Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie şi Filosofie


Anul universitar 2008-2009
Semestrul 5

Informaţii generale despre curs

Titlul disciplinei: Istoria artei


Codul: HIR 3122
Numărul de credite: 7
Locul de desfăşurare: sala 57, clădirea Echinox
Programarea în orar a activităţilor: luni 12.00-14.00

Informaţii despre titularul de curs

Nume, titlul ştiinţific: Vlad ŢOCA, asistent universitar


Informaţii de contact: vtoca@hiphi.ubbcluj.ro
Ore de audienţă: marţi 14.00-16.00

I. Descrierea disciplinei

Cursul îşi propune prezentarea principalelor curente şi stiluri ale artei de la origini
şi până în zilele noastre. Cursul urmăreşte în principal evoluţia artei Occidentale,
dar va cuprinde referiri şi la câteva dintre marile civilizaţii din afara Europei.
Prezentarea nu se doreşte a fi una exhaustivă, materialul vizual analizat urmăreşte
prezentarea celor mai importante opere de artă din fiecare perioadă dată. Imaginile
sunt astfel selectate încât să ilustraze felul în care se dezvoltă arta occidentală într-
o manieră organică, pentru a se putea înţelege elementele de continuitate, dar şi,
cele care au operat schimbări profunde.
Studenţii care vor urma acest curs vor putea să îşi formeze o imagine asupra
evoluţiei ideilor în domeniul istoriei artelor. De asemenea cursul îşi doreşte să
arate felul în care operele de artă sunt importante pentru înţelegerea vieţii
societăţii în diferite momente ale istoriei şi felul în care ideile politice sau
religioase se regăsesc în artă.
Prelegerile vor fi însoţite de un material ilustrativ bogat.

II. Bibliografia obligatorie:

- GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura Meridiane,


1975. (B.C.U., B.C.U. – Filiala istoria artei)
- DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH, –
PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură, sculptură,
arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. (B.C.U., B.C.U. – Filiala
istoria artei)
- VAN LOON, HENDRICK WILLEM: Istoria artelor. vol. I-II, Bucureşti:
Editura Snagov, 1995, 1997. (B.C.U., B.C.U. – Filiala istoria artei)
- BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Antichitatea şi evul
mediu. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. (B.C.U., B.C.U.
– Filiala istoria artei)

1
- BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Vol. II. Bucureşti:
Editura Didactică şi Pedagogică, 1998. (B.C.U., B.C.U. – Filiala istoria
artei)
- BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Arta modernă şi
contemporană. Bucureşti: Editura Niculescu, 2001. (B.C.U., B.C.U. –
Filiala istoria artei)

III. Materialele folosite în cadrul procesului educaţional specific


disciplinei:

Cursul se bazează cu precădere pe expunerea unui material vizual bogat din banca de
imagini a catedrei de Istoria artei. Aceste imagini sunt stocate pe suport de celuloid
(diapozitive) sau pe suport electronic care vor fi proiectate cu a aparate de proiecţie
(diaproiectoare şi calculatoare şi videoproiectoare) din dotarea catedrei.

IV. Planificarea/Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor


intermediare:

- 1 octombrie 2007: Introducere. Ce este arta. Artele plastice şi aplicate.


Artiştii.

• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura


Meridiane, 1975. pp. 9-16.
• RIEGL, Aloïs: Istoria artei ca istorie a stilurilor. Bucureşti:
Editura Meridiane, 1998. Cap. Gramatica istorică a artelor
plastice.
• VAN LOON, HENDRICK WILLEM: vol. I, Bucureşti: Editura
Snagov, 1995. Prolog.
• POHONŢU, EUGEN: Iniţiere în artele plastice. Bucureşti: Editura
Albatros, 1981. capitolul I.

- 8 octombrie 2007: Arta preistorică. Arta popoarelor primitive. Arta


precolumbiană. Arta egipteană. Arta Mesopotamiei. Arta minoică. Arta
miceniană.

• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura


Meridiane, 1975. pp. 17-28.
• VAN LOON, HENDRICK WILLEM: Istoria artelor. vol. I, Bucureşti:
Editura Snagov, 1995. pp. 18-64.
• DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH,
– PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură,
sculptură, arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. pp. 7-
24.
• BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Antichitatea
şi evul mediu. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,
1995. pp. 7-61.

2
- 15 octombrie 2007: Grecia sec VII-V î.e.n.-V î.e.n. Arta cicladică.
Perioada arhaică. Clasicismul grec. Clasicismul târziu. Epoca
elenistică.

• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura


Meridiane, 1975. pp. 29-41.
• VAN LOON, HENDRICK WILLEM: Istoria artelor. vol. I, Bucureşti:
Editura Snagov, 1995. pp. 65-121.
• DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH,
– PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură,
sculptură, arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. pp. 25-
38.
• BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Antichitatea
şi evul mediu. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,
1995. pp. 62-125.

- 22 octombrie 2007: Arta etruscă. Arta romană. Arta evreiască. Arta


paleocreştină. Arta bizantină. Arta budistă.

• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura


Meridiane, 1975. pp. 42-49.
• VAN LOON, HENDRICK WILLEM: Istoria artelor. vol. I, Bucureşti:
Editura Snagov, 1995. pp. 122-175.
• DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH,
– PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură,
sculptură, arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. pp. 39-
66.
• BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Antichitatea
şi evul mediu. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,
1995. pp. 126-204.

- 29 octombrie 2007: Arta islamică. Arta chineză. Europa în primul


mileniu creştin. Arta romanică.

• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura


Meridiane, 1975. pp. 50-61.
• VAN LOON, HENDRICK WILLEM: Istoria artelor. vol. I, Bucureşti:
Editura Snagov, 1995. pp. 176-192; vol. II, pp.144-168.
• DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH,
– PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură,
sculptură, arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. pp. 67-
82; 99-107.
• BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Antichitatea
şi evul mediu. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,
1995. pp. 205-220.

- 5 noiembrie 2007: Stilul gotic. Goticul în nordul Europei. Italia în a


doua jumătate a secolului al XIII-lea. Nicola Pisano. Giotto. Goticul
matur. Goticul internaţional.

3
• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura
Meridiane, 1975. pp. 62-73.
• VAN LOON, HENDRICK WILLEM: Istoria artelor. vol. I, Bucureşti:
Editura Snagov, 1995. pp. 203-232.
• DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH,
– PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură,
sculptură, arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. pp. 93-
95.
• BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Antichitatea
şi evul mediu. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,
1995. pp. 221-261.

- 12 noiembrie 2007: Renaşterea. Italia la începutul sec. al XV-lea. Italia


în a doua jumătate a sec. al XV-lea. Arta la nord de Alpi în sec. al XV-
lea.

• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura


Meridiane, 1975. pp. 74-95.
• VAN LOON, HENDRICK WILLEM: Istoria artelor. vol. I, Bucureşti:
Editura Snagov, 1995. pp. 233-286
• DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH,
– PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură,
sculptură, arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. pp.
113-120; 96-98; 130-134.
• BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Vol. II.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. pp..

- 19 noiembrie 2007: Renaşterea matură (începutul sec. al XVI-lea).


Toscana. Roma. Veneţia şi nordul Italiei.

• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura


Meridiane, 1975. pp. 96-116.
• VAN LOON, HENDRICK WILLEM: Istoria artelor. vol. I, Bucureşti:
Editura Snagov, 1995. pp. 287-316
• DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH,
– PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură,
sculptură, arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. pp.
121-129.
• BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Vol. II.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. pp..

- 26 noiembrie 2007: Secolul al XVI-lea la nordul Alpilor. Germania.


Ţările de Jos. Manierismul. Criza artelor în secolul al XVI-lea.

• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura


Meridiane, 1975. pp. 117-134.
• VAN LOON, HENDRICK WILLEM: Istoria artelor. vol. II,
Bucureşti: Editura Snagov, 1997. pp. 17-34.

4
• DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH,
– PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură,
sculptură, arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. pp.
135-148.
• BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Vol. II.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. pp..

- 3 decembrie 2007: Barocul. Secolul al XVII-lea în spaţiul catolic.


Secolul al XVII-lea în Olanda.

• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura


Meridiane, 1975. pp. 135-152.
• VAN LOON, HENDRICK WILLEM: Istoria artelor. vol. II,
Bucureşti: Editura Snagov, 1997. pp. 31-83.
• DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH,
– PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură,
sculptură, arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. pp.
149-174.
• BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Vol. II.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. pp..

- 10 decembrie 2007: Baroc, Clasic, Rococo. Italia în a doua jumătate a


secolului al XVII-lea. Italia în secolul al XVIII-lea. Franţa, Germania
şi Austria la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al
XVIII-lea.

• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura


Meridiane, 1975. pp. 153-158.
• VAN LOON, HENDRICK WILLEM: Istoria artelor. vol. II,
Bucureşti: Editura Snagov, 1997. pp. 124-143.
• DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH,
– PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură,
sculptură, arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. pp.
175-183.
• BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Vol. II.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. pp..

- 17 decembrie 2007: Epoca Luminilor. Revoluţia Franceză. Revoluţia


în artă. Neoclasicismul. Anglia şi Franţa în secolul al XVIII-lea.
Anglia, America şi Franţa la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
începutul secolului al XIX-lea.

• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura


Meridiane, 1975. pp. 159-173.
• VAN LOON, HENDRICK WILLEM: Istoria artelor. vol. II,
Bucureşti: Editura Snagov, 1997. pp. 223-239.
• DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH,
– PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură,

5
sculptură, arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. pp.
189-200.
• BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Arta
modernă şi contemporană. Bucureşti: Editura Niculescu,
2001. pp. 11-41; 46-62.

- 7 ianuarie 2008: Secolul al XIX-lea. Romantismul. Realismul.


Prerafaeliţii. Impresionismul. Postimpresionismul. Art nouveau.

• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura


Meridiane, 1975. pp. 174-195.
• VAN LOON, HENDRICK WILLEM: Istoria artelor. vol. II,
Bucureşti: Editura Snagov, 1997. pp. 240-258; 293-295.
• DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH,
– PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură,
sculptură, arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. pp.
201-242.
• BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Arta
modernă şi contemporană. Bucureşti: Editura Niculescu,
2001. pp. 11-41; 46-62.

- 14 ianuarie 2008: Artele în prima jumătate a secolului al XX-lea.


Artele după cel de al doilea război mondial.

• GOMBRICH, ERNST H.: O istorie a artei. Bucureşti: Editura


Meridiane, 1975. pp. 196-220.
• DEBICKI, JACEK – FAVRE, JEAN-FRANÇOIS – GRÜNEWALD, DIETRICH,
– PIMENTEL, ANTONIO FILIPE (eds.): Istoria artei, pictură,
sculptură, arhitectură. Bucureşti: Editura RAO, 1998. pp.
243-301.
• BOTEZ-CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice. Arta
modernă şi contemporană. Bucureşti: Editura Niculescu,
2001. pp. 197-313.

V. Modul de evaluare:

Nota finală va fi constituită pe baza răspunsului la examen. Examinarea constă din


răspunsul individual la întrebările cuprinse în biletul de examen precum şi din analiza
unei imagini.

VI. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor exepţionale:

Prezenţa la curs nu este obligatorie.


Discuţiile, dezbaterile şi colaborările cu ceilalţi studenţi (în forma unor răspunsuri,
replici la prezentări sau prezentări comune) sunt încurajate şi vor duce la o mai bună
înţelegere a subiectului. Însă, orice lucrare scrisă care include material citat fără note
de subsol, care să facă trimitere la sursa originală, fraze introduse fără ghilimele,
informaţii şi idei preluate din orice altă sursă (inclusiv Internet) fără trimiteri
corespunzătoare sau lucrări care au fost elaborate în orice alt fel de către terţi şi

6
prezentate ca rezultate ale propriei munci vor fi considerate ca încălcare a onestităţii
academice şi vor fi tratate în consecinţă. Plagiatul precum şi orice tentativă de
fraudare a examinării (copiat, notiţe, discuţii etc) vor fi sancţionate. Cazurile grave
vor fi supuse atenţiei Consiliului profesoral al Facultăţii.

VII. Bibliografia opţională:

- FAURE, ELIE: Istoria artei. vol. I-V, Bucureşti: Editura Meridiane, 1970.
- http://www.artcyclopedia.com/
- http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html