Sunteți pe pagina 1din 6

Dosar nr(...

)
ROMÂNIA
CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I
INCHEIERE
Şedinţa publică de la 02.02. 2010
Completul compus din:
PREŞEDINTE – Cosmin Radu Mitroi
Judecător (...) (...)
Judecător (...) (...)
Grefier J. E.

Ministerul Public a fost reprezentat de xxxxxxxxx

     Pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect recursul declarat de


inculpatul AB. împotriva sentinţei penale nr. 73 din 14 decembrie 2007
pronunţată de Judecătoria Sector 1 în dosar nr(...) şi a deciziei penale nr.
301/A/ din 13 mai 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i
Secţia I-a Penală, în dosar nr(...). (furtul calificat -art. 209 C.p.)
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurentul
inculpat AB., personal, asistat de apărător din oficiu, avocat U. E. în baza
împuternicirii avocaţiale nr. …… din ……. lipsind intimaţii parti vatamate
B.Cornelia şi C.Mihai.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, dupa care, aparatorul
inculpatului arata ca intelege sa ridice exceptia de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art. 29 al. 6 din Legea nr. 47/1992 (r) rap. la art.1 alin 4, art. 21
alin 1, 2 si 3, art. 24 si art. 146 lit.d din Constitutia Romaniei.
Instanta acorda cuvantul pe exceptie.
In sustinerea exceptiei, aparatorul inculpatului arata ca art. 29 al. 6 din
legea 47/1992 este neconstitutional incalcand art. 21 alin 1, 2 si 3 din
Constitutia Romaniei intrucat permite instantelor judecatoresti o ingerinta
evidenta in atributiunile exclusive ale Curtii Constitutionale, prin acesta
ingradind accesul liber la justitie si dreptul la aparare.
Formularea art. 29 al.6 din Legea 47/1992 este de natura sa creeze
confuzii in ceea ce priveste competenta materiala a instantelor judecatoresti
referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate, instantele judecatoresti
substituindu-se atributelor Curtii Constitutionale, si respingand ele insele, ca
inadmisibile, exceptiile de neconstitutionalitate.
Aparatorul inculpatului mai arata ca a ridicat in fata Tribunalului
Bucuresti exceptia neconstitutionalitatii art. 208 al.3 C.pen. ca fiind in
contradictie cu art. 44 al. 1 din Constitutie, iar Tribunalul in baza art. 29 al.6
din Legea 47/1992 a respins-o ca inadmisibila apreciind ca art. 208 al. 3
C.pen. nu incalca nicio dispozitie din Constitutia Romaniei.
Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei ca
fiind inadmisibila intrucat acesta nu are legatura cu dezlegarea pricinii in
sensul dispozitiilor art. 29 alin. 1 din Legea 47/1992.

CURTEA

Deliberand asupra cauzei constata urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. 73 din 14 decmebrie 2007 pronuntata in


dosarul penal nr. ____ de catre Judecatoria Sector 1, inculpatul AB a fost
condamnat la 5 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt
calificat.
Prin Decizia penala nr 301/A din 13 mai 2008 pronuntata in apelul
declarat de inculpatul AB, Tribunalul Bucuresti a mentinut ca temeinica si
legala hotararea apelata.
Totodata, inculpatul AB, in timpul judecarii apelului de catre
Tribunalul Bucuresti, a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a art. 208
al.3 C.pen. ca fiind in contradictie cu art. 44 al. 1 din Constitutie.
Prin Incheierea din data de _____Tribunalul, in baza art. 29 al.6 din
Legea 47/1992, a respins exceptia de neconstitutionalitate ridicata de
inculpat, apreciind ca in cauza nu exista o incalcare a dispozitiilor
constitutionale. Incheierea a ramas irevocabila.
Impotriva deciziei nr. 301 A/2008 a Tribunalului Teleorman,
inculpatul AB a declarat recurs.
La termenul din data de 02.02.2010 inculpatul AB, prin aparator a
invocat execeptia de neconstitutionalitate a art. 29 al. 6 din Legea 47/1992
aratand ca acest articol este neconstitutional incalcand art. 21 alin 1, 2 si 3
din Constitutia Romaniei intrucat permite instantelor judecatoresti o
ingerinta evidenta in atributiunile exclusive ale Curtii Constitutionale, prin
acesta ingradind accesul liber la justitie si dreptul la aparare.
Totodata, inculpatul sustine ca formularea art. 29 al.6 din Legea
47/1992 este de natura sa creeze confuzii in ceea ce priveste competenta
materiala a instantelor judecatoresti referitoare la exceptiile de
neconstitutionalitate, instantele judecatoresti substituindu-se atributelor
Curtii Constitutionale, si respingand ele insele, ca inadmisibile, exceptiile de
neconstitutionalitate.
Inculpatul, prin aparator, mai arata ca art. 29 al.6 din Legea 47/1992
incalca art.1 alin 4, art. 24 si art. 146 lit.d din Constitutia Romaniei, articole
ce vizeaza separatia puterilor in stat, dreptul la aparare si atributiile Curtii
Constitutionale, pentru ca prin incheierile de respingere ca inadmisibile a
exceptiilor de neconstitutionalitate, instantele judecatoresti isi aroga fara
drept atributiile Curtii Constitutionale, astfel incalcandu-se principiul
separarii puterilor in stat si dreptul la aparare.
In temeiul art. 29 alin 5 din legea 47/1992, inculpatul solicita
suspendarea cauzei pana la solutionarea exceptiei de catre Curtea
Constitutionala.
Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei ca
fiind inadmisibila intrucat acesta nu are legatura cu dezlegarea pricinii in
sensul dispozitiilor art. 29 alin. 1 din Legea 47/1992.
Analizand cererile si sutinerile partilor, instanta constata urmatoarele:
Potrivit art. 29 alin 1-3 din Legea nr.47/1992, republicata, Curtea
Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor
judecatoresti de catre una dintre partile in proces privind
neconstitutionalitatea unor legi sau ordonante, ori a unei dispozitii dintr-o
lege sau ordonanta in vigoare, care are legatura cu solutionarea cauzei, in
orice faza a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia si asupra carora Curtea
Constitutionala nu s-a pronuntat in sensul declararii neconstitutionalitatii.
In ceea ce priveste art. 29 al.6 din Legea 47/1992, instanta observa ca
exceptia de neconstitutionalitate avand ca obiect aceste dispozitii legale,
indeplineste conditiile de admisibilitate prevazute de art. 29 alin 1, 2 si 3 din
Legea 47/1992 si anume: este o dispozitie dintr-o lege in vigoare, a fost
ridicata de una dintre partile in proces in fata unei instante de judecata si nu
a fost declarata anterior neconstitutionala de catre Curtea Constitutionala.
Dispozitiile criticate indeplinesc de asemenea si conditia de a avea legatura
cu solutionarea cauzei.
O eventuala solutie de declarare ca neconstitutionale a prevederilor
art. 29 al. 6 din Legea 47/1992 ar putea afecta dezlegarea pricinii pe fond,
intrucat textul de lege criticat face parte din problemele de drept care ar
putea influenta solutionarea pricinii. Intr-adevar, art. 29 alin. 6 din Legea
47/1992 creeaza drepturi sau obligatii care l-ar putea avantaja sau
dezavantaja pe inculpat cu privire la fondul cauzei.
In cazul declararii neconstitutionale a prevederilor art. 29 alin. 6 din
Legea 47/1992, inculpatul ar putea sa invoce exceptia de
neconstitutionalitate a anumitor prevederi legale fara a mai fi nevoit sa
suporte cenzura instantei judecatoresti, fie ea si cu privire la anumite conditii
ce nu au legatura cu fondul exceptiei. In acest context, inculpatul si-ar face o
mai buna aparare, obtinand pe de-o parte amanarea pronuntarii unei hotarari
definitive, iar pe de alta parte avand posibilitatea sa critice sub aspectul
neconstitutionalitatii orice prevedere legala.
Instanta apreciaza ca fiind neintemeiata sustinerea reprezentantului
Ministarului Public in sensul ca articolul criticat sub aspectul
constitutionalitatii nu are legatura cu cauza pendinte.
In consecinta, constatand ca exceptia este admisibila potrivit art.29
alin 1-3 din Legea nr.471992, in baza alin 4 din acelasi text de lege, Curtea
va dispune sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. 6 din Legea 47/1992.
Analizand critica de neconstitutionalitate adusa art. 29 alin. 6 din
Legea 47/1992, instanta considera ca aceasta este neintemeiata.
Art. 29 al. 6 din legea 47/1992 prevede ca :” Dacă excepţia este
inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin.(1), (2) sau (3), instanţa
respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii
Constituţionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanţa
imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se
judecă în termen de 3 zile”.
Prin acest articol legiutorul a dorit sa dea in competenta instantelor
judecatoresti in fata carora se ridica exceptia de neconstitutionalitate dreptul
si obligatia de a analiza in ce masura exceptia ridicata indeplineste conditiile
art. 29 alin 1, 2 si 3 din Legea 47/1992.
Este lesne de inteles, ca in speta este o problema de tehinca
legislativa, formularea “daca exceptia este inadmisibila” nefiind una fericita
si exacta, intrucat notiunea de inadmisibilitate din materia procedurii civile
este total diferita de inadmisibilitatea in materia contenciosului
constitutional.
Formularea din cadrul articolului “daca exceptia este inadmisibila” nu
creeaza in niciun mod confuzii cu privire la competenta materiala referitoare
la pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Se observa ca legiutorul a avut grija sa evite aparitia unor astfel de
confuzii si a precizat in continuarea textului “[…] (exceptia) fiind contrara
prevederilor alin. 1, 2 sau 3”.
Cand se refera la “admisibilitatea exceptiei” art. 29 alin.6 are in
vedere admisibilitatea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale, adica in ce
masura exceptia invocata indeplineste cerintele alin. 1, 2 sau 3 din acelasi
articol. Prin intermediul acestui articol se face de fapt o analiza a
oportunitatii sesizarii Curtii Constitutionale. In niciun caz nu se poate
interpreta ca notiunea de “inadmisibilitate” din articolul criticat se refera la
solutia data pe fondul exceptiei, care este de competenta exclusiva a Curtii
Constitutionale.
Acest lucru reiese clar si din precizarea din articol in sensul ca
exceptia este inadmisibila cand este contrara alin. 1, 2 si 3, in acest context
nefiind loc de interpretari in sensul ca s-ar referi la solutia pe fondul
exceptiei.
Faptul ca instanta de apel a interpretat in mod gresit art. 29 alin 6 din
Legea 47/1992, si substituindu-se in atributiunile Curtii Constitutionale a
respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de
neconstitutionalitate ridicata, motivand ca nu exista o incalcare a
dispozitiilor constitutionale, nu inseamna ca art. 29 alin 6 din Legea 47/1992
este neconstitutional.
Pentru a indrepta gresala de interpretare facuta de instanta de apel,
indemana calea recursului separat prevazut de art. 29 alin 6 teza a II-a din
Legea 47/1992, si nu era nevoie sa declare recurs asupra fondului si in
cadrul acestuia sa critice constitutionalitatea articolului in temeiul caruia i-a
fost respinsa cererea de sesizare a Curtii Constitutionale in faza apelului.
Interpretarea si aplicarea gresita a art. 29 alin. 6 din Legea 47/1992 nu
il transforma automat intr-un text neconstitutional.
Dispoziţiile legale criticate prin excepţia de neconstituţionalitate sunt
constituţionale, deoarece acestea nu restrâng exerciţiul dreptului de acces
liber la justiţie si nici nu aduc atingere principiului separatiei puterilor in
stat. Art. 21 coroborat cu art. 125 din Constituţie defineşte sensul termenului
de «justiţie» precizând că aceasta se înfăptuieşte de o categorie distinctă de
autorităţi publice, şi anume de instanţele judecătoreşti, categorie din care
Curtea Constituţională nu face parte.
Respingerea de către instanţă a excepţiei de neconstituţionalitate ca
inadmisibilă, fără a mai sesiza Curtea Constituţională, nu îngrădeşte accesul
liber la justiţie, cu atât mai mult cu cât împotriva încheierii instanţei partea
interesată poate exercita căile de atac prevăzute de lege.
In consecinta, constatand ca exceptia este admisibila potrivit art.29
alin 1-3 din Legea nr.471992, in baza alin 4 din acelasi text de lege, Curtea
va dispune sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. 6 din Legea 47/1992.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

In temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr 47/1992, sesizeaza Curtea


Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.29 alin.
6 din Legea 47/1992, exceptie ridicata de inculpatul AB, domiciliat in…, in
cauza penala avand ca obiect infractiunea de furt calificat - recurs, aflata pe
rolul Curtii de Apel Bucuresti.
In temeiul art. 29 alin. 5 din Legea nr 47/1992, suspenda judecarea
cauzei pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 02.02.2010.

Presedinte, Judecator, Judecator, Grefier,