Sunteți pe pagina 1din 2

DENUMIREA INSTITUŢIEI________________________________ anexa 4

ADRESA _________________________________________________
COD FISCAL ____________________
TEL/FAX/ _______________________

RAPORT FINANCIAR

privind proiectul ..........................................................................................


................................................................... realizat cu finanţare nerambursabilă de la
Consiliul Judeţean Timiş
în perioada................................., în localitatea ……....................., jud. …..................

Tipul proiectului........................................................................................................................
Tipul activităţii /activităţilor finanţate (seminar, colocviu, simpozion, conferinţă, masă
rotundă, reuniune, atelier, workshop, activitate educaţională, activitate culturală, activitate
sportivă, concurs, training, editare şi tipărire de materiale documentare, materiale
promoţionale,) : .......................................................................
Valoarea totală a proiectului realizat (lei): ..................................

I. Tipul cheltuielilor conform contractului de finanţare nerambursabilă privind Consiliul


Judeţean Timiş (lei): tabelul de mai jos va fi în concordanţă cu bugetul estimativ al
proiectului, anexa 2 la contractul de finanţare.

Categoria de TOTAL Contribuţia Contribuţia proprie Alte surse de


cheltuieli Consiliului a beneficiarului finanţare
Judeţean Timiş
Cheltuieli privind
onorariile;diurna
Cheltuieli cu
materialele
consumabile
Cheltuieli privind
cazarea; masa
Cheltuieli privind
transportul
Cheltuieli privind
serviciile
Cheltuieli privind
acţiunile
promoţionale si de
publicitate,tipărituri
Premii acordate sub
formă de produse
Cupe şi trofee
TOTAL:
Menţiune: datele cuprinse în acest raport financiar sunt completate de beneficiar, pe
propria răspundere a acestuia.

Data întocmirii raportului financiar: .................................

Preşedinte,Director,Primar Responsabil financiar ,


numele şi prenumele în clar numele şi prenumele în clar/
semnatura şi ştampila coordonator de proiect
nator de proiect
semnatura
clar/coordonator de proiect