Sunteți pe pagina 1din 1

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava Compartimentul Inspecţie Şcolară

FISĂ DE ASISTENŢĂ LA LECŢII

Numele şi prenumele cadrului didactic asistat

Unitatea de învăţământ

Data

Clasa………….

Clasa………….

Clasa………….

Clasa………….

Elevi prezenţi……

Elevi prezenţi……

Elevi prezenţi……

Elevi prezenţi……

Absenţi……

Absenţi……

Absenţi……

Absenţi……

Subiectul lecţiei…….

Subiectul lecţiei…….

Subiectul lecţiei…….

Subiectul lecţiei…….

………………………

………………………

………………………

………………………

PARAMETRII DE EVALUARE A LECŢIILOR

I N D I C A T O R I A P R E C
I N D I C A T O R I
A P R E C I E R I
F.B.
B.
Satisf.
Slab
F.Slab
1.Documente de proiectare şi planificare
∑ cuprinderea pe unităţi de învăţare a programei şcolare şi
planificarea anuală şi pe semestre şi intervale calendaristice
∑ parcurgerea ritmică a programei şcolare
∑ calitatea planurilor (schiţelor de lecţii)
2.Pregătirea ştiinţifică şi psiho-pedagogică a cadrului didactic
∑ pregătirea ştiinţifică de bază
∑ pregătirea imediată pentru lecţii
∑ pregătirea psiho-pedagogică
3.Baza didactico-materială
∑ gradul de dotare, funcţionalitatea şi utilizarea mijloacelor de
învăţământ
∑ contribuţie la amenajarea şi dotarea cabinetului de lb.franceză
∑ priceperea în folosirea mijloacelor didactice în procesul didactic
4.Activitatea la lecţii
∑ claritatea în formularea şi enunţarea OP
∑ gradul de structurare şi organizare(schemă/structură logică)
∑ rigurozitatea ştiinţifică a informaţiei
∑ caracterul practic aplicativ al lecţiei
∑ corelaţia conţinutului cu strategiile didactice şi tipul de
interacţiune
∑ raportul dintre activitatea personală a elevilor şi profesorului
∑ evaluarea permanentă, formativă, realizarea feed-back-ului
∑ evaluarea progresului şcolar
∑ notarea şi motivarea acesteia-respectarea normelor
docimologice
∑ crearea climatului afectiv-motivaţional
∑ realizarea obiectivelor lecţiilor
∑ nivelul general de pregătire a elevilor
∑ rezultatele testelor de cunoştinţe şi deprinderi
5.Activitatea educativă în cadrul lecţiilor
6.Aprecierea lecţiilor
7.Calificativul acordat
Aspecte pozitive
Aspecte negative
Recomandări/Măsuri
Data:
Inspector de specialitate,