Sunteți pe pagina 1din 16

!

"#$%&$'#(')*+&,&"'$
-$+)%"&.&/0+'1$/$%&
-$+)%"&.&/0 +'1$/$%&
!"#$%&$'#(')*+&,&"'$'-.+)%"&/&01
!"#$% &$'#(')*+&,&"'$'-.+)%"&/&01+ 2$0$%& $'0!$%
&&"%$ 0$'31'4$&'56678'*+&"')("%&"%$'/&-&0$
"+957:5667 )&'$ &"/(*!%'( (/%&-'$/%&-&%$%($'0$
591;956679

()%( 1 1+2$"&<$%&('"1"2!-(+"$4("%$0$8'$*10&%&/$ )&


"1"*+1 &%8' &&"# *+&4!0')(+-&/&!'#('$)&)%("%$
*+&4!0')(+-&/&!'#('$)&)%("%$
)1/&$0
/&$0$$ *("%+!')*+&,&"!0'-.+)%"&/&0=+'0$'#=4&/&0&!
#&"',!#(%
#&"',!#( %!0'2$0$%
!0'2$0$%&9
Scopul organizaţiei este acordarea de servicii sociale unui
segment vulnerabil al populaţiei şi anume vârstnicii aflaţi în situaţie
de risc social.
Aproximativ 1000 de vârstnici din judeţul Galaţi, fără suport
material sau familial au beneficiat de servicii sociale gratuite,
fiind selectaţi în urma evaluării socio – medicale conform
modelului de fişă de evaluare stabilit prin Legea 17 / 2000.
Implementarea proiectului
„Casa Deschisa pentru
batrânii strazii” a avut si
are si in prezent un ecou
pozitiv la nivelul comunitatii
galatene prin înfiintarea
primei „Case Deschise
pentru bătrânii străzii” care
a reuşit reintegrarea
bătrânilor străzilor si ulitelor
din judetul Galati în familie
şi societate, implicând
societatea civilă şi
sensibilizând opinia publică
în respectarea drepturilor
bătrânilor străzilor si ulitelor
judetene, rezolvând
problemele spinoase cu
care s-au confruntat şi se
confruntă această categorie
de persoane vulnerabile.
Adăpostul de noapte asigură în regim de urgenţă găzduirea,
igienizarea corporală şi a îmbrăcămintei precum şi hrănirea
bătrânilor aflaţi în situaţii de risc social deosebit, care
vagabondează, practică cerşetoria, dorm prin diferite săli de
aşteptare, parcuri, canalizări, scări ale blocurilor şi izgoniţi din
familii şi locuinţe.
FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR GALATI îşi propune ca
prin intermediul serviciilor oferite în ADĂPOSTUL TEMPORAR să
îndeplinească cu succes următoarele obiective:

Identificarea şi oferirea de adăpost bătrânilor străzii supuşi


ameninţării şi excluderii sociale
Creşterea gradului de acces la serviciile sociale şi medicale în
rândul bătrânilor străzii
Reintegrarea socială a bătrânilor străzii în vederea diminuării şi
eradicării fenomenului cerşetoriei în rândul bătrânilor străzii
Încurajarea includerii şi participării la viaţa socială a comunităţii, a
bătrânilor străzii care sunt supuşi riscului de a fi marginalizaţi
economic şi social
Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice în legătură cu
problematica bătrânilor străzii
Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor vârstnice
Acest proiect are 3 coordonate principale:
1. Acţiune de stradă (street work) identificare, consiliere, sprijin în
soluţionarea problemelor, hrană, etc.

Acţiunile de stradă se vor concentra asupra următoarelor aspecte:


- identificarea punctelor unde se găsesc vârstnicii, care vor deveni puncte de
întâlnire cu bătrânii străzii;
- observarea bătrânilor străzii, a modului de viaţă şi a obiceiurilor;
- câştigarea încrederii şi identificarea nevoilor bătrânilor străzii;
- intervenţii în situaţii de criză (asistenţă medicală de urgenţă, acordarea de
îmbrăcăminte, încălţăminte etc);
- informaţii despre serviciile oferite în Centrul de informare , consiliere – mediere
şi în Adăpostul de noapte.
2. Adăpost temporar – primire si gazduire temporara, consiliere
sociala, psihologica, juridica, asistenta medicala primara, hrană,
îmbrăcăminte, încălţăminte, igienă personală, spălătorie, etc.

Cum trebuie să sprijinim bătrânii străzii: Efectele ajungerii în stradă:


stradă:
• a fi tratat ca individ
• a nu fi judecat • perturbări grave de comportament
• a-i respecta drepturile ca ale fiecărui • deteriorarea stării de sănătate
cetăţean • săvârşirea de fapte sancţionate de
• a păstra unele secrete despre sine Codul Penal
• a-i lăsa să facă propriile alegeri şi decizii • degradarea fizică şi psihică
• a-i informa, consilia
• a media relaţiile cu familia şi societatea
civilă
3. informare, consiliere, mediere şi prevenire a
Birou de informare
fenomenului de excludere socială a vârstnicilor.

Servicii oferite in cadrul Biroului de informare


• servicii de consiliere – mediere;
• servicii de consiliere psihologică;
• servicii de consiliere juridică;
• servicii administrative.
Bătrânul fără adăpost doarme în:
• parcuri
• gări
• străzi
• ulite
• alte locuri publice
Cauzele ajungerii în stradă:
stradă:
• sărăcia, şomajul
• înşelăciunea
• şantajul
• abuz de încredere
• violenţa domestică
• abandonul
Vârstnicii găzduiţi în Adăpostul de noapte vor beneficia de următoarele
servicii:

Servicii de asistenţă medicală;

Serviciul masă caldă;


Activităţii de club.

Servicii de spălătorie
Fundatia de Sprijin a Vârstnicilor Galati lanseaza un
apel la sensibilitate
Cetăţeni,

• Semeni de ai noştri, părinţi, bunici au ajuns în stradă


• Dacă vă pasă de soarta lor, dacă doriţi ca şi ei să aibă o
viaţă normală
• Vă rugăm să îi sprijiniţi în soluţionarea problemelor lor.
• Aplecati-va cu dragoste si caldura asupra lor.

Daca doriti:

• sa vizitati batranii in Adapostul de noapte


• sa donati ceva
• sa va oferiti sprijinul in activitati de voluntariat
Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor Galati ca unica
organizatie neguvernamentala care a elaborat si
implementat Sistemul de Management al Calitatii
conform SR EN ISO 9001:2000 si este certificata
de catre MOODY INTERNATIONAL, va aplica in
continuare procedurile standardului pentru a
desfasura activitati la un nivel calitativ superior.

CERTIFICATE EN ISO 9001:2000


DATE DE CONTACT

Sediu: Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor


Str Barbosi , nr. 6, Galati
Tel/fax 0236/470.040
e-mail: fsv_galati@yahoo.com

Adăpost: Str. Brăilei, nr. 202, Galati


Tel / Fax : 0236 / 313334