Sunteți pe pagina 1din 9

Costul de productie

Contabilitatea de gestiune, ca instrument al


controlului de gestiune, se constituie într-un
sistem informaţional, şi rezultatele acestuia,
pentru a fi eficiente, trebuie să corespundă
obiectivelor şi nevoilor fomulate de utilizatorii
săi. Cel mai bun cost pentru o întreprindere
prestatoare de servicii sau de producţie nu este
neapărat cel mai scăzut, ci acela care survine în
locul şi la momentul oportun, care parvine
utilizatorului oportun şi care oferă precizia
dorită de acesta.
În această conjunctură, subiectivă, se poate vorbi
de pertinenţa costurilor, care diferă de la o firmă
la alta, putând determina alegerea metodei de
calculaţie optime.

Costul de productie
Costurile pertinente se referă la costurile viitoare
asupra cărora se poate acţiona şi care pot fi
folosite în luarea deciziilor.Pertinenţa costurilor
este analizată în funcţie de următoarele criterii
de apreciere:
• evoluţia preţurilor şi remuneraţiilor;
• nivelul de activitate al întreprinderii;
• eficacitatea exploatării;
• identificarea responsabilităţilor.

Costul de productie
Contabilitatea de gestiune13 este considerată a fi
cea mai importantă sursă de informaţii privind
activitatea economică atât la nivel
microeconomic cât şi la nivelul economiei
naţionale.Astfel apare necestitatea implementării
unor variante dezvoltate de contabilitate de
gestiune care să permită obţinerea unei acurateţi
mai mari în calculaţia costurilor şi în mod
deosebit să favorizeze apariţia unor noi sisteme
informaţionale mai bine adaptate la nevoile
utilizatorilor interni. 13 Budugan D.,
Contabilitate şi control de gestiune, Editura
Sedcom Libris, Iaşi 2002, ediţia 2, pag.419,
operă citată.

3.2. MANAGEMENTUL STRATEGIC AL


COSTURILOR
Costul de productie
Managementul strategic al costurilor este
rezultatul combinării a următoarelor
componente:
• analiza lanţului valorii
• analiza poziţionării strategice
• analiza surselor de cost.

Costul de productie
Conceptul de “lanţ al valorii” constă în
detalierea diferitelor etape de elaborare a unui
produs, serviciu corespunzător unui domeniu de
activitate.Aceasta este considerată a fi cea mai
pertinentă metodă de dirijare eficientă a
costurilor vizând maximizarea diferenţei dintre
intrări şi ieşiri (maximizarea valorii adăugate).

Costul de productie
Conceptul de poziţionare startegică se referă la
rolul managementului costurilor dintr-o
întreprindere.Această strategie se bazează pe
regula conform căreia întreprinderea cea mai
competitivă are cele mai mici costuri sau, altfel
spus, minimizarea costurilor întreprinderii se
fundamentează pe avantajul său concurenţial.
Analiza surselor de cost această componentă a
managementului strategic al costurilor se referă
la faptul că, sursele de cost sunt cele care explică
cel mai bine comportamentul costurilor şi nu
volumul producţiei.

Costul de productie
Pentru a viza o anumită competitivitate,
întreprinderea trebuie să controleze principalele
costuri ce îi grevează contul de “Profit şi
Pierdere”. Arta strategiei constă în realizarea, în
fiecare din activităţile desfăşurate de
întreprindere, a unui avantaj concurenţial
determinant, adică decisiv, durabil şi parabil.
Informaţiile eronate oferite de sistemul
informaţional al costurilor duc la luarea deciziei
eronate la nivelul managementului strategic, la
aceasta contribuind şi întârzierile în raportări
datorate ciclului tipic de control tradiţional.

Costul de productie
Contabilitatea de gestiune încearcă să pună la
dispoziţia managerilor informaţiile necesare
luării deciziilor în deplină cunoştinţă de cauză.
Desfăşurarea proceselor decizionale presupune
consumul unor resurse de natură umană,
materială, informaţională. Din acest punct de
vedere, adoptarea deciziei este similară
producerii bunurilor şi serviciilor, ea necesitând
anumite costuri şi, prin efectele implementării
practice , aducând întreprinderii profituri sau
pierderi. În procesul decizional managerii
trebuie să folosească acele costuri care sunt
relevante pentru alegerea variantei sau opţiunii
decizionale.

Costul de productie
Noţiunea de cost reprezintă expresia valorică a
unui consum de factori aducător de venit.
Cheltuiala devine cost prin intermediul
consumului, costul fiind precedat de consum.
Reducerea costurilor de producţie constituie un
obiectiv prioritar întreprinderii, ceea ce impune
analiza detaliată a cheltuielilor care concură la
formarea costurilor, studiul eficienţei acestora,
precum şi studiul relaţiilor dintre costurile de
producţie şi volumul de activitate. Costul de
producţie depinde de cantitatea de factori
achiziţionaţi de pe pieţele unde se negociază
munca, capitalul, materiile prime şi de preţul
acestora. Obiectivul central al întreprinderii îl
constituie optimizarea consumului de resurse,
astfel încât costul de producţie să fie minim
pentru a obţine o rentabilitate maximă.
MICROSOFT POWER POINT – Crearea unei
prezentări

Chestiuni preliminarii
POWER POINT este o aplicaţie ce permite crearea de pagini electronice
unite în cadrul unui singur fişier nume.PPT ce poate să conţină :
- pagini (SLIDE-uri) de prezentare;
- efectuarea, pe paginile de prezentare, de adnotări invizibile pentru
public;
- modificarea paginilor unei prezentări existente;
- adăugarea de pagini noi sau introducerea de texte, imagini CLIPART,
diagrame EXCEL, tabele WORD sau alte obiecte;
- inserarea de imagini artistice, utilizând o gamă largă de instrumente
de desenare din POWER POINT;
- efecte sonore şi animaţie, efecte speciale (tranziţii de la o pagină la
alta, texte ce apar din toate direcţile, etc.).

Planificarea prezentării

Programul POWER POINT oferă trei metode de prezentare:


- prezentarea compusă din pagini electronice;
- utilizarea foliilor de retroproiector;
- utilizarea de diapozitive.
Există trei modalităţi de construire a unei prezentări:
2.1. Utilizarea instrumentului AUTOCONTENT WIZARD
2.2. Lucrul în modul de afişare OUTLINE
2.3. Lucrul în modul de afişare SLIDE
2.1. Pentru a lansa programul AUTOCONTENT WIZARD se alege NEW
OFFICE DOCUMENT din meniul START sau START A NEW DOCUMENT din bara de
scurtături OFFICE. Se alege pagina PRESENTATIONS din casta de dialog NEW.
Lansarea instrumentului se face prin dublu clic pe AUTOCONTENT WIZARD care
deschide următoarele ecrane:
Ecranul 1 urează bun venit, se efectuează clic pe NEXT.
Ecranul 2 cere informaţii de identificare pentru prima pagină (numele
autorului, subiectul prezentării), se efectuează clic pe NEXT.
Ecranul 3 cere selectarea tipului prezentării; sunt şase opţiuni
încorporate şi un buton OTHER (altele); se conturează aspectul prezentării -
culori, fundaluri, fonturi.
Ecranul 4 cere precizarea stilului utilizat pentru prezentare şi a duratei
prezentării
Ecranul 5 permite selectarea tipului de prezentare: folii alb-negru, folii
color, prezentări pe ecran sau diapozitive, tipărirea de pliante destinate
publicului.
În ecranul 6 se efectuează clic pe FINISH şi pe ecran va apărea prezentarea
proiectată.
Pentru a trece de la o pagină la alta se utilizează NEXT SLIDE (pagina
următoare) şi PREVIOUS SLIDE (pagina precedentă).
Se pot lega sau încapsula diagrame Excel sau realizate cu MicroSoft
Graph şi tabele realizate în Word.
Vizualizarea paginilor se poate face în patru moduri:
- Modul de afişare SLIDE (pagină) permite editarea, adăugarea
ştergerea paginilor şi vizualizarea imediată a efectului acestor modificări;
- Modul de afişare OUTLINE (ansamblu) permite concentrarea atenţiei
asupra conţinutului prezentării, făcând abstracţie de obiectele grafice;
- Modul de afişare SLIDE SORTER (sortarea paginilor) permite
vizualizarea la un moment dat a tuturor paginilor unei prezentări, în scopul
alegerii paginilor ce vor constitui în final prezentarea;
- Modul de afişare NOTES PAGES ( pagini cu note) permite efectuarea
unor adnotări pe paginile prezentării sau elaborarea unor pliante destinate
auditoriului, conţinând informaţii mai detaliate decât cele afişate într-o
pagină.

Fereastra aplicaţie şi fereastra document a mediului POWER


POINT

Lansarea aplicaţiei deschide o fereastră aplicaţie (a POWER POINT-ului)


şi o fereastră document (a unei prezentări în cadrul POWER POINT-ului) cu
următoarea compunere.

Proiectarea unei prezentări

Aplicaţia “POWER POINT” permite crearea de prezentări conţinând


informaţii de sinteză, sub formă de text, diagrame, picturi, grafice referitoare
la temă.
Prezentarea este un fişier compus din SLIDE-uri (pagini) succesive.
Pentru construirea slide-urilor se poate alege o schemă cu ajutorul
instrumentului AUTO LAYOUTS.
Se alege o machetă din variantele propuse prin selectarea din bar-
meniul superior a opţiunii INSERT şi apoi NEW SLIDE. Exisă o varietate de
machete: unele cu casete text plasate în diferite poziţii, altele cu locuri
definite pentru grafică sau alte obiecte. Programul permite optimizarea
ulterioară a poziţiilor acestora în funcţie de dorinţa designer-ului.
Aplicaţia oferă posibilitatea modificării aspectului prezentării: formatul,
culorile, tipul de trecere dintr-o imagine în alta, alt LAYOUT, alt decor, altă
înfăţişare, prin selectarea din meniul superior a opţiunii FORMAT şi
PRESENTATION TEMPLATE, sau direct cu butonul TEMPLATE. Tipurile de
TEMPLATE-uri (peste 100) sunt propuse în două mari categorii: alb-negru şi
color, aflate într-un director POWER POINT TEMPLATE. Mai mult: orice
prezentare construită poate fi salvată şi utilizată apoi ca TEMPLATE.
După crearea SLIDE-urilor, formate din mai multe pagini, există
posibilitatea definirii succesiunii, a duratei de afişare a unei imagini, a ordinii
etc.

Crearea unei prezentări


La intrarea in POWER POINT se deschide o casetă de dialog ce
conţine următoarele opţiuni:
- Auto Content Wizard: un Wizard (magician) este un program ce
asistă crearea prezentării, ajutându-vă la organizarea prezentării conform
unor scheme propuse, consacrate;
- Pick a Look Wizard: determină aspectul prezentării;
- Template: ajută la alegerea decorului, TEMPLATE -ul dorit;
- Blank Presentation: începe prin a deschide o foaie (SLIDE) albă cu
toate valorile de schemă color, fonturi şi alte elemente de design implicite, ce
vor fi eventual redefinite ulterior.
- Open an Existing Presentation: deschide o prezentare salvată
deja, sub forma nume.PPT, pentru modificări.
Puteţi deschide chiar din timpul lucrului cu POWER POINT o nouă
prezentare cu FILE şi NEW din meniul superior, ce vă dă posibilitatea de a
folosi formatul prezentării curente.
Puteţi deschide mai multe prezentări în acelaşi timp. Cea curentă, la
care lucraţi se află denumită în partea de sus a ferestrei, celelalte sunt în listă
şi se pot activa utilizând opţiunea WINDOW din bar-meniul superior.

Salvarea unei prezentări


Prezentările elaborate sunt salvate în mod curent sau interactiv la
închiderea unei prezentări sau la părăsirea aplicaţiei curente.
Nu pot fi salvate decât fişierele active.
Prezentările, implicit, pot fi salvate ca fişiere nume.PPT sau ca fişiere
pictures: Windows metafile *.WMF - astfel ele pot fi exportate în WORD sau
alte aplicaţii, precum Scrapbook file (Macintosh).
Pentru a salva şi fonturile existente pe calculator, în scopul exportării
fişierului şi pe alte calculatoare ce nu le conţin, utilizăm opţiunea saving a
prezentation with embedded fonts.
La prima salvare apare caseta File Name în care este tastat numele
fisierului.
Pentru a salva prezentarea pe un alt disc, pe alt director sau sub un
alt nume se utilizează opţiunea SAVE AS.

Căutarea unei prezentări


1. Din FILE menu alegeţi OPEN
Apare caseta "Open dialog box"
2. Alegeţi butonul FIND FILE
Apare caseta de căutare "Search dialog box"
3. În caseta FILE NAME tastaţi numele fişierului pe care îl căutaţi.

Închiderea unei prezentări


1. - Din FILE menu alegeţi CLOSE sau
- Click cu mouse-ul pe butonul cu x din dreapta sus a ferestrei
prezentării, sau - CTRL + F4.
Dacă aţi făcut modificări, POWER POINT întreabă dacă doriţi să le
salvaţi.
2. Apăsaţi (click):
° YES pentru a salva,
° No pentru a închide fişierul fără a salva ultimele modificări,
° CANCEL pentru a renunţa la închidere.

Introducere Summary information


Puteţi introduce şi reţine informaţii sumare în caseta de dialog
SUMMARY INFO, astfel încât să se înregistreze subiectul şi alte informaţii care
să ajute la regăsirea prezentării.
1. Din FILE menu alegeţi SUMMARY INFO.
2. Introduceţi informaţia în caseta de dialog cu acelaşi nume:
- numele prezentării;
- subiectul, un rezumat al prezentării;
- autorul;
- în KEYWORDS tastaţi cuvintele pe care le asociaţi prezentării
pentru a vă ajuta ulterior la găsire (FIND), titluri, etc.
- comentarii pe care le simţiţi apropiate de subiectul prezentării.
3. Alegeţi OK.
Crearea unei prezentări implicite (Default)
Când creaţi o prezentare ce include setări şi stiluri pe care să le
utilizaţi permanent, o puteţi salva drept implicită, astfel încât să aveţi acces
la ea ori de câte ori alegeţi Blank Presentation.
1. Deschideţi prezentarea pe care doriţi să o definiţi ca implicită.
2. Din FILE menu alegeţi SAVE AS, în directorul POWER POINT.
3. La numele fişierului tastaţi DEFAULT.PPT.
4. Alegeţi OK.
Acum prezentarea dvs. este noua prezentare implicită.