P. 1
Revolutia de La 1821

Revolutia de La 1821

|Views: 131|Likes:
Published by Marian Adrian

More info:

Published by: Marian Adrian on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

Scoala cu clasele l-Vlll nr.

8,Constanta

Desfasurarea Revolutiei condusa de Tudor Vladimirescu de la 1821

Elevi:Zamfir Andreea Scripcaru Andrada Profesor coordonator:Constandache Zoica Rusu Georgiana

Cre terea nemul umirilor populare. Monopolul comercial otoman limitat dar nu desfiin at. de rela iile de produc ie sociale care p strau înc vechiul caracter feudal. în apari ia noilor for e productive i a noilor rela ii de schimb i produc ie care intra în conflict cu cele vechi. Mo nenii i pandurii olteni au fost supu i unor d ri în bani greu de pl tit i amenin ri de a fi asimila i cu claca ii. dezvoltarea for elor na ionale române ti cerea imperios scuturarea jugului otoman. Cauzele acestei mi c ri s l luiesc pe de o parte în contradic iile antagonice dintre r nimea aservit i boierime.Motive de nemul umire aveau i boierii concura i i chiar îndep rta i din dreg torii de elemnetele grecogrecolevantine ce se inmul iser pete m sur . diferite d ri) i a abuzurilor ce f ceau i mai grea aceste obliga ii. în dezvoltarea schimbului de m rfuri i a produc iei pe noile fagasuri.Greutatea fiscalit iii era resimtit de r nimea liber . . fagasuri. îngr direa circula iei m rfurilor prin numeroasele v mi din interior cauzau mari prejudicii negustorimii i stârneau nemul umirile acesteia. Pe de alt parte. dar i târgove i erau profund interesa i de schimbarea vechii or nduiri. accentuarea contradic iilor dinl untrul claselor dominante sau manifestat puternic la sf r itul deceniului al II-lea i începutul deceniului al III-lea al IIIIIsecolului al XIX-lea. Marea majoritate a poporului era profund nemul umita XIXde regimul social politic fanariot. ca urmare a numeroaselor i ap s toarelor obliga ii de rent (claca. Nu numai ranii. dijma.

Eteriei. Bucuresti.La Iasi si la Galati eteristii i-au masacrat pe turci. primejduia si actiunea româneascã. Alexandru Ipsilanti si Tudor Vladimirescu. prin Proclamatia datã la 20 semartie 1821 de la Cotroceni. Au aparut neintelegeri intre turci. neacordarea sprijinului promis de catre tarul Alexandru I. impreuna cu armata sa (10. La 22 februarie 1821. i Divanul. Tudor si-a fixat februariesitabara la ân reni. incercarea eteristilor de a-si impune autoritatea asupra revolutionarilor aromani. Tudor este calificat tâlhar .în virtutea cãruia avea dreptul de a exercita "vremelnica stãpânire" se legimiteazã actiunea lui Tudor. vr jma al patriei . In februarie 1821 Tudor. generate de comportamentul trupelor Vladimirescu. În aceastã situatie. eteriste. f c tor de rele . romani. A facut doua popasuri la manastirile oameni). Aici a purtat discutii cu reprezentantii Eteriei. reni.La Iasi. eteristii. Tudor Vladimirescu pãrãseste în grabã Oltenia si se-ndreaptã cãtre Capitala Tãrii Românesti. tr d tor . Deplasarea de la Iasi cãtre Bucuresti a lui Alexandru Ipsilanti. format la moartea domnitorului Alexandru u u. Strehaia si Tismana. Prin acordul cu "boierii patrioti" (23 martie) .000 de oameni). unde se afla tabãra sa. i au b gat groaza în boieri.In februarie-inceputul lui martie 1821.Ve tile despre r scoala din Oltenia au îngrijorat Comitetul de obl duire . a pornit spre Bucuresti. începând cu Proclama ia de la Pades i Scrisoarea c tre Poart Cererile norodului Pades românesc . . conducãtorul revolutiei insistã asupra cauzelor care au determinat ridicarea la arme: pierderea drepturilor de cãtre români si jafurile de nesuportat. condusi de Alexandru Ipsilanti au intrat in Iasi. elurile revolu iei de la 1821 au fost consemnate în diferite acte. eteriste.

Tudor a alc tuit o unitate tactic mai puternic i mai flexibil regimentul. Zona din nordul Olteniei a asigurat cele mai multe efective ale pandurilor i a jucat rolul de nucleu al armatei. ace tia fiind recruta i nu numai dintre mo neni ( ranii liberi) ci i din rândul cl ca ilor. Efectivele oastei pandurilor au crescut pân la aproximativ 20. iar în rândurile ranilor cl ca i prin asigurarea scutirii de orice dare . În perioada r zboiului din 1806-1812. Oastea revolu iei de la 1821 a fost una de factur r neasc . În armata pandurilor au mai fost recruta i i mici boierna i. iar mul i dintre ei i în activit ile militare.000 de oameni. . implica i nu doar în agricultur dar i în negustorie. Consulul austriac la Istambul compara nucleul ini ial al oastei pandurilor cu un bulg re de z pad care are aparen a de a se transforma într-o lavin . Aceast cre tere rapid a fost sesizat de reprezentan ii marilor puteri la Bucure ti sau Istambul. de origine rural i proasp t intra i în rândul privilegia ilor. Istoricii apreciaz azi c aproximativ 75% dintre o tenii Adun rii norodului au fost panduri. Recrut rile au fost impulsionate de principiile enun ate în Proclama ia de la Pade . întrNoua organizare s-a f cut îmbinând tradi ia cu inova iile în domeniul militar ale sacelor timpuri. Recrut rile s-au f cut în rândurile pandurilor prin sf g duirea de leaf i slobozenie . subunitatea tactic de 1806baz fusese batalionul cu un efectiv de 445 de oameni. care reveneau în alte ri gr nicerilor. recrutat din rândurile ranilor liberi.

la por ile capitalei. 2. prin care cerea unirea tuturor for elor responsabile ale rii. Proclama ia lui Tudor a avut un efect imediat. p r siser îngrab Bucure tiul. Pentru a asigura controlu asupra rii. (cu excep ia celui al Prusiei). în condi iile în care consulii puterilor occidentale.000 pede tri. cu asigurarea flancurilor i a unor trupe de ariergard i avangard pe itinerarul Slatina erb ne ti (Olt) Tecuci (Teleorman) Vadu Lat (Girgiu) pe 10/22 martie 1821. ceea ce ridica efectivele lui Tudor la aproximativ 8.000 c lare i 6. S-a pornit din nou în mar c tre Scapital . el amintea c de inea controlul teritoriilor de pe cele dou maluri ale Oltului i c mi carea pe care o conducea era îndreptat împotriva domnilor fanario i i a marilor boieri care se aliaser cu ace tia. Ele s-au unit la Slatina o s pt mai târziu. Pe 16/28 martie. iar în condi iile intr rii iminente în Capital a celor aproximativ 16. Tudor a lansat o nou proclama ie c tre bucure teni.000 de oameni. Tudor a trimis o delega ie Divanului rii cu un memorandum. care aflaser despre dezavuarea mi c rii lui Tudor. la Bolintin Vale.000 de osta i. În plus. La 28 februarie/12 martie. cerea imediat în scris un r spuns de voi i bninele de ob te sau niu . i caimacanii desemna i de Înalta caimacani Poart . dou coloane ale armatei revolu ionare roe ti au plecat spre capital . pandurii au executat mar ul spre Bucure ti. e adev rat. Divanul hot rându-se s rânducolaboreze cu pandurii. declarând c mi carea pe care o conducea era menit câ tig rii drept ilor cele folositoare la toat ob tea . . sOsta ii st pânirii din tab ra de la Co ofeni 800 de arn u i s-au al turat pandurilor.

pe 21 martie/2 aprilie pandurii au intrat triumfal în Bucure ti. pentru ca a doua zi pe sear s ajung la Cotroceni.capetenia eterista.prin care cei doi se angajeaza sa se sprijine reciproc.se incheia la Golesti. incheiat. a hot rât deplasarea pe un drum ocolit. care aflase i el de atitudinea arului.I. apreciind cã pãrãs rezistenta va produce mari nenorociri orasului. care evita orice eventual capcan a otomanilor de la sud de Dun re sau a arn u ilor din Capital . Pe 17/29 martie. . P. Liprandi-ofiter rus Ipsilanti.din dispozitia lui Ipsilanti. indiferent de condi ia social . La apropierea armatei otomane de Bucuresti. Tudor Vladimirescu a pãrãsit Capitala.in cazul unui atat otoman.in urma unui simulacru de judecata.profitand de un complot al unuia dintre capitanii nemultumiti si de energica pedepsire a jafurilor si nesupunerii.un acord intre Tudor Vladimirescu si Iordache Olimpiotul. s se uneasc pentru ob teasca fericire .Tudor Vladimirescu este ucis de catre Vasile Caravia. pandurii ajungeau la Ciorogârla. La 19 mai 1821. pe atunci în imediata apropiere a Bucure tiului.in ciuda acordului incheiat.  Tudor.I. La Targoviste. Liprandisi autorul unor interesante memorii in legatura cu miscarea pandurilorpandurilordescrie asasinarea lui Tudor Vladimirescu . Dup ce cu o zi mai înainte d duse o nou proclama ie prin care cerea tututror cet enilor rii.Iordache Olimpiotul il ridica pe Tudor din mijlocul taberei sale.La 21 mai.

l-a anuntat pe Tudor ca-l trimit la Divan chinuri. de la Bucure ti i Ia i au fost trimise delega ii pentru a cere Înaltei Por i domni p mânteni.ApropiinduDambovita.Apropiindu-se de raul oras. De i înfrânt prin interven ia armatelor otomane. un coborâtor al lui Vlad epe .raspunzand ca nu are nimic si ca el a venit acolo pentru ca. Totodat .In cele din urma.legandusi.Vladimirescu a suportat totul cu o tarie neobisnuita. În prim vara lui 1822.iar cunoscutul criminal Caravia a fost insarcinat sa-i ia interogatoriul. lucru care a dus la înl turarea gravelor prejudicii aduse de Poart statutului de autonomie a celor dou ri Române.viata lui intrTudor.caci credea ca are sume mari de bani pentru cumpararea de arme si munitie pentru panduri. iar trupul i l-au capul.Acest scelerat la supus pe Tudor la tot felul de sachinuri.prin tradare.lcasi. din nou un domn p mântean în persoana lui Ioni Sandu Sturdza i în Muntenia\ pe Grigore al IVMuntenia\ IVlea Ghica.Caravia l-a impuscat cu pistolul.numai pentru a afla unde a ascuns banii. Aceast ac iune a adus în Moldova.unindu-se cu eteristii.iar descoperirea lor interesa pe toti. Tudor a fost inchis in temnita mitropoliei. nepot de frate al decapitatului Grigore Alexandru Ghica al Moldovei i vornicul Iordache Râ canu.sa lupte impreuna impotriva turcilor. revolu ia a consolidat ceea ce Nicolae B lcescu va denumi mai târziu ca fiind Partida Na ional . . Revolu ia din 1821 a reu it s determine sfâr itul epocii fanariote prin restabilirea domniilor p mântene. dup lunga perioad fanariot . Grigorie Dimitrie Ghica.Atfel a fost curmata. aruncat in rau sau intr-o fantana parasita.apoi i-au taiat capul.mai mult decat actiunile lui Tudor.legandu-l au iesit noaptea afara din oras.dupa doua zile de cele mai crunte chinuri. viitor membru in divanul domnesc al Moldovei.uninduca. Din aceste delega ii au f cut parte printre al ii: Ioni Sandu Sturdza.

Iorga. Daicoviciu. Hadrian. Contribu ii documentare la istoria revolu iei din 1821. Teodor. Tudor Valdimirescu în Bucure ti. ti.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_de_la_1821 www. Bucure ti. ti. Eudoxiu. Ion. Hurmuzaki.ro-Revolutia_lui_Tudor_Vladimirescu_0c6e2. vol. r. Ion. ti.. 1927. Bucure ti. Pompiliu. Vladimir ti. Nistor.ro/revolutia_1821/rev_tudor_vladimirescu. Viorel. Cimpeanu: Istoria antica si Daicoviciu. Documente privitoare la istoria românilor. III.html http://ro. Bucure ti. Ioan. Liviu. Bardeanu: Pentru glia strabuna (Din luptele romanilor)      Surse: http://istoriaro.wikipedia. 1821. II. Bucure ti. Lupu: Istoria romanilor . românilor. noastre).html www. 1943. 1919. Ioan.1940. (De noastre). (De la 1599 pân în zilele ti. Teodor. Viorel. Laz r. Pompiliu. Hurmuzaki. Mihai. Eudoxiu. Bucure ti. 1891.referat. vol.html . 1919. Vladimirescu Sfânta Alian .ro-Revolutia_lui_Tudor_Vladimirescu_0c6e2.referat. Bodin.3x. Popescu.1940. Bibliografie: Bibliografie: Nicolae. Liviu.Istoria armatei roe ti. IorgaNicolae. D. Cimpeanu: medie a României Nicolae. Bodin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->