ordinea dată a unghiurilor). [OD şi [OB fiind în această ordine. respectiv [OD. b) măsura suplementului complementului ∠ BOC. calculaţi: a) m(∠ COM ). ∠ COD şi ∠ DOB are măsura mai mică sau egală cu 60o b) dacă [OC este bisectoarea unghiului ∠ AOD şi [OE este bisectoarea unghiului ∠ DOB. astfel încât m(∠ BOC) = 5⋅ m(∠ AOB). ∠ COD. ∠ COP. Se consideră punctele C şi D în interiorul unghiului ∠ AOB astfel încât m(∠ AOC)=12° şi m(∠ BOC) =18°. unde [OG şi [OF sunt opuse. [OC. Notăm cu (OX. 123 . (OM este bisectoarea ∠BOD. (OZ. semidreptele [OA. ∠ DOA. Determinaţi măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor ∠ AOB şi ∠ COD. Fie unghiul alungit ∠ AOC. Dacă [OE şi [OD sunt semidrepte opuse. iar 2⋅ m(AOC) = 3⋅ m(BOC). 31. b) stabiliţi dacă OM⊥ON. Fie unghiul alungit ∠AOB şi [OC. aflaţi m(∠ XOZ ) . [OP şi [OB de aceeaşi parte a dreptei AC. calculaţi m(∠ EOF) şi m( ∠BOG) .

124 .1006 + 812. n ∈ N. 6. B ∩ C.Clasa a VII-a . 5. y ∈ B  { { { } } } a) Determinaţi mulţimile A. Să se calculeze: a) [(-25)12∙(-125)4:(52)5]:(-52)13 b) |221 . n ≤ 3   2 .. C \ A .314| . 4. x∈ A  C = z z = y3.algebră 1. Arătaţi că ab + bc + ca se divide cu 11. Să se arate că numărul 31 + 32 + 33 + … + 318 este divizibil cu 13.+(x+1999)=19992+1999 7. b) Calculaţi A ∪ B. 3.324| . Fie:  A = x x = 2n . B şi C. Determinaţi x∈Z pentru care 3x + 2 ∈Ζ .  B = y y = x .324|+|1012 .. Arătaţi că 7n+1 + 8∙7n+2 este divizibil cu 399 pentru (∀)n∈N.35∙273 + 87 c) |236 . 2 x +1 2. Să se rezolve în Z ecuaţia: (x+1)+(x+2)+.

8.. pentru a ajunge la efectivele anului trecut ? 125 . z numere reale. Verificaţi că în acest caz x + 1 este x 1 este întreg oricare ar fi n xn natural. 14. 3 1 n + n +1 cu n∈N*.8. Determinaţi numerele raţionale nenule x pentru care x + n întreg. }1. b. }  Fie A = x ∈N 9.   B \ A = { 5 7. c ∈ R. }  condiţiile: A \ B = { 2 4 1. Fie x. Fie a. Să se arate că: a) x2 + y2 + z2 ≥ xy + xz + yz b) Dacă x + y + z = 1 atunci x2 + y2 + z2 ≥ 11.. Să se determine valoarea lui n pentru ca suma S să aibă valoarea 10.3 ≤4 x } . y. 1 . Determinaţi mulţimile A şi B ştiind că sunt îndeplinite simultan  A ∩ B = { 1. 3 9. Cu ce procent trebuie să crească în acest an. 12. Aflaţi mulţimea A. Dacă a + 2b + 3c = 7m atunci: (a – m)2 +(b – 2m)2 + (c – 3m)2 = a2 + b2 + c2. { 2 . Se consideră: S = 1 1+ 2 + 1 2+ 3 + . m ≠ 0. 13. Populaţia unui stup a scăzut în urma unei epidemii cu 20%. 10. .

5 puncte. 24. . Să se calculeze: 8 ⋅ − 2 ⋅ ( − 2) ⋅ 2 a) b) 1 4 2 . Stabiliţi dacă: 1 + x 2 + 2 ⋅ x 2 ≥ 0 când x ∈− 3. să se afle y . Dacă 2 x − y = 3 . Să se calculeze: S = n∈N. Câte puncte trebuie să ia la următoarea lucrare pentru a obţine o medie de 13 puncte. Sfertul opusului pătratului inversului unui număr este − este acest număr ? 1 . 3x − 2 y 2 x 2 126 . Paul cântăreşte o dată şi jumătate cât Andrei. La primele patru lucrări de control. Alina a obţinut o medie de 12. 2  20.. 2 −2 : 2 2 ⋅ 2 : 2 2 ( ) −2 1  19. Cât cântăreşte Iulia? 17. c sunt numere reale şi a+2b+4c=0 atunci b2 ≥ 4a(b+c). n > 1. Să se arate că: 1 1+ 2 + 1 2+ 3 + 1 3+ 4 + . Care 4 16. 23. 18. + pentru 1⋅3 3 ⋅5 ( 2n −1)( 2n +1) 21. Să se arate că dacă a.. Ei cântăresc împreună 60 kg.15. care cântăreşte de două ori cât Iulia. 22. 1 1 1 + + .. b..−  . + x 1 1935 + 1936 ∈N . Aflaţi numerele x şi y ştiind că y = 3 şi x ⋅ y = 24 .

AC ∩ BN={E}. Să 1 x  1  2x  − 1 +  − 1 +  2  2007  3  2007  1  3x 1  2006 x   +  − 1 + .  4  2007 2007  2007   se rezolve ecuaţia: 27. Se dă mulţimea: elementele mulţimii. 2. iar M şi N sunt mijloacele laturilor [AB] şi respectiv [CD]. AB = 2⋅ BC.. Aflaţi măsura unghiului FED. Să se rezolve în Z inecuaţia ( 2 x − 3) 2 1 + 3 + 5 + . m( A) = 60 o . Dacă AN ∩ DM={P}.geometrie 1. În dreptunghiul ABCD.   2005x + 2017 A =  x ∈Z ∈Z  . d) patrulaterul DPQC este trapez isoscel.. 13 26. arătaţi că: a) AN ⊥ BN.25. Câte numere de 6 cifre de forma abcabc există ? Clasa a VII-a . E ∈ int ABCD iar F ∈ ext ABCD încât ∆EBA şi ∆FBC sunt echilaterale. + − 1 = x + 1 . MC ∩ BN={Q} şi AC ∩ DM={F}. + 25 ≤ 5 . [AD]≡ [DC]≡ [BC]. ˆ Se consideră trapezul isoscel ABCD cu AB||CD. 127 . c) patrulaterul ANCM este paralelogram. b) patrulaterul MQNP este pătrat. 401 x + 2   Aflaţi 28. Arătaţi că: a) AC ⊥ BC. ABCD este pătrat. e) patrulaterul NFME este paralelogram.. 3..

AB = 3⋅ BM. D∈(BC) şi E∈(AB). iar BC şi AD reprezintă 75% din CD. 8. Dacă înălţimea AP se prelungeşte cu [PD] ≡ [AP]. 128 . 3 Ştiind că AM = 30cm şi AB ∩ DE = {F}. arătaţi că: a) ∆AEF isoscel. C∈[MB încât MC = 2⋅ MB iar EMCR dreptunghi. 4. b) PABCQ. AB AC Se consideră AMBD dreptunghi cu MB = 3⋅ AM. Fie 1 1 M∈BC. AC = 3⋅ AP. 6. c) ce procent din aria trapezului ABCD reprezintă aria triunghiului ABP ? ˆ Se consideră ∆ABC cu m(A ) =90 o . AB reprezintă 25% din CD. Calculaţi: a) MN. G este intersecţia înălţimii AD cu bisectoarea CE. N∈(BC). cu AB = AC şi m(B) =60 o . c) AEFG romb. Dacă EF⊥BC. F∈(BC). b) Calculaţi aria paralelogramului ABCD. a) Arătaţi că ABCD este paralelogram. c) Aflaţi măsura unghiului AFD. a) Ce fel de patrulater este AMNP ? BM CP + b) Calculaţi suma . 5. atunci DM ⊥ AC şi ADCM este romb. E∈(AM) şi AM EM = . P∈AC astfel încât BC = 3⋅ BN. 7.b) dacă M este mijlocul laturii AB. BM = ⋅ BC şi AN = ⋅ AD . arătaţi că ABDC este romb şi demonstraţi că QPDC este trapez (BQ⊥AC. Se consideră ∆ABC echilateral şi M∈(AB). AB||CD. CD = 8 2 cm. Q∈AC). N∈AD. b) ∆AEG isoscel. Fie ABCD un trapez isoscel. fie P mijlocul 3 3 lui MN şi {Q} = AP ∩ DC. ˆ Fie ∆ABC.

ABCD este paralelogram. b) Demonstraţi egalitatea 1 1 1 + = . 13. ∆ABC este isoscel. AB=AC. Patrulaterul ABCD este romb. 11. Aflaţi aria trapezului. Dacă B =2 3 cm şi AQ = 4 cm. Dacă m( BEC) =51 o şi AB = 8 cm. Paralela prin D la AB intersectează AC în P iar paralela prin D la AC intersectează AB în Q. b) Demonstraţi că ABMD este trapez isoscel. ˆ E∈AB. D∈BC. fie S mijlocul lui [BQ]. 10. Q este un punct în interiorul A S T D Q C M B triunghiului ABC astfel încât ∆BQC este echilateral. CE este bisectoarea unghiului ACB. 12. Fie ∆ABC. În figura alăturată. iar lungimea segmentului determinat de mijloacele diagonalelor de 3cm. AS ∩ BC = {T} şi AS ∩ DC = {M}. a) Stabiliţi natura patrulaterului APDQ. c) Calculaţi aria triunghiului AQB. b) Calculaţi măsura unghiului AQB. Un trapez dreptunghic ortodiagonal are lungimea liniei mijlocii de 8cm. atunci: C a) Calculaţi perimetrul triunghiului BQC.9. c) Demonstraţi că triunghiurile TSB şi TCM au arii egale. AC AB AQ 129 . Q este mijlocul lui ˆ ˆ [CD] şi ABC ≡BAQ . m( ABC) . (AD bisectoarea unghiului BAC. aflaţi: perimetrul ˆ rombului ABCD. a) Demonstraţi că QC = CM.

(6) . Fie ∆ABC. Fie ∆ABC şi punctele M∈(AB). AN = 3cm.Q∈(AC) astfel încât MN|| PQ||BC. PA = 2⋅ PC. = 0. ˆ a) Calculaţi m( AMB) . 19. 3 HD 130 . G∈(DC). N. b) Demonstraţi că AB = 2⋅ AD .14. 16. M∈(AC). ABCD este un paralelogram. AQ=15cm şi AC=19cm. BC QD BP CQ + =1 .P∈(AB). şi P∈(AC) încât AM BN = 0. PB=2cm. A AMN 15. Fie ∆ABC şi punctele M. NQ şi QC. AE 3 = . H∈(AD) îndeplinesc condiţiile AB 4 1 AH GC = CD . ˆ c) Dacă AB = 16 cm şi m( BAD) =60 o . Ştiind că AM=3cm. aflaţi PAMC. Triunghiurile ABC şi ADC au latura comună AC. Arătaţi că EFGH este trapez isoscel.5 . Se consideră P∈(BC). 17. PB Q D BP CD ⋅ =1 . = 3 . N∈(BC). F∈(BC). Patrulaterul ABCD este romb şi punctele E∈(AB). BC CD 18. M∈DC astfel încât (AM este bisectoarea ∠DAB şi (BM este bisectoarea ∠ABC. Se cunosc: AB = 8cm. aflaţi MP. Q∈(DC) încât PM||AB şi MQ||AD. Arătaţi că AMNP este MB BC paralelogram. AC = 12cm. Arătaţi că: a) b) c) PC CQ = . M∈AC. a) Demonstraţi că ∆ABC ∼ ∆AMN. N∈AB. A ABC b) Determinaţi valoarea raportului . BF = 2⋅ FC. MC = 10cm.

DA = DB. a) Ştiind că BD=8cm şi AM=6cm. AE = 6cm. CN⊥BD. arătaţi că ∠ABC = ∠DCA = = ∠CAD. AE ∩ BC = {K}. ABCD este paralelogram. 21. În trapezul ABCD se ştie că AB || CD. Din D se duce DF⊥AC. M∈(AB). calculaţi aria paralelogramului ABCD. Ştiind că AC este bisectoarea unghiului BAD şi AC2 = AB⋅ AC. 23. Arătaţi că.ˆ 20. P∈AC. AN=ND. Să se arate că: AD a) KM = . În paralelogramul ABCD. Fie K şi L mijloacele laturilor AD şi BC. bisectoarele unghiurilor A ˆ ˆ se intersectează în M şi bisectoarele unghiurilor B şi C ˆ şi D se intersectează în P. 131 . AM⊥BD. aflaţi lungimea lui BD. atunci ABCD este dreptunghi. M∈(BD). 26. Se consideră ∆ABC ∼ ∆A’B’C’ şi AABC reprezintă 9% din AA’B’C’. Aflaţi lungimea segmentului [EF]. Să se calculeze distanţa de la A la F ˆ ştiind că m(C) =30 o şi AC = 12cm. AM=MB. ˆ 25. ABCD este pătrat. BC=8cm. AE ∩ DC = {F}. Fie B∈(AD). c) Fie DP⊥AC. Trapezul ABCD are baza mare (AB). 2 b) PL || DC. 22. N∈BD. b) Arătaţi că AMNC = 24cm2. Dacă AC = 9 cm. 27. E∈(DB). A ' B' Determinaţi valoarea raportului . AB = 12 cm şi ED = 8 cm. A B 24. b) Arătaţi că AMCN este paralelogram. D∈(AB). CA⊥AD. N∈(AD). F∈(AC). ED⊥AD şi BC⊥BE. a) Calculaţi AAMN. c) K-M-P-L. dacă [AM]≡ [DP]. FK = 5cm. Se consideră ∆ABC cu m(B) =90 o .

Z x +3   3. determinaţi valoarea ariei trapezului. AC⊥BC şi AB = 12cm. ˆ a) Calculaţi AABCD şi m ( BAD) . Determinaţi x∈IR: 17 +12 2 2 = 34 + 24 2 . b) Fie DE||BC. DC<AB). Găsiţi lungimile liniilor mijlocii în ∆MAB. x Determinaţi elementele mulţimii:   A = ∈ x Z    11 +4 7 − 9 −4 5 − 12 −2 35  ∈ . ˆ 29. diferenţa lungimilor bazelor este 1 3 cm şi înălţimea trapezului este 5 3 cm. 132 . 2.C c) Ştiind că N =4 5 cm.algebră 1. Determinaţi x∈R din: 14 − 6 5 = x 28 +16 3 4 5 . b) Găsiţi perimetrul trapezului ABCD. 28. a) Determinaţi lungimea laturii BC. ABCD este trapez isoscel (DC||AB. E∈AB şi F∈DE încât [BE]≡ [BF]. c) Dacă înălţimea trapezului este egală cu 3 3 cm. d) Fie {M} = AD∩BC. Clasa a VIII-a . calculaţi distanţa de la punctual M la dreapta CN. Suma lungimilor 0 bazelor este 18 3 cm. ABCD este trapez isoscel (AB||CD) cu m (B) = 60 o . Arătaţi că ∆ACF este isoscel.

x. 2 2 x − =a 3 1 2 3 12. Calculaţi aria triunghiului cu laturile de lungimi a. Rezolvaţi ecuaţia: . B = y∈ R 3y . 7. Calculaţi A∩B. Aflaţi x∈R ştiind că: [ 2 x ] + { x + 3} = 8. Fie A ={ x ∈R A∩B. c ştiind că: a2+b2+c2 = 2 7a + 5b + 2 3c −12 ( ) 11. y∈[-5. x∈[-3. unde: a = x + y −9 + ( x + y +8) . y∈R. 9.2 . [a] – partea întreagă a numărului “a”. 3] şi y ∈ [-3. b. “a”. 7]. 2]. Arătaţi că A este pătrat perfect ştiind că x ∈ [-2. {a} – partea fracţionară a număr.2 <3 { } .− . A = x∈ Z x + 1 − 2 = 1  Fie mulţimile:   3 x+ 4  . a) Demonstraţi că ∀x ∈R −{0. 2x . 4].− . Fie A = ( 2 x + y −10 ) 2 + ( 2 x + y +15 ) 2 .4. 8. A–B. 2  { } 5. Aflaţi A∪B.− } avem: 1 1 1 1 2 ⋅ x 2 + 3x + 3 − + − = x x +1 x + 2 x + 3 x ( x +1)( x + 2)( x + 3) ( ) 133 . 6. A–B şi ∈ Z B = x∈ Z x+ 3    B–A. 10.3 < 2 }. 2  1  Determinaţi x∈R astfel încât: [ 2 x ] + 2x +  = 2 . 1  Determinaţi x∈R astfel încât: [ x ] + x +  = 1 .

16. 3 5   2 20. 134 . 2x + 6 8 = . Fie expresia:  8 x + 2  4x + 7 x 2 − 4  x 2 − 5x + 6  E( x ) =  2 − + − 3 ⋅ 2 ⋅ 4 − 5x  x + 4x + 3  x −9 x −3  x + 2 . R N 13. bc +. Demonstraţi că 14.. Arătaţi că . + 1 n + n +1 ∈N . Rezolvaţi ecuaţia: 1 2+ 1 + 1 3+ 2 + 1 4+ 3 + ... 100 ⋅101 ⋅102 ⋅103 7 n +3 ∈ −Q. Fie x. 19.b) Calculaţi: E = 14 26 42 + + + 1⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 3 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 6 20606 + . a) Stabiliţi domeniul maxim de definiţie (D). ∀ x ∈D .. 15. . + 1 n + n −1 = 2010 . 18.. z dacă: x2+4y2+z2 – 6x – 4y – 4z+10 = 0. b ( ) 0 ca ∈  Q  . Determinaţi elementele mulţimii A unde:  A = x x = + + s a b c i   0 a( ) .. ∀n ∈ . c ( ) 0 ab +. d) Determinaţi x∈Z astfel încât E(x)∈Z..y∈R astfel încât x 2 + y 2 − 2 x 5 − 2 y 3 +8 = 0 . 17. Determinaţi numerele naturale n pentru care: 1 1+ 2 + 1 2+ 3 + . Aflaţi a∈Z dacă 4a − 5  a −1 a + 4  ∈ . Stabiliţi intervalele din care fac parte numerele reale x. b) Rezolvaţi ecuaţia E ( x ) ⋅ x 3 2 c) Arătaţi că E ( x ) ⋅ ( x + x − 6) +1 > 0 . + . y.

NQ. iar pe segmentele AB şi AC punctele M şi respectiv N astfel ca segmentul MN să fie paralel cu BC. AC respectiv BD. Să se arate că: d) MNPQ. D patru puncte necoplanare şi M. Pe trei semidrepte în spaţiu cu originea în O se iau punctele A. Notăm cu E şi F proiecţiile punctului A pe bisectoarele unghiurilor ABC şi respectiv ABD. B. CD. Fie ABCD un tetraedru oarecare.   a) Stabiliţi domeniul maxim de definiţie al expresiei. x +5 c) Alfaţi x∈Z astfel încât E ( x ) ∈Z . Un plan care include MN şi este paralel cu OA taie segmentele OB în P şi OC în Q. B. N. Să se arate că dreapta EF este paralelă cu planul BDC. b) Calculaţi raportul ariilor triunghiurilor MNO şi BEC. DA. 5. C. Fie A. Fie M şi N mijloacele laturilor AE respectiv DE şi O centrul rombului. MRPS şi NRQS sunt paralelograme.geometrie 1. R. C. P. Să se arate că patrulaterul MNPQ este paralelogram. a) Demonstraţi că (MNO)||(BEC). BC. 135 . Clasa a VIII-a .21. 2. − x 2 + 6x − 9 b) Rezolvaţi ecuaţia E( x ) = . Q. Fie expresia:  x 2 + 2x − 8 x2 − 4 x + 3 2( x − 1)  x + 3  E(x ) =  2 ⋅ 2 −  x − 4 x + 4 x + 9 x + 20 x − 5 − 25 − x 2  : x − 5 . RS sunt concurente. S mijloacele segmentelor AB. e) Dreptele MP. Să se demonstreze că trei drepte necoplanare care au două câte două un punct în comun sunt concurente. Rombul ABCD şi triunghiul echilateral ADE sunt situate în plane diferite. d) Aflaţi x∈R astfel încât −3 ≤ E ( x ) ≤1 . 4. 3.

AM=10cm. {S}=PQ ∩ DC şi {T}=MN ∩ DD’. a) Arătaţi că dreptele AE şi BF sunt concurente. b) Să se afle raportul dintre aria triunghiului ABC şi aria triunghiului A’B’C’. f) Aflaţi perimetrul triunghiului PTS în funcţie de AB. 10. CA este mai mică sau egală cu semiperimetrul triunghiului ABC. Ştiind că triunghiul MBD este echilateral. e) Lungimea segmentului MC. 7. e) Aflaţi aria triunghiului DSP în funcţie de AB. Calculaţi aria triunghiului GEF ştiind că AB = 15cm. Să se demonstreze că suma distanţelor lui O la dreptele AB. aflaţi: c) Lungimea laturii AB. c) Demonstraţi că MN|| (BB’C) şi MQ||TS. 9. b) Fie {G}= AE ∩ BF.C patru puncte în spaţiu astfel ca OA ⊥ OB ⊥ OC ⊥ OA. CD = 5cm. Pe planul pătratului ABCD se ridică perpendiculara AM. c) Arătaţi că NO ⊥ (ABC). 8. d) Determinaţi poziţia punctului P faţă de punctele A şi D. Fie ABCD un pătrat şi MA ⊥ (ABC).P şi Q mijloacele laturilor AA’.N. A’D’ şi respectiv AB. MA=a. iar O este centrul pătratului ABCD. Considerăm O. OCA respectiv OAB a) Să se arate că planele ABC şi A’B’C’ sunt paralele. 11.C’ centrele de greutate ale triunghiurilor OBC. AE = 16cm şi BF = 10cm. Fie ABCDA’B’C’D’ un cub iar M. BC.A. b) Aflaţi cosinusul unghiului format de planele MBD şi ABC. Se consideră trapezul ABCD (AB||CD) şi paralelogramul CDEF situate în plane diferite.C patru puncte necoplanare şi fie A’. Fie O.A.B. 136 . Dacă triunghiul MBD este echilateral. d) Distanţa de la punctul M la dreapta BD.B’. unde N este mijlocul segmentului MC. Notăm cu {P}= MN ∩ (ABC). se cere: a) Determinaţi lungimea laturii pătratului ABCD.6.B.

Se consideră triunghiul dreptunghic ABC de ipotenuză BC şi punctul D ∉(ABC) astfel încât DB ⊥ BA şi DC ⊥ CA. Pătratele ABCD şi DCEF cu AB=10cm sunt situate în plane perpendiculare. CB CA DB DA 14. a) Arătaţi că ABCD A’B’C’D’ este cub de latură 4cm. 15.B. Arătaţi că: a) Patrulaterul ABEC este dreptunghi. a) Calculaţi lungimea segmentului CM ştiind că distanţa de la M la AB este 10cm. 137 . Fie M. 13.C şi D. P mijloacele laturilor EF. b) Calculaţi măsura unghiului format de planele AA’C şi BB’C’. b) MN ⊥ (ABC). N. 17. Arătaţi că. ACC’ sunt egale cu 8 2 cm 2 . M mijlocul segmentului AD. a) Arătaţi că MN ⊥ NP. M mijlocul său şi α planul ce conţine punctul M şi este perpendicular pe AB.12. În vârful C al triunghiul ABC cu m( ∠B) = m( ∠C) = 75 0 şi AB=12cm se ridică perpendiculara pe planul triunghiului pe care se ia un punct M. Fie ABCD A’B’C’D’ un paralelipiped dreptunghic în care ariile triunghiurilor ABD’. Fie DE ⊥ (ABC). Fie segmentul AB. c) Determinaţi distanţa de la C la (MAB). atunci AB ⊥ CD. BCA’. 16. dacă CA CB DA DB + + + = 4. E ∈ (ABC). iar N mijlocul segmentului BC. Arătaţi că: a) Orice punct al planului α este egal depărtat de punctele A şi B b) Orice punct egal depărtat de punctele A şi B aparţine planului α. c) Calculaţi tangenta unghiului dintre planele MNP şi ABC. b) Aflaţi măsura unghiului format de planele MAC şi MBC. Se consideră punctele necoplanare A. b) Aflaţi măsura unghiului dintre dreapta MP şi planul ABC. AD respectiv AB.

Fie AA’= 6cm. 23. respectiv F pe planul ABC sunt în interiorul pătratului ABCD. Punctele A. calculaţi măsura unghiului diedru format de planele (ABCD) şi (CDEF). a) Arătaţi că proiecţia lui V pe planul ABC este ortocentrul triunghiului ABC. 21. DC=8cm.C patru puncte necoplanare astfel ca VB ⊥ AC şi VA ⊥ BC. Fie triunghiul ABC echilateral cu latura de 6 2 cm şi un plan α care include dreapta BC. c) Demonstraţi că triunghiul A’BC este isoscel. C. e) Aflaţi distanţa de la punctul A’ la planul (ABC).B.18. Fie D proiecţia punctului A pe planul α şi E proiecţia punctului A pe dreapta BC. Pătratul ABCD şi trapezul isoscel CDEF (EF||CD) sunt situate în plane diferite astfel încât proiecţiile E’ şi F’ ale punctelor E. b) Arătaţi că CV ⊥ AB. Calculaţi tangenta unghiului format de dreapta AE cu planul α ştiind că DB=6cm. 22. Notăm cu A’ proiecţia punctului A pe planul α . f) Demonstraţi că CA’ ⊥ (ABA’). C ∈ α . AC. 138 . Printr-un vîrf al unui romb se duce un plan paralel cu una dintre diagonalele rombului. Să se arate că planul determinat de proiecţiile punctului O pe AB. AD.A. iar triunghiul DBC este dreptunghic. 20. Arătaţi că proiecţia rombului pe plan este tot un romb. DE=4 3 cm. AC. iar O ∈ (BCD) astfel încât AO ⊥ (BCD) şi O este la egală distanţă de dreptele AB. iar B. 19. d) Aflaţi sinusul unghiului dintre planele (ABC) şi α . B. Fie V. D sunt necoplanare. Se consideră triunghiul ascuţitunghic isoscel ABC şi planul α astfel încât A ∉α . Ştiind că: AB=9cm. măsura unghiului EDC este 60 0 şi 2∙aria(DCF’E’)=aria(ABF’E’). respectiv AD este paralel cu planul BCD.

N mijloacele laturilor AB. 139 . respectiv AC. 25. Arătaţi că distanţa de la centrul de greutate a unui triunghi la un plan oarecare este media artitmetică a distanţelor de la vârfurile triunghiului la acel plan. Se îndoaie suprafaţa triunghiulară ABC de-a lungul segmentului MN. a) Determinaţi măsura unghiului dintre (ABC) şi (BCM) după îndoire. astfel încât (AMN) ⊥ (BCM). b) Arătaţi că raportul dintre aria iniţială a triunghiului ABC şi aria acestuia după îndoire este 2 .24. Se consideră triunghiul ABC şi fie M.

211 18. 11.18) 10 100 x=5 x=8 10100.Indicaţii şi răspunsuri Clasele a III-a şi a IV-a 1. 19. 8∙a+3∙c+4∙b+3∙d = 79 0 sau 4 î=19. 8.9). 27. 18. 5. 3. 25. 22. 12. 2. 20. 28.. 100 0 10 a) x = 10 b) 110 a) 2010 b) x = 56 a) x = 5 b) A=20. 6. 30. 13 140 . 4. 23. C=10 x=1.. (1054 şi 1057) 35 635.6). z=1 (2. 17.+10 = 54 ⇒ cel puţin două numere trebuie să fie egale r = 12 b+c+2∙a+d = 23. (604 şi 607). c=2 119. 29. 10. 32 18 130 626 1+2+3+. (1. 21. 14. 133 (559 şi 562). 26. y=2. 15. 7. 24. 1688 5000 9 10 min. 16. 13. (3. 9.

(13 şi 4) 692 x=1. r < (D:2). 236. y={2. 8.1 } 2 C u Sm ( D: 2 ⋅)4 + r ⇒ 6 4= (D : 2) ⋅ 4 + r = D er c< 1i 6a . Cum (D:2)⋅ 4≤ S ⇒ (D:2)≤ S:4 ⇒ D:2≤ 16 a) Dacă r=0 ⇒ 64=(D:2)⋅ 4 ⇒ D:2 = 16 ⇒ D = 32. 16.6.5 . 40. 33.1. }.7. 12. c) Dacă r=8 ⇒ 64=(D:2)⋅ 4 +8⇒ D:2 = (64-8):4 ⇒ D:2 =14 S = 6  4 a = 4 7 ⇒  D = 3  0 b = 1 7 141 . 245 (2 şi 15). . 32. D= a – b.8. 34. z=9.4. a ≥ b S = (D:2)⋅ 4+r. 1 .4. 13 S = a+b. 38. 37.d ir c∈ {a0. 36. 16 13.8} 11. 48. 146. 39. 48 128. 137. 35. b) Dacă r=4 ⇒ 64=(D:2)⋅ 4 +4⇒ D:2 = (64-4):4 ⇒ D:2 =15 S = 6  4 a = 4 8 ⇒  D = 3  2 b = 1 6 .2.3.31.   ⇒ r ∈ { 0. 24. 3 6 soluţii. 32.5.

3071. 1370. rest = 4 I = 30. 375. 51.19) (î=18.d) Dacă r=12 ⇒64=(D:2)⋅ 4 +12⇒D:2 = (64-12):4 ⇒D:2 =13 S = 6  4 a = 4 6 ⇒  D = 2  8 b = 1 8 40. c=10 35 zidari. 12. 36. 59. 24. 42. (47. 56. (46. 53. 55. 60.18). c=15 10. 24) 1073. II = 10 34. c=20 25 căpşune a=160. 57. 36. cât = 8. b=258 S = 6  4 a= 4 5 ⇒  D = 2  6 b = 1 9 142 . R: (48. c=4) (20. 58. 45. 22. c = 4. b=44. împărţitor = 32. 25 (mere) 21.16). 3170 a 5b ÷ 158.17). 18 a=30. 46. b=5. 16 (fundiţe) 9. 356 12. 400 S=143 a=542. 43. 24 dulgheri 1 kg mere=5000 lei. b=2000. 16 125. 48. 48 a = 2. b = 3. 47. 41. 52. 24. 752. (î=12. c=2). c=3). 1 kg caise=10000 lei a=4020. 554. 50. 950. 49. 14. d = 1 deîmpărţit = 260. (45. 44. 54. (î=9.

79. 24 bile roşii 25140 kg 122 kg. 66. 9 bunicul – 60 de ani. b = 5 f) Dacă r=25 ⇒ S⋅ 5 = 105 ⇒ S = 21 ⇒ nu există soluţie 143 . 50.2. r < (D⋅ 4) ⇒ r∈{0. 5 cărţi şi 8 jocuri = 168 lei 23 ani 28 elevi 6 corecte şi 2 greşite Anca – 10 creioane. 30 480.25.39} S⋅ 5 =40⋅ 2+r. 225g 25 ani 25 ani 40 ani 43680 lei 42 lei. 28 ani. 88.5. 71. II = 70 nuci şi III = 182 nuci S = a+b. gemenii – 11 ani 6. 74. b = 4 d) Dacă r=15 ⇒ S⋅ 5 = 95 ⇒ S = 19 ⇒ nu există soluţie e) Dacă r=20 ⇒ S⋅ 5 = 100 ⇒ S = 20 ⇒ a = 15.15. II = 65 nuci şi III = 169 nuci sau I = 28 nuci. 85. 64. 13 120. 82. 103 Victor – 17 ani. 80.35} a) Dacă r=0 ⇒ S⋅ 5 = 80 ⇒ S = 16 ⇒ a = 13. 150g. 84.61. Ioana – 8 creioane Maria = 12 ani. 72. 60 122 < 199 55. a ≥ b S⋅ 5 = (D⋅ 4)⋅ 2+r. 40. 83. 69. 244 kg. b = 3 b) Dacă r=5 ⇒ S⋅ 5 = 85 ⇒ S = 17 ⇒ nu există numere naturale a căror sumă să fie 17.1. 32 ani 60. 62.20. 65.…. c) Dacă r=10 ⇒ S⋅ 5 = 90 ⇒ S = 18 ⇒ a = 14. 68. 77. 86. mama = 40 ani I = 26 nuci. 75. 73. iar diferenţa 10. 27. 87. 76. 210 lei o carte + un joc = 8 lei+16 lei = 24 lei. 67. D= a – b. 78. tatăl – 35 de ani 35 piese 6 bile albe. r < 40 ⇒ r∈{0. 246 kg 75g. 70.10.30. 81. 63. 300 347.

89.

90.

91.

92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

g) Dacă r=30 ⇒ S⋅ 5 = 110 ⇒ S = 22 ⇒ a = 16; b = 6 h) Dacă r=35 ⇒ S⋅ 5 = 115 ⇒ S = 23 ⇒ nu există soluţie Răspuns: (13,3); (14,4); (15,5); (16,6) Fie x, y şi z numărul nucilor din fiecare ladă. În final în fiecare ladă vor fi 72:3 = 24 nuci. 24 nuci din prima ladă reprezintă două treimi din numărul iniţial de nuci. Deci în prima ladă erau iniţial 24+12= 36 nuci = x 24 nuci din lada a doua reprezintă trei pătrimi din ( y+12); deci y+12 = 24+8, adică y = 32-12 = 20 nuci În concluzie, în prima ladă erau iniţial 36 nuci, în a doua 20 nuci, iar în a treia 72-(36+20) = 16 nuci = z După un an cei trei fraţi aveau la bancă suma S1 = 750⋅ 3+dobândă. Dobânda=(7⋅ 20+10)⋅ 3=150(lei)⋅ 3=450 lei. S1=2250+450=2700. După încă un an cei trei fraţi aveau la bancă suma S2=2700+dobânda. Dobânda=27⋅ 20=540(lei). S2=2700+540 = 3240. Răspuns: Nu. Mai trebuie 3610 – 3240=370(lei). Suma numerelor primelor două bile extrase este 7⋅ 2=14. O pătrime din numărul bilei a treia este 14-10=4=numarul bilei a doua. Numărul bilei a treia este 4.4=16. Suma =10+4+16+7 = 37 375 km fete – 12; băieţi – 20 I = 32; II = 16 (76; 16; 28) 62 5, 6, 7, 8, 9, 10 624 pagini 11 ani numărul este 9 Ana – 192; Maria – 144 Bogdan, Codrin, Andrei Irina – 145 timbre; Mihai – 110 timbre; Andrei – 105 timbre 2632000 lei O minge costă 25 lei şi sunt 85 lei

144

106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.

L = 244 m 54 bomboane şi 57 bomboane 8 ani şi 10 ani 2 ani; 2 ani; 3 ani; 3 ani; Alina 8 ani, mama 24 ani, tata 32 ani, peste 16 ani galbene – 74, roşii - 44 6 nepoţi 550 găini, 195 oi 31 trandafiri 15 fete, 7 băieţi 16 cutii; 99 creioane 26 bomboane a) 3 şosete; b) 9 şosete a) 4 mere; b) 7 mere mere – 10; pere – 16 2500 patrupede; 100 păsări; 50 şerpi 301 sportivi 9 bănci a) 188; b) 316, 317, ... , 330 Sunt 225 bile albastre, 65 bile roşii şi 10 bile galbene: a) 65+10+3= 78 bile; b) 7 bile; c) 225+65+3=293 21 încercări 4 drumuri dus-întors 02 iulie 124496 12 lei, 8 lei, 3 lei

Clasa a V-a 1. a) 6933; b) 3; c) Suprimăm toate cifrele nr. de la 1-56, cu excepţia cifrelor de 9 de la nr. 9, 19, 29, 39, 49, (103 − 5 = 98 cifre ) , iar de la nr. 57 şi 58 suprimăm cele două cifre de 5, în total 100 cifre eliminate. y x 0z sau x 0 ⇒ N = 2⋅ 90 – 9 = 171 numere. 2. 3. r7 = 1; r6 = (1+1)⋅ 2 = 4; r5 = (4+1)⋅ 2 = 10; … ; r2 = (46+1)⋅ 2 = 94, deci x = (94+1)⋅ 2 = 190.

145

4. 5. 6.

3⋅ 3+7⋅ 1
2
16

− (1 + 3 + 5 +... + 31 ) = 2
de 2006 ori

=

16

−16

2

= 2 2 −1

8

N = 4 99 ...9 7989 ⇒ S = 18091 

(

16
8

)
2

zile;

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

. N = 20102. u(n) = 7 ⇒ n nu e pătrat perfect. 104; 11 593 şi 180 c = 8; r = 7 sau c = 16; r = 14 1055 şi 9935; 121. A = M8 + 5 ⇒ r = 5 B = M2000 + 2000+10 = M2000+10 ⇒ r = 10 692

(abcd )

1+3+... +4019

= abcd

(

)

2010

2

⇒ abcd

(

)

2

= 2010

⇒abcd = 2010

a b c a a b⋅ 1 0 0+ 0c ⋅ 1 0 +0 a b= 9 1⋅ 1 1 b+ c + 9c =b a  ⇒ 9c = 9 ⇒ 9c ≤ 8 1≤ 9 1 

(

)

⇒ c =1

A = 1006⋅ 671 ⇒ A  671 Se discută pe cazuri n = 2k; n = 2k+1, k ∈N* 300, 742 2010 A = 36n⋅ 2010  a) u(x)=u(1+1⋅ 3+1⋅ 3⋅ 5+…+1⋅ 3⋅ 5⋅ …⋅ 1999-9999) = 9–9 = 0 ⇒ 10/ x

b) x = 1+3+15+105+M9–9999 = 124+M9–9999 = M9+7+M9–M9 = M9+7 22. a) N = ab ⋅10 3 + cde = ab ⋅10 3 + ab + cde − ab =
=ab ⋅1 0 + cd −ab  , 1 sa 1 01 e 7 1 u 3

b) se foloseşte punctul a) 23. abc −cba =99 (a −c) 24. a) P  ⇒ x  ⇒ S = 10x  S 5 50 b) P:S = 45k, k∈N*. 25. u (9 2010 + 7 2010 ) = 0 .

(

)

146

c.5. a) fals.. 36. 147 . 87.algebră 1. 2. deoarece {m. 88. b) 10. a) cardA = 3n+2 – 3n+1 = 3n⋅ 8+1. 3. u(N) = u((1+2+3+4+5+6+7+8+9+0)⋅ 201) = 5.26. {1. 88. u(A) = 5 ⇒ A  dar A = 3(1 + 2 2 + 2 4 + . b) u(N) = 3 ⇒ N nu este pătrat perfect.6}. 28.4.9} 35. b) 7 elevi. e} . 40. d} . B = {3. a) A = 111(a+b+c). 89} şi B={ 86. 27. 90}. 30. b) dacă A 17 Prima fracţie este mai mare.3. 4. şi {n. deci numărul 2009 este de forma 4k+1. 38. A ={b. 3249. 34. b) 50. a) x = 2. A M dar A nu e divizibil şi cu 372. 81.7. k⋅∈ N. 7 răspunsuri corecte şi 3 greşite 31. 24 elevi. B ={a .. a) 18 elevi. 33. 80. b) 3n⋅ 8+1 = 1945 ⇒ n = 5. 5. b.3. d. 87.5. y = 6. Câtul împărţirii celor două numere este: 32005+1. a) 1011. b) fals. a) 2009 = 4⋅ 502+1. c) adevărat. a) 2. 37 M atunci numărul a + b + c este divizibil cu 17. c. ma = 1000500 32. 85. Clasa a VI-a . A={45. 84. 89. 60. 37. b) x2 = 4 ⇒ x = 2.2. a) A = {3.4}\B = {n} unde n ≠ 3.4} b) Nu. n = 54 29.6}\A = {m} dacă m ≠ 3 sau m ≠ 4 şi 0 dacă m = 3. + 2 2010 ) ⇒ 3 / A şi 5. 39.4. deci A  15.

10a +4b = 3c +3a ⇒ 2 divide suma a+c. (2. (7.m. 2x+y=900 ⇒ x+y = 550 ⇒ m(∠ AOC) = 1100. 23. 5. m(∠ AOB) = 8⋅ m(∠ AOM3) = 8 ⋅ 7028’=59044’. avem 2y+x=750. 9. 33. m(∠ MOC)=1800-(600+900-x)=300+x. Se arată că unghiurile DOB şi AOF sunt congruente. c = 37. 14. 32. Fie x =m(∠ AOB):2. (3. 26. 8 a) se grupează căte 4 termeni. 13. 24. Fie A-O-M. (11. 22. Dacă în plus se mai ştie şi că C-O-E atunci m(∠ DOB) = 57020’.b) = {(1. 17. Se verifică imediat. (3. 48.3. c = 24. b = 9. 1 x= . 36.3). al celor două numere este 1. 4. 31.7. 3 Se înmulţeşte relaţia cu 3 apoi se descompune în (3x-5)(3y-2)=13.7). 2009 2 x= . 24.1)}.m. 8. 16.c. 10. 21. Se arată că numărătorul şi numitorul sunt divizibile cu 3. n = 2011.6.d. Numerele sunt: 12 .3). b) 40. b = 41. 15.3). y =m(∠ BOC):2. a = 52n deci este pătrat perfect. b = 16. 29. 210 2n b) a = 8.5. 5776. 3. Clasa a VI-a – geometrie 1. 12 . a = 8. 14 numere. m(∠ DOB)=x. 28. a = 2. Numerele sunt egale. 7 20 numere. generalizare Sn= . 2.5). d = 32. 148 . 34. 7a+7b = 3c +3b ⇒ 7(a+b) = 3(c+b) deci 3 divide suma a+b şi 7 divide suma c+b. (a. Se arată că c. a = 2. 20. (4. 211 −1 2 n +1 −1 S= .3). deci cum AO-B atunci şi D-O-F.

m(∠ XOZ ) =159°. 33. 1050 Se arată că ∆AEF≡ ∆DEP : ∆PBA≡ ∆FBD. 14. 1350. 10 cm 12cm.U. EF=7 cm. 16. 20. 15. 10. 800 DE=6cm. m(∠ BOC) =1260. a) m(∠ COM)=126°. 25. 17. 21. Ordinea este B. 6cm. a=2. 31. 149 . Măsurile sunt de 600. Dacă m(∠ EBC) = 600 atunci m(∠ DBA)=1200 de unde rezultă concluzia. 15. m(∠ DOE) = 1530. 8. m(∠ COE) =90°. 9. b) măsura suplementului complementului ∠ BOC este 162°. b) m(∠ AOD)=68° şi m(∠ BOC)=32°. 12. EF=BF=7 cm. a) m(∠ EOF)=172°. m(∠ COB)=150° şi m(∠ POR)=165°. 26. 25. 34. deci triunghiul este isoscel. 16cm.L. 27. 32. 7. m(∠ AOE) =90°. Fracţia este 116 4 Se verifică imediat. b) m(∠ MON)=90°. iar unghiul are 600. m(∠ EOF) =63° 30’ şi m(∠ BOG) =30°30’. m(∠ COP)=60°. Măsurile sunt 10. 13. c=5. A. 24.m(∠ MOD) . m(∠ DOE) = 900. 11. 18. 29.6. În ∆MND AD este şi mediană şi înălţime. b=3. 3°. 23. AC = 10mm. Unghiurile căutate au respectiv măsurile 600 şi 1600. a) m(∠ AOB) = 56° şi m(∠ BOC) = 42°. m(∠ COE)=120°. m(∠ AOB) =138°. m(∠ MON) =110°. ∆AMB≡ ∆AEN conform cazului de congruenţă U. m(∠ AOC) =150°. 28.m(∠ EON) = 450 m(∠ AOB) = 540. 45°. 29 1 = . a) m(∠ COD). D. a) m(∠ AOB)=30°. 30. 19. C. b) m(∠ AOB)=112° şi m(∠ BOC)= 84° sau m(∠ AOB)=32° şi m(∠ BOC) = 24°.

n+1=121 ⇔ n = 120.144} b) A ∪ B = {1.2. a) (x-y)2 ≥ 0.4. b) 0.8}.4.  m + p m  p m 22 2 () () ⇒p = ± şi 1 150 . S = n +1 −1.2. p ≠ 0 .9} 9.2.Clasa a VII-a . x = 1000 7.9.64} C \ A = {64.262.4.7.16.4096. p ∈Q.64. a) A = {1.8. 3 11. (y-z)2 ≥ 0. {−1.144} 8. A = {0. (m.4096. p x+ 1 m +p = ∈Z ⇒ x mp 2 2  m + p p  m p 22 ⇒ m + p m ⇒  2 2 ⇒ p 2 .11} B = {1. c) 0. a) -1. b) 7 n +1 + 8 ⋅ 7 n +2 = 7 n +1 + 8 ⋅ 7 n +1 ⋅ 7 = 7 n +1 (1 + 56 ) = 7 n +1 ⋅ 57 = = 7 n ⋅ 7 ⋅ 57 = 7 n ⋅ 399 . ( 1p ⇒= m ) . 12. C = {1. (x-z)2 ≥ 0. b c 1 5. S =10 ⇔ n +1 =11 . (a-m)2+(b-2m)2+(c-3m)2 = a2+b2+c2-2am-4bm-6cm+14m2 = a2+b2+c2-2m(a+2b+3c)+14m2 = a2+b2+c2+14m2-14m2 = a2+b2+c2.1.262.3} 10.2.64} B ∩ C = {1. 13. „+” 2x2+2y2+2z2 ≥ 2xy + 2xz + 2yz ⇒ concluzia b) x+y+z=1 ⇒ x2+y2+z2+2(xy+yz+xz)=1 şi cum 1 xy+xz+yz≤x2+y2+z2 ⇒ 3(x2+y2+z2) ≥ 1 ⇒ x2+y2+z2 ≥ .16. 4.64}.8.0} .4. 3. p) =1. 6. a +b +ca =1 ( a +b +c ) .3. m.3. B = {1. A = {1.5.algebră 1. x= m ∈Q.

6 151 . Raţionalizând numitorul fiecărei fracţii. x → Andrei ⇒ x + x + = 60 .4  sa u  y= 6  y= . Dar a 2 + 2ab + b 2 ≥ 4ab ⇒ b 2 . Dacă x=-1 ⇒ xn 1 1 1 →+ 2 →− 2 x x x 1 1  1  − 2  = − ⇒ x = ±1 4 x  4 3 x 16. 23.5 ⇒ x1 + x 2 + x 3 + x 4 = 50 ⇒ 4 x + x 2 + x3 + x4 + x5 ⇒ 1 = 13 ⇒ x 5 = 15 .4ac = ( a + b ) . x→ 17. 2n +1 21. n 20. x1 + x 2 + x 3 + x 4 = 12. Dacă x=1 ⇒ x n + xn + 14. 2 2 15. obţinem: b 2 − 4ac = a 2 + 2ab + b 2 ⇔ 2 ⇔ b 2 . 5 18. xn 1 = 2 ∈ Z .4ac ≥ 4ab ⇔ b 2 ≥ 4ab + 4ac . a) 4. x = 20 kg ⇒ Iulia → 10 kg. a+2b+4c = 0 ⇒ − a − 2b = 4c ⋅a ⇔ 4ac = −a 2 − 2ab . 25% 1 = 2(−1) n ∈ Z .m = ±1 ⇒ x = ±1 . 22. S = .  x= 4  x= . obţinem: 1936 −1 = 44 −1 = 43 ∈N . înmulţind cu -1 şi adunând b2. b) 2 .

24. 25. 26.

x 4 = . y 5

2x − 3 13

5 ⇔ x ∈{- 1,0,1,2,3, 4} 13

x 1 2 3 2006   1 1 1 1   + + + ... +  −  + + + ... +  = x +1 2007  2 3 4 2007   2 3 4 2007  x 1 2 3 2006 1 1 1 1  − 2007  = 1 + + + + ... +  + + + ... + 2007  2 3 4 2007 2 3 4 2007  x 1 2 2006 1 1 1 1  −1 −1 = 1 + + + + ... +  −1 + −1 + ... + 2007  2 3 2007 2 3 4 2007  x  1 1 1 1 1 1 1 1  −1 = 1 + + + + ... +  − − − − ... − 2007  2 3 4 2007 2 3 4 2007  ⇔ x = -2007 2005 x +10 2007 2007 + =5 + ∈Z 27. 401 x + 2 401 x + 2 401 x + 2 401 x + 2 ∈ D 2007 = { ± 1, ± 3, ± 9, ± 669, ± 2007 } ⇔ ⇔ x ∈{5} = A . 28. Câte numere de forma a c există, adică 900. b

Clasa a VII-a - geometrie 1.

ˆ ˆ ˆ a) m DNA = m CNB = 45 o ⇒m ANB = 90 o b) DNMA şi NCBM sunt pătrate congruente⇒ NP=MP=NQ=MQ; ˆ m PNQ =90 o c) [ AM ] ≡ [ NC ] ; [ AM ] || [ NC ]

(

)

(

)

(

)

(

)

d) PQ este linie mijlocie în ∆DMC

152

2.

AM FM = ; ∆ENC ∼ ∆EBA ⇒ CD FD NC EN FM EN FM EN = = = ⇒ ⇒ ⇒ FM = EN; FM || BA EB FB EB MD NB EN. ˆ ˆ m CBE =30 o ⇒ m FBE =9 o ⇒ ∆FBE este dreptunghic 0

e) ∆AFM ∼ ∆CFD ⇒

3.

ˆ ˆ isoscel ⇒ m FEB =45 ; ∆EAD isoscel cu m EAD =30 o o ˆ ⇒ m AED =75 ; ˆ ˆ ˆ ˆ m FED =m FEB +m BEA +m AED =180 o . o ˆ ˆ a) ∆ADC isoscel cu m ADC =120 ⇒ m DCA =30 o ⇒
o

(

)

(

(

)

( )

)

(

)

(

)

(

)

ˆ m ACB =90 b) [ AM ] ≡ [ DC ] , [ AM ] || [ DC ] , [ AM ] ≡ [ AD ]
o

(

)

(

(

)

)

(

(

)

)

4.

5.

a) AMNP este paralelogram BM CP 1 2 + = + =1 b) AB AC 3 3 a)
A y D R x B C Fx E y M

7.

b) AABCD = BC⋅ BD = 10cm⋅ 30cm = 300cm2 c) ∆AED≡ ∆MCE ⇒ [DE ] ≡ [EC ] ⇒ ∆DEC dreptunghic isoscel ˆ ⇒ m EDC =45 o ; ˆ ˆ AB || CD şi FD secantă ⇒ m AFD =m FDC =45 o a) E ∈ bisectoarei ∠ (C) ⇒ d(E;AC) = d(E;CB) ⇒ AE=EF b) AD⊥BC, EF⊥BC ⇒ AD||EF iar CE secantă ⇒ ˆ ˆ ˆ ˆ m FEG =m EGA iar m FEG =m GEA ⇒

(

)

(

)

(

)

8.

c) [ AE ] ≡ [ EF ] , (EG – bisectoarea ∠ (AEF), GF||AE b) PQ este linie mijlocie în ∆ADC ⇒ PQ||DC

( ) ( ) ˆ E ) = m (AEG ) ˆ m (AG

(

)

(

)

153

ˆ 10. ∠ (CEA) este unghi exterior triunghiului AEC ⇒ m CAE + + ˆ ˆ ˆ m ACE = 51o ⇒ 3⋅ m ACE = 51o ⇒ m ACE = 17o ⇒

11. a) ∆ASB≡ ∆MSQ (U.L.U.) ⇒ MQ=AB ⇒ QC=CM c) În ∆BQM: MS şi BC sunt mediane ⇒ T este centrul de greutate ⇒ ATSB = ATCM 12. baza mică = 5cm, baza mare = 11cm, h = linia mijlocie 13. a) APDQ este romb; PD CD QD BD = = b) DP||AB ⇒ şi QD||AC ⇒ ; AB BC AC BC 1 1 1 PD QD = = + =1 ; . AB AC AQ AB AC ˆ 15. a) m AMB =90 o b) Dacă MN||AD, N∈AB, atunci MNAD şi MNBC sunt romburi ⇒ MN este linie mijlocie în ∆AMB. 16. MP = 7cm, QC = 4cm, AN = 4,5cm PB AM QD = = 17. b) ∆CPM ∼ ∆CBA şi ∆CMQ ∼ ∆CAD ⇒ ⇒ BC AC CD

( ) ˆ m (DAB ) = 4 ⋅17

(

)

(

(

)

)

o

= 68

o

(

)

BP CD ⋅ =1 BC QD

18.

19.

20.

21.

PB QD BP QC QD QC = + = + =1 ⇒ BC CD BC CD CD CD BN 6 BN 2 BN 2 NC AM = ⇒ = ⇒ = ⇒ = 0,5 = ⇒ BC 9 BC 3 NC 1 BN MB MN||AC; PA = 2⋅ PC iar BN = 2⋅ NC ⇒ PN||AB. AE 3 AH AH 3 BF = , =3 ⇒ = ⇒ EH||BD; =2 , AB 4 HD AD 4 FC DC DG =3 ⇒ = 2 ⇒ FG||BD GC GC ˆ ˆ ∆ABC ∼ ∆AFD ⇒ m ADF =30 o . În ∆ABC cu m B = 90 o , AD ˆ =1,5cm m C = 30 o , AF = 2 AC AD ˆ ˆ = Din AC 2 = AB ⋅ AD ⇒ , m DAC = m CAB ⇒ AB AC ˆ ˆ ˆ ˆ ∆DCA∼ ∆CBA ⇒ ACD ≡ ACB ; DCA ≡CBA ;

c) din

( )

(

)

( )

(

)

(

)

154

MK – mediană în triunghi AD dreptunghic ⇒ MK = . 27. a) AAMN = 8cm2 b) AMNC = AABCD – (AAMN+ADNC+ABMC) C c) AMNC = NC⋅ dist(M. din ∆KFC∼ ∆KAB ⇒ AE AB KF FC EF FK DF + FC AB = + = = =1 . 2 ˆ b) m BPC =90 o . 26.NC) ⇒ 24 =4 5 ⋅ dist ( M.22.int.) ⇒ PL||DC.L. LM||DC ⇒ K-M-P-L. 6 x +11 ˆ ˆ a) m AMD =90 o = m BPC .2 5 . CD = 4 3 cm ⇒ AABCD = 135cm2. PL – mediană în ∆BPC ⇒ PL=LC=BL ⇒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ CPL ≡PCL dar PCL ≡PCD ⇒ CPD ≡CPL ( ) ( ) ( ) (alt. a) AABCD = 2⋅ AABD =BD⋅ AM b) ∆AMO≡ ∆CNO (IU) ⇒MO=NO ⇒ în patrulaterul AMCN diagonalele AC şi MN se înjumătăţesc c) DP=AM ⇒ ∆OAD isoscel ⇒ OD=AO ⇒ BD=AC ⇒ ABCD dreptunghi.U. Fie EF = x ⇒ ⇒ KA AB AE AK AB AB x 5 + =1 ⇒ x = 4. ˆ ˆ ABC ≡BED (unghiuri cu acelaşi complement). c) PL||DC. a) A =14 3 cm. ˆ B ≡BDE ⇒ ∆CAB∼ ∆BDE ˆ CA A ' B' 10 = A B 3 EF DF = Din ∆DEF∼ ∆BEA ⇒ .NC) = 1. 24. ˆ m BAD = 45 o b) ∆ADC≡ ∆CBF (L. 25. B 28. ˆ ˆ ˆ ˆ DAC ≡CAB dar CAB ≡ DCA (alterne interne) ⇒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ACD ≡CAB . 23. KM||DC.) ⇒ AC = CF ( ) 155 . aşadar ABC ≡ DCA ≡CAD . N ) ⇒ dist(M.

8 d) 8. 2}.geometrie 5. b) Sunt puncte coliniare.− −4.7} 41000 12. 4 1 6. 1 iar 2∙aria(BEC) = EC∙BCsin ∠ECB. B–A = ∅. A − B =  . −2. A = {−7. -2}. b) . 1} x = 3 5 −5 4 − 2 3 3. −1. 5. A∩B = {-4.  . x ∈ {−10 .1 2  1 3  x ∈ . 8.  . PA = . 7. 9A B 2 . 5. 2 2 9AB 2 c) . 2 1  x ∈ . ( )( ) 4. 9.algebră 1. b) Unghiurile OMN şi ECB sunt congruente ca având laturile respectiv paralele. A ∩B =  . PD = 7. 10. 2∙aria(MNO) = MN∙MOsin ∠OMN. x = 2. 2. raportul cerut este .  3 2   2 3 3 2 A = 25 35 2 11. 4. 156 . 2 b) 12 cm 2 .  2 4  5 5 1 5  1 5 A ∪B =  . Atunci. 31209 Clasa a VIII-a . 9 AB 3AB . A–B = {-8. 6.Clasa a VIII-a .

13. 157 . Proiecţia triunghiului AA’C pe planul BB’C’ este triunghiul BB’C. b) 45 0 . Pentru [CA] [BA] ≡ [BC] ⇒ tg ∠(AE. 11. α ) = 5 . b) 1 3 . 18. b) Fie α măsura unghiului planelor AA’C şi BB’C’. rezultă aria(BB’C)=aria(AA’C)∙cos α . Se utilizează inegalitatea: strict pozitive a şi b. α ) = 21. oricare ar fi numerele reale b a 12. a) a. Dar triunghiul BB’C este congruent cu triunghiul BB’C’. 25. 17. c) 13. a b + ≥ 2 . de unde cos α = 450. a) 10cm. iar pentru 3 ≡ [CB] ⇒ tg ∠(AE. c) 2 3 . c) 1 3 cm. 2 10 . b) 5 6 cm. 60 0 .0 10. b) 6 . 3 1 şi 2 α = 20. a) 45 0 .

Editura SIGMA. „Matematică recreativă”. geometrie. 15. Editura Paralela 45.. Piteşti. Aniţa Sebastian. Iaşi. Editura Taida. 10. 16. Adrian Zanoschi. Editura GIL. Piteşti. Iaşi. 1995 Traian Cohal. Eugenia Cohal. 2001 Eugen Guran. Iaşi.UNICUM. Iaşi. Editura Junimea. 2006 Ovidiu Bădescu şi colectivul. „Cui e frică de funcţii?”. 1998 Constantin Cocea. 4. 5. Editura Taida.a. Editura Gh. 2006 Florica Banu ş.testare naţională”. Editura Paralela 45. „Matematică . 2006 Dan Brânzei. 1985 Nicu Miron ş. „Culegere de probleme de matematică pentru clasa a VII-a”. Aniţa Alice. „Probleme de matematică pentru clasa a VIII-a”. a. 13. Bucureşti. clasa a VIIIa”. 2007 Ioana Monalisa. a. Măria Negrilă. Editura Dosoftei. Piteşti. 2004 Ioan Dăncilă.Teme pentru activităţi opţionale”. clasa a VIIa”. o întreagă lume”. Floarea Aflori. Iaşi. „Olimpiade şi concursuri. „Matematică pentru testarea naţională”.AS. Grup Editorial Art. Editura PANEUROPE. Alexandrescu Petruş ş.Bibliografie 1. Editura Paralela 45. „Competenţă şi performanţă în geometrie”. „Ghid de pregătire pentru TEZA CU SUBIECT UNIC”. „200 de probleme din geometria triunghiului echilateral”. 2006 Anton Negrilă. editura Ed. 11. Cristina Neagoe.. clasa a Va”. 12. ”100 de teste de matematică pentru pregătirea examenului de testare naţională”. „Geometria. 6. 2003 158 . Editura Moldova. Măria Negrilă. „Algebră. 14. 2006 Veronica Păduraru. 2009 Anton Negrilă. geometrie. Asachi. 3. 8. „Divizibilitatea numerelor”. „Matematică . 2008 Artur Bălăucă. Iaşi. editura SIGMA. 9. 1992 Traian Cohal. 2. Iaşi. Editura Paralela 45.a. „Algebră.. 2003 Artur Bălăucă ş.. 7.

1992 Mihaela Singer. Algebră. 20. editura Taida. 25. Editura Egal. Bucureşti. geometrie. 2007-2009 „Aritmetică. Bacău. a. Iaşi. 26. editura SIGMA. „Matematică pentru clasa a VI-a”. Camelia Diaconu. 23.. „Probleme de matematică”. Galaţi. 2004 Dumitru Săvulescu ş. Galaţi. 2008 Ştefan Smarandache. Editura Porto Franco. Piteşti. „Olimpiade judeţene.. geometrie. clasa a VII-a. 19.a. Editura Spiru Haret. Editura Scorpion 7. Măria Zaharia. Bucureşti. 2005 Colecţia Gazeta Matematică Colecţia Recreaţii Matematice Colecţia RMT Colectivul de profesori de matematică. Sorin Peligrad ş. 2008 Dan Zaharia. Geometrie”. „Culegere de exerciţii şi probleme de aritmetică”. 1991 Liviu Ţornghibel. Editura Paralela 45. Editura Sigma. algebră şi geometrie clasa a VI-a”. „Învăţarea geometriei prin exerciţii”. Editura Taida. 1991 Ştefan Smarandache. 2004.. 2007 30. „Algebră. 2005. „Matematică – culegere de exerciţii şi probleme pentru clasa a VI-a”. Iaşi. „Algebră. Angela Sava. Iaşi. 1994 Dumitru Săvulescu ş. „Aritmetică. interjudeţene şi naţionale”. Editura Taida. a. clasa a V-a”. 21. 28. „Matematica pentru clasa a VII-a”. 24. 159 . Piteşti. 27. 2008 Petre Ţelinoiu. 29.17. clasa a VI-a”. Editura SIGMA. 22. Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi – Probleme de matematică pentru Concursul „Euclid”. Paralela 45. 2007 Adina Stoica-Vasiliu. Editura Porto Franco. Editura 18. 31. Liliana Deaconu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful