Sunteți pe pagina 1din 3

3 c

à ÃÃÃ 
 Ã Ã 
 
< c
c cc c< cc 
c
c
 cc   c cc   cc
c !"#
c$#%$# c
c &' c c cc c' (c c)c
c
c

  cc
 c cc
 c
c
c
c
c c c c c c c c c 27 mai 2011
c

COMUNICAT DE PRESĂ
11.908 locuri de muncă vacante în săptămâna 27 mai- 2 iunie 2011

c
c c c 
c c  c  c  c c 
c c 
c
 c c c c  c 
c 
c  c c 
c c 
c
 11.908 locuri de muncă, în săptămâna27 mai- 2 iunie 2011.

Situaţia locurilor de muncă vacantecîn fiecare judeţ:


c 
c !"#$c 
 
c %

&c #'(c )&c *+#c ,
 c $'-c  c .##c
/&c."*c%0 c.-.cc-#.c12
c-"(c
&c--"c/
 c--*c)3 c-+#c,0c
- #c 4
c +#+c &c +""c c +$"c 45 c +."c % 
c +.(c % 
c +-.c
652 c +-+c 1
c c + "c 0 c + $c c + (c 4 c +($c &c #-c

&c ' c%& c *(c/ c $#c1
c .*c6 c +$c7 c + c1c #c
%c -c % & c '#c %

c "(c 2c *'c 7

c *"c  c $*c 0 c ."c
) c. c7 c-$c&1 c !c
c
c
c
c
Îa nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite929 locuri de
muncă, după cum urmează: ingineri şi subingineri (  c  c.(c c 
c
c 
c &c c +*c  c  0 c .c  c  c  
c
 
 c c ccc 38c (c c c (c !c c c' c
 c.#c  c
c+"c c 3 2 c+*c 
 
c+-c c
 c #c 
 c c c *c c c c + !c
Pentru studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 10.979
locuri de muncăc c 9cc
âc 3 2 c c c:c;c# +<c
âc 
  3  
 3 c;c*#-<c
âc c 3 c c 
cc2  
c cc c;c
*-#<c
âc 
 c 3 cc2c 
 c c&c c-#(<c
âc 
 c c-$#<c
âc 
 c 3 cc c c c c3 cc 0c+#$<c
âc & 3c
 =& ccc c+* <c
âc c 0 c+ #<c
âc & 3cc
 
c&c c *+<c
âc 2
c ..<c
âc 3cc 
c +"<c
âc c0 c +(<c
âc 
 c c (+<c
âc 2 c'.<c
âc c0
c.-<c
âc 2
c-+<c
âc c+$c !c
c
c
c
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale
pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă sau pot accesa adresa de
internet http://lmv.anofm.ro/index_lmv.php , unde pot vizualiza locurile de muncă vacante
oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita
informaţii suplimentare.

c c c c
c c
 c 
c
c3 cc
c 
 c
 c
ccc
c c c3
cc cc2cc 3 c c 
c
c c c3 c c
cc
c c3&cc
cc&c cc
 c
 !c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c